Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata Települési/ Kerületi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata Települési/ Kerületi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata"

Átírás

1 Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata Települési/ Kerületi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Készítette: Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Balogh Zsigmond szakértő Szakértői ig. száma: Berecz Árpádné szakértő Szakértői ig. száma: SZ Gábor Dezső szakértő Szakértői ig. száma:

2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS JOGSZABÁLYI RENDELKEZÉSEK AZ ESÉLYEGYENLŐSÉG PROGRAM KIEMELT HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TÁRSADALMI CSOPORTJAI VÉDETT TULAJDONSÁGOK (2003. ÉVI CXXV. TV. 8. ) AZ EGYENLŐ BÁNÁSMÓD MEGSÉRTÉSÉNEK ESETEI (2003. ÉVI CXXV. TV.) A HELYZETELEMZÉSBEN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK ( ) A XV. KERÜLET A XV. KERÜLET DEMOGRÁFIAI JELLEMZŐI, SZOCIÁLIS ADOTTSÁGAI FOGLALKOZTATÁS OKTATÁS, KÉPZÉS SZOCIÁLIS HELYZET LAKHATÁS, LAKÓHELY KÖRNYEZET ÉS KÖZLEKEDÉS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSOK FENNTARTÁSÁNAK JOGSZABÁLYI ALAPJA, A SZOLGÁLTATÁSOK MEGNEVEZÉSE KULTÚRA, SPORT, SZABADIDŐ IFJÚSÁGI FELADATOK IDŐSÜGYI FELADATOK CIVIL SZERVEZETEK ROMA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK KOMMUNIKÁCIÓ MEGVALÓSULT ESÉLYEGYENLŐSÉGI FELADATOK FELADATOK A KERÜLET ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA ALAPJÁN ÉS AZOK FORRÁSIGÉNYE DEMOGRÁFIA FOGLALKOZTATÁS OKTATÁS, KÉPZÉS SZOCIÁLIS HELYZET LAKHATÁS, LAKÓHELY KÖRNYEZET ÉS KÖZLEKEDÉS EGÉSZSÉGÜGY KULTÚRA, SPORT IFJÚSÁGI FELADATOK IDŐSÜGYI FELADATOK CIVIL SZERVEZETEK ROMA ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROBLÉMÁK ROMÁK ESÉLYEGYENLŐSÉGE NEMEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE FOGYATÉKKAL ÉLŐ SZEMÉLYEK ESÉLYEGYENLŐSÉGE LAKHATÁSI ANTI-SZEGREGÁCIÓS ÚTMUTATÓ ÖSSZHANG AKCIÓTERV JAVASLAT ARRA, HOGY "MIKÉNT CSINÁLJUK?"ÉS A RENDSZER NYOMON KÖVETÉSÉRE ZÁRADÉK MELLÉKLETEK AZ ANYAGKÉSZÍTÉS SORÁN FELHASZNÁLT DOKUMENTUMOK JEGYZÉKE LAKÓTELEPI PROGRAM Helyzetelemzés Város rehabiltációs program A lakótelepi program kiemelt céljai Beavatkozások, feladatok

3 1. Bevezetés A Magyar Köztársaság évi költségvetést megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. Törvény (Kvm. tv.) lényegi változásokat hozott a helyi esélyegyenlőségi programmal összefüggő szabályozás terén. Az első és legfontosabb változás az, hogy korábban csak lehetőségként került megfogalmazásra a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése, míg a módosítás kapcsán ez egy kötelezettséggé vált. Az új szabályok röviden összefoglalva a következők: 1. Az öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi program elkészítése kötelezővé vált a helyi önkormányzatok, illetve a többcélú kistérségi társulások számára. 2. Az esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell vizsgálni. 3. Az esélyegyenlőségi program elkészítésébe, áttekintésébe és felülvizsgálatába a külön jogszabályban meghatározottak szerinti feltételeknek megfelelően, továbbá névjegyzéken szereplő - esélyegyenlőségi szakértőket kell bevonni. 4. A központi költségvetési és európai uniós támogatások odaítélésének feltétele az esélyegyenlőségi program megléte. (A pályázatokra vonatkozó szabályokat a december 31-et követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. Kvm. tv. 50. (8) bek.) Az esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályait a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet határozza meg. Átmeneti szabály: ha a helyi önkormányzatok vagy az önkormányzati társulás az Ebk. tv. 63. (5) bekezdése szerint esélyegyenlőségi programot fogadott el (vagyis még azelőtt készített esélyegyenlőségi programot, hogy annak elkészítése kötelezővé vált volna), akkor a programot a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól szóló 120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet felülvizsgálatra vonatkozó szabályai szerint június 30-ig kell felülvizsgálni és módosítani, vagy új esélyegyenlőségi programot kiadni (120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet bek.) Budapest főváros XV. kerületének önkormányzata, a Képviselő-testület 627/2007. (XII.19.) sz. határozatával elfogadta a kerület Esélyegyenlőségi Programját. Ezt követően 628/2007. (XII.19.) sz. határozatával felkérte a polgármestert, hogy június 30-ig készítsen Intézkedési Tervet az Esélyegyenlőségi Programban meghatározott feladatok végrehajtására. A későbbiekben a Program végrehajtásának tervezett ütemezését felülvizsgálta és összegezte, hogy milyen célok valósultak meg, milyen pályázatok kerültek a megvalósulásra, és milyen új elképzelések vannak a Programmal kapcsolatban. Ezen munkamenetet az alábbi képviselőtestületi határozatok igazolják: - 423/2008. (VI.25.) ök. számú határozat A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Települési Esélyegyenlőségi Programhoz kapcsolódó, a /2008. sz. előterjesztésben 1., 2. sz. mellékletként szereplő intézkedési tervet elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: december 31. (visszajelzésre június 30.) (Jogszabályi hivatkozás: évi CXXV. tv. 63. (5) bek.) 3

4 - 311/2009. (V.27.) ök. számú határozat A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a XV. kerületi Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési tervének és ágazati (közoktatás, közművelődési, ifjúság, sport) intézkedési tervének évi végrehajtásáról készített beszámolót és a évre vonatkozó intézkedési tervet elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: június 5., beszámolásra június 30. (Jogszabályi hivatkozás: évi CXXV. tv. 63. (5) bek.) - 261/2010. (IV.28.) ök. számú határozat A Képviselő-testület úgy dönt, hogy XV. kerületi Önkormányzat Települési Esélyegyenlőségi Programja Intézkedési Tervének és ágazati (közoktatás, közművelődési, ifjúság, sport) intézkedési tervének évi végrehajtásáról készített beszámolót és az Ikt.sz.: /2010. sz. előterjesztés 1-2 sz. mellékleteiben szereplő évre szóló intézkedési terveket elfogadja. Felelős: polgármester Határidő: , beszámolásra (Jogszabályi hivatkozás: évi CXXV. tv. 63. (5) bek.) 2011 márciusában egy Vitaanyag készült a XV. kerületi Önkormányzat Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatához és új program összeállításához. (Az anyag aláírója László Tamás polgármester.) A XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete döntése értelmében a kerület Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálati munkálataira az Euron Kft. kapott megbízást. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a képesség és képességbeli hiányosságok orvoslása, a vállalkozások versenyképességének javítása csak a társadalmi szolidaritás erősítésével, a társadalom megújuló képességének fejlesztésével és erőforrásainak bővítésével érhető el. Az a fontos, hogy a XV. kerületben továbbra is erősödjön az esélyegyenlőség a társadalmi élet minden színterén: a fizikai és kulturális környezetben, a lakhatás és a közlekedési eszközök vonatkozásában, a szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkaalkalmak, valamint a kulturális és társadalmi élet, a sport és szórakozási lehetőségek területén is. A fogyatékos személyek speciális segítséget igénylő emberek. Életük nem kevesebb és nem több, egyszerűen más, másfajta emberi élet. A fogyatékos személy a betegekhez, az idősekhez és a gyermekekhez hasonlóan segítségre szorul. Az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló évi CXXV. Törvény a települési önkormányzatok számára megteremtette annak lehetőségét, hogy helyi esélyegyenlőségi programot fogadjon el. A települési esélyegyenlőségi program elemzi a településen/kerületben élő hátrányos helyzetű csoportok helyzetének alakulását, és meghatározza az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő célokat, kiemelten figyelmet fordítva a lakhatásra, oktatásra, egészségügyre, foglalkoztatásra, valamint a szociális helyzetre. A program tartalmazza a célok megvalósításának forrásigényét és végrehajtásuk tervezett ütemezését is. Budapest XV. kerület Önkormányzata ezt a feladatot 2007-ben végrehajtotta. Most 2011-ben a program felülvizsgálata során a 120/2010. (IV.16.) Korm. Rendelet a szellemében a nők és férfiak esélyegyenlőségének, a mélyszegénységben élők, romák 4

5 esélyegyenlőségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének csökkentésére irányuló intézkedések áttekintésére kerül sor. Ezek az intézkedések csak két esetben mellőzhetőek: a.) ilyen esélyegyenlőtlenség nincs jelen, vagy b.) az ilyen esélyegyenlőtlenség a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó intézkedésekkel tovább nem csökkenthető. A XV. kerületben egyik ok sem áll fenn, ezért az elkészült Esélyegyenlőségi Programhoz minden évben intézkedési terv készült, melyben meghatározásra kerültek azok az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatok és tennivalók, melyek elvégzésére az adott év költségvetésében jóváhagyott keretösszegek alapján lehetőség volt. Az önkormányzat évben elkészítette a XV. kerület Szociális térképét, mely feltárta a kerület szociálisan hátrányos helyzetű lakosságának helyzetét, megjelölve a legkritikusabb pontokat. Kiderült, hogy a kerületben a szociális helyzet lényegesen rosszabb, mint azt korábban gondolták. Az elöregedés, atomizálódás, az eladósodás összefonódó kölcsönhatása egyre erőteljesebben jelentkezik. Láthatóvá vált, hogy a rezsihátralékosok, az adósságcsapdába kerültek száma hónaprólhónapra nő, és az újpalotai lakótelepen ez már kritikus szinten van. A hátrányos helyzetű családok beáramlása Újpalotára felerősödött. A bűnözés és a drogprobléma erőteljesen jelen van a kerületben, ahol a hajléktalanok száma is emelkedő tendenciát mutat. A Fővárosi Önkormányzat intézkedései miatt a külső kerületekben várható egyre nagyobb számú hajléktalan megjelenése. A Szociális térkép megállapításai ráirányították a figyelmet a fiatalok hátrányos helyzetére, ezért az önkormányzat elkészítteti a kerületi fiatalok szociológiai vizsgálatát különös tekintettel a hátrányos helyzetű (egyszülős) családokra, gyermekekre. Az önkormányzat célul tűzte ki a lakáspályázatok folyamatosságának biztosítását, a fiatalok figyelmének célzott felhívását az önkormányzati lakáspályázat lehetőségeire. Az önkormányzat által fenntartott intézmények teljes körű akadálymentesítése érdekében a jövőben is e célra kiírt pályázatok és önerő felhasználásával keresik a megoldásokat. Az intézményeinél és a Polgármesteri Hivatalban biztosítja a teljes körű akadálymentesség érdekében a szükséges tájékoztató táblák, eszközök, jelzések elhelyezését. A kerületre az elöregedés jellemző, ezért az időskorú lakosság jobb ellátása, gondozása, betegségek felismerése céljából geriátriai szakrendelés megszervezését és beindítását tűzte ki az önkormányzat, hogy a háziorvos és a szociális ellátó rendszer koordinációját megvalósítja. A rezsihátralékosok és a hátralékok csökkenése érdekében az önkormányzat adóság kezelési tanácsadást és támogatási rendszert működtet. A hajléktalan személyek részére átmeneti szállást hozott létre a kerület vezetése. Az önkormányzat fontos feladatai között szerepel a gyermekvédelemmel, nők bántalmazásával, a családon belüli veszélyeztető tényezők feltárásával, a környezeti veszélyeztető tényezőkkel kapcsolatban felvilágosító előadások szervezése. Az egészség megőrzését, betegségek korai felismerését célzóan évente két alkalommal egészségnapokat rendez az önkormányzat. A munkanélküli lakosság ellátása érdekében továbbra is kiemelt feladatként kezeli a kerület vezetése a közfoglalkoztatás szervezését. Az ismertetett célkitűzések érzékeltetik azt a sokrétű tevékenység sort, mely a XV. Kerület Önkormányzata által megfogalmazott tennivalók között szerepel a Kerületi Esélyegyenlőségi Program többéves Intézkedési Terv megvalósításában. 5

6 2. Jogszabályi rendelkezések Az esélyegyenlőség iránti igény, valamint annak elősegítése azon ténysorozat felismerésén alapul, hogy a különböző társadalmi csoportok és azok tagjai vagyoni, családi helyzetük szerint jelentősen különböznek egymástól, és ez a különbség kihat életükre. Aki hátrányosabb helyzetben van, annak kisebb az esélye a továbbtanulásra, a szakképzettség megszerzésére, a munkába állásra, a magasabb fizetésre, a magasabb társadalmi célok elérésére. A hátrányos helyzetű csoportnak az említettek eléréséhez szükséges képességei, adottságai megvannak, ám lehetőségük, esélyük alig vagy lényegesen kevesebb van évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. 63/A (1) A helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás a külön jogszabályban meghatározott szempontok figyelembevételével öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. (2) A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A programalkotás során gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a helyi önkormányzat által készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv összhangjáról. (4) A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a (2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltoztatását kétévente át kell tekinteni, az áttekintés után szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni. (5) A helyi esélyegyenlőségi program előkészítésébe, illetve (4) bekezdés szerinti áttekintésébe, valamint felülvizsgálatába a külön jogszabály szerinti esélyegyenlőségi szakértőt be kell vonni. Alkalmazott és figyelembe vett jogszabályok: évi ben lép életbe az új alkotmány évi XX. Törvény, a Magyar Köztársaság Alkotmánya (70/A. ) Az Alkotmány 70/A (1) bekezdése amely kimondja, hogy A Magyar Köztársaság biztosítja a területén tartózkodó minden személy számára az emberi, illetve az állampolgári jogokat, bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül. Az Alkotmány 70/A (3) bekezdése ehhez képest egy sajátos állami kötelezettségvállalást is tartalmaz, mivel kimondja, hogy a Magyar Köztársaság a jogegyenlőség megvalósítását, az esélyegyenlőtlenség kiküszöbölését célzó intézkedésekkel is segíti. E rendelkezés teremti meg a diszkrimináció bizonyos eseteinek legalitását, illetőleg az Alkotmány által való megengedettségét. Bár minden pozitív diszkriminációs intézkedés valamivel szemben negatív megkülönböztetést eredményez, azonban a társadalmi egyenlőtlenségek kiküszöböléséhez, csökkentéséhez nagyobb érdek fűződik, mint a diszkriminációmentességhez fűződő jog merev érvényesítéséhez évi XXVI. Törvény a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról. A fogyatékos emberek a társadalom egyenlő méltóságú, egyenrangú tagjai, akik a mindenkit megillető jogokkal és lehetőségekkel csak jelentős nehézségek árán vagy egyáltalán nem képesek élni. 6

7 E törvény célja a fogyatékos személyek jogainak, a jogok érvényesítési eszközeinek a meghatározása, továbbá a fogyatékos személyek számára nyújtandó komplex rehabilitáció szabályozása, és mindezek eredményeként a fogyatékos személyek esélyegyenlőségének, önálló életvitelének és a társadalmi életben való aktív részvételének biztosítása évi CXXV. Törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról. Az egyenlő bánásmódról szóló törvény 63. (5) lehetőségként fogalmazza meg a települési önkormányzatok részére azt, hogy a helyben élő, hátrányos helyzetű csoportok helyzetének javítása céljából un. esélyegyenlőségi programot fogadjanak el. Az alapelvek között a megelőzésről, az állapotmegtartás fontosságáról, a fogyatékos emberek szükségleteinek sajátosságaira kiterjedő figyelemről, az egyenjogúság feltételeinek megteremtéséről és a hiánykompenzációban az állam kötelezettségvállalásáról olvashatjuk. A törvény megfogalmazza a fogyatékos emberek körét, mely klasszikusan az érzékszervi sérültekből, a beszédbeli nehézségekkel küzdőkből, a mozgáskorlátozottakból és az értelmi fogyatékosokból áll. A Magyar Köztársaság évi költségvetését megalapozó egyes törvények módosításáról szóló évi CIX. Törvény (Kvm. tv.) lényegi változásokat hozott a helyi esélyegyenlőségi programmal összefüggő szabályozás terén. Az első és legfontosabb változás az, hogy korábban csak lehetőségként került megfogalmazásra a helyi esélyegyenlőségi program elkészítése, míg a módosítás kapcsán ez egy kötelezettséggé vált. Az új szabályok röviden összefogva a következők: 1. Az öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi program elkészítése kötelezővé vált a helyi önkormányzatoknak, illetve a többcélú kistérségi társulások számára. 2. Az elkészített esélyegyenlőségi programot kétévente felül kell vizsgálni. 3. Az esélyegyenlőségi program készítésébe, áttekintésébe és felülvizsgálatába a külön jogszabályban meghatározottak szerinti feltételeknek megfelelően, továbbá névjegyzékben szereplő esélyegyenlőségi szakértőket kell bevonni. 4. A központi költségvetési és európai uniós támogatások odaítélésének feltétele az esélyegyenlőségi program megléte. (A pályázatokra vonatkozó szabályokat a december 31-et követően meghirdetett pályázatokra kell alkalmazni. Kvm. Tv. 50. (8).) Az évi IV. törvénynek, a Polgári Törvénykönyvnek a 75-től a 85-ig terjedő szakaszai tartalmazzák a személyiségi jogokat védelmező passzusokat évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról évi XXXVIII. Törvény az államháztartásról évi LXVI. Törvény a polgárok személyes adatainak és lakcímének nyilvántartásáról évi LXIII. Törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról évi XXII. Tv. A Munka Törvénykönyve évi LXXVII. Törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról A közoktatásról szóló évi LXXIX. Törvény 14/1994 (VI.24.) MKM rendelet a képzési kötelezettségről és a pedagógiai szakszolgálatokról A kormány 164/1995. (XII.27.) Korm. rendelete a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről A közokiratokról, közlevéltárakról és magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. tv. 7

8 A rádiózásról és televíziózásról szóló évi I. tv évi XXI. tv. A területfejlesztésről és a területrendezésről 219/1996. (XII.24.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott települések jegyzékéről évi LXXVIII. tv. az épített környezet alakításáról és védelméről A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló évi CXL. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. tv. Közhasználatú épületek akadálymentesítési kötelezettségéről szóló évi XXVI. tv. A szerzői jogról szóló évi LXXVI. tv évi LX. tv. a foglalkoztatásból és a foglalkozásból eredő hátrányos megkülönböztetésről szóló, a Nemzetközi Munkaügyi Konferencia évi 42. ülésszakán elfogadott 111. számú Egyezmény kihirdetéséről 194/2000. (XI.24.) Korm. rendelet a közművelődési intézmények látogatóit megillető kedvezményekről 1/2000. (I.24.) NKÖM r. a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról 57/2002. (XI.18.) OM rendelet az integrációs felkészülésről 29/2002. (V.17.) OM rendelet a fogyatékossággal élő hallgatók tanulmányainak folytatásához szükséges esélyegyenlőséget biztosító feltételekről 21/2003. (II.25.) Korm. rendelet a súlyos fogyatékosság minősítésének és felülvizsgálatának, valamint a fogyatékossági támogatás folyósításának szabályairól szóló 41/2000. (VIII.9.) Korm. rendelet, valamint a családok támogatásáról szóló évi LXXXIV. tv. végrehajtására kiadott 223/1998. (XII.30.) Korm. rendelet módosításáról A kulturális örökség védelméről szóló évi LXIV. tv. 362/2004. (XII.26.) Korm. rendelet az Egyenlő Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes szabályairól 1021/2004. (III.18.) Korm. határozat a romák társadalmi integrációját elősegítő kormányzati programról és az azzal összefüggő intézkedésekről évi CXXIII. tv. a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását követően munkát keresők foglalkoztatásának elősegítéséről, továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról A sportról szóló évi tv. 16/2004. (V.18.) OM-GYISM együttes rendelet az iskolai sporttevékenységről A mozgóképről szóló évi II. tv. 4/2004. (II.20.) NKÖM rendelet a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról 97/2005. (XII.25.) OGY határozat az Országos Területfejlesztési Koncepcióról 96/2005. (XII.25.) OGY határozat az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról 176/2005. (IX.2.) Korm. rendelet a megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjának, továbbá az akkreditált munkáltatók ellenőrzésének szabályairól 2/2005. (III.1.) OM rendelet a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelve kiadásáról és annak módosításai az Európai Parlament és a Tanács 2006/54/EK irányelve ( ) a férfiak és nők közötti esélyegyenlőség és egyenlő bánásmód elvének a foglalkoztatás és munkavégzés területén történő megvalósításáról 8

9 az Európai Parlament és a Tanács 771/2006/EK határozata ( ) az Esélyegyenlőség mindenki számára európai évéről (2007) - az igazságos társadalom irányában 240/2006. (XI.30.) Korm. rendelet a társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve ez országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről 1089/2006. (IX.25.) Korm. határozat a Nők és Férfiak Társadalmi Egyenlősége Tanács létrehozásáról 10/2006. (II.16.) OGY határozat az Új Országos Fogyatékos ügyi Programról 120/2006. (IV.16.) Korm. rendelet a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének szempontjairól Az esélyegyenlőség program kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportjai 7. (1) A helyi esélyegyenlőségi programban a nők és férfiak esélyegyenlőségének, a mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőtlenségének, valamint a fogyatékos személyek esélyegyenlőtlenségének csökkentésére irányuló intézkedések. (2) A nők és férfiak esélyegyenlőtlenségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni a.) a társadalmi problémák nemek szerinti értelmezésének, a nemek eltérő szükségletei ismeretének és elismerésének hiányára, b.) a nők gazdasági függésére, kiszolgáltatottságára, c.) d.) a nőket ért erőszakra, arra, hogy a reprodukációs jogok sérülésének elkerülése érdekében van-e megfelelő tájékoztatás, és hatékony segítségnyújtás a településen a családtervezés, anyaés gyermekgondozás területén, e.) a nők közéletben, gazdasági életben való arányos(talan) részvételre. (3) A mélyszegénységben élők, romák esélyegyenlőségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni a.) a foglalkoztatási, egészségügyi, szociális helyzet tekintetében: - a saját fenntartású intézményekben való foglalkoztatás növelésére A szűrőprogramokban történő részvételi arány növelésére, az egészségügyi szolgáltatások elérhetőségének javítására, valamint a gyermekek alultápláltságának csökkentésére. b.) c.) A lakhatási szegregáció tekintetében: - a területi szegregáció mértékére, - a megfelelő minőségű közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítására, - a lakosság integrációját támogató közösségfejlesztő programokra, - a tervezett beavatkozások és a településfejlesztési dokumentumok összhangjára. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek közoktatási esélyegyenlősége tekintetében: - az intézmények között és az egyes intézményeken belüli szegregáció mértékére, - az intézmények között az oktatás hatékonyságában mutatkozó eltérésekre, - a tanulók iskolai eredményességében mutatkozó eltérésekre, - a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek óvodai ellátására. 9

10 (4) A fogyatékos személyek esélyegyenlőségének csökkentésénél különös tekintettel kell lenni: a.) a közszférában és a versenypiacon a fogyatékos személyek teljes lakossághoz viszonyított arányuknak megfelelő mértékű foglalkoztatására b.) az egészségügyi ellátások elérhetőségére, c.) az egészségügyi ellátórendszer és rehabilitációs intézmények közti információáramlásra és együttműködésre, d.) a szociális szolgáltatások szerepére a fogyatékos személyek rehabilitációjában, e.) a közoktatási intézmények elérhetőségére, hozzáférhetőségére, f.) az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása érdekében: - az önkormányzati közszolgáltatásokat nyújtó épületek akadálymentesítésére, - az önkormányzati közszolgáltatások információs és kommunikációs akadálymentesítésére, - az építésügyi hatóságok felkészültségére az akadálymentesítés építészeti szempontjainak vizsgálatában Védett tulajdonságok (2003. évi CXXV. Tv. 8. ) neme faji hovatartozása bőrszíne állampolgársága nemzetisége nemzeti vagy etnikai kisebbséghez való tartozása anyanyelve fogyatékossága egészségi állapota vallási vagy világnézeti meggyőződése politikai vagy más véleménye családi állapota egyszülős család (anyasága/terhessége vagy apasága) szexuális irányultsága életkora társadalmi származása vagyoni helyzete foglalkoztatási jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, illetve határozott időtartama érdekképviselethez való tartozása egyéb helyzete, tulajdonsága vagy jellemzője (továbbiakban együtt: tulajdonsága) szerint Az egyenlő bánásmód megsértésének esetei (2003. évi CXXV. Tv.) közvetlen hátrányos megkülönböztetés közvetett hátrányos megkülönböztetés zaklatás jogellenes elkülönítés megtorlás. 10

11 Magyarországon a fogyatékos személyek létszámának felmérése az évi és a évi (valamint a évi) népszámláláskor került sor. Ez utóbbi szerint 577 ezer fő volt a számuk ez a népesség 5,7 %- át tette ki. A évi népszámlálás adatai szerint a fogyatékos személyek 17 %- a születése óta fogyatékos, 66,5 %- a esetében a fogyatékos állapot baleset, illetve betegség következtében alakult ki. A fogyatékos személyek között a 60 évnél idősebbek aránya 44,8 %, több mint kétszerese a népesség egészében képviselt arányhoz viszonyítva. A fogyatékosságot leginkább valamilyen tartós betegség idézi elő (53,8 %). 3. A helyzetelemzésben bekövetkezett változások ( ) 3.1. A XV. kerület A jelenlegi kerület és környéke a történelmi Pest városától északra, a Pesti-síkságon terül el, amelyet valaha a Pannon tenger borított. A régebben keletebbre folyó Dunába ömlő patakok egyik magasabb térszintjére épült Palota falu a Szilas-patak mentén. A történelem vihara alaposan megtépázta az itt létrejött településeket, amelyek a 19. században kezdtek megerősödni. Az igazi fellendülést a dualizmus iparfejlesztése hozta meg Palotának, melynek szomszédságában kiépült településrész Pestújhely néven a 20. század elején lett önálló község. Rákospalota 1923-ban kap városi rangot, majd 1950-től Pestújhellyel és még 21 környező településsel a fővároshoz csatolják, ekkor lesz Budapest XV. kerülete tól a palotai területen óriási lakótelep épül Újpalota néven. Itt 16 ezer lakásban több mint 60 ezren éltek. Később ez a szám jelentősen lecsökkent ban a kerület három helyén: Rákospalota, Újpalota, Pestújhely 84 ezren, 2006-ban pedig közel 83 ezren éltek. A kerület a főváros északkeleti városkapuja. A nagy forgalmú közutak közelsége hatalmas kereskedelmi központok telepítését tették lehetővé, ezért méltán nevezhetjük a kereskedelem kerületének a főváros XV. kerületét Mit mutat a kerület 2011-ben? Elindult a kerületrészek lesüllyedése, ennek következménye a lakások, ingatlanok elértéktelenedése, a deviancia megjelenése. Évek óta megoldatlan volt a hajléktalankérdés, ez az újpalotai lakótelep jelentős részén akut problémává vált,és az un. Kiserdő is hajléktalan tanya volt 2011 ig.2011 ben az önkormányzat a Máltai Szeretetszolgálattal közösen, a Családsegítő Szolgálat és a Pilisi Parkerdő bevonásával az ott élő hajléktalanok telephelyeit felszámolta, és jelentős összegeket fordított arra, hogy megoldja ezen személyek elhelyezését. A rendetlenség az élet minden területén megjelenik: a közterületeken, az emberi viszonyokban, a közbiztonság romlásában egyaránt. Az eredmény: az elvándorlás, a XV. kerület presztízsének csökkenése, a gazdasági aktivitás bizonytalanná válása, amit az évek óta tartó általános recesszió felerősített. E negatívumokkal szemben megindult egyfajta radikális szemléletváltás, mely az önkormányzati munka minden területén érezteti hatását. A fő cél a kerület presztízsének visszaállítása. 11

12 A közlekedési hálózat fejlesztése az elmúlt évtizedekben részben rontotta (M3-as városi bevezető szakasza), részben javította a kerület közlekedését (M0-ás körgyűrű északkeleti szakasza.) A kerület területe: 26,95 km2. Belterületi közúti hálózata: 137 km, ebből burkolt: 119 km. Csatornahálózat hossza: 139 km. A kerületi lakott lakások száma: ( a 2001 es népszámlálás adatai alapján.) Megtörtént számos közösségi közlekedéssel érintett útvonal felújítása a fővárosi önkormányzat által. A szilárd burkolatú saját utak felújítása még várat magára. Hasonló megállapítás vonatkozik a járdák állapotára is. A közműhálózatot jelentős lakossági önerő bevonásával sikerült fejleszteni. Mára teljes közműnek mondható a vezetékes földgáz és a közcsatorna hálózat. Az újpalotai lakótelepen teljes körű a táv hő hálózat, amely azonban életkora miatt felújításra, cserére szorul. Van még feladat a csapadékvíz elvezetés és helyenként a szennyvízelvezetés terén is. Az informatikai hálózatok (telefon, kábel tv.) tekintetében a szolgáltatóknak köszönhetően jól lefedett a kerület. A kerület környezeti állapota nem biztató: A XV. kerület a főváros egyik legszennyezettebb levegőjű területe. Ebben döntő szerep játszik a szemétégető és az M3-as autópálya. A kerületen keresztülfolyó vizek (Szilás és Csömöri patakok) erősen szennyezett állagú vízzel érkeznek, és e területen tovább romlik a víz tisztasága. A kerületben a legsúlyosabb a közlekedésből adódó zajterhelés, amelynek szenvedő alanyai az intézmények és a lakások használói. Súlyos gond a talajszennyezés, amely elsősorban az illegálisan elhelyezett szemétből következik. A meglévő zöldterületek (melynek aránya nem éri el a külső kerületeknek megfelelően kívánt mértéket) elhanyagoltsága szinte általánosnak mondható. Ezen negatív megállapítások mellett mégis az állapítható meg, hogy a XV. kerület legmeghatározóbb alapadottsága a zöld jellege és főváros centrumába való bejutás gyorsasága. A zöld jelleg egyrészt a mezőgazdasági, kertvárosi hagyomány, másrészt Újpalota negyven éves növényállománya, a gazdag fa és cserjeállomány, és az újpalotai kiserdő jelenti gondozatlansága ellenére. A kerület közbiztonságára kedvezőtlenül hat a helyi társadalom egyes csoportjainak romló élethelyzete. A lecsúszás, lepusztulás és deviancia, bűnözés megjelenése, majd elterjedése együtt jár lakótelepen és kertvárosban egyaránt. A deviancia megjelenése eróziós jellegű folyamat együtt hat a drogterjesztés, az alkoholizmus, a prostitúció. Ezek együttes jelenléte fokozott közbiztonsági, közrendvédelmi gondot okoz. A fiatalság a családok szétesettsége miatt is nehéz helyzetben van, sok a deviáns jelenség, a bandázás. A XV. kerületi önkormányzat kiterjedt intézményhálózatot tart fenn: oktatási-nevelési, közművelődési, egészségügyi és szociális, sport és rekreációs célú intézményeket. A kötelező és önként vállalt feladatok körében több olyan elem van elsősorban szociális intézmények amelyeket szinte csak a XV. kerület tart fenn. 12

13 3.2. A XV. kerület demográfiai jellemzői, szociális adottságai A XV. kerület népessége : fő Újpalota felépítése idején ( ) a lakosság majdnem duplájára nőtt. Ezután folyamatos fogyásról lehet beszélni. Sajnálatos tény, hogy a külső kerületek között a XV. kerület népességfogyása a legnagyobb mértékű. (A XVII. kerület nagyobb mértékben nőtt, mint amilyen mértékben a XV. kerület csökkent, pedig a kerületnek megvannak az adottságai ahhoz, hogy a visszaáramló népességet befogadja.) A XV. kerület a 9. helyen áll a népesség ( fő), 10. helyen a terület (26,95 km 2 ), 14. helyen a népsűrűség (2978 fő/km 2 ) tekintetében a 23 kerület között. (2009-es adat.) Jelenleg a népsűrűség:2960 fő/km2. A lakosság korösszetétele az európai és a magyar trendet követi, az időskorúak száma kismértékben, de folyamatosan emelkedik, amíg a születések száma csökken, amely hosszabb távon a népesség elöregedését jelenti. Egyes előrejelzések szerint Magyarországon 40 év múlva a 65 évnél idősebbek aránya 30 % fölé kerül a népességen belül. Ugyanakkor a születéskor várható élettartam erőteljesen ki fog tolódni, ezért az idősek sokáig maradnak részesei az egészségügyi és a nyugdíj ellátórendszernek. Az alacsony születési arány miatt sokkal kevesebb fiatal él majd hazánkban és kevesebben fizetnek járulékot. Egyre növekszik az idős egyszemélyes háztartások száma, valamint az egyedül élő, a különböző egészségügyi, mentális és szociális problémákkal küzdő emberek aránya. Részben az idősek, részben a jelentős lakossági csoportot képező hátrányos helyzetű személyek sorsa miatt is a szociálpolitika szempontjából kiemelt jelentőségű értékekként kerültek megfogalmazásra a kerületi szociális szolgáltatástervezési koncepció felülvizsgálata alkalmával az alábbiak: szociális biztonság ne forduljon elő, hogy a szükséget szenvedők ellátás nélkül maradjanak, differenciált, az egyén szükségleteihez igazodó ellátás, az ellátások, szolgáltatások kliensközeli biztosítása, a társadalmi beilleszkedés, integráció erősítése, 13

14 hatékony és minőségi szolgáltatások biztosítása. Az önkormányzat érdeke, hogy a rendelkezésre álló gazdasági erőforrások minél hatékonyabban kerüljenek felhasználásra, az ellátórendszer költséghatékonyan működjön. A népesség összetételének változásait vizsgálva megállapítható, hogy a XV. kerület lakossága egyre idősebb, elsősorban a fiatalabb és a gyermekes családok költöztek el az utóbbi időben. A házasságkötések számának változása a kerületben: fő Folyamatosan csökkenő tendencia. A születések számának változása fő. fő Ha összevetjük a két adatsort az általános magyarországi helyzettel Jelentés a magyar közoktatás helyzetéről 2010 című dokumentum-gyűjtemény számai alapján, akkor a kerület adatai megfelelnek a magyar gyakorlatnak: házasságkötések száma felére csökkent, a gyermekszületések száma jelentősen csökkent, és a nők 50 %- a 30 éves kora fölött vállal csak gyermeket, akiknek több mint 40 %- a házasságon kívül jön a világra. A kerületben az éves halálozások száma folyamatosan emelkedik. Ebből is világosan látszik, hogy a kedvezőtlen népesedési folyamat megállítására hathatós intézkedésekre van szükség. Külön célszerű megemlíteni az újpalotai lakótelep demográfiai jellemzőit. A as évek csaknem lakosa mára kb. a felére, főre csökkent. Ez a jelentős népességfogyás az alábbi helyzettel járt együtt a lakótelepen: - időskorúak száma rendkívül magas, - az egyszemélyes háztartások aránya magas, - az egyszülős családok aránya magas, - magas azon családok aránya, ahol egy kereső sincsen. 14

15 A lakótelepi családok 26 %- ban (2999 család) nincsen egyetlen foglalkoztatott sem, ami egyértelmű oka a lakótelepen élők magas háztartási adósságának, a szegény családok növekvő számának. Budapest XV. kerület 2011-es demográfiai adatai 3 H -s fogyatékkal férfi nő össz. élők összesen fiú lány össz. Lakónépesség száma évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek évesek 65 év felettiek A kerület nem tudott adatokat szolgáltatni az alábbi demográfiai területekről: - roma lakosság létszáma, nemenkénti összetétele, - a fogyatékos lakosság nemenkénti bontása, iskolai végzettsége, - háztartások, családok száma - elvándorlás, bevándorlás a kerületbe. A 2007-ben készült Kerületi Esélyegyenlőségi Program demográfiai adatait felhasználva készült az alábbi összehasonlító táblázat: Életkor Különbség férfi nő összesen férfi nő összesen * Összesen: * 65 éven felüli adatok állnak rendelkezésre. A kerület lakossága fővel kevesebb most, mint 2006-ban. Ez 3,5 %- os csökkenést jelent a éves, munkaképes korosztályban, míg az összlakosságban ez a fogyás 3,2 %. A csökkenés a 0-18 éves korosztálynál a legkisebb (1,6 %). 15

16 A kerület 2011-es adatai alapján az alábbi népességarányok mutathatók ki: - a 0-18 éves korosztály a lakónépesség 16,4 %- a, - a éves korosztály, amely a munkaképes csoportot képezi 59,1 %, - a 65 éven felüli idősek adják a lakónépesség 24,5 %- át. Lényegesen többen vannak, mint a 18 éven aluliak (ők az idősek 67 %- át adják.) - a lakosság férfi-nő aránya: %. Ez a szám az idősek esetében: 36,9 % - 60,1 %. 24,5% 16,4% 59,1% 0-18 éves éves 65 év feletti 2011-ben Budapest XV. kerületben fő fogyatékos személy él. Ők a lakosság 2,7 %- át adják. Tíz év alatt a fogyatékos személyek száma 361 fővel emelkedett, ami nem feltétlen jelent abszolút növekedést, mivel a fogyatékosokkal való gondoskodás, maga a fogyatékos személy fogalma is kibővült az elmúlt évtizedben. A fogyatékosok legnagyobb csoportját a mozgáskorlátozottak (676 fő, a fogyatékosok 31,5 %- a) alkotják, őket a hallássérültek követik. (552 fő.) Látássérültek: 383 fő, beszédben akadályozottak: 232 fő. Az értelmileg akadályozott személyek száma 300 fő (a fogyatékosok 14 %- a.) A fogyatékos személyek közül: gyermekkorú (0-14 éves) 206 fő (ebből 78 fő értelmileg akadályozott) felnőtt korú (15-59 éves) fő nyugdíjas korú (60 év feletti) 741 fő, ők a fogyatékosok 34,6 %- át jelentik. 16

17 Fogyatékosság típusa Össz Értelmileg akadályozott Látássérültek: vak, gyengén látó Mozgáskorlátozottak Hallássérültek: siket, hallás károsult Beszédben akadályozott összesen Budapest XV. kerület Önkormányzata által 2007-ben elfogadott Kerületi Esélyegyenlőségi Program szellemében változatlanul törekedni kell arra, hogy: - elősegítsék a fogyatékos személyek önálló életvitelét és a társadalmi életben való aktív részvételt, - biztosítsák a fogyatékossággal élők számára, hogy a kerület lakóiként ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezzenek, mint mindenki más, - segítsék elő komplex akadálymentesítéssel, hogy a fogyatékosok egyenlő érvényű hozzáférést kapjanak a többi lakoshoz hasonlóan. A hátrányos helyzetű (HH) gyerekek és tanulók létszáma: 321 fő óvodás korú és 1131 fő tanuló, összesen 1452 fő. Ez a létszám a lakónépesség 1,8 %- a. Saját korosztályukban: a 321 fő az óvodások 13,5 %- a, az fő tanuló pedig 16,6 % - a. A halmozottan hátrányos helyzetű (HHH) gyerekek és tanulók létszáma:21 fő óvodás korú és 180 fő tanuló, összesen: 201 fő. Ez a létszám a lakosság 0,2%- a. Saját korosztályában: a 21 fő az óvodások 0,9 %- a, a 180 fő a tanulók 2,7 %- a. Sajátos nevelési igényű gyerekek létszáma az adattáblák adatai alapján 2011-ben: 64 fő óvodás és 546 fő tanuló. Együttesen 610 fő, a lakosság 0,8 %- a. Saját korosztályában: a 64 fő az óvodások 2,8 %- a, az 546 fő a tanulók 8,4 %- a. 17

18 3.3. Foglalkoztatás Magyarországi helyzetkép A társadalom állapotát jól jellemzi az, hogy miképpen tudja segíteni különböző okokból hátrányos helyzetbe került tagjainak munkavállalását, munkaerő-piaci elhelyezkedését. A fogyatékos személyek beilleszkedését a társadalomba, elfogadottságukat elősegíti, ha dolgoznak, ha megélhetésüket munkából származó jövedelemből tudják biztosítani. Természetesen a fogyatékosság jellege, súlyosságának foka erőteljesen befolyásolja a munkavállalás lehetőségét. Fontos az is, hogy a kerületben milyen a foglalkoztatottság mértéke, a munkanélküliek aránya, a munkaerő-piac általános helyzete. A társadalmi kirekesztés leginkább a fogyatékkal élőket és a súlyos egészségügyi problémákkal küzdőket sújtja. Munkaerő-piaci helyzetük az EU-hoz képest rendkívül rossz. Csupán mintegy egytizedük foglalkoztatott (EU: 40 %) annak ellenére, hogy a munkáltatókat törvény kötelezi a megváltozott munkaképességűek legalább 5 %- os arányú alkalmazására. Képzettségi szintjük alacsony, gazdasági aktivitásuk mindössze egy hatoda a teljes népesség átlagának. Foglalkoztatási rehabilitációjukat megnehezíti, hogy az orvosi minősítő rendszer célja nem elsősorban a meglévő vagy javítható képességek és készségek meghatározása, hanem a passzív ellátás alátámasztása. A fogyatékos személyek a munkavállalók egyik leghátrányosabb helyzetű csoportja. Munkaerő-piaci helyzetük lényegesen rosszabb, mint a társadalom nem fogyatékos tagjaié. Összehasonlíthatatlanul nehezebben találnak tartós foglalkoztatást biztosító munkahelyeket, és ha valaki aktív korában válik fogyatékossá, nagyon kicsi az esélye, hogy korábbi munkahelyén foglalkoztatják. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. Törvény 15. -nak az (1) bekezdése kimondja: A fogyatékos személy lehetőség szerint integrált, ennek hiányában védett foglalkoztatásra jogosult. A munkaerő-piacon való részvétellel pénzbeli és más járandóságokhoz lehet hozzájutni, ami passzív hatással van a résztvevők egészségére. Ezen túlmenőleg a munka elősegíti a személyiség fejlődését, elismertséget is biztosíthat. Lehetővé teszi a társadalmi kapcsolatok kialakulását és a társadalomba való beilleszkedést. Ha a fogyatékos személyek dolgozhatnak, fizetést kapnak, személyi jövedelemadót és társadalombiztosítási járulékot fizetnek (a társadalom hasznos, értékteremtő tagjai), önálló életvitelre képesek és nem szorulnak segélyekre. A fogyatékossággal élő személyek csökkent, illetve megváltozott munkaképességű embernek tekintendők a munkaerő-piacon. A nők munkaerő-piaci pozíciója rosszabb a férfiakénál. A külső és belső munkaerő-piac a nők hátrányára rangsorolja a foglalkozásokat, munkaköröket. A felvételi és az előmenetelek diszkrimináció korlátozza az egyenlő esélyeket. Jóllehet a nők előnybe vannak az iskolázottság szempontjából, mégis az előmeneteli lehetőségük (részben a családban betöltött szerepük miatt is), az elérhető jövedelmük, az állásbiztonságuk az átlagosnál rosszabb, és ennek következtében nagyobb a szegénységkockázatuk is. A cigányság Magyarország legnagyobb etnikai kisebbsége, ami egyúttal Európa negyedik legnagyobb roma közösségét is jelenti. A csökkenő nem roma népességgel szemben létszámuk nő, és a demográfiai előrejelzések szerint rövidesen elérheti arányuk a lakosság 10 %- át. (Persze a pontos adatok megállapítását az évi LXXVII. Törvény 7. (1) bekezdése nem könnyíti meg: Valamely nemzeti, etnikai csoporthoz tartozás vállalása, és kinyilvánítása az egyén kizárólagos és elidegeníthetetlen joga, ezért a kisebbségi csoporthoz tartozás kérdésben nyilatkozatra senki sem kötelezhető. ) 18

19 A cigány népesség iskolázottsági színvonala a pozitív intézkedések ellenére is rendkívül alacsony. Munkaerő-piaci szempontból a piacgazdasági átalakulás egyik legnagyobb vesztese a cigányság. A rendszerváltást követően az építőipar, bányászat, termelőszövetkezetek megszűnése következtében a foglalkoztatáshoz szokott munkaképes korú romáknak nagy része veszítette el állását, s így valamennyi foglalkoztatási mutatójuk lényegesen rosszabb, mint a többségi társadalomé. Az iskolázatlan (vagy csak néhány osztályt elvégzett) és ezért többnyire szakképzetlen romák számára az elsődleges munkaerő-piac alig kínál kereső foglalkozást, és még az alkalmi munkavállalás terén is hátrányban vannak. Foglalkoztatottsági szintjük alig a fele, munkanélküliségi rátájuk három-ötszöröse, az egy keresőre jutó eltartottak aránya háromszorosa a nem cigány lakosságénak. Így sokuknak csupán a családi pótlék és a szociális segélyek biztosítják a megélhetéshez a szűkös forrást, ezért a romák jelentős része él tartós mélyszegénységben. A közel két évtizedes munkanélküliség pedig a felnövekvő ifjú romák életformájává válik Foglalkoztatottsági mutatók Magyarországon 2010-ben kismértékben csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma. A nyilvántartott álláskeresők 28,9 %- a tartósan (több mint egy éve folyamatosan) regisztrált álláskereső. A gazdasági recesszió hatására között kb. 120 ezer fővel, 3 % -kal csökkent a foglalkoztatottak száma, akiknek zöme a munkanélküliek táborát gyarapítja. A leépítések kisebb-nagyobb mértékben a legtöbb nemzetgazdasági ágazatot érintették. A munkanélküliek száma három év alatt közel 150 ezer fővel, 480 ezer főre, 45 %- kal emelkedett a munkaerő-felmérés szerint. Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat regisztrációja alapján az álláskeresők száma közel 120 ezer fővel 595 ezer főre, 25 %- kal bővült év végétől jelentős számú új munkanélküli létszám keletkezett az elbocsátások miatt, illetve év második negyedévétől folyamatosan növekedett a tartós munkanélküliek közül közmunkássá válók száma. Míg 2008-ban havi átlagban 20 ezer fő volt a közmunkán foglalkoztatottak száma, 2009-ben ez 60 ezerre növekedett. Emiatt látszólag csökkent a tartós munkanélküliek hányada és a munkanélküliség átlagos időtartama is. (Forrás: GKI ) A XV. kerület foglalkoztatottsági adatai Az adatok meglehetősen hiányosak. A Polgármesteri Hivatal nem tudott adatokat szolgáltatni. A rendelkezésre álló dokumentumok: Kerületi Esélyegyenlőségi Program 2007, XV. kerület szociális térképe 2009, Budapest Főváros XV. kerületi Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata Szembenézés és irányváltás 2011 e témakörben csak bizonyos adatbázist érintenek. A regisztrált álláskeresők száma a kerületben 1997-től 2001-ig folyamatosan csökkent ben 2453 főről 2001-re 1034-re mérséklődött. Ezt követően enyhe emelkedés indult 2002: : : : :

20 2007: : : 1782 fő, akik közül rendelkezésre állási támogatásban 564 fő részesült fő A regisztrált álláskeresőkről decemberi adatok alapján a XV. kerület az 1459 fő nyilvántartott álláskeresővel a fővárosban mindössze öt kerületet előzött meg. Az 1459 főből nő: 795 fő (54,5 %) férfi: 664 fő (45,5 %) Az álláskeresők közül 180 napon túli regisztrált 749 fő (51,3 %) Az ő nemenkénti megoszlása: nő: 426 fő (56,9 %) férfi: 323 fő (43,1 %) Az álláskeresők iskolai végzettség szerint: középiskolánál alacsonyabb végzettségű: 788 fő (54,0 %) középiskolai végzettségű: 539 fő (36,9 %) felsősokú végzettségű: 132 fő (9,0 %) fizikai foglalkozású: 963 fő (66,0 %) szellemi foglalkozású: 496 fő (34,0 %) pályakezdő: 52 fő (3,5 %) A munkanélküli kerületi lakosok száma: Munkanélküliek száma Közhasznú, közcélú foglalkoztatottak száma Arányuk 13,8 % 13,3 % 1,7 % 2,9 % 6,0 5 (Forrás: Budapest Főváros Kormányhivatala Munkaügyi Központ) 20

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata Települési/ Kerületi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata Települési/ Kerületi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota Pestújhely Újpalota Önkormányzata Települési/ Kerületi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Készítette: Euron Tanácsadó és Szolgáltató Kft. Balogh Zsigmond

Részletesebben

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus

10. A mai magyar társadalom helyzete. Kovács Ibolya szociálpolitikus 10. A mai magyar társadalom helyzete Kovács Ibolya szociálpolitikus Népességi adatok Magyarország népessége 2014. január 1-jén 9 877 365 fő volt, amely 1981 óta a születések alacsony, és a halálozások

Részletesebben

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik

Egyenlő bánásmód és diszkrimináció. A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik Egyenlő bánásmód és diszkrimináció A megkülönböztetés- mentességi jog alapfogalmai Uszkiewicz Erik A magyar szabályozás I. Alaptörvény XV. cikk (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes.

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010.

Városföld Község Önkormányzata. Állampolgári Tanács. Települési Esélyegyenlőségi Program készítése. Dr. Peredi Katalin, Guth Erika. 2010. Városföld Község Önkormányzata Állampolgári Tanács Települési Esélyegyenlőségi Program készítése Dr. Peredi Katalin, Guth Erika 2010. március 23 Kik vagyunk? Mit csinálunk? Jogszabályi háttér Mi az Állampolgári

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013

A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 TÁMOP-5.5.5/08/1 A diszkrimináció elleni küzdelem a társadalmi szemléletformálás és hatósági munka erősítése A fogyatékos munkavállalók tapasztalatai - EBH kutatások 2010-2013 Szabados Tímea 2013. December

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV A 2010. MÁJUS 31-TŐL 2012. DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRA Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen Kisbér Város Önkormányzata az alábbi

Részletesebben

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus

A nyilvántartott álláskeresők számának alakulása Tolna megyében 2013. augusztus - 2015. augusztus A MUNKAERŐ-PIACI HELYZET ALAKULÁSA TOLNA MEGYÉBEN 2015. AUGUSZTUS 2015. augusztus 20-án a Tolna Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának nyilvántartásában 8.581 álláskereső szerepelt, amely

Részletesebben

Nők a foglalkoztatásban

Nők a foglalkoztatásban projekt Munkáltatói fórum 2011. 10.11. Budapest Nők a foglalkoztatásban Kőrösi Regina Nők foglalkoztatásban az UNIÓ-ban A nők és férfiak közötti esélyegyenlőség alapvető jog és az Európai Unió közös alapelve

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013

Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO. 1204/2007. Javaslat Miskolc Megyei Jogú Város közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervére 2007-2013 Összeállította:

Részletesebben

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3.

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel. megtartandó testületi ülésére. 3. E L Ő T E R J E S Z T É S Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 19-én (kedd) 17 órai kezdettel megtartandó testületi ülésére 3. napirendi pont Tárgy: Helyi esélyegyenlőségi terv

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31.

Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei. Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Munkaerőpiaci szolgáltatások a foglalkoztathatóság javításának új eszközei Nemzetközi szakmai rehabilitációs konferencia 2006. Január 30-31. Igények, követelmények Befogadó társadalom Azonos jogok az élet

Részletesebben

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT

TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT TÁMOP-2.5.3.A-13/1-2013-0042 PROJEKT Esélyegyenlőségi program III. rész Jogszabályi környezet Nyíregyháza, 2014. február 3-4 Kiskunfélegyháza, 2014. február12-13 Nyíregyháza, 2014. február 17-18 Szeged,

Részletesebben

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96.

Alapító okirat. 1/ A költségvetési szerv neve: KINCSKERESŐ Általános Művelődési Központ. 2./ Székhelye: 8651 Balatonszabdi, Vak Bottyán u. 96. Alapító okirat Balatonszabadi és Siójut községek Önkormányzatainak i a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, a többször módosított 1992.évi XXXVIII. törvény az államháztartásról 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint

Mérés módja szerint: Időtáv szerint. A szegénység okai szerint Szegénység Fogalma: Az alacsony jövedelem és az ebből fakadó hátrányok HIÁNY (tárgyi, információs, pszichés, szociális következmények) Mérés módja szerint: Abszolút szegénység létminimum (35-45 e Ft) Relatív

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134.

1. Az intézmény neve: Ságújfalu Körzeti Általános és Alapfokú Művészeti. 2. Az intézmény székhelye: 3162 Ságújfalu, Kossuth út 134. Ságújfalu és Kishartyán Községek Önkormányzatainak Képviselő-testületei az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv., valamint a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján, az általuk alapított

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2012. december 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2.

KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL. Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2. KISKÖRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATAL Szervezetfejlesztés Kisköre Város Polgármesteri Hivatalában ÁROP-1.A.2./A-2008-0163 JOGSZABÁLYI KERETEK Kisköre, 2010. március 31. A projekt az Európai

Részletesebben

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok

HEP 1. számú melléklete. Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása HEP 1. számú melléklete Helyi Esélyegyenlőségi Program elkészítését segítő táblázatok Az alábbi adattáblák Cegléd

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon

Munkaerőpiaci támogatási rendszer Magyarországon Munkaerőpiaci i rendszer Magyarországon Támogatás Feltételek Célcsoport formája mértéke % időtartama (hó) továbbfoglalkoztatá si kötelezettség nettó létsz. növelési kötelezettség felmond tilalom mindenkire

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA

Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 34. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző T 1/11 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004.április 26-i ülésére Tárgy: Szociális célú pályázatokhoz Képviselő-testületi határozat Előadó: Koósné Stohl Ilona Intézményvezető

Részletesebben

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A BRÓDY SÁNDOR MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Készítette: Varga Lászlóné gazdasági igazgatóhelyettes Kiadás időpontja: 2008. január. 10. Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. április 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás

A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás A tankerületi szakértői bizottsági tevékenység és a nevelési tanácsadás Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló: - különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, - a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület!

S z e n t e s. Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete S z e n t e s Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 112/2009.(V.29.) Kt. számú határozatával döntött arról, hogy

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.) 1, AZ 55/2008. (X. 31.) 2, A 42/2009. (IX. 30.) 3 ÉS AZ 56/2012. (XI. 30.) 4 RENDELETTEL

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok az Észak-Alföldön (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu A tartós álláskeresők aránya nő 2005: 24,5%, 2007: 28,3% a tartósan álláskeresők

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör

Esélyegyenlőségi Terv. Mátyás Király Általános Iskola Csömör Esélyegyenlőségi Terv Mátyás Király Általános Iskola Csömör 2 Amit az esélyegyenlőségről tudni kell Az Országgyűlés 2003-ban elfogadta az Európai Unió és a hazai társadalom elvárásait tükröző 2003. évi

Részletesebben

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye

Munkaerő-piaci helyzetkép. Csongrád megye CSONGRÁD MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA Munkaerő-piaci helyzetkép Csongrád megye 2013. március 6721 Szeged, Bocskai u. 10-12. +36 (62) 561-561 +36 (62) 561-551 www.csmkh.hu csongradkh-mk@lab.hu

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként

Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként HÁTTÉR: általános iskolai tanulómegoszlás Szerző: Roma Sajtóközpont (RSK) - 2011. január 4. kedd Általános iskolai feladatellátási helyek tanulói megoszlása fenntartói típusonként Az írás a tanulólétszámot,

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2006.(V.18.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14

A szakképz lat rben. Hajdúszoboszl. szoboszló,2007.december 14 A szakképz pzés és s felnőttk ttképzés s hatása a foglalkoztatásra, az Állami Foglalkoztatási Szolgálat lat új j szerepkörben rben Hajdúszoboszl szoboszló,2007.december 14 1 A képzés és foglalkoztatás

Részletesebben

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ

Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Közép-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ Fővárosi Munkaügyi Központ + Pest Megyei Munkaügyi Központ = KMRMK 1082 Budapest, Kisfaludy u. 11. : 303-0722, fax: 303-0717 22 kirendeltség a Közép-magyarországi

Részletesebben

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea

Hasznos információk a fogyatékosságról. Összeállította: Kovács Tímea Hasznos információk a fogyatékosságról Összeállította: Kovács Tímea Mi a fogyatékosság? A fogyatékosság nem betegség, hanem egy tartós vagy véglegesült állapot. A fogyatékos ember, aki tartósan vagy véglegesen

Részletesebben

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május

A munkaerő-piac fontosabb jelzőszámai a Közép-magyarországi régióban 2010. május Pályázathoz anyagok a TÁMOP 4.1.1/AKONV2010-2019 Munkaerőpiaci alkalmazkodás fejlesztése 1/b képzéskorszerűsítési alprojekt Munkaerőpiaci helyzetkép II. negyedév Negyed adatok régiókra bontva 2010. 1.

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23.

HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások. Monitoring info-nap 2006. Május 23. HEFOP/2.3.2. Fejlesztésközpontú alternatív munkaerő-piaci szolgáltatások Monitoring info-nap 2006. Május 23. A program szakmai háttere A hátrányos helyzet lehetséges okai Objektív okok, pl.: Alacsony iskolai

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN

14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 14/2000. (V. 17.) RENDELETE A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL A 49/2006. (XI. 6.), AZ 55/2008. (X. 31.) ÉS A 42/2009. (IX. 30.) RENDELETTEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Esélyegyenlőségi terv

Esélyegyenlőségi terv Esélyegyenlőségi terv 2013.07.18-tól visszavonásig érvényes (Jelen esélyegyenlőségi terv egységes szerkezetbe foglalt belső dokumentum, összhangban a KMOP-1.5.2-2008-0020 azonosítószámú pályázati projekt

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a BZSH Benjamin Óvoda az alábbi esélyegyenlőségi tervet alkotja meg: I. Általános célok, etikai

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28.

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001. Bernáth Ildikó elnök Szakmapolitikai Koordinációs Testület. 2015. szeptember 28. Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és szolgáltatásfejlesztési modellprogram Bernáth

Részletesebben

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10

Szociális segítő. 54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző É 1/10 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE. Preambulum A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE Preambulum 1. Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 63. (4) bekezdése alapján az ötven főnél több munkavállalót

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13.

Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok. 2014. Október 13. Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek Szakpolitikai válaszok és a legutóbbi magyarországi reformok SZEMINÁRIUM 2014. Október 13. Iván Sörös Osztályvezető,

Részletesebben

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban

A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban A fogyatékosság és foglalkoztatás Írországban Áttekintés A férfiak részvétele a munkában Összehasonlító adatok (Népszámlálás 2002) 100 80 60 40 egyéb fogyatékosok 20 0 20-24 25-34 35-44 45-54 55-64 A nők

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Nyilvántartási szám: ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 200/1993. (II. 9.) határozatával jóváhagyott, a Budapest Főváros X. kerület

Részletesebben

Felülvizsgálva: 2012. március 31.

Felülvizsgálva: 2012. március 31. Felülvizsgálva: 2012. március 31. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék,..,...,.,.,,...,...,...,.,,,.,...,,,.,,,...,...,.,..,..,,,,..,.,.,..,,.,,.,,...,,,,, 2 1. Törvényi háttér,,.,...,...,,...,,,.,...,.,,...,,.,,,.,.,.,.,...,,,,..,...,,,,..,.,,,...

Részletesebben

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról

5. napirend Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról 5. Napirend BESZÁMOLÓ az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 96.

Részletesebben

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása

Előterjesztés. Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása Előterjesztés A 6. napirendi ponthoz Napirend: Előterjesztő: Monostorpályi Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítása a polgármester és az óvodavezető Előzmények: - Határozat- tervezet: az előterjesztés

Részletesebben

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013.

Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. Az esélyegyenlőségi terv értékelése 2013. A Debreceni Művelődési Központ fontos feladatának tekinti az esélyegyenlőség érvényesítését a munkahelyi alkalmazottak körében. 2012-ben, esélyegyenlőségi felelőst

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL

KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL KIVONAT NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2014. NOVEMBER 20-ÁN MEGTARTOTT RENDES KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS JEGYZŐKÖNYVÉBŐL NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010.

Pannonhalma Város Önkormányzat. Közfoglalkoztatási tervének módosítása 2010. Pannonhalma Város Önkormányzat Közfoglalkoztatási tervének módosítása 010. Pannonhalma, 010. június 1. Bagó Ferenc dr. Török Péter polgármester jegyző I. A közfoglalkoztatási terv módosítása Pannonhalma

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e

Nagykálló Város Önkormányzat. 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e Nagykálló Város Önkormányzat 59/2006. (XII.29.) Önk. r e n d e l e t e az önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról (a 2/2008. (I.22.) Önk., a 32/2009. (IX.30.)

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008)

Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Munkaerő-piaci folyamatok (2007/2008) Dr. Teperics Károly egyetemi adjunktus E-mail: teperics@puma.unideb.hu Foglalkoztatottság, gazdasági aktivitás 4. 208.700 fő van jelen a munkaerőpiacon (15-64) Aktivitási

Részletesebben

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:...

KÉRELEM. az ápolási díj megállapítására. 1.1.1. Neve:... 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv

Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv Szatmári Kistérségi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Esélyegyenlőségi Intézkedési Terv 2008 1. A dokumentum jogszabályi háttere A Magyar Köztársaság Alkotmánya 4. (1) bek., 70/a. A közoktatásról szóló

Részletesebben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben

Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Térségi Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Alapító Okirata a módosításokkal egységes szerkezetben Kapuvár Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája ESÉLYEGYENLŐSÉGI SZABÁLYZAT Budapest 2008 Bevezetés A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolájának Szenátusa a felsőoktatásról

Részletesebben

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG?

FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? KRASZNÁRNÉ ERDŐS FELICIA FOGYATÉKOSSÁG-E A BESZÉDFOGYATÉKOSSÁG? MFFLT KONFERENCIÁJA 2009. BUDAPEST Milyen választ adnak a kérdésre Az érintettek és családjuk A segítő szakemberek (rehabilitáció, gyógypedagógia,

Részletesebben

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2.

Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben. 2014. December 2. Hazai és európai szakpolitikai irányok a kisgyermekkori nevelésben SZEMINÁRIUM 2014. December 2. Helyzetelemzés - NTFS következtetései Oktatás Oktatási rendszerünk nem képes megfelelő mértékben csökkenteni

Részletesebben

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2014. K i v o n a t Jászszentlászló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 18-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 149/2014.

Részletesebben

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához

Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Felsőoktatási intézmények tevékenységének minőségi dimenziói c. párbeszéd konferenciához Bács-Kiskun Megyei Munkaügyi Központ Busch Irén Baja, 2005. szeptember 13. www.bacsmmk.hu,, e-mail: bacsmmk@lab

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV 2012-2013. Újhartyán, 2012, szeptember 1. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész... 3 1. Az esélyegyenlőségi terv előkészítésének folyamata, aktualizálása...

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására

KÉRELEM az ápolási díj megállapítására KÉRELEM az ápolási díj megállapítására 1. Az ápolást végző személyre vonatkozó adatok 1.1. Személyes adatok 1.1.1. Neve:... 1.1.2. Születési neve:... 1.1.3. Anyja neve:... 1.1.4. Születési hely, idő (év,

Részletesebben

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban

Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban Ágazatközi együttműködés a gyakorlatban A Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia bemutatása, a helyi megvalósítás kritikus sikertényezői, az érdekhordozók szerepe nemzeti és helyi szinten Ulicska László

Részletesebben

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja

Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja Tatai Kistérségi Többcélú Társulás Esélyegyenlőségi Programja 2011. 1 Tartalom 1. Veztői összefoglaló... 4 2. Bevezető... 6 3. Stratégiai célok és alapelvek... 8 4. Általános elvek... 10 5. Helyzetelemzés...

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2012-2017 Készült a települési esélyegyenlőségi tervhez kiadott adattáblák és útmutatók felhasználásával a települési önkormányzat adatszolgáltatása

Részletesebben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben

Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben Gróf Esterházy Móric Általános Iskola Alapító Okirata a 2012. június 30-i hatályú VI. számú módosítással egységes szerkezetben 1. A költségvetési szerv neve: Gróf Esterházy Móric Általános Iskola 1.1.

Részletesebben

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA

CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA CIVIL MUNKAKÖZVETÍTŐ IRODA KÖZÖSEN A MEGVÁLTOZOTT MUNKAKÉPESSÉGŰEKÉRT BEFOGADÓ MUNKAHELYEK, BEFOGADÓ ÖNKORMÁNYZATOK című, TÁMOP 2.4.2/B-09/2-2009-0002 sz. azonosító számú program BEMUTATÁSA A projekt az

Részletesebben

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk

Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk Az oktatás s szerepe a társadalmi felzárk rkózásban Dr. Köpeczi-Bócz Tamás Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság Felzárk rkózás kitörési lehetőségek

Részletesebben