A kormányzati infokommunikációs megoldások. külgazdasági vonatkozásai

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kormányzati infokommunikációs megoldások. külgazdasági vonatkozásai"

Átírás

1 A kormányzati infokommunikációs megoldások külgazdasági vonatkozásai 1

2 I. Bevezetés Magyarország a Közép-európai régió egyik vezető K+F+I szereplője, ami egyre inkább megmutatkozik az innovatív e-kormányzati megoldásokban is. Az 1990-es rendszerváltást követően az ország nekifogott az állam és a közigazgatás működésének teljes újraszervezésének. Az elmaradásokat csak innovatív, a régi beidegződéseken túlmutató, hatékony megoldásokkal lehetett leküzdeni. A közigazgatásban lezajló informatikai fejlesztési projektek első körben a papíralapú, lassú, nem hatékony óriásrendszerek elektronikus újraszervezésére irányultak ezekben úgy kellett digitális háttérszolgáltatásokat felépíteni, hogy a közép-európai társadalom jellemzőit, sajátosságait is figyelembe kellett venni. Mostanra a magyar állam teljesen elektronikus működésre váltott, a digitális szolgáltatásokban képes az ország széles körű és változatos kínálatot nyújtani lakosainak. Ennek eredményeképp a futó és a közelmúltban megvalósult projektek már nem csak az államigazgatás alapfunkcióinak hatékonyságnövelését tűzték ki célul, hanem a költségvetési bevételek növelését, a terhek igazságosabb elosztását, a pontosabb ellenőrzést, vagy akár az állampolgárok életminőségének javítását. A széles körű kormányzati digitalizáció kiterjed az adózás, az egészségügy, az iratkezelés, a közigazgatás, a közlekedés, a mezőgazdaság, a pályázatmenedzsment és a támogatáskezelés területére, ezeket áthatja a digitális transzformáció és az innováció. Számos olyan egyedi, jól működő IKT megoldást fejlesztettek ki a közigazgatásban, amelyek szerte a világban implementálhatóak lennének, hozzájárulhatnának a gazdaság kifehérítéséhez, számottevő költségvetési bevételt generálhatnának, valamint megkönnyíthetnék a vállalkozások és az állampolgárok mindennapi életét. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács (NHIT) álláspontja, hogy ezen, magas hozzáadott értékű megoldások exportja pozitív hatást gyakorolhat a nemzetgazdaságra nemcsak az exportbevételek növekedése által, hanem a kormányközi kapcsolatok erősödése, valamint az adott külpiacokon való hosszú távú jelenlét megalapozása által. 2

3 II. IKT ágazat fejlesztése - kormányzati tervek 1. Digitális Magyarország A Magyarországon befektetést tervező külföldi vállalatok számára érdekesek lehetnek a kormány tervei az infokommunikációs iparágat illetően. Jelen fejezet a kormány cselekvési tervét vázolja fel röviden. A magyar kormány piaci és intézményi partnereivel együttműködve a Digitális Magyarország program keretében olyan léptékű digitális fejlesztéseket hajt végre, amelyre korábban hazánk történetében nem volt példa. Az IKT-iparágra a kormány nemcsak a nemzetgazdaság egyik lehetséges kitörési pontjaként tekint, hanem olyan eszközrendszerként, amely képes elősegíteni, hogy állampolgárai jobb, kényelmesebb és tartalmasabb életet éljenek. Az infokommunikációs ágazat egyértelműen pozitív szerepet játszik: a gazdasági növekedésben, a foglalkoztatottság bővülésében, az életminőség javításában, a vállalkozások versenyképességének növekedésében, valamint az esélyegyenlőség megteremtésében. A Digitális Magyarország olyan komplex kormányzati program, amely négy pillér mentén - digitális infrastruktúra, - digitális közösség és gazdaság, - digitális állam, - digitális készségek a teljes hazai digitális környezet fejlesztését tűzte ki céljául. A program megvalósítása révén 2018-ra minden háztartásban elérhetővé válik a legalább 30 Mbit/s sebességű internet-hozzáférés, növekszik az állam által nyújtott elektronikus közszolgáltatások száma, a digitális írástudás elterjedésével javul az állampolgárok egyéni életminősége, míg a digitális gazdaság kiszélesítésével jelentősen nő hazánk versenyképessége is. A Digitális Magyarország pillérei: I. Digitális infrastruktúra: 2018-ra minden magyar háztartás számára elérhetővé tesszük a szupergyors, másodpercenkénti 30 megabites sávszélességű internet elérésének lehetőségét. Ezt az Európai Unió 2020-as határidővel írja elő, a kormány azonban ambiciózus vállalást tett e téren, nevezetesen, hogy Magyarország a tervek szerint már két évvel korábban teljesíti ennek feltételeit. 3

4 II. Digitális közösség és gazdaság: Az intelligens városi fejlesztések, a vállalkozások informatikai fejlesztései új lendületet adnak a nemzetgazdaságnak. A vállalkozások esetében az informatizáltság mértéke az egyik legfontosabb versenyképesség-növelő tényező. Az infokommunikációs fejlődés a vállalkozásokat új lehetőségekhez, új piacokhoz juttatja, hatékonyabb működést eredményez, az ilyen módon felszabaduló erőforrások pedig újabb fejlesztéseket és új munkahelyek létrejöttét segítik elő. III. Digitális állam: Az infokommunikáció az állam működését is nagyban képes tehermentesíteni, és lényegesen megkönnyíti az állami szervek és az állampolgárok párbeszédét. A kormány alapvető célkitűzése, hogy 2020-ra az állampolgárok által igénybe vehető közszolgáltatások minél szélesebb köre legyen elérhető interneten, míg a vállalkozások számára az összes közigazgatási szolgáltatást elektronikus útra tereljük. IV. Digitális készségek: Segítséget nyújtunk ahhoz, hogy minél többen megtanulják kezelni a számítógépet és a digitális eszközöket, hiszen ez a tudás a mai világban konkrét boldogulást, munkaerő-piaci versenyelőnyt jelent. A legtöbb munkakörben a számítógépes ismeretek mára nélkülözhetetlenné váltak, a foglalkoztatottság növelésében kulcsszerepet játszik, hogy minél többen rendelkezzenek versenyképes digitális készségekkel. A távoli munkavégzés lehetősége ráadásul a fogyatékkal élők, a gyermeküket otthon nevelő szülők és az elmaradottabb régiókban élők számára is esélyt adhatnak, hogy bekapcsolódjanak a munka világába. A program jelenlegi helyzete, eredményei: Feltérképezésre került a magyarországi újgenerációs és alacsonyabb sávszélességű hálózati lefedettség, elkészültek a digitális állam pillér megvalósítását megalapozó dokumentumok. a GINOP keretében megjelentek a KKV-k infokommunikációs, szemléletformáló és kompetencia-fejlesztését segítő, valamint a hátrányos helyzetű felnőttek digitális készségeinek fejlesztését célzó pályázatok, elindult a Digitális Magyarország település-központú kísérleti alprogramja Nyíregyházán. A piaci beruházások gyors és hatékony megvalósítása érdekében a kormány számos intézkedést hozott: felülvizsgálta és csökkentette a szektort érintő közműadó mértékét, döntött az elektronikus hírközlési szolgáltatások és infrastruktúra kiépítéséhez kapcsolódó jogszabályi háttér akadálymentesítéséről, valamint az építésügyi eljárások egyszerűsítéséről is. Mint látható, a Digitális Magyarország számos olyan területet ölel föl mint a digitális gazdaság és közösség pillér amely a hazai start up szcéna szereplőit is erősítheti. 4

5 2. EU-s források: 4000 milliárd gazdaságfejlesztésre Az Európai Bizottság elfogadta a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felügyelete alá tartozó mindhárom - GINOP, TOP, VEKOP - operatív programot, ezzel megnyílt az út minden idők legnagyobb gazdaságélénkítő és fejlesztési programjának végrehajtása előtt. A hazánk számára elérhető uniós források 2/3-a gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos programokra allokálódik. A GINOP-ban megjelentek az első pályázatok. A gazdaságfejlesztést támogató uniós programok zászlóshajója a GINOP, 2733 milliárd forintos kerettel. A program célja - a hozzáadott érték növekedése, - a foglalkoztatás bővítése, - az új vállalkozások számának növelése. A GINOP arra épít, hogy a javuló gazdasági környezet, a stabilizálódó makrogazdasági helyzet a vállalkozásokat tevékenységük minőségi fejlesztésére, bővítésére ösztönzi. A program végrehajtásától a kormány többek között azt várja, hogy ezer főre növekedjen a 25 év alattiak részvétele az ifjúsági munkaerő-piaci programokban, - a tovább- illetve szakképzési programokban pedig a résztvevők száma 450 ezerre emelkedjen, - a mikro-, kis- és középvállalkozások (KKV) által lebonyolított külkereskedelmi termékforgalom értékének mintegy 6400 milliárd forintról legalább 8300 milliárdra kell emelkednie - Cél, hogy közel 10 ezer, termelési ágazatban tevékenykedő KKV jusson vissza nem térítendő támogatáshoz, - illetve 3400-ról 22,5 ezerre növekedjen a kedvezményes pénzügyi eszközökkel támogatottak száma. IKT fejlesztési lehetőségek az operatív programokban: GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) - Vállalkozások informatikai fejlesztései - IKT szektor versenyképességének javítása - Digitális e-befogadás - Szélessáv-hálózat rendelkezésre állását szolgáló fejlesztések - Kutatáshoz kapcsolódó tevékenységek (ez kimondottan K+F+I forrás, amire IKT cégek is pályázhatnak) - Technológiafejlesztési projektekhez kapcsolódó IKT 5

6 EFOP (Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program) - E-oktatás - E-egészségügy KÖFOP (Közigazgatás- és Közszolgáltatás Fejlesztési Operatív Program) - E-közigazgatási fejlesztések 6

7 III. Külgazdasági hatások, lehetőségek Egyedi informatikai alkalmazások a közigazgatásban Hazánk az előző EU-s költségvetési ciklusban nagyon sok energiát, EU-s és hazai forrást allokált állami infokommunikációs megoldások fejlesztésére. Magyarországon számos olyan egyedi, jól működő IKT-megoldást fejlesztettek ki a közigazgatásban, amelyek szerte a világban implementálhatóak lehetnek, hozzájárulhatnak a gazdaság kifehérítéséhez, valamint megkönnyíthetik a vállalkozások és az állampolgárok mindennapi életét. A tavalyi esztendőben az NHIT az IVSZ együttműködésével összegyűjtötte mindazokat a jó gyakorlatokat, amelyek a nemzetközi piacokon is bevezethetőek. Jelenleg folyamatban van a kiadvány 2.0-ás változatának megjelentetése, az ITU Telecom World 2015 konferenciára készülve. Ezen alkalmazások, megoldások külpiacra juttatása más szempontok miatt is különösen fontos lehet a magyar kormány számára. Költségvetési bevételeket generáló megoldások Mindenekelőtt érdemes kiemelni azokat az alkalmazásokat, megoldásokat, amelyek gyorsan és láthatóan költségvetési bevételeket tudnak generálni. Minden kormány érdekelt abban, hogy olyan infokommunikációs megoldásokat találjon, amelyek az adott kormány számára kifehérítik a gazdaságot, vagy költségvetési bevételeket generáló intézkedéseket támogatnak. Ennek okán számos magyar kormányzati IKT megoldás más országok érdeklődésére tarthat számot. Ilyen lehet például az online pénztárgép rendszer, a mobilparkolást támogató megoldás, vagy az útdíjfizetési rendszer. Államigazgatási core rendszerek Másodsorban érdemes kiemelni azokat az infokommunikációs rendszereket - az ún. core rendszereket - amelyek az állam- és közigazgatás alapfunkcióihoz kapcsolódnak, és ezáltal a kormányok számára nélkülözhetetlenek. Ezen rendszerek bevezetése többségében költséges és időigényes, ennek okán a verzióváltásuk is sokéves folyamat. Következésképp a szállításban résztvevő cégek - bár legtöbbször hosszabb előkészítési (tenderezési) és kivitelezési folyamattal számolhatnak, mint egyszerűbb rendszerek esetében - hosszabb, akár évtizedes távra is tervezhetnek egy-egy sikeres projekt után. Ilyen rendszer például a népesség-nyilvántartás. Aktuális trendeknek megfelelő fejlesztések Végül kiemelt szereppel bírnak az aktuális trendeknek megfelelő fejlesztések is. Ezen megoldások főképp olyan országok számára lehetnek érdekesek, ahol általában véve magasabb szintű kormányzati infokommunikációs rendszerekre is van igény. Ilyenek a smart city, vagy az e-health rendszerek. 7

8 Az infokommunikációs megoldások exportjának további, nemzetgazdaságra gyakorolt pozitív hatásai: Az infokommunikációs megoldások szinte soha nem egyszeri eladások. Mindig kapcsolódnak hozzájuk éves szolgáltatási, karbantartási (support, maintenance) költségek, átlagosan az egyszeri beruházási költség 10-20%-a értékében, amelyek többletbevételként jelentkeznek. Nagyobb beruházás, rendszer esetében a szállítás nem csak egyszerű szoftver-, vagy hardverexport, hanem munkahelyteremtés is egyúttal, hiszen a support, maintenance szolgáltatások jelentős részét a helyszínen kell megoldani. A munkahelyteremtés szintén előnyt jelenthet egy-egy üzlet megkötésekor. Továbbá, hosszú távon a szállítók piaci jelenlétét is megalapozza. Az infokommunikációs rendszerek hozzáadott értéke jóval magasabb, mint más ágazatok esetében. 8

9 IV. Példák alkalmazásokra, megoldásokra Mobilparkolás Az államilag garantált, a piaci viszonyoktól függetlenül mindig elérhető közszolgáltatásként nyújtott MobilParkolás Magyarországon július 1-től egységes rendszerben működik, amelynek keretében a teljes mértékben állami tulajdonú nemzeti mobilfizetési szolgáltató integrátorként működik közre a parkolási üzemeltetők, illetve a mobilfizetési szolgáltatást nyújtó viszonteladók között. Így a korábbi kevésbé hatékony rendszerhez, és eltérő minőségű szolgáltatásokhoz képest most a MobilParkolást gyakorlatilag bárki, bárhol azonos feltételekkel igénybe veheti. Jelenleg a közterületi parkolók nagy részében már egyszerűen, mobillal is lehetséges a parkolás díjfizetése. A szolgáltatás népszerűségét igazolja, hogy a nemzeti mobilfizetési szolgáltató rendszerén átlagban napi , éves szinten pedig összesen mintegy 13 millió mobilparkolási tranzakció fut keresztül. A rendszer előnye az egyszerűség és a percalapú fizetés. A fizető parkolási övezetekben a parkolási üzemeltetők által kiszabott díjak gyorsan és kényelmesen rendezhetők mobileszközök segítségével: SMS küldéssel, telefonhívással vagy mobilalkalmazással. A rendszernek köszönhetően továbbá megszűnhetnek a közterületi parkolási bevételeket csökkentő visszaélések (pl. a mozgáskorlátozott kedvezményekkel) is. Ráadásul a mobilparkolás további térhódításával csökkenthető a parkoló automaták mennyisége, amelynek köszönhetően további költségmegtakarítás érhető el. A mobil parkolás jelenleg a fővárosi közterületi parkolók területein (10 kerületben és a fővárosi főútvonalakon) és 33 vidéki város parkoló övezeteiben érhető el. HU-GO útdíjrendszer A HU-GO rendszer kiépítésére és bevezetésére a jogszabályban rögzítetteknek megfelelően július 1-jével a külföldi példákhoz képest is meglehetősen rövid idő, mindössze 2,5 hónap alatt, és az előzetesen tervezettnél kisebb költséggel került sor, amely ugyanakkor a mintegy 40 milliárd forintos beruházás már a működés első pár hónapjaiban meg is térült, az üzemeltetési költségek útdíj bevételekhez viszonyított alacsony aránya mellett. A HU-GO rendszer a bevezetése óta megszakítés nélkül teljesítette a költségvetés bevételi előírésait. Már az első fél évében bruttó 78,8 milliárd forint bevételt generált, míg ben bruttó 160 milliárd és az idei első félévben pedig 90 milliárd forint volt a bevétel. A HU-GO rendszert 178 gépjármű (kb. ötvenezer ügyfél) használja, melyek közel 60%-a fedélzeti eszközzel (OBU, azaz on-board unit) van ellátva. A hazai fejlesztésű rendszer olyan nyílt platformmal rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy más rendszerek is kapcsolódjanak hozzá. Nemzetközi szinten is innovatív 9

10 megoldásnak számít továbbá, hogy a felhasználók többféle módon fedélzeti eszköz (közel 30 választható szolgáltató) mellett viszonylati jegy (mintegy 1000 ponton több száz viszonteladó) megvásárlásával is eleget tudnak tenni útdíjfizetési kötelezettségüknek, amely ez által alternatív megoldást is ajánl az úthasználóknak. Online pénztárgépek A magyar kormányzat alapvető célként jelölte meg a gazdaság fehérítését, amelynek egyik legfontosabb állomásaként 2012-ben döntés született az online pénztárgépek bevezetéséről. A folyamat 2014 szeptemberében zárult le, amikortól Magyarországon már csak ilyen típusú kasszákat lehet használni. Az új pénztárgépek folyamatosan kapcsolatban vannak a Nemzeti Adó- és Vámhivatal központi szerverével, és meghatározott időközönként, mobilinternet kapcsolaton keresztül adatokat küldenek a pénztárgép működéséről. A kormányzat az új gépek segítségével védi a tisztességes és jogkövető vállalkozásokat, valamint növeli a költségvetés bevételeit. A gépek részletesebb adattárolásra képesek, mint a hagyományos elődeik, elérhető a napi szinten kibocsátott bizonylatok száma és folyamatosan nyomon követhető a kasszában található pénz mennyisége is. Ezek az adatok segítik a revizorok munkáját forgalomszámlálás esetén, és iránymutatást adnak az ellenőrzések alanyait illetően is. A online pénztárgépnek köszönhetően, tavaly csaknem 227 milliárd forinttal több áfát vallottak be a kereskedelmi ágazatban működő cégek, mint egy évvel korábban. Ez csaknem 14 százalékos bővülést jelent! Vagyis egy 10 milliós országban több mint 700 millió EUR/USD többletbevétele keletkezett az államnak a rendszer bevezetéséből, ami nem elhanyagolható, összeg. Vietnámi népesség-nyilvántartási rendszer fejlesztése A Magyar-Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság első körben október között tartott ülésszakában írta alá a Vietnami népesség-nyilvántartási rendszer fejlesztéséről szóló kereskedelmi szerződést. A megkötött megállapodás értelmében a vietnami népesség-nyilvántartás elektronikus rendszerének kialakítását, fejlesztését magyar kötött segélyhitellel történő finanszírozással magyar vállaltok végzik Hai Phong körzetében. Közel 100 milliós országban az elektronikus népesség-nyilvántartást kiépítőt cég 10 évre előre tud tervezni ezzel az üzlettel. 10

11 FUTÁR utastájékoztatási rendszer Egyéb rendszerek A október 1-jén átadott Forgalomirányítási és UtasTÁjékoztatási Rendszer (FUTÁR) a legmodernebb technológiai vívmányokat követve biztosítja azt, hogy a fővárosi közösségi közlekedést használók a lehető leggyorsabban érjék el céljukat. A műholdas járműkövetésen alapuló rendszer nagymértékben elősegíti a budapesti forgalom valós idejű, folyamatos, 24 órán át történő felügyeletét, a menetrendszerű közlekedés fenntartását, rendkívüli esetben pedig a gyors és hatékony közbeavatkozást. A megállóhelyeken elhelyezett FUTÁR kijelzők segítségével az utasok valós idejű információkat kapnak, azaz percre pontosan láthatják, hogy mikor indul a megállóból tovább a járat. Ez megkönnyíti az utazás tervezését, és kiszámíthatóbbá is teszi azt, továbbá az új kijelzők tájékoztatnak a jármű irányán és indulási idején kívül a forgalmi változásokról is, amely azonnal megtörténik mind a járműveken, mind a megállókban. Az utasok bármilyen, internetezésre alkalmas készülékkel maguk is rákapcsolódhatnak a FUTÁR hálózatára. Az új utazástervező rendszer beépült a fővárosi közlekedési központ honlapjába, ahol platform- és böngésző független felületen lehet úgynevezett ajtótól ajtóig terjedő utazástervezést indítani, térképes modullal kiegészülve, és alkalmas az akadálymentes útvonalak megtervezésére is. A mobiltelefonra optimalizált megoldások a rendszert kiegészítve és azzal teljes mértékben integráltan valósultak meg, kihasználva az okostelefonok helymeghatározó képességét. Az alkalmazás képes statikus hálózattérképek megjelenítésére, illetve a járművek helyzetének valós idejű térképes megjelenítésére, azonnali ügyfél-tájékoztatásra. Építésügyi hatósági engedélyezés A január 1-jén bevezetett Építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokat Támogató elektronikus Dokumentációs Rendszer (ÉTDR) az elektronikus közigazgatás azon szolgáltatása, amely az építésügyi hatósági engedélyezési eljárásokban lehetővé teszi az elektronikus kérelem- és tervbeadást, valamint az elektronikus ügykezelést. A rendszer támogatást nyújt az építésügyi hatósági alapeljárások, valamint közigazgatási jogorvoslati eljárások elektronikus kezdeményezéséhez és lefolytatásához; támogatja mind a hatóságok belső ügyviteli folyamatait, mind pedig az ügyfelek web alapon történő ügyintézését, illetve bárki, aki Magyarországon építési ügyintézést kezdeményez vagy folytat. Az eljárás teljes egészében elektronikus formában zajlik. A kérelem és bejelentés megtehető nem elektronikus formában is, de az építésügyi hatóság számára az iratanyag már elektronikus módon áll rendelkezésre. Az eljárás során készült iratok csak elektronikus formában készülnek, de kérésre papíralapú másolat, vagy papíralapú hiteles másolat is előállítható. Az ÉTDR egy központi szerveren futó alkalmazás, amellyel a kérelmezők és a hatósági felhasználók az interneten keresztül, böngésző felületen keresztül kommunikálnak. A rendszer az eljárás adatait helyben nem, csak a központi szerveren tárolja. 11

12 V. A Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács legfontosabb feladatai, együttműködési lehetőségek külgazdasági ügyekben A Médiatörvény alapján a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács a Kormány véleményező és tanácsadó szerve az információs társadalmat érintő kérdésekben, amely: - véleményezi a kormány felé az információs társadalom kialakításának programját, - az informatika, hírközlés és média területére vonatkozó stratégiai döntéseket, - a kutatás és fejlesztés irányvonalának meghatározását, - valamint a Kormány számára készült kormányrendeletek, miniszteri rendeletek tervezeteit, előterjesztéseket, és jogszabály-tervezeteket így valóban objektív képpel rendelkezik a hazai és az uniós IKT-területről egyaránt. A XXI. században a gazdasági versenyképesség egyik legmeghatározóbb ágazata az infokommunikációs szektor. Az információ-technológia behálózza egész életünket: egyegy ipari, mezőgazdasági vagy bármely egyéb szolgáltatáshoz kapcsolódó beruházás ma már elképzelhetetlen informatikai fejlesztés, infokommunikációs pillér nélkül. Mindezeken túlmenően a közigazgatás modernizációjához, valamint az állami feladatok hatékony ellátásához is elengedhetetlenek az infokommunikációs megoldások. Az NHIT nemcsak a korábban említett, exportképes kormányzati IKT megoldások kiválasztásában tud segítséget nyújtani, hanem a jogszabályi keretrendszerek, valamint a fejlesztéspolitikai környezet áttekintésében, vizsgálatában és összehangolásában is. 12

Még akár csak tizenöt-húsz évvel ezelőtt sem hittük volna, hogy az infokommunikáció a 2010-es évekre ilyen gyökeresen átalakítja a világunkat.

Még akár csak tizenöt-húsz évvel ezelőtt sem hittük volna, hogy az infokommunikáció a 2010-es évekre ilyen gyökeresen átalakítja a világunkat. (Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Államtitkár Úr!) Tisztelt Hölgyeim és Uraim! (AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT TÁRSADALMI GAZDASÁGI JELENTŐSÉGE) Izgalmas időket élünk: egy korszakváltás kellős közepén vagyunk.

Részletesebben

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére

NETEN A HIVATAL. Közérthetően az e-közigazgatásról. Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére NETEN A HIVATAL Közérthetően az e-közigazgatásról Tájékoztató kiadvány közszolgálati tisztviselők részére TARTALOMJEGYZÉK I. II. III. IV. V. VI. Bevezetés Az e-közigazgatás helye, szerepe, jelentősége

Részletesebben

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV

DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV DIGITÁLIS MEGÚJULÁS CSELEKVÉSI TERV 2010-2014 AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS ÁGAZAT CSELEKVÉSI TERVE A TÁRSADALOM ÉS A GAZDASÁG MEGÚJULÁSÁÉRT TARTALOM ÁLLAMTITKÁRI KÖSZÖNTŐ... 6 1. DIGITÁLIS JÖVŐKÉP ÉS CSELEKVÉSI

Részletesebben

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZÉSRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM CCI 2014HU16M0OP001 Cím Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Verzió 1.6 Első év 2014 Utolsó év 2020

Részletesebben

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97)

2010-2014 Vitairat. Munkaverzió. Oldal: 1(97) DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG 2010-2014 Vitairat Munkaverzió Oldal: 1(97) VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Tartalom DIGITÁLIS MAGYARORSZÁG PROGRAM ÉS INTÉZKEDÉSI TERV... 1 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 2 BEVEZETÉS...11 2.1

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.12.22. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v9.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2014.02.04. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v7.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 10 I.1 Indíttatás és mandátum:

Részletesebben

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás

IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás IKT szektor Iparpolitikai Ajánlás Készült az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM), Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum), Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), Neumann János Számítógép-tudományi

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 verzió (munkaközi változat) Operatív Program Tervezés 2014-2020 A Bizottság 2013. május 21-i OP sablon verziója alapján. A SA alapokra vonatkozó

Részletesebben

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében

Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében Pápa város e-önkormányzati stratégiája Informatikai fejlesztések az ügyfelek jobb kiszolgálása és a hatékony belső működés érdekében 2005. április 18. 1 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA

MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA MAGYARORSZÁG KORMÁNYA MAGYARORSZÁG 2015. ÉVI NEMZETI REFORM PROGRAMJA 2015. április 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 Rövidítésjegyzék... 3 I. Bevezető... 5 II. Középtávú makrogazdasági kitekintés...

Részletesebben

Magyar Információs Társadalom Stratégia

Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Magyar Információs Társadalom Stratégia Preambulum A Magyar Információs Társadalom Stratéga létrehozásának okai, céljai A Magyar Köztársaság Kormányának határozata

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU16UPO001

CCI-szám: 2007HU16UPO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁS OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU16UPO001 Verzió: EKOP_070703_HU.doc Oldalszám összesen: 85 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék...2 GLOSSZÁRIUM...4 1.

Részletesebben

KFI Ágazati Fehér Könyv

KFI Ágazati Fehér Könyv KFI Ágazati Fehér Könyv Informatikai és infokommunikációs kötet Társadalmi egyeztetésre szánt változat Budapest, 2013. július Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2 Bevezetés...3 Ágazat független, horizontális

Részletesebben

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. című,

Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban. című, Hatásvizsgálatok és stratégiák elkészítése a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumban című, az ÁROP-1.1.19-2012-2012-0009 azonosító számú projekt keretein belül megvalósult Zöld könyv az infokommunikációs szektor

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program GINOP 2014-2020 Célrendszer prioritástengelyek rövid előzetes intézkedés tartalom előzetes forrásallokáció GINOP 2.0 KÜLSŐ TÁJÉKOZTATÁSRA! ELŐZETES TÁRSADALMASÍTÁSRA!

Részletesebben

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe

Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ ROP.. Programigazgatóság Bevezetés az elektronikus közigazgatás ismereteibe Tankönyv a köztisztviselők továbbképzéséhez SZERKESZTŐ:

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával

HITELES FORRÁS. Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu. 4 ÉLETMENTŐ VÁLLALKOZÁS Interjú a Defibrillátor Plusz Kft. ügyvezetőjével, Varga Erikával HITELES FORRÁS Pályázati Magazin www.hitelesforras.hu HIRDETÉSFELVÉTEL Fax: +36.707.017.689 E-mail: iroda@palyazatisajtokozlemenyek.hu FELELŐS KIADÓ Bannerpark Kft., Cím: 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23.

Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája 2014-2020 2015.4.23. 2015.4.23. TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1.1 A magyar élelmiszeripar helye, helyzete... 5 1.2

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I

K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I K Ö Z É P T ÁVÚ LOGIS ZT IK A I S T R AT É G IA 2014-2020 (v2.0) Budapest, 2012-04-27 Tartalom BEVEZETÉS... 5 1.1 A stratégiakészítés célja és előzménye... 5 1.2 Korábbi stratégiai kezdeményezések... 5

Részletesebben

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere

A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere Important: date of submission and registration of this document is 16 April 2012 A kutatáshoz, fejlesztéshez és innovációhoz nyújtott állami támogatások keretrendszere A. RÉSZ: ÁLTALÁNOS KÉRDÉSEK ÁLTALÁBAN

Részletesebben

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020

NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 NEMZETI INFOKOMMUNIKÁCIÓS STRATÉGIA 2014-2020 2013.07.23. Az infokommunikációs szektor fejlesztési stratégiája (2014-2020) v5.0 Vezetői összefoglaló... 4 I. BEVEZETÉS... 9 I.1 Indíttatás és mandátum: a

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám:./2015. 15. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez Hajdú-Bihar

Részletesebben

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS

ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK STRATÉGIÁJA 2007-2013 ÉVES IDŐKÖZI MONITORING JELENTÉS 2008. ÉVI JELENTÉS 2008. DECEMBER 2 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1. A STRATÉGIAI KÖRNYEZET

Részletesebben

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon

Tanulmány. Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tanulmány Közbeszerzési szükségletek és kezdeményezések Magyarországon Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 1. Aktualitások a KKV-ék közbeszerzési részvétele kapcsán... 1.1. Fenntartható építészet... 6 1.2.1.

Részletesebben

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet

Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra. Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Magyarország Partnerségi Megállapodása a 2014 2020-as fejlesztési időszakra Szakmai egyeztetésre bocsátott tervezet Budapest, 2013. június 13. Készítette a Nemzetgazdasági Minisztérium Közreműködött a

Részletesebben

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS

INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INFOKOMMUNIKÁCIÓS IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS Budapest, 2005. február 11. Információs és kommunikációs iparpolitikai ajánlások - MUNKAANYAG 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1.1 AZ IPARPOLITIKAI AJÁNLÁS INDOKOLTSÁGA ÉS TARTALMA...

Részletesebben

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon

Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei Magyarországon BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció szak Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány Induló mikro-, kis- és középvállalkozások finanszírozási lehetőségei

Részletesebben