TÁMOP /1 AZ ÓVODAFEJLESZTÉS CÍMŰ UNIÓS PÁLYÁZAT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁMOP-3.1.11-12/1 AZ ÓVODAFEJLESZTÉS CÍMŰ UNIÓS PÁLYÁZAT"

Átírás

1 Cnsilium Humán Erőfrrás Kft. web: Intézményakkreditációs lajstrmszám: AL-2353 Közép-Magyarrszági Régió: TÁMOP /1 Knvergencia régiók: TÁMOP /2 AZ ÓVODAFEJLESZTÉS CÍMŰ UNIÓS PÁLYÁZAT A pályázat alapvető célja: A TÁMOP /1-2 knstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési Rendszerről szóló törvénnyel összhangban a magyar óvdapedagógia strukturális feltételrendszerének tvábbfejlesztése, ptimális személyi és tárgyi feltételek biztsítása a kisgyermekek számára személyiségük kibntakztatásáhz. Az óvdafejlesztés részcéljai: 1. Olyan, fejlődési szempntból megfelelő tevékenységrendszer előtérbe helyezése, amelyek mind a kgnitív, mind a nem kgnitív készségek elsajátítását elősegítik, ugyanakkr elismerik a játék fntsságát, amely a kudarcmentes isklakezdés, eredményes tanulás szempntjából kulcsfntsságú; 2. A színvnalas kisgyermekkri nevelés biztsítása minden gyermek számára, különösen a társadalmi-gazdasági szempntból hátránys helyzetű, migráns vagy rma háttérrel rendelkező, illetve a sajáts nevelési igénnyel rendelkező, ezen belül a fgyatékkal élő gyermekek részére; 3. Az óvdai nevelés minőségbiztsításának előmzdítása valamennyi kulcsszereplő, köztük a családk, a szakszlgálati, a szciális és az egészségügyi hálózatk bevnásával; 4. Az óvdapedagógus, az óvdavezető, és a pedagógiai és nevelő munkát segítő (pedagógiai asszisztens, dajka), valamint a technikai személyzeti ellátttság javítása, a fglalkztatttak szakmai felkészültségének fejlesztése; 5. A jól képzett szakembereknek a szakterületre történő vnzása, képzése és megtartása; 6. A szülők támgatása azn szerepükben, hgy az első életévekben ők gyermekeik első számú nevelői, valamint az óvdák arra való ösztönzése, hgy alakítsanak ki szrs együttműködést a szülőkkel, a családkkal és a különböző helyi közösségekkel annak érdekében, hgy megismertessék velük a kisgyermekkri nevelés és gndzás kínálta lehetőségeket és a kisgyermekkri tanulás fntsságát.

2 Cnsilium Humán Erőfrrás Kft. web: Intézményakkreditációs lajstrmszám: AL-2353 Az óvdafejlesztésre pályázhatnak: Óvdák, Óvdai intézményegységgel is rendelkező többcélú intézmények, óvdai és bölcsődei nevelés feladatait ellátó többcélú intézmény vagy intézményegységek alábbi fenntartói pályázhatnak Közpnti költségvetési szervek Helyi önkrmányzat Többcélú kistérségi társulás Területfejlesztési önkrmányzati társulás Helyi kisebbségi önkrmányzat Országs kisebbségi önkrmányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek Nn-prfit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek A TÁMOP /1-2 uniós pályázati kiírásban 1 fenntartó csak 1 pályázatt adhat be mely keretében valamennyi óvdai feladat-ellátási hellyel rendelkező közktatási intézményére, ezen közktatási intézmények valamennyi feladat-ellátási helyének fejlesztésére pályázhat. A TÁMOP /1-2 uniós pályázat célcsprtjai: Óvdavezetők Óvdapedagógusk Fenntartó részéről az óvdai tanügyigazgatással fglalkzó munkatársak Gyermekek Szülők Támgatható tevékenységek az óvdafejlesztés keretében: I. Intézmények szlgáltatási színvnalának növelése, szervezetfejlesztés 1. A kmplex állaptfelmérést, valamint a gyermekek személyiségfejlődésének nymn követését szlgáló módszerek, eszközök megismerése, alkalmazása, tvábbfejlesztése

3 Cnsilium Humán Erőfrrás Kft. web: Intézményakkreditációs lajstrmszám: AL Egyénre szabtt/differenciált fejlesztési módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra kerülnek; 3. Az integrált neveléshez szükséges feltételrendszer új elemei; 4. Az óvda-iskla átmenetet támgató diagnsztikai módszerek, amelyek bevezetésre, alkalmazásra kerülnek; tvábbá az átmenetet segítő egyéb intézkedések, az óvda és iskla közötti együttműködés új területei; 5. A nevelési-ktatási intézmények közötti új hrizntális kapcslatk kiépítése, áplása; 6. Az intézményfenntartóval való együttműködés új frmái (Külső intézményértékelési mechanizmus működése) 7. A knstrukció keretében a tvábbképzéseken részt vettek által megszerzett ismeretek óvdai szervezeti egységen belül történő átadásának módszertana, eljárása 8. Óvdai jó gyakrlatk, referenciák megsztása, átvétele. Az intézmények közötti hrizntális tanulás elősegítésére a már kifejlesztett és kipróbált jó gyakrlatk megismerése, adaptációja, megismertetése. II. Képzések, tvábbképzések, tréningek 1. A fenntartó és az óvdapedagógus felkészítése ktatásirányítási, tanügyigazgatási, az óvdai nevelési munkáhz kapcslódó értékelési és tervezési, pályázatírási, prjektmenedzsmenti feladatkra akkreditált képzésen, tvábbképzésen, tréningen való együttes részvételük srán, amely a prjekt kezdő szakaszában valósul meg (a prjekt megvalósításának kezdő időpntjától számíttt 6 hónapn belül meg kell kezdeni ezt a tevékenységet), fenntartó részéről 1 fő, munkakörében óvdai tanügyigazgatási feladatkat ellátó szakember, valamint óvdai feladatellátási helyenként 1 fő részvételével. 2. Akkreditált képző akkreditált képzésén, tvábbképzésén való részvétel, egyéni, nevelőtestületi, blended (kevert) képzés keretében az alábbi témacsprtkban: Szakértő-, mentrfelkészítő Pedagógusk felkészítése a mentri szerepre, feladatkra Prjektmenedzsment-ismeretek tréning-jellegű tvábbképzés közktatási intézmény pedagógusai számára

4 Tehetséggndzó Szakmai csprtvezetés módszertana Cnsilium Humán Erőfrrás Kft. web: Intézményakkreditációs lajstrmszám: AL-2353 Mentrpedagógusk képzése családpedagógiai szlgáltatás céljából A tehetségfejlesztés a mindennapi pedagógiai gyakrlatban Pedagógiai módszerek, fejlesztőpedagógia, integráció Az integrációs pedagógiai rendszer alkalmazására és hatékny együttnevelésre felkészítő nevelőtestületi tvábbképzés Differenciálás a mindennapi óvdai gyakrlatban Pedagógusk felkészítése az óvda-iskla közötti átmenet támgatására Tevékenységközpntú pedagógiák alkalmazása a sajáts nevelési igényű gyermekek integrált nevelésében-ktatásában Tevékenységközpntú pedagógiák a mindennapi nevelés-ktatás flyamatában. Együttnevelés az inkluzív, befgadó pedagógia elmélete és gyakrlata Kperatív módszertanra épülő együttműködés Az óvda-iskla átmenet megkönnyítése a hátránys helyzetű gyermekek integrációja érdekében Hatékny gyermek-megismerési technikák Prevenció lehetőségei, a krai felismerésre felkészítés Tánc-zene-drámajáték a személyiségfejlesztés szlgálatában Az óvdás gyermekek körében előfrduló pszichés zavark felismerése és krrekciója Figyelemzavar és hiperaktivitás kezelése, az együttnevelés lehetőségei Magatartási nehézséggel küzdő gyermekek. Az agresszió kezelése az óvdában Interkulturális nevelés: az óvdai nevelési kultúrája és környezet átalakítása a gyermekek egyenlő lehetőségeinek és aktív részvételének biztsítására Óvdai IPR tvábbképzési prgram (óvdapedagógusk, nevelőtestületek felkészítése a hatékny együttnevelésre, az integrációs pedagógiai rendszer óvdai alkalmazására) Erőszak- és knfliktuskezelés és kmmunikáció Krízisintervenció, knfliktus- és prblémakezelő képesség fejlesztése (knfliktus felismerése, diagnsztizálása, krízishelyzetekkel való ptimális bánásmód stratégiája, verbális önvédelem az óvdai szervezeti egységen belül és a szülőkkel való partnervisznyban), képzés

5 Cnsilium Humán Erőfrrás Kft. web: Intézményakkreditációs lajstrmszám: AL-2353 Prfesszinális kmmunikációs technikák elsajátítását segítő képzések Váltzáskezelés és váltzásmenedzselés tréningjellegű tvábbképzés Az érzelmi intelligencia fejlesztése az óvdapedagógusi munka hatéknyságának növelése érdekében Az iskla és az óvda működési törvényszerűségei Családpedagógia Prblémás gyerekek. Az agresszió kezelése az óvdában Személyiségfejlesztés pedagógusknak a stressztűrő-képesség növelése érdekében Óvdai nevelés Szciális és életviteli kmpetenciák fejlesztése Új szemlélet a család óvda kapcslatában Megtanulk mderálni Megbeszélések, értekezletek és viták vezetése, a prblémák és knfliktusk hatékny megldásának segítése a mderáció alkalmazásával a nevelési-ktatási intézményekben Az Óvdai nevelés rszágs alapprgramjáról szóló 137/1996. (VIII.28) Krm. rendeletben szabályztt különböző tevékenységi, nevelési területekre kiterjedő szakirányú szakmódszertani képzések (figyelemmel az óvdás krú gyermek megismerő funkcióinak fejlődését érzékelés, észlelés, emlékezet, képzelet -, valamint az érzelem, akarat, értelmi képesség fejlődését, szcializációt támgató módszerek, eszközök feltárására is, támaszkdva az újabb kutatásk eredményeire) Tanügyigazgatás Az iskla és az óvda működésének jgi szabályzása, gyakrlati megvalósítása Testnevelés és sprt A mindennaps testnevelés szerepe az óvdában, metdikája a gyermek testi fejlődésében, mzgásfejlődésében Ön- és társismeret Önismereti tréning, személyiségfejlesztő tréning pedagógusknak Pedagógus önértékelési, értékelési technikáit támgató képzés Pedagógus, mint struktúravezető, irányító személy (nevelői attitűdök, speciális személyiségvnásk hatásaira is kiterjedően)

6 Cnsilium Humán Erőfrrás Kft. web: Intézményakkreditációs lajstrmszám: AL-2353 Az érzelmi intelligencia fejlesztése az óvdapedagógusi munka hatéknyságának növelése érdekében Személyiségfejlesztés pedagógusknak a stressztűrő-képesség növelése érdekében Szciális és életviteli kmpetenciák fejlesztése Környezettudatsságra nevelés A környezettudatsságra nevelés hatékny módszerei és eszközei Minőségbiztsítás Intézményértékelési feladatk, módszerek a minőségirányítási rendszer működtetésében Teljesítményértékelés Teljes körű intézményi önértékelés működtetése, gyakrlata Szervezetfejlesztés a PDA (Prcess Diagrammatic Apprach Flyamatközpntú Megközelítés) mdell alkalmazásával Gyermek és ifjúságvédelem Családpedagógia Új szemlélet a család óvda kapcslatában Alternatív pedagógiák Tánc-zene-drámajáték a személyiségfejlesztés szlgálatában Látható hangk-prgram alkalmazása a 3-8 éves krú gyermekek kmmunikációs fejlesztéséhez III. Az óvda nevelési prgramjában fglaltak megvalósulását támgató szlgáltatásk/tevékenységek/prgramk megszervezése, lebnylítása 1. A nevelési prgramban fglaltak megvalósulását segítő tevékenységek, prgramk szervezése, lebnylítása, különös tekintettel a tehetséggndzásra, versenyekre, vetélkedőkre, interaktív fglalkzáskra 2. Az intervenciós szemlélet kialakítása, szülőkkel közös tevékenységek megvalósítása 3. Szülői szakmai fórumk szervezése 4. Családi napk szervezése 5. Óvdai nevelést kiegészítő és támgató egészségügyi, szciális és gyermekvédelmi szakemberek együttműködését és gyakrlati megvalósulását támgató hálózat létrehzása

7 Cnsilium Humán Erőfrrás Kft. web: Intézményakkreditációs lajstrmszám: AL-2353 IV. Építés és eszközök beszerzése 1. Trnaszba kialakítása 2. Óvdaudvar fejlesztése. 3. Bútrk és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése A prjekt keretében az Alapk közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámlható költségek összegének legfeljebb 30%-a frdítható. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek az Óvdafejlesztés pályázatban: az I. Intézmények szlgáltatási színvnalának növelése, szervezetfejlesztés tevékenységcsprt 1. pntja szerinti tevékenység (saját intézményben alkalmazandó eljárásk, módszerek rendszerének át-, illetve kialakítása), a II. Képzések, tvábbképzések, tréningek tevékenységcsprt 1. pnt szerinti tevékenység (a fenntartó és az óvdapedagógus együttes felkészítése ktatásirányítási, tanügyigazgatási, értékelési, tervezési, pályázatírási, prjektmenedzsmenti feladatkra közös képzésen, tvábbképzésen, tréningen való részvétel srán) valamint a 2. pnt szerinti tevékenységből legalább 2 képzés teljesítése. a III. A nevelési prgramkban szereplő tevékenységeket támgató szlgáltatásk/tevékenységek megszervezése, lebnylítása tevékenységcsprt bármely (szabadn megválasztható) pntja alatt szereplő tevékenység a IV. Építés és eszközök beszerzése tevékenységcsprt bármely (szabadn megválasztható) pntja alatt szereplő tevékenység A támgatás mértéke: 100 % A támgatás összege: millió Ft (feladatellátási helyenként maximum 5 millió Ft) A pályázatk benyújtása június 1-től június 30-ig lehetséges. A pályázatk benyújtása és elbírálása flyamatsan történik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 3 Alapvető

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program. Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Óvodafejlesztés c. könnyített elbírálású pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-3.1.11-12/2 1 Tartalom A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE... 4 A1.

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből.

Jegyzőkönyvi kivonat. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2009. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 28. napirendi pnt: Sürgősségi előterjesztés közktatási intézmények minőségirányítási

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

Pályázati tevékenységeink

Pályázati tevékenységeink Pályázati tevékenységeink A RAABE KLETT Oktatási Tanácsadó és Kiadó Kft. az elmúlt időszakban számos pályázat megvalósításában vett részt, segítve ezzel a pályázó intézményeket. Tanfolyamokat, továbbképzéseket,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében. Közoktatási intézmények beruházásainak támogatására. Kódszám: KMOP-2007-4.6. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM keretében Közktatási intézmények beruházásainak támgatására Kódszám: KMOP-2007-4.6.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával, az Európai Reginális

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165.

PEDAGÓGIAI PROGRAM. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. GIMNÁZIUM, INFORMATIKAI, KÖZGAZDASÁGI, NYOMDAIPARI, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA 3300. Eger, Mátyás király út 165. PEDAGÓGIAI PROGRAM A pedagógiai prgram kidlgzója: Igazgató és a tantestület tagjai A

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56

Bukfenc Program BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram BUKFENC ÓVODA HELYI NEVELÉSI PROGRAMJA 1/56 Bukfenc Prgram Tartalmjegyzék 1. BEVEZETŐ...4 1.1. A BUKFENC ÓVODA BEMUTATKOZIK...4 1.2. AZ ÓVODA JELLEMZŐ ADATAI...5 1.2.1. Az óvda hivatals

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE

ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE ENCSENCS KÖZSÉG EGÉSZSÉGTERVE Encsencs Község Önkrmányzat SEGÍTÜNK FELLÉLEGEZNI! c. prjekt TÁMOP-5.3.6-11/1-2012-0023 2013. május 13. I. Bevezető Az egészség alapvető emberi jg, ami teljes fizikai, lelki

Részletesebben

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM

ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM ZIMÁNDY IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT TERÁPIÁS PROGRAM Isten minden kis tücskének akad hely a kórusban. Némelyik hangja mély, a másiké magas. Megint másik hangsan ciripel

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA

Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskola és Szakképző Iskola S Z E G E D I KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA Szegedi Műszaki és Környezetvédelmi Középiskla és Szakképző Iskla Pedagógiai Prgram S Z E G E D I MŰSZAKI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI KÖZÉPISKOLA ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA P E D A G Ó G I A I P R O G R A M 2010. évi

Részletesebben

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 1 Kivnat Jászberény Várs Önkrmányzata Képviselő-testületének 2011. január 12-én megtarttt ülésének jegyzőkönyvéből 6/2011. (I. 12.). önkrmányzati határzat Jászberény Várs Közbiztnsági és Bűnmegelőzési

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium

Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simonyi Zsigmond u. 33. A Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium 1191 Budapest, Simnyi Zsigmnd u. 33. Klebersberg Kúnó Intézményfenntartó Közpnt A Kárlyi Mihály Magyar-Spanyl Tannyelvű Gimnázium Szervezeti és Működési

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről

Open Space konferencia. Beszámoló a második nap kiscsoportos megbeszéléseiről Országs Fglalkztatási Közhasznú Nnprfit Kft. FglalkztaTárs - Társ a fglalkztatásban kiemelt prjekt (TÁMOP-.4.7-2/-202-000) Open Space knferencia 203. június 25-27. Beszámló a másdik nap kiscsprts megbeszéléseiről

Részletesebben

Tanácsadási tájékoztató kiadvány

Tanácsadási tájékoztató kiadvány INTERREG III A Közösségi Kezdeményezés Szlvénia-Magyarrszág- Hrvátrszág Szmszédsági Prgram 2004-2006 MEDIÁTOR*C SLO-HU-CRO 2006/01 126/HU A prjekt a Szlvénia-Magyarrszág-Hrvátrszág Szmszédsági Prgramban,

Részletesebben

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére

Előterjeszt és a Képviselő-testület részére Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere J..._((, g. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére kőbányai intézmények TÁMOP-pályázatokon történő indulásáról

Részletesebben

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános és Alapfokú Művészeti Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1 A Szilágyi Erzsébet Keresztény Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla Szervezeti és Működési Szabályzata Tartalmjegyzék 2 Tartalmjegyzés... 2. A Szervezeti és Működési Szabályzat célja... 4. Az ktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014. augusztus KÉSZÍTETTÉK MEGBÍZÓ GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9021 GYŐR, VÁROSHÁZ TÉR 1. Révi Zslt Plgári István Babs Anikó főépítész

Részletesebben

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató

Iskolai közösségi szolgálat (IKSz) tájékoztató Isklai közösségi szlgálat (IKSz) tájékztató IKSz mit is jelent? A közösségi szlgálat: szciális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szlgáló, szervezett keretek között flytattt, anyagi érdektől

Részletesebben

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom.

A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. A gyereknevelés veszélyes dolog: Ha sikerül, rengeteg küzdelem és Gond az ára, ha nem sikerül Felülmúlhatatlan fájdalom. /Demokreitosz/ PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 Sajóvárkonyi- Táblai Összevont Óvoda PROGRAM

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben