J e g y zőkö n y v. 3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok Kovács Imre polgármester átfogó értékelése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J e g y zőkö n y v. 3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok Kovács Imre polgármester átfogó értékelése"

Átírás

1 J e g y zőkö n y v Készült a Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének május 21-én a Polgármesteri Hivatalban megtartott üléséről. Jelen vannak: polgármester; Balogh Attila alpolgármester Dr. Czabán Edit, Kürtösiné Cseri Márta, Kertész Károly, képviselők Dr. Bóna Csaba jegyző Katona Istvánné gazd. főmunkatárs Seres Katalin jegyzőkönyvvezető Nem jelent meg: Hatvani Béla, Nemcsok Zoltán Köszönti a képviselő-testület tagjait, a közbiztonsági beszámoló kapcsán meghívott vendégeket, a rendőrség részéről megjelent Timafalvi László alezredes urat, a körzeti megbízotti alosztály vezetőjét, Gondi Zoltán főtörzsőrmestert, körzeti megbízottat, továbbá Réczi Ferencet a polgárőr-egyesület helyi vezetőjét. Megállapítja hogy a testület 5 fővel megjelent, szavazatképes. Ismerteti a napirendet, majd javasolja annak elfogadását. A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja a meghívón szereplő napirendet. N a p i r e n d : 1. Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési dr. Bóna Csaba jegyző tárgyú rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet 2. Beszámoló a közbiztonság, a közrend helyzetéről polgármester 3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok polgármester átfogó értékelése 4. Tanyagondnoki beszámoló polgármester 5. Éven belüli hitel felvétele polgármester /kiosztós anyag/ 6. A Virágos Magyarországért programhoz való dr. Bóna Csaba jegyző csatlakozásról, illetve a Virágos Kunszállásért környezetszépítő verseny meghirdetése 7. Egyéb ügyek, bejelentések 8. Kérdések, interpellációk

2 I. Napirend Az első napirenddel kapcsolatban átadja a szót a jegyző úrnak. Az előterjesztés a jkv. 1. sz. melléklete; Dr. Bóna Csaba Az új szabálysértési törvény megjelenésével a helyi rendeletekből is ki kell venni az ezzel kapcsolatos tényállásokat május 31-ig. A szabálysértési feladatkör onnantól a kormányhivatalhoz kerül, majd január 1-től a járási hivatalhoz fog tartozni. Köszöni a szöveges kiegészítést. A napirend felett a vitát megnyitja. Hozzászólás nem érkezett. Szavazásra teszi az Egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési tárgyú rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló rendelet-tervezetet. A Képviselő-testület 5, egyhangú szavazattal megalkotta Kunszállás Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012. (V.22.) önkormányzati rendeletét, az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési tárgyú rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről. (tervezet szerinti szöveggel) Jkv. 1/a. sz. melléklete II. Napirend Az előterjesztés a jkv. 2. sz. melléklete. Átadja a szót a közbiztonsági beszámolóval kapcsolatban az alezredes úrnak. Timafalvi László Köszöni, hogy a tavalyi évhez hasonlóan ismét lehetőséget kaptak az elmúlt év közbiztonságát értékelni. A körzeti megbízotti osztály élén az év végén változás állt be, Tóth Roland százados úr december közepétől átvette az alosztály vezetését. Tiszaalpár, Kecskemét és Csongrád megye után került vissza Kiskunfélegyházára. Ismeri a területet, s úgy gondolja, hogy a százados úr jó vezetője lesz az egyre jobb munkát végző csapatnak. Mind a statisztikai mutatók, mind a területi kapitányságoktól ez a visszajelzés érkezik.

3 A évet nem csak a személyi változások, hanem a jogszabályi változások is megnehezítették, s várhatóan évben sem lesz ez másképpen. A szabálysértési törvényváltozás miatt egy külön ezzel foglalkozó csoportot kellett létrehozni, ennek éppen elszenvedője a körzeti megbízotti alosztály, hiszen ennek éléről került át az egyik fő, a másik fő pedig a bűnügyi alosztályról került át. A tulajdon elleni szabálysértések, így a kis értékű lopások területe is górcső alá kerül, sokat fognak ezzel foglalkozni. Kunszállás tekintetében szerencsére a lakosságot érintő bűncselekmény nem történt. A polgárőrséggel történő közös szolgálatteljesítésnek is köszönhető, a helyszín biztosításával kapcsolatos feladatok ellátásában való közreműködést is szeretné itt megköszönni a polgárőrség vezetőjének és az egész csapatnak, hiszen nagyon jó az együttműködés. Köszöni az önkormányzat támogatást, mind az üzemanyag-támogatást, mind a gépkocsijavításhoz történő hozzájárulást. A számítógépes rendszer fejlesztése és karbantartása is említésre méltó. Ennyivel szerette volna kiegészíteni a beszámolót. Köszöni a figyelmet. Köszöni a szóbeli kiegészítést. A napirend felett a vitát megnyitja. Technikai észrevétel, hogy Kunszállás tekintetében téves szám szerepelt, s így nem volt egyértelmű a növekedés, vagy a csökkenés ténye. Timafalvi László Köszöni az észrevételt, valóban, elírás történt a beszámolóban, 22-ről 19-re csökkent az esetek száma, s a szöveges részben növekedésként van feltüntetve. Tévedés, értelemszerűen csökkent az esetek száma. Szerencsére. Ez a jobbik eset. Szeretné megköszönni az aktív közreműködést és a partneri hozzáállást, amely az elmúlt években tapasztalható a rendőrség részéről, s azt a fajta együttmunkálkodást és együttgondolkodást, amelyet a polgárőrökkel együtt végeznek, külön köszöni. Kéri, hogy a továbbiakban is maradjon ez így, még ha bizonyos törekvések ez ellen is irányulnak. Meg kell, hogy maradjon a közös munka továbbra is, mert csak akkor tudnak ilyen szintű statisztikák megszületni. A település eddig is híres volt a közbiztonságáról, jó lenne, ha ez így is maradhatna, ehhez az önkormányzat részéről a szükséges támogatásról biztosítja, a továbbiakban is keressék bátran a települést, akár szakmai feladatokkal, akár ilyen kisebb jellegű műszaki dolgokkal, mint amilyen a sebességváltó javítása volt. Médiából hallható volt, hogy a településen üdvözlendő módon az egyik legnagyobb gabonaipari vállalkozás működésének köszönhetően is meg növekedett az átmenő forgalom, amelynek sok szempontból pozitív és néhány szempontból negatív hatásait egyaránt lehet érezni. A negatív hatások miatt egy konszolidált, ám hatékony megoldási a javaslatot szívesen vár. Ezeknek a járműveknek, még ha a szabályokat be is tartják, tolakodó a jelenlétük. Mindenki időre megy, szeretik egy picit megereszteni a járműveket, s gyakran el-el tévednek olyan utakra, amely nem az ő tengelytávuknak megfelelően van kialakítva, ezzel anyagi károkat okoznak a településen. További plusz figyelmet igényel, hogy a buszok közlekedése átszervezésre került, s akadnak olyan sofőrök, akik nem tartják be a Volánnal leegyeztetett útvonalakat.

4 Ennek megfelelően testületi szinten is el kell rendelni a buszok behajtási tilalmát, s ebben szerepet kell, hogy kapjon a rendőrség is. Ha egyszer-kétszer nem csattan el a bírság, akkor soha nem fog beidegződni a helyes magatartás. A Volán tudomásul vette, írásbeli hozzájárulásuk, állásfoglalásuk megérkezett, a feljegyzést a sofőrök eligazításáról megküldték, elvileg mindenki tudja a dolgát. Ehhez képest következetesen hajtanak be a buszok abba az utcába, ahol pici bölcsődés és óvodás gyerekek pihennének. Szeretné kérni a rendőrség aktív közreműködését az első időkben, hogy a bírságokkal ellenőrzésekkel fokozottan figyeljenek erre, hogy időben megszülessenek azok a döntések, amelyeknek meg kell születni. Az Arany János és a Rákóczi utca forgalmát érinti, ez a két utca, ahol a behajtási tilalmak miatt lesznek változások. A már bevezetett változásnál is kihelyezésre került a figyelemfelhívó tábla, ebben az esetben sem lesz ez másként, gyakran nem elég a jelzés, mert ösztönből, rutinból közlekednek a sofőrök. A rendőrség hathatós közreműködése sokkal hamarabb eredményre tud vezetni. Néhány hét alatt berögződik, s ebben kéri a segítséget. Természetesen nem az anyagi terhek növelése a cél, és mindenáron büntetni, de jelzésértékkel kell lenni ebben az ügyben. Az igen csekély üzemanyag-spórolás a másik oldalról drága és költséges útburkolat-javítást, aszfaltozást eredményez. Réczi Ferenc A polgárőrség beszámolóját időben leadta, valószínűleg mindenki megkapta. Megpróbálják ugyanazt a színvonalat tartani, mint azt, ahogyan előző években megszokták. Észrevételként jelzi, hogy éjszakai órákba nyúlnak a vendéglátó egységek nyitvatartási ideje. Egyik kocsma este 9-kor, a másik hajnal 3-kor is nyitva van. Kérdezi, hogy van-e valamilyen eszköz, vagy figyelmeztetés, amivel szankcionálni lehet. Bosszantó, hogy a éves fiatalok éjnek idején randalíroznak. Köszöni az észrevételt, átadja a szót a jegyző úrnak. Dr. Bóna Csaba október 1-től van hatályban a bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló kormányrendelet. Jelen esetben a bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység bejelentésekor leadott nyomtatványon szerepel a nyitvatartási idő, amennyiben ettől a kereskedő eltér, köteles tájékoztatni a Polgármesteri Hivatalt. Hatósági jogköre nincs, így ebbe nincs beleszólás. A testületnek van olyan jogköre, hogy rendeletben szabályozhatja az éjszakai, este 10 és reggel 6 között a vendéglátóhelyek nyitva tartását. Legutóbb pl. Kecskeméten volt ebből botrány, hogy az újonnan megnyitó vendéglátó egységek maximum éjfélig tarthatnak nyitva. Réczi Ferenc Azzal, hogy buliznak semmi baj, de köztudott, hogy amikor kábult az elme, hamarabb előfordulnak rongálások is. Különösen elgondolkodtató, hogy 15 éves gyerekekről van szó. S reggel arra ébre a falu, hogy megrongálva, összetörve vannak pl. a virágtartók. Az a felháborító, hogy este 10 órakor már nincs ellenőrizve, hogy a vendéglátós kiszolgálja-e ugyan a 18 éven aluliakat is. Kéri, hogy amennyiben lehet, történjen ebben az ügyben lépés.

5 Köszöni az észrevételt. Mivel testületi hatáskörről van szó, a következő ülésen akár döntés is születhet erről, megfelelő előkészítés után. A polgárőrséggel kapcsolatban elmondja, hogy bár az idén a civil kosár megszűnt, azaz a költségvetés nem tartalmazott a civil szervezeteink támogatására nagyobb összeget, ettől függetlenül az üzemanyag-támogatás formájában a polgárőrség továbbra is számíthat az önkormányzat anyagi támogatására. Pont azért, hogy ez az eddig kialakult jó kapcsolat továbbra is fennmaradhasson, s az önkormányzat továbbra is támogatja és megköszöni az áldozatos éjszakai munkát és azon felül a rendezvények biztosításán tanúsított részvételt, illetve a helyszínbiztosítás kapcsán felmerülő feladatok ellátását. A kunszállási polgárőrök aktívan részt vettek a nagy bugaci tűz oltási munkálataiban, félretéve a fakanalat a hagyományos majálisi főzés alkalmával, külön dicséretre méltó az önzetlen segítségük. Várja a további észrevételeket a közbiztonsági beszámolóval kapcsolatban. Kertész Károly Köszöni a mérkőzések alkalmával nyújtott segítséget. Réczi Ferenc Köszöni a méltató szavakat, tolmácsolni fogja az egyesület tagjainak. Köszöni az anyagi segítséget az önkormányzatnak. A polgárőrökben is azt a hozzáállást erősíti, hogy a bajban segíteni kell egymáson, szerencsére Kunszállás szerencsés övezetben fekszik, de sosem tudni, hogy mikor jön egy természeti csapás, vagy bármi olyan esemény, amelyben segítségre szorul a település. A mostani tűzesetet megelőzően Tiszaalpárra a gátra is hasonló önzetlenséggel vonult a csapat segíteni. Ez azonban természetes, ezért van a csapat. Ide tartozó fontos tudnivaló, hogy a településen a térfigyelő rendszer két kamerával bővült egy nyertes pályázatnak köszönhetően. Az egyik kamera kihelyezése már megtörtént, bár még a beállítás változni fog, a másik kamera kihelyezésével kapcsolatban még folyik a tárgyalás az ingatlantulajdonossal. A kamerák magánházaknál kerülnek felhelyezésre, kifejezetten azokon a pontokon, ahol a kimenő és a bejövő forgalmat tudja figyelemmel kísérni a rendszer, így látható, hogy az idegen bejött-e a faluba, vagy adott esetben elhagyta-e a települést. Továbbra sem olyan nagyon jó a település kamera rendszere, mint Kecskemét megyei jogú városnak, rendszámfelismerésre igen-igen nehezen alkalmas, de nem s ez volt a fő irányelv, hanem lehessen látni a települési aktivitást, fényes nappal, még a rendszámfelismerés adott. Köszöni a rendőrök munkáját az immáron 6. alkalommal megrendezett Retro Disco alkalmával. Az önkormányzat nem szándékozik ennél sűrűbben ilyen jellegű programot szervezni. A fiatalokat igyekszik a rendezvény mindinkább kiszorítani, bár nehéz feladat, hiszen ők is szeretik ezt a fajta zenét, s néhányan a szüleikkel együtt jönnek el bulizni. Igyekszik a szervezésben minden szabályt betartani, minden jogszabályi előírásra odafigyelni, de szívesen veszi az észrevételeket, hogy mit hogyan lehetne másképpen csinálni. Egyébként a negyedévente megrendezésre kerülő disco-n kívül az őszi nagyrendezvényre kell még számítani. Szeptember ra eső hétvégén kell esetleg fokozott rendőri jelenlétre számítani.

6 Több hozzászólás nem érkezett. A polgármester úr a köszöni szépen a megszokott színvonalas anyag elkészítését, és a közbiztonsági beszámolót elfogadásra javasolja. A képviselő-testület a közrend- és közbiztonsági beszámolót 5, egyhangú szavazattal elfogadta. 37/2012.(V.21.) ÖH Kunszállás község közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló elfogadása Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 21. H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kunszállás Község évi közrend- és közbiztonsági helyzetéről szóló beszámolót elfogadja. Köszöni a részvételt a rendőrség részéről megjelenteknek. /A rendőrség képviselői, és Réczi Ferenc távoznak az ülésről./ A buszok behajtásával kapcsolatban szeretne még döntést hozni, ebben a napirendben. Említett probléma, hogy az ovisok nem tudnak pihenni az Arany János utcán áthaladó buszok miatt. A javaslata, hogy kerüljön ki egy tábla az Arany János utcára, valamint a Táncsics utcára, amely a buszok számára tiltja a behajtást, vagy esetleg a Petőfi - Arany János utca kereszteződésébe, mert akkor csak egy tábla elhelyezésére van szükség. Kürtösiné Cseri Márta A buszok akkor már behajtanak az Arany János utcára, s azt el kell hagyniuk. Minden buszsofőr tudja, de addig, amíg büntetést nem kap, csak a munkahelyen kapnak eligazítást addig nem fognak vele foglalkozni. A tábla miatt a rendőrségnek van joga bírságot kiszabni, s onnantól komolyabb szankciók érhetik a szabályszegő sofőröket. Balgoh Attila Mind a Táncsics, mind az Arany János utca elejére kitenné a táblát. Dr. Czabán Edit A Táncsicsra is ki kellene tenni, hiszen az a torkolat ott szűk és piacnapokon egyébként is nehéz a közlekedés.

7 További észrevétele, hogy a Rákóczi utca sarkán az ívek alkalmasak a buszok közlekedésére, ám a megpakolt nyerges járművek, kamionok is ott fordulnak be és parkolnak le, emiatt oda is kitenné a tiltó táblát. Dr. Czabán Edit Miért ne állhatna meg reggel, amikor indul, vagy amikor érkezik vissza a sofőr egy kávéra. Ha ott tiltást kap, akkor ki kell jelölni neki egy megállóhelyet, ahol egy kávé erejéig parkolhat. Nem az állással van a baj meg a kávéval, hanem amíg bekanyarog a több mint 2,5 tonnával, tönkreteszi az utat, pontosabban a 2 fordulót. A Rákóczi utca elejére ki lehetne tenni a 2,5 tonna tiltótáblát alá pedig a kivéve busz -t. Eddig ezzel semmi baj nem volt, de a napi átlagosan 25 kamionnyi forgalmat tudomásul kell venni. Dr. Czabán Edit De az adót befizetik. Ez igaz, de nagyon kényes a kérdés, hogy hol a határ, mert akkor a fejlesztéseket vissza kell venni, s utakat kel építeni az ő pénzükből. Balogh Attila Veszélyes, ha az álló kamion mögül épp egy gyerek szalad át. Bármelyik álló jármű mögül kiszaladhat, egy rutinos sofőrnek erre számolnia kell. Dr. Czabán Edit Érthető a probléma, akkor ki kell jelölni egy megfelelő helyet, hogy kulturáltan lehessen ezt megoldani, akár közös anyagi szerepvállalással. Nem lehetetlen a Fornetti után az iskola felé egy sávot kialakítani. Erre még vissza kellene térni. Dr. Bóna Csaba Észrevételként érkezett a buszsofőröktől, hogy a Móra Ferenc utca és a Petőfi utca kereszteződésében egy tükör elhelyezése nagyon praktikus lenne. Az autósnak nagyon be kell gurulnia a kereszteződésbe, hogy lássa, hogy jön-e autó vagy busz, ha jön, akkor meg nem fér el a busz, tehát annak is mindenképpen meg kell állnia, sőt visszatolatnia. Dr. Czabán Edit Kellene egy fehér vonalat is felfesteni, az is nyomatékosítaná kinek van ott elsőbbsége, s ki meddig gurulhat be a kereszteződésbe.

8 Szavazásra teszi a kérdést a Kossuth-Táncsics és Kossuth-Arany János utcák kereszteződésében, összesen 2 db, a buszok közlekedését szabályozó tábla elhelyezésével kapcsolatban, továbbá a Móra Ferenc és Petőfi Sándor utca kereszteződésében a tükör kihelyezésével kapcsolatban. A képviselő-testület 5 szavazattal, egyhangúlag elfogadja a javaslatot. 38/2012.(V.21.) ÖH Buszok behajtási tilalma a Táncsics és az Arany János utcába Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 21. H a t á r o z a t 1. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy döntött, hogy mivel a Kunság Volánnal történő többszörös egyeztetés, illetve kérés ellenére sem tartják be egyes autóbuszvezetők a kijelölt útvonalon történő közlekedést, a Kossuth utca és a Táncsics, illetve Arany János utcák kereszteződésébe autóbuszok részére behajtani tilos táblákat helyez ki. Egyúttal felkéri a Kiskunfélegyházi Rendőrkapitányságot ezen kereszteződések fokozott ellenőrzésére, a táblákat figyelmen kívül hagyó autóbuszvezetők büntetésére. 2. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete- figyelembe véve az autóbuszvezetők kérelmét- arról is döntött, hogy a biztonságos közlekedés biztosítása, illetve elősegítése érdekében a Móra Ferenc- Petőfi utca kereszteződésébe tükröt helyez ki. 3. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat 1-2. pontjaiban meghatározott közlekedési táblákat az idei költségvetése terhére biztosítja. III. Napirend Az előterjesztés a jkv. 3. sz. melléklete. A gyermekjóléti beszámolóval kapcsolatban átadja a szót a jegyző úrnak. Elöljáróban elmondja, hogy a hiánypótlást követően hamarosan önállóan látja el az önkormányzat a feladatot, hiszen hamarosan meglesz a működési engedély. Dr. Bóna Csaba Egy elírástörtént a beszámolóban. 119 az összesen (54+65), s nem került javításra a 125 az előző évi adat.

9 Dr. Czabán Edit S. Jánossal mi a helyzet? Ádámné Vereb Annamária S. János nem jár iskolába, jelenleg magántanulói státusza van, osztályozó vizsgát tesz. Pszichológus szakorvosi szakvélemény szerint pszichiátriai kezelésre szorul, 1 alkalommal megjelentek, meg van nevezve a konkrét betegség, a tünet-együttes konkrét neve. A gyógyszeres kezelés járható út. Nem köteles a szülő behozni a leletet. A magántanulói státusz megállapítása az igazgató jogköre, ebben az iskolában 8. osztályban nem lesz magántanuló, nagyon problémás a felkészítés, a konzultációk biztosítása, a vizsgáztatás. 8 osztályban olyan felvételi előkészítő tevékenység folyik, amelyet magántanulói jogviszonyban lehetetlen követni. Jelenleg úgy ítéli meg, hogy Janikának jobb lenne, ha közösségben tanulhatna, nem támogatja a magántanulói státuszt. Köszöni a tájékoztatást. Átadja a szót az óvoda intézményvezetőjének. Virág Zoltánné Az óvodai beíratás megtörtént, jelenlegi adatok alapján őszén 64 óvodás kezdi a tanévet. A bölcsődébe 11 kisgyermeket írattak be, akik közül 4 korai fejlesztésre szorul. Dr. Bóna Csaba A jogszabály szerint a maximális csoportlétszám 25 főben van meghatározva, ezt meglehet emelni 5 fővel, így 30 fő szerepel az alapító okiratban is, ez eltéríthető 10%-kal a szülői közösség véleményével. Ádámné Vereb Annamária Szóba került, hogy a nem kunszállási lakosokat nem lehetne felvenni, ahelyett, hogy a 3-4 gyerek elutasításra kerülne, inkább emelni kellene, a létszámot. Ennek bizonyára híre menne, s nem jó fényben tüntetné fel az intézményt. Arról nem is beszélve, hogy igazából Kunszállási lakosokról van szó, csak a közigazgatási határ alapján Kiskunfélegyházához, vagy Városföldhöz tartoznak. Ide járnak bevásárolni, ügyes bajos-dolgaikat intézni, dolgozni, családhoz. Iskolában 17 fő kezdi meg a tanulmányait az 1. osztályban. Az óvodai létszámot illetően sajnos ez a létszám csak erre az évre vonatkozik, utána sajnos a számok nem ezt mutatják, csökken a létszám. Balogh Attila Fizikálisan elférnek? Virág Zoltánné Fizikálisan eddig sem fértek el, de megoldották, s ezután is megoldják. Ádámné Vereb Annamária Az említett 4 korai fejlesztésre szoruló kisgyermekkel kapcsolatban elmondja, hogy az alapító okiratban a nincs benne a korai fejlesztésre vonatkozó rész, ezt módosítani lenne célszerű.

10 Bizonyára személyi feltételei és plusz költségei lesznek, azonban fel kell vállalni, ugyanis egyre több az ilyen jellegű problémákkal küzdő gyermek és szülő, s a jövőben is igény lesz rá. Semmiképpen sem szabad elfelejteni azt a korábbi estet, ami kiküszöbölhető lett volna a problémának a kezelésével. A következő testületi ülésen számítani kell rá, hogy ez téma lesz. Több hozzászólás nem érkezett. Szavazásra teszi a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló 2011 évi beszámolót. A képviselő-testület egyhangúlag, 6 szavazattal elfogadta a 39/2012.(V.21.) ÖH Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról szóló évi beszámoló elfogadása H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló évi átfogó értékelést. Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 21. Ismerteti a Goodwill Consulting pályázatíró cég ajánlatát, amely utólag kiküldésre került. A cég több önkormányzattal áll kapcsolatban, ún. 1-2 éves keretszerződéseket kötnek, rendkívül otthonosan mozognak az ősszel kiírásra kerülő pályázatokban. Összedolgoznak a Nemzeti Tankönyvkiadóval és a Perfekt kiadóval. Olyan pályázatok íródnak ki, amelyek nagyon szakmaiak, és az egyéb szakmai munkák mellett nem tud a hivatal teljes erővel a pályázatfigyelésben szerepet vállalni. A munkájukra pénz-visszafizetési garanciát vállalnak sikertelen pályázat benyújtása esetén, sikeres pályázat esetén %-os arányban van kalkulálva a díjazásuk. A tanórán kívüli képzésekre egészségmegőrzéssel kapcsolatos programokra rendkívül kedvezően lehet pályázni. Ilyenek a TÁMOP, TIOP-os pályázatok. Pl. kolléganők képzésére 1,6 Milliós összegre lehet pályázni, amely magában fogalja bizonyos eszközök, öltözők bútorok, játékok beszerzését, s akár a falunapi rendezvények. Kisebb nagyobb összegekre már konkrét ajánlatok is elkészültek. A Kormánynak az IMF-es megállapodásai szabadítják fel a forrásokat, amelyekhez a pályázati szakértő gyors reagálása nélkülözhetetlen.

11 A 2 évre szóló ajánlat hatékonyabbnak és olcsóbbnak tűnik. Nem sok a különbség, de lényegesen több garanciális elemet tartalmaz. A benyújtott pályázatok számára vonatkozóan nincsen korlát. Az ősz folyamán várható egy komplett energetikai pályázat, ez nem a faluház tetején elhelyezésre kerülő napelemmel kapcsolatos KEOP-os pályázat, hanem egészen más, pl. az óvoda területén a nyílászáró és fűtés, hőszigetelés, világítás terén egy korszerű megoldás lehetne. Nem az óvoda szakmaiságát támogató, hanem az épület energetikai megújulását szolgálná. A megújuló energiával kombinált megoldások egyébként is az építési engedély részét képezik. Részt vett egy konferencián, ahol a megnyíló pályázatokat, az általuk korábban megnyert pályázatokat és sikeresen végigvitt projekteket ismertette a cég. Nagyon meggyőző volt. Balogh Attila Javasolja, hogy az utolsó lépés legyen a sikerdíj, vagy a honorárium kifizetése, az utolsó forint támogatás megérkezése után. Amiatt gondolja ezt így, hogy a cég az egész projekt lebonyolítása során érdekelt legyen közreműködni, mert ha pl. az első részlet után megkapná a pénzt, nem azzal a lendülettel segítene a projektet végigvinni. Ha nem is a teljes sikerdíj, de legalább az utolsó részlet csak a végelszámolást követően legyen esedékes. Kérdezi, hogy van-e megkötés vagy kizárólagosság megfogalmazva arra vonatkozóan, hogy írathat e az önkormányzat más céggel együtt más pályázatokat. Egyetért a fizetés módjával kapcsolatos javaslattal, amennyiben a testület felhatalmazza, így folytatja le a tárgyalást. Nincs kizárólagosság megfogalmazva, bárkivel írathat az önkormányzat pályázatot. Több hozzászólás nem érkezett. Szavazásra teszi a két éves keretszerződés megkötésével kapcsolatos kérdést az alpolgármester úr javaslatával. A képviselő-testület egyhangúlag, 5 szavazattal elfogadja a kétéves keretszerződést, az említett módosítással. 40/2012.(V.21.) ÖH Megállapodás pályázatírásra a Goodwill Consulting Kft-vel H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Goodwill Consulting Kft (1162 Budapest, Timur 74., képviseli: Csötönyi Istvány) két éves keretszerződésre vonatkozó ajánlatát, azzal, hogy felhatalmazza a polgármestert a sikerdíj vagy annak egy részének kifizetésének időpontjával kapcsolatos egyeztetések lefolytatására, illetve ezt követően a megállapodás megkötésére. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: május 21.

12 IV. Napirend Az évente kötelező tanyagondnoki beszámolót tárgyalja 4. napirendben a képviselő-testület. A beszámoló kiküldésre került. A napirend felett a vitát megnyitja. Hozzászólás nem érkezett. Köszöni az egész éves munkát, a rugalmas munkaidőt pedig külön köszöni. Egyetlen egy észrevétele van csupán, hogy olyan esetben nem kell igénybe venni a tanyabuszt, amikor egy személyautó is el tudja látni a szállítási feladatot. Ez, az intézményvezetővel Ádámné Vereb Annamáriával is egyeztetésre került. 3 gyereket egy kisebb versenyre pl. Nyíregyháza ne a tanyabusszal menjen. Ez alól kivételt képez, ha olyan versenyről van szó, de akkor is össze lehet egy-egy településnek fogni. Természetesen megint más a helyzet, ha a tanyabusznak éppen arra van egyébként is útja. Szavazásra teszi a kérdést. A képviselő-testület egyhangúlag, 5 szavazattal elfogadta a 2011/2012. évi tevékenységére vonatkozó beszámolót. 41/2012.(V.21.) ÖH Beszámoló a tanyagondnoki szolgálat 2011/2012. évi tevékenységéről H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tanyagondnoki beszámolót a szolgálat 2011/2012. évi tevékenységére vonatkozóan. Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 21. V. Napirend A következő napirend már az összevont bizottsági ülésen tárgyalásra került. A jelenlévő testületi tagok részt vettek valamely bizottság tagjaként az ülésen. Kérdezi, hogy kíván-e még valaki észrevételt tenni ezzel kapcsolatban. Balogh Attila Hogy minél kevesebb ideig kelljen kihasználni a hitelkeretet, kéri, hogy a kintlévőségek csökkentése érdekében határozottabb fellépések történjenek. Dr. Bóna Csaba A felszólítások mennek kifelé folyamatosan, a gépjármű forgalomból kivonása a gépjármű adótartozások terén eredményre vezetett néhány esetben.

13 Több hozzászólás nem érkezett. A polgármester úr Szavazásra teszi a kérdést. A képviselő-testület 5 szavazattal, egyhangúlag döntött az éven beléüli hitel felvételéről. 42/2012.(V.21.) ÖH Éven belüli eseti forinthitel felvétele H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt-től - működési forrás biztosítása céljából a 19 millió forint éven belüli eseti forinthitel felvételével egyetért. A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel futamidejének időtartama alatt a kért hitel törlesztését és járulékainak megfizetését - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a költségvetésbe betervezi és jóváhagyja. A futamidő vonatkozásában a testület úgy nyilatkozik, hogy a kért hitelt június 30. napjától kívánja igénybe venni és szeptember 30. napjáig visszafizeti. A kért hitel fedezetéül a képviselő-testület az alábbi jogi biztosítékokat ajánlja fel: 1.) az Önkormányzat vagyonrendelete alapján, a törzsvagyonhoz nem tartozó, forgalomképes ingatlanokra jelzálogjog bejegyzéshez hozzájárul. A felajánlott ingatlanok per-, igény- és tehermentes, más jogügylethez lekötve nincsenek, és nem képezi apport tárgyát sem. Az ingatlanok a hatósági- és az alapvető lakossági szolgáltatások ellátásában nem vesznek részt. A Képviselő-testület hozzájárul az ingatlanoknak az OTP Bank Nyrt. javára szóló - a hitel és járulékai mértékéig terjedő - jelzáloggal történő megterheléséhez, első helyi zálogjogi ranghelyen. Az ingatlanok adatai a következők: Ingatlan megnevezése Ingatlan címe Helyrajzi szám Tulajdoni hányad Önkormányzati tulajdonú ingatlan Önkormányzati tulajdonú Kunszállás, Móra Ferenc u. 11. Kunszállás, Kossuth u /2 1/1 9/1 1/1 ingatlan Fenti ingatlanok nyilvántartás szerinti értékét az önkormányzat adó-és értékbizonyítvány által igazolja.

14 2.) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a hitel és járulékai mértékéig- az OTP Bank Nyrt-re engedményezi a helyben maradó személyi jövedelemadót, a települési önkormányzatok jövedelemkülönbségének mérséklését szolgáló támogatást, a normatív hozzájárulást, az egyéb támogatásokat, mely bevételek összegét az OTP Bank Nyrt. a folyószámlahitel igénybevételéből eredő tartozás törlesztésére fordíthatja. 3.) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adóbevétel jogcímen keletkező bevételét- a hitel és járulákai mértékéig- az OTP Bank Nyrt. részére a hitel biztosítékaként felajánlja. 4.) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, hogy amennyiben a Hitel futamideje alatt az Önkormányzat Pénzforgalmi Bankszámláján, valamint a központi támogatások elkülönítésére szolgáló alszámláján a szerződés alapján esedékessé váló fizetési kötelezettségeinek teljesítéséhez nem áll rendelkezésre a szükséges fedezet, úgy annak biztosítása érdekében az Önkormányzat helyi adók és a gépjárműadó fogadására szolgáló számláiról a szükséges összeget a Bank a Pénzforgalmi Bankszámlára haladéktalanul átvezesse. 5.) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az OTP Bank Nyrt. részére a más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett, vagy a későbbiekben megnyitásra kerülő valamennyi fizetési- és alszámlájára felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít a banki követelések teljesítése érdekében. 6.) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat kötelezettségvállalása megfelel az évi LXV. tv. 88. (2) bekezdésében foglaltaknak. 7.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés és a felhatalmazó levelek aláírására. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a évi költségvetési rendelet e határozatnak megfelelő módosítására. Felelős: Képviselő-testület, polgármester, jegyző Határidő: május 21. VI. Napirend Felkéri a jegyző urat a Virágos Magyarországért című versenyhez való csatlakozással és a Virágos Kunszállásért versenyfelhívással kapcsolatosan jól összekészített, kiküldött anyaggal kapcsolatban az esetleges kiegészítésre.

15 Dr. Bóna Csaba Igyekezett mindent megírni az előterjesztésben, egyedül a határozat-tervezet 3-as pontjában szereplő zsűri tagokat szeretné megneveztetni. Először is el kellene dönteni, hogy hány fős bizottság lenne-e létrehozva. A külsős tagnak mindenképpen Lovas Vilmost, kertépítészettel foglalkozó szakembert javasolja. A megkeresésre azt válaszolta Vilmos, hogy örömmel vállalja a megtisztelő feladatot, bár július és augusztus közepén nem tartozik Magyarországon. A helyszínen a bizottság fotózna, azonban a pályázó maga is beküldhet fotókat. A honlapon és az újságban lenne közzétéve a pályázat. Az augusztus végi soros ülésen döntene a testület a nyertesekről a meghirdetett négy kategóriában. Az eredményhirdetés a szeptemberi nagyrendezvényen lenne, a díjazást az előterjesztés tartalmazza. Az első helyezett 15, a második helyezettek 10 ezer forint értékű kertészeti áruházban levásárolható utalványt kapna, természetesen valamennyi résztvevő oklevelet is kapna. Nem titkolt szándéka a versenynek, hogy az országos versenyre is rásegítsen. Évek óta gyakorlat, hogy a saját kertjeikre is nagyon igényesek a lakosok, feladva így a leckét az önkormányzatnak is, hiszen nem lehet másképpen a közterületek esetében sem. A Gyenes kertészetben már ültetik be a virágokat a tartókba, szerdán már kihelyezésre kerülnek. A legszebb utca vagy tér kategóriában felhívná a civil szervezetek figyelmét a feladatra, pl. Nagycsaládosok a Csőke parkot, a Községért közalapítvány a játszóteret, a Grundosok a kisszínes játszóteret, az egyház a templomkertet, a nyugdíjasok a régi múzeum udvarát vagy az egyébként is nagyon szépen karban tartott temetőt szépíthetnék. A legszebb utca esetén legalább 2 szomszédos ingatlan összefogásával lehetne nevezni. A hivatal, Radnai tér sétálóutca, főutca díszítését tekinti elsősorban saját feladatának az önkormányzat. A Csemete sétány, faültetés az országos versenyen mindenképpen pozitívumként jelenik meg. Dr. Czabán Edit Kellene kihelyezni a plakátokat is! Dr. Bóna Csaba A Kunszállási Hírekben ez megjelenik, ez minden háztartáshoz eljut, a civil szervezetek egyébként levélben is megkapják a felhívást. Kérdés, hogy a vállalkozások megkapják-e külön, ha igen akkor milyen körben? Javaslata alapján a zsűriben legyen benne Dr. Czabán Edit képviselőasszony, Lovas Vilmos, és a polgármester úr. Véleménye szerint a jegyző úr se maradjon ki a bizottságból. Dr. Bóna Csaba Köszöni a jelölést, akkor javasolja az 5 fős bizottságot, s Kürtösiné Cseri Mártát is, mint bizottsági tagot. Több érdemi hozzászólás nem érkezett.

16 Az említett jelöltek elfogadják a jelölést, és szívesen részt vesznek a bíráló bizottság munkájában, vállalják az ezzel járó feladatokat. Szavazásra teszi a kérdést. A képviselő-testület egyhangúlag, 5 szavazattal csatlakozni kíván a Virágos Magyarországért című versenyhez, s meghirdeti a Virágos Kunszállásért helyi pályázatot, a szakmai zsűri megválasztásával. 43/2012.(V.21.) ÖH A Virágos Magyarországért programhoz való csatlakozásról, illetve a Virágos Kunszállásért helyi környezetszépítő verseny meghirdetése H a t á r o z a t 1.) Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012-ben csatlakozik a Magyar Turizmus Zrt Virágos Magyarországért" elnevezésű környezetvédelmi versenyéhez. Az önkormányzat megbízza a Polgármesteri Hivatalt a pályázat előkészítésével, a polgármestert pedig a jelentkezési lap benyújtásával. 2.) A Virágos Magyarországért programhoz kapcsolódóan Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete versenyt ír ki a Virágos Kunszállásért'' címmel. A verseny leírását és a nevezési lapot a határozat melléklete tartalmazza. 3.) A Képviselő-testület a Virágos Kunszállásért -verseny szakmai zsűrijét az alábbiak szerint alakítja meg: polgármester, dr. Bóna Csaba jegyző, dr. Czabán Edit képviselő, Kürtösiné Cseri Márta képviselő, Lovas Vilmos kültag Felelős: Képviselő-testület Határidő: május 21. VII. Napirend A Sportegyesület nevében meghívja a képviselő-testület tagjait, hiszen Megyei kupa döntőt játszik a csapat Kalocsa ellen. Az Megyei labdarúgó szövetség illusztris képviselői is jelen lesznek. A nívós mérkőzésre szeretettel vár mindenkit.

17 Kertész Károly Köszöni a polgármester úrnak az említést, hozzáfűzi, hogy Pál László felajánlásának köszönhetően a mérkőzés után vacsora kerül megrendezésre. Szeretettel várja az egyesület nevében a képviselőtársakat. Dr. Bóna Csaba Egyebek között a már korábban, márciusi ülésen elfogadott ajánlatot kell visszavonni, ugyanis meg kell versenyeztetni a feladat elvégzését, így a 3 árajánlatot ismertetve a Lórodi Ügyvédi Iroda ajánlata a legkedvezőbb a KEOP pályázat közbeszerzési eljárásával kapcsolatban. A legkedvezőbb árú ajánlat összege br ,- Ft. Ez a faluház tetején elhelyezésre kerülő napelemek pályázatának a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó pályázat. Hozzászólás nem érkezett. A polgármester úr szavazásra teszi a kérdést. A képviselő-testület, 5 szavazattal, egyhangúlag elfogadja a Lórodi Ügyvédi Iroda ajánlatát. 44/2012.(V.21.) ÖH 25/2012.(III.20.) ÖH hatályon kívül helyezése H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a KEOP Helyi hő és hűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokkal c. pályázathoz kapcsolódó beruházás teljes közbeszerzési eljárásának lebonyolítására a határozat mellékelte szerinti ajánlata értelmében a Dr. Lórodi László Ügyvédi Irodát (8000 Székesfehérvár, Várkörút 4., képviseletében eljár: Dr. Lórodi László ügyvéd) bízza meg bruttó Ft megbízási díj ellenében, mely a pályázati indulás melletti döntéskor esedékes. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert megbízási szerződés aláírására, egyúttal hatályon kívül helyezi a 25/2012.(III.20.) ÖH-t. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: május 21. A konyha forgalmát növelendő felmerült az ötlet, hogy a faluház civil kisterme, illetve igény esetén a civil nagyterem is alkalmas lenne a konyha ebédszámának az emelésére a felnőtt, külsős étkezők számának növelésére. Sokan azért nem fogyaszthatják el az ebédet az óvodai menzán, mert nagy a gyerekzsivaj. A kiszolgálás megoldható lenne, a faluház konyhája is alkalmas lenne erre. Ennek természetesen szakhatósági vonzata lehet, de megoldható.

18 Balogh Attila Panaszkodtak a Grundosok, hogy száműzve lesznek a teremből. Ez a nyári gyér forgalomra tekintettel, és arra tekintettel, hogy a konyha augusztusban egyébként is zárva van, csak szeptembertől indulna. Nincs összefüggésben a grundosok panaszával. Egyébként 12-és 14 óra között egyébként sincsenek soha a civilházban. Dr. Czabán Edit Jó ötletnek tartja, meg kell próbálni. Nyílván össze kell hangolni az előforduló vásárokkal. Dr. Bóna Csaba Pöszmetné Katika segítene ebben, természetesen munkaidő módosítással. Az újságban megjelenik. Az átszállítás nem okoz problémát közötti felnőtt étkező van. Ha nem válna be a dolgo, akkor sincs semmi tragédia, anyagi vonzata nincs. Meghívást kapott Kunszállás a Mercedes település börzéjére, ahol természetesen megjelenik a falu június 12-én. A dolgozók csak alig fele jár 20 km-en belüli településről dolgozni, a maradék távolabbról. Ezeket a lakosokat szeretné a gyár közelebb csalogatni a környéken fekvő településekre. A standok egyformák lesznek, értelemszerűen nem a féljurtával kell megjelenni. Kivetítve lesz látható a település filmje, életképek, fotók. A standon az aktualizált magyar-német nyelvű zsebkalauz is megtalálható lesz a településre jellemző termékek mellett. Remek alkalom ez a gyárral való kapcsolatépítésre. Várja az ötleteket a stand berendezésével kapcsolatban. Remek példa az egyik mérnök ideköltözése, aki a családjával igyekeznek bekapcsolódni a település vérkeringésébe. Őszi rendezvény kapcsán elmondja, hogy a Kun összefogás Konzorcium és a Kun önkormányzatok Szövetsége május 30-án ülésezik egymástól függetlenül, erre az alkalommal kellene egy beadvánnyal élni. Az elmúlt héten jelezte a kiskun és a nagykun kapitányok tanácsa, hogy Kunszállásra esett a választás a Kiskun kapitány delegálása kapcsán. Eddig az volt a gyakorlat, hogy egyik évben az alsó-kiskunságból, másik évben a felső kiskunságból választották meg a kapitányt, most elvileg a felső rész következett volna, azaz Kunszentmiklós térségéből való kapitányt kellett volna választani. Erről a részről azonban jött egy megkeresés, hogy Kunszállás sem az alsó, sem a felső részbe nem tartozik bele, ezért most legyen kapitány a középső vidékről. Hónapok óta húzódott az ügy, de nem akarta saját magát delegálni. Megtisztelő cím, amelyet a Kun összefogás konzorcium és a Kun önkormányzatok szövetsége is támogat. A képviselő-testületnek egy dolga van, a beiktatási ceremónia költségeit vállalni kell, s személyt kell delegálni.

19 Kifejezetten nagy költséget nem is jelentene, hiszen aktuálisan éppen akkor zajlik a nagy rendezvény a településen. Ez is indok volt a kapitányoknak, hogy tudták, hogy egy ilyen ceremóniához méltó a kunszállási rendezvény. A Nagykunságban a történelmi hagyományokra tekintettel és a költségkímélés szempontjából is támogatnák, ha 3 évre lenne megválasztva a kapitány, ezt a Kiskunságban is lehetne a nagykun mintára alkalmazni. Ez most lenne aktuális, mert akkor össze is lehetne hangolni ezt a ciklust a nagykunokkal, de természetesen ez még tárgyalásra vár, ennek vannak ellenzői is. A beiktatási ceremónián magas rangú vendégek jelenek meg, különböző ereklyéket adnak át egymásnak a kapitányok. Balogh Attila Javasolja a polgármester urat kiskun kapitánynak. Több hozzászólás nem érkezett, más személy jelölése nem érkezett. Szavazásra teszi a kérdést. A képviselő-testület 4 szavazattal, 1 tartózkodás mellett a kiskun kapitány választására a következő javaslatot teszi: 45/2012.(V.21.) ÖH Kiskun kapitány választására javaslattétel H a t á r o z a t 1. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kovács Imrét, Kunszállás Község polgármesterét javasolja a kiskun kapitányi címre. 2. Egyúttal javasolja, hogy a nagykun kapitány-választáshoz hasonlóan- figyelembe véve a Kunok Világtalálkozójának háromévenként történő megrendezését is- a kiskun kapitány megválasztása is három évre történjen. 3. Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei költségvetése terhére vállalja a kiskun kapitány beiktatásával kapcsolatos ünnepi rendezvény költségeit. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: május 21. Pintér Sándor korábban tett javaslata a külterületi földterületre megváltozott. A sárgával jelzett önkormányzati területet szeretné megvásárolni 200 e forintért.

20 Dr. Bóna Csaba Önkormányzati területnek az elővásárlására az állami vagyonkezelőnek van joga január 1-től. A megváltozott jogszabályokra tekintettel az ügy további utánajárást igényel. A további részletek még tisztázásra szorulnak, így felhatalmazást kér a tárgyalások lefolytatására. Hozzászólás nem érkezett. Szavazásra teszi a kérdést. 46/2012.(V.21.) ÖH Pintér Sándor földvásárlási kérelme H a t á r o z a t Kunszállás Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 0285/42 hrsz-ú külterületi önkormányzati földtulajdonnal kapcsolatos tárgyalások lefolytatására. Felelős: Képviselő-testület, polgármester Határidő: május 21. Az első Kft által szervezett Retro rendezvényről nem számolt be, hiszen rengeteg készlet bemaradt, most azonban teljes egészében fedezte a ráfordított kiadásokat. A teljes jegybevétel gyakorlatilag haszon. Remélhetőleg így is marad ezentúl is. Nagy siker volt, és a visszhangja is pozitív. Értelemszerűen készletek is maradtak. A tanyafejlesztési programban megvalósuló mobil 1,5 kwattos napelem hamarosan kihelyezésre kerül. Sokan vádolták, hogy eddig nem volt a Patyinénak villanya, most meg majd ingyen kapja. A pályázat lehetőséget biztosít, hogy erre vonatkozóan havi díjat állapítson meg. Természetesen nem ezen akar az önkormányzat meggazdagodni, mindössze egy jelképes havi 1000 Ft-os díjat javasol. Balogh Attila Ez évente felülbíráltra kerül?

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Polgármesteri Hivatal tanácsterme Szuhakálló, Kossuth L. út 7. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 18-án, 14:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Lébény Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010. június 23-án, a községházán tartott nyílt üléséről. Jelen vannak: Kovács Gábor polgármester Kiszeli Lajos alpolgármester Czigány István képviselő Fülöp Lajosné képviselő Nátz

Részletesebben

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében.

9. számú JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. 9. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. május 18. napján pénteken, 16 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében. Jelen vannak: dr.katona Ernő alpolgármester dr. Szájbely

Részletesebben

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00)

4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) 4. számú JEGYZŐKÖNYV (16.00) Készült: 2012. március 23-án pénteken 16.00 órakor Rétság Város Polgármesteri Hivatalának 121. számú hivatalos helyiségében Jelen vannak: Mezőfi Zoltán polgármester dr.katona

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az Ács Nagyközség Képviselő Testületének 2007. május 24-én 15. 00 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott üléséről. Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről

Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-18/2011. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2011. november 30-i nyílt üléséről Rendeletek: 18/2011.(XI.30.) 19/2011.(XI.30.) 20/2011.(XI.30.) 21/2011.(XI.30.)

Részletesebben

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója.

4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLET JÁSZSZENTANDRÁS 4/2014. Jászszentandrás Önkormányzati Képviselőtestület 2014. április 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyve, rendeletének, határozatának mutatója. 6/2014.

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ

J E G Y Z Õ K Ö N Y V. Tinyó Ottó polgármester. Suga László alpolgármester Mertusné Varga Katalin képviselõ. Csorba Tibor képviselõ J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Szuhakálló Községi Önkormányzat Képviselõ-testületének 2009. május 14-én 13.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérõl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-10/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. június 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 7797-2/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2011. július 21-én megtartott soros ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester: Köszönti

Részletesebben

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről

Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Szerencs Város Képviselő-testülete Szám: 31-7/2008. Jegyzőkönyv Szerencs Város Képviselő-testületének 2008. április 24-én tartott üléséről Jelen vannak: Bíró István, Danyi László, dr. Egeli Zsolt, Fekete

Részletesebben

-------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------- Füzesgyarmat Város Önkormányzat K é p v i s e lő- testülete 5525 Füzesgyarmat, Szabadság tér 1. sz. (66) 491-058, 491-401, Fax: 491-361 E-mail: fgyphiv@globonet.hu -------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Pátka Község Önkormányzatának 66-8/2012. Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2012. április 25-i rendes nyílt üléséről Rendeletek: 14/2012.(IV.25.) 15/2012.(IV.25.) 16/2012.(IV.25.) A 2011.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9100 Tét, Fő u. 88. 175-19/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 29-én megtartott üléséről. 2 TÉT VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő

JEGYZŐKÖNYV. Szántóné Pesti Amália jkv. Érdeklődő: 15 fő JEGYZŐKÖNYV Készült: Balatonszemes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. március 4-én a Latinovits Zoltán Művelődési ház földszinti tanácskozó termében 14.00. órakor kezdődő nyilvános üléséről.

Részletesebben

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

9. sz. JEGYZŐKÖNYV ... RENDELETEK MUTATÓJA. 7/2014. (VI.30.) számú rendelet A települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról 9. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Tiszagyenda Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 30. napján megtartott soros testületi ülésének jegyzőkönyvéből RENDELETEK MUTATÓJA 7/2014. (VI.30.) számú

Részletesebben

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő.

Megjelent önkormányzati képviselők: alpolgármester Balogh Edina. Varró Lajos. képviselő. képviselő. Bíró Ferenc. képviselő. Készült Arló Nagyközség Polgármesteri Hivatala tanácstermében az Arló Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete 2013. május 24-én megtartott nyílt üléséről Megjelent önkormányzati képviselők: Vámos Istvánné

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v :

J e g y z ő k ö n y v : J e g y z ő k ö n y v : Készült Ócsa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 25. napján megtartott üléséről. Jelen vannak: Bukodi Károly Horváth Tamás Bukodi Jánosné Buza Ernő Dönti Károly

Részletesebben

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Falunap. 2011. augusztus 13.

Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153. V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ. Falunap. 2011. augusztus 13. Önkormányzati Időszaki Lap HU ISSN 1789-8153 V. Évfolyam 7-8. szám - 2011. július-augusztus ZAGYVARÉKASI HÍRMONDÓ Falunap 2011. augusztus 13. Ballagás 2011. Hírlétra Zagyvarékas 10,6 millió forint támogatást

Részletesebben

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA INÁRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Jegyzőkönyv Képviselő-testületi ülésről 2012. 06. 27. Jegyzőkönyvet készítette: Marosi Magdolna jegyzőkönyv-vezető 1 Iktatószám: 198-34/2012. Jegyzőkönyv Inárcs Községi Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Petőfiszállás Községi Önkormányzati Képviselő-testület 2011. március 30-án a Művelődési Ház Könyvtártermében megtartott üléséről. Jelen vannak: ( A jelenléti ív a jegyzőkönyv

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Tószeg község önkormányzati képviselő-testületének 2008. november 12-i soron következő testületi üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó terme, Tószeg,

Részletesebben

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK Ikt.szám: 818-12/2012. PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2012. AUGUSZTUS 30-I ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE HATÁROZATOK SZÁMA: 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296,

Részletesebben

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.

Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online. Felsőtárkány Község Önkormányzata 3324 Felsőtárkány, Fő út 101. Tel: 36/534-010 Fax: 36/434-157 e-mail: felsotarkany.onkormanyzat@t-online.hu Jegyzőkönyv Készült a Faluház kistermében, a Képviselő-testület

Részletesebben

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről.

Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. Szám: 263-11/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 24-én megtartott üléséről. 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Tengelic Község Önkormányzata

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében. PÁPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐTESTÜLETE Szám: 1/1-64/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2012. április 19-i ülésén, a Városháza A épületének nagytermében.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 29-én 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-12/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült a Bugyi Nagyközségi Önkormányzat 2013. szeptember 19-i soros ülésén Hozott határozatok:158/2013.(09.19.) Kt. határozattól 199/2013.(09.19.) Kt. határozatig Hozott rendelet:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket.

Jegyzőkönyv. Mivel egyéb javaslat nem hangzott el, az elhangzott kiegészítésekkel javasolta elfogadásra a napirendeket. Jegyzőkönyv amely készült Csanádpalota Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 27-én 15 órai kezdettel a Városháza polgármesteri irodájában megtartott soros nyílt üléséről. Jelen vannak:

Részletesebben