ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP éves jelentése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. éves jelentése"

Átírás

1 Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e

2 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített elnevezése Erste Ingatlan Alap Az Alap típusa, fajtája Az Alap Magyarországon nyilvános forgalomba hozatal útján létrehozott, nyíltvégű ingatlanforgalmazó befektetési alap. Az Alap futamideje Az Alap futamideje a nyilvántartásba vételtől ( ) határozatlan ideig terjed. Felügyeleti nyilvántartásba vétel száma kelte Az Alap a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete engedélye (engedély száma: III/ /2004, kelte: ) alapján, a nyilvántartásba vételt követően (lajstromszám: ) március 30-án kezdte meg működését. Az Alap befektetési jegyeinek jegyzése március 17. és március 19. között bonyolódott. Jegyzési árfolyam a névérték 100 %-a volt. Befektetési jegyek előállítása A befektetési jegyek alapcímlete 1 Ft, azaz egy forint. A befektetési jegyek névreszólóak és dematerializált formában kerülnek előállításra, így fizikai kikérésükre nincs lehetőség. A portfolió lehetséges elemei Az Alapkezelő az ingatlanportfolióba hozamnövelő és tőkenövekedési céllal olyan ingatlanokat várárol melynek során figyelembe veszi az adott régió területi, népességi, gazdasági és infrastrukturális és egyéb, az ingatlan értékére ható tényezőit, azok közép és hosszú távú változásait és ezek hatását a teljes ingatlanportfolióra a kockázatok csökkentése és az elérni kívánt hozam céljából. Az Alap portfoliójába az ingatlanokon felül a Magyar Állam vagy az MNB által kibocsátott, lejáratát tekintve egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírok; látra szóló és lekötött bankbetétek; OECD tagállam által kibocsátott, lejáratát tekintve egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírok és fedezeti ügyletek kerülhetnek. Az Alapkezelő Erste Alapkezelő Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca Cégjegyzékszáma: Erste Alapkezelő Zrt december 31.

3 A Letétkezelő ERSTE Bank Hungary Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca Cégjegyzékszáma: A Forgalmazó Erste Befektetési Zrt. Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca cégjegyzékszáma: CIB Bank Zrt. Székhelye: 1027 Budapest, Medve u Cégjegyzékszáma: Budapest Bank Nyrt. Székhelye: 1138 Budapest, Váci út 188. cégjegyzékszáma: Szerződés hatálya: március március 6. Az Erste Befektetési Zrt. forgalmazó Ügynöke ERSTE Bank Hungary Nyrt. fiókhálózata Székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő utca Cégjegyzékszáma: Az Alap könyvvizsgálója Az Alap könyvvizsgálója: Gyimesi & Társa Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft. Székhelye: 1037 Budapest, Máramaros út 64/b. Cégjegyzékszáma: MKVK nyilvántartási szám: Könyvvizsgáló neve: Kötcseiné Gyimesi Katalin Lakcíme: Budapest Máramaros út 64/b. ( MKVK nyilvántartási szám, E /97 Felügyeleti nyilvántartási szám.) Az Ingatlanértékelő ESTON International Ingatlantanácsadó Zrt. Székhelye: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. II. em. Cégjegyzékszáma: Erste Alapkezelő Zrt december 31.

4 2. Az Alap befektetési eszközállománya a befektetési politikában meghatározott kategóriák szerint Nyitó eszközérték (T. nap: ) (Ft) Záró eszközérték (T. nap: ) (Ft) I. Ingatlan befektetések I/A.Bérbeadási célú ingatlan Telek Iroda ingatlan Kereskedelmi ingatlan Ipari ingatlan Egyéb ingatlan (bankfiók) I/B. Fejlesztés alatt álló ingatlan Telek I/C. Eladási célú ingatlan 0 0 II. Nem ingatlan célú befektetések II/A. Értékpapírok II/A.1. a Magyar Állam vagy az MNB által kibocsátott, lejáratát tekintve egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírok Diszkont kincstárjegy Államkötvény MNB kötvény II/A.2. OECD tagállam által kibocsátott, lejáratát tekintve egy évnél nem hosszabb futamidejű állampapírok 0 0 II/B. Látra szóló és lekötött bankbetétek Folyószámla Lekötött betét hónapon belüli lekötésű hónapnál hosszabb lekötésű II/C. Devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletek árfolyamkockázatának fedezése céljából kötött határidős ügyletek Erste Alapkezelő Zrt december 31.

5 3. Befektetési jegy és nettó eszközérték alakulása Tárgyidőszak: Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Tárgyidőszakban eladott befektetési jegyek száma Tárgyidőszakban visszaváltott befektetési jegyek száma Forgalomban lévő befektetési jegyek száma én Portfólió összesített nettó eszközértéke én (Ft) * Egy jegyre jutó nettó eszközérték én (Ft) * * tárgyidőszakban közzétett utolsó nettó eszközérték 4. Az Alap saját tőkéjének (összesített nettó eszközértékének) és az egy jegyre jutó nettó eszközértékének alakulása a tárgyévet megelőző három év végén, valamint évben havi bontásban Eszközérték érvényességi dátuma (hónap utolsó munkanapja) Saját tőke (Ft) Egy jegyre jutó nettó eszközérték (Ft) Az Alap hozam adatai Bemutatásra kerülő időszak Q Q Q Q Időszak záró dátuma Időszak kezdő dátuma Alap nettó hozama (%)* 0.00% 2.04% 3.35% 2.53% 8.56% 7.90% 7.97% 7.67% 9.83% Származtatott ügylet az Alapban az adott időszakban nincs nincs nincs nincs van van van van van A származtatott ügyletek összesített piaci értéke (átlagosan az adott időszakban, %) nincs nincs nincs nincs 0.018% 0.337% % % % Tőkeáttétel mértéke N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A * Kamatadó, forgalmazási költségek (vételi, eladási jutalék), számlavezetési és egyéb költség levonása előtti hozam. A magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényi rendelkezések értelmében a belföldi adóilletőségű magánszemélyeknek a nyilvánosan forgalomba hozott befektetési jegyek hozamából származó jövedelmük után a fizetendő adó mértéke 20%. Az Alap befektetési jegyeinek a Forgalmazón keresztül történő visszaváltásakor keletkező árfolyamnyereség is a fent említett 20 %-os kulccsal adózik. A augusztus 31-ig megszerzett befektetési jegyek augusztus 31-ét követő visszaváltásával keletkezett árfolyamnyereség után a törvényben meghatározott átmeneti rendelkezések értelmében nem kell kamatadót fizetni. Erste Alapkezelő Zrt december 31.

6 Külföldi adóilletőségű magánszemély befektetők adózására a vonatkozó kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény rendelkezései az irányadók azzal, hogy ezen magánszemélyeknek külföldi adóilletőségük igazolásaként a Forgalmazó felé be kell nyújtaniuk az illetékes külföldi adóhatóság által kiállított adóilletőségi igazolást is valamennyi adóévre, valamint nyilatkozniuk kell, hogy ők minősülnek haszonhúzónak az ügylet tekintetében. Ezen igazolás és nyilatkozat hiányában függetlenül a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményben foglaltaktól a külföldi adóilletőségű magánszemélyekre a belföldi adóilletőségűekre vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni szükséges. Belföldi adóilletőségű gazdálkodó szervezetek és más jogi személyek esetében a befektetési jegyek hozama adóköteles bevételüket növeli. Ez után a mindenkor érvényes rájuk vonatkozó adójogszabályok szerint kell az adót megfizetniük. A magyar adójogszabályok szerint külföldi adóilletőségűnek minősülő, Magyarországon telephellyel nem rendelkező társaságok amennyiben üzletvezetésük nem Magyarországon van - nem alanyai a magyar társasági adótörvénynek. Az ellenérték kifizetésére, a készpénzfelvételhez kapcsolódó esetleges korlátozásokra és költségekre a Forgalmazó vonatkozó hirdetményében foglaltak irányadók. Az Alap befektetési politikájában referencia index nem került meghatározásra. Az Alap futamideje során nem fizet hozamot, a befektetésein elért nyereséget újra befekteti. A hozam a befektetési jegyek nettó eszközértékének emelkedésén keresztül mérhető. Az Alapkezelő folyamatos napi nettó eszközértéken történő visszavásárlási kötelezettség vállalásával biztosítja a befektetők számára, hogy befektetési jegyeik vagy egy részük visszaváltásával tetszőleges időpontban hozzájussanak a felhalmozott hozamhoz. Felhívjuk a befektetők figyelmét, hogy a jelentésben szereplő múltbeli teljesítmények, hozamok nem jelentenek garanciát az Alap jövőbeni teljesítményére, hozamára. 6. Az Alap részére igénybe vett hitel feltételei Az Alap által felvett hitelek kondíciói az alábbiak: Hitel nyújtó: Hitel keret összege: Hitel összege: ERSTE Bank Hungary Nyrt EUR EUR Futamidő lejárata: Kamat típusa: Kamat: 3 havi EURIBOR kamatbázis + 3,50 %/év kamatfelár változó 7. Származtatott ügyletekre vonatkozó adatok Eszköz Kötés dátum Lejárat dátuma Eszköz mennyiség (EUR) Kötési árfolyam HUF/EUR) Forduló napi ügylet eredménye FX forward eladási pozíció nyitása Ft FX forward eladási pozíció nyitása Ft Összesen Ft Erste Alapkezelő Zrt december 31.

7 8. Az Alap évi auditált üzleti eredményének bemutatása Az Alap évi bevételei Adatok: ezer forintban Összes bevétel Értékesítés nettó árbevétele Ingatlan bérbeadásából származó bevétel Ingatlan bérbeadásához kapcsolódó bevétel Földhasználati díjbevétel, szolgalmi jog Szolgáltatási díjbevétel Közvetített szolgáltatás Egyéb bevételek Ingatlan értékesítés eladási ár Költségek,ráfordítások ellentételezésére kapott bevétel Bekerülési értéket nem módosító nyereség jellegű különbözet Bírságok, pótlékok, késedelmi kamatok Képzett értékvesztés kivezetése Káreseményekkel kapcsolatos bevétel Kártérítés Az Alap évi költségei, ráfordításai Összes költség, ráfordítás Eladott áruk (továbbszámlázott szolgáltatások) beszerzési értéke Közvetített szolgáltatás Működési költségek összesen Alapkezelői díj Letétkezelői díj Ingatlan értékbecslés Forgalmazói díj Könyvvizsgálati díj Ingatlan kezelési, üzemeltetési díj Ingatlan karbantartási díj Társasházi tulajdonok után fizetett közös költség Takarítási szolgáltatás Hirdetés, reklám Ügyvédi, közjegyzői díj Őrzés, vagyonvédelem Szakértői díj Más vállalkozó által végzett szolg díja Közigazgatási díjak Közjegyzői díj 19 - Bank és nyomtatvány költség Erste Alapkezelő Zrt december 31.

8 - Egyéb szolgáltatások 83 - Energia költség (víz, csatorna, gáz, áram) Egy éven belül elhasználódó eszközök költségei 263 Egyéb ráfordítás összesen Ingatlan értékesítés beszerzési ár Felügyeleti díj Helyi adók Értékvesztés Káreseményekkel kapcsolatos ráfordítások Bírságok, pótlékok, késedelmi kamatok Bekerülési értéket nem módosító veszteség jellegű különbözet Egyéb ráfordítások 1 Az Alap évi pénzügyi eredménye Pénzügyi műveletek bevétele összesen Kamatbevétel pénzintézettől Értékpapírok kamatbevétele Értékpapírok árfolyamnyeresége Külföldi eszközök és kötelezettségek átváltáskori árfolyam nyeresége Határidős ügyletek árfolyam nyeresége Pénzügyi műveletek ráfordítása összesen Hitelintézetnek fizetett kamat Értékpapírok árfolyamvesztesége Külföldi eszközök és kötelezettségek átváltáskori árfolyam vesztesége Határidős ügyletek árfolyam vesztesége Az Alap évi rendkívüli eredménye Rendkívüli bevételek összesen - Rendkívüli ráfordítások összesen - Az Alap tárgyévi eredménye Értékesített ingatlanok eredményének bemutatása adatok: ezer forintban Megnevezés Befektetett eszköz Értékesített ingatlan eladási ára Értékesített ingatlan nyilvántartási értéke * Nettó könyv szerinti érték Értékelési különbözet Értékesített ingatlan eredmény - nyereség *Tartalmazza az ingatlan beszerzés 2%-os illeték kötelezettségét is. Erste Alapkezelő Zrt december 31.

9 9. Ingatlanok bemutatása Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória Bruttó bérbeadható terület (m2) Nettó bérbeadható terület (m2) Építés, használatba vétel éve Tervezett tartási időtávja Debrecen Szent Anna ut 14/b 9001/3 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Budapest VII. Erzsébet krt /0/A/1 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Sárospatak Rákóczi út 40 fsz.3 254/7/A/21 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Budapest XVII. Csomafalva u /3/A/1 Kereskedelmi ingatlan év kevesebb mint 1 év Budapest XVII. Pesti út 237/E,F /3/A/21 Kereskedelmi ingatlan év kevesebb mint 1 év Budapest XVII. Pesti út 237/E,F /3/A/18 Kereskedelmi ingatlan év kevesebb mint 1 év Budapest XVII. Pesti út 237/E,F /3/A/15 Kereskedelmi ingatlan év kevesebb mint 1 év Budapest XVII. Pesti út 237/E,F /1/B/6 Kereskedelmi ingatlan év kevesebb mint 1 év Budapest XVII. Pesti út 237/E,F /1/A/25 Kereskedelmi ingatlan év kevesebb mint 1 év Siófok Tanácsház u /4/A/39 Kereskedelmi ingatlan év 5-10 év között Lajosmizse Dózsa György u Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Kistelek Ifjúság tér /6 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Kisújszállás Deák Ferenc u /2 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Solt Kecskeméti út 3/a 2805/9 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Berettyóújfalu Dózsa György u Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Püspökladány Rákóczi út /1 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Szécsény Rákóczi út Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Zalaegerszeg Batthyány u /3 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Kiskunhalas Semmelweis tér /20 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Törökszentmiklós Kossuth út Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Debrecen Nagy Lajos király tér /A/176 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Kalocsa Malatin tér /17 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Karcag Horváth Ferenc út /2 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Erste Alapkezelő Zrt december 31.

10 Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória Bruttó bérbeadható terület (m2) Nettó bérbeadható terület (m2) Építés, használatba vétel éve Tervezett tartási időtávja Miskolc Király u. 7/a 6571/109 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Mezőkövesd Mátyás király u Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Füzesabony Hunyadi János u. 2869/27 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Hajdúböszörmény Bánság tér 1/A Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Baja Vörösmarty u /A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Budapest VII. Erzsébet krt /0/A/9 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Kalocsa Szent István u /1/A/1-3 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Kaposvár Bajcsy Zs. u /2 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Siófok Fő út 172/A 6284 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Székesfehérvár Palotai u /36/A/11,14 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Veszprém Szabadság tér 1 103/2/A/3 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Békéscsaba Munkácsy u. 2 fsz /7/A/35 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Kecskemét Nagykőrösi u /1 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Sopron Előkapu u. 2. földszint /2/A/2;8 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Székesfehérvár Budai út Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Zalaegerszeg Ispotály köz Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Záhony Ady E. u Fsz 1 533/5/A/15,31 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Gyula Városház u /3/A/73 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Lenti Zrínyi u. 3.E26 407/A/2;3 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Nyíregyháza Vay Ádám krt /2 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Sásd Rákóczi F. U /1 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Kőszeg Rákóczi F. U Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Várpalota Kossuth u /1 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Budapest V. Petőfi Sándor utca /0/A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Erste Alapkezelő Zrt december 31.

11 Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória Bruttó bérbeadható terület (m2) Nettó bérbeadható terület (m2) Építés, használatba vétel éve Tervezett tartási időtávja Szeged I.kerület, Széchenyi tér /A/1 Irodaingatlan év több mint 10 év Mezőtúr Dózsa György út /A/1,2 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Budapest XIV. Vezér utca 147 A-D /9/A/33-35 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Budapest IX. Lechner Ödön fasor /15/A/93-94 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Komló Kossuth L. 3584/15/A/1 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Mátészalka Kölcsey F. U /1/A/12,23 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Hajdúnánás Dorogi u. 10. Fsz /1/A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Makó Csanád vezér tér 5/A 7629/8/A/13 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Szombathely Mártírok tér Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Gyöngyös Mikszáth Kálmán út /A Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Budapest XIII. Rokolya u /2 Irodaingatlan év több mint 10 év Budapest IV. Károlyi utca /1,2 Irodaingatlan év 3-5 év között Sopron Várkerület 81. Fsz. 2202/A/1 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Debrecen I. Kerület Vár u /2 Egyéb ingatlan (bankfiók) év 3-5 év között Debrecen Szent Anna utca /A/14,19,25, 35-44,49-53,55,58 Irodaingatlan év több mint 10 év Sümeg 84-es Főút 1623/10 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Szombathely Puskás Tivadar utca 3-5/J 7311/A/10 Ipari ingatlan év 3-5 év között Csurgó Széchenyi tér /A/1 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Budapest XIII. Európa Torony Népfürdő u /7/A/1-3; 25832/B/1 Irodaingatlan év több mint 10 év Budapest XXII. Nagytétényi út /35 Irodaingatlan év több mint 10 év Budapest XVIII. Nemes u Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Szarvas Szabadság utca Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Erste Alapkezelő Zrt december 31.

12 Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória Bruttó bérbeadható terület (m2) Nettó bérbeadható terület (m2) Építés, használatba vétel éve Tervezett tartási időtávja Siófok Vak Bottyán u /24 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Pápa Fő tér 25. fszt /A/1; 3990/A/3 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Budapest III. Montevideo u /25/0/A/8 Irodaingatlan év több mint 10 év Debrecen Szentgyörgyvölgyi út 26420/1 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Székesfehérvár Gugásvölgyi utca /18/A/3 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Nyíregyháza László u /2; 3092/2/C Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Szeged II. ker. Római krt Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Budapest IV. Árpád út /0/A/89;74;75;92 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Budapest IV. Árpád út /0/A/33;38;42 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Budapest IV. Árpád út /0/B/120 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Budapest IV. Munkásotthon u /0/A/57 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Debrecen Csapó u /A/3 Irodaingatlan év 5-10 év között Sopron Győri út 15670/4 Kereskedelmi ingatlan év több mint 10 év Budapest XI. Andor utca Ipari ingatlan év több mint 10 év Siófok Szűcs utca Kereskedelmi ingatlan év 5-10 év között Székesfehérvár Balatoni út /47 Kereskedelmi ingatlan év 5-10 év között Szombathely Puskás Tivadar u. 6/A 7279/ /56332 tul.hányad Ipari ingatlan év 5-10 év között Dunaharaszti Dózsa Gy. Út /2/A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Pécs II.ker. Király utca /9/A/1; 11 Egyéb ingatlan (bankfiók) év 5-10 év között Székesfehérvár Gugásvölgyi utca /18/A/1 Kereskedelmi ingatlan év 5-10 év között Szekszárd Széchenyi u /A/25 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Dorog Bécsi út 76/A. Fsz /A/2 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Cegléd Népkör u /3/A/1 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Erste Alapkezelő Zrt december 31.

13 Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória Bruttó bérbeadható terület (m2) Nettó bérbeadható terület (m2) Építés, használatba vétel éve Tervezett tartási időtávja Budapest Kőrösi Cs. sétány 9/b fsz /15/A/19 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Debrecen Csapó utca Fórum Irodaház Piac tér 8439/2/A/3;4;2 Irodaingatlan év 5-10 év között Ajka Szabadság tér 4/A 1327/A/63;64 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Budapest Árpád út B lph. BÜ /0/E/66 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Veszprém Egyetem u /A/17 Egyéb ingatlan (bankfiók) év több mint 10 év Ingatlan címe Helyrajzi szám Funkcionális kategória Bruttó bérbeadható terület m2 Építés, használatba vétel (tulajdonba/ birtokba vétel) éve Tervezett tartási időtáv* Vecsés, belterület 5635/8;5635/9 Telek év 3-5 év között Törökbálint, ; 2061 Telek év 3-5 év között * Tervezett tartási időtáv az érvényes bérleti, hasznosítási szerződések figyelembe vételével került megállapításra. Az Alap ingatlan vagyona jelenleg 100%-ban befektetett eszközként van nyilvántartva. A beszerzéskor hosszú távú hasznosítási programot készítenek az ingatlanra, melynek szerves része a bérleti szerződés. 10. Telek ingatlanok szabályozási mutatói Ingatlan Övezeti Beépítési Maximális Maximális Max. szintterületi Minimum Minimum Közmű- Építési megnevezés besorolás mód beépíthetőség építménymagasság mutató zöldfelület telekméret ellátottság engedély Vecsés VK-Sz-IV szabadonálló 40% 6-12 m 1 m 2 /m 2 20% m2 nem közműves nincs Törökbálint Vt-IIE szabadonálló 35% 6 m 1 m 2 /m 2 40% m2 nem közműves nincs Erste Alapkezelő Zrt december 31.

14 11. Ingatlan állomány funkcionális bemutatása Funkcionális kategóriák Ingatlanérték (Ft ) Budapest és környéke Vidék Összesen Telek Irodaingatlan Kereskedelmi célú ingatlan Ipari ingatlan Egyéb ingatlan (bankfiók) Összesen Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján ( ) 12. Az ingatlan állomány jellemzői funkcionális kategóriánként összesített adattal Funkcionális kategóriák Bérleti díj bevétel Bérleti díj bevétel Bérbeadottsági mérték Ingatlan jövedelmezőség * Fajlagos bérletidíjbevétel* Fajlagos ingatlanérték * Piaci érték változás** % forint euro % Ft/m2/év HUF HUF/m2/év Telek % Irodaingatlan % 8.70% % Kereskedelmi célú ingatlan % 9.24% % Ipari ingatlan % 3.47% % Egyéb ingatlan (bankfiók) % 9.73% % Összesen *Adatok: Tárgyidőszak utolsó érvényes nettó eszközérték alapján ( ) **Nettó évesített bérleti díj megállapításánál alkalmazott árfolyam: A fajlagos bérleti díj mutató tartalmazza az év során értékesített ingatlanok bérleti díjból származő bevételét is. 13. Az ingatlan portfólióra vonatkozó tájékoztató adatok, információk Az Alap ingatlan állománya a i eszközértékben 57,86 %-ot tett ki, ez az arány a i eszközértékben 54,62 %-ra csökkent. A bérleti szerződések átlagos hátralévő futamideje bérleti díjjal súlyozottan - 65 hónap (65,17 hónap), azaz 5,43 év. A kiegyensúlyozott működést tükrözi, hogy a vagyontömeg stabil hozam eredményét 49 db bérlő biztosítja. A havi bérleti és üzemeltetési díjak biztosítéki szintje 62 %. Devizában kapott biztosíték forint értékének meghatározása a én érvényes MNB deviza árfolyamon (1 EUR 270,84 HUF) történik. A porfólióba került ingatlanok ügynöki díjai a beszerzési ár részét képezik. Az Alap hitel állományának összege 0,26 %-a a nettó eszközértéknek (tőkeáttétel). Az Alap ingatlanportfóliójára fedezetet nyújt az Erste Bankcsoport konszern szintű biztosítása, ilyen módon az Alapot biztosítási díj nem terhelte. Erste Alapkezelő Zrt december 31.

15 14. A gazdasági folyamatok rövid áttekintése, az Alap befektetési politikájára ható tényezők I. negyedév A év végi megnyugvást követően a forint az euróval szemben március elejére új 317 forint feletti - csúcsra jutott. Ezzel párhuzamosan a év végén még stabilizálódni látszó, a hozamgörbe egészén 10% alá csökkenő állampapír hozamok a befektetői kockázatkerülés ismételt térnyerésével a negyedév végére a 3 éves futamidejű szegmensben ismét a 13%-os szintet ostromolták, de a 15 éves futamidejű papírok hozama is 11% fölé került. A gazdasági problémák alapjainak feltárása során független elemzők, illetve a jegybank képviselői a fejlett gazdaságokat sújtó recesszió hazai hatásai mellett egyre gyakrabban hívták fel a figyelmet a hazai növekedés régiós társainktól való tartós elmaradására, melynek okát általában a versenyképességi hátrányt okozó, 50% körüli állami újraelosztásban találják meg. A világgazdaság egészére kiterjedő válságra természtesen a fejlett gazdaságok mind monetáris, mind pedig fiskális lépésekkel reagáltak. A világgazdaság illetve saját nemzetgazdaságaik stabilitásának biztosítására az egyes gazdasági nagyhatalmak kormányai korábban elképzelhetetlen mértékű fiskális csomagokat, banki és vállalati mentőcsomagokat hoztak illetve hoznak létre. A Magyar gazdaságnak a világgazdasági recesszió nemzetgazdasági hatásai mellett azonban egy másik kihívással is szembesülnie kellett. A költségvetési kiadások és ezen keresztül a költségvetési hiány előző évi megugrása a kockázatkerülés tendenciózus emelkedésével párhuzamosan komoly restrikciós igényt eredményezett a nemzetközi befektetői kör részéről. A fenti igény figyelmen kívül hagyásának illetve nem teljesítésének következményeként a hazai költségvetési és vállalati adósság megújítása került volna tartós veszélybe. Ennek eredményeként hazánk gazdaságának két komoly kihívással, - költségvetési kiigazítás és világgazdasági recesszió - kellett egyidejűleg szembenéznie. A kettős probléma hatására a fejlett gazdaságoknál bevált és a jelenlegi válság során is alkalmazott recept, - a költségvetési kiadások növelése a gazdasági depresszió hatásának csökkentésére Magyarországon nem volt alkalmazható. A belső és külső gazdasági problémák miatt a negyedév során sokéves maximumukra ugró hazai állampapír hozamok és euro árfolyam, valamint minimumukra eső hazai és nemzetközi tőzsdeindexek március elejére érték el lokális szélsőértékeiket. Március végére az árfolyamok már javulást mutattak. A javulás fő okát a világgazdaság számára életmentő infúziót jelentő költségvetési és monetáris pénzpumpa aggregát kereslet ösztönző hatásába vetett befektetői hitben és a március elejére a technikai indikátorok szerint erősen túladottá vált piacokban érdemes keresni. A negyedév során megjelent KSH közlemény szerint a év negyedik negyedévében éves szinten 2,3%-kal esett vissza a GDP a harmadik negyedéves 0,8%-os növekedés után. A naptári hatás kiszűrésével számítva pedig 2,5%-os volt a visszaesés október-decemberben. A 2008-as év egészében mindössze 0,5%- kal tudott növekedni a magyar gazdaság. A 2009-es év első negyedévében folytatódott a dezinfláció. Februárban az éves szintű inflációs mutató 3%- os volt, azaz teljesen összhangba került az MNB középtávú inflációs céljával. Az első negyedéves dezinflációban továbbra is a bázishatásnak, illetve az alacsonyabb olaj- és élelmiszeráraknak volt meghatározó szerepe. A PM közleménye szerint az államháztartás mérlege 309,4 Mrd forintos hiányt mutatott márciusban. Az évkezdettől számított deficit így 566 Mrd forintot tett ki, ami az éves pénzforgalmi deficit-előrejelzés 77,5%-a volt. Bár a 2009-es költségvetési törvény - 1%-os gazdasági visszaeséssel és 4,5%-os éves átlagos inflációval számolva - 2,6%-os GDP arányos hiánycélt jelölt meg, viszonylag hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a GDP visszaesése az idén meghaladja a tervezett 1%-ot. A folyó fizetési mérleg hiánya a 2008-as év negyedik negyedévében 2,584 milliárd eurót tett ki, a 2008-as hiány így 8,902 Mrd euró volt (8,4%/GDP). Erste Alapkezelő Zrt december 31.

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2009. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2011. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. Megszűnési jelentése

ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. Megszűnési jelentése Az ERSTE GARANTÁLT ZÁRTVÉGŰ SZÁRMAZTATOTT BEFEKTETÉSI ALAP 2. 1. Az ERSTE Garantált Zártvégű Származtatott Befektetési Alap 2. (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve ERSTE Garantált Zártvégű

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ INGATLAN BEFEKTETÉSI ALAP e 1. Az Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése

ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA. 2011. éves jelentése Az ERSTE GLOBÁLIS RÉSZVÉNY ALAPOK ALAPJA 1. Az Erste Globális Részvény Alapok Alapja (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Globális Részvény Alapok Alapja Az Alap rövidített elnevezése

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése

ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP. 2008. féléves jelentése Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP 1. Az Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap (továbbiakban: Alap) rövid bemutatása Az Alap neve Erste Nyíltvégű Részvény Befektetési Alap Az Alap rövidített

Részletesebben

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/16

CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP. Éves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/16 CIB INDEXKÖVETŐ RÉSZVÉNY ALAP Éves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2010 1/16 1. Alapadatok 1.1. A CIB Indexkövető Részvény Alap Megnevezése: CIB Indexkövető

Részletesebben

Á L L A M P A P Í R P I A C

Á L L A M P A P Í R P I A C Á L L A M P A P Í R P I A C 1999. MAGYAR ÁLLAMKINCSTÁR ÁLLAMADÓSSÁG KEZELŐ KÖZPONT (JELEN KIADVÁNY A 2000-BEN KINYOMTATOTT ÉVES KIADVÁNY SZÖVEGES RÉSZÉNEK REPRODUKÁLT VÁLTOZATA. KISEBB ELTÉRÉSEK LEHETSÉGESEK

Részletesebben

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29.

Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés. Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Diófa Alapkezelő Zrt. Magyar Posta Ingatlan Befektetési Alap 2014. évi féléves jelentés Közzététel napja: 2014. augusztus 29. Alapadatok Nyilvántartásba vétel (MNB): 2014. március 17. MNB nyilvántartási

Részletesebben

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19

Pénz- és tőkepiaci áttekintés... 19 A NÉPSZABADSÁG MUNKAVÁLLALÓI NYUGDÍJPÉNZTÁRA ÉVI BESZÁMOLÓJA KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETÉNEK SZÖVEGES RÉSZE Tartalomjegyzék: 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott

Részletesebben

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához

Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához Üzleti jelentés a VIT Nyugdíjpénztár 2006. évi beszámolójához VIT Nyugdíjpénztár Üzleti jelentés 2006. (nem végleges) 2 A Pénztár bemutatása A VIT Nyugdíjpénztár 1994. decemberében alakult a villamosenergia-ipari

Részletesebben

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11

CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11 CIB KINCSEM KÖTVÉNY ALAP Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2014 1/11 1. Alapadatok 1.1. A CIB Kincsem Kötvény Alap Megnevezése: CIB Kincsem

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2014 2015. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY ZRT. FORGALMAZÓK:

Részletesebben

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29.

2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET SZÖVEGES RÉSZE 2012.05.29. Tartalom 1. A számviteli politika meghatározó elemei, a beszámoló összeállításánál alkalmazott értékelési eljárások, és a 2011. évtől

Részletesebben

Magyar Posta Takaré k Ingatlan Béféktété si Alap 2014. é vi jélénté s

Magyar Posta Takaré k Ingatlan Béféktété si Alap 2014. é vi jélénté s Magyar Posta Takaré k Ingatlan Béféktété si Alap 2014. é vi jélénté s Tartalom I. Általános információk... 3 II. Vagyonkimutatás*... 6 III. A forgalomban lévő béféktétési jégyék száma és az égy jégyré

Részletesebben

TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP

TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP TAKARÉ KINVÉST KÖ ZÉ P-KÉLÉT- ÉURÖ PAI RÉ SZVÉ NY BÉFÉKTÉTÉ SI ALAP 2014. e vi É ves jelente s 1 Tartalom I. Általános információk... 3 II. Vagyonkimutatás... 4 III. A forgalomban lévő befektetési jegyek

Részletesebben

Diófa Ingatlan Befektetési Alap 2012. féléves jelentés

Diófa Ingatlan Befektetési Alap 2012. féléves jelentés Diófa Ingatlan Befektetési Alap 2012. féléves jelentés 2012.08.13 I. Alapadatok: Nyilvántartásba vétel (PSZÁF) 2009. július 17. Lajstromszáma 1221-12 Tipusa Zártkörű, nyíltvégű határozatlan futamidejű,

Részletesebben

Alaptájékoztató. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen. 2008-2009. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról

Alaptájékoztató. Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Raiffeisen. 2008-2009. évi. 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról Alaptájékoztató a Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Raiffeisen 2008-2009. évi 60 milliárd forint keretösszegű kötvényprogramjáról 2008. április 28. TARTALOMJEGYZÉK ÖSSZEFOGLALÓ... 1 1.

Részletesebben

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek

FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek FHB Jelzálogbank Nyrt. Hirdetmény és Végleges Feltételek A FHB Jelzálogbank Nyrt. (cégjegyzékszám: 01-10-043638, cégbejegyzés: 1998.03.18., székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (továbbiakban: Kibocsátó,

Részletesebben

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató

Előszó. Szarvas Ferenc vezérigazgató 1 Előszó Az Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban ÁKK) éves adósságkezelési beszámolója az elmúlt egy naptári év finanszírozásának, az államadósság alakulásának

Részletesebben

Összevont Alaptájékoztató

Összevont Alaptájékoztató Összevont Alaptájékoztató Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (Székhelye: 1082 Budapest, Üllői út. 48.) 200.000.000.000,- forint keretösszegű 2015-2016. évi Jelzáloglevél és Kötvény

Részletesebben

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

ALAPTÁJÉKOZTATÓK ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPTÁJÉKOZTATÓK AZ ERSTE BANK HUNGARY ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2013 2014. ÉVI EGYSZÁZ MILLIÁRD FORINT EGYÜTTES KERETÖSSZEGŰ KÖTVÉNYPROGRAMJÁRÓL 2. SZÁMÚ KIEGÉSZÍTÉSE KIBOCSÁTÓ: ERSTE BANK HUNGARY

Részletesebben

Féléves jelentés. 2015. június 30.

Féléves jelentés. 2015. június 30. Féléves jelentés 2015. június 30. OTP JELZÁLOGBANK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (Székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 21.) VEZETŐSÉGI JELENTÉS I. BEVEZETÉS Az OTP Jelzálogbank Zrt. (továbbiakban

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009. március

Részletesebben

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11

CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA. Féléves jelentés. CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 1/11 CIB NYERSANYAG ALAPOK ALAPJA Féléves jelentés CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Vezető forgalmazó, Letétkezelő: CIB Bank Zrt. 2014 1/11 1. Alapadatok 1.1. A CIB Nyersanyag Alapok Alapja Megnevezése: CIB

Részletesebben

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás

Proof. Ingatlanpiaci elemzés 2008 június. Készítette: Molnár Tamás Ingatlanpiaci elemzés 2008 június Készítette: Molnár Tamás 6000 Kecskemét, Irinyi u. 17. Tel.: (00-36-76) 497-658, 497-659, Fax: 418-850 E-mail: ingatlan.empire@axelero.hu Tartalomjegyzék Magyarország

Részletesebben

Az Alap Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom száma: 1211-08

Az Alap Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott lajstrom száma: 1211-08 Az ACCESS Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt ACCESS Ingatlan Nyíltvégű Befektetési Alap Rövidített Tájékoztatója Hatálybalépés napja: A közzétételt követő 30. nap, azaz 2010.12.15. Forgalmazó: BUDA-CASH

Részletesebben

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG FHB JELZÁLOGBANK NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 2006. ÉVI, IFRS ELŐÍRÁSOK SZERINT KONSZOLIDÁLT ÉVES JELENTÉS Tartalomjegyzék 1 AZ FHB RÖVID TÖRTÉNETE...4 2 MAKROGAZDASÁGI KÖRNYEZET 2006-BAN...6 2.1

Részletesebben

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP

ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Az ERSTE NYÍLTVÉGŰ XL KÖTVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP rövidített tájékoztatója Alapkezelő: Erste Alapkezelő Zrt. Letétkezelő: ERSTE Bank Hungary Nyrt. Forgalmazó: Erste Befektetési Zrt. Lajstromozási száma: 2009.

Részletesebben

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai:

A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: AZ IGAZGATÓSÁG JELENTÉSE A 2006-OS ÜZLETI ÉVRŐL A magyarországi Raiffeisen csoport konszolidációba bevont tagjai: Alfa Ász Kft. Arena Corner Kft. Második Ingatlan Vagyonkezelő Kft. New Outlet Center Kft.

Részletesebben