Állami Alom. A Magyar Fejlesztési Bank szerepe. Czirják Sándor vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Állami Alom. A Magyar Fejlesztési Bank szerepe. Czirják Sándor vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság."

Átírás

1 Állami Alom A Magyar Fejlesztési Bank szerepe Czirják Sándor vezérigazgató Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2003 november 1

2 Az MFB Rt. küldetése, hogy fejlesztési források biztosításával járuljon hozzá a magyar gazdaság versenyképességének erősítéséhez, valamint az Európai Unió egységes belső piacán való eredményes működéséhez szükséges gazdasági felzárkózás feltételeinek javításához Az MFB Rt. kiemelt feladata, hogy hídszerepet töltsön be a kormányzati vállalkozásfejlesztés kiemelten a kis és középvállalkozás fejlesztés állami eszközrendszere és a bankrendszer együttműködésének erősítésében. 2

3 Az MFB Rt.-ről szóló évi XX. törvény módosítása Az átláthatóság, a célszerűség, a gazdaságosság, a hatékonyság és a prudenciális követelmények Közép- és hosszúlejáratú hazai és külföldi források, illetőleg támogatások bevonása A magyarországi székhelyű gazdálkodó szervezetek ezen belül elsődlegesen a kis- és középvállalkozások beruházásainak fejlesztési hitel- és tőkefinanszírozása Európai Uniós fejlesztések, beruházások pénzügyi lebonyolítása Nemzetgazdasági szempontból kiemelt állami és önkormányzat, így különösen az infrastrukturális, környezetvédelmi, munkahelyteremtő, oktatási, sport és szabadidős célú, valamint a strukturális és regionális különbségek kiegyenlítését, illetőleg a térség- és településfelzárkóztatást szolgáló fejlesztések, beruházások 3

4 Az MFB Rt. középtávú stratégiájának irányelvei Kizárólag egy évet meghaladó hitelt, illetőleg kölcsönt nyújthat Kizárólag akkor nyújthat hitelt és kölcsönt, vállalhat kezességet, bankgaranciát, ha annak visszafizetése, megtérülése biztosított Kizárólag fejlesztési tőkefinanszírozás céljából szerezhet közvetlenül tulajdonrészt magyarországi székhelyű gazdasági társaságban Tulajdoni hányada max.: 49%-os lehet és 5 éven belül el kell idegenítenie Nem végezhet állami költségvetést pótló finanszírozási tevékenységet Viszonylag olcsó fejlesztési forrásokkal segítse a gazdaság fejlesztését Az egyedi jellegű finanszírozások helyett döntően a vállalkozások és az egyéb intézmények széles köre számára meghirdetett részben a kereskedelmi bankok bevonásával lebonyolított konstrukciós fejlesztési és beruházási hitelezési üzletpolitikát és gyakorlatot folytat 4

5 EU és hazai támogatások és hitelforrások bevonása, közvetítése Nemzeti Fejlesztési Terv Célelőirányzatok EIB, EBRD, nemzetközi pénzügyi intézmények Hazai hitel és kötvényforrások Szindikált hitelek 5

6 Az MFB Rt. új üzleti aktivitása Hitelprogramok Fejlesztési Tőkefinanszírozás EU és hazai támogatások közvetítése Partnerség és együttműködés a vállalkozásfejlesztési intézményrendszerrel és a kereskedelmi bankokkal 6

7 Új hitelprogramok Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram HUF 150 milliárd Regionális Infrastruktúra és Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram HUF milliárd Oktatási és sport, valamint agrár finanszírozás HUF milliárd Összesen HUF 245 milliárd Kis és Középvállalkozói Projekt-kiegészítő Hitel- és Fejlesztési tőkeprogram HUF milliárd milliárd HUF 7

8 Partnerbankok Általános Értékforgalmi Bank Rt. BNP Paribas Hungária Bank Rt. Budapest Bank Rt. CIB Közép-európai Nemzetközi Bank Rt. Citibank Rt. Commerzbank (Budapest) Rt. Credit Lyonnais Bank Rt. Magyarország Rt. Dresdner Bank(Hungária)Rt. Erste Bank Hungary Rt. IC Nemzetközi Kereskedelmi Bank Rt. OTP Bank Rt. Postabank Rt. Magyar HVB Bank Hungary Rt. ING Bank Magyarország Rt. Inter-Európa Bank Rt. KDB Bank (Magyarország) Rt. Kereskedelmi és Hitelbank Rt. Konzumbank Rt. Külkereskedelmi Bank Rt. Magyar Takarékszövetkezeti Bank Rt. (takarékszövetkezetek) Magyarországi Volksbank Rt. Raiffeisen Bank Rt. 8

9 Európa Technológiai Felzárkóztatási Beruházási Hitelprogram Legalább 1 éves múlttal rendelkező mikro-, kis-, közép- és, egyéni vállalkozók, nagyvállalkozások, projekt társaságok, ágazati megkötés nincs (kivéve mezőgazdaság), beruházási hitel, a nettó beruházási érték legfeljebb 75%-ig, hitel összeg 10 millió Ft-tól-1,5 milliárd Ft-ig. futamidő 4-15 év, türelmi idő 2év. Kamatozás: Mértéke: 3 havi BUBOR/EURIBOR + legfeljebb évi 2,5%, futamidőtől és az adós minősítésétől függően Gyakorisága: havonta vagy naptári negyedévente Kezelési költség: legfeljebb évi 0,5% fizetendő az ügyfél által szerződéskötéskor, illetve minden további naptári év végén a mindenkori tőkeösszegre vetítve Rendelkezésre tartási jutalék: évi 0,25% 9

10 Regionális Infrastruktúra és Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Vállalkozásfejlesztési beruházási programelem 6-9 milliárd HUF Termelő Infrastruktúra beruházási programelem milliárd HUF Humán Infrastruktúra beruházási programelem milliárd HUF Ipari parkokban megvalósuló beruházások finanszírozása Logisztikai központok Vállalkozási övezetben megvalósuló beruházás Barnamezős beruházások finanszírozása Ipari területek, innovációs központok és inkubátorházak létrehozása Környezetvédelmi célú beruházások 10

11 Termelő Infrastruktúra beruházási programelem (15-20 milliárd HUF) Kedvezményzettek: Önkormányzatok Gazdasági társaságok Hitelcélok Ivóvíz- és szennyvízhálózat Ivóvízminőség-javító tevékenység Hulladékkezelő létesítmények Települési szilárd hulladék kezelése Megújuló egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítmények Egyéb infrastrukturális beruházások Valamint ezek működését szolgáló technológia és egyéb gépi berendezés létrehozása Hitelösszeg: Beruházás max. 50%-a Beruházási hitel: min. 100 millió HUF, a maximum nincs meghatározva Fejlesztési forgóeszközhitel: maximum a beruházás 10%-a Kamat HUF hitel: 1,3,6 havi BUBOR+ max. 2,2% p.a. EUR hitel: 1,3,6 havi EURIBOR+ max. 1,85% Rendelkezésre tartási jutalék: beruházási hitel: 0,2% p.a., Fejlesztési forgóeszközhitel: 0% Saját erő: infrastrukturális beruházásoknál minimum 10%, egyéb esetekben minimum 25% 11

12 Beruházás a 21. századi iskolába, az Oktatási Minisztérium (OM) által meghirdetésre kerülő program hitelkonstrukciója (6-8 milliárd HUF) Hitelcélok: Közoktatási intézmények műszaki felújítása - teljes körű szerkezeti-statikai, tető, szigetelési, burkolási, bővítési és átalakítási építőipari munkálatokra. Tornaterem, tornaszoba, játékszoba, tanuszoda és kapcsolódó vizesblokk építése, felújítása. Akadálymentesítés - az EU szabványok teljesítése céljából a mozgássérültek akadálymentes közlekedését lehetővé tevő műszaki megoldások megvalósítására. Igénybevevők: A közoktatásról szóló Évi LXXIX. Törvény a (1) bekezdésének 12. Pontjában meghatározottak szerinti fenntartó szervezetek, amennyiben hitelképesek és rendelkeznek a megfelelő biztosítékokkal. Feltételek: Hitel összege: min. 10 M Ft, Saját erő: min. 10%, Futamidő: max. 13 év, Türelmi idő: max. 3 év Kamat: 6 havi BUBOR + legfeljebb 2 %/év Kamattámogatás: 30 és 50 %-os, vagy teljes kamattámogatás. Benyújtás: Április 30, majd minden negyedév utolsó munkanapja 12

13 A kereskedelmi szálláshelyek és a hozzájuk kapcsolódó vendéglátás feltételei javításának támogatása (10-12 milliárd HUF) Hitelcélok: Kereskedelmi szálláshelyek mennyiségi és minőségi kínálatának bővítése. A kultúrált vendéglátás feltételeinek, vállalkozások piaci és versenyhelyzetének javítása. Új szállodák létesítése. Igénybevevők: önkormányzatok, gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók. Feltételek: Hitel összege: M Ft, Saját erő: min. 25%, Futamidő: max. 10 év, Türelmi idő: max. 2 év Kamat: 3 havi BUBOR + legfeljebb 4 %/év, EURIBOR + 4 % Kamattámogatás: jegybanki alapkamat 50%-a 4 évre. Benyújtás: március 3. és október 31 között. 13

14 Barnamezős beruházások támogatása A hazai és külföldi tőkebefektetők számára ipari infrastruktúra biztosítása, felújítás, majd ezt követő értékesítés, vagy bérbeadáson keresztül Ipari telephelyek felújításának támogatása hosszú lejáratú hitel és tőke biztosításával Az MFB Rt. céltársaságának (Nemzeti Lakásberuházó és Ingatlanfejlesztő Kft.) szervezői közreműködése az ipari infrastruktúra felújításában, kereskedelmi és logisztikai bázisok kialakításában 14

15 Kis és középvállalkozói Project-kiegészítő Hitel- és Fejlesztési tőkeprogram hitel: milliárd HUF, tőke: milliárd HUF Az EU projectek sajáterő támogatása 30-40%-os mértékben Hosszúlejáratú hitel 6-8 év Tőketámogatás max.. 5 év Mértéke: a jegyzett tőke 25-30% Operatív Programok Gazdasági Versenyképesség OP Humán erőforrás Fejlesztési OP Agrár és vidékfejlesztési OP Környezetvédelmi és infrastruktúra OP Regionális OP 15

16 Fejlesztési tőkefinanszírozás célja A Kormányzat gazdaságpolitikai céljainak megvalósulását elősegítő tőkefinanszírozás. Versenyképesség megalapozása, fokozása, strukturális, regionális és színvonalbeli felzárkózás, Európai Uniós csatlakozásra való felkészítés elősegítése. Versenyhelyzetben maradás hosszú távon az uniós tagállamok kis- és középvállalkozásaival szemben. 16

17 Fejlesztési tőke finanszírozás Fejlesztési tőkeberuházások tőkeemelés formájában Kedvezményezetti kör Magyarországon bejegyzett vállalkozások Legalább két lezárt pénzügyi év Befektetés időtartama legfeljebb 5 év Folyósítható tőke nagysága: 50 és 500 millió forint között Preferált célok: Technológiai fejlesztés Hatékonyság és versenyképesség növelése Környezetvédelmi beruházások munkahelyteremtés 17

18 Fejlesztési tőkefinanszírozás intézményi rendszere MFB Rt. Regionális Fejlesztési Holding Rt. Corvinus Rt. Kisvállalkozás- Fejlesztő Pénzügyi Rt. Külföldre irányuló befektetés Társfinanszírozás Befektetés max. 5 év Összeg: min. 100 millió HUF Összeg: millió HUF Befektetés időtartama: 3-5 év Kisebbségi részesedés: 25-49% Regionális és Szakmai Kockázati Tőkealapok Beszállítói Befektetői Rt. 18

19 Főbb adatok Milliárd HUF Jegyzett tőke Saját tőke Eszközállomány HUF/EUR * előzetes 8 19

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4.

A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. A MAGYAR VÁLLALATOK NEMZETKÖZIVÉ VÁLÁSÁNAK FINANSZÍROZÁSA Muzamel László MFB Zrt. Kormányzati Koordináció 2008.április.4. 1 100% állami tulajdon Mérlegfőösszeg 4,5 Mrd EUR Alkalmazottak száma: 290 fő F

Részletesebben

OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás

OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás OTP Bank MFB-hitel és pályázati tanácsadás 2008 MFB-hitel és pályázati tanácsadás 1 MFB-hitel és pályázati tanácsadás Tájékoztató az MFB által refinanszírozott, az OTP Bank kereskedelmi banki hálózatában

Részletesebben

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év

2009. február. A program célja. Futamidő. beruházási hitel. esetén. max. 8 év, forgóeszközhitel. beruházási hitel és. :max. 3 év A kis- és középvállalkozások finanszírozását segítő támogatott programok Érdeklődni: Zsadányi Zsolt Telefon: 20/3795041 Biharkeresztesi Városfejlesztési KFT. 2009. február A program neve: (Országos Mikrohitel

Részletesebben

JÓ CSILLAGZAT ALATT EU SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÚJ MAGYARORSZÁG HITELPROGRAMOK

JÓ CSILLAGZAT ALATT EU SZOLGÁLTATÁSOK ÉS ÚJ MAGYARORSZÁG HITELPROGRAMOK JÓ CSILLAGZAT ALATT További információért, kérjük, hívja a CIB24 telefonos ügyfélszolgálatot a 06 40 242 242 telefonszámon, érdeklődjön bankfiókjainkban vagy látogasson el honlapjainkra, a www.ebroker.hu

Részletesebben

Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes

Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes ALADICS 2006. május SÁNDOR 23. 1 Az MFB Rt. tevékenységi főbb területei Híd szerep, Magyar Fejlesztési Bank Rt. és és a bankcsoport Sikeres Magyarországért Hitelprogramok

Részletesebben

A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13.

A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13. A KÖZLEKEDÉS és a KÖZLEKEDÉSI IPAR FINANSZÍROZÁS MFB FORRÁSSAL Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes 2008.május. 13. 1 Az Az MFB bankcsoport, Bankcsoport, mint operatív holding Axis Alapkezelő 49% BANKI

Részletesebben

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek

Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás 2. Általános feltételek Hatályos: 2011. január 1-től Hitelprogram keretösszege 360 milliárd forint 3 Hitel célja Új Magyarország 1 Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram Termékleírás 2 Általános feltételek A hitelprogram célja a

Részletesebben

Miért fontos az Innováció az OTP Banknak?

Miért fontos az Innováció az OTP Banknak? Vállalati hitelezés 2012-ben: lehetőségek és vállalati igények 2012 avagy Miért fontos az Innováció az OTP Banknak? Kovács Pál ügyvezető igazgató OTP Bank Nyrt. Steve megmutatta, hogy amit felépítesz,

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020. Termékleírás Hatályos: 2015.01.05-től MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 2020 Termékleírás Általános feltételek (kivéve a 10.3 hitelcélt, a Patika Hitelprogramot, amelyre külön szabályok vonatkoznak) Program keretösszege

Részletesebben

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33

Tartalom. Köszöntô 5. Függelék Az MFB Rt. Igazgatósága 30 Az MFB Rt. Felügyelô Bizottsága 31 Az MFB Rt. vezetése 32 Az MFB Rt. képviseleti hálózata 33 Tartalom Köszöntô 5 A Bank gazdasági környezete 6 MFB Rt.: jegyzett tôke, saját tôke és mérlegfôösszeg 7 Független Könyvvizsgálói Jelentés 8 A magyar számviteli elôírások szerint összeállított mérleg 9

Részletesebben

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés

Helyzetkép a határmenti vállalkozások gazdálkodásáról, forrásszerzési lehet ségeir l. Kutatási jelentés Magyarország-Szlovákia Phare CBC 2003 Program Üzleti infrastruktúra, innováció és humáner forrás-fejlesztés a határ mentén Regionális Vállalkozói Együttm ködés HU2003/004-628-01-21 Helyzetkép a határmenti

Részletesebben

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály

Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mikro-, kis vállalkozások forráshoz jutási és pályázati lehetőségei Keller Péter osztályvezető Vállalkozásfejlesztési Főosztály Mezőkovácsháza 2010. szeptember 8. Előadás tartalma Vállalkozások finanszírozási

Részletesebben

Hitelprogramok. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Kiskőrös, Baja 2015. május 5.

Hitelprogramok. Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány. Kiskőrös, Baja 2015. május 5. Hitelprogramok Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Kiskőrös, Baja 2015. május 5. Mikrohitel története Bács-Kiskun Megyei Alapítvány részvétele a mikrohitelben 1993-tól PHARE Program 2500

Részletesebben

Az RFH Zrt. bemutatása

Az RFH Zrt. bemutatása 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások erősítésén keresztül a térségi gazdaságfejlesztés KKV-k és önkormányzatok

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA

TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ ÚJ SZÉCHENYI HITELGARANCIA TERMÉKTÁJÉKOZTATÓ A Mohácsi Takarék Bank Zrt. (7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 31.) továbbiakban Bank - az Európai Regionális Fejlesztési Alapból nyújtott támogatások közül meghirdetésre került GOP 4. Pénzügyi

Részletesebben

Patika Hitelprogram (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 10.3 hitelcél) Termékleírás. Általános feltételek

Patika Hitelprogram (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 10.3 hitelcél) Termékleírás. Általános feltételek Hatályos: 2013.07.01.-től Patika Hitelprogram (MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 10.3 hitelcél) Termékleírás Általános feltételek A hitel célja A közforgalmú gyógyszertárakban a gyógyszerészi tulajdonarány

Részletesebben

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel

Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Hirdetmény Új Széchenyi Beruházási és Forgóeszközhitel Támogatásban részesíthető Kedvezményezettek a) Az ÚSZH (GOP) Hitelprogram keretében a útján Támogatásra jogosultak a devizabelföldinek minősülő, Magyarország

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2014. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Az RFH Zrt. bemutatása

Az RFH Zrt. bemutatása 1 Az RFH Zrt. bemutatása 2000 óta működő, 100 %-ban állami tulajdonú pénzügyi szolgáltató és tanácsadó társaság Cél a vállalkozások erősítésén keresztül a térségi gazdaságfejlesztés KKV-k és Önkormányzatok

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2013. 07.01. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM, AZ ORSZÁGOS TERÜLETFEJLESZTÉSI HIVATAL, VALAMINT A NEMZETI SPORTHIVATAL KÖZÖS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes

Részletesebben

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató

MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1. Útmutató MFB Vállalkozásfinanszírozási Program 1 Útmutató 2012. 02.06. 1 Korábban Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram. Módosítva a 6/2012. számú MFB Közlemény alapján. Tartalomjegyzék ELSŐ RÉSZ:

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2013. január 23. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek

Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram. Termékleírás Általános feltételek Hatályos 2010. március 1. 1 Új Magyarország 2 Agrárfejlesztési Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 25 milliárd forint. Hitel célja A mezőgazdaság versenyképességét,

Részletesebben

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére

a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére PÁLYÁZAT a Beruházás a 21. századi iskolába program keretében hosszú lejáratú kedvezményes hitel igénybevételére Pályázati kiírás 2.sz. módosítása Budapest, 2004. május 1. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM PÁLYÁZATI

Részletesebben

Finanszíroz agráriumban. riumban. Előadó: Fábián Zoltán Dátum: Egerszalók, 2012.11.29-30.

Finanszíroz agráriumban. riumban. Előadó: Fábián Zoltán Dátum: Egerszalók, 2012.11.29-30. Finanszíroz rozási megoldások az agráriumban riumban Előadó: Fábián Zoltán Dátum: Egerszalók, 2012.11.29-30. Mezőgazdasági körkép 2012. Forrás: KSH 2 Demográfiai összefüggések A világ szárazföldjének 68%-a

Részletesebben

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata

A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A kis- és középvállalkozások finanszírozási forrásokhoz való hozzáférése, piaci elégtelenségek vizsgálata A Gazdaságfejlesztési Operatív Program pénzügyi intézkedéseinek megalapozása MAGYARORSZÁG Gazdasági

Részletesebben

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek

MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hatályos: 2014. április 30. 1 MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram Termékleírás Általános feltételek Hitelprogram keretösszege 15 milliárd forint. Hitelprogram célja A mezőgazdasági termelés, elsősorban

Részletesebben

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 A Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány (MVA) 1990- ben alakult azzal a céllal, hogy szakmai és pénzügyi támogatása révén elősegítse

Részletesebben