FÉNYSUGÁR december , Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 36. Ára: 200,- Ft. Karácsonyi bevásárlás elé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FÉNYSUGÁR. 2012. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 36. Ára: 200,- Ft. Karácsonyi bevásárlás elé"

Átírás

1 FÉNYSUGÁR december , Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 36. Ára: 200,- Ft Karácsonyi bevásárlás elé Ha az automatikus következetesség, pajzsként működik a gondolkodás megakadályozására, akkor nem csoda, hogy ezt a fajta következetességet ki is tudják használni olyanok, akik jobban szeretnék, ha nem gondolkoznánk. Azoknak, akik ki akarnak minket használni, akiknek érdekeit legjobban a gondolkodás nélküli, mechanikus reagálás szolgálja, azoknak az automatikus következetességre való hajlamunk igazi aranybányát jelent. Ügyesen elrendezik, hogy a következetesség szalagunkat akkor indítsuk, játsszuk le, amikor nekik előnyös, és észre sem vesszük, mikor szednek rá bennünket. Az interakciókat remek cselgáncs stílusban úgy építik fel, hogy a saját következetességigényünk egyenesen az ő javukat szolgálja. Egyes nagy játékgyárak hasonló módszerrel próbálják csökkenteni a szezonális vásárlási szokások okozta gondjaikat. Természetesen a játékeladás legjobban karácsony előtt és az ünnepek idején lendül fel. A vállalatok ilyenkor hatalmas profitra tesznek szert. A probléma az, hogy az ünnepeket követő néhány hónapban pangás tapasztalható. A vásárlók már elköltötték az összes játékokra szánt pénzüket, makacsul ellenállnak gyermekeik könyörgésének, hogy még több játékot kapjanak. Még azok a gyerekek is kevesebb játékot kapnak a karácsonyi nagy költekezés miatt, akiknek a születésnapja nem sokkal az ünnepek után van. Ezért a játékszergyártóknak azzal a dilemmával kell szembenézniük, hogyan tartsák fenn a vásárlás lendületét a csúcsszezonban, ugyanakkor a következő hónapokban is meglegyen a játékok iránti egészséges kereslet. Január volt, a város legnagyobb játéküzletében nézelődtem. Miután egy hónappal korábban ugyanitt fiamnak túl sok játékot vásároltam, megesküdtem, hogy jó ideig be nem teszem a lábam ide, vagy ehhez hasonló helyre. De mégis eljöttem, s nemcsak hogy eljöttem, hanem éppen egy újabb drága játékot, egy nagy autóverseny játékot szándékoztam megvenni a fiamnak. A mintadarab előtt egy régi szomszédommal futottam össze, aki ugyanazt a játékot készült megvenni a fiának. Az volt a furcsa, hogy akkoriban soha nem találkoztunk. Legutóbb egy évvel korábban futottunk össze az üzletben, ahol mindketten drága karácsony utáni ajándékot vásároltunk a fiainknak, akkor éppen egy járó, beszélő, robotot. Nevettünk a különös ismétlődésen, hogy egyszer egy évben találkozunk ugyanakkor és ugyanott, sőt Ünnepi istentiszteleti rend: december 23. (vasárnap) de Istentisztelet legátus szolgálatával, kereszteléssel; december 24. (hétfő) du Karácsony esti istentisztelet óvodás, iskolás és gimnazista gyermekeink szolgálatával; december 25. (kedd) de Főistentisztelet, úrvacsora vétel, Énekkarunk szolgálata; du Istentisztelet legátus szolgálatával; december 26. (szerda) de Istentisztelet legátus szolgálatával, kereszteléssel; december 31. (hétfő) du Óévi hálaadó istentisztelet, éjfélkor harangszók; január 1. (kedd) de Újévi istentisztelet; Szeretettel hívjuk és várjuk Testvéreinket ünnepi istentiszteleteinkre a templomba. Legátusunk ezen az ünnepen Miskolczy Boglárka IV. éves teológiai hallgató a Debreceni Református Hittudományi Egyetemről.

2 2. oldal FÉNYSUGÁR ugyanazt is csináljuk. Aznap megemlítettem a véletlen egybeesést egy barátomnak, akiről kiderült, hogy valamikor a játékkereskedelemben dolgozott. - Egyáltalán nem véletlen egybeesésről van szó mondta mindentudóan. - Hogy érted azt, hogy nem véletlen egybeesés? - Nézd mondta -, hadd tegyek fel néhány kérdést a játékról, amit vettél. Először is, ugye, megígérted a fiadnak, hogy kap egyet karácsonyra? - Hát igen, megígértem. Christopher egy csomó hirdetést látott róla a szombati rajzfilmek között, és azt mondta, hogy ez az, amit karácsonyra szeretne. Én i s láttam pár hirdetést, megtetszett a játék, igent mondtam. - Első találat jelentette ki. Most jön a második kérdésem. Amikor elmentél megvenni, az üzletben eladták már az utolsó darabot is? - Igen. Azt mondták, rendeltek még néhányat, de nem tudják, mikor érkezik meg az áru. Ezért más játékokat vásároltam az autóverseny helyett. De honnan tudod? - Második találat mondta. Hadd tegyek fel még egy kérdést! Ugye, ugyanez volt a helyzet tavaly a robottal is? - Várj csak.igazad van! Pontosan ez történt. Hihetetlen! Honnan tudod? - Nem vagyok lélekbúvár. Csak véletlenül tudom, hogy jó néhány nagy játékforgalmazó hogyan lendíti fel a januári és februári forgalmát. Karácsony előtt csábító televíziós hirdetésekkel kezdik a különleges játékok bevezetését. A gyerekek persze szeretnék megkapni, amit látnak, és megígértetik a szülőkkel, hogy karácsonyra megkapják. És itt lép be a vállalatok zseniális ötlete. Kevesebb ilyen játékkal látják el az üzleteket, mint amennyinek a vásárlására rávették a szülőket. A legtöbb szülő csak azt látja, hogy kifogyott a keresett játék, és kénytelen helyette hasonló értékben másikat venni. A játékgyárból természetesen jól ellátják az üzleteket helyettesítő játékszerekkel. Majd karácsony után a vállalatok újból hirdetik a különleges játékot. Ettől a gyerekek belelkesednek, és még jobban vágyakoznak utána, mint annak előtte. Nyafogva rohannak szüleikhez: Megígérted, megígérted! a felnőttek meg szépen elballagnak az üzletbe, hogy kötelességtudóan eleget tegyenek ígéretüknek. - Ott aztán vettem át a szót bosszúsan találkozhatnak olyan szülőkkel, akiket egy éve nem láttak, és akik ugyanannak a trükknek dőltek be. - Így igaz. Hé! Hová mész? - Azonnal visszaviszem az autóversenyjátékot az üzletbe ekkor már szinte kiabáltam a méregtől. - Várj csak! Előbb gondolkozz egy kicsit! Miért vetted meg ma reggel? - Mert nem akartam csalódást okozni Christophernek, és mert meg akartam neki tanítani, hogy az ígéreteket be kell tartani. - Nos, változott valami? Nézd, ha most elveszed tőle a játékot, nem fogja megérteni, miért teszed. Csak azt fogja tudni, hogy az apja nem tartotta be az ígéretét. Ezt akarod? - Nem mondtam sóhajtva -, nem hiszem. Tehát azt akarod ezzel mondani, hogy az elmúlt két évben akaratomon kívül kétszeres profitot hoztam a játékforgalmazóknak? Most meg, amikor rájöttem, megint csak csapdába estem. A saját ígéretem miatt. Tehát valójában azt mondod, hogy ez a harmadik találat? Bólintott: - Kiütöttek! Részlet az A befolyásolás lélektana A meggyőzés pszichológiája című műből oldal (Budapest, Corvinus Kiadó) Közreadja: Gazda István lelkipásztor

3 FÉNYSUGÁR 3. oldal 20 éves az újraalapított Református Általános Iskola Gazda István lelkipásztor A szeptember 2-án tartott évnyitó istentiszteletünkön az új tanévet egy jubileumi évnek nyilvánítottuk, mivel az 1992-es elindulásunk óta 20 eredményes évet tudhatunk magunk mögött A 16 kisdiákkal és két tanító nénivel elindult iskola ma 259 tanulóval és egy 28 fős tanári karral munkálkodik Mezőcsát város közösségében. Az október 31-én a Reformáció napján tartott istentiszteletünket ez iskolai jubileum jegyében tartottuk meg. Az istentisztelet első részében az újonnan indult irodalmi színpados csoport szolgálatát láthattuk, hallhattuk a Reformáció XVI. századi történetéről, jeles személyiségeiről. Felkészítő tanáruk Kordováner Péterné, Adrienn tanítónő. Az igehirdetésemben Jósiás király reformációjáról szóltam a 2Krón 34. fejezete alapján. Jósiás gyermek és ifjúkora a nemzetalapító király Dávid, életének és 40 éves királyságának tanulmányozásával telt tanítói segítségével. Ifjú királyként kultuszreformot hajt végre, a pogányságtól szabadítja meg népét. Helyre kívánja állítani Izráel helyes istentiszteletét, életvitelét. Templomfelújításba fog és a templomfalából előkerül az elfeledett Mózesi Törvény. Rátaláltak az Isten Igéjére, arra, amit korábban már atyáik elhagytak. Bűnbánatra indulnak, új elhatározásra jutnak, meg szeretnék újítani Istennek a Mózessel kötött szövetségét. Fogadalmat tesznek az Úr előtt. Felújult a jeruzsálemi templom, megújult, megtisztult, újjászületett az életük, a hitük, a lelkük. Ez történt az európai reformációban is, a megújulásra váró korabeli keresztyén egyház az Igére, a nemzeti nyelvű Bibliában találva olyan mértékű újuláson megy át, amelynek hatása ma is itt van, és további újulásokra serkenti a Bibliát olvasó népet. Luther Márton és Kálvin János reformátoraink evangéliumi tanításai mind a mai napig meghatározóak, iránymutatóak a számunkra. Az istentisztelet harmadik részében került sor az iskola újonnan készített logóját ábrázoló kitűzőinek átadására. Boros Gáborné mb. igazgatónő köszöntötte a mintegy 650 fős ünneplő gyülekezetet, diákokat, tanárokat, szülőket. Emlékeztetett a megtett útra, annak áldásaira. Most itt megállunk, megerősítjük együvé tartozásunkat, és áldást kérünk az előttünk lévő útra. Az igazgatónő a kitűző jelvényeket a fenntartó egyházközség Elnökségének, Gondnokainak adta át, majd a Presbitérium közössége kapta meg. A pedagógus közösség a harmadik kört alkotta az úrasztala körül. A diákok fogadalomtételére ezután került sor. A fogadalom szövege a következő volt: Én a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola növendéke, a Szentháromság Isten színe előtt fogadom, hogy feladataimat legjobb tudásom, erőm és tehetségem szerint becsülettel és szorgalmasan végzem. Tanáraim vezetését követve azon leszek, hogy hitben, ismeretekben és egyházam iránti hűségben szüntelenül előbbre jussak. Szüleimet, tanáraimat, iskolám dolgozóit tisztelem, társaimat segítem, s velük testvéri közösségben együtt munkálkodom. Az iskola írott és íratlan törvényeit elfogadom és megtartom, hagyományait ápolom, jó hírét megőrizni és öregbíteni igyekszem. Arra törekszem, hogy életemmel és munkámmal Isten dicsőségét szolgálja. Magamat Jézus Krisztus

4 4. oldal FÉNYSUGÁR kegyelmébe ajánlom, s az Ő segítségét kérve élek az iskolám közösségében. Megható színfoltja volt az ünnepnek a diákpresbitérium kiállása az úrasztala köré. Köszöntöttem őket a napi Igék alapján a 12 éves Jézus történetéből (Luk 2) és Pál apostol Római leveléből, egy igeverssel: Azért ami rajtam áll, kész vagyok nektek is szolgálni (1,7) A jövendő év múlva szolgáló presbitereinket is jó reménységgel láthattuk magunk előtt személyükben. A 259 fős diákság jelvényinek folyamatos feltűzése mozgalmassá tette az istentiszteletet, de a diákok tisztességére legyen mondva fegyelmezetten, szép renddel, méltó módon élték ezt meg. A Szülői Munkaközösség tettre- és áldozatra kész népes csoportja zárta a jelvények átvételét. Láthatóan fontosnak tartották ezeket a perceket. A tekintetek találkozása erről szólt nekem. Az ünnepi istentiszteletet a Himnusz és reformátoraink énekeinek (390, 392. dicséret) éneklésével fejeztük be. Legközelebbi ünnepi alkalmaink Isten segítségével jubileumi évhez kötődően március 2-3 hetében lesznek. Marosvásárhely Cserealja szeptember képes beszámoló Magyarvalkó Magyargyerőmonostor

5 FÉNYSUGÁR 5. oldal Berethalom szász evangélikus temploma Berethalom szász evangélikus temploma ünneplő gyülekezettel Berethalom szász népviseletbe öltözött fiatalok

6 6. oldal FÉNYSUGÁR KÖTELEZŐ ERKÖLCSTAN VAGY HELYETTE VÁLASZTHATÓ HIT- ÉS ERKÖLCSTAN Kedves Református Szülők, Nagyszülők! Miért vetődik fel a kérdés? Az Orbán kormány felismerte, hogy az ifjúság többsége, akiknek szüleik sem tanultak hittant, erkölcsi tudat, társadalmi együttélési elemi szabályok ismerete nélkül nő fel, ezért az Országgyűlés elé terjesztette a évi CXC. törvényt a köznevelés kibővítéséről az általános iskolában erkölcstannal. Mégpedig kötelező jelleggel. Az Országgyűlés a törvényt olyan módosítással fogadta el, hogy a gyermek az erkölcstan helyett választhatja a hit- és erkölcstan tanulását, amely ebben az esetben már nem szabadon választható (fakultatív), hanem kötelező tananyag lesz. Az iskolai tanrendbe történő beiktatás azonban nem egyszerű feladat, ezért a törvény úgy intézkedik, hogy a kötelező erkölcstan, és vele együtt a helyette választható, kötelező hit- és erkölcstan fokozatosan vezetendő be. Ez azt jelenti, hogy 2013-ban az általános iskolák első és ötödik osztályában lesz erkölcstan oktatás, majd a következő években úgy folytatódik, hogy 2014-ben már az 1-2. ill. az 5-6. osztályban, 2015-ben az 1-3. ill. az 5-7. osztályban jelenik meg az új tantárgy és csak szeptember 1-jétől lesz minden osztályban általánosan kötelező ez a tantárgy. Ugyanezekben az osztályokban és ugyanilyen ütemezéssel válik választhatóvá az erkölcstan helyett a hit-és erkölcstan tanulása (a kettő közül egyik kötelező!). Amely osztályokban még nem szerepel a tantervben az erkölcstan, ott a gyermekek élhetnek a szabadon választható (fakultatív) hittanórák látogatásával. Mi az előnye a hit- és erkölcstan tanulásának az erkölcstanhoz képest? Az erkölcstan önmagában csak az elfogadott társadalmi normákat oktatja, megkísérli a gyermekek lelkiismeretét helyesen beállítani a barátaihoz, szeretteihez, ismerős és ismeretlen emberekhez, valamint a természethez fűződő viszonya területén. Azt azonban még a híresebb materialista gondolkodók is beismerik, hogy arra a kérdésre, hogy mitől jó, tisztességes egy ember, csak transzcendens, tehát természetfeletti gyökerekre visszavezethető válasz adható. Meg kell óvnunk a gyermekeket attól, hogy ezeket a transzcendens gyökereket babonákban, okkultizmusban, ezotérikus tanokban keresse. A mi hitünk és meggyőződésünk az, hogy helyes válasz az erkölcs kérdéseire csak Isten kijelentésében, a Bibliában található. A válasz az a hála, amit az az ember érez, aki megértette Istennek a teremtett ember iránti szeretetét, amely egyetlen Fiának, Jézus Krisztusnak az értünk elszenvedett kereszthalálában lett nyilvánvalóvá, aki által személyes kapcsolatot találhatunk a hatalmas, teremtő és világunkat igazgató Úristennel. Ezt fejezi ki nagyon tömören a János evangéliuma 3. rész 16. verse: Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, ha valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Ahhoz, hogy az ember idáig eljusson, meg kell ismernie a Bibliát, a Tízparancsolatot, az ősatyák történetét, Jézus életét és tanítását, az apostoli leveleket, a reformációt és a Magyarországi Református Egyház hitvallásait hogy csak a legfontosabbakat említsük. Minden ember választ keres az élet öt nagy kérdésére: - honnan van ez a világ? - ki vagyok én, mint ember? - mi az élet legnagyobb kérdése? - mi a válasz erre a kérdésre? - mit tartogat a jövő? Az erkölcs központi kérdésein túl a hittanoktatás ezekre a kérdésekre is választ kell, hogy adjon. Nagyon röviden, a válaszok lényege a következő: - a világos Isten teremtette; - ember vagyok, akit Isten azért teremtett, hogy uralkodjék a világon, közösségre jusson Vele és a szeretet kapcsolja őt össze embertársaival;

7 FÉNYSUGÁR 7. oldal - a legnagyobb kérdés a bűn, az Istentől elszakadt élet; - a válasz: Jézus Krisztus, aki kereszthalála által megváltott bűneimből és aki engem Isten előtt igaznak és szentnek nyilvánít; - ez az élet nem következmények nélküli, hanem mindenkinek ítélet elé kell állnia. Ezekre ad megalapozást és jó ismeretet a hités erkölcstan tanulása. Mindehhez hozzáveszszük azt is, hogy a gyermeknek azt is fontos tudni, mit jelent az, hogy református keresztyén vallású, mi az, hogy kálvinista? Mire hívjuk fel tehát a szülőket, nagyszülőket? Akinek gyermeke, unokája első osztályba lép, már a beiskolázáskor, március 1. és április 30. között jelezze, hogy a gyermek a hit-és erkölcstant választja. Ugyanígy, ha a gyermek általános iskola 5. osztályába lép, május 20-ig jelezze a hit- és erkölcstan választását. Ezekre a jelzésekre először 2013 tavaszán kerülhet sor. Kérjük azt is, hogy a gyermek ragaszkodjék választásához a további évfolyamokon is, mert csak így jut összefüggő ismeretekhez mind az erkölcsök, mind a hit vonatkozásában. Mi legyen azzal a gyermekkel, akinek osztályában még nem indul meg a kötelező erkölcs-oktatás? A törvény úgy intézkedik, hogy ezekben az évfolyamokban a fakultatív hittanoktatás továbbra is érvényes lehetőségét kell kihasználni, amelynél az iskolának már nem joga, hogy lebeszélje róla mint azt a rendszerváltás előtt rendszerint pártutasításra megtette és amire jelentkezni a területileg illetékes egyházközségeknél lehet. Ha még nem járt a gyermek fakultatív hittanra, érdemes addig is elkezdenie, amíg az ő osztályában be nem vezetik az erkölcstant, mert könnyebben megérti az erkölcstan helyett választott hit- és erkölcstant, amikor rákerül a sor. Kedves presbiterek és gyülekezeti tagok! A presbitereknek és a gyülekezet tagjainak további, fontos feladatai a kötelező erkölcstan, illetve hit- és erkölcstan bevezetésével kapcsolatban a következők: 1. Emlékeztessék lelkipásztorukat arra, hogy február 28-ig hivatalosan tájékoztatnia kell a területén lévő állami és önkormányzati általános iskola igazgatóját arról, hogy az egyházközség megszervezi a kötelezően választható hit- és erkölcstan oktatást az 1. és 5. évfolyamon. 2. A hit- és erkölcstan oktatása nagy feladat, ahogyan Jézus mondta: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés (Luk. 10,2). A társadalomnak olyan erkölcstan-tanárokra van szüksége, akik nem az önérvényesítés, az önző érdekek megvalósításának útjára, hanem az áldozatvállalás, a nemzeti érzés és az önzetlen szolgálat felé vezetik a gyermekeket. Erre azok a református pedagógusok a legalkalmasabbak, akik a maguk életében már felismerték Isten szeretetét és el tudják vezetni a gyermekeket arra a pontra, ahol már mélyebben érdekli őket a jó, a tisztesség, a mások javára végzett munka és szolgálat indítékai és ezt a vezetést anélkül teszik, hogy megvádolhatnák őket burkolt hittan-tanítással. Bíztassuk tehát a nem egyházi iskolában tanító református pedagógusokat arra, hogy jelentkezzenek erkölcstan tanárnak az általános iskolák felső tagozataiban, amihez a törvény előírja egy 60 órás szakképzés elvégzését. 3. Azt kérjük a gyülekezeti tagoktól, azoktól, akiknek ideje, elfoglaltsága engedi és elhívást éreznek ehhez a szolgálathoz, jelentkezzenek a budapesti, debreceni és sárospataki teológiai akadémiáknál katechéta (azaz hittanoktatói) szak hároméves levelező elvégzésére, hogy ha eljön a év, amikor teljessé válik az erkölcstan, illetve a helyette választható hit- és erkölcstan oktatása az általános iskolákban, legyen elegendő hittan-tanárunk a megsokasodott tanári munka elvégzésére.

8 8. oldal FÉNYSUGÁR A Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola, Óvoda és Bölcsőde jótékonysági bálja Fehér Annamária Zita tanárnő november 17-én szombaton került megrendezésre iskolánk tornatermében a jótékonysági bálunk. Második alkalommal rendeztük közösen a bált a református iskola, az óvoda és a bölcsőde. A bált megelőző szervezőmunkát idén is Kovács Árpádné és a szülői szervezet részéről Répásiné Balogh Mária végezték. Péntek délután a szülők, segítők lepték el a tornatermet, hogy pompás báltermet alakítsanak ki. Ezért köszönettel tartozunk a következő szülőknek, pedagógusoknak, segítőknek: Balázs Antal, Balázsné Simon Erzsébet, Bodnár Sándor, Bodnárné Bartha Orsolya, Boros Gáborné, Gazda Dorottya, Hajdu Eszter Erika, Horváthné Hajdu Éva, Kovács Árpádné, Kovácsné Kuli Ágnes, Ladosné Gyimesi Csilla, Lobkovitzné Fróna Magdolna, Lőrincz Boglárka, Lőrincz Zsuzsanna, Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna, Magyari Balázs, Magyari Tamásné, Magyariné Gályász Edina, Mészáros Lili, Mészárosné Erőss Erika, Mészárosné Szlávik Natasa, Nagy Jánosné, Nagyné Rádai Rózsa, Nagyné Vincze Marianna, Nemes Lászlóné, Németh László, Németh Sándorné, Némethné Vida Éva Zsuzsa, Oláh Sándorné, Oroszné Rácz Ildikó, Pap Sarolta, Papné Nagy Éva, Radványiné Györki Beáta, Rembeczki Ágnes, Rembeczkiné Szabó Ágnes, Répásiné Balogh Mária, Simon Gáborné, Sófer Jánosné, Sólyom Anna, Sólyom István, Sólyomné Deák Edit, Szabóné Molnár Anna, Szanyi Józsefné, Szolgáné Szabó Mária, Szlávik Tibor, Tóth Adél, Tóth Edina, Tóth Csabáné, Tóth Károlyné, Tóth Zoltán, Vavra Otília, Vavra Péter, Vavra Péterné. Itt szeretném megköszönni azoknak a szülőknek is a munkáját, akik vasárnap az elpakolásban segítkeztek: Balázs Antal, Bodnár János, Ésikné Fekete Hajnalka, Fekete Mónika, Horovecz Tiborné, Kovács Ágnes Panna, Kovács Árpád Ferenc, Kovács Árpádné, Kovács József, Kovácsné Kuli Ágnes, Kovácsné Tulyu Barbara, Ládiné Nagy Nikoletta, Magyari Tamásné, Nagy Erzsébet, Purger Edit, Radványiné Györki Beáta, Répásiné Balogh Mária, Simon Gáborné, Sófer Jánosné, Sólyom István, Szanyi Józsefné, Tarné Sipos Gabriella, Új-Nagyné Balogh Tímea. A tornaterem előterében gyermekeink munkáját, s iskolánk életéből láthattunk fényképeket. Jó érzés volt ezeket megcsodálni. A termésképeket gyermekeink készítették az Őszköszöntő napon, mely mind gyerekeknek, mind pedagógusoknak nagy örömére szolgált. A szépen megterített asztalokon az asztalközép Magyari Tamásné felajánlása volt. 7 órára meg is telt a tornatermem, s izgatottan vártuk gyermekeink produkcióját. Mint minden évben, most is gyermekeink színvonalas műsora szórakoztatta a tisztelt vendégsereget. Boros Gáborné megbízott igazgatóasszony köszöntötte a vendégeket, s háziasszonyi teendőjeként felkonferálta a műsorszámokat. Elsőként Németh László tanárúr vezetésével iskolánk zenekara játszott. Évről-évre figyelem, hogy a gyermekek milyen ügyesek, hogyan szólalnak meg kezeik között a különböző hangszerek, s hogy a kis zenekar által a tanár úr milyen összetartó közösséget hozott létre. Zenekarunk műsora után az aerobik csoport

9 FÉNYSUGÁR 9. oldal bemutatója következett, melyet Hajdu Csilla tanárnő tanított be. Az Operaház fantomja zenéjére gyönyörű koreográfiát mutattak be. Köszönet a felkészítő pedagógusnak. Ezt követte Ésik Leila Hajnalka szavalata, melyet Bodnárné Bartha Orsolya tanítónő tanított be. Ezután óvodásaink műsora következett, melyben megcsodálhattuk, hogy a kicsiny gyermekek milyen ügyesen tanulták meg a néptánc alapvető lépéseit, milyen bátran és hangosan énekeltek,ezúton mondunk köszönetet felkészítő pedagógusaiknak Juhászné Keresztesi Ildikónak és Tóthné Dienes Teréziának. Az óvodások tánca után arról sem felejtkeztek el kicsi gyermekeink, hogy az Erzsébeteket egy szál virággal köszöntsék fel nevük napján. Az óvodás gyermekek műsora után következett a nyolcadikosok nyitótánca, melyet Katlanné Jakab Andrea és Tóthné Keresztesi Éva tanítottak be. A táncoló lányok ruháját Gombos Katalin ajánlotta fel. Ezúton szeretnénk neki köszönetet mondani. A nyolcadikos tanulók nyitótánca után Gazda István nagytiszteletű lelkipásztor úr mondta el köszöntő beszédét. Egy kedves kis történetet mesélt el. A történet arról szólt, hogy egy amerikai postán profi távírászt keresnek. Meghirdették az állást, melyre jelentkeztek is. Ma ezt állásinterjúnak nevezzük. Erre az interjúra heten jelentkeztek, s várakoztak a folyosón. Majd bejött egy nyolcadik fiatalember, aki leült, hallgatott, elcsendesedett és figyelt, majd bement. A többi várakozó nehezményezte ezt a dolgot, hogy micsoda dolog ez, ő érkezett utoljára, s ő ment be elsőként. Egy kis idő eltelik, a tulajdonos kijön a fiatalemberrel, és közli a többiekkel, hogy övé az állás. A többiek felháborodtak, hogy no de miért, hiszen ők itt várakoznak kint, és őket még meg sem hallgatták. A tulajdonos a következőket mondta: Uraim, Önöknek nincs fülük, és nincs szívük. Ugyanis a távíró készülék automatikus üzemmódban azt kattogta, hogy ha hallja, és érti ezt az üzenetet, jöjjön be, és az öné lesz az állás. Ez a fiatalember bejött, meghallotta és övé lett az állás. A történet ezzel véget ért, az üzenete pedig, hogy életünkben nagyon sokféle információ van, s tudni kell kiválogatni azt, ami a legfontosabb a számunkra. Nagytiszteletű úr kiemelte, hogy vegyük észre azt a jót, amit ezek a gyerekek üzennek a számunkra ezen a jótékonysági bálon. Együtt látni ezeket a gyermekeket, az óvodástól egészen a nyolcadikosokig, a gyermekekre tekintve, a mindennapi fáradság elfelejtődik. Nagytiszteletű úr beszéde után egy pohár pezsgővel koccinthattunk, melyet Tóth László ajánlott fel, ezúton köszönjük neki. A gyermekeket pedig szendviccsel vendégeltük meg, melynek elkészítésében Kunné Filep Erzsébet, Kovácsné Tulyu Barbara szülők segítettek. Az idei évben is különféle fogások közül választhattunk. Biztos vagyok abban, hogy mindenki nehezen tudott választani ezek közül a fenséges fogások közül: Úri

10 10. oldal FÉNYSUGÁR lakoma (mustáros füstölt főtt tarja rántva, lepcsánkába csomagolva, majonézes tormával), Refi tál (szezámos rántott csirkemell, natúrszelet Budapest raguval, párolt rizzsel, juhtúróval töltött gombafejek rántva, sült zöldséggel. A vacsora után almás-pudingos rétest kaptunk, mely Papp-Pék felajánlása volt, köszönjük szépen. A desszertet idén az óvodás és iskolás szülők sütötték, így nagyon finom házi süteményeket kóstolhattunk meg svédasztalos formában. A következő szülőknek szeretnék ezúton köszönetet mondani: Balázs Antal, Ferencsik Inez Judit, Frónáné Bán Ágnes, Kovácsné Kuli Ágnes, Ladosné Gyimesi Csilla, Nemesné Kiss Tímea,Berecz Andrásné, Gulyásné Csótka Katalin, Kovács Mihály, Kovácsné Pap Mónika, Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna, Nagy László, Némethné Vida Éva Zsuzsa, Pelyhe Beáta, Pócsiné Berecz Erzsébet, Seres Teréz, Tóth Gáborné, Tóthné Keresztesi Éva, Új-Nagyné Balogh Tímea. A finom vacsoráért a következőknek szeretnék köszönetet mondani: Ésikné Fekete Hajnalka, Molnár Imre Pálné, Fróna Istvánné, Dajka Józsefné, Gál Barnabásné, Tóth Zoltánné, Dajka József. A vacsorához a karfiolt Gyukó Lajos ajánlotta fel. Az est pincérei pedig Mondel Károly és Berecz Attila voltak Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a felajánlásokért: a kenyeret és a bagettet Vályi Lajos, a pogácsát Cook Bread Kft. Debrecen és a Papp- Pék Kft., a gyümölcsöt Bogdán Vince ajánlották fel. A talpalávaló muzsikát a Sláger Duó szolgáltatta, immár hagyományosan. Éjfélkor sor került a tombola húzására, melyet a szülői munkaközösség vezetője Répásiné Balogh Mária vezényelte le. A tombola ajándékok és az anyagi segítség felajánlóinak ezúton szeretnénk köszönetet mondani: Tombolatárgyak felajánlói: 1/a., 1/b., 2., 3/a., 3/b., 4/a. 4/b. 5., 6., 7/a., 7/b., 8/a., 8/b., osztályok, 6. osztály szülői közössége, Ádámné Tar Nikoletta, Arnóth István, Arnóthné Németh Edina, Balázs Antal, Barati Kálmánné, Barben Kft. Berecz András, Boros Gábor, Borosné Rozgonyi Zsuzsanna, Bóta József, Bótáné Horváth Noémi, Bölcsődei csoport, Bukta József, Deák Kereskedőház, Dr. Kállai Tibor, Dr. Ruszin György, Farkas Nikoletta Henrietta, Frank-Papír Kft., Gazda István, Gazdáné Lengyel Erika, Gulyásné Csótka Katalin, Gyöngyösi József, Halacska Csoport, Halász Károly, Horváth László, ifj. Poros József, Keményné Ruszkai Katalin, Kissné Dr. Matyi Marianna, konyhai dolgozók, Kovács Mihály (Ároktő), Kovács Mihály, Kovács Zsolt, Kovácsné Kuli Ágnes, Kőrősi Rita, Kuli Csaba, Kuliné Arnóth Erzsébet Ilona, Lovász család, Lőrinczné Kemény Lídia Zsuzsanna, Mészárosné Erőss Erika, Muhoray Enikő, Nagy Zsolt, Nagyné Ruszkai Erzsébet, Nemes Lászlóné, Nemesné Kiss Tímea, Németh Sándorné, Olejné Minya Anita, OTP, Papné Nagy Éva, Pócsi Sámuel, Póhl Péter, Póhlné Nagy Anna Mária, Potyka György, Potyka Györgyné, Sántáné Pelyhe Mónika, Sólyomné Deák Edit, Szabó Ágnes, Szanyi Józsefné, Szép és Társa Bt. Szilágyi Lajos, Szilágyi Lajosné, Szivárvány csoport, Szivecske csoport, Szlávik Tibor, Tóth Károlyné, Tóth Tamás, Udvariné Gazda Ibolya, Vachter Józsefné, Vavra Péter, Veresné Sepsi Katalin. Pénzbeli támogatások: Balogh Zsoltné, Berecz András, Berecz Károly, Boros Gábor, Bótáné Horváth Noémi, Budainé Kemény Éva, Dargai László, Dr. Kállai Tibor, Ésikné Fekete Hajnalka, Fazekas Lajos, Fróna Jánosné, Gyenge Balázs, Gyulai Balázs, Kovácsné Kuli Ágnes, Lados Péter, Lobkovitz László, Mészáros István, Nagy Jánosné, Nagyné Vincze Marianna, Nemes Lászlóné, Németh Sándor, Olejné Minya Anita, Orosz Lídia, Papp László, Pásztor Éva, Petráné Sepsi Anikó, Répási Gábor, Seres Tamás, Simonné Taskó Ágnes, Sólyom István, Sloszár Bertalan, Szabó Erzsébet, Szabóné Tóth Andrea, Szabóné Vígh Margit, Szolga István, Tóth Csabáné, Tolvajné Papp Éva, Varga Istvánné, Z. Nagy Lajos, Zomborné Gere Anett. A tombolasorsoláskor nagyon sok szép ajándék talált gazdára. A nagy izgalmak után jól esett mindannyiunknak a sajttál, a fasírt, a rántott karfiol a pecsenye, a tabáni saláta, valamint a finom gyümölcsök. Akik a tánc hevében megszomjaztak, azok idén is ihattak Mondel Károly varázslatos koktéljaiból, vagy a Tóth László által biztosított büfében olthatták szomjukat. A bálozók biztonságát Kovács János és felesége polgárőrök biztosították. Remélem, hogy akik ott voltak a bálon, jól érezték magukat és ugyanolyan jó érzéssel távoztak, mint ahogyan én, és jövőre újra tiszteletüket teszik, hogy ismételten eltölthessenek velünk egy kellemes és felejthetetlen estét.

11 FÉNYSUGÁR 11. oldal III. Palánta gyülekezeti nap Horváthné Hajdu Éva óvodapedagógus november 24.-én ismét megrendezésre került az immár hagyományossá vált Palánta gyülekezeti napunk. Fontos esemény ez minden évben a Mezőcsáti Református Egyházközség és intézményeink életében, hiszen a kisgyermekeket nevelő családokat hívjuk és várjuk ezekre az alkalmakra, melyek mindig meggazdagítanak, gondolatokat ébresztenek ahol a gyermekeink nevelése során felmerülő nehézségeinkről és azok megoldási lehetőségeiről neves szakemberektől kaphatunk segítséget, útmutatást. Nagytiszteletű Gazda István lelkipásztorunk most Dr. Nagy Beáta klinikai gyermekszakpszichológust hívta előadónak, aki örömmel tett eleget a meghívásnak. Református óvodánkban délelőtt 9 órai kezdettel tartotta meg előadását Mentálhigiéniás prevenció gyermekeknél és nevelőknél címmel. Az előadás során a kivetítőn gyermekek által készített családrajzok elemzésével illusztrálta az elhangzottakat és irányította figyelmünket többek között arra, hogy mennyire fontos a lélek egészsége, annak védelme, megőrzése, kapcsolataink, a másokkal folytatott kommunikáció, önmagunk elfogadása, önismeret, a másik ill. a másság elfogadása, tolerálása a családban és a nagyobb közösségben. Az előadás után családias légkörben, körben ülve folytatódott a program, amikor mindenkinek lehetősége nyílt kérdéseket megfogalmazni, problémákat felvetni, megbeszélni az előadóval. Délután a Parókián folytatódott a program, ahol a Baba-mama kör részére tartott rövid előadást vendégünk Kötődés témakörben., azután legkisebbek nevelése során az anyagyermek kapcsolat, a kicsik optimális fejlődésének elősegítése és számtalan gyakorlati nevelési esemény, körülmény megbeszélésére nyílt lehetősége az érdeklődőknek. Ez a rövid tudósítás a teljesség igénye nélkül készült és nem tükrözi kellően a nap során kapott ajándékokat, útravalókat, amiket magunkkal vihettünk otthonainkba. Köszönjük. Negyedszáz életjel a gyülekezeteinkből - megjelent a Sárospataki Református Lapok karácsonyi száma Megjelent a Sárospataki Református Lapok karácsonyi száma, melynek első lapjain Péter András Miskolc-diósgyőri lelkipásztor karácsonyi meditációjával találkozhatunk. Folytatjuk sorozatunkat, melyben az Apostoli Hitvallás apró részleteit vesszük górcső alá sorra, mostani számunkban ezzel a szakasszal foglalkozunk: Hiszek mennynek és földnek Teremtőjében. Mind a négy egyházmegyénk életéből közlünk nagyobb érdeklődésre számot tevő témákat, így olvashatnak negyedszáz beszámolót gyülekezeteink életéből többek között Vizsolyból, Hernádnémetiből, Nagyvisnyóról és Pálházáról is. Gyülekezeti híreink között közlünk beszámolunk a Miskolcon tartott keresztyén párkereső tréning napról is. Beszámolunk a Református Pedagógiai Szakszolgálat által végzett misszióról és bizonyságtételt olvashatnak a kerületünk idősgondozói szolgálatának keretében ellátottak részéről is. OTTHON címmel indult új rovatunkban karácsonyi gyorsreceptekkel segítjük az ünnepi készülődést, továbbá az ilyenkor lejátszódó lelki folyamatokkal is foglalkozunk. Mindezek mellett még sok színes és értékes írással igyekszünk kedvében járni Olvasóinknak a Sárospataki Református Lapok karácsonyi számának 48 színes oldalán. Az újságot keresse lelkipásztoránál.

12 12. oldal FÉNYSUGÁR Adventi készülődés az óvodában Tóth Károlyné óvodapedagógus Az adventi ünnepkörünk első varázslatos esemény, melyet a gyerekek nagyon várnak: a Mikulás ünnepség. December 6-án, csütörtökön délelőtt végre megérkezett Télországból a piros subás, hósapkás nagyszakállú jó öreg. A gyerekek már napok óra készülődtek a jeles eseményre. Voltak olyan ügyes gyerekek, akik még rajzaikkal is meglepték a kedves Mikulást. A gyerekek éneke és versei a Mikulás szívét melengették. Köszönjük szépen Bodnár Sándornak, hogy megörvendeztette szívünket, és maradandó élménnyel gazdagította gyermekeinket. Advent első vasárnapjától kezdődően minden csoportban sorra gyúltak a gyertyák az adventi koszorúkon. Bibliai történet alkalmain bensőséges díszletek között, dramatikus élményként jelent meg a gyermekek előtt Jézus születésének története. Minden csoportban adventi zsákocskákból kaphattak kis ajándékot a gyerekek a reggeli áhítatok alkalmain. Az advent közeledtét így még inkább érzékelhették, s megtapasztalhatták a várakozás izgalmát, csodálatos érzését. Óvodánkban évek óta hagyomány az adventi sütkérezés, mely alkalmakkor a szülők és gyermekeik az óvoda dolgozóival együtt készülődnek, süteményt sütnek az adventi ünnepségünkön zajló szeretetvendégségre. Az udvarunk nagy diófája bőségesen ellátott bennünket a sütéshez szükséges terméssel. December ig diótörő délutánokat szerveztünk szülői segítség bevonásával. Ezúton is megköszönjük azon szülőknek, akik fáradtságot nem kímélve idejüket és munkájukat ideszánták gyermekeikre, óvodánkra, emelve ezzel adventi ünnepségünk színvonalát. Köszönjük a sok segítséget és támogatást, úgy gondoljuk, hogy gyermekeinkkel együtt töltött idő alkalmat nyújt számunkra, hogy megérintsen bennünket a szeretet és a békesség. Recepttár Francia diós süti Kovács Árpádné süteményes könyvéből Hozzávalók a laphoz: 30 dkg liszt, 10 dkg porcukor, 1 kávéskanál szódabikarbóna, 1 tojás, 1 tojássárgája, 5 dkg margarin, 1 evőkanál méz Hozzávalók a tésztához: 5 tojássárgája, 25 dkg kristálycukor, 5 evőkanál víz, 16 dkg liszt, fél csomag sütőpor, 15 dkg darált dió, 5 tojás felvert habja Hozzávalók a krémhez: 20 dkg margarin, 15 dkg porcukor, 9 dl tej, 3 cs. vaníliapuding A süti tetejére díszítésként: 7-8 evőkanál kristálycukor, 12 dkg dió, 5 dkg margarin Elkészítés: A lap hozzávalóit összegyúrjuk, ketté vesszük, kinyújtjuk és egy tepsi hátán kisütjük. A tészta hozzávalóiból szokásos módon piskótát sütünk, ha kész megsütjük. Közben a krémet is elkészítjük. A pudingokat a tejben megfőzzük, a margarint porcukorral kikeverjük. Ha kihűlt a puding, összekeverjük a vajas krémmel, és ezzel töltjük meg a süteményünket a következő módon: lap, krém, piskóta, krém, lap, krém. Díszítés: A cukrot megpirítjuk és összedolgozzuk a apróra vágott dióval és a margarinnal.

13 FÉNYSUGÁR 13. oldal Református Zenei Fesztivál Tolvajné Tóth Klára tanárnő, karnagy Ez év június 30-án nagy eseményre került sor gyülekezetünk kórusának életében. Abban a megtiszteltetésben részesültünk, hogy fellépő kórusként szerepelhettünk a minden évben megrendezésre kerülő Országos Református Zenei Fesztivál záró rendezvényén, a Református Énekek hangversenyén. Erre a programra a Művészetek Palotájában került sor. Ez már a XI. fesztivál volt, és sokan jártak már közülünk ezeken az alkalmakon, de eddig csak közönségként volt lehetőségünk gyönyörködni a szebbnél-szebb református énekekben. Idén azonban fent lehettünk a színpadon.! Bár a hangverseny csak este fél nyolckor kezdődött, már a délelőtti órákban útra keltünk. Hiszen a fellépést hosszú és fárasztó próbák előzték meg. A református énekeket mintegy 300 fős kórus szólaltatta meg Cseri Zsófia, Hartyányi Judit, Arany János és Berkesi Sándor neves karnagyok vezetésével. A nagy összevont kórus határon inneni és túli énekkarokból tevődött össze. Valamennyiükkel egy-másfél órát próbáltunk, igyekezvén betartani az általuk adott instrukciókat. Tizenhét református énekkel készültünk erre az alkalomra, valamint Gárdonyi Zoltán, Hidas Ferenc, Maros Rudolt, Johann Sebastian Bach és Fasang Árpád kórusműveit énekeltük. Az egyszólamú énekek között Fasang Árpád unokája Fassang László orgonaművész összekötő partitákat, variációkat játszott. Mire a próbáknak vége lett, úgy elfáradtunk, hogy azt gondoltuk a fellépésre tán erőnk sem marad Azonban minden fáradtságunk szertefoszlott, mikor megláttuk a műsor kezdetekor a zsúfolásig megtelt nézőteret! Az izgalomtól a szívünk a torkunkban dobogott, hiszen ekkora színpadon ilyen nagyközönség előtt még soha nem énekeltünk! A közönség ráhangolása érdekében a blokkok között bibliai igéket olvasott fel Varga Mihály miniszter úr. A hangversenyen a műsorvezető köszöntötte a közönség soraiban a magyarországi egyházak magas méltóságú képviselőit és természetesen azt a rengeteg érdeklődő embert, akik kíváncsiak voltak énekeskönyvünk néhány szép dallamára. A két órás koncert ideje úgy elrepült, hogy szinte észre sem vettük. Nem éreztük a fáradtságot, a kimerültséget, csak az az öröm töltött be valamennyiünket, hogy valami csodának lehettünk részesei. Büszkén álltunk el a koncert végén, amikor a résztvevő kórusok bemutatására került sor. Felemelő érzés volt ezen a hitünket megerősítő alkalmon képviselni gyülekezetünket! Lelkileg feltöltődve, a késő éjszakai órákban értünk haza. Semmivel nem pótolható élményeket, tapasztalatokat szerezhettünk. Hálás vagyok az Úrnak, hogy erre a szép rendezvényre eljuthattunk. Az egyik itt is elhangzott ének, a 235. dicséret utolsó soraival zárom beszámolómat: Hála néked, mennybéli nagy Isten, Ki vigasztalsz minket életünkben, És el nem hagysz minket nagy szükségünkben, Megerősítesz inkább az igaz hitben, Ígéretedben.

14 14. oldal FÉNYSUGÁR Nőszövetségi konferencián Fakazettás mennyezetű mezőcsáti templomban, Ülést tart a Nőszövetség, csendes áhítatban. A szószékből hangzik az igei üzenet, Emmaus felé jöjjetek Krisztushoz közelebb! Konferenciánk mottója, felelősségünk a jövő nemzedékért, Krisztusra mutassunk, harcoljunk kedvesinkért! Ne a világhoz igazodjunk, mely sok csalódás fészke, Szeretve gyermekinket, áldozzunk boldogan érte! Hitvallást téve, hogy szeressék Istenünket, Mert Ő feltétel nélkül szeretett bennünket. Mikor egyszülöttét érettünk áldozta, Hogy a bennehívők ne menjenek kárhozatra. Nevünkön szólítva, egyenként szeret a mi Urunk, Teljes szívvel kövessük őt, szerető Jézusunk! Add Uram, hogy kedvesinknek példák lehessünk, Segíts ebben minket, szeretett Mesterünk! Segíts, hogy az ifjaink konfirmációi hitvallása, Szívünkben gyökeret verve, vezesse őket igaz útra! Az internek világában is beszéljünk Istenről, Talán sok magányos szív, békességre derül! Istent félve élni, kegyelem és ajándék, Imádkozzunk gyermekinkért és a kegyelem Uráért. Hogy a benne lévő szeretetnek szórja ránk sugarát, Hogy szeretettől éghessünk gyermekek, nagyszülők, unokák! Az Isten szeretet, kiben ő lakozást nyer, Akarata jó és tökéletes, s az ember békességre lel. Az Ő fényében élve, boldogok a családok, Ifjainkat vezessük el a Megváltó Krisztushoz! Hogy ámulhassunk, hogy Ő az ártatlan mit tett értünk, Hogy Ő az ártatlan, mit szenvedett a Golgotán értünk. Minden bűnünket elfedezte, büntetésünket elszenvedte. Istennek Báránya légy kegyelmes, segíts nékünk! Add Istenem, hogy az ötödik evangélium lehessek, Hogy a megírt négynek így megélője lehessek! Hogy mindenkinek bátran mondhassam szeretlek, Krisztus szeretetével szolgáljak az embereknek! Isten kegyelméből szeretettel jegyeztem: Búza Lászlóné

15 FÉNYSUGÁR 15. oldal Kováts Mihály, a polihisztor orvosnagy - tanulmány - Karasszon Dénes Népek, nemzetek fennmaradásának, országok, birodalmak kialakulásának történetét tanulmányozva megállapíthatjuk, hogy Európa a kereszténység hatalomra jutása: a vallásos hit terjesztése, erkölcsi szabályainak megszilárdítása mellett a keresztény egyház tudományokat és művészeteket is felkaroló iskolapolitikájának, mindenekfelett egyetemeken fejlesztett orvostudományának köszönheti felemelkedését és hegemóniáját. Templom, kórház és iskola egysége alkotja azt a tripódiumot, amely szilárd alapot szolgáltat minden hatalom megszerzéséhez és megőrzéséhez. Ez a megállapítás mutatis mutandis országokon belül akár nemzeti- és vallási kisebbségekre, illetve felekezetekre is érvényes. Az elmondottak fényében sajnálattal kell megállapítanunk, hogy a hazai reformáció történetírói az egyháztörténeti és vallásfilozófiai szempontok kidomborításához képest kevés figyelmet fordítottak a protestáns orvostudósok működésének a protestantizmus terjedését és erősödését is elősegítő tevékenységére. Ugyanakkor orvostörténészeink sem hangsúlyozták kellőképpen a reformációnak az orvostudomány fejlődésében új korszak megnyitását eredményező örvendetes hatását. A téma egészének áttekintésére itt nem vállalkozhatunk. Megvilágítására viszont alkalmasnak véljük a reformkorban megalakult tudományos akadémiánk elsők között (1832) megválasztott levelező tagjai egyikének, a 250 évvel ezelőtt született Kováts Mihály ( ) orvosdoktor életének, működésének felidézését. Önéletrajzát ismerjük: az akkori nevén Magyar Tudós Társaság levelező tagjává történő megválasztásához szükséges okiratot ugyanis az MTA akkori titoknoka Döbrentei Gábor felszólítására be kellett nyújtania. Kováts Mihály az akkori Abaúj Vármegye Korlát községben szolgálatot teljesítő református lelkész gyermekeként született július 4-én. Iskoláit a Sárospataki Református Kollégiumban kezdte. A humaniorák elsajátítása után Lőcsére ment, ahol az 1793-ban felállított evangélikus teológiai tanszék hallgatójaként tudását teológiai ismeretek elsajátításával egészítette ki. Egyidejűleg német és francia nyelvismeretét fejlesztette, továbbá zongora- és hegedűórákat vett. Saját maga fenntartásáról a Kollégium segédkönyvtárosi állásának betöltése, valamint magántanítványok oktatása útján gondoskodott. A tehetséges, jól felkészült ifjú számára tanári állást kínált a losonci főgimnázium. A csábító ajánlatot elfogadta, és négy éven át a logika, ontológia, szónoklattan, matézis, geometria, latin irodalom és római régiségtan tanáraként működött. Közben magántanítványokat vállalt, és oktatta őket jogi ismeretekre, valamint francia és német nyelvre. Kimeríthetetlen tudásszomja vezette őt a pesti egyetem orvosi karára, ahol királyi ösztöndíjasként folytatta tanulmányai. Kiváló előmenetelének köszönhette, hogy még diplomájának megszerzése előtt maga mellé vette őt segédjének Rácz Sámuel, az élettan (physiológia) professzora. Kováts Mihály adjunktust tizenegy évfolyamtársával együtt 1794-ben avatták orvosdoktorrá. (Abban az időben az orvosnövendékeknek ehhez csak szigorlatozniuk kellett, a disszertáció írásának kötelezettségét csak később vezették be.) Orvosdoktori diplomájának birtokában külföldi tanulmányútra indult: egy éves bécsi tartózkodás után német, svájci és cseh egyetemi városokban utazott, ahol mint írja sok Nagy és Tudós férfiaknak a magok kézírásokkal együtt feltaláltatnak. Ezután fél esztendeig időzött Bécsben, ahol az Anglus nyelvet egész ott laktomban, más dolgaimtól üres óráimban egy Anglus mestertől tanultam. Hazatérve Sárospatak orvosa és a Kollégium kémia tanára lett; innen Debrecen csábította el főorvosnak a híres Weszprémi István helyébe, majd visszatért Sárospatakra kémia- és fizika tanárnak. De mind ezen tisztességes hivatalokat csupán azon az okon nem fogadtam el, mivel már azon időkben a Magyar Litera-Turát tévén

16 16. oldal FÉNYSUGÁR magamnak, a gyógyítás mellett fő tárgyul, üres óráimban a lett a szándékom, hogy a tudományokat Magyar nyelven kívánjam terjeszteni s a hazámba ültetni - fogalmazott később. Kováts Mihály külföldi tanulmányútja során ismerkedett meg az erdélyi szász származású, de szülőhelyéről Brassóból Németországba költözött és a Saale melletti Halle híres egyetemén katedrát nyert Martin Schmeizel ( ) által uralomra juttatott szellemi irányzattal, a poliyhistorismussal. Adottságai és felkészültsége mondhatjuk predesztinálták őt ennek követésére. Így lett e kor egyik legszorgalmasabb orvos-írója, aki a hazai literaturában 1797-től szüntelenül fáradozott írja róla könyvében (1953) az ugyancsak sárospataki neveltetésű Gortvay György. Az elsősegély-nyújtással foglalkozó kézikönyvek ősének tekinthető Szükségben való és segedelem tábla a vízbe fúlt, megfagyott és holtan születni látszott kisdedekre nézve című munkája (1798), amely tót (szlovák) és szerb nyelven is megjelent. Hazánk veszettséggel fennállott súlyos fertőzöttségét tükrözi Szükségben való és segedelem tábla a veszett kutya harapásról, a mérgekről, a falatnak gégében való megakadásáról, gőz miatt való megfúlásról sat. Egy veszett kutya rézre metszett képével. Pest, A 18. század második felében élénk vita dúlt a rühösség kóroktanáról. Hazánkban elsőként Kováts Mihály foglalt állást határozottan ez ősi, főleg a tömlöcökben és kórházakban, a katonaságnál igen elterjedt népbetegség parazitás eredete mellett: A rüh írta 1799-ben az ember bőre alatt termő emberi kis pondrótskáktól (acarus humanus) származik, a mely különbözik az érett sajtban, a kötetlen sebekben az légy megköpésétől származni szokott pondrótskáktól Egyik korai propagálója volt a himlő elleni védőoltásnak; erről alkotott véleményét Értekezés a himlő kiirtásáról c. munkájában fejtette ki (1822). Három kiadást ért meg Hufeland jenai professzor Makrobiotika c. művének Kováts Mihály fordításában először 1799-ben napbilágot látott magyar nyelvű változata; a nagysikerű könyvet utóbb Budán szerb-, Pozsonyban latin nyelvre ültetve is kiadták. Én jeget törtem, mert legelső magyar Chemiát írtam olvashatjuk valóban első magyar nyelvű, egyetemi tankönyvként is használt kémia könyvének előszavában (1807). Ugyanitt lesújtó véleményt mond az alkímiáról: Az alchémiának semmi egyéb atyafisága nints a Chémiával, hanem hogy neveik hasonlóak. Az igaz, hogy az alchémia anyja a Chémiának, de mit tehet arról a leány, hogy az anyja bolond. A második kötetben az ásványi és növényei savakról ír, a harmadikban az állati testben levő anyagokkal, a negyedikben a fémekkel foglalkozik. Nyelvújítási szempontból említjük, hogy Kováts Mihály a neológok közé állt: új kifejezéseket keresve például a kémikust titkáts -nak, a hidrogént víztárgy -nak, az oxigént savanyító -nak, az orvosdoktort így saját magát is orvosnagy -nak nevezte. Az állati mágnesség mérőserpenyője c. könyvében (I-II. kötet, 1818) írja: Pesten a mágnesség annyira lábrakapott, mint szintén valaha Párisban és most Berlinben. Most itt is már három mágneselő szuszék van és az kórok által oly sűrűen látogattatnak, mint hajdan Párisban és ma Berlinben. Ezen anyavárosból kiterjede ez a gyógyítás neme vagy legalább az arról való nagy hír az egész Hazába. Az ásványtan terén jelentős munkája a Lexicon mineralogicum enneaglottum (1822). Figyelemre méltó, hogy ő írta az első magyar nyelvű törvényszéki orvostani könyvet (1828). Az ország legjelesebb orvosaival együtt Antiorganon azaz organarosta. Similla similibus, Broussaiság, vagy nadálydühösség c. művében (1830) keményen ostorozta az orvosi különcök működését. A gyógyszerészet történetében jelentős Magyar Patika című összefoglaló műve (1838). A Magyar Tudós Társaság adta ki a Magyar helyesírás és szóragasztás főbb szabályai x. könyvét. Nem kevél munkával állította össze Háromnyelvű fejtő: természethon, titoktan, orvostudományi műszótár I-VIII. kötet, ) c. munkáját, amelyet hattyúdalának is tekinthetünk: a nyelvújítási törekvéseivel Kazinczy Ferenchez és köreihez csatlakozó fáradhatatlan tollforgató, az MTA levelező tagja ugyanis a 48-as szabadságharc leveretése után visszavonult a Borsod megyei Mezőcsátra, s ott hunyt el 83 éves korában (1851). (Sírja a mezőcsáti református temetőnk IV. parcellájának 21. sorában található a 37. számú sír. Országosan védett sír. - GI) Értékes ma-

17 FÉNYSUGÁR 17. oldal gánkönyvtárát a Sárospataki Református Kollégiumra hagyományozta. A 18. század orvostudományában a felvilágosodás hatására lábra kapó vitalisztikus eszmék és filantróp törekvések késztették Ch. W. Hufeland ( ) jenai, majd berlini orvosprofesszort az általa makrobiotikának nevezett, az emberi élet meghosszabbítását célzó művészet orvosi gyakorlatban való elterjesztésére. Kováts Mihály a Goethe köréhez tartozó Hufelanddal németországi tanulmányútja során ismerkedett meg, és vált hívévé olyannyira, hogy nem csupán átültette könyvét magyar nyelvre, hanem azt személyes tapasztalatok alapján a nehezebb helyeken megvilágosította, alkalmatosság szerént a magyar hazára szabta, néhol pedig megbővítette. Ehhez belföldi utazások váltak szükségessé. Az útjai során gyűjtött tapasztalatai alapján riasztó képet festett egészségügyünk akkori állapotáról. Leírásából kiderül, hogy ő nem csupán az egyes emberek, hanem a magyar nemzet életét kívánta meghosszabbítani. A diaetetikával kiegészült makrobiotika oktatására a pesti Egyetem orvosi karán tanszéket állítottak (1830). Ennek élére Toldy Ferenc orvosdoktort nevezték ki, aki Hufeland könyvét újból magyar nyelvre fordította (1825), ám hazai vonatkozású kiegészítések nélkül. Nem is ezzel, hanem irodalomtörténeti munkásságával vált ismertté. Az Európára tört kolera (1831) haláltánca a makrobiotika tanításait elsöpörte. Semmelweis gyermekágyi lázra vonatkozó kutatásai, majd Pasteur és Koch munkássága a kórokozó baktériumok felfedezésével, a fertőzés fogalmának elismertetésével, szerepének és jelentőségének elfogadtatásával új korszakot nyitott az orvostudományban. A makrobiotikával együtt Kováts Mihály orvosnagy emléke is feledésbe merült. A hosszú élet titkának megfejtése azonban mindmáig megoldatlan, ám sokakat foglalkoztató probléma. Napjaink kutatói a sejtmagban látható csillagokban, a kromoszómákban keresik annak nyitját. Ezek ugyanis valójában DNS-láncok, amelyek a fehérjéket kódoló géneket szerkezetükben hordozzák. Végükön védő nukleotidák, ún. telomérák találhatók: utóbbiak folyamatos letöredezése vezetne a sejt megöregedéséhez, majd halálához, sok sejt megöregedése pedig a szervezet megöregedését, végül halálát okozza. Nem kell tehát mást tenni vélik mint a letöredező nukleotidák pótlásáról gondoskodó telomeráz enzym aktivitását fokozni, és akkor akár örök életet is nyerhetünk. A telomeráz enzym felfedezéséért Elizabeth Blackburn amerikai kutatónak 2009-ben Nobel díjat adtak. Kováts Mihály nem kapott Nobel-díjat. A hosszú élet biztosítékát a környezet egészséges voltában kereső egykori pataki diákból és tanárból lett orvosdoktor, az MTA legelsők között megválasztott levelező tagja, a 250 évvel ezelőtt született orvosnagy azonban munkásságával kiérdemelte, hogy emléke fennmaradjon, és az Iskolakert róla elnevezett egyik sétánya emlékeztesse a pataki diákokat a reformáció, Sárospatak és a pataki Kollégium nemzetünk fennmaradásáért folytatott, az orvostudományban is emlékezetes küzdelmeinek jelentőségére. A tanulmány utánközlés. A Zempléni Múzsa XII. évfolyamának 2. számában jelent meg, annak oldalain, a szerző dr. Karasszon Dénes címzetes egyetemi tanár, professzor úr szíves engedélyével.

18 18. oldal FÉNYSUGÁR A gimnázium korszerűsítése képekben A Mezőcsáti Református Egyházközség az ÚJ SZÉCHENYI TERV Észak Magyarországi Operatív Program támogatási rendszerében a Mezőcsáti Református Gimnázium és Közgazdasági Szakközépiskola korszerűsítése című, ÉMOP-4.3.1/B számú pályázat keretében beruházást valósít meg. A pályázatot Mezőcsát Város Önkormányzata nyújtotta be, a fenntartóváltás következtében lett a Mezőcsáti Református Egyházközség a pályázat kedvezményezettje.

19 FÉNYSUGÁR 19. oldal

20 20. oldal FÉNYSUGÁR

21 FÉNYSUGÁR 21. oldal Csak egy hét Tóth Tamás presbiter Egy TÁMOP-os pályázat megnyerésének köszönhettük a diósjenői tábort, melyet a mezőcsáti gyülekezet is szeretettel támogatott, így egy ingyenes hatnapos alkalmon vehettünk részt án délután indultunk, és egy két és félórás út után érkeztünk meg a tábor helyszínére, ahol a gondosan előkészített ház és egy nagy sátor állt. Aznap este mindenki kicsit tartott a táborvezetőktől, na meg attól, hogy milyen is lesz ez a tábor, mert sokunknak, köztük nekem is, ez volt az első REFISZes tábor, amiben részt vettünk. Senki sem gondolta, hogy ilyen hosszú és fárasztó lesz az út, így vacsorakor mindent megettünk, amit csak lehetett, ami a vezetőket egy kicsit meg is rémisztette: Te jó ég, ezek a fiatalok ennyit esznek?!. De másnap reggelre már helyrerázódtak a dolgok. Minden reggel 7:30-kor keltünk, kivéve, akik a naposok voltak, ők készítették el nekünk a reggelit és a vacsorát. Az étkezések előtt és után mindig imádkoztunk. Ezt követte a reggeli áhítat, ahol Jenő (valós személy) volt a főszereplő, aki az aznapi témával szoros kapcsolatban állt. Egyébként a hét a Kapcsolataim címet viselte. Korosztály és nem szerint bontottak minket kiscsoportokra, ahol beszélgettünk például az első alkalomkor magunkról, vagyis arról, hogy Ki vagyok én? Ki a példaképem? stb. A hét folyamán szóba került még, hogy milyen számunkra, vagy milyen lenne számunkra az ideális család, de szóba került még a szerelem és Isten is. Ezek mellett rengeteget sportoltunk (pl. MÉTA), játszottunk, voltunk Kemencén fürdeni, túráztunk stb. Ami szerintem mindenkinek életre szóló élmény volt az a vihar. Az a bizonyos csütörtök esti vihar, amikor szakadó esőben villámoktól cikkázó ég alatt fogtuk a sátrat, hogy az erős szél el ne vigye. Féltünk, de reménykedtünk, és az Úr megsegített minket, hisz mindenki és minden tárgy épségben túlélte az égi háborút. Eszméletlen jó élmény volt, és hihetetlen, hogy mindenki, még ha csak egy kis ideig is, de egy célért küzdött. Utolsó este tábortüzet raktunk, szalonnát sütöttünk és énekeltünk, de ezek előtt még egy éjszakába nyúló fantasztikus röplabda meccset játszottunk le, ahol Mindenki nyert! Éljen!. Másnap fájó szívvel, de összepakoltunk, és kitakarítottuk a REFISZ házat, majd ezek után utolsó ebédként elmentünk a helyi Pizzériába. Úgy gondolom, hogy ez a hét lelki és fizikai feltöltődést nyújtott, mind a táborlakóknak, mind a táborvezetőknek. Számomra sok kérdés, ami eddig megválaszolatlan volt, most válaszra talált, de még mindig rengeteg kételyem van akár magammal, akár más dologgal kapcsolatban. A hét alatt olyan érzéseket tapasztaltam meg, amit elmondani nem lehet, mindenkinek át kellene élnie. Ha tehetném, visszamennék az időben, és újra átélném az egészet. Remélem lesz még folytatás, mert szükségünk van arra, hogy mihamarabb megtaláljuk a helyünket a világban, s ehhez segítséget nyújtanak az ilyen alkalmak. Az ifjúsági hét a REFISZ Új Irány című, TÁMOP-5.2.5/B-10/ azonosítójú pályázata keretében, pályázati forrásból került megvalósításra.

22 22. oldal FÉNYSUGÁR Ifjúsági nap - Mezőcsát, szeptember 29. Vig-Kiss Ilona és Drizner Bettina Idén is megrendezésre került az ifjúsági találkozó Mezőcsáton a Dr. Enyedy Andor Református Általános Iskola tornatermében. Mivel az előző héten Noszvajon járt a mezőcsáti ifi, így most a noszvajiak is ellátogattak hozzánk. Több mint 40 fő jelent meg ezen az alkalmon. A noszvajiakon kívül még Hejőpapi, Tiszatarján, Nyékládháza és Eger bővítette a csapatot. Ez az alkalom kiváló lehetőség arra, hogy más keresztyén emberekkel megismerkedhessünk, illetve együtt dicsérhessük a mi Urunkat. 08:30-kor megkezdődött a regisztráció, és utána az alkalmat énekléssel, dicsőítéssel kezdtük. Meghallgathattunk egy előadást a családról Veres Péter lelkipásztortól, hiszen a téma, amivel foglalkoztunk az a család volt. Majd néhány szórakoztató játékkal próbálták a szervezők feloldani a hangulatot. Ezek legtöbbje ismerkedést elősegítő játékok volt, például a kő- papír-olló tovább fejlesztett változata, melyben különböző szinteket lehetett elérni (kezdve az amőba, madár, majom, ember, és akinek még ez sem elég a legfelső szint a superman volt). De ez csak egy játék a sok közül, hisz mindegyik egytől egyig mosolyt csalt nemcsak a gyerekek, hanem a szervezők arcára is. A foglalkozások sem maradtak el. Csoportokra osztottak minket, majd mindenki a saját csoportvezetőjével egy külön kis zugba vonult, ahol megnyílhattunk, kitárhattuk egymás előtt a szívünket, és megmutathattuk legféltettebb kincsünket: a hitünket. Rengeteg tapasztalattal gazdagodva és hitbeli fejlődéssel folytathattuk a napot. Az ebéd is lassan megérkezett. Ésikné Fekete Hajnalka, Mészárosné Erős Erika, Rublinszkiné Gál Roberta, Gazda István lelkipásztor, Gazdáné Lengyel Erika, Ésik Leila és Gazda Dániel közreműködésével babgulyást fogyaszthattunk. Az ifisek szülei finom süteményeket sütöttek, amelyeket ebéd után jóízűen megehettünk. Meghallgathattunk egy bizonyságtételt is Olti Xénia által. Délután is sor került még játékokra, ilyen volt a honfoglaló, a labirintus fogócska és egyéb ügyességi feladatok. Ezután már csak az utolsó dalok csendülhettek fel, mert közeledett mindenki számára a hazautazás ideje. De elmondhatjuk, hogy ez az alkalom mindenkinek emlékezetes maradt, és reménykedhetünk benne, hogy sok ehhez hasonló alkalom lesz még! Az ifjúsági nap a REFISZ Új Irány című, TÁMOP-5.2.5/B-10/ azonosítójú pályázata keretében, pályázati forrásból került megvalósításra.

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft

FÉNYSUGÁR. 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft FÉNYSUGÁR 2012. június 24., Tanévzáró A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XIV. / 35. Ára: 200,- Ft Bakancslista - Tanév végi gondolatok egy film kapcsán - Az elmúlt hetekben valamelyik televíziós

Részletesebben

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA

A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA 1 TEMPLOM ÉS ISK LA www.refmateszalka.hu A MÁTÉSZALKAI KOSSUTH TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉS A KÁLVIN JÁNOS REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA HÍRMONDÓJA IV. évfolyam 1. szám 2011. Tanévzáró GYÜLEKEZETI ÉLET

Részletesebben

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja

Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja Lapok A tiszáninneni reformátusok lapja LXIV. évf. 4. szám 2011. december Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk.,, Az uralom az o vállán, lesz, és így fogják nevezni: Csodálatos Tanácsos,

Részletesebben

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA Életjel AZ ALBERTI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA IV. évfolyam 4. szám Várva vártam az Urat Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és

Részletesebben

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag

A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december. Csillag Újfolyam 27. szám A Budapest Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2004. december Csillag mikor meglátták a csillagot, igen nagy örömmel örvendeztek. (Máté 2,10) Valaki egyszer a rádióban ujjhegyre

Részletesebben

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14.

XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. XI. évfolyam 3. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2009. december 14. Kedves Olvasó! Te pedig, efrátai Betlehem, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled

Részletesebben

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag

FÉNYSUGÁR. 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft. A kétezer éves betlehemi csillag FÉNYSUGÁR 2010. december 25-26., Karácsony A Mezőcsáti Református Egyházközség kiadványa XII. / 32. Ára: 200,- Ft A kétezer éves betlehemi csillag Máté evangéliuma 2:1-12. A karácsonyi történet legfényesebb

Részletesebben

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa

A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Áldás, békesség! Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá... (1Pt 2,5/a) A Veresegyházi Református Egyházközség és a Kálvin Téri Református Általános Iskola kiadványa Reformáció Öltsetek

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok Sárospataki Református Lapok LXIV. évf. 2. szám 2011. június A tiszáninneni reformátusok lapja A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben

Részletesebben

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség!

Áldás, békesség! Karácsony Kezdetben volt az Ige (Jn 1,1a) Állandó alkalmaink. Anyakönyvi hírek. Áldás, békesség! Anyakönyvi hírek A Veresegyházi Református Egyházközségben a 2014. évben A keresztség sákramentumában részesedett: Hinkó András Márton, Hinkó Barna, Hinkó Nándor, Csőri-Czinkos Vince, Lukács Adél, Stum

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LIX. évf. 4. szám 2006. december Mert az Emberfia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. (Lk 19,10) Csomag

Részletesebben

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában

HARANGSZÓ. Az Élet kapujában AZ OROSHÁZI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG INGYENES LAPJA HARANGSZÓ XVII. évfolyam 4. szám 2010. advent karácsony Címként ezt is adhattuk volna: Adventtõl karácsonyon át. Közismert, hogy a latin eredetû advent

Részletesebben

Sárospataki Református Lapok

Sárospataki Református Lapok S L R A Tiszáninneni Református Egyházkerület Lapja Sárospataki Református Lapok LVII. évf. 2. szám 2004. június A tartalomból: Egyházmegyéink, gyülekezeteink, intézményeink életéből Misszió Regionális

Részletesebben

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim!

Karácsonyi gondolatok Mert láttuk az csillagát, amikor felt nt, és eljöttünk, hogy imádjuk t. Kedves Testvéreim! Ige: Mt 2,1-12 ÜZENET Az Őri Református Egyházközség karácsonyi lapja - 2013. december Karácsonyii gondollatok Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Kedves Testvéreim!

Részletesebben

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója

IMMÁNUEL. A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója A Soproni Református Egyházközség 2012. évi tájékoztatója 9400 Sopron, Deák tér 2. Tel./Fax.: 06-99/523-308 / Honlap: reformatus.sopron.hu / E-mail cím: reformatus.sopron@gmail.com 9400 Sopron, Deák tér

Részletesebben

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9)

BÉKESSÉG. Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. december XV. évfolyam 6. szám Királyod érkezik hozzád, aki igaz és diadalmas. (Zakariás 9,9) Advent és a Karácsony gyönyörû fényei, az általunk is

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám

Legyetek tanúim. www.szre.hu. Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente. 2015. március XI. évf. 1. szám 2015. március XI. évf. 1. szám www.szre.hu Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente A tanú nem feltétlenül arról tanúskodik, amit lát, hanem arról, ahogyan látja, amit néz. Az emmausi

Részletesebben

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április

A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. 50. szám 2014. április MAGYAR KŐSZÁL A DEBRECEN-ÁRPÁD TÉRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 50. szám 2014. április Köszöntő KÖSZÖNTŐ Megérkezett a tavasz, újra virágba öltöztek a fák, a természet újjászületik. Elérkeztünk a Húsvéthoz.

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Akinek Atyja az Isten www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2013. szeptember XIX. évfolyam 4. szám Akinek Atyja az Isten Egy a ti Atyátok, aki a mennyben van. (Máté 23,9) Kevesek imádságain, vallásos

Részletesebben

500 éve született Kálvin János

500 éve született Kálvin János 2009. szeptember V. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente 500 éve született Kálvin János "Semmiféle parancs és semmiféle fenyegetés nem formálja és indítja annyira az Isten

Részletesebben

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom,

XXIII. évfolyam 11. szám 2011. december. kezdte ünnepi beszédét Leleszi Tibor polgármester, hozzátéve: Ezt a hangsúlyos pozíciót tudom, A tartalomból Szerencsét hozó kéményseprõk >>> 2. oldal Iskolaérettség iskolára való alkalmasság >>> 5. oldal Advent vasárnapjain >>> 7. oldal XXIII. évfolyam 11. szám 100 éves Kisvárda sportja >>> 10.

Részletesebben

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton

www.fasor.hu A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Újfolyam 50. szám Fotó: Devich Márton www.fasor.hu Újfolyam 50. szám A Budapest-Fasori Református Egyházközség Hírmondója 2012. május Fotó: Devich Márton MAGVETÉS A RÁNK BÍZOTT KINCS A rád bízott drága kincset ôrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. június XVII. évfolyam 3. szám A Szentlélek és Te Konfirmáció és Pünkösd, megerősítés és vallástétel: e fogalmak szétválaszthatatlanul

Részletesebben

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám

BÉKESSÉG. A Lélek gyümölcse. A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2009. június XV. évfolyam 3. szám A Lélek gyümölcse Én vagyok a szôlôtô, ti a szôlôvesszôk: aki énbennem marad és én ôbenne, az terem sok gyümölcsöt, mert

Részletesebben

Vannak napok, vannak helyzetek, amikor úgy érzem,

Vannak napok, vannak helyzetek, amikor úgy érzem, A győri evangélikus gyülekezet időszaki lapja ME g j E L E N I K A z Ú R 2011. ÉVÉNEK Ő s z É N Az Ő erejével Adámi Mária Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. (Fil 4,13) Vannak napok,

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu 2007. december III. évf. 4. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Karácsonyi emlékek, gondolatok Talán megbocsátja a kedves Olvasó, hogy nem szeretnék elméleti tanítást

Részletesebben

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám

REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám REFORMÁTUS ÉLET A Tiszavasvári Református Gyülekezet negyedévente megjelenő folyóirata 2008. szeptember - XII. évfolyam 2. szám Lekonfirmáltunk! Vártuk az ősembert...! Az egyháztag fogadalma 101 éves lettem

Részletesebben

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám

NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK XVI. évfolyam 4. szám ECSEDI HÍRMONDÓ NAGYECSED ÖNKORMÁNYZATÁNAK KULTURÁLIS ÉS KÖZÉLETI LAPJA XVI. évfolyam 4. szám,,fel nagy örömre ma született, Aki után a Föld epedett." A keresztény emberek számára a karácsony üzenete Isten

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat,

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Hálaadás a mi erőnk! békével töltötte be szívemet és gondolatomat, www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2011. szeptember XVII. évfolyam 4. szám Hálaadás a mi erőnk! Ez az a nap, amelyet az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen! (Zsolt 118:

Részletesebben