GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ"

Átírás

1 GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK 2010 AKADÉMIAI KIADÓ Akadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) , (+36-1) Fax: (+36-1) Honlap: On-line tartalmak: Akadémiai Journals Collection:

2 GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK 2010

3 KÖSZÖNTÔ LEGÚJABB KÖNYVEINK Kedves Vásárló! Egy nyomtatott könyvkatalógus egy adott állapotot tükröz: már megjelent, elôkészületben lévô, friss vagy éppen örökzöld mûveket. A 2009-es évben még csak az elôfutárokról írhattunk, de most már elmondható, hogy az Akadémiai Kiadó gazdasági és üzleti portfóliója új korszakába lépett re beérett az elmúlt két évben tervezett és elôkészített hat tematikus sorozat, melyek kötetei egyszerre kézikönyvek az adott témában, illetve felsôoktatási alapmûvek is bachelor, master és PhD képzési szinten is. A sorozatok, melyek a marketing, a menedzsment, a modern regionális tudomány, a nemzetközi gazdaság, a pénzügy és számvitel valamint a turizmus témáit ölelik fel, gondos sorozatszerkesztôk és szakmai bizottságok szûrôinek köszönhetôk legyen az külföldön megjelent mû magyar adaptációja vagy akár hazai projekt egy szakma összefogásával. Az eredményt nemcsak a kereslet igazolja vissza, hanem azok a díjak és fórumok is, melyek folyamatosan publicitást kapnak. Nyitott a portfólió új területek felé is az elmúlt egy évben: megjelent például hazai környezetben az elsô gazdasági újságírás könyv, mely a válságra is reagálva egyben valamennyi számlatulajdonosnak is szól a legnevesebb hazai szakemberek tollából összefoglalva a gazdasági folyamatok alapvetô ismérveit. További nyitást jelentettek az olyan mûvek is, melyek az aktuális trendekre és kihívásokra reflektálak (pl. Obama. A kampányról üzletembereknek), illetve a hazai igényeknek megfelelôen magas színvonalon adnak egyszerre több szakmának és szakterületnek is praktikus ismereteket egy kötetben (pl. Utálom a prezentációkat). Az Akadémiai Kiadó gazdasági és üzleti portfóliójának célja a jövôben is a legnevesebb szerzôk és a legmagasabb színvonalon megírt mûvek delegálása a szakma, a felsôoktatás, a kutatás és a nyitott értelmiségi olvasóközönség számára. Ezt a célt pedig egyre több on-line elérhetô tartalom is támogatja (www.gazdasagiklub.hu) mert bár a könyv az könyv, az elsô kinyitáskor egyedi illattal, a repülôn vagy a hálószobában olvasva a magas színvonalú tartalom közvetlen hozzáférése bárhonnan vagy bármikor ma már elengedhetetlen. Ez a katalógus is egy lenyomat, melynek on-line változata naprakészen teszi majd elérhetôvé az új megjelenéseket. Üdvözlettel, A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS NAGYKÖNYVE Judy Allen ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4750 Ft Judy Allen a rendezvény- és életmódszervezés egyik legnevesebb szakértôje a világon. A rendezvényszervezés nagykönyve kezünkbe adja azokat az eszközöket, amikre szükség lehet egy rendezvény stílusos megvalósításához, valamint a meglepetések és váratlan kiadások elkerüléséhez. A magyar adaptáció létrehozásában Görög Ibolya mûködött közre szakértôként, s gondoskodott három különbözô hazai program bemutatásáról is. A SANDLER-SZABÁLYOK. A SIKERES ELADÁS 49 PONTJA ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN Davis Mattson ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 2950 Ft David H. Sandler munka közben tanulmányozta szinte minden iparág sztáreladóit és legkevésbé hatékony képviselôit, majd öszszehasonlította a két csoport viselkedését, gondolatait és érzelmeit. Mr. Sandler nem csupán az egyik legnagyszerûbb üzletkötô volt: ô ültette át a legzseniálisabban a pszichológia és a kommunikáció eredményeit a sales világába. VÁLSÁGBAN ÉS VÁLSÁG NÉLKÜL. A GAZDASÁGPOLITIKA RÉTEGEI Muraközy László (szerk.) ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 3750 Ft A mû a Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának harmadik kötete. E kötet szellemében a kerekasztal alapító tagjának, Antal Lászlónak az örökségét folytatja. Csaba László, Gyôrffy Dóra, Muraközy László és Török Ádám most is túllép a szûkebb gazdaságpolitikai értelmezésen, s hosszabb távú közelítésben, történelmi és nemzetközi összefüggéseibe helyezve elemzi Magyarország helyzetét. Dr. Fehér Katalin PhD vezetô szerkesztô 2 3 3

4 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK EGÉSZSÉGTURIZMUS: GYÓGYÁSZAT, WELLNESS, HOLISZTIKA TURIZMUS Melanie Smith Puczkó László ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 5450 Ft A kötet az egészségturizmus két fô típusának, a gyógy- és a wellnessturizmusnak a mibenlétét, összetettségét és sajátosságait foglalja össze számos nemzetközi példán és eseten keresztül. A könyv betekintést nyújt többek között a Karib-térség vagy Ázsia spa hoteljeinek mûködésébe, a klasszikus európai gyógyfürdôkultúra örökségébe, az új-zélandi New Age fesztivál holisztikus világába vagy a japán onszenek szabadidôs mobilitásába. KOMMUNIKÁCIÓMENEDZSMENT A VÁLLALATI ÉRTÉKTEREMTÉSBEN MENEDZSMENT Borgulya Istvánné ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4450 Ft A sikeres vállalatok mindegyike kiemelkedik abban, ahogyan tagjai a kommunikáció széles eszközrendszerét alkalmazzák. Ez az elgondolkodtató, sok gyakorlati példával kiegészített, átfogó mû biztos kézzel nyújt akár azonnal alkalmazható segítséget azok számára, akik a vállalati és egyéni eredményesség növelésére törekednek. dr. Kántor Sándor, stratégiai kommunikáció és vállalati kapcsolatok vezérigazgató-helyettes, ELME Ipari Csoport Zrt. TURIZMUS ÉS TURIZMUSMARKETING ESETTANULMÁNYOK MARKETING Dely-Gray Zsuzsa Árva László (szerk.) ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 3750 Ft Nemcsak az oktatási intézmények hallgatói számára jelent segítséget a tananyag feldolgozásához, hanem gyakorló idegenforgalmi szakemberek is haszonnal forgathatják, hiszen a szerzôk olyan fontos és aktuális témákat tárgyalnak az egyes fejezetekben, melyekkel a mindennapi munkájuk során találkozhatnak a szakmában dolgozók. Molnár Gabriella elnök, Magyar Utazásszervezôk és Utazásközvetítôk Szövetsége TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT MENEDZSMENT Vörös József ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4250 Ft A termelési stratégia és az ellátási lánc napi mûködésének optimalizálása alapvetôen befolyásolja a vállalat nyereségességét. Mindkettô olyan feladatot jelent, mely a régióban a legtöbb helyen gyerekcipôben jár. A könyv abban segíti a mai termelésirányításért felelôs generációt, hogy versenyelônnyel járó tudást szerezzen. Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója PÉNZÜGY PÉNZÜGYI PIACOK A GLOBÁLIS TÉRBEN ÉS SZÁMVITEL Gál Zoltán ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5450 Ft Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amirôl már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent azaz tôzsdérôl, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetôkrôl, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a gálzoli -féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Király Júlia alelnök, Magyar Nemzeti Bank MODERN REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNY Lengyel Imre ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft A globális verseny átlépi a nemzetállami határokat (különösen az integrált európai uniós gazdaságban); a gazdaság szerkezeti átalakulása a tudásalapú gazdaság új beavatkozási formákat és lehetôségeket kínál; a központi, illetve kormányzati beavatkozások mellett felértékelôdik a helyi kezdeményezésû regionális gazdaságépítés. A szerzô nemzetközi összehasonlításban is kitûnô átfogó szintézist ad napjaink regionális versenyképességének elméleti alapjairól és gyakorlati megoldásairól. 4 5

5 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK PÉNZÜGY A JÓLÉTI ÁLLAM GAZDASÁGTANA ÉS SZÁMVITEL Nicholas Barr ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 5900 Ft A hazai szakkönyvkínálatból mindeddig hiányzott egy olyan mû, mely elméleti igényességgel, tömören és átfogóan tárgyalja a mindennapjainkat meghatározó jóléti rendszerek mûködésének közgazdasági kérdéseit. A könyv mely négy angol és számos más idegen nyelvû kiadást megért a jóléti rendszerek mûködését, átalakítási lehetôségeit és gyakorlatát mutatja be, elsôsorban az Egyesült Királyság, illetve az USA példáján, illetve függelékben bemutatja a hazai viszonyokat is. MARKETINGTERVEZÉS MARKETING William A. Cohen ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 5450 Ft William Cohen könyve a marketingtervezés témakörének egyik kiemelkedô alkotása. A szerzô ragyogóan tiszta logikával és közérthetô stílusban mutatja be a marketingtervek elkészítésének folyamatát éppúgy, mint az egyes lépések tartalmi elemeit. A könyv mondanivalójának hasznosíthatóságát a mellékletben található esettanulmányok teszik teljessé. PR&PA MARKETING KÉT KÖTET EGYBEN Sandra Oliver Stuart Thomson Steve John ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft PUBLIC AFFAIRS LOBBIZÁS Örömmel fogadjuk az ilyen szakkönyvet, amely hozzájárul fogalmaink tisztázásához, és arra ösztönöz bennünket, hogy tudományos alapossággal nézzünk szembe a lobbizás hazai gyakorlatával. De nem téveszthetjük szem elôl azt sem, hogy az érdekérvényesítés kultúrafüggô. Vass László, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola rektora PUBLIC RELATIONS STRATÉGIA A könyv az angolszász felsôoktatás egyik alapmûve. A kötet az elsô a hazai szakirodalomban, amely stratégiai szintre emeli a public relations gyakorlatát, egyúttal nagy hangsúlyt fektetve az etikus PR-magatartásra is. A logikus felépítésû és számos példával illusztrált könyv nemcsak az egyetemi és fôiskolai hallgatóknak nyújt újfajta szemléletmódot, de a cégvezetôknek és a PR-szakembereknek is sok tanulsággal szolgál. Szondi György, az angliai Leeds Business School docense, nemzetközi PR-szakertô NEMZETKÖZI GAZDASÁG NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN Benczes István Csáki György Szentes Tamás ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4950 Ft A mû holisztikus szemléletû, s túl is megy a témában megjelent más, hagyományos tankönyvek szûkebbre szabott standard témakörein. A munka kitér egyebek mellett a globalizáció és transznacionalizálódás, a világgazdaság egyenlôtlen viszonyai, intézményi rendje és egyensúlytalanságai, a nemzeti fejlôdés és versnyképesség problematikájára. A gyakorlatban is alkalmazható tételeket és számítási módszereket tárgyal kritikai megközelítéssel. PROJEKTSZPONZORÁLÁS Randall L. Englund Alfonso Bucero ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 4450 Ft A szponzorok a projektek kulcsszereplôi. Feladatuk kevésbé ismert, kevésbé vannak reflektorfényben. Ez a könyv felkapcsolta a reflektort. Számomra azt a fontos felismerést is adta, hogy a sikerhez nem elég érteni a szponzori szerepet, hanem azt belsôleg is el kell fogadni, és nap mint nap valóban eszerint kell cselekedni. Beck György vezérigazgató, Vodafone Magyarország 6 7

6 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK AZ E-KÖZIGAZGATÁS ELMÉLETE ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4750 Ft Az információs társadalom felgyorsult világában a szolgáltató elektronikus közigazgatás kiépítése és fejlesztése mára már megkerülhetetlen kérdéssé vált. Sokoldalú megközelítéssel igyekszik bemutatni a nemzetközi, az uniós és a hazai helyzetet, annak eredményeivel és kihívásaival együtt. Rendszerezô igényével egy új, kialakulóban lévô tudományterület tudományos alapkövének tekinthetô. MEGATRENDEK Grzegorz W. Kolodko ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 6950 Ft Grzegorz W. Kolodko a nemzetközi gazdasági folyamatok egyik legélesebb hangú kritikusa. Megfigyeléseit hosszú évek gyakorlati tapasztalata és akadémikus múltja alapozza meg. Írásai komoly kiindulópontot jelentenek a globalizáció gazdaságtanával kapcsolatos szakmai vitákon és beszélgetéseken. Francis Fukuyama, A történelem vége és Az utolsó ember címû könyv szerzôje GAZDASÁG. HOGYAN OLVASSUNK? HOGYAN ÍRJUNK RÓLA? HOGYAN ÉRTELMEZZÜK? Terri Thompson Lambert Gábor (szerk.) ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3950 Ft A könyv mindazoknak szól, akik a gazdaságot megérteni szeretnék a folyószámla-tulajdonosoktól a gazdasági újságírókig. Bemutatja a gazdaság és a pénzügyek alapfogalmait, az ezredforduló elôtti és utáni évek legfontosabb eseményeit, összefüggéseit, illetve a gazdasági újságírás alapismereteit számos példával és esettanulmánnyal illusztrálva ôket. Azok pedig, akik a The Wall Street Journalban vagy a Financial Timesban olvasott fogalmakkal szeretnének tisztába kerülni, egy átlagos szótárnál jóval nagyobb segítséget nyújtó szakmai szószedethez is hozzáférnek. NEMZETKÖZI MARKETING MARKETING Tóth Tamás ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4200 Ft Tóth Tamás szakkönyve több évtizedes kiemelkedô szakmai publikációira, egyetemi oktató munkájára, tréningjei tapasztalataira építve magas fokon szintetizálja a 21. század elején leglényegesebb nemzetközi marketingismereteket. Egy ilyen szakkönyvhöz illôen a kötet sok és jó konkrét példát, esetet tartalmaz, nyelve kifejezetten élvezetes. NEMZETKÖZI AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS POLITIKÁI GAZDASÁG Kengyel Ákos ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 3950 Ft A kötet kizárólag az integráció mûködése során kialakított közös politikák, együttmûködési területek vizsgálatára irányul: minden olyan meghatározó területet érint, ahol valamilyen szintû, mértékû uniós (közösségi) szerepvállalás, politika kialakult. A könyv elsôsorban gazdasági megközelítésben, de pontos jogi, szabályozási hivatkozásokkal elemzi az egyes politikák mûködését. PÉNZÜGYI VÁLSÁGOK A FEJLÔDÔ ORSZÁGOKBAN Lámfalussy Sándor ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3850 Ft Jelen könyvében Lámfalussy Sándor a pénzügyi globalizáció és a nemzetközi pénzügyi rendszer sebezhetôsége közti összefüggést vizsgálja négy nagy, a fejlôdô piacokat érintô válság, valamint a dotcom-buborék elemzése révén. A szerzô nem szorítkozik a vizsgált válságok puszta történeti rekonstrukciójára: jelentôs mértékben támaszkodik nemzetközi pénzintézeteknél, például a Nemzetközi Fizetések Bankjánál szerzett személyes tapasztalataira. A nemzetközileg elismert szakember a válságmegelôzés és -kezelés számos, máig aktuális kérdésérôl fejti ki véleményét a mûben. 8 9

7 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK CRISIS IN ECONOMICS? STUDIES IN EUROPEAN POLITICAL ECONOMY Csaba László ISBN o. B5 kartonált ár: 5750 Ft This volume addresses three different areas in an intergrated appraoch. First, it addresses the currently ongoing reassessment of economic theories confronted with recent financial crisis. Second, it addresses experiences of emerging European countries with their EU membership at a time, when the Union is to redefine itself. Finally it addresses conditions of shared growth and feeds this back to broad economic theory. The book thus forms a unity, still individual chapters are also fit for classroom use in economics, international relations and political science courses. MARKETINGKUTATÁS Naresh K. Malhotra Simon Judit ISBN o. A4 kemény papírkötés ár: 9850 Ft A vállalatok vezetésében kulcsfontosságú a kutatás intelligens és átgondolt alkalmazása, hogy lépést tudjanak tartani az üzleti élet változásaival. Jelentôs eredmény, hogy Malhotra munkája lehetôvé teszi az olvasók számára ezen képességek megszerzését. A magyar kiadásban Simon Juditnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet vezetôjének köszönhetôen a kötet magyar esettanulmányokkal és a hazai piackutató szolgáltatások bemutatásával is jelentôsen bôvült. A JELEN A JÖVÔ MÚLTJA JÁRATLAN UTAK JÁRT ÚTTALANSÁGOK MARKETING Muraközy László (szerk.) ISBN o. A5 kemény papírkötés 3500 Ft A könyv az Akadémiai Kiadó gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az elsô, Fecseg a felszín és hallgat a mély címmel a jelenhez vezetô utat elemezte Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában. A mostani pedig, a jövôbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Gyôrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzôgárdához most Király Júlia csatlakozott. A SZOLGÁLTATÁSMARKETING ALAPKÖNYVE Veres Zoltán ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5450 Ft Az élesedô versenynek köszönhetôen a szolgáltatótevékenység fókuszában az ügyintézés minôsége, biztonsága és gyorsasága, a meglévô és a potenciális ügyfélkapcsolatok elmélyítése áll. A szolgáltatásmarketing elôtt álló legnagyobb kihívás, hogy képes-e javítani az ügyfelek vásárlásélményét, és hogy hogyan tud alkalmazkodni az új technológiák által átformált játékszabályokhoz. A kihívásokra a válaszok ebben a könyvben keresendôk. KÍNÁLATMENEDZSMENT Rekettye Gábor Hetesi Erzsébet ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4950 Ft A vállalatok elsôsorban kínálatukkal versenyeznek egymással. A neves szerzôk által megírt Kínálatmenedzsment címû könyv gyakorlati szempontból is fókuszál a kínált termékek minôségére, a kapcsolódó szolgáltatásokra, az árakra és a termékek, illetve a kínálattevôk imázsára. A könyv áttekinti a kínálat menedzselésének minden részletét, így a könyvet nemcsak a marketing és az értékesítés területén dolgozók, hanem a vállalati menedzserek széles köre, illetve a termékfejlesztésben dolgozó fejlesztômérnökök és formatervezôk is haszonnal forgathatják. TEREK, HELYEK, RÉGIÓK A REGIONÁLIS TUDOMÁNY ALAPJAI MARKETING MODERN REGIONÁLIS TUDOMÁNY MARKETING Nemes Nagy József ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5250 Ft Mindennapjainkat egyszerre éljük konkrét, fizikai térben és más, ehhez szorosan kapcsolódó (emberi, társadalmi, gazdasági stb.) viszonyok között. A regionális tudomány és azon belül a térbeliség aspektusának kutatása és megértése egyre nagyobb jelentôséggel bír. Ez a könyv remek változatossággal, példák sokaságával mutatja be a társadalmi térbeliség regionális tudományi szemléletének, fogalmainak, módszereinek rendszerét

8 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK MODERN TÉRSZERKEZET ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNY Varga Attila ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4820 Ft Az elmúlt húsz esztendô közgazdasági gondolkodását két forradalom, az új növekedéselmélet és az új gazdaságföldrajz befolyásolta. E két elméleti irányzat továbbra is elkülönülten létezik, korlátozva ezzel a jelenségek együttes térbeli és idôbeli megértését. Varga Attila könyve komoly elôrelépést jelent afelé, hogy megértsük e nagyon várt szintézis lehetôségeit és korlátait. A REGIONÁLIS TUDOMÁNY KÉT ÉVTIZEDE MAGYARORSZÁGON Lengyel Imre Rechnitzer János (szerk.) ISBN o B5 kemény papírkötés ár: 5450 Ft A magyar regionális tudomány tükrét tartja kezében az olvasó. A regionális kutatók jelen kötetben közölt színvonalas tanulmányai is jelzik, hogy a kilencvenes években aktívan bekapcsolódtak a térfolyamatok elemzésébe, jelentôs szakmai támogatást adtak a területfejlesztési törvény kidolgozásához, a területi tervezés megújításához, az Európai Unió regionális politikájának hazai alkalmazásához. A magyar regionális tudomány nagykorú lett, tevékeny társa a hazai területi politikának, hozzájárulva annak megalapozásához. VERSENYBEN A VILÁGGAL VÁLLALATAINK VERSENYKÉPESSÉGE AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN MODERN REGIONÁLIS TUDOMÁNY Chikán Attila Czakó Erzsébet ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5780 Ft A versenyképesség szerteágazó és sokszínû fogalma a kötet szerkesztôit és szerzôit immár másfél évtizede foglalkoztatja. Vállalatokkal foglalkozó közgazdászokként szemléletük fókuszában a vállalatok és különösen a vállalatvezetôk mozgásterét és lehetôségeit meghatározó tényezôk állnak. A Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központjának azon kutatási eredményeirôl nyújt képet ez a kötet, amelyek a 2004 és 2006 között folytatott kutatómunkán alapulnak. A VÁLTOZÓ KÍNA Inotai András Juhász Ottó ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3950 Ft A három évtizede tartó modernizáció Kína felemelkedésének nagy s valószínûleg utolsó történelmi esélye, nincs értelmes alternatívája, és ilyen értelemben a modernizáció-reform-nyitásstabilitás stratégiája kényszerpálya jelleggel is bír. A kötet ezen kiindulóponttal az MTA Világgazdasági Kutatóközpontjában készült el, és olyan kérdésköröket tárgyal, mint Kína belsô helyzete, nemzetközi kapcsolatai, növekvô szerepe a világgazdasági folyamatokban, társadalmi-gazdasági fejlôdésének távlatai 2030-ig, illetve a kínai magyar kétoldalú kapcsolatok. ECONOMIC FREEDOM AND DEVELOPMENT IN AUSTRIAN ECONOMICS PERSPECTIVE Czeglédi Pál Kapás Judit ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4295 Ft One of the most pressing questions in economics is why some countries develop while others do not. The past twenty years have seen a resurgent research effort devoted to this question, one branch dealing with the issue of institutions, such as property rights, the rule of law, democratic checks and balances, and even trust or religious beliefs. Although several institutions are identified as causes of development, it remains unclear how they lead to a sustained economic dynamics. The authors contribute to this issue by putting the concept of economic freedom at the center of their analysis. They develop a concept of economic freedom that can be identified as a distinct factor of economic growth, and provide insights on how the institutions of economic freedom create wealth

9 LEGÚJABB KÖNYVEINK MEGJELENÉS ALATT ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK MARKETING AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Simon Judit MARKETING MARKETINGMENEDZSMENT Philip Kotler Kevin Lane Keller ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 7450 Ft KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZÜGYEK Benczes István Kutasi Gábor MENEDZSERDILEMMÁK John Storey Graeme Salamon PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL MENEDZSMENT Alig él a világban olyan, legalább középfokú végzettségû, vállalkozásban, oktatásban vagy kutatásban dolgozó, a marketinget valamilyen formában ismerô szakember, akinek a Philip Kotler név hallatán ne a Marketingmenedzsment szerzôje jutna eszébe. A 12. kiadás még azzal a meglepetéssel is szolgál, hogy Philip Kotler engedve az új kihívásoknak a szakma fiatalabb, de már most elismert márkamenedzsment-professzorát hívta meg közös munkára. KÍNA ÉS A VÁLSÁG Inotai András Monori Gábor (szerk.) MENEDZSMENT TANÁCSADÁSI KÉZIKÖNYV HARMADIK, BÔVÍTETT, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Poór József (szerk.) A VILÁGGAZDASÁG FÖLDRAJZI DIMENZIÓI Mészáros Rezsô (szerk.) MENEDZSMENT MODERN REGIONÁLIS TUDOMÁNY KÖZGAZDASÁGTAN 16. AMERIKAI JUBILEUMI KIADÁS MAGYAR VÁLTOZAT Paul A. Samuelson William D. Nordhaus ISBN o. A4 keménytáblás ár: 8750 Ft Paul A. Samuelson Közgazdaságtan címû mûve nemzedékek sok nyelven, sok millió példányban olvasható közgazdaságtani bibliája 1948-ban jelent meg elôször az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a legújabb, hazai kiadvány a tizenhatodik, jubileumi amerikai kiadás alapján készült. A szerzôk minden témát aktualizáltak. A szakirodalom egyetlen hasonló mûve sem nyújt ilyen átfogó képet a közgazdaságtanról. A TÁRSAS LÉNY A 2008-AS 10. AMERIKAI KIADÁS MAGYAR ADAPTÁCIÓJA Elliot Aronson ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5980 Ft A társas lény elsô magyar kiadása harminc évvel ezelôtt, 1978-ban jelent meg. Aronson többször átdolgozott és kibôvített, számos kiadást megért könyve messze a legsikeresebb és legnépszerûbb szociálpszichológiai könyvvé vált Magyarországon is. A mostani kiadás, amely a legújabb, 2008-as, tizedik amerikai kiadás alapján készült, törzsanyagában megôrzi az elôzô kiadások szemléletét és szerkezetét, de az elmúlt évek szociálpszichológiájának számos kutatási eredményét is feldolgozza, elsôsorban a társas megismerés, a társas kapcsolatok és a csoportközi viszonyok területén

10 ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK ILLEM, ETIKETT, PROTOKOLL 12. BÔVÍTETT, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Sille István ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5775 Ft Hogyan illik viselkedni? Kit mutassak be elôször kinek? Hogyan szólítsam meg? Melyik ruhámat vegyem fel a fogadásra, és melyiket a bálra? Gyakran találkozhatunk effajta rendkívül egyszerûnek tûnô kérdésekkel, ám gyakran szembesülhetünk azzal a ténynyel, hogy a válasz nem is annyira nyilvánvaló. Az illem, etikett, protokoll alkalmazásának általános mûveltségünk részévé kell válnia. Ismerete és gyakorlati tudása nélkülözhetetlen társadalmi és társasági életünkben. Hivatalos kapcsolatainkban éppen annyira karrierünk kulcsa, mint szakmai felkészültségünk. UTÁLOM A PREZENTÁCIÓKAT James Caplin ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3750 Ft James Caplin okleveles üzleti tanácsadó és kommunikációs szakértô. Két évtizede vezet mûhelyfoglalkozásokat, továbbképzéseket vállalatok és más szervezetek képviselôi számára, melyeken a prezentációkészítés mesterségét tanítja. Megközelítésében túl sokan vannak, akik a prezentációra készülve beszédet írnak így pedig elveszítik a közönség érdeklôdését. Módszere rugalmas, dinamikus és az egyszerû, direkt, hatékony kommunikációra összpontosít. Elveti a régi, megcsontosodott szabályokat, és egészen újakat állít fel. Négy lépésbôl álló technikát dolgozott ki, ami gyökeresen megváltoztatta a prezentációtervezésrôl és a prezentálásról való gondolkodást. MIKROÖKONÓMIA KÖZÉPFOKON Hal R. Varian ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 6250 Ft Hal R. Varian tankönyve egyedülálló módon az elemzést, a problémák vizsgálatát és megoldását helyezi középpontba. Egyszerû matematikai módszerekkel vezeti be az olvasót a mikroökonómiai elemzés módszertanába. A szerzô célja az, hogy az olvasók és diákok elemzô és problémamegoldó képességét analitikus eszközök és módszerek bemutatásával fejlessze. A könyv elsôsorban diákoknak készült, de a gyakorlati, illetve elméleti munkát végzô közgazdászok és a téma iránt érdeklôdôk figyelmébe egyaránt ajánlható. OBAMA. A KAMPÁNYRÓL ÜZLETEMBEREKNEK ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 2950 Ft Két hibát lehet elkövetni. Az egyik, ha elhisszük, hogy a gazdaság és a politika hasonló logika mentén mûködik, és ha mondjuk a gazdaságot már jól ismerjük, mindent tudunk a politikáról is. A másik, ha nem vesszük figyelembe azokat az innovációkat, amelyek a politikában vagy a gazdaságban születnek, és hasznosak lehetnek a másik alrendszerben is. Ez a könyv segíthet abban, hogy a második hibát egyetlen gazdasági döntéshozó se követhesse el. (Török Gábor politológus, BCE-Vision) BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA Veres Zoltán Hoffmann Márta Kozák Ákos ISBN o. FR4 kemény papírkötés ár: 5250 Ft A vállalati marketingdöntéseket alátámasztó és megkönnyítôkutatásokról kevés magyar nyelvû fordítás áll rendelkezésre. Könyvünk célcsoportja a megbízó, a vállalati menedzser, aki a cég termékmenedzserei, kreatív szakemberei, marketingvezetôi és a piackutató ügynökség között koordinál. Jó alapokat szerezhetnek a könyvbôl azok a hallgatók is, akik a diploma megszerzését követôen valamelyik piackutató cégnél folytatják pályájukat. KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÜZLETI VILÁGBAN Borgulya Ágnes Somogyvári Márta ISBN o. A5 kartonált ár: 4250 Ft Kommunikáció?! Na, köszönöm. Divattéma. Blöff. Ki ne tudna kommunikálni? Minek ezzel felnôttként foglalkozni? Ugye ismerôsek ezek a gondolatok? A vállalatok, az üzlet világában nem könnyû eredményesen, sikeresen és különösen nem hatékonyan és etikusan kommunikálni. A nehézségek okainak megértésében, a zavarok kiküszöbölésében ad segítséget ez a könyv mindazoknak, akik fejleszteni kívánják vezetôi és kommunikációs képességüket

11 ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK TÁRGYALÁS KÖZBEN Neményiné Gyimesi Ilona ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 3450 Ft Ez a könyv a mindenkiben meglévô laikus kommunikátort, pszichológust, nyelvészt segít aktivizálni a közvetlen emberi kommunikáció konkrét helyzeteinek, fôképp a tárgyalási szituációnak a ô megítéléséhez nyújtott rövid, áttekintô ismeretanyaggal. Középpontban a kommunikáció hatékonysága áll mint a meggyôzés alapfeltétele és természetesen a meggyôzés receptje. SZERVEZETEK SIKERE ÉS VÁLSÁGA Dinya László ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4950 Ft Nem az a sikeres szervezet, amelyik nem tudja, mi a válság, hanem az, amelyik a menetrendszerûen bekövetkezô válságokkal rendre megbirkózik. A menedzsment korszerû felfogása szerint a siker és a válsághelyzet között lényegében nincs különbség mindkettô a megszokottól eltérô szervezeti viselkedést igényel. A könyv a döntések kockázatával kap-csolatos, tipikus menedzseri illúziók és a problémák megol-dásával összefüggô dilemmák áttekintése után a tartós siker kérdéseit tárgyalja, majd a válságok kezelésével foglakozik. PROJEKTMENEDZSMENT ÚTMUTATÓ PMBOK GUIDE ISBN o. FR4 kemény papírkötés ár: 6980 Ft Elôször jelent meg magyar nyelven a PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), amely a projektvezetôk bibliájának is tekinthetô. A könyv ANSI standard, melyet a PMI (Project Management Institute) négyévente frissít, továbbá alapmû a PMP (Project Management Professional) nemzetközi minôsítés megszerzéséhez is. A bemutatott tudásterületek a következô témákra koncentrálnak: integráció, terjedelem, ütemezés, költség, minôség, emberi erôforrás, kommunikáció, kockázat és beszerzés. Ebben a munkában a magyar projektvezetôk közössége a nyelvi lektorálással fontos szerepet vállalt. DÖNTÉSORIENTÁLT MARKETING DECISION-ORIENTED MARKETING Józsa László Piskóti István Rekettye Gábor Veres Zoltán ISBN o. FR4 kemény papírkötés angol magyar ár: 5950 Ft A mû sajátossága, hogy vezérfonala a döntésorientáltság, az egyes fejezetek a marketingproblémák felismerésének, a reális célok kitûzésének és az elérésükhöz szükséges lépéskombinációk kialakításának gyakorlatára épülnek. Különösen fontos az angol nyelvû változat, hiszen így a hazánkban folyó angol nyelvû képzések is megfelelô szakirodalomhoz jutnak. PROTOKOLL ÉS ETIKETT A GYAKORLATBAN Kepes Ágnes Sille István ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 2950 Ft Magyarországon hivatalosan 1989-ben jegyeztek be elôször hostessügynökséget. Azóta mondhatjuk, hogy a hostesstevékenység szervezett körülmények között zajlik. A rendezvényszervezôk ebbôl a könyvbôl megfelelôen tájékozódhatnak különféle rendezvények gyakorlati protokolljáról. Ha jó nevû, referenciákkal rendelkezô hostess ügynökségektôl kérnek fel munkatársakat, saját munkájukat könnyítik meg mind a betanítás, a munkavégzés, a szakmai gyakorlati tudás, mind pedig a munkabiztonság terén. MIKROÖKONÓMIA Kopányi Mihály ISBN o. B5 keménytáblás ár: 5890 Ft Jelen kézikönyv évek óta fontos és sikeres szerepet tölt be a hazai közgazdászképzésben. A könyv öt nagy logikai egységben ismerteti a standard mikroökonómia elméletét, a hatékony piacgazdaság mûködését. Elôször a fôbb piaci szereplôk sajátosságait elemzi, majd a piaci szerkezeteket és a piacszabályozást. Ennek kapcsán bemutatja a modern piacokra jellemzô ún. piaci elégtelenségek okait, gazdasági sajátosságait: a monopóliumokat, a monopol piacokat, a külsô gazdasági hatások, illetve a közjavak elméletét. Az ötödik egységben az általános egyensúly és a jóléti közgazdaság elméletének átfogó magyarázatát tartalmazza. A kötet híven követi a nemzetközi standardokat, miközben a magyar gazdaság eseményeibôl választott közérthetô gyakorlati példákkal világítja meg a száraz elméletet

12 ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK STRATÉGIAI EMBERI ERÔFORRÁS MENEDZSMENT Takács Sándor ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4950 Ft A mû egyszerre szól a gazdasági jellegû egyetemek és fôiskolák oktatóihoz és hallgatóihoz, valamint a vállalatok közép- és felsôszintû HR-vezetôihez. Mint tankönyv bemutatja és a hazai sajátosságokhoz illeszkedve felhasználja a szakterület releváns nemzetközi és hazai elméleteit, kutatási eredményeit. A gyakorló vezetôk számára mindenekelôtt feltárja a szakterület stratégiai szempontú kapcsolódását a külsô környezethez, valamint a vállalati tevékenység más területeihez. VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS EMBER AZ ÉLMÉNY ÉS A FELADAT KÖZÖTT Törôcsik Mária ISBN o. B5 kartonált ár: 4450 Ft A vásárlók döntéseinek sokszínûségét egyre izgalmasabb követni, ugyanakkor egyre nehezebb ezekben a rendszert felismerni. Oly sok elemében változott életünk, változtak vásárlási körülményeink, ezáltal szokásaink, hogy az örökzöldnek vélt szakirodalmi témakör, a vásárlói magatartás számos új vetület vizsgálatát kínálja. Ajánlható tehát a könyv a friss érdeklôdôknek és azoknak, akik frissíteni akarják eddigi tudásukat. ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRGYALÁSTECHNIKA Hoffmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 4250 Ft Volt egy idôszak, amikor egyetlen, a tengeren Ázsia felé hajózó római sem halasztotta el, hogy megálljon Rodoszon, és meghallgassa az ékesszólás mestereit. Kikötöttek, hogy megmártózzanak a fodrozódó szóhabokban, s magukkal vigyenek valami megfoghatatlant. A jó kommunikáció képessége olyasmi, amivel mindenki szívesen felszerelné saját hajóját. A könyv szemléletes példákon és gyakorlatokon keresztül mutatja be az üzleti kommunikáció különféle területeit, a nem verbális, a szóbeli, az írásbeli kommunikációt, valamint a meggyôzés alapelveit. KISVÁLLALATI MARKETING Rekettye Gábor ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4250 Ft A mikro-, kis- és közepes méretû vállalkozások fejlôdésének egyik alapvetô feltétele az, hogy a napjainkban egyre fontosabbá váló marketing területén is megállják a helyüket a globális versenyben. Ehhez a tulajdonos- menedzsereknek korszerû, a gyakorlatban is használható marketingismeretekre van szükségük. A könyv ezt a tudásanyagot közérthetôen, rendkívül sok gyakorlati példát bemutatva tárja elénk, cáfolva azt a ma még közkeletû vélekedést, hogy a kisebb méretû cégek egyedüli hatékony marketingeszköze a szájreklám. VÁLTOZÁSMENEDZSMENT Farkas Ferenc ISBN X o. B5 kartonált kötés ár: 4450 Ft Farkas Ferenc tankönyve segít eligazodni a különbözô változásmenedzsment elméletek, modellek között. A Változásmenedzsmentet izgalmas, jól használható szakkönyvvé teszik az esettanulmányok és a szövegközi esetleírások, amelyek igazolják a bemutatott koncepciók, modellek gyakorlati hasznosíthatóságát. A mû külön érdeme, hogy vállalatvezetôket is megszólaltat, és ezzel szervesen kötôdik a mai hazai változásmenedzselési gyakorlathoz is. SZOCIALIZMUS, KAPITALIZMUS, DEMOKRÁCIA ÉS RENDSZERVÁLTÁS Kornai János ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4750 Ft A szerzô azokat a tanulmányait gyûjtötte össze, amelyekben a nagy rendszerek, a politikai-kormányzati formák és a rendszerváltás elméletéhez próbált hozzájárulni. Mi a szocializmus? Mi a kapitalizmus? Mi a demokrácia? Hogyan viszonyul a retorika vagy az ideológia a valósághoz? Mi az, ami egy ország adott mûködési jellegzetességei közül rendszerspecifikus, és mi az, amivel bármelyik rendszerben találkozhatunk? A szerzô szeretné, ha a kötetet nemcsak közgazdászok vennék kézbe, hanem a politikatudomány, a szociológia, a jelenkorral és a közelmúlttal foglalkozó történészek is, és felkeltené az értelmiség szélesebb körének érdeklôdését is

13 TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK PÉNZÜGY(RENDSZER)TAN BÔVÍTETT, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Vígvári András ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5250 Ft KOHÉZIÓ ÉS FINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA ÉS KÖLTSÉGVETÉSE Kengyel Ákos ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft FEJEZETEK A MODERN KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYBÓL SZTOCHASZTIKUS ÉS DINAMIKUS NEMEGYENSÚLYI ELMÉLETEK, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÖZELÍTÉSEK Móczár József ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 6300 Ft OROSZORSZÁG ÉS A KIBÔVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa ISBN B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft JOGPOLITIKA A JOG HUMANIZÁLÁSA Samu Mihály ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4450 Ft ASSESSING INTERGENERATIONAL EQUITY AN INTERDISCIPLINARY STUDY OF AGING AND PENSION REFORM IN HUNGARY Gál Iván Róbert Iwasaki Ichiro Szemán Zsuzsa ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4750 Ft A FELTÖREKVÔ ORSZÁGOK TÔKEPIACAI A PÉNZÜGYI GLOBALIZÁCIÓBAN Pálosi-Németh Balázs ISBN o. A5 kartonált ár: 3750 Ft KISVÁLLALKOZÁSOK IPAROSODOTT TÉRSÉGEKBEN Leveleki Magdolna ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3780 Ft SZERVEZETI FORMÁK ÉS VEZETÉS Dobák Miklós ISBN o. B5 kartonált ár: 4620 Ft VILÁGGAZDASÁGTAN Blahó András és munkaközössége ISBN o. B5 kemény papír ár: 4250 Ft FECSEG A FELSZÍN ÉS HALLGAT A MÉLY Muraközy László (szerk.) ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3250 Ft A VILÁGGAZDASÁG A XXI. SZÁZAD FORGATAGÁBAN Simai Mihály ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5450 Ft KÖZGAZDASÁGTAN PIACI INTÉZMÉNYEK ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS: A MODERN OSZTRÁK ISKOLA NÉZÔPONTJA Czeglédi Pál ISBN o. A5 kartonált ár: 4250 Ft GAZDASÁGI BÜNTETÔJOG KÖZGAZDÁSZOKNAK Gál István László ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft PÉNZÜGYPOLITIKAI STRATÉGIÁK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Lentner Csaba ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4550 Ft A KOMPLEX VILÁGRENDSZER EVOLÚCIÓJA Lévai Imre ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3360 Ft UNIÓS KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZUTAK A 2000-ES ÉVEKBEN Rácz Margit ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3890 Ft INFORMÁCIÓGAZDASÁG Szabó Katalin Hámori Balázs ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft FEJLÔDÉS VERSENYKÉPESSÉG GLOBALIZÁCIÓ I. Szentes Tamás és munkaközössége ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft FEJLÔDÉS VERSENYKÉPESSÉG GLOBALIZÁCIÓ II. Szentes Tamás és munkaközössége ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft 22 23

14 TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK A FÖLEMELKEDÔ EURÓPA Csaba László ISBN o. B5 keménytáblás ár: 5550 Ft FENNTARTHATÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS Erdôs Tibor ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3950 Ft NÖVEKEDÉSI POTENCIÁL ÉS GAZDASÁGPOLITIKA Erdôs Tibor ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft MAKROÖKONÓMIA Robert E. Hall John B. Taylor ISBN o. B5 keménytáblás ár: 5890 Ft PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK A VÁLLALAT ÉLETCIKLUSAIBAN Katits Etelka ISBN o. B5 kartonált ár: 5250 Ft AZ EURÓPAI UNIÓ A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Kiss Éva ISBN o. B5 keménytáblás ár: 6850 Ft PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON Lentner Csaba ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft RENDSZERVÁLTÁS ÉS PÉNZÜGYPOLITIKA Lentner Csaba ISBN o. B5 keménytáblás ár: 2950 Ft PÉNZÜGYEK ÉS BANKÜZLETEK THE ESSENCE OF MONEY AND BANKING Székely Csaba ISBN o. B5 kartonált angol magyar ár: 5750 Ft BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE Korom Erik Ormos Mihály Veress Attila ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4950 Ft MARKETING GLOBÁLIS MARKETING Eszes István Szabóné Streit Edit Szántó Szilvia Veres Zoltán ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4950 Ft AZ ÜZLETI TANÁCSADÁS MARKETINGJE Nádor Éva ISBN o. FRA4 kemény papírkötés ár: 4250 Ft MARKETINGLOGISZTIKA Komáromi Nándor Illés B. Csaba Lehota József Sánta Sándor Szegedi Zoltán ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4200 Ft ELADÁSMENEDZSMENT A SZEMÉLYES ÉRTÉKESÍTÉS FOLYAMATA ÉS IRÁNYÍTÁSA Bauer András Mitev Ariel Zoltán ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4450 Ft SPORT, MARKETING, SZPONZORÁLÁS Hoffmann Istvánné ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3750 Ft INNOVÁCIÓMARKETING Vágási Mária Piskóti István Buzás Norbert ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 3450 Ft NONBUSINESS MARKETING ÉS MENEDZSMENT Dinya László Farkas Ferenc Hetesi Erzsébet Veres Zoltán ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4450 Ft ONLINE MARKETING Eszes István Bányai Edit ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 3650 Ft BUSINESS MARKETING MARKETING SZAKKÖNYVTÁR David Ford ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4950 Ft EURÓPAI MARKETING David Jobber ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4450 Ft 24 25

15 TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK MARKETING STRATEGY Józsa László ISBN o. e-book angol ár: 4250 Ft SALES & MARKETING SZAKSZÓTÁR Laczkó L. Balázs Zsom László ISBN o mm keménytáblás ár: 6950 Ft ÉLELMISZERGAZDASÁGI MARKETING Lehota József ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4250 Ft A REKLÁM ALAPKÖNYVE Jacques Lendrevie Bernard Brochand ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 6450 Ft KAPCSOLATI MARKETING Ebi Marandi Ed Little ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4450 Ft RÉGIÓ- ÉS TELEPÜLÉSMARKETING Piskóti István Dankó László Helmuth Schupler ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 5450 Ft VERSENYSTRATÉGIA Michael E. Porter ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 5250 Ft AZ ÁR A MARKETINGBEN Rekettye Gábor ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 3950 Ft SZÁJ(T)PROPAGANDA John Riedl Joseph Konstan Majó Zoltán Révész Balázs ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4950 Ft DIREKT & ADATBÁZIS-MARKETING Alan Tapp ISBN X o. FR4 keménytáblás ár: 4250 Ft FOGYASZTÓI MAGATARTÁS TRENDEK Törôcsik Mária ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4450 Ft MENEDZSMENT INNOVÁCIÓMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN Buzás Norbert ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4450 Ft BEVEZETÉS AZ ÜZLETI INFORMATIKÁBA Kacsukné Bruckner Lívia Kiss Tamás ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3950 Ft ÉRTÉKALAPÚ STRATÉGIÁK Becker Pál Turner Anna Varsányi Judit Virág Miklós ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4450 Ft MENEDZSMENTMEDITÁCIÓK Hoványi Gábor ISBN o. B5 kartonált ár: 4980 Ft A MENEDZSMENT TANÁCSADÁS FEJLÔDÉSI TENDENCIÁI Poór József ISBN o. B5 keménytáblás ár: 6570 Ft CSAK A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓ Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3250 Ft SZERVEZETEK ÚJ GAZDAGSÁGA: A MENEDZSELT TUDÁS Karl Erik Sveiby ISBN o. B5 kartonált ár: 4890 Ft 26 27

16 TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK GAZDASÁGI SZAKSZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK PHD SZAKSZÓTÁRAK DEMOCRACY AND DEFICITS Gyôrffy Dóra ISBN o. A5 kartonált ár: 7950 Ft A VÁLLALKOZÓI POTENCIÁL TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEINEK MAGYARÁZATA Kopasz Mariann ISBN o. A5 kartonált ár: 4250 Ft ANGOL MAGYAR MÛSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS SZÓTÁR I II. KÖTET Magay Tamás Kiss László Décsi Gyula Tardos Katalin Végh Béla Vértes László ISBN o mm kemény papírkötés címszó szótári adat ár: Ft B C SZEMÉLYZETI MARKETING Uglyai György ISBN o. A5 kartonált ár: 3250 Ft ANGOL NYELVÛ GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK THE NEW POLITICAL ECONOMY OF EMERGING EUROPE Csaba László ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4450 Ft NEW MODES OF GOVERNANCE AND THE EU STRUCTURAL AND COHESION POLICY IN THE NEW MEMBER STATES Dezséri Kálmán ISBN o. e-book ár: 4725 Ft REBUILDING MARKET ECONOMY IN THE BALTIC AND CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES Kiglics István ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5880 Ft MANAGEMENT CONSULTANCY IN AN EASTERN EUROPEAN CONTEXT Mike Roberson Andrew Gross Poór József ISBN X o. B5 kartonált ár: 3250 Ft ANGOL MAGYAR PÉNZÜGYI SZÓTÁR CD-VEL ÉS NET-TEL Nagy Péter Varga Jenô ISBN o mm kemény papírkötés címszó szótári adat ár: Ft MAGYAR ANGOL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉRTELMEZÔ SZÓTÁR CD-VEL ÉS NET-TEL ISBN o. 142x198 mm kemény papírkötés címszó szótári adat ár: 8990 Ft NYELVKÖNYVEK GAZDASÁGI ÍRÁSBELI FELADATOK Barta Éva Loch Ágnes ISBN o mm kartonált kötés ár: 2800 Ft GAZDASÁGI SZÓBELI FELADATOK AUDIO CD-VEL Loch Ágnes Barta Éva ISBN o mm kartonált kötés ár: 2950Ft B2 B C1 C B2 C1 B C SHAREHOLDER VALUE A RÉSZVÉNYTÔKE ÉRTÉKE Ph. Write A. Black J. E. Bachman ISBN o. B5 kartonált ár: 5890 Ft 28 29

17 GAZDASÁGI SZAKSZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK GAZDASÁGI SZAKSZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK GAZDASÁGI HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS AUDIO CD-VEL Barta Éva ISBN o mm kartonált kötés ár: 3450 Ft B2 C1 ZIEL: WIRTSCHAFTSDEUTSCHPRÜFUNG FELKÉSZÜLÉSI SEGÉDLET KÖZÉP- ÉS FELSÔFOKÚ NÉMET ÜZLETI NYELVVIZSGÁRA Borgulya Istvánné Somogyvári Márta Sümeginé Dobrai Katalin ISBN o mm kartonált kötés ár: 5450 Ft B2 C1 FELKÉSZÍTÔ AZ ANGOL GAZDASÁGI NYELVVIZSGÁKRA AUDIO CD-VEL Görgényi István Várkonyi Andrea ISBN o mm kartonált kötés ár: 5850 Ft B2 WIRTSCHAFTSKENNTNISSE AUF DEUTSCH FELKÉSZÍTÔ A NÉMET GAZDASÁGI NYELVVIZSGÁRA AUDIO CD-VEL Sümeginé Dobrai Katalin Borgulya Istvánné Jacob Renate Mátyás Judit ISBN o mm kartonált kötés ár: 5450 Ft B2 C1 ENGLISH FOR BUSINESS AND EVERYDAY USE 2 AUDIO CD-VEL KÖZÉPFOKÚ TÁRSALGÁSI ÉS ÜZLETI NYELVKÖNYV Radványi Tamás Székács Györgyné ISBN o mm kartonált kötés ár: 6490 Ft B1 B2 GAZDASÁGI HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Bajkó István Zsigmond Szôkéné Pintér Márta ISBN o mm kartonált kötés ár: 3450 Ft B2 C1 ENGLISH FOR BUSINESS AND FINANCE 2 AUDIO CD-VEL HALADÓ ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI NYELVKÖNYV Radványi Tamás Görgényi István ISBN o mm kartonált kötés ár: 5990 Ft C1 GAZDASÁGI ÍRÁSBELI FELADATOK Molnár Judit Olaszy Kamilla ISBN o mm kartonált kötés ár: 2800 Ft B2 C1 GAZDASÁGI SZÓBELI FELADATOK Molnár Judit Pintér Márta Polakovits Sarolta ISBN o mm kartonált kötés ár: 1800 Ft B2 C

18 FOLYÓIRATOK CÍMMUTATÓ ACTA OECONOMICA PERIODICAL OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES Fôszerkesztô: Török Ádám Print ISSN , On-line ISSN Nyelve: angol 2010: Vol. 60. Éves elôfizetôi díj: Ft (papír és on-line) kötetenként Évi négy füzet egy kötetben A folyóirat a közép-európai és magyarországi gazdaságfejlôdés, az átalakulás folyamatának elméleti és általános kérdései, a gazdaságpolitika, az ökonometria és a matematikai gazdaságtan területérôl közöl tanulmányokat. Helyet kapnak benne a világgazdaságtan, az európai integráció, a munkagazdaságtan, az ipargazdaságtan és iparfejlôdés, a pénzügyek és az üzleti gazdaságtan témakörei is. SOCIETY AND ECONOMY JOURNAL OF THE CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST Szerkesztôbizottság elnöke: Csáki Csaba Print ISSN , On-line ISSN X Nyelve: angol 2010: Vol. 32. Éves elôfizetôi díj: Ft (papír és on-line) kötetenként Évi két füzet egy kötetben A folyóirat a társadalomtudományok széles körét öleli fel. Tudományos cikkeket közöl az elméleti és alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságpolitika, az államigazgatás, a szociológiai és politikatudományok, továbbá az üzleti tudományok körébôl. A Budapesti Corvinus Egyetem által szervezett tudományos konferenciák anyagát, kutatási eredményeit tematikus füzetekben teszi közzé. TÁRSADALOMKUTATÁS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA Fôszerkesztô: Kulcsár Kálmán Print ISSN , On-line ISSN Nyelve: magyar 2010: 28. kötet Éves elôfizetôi díj: 6400 Ft (papír és on-line) kötetenként Évi négy füzet egy kötetben A folyóirat az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának széles kutatási területéhez kapcsolódó tanulmányok, vitaanyagok, kutatói beszámolók, könyvkritikák, tudományos eseményekrôl készült beszámolók publikálásával foglalkozik. Olyan aktuális témák is helyet kapnak benne, mint pl. az európai integráció vagy a szociológiai megközelítésû környezetvédelem. A folyóirat fôleg a felsôoktatási és más tudományos intézményekben dolgozó magyar szerzôk munkáit közli, szívesen fogadja elsôként publikáló és fiatal kutatók munkáit, nyitott a tudományos vitákra. A feltörekvô országok tôkepiacai a pénzügyi globalizációban...22 A fölemelkedô Európa...24 A jelen a jövô múltja...10 A jóléti állam gazdaságtana... 6 A komplex világrendszer evolúciója...23 A menedzsment tanácsadás fejlôdési tendenciái...27 A regionális tudomány két évtizede Magyarországon...12 A reklám alapkönyve...26 A rendezvényszervezés nagykönyve... 3 A részvénytôke értéke...28 A Sandler-szabályok. A sikeres eladás 49 pontja elméletben és gyakorlatban... 3 A szolgáltatásmarketing alapkönyve A társas lény...15 A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata...28 A világgazdaság földrajzi dimenziói...14 A változó Kína...13 A világgazdaság a XXI. század forgatagában...23 Acta oeconomica...32 Angol magyar mûszaki és tudományos szótár I II. kötet...29 Angol magyar pénzügyi szótár CD-vel és NET-tel Assessing Intergenerational Equity...22 Az ár a marketingben...26 Az e-közigazgatás elmélete...8 Az Európai Unió a XXI. század elején...24 Az Európai Unió közös politikái...8 Az üzleti tanácsadás marketingje...25 Bevezetés a piackutatásba...16 Bevezetés a számvitel rendszerébe...24 Bevezetés az üzleti informatikába...27 Business marketing...25 Crisis in Economics?...10 Csak a változás állandó...27 Democracy and Deficits...28 Direkt&adatbázis-marketing...27 Döntésorientált marketing Decision-oriented Marketing...19 Economic Freedom and Development...13 Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika...4 Eladásmenedzsment...25 Élelmiszergazdasági marketing...26 English for Business and Everyday Use 2 audio CD-vel...30 English for Business and Finance 2 audio CD-vel Értékalapú stratégiák...27 Európai marketing...25 Fecseg a felszín és hallgat a mély...23 Fejezetek a modern közgazdaságtudományból...22 Fejlôdés versenyképesség globalizáció I Fejlôdés versenyképesség globalizáció II

19 CÍMMUTATÓ CÍMMUTATÓ Felkészítô az angol gazdasági nyelvvizsgákra Audio CD-vel Fenntartható gazdasági növekedés...24 Fogyasztói magatartás trendek...27 Gazdaság. Hogyan olvassunk? Hogyan írjunk róla? Hogyan értelmezzük?...9 Gazdasági büntetôjog közgazdászoknak...23 Gazdasági hallás utáni szövegértés (angol)...30 Gazdasági írásbeli feladatok (angol)...29 Gazdasági szóbeli feladatok (angol)...29 Gazdasági hallás utáni szövegértés (német)...31 Gazdasági írásbeli feladatok (német)...31 Gazdasági szóbeli feladatok (német)...31 Globális marketing...25 Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben?...18 Illem, etikett, protokoll...16 Információgazdaság...23 Innovációmarketing...25 Innovációmenedzsment a gyakorlatban...27 Jogpolitika...22 Kapcsolati marketing...26 Kisvállalati marketing...21 Kisvállalkozások iparosodott térségekben...22 Kína és a válság...14 Kínálatmenedzsment...11 Kohézió és finanszírozás...22 Kommunikáció az üzleti világban...17 Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben... 5 Költségvetési pénzügyek...14 Közgazdaságtan...15 Magyar angol környezetvédelmi értelmezô szótár CD-vel és NET-tel...29 Makroökonómia...24 Management Consultancy in an Eastern European Context...28 Marketing az egészségügyben...14 Marketing Strategy...26 Marketingkutatás...10 Marketinglogisztika...25 Marketingmenedzsment...15 Marketingtervezés...6 Megatrendek...8 Menedzserdilemmák...14 Menedzsmentmeditációk...27 Menedzsment tanácsadási kézikönyv...14 Mikroökonómia...19 Mikroökonómia középfokon...16 Nemzetközi gazdaságtan...6 Nemzetközi marketing... 9 New Modes of Governance and the EU Structural and Cohesion Policy in the New Member States...28 Nonbusiness marketing és menedzsment...25 Növekedési potenciál és gazdaságpolitika...24 Obama. A kampányról üzletembereknek...17 Online marketing...25 Oroszország és a kibôvült Európai Unió gazdasági kapcsolatai...22 Pénzpiacok szabályozása Magyarországon...24 Pénzügy(rendszer)tan...22 Pénzügyek és banküzletek The Essence of Money and Banking...24 Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban...24 Pénzügyi piacok a globális térben...4 Pénzügyi válságok a fejlôdô országokban...9 Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején...23 Piaci intézmények és gazdasági növekedés...23 PR&PA...7 Projektmenedzsment útmutató PMBOK Guide...18 Projektszponzorálás...7 Protokoll és etikett a gyakorlatban...19 Rebuilding in the Market Economy in the Baltic and Central European Countries...28 Régió- és településmarketing...26 Regionális gazdaságfejlesztés...5 Rendszerváltás és pénzügypolitika...24 Sales & marketing szakszótár Society and Economy Sport, marketing, szponzorálás...25 Stratégiai emberi erôforrás menedzsment...20 Száj(t)propaganda...26 Személyzeti marketing...28 Szervezetek sikere és válsága...18 Szervezetek új gazdagsága: A menedzselt tudás...27 Szervezeti formák és vezetés...22 Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás Társadalomkutatás Terek, helyek, régiók Termelés- és szolgáltatásmenedzsment... 5 Térszerkezet és gazdasági növekedés The New Political Economy of Emerging Europe...28 Turizmusmarketing esettanulmányok...4 Uniós kihívások és válaszutak a 2000-es években Utálom a prezentációkat...17 Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika...20 Válságban és válság nélkül...3 Változásmenedzsment...21 Vásárlói magatartás...20 Versenyben a világgal...12 Versenystratégia Világgazdaságtan...22 Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch...31 Ziel: Wirtschaftsdeutschprüfung

20 MEGRENDELÔ Akadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolati csoport 1519 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) Fax: (+36-1) Honlap: Számlázási cím MEGRENDELÔ Megrendelô (cég) neve:... Számlázási cím:... Kapcsolattartó neve:... Telefon: Fizetési mód:. Utánvétel: Átutalás: Szállítási mód:. GLS: Posta: Szállítási cím Kérjük, az alábbi adatokat csak akkor adja meg, ha a szállítási cím különbözik a számlázási címtôl. Átvevô (cég) neve:... Szállítási cím:... Telefon: Megrendelt kiadványok Kiadvány címe Példány A SIKERES ÜZLETEMBEREK ALAPKÖNYVTÁRA Dátum:... Megrendelô cégszerû aláírása:... Telefon: (06-1)

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS

GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2012. MÁRCIUS Lezárva: 2012.04.21. - Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Gyarapodási jegyzékünk 2008 novemberétől kiegészül az új dokumentumoknak a katalógusban

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból

Szolnoki Főiskola Könyvtár és Távoktatási Központ. Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Könyvtár és Távoktatási Központ Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012 XI. évf. 3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból 2012. július - szeptember

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám

Könyvajánló. Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból. Szolnok 2010. 2-3. szám Könyvajánló Válogatás a könyvtár legfrissebb dokumentumaiból Szolnok 2010. 2-3. szám A kiadványt összeállította: Kaszab István Gábor Válogatta: Kincses Julianna Annotációkat készítette: Nagyné Farkas Rózsa

Részletesebben

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely

FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT. Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely FELSŐOKTATÁS- MENEDZSMENT Szerkesztette: Drótos György Kováts Gergely Aula, 2009 A könyv az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatásával jelent meg. Szerkesztette: DRÓTOS GYÖRGY és KOVÁTS GERGELY

Részletesebben

TÉR GAZDASÁG EMBER Győr, 2013

TÉR GAZDASÁG EMBER Győr, 2013 TÉR GAZDASÁG EMBER TÉR GAZDASÁG EMBER Győr, 2013 A Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának tudományos folyóirata Megjelenik minden év márciusában, júniusában, szeptemberében és

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati

Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Gazdálkodástudományi Tanszék Gyõr, 2008. szeptember 22. Konferenciakiadvány a vállalati felelõsségvállalásról szóló konferencia elõadásaiból 1

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA

A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA A JÓTÉKONYSÁG VÁLLALATI STRATÉGIÁJA Vállalati adományok Vállalati adományozás Nonprofit szektor Vállalati jótékonyság Vállalatok társadalmi felelôssége Vállalati támogatás Nonprofit szervezetek Civil szervezetek

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2013. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2013. év Lezárva: 2014.02.10. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a havi vagy kéthavi jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 Tartalomjegyzék 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 10. KÖTET A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE 2013 KONFERENCIA 2013. november 21-22. Edutus Fõiskola, Tatabánya, Stúdium tér 1. Edutus Fõiskola, Budapest Villányi út 11-13. Felelős kiadó: Dr. Jandala Csilla mb rektor

Részletesebben

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év

GYARAPODÁSI JEGYZÉK. 2014. év GYARAPODÁSI JEGYZÉK 2014. év Lezárva: 2015.01.19. Szerkesztő, tartalomfelelős: Szabó G. Tibor Tisztelt Olvasóink! Az éves gyarapodási jegyzék a féléves jegyzékek összevonásával készül. Gyarapodási jegyzékünk

Részletesebben

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken

100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken 1 100% pénzvisszafizetési garancia a szakirányú továbbképzéseken http://bkf.hu/tovabb Tartalomjegyzék Impresszum Felelős kiadó: Dr. Kiss Pál István CSc., vezérigazgató, Budapesti Kommunikációs és Üzleti

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400

TÁJÉKOZTATÓ FÜZET. www.edutus.hu. felvi@edutus.hu. zöld szám: 80 / 911 688. 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 TÁJÉKOZTATÓ FÜZET 2800 Tatabánya Stúdium tér 1. (34) 520 400 1037 Budapest III. ker. Bécsi út 324. (1) 450 24 20 zöld szám: 80 / 911 688 1055 Budapest V. ker. Falk Miksa utca 1. (1) 789 85 78 Tartalomjegyzék

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM KAUTZ GYULA GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS TÉZISFÜZET (A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai) Készítette: Konczosné

Részletesebben

MARKETING HÁLÓZATON INNEN ÉS TÚL

MARKETING HÁLÓZATON INNEN ÉS TÚL Menedzsment KOMMUNIKÁCIÓ innováció Fogyasztók Stratégia kutatás MARKETING HÁLÓZATON INNEN ÉS TÚL AZ Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért XXI. Országos Konferenciája 2015. augusztus 26-28. Budapesti

Részletesebben

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS

A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN TÚL: A SZOCIÁLIS VÁLLALKOZÁS PH.D. ÉRTEKEZÉS Petheő Attila István BUDAPEST, 2009 Petheő Attila István A VÁLLALATI TÁRSADALMI FELELŐSSÉGEN

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Raffai Mária. 0 GIKOF Journal 1. évf. 1. szám. Tisztelt Olvasónk!

Tartalomjegyzék. Raffai Mária. 0 GIKOF Journal 1. évf. 1. szám. Tisztelt Olvasónk! Tartalomjegyzék Tisztelt Olvasónk! Ön egy új szakmai periodika első példányát tartja kezében, amely az informatika egy meghatározó szakterületével, a gazdaságinformatikai kutatásokkal, a technológiai eredményekkel

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

INTERNET-VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK STRATÉGIAI ÉS MOTIVÁCIÓS ELEMZÉSE - A MAGYAR PORTÁLSZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK ESETE

INTERNET-VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK STRATÉGIAI ÉS MOTIVÁCIÓS ELEMZÉSE - A MAGYAR PORTÁLSZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK ESETE BUDAPESTI KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI EGYETEM INTERNET-VÁLLALKOZÁSOK INDÍTÁSÁNAK STRATÉGIAI ÉS MOTIVÁCIÓS ELEMZÉSE - A MAGYAR PORTÁLSZOLGÁLTATÓ VÁLLALATOK ESETE PH.D. ÉRTEKEZÉS Csendes István

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN

A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN A FELSŐOKTATÁS TUDOMÁNYOS, MÓD- SZERTANI ÉS MUNKAERŐPIACI KIHÍVÁ- SAI A XXI. SZÁZADBAN ISBN 978-615-5391-32-3 CD melléklete Tartalom Dobó Marianna: A tehetségfejlesztés lehetőségei a formális kereteken

Részletesebben

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja

MAGYAR GYÁRIPAR. Törékeny bázis, biztató jelek. A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja MAGYAR GYÁRIPAR A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének lapja Törékeny bázis, biztató jelek Dr. Niklai Ákos a szállodaipar kilátásairól (12-15. oldal) MGYOSZ-elemzés a fenntartható növekedésrõl

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján.

Közhasznúsági jelentés. A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. Közhasznúsági jelentés A Zsigmond Király Főiskola 2011. évi tevékenységéről a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. -a alapján. I. A Felsőoktatási Regisztrációs Központ FRKP/563-4/2006.

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban

tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban tanulmánykötet Stratégiai gondolkodás a felsőoktatásban Készült a Társadalmi Megújulás Operatív Program 4.1.3 A felsőoktatási szolgáltatások rendszer szintű fejlesztése kiemelt projekt intézkedési keretében

Részletesebben

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június

Tudás és Érték A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA. 2O14. június A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI STRATÉGIÁJA 2O14. június Tartalom ELŐSZÓ 7 KÜLDETÉS 10 A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSRÓL 11 A MAGYAR NEMZETI BANK TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSI HAGYOMÁNYAI

Részletesebben

TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549

TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549 Tartalom AKADÉMIAI SZÉKFOGLALÓ TÖRÖK ÁDÁM: Tudomány vagy versenyképesség? Tudomány és versenyképesség! 549 KÖZPÉNZÜGYEK MONETÁRIS ÉS FISKÁLIS RENDSZER BÁGER GUSZTÁV PULAY GYULA: A 2009. évi költségvetési

Részletesebben