GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK AKADÉMIAI KIADÓ"

Átírás

1 GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK 2010 AKADÉMIAI KIADÓ Akadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolat H 1519 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) , (+36-1) Fax: (+36-1) Honlap: On-line tartalmak: Akadémiai Journals Collection:

2 GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK 2010

3 KÖSZÖNTÔ LEGÚJABB KÖNYVEINK Kedves Vásárló! Egy nyomtatott könyvkatalógus egy adott állapotot tükröz: már megjelent, elôkészületben lévô, friss vagy éppen örökzöld mûveket. A 2009-es évben még csak az elôfutárokról írhattunk, de most már elmondható, hogy az Akadémiai Kiadó gazdasági és üzleti portfóliója új korszakába lépett re beérett az elmúlt két évben tervezett és elôkészített hat tematikus sorozat, melyek kötetei egyszerre kézikönyvek az adott témában, illetve felsôoktatási alapmûvek is bachelor, master és PhD képzési szinten is. A sorozatok, melyek a marketing, a menedzsment, a modern regionális tudomány, a nemzetközi gazdaság, a pénzügy és számvitel valamint a turizmus témáit ölelik fel, gondos sorozatszerkesztôk és szakmai bizottságok szûrôinek köszönhetôk legyen az külföldön megjelent mû magyar adaptációja vagy akár hazai projekt egy szakma összefogásával. Az eredményt nemcsak a kereslet igazolja vissza, hanem azok a díjak és fórumok is, melyek folyamatosan publicitást kapnak. Nyitott a portfólió új területek felé is az elmúlt egy évben: megjelent például hazai környezetben az elsô gazdasági újságírás könyv, mely a válságra is reagálva egyben valamennyi számlatulajdonosnak is szól a legnevesebb hazai szakemberek tollából összefoglalva a gazdasági folyamatok alapvetô ismérveit. További nyitást jelentettek az olyan mûvek is, melyek az aktuális trendekre és kihívásokra reflektálak (pl. Obama. A kampányról üzletembereknek), illetve a hazai igényeknek megfelelôen magas színvonalon adnak egyszerre több szakmának és szakterületnek is praktikus ismereteket egy kötetben (pl. Utálom a prezentációkat). Az Akadémiai Kiadó gazdasági és üzleti portfóliójának célja a jövôben is a legnevesebb szerzôk és a legmagasabb színvonalon megírt mûvek delegálása a szakma, a felsôoktatás, a kutatás és a nyitott értelmiségi olvasóközönség számára. Ezt a célt pedig egyre több on-line elérhetô tartalom is támogatja (www.gazdasagiklub.hu) mert bár a könyv az könyv, az elsô kinyitáskor egyedi illattal, a repülôn vagy a hálószobában olvasva a magas színvonalú tartalom közvetlen hozzáférése bárhonnan vagy bármikor ma már elengedhetetlen. Ez a katalógus is egy lenyomat, melynek on-line változata naprakészen teszi majd elérhetôvé az új megjelenéseket. Üdvözlettel, A RENDEZVÉNYSZERVEZÉS NAGYKÖNYVE Judy Allen ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4750 Ft Judy Allen a rendezvény- és életmódszervezés egyik legnevesebb szakértôje a világon. A rendezvényszervezés nagykönyve kezünkbe adja azokat az eszközöket, amikre szükség lehet egy rendezvény stílusos megvalósításához, valamint a meglepetések és váratlan kiadások elkerüléséhez. A magyar adaptáció létrehozásában Görög Ibolya mûködött közre szakértôként, s gondoskodott három különbözô hazai program bemutatásáról is. A SANDLER-SZABÁLYOK. A SIKERES ELADÁS 49 PONTJA ELMÉLETBEN ÉS GYAKORLATBAN Davis Mattson ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 2950 Ft David H. Sandler munka közben tanulmányozta szinte minden iparág sztáreladóit és legkevésbé hatékony képviselôit, majd öszszehasonlította a két csoport viselkedését, gondolatait és érzelmeit. Mr. Sandler nem csupán az egyik legnagyszerûbb üzletkötô volt: ô ültette át a legzseniálisabban a pszichológia és a kommunikáció eredményeit a sales világába. VÁLSÁGBAN ÉS VÁLSÁG NÉLKÜL. A GAZDASÁGPOLITIKA RÉTEGEI Muraközy László (szerk.) ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 3750 Ft A mû a Gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának harmadik kötete. E kötet szellemében a kerekasztal alapító tagjának, Antal Lászlónak az örökségét folytatja. Csaba László, Gyôrffy Dóra, Muraközy László és Török Ádám most is túllép a szûkebb gazdaságpolitikai értelmezésen, s hosszabb távú közelítésben, történelmi és nemzetközi összefüggéseibe helyezve elemzi Magyarország helyzetét. Dr. Fehér Katalin PhD vezetô szerkesztô 2 3 3

4 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK EGÉSZSÉGTURIZMUS: GYÓGYÁSZAT, WELLNESS, HOLISZTIKA TURIZMUS Melanie Smith Puczkó László ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 5450 Ft A kötet az egészségturizmus két fô típusának, a gyógy- és a wellnessturizmusnak a mibenlétét, összetettségét és sajátosságait foglalja össze számos nemzetközi példán és eseten keresztül. A könyv betekintést nyújt többek között a Karib-térség vagy Ázsia spa hoteljeinek mûködésébe, a klasszikus európai gyógyfürdôkultúra örökségébe, az új-zélandi New Age fesztivál holisztikus világába vagy a japán onszenek szabadidôs mobilitásába. KOMMUNIKÁCIÓMENEDZSMENT A VÁLLALATI ÉRTÉKTEREMTÉSBEN MENEDZSMENT Borgulya Istvánné ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4450 Ft A sikeres vállalatok mindegyike kiemelkedik abban, ahogyan tagjai a kommunikáció széles eszközrendszerét alkalmazzák. Ez az elgondolkodtató, sok gyakorlati példával kiegészített, átfogó mû biztos kézzel nyújt akár azonnal alkalmazható segítséget azok számára, akik a vállalati és egyéni eredményesség növelésére törekednek. dr. Kántor Sándor, stratégiai kommunikáció és vállalati kapcsolatok vezérigazgató-helyettes, ELME Ipari Csoport Zrt. TURIZMUS ÉS TURIZMUSMARKETING ESETTANULMÁNYOK MARKETING Dely-Gray Zsuzsa Árva László (szerk.) ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 3750 Ft Nemcsak az oktatási intézmények hallgatói számára jelent segítséget a tananyag feldolgozásához, hanem gyakorló idegenforgalmi szakemberek is haszonnal forgathatják, hiszen a szerzôk olyan fontos és aktuális témákat tárgyalnak az egyes fejezetekben, melyekkel a mindennapi munkájuk során találkozhatnak a szakmában dolgozók. Molnár Gabriella elnök, Magyar Utazásszervezôk és Utazásközvetítôk Szövetsége TERMELÉS- ÉS SZOLGÁLTATÁSMENEDZSMENT MENEDZSMENT Vörös József ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4250 Ft A termelési stratégia és az ellátási lánc napi mûködésének optimalizálása alapvetôen befolyásolja a vállalat nyereségességét. Mindkettô olyan feladatot jelent, mely a régióban a legtöbb helyen gyerekcipôben jár. A könyv abban segíti a mai termelésirányításért felelôs generációt, hogy versenyelônnyel járó tudást szerezzen. Dr. Csányi Sándor, az OTP Bank elnök-vezérigazgatója PÉNZÜGY PÉNZÜGYI PIACOK A GLOBÁLIS TÉRBEN ÉS SZÁMVITEL Gál Zoltán ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5450 Ft Furcsa könyvet tart kezében az olvasó: csupa olyan dologról szól, amirôl már több tucat szakkönyv, cikk, internetes tanulmány megjelent azaz tôzsdérôl, bankokról, pénzügyi válságokról, intézményi befektetôkrôl, és mégis döbbenten vesszük észre, hogy a gálzoli -féle olvasatban egy másik világot fedezhetünk fel. Király Júlia alelnök, Magyar Nemzeti Bank MODERN REGIONÁLIS GAZDASÁGFEJLESZTÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNY Lengyel Imre ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft A globális verseny átlépi a nemzetállami határokat (különösen az integrált európai uniós gazdaságban); a gazdaság szerkezeti átalakulása a tudásalapú gazdaság új beavatkozási formákat és lehetôségeket kínál; a központi, illetve kormányzati beavatkozások mellett felértékelôdik a helyi kezdeményezésû regionális gazdaságépítés. A szerzô nemzetközi összehasonlításban is kitûnô átfogó szintézist ad napjaink regionális versenyképességének elméleti alapjairól és gyakorlati megoldásairól. 4 5

5 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK PÉNZÜGY A JÓLÉTI ÁLLAM GAZDASÁGTANA ÉS SZÁMVITEL Nicholas Barr ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 5900 Ft A hazai szakkönyvkínálatból mindeddig hiányzott egy olyan mû, mely elméleti igényességgel, tömören és átfogóan tárgyalja a mindennapjainkat meghatározó jóléti rendszerek mûködésének közgazdasági kérdéseit. A könyv mely négy angol és számos más idegen nyelvû kiadást megért a jóléti rendszerek mûködését, átalakítási lehetôségeit és gyakorlatát mutatja be, elsôsorban az Egyesült Királyság, illetve az USA példáján, illetve függelékben bemutatja a hazai viszonyokat is. MARKETINGTERVEZÉS MARKETING William A. Cohen ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 5450 Ft William Cohen könyve a marketingtervezés témakörének egyik kiemelkedô alkotása. A szerzô ragyogóan tiszta logikával és közérthetô stílusban mutatja be a marketingtervek elkészítésének folyamatát éppúgy, mint az egyes lépések tartalmi elemeit. A könyv mondanivalójának hasznosíthatóságát a mellékletben található esettanulmányok teszik teljessé. PR&PA MARKETING KÉT KÖTET EGYBEN Sandra Oliver Stuart Thomson Steve John ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft PUBLIC AFFAIRS LOBBIZÁS Örömmel fogadjuk az ilyen szakkönyvet, amely hozzájárul fogalmaink tisztázásához, és arra ösztönöz bennünket, hogy tudományos alapossággal nézzünk szembe a lobbizás hazai gyakorlatával. De nem téveszthetjük szem elôl azt sem, hogy az érdekérvényesítés kultúrafüggô. Vass László, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Fôiskola rektora PUBLIC RELATIONS STRATÉGIA A könyv az angolszász felsôoktatás egyik alapmûve. A kötet az elsô a hazai szakirodalomban, amely stratégiai szintre emeli a public relations gyakorlatát, egyúttal nagy hangsúlyt fektetve az etikus PR-magatartásra is. A logikus felépítésû és számos példával illusztrált könyv nemcsak az egyetemi és fôiskolai hallgatóknak nyújt újfajta szemléletmódot, de a cégvezetôknek és a PR-szakembereknek is sok tanulsággal szolgál. Szondi György, az angliai Leeds Business School docense, nemzetközi PR-szakertô NEMZETKÖZI GAZDASÁG NEMZETKÖZI GAZDASÁGTAN Benczes István Csáki György Szentes Tamás ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4950 Ft A mû holisztikus szemléletû, s túl is megy a témában megjelent más, hagyományos tankönyvek szûkebbre szabott standard témakörein. A munka kitér egyebek mellett a globalizáció és transznacionalizálódás, a világgazdaság egyenlôtlen viszonyai, intézményi rendje és egyensúlytalanságai, a nemzeti fejlôdés és versnyképesség problematikájára. A gyakorlatban is alkalmazható tételeket és számítási módszereket tárgyal kritikai megközelítéssel. PROJEKTSZPONZORÁLÁS Randall L. Englund Alfonso Bucero ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 4450 Ft A szponzorok a projektek kulcsszereplôi. Feladatuk kevésbé ismert, kevésbé vannak reflektorfényben. Ez a könyv felkapcsolta a reflektort. Számomra azt a fontos felismerést is adta, hogy a sikerhez nem elég érteni a szponzori szerepet, hanem azt belsôleg is el kell fogadni, és nap mint nap valóban eszerint kell cselekedni. Beck György vezérigazgató, Vodafone Magyarország 6 7

6 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK AZ E-KÖZIGAZGATÁS ELMÉLETE ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4750 Ft Az információs társadalom felgyorsult világában a szolgáltató elektronikus közigazgatás kiépítése és fejlesztése mára már megkerülhetetlen kérdéssé vált. Sokoldalú megközelítéssel igyekszik bemutatni a nemzetközi, az uniós és a hazai helyzetet, annak eredményeivel és kihívásaival együtt. Rendszerezô igényével egy új, kialakulóban lévô tudományterület tudományos alapkövének tekinthetô. MEGATRENDEK Grzegorz W. Kolodko ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 6950 Ft Grzegorz W. Kolodko a nemzetközi gazdasági folyamatok egyik legélesebb hangú kritikusa. Megfigyeléseit hosszú évek gyakorlati tapasztalata és akadémikus múltja alapozza meg. Írásai komoly kiindulópontot jelentenek a globalizáció gazdaságtanával kapcsolatos szakmai vitákon és beszélgetéseken. Francis Fukuyama, A történelem vége és Az utolsó ember címû könyv szerzôje GAZDASÁG. HOGYAN OLVASSUNK? HOGYAN ÍRJUNK RÓLA? HOGYAN ÉRTELMEZZÜK? Terri Thompson Lambert Gábor (szerk.) ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3950 Ft A könyv mindazoknak szól, akik a gazdaságot megérteni szeretnék a folyószámla-tulajdonosoktól a gazdasági újságírókig. Bemutatja a gazdaság és a pénzügyek alapfogalmait, az ezredforduló elôtti és utáni évek legfontosabb eseményeit, összefüggéseit, illetve a gazdasági újságírás alapismereteit számos példával és esettanulmánnyal illusztrálva ôket. Azok pedig, akik a The Wall Street Journalban vagy a Financial Timesban olvasott fogalmakkal szeretnének tisztába kerülni, egy átlagos szótárnál jóval nagyobb segítséget nyújtó szakmai szószedethez is hozzáférnek. NEMZETKÖZI MARKETING MARKETING Tóth Tamás ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4200 Ft Tóth Tamás szakkönyve több évtizedes kiemelkedô szakmai publikációira, egyetemi oktató munkájára, tréningjei tapasztalataira építve magas fokon szintetizálja a 21. század elején leglényegesebb nemzetközi marketingismereteket. Egy ilyen szakkönyvhöz illôen a kötet sok és jó konkrét példát, esetet tartalmaz, nyelve kifejezetten élvezetes. NEMZETKÖZI AZ EURÓPAI UNIÓ KÖZÖS POLITIKÁI GAZDASÁG Kengyel Ákos ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 3950 Ft A kötet kizárólag az integráció mûködése során kialakított közös politikák, együttmûködési területek vizsgálatára irányul: minden olyan meghatározó területet érint, ahol valamilyen szintû, mértékû uniós (közösségi) szerepvállalás, politika kialakult. A könyv elsôsorban gazdasági megközelítésben, de pontos jogi, szabályozási hivatkozásokkal elemzi az egyes politikák mûködését. PÉNZÜGYI VÁLSÁGOK A FEJLÔDÔ ORSZÁGOKBAN Lámfalussy Sándor ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3850 Ft Jelen könyvében Lámfalussy Sándor a pénzügyi globalizáció és a nemzetközi pénzügyi rendszer sebezhetôsége közti összefüggést vizsgálja négy nagy, a fejlôdô piacokat érintô válság, valamint a dotcom-buborék elemzése révén. A szerzô nem szorítkozik a vizsgált válságok puszta történeti rekonstrukciójára: jelentôs mértékben támaszkodik nemzetközi pénzintézeteknél, például a Nemzetközi Fizetések Bankjánál szerzett személyes tapasztalataira. A nemzetközileg elismert szakember a válságmegelôzés és -kezelés számos, máig aktuális kérdésérôl fejti ki véleményét a mûben. 8 9

7 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK CRISIS IN ECONOMICS? STUDIES IN EUROPEAN POLITICAL ECONOMY Csaba László ISBN o. B5 kartonált ár: 5750 Ft This volume addresses three different areas in an intergrated appraoch. First, it addresses the currently ongoing reassessment of economic theories confronted with recent financial crisis. Second, it addresses experiences of emerging European countries with their EU membership at a time, when the Union is to redefine itself. Finally it addresses conditions of shared growth and feeds this back to broad economic theory. The book thus forms a unity, still individual chapters are also fit for classroom use in economics, international relations and political science courses. MARKETINGKUTATÁS Naresh K. Malhotra Simon Judit ISBN o. A4 kemény papírkötés ár: 9850 Ft A vállalatok vezetésében kulcsfontosságú a kutatás intelligens és átgondolt alkalmazása, hogy lépést tudjanak tartani az üzleti élet változásaival. Jelentôs eredmény, hogy Malhotra munkája lehetôvé teszi az olvasók számára ezen képességek megszerzését. A magyar kiadásban Simon Juditnak, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Média Intézet vezetôjének köszönhetôen a kötet magyar esettanulmányokkal és a hazai piackutató szolgáltatások bemutatásával is jelentôsen bôvült. A JELEN A JÖVÔ MÚLTJA JÁRATLAN UTAK JÁRT ÚTTALANSÁGOK MARKETING Muraközy László (szerk.) ISBN o. A5 kemény papírkötés 3500 Ft A könyv az Akadémiai Kiadó gazdaságpolitikai kerekasztal sorozatának második kötete. Az elsô, Fecseg a felszín és hallgat a mély címmel a jelenhez vezetô utat elemezte Magyarország és Kelet-Közép-Európa vonatkozásában. A mostani pedig, a jövôbe is tekintve, folytatja a közös gondolkodást. Antal László, Bokros Lajos, Csaba László, Gyôrffy Dóra, Muraközy László, Török Ádám szerzôgárdához most Király Júlia csatlakozott. A SZOLGÁLTATÁSMARKETING ALAPKÖNYVE Veres Zoltán ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5450 Ft Az élesedô versenynek köszönhetôen a szolgáltatótevékenység fókuszában az ügyintézés minôsége, biztonsága és gyorsasága, a meglévô és a potenciális ügyfélkapcsolatok elmélyítése áll. A szolgáltatásmarketing elôtt álló legnagyobb kihívás, hogy képes-e javítani az ügyfelek vásárlásélményét, és hogy hogyan tud alkalmazkodni az új technológiák által átformált játékszabályokhoz. A kihívásokra a válaszok ebben a könyvben keresendôk. KÍNÁLATMENEDZSMENT Rekettye Gábor Hetesi Erzsébet ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4950 Ft A vállalatok elsôsorban kínálatukkal versenyeznek egymással. A neves szerzôk által megírt Kínálatmenedzsment címû könyv gyakorlati szempontból is fókuszál a kínált termékek minôségére, a kapcsolódó szolgáltatásokra, az árakra és a termékek, illetve a kínálattevôk imázsára. A könyv áttekinti a kínálat menedzselésének minden részletét, így a könyvet nemcsak a marketing és az értékesítés területén dolgozók, hanem a vállalati menedzserek széles köre, illetve a termékfejlesztésben dolgozó fejlesztômérnökök és formatervezôk is haszonnal forgathatják. TEREK, HELYEK, RÉGIÓK A REGIONÁLIS TUDOMÁNY ALAPJAI MARKETING MODERN REGIONÁLIS TUDOMÁNY MARKETING Nemes Nagy József ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5250 Ft Mindennapjainkat egyszerre éljük konkrét, fizikai térben és más, ehhez szorosan kapcsolódó (emberi, társadalmi, gazdasági stb.) viszonyok között. A regionális tudomány és azon belül a térbeliség aspektusának kutatása és megértése egyre nagyobb jelentôséggel bír. Ez a könyv remek változatossággal, példák sokaságával mutatja be a társadalmi térbeliség regionális tudományi szemléletének, fogalmainak, módszereinek rendszerét

8 LEGÚJABB KÖNYVEINK LEGÚJABB KÖNYVEINK MODERN TÉRSZERKEZET ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS REGIONÁLIS TUDOMÁNY Varga Attila ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4820 Ft Az elmúlt húsz esztendô közgazdasági gondolkodását két forradalom, az új növekedéselmélet és az új gazdaságföldrajz befolyásolta. E két elméleti irányzat továbbra is elkülönülten létezik, korlátozva ezzel a jelenségek együttes térbeli és idôbeli megértését. Varga Attila könyve komoly elôrelépést jelent afelé, hogy megértsük e nagyon várt szintézis lehetôségeit és korlátait. A REGIONÁLIS TUDOMÁNY KÉT ÉVTIZEDE MAGYARORSZÁGON Lengyel Imre Rechnitzer János (szerk.) ISBN o B5 kemény papírkötés ár: 5450 Ft A magyar regionális tudomány tükrét tartja kezében az olvasó. A regionális kutatók jelen kötetben közölt színvonalas tanulmányai is jelzik, hogy a kilencvenes években aktívan bekapcsolódtak a térfolyamatok elemzésébe, jelentôs szakmai támogatást adtak a területfejlesztési törvény kidolgozásához, a területi tervezés megújításához, az Európai Unió regionális politikájának hazai alkalmazásához. A magyar regionális tudomány nagykorú lett, tevékeny társa a hazai területi politikának, hozzájárulva annak megalapozásához. VERSENYBEN A VILÁGGAL VÁLLALATAINK VERSENYKÉPESSÉGE AZ ÚJ ÉVEZRED KÜSZÖBÉN MODERN REGIONÁLIS TUDOMÁNY Chikán Attila Czakó Erzsébet ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5780 Ft A versenyképesség szerteágazó és sokszínû fogalma a kötet szerkesztôit és szerzôit immár másfél évtizede foglalkoztatja. Vállalatokkal foglalkozó közgazdászokként szemléletük fókuszában a vállalatok és különösen a vállalatvezetôk mozgásterét és lehetôségeit meghatározó tényezôk állnak. A Budapesti Corvinus Egyetem Versenyképesség Kutató Központjának azon kutatási eredményeirôl nyújt képet ez a kötet, amelyek a 2004 és 2006 között folytatott kutatómunkán alapulnak. A VÁLTOZÓ KÍNA Inotai András Juhász Ottó ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3950 Ft A három évtizede tartó modernizáció Kína felemelkedésének nagy s valószínûleg utolsó történelmi esélye, nincs értelmes alternatívája, és ilyen értelemben a modernizáció-reform-nyitásstabilitás stratégiája kényszerpálya jelleggel is bír. A kötet ezen kiindulóponttal az MTA Világgazdasági Kutatóközpontjában készült el, és olyan kérdésköröket tárgyal, mint Kína belsô helyzete, nemzetközi kapcsolatai, növekvô szerepe a világgazdasági folyamatokban, társadalmi-gazdasági fejlôdésének távlatai 2030-ig, illetve a kínai magyar kétoldalú kapcsolatok. ECONOMIC FREEDOM AND DEVELOPMENT IN AUSTRIAN ECONOMICS PERSPECTIVE Czeglédi Pál Kapás Judit ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4295 Ft One of the most pressing questions in economics is why some countries develop while others do not. The past twenty years have seen a resurgent research effort devoted to this question, one branch dealing with the issue of institutions, such as property rights, the rule of law, democratic checks and balances, and even trust or religious beliefs. Although several institutions are identified as causes of development, it remains unclear how they lead to a sustained economic dynamics. The authors contribute to this issue by putting the concept of economic freedom at the center of their analysis. They develop a concept of economic freedom that can be identified as a distinct factor of economic growth, and provide insights on how the institutions of economic freedom create wealth

9 LEGÚJABB KÖNYVEINK MEGJELENÉS ALATT ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK MARKETING AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN Simon Judit MARKETING MARKETINGMENEDZSMENT Philip Kotler Kevin Lane Keller ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 7450 Ft KÖLTSÉGVETÉSI PÉNZÜGYEK Benczes István Kutasi Gábor MENEDZSERDILEMMÁK John Storey Graeme Salamon PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL MENEDZSMENT Alig él a világban olyan, legalább középfokú végzettségû, vállalkozásban, oktatásban vagy kutatásban dolgozó, a marketinget valamilyen formában ismerô szakember, akinek a Philip Kotler név hallatán ne a Marketingmenedzsment szerzôje jutna eszébe. A 12. kiadás még azzal a meglepetéssel is szolgál, hogy Philip Kotler engedve az új kihívásoknak a szakma fiatalabb, de már most elismert márkamenedzsment-professzorát hívta meg közös munkára. KÍNA ÉS A VÁLSÁG Inotai András Monori Gábor (szerk.) MENEDZSMENT TANÁCSADÁSI KÉZIKÖNYV HARMADIK, BÔVÍTETT, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Poór József (szerk.) A VILÁGGAZDASÁG FÖLDRAJZI DIMENZIÓI Mészáros Rezsô (szerk.) MENEDZSMENT MODERN REGIONÁLIS TUDOMÁNY KÖZGAZDASÁGTAN 16. AMERIKAI JUBILEUMI KIADÁS MAGYAR VÁLTOZAT Paul A. Samuelson William D. Nordhaus ISBN o. A4 keménytáblás ár: 8750 Ft Paul A. Samuelson Közgazdaságtan címû mûve nemzedékek sok nyelven, sok millió példányban olvasható közgazdaságtani bibliája 1948-ban jelent meg elôször az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a legújabb, hazai kiadvány a tizenhatodik, jubileumi amerikai kiadás alapján készült. A szerzôk minden témát aktualizáltak. A szakirodalom egyetlen hasonló mûve sem nyújt ilyen átfogó képet a közgazdaságtanról. A TÁRSAS LÉNY A 2008-AS 10. AMERIKAI KIADÁS MAGYAR ADAPTÁCIÓJA Elliot Aronson ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5980 Ft A társas lény elsô magyar kiadása harminc évvel ezelôtt, 1978-ban jelent meg. Aronson többször átdolgozott és kibôvített, számos kiadást megért könyve messze a legsikeresebb és legnépszerûbb szociálpszichológiai könyvvé vált Magyarországon is. A mostani kiadás, amely a legújabb, 2008-as, tizedik amerikai kiadás alapján készült, törzsanyagában megôrzi az elôzô kiadások szemléletét és szerkezetét, de az elmúlt évek szociálpszichológiájának számos kutatási eredményét is feldolgozza, elsôsorban a társas megismerés, a társas kapcsolatok és a csoportközi viszonyok területén

10 ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK ILLEM, ETIKETT, PROTOKOLL 12. BÔVÍTETT, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Sille István ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5775 Ft Hogyan illik viselkedni? Kit mutassak be elôször kinek? Hogyan szólítsam meg? Melyik ruhámat vegyem fel a fogadásra, és melyiket a bálra? Gyakran találkozhatunk effajta rendkívül egyszerûnek tûnô kérdésekkel, ám gyakran szembesülhetünk azzal a ténynyel, hogy a válasz nem is annyira nyilvánvaló. Az illem, etikett, protokoll alkalmazásának általános mûveltségünk részévé kell válnia. Ismerete és gyakorlati tudása nélkülözhetetlen társadalmi és társasági életünkben. Hivatalos kapcsolatainkban éppen annyira karrierünk kulcsa, mint szakmai felkészültségünk. UTÁLOM A PREZENTÁCIÓKAT James Caplin ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3750 Ft James Caplin okleveles üzleti tanácsadó és kommunikációs szakértô. Két évtizede vezet mûhelyfoglalkozásokat, továbbképzéseket vállalatok és más szervezetek képviselôi számára, melyeken a prezentációkészítés mesterségét tanítja. Megközelítésében túl sokan vannak, akik a prezentációra készülve beszédet írnak így pedig elveszítik a közönség érdeklôdését. Módszere rugalmas, dinamikus és az egyszerû, direkt, hatékony kommunikációra összpontosít. Elveti a régi, megcsontosodott szabályokat, és egészen újakat állít fel. Négy lépésbôl álló technikát dolgozott ki, ami gyökeresen megváltoztatta a prezentációtervezésrôl és a prezentálásról való gondolkodást. MIKROÖKONÓMIA KÖZÉPFOKON Hal R. Varian ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 6250 Ft Hal R. Varian tankönyve egyedülálló módon az elemzést, a problémák vizsgálatát és megoldását helyezi középpontba. Egyszerû matematikai módszerekkel vezeti be az olvasót a mikroökonómiai elemzés módszertanába. A szerzô célja az, hogy az olvasók és diákok elemzô és problémamegoldó képességét analitikus eszközök és módszerek bemutatásával fejlessze. A könyv elsôsorban diákoknak készült, de a gyakorlati, illetve elméleti munkát végzô közgazdászok és a téma iránt érdeklôdôk figyelmébe egyaránt ajánlható. OBAMA. A KAMPÁNYRÓL ÜZLETEMBEREKNEK ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 2950 Ft Két hibát lehet elkövetni. Az egyik, ha elhisszük, hogy a gazdaság és a politika hasonló logika mentén mûködik, és ha mondjuk a gazdaságot már jól ismerjük, mindent tudunk a politikáról is. A másik, ha nem vesszük figyelembe azokat az innovációkat, amelyek a politikában vagy a gazdaságban születnek, és hasznosak lehetnek a másik alrendszerben is. Ez a könyv segíthet abban, hogy a második hibát egyetlen gazdasági döntéshozó se követhesse el. (Török Gábor politológus, BCE-Vision) BEVEZETÉS A PIACKUTATÁSBA Veres Zoltán Hoffmann Márta Kozák Ákos ISBN o. FR4 kemény papírkötés ár: 5250 Ft A vállalati marketingdöntéseket alátámasztó és megkönnyítôkutatásokról kevés magyar nyelvû fordítás áll rendelkezésre. Könyvünk célcsoportja a megbízó, a vállalati menedzser, aki a cég termékmenedzserei, kreatív szakemberei, marketingvezetôi és a piackutató ügynökség között koordinál. Jó alapokat szerezhetnek a könyvbôl azok a hallgatók is, akik a diploma megszerzését követôen valamelyik piackutató cégnél folytatják pályájukat. KOMMUNIKÁCIÓ AZ ÜZLETI VILÁGBAN Borgulya Ágnes Somogyvári Márta ISBN o. A5 kartonált ár: 4250 Ft Kommunikáció?! Na, köszönöm. Divattéma. Blöff. Ki ne tudna kommunikálni? Minek ezzel felnôttként foglalkozni? Ugye ismerôsek ezek a gondolatok? A vállalatok, az üzlet világában nem könnyû eredményesen, sikeresen és különösen nem hatékonyan és etikusan kommunikálni. A nehézségek okainak megértésében, a zavarok kiküszöbölésében ad segítséget ez a könyv mindazoknak, akik fejleszteni kívánják vezetôi és kommunikációs képességüket

11 ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK HOGYAN KOMMUNIKÁLJUNK TÁRGYALÁS KÖZBEN Neményiné Gyimesi Ilona ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 3450 Ft Ez a könyv a mindenkiben meglévô laikus kommunikátort, pszichológust, nyelvészt segít aktivizálni a közvetlen emberi kommunikáció konkrét helyzeteinek, fôképp a tárgyalási szituációnak a ô megítéléséhez nyújtott rövid, áttekintô ismeretanyaggal. Középpontban a kommunikáció hatékonysága áll mint a meggyôzés alapfeltétele és természetesen a meggyôzés receptje. SZERVEZETEK SIKERE ÉS VÁLSÁGA Dinya László ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4950 Ft Nem az a sikeres szervezet, amelyik nem tudja, mi a válság, hanem az, amelyik a menetrendszerûen bekövetkezô válságokkal rendre megbirkózik. A menedzsment korszerû felfogása szerint a siker és a válsághelyzet között lényegében nincs különbség mindkettô a megszokottól eltérô szervezeti viselkedést igényel. A könyv a döntések kockázatával kap-csolatos, tipikus menedzseri illúziók és a problémák megol-dásával összefüggô dilemmák áttekintése után a tartós siker kérdéseit tárgyalja, majd a válságok kezelésével foglakozik. PROJEKTMENEDZSMENT ÚTMUTATÓ PMBOK GUIDE ISBN o. FR4 kemény papírkötés ár: 6980 Ft Elôször jelent meg magyar nyelven a PMBOK Guide (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), amely a projektvezetôk bibliájának is tekinthetô. A könyv ANSI standard, melyet a PMI (Project Management Institute) négyévente frissít, továbbá alapmû a PMP (Project Management Professional) nemzetközi minôsítés megszerzéséhez is. A bemutatott tudásterületek a következô témákra koncentrálnak: integráció, terjedelem, ütemezés, költség, minôség, emberi erôforrás, kommunikáció, kockázat és beszerzés. Ebben a munkában a magyar projektvezetôk közössége a nyelvi lektorálással fontos szerepet vállalt. DÖNTÉSORIENTÁLT MARKETING DECISION-ORIENTED MARKETING Józsa László Piskóti István Rekettye Gábor Veres Zoltán ISBN o. FR4 kemény papírkötés angol magyar ár: 5950 Ft A mû sajátossága, hogy vezérfonala a döntésorientáltság, az egyes fejezetek a marketingproblémák felismerésének, a reális célok kitûzésének és az elérésükhöz szükséges lépéskombinációk kialakításának gyakorlatára épülnek. Különösen fontos az angol nyelvû változat, hiszen így a hazánkban folyó angol nyelvû képzések is megfelelô szakirodalomhoz jutnak. PROTOKOLL ÉS ETIKETT A GYAKORLATBAN Kepes Ágnes Sille István ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 2950 Ft Magyarországon hivatalosan 1989-ben jegyeztek be elôször hostessügynökséget. Azóta mondhatjuk, hogy a hostesstevékenység szervezett körülmények között zajlik. A rendezvényszervezôk ebbôl a könyvbôl megfelelôen tájékozódhatnak különféle rendezvények gyakorlati protokolljáról. Ha jó nevû, referenciákkal rendelkezô hostess ügynökségektôl kérnek fel munkatársakat, saját munkájukat könnyítik meg mind a betanítás, a munkavégzés, a szakmai gyakorlati tudás, mind pedig a munkabiztonság terén. MIKROÖKONÓMIA Kopányi Mihály ISBN o. B5 keménytáblás ár: 5890 Ft Jelen kézikönyv évek óta fontos és sikeres szerepet tölt be a hazai közgazdászképzésben. A könyv öt nagy logikai egységben ismerteti a standard mikroökonómia elméletét, a hatékony piacgazdaság mûködését. Elôször a fôbb piaci szereplôk sajátosságait elemzi, majd a piaci szerkezeteket és a piacszabályozást. Ennek kapcsán bemutatja a modern piacokra jellemzô ún. piaci elégtelenségek okait, gazdasági sajátosságait: a monopóliumokat, a monopol piacokat, a külsô gazdasági hatások, illetve a közjavak elméletét. Az ötödik egységben az általános egyensúly és a jóléti közgazdaság elméletének átfogó magyarázatát tartalmazza. A kötet híven követi a nemzetközi standardokat, miközben a magyar gazdaság eseményeibôl választott közérthetô gyakorlati példákkal világítja meg a száraz elméletet

12 ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK ALAPKÖNYVEK SIKERKÖNYVEK STRATÉGIAI EMBERI ERÔFORRÁS MENEDZSMENT Takács Sándor ISBN o. B5 kartonált kötés ár: 4950 Ft A mû egyszerre szól a gazdasági jellegû egyetemek és fôiskolák oktatóihoz és hallgatóihoz, valamint a vállalatok közép- és felsôszintû HR-vezetôihez. Mint tankönyv bemutatja és a hazai sajátosságokhoz illeszkedve felhasználja a szakterület releváns nemzetközi és hazai elméleteit, kutatási eredményeit. A gyakorló vezetôk számára mindenekelôtt feltárja a szakterület stratégiai szempontú kapcsolódását a külsô környezethez, valamint a vállalati tevékenység más területeihez. VÁSÁRLÓI MAGATARTÁS EMBER AZ ÉLMÉNY ÉS A FELADAT KÖZÖTT Törôcsik Mária ISBN o. B5 kartonált ár: 4450 Ft A vásárlók döntéseinek sokszínûségét egyre izgalmasabb követni, ugyanakkor egyre nehezebb ezekben a rendszert felismerni. Oly sok elemében változott életünk, változtak vásárlási körülményeink, ezáltal szokásaink, hogy az örökzöldnek vélt szakirodalmi témakör, a vásárlói magatartás számos új vetület vizsgálatát kínálja. Ajánlható tehát a könyv a friss érdeklôdôknek és azoknak, akik frissíteni akarják eddigi tudásukat. ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ ÉS TÁRGYALÁSTECHNIKA Hoffmeister-Tóth Ágnes Mitev Ariel Zoltán ISBN o. A5 kartonált kötés ár: 4250 Ft Volt egy idôszak, amikor egyetlen, a tengeren Ázsia felé hajózó római sem halasztotta el, hogy megálljon Rodoszon, és meghallgassa az ékesszólás mestereit. Kikötöttek, hogy megmártózzanak a fodrozódó szóhabokban, s magukkal vigyenek valami megfoghatatlant. A jó kommunikáció képessége olyasmi, amivel mindenki szívesen felszerelné saját hajóját. A könyv szemléletes példákon és gyakorlatokon keresztül mutatja be az üzleti kommunikáció különféle területeit, a nem verbális, a szóbeli, az írásbeli kommunikációt, valamint a meggyôzés alapelveit. KISVÁLLALATI MARKETING Rekettye Gábor ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4250 Ft A mikro-, kis- és közepes méretû vállalkozások fejlôdésének egyik alapvetô feltétele az, hogy a napjainkban egyre fontosabbá váló marketing területén is megállják a helyüket a globális versenyben. Ehhez a tulajdonos- menedzsereknek korszerû, a gyakorlatban is használható marketingismeretekre van szükségük. A könyv ezt a tudásanyagot közérthetôen, rendkívül sok gyakorlati példát bemutatva tárja elénk, cáfolva azt a ma még közkeletû vélekedést, hogy a kisebb méretû cégek egyedüli hatékony marketingeszköze a szájreklám. VÁLTOZÁSMENEDZSMENT Farkas Ferenc ISBN X o. B5 kartonált kötés ár: 4450 Ft Farkas Ferenc tankönyve segít eligazodni a különbözô változásmenedzsment elméletek, modellek között. A Változásmenedzsmentet izgalmas, jól használható szakkönyvvé teszik az esettanulmányok és a szövegközi esetleírások, amelyek igazolják a bemutatott koncepciók, modellek gyakorlati hasznosíthatóságát. A mû külön érdeme, hogy vállalatvezetôket is megszólaltat, és ezzel szervesen kötôdik a mai hazai változásmenedzselési gyakorlathoz is. SZOCIALIZMUS, KAPITALIZMUS, DEMOKRÁCIA ÉS RENDSZERVÁLTÁS Kornai János ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4750 Ft A szerzô azokat a tanulmányait gyûjtötte össze, amelyekben a nagy rendszerek, a politikai-kormányzati formák és a rendszerváltás elméletéhez próbált hozzájárulni. Mi a szocializmus? Mi a kapitalizmus? Mi a demokrácia? Hogyan viszonyul a retorika vagy az ideológia a valósághoz? Mi az, ami egy ország adott mûködési jellegzetességei közül rendszerspecifikus, és mi az, amivel bármelyik rendszerben találkozhatunk? A szerzô szeretné, ha a kötetet nemcsak közgazdászok vennék kézbe, hanem a politikatudomány, a szociológia, a jelenkorral és a közelmúlttal foglalkozó történészek is, és felkeltené az értelmiség szélesebb körének érdeklôdését is

13 TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK PÉNZÜGY(RENDSZER)TAN BÔVÍTETT, ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Vígvári András ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5250 Ft KOHÉZIÓ ÉS FINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI UNIÓ REGIONÁLIS POLITIKÁJA ÉS KÖLTSÉGVETÉSE Kengyel Ákos ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft FEJEZETEK A MODERN KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYBÓL SZTOCHASZTIKUS ÉS DINAMIKUS NEMEGYENSÚLYI ELMÉLETEK, TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÖZELÍTÉSEK Móczár József ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 6300 Ft OROSZORSZÁG ÉS A KIBÔVÜLT EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI KAPCSOLATAI Ludvig Zsuzsa ISBN B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft JOGPOLITIKA A JOG HUMANIZÁLÁSA Samu Mihály ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4450 Ft ASSESSING INTERGENERATIONAL EQUITY AN INTERDISCIPLINARY STUDY OF AGING AND PENSION REFORM IN HUNGARY Gál Iván Róbert Iwasaki Ichiro Szemán Zsuzsa ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4750 Ft A FELTÖREKVÔ ORSZÁGOK TÔKEPIACAI A PÉNZÜGYI GLOBALIZÁCIÓBAN Pálosi-Németh Balázs ISBN o. A5 kartonált ár: 3750 Ft KISVÁLLALKOZÁSOK IPAROSODOTT TÉRSÉGEKBEN Leveleki Magdolna ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3780 Ft SZERVEZETI FORMÁK ÉS VEZETÉS Dobák Miklós ISBN o. B5 kartonált ár: 4620 Ft VILÁGGAZDASÁGTAN Blahó András és munkaközössége ISBN o. B5 kemény papír ár: 4250 Ft FECSEG A FELSZÍN ÉS HALLGAT A MÉLY Muraközy László (szerk.) ISBN o. A5 kemény papírkötés ár: 3250 Ft A VILÁGGAZDASÁG A XXI. SZÁZAD FORGATAGÁBAN Simai Mihály ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5450 Ft KÖZGAZDASÁGTAN PIACI INTÉZMÉNYEK ÉS GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS: A MODERN OSZTRÁK ISKOLA NÉZÔPONTJA Czeglédi Pál ISBN o. A5 kartonált ár: 4250 Ft GAZDASÁGI BÜNTETÔJOG KÖZGAZDÁSZOKNAK Gál István László ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4250 Ft PÉNZÜGYPOLITIKAI STRATÉGIÁK A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Lentner Csaba ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4550 Ft A KOMPLEX VILÁGRENDSZER EVOLÚCIÓJA Lévai Imre ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3360 Ft UNIÓS KIHÍVÁSOK ÉS VÁLASZUTAK A 2000-ES ÉVEKBEN Rácz Margit ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3890 Ft INFORMÁCIÓGAZDASÁG Szabó Katalin Hámori Balázs ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft FEJLÔDÉS VERSENYKÉPESSÉG GLOBALIZÁCIÓ I. Szentes Tamás és munkaközössége ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft FEJLÔDÉS VERSENYKÉPESSÉG GLOBALIZÁCIÓ II. Szentes Tamás és munkaközössége ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft 22 23

14 TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK A FÖLEMELKEDÔ EURÓPA Csaba László ISBN o. B5 keménytáblás ár: 5550 Ft FENNTARTHATÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS Erdôs Tibor ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3950 Ft NÖVEKEDÉSI POTENCIÁL ÉS GAZDASÁGPOLITIKA Erdôs Tibor ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft MAKROÖKONÓMIA Robert E. Hall John B. Taylor ISBN o. B5 keménytáblás ár: 5890 Ft PÉNZÜGYI DÖNTÉSEK A VÁLLALAT ÉLETCIKLUSAIBAN Katits Etelka ISBN o. B5 kartonált ár: 5250 Ft AZ EURÓPAI UNIÓ A XXI. SZÁZAD ELEJÉN Kiss Éva ISBN o. B5 keménytáblás ár: 6850 Ft PÉNZPIACOK SZABÁLYOZÁSA MAGYARORSZÁGON Lentner Csaba ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4250 Ft RENDSZERVÁLTÁS ÉS PÉNZÜGYPOLITIKA Lentner Csaba ISBN o. B5 keménytáblás ár: 2950 Ft PÉNZÜGYEK ÉS BANKÜZLETEK THE ESSENCE OF MONEY AND BANKING Székely Csaba ISBN o. B5 kartonált angol magyar ár: 5750 Ft BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE Korom Erik Ormos Mihály Veress Attila ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4950 Ft MARKETING GLOBÁLIS MARKETING Eszes István Szabóné Streit Edit Szántó Szilvia Veres Zoltán ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4950 Ft AZ ÜZLETI TANÁCSADÁS MARKETINGJE Nádor Éva ISBN o. FRA4 kemény papírkötés ár: 4250 Ft MARKETINGLOGISZTIKA Komáromi Nándor Illés B. Csaba Lehota József Sánta Sándor Szegedi Zoltán ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4200 Ft ELADÁSMENEDZSMENT A SZEMÉLYES ÉRTÉKESÍTÉS FOLYAMATA ÉS IRÁNYÍTÁSA Bauer András Mitev Ariel Zoltán ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 4450 Ft SPORT, MARKETING, SZPONZORÁLÁS Hoffmann Istvánné ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3750 Ft INNOVÁCIÓMARKETING Vágási Mária Piskóti István Buzás Norbert ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 3450 Ft NONBUSINESS MARKETING ÉS MENEDZSMENT Dinya László Farkas Ferenc Hetesi Erzsébet Veres Zoltán ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4450 Ft ONLINE MARKETING Eszes István Bányai Edit ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 3650 Ft BUSINESS MARKETING MARKETING SZAKKÖNYVTÁR David Ford ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4950 Ft EURÓPAI MARKETING David Jobber ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4450 Ft 24 25

15 TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK MARKETING STRATEGY Józsa László ISBN o. e-book angol ár: 4250 Ft SALES & MARKETING SZAKSZÓTÁR Laczkó L. Balázs Zsom László ISBN o mm keménytáblás ár: 6950 Ft ÉLELMISZERGAZDASÁGI MARKETING Lehota József ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4250 Ft A REKLÁM ALAPKÖNYVE Jacques Lendrevie Bernard Brochand ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 6450 Ft KAPCSOLATI MARKETING Ebi Marandi Ed Little ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4450 Ft RÉGIÓ- ÉS TELEPÜLÉSMARKETING Piskóti István Dankó László Helmuth Schupler ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 5450 Ft VERSENYSTRATÉGIA Michael E. Porter ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 5250 Ft AZ ÁR A MARKETINGBEN Rekettye Gábor ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 3950 Ft SZÁJ(T)PROPAGANDA John Riedl Joseph Konstan Majó Zoltán Révész Balázs ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4950 Ft DIREKT & ADATBÁZIS-MARKETING Alan Tapp ISBN X o. FR4 keménytáblás ár: 4250 Ft FOGYASZTÓI MAGATARTÁS TRENDEK Törôcsik Mária ISBN o. FR4 keménytáblás ár: 4450 Ft MENEDZSMENT INNOVÁCIÓMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN Buzás Norbert ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4450 Ft BEVEZETÉS AZ ÜZLETI INFORMATIKÁBA Kacsukné Bruckner Lívia Kiss Tamás ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3950 Ft ÉRTÉKALAPÚ STRATÉGIÁK Becker Pál Turner Anna Varsányi Judit Virág Miklós ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4450 Ft MENEDZSMENTMEDITÁCIÓK Hoványi Gábor ISBN o. B5 kartonált ár: 4980 Ft A MENEDZSMENT TANÁCSADÁS FEJLÔDÉSI TENDENCIÁI Poór József ISBN o. B5 keménytáblás ár: 6570 Ft CSAK A VÁLTOZÁS ÁLLANDÓ Hans-Jürgen Quadbeck-Seeger ISBN o. B5 keménytáblás ár: 3250 Ft SZERVEZETEK ÚJ GAZDAGSÁGA: A MENEDZSELT TUDÁS Karl Erik Sveiby ISBN o. B5 kartonált ár: 4890 Ft 26 27

16 TOVÁBBI GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEINK GAZDASÁGI SZAKSZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK PHD SZAKSZÓTÁRAK DEMOCRACY AND DEFICITS Gyôrffy Dóra ISBN o. A5 kartonált ár: 7950 Ft A VÁLLALKOZÓI POTENCIÁL TERÜLETI KÜLÖNBSÉGEINEK MAGYARÁZATA Kopasz Mariann ISBN o. A5 kartonált ár: 4250 Ft ANGOL MAGYAR MÛSZAKI ÉS TUDOMÁNYOS SZÓTÁR I II. KÖTET Magay Tamás Kiss László Décsi Gyula Tardos Katalin Végh Béla Vértes László ISBN o mm kemény papírkötés címszó szótári adat ár: Ft B C SZEMÉLYZETI MARKETING Uglyai György ISBN o. A5 kartonált ár: 3250 Ft ANGOL NYELVÛ GAZDASÁGI ÉS ÜZLETI KÖNYVEK THE NEW POLITICAL ECONOMY OF EMERGING EUROPE Csaba László ISBN o. B5 keménytáblás ár: 4450 Ft NEW MODES OF GOVERNANCE AND THE EU STRUCTURAL AND COHESION POLICY IN THE NEW MEMBER STATES Dezséri Kálmán ISBN o. e-book ár: 4725 Ft REBUILDING MARKET ECONOMY IN THE BALTIC AND CENTRAL EUROPEAN COUNTRIES Kiglics István ISBN o. B5 kemény papírkötés ár: 5880 Ft MANAGEMENT CONSULTANCY IN AN EASTERN EUROPEAN CONTEXT Mike Roberson Andrew Gross Poór József ISBN X o. B5 kartonált ár: 3250 Ft ANGOL MAGYAR PÉNZÜGYI SZÓTÁR CD-VEL ÉS NET-TEL Nagy Péter Varga Jenô ISBN o mm kemény papírkötés címszó szótári adat ár: Ft MAGYAR ANGOL KÖRNYEZETVÉDELMI ÉRTELMEZÔ SZÓTÁR CD-VEL ÉS NET-TEL ISBN o. 142x198 mm kemény papírkötés címszó szótári adat ár: 8990 Ft NYELVKÖNYVEK GAZDASÁGI ÍRÁSBELI FELADATOK Barta Éva Loch Ágnes ISBN o mm kartonált kötés ár: 2800 Ft GAZDASÁGI SZÓBELI FELADATOK AUDIO CD-VEL Loch Ágnes Barta Éva ISBN o mm kartonált kötés ár: 2950Ft B2 B C1 C B2 C1 B C SHAREHOLDER VALUE A RÉSZVÉNYTÔKE ÉRTÉKE Ph. Write A. Black J. E. Bachman ISBN o. B5 kartonált ár: 5890 Ft 28 29

17 GAZDASÁGI SZAKSZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK GAZDASÁGI SZAKSZÓTÁRAK ÉS NYELVKÖNYVEK GAZDASÁGI HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS AUDIO CD-VEL Barta Éva ISBN o mm kartonált kötés ár: 3450 Ft B2 C1 ZIEL: WIRTSCHAFTSDEUTSCHPRÜFUNG FELKÉSZÜLÉSI SEGÉDLET KÖZÉP- ÉS FELSÔFOKÚ NÉMET ÜZLETI NYELVVIZSGÁRA Borgulya Istvánné Somogyvári Márta Sümeginé Dobrai Katalin ISBN o mm kartonált kötés ár: 5450 Ft B2 C1 FELKÉSZÍTÔ AZ ANGOL GAZDASÁGI NYELVVIZSGÁKRA AUDIO CD-VEL Görgényi István Várkonyi Andrea ISBN o mm kartonált kötés ár: 5850 Ft B2 WIRTSCHAFTSKENNTNISSE AUF DEUTSCH FELKÉSZÍTÔ A NÉMET GAZDASÁGI NYELVVIZSGÁRA AUDIO CD-VEL Sümeginé Dobrai Katalin Borgulya Istvánné Jacob Renate Mátyás Judit ISBN o mm kartonált kötés ár: 5450 Ft B2 C1 ENGLISH FOR BUSINESS AND EVERYDAY USE 2 AUDIO CD-VEL KÖZÉPFOKÚ TÁRSALGÁSI ÉS ÜZLETI NYELVKÖNYV Radványi Tamás Székács Györgyné ISBN o mm kartonált kötés ár: 6490 Ft B1 B2 GAZDASÁGI HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Bajkó István Zsigmond Szôkéné Pintér Márta ISBN o mm kartonált kötés ár: 3450 Ft B2 C1 ENGLISH FOR BUSINESS AND FINANCE 2 AUDIO CD-VEL HALADÓ ÜZLETI ÉS PÉNZÜGYI NYELVKÖNYV Radványi Tamás Görgényi István ISBN o mm kartonált kötés ár: 5990 Ft C1 GAZDASÁGI ÍRÁSBELI FELADATOK Molnár Judit Olaszy Kamilla ISBN o mm kartonált kötés ár: 2800 Ft B2 C1 GAZDASÁGI SZÓBELI FELADATOK Molnár Judit Pintér Márta Polakovits Sarolta ISBN o mm kartonált kötés ár: 1800 Ft B2 C

18 FOLYÓIRATOK CÍMMUTATÓ ACTA OECONOMICA PERIODICAL OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES Fôszerkesztô: Török Ádám Print ISSN , On-line ISSN Nyelve: angol 2010: Vol. 60. Éves elôfizetôi díj: Ft (papír és on-line) kötetenként Évi négy füzet egy kötetben A folyóirat a közép-európai és magyarországi gazdaságfejlôdés, az átalakulás folyamatának elméleti és általános kérdései, a gazdaságpolitika, az ökonometria és a matematikai gazdaságtan területérôl közöl tanulmányokat. Helyet kapnak benne a világgazdaságtan, az európai integráció, a munkagazdaságtan, az ipargazdaságtan és iparfejlôdés, a pénzügyek és az üzleti gazdaságtan témakörei is. SOCIETY AND ECONOMY JOURNAL OF THE CORVINUS UNIVERSITY OF BUDAPEST Szerkesztôbizottság elnöke: Csáki Csaba Print ISSN , On-line ISSN X Nyelve: angol 2010: Vol. 32. Éves elôfizetôi díj: Ft (papír és on-line) kötetenként Évi két füzet egy kötetben A folyóirat a társadalomtudományok széles körét öleli fel. Tudományos cikkeket közöl az elméleti és alkalmazott közgazdaságtan, a gazdaságpolitika, az államigazgatás, a szociológiai és politikatudományok, továbbá az üzleti tudományok körébôl. A Budapesti Corvinus Egyetem által szervezett tudományos konferenciák anyagát, kutatási eredményeit tematikus füzetekben teszi közzé. TÁRSADALOMKUTATÁS A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA Fôszerkesztô: Kulcsár Kálmán Print ISSN , On-line ISSN Nyelve: magyar 2010: 28. kötet Éves elôfizetôi díj: 6400 Ft (papír és on-line) kötetenként Évi négy füzet egy kötetben A folyóirat az MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztályának széles kutatási területéhez kapcsolódó tanulmányok, vitaanyagok, kutatói beszámolók, könyvkritikák, tudományos eseményekrôl készült beszámolók publikálásával foglalkozik. Olyan aktuális témák is helyet kapnak benne, mint pl. az európai integráció vagy a szociológiai megközelítésû környezetvédelem. A folyóirat fôleg a felsôoktatási és más tudományos intézményekben dolgozó magyar szerzôk munkáit közli, szívesen fogadja elsôként publikáló és fiatal kutatók munkáit, nyitott a tudományos vitákra. A feltörekvô országok tôkepiacai a pénzügyi globalizációban...22 A fölemelkedô Európa...24 A jelen a jövô múltja...10 A jóléti állam gazdaságtana... 6 A komplex világrendszer evolúciója...23 A menedzsment tanácsadás fejlôdési tendenciái...27 A regionális tudomány két évtizede Magyarországon...12 A reklám alapkönyve...26 A rendezvényszervezés nagykönyve... 3 A részvénytôke értéke...28 A Sandler-szabályok. A sikeres eladás 49 pontja elméletben és gyakorlatban... 3 A szolgáltatásmarketing alapkönyve A társas lény...15 A vállalkozói potenciál területi különbségeinek magyarázata...28 A világgazdaság földrajzi dimenziói...14 A változó Kína...13 A világgazdaság a XXI. század forgatagában...23 Acta oeconomica...32 Angol magyar mûszaki és tudományos szótár I II. kötet...29 Angol magyar pénzügyi szótár CD-vel és NET-tel Assessing Intergenerational Equity...22 Az ár a marketingben...26 Az e-közigazgatás elmélete...8 Az Európai Unió a XXI. század elején...24 Az Európai Unió közös politikái...8 Az üzleti tanácsadás marketingje...25 Bevezetés a piackutatásba...16 Bevezetés a számvitel rendszerébe...24 Bevezetés az üzleti informatikába...27 Business marketing...25 Crisis in Economics?...10 Csak a változás állandó...27 Democracy and Deficits...28 Direkt&adatbázis-marketing...27 Döntésorientált marketing Decision-oriented Marketing...19 Economic Freedom and Development...13 Egészségturizmus: gyógyászat, wellness, holisztika...4 Eladásmenedzsment...25 Élelmiszergazdasági marketing...26 English for Business and Everyday Use 2 audio CD-vel...30 English for Business and Finance 2 audio CD-vel Értékalapú stratégiák...27 Európai marketing...25 Fecseg a felszín és hallgat a mély...23 Fejezetek a modern közgazdaságtudományból...22 Fejlôdés versenyképesség globalizáció I Fejlôdés versenyképesség globalizáció II

19 CÍMMUTATÓ CÍMMUTATÓ Felkészítô az angol gazdasági nyelvvizsgákra Audio CD-vel Fenntartható gazdasági növekedés...24 Fogyasztói magatartás trendek...27 Gazdaság. Hogyan olvassunk? Hogyan írjunk róla? Hogyan értelmezzük?...9 Gazdasági büntetôjog közgazdászoknak...23 Gazdasági hallás utáni szövegértés (angol)...30 Gazdasági írásbeli feladatok (angol)...29 Gazdasági szóbeli feladatok (angol)...29 Gazdasági hallás utáni szövegértés (német)...31 Gazdasági írásbeli feladatok (német)...31 Gazdasági szóbeli feladatok (német)...31 Globális marketing...25 Hogyan kommunikáljunk tárgyalás közben?...18 Illem, etikett, protokoll...16 Információgazdaság...23 Innovációmarketing...25 Innovációmenedzsment a gyakorlatban...27 Jogpolitika...22 Kapcsolati marketing...26 Kisvállalati marketing...21 Kisvállalkozások iparosodott térségekben...22 Kína és a válság...14 Kínálatmenedzsment...11 Kohézió és finanszírozás...22 Kommunikáció az üzleti világban...17 Kommunikációmenedzsment a vállalati értékteremtésben... 5 Költségvetési pénzügyek...14 Közgazdaságtan...15 Magyar angol környezetvédelmi értelmezô szótár CD-vel és NET-tel...29 Makroökonómia...24 Management Consultancy in an Eastern European Context...28 Marketing az egészségügyben...14 Marketing Strategy...26 Marketingkutatás...10 Marketinglogisztika...25 Marketingmenedzsment...15 Marketingtervezés...6 Megatrendek...8 Menedzserdilemmák...14 Menedzsmentmeditációk...27 Menedzsment tanácsadási kézikönyv...14 Mikroökonómia...19 Mikroökonómia középfokon...16 Nemzetközi gazdaságtan...6 Nemzetközi marketing... 9 New Modes of Governance and the EU Structural and Cohesion Policy in the New Member States...28 Nonbusiness marketing és menedzsment...25 Növekedési potenciál és gazdaságpolitika...24 Obama. A kampányról üzletembereknek...17 Online marketing...25 Oroszország és a kibôvült Európai Unió gazdasági kapcsolatai...22 Pénzpiacok szabályozása Magyarországon...24 Pénzügy(rendszer)tan...22 Pénzügyek és banküzletek The Essence of Money and Banking...24 Pénzügyi döntések a vállalat életciklusaiban...24 Pénzügyi piacok a globális térben...4 Pénzügyi válságok a fejlôdô országokban...9 Pénzügypolitikai stratégiák a XXI. század elején...23 Piaci intézmények és gazdasági növekedés...23 PR&PA...7 Projektmenedzsment útmutató PMBOK Guide...18 Projektszponzorálás...7 Protokoll és etikett a gyakorlatban...19 Rebuilding in the Market Economy in the Baltic and Central European Countries...28 Régió- és településmarketing...26 Regionális gazdaságfejlesztés...5 Rendszerváltás és pénzügypolitika...24 Sales & marketing szakszótár Society and Economy Sport, marketing, szponzorálás...25 Stratégiai emberi erôforrás menedzsment...20 Száj(t)propaganda...26 Személyzeti marketing...28 Szervezetek sikere és válsága...18 Szervezetek új gazdagsága: A menedzselt tudás...27 Szervezeti formák és vezetés...22 Szocializmus, kapitalizmus, demokrácia és rendszerváltás Társadalomkutatás Terek, helyek, régiók Termelés- és szolgáltatásmenedzsment... 5 Térszerkezet és gazdasági növekedés The New Political Economy of Emerging Europe...28 Turizmusmarketing esettanulmányok...4 Uniós kihívások és válaszutak a 2000-es években Utálom a prezentációkat...17 Üzleti kommunikáció és tárgyalástechnika...20 Válságban és válság nélkül...3 Változásmenedzsment...21 Vásárlói magatartás...20 Versenyben a világgal...12 Versenystratégia Világgazdaságtan...22 Wirtschaftskenntnisse auf Deutsch...31 Ziel: Wirtschaftsdeutschprüfung

20 MEGRENDELÔ Akadémiai Kiadó Ügyfélkapcsolati csoport 1519 Budapest, Pf. 245 Telefon: (+36-1) Fax: (+36-1) Honlap: Számlázási cím MEGRENDELÔ Megrendelô (cég) neve:... Számlázási cím:... Kapcsolattartó neve:... Telefon: Fizetési mód:. Utánvétel: Átutalás: Szállítási mód:. GLS: Posta: Szállítási cím Kérjük, az alábbi adatokat csak akkor adja meg, ha a szállítási cím különbözik a számlázási címtôl. Átvevô (cég) neve:... Szállítási cím:... Telefon: Megrendelt kiadványok Kiadvány címe Példány A SIKERES ÜZLETEMBEREK ALAPKÖNYVTÁRA Dátum:... Megrendelô cégszerû aláírása:... Telefon: (06-1)

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR

Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés ZÁRÓVIZSGA TÉTELSOR 1) A fogyasztói és vásárlási magatartás bemutatása. Milyen egyéni tényezők

Részletesebben

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28.

Távoktatás - Könyvosztás 2015. márc. 27-28. Évfolyam Tantárgy Tantárgykód Cím Szerző Kiadó Kiadás éve megjegyzés IV. évfolyam ADBA1X0MEMM Adatbányászat NINCS JEGYZET II. évfolyam ADOT1K0MPZP Adók és támogatások Adótani alapok Burján Ákos - Sándorné

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév

Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2014/2015. I. félév Tantárgy megnevezése Marketingstratégia Tantárgy kódja:

Részletesebben

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre)

AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) AJÁNLOTT SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Pénzügy - Számvitel szak részére (2012/13. Tanévre) Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék: Detkiné Viola Erzsébet főiskolai docens 1. Digitális pénzügyek. Hagyományos

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014.

GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. GAZDÁLKODÁSI ÁS MENEDZSMENT ALAPKÉPZÉSI SZAK SZAKISMERTETŐJE 2014. 1. AZ ALAPSZAK MEGNEVEZÉSE: Gazdálkodási és menedzsment szak (Gazdaságtudományi képzési terület, üzleti képzési ág) 2. AZ OKLEVÉLBEN SZEREPLŐ

Részletesebben

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás:

Verzió: 3.0 SZTE GTK Általános és oktatási Dékánhelyettes SZTE GTK Virtuális Tanácsadó Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE-GTK-kereskedelem és marketing alapszak-nappalikurzuslista.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GTK kereskedelem és marketing képzés nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA. KÉPZÉSI TERV (Érvényes: tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZGAZDASÁGTANI DOKTORI ISKOLA KÉPZÉSI TERV (Érvényes: 2012-2013. tanév I. félévétől, felmenő rendszerben) Az SZTE Közgazdaságtani Doktori Iskolában a szervezett képzésben részt

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K

Köv. LBG_GI878G3 Tanulás- és kutatásmódszertan, prezentáció Gy 12 3 1 K Szak megzése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megzése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Levelező KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ

Részletesebben

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető

2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkári titkárságvezető Curriculum Vitae Családnév: Szepesi Keresztnév: Balázs Született: 1974, Szekszárd, Magyarország e-mail: szepesibalazs@hetfa.hu Munkahelyek 2012- HÉTFA Kutatóintézet stratégiai igazgató 2010-2012 Nemzetgazdasági

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés

MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés MARKETINGVEZETŐ szakirányú továbbképzés Edutus Főiskola 2015 A továbbképzés célja a folyton változó piaci körülmények között működő gazdálkodó szervezetek sikeres tevékenységéhez szükséges vezetői készségek

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde

Oktatói önéletrajz Dr. Tátrai Tünde egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Logisztika és Ellátási Lánc Menedzsment Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1995-2001 Miskolci Egyetem, Állam- és Jogtudományi Kar 1991-1997 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor

Oktatói önéletrajz Kutasi Gábor egyetemi docens Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Világgazdasági Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 2002-2008 Budapesti Corvinus Egyetem, PhD, Közgazdaságtudományok doktora, Budapesti

Részletesebben

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök:

A mesterfokozat és a szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök: Vállalkozásfejlesztés MSc szak A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik nemzetközi összehasonlításban is versenyképes, korszerű és magas színvonalú elsajátított elméleti és módszertani ismeretanyag

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás:

Verzió: 7.0 SZTE GTK Oktatási Dékánhelyettes Utolsó módosítás: A dokumentum jellemzői: A dokumentum címe: SZTE_GT_gazdálkodási és menedzsment_nappali_kurzuslista_ mintatanterv.pdf A dokumentum tartalma: SZTE GT gazdálkodási és menedzsment szak nappali tagozat kurzuslistája

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz III. évfolyam GM/VSZ BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Vállalkozás az EU-ban tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vállalkozás az EU-ban Tanszék: Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali

TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Közgazdász turizmus-vendéglátás alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve NBG_GI804G0

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ.

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 II. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketing alapjai 2011/2012. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai

Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés. Tematika. Gazdálkodás modul. Marketing alapjai BGF PSZK Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Akkreditált Iskolarendszerű Felsőfokú Szakügyintéző Képzés Tematika Gazdálkodás modul Marketing alapjai Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3

Féléves. Típus KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK. Gy 10 2 1 K technológiák (IKT) Tanulás- és kutatásmódszertan, LBG_GI878G3 Szak megnevezése: TURIZMUS-VENDÉGLÁTÁS BA Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Közgazdász turizmus-vendéglátás Tagozat: Levelező 2015 A tanegység Féléves Ajánlott Köv. előfeltétel Kredit

Részletesebben

Pénzügy és számvitel

Pénzügy és számvitel Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügy és számvitel SZAK TAGOZAT Pénzügyi döntések üzleti szimulációs szoftver alkalmazásával angol nyelvű TANTÁRGY Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése: Pénzügyi döntések

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor

Oktatói önéletrajz Dr. Jelen Tibor egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1982-1986 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Ipari tervező-szervező Tudományos fokozatok,

Részletesebben

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak

Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Média- és közszolgálati kommunikáció szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Antal Zsolt PhD

Részletesebben

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA:

PÉCS, NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: PÉCS, 2016. NOVEMBER 8-9. Előzetes PROGRAM A KONFERENCIA SZERVEZŐI A KONFERENCIA KIEMELT SZAKMAI TÁMOGATÓJA: A SZÁMVITEL TUDOMÁNY-SZAKMA-OKTATÁS KONFERENCIA előzetes PROGRAMJA PÉCS, 2016. november 8. A

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN

KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN KIHÍVÁSOK A TELEPÜLÉS MARKETINGBEN Dr. habil. Szabó Zoltán PhD MBA Vada Gergely - Vezető tanácsadó TÉMAKÖRÖK Célcsoportok 10 K SWOT MIR Exponenciális tervezés Kulcs a Befektetőkhöz Tervezési projekt -

Részletesebben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben

Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Tantervi módosítások alap, mester és felsőfokú szakképzésben Gazdálkodási és menedzsment Kereskedelem és Pénzügy és számvitel Turizmus-vendéglátás Eredeti tárgy Módosított tárgy Eredeti tárgy Módosított

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató

EU szabályozási környezet. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Budapest EU szabályozási környezet Tantárgyi útmutató Nappali 2014/2015. I. félév 1 Tantárgy megnevezése EU szabályozási környezet Tantárgy kódja:

Részletesebben

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest

Budapest, Február 7-9. Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Desztinációs Menedzsment Nemzetközi Konferencia Budapest, 2007. Február 7-9. Desztinációs Menedzsment Koncepció és Magyarország esete Dr. Lengyel Márton Heller Farkas Főiskola, Budapest Koncepció Desztinációs

Részletesebben

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA

MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 MÉRLEG ÉS KIHÍVÁSOK IX. NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PIACI POTENCIÁLJÁNAK

Részletesebben

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu

Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu Katalógus Bı ológı ológı a Fı zı zı ka Földra z Kémı a Hogy biztos legyen... Hírek Újdonságok Mintaoldalak www.olvas.hu 1 Bán Sándor, Barta Ágnes: 8 próbaérettségi biológiából (középszint) Csiszár Imre,

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ENERGIAGAZDÁLKODÁSI MENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az Energiagazdálkodási menedzser képzés az energiagazdaságtan alapfogalmainak és a globális és

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan Felsőoktatási Szakképzés TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan Tanév: 2015/2016. II. A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan Tanszék: Közgazdasági Tanszék Tantárgyfelelős neve:

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X

Heti Tantárgyfelelős. kódja. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G 3 NK Dr. Nagy Andrea X Nemzetközi tanulmányok alapszak Szakirányok: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 2 0 G

Részletesebben

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak

Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak Specializációk: EU tanulmányok, Kultúrdiplomácia, Nemzetközi logisztika 2006. szeptemberétől Tantágy "A" típusú tárgyak felelős felelős oktató Jogi alapismeretek

Részletesebben

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010.

Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzintézeti, Közigazgatási 2010. Gazdálkodási és menedzsment alapszak Szakirányok: Vállalkozásszervezési, Logisztikai, Piactervezési, Pénzi, Közigazgatási 2010. szeptemberétől Tantágy neve "A" típusú tárgyak Gazdasági matematika I. GZB1101

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT BA Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Nappali előfeltétel Kredit Kódja neve

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc

Jogi és menedzsment alapismeretek. Programtervező informatikus Bsc Jogi és menedzsment alapismeretek Programtervező informatikus Bsc Általános információk Heti óraszám: 2 óra Az oktatás féléve: Számonkérés: záródolgozat csoportmunkában egy esettanulmány készítése Tantárgyfelelős:

Részletesebben

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév

Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgy megnevezése Tantárgyi program 2013/2014. I. félév Vállalkozástan II. Tantárgy kódja:

Részletesebben

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan

VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan VEZETŐI SZÁMVITEL elmélet, módszertan 2016 Szerzők: Dr. Kardos Barbara Dr. Sisa Krisztina Andrea Dr. Szekeres Bernadett Dr. Veress Attila Lektor: Dr. Siklósi Ágnes ISBN 978 963 638 511 8 Kiadja a SALDO

Részletesebben

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens

Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX. Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Közgazdaságtan műszaki menedzsereknek I. SGYMMEN226XXX Tantárgyfelelős: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Tárgyelőadó: dr. Paget Gertrúd főiskolai docens Gyakorlatvezető: dr. Paget Gertrúd Tantárgyi leírás

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla

Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla Térinformatika amit tudni kell Márkus Béla V. EURÓPAI FÖLDMÉRŐK ÉS GEOINFORMATIKUSOK NAPJA - 2016. március 17. Térinformatika amit tudni kell? Mit? Az előadás célja, támogatást adni e kérdés megválaszolásához.

Részletesebben

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL

NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL NÖVEKEDÉS A TŐZSDÉVEL ELITE Program, együttműködésben a BÉT-tel VÉGH RICHÁRD vezérigazgató BÉT A SIKERES HAZAI VÁLLALKOZÁSOKÉRT 2016. november 16. A BUDAPESTI ÉRTÉKTŐZSDE STRATÉGIÁJA Főbb stratégiai célok

Részletesebben

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak

Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Nemzeti Közszolgálati Egyetem Vezető- és Továbbképzési Intézet Közszolgálati protokoll szakirányú továbbképzési szak Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) Szakfelelős: Dr. Back András 1 I. A Közszolgálati

Részletesebben

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság

Oktatási területeink. Informatika. Szak- és közigazgatás. Agrárgazdaság. Vidékfejlesztés. Üzleti közgazdaság Oktatási területeink Informatika Agrárgazdaság Szak- és közigazgatás Üzleti közgazdaság Vidékfejlesztés Felvételt nyert hallgatók száma Államilag finanszírozott hallgatók száma Költségtérítéses hallgatók

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI

GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI PROGRAM KÖTELEZİEN VÁLASZTHATÓ TANTÁRGYAI TANTÁRGYI TEMATIKA ÉS KÖVETELMÉNYRENDSZER Tantárgy: neve (magyar) Vállalatgazdaságtan neve (angol) Enterprise economics NEPTUN kódja AV-IDT-AG01

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szolgáltatás menedzsment. tanulmányokhoz IV. évfolyam szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szolgáltatás menedzsment tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szolgáltatás menedzsment Tanszék: Tantárgyfelelős

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan

REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS. 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan REGIONÁLIS ÉS KÖRNYEZETI GAZDASÁGTAN MESTERKÉPZÉS 1. A mesterképzési szak megnevezése: regionális és környezeti gazdaságtan 2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT

KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT KONZULTÁCIÓS BEOSZTÁS 2015/2016/I. félév GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT I. ÉVFOLYAM Szeptember 18. péntek 08:30-12:30 Információs és kommunikációs technológiák (IKT) Varga Tamás Szeptember 18. péntek 12:45-16:45

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György

Oktatói önéletrajz Dr. Lengyel György egyetemi tanár Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok Kar Szociológia és Társadalompolitika Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1970-1975 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, Népgazdaság

Részletesebben

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok

A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok A Projekt portfoliómenedzsment projekt iroda (PMO) alkalmazási feltételei, lehetőségei - szekció bevezető gondolatok Szalay Imre, PMP PMI Budapest 18. PM Forum, 2014. április 9. 1 A projektek feladata

Részletesebben

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről

Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről Összefoglalás a 2014-es TOP magyarországi tanácsadói felmérésről VII. Országos Tanácsadói Konferencia Budapest, 2014. október 30. Dr. Poór József, CMC Iliás Anikó Csak a változás állandó. Schopenhauer

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK

Féléves Köv. félév KÖZGAZDASÁGTANI, MÓDSZERTANI ÉS ÜZLETI ALAPOZÓ ISMERETEK Szak megnevezése: Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Tagozat: ÖZGAZDÁSZTANÁR (VÁLLALOZÁSI ISMERETE) [osztatlan tanári 10 féléves] Emberi erőforrások BA szakspecifikus tanegységekkel Okleveles

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes

Oktatói önéletrajz Dr. Wimmer Ágnes egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Döntéselmélet Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem (BKE), közgazdász (Gazdálkodási szak, Pénzügy, Vállalatértékelés,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg

MEGHÍVÓ. Költség-hatékonysági vizsgálatok a német megközelítés és az európai módszertan áttekintése. Prof. J.-Matthias Graf von der Schulenburg Corvinus Egészségpolitikai és Egészség-gazdaságtani Konferenciák 2011/6 Budapesti Corvinus Egyetem, Közgazdaságtudományi Kar Egészség-gazdaságtani és Egészségügyi Technológiaelemzési Kutatóközpont Magyar

Részletesebben

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV

MARKETING- ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ (középfokú szakképesítés) TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV () TANTÁRGYI FELÉPÍTÉS ÉS ÓRATERV - Basic marketing 16 (12 + 4) - Marketing-mix döntések 15 (6 + 9) - Marketingkommunikáció 14 (8 + 6) A reklám elmélete és gyakorlata - A gazdasági jog alapjai 6 (6 + 0)

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

TANTERV - érvényes a es tanévtől

TANTERV - érvényes a es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MARKETING Szakirány: MARKETING - Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan tudományterületen

Részletesebben

Közpolitikai menedzser

Közpolitikai menedzser Századvég Politikai Akadémia és Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola Közpolitikai menedzser Posztgraduális szakirányú továbbképzés 2 011. f e b r u á r Közpolitikai és társadalmi folyamatok elemzése

Részletesebben

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán

Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán Eladásmenedzsment Bauer András, Mitev Ariel Zoltán 1. Fejezet: Az eladásmenedzsment stratégiai szerepe 2/28/2010 1 A fejezet tartalma 1. A különböző eladási helyzetek 2. Az eladásmenedzsment helye a marketingstratégiában

Részletesebben

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz

Dr. Szalkai Zsuzsanna egyetemi docens Menedzsment és Vállalatgazdaságtan Tanszék tavasz Menedzsment és Vállalatgazdaságtan kurzus a Doktori képzésben Marketingmenedzsment 2. előadás Ipari marketing Az Industrial Marketing and Purchasing (IMP) Group kutatásainak tükrében Dr. Szalkai Zsuzsanna

Részletesebben

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör

Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a. A gyűjtőkör 1. sz. melléklet Az Edutus Főiskola Könyvtára Gy ű j t ő k ö r i Sz a b á ly z a t a 1. A gyűjtőkör (1) A gyűjtőkör, a könyvtár állományának tartalmi és formai jegyeket viselő stratégiailag megfogalmazott

Részletesebben

Vállalati válságkezelés

Vállalati válságkezelés Pénzügy mesterszak Nappali tagozat Tantárgyi útmutató Vállalati válságkezelés 2015/2016. I. félév Tantárgy megnevezése: Vállalati válságkezelés Tantárgy kódja: VVGK1K0MMEV Tanterv szerinti óraszám: 4+0

Részletesebben

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ

ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. II. évf. vállalkozás szervező. 2007/2008 I. félév. Távoktatási Központ /fax: 222-4584 : 383-8491/172 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 Távoktatási Központ ÉVFOLYAM II. évf. vállalkozás szervező TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Bevezetés az EU tanulmányokba 2007/2008 I. félév 1 A Tantárgyi útmutató

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária

Oktatói önéletrajz Dr. Csutora Mária egyetemi tanár Gazdálkodástudományi Kar Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: - 1989 MKKE, Okleveles közgazda mezőgazdasági szakon Tudományos fokozatok, címek::

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. Közgazdaságtani Doktori Program

Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar. Közgazdaságtani Doktori Program Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Közgazdaságtani Doktori Program Vezeti: Prof. Dr. Botos Katalin a 2009-2010-1 félévtől, felmenő rendszerben 1. A Doktori Program célja A gazdaság működésével

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől

TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől TANTERV - érvényes a 2011-2012- es tanévtől BABEŞ-BOLYAI TUDOMÁNYEGYETEM, KOLOZSVÁR Szakterület: MENEDZSMENT Szakirány: MENEDZSMENT - MAGYAR TAGOZAT Végzettség: Egyetemi végzettség (BSc) Közgazdaságtan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI

VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI VÁLLALKOZÁSOK PÉNZÜGYI ALAPJAI Budapest, 2007 Szerző: Illés Ivánné Belső lektor: Dr. Szebellédi István BGF-PSZFK Intézeti Tanszékvezető Főiskolai Docens ISBN 978 963 638 221 6 Kiadja a SALDO Pénzügyi Tanácsadó

Részletesebben

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor

Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára. A tételsor Záróvizsga tételek az Emberi erőforrás tanácsadó mesterszak hallgatói számára A tételsor 1/A Az emberi erőforrás, mint komplex tudományelméleti probléma. Gáspár L. (2000): 11-20; 71-125. o. 2/A Stratégiai

Részletesebben

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02

SZAKMAI VIZSGA- program A szakképesítés megnevezése: Vendéglátó szakmenedzser A szakképesítés azonosító száma: 55-812-01-0010-55-02 2414-06/2 A vendéglátó vállalkozás gazdálkodásának statisztikai, matematikai eszközökkel történő elemzése 2013. május 15. 8.00-9.30 óra (írásbeli) Felügyelő tanár: Javító tanár: Csendesné Dr. Cseri Kinga

Részletesebben

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat

BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat BA 2010 / BA 2012 ekvivalencia táblázat 1. oldal AZ ALKALMAZOTT KÖZGAZDASÁGTAN ALAPSZAK TANTERVE 1) KÖTELEZŐ TÁRGYAK BAKK01 Gazdaságmatematika AT* 1 2+2+2 8 B12AKK01 Gazdaságmatematika 2 2+2 6 B12AKK05

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak

Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Egészségpolitika, tervezés és finanszírozás mesterképzési szak Tagozat: nappali, esti Képzési idő: 4 félév Választható szakirányok: Egészségpolitika tervezés és elemzés Egészség-gazdaságtan Összes kredit:

Részletesebben

2011/2012. TANÉV I. FÉLÉV LEVELEZŐ TAGOZAT

2011/2012. TANÉV I. FÉLÉV LEVELEZŐ TAGOZAT I. ÉVFOLYAM GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAK 2011/2012. TANÉV I. FÉLÉV LEVELEZŐ TAGOZAT 09. 16. 09. 17. 09. 23. 09. 24. 09. 30. 10. 01. 10. 07. 10. 08. 10. 14. 10. 15. 10.21. 10. 22. 10. 28. 10. 29. 11.

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma

ÖNÉLETRAJZ. 1993 szeptember- 1997 június Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola, Gazdasági Szaktanár Diploma ÖNÉLETRAJZ Grotte Judit, PhD, főiskolai docens szálloda szakirány vezető Email cím: jgrotte@bkf.hu Tudományos minősítés: 2011 regionális tudományok PhD Felsőfokú tanulmányok és végzettség: 2007 szeptember

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Közgazdaságtan Tantárgy kódja

TANTÁRGYLEÍRÁS Tantárgy neve. Közgazdaságtan Tantárgy kódja Közgazdaságtan MR0101 Meghirdetés féléve 1. Előfeltétel (tantárgyi kód) - Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Filep Gyula főiskolai tanár Tantárgyfelelős egység kódja KO A tantárgy alapvető célja, hogy

Részletesebben