Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkalmazott tudományok Irodalom - Nyelvtudomány. Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsanna (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)"

Átírás

1 Alkalmazott tudomáyok Irodalom - Nyelvtudomáy Lektorálták: Dr. Fehér Zsuzsaa (PEME) Prof. Dr. M. H. Tewolde (Edutus)

2 Tartalom Fekete Imre: Ekvivales Lax-stabilitási fogalom és alkalmazása a traszport egyeletre ELTE, Matematika Doktori Iskola Bogár Aa: Giacomo Leopardi olasz költő filozófusi ragja DE, Olasz Irodalomtudomáy dotori Iskola Demeter Gáboré: Ayayelvi taköyvek metális hozzáférhetőségéek vizsgálata taulásba akadályozott taulók esetébe - PTE, Nyelvtudomáyi Doktori Iskola Illés Zsófia: Érvelés Dötés Meggyőzés BME, Tudomáyfilozófia és Tudomáytörtéet Doktori Iskola Barayi Gyula Barabás: Epistemology, Truth, ad Iterpretatio i Christopher Nola s Memeto ad Its Critical Discourse, DE,BTK Szecskó Adrie: A közyelvbe koyhai eszközöket jelölő szavak a fracia argóba a 19. század második felébe és a 20. század elejé - ELTE, Nelvtudomáyi Doktori Iskola Viktória Sepreyi: a struggle of borders cross-cultural idetity formatio i sadra ciseros s the house o mago street ad caramelo By Uiversity of Debrece Istitute of Eglish ad America Studies (Supervisor: Dr. Németh Leke Mária) Dáyi Tibor Zoltá: A jövőtervezés esélyei a pécsi szociálislakás-gazdálkodásba PTE - PMMIK - Breuer Marcell Doktori Iskola Dr. Horváth Gábor - Földvári Attila: Egyeletmegoldhatóság boyolultsága szemipatter csoportok felett DE, Természettudomáyi és Techológiai Kar Matematikai Itézet, Algebra és Számelmélet taszék

3 Fekete Imre: Ekvivales Lax-stabilitási fogalom és alkalmazása a traszport egyeletre ELTE, Matematika Doktori Iskola A stabilitás az egyik legalapvetőbb követelméy a umerikus modellel szembe. A cikkbe elméleti és gyakorlati szempotól vizsgáljuk a bevezetett N -stabilitás fogalmát. Igazoljuk, hogy emlieáris operátoregyeletek eseté az N -stabilitás a kozisztecia mellett garatálja a kovergeciát. A fogalom egyik agy előye, hogy lieáris esetbe ekvivales a klasszikus Lax-féle stabilitással. Az elméletet a gyakorlatba is átültetjük: a cetralizált Crak Nicolso-módszert alkalmazva a Dirichlet-peremfeltételű, traszport kezdetiérték feladat N - stabilitását igazoljuk. 1- Bevezetés A valós életbe megjeleő jeleségek (természetbe, közgazdaságba, stb.) megértéséhez és leírásához tapasztalatoko, törvéyszerűségeke alapuló modelleket kostruálak az adott tudomáyág képviselői. Eze modellek megoldását umerikus módszerek segítségével közelíthetjük. Így az alkalmazott matematikába a cél a umerikus módszer kvalitatív tulajdoságai közül a legfotosabbak, a stabilitás tulajdoságáak a garatálása. Tipikusa eze modelleket Baach-térbeli operátoregyeletek segítségével írhatjuk le. Lieáris operátorok eseté az első stabilitási fogalmat Katorovich defiiálta ([3]). A lieáris elmélet alaposa tárgyalt és széles körbe ismert. Az egyik alaptétel az erőse folytoos félcsoportok absztrakt kezdetiérték feladatára voatkozó Lax Richtmyer Katorovich ekvivalecia tétel ([4]), míg a másik a lieáris operátoregyeletekre voatkozó Saz-Sera Palecia tétel ([6]). Előbbi eseté a stabilitás (kozisztecia mellett) szükséges és elégséges feltétele a kovergeciáak, utóbbi esetébe ez csak két további feltétellel garatálható. Ugyaakkor emlieáris operátoregyeletekkel kapcsolatos eredméyek elvétve voltak. Absztrakt elméleti felépítésére López-Marcos és Saz-Sera ([5], [7]) tettek kísérletet, azoba ez a megközelítési mód megrekedt. Ezt értelmezték újra és igazoltak emlieáris elméletbeli eredméyeket [1] szerzői. Fő eredméyükkét megmutatták, hogy a stabilitás csak elégséges feltétele a kovergeciáak (szembe a lieáris elmélettel). Továbbá [2]-be bevezetett N - stabilitási fogalomak köszöhetőe az elméletet periodikus peremfeltételű, reakció-diffúziós kezdetiérték feladat megoldására alkalmazták. Eze cikk keretei belül igazoljuk, hogy N -stabilitás eseté a "umerikus aalízis alaptétele" igaz emlieáris operátoregyeletekre. Emellett megmutatjuk, hogy lieáris operátorok eseté a bevezetett N -stabilitási fogalom ekvivales a klasszikus Lax-féle stabilitási fogalommal. Az absztrakt felírási mód előyeit továbbá a Dirichlet-peremfeltételű, traszport kezdetiérték feladat N -stabilitásvizsgálata sorá szemléltetjük. A feladatra a cetralizált Crak Nicolso-módszert alkalmazzuk, továbbá meghatározzuk aak idő és tér kovergeciaredjét. 1.1 Matematikai háttér Ebbe a részbe [1] alapjá közöljük a emlieáris operátoregyeletek felírásáak absztrakt módját és a legalapvetőbb defiíciókat. A valós életbe felmerülő matematikai modellek az alábbi - általába emlieáris - operátoregyelet alakját ölti: F (u) = 0, (1) ahol F :D Y egy emlieáris operátor, D X, X és Y ormált terek. Az elméleti umerikus aalízisbe általába feltesszük, hogy létezik egyértelmű megoldás, melyet u -sal jelölük. Az (1) feladatot tömöre a P = ( X, Y, F) hármasakét írhatjuk. A továbbiakba csak P feladatkét hivatkozuk rá. 261

4 Numerikus módszer alkalmazásakor feladatok sorozatához jutuk, mely az alábbi alakba írható: ahol X, Y ormált terek, X sal jelöljük. F ( u ) = 0, = 1,2,, (2) D és F : D Y. Ha létezik (2) megoldása, akkor azt u - Defiíció 1 Azt modjuk, hogy a D = (, ) N sorozat egy diszkretizáció, ha (hasolóa ) restrikciós operátor X -ből X -be (hasolóa Y -ból Y -be). A bevezett defiíciók segítségével az általáos sémát az 1. ábra illusztrálja. Ábra 1: A umerikus módszer általáos sémája. A második fejezet köyebb érthetősége érdekébe további három defiíciót aduk. Defiíció 2 Az e = ( u) u X elemet globális diszkretizációs hibáak evezzük. Az l ( v) = F ( ( v)) ( F( v)) Y elemet a v eleme vett lokális diszkretizációs hibáak evezzük. A cikkbe midig feltesszük, hogy (0) = 0. Magától értetődő módo a megoldáso vett lokális diszkretizációs hiba: l( u ) = F ( ( u)). ha a Defiíció 3 Azt modjuk, hogy a P feladatra alkalmazott D diszkretizáció koverges, egyelőség teljesül. lim e Defiíció 4 A P feladatra alkalmazott D diszkretizáció kozisztes a v D eleme, ha egy idextől kezdve ( v) D és a egyelőség teljesül. lim l A umerikus aalízisbe az egyik legfotosabb feladat aak garatálása, hogy a umerikus megoldások sorozata az eredeti feladat u megoldásához tartso. Ömagába a kozisztecia em garatálja a kovergeciát, így szükségük va plusz feltételre. Ez lesz a stabilitás. Tekitsük lieáris feladatok sorozatát: ( v) X Y = 0 = 0 L ( u ) = 0, = 1,2,, (3) 262

5 ahol mide -re érdekébe feltesszük az stabilitás az L 1 L egy lieáris operátor és Li( Y, X ) L 1 : Y D L : D Y. A (3) feladat megoldhatósága operátorok létezését. Ebbe az esetbe jól tudjuk, hogy a S egyelőtleség teljesülését jeleti, ahol S pozitív kostas. Ekkor a kozisztecia és a stabilitás garatálja a kovergeciát. Numerikus aalízisbe szokás még ezt a "umerikus aalízis alaptételéek" evezi. 2- A klasszikus stabilitási fogalom általáosítása A lieáris stabilitás fogalma alapvető eredméyeket ad. Ugyaakkor ezek eléréséhez teljes mértékbe kihaszáljuk az L operátorok liearitását. Felmerülhet a kérdés, hogya általáosíthatjuk úgy ezt a fogalmat, hogy a kívát eredméyek megmaradjaak. 2.1 N-stabilitás Kovergecia eseté az e globális diszkretizációs hiba ullához tart. Kozisztecia eseté csak a lokális diszkretizációs hibáról tuduk érdemlegeset. Ituitív módo ez azt jeleti, ha l( u ) = F ( ( u )) F( u) kicsi, akkor elvárhatjuk, hogy e = ( u) u is kicsi legye. Mivel u ismeretle, így első megközelítésbe az összes D -beli elempárra megköveteljük az előző tulajdoságot. Nevezetese azt, hogy teljesüljö tetszőleges rácsparaméterektől. z w z w S F ( z ) F ( w ) (4) X, D eseté és az S stabilitási kostas függetle legye a Ez az ötlet vezet az alábbi defiícióhoz. Defiíció 5 A P feladatra alkalmazott D diszkretizáció N-stabil, ha létezik olya S pozitív stabilitási kostas, hogy tetszőleges z, D eseté a (4) becslés teljesül. w Y Az N -stabilitás az agol atural (természetes) szó kezdőbetűjéből származik. Lieáris esetbe az 5. Defiíció olya S stabilitási kostas létezését jeleti, melyre tetszőleges s D eseté az s X becslés teljesül. Az (5) becslés három alapvető tulajdoságot eredméyez: S L ( s ) (5) Tetszőleges (3) alakú feladat eseté az (5) becslés az L ( s ) = 0 egyelőséget jeleti. 1 Ebből az s = 0 egyelőség következik, azaz, hogy az L operátor ijektív és így L létezik. Továbbá a stabilitási korlát a (3) alakú feladatok megoldásáak egyértelműségét implikálja. tetszőleges L 1 Az i, és (5) tulajdoságokak köszöhetőe igaz, hogy r Li( Y, X ) L 1 ( r ) X S r Y Y Y eseté. Emellett a ormába való egyeletes korlátosság is igaz, azaz, hogy S. Az (5) becslés értelmébe teljesül a "umerikus aalízis alaptétele": Továbbá L liearitását az Kozisztecia + Stabilitás Kovergecia. e = ( u) u helyettesítéssel kapjuk, hogy 263

6 mely az e X ( u ) u X S L ( ( u )) L ( u ) = ( u ) u S L ( ( u )) X Y Y, = S l ( u) becsléshez vezet. Kozisztes módszer eseté ez potosa a kovergeciát eredméyezi. Az első két tulajdoságból láthatjuk, hogy az N -stabilitásból következik a klasszikus Lax-féle stabilitási fogalom. Ugyaakkor a vissza iráy is igaz, mivel s X = L L ( s ) 1 Y L 1 Li( Y, X ) L ( s ) Y Y S L ( s ) Midezekek köszöhetőe kijelethetjük, hogy lieáris feladatok eseté az N -stabilitás és a klasszikus Lax-féle stabilitás ekvivales fogalmak. Nemlieáris operátorok eseté az alábbi eredméy adható. Tétel 6 Tegyük fel, hogy az (1)-(2) feladatokak létezik megoldása, a P feladatra alkalmazot D diszkretizáció kozisztes és N -stabil u -o az S stabilitási kostassal. Ekkor a P feladatra alkalmazott D diszkretizáció koverges és kovergeciaredje em kevesebb, mit a koziszteciaredje. mely az Bizoyítás. Az N -stabilitásak köszöhetőe igaz, hogy e X = ( u) u e X X S F ( ( u )) SPF ( ( u)) F ( u Y ) P =0 = S l ( u ) egyelőtleséghez vezet. Azaz kozisztes módszer eseté a módszer koverges. Megjegyzés 7 Formálisa így ismét igaz a "umerikus aalízis alaptétele": Y Kozisztecia + N -Stabilitás Kovergecia. Va azoba egy léyegi külöbség a lieáris esettel szembe. Nevezetese az, hogy a 6. Tétel a (2) feladat umerikus megoldásaiak létezését em garatálja. 2.2 A traszport egyelet N -stabilitása Ahogy azt már láthattuk, az N -stabilitás ekvivales a klasszikus stabilitási fogalommal és emlieáris esetbe kielégíti a umerikus aalízis alaptételét". Ugyaakkor a fogalomak további agy előye is va. Nevezetese az, hogy újfajta eljárást biztosít időfüggő feladatok umerikus megoldásaiak stabilitásvizsgálatára. Ebbe a fejezetbe a fogalmat a Dirichlet-peremfeltételű, traszport kezdetiérték feladatra alkalmazzuk. Azaz tekitsük az alábbi feladatot: u( t, x) a u( t, x) = 0, x R, a R, t [0, T ], (6) t x u( t, x) = 0, x R, t [0, T ], (7) 0 u (0, x) = u ( x), x R, (8) ahol T R. A (6) egyeletbe a kostas paraméterérték. A (7)-(8) feltételek az alábbiak: a 0 Dirichlet-peremfeltétel és az u kezdeti függvéy. Y, Y. 264

7 Köye látható, hogy a (6)-(8) folytoos feladat (1) alakjába írható. Továbbá u 0 ( x ) legye olya kezdeti függvéy, hogy a (6)-(8) feladatak létezzék egyértelmű, elegedőe sima megoldása. A D diszkretizáció kostruálásához defiiáluk kell mid a térbeli, mid az időrétegbeli rácshálót. A térbeli rácspotok halmaza az alábbi: { = jh, ahol j = 1,,, h = 1/, N, 2}. x j Az időrétegek pedig az alábbiak: { t k = k, ahol k = 0,, K, = T/ K}. A j = 1,, és k= 0,, K 1 idexekre a cetralizált Crak Nicolso módszer a traszport egyeletre a következőt eredméyezi: k a k 1 k 1 k u j ( u j1 u j1 ) = u j 4h A diszkretizáció a kezdetiértékre azt jeleti, hogy a ( u 4h u 1 k k j1 j 1 u 0 j ). (9) 0 u ( x ) = 0, j = 1,,. (10) Következő lépéskét a (9)-(10) egyeleteket (2) alakjába írjuk fel. Ehhez defiiáljuk a rácsfüggvéyek vektorterét az x j j : 1 j rácspotokba. Ha az időrétege ézük tetszőleges k eseté, akkor a kapott k u vektor Defiícióba szereplő, restrikciós operátorokat vetítő operátorokkét. ahol u K k u j elemet mide egyes t k K eleme. Defiiáljuk az 1. Bevezetve az R = a / h jelölést, a (9)-(10) egyeletek az alábbi alakot öltik: 0 u 0 = ( u ( x mátrixot jelöli, azaz F D u k1 Dir u 0 ( u 0 ) 0 1),, u ( x k 1 = u k D Dir k u, k = 0,, K 1, (11) = 0, (12) ))K és D Dir a Dirichlet-peremfeltételű stadard diszkretizációs D Dir 0 R 4 0 = R 4 0 R R R 4 R R R 4 0 R 4 Defiiáljuk a diszkrét ormált tereket a következő módo: 0 X = Y = K K, azaz v := ( v,, v K 1 0 Legye v X tetszőleges elem és = (,0,,0) Y : XY leképezés az F v ) = K R 4 0 ) X. jelölje aak képét. Ekkor az ( alakba írható. Bevezetve a Q = ( I D ) és Q = ( I D ) jelöléseket a (11)-(12) diszkretizációra igaz, hogy 2 Dir Q v k 1 k 1 = Q 2 v 1 Dir (13), k = 0,, K 1, (14) 265

8 v 0 = 0. (15) Q 1 iverzéek létezéséhez azt a téyt haszáljuk ki, hogy D Dir egy ferdé szimmetrikus mátrix. Ebből kifolyólag a sajátértékei a képzetes tegelye vaak, így a Q1 = ( I DDir) mátrixak a ulla em sajátértéke, azaz a mátrix reguláris. Ekkor a (14)-(15) egyeleteket úgy írhatjuk, hogy v k 1 1 = Q1 2 v 0 = 0. k Q v, k = 0,, K 1, A feti rekurziót alkalmazva, majd az utolsó tagál két egyelet a k = 0,1,, K idexekre az alábbit adja: v 0 = 0 helyettesítést elvégezve a k 1 0 v = ( Q1 Q2 ) k. Az N -stabilitás igazolásához a következő ormákat defiiáljuk: (16) K -be: X -be: Y -be: k k v = max1 j v ( x j ) = K K v j 1/2 = ( v ) X, j=0 K j=0 2 K v j 1/2 = ( v ) Y. 2 K A bevezetett ormák és az idukált orma segítségével a (16) egyeletre a következő becslést adhatjuk: v X = ( Q 1 1 v k k 0 Q ) 2 X, 1 0 Q Q. (17) A (17) jobb oldalára szereték alkalmas becslést yeri. Ehhez először az alábbi lemmát igazoljuk. Továbbá Lemma 8 Tetszőleges k = 0,, K eseté igaz, hogy Bizoyítás. A (13) képletbe szereplő tetszőleges M 1 2 k 2 X 1 Q Q =1. (18) 1 Dir k 2 2 * D mátrix ferdé szimmetrikus ( DDir = DDir ). 2 * R mátrixra feáll, hogy = ( ) tulajdoságokat a (18) egyeletre figyelembe véve írhatjuk, hogy Q Q2 = ( I D ) ( ) 2 p I D p 2 = (( I D = (( I D = (( I D = (( I D = (( I D = (( I D ) 1 p ) ( I D p ( I D )[( I D )( I D ) 1 p ( I D * ) [( I D p * )] ) 1 1 p p p p ) ( I D )( I D )[( I D 1 1 p p p p ) ( I D )( I D )[( I D 1 1 p p p p p )[( I D ) ( I ) 1 p 1 p D p * ] ) = (( I D )) = 1. Ez pedig potosa az állítást jeleti. Haszáljuk ki, hogy X Y ) ) ) ) 1 p * ] ) * ] ) * ] ) ( I D p M MM. Ezeket a 2 * ) ) 0, F ( ) = = (,0,,0). Továbbá a 8. Lemma v eredméyéek köszöhetőe kapjuk, hogy a (17) egyeletre igaz: 266

9 F Tetszőleges z, w X elemek eseté jelölje és ( z )= és F w ( )=, ahol = ( 0,0, 0,0) = ( írhatjuk, hogy z z k 1 1 = Q1 Q2 0 = 0, w k 1 1 = Q1 2 0 = 0. v F ( v ). (19) X Y és,0) az ő képüket, azaz azt, hogy,0,. Midezek következtébe k z, k = 0,, K 1, (20) k Q w, k = 0,, K 1, (21) w A (21) egyeletből a (20) egyeletet kivova kapjuk, hogy z A (19) becslés eredméyét a v z k1 k1 1 = ( k k w Q1 Q2 z w ), k = 0,, K 1. = z w elemre alkalmazva a következő becslést yerjük: w X 0 0 Y = F ( z ) F ( w ) Köye látható módo a feti becslés S = 1 választása mellett (4) alakjába va, azaz ez a következő állítást jeleti. Tétel 9 A cetralizált Crak Nicolso-módszer N -stabil a (6)-(8) feladatra, azaz a Dirichlet-peremfeltételű traszport kezdetiérték feladatra., vetítő operátor K X Y rácsfüggvéyek vektortere K Y K K 1 k k v max1 j v ( x j ) K v v K j 2 1/2 X Y ( v ) j=0 K Táblázat 1: Operátorok, ormált terek és ormák defiiálása. Ahogy látthattuk az N -stabilitás gyakorlati szempotból is előyös fogalom. A traszport egyelet stabilitásvizsgálata sorá a kulcsmozzaat a restrikciós operátorok, diszkrét feladatok ormált tereiek és a hozzátartozó ormák defiiálása volt. Ezt foglaltuk össze a feti 1. táblázat keretei belül. Közismert téy, hogy a cetralizált Crak Nicolso-módszer koziszteciaredje térbe és időbe egyarát kettő. Így a 6. Tétel és 9. Tétel eredméyeit felhaszálva az alábbi következtetést vohatjuk le. Következméy 10 A cetralizált Crak Nicolso-módszer térbe és időbe másodredbe koverges módszer a (6)-(8) Dirichlet-peremfeltételű traszport kezdetiérték feladatra.. 267

10 Hivatkozások I. Faragó, M. E. Micsovics ad I. Fekete, Notes o the basic otios i oliear umerical aalysis, EJQTDE, Proc. 9 th Coll. QTDE, No. 6 (2012), pp I. Fekete ad I. Faragó, A stability approach for reactio-diffusio problems, Applied Computatioal Itelligece ad Iformatics (SACI), 8th IEEE Iteratioal Symposium (2013), pp L. V. Katorovich, Fuctioal aalysis ad applied mathematics (oroszul), UMN3, 28, No. 6 (1948), pp P. D. Lax ad R. D. Richtmyer, Survey of the stability of liear fiite differece equatios, Comm. Pure Appl. Math., 9 (1956), pp C. López-Marcos ad J. M. Saz-Sera, A defiitio of stability for oliear problems, Numerical Treatmet of Differetial Equatios, 104 (1988), pp J. M. Saz-Sera ad C. Palecia, A geeral equivalece theorem i the theory of discretizatio methods, Math. Comp., 45, No. 171 (1985), pp J. M. Saz-Sera, Two topics i oliear stability. Advaces i umerical aalysis, Oxford Sci. Publ., Oxford Uiv. Press, New York, Vol. I (1991), pp

11 Bogár Aa: Giacomo Leopardi olasz költő filozófusi ragja DE, Olasz Irodalomtudomáy dotori Iskola Költőből lett filozófus Giacomo Leopardit az irodalomtörtéet-írás alapvetőe és elsősorba romatikus költőkét, prózaírókét tartja számo. Koferecia-előadásomba, és jele taulmáy sorá azt szeretém megvizsgáli, hogy Leopardit méltá tarthatjuk-e filozófusak (is), kívácsivá tesz, hogy az általa megfogalmazott tézisek és godolatok milye iráyt mutatak, milye filozófiai eszmeredszert alakítaak ki. Jogosa merül fel a kérdés Leopardi filozófusi ragját illetőe, hisze megayi disputa botakozott ki ezzel kapcsolatosa életművéek szerteágazó recepciótörtéete sorá, továbbá, aki kicsit is ismeri az olasz romatika művészét, az sem tudja megkerüli a kérdést, mivel alkotásaiak olvasásakor, külööse a Jegyzetfüzet vizsgálatakor óhatatlaul is előtérbe kerülek filozófiai eszmefuttatások, godolatfüzérek. Először talá azt célszerű megvizsgáli, hogy maga az alkotó hogya vélekedett saját helyéről, szerepéről, hivatásáról. Érdekes láti, hogy Leopardi filozófussá válását hogya defiiálja. A Jegyzetfüzetbe leírtak szerit kezdetbe költő volt, tele fatáziával, ötletekkel, de később ezt a boldog, gyermeki, idilli állapotot elhagyva, föleszmélt, széleskörű tudásra tett szert és felismerte, hogy az emberi élet csak boldogtala lehet, az élethez való hozzáállása radikálisa megváltozott ( mutazioe totale i me = teljes változás beem), a fatáziavilága kiüresedett; költőből filozófussá változott, aki mereg az élet agy kérdései, de aki verset már képtele íri. Leopardi kiterjeszti a lélekállapot eze változását az egész emberiségre, azt modja, hogy míg az atik világba iveciózus, kreatív, fatáziadús emberek éltek, addig a moder korba a kiüresedettség, életutság, fásultság a legjellemzőbb 1. Azt modhatjuk tehát, hogy még ha egatív előjellel is, de Leopardi filozófusak vallotta magát. 1. Leopardi leghíresebb elmélete Leopardi pesszimista filozófiájáak magját adja az ú. teoria del piacere (boldogságelmélet), amelybe kifejti a költő, hogy mide hiábavaló, a boldogság keresése fölösleges, mert elérhetetle, az emberek csupá a szevedés lehet osztályrésze. Az emberi boldogtalaság főleg abból fakad, hogy keressük a boldogságot, igyekszük hii bee, a reméy sokáig áltat miket, de a kiábrádulás, föleszmélés elkerülhetetle. Ezt az elméletet Leopardi a Jegyzetfüzetbe dolgozza ki akkurátusa és körültekitőe, és a későbbiekbe is sokat hivatkozik rá, sőt, az elmélet szépírói mukásságába is megjeleítésre kerül, a Rövid erkölcsi írások egyik művébe, a Párbeszéd a Természet és egy izladi között c. dialógusba pot ez a tézis yer bizoyítást. Az izladi egész életébe a boldogságot kereste, a viszotagságok elől igyekezett elmeeküli, a természet goosz erői azoba mideütt utolérték, megkeserítve ezzel a folyto küszködő és szebb jövőbe bízó ember életét. Móritz György így ír erről Leopardi-taulmáyába: Leopardi em tudott semmi elvet elfogadi, mely a világot igazolta vola. Az életet céltala szevedések látta. De abba ő sem tudott beleyugodi, hogy eek a céltala szevedések e adjo emberi értelmet. Mert seki sem érezte ála mélyebbe az élet tragikus szépségét. Ez a titokzatos kettősség, az életszeretet és a halálvágy elletéte kísérte végig a hiábavaló reméyek és mide emberi fájdalmat egybefoglaló szevedések sorozatá, ami az ő élete volt. 2 Azért tartom jeletősek Móritz 1 LEOPARDI, Giacomo, Zibaldoe: 2 MÓRITZ, György: Pesszimizmus és aktivitás összefüggése Leopardi világézetébe, Pécs, Palota Köyveskert,

12 György eze taulmáyát, mert Leopardi pesszimizmusáak klasszikus értelmezésé túlmutat, mit ahogya a fetebbi idézetből is kiviláglik. Ő felfedezi a költőbe az útkereső ember küzdelmét, em egyszerűsíti le Leopardi filozófiáját, haem aak áryaltságát, összetettségét vizsgálja értő elemző módjára. A boldogságelmélet tehát (amelyet yugodta evezheték boldogtalaság-elméletek is) a legkidolgozottabb filozófiai eszmefuttatása Leopardiak, lírájába és prózájába egyarát visszatérő motívum a Jegyzetfüzetbe kifejtett elmélet. 2. Leopardi pesszimizmusáak három válfaja Törtéelmi pesszimizmus-szemléletébe Leopardi kifejti, hogy a kevesebb fölhalmozott tudással redelkező atik világba boldogabbak lehettek az emberek, vagy legalábbis fatáziájukból kifolyólag megteremthették a boldogság illúzióját, ami megelégedéshez, örömökhöz juttathatta őket. A moder korba azoba Leopardi szerit le kell számoluk mide illúzióval. Godolatvilágáak fejlődése sorá a következő fázist kozmikus pesszimizmusak evezi a szakirodalom, hisze Leopardi kiterjeszti pesszimizmus-szemléletét magára az emberi jellemre, és arra a következtetésre jut, hogy az emberi mivoltukból fakad az öröm elérésére való képteleség. Leopardi ekkor fordul a természet felé a legelleségesebb hozzáállással, míg korábba a természetet okolta, hogy ayi szevedést okoz, most rájö arra, hogy a természet közömbös az ember gyötrelmei irát. Itt ugyacsak a Párbeszéd a Természet és egy izladi között c. erkölcsi írásra reflektálék, ugyais itt atropomorf ői alakkét megjeleik a Természet, aki válaszol az izladi kízó kérdéseire, amiből kiviláglik, hogy em ő a felelős az ember balsorsát illetőe. Azt modja, hogy az izladi tévese vádolja őt azzal, hogy ő a felelős az emberi szevedésért, ugyais eki a legkisebb mértékbe sics befolyása erre, em szádékosa okoz fájdalmat. Eszmeredszeréek alakulása sorá a legkiérleltebb, végső fázis a heroikus pesszimizmuselmélet, amibe az emberi szolidaritás domiál. Plotio és Porfirio dialógusába az ögyilkosságról va szó, és a végső koklúzió az, hogy bár a halálvágy ott mukál az emberbe, mégsem szabad véget vetük az életükek, hisze akkor még több fájdalmat és szevedést okozuk embertársaikak. Emelt fővel kell elviselük az élet viszotagságait, egymást segítve. Megjeleik tehát a kölcsöös segítségvállalás, ami ige pozitív aspektusa Leopardi taaiak, hisze túllép az egyé yomorúságá, és a szolidaritás jegyébe társadalmi megújítást tűz ki célul. 3. Leopardi kritikusaiak eltérő értelmezései Fracesco De Sactis és Beedetto Croce tagadták Leopardi filozófiai ragját, az ő vélekedésük szerit Leopardi em fogalmazott meg mély és eredeti filozófiai alapvetéseket, és em redszerezte godolatait. 3 Alapvetőe ez a fő elleérv, amivel Leopardi filozófusi mivoltát általába megkérdőjelezik; hogy em fogta össze elméleti értekezéseit. Ez az állítás jogos, hisze valóba icseek a klasszikus értelembe csoportosítva Leopardi eszmefuttatásai, a Jegyzetfüzetbe mégis kidolgozott, átgodolt, akkurátusa kifejtett tételeket, elméleti alapvetéseket találuk. Igaz, csak jegyzetes formába, ahogy a vaskos kötet címe is jelzi. Kortársai közül soka em ismerték föl bee a agy godolkodót. Pietro Giordai kivétel, ő meglátta Leopardiba a agy költőt és filozófust. Hamarosa egyre többe kezdtek el foglalkozi a Leopardi életművel, Carducci az 1800-as évek végé kiadta a Zibaldoét, Cesare De Lollis pedig értő elemzésbe emlékezett meg a lírába és prózába 3 IPAVEC, Giovai, Il pesiero di Giacomo Leopardi 270

13 egyarát agyot alkotó Leopardiról. Giovai Getile autetikus, agy filozófusak tartotta Leopardit, Mazoi és Leopardi c. taulmáykötetébe ekképp fogalmaz: az emberi szellem mélyé, külööse a agy költők esetébe vitathatatlaul jele va a filozófia: így tehát megegedett, hogy Leopardi filozófiájáról beszéljük, ahogy Mazoi, Ariosto, Shakespeare és Homérosz esetébe is. De a költők filozófiája em azoos a filozófusok filozófiájával, így azt óvatossággal kell kezeli, hogy e ferdítsük el, és e tegyük tökre modaivalójukat. 4 Getile taulmáykötete azért is agyszerű és hiáypótló muka, mert rávilágít a Leopardi-kérdés másik agy dilemmájára, a Leopardi eszmeredszerébe föllelhető elletmodások kérdéskörére. Soka támadják ugyais azért Leopardit, hogy godolatvilága, érvredszere em következetes, sokszor keveredik öelletmodásba, gyakoriak ála a paradoxook. Getile azt modja, hogy a költők esetébe megegedhető, hogy akár mide egyes versükbe más-más filozófiai tézist juttassaak kifejezésre. Ilye értelembe máris tompítottuk az elletmodások élét, rávilágítva arra, hogy a költői szabadság megegedi, hogy egymásak sokszor eltérő filozófiák is megjelejeek a költeméyekbe, alkotásokba. E sorok írója is arra jutott a sokszíű Leopardi életművet taulmáyozva, hogy joggal tarthatjuk Giacomo Leopardit autetikus, eredeti filozófusak, a mértéktele mélységű keserűség megéeklőjéek, egyedi művészek, aki sok szempotból megelőzte korát. BIBLIOGRÁFIA DE SANCTIS, Fracesco, Leopardi, Napoli, Alberto Morao Editore, 1933 G. CASERTA, Eresto, L ultimo Leopardi: pesiero e poesia, Roma, Boacci Editore, 1980 FRATTINI, Alberto, Critica e fortua dei Cati di Giacomo Leopardi, Brescia, La Scuola, 1965 FRATTINI, Alberto, Studi leopardiai, Pisa, Nistri-Lischi, 1956 GENTILE, Giovai, Mazoi e Leopardi, saggi critici, Fireze, G. C. Sasoi, 1937 IPAVEC, Giovai, Il pesiero di Giacomo Leopardi: MALAGOLI, Luigi, Il grade Leopardi, Fireze, La Nuova Italia, 1937 MÓRITZ, György, Pesszimizmus és aktivitás összefüggése Leopardi világézetébe, Pécs, Palota Köyveskert, 1940 A kutatás a TÁMOP A/2-11/ azoosító számú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító redszer kidolgozása és működtetése kovergecia program című kiemelt projekt keretébe zajlott. A projekt az Európai Uió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfiaszírozásával valósul meg. 4 GENTILE, Giovai, Mazoi e Leopardi, saggi critici, Fireze, G. C. Sasoi,

14 Demeter Gáboré: Ayayelvi taköyvek metális hozzáférhetőségéek vizsgálata taulásba akadályozott taulók esetébe - PTE, Nyelvtudomáyi Doktori Iskola 1. Bevezető godolatok 2. A vizsgálati kocepció bemutatása 2.1 A vizsgálat céljáak megfogalmazása A vizsgálat a bevezetőbe megfogalmazott folyamatok kezdetét célozza: az esélyteremtés eszközei közül kiemelve a taköyv, taayag alkalmazhatóságát a sajátos evelési igéyű taulók körébe. A téma kidolgozásáak kokrét célja a közoktatás kezdő szakaszába alkalmazott ayayelvi taköyvekbe haszált taítási módszerek, feladattípusok metális hozzáférhetőségéek vizsgálata taulásba akadályozott gyermekek esetébe. 2.2 A mitaválasztás szempotjai A vizsgálati mitát az 1. és a 3-4. osztályos taulók alkotják. A bevot taulók száma: 32 fő. A mitaválasztás fő elve, hogy az alsóbb évfolyamoko törtéik az ayayelvi alapozás, mely hosszútávo meghatározza valameyi tatárgy (ismeret, tudomáy) hozzáférhetőségét. 2.3 A vizsgálat fő kérdése A magyar ayayelv taítását célzó taköyvek módszerei hozzáférhető metális objektumokat közvetíteek-e a sérült gyermek számára? 2.4 Az elemzés fókuszpotjai Ha a világot em értem, em is akarom megismeri. Ha em férek hozzá az iformációhoz, em is érdekel. Ha olya yelvi megoldásokat várak el tőlem a taulás folyamá, amelyekek em vagyok birtokába, akkor a yelv akadállyá válik az életembe, - a kogitív fukciók vizsgálata a taulók aktuális állapota alapjá - a magyar ayayelv taításáak módszerei az elsajátítás absztrakciós szitje alapjá - a vizsgált téyezők összevetése, kiemelte az illeszkedés / hozzáférhetőség szempotjából - következtetések megfogalmazása a taulásba akadályozott gyermek reális jövőbeli életperspektíváiak tükrébe. 2.5 Illeszkedés a kutatási folyamat egészéhez Hosszú távo jele dolgozat egy eleme aak a vizsgálati folyamatak, melyek fő produktuma egy több (kogitív yelvészeti, fukcioális yelvészeti, pszicholigvisztikai, szocioligvisztikai) szempotból megalapozott módszertai sarokpotokra épülő taayagfejlesztés az átlagtól eltérő fejlődésmeetű taulók részére. Vizsgálati eredméyek tekithető, ameyibe a célcsoport kogitív jellemzői és az alkalmazott módszerta összevetésével kirajzolódik egy sajátos szükségletekre adaptált szempottár, mely iráyt mutat a taayagfejlesztéshez az ayayelvi akadálymetesítés folyamatába. 272

15 2.6 Az ayaggyűjtés módja A taulásba akadályozott gyermekekről gyűjtött adatok forrásai: - oktatási statisztika (OSA 1 ) - szakértői határozatok, jegyzőköyvek, egyéi fejlesztési tervek A taköyvekről gyűjtött adatok forrásai: Az 1. és a 3-4. évfolyamo alkalmazott magyar ayayelvi taköyvek Kapcsolódó módszer: dokumetumelemzés a szófajok előfordulási gyakorisága és a feladatadás elvoatkoztatási szitje alapjá. 3. Feltételezés A taköyvekbe alkalmazott módszerek, feladattípusok em mide taulásba akadályozott gyermek számára biztosítaak hozzáférést ayayelvük jelredszeréek megismeréséhez. 4. Kiemelések az elméleti előzméyekből 4.1. A taulási akadályozottság (eyhe fokú értelmi fogyatékosság) fogalma Az értelmi fogyatékosság a közpoti idegredszer fejlődését befolyásoló örökletes és köryezeti hatások eredőjeképpe alakul ki, amelyek következtébe az általáos értelmi képesség az adott épesség átlagától az első életévektől kezdve számottevőe elmarad, s amely miatt az öálló életvezetés jeletőse akadályozott. (Láyié 1978) 4.2 A taulásba akadályozottak közös jellemzői a megismerő fukciók fejlődése szempotjából2 - Az iformáció felvételéek és feldolgozásáak sajátos voásai A képességfejlesztésbe hagsúlyosa jele kell leie a közvetle érzéki tapasztalatokak, a tárgyi cselekvéses megismerések, a céltudatosa kiválasztott tevékeység formákak. A taítás-taulás folyamatába fokozatosa kerül előtérbe a verbális szit, de a taulók fejlettségéek megfelelőe, differeciált módo jele va a maipulációs és a képi szit is, elősegítve az iformációk felvételéek és feldolgozásáak folyamatát. A tauló fejlesztéséek hosszú folyamatába az aktuális igéyekek megfelelőe kell módosuli az ismeretek tartalmáak és mélységéek, a tevékeységformákak, az alkalmazott módszerekek, valamit a pedagógiai folyamat korrekciós, kompezáló jellegéek - kiemelte az alkalmazott taköyveket, taeszközöket és segédleteket illetőe. (OM 2005) 4.3 Kapcsolódó kutatási tapasztalatok Szókészletükbe a főevek és az igék a domiásak, agymértékbe fordulak elő a kokrétumokat jelölő szavak, a fiomabb viszoyfogalmak, ugyaakkor az absztrakt jelölésre voatkozó szavak száma viszot alacsoy. Modataik jobbára tő- vagy egyszerű bővített modatok, az aláredelt modatok gyakorlatilag hiáyozak a közléseikből. (Illyés1967) Beszédükbe kevéssé találhatók összefüggésekre iráyuló elemek, modataik mögül hiáyzik az időbeli, oksági vagy hasoló redező elv. Az összefüggő beszédbe sztereotípiák fordulak elő. Reprodukciós beszédük gyakra potatla, mivel em ismerik fel a 1 Országos Statisztikai Adatbázis 2 Taulásba akadályozottak taításáak tatervi iráyelvei. 2/2005.(III.1) OM redelet, Budapest 273

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana

Kontra József A pedagógiai kutatások módszertana Kotra József A pedagógiai kutatások módszertaa egyetemi jegyzet A kiadváyt A kompetecia-alapú pedagógusképzés regioális szervezeti, tartalmi és módszertai fejlesztése (TÁMOP - 4.1..-08/1/B-009-0003) című

Részletesebben

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN

A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 43 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM Bevezetés A KÉPESSÉ TÉTEL (EMPOWERMENT) LEHETŐSÉGEI A CIVIL TÁRSADALOMBAN Lakatos Kiga Jele taulmáyomba megkísérelem körüljári,

Részletesebben

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai

Ki a Köz és mi a haszon és Ki szerint? a Közhasznúság fogalmi és tartalmi deilemmái. a magyar civil crowdsourcing és crowdfunding jó gyakorlatai c ivil szemle www.civilszemle.hu X. évfolyam 3. szám ElmélEtilEg Ki a Köz és mi a haszo és Ki szerit? a Közhaszúság fogalmi és tartalmi deilemmái (Sebestéy Istvá) KözösségEK és civil társadalom a magyar

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudomáyos közleméyei Alapítva: 2011 3 (1) Főszerkesztő: Takácsé György Katali Meghívott szerkesztő: Tóth Zoltá Felelős szerkesztő: Cserák József Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I

AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I BARABÁS BÉLA FÜLÖP OTTÍLIA AZ ÉPÍTÉSZEK MATEMATIKÁJA, I Ismertető Tartalomjegyzék Pályázati támogatás Godozó Szakmai vezető Lektor Techikai szerkesztő Copyright Barabás Béla, Fülöp Ottília, BME takoyvtar.math.bme.hu

Részletesebben

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT

LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 46 LAKÓPARKOKBAN MŰKÖDŐ CIVIL/NONPROFIT SZERVEZETEK A BUDAPESTI AGGLOMERÁCIÓBAN 1 Koltay Elvira A civil társadalom fogalma alatt fukcioális megközelítésbe olya

Részletesebben

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011

KÖRÖS TANULMÁNYOK Szent István Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 2011 KÖRÖS TANULMÁNYOK Szet Istvá Egyetem Gazdasági Kar Békéscsaba 0 Szerkesztőbizottság HALMAI PÉTER MICHELLER MAGDOLNA PUSKÁS JÁNOS SIMON IMRE SZAKÁCS ATTILA Felelős szerkesztő MICHELLER MAGDOLNA Techikai

Részletesebben

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon

ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Dunántúlon csz23_csz12 skadi.qxd 2010.06.10. 10:58 Page 5 ELMÉLETILEG ISMERETEK ÉS VÉLEMÉNYEK A NONPROFIT SZEKTOR SZERVEZETEIRŐL Egy empirikus kutatás tapasztalatai a Nyugat-Duátúlo Nárai Márta Bevezetés A civil

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tanzániai és kenyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok csz22_csz12 skadi.qxd 2010.03.10. 8:49 Page 113 VILÁG-NÉZET ÖNKORMÁNYZATOK ÉS CIVIL TÁRSADALOM KELET-AFRIKÁBAN Tazáiai és keyai tapasztalatok, gyakorlatok és reformok Tarrósy Istvá Bevezetés Bármely társadalom

Részletesebben

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek

25. Matematikai logika, bizonyítási módszerek 5. Matematikai logika, bizoyítási módszerek I. Elméleti összefoglaló Logikai műveletek A matematikai logika állításokkal foglalkozik. Az állítás (vagy kijeletés) olya kijelető modat, amelyről egyértelműe

Részletesebben

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL

A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL csz10 elm 1 ligeti.qxd 2007. 02. 25. 17:53 Page 5 ELMÉLETILEG A TÁRSADALMI FELELÕSSÉGVÁLLALÁSRÓL Ligeti György Magyarország demokratikus jogállam, több mit tizeöt éve mûködik a plurális parlametarizmus

Részletesebben

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG

ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG csz12 skadi.qxd 2007. 06. 13. 15:05 Page 207 ÁTTEKINTÉS DÁNIA, NORVÉGIA ÉS SVÉDORSZÁG NONPROFIT SZEKTORÁRÓL Csaba László Gyula Tévesek bizoyult az a széles körökbe elterjedt feltevés, hogy a moder jóléti

Részletesebben

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl

Nemzetközi részvény befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uniós tagállamainak szemszögébõl Közgazdasági Szemle, LII. évf., 2005. júius (576 598. o.) BUGÁR GYÖNGYI UZSOKI MÁTÉ Nemzetközi részvéy befektetési lehetõségek Közép- és Kelet-Európa új európai uiós tagállamaiak szemszögébõl Taulmáyuk

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE

MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE MISKOLCI EGYETEM GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR KINEMATIKAI HAJTÓPÁROK GYÁRTÁSGEOMETRIÁJÁNAK FEJLESZTÉSE PhD ÉRTEKEZÉS KÉSZÍTETTE: Óvárié dr. Balajti Zsuzsaa egyetemi adjuktus SÁLYI ISTVÁN GÉPÉSZETI

Részletesebben

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában

Társadalmi részvételi technikák a demokrácia szolgálatában csz12 kozosseg radiok.qxd 2007. 06. 13. 14:58 Page 144 BÖLCS LAIKUSOK Társadalmi részvételi techikák a demokrácia szolgálatába Pataki György Bevezetés Bölcsek és laikusok? A két fogalom külööse hazai közbeszédükbe

Részletesebben

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február

Posta. Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete. X. évfolyam 1. szám. 2008. február Posta szakmai folyóirat X. évfolyam 1. szám 2008. február Kiadja a Magyar Posta Zrt. és a Postások Szakmai Egyesülete A TARTALOMBÓL A Magyar Posta társadalmi felelôsségvállalása A mukaköri redszer fejlesztésével

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI

FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 21 FELNŐTTKÉPZÉSSEL FOGLALKOZÓ EGYHÁZKÖZELI CIVIL SZERVEZETEK VIZSGÁLATA EGY ERNYŐSZERVEZETRŐL KÉSZÜLT ESETTANULMÁNY ALAPJÁN 1 Gyorgyovich Miklós A felőttképzés

Részletesebben

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó

Sok sikert és jó tanulást kívánok! Előszó Előszó A Pézügyi számítások I. a Miskolci Egyetem közgazdász appali, kiegészítő levelező és posztgraduális kurzusai oktatott pézügyi tárgyak feladatgyűjteméyéek az első darabja. Tematikája elsősorba a

Részletesebben

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata

Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata Közgazasági Szemle, LVI. évf., 2009. jauár (1 18. o.) ORMOS MIHÁLY URBÁN ANDRÁS ZOLTÁN TAMÁS Logoptimális portfóliók empirikus vizsgálata A logoptimális portfólióelmélet matematikai bizoyítását, valamit

Részletesebben

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és

fogalmazva a nagy számok törvénye azt mondja ki, hogy ha vesszük n független és A Valószíűségszámítás II. előadássorozat egyedik témája. A NAGY SZÁMOK TÖRVÉNYE Eze előadás témája a agy számok erős és gyege törvéye. Kissé leegyszerűsítve fogalmazva a agy számok törvéye azt modja ki,

Részletesebben

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma

194 Műveletek II. MŰVELETEK. 2.1. A művelet fogalma 94 Műveletek II MŰVELETEK A művelet fogalma Az elmúlt éveke már regeteg művelettel találkoztatok matematikai taulmáyaitok sorá Először a természetes számok összeadásával találkozhattatok, már I első osztálya,

Részletesebben

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP

Instrumente Structurale 2007-2013 FELNŐTTKÉPZÉSI TÉRKÉP UNIUNEA EUROPEANĂ GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI PROTECŢIEI SOCIALE AMPOSDRU Fodul Social Europea POSDRU 2007-2013 Istrumete Structurale 2007-2013 GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII,

Részletesebben

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN*

Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Origial scietific paper Hódi Éva DOHÁNYZÁS ÉS ALKOHOLFOGYASZTÁS A FIATALKORÚAK KÖRÉBEN* Egy körkérdés alkalmával az amerikai középiskolák mide ötödik diákja bevallotta, hogy hetete egyszer leissza magát,

Részletesebben

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010

Az emlődaganatok 2008 2009. évi radiológiai diagnosztikai és terápiás újdonságai Onco Update, 2010 12 2010 Az emlődagaatok 2008 2009. évi radiológiai diagosztikai és terápiás újdoságai Oco Update, 2010 dr. Forrai Gábor Breast maligacies: review of the year 2008 2009 radiological diagostics ad therapy

Részletesebben

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT

LAKOSSÁGI INTERNETHASZNÁLAT 2014. február LAKOSSÁGI ITERETHASZÁLAT OLIE PIACFELMÉRÉS 2013 Készítette: 2 A KUTATÁS HÁTTERE Megredelő Kutatóhely emzeti Média- és Hírközlési Hatóság RC Piackutató Kft. Ariosz Szolgáltató, Iformatikai

Részletesebben

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban

CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásának lehetőségei a közoktatásban csz24_csz12 skadi.qxd 2010.10.05. 19:57 Page 35 KÖZÖSSÉGEK ÉS CIVIL TÁRSADALOM CIVILEK AZ ISKOLÁBAN a globális problémák feldolgozásáak lehetőségei a közoktatásba Galambos Attila Ma már semmi újat em modok,

Részletesebben

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez

Módszertani kísérlet az életpálya fogalmának formalizálására Előtanulmány a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez [ξ ] Módszertai kísérlet az életpálya fogalmáak formalizálására Előtaulmáy a fiatal biológusok életpályakutatását célzó támogatott projekthez Soós Sádor ssoos@colbud.hu; 2009/9 http://www.mtakszi.hu/kszi_aktak/

Részletesebben

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A

MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A MATEMATIKAI KOMPETENCIATERÜLET A Matematika. évfolyam TANULÓK KÖNYVE A kiadváy KHF/438-3/008. egedélyszámo 008..0. időpottól taköyvi egedélyt kapott Educatio Kht. Kompeteciafejlesztő oktatási program kerettaterv

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL EGÉSZSÉGESEN VÁRHATÓ ÉLETTARTAMOK MAGYARORSZÁGON 25 EGY ÖSSZETETT, KVANTIFIKÁLT MUTATÓ A NÉPESSÉG EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁNAK MÉRÉSÉRE Budapest, 27 KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL,

Részletesebben

A MOMCOLOR színmérők története

A MOMCOLOR színmérők története A MOMCOLOR szímérők törtéete Dr. Lukács Gyula A Magyar Optikai Művek az 960-as évekbe az ország egyik jeletős ipari agyvállalata volt. Az ország 30 legagyobb feldolgozóipari vállalata között létszámba

Részletesebben