Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2011.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2011."

Átírás

1 Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó Beszámolót összeállította: Dr. Rudas Imre rektor Dr. Fodor János rektorhelyettes Dr. Réger Mihály rektorhelyettes Dr. Tick József rektorhelyettes Dr. Gáti József kancellár Kártyás Gyula főigazgató Boros András főigazgató Dr. Nádai László igazgató Beszámolót szerkesztette: Dr. Gáti József kancellár Budapest, Január

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. OKTATÁSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG FELVÉTELI FOLYAMAT HALLGATÓI LÉTSZÁMOK OKTATÁSSZERVEZÉS NEPTUN RENDSZER JEGYZETELLÁTÁS DIÁKHITEL SPORTTEVÉKENYSÉG HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK NYELVI KÉPZÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS MENTORPROGRAM EGYÜTTMŰKÖDÉS AZ EGYETEMI HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZATTAL A KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE SZERVEZETI KERETEK, SZEMÉLYI FELTÉTELEK, VEZETÉS ÉS IRÁNYÍTÁS SZAKMAI, KOLLÉGIUMPEDAGÓGIAI ÉS KÖZÉLETI MUNKA SZABADIDŐS, SPORT,- ÉS KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG HÁTRÁNYOS HELYZETŰ HALLGATÓK, ESÉLYEGYENLŐSÉG KOLLÉGIUMI ELHELYEZÉS LEHETŐSÉGEI ÉS ARÁNYAI A KOLLÉGIUM NYILVÁNOSSÁGA, KAPCSOLATRENDSZERE ÉS EGYÜTTMŰKÖDÉSE PARTNEREIVEL BERUHÁZÁS, FEJLESZTÉS, ÉS KORSZERŰSÍTÉS A KOLLÉGIUMBAN A KOLLÉGIUM JELENE ÉS JÖVŐJE INFORMATIKA INFORMATIKAI HÁLÓZATFEJLESZTÉSEK, ÁTALAKÍTÁSOK AZ INFORMATIKAI BIZTONSÁG NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK AZ ÜZEMELTETÉS BIZTONSÁGÁNAK NÖVELÉSÉT SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK AZ INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÁSOK SZÍNVONALÁNAK EMELÉSÉT CÉLZÓ FEJLESZTÉSEK TUDOMÁNYOS, KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG, PUBLIKÁCIÓ KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK, VÁLLALATI K+F Belső kutatási pályázatok A 2011-ben bevételt hozó hazai K+F pályázatok A 2011-ben bevételt hozó külföldi K+F pályázatok A 2011-ben bevételt hozó megbízásos K+F munkák TUDOMÁNYOS MŰHELYEK PUBLIKÁCIÓS TEVÉKENYSÉG RÉSZVÉTEL A HAZAI ÉS NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉLETBEN TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉGÉRT KAPOTT SZAKMAI ELISMERÉSEK, KITÜNTETÉSEK DOKUMENTÁLT NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK TAGSÁG SZAKMAI SZERVEZETEKBEN TUDOMÁNYOS RENDEZVÉNYEK NEMZETKÖZI MOBILITÁSI KÖZPONT NEMZETKÖZI KÉPZÉSI KÖZPONT (NKK) ÓBUDAI EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRA GYŰJTEMÉNYSZERVEZÉS TARTALOMSZOLGÁLTATÁS Könyvtári Integrált rendszer Távoli adatbázisok elérése Könyvtári honlap ESZKÖZPARK, INFRASTRUKTÚRA HASZNÁLÓ-KÉPZÉS HUMÁNERŐFORRÁS GAZDÁLKODÁS TEHETSÉGGONDOZÁS

3 6.1 SZAKKOLLÉGIUMOK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MUNKA EGYETEMI TUDÁSKÖZPONTOK KÖZLEKEDÉSINFORMATIKAI ÉS TELEMATIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT A RET azonosítószámú projekt lezárása Tudás és technológiatranszferrel kapcsolatos fejlesztések Részvétel az SHAC 2008 Intelligens gridre épülő városi forgalomirányítás projektben Közúti járműszabályozással kapcsolatos kutatások A tudományos ismeretek terjesztése ROBOTTECHNIKAI EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT PÁLYÁZATI ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER IRODA A 2011-ES ÉV KÖZPONTI, NYERTES PÁLYÁZATAI TECHNOLÓGIA ÉS TUDÁSTRANSZFER DOKTORI KÉPZÉS AZ EGYETEMEN FOLYÓ DOKTORI KÉPZÉS A DOKTORI KÉPZÉS TOVÁBBFEJLESZTÉSE TISZTELETBELI DOKTORI CÍMEK ADOMÁNYOZÁSA INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT IGAZGATÁSI KÉRDÉSEK A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER MŰKÖDTETÉSE A minőségbiztosítás szervezete A minőségbiztosítás dokumentációja Belső felmérések, értékelések és beavatkozások Pályázati tevékenység A minőségirányítási rendszer eredményeinek disszeminációja Erőforrások felhasználása KIEMELT RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK Kulturális események Kiemelkedő hallgatói teljesítmények Beiskolázási tevékenység főbb eseményei Nyilvánosság biztosítása, sajtómegjelenések HUMÁNPOLITIKA Új tudományos minősítések és címek Magasabb oktatói fokozatba sorolások Átsorolások Nyugdíjazások Állami, szakmai és intézményi szintű kitüntetések Vezetői megbízások FŐHATÓSÁGI ÉS BELSŐ ELLENŐRZÉSEK GAZDÁLKODÁS, KÖLTSÉGVETÉS, ÜZEMELTETÉS INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS A KANDÓ KÁLMÁN KOLLÉGIUM REKONSTRUKCIÓJÁNAK HELYZETE ELŐZMÉNYEK SZERZŐDÉSKÖTÉS A KORMÁNYZATI SZÁNDÉK MEGVÁLTOZÁSA A PER MELLÉKLETEK ÓE KOLLÉGIUM BERUHÁZÁSOK FEJLESZTÉSEK Saját Fenntartású Tagkollégiumok FELSŐOKTATÁSI-RANGSOROK HVG különszám november NÉPSZABADSÁG TOP KIADVÁNYOK KUTATÁS-FEJLESZTÉS PUBLIKÁCIÓ HUMÁNPOLITIKA

4 1. OKTATÁSSZERVEZÉSI TEVÉKENYSÉG 1.1 Felvételi folyamat A évben két felvételi folyamat zajlott le, a keresztféléves, valamint a normál (nyári) felvételi eljárás. A évhez képest a többletpontok rendszere változott, egy-egy többletpont jogcímen adható maximális többletpont összege csökkent (pl.: 2010-ben nyelvtudásért még 50 pontot lehetett maximálisan kapni, 2011-ben 40 pontot, előnyben részesítésnél 50 pont helyett 40 pontot. A maximálisan adható 80 többletpont nem változott. Minimum ponthatár alapképzés esetén 200 pont, felsőfokú szakképzés esetén 140 pont volt. A keresztféléves felvételi eljárás során egy felvételi tájékoztató jelent meg, melyben 2 alapképzésünk és 16 mesterképzésünk (külön számolva a tagozatokat) került meghirdetésre. A normál felvételi eljárás során két külön kiadványban jelentek meg az érettségizetteknek és a diplomásoknak meghirdetett képzések. Az érettségizetteknek mely tartalmazza az alapképzési és felsőfokú szakképzési szakokat szóló kiadványban kínálatunk 77 sorban jelent meg, a mesterképzési kiadványban pedig 38 sorban. Az év közben két alkalommal sorra kerülő felvételi tájékoztatók szerkesztése, valamint a januári és júliusi felvételi eljárás lebonyolítása a karok és az oktatási főigazgatóság közötti folyamatos egyeztetés és összehangolt munkának köszönhetően zökkenőmentesen lezajlott. A felvett hallgatók száma az elvárásainknak megfelelően alakult, 50 fővel volt kevesebb, mint 2010-ben évi összesített felvételi adatokat a következő táblázat foglalja össze Kar/Központ FSz BSc MSc/MA Kar/Központ összesen BGK KGK KVK NIK RKK AREK TMPK Összesen A pótfelvételi eljárásban csak költségtérítéses képzéseket lehetett meghirdetni, amelynek során egyetemünkre további 379 fő nyert felvételt (a fenti táblázat ezt a létszámot is tartalmazza.) Mesterképzés esetében évben is a részidős képzések kerültek előtérbe, a felvettek 90%-a részidős képzésben kezdte meg a tanulmányait. 3

5 A évi mesterképzési felvételi adatait az alábbi táblázat szemlélteti Mesterképzési szak Tagozat Felvettek (fő) Biztonságtechnikai mérnöki Mechatronikai mérnöki Nappali 10 Levelező 39 Nappali 2 Esti 17 Vállalkozásfejlesztés Levelező 96 Mérnök informatikus Nappali 17 Esti 43 Könnyűipari mérnöki Levelező 6 Tanár-mérnöktanár (gépész) Levelező 8 Tanár-mérnöktanár (had- és bizt.) Levelező 3 Tanár-mérnöktanár (gazd. mérnök) Levelező 11 Tanár-mérnöktanár (villamosm.) Levelező 31 Tanár-mérnöktanár (mérnök inf.) Levelező 18 Tanár-mérnöktanár (könnyűi.) Levelező 5 Összesen: 306 fő Szerény mértékben (15 %-al) csökken azok száma (több mint 200 fő), akik a sikeres felvételük ellenére nem kezdték el tanulmányukat, sőt a felszólító levelekre sem reagáltak, passzív félévet sem kértek. 1.2 Hallgatói létszámok A hallgatói összlétszám növekedésében (2010-es évhez képest +340 fő) szerepet játszik a felvettek létszámának szinten tartása, továbbá a lemorzsolódási mutatók javulása. A növekedés minden tagozaton jelentkezett. Legjelentősebb növekedés az esti tagozaton volt, közel 10%-nyi ben a lemorzsolódás helyzetével többször foglalkozott az Oktatási Bizottság és a Rektori Tanács, a meghozott intézkedések jelentősen hozzájárultak ahhoz, hogy az egyetemünkön a hallgatói létszám 12 ezer fölé emelkedjen. A hagyományos főiskolai képzésben résztvevők száma csak lassan csökken (2010-ben 128 fő) ugyanakkor egyes szakokon a 2-3 fős kifutó létszám oktatása jelentős kapacitást köt le. A felsőfokú szakképzésben résztvevők száma az elmúlt 3 évben 300 fő körül állandósult. A mesterképzésben az elmúlt 2 évben 600 fő nyert felvételt, miközben a jelentkezők száma a vállalkozásfejlesztés szakon többszöröse a minisztérium által engedélyezett keretszámnak. 4

6 A záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevélhez nem jutó hallgatók száma az elmúlt években nem változott, szakonként eltérő arányt mutat, általában 30%. Az egyetem képzési programjának összesítő adatai Képzés október október 15. N L E T Σ N L E T Σ Felsőfokú szakképzés Főiskolai szintű képzés Alapképzés Mesterképzés Szakirányú továbbképzés PhD képzés Összesen A nemek aránya a hallgatók között: férfiak: fő (82%), nők: 2167 fő (18%). Államilag finanszírozott és Költségtérítéses hallgatók megoszlása ei statisztikai adatok alapján Nappali Levelező Esti Távoktatás Összesen fő % fő % fő % fő % fő % Államilag finanszírozott % % 231 2% 0 0% % Költségtérítéses % % 161 1% 857 7% % Összesen % % 392 3% 857 7% % 1.3 Oktatásszervezés A havi rendszerességgel megtartott Oktatási Bizottsági ülések és a tanulmányi osztályvezetői értekezletek során felmerült és megvitatott kérdések alkalmasak az érdemi tapasztalatcserére, és arra, hogy az intézmény az oktatásszervezés feladatait zökkenőmentesen, a hallgatóbarát felsőoktatási intézmény elvárásainak megfelelően végezze augusztus 31-én az oktatásszervezés területén dolgozók számára továbbképzést szerveztünk, amelynek fő célja a vonatkozó szabályanyag pontosabb megismerése, a különböző értelmezésekből adódó eltérések tisztázása, a felmerült problémák megoldása. A továbbképzésen 68 fő vett részt, amelynek első felében az Óbudai Egyetem stratégiai elképzelései kerültek bemutatásra. A képzés további részében az eltérő súlypontokra tekintettel, a tanulmányi osztályok munkatársai valamint a 5

7 Neptun adminisztrátorok és rendszergazdák külön csoportban vettek részt azon, így a munkájuk során fontos kérdések kellően alapos megtárgyalása biztosítható volt. Az így tartott értekezlet egyik felében olyan kérdések tisztázását szolgálta, amelyek a jogi szabályozás változása, bonyolultsága indokolt (így szó esett a részképzésről, a párhuzamos képzésről, az Erasmus szabályokról, a fogyatékkal élő hallgatóknak nyújtható kedvezményekről, az ösztöndíjakról), a másik felében a Neptun rendszer új verziójának bemutatására került sor. Az értekezlet a szakmai információk átadásán kívül lehetőséget teremtett a munkatársak közötti kommunikációra, valamint egy problémamegoldó előadáson való részvételt is biztosított. Elengedhetetlenül fontos egy intézmény működésénél, hogy a jogi szabályok betartása maradéktalanul megtörténjen, hiszen jogszerű, hatékony tevékenység csak így várható el. Megszaporodtak az Oktatási Főigazgatóságra érkező jogi kérdéseket felvető megkeresések mind az egyetem munkatársaitól, mind pedig a hallgatóktól egyaránt, amelyek megválaszolása sok időt igényel az Oktatási Főigazgatóság munkatársaitól. Továbbá különös gondot kell fordítani az Óbudai Egyetem szabályzatainak aktualizálása, a jogi és szakmai kritériumoknak való megfelelés kiemelten fontos, ami a változó jogi környezetben megnövekedett munkaterhet jelent. A tanulmányi osztályokkal való szoros együttműködés különösen azért fontos, mert a hallgatók eredményes előmenetelének feltétele, hogy pontos, naprakész, hiteles információt kapjanak tanulmányi ügyeikben, tájékozottá váljanak a kötelezettségeik és lehetőségeik tekintetében. A sikeres, elégedett, a piaci szegmensben jól érvényesülő hallgatók nevelése az Óbudai Egyetem sikerének a kulcsa. Mindezek megvalósítása és gyakorlati megvalósulása a tanulmányi osztályok működésével van összefüggésben, így az ott felmerült problémák, bizonytalanságok, félreértések megoldása, kiküszöbölése, tisztázása kardinális kérdés. A havonta tartott Tanulmányi Osztályvezetői értekezletek jól szolgálták a fenti célok megvalósulását. A döntés-előkészítő funkcióval rendelkező Oktatási Bizottság elnöke az oktatási főigazgató, tagjai az oktatási dékánhelyettesek, a központok főigazgató helyettesei, valamint a hallgatói önkormányzat képviselői. Ezen összetétel biztosítja, hogy szakmailag megalapozott döntések szülessenek, figyelembe véve az oktatók és hallgatók érdekét. Az Oktatási Bizottság megtárgyalja az aktuális oktatásszervezési kérdéseket, megvitatja és előkészíti a szenátusi döntések szabályzatokra vonatkozó rendelkezéseit, javaslatot tesz az oktatás színvonalának javítását, valamint a hallgatók előmenetelét segítő intézkedések megtételére. Az Oktatási Bizottság fogadja el félévente az aktuális oktatási félév zárásának és a következő félév előkészítésének feladatok előírásait, azok időütemezését. A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság Látogató Bizottsága május én megvizsgálta az Óbudai Egyetem képzési és kutatási tevékenységét, annak eredményeit, személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, minőségfejlesztési programját és a program végrehajtását. Az Oktatási Főigazgatóság az akkreditációs követelmények sikeres teljesítésének érdekében koordinálta a tantervi dokumentáció és az összesített tantárgyfelelősi lista aktualizált, minden jogszabályi előírásnak megfelelő pontosítását, tájékoztatást nyújtott a felmerült jogi és oktatásszervezéssel összefüggő kérdésekre, továbbá tevékenyen részt vett az önértékelés elkészítésében. Az Óbudai Egyetem Rektori Tanácsa döntött arról, hogy a plágiumkereső szoftver alkalmazásával kívánja kiszűrni a záróvizsga-bizottság elé kerülő a szakdolgozatok/diplomamunkák közül azokat, amelyek a minőségi elvárásoknak nem felelnek meg, ezért egy, a plágium kiszűrésére szolgáló programot vezetett be a 2011/12-es tanév első félévétől. A januári/februári záróvizsgákra beadott szakdolgozatokra ez a típusú ellenőrzés már kötelezően kiterjed. Az elérhető szoftverek közül a választás az Ephoros holland cég programjára esett, amely Európa több országában közép- és felsőoktatásban használatos. Online formában működik, így biztosítható, hogy az egyetem valamennyi karán egyforma program legyen használható. A cég vállalja, hogy az egyetem igényeinek megfelelő fejlesztéseket is elvégez. 6

8 A plagizálást ellenőrző szoftver egy komplex egyetemi program részeként jelenik meg, amelyben összekapcsolást nyer a Neptun, a DigiTool és az Ephorus. Ez a komplexitás biztosítja, hogy a Neptunban meglévő adatokat (hallgatói azonosító, a szakdolgozat/diplomamunka kiírása, címe, készültségének foka) a könyvtár rendelkezésére álló, elektronikus anyagok tárolását szolgáló DigiTool valamint az Ephorus plágimkereső szoftver használni tudja. A fentieken túl a DigiTool programmal biztosítható a szakdolgozatok/diplomamunkák elektronikus tárolása, ami a júniusi/júliusi záróvizsgák idejére kerül bevezetésre. A program zökkenőmentes használata érdekében a tanulmányi osztályok vezetőinek, valamint az intézetek adminisztrátorainak átfogó, a programot részletesen bemutató értekezletet szervezett az Oktatási Főigazgatóság december 6-án és 7-én. A hallgatókat illetve a szakdolgozatokat konzultáló oktatókat külön levélben tájékoztattuk a teendőikről. Az Erasmus program szabályanyagát is módosítottuk, amelynek célja hogy a hallgatók tájékoztatása teljesebbé váljon a külföldi résztanulmányok folytatásának lehetőségéről, pontosabb információnyújtás valósuljon meg, valamint hogy ezen lehetőség, mely a hallgatói előmenetel szempontjából meghatározó, gördülékenyebben, egyszerűbben és hatékonyabban kerüljön lebonyolításra. Ezen célok megvalósítása lehetősé teszi, hogy az oktatók, a hallgatók és a program lebonyolításában résztvevők számára egyértelmű eljárási szabályok mellett kiszámítható folyamattá váljon mindez. Az Erasmus program a Tanulmányi és Vizsgaszabályzatban valamint a Tanulmányi Ügyrendben kerül szabályozásra. Ennek során az Óbudai Egyetem Nemzetközi Mobilitási Központ igazgatójával, a kari koordinátorokkal, a tanulmányi osztályok vezetőivel, a hallgatók képviselőivel folyamatos egyeztetésre és több ízben szervezett értekezletre került sor, melynek eredményekét került kialakításra az a szabályanyag, melyet az Oktatási Bizottság is többször tárgyalt és végül a Rektori Tanács valamint a Szenátus hagyott jóvá. Júliusban negyedízben került sor az átsorolásra, amely a költségtérítéses és államilag támogatott finanszírozási forma közötti átjárást teszi lehetővé, a hallgatók tanulmányi teljesítmény szerint történő rangsorolása alapján. A hagyományos (március 15. és október 15.) statisztikai jelentéseken túl adatszolgáltatást nyújtottunk a minisztérium, az Oktatási Hivatal részére is. Továbbá jelentős adatszolgáltatást igényeltek az egyetemen zajló különböző ellenőrzések, célvizsgálatok. 1.4 Neptun rendszer A Neptun rendszer szolgáltatásait tekintve összességében jó színvonalon teljesített. Megfelelően működött a Neptun-Posszeidon adatbázis szintű kapcsolata, Neptun-TÜSZ kapcsolat a pénzügyek és számlázás terén, illetve a Neptun rendszer több nélkülözhetetlen funkciója: oktatói és hallgatói webek, adminisztrációs felületek, oklevélmelléklet, indexetikett, pénzügyi modul, jelentésgenerálás (APEH, FIR) stb. Ugyanakkor a 2011-es évben is merültek fel problémák. Az első félévi józsefvárosi órarend nem készült el határidőre, mert többszöri személyi változás történt az órarendkészítők személyében. Ennek hatására át kellett szervezni a januári előzetes tárgyfelvételi időszakot. A tárgyfelvételi időszakban több hallgató is jogosulatlan előnyhöz próbált jutni Neptun autologin script használatával. Segítségével a hallgatók elsőként tudtak belépni a rendszerbe és elsőként tudtak tárgyakat felvenni. Hatására a Neptun webszerverek túlterheltséget mutattak és a hagyományos úton a hallgatók nem tudtak belépni a rendszerbe, továbbá más hallgatói csoportok egymásnak foglalták a helyet a kurzusokon. Mint kiderült az autologin scriptet az egyetem egyik hallgatója írta és publikálta, aki ellen fegyelmi eljárást indított az érintett kar. Központi intézkedések is történtek a további hasonló esetek megelőzése érdekében: előzetes tárgyfelvételi időszakok kezdési időpontjainak átütemezése, vizsgaidőszakban csak déli 12:00 és reggel 8:00 között lehet előzetesen tárgyakat felvenni, Neptun program biztonsági javítása az SDA részéről, új Blade szerver beüzemelése. 7

9 2011 januárjától az Erste-Neptun kapcsolat pontosabb kiszolgálására telepítésre került az Erste Bank Electra programja, ami a korábbi Multicash programot váltotta. A tavaszi félévben bevezetésre került a Diákhitel engedményezés, amely a Diákhitel Központtal többszöri egyeztetést igényelt a programok összehangolása terén. A Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) felé szükséges kötelező hallgatói és oktatói adatszolgáltatások teljesítése sajnos nem javult. A hallgatók félévenkénti adatjelentésének feladása a márciusi és az októberi határidők előtt időben megtörténtek. A módosított adatokra vonatkozó kötelező adatszolgáltatások lejelentése, szintén folyamatosan megtörtént a FIR felé. Hiába lett minden adat időben feladva, az adathibák, a kommunikációs problémák és a FIR pontatlanságai miatt továbbra is vannak hibás adatok a FIR-ben. A hibák és a kommunikáció javítására a Neptun csoport szervezésében február 17-én meghívtuk az Educatio Kht. és az Oktatási Hivatal képviselőit, ami sikeresen lezajlott, de a hibák nem oldódtak meg végérvényesen év folyamán a Neptun szerverek üzemelésében nagy változás történt. Tavasz folyamán megérkezett a várt Blade szerver, aminek beüzemelése nagyban segítette a gyors és üzembiztos adatkezelést. Májusi vizsgaidőszak előtt 4 db virtuális webszerver és a kliensek kiszolgálását segítő alkalmazás szerver került át az új Blade szerverre az egyetem rendszergazdái által. Az adatbázis szerver átköltözése az adatok biztonsága miatt jóval nagyobb feladat volt. Több hónapos előkészítés után július végén pár napos leállás alatt az SDA közreműködésével a Neptun adatbázis is sikeresen átkerült a Blade szerverre. A napi és heti ütemezésű biztonsági mentések gondoskodnak az adatok többszintű tárolásáról. Nagy előrelépés történt az Erasmusos hallgatók kezelésének ügyében. Többszöri egyeztetés után megszületett az Erasmusos hallgatókkal kapcsolatos eljárási szabályzat és ennek Neptunban való kezelése. Neptun rendszerben mintatantervek létrehozása és hozzá kapcsolódó lekérdezések generálása. AVIR projekt keretein belül a Neptun interfész tesztelésén és beállításán túl több nagyobb adattisztítás történt a Neptun adatbázisában, hogy az AVIR-ba már csak a megfelelő mennyiségű és minőségű adatok kerülhessenek át. A nyári időszakban a Neptun rendszer segítségével sikeresen megtörténtek a Költségtérítéses és Államilag finanszírozott pénzügyi státuszú hallgatók átsorolásai, a Diplomamellékletek kiadása és a Gólya adatok konvertálása. Augusztus végén a Neptun csoport bemutatókat és megbeszéléseket tartott a tanulmányi osztályok, intézeti adminisztrátorok és a kari rendszergazdák részére a Neptun rendszer kezeléséről, FIR adatszolgáltatás és diákigazolvány kezelés témakörökben. A Neptun csoportban több személyi változás történt a korábbi rendszergazda felmondásával. A rendszergazdai feladatokat Simon Balázs korábbi pénzügyes kolléga vette át sikeresen, aki elvégezte az SDA által tartott Neptun rendszergazdai üzemeltető tanfolyamot. A pénzügyi feladatokat Hegedűs Beáta, a számlák kezelését októbertől újonnan felvett kolléganő Cserna Borbála látja el jó színvonalon októberétől már nem lehet a korábbi hagyományos módon Diákigazolványt igényelni. Bevezetésre kerül az elektronikus Diákigazolvány igénylés, ami sajnos még jelenleg is elég sok problémával van tele folyamán a Doktori Iskola Neptun adatainak kezelése a Neptun csoport hatásköré tartozott, beleértve a mintatantervek kezelését, tantárgyak létrehozását, kurzusok kiírását, pénzügyi kódok generálását, költségtérítési díjak kiírását, számlázásokat és minden tanulmányi jellegű adminisztrációs tevékenységet. 8

10 Végül, de nem utolsó sorban elindult a hallgatói szakdolgozatok plágium ellenőrzését végző folyamat. Elkészült a szakdolgozat feltöltését biztosító magyar nyelvű feltöltő felület a címen. Az Oktatási Bizottság és az adminisztrátorok több lépésben tájékoztatást kaptak a folyamatról és az elvégzendő feladatokról. 2011/12/1. félévben, a Neptun rendszerben nyilvántartott aktív hallgatók száma: fő. Passzív hallgatók száma: fő. Összes hallgatói létszám: fő ben a Neptun rendszeren keresztül 948 millió Ft ösztöndíj került kiutalásra a különböző jogcímeken. Összes kifizetés karonként, forintban BGK KGK KVK NIK RKK AREK 2011-ben összesen 1209 db céges számla került kiadásra a költségtérítési díjak rendezésére, összesen Ft értékben. Ez átlagosan Ft-ot jelent számlánként. Kiállított számlák összegének megoszlása karonként, forintban BGK KGK KVK NIK RKK TMPK PhD 9

11 Hallgatók által befizetett díjak, forintban Diákigazolvány igénylés Aláíráspótlás IV díjak KT díjak BGK KGK KVK NIK RKK TMPK Doktori Összesen Hallgatók által befizetett összes díjtétel, forintban BGK KGK KVK NIK RKK TMPK Doktori Az egyetemen költségtérítési díjat nem fizető hallgatók tartozása az elmúlt másfél évben jelentősen növekedett. A 100 ezer Ft feletti tartozók (231 fő) összes tartozása meghaladta a 31 millió Ft-ot. A tartozás felszámolására, az elmúlt évhez hasonlóan ügyvédi felszólítást is igénybe vettünk. 1.5 Jegyzetellátás Az Óbudai Egyetemen a Tanulást és oktatást támogató tananyagok szabályzata alapján történik a jegyzetek írása és forgalmazása. A jegyzetek megjelenési formája papíralapú és elektronikus hozzáférésű. A papíralapú jegyzetek értékesítését az Egyetemnek a 100 %-os tulajdonában lévő BMF Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság végzi. A tankönyvek és jegyzetek árusítása 3 telephelyen történik, ahol egy-egy jegyzetboltot működtetünk. Szükség esetén szombati napokon is nyitva tart a józsefvárosi boltunk, elsősorban a levelezős és távoktatásos hallgatók tananyaggal történő ellátását biztosítva. A papíralapú jegyzetek nyomtatása 90 %-ban egyetemünk nyomdájában történik ben új papíralapú jegyzetek 140 ív terjedelemben készültek. Az elektronikus jegyzetekhez a Digitális könyvtárban lehet hozzáférni, melynek működtetése felhasználói szerződés alapján történik. Az egyetem hallgatói Neptun kódjuk alapján meghatározott ideig térítésmentesen juthatnak a tananyagokhoz. Jelenleg 37 elektronikus jegyzet található a Digitális 10

12 könyvtárban ben 14 db elektronikus jegyzet készült el és került fel a könyvtárba 90 ív terjedelemben. Az elektronikus tananyagok (jegyzet, segédlet, PPT, egyéb) aránya növekszik, egyre több oktató elektronikus formában adja meg az oktatást támogató tananyagokat., amelyekhez elsősorban az intézeti honlapokon keresztül lehet hozzájutni. 1.6 Diákhitel A Diákhitel Központtal kötött szerződés alapján, 2011 januárjától egyetemünkön is lehet diákhitelt igényelni, valamint az engedményezés lehetőségével élni. A hallgatók a Diákhitellel kapcsolatos teendőiket a Hallgatói Központokban intézhetik. Intézményünkben jelenleg közel 1800 diákhitelt felvevő hallgató tanul, 2001 óta pedig összesen közel hallgatónk vette igénybe a diákhitelt. Az elmúlt évben 92 hallgató élt az engedményezés lehetőségével, amelynek keretében a Diákhitel Zrt. a hallgató költségtérítési díját közvetlenül az egyetem számlájára utalja. 1.7 Sporttevékenység A tantervi előírásoknak megfelelően a tanórai testnevelés keretében a I. félévében a meghirdetett 73 kurzusra jelentkezett hallgatók száma 1437 fő volt, akik közül a félévet 983 hallgató teljesítette. A II. félévben 77 kurzus került meghirdetésre, amelyre 1445 fő jelentkezett, és azt 955-en teljesítették. A testnevelés egyetemünkön négy telephelyen zajlik: Tavaszmező utca (tornaterem és sportudvar) Kiscelli utca (tornaterem, felújítandó teniszpálya) Népszínház utca (tornaterem) Doberdó út (tornaterem, betonos kosárpálya) Telephelyenként két-két testnevelő kollega tart órát (lásd kurzusbontások mellékletet:1-es és 2-es számú melléklet) A kiírt kurzusokon kívül Dr. Fehér Györgyné 6 kurzusban Korszerű ismeretek az egészséges életvitel alakításához című elméleti képzést is tart hallgatóinknak, mely tantárgy más egyetemek órarendjében nem szerepel. A Testnevelési és Sport Intézet az egyik legátfogóbb intézet, mely az évek folyamán az egyetemre járó valamennyi nappali tagozatos hallgatóval kapcsolatba kerül. Gazdasági működésünk két részre tagozódik, így a folyamatos működéshez biztosított dologi keret (évi Ft), valamint a félévenként benyújtott sportpályázat útján elnyert összegre. (Ld. melléklet) 2011-es költségvetésünket terhelte még a Tavaszmező utcai felújított sportpálya újonnan beépített sportfelszerelései, illetve a telephely tornatermének parkettázása. Eszközvásárlásokon kívül, a tervezettekhez képest bizonyos átütemezéssel, illetve módosítással fejlődtek létesítményeink, így a Doberdó úti öltözők, fürdők felújítása, a Kiscelli utcai tornaterem lábazatának festése, konditermek részleges felújítása jellemezte az időszakot. A többi felsőoktatási intézményhez viszonyítva egyetemünk sportlétesítményekkel szerényen ellátott, az elkövetkező évi fejlesztésre ütemtervet készítettünk ben az összes telephelyet felszereltük korszerű informatikai eszközökkel, így a belső levelezés, kommunikáció egyszerűbbé és gyorsabbá vált. A kötelező kurzusokon kívül, rendszeres sportolási és versenyzési lehetőséget biztosítunk hallgatóinknak, melyről honlapunkon rendszeresen tájékoztatást kapnak. A TSI megrendezte a több sportágból álló, karok közötti OE házibajnokságot. Az OE kupát a KVK nyerte el. 11

13 Ebben az évben elért eredményeink: Budapesti Egyetemi- Főiskolai Sportszövetség (továbbiakban: BEFS) által rendezett asztalitenisz bajnokságon két arany és egy bronzérmet szereztünk BEFS férfi kézilabda bajnokságban első-, illetve második helyezést ért el a csapatunk BEFS férfi röplabda bajnokság: zsinórban ötödször nyertük meg, mely a versenysorozat működése óta még egy egyetemnek sem sikerült. BEFS floorball bajnokság: első hely BEFS férfi kosárlabda bajnokság: második hely 21. Maraton Váltó Bajnokságon egyetemünk csapata 546 csapatból a 32. helyezést érte el. Az Óbudai Egyetem jégkorongcsapata kiemelkedő eredményeket ért el a Felsőoktatási Jégkorong Ligában. A XLII. Műszaki Felsőoktatási Sport Napokon csapataink az összetett harmadik helyezést érték el, egy ponttal lemaradva a dobogó második fokáról. Készülünk a XLIII. Műszaki Felsőoktatási Sport Napokra, amelynek házigazdái leszünk. Kiemelkedő egyéni sportolóink, és eredményeik: Szényi Péter, párbajtőröző: Universiade, 1 arany, 1 bronz Galambos Péter az új-zélandi evezős világbajnokságon bronzérmes lett, az Európa Bajnokságon 5. helyet ért el (lehetséges olimpiai szereplés) Rédli András: Legnano VK, I. hely (lehetséges olimpiai szereplés) További sporteredmények az intézetünk honlapján találhatók. 1.8 Hallgatói ösztöndíjak A több mint 900 millió Ft-os, különböző jogcímű, (tanulmányi, szociális, közéleti stb.) hallgatói ösztöndíjak utalása a szabályzatainkban meghatározott eljárási rend szerint, határidőre megtörtént. Az egyetem rektora és az EHÖK által meghirdetett Óbudai Egyetem ösztöndíjra 2011-ben tavasszal 52, ősszel 89 pályázat érkezett be, amelyből 38, illetve 51 pályázat nyert támogatást. A nyertes pályázatokra kifizetett éves összeg: Ft. Az elmúlt évekhez hasonlóan a szakmai és tudományos kategóriában érkezett be a legkevesebb pályázat, viszont jelentős számban nyújtottak be sport kategóriában pályázatokat. Karok által kiutalt ösztöndíjak ( és közti időszakban) Tanulmányi Közéleti Kooperatív Würth Pro-tech BGK KGK KVK NIK RKK AREK Összesen

14 EHÖK által kiutalt ösztöndíjak Közéleti Alaptámogatás OE Szociális támogatás BGK KGK KVK NIK RKK Összesen TDK Egyéb ösztöndíjak Köztársasági Miniszteri BGK KGK KVK NIK RKK Összesen Az egyetemünkön az első félévben 3 fő (2 fő határon túli magyar, 1 fő mongol), a második félévben 5 fő (4 fő határon túli magyar, 1 fő mongol), hallgató tanult miniszteri ösztöndíjasként. Intézményünkben 50 fő köztársasági ösztöndíjban részesülő hallgató folytatja tanulmányait (az Óbudai Egyetem keretszáma 50 fő), az ösztöndíj havonkénti összege Ft. Doktori ösztöndíjként 6 fő részére, összesen Ft kiutalása történt meg. BURSA ösztöndíj (a jogosult hallgatók részére összesen ,- Ft. összegben, az alábbi táblázat szerinti bontásban) Hónap Fő Intézményi Önkormányzati összesen I Ft Ft Ft II-VI Ft Ft Ft IX-XII Ft Ft Ft Összesen 894 (átlag) Ft Ft Ft Az előző évihez viszonyítva a létszám és a kifizetett összeg is az átlagot tekintve emelkedett. 13

15 A kidolgozott ügyrendnek megfelelően zajlott a sport, illetve a kulturális pályáztatás lebonyolítása. Sportpályázat az 1. félévben 22 érkezett (19 nyertes), a második félévben 32 érkezett és ebből 25 nyert. Kulturális pályázatot az első félévben 25 fő adott be és közülük 19-en nyertek, a második félévben 30 beadott pályaműből 24-et fogadott el a bíráló bizottság. A kiosztott pályázati összeg az előző év maradványát is számolva több mint 7 millió Ft volt mindkét kategóriában. Az elnyert sportpályázati összegeket a hallgatók terem-, uszoda- és fitnesz bérletre, teremfelújításra, kirándulások, túrák szervezésére használták fel, a kulturális pályázati jogcímen elnyert összegeket általában színház és múzeum belépők vásárlására fordították. 1.9 Nyelvi képzés és vizsgáztatás 2009 óta a nyelvtanárok karokhoz rendelve végzik oktatói tevékenységüket. A szakmai munkát az idegennyelvi szakcsoport vezetője irányítja, ő tartja a kapcsolatot a karokkal, felméri a karok nyelvi igényeit, segíti a kurzuskiírást, megoldja a nyelvoktatással kapcsolatban felmerülő problémákat. Az egyetemen folyó nyelvoktatás legfontosabb feladata a hallgatók felkészítése a kritériumtárgy sikeres teljesítésére. Ebben az évben is nagy számban indítottunk szaknyelvi előkészítő kurzusokat. Nyelvtanáraink igyekeztek felvenni a kapcsolatot a kritérium tárgyat oktató szaktanár kollégákkal, hogy minél hatékonyabb, eredményesebb legyen az oktatás. Ezen az együttműködésen még van mit javítani a jövőben. A szaknyelvi órákon a hallgatók nagy érdeklődéssel vettek rész, elsajátították az adott kritériumtárgy alapszókincsét, megismertettük, gyakoroltattuk velük a szakszövegekre jellemző nyelvtani szerkezeteket. Minden hallgató tartott kiselőadást, ehhez kapcsolódva foglalkoztunk a prezentáció készítés ismérveivel is. Egyetemünkre egyre több olyan hallgató jelentkezik, akinek már van nyelvvizsgája, ami az elsőévesek számára szeptemberben tartott tájékoztató során végzett közvélemény - kutatásból is kiderült. Ez biztató jelenség, de sajnos a hallgatók többi része elég gyenge nyelvtudással rendelkezik, sokat kell még azon dolgozni, hogy elérje a középfokú szintet. Ezért szükség van arra, hogy ebben nyelvtanáraink segítsék őket, így kapacitástól függően indítottunk nyelvvizsgára felkészítő általános nyelvi kurzusokat is. A nagy érdeklődésre való tekintettel, kísérleti jelleggel ismét beindítottuk egyetemünkön az orosz nyelv oktatását. A 285 jelentkezett hallgatóból két kezdő kurzus indult fővel. A hallgatók nagy érdeklődéssel vettek részt az órákon és várják a folytatást. Egyetemünkön több szakkollégium működik. A Bánki szakkollégiumtól felkérést kaptunk német nyelv oktatására, melyet örömmel elvállaltunk, ezáltal is segítve a hallgatók nyelvtanulását. Az Idegennyelvi Vizsgáztatási Központ az előző évekhez hasonlóan 2011-ben is folytatta vizsgaszervező és tanfolyamszervező tevékenységét, amelynek során igyekezett az egyetem hallgatóira összpontosítani. A korábbi külső kapcsolatok (Munkaügyi Központ, ELO) az együttműködési szerződések lejártával gyakorlatilag megszűntek. Az egyetem Karrier Központjával folytattuk az együttműködést. Rendszeresen küldtük számukra a tájékoztató anyagokat, sőt meghívásukra ősszel a KGK hallgatói napjain személyesen is részt vettünk. Nagy örömünkre nyáron a kollégiumi HÖK megkeresett minket és segítséget kértek olyan, elsősorban kollégiumi tanfolyamok szervezéséhez, amelyeket a HÖK is támogat. Üzleti tervet készítettünk és a tárgyalások is jól haladtak az illetékesekkel. A konkrét megállapodás előtt azonban sajnálatunkra az egyetemi HÖK vezetősége úgy döntött, hogy mégis azokat a külsősöket bízza meg újra, akikről a tárgyalások elején úgy nyilatkoztak, hogy nem voltak megelégedve a szolgáltatásaikkal. Reméljük, hogy 2012-ben sikerül megállapodnunk a HÖK-kel az együttműködésről. 14

16 Bár a szeptemberben az első évesek számára tartott tájékoztató gyors közvélemény kutatása azt mutatta, hogy nő a nyelvvizsgával érkező hallgatók száma, azonban még mindig nagyon sok az olyan hallgató is, akinek nincs vizsgája és tudásszintje is messze van a középfoktól. Ezt igazolja, hogy az általunk kínált tanfolyamtípusok közül az elmúlt évben az ún. tanfolyamcsomagok iránt volt a legnagyobb az érdeklődés. Ezek a csomagok 3 részből állnak: az első két tanfolyamon (2x60 óra) egy tankönyvcsalád két egymásra épülő kötetét veszik át a résztvevők sok kiegészítő anyaggal kibővítve, a harmadik egység (60 óra) pedig a vizsgára történő felkészítést szolgálja. Így kb. fél év szorgalmas tanulással (heti 3x3 kontakt óra + otthoni tanulás) a tanfolyam hallgatói eljutnak egy olyan szintre, hogy jó eséllyel le tudják tenni a középfokú nyelvvizsgát. Ez köszönhető nagyon profi, jól felkészült és lelkiismeretes tanár kollégáinknak és a résztvevőknek is, akik a 3. kurzus végére már szinte egy családot alkotnak. Természetesen továbbra is hirdetünk csak vizsgafelkészítő kurzusokat is, ezekre azonban a megfelelő tudás hiányában csak kevés ember felel meg. Ezek előtt a tanfolyamok előtt kötelezővé tettük a szintfelmérőt, mert a jelentkezők nem tudták jól megítélni a tudásszintjüket és ebből korábban adódtak kellemetlenségek. Sőt a korábbi évektől eltérően sok olyan tanfolyamosunk is volt, akik a vizsgafelkészítőt követően nem jelentkeztek vizsgára. Főbb jellemzők: 2011-ben 110 fő vett részt az IVK szervezésében különböző nyelvtanfolyamokon. BME vizsgára 19 jelentkezőnk volt, 15 fő tett sikeres vizsgát, ez 79%-os eredményesség. LCCI vizsgára 55 fő jelentkezett, ebből 40 fő tett sikeres vizsgát, ez 73%-os sikeresség. ITK Origó vizsgát 189 fő tett, ebből 132 lett sikeres, ez 70%-os eredményesség ben az összes vizsgázói létszám 263 fő volt. A vizsgázói számok csökkenése sajnos általános tendencia, a vizsgaközpontoknál is jelentkezik. A külső szakmai ellenőrzések (vizsgaközpontok, NYAK) tevékenységünket megfelelőnek találták Mentorprogram A felvételiző hallgatókkal szemben az egyetem, továbbra sem támaszt pályaalkalmassági követelményeket ezért a fogyatékkal élő hallgatók gyakran speciális problémáival is foglalkozni kell. A fogyatékos létszámadatok az alábbiak szerint alakultak Időszak Támogatott Költségtérítéses Összes Február 15-i adatok alapján 59 (súlyos7 fő) Október 15-i adatok alapján 106 (súlyos 17 fő) Éves átlag Az előző évhez képest a növekedés több mint 40%-os volt. 15

17 Mozgáskorlátozott A fogyatékosság szerinti megoszlás Halláskárosodott Látáskárosodott Kommunikáció zavar Időszak Február 15-i adatok alapján Összes Október 15-i adatok alapján A kommunikációs zavar oka a legtöbb esetben dyslexia, dysgraphia. A kedvezmény-igényléseket elbíráló bizottsághoz benyújtott kérelmek átlagos száma 24/félév, amelyek túlnyomó többsége nyelvi felmentésre vonatkozott. A mentorprogram során a legfőbb feladatot az érzékszervi fogyatékos hallgatók támogatása jelentette, mely tevékenységet a következő csoportokba lehet sorolni: személyes konzultációk, az órarend személyre szabása, kiegészítő konzultációk és korrepetálások szervezése, valamint az órai jegyzetelés. Az alkalmankénti konzultációkon túl 2011-ben több hallgató rendszeres segítséget is igényelt. A hallássérült hallgatókat órai jegyzetelésben, szaktárgyi kiegészítő konzultációkkal, továbbá az egyetemen való kommunikációban a tanulmányi osztállyal és a tanárokkal történő kapcsolattartásnál jelnyelvi tolmácsolással segítettük. Látássérült hallgatóknak külön laboratóriumi használatot, az olvasó monitort és korrepetálást biztosítottunk. A mentori munkába elsősorban a diáktársakat, kisebb részben szaktanárokat vontunk be. A hallássérült hallgató kommunikációs akadálymentesítését, a nehézségek leküzdésében járatos egyetemi munkatárs (Cserfalvi Annamária a Neumann János informatikai kar tanszéki mérnöke) is rendszeresen segítette. Az egyetemen tovább folytatódott a látássérült, és hallássérült hallgatók Magyarországon egyedülálló, informatikai felzárkóztató programja. A térítésmentes tanfolyamokon felkészített hallgatók száma a tavaszi félévében: 51 fő (26 hallássérült-, 25 fő látássérült hallgató), az őszi félévében 53 fő (26 fő hallássérült-, 24 fő látássérült hallgató, 3 fő siketvak hallgató) volt. A program keretében a Neumann János Számítógép-tudományi Társasággal együttműködve, januárban és júniusban is szerveztünk ECDL vizsgát. A vizsgázók száma: januárban 58 fő (37 fő hallássérült, 21 fő látássérült). A vizsgák sikeressége: a hallássérültek 97%-a, a látássérültek 62%-a megfelelt júniusában 43 fő (23 fő hallássérült, 20 fő látássérült). A vizsgák sikeressége: hallássérültek 97%, a látássérültek 56% megfelelt Együttműködés az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal Az EHÖK (a kari szervezeteire is vonatkoztatva) véleményezési, javaslattételi jogkörével élve, érdemben vesz részt a hallgatók életét érintő döntések meghozatalában. Felelősen végzik a hallgatói normatíva személyre szóló felosztását, az ösztöndíj, az alaptámogatás, a szociális támogatás megállapítását. Aktívan részt vesznek az oktatók véleményezésében. A karok az órarend és a vizsgarend kialakításában figyelembe veszik véleményüket. A hallgatók képviselői jelen vannak a kari és az egyetemi szintű testületekben, az Oktatási Bizottságban hozzájárulnak az előterjesztések kialakításához, részt vesznek a döntésekben. 16

18 Az oktatási főigazgató az EHÖK elnökségével folyamatos kapcsolatot (heti találkozók) tart. Az EHÖK jogosítványaiból következő témakörökön túl gyakran szerepelnek a megbeszéléseken a hallgatók által felvetett javaslatok, az egyes hallgatók speciális problémáinak megoldását kereső eszmecserék. Az EHÖK vezetőképzőinek állandó meghívottjai az egyetem vezetői, akik előadásaikkal, konzultációikkal segítik az EHÖK tisztségviselőinek felkészültségét. Az Egyetemi Hallgatói Önkormányzattal az együttműködésünk rendkívül konstruktív, naprakész. 2. A KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 2.1 Szervezeti keretek, személyi feltételek, vezetés és irányítás A kollégium szociális funkciója révén lakhatást biztosít a vidéki hallgatók részére, ezzel megteremtve az esélyegyenlőséget, és a tanszabadságot, illetve segíti az értelmiségivé válás folyamatát. Önkormányzatra épülő irányítási és vezetési rendszerünkkel, a demokrácia gyakorlását tesszük lehetővé, illetve elősegítjük a társadalmi problémákra való érzékenység kialakulását a hallgatókban. A kollégium a tagjainak térítés ellenében otthont, megfelelő tanulási feltételeket teremtett, lehetőséget biztosított önképzésükhöz, tehetségük kibontakoztatásához, művelődésükhöz, testedzésükhöz, és a szabadidő tartalmas eltöltéséhez. Feladatait az oktatási, igazgatási és gazdasági szervezeti egységekkel, valamint a Hallgatói Önkormányzattal együttműködve végezte. A kollégium szakmai felügyeletét az oktatási főigazgató látja el. A személyi állományban 2011-ben bekövetkező változások alapvetően a nők 40 év munkaviszonya után, illetve a normál életkor szerint igénybe vehető nyugdíjazásával voltak kapcsolatosak. A jelzett kollégák közül szinte mindenkit újra alkalmaztunk a nyugdíjazása előtti munkakörében. A kollégium informatikai és Neptun rendszergazdai munkakörben történt személycsere. Fontos eredmény volt, hogy továbbra is egyben tudtuk tartani az egységes stabil munkaközösséget, melynek részletezését az alábbi táblázat tartalmazza. A Kollégium munkatársainak megoszlása Elnevezés Kinevezett közalkalmazottak Kinevezett közalkalmazottak munkaidő szerint (fő) Egyéb formában alkalmazott munkatársak (fő) Csoport Létszám (fő) 8-órás (fő) 6-órás (fő) Belső Külső Tanári munkakör Egyéb munkakör Összesen 34 (33) 30 (30) 4 (3) 2 3 A szakmai munkát irányító munkatársak életkori megoszlása jelenleg kielégítő, megtalálhatók a nagy tapasztalattal rendelkező idősebb, és a feltörekvő tehetséges fiatal kollégák is a rendszerben. Ennek ellenére szükséges, hogy a tervszerű vezetői utánpótlás kinevelése és biztosítása érdekében, a megfelelő előkészítő lépéseket megtegyük. Fontosnak tartottuk a munkatársak tájékoztatását az egyetem és a kollégium előtt álló feladatokról, illetve az elért eredményekről, sikerekről. Szintén hasznos a dolgozók problémáinak meghallgatása, felvetéseik és javaslataik beépítése a mindennapi munkába. 17

19 Sajnálatos az elmúlt évben tovább csökkent az erkölcsi és az anyagi elismerések lehetősége, ezért a munkatársak megbecsülésének kifejezésére igyekeztünk minden lehetőséget megragadni. A telephelyi széttagoltság, az önálló gazdálkodás és adminisztráció megkövetelte, hogy munkatársaink napi feladatait megfelelő informatikai infrastruktúra támogatása mellett végezzék. Az egységes egyetemi informatikai rendszerek (Poszeidon, TÜSZ, Neptun) teljes körűen a rendelkezésünkre álltak az elmúlt évben. A 2011-es évben szervezeti változás nem történt. A kollégiumi rendszer működésének, az elhelyezés körülményeinek, illetve a szolgáltatások rendszerének minősítésekor a hallgatói igények, és az intézmény lehetőségeinek tudatában alapvető szempontként azt vettük figyelembe, hogy a hallgatók számára milyen színvonalon valósul meg: az életkörülmények nyugodt és kulturált feltételeinek biztosítása, az oktatás, a szakmai,- és tanulmányi munka támogatottsága, illetve az önképzés,- és a szabadidő tartalmas eltöltésének lehetősége, valamint az önállóságra és a demokratikus magatartásra, a közéleti szerepvállalásra való felkészítés lehetősége. A hallgatók különböző komfortfokozatú kollégiumi elhelyezését, 1274 férőhelyen három saját fenntartású épületben, a PPP típusú Diákotthonban, és három Bérleményi helyszínen biztosítottuk, melyek felszereltsége és a nyújtott szolgáltatások jónak mondhatók. A tagkollégiumok részletes jellemzőit az táblázat szemlélteti. A megfelelő nyilvánosság és tájékoztatás érdekében működtettük a kollégium honlapját, így naprakészen nyomon követhetők voltak az aktuális hírek és események. Az Óbudai Egyetem honlapján és hírmondójában is számos hírünk, illetve cikkünk jelent meg a kollégium szakmai, közösségi, illetve közéleti tevékenységét bemutatva. A kollégium Neptun rendszergazdájának köszönhetően gördülékeny az adatszolgáltatásunk az Oktatási Főigazgatóság irányába, és folyamatos az üres férőhelyek feltöltése, illetve naprakészek a térítési,- és szolgáltatási díjak nyilvántartásai. A működésünk tervezése során előkészítettük a kollégium évi költségvetési beszámolóját, illetve a évi költségvetési, és felújítási terveit, továbbá az éves beszerzési, közbeszerzési terveket, 18

20 melyeket a szükséges fórumokon képviseltünk, és azok elfogadást nyertek. A már megszokott és bejáratott helyszíneken megkötésre kerültek az egyetem 2011/2012-es tanévre szóló Bérleményi Tagkollégiumainak szerződései. A Diákotthonban a tulajdonos és az épületet üzemeltető cég vezetőjével közös bejáráson rögzítettük a szükséges javítási, és felújítási munkálatokat, illetve beszerzéseket, melyek a nyár folyamán elkészültek. Sikerült újfent a Diákotthon férőhelyeit is szervezett keretek között bérbe adni, mely így a bérleti díj nyári hónapokra eső veszteségét csökkentette. Munkatársaink folyamatosan részt vettek az egyetem minőségirányítási rendszerének és folyamatainak fejlesztésében, a szükséges képzéseken és tréningeken, illetve a lefolytatott Akkreditációs eljárásban. Aktív szerepet vállaltunk az egyetem időszakos és teljes körű minőségtanúsítási eljárásának auditján. Visnyei László gazdasági vezető kollégánk közreműködésével, mint az egyetem egyik belső auditora, közvetlenül is részt vettünk a tanúsítási folyamatok előkészítésében. A jogszabályi környezet változásaihoz igazítottuk és aktualizáltuk a Kollégium szabályzatait (SZMSZ, Szabad férőhely hasznosítása, idegenforgalmi adó, Felvételi eljárás rendje). Tagkollégiumainkban, ebben az évben is folyamatosan szakhatósági ellenőrzéseket tartottak a Tűzoltóság, és az ANTSZ szakemberei, melynek során problémákat nem tapasztaltak. Az egyetemet érintő ÁSZ, NEFMI, NFM és PPP ellenőrzések során a szükséges adatszolgáltatásokat, illetve a Kollégiumra vonatkozó fejezeteket határidőre elkészítettük. Ebben az évben is adatokat kellett szolgáltatnunk a központi Statisztikai Hivatal felé, a Nem üzleti szabad szálláshely szolgáltatás tevékenységünkről. A hivatalos szakhatósági ellenőrzéseken túl saját belső ellenőrzéseket is végeztünk a tagkollégiumok területén, a házirendek és az egyetem előírásainak és szabályzatainak betartása érdekében. Ezeken a hallgatói szobák tisztaságát, műszaki állapotát, a kijelölt dohányzóhelyek használatát és a dohányzással kapcsolatos szabályok betartását, illetve a közös helységek, továbbá a hallgatói használatra átadott eszközök rendeltetésszerű használatát ellenőriztük. A lefolytatott ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság nem merült fel. A kollégium szerepvállalása és helye a felsőoktatási kollégiumok rendszerében elfogadott és elismert volt. Úgy ítéljük meg, hogy az elmúlt évben, köszönhetően az egyetemi közös akaratnak és támogatottságnak, elképzeléseinket szinte maradéktalanul meg tudtuk valósítani. 2.2 Szakmai, kollégiumpedagógiai és közéleti munka Az éves időütemezésnek megfelelően üléseztek a Kollégiumi Tanács, a Tagkollégiumi Igazgatók Kollégiuma és a KollHÖK testületei. A HÖK Alapszabályának megfelelően tavasszal és az ősz folyamán mindenhol lezajlottak a Tagkollégiumi Közgyűlések, minden Tagkollégiumban sor került a tűz,- munkaés balesetvédelmi bejárásokra, illetve oktatásokra, valamint a tűzriadó gyakorlatokra. Nagy hangsúlyt fektettünk a kollégium vezetői utánpótlás kinevelésére, ennek szellemében ebben az évben is nagy sikerrel szerveztük meg az Egyetem Zamárdiban lévő Üdülőjében, a Kollégium Vezetőképző Táborát. Összkollégiumi dolgozói értekezlet és rendezvény keretében tartottuk meg a Pedagógusnapi ünnepségünket. Szeptember első hétvégéjén rendben lezajlottak a hallgatók beköltözései a Tagkollégiumokba. Megtörténtek az első éves hallgatók beilleszkedését elősegítő tájékoztatók, illetve a különböző Gólya-rendezvények. Hallgatóink tanulmányi és szakmai tevékenységét megfelelően berendezett tanulószobák, számítógéptermek biztosítják. Minden kollégiumi helyszín minden szobájában legalább egy Internet csatlakozási végpont áll rendelkezésére a hallgatóknak. Ennek köszönhetően Tagkollégiumainkban számos szakmai, sport- és kulturális szerveződésű öntevékeny kör, hallgatói csoport működik. Ebben az évben újabb tíz előadással folytatódott a Bánki Donát Kollégiumban a Szakmai Tudományos Műhely nyilvános ismeretterjesztő előadássorozat. Tavasszal a Bánki Donát Kollégiumban, míg az ősz folyamán a Terminus Hotelben zajlott le egy több előadásból álló Egészség és életmód témát felölelő 19

21 programsorozat. A Bánki Donát Kollégium vezetése sikeresen szervezte meg a Hallgatói Moduláris Vezetőképző Tanfolyam öt előadásból álló sorozatát melyet12 hallgató végzett el. Meghirdetésre és elbírálásra került a 2011/2012-es tanévre a kollégiumi térítési díjmérséklési pályázat is, melyen 12 fő hallgató szerepelt eredményesen, így % kedvezményt kaptak a fizetendő havi összegekből. Tagkollégiumaink aktív tagjai a Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetségének, ami nagyban meghatározta a szakmai munka irányvonalát. A szervezet májusban a Bánki Donát Kollégiumban tartotta rendes éves Küldöttgyűlését. Tagkollégiumaink hallgatói képviselői részt vettek a FEKOSZ által Veszprémben megrendezett Vezetőképzőn. A Kollégium szinte teljes állami vezetése részt vett a FEKOSZ, és a Nyugat Magyarországi Egyetem Apáczai Karának közös rendezésű felsőoktatási kollégiumvezetők konferenciáján. 2.3 Szabadidős, sport,- és kulturális tevékenység A Tagkollégiumokban több hagyományos rendezvény zajlott, ezek közül a teljesség igénye nélkül ki lehet emelni a 2011 perces foci, a Mikulás és Karácsonyi ünnepségeket, a Nőnapi köszöntéseket. Tavasszal és ősszel is megrendezésre került az összkollégiumi Pókerbajnokság. A Gólya rendezvények közül ki kell emelni a hagyományos Csóka tábort, mely a Kiss Árpád Kollégium egy teljes hétvégét betöltő szakmai programokkal és vidám vetélkedőkkel tarkított rendezvénye, illetve a Diákotthon immár szintén hagyományos Gólyatáborát, mely az Egyetem balatonszepezdi Üdülőjében került lebonyolításra. Ehhez a programsorozathoz kapcsolódott idén a Lébényi Pál Kollégium, aki Balatonszepezden, illetve a Bánki Donát Kollégium, aki Zamárdiban tartotta meg első, de remélhetőleg hagyományteremtő Gólyatáborát. Megrendezésre kerültek a nagyobb léptékű, hagyományos programok is, így a II. Kukac Napok, a Disznóvágás a Diákotthonban, az V. Összkollégiumi Pókerbajnokság, illetve az II. Kiss Árpád Kollégiumi Napok. A Bánki Donát Kollégiumban immár harmadik alkalommal, rendkívül nagy sikerrel került megrendezésre a P-Faktor elnevezésű tehetségkutató verseny. Immár második alkalommal, és ismét nagy sikert aratott a Diákotthon által szervezett Szeszkó Vetélkedő. A Kiss Árpád Kollégiumban ismét megrendezésre került a Körök éjszakája elnevezésű program, ahol a Tagkollégiumban működő Öntevékeny hallgatói Körök mutatkoztak be a nagyközönségnek. Számos lehetőség nyílt meg előttünk az Egyetem Kulturális,- és Sportpályázatainak köszönhetően, melyeken sikeresen szerepeltünk. A Tagkollégiumokban lakó hallgatók számos színházi előadást tekinthettek meg, de különböző sportesemények belépőire, illetve sporteszközök vásárlására is jutott az elnyert összegekből. Novák János tagkollégiumi igazgató kollégánk szervezésében ismét három összkollégiumi kirándulást szerveztünk, az egyiket tavasszal Csehországba, a másikat ősszel Pécs környékére, a harmadikat pedig, Adventkor Bécsbe. Bérleményi Tagkollégiumaink szerves részét képezik a főbérlő intézmények közösségi életének, ennek keretében részt vettek minden helyi szervezésű programon. Novemberben immár negyedik alkalommal került megrendezésre a FEKOSZ és az ÓE Kollégiumának közös szervezésében, Balogh József kollégiumigazgató szakmai vezetése mellett, a IV. Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége Asztalitenisz Kupa Sportverseny. 2.4 Hátrányos helyzetű hallgatók, esélyegyenlőség A hátrányos helyzetű kollégisták két nagy csoportot alkotnak, az egyikbe a szociális körülményeik miatt, a másikba pedig, az egészségi állapotuk miatt lehet a hallgatókat besorolni. A jelenlegi felvételi rendszer nem támaszt külön pályaalkalmassági követelményeket a felvételiző hallgatókkal szemben, ezért gyakran a fogyatékkal élő hallgatók speciális problémáival is foglalkoznunk kellett. 20

22 Legfontosabb feladatunk a hátrányos helyzetű hallgatók kiszűrése volt, mert csak ez után tudunk tenni bármit is az érdekükben. Ebben a munkában a kollégiumi dolgozók, és a TKollHÖK tagjai nagy segítségünkre voltak. Igyekeztünk ezekre a hallgatókra nagyobb figyelmet fordítani, és segíteni a tanulmányaikban, és egyéb a kollégiummal kapcsolatos életviteli dolgaikban, ezzel is valamelyest könnyebbé tenni számukra a közösségi életbe való beilleszkedést. A szobabeosztások készítésénél is nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a hátrányos helyzetű hallgatók olyan szobatársakat kapjanak, akik úgy a tanulásban, mint az egyéni problémájukban segítségükre lehetnek. A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók részére került kiírásra a kollégiumidíjmérséklési pályázat. A pályázat eredményétől függően a nyertes hallgatóknak (12 fő) csökkentett kollégiumi térítési díjat kell csak fizetniük. További segítség és lehetőség a díjfizetési határidő egyéni elbírálás alapján történő kitolása. 2.5 Kollégiumi elhelyezés lehetőségei és arányai Jelenleg az Egyetem a hallgatók különböző komfortfokozatú kollégiumi elhelyezését három saját fenntartású épületben, a PPP típusú Diákotthonban, és három Bérleményi helyszínen biztosítja. A 2011-es-es évben 1274 kollégiumi férőhely állt rendelkezésre a jelentkező hallgatók többségének szállásigény megoldására. A kollégiumi felvételi eljárás részletes eredményeit az alábbi diagramok, illetve a csatolt mellékletek mutatják be, melyből látható, hogy közel 1,5 - szeres volt a túljelentkezés. A kollégiumi elhelyezési arány, illetve kihasználtság budapesti és országos viszonylatban is jónak mondható. A Kollégiumok és Bérlemények térítési díja az államilag támogatott képzés esetén Ft/fő/hó, míg a költségtérítéses képzés esetén Ft/fő/hó. A folyamatosan változó kollégiumi hallgatói létszámot az intézmény a bérelt férőhelyekkel igyekszik rugalmasan kezelni. Kollégiumi felvételi statisztika Szeptember Kollégiumi felvételi statisztika Szeptember Létszám (fő) Szeptember Időszak 6 Kérelmező Elhelyezve Elutasítva helyhiány miatt Elutasítva egyéb ok miatt Létszám (fő) Szeptember Időszak Kérelmező Elhelyezve Elutasítva helyhiány miatt Elutasítva egyéb ok miatt Az elutasított hallgatói létszám, a kollégiumi telephelyek széttagoltsága, illetve az így kialakuló racionálisabb működési rendszer megerősíti az Egyetem vezetésének az irányú törekvését, hogy a Kandó Kálmán Kollégium felújítása minél hamarabb megvalósuljon. A vizsgált időszak kollégiumi férőhelyeinek típus és támogatási forma szerinti megoszlását, az alábbi táblázat tartalmazza. 21

23 Kollégiumi férőhelyek típusa Saját fenntartású kollégiumi férőhelyek Bérleményi típusú kollégiumi férőhelyek "PPP" típusú kollégiumi férőhelyek Kollégiumi férőhely megoszlása támogatási forma szerint Támogatási forma 2010/2011. II. félév Március Államilag támogatott Költségtérítéses Üres hely Államilag támogatott Költségtérítéses Üres hely 0 0 Államilag támogatott Költségtérítéses 7 0 Üres hely /2012. I. félév Október Államilag támogatott Költségtérítéses Üres hely Kollégiumi férőhelyek Összesen A kollégium nyilvánossága, kapcsolatrendszere és együttműködése partnereivel Ez irányú tevékenységünk során kiemelt feladat a külső közvélemény megfelelő tájékoztatása. Ennek érdekében működtetjük a kollégium honlapját, így naprakészen nyomon követhetők az aktuális hírek és események. Az egyetem honlapján, és a hírmondóban is számos cikkünk, illetve hírünk jelent meg a kollégium szakmai, közösségi, illetve közéleti tevékenységét bemutatva. Napjainkban a kollégiumi eseményekről szóló híreket, a fiatalabb korosztály által gyakran látogatott elektronikus felületeken is közzé tesszük (Facebook). A kollégium napi munkakapcsolatot és párbeszédet folytat az Egyetem szervezeti egységeivel, illetve partneri kapcsolatot alakított ki a Hallgatói Önkormányzattal. A Hallgatói Önkormányzattal együttműködve tovább fejlesztettük az e-szoctám rendszert. Partneri együttműködést, illetve szakmai kapcsolatot alakítottunk ki a bérleményeinket üzemeltető intézmények, így az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Balassi Intézet Márton Áron Szakkollégium és a Terminus Hotel vezetésével. A több telephelyes elhelyezkedésből adódóan együttműködünk a területileg illetékes települési Önkormányzatokkal (Budapest III., VI., VIII. és Székesfehérvár), továbbá a pályázatokat kiíró szervezetekkel (OKA, Pro Renovanda Cultura Hungariae). Belföldi társintézmények közül ki kell emelnünk a Pannon Egyetem, a Debreceni Egyetem, a Miskolci Egyetem, a Nyugat-magyarországi Egyetem, a Szegedi Tudományegyetem, a Széchenyi István Egyetem, és a Budapesti Gazdasági Főiskola Kollégiumaival való szakmai és együttműködési kapcsolatainkat. Kollégiumunk ebben az évben is meghatározó szerepet töltött be a Felsőoktatási Kollégiumok világában. Munkatársaink több konferencián, vezetőképzőn tartottak szakmai előadásokat, illetve voltak témavezetők. Ez irányú tevékenységünknek köszönhetően kollégiumunk számos szakmai, kulturális és sporteseménynek volt szervezője, résztvevője és házigazdája júniusáig munkatársaink közül többen töltöttek be vezető 22

24 tisztséget a szervezetben, majd a FEKOSZ tisztújító Küldöttgyűlését követően, egyedül Novák János tagkollégiumi igazgató maradt a FEKOSZ Ellenőrző Bizottságának tagja. Munkatársaink aktívan részt vettek az egyetem szakmai és közéleti tevékenységében. Ez irányú munkánkat két nagy csoportba lehet besorolni, az egyik a hivatalos, az egyetemi szabályzatok alapján előírt és meghatározott képviselet, a másik pedig, a felkérés alapján végzett bizottsági, testületi munka. 2.7 Beruházás, fejlesztés, és korszerűsítés a Kollégiumban A kollégium gazdálkodását a kollégiumigazgató és a gazdasági vezető irányítása, illetve ellenőrzése mellett, decentralizált tagkollégiumi gazdálkodással, az egységes TÜSZ nyilvántartó rendszer alkalmazásával valósítottuk meg. Alapvető feladatként és célkitűzésként az elmúlt időszakban is, az elhelyezési körülmények megfelelő színvonalon történő biztosítását, illetve az épületek életkorából adódó állagmegóvást, karbantartási és felújítási munkálatok folytatását tűztük ki. A 2011-es év gazdálkodásának kiszámíthatóságát és tervezhetőségét, illetve a működés feltételeit nagyban befolyásolta a Kormány által az év során hozott takarékossági és megszorításokat tartalmazó intézkedések, melyek a különböző zárolásokon és maradványképzési kötelezettségeken túl, az informatikai és bútor beszerzésekre vonatkozóan hoztak korlátozásokat, illetve a többletmunka szerződések kötése lehetőségének tilalmát rendelte el. Mindezek akadályozták a nyugodt és tervszerű munkát. Ennek ellenére a nyár folyamán sikerült komolyabb léptékű beruházásokat is végrehajtanunk, melyeket a mellékletben található táblázatban részleteztünk. A napi üzemeltetési, működtetési és karbantartási feladatok ellátása mellett, az anyagi lehetőségek korlátai ellenére is sikerült több mint ,-e Ft nagyságrendben vizes strandokat, illetve festés-mázolási és különböző épületgépészeti felújításokat megvalósítanunk. A beruházások döntő többsége a szakmai munkát, illetve a komfortérzet növelését célozták meg. A bérleményi férőhelyeket biztosító intézmények vezetésével való kapcsolatunk megfelelő menedzselésének köszönhetően, jó körülmények között tudjuk elhelyezni hallgatóinkat. A kollégium Neptun rendszergazdájának köszönhetően naprakészek a térítési,- és szolgáltatási díjak nyilvántartásai, ezzel is figyelemmel követve a vállalt saját bevételek teljesülését. A saját bevételek alakulását az alábbi táblázatok részletezik. Hagyományos kollégiumok Megnevezés Terv (eft) Tény (eft) Eltérés (eft) Teljesítés (%) Saját kollégiumi térítési díj (+) ,9 Bérleményi kollégiumi térítési díj (+) ,9 Bérleti díjbevétel (+) ,7 Szálláshely értékesítés (Nettó!) (-) ,5 Adminisztrációs szolgáltatási díj (+) ,8 Összesen (+) ,1 23

25 Diákotthon Megnevezés Terv (eft) Tény (eft) Eltérés (eft) Teljesítés (%) Kollégiumi térítési díj (+) ,8 Szálláshely értékesítés (Nettó!) (-) ,3 Összesen (+) ,2 2.8 A Kollégium jelene és jövője Az elmúlt évek során sikerült egy egységes, demokratikus alapokon és képviseleti rendszeren nyugvó, hatékonyan működő kollégiumi rendszert kialakítani. A kollégium napjainkban gazdaságilag szinte már önfenntartó. A kollégium humánpolitikájának alapelve a stabil, egységes munkaközösség fenntartása. Az elmúlt években kialakult a Kollégium szakmaiságát képviselő munkatársi gárda. Ezek a munkatársak a Kollégium érdekeit, fejlődését, továbbá színvonalas működését tartják mindig szem előtt. Munkánkat az őszinte alkotó légkör és a csapatmunka jellemezi. Tagkollégiumaink a hallgatók számára megfelelő minőségben lakó és életteret, tanulási, művelődési és sportlehetőséget biztosítanak. Léteznek az önképzést segítő szakmai és kulturális körök, melyek alkalmasak a plusz tudás megszerzésére, illetve a közösségformálásra. Megállapítható, hogy a kollégium állami,- és hallgató vezetői egyaránt aktívan részt vállaltak a feladatok megoldásában. Munkatársaink (Csík Erzsébet, Kálmán Valéria, Boda Attila, Novák János, Visnyei László, Balogh József) több szakmai konferencián és vezetőképzőn voltak előadók, témavezetők, és számos kollégiumi szakmai, közösségi programnak voltak a szervezői. Általánosságban elmondható, hogy a hallgatók elégedettek a tagkollégiumok által nyújtott szolgáltatásokkal és helyi lehetőségeivel. A kollégium jövőjét nagymértékben meg fogja határozni az elfogadott új Felsőoktatási Törvény, illetve az Egyetem Stratégiája és költségvetésének a helyzete. További bizonytalanságot jelent a Kandó Kálmán Kollégium felújításának a kérdése, illetve a Diákotthon PPP beruházásának felülvizsgálata is, melyekben hónapok óta nincs semmiféle előrelépés. 3. Informatika Az Óbudai Egyetem évi informatikai tevékenységének összefoglalása során a már több éve követett területi felbontást alkalmazzuk. A beszámoló az egyetem informatikai szolgáltatásait, illetve annak színvonalának emelését tartja a legfontosabb célnak. Ennek rendeljük alá az üzemeltetés biztonságának fejlesztését, ami természetes módon szerves kapcsolatban áll az informatikai biztonság növelésével és az azt kiszolgáló hálózati fejlesztésekkel. Mind a négy elem ortogonális, fontosságuk magától értetődő. Stratégiailag a piramis csúcsán azonban a szolgáltatások és annak színvonala áll. Több éves törekvésünk és stratégiánk meghatározó eleme az egyetem üzleti folyamatainak informatikai szolgáltatásokkal történő megalapozása, segítése. Intézményünk minden üzleti folyamatába szervesen épült be az informatika és környezetünkkel alkotott kapcsolatrendszerünk legfőbb platformja az informatikai szolgáltatásokra alapul. Ezek alapján jelen beszámoló is ezt a négyes felbontást követi lentről felfelé történő építkezéssel. 24

26 Informatikai hálózatfejlesztések, átalakítások A évben az informatikai hálózat fejlesztésére lényegesen szerényebb keret állt rendelkezésre a megelőző két évhez képest. Ennek indoka, hogy amíg években a KMOP pályázat 180 mft összegben adott lehetőséget az infrastruktúra fejlesztésre, addig a évi pályázatok inkább szoftver és rendszer fejlesztését tették lehetővé. Az egyetem óbudai telephelyén lévő központi szerverparkjának fejlesztése (kiépítése és virtualizációja) a évben is folytatódott. A működő rendszereink mellett további projektek igényeltek központi erőforrásokat (Neptun, honlap, AVIR, DPR). A szerver virtualizáció és a változó terhelési igényekhez illeszkedő dinamikus erőforrás allokáció első sorban a Neptun rendszert támogatja hatékonyan, de a belépő AVIR rendszer üzemeltetését is lehetővé teszi. Az AVIR esetében nem az egyidőben bejelentkező felhasználói szám jelenti a problémát, hanem a sok független adatbázisból épített adattárház mérete, annak kezelése és a sokrétű szolgáltatási igények kielégítése. Az AVIR tesztelése során eddig gyűjtött tapasztalatok alapján a rendszer erőforrásainak további hangolása még szükséges ahhoz, hogy a felhasználók elégedetten kezelhessék az adattárház alapú integrált vezetői információs rendszert. Az egyre magasabb szintű és összetettebb szolgáltatások biztosításának egyik új megoldási formája a cloud-computing. A Neumann Informatikai Kar gondozásában lebonyolított cloudcomputing projekt ugyan nem központi fejlesztés volt, azonban mégis a hálózatfejlesztésünk részeként tekintendő, hiszen egy ilyen projekt megvalósítása nem képzelhető el a meglévő hálózati infrastruktúra és az azzal dolgozó kollégák együttműködése nélkül. A NIK-HP felhőhálózat kialakítása és annak integrálása a meglévő informatikai hálózatba jelentős fejlődés az informatikai szolgáltatások terén az Óbudai Egyetemen. A projekt során szerzett tapasztalatokat kamatoztatni tudjuk jövőbeni fejlesztéseink során. A évben lezárult KMOP pályázat fejlesztései rendkívül nagy előrelépést jelentettek az informatikai infrastruktúra terén, azonban az ott meghatározott egységes koncepció mentén eltervezett fejlesztések nem tudtak teljes mértékben megvalósulni. Az idei fejlesztéseink során sikerült tovább lépnünk a Népszínház utcai és a Tavaszmező utcai telephelyek esetében, ahol egy-egy központi switch-modullal fejlesztettük a hálózatot. A korábban eltervezett korszerűsítés így válhatott teljessé. Meg kell azonban említeni, hogy a Tavaszmező utcai épületeink belső optikai gerinchálózata továbbra is csak terv maradt. A évben megvalósított közbeszerzési eljárásban saját költségvetési keretből egy szerényebb mértékű, csak a leglényegesebb eszközöket magában foglaló beszerzésre nyílt lehetőség. A beszerzett eszközök (2 db Blade penge szerver, 15 darab új típusú WiFi-szett, 12 darab 750Gb-os winchester a mentőszerverbe, GBIC-ek és egyéb apróbb tételek, pl. tartalék PC-k, továbbá HP switch modul, Cisco 4500-s modul, mérőműszerek, monitorok) alkalmazási területeiknek megfelelően a beszámoló további pontjaiban szerepelnek. 3.1 Az informatikai biztonság növelését szolgáló fejlesztések Az informatikai biztonság növelése, az egyetemi informatikai rendszerek sérülékenységének csökkentése a teljes informatikai üzemeltetés és fejlesztés egyik alapvető célkitűzése. A támadási módszerek folyamatos változása, az új informatikai rendszerek által óhatatlanul megjelenő biztonsági rések megkövetelik az informatikai biztonság folyamatos felülvizsgálatát, monitorozását, fejlesztését. A biztonságot érintő nem kívánatos események megelőzése, automatikus lekezelésének biztosítása, a betöréseket megnehezítő rendszerek és eszközök alkalmazása rendkívül költséges. Mindezeknek megfelelően a korábban elvégzett sérülékenységi vizsgálat tapasztalatainak megfelelően további átalakításokat végeztünk az 25

27 informatikai rendszeren, csökkentve ezzel a sikeres támadások lehetőségét. Ez érintette a Moodle alapú elearning rendszerünket, illetve a különböző rendszerek közötti adatforgalom szervezését és a jelszavakkal szembeni kritériumok emelését. A év során több kisebb-nagyobb támadás érte informatikai rendszereinket (pl. DDOS támadás japán gépekről a központi oldalak ellen, jelszó lopás megtévesztő lel és weboldallal, ftp jelszavak kilopása a Total Commanderből, elárasztásos támadás, stb.). Túl a kellemetlenségeken (pár órás szolgáltatás kiesés, központi weblap leállás) a támadások nem okoztak komoly károkat. A támadások módszereinek elemzése és a törési technika vizsgálata alapján megtett módosítások és biztonsági megoldások olyan elhárítási mechanizmusok kialakításához vezettek, amelyek lényegesen megnehezítették, vagy kizárták a hasonló típusú sikeres támadásokat, betöréseket. Az Óbudai Egyetem hallgatói információs rendszere, a Neptun, a legjelentősebb informatikai biztonsági veszélyforrás. A felhasználók igen nagy száma (több, mint fő) és a rossz értelemben vett motiváltság eredményezi azt, hogy időről-időre támadásokat kísérelnek meg a rendszer ellen. A biztonsági rendszer folyamatos karbantartásának, fejlesztésének eredményeképpen eddig nem volt olyan sikeres betörés, amely el tudott volna jutni a károkozás fázisába. Az informatikai védelem egyik legfontosabb eleme, a tűzfal is megújításra került. Az eszköz rendszerbe állítása megtörtént. A használat során gyűjtött tapasztalatok elemzése alapján a tűzfal hangolásával folyamatosan javítjuk rendszerünk védelmi színvonalát. A gazdasági rendszereink esetében az informatikai biztonság különösen fontos kérdés, amelyre eddig is megkülönböztetett figyelmet fordítottunk. Ebben az évben sajnálatos módon a külön erre a célra telepített GMF tűzfal olyan mértékben tönkrement, hogy kénytelenek voltunk a teljes rendszert a központi tűzfalra migrálni. Tekintettel arra, hogy ezen rendszerek igen érzékeny adatokat tartalmaznak, az átmigrálás során törekedtünk a biztonság fokozására, a rendszer sérülékenységének csökkentésére. További fejlesztéseink során a biztonságot szem előtt tartva mérlegeljük egy külön eszköz beállítását erre a célra. A biztonságot és az authentikációt szolgálja a tanúsítványok alkalmazása. Az egyetemi aldomainekre vonatkozó, illetve a webalapú levelezéshez szükséges tanúsítványok beszerzése az NIIF szervezettől és ezek telepítése is a fenti célt szolgálja. Megtörtént a központi szolgáltatások és a kari szerverek többségének migrálása, (már csak 1-2 központi szolgáltatás és kari szerver átmigrálása van hátra), illetve a VLAN-ok kialakítása is befejeződött. A fejlesztés folytatásaként a 2012-es évben a Doberdó úti épület integrálása a központi tűzfalba történik meg. Új virtuális gépre került a logszerver, aminek stabil üzemszerű működése (még támadás esetén is!) egy fontos szempont annak érdekében, hogy a támadás felderíthető, lokalizálható és később rekonstruálható legyen. 3.2 Az üzemeltetés biztonságának növelését szolgáló fejlesztések Az informatikai szolgáltatások üzemeltetési biztonságának egyik fő eleme az adatok biztonsága. Az egyetem adatvagyonának megőrzését szolgálják a különböző rendszerek adatainak különböző szintű, típusú és gyakoriságú mentései, archiválásai. A központosított közbeszerzés keretében megvásárolt eszközökkel teljesen megújítottuk a mentőszervert. A beszerzett winchesterekkel bővített új szerver modern szoftverrel végzi el a mentési feladatokat. Az új háttértár lényegesen nagyobb az előzőnél, így olyan mentéseinknek is van hely, amelyeket korábban külső winchestereken voltunk kénytelenek tárolni. 26

28 A megfelelő szintű rendelkezésre állás az üzemeltetés biztonságának másik fontos eleme. A 7x24-es rendelkezésre állás tekintetében a Neptun rendszer a legkritikusabb. Ez indokolta azt, hogy a évben a Neptun adatbázisát VMware-re költöztettük. A folyamatos üzem fenntartása miatt ez a projekt rendkívül körültekintő előkészületet követelt meg. A tényleges költöztetés a nyáron megtörtént, próbaüzem után a szeptemberi tanévkezdés adta az éles terheléses próbát. A fennakadás nélküli költöztetés sikeres volt, a rendszer üzembiztonsága ezáltal nőtt. A évben tovább növekvő felhasználói igények kielégítése érdekében további fejlesztést igényelt a évben már megkezdett tárhely korszerűsítés a hivatalos egyetemi címmel rendelkező munkatársak számára. Így az alapértelmezésben allokált tároló terület könnyen növelhető az igényeknek megfelelően. A nagyobb kapacitás biztosítása egy időre bizonyosan megoldja a munkatársak tárolási problémáit, azonban fel kell készülnünk a további bővítésekre. A évben a KMOP pályázat kiegészítő beruházásaként rendszerbe állított aggregátor és szünetmentes tápegység a év során több alkalommal állt helyt és így megmentette a szolgáltatásokat az áramszünet miatti összeomlástól. A távmenedzsment és az automatikus vezérlő rendszer továbbfejlesztése azonban mindenképpen szükséges volt. A kétfajta hálózat üzembiztonságának összehasonlítása azt mutatja, hogy az informatikai hálózat (internet kapcsolat az NIIF-en keresztül) nagyságrendekkel üzembiztosabb az erősáramú hálózatnál. Ezért az aggregátor és a szünetmentes tápegység karbantartása, fejlesztése még a XXI. században is egy fontos feladat. 3.3 Az informatikai szolgáltatások színvonalának emelését célzó fejlesztések A meglévő rendszereink esetében (pl. Neptun, levelezés, tárhely-szolgáltatás, weboldal, stb.) az informatikai szolgáltatások színvonalának emelkedése az előző pontokban megfogalmazott fejlesztések eredményeképpen valósult meg. A rendelkezésre állás biztonsága, a válaszidők rövidülése, a sebesség növekedése, a stabil jó kapcsolat automatikusan maga után vonja a felhasználó komfort érzetének növekedését, a kiszolgálás színvonaláról alkotott pozitív véleményt. A év leg lényegesebb eseménye informatikai fejlesztési szempontból a TÁMOP pályázat keretében 2 éves fejlesztés eredményeként megvalósított Diplomás Pályakövető Rendszer (DPR) és az Adattárház alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) volt. Telepítésre és használatbavételre került az AVIR projekthez tartozó fogalomtár definiáló és kezelő rendszer, valamint az AVIR-t megvalósító SAS rendszer. A januártól rendeltetésszerűen használható AVIR integrálja az eddig külön-külön használt tanulmányi, gazdasági, felvételi, TDK, stb. adatbázisokat. A rendszer magas színvonalú, komplex szolgáltatásokkal áll a vezetők rendelkezésére. Az egyetem területén biztosított WiFi szolgáltatás, illetve a szolgáltatás színvonalának emelése, a felhasználói igényekkel történő lépéstartás folyamatos fejlesztést követel meg. A központosított közbeszerzés keretében megvásárolt új, modern WiFi eszközöket folyamatosan telepítettük/telepítjük a különböző telephelyeken. A hotspot szolgáltatás javítása érdekében új virtuális szerver szolgálja ki a felhasználókat. A saját fejlesztésű authentikációs rendszer egyszerűbb és jobb mint a korábbi Cova-Chilli megoldás, és nem utolsó sorban megjelenésében is jobban illeszkedik az egyetem arculati elemeihez. A fejlesztések eredményeképpen némileg javult az egyes telephelyek vezeték nélküli hálózati szolgáltatásának minősége, de a felhasználók számának és az elvárt sávszélesség folyamatos emelkedése miatt további fejlesztések szükségesek. 27

29 A felhasználók informálására, a kapcsolattartásra régebben létrehozott IO portál (io.uniobuda.hu) látogatottsága a évben is tovább nőtt. A portál segítségével tisztán elektronikus úton intézhetik a kollégák a különböző szolgáltatásokkal kapcsolatos adminisztrációkat ( cím, tárhely, spam szűrés, vpn, saját weblap stb.) A portálról gyorsan elérhetők hasznos információk (központi szoftverek, víruskereső, MSDNA stb.) A weblap folyamatos karbantartása, fejlesztése permanens feladata az osztály munkatársainak, hiszen ez az előfeltétele a magas látogatottságnak, a felhasználói elégedettségnek. Az egyetem munkatársainak levelezési igényeit kiszolgáló Zimbra rendszert VMware környezetbe telepítettük át. Ez nem járt újabb verzió installálásával, de több lépésben kellett megvalósítani, hogy a felhasználók ne vegyenek észre semmit a változásból. A virtuális környezet jobb, dinamikusabb erőforrás kezelést tesz lehetővé a levelezőrendszer számára, ami a felhasználók színvonalasabb kiszolgálását jelenti. Az informatikai szolgáltatások színvonalához tartozik a év egyetemünk számára kiemelkedő eseményét jelentő két díszdoktor avatás. Az USA-ban és Budapesten egy időben megtartott esemény közötti élő videokonferencia jó minőségű lebonyolítása hosszas előkészítő munkát igényelt. Az ennek során kidolgozott technika, a szerzett tapasztalat alapján üzembiztosan beépülhet a videokonferencia az egyetem kapcsolatrendszerébe. (távoktatás, távkonferencia, telemeeting stb.). Az előző évekhez hasonlóan a források szűkössége rányomta bélyegét az informatikai fejlesztésekre. Az elmúlt évek koncepciózus fejlesztésének eredményeként létrejött jó színvonalú informatikai infrastruktúra igényli a folyamatos karbantartást, fejlesztést. A források további hiánya veszélyezteti az elért színvonal megőrzését. Különösen fontos az informatikai biztonság, betörésvédelem területének folyamatos fejlesztése, rendszereink, adatvagyonunk megóvása szempontjából. Az újabb és újabb típusú támadások elleni védekezés folyamatos készültséget és proaktív hozzáállást kíván meg a szakemberektől. Egyetemünk üzleti folyamatait támogató egyre több és komplexebb informatikai rendszereinek folyamatos üzemeltetése, a napi problémák megoldása, a havaria események lekezelése, a fejlesztések a szűkös költségvetési keretek mellett egyre nagyobb erőfeszítést követelnek meg az Informatikai Osztály munkatársaitól. 4. TUDOMÁNYOS, KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG, PUBLIKÁCIÓ Egyetemünknek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése és célja a kutatás versenyképes művelése. Ennek érdekében a tudás létrehozását és hasznosítását támogató környezetet biztosít az akadémiai értékek kibontakozásának és az ipari partnerekkel végzett kutatás-fejlesztési tevékenység kiterjesztésének. A hazai és nemzetközi kutatási programok részeként ezirányú tevékenysége átfogja a célzott alap- és alkalmazott kutatást, a fejlesztést és innovációt az oktatási profiljához tartozó tudományterületeken. Ezek hazai és nemzetközi bilaterális és multilaterális pályázatok keretein belül, vállalati megbízás formájában, valamint intézményi és kari szintű K+F+I műhelymunkaként realizálódnak. Az egyetem tudományos műhelyei jelentik azt az ösztönző keretet, amelyen belül különböző intézetek, illetve karok szakembereinek integrált együttműködése révén a profiljukba tartozó területek kutatása a korábbiakhoz képest még magasabb szinten és eredményesebben folytatható. E műhelyek egyúttal a doktori képzés tudományos hátterének biztosítására is hivatottak. Az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola mellett a Biztonságtudományi és az Anyagtudományi Doktori Iskola indításának előkészületei is befejeződtek, jelenleg mindkét indítandó doktori iskola dokumentációja a MAB véleményezési 28

30 szakaszban tart. A 2009 óta működő Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolában 2011-ben két sikeres PhD védésre került sor. Jelenleg az iskolának 24 hallgatója van, melyből 5 fő államilag finanszírozott nappali képzésre jár. A tudományos tevékenység egyik legfontosabb pillére a publikációs teljesítmény. A tudományos közlemények, az impakt faktorok és hivatkozások összegyűjtése nem céljai, hanem eszközei a tudományos teljesítmény megítélésének. A kialakult hagyományokat folytatva az egyetem támogatja a magas szintű rendszeres publikációs tevékenységet. Ehhez rendelkezésre áll a 2004-ben alapított Acta Polytechnica Hungarica című tudományos folyóirat, amely bekerült a Google Scholar és a Scopus adatbázisába, a Thomson Reuters pedig felvette az információterjesztési körébe, és a Science Citation Index Expanded, valamint a Journal Citation Reports/Science Edition mutatókkal is ellátja. Kiemelkedően fontos fejlemény, hogy az Acta Polytechnica Hungarica 2010-től IF-os folyóirattá vált (IF ben). A kialakult hagyományokat folytatva az intézmény a lehetőségeihez mérten hozzájárul a hazai és nemzetközi konferenciákon előadással részt venni szándékozó oktatók-kutatók költségeihez. A támogatásnak köszönhetően évente mintegy fő vehet részt előadással szakterületének fontos konferenciáin. A 2011-ben az egyetem a pályázatok útján nyújtott támogatással 67 munkatárs számára segítette elő a konferencia részvételt. Összességében 6.5 mft támogatás került szétosztásra, átlagosan így mintegy 100 eft támogatás jutott egy-egy pályázónak. A 2011-ben támogatott előadások kibővített változatai az Óbuda University e-bulletin (ISSN ) számaiban jelentek meg. További lehetőségeket kínálnak publikációra az egyetem által szervezett nemzetközi konferenciák is. A következő fejezetekben bemutatott adatok az egyetem K+F aktivitásának jellemzését, számszerűsítését szolgálják. Az elemzésből az is kitűnik, hogy vannak olyan területek, amelyek jelentős tartalékkal bírnak a jövőt illetően. Bár a külső feltételrendszer várhatóan romlik az elkövetkezendő években, ezen területekre koncentrálva az intézményi eredményesség tovább növelhető és ezáltal az egyetemi státusz megerősíthető. 4.1 Kutatás-fejlesztési pályázatok, vállalati K+F A karok/központok igen eltérő aktivitást mutatnak a K+F pályázatokban való részvétel szempontjából. Sajnálatos módon a nemzetközi K+F pályázatokban való részvétel igen mérsékelt, bár több intézet is tett előkészületi lépéseket Európai Uniós keretprogramban való részvételre. A.nemzetközi vérkeringésbe való becsatlakozás ennek megfelelően elsősorban bilaterális TéT pályázatok keretében történik. A 2011-es év több változást hozott az egyetem pályázati tevékenységében, aktivitásában. A legfontosabb fejlemény, hogy a Pályázati és Technológia Transzfer Iroda (PTTI) közreműködésével több sikeres, nagy összegű pályázat készült és nyert, összességében mintegy 1.7 Mrd Ft értékben. Ezeken a pályázatokon elnyert összegek felhasználására zömében ban kerül sor. A közös koordinálású pályázatok listája és a PTTI tevékenységének összefoglalója a 7. fejezetben található. A másik lényeges változás a korább évekhez képest az un. Belső kutatási pályázatok rendszerének kísérleti elindítása volt, melynek keretében Csoportos kutatói ösztöndíj és Gép- és műszerbeszerzési pályázat meghirdetésére került sor Belső kutatási pályázatok A Csoportos kutatói ösztöndíj pályázat célja olyan 3-6 fős kutatócsoportok létrejöttének támogatása volt, amelyek tevékenysége perspektivikus, jövőbe mutató kutatási területeket érint, vagy ipari igények 29

31 által motivált, piaci igényeket is kielégítő, hosszabb távon termékben, technológiában megjelenő egyetemi kutatásokat indítanak be, megteremtve ezzel a leendő tudásközpontok alapjait. Csoportos projektjavaslattal ösztöndíj-pályázatot nyújthattak be az Óbudai Egyetem főállású oktatói, kutatói az adott munkakörükre 2011-ben érvényes 1. fizetési fokozata által garantált illetmény hatvan százalékáig. A pályázat 2011-ben fél éves időtartamra nyújtott támogatást. A csoportos ösztöndíj mellé a kutatócsoport részére kutatást támogató dologi és beruházási keretet is lehetett pályázni. A kutatócsoport működéséhez szükséges infrastruktúrát, kisegítő személyzetet, laboratóriumi hátteret a pályázó intézet és kar biztosította. A Gép- és műszerbeszerzési támogatás pályázat célja is a perspektivikus kutatási területeket érintő egyetemi kutatócsoportok működési feltételeinek javítása volt.. A Gép- és műszerbeszerzési támogatásra pályázatot nyújthattak be az Óbudai Egyetem meglévő (pl. tudományos műhelyek), illetve újonnan alakuló kutatócsoportjainak vezetői., maximum 8 mft értékhatárig. A pályázatban foglalt beszerzés megvalósítására 6 hónap állt rendelkezésre. Mindkét pályázati forma esetében további elvárásként fogalmazódott meg, hogy a kutatási eredmények, illetve műszerek az Óbudai Egyetem oktatási programjaiba hosszabb távon beépíthetőek legyenek, elősegítve ezzel az intézményben folyó gyakorlati képzés feltételrendszerének további javulását. A beérkezett pályázatokat a karok és központok képviselőiből álló 7 fős szakmai kuratórium bírálta el, és ugyanezen kuratórium értékelte az elvégzett munkát a futamidő végeztével. A beérkezett ( Csoportos kutatói és Gép- és műszerbeszerzési ) pályázatból a kuratórium támogatásáról döntött összességében mintegy 92 mft értékben. A futamidő végén a pályázati kiírás szerint a kuratórium a pályázatok megvalósításáról, eredményeiről az írásban beadott dokumentumok (tartalmi és formai megfelelőség), a szóbeli előadás, valamint a feltett kérdésekre adott válaszok alapján szöveges értékelést készített, és ezt megküldte a kutatócsoport, valamint a kar/központ vezetőjének. A kuratórium pontszámokban és rövid véleményben értékelte az elvégzett munkát a célkitűzés tükrében, elsősorban szakmai szempontok alapján (a szakmai program megvalósulása, a pályázati célként kitűzött "kitörési pont" realizálása, tudományos érték, publikációk értéke, folytathatóság perspektívája hosszabb távon). A kuratórium a Csoportos kutatói ösztöndíj pályázat megvalósításának lezárása után 5 kutatócsoport munkáját rövidebb és hosszabb távon is K+F+I szempontból realisztikus kitörési kutatási területként értékelte, 6 esetben korrekciókat és jobbító szándékú javaslatokat, két pályázattal kapcsolatban pedig alapvetően csak kritikát fogalmazott meg. A Gép- és műszerbeszerzési nyertes pályázatok mindegyike sikeresen zárult A 2011-ben bevételt hozó hazai K+F pályázatok A hazai K+F EU finanszírozású fejlesztési programokban évek óta hátrányos helyzetben vannak a Közép-Magyarországi Régió felsőoktatási intézményei és ebből mára már egy nehezen behozható lemaradás alakult ki pl. a budapesti és vidéki egyetemek infrastrukturális háttere és K+F lehetőségei között. A nehézségek ellenére a 2011-es év a futó és az elnyert pályázati források tekintetében is jó időszaknak tekinthető, bár a karok/központok lehetőségei között igen nagy különbségek alakultak ki. A pályázati rendszer kötöttségei miatt a BGK is hátrányba került a más régiókban bejegyzett - az elmúlt években EU támogatással nagymértékű infrastrukturális és műszerfejlesztést végrehajtani képes - oktatási intézményekkel szemben. Ezért a kutatási tevékenységükben előtérbe helyezik azokkal a vidéki társ egyetemekkel, főiskolákkal való együttműködést (például Győr, Miskolc, Kecskemét, Nyíregyháza, Dunaújváros), amelyek a jelentős műszer és gép kapacitásuk kihasználása érdekében hajlandóak az együttműködésre, a közös kutatási projektek megvalósításra. A kitűzött célnak megfelelően több kutatási projekt is fut, amelyek ezen az alapon szerveződnek. 30

32 A Neumann Karon a évben mind kutatási, mind fejlesztési tevékenységre jelentős többletforrások álltak rendelkezésre. Támogatott alapkutatást az Országos Tudományos Alapprogramok (OTKA) és az OTKA kutatásokhoz szorosan kapcsolódó bilaterális kormányközi Tudományos és Technológiai együttműködési programok, míg alkalmazott kutatást a Nemzeti Innovációs Hivatal támogatásával, a stratégiai kutatások támogatására létrehozott Nemzeti Technológia Program keretében végeztünk. A fenti témákban dolgozó kutatók nagyrészt az ezekben a pályázatokban elért eredményeiket publikálták. A karokra, központok hazai K+F pályázatokban való részvételének adatait tartalmazza a következő táblázat. Egység Pályázatok száma Összérték (e Ft) 2011-es érték (e Ft) BGK KGK KVK NIK RKK AREK 0 0 TMPK Összesen A karok közötti nagyságrendnyi eltérést elsősorban az okozza, hogy a táblázat tartalmazza a 2011-ben elnyert, a as évekre szóló TÁMOP TÁMOP B-11/2/KMR számú Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások című pályázatból adódó, összességében a 0.5 Mrd Ft-ot meghaladó támogatás is Ebben a munkában az egyetem Bánki és Neumann kara vesz részt A 2011-ben bevételt hozó külföldi K+F pályázatok Továbbra is igen szerény az egyetem nemzetközi pályázatokban való részvétele. Ebbe a kategóriába csak a Keleti Kar Marie Curie és a Neumann Kar FP7-es pályázata sorolható: Kar Megbízások száma Összérték (EUR) 2011-es érték (EUR) BGK KGK KVK NIK RKK AREK TMPK Összesen

33 Az egyetem oktatóinak, kutatóinak rövidebb, hosszabb távon a nemzetközi kutatásokban való aktívabb bekapcsolódása kiemelkedő fontosságú, különösen, ha figyelembe vesszük a hazai támogatási források várható csökkenését is A 2011-ben bevételt hozó megbízásos K+F munkák Némileg kiegyensúlyozottabb képet mutat a karok/központok szerepvállalása tekintetében a vállalati megrendelésre végzett K+F tevékenység adatsora a következő, összegző táblázat alapján: Kar Megbízások száma Összérték (e Ft) 2011-es érték (e Ft) BGK KGK KVK NIK RKK AREK TMPK Összesen Számban és összegben is a legtöbb megbízásos K+F munkát a Kandó Kar végezte. A Neumann Kar munkatársai is számos témában dolgoztak vállalati K+F megbízásokat teljesítve, ezekből a megrendelők kívánságának megfelelően publikációk nem születtek. A Bánki és a Rejtő Kar teljesítménye is figyelemre méltó, ez utóbbi különösen, mivel tavaly nem volt hasonló jellegű megbízásuk. A vállalati K+F igények teljesítése zömében az innovációs járulék terhére történt. Várható, hogy a törvényi változások miatt ez a lehetőség 2012-ben lényegesen beszűkül, így a hazai és elsősorban a nemzetközi pályázatokban való részvétel jelentősége tovább növekedhet. 4.2 Tudományos műhelyek Az egyetem tudományos műhelyei ösztönző keretet adnak az intézetek szakemberei együttműködése révén a profiljukba tartozó kutatási területek magas szintű és eredményes végzésére, egyben biztosítják a doktori képzés tudományos hátterét. A tudományos műhelyek mindegyike nemzetközi ismertséggel bír. Erről tanúskodnak a jelentős külföldi egyetemekkel és kutató-központokkal megvalósuló közös projektek, a nemzetközi kiadók által megjelentetett kötetek, a közösen szervezett nemzetközi konferenciák, a nemzetközi folyóiratoknál és szakmai szervezetekben betöltött pozíciók, a kutatási eredmények rendszeres angol nyelvű publikációja és az ezek hivatkozásai. Az alábbi tudományos műhelyek működnek egyetemünkön: Korszerű anyagok és anyagtechnológiák tudományos műhely, vezető: Réti Tamás egyetemi tanár, DSc Intelligens mechatronikai rendszerek tudományos műhely, vezető: Rudas Imre egyetemi tanár, DSc 32

34 Intelligens rendszerek tudományos műhely, vezető: Fodor János egyetemi tanár, DSc Korszerű processzor architektúrák tudományos műhely, vezető: Sima Dezső egyetemi tanár, DSc Operációkutatás és mérnöki számítási módszerek tudományos műhely: vezető Galántai Aurél egyetemi tanár, DSc Elektronikus eszközök és félvezetők tudományos műhely, vezető: Nemcsics Ákos egyetemi tanár, CSc Intelligens energiaellátó rendszerek tudományos műhely, vezető: Krómer István egyetemi tanár, DSc Szakképzés- és mérnökpedagógia tudományos műhely, vezető: Tóth Péter egyetemi docens, PhD. A felsoroltakon kívül számos kutatócsoport is működik az egyetemen, melyek közül néhány várhatóan a közeljövőben tudományos műhely jellegű kutatóközösséggé is alakulhat. 4.3 Publikációs tevékenység Az egyetem tudományos tevékenységének egyik legfontosabb mérőszáma a publikációs teljesítmény. A publikációs tevékenység értékelése egy, a Szenátus által elfogadott, az MTA Műszaki Tudományok Osztályán a doktori cselekmények kapcsán használt értékelési rendszerre épülő pontrendszer alapján történik. Ez az egyéni, intézeti, kari adatszolgáltatás által lehetővé teszi az intézményi publikációs teljesítmény alakulásának nyomon követését. Az egyetem első helyen teljes munkaidőben foglalkoztatott oktatói/kutatói publikációinak pontszáma és darabszáma látható az alábbi táblázatokban, a szokásos bontásban. Az egyetem teljes publikációs pontszáma , ez lényegében megegyezik a tavalyi publikációs teljesítménnyel ( pont). Publikációs pontszám BGK KGK KVK NIK RKK AREK TMPK Egyetem Könyv Könyvrészlet Könyv szerkesztése Oktatási anyag Folyóiratcikk Folyóirat szerkesztés Konferencia közlemény Konf. ea. cikk nélkül Szabadalom Művészeti tevékenység Összesen Oktatási anyag nélkül Várható IF

35 Publikációk darabszáma BGK KGK KVK NIK RKK AREK TMPK Egyetem Könyv Könyvrészlet Könyv szerkesztése Oktatási anyag Folyóiratcikk Folyóirat szerkesztés Konferencia közlemény Konf. ea. cikk nélkül Szabadalom Művészeti tevékenység Összesen Oktatási anyag nélkül Várható IF-es cikk A publikációs teljesítmény szerkezetében részben kedvező, részben kedvezőtlen változások történtek. Az egy oktatóra/kutatóra jutó publikációs pontszám 2011-ben 6.76 pont/fő. A minőség irányába történő elmozdulást jelent a folyóiratcikkek pontszámának mintegy 10 %-os növekedése (404- ről 444-re), és a cikk nélküli konferencia előadások szintén 10 %-os csökkenése (336-ról 300-ra). Kedvezőtlen jelenség, hogy az oktatási anyagok részaránya több mint 20 %-al növekedett (182-ről 222- re), hiszen az akadémia az oktatási anyagokat nem tekinti publikációnak. A könyv és könyvrészlet együttes pontszámban 70 %-os visszaesés tapasztalható (203-ról 144 pontra) Örvendetes ugyanakkor, hogy a kutatás-fejlesztésben egyre több hallgató kapcsolódik be. Ugyanakkor szélesíteni lehet és kell az aktív, eredményes kutatómunkát végző kollégák körét. Az egyetem oktatói, kutatói közreműködésével összesen 1240 publikáció készült, mely értékből a társszerzők számával végzett korrekció után adódik a táblázatban található es publikációs darabszám. Ha az oktatási anyagok adatait figyelmen kívül hagyjuk, akkor az egy publikációra jutó pontérték egyetemi szinten 2.33 pontra adódik. A publikációk megalkotásában összesen 211 egyetemi kolléga vett részt, ez az oktatói létszám mintegy 78 %-a. A 2011-es publikációk közül 25 darab tekinthető várható impakt faktoros publikációnak (ez 14%-a a folyóirat publikációk darabszámának). A IF-es publikációk kidolgozása 15 kollégánk nevéhez köthető, ez az oktatói/kutató létszám kb. 6 %-a. A karok/központok publikációs adatainak részletes elemzésére vonatkozóan további diagramok találhatók a mellékletben. 4.4 Részvétel a hazai és nemzetközi tudományos életben Munkatársaink az Óbudai Egyetemet igen széles körben képviselik a fontosabb hazai szakmai szervezetekben és bizottságokban. Bár a tudományos életben való részvétel nehezen számszerűsíthető, az alábbi táblázatok adatai áttekintést adnak a hazai és a nemzetközi tudományos életben való jelenlétünk szintjéről. 34

36 Kar Betöltött tisztségek hazai szakmai szervezetekben, bizottságokban ebből MTA Betöltött tisztségek nemzetközi szakmai szervezetekben, bizottságokban BGK KGK 11 1 KVK NIK RKK AREK 4 1 TMPK Összesen Összességében tehát munkatársaink közül 27 vesz részt valamely MTA bizottság, albizottság munkájában, illetve 22-en képviselik egyetemünket nemzetközi szervezetben. A folyóiratok szerkesztőbizottságaiban való részvétel szintjéről és munkatársainknak a különböző konferenciákon betöltött szerepéről tájékoztat a következő táblázat: Kar Szerkesztőbizottsági tagság hazai tudományos folyóiratnál Szerkesztőbizottsági tagság külföldi tudományos folyóiratnál Konferencián betöltött tisztségek BGK KGK 1 3 KVK NIK RKK AREK 2 TMPK Összesen Külön megemlítendő az egyetem tudományos életében kiemelkedő szerepet játszó IEEE Hungary Section működése, mivel egyrészt ennek elnöke prof. Dr. Rudas Imre rektor úr, másrészt az egyetem több munkatársa chapter elnökként és titkárként tevékenykedik ebben a szervezetben. 4.5 Tudományos tevékenységért kapott szakmai elismerések, kitüntetések Az egyetem 2011-ben is meghirdette Az év kutatója, Az év fiatal kutatója díjak és a Hallgatói publikációs díj elnyerésére alapított pályázatokat. A díjak odaítéléséről a kari javaslatokat követően az egyetem Tudományos Tanácsa döntött. A döntés értelmében 2011-ben Az év kutatója díjat dr. Várkonyiné dr. Kóczy Annamária egyetemi tanár, az MTA doktora, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Mechatronikai és Autótechnikai Intézetének professzora és intézetigazgatója kapta. 35

37 2011-ben Az év fiatal kutatója díjat a Tudományos Tanács Horváth Richárdnak, a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyag- és Gyártástechnológiai Intézet intézeti mérnökének ítélte oda. A Tudományos Tanácsa döntése értelmében 2011-ben a Hallgatói publikációs díjat Szántó Balázs és Pozsegovics Péter a Neumann János Informatikai Kar BSc 3. évfolyamos, illetve MSc 1. évfolyamos hallgatója kapta megosztva. Az egyetem oktatói az alábbi kitüntető szakmai elismerésekben részesültek 2011 folyamán: Dr. Vámossy Zoltán OTDK Emlékérem Borbély Endre OTDK Emlékérem Cserfalvi Annamária Kemény János díj Lovassy Rita Senior Membership Computational Intelligence Society (IEEE CIS) dr. Maros Dóra HTE ezüstjelvény Lamár Krisztián Senior Membership IEEE dr. Simonics István Magyar Szakképzési Társaság Szakképzésért díj (oklevél és aranygyűrű) dr. Hudoba György Fejér Megyei Prima Díj a csillagászati tudományos és ismeretterjesztő tevékenységéért dr. Horváth Sándor címzetes egyetemi tanár, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem dr. Várkonyiné dr. Kóczy Annamária Honorary Professor díj, Shizuoka University, Japán dr. Rajnai Zoltán egyetemi tanár részére Nicolas SARKOZY, a Francia Köztársaság elnöke kiemelkedő nemzetközi oktatói és kutatásszervezői tevékenysége elismeréséül a Nemzeti Érdemrend Lovagi fokozatát adományozta. 4.6 Dokumentált nemzetközi kapcsolatok Az Óbudai Egyetem jelenleg 218 együttműködési megállapodással alátámasztott nemzetközi kapcsolattal rendelkezik. Ezek közül 74 tudományos együttműködés, a képzési együttműködések közül 124 köthető konkrét képzési területhez is, míg 20 esetben mobilitási szerződés van érvényben. A tudományos együttműködések keretén belül kölcsönös kutatói látogatások történnek, közös kutatások folynak, ezek eredményei konferencia-előadásokban, publikációkban jelennek meg. Esetenként közös laboratóriumok kialakítására (Tokyo Institute of Technology, Nagoya University, Waseda University, University of Tokyo), innovációs fejlesztésekre nyílik lehetőség. A képzési együttműködésekre leginkább jellemző a mobilitás, de tartalmuk változatos, és lefedik az alábbi területeket: közös részképzés (Technische Hochschule Wildau, Németország; Université du Havre, Franciaország), közös képzés diplomával (El Asher University, Egyiptom; Higher Technological Institute 10th of Ramadan City, Egyiptom; Université de Reims Champagne Ardenne, Franciaország; Instituto Politecnico de Coimbra, Portugália; Turun Ammatikorkorkeakoulu, Turku, Finnország), közös tanterv- és tananyagfejlesztés (Lufthansa Technik, Németország; Suez Canal University, Egyiptom), kimenő hallgatói tanulmányi mobilitás, külföldről bejövő hallgatói mobilitás, kimenő oktatói mobilitás, külföldről bejövő oktatói mobilitás, hallgatói szakmai gyakorlati lehetőség a magyar intézményben (Technische Hochschule Wildau, Németország; El Asher University, Egyiptom), hallgatói szakmai gyakorlati lehetőség a külföldi intézményben (MTU Maintanance Berlin- Brandenburg, Németország; Lufthansa Technik, Németország; Technische Hochschule Wildau, Németország), 36

38 külföldre kihelyezett képzés megvalósítása (HCM City Industry and Trade College, Vietnam; El Asher University, Egyiptom). A karok/központok beszámolói alapján a 2011-es évben 6 új, konkrét tartalommal kitöltött külföldi kapcsolat kialakítására került sor az alábbiak szerint: Massey University, School of Engineering & Advanced Technology, Prof. Gourab Sen Gupta, akadémiai kutatási együttműködés a robotika területén, nincs időkorlát. University of Milan, Department of Information Technology, Prof. Vincenzo Piuri, Kutatási és oktatási együttműködés, közös doktori képzés villamos-, gépészmérnöki és alkalmazott informatika területeken, nincs időkorlát. University of Ljubljana, LLP/ERASMUS BILATERAL COOPERATION AGREEMENT, oktatói és hallgatói mobilitás,témakör: Graphical &digital media, 2015-ig, University of Zagreb, LLP/ERASMUS BILATERAL COOPERATION AGREEMENT, oktatói és hallgatói mobilitás, Témakör: Printing, 2013-ig University of Bolton, LLP/ERASMUS BILATERAL COOPERATION AGREEMENT, oktatói és hallgatói mobilitás,témakör: Graphical &digital media, environmental sciences, design, 2015-ig Seinajoki University, LLP/ERASMUS BILATERAL COOPERATION AGREEMENT, oktatói és hallgatói mobilitás, Témakör: design, 2014-ig Jelenleg folyamatban van az együttműködési szerződés előkészítésének megkötése az East Kazakhstan Technical University-vel. 4.7 Tagság szakmai szervezetekben Az egyetem oktatási egységei különböző szakmai szervezetek munkájában vesznek részt az alábbiak szerint: ASM Hungary International Federation for Heat Treatment European Committee for Standardisation, Hungarian Present Member International Institute of Welding, Hungarian National Delegation Európai Minőségügyi Szervezet (EOQ), Magyar Nemzeti Bizottság (MNB) IEEE, Industrial Electronics Society, Computer Society CoESS, Confederation of European Security Services (Európai Biztonsági Szolgáltatások Szövetsége) EIB User Club IEEE, Networking the World, The Institute of Electrical and Electronics Engin. Inc. International Fuzzy Association Német Mérnökegyesület, VDI Verein Deutscher Ingenieure tagság International Neural Network Society, International Fuzzy Systems Association IEEE Computational Intelligence Society Hungarian Fuzzy Association Materials Research Society MEE Világítástechnikai Társaság MTA Elektronikus Eszközök és Technológiák Bizottsága OKM Felsőoktatási Minőségi Díj és Minőségfejlesztési Bizottság EOQ MNB Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) LCA Center (Magyar Életciklus Elemzők Szövetsége) 37

39 Hírközlési Érdekegyeztető Tanács (HÉT) International Circle of Educational Institutes for Graphic Arts Technology and Management International Council for Environmental Engineering Education METESZ Papír és Nyomdaipari Műszaki Egyesület 3P Műanyagipari, Csomagolástechnikai, Nyomdai Klaszter (Új Magyarország Pólus program akkreditált innovációs klasztere) Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége IARIGAI - The International Association of Research Organizations for the Information, Media and Graphic Arts Industries IGIP (Internationale Gesellschaft für Ingenieurpädagogic SEFI (Societé Européenne pour la Formation des Ingénieurs 4.8 Tudományos rendezvények Az intézmény szervezeti egységei és oktatói régóta nagy aktivitást mutatnak különböző tudományos rendezvények szervezésében. Ezek közül minden évben kiemelkednek a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett események, ráirányítva az érdeklődők figyelmét az intézményben folyó kutatásokra. Évente tudományos rendezvény kapcsolódik ehhez az ünnephez, de 2011-ben további két kiemelkedő eseménye is volt, melyek keretében két világhírű tudós, Oláh György és Lofti Asker Zadeh megkapta az Óbudai Egyetem díszdoktori címét. A Magyar Tudomány Ünnepe szakmai programjának egy része nemzetközi konferencia, másik része pedig a hazai szakmai köröket célozza meg, az alábbi lista szerint: XXVII. Nemzetközi Kandó Konferencia november (KVK) Bánki Kari Tudományos Konferencia, november (BGK) Fiatal Kutatók Szimpóziuma 2011 (FIKUSZ 2011) november 11. (KGK) International Symposium on Applied Informatics and Related Areas, Alkalmazott informatika és határterületei szimpózium november 16. (AREK) XXXVI. Tudományos Diákköri Konferencia november 17. 2nd International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies november (RKK) 12th IEEE International Symposium of Hungarian Researchers on Computational Intelligence and Informatics (CINTI) november AZ Óbudai Egyetem napja november 23. VI. Energetikai Konferencia, november 10. (KVK) Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia, november 21. (TMPK). Intézményünk kezdeményezésére a szervezésben és a rendezésben egyaránt kulcs szerepet vállalva indult el egy olyan IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) támogatású nemzetközi konferencia sorozat, amely ma már széles körű szakmai ismertségre és elismertségre tett szert. A konferenciák köteteiben szereplő publikációk bekerülnek az IEEE Xplore digitális könyvtárba. Az ebben a sorozatban megrendezett 2011 évi konferenciák a következők: 9th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics (SAMI). January 27-29, 2011, Smolenice, Slovakia 3rd IEEE International Symposium on Exploitation of Renewable Energy Sources (EXPRES), March 11-12, 2011, Subotica, Serbia 6th IEEE International Symposium on Applied Computational Intelligence and Informatics (SACI). May 19-21, 2009, Timisoara, Romania 38

40 15th IEEE International Conference on Intelligent Engineering Systems (INES). June 23-25, 2011, Poprad, Slovakia 3rd IEEE International Symposium on Logistics and Industrial Informatics (LINDI), August 25-27, Budapest, Hungary Recent Advances in Intelligent Engineering, MiniSymp 2011, Sept. 6, Budapest, Hungary 9th IEEE International Symposium on Intelligent Systems and Informatics (SISY). September 8-10, 2011, Subotica, Serbia 9th International Conference on Emerging elearning Technologies and Applications (ICETA), Oct , 2011, Stará Lesná, Slovakia. A fentieken kívül 2011-ben az alábbi jelentős rendezvények megszervezésére került sor: Eisenhower Day of Fellowship in Budapest, október 14, Budapest Tavaszi Nemzetközi Biztonságtechnikai Szimpózium április 14. Budapest, Óbudai Egyetem (BGK) Jánossy Ferenc Emlékkonferencia, március 18, Budapest, Óbudai Egyetem (KGK) 9-th International Conference on Management, Enterprise and Benchmarking, 2011 június 3-4., Budapest, Óbudai Egyetem (KGK) 6-th Symposium for Young Researchers, 2011 november 11., Budapest, Óbudai Egyetem (KGK) Intelligens Épület és Épületautomatika Konferencia, május 24., Budapest, Óbudai Egyetem (KVK) II. LED konferencia, 2011 február 1-2, Budapest, Óbudai Egyetem (KVK) Óbudai Zöld Szabadegyetem 2010/11 II. szemeszter, Budapest, Óbudai Egyetem (KVK) Telekom Akadémia (A Magyar Telekommal közös szervezésben), 8 előadásból álló előadássorozat, tavasz, Budapest, Óbudai Egyetem (KVK) Science In Practice, november 17-18, Budapest. Óbudai Egyetem (KVK) ProSeniis Távmonitorozás az egészségesebb időskor szolgálatában konferencia, szeptember 9, Budapest, Óbudai Egyetem (NIK) E-Science Café Roadshow Időpont: november 14, Budapest, Óbudai Egyetem (NIK) P+CS Csomagoló- és Papíripari Szakmai Nap, május 4, Budapest (RKK) Időjárásállóság-vizsgálat konferencia, október 18, Budapest (RKK) Kutatók éjszakája szeptember 23. A számos fontos nemzetközi és hazai konferencia szervezése és megrendezése mellett más szervezetek által rendezett konferenciák elnöki, társelnöki, nemzetközi programbizottsági elnöki tisztét is nagy számban töltötték be intézményünk oktatói. 4.9 Nemzetközi Mobilitási Központ A központ fő feladata az Óbudai Egyetem nemzetközi mobilitási cserekapcsolatainak menedzselése. Ebben a feladatkörben a legnagyobb részt az Eramus kapcsolatok teszik ki, ugyanakkor a központ a nem közvetlenül az Erasmus pályázathoz tartozó hallgatói és oktatói mobilitás szervezésével is foglalkozik. A nemzetközi mobilitási kapcsolatok kérdése kiemelt jelentőségű az egyetem életében, mivel ez meghatározó az egyetem minősítésében, a különböző felmérésekben, valamint befolyásolja a hallgatói, és oktatói dolgozói elégedettség szintjét is. A központ évről évre sikeresen beadott Erasmus pályázata lehetőséget teremt diákjaink számára, hogy tanulmányik egy részét, vagy szakmai gyakorlatukat 39

41 külföldön folytassák. Az Erasmus program az oktatók számára is lehetőséget nyújt külföldi partner intézményeknél történő idegen nyelvű oktatásra, ezen túl pedig szakmai kapcsolatok kialakítására és elmélyítésére, és további programok szervezésére a partner intézményekkel. A személyzeti mobilitásban résztvevő oktatók és dolgozók szakmai és adminisztratív kérdésekkel foglalkozhatnak, kitekintést kapnak adott, specifikus problémák megoldására külföldi partner intézményeknél. Azon hallgatók számára, akik nem tudnak részt venni a hallgatói mobilitásban, a bejövő külföldi oktatók teszik elérhetővé azt a tudást és tapasztalatot, amit egy másik európai egyetem oktatója nyújthat. A hozzánk érkező vendéghallgatók a magyar diákokkal közösen tanulva felkeltik a hazai hallgatók érdeklődését a nemzetközi mobilitás nyújtotta lehetőségekre. Az Erasmus pályázat alapja a központ által beadott University Charter. Ez teszi lehetővé az Erasmusra épülő, de nem az iroda által bonyolított programok megpályázását (például a Virtuális egyetem programot), de erre a Charterre építkezhet a Nemzetközi Képzési Központ is bizonyos programjaiban. A központ 2010/11 tanévi tevékenységének számszerű adatait tartalmazza a következő táblázat. Összességében az Óbudai Egyetem Nemzetközi Mobilitási Központja 103 külföldi intézménnyel tart kapcsolatot. Ez a kiterjedt kapcsolatrendszer elősegíti az ÓE külföldi ismertségét és elismertségét. A külföldi diákok beilleszkedésének támogatására beindítottuk a hallgatókat gondozó buddy szervezet működését, melynek eredményeképpen a hallgatói elégedettségi mutató is javult. Megnevezés Létszám (fő) Keret (Euró) Tanulmányi célra kiutazó hallgató ,- Szakmai gyakorlatra kiutazó hallgató ,- Bejövő hallgató 80 0 Kiutazó oktató ,- Bejövő oktató 21 0 Kiutazó személyzeti mobilitás ,- Bejövő személyzeti mobilitás 4 0 Mobilitás szervezés ,- Összesen ,- A 2011/12. tanév mobilitási adataira vonatkozóan még nincsenek végleges számok, mivel jelenleg még a pályázás folyamata is zajlik. A következő táblázat a már biztosra vehető, a kiutazásokra vonatkozó keret adatokat foglalja össze. Megnevezés Létszám (fő) Keret (Euró) Tanulmányi célra kiutazó hallgató ,- Szakmai gyakorlatra kiutazó hallgató ,- Kiutazó oktató ,- Kiutazó személyzeti mobilitás ,- Mobilitás szervezés ,- Összesen ,- 40

42 A Központ két Erasmus Intenzív Program lebonyolításában vett részt, ezekbe 4 hallgató és 2 oktató kapcsolódott be az egyetemünk részéről. A központ feladatai közé tartozik a kommunikáció és kapcsolattartás. Ebben a tekintetben a 2011 évben végzett tevékenység jellemzően a külföldi partnerekkel való kapcsolattartást és az új kapcsolatok létesítésében a közreműködői szerepet jelentette. Külön feladatként definiálódott az Óbudai Egyetem Erasmus és Erasmus Alumni honlapok gondozása, mely folyamatos munkát és odafigyelést igényel. Megjegyezzük, hogy komoly eredményként értékeljük az új, korszerű Erasmus honlap létrehozását. A 2011 év jelentős eseménye volt a Baden-Württemberg hét megszervezése, ezen hét partner intézmény és a Baden-Württemberg International képviseltette magát. Az Erasmus 25. évfordulója alkalmából szervezett un. Erasmus nagykövet választáson mindhárom jelöltünk sikeresen túljutott a hazai fordulón, ennek és a brüsszeli döntés eredményeképpen 2012-ben az egyik jelöltünk fogja képviselni Magyarországot Erasmus nagykövetként. Hasonlóan dicséretes, hogy a legsikeresebb Erasmus történetek versenyében - melyről Succes Story (2011) című brüsszeli kiadvány számolt be -, az ÓE pályázata bekerült az előzetesen kiválasztott, legígéretesebb pályamunkák közé, igaz végül nem lett díjazott. Hangsúlyozzuk, hogy e sikerek mögött mindig egy-egy pályázat benyújtása áll, melyeket a Központ munkatársai készítenek el. Sikeres részvétel alakult ki az LLL Erasmus A felsőoktatás modernizációja című pályázatban. A német koordinálással megvalósuló pályamunka címe Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation. A központ támogatásával a KGK sikeres pályázatot nyújtott be az Erasmus Intenzív programban való részvételre Nemzetközi Képzési Központ (NKK) A április 1-jén alakult Nemzetközi Képzési Központ (NKK) célkitűzései két fő területen fogalmazhatók meg: Az angol (esetleg német) nyelvű BSc, MSc és PhD oktatás lehetőségeinek feltárása és szervezése, részvétel idegen nyelvű képzési formák indításában, elsősorban külföldi (fizetős) hallgatók számára. Hosszabb távon a képzések önfenntartásának megteremtése megfelelő számú önköltséges (fizető) hallgatónak az Óbudai Egyetemre történő vonzásával. A magyar hallgatók szakmai idegen nyelvi tudásának erősítése az Óbudai Egyetem és külföldi egyetemek kettős illetve közös képzéseiben való részvétel, valamint csere és az OE karai által meghirdetett idegen nyelvű kurzusok látogatási lehetőségének megteremtésén keresztül. Új, idegen nyelvű programok beindítása és a fizetős hallgatók számának folyamatos növelése nemcsak fontos és elkerülhetetlen jövőbeni bevételi forrása lehet és kell legyen az egyetemnek, hanem egyben a hazai diákok magas szintű és versenyképes tudáshoz való juttatásának is fontos eszköze lehet. A központ működése során azt az egyetem vezetősége számára megfogalmazott javaslatát tartja szem előtt, hogy az idegen nyelvű képzési programok kialakítása úgy kell történjék, hogy azok lehetőséget biztosítsanak a cserediákok extra költség nélküli beintegrálására (ami a magyar diákok cserelehetőségeit is növeli), és ez nyitott legyen a magyar hallgatók számára is. A koncepció szerint az államilag finanszírozott idegen nyelvű képzésre felvett hallgatók számára a teljes képzés, míg az államilag finanszírozott magyar nyelvű képzésre felvett hallgatók számára a képzési előírásokban megfogalmazott számú angol nyelvű tárgy hallgatása térítésmentes. További fontos elem, hogy legyen lehetősége hallgatóinknak limitált költségtérítés ellenében angol nyelven felvenni akár több (1-4) félévet is. Ez egyrészt megteremtheti a képzés finanszírozási szempontból történő fenntarthatóságát, másrészt biztosíthatja a magyar és angol nyelvű programok azonos színvonalát, ami mind a felkínált képzések, mind pedig az egyetem megítélése szempontjából fontos elvárás. 41

43 A fenti célok és prioritások mentén a Nemzetközi Képzési Központ a következő konkrét eredményekhez járult hozzá 2011-ben: Részletesen kidolgozásra került, és az egyetem 2011 őszétől nemzetközi szinten meghirdette a következő angol nyelvű térítéses képzési formákat: villamosmérnöki, valamint mechatronikai mérnök BSc, mechatronika MSc, alkalmazott informatika PhD. Kidolgoztuk és a közeljövőben nemzetközi szinten is meghirdetjük az alkalmazott informatika BSc és MSc angol nyelvű térítéses képzési formákat. Az egyetem oktatásra/kutatásra/akadémiai cserére vonatkozó együttműködési keretmegállapodást írt alá az Universita' degli Studi di Milano (Olaszország) egyetemmel. Előbbi egyetemmel közösen kidolgoztuk és aláírásra került a kettős doktori képzésre vonatkozó együttműködési megállapodás is, melyet 2011 ősze óta hirdetünk a két egyetem doktorandusz jelöltjei számára. A két egyetem közötti együttműködés további bővítéseként a mérnök informatikus kettős MSc képzés létrehozásán dolgozunk. A tervet előzetesen mindkét egyetem jóváhagyta, jelenleg a két program harmonizációja, a közös tanterv kidolgozása folyik. Megkezdtük a tárgyalásokat a University of Ottawa (Kanada) egyetemmel egy előbbihez hasonló kettős PhD képzés létrehozása érdekében. Aláírás előtt áll az együttműködési keret-megállapodás a Shizuoka Egyetemmel. A megállapodás kutatási, oktatási és hallgatói valamint oktatói/alkalmazotti cserét foglal magában. A japán egyetem már jelezte, hogy egyetemünket a későbbiekben be kívánják vonni a Suzuki Ösztöndíj Programba is, mely elsősorban postdoc (esetleg doktorandusz) kutatók ½-1 éves japán egyetemi tartózkodására biztosít fedezetet. Az NKK az elmúlt évben több (angol nyelvű) hirdetési és reklám anyagot állított össze és tett közzé az egyetem vonzóvá tétele és az angol nyelvű programok megismertetése, népszerűsítése érdekében. Képzéseinkkel kapcsolatosan (helyenként képzési transzfer igénnyel) több ígéretes megkeresést kaptunk Afrika, Kína, India, Vietnám és Egyiptom különböző egyetemeiről. A potenciális lehetőségeket kihasználva tárgyalásokat folytatunk legalább tíz fős, nagyobb létszámú hallgatói csoportok fogadásáról és speciális igényeket kielégítő képzési formák kidolgozásáról. A Nemzetközi Képzési Központ ahogy 2011-ben, úgy a jövőben is elsődleges fontosságúnak tarja az OE nemzetközi hírnevének növelését, az egyetem nemzetközi kapcsolatrendszerének bővítését, ennek a hallgatók és oktatók idegen nyelvi és szakmai tudásának és nemzetközi tapasztalatának növelése érdekében való felhasználását, valamint az egyetem számára perspektivikus, új bevételi forrásokat is biztosító idegen nyelvű oktatási és továbbképzési programok megvalósítását. Ennek érdekében a Karokkal együttműködve folyamatosan dolgozik az idegen nyelvű oktatási kínálat bővítésén; két- és többoldalú, EU-s és EU-n kívüli megállapodások és pályázatok elkészítésén és menedzselésén; oktatási együttműködések, közös képzések és képzési transzfer lehetőségek megvalósításán. 5. ÓBUDAI EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁRA 5.1 Gyűjteményszervezés A Könyvtár a gyűjteményét az egyetemi oktatás és kutatás szükségleteihez igazítja, az információszolgáltatások bővítésével, sokszínűségének biztosításával, a szakirodalom gyors rendelkezésre bocsátásával emeli az oktatás minőségi színvonalát december 31-én a könyvtárhálózatban db dokumentum és 281 cím előfizetett folyóirat áll az olvasók rendelkezésére. 42

44 5.2 Tartalomszolgáltatás A Könyvtár súlyát és szolgáltatásainak minőségét a rajta keresztül elérhető információk tömege és minősége, rendszerezettsége, felhasználóbarát elérési lehetősége határozza meg Könyvtári Integrált rendszer Az ÓEEK állományának nyilvántartása az ALEPH integrált szoftverben történik ben a szokásos évi gyarapodás feldolgozásán túl 4000 db dokumentum retrospektív feltárását végezték el a könyvtár munkatársai a TÁMOP /1/KMR Tudásdepó-Expressz - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázat keretein belül. Ezzel befejeződött a visszamenőleges feldolgozás, a katalógus teljes, naprakész és on-line elérhető időkorlát nélkül (http://konyvtar.uni-obuda.hu/aleph). Az integrált könyvtári rendszer részét képezi a Kurzus modul, mely az aktuális félévi anyaggal feltöltve segíti a hallgatókat a kötelező és ajánlott szakirodalomban való eligazodásban ben az ALEPH integrált rendszert - központi forrásból - a DigiTool állománykezelési modullal bővítette a Könyvtár, hogy a digitális tartalmakat is kezelni tudja. A megvásárolt szoftver lehetővé teszi digitális gyűjtemények létrehozását, archiválását, indexelését, keresését és ellátja az azok kezeléséhez, megjelenítéséhez szükséges feladatokat. Biztosítja az elektronikus formában keletkező dokumentumok (pl. oktatási anyagok) feldolgozását és hálózati elérését. Alkalmas eszköz egy egyetemi repozitórium létrehozásához, ahol az egyetemen keletkezett tudományos dokumentumok feldolgozása és hozzáférhetővé tétele történhet Távoli adatbázisok elérése A 2010-ben előfizetett adatbázisok köre (ACM Digital Library; Akadémiai Journals Collection; Akadémiai Szótárak; EBSCO; Referex Engineering: Electronics&Electrical és Materials&Mechanical témakörben; ScienceDirect; SpringerLink; Web of Science) 2011-ben két az egyetem számára igen fontos adatbázis-eléréssel gyarapodott. Az EISZ program keretében hozzáférhetővé vált az intézmény IP tartományáról a SCOPUS adatbázis (a világ egyik legjelentősebb absztraktokat, bibliográfiai adatokat, citációkat tartalmazó multidiszciplináris adatbázisa), valamint az IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP), mely az IEEE mag folyóirataihoz nyújt hozzáférést műszaki területen december 13-tól elérhető a World Biographical Information System (WBIS) online adatbázisa is az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., TÁMOP / pályázatának köszönhetően. Az adatbázis ingyenesen hozzáférhető az EISZ konzorcium tagjai számára, ahol a Walter De Gruyter GmbH & Co. által kiadott 25 nemzeti biográfia egyesített gyűjteménye és közel személy életrajza kereshető Könyvtári honlap Az egyetemi arculati elemeket alkalmazva 2011-ben teljesen megújult a könyvtári weblap (lib.uniobuda.hu). A formai változtatások mellett tartalmilag is bővült ez az igen fontos tájékoztató eszköz és elkészült hozzá az angol nyelvű információs oldal. Folyamatban van az akadálymentes változat elkészítése és használatba adása. 5.3 Eszközpark, infrastruktúra Az egyetem által bonyolított közbeszerzési eljárás keretében 10 db számítógéppel, 2 db lézernyomtatóval és 1 db laptoppal gyarapodott a Könyvtár gépparkja. Beszereztünk továbbá 1 db 43

45 professzionális multifunkciós gépet (Xerox WC 5222 DADF) a Tavaszmező utcai Könyvtárba és egy kisebb teljesítményűt (Xerox Phaser 3300) a Székesfehérvári Könyvtárba. Egyetemi finanszírozással fontos fejlesztés történt az óbudai kampusz könyvtáraiban egy - a RFID technológián alapuló - rendszer megvásárlásával. Telepítésre került két érzékelő kapu, egy önkölcsönző egység, egy könyvvisszaadó állomás és két személyzettel működő munkaeszköz, valamint elkezdődött a dokumentumok RFID címkével való felszerelése. A rendszer az ALEPH integrált könyvtári szoftverrel összekapcsolva automatizálási és állományvédelmi célt szolgál. A nyár folyamán zajlott a Székesfehérvári Könyvtár festése és padozatcseréje. 5.4 Használó-képzés A Könyvtár szakirodalom-gyűjtő, megőrző és kölcsönző szerepe mellé egyre nagyobb súllyal az önálló tanulmányi és oktató kutató munkát segítő közvetítő szerep lép. A hallgatók könyvtári/informatikai ismereteinek bővítését a 0. heti könyvtárhasználati ismertetek oktatásával, a hazai és nemzetközi információs szupersztrádán való eligazodást pedig a szakinformációs adatbázisok használatának megismertetésével segítette a Könyvtár az év folyamán. 5.5 Humánerőforrás A Könyvtár munkaköri jegyzékében rögzített létszám 20 fő. Ebből 18 fő aktív (16 fő teljes munkaidős, 2 fő nyugdíj mellett dolgozó 4 órás), 2 munkatárs van szülési szabadságon december végén 2 kolléga fog nyugdíjba vonulni. A felszabaduló egyik státusz betöltése áthelyezéssel megtörtént egy egyetemet végzett, rendszergazdai OKJ-s bizonyítvánnyal rendelkező könyvtáros alkalmazásával. A másik munkaerő pótlását a lehető leghamarabb tervezi a Könyvtár, hogy zökkenőmentes legyen a szolgálat ellátása az öt tagkönyvtárban. 5.6 Gazdálkodás A Könyvtár gazdálkodásának alapját a költségvetésben biztosított keret adja, ami évek óta stagnál. Nem követi a világ dokumentumtermésének évi növekedését, a folyamatos áremelkedést, valamint a forint állandó leértékelődéséből adódó költségnövekedés. Veszélyben van a tudatos állományépítés, a konkrét igények kielégítését szolgáló vásárolt könyvek és folyóiratok darabszáma egyre csökken, ugyanakkor az egyetemmé válás miatt elvárható a könyvtári szolgáltatás színvonalának emelése. Szűkültek a pályázati források is, 2011-ben egyedül a Márai program keretén belül sikerült a dokumentum-állományt ,- Ft értékű könyvvel gyarapítani egy megadott jegyzékből való válogatással. 6. Tehetséggondozás Az egyetemi tehetséggondozás alapelveit Az Óbudai Egyetem tehetséggondozás és mentorprogramja című szabályzat rögzíti. Ennek értelmében az egyetem alapvető feladata a tehetséggondozás, amely elsősorban hallgatókra irányul, de kiterjed a fiatal oktatókra és kutatókra is. A hallgató tehetségének kibontakoztatását a minőségi oktatás, a tudományos diákkör, a szakkollégium és a doktori képzés segíti. Meg kell azonban jegyezni, hogy a tapasztalatok szerint a hallgatói körök, diákkörök, szakkörök működése, illetve hallgatói versenyek szervezése is a tehetséggondozás szerves részét képezik. A következőkben tehetséggondozás két legfontosabb pillérét, a szakkollégiumokat és a TDK programokat tekintjük át. 44

46 6.1 Szakkollégiumok Az Óbudai Egyetemen jelenleg négy szakkollégium működik, melyek alapvető célja a tehetséges hallgatók szakmai és emberi támogatása, fejlődésük elősegítése, ezáltal az Egyetem tudományos életének fellendítése. A korábban megalapított Galamb József Integrált Projekt Szakkollégium (KGK) és a Jánossy Ferenc Szakkollégium (KGK) zömében karokon átívelő programot hirdet. A két újonnan létrehozott szakkollégium, a Kandó Kálmán Szakkollégium alapvetően a villamos, a Bánki Donát Szakkollégium pedig illetve a gépész-, biztonságtechnikai- és mechatronikai mérnöki hallgatókat tömöríti. Sajnálatos módon a szakkollégiumok taglétszáma egyelőre nem túl nagy, így jelen időszakban csak két szakkollégium, a Jánossy Ferenc és a Bánki Donát szakkollégium tekinthető aktívnak. E két szakkollégium az aktív tagságának kurzusokat táborokat, üzemlátogatásokat és szakmai előadásokat szervez. A szakkollégiumba belépő hallgatók vállalták, hogy aktívan részt vesznek TDK munka kidolgozásában, mely vállalás eredménye ebben az évben már meg is látszik az egyetemen leadott TDK dolgozatok számában től kezdődően rendezi meg a Jánossy Ferenc Szakkollégium a Jánossy Ferenc Emlékkonferenciát. Az elmúlt évben, március 18-án az 5.alkalommal szervezték meg ezt a színvonalas konferenciát a következő sokat sejtető alcímmel: Tehetséggondozás a felsőoktatásban? (részletek:http://jfszk.hu/page.php?46). A tehetséggondozás támogatására A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen című TÁMOP pályázat keretében az elkövetkezendő időszakban több, mint 110 mft áll rendelkezésre. A pályázati munka fő célkitűzése a tehetséges hallgatókat szakmai munkájának, fejlődésének támogatása és intézményi szinten a tehetséges hallgatók MsC és doktori képzésekbe való bekapcsolása. A programok az adminisztrációs munkák csúszása miatt csak az év utolsó hónapjaiban kezdődhettek meg, így eredménye nyárra várhatóak. A programban a karok Tudományos Diákkörei, az Alkalmazott Informatika Doktori Iskola, valamint a Jánossy Ferenc, a Kandó Kálmán és a Bánki Donát Szakkollégiumok vesznek részt. 6.2 Tudományos Diákköri munka Az Óbudai Egyetem ösztönzi a legtehetségesebb hallgatók képességeinek kibontakoztatását, elősegíti a hallgatók orientálását, és bevonja őket az érdeklődésükre számot tartó tudományos diákköri munkákba, kutatási területekbe. Az e formában rejlő lehetőségek igen fontosak mind a doktori iskolák, mind az oktatói-kutatói fiatalítás szempontjából is. Az intézményen belüli TDK konferenciákat karonként, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvény sorozat részeként szervezzük. Saját hallgatóinkon kívül határon túli hallgatók, valamint a junior kategóriában középiskolai diákok is bemutatják kutatásaik eredményét. A szekciókat a karok/központok definiálják az előzetes jelentkezési adatok figyelembe vételével. A bemutatott dolgozatok felét lehet jutalmazásra javasolni. A dolgozatok és az előadások bírálata, pontozása az Országos Tudományos Diákköri Tanács előírásainak és elvárásainak alapján történik. Ebben az évben a XXXVI. Tudományos Diákköri Konferenciát a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat részeként, az Óbudai Egyetem öt karán és Székesfehérvárott az Alba Regia Egyetemi Központban azonos napon, november 17-én szerveztük meg. Az ünnepélyes eredményhirdetésre az Óbudai Egyetem Napján, november 23-án került sor. 45

47 A 2011 évi TDK verseny főbb adatait a következő táblázat tartalmazza összefoglaló módon: Kar Szekciók száma dolgozatok száma hallgató, fő 1. hely db 2. hely db 3. hely BGK KGK KVK NIK RKK AREK db különdíj Összesen db A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Óbudai Egyetem hallgatói a következő szekciókban mutatták be kutatásaik eredményét: Kar dolgozatok száma db hallgató, fő Szekció száma, neve BGK Had- és Rendészettudományi Szekció 10. Műszaki Tudományi Szekció KGK Közgazdaságtudományi Szekció KVK Műszaki Tudományi Szekció NIK Informatika Tudományi Szekció 10. Műszaki Tudományi Szekció Agrártudományi Szekció RKK Informatika Tudományi Szekció 10. Műszaki Tudományi Szekció Közgazdaságtudományi Szekció AREK Informatika Tudományi Szekció 10. Műszaki Tudományi Szekció 46

48 A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Óbudai Egyetem hallgatói a következő eredményeket érték el a különböző szekciókban és azok tagozataiban. Kar dolgozatok száma hallgató, fő 1. hely db 2. hely db 3. hely db különdíj BGK KGK 9 10 KVK NIK RKK AREK 8 8 Összesen Külön ki kell emelni, hogy Selesi Boglárka (ÓE-RKK) Textíliák felhasználása a gyógypedagógiában (konzulens: Orcsik Gézáné műszaki tanár) című dolgozata az első helyezés mellett a főzsűri különdíját is megkapta. Az OTDT szakmai bizottsága eddigi hallgatói életútját és szakmai pályafutását értékelve Mátyás Dániel (ÓE BGK) hallgatót A víz, mint nem halálos fegyver (víztöltetű impulzus fegyver) (konzulens: Dr. Bartha Tibor docens) című pályamunkájáért a Had- és Rendészettudományi Szekció javaslatára az Aranyéremre érdemes legkiválóbbak közé választotta. Az Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központban május 11-én Székesfehérváron - hagyomány teremtő szándékkal - első alkalommal Tehetségnapot rendeztünk. Ezen az eseményen az AREK TDK versenyen résztvevő hallgatók - Bajzát Tamás, Horváth Miklós, Polyák Zoltán, Lengyel János, Hámori Ákos, Erdősi Péter - szerepeltek. Kidolgozásra került az AREK tehetséggondozási programja és a 2011/12 tanévtől elindul a Kutatás módszertana című tantárgy oktatása is. Bajzát Tamás, Lengyel János és Hámori Ákos hallgatók az INES 2011 nemzetközi konferencián is bemutathatták kutatásuk eredményét. A hallgatóink a szeptember 23-án Székesfehérváron a Kutatók éjszakájának szervezésében is aktívan kivették részüket novemberében másodszor rendeztük meg az Alba Regia Középiskolai Informatikai Versenyt (http://infoverseny.arek.uni-obuda.hu/). Az idén a határon túlról, Zentáról is érkezett nevezés. A harminc nevezett versenyző közül az első forduló után tizennégyen kaptak meghívást a döntőbe, amelyet november 17-én rendeztünk. A diákok az eredményhirdetésre várva részt vettek a TDK konferencián. Az Országos Tudományos Diákköri Tanács Elnöksége a XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencia alkalmából Emlékérem díjat alapított, mely a TDK érdekében hosszú időn keresztül végzett eredményes oktatói, kutatói és közéleti, felsőoktatási tehetségsegítő tevékenység elismerésére szolgál. Az OTDT Szakmai Bizottságának kitüntetettjei az Óbudai Egyetemen Dr. Vámossy Zoltán (Informatika Tudományi Szakmai Bizottság) és Borbély Endre (Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság). A legjobb dolgozatokat készítő hallgatók külföldi konferencián való részvételre is lehetőséget kaptak (pl. a Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakán (Kolozsvár); az Országos Gépész Találkozón (Csíksomlyó); az INFOWEEG rendezvényen (Nagyvárad), valamint a 13. Műszaki Tudományos Diákkonferencián (Temesvár)). db 47

49 Az Óbudai Egyetem Egyetemi Tudományos Diákköri Tanácsa (ETDT) novemberében ismét foglalkozott a TDK tevékenység lehetséges fejlesztésének, bővítésének kérdéseivel. A 2012 tavaszára várhatóan elkészülő javaslatok többek között a TDK dolgozatot készítő hallgatók és a konzulens oktatók munkájának kiemelt erkölcsi (és a lehetőségek szerinti anyagi) elismerését célozzák. Ezen felül célszerűnek tűnik a TDK dolgozatok számára vonatkozó egyetemi elvárás megfogalmazása intézeti szinten. Az ÓE Hallgatói Önkormányzata saját forrásból kifejlesztette a TDK versenyek elektronikus regisztrációs rendszerét, melynek célja egyrészt a jelentkező hallgatók naprakész nyilvántartása, másrészt a TDK konferencia után a közvetlen OTDT felé történő adatszolgáltatás biztosítása. A rendszer tesztelése megtörtént, bevezetése a 2012-es TDK-n várható. 7. EGYETEMI TUDÁSKÖZPONTOK 7.1 Közlekedésinformatikai és Telematikai Egyetemi Tudásközpont A RET azonosítószámú projekt lezárása A Regionális Egyetemi Tudásközpontok létrehozását segítő program keretében indított projektünk (RET azonosítószámú, Közlekedésinformatikai és Telematikai Tudásközpont, melynek köszönhetően az ÓE jogelődjénél a KITT létrejött) felügyeletét kezdetben ellátó NKTH szerepét ben a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) vette át. Ebből adódóan a KITT konzorciumi projektje közti munkaszakaszának beszámolójához, valamint a teljes projekt közti időtartamáról szóló teljes záró szakmai beszámolójához nyarán a MAG Zrt. munkatársai által tett helyszíni ellenőrzést követően július 7-én nyújthattunk be kiegészítő anyagokat, amelyekkel együtt a projekt záró beszámolóját egy július 18-án kelt levél szerint a MAG Zrt. illetékesei elfogadták Tudás és technológiatranszferrel kapcsolatos fejlesztések Míg a év folyamán lehetőség volt bizonyos gazdasági vállalkozásra és technológiamenedzsmentre, sajnos a évben potenciális partnereink (BKV és néhány logisztikai cég mint lehetséges üzletfél) gazdasági helyzete ilyen jellegű, újabb tevékenység megindítását nem tette lehetővé. A évre áthúzódott, alapvetően 2010-ben kezdeményezett tevékenység, nevezetesen, a Kecskeméti Főiskola, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Technológiai és Tudásközpontjainak részére tudás- és technológiamenedzsment know how és portálszoftver került átadásra. A tudástérkép kialakításával a Technológia és Tudásközpontok átfogó képet kaptak az oktatási intézmény tudáspotenciájáról, a szakmai kompetenciákról és kutatási területeiről Részvétel az SHAC 2008 Intelligens gridre épülő városi forgalomirányítás projektben A KITT folytatta korábban kezdeményezett részvételét az NKTH-Shenzen projektben, több konzorciumi taggal való együttműködés keretében. Ebben az ÓE mint konzorciumi tag feladata a időszakra eső munkaszakaszának kivitelezése és az erről szóló, ún. 2. sz. beszámoló elkészítése volt. Az elvégzett tevékenység lényege az alábbi volt: Útmutató készítése UML használatával a különböző elvárások egységes dokumentációjához; A rendszerelemző és design modelljének felépítése UML használatával; 48

50 Megfelelő szoftver/program (valamint annak dokumentációja) elkészítése, a kifejlesztett modulok funkcionális és integrációs tesztelése; A kapcsolódó modulok együttműködésének ellenőrzése, a rendszer beállítására vonatkozó javaslatok kidolgozása Közúti járműszabályozással kapcsolatos kutatások A KITT munkatársainak lehetősége nyílott bekapcsolódni a időszakra még az NKTH által indított, majd később az NFÜ által felügyelt CONTRA -- A közúti járműforgalom modellezése és többkritériumú optimalizáláson alapuló irányítása a társadalmi és gazdasági hatékonyság figyelembevételével c. projekt (OTKA CNK 78168) munkájába, melyet a BME Közlekedésautomatikai Tanszékén Dr. Bokor József akadémikus vezet. E tevékenység erősen kutatási jellegű, ennek megfelelően kihatásai az ÓE oktatási tevékenységére és hazai intézményi kapcsolatrendszerére voltak hatással. Míg a projekt első két évében a KITT kutatásai a A közúti járművek menetdinamikáját közvetlenül érintő, új, kis számítási igényű, adaptív, robusztus szabályozások kutatása és a hagyományos módszerekkel való összevetése címmel fémjelzett területre terjedt ki, 2011 nyarán világossá vált, hogy azok az adaptív szabályozási módszerek, amelyek lehetséges alkalmazását korábban a járműdinamika szintjén vizsgáltuk, átvihetők közvetlenül a közúti forgalom szabályozásának szintjére is. A módszer átvihetőségének ténye és annak lehetséges módja megítélésünk szerint jelentős járulékot képez a szakterületen, bár ezt az állítást jelenleg elfogadott publikációkkal még nem tudjuk megerősíteni. Az e tárgyban írt és közlésre benyújtott közlemények (3 db) elbírálás alatt állnak, így hivatalos szakmai visszhangról e jelentés készítésének idején még nem tudunk beszámolni. Szimulációs vizsgálatokkal kimutattuk, hogy az Óbudai Egyetemen kidolgozott robusztus fixponttranszformációkon alapuló adaptív szabályozás alkalmas a feladat végrehajtására A tudományos ismeretek terjesztése február 16-án a KF GAMF Kar Kalmár Sándor Informatikai Intézet szeminárium sorozata keretében az Óbudai Egyetem Közlekedésinformatikai és Telematikai Tudásközpontjának igazgatója meghívásra előadást tartott Lyapunov "direkt" módszerének kiváltása a nemlineáris rendszerek adaptív szabályozásában címmel. Az előadáson a nemlineáris rendszerek szabályozóinak tervezésében használható, egyszerű geometriai megfontolásokon és "Robusztus Fixpont Transzformációkon" alapuló adaptív szabályozókat mutattuk be november 8-án szintén meghívásra hasonló előadást tartottunk a Szegedi Tudományegyetem Számítógépes Optimalizálási Tanszékén. Az Innováció és fenntartható felszíni közlekedés konferenciasorozat házigazdáját (ÓE-KITT) az a megtiszteltetés érte, hogy a évi rendezvény speciális szekció formájában helyet adott az ÓE A K+F tevékenység a napenergia hazai felhasználásának elősegítésére c. projektje indító workshopjának. A speciális szekció célja az volt, hogy a projekt öt fő ágát vezető oktatók röviden összefoglalják a világban a maguk szakterületén jelenleg megismerhető állapotokat, majd e state of the art típusú elemzések alapján felvázolják tervezett tevékenységüket, amely az oktatás és a K+F teljes vertikumára kiterjed. A projektindító workshop befogadása az IFFK konferencia sorozatba nem tekinthető pusztán a sorozat házigazdája felé tett gesztusnak. A fenntartható felszíni közlekedés fejlesztése ha nem is az összes technikai részlet tekintetében, de számos ponton csatlakozik a megújuló energiaforrások felhasználásához, így a befogadásnak erős szakmai indokai is voltak. A KITT szakmai tevékenységének egy része közvetlenül beépül az ÓE oktatási tevékenységébe is. A NIK mérnök informatikus és a BGK mechatronika szakos MSc hallgatói számára tartott Rendszer- és irányításelmélet c. tárgy oktatását a KITT igazgatója tavaszi félévében vette át az idő közben a 49

51 BME-re távozott Dr. Gáspár Péter professzortól. A korábban főleg lineáris vagy munkapont körül jó közelítéssel linearizálható dinamikai rendszerekre koncentráló tematikát jelentősen kibővítettük nemlineáris, kaotikus rendszerekre, valamint nagy szabadsági fokkal bíró termikus rendszerek leírására/szabályozásra is, a rendelkezésre álló matematikai módszerek lehetőleg egységes tárgyalásával. A kibővítést a világ vezető oktatási intézményeiben folyó hasonló jellegű tevékenység feltérképezése alapján végeztük tavaszán az oktatással párhuzamosan az ÓE hallgatói számára egy előzetes, PDF formátumú segédanyag illetve SCILAB alapú tanprogram készletet fejlesztettünk ki, amely az őszi szemeszterben is használható volt. Felhasználva a CONTRA A közúti járműforgalom modellezése és többkritériumú optimalizáláson alapuló irányítása a társadalmi és gazdasági hatékonyság figyelembevételével c. (OTKA CNK 78168) projekt költségvetését a kiadói költségek fedezésére, jelenleg kiérlelt tankönyv létrehozásán dolgozunk. 7.2 Robottechnikai Egyetemi Tudásközpont A Robottechnikai Egyetemi Tudásközpont az év folyamán lépéseket tett, hogy összefogja az Egyetem intézetei, intézményei robottechnikai kutatási, fejlesztési munkáit, valamint az ezekhez kapcsolódó oktatási tevékenységeket. A Tudásközpont tevékenységi köre, többek között, felölelte a következő tématerületeket: Robotkinematika és dinamika Mozgástervezés Robotirányítás korszerű módszerei és eszközei Intelligens robotika Különleges robotalkalmazások Intelligens szórakoztató robotika Robotizált rendszerek irányítása Virtuális robotalkalmazások és rendszerek Robotkocsik és rendszerek Robot-ember rendszerek és problémáik. A fenti területek közül különös súlyt kapott a robotkinematika és a mozgástervezés. A kidolgozott optimális irányítási módszerek, amelyeket a jövőben az idő-optimális területről az energia-takarékos megoldásokra is ki óhajtunk terjeszteni, mind oktatási, mind alkalmazási szempontból fontosak. Az év folyamán nemzetközi kapcsolatot építettünk ki rehabilitációs robotikai területen. Ez a jövőben megalapozhatja, hogy az Óbudai Egyetem a BME eredményes kutatásaihoz csatlakozzon, azokat kiegészítse. A Tudásközpont az év során rendkívüli lehetőséget kapott az Óbudai Egyetem és a FANUC Cég közötti együttműködési szerződés létrejöttével. Az egyetemre telepített FANUC ROBOTTECHNIKAI KUTATÁSI OKTATÁSI LABORATÓRIUM új alapokat ad a Tudásközpont tevékenységének is. A telepített legkorszerűbb eszközök (párhuzamos robot, humanoid robot, látórendszer, stb.) lehetővé teszik az oktatás és kutatás magas szintre emelését. Az erre vonatkozó terveinket jelenleg alakítjuk ki. 50

52 8. PÁLYÁZATI ÉS TECHNOLÓGIA TRANSZFER IRODA A Pályázati és Technológia Transzfer Iroda elsődleges feladata az Óbudai Egyetem központi pályázatainak menedzselése, az elektronikus pályázati rendszer, a tudásbázis gondozása és a gazdasági partnerekkel való innovációi és technológiatranszfer kereteinek biztosítása. 8.1 A 2011-es év központi, nyertes pályázatai Pályázat címe Elnyert összeg (eft) Pályázó(k) A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése az Óbudai Egyetemen A tudományos képzési műhelyek támogatása és a tehetséggondozás rendszerének kialakítása az Óbudai Egyetemen Sok-processzoros rendszerek a mérnöki gyakorlatban Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem Kritikus infrastruktúra védelmi kutatások Műszaki és természettudományos alapismeretek tananyagainak fejlesztése a mérnökképzésekben Összesen: Óbudai Egyetem Pécsi Tudományegyetem Debreceni Egyetem Óbudai Egyetem Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Óbudai Egyetem Széchenyi István Egyetem A PTTI napi munkájához hozzátartozik a közreműködő hatóságokkal való kapcsolattartás, a pályázati szerződések előkészítése, projekt előrehaladási jelentések készítése, beküldése, pályázati és projektötletek generálása, projektötletekkel kapcsolatos tanácsadói, szakértői tevékenység. A Pályázati Iroda figyelemmel kíséri az Új Széchenyi Terv pályázati prioritásait. A hatóság által kiírt társadalmi egyeztetéseken javaslatokat küldött és küld be a felsőoktatással kapcsolatos pályázati konstrukciók esetében, segítve ezzel a valós igényekhez való illeszkedést. 8.2 Technológia és tudástranszfer Grundtvig látogatások és cserék pályázat keretében a Pályázati és Technológia Transzfer munkatársa két és fél hónapot Hollandiába töltött, hogy tanulmányozza a gyakorlatorientált képzés, szervezési, metodológiai szerkezetét. A tanulmányút keretében a a szakképzési és felsőoktatási képzés biztosító intézmények a velük kapcsolatban álló cégek és az érdekképviseleti szervekkel tartotta a kapcsolatot, riportokat készített és kérdőíves felmérést végzett. A látogatás eredményeként az alábbi együttműködések, programok valósultak meg vagy előkészítése zajlik: Kari együttműködést előkészítő látogatás történt októberben. A Neumann kar dékánja a Windesheim Flevoland Főiskola informatika karán és az Almeerei Önkormányzat Felsőoktatás 51

53 Fejlesztési Irodáján folytatott megbeszéléseket. A megbeszélés témája: comakership program, gyakorlati képzés a vállalati partnereknél, tudásháromszög. Előkészítés alatt van az Erasmus hallgató és oktatói csere program a Windesheim Flevoland Főiskolával Leonardo da Vinci Innováció transzfer pályázat kerül beadásra a holland és német partnerekkel 2012 februárban, melynek a fejlesztési célja új vállalati gyakorlati mentor képzés kialakítása Magyarországon. Az egyetem Robottechnikai Tudásközpontja közös pályázatot adott be Applying robot assisted therapy címmel a RAAK nemzetközi programra, melynek konzorciumi vezetője a már korábban említett Windesheim Flevoland Főiskola. 9. DOKTORI KÉPZÉS 9.1 Az egyetemen folyó doktori képzés Az egyetem első doktori iskoláját, az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskolát a MAB VII. 03-án kelt 2009/6/X/1/2/352 számú határozatában VI. 30-ig akkreditálta megfelel minősítéssel. Az iskolában 2009 szeptembere óta folyik doktori képzés. Az Országos Doktori Tanács hivatalos adatbázisa szerint a doktori iskolának 2011 decemberében 56 oktatója van, ebből 55 témavezető, ebből 10 törzstag, valamint 15 meghívott oktató. A doktori iskola keretében országos viszonylatban is széles érdeklődést kiváltó szakmai munka folyik 24 felvett hallgatóval, akik közül 6 állami ösztöndíjas. Az iskola hallgatói közül 2011-ben ketten sikeresen megvédték értekezésüket, és sor került egy USA-ban szerzett PhD fokozat honosítására is. E három cselekménnyel kapcsolatban az Egyetemi Doktori Tanács egyhangú szavazással a következő döntéseket hozta: Villányi Viktória Ildikó Signature schemes in single and multi-user settings című értekezése alapján a Floridai Atlantic University-n alkalmazott informatikából szerzett doktori fokozatát honosítja, és feljogosítja őt a doktori (PhD) cím használatára. Az erről kiállítandó oklevélnek nincs minősítése. Sergyán Szabolcs részére Tartalom alapú keresési algoritmusok képi adatbázisokban című értekezése alapján a doktori (PhD) fokozatot odaítéli, és feljogosítja őt a doktori cím használatára. A fokozat minősítése: cum laude. Gimesi László részére Adatbányászati és térinformatikai módszerek biológiai és meteorológiai alkalmazásokkal című értekezése alapján a doktori (PhD) fokozatot odaítéli, és feljogosítja őt a doktori cím használatára. A fokozat minősítése: cum laude. 9.2 A doktori képzés továbbfejlesztése Az egyetem kutatási-fejlesztési és innovációs stratégiájával összhangban, az erőforrások és a hatályos szabályok figyelembevételével 2011-ben két további doktori iskola létesítését kezdeményeztük a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottságnál. Ezek az alábbiak: Anyagtudományi és Technológiai Doktori Iskola, Biztonságtudományi Doktori Iskola. 52

54 Az Anyagtudományi és Technológiai Doktori Iskola az egyetem a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán akkreditált könnyűipari mérnöki mesterszakra épül. Az iskola elsősorban a könnyűipari nyersanyagokkal mint makromolekuláris rendszerekkel kapcsolatos ismeretek átadásával és ezen rendszerek kutatásával kíván foglalkozni, különös tekintettel a környezeti szempontból előnyös nyersanyagokra és a nyersanyagok új területeken való alkalmazására. Az új alkalmazások jelentős része funkcionális anyagokat igényel, amelyek kialakításában jelentős szerep jut a mikro- és nanotechnológiáknak. Az egyetem a doktori iskola törzstagjait saját egyetemi tanáraiból és kutatóprofesszoraiból kívánja biztosítani, témavezetőként számít a kapcsolódó MTA kutatóintézetek munkatársaira is. A Biztonságtudományi Doktori Iskola az egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karán akkreditált biztonságtechnikai mérnöki mesterszakra épül. Célja olyan műszaki tudományos kutatók képzése, akik képesek túllépni a hagyományos, diszciplináris szemléletű megközelítésen, és az elsajátított ismeretek szinergikus, alkotó módon történő alkalmazása révén képesek önállóan megoldani valós ipari igényekre épülő kutatás-fejlesztési feladatokat. A gyakorlati feladatok megoldásához szükséges projektorientált szemléletmód szinergiákat generál a diszciplínák között, és egy újszerű biztonságtudományi tudássokszög alakul ki. A doktori iskola a mérnöki modellezés és szimuláció, a robotika, a mechatronika, az irányításelmélet, az informatika, az intelligens mérnöki rendszerek, a számítógéppel segített gyártás stb. biztonságtudomány-orientált diszciplínáiból építkezik. Az egyetem a doktori iskola törzstagjait saját egyetemi tanáraiból és kutatóprofesszoraiból kívánja biztosítani, témavezetőként az egyetem minősített oktatóin kívül számít a kapcsolódó kutatóintézetek munkatársaira is. A két új iskola MAB minősítésének eredménye 2012 első hónapjaiban várható. Az új doktori képzések indításával és eredményes működésével jelentősen javulhat intézményünk hazai és nemzetközi megítélése és erősödhet versenyképessége. 9.3 Tiszteletbeli doktori címek adományozása Az egyetem Szenátusa tiszteletbeli doktori címet (Doctor Honoris Causa) adományozhat évente legfeljebb 3 fő számára, hosszú időn át művelt kiemelkedő, nemzetközileg is elismert munkásság, illetve az egyetem érdekében kifejtett tevékenység alapján ben a Szenátus egyhangú döntéseivel az alábbi személyeknek ítélte oda e kitüntető címet: Tőkés Lászlónak, a Partiumi Keresztény Egyetem elnökének, az Európai Parlament alelnökének a hazai és nemzetközi közélet, az ország, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, az emberiség fejlődése érdekében végzett kiemelkedő tevékenysége, példaértékű, maradandó alkotása elismeréseként; Oláh György Nobel-díjas vegyésznek, a University of Southern California professzorának, a Loker Hydrocarbon Institute alapító igazgatójának az új üzemanyagok, a korábbinál nagyobb oktánszámú benzinfajták, az ólmozatlan benzin előállítása, a szupersavak által katalizált karbokationok, a szén cseppfolyósításának eljárása terén végzett munkássága, a vezetésével kifejlesztett direkt metanolos tüzelőanyag-cella elismeréseként; Lotfi A. Zadeh villamosmérnöknek, az University of California, Berkeley professzorának, a Berkeley Initiative in Soft Computing (BISC) intézet igazgatójának a rendszerelmélet, a diszkrét idejű digitális jelfeldolgozásban kifejlesztett z-transzformáció, a mesterséges intelligencia, a fuzzy logika, a természetes emberi gondolkodás modellezése terén elért úttörő jellegű, nemzetközileg kimagasló eredményei elismeréseként. 53

55 10. INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT Az Óbudai Egyetem az intézményi stratégiában megfogalmazott feladatok végrehajtásakor a fenntartók által meghatározott, folyamatosan bővülő adminisztratív feladatok, összetett környezeti feltételek mellett folytatta tevékenységét 2011-ben. Jelentősen megnehezítette a feladatok végrehajtását a gazdasági világválság, a gazdasági környezet kedvezőtlen alakulása, az egyre gyorsabban változó szabályozási környezet, a jogszabályok tömeges módosítása, a fenntartóban bekövetkezett változások, az irányító hatóságok körének bővülése, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, és az egyéb közreműködő szervezetek gyakran igen rövidre szabott végrehajtási határidői, a H-Dorm-Build Üzemeltetési, Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felperes által a Fővárosi Bíróság Gazdasági Kollégiumánál az egyetem ellen indított peres eljárása, a Kormány 1316/2011. (IX. 19.) határozata a évi költségvetési egyensúlyt megtartó intézkedésekről, melyek sok esetben csak egyoldalú kötelezettségként jelentek meg a végrehajtás során Igazgatási kérdések Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3 melléklettel és 82 függelékkel, a függelékek pedig további 12 csatolt dokumentummal rendelkeznek. A beszámolási időszakban a Szenátus jelentős szabályzatalkotó tevékenységet folytatott, 4 új szabályzat készült, és 31 szabályzat módosításra került. Az aktuális szabályzatok az egyetem munkatársai és hallgatói számára a verziószám feltüntetésével nyomtatásban és az egyetem honlapján is rendelkezésre állnak. A Szenátus által elfogadott szabályzatokat a törvényességi felügyelet gyakorlása érdekében az egyetem rektora megküldte a Nemzeti Erőforrás Minisztérium illetékes államtitkárságának, a jelzett észrevételek alapján a szabályzatok módosításra kerültek. A Szenátus január 24-ei ülésének napirendjén egyhangúlag elfogadta a beszámolót a jogelőd BMF és az OKM közötti fenntartói megállapodásban rögzített teljesítménycélok és mutatók időarányos végrehajtásáról. A beszámolási időszakban az Óbudai Egyetem Szenátusa a félévente elfogadott ülésterv alapján folytatta munkáját. A testület 2011-ben a 12 tervezett ülésen 70 napirendet tárgyalt és 88 határozatot hozott. A Szenátus napirendjei és határozatai a honlap További információk főmenüjében minden munkatársunk számára elérhetőek. Ezen dokumentumok és a kari tanácsok határozatai rendre az Óbudai Egyetem Közlönyben jelentek meg. A testület munkája online módon nyomon követhető az egyetem honlapján ben 3 rektori utasítás látott napvilágot. Ezen utasítások és az egyetemi szabályzatok mellett egyéb megállapodások, együttműködési szerződések kerültek megkötésre. Az Óbudai Egyetem Gazdasági Tanácsának összetételében és működésében jelentős változás következett be. Az Ftv. kiegészült a következő 152/A. -sal: 152/A. (1) E törvény január 1-jétől hatályos 23. -ában és 26. (5) bekezdésében foglaltakat január 31-től kell alkalmazni. A január 30-án fennálló gazdasági tanácsi tagság, megbízás a rektor, és a gazdasági főigazgató, ennek hiányában gazdasági igazgató tagsága kivételével, továbbá a gazdasági tanács vezetésére kapott megbízás január 31- én megszűnik. A fentiek figyelembe vételével a Tanács utolsó ülését január 10-én tartotta. Az új összetételű, 9 tagú Gazdasági Tanács alakuló ülésére április 20-án került sor. A törvényi előírásoknak megfelelően gazdasági tanácsba három főt delegált a szenátus, ebből egy tagot a hallgatói önkormányzat javaslata alapján. A gazdasági tanácsnak - a delegált tagokon felül - hivatalból tagja a 54

56 rektor és a gazdasági főigazgató. A gazdasági tanácsba egy-egy tagot delegált a miniszter, a kormányzati tevékenység összehangolásáért felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, az államháztartásért felelős miniszter. A kincstár képviselője tanácskozási joggal vesz részt az ülésen. Az Óbudai Egyetem Szenátusa által delegált tagok: Csizmadia József Benedekné közgazdász Dr. Czitán Gábor gépészmérnököt, érdekérvényesítési szakértőt Miskolczi Norbert műszaki menedzser, EHÖK delegált. Az Ftv. 23. (5) bekezdése alapján delegált tagok: A Nemzeti Erőforrás Miniszter által delegált Kovács Zoltán okleveles közgazda A Nemzeti Fejlesztési Miniszter által delegált Schőberl Márton osztályvezető, A Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter által delegált Sváb Péter MBA A Nemzetgazdasági Miniszter által delegált - Pomázi István (2011. május 05-től). A Ftv. 23. (9) bekezdése alapján, Magyar Államkincstár elnöke által delegált tag: Dani Csaba jogász. A Gazdasági Tanács első ülésén elfogadta a működési rendjét és megválasztotta tisztségviselőit. A Tanács elnökének Dr. Czitán Gábor vezérigazgatót, titkárának Dr. Gáti József kancellárt választotta meg. Schőberl Márton osztályvezető megbízását Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter visszavonta, helyette szeptember 1-jei hatállyal dr. Zelei Jánost delegálta az Óbudai Egyetem Gazdasági Tanácsába 5 évre. Dr. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a felsőoktatásról szóló évi CXXXIV. törvény 26. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően december 1-jei hatállyal visszavonta dr. Zelei János delegálását a Gazdasági Tanácsba, és ezzel egyidejűleg az Ftv. 26. (4) bekezdés szerint 5 évre dr. Fügedi Orsolyát delegálta. A Gazdasági Tanács 2011-ben félévente előre meghatározott ülésrend szerint öt alkalommal ülésezett, 31 napirendet tárgyalt, és 28 határozatot hozott. Napirendjén az Ftv. által hatáskörébe utalt kérdéskörök szerepeltek, állásfoglalásai ismertetésre kerültek a Szenátus ülésén. A Tanács évi tevékenységéről külön beszámoló készült, mely megküldésre került a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatási Államtitkársága részére. A beszámolási időszak kiemelt feladatát jelentette a január 1. és december 31. közötti időszakra meghatározott hároméves fenntartói megállapodás kitűzött céljainak és mutatóinak folyamatos figyelemmel kísérése és a záró értékelése. A megállapodásban foglaltak teljesítéséről, a célok és a tényleges folyamatok és értékek egybevetésével, a tanulságok levonásával készült beszámolót a Szenátus január 24-ei ülése tűzte napirendre. A Tanács meghatározó jelentőségű tevékenységei közé tartozott az egyetem Kandó Kálmán Kollégiuma rekonstrukciója helyzetének folyamatos nyomon követése. A Tanács e kérdéskört több alkalommal tárgyalta, és minden esetben állásfoglalást hozott, melyek megküldésre kerültek a Nemzeti Erőforrás Minisztérium felsőoktatási helyettes államtitkárának, illetve a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kiemelt Állami Szerződéseket és Támogatásokat Vizsgáló Államtitkár részére. Ezen megkeresésekre a felügyeleti szervektől reagálás nem érkezett. A Tanács utolsó, november 21-ei ülésén határozat született arról, hogy egy tájékoztató levél kerüljön megküldésre a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium vezetője, dr. Fellegi Tamás részére, illetve másolatban a Nemzeti Erőforrás Miniszter és a Nemzetgazdasági Miniszter részére. A levél az előzmények bemutatását követően a következőket tartalmazta: 55

57 Az Államtitkárság részére az egyetem által azonnal eljuttatott dokumentum szerint a kivitelező H- DORM-BUILD Kft., mint felperes a Fővárosi Bíróságon kártérítési keresetett nyújtott be az Óbudai Egyetem ellen. Az egyetem képviselője kérte az Államtitkárság jogi támogatását a jogi képviselet ellátásában. A megindult peres eljárásban az addig nyújtott szolgáltatásokért ellenértékként ,- forintot, és annak késedelmi kamatait, ,- forint kártérítést és kamatait követeli egyetemlegesen az egyetemtől és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól, valamint azt, hogy a bíróság kötelezze az egyetemet ,- Ft bérleti díj fedezetét képező biztosíték banki letétbe helyezésére. Megítélésünk szerint az eddigi adatok, szakértői jelentések, egyességi javaslatok figyelembe vételével célszerű lenne a peren kívüli egyesség megkötése, a beruházás PPP kereten kívüli mielőbbi befejezése, annál is inkább, mert a per kimenetelét bizonytalannak ítéljük. A fentiek alapján kezdeményezzük a peren kívüli egyesség megkötését, a beruházás finanszírozását a Kormányhatározat szellemében, illetve ennek eredményeképpen mielőbbi befejezését az elkészült szakértői vélemények alapján. A levelekre válasz nem érkezett A minőségirányítási rendszer működtetése Az egyetem vezetésének intézményirányítási megközelítése, hogy szabályozott (előírt és visszacsatolt) keretek között, az oktatói és tudományos értékteremtés által indokolt szabadsággal irányítsa, és fejlessze a működést és a folyamatokat. Ennek érdekében az Óbudai Egyetem az ISO 9001:2008-as szabvány szerinti, az ESG sztenderdekkel összhangban álló, TQM szemléletű minőségirányítási rendszert működtet. A folyamatok értékelését és az eredmények bemutatását az alábbi rendszerben mutatjuk be: a minőségbiztosítási szervezet, a minőségbiztosítás dokumentációja, belső felmérések, értékelések és beavatkozások, a minőségirányítással kapcsolatos közvetlen események: felülvizsgálatok, auditok, akkreditáció, pályázati tevékenység, disszemináció, erőforrások felhasználása A minőségbiztosítás szervezete Az intézmény vezetése valamennyi munkatárstól elvárja, hogy a minőségpolitika szerint felépített minőségirányítási rendszer szelleme szerint tevékenykedjék. Ugyanakkor kialakított egy a minőségüggyel foglalkozó szervezetet, melynek az egyes feladatok, felelősségek szerint sajátos feladatai vannak. A szervezet részben az intézményi tagolódást (egyetem, kar, központok, sajátos szervezetek) követi, részben a feladatok szerint különít el felelősségeket (Minőségirányítási Tanács, folyamatgazdák, auditorok, döntési és végrehajtási feladatok ). A minőségirányítási rendszer szervezetét, illetve kapcsolódásait bemutató organogramját a Minőségirányítási kézikönyv tartalmazza. Az egyetem Minőségirányítási Központja a Rektori Hivatalhoz tartozó szervezeti egység, mely a rektor által kinevezett igazgató közvetlen irányításával látja el feladatait. A Minőségirányítási Központ vezetője Dr. Koczor Zoltán minőségirányítási igazgató. Minőségirányítási koordinátorok Göndör Vera és Kertész Zoltán A minőségbiztosítás dokumentációja A minőségirányítási rendszer folyamatainak működtetésére vonatkozó előírásokat, a működtetés biztosításához szükséges kritériumokat és módszereket, a figyelemmel kísérést és mérést, valamint a 56

58 Dokumentációmodósítások száma fejlesztés érdekében végzendő tevékenységeket a 2010 folyamán átdolgozott Minőségbiztosítási Szabályzat, a Minőségirányítási Kézikönyv és a kapcsolódó dokumentált eljárások, illetve utasítás tartalmazzák. A dokumentációs rendszer rendszeres felülvizsgálata és módosítása a folyamatgazdák visszajelzései, a felmérések, az audit tapasztalatok, valamint a stratégiaváltozás alapján tervezetten történik. Ennek aktivitása, illetve a rendszer stabilitása egy indikátor segítségével követhető nyomon, mely a megváltozott dokumentumok éves számát használja felügyeletként. A 2011 tavaszi felülvizsgálati auditot megelőzően, 2010 decemberében, végeztük el az eljárások teljes körű felülvizsgálatát és módosítását ben, a módosult küldetéssel, a külső és belső változásokkal összhangban módosításra került az egyetem Minőségpolitikája (2011. február 28.) és a Minőségirányítási Kézikönyv. A minőségügyi dokumentációk módosításainak száma az egyes dokumentációs szinteken 30 Minőségirányítási utasítások Minőségirányítási kézikönyv Minőségirányítási eljárások Célérték alsó/felső határa 58% 92% 100% 100% 25% 179% 7% Audit évek A minőségirányítási rendszert meghatározó dokumentumok (kézikönyv, eljárások) az egyetem szabályzati rendszerének részei (http://mir.uni-obuda.hu/dokumentumok/). A közvetlen kapcsolatot a Minőségbiztosítási szabályzat biztosítja. Az éve során a dokumentációs rendszer új elemmel egészült ki szeptemberében került kiadásra a minőségirányítási rendszer keretei között, a Minőségirányítási központ szervezésében működtetett diplomás pályakövetési rendszert szabályozó Az óbudai egyetem diplomás pályakövetési rendszerének szabályzata Belső felmérések, értékelések és beavatkozások Külső partnerek véleményének mérése Az Óbudai Egyetem a korábban kialakított gyakorlatnak megfelelően a felhasználói partnerekkel több szinten tartja a kapcsolatot. Felhasználói partnernek tekintjük a munkaadókat, azok szakmai szövetségeit, kamaráit, illetve a munkaközvetítőket, illetve azokat a szervezeteket, melyekkel K+F+I kapcsolatban vagyunk, vagy az intézmény által felvállalt társadalmi hatásrendszerben érintettek. A záróvizsga bizottsági elnökök a szakma gyakorlati vezetői, ezért az ő véleményük és javaslataik is elsősorban a szakok szintjén hasznosul leginkább. A kari/központi szinten szervezett konferenciarendezvények szakmai résztvevőivel elsősorban a karok/központok szintjén alakul ki 57

59 véleményalkotó kapcsolat. Intézményi szinten történtek a szakmai szervezetek és a munkaközvetítők megkérdezése. A kérdőíves felmérések korábban teljes körben csak a Záróvizsga Bizottsági elnökök véleményadásából származtak. Mivel a szakmák jellege miatt folyamatos elvárás, hogy a véleményalkotók (elnök és tagok) gyakorlati, munkaerő piaci tapasztalattal rendelkező minősítettek legyenek, véleményük jól hasznosítható. A célérték a korábbi évek trendje alapján került 4,5-ös szintre. A vélemények alapján több gyakorlatias elemet vontunk be az oktatásba. Ezek érezhető hatása a következő időszakban várható (http://mir.uniobuda.hu/elegedettseg_meres/zarovizsga-bizottsagi-elnokok-velemenye/). A kérdőívek szöveges kifejtést is lehetővé tevő 8 kérdésből állnak. Ennek kidolgozása során gyakorlattá vált, hogy az intézetek vezetői a szóban elhangzottakat is jegyzetelik. Skálaérték (1-5) 5,0 Átlagos vélemény a záróvizsgákkal kapcsolatosan ÓE (BMF) (átlagos érték és megbízhatósági tartomány-95%) 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 4,33 4,19 4,30 4,33 4,34 4,35 4,42 4,36 4,33 4,44 4,30 2,0 1,5 1, tél nyár tél nyár tél nyár tél nyár A szélesebb körű munkaerő piaci partnerek kérdőíves felmérésnek az a formája, mely nem csak az igényeket, hanem az oktatási teljesítmények értékelését is célul tűzi ki maga elé első negyedévében aktuális. Hallgatói elégedettség mérése A hallgatók elégedettsége négy különböző szempontú kérdőívvel került vizsgálatra. A hallgatói elégedettség felméréséből származó eredmények jelentős része a karokon és az intézetekben kerül felhasználásra. Intézményi szinten csak a felmérések szervezése, szakmai támogatása, illetve az adatok összehasonlító elemzése folyik. 1. kör: Marketing felmérés. A 2011-es felvételi időszakot követően októberben az egyetemre bekerülő hallgatók az EVASYS rendszeren keresztül kerültek megszólításra. A hallgatók a felmérésben a tavalyi évhez hasonlóan nagy aktivitással vettek részt a felmérésben. A felmérés statisztikai kiértékelése és az egyéni vélemények a karokra/központhoz került feldolgozásra a következő időszak marketing stratégiájának fejlesztéséhez (http://mir.uni-obuda.hu/elegedettseg_meres/marketing-felmeres-2011/). 2. kör: Oktatók hallgatói véleményezése. Az oktatók hallgatói véleményezése kari szervezésben, az Oktatási igazgatóság felügyeletével történik. Az intézetek döntése alapján lehetőség volt az EVASYS rendszerrel támogatott kérdőívek használatára (szkennelést követő automatikus adatfeldolgozás) a Minőségirányítási központ közreműködésével. 3. kör: Végzős hallgatók elégedettség mérése. A végzett hallgatók elégedettség értékelése 2003 óta egységes rendszerben történik ben a téli és nyári záróvizsga időszak alatt is megtörtént a végzett 58

60 hallgató megkérdezése. A Minőségirányítási központ biztosítja az aktualizált adatlapokat. Az adatokat folyamatosan dolgozzuk fel. 4. kör: A végzettek pályakövető és elégedettségi mérése. A diplomás pályakövetők elégedettségének értékelése a TÁMOP /2/KMR DPR pályázat keretei között történik. Munkatársi elégedettség mérése Munkatársi elégedettségmérésre éves gyakorisággal kerül sor. Az utolsó felmérés utolsó negyedévében történt, a következő felmérést első negyedévében tervezzük. A 2010-es felmérés alapján a szükséges intézkedések meghatározása a karokon, központokban történt. A minőségirányítással kapcsolatos közvetlen események: felülvizsgálatok, auditok, akkreditáció. Belső auditok 2011-ben az előző évben kialakított keresztauditok rendszerében valósultak meg a belső auditok (47 területen 26 belső audit keretében). A auditokat 26 belső auditor folytatta le, valamennyi karról, központból képviseltetve magukat. Valamennyi auditról egységes jegyzőkönyv került felvételre, a jegyzőkönyv rögzíti az audit megállapításokat, a potenciális gyengehelyeket, a fejlesztési javaslatokat, az átvételre javasolt jó egyetemi gyakorlatokat, illetve az eltéréseket. A felügyeleti auditot február 28-án vezetőségi felülvizsgálat előzte meg. Ezen kerültek elfogadásra a Minőségirányítási Központ által kidolgozott éves Minőségfejlesztési program. Külső értékelések Felügyeleti audit Az felügyeleti audit helyszíni látogatásának időpontjára március 10-én és 16-án került sor. A tanúsító szervezet (TÜV Rheinland InterCert Kft.) részéről Balogh András vezető auditor és Dr. Gutassy Attila auditor működött közre. A Minőségirányítási központ és az auditálásban érintett kari/központi felelősök aktív részvételével történt az auditok szervezése és a látogatása teljes körben. A felülvizsgálat során az auditorok végigkövették az egyetem különböző egységeinél az egyes folyamatokat és értékelték működésüket, összehasonlítva a gyakorlati alkalmazást a vonatkozó szabályozásokkal. A rendszeres felkészülés és az auditokon szerzett tapasztalatok folyamatosan lehetőséget biztosítanak a stratégia kidolgozására és a problémák megelőzésére. Az egyetem az ISO 9001:2008-as szabvány szerinti auditálása eltérést és észrevételt megállapítása nélkül került lezárásra. Akkreditáció A Minőségirányítási központ közreműködött a 2010-ben indult harmadik körös akkreditáció előkészítésében és koordinálásában, az önértékelési anyagok elkészítésének szakmai támogatásában. A minőségirányítási igazgató moderálásával zajlott az intézményi C-SWOT analízis elvégzése. Az akkreditáció helyszíni látogatásán a Minőségirányítási Központ munkatársai, illetve az öt kari helyszínen a témakörben felelős 3-5 fő vett részt. A központ közreműködött a helyszíni találkozók megszervezésében, előkészítésében. Az akkreditációs jelentésben megfogalmazott javaslatok alapján a központ intézkedési tervet határozott meg az érintett területek vonatkozásában, melyek megvalósítása folyamatban van. Főbb fejlesztési területek: Az AVIR és a minőségirányítási rendszer kapcsolódási pontjainak feltárása, adatszolgáltatás harmonizációja. A minőségfejlesztéssel kapcsolatos tevékenységek valós munkateljesítményként történő elszámolhatósági rendszerének kialakítása. A tudásmenedzsment formális csatornáinak, fórumainak fejlesztése a karok/központok jó működési gyakorlatainak közzétételére. 59

61 Pályázati tevékenység A 2009-ben elnyert TÁMOP /2/KMR DPR pályázat megvalósítását a Minőségirányítási központ végzi. A megvalósítás során megtörtént az aktív hallgatók motivációs felmérése, a 2008-ben és ben végzett hallgatók online pályakövetési felmérése (http://mir.uni-obuda.hu/kategoria/dpr/), illetve a 2009-ban végzett hallgatók mintavételes telefonos megkeresése. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Diplomás pályakövető rendszer 2011 (főiskolai, BSc, MSc/MA képzés) Megkeresettek aránya Válaszadók aránya BGK KGK KVK NIK RKK BGK KGK KVK NIK RKK BGK KGK KVK NIK RKK Aktív hallgatók A felmérés reprezentativitása a fajlagos mutatók és a későbbi megoszlások áttekintése alapján elfogadható mértékű. A DPR eredményeinek összegyűjtése lehetőséget teremt az egyetemi folyamatok eredményességének felmérésére. Ez részben alapul szolgál ahhoz az országos adatgyűjtéshez, hogy mely szakok szükségesek a munkaerőpiac és a társadalom szempontjából. Részben azonban a minőségirányítási rendszer kritikus értékelésére, valamint annak fejlesztésére is kiváló adatokat szolgáltat a felmérés. A következő időszakban szerkezeti és tartalmi korrekciók születnek, melyek támogatják a jobb mérési, elemzési, intézményfejlesztési lehetőségeket. Az adatfelvételezés és az adatértékelés első szakasza jól vizsgázott, de több ponton lehet még fejleszteni. Ugyanakkor megállapítható, hogy a felmérések új lehetőséget jelentenek a felsőoktatás szabályozási rendszerében. A felmérés eddig rendelkezésre álló adatai alapján az alábbi meghatározó kijelentéseket tehetjük: 2011-ben az egy és három éve végzetteket kérdeztük meg. A válaszadás a kérdéseinkkel elért hallgatókra vetítve összességében országos viszonylatban is magas a hasonló méretű felsőoktatási intézményekhez képest: 20 % feletti. Ez végzettjeink kötődéséről és felelősségérzetükről tanúskodik, melyért ezúton is köszönetet mondunk. A válaszokból kiderült, hogy azok a végzettek, akik munkába kívántak állni 90 %-ban rövid időn belül végzettségüknek megfelelő állásban dolgozhattak. Ez a jelenlegi hazai felsőoktatási arányhoz képest is kiemelkedő. A végzettek a diplomájukhoz tartozó ismeretekre alapozva végzik munkájukat, mindegy 80%- ban, mely a szakok munkaerőpiaccal való összhangját mutatja. A végzettek jövedelme a korosztályi átlaghoz mérten magas, és folyamatos pozíciójavulást tapasztalunk az évek során. Az adatokból leszűrhető pozitív megállapítások mellett nagy számban azonosítottunk olyan területeket, melyek évekre aktív tennivalókat adnak az intézmény minden munkatársának munkájuk, szervezeti hatékonyságuk és kreativitásuk tekintetében. Ehhez keretként a minőségbiztosítási rendszer működik, de szükséges a jól megválasztott intézményi stratégia és valamennyi munkatársunk hivatásszerű elkötelezettsége is. 60

62 A minőségirányítási rendszer eredményeinek disszeminációja Az egyetem minőségirányítási rendszerével kapcsolatosan több, a kutatási eredményeket bemutató publikációk születtek: Koczor, Z. and Göndör, V., "Mérésmódszertani értékelések és az eredmények felhasználása a DPR felmérése kapcsán", MAGYAR MINŐSÉG, vol. XX, issue 11, p , Gáti, J., Koczor, Z. and Göndör, V., "Felsőoktatási marketing támogatása minőségügyi eszközökkel", MAGYAR MINŐSÉG, vol. XX, issue 11, p , Göndör, V., Koczor, Z. and Kertész, Z., "Using graduate career track system data in the quality management of a higher education instituition", 2nd International Joint Conference on Environmental and Light Industry Technologies, ISBN , pp. x1-x8, 2011 Göndör, V., Gáti, J., Koczor, Z., Kertész, Z., "Supporting higher education marketing with quality management tools", 1th World Textile Conference AUTEX, 2011 Göndör V., Koczor and Z., Gáti J., "Supporting Higher Education Marketing with Results of Graduate Career Track System", Óbuda University e-bulletin, vol. 2, issue 1, pp , ISSN , 2011 Koczor, Z., "Továbbtanulási és önfejlesztési támogatás a DPR felmérések tapasztalatai alapján", DPR Konferencia, Miskolc, pp. X1-x7, 2011 Göndör, V, "DPR felmérések skáláinak és válaszformáinak fejlesztése a tapasztalatok tükrében", DPR Konferencia, Miskolc, pp. X1-x6, 2011 Koczor, Z., "A belső minőségmenedzsment rendszer követelményeinek adaptálása a hazai felsőoktatási intézményekre és a külső minőségmenedzsment rendszer elemeinek adaptálása a hazai viszonyokra, tanúsítás és az akkreditáció szerepének tisztázása", Felsőoktatási Minőség Kerekasztal, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Minőségfejlesztés a felsőoktatásban, 2011 Koczor, Z., "Rendszerépítési irányelvek és a megvalósítás problémái a felsőoktatási intézményekben", XX. Magyar minőség hét, 2011 Gáti, J., Göndör, V., Kertész, Z. Koczor, Z.: Az Óbudai Egyetem 2011-es hallgatói motivációs és a 2008-ban, 2010-ben végzett diplomások pályakövető vizsgálata, Óbudai Egyetem kiadvány A minőségirányítási igazgató több országosan működő bizottságban képviseli az egyetemi vezetés stratégiáját: MAB Minőségbiztosítási és tanácsadási bizottság elnöke (a Plénum tanácskozási jogú tagja), MAB Szakértői testület tagja, Felsőoktatási Minőségdíj és Minőségfejlesztési Bizottság tagja (Az oktatási és kulturális miniszter mellett), Educatio DPR program műszaki-informatikai képzésterületének munkacsoport tagja, Educatio DPR program szakmai-szervezeti háttér témájú munkacsoport tagja. A minőségirányítás területén működő bizottságokban hatékonyan valósult meg az egyetem képviselete. A minőségirányítási igazgató két felsőoktatási intézmény akkreditációjában működött közre (Gábor Dénes Főiskola), az FMD látogatóbizottsági tagként, supervisorként (Széchenyi István Egyetem), valamint a DPR szakmai klubjában való felkérésekre több formában fejtette ki aktivitását Erőforrások felhasználása A Minőségirányítási Központ napi működését az Rektori Hivatal tárgyi erőforrásaival, illetve az RKK MTS készleteinek racionalizáltan megosztott használatával valósítja meg. Személyi munkavégzéssel kapcsolatosan kifizetés a minőségirányítási igazgató és a két fő minőségirányítási koordinátor díjazása. 61

63 További közvetlen költségeket jelentett az EOQ auditori és menedzseri (három évenként kötelező) továbbképzés, valamint a MIR Központ működéséhez kapcsolódik közvetlenül a tanúsítást végző TÜV Rheinland InterCert Kft-nek kifizetett felügyeleti audit költségei Kiemelt rendezvények, események Az egyetem központi, illetve a gazdálkodó egységek szervezésében 2011 során az alábbi kiemelt rendezvények lebonyolítására került sor: A Rektori Hivatal és az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat által első alkalommal szervezte meg a Pályaválasztási Szülői Értekezletet a szülők, családtagok bevonásával, annak érdekében, hogy megismerjék a pályaválasztás jelentőségét, a képzés kínálatát, illetőleg a évi felvételi eljárást, annak teendőit. Az Alba Regia Egyetemi Központban a Matematikai Modellezés és Programozás hallgatói kör szervezésében január én először került megrendezésre egy három napos tanfolyam, amely a Microsoft Magyarország támogatásával jött létre. A tanfolyam témája a Kisvállalati hálózatok tervezése, és üzemeltetése volt. Az egyetem öt kara és két központja részt vett az Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon bemutatva az intézmény képzési kínálatát. Az Óbudai Egyetem Szenátusa január 24-ei ülésén köszöntötte 80. születésnapja alkalmából Dr. Angyal Béla főiskolai tanárt, a jogelőd Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskola alapító főigazgatóját. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciójának rendezvénysorozata keretében mutatkoztak be egyetemünk könyvtárai. A Világítástechnikai Társaság és a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar február 1-2-án tartotta a II. LED Konferenciáját Nagy Andor országgyűlési képviselő, a Fenntartható Fejlődésért Bizottság alelnöke fővédnökségével. A konferencia mottója: Találjuk meg együtt a LED-ek helyét a világítástechnikában. A Biomassza Termékpálya Szövetség február 3-án a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karán tartotta közgyűlését, mely Prof. Dr. Ligetvári Ferenc, korábbi környezetvédelmi miniszter személyében új elnököt, Dr. Patkó István dékán személyében új általános alelnököt választott. Február 8-án a Neumann János Informatikai Karon nyitotta meg kapuját a Morgan Stanley cég újonnan létrehozott virtualizációs laboratóriuma. A partnerség részét képező vékonykliens alapú labor egyike az ország első olyan műhelyeinek, melyek az innovatív munkaállomás virtualizációt alkalmazzák. Együttműködési szerződést írt alá a Ruhr-West Főiskola és az Óbudai Egyetem kinyilvánítva azon szándékát, hogy együttműködjenek a tanulás és oktatás, valamint a kutatás és fejlesztés területén. Február 17-én A vízenergia felhasználása címmel tartott előadást Kádár Péter, az Óbudai Egyetem docense a vízerőművekről, kezdve az ősi gátaktól, malmoktól napjaink technikájáig. Az egyetem a nagy kreatív alkotó, a XX. század autójának tervezője, Galamb József születésének 130. évfordulója alkalmából rendezett emlékülést. Nemzetközi Szitanyomtató Konferenciát rendeztek a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Karon. A Szabadkán megrendezésre került EXPRES 2011 nemzetközi konferenciával egy időben a Rektori Hivatal szervezésében nyílt meg a Neumann János életét bemutató kiállítás az Újvidéki Egyetem szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Karán. 62

64 Március 17-én Puskás Péter, Óbuda-Békásmegyer alpolgármestere Faluház eredmények, a lakóépületekben rejlő energiahatékonysági potenciál címmel mutatta be a Szőlő utcai Faluház rekonstruálásának folyamatát, tanulságait, eredményeit. A Jánossy Ferenc Szakkollégiuma március 18-án ötödik alkalommal rendezte meg éves nagykonferenciáját, a névadója előtt tisztelgő Jánossy Ferenc Emlékkonferenciát. 13. alkalommal került megrendezésre Óbudai Egyetemi Állásbörze az IAESTE Magyar Mérnökhallgatók Egyesületének Bánki Donát Helyi Bizottsága és az újonnan alakult Óbudai Helyi Bizottsága szervezésében, ahol 26 kiállító cég várta az érdeklődőket. Az Alba Regia Egyetemi Központban március 24-én székesfehérvári és dunaújvárosi középiskolás diákok részvételével került megrendezésre a Részecskefizikai Diákműhely. Április 5-én a Neumann János Informatikai Karon bemutatták a HP Felhőszámítási Labort, amely az infrastruktúra, valamint az ahhoz kapcsolódó képzési kínálatot illetően is úttörő kezdeményezés a hazai felsőoktatásban. Dr. Rudas Imre rektor meghívására április 7-én az egyetemre látogatott Dr. Tsong P. Perng, a tajvani Yuan Ze Egyetem (Y.Z.U.) elnöke. A megbeszélések eredményeként a két egyetem együttműködési megállapodást kötött. A Mindentudás Egyeteme Tudományos Közhasznú Nonprofit Kft. az egyetemi oktatók előadásáról videófelvételt készített annak érdekében, hogy elhelyezze portálon és ez által díjtalanul elérhetővé tegye a tudomány iránt érdeklődő széles nyilvánosság számára. Az előzetes egyeztetést követően dr. Juvancz Zoltán, dr. Horváth Zsolt, dr. Legeza László, dr. Kutor László, dr. Nagy Imre Zoltán, dr. Kádár Péter, Suplicz Sándor előadásának felvétele készült el. Az IBM Magyarország és a Neumann János Informatikai Kar szervezésében április 14-én az IBM System X utazó kamionja az egyetem Bécsi úti épületének udvarán parkolva várta a hallgatóságot a kamion belsejében kialakított bemutatóteremben érdekes előadásokkal, a legújabb technológiák bemutatásával. Április 14-én a Morgan Stanley HR-esei tartottak előadást a Neumann karon a multi cégek többlépcsős kiválasztási folyamatáról, valamint Steven Matthews "Large scale desktop virtualisation challenges" címmel. A Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar adott otthont április között a Felsőoktatási Irányítástechnikai Oktatás-módszertani Egyesület (FIOM) által minden évben kiírásra kerülő nagyszabású hallgatói versenynek. Az Óbudai Egyetem és a Magyar Operációkutatási Társaság szervezésében a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon emlékülés került sor Egerváry Jenő matematikus születésének 120. évfordulóján, mely alkalomból előadóterem került elnevezésre a Magyar Királyi Állami Felső Ipariskola tanáráról. Április 28-án a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon került megrendezésre a CROWN International Kft. közreműködésével az Óbudai Egyetem-CLOOS szimpózium. Egerben május 3-4-én, a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar és a HTE közös szervezésében került lebonyolításra az EMCOM 2011 konferencia, melyen a veszélyhelyzeti kommunikációs technológiák ismert szakembereinek előadásai hangzottak el. Május 4-én 13. alkalommal került megrendezésre a hagyományos Csomagolástechnológus és Papíros Szakmai Nap a Rejtő Sándor Könnyűipari Kar és a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület Papíripari Szakosztály szervezésében. Május 5-7. között immár 5. alkalommal került megrendezésre a RENEXPO Central Europe nemzetközi kiállítás és konferencia a megújuló energiákról és energiahatékonyságról, melyen az egyetemet a KVK Villamosenergetikai Intézete képviselte az Uni street kiállítójaként. A Nemzeti Tehetség Program keretében az Oktatásért Közalapítvány Tehetséggondozói Alkuratóriuma támogatásával a tehetséges hallgatók képességeinek fejlesztésére, szakmai 63

65 karrierjének támogatására, az esélyegyenlőség növelése érdekében megalakult az Alba Regia Tudományos Diákkör. A megrendezett Tehetségnap célja az Alba Regia Tudományos Diákkör tevékenységének és tudományos eredményeinek bemutatása és népszerűsítése volt. Az Óbudai Zöld Szabadegyetem tavaszi szemeszterének utolsó előadása május 19-én az energiastratégiáról szólt. Dr. Rudas Imre rektor fővédnöksége mellett az Óbudai Egyetem szervezésében május 20-án megalakult a Tésztahíd Építő Világszövetség. Május 20-án került lebonyolításra a RECCS 2011 Tésztahíd Építő Világbajnokság minden eddigit meghaladó érdeklődés mellett. A hazai tésztahídépítő fellegvárak (Óbudai Egyetem, BME, Győr, Nyíregyháza) csapatain kívül Marosvásárhelyről, Szabadkáról, Kolozsvárról, Révkomáromból, Iránból, Lettországból és Németországból is érkeztek mindkét kategóriában versenyzők. Tartó kategóriában világcsúcs született, az I. helyezést elért hallgatónk, Márkos Szilárd Attila hídja 578,2 kg terhelésnél tört össze. Június 9-én rendezte meg a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság MicroWorlds Logo Szakosztálya a Logo programnyelvvel, és a logo-pedagógiával foglalkozó szakmai tanácskozást egyetemünkön. Június 15-én ünnepélyes keretek között került sor Józsefvárosban a felújított Tavaszmező utcai udvar átadására, melyen a Kandó Kálmán módosított kísérleti nagyvasúti villamos mozdony fázisváltójának felavatására is sor került. Az egyetem Kandó Karának Villamosenergetikai Intézete augusztus 24-én szakmai nap keretében látta vendégül a Severny Standart orosz tervező intézet két vezető szakemberét. A találkozó témája az orosz villamosenergia-rendszer fejlődési irányai voltak, kiemelten a nagyfeszültségű alállomások. Augusztus 29. és 31. között immár ötödik alkalommal kerül lebonyolításra egyetemünkön a Magyar Mérnökakadémia rendezésében az Innováció és fenntartható felszíni közlekedés konferencia. Augusztus 31-én került sor az Új Széchenyi Terv keretében a KMOP-4.2.1/B-10 A felsőoktatási tevékenységek színvonalának emeléséhez szükséges infrastruktúra fejlesztése című pályázat projektnyitó rendezvényre. Hagyományosan a budapesti Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenytermében került sor az Óbudai Egyetem Kibővített Tanévnyitó Ünnepi Szenátus ülésére szeptember 5- én. Ez alkalomból az egyetem rektora és szenátusa Doctor Honoris Causa, azaz tiszteletbeli doktori címet adományozott Dr. Tőkés Lászlónak, a Partiumi Keresztény Egyetem elnökének, az Európai Parlament alelnökének. A 2011/2012. tanév megnyitása alkalmából szeptember 6-án Recent Advances in Intelligent Engineering címmel szakmai napot rendezett az egyetem a Magyar Mérnökakadémiával, az IEEE Hungary Section, az IEEE Hungary Chapter of Computational Intelligent Society, az IEEE Hungary Chapter of SMC Society, az IEEE Hungary Joint Chapter of IES and RAS szervezetekkel, valamint a Magyar Fuzzy Társasággal együttműködve. A szeptember 6-án az egyetem Bécsi úti aulájában került sor a Hallgatói innováció az Óbudai Egyetemen című kiállítás megnyitására szeptember 17-én került megrendezésre a Tudományok Hídja tudománynépszerűsítő rendezvény a Lánchídon, melyen megtekinthető az egyetem Elektromobilja, a Shell Eco Marathonon részt vett alternatív hajtású járművei, és a látogatók nyomon követhették Márkos Szilárd Attila világbajnok, az egyetemünk hallgatója által épített tésztahíd töréstesztjét. Az ez alkalommal felállított új világcsúcs: 611,8kg! A Kutatók Éjszakáján az egyetem 3 helyszínen, 80 kutatójával-oktatójával 55 féle programot kínálva várta vendégeit. A nagysikerű rendezvényt több mint 1400 látogatót kereste fel. A Szakmai Tudományos Műhely nyilvános ismeretterjesztő előadássorozat negyedik szemesztere. 64

66 Az IEEE Hungary Section az Óbudai Egyetemmel közösen október 6-án tartotta az IEEE Day nevű rendezvényt, aminek keretein belül szervezte meg a Simonyi Emlékülést, melyen felidézésre került Simonyi Károly villamosmérnök, fizikus munkássága, jelenre és jövőre vonatkozó "üzenetei". Október 28-án első alkalommal kerül sor az Alkalmazott Informatikai Doktori Iskola hallgatóinak doktori értekezései nyilvános vitája. A Kiss Árpád Kollégium és a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Hallgatói Önkormányzata szervezte 2011 Perces Focin 2011 percig, azaz 33 óra és 51 percig fociztak a csapatok egymást váltva. November 3-án, a Magyar Tudomány Ünnepe nyitórendezvényeként - az egyetem képviselőinek közreműködésével - megkoszorúzták Nobel-díjasaink a XX. és a XXI. században, valamint a Nagyjaink a Tudományban, és a Géniuszaink üzenete dicsőségtábláit a II. kerületi Nagy Imre téren. November 3-án ünnepség keretében nyílt meg a Magyar Tudomány Ünnepéhez kapcsolódó egyetemi programsorozat, melynek keretében számos színvonalas konferencia kerül megrendezésre. November 3-án és 7-én az Egyesült Államokban került Dr. Oláh György Nobel-díjas kémikus, a Los Angeles-i University of Southern California professzora, a Loker Szénhidrogénkutató Intézet alapító igazgatója, valamint Dr. Lotfi A. Zadeh, az University of California Berkeley professzora, a Berkeley Initiative in Soft Computing intézet igazgatója részére adományozott tiszteletbeli doktori kitüntető címek átadására. Együttműködési megállapodást kötött az Óbudai Egyetem és az ATESTOR Kft. mint az Atlas MTS kizárólagos képviseleti partnere, amely az időjárásállóság-vizsgálati berendezések világszerte vezető gyártója. November 23-án második alkalommal megrendezett Egyetem Napja rendezvény keretében Dr. Czitán Gábor vezérigazgató láncot adományozott a rektorhelyetteseknek, a kancellárnak, valamint az oktatási főigazgatónak; átadásra került a MAB akkreditációs oklevele; Honorary Professor kitüntető címet vehetett át Dr. Reinhold Würth és Dr. Michael Berthold; Címzetes egyetemi tanár kitüntető címet kapott Dr. Káldos Endre; Pro Universitas kitüntetésben részesült Dr. Octavian Prostean, Dr. Georgi Marko Dimirovski,. Sergyán Szabolcs és Gimesi László PhD doktori oklevele átadásra került, Villányi Viktória Ildikó PhD fokozatát pedig honosították november 30-án második alkalommal fogtak össze az Óbudai Egyetem hallgatói az I LOVE ÓE Mikulás jótékonysági program keretében. A rendezvény célja a Magyar Vöröskereszt részére és ezáltal rászoruló gyerekek és diákok számára történő adakozás volt. December 20-ána FANUC ROBOTICS és az ÓBUDAI EGYETEM együttműködési szerződése aláírása alkalmából bemutatóval egybekötött sajtótájékoztatóra került sor a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Karon Kulturális események Február 28-án a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar történelmi épületének felújított I. emeleti aulájában végleges otthonra lelt az első budapesti tudomány-művészet galéria, a BÁNKI DONÁT GALÉRIA-UNIVERSITAS ART-INDUSTRIEL. Egyben megnyílt a rangos hazai, valamint külföldi művészek alkotásait bemutató A modern magyar művészet és ipari kultúra tegnap és ma nemzetközi kontextusban című kiállítás. Az Óbudai Egyetem Saxon Szász János konstruktivista képzőművész, feltaláló műveiből szervezett kiállítást az intézmény Bécsi úti aulájában. Ez alkalommal került sor Kis Gábor fizikus előadására a művész Poliuniverzum elnevezésű geometrikus játékprojektjéről. 65

67 Május 2-án nyílt meg Gabrijela Fuzir Bauernek, a Maribori Egyetem Textil és Design Tanszék oktatójának az év 12 hónapját reprezentáló A természet megbocsátása című kiállítása a Bécsi úti aulában. Május 9-én a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar végzős hallgatói divatbemutatót tartottak vizsgamunkáikból. A május 7-ei Európai Unió Napja rendezvénysorozat keretében Brüsszelben, az EU Justus Lipsius épülettömbjében a soros elnökséget adó Magyarország bemutatkozásán a több ezer kilátogatott érdeklődő megtekinthette a Pillantás Magyarországra című bemutató keretében az Innováció Magyarországon című kiállítás kiemelkedő attrakcióját, az egyetem Múlt és jövő című bemutatóját. Május 30-án a Kárpát-medencei felsőoktatás magyar képviselői részvételével rendezte meg az egyetem első alkalommal a nemzetközi EU-PED 2011 Pedagógusnapi ünnepséget. A évi ünnepség kapcsolódva az Európai Unió magyar elnökségéhez tiszteletadás a magyar nyelvű felsőoktatásban résztvevő pedagógusoknak, és egyben a Kárpát-medencei magyarság összetartozásának kifejezése június 6-án Bánki Donát, az egyik legnagyobb magyar gépészmérnök születésének 122. évfordulója alkalmából szülőfalujában megemlékezésre került sor, melyen az ünnepi beszédet Dr. Horváth Sándor dékán tartotta. A Környezetvédelem Világnapja programsorozathoz kapcsolódva június 6-án Táji örökségünk megőrzéséért címmel került megnyitásra az Európa Tanács Tájdíj pályázatára készített hazai kitüntetett pályaművek kiállítása. A Magyar Feltalálók Egyesülete Harmadik Magyar Feltalálók Napja - Tisztelgés a Nobel-díjas géniuszaink előtt címmel június 16-án a Népszínház utcai épületében tartotta meg rendezvényét. Az időpont aktualitását az jelentette, hogy Szent-Györgyi Albert 70 éve adta be a C-vitamin gyártásra vonatkozó szabadalmát. Augusztus 17-én az első fázisváltós mozdony műtanrendőri próbájának évfordulóján Kandó Kálmán szellemi örökségét hirdető villamos mozdonyt indított útjára a Keleti Pályaudvaron, majd az egyetem képviselőinek jelenlétében a Fiumei úti Sírkertben Kandó Kálmán sírjának megkoszorúzásával emlékezett meg a hazai villamos vontatás úttörőjéről. A szeptember 6-án az egyetem Bécsi úti aulájában népes szakmai közönség gyűrűjében megnyílt a Hallgatói innováció az Óbudai Egyetemen című kiállítás. Galamb József, a Ford T-modell megalkotója jubileumához kapcsolódva készült el a Galamb József és a Ford Motor Company című tablósorozat, amely vándorkiállítás keretében a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Öntödei Múzeumában volt megtekinthető. Szeptember án az Európa-szerte népszerű Kulturális Örökség Napjai hétvégéjén a Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki várta az érdeklődőket. Az egyetem Bécsi úti aulájában november 28-án nyílt meg Matzon Ákos Munkácsy-díjas festőművész kiállítása. December 15-én tartották a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar III. és IV. évfolyam ITF öltözék és kiegészítő modulos hallgatók közös divatbemutatóját, valamint megnyílt az ITF III. évfolyamos textil és enteriőr modulos hallgatók év végi közös kiállítását Kiemelkedő hallgatói teljesítmények Az oktatási folyamat eredményességét a nemzetközi és hazai versenyeken elért hallgatói sikerek jelzik, melyek közül 2011-ben az alábbiak a jelentősebbek: Április 14-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hegesztő Szakosztálya megrendezte szokásos évi hegesztőversenyét, amelyen dobogós helyezést értek el az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Bánki Hegesztő Körének 66

68 hallgatói. Az eredmény a harmadik és negyedik hely megszerzése, valamint a legszebb sarokvarrat kategória megnyerése. A XXX. Jubileumi Országos Tudományos Diákköri Konferencián az Óbudai Egyetem Neumann János Informatikai Karának két hallgatója, Pozsegovics Péter és Szántó Balázs Sketch4Match Interaktív tartalom alapú kereső című munkája első helyezést ért el. A hallgatók kiemelt különdíjat is nyertek, kutatási témájukat bemutathatták a május án megrendezett Magyar Innovációs TechShow-n. A Tésztahíd Építő Világbajnokság, a RECCS 2011 május 20-án került lebonyolításra minden eddigit meghaladó érdeklődés mellett. Tartó kategóriában világcsúcs született, az I. helyezést elért hallgatónk, Márkos Szilárd Attila hídja 578,2 kg terhelésnél tört össze. A Dreher Sörgyárak Zrt. A jövő fiatal vállalkozója elnevezésű innovatív társadalmi felelősségvállalási programján a fenntarthatósági különdíjat a 23 éves Győri Szabolcs, a Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar hallgatója kapta meg Ökostyle névre hallgató projektjével, melynek célja, hogy a kidobásra szánt bútorokból megújult berendezési tárgyak szülessenek. Az Óbudai Egyetem fontos nemzetközi partnerintézménye, a tajvani National Taipei University (NTPU) idén nyáron harmadik alkalommal szervezte meg nyári egyetemét, melyen három hallgató Bajzát Tamás, Fehér-Polgár Pál és Rychlyk Zoltán vehetett részt. Szeptember 21-én az LG Electronics együttműködési megállapodást írt alá a Kandó Kálmán Villamosmérnöki Karának Híradástechnikai Intézetével és Neumann János Informatikai Karával. A dél-koreai gyártó tanulmányi hozzájárulással segíti az intézményt, cserébe mobilinformatikára szakosodott diákok magyar nyelvű Androidos alkalmazásokat fejlesztenek az LG telefonjaihoz. A nyertes alkalmazások között szerepel a. Mobilparkolás alkalmazás. Kiss Ádám és Balta Attila (Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar). b. CycleSense (Biciklis fedélzeti számítógép). Berta Norbert (Neumann János Informatikai Kar). c. AdlerRC (számítógép távvezérlő alkalmazás). Sicz-Mesziár János (Neumann János Informatikai Kar). A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 2011-es szakdolgozat pályázatának első és harmadik helyét is az Óbudai Egyetem Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Automatika Intézetének hallgatója nyerte el. I. helyezett lett Komáromi Barnabás a 4 kw-os hálózatra visszatápláló napelemes inverter tervezése, méretezése című szakdolgozatával, a III. helyezést Gede Imre Egy háromszintes családi ház automatizálása, Teletask micros+ épületfelügyeleti rendszerrel című szakdolgozatával érdemelte ki. A Munkaruha Design Versenyen a professzionális designerek és a hallgatók által elkészített kollekciók alapján a Szupermarketek világa kategóriában az egyetem hallgatói által alkotott Super Wear csoportot I. díjjal jutalmazta, míg a másik kategóriában a II. díjat a Secured csoport nyerte el. A Magyar Olimpiai Bizottság döntése alapján a magyar olimpikonok a Mohari Kinga, a jogelőd Könnyűipari Műszaki Főiskola hallgatója és Csergő Noémi által tervezett felvonuló- és formaruhákat viselik majd a 2012-es londoni olimpián. Hallgatóink tanulmányi munkájuk mellett eredményesen szerepeltek hazai és nemzetközi sportversenyeken: Aranyérmes lett a január között megrendezett legnanói Világkupán a magyar párbajtőrcsapat, amelynek egyik kulcsembere a Keleti Károly Gazdasági Karának vállalkozásfejlesztés mesterszakos hallgatója, Rédli András. Az április 9-10-i Budapest Spring Open Recreational Cup 2011-et az előkelő második helyen zárta az Óbudai Egyetem jégkorong csapata. Az április 30 május 1. között rendezett heidenheimi vívó világkupán Rédli András, aranyérmet szerzett a magyar férfi párbajtőr válogatott tagjaként. 67

69 Szényi Péter, az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának gazdálkodási és menedzsment szakos hallgatója aranyérmet nyert vívásban a kínai Sencsenben zajló 26. Nyári Universiade-n, az egyetemisták és főiskolások világjátékán. A karok közötti házibajnokság, a MOZDULJ, ÓE! Kupa megmérettetésen a hallgatók a hallgatói versenyek során az végeredmény született: I. Kandó Károly Villamosmérnöki Kar II. Keleti Károly Gazdasági Kar III. Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar IV. Neumann János Informatikai Kar V. Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Az 1948-ban megalakult Magyar Motorsport Szövetség az egyetem mechatronikai mérnök szakos hallgatójának, Németh Balázsnak másodszor ítélte oda Az év sportolója" kitüntető címet Beiskolázási tevékenység főbb eseményei A beiskolázási tevékenység során arra törekedtünk, hogy minden érintett hozzájusson az egyetemi képzéssel kapcsolatos információkhoz, melynek alapvető elérhetősége az intézményi honlapon biztosított. A hallgatókért folyó felsőoktatási versenyben a karokkal való együttműködésben a beiskolázási és Public Relation tevékenység terén az alábbiak valósultak meg: folyamatosan kiadásra kerül az Óbudai Egyetem Hírmondója, beiskolázási tájékoztató kiadványok, beiskolázási tájékoztató szóróanyagok stb. összeállítása és nyomdai előállítása, reklámanyagok (jegyzettömb, reklámtoll, luftballon stb.) kialakítása, elkészíttetése, nyitott napok rendezvénysorozat keretében 11 alkalommal biztosítottak a karok és központok lehetőséget középiskolások részére a szeptemberben és februárban induló képzések ismertetésére, a laboratóriumok, a szakmai műhelyek bemutatására, az Educatio Felsőoktatási Kiállításra és Börzére 2011 januárjában került sor, öt kara és két központja egy közös kiállítási standon tájékoztatta az érdeklődőket a képzés tartalmáról és a felvétel követelményeiről, a Munkaügyi Központok által szervezett pályaválasztási börzéken és kiállításokon a karok képviselői mutatták be a képzési kínálatot, felvételi hirdetmények megjelentetése (Középiskola után, napilapok, metróreklámok stb.), országos és regionális TV-műsorokban, illetve rádióprogramokban való közreműködés, TV interjúk szervezése, tematikus TV műsorokban való részvétel, sajtótájékoztatók szervezése, egyetemi ajándékbolt üzemeltetése az Egyetemi Hallgatói Szolgáltató Kft-vel, rendszeres publikációk, híradások megjelentetése országos és helyi lapokban, média portálokon Nyilvánosság biztosítása, sajtómegjelenések Az egyetem arculatának formálása, az egyetemi PR tevékenység összehangolása, a központi rendezvények szervezése, a nyilvánosság biztosítása, a sajtókapcsolatok ápolása az intézmény stratégiai terve alapján a Rektori Hivatal koordinálásában, a karokkal való együttműködésben folyt. Ennek során kiemelt feladat az egyetem belső közvéleményének, az oktatási, gazdasági és kutatásfejlesztési, valamint innovációs partnerek tájékoztatása, a külső közvélemény informálása az egyetem küldetéséről, szerepvállalásáról, a fejlesztési programokról. Az egyetem első tanévnyitója alkalmából jelent meg az Óbudai Egyetem című album szeptemberben kiadásra került angol nyelven. 68

70 Az egyetem megismertetése és elismertségének növelése érdekében számos új, elsősorban a fiatalabb korosztály által látogatott elektronikus médiumon keresztül kerültek terítésre az intézményi hírek. Hasonlóan kiépültek a kapcsolatok több oktatás-specifikus sajtóval, portállal, így a Modern Iskola, az Educatio Press, az Educafe, UniPresszó, illetve az Eduport szerkesztőségekkel. Ezeken a felületeken keresztül az egyetem rendezvényeivel, beiskolázási tevékenységével, elért eredményeivel kapcsolatos információkat folyamatosan megjelenteti. A Rektori Hivatal kiemelt figyelmet szentel az események, a hallgatói és oktatói kiválóságok teljesítményének sajtómegjelenítésére ben több mint 518 alkalommal jelentek meg híradások az egyetemi eseményekről a PR Csoport szervezésében, illetve független újságírók tudósításai alapján során 5 alkalommal került sor sajtótájékoztatóra Humánpolitika Új tudományos minősítések és címek A korábbi évek stratégiai céljainak megvalósulása eredményeképpen az egyetem minősítettségi adata folyamatosan javul. A karok adatszolgáltatása szerint az oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak száma 279 fő, ebből a tudományos minősítéssel rendelkezők száma 148 fő, a minősítettségi arány 53 %-os. A teljes munkaidőben foglalkoztatott, 2011-ben tudományos minősítést szerzett saját nevelésű oktatók száma 8. A karokra vonatkozó adatokat tartalmazza a következő táblázat. Kar Minősített oktatók száma Aránya % Saját nevelésű oktató BGK KGK KVK NIK RKK AREK TMPK Összesen Az év során új minősítést szerzetteket és a 2011-ben belépettek minősítéssel rendelkező oktatók névsorát az alábbi táblázat mutatja. Név Dr. Horváthné Dr. Drégelyi- Kiss Ágota Szervezeti egység Beosztás BGK-AGI adjunktus PhD Prof. Dr. Hulkó Gábor BGK-AGI kutatóprofesszor CSc Dr. Zentay Péter BGK-AGI egyetemi docens PhD Tudományos fokozat/cím 69

71 Dr. Hanka László BGK-MEI adjunktus PhD Dr. Nagy István BGK-MEI tanársegéd PhD Dr. Szabó József BGK-MEI adjunktus PhD Prof. Dr. Berek Lajos BGK-GBI egyetemi tanár PhD Prof. Dr. Rajnai Zoltán BGK-GBI egyetemi tanár PhD Dr. Jancsó András BGK-GBI adjunktus PhD Dr. Bugyjás József KVK-MTI adjunktus PhD Dr. Kovács Judit KVK-MTI adjunktus PhD Dr. Boráros Bakucz András KVK-MAI tanársegéd PhD Dr. Rácz Ervin KVK-VEI egyetemi docens PhD Dr. Csillag István KGK-GTI egyetemi docens PhD Dr. Lazányi Kornélia KGK-SZVI adjunktus PhD Dr. Parragh Bianka KGK-VMI adjunktus PhD Prof. Dr. Fuller Róbert NIK- IMRI egyetemi tanár PhD Prof. Dr. Pap Endre NIK-IMRI kutatóprofesszor PhD Dr. Sergyán Szabolcs NIK-SZTI mestertanár PhD Prof. Dr. Recskiné Dr. Borsa Judit RKK-MKI egyetemi tanár PhD Dr. Szentgyörgyvölgyi Rozália RKK-MKI tanársegéd PhD Dr. Galambos József RKK-KMI tanársegéd PhD Dr. Ősz Rita AREK tanársegéd PhD Dr. Gyarmathy Éva TMK egyetemi tanár PhD Dr. Neszveda József KVK főiskolai docens PhD Magasabb oktatói fokozatba sorolások Szervez. egység BGK Név Horváthné Dr. Drégelyi-Kiss Ágota Átsorolás időpontja Munkakörből tanársegéd adjunktus Munkakörbe BGK Dr. Zentai Péter tansz. mérnök egyetemi docens BGK Dr. Nagy István mestertanár adjunktus BGK Dr. Ruszinkó Endre főisk. docens egyetemi docens BGK Dr. Szabó József tanársegéd adjunktus BGK Dr. Czifra Árpád főisk. docens egyetemi docens BGK Dr. Rajnai Zoltán kutatóprof. egyetemi tanár BGK Dr. Réger Mihály egyetemi doc. egyetemi tanár 70

72 KVK Dr. Semperger Sándor főisk. docens egyetemi docens KVK Gyányi Sándor tanársegéd adjunktus KVK Dr. Wührl Tibor főisk. docens egyetemi docens KVK Dr. Bugyjás József tansz. mérnök adjunktus KVK Kovács Judit tanársegéd adjunktus KVK Dr. Lovassy Rita Éva adjunktus egyetemi docens NIK Dr. Tar József egyetemi doc. egyetemi tanár KGK Bogáth Ágnes tansz. mérnök tanársegéd KGK Dr. Lazányi Kornélia tanársegéd adjunktus KGK Parragh Bianka tanársegéd adjunktus RKK Dr. Koltai László adjunktus egyetemi docens RKK Bodáné Kendrovics Rita tanársegéd adjunktus RKK Dr. Galambos József* adjunktus egyetemi adjunktus RKK Némethné Dr. Katona Judit főisk. docens egyetemi docens RKK Dr. Kokasné Palicska Lívia főisk. docens egyetemi docens RKK Oroszlány Gabriella tanársegéd adjunktus *kilépett én Átsorolások Az oktatói, kutatói és tanári követelmény- és minősítési rendszere, valamint ezen munkakörök betöltésével kapcsolatos eljárások rendje szabályzatban rögzített eljárásrend szerint oktatói munkakörből tanáriba való átsorolás a következő táblázat szerint alakult. Szervez. egység Név Átsorolás időpontja Munkakörből KVK Schmidt Edit adjunktus mestertanár RKK Tiefbrunner Annamária adjunktus mestertanár Munkakörbe Nyugdíjazások Az egyetem Foglalkoztatási követelményrendszere, valamint Kollektív szerződése értelmében ben az alábbi nyugdíjazásokra került sor. Szervez. egység Név Nyugdíjazás időpontja BGK Dudás Györgyné igazgatási ügyintéző AREK Bicsák Boldizsár főiskolai docens KVK Balázs Zoltán mestertanár munkakörből 71

73 KGK Ferenczi Éva főiskolai docens KGK Véghné Dr. Vörös Mária főiskolai docens KGK Dr. Dobi Sándor főiskolai docens KGK Papolczai Sándorné igazgatási ügyintéző KGK Csatáriné Dr. Bácsi Rózsa főiskolai docens RKK Körmendi Józsefné igazgatási ügyintéző RKK Nyúl Jánosné műszaki tanár RKK Cselőtei Éva tanszéki mérnök RKK Velikán Sándorné igazgatási ügyintéző GMF Kuzmann Alajosné gazdasági ügyintéző GMF Vastag Istvánné kisegítő alkalmazott GMF Mihalik József szakmunkás GMF Pál Miklós szakmunkás GMF Róka József szakmunkás GMF Kárász Béláné műszaki ügyintéző GMF Horgosi Istvánné kisegítő alkalmazott GMF Csucsi Tiborné kisegítő alkalmazott GMF Viczai Károly szakmunkás KÖVT Bátkai Piroska könyvtáros KÖVT Óváry Istvánné könyvtáros KOLL Wippelhauser Jánosné műszaki ügyintéző KOLL Berze Ferencné kisegítő alkalmazott Állami, szakmai és intézményi szintű kitüntetések Az egyetem Az adományozható kitüntetések, kitüntető címek, díjak alapításának és adományozásának szabályzata előírásainak megfelelően javaslatot tett állami kitüntetések adományozására. A szabályzat eljárásrendjének megfelelően kitüntetéseket adományozott az egyetemmel jogviszonyban álló és nem lévő személynek, aki a hazai és/vagy nemzetközi közélet, az ország, a magyar gazdasági élet, a tudomány, művelődésügy, a felsőoktatás fejlesztése, az intézmény fejlődése érdekében végzett tevékenységével kiemelkedő eredményeket ért el, példaértékűt és maradandót alkotott. A kitüntetett személyeket és átadott kitüntetéseket az alábbi táblázatok szemléltetik. Név Dr. Koczor Zoltán Kertészné Barátosi Rozália Dr. Orosz János Csatáriné Dr. Bácsi Rózsa Kitüntetés/kitüntető cím megnevezése Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett Pedagógus Szolgálatért Emlékérem 72

74 Ferenczi Éva Véghné Vörös Márta Nyúl Jánosné Dr. Schubert Tamás Prof. Dr. Ungvári László Prof. Dr. Németh Tamás akadémikus Prof. Dr. Octavian Prostean Prof. Dr. Nicolae Robu Prof. Dr. Gregori M. Dimirovski Prof. Dr. Czinege Imre Zhou Yong Ping Prof. Dr. Czinege Imre Dr. Sárossy György Dr. Lukács György Prof. Dr. Galántai Aurél Prof. Dr. Bakó András Prof. Dr. Sima Dezső Prof. Dr. Oláh György Prof. Dr. Lotfi A. Zadeh Dr. Tőkés László Dr. Semjén Zsolt Dr. Pődör Bálint Dr. Groszmann Mária Prof. Dr. Emil M. Petriu Dr.Masrcelo H. Ang Prof. Dr. Tadeus Więckowski Prof. Dr. Hamido Fujita Prof. Dr. Philip Chen Prof. Dr. Káldos Endre Prof. Dr. Reinhold Würth Dr. Michael Berthold Prof. Dr. Mészáros Alajos Dr. Nagy Józsefné Pedagógus Szolgálatért Emlékérem Pedagógus Szolgálatért Emlékérem Pedagógus Szolgálatért Emlékérem Pedagógus Szolgálatért Emlékérem Pro Universitas Pro Universitas Pro Universitas Pro Universitas Pro Universitas Az Óbudai Egyetem Nagykövete Az Óbudai Egyetem Nagykövete Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrű Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrű Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrű Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrű Professor Emeritus Professor Emeritus Doctor Honoris Causa Doctor Honoris Causa Doctor Honoris Causa Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Honorary Professor Civitate Honoris Causa Címzetes egyetemi docens 73

75 Dr. Sárossy György Vincze Tiborné Dr. Kisfaludy Márta Dr. Mikó Balázs Tamássyné Kollega-Tarsoly Zsuzsa Lovas Ferencné Dr. Molnár András Prof. Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária Prof. Dr. Várkonyiné Dr. Kóczy Annamária Kovács Gábor Mohácsi István Vécsey Alexandra Dr. Maros Dóra Horváth Richárd Szántó Balázs Pozsegovics Péter Dr. Cserjés Ágota Szénási Sándor Szentgyörgyvölgyi Rozália Turiné Rédl Mária Dr. Kokasné Dr. Palicska Lívia Éberlingné Lázár Edina Kovács László Szabó Tibor Zoles József Féth Györgyi Hervay Péter Dr. Szabó József Dr. Szűcs Endre Dr. Varga Péter Badacsonyi Ferenc Simon István Rektori elismerő oklevél Rektori Dicséret (dolgozói) Az év kutatója Distinguished Lecturer Az év oktatója Rektori Dicséret (hallgatói) Harsányi István hallgatói díj HTE Ezüst jelvény Az év fiatal kutatója Hallgatói publikációs díj (megosztott) Neumann János Karért Végzett Tevékenységért Díj NIK Dékáni Dicséret RKK Dékáni Dicséret Rejtő Sándor Emlékgyűrű Rejtő Sándor Emlékérem BGK Dékáni Dicséret 74

76 Gudra Tibor Kissné Deák Erzsébet Boráros Bakucz András Kucsera Péter KVK Dékáni Dicséret Dr. Lovassy Rita Éva Bugyjás József Kovács Judit Dén Gábor Dr. Kemény József Kovácsné Farkas Ágnes Stefkó Andrásné Bátori Zoltán Derecskei Anita Dr. Csiszárik Kocsir Ágnes Katona Ferenc Kerklecz Médea KGK Dékáni Dicséret Lévai Béla Papolczi Sándorné Szabó Richárd Tóth Gábor Dr. Dobi Sándor Keleti Károly Emlékgyűrű Marton Zoltánné Az év közéleti dolgozója Suplicz Sándor Az év közéleti dolgozója Prof.Dr. Rajnai Zoltán Nemzeti Érdemrend Lovagi fokozata Dr. Simonics István Szakképzésért díj 2011 Dr. Borsányi János Elektrotechnikai Nagydíj Pálfi Zoltán MEE Életpálya díj Dr. Nagy László Csáki díj Farkas András Nívó díj Szente Gábor Az év közéleti hallgatója (HÖK díj) Gyapjas Márk A kultúráért (HÖK díj) Hanczvikkel Márk Az év sportolója (HÖK díj) Németh Balázs Az év sportolója díj 75

77 A 2011-ben átadott kitüntetések összesítését az alábbi táblázat foglalja össze. Kitüntetés megnevezése Fő Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 3 Pedagógus Szolgálatért Emlékérem 5 Pro Universitas 5 Az Óbudai Egyetem Nagykövete 2 Óbudai Egyetem Arany Emlékgyűrű 4 Professor Emeritus 3 Doctor Honoris Causa 3 Civitate Honoris Causa 2 Doctor Honoris Causa 3 Honorary Professor 12 Címzetes egyetemi docens 1 Rektori Dicséret dolgozói 6 Rektori Elismerő Oklevél 1 Rektori Dicséret hallgatói 1 Dékáni dicséret 33 Neumann János Karért Végzett Tevékenységért Díj 1 Rejtő Sándor Emlékgyűrű 1 Rejtő Sándor Emlékérem 1 Keleti Károly Emlékgyűrű 1 Az Év Kutatója 1 Az Év Fiatal Kutatója 1 Nemzeti Érdemrend Lovagi fokozata 1 Szakképzésért díj Distinguished Lecturer 1 HTE Ezüstjelvény 1 Elektrotechnikai Nagydíj 1 MEE Életpálya díj 1 Csáki díj 1 Nívó Díj 1 Hallgatói Publikációs Díj (megosztva) 1 Az Év Oktatója 1 Az Év Közéleti Dolgozója 2 76

78 Az Év Közéleti Hallgatója 1 Az Év Sportolója 2 A Kultúráért díj 1 Harsányi István hallgatói díj Vezetői megbízások Név Szervezeti egység Beosztás Megbízási idő Prof. Dr. Fodor János RH általános rektorhelyettes Prof. Dr. Réger Mihály RH tudományos rektorhelyettes Dr. Tick József RH informatikai és intézményfejlesztési rektorhelyettes Dr. Nádai László NIK NIK dékán Dr. Rácz Pál BGK kutatási dékánhelyettes Dr. Lendvay Marianna KVK oktatási dékánhelyettes Prof. Dr. Réger Mihály BGK-AGI intézetigazgató Dr. Horváth Sándor BGK-GBI intézetigazgató Prof. Dr. Várkonyi Péterné BGK-MEI intézetigazgató Dr. Maros Dóra KVK-HTI intézetigazgató Dr. Kozlovszky Miklós NIK-IRI intézetigazgató Dr. Szeghegyi Ágnes KGK-VMI intézetigazgató Strasszer Mihályné könyvtár könyvtárigazgató Főhatósági és belső ellenőrzések A 2011-ben számos főhatóság, szervezet folytatott átfogó, vagy részleges vizsgálatot, illetve ellenőrzést az egyetemen, annak szervezeti egységeiben, melyek témaköre az alábbiakban foglalhatók össze: 1. Az Állami Számvevőszék átfogó vizsgálata A felsőoktatási intézmények érdekeltségébe tartozó gazdasági társaságok támogatásuknak és nyereségességük hasznosulásának ellenőrzése. 2. A Nemzetgazdasági Minisztérium Államháztartási Belső Kontrollok Főosztálya vizsgálata. A belső kontrollok és belső ellenőrzési tevékenység minőségének és megfelelőségének ellenőrzése. 3. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium által lefolytatott vizsgálatok Az egyetemi szabályzatok vizsgálata a NEFMI törvényességi felügyeleti jogkörében. 77

79 4. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet megbízása által végrehajtott vizsgálatok A Munkaerőpiaci Alap képzési alaprész terhére, a szakképzési hozzájárulásra kötelezettek által szakképző iskoláknak, TISZK-eknek, felsőoktatási intézményeknek közvetlenül átadott fejlesztési támogatások helyszíni ellenőrzése a Középmagyarországi régióban a Gyöngy Audit Kft. közreműködésével. A Munkaerő-piaci Alapot érintő helyszíni ellenőrzés: a felsőoktatási intézményekben a gyakorlati képzés tárgyi feltételeinek fejlesztését szolgáló beruházás felhasználásának ellenőrzése, a Balla Audit Könyvvizsgáló Kft. közreműködésével. A évben lefolytatott belső ellenőrzések az éves ellenőrzési terv által meghatározott tartalommal és ütemben kerültek lebonyolításra. Így a évi belső ellenőrzési terv alapján nyolc ellenőrzés lefolytatására került sor, három esetben szabályszerűségi, két esetben teljesítmény, egy esetben pénzügyi, egy esetben rendszer, egy esetben informatikai ellenőrzés folyt. A felügyeleti szerv megbízásából soron kívüli ellenőrzés lefolytatására nem került sor. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 193/2003. (XI. 26.) Kormányrendelet, az Óbudai Egyetem Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásainak megfelelően, - összhangban az egyetem középtávú ellenőrzési tervével a Belső Ellenőrzési Csoport, az éves ellenőrzési terv alapján, az alábbi területeken végzett vizsgálatokat: A józsefvárosi telephely kihasználtsági vizsgálata A 2010-ben megkötött szakképzési támogatási szerződések vizsgálata A főiskola éves beszámolója valódiságának ellenőrzése A nem oktatási tevékenységekhez használt informatikai infrastruktúra megfelelőségének vizsgálata Az egyetem létszámgazdálkodásának vizsgálata A szabályzatok folyamatos igazításának ellenőrzése a változó jogi környezethez A évi beruházási program alakulásának áttekintése, elemzése A évi ellenőrzések áthúzódó feladatai miatti felülvizsgálat, az előírt intézkedések teljesülésének utóellenőrzése. A lefolytatott ellenőrzések során büntető-, szabálysértési-, kártérítési-, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja nem merült fel. Az ellenőrzések által feltárt hiányosságok, szabályszerűségi problémák nem minősültek jelentősnek, így intézkedési terv készítési kötelezettség nem merült fel. A belső ellenőri tevékenység a rektor felügyelete és jóváhagyása mellett folyt. A belső ellenőrzés követte a Belső Ellenőrzési Kézikönyv utasításait, előírásait, alkalmazta az irat- és jelentésmintákat. A belső ellenőrzés közvetlen bejutási lehetősége és beszámolása a magasabb vezetői szint felé biztosított volt. Az elvégzett ellenőrzések során minden esetben megvalósult a hozzáférés a dokumentumokhoz és/vagy ellenőrzött személyekhez. A belső ellenőrzési alapszabályban, illetőleg az etikai kódexben foglaltak betartása maradéktalanul megtörtént. A vezetés és a belső ellenőrzés között konfliktus a következő éves ellenőrzési terv kidolgozása és megvalósítása során nem merült fel. A belső ellenőr funkcionális függetlensége biztosított volt, összeférhetetlenség nem merült fel. A belső ellenőrzés a szervezeti hierarchiában elfoglalt helye megfelelő volt. 11. GAZDÁLKODÁS, KÖLTSÉGVETÉS, ÜZEMELTETÉS Az Egyetem költségvetését a Szenátus március 21-én megtartott ülése fogadta el. A költségvetés kiadási főösszege e Ft, melynek forrása: e Ft saját bevétel és e Ft költségvetési támogatás. Az Nemzeti Erőforrás Minisztérium a Magyar Köztársaság évi 78

80 költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 1. sz. mellékeltének XX. NEFMI fejezetében meghatározott főösszegen belül állapította meg az Óbudai Egyetem évi keretszámait. A Fenti támogatásból a hallgatói normatívák alapján a különböző feladatokra e Ft-ot, a képzési feladatokra Ft-ot, a tudományos célú előirányzatként e Ft-ot, fenntartási feladatokra e Ft-ot, és speciális feladatokra Ft-ot biztosított. A támogatásból még a költségvetés elfogadása előtt az 1025/2011. (II.11) Korm. határozat szerint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium az /2011-KTF levelében foglaltak alapján Ft-ot zárolást rendelt el, melyet a gazdálkodási keretek kialakítása során figyelembe is vettünk. Ezen összeg nem került kiosztásra, azt tartalékba helyeztük a zárolás forrásaként. A Szenátus a kiemelt előirányzatokon belül meghatározta a központi egységek gazdálkodási kereteit, és az oktatási szervezeti egységek összevont gazdálkodási keretét. Az önálló oktatási szervezeti egységek között az Allokációs Bizottság különböző mutatószámok alapján bontotta szét az önálló oktatási szervezeti egységek összevont keretét. A költségvetési keretek szétosztásánál a kiemelt előirányzatokon belül a dologi és felhalmozási előirányzatoknál hiánnyal terveztünk. A hiány fedezetére a különböző bevételi forrásaink növelésével, illetve ellenkező esetben kiadások visszafogásával teremtettünk forrásokat. Azt oktatási szervezeti egységek részére dologi kiadásai biztosításához 100. millió Ft keret került elfogadásra, ebből 50. millió Ft az első félévben kiosztásra került. A második részlet kiosztását a 50 millió Ft pedig a második félévben terveztük leosztani. A II. félévben eredeti költségvetési előirányzat módosítását tartalmazó intézkedéssel további eft előirányzat csökkentésre került sor, melynek következtében az 50 millió Ft további keretmegnyitása nem történt meg, azt a zárolás egy részének forrását jelentette. Az állami támogatás csökkenésének kompenzálására az oktatási egységek saját bevételeiket továbbra is szabályzatokban meghatározott mértékben szabadon felhasználhatták. Egyetemünk részére év közben - nagyobb összegű támogatást a korábbi szerződések alapján a PPP. Oktatási Épület bérleti díjához e Ft összegben, míg Diákotthon részére a kollégiumban elhelyezett hallgatók alapján e Ft-ot biztosított a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium. Támogatást kaptunk még egyszeri jelleggel az NGM 2626/45/2011. sz. intézkedése, valamint a 352/2010. (XII.30.) Kormányrendeletben és az 1185/2011. (VI.6.) Kormányhatározatban foglaltak alapján a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak évi bérkompenzációjának fedezetére e Ft összegben elszámolási kötelezettség mellett. A GMF a fenntartó és irányító hatóságok részére az előirt beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségének határidőre eleget tett. Az elmúlt időszak gyakorlata alapján igen sokszor kellett illetve kell azonnali, vagy rövid határidős adatszolgáltatásokat teljesíteni, melyekhez csak a rendelkezésünkre álló dokumentumokat tudjunk felhasználni, ezért nagyon nagy jelentősége van a gazdasági eseményeket alátámasztó bizonylatok időbeni elkészítésének és beküldésének. A Gazdasági Főigazgatóság dolgozói tevékenyen közreműködtek a Vezetői Információs Rendszer (AVIR) kialakításában, a rendszer tesztelésében. A évi gazdálkodást az elvonások mellett, nehezítette a szeptember hónapban előírt, évivel megegyező mértékű, - maradványtartási kötelezettség előírása és az ezzel párhuzamosan elrendelt beszerzési és szerződéskötési korlátozások is. A maradványtartási kötelezettségünket 99%-ban sikerült teljesíteni. (Megjegyzem, hogy december 28.-én a maradványtartási kötelezettséget feloldották, de ekkor már a Kincstár átutalásokat nem teljesített.) Az Egyetem által elnyert pályázatok elszámolása folyamatosan határidőre,- megtörtént, így a megelőlegezett összegek döntő hányada befolyt számlánkra. Egyes elnyert nagy összegű pályázatunkkal kapcsolatos szerződéskötés önhibánkon kívül elhúzódik, mely időszakot tovább növeli a közbeszerzések kiírásának és döntéshozatalának elhúzódása. (Pl. az Óbudai épületeinknél megpályázott energiaracionalizálással kapcsolatos hőszigetelések és ablakcserék megkezdése.) 79

81 Az Egyetem gazdálkodása stabil, fizetési kötelezettségeinket folyamatosan teljesíteni tudjuk. Kintlévőségeink behajtására nagy gondot fordítunk. Nem fizetés esetén több estben történt bírósági végrehajtás kezdeményezés, mely sajnos csak kismértékben volt pozitív jellegű. Az évek óta tartó maradványtartási kötelezettség miatt egyes területeken a 2012 évi gazdálkodáshoz jelentős forrással rendelkeznek a szervezeti egységek. A források tervszerű takarékos felhasználásáról gondoskodni kell. A maradvány jóváhagyása csak kötelezettségvállalással dokumentált maradványoknál biztosított, ezért a kötelezettségvállalási dokumentumokat a szabályzatainknak megfelelően időben el kell juttatni a Gazdasági Főigazgatóságra. Az épületeink állagmegóvásának felújításainak ellátására a csökkenő pénzügyi keretek ellenére, fokozott figyelmet fordítottunk. A Műszaki és Üzemeltetési Osztályok dolgozói tevékenyen részt vettek a különböző kiállítások, rendezvények konferenciák technikai előkészítésében és bonyolításában. Óbudai telephelyen elvégzett napi TMK feladatokon túli felújítási és karbantartási munkák: B épület: Új földelő hálózat kiépítése B épület: Veszélyelhárítás (fák, vakolat) C épület: IV. em. hallgatói WC-k felújítása, festése D épület: 308, es tantermek világítás felújítása HÖK iroda felújítása Informatikai Osztály klimatizálása Papírlabor festése, mázolása D épület, kollégium: Szobák festése K épület: Helyiségek festése Józsefvárosi telephely: Tavaszmező utca Udvari kültéri lift építése, amely a mozgáskorlátozottak zavartalan közlekedését biztosítja Tornaterem festés, parkettázása T.17 I. em. ffi WC felújítása T.17. összes mellékhelyiségeinek tisztasági festése fsz- III-ig T.17.külső homlokzatának veszélyelhárítása T.17. hátsó lépcsőház festése T.17/c liftfelújítás T.17/C főnyomó felmenő víz strang csere T tanterembe új kerámiatábla építése T.15.fsz.. ffi. WC felújítása T.15.fsz. Női WC felújítása T.15.tetőfelújítás Népszínház u. épület Nagyműhely WC felújítás Hő központban fűtésjavítás 80

82 Alagsor aulavilágítás Beléptető rendszer, biztonsági kamera kiépítése MEI fsz.28. festése Személyfelvonó felújítása I. em. aula felújítása. Hallgatói központ alagsori kiépítése Podmaniczky Koll. szobák, folyosók festése 12. INTÉZMÉNYFEJLESZTÉS A Kandó Kálmán Kollégium rekonstrukciójának helyzete 12.1 Előzmények Az Óbudai Egyetem jogelődje, a Budapesti Műszaki Főiskola az Oktatási és Kulturális Minisztérium határozott felhívására 2006 tavaszán jelentkezett a Kandó Kálmán Kollégium rekonstrukciójára PPP-s konstrukcióban a Magyar Universitás Programon belüli felsőoktatás kollégiumi hálózat férőhely korszerűsítési programjába. A főiskola Gazdasági Tanácsa és Szenátusa határozatban (2006. április 11.) hatalmazta fel a rektort arra, hogy a rekonstrukcióról tárgyalásokat folytasson az OKM-mel, melyet követően a 20 éves bérleti díj 50 %-ának folyósítására vonatkozó szerződést az Oktatási és Kulturális Minisztériummal megkösse. A megállapodás aláírására április 20-án került sor. A szerződés megkötése után került sor a kétfordulós közbeszerzési eljárás lebonyolítására egy erre jogosítvánnyal rendelkező közbeszerzési cég a Közbesz-Consulting Kft. bevonásával. Az eljárás egyetlen érvényes jelentkezőjével és nyertesével a Magyar Épületszerelő Zrt-vel, (MASZER Zrt.) lefolytatott tárgyalások során egyértelművé vált, hogy az ajánlata magasabb volt, mint az OKM-mel kötött szerződésben szereplő bérleti díj, így október 1-én a BMF és az OKM közötti szerződés módosítására került sor. A MASZER és a BMF közötti az OKM jogi képviselője által szerkesztett szerződés aláírása december 19-én valósult meg nyarán a Kandó Kollégium kiürítésre került annak érdekében, hogy a megkötött szerződés értelmében a kivitelezőnek határidőre átadásra kerüljön. Sajnálatos módon 2008 januárjában csődeljárás indult a MASZER Zrt. ellen, ami a vele kötött szerződés teljesítését meghiúsította. A főiskola azonnali megoldást felvázoló kezdeményezése ellenére az OKM állásfoglalása alapján június 21-én új közbeszerzési eljárást kellett indítottunk. A második közbeszerzési eljárás egyfordulós (egyszerűsített) eljárásként került meghirdetésre, mely szerint az hirdethető ki győztesként, aki a legalacsonyabb ajánlatot adja. A közbeszerzési eljárást a HÉROSZ Építőipari Zrt. és a Hérosz FM Üzemeltetési Kft. nyerte Szerződéskötés A HÉROSZ Zrt-vel folytatott tárgyalások után a határozott idejű bérleti és szolgáltatási szerződés ingatlan és szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződéstervezet elküldésre került a KSH-nak véleményezésre. A KSH az akkor kapott EUROSTAT ajánlásokat visszamenőleg érvényesítve a szerződésre a jóváhagyó nyilatkozat kiadását megtagadta. Hosszú, a főiskola által többször sürgetett, nagyjából egy évig tartó tárgyalássorozat után, melyben államtitkári és miniszteri szinten vettek részt az OKM, a KSH, és a Miniszterelnöki Hivatal illetékesei, végül megállapodás született 81

83 arról, hogy a szerződések mely pontjait és hogyan kell módosítaniuk a KSH jóváhagyásának megszerzéséhez. A Főiskola azt a levelet, amely magánszektorba sorolhatónak minősíti a Kandó Kollégium rekonstrukcióját június 7-én kapta meg. Ezt követően, június 30-án kerülhetett sor az OKM jogi képviselője által összeállított BMF és a HÉROSZ Zrt. között a szerződés aláírására. Ezután a főiskola megszerezte az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. határozatát (2009. augusztus 11.) is arról, hogy hozzájárul haszonélvezeti jog megadásához a HÉROSZ részére, hiszen e nélkül a PPP konstrukció nem valósulhat meg. Az időközben bekövetkezett ár- és árfolyamváltozások miatt másodszor is szükségessé vált a BMF OKM közötti szerződés módosítása erre december 21-én került sor. Ebben az OKM által elkészített jelenleg is érvényes szerződésben a Minisztérium 20 éven keresztül a fizetendő bérleti díj 50%-ának, azaz Ft/év összegnek a megfizetésére vállalt kötelezettséget. A bérleti szerződés előírásai szerint a projektcég H-Dorm-Build Kft. néven megalapításra került, az jogszerűen november 24-én lépett a szolgáltató helyébe minden szerződéses jog és kötelezettség tekintetében. A projektcégbe a későbbiekben belépett a saját erőt biztosító Sandra Form Kft. Mátészalka is, amely azonban a nyertesek egyetemleges és korlátlan felelősségének változatlanságát nem érinti. Ennek jogszerűségére vonatkozóan a Sandra Form Kft. a Közbeszerzési Tanácstól állásfoglalást kért és kapott. Az időközben bekövetkezett globális pénzügyi, majd gazdasági válság következtében a HÉROSZ Zrt. több hónapon keresztül nem tudott hitelt szerezni a rekonstrukció megvalósításához. Erre végül is csak május 13-án került sor, amikor a HÉROSZ kötelező érvényű banki ígérvényt kapott hitelnyújtásra az ERSTE Banktól. A hitelnyújtási ígérvény birtokában az egyetem július 6-án adta át a Kandó Kollégium épületét munkaterületként a kivitelezőnek, és július 12-én a felek jegyzőkönyvben rögzítették a szolgáltatási szerződés hatályba lépését, illetve aktualizálták a határidőket és pontosították a még megteendő intézkedéseket. A nem építési engedély köteles munkálatok megkezdődtek, a kivitelezési tervek készítése megtörtént, az építési engedély I/1143/33/2010. számon a H-Dorm-Build Kft. részére kiadásra került. Az elkészült kivitelezési munkák értéke, a Szolgáltató munkanemi részösszegeinek figyelembe vételével cca millió Ft-ra becsülhető. A fentiekből egyértelműen megállapítható, hogy az Egyetem (illetve a jogelőd Főiskola) mindenben jóhiszeműen, a felettes Minisztérium és az egyéb véleményező és jóváhagyó szervek rendelkezései szerint és jóváhagyásával, a vonatkozó jogszabályok és előírások maradéktalan betartásával járt el; valamint, hogy továbbra is érvényben vannak az ÓE OKM, illetve az ÓE HÉROSZ közötti szerződések A kormányzati szándék megváltozása A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) kiemelt állami szerződéseket és támogatásokat vizsgáló államtitkársága a PPP projektek felülvizsgálatára való hivatkozással október 15-én kelt levelében felhívta a Hérosz Zrt.-t arra, hogy a beruházással kapcsolatos további intézkedésektől tartózkodjon. Az egyetem vezetése a minisztériumi döntés következményeit elemezve megállapította, hogy a szerződés(ek) felbontása és ezáltal a kollégiumi beruházás ellehetetlenülése mind anyagi, mind erkölcsi értelemben hatalmas veszteséget jelentene úgy az egyetem, mint az állam számára. A megvalósuló rekonstrukció hozzájárulna az állami vagyon gyarapodásához. Biztosítaná a kor 82

84 elvárásainak megfelelő hallgatói szociális ellátás kialakítását, hiszen az első és legfontosabb szempont, hogy a hallgatók elhelyezésének kérdése mielőbb kielégítő módon rendeződjék. Figyelembe kell venni továbbá az eddigi elvégzett munkák értékét, valamint azt, hogy a rekonstrukciós munkák leállításával a jegyzőkönyvileg rögzített átadási határidő jelentősen csúszhat, mivel egy új közbeszerzési eljárás rendkívül időigényes, akár hónapokig-évekig is eltarthat, és ennek további jelentős veszteség lehet a következménye (nem beszélve az épület időközbeni jelentős állagromlásáról). Megállapodás hiányában fennáll annak a veszélye, hogy peres eljárás kezdődik, melynek költsége és időigénye is jelentős lehet. Mindezek alapján 2010 decembere óta több körben tárgyalásokat folytattunk mind a Minisztériummal, mind az építtetővel, melyek célja az egyetem részéről egyértelműen a beruházás folytatása és mielőbbi befejezése volt; sajnálatos módon ez idáig konkrét eredmény nélkül. A tárgyalások eredménytelenségét megelégelve a Hérosz Zrt augusztus 25. napján keresetet nyújtott be a Fővárosi Bíróságra azzal, hogy a peren kívüli megegyezéstől továbbra sem zárkózik el A per A keresetlevélben a Hérosz Zrt. azt állította, hogy a bérleti és szolgáltatási szerződés teljesítése olyan okból vált lehetetlenné, amelyért az egyetem a felelős. A Hérosz arra kérte a Bíróságot, hogy kötelezze az Egyetemet 283 millió Ft megfizetésére, az eddig elvégzett szolgáltatások ellenértéke címén; valamint további 539 millió Ft kártérítés megfizetésére, elmaradt vagyoni előny illetve vagyoni kár címén. A helyzet súlyosságára tekintettel az Egyetem felkérte az Oppenheim Ügyvédi Irodát, hogy fejtse ki jogi álláspontját a kereseti kérelem vonatkozásában, illetve, hogy szükség esetén az eljárás későbbi szakaszában lássa el az Egyetem jogi képviseletét. Az ügyvédi iroda a rendelkezésére bocsátott iratokat áttekintette, azok alapján a perrel kapcsolatos, anyagi és eljárásjogi kérdésekre egyaránt kitérő, a felperesi kereset megalapozottságát, az alperesi perbeli esélyeket taglaló részletes írásbeli elemzését szeptember 15-én megküldte az egyetem részére. Az elemzés legfontosabb megállapításai: A Hérosz Zrt. által megindított per kiemelt jelentőségű pernek minősül, ennek következtében az eljárás elsőfokon 6-8, másodfokon 4-6 hónap alatt, azaz jogerősen akár egy éven belül is befejeződhet. A Hérosz Zrt. keresete megalapozatlan a tekintetben, hogy a bérleti és szolgáltatási szerződés az Óbudai Egyetemnek felróható okból lehetetlenült el. A szerződésnek sem a Nemzeti Erőforrás Minisztérium, sem a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium nem alanya, az általuk tett nyilatkozatok a szerződés ellehetetlenülése szempontjából irrelevánsak. Mivel a szerződés nem szűnt meg ellehetetlenülés miatt, a kártérítési kérelem megalapozatlan. Az eddig elvégzett munkák valós ellenértékére vonatkozó követelés idő előtti, ugyanakkor valamikor ki kell majd fizetni. A Hérosz módosíthatja a kérelmet úgy, hogy szerződésszegéssel okozott kár megtérítésére vonatkozó keresetet nyújt be, de az egyetem nem tanúsított jogellenes és felróható magatartást a szerződéses jogviszony alatt, így ez a kártérítési igény sem megalapozott. A fenti álláspont kialakítása után, október 6-án, az Egyetem kezdeményezésére egyeztetés történt a résztvevők között, ahol mind a Hérosz Zrt. (és üzleti köre), mind a Nemzeti Fejlesztési 83

85 Minisztérium képviselői (és jogtanácsosa) megjelentek. A megbeszélés elején Rektor Úr kifejezte az Óbudai Egyetem azon szándékát, hogy az egyetem alapvetően a kollégium felépítésében érdekelt, ugyanakkor pénzügyi forrás hiányában az állam támogatására szorul. Az egyetem jogi képviselője kifejtette azon álláspontot, hogy az egyetem elsődleges célja a megbeszélésen annak elérése, hogy október 12-ei bírósági tárgyaláson, vagy azt megelőzően felperes és az alperes közösen kérje az eljárás szünetelését, annak érdekében, hogy a szünetelés alatt a felek közötti háromoldalú megállapodással a kialakult jogi probléma peren kívül is rendezhető legyen. Az NFM képviselői az alábbiakra mutattak rá: a PPP-projektek műszaki és jogi felülvizsgálata, elemzése jelenleg is zajlik, az NFM a közbeszerzések tanácsától kért és kapott olyan állásfoglalást, mely szerint a peres felek közötti szerződést lehet módosítani jogszerűen oly módon, hogy annak csak a fővállalkozói része (az építési beruházás megvalósulása) legyen a tárgya, a későbbi üzemeltetés azonban már nem, a peres felek közötti szerződés semmisségét jelentheti az, hogy a projekttársaságban időközben tagváltozás volt, a szeptember 30-ai határidő lejárta ellenére sincs még döntés a kormány részéről a PPPprojektek kiváltásával, illetőleg annak tényleges finanszírozásával kapcsolatban, az NFM illetékes főosztálya elkészítette azon jelentést, mely javaslatot tesz az egyes projektek, köztük az Óbudai Egyetem kollégium-beruházása lezárására is, a kormány részéről azonban még nem született döntés, a kormánydöntésen túlmenően szükséges a költségvetési törvény módosítása is, amely a fedezetet megteremtené, jelenleg egy tervezet van csak arra nézve, hogy az idei költségvetési törvényt úgy kellene módosítani, hogy 200 milliárd forint áll rendelkezése a PPP-konstrukciók kiváltására, a jelenlegi költségvetés szerint és a jövő évi költségvetés tervezete szerint is a folyó PPPberuházások működési költségeire van fedezet betervezve, a költségvetési törvény az NFM által javasolt PPP kiváltások függvényében kerülhet módosításra, az Óbudai Egyetem kollégium-beruházása kiemelt projektként szerepel e körben, az NFM érti, hogy rá kívánja hárítani a felperes és az alperes is a felelősséget, de azt az álláspontot az NFM vitatja, az NFM is javasolja a peres eljárás szüneteltetését, az NFM konkrét határidőt nem tud mondani, hogy mikor várható kormánydöntés, illetőleg az Országgyűlés döntése költségvetési törvény módosításáról, de amennyiben bármilyen döntés születik, úgy vállalják, hogy haladéktalanul értesítik az érintett feleket, a per alperesét, illetőleg felperesét, a perbeli kereset nem szolgálja a beruházás további folytatását, hiszen az alapvetően a szerződés megszűnésével és a projekt lezárásával kapcsolatos, az NFM érdeke is az, hogy a kollégium megépüljön, és olyan alternatívát javasolnak, amely a beruházás Hérosz Zrt. általi megvalósítását tartja szem előtt. A Hérosz Zrt. az alábbiakat fejtette ki: 14 hónapja folytatnak egyeztetéseket a minisztériummal és az egyetemmel, de ennek eddig semmi eredménye nem volt, 84

86 különböző szerződéstervezeteket (hat különböző változatban) terjesztettek elő, azokkal kapcsolatos érdemi döntés mégsem született, az állam, illetőleg az NFM részéről korábban sem volt hosszú időn át döntés, nincs rá garancia, hogy a közeljövőben döntés születik, a felperesi társaság működése kerül veszélybe, a bankok szorongatják azért, hogy külön jogi lépéseket tegyenek a kialakult probléma rendezésére, a bankok leminősítették a felperesi csoportot, figyelemmel arra, hogy kintlévőségeinek jelentős része állami beruházásokhoz kötődik, ha az NFM a szerződés semmisségével kíván érvelni, azt bíróság előtt be is kell bizonyítania, ha a Rektor Úr akként nyilatkozik, hogy az egyetem kéri a beruházás folytatását, akkor egy napon belül a Hérosz Zrt. felvonul és folytatja a munkát és a per szünetelésébe is beleegyezik, a perbeli beruházással kapcsolatos szakértői anyagot nem ismerik, kérik annak közlését, hogy az számukra megismerhető-e, a Hérosz Zrt. nem hibás terméket sózott az egyetemre, szabályos szerződést kötött, amely a jogszabályokkal összhangban állt, az nem érvénytelen, nem látnak garanciát arra, hogy hogyan történhet meg a PPP-projekt kiváltása, illetőleg a kollégiumi beruházás befejezésének finanszírozása, ha a 200 milliárd forint nem fog rendelkezésre állni e célra az idei költségvetésben. Az egyetem képviselői az alábbiakra mutattak rá: másfél hónapja elkészült egy szakértői vélemény, amely a minisztériumnak is megküldésre került, azonban azzal kapcsolatosan érdemi nyilatkozatot az NFM nem tett, az egyetem, illetőleg Rektor Úr nem tehet olyan nyilatkozatot, hogy az építési munkálatok folytatását kéri, hiszen a leállítást sem ő rendelte el, amennyiben a per szünetelésére nem kerül sor, akkor az első tárgyaláson, illetőleg azt követő 30 napon belül az egyetemnek olyan lépéseket kell tenni (az NFM perbe hívása, viszontkereset kártérítés iránt a felperessel szemben), amelyek megtétele után már sokkal nehezebben alakítható ki kompromisszumos javaslat, a jogvitát célszerűbb tárgyalóasztal mellett, mintsem a tárgyalóteremben eldönteni, amennyiben folytatódik a kivitelezés a jelen élő és hatályos szerződés alapján, akkor sokkal többe kerül ez a későbbiekben annál, amit egy egyezség alapján fizetni kellene, s ez a közpénzek hatékony felhasználása szempontjából sem közömbös, a perben viszonylag rövid időn belül jogerős határozat születhet, a jogerős ítélet alapján az állam mögöttes felelőssége alapján költségvetésbe nem tervezett összegekkel is felel, ha az alperesen a jogerős ítéletben foglalt követelés nem hajtható be, az egyetem kizárólag a felperessel áll jogviszonyban, amennyiben a perben marasztalásra kerül sor, úgy a április 20-án az Oktatási és Kulturális Minisztériummal kötött szerződés alapján az állammal szemben fordulhat megtérítési igénnyel az egyetem, az egyetem teljesen vétlen, a kialakult helyzetet nem ő idézte elő, az NFM, mint nem szerződő fél nyilatkozata alapján a felperes szerződésszegő módon állította le a beruházást. 85

87 Az egyeztetés eredménytelenségét látva az egyetem érdemi ellenkérelmet nyújtott be a Fővárosi Bíróságra, melyben kéri a Bíróságot, hogy a Hérosz Zrt. keresetét mint megalapozatlant utasítsa el. Kértük továbbá, hogy a Bíróság kötelezze a Hérosz Zrt.-t a perköltség, mintegy 10 millió forint megfizetésére. Az első tárgyalásra október 12-én került sor. A felperesi jogi képviselőn kívül felperesi részről a tárgyaláson jelen volt Eszenyi Gábor, dr. Nagy Gergely és Hurray Szabolcs. A felperesi jogi képviselő előadta, hogy a keresetlevélben foglaltakat változatlan tartalommal fenntartja. Alperesi részről az írásbeli érdemi ellenkérelemben foglaltakat fejtettük ki részletesen, hangsúlyozva azt, hogy az alperes felróható, a szerződés lehetetlenülésére irányuló magatartást nem tanúsított, a felperes az, aki jelenleg szerződésszegésben van. Hangsúlyoztuk azt is, hogy az alperes folyamatosan együttműködött a probléma megoldása érdekében. A felperesi jogi képviselő bírói kérdésre azt is megemlítette, hogy álláspontja szerint elvileg a szerződést most is lehetne teljesíteni, ha az alperes erre vonatkozó nyilatkozatot tenne. Alperesi részről erre reflektálva kifejtettük, hogy a szerződés nem ír elő külön nyilatkozattételi kötelezettséget az alperes számára, tehát minden alperesi nyilatkozat nélkül is a felperesnek teljesítési kötelezettsége van a jelenleg érvényes és hatályos szerződés alapján. Ugyancsak bírói kérdésre akként nyilatkozott a felperes, hogy azért nem mondták fel a szerződést, mert bíztak a békés megoldásban. A bíróság az alpereshez is ugyanezt a kérdést intézte, mellyel kapcsolatban ugyanazt válaszoltuk, hogy bíztunk a békés megoldásban, és egy felmondás és egy új szerződéskötés, újabb közbeszerzés a rekonstrukció megvalósítását indokolatlanul késleltette volna. Alperesi részről rámutattunk arra, hogy a felperes által hivatkozott folyamatosan lehetetlenült a szerződés kategória nem létezik, konkrét időpontot kell a szerződés lehetetlenülése kapcsán a megszűnés időpontjaként megjelölni. Ennek kapcsán a felperes utalt arra, hogy álláspontja szerint augusztus 17-én szűnt meg lehetetlenülés következtében a szerződés, amikor is nem kapott választ a felperes az alperestől arra vonatkozóan, hogy kérje a teljesítés folytatását. Hangsúlyozta a felperes, hogy álláspontja szerint egy, a szerződő feleken kívül álló harmadik személy verte szét a beruházást, de a felperesi álláspont szerint ebben az alperes is partner volt, mert támogatólag lépett fel a minisztérium mellett e körben. Utalt arra a felperes továbbá, hogy álláspontja szerint az alperes is szerződésszegésben van, mert a haszonélvezeti jog bejegyzésére nem került sor, az alperes az MNV Zrt-hez be sem nyújtotta jóváhagyásra az erre vonatkozó dokumentumokat, továbbá azért is, mert az inkasszós felhatalmazó nyilatkozat nem áll a vállalkozó rendelkezésére. Bírói kérdésre ugyanakkor akként nyilatkozott a felperes, hogy a szerződésszegésre nem kíván hivatkozni, kizárólag a keresetlevélben megjelölt lehetetlenülést állítja. Alperesi részről azt kértük, hogy a bíróság az első tárgyaláson hozzon ítéletet, ugyanis egyetlenegy, a per alapjául szolgáló jogkérdés megítélésére van szükség, nevezetesen arra, hogy a szerződés az alperesnek felróható okból nem lehetetlenült. Javasoltuk a tárgyaláson a közös kérelemre történő szüneteltetést, amelyet a bíróság is megfontolandónak tartott, de ahhoz a felperes nem járult hozzá. A bíróság ezt követően szünetet rendelt el, majd a szünet után arról tájékoztatta a feleket, hogy 86

88 álláspontja szerint abban a kérdésben, hogy lehetetlenült-e a szerződés, le lehet folytatni bizonyítást, amennyiben erre vonatkozóan a felperesnek van bizonyítási indítványa. A felperes ezt követően tanúbizonyítási indítványt terjesztett elő, és kérte, hogy a bíróság hallgassa meg tanúként Hegmanné Nemes Sára államtitkárt, Mitró Katalin főosztályvezetőt, Sztankov Attilát (a Hérosz Zrt. vezérigazgató-helyettes), a felperesi ügyvezetőt, Gáti Józsefet, Medve Andrást. A felperes ezen túlmenően műszaki szakértő, illetőleg könyvszakértő kirendelését is kérte a beruházás értékének, illetőleg a felperest állítólagosan ért kár mértékének meghatározása vonatkozásában. Alperesi részről elleneztük azt, hogy a bíróság helyt adjon a tanúbizonyítási indítványnak, tekintettel arra, hogy álláspontunk szerint egy jogkérdésről van szó, mely körben nincs helye bizonyításnak. A bíróság arról tájékoztatott bennünket, hogy a peres felek képviselőinek a meghallgatására sor kerülhet, és az alapján eldönti a bíróság, hogy beszélhetünk-e lehetetlenülésről vagy sem. Amennyiben a bíróság sem látja megalapozottnak a lehetetlenülést, úgy az eljárást le is zárja további bizonyítás nélkül. Alperesi részről külön hangsúlyoztuk azt, hogy az írásbeli beadványunkban foglaltakkal egyezően perbe hívjuk a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot és a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumot, továbbá bejelentettük, hogy a törvény adta 30 napon belül megfontoljuk viszontkereset benyújtását a felperessel szemben. A felperesi képviselő pedig jelezte, hogy megfontolja azt, hogy a pert kiterjeszti alperesként a Nemzeti Fejleszti Minisztériumra is, és vele szemben kártérítési követelést támaszt. A bíróság a következő tárgyalást december 8-ára tűzte ki. A bíróság a következő tárgyalásra tanúként idézte Medve Andrást, Gáti Józsefet, Sztankov Attilát és a felperesi ügyvezetőt. A bíróság tájékoztatja az általunk perbe hívott két minisztériumot a beavatkozás lehetőségéről november 10-én a Hérosz Zrt. módosította a Fővárosi Bírósághoz benyújtott keresetét. A beadvány lényeges pontjai az alábbiak: fenntartja a felperes azon korábbi álláspontját, hogy a Bérleti és Szolgáltatási Szerződés az egyetemnek felróható okból lehetetlenült; kiterjeszti a felperes a keresetét a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumra; az egyetemmel szembeni kereseti kérelmét annyiban módosítja, hogy az ,- Ft összegű kártérítési követelés megfizetésére a két alperest egyetemlegesen kéri kötelezni; másodlagos kereseti kérelmet terjeszt elő a felperes az NFM-mel szemben arra az esetre, ha a szerződés lehetetlenült, de a lehetetlenülésért nem az egyetem a felelős, akkor a II. r. alperest kötelezze kártérítés fizetésére a bíróság; arra az esetre, ha a szerződés lehetetlenülés folytán nem szűnt volna meg, a felperes azt kéri, hogy a bíróság kötelezze az egyetemet ,- Ft bérleti díj fedezetét képező biztosíték banki letétbe helyezésére. Az egyetem arra kérte a Bíróságot, hogy a Felperes módosított kereseti kérelmét, valamint a biztosíték adására irányuló kérelmét szíveskedjék elutasítani, és szíveskedjék a Felperest marasztalni a felmerült perköltségben. A második tárgyalásra december 8-án került sor, melyen a felperest képviselő dr. Pallós Zoltán ügyvéd mellett dr. Mohos László ügyvéd is megjelent, ezen túlmenően Eszenyi Gábor és dr. Nagy 87

89 Gergely felperesi ügyvezetők. A II. r. alperes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium részéről senki sem jelent meg, ugyanakkor részükre a bíróság az idézést és kereset kiterjesztést szabályosan kézbesítette. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium (amelyet az Óbudai Egyetem hívott perbe) képviseltette magát és az ő beavatkozását a bíróság az Óbudai Egyetem I. r. alperes támogatása érdekében engedélyezte. Megjelent továbbá Sztankov Attila és dr. Gáti József tanúként. A felperes a módosított keresetét fenntartotta, hivatkozott a felsőoktatási törvény 122/A. -ára, és e körben arra, hogy álláspontja szerint a vagyonpolitikáért felelős miniszter hozzájárulása is kell a perbeli típusú szerződésekhez, és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára a október 15-ei levelében valójában ezen hozzájárulás visszavonását jelentette. Utalt továbbá a felperes arra is, hogy miniszteri hozzájárulással történhet csak meg az egyetemi költségvetés 10%-át meghaladó kötelezettségvállalás. Alperesi részről a módosított felperesi kereset elutasítását kértük. Hivatkoztunk arra, hogy a felperes továbbra sem bizonyította azt, hogy az alperesnek felróható okból lehetetlenült volna a szerződés. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium képviselője támogatta az Óbudai Egyetem nyilatkozatait, azokhoz maga is csatlakozott. Tekintettel azonban arra, hogy a Nemzeti Erőforrás Minisztériumot olyan személy (jogi szakvizsgával nem rendelkező jogász végzettségű belső munkatárs) képviselte, aki törvény szerint nem minősül jogi képviselőnek, ezért az általa tett nyilatkozatok hatálytalanok. A bíróság a részítélet hozatala iránti kérelmünknek nem adott helyt tekintettel arra, hogy további tanúbizonyításra kerül sor. A bíróság ezt követően tanúként hallgatta meg Eszenyi Gábor felperesi ügyvezetőt, aki nagyrészt megismételte mindazokat a tényeket a felek közötti egyeztetéssel kapcsolatban, amelyek a periratokból is már rekonstruálhatóak. Lényeges azonban az Eszenyi úr nyilatkozatából, hogy az ügyvezető úr megerősítette, hogy csak a munkálatok leállítása után értesítette csak a felperes az Óbudai Egyetemet (Gerencsér úrnak nincs tisztsége a felperesi kft-nél, ezért az ő által telefonon rektor úrral közölt információ nem joghatályos nyilatkozat). Megerősítette továbbá az ügyvezető, hogy a felperesi kft. nem kapott magyarázatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól arra vonatkozóan, hogy őtőle független szerződő felek viszonyába milyen jogcímen avatkozik be. Az ügyvezető úr sem tudott megjelölni olyan konkrét alperesi magatartást, mely az Óbudai Egyetem részéről a szerződés lehetetlenülését eredményezte volna. A bíróság tanúként hallgatta meg Gáti József kancellárt, aki részletesen beszámolt a felek közötti azon egyeztetésekről, melyeken jelen volt. A kancellár úr kifejtette azt, hogy az egyetem folyamatosan együttműködött mind a felperessel, mind az illetékes államtitkársággal, továbbá, hogy az egyetem elsődleges érdeke mindig is az volt, hogy a kollégiumi férőhelyeket biztosítani tudja a hallgatók számára, azaz, hogy a beruházás megvalósuljon. Megerősítette a kancellár azt is, hogy az Óbudai Egyetem nem kérte azt, hogy a felperes álljon le a munkálatokkal, itt utalt arra is, hogy a gazdasági tanács, illetőleg a szenátus is levelet intézett Fellegi miniszter úrhoz, megoldást kérve. A bíróság a megidézett Sztankov Attilát már nem hallgatta meg, meghallgatását a következő tárgyalásra halasztotta. A felperes kérte továbbá Rudas Imre rektor úr és Nádai László dékán úr tanúkénti meghallgatását, fenntartva az államtitkár asszony és a főosztályvezető asszony meghallgatására vonatkozó korábbi indítványát is. Alperesi részről az újabb tanúbizonyítási indítvány elutasítását kértük tekintettel arra, hogy a rektor úr, illetőleg a dékán úr is legfeljebb ugyanazokat a tényeket tudja előadni, melyekről már kancellár úr 88

90 beszámolt. A bíróság ugyanakkor a következő tárgyalásra tanúként idézte Sztankov Attilát és Medve András urat. A bíróság a következő tárgyalást január 31. napjára tűzte ki. Hegmanné Nemes Sára államtitkár asszony december 23-ai keltezésű levelében tájékoztatást adott a felsőoktatási PPP projektek kiváltása kapcsán az alábbiak szerint: A PPP projektek, köztük az Önök projektjének/projektjeinek megszüntetésére a költségvetési felhatalmazás hiányában a évben már nem kerül sor. 89

91 Mellékletek ÓE KOLLÉGIUM BERUHÁZÁSOK FEJLESZTÉSEK Saját Fenntartású Tagkollégiumok Ssz. Szolgáltatás, beszerzés megnevezése Bánki Donát Kollégium Kiss Árpád Kollégium Lébényi Pál Kollégium ÖSSZESEN 1./ Informatikai eszközök beszerzése ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 2./ Alagsori nyomó-vízvezeték felújítás ,-Ft ,-Ft 3./ 4./ Lakószobák, folyosók lámpatesteinek, kapcsolóinak, konnektorainak cseréje Lakószobák, emeleti folyosók festése, mázolása ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 5./ Laminált parketta csere, ill. javítás ,-Ft ,-Ft 6./ Folyosók linóleum burkolatának cseréje ,-Ft ,-Ft 7./ Szociális helységek tisztasági festése ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 8./ Ereszcsatorna csere, utcai homlokzat, erkélyek felújítása, festése ,-Ft ,-Ft 9./ Lakószobák (22 db), festés-mázolása ,-Ft ,-Ft 10./ Személyfelvonó nagyjavítása ,-Ft ,-Ft 11./ Füst-és tűzjelző, riasztó rendszer kiépítése ,-Ft ,-Ft ÖSSZESEN ,-Ft ,-Ft ,-Ft ,-Ft 90

92 Rang Intézmény FELSŐOKTATÁSI-RANGSOROK HVG különszám november Mérnöki informatikus alapszakos rangsor* Elsőhelyes jelentkezők száma Felvettek** pontátlaga Nyelvvizsgával felvettek** aránya Középiskolai versenyen helyezettek száma rang fő rang érték rang arány rang fő 1 BME-VIK ,1 1 88,70% OE-NIK ,6 4 57,90% DE-IK ,3 2 62,80% SZTE-TTIK ,9 6 46,70% SZE-MTK ,4 8 37,60% PPKE-ITK ,2 3 61,40% ME-GÉIK ,3 7 41,90% PE-MIK ,6 5 51,60% PTE-PMMK , ,50% GDF ,00% KF-GAMFK , ,30% DF , ,90% 7 0 *Hallgatók kiválósága: a 2011-ben állami támogatású, nappali alapképzésre jelentkezők adatai.**összes nappali államilag támogatott felvett. Rang Intézmény Elsőhelyes jelentkezők száma Műszaki képzésterületi rangsor Felvettek** pontátlaga Nyelvvizsgával felvettek** aránya Középiskolai versenyen helyezettek száma rang fő rang érték rang arány rang fő 1 BME-GÉK ,3 4 93,00% BME-ÉSZK ,5 1 95,00% BME-VIK ,3 9 84,70% BME-VBK ,1 2 94,10% BME-KSK ,9 8 84,90% BME-ÉÖK , ,00% OE-BGK , ,10% PPKE-ITK ,3 5 90,80% ZMNE-HK ,3 6 89,10% BME-GTK ,2 3 93,30% SZE-MTK , ,70% SZIE-YMÉK , ,80% DE-MK , ,10% PE-MK , ,20% OE-KVK , ,90%

93 16 SZTE-TTI , ,20% DE-TTK ,40% ME-MFK , ,20% BCE-ÉTK ,9 7 85,00% ME-GÉIK , ,80% OE-KGK , ,60% PTE-PMMK , ,30% NYF-MMK , ,70% NYME.EMK , ,30% SZIE-MKK , ,90% PE-GTK , ,20% SZTE-MK , ,30% NYME-TTMK , ,00% OE-RKK , ,70% SZIE-GÉK , ,00% MÜTF** , ,70% KF-GAMFK , ,60% EJF-M ,00% SZIE-GK , ,30% NYME-FMK , ,60% PE-MIK , ,90% DF , ,60% ME-MAK , ,70% SZF , ,60% SZTE-JGYPK , ,20% GDF **Összes nappali államilag támogatott felvett. **A 2011/2012-ES tanévtől Edutus Főiskola. 92

94 Rang Intézmény Gépészmérnöki alapszakos rangsor* Elsőhelyes jelentkezők száma Felvettek** pontátlaga Nyelvvizsgával felvettek** aránya Középiskolai versenyen helyezettek száma rang fő rang érték rang arány rang fő 1 BME-GÉK ,9 1 91,30% OE-BGK ,9 2 60,10% SZE-MTK ,7 3 48,10% ME-GÉIK ,4 4 48,00% PE-MK ,5 5 42,10% DE-MK ,8 6 39,70% KF-GAMFK ,6 7 38,50% SZIE-GÉK ,9 8 38,30% PTE-PMMK ,90% NYE-MMK , ,60% DF , ,20% 9 0 *Hallgatók kiválósága: a 2011-ben állami támogatású, nappali alapképzésre jelentkezők adatai.**összes nappali államilag támogatott felvett. Rang Intézmény Mechatronikai mérnöki alapszakos rangsor* Elsőhelyes jelentkezők száma Felvettek** pontátlaga Nyelvvizsgával felvettek** aránya Középiskolai versenyen helyezettek száma rang fő rang érték rang arány rang fő 1 BME-GÉK ,2 1 98,30% OE-BGK ,1 2 64,90% DE-MK ,1 6 40,00% SZE-MTK ,8, 5 40,80% PE-MK ,2 3 57,40% ME-GÉIK ,9 4 51,60% NYME-FMK ,5 7 37,00% SZIE-GÉK ,6 8 32,40% 6 0 *Hallgatók kiválósága: a 2011-ben állami támogatású, nappali alapképzésre jelentkezők adatai.**összes nappali államilag támogatott felvett. 93

95 Rang Intézmény Műszaki menedzser alapszakos rangsor* Elsőhelyes jelentkezők száma Felvettek** pontátlaga Nyelvvizsgával felvettek** aránya Középiskolai versenyen helyezettek száma rang fő rang érték rang arány rang Fő 1 BME-GTK ,2 1 93,30% OE-KGK ,5 3 68,60% DE-MK ,7 8 51,90% PE-GTK ,2 4 67,20% SZE-MTK ,8 6 63,30% ME-GÉIK , ,00% KF-GAMFK ,5 7 53,60% SZTE-MK , ,30% NYME-TTMK , ,00% MÜTF*** ,8 2 72,70% SZIE-YMÉK , ,00% SZIE-GK ,9 5 64,30% SZIE-GÉK ,2 8 51,90% DF , ,60% SZF , ,60% GDF *Hallgatók kiválósága: a 2011-ben állami támogatású, nappali alapképzésre jelentkezők adatai.**összes nappali államilag támogatott felvett. *** A 2011/2012-es tanévtől Edutus Főiskola. Rang Intézmény Villamosmérnöki alapszakos rangsor* Elsőhelyes jelentkezők száma Felvettek** pontátlaga Nyelvvizsgával felvettek** aránya Középiskolai versenyen helyezettek száma rang fő rang érték rang arány rang Fő 1 BME-VIK ,3 1 84,70% OE-KVK ,1 2 41,90% ME-GÉIK ,9 4 32,10% DE-TTK ,4 3 33,60% PE-MIK ,1 5 26,90% SZE-MTK ,3 7 24,30% PTE-PMMK ,3 6 24,50% 7 0 *Hallgatók kiválósága: a 2011-ben állami támogatású, nappali alapképzésre jelentkezők adatai.**összes nappali államilag támogatott felvett. 94

96 NÉPSZABADSÁG TOP KIADVÁNYOK 2011 INFORMATIKAI KÉPZÉSI TERÜLET TERÜLETI RANGSOROK 2011 Az adott intézménybe jelentkezők száma Rang Int./kar Összes jelentkező 1 OE-NIK BME-VIK ELTE-IK DE-IK SZTE-TTIK SZE-MTK GDF ME-GÉIK PE-MIK PPKE-ITK 591 Az adott intézménybe jelentkezők pontátlaga Rang Int./kar Összes jelentkező 1 BCE-GTK 382,75 2 BME-VIK 36,97 3 ELTE-IK 334,72 4 BGF-PSZK-BP 330,9 5 PE-MIK 313,04 6 OE-NIK 305,1 7 PPKE-ITK 305,02 8 SZTE-TTIK 304,44 9 DE-IK 303,34 10 ME-GÉIK 292,38 95

97 Az adott intézménybe első helyen jelentkezők száma Rang Int./kar Összes jelentkező 1 BME-VIK ELTE-IK SZTE-TTIK DE-IK OE-NIK SZE-MTK PE-MIK ME-GÉIK PTE-PMMK GDF 188 Az adott intézménybe legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkező jelentkezők száma Rang Int./kar Összes jelentkező 1 BME-VIK ELTE-IK OE-NIK DE-IK SZTE-TTIK BCE-GTK PE-MIK SZE-MTK PPKE-ITK ME-GÉIK

98 MŰSZAKI TUDOMÁNYOK KÉPZÉSI TERÜLET TERÜLETI RANGSOROK 2011 Az adott intézménybe jelentkezők száma Rang Int./kar Összes jelentkező 1 SZE-MTK BME-GÉK OE-BGK OE-KVK DE-MK SZIE-YMÉK BME-KSK BME-VIK ME-GÉIK BME-ÉÖK 1266 Az adott intézménybe jelentkezők pontátlaga Rang Int./kar Összes jelentkező 1 PPKE-ITK 391,94 2 BME-VBK 390,15 3 BME-VIK 379,34 4 BME-KSK 357,65 5 BME-GÉK 357,19 6 BME-ÉÖK 356,76 7 BME-GTK 356,24 8 BCE-ÉTK 339,74 9 DE-TTK 321,2 10 SZTE-TTIK 314,95 97

99 Az adott intézménybe első helyen jelentkezők száma Rang Int./kar Összes jelentkező 1 SZE-MTK BMF-GÉK OE-KVK BME-ÉSZK OE-BGK BME-VIK DE-MIK PTE-PMMK SZIE-YMÉK ME.GÉIK 500 Az adott intézménybe legalább középfokú C típusú nyelvvizsgával rendelkező jelentkezők száma Rang Int./kar Összes jelentkező 1 BME-GÉK SZE-MTK BME-KSK BME-VBK OE-BGK BME-ÉSZK BME-VIK BME-ÉÖK SZIE-YMÉK OE-KVK

100 eft eft KUTATÁS-FEJLESZTÉS A K+F pályázati források az oktatói létszámra vetítve Egy oktatóra jutó megnyert pályázati forrás Egy oktatóra jutó pályázati bevétel 2011-ben BGK KGK KVK NIK RKK AREK TMPK Átlag A vállalati K+F megbízások összege az oktatói létszámra vetítve Egy oktatóra jutó K+F megbízás összege Egy oktatóra jutó pályázati bevétel 2011-ben BGK KGK KVK NIK RKK AREK TMPK Átlag 99

101 Arány, % Arány, % PUBLIKÁCIÓ A publikációs tevékenységet végző kollégák aránya az oktatói/kutatói besorolású munkatársak számához viszonyítva, karonként BGK AREK KVK NIK KGK RKK TMPK A publikációs tevékenységet végző kollégák aránya az oktatói/kutatói és nem oktatói besorolású munkatársak számához viszonyítva, karonként BGK AREK KVK NIK KGK RKK TMPK 100

102 Pontszám/fő Arány, % Arány, % A publikációs tevékenységet végző kollégák aránya az oktatói/kutatói besorolású munkatársak számához viszonyítva, intézetenként BGK AGI BGK MEI BGK GBI AREK KVK AI KVK HTI KVK MTI KVK MAI KVK VEI NIK IMRI NIK IRI NIK SZTI KGK GTI KGK SZVI KGK VMI KGK TSI RKK MKI RKK KMI RKK TTI RKK MTS TMPK A publikációs tevékenységet végző kollégák aránya az oktatói/kutatói és nem oktatói besorolású munkatársak számához viszonyítva, intézetenként BGK AGI BGK MEI BGK GBI AREK KVK AI KVK HTI KVK MTI KVK MAI KVK VEI NIK IMRI NIK IRI NIK SZTI KGK GTI KGK SZVI KGK VMI KGK TSI RKK MKI Az egy főre eső publikációs pontszám alakulása karonként* BGK AREK KVK NIK KGK RKK TMPK RKK KMI RKK TTI RKK MTS TMPK *Oktatói/kutatói (kék), oktatói és nem oktatói (bordó) és szerzőként megjelenő (fehér) munkatársak számának figyelembe vételével. 101

103 Pontszám/fő Az egy főre eső publikációs pontszám alakulása intézetenként* BGK AGI BGK MEI BGK GBI AREK KVK AI KVK HTI KVK MTI KVK MAI KVK VEI NIK IMRI NIK IRI NIK SZTI KGK GTI KGK SZVI KGK VMI KGK TSI RKK MKI RKK KMI RKK TTI RKK MTS TMPK *Oktatói/kutatói (kék), oktatói és nem oktatói (bordó) és szerzőként megjelenő (fehér) munkatársak számának figyelembe vételével. Az összes publikációs pontszám megoszlása a karok között Összesen RKK 20% TMPK 8% BGK 26% KGK 12% NIK 16% KVK 12% AREK 6% 102

104 A Könyv kategóriában elért publikációs pontszám megoszlása a karok között Könyv TMPK 48% BGK 43% RKK 0% KGK 0% NIK 9% KVK 0% AREK 0% A Könyvrészlet kategóriában elért publikációs pontszám megoszlása a karok között Könyvrészlet RKK 1% TMPK 22% BGK 18% AREK 5% KGK 24% NIK 22% KVK 8% 103

105 Az Oktatási anyag kategóriában elért publikációs pontszám megoszlása a karok között Oktatási anyag RKK 18% TMPK 1% BGK 11% AREK 0% KVK 7% KGK 29% NIK 34% A Folyóiratcikk kategóriában elért publikációs pontszám megoszlása a karok között Folyóiratcikk RKK 20% TMPK 5% BGK 35% KGK 14% NIK 12% KVK 12% AREK 2% 104

106 A Konferencia közlemény kategóriában elért publikációs pontszám megoszlása a karok között Konferencia közlemény RKK 13% TMPK 6% BGK 30% KGK 9% NIK 17% KVK 12% AREK 13% A Konferencia előadás cikk nélkül kategóriában elért publikációs pontszám megoszlása a karok között Konf. ea. cikk nélkül TMPK 9% BGK 14% AREK 0% RKK 45% NIK KGK 6% 7% KVK 19% 105

107 Egy oktatóra jutó TDK dolgozat száma BGK AREK KVK NIK KGK RKK TMPK ÓE átlag Egy oktatóra jutó helyezési pontszám (1. hely 3 pont, 2. hely 2 pont, 3.hely 1 pont) BGK AREK KVK NIK KGK RKK TMPK ÓE átlag Aktív konzulensek aránya az oktatói létszámhoz viszonyítva BGK AREK KVK NIK KGK RKK TMPK ÓE átlag 106

108 Egy aktív konzulensre eső TDK dolgozatok száma BGK AREK KVK NIK KGK RKK TMPK ÓE átlag BGK AGI BGK MEI Egy oktatóra jutó TDK dolgozat darabszáma BGK GBI AREK KVK AI KVK HTI KVK MTI KVK MAI KVK VEI NIK IMRI NIK IRI NIK SZTI KGK GTI KGK SZVI KGK VMI KGK TSI 107 RKK MKI RKK KMI RKK TTI RKK MTS TMPK ÓE átlag Egy oktatóra jutó helyezési pontszám (1. hely 3 pont, 2. hely 2 pont, 3.hely 1 pont) BGK AGI BGK MEI BGK GBI AREK KVK AI KVK HTI KVK MTI KVK MAI KVK VEI NIK IMRI NIK IRI NIK SZTI KGK GTI KGK SZVI KGK VMI KGK TSI RKK MKI RKK KMI RKK TTI RKK MTS TMPK ÓE átlag

109 BGK AGI BGK MEI BGK AGI BGK MEI Aktív konzulensek aránya az oktatói létszámhoz viszonyítva BGK GBI AREK KVK AI KVK HTI KVK MTI KVK MAI KVK VEI NIK IMRI NIK IRI NIK SZTI KGK GTI KGK SZVI KGK VMI KGK TSI RKK MKI Egy aktív konzulensre eső TDK dolgozatok száma BGK GBI AREK KVK AI KVK HTI KVK MTI KVK MAI KVK VEI NIK IMRI NIK IRI NIK SZTI KGK GTI KGK SZVI KGK VMI KGK TSI RKK MKI RKK KMI RKK TTI RKK MTS TMPK ÓE átlag RKK KMI RKK TTI RKK MTS TMPK ÓE átlag 108

110 HUMÁNPOLITIKA Oktatói és kutatói munkakörben foglalkoztatottak megoszlása (2011. december 1.) Tudományos minősítések megoszlása (2011. december 1.) 109

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 56. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE OKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG BUDAPEST,

Részletesebben

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM 5. 4. verzió BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KOLLÉGIUM Budapest, 2007. május szeptember A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzat 1. számú mellékletének,

Részletesebben

Önálló gazdálkodó egységek évi gazdálkodási kereteinek alakulása

Önálló gazdálkodó egységek évi gazdálkodási kereteinek alakulása 1. számú melléklet Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki i Kar Ezer Ft-ban Állami támogatásból: Személyi 14 562 275 610 51 428 341 600 303 053 38 547 Járulék 979 694 1 673 979 694 Dologi: 18

Részletesebben

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2010. évi tevékenységéről

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2010. évi tevékenységéről Vezetői Beszámoló a 2010. évi tevékenységéről A az Egyetem oktatási-nevelési céljainak megvalósításában speciális feladatot lát el. Szociális funkciója révén lakhatást biztosít a vidéki hallgatók részére,

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2012.

Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2012. Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2012. Beszámolót összeállította: Dr. Rudas Imre rektor Dr. Fodor János rektorhelyettes Dr. Réger Mihály rektorhelyettes Dr. Tick József rektorhelyettes

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN

TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói Követelményrendszer Függelék TEHETSÉGGONDOZÁS ÉS MENTORPROGRAM A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLÁN BUDAPEST, 2006. október

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A tehetséggondozás alapelvei A mentorprogram alapelvei A tehetséggondozási tevékenység A mentori tevékenység 4

TARTALOMJEGYZÉK A tehetséggondozás alapelvei A mentorprogram alapelvei A tehetséggondozási tevékenység A mentori tevékenység 4 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 19. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TEHETSÉGGONDOZÁS és MENTORPROGRAM BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2014. évi tevékenységéről

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2014. évi tevékenységéről igazgató Vezetői Beszámoló a 2014. évi tevékenységéről unk az Egyetem oktatási és nevelési céljainak megvalósításában többrétű feladatot lát el. Lakhatást biztosít a vidéki hallgatók részére, illetve segíti

Részletesebben

Vezetői Beszámoló a Kollégium év tevékenységéről

Vezetői Beszámoló a Kollégium év tevékenységéről igazgató Vezetői Beszámoló a 2013. év tevékenységéről unk az Egyetem oktatási és nevelési céljainak megvalósításában többrétű feladatot lát el. Szociális funkciója révén lakhatást biztosít a vidéki hallgatók

Részletesebben

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja

3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS. 1. A szabályzat célja 3/2016. (IX.26.) számú REKTORI ÉS KANCELLÁRI EGYÜTTES UTASÍTÁS 1. A szabályzat célja (1) A Magyar Nemzeti Bank, mint Támogató által (továbbiakban: MNB) az Eszterházy Károly Főiskola, mint az Eszterházy

Részletesebben

Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2010.

Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2010. Ó B U D A I E G Y E T E M VE Z E T Ő I B E S Z Á M O L Ó 2010. Beszámolót összeállította: Dr. Rudas Imre rektor Dr. Fodor János rektorhelyettes Dr. Tick József rektorhelyettes Dr. Nádai László rektorhelyettes

Részletesebben

Vezetői Beszámoló az Egyetemi Kollégium 2015. évi tevékenységéről

Vezetői Beszámoló az Egyetemi Kollégium 2015. évi tevékenységéről Vezetői Beszámoló az 2015. évi tevékenységéről Szervezeti keretek, személyi feltételek, vezetés és irányítás A Kollégium az Egyetem oktatási és nevelési céljainak megvalósításában többrétű feladatot lát

Részletesebben

BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF!

BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF! BMF SPORT-KUPA 2008 MOZDULJ BMF! Alapította: Dr. Rudas Imre, rektor Alapítás éve: 2005/2006. tanév FŐVÉDNÖK Dr. Rudas Imre, rektor VÉDNÖKÖK Dr. Patkó István, dékán (Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 11. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TÜV RHEINLAND EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

Részletesebben

Vezetői Beszámoló az Egyetemi Kollégium évi tevékenységéről

Vezetői Beszámoló az Egyetemi Kollégium évi tevékenységéről Vezetői Beszámoló az Egyetemi 2016. évi tevékenységéről Szervezeti keretek, személyi feltételek, vezetés és irányítás A az Egyetem oktatási és nevelési céljainak megvalósításában többrétű feladatot lát

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA KOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1.... 3 II. A KOLLÉGIUM VEZETÉSE ÉS IRÁNYÍTÁSA... 3 2.... 3 A Kollégiumi Közgyűlés... 3 3....

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n július 15. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei az SZTE-n 1. Előzmények 2016. július 15. A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban SZTE)

Részletesebben

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T

T U R I Z M U S, T E R Ü L E T F E J L E S Z T É S I É S I D E G E N N Y E L V I I N T É Z E T Szervezeti és Működési Rend 10. melléklete: Turizmus, Területfejlesztési és Idegen Nyelvi Intézet működési rendje 2012. Beosztás T U R I Z M U S, S z a b á l y z a t Oldal: 2/7. Készítette Ellenőrizte

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM AZ EGYETEMI TANULMÁNYI KÖZPONT ÜGYRENDJE HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 1. SOPRON 2015 1. Általános rendelkezések (1) Az Egyetemi Tanulmányi Központ a Nyugat-magyarországi Egyetem

Részletesebben

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23.

A 2012. évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. A évi felvételi eljárásban résztvevő tanulók és hozzátartozóik részére április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 Miről lesz szó? 1. Helyzetkép 2. Milyen teendőik vannak még a felvételi

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE

NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI EGYETEM A ZENEI INTÉZET ÜGYRENDJE Elfogadva: 2013. október 15., hatályba lép: 2013. október 17-én Utolsó módosítás: 2016. február 16., hatályba lép: 2016. február 18-án A Zenei Intézet ügyrendjét

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Audit Trail

Szolnoki Főiskola Audit Trail Oktatási szervezeti egységek / Tanszékek feladatellátása / Szakok, szakirányok indítása 1.1.1.1. - Szakindítást megelőző tevékenységek Akkreditációs és képzésfejlesztési Szenátus Rektor [K] Intézményfejlesztési

Részletesebben

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT

DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZAT DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA Dunaújváros 2015 Dunaújvárosi Főiskola Szenátusa által 30-2015/2016. (2015.10.06.) sz. határozattal elfogadva Hatályos: 2015. október 07. napjától 3. kiadás 0. módosítás 3 (8). oldal

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE 1. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 10. függelék 3. melléklet A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA KOLLÉGIUMI HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

Részletesebben

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5.

Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen október 5. Az MNB kiválósági ösztöndíj pályázatok elbírálásának rendje és feltételei a Budapesti Gazdasági Egyetemen 2016. október 5. 1. Előzmények A Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban MNB) a Budapesti Gazdasági Egyetem

Részletesebben

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu

Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása. www.arek.uni-obuda.hu ÓBUDAI EGYETEM Az Alba Regia Egyetemi Központ bemutatkozása Alba Regia Egyetemi Központ Székesfehérvár Akkor.. és Most KANDÓ 1971 Óbudai Egyetem Alba Regia Egyetemi Központ 2013 Alba Regia Egyetemi Központ

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára

BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára BGE felhívás a köztársasági ösztöndíj 2016/2017. tanévi pályázatára Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv) 64. (5) bekezdése, valamint

Részletesebben

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2014. év I. félévi tevékenységéről

Vezetői Beszámoló a Kollégium 2014. év I. félévi tevékenységéről Vezetői Beszámoló a 2014. év I. félévi tevékenységéről ÓBUDAI EGYETEM igazgató unk az Egyetem oktatási és nevelési céljainak megvalósításában többrétű feladatot lát el. Lakhatást biztosít a vidéki hallgatók

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL 4. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 8. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REKTORI HIVATAL BUDAPEST,

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS MŰSZAKI IGAZGATÓSÁG 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 9/A. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KANCELLÁRIA GAZDASÁGI ÉS

Részletesebben

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 2. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TREFORT ÁGOSTON MÉRNÖKPEDAGÓGIAI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS AZ EGYETEMI TANÁCS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE

ELŐTERJESZTÉS AZ EGYETEMI TANÁCS OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE ÓBUDAI EGYETEM. ELŐTERJESZTÉS AZ EGYETEMI TANÁCS 2016. OKTÓBER 17-I ÜLÉSÉRE III. napirend Tárgy: Személyi ügyek III.1. Javaslat vezetői pályázatok kiírására III.2. Javaslat oktatói pályázatok kiírására

Részletesebben

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA

A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM A BME 2008/2009. TANÉVRE VONATKOZÓ FELVÉTELI SZABÁLYZATA Elfogadta a Szenátus 2007. június 25.-i ülésén A BME felvételi eljárását a felsőoktatásról szóló

Részletesebben

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem 130 éves múlt Hat+1 kara, három telephelye, 17 épülete, öt kollégiuma van Három doktori iskola, K+F Innovációs Központ Alapképzés, Mesterképzés, Felsőoktatási Szakképzés Továbbtanulási

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák

TARTALOMJEGYZÉK A Tudományos Diákkör A Tudományos Diákköri munka Az Egyetemi Tudományos Diákköri Tanács A kari Tudományos Diák 1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 12. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2010. január TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

A március között tartandó Tanúsító audit várható programja

A március között tartandó Tanúsító audit várható programja A 2004. március - között tartandó Tanúsító audit várható programja 2004.03.. 8 30 00 Bevezető megbeszélés 9 A vezetőség felelősségi köre, 9 00-10 00 vevőközpontúság, vezetőségi átvizsgálás, dokumentáció

Részletesebben

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA

A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KRISZBACHER ILDIKÓ TEHETSÉGGONDOZÓ ÖSZTÖNDÍJÁNAK ALAPSZABÁLYA 2015. június 26. 1 A Pécsi Tudományegyetem Kriszbacher Ildikó Tehetséggondozó Ösztöndíjának alapszabálya I. Alapelvek

Részletesebben

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E

Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K I N T É Z E T E Szervezeti és Működési Rend 11. melléklete: Üzleti Tudományok Intézete működési rendje 2012. Beosztás Ü Z L E T I T U D O M Á N Y O K S z a b á l y z a t Oldal: 2/8. Készítette Ellenőrizte Jóváhagyta oktatási

Részletesebben

Föld, víz, levegő, élettér

Föld, víz, levegő, élettér DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR KÖRNYEZET- ÉS VEGYÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK A környezetmérnöki MSc szak bemutatkozása Föld, víz, levegő, élettér DE DEBRECENI EGYETEM 15 Kar MK MŰSZAKI KAR A RÉGIÓ MŰSZAKI KÉPZŐHELYE

Részletesebben

36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről

36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről REKTOR KANCELLÁR 36/2016. (XII. 22.) számú rektori-kancellári együttes utasítás a 2016/2017. tanév 2. (tavaszi) félévének kezdésével kapcsolatos teendőkről A kollégiumi felvételi eljárás, valamint a Corvinus

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január

ad /2004. ALAPÍTÓ OKIRATA január ad. 40.964/2004. AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2005. január 2 Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló, többször módosított 1992.

Részletesebben

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV

TOMORI PÁL FŐISKOLA SZENÁTUSA ÉV 2010. ÉV 2010.01.13. 2010/1/1. 2010.01.13. 2010/1/2. 2010.01.13. 2010/1/3. 2010.01.13. 2010/1/4. 2010.03.09. 2010/2/5. 2010.03.09. 2010/2/6. 2010.03.09. 2010/2/7. 2010.03.09. 2010/2/8. 2010.03.09. 2010/2/9.

Részletesebben

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból.

7. A köztársasági ösztöndíjat elnyert hallgató nem zárható ki a tanulmányi ösztöndíj támogatásból. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS köztársasági ösztöndíj elnyerésére a Nyugat-magyarországi Egyetem Simonyi Károly Műszaki, Faanyagtudományi és Művészeti Karán (továbbiakban NYME SKK) a 015/016. tanévre A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ ÉS MÉRNÖKPEDAGÓGIAI KÖZPONT 6. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 37. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE TANÁRKÉPZŐ

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére

BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére BGE Biztos jövő ösztöndíj pályázati felhívás a 2016/2017. tanév 1. félévére A pályázat célja A Biztos jövő ösztöndíj támogatás célja, hogy az Egyetem kiemelkedő tanulmányi eredményt elért tehetséges, szakmailag

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség RMKANYSZNC Nyelvi képzés tájékoztató Kritériumtárgy teljesítése Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyűipari

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJRA Az oktatásért felelős miniszter döntése szerint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban) 64. (5) bekezdése, valamint a felsőoktatásban

Részletesebben

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló

Ösztöndíjakért felelős biztos Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló Ösztöndíjakért felelős biztos Beszámoló 2016.02.10.-2016.04.12. 1 Időrendi bontás 2016.02.10. Kémia Intézeti Tanács 2016.02.11. Kémia SzaB 2016.02.15. EHSZÖB ülés 2016.02.17. Kari Tanács 2016.02.19. Kari

Részletesebben

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére

A 2014. évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére A évi felvételi eljárásban BSc képzésre felvett hallgatók és hozzátartozóik részére 2012. június 22-23. 2012. április 10. Kari tájékoztató rendezvény Tevesz Gábor okt.dh. 1 BME - VIK BME 1. 269 526 m 2

Részletesebben

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

ZMNE Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE rínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MNE felvehető összlétszáma: 2217 fő. Képzési terület Felvehető (fő) Esti, TelepülésNyelv Nappali képzés levelező munkarend Képzési Távoktatásterület/Szakmacsoport

Részletesebben

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről

Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről Iktatószám: BMF-RH-2080/05 Tájékoztató a Magyar Akkreditációs Bizottság második intézményi akkreditációs értékelésről A Budapesti Műszaki Főiskola tevékenysége második akkreditációs kör keretében kerül

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás

Tájékoztató 2015.09.02. Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető. Neumann János Informatikai Kar :: Beiratkozás Tájékoztató Schmuck Balázs Tanulmányi osztályvezető 1 Napirend Tájékoztatás a diákigazolványról Tájékoztatás a nyelvi követelményekről Tájékoztatás a fogyatékkal élő hallgatók kedvezményeiről Tájékoztatás

Részletesebben

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30.

DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP. POGÁTSNIK MONIKA szeptember 30. DUÁLIS KÉPZÉS NYÍLT NAP POGÁTSNIK MONIKA 2016. szeptember 30. ÓBUDAI EGYETEM Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Alba Regia Műszaki Kar Székesfehérvár

Részletesebben

Vezetői Beszámoló. a Kollégium év I. félév tevékenységéről

Vezetői Beszámoló. a Kollégium év I. félév tevékenységéről Vezetői Beszámoló a 2016. év I. félév tevékenységéről A az Egyetem oktatási stratégiai céljainak megvalósításában szociális funkciója révén lakhatást biztosít a vidéki hallgatók részére, illetve segíti

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 5. függelék 4. verzió A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE KELETI

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére. a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER 8442/2007. TERVEZET! (honlapra) ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a felsőoktatási intézmények képzési és fenntartási normatíva alapján történő finanszírozásáról Budapest,

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 2. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. október 21. JÓVÁHAGYTA: DR.

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2004. ÉVI GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. A BGF feladatköre és tevékenysége... 5 1.1. Az Intézmény neve, törzskönyvi azonosító száma, honlapjának címe...

Részletesebben

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014.

ÓE Kollégium, Kollégiumi Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. ÓE, i Tanács Vezetőképző Tábor Zamárdi 2014. I./ ÓE, Vezetőképző Tábor Helyszín: Időpont: Résztvevők: Óbudai Egyetem Bánki Donát Üdülője, Zamárdi 2014. június 13-15. hétvége (péntek-vasárnap) max. 40 fő

Részletesebben

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap

ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap ELTE Informatikai Kar Nyílt Nap A felvételi és érettségi kapcsolata 2008. november 13. Előadó: Végh Tamás, felvételi iroda A Bologna-rendszer A Bologna-rendszer néven ismertté vált többciklusú képzés három,

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA

Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA Széchenyi István Egyetem Győr SZÉCHE YI ISTVÁ EGYETEM 2008.ÉVI ALAPOKMÁ YA 1. Fejezet megnevezése: XX Oktatási Minisztérium 2. Széchenyi István Egyetem a) azonosító adatai PIR törzsszáma: 308900 az egyetem

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017.

Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Felsőoktatási felvételi eljárás 2017. Képzési szerkezet - Többciklusú képzés: Alap, Mester, Doktori - Érettségi utáni lehetőségek: Alapképzés Osztatlan mesterképzés Felsőoktatási szakképzés Felvételi

Részletesebben

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség

Alapfokú C típusú nyelvvizsga van. Közvetlen felvételi lehetőség Nyelvi képzés tájékoztató Kritériumtárgy teljesítése Nappali tagozat, alapképzési szakos hallgatók számára Gépészmérnök, Had-és biztonságtechnikai mérnök, Mechatronikai mérnök, Villamosmérnök, Könnyőipari

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS

1/2016. ( ) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR 1/2016. (05. 30.) SZ. DÉKÁNI UTASÍTÁS A DÉKÁNHELYETTESEK ÉS A HIVATALVEZETŐ FELADAT- ÉS HATÁSKÖRÉRŐL 1. Az oktatási dékánhelyettes feladat-

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN

A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A MESTERKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSRENDJE A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM GAZDASÁGTUDOMÁNYI KARÁN A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 237/2006. (XI. 27.) Korm. rendelet, valamint a Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR

A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT SÁNDOR KÖNNY IPARI ÉS KÖRNYEZETMÉRNÖKI KAR A Budapesti M szaki F iskola Szervezeti és M ködési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és M ködési Rend 7. függelék 2. verzió A BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA SZERVEZETI ÉS M KÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REJT

Részletesebben

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve

A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve A Pedagógusképző Kar 2011/12. tanévre szóló minőségfejlesztési terve I. KÉPZÉS-OKTATÁS Ssz. Oktatás, oktatásszervezés 1. A tantárgyfelosztás, az elkészült órarendek, az óraterhelés kari szintű koordinálása

Részletesebben

i III. HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER III/2.1. Díjtételek A Szenátus - a HÖK egyetértésével - 2007. június 25-i ülésén, 60.ba/2006/07. számú határozatával támogatta a Hallgatói Térítési és Juttatási Szabályzat

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar. Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Kari Diákjóléti Bizottság Ügyrendi Szabályzata Jelen Ügyrend a Szent István Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 5/D mellékletének

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET AZ ÓBUDAI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK 11. számú melléklete A KELETI KÁROLY GAZDASÁGI KAR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA BUDAPEST,

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014.

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar. Felvételi tájékoztató 2014. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar Felvételi tájékoztató 2014. A JELENTKEZÉS MÓDJA e-jelentkezés e-felvételi keretében, amelyet a www.felvi.hu honlapon, regisztráció után lehet igénybe

Részletesebben

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29.

Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar TANÉVNAPTÁR 2011/2012-es TANÉV. 2011/12-es tanév őszi félév szeptember augusztus 29. Időbeosztás/határidők tavaszi félév 2012/13-as tanév Kari sportnap Tanévnyitó ünnepség 2011.augusztus 30. 2012. április 20. HÖK 2011. szeptember 4. Beiratkozás 1. évf. teljes idejű képzések 1. évf. részidős

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

1. Általános rendelkezések

1. Általános rendelkezések 1. Általános rendelkezések (1) A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési Rendjének (a továbbiakban:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 10. fejezete előírja az oktatási intézményeknek, hogy mely adatokat kell közérdekűnek tekinteni és közzétételi listában megjeleníteni. 1.

Részletesebben

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL

Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai Szolgáltatások Főiskolája SZABÁLYZAT A FELSŐOKTATÁSI INFORMÁCIÓS RENDSZERBE TÖRTÉNŐ ADATSZOLGÁLTATÁS RENDJÉRŐL Budapest 2007 1 A Heller Farkas Gazdasági és Turisztikai

Részletesebben

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010

Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Felsőoktatási felvételi eljárások 2010 Dr. Manherz Károly, szakállamtitkár Bakonyi László, elnök (Oktatási Hivatal) Kerekes Gábor, ügyvezető általános helyettese (Educatio Társ. Szolg. Nonprofit Kft.)

Részletesebben

6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság április 07-i ülésére

6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság április 07-i ülésére 6. sz. Javaslat a DE Egészségügyi Kar Szervezeti és Működési Rendje módosítására az SZMR Bizottság 2010. április 07-i ülésére 1. Az SZMR 1. (2) A Kar székhelyén lévő képzések felsorolásából törlésre kerül:

Részletesebben

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK

HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK HALLGATÓI TÁMOGATÁSI RENDSZERBEN MŰKÖDTETHETŐ MULTIMÉDIÁS ALKALMAZÁSOK Dr. Martinkó József egyetemi docens Kaposvári Egyetem ÁTK Szakképzés-pedagógiai pedagógiai és Társadalomtudományi Tanszék 2006.08.24-25

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben