Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education"

Átírás

1 A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának Kiadványai 8. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education Dokumente zur Geschichte der Veterinärmedizinischen Ausbildung in Ungarn VI Budapest 2007

2 A kiadvány megjelenését támogatta: Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával Szerkesztette és a bevezetést írta: Kiss Márton Technikai szerkesztő: Domokos György Kiss Márton HU-ISBN HU-ISSN Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit Nyomtatás: Jász Nyomda és Kiadó Kft Bp. Nagytétényi út 106. Készült 150 példányban

3 TARTALOM Bevezetés 5 Felhasznált irodalom 9 Források jegyzéke 11 Forrásközlés 23 Rövidítések 223 Névmutató 227

4

5 BEVEZETÉS Éppen két évtizede, 1987-ben, a 200. tanév megnyitására jelent meg a Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez I című kiadványa az Állatorvos-tudományi Könyvtár Levéltárának. A kötet szerkesztői (Bakonyi Ferencné és Gábor Iván) a bevezetésben megfogalmazott reményeik szerint egy forráskiadvány-sorozatot bocsátottak útjára. A reményből valóság lett, 1999-ig megjelentek az , az és az közötti dokumentumokból összeállított kötetek is. Már a történeti értelemben vett jelenkor, a második világháborút közvetlenül követő évek, az ún. agráregyetemi korszak dokumentumait közli az V/1. kötet, amely 2002-ben jelent meg; az önálló főiskolai korszakot ( ) bemutató V/2. kötet, pedig 2003-ban hagyta el a nyomdát. Most forráskiadvány-sorozatunk VI. kötetét nyújtjuk át az olvasóknak, amelyben az közötti időszakból közlünk egyetemünk életére, az állatorvosi hivatásra, szakmára, a felsőoktatás irányításának alakulására vonatkozó, válogatott dokumentumokat. A szóban forgó időszakból nagy terjedelmű irategyüttes áll rendelkezésünkre Levéltárunkban, ezért a kötetben szereplő dokumentumokat kizárólag innen, az egyetemi tanácsülések köteteiből, valamint a Rektori Hivatal irataiból válogattuk. (Állatorvos-tudományi Egyetem Levéltára 6/a, illetve 6/c fond.) Az előkészületek során 4 kötetet és 45 dobozt, összesen körülbelül dokumentumot néztünk át, s ebből válogattuk ki a közlésre került 182, illetve az ezekhez kapcsolódó, *-gal hozzájuk fűzött további 60 iratot, összesen 242 dokumentumot. Talán az említett számokból is nyilvánvaló, hogy a terjedelmi korlátok miatt sajnos nagyon sok érdekes dokumentum közlésétől el kellett tekintenünk. Reményeink szerint azonban így is sikerült, legalább bepillantást nyújtani az intézmény és az agrár-felsőoktatás irányításának korabeli történetébe, s egyszersmind ráirányítani a figyelmet Levéltárunk igen értékes, s ez idáig kellőképpen fel nem tárt iratanyagára. Az évvel lezárult legalábbis egy időre az intézmény átszervezéseinek a korszaka. Az addig egyetemi rangú főiskolaként működő intézmény fennállásának 175. évfordulójára megkapta az egyetemi címet, melyet az Elnöki Tanács évi 22. sz. törvényerejű rendelete 19. -ában szentesített: Az Erdőmérnöki Főiskola mint Erdészeti és Faipari Egyetem; az Állatorvos-tudományi Főiskola mint Állatorvos-tudományi Egyetem; a mezőgazdasági akadémiák mint agrártudományi főiskolák működnek tovább. Az intézmény életében az egyetemmé válást követő évtized legjelentősebb eseménye az ún. nagyberuházás volt. Ennek szükségességét még a főhatóságok sem vitatták;

6 ugyanis az ezt megelőző utolsó nagyobb beruházás a telephelyen a szülészeti klinika építése (1930) volt. Noha az egyetem új épületeit csak 1974-ben, illetve 1976-ban vehették igénybe a hallgatók, az oktatók és a dolgozók, az építkezés már 1969-ben, egyes régi épületek bontásával, megindult. A tervezés természetesen még korábban, már a tárgyalt korszakunk elején elkezdődött. Nem véletlen tehát, hogy az egyetemi nagyberuházással kapcsolatosan több dokumentum is szerepel kötetünkben [11, 27, 31, 48, 113, 135, 140, 141, 146, 147, 164]. Már itt le kell azonban szögeznünk, hogy sem ebben, sem más témában nem törekedtünk a vonatkozó összes irat közlésére, hiszen ez egy válogatott forráskiadvány, nem pedig egy tematikus dokumentum-gyűjtemény. A nagyberuházáshoz hasonló a helyzet a kollégium építésével kapcsolatban is. A vidéki állatorvostan-hallgatóknak évtizedeken keresztül két, meglehetősen rossz körülményeket biztosító kollégium (VII. ker. Garay u. 5., illetve VIII. ker. Mária u. 20.) adott szállást a tanulmányaik alatt. Az új, Marek József nevét viselő kollégiumba szeptemberében költözhettek be a hallgatók, de a nagyberuházáshoz hasonlóan a tervezés, s főleg a helyszínkiválasztás már a tárgyalt korszakunkban megindult [91, 138, 168, 175]. Az egész intézmény szervezetét befolyásoló változás már nem, de természetesen kisebb szervezeti változások az egyetemmé válást követő években is voltak ban az Állattenyésztéstani Tanszékből kiválva új tanszék alakult a takarmányozástan oktatására és művelésére [17] és 1968 között Agrárgazdasági (Agrárökonómiai) Tanszék működött az Egyetemen [51, 71, 127]. Az 1961-ben az Állatenyésztéstani Tanszéken szervezett, majd 1964-től a Takarmányozástan Tanszék keretében működött Vércsoport Laboratórium 1969-ben önálló szervezeti egységgé vált [159]. Az egyes tanszékek mellett több laboratórium szervezésére is sor került (pl. az Élettani Tanszéken a B-szintű radioizotóp laboratórium, az Állathigiéniai Tanszéken a klímalaboratórium). Az új szervezeti egységek között említhetjük meg a hallgatók kulturális nevelése, kikapcsolódása céljából 1968-ban létrehozott KISZ-klubot is [126, 131, 149]. Elsősorban a szervezeti változásokkal összefüggésben, de azoktól függetlenül is, több személyi változás is történt. A tárgyalt időszakban, két ízben volt rektorváltás az Egyetemen. Sályi Gyula lemondását követően, 1963-ban Kovács Jenő lett a rektor, őt 1966-ban B. Kovács András követte a rektori székben ban Horn Artúr egyetemi tanárt az Állattenyésztéstani Tanszék, Márkus József egyetemi tanárt a Takarmányozástani Tanszék, Mészáros János egyetemi docenst a Járványtani Tanszék [17]; 1965-ben Horváth Lajos egyetemi docenst az Agrárökonómiai Tanszék [57]; 1966-ban Kardeván Andor egyetemi docenst a Kórbonctani Tanszék, Kobulej Tibor egyetemi docenst az Általános Állattani és Parazitológiai Tanszék [71]; 1968-ban Nádor Károly egyetemi tanárt a Kémiai Tanszék [137] vezetőjévé nevezték ki. Az 1960-as években két fájó veszteség is 6

7 érte Egyetemünket: 1964-ben elhunyt Schwanner Jenő nyugalmazott egyetemi tanár [36], 1967-ben Kotlán Sándor professzor távozott az élők sorából [112]. Az 1960-as éveket végigkísérik az oktatási reformok: a tananyag korszerűsítésével [14, 169], az Egyetemre történő felvétellel [3, 15, 18, 34, 58, 77, 79, 132], a gyakorlati képzés változásaival [2, 25, 68, 105, 114], az államvizsga rendszerének a módosításaival [1, 54, 62, 62, 117], illetve a továbbképzéssel, s a tárgyalt korszak végén meginduló szakállatorvos-képzéssel [20, 102] kapcsolatosan egyaránt találhatók dokumentumok a kötetben. Az Egyetem a tudományos kutatómunka területén is komoly, nemzetközi szintű eredményeket mutatott fel. Ezt bizonyítja, hogy professzoraink közül 1965-ben Mócsy Jánost a berlini Humboldt Egyetem [52], Horn Artúrt 1965-ben a brnói Mezőgazdasági Főiskola [57], 1967-ben pedig a hallei Martin Luther Egyetem [94] díszdoktorává avatta, Kovács Jenőt 1966-ban a brnói főiskola ezüst érmével [76], Horn Artúrt 1970-ben nemzetközi állattenyésztési tudományos díjjal, az Arany Tojással tüntették ki [167]. Szintén professzoraink nemzetközi elismertségét jelzi, hogy Horn Artúrt 1967-ben az Állati Termékeket Előállító Szövetség elnökségi tagjává [107], Kovács Ferencet, az 1970-ben Egyetemünkön tartott alakuló ülésén, a Nemzetközi Állathigiéniai Társaság elnökévé választották [181]. Nagy nemzetközi sikernek, az intézményben folyó vércsoport-kutató munka elismerésének tekinthető, hogy az Állatorvos-tudományi Egyetem rendezhette meg július 6. és 11. között a XII. Európai Állatvércsoport- és Biokémiai Polimorfizmus Konferenciát [148, 159, 170]. Az Állatorvos-tudományi Egyetem mindig nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy korábbi neves professzorainak az emlékét méltó módon megőrizze ban volt Tormay Béla halálának a 60. évfordulója; a megemlékezés mikéntjéről több dokumentum is megtalálható kötetünkben [44, 65, 74, 82, 153]. Az 1960-as évek a mezőgazdaság átszervezésének az időszaka is. Az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek megalakulása, s ezáltal a nagyüzemi állattartásra történő berendezkedés, illetve az 1967-ben létrehozott új állategészségügyi szervezet az állatorvosok képzésére, valamint továbbképzésére is hatással volt. Az Egyetem vezetésének ezzel kapcsolatos álláspontjáról olvashatunk több dokumentumban is [106, 136, 152]. Az iratok válogatása során arra törekedtünk, hogy az intézményt és a tudományterületet a lehető legszélesebb spektrumában mutassuk be. Ennek megfelelően az eddig említett, tipikusnak mondható iratokon kívül megtalálhatók a kötetben az egyetem mindennapi életével kapcsolatos egyedi dokumentumok is, pl. a kisegítő állományú dolgozók ügyeleti díjának rendezéséről, az éves fordítási keret megállapításáról, a beteg állatok szállításáról, a társadalmi tanulmányi ösztöndíjasokról, könyvajándékokról, a kísérleti állatok húsának értékesítéséről, oktató telefonbeszerelési kérelmének támogatásáról, az Egyetem és a Nemzeti 7

8 Színház, illetve a Madách Gimnázium közötti kapcsolatról, műszerbeszerzésekről, az egyetemi klinikákon folyó gyógyító munkáról, az egyetemen tanuló ismert sportolók (pl. Konrád János vízilabdázó, Tüske Ferenc röplabdázó) világversenyre történő kikéréséről stb. A sorozat korábbi köteteinek a hagyományát követjük azzal is, hogy kötetünkben szerepeltetünk néhány olyan dokumentumot, amely különlegessége, a benne rejlő humor okán érdemel figyelmet [22, 55, 122, 130, 144]. Mint azt már a korábbiakban is jeleztük, jelen kötetünk egy kiadványsorozat része, tehát a források közlése tekintetében a korábban megjelent kötetekhez kell alkalmazkodnia, azoktól számottevően nem térhet el. A közölt dokumentumok jelentős részét amelyeket lehetett ügyiratként kezeltük, azaz az ügyre vonatkozó összes iratot (ez általában a főhatósági leirat, s a rá adott válasz, illetve a felterjesztés, s az arra vonatkozó döntés) felvettük a kötetbe. A válaszleveleket, illetve az egy adott ügyhöz kapcsolódó esetleges további iratokat *-gal jelölve közöltük az alapiratot követően. Az azonos vagy hasonló témájú dokumentumokra az egyes iratok végén utaltunk. A dokumentumokat általában teljes terjedelmében közöltük, kivételt ez alól csak a tanácsülési jegyzőkönyvek, illetve a nagyon hosszú iratok képeznek. A kihagyott részeket [ ] jelzi. Az iratok közlésének sorrendjét az időrend határozza meg. Abban az esetben, ha a pontos időrend (pl. a hónap vagy a nap) nem határozható meg, a besorolásról az iktatószám alapján döntöttünk. Az egyes iratokat folyamatos sorszám jelöli, amelyet az irat keletkezésének a helye és dátuma, majd a dokumentum tárgya, végül az iktatószám követ. Az egyes iratokat az eredeti megfogalmazás szerint, azaz szöveghű módon közöltük, alkalmanként elhagyva a különböző formai elemeket, pl. bekezdés stb. A szövegek leírásakor javítottuk a korabeli írógépek hiányosságait, pl. hosszú ékezetek, s ugyancsak a sokszor hiányzó írásjeleket is (vessző, pont stb.). Meghagytuk ugyanakkor a stiláris hibákat, a pontatlan megfogalmazásokat. Az eredeti dokumentumokban aláhúzással jelölt kiemeléseket mi is aláhúzással jelöltük. Az egyes dokumentumokra kézzel írt elintézési utasításokat, marginális jegyzeteket a dokumentumok végén, zárójelben, dőlt betűvel tüntettük fel. A kötetet rövidítések jegyzéke és névmutató egészíti ki. Abban a reményben bocsátjuk útjára a jelen kiadványt, hogy forráskiadványsorozatunk korábbi köteteihez hasonlóan haszonnal forgathatják majd a magyar felsőoktatás, a magyar állatorvos-tudomány és az Állatorvos-tudományi Egyetem története iránt érdeklődők. Budapest, február Dr. Kiss Márton 8

9 Felhasznált irodalom: Az Állatorvostudományi Egyetem Évkönyve 1969/70. és 1970/71. tanév. Bp., Szögi László: Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára (1741) Bp., éves a magyar állatorvosi felsőoktatás. Szerk.: Holló Ferenc. Bp. Mezőgazdasági Kiadó, Ladányi Andor: A felsőoktatás irányításának történeti alakulása. Bp. Oktatáskutató Intézet, Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Bp. Magyar Felsőoktatás Művelődési és Közoktatási Minisztérium,

10

11 FORRÁSOK JEGYZÉKE 1. Budapest, november 29. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem államvizsga rendszerére Budapest, december 14. Tájékoztató a IV. éves állatorvostan-hallgatók húshigiéniai gyakorlati oktatásáról Budapest, február 6. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem előfelvételi rendszerére Budapest, február 21. Az Egyetem emblémája Budapest, március 5. Jelentés az Állatorvos-tudományi Egyetemen folyó vegyészlaboráns képző tanfolyamról Budapest, március 14. Metodika kidolgozása gyógyszerelegy kémiai stabilitásának vizsgálatához Budapest, március 25. Külföldi ösztöndíjas hallgatók tanszersegélye Budapest, március 26. Állatszállító gépkocsi igénybevételének rendezése Budapest, április 17. Származási kategorizálással kapcsolatos utasítások hatálytalanítása Budapest, május 8. Kisegítő állományú dolgozók ügyeleti díjának rendezése Budapest, május 15. Feljegyzés az Állatorvos-tudományi Egyetem beruházási fejlesztési programjának előkészítéséről Budapest, május 17. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1962/63. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, május 31. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1962/63. tanévi hetedik rendes üléséről Budapest, június 1. Az Állatorvos-tudományi Egyetem új tantervi javaslata Budapest, augusztus 2. Jelentés a felvételi vizsgákról 44 11

12 16. Budapest, szeptember 24. Házirend az Állatorvos-tudományi Egyetem kollégiumai számára Budapest, október 14. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi első rendes üléséről Budapest, november 18. Javaslat a felsőfokú mezőgazdasági technikumi végzettséggel rendelkezők egyetemen történő továbbtanulására Budapest, november 29. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, december 30. Továbbképző tanfolyam előadóinak óradíja Budapest, február évi fordítási keret megállapítása Budapest, február 8. Kétfejű borjú méltányos vételárának megállapítása Budapest, február 28. Fűtéskorszerűsítés az Egyetemen Budapest, február 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi ötödik rendes üléséről Budapest, március 1. Dr. Kómár Gyula kerületi állatorvos gyakorlat vezetése Budapest, március 18. Állattenyésztéstan vizsgák lebonyolításának módosítása Budapest, 1964 A Szakoktatás- és Kísérletügyi Főigazgatóság felügyelete alá tartozó budapesti intézmények fejlesztése Budapest, május 13. Védőruhák megjelölése Budapest, május 22. Szeszes italok árusításának tilalma az Egyetemen Budapest, június 5. Feljegyzés a tejtermeléstan oktatásáról Budapest, július 25. Az Állatorvos-tudományi Egyetem fejlesztése Budapest, augusztus 10. Társadalmi tanulmányi ösztöndíjak keretszámai 62 12

13 33. Budapest, szeptember 10. Az Állatorvos-tudományi Egyetem 1964/65. tanévi munkaterve Budapest, szeptember 12. Az Állatorvos-tudományi Egyetemre történő beiratkozás feltételei Budapest, szeptember 22. Sályi Gyula könyvének újrakiadása Budapest, október 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi második rendes üléséről Budapest, december I. negyedévi takarmánykeret Budapest, január 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, február 5. Kísérleti állatok húsának értékesítése Budapest, február 17. Szerződés a Brnói Mezőgazdasági Főiskola Állatorvosi Karával Budapest, február 19. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem Felülvéleményező Bizottságának a tagjaira Budapest, március évi nemesfém keret beszerzése Budapest, március 18. Nyelvtudási pótlék megállapításának és folyósításának szüneteltetése Budapest, március 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, április 1. Tájékoztatás az Állatorvosi Híradóról Budapest, április 5. A végzős hallgatók doktori oklevelének minősítése Nagykanizsa, április 26. Könyvajándék az Egyetem könyvtárának Budapest, május 21. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi hetedik rendes üléséről Budapest, június 3. Az Állatorvos-tudományi Egyetem I. évfolyamán használatban lévő jegyzetek jegyzéke 78 13

14 50. Budapest, június 15. Az évi nyári Universiade-keretbe meghívott állatorvostanhallgatók Budapest, június 16. Agrárökonóniai Tanszék felállítása Budapest, július 2. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi nyolcadik rendes üléséről Budapest, július 9. Írógépszalag-orsók leadása, cseréje Budapest, július 16. Javaslat az államvizsga lebonyolításának rendjére Balatonfüred-Siskeforrás, augusztus 28. Élelmiszervizsgálati újítások, javaslatok Budapest, szeptember 22. A tejtermeléstanhoz tartozó ismeretek oktatása a különböző tanszékeken Budapest, október 1. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi első rendes üléséről Budapest, október 29. Az előfelvételis hallgatókkal kapcsolatos rendelkezések Budapest, november 22. Patkolókovács és javító műhely átvételének a kérése Budapest, november 29. A társadalmi tanulmányi ösztöndíjrendszer helyzetének országos felülvizsgálata Budapest, december 14. Fertőzési pótlék megállapítása Budapest, január 4. Javaslat az államvizsga lebonyolítására Budapest, január 10. Javaslat az Állami Vizsgáztató Bizottságok összetételére Budapest, január 18. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi második rendkívüli üléséről Budapest, január 25. Tormay Béla szobrának felállítása Budapest, január 27. Vámkezelt áru visszahozatalának igazolása 93 14

15 67. Budapest, február 25. Kovács György telefon beszerelési kérelmének támogatása Budapest, március 8. Irányelvek a szigorló állatorvosok, gyakornokok nyári szakmai gyakorlati oktatásához Budapest, március 14. Tőkés deviza kiutalása kísérleti állat vásárlására Budapest, március 17. Szakmai-pedagógiai védnökség vállalása egy gimnáziumi osztály felett Budapest, március 25. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, március 29. Javaslat id. Kómár Gyula részére címzetes egyetemi tanári cím adományozására Budapest, március 31. Kandidátusi illetménykiegészítés folyósításának felülvizsgálata Budapest, április 6. Javaslat Tormay Béla emlékbélyeg kiadására Budapest, április 16. Dísznövények nyilvántartásba vétele Brno, április 18. Kovács Jenő rektor kitüntetése Budapest, május 30. A felvehető hallgatók létszámának meghatározása Budapest, június 22. A növénygyűjtés nehézségei Budapest, június 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, augusztus 2. Előadás, foglalkozás alóli felmentés Budapest, augusztus 12. Vércsoport Laboratórium elnevezés használatának engedélyezése Budapest, augusztus 25. Tormay Béla sírjának helyreállíttatása Budapest, augusztus 27. Fiatalkorúak kitiltása az Egyetem területéről

16 84. Budapest, szeptember 9. Laboratóriumi berendezés beszerzése Budapest, szeptember 12. Az intézmény dolgozóinak érdekvédelmére, anyagi és szociális helyzetére és munkafeltételeire vonatkozó értékelés Budapest, október 7. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1966/67. tanévi első rendes üléséről Budapest, október 10. Az Egyetem klinikáin gyógykezelés alatt álló állatok tartási díja Budapest, október 12. Hallgatói kollégiumi ügyelet Budapest, október 14. A szabadon választható idegen nyelvek körének bővítése Budapest, november 2. Beteg állatok szállítása Budapest, január 7. Telek kisajátítás új kollégium építéséhez Budapest, január 23. Kiadványok, dokumentációk megküldése az Országos Mezőgazdasági Könyvtárnak Budapest, február 10. Kutyák farkának kurtítása Budapest, február 15. Horn Artúr díszdoktori címe Budapest, február 21. Felajánlás a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részére Budapest, február 23. Az Egyetem évi beruházási és költségvetési felújítási igényei Budapest, március 2. Sokszorosító- és írógépek kezelése a választások idején Budapest, március 29. Az április 4-i nagygyűlés résztvevői részére gyülekezőhely kérése Budapest, április 28. Tiltakozás Manolisz Glezosz bebörtönzése ellen Budapest, május 13. Autóbusz kiutalása Budapest, május 15. Az MSZMP IX. kongresszusa határozatainak feldolgozása

17 102. Budapest, június 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1966/67. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, július 18. Távlovaglás a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50 éves jubileuma alkalmából Budapest, augusztus 30. Az Egyetem szovjet kapcsolatai az elmúlt 50 évben Budapest, szeptember 12. V. évfolyamos hallgatók állategészségügyi intézeti gyakorlata Budapest, szeptember 30. Feljegyzés az állategészségügyi szolgálat továbbfejlesztéséről szóló tervezethez Budapest, október 24. Horn Artúrt nemzetközi szövetség elnökségi tagjává választják Budapest, november 11. Feljegyzés néhány fertőző állatbetegség elleni védekezés ökonómiai kihatásáról Budapest, november 14. Kollégiumi nevelőtanári feladatok Budapest, november 16. A pártszervezet költségvetésének jóváhagyása Budapest, november 24. Javaslat szakkönyv egyetemi segédkönyvvé nyilvánítására Budapest, december 27. Kotlán Sándort az Állatorvos-tudományi Egyetem saját halottjának tekinti Szombathely, január 8. Az Egyetem fejlesztése Budapest, február 13. A nyári orvoslási gyakorlatok lebonyolítása Budapest, február 23. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1967/68. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, március 5. Javaslat a szerényebb képességű állatorvostan-hallgatóknak felsőfokú technikumba történő átirányítására Budapest, március 7. A Politikai Gazdaságtan záróvizsgájának meghatározása

18 118. Budapest, március 11. Várnagy László mellékfoglalkozásának engedélyezése Budapest, március 12. Központi röntgenlaboratórium kialakításának engedélyezése Budapest, március 22. Kapcsolat az Egyetem és a Nemzeti Színház között Budapest, március 26. Beszámoló az Állatorvos-tudományi Egyetemen folyó kutatásokról Budapest, március 28. A kommunista szakember fogalmának tisztázása Budapest, március Felhívás az es forradalmak évfordulójára készült agitációs szemléltető anyag megrendelésére Budapest, április 5. Részvétel a Bécsi Állatorvosi Főiskola 200 éves jubileumi ünnepségén Budapest, április 8. Közreműködés a FAO munkájában Budapest, április 26. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1967/68. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, április 28. Javaslat a Növénytan és az Agrárgazdaságtan Tanszékek összevonására Budapest, május 29. Az Egyetem történeti értékű iratainak összegyűjtése Budapest, július 8. Forgatási engedély kérése Budapest, július 20. Lövöldözés az Egyetem parkjában Budapest, július 22. Klub engedélyezése Budapest, augusztus 12. Jelentés a felvételi vizsgákról Budapest, szeptember 13. Javaslat az Állatorvosképzés története Magyarországon című fakultatív tárgy előadására Budapest, szeptember 25. Javaslat a klinikák haszonállat létszámának növelésére Budapest, október 7. Az Egyetem bővítési munkáinak megrendelése

19 136. Budapest, október 15. Az állatorvosok fő tevékenységéről készült összeállítás Budapest, október 25. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi első rendes üléséről Budapest, november 11. Új kollégium építése Budapest, november 11. Pethes György felkérése szakértői bizottság titkári tisztére Budapest, november 11. Az Egyetem rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési költség Budapest, november 29. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi második rendes üléséről Budapest, december 10. Klinikai kórélettan című fakultatív tárgy oktatása Budapest, január 2. A Parazitológiai Tanszék helyiségének átadása a Szülészeti Tanszék számára Budapest, január 27. Revizori jelentés Budapest, január 29. Beszámoló jelentés az Állatorvos-tudományi Egyetem évi baleseti- és munkavédelmi helyzetéről Budapest, február 1. Egyes szervezeti egységek átköltöztetésével kapcsolatos tájékoztatás Budapest, február 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, március 17. Az Egyetem az MTA közreműködését kéri nemzetközi konferencia megrendezésében Budapest, május 16. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi ötödik rendes üléséről Budapest, május 26. Állatorvos-gyakornokok munkábaállítása az Egyetemen Budapest, május Gödöllőn építendő állatkórház

20 152. Budapest, június 27. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, július 5. Székely Bertalan Tormay Bélát ábrázoló festményének elhelyezése Budapest, július 24. Szobakiutalás a MÉM épülő csopaki üdülőjében Budapest, szeptember 11. Az Állategészségügyi Kutató Intézet új székházának az Egyetem területén történő felépítése Budapest, szeptember 16. Az alapkőbe elhelyezett alapítólevél megrendelése Budapest, szeptember 24. A Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egyetemek és műszaki főiskolák vezetőinek és párttitkárainak értekezlete Budapest, október 28. A fizikai dolgozók gyermekeinek helyzete az Egyetemen Budapest, november 15. Beszámoló a vércsoport kutatás helyzetéről és a Nemzetközi Állatvércsoport Konferencia előkészületeiről Budapest, november 17. Külföldi ösztöndíjas hallgatók magyar nyelvtudása Budapest, december 9. Zárcsere a Radioizotóp Laboratórium bejárati ajtaján Budapest, december 9. A határon elkobzott előadás visszaszolgáltatása Sopron, december 18. Az Agrár Sportnapok lebonyolításának rendje Budapest, január 7. Feljegyzés az Állatorvos-tudományi Egyetem rekonstrukciós fejlesztéséről Budapest, január 19. A Határőrség kutyáinak csípőficam vizsgálata Budapest, január 26. Elektronmikroszkóp felállításának szükségessége a Kórbonctani Tanszéken Budapest, február 10. Horn professzor nemzetközi kitüntetése Budapest, március 6. Kollégium építésére telek igénylése

21 169. Budapest, 1970 Képzési cél és tantervi irányelvek az Állatorvos-tudományi Egyetem részére Budapest, március 23. Nemzetközi Állatvércsoport Konferencia előkészületei Budapest, április 21. Bizottsági állásfoglalás az Egyetemen bevezetendő kétszintű oktatás -ról Budapest, május 12. Feljegyzés az állatorvostan-hallgatók katonai szolgálatával kapcsolatos véleményekről Budapest, május 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1969/70. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, június 11. Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíj hirdetmény Budapest, július 2. Kollégium létesítése az Egyetem részére Budapest, július 21. Tudományos továbbképzési ösztöndíjasok alkalmazásának engedélyezése Budapest, szeptember 1. Egészségügyi megelőző rendszabályok elrendelése Gödöllő, szeptember 18. Fiatal oktatók és kutatók konferenciája Budapest, október 2. Megbízás az intézmény életével foglalkozó dokumentumok megőrzésére és rendszerezésére Budapest, október 7. Engedély kérése a Műegyetem számítógépének igénybevételére Budapest, november 27. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1970/71. tanévi második rendes üléséről Budapest, december 16. Méregvásárlási engedély beszerzése alóli mentesítés

22

23 FORRÁSKÖZLÉS

24

25 1. Budapest, november 29. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem államvizsga rendszerére 148/1963/5/. Kapják: oktatási rektorhelyettesek. Agrártudományi Főiskola Mosonmagyaróvár, Debrecen, Keszthely. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Bp., Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Bp., Dr. Pecznik János dékánh., Gödöllő. Hivatkozom az FM. Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazgatóság /1962. és a /1962. számú rendeletére az alábbiakban megküldöm az Állatorvostudományi Egyetem államvizsga rendszerére vonatkozó javaslatunkat. Az Állatorvostudományi Egyetemen jelenleg folyó államvizsga nem más, mint egyes tárgyak /járványtan, állategészségügyi igazgatás, igazságügyi állatorvoslás és marxizmus/ zárószigorlata. A felsorolt tárgyak közül csak a marxizmus három alkotórészéből tesznek a hallgatók korábban is vizsgát és így az államvizsga keretében ezt az ismeretanyagot, főleg a filozófiát megismétlik. Az egyszerű zárószigorlattól abban különbözik, hogy bizottság előtt történik a vizsgázás. Ennek az állapotnak a fenntartása nem kívánatos, mert nem tölti be azt a szerepet, amit az államvizsgától várunk. Az oktatási reform keretében azt kértük a Főhatóságtól, járuljon hozzá ahhoz, hogy az állatorvostan hallgatók az V. év befejezése után minden tárgyból vizsgázzanak le, menjenek el egy év gyakorlatra és ennek letöltése után általános állatorvoslásból és marxizmusból szóbeli államvizsgát tegyenek. Csak ennek sikeres letétele után kapják meg a diplomájukat. Az egy éves gyakorlatot az amúgyis kötelező egy éves gyakornoki rendszer keretében gondolnánk megszervezni úgy, hogy hallgatóink az állategészségügy legfontosabb munkaterületén /nagyüzem, közigazgatás, szaporodásbiológia és élelmiszerhigiénia/ töltenek el kiváló szakemberek irányítása, vezetése mellett 4, 3, 2, 2 hónapot. Véleményünk szerint ennek a gyakornoki évnek ily módon az Egyetemhez történő szervezeti kapcsolása nagyban elősegítené a gyakorlati készség fejlesztését, valamint a tanult elméleti anyagnak a gyakorlatban való alkalmazását. Ennek a rendszernek a bevezetése nem jelentene külön anyagi megterhelést az állam számára, mert egy évig, az államvizsga letételéig a gyakornoki fizetést, esetleg gyakornoki ösztöndíjat kapnának a hallgatók. Csak azokat lehetne államvizsgára bocsájtani, akik az említett különböző munkaterületeken /négy felelős szakember irányítása mellett/ kifogástalan magatartást és szakmaszeretetet tanúsítottak. A szóbeli államvizsgán széleskörű bizottság előtt a hallgatók számot adnának az egy év alatti gyakorlati tapasztalatukról, de nem élménybeszámoló formájában, hanem az öt év alatt szerzett elméleti tudásuk alapján kritikusan elemezve a látott eredményeket és hibákat, vagy az esetleges megelőzési, gyógyítási és rendészeti intézkedéseket. A hallgató ilyen módon számot adhatna 25

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: 2008. okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: 2008. okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető SEMMELWEIS EGYETEM Budapest, Üllő i út 26. BIZONYLATI ALBUM Orvosi Biokémiai Intézet Készítette: Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető Dátum Jóváhagyta: Dr. Ádám Veronika egyetemi tanár intézet

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról

TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról NYME Roth Gyula Gyakorló Szakközépiskola és Kollégium Levelező Tagozata 9400 Sopron, Szent György u. 9. Pf. 26. TÁJÉKOZTATÓ a levelező oktatásról Iskolánk az Erdészeti és vadgazdálkodási technikus (OKJ:

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR

A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS OKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS KÖZPONT SZÉKESFEHÉRVÁR 5. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 38. függelék A BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND KIEGÉSZÍTÉSE REGIONÁLIS

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről

SZABÁLYZAT. ösztöndíj odaítélésének és folyósításának rendjéről SZABÁLYZAT Épületgépészet a Környezetért Alapítvány ösztöndíj programja a hátrányos helyzetű, kiemelkedő szakmai munkát végző, jó tanulmányi eredményű épületgépészeti szakmákat tanuló diákok számára ösztöndíj

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014-es tanévre Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2012.10.30. TANULMÁNYI TERÜLETEK

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről

354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet. a munkabiztonsági szakértői tevékenységről 354/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet a munkabiztonsági szakértői tevékenységről A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. (2) bekezdés c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka.

Információk: Ponácz Ferenc igazgatóhelyettes, tel.: 22/ 506-162 Titkárság, tel.: 22/ 506-472. web: www.telekiblanka.hu. e-mail: budai@telekiblanka. Kedves Szülők! Köszönjük érdeklődésüket iskolánk hat évfolyamos gimnáziumi képzése iránt. E tájékoztató honlapunkon történő megjelentetésével is szeretnénk hozzájárulni ahhoz, hogy Önök minél több információhoz

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre

Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Felvételi eljárás rendje a 2015/2016-os tanévre Indítandó osztályok, kódok: Magyar-angol két tanítási nyelvű osztály Kód: 01 5 évfolyamos képzés. (nyelvi előkészítő év angol nyelvből + 4 év ) A helyi tanterv

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus

A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben. Augusztus A Türr István Gimnázium és Kollégium Munkaterve a 2014/2015-ös tanévben Augusztus Augusztus 18. Augusztus 21. Augusztus 21-22 Augusztus 21-25. Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Vezetőségi értekezlet

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Egyetemi Doktori Tanács Elnök: Dr. Koren Csaba egyetemi tanár Titkár: Horváth Balázs egyetemi adjunktus 9026 Győr, Egyetem tér 1. Telefon: (96) 503-400/3121 Fax: (96) 329-263 E-mail:

Részletesebben

Tisztelt Oktatási Bizottság!

Tisztelt Oktatási Bizottság! Tisztelt Oktatási Bizottság! Az Aranyalma Magyar Műveltség Egyesület 2011 április 5-én Biatorbágyi Ökumenikus Iskoláért című beadványban fordul Biatorbágy Város Önkormányzatához. A város képviselőtestülete

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához

TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához TÁJÉKOZTATÓ az egyénileg elhelyezkedő hallgatók szakmunka gyakorlatához 1. Négyhetes szakmunka-gyakorlatot kell teljesíteni. A munkáltató és a hallgató közösen állapodnak meg a szakmunka gyakorlat konkrét

Részletesebben

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017

8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 8. OSZTÁLYOS FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2016/2017 2015. OKTÓBER 15. Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskolája 1011 Budapest,

Részletesebben

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0

A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A Gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat c. tanegység részletes követelményei v. 1.0 A gyakorlóiskolai tanítási-nevelési gyakorlat két fő tartalmi részből áll: (a) általános jellegű, csoportos és

Részletesebben

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 8. OSZTÁLYOSOKNAK FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2015/2016 2014. OKTÓBER 28. Hunfalvy János Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági és Kereskedelemi Szakközépiskola 1011 Budapest, Ponty utca 3. TANULMÁNYI TERÜLETEK (TAGOZATOK)

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat

TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS. Nappali tagozat TANÍTÓKÉPZÉS NÉMET NEMZETISÉGI SZAKIRÁNY GYAKORLATI KÉPZÉS I. Felépítés II. Táblázat III. Gyakorlati képzés feladatai IV. Gyakorlati képzés formái I. Felépítés Nappali tagozat A német nemzetiségi szakirány

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. február 13-ai ülésére Tárgy: A Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alapító okiratának módosítása Előadó: Dr. Árpásy Tamás

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete

1 /2004. (I. 26.) számú rendelete Gölle Község Önkormányzatának 1 /2004. (I. 26.) számú rendelete a Büssü, Gölle, Kisgyalán Községek Körjegyzősége köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Gölle község Önkormányzatának

Részletesebben

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN

A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN 2014. május 15. 2 A MUNKÁLTATÓI JOGKÖR GYAKORLÁSÁNAK RENDJE A DEBRECENI EGYETEMEN A Debreceni Egyetem Szenátusa a nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015.

Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Képzési és Továbbképzési Szabályzat 2015. Szakmai Program 15. sz. szabályzata Hatályba lépett: 2015. I. A személyes gondoskodást végző személyek működési nyilvántartása A szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095

AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE. Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 AZ ISKOLAI TANKÖNYVELLÁTÁS RENDJE Ibolya Utcai Általános Iskola OM: 031095 Tankönyvellátási rendünket az alábbi jogszabályok alapján készítettük: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény A

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet

A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE. 1. fejezet II. RÉSZ A FELVÉTELI ELJÁRÁS RENDJE 1. fejezet BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK Személyi hatály 195. (1) A felvételi eljárás rendjének hatálya az Nftv. 40. -ában foglaltak alapján az alapképzésre, az osztatlan képzésre

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik.

A rendelet célja. (2) A cím adományozása és a címmel járó támogatás megállapítása nyilvános pályázat útján történik. Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (II.15.) önkormányzati rendelete Doboz Nagyközség Ifjú Reménysége cím alapításáról, támogatásának rendjéről Doboz Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről

Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Határozatok a Szent István Egyetem Szenátusának 2011. december 14-én tartott üléséről Napirend: 1. Előterjesztés általános rektorhelyettesi megbízás betöltésére Előterjesztő: Dr. Solti László rektor 2.

Részletesebben

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma

Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum. Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum Bolyai János Műszaki Szakközépiskolája és Kollégiuma Felvételi tájékoztató 2016/2017 OM azonosító: 203058 Iskolakód: 051402 Telephelykód: 03 Cím: 134 Budapest, Váci

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760

KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014. évi feladatterve OM azonosító: 100760 Kétegyháza, 2013. szeptember 02. Készítette: Halmi Zoltán intézményvezető KALÁRIS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA 2013/2014.

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE. A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz.

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE. A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz. A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz. melléklete 1 Iratok megőrzése és levéltárba átadása Megőrzé- Lev.tárb

Részletesebben

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban

A Külkereskedelmi Főiskola. dokumentumokban A Külkereskedelmi Főiskola dokumentumokban Válogatás 35 év dokumentumaiból (1962)-1971-2006 Budapest, 2006 Tartalomjegyzék A. A főiskola alapítása 1. Előterjesztés-tervezet az Országos Oktatási Tanácshoz

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Érettségi vizsga 2014/2015

Érettségi vizsga 2014/2015 Érettségi vizsga 2014/2015 1. Érettségi tantárgyai Öt tárgyból kell érettségi vizsgát tenni, és az öt közül négy kötelezően előírt: - Magyar nyelv és irodalom - Matematika - Történelem - Idegen nyelv Az

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre

Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Abigél Köznevelési Intézmény Debreceni Tagintézmény munkaterve és feladat-ellátási terve a 2013/2014-es tanévre Elfogadta az Abigél Középiskola nevelőtestülete: Debrecen, 2013. szeptember 10. Bencze Rita

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE

A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE A MISKOLCI EGYETEMEN FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK ELŐNYBEN RÉSZESÍTÉSÉVEL FOGLALKOZÓ BIZOTTSÁG ÜGYRENDJE Miskolc, 2012. 8.2. számú Egyetemi Szabályzat Hallgatók Előnyben Részesítésével Foglalkozó Bizottság

Részletesebben

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat

Szent Gergely Népfőiskola. Szervezeti- és Működési Szabályzat Szent Gergely Népfőiskola Szervezeti- és Működési Szabályzat TARTALOM 1..A szabályzat célja, tartalma... 3 2..Az SZMSZ célja... 3 3..A szabályzat hatálya... 3 4..Az Intézmény jogállása... 3 5..Létesítő

Részletesebben

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m

w w w. c s i g e e s c s i g e. c o m A pályázatok benyújtása 2015. május 18-tól lehetséges! Támogatás célja Cél a fiatal mezőgazdasági termelők gazdaságalapításának és a birtokstruktúra átalakításának előmozdítása, a mezőgazdasági munkaerő

Részletesebben

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek

Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Igazságos és színvonalas oktatást mindenkinek Dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter tájékoztatója 2006. június 27. 1 A reformokat folytatni kell! Az elmúlt négy év eredményei: A Világ-Nyelv

Részletesebben

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ HIVATALOS LAPJA TOPOLYA KÖZSÉG ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА. Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА HIVATALOS LAPJA Број 7 Година XXXVII 15. септембар 2005. г., Бачка Топола XXXVII. évfolyam 7. szám Topolya, 2005. szeptember 15. Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 108. OLDAL

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Előterjesztés Ecsegfalva Község Önkormányzat 010. május 31-én tartandó Képviselő-testületi ülésére Tárgy: A 011/01. tanévben indítható iskolai osztályok, valamint napközis csoportok számának meghatározása

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben