Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education"

Átírás

1 A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának Kiadványai 8. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education Dokumente zur Geschichte der Veterinärmedizinischen Ausbildung in Ungarn VI Budapest 2007

2 A kiadvány megjelenését támogatta: Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával Szerkesztette és a bevezetést írta: Kiss Márton Technikai szerkesztő: Domokos György Kiss Márton HU-ISBN HU-ISSN Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit Nyomtatás: Jász Nyomda és Kiadó Kft Bp. Nagytétényi út 106. Készült 150 példányban

3 TARTALOM Bevezetés 5 Felhasznált irodalom 9 Források jegyzéke 11 Forrásközlés 23 Rövidítések 223 Névmutató 227

4

5 BEVEZETÉS Éppen két évtizede, 1987-ben, a 200. tanév megnyitására jelent meg a Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez I című kiadványa az Állatorvos-tudományi Könyvtár Levéltárának. A kötet szerkesztői (Bakonyi Ferencné és Gábor Iván) a bevezetésben megfogalmazott reményeik szerint egy forráskiadvány-sorozatot bocsátottak útjára. A reményből valóság lett, 1999-ig megjelentek az , az és az közötti dokumentumokból összeállított kötetek is. Már a történeti értelemben vett jelenkor, a második világháborút közvetlenül követő évek, az ún. agráregyetemi korszak dokumentumait közli az V/1. kötet, amely 2002-ben jelent meg; az önálló főiskolai korszakot ( ) bemutató V/2. kötet, pedig 2003-ban hagyta el a nyomdát. Most forráskiadvány-sorozatunk VI. kötetét nyújtjuk át az olvasóknak, amelyben az közötti időszakból közlünk egyetemünk életére, az állatorvosi hivatásra, szakmára, a felsőoktatás irányításának alakulására vonatkozó, válogatott dokumentumokat. A szóban forgó időszakból nagy terjedelmű irategyüttes áll rendelkezésünkre Levéltárunkban, ezért a kötetben szereplő dokumentumokat kizárólag innen, az egyetemi tanácsülések köteteiből, valamint a Rektori Hivatal irataiból válogattuk. (Állatorvos-tudományi Egyetem Levéltára 6/a, illetve 6/c fond.) Az előkészületek során 4 kötetet és 45 dobozt, összesen körülbelül dokumentumot néztünk át, s ebből válogattuk ki a közlésre került 182, illetve az ezekhez kapcsolódó, *-gal hozzájuk fűzött további 60 iratot, összesen 242 dokumentumot. Talán az említett számokból is nyilvánvaló, hogy a terjedelmi korlátok miatt sajnos nagyon sok érdekes dokumentum közlésétől el kellett tekintenünk. Reményeink szerint azonban így is sikerült, legalább bepillantást nyújtani az intézmény és az agrár-felsőoktatás irányításának korabeli történetébe, s egyszersmind ráirányítani a figyelmet Levéltárunk igen értékes, s ez idáig kellőképpen fel nem tárt iratanyagára. Az évvel lezárult legalábbis egy időre az intézmény átszervezéseinek a korszaka. Az addig egyetemi rangú főiskolaként működő intézmény fennállásának 175. évfordulójára megkapta az egyetemi címet, melyet az Elnöki Tanács évi 22. sz. törvényerejű rendelete 19. -ában szentesített: Az Erdőmérnöki Főiskola mint Erdészeti és Faipari Egyetem; az Állatorvos-tudományi Főiskola mint Állatorvos-tudományi Egyetem; a mezőgazdasági akadémiák mint agrártudományi főiskolák működnek tovább. Az intézmény életében az egyetemmé válást követő évtized legjelentősebb eseménye az ún. nagyberuházás volt. Ennek szükségességét még a főhatóságok sem vitatták;

6 ugyanis az ezt megelőző utolsó nagyobb beruházás a telephelyen a szülészeti klinika építése (1930) volt. Noha az egyetem új épületeit csak 1974-ben, illetve 1976-ban vehették igénybe a hallgatók, az oktatók és a dolgozók, az építkezés már 1969-ben, egyes régi épületek bontásával, megindult. A tervezés természetesen még korábban, már a tárgyalt korszakunk elején elkezdődött. Nem véletlen tehát, hogy az egyetemi nagyberuházással kapcsolatosan több dokumentum is szerepel kötetünkben [11, 27, 31, 48, 113, 135, 140, 141, 146, 147, 164]. Már itt le kell azonban szögeznünk, hogy sem ebben, sem más témában nem törekedtünk a vonatkozó összes irat közlésére, hiszen ez egy válogatott forráskiadvány, nem pedig egy tematikus dokumentum-gyűjtemény. A nagyberuházáshoz hasonló a helyzet a kollégium építésével kapcsolatban is. A vidéki állatorvostan-hallgatóknak évtizedeken keresztül két, meglehetősen rossz körülményeket biztosító kollégium (VII. ker. Garay u. 5., illetve VIII. ker. Mária u. 20.) adott szállást a tanulmányaik alatt. Az új, Marek József nevét viselő kollégiumba szeptemberében költözhettek be a hallgatók, de a nagyberuházáshoz hasonlóan a tervezés, s főleg a helyszínkiválasztás már a tárgyalt korszakunkban megindult [91, 138, 168, 175]. Az egész intézmény szervezetét befolyásoló változás már nem, de természetesen kisebb szervezeti változások az egyetemmé válást követő években is voltak ban az Állattenyésztéstani Tanszékből kiválva új tanszék alakult a takarmányozástan oktatására és művelésére [17] és 1968 között Agrárgazdasági (Agrárökonómiai) Tanszék működött az Egyetemen [51, 71, 127]. Az 1961-ben az Állatenyésztéstani Tanszéken szervezett, majd 1964-től a Takarmányozástan Tanszék keretében működött Vércsoport Laboratórium 1969-ben önálló szervezeti egységgé vált [159]. Az egyes tanszékek mellett több laboratórium szervezésére is sor került (pl. az Élettani Tanszéken a B-szintű radioizotóp laboratórium, az Állathigiéniai Tanszéken a klímalaboratórium). Az új szervezeti egységek között említhetjük meg a hallgatók kulturális nevelése, kikapcsolódása céljából 1968-ban létrehozott KISZ-klubot is [126, 131, 149]. Elsősorban a szervezeti változásokkal összefüggésben, de azoktól függetlenül is, több személyi változás is történt. A tárgyalt időszakban, két ízben volt rektorváltás az Egyetemen. Sályi Gyula lemondását követően, 1963-ban Kovács Jenő lett a rektor, őt 1966-ban B. Kovács András követte a rektori székben ban Horn Artúr egyetemi tanárt az Állattenyésztéstani Tanszék, Márkus József egyetemi tanárt a Takarmányozástani Tanszék, Mészáros János egyetemi docenst a Járványtani Tanszék [17]; 1965-ben Horváth Lajos egyetemi docenst az Agrárökonómiai Tanszék [57]; 1966-ban Kardeván Andor egyetemi docenst a Kórbonctani Tanszék, Kobulej Tibor egyetemi docenst az Általános Állattani és Parazitológiai Tanszék [71]; 1968-ban Nádor Károly egyetemi tanárt a Kémiai Tanszék [137] vezetőjévé nevezték ki. Az 1960-as években két fájó veszteség is 6

7 érte Egyetemünket: 1964-ben elhunyt Schwanner Jenő nyugalmazott egyetemi tanár [36], 1967-ben Kotlán Sándor professzor távozott az élők sorából [112]. Az 1960-as éveket végigkísérik az oktatási reformok: a tananyag korszerűsítésével [14, 169], az Egyetemre történő felvétellel [3, 15, 18, 34, 58, 77, 79, 132], a gyakorlati képzés változásaival [2, 25, 68, 105, 114], az államvizsga rendszerének a módosításaival [1, 54, 62, 62, 117], illetve a továbbképzéssel, s a tárgyalt korszak végén meginduló szakállatorvos-képzéssel [20, 102] kapcsolatosan egyaránt találhatók dokumentumok a kötetben. Az Egyetem a tudományos kutatómunka területén is komoly, nemzetközi szintű eredményeket mutatott fel. Ezt bizonyítja, hogy professzoraink közül 1965-ben Mócsy Jánost a berlini Humboldt Egyetem [52], Horn Artúrt 1965-ben a brnói Mezőgazdasági Főiskola [57], 1967-ben pedig a hallei Martin Luther Egyetem [94] díszdoktorává avatta, Kovács Jenőt 1966-ban a brnói főiskola ezüst érmével [76], Horn Artúrt 1970-ben nemzetközi állattenyésztési tudományos díjjal, az Arany Tojással tüntették ki [167]. Szintén professzoraink nemzetközi elismertségét jelzi, hogy Horn Artúrt 1967-ben az Állati Termékeket Előállító Szövetség elnökségi tagjává [107], Kovács Ferencet, az 1970-ben Egyetemünkön tartott alakuló ülésén, a Nemzetközi Állathigiéniai Társaság elnökévé választották [181]. Nagy nemzetközi sikernek, az intézményben folyó vércsoport-kutató munka elismerésének tekinthető, hogy az Állatorvos-tudományi Egyetem rendezhette meg július 6. és 11. között a XII. Európai Állatvércsoport- és Biokémiai Polimorfizmus Konferenciát [148, 159, 170]. Az Állatorvos-tudományi Egyetem mindig nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy korábbi neves professzorainak az emlékét méltó módon megőrizze ban volt Tormay Béla halálának a 60. évfordulója; a megemlékezés mikéntjéről több dokumentum is megtalálható kötetünkben [44, 65, 74, 82, 153]. Az 1960-as évek a mezőgazdaság átszervezésének az időszaka is. Az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek megalakulása, s ezáltal a nagyüzemi állattartásra történő berendezkedés, illetve az 1967-ben létrehozott új állategészségügyi szervezet az állatorvosok képzésére, valamint továbbképzésére is hatással volt. Az Egyetem vezetésének ezzel kapcsolatos álláspontjáról olvashatunk több dokumentumban is [106, 136, 152]. Az iratok válogatása során arra törekedtünk, hogy az intézményt és a tudományterületet a lehető legszélesebb spektrumában mutassuk be. Ennek megfelelően az eddig említett, tipikusnak mondható iratokon kívül megtalálhatók a kötetben az egyetem mindennapi életével kapcsolatos egyedi dokumentumok is, pl. a kisegítő állományú dolgozók ügyeleti díjának rendezéséről, az éves fordítási keret megállapításáról, a beteg állatok szállításáról, a társadalmi tanulmányi ösztöndíjasokról, könyvajándékokról, a kísérleti állatok húsának értékesítéséről, oktató telefonbeszerelési kérelmének támogatásáról, az Egyetem és a Nemzeti 7

8 Színház, illetve a Madách Gimnázium közötti kapcsolatról, műszerbeszerzésekről, az egyetemi klinikákon folyó gyógyító munkáról, az egyetemen tanuló ismert sportolók (pl. Konrád János vízilabdázó, Tüske Ferenc röplabdázó) világversenyre történő kikéréséről stb. A sorozat korábbi köteteinek a hagyományát követjük azzal is, hogy kötetünkben szerepeltetünk néhány olyan dokumentumot, amely különlegessége, a benne rejlő humor okán érdemel figyelmet [22, 55, 122, 130, 144]. Mint azt már a korábbiakban is jeleztük, jelen kötetünk egy kiadványsorozat része, tehát a források közlése tekintetében a korábban megjelent kötetekhez kell alkalmazkodnia, azoktól számottevően nem térhet el. A közölt dokumentumok jelentős részét amelyeket lehetett ügyiratként kezeltük, azaz az ügyre vonatkozó összes iratot (ez általában a főhatósági leirat, s a rá adott válasz, illetve a felterjesztés, s az arra vonatkozó döntés) felvettük a kötetbe. A válaszleveleket, illetve az egy adott ügyhöz kapcsolódó esetleges további iratokat *-gal jelölve közöltük az alapiratot követően. Az azonos vagy hasonló témájú dokumentumokra az egyes iratok végén utaltunk. A dokumentumokat általában teljes terjedelmében közöltük, kivételt ez alól csak a tanácsülési jegyzőkönyvek, illetve a nagyon hosszú iratok képeznek. A kihagyott részeket [ ] jelzi. Az iratok közlésének sorrendjét az időrend határozza meg. Abban az esetben, ha a pontos időrend (pl. a hónap vagy a nap) nem határozható meg, a besorolásról az iktatószám alapján döntöttünk. Az egyes iratokat folyamatos sorszám jelöli, amelyet az irat keletkezésének a helye és dátuma, majd a dokumentum tárgya, végül az iktatószám követ. Az egyes iratokat az eredeti megfogalmazás szerint, azaz szöveghű módon közöltük, alkalmanként elhagyva a különböző formai elemeket, pl. bekezdés stb. A szövegek leírásakor javítottuk a korabeli írógépek hiányosságait, pl. hosszú ékezetek, s ugyancsak a sokszor hiányzó írásjeleket is (vessző, pont stb.). Meghagytuk ugyanakkor a stiláris hibákat, a pontatlan megfogalmazásokat. Az eredeti dokumentumokban aláhúzással jelölt kiemeléseket mi is aláhúzással jelöltük. Az egyes dokumentumokra kézzel írt elintézési utasításokat, marginális jegyzeteket a dokumentumok végén, zárójelben, dőlt betűvel tüntettük fel. A kötetet rövidítések jegyzéke és névmutató egészíti ki. Abban a reményben bocsátjuk útjára a jelen kiadványt, hogy forráskiadványsorozatunk korábbi köteteihez hasonlóan haszonnal forgathatják majd a magyar felsőoktatás, a magyar állatorvos-tudomány és az Állatorvos-tudományi Egyetem története iránt érdeklődők. Budapest, február Dr. Kiss Márton 8

9 Felhasznált irodalom: Az Állatorvostudományi Egyetem Évkönyve 1969/70. és 1970/71. tanév. Bp., Szögi László: Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára (1741) Bp., éves a magyar állatorvosi felsőoktatás. Szerk.: Holló Ferenc. Bp. Mezőgazdasági Kiadó, Ladányi Andor: A felsőoktatás irányításának történeti alakulása. Bp. Oktatáskutató Intézet, Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Bp. Magyar Felsőoktatás Művelődési és Közoktatási Minisztérium,

10

11 FORRÁSOK JEGYZÉKE 1. Budapest, november 29. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem államvizsga rendszerére Budapest, december 14. Tájékoztató a IV. éves állatorvostan-hallgatók húshigiéniai gyakorlati oktatásáról Budapest, február 6. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem előfelvételi rendszerére Budapest, február 21. Az Egyetem emblémája Budapest, március 5. Jelentés az Állatorvos-tudományi Egyetemen folyó vegyészlaboráns képző tanfolyamról Budapest, március 14. Metodika kidolgozása gyógyszerelegy kémiai stabilitásának vizsgálatához Budapest, március 25. Külföldi ösztöndíjas hallgatók tanszersegélye Budapest, március 26. Állatszállító gépkocsi igénybevételének rendezése Budapest, április 17. Származási kategorizálással kapcsolatos utasítások hatálytalanítása Budapest, május 8. Kisegítő állományú dolgozók ügyeleti díjának rendezése Budapest, május 15. Feljegyzés az Állatorvos-tudományi Egyetem beruházási fejlesztési programjának előkészítéséről Budapest, május 17. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1962/63. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, május 31. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1962/63. tanévi hetedik rendes üléséről Budapest, június 1. Az Állatorvos-tudományi Egyetem új tantervi javaslata Budapest, augusztus 2. Jelentés a felvételi vizsgákról 44 11

12 16. Budapest, szeptember 24. Házirend az Állatorvos-tudományi Egyetem kollégiumai számára Budapest, október 14. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi első rendes üléséről Budapest, november 18. Javaslat a felsőfokú mezőgazdasági technikumi végzettséggel rendelkezők egyetemen történő továbbtanulására Budapest, november 29. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, december 30. Továbbképző tanfolyam előadóinak óradíja Budapest, február évi fordítási keret megállapítása Budapest, február 8. Kétfejű borjú méltányos vételárának megállapítása Budapest, február 28. Fűtéskorszerűsítés az Egyetemen Budapest, február 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi ötödik rendes üléséről Budapest, március 1. Dr. Kómár Gyula kerületi állatorvos gyakorlat vezetése Budapest, március 18. Állattenyésztéstan vizsgák lebonyolításának módosítása Budapest, 1964 A Szakoktatás- és Kísérletügyi Főigazgatóság felügyelete alá tartozó budapesti intézmények fejlesztése Budapest, május 13. Védőruhák megjelölése Budapest, május 22. Szeszes italok árusításának tilalma az Egyetemen Budapest, június 5. Feljegyzés a tejtermeléstan oktatásáról Budapest, július 25. Az Állatorvos-tudományi Egyetem fejlesztése Budapest, augusztus 10. Társadalmi tanulmányi ösztöndíjak keretszámai 62 12

13 33. Budapest, szeptember 10. Az Állatorvos-tudományi Egyetem 1964/65. tanévi munkaterve Budapest, szeptember 12. Az Állatorvos-tudományi Egyetemre történő beiratkozás feltételei Budapest, szeptember 22. Sályi Gyula könyvének újrakiadása Budapest, október 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi második rendes üléséről Budapest, december I. negyedévi takarmánykeret Budapest, január 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, február 5. Kísérleti állatok húsának értékesítése Budapest, február 17. Szerződés a Brnói Mezőgazdasági Főiskola Állatorvosi Karával Budapest, február 19. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem Felülvéleményező Bizottságának a tagjaira Budapest, március évi nemesfém keret beszerzése Budapest, március 18. Nyelvtudási pótlék megállapításának és folyósításának szüneteltetése Budapest, március 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, április 1. Tájékoztatás az Állatorvosi Híradóról Budapest, április 5. A végzős hallgatók doktori oklevelének minősítése Nagykanizsa, április 26. Könyvajándék az Egyetem könyvtárának Budapest, május 21. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi hetedik rendes üléséről Budapest, június 3. Az Állatorvos-tudományi Egyetem I. évfolyamán használatban lévő jegyzetek jegyzéke 78 13

14 50. Budapest, június 15. Az évi nyári Universiade-keretbe meghívott állatorvostanhallgatók Budapest, június 16. Agrárökonóniai Tanszék felállítása Budapest, július 2. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi nyolcadik rendes üléséről Budapest, július 9. Írógépszalag-orsók leadása, cseréje Budapest, július 16. Javaslat az államvizsga lebonyolításának rendjére Balatonfüred-Siskeforrás, augusztus 28. Élelmiszervizsgálati újítások, javaslatok Budapest, szeptember 22. A tejtermeléstanhoz tartozó ismeretek oktatása a különböző tanszékeken Budapest, október 1. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi első rendes üléséről Budapest, október 29. Az előfelvételis hallgatókkal kapcsolatos rendelkezések Budapest, november 22. Patkolókovács és javító műhely átvételének a kérése Budapest, november 29. A társadalmi tanulmányi ösztöndíjrendszer helyzetének országos felülvizsgálata Budapest, december 14. Fertőzési pótlék megállapítása Budapest, január 4. Javaslat az államvizsga lebonyolítására Budapest, január 10. Javaslat az Állami Vizsgáztató Bizottságok összetételére Budapest, január 18. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi második rendkívüli üléséről Budapest, január 25. Tormay Béla szobrának felállítása Budapest, január 27. Vámkezelt áru visszahozatalának igazolása 93 14

15 67. Budapest, február 25. Kovács György telefon beszerelési kérelmének támogatása Budapest, március 8. Irányelvek a szigorló állatorvosok, gyakornokok nyári szakmai gyakorlati oktatásához Budapest, március 14. Tőkés deviza kiutalása kísérleti állat vásárlására Budapest, március 17. Szakmai-pedagógiai védnökség vállalása egy gimnáziumi osztály felett Budapest, március 25. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, március 29. Javaslat id. Kómár Gyula részére címzetes egyetemi tanári cím adományozására Budapest, március 31. Kandidátusi illetménykiegészítés folyósításának felülvizsgálata Budapest, április 6. Javaslat Tormay Béla emlékbélyeg kiadására Budapest, április 16. Dísznövények nyilvántartásba vétele Brno, április 18. Kovács Jenő rektor kitüntetése Budapest, május 30. A felvehető hallgatók létszámának meghatározása Budapest, június 22. A növénygyűjtés nehézségei Budapest, június 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, augusztus 2. Előadás, foglalkozás alóli felmentés Budapest, augusztus 12. Vércsoport Laboratórium elnevezés használatának engedélyezése Budapest, augusztus 25. Tormay Béla sírjának helyreállíttatása Budapest, augusztus 27. Fiatalkorúak kitiltása az Egyetem területéről

16 84. Budapest, szeptember 9. Laboratóriumi berendezés beszerzése Budapest, szeptember 12. Az intézmény dolgozóinak érdekvédelmére, anyagi és szociális helyzetére és munkafeltételeire vonatkozó értékelés Budapest, október 7. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1966/67. tanévi első rendes üléséről Budapest, október 10. Az Egyetem klinikáin gyógykezelés alatt álló állatok tartási díja Budapest, október 12. Hallgatói kollégiumi ügyelet Budapest, október 14. A szabadon választható idegen nyelvek körének bővítése Budapest, november 2. Beteg állatok szállítása Budapest, január 7. Telek kisajátítás új kollégium építéséhez Budapest, január 23. Kiadványok, dokumentációk megküldése az Országos Mezőgazdasági Könyvtárnak Budapest, február 10. Kutyák farkának kurtítása Budapest, február 15. Horn Artúr díszdoktori címe Budapest, február 21. Felajánlás a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részére Budapest, február 23. Az Egyetem évi beruházási és költségvetési felújítási igényei Budapest, március 2. Sokszorosító- és írógépek kezelése a választások idején Budapest, március 29. Az április 4-i nagygyűlés résztvevői részére gyülekezőhely kérése Budapest, április 28. Tiltakozás Manolisz Glezosz bebörtönzése ellen Budapest, május 13. Autóbusz kiutalása Budapest, május 15. Az MSZMP IX. kongresszusa határozatainak feldolgozása

17 102. Budapest, június 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1966/67. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, július 18. Távlovaglás a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50 éves jubileuma alkalmából Budapest, augusztus 30. Az Egyetem szovjet kapcsolatai az elmúlt 50 évben Budapest, szeptember 12. V. évfolyamos hallgatók állategészségügyi intézeti gyakorlata Budapest, szeptember 30. Feljegyzés az állategészségügyi szolgálat továbbfejlesztéséről szóló tervezethez Budapest, október 24. Horn Artúrt nemzetközi szövetség elnökségi tagjává választják Budapest, november 11. Feljegyzés néhány fertőző állatbetegség elleni védekezés ökonómiai kihatásáról Budapest, november 14. Kollégiumi nevelőtanári feladatok Budapest, november 16. A pártszervezet költségvetésének jóváhagyása Budapest, november 24. Javaslat szakkönyv egyetemi segédkönyvvé nyilvánítására Budapest, december 27. Kotlán Sándort az Állatorvos-tudományi Egyetem saját halottjának tekinti Szombathely, január 8. Az Egyetem fejlesztése Budapest, február 13. A nyári orvoslási gyakorlatok lebonyolítása Budapest, február 23. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1967/68. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, március 5. Javaslat a szerényebb képességű állatorvostan-hallgatóknak felsőfokú technikumba történő átirányítására Budapest, március 7. A Politikai Gazdaságtan záróvizsgájának meghatározása

18 118. Budapest, március 11. Várnagy László mellékfoglalkozásának engedélyezése Budapest, március 12. Központi röntgenlaboratórium kialakításának engedélyezése Budapest, március 22. Kapcsolat az Egyetem és a Nemzeti Színház között Budapest, március 26. Beszámoló az Állatorvos-tudományi Egyetemen folyó kutatásokról Budapest, március 28. A kommunista szakember fogalmának tisztázása Budapest, március Felhívás az es forradalmak évfordulójára készült agitációs szemléltető anyag megrendelésére Budapest, április 5. Részvétel a Bécsi Állatorvosi Főiskola 200 éves jubileumi ünnepségén Budapest, április 8. Közreműködés a FAO munkájában Budapest, április 26. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1967/68. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, április 28. Javaslat a Növénytan és az Agrárgazdaságtan Tanszékek összevonására Budapest, május 29. Az Egyetem történeti értékű iratainak összegyűjtése Budapest, július 8. Forgatási engedély kérése Budapest, július 20. Lövöldözés az Egyetem parkjában Budapest, július 22. Klub engedélyezése Budapest, augusztus 12. Jelentés a felvételi vizsgákról Budapest, szeptember 13. Javaslat az Állatorvosképzés története Magyarországon című fakultatív tárgy előadására Budapest, szeptember 25. Javaslat a klinikák haszonállat létszámának növelésére Budapest, október 7. Az Egyetem bővítési munkáinak megrendelése

19 136. Budapest, október 15. Az állatorvosok fő tevékenységéről készült összeállítás Budapest, október 25. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi első rendes üléséről Budapest, november 11. Új kollégium építése Budapest, november 11. Pethes György felkérése szakértői bizottság titkári tisztére Budapest, november 11. Az Egyetem rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési költség Budapest, november 29. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi második rendes üléséről Budapest, december 10. Klinikai kórélettan című fakultatív tárgy oktatása Budapest, január 2. A Parazitológiai Tanszék helyiségének átadása a Szülészeti Tanszék számára Budapest, január 27. Revizori jelentés Budapest, január 29. Beszámoló jelentés az Állatorvos-tudományi Egyetem évi baleseti- és munkavédelmi helyzetéről Budapest, február 1. Egyes szervezeti egységek átköltöztetésével kapcsolatos tájékoztatás Budapest, február 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, március 17. Az Egyetem az MTA közreműködését kéri nemzetközi konferencia megrendezésében Budapest, május 16. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi ötödik rendes üléséről Budapest, május 26. Állatorvos-gyakornokok munkábaállítása az Egyetemen Budapest, május Gödöllőn építendő állatkórház

20 152. Budapest, június 27. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, július 5. Székely Bertalan Tormay Bélát ábrázoló festményének elhelyezése Budapest, július 24. Szobakiutalás a MÉM épülő csopaki üdülőjében Budapest, szeptember 11. Az Állategészségügyi Kutató Intézet új székházának az Egyetem területén történő felépítése Budapest, szeptember 16. Az alapkőbe elhelyezett alapítólevél megrendelése Budapest, szeptember 24. A Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egyetemek és műszaki főiskolák vezetőinek és párttitkárainak értekezlete Budapest, október 28. A fizikai dolgozók gyermekeinek helyzete az Egyetemen Budapest, november 15. Beszámoló a vércsoport kutatás helyzetéről és a Nemzetközi Állatvércsoport Konferencia előkészületeiről Budapest, november 17. Külföldi ösztöndíjas hallgatók magyar nyelvtudása Budapest, december 9. Zárcsere a Radioizotóp Laboratórium bejárati ajtaján Budapest, december 9. A határon elkobzott előadás visszaszolgáltatása Sopron, december 18. Az Agrár Sportnapok lebonyolításának rendje Budapest, január 7. Feljegyzés az Állatorvos-tudományi Egyetem rekonstrukciós fejlesztéséről Budapest, január 19. A Határőrség kutyáinak csípőficam vizsgálata Budapest, január 26. Elektronmikroszkóp felállításának szükségessége a Kórbonctani Tanszéken Budapest, február 10. Horn professzor nemzetközi kitüntetése Budapest, március 6. Kollégium építésére telek igénylése

21 169. Budapest, 1970 Képzési cél és tantervi irányelvek az Állatorvos-tudományi Egyetem részére Budapest, március 23. Nemzetközi Állatvércsoport Konferencia előkészületei Budapest, április 21. Bizottsági állásfoglalás az Egyetemen bevezetendő kétszintű oktatás -ról Budapest, május 12. Feljegyzés az állatorvostan-hallgatók katonai szolgálatával kapcsolatos véleményekről Budapest, május 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1969/70. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, június 11. Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíj hirdetmény Budapest, július 2. Kollégium létesítése az Egyetem részére Budapest, július 21. Tudományos továbbképzési ösztöndíjasok alkalmazásának engedélyezése Budapest, szeptember 1. Egészségügyi megelőző rendszabályok elrendelése Gödöllő, szeptember 18. Fiatal oktatók és kutatók konferenciája Budapest, október 2. Megbízás az intézmény életével foglalkozó dokumentumok megőrzésére és rendszerezésére Budapest, október 7. Engedély kérése a Műegyetem számítógépének igénybevételére Budapest, november 27. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1970/71. tanévi második rendes üléséről Budapest, december 16. Méregvásárlási engedély beszerzése alóli mentesítés

22

23 FORRÁSKÖZLÉS

24

25 1. Budapest, november 29. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem államvizsga rendszerére 148/1963/5/. Kapják: oktatási rektorhelyettesek. Agrártudományi Főiskola Mosonmagyaróvár, Debrecen, Keszthely. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Bp., Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Bp., Dr. Pecznik János dékánh., Gödöllő. Hivatkozom az FM. Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazgatóság /1962. és a /1962. számú rendeletére az alábbiakban megküldöm az Állatorvostudományi Egyetem államvizsga rendszerére vonatkozó javaslatunkat. Az Állatorvostudományi Egyetemen jelenleg folyó államvizsga nem más, mint egyes tárgyak /járványtan, állategészségügyi igazgatás, igazságügyi állatorvoslás és marxizmus/ zárószigorlata. A felsorolt tárgyak közül csak a marxizmus három alkotórészéből tesznek a hallgatók korábban is vizsgát és így az államvizsga keretében ezt az ismeretanyagot, főleg a filozófiát megismétlik. Az egyszerű zárószigorlattól abban különbözik, hogy bizottság előtt történik a vizsgázás. Ennek az állapotnak a fenntartása nem kívánatos, mert nem tölti be azt a szerepet, amit az államvizsgától várunk. Az oktatási reform keretében azt kértük a Főhatóságtól, járuljon hozzá ahhoz, hogy az állatorvostan hallgatók az V. év befejezése után minden tárgyból vizsgázzanak le, menjenek el egy év gyakorlatra és ennek letöltése után általános állatorvoslásból és marxizmusból szóbeli államvizsgát tegyenek. Csak ennek sikeres letétele után kapják meg a diplomájukat. Az egy éves gyakorlatot az amúgyis kötelező egy éves gyakornoki rendszer keretében gondolnánk megszervezni úgy, hogy hallgatóink az állategészségügy legfontosabb munkaterületén /nagyüzem, közigazgatás, szaporodásbiológia és élelmiszerhigiénia/ töltenek el kiváló szakemberek irányítása, vezetése mellett 4, 3, 2, 2 hónapot. Véleményünk szerint ennek a gyakornoki évnek ily módon az Egyetemhez történő szervezeti kapcsolása nagyban elősegítené a gyakorlati készség fejlesztését, valamint a tanult elméleti anyagnak a gyakorlatban való alkalmazását. Ennek a rendszernek a bevezetése nem jelentene külön anyagi megterhelést az állam számára, mert egy évig, az államvizsga letételéig a gyakornoki fizetést, esetleg gyakornoki ösztöndíjat kapnának a hallgatók. Csak azokat lehetne államvizsgára bocsájtani, akik az említett különböző munkaterületeken /négy felelős szakember irányítása mellett/ kifogástalan magatartást és szakmaszeretetet tanúsítottak. A szóbeli államvizsgán széleskörű bizottság előtt a hallgatók számot adnának az egy év alatti gyakorlati tapasztalatukról, de nem élménybeszámoló formájában, hanem az öt év alatt szerzett elméleti tudásuk alapján kritikusan elemezve a látott eredményeket és hibákat, vagy az esetleges megelőzési, gyógyítási és rendészeti intézkedéseket. A hallgató ilyen módon számot adhatna 25

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk:

A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: A Hutӱra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum levéltári fond- és állagjegyzéke A fondrendszer kialakításakor az alábbi számkeretet alkalmaztuk: 1 20. fond: A jogelőd intézmények, illetve az Egyetem (Kar)

Részletesebben

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára

Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára Bemutatkozik a SZIE KDKL Levéltára A Magyar Hidrológiai Társaság XXXI. Országos Vándorgyűlése Gödöllő, 2013. július 3. Kissné Bognár Krisztina főlevéltáros, levéltárvezető Szent István Egyetem Kosáry Domokos

Részletesebben

Munkaterv havi bontásban

Munkaterv havi bontásban Munkaterv havi bontásban A 2016/2017-ES TANÉV FELADATAI HAVI LEBONTÁSBAN Időpont Feladat 2016.augusztus 25-31. A nyári gyakorlat igazolása, dokumentálása A javító vizsga lebonyolítása 2016. augusztus 30.

Részletesebben

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév

Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Az Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola szakképzése 2012/2013. tanév Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! Iskolánk szakmai képzésének minél jobb megismerését segítjük tájékoztatónk megjelentetésével.

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 4. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015. január 15. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára

A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Könyvtári szakmai nap Győr, 2014. 03. 25 Kisalföldi Könyvtárak és Könyvtárosok Egyesülete A Nyugat-magyarországi Egyetem Központi Levéltára Szemerey Tamásné Dr. levéltárvezető Dr. Sági Éva levéltáros Egyetemi

Részletesebben

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata

Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k. A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Ikt. sz.: SZF/ /2013. S z o l n o k i F ő i s k o l a S z o l n o k A Szolnoki Főiskola Demonstrátori Szabályzata Preambulum A Szolnoki Főiskola (továbbiakban Főiskola) oktatói és kutatói munkájának, kutatásszervezési

Részletesebben

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska

Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska Duális felsőoktatási képzés a modell és tapasztalatok Dr. Ailer Piroska 2015. március 17. Duális képzés kecskeméti modellje definíció 1. A duális felsőoktatás a felsőoktatási intézmények és az érintett

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm.

MAGYAR KÖZLÖNY szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA augusztus 16., hétfõ. Tartalomjegyzék. 229/2010. (VIII. 16.) Korm. MAGYAR KÖZLÖNY A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2010. augusztus 16., hétfõ 133. szám Tartalomjegyzék 229/2010. (VIII. 16.) Korm. rendelet 69/2010. (VIII. 16.) ME határozat 70/2010. (VIII. 16.) ME határozat

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38.

BGSZC II. Rákóczi Ferenc Közgazdasági Szakgimnáziuma 1075 Budapest, Wesselényi utca 38. Gyűjtőkörök Intézményi ügyek Intézményi alapdokumentumok Fenntartói irányítás Gazdasági Hivatal anyagai Bizonyítvány másolat, másodlat Munkaszerződés és kinevezés módosítás (Munkaügy) Megállapodások, szerződések

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEINEK SZABÁLYZATA Miskolc, 2014 3.6. sz. Egyetemi szabályzat ÖNKÖLTSÉGES KÉPZÉSEK SZABÁLYZATA A Miskolci Egyetem Szenátusának 282/2014. sz. határozata Készült 8 példányban.

Részletesebben

A Szombathelyi Tanárképző Intézet Irattári Terve 1972.

A Szombathelyi Tanárképző Intézet Irattári Terve 1972. A Szombathelyi Tanárképző Intézet Irattári Terve 1972. Irattári Terv a Szombathelyi Tanítóképző Intézet részére I. Vezetési ügyek 1./ Szervezeti egységek létesítése, bővítése, megszüntetése nem 30 év 2./

Részletesebben

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára

Az iskola a 2014/2015. tanévre a következő osztályokba hirdet felvételt: Az általános iskola 8. osztályát befejezettek számára Intézmény neve: Egri Kossuth Zsuzsanna Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium Címe: 3300 Eger, Bem tábornok utca 3. Telefon/fax: (36) 515-020, 313-765 E-mail: egrikossuthtitkarsag@gmail.com Honlap: www.kossuthzsuzsa.hu

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének október 14-i ülésére Előterjesztés 3. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. október 14-i ülésére Tárgy: A Fekete István Általános Iskola maximális osztály létszámának túllépése Az előterjesztést készítette:

Részletesebben

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA

KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA A Batthyány Fülöp Gimnázium és Általános Iskola 201202 KÖZÉPISKOLAI FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓJA a. tanév középfokú beiskolázásához A középfokú iskolába történő jelentkezés rendjét és a felvételi eljárás szabályait

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS

ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS ERKÖLCSTAN / HIT-ÉS ERKÖLCSTAN TANTÁRGY TANÍTÁSÁVAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOZÁS A NEMZETI KÖZNEVELÉSRŐL SZÓLÓ 2011. ÉVI CXC. TÖRVÉNY erkölcstan illetve hit- és erkölcstan oktatására vonatkozó rendelkezései

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola Az iskola szakmaszerkezeti felépítése: A Szakképesítés (képzési program) Jelentkezés időtartama Ssz. kimenetelének határmegnevezése hónap

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE

MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Miskolc, 2016 8.9. számú Egyetemi Szabályzat MISKOLCI EGYETEM HUMÁNERŐFORRÁS OSZTÁLY ÜGYRENDJE Készült 8 példányban 1. sorszámú, változás átvezetésére

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2016. július 1. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER

Részletesebben

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE

MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN FOGLALKOZTATOTT MUNKAVÁLLALÓK KÖVETELMÉNYRENDSZERE, valamint EZEN MUNKAKÖRÖK BETÖLTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELJÁRÁSOK RENDJE 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék Az ÓBUDAI EGYETEMEN OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK és TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán

Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Vadgazdálkodási képzés a SZIE Állatorvos-tudományi Karán Dr. habil. Marosán Miklós tudományos főmunkatárs címzetes egyetemi tanár 2014 A vadgazdálkodási képzés

Részletesebben

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója:

Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: Tájékoztató a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium gimnáziumi osztályainak felvételi eljárásáról Az iskola OM azonosítója: 035326 Iskolánk a 2015/2016-os tanévben a következő gimnáziumi

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány

ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. . sz. példány ZRÍNYI MIKLÓS 28. sz. melléklet a 1164/115. ZMNE számhoz NEMZETVÉDELMI EGYETEM. sz. példány A SZAK- ÉS SZAKIRÁNYFELELŐS FELADAT- ÉS HATÁSKÖREINEK SZABÁLYZATA - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET Általános

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék

A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék 2. verzió A Budapesti Műszaki Főiskola Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási Követelményrendszer 2. függelék A BMF OKTATÓK, TUDOMÁNYOS KUTATÓK ÉS TANÁROK MUNKÁJÁT SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN

Részletesebben

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné

Oktatói önéletrajz Dr. Hajdú Istvánné egyetemi tanár Élelmiszertudományi Kar Élelmiszeripari Gazdaságtan Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1963-1968 Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem, okleveles közgazda 1971-1973 MLEE, Filozófia

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA

PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS doktori képzésben való részvételre 2016-2017. tanév PSZICHOLÓGIA DOKTORI ISKOLA BME TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR 1 A BME Természettudományi Kar pályázatot hirdet a Pszichológia Doktori Iskola

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE (Egységes szerkezetben a ZMNE ának módosító határozataival)1-2007 -

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007.

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L ŐT E R J E S Z T É S a Klebelsberg Kuno ösztöndíjról szóló OKM rendelet tervezetéről Budapest, 2007. április Döntéselőkészítő munkaanyag! Vezetői összefoglaló

Részletesebben

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: 2008. okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető

BIZONYLATI ALBUM. Orvosi Biokémiai Intézet. Készítette: 2008. okt. 01. Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető SEMMELWEIS EGYETEM Budapest, Üllő i út 26. BIZONYLATI ALBUM Orvosi Biokémiai Intézet Készítette: Dr. Kolev Kraszimir minőségirányítási vezető Dátum Jóváhagyta: Dr. Ádám Veronika egyetemi tanár intézet

Részletesebben

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése

A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatának Egészségügyi Főiskolai Karra vonatkozó kiegészítése 2 0 0 6 A Miskolci Egyetem Kreditrendszerű Tanulmányi és Vizsgaszabályzatát kiegészítő,

Részletesebben

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben.

Tárgy: Tájékoztató a munkaerőpiaci esélynövelés programjának 2006. évi megvalósulásáról a megyei fenntartású közoktatási intézményekben. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám. 125/2007. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Művelődési, Kisebbségi,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére

E L Ő T E R J E S Z T É S. a Kormány részére OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTER /2007. TERVEZET! E L Ő T E R J E S Z T É S a Kormány részére a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként működő

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 3. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2013. november 8. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ Szervezeti és Működési Szabályzat HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER I. FEJEZET FELVÉTELI SZABÁLYZAT 1. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2012. november 30. JÓVÁHAGYTA: DR. DANYI JÓZSEF REKTOR 2

Részletesebben

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése

Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Levelező tagozat SZÁMVITEL MESTERSZAK Konszolidált éves beszámoló összeállítása és elemzése Tantárgyi útmutató 2015/2016. tanév 2. félév Tantárgy megnevezése: Konszolidált beszámoló

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya

Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya Károly Róbert Főiskola költségvetési alapokmánya 1. Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási Minisztérium 2. A költségvetési szerv a) azonosító adatai: - törzskönyvi nyilvántartási száma: 597649000 - megnevezése:

Részletesebben

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december

KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2014. december KÖNYVTÁR SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2014. december 1. Általános rendelkezések (1) A könyvtár neve: Edutus Főiskola Könyvtára (2) Székhelye és címe: 2800 Tatabánya, Béla király krt. 58. (3) Létesítésének

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM INTÉZMÉNYI ÜNNEPEK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK RENDJE Szeged, 2013. október 28. Intézményi ünnepek és megemlékezések rendje a Szegedi Tudományegyetemen 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban:

Részletesebben

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT

0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT 0407 EGÉSZSÉGÜGY ÁGAZAT Képzési idő: 4+1 év Szakmai oktatás célja: Megalapozott, széleskörű elméleti ismeretekkel és i képességekkel, készségekkel rendelkező egészségügyi szakemberek képzése. A tanuló

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Jelen tájékoztató a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet és a 3/2012. (VI. 8.) EMMI rendelet 3. számú melléklete alapján a Lakatos Menyhért Józsefvárosi Általános Művelődési Központ

Részletesebben

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak.

Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges. A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ 2003. évi szöveges beszámolójának felülvizsgálata A szöveges szakmai beszámoló megfelel az OM által előírt főbb szempontoknak. Az Idegennyelvi Továbbképző Központ önálló,

Részletesebben

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzata 25/2009. (IX.25.) rendelete A fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya

1. Általános rendelkezések, a rendelet hatálya Oroszlány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2016. (VII.2.) önkormányzati rendelete a városi gimnáziumi, szakgimnáziumi és szakközépiskolai tanulmányi ösztöndíjról és a tanulók utazási támogatásáról

Részletesebben

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

Than Károly Ökoiskola. Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola. A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A Than Károly Ökoiskolában a tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez

Útmutató. a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez Útmutató a Részletes költségterv (D9-es melléklet) kitöltéséhez A költségtervet kizárólag 12 hónapra kalkulálva kell kitölteni! 1. Személyi juttatások A kutatócsoportnak az éves személyi juttatási kiadásaikat

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

A tankönyvellátás rendje

A tankönyvellátás rendje A tankönyvellátás rendje Az iskolai tanulók tankönyvtámogatása megállapításának, az iskolai tankönyvellátás megszervezésének, a tankönyvrendelés helyi rendjének szabályozásának 23/2004. (VIII. 27) OM rendelet

Részletesebben

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY

ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY ÖSSZEHASONLÍTÓ KÖNYVTÁRTUDOMÁNY A MKOT és a MKOF szervezésében megvalósuló könyvtárosképző tanfolyamok bemutatása Összeállította: Molnár Andrea Informatikus-könyvtáros MA Wlassics Gyula (1852-1932) miniszter

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ SZENT BENEDEK ÁLTALÁNOS ISKOLA, KÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Budapesti Tagintézménye OM száma: 201410 TANULMÁNYI TERÜLETEK és FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A Magyar

Részletesebben

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja:

PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat. A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: PTE SZMSZ 29. számú melléklete Vállalkozási Szabályzat A Felsőoktatásról szóló törvény alapján a Szenátus a következő szabályzatot alkotja: 1. A szabályzat hatálya, általános rendelkezések (1) A szabályzat

Részletesebben

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata

A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata A Herman Ottó Gimnázium felvételi szabályzata I. Jogszabályi háttér A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. Törvény 94. (1) bekezdésének r) pontja 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

Felsőoktatási tájékoztató

Felsőoktatási tájékoztató Felsőoktatási tájékoztató A MEOSZ kiemelten foglalkozik a mozgáskorlátozott hallgatók felsőoktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférésével. A fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZegyezmény kimondja,

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2010.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI

A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK ÉVI HATÁROZATAI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 2016. ÉVI HATÁROZATAI SOPRON 2016 1/2016. (I.15.) SZ. HATÁROZAT A Nyugat-magyarországi Egyetem Szenátusa egyhangúlag elfogadja a

Részletesebben

Stratégiai és Üzleti Tervezés

Stratégiai és Üzleti Tervezés Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 06-1-383-8480 Cím: Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT Stratégiai és Üzleti Tervezés c. tárgy tanulmányozásához 2013/2014.tanév I. félév 1 A tantárgy

Részletesebben

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA

AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA AZ SZTE ÁJTK POLGÁRI JOGI, POLGÁRI ELJÁRÁSJOGI ÉS CSALÁDI JOGI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖR ALAPSZABÁLYA Az SZTE ÁJTK Polgári Jogi, Polgári Eljárásjogi és Családi Jogi Tudományos Diákköre (röviden: Polgári Jogi

Részletesebben

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata

Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debreceni Egyetem Debrecen Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata Debrecen, 2000. június 29. Az oktatói munka hallgatói véleményezésének szabályzata I. Általános rendelkezések 1. (1) A

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata

Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az OTDT Agrártudományi Szakmai Bizottságának Szervezeti és Működési Szabályzata Az agrártudományi területen működő diákkörök tevékenységének összehangolását a agrártudományi szakmai bizottság (a továbbiakban:

Részletesebben

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED

Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Pro Physica Hallgatói Alapítvány SZEGED Alapító Okirat Ezen Alapító Okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi törvény IV.74/A paragrafusa alapján, önálló jogi személyként működő alapítvány létrehozása

Részletesebben

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak

Kulturális menedzser szakirányú továbbképzési szak Edutus Főiskola szakirányú továbbképzési szak Tanterv Farkas Beáta.09.28. A szak alapadatai: Cultural Manager Képzésért felelős intézmény Intézményi azonosító száma Edutus Főiskola FI38139 Címe 2800 Tatabánya,

Részletesebben

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM

MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYETEM A TANULMÁNYI OSZTÁLY ÜGYRENDJE Jóváhagyta a Szenátus 6/2016 (II. 10) számú határozatával... Felsmann Tamás általános rektorhelyettes 2016. február 10. 1. Általános rendelkezések

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre. 2007/2008 tanév PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a PANNON EGYETEM Doktori képzésébe való részvételre 2007/2008 tanév A doktori képzés egyetemi felelősei az Egyetemi Doktori és Habilitációs Tanács elnöke Tudományos és Nemzetközi ügyek

Részletesebben

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE

BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE BELÜGYMINISZTER PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA RENDÉSZETI SZAKVIZSGA VIZSGABIZOTTSÁGI NÉVJEGYZÉKÉBE Belügyminiszter a rendészeti alapvizsgáról és a rendészeti szakvizsgáról, a Rendészeti Alap- és Szakvizsga Bizottságról,

Részletesebben

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23.

A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok. 2012. augusztus 23. A nevelési-oktatási intézmények működését meghatározó dokumentumok 2012. augusztus 23. Vonatkozó jogszabályok 2011. évi CXC tv. a nemzeti köznevelésről 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási

Részletesebben

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG

V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG V. FEJEZET A TÁRSASÁGI TAGSÁG, A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI A Társaság tagjai lehetnek: rendes tagok, tiszteletbeli tagok, pártoló tagok, ifjúsági tagok. 1. SZAKASZ A TÁRSASÁGI TAGSÁG 2. SZAKASZ A

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE. A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz.

A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE. A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz. A SZOMBATHELYI TANÁRKÉPZŐ FŐISKOLA IRATTÁRI TERVE A 48.039/75. IX. OM.sz. alatt jóváhagyott Szervezetiés Működési Szabályzat 3/B/1. sz. melléklete 1 Iratok megőrzése és levéltárba átadása Megőrzé- Lev.tárb

Részletesebben

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról

35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület. Józsefvárosi Önkormányzati rendelet. A Józsefvárosi Diákösztöndíjról 35/2007. (VI.04.) Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzati rendelet A Józsefvárosi Diákösztöndíjról Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat)

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje

A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje A tanulmányok alatti vizsgák helyi rendje Ezt a szabályozást kell alkalmazni valamennyi, a Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskolában megtartott nem állami vizsga megszervezésekor. A tanulmányok alatti

Részletesebben

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja

Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja 200. Tartós fájdalomcsillapítás központi oktatási programja az alap, közép, emeltszintű, valamint felsőfokú egészségügyi szakképesítéssel, egészségügyi főiskolai végzettséggel vagy felsőoktatási intézményben

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS

FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről az Nyugat-magyarországi Egyetem.Kar Cím:. Pf. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 08-0124-05, OM azonosítója: FI 21120 Képviseli: Prof. Dr. Faragó Sándor

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS

KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS Tanmenet és tantárgyi követelmények a KÖZIGAZGATÁSI ELJÁRÁS tantárgyhoz 2016/2017. tanév I. (őszi) félév Közigazgatás-szervező alapképzési szak (2015) NAPPALI és LEVELEZŐ tagozat Budapest, szeptember Postai

Részletesebben

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások

Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály. Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások Pest Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztály Az érettségi vizsga szervezési feladatai, a jogszabályi változások 2012. Tavaszi érettségi vizsgaidőszak STATISZTIKA Vizsgázók : 10.602 fő Értékelt tantárgyi

Részletesebben

A Kari Tanács december 15-i ülésének határozatai

A Kari Tanács december 15-i ülésének határozatai Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar A Kari Tanács 2006. december 15-i ülésének határozatai A Kari Tanács a napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről

Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények adatszolgáltatásának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 12/2009. (04.21.) rendelete a fenntartásában működő közoktatási intézmények ának teljesítéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közoktatásról szóló

Részletesebben

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére

FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére FELVÉTELI FELHÍVÁS A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kar Multidiszciplináris Műszaki Tudományi Doktori Iskolai képzésére A Széchenyi István Egyetem Műszaki Tudományi Kara felvételt hirdet Infrastrukturális

Részletesebben

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014.

Adatlap az iskolarendszeren kívüli képzésről 2014. Az elektronikus adatszolgáltatás a 243/2011. (XI. 22.) Kormányrendelet alapján kötelező! Nyilvántartási szám:1665 Adatszolgáltatók: a 2013. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: új Fktv.) szerint felnőttképzést

Részletesebben

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató

Számvitel mesterszak. Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése. Nappali tagozat. Tantárgyi útmutató Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar Budapest Számvitel mesterszak Konszolidált beszámoló összeállítása és elemzése Nappali tagozat Tantárgyi útmutató 2014/2015. tanév 2. félév

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc)

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE. ALAPKÉPZÉS (BSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM MEZŐGAZDASÁGI KAR A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSÁNAK RENDJE ALAPKÉPZÉS (BSc) Hódmezővásárhely 2016 A ZÁRÓVIZSGA LEBONYOLÍTÁSI RENDJE A záróvizsga törvényi szabályozása a 2012 2013. tanév

Részletesebben