Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez. Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education"

Átírás

1 A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának Kiadványai 8. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian Veterinary Education Dokumente zur Geschichte der Veterinärmedizinischen Ausbildung in Ungarn VI Budapest 2007

2 A kiadvány megjelenését támogatta: Nemzeti Kulturális Alapprogram Levéltári Kollégiuma Nemzeti Kulturális Alapprogram támogatásával Szerkesztette és a bevezetést írta: Kiss Márton Technikai szerkesztő: Domokos György Kiss Márton HU-ISBN HU-ISSN Felelős kiadó: Szabóné Szávay Judit Nyomtatás: Jász Nyomda és Kiadó Kft Bp. Nagytétényi út 106. Készült 150 példányban

3 TARTALOM Bevezetés 5 Felhasznált irodalom 9 Források jegyzéke 11 Forrásközlés 23 Rövidítések 223 Névmutató 227

4

5 BEVEZETÉS Éppen két évtizede, 1987-ben, a 200. tanév megnyitására jelent meg a Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez I című kiadványa az Állatorvos-tudományi Könyvtár Levéltárának. A kötet szerkesztői (Bakonyi Ferencné és Gábor Iván) a bevezetésben megfogalmazott reményeik szerint egy forráskiadvány-sorozatot bocsátottak útjára. A reményből valóság lett, 1999-ig megjelentek az , az és az közötti dokumentumokból összeállított kötetek is. Már a történeti értelemben vett jelenkor, a második világháborút közvetlenül követő évek, az ún. agráregyetemi korszak dokumentumait közli az V/1. kötet, amely 2002-ben jelent meg; az önálló főiskolai korszakot ( ) bemutató V/2. kötet, pedig 2003-ban hagyta el a nyomdát. Most forráskiadvány-sorozatunk VI. kötetét nyújtjuk át az olvasóknak, amelyben az közötti időszakból közlünk egyetemünk életére, az állatorvosi hivatásra, szakmára, a felsőoktatás irányításának alakulására vonatkozó, válogatott dokumentumokat. A szóban forgó időszakból nagy terjedelmű irategyüttes áll rendelkezésünkre Levéltárunkban, ezért a kötetben szereplő dokumentumokat kizárólag innen, az egyetemi tanácsülések köteteiből, valamint a Rektori Hivatal irataiból válogattuk. (Állatorvos-tudományi Egyetem Levéltára 6/a, illetve 6/c fond.) Az előkészületek során 4 kötetet és 45 dobozt, összesen körülbelül dokumentumot néztünk át, s ebből válogattuk ki a közlésre került 182, illetve az ezekhez kapcsolódó, *-gal hozzájuk fűzött további 60 iratot, összesen 242 dokumentumot. Talán az említett számokból is nyilvánvaló, hogy a terjedelmi korlátok miatt sajnos nagyon sok érdekes dokumentum közlésétől el kellett tekintenünk. Reményeink szerint azonban így is sikerült, legalább bepillantást nyújtani az intézmény és az agrár-felsőoktatás irányításának korabeli történetébe, s egyszersmind ráirányítani a figyelmet Levéltárunk igen értékes, s ez idáig kellőképpen fel nem tárt iratanyagára. Az évvel lezárult legalábbis egy időre az intézmény átszervezéseinek a korszaka. Az addig egyetemi rangú főiskolaként működő intézmény fennállásának 175. évfordulójára megkapta az egyetemi címet, melyet az Elnöki Tanács évi 22. sz. törvényerejű rendelete 19. -ában szentesített: Az Erdőmérnöki Főiskola mint Erdészeti és Faipari Egyetem; az Állatorvos-tudományi Főiskola mint Állatorvos-tudományi Egyetem; a mezőgazdasági akadémiák mint agrártudományi főiskolák működnek tovább. Az intézmény életében az egyetemmé válást követő évtized legjelentősebb eseménye az ún. nagyberuházás volt. Ennek szükségességét még a főhatóságok sem vitatták;

6 ugyanis az ezt megelőző utolsó nagyobb beruházás a telephelyen a szülészeti klinika építése (1930) volt. Noha az egyetem új épületeit csak 1974-ben, illetve 1976-ban vehették igénybe a hallgatók, az oktatók és a dolgozók, az építkezés már 1969-ben, egyes régi épületek bontásával, megindult. A tervezés természetesen még korábban, már a tárgyalt korszakunk elején elkezdődött. Nem véletlen tehát, hogy az egyetemi nagyberuházással kapcsolatosan több dokumentum is szerepel kötetünkben [11, 27, 31, 48, 113, 135, 140, 141, 146, 147, 164]. Már itt le kell azonban szögeznünk, hogy sem ebben, sem más témában nem törekedtünk a vonatkozó összes irat közlésére, hiszen ez egy válogatott forráskiadvány, nem pedig egy tematikus dokumentum-gyűjtemény. A nagyberuházáshoz hasonló a helyzet a kollégium építésével kapcsolatban is. A vidéki állatorvostan-hallgatóknak évtizedeken keresztül két, meglehetősen rossz körülményeket biztosító kollégium (VII. ker. Garay u. 5., illetve VIII. ker. Mária u. 20.) adott szállást a tanulmányaik alatt. Az új, Marek József nevét viselő kollégiumba szeptemberében költözhettek be a hallgatók, de a nagyberuházáshoz hasonlóan a tervezés, s főleg a helyszínkiválasztás már a tárgyalt korszakunkban megindult [91, 138, 168, 175]. Az egész intézmény szervezetét befolyásoló változás már nem, de természetesen kisebb szervezeti változások az egyetemmé válást követő években is voltak ban az Állattenyésztéstani Tanszékből kiválva új tanszék alakult a takarmányozástan oktatására és művelésére [17] és 1968 között Agrárgazdasági (Agrárökonómiai) Tanszék működött az Egyetemen [51, 71, 127]. Az 1961-ben az Állatenyésztéstani Tanszéken szervezett, majd 1964-től a Takarmányozástan Tanszék keretében működött Vércsoport Laboratórium 1969-ben önálló szervezeti egységgé vált [159]. Az egyes tanszékek mellett több laboratórium szervezésére is sor került (pl. az Élettani Tanszéken a B-szintű radioizotóp laboratórium, az Állathigiéniai Tanszéken a klímalaboratórium). Az új szervezeti egységek között említhetjük meg a hallgatók kulturális nevelése, kikapcsolódása céljából 1968-ban létrehozott KISZ-klubot is [126, 131, 149]. Elsősorban a szervezeti változásokkal összefüggésben, de azoktól függetlenül is, több személyi változás is történt. A tárgyalt időszakban, két ízben volt rektorváltás az Egyetemen. Sályi Gyula lemondását követően, 1963-ban Kovács Jenő lett a rektor, őt 1966-ban B. Kovács András követte a rektori székben ban Horn Artúr egyetemi tanárt az Állattenyésztéstani Tanszék, Márkus József egyetemi tanárt a Takarmányozástani Tanszék, Mészáros János egyetemi docenst a Járványtani Tanszék [17]; 1965-ben Horváth Lajos egyetemi docenst az Agrárökonómiai Tanszék [57]; 1966-ban Kardeván Andor egyetemi docenst a Kórbonctani Tanszék, Kobulej Tibor egyetemi docenst az Általános Állattani és Parazitológiai Tanszék [71]; 1968-ban Nádor Károly egyetemi tanárt a Kémiai Tanszék [137] vezetőjévé nevezték ki. Az 1960-as években két fájó veszteség is 6

7 érte Egyetemünket: 1964-ben elhunyt Schwanner Jenő nyugalmazott egyetemi tanár [36], 1967-ben Kotlán Sándor professzor távozott az élők sorából [112]. Az 1960-as éveket végigkísérik az oktatási reformok: a tananyag korszerűsítésével [14, 169], az Egyetemre történő felvétellel [3, 15, 18, 34, 58, 77, 79, 132], a gyakorlati képzés változásaival [2, 25, 68, 105, 114], az államvizsga rendszerének a módosításaival [1, 54, 62, 62, 117], illetve a továbbképzéssel, s a tárgyalt korszak végén meginduló szakállatorvos-képzéssel [20, 102] kapcsolatosan egyaránt találhatók dokumentumok a kötetben. Az Egyetem a tudományos kutatómunka területén is komoly, nemzetközi szintű eredményeket mutatott fel. Ezt bizonyítja, hogy professzoraink közül 1965-ben Mócsy Jánost a berlini Humboldt Egyetem [52], Horn Artúrt 1965-ben a brnói Mezőgazdasági Főiskola [57], 1967-ben pedig a hallei Martin Luther Egyetem [94] díszdoktorává avatta, Kovács Jenőt 1966-ban a brnói főiskola ezüst érmével [76], Horn Artúrt 1970-ben nemzetközi állattenyésztési tudományos díjjal, az Arany Tojással tüntették ki [167]. Szintén professzoraink nemzetközi elismertségét jelzi, hogy Horn Artúrt 1967-ben az Állati Termékeket Előállító Szövetség elnökségi tagjává [107], Kovács Ferencet, az 1970-ben Egyetemünkön tartott alakuló ülésén, a Nemzetközi Állathigiéniai Társaság elnökévé választották [181]. Nagy nemzetközi sikernek, az intézményben folyó vércsoport-kutató munka elismerésének tekinthető, hogy az Állatorvos-tudományi Egyetem rendezhette meg július 6. és 11. között a XII. Európai Állatvércsoport- és Biokémiai Polimorfizmus Konferenciát [148, 159, 170]. Az Állatorvos-tudományi Egyetem mindig nagy fontosságot tulajdonított annak, hogy korábbi neves professzorainak az emlékét méltó módon megőrizze ban volt Tormay Béla halálának a 60. évfordulója; a megemlékezés mikéntjéről több dokumentum is megtalálható kötetünkben [44, 65, 74, 82, 153]. Az 1960-as évek a mezőgazdaság átszervezésének az időszaka is. Az állami gazdaságok, termelőszövetkezetek megalakulása, s ezáltal a nagyüzemi állattartásra történő berendezkedés, illetve az 1967-ben létrehozott új állategészségügyi szervezet az állatorvosok képzésére, valamint továbbképzésére is hatással volt. Az Egyetem vezetésének ezzel kapcsolatos álláspontjáról olvashatunk több dokumentumban is [106, 136, 152]. Az iratok válogatása során arra törekedtünk, hogy az intézményt és a tudományterületet a lehető legszélesebb spektrumában mutassuk be. Ennek megfelelően az eddig említett, tipikusnak mondható iratokon kívül megtalálhatók a kötetben az egyetem mindennapi életével kapcsolatos egyedi dokumentumok is, pl. a kisegítő állományú dolgozók ügyeleti díjának rendezéséről, az éves fordítási keret megállapításáról, a beteg állatok szállításáról, a társadalmi tanulmányi ösztöndíjasokról, könyvajándékokról, a kísérleti állatok húsának értékesítéséről, oktató telefonbeszerelési kérelmének támogatásáról, az Egyetem és a Nemzeti 7

8 Színház, illetve a Madách Gimnázium közötti kapcsolatról, műszerbeszerzésekről, az egyetemi klinikákon folyó gyógyító munkáról, az egyetemen tanuló ismert sportolók (pl. Konrád János vízilabdázó, Tüske Ferenc röplabdázó) világversenyre történő kikéréséről stb. A sorozat korábbi köteteinek a hagyományát követjük azzal is, hogy kötetünkben szerepeltetünk néhány olyan dokumentumot, amely különlegessége, a benne rejlő humor okán érdemel figyelmet [22, 55, 122, 130, 144]. Mint azt már a korábbiakban is jeleztük, jelen kötetünk egy kiadványsorozat része, tehát a források közlése tekintetében a korábban megjelent kötetekhez kell alkalmazkodnia, azoktól számottevően nem térhet el. A közölt dokumentumok jelentős részét amelyeket lehetett ügyiratként kezeltük, azaz az ügyre vonatkozó összes iratot (ez általában a főhatósági leirat, s a rá adott válasz, illetve a felterjesztés, s az arra vonatkozó döntés) felvettük a kötetbe. A válaszleveleket, illetve az egy adott ügyhöz kapcsolódó esetleges további iratokat *-gal jelölve közöltük az alapiratot követően. Az azonos vagy hasonló témájú dokumentumokra az egyes iratok végén utaltunk. A dokumentumokat általában teljes terjedelmében közöltük, kivételt ez alól csak a tanácsülési jegyzőkönyvek, illetve a nagyon hosszú iratok képeznek. A kihagyott részeket [ ] jelzi. Az iratok közlésének sorrendjét az időrend határozza meg. Abban az esetben, ha a pontos időrend (pl. a hónap vagy a nap) nem határozható meg, a besorolásról az iktatószám alapján döntöttünk. Az egyes iratokat folyamatos sorszám jelöli, amelyet az irat keletkezésének a helye és dátuma, majd a dokumentum tárgya, végül az iktatószám követ. Az egyes iratokat az eredeti megfogalmazás szerint, azaz szöveghű módon közöltük, alkalmanként elhagyva a különböző formai elemeket, pl. bekezdés stb. A szövegek leírásakor javítottuk a korabeli írógépek hiányosságait, pl. hosszú ékezetek, s ugyancsak a sokszor hiányzó írásjeleket is (vessző, pont stb.). Meghagytuk ugyanakkor a stiláris hibákat, a pontatlan megfogalmazásokat. Az eredeti dokumentumokban aláhúzással jelölt kiemeléseket mi is aláhúzással jelöltük. Az egyes dokumentumokra kézzel írt elintézési utasításokat, marginális jegyzeteket a dokumentumok végén, zárójelben, dőlt betűvel tüntettük fel. A kötetet rövidítések jegyzéke és névmutató egészíti ki. Abban a reményben bocsátjuk útjára a jelen kiadványt, hogy forráskiadványsorozatunk korábbi köteteihez hasonlóan haszonnal forgathatják majd a magyar felsőoktatás, a magyar állatorvos-tudomány és az Állatorvos-tudományi Egyetem története iránt érdeklődők. Budapest, február Dr. Kiss Márton 8

9 Felhasznált irodalom: Az Állatorvostudományi Egyetem Évkönyve 1969/70. és 1970/71. tanév. Bp., Szögi László: Az Állatorvostudományi Egyetem Levéltára (1741) Bp., éves a magyar állatorvosi felsőoktatás. Szerk.: Holló Ferenc. Bp. Mezőgazdasági Kiadó, Ladányi Andor: A felsőoktatás irányításának történeti alakulása. Bp. Oktatáskutató Intézet, Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái. Szerk.: Szögi László. Bp. Magyar Felsőoktatás Művelődési és Közoktatási Minisztérium,

10

11 FORRÁSOK JEGYZÉKE 1. Budapest, november 29. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem államvizsga rendszerére Budapest, december 14. Tájékoztató a IV. éves állatorvostan-hallgatók húshigiéniai gyakorlati oktatásáról Budapest, február 6. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem előfelvételi rendszerére Budapest, február 21. Az Egyetem emblémája Budapest, március 5. Jelentés az Állatorvos-tudományi Egyetemen folyó vegyészlaboráns képző tanfolyamról Budapest, március 14. Metodika kidolgozása gyógyszerelegy kémiai stabilitásának vizsgálatához Budapest, március 25. Külföldi ösztöndíjas hallgatók tanszersegélye Budapest, március 26. Állatszállító gépkocsi igénybevételének rendezése Budapest, április 17. Származási kategorizálással kapcsolatos utasítások hatálytalanítása Budapest, május 8. Kisegítő állományú dolgozók ügyeleti díjának rendezése Budapest, május 15. Feljegyzés az Állatorvos-tudományi Egyetem beruházási fejlesztési programjának előkészítéséről Budapest, május 17. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1962/63. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, május 31. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1962/63. tanévi hetedik rendes üléséről Budapest, június 1. Az Állatorvos-tudományi Egyetem új tantervi javaslata Budapest, augusztus 2. Jelentés a felvételi vizsgákról 44 11

12 16. Budapest, szeptember 24. Házirend az Állatorvos-tudományi Egyetem kollégiumai számára Budapest, október 14. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi első rendes üléséről Budapest, november 18. Javaslat a felsőfokú mezőgazdasági technikumi végzettséggel rendelkezők egyetemen történő továbbtanulására Budapest, november 29. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, december 30. Továbbképző tanfolyam előadóinak óradíja Budapest, február évi fordítási keret megállapítása Budapest, február 8. Kétfejű borjú méltányos vételárának megállapítása Budapest, február 28. Fűtéskorszerűsítés az Egyetemen Budapest, február 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1963/64. tanévi ötödik rendes üléséről Budapest, március 1. Dr. Kómár Gyula kerületi állatorvos gyakorlat vezetése Budapest, március 18. Állattenyésztéstan vizsgák lebonyolításának módosítása Budapest, 1964 A Szakoktatás- és Kísérletügyi Főigazgatóság felügyelete alá tartozó budapesti intézmények fejlesztése Budapest, május 13. Védőruhák megjelölése Budapest, május 22. Szeszes italok árusításának tilalma az Egyetemen Budapest, június 5. Feljegyzés a tejtermeléstan oktatásáról Budapest, július 25. Az Állatorvos-tudományi Egyetem fejlesztése Budapest, augusztus 10. Társadalmi tanulmányi ösztöndíjak keretszámai 62 12

13 33. Budapest, szeptember 10. Az Állatorvos-tudományi Egyetem 1964/65. tanévi munkaterve Budapest, szeptember 12. Az Állatorvos-tudományi Egyetemre történő beiratkozás feltételei Budapest, szeptember 22. Sályi Gyula könyvének újrakiadása Budapest, október 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi második rendes üléséről Budapest, december I. negyedévi takarmánykeret Budapest, január 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, február 5. Kísérleti állatok húsának értékesítése Budapest, február 17. Szerződés a Brnói Mezőgazdasági Főiskola Állatorvosi Karával Budapest, február 19. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem Felülvéleményező Bizottságának a tagjaira Budapest, március évi nemesfém keret beszerzése Budapest, március 18. Nyelvtudási pótlék megállapításának és folyósításának szüneteltetése Budapest, március 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, április 1. Tájékoztatás az Állatorvosi Híradóról Budapest, április 5. A végzős hallgatók doktori oklevelének minősítése Nagykanizsa, április 26. Könyvajándék az Egyetem könyvtárának Budapest, május 21. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi hetedik rendes üléséről Budapest, június 3. Az Állatorvos-tudományi Egyetem I. évfolyamán használatban lévő jegyzetek jegyzéke 78 13

14 50. Budapest, június 15. Az évi nyári Universiade-keretbe meghívott állatorvostanhallgatók Budapest, június 16. Agrárökonóniai Tanszék felállítása Budapest, július 2. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1964/65. tanévi nyolcadik rendes üléséről Budapest, július 9. Írógépszalag-orsók leadása, cseréje Budapest, július 16. Javaslat az államvizsga lebonyolításának rendjére Balatonfüred-Siskeforrás, augusztus 28. Élelmiszervizsgálati újítások, javaslatok Budapest, szeptember 22. A tejtermeléstanhoz tartozó ismeretek oktatása a különböző tanszékeken Budapest, október 1. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi első rendes üléséről Budapest, október 29. Az előfelvételis hallgatókkal kapcsolatos rendelkezések Budapest, november 22. Patkolókovács és javító műhely átvételének a kérése Budapest, november 29. A társadalmi tanulmányi ösztöndíjrendszer helyzetének országos felülvizsgálata Budapest, december 14. Fertőzési pótlék megállapítása Budapest, január 4. Javaslat az államvizsga lebonyolítására Budapest, január 10. Javaslat az Állami Vizsgáztató Bizottságok összetételére Budapest, január 18. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi második rendkívüli üléséről Budapest, január 25. Tormay Béla szobrának felállítása Budapest, január 27. Vámkezelt áru visszahozatalának igazolása 93 14

15 67. Budapest, február 25. Kovács György telefon beszerelési kérelmének támogatása Budapest, március 8. Irányelvek a szigorló állatorvosok, gyakornokok nyári szakmai gyakorlati oktatásához Budapest, március 14. Tőkés deviza kiutalása kísérleti állat vásárlására Budapest, március 17. Szakmai-pedagógiai védnökség vállalása egy gimnáziumi osztály felett Budapest, március 25. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, március 29. Javaslat id. Kómár Gyula részére címzetes egyetemi tanári cím adományozására Budapest, március 31. Kandidátusi illetménykiegészítés folyósításának felülvizsgálata Budapest, április 6. Javaslat Tormay Béla emlékbélyeg kiadására Budapest, április 16. Dísznövények nyilvántartásba vétele Brno, április 18. Kovács Jenő rektor kitüntetése Budapest, május 30. A felvehető hallgatók létszámának meghatározása Budapest, június 22. A növénygyűjtés nehézségei Budapest, június 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1965/66. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, augusztus 2. Előadás, foglalkozás alóli felmentés Budapest, augusztus 12. Vércsoport Laboratórium elnevezés használatának engedélyezése Budapest, augusztus 25. Tormay Béla sírjának helyreállíttatása Budapest, augusztus 27. Fiatalkorúak kitiltása az Egyetem területéről

16 84. Budapest, szeptember 9. Laboratóriumi berendezés beszerzése Budapest, szeptember 12. Az intézmény dolgozóinak érdekvédelmére, anyagi és szociális helyzetére és munkafeltételeire vonatkozó értékelés Budapest, október 7. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1966/67. tanévi első rendes üléséről Budapest, október 10. Az Egyetem klinikáin gyógykezelés alatt álló állatok tartási díja Budapest, október 12. Hallgatói kollégiumi ügyelet Budapest, október 14. A szabadon választható idegen nyelvek körének bővítése Budapest, november 2. Beteg állatok szállítása Budapest, január 7. Telek kisajátítás új kollégium építéséhez Budapest, január 23. Kiadványok, dokumentációk megküldése az Országos Mezőgazdasági Könyvtárnak Budapest, február 10. Kutyák farkának kurtítása Budapest, február 15. Horn Artúr díszdoktori címe Budapest, február 21. Felajánlás a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség részére Budapest, február 23. Az Egyetem évi beruházási és költségvetési felújítási igényei Budapest, március 2. Sokszorosító- és írógépek kezelése a választások idején Budapest, március 29. Az április 4-i nagygyűlés résztvevői részére gyülekezőhely kérése Budapest, április 28. Tiltakozás Manolisz Glezosz bebörtönzése ellen Budapest, május 13. Autóbusz kiutalása Budapest, május 15. Az MSZMP IX. kongresszusa határozatainak feldolgozása

17 102. Budapest, június 30. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1966/67. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, július 18. Távlovaglás a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 50 éves jubileuma alkalmából Budapest, augusztus 30. Az Egyetem szovjet kapcsolatai az elmúlt 50 évben Budapest, szeptember 12. V. évfolyamos hallgatók állategészségügyi intézeti gyakorlata Budapest, szeptember 30. Feljegyzés az állategészségügyi szolgálat továbbfejlesztéséről szóló tervezethez Budapest, október 24. Horn Artúrt nemzetközi szövetség elnökségi tagjává választják Budapest, november 11. Feljegyzés néhány fertőző állatbetegség elleni védekezés ökonómiai kihatásáról Budapest, november 14. Kollégiumi nevelőtanári feladatok Budapest, november 16. A pártszervezet költségvetésének jóváhagyása Budapest, november 24. Javaslat szakkönyv egyetemi segédkönyvvé nyilvánítására Budapest, december 27. Kotlán Sándort az Állatorvos-tudományi Egyetem saját halottjának tekinti Szombathely, január 8. Az Egyetem fejlesztése Budapest, február 13. A nyári orvoslási gyakorlatok lebonyolítása Budapest, február 23. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1967/68. tanévi harmadik rendes üléséről Budapest, március 5. Javaslat a szerényebb képességű állatorvostan-hallgatóknak felsőfokú technikumba történő átirányítására Budapest, március 7. A Politikai Gazdaságtan záróvizsgájának meghatározása

18 118. Budapest, március 11. Várnagy László mellékfoglalkozásának engedélyezése Budapest, március 12. Központi röntgenlaboratórium kialakításának engedélyezése Budapest, március 22. Kapcsolat az Egyetem és a Nemzeti Színház között Budapest, március 26. Beszámoló az Állatorvos-tudományi Egyetemen folyó kutatásokról Budapest, március 28. A kommunista szakember fogalmának tisztázása Budapest, március Felhívás az es forradalmak évfordulójára készült agitációs szemléltető anyag megrendelésére Budapest, április 5. Részvétel a Bécsi Állatorvosi Főiskola 200 éves jubileumi ünnepségén Budapest, április 8. Közreműködés a FAO munkájában Budapest, április 26. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1967/68. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, április 28. Javaslat a Növénytan és az Agrárgazdaságtan Tanszékek összevonására Budapest, május 29. Az Egyetem történeti értékű iratainak összegyűjtése Budapest, július 8. Forgatási engedély kérése Budapest, július 20. Lövöldözés az Egyetem parkjában Budapest, július 22. Klub engedélyezése Budapest, augusztus 12. Jelentés a felvételi vizsgákról Budapest, szeptember 13. Javaslat az Állatorvosképzés története Magyarországon című fakultatív tárgy előadására Budapest, szeptember 25. Javaslat a klinikák haszonállat létszámának növelésére Budapest, október 7. Az Egyetem bővítési munkáinak megrendelése

19 136. Budapest, október 15. Az állatorvosok fő tevékenységéről készült összeállítás Budapest, október 25. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi első rendes üléséről Budapest, november 11. Új kollégium építése Budapest, november 11. Pethes György felkérése szakértői bizottság titkári tisztére Budapest, november 11. Az Egyetem rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési költség Budapest, november 29. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi második rendes üléséről Budapest, december 10. Klinikai kórélettan című fakultatív tárgy oktatása Budapest, január 2. A Parazitológiai Tanszék helyiségének átadása a Szülészeti Tanszék számára Budapest, január 27. Revizori jelentés Budapest, január 29. Beszámoló jelentés az Állatorvos-tudományi Egyetem évi baleseti- és munkavédelmi helyzetéről Budapest, február 1. Egyes szervezeti egységek átköltöztetésével kapcsolatos tájékoztatás Budapest, február 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, március 17. Az Egyetem az MTA közreműködését kéri nemzetközi konferencia megrendezésében Budapest, május 16. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi ötödik rendes üléséről Budapest, május 26. Állatorvos-gyakornokok munkábaállítása az Egyetemen Budapest, május Gödöllőn építendő állatkórház

20 152. Budapest, június 27. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1968/69. tanévi hatodik rendes üléséről Budapest, július 5. Székely Bertalan Tormay Bélát ábrázoló festményének elhelyezése Budapest, július 24. Szobakiutalás a MÉM épülő csopaki üdülőjében Budapest, szeptember 11. Az Állategészségügyi Kutató Intézet új székházának az Egyetem területén történő felépítése Budapest, szeptember 16. Az alapkőbe elhelyezett alapítólevél megrendelése Budapest, szeptember 24. A Művelődésügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó egyetemek és műszaki főiskolák vezetőinek és párttitkárainak értekezlete Budapest, október 28. A fizikai dolgozók gyermekeinek helyzete az Egyetemen Budapest, november 15. Beszámoló a vércsoport kutatás helyzetéről és a Nemzetközi Állatvércsoport Konferencia előkészületeiről Budapest, november 17. Külföldi ösztöndíjas hallgatók magyar nyelvtudása Budapest, december 9. Zárcsere a Radioizotóp Laboratórium bejárati ajtaján Budapest, december 9. A határon elkobzott előadás visszaszolgáltatása Sopron, december 18. Az Agrár Sportnapok lebonyolításának rendje Budapest, január 7. Feljegyzés az Állatorvos-tudományi Egyetem rekonstrukciós fejlesztéséről Budapest, január 19. A Határőrség kutyáinak csípőficam vizsgálata Budapest, január 26. Elektronmikroszkóp felállításának szükségessége a Kórbonctani Tanszéken Budapest, február 10. Horn professzor nemzetközi kitüntetése Budapest, március 6. Kollégium építésére telek igénylése

21 169. Budapest, 1970 Képzési cél és tantervi irányelvek az Állatorvos-tudományi Egyetem részére Budapest, március 23. Nemzetközi Állatvércsoport Konferencia előkészületei Budapest, április 21. Bizottsági állásfoglalás az Egyetemen bevezetendő kétszintű oktatás -ról Budapest, május 12. Feljegyzés az állatorvostan-hallgatók katonai szolgálatával kapcsolatos véleményekről Budapest, május 28. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1969/70. tanévi negyedik rendes üléséről Budapest, június 11. Népköztársasági Tanulmányi Ösztöndíj hirdetmény Budapest, július 2. Kollégium létesítése az Egyetem részére Budapest, július 21. Tudományos továbbképzési ösztöndíjasok alkalmazásának engedélyezése Budapest, szeptember 1. Egészségügyi megelőző rendszabályok elrendelése Gödöllő, szeptember 18. Fiatal oktatók és kutatók konferenciája Budapest, október 2. Megbízás az intézmény életével foglalkozó dokumentumok megőrzésére és rendszerezésére Budapest, október 7. Engedély kérése a Műegyetem számítógépének igénybevételére Budapest, november 27. Jegyzőkönyv az Egyetem Tanácsának 1970/71. tanévi második rendes üléséről Budapest, december 16. Méregvásárlási engedély beszerzése alóli mentesítés

22

23 FORRÁSKÖZLÉS

24

25 1. Budapest, november 29. Javaslat az Állatorvos-tudományi Egyetem államvizsga rendszerére 148/1963/5/. Kapják: oktatási rektorhelyettesek. Agrártudományi Főiskola Mosonmagyaróvár, Debrecen, Keszthely. Kertészeti és Szőlészeti Főiskola Bp., Erdészeti és Faipari Egyetem Sopron, Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Bp., Dr. Pecznik János dékánh., Gödöllő. Hivatkozom az FM. Szakoktatási és Kísérletügyi Főigazgatóság /1962. és a /1962. számú rendeletére az alábbiakban megküldöm az Állatorvostudományi Egyetem államvizsga rendszerére vonatkozó javaslatunkat. Az Állatorvostudományi Egyetemen jelenleg folyó államvizsga nem más, mint egyes tárgyak /járványtan, állategészségügyi igazgatás, igazságügyi állatorvoslás és marxizmus/ zárószigorlata. A felsorolt tárgyak közül csak a marxizmus három alkotórészéből tesznek a hallgatók korábban is vizsgát és így az államvizsga keretében ezt az ismeretanyagot, főleg a filozófiát megismétlik. Az egyszerű zárószigorlattól abban különbözik, hogy bizottság előtt történik a vizsgázás. Ennek az állapotnak a fenntartása nem kívánatos, mert nem tölti be azt a szerepet, amit az államvizsgától várunk. Az oktatási reform keretében azt kértük a Főhatóságtól, járuljon hozzá ahhoz, hogy az állatorvostan hallgatók az V. év befejezése után minden tárgyból vizsgázzanak le, menjenek el egy év gyakorlatra és ennek letöltése után általános állatorvoslásból és marxizmusból szóbeli államvizsgát tegyenek. Csak ennek sikeres letétele után kapják meg a diplomájukat. Az egy éves gyakorlatot az amúgyis kötelező egy éves gyakornoki rendszer keretében gondolnánk megszervezni úgy, hogy hallgatóink az állategészségügy legfontosabb munkaterületén /nagyüzem, közigazgatás, szaporodásbiológia és élelmiszerhigiénia/ töltenek el kiváló szakemberek irányítása, vezetése mellett 4, 3, 2, 2 hónapot. Véleményünk szerint ennek a gyakornoki évnek ily módon az Egyetemhez történő szervezeti kapcsolása nagyban elősegítené a gyakorlati készség fejlesztését, valamint a tanult elméleti anyagnak a gyakorlatban való alkalmazását. Ennek a rendszernek a bevezetése nem jelentene külön anyagi megterhelést az állam számára, mert egy évig, az államvizsga letételéig a gyakornoki fizetést, esetleg gyakornoki ösztöndíjat kapnának a hallgatók. Csak azokat lehetne államvizsgára bocsájtani, akik az említett különböző munkaterületeken /négy felelős szakember irányítása mellett/ kifogástalan magatartást és szakmaszeretetet tanúsítottak. A szóbeli államvizsgán széleskörű bizottság előtt a hallgatók számot adnának az egy év alatti gyakorlati tapasztalatukról, de nem élménybeszámoló formájában, hanem az öt év alatt szerzett elméleti tudásuk alapján kritikusan elemezve a látott eredményeket és hibákat, vagy az esetleges megelőzési, gyógyítási és rendészeti intézkedéseket. A hallgató ilyen módon számot adhatna 25

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez

Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez A Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Könyvtárának kiadványai 7. Szerkeszti: Szabóné Szávay Judit Dokumentumok a magyar állatorvosi oktatás történetéhez Documents to the History of the Hungarian

Részletesebben

Távoktatástól Távoktatásig

Távoktatástól Távoktatásig Kovács Ilma Távoktatástól Távoktatásig Egy kutató elemzései és részvétele Magyarország távoktatásában 1973 és 2006 között Válogatott tanulmányok, cikkek és előadások gyűjteménye Budapest 2006 Kovács Ilma

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983

NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 NEHÉZIPARI MŰSZAKI EGYETEM ÉVKÖNYV 1980/81 MISKOLC 1983 ISSN 0133-2333 A szerkesztő bizottság vezetője: DR. BÁRC2Y PÁL egyetemi docens, a Tudományos és Nemzetközi Osztály vezetője A szerkesztő bizottság

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA

Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete. A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA Nyugat-Magyarországi Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 14. sz. melléklete A DOKTORI KÉPZÉS ÉS A DOKTORI (PhD) FOKOZATSZERZÉS SZABÁLYZATA SOPRON 2006 Tartalomjegyzék PREAMBULUM... 3 Általános

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta.

Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta. Kari Tanács határozatai 2006. február 28. A Kari Tanács a kiküldött napirendet vita nélkül egyhangúlag elfogadta. Határozatok 2/2006.(II.28) KT. sz. határozatával a Kari Tanács 28 igen szavazatával egyhangúlag

Részletesebben

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE

Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE Szövetségi Hírlevél KÉTHAVONTA MEGJELENÕ BULLETIN CSAK AZ IPOSZ TAGSZERVEZETEI RÉSZÉRE III. évfolyam 4. szám 2008. augusztus TARTALOMJEGYZÉK: Elnöki közlemények: Felhívás az Országos Elnökség tagjaihoz

Részletesebben

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó:

ÁpolásÜgy. 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk! 1431 Budapest, Pf: 190. Magyar Ápolási Egyesület. Feladó: ÁpolásÜgy TISZTELETBELI TAG PROF. DR. ILLEI GYÖRGY FOGLALKOZÁS EÜ. TOVÁBBKÉPZÉS Feladó: Magyar Ápolási Egyesület 1431 Budapest, Pf: 190. BOLDOG ANYÁKNAPJÁT! 2008. 22. évf. 1. szám Minden tagunkhoz eljutunk!

Részletesebben

Alapítva: 2010 I. évfolyam 1. szám 2010/1. Alapítva: 2010 II. I. évfolyam 2. szám 1. szám 2010/1 2011/2. A tartalomból: Elnöki köszöntő

Alapítva: 2010 I. évfolyam 1. szám 2010/1. Alapítva: 2010 II. I. évfolyam 2. szám 1. szám 2010/1 2011/2. A tartalomból: Elnöki köszöntő Alapítva: 2010 II. I. évfolyam 2. szám 1. szám 2010/1 2011/2 A tartalomból: Alapítva: 2010 I. évfolyam 1. szám 2010/1 Elnöki köszöntő A tartalomból: A tartalomból: Aktuális Főszerkesztői jogszabályváltozások

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-874/2013. számú ügyben Előadó: dr. Zemplényi Adrienne dr. Horváth-Egri Katalin Az eljárás megindítása A 2012 évben A Munka Méltósága projekt keretében már

Részletesebben

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere

Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere 3 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM POLLACK MIHÁLY MŰSZAKI FŐISKOLAI KAR PEDAGÓGIAI TANSZÉK Bajkán György Zoltán Az önkéntes tűzoltók felkészítési és képzési rendszere Az önkéntes tűzoltók képzési rendszerét és a

Részletesebben

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella

A TDK kézikönyve. A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói. Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella A TDK kézikönyve A tudományos és művészeti diákköri munka minőségének keretrendszere és szabályozói Koósné Török Erzsébet Baranyainé Réti Gabriella Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Tudományos

Részletesebben

2002. 2003. 2004. 2005.

2002. 2003. 2004. 2005. Ebben az évben nem volt jogalkotási javaslatunk. 2002. 2003. 2003-ban két jogalkotási javaslatunk volt, amelyek megtalálhatók a http://www.oktbiztos.hu/ugyek/jelentes2003/nyito.html oldalon, a 2003. évi

Részletesebben

2001. november 28. Dr. Szeberényi József professzor kérésére a dékáni vezetés meghallgatta az Orvosi Biológiai

2001. november 28. Dr. Szeberényi József professzor kérésére a dékáni vezetés meghallgatta az Orvosi Biológiai 2 TARTALOMALOM Dékáni vezetõi értekezletek Válasz A POTE hagyatéka címû írásra (Fischer Emil) A Kari Tanács ülése Nagy Lajos dékánhelyettes levele a PTE rektorához Fejlesztési és Megvalósítási Terv (Szekeres

Részletesebben

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST

FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV BUDAPEST FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET ÉVKÖNYV 2012 BUDAPEST A FELDERÍTŐK TÁRSASÁGA EGYESÜLET KIADVÁNYA Felelős kiadó Dr. Tömösváry Zsigmond nyá. dandártábornok, elnök Lektorálták Dr. Magyar István nyá. dandártábornok

Részletesebben

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely

St. Elizabeth. Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez. Fábián Gergely St. Elizabeth U D OF F H NIVERSITY EBRECEN ACULTY OF EALTH NYÍREGYHÁZA MEDICINAE ET ACTA 1990 SOCIOLOGICA ACTA M S ED OC V OLUME 3. 2012 Adalékok az Egészségügyi Kar történetéhez Fábián Gergely Debreceni

Részletesebben

A gazdasági ismeretek tanításának módszertana

A gazdasági ismeretek tanításának módszertana A gazdasági ismeretek tanításának módszertana Főiskolai jegyzet gazdaságismeret tanár szakos hallgatók számára Készült a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány támogatásával Szerzők Hollóné Dr.Kacsó Erzsébet

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL

Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL JELENTÉSEK A MAGYAR FELSŐOKTATÁS MINŐSÉGÉRŐL 1 Párhuzamos vizsgálatok: pszichológia, történelem Budapest 2004 Magyar Akkreditációs Bizottság Kiadja: a Magyar Akkreditációs Bizottság Budapest, Ajtósi Dürer

Részletesebben

A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai

A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai BUDAI ISTVÁN CSOBA JUDIT GOLDMANN RÓBERT A szociális képzések magyarországi fejlõdésének fõbb állomásai Az államszocializmusban a képzésétõl majdnem teljesen megfosztott szakma mára kiteljesedett feladatkörrel,

Részletesebben

FEOR-08. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Központi Statisztikai Hivatal

FEOR-08. Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere. Központi Statisztikai Hivatal FEOR-08 Foglalkozások Egységes Osztályozási Rendszere Központi Statisztikai Hivatal KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL FEOR-08 FOGLALKOZÁSOK EGYSÉGES OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE BUDAPEST, 2011 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

A TPB melletti Szakirodalmi Információs Munkacsoportról

A TPB melletti Szakirodalmi Információs Munkacsoportról KÖNYVTÁRPOLITIKA A TPB melletti Szakirodalmi Információs Munkacsoportról A Könyvtári és Informatikai Kamara meghívására 1993. május 27-én az OSZK-ban tájékoztató hangzott el a Tudománypolitikai Bizottság

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1

TOMORI VILÁG. A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október. T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 TOMORI VILÁG A Tomori Pál Főiskola ingyenes e-lapja 2. évfolyam 1. szám 2013. október T O M O R I V I L Á G Oldal: 1 F E L H Í V Á S A T É M A : LEGYÉL OTT TE IS! 2013. NOVEMBER 26-ÁN A FŐISKOLA BUDAPESTI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG

AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG AMIKOR FELLAZULT TÉTELBEN FOGALMAZÓDOTT MEG A VILÁG Magyarország a hatvanas években Szerkesztette Ólmosi Zoltán és Szabó Csaba [ Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára L Harmattan Kiadó ] Budapest,

Részletesebben