2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére oldal Rendeletek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45."

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére oldal Rendeletek oldal 30/2008. (VI. 30.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) rendelet módosításáról oldal 31/2008. (VI. 30.) rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) rendelet módosításáról oldal 32/2008. (VI. 30.) rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006. (II. 20) rendelet módosításáról oldal 33/2008. (VI. 30.) rendelet az állatok tartásáról és védelméről szóló 28/2007. (VI. 29.) rendelet módosításáról oldal 34/2008. (VI. 30.) rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 27.) rendelet módosításáról oldal 35/2008. (VI. 30.) rendelet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról oldal 36/2008. (VI. 30.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001. (III. 28.) rendelet módosításáról oldal 37/2008. (VI. 30.) rendelet A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.) rendelet módosításáról oldal 38/2008. (VI. 30.) rendelet a zajt okozó tevékenységek engedélyezéséről szóló 39/2005. (VI. 8.) rendelet módosításáról oldal 39/2008. (VI. 30.) rendelet a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.) rendelet módosításáról oldal Szerződések oldal

2 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a május 28-i rendkívüli és a június 30-i ülésen elfogadott határozatai: 185/2008. (V. 28.) Kt. sz. határozat 1.) Képviselőtestülete megerősíti, hogy a Dombóvár térségi szennyvízberuházás című pályázattal továbbra is részt kíván venni a KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázatában. 2.) A Képviselő-testület a melléklet szerint elfogadja a prognosztizált beruházási és üzemeltetési költségeket azzal, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önerőt az érintett településekre (Dombóvár, Attala, Döbrököz) vonatkozóan az egyes településekre eső költségek alapján külön kell meghatározni, és ezt az önerőt a településeknek külön kell biztosítani. 3.) A Képviselőtestület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a beruházás megvalósulása esetén elfogadja a beruházást követő 2 évig az érintett településeken (Dombóvár, Attala, Döbrököz) egységes üzemeltetési díj (szennyvízelvezetési díj) alkalmazását. 4.) A Képviselőtestület elfogadja, hogy a beruházás megvalósulása esetén a város közigazgatási határain belül az egy szennyvíz-bekötésre jutó beruházási saját erőt egységesen kell meghatározni. 5.) Képviselőtestülete megerősíti, hogy a pályázathoz szükséges önerőre a 272/2007. (XI. 17.) határozatában elfogadott ,-Ft-os keretösszeget továbbra is biztosítja. Határidő: azonnal az agglomerációhoz tartozó települések értesítése Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Összköltség (Ft) 1 bekötésre jutó sajáterő csak csatorna 1 bekötésre jutó sajáterő szennyvíztisztítóval 1 bekötésre jutó teljes költség csak csatorna 1 bekötésre jutó teljes költség szennyvíztisztítóv al Bekötése k száma A tervezésnél figyelembe vett szennyvízm ennyiség Amortizáció Ft/év Becsült üzemelési költség Ft/év Prognsztizálható szennyvízdíj Ft/m3 Attala , Döbrököz , Újdombóvár ,

3 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Újdombóvár (eddig nem tervezett szakaszok) , Dombóvár ellátatlan Dombóvár Szőlőhegy , Dombóvár összesen Összesen Szennyvíztisztító , , Mindösszesen /2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat 1. Képviselőtestülete a polgármester jelentését a 256/2007.(X.29.), 265/2007.(X.29.), 268/2007.(X.29.), 283/2007. (XI.26.), 301/2007.(XII.17.), 308/2007.(XII.17.), 309/2007.(XII.17.), 15/2008. (I.28.), 16/2008.(I.28.), 30/2008.(I.28.), 47/2008.(II.25.), 56/2008.(II.25.), 57/2008.(II.25.), 59/2008.(II.25.), 64/2008.(II.25.), 79/2008.(III.19.), 81/2008. (III.31.), 85/2008.(III.31.), 90/2008.(III.31.), 91/2008.(III.31.), 92/2008. (III.31.), 93/2008.(III.31.), 99/2008.(III.31.), 100/2008.(III.31.), 101/2008. (III.31.), 105/2008.(III.31.), 106/2008.(III.31.), 113/2008.(IV.14.), 114/2008. (IV.14.), 115/2008.(IV.14.), 120/2008.(IV.28.), 121/2008.(IV.28.), 122/2008. (IV.28.), 123/2008.(IV.28.), 124/2008.(IV.28.), 125/2008.(IV.28.), 126/2008. (IV.28.) 127/2008.(IV.28.), 128/2008.(IV.28.), 131/2008.(IV.28.) 132/2008. (IV.28.), 134/2008.(IV.28.), 135/2008.(IV.28.), 137/2008. (IV.28.), 140/2008. (IV.28.), 141/2008.(IV.28.), 143/2008.(IV.28.), 145/2008. (V.5.), /2008.(V.5.), 160/2008.(V.5.), 161/2008.(V.19.), 162/2008.(V.19.), 163/2008.(V.19.), 165/2008.(V.19.), 166/2008.(V.19.), 167/2008.(V.19.), 170/2008.(V.19.), 171/2008.(V.19.), 172/2008.(V.19.), 174/2008.(V.19.), 175/2008.(V.19.), 177/2008.(V.19.), 178/2008.(V.19.), 181/2008.(V.19.), 185/2008.(V.28.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. Képviselőtestülete a következő határozatok végrehajtási határidejét: 319/2007.(XII.17.), szeptember 30-ig, 320/2007.(XII.17.) szeptember 30-ig, 60/2008.(II.25.), 75/2008.(III.19.) július 31-ig, 86-89/2008.(III.31.) június 30-ig, 174/2008.(V.19.) július 15-ig meghosszabbítja. 3. Képviselőtestülete a 121/2008.(IV.28.) sz. határozatát visszavonja.

4 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 4. Képviselőtestülete a 16/2008.(I.28.) sz. határozatának felsorolásának második gondolatjeles bekezdését az alábbiak szerint módosítja: - az utcanyitás kapcsán a megnyíló utcarészekhez kapcsolódó út- és járdaépítési, valamint a közmű-korszerűsítés engedélyezési tervei és a szükséges környezetvédelmi hatástanulmány megrendelésére, 5. Képviselőtestülete a 85/2008.(III.31.) sz. határozatában a 16. sorszám alatt szereplő támogatandó szervezet helyébe a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület lép. 6. Képviselőtestülete a 163/2008.(V.19.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DDOP Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja című pályázati kiírásra. Képviselőtestülete mint a konzorcium vezetője - nyilatkozik arról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrésszel rendelkezik. A Projekt megvalósításának ütemét, a saját erő mértékét és összegét a mellékelt táblázat tartalmazza. A támogatás mértékét és összegét a konzorciumi tagok a pályázathoz benyújtandó Konzorciumi megállapodásban rögzítették. Konzorciumi tag Dombóvár Önkormányzata Város A projekt tervezett teljes költségvetése Támogatás összege Saját forrás ,- Ft ,- Ft ,- Ft 7. Képviselőtestülete a 167/2008.(V.19.) sz. határozatát az alábbiak szerint egészíti ki, illetve módosítja: Képviselő-testülete kijelenti: - hogy a pályázatban szereplő Köztársaság Kórház utcai csomópont átalakítása megfelel az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 2/2006. (II.20.) rendeletben foglaltaknak, - illetve azt, hogy a beruházás illeszkedik a meglévő települési környezethez. A beruházás bruttó összege ,- Ft, melyhez 10%-os ,- Ft saját erő biztosítását az önkormányzat vállalja

5 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Tervezett költségv. Tám. aránya % TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS Tám. összege Saját forrás Előkészítés Integrált Városfejlesztési Stratégia IVS-hez KSH adatok IVS-hez térképek Előzetes Akcióterületi Terv Tervezett költségv. Szabadtéri szabadidős létesítmény engedélyezési terve Zsinagóga felmérési terve Helyi elfogadást szolgáló tevékenységek: nyilvánosság biztosítása Összesen Végrehajtás Projekt menedzsment Megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások Összesen Mindösszesen Lakó funkció Lakás állomány fejlesztése Külső felújítás (vegyes tul.) Külső felújítás (önk. tul.) Belső felújítás Homlokzati tervek Tám. aránya % Tám. összege Saját forrás Tervezett költségv. Tám. aránya % Tám. összege Saját forrás * * Összesen Mindössz * Lakóközösség 5%-os hozzájárulás

6 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Közösségi funkció Szabadtéri szabadidős létesítmény kiviteli terve Szabadtéri szabadidős Tervezett költségv. Tám. aránya % Tám. Saját Tervezett Tám. Saját Tervezett Tám. összege összege forrás költségv. összege forrás költségv. Tám. aránya % Építés létesítmény Eszköz Roma Közösségi Ház felújítás Roma Közösségi Ház ingatlanvásárlás Roma Eng. terv Közösségi Ház tervei Kiv. terv Tám. aránya % Saját forrás Zsinagóga felújítása Zsinagóga Eng. terv Kiv. terv Zsidó Emlékszoba felújítása Összesen Mindösszesen Városi funkció Petőfi utca Közmű korszerűsítés Út és járda felújítás Petőfi utcai közművek kiviteli tervei Erzsébet utca Közmű korszerűsítés Járda felújítás Szent Gellért utca kivitelezés Közmű korszerűsítés Járda felújítás és építés

7 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Szent Gellért utca tervek Tervezett költségv Tám. aránya % Tám. összege Saját forrás Tervezett költségv. Tám. aránya % Tám. összege Közművek Járda Saját forrás Tervezett költségv. Tám. aránya % Tám. összege Arany János tér Közterület közösségi célú rehabilitáció felújítása Közmű csapadékvíz Arany János tér Eng. terv Kiv. terv Zsinagóga környezetének közösségi célú felújítása Összesen Mindösszesen Közszféra funkció Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal homlokzat-felújítása Mezőgazdasági Szakig. Hivatal homlokzat tervei Összesen ESZA tevékenységek Kertészeti képzés Foglalkoztatás (bér) Közösségi fejlesztő programok Integrált településfejlesztési akció Összesen Mindösszesen Önmagában nem támogatható projekt egészére vonatkozó tevékenységek Városmarketing akció Helyi elfogadást szolgáló tevékenységek Összesen Mindösszesen Tervezett összköltség Támogatás összege Saját erő Saját forrás

8 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 187/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete az ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézet évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja 188/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete a Dombóvári Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 189/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a Dalkia Energia Zrt.-vel kötött távhőszolgáltatási szerződést szeptember 30-ig szakértő bevonásával vizsgáltassa felül, és annak eredményét terjessze a képviselőtestület elé. Határidő: szeptember 30. Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 190/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a Dalkia Energia Zrt.- vel (korábban Prometheus Rt.) kötött, 185/K/1997, 235/K/1998 valamint 236/K/1998 számú hőszolgáltatási szerződéseket a tulajdonában álló, de a fenntartásában működő alábbi intézményeknek átadott épületek vonatkozásában 1 évvel meghosszabbítja: - Egyesített Szociális Intézmény Támasz Otthon (Dombóvár, III. utca 22.) - Egyesített Szociális Intézmény Platán Otthon (Dombóvár, Szabadság utca 6.) - Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2.) - Belvárosi Általános Iskola és AMI tornaterme (Dombóvár, Kossuth utca 63.) - Belvárosi Általános Iskola és AMI Dombóvár, Szabadság u. 14. alatti telephelye (volt zeneiskola) - Belváros Általános Iskola és AMI Dombóvár, Szabadság u. 27. alatti telephelye (volt Zrínyi Iskola) - József Attila ÁMK Százszorszép Óvoda (Dombóvár, III. u. 34.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy december 31-ig vizsgáltassa meg a hőszolgáltatás működtetésének egyéb lehetséges formáit, és azt terjessze döntésre a testület elé. Határidő: augusztus 31. a szerződések módosítására december 31. működtetés egyéb formáinak feltárására Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 191/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete a Dombóvár, Zrínyi u lakóközösség kérése alapján a társasház energiatakarékos felújításához ,- Ft összegű támogatást biztosít a évi költségvetése terhére. Határidő: évi költségvetés elfogadása Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 192/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a Wild László tervező (METRÓBER Tervező és Tanácsadó Kft.) által elkészített A Szigeterdő Park rekonstrukciója Tanulmányterv című tervdokumentációt elfogadja.

9 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Képviselő-testülete az elkészített kettő parkrendezési változat közül a Tervezett parkrendezés A változatát (a szobor eredeti elképzelés szerinti egységben történő elhelyezése) fogadja el végső formának, és felkéri a Tervezőt, hogy ezt a változatot tervezze tovább, ebből a változatból készítse el az engedélyezési tervdokumentációt. Képviselő-testülete a kétfordulós DDOP-s pályázaton történő sikeres részvétel érdekében a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkák megkezdését javasolja. A fentiek alapján Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert arra, hogy: - az elfogadott A változatot továbbterveztesse, illetve felügyelje a tervezési munkálatok elvégzését, - valamint a pályázathoz szükséges előkészületi munkákat indítsa meg, az ezekhez és a majdani pályázat megírásához szükséges munkákra az árajánlatokat kérje be. Határidő: december 31. az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére augusztus 31. az árajánlatok bekérésére Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 193/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete a Pécsi Úttervező Kft. által az Arany János téri csomópont átépítésére készített döntés-előkészítő tanulmányterv 2.3. számú változatát választja ki továbbtervezésre alkalmas változatként. A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetésére, és az építési engedély megszerzésére. Határidő: december 31. az építési engedély megszerzésére Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 194/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete a Rákóczi utcai városi temető jobb megközelíthetősége érdekében, az utasszámlálás adataira való tekintettel továbbra is a 2. sz. helyi járat jelenlegi járatrendjét támogatja, a Gyöngyvirág körút számmal szembeni újonnan létesített megállóhelyen történő megállással. A képviselőtestület a fenti megállóhelyen a leállósávos buszváró megépítésétől eltekint. 195/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete mint közszolgáltatásért felelős szerv, hozzájárul a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. területi ellátási kötelezettségének módosításához a mellékelt megállapodásban foglaltak szerint. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a területi ellátási kötelezettség módosítását tartalmazó, a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. szakellátási rendszerét érintő megállapodást írja alá. Határidő: július 15. megállapodás aláírására Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport Szent Lukács Egészségügyi Kht.

10 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám

11 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám

12 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 196/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács június 2-án megtartott közgyűlésének valamennyi határozatát, továbbá az intézményektől érkezett valamennyi belső átcsoportosítást és többletigényt az egészségügyi kapacitásokra vonatkozóan. A Képviselőtestület elfogadja Az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak felülvizsgálata a Dél-dunántúli régióba című anyagot. Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport Szent Lukács Egészségügyi Kht. 197/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat 1. Képviselőtestülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. alapító okiratát a melléklet szerint módosítja. 2. Képviselőtestülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. alapító okiratát a melléklet szerint módosítja. Határidő: június 30. Végrehajtásért felelős: Szent Lukács Egészségügyi Kht., Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht., Testületi Csoport ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Képviselő-testülete mint Alapító a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság (székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca , cégjegyzék száma: ) alapító okiratát a képviselő-testület június 30-án hozott 197/2008. (VI.30.) Kt. sz. határozatával az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat VI. pontja az alábbiak szerint módosul: VI. A Kht. tevékenységi köre (a TEÁOR 08 besorolása és tartalmi meghatározása szerint): fekvőbeteg-ellátás (főtevékenység, közhasznú tevékenység) elektronikus, optikai eszköz javítása egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme szállodai szolgáltatás egyéb vendéglátás saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése munkaerőkölcsönzés 7830 egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás egyéb takarítás konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8559 m.n.s. egyéb oktatás (közhasznú tevékenység) szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú tevékenység) egyéb, humán- egészségügyi ellátás (közhasznú tevékenyég) egyéb bentlakásos ellátás textil, szőrme mosása, tisztítása fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

13 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Alapító jelen módosítást az alapító okirat hatályos szövegével egységes szerkezetbe foglalja. Az eddigi módosításokat a hatályos szöveggel egységes betűtípus alá rendezi és a továbbiakban jelen utolsó módosítást jelzi dőlt és kiemelt betűtípussal. Dombóvár, június 30. Szabó Loránd Polgármester ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS, amellyel a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. egyedüli tagja, Dombóvár Város Önkormányzata a Képviselő-testület 197/2008. (VI. 30.) sz. határozata alapján a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I.) A 3. pont helyébe a következő szöveg lép: 3.) A társaság székhelye A társaság székhelye: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. II.) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép: 4.) A társaság célja és tevékenységi köre: a.) A társaság célja Dombóvár városának lakásgazdálkodási, valamint kommunális feladatainak ellátása. b.) A társaság tevékenységi köre: Közhasznú tevékenységek: (Automatikusan átsorolt tevékenységek:) 0162 '08 Állattenyésztési szolgáltatás 2561 '08 Fémfelület-kezelés 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 '08 Vakolás 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 '08 Padló-, falburkolás 4334 '08 Festés, üvegezés 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás (Az alapító által átsorolt tevékenységek:) 6832 '08 Ingatlankezelés (főtevékenység) 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás

14 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 2562 '08 Fémmegmunkálás 3299 '08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 '08 Út, autópálya építése 4213 '08 Híd, alagút építése 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 4291 '08 Vízi létesítmény építése 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 4311 '08 Bontás 4312 '08 Építési terület előkészítése 4321 '08 Villanyszerelés 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s '08 Közúti áruszállítás 4942 '08 Költöztetés 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7810 '08 Munkaközvetítés 7820 '08 Munkaerőkölcsönzés 8110 '08 Építményüzemeltetés 8121 '08 Általános épülettakarítás 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129 '08 Egyéb takarítás 8130 '08 Zöldterület-kezelés 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8810 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899 '08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás III.) Az alapító okirat egyebekben változatlan Dombóvár, június 30. Dombóvár Város Önkormányzata Szabó Loránd polgármester

15 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 198/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete elfogadja a dombóvári kistérség munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót. 199/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete augusztus 31-i hatállyal meg kívánja szüntetni a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szőlőhegyi Tagóvodáját. Megbízza a Polgármestert, hogy az intézményátszervezés törvényi előírásainak megfelelően a szükséges egyeztetéseket folytassa le, valamint a tervezett intézkedést az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértővel és a Megyei Önkormányzattal véleményeztesse. Határidő: augusztus 15. Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 200/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat 1. Képviselő-testülete a József Attila ÁMK alapító okiratát a következőképpen módosítja: a) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének felügyeleti szerve: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. b) Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki: Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás c) Az alapító okirat 8. pontjában a Intézményi vagyon működtetése sorok törlésre kerülnek d) Az alapító okirat 8. pontjában található, Az óvodai nevelés alaptevékenységén belül címszó alatti 4. francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását. e) Az alapító okirat 8. pontjában található, Az általános iskolai alaptevékenységén belül címszó alatti 4. francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. 2. Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következőképpen módosítja: a) Az alapító okirat az alábbi új 5. ponttal egészül ki, és az alapító okirat következő pontjainak számozása eggyel növekszik: Az intézmény alapítója és címe:

16 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. Alapítás ideje: szeptember 30. b) Az alapító okirat 4. pontjában található, Az alaptevékenységén belül címszó alatti 5. francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását. 3.) Képviselő-testülete a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát a következőképpen módosítja: a) Az alapító okirat 11. a) pontjában található szakfeladat számhoz tartozó meghatározás helyébe a következő rendelkezés lép: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. b) Az alapító okirat 10. pontjában felsoroltak az alábbiakkal egészülnek ki: - színjáték oktatására 40 fő c) Az alapító okirat 11. a) pontjában feltüntetett alapfokú művészetoktatásra vonatkozó rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: Színművészeti-bábművészeti ág: - színjáték tanszak 12 évfolyamon 4.) Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát a következőképpen módosítja: Az alapító okirat 4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. 5.) Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát a következőképpen módosítja: Az alapító okirat 4. pontjában felsorolt, az intézmény alaptevékenysége címszóban felsoroltak a következő rendelkezéssel egészülnek ki: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja:

17 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Általános iskolában: a többi tanulóval együtt nevelhető testi, értelmi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelését-oktatását, a valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. Gimnáziumban, szakközépiskolában, szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű iskolai nevelésébenoktatásban: a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nevelésétoktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. 6.) Képviselő-testülete az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát a következőképpen módosítja: Az alapító okirat 4. pontjában felsorolt, az intézmény alaptevékenysége címszóban felsoroltak a következő rendelkezéssel egészülnek ki: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai, szakközépiskolai és szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű iskolai nevelésétoktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. 7.) Képviselő-testülete felkéri a közoktatási intézmények vezetőit, hogy tekintsék át pedagógiai programjukat, és amennyiben szükséges, az alapító okiratban módosított, a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására vonatkozó szakfeladatoknak megfelelően kiegészített intézményi pedagógiai programokat augusztus 15-ig küldjék meg a fenntartónak jóváhagyásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított alapító okiratokat aláírja, és az illetékes hatóságok részére küldje meg. Határidő: augusztus 15.- alapító okiratok aláírására, módosított pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásra történő beküldésére Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Nevelési-oktatási intézmények vezetői 201/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények takarítási feladatainak ellátását átszervezi, kezdeményezi a takarítási feladatokat ellátó dolgozók áthelyezését augusztus 1-jei hatállyal az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezethez az alábbi intézményeknél: - József Attila Általános Művelődési Központ sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium - Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium - Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Intézményi alapító okiratok módosítása Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester Készítette:

Részletesebben

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)

Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) 56/2010.(II. 12.) csornai kt.h. 2. számú melléklete Hunyadi János Gimnázium, Szakközépiskola, és Kollégium Alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben) Csorna Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T 2012. április 4. napján megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tata Város Önkormányzat Képviselő-testülete 127/2012. (IV.5.) Tata Kt. határozata az április 4-i rendkívüli testületi ülésen tárgyalandó

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Dombóvári Szivárvány Óvoda és Bölcsőde 2013. június 21. napján kelt, 2013. július 1-től hatályos alapító

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. október 31-én megtartott rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 205/2008.(X.31.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a A Hajdúhadházi Bocskai István Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola tetőtér beépítésének befejezési üteme

Részletesebben

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény elnevezéssel

Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény elnevezéssel Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 119/2011.(XI.23.) KT határozata Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény 102/2011.(X.26.) KT határozattal elfogadott alapító okirat módosításáról és egységes

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT amellyel Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet 2014. január 1-től hatályos alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben

/ egységes szerkezetben/

/ egységes szerkezetben/ Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat által fenntartott József Attila Általános Művelődési Központ Alapító Okirata / egységes szerkezetben/ Iktatószám: 1566-4/2011. Öcsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ

Alapító Okirat. 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ Alapító Okirat 1. Költségvetési szerv neve: Jakabszállás-Fülöpjakab Általános Művelődési Központ 1.1. Rövid neve: Jakabszállás- Fülöpjakab ÁMK 2. Székhelye: 6078 Jakabszállás, Kun u. 2. 3. Tagintézménye:

Részletesebben

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata:

Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Határozat 2012.12.17. Nádudvar Város Önkormányzat Képviselőtestületének 246/2012. (XII.17.) önkormányzati számú határozata: Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 174/2012. (X.04.) önkormányzati

Részletesebben

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata

Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Mikrotérségi Általános Művelődési Központ Beled Alapító Okirata Beled Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.. /4/ bekezdésében foglalt felhatalmazása

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 6. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Fazekas Mihály Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Radnóti M. u. 29. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Fazekas Mihály

Részletesebben

Alapító Okiratot módosító okirat 2

Alapító Okiratot módosító okirat 2 Alapító Okiratot módosító okirat 2 Kippkopp Óvoda és Bölcsőde, Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 2012. december 13. napján kiadott alapító okiratát az államháztartásról szóló

Részletesebben

A L A P Í T Ó OKIRAT

A L A P Í T Ó OKIRAT A L A P Í T Ó OKIRAT (egységes szerkezetbe foglalt) 1.) Az intézmény megnevezése: Zalakomári Általános Iskola Az intézmény székhelye: 8752 Zalakomár, Tavasz u. 15. Az intézmény törzsszáma: 666600 Az intézmény

Részletesebben

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására

J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására J A V A S L A T a Város- és Sportlétesítmény-üzemeltető Intézmény Alapító Okiratának módosítására Ózd, 2015. május 28. Előterjesztő: Város- és Sportlétesítményüzemeltető Intézmény Intézményvezetője Előkészítő:

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 105/2015. (XI.16.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Szociális Szolgálata Alapító Okiratának jóváhagyásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete alapító okiratát

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű) 2012. április 1-jétől 1 SZIGETHALOM ÉS KÖRNYÉKE EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA (egységes szerkezetű)

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt)

ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) ALAPÍTÓ OKIRAT (Egységes szerkezetbe foglalt) 5/A.sz. melléklet Az intézmény elnevezése: Az intézmény rövid neve: Az intézmény rövidített neve: Közgazdasági Szakközépiskola Közgazdasági Szakközépiskola

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minőségirányítási Eljárás 1. melléklet ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) Melléklet a 283/2010. (VII. 13.) sz. Ökt. határozathoz ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetben) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 37. (5) bekezdésében foglaltak, az államháztartás működési rendjéről

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás

A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás A /2011.(V.25.) számú határozat 1/A melléklete 4-170/3/2011. ALAPÍTÓ OKIRAT módosítás Herend Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Herendi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 4-170/2/2011.

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2013.(II.13) határozata a Tornyospálcai Közös Fenntartású Óvoda és Könyvtár Alapító Okirata módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról

Részletesebben

Határidő: 2012. augusztus 31.

Határidő: 2012. augusztus 31. Kivonat Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2012. április 26. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből: IV-93/2681/2012. sz. határozat Tárgy: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Egri Főegyházmegye

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat 359/2011. (VI.30.) számú közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Benedek Elek Óvoda Alapító Okiratának módosítását 2011. augusztus 1-jei hatállyal az alábbiak szerint. Egyben

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295

HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 HAJDÚHADHÁZ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT P O L G Á R M E S T E R E 4242. HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata képviselő testületének 2012.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal. Rendeletek...5. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2013. január 3. IX. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...5. oldal 1/2013. (I. 3.) önkormányzati rendelet Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének szervezeti

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. február 26-án tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Városgondnokság alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Tóth József polgármester Előkészítő: dr. Váliné Antal

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda

ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT Benedek Elek Óvoda Benedek Elek Óvoda 1. sz. Melléklet Az intézmény Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének. számú a.) Az Alapító okirat 1-4. pontja változatlan marad. b.) Az Alapító Okirat 5. pontja az

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 7. melléklete M Ó D O S Í T Ó O K I R A T Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2120 Dunakeszi, Garas u. 26. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Bárdos Lajos

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA

HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA HUNYADI MÁTYÁS ÁLTALÁNOS ÉS MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 88., 90. és 92. -a, valamint a közoktatásról

Részletesebben

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat

./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása. Normatív Határozat ./2014. (I. 28.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Bóbita Óvoda Alapító Okiratának módosítása Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint alapító a Kerekegyházi Bóbita Óvoda a határozat

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-7/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. november 27-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 98/2009. (XI. 27.) közgyűlési határozata intézményi alapító okiratok

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 1 ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) 1. A költségvetési szerv neve: Pápa Város Önkormányzatának Egyesített Szociális Intézménye 2. A költségvetési szerv székhelye: Pápa, Barát u. 9.

Részletesebben

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA

NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA A.../2008. (VI.26.) Kgy. határozat melléklete NAPSZAK INTEGRÁLT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata

40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Szám: Tárgy: 40/2009. (V. 28.) Kt. határozat Gárdonyi Géza Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda Alapító Okiratának felülvizsgálata Halmaj, Kiskinizs községek önkormányzatai a közös fenntartású Gárdonyi

Részletesebben

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat

KIVONAT. a Képviselő-testület április 22-i ülésének jegyzőkönyvéből. Határozat Város Önkormányzata KIVONAT a Képviselő-testület 05. április -i ülésének jegyzőkönyvéből Kihagyva a kihagyandókat! 0/05. (IV..) ÖH. A Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása Határozat.) Város Önkormányzatának

Részletesebben

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA

SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA 31.sz. melléklet a 10/2010. (1.18.) számú határozathoz SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4)

Részletesebben

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv)

1. A költségvetési szerv megnevezése: Újhartyáni Német Nemzetiségi Általános Iskola (A továbbiakban: költségvetési szerv) 1 KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATA ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK AZ ÚJHARTYÁNI NÉMET NEMZETISÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA EGYSÉGES SZERKEZETBEN Újhartyán Község Önkormányzatának

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott - rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből:

K i v o n a t a Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testületének 2008. augusztus 28-án megtartott - rendkívüli - ülésének jegyzőkönyvéből: 140/2008.(VIII.28.)HÖ sz. határozat Hajdúhadház Városi Önkormányzat képviselő-testülete megtárgyalta a Szociális Gondozási Központ Támogató Szolgálata és Közösségi Pszichiátriai Ellátása tekintetében a

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. május 24-i rendkívüli ülésének napirendi pontjaihoz 1. számú előterjesztés Az egyes önkormányzati rendeletek szabálysértési rendelkezéseinek hatályon kívül

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA

INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA 51. sz. melléklet a 86/2011. (V.31..) számú határozathoz INCZÉDY GYÖRGY KÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 3-11/2011/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. június 21-i rendkívüli üléséről.

Részletesebben

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről

Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete március 28-ai soros üléséről Kivonat a Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. március 28-ai soros üléséről 38/2013.(III.28.) sz. önkormányzati határozat: Tiszavirág Napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Részletesebben

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a

2. A Képviselő-testület dokumentumok aláírására felhatalmazza a Cibakháza Nagyközség Önkormányzata 64/2015. (VII.22.)KT határozata A Kommunális Szolgáltató és Közfoglalkoztatási Intézmény alapító okiratának módosításáról Cibakháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 41/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2005. december 19-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat

37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat 37/2010. (IV. 29.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő középfokú közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az irányításában

Részletesebben

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz

Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz Bizottsági javaslatok A Képviselő-testület 2012. április 26-i rendes ülésének napirendi pontjaihoz 2. számú előterjesztés A közterületek használatának szabályairól szóló rendelet elfogadása A napirendi

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 145/2012. (IX. 11.) számú határozata. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember 20-án tartandó ülésére. Tisztelt Képviselő-testület! HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. szeptember

Részletesebben

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata

Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata Tornyospálca Község Önkormányzata Képviselő-testületének 484/2012.(XII.10.) határozata a Közös Fenntartású Általános Iskola, Óvoda, Alapfokú Művészetoktatás és Könyvtár Tornyospálca többcélú intézmény

Részletesebben

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás

Alapító okirat. Alaptevékenysége: 852010 Alapfokú oktatás Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdés g) pontja, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. -a,

Részletesebben

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA

BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 19/a. sz. melléklet a / 2009. (IX.28.) számú határozathoz BENCZÚR GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a

H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a H a t á r o z a t t e r v e z e t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2012. ( ) h a t á r o z a t a Patay István Általános Iskola alapítói okiratáról Módosító Okirat Nyírmada Város Önkormányzat

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésről

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 75/2012. (V. 23.) számú ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T

M Ó D O S Í T Ó O K I R A T M Ó D O S Í T Ó O K I R A T /2012. (10. 25.) sz. határozat 5. melléklete Dunakeszi Oktatási Központ 2120 Dunakeszi, Táncsics u. 4. Dunakeszi Város Képviselő-testülete jóváhagyta a Dunakeszi Oktatási Központ

Részletesebben

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása

A Decs Tesz- Vesz Óvoda Alapító Okiratának módosítása Az előterjesztés száma: 95/2013. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges! Decs Nagyközség képviselő-testületének 2013. május 29-én, 18-órakor megtartandó ülésére A Decs Tesz- Vesz

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 111/2011. (V. 26.) számú. határozata ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tét Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. szeptember 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. ülésének könyvéből. 5 igen egybehangzó szavazattal az alábbi határozatot hozza: 223/2015. (IX.30.) határozata: Tét Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. szeptember 30-i ülés módosított napirendi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása:

ALAPÍTÓ OKIRAT. 5. Jogszabályban meghatározott közfeladata, szakágazati besorolása: ALAPÍTÓ OKIRAT Arnót község Önkormányzati Képviselő-testülete és Sajópálfala község Önkormányzati Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szerv Neve: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Hrvatski Vrtić, Osnovna Škola, Gimnazija i Učenički Dom Miroslava Krleže Székhelye:

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Kippkopp Óvoda és Bölcsőde tagóvoda 8172 Balatonakarattya, Bakony utca 7. ALAPÍTÓ OKIRAT Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2012. december 1. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 685/2012. (XI.29.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja a Városi Nevelési Tanácsadó, Pályaválasztási és Logopédiai Intézet Alapító Okiratának módosítását 2012.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 28/2014. (II. 26.) számú. h a t á r o z a t a. A Lengyel Laura Óvoda alapító okiratának módosításáról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára

ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára 12-13. Napirend ELŐ TERJESZTÉS Alapító okiratok felülvizsgálatára Tisztelt Képviselő-testület! Jogszabályi változások miatt indokolttá vált az Önkormányzat által alapított intézmények alapító okiratainak

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 1/2015AO Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján az Általános Iskolai, Óvodai és Egészségügyi Gondnokság

Részletesebben

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata

Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata Gárdonyi Géza Általános Iskola Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése

40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése 40/2014. (V.28.) Öh. sz. Tárgy: a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét követő fenntartása és működtetése HATÁROZAT Képviselő-testülete megtárgyalta a bátonyterenyei tagóvodák 2014. július 1-jét

Részletesebben

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A

Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 217/2009. (V.07.) KT. H A T Á R O Z A T A Nagykálló Város Polgármesteri Hivatal alapító okiratának elfogadása tárgyában (a 331/2009. (VII.10.) KT, 405/2009.(VIII.25.)

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat

98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat készült könyvéből: 98/2013. (II. 27.) számú Képviselő-testületi Határozat Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA

TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA A /2008. (VI. 26.) Kgy határozat melléklete TREFORT TÉRI ÓVODA ALAPÍTÓ OKIRATA I. Általános rendelkezések A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 9. (4) bekezdése, az államháztartásról szóló

Részletesebben

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 297/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből: 297/2010.(XI.03.)

Részletesebben

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá

./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá ./2013. (II. 14.) sz. NORMATÍV Kth. Kerekegyházi Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása: Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatallá Normatív Határozat 1./ Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház -

Magyarországi Evangélikus Egyház - Alapító okirata - módosításokkal egybeszerkesztett, a 2011. május 4-én kelt alapító okirat helyébe lép 1 - A Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának 9/2011. (02.19.) évi határozatával megalapított

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 49/2015. (V.27.) önkormányzati határozata Önkormányzata Képviselő-testületének 9/015. (V.7.) önkormányzati határozata a Nyírbátori Óvoda, Bölcsőde alapító okiratának módosításáról A Képviselő-testület I. - elhatározza, hogy a Nyírbátori Óvoda,

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testület 2006. június 26-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

3. számú előterjesztés

3. számú előterjesztés 3. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Bárka Kőbányai Szociális és Gyermekjóléti Központ alapító okiratának

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. március 28-án

Részletesebben

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata

KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata KNER IMRE GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM Egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 1, 2 Törzsszám: 342087 Gyomaendrőd Város Képviselő-testülete 19/1998. (I. 29.) KT. számú határozata az államháztartásról

Részletesebben

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

Alapító okirat. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Okirat száma: 2194/3/2015. Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. -a alapján a Marcali Városi Önkormányzat Gazdasági Műszaki

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. E L Ő T E R J E S Z T É S a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezete Alapító Okiratának módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Alapító okirata

Szivárvány Óvoda Alapító okirata Szivárvány Óvoda Alapító okirata - egységes szerkezetben a módosításokkal - Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és Sóshartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f.

K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/2015. (IX.30.) önkormányzati határozatából. K.m.f. K I V O N A T a Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 88/205. (IX.0.) önkormányzati határozatából a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, az önkormányzati hatósági ügyekben, az

Részletesebben

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat

1/2015. (I. 13.) Kt. határozat rendkívüli ülésének könyvéből: 1/2015. (I. 13.) Kt. határozat 1. Dombóvár Város Önkormányzatának a DDOP-6.2.1/K-13-2014-0002 azonosító számú, Dél-Dunántúli Operatív Program Fenntartható településfejlesztés

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat

A L A P Í T Ó O K I R A T. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat A L A P Í T Ó O K I R A T Alapító okirat száma: C/247/24/2010. 1./ A költségvetési szerv neve: Celldömölki Városi Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 2./ A költségvetési szerv székhelye:

Részletesebben

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016.

Módosító okirat. Okirat száma: I/./2016. Okirat száma: I/./206. Módosító okirat Az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezet a Dombóvár város polgármestere által 205. március 26. napján kiadott, I/../205. számú alapító okiratát az államháztartásról

Részletesebben