2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére oldal Rendeletek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok... 1. oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére... 43. oldal Rendeletek... 45."

Átírás

1 DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY június 30. IV. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok oldal Pályázat aljegyzői állás betöltésére oldal Rendeletek oldal 30/2008. (VI. 30.) rendelet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 34/2002. (XII. 12.) rendelet módosításáról oldal 31/2008. (VI. 30.) rendelet a közterületek, ingatlanok rendjéről és a település köztisztaságáról szóló 24/2007. (VI. 6.) rendelet módosításáról oldal 32/2008. (VI. 30.) rendelet a közterület-használat, hirdetési, reklámcélú építmények, táblák elhelyezésének szabályozásáról szóló 5/2006. (II. 20) rendelet módosításáról oldal 33/2008. (VI. 30.) rendelet az állatok tartásáról és védelméről szóló 28/2007. (VI. 29.) rendelet módosításáról oldal 34/2008. (VI. 30.) rendelet az Önkormányzat évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II. 27.) rendelet módosításáról oldal 35/2008. (VI. 30.) rendelet a szociális ellátások megállapításáról, folyósításának és ellenőrzésének szabályairól szóló 21/2006. (VI. 1.) rendelet módosításáról oldal 36/2008. (VI. 30.) rendelet az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodás szabályairól szóló 14/2001. (III. 28.) rendelet módosításáról oldal 37/2008. (VI. 30.) rendelet A Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2002. (XI. 29.) rendelet módosításáról oldal 38/2008. (VI. 30.) rendelet a zajt okozó tevékenységek engedélyezéséről szóló 39/2005. (VI. 8.) rendelet módosításáról oldal 39/2008. (VI. 30.) rendelet a távhőszolgáltatásról szóló évi XVIII. törvény rendelkezéseinek Dombóvár város területén történő végrehajtásáról, valamint a távhőszolgáltatás legmagasabb díjairól szóló 62/2005. (XII. 2.) rendelet módosításáról oldal Szerződések oldal

2 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám HATÁROZATOK Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének a május 28-i rendkívüli és a június 30-i ülésen elfogadott határozatai: 185/2008. (V. 28.) Kt. sz. határozat 1.) Képviselőtestülete megerősíti, hogy a Dombóvár térségi szennyvízberuházás című pályázattal továbbra is részt kíván venni a KEOP Szennyvízelvezetés és tisztítás pályázatában. 2.) A Képviselő-testület a melléklet szerint elfogadja a prognosztizált beruházási és üzemeltetési költségeket azzal, hogy a beruházás megvalósításához szükséges önerőt az érintett településekre (Dombóvár, Attala, Döbrököz) vonatkozóan az egyes településekre eső költségek alapján külön kell meghatározni, és ezt az önerőt a településeknek külön kell biztosítani. 3.) A Képviselőtestület kinyilvánítja azt a szándékát, hogy a beruházás megvalósulása esetén elfogadja a beruházást követő 2 évig az érintett településeken (Dombóvár, Attala, Döbrököz) egységes üzemeltetési díj (szennyvízelvezetési díj) alkalmazását. 4.) A Képviselőtestület elfogadja, hogy a beruházás megvalósulása esetén a város közigazgatási határain belül az egy szennyvíz-bekötésre jutó beruházási saját erőt egységesen kell meghatározni. 5.) Képviselőtestülete megerősíti, hogy a pályázathoz szükséges önerőre a 272/2007. (XI. 17.) határozatában elfogadott ,-Ft-os keretösszeget továbbra is biztosítja. Határidő: azonnal az agglomerációhoz tartozó települések értesítése Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda Dombóvár és Környéke Víz- és Csatornamű Kft. Szennyvízcsatorna-hálózat kiépítése Összköltség (Ft) 1 bekötésre jutó sajáterő csak csatorna 1 bekötésre jutó sajáterő szennyvíztisztítóval 1 bekötésre jutó teljes költség csak csatorna 1 bekötésre jutó teljes költség szennyvíztisztítóv al Bekötése k száma A tervezésnél figyelembe vett szennyvízm ennyiség Amortizáció Ft/év Becsült üzemelési költség Ft/év Prognsztizálható szennyvízdíj Ft/m3 Attala , Döbrököz , Újdombóvár ,

3 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Újdombóvár (eddig nem tervezett szakaszok) , Dombóvár ellátatlan Dombóvár Szőlőhegy , Dombóvár összesen Összesen Szennyvíztisztító , , Mindösszesen /2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat 1. Képviselőtestülete a polgármester jelentését a 256/2007.(X.29.), 265/2007.(X.29.), 268/2007.(X.29.), 283/2007. (XI.26.), 301/2007.(XII.17.), 308/2007.(XII.17.), 309/2007.(XII.17.), 15/2008. (I.28.), 16/2008.(I.28.), 30/2008.(I.28.), 47/2008.(II.25.), 56/2008.(II.25.), 57/2008.(II.25.), 59/2008.(II.25.), 64/2008.(II.25.), 79/2008.(III.19.), 81/2008. (III.31.), 85/2008.(III.31.), 90/2008.(III.31.), 91/2008.(III.31.), 92/2008. (III.31.), 93/2008.(III.31.), 99/2008.(III.31.), 100/2008.(III.31.), 101/2008. (III.31.), 105/2008.(III.31.), 106/2008.(III.31.), 113/2008.(IV.14.), 114/2008. (IV.14.), 115/2008.(IV.14.), 120/2008.(IV.28.), 121/2008.(IV.28.), 122/2008. (IV.28.), 123/2008.(IV.28.), 124/2008.(IV.28.), 125/2008.(IV.28.), 126/2008. (IV.28.) 127/2008.(IV.28.), 128/2008.(IV.28.), 131/2008.(IV.28.) 132/2008. (IV.28.), 134/2008.(IV.28.), 135/2008.(IV.28.), 137/2008. (IV.28.), 140/2008. (IV.28.), 141/2008.(IV.28.), 143/2008.(IV.28.), 145/2008. (V.5.), /2008.(V.5.), 160/2008.(V.5.), 161/2008.(V.19.), 162/2008.(V.19.), 163/2008.(V.19.), 165/2008.(V.19.), 166/2008.(V.19.), 167/2008.(V.19.), 170/2008.(V.19.), 171/2008.(V.19.), 172/2008.(V.19.), 174/2008.(V.19.), 175/2008.(V.19.), 177/2008.(V.19.), 178/2008.(V.19.), 181/2008.(V.19.), 185/2008.(V.28.) számú lejárt határidejű határozat végrehajtásáról, beszámolóját az átruházott hatáskörben tett intézkedésekről, tájékoztatóját a két ülés közötti fontosabb eseményekről elfogadja. 2. Képviselőtestülete a következő határozatok végrehajtási határidejét: 319/2007.(XII.17.), szeptember 30-ig, 320/2007.(XII.17.) szeptember 30-ig, 60/2008.(II.25.), 75/2008.(III.19.) július 31-ig, 86-89/2008.(III.31.) június 30-ig, 174/2008.(V.19.) július 15-ig meghosszabbítja. 3. Képviselőtestülete a 121/2008.(IV.28.) sz. határozatát visszavonja.

4 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 4. Képviselőtestülete a 16/2008.(I.28.) sz. határozatának felsorolásának második gondolatjeles bekezdését az alábbiak szerint módosítja: - az utcanyitás kapcsán a megnyíló utcarészekhez kapcsolódó út- és járdaépítési, valamint a közmű-korszerűsítés engedélyezési tervei és a szükséges környezetvédelmi hatástanulmány megrendelésére, 5. Képviselőtestülete a 85/2008.(III.31.) sz. határozatában a 16. sorszám alatt szereplő támogatandó szervezet helyébe a Dombóvári Városszépítő és Városvédő Egyesület lép. 6. Képviselőtestülete a 163/2008.(V.19.) számú határozatát az alábbiak szerint módosítja: Dombóvár Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a DDOP Leromlott városi területek közösségi célú integrált rehabilitációja című pályázati kiírásra. Képviselőtestülete mint a konzorcium vezetője - nyilatkozik arról, hogy a pályázat megvalósításához szükséges önrésszel rendelkezik. A Projekt megvalósításának ütemét, a saját erő mértékét és összegét a mellékelt táblázat tartalmazza. A támogatás mértékét és összegét a konzorciumi tagok a pályázathoz benyújtandó Konzorciumi megállapodásban rögzítették. Konzorciumi tag Dombóvár Önkormányzata Város A projekt tervezett teljes költségvetése Támogatás összege Saját forrás ,- Ft ,- Ft ,- Ft 7. Képviselőtestülete a 167/2008.(V.19.) sz. határozatát az alábbiak szerint egészíti ki, illetve módosítja: Képviselő-testülete kijelenti: - hogy a pályázatban szereplő Köztársaság Kórház utcai csomópont átalakítása megfelel az Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, a város közigazgatási területének helyi építési szabályzatáról szóló, többször módosított 2/2006. (II.20.) rendeletben foglaltaknak, - illetve azt, hogy a beruházás illeszkedik a meglévő települési környezethez. A beruházás bruttó összege ,- Ft, melyhez 10%-os ,- Ft saját erő biztosítását az önkormányzat vállalja

5 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Tervezett költségv. Tám. aránya % TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉS Tám. összege Saját forrás Előkészítés Integrált Városfejlesztési Stratégia IVS-hez KSH adatok IVS-hez térképek Előzetes Akcióterületi Terv Tervezett költségv. Szabadtéri szabadidős létesítmény engedélyezési terve Zsinagóga felmérési terve Helyi elfogadást szolgáló tevékenységek: nyilvánosság biztosítása Összesen Végrehajtás Projekt menedzsment Megvalósításhoz szorosan kapcsolódó szolgáltatások Összesen Mindösszesen Lakó funkció Lakás állomány fejlesztése Külső felújítás (vegyes tul.) Külső felújítás (önk. tul.) Belső felújítás Homlokzati tervek Tám. aránya % Tám. összege Saját forrás Tervezett költségv. Tám. aránya % Tám. összege Saját forrás * * Összesen Mindössz * Lakóközösség 5%-os hozzájárulás

6 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Közösségi funkció Szabadtéri szabadidős létesítmény kiviteli terve Szabadtéri szabadidős Tervezett költségv. Tám. aránya % Tám. Saját Tervezett Tám. Saját Tervezett Tám. összege összege forrás költségv. összege forrás költségv. Tám. aránya % Építés létesítmény Eszköz Roma Közösségi Ház felújítás Roma Közösségi Ház ingatlanvásárlás Roma Eng. terv Közösségi Ház tervei Kiv. terv Tám. aránya % Saját forrás Zsinagóga felújítása Zsinagóga Eng. terv Kiv. terv Zsidó Emlékszoba felújítása Összesen Mindösszesen Városi funkció Petőfi utca Közmű korszerűsítés Út és járda felújítás Petőfi utcai közművek kiviteli tervei Erzsébet utca Közmű korszerűsítés Járda felújítás Szent Gellért utca kivitelezés Közmű korszerűsítés Járda felújítás és építés

7 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Szent Gellért utca tervek Tervezett költségv Tám. aránya % Tám. összege Saját forrás Tervezett költségv. Tám. aránya % Tám. összege Közművek Járda Saját forrás Tervezett költségv. Tám. aránya % Tám. összege Arany János tér Közterület közösségi célú rehabilitáció felújítása Közmű csapadékvíz Arany János tér Eng. terv Kiv. terv Zsinagóga környezetének közösségi célú felújítása Összesen Mindösszesen Közszféra funkció Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal homlokzat-felújítása Mezőgazdasági Szakig. Hivatal homlokzat tervei Összesen ESZA tevékenységek Kertészeti képzés Foglalkoztatás (bér) Közösségi fejlesztő programok Integrált településfejlesztési akció Összesen Mindösszesen Önmagában nem támogatható projekt egészére vonatkozó tevékenységek Városmarketing akció Helyi elfogadást szolgáló tevékenységek Összesen Mindösszesen Tervezett összköltség Támogatás összege Saját erő Saját forrás

8 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 187/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete az ÁNTSZ Dombóvári, Tamási Kistérségi Intézet évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja 188/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete a Dombóvári Rendőrkapitányság évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 189/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete felkéri a polgármestert, hogy a Dalkia Energia Zrt.-vel kötött távhőszolgáltatási szerződést szeptember 30-ig szakértő bevonásával vizsgáltassa felül, és annak eredményét terjessze a képviselőtestület elé. Határidő: szeptember 30. Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 190/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a Dalkia Energia Zrt.- vel (korábban Prometheus Rt.) kötött, 185/K/1997, 235/K/1998 valamint 236/K/1998 számú hőszolgáltatási szerződéseket a tulajdonában álló, de a fenntartásában működő alábbi intézményeknek átadott épületek vonatkozásában 1 évvel meghosszabbítja: - Egyesített Szociális Intézmény Támasz Otthon (Dombóvár, III. utca 22.) - Egyesített Szociális Intézmény Platán Otthon (Dombóvár, Szabadság utca 6.) - Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium (Dombóvár, Bajcsy-Zs. utca 2.) - Belvárosi Általános Iskola és AMI tornaterme (Dombóvár, Kossuth utca 63.) - Belvárosi Általános Iskola és AMI Dombóvár, Szabadság u. 14. alatti telephelye (volt zeneiskola) - Belváros Általános Iskola és AMI Dombóvár, Szabadság u. 27. alatti telephelye (volt Zrínyi Iskola) - József Attila ÁMK Százszorszép Óvoda (Dombóvár, III. u. 34.) Felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítások aláírására. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy december 31-ig vizsgáltassa meg a hőszolgáltatás működtetésének egyéb lehetséges formáit, és azt terjessze döntésre a testület elé. Határidő: augusztus 31. a szerződések módosítására december 31. működtetés egyéb formáinak feltárására Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 191/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete a Dombóvár, Zrínyi u lakóközösség kérése alapján a társasház energiatakarékos felújításához ,- Ft összegű támogatást biztosít a évi költségvetése terhére. Határidő: évi költségvetés elfogadása Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 192/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete a Wild László tervező (METRÓBER Tervező és Tanácsadó Kft.) által elkészített A Szigeterdő Park rekonstrukciója Tanulmányterv című tervdokumentációt elfogadja.

9 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Képviselő-testülete az elkészített kettő parkrendezési változat közül a Tervezett parkrendezés A változatát (a szobor eredeti elképzelés szerinti egységben történő elhelyezése) fogadja el végső formának, és felkéri a Tervezőt, hogy ezt a változatot tervezze tovább, ebből a változatból készítse el az engedélyezési tervdokumentációt. Képviselő-testülete a kétfordulós DDOP-s pályázaton történő sikeres részvétel érdekében a pályázat benyújtásához szükséges előkészületi munkák megkezdését javasolja. A fentiek alapján Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert arra, hogy: - az elfogadott A változatot továbbterveztesse, illetve felügyelje a tervezési munkálatok elvégzését, - valamint a pályázathoz szükséges előkészületi munkákat indítsa meg, az ezekhez és a majdani pályázat megírásához szükséges munkákra az árajánlatokat kérje be. Határidő: december 31. az engedélyezési tervdokumentáció elkészítésére augusztus 31. az árajánlatok bekérésére Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 193/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete a Pécsi Úttervező Kft. által az Arany János téri csomópont átépítésére készített döntés-előkészítő tanulmányterv 2.3. számú változatát választja ki továbbtervezésre alkalmas változatként. A képviselőtestület felhatalmazza a Polgármestert az engedélyezési és kiviteli tervek elkészíttetésére, és az építési engedély megszerzésére. Határidő: december 31. az építési engedély megszerzésére Végrehajtásért felelős: Városüzemeltetési és Településfejlesztési Iroda 194/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete a Rákóczi utcai városi temető jobb megközelíthetősége érdekében, az utasszámlálás adataira való tekintettel továbbra is a 2. sz. helyi járat jelenlegi járatrendjét támogatja, a Gyöngyvirág körút számmal szembeni újonnan létesített megállóhelyen történő megállással. A képviselőtestület a fenti megállóhelyen a leállósávos buszváró megépítésétől eltekint. 195/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete mint közszolgáltatásért felelős szerv, hozzájárul a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. területi ellátási kötelezettségének módosításához a mellékelt megállapodásban foglaltak szerint. A képviselőtestület felkéri a polgármestert, hogy a területi ellátási kötelezettség módosítását tartalmazó, a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. szakellátási rendszerét érintő megállapodást írja alá. Határidő: július 15. megállapodás aláírására Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport Szent Lukács Egészségügyi Kht.

10 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám

11 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám

12 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 196/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete megtárgyalta és elfogadja a Dél-dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács június 2-án megtartott közgyűlésének valamennyi határozatát, továbbá az intézményektől érkezett valamennyi belső átcsoportosítást és többletigényt az egészségügyi kapacitásokra vonatkozóan. A Képviselőtestület elfogadja Az egészségügyi szolgáltatók kapacitásainak felülvizsgálata a Dél-dunántúli régióba című anyagot. Határidő: azonnal Végrehajtásért felelős: Testületi Csoport Szent Lukács Egészségügyi Kht. 197/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat 1. Képviselőtestülete a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Kht. alapító okiratát a melléklet szerint módosítja. 2. Képviselőtestülete a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. alapító okiratát a melléklet szerint módosítja. Határidő: június 30. Végrehajtásért felelős: Szent Lukács Egészségügyi Kht., Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht., Testületi Csoport ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS Képviselő-testülete mint Alapító a Dombóvári Szent Lukács Egészségügyi Közhasznú Társaság (székhelye: 7200 Dombóvár, Kórház utca , cégjegyzék száma: ) alapító okiratát a képviselő-testület június 30-án hozott 197/2008. (VI.30.) Kt. sz. határozatával az alábbiak szerint módosítja: Az alapító okirat VI. pontja az alábbiak szerint módosul: VI. A Kht. tevékenységi köre (a TEÁOR 08 besorolása és tartalmi meghatározása szerint): fekvőbeteg-ellátás (főtevékenység, közhasznú tevékenység) elektronikus, optikai eszköz javítása egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme szállodai szolgáltatás egyéb vendéglátás saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése m.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése munkaerőkölcsönzés 7830 egyéb emberierőforrás-ellátás,- gazdálkodás egyéb takarítás konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése m.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás 8559 m.n.s. egyéb oktatás (közhasznú tevékenység) szakorvosi járóbeteg-ellátás (közhasznú tevékenység) egyéb, humán- egészségügyi ellátás (közhasznú tevékenyég) egyéb bentlakásos ellátás textil, szőrme mosása, tisztítása fizikai közérzetet javító szolgáltatás m.n.s. egyéb személyi szolgáltatás

13 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Alapító jelen módosítást az alapító okirat hatályos szövegével egységes szerkezetbe foglalja. Az eddigi módosításokat a hatályos szöveggel egységes betűtípus alá rendezi és a továbbiakban jelen utolsó módosítást jelzi dőlt és kiemelt betűtípussal. Dombóvár, június 30. Szabó Loránd Polgármester ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁS, amellyel a Dombóvári Város- és Lakásgazdálkodási Kht. egyedüli tagja, Dombóvár Város Önkormányzata a Képviselő-testület 197/2008. (VI. 30.) sz. határozata alapján a társaság alapító okiratát az alábbiak szerint módosítja: I.) A 3. pont helyébe a következő szöveg lép: 3.) A társaság székhelye A társaság székhelye: 7200 Dombóvár, Kinizsi u. 37. II.) A 4. pont helyébe a következő szöveg lép: 4.) A társaság célja és tevékenységi köre: a.) A társaság célja Dombóvár városának lakásgazdálkodási, valamint kommunális feladatainak ellátása. b.) A társaság tevékenységi köre: Közhasznú tevékenységek: (Automatikusan átsorolt tevékenységek:) 0162 '08 Állattenyésztési szolgáltatás 2561 '08 Fémfelület-kezelés 3700 '08 Szennyvíz gyűjtése, kezelése 4322 '08 Víz-, gáz-, fűtés-, légkondicionáló-szerelés 4329 '08 Egyéb épületgépészeti szerelés 4331 '08 Vakolás 4332 '08 Épületasztalos-szerkezet szerelése 4333 '08 Padló-, falburkolás 4334 '08 Festés, üvegezés 5320 '08 Egyéb postai, futárpostai tevékenység 6820 '08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 6831 '08 Ingatlanügynöki tevékenység 7500 '08 Állat-egészségügyi ellátás (Az alapító által átsorolt tevékenységek:) 6832 '08 Ingatlankezelés (főtevékenység) 0161 '08 Növénytermesztési szolgáltatás

14 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 2562 '08 Fémmegmunkálás 3299 '08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység 3312 '08 Ipari gép, berendezés javítása 3811 '08 Nem veszélyes hulladék gyűjtése 3900 '08 Szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés 4120 '08 Lakó- és nem lakó épület építése 4211 '08 Út, autópálya építése 4213 '08 Híd, alagút építése 4221 '08 Folyadék szállítására szolgáló közmű építése 4222 '08 Elektromos, híradás-technikai célú közmű építése 4291 '08 Vízi létesítmény építése 4299 '08 Egyéb m.n.s. építés 4311 '08 Bontás 4312 '08 Építési terület előkészítése 4321 '08 Villanyszerelés 4339 '08 Egyéb befejező építés m.n.s '08 Tetőfedés, tetőszerkezet-építés 4399 '08 Egyéb speciális szaképítés m.n.s '08 Közúti áruszállítás 4942 '08 Költöztetés 7311 '08 Reklámügynöki tevékenység 7810 '08 Munkaközvetítés 7820 '08 Munkaerőkölcsönzés 8110 '08 Építményüzemeltetés 8121 '08 Általános épülettakarítás 8122 '08 Egyéb épület-, ipari takarítás 8129 '08 Egyéb takarítás 8130 '08 Zöldterület-kezelés 8230 '08 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 8810 '08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 8899 '08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 9524 '08 Bútor, lakberendezési tárgy javítása 9609 '08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás III.) Az alapító okirat egyebekben változatlan Dombóvár, június 30. Dombóvár Város Önkormányzata Szabó Loránd polgármester

15 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám 198/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselőtestülete elfogadja a dombóvári kistérség munkaerőpiaci helyzetéről szóló tájékoztatót. 199/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete augusztus 31-i hatállyal meg kívánja szüntetni a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde Szőlőhegyi Tagóvodáját. Megbízza a Polgármestert, hogy az intézményátszervezés törvényi előírásainak megfelelően a szükséges egyeztetéseket folytassa le, valamint a tervezett intézkedést az Oktatási Hivatal által kijelölt független szakértővel és a Megyei Önkormányzattal véleményeztesse. Határidő: augusztus 15. Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda 200/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat 1. Képviselő-testülete a József Attila ÁMK alapító okiratát a következőképpen módosítja: a) Az alapító okirat 5. pontja az alábbiak szerint módosul: 5.) Az Intézményfenntartó Társulás intézményének felügyeleti szerve: Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. b) Az alapító okirat 8. pontja az alábbiakkal egészül ki: Szakágazati besorolás: Alapfokú oktatás c) Az alapító okirat 8. pontjában a Intézményi vagyon működtetése sorok törlésre kerülnek d) Az alapító okirat 8. pontjában található, Az óvodai nevelés alaptevékenységén belül címszó alatti 4. francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását. e) Az alapító okirat 8. pontjában található, Az általános iskolai alaptevékenységén belül címszó alatti 4. francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. 2. Képviselő-testülete a Szivárvány Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a következőképpen módosítja: a) Az alapító okirat az alábbi új 5. ponttal egészül ki, és az alapító okirat következő pontjainak számozása eggyel növekszik: Az intézmény alapítója és címe:

16 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Dombóvár Város Önkormányzata 7200 Dombóvár, Szent István tér 1. Alapítás ideje: szeptember 30. b) Az alapító okirat 4. pontjában található, Az alaptevékenységén belül címszó alatti 5. francia bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi gyermekkel együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését, valamint a beilleszkedési, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek óvodai fejlesztését, felzárkóztatását. 3.) Képviselő-testülete a Belvárosi Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát a következőképpen módosítja: a) Az alapító okirat 11. a) pontjában található szakfeladat számhoz tartozó meghatározás helyébe a következő rendelkezés lép: Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatása: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. b) Az alapító okirat 10. pontjában felsoroltak az alábbiakkal egészülnek ki: - színjáték oktatására 40 fő c) Az alapító okirat 11. a) pontjában feltüntetett alapfokú művészetoktatásra vonatkozó rendelkezések az alábbiakkal egészülnek ki: Színművészeti-bábművészeti ág: - színjáték tanszak 12 évfolyamon 4.) Képviselő-testülete az Illyés Gyula Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium alapító okiratát a következőképpen módosítja: Az alapító okirat 4. pontja az alábbi rendelkezéssel egészül ki: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók iskolai nevelését-oktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. 5.) Képviselő-testülete az Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium alapító okiratát a következőképpen módosítja: Az alapító okirat 4. pontjában felsorolt, az intézmény alaptevékenysége címszóban felsoroltak a következő rendelkezéssel egészülnek ki: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja:

17 Dombóvári Közlöny IV. évfolyam 8. szám Általános iskolában: a többi tanulóval együtt nevelhető testi, értelmi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók általános iskolai nevelését-oktatását, a valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. Gimnáziumban, szakközépiskolában, szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű iskolai nevelésébenoktatásban: a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók nevelésétoktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. 6.) Képviselő-testülete az 516. sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium alapító okiratát a következőképpen módosítja: Az alapító okirat 4. pontjában felsorolt, az intézmény alaptevékenysége címszóban felsoroltak a következő rendelkezéssel egészülnek ki: Integrált nevelés keretében szükség esetén biztosítja a többi tanulóval együtt nevelhető testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus okra visszavezethető, vagy organikus okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzdő sajátos nevelési igényű tanulók szakiskolai, szakközépiskolai és szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű iskolai nevelésétoktatását, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási zavarokkal küzdő tanulók fejlesztését, felzárkóztatását. 7.) Képviselő-testülete felkéri a közoktatási intézmények vezetőit, hogy tekintsék át pedagógiai programjukat, és amennyiben szükséges, az alapító okiratban módosított, a sajátos nevelési igényű tanulók ellátására vonatkozó szakfeladatoknak megfelelően kiegészített intézményi pedagógiai programokat augusztus 15-ig küldjék meg a fenntartónak jóváhagyásra. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a módosított alapító okiratokat aláírja, és az illetékes hatóságok részére küldje meg. Határidő: augusztus 15.- alapító okiratok aláírására, módosított pedagógiai programok fenntartói jóváhagyásra történő beküldésére Végrehajtásért felelős: Jegyzői Iroda, Nevelési-oktatási intézmények vezetői 201/2008. (VI. 30.) Kt. sz. határozat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású intézmények takarítási feladatainak ellátását átszervezi, kezdeményezi a takarítási feladatokat ellátó dolgozók áthelyezését augusztus 1-jei hatállyal az Integrált Önkormányzati Szolgáltató Szervezethez az alábbi intézményeknél: - József Attila Általános Művelődési Központ sz. Ipari Szakképző Iskola és Kollégium - Apáczai Csere János Általános és Középiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium - Illyés Gyula Gimnázium Szakközépiskola és Kollégium

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM

Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám. 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Dombóvári Közlöny - 1 - X. évfolyam 4. szám DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2014. április 16. X. évfolyam 4. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 17. oldal 8/2014. (IV. 16.) önkormányzati rendelet Dombóvár

Részletesebben

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal

2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám. TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. február 27. IV. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok... 1. oldal Rendeletek... 18. oldal 9/2008. (II.27.) rendelet az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről......18. oldal 10/2008.

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Minősített többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 30-i rendes ülésére Tárgy: Az önkormányzat 2014. évi zárszámadásról szóló önkormányzati

Részletesebben

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal

DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY. 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2010. augusztus 10. VI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...10. oldal Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2010. (VIII. 10.) önkormányzati

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIII. évfolyam 2. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2012. FEBRUÁR 10. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 5/2012. (II.10.) ÖR. a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési

Részletesebben

2006. február 20. II. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendeletek...13. oldal

2006. február 20. II. évfolyam 3. szám TARTALOM. Határozatok...1. oldal Rendeletek...13. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2006. február 20. II. évfolyam 3. szám TARTALOM Határozatok...1. oldal Rendeletek...13. oldal 2/2006.(II.20.) rendelet a város közigazgatási terültének helyi építési szabályzatáról...8.

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014.

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére. Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. 10. számú előterjesztés Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetése

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

1/2015. (I.9.) Kt. határozat

1/2015. (I.9.) Kt. határozat 1/2015. (I.9.) Kt. határozat Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési feladatok ellátását az 145/2014.(XI.25.) Kt. határozat mellékletét képező tartalommal (20

Részletesebben

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ

SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ SZÁM TÁRGY OLDAL I. SZEMÉLYI RÉSZ 88/2005. (IX.29.) Kgy. h. A Borbély Lajos Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium igazgatói feladatainak ellátására kiírt pályázat elbírálásáról 3 89/2005. (IX.29.) Kgy.

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata

MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK. A./2013. (III.22.) kt. határozata MÓDOSÍTOTT HATÁROZATI JAVASLATOK 1) Rétsági Rendőrkapitányság beszámolója A./2013. (III.22.) kt. határozata Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Rétsági Rendőrkapitányság 2012. évi tevékenységéről,

Részletesebben

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának 5/2008. (II.29.) számú önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2008. évi költségvetéséről Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT:

10/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: 1/2007. (I. 31.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a kulturális szervező 2006. évi tevékenységéről szóló beszámolót és a Művelődési Házak

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK

1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK 1.szám 2. TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI 10-18. oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI 19-46. oldal III. BIZOTTSÁGOK ÁLTAL HOZOTT HATÁROZATOK

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. szeptember 26-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata

KIVONAT. Újtikos Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata KIVONAT Képviselő-testületének 1/2014. (I. 10.) számú határozata 1./ Újtikos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Javaslat az Újtikos Község Önkormányzata által A 155734. számú igénylésazonosítójú,

Részletesebben

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés:

A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: A képviselő-testület 2010. május 3-i ülésén hozott döntések: A képviselő-testület, mint Fegyelmi Tanács ülésén hozott döntés: 76/2010. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete, mint Fegyelmi Tanács a

Részletesebben

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből

Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből 1 Jegyzőkönyv Készült: Zalavár község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 30.-án 17 óra kezdettel megtartott üléséről készült jegyzőkönyvből Az ülés helye: Községháza tanácskozó terme (8392

Részletesebben