ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A VOIP ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSHOZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A VOIP ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSHOZ"

Átírás

1 ÁLTALÁNOS SZERZDÉSI FELTÉTELEK A VOIP ADATHÁLÓZATI SZOLGÁLTATÁSHOZ KSH szám: Érvényes: 2006 november 18-tól

2 Tartalomjegyzék! "#$" % & '(!)() " * % +,)- (!)#)(./ #!)#) )-.!) )-).(-)!/. ) )& * (!)#)"!)% )- -) -" ).#01 )-# + )()) )#) ().* (!)#)#./" #!)#). ) #!)#))/ /).--#.)).( 2 #!)#)(.. ) #..!). ' #.. #!)#. '#.. )#3 3 4#!)#) ) #!)# "( " --).#.!)"// )!).#.& 4#!)#) // 4#!)# ). #!)(#.! #!)#) )#) ()/ )!)

3 4#!)#)(.5)!) " ).# /..) #!)#.!))/" " 6 #.!. * & ")- -("( ")- ") ")- -) - 2 7! 8/. #!)#)-% ) & 4#!)# ) 6 ")- 4#!)# )(/- ")- ) ) " 4#!)#)(./ 4#!)#) 6 % ).. & * 4#!)#)-.!)&+ + 6.! )9--9 ).#. -) ) (!)()!". % ) & 4#!)#)6 : ). ) )).#..!) ). 9.)!)!).!). ).. 4#!)#)))(/#!) - )&2 2 ". % - ) 3 ;. '3 6 ). 3 &

4 1. A szolgáltató neve, címe RLAN Internet Távközlési Szolgáltató Kft. Székhely: 9400 Sopron, Patak u. 10. Levelezési cím: 9400 Sopron, Újteleki u. 29. Adószám: Cégjegyzékszám:

5 2. A szolgáltató ügyfélszolgálatának elérhetsége, Internetes honlapja A Szolgáltató ügyfélszolgálati irodáinak elérhetõsége az alábbi: A szolgáltató telephelye(i): 9400 Sopron, Újteleki u. 29. Tel: (99) Kapuvár, Vargyas u. 12. Tel: (96) Pápa, Eötvös u. 8. Tel: (89) Gyr, Újkapu u. 20. Tel: (96( Sárvár, Hunyadi u. 41. Tel: (95) A Szolgáltató Internetes honlapjának címe: VOIP ügyfélszolgálati telefonszám: (21)

6 3. A szolgáltató által nyújtott elõ fizetõ i szolgáltatások meghatározása A jelen Általános Szerzõdési Feltételek alkalmazásában a szolgáltatás a VOIP adathálózati szolgáltatást jelenti, amelynek segítségével az Elfizetk az internet elfizeti végponton keresztül nyilvános telefonszolgáltatást vehetnek igénybe. A VOIP adathálózati szolgáltatás azt jelenti, hogy az Elfizetk elfizeti hozzáférési pontjukon keresztül hívást tudnak kezdeményezni ugyanazon vagy más helyhez kötött telefonhálózatok elfizeti végpontjára vagy bármely mobil rádiótelefon hálózat elfizeti végpontjára. Az elfizetk hívás fogadására képesek ugyanazon vagy bármely helyhez kötött telefonhálózatból vagy mobil rádiótelefon hálózatból érkezõ hívás esetében. A hívások kezdeményezése történhet akár belföldi akár nemzetközi irányban, illetve hívások fogadása történhet akár belföldi akár nemzetközi irányból. *

7 4. Alapszolgáltatások Helyi hívás Egyazon földrajzi számozási körzeten belüli elfizeti hozzáférési pontok között létrejött beszéd vagy fax forgalom, amely nem minõsül hálózaton belüli forgalomnak. Elfizeti hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idõtartama szerint meghatározott, a hívás idõtartamától, valamint a díjazási idõszaktól függ. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetõleg eredményes jelátvitelnek az minõsül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elfizeti hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idõszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendõ Szolgáltató hálózatán belüli hívás szolgáltatás A szolgáltató hálózatához tartozó két elfizeti hozzáférési pont közötti beszéd vagy fax forgalom. Ilyen típusú forgalom kizárólag a Szolgáltató elfizeti között jöhet létre. Elfizeti hozzáférési pontról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idõtartama szerint meghatározott, a hívás idõtartamától, valamint a díjazási idõszaktól függ. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetõleg eredményes jelátvitelnek az minõsül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elfizeti hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idõszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendõ Belföldi távolsági hívás-szolgáltatás Két különbözõ földrajzi számozási körzetbe bekapcsolt elfizeti hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax forgalom, amely nem minõ sül a pont szerint hálózaton belüli forgalomnak.. A hívott elfizet vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi elõtétetet (06), belföldi rendeltetés, illetve a hatjegyû elfizeti számot kell tárcsázni. Elfizeti állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idõtartama szerint meghatározott, a hívás idõtartamától, valamint a díjazási idõszaktól függ. +

8 A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetõleg eredményes jelátvitelnek az minõsül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elfizeti hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idõszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendõ Nemzetközi hívás-szolgáltatás Valamely külföldi és a Magyar Köztársaság területén lévõ elfizeti hozzáférési pont között létrejött beszéd vagy fax forgalom. A hívott elfizet vagy szolgáltatás eléréséhez nemzetközi elõtétet (00), ország hívó (1-3 számjegy), hálózat azonosító kódot és elfizeti vagy globális elfizeti számot kell tárcsázni. Elfizeti állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idõtartama szerint meghatározott, a hívás idõtartamától, a hívó és a hívott közötti távolságtól (díjzónától), valamint a díjazási idõszaktól függ. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetõleg eredményes jelátvitelnek az minõsül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elfizeti hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idõszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendõ Mobil hívás szolgáltatás A helyhez kötött hálózatba bekapcsolt és mobil rádiótelefon szolgáltató elfizeti hozzáférési pontjai között lebonyolított beszéd vagy fax forgalom. A hívott mobil rádiótelefon elfizet vagy szolgáltatás eléréséhez belföldi elõtétet (06), két számjegyû mobil hálózatkiválasztó kódot és 7 számjegyû mobil rádiótelefonszámot kell tárcsázni. Elfizeti állomásról kezdeményezett hívások esetén a forgalmi díj mértéke percdíjon alapul, a beszélgetés tényleges másodpercében mért idõtartama szerint meghatározott, a hívás idõtartamától, valamint a díjazási idõszaktól függ. A forgalmi díjon felül kapcsolási díjat is felszámolhat a Szolgáltató eredményes jelátvitel vagy sikeres hívás esetében. Sikeres telefonhívásnak, illetõleg eredményes jelátvitelnek az minõsül, ha a hívó és hívott hozzáférési pontok között a beszédkapcsolat vagy az adatátvitel ténylegesen létrejött. A kapcsolási díj a hívó és a hívott elfizeti hozzáférési pont közötti távközlési összeköttetés felépítéséért a díjazási idõszaktól és a hívott díjzónától függetlenül hívásonként fizetendõ.

9 4.1.6 Tudakozó hívás-szolgáltatások A Szolgáltató biztosítja, hogy elfizetje igénybe vehesse bármely országos tudakozó szolgáltatást, továbbá köteles megadni az ilyen tudakozó szolgáltatóknak, az elfizet hozzájárulásától függõen: - az elfizet nevét, - lakcímének a szolgáltatóval nyilvánosságra hozatal céljából közölt részét és - kapcsolási számát. Az átadott információk csak az egyetemes tudakozó szolgáltatáshoz használhatók fel Segélykérõ (különleges) hívás szolgáltatás Az alábbiakban felsorolt hívószámokon az igénybe vevõ a szolgáltató által vállalt rendelkezésre állási idõben gyors és egyszerû módon adhat hírt valamilyen válságos helyzetrõl az erre szolgáló szervezetnek. Hívószámok: A segélykérõ hívások díjmentesek Belföldi zöld szám hívás szolgáltatás A Szolgáltató lehetõvé teszi elfizeti számára, hogy 80-as elõhívószámú telefonszámokra hívásokat kezdeményezzenek. A belföldi zöld szám hívásakor a hívást kezdeményezõ számára a hívás díjmentes. A hívást a belföldi elõtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölõ számmal (80) és a hatjegyû, a zöld számhoz tartozó elfizeti számmal kell kezdeményezni. Csak olyan hálózatban található zöldszámok érhetõek el a Szolgáltató elfizeti hozzáférési pontjairól, amelyek irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerzõdésekkel rendelkezik Belföldi kék szám hívás szolgáltatás A szolgáltató lehetõvé teszi elfizeti számára, hogy 40-as elõhívószámú hívásokat kezdeményezzenek. A belföldi kék szám hívásakor a hívást kezdeményezõ számára a hívás helyi szakaszára vonatkozó díját kell alkalmazni. Belföldi kék szám hívás szolgáltatást a belföldi elõtéttel (06), a szolgáltatáskijelölõ számmal (40) és a hatjegyû, a kék számhoz tartozó elfizeti számmal kell kezdeményezni. 2

10 Csak olyan hálózatban található kékszámok érhetõek el a Szolgáltató elfizeti hozzáférési pontjairól, amelyek irányában a szolgáltató hálózat-hozzáférési szerzõdésekkel rendelkezik Emelt díjas szám hívás szolgáltatás (AudioTex) A szolgáltató lehetõvé teszi elfizeti számára, hogy 90-es elõhívószámú telefonszámokra irányuló emeltdíjas hívásokat kezdeményezzenek. Emeltdíjas szám hívás szolgáltatást a elfizeti hozzáférési pontról lehet igénybe venni belföldi elõtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölõ számmal (90) és a hatjegyû, a számhoz tartozó elfizeti számmal. A szolgáltatás kizárólag helyhez kötött hálózatok irányába vehetõ igénybe Távszavazáshívás szolgáltatás A szolgáltató lehetõvé teszi elfizeti számára, hogy 81-es elõhívószámú telefonszámokra irányuló hívásokat kezdeményezzenek. A távszavazás szolgáltatásnak az alábbi két fajtáját veheti igénybe az elfizet: Távszavazás hívás Hívások (szavazatok) számlálása. Ez esetben rövididejû (kb. 6 sec) hívásról van szó, és a kapcsolat a elfizeti hozzáférési pont és a szavazatszámláló berendezés között áll fenn. A szavazatszámláló berendezés a kapcsolat felépülése után a szavazat fogadását bemondással nyugtázza. Távszavazás beszélgetés (AudioFix) elõre meghatározott (beállított) hívásszám elérése után a következõ hívás, vagy a véletlenszerûen kiválasztott hívások operátorhoz történõ irányítása, riport készítése, vagy nyeremény rögzítése céljából. Ez esetben hosszabb idejû (több mint 6 sec.) hívás jöhet létre, mely alatt a kapcsolat az elfizeti hozzáférési pont és a Szolgáltató között jön létre. Távszavazás szolgáltatást a elfizeti hozzáférési pontról lehet igénybe venni belföldi elõtéttel (06), a szolgáltatás-kijelölõ számmal (81) és a hatjegyû, a számhoz tartozó elfizeti számmal Inmarsat hívás szolgáltatás A szolgáltatás lehetõvé teszi távközlési összeköttetések létrehozását a Szolgáltató elfizeti hozzáférési pontjához csatlakozó elfizeti állomások, és a világ bármely pontján lévõ tengeri vagy szárazföldi mobil mûholdas távközlési hálózathoz csatlakozó elfizeti hozzáférési pontok között az Inmarsat szervezet által üzemeltetett mûholdakon keresztül beszéd-, szöveg-, valamint adatátvitel céljára. A távhívást a 00-nemzetközi elõtétszámmal, azt követõen a mobil-elfizet területi elhelyezkedésének megfelelõ régió három számjegyû hívószámával és a mobilelfizet kapcsolási számával kell kezdeményezni. Kézi kapcsolás esetén az összeköttetésre vonatkozó kérést a nemzetközi telefonközpont kezelõjénél kell bejelenteni. 3

11 A szolgáltatás a hívott fél költségére nem kérhetõ. Megkezdett perc alapú beszélgetési díj, melyet az igénybe vett szolgáltatás típusa határoz meg. 4.2 Kényelmi és egyéb szolgáltatások Titkos szám Az elfizet kérésére, erre vonatkozó nyilatkozata alapján kapcsolási száma nem jelenik meg semmilyen elfizeti névjegyzékben, és a tudakozó sem ad róla információt Rejtett szám Az elfizet kérésére, erre vonatkozó nyilatkozata alapján kapcsolási száma nem jelenik meg semmilyen elfizeti névjegyzékben, de a tudakozó tudakozódásra kiadja az elfizeti adatokat Tételes számlamelléklet A szolgáltató által alkalmazott telefonközpont rögzíti az elfizet hívószámáról kezdeményezett hívások adatait, így az elfizet részletes híváskimutatást kaphat, amely tartalmazza a helyi, helyközi, belföldi távolsági, nemzetközi, mobil, a telefon szolgáltatás útján igénybevett nem telefon szolgáltatások (így különösen az emelt díjas hívások, távszavazás, stb) díját, a hívott elfizeti számokat, a hívás kezdõ idõpontját, a hívások tartásidejét másodperc pontossággal, a hívásegység díját, a hívás díját, a hívások kapcsolási díját, a díjmentesen hívható számokra történõ hívásokat, valamint az elfizet és a központ közötti kapcsolatról szóló feljegyzéseket is. A tételes számla mellékletben a Szolgáltató köteles feltüntetni a beszéd és nem beszéd célú hívásokért felszámított díjakat is, továbbá a díjazási idõszakot és a kedvezményeket is. A tételes számlamelléklet határozott idõre akár egy hónap vonatkozásában -, vagy visszavonásig igényelhetõ. Az elõ fizetõ az elfizeti szerzõdésben késõbb pedig külön nyomtatványon - tehet nyilatkozatot a tételes számlamelléklet igénylésére vonatkozóan A Szolgáltató természetes és nem természetes személy elfizet számára korlátlan alkalommal köteles átadni a tételes számlamellékletet mind nyomtatott, mind elektronikus formában. Az elektronikus forma a szolgáltatónál a tételes számlamelléklet formájában történõ kiküldését jelenti. Amennyiben az Elfizet a tételes számlamellékletet elektronikus formában nem ben, hanem bármely más módon - adathordozóra mentve - igényli (p.l. CD-n, vagy floppy-n), abban az esetben a Szolgáltató annak kiadását a 2. számú Mellékletben meghatározott díj ellenében eseti alapon biztosítja. Amennyiben az elfizet rendszeresen másnak is átengedi használatra a telefonállomást, az elfizetnek a hívásrészletezés kiadásához nyilatkoznia kell, hogy a

12 használó hozzájárulásával is rendelkezik. A használó is kérheti a hívásrészletezés kiadását, amely csak az elfizet hozzájárulásával teljesíthetõ Elfizet által kért hangbemondás (számváltozás esetén) Ha az elfizet kapcsolási száma az elfizet kérelme alapján megváltozik, az elfizet külön megrendelésére a régi kapcsolási számot hívók 60 (hatvan) napon keresztül automatikusan szöveges tájékoztatást kapnak az elfizet új hívószámáról Hívásvárakoztatás Aktivált szolgáltatás esetén a foglalt távbeszélõ-állomás elfizet je a beszélgetés alatt hangjelzést kap arról, hogy egy hívó éppen hívja az õ állomását. A hangjelzést követõen a hívott elfizet a következõ lehetõségek közül választhat: a jelzést figyelmen kívül hagyva folytathatja az eredeti beszélgetést, a kézibeszélõt letéve, az eredeti beszélgetést befejezve fogadhatja az új hívást, - a megfelelõ jelzéssel tartásba téve a fennálló beszélgetést, annak bontása nélkül fogadhatja az új hívást, majd a két hívóval felváltva beszélhet, a két hívás között tetszés szerint átkapcsolva Három résztvevõs konferencia Igényelt és aktivált szolgáltatás esetében a beszélgetést folytató elfizet a hívást fenntartva, felhívhat egy harmadik felet. Miután a harmadik fél válaszol, az elfizet a következõ lehetõségek közül választhat tetszõleges sorrendben: tetszés szerinti oda-vissza kapcsolhat a két fél között, közös beszédúttal hármas konferenciát hozhat létre Hangposta szolgáltatás A szolgáltatás igénybevétele esetén a hívó fél üzenetet hagyhat az elfizet számára, melyet az elfizet a megfelelõ telefonszám felhívásával lehallgathat. A szolgáltatás a hívó fél döntésére bízza az üzenet hagyás lehetõségét az elfizet hangpostafiókjában. Díjazás A 2. számú Mellékletben foglalt díjtáblázat alapján A szolgáltatás rövidhívószámmal kizárólag a Szolgáltató hálózatából érhtetõ el. Más hálózatokból a társszolgáltatók tarifálásának megfelelõ hívással lehet a szolgáltatást elérni. A szolgáltatás igénybevételéhez az ügyfélnek a hívásokat a postafiókra kell irányítania. (pl. hívásátírányítás foglaltság esetén)

13 5. Az elõfizeti szerzõdés megkötésére vonatkozó eljárás, az elfizeti szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei, a szolgáltatás igénybevételének idõbeli és földrajzi korlátai 5.1. Az elfizeti szerzõdés megkötésére vonatkozó eljárás Az elfizeti szerzõdés az egyedi elfizeti szerzõ désbõl, valamint a jelen Általános Szerzõdési Feltételekbõl áll. Az igénylõ a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó bejelentését a Szolgáltató ügyfélszolgálatánál, vagy kijelölt képviselõjénél írásban, szóban, illetõleg a szolgáltató Internet oldalán található elektronikus adatlapon teheti meg. Az igénybejelentésnek tartalmaznia kell az igény teljesítéséhez és az elfizeti szerzõdés megkötéséhez szükséges elengedhetetlen adatokat. Amennyiben az igénybejelentés a szükséges adatokat nem tartalmazza, a szolgáltató az igénybejelentés megérkezését követõ 15 napon belül írásban, hírközlési úton vagy szóban felhívja az igénylõt az igénybejelentés kiegészítésére. Ebben az esetben az igénybejelentés idõpontja a hiánytalan igénybejelentés szolgáltatóhoz való megérkezése, illetõleg rendelkezésre állása. Amennyiben a Szolgáltató a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére képes, úgy megteszi szerzõdéskötési ajánlatát az Igénylõ számára, s egyben 30 (harminc) napon belüli idõpontra az Igénylõ által erre a célra megadott telefonszámon idõpontot egyeztet a Szolgáltatás telepítésére, amennyiben a Felek egyezõ akarattal eltérõen nem rendelkeznek. Ha az elfizet a szerzõdéskötést követõen, de még a bekapcsolás elõ tt a szerzõdést felmondja, a 2. számú mellékletben meghatározott mértékû elállási díjat köteles megfizetni Az elfizeti szolgáltatások igénybevételének módja és feltételei A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges távközlési berendezést és telefon adaptert a szolgáltató bocsátja az elfizet rendelkezésére. A távközlési berendezésért és a telefon adapter átadásakor a szolgáltató meghatározott mértékû óvadékot kérhet. Az óvadékból a szolgáltató jogosult a fenti eszközök megrongálódása, elvesztése esetén az õt ért kár összegét levonni,- ideértve a megrongálódás esetén felmerülõ javítási költséget is- illetve az õt ért kár összegét beszámítani. Az óvadék visszajár, ha az alapul szolgáló szerzõdés megszûnt, és az elfizet a szolgáltató által átadott eszközöket sértetlenül ide nem értve a rendeltetésszerû használattal járó értékcsökkenést - visszaszolgáltatja. &

14 Amennyiben óvadék fizetésére nem kerül sor az elfizet részérõl az elfizet tudomásul veszi, hogy a szolgáltató által számára ingyenesen rendelkezésre bocsátott és a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközöket köteles a szerzõdés megszûntét követõen azonnal, hiánytalanul és rendeltetésszerû használatra alkalmas állapotban visszaszolgáltatni a szolgáltatónak. Amennyiben az elfizet ezen kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles a szolgáltatót ért kár megtérítésére. Az Elfizet az elfizeti hozzáférési ponton keresztül kapcsolódik a Szolgáltató hálózatához, amely magába foglalja az ingatlanon belüli maximum 15 méter kábelt, a távközlési berendezést és/vagy a multimédia (telefon) adaptert. Az elfizeti végberendezés RJ 11 csatlakozóval kapcsolódik a szolgáltató hálózatához. Minden ettõl eltérõ fajtájú bekötést, pl. az Elfizet által igényelt telefonvonalnak telefonalközpontra való rákötését, illetõleg helyi hálózat aktiválálását a Szolgáltató jogosult megtagadni, illetõleg azt csak az Elfizet felelõsségére végzi el. A szolgáltató által nyújtott helyhezkötött telefonszolgáltatás igénybevétele alatt közvetítõ szolgáltató nem választható A szolgáltatás igénybevételének idõbeli és földrajzi korlátjai A Szolgáltató által biztosított VOIP adathálózati szolgáltatásoknak nincsen idõbeli korlátja, ugyanakkor azok az elfizet által biztosított folyamatos 220 V-os tápáramellátást igényelnek, amelybõl adódóan az áramszolgáltatásban bekövetkezett bármilyen kimaradás esetén, annak idõtartama alatt a 3. pont alatt felsorolt szolgáltatások nem elérhetõk. A Szolgáltató által biztosított VOIP adathálózati szolgáltatások a mindenkor érvényes hirdetményben meghatározott településeken vehetõk igénybe. Arról, hogy az adott településen, mely kerületben, utcában stb van lehetõség a szolgáltatás igénybevételére, arról a Szolgáltató ügyfélszolgálatai szolgálnak részletes felvilágosítással. A Szolgáltató által biztosított VOIP adathálózati szolgáltatáson keresztüldial-up rendszerû (telefonos betárcsázással mûködõ) Internet szolgáltatást nem biztosít. A Szolgáltatónak az EHT (1) pontja értelmében nincsen szerzõdéskötési kötelezettsége, az Elfizeti Szerzõdés kötését bármikor megtagadni, különösen, ha nyilvántartása szerint az Elfizetnek Internet hozzáférési szolgáltatással kapcsolatos számlatartozása van, vagy korábban igénybevett szolgáltatását a Szolgáltató az Elfizet súlyos szerzõdésszegése miatt, rendkívüli felmondással szüntette meg. A Szolgáltató abban az esetben is megtagadhatja a Szerzõdés megkötését, ha a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges mûszaki feltételeket az elõ fizetõ nem tudja biztosítani.

15 6. Az elõ fizeti hozzáférési pont létesítésére és a szolgáltatás igénybevételét biztosító üzembe helyezésre vállalt id (célérték), az igénybejelentéstl számítva A Szolgáltató vállalja, hogy az esetek 90%-ban az igénybejelentést követõ 30 (harminc) naptári napon belül a Szolgáltató állandó elfizeti-hozzáférési pontot létesít, amelyen az elfizet a hálózaton nyújtott VOIP adathálózati szolgáltatást az Elfizeti szerzõdés idõ tartama alatt igénybe veheti. Nem minõsül késedelmes teljesítésnek, ha az elfizet a szolgáltatóval elõzetesen írásban egyeztetett idõpontban a helyszíni szerelés feltételeit nem biztosítja; vagy ha a felek a szolgáltatás-hozzáférési pont létesítésére, illetve a rendszerre kapcsolás teljesítésére, illetve a szolgáltatás megkezdésére 30 napnál késõbbi idõpontban állapodnak meg.

16 7. A szolgáltatások minõségi célértékei, a minségi célértékek értelmezése és teljesítésük ellenõrzésének mérési módszere 7.1. Szolgáltatás minõség Ennek értelmében a Szolgáltató az elfizeti hozzáférési ponton és a nyilvános telefon állomáson keresztül igénybe vett telefon szolgáltatás esetén a felépített beszédkapcsolatot olyan minõségben biztosítja, hogy a) a beszéd folyamatosan érthetõ legyen; b) a beszédkapcsolat során olyan zaj, kattogás vagy egyéb zavaró jel, illetve más összeköttetésbõl származó (áthallott) beszéd, amely a beszédérthetõséget tartósan befolyásolja ne forduljon elõ; c) beszédkapcsolatban szótagvesztések, zavaró visszhangjelenségek ne jelenjenek meg Szolgáltatás rendelkezésre állás A VOIP adathálózati szolgáltatás esetében az elfizet számára a Szolgáltatás rendelkezésre állás vállalt értéke legalább 95% egy szerzõdéses évben. Az Ügyfél szolgáltatási pontján keletkezõ áramkimaradások nem képezik a Szolgáltató felelõsségét, így az ebbõl az okból keletkezõ kiesések idejét Szolgáltatónak nem kell figyelembe vennie a rendelkezésre állás számításában. Az átvitt beszédhang fõbb paraméterei 1. Az átlagos beszédjel hallható frekvencia tartománya 300Hz-3,2KHz 2. A jel/zaj arány nem rosszabb, mint 30 db 3. Harmonikus torzítás értéke nem több 5-7%-nál 4. Sikertelen hívások aránya: Szolgáltató hálózatában egy számozási területen belül 2 %; Egyéb belföldi és nemzetközi hívások esetén 3 % 5. Hívás felépítési idõ: 10 mp Az átvitt FAX jelzés fõbb paraméterei A Szolgáltató az elfizeti hozzáférési ponton keresztül felépített telefax kapcsolatot olyan minõségben biztosítja, hogy a) a kapcsolatban levõ végberendezések között legalább a 9600 bit/s átviteli sebességet mindenkor lehetõvé tegye; b) a kapcsolat ideje alatt a bekövetkezõ rövid idejû minõségromlások ne okozzanak 10%-nál nagyobb mértékû jelismétlést, illetve telefax átvitel esetén 10%-nál több lapismétlést. Minõségi jellemzõ paraméter érték *

17 Szolgáltatási szünetek (tervezett munkálatok miatti) összideje: évi maximum 20 óra Szolgáltatási szünetek (tervezett munkálatok miatt) idõpontja: 22 és 06 óra között A szolgáltató felelõssége az általa kiépített szolgáltatás-hozzáférési pontig terjed, ezen a ponton köteles a szolgáltató a jogszabályi elõ írásoknak megfelelõ mûszaki követelményeket, így különösen az érvényes szabványban meghatározottakat teljesíteni. A jelen ÁSZF értelmezésében szolgáltatás-hozzáférési pont a Szolgáltató által biztosított telefon adapter Elfizet-oldali csatlakozója (RJ 11). +

18 8. Az elõfizeti szerzdés megkötéséhez szükséges elfizeti adatok listája, az elfizeti jogviszony létrejötte, a legrövidebb szerzdési idõszak 8.1. Az elfizeti jogviszony létrejötte A Szolgáltatás igénybevételéhez Elfizeti Szerzõdés megkötése szükséges. Az Elfizeti Szerzõdés szóban, vagy írásban jöhet létre a Felek között. Szóbeli megállapodás esetén a telepítési munkalap, mint teljesítési igazolás, írásbeli megállapodás esetén pedig az Elfizeti Szerzõdés Elfizet általi aláírásával. Az írásbeli Elfizeti Szerzõdés két példányban jön létre, amelybõl egy a Szolgáltatót, egy pedig az Elfizett illeti meg. Az Elfizeti Szerzõdés határozott, vagy határozatlan idõtartamra jöhet létre, a határozott idõtartamú szerzõdés természetes személy Elfizet esetén maximum 24 (huszonnégy) hónapra köthetõ. Ha az egyéni elfizet életkora miatt korlátozottan cselekvõképes, az elfizeti szerzõdésnek a természetes személy elfizet törvényes képviselõjének nevét (leánykori nevét), anyja nevét, születési helyét, idejét, lakóhelyét, illetõleg tartózkodási helyét. Az elfizet a szerzõdéskötéskor köteles nyilatkozni arról, hogy az elfizeti szolgáltatást természetes vagy nem természetes személy elfizetként kívánja igénybe venni. Az elfizet e nyilatkozatát az elfizeti szerzõdés hatálya alatt bármikor módosíthatja, vagy visszavonhatja. A nem természetes személy, írásbeli elõ fizetõi szerzõdés megkötésére a képviseleti jogosultsággal rendelkezõ, vagy az általa írásban felhatalmazott személy jogosult, a jogosultság megfelelõ igazolásával. Az igazolás abban az esetben tekintendõ megfelelõnek, ha a képviselõje bemutatja a nem természetes személy elfizet cégbírósági bejegyzésérõl (más nyilvántartásáról), illetve nyilvántartásba vételérõl szóló cégkivonatot (más nyilvántartási igazolást), a képviseletre jogosult aláírási címpéldányát Feltételes kedvezmény, hûségnyilatkozat A feltételes kedvezmény a szolgáltatás igénybevételének olyan módját jelenti, amely kedvezõbb a szolgáltató mindenkori általános szerzõdési feltételeiben meghatározott feltételektõl, s amelyet a Szolgáltató az Elfizet által vállalt hûségnyilatkozat ellenében biztosít. Amennyiben az Elfizet az elfizeti szerzõdés megkötésekor, vagy módosításakor a Szolgáltató által közzétett valamely különleges ajánlat alapján hûségnyilatkozat aláírásával olyan feltételes kedvezményt vett igénybe, amelyet a Szolgáltató a hûségnyilatkozatban megjelölt szolgáltatási szinthez és meghatározott kötelezõ

19 szerzõdéses idõtartamhoz kötött, abban az esetben ezen idõszak alatt az Elfizet a feltételes kedvezmény összegét elveszti az alábbi esetekben: a) amennyiben az elfizeti szerzõdését rendes felmondással megszünteti; b) amennyiben az elfizeti szerzõdést a Szolgáltató az Elfizet súlyos szerzõdésszegése miatt mondja fel; c) amennyiben az Elfizet az igénybe vett szolgáltatási szintre vonatkozó szerzõdésmódosítást kezdeményez; d) amennyiben az elfizet a szolgáltatás áthelyezését kéri olyan területre, ahol a Szolgáltató nem nyújtja az igénybe vett szolgáltatást; e) amennyiben az elfizet a szolgáltatás szüneteltetését kezdeményezi A fenti esetekben az Elfizet a feltételes kedvezményt elveszti, és a vállalt hûségnyilatkozatában meghatározott kedvezmények összegének a Szerzõdés megszüntetéséig, vagy megszûnéséig történõ, egyösszegû visszafizetésére köteles. Amennyiben az Elfizet által a hûségnyilatkozatban vállalt határozott idõtartam eltelik, és az Elfizet a hûségnyilatkozata lejárata elõtt 15 (tizenöt) nappal nem jelzi a Szolgáltató felé, hogy a szerzõdés folytatását nem kívánja és a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi, abban az esetben az elfizeti jogviszony az alapul fekvõ határozatlan idejû elfizeti szerzõdés rendelkezései szerint folytatódik tovább. 2

20 9. Az elfizeti szerzõ dés módosításának egyes esetei és a szerzdésmódosítás feltételei, a szolgáltató joga egyoldalú szerzdésmódosításra, az elfizett a szolgáltató egyoldalú szerzdésmódosítása esetén megillet jogok A szerzõdésmódosításra a szerzõdéskötésre vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni. Az elfizet bármilyen szerzõdésmódosítási kérelmének a szolgáltató csak abban az esetben tesz eleget, ha elfizetnek a Szolgáltatóval szemben fennálló díjtartozása nincs A Szolgáltató egyoldalú módosítási joga A Szolgáltató az elfizeti szerzõdést különösen az alábbi esetekben módosíthatja egyoldalúan: a) ha azt jogszabályváltozás, vagy hatósági döntés indokolja; b) ha azt a szolgáltatás körülményeiben bekövetkezett lényeges változás indokolja; továbbá c) a Szolgáltatás díjainak módosulása esetén; végül d) a Szolgáltató által meghatározott esetekben, amelyek: e) az ÁSZF szövegére irányuló módosítás, amely nem érinti a már nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit, helyesbítések, átfogalmazások, folyamat-módosítások; f) új szolgáltatási csomagok bevezetése; g) a szolgáltatási terület növekedése. azzal, hogy amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik - az ilyen módosítások nem eredményezhetik az Elfizeti Szerzõdés feltételeinek lényeges változását; Lényeges módosításnak minõsül különösen a Szolgáltatás igénybevételének feltételeire, vagy minõségi célértékeire vonatkozó változtatás. A Szolgáltató az Elfizett az ÁSZF módosítás hatálybalépését megelõzõen legalább 30 (harminc) nappal köteles értesíteni. A Szolgáltató nem köteles a 30 napos értesítési határidõ betartására olyan esetekben, amikor az ÁSZF módosítása új szolgáltatás bevezetése miatt válik szükségessé, és a módosítás a már nyújtott szolgáltatások feltételeit nem érinti, vagy ha a módosítással kizárólag valamely elfizeti díj csökken Az Elõ fizetõt, igénylõ t az ÁSZF egyoldalú módosítása esetén megilletõ jogok Amennyiben az Elfizet a fentiekben meghatározott tartalmú értesítés kézhezvételét, vagy napilapban történõ megjelentetés útján közölt értesítés esetén az ÁSZF módosításról szóló hirdetmény második megjelenését követõ 8 (nyolc) naptári napon belül nem tesz a Szolgáltatónál eltérõ tartalmú írásbeli nyilatkozatot, abban az esetben 3

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat

Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Szabolcs Kábeltelevízió Kft. Nyíregyháza Kábeltelevíziós és Informatikai Hálózat Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefonszolgáltatás igénybevételére Készült: 2009. május 20 Hatálybalépés:

Részletesebben

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG NETSURF TÁVKÖZLÉSI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG HELYHEZ KÖTÖTT, TELEFON SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től

Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től Általános Szerződési Feltételek Internet Szolgáltatásra Kivonata A 16/2003. IHM Rendelet Alapján Hatályos: 2006. Augusztus 1-től ATW Internet Kft. H- (1) 450 13 06 (1) 450 03 07 atw.co.hu info@atw.hu Kiadva:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA Utolsó módosítás 2010.04.01. Hatályos 2010.05.01. TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...5 II. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK ELÉRHETŐSÉGEI...5

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA Módosítás: Készült: 2007 10.09. Hatályos 2007.11.09. Előző módosítás 2008.04.04. Utolsó mód. 2009.01.10. hatályos 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Korlátolt Felelősségű Társaság vezetékes műsorelosztási szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályba lépés kelte:2009.04.05. Utolsó módosítás kelte:2009.03.05.

Részletesebben

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei

A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság. Általános Szerződési Feltételei A VértesComp Kistérségi Internetszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési valamint (IP alapú) Bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei - Egységes

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt

Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató. Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz. Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt 1 Biatorbágyi Kábeltévé Kft. szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes Internet szolgáltatáshoz Biatorbágy, Herceghalom, Pilisszentkereszt települések területén Utolsó módosítás kelte: 2008.01.01.

Részletesebben

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Varázsoldal.hu Szolgáltató és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság Internet-hozzáférési és bérelt vonali szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Sz.J. 64.20.18. Készítés

Részletesebben

Biatorbágyi Kábeltévé Kft

Biatorbágyi Kábeltévé Kft Biatorbágyi Kábeltévé Kft HELYHEZ KÖTÖTT TELEFON SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályos: 2010. május 7-től. Utolsó módosítás: 2011-07-18 TARTALOMJEGZÉK: 1.1 A Szolgáltató adatai,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz. Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Műholdas műsorelosztási szolgáltatáshoz Készült: 2010. 08.26. Hatályos: 30 nap múlva TARTALOMJEGYZÉK I. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME... 5 II. 2. A SZOLGÁLTATÓ ÜGYFÉLSZOLGÁLATÁNAK

Részletesebben

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A World End Station Net KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Érvényes: 2012. Március 15.-től 1 Készítés időpontja: 2011. Február 15. Módosítva: 2012.

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2011. november 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató KFT Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2012. január 1-től Készítés időpontja: 2005. július 28. Utolsó módosítás

Részletesebben

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

SpyderNet A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI A SPYDERNET INFORMATIKAI SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG INTERNET HOZZÁFÉRÉSI SZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS DÁTUMA: 2009. SZEPTEMBER 1. HATÁLYOS: 2009. OKTÓBER

Részletesebben

UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.à r.l UPC DIRECT MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI készült: 2010. június 1. Utolsó módosítás időpontja: 2011. december 5. hatályosság kezdete:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA. kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁTATÁSRA kivonata a 16/2003. IHM rendelet alapján Cyber Systems Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelısségő Társaság Hatályos: 2006.október 20.-tól A

Részletesebben

PROXYN ET. CORVUS Telecom Kft. Általános Szerződési feltételek. Készítés: 2012.01.02. Hatályba lépés: 2012.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2010.05.20.

PROXYN ET. CORVUS Telecom Kft. Általános Szerződési feltételek. Készítés: 2012.01.02. Hatályba lépés: 2012.02.15. Utolsó ÁSZF módosítás: 2010.05.20. Készítés: 2012.01.02. Utolsó ÁSZF módosítás: 2010.05.20. Internet-hozzáférés-, ellátási szolgáltatás PROXYN ET Oldal1 Tartalomjegyzék 1. A Szolgáltató neve, címe 5 2. A Szolgáltató ügyfélszolgálatának

Részletesebben

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek

DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek DITEL 2000 Kft. Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Hatályos: 2004. szeptember 1-től Módosítva 2005.07.20. a 345/2004 Korm. Rend. alapján (minőségi célértékek)

Részletesebben

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1)

3.1 Virtuális Magánhálózati Szolgáltatás (VPN) (SZJ.:64.20.14.1) Voice-Com Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6791 Szeged, István u. 36., cégjegyzékszám: 06-09-011604) Általános Szerződési Feltételek adatátviteli és internet szolgáltatásokra

Részletesebben

Magyarország területén

Magyarország területén Helyhez kötött telefon szolgáltatás Készítés: 2013.08.22. Hatályba lépés: 2013.09.25. Utolsó ÁSZF módosítás: 2013.08.12. VOXYNET Helyhez kötött telefon szolgáltatás ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Magyarország

Részletesebben

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. DIGI TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ADATHÁLÓZATI - INTERNET SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Hatályba lépés időpontja: 2008. május 18. TARTALOMJEGYZÉK 1. A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGE,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Internet Szolgáltatáshoz RG-NetWorks Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készítés dátuma: 2010. augusztus 1. Hatályos: 2015. július 6. napjától

Részletesebben

RetroPlusz Kft. szolgáltató

RetroPlusz Kft. szolgáltató RetroPlusz Kft. szolgáltató { a tagja } Általános Szerződési Feltételek Helyhez kötött telefon szolgáltatás nyújtásához Hódmezővásárhely település területén Készült: 2008.08.01. Utolsó módosítás: 2014.08.29

Részletesebben

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére

EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére EUNet 2000 Regionális Informatikai Nonprofit Közhasznú Kft. Általános Szerződési Feltételei Internet hozzáférési szolgáltatás igénybevételére Készült: 2011. december Hatályba lép: 2011. december Módosítva:

Részletesebben

UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.à r.l. UPC Direct MŰHOLDAS DIGITÁLIS MŰSORJEL TOVÁBBÍTÁSI SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Készült: 2010. június 1. Az utolsó módosítás időpontja: 2011. szeptember 1. Hatályosság

Részletesebben

D. MELLÉKLET A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK

D. MELLÉKLET A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK D. MELLÉKLET A helyhez kötött telefonszolgáltatásra vonatkozó speciális szabályok TARTALOMJEGYZÉK 1 A TELEFONSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELÉNEK MÓDJA ÉS FELTÉTELEI, A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA 2 1.1 A telefonszolgáltatás

Részletesebben

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK GO GO INTERNET Kft. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Aszinkron Adathálózati Szolgáltatás (Helytől független VoIP telefon szolgáltatás) Szeged, 2007. február 07. 1. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI...4 1.1. A szolgáltató

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. Az Általános Szerződési Feltételek tárgya és hatálya...3 1.1. Az Általános Szerződési Feltételek célja, tárgyi és személyi hatálya...3 1.2. Az Általános Szerződési Feltételek időbeli és területi hatálya...3

Részletesebben