PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v"

Átírás

1 PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v

2 I. BEVEZETÉS A Pest Megyei Múzeumok Igazgatóságának évi munkatervében hangsúlyos helyen szerepelnek azok a szentendrei feladatok, amelyek révén az intézményi központ működését szolgáló helyszínekkel kapcsolatos, már folyamatban lévő nagy horderejű, az elkövetkező évtizedekre kiható átrendezés befejező szakaszába lép. A szentendrei Szerb Egyházzal folytatott tárgyalások nyomán a Ferenczy Múzeum épületének átadása 2010 során esedékessé válik. Kezdetét veszi egyúttal az új szentendrei székhely, az ún. Pajor-kúria (egykori Földhivatal) épületének a képzőművészeti gyűjtemény, a könyvtár befogadására és egyéb muzeális funkciók ellátására való alkalmassá tétele. Megtörténik a Kovács Margit Múzeum korszerűsítése, mely átalakítás során a kiállítási anyag más szentendrei helyszínen továbbra is látható marad. Mindhárom feladat komoly logisztikai és anyagi terheket ró intézményünkre. Miközben Szentendrén a fent említett átalakítás zajlik, figyelmet fordítunk azokra a projektekre, amelyek nemzetközi elismertségünk növekedéséhez hozzájárulhatnak. A évi Lombard reneszánsz c. kiállításunk nyomán felkérést kaptunk a bergamói olasz partner részéről egy, a szentendrei festészet első negyedszázadát bemutató képzőművészeti tárlat anyagának összeállítására. A Duna Képfolyam c. kiállításunk vándorlása újabb, ausztriai, szlovákiai, ausztriai és romániai helyszínekre várható. A múzeumigazgatóság média megjelenésének régi adóssága válik valóra a muzeális intézményeket egységes formátumban bemutató honlap elkészültével. Közönségszolgálati munkánkban nagy hangsúlyt fektetünk a szolgáltató múzeum, látogatóbarát múzeum eszméjének megvalósítására, ennek megfelelően alakítjuk kiállítási és múzeumpedagógiai koncepciónkat is. A bevezetőben említett nagy horderejű munkálatok mellett nem szenvedhet hátrányt intézményeink alaptevékenységének teljes körű biztosítása sem, amellyel kapcsolatos terveinkről az alábbiakban részletesen beszámolunk. Szentendre, március 12. (Dr. habil. Kálnoki-Gyöngyössy Márton) megyei múzeumigazgató 2

3 II. SZEMÉLYI-SZERVEZETI HELYZET A Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményi egységei az alábbiak: megyei múzeum, a Megyei Múzeumok Igazgatóságának központja: területi múzeumok: muzeális gyűjtemény és kiállítóhely: tematikus múzeumok: közérdekű kiállítóhelyek: 1.) Ferenczy Múzeum, Szentendre 2.) Kossuth Múzeum, Cegléd 3.) Tragor Ignác Múzeum, Vác 4.) Petőfi Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, Aszód 5.) Arany János Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, Nagykőrös 6.) Árpád Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely, Ráckeve 7.) Blaskovich Múzeum, Tápiószele 8.) Szőnyi István Emlékmúzeum, Zebegény 9.) Börzsöny Múzeumi Kiállítóhely, Szob 10.) Gorka Kerámia Kiállítás, Verőce A megyei múzeumi szervezet irányítási struktúrája a következő: A szervezet élén a megyei múzeumigazgató és szakmai-gazdasági helyettesei állnak. Az igazgató munkáját közvetlenül elősegíti a megyei múzeumigazgató-helyettes, a szervezési osztályvezető, a titkárság. Az igazgató általános feladatain túl vezetője a Ferenczy Múzeumnak mint megyei múzeumnak, és felügyeli a területi múzeumokat és a kisebb múzeumi egységeket. A szakmai igazgatóhelyettes felügyeli a Ferenczy Múzeum osztályainak: úgymint a Muzeológiai Osztálynak, a Képzőművészeti Osztálynak, a Közönségkapcsolati Csoportnak a tevékenységét, valamint a segédgyűjteményeket és a könyvtárat. A megyei igazgató gazdasági helyettese irányítja a múzeumi szervezet gazdálkodását. Az Igazgatóság a működés szempontjából fontos fórumokat rendszeresen működteti. A Megyei Múzeumigazgatóság engedélyezett státusza 2010-ben: 147 fő Létszámra átszámítva: 147 fő Ebből: a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma: 129 a részfoglalkozású dolgozók létszáma: 18 - ebből szakalkalmazottak: 95 A szakalkalmazottak megosztása: a teljes munkaidőben foglalkoztatottak létszáma: 85 - részfoglalkozású: 10 3

4 III. GYŰJTEMÉNYI MUNKA III. 1. Gyűjteménygyarapítás R é g é s z e t I.sz. Régészeti Osztály (Szentendre) Megelőző feltárás: Vác, Káptalan utca III. ütem; Vác, Értéktár-pince; Gödöllő-Lidl; Zsámbok-útszélesítés; Szentendre-Ulcisia köz; Budaörs, Hosszúréti patak partján kutyafuttató építése: próbaásatás; Pomáz Holdvilágárok (a nyolcadik éve folyó hitelesítő ásatás folytatása, két hónap), valamint hivatalos ipar-régészeti emlékhellyé nyilvánítása érdekében a helyszín előkészítése és tájékoztató anyagok elkészítése; Vác-Széchényi utca-kapuk feltárása; Biatorbágy (Káposztás-dűlő III. ütem); Pomáz Pusztatemplom, szondázó kutatás a feltételezett üveghuta területén; Törökbálint Tópark feltárás folytatása; Szentendre-Castrum. Szakfelügyelet, helyszínelés, terepbejárás: Régészeti megfigyelés, hatástanulmányok, terepbejárások: az aktuális megrendelések szerint. Pilisszentiván (Hárs-erdő/Ökör-kút) új lelőhely nyilvántartásba vétele (KÖH), bejárása, lehatárolása, esetleg szondázó kutatás. II.sz. Régészeti Osztály (Cegléd) Megelőző feltárás Tápiószentmárton, Ásványvízüzem (Farkas Z.) Vecsés, M0-4-es csomópont (Czene A.) Budakalász M0 tervásatás bronzkori temető (Czene A.) Szakfelügyelet, helyszínelés, terepbejárás: Régészeti feltárás, megfigyelés, hatástanulmányok, terepbejárások: az aktuális megrendelések szerint (Czene A., Farkas Z., Kalácska R., Patay R.) Szisztematikus terepbejárás a Tápió-mentén (Farkas Z.) T ö r t é n e t - h e l y t ö r t é n e t I. sz. Történeti-Néprajzi Osztály (Szentendre) A gyűjteménygyarapítás vásárlás és ajándékozás útján történik. Forráshiányos időszakban az ajándékozás szerepe felértékelődik, ugyanakkor ezen az úton nagy értékű műtárgyak gyűjteménybe kerülésére nem számíthatunk választási év lesz, ezért a gyűjtésnek ki kell térnie a választási szóróanyagokra, plakátokra stb. is re az osztály kiállítást tervez a Magyar és nemzetiségi néphagyományok újrafelfedezése a Kádár korszakban címmel. A kiállításhoz a kiállítási koncepciónak megfelelő műtárgygyűjtést tervezünk. A műtárgyvásárlást a MADOK keretből, pályázat útján tervezzük megvalósítani. (Csukovits A., Forró K.) 4

5 A történeti és néprajzi gyűjtemények tervszerű gyarapítása az egész évre biztosított, ezáltal tervezhető tárgyvásárlási keretösszegből valósítható meg, minden egyéb esetben csak esetleges gyarapítás lehetséges. Szükséges lenne tehát, egy elsősorban a kis értékű műtárgyak vásárlására biztosított meghatározott összeg, amely felett a muzeológus rendelkezhet. Mint ahogyan az elmúlt évek gyakorlata mutatja, esetlegesen, előre nem tervezhető módon kerülhetnek elő olyan nagy értékű műtárgyak, amelyek gyűjteménybe kerülése kiemelkedően fontos lenne. Ilyen esetben a tervezett műtárgyvásárlásra fordítható összeg nő. Aukciók figyelemmel kísérése a megyei gyűjtemények műtárgyállományának kiegészítése céljából. (Darkó J.) Tervezzük a PML muzeális jellegű és értékű anyagáról plakátok, szórólapok, céhes anyag, képeslapok fotómásolat készíttetését a PMMI számára. A tervezett helytörténeti kiállításhoz képeslapok, Aszód városról készült metszetek beszerzése, valamint helytörténeti műtárgyak vásárlása ( Ft). Az utóbbi években egyre-másra bukkannak fel különböző aukciókon olyan várost ábrázoló metszetek, amelyek hiányoznak a gyűjteményből. Félő, hogy később nem lenne lehetőség ilyen irányú műtárgygyarapításra. (Klamár B.) További, a Duna tematikájához kapcsolódó audiovizuális anyagok gyűjtése, és a filmanyag digitális átírása. (Kende T.) Gyűjtés elsősorban Szentendre új- és legújabbkori történetéhez. (Kende T., Száva B.) A gyűjtésre és digitalizálásra fordítandó összeg Ft. Tervezzük pályázati forrás felkutatását is elsősorban a digitalizálásra. A Váci Értéktár és a Váci Levéltár 2009-ben már nagyszabású gyűjtésbe kezdett, amely Vác közigazgatási határain belüli területre összpontosult. Mivel a két intézmény gyűjtőterülete és gyűjtőköre is egybeesik a PMMI Tragor Ignác Múzeuméval, ezért a múzeum történeti gyűjtése egyre nagyobb nehézségekbe ütközik. A két váci intézmény jelentős összeget fordít tárgyvásárlásra, illetve pályázatokat ír ki melyek pénzjutalommal díjazottak szintén a műtárgyállományuk gyarapítása céljából. A versenyt csak úgy vehetjük fel, ha számunkra is rendelkezésre áll egy nagyobb keretösszeg, amelyet kedvező alkalom esetén tárgyvásárlásra költhetünk. Míg a PMMI-hez tartozó többi múzeum és muzeális intézmény számíthat a helyi önkormányzatok támogatására, a Tragor Ignác Múzeum esetében ez nincs így, és nem is várható a közeljövőben változás ezen a téren. Helytörténet szempontjából kiemelkedő jelentőségű tárgyak és dokumentumok gyűjtése. (Forró K.) Fotótár és képeslapgyűjtemény bővítése, különös tekintettel az eddig hiányos, a Vácon kívül eső gyűjtőterület dokumentálása céljából. (Forró K.) Életmódhoz kapcsolódó tárgyak gyűjtése. A gyűjtésre fordítandó összeg Ft. (Forró K.) A MADOK-program keretében a különböző népi együttesek, kórusok, csoportok fellépő ruháinak gyűjtése. (Forró K.) N é p r a j z A tárgyi gyűjtemény anyaga egyenetlen, ezért gyarapítani szükséges azon települések anyagával, melyek a Ferenczy Múzeum gyűjtőterületének tárgyi lefedettségét egyenlítenék ki (Kevély környéke, Zsámbéki medence, Budai hegyvidék); a nemzetiségek tárgyi anyagával (gazdasági eszközök, életmód, kultusztárgyak stb.), kapcsolódva a 2011-re tervezett nemzetiségi kiállítás tematikájához. Műtárgyvásárlás, PMMI Ft (Sz. Tóth J.) 2010-ben az anyagi fedezet hiányában elmaradt gyűjtést pótolnánk: aszódi kismesterségek anyagát gyűjtenénk, a késes műhelyét és a munkafolyamatokat dokumentálnánk és az általa készített tárgyakat vásárolnánk meg Ft értékben. (Klamár Z.) 5

6 Folytatnánk a Galga mente templombúcsúinak dokumentálását és a búcsú árukínálatából vásárolnánk Ft értékben. (Klamár Z.) A Galga mente viseletanyagából vásárolva a muzeális gyűjtemény anyagát egészítenénk ki Ft értékben. (2009-ben a tervezett munka anyagiak hiányában nem valósult meg.) (Klamár Z.) A 2011-re tervezett Kádár-korszak kiállításhoz tárgy és dokumentumgyűjtés remélhetőleg a MADOK-program segítségével - kivetkőzés utáni viselet, lakáskultúra házilagos készítésű tárgyai, városi és falusi folklór tárgyi emlékei. Fotódokumentumok gyűjtése, lehetőleg eredeti, szükség esetén reprodukciók megszerzése. Népművészeti tárgyak gyűjtése, illetve a szakrális gyűjtemény ellopott tárgyainak pótlása hasonló jellegű tárgyak gyűjtésével. Csővár kutatással párhuzamosan a településen kiegészítő tárgy és fotógyűjtés. Szakszerű, tervszerű gyűjtés csak önálló vásárlási keret megléte esetén tervezhető, minden egyéb esetben csak esetleges gyarapítás lehetséges. A korábbi évekre tervezett gyűjtések anyagiak hiányában nem valósultak meg, így az irányelvek megegyeznek a korábbi évekével. Tárgyvásárlásra tervezett összeg: Ft (Csukovits A.) I r o d a l o m t ö r t é n e t A gyűjtemény fejlesztését személyi okok miatt nem tervezi. (Szentendre) T ö r t é n e t - h e l y t ö r t é n e t II. sz. Történeti-Néprajzi Osztály (Cegléd) Cegléd A történeti dokumentációs és tárgyi gyűjtemény folyamatos leltározása (Kaczúr-féle fotó- és plakátgyűjtemény). A gyűjtemények digitalizálása, a könyvtár digitalizálásának megkezdése. A Kossuth-kultuszhoz kapcsolódó dokumentációs és tárgyi anyag felkutatása és szerzeményezése. (Reznák E.) A mezővárosi gazdálkodók és iparosok mindennapi életéhez kapcsolódó tárgyi anyag gyűjtése. (Kocsis Gy.) Távolabbi cél az, hogy a Kossuth Múzeum olyan országos dokumentációs központtá fejlődjön, amelyben a Kossuth Lajos személyével és korával kapcsolatos anyag mindenki számára elérhető, s tudományos kutatás számára rendelkezésre áll. További cél a helyi újságok, iratok, képeslapok, használati eszközök gyűjtése és nyilvántartásba vétele. Nagykőrös A történeti dokumentációs törzsgyűjtemény leltározása. Tervezi a plakátgyűjtemény számítógépes adatrögzítését. (Mészáros L.) Herczeg László zenetanár-féle hagyatéki anyag dokumentumainak nyilvántartásba vétele. (Gulyás E.) Mind a néprajzi, mind a történeti gyűjtemény gyarapítása pénzügyi forrás hiányában nem tervezhető, ajándékozás és felajánlás forrásait keresik a szakmuzeológusok. Ráckeve Szükséges a raktárhelyzet megoldása, s ennek függvényében a revízió és raktári kataszter megvalósítása. N é p r a j z Cegléd Fontos célkitűzés lenne az, hogy a néprajzi gyűjteményi anyag megfelelő helyre kerüljön. Folytatódik a raktárrendezés, a polc- és szekrénykataszter készítése (Gyura S., Kocsis Gy.) 6

7 Amennyiben a szükséges eszközök és személyi feltételek adottak lesznek, elkezdődhet a néprajzi tárgyak digitalizálása. Kocsis Gy. folytatja a dia-gyűjtemény revízióját. I r o d a l o m t ö r t é n e t Az irodalomtörténeti gyűjtemény gyarapítása, ami igen nagy nehézségekbe ütközik (Arany kéziratok ritkán bukkannak fel, a vásárlásokhoz, az árveréseken való részvételhez pénz szükséges). Ugyanakkor feladat továbbra is a Nagy Tanári Karhoz, Nagykőröshöz, Dél-Pest Megyéhez kapcsolódó irodalmi emlékek feltárása, kutatása. (Novák L.) III.1. Gyűjteménygyarapítás K é p z ő m ű v é s z e t A gyűjteménygyarapítási koncepcióval összhangban, pályázati támogatásból kívánjuk fejleszteni a kortárs művészeti gyűjteményünket: Szikora Tamás, Bereznai Péter, Kocsis Imre, Lukoviczky Endre, Ásztai Csaba, Orbán Attila, Almási Gertrúd, Farkas Zsófia. Az Osztály közülük választja ki azokat, akiknek az elmúlt évtizedben készült alkotásaiból egy-egy műtárgyat anyagi lehetőség szerint megvásárol. (Mazányi J., Bodonyi E., Herpai A.) A Tragor Ignác Múzeum képzőművészeti gyűjteményét 3-4 művel gyarapítja a realizmushiperrealizmus stiláris tengelye mentén alkotó kortárs művészek munkáiból, pályázat útján. (Bárdosi J.) Újonnan kialakított iparművészeti gyűjteményfejlesztési koncepció kidolgozása (Bodonyi E.) alapján Regős Anna textilművész egy munkájára, egy később meghatározandó üvegművész tárgyára, és amennyiben lehetséges a nemrég tragikus körülmények közt elhunyt Nemoda Attila néhány kerámiájára, esetleg Soltész György ötvös egy munkájára. Továbbra is tervezzük Ligeti Erika szobrászművész kiválasztott kollekciójának szerzeményezését az intézményi költségvetés terhére. Valószínű azonban, hogy erre csak a 2011-es évben lesz lehetőségünk. A Szentendrei Grafikai Műhelyben készült szitanyomatokból a következő évben is kb. minimum 20 munka beérkezését várjuk. R é g é s z e t I.sz. Régészeti Osztály (Szentendre) III.2. Nyilvántartás (leltározás, tudományos leírókartonok, tárgyfotózás, számítógépes adatrögzítés) évi gödöllői ásatás anyagának leltározása az újabb ásatás anyagával együtt. Az elmúlt évek megelőző régészeti feltárásain előkerült Árpád-kori és késő-középkori emlékanyag nyilvántartásba vétele. Nagytarcsa-Malomárok-dűlő, Törökbálint-Tópark lelőhelyek anyagainak leltározása. II.sz. Régészeti Osztály (Cegléd) Leltározás: Szigetszentmiklós, Felső Ürge-hegyi dűlő ásatás leletanyag leltározásának folytatása és befejezése ( objektumok) (Patay R.) 7

8 Szentendre, Pannónia telep középső bronzkori temető anyag leltározása. (Czene A.) Régészeti leltárkönyvek nyomtatása visszamenőleg. (Czene A., Czakó A.) Tárgyfotózás: Szigetszentmiklós, Felső Ürge-hegyi dűlő ásatás leletanyagának fotózása. (Patay R.) Budakalász M0 lelőhely. (Czene A.) Számítógépes adatrögzítés: Szigetszentmiklós, Felső Ürge hegyi dűlő, leletanyag fotóinak feltöltése az Arché adatbázis kezelő rendszerbe ( obj.) (Patay R.) Szentendre, Pannónia telep középső bronzkori temető anyag rögzítése az adatbázis rendszerben (Czene A.) Pest megye régészeti lelőhelyeinek térinformatikai feldolgozása adatbázis előkészítése, folyamatos kapcsolattartás a Kulturális Örökségvédelmi Hivatallal. (Kalácska R., Érdi B.) T ö r t é n e t - h e l y t ö r t é n e t I.sz. Történeti-néprajzi Osztály (Szentendre) A digitális nyilvántartás megkezdése szakmai alapon indokolt lenne, ehhez azonban akkreditált nyilvántartási programra lenne szükség, amivel nem rendelkezünk. A fejlesztés következtében az osztályhoz tartozó muzeológusok többségének korszerű számítógépe van. Szükség lenne azonban Száva Borbála történész-muzeológus számára is egy korszerű, a fotóanyag kezelésére is alkalmas asztali számítógép beszerzésére. A fejlesztésre fordítandó összeg: Ft (asztali számítógép esetében). Tematikus tárgyfotózási kampányba szeretnénk kezdeni részben nyilvántartáshoz, részben a tervezett (virtuális) helytörténeti kiállításhoz. (Kende T., Száva B.) Elsősorban a Rónaszéki-hagyaték leltárkönyvbe vétele (tekintélyes méretű anyag). (Klamár B.) Leltározás folytatása. Kartonozási hiányok folyamatos pótlása. A gyűjtemény digitális műtárgyfotózásának megkezdése. (Forró K.) A gépi nyilvántartás megkezdése fontos feladat lenne, de a megfelelő, az egész megyében használatos program kiválasztása után. (Forró K.) N é p r a j z I.sz. Történeti-néprajzi Osztály (Szentendre) A nyilvántartásba vétel folyamatos. (Klamár Z.) A néprajzi gyűjtemények nyilvántartása a hagyományos módon, leltárkönyvben folyik. Megfelelő program esetén tervezzük a számítógépes műtárgy-nyilvántartás megkezdését, párhuzamosan a műtárgyak digitális újra fotózásával. (Sz. Tóth J.) Leltározatlan tárgyak a gyűjteményben nincsenek, a kartonozás folyamatos. A gépi nyilvántartás megkezdése évek óta tervezett feladat, de elengedhetetlenül szükséges a megfelelő, az egész megyében használatos, néprajzi nyilvántartásra alkalmas program kiválasztása. A Museum+ néprajzi tárgyak nyilvántartására való alkalmazhatóságának megvizsgálása folyamatban van. Tervezett összeg: kiválasztott nyilvántartó program ára. (Csukovits A.) II.sz. Történeti-néprajzi Osztály 8

9 A néprajzi törzsanyag revízió során előkerült leltári szám nélküli tárgyainak leltározása, kartonozása, a polc- és szekrénykataszter elkészítésének megkezdése. Megfelelő technikai felszereltség és személyi adottság a tárgyi anyag digitalizálását tenné lehetővé. (Novák L., Gulyás E.) K é p z ő m ű v é s z e t A Museum+ rendszer alapvető adatokkal történő feltöltését, fotókkal történő kiegészítését tovább kell folytatni. (Radnai M., Herczeg Z.) A revízió során feltárt nyilvántartási hiányosságok pótlása (fotó, leltározatlan anyag, kartonleírások). (Az osztály összes munkatársa) Leltározatlan tárgyak további beleltározása és fotóztatása, különös tekintettel a Czóbel és Miháltz anyagra. (Bodonyi E.) Folyamatosan végezzük a tartósan kölcsönvett és kölcsönzött, illetve letétbe helyezett műtárgyak ellenőrzését és nyilvántartását, új műtárgyak leltározását. A Tragor Ignác Múzeum képzőművészeti gyűjteményéből kb. 300 tétel felvitele a Museum+-ra és fotókkal történő kiegészítés. R é g é s z e t I.sz. Régészeti Osztály (Szentendre) III.3. Gyűjteményrendezés (revíziók, selejtezés, kölcsönzések, letétek) A szobi Börzsöny Múzeum régészeti gyűjteményének revíziója, várhatóan 2010 szeptemberében. Pilisszentkereszt, a Régészeti Intézet által beleltározott (Gerevich ásatás anyaga), időközben kiállítások és kutatások miatt összekeveredett anyag további rendszerezése és revíziója, valamint a jelenleg Pilisszentkereszten lévő leletanyag további rendezése és állagvédelme. Az ún. Vasraktár további revíziója. A budakalászi korsó kölcsönzése a Bonnban megrendezendő Bizánc, pompa és mindennapok c. kiállításra. II. sz. Régészeti Osztály (Cegléd) Az Arany János Muzeális intézmény régészeti gyűjteménye és adattára revíziójának megkezdése, restaurálandó tárgyak előkészítése, restauráltatása. (Kalácska R.) A ráckevei Árpád Muzeális intézmény teljes régészeti anyagának revíziója (Czene A.) A zsámbéki és dabasi régészeti raktárak felszámolása, a teljes anyag átköltöztetése a gödöllői régészeti bázisra. (Czene A., Farkas Z., Kalácska R., Patay R.) T ö r t é n e t - h e l y t ö r t é n e t Az aszódi történeti gyűjtemény kivételével befejeződött a revízió. A hiányzó tárgyak törlése van hátra. A dokumentumok raktározásához palliumra lesz szükség központi készletből. A tárgyak raktározásához dobozra és savmentes papírra lesz szükség központi készletből. A szentendrei történeti gyűjtemény nagy mennyiségű plakáttal gyarapodott 2008-ban. Sikeres pályázattal további nagy értékű plakátok restaurálása történt meg Ft-ért, azonban a plakátok tárolására alkalmas térkép- vagy grafikai tároló szekrény hiányában ezek a frissen 9

10 restaurált plakátok jelenleg a Castrumban egy munkaasztalon vannak elhelyezve, a központi teremben. Félő, hogy a jelentős összegből restaurált plakátok újból sérülnek. (Egy-egy plakát jelenleg a műtárgypiacon 4 millió forintot ér!) A plakátok elhelyezésére legalább 2 db fém térképtárolóra lenne szükségünk: ára 2 x Ft + ÁFA Revíziós munkák a történeti gyűjteményben befejeződtek, a hiányzó műtárgyak törlése szükséges. (Kende T.) Szentendrén a történeti textilgyűjtemény jelenlegi elhelyezése nem felel meg a műtárgy-védelmi előírásoknak. A raktárhelyiség megtelt. Szükségessé vált a gyűjtemény nagyobb raktárhelyiségbe való átköltöztetése. (Kende T.) Revízió folytatása Aszódon. (Klamár B.) A raktár rendezése az OTP ingatlan átruházása esetén. (Klamár B.) A váci textilgyűjtemények gyarapodása, és a néprajzi, történeti textilek külön raktárakba költöztetése miatt szükség lesz két textilszekrényre. Ára: Ft/db A gyűjteményekben a jelentős mennyiségű, és intenzíven gyarapodó digitális állományok tárolására mobil winchesterekre lenne szükség. 3 db ára összesen Ft. A szobi Börzsöny Múzeum történeti és néprajzi műtárgyállományának évek óta esedékes revíziója. Tervezett összeg: Ft (5 fős team útiköltsége) (Csukovits A., Forró K.) Vácon a végleges raktári rend kialakításaként szekrény és polclisták elkészítése. A textilgyűjtemény szakszerű átcsomagolása. A textilraktárban jelenleg a néprajzi és történeti textilanyag található. A két gyűjtemény szétválasztására lenne szükség. Amennyiben sikerül a történeti textilgyűjtemény számára új raktárhelyiséget kialakítani, a tároló rendszer bővítésére lesz szükség kb Ft értékben. (Forró K.) A Hincz gyűjtemény átadását követően lehetőség van arra, hogy a zsúfolttá vált történeti bútorgyűjtemény területét megnöveljük. (Forró K.) Revíziós munkák befejezéseként, a hiányzó műtárgyak törlése. (Forró K.) Tervezett összeg: műtárgyvédelmi gázosítás a textilraktárban és a 2 faanyag-raktárban kb Ft (Csukovits A., Forró K.) N é p r a j z Szentendrén a néprajzi gyűjteményben a revízió befejeződött, a következő feladat a felmerült selejtezés lebonyolítása. (Sz. Tóth J.) A néprajzi leírókartonokat visszamenőlegesen pótoljuk, digitális fotókkal nyomtatjuk ki. A műtárgyfotókat digitális adathordozóra mentjük, de nyilvántartásuk nem megoldott. (Sz. Tóth J.) Rendezzük az egykori néprajzos kollégák (Bódi Zsuzsa, Korkes Zsuzsa) nálunk lévő, hagyatékká vált anyagát (Sz. Tóth J.) Aszódon a kiürített pince szellőztetésének megoldása a következő év feladata. Az ottani szőlészeti-borászati tárgyak állagvédelme és raktári elhelyezése a következő év fontos feladata. (Klamár Z.) Néprajz szakos egyetemi hallgatók nyári múzeumi gyakorlaton való foglalkoztatása (digitalizálás, revízió felülvizsgálata, tájházi szakfelügyelet, terepmunka stb.) (Klamár Z.) A bútorgyűjtemény jelenleg az aszódi Fiúnevelő Intézetben van. A város a múzeumot támogatja egy új raktárépület átadásával, mivel a múzeum fölötti iskolaépületet felújítja, a múzeum használatába adja. Szükséges egy, a műtárgyvédelmi előírásoknak megfelelő polcrendszer felépítéséhez való alapanyagok beszerzése, illetve, ha a megye más intézményeiben maradt 10

11 Salgó-polcrendszer építéséhez szükséges kellék, úgy azt az átadott raktár berendezésére kellene fordítani. (Klamár Z.) Vácon a végleges raktári rend kialakítása (szekrény és polclisták elkészítése) és a revízió megtörtént, a néprajzi gyűjtemény a tárgyévben komolyabb rendezést nem igényel. A kriptaanyag textiles koporsói átkerülhetnek a festett koporsók mellé a Katona Lajos utcába, a felszabaduló helyen a textilgyűjtemény kerülhet átrendezésre a jelenlegi zsúfolt elrendezés megszüntetésével, amennyiben az installációs anyagok tárolását sikerül máshol megoldani. (Csukovits A.) K é p z ő m ű v é s z e t Előreláthatóan kölcsönzések zajlanak a következő projekteknél: 1. Barcsay díjas/ok/ kiállítására a nyertesek munkáinak kölcsönzése. 2. Balogh László műveinek kölcsönzése a MűvészetMalomba. 3. Esetleg Maria Margescu gyűjteményének kölcsönzése. 4. Aknay János műveinek kölcsönzése a debreceni MODEM-ba. 5. Ilosvai Varga István ceglédi kiállításának belső kölcsönzése. 4. Miháltz Pál munkáinak kölcsönzése Pásztóra. 6. Lukoviczky Endre műveinek kölcsönzése. 7. A még tisztázatlan időben és helyen nyíló szerbiai Vajda kiállítás és a Bergamóban szintén tisztázatlan időben nyíló, a szentendrei festészetet bemutató kiállítás kölcsönzése. III.4. Adattári munka: gyarapodás R é g é s z e t I.sz. Régészeti Osztály (Szentendre) Tárgyfotók és tárgyrajzok Archéba való feltöltésének folytatása. Terepbejárások, feltárások, szakfelügyeletek során előkerült leletanyag dokumentációjának felvitele a következő lelőhelyekről: Törökbálint; Budakalász, Berdo; Tök, Burgundia; Budakalász; Pilisszentlászló; Tinnye; Tárnok; Kisoroszi, Duna-part; Pomáz; Páty; Budajenő; Pilisszentiván. II.sz. Régészeti Osztály (Cegléd) Szigetszentmiklós, Felső Ürge-hegyi dűlő ásatás dokumentációjának adattárazása. (Patay R.) A ceglédi Kossuth Múzeum régészeti adattárának kinyomtatása, bekötése. (kb tétel) (Czene A., Czakó A.) Digitális adattárazás bevezetése minden megyei intézményben. (Czene A., Czakó A.) Az összegyűjtött történeti vonatkozású adattári anyagok folyamatos nyilvántartásba vétele. (Klamár B., Forró K., Kende T.) N é p r a j z Az összegyűjtött néprajzi vonatkozású adattári anyagok folyamatos nyilvántartásba vétele. (Klamár Z., Csukovits A.) Folytatódik a hagyományos tevékenységeket, vagy azok rekonstrukcióját, az életmódot, régi és új szokásokat megörökítő digitális felvételek készítése. Digitális kamera Ft. (Sz. Tóth J.) Folytatódik a nemzetiségi viseleteket megörökítő, magántulajdonú fényképek digitalizálása és archiválása. (Sz. Tóth J.) 11

12 Kép z ő m ű v é s z e t A Kovács Margit kiállítás felújítása és új katalógus tervezett kiadása kapcsán Kovács Margit hagyatéki dokumentumainak feldolgozása (Herpai A.) és beleltározása (Koczó E., Török K.). Az átköltöztetéssel összhangban dokumentációs dobozok átrendezésének, lecserélésének további folytatása. A beérkező anyagok folyamatos beleltározása. (Koczó E.) A képzőművészeti adattári anyag számítógépes nyilvántartásának megkezdése a MuseumPlusz rendszeren. (Koczó E.) Digitális fotózás által keletkezett, nem saját tulajdonú műtárgyakról készült képanyag tárolásának és nyilvántartási szabályzatának kidolgozása, a megkezdett munka folytatása. (Herpai A., Koczó E., Mazányi J.) A leltárkönyvek folyamatos vezetése, a kutatószolgálat működtetése, és sajtófigyelés, dokumentumgyűjtés, a reprográfiai szerződések teljesítésének figyelemmel kisérése. (Török K.) Vácon kb. 200 tétel (meghívók, plakátok) leltározása. (Bárdosi J.) III.5. Könyvtári (könyvgyűjteményi) munka (gyarapodás mennyisége és módja, katalogizálás, rendezés) Évi gyarapodás nyilvántartási munkálatainak elvégzése. III.6. Műtárgyvédelem (restaurálás konzerválás tisztítás) R é g é s z e t Folytatódik a 2009-ben végzett ásatások, leletmentések, szakfelügyeletek leletanyagának restaurálása (Biatorbágy, Vác, Dabas, Szentendre, Budajenő, Budakalász, Budaörs). A jövő évi ásatások és leletmentések anyagából elsősorban a szerves anyagú és a fémleletek konzerválása a legfontosabb feladat. Az utazó kiállítás (Képek a múltból) anyagának kiegészítése, karbantartása folyamatos feladat. T ö r t é n e t - h e l y t ö r t é n e t A lebontott helytörténeti kiállítás tárgyainak állapotfelmérése, szükség szerinti kezelése raktárba helyezés előtt. (Vác) A Memento Mori kiállítás bővítése esetén a kiállítandó anyag restaurálása, valamint a pincében kiállított anyag folyamatos kezelése a magas páratartalom miatt. (Vác) A festett koporsók rovarfertőzése miatt nagyon fontos lenne a raktárhelyiség gázos fertőtlenítése. (Vác) Az állandó kiállítás Arany kéziratos anyagának digitalizált másolatokra cserélését követően kezelni kell a lebontott papíranyagot. (Nagykőrös) Az iskolatörténeti kiállítás bezárásával a múzeumba kerülő dokumentumok és tárgyak fertőtlenítése, konzerválása szükséges, a gombafertőzés megelőzése miatt. (Nagykőrös) Cegléden tervezik a történeti raktár rendezését, restaurátori segítséggel. 12

13 Kiállítások: A változó Aszód tárgyi és dokumentumanyag restaurálása. (Aszód) A bor, a szóda és a fröccs c. kiállítás, valamint az átrendezendő Kossuth kiállítás tárgyainak restaurálása. (Cegléd) Interaktív multimédiás kiállítás műtárgyainak fotózásra való előkészítése, restaurálása, történeti plakátok konzerválása, kasírozása. (Szentendre) N é p r a j z A néprajzi raktárak rendezése során a kezeletlen fa- és bőrtárgyak konzerválása a legfontosabb feladat. (Cegléd, Nagykőrös) Gyűjtéssel, ajándékozással bekerülő tárgyak tisztítása, fertőtlenítése, szükség szerinti restaurálása minden gyűjteményben. Kiállítások: Népi bútorok, faeszközök, faragások (és időszaki néprajzi kiállítás) restaurálatlan műtárgyainak kezelése. (Cegléd, Nagykőrös) K é p z ő - é s i p a r m ű v é s z e t Kiemelt feladat lesz a Kovács Margit Múzeum anyagának bontása a felújítási munkák előtt. Az 1975-ben nyílt kiállítás kisplasztikáinak igen jelentős része oldhatatlan Epokit ragasztóval lett a posztamensekhez rögzítve, lebontásuk sérülés nélkül szinte lehetetlen. A nagyméretű, súlyos faliképek hátoldali fémhuzalos rögzítése elöregedett, cseréjük csak a művek szétbontásával, majd újraépítésével lehetséges. Az újrarendezett kiállítás anyagában néhány eddig raktáron lévő rossz állapotú mű is szerepel, ezek teljes restaurálásra szorulnak. A tervezett képzőművészeti kiállítások festmény- és grafikai anyagából előzetes felmérésünk szerint képet kell teljes mértékben restaurálni. (Szentendre) Szőnyi István, a Dunakanyar festője, Új szerzemények , Szentendrei festészet Bergamo. Raktári anyagból, 2009-ben történt felmérés alapján, lehetőség és idő függvényében a leginkább veszélyeztetett képek restaurálására kerülhet sor. Gorka Lívia életmű kiállításához 5-6 kerámiát kell restaurálni a raktári anyagból. (Verőce) Állandó feladat a raktárakban és kiállításokon a műtárgyaknak és körülményeiknek (pl. klíma) mérésekkel történő folyamatos ellenőrzése. Kiemelt feladat ebből a 16-os raktár nagytakarítása a műtárgyak alaposabb átvizsgálásával és esetlegesen a Barcsay padlásraktár felülvizsgálatának és takarításának a befejezése. Folyamatosan végzik a kölcsönzések kapcsán a műtárgyak állapotának vizsgálatát. Folytatódik a rossz állapotú festmények restaurálása: Czóbel Béla, Ilosvai Varga István, Schubert Ernő, Onódi Béla, Ámos Imre, Kmetty János egy-egy képe. Vácon id. Heintz Joseph után J.B. Weigmann Levétel a keresztről (Krisztus siratása, 91x61,5 cm, Ltsz.: ) c. mű restauráltatása az NKA Múzeumi Szakma Kollégiumának pályázat útján elnyerhető támogatásából. IV. TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG IV. 1. Saját kiadványok (évkönyvek, katalógusok) 13

14 M0 délkeleti szektor régészeti kutatásai, 1. kötet M0 délkeleti szektor régészeti kutatásai, 2. kötet Studia Comitatensia. Régészeti kötet Bell Beaker Days along the Riverside. Konferencia tanulmánykötet Ruzsa György: Bronzba zárt áhítat. Az orosz fémikonok művészete és teológiája Studia Comitatensia: Történeti tanulmányok Balogh László retrospektív kiállítása a MűvészetMalomban Váci fényképes könyv Feladatlap a váci Tragor Ignác Múzeum óráihoz (6 féle) Múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet a Memento Mori kiállításhoz A Dunakanyart ábrázoló képek köz- és magángyűjteményekből, kiállítási katalógus Szőnyi István gyűjteményi katalógus Reznák Erzsébet: Múzeumi vezető a Turini Százas Küldöttségről Reznák Erzsébet: Ceglédi bibliográfia (Ceglédi Füzetek 35.) Novák László Ferenc: A három város építészete Novák László Ferenc: Népi bútorok, famunkák, faragások Nagykőrösön Árpád Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhely vezető 15 féle múzeumpedagógiai feladatlap a tápiószelei Blaskovich Múzeum foglalkozásaihoz IV.3. Egyéb publikációk R é g é s z e t Budaörsi telep mázas kerámiája című évi előadásból cikk készítése. (Ottományi K.) Honfoglalás kori településrészlet Budakalászon társszerzővel (Repiszky T.) A Torma család története /Társszerző: Torma Hanna/ monográfia, tanulmányrész (Zsófia, Károly és felmenőiknek életútjáról/ a Boér, Mikes Kelemen, Jósika, Czegei Wass stb. családok és oldalági rokonok Babes Victor stb.). Előmunkák: könyvtárak, levéltárak, helyszínek: Bp., Erdély, Felvidék, Olaszország Barátok kik rég elmentek Lesznai Anna körtvélyesi vendégserege - a pozsonyi Magyar Kultúra Múzeumának kiadványa. Római kori pecsételt kerámia Budaörsről (Maróti É.) Római kori ólom tükörkeretek Szentendréről (Maróti É.) Római kori agyag- és bronz szobrocskák Szentendréről (Maróti É.) The Bell Beaker Csepel Group in North Pest County. Tanulmány a 2009-ben Budapesten tartott Bell Beaker Days along the Riverside konferencia kötetébe. (Czene A.) Adatok a Makó kultúra települési objektumaihoz Pest megyéből. Tanulmány írása és publikálása. (Czene A.) Relations with the West in the metallurgy of Bell Beaker Cemetery in Szigetszentmiklós. Tanulmány a 2009-ben Budapesten tartott Bell Beaker Days along the Riverside konferencia kötetébe. (Patay R.) Késő-rézkori leletek Mezőkeresztesről. Tanulmány befejezése és publikálása. (Patay R.) Középső-rézkori temető Szihalmon. Tanulmány írása és publikálása. (Patay R.) Maglód 1.lh. avar temetőjének publikálása (Farkas Z.) 14

15 IV.3.1. Kutatómunka, feldolgozás, tanulmány R é g é s z e t Árpád-kori falvak Pest megyében. Építmények, településszerkezet, települési formák. A téma kifejtése szorosan kapcsolódik a fenti ásatási anyagok elemzéséhez és publikálásra való előkészítéséhez. Célja a Pest megyében folytatott, nagy felületre kiterjedő, megelőző régészeti feltárások Árpád-kori emlékeinek több szempontú elemzése, és ezek alapján az ország középkori központjai körül elhelyezkedő falusias települések építészetének, település- szerkezetének, települési formáinak és kerámiaanyagának a feldolgozása. Az ELTE Történelemtudományok Doktori Iskolában 2008-ban megkezdett kutatási téma. (Rácz T. Á.) A között lezajlott M0-s autópálya megelőző régészeti feltárásaiból feldolgozatlanul maradt gyáli lelőhelyek (Gyál, 8, 9, 9a) elemzése. (Rácz T. Á.) A 2009-ben feltárt Nagytarcsa, Millennium utcai lelőhely Árpád-kori emlékanyagának elemzése. (Rácz T. Á.) A 2009-ben feltárt Vác, Káptalan utcai megelőző feltárás emlékanyagának elemzése. (Rácz T. Á.) További feladat a folyamán feltárt, egyedülállóan gazdag dabasi középkori lelőhely feldolgozása. (Rácz T. Á.) Az ún. Protoboleráz-horizont (késői rézkor eleje) kapcsolatainak vizsgálata Pest megye területén. (Rajna A.) A kora bronzkori Harangedény Csepel csoport temetője Budakalászon. AZ ELTE doktori iskolájában megkezdett téma. A doktori iskola folytatása. (Czene A.) Phd értekezés írása a Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, georchaeológia szakán. (Patay R.) Pusztazámori avar temető feldolgozásának előkészületei és megkezdése (év végéig rajzolni, fotózni és leltározni). (Farkas Z.) Térinformatikus szakmérnöki tanulmányok befejezése, szakdolgozat, diploma megszerzése (Kalácska R.) T ö r t é n e t - h e l y t ö r t é n e t - n é p r a j z Tervezett DVD kiadvány az Aszódi Akadémia IV. anyagából. (Klamár B., Klamár Z.) Római katolikus házasodási szokások Aszódon a 20. szd.-ban (AA IV.) (Klamár B.) Temetők a Galga mentén. Aszód evangélikus temetője adatbankjának és a sírok fotóinak elkészítése kb. 20 kutatónap. A 2009-ik évi munka folytatása. Bekerülési költség: útiköltség. (Klamár Z.) Szakrális kisemlékek a Galga mentén. Költségek: Útiköltség. (Klamár Z.) A kisemlékek fotózása és helyszíni adatfelvétele kb. 20 kutatónap és gépkocsi használat, levéltári kutatás a váci egyházi levéltárban (Aszód, Acsa, Bag, Galgahévíz, Galgamácsa, Galgagyörk, Hévízgyörk, Domony, Iklad, Kartal, Tura, Vácegres, Váckisújfalu, Verseg) kb. 20 kutatónap. (A 2008-ban megkezdett munka folytatása.) 15

16 Adatgyűjtés elsősorban Szentendre új- és legújabbkori történetéhez a Szentendre monográfia részére. (Erdősi P., Darkó J., Kende T., Kovács D., Száva B.) Bekerülési költsége útiköltség, másolási költség. Rendszerváltások a XX. században plakátkiállítás és katalógus előkészítése: anyaggyűjtés, pályázati források és szponzori támogatások felkutatása. (Erdősi P., Darkó J., Kende T., Száva B., Kovács D.) Évfordulók Szentendrén A kiállítás az elmúlt bő évszázad szentendrei ezredéves és egyéb jubileumi, hivatalos ünnepségeit kívánja rekonstruálni. Az új központi múzeumépület átadása során a várostörténeti állandó kiállítás első munkafázisának megvalósítása. (Erdősi P., Darkó J., Kende T., Száva B., Kovács D.) Virtuális kiállítási anyagok összeállítása a PMMI honlap számára. (Kende T., Száva B., Sz. Tóth J.) A Váci Könyvek sorozat következő kötetének szerkesztése - Váci (fény)képes könyv (Forró K., Csukovits A.) A tervezett új állandó kiállításhoz Váci polgárok a 18. században - alapkutatások, a múzeum műtárgyállományának feldolgozásával. (Forró K., Csukovits A.) Céhes-ipartörténeti kutatások. (Forró K.) Szőlő- és gyümölcstermesztés Cegléden. Kiállítás és dolgozat írása. (Gyura S.) Tükör valék c. állandó kiállítás felújítása, forgatókönyv megírása. (Reznák E.) Az Arany emlékkiállítási rész felújítása, a kiállított dokumentumok valósághű digitális másolatokra történő kicserélése. Pénzeszközök függvényeként technikai eszközök beszerzésével a kiállítás virtuális megjelenítését biztosítani (ún. lapozógép, hangeffektusok, stb). (Novák L..) A Népi bútorok, faeszközök, faragások Nagykőrösön c., időszaki kiállítás (május-június). (Novák L.) A Kárpát-Európa éléskamrája, a Nagy Magyar Alföld c. interdiszciplináris konferencia megrendezése szeptemberben. (Novák L.) A nagykőrösi állandó kiállítás XX. századi részének átrendezése (19-es Kommün, Horthy-korszak, 56-os forradalom, Rákosi-, Kádár-korszak), korszerű technikai eszközök beiktatásával (hangeffektusok, digitális vetítőrendszeres dokumentum illusztrációk, stb.). (Mészáros L.) A megyei iskolatörténeti kiállítás bővítése, illetve átrendezése. (Mészáros L.) A Százéves a mozi Nagykőrösön c. kiállítás megrendezése. (Mészáros L.) K é p z ő m ű v é s z e t Kmetty János művészeti gyűjteményének publikációs célú szakmai értékelése. (Bodonyi E.) KÚT szentendrei művészei c. későbbi kiállításhoz anyaggyűjtés. (Bodonyi E.) Miháltz Pál anyagának további leltározásával összefüggő kutatása. (Bodonyi E.) Metafizikus szemlélet a kortárs szentendrei festészetben munkacímű kiállítás tartalmi előkészítése (Bodonyi E.) Az új Kovács Margit kiállítás ideiglenes forgatókönyvének, ill. katalógusának előkészítése, és a felújítás utáni Barcsay kiállítás forgatókönyvének előkészítése. (Herpai A.) A KÚT szentendrei művészei c. későbbi kiállításhoz anyaggyűjtés. Az új épületben rendezendő 16

17 Ferenczy kiállítás és állandó szentendrei festészettörténeti kiállítás előkészítése. (Mazányi J.) A Gyulai Művésztelep története (tanulmány befejezése). (Bárdosi J.) A Hajszálértől az Artériáig (tanulmány befejezése). (Bárdosi J.) Göllner Miklós életrajza és a művészről tanulmány. (Bárdosi J.) IV. 4. Szakmai munka az intézmény által szervezett konferenciák, értekezletek, munkahelyi tudományos (tématervi és forgatókönyvi) viták II.sz. Régészeti Osztály (Cegléd) Az Archeologie et gobelets társaság éves konferenciája, Skócia, máj. (Czene A., Patay R.) Czene András: The Bell Beaker Phenomenon in Hungary New evidences. Előadás Freiburgban, az Institut für Archäologische Wissenschaften Abteilung für Urgeschichtliche Archäologie intézményben (2010. január) Kalácska Róbert: A Veszprémi VEAB Iparrégészeti Szakmai Kollégium szakmai tevékenységben való részvétel. 17

18 IV.6. Részvétel átfogó tudományos intézményközi programokban I.sz. Régészeti Osztály Falvak az Árpád-korban c. régészeti konferencia szervezése: Az Árpád-kori falvak életének, szerkezetének, anyagi kultúrájának kutatásban új eredményeket a nagy, összefüggő felületű feltárások eredményeinek közzététele, különösen a kerámiaanyag kiértékelése, a települési objektumok értelmezése hozhat. A március első felére tervezett konferencia az Árpád-kori falukutatás alapvető problémáit tárgyalná újra friss ásatási eredmények és kutatási szempontok bevonásával. A speciális témaválasztással és a párbeszédet, vitát előtérbe helyező megközelítési móddal a kutatás hiányosságainak pótlását, az ellentmondásos álláspontok ütköztetését célozza meg. A konferencia helyszíne Szentendre vagy Budapest. Bell Beakers Along the Riverside címmel a 2009-es nemzetközi konferencia előadásait, a kapcsolódó tanulmányokat tartalmazó kötet kiadása a Budapesti Történeti Múzeummal közösen. (szerk: Czene András-Endrődi Anna BTM) A budakalászi kora bronzkori temetőjéhez kapcsolódó feltárási projekt a genfi egyetemmel és az Archeologie et gobelets tudományos társasággal közösen (Czene A.) I.sz. Történeti-néprajzi osztály (Szentendre) Duna-Képfolyam kiállítás további helyszínei Museum in Schloß Orth an der Donau (Ausztria) Podunajske Museum Révkomárom Szlovákia, Duna Múzeum Esztergom. A kiállítások előkészítése, rendezése a különböző helyszíneken. (Kende T.) Szlovák-magyar közös történelem tankönyv képszerkesztése. (Csukovits A.) Nemzetközi kutatás Szerbiában. Óbecse a várossá válás útján. Szervező: Gleszer Norbert (SzTE Néprajz és Kulturális Antropológiai tanszék, Zentai Levéltár, Óbecsei Városi Múzeum) 3 éves kutatás 2. éve. (Klamár B., Klamár Z.) 18

19 V. KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS KÖZÖNSÉGKAPCSOLATI TEVÉKENYSÉG V.1. Közművelődési koncepció Szentendre A PMMI megyei közönségkapcsolati munkáját 2010-ben a korábbiakhoz képest két jelentős új elem határozza meg: A támogatások csökkenése miatt visszafogott rendezvénytervek összeállítása (illetve a kiállításokhoz hasonlóan az ezekhez kapcsolódó események is a megnyert pályázatok, illetve sikeres szponzori támogatások függvényében kerüljenek megrendezésre); Négy múzeumban, a nagykőrösi Arany János Muzeális Gyűjtemény és Kiállítóhelyen, a szentendrei Ferenczy Múzeumban, a tápiószelei Blaskovich Múzeumban és a váci Tragor Ignác Múzeumban a nyertes TÁMOP pályázatok megvalósítása (illetve Nagykőrösön, Vácott és Szentendrén a Nagy KulTúra) adják az éves tevékenység gerincét. Idegenforgalmi irodákkal együttműködve folytatódik a Múzeum Másképp sorozat, újdonság lesz az akkreditált pedagógusképzés elindítása decemberében konferencia szervezése Múzeumi innováció Hogyan tegyük látogatóbaráttá a képzőművészeti kiállításokat? a szentendrei Képzőművészeti Osztállyal együttműködve. (Forrás: NKA Múzeumi vagy Képzőművészeti Szakmai Kollégiumhoz és OKM-hez benyújtott pályázatok.) Vác A 2010-es év legfontosabb feladata a 2009-es év nyertes múzeumpedagógiai pályázatainak megvalósítása és teljesítése, illetve a már tavaly elkezdett megvalósítások folytatása: A Társadalmi Megújulás Operatív Program - Múzeumok Mindenkinek Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése - TÁMOP-3.2.8/B/KMR pályázaton A váci Tragor Ignác Múzeum múzeumpedagógiai programsorozata nyertes projektünk magvalósítása során 2010 januárjától elindul a múzeumi óra sorozat, havi 1 alkalommal. Ugyanezen pályázat keretén belül januártól júniusig folytatódnak a tematikus foglalkozások, valamint a siketeknek tartott speciális foglalkozásaink is. Júniusban a nyertes pályázatban meghirdetett 5 napos szünidei foglalkoztatóra kerül sor során 4 alkalommal tartjuk meg családi napjainkat, szintén a TÁMOP pályázat keretében. A teljesítés során folyamatos dokumentálást, adminisztrálást végzünk az egyes programokról. A KUL-Túra Élmény Pályázaton befogadott programjaink megvalósítására az előzetes időpontfoglalások szerint várhatóan március-április hónapban kerül sor, 4 intézmény diákjai látogatnak majd el hozzánk ben is folyamatosan fejlesztjük és bővítjük a múzeum iskolákkal, fiatalokkal való kapcsolatát, gondolva itt a városi és vidéki iskolákra és a különböző korosztályra egyaránt. Közművelődési programunkban továbbra is szeretnénk megvalósítani a fogyatékkal élők bevonását is. A 2010-es évben is szeretnénk fogadni iskolai csoportokat a múzeum központi épületében, azzal a céllal, hogy a múzeumi munkát jobban megismerjék az érdeklődők, illetve szeretnénk ugyanitt több múzeumpedagógiai foglalkozást is tartani, esetenként az év jeles napjaihoz kapcsolódva ben is tervezünk a nyár folyamán különböző napközis táborokat, igény szerint akár több alkalommal. Táboraink célja, hogy a gyerekek megismerkedjenek a múzeum falain belül zajló élettel, a különböző múzeumi szakágakkal. Rendezvényeinket ebben az évben is a múzeumügy jeles napjaihoz, városi eseményekhez illetve aktuális kiállításainkhoz illesztve szervezzük. Újra csatlakozunk több országos múzeumi rendezvénysorozathoz, így változatos programokkal jelenünk meg a Múzeumok Majálisán, a Múzeumok Éjszakáján, a Múzeumok Őszi Fesztiválján, melyeken tavaly is sok gyermek, család, felnőtt tisztelt meg bennünket részvételével. 19

20 Jövőre is tervezzük, hogy a Váci Világi Vigalomban saját múzeumi programunkkal veszünk részt, kapcsolódva az aktuális időszaki kiállításunkhoz, valamint továbbra is szívesen nyújtunk szakmai segítséget a Művelődési Ház által szervezett barokk jelmezverseny értékelésében a zsűri tagjaiként. Ismét megszervezzük és lebonyolítjuk a Kulturális Örökség Napjai programsorozatban múzeumunk részvételét. Továbbra is folyamatosan segítjük a muzeológus kollégáink munkáját (kiállítás tervezése, rendezés, bontás, előadások előkészítése) továbbá a kutatók kiszolgálását. Szob A Börzsöny Múzeum az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően 2010-ben is szorosan együttműködik a településoktatási (Fekete István Ált. Iskola, Kodály Zoltán Zeneiskola), és kulturális (József Attila Művelődési Ház, Érdy János Könyvtár) intézményekkel. Saját program megvalósítása az épület adottságai alapján korlátozottan lehetséges. Kiemelkedően fontosnak tartjuk a látogatókkal való kapcsolat felvételét. Minden adódó lehetőséget megragadunk, hogy reklámozzuk a Múzeumot. Az idén elkészülő saját honlap adta lehetőséget, valamint a már bevált gyakorlatot (pmmi.hu, museum.hu) folytatva naprakész tájékoztatást adunk. A környékbeli iskolák tájékoztatása az új időszaki kiállításokról. Érdeklődésük felkeltése a kiállításaink megtekintésére. (Megj.: Nehéz a pedagógusi kar érdeklődésének felkeltése. Elutasításuk mögött rendszeresen a fenntartó rossz anyagi helyzete szerepel.) Zenei esték: A múzeum udvara tavasztól őszig kedvező helyszíne a különböző hangszeres bemutatkozásoknak ben ezt rendszeressé kívánják tenni. 20

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának 2006. június 30-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 458-6/2006. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági

Részletesebben

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012

PEST MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA Szentendre. M u n k a t e r v 2012 PEST MEGYE MÚZEUMOK GAZGATÓSÁGA Szentendre M u n k a t e r v 2012 1. BEVEZETÉS A Pest megyei múzeumi szervezet intézményeive a megye kuturáis éetében egyedi szerepet töt be. Az egységes, kompex intézményháózat

Részletesebben

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE

A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI MÚZEUMI IGAZGATÓSÁG MUNKATERVE A 2010. ÉVRE I. BEVEZETÉS A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Múzeumi Igazgatóság intézményeinek életében 2010 rendkívül nehéz évnek ígérkezik. Az

Részletesebben

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE

A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE 1 A CSONGRÁD MEGYEI MÚZEUMOK 2007. ÉVI MUNKAJELENTÉSE I. BEVEZETÉS A Csongrád megyei múzeumi szervezet 2007. évi munkajelentését (az eddigi gyakorlat szerint) a társmúzeumok igazgatói, valamint az osztály

Részletesebben

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTE RJ ESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY 44 01 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: TAKÁCS IMRE I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK: Az Iparművészeti Múzeum alapító okiratának módosulását követően 2011. márciusában az Iparművészeti

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2012. NM 152 08/2012 INTÉZMÉNY NEVE: NÉPRAJZI MÚZEUM VEZETŐJE: FEJŐS ZOLTÁN I. Szervezeti kérdések Az előírt, kényszerű létszámcsökkentés 21 fővel kisebb létszámot jelent a

Részletesebben

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága

A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága A Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága 2012. évi beszámoló jelentése Kaposvár, 2013. Dr. Ábrahám Levente megyei múzeumigazgató Megyei Múzeumi Igazgatóság neve: Somogy Megyei Múzeumok Igazgatósága Vezetője:

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2008. március 27-i rendkívüli ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó...2 Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás által beadott DAOP-2007-3.1.2.

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011.

TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011. TELJESÍTMÉNYALAPÚ MUNKATERV 2011. INTÉZMÉNY NEVE: IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM VEZETŐJE: DR. TAKÁCS IMRE FŐIGAZGATÓ MELLÉKLETEK: A Hopp Ferenc Kelet-Ázsiai Művészeti Múzeum éves munkaterve A Nagytétényi kastély

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 116. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Wosinsky Mór Megyei Múzeum 2013. évi beszámolójának és 2014.évi munkatervének elfogadására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ

Részletesebben

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T

M Ú Z E U M T Ö R T É N E T MÚZEUMTÖRTÉNET a Vas megyei Múzeumok Értesítôje 33 (2010) 287 303 Szombathely, 2010 Zágorhidi Czigány Balázs ÚJ MÚZEUM A RÉGI FALAK KÖZÖTT ÚJ SZAKMAI PROFILOK KIALAKÍTÁSA A VASVÁRI HELYTÖRTÉNETI MÚZEUMBAN

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági és Sport Bizottságának Elnöke Szám: 314-7/2007. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Művelődési, Kisebbségi, Ifjúsági

Részletesebben

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI

SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI SOMOGY MEGYEI MÚZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI MÚZEUMOK FÜZETEI 1992 KAPOSVÁR SOMOGY MEGYEI MUZEUMOK IGAZGATÓSÁGA SOMOGYI FÜZETEI MUZEUMOK 19 1992 KAPOSVÁR Szerkesztő SZAPU MAGDA Technikai szerkesztő FARKAS

Részletesebben

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018

A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERVE 2014-2018 Eger, 2014 A DOBÓ ISTVÁN VÁRMÚZEUM KÜLDETÉSE A Dobó István Vármúzeum, mint történelmi emlékhely és kultuszhely feladatának tekinti Eger és Heves

Részletesebben

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA

MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA A MÚZEUM KÖZMŰVELŐDÉSI ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÁTFOGÓ BEMUTATÁSA 1 1.1. A múzeum A múzeum rövid bemutatása A nagykunsági kerületi ház és a börtön a mai múzeum a város legrégibb épületei közé

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./A kötet I/A kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2013. február 1-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./A kötet M E G H Í V Ó... 2 Tárgy: Bizottsági ülések időpontjáról tájékoztatás...

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve. 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató. 2014. február 14. A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2014. évi munkaterve 3530 Miskolc, Görgey Artúr u. 11. Dr. Prokai Margit igazgató 2014. február 14. Tartalomjegyzék I. SZERVEZETI KÉRDÉSEK:...3 II. SZAKMAI

Részletesebben

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT

DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT DÉVAVÁNYAI ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Pedagógiai-művelődési programja 2014.02.01. 1 Tartalomjegyzék: AZ INTÉZMÉNY JOGI MEGHATÁROZOTTSÁGA AZ ALAPÍTÓ OKIRAT SZERINT... 5 A DÁMK ÁLTAL ELLÁTANDÓ ÉS A SZAKFELADATREND

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555

TARTALOMJEGYZÉK. Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 554 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium pályázatának elbírálásáról 555 Tájékoztató a Múzeumi Szakmai Kollégium meghívásos pályázatának elbírálásáról 575 Tájékoztató a Közmûvelõdési

Részletesebben

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008

SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2008 1.1. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum adatai RÖVIDÍTETT ELNEVEZÉSE: SZNM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KELTE, SZÁMA: 2008. ÁPRILIS 17. 9439/2008. SZÉKHELYE: 2000 SZENTENDRE,

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2009. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Oktatási És Kulturális Minisztérium 10.061/2008. számú intézkedésében meghatározott alábbiakban részletezett

Részletesebben

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár.

Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom alapintézménye az információt gyűjtő, feltáró és szolgáltató intézmény: a könyvtár. Városi Könyvtár Balatonfüred, Kossuth Lajos u. 35. Tel.: 87/343-070, fax: 87/341-362 e-mail: balateka@varosikonyvtar.t-online.hu www.bfured-konyvtar.hu Az információs társadalom, a tudás alapú társadalom

Részletesebben

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése

Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése 1 Magyar Természettudományi Múzeum 2012. évi beszámoló jelentés szöveges értékelése Készült: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 19558-3/2013/KTF számú intézkedésében meghatározott szempontok szerint.

Részletesebben

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója

A Veszprém Megyei Levéltár 2010. évi munkabeszámolója VESZPRÉM MEGYEI LEVÉLTÁR Címhely: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 1. Levélcím: 8202 Veszprém 2, Pf. 835 Tel..: (88) 887-200, Fax: 887-206 e-mail: leveltar@veml.hu Iktatószám: 237-1/2011. lvt. sz. A Veszprém

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KULTURÁLIS ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KONCEPCIÓJA Gödöllő 2013 I. BEVEZETÉS II. III. MI TÖRTÉNT 2005 ÓTA? Országos és helyi helyzetkép Önkormányzati szerepvállalás a kultúrában KÖZMŰVELŐDÉSI

Részletesebben

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK

XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK XIII. RÉGÉSZETI INTÉZMÉNYEK RÉGÉSZ AKADÉMIKUSOK ALFÖLDI ANDRÁS (1895 1981) BÁLINT CSANÁD (1943) BELLA LAJOS (1850 1937) BÓNA ISTVÁN (1930 2001) BÖKÖNYI SÁNDOR (1926 1994) CZOBOR BÉLA (1852 1904) ÉRDY JÁNOS

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. 5. melléklet MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2012. INTÉZMÉNY NEVE: DORNYAY BÉLA MÚZEUM (2012-BEN NÓGRÁDI TÖRTÉNETI MÚZEUM) VEZETŐJE: DR. SZIRÁCSIK ÉVA I. Szervezeti kérdések (2012.

Részletesebben