ÖSSZESÍTT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK. A december 10-i RÉT ülésre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZESÍTT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK. A 2012. december 10-i RÉT ülésre."

Átírás

1 Szám: 32851/ 28 / ált. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT :1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 : Fax: vezetői: BM: Titkárság: : ÖSSZESÍTT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK A december 10-i RÉT ülésre. I. A október 08-i RÉT ülésen felmerült és válaszadást, intézést igénylő kérdésekre I/A. BRDSZ részéről: 1) A tömegtájékoztatásból értesültek arról, hogy a közszolgálatban megszüntetik a nyugdíj melletti foglalkoztatást, és az érintetteknek választani kell majd. Kérdezte, hogy mennyiben érinti ez a rendőrséget? A kérdésre a válasz II/A/1. kérdésre adott válaszban található meg. 2) A Honvéd Kórházhoz információjuk szerint január 01-étől teljes egészében visszaszerveződik a régi Honvéd Kórház, és az összes többi ellátás az ÁEK területi ellátásához kerül. Megkeresték az összes rendvédelmi szervet és a MÁV-osokat, és 1 millió fő ellátásáról beszélnek a területi ellátási kötelezettségen felül, amit felül kívánnak vizsgálni és kérik a vezetést, hogy figyeljenek oda az ellátási kör kialakítására, mert a felülvizsgálatot a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezni fogja. A hozzátartozói kategóriában kártyarendszert kívánnak bevezetni, de hogy milyen technikával, az még nem ismert. Úgy tudják, hogy csökkeni fog a Hévízi Szanatóriumhoz tartozók ellátandói köre, mert miután a Belügyminisztérium úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja az intézményt átvenni, meg fogják szüntetni az igénybe vehető ágyak OEP finanszírozását, azt piaci szférába helyezik át, és pénzért lehet majd igénybe venni a kórházi szolgáltatásokat. Az OEP finanszírozási ellátás lehetőségét máshova fogják valószínű áthelyezni, és ez csökkenti a lehetőségek számát. A rendőrségi egészségügyi szakterületen dolgozók nem minősülnek egészségügyi szakdolgozóknak. A kórházakban dolgozók illetményemeléséhez hasonló, annak megfelelő illetményemelés végrehajtásától a rendészeti szerveknél dolgozó egészségügyi munkatársak esetében a munkáltató elzárkózott. A kapott illetményemelés a kórházakban sem épült be az illetménybe, azt kiegészítésként kapják (mint a rendőrségnél a tiszthelyettesek). Kérik a Rendőrség vezetését, hogy vizsgálja meg, hogy a szervezetnél dolgozó egészségügyi szakterületi munkatársak hogyan kaphatnák meg a kórházi dolgozók részére biztosított illetménykiegészítést. A Honvédkórházban történő ellátáshoz a hozzátartozói kategóriában szükséges, esetlegesen bevezetésre kerülő kártyarendszerrel kapcsolatos kérdéskörre csak a Honvédkórház jövő évi átszervezését követően lehet majd érdemben válaszolni. Amennyiben a Honvédkórház esetében bevezetésre kerül a kártyarendszer, úgy ennek a Rendőrség vonatkozásában történő alkalmazásához szükséges feltételeket a szervezet meg fogja teremteni, erre vonatkozóan a munkáltató részéről már a június 18-i RÉT ülésen is történt kinyilatkoztatás (az ülésről készült Emlékeztető 2. oldal első

2 2 GF-i hozzászólás). Az ellátotti kör kialakítása során a Rendőrség állományára, nyugdíjasaira, és a hozzátartozóikra vonatkozóan törekszik a szervezet a legoptimálisabb megoldás elérésére feltéve, ha ennek a körnek a kialakításába lesz a Rendőrségnek beleszólása, ha igénylik majd hozzá a véleményét. A rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott egészségügyi dolgozók béremelésével kapcsolatban az ORFK Humánigazgatási Szolgálat és a BM Személyügyi Főosztály között már történt levélváltás a vonatkozó jogszabály módosítás hatálybalépése után (a levélváltás mellékelve 3+2 lap). Az átiratokból egyértelműen megállapítható, hogy a rendőrségi egészségügyi dolgozók az illetményemelésben azért nem részesültek, mert az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény (Eütev. tv.) alapján A rendvédelmi szerveknél az egészségügyi dolgozók a szervek alapellátó egységeinél vannak foglalkoztatva OEP által nem finanszírozott, ún. alapellátás végzése érdekében, így nem tartoznak az Eütev. tv. hatálya alá. 3) December hónapban kétszer fognak pénzt kapni a kollégák, az egyiket december 05-én, a másikat szilveszter előtt, vagy a januári bért januárban fogják megkapni? Ez azért is kérdezi, mert a tagok nagy része a bankon keresztül fizeti a tagsági díjat, és tudni szeretnék, hogy mikor lehet lehívni nekik ezeket a befizetéseket. A január havi bérek decemberi kifizetéséhez a jogszabályi háttér az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 78. (5) bekezdése alapján adott, a kincstári körbe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó zárási útmutató alapján a január 5-ig esedékes december havi nettó járandóságokat december 21-én utaljuk a dolgozók számlájára. I/B. FRSZ részéről: Rendészeti alapvizsga kérnének egy felmérést, hogy hány embernek kell ezt letenni az állományból? A kérdésre a válasz a II/B/4-es kérdés, 2. bekezdési részére adott válaszban található meg. I/C. TMRSZ részéről: Az Adyligeti RSZKI-ban a próbaidős rendőrök (a másodévesek) 10 hónapja nem rendelkeznek szolgálati igazolvánnyal, és nem tudják felmutatni, amikor ez szükségessé válik. A kérdés tartalma pontosításra került a kérdést feltevő Bodnár József úrral, a TMRSZ Adyligeti RSZKI-i tisztségviselőjével, melynek során tisztázva lett, hogy nem általános, hanem csak néhány megyei rendőr-főkapitányságot, és azon belül is az ott csapatgyakorlaton lévő másodéves (próbaidős) állomány egyes tagjait érintő a probléma. A RÉT titkára Bodnár úrral megállapodott abban, hogy a másodévesek csapatgyakorlatról történő visszaérkezése után szakközépiskolán tisztázzák, hogy a jelzett probléma továbbra is fennáll-e az érintett állománynál, és ennek megtörténte után és alapján születik majd döntés a kérdés rendezéséről. II. A szakszervezetek által írásban megküldött kérdésekre II/A. Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete kérdéseire: 1./ Tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan, hogy a rendőrség területén hány főt foglalkoztat, akik december 31. után elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Hány fő kettős jogállású, tehát részükre folyósítják az öregségi nyugdíjat, vagy korhatár előtti ellátásban illetve szolgálati járandóságban részesülnek, és foglalkoztatási jogviszonyban vannak a rendőrségnél. Ezen személyek

3 3 közül hány fő éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Az előbb említetteknél a munkáltató melyik felmentési módot kívánja alkalmazni. Információink szerint a munkáltató nem felmentési idővel akarja a jogviszonyt megszüntetni, hanem közös megegyezéssel. A Kormány a évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1457/2012. (X. 19.) számú Korm. határozatában döntött arról, hogy a közszolgálati tisztségviselők, közalkalmazottak, igazságügyi alkalmazottak, ügyészségi alkalmazottak, a rendvédelmi és a honvédelmi szervek foglalkoztatottjai, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a szükséges szolgálati idő feltétel teljesülésekor és az irányadó nyugdíjkorhatár betöltésekor az egyes jogállási törvényekben, valamint a költségvetetési törvényben a jogviszony kötelező megszűnésének, megszüntetésének jogszabályi feltételeit meg kell teremteni. Ugyanebben a határozatában döntött arról is, hogy a kötelező jogviszony megszüntetések általános szabályai alóli mentesség engedélyezésének rendjét, és a mentesség alá kerülők körét is ugyanezekben a jogszabályokban kell rögzíteni. Meghatározta továbbá, hogy ki kell dolgozni olyan jogszabály módosítási javaslatot, amely a költségvetési szervekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében a korhatár előtti ellátások, a szolgálati járandóság, valamint a nyugellátások és az illetmény/munkabér együttes folyósítását megtiltja. A kormányhatározat megfogalmazásából egyértelműen kiderül, hogy az a rendészeti szervekre így a Rendőrségre is kiterjed. A kormányhatározatban megfogalmazott jogszabályi változások ha készült már ilyen tartalmát az ORFK nem ismeri, azok tervezete az ORFK-n véleményeztetésen még nem járt, ezért e kérdésnek arra a részére, hogy az érintettek munkaviszonyának megszüntetési módját hogyan fogja a jogszabály módosítása szabályozni, az ORFK jelenleg nem tud választ adni. A Rendőrségnél a október 16-i állapot alapján 406 olyan munkavállaló van, aki úgy dolgozik, hogy az illetménye/munkabére mellett korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, vagy nyugellátásban részesül. Közülük 180 fő van olyan, aki 1950-ben, vagy előtte született; 81 fő van olyan, aki közötti időben született; és 145 fő van olyan, aki 1955-ben, vagy azt követően született. 2./ A következő kérdésünk csak 2013-ban lesz aktuális, de fontosnak tartjuk felhívni a problémára a figyelmet : információink szerint csak a nagycsaládosok kapnak iskolakezdési támogatást és azok a családok, akik csak gyermeket nevelnek, de nagyon nehéz körülmények között ők nem. Javasoljuk, hogy a munkáltató tájékozódjon, hogy hány ilyen nehéz helyzetben lévő család van a rendőrségi foglalkoztatottak között, és hogyan lehetne rajtuk segíteni. A Rendőrség költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a gyerekeiket nehéz körülmények között nevelő minden rendőrségi dolgozó részére alanyi jogon adjon iskolakezdési, vagy bármilyen más szociális célú támogatást, erre most csak a nagycsaládosok esetében kerülhetett sor. Akik ebbe a körbe nem kerültek be, azok részére az a lehetőség marad, hogy szociális segélyt kérjen a munkáltatótól a jogszabály által előírt módon, és ha van még erre a munkáltatónak kerete, és a szociális bizottság is megítéli a rászorultságát, akkor részesülhet ilyen támogatásban. A kérdésben megfogalmazott jogcímen a Rendőrség egyetlen munkáltatója nem kérhet be, nem tarthat nyílván adatokat, információkat, ezekről nem adhat tájékoztatást, mert erre nincs jogszabályi felhatalmazása. 3./ Az előző kérdéshez kapcsolódik az a kérdésünk, hogy a munkáltatónak van-e információja arról, hogy a rendőrségi foglalkoztatottak közül hányan vannak, akiknek komoly problémát okoz a lakáshitelük törlesztése, illetve már nem tudják törleszteni a hitelüket. A lakáshitelesek helyzetének felmérését önkéntes bevallás alapján a Belügyminisztérium utasítására decemberében végezte el az ORFK, és január hónap elején pontosította ennek

4 4 az adatait, melyet a január 09-i RÉT ülésre a szakszervezetek részére is megküldött. A kérdésben ezt követően felmérés nem készült, a Rendőrség humánigazgatási szervezetei az érintettek részére a kérésük alapján kiadta a végtörlesztések igénybevételéhez a szükséges igazolásokat. A október 08-i RÉT ülésen a Rendőr Szakszervezetek Védegyletének elnöke azt a kérdést tette fel a munkáltatói oldal vezetőjének, hogy az állomány eladósodási helyzete részét fogja-e képezni a kifogástalan életvitel követelményeinek történő megfelelési vizsgálatnak (Emlékeztető a október 08-i RÉT ülésről 11. oldal, RSZV elnök kérdései 4. bekezdés.). A válaszában a munkáltatói oldal vezetője, a Rendőrség gazdasági főigazgatója azt válaszolta, hogy a rendőrség az állomány eladósodásának ügyében nem végzett vizsgálatot, és meggyőződése, hogy a szervezet nem is akar ilyet végezni (Emlékeztető a október 08-i RÉT ülésről 12. oldal, gazdasági főigazgatói válasz 2. bekezdés.) A 2011 végén bekért, és a 2012 első napjaiban pontosított adatok, valamint a végtörlesztéshez megkért igazolások számadatainak összevetéséből egyértelműen látszik, hogy az állomány jelentős részének vannak komoly problémái a lakástörlesztési részletek fizetésével kapcsolatban, de erről az állománytól a munkáltató adatokat nem kérhet be, nem tarthat nyílván, és ezekről tájékoztatást nem adhat, mert a jelenleg hatályos jogszabályokban az ilyen adatok kezelésére nincs felhatalmazása. 4./ A napokban kapott nyilvánosságot az a hír, hogy a BRFK-n elhalasztják a tervezett átszervezést, mert a BRFK-nak mintegy 800 milliós tartozása halmozódott fel. Kérdésünk az, hogy ez a tartozásállomány befolyásolhatja-e a munkavállalók felé a kifizetéseket, különös tekintettel a túlszolgálat kifizetésére. A Budapesti Rendőr-főkapitányságnál fennálló adósság nem befolyásolja az állomány juttatásainak kifizetését. A Rendőrség gazdasági főigazgatójának utasítása szerint, a személyi állomány járandóságainak határidőre történő kifizetése függetlenül bármilyen adósság rendezéstől minden esetben elsőbbséget élvez 5./ Ismét megkérdezzük, mert még nem kaptunk választ: az MT módosítás miatt a délutáni és éjszakai pótlék megszüntetésre került és helyette a műszakpótlékot vezették be és ez az érintettek nagy részénél illetménycsökkenést okozott. A munkáltató milyen intézkedéseket tervez és mikor remélhetőleg visszamenőleges hatállyal ennek ellentételezésére. Az FRSZ pótkérdésére adott tájékoztatás, az ORFK Hivatala Jogi Főosztályának mellékelt, 21856/11/2012. ált. számú állásfoglalása magában foglalja a választ erre a kérdésre is (mellékelve a levél, 2 lap). 6./ Veszprém megyében október 31.-ig le kellett adni 29 szolgálati autót, amelyeket a közterületi szolgálat használt. Mostanáig nem kaptak információt, hogy mikor kapnak helyette új szolgálati autókat a kollegák. Információink szerint más megyékben is hasonló a helyzet. Kérdésünk, hogy mikor kapják meg az új szolgálati gépjárműveket a megyék? Az új szolgálati járművek beérkezéséről és az átveendő mennyiségről minden rendőri szerv értesítést kapott. A szerződés értelmében, a bérbeadók részére visszaadott LMZ és LHG rendszámsorú járművek pótlásának határideje december 31. A jelenlegi ismeretek szerint ez év 48. hetében majd azt követően heti rendszerességgel a járőrgépkocsik átadása megkezdődik. A Skoda Fabiák átadása ez év 49. hetétől várható. II/B. Független Rendőr Szakszervezet kérdéseire:

5 5 1./ a). Heti 2 óra sportcélú munkaidő-kedvezmény - információink szerint van olyan szolgálati hely, ahol a heti 2 óra sportcélú munkaidő-kedvezményt csak havi 1 alkalommal azaz a havi 8-10 óra helyett csupán 2 órát biztosítják. Ennek hátterében az áll, hogy egy ORFK által végzett ellenőrzés jelzése alapján a szolgálat végéből kellene ezt az időt levenni, ez azonban kivitelezhetetlen az alacsony létszám, és a növekvő szolgálati leterheltség miatt. Ezért a szolgálati hely az említett köztes megoldással próbálja kezelni a helyzetet. Ha a feltételeket nem biztosítják, akkor milyen alapon kérik számon az esetleges meg nem felelést? Kérjük a jelzett probléma kivizsgálását. Az évi XLIII. tv. (Hszt) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 75. (1) kimondja, hogy A hivatásos állomány tagjának meg kell felelnie a miniszter által meghatározott, a beosztásának és életkorának megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság elérésének és szintentartásának feltételeit a fegyveres szerv biztosítja. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről 41. pontja rögzíti, hogy Az állományilletékes parancsnokok gondoskodnak az alkalmasság elérését és szinten tartását szolgáló felkészülés érdekében szükséges heti két óra sportcélú szolgálatmentesség engedélyezéséről, melyet sportolásra alkalmas helyen, lehetőleg sportlétesítményben lehet igénybe venni. Az illetékes szolgálati elöljárók a szolgálat ellátásának sérelme nélkül, a helyi sajátosságok figyelembevételével, egyénileg vagy szervezett formában biztosítják az igénybevételt." Mindezek alapján egyértelmű, hogy a szolgálati elöljárók kötelesek biztosítani az állomány felkészüléséhez a heti 2 óra kedvezményt. Konkrét esetek ismeretében a probléma vizsgálatát az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya elvégezi. 1./b). Előzőekhez kapcsolódóan kezdeményezzük a fegyveres biztonsági őrök számára is megteremteni a heti 2 óra sportcélú felkészülés munkaidő-kedvezményének biztosítását. Ez azért indokolt, mivel a fegyveres biztonsági őrök a hivatásosokhoz hasonló, illetve egyező szolgálati feladatokat látnak el, valamint a velük szemben támasztott követelmények is indokolttá teszik fizikai állapotuk szinten tartását, fejlesztését, amit a munkáltatónak támogatnia kéne. Kérjük, hogy az ORFK, mint szakmai irányító szerv fogalmazzon meg ajánlást a rendőri szervek vezetői irányába, hogy belső norma kiadásával teremtsék meg a jogszabályi lehetőségét az FBŐ-sök munkaidő-kedvezmény igénybevételének. A munkavállalóként foglalkoztatott fegyveres biztonsági őrökre vonatkozó, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) 55. (1) bekezdésének k) pontja úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól többek között a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. Az Mt a értelmében munkaviszonyra vonatkozó szabálynak a jogszabály, a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás, valamint a kollektív munkaügyi vita körében az egyeztető bizottságnak az Mt a szerinti kötelező határozata minősül. A fegyveres biztonsági őrök fizikai erőnlétének fenntartását szolgáló munkaidő-kedvezmény biztosításának tehát erre irányuló munkáltatói szándék esetén jogi szempontból nincs akadálya, azonban azt az Mt a alapján ilyen tartalmú jogszabály híján kizárólag kollektív szerződésben lehet szabályozni, feltéve, hogy az adott rendőri szervnél (munkáltatónál) van olyan képviselettel rendelkező szakszervezet, amely a munkavállalók vonatkozásában kollektív szerződés megkötésére jogosult. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések miatt a kérdés szabályozása az FRSZ felvetésével ellentétben belső normában nem lehetséges, így nincs mód ilyen tartalmú ajánlás megfogalmazására sem. 2./ FBÖ-sök őszi-téli 10 M mintájú ruházata - információink szerint a fegyveres biztonsági őrök zöme, kb. 90 %-a még nem került ellátásra a beígért őszi-téli 10 M mintájú ruházatot. Úgy tudjuk,

6 6 hogy csak az év elején felszerelők kapták meg a ruházatukat még a nyáron. Tájékoztatást kérünk az ellátás helyzetéről, illetve, hogy mikorra számíthatnak a kollégák azzal, hogy felszerelésük megtörténik. A probléma megoldása igen csak sürgető lenne, mivel már itt az ősz, illetve a tél, pedig az ellátásra még tavasszal ígéret hangzott el az ORFK részéről. Az FBŐ állomány új 10M formaruhával történő ellátása folyamatban van. A gyártó már megkezdte a termékek leszállítását, kiosztása várhatóan az év végéig befejeződik. 3./ Rendőrségen foglalkoztatott közmunkások - kimutatást kérünk a rendőri szerveknél foglalkoztatott közmunkások számáról az alábbi bontásban: milyen munkakörökben és hány főt foglalkoztatnak a rendőri szervek országosan összesen, valamint megyei, illetve rendőrkapitánysági bontásban. Információink szerint ugyanis van olyan megye, ahol 50 főt is meghaladó létszámban foglalkoztatnak közmunkásokat. Ez a fajta foglalkoztatás nyilvánvalóan olcsóbb, mint a közalkalmazotti, stb. jogviszonyban alkalmazottak finanszírozása, azonban az ellátott munkaköröket (tudomásunk szerint nem csak fizikai, pl. gondnok, kertész, hanem kvalifikáltabb, mint pl. ügykezelő, segédhivatali alkalmazotti beosztásokat is ellátnak a közmunkások) hosszú távon nem tartjuk szerencsésnek az említett módon (közmunkások alkalmazása) feltölteni. Tájékoztatást kérünk arról is, hogy a már foglalkoztatott közmunkások alkalmazását milyen felvételi eljárás előzi meg, illetve, hogy milyen időtartamra szól a megbízatásuk. Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében évben a rendőri szerveknél és a rendészeti szakközépiskoláknál 1200 fő folyamatos foglalkoztatására került sor. Megbízásuk időtartama (általában): február 15-től december 31-ig tart. A Hatósági szerződéseket a területi rendőri szervek a megyei-fővárosi kormányhivatalok Munkaügyi Központjaival megkötötték. A program mintegy 1,2 milliárd Ft összegű költségkeretből valósul meg, amely központi finanszírozású, ezért a rendőrség költségvetését nem terheli. Az év közben felszabaduló források és létszámkeretek átcsoportosításra kerültek a rendőrségi címen belül. A forrás átcsoportosítás keretében három szervtől 82 fő és 89,8 millió Ft került elvonásra. Az átcsoportosítás alapján, 12 megyei rendőr-főkapitányság és 1 rendészeti szakközépiskola esetében 191 fő foglalkoztatása valósult meg. Két hónap időtartamban (2012. október és november hónapban) 109 fő, három hónapra (október, november, december hónapokban) 82 fő foglalkoztatását oldotta meg a Rendőrség, 50,4 millió Ft ráfordítással. Jelenleg a Rendőrségnél (november hónapban) országosan mintegy 1400 fő közfoglalkoztatottat alkalmaznak. A közfoglalkoztatottak az alábbi főbb feladatokat végezték el, illetve látják el: - helyi kézbesítői és postázói feladatok; - takarítási feladatok; - különféle szakipari és karbantartási tevékenységek, - a regionális GEI - k megszűnésével összefüggésben pakolás, költöztetés, irodák kialakítása, stb; - Tevékenység Irányító Központok (TIK) kialakítása; - irodák tisztasági festése; - külső körletek rendbetétele; - valamint számtalan egyéb feladat végrehajtása a helyi igények alapján. A közfoglalkoztatottak 30 %-a takarítónő, 27 %-a segédmunkás, 16 %-a különféle szakmunkás, 16 %-a postázó, illetve helyi kézbesítő, 11 % -a egyéb dolgozó. A határnyiladék tisztítási feladatokat a Start Minta Munkaprogram keretében augusztus 01. és október 31. között ütemezetten, 694 fő bevonásával 263,3 millió Ft támogatással, 12 megyei rendőr-főkapitányság közreműködésével, mintegy 1985 kilométer hosszú határszakaszon végezték el. A feladat végrehajtása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság tekintetében november 23-ig 55 fő alkalmazásával meghosszabbításra került.

7 7 A közfoglalkoztatottak alkalmazásának célja a rendőrségi költségvetési forrásokkal való takarékosság, egyes külső szolgáltatók kiváltása (pl. takarítás), illetve a személyi állomány élet és munka körülményeinek javítása, valamint a produktív munkaidőalap növelése (pl. helyi kézbesítő foglalkoztatása). A közfoglalkoztatottak alkalmazása nem járt a rendőrség személyi állományába tartozó közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők, hivatásos állományúak létszámleépítésével, elbocsátásával, hanem elsősorban az alapvető célokat szem előtt tartva ment végbe: az élet és munkakörülmények javítását, a nem produktív szolgálati feladatokkal összefüggő munkateher csökkentését, a hasznos munkaidőalap és hatékonyság növelését szolgálta. 4./ Előző RÉT ülésen nyitva maradt kérdéseink - a RÉT októberi ülésén az ORFK jelen lévő képviselői válaszok megadását ígérték a következő témákban: a) Gyöngyöspatai kifizetetlen túlórák rendezése megtörtént-e? A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatójának jelentése szerint, az érintett állomány túlóráinak számfejtése megtörtént, a túlórák pénzbeli ellenértékét a november havi bérrel együtt, december 3-án fizetik ki. b) A rendészeti alapvizsgával, illetve szakvizsgával érintett személyi kör felmérése megtörtént-e, és annak mi az eredménye: hány főnek kell és milyen határidővel vizsgát tennie, illetve hány fő mentesül és milyen végzettségek birtokában a vizsgatétel alól? A felmérést a területi rendőri szervek bevonásával az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya elvégezte, melynek eredménye alapján megállapítható, hogy, rendészeti alapvizsgára kötelezett: fő, rendészeti szakvizsgára kötelezett: 994 fő. A személyügyi szervek az érintettek részére parancsban rögzítik a vizsgakötelezettséget és annak határidejét. A vizsgák végrehajtását az ORFK a vezetői állomány képzésének lezárását követően tervezi. c) A Baranya megyei ruhaszemle (polgári ruhanormába sorolt személyeken a bevetési ruha téli tartozékait is számon kérik) körülményei kivizsgálása kerültek-e. A ruhaszemle körülményeinek kivizsgálására nem került sor, ugyanakkor a vonatkozó jogszabályok az alábbiakat egyértelműen rögzítik az alábbiakat. A ruhaszemléket a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. ( ) BM rendelet 4. -a alapján kell végrehajtani. A rendelet 20. (2) bekezdésében az alapellátási norma az új felszerelők első ellátásához szükséges ruházati termékek és felszerelési cikkek körét, valamint mennyiségét határozza meg. A normában előírt termékek és cikkek beszerzése minden igényjogosult részére kötelező. d) A RÉT előző ülésén elhangzott ORFK tájékoztatás szerint az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője úgy döntött, hogy a szolgálat áttekinti a rendőrszervező (tiszti) szaktanfolyamot végzettek, de tiszti kinevezésben még nem részesültek helyzetét rendőrségi szinten, és az erről készült anyagot a december 10-i RÉT ülésre önálló napirendként beviszi. A tárgykör tárgyalására igényt tartunk. A téma az ülés 1. napirendjeként, az előre megküldésre kerülő írásos anyag alapján, az ülésen megtárgyalásra kerül.

8 8 II/C. Rendőr Szakszervezetek Védegylete kérdéseire: 1./ Mikor kíván már a Rendőrség átállni a raktárkörzeti felelősség vállalás helyett a kiadott felszerelési tárgyak személyi nyilvántartására? Kötelezhető-e bármelyik munkavállaló a leltár felelősségi megállapodás aláírására? 2013-tól a raktárkörzeti felelősség vállalás továbbra is megmarad a raktárak vonatkozásában. A személyre kiadható eszközök körének átgondolása, szabályozása, kialakítás alatt van. Az ORFK, mint középirányító szerv, egységes iránymutatást fog kiadni. A nem személyre kiadott eszközök, szervezeti egység szerinti nyilvántartásba kerülnek. A személyi használatban lévő eszközkészletet felmérik, majd azokat a munkavállaló aláírásával is ellátott személyi felszerelési kartonokra felvezetik. A szobaszintű eszköz-, készletnyilvántartás és leltár bevezetését tervezi az ORFK. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv alapján leltárfelelősségi megállapodást kell kötni, amely a leltárhiányért való felelősséget szabályozza. A törvény előírja, hogy a megállapodást írásba kell foglalni, meg kell határozni azokat a készleteket, amelyekért a munkavállaló felelősséggel tartozik. Ha az eszközt több munkavállaló használja, csoportos leltárfelelősségi megállapodás is köthető. 2./ A szolgálati pulóver árát a munkáltató kiutalta az állománynak. Ez azt jelenti, hogy az állománynak kell megvásárolni a szolgálati pulóvert? A pulóvert nem kell az állománynak a kiutalt összegből megvásárolni, azonban az érintetteknek, a kiutalt összeg felhasználásáról december 31-ig ÁFÁS számlát kell bemutatnia. 3./ Megismerhető-e az a szempontrendszer, amely alapján rangsorolják a városi kapitányságokat és mentik fel azok vezetőit? Az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alá tartozó egyes rendőri szervek értékeléséről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek objektív mérőrendszer alapján történő értékelésének eljárásáról szóló 18/2012. (X. 12.) ORFK utasítás (Hivatalos Értesítő évi 45. szám) rendelkezik. A kiemelt éves szervezeti célokat és a szervezeti értékelés alapjául szolgáló objektív mérőszámokat az országos rendőrfőkapitány meghatározta, és ezekről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetőit tájékoztatta. Szakmai célkitűzések: A szubjektív biztonságérzetre leginkább befolyással bíró bűncselekmények hatékony felderítése. A nyomozások szakszerű és eredményes lefolytatása. Az ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárások eredményes felderítése. A bíróság elé állítások optimális arányának biztosítása. Hatékony rendőri fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Az elrendelt elővezetések eredményes végrehajtása. A tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőjének hatékony felderítése, kiemelt figyelmet fordítva a kistelepüléseken elkövetett cselekményekre. A szabálysértési eljárások időtartamának csökkentése. A közlekedés biztonságának javítása. A települések közbiztonságának fenntartása, javítása.

9 9 A határforgalom-ellenőrzés és útlevélkezelés hatékonyságának, szakszerűségének biztosítása. A határőrizeti feladatok követelmény szintű végrehajtása. Eredményes és hatékony fellépés az illegális migráció ellen. A célkitűzések értékelésénél alkalmazandó mérőszámok: regisztrált bűncselekmények számának alakulása, ismeretlen tetteses felderítési mutató, 1 fő hivatásosra jutó nyomozások száma, 1 fő hivatásosra jutó eredményes nyomozások száma, 1 fő hivatásosra jutó bíróság elé állítások száma, 100 ezer lakosra jutó, közterületen elkövetett bűncselekmények száma, emberölés ismeretlen tetteses felderítési mutatója, (csak rendőr-főkapitányságoknál) közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás-eredményességi mutatója, testi sértés nyomozás-eredményességi mutatója, segítségnyújtás elmulasztása nyomozás-eredményességi mutatója, cserbenhagyás nyomozás-eredményességi mutatója, garázdaság nyomozás-eredményességi mutatója, önbíráskodás nyomozás-eredményességi mutatója, lopás nyomozás-eredményességi mutatója, betöréses lopás nyomozás-eredményességi mutatója, személygépkocsi lopás nyomozás-eredményességi mutatója, jármű önkényes elvétele nyomozás-eredményességi mutatója, rongálás nyomozás-eredményességi mutatója, rablás nyomozás-eredményességi mutatója, kifosztás nyomozás-eredményességi mutatója, bíróság elé állításos ügyek aránya, bűnügyek nyomozásának átlagos időtartama, ismeretlen elkövető ellen indult tulajdon elleni szabálysértés ügyek felderítési eredményessége, 1 fő hivatásosra jutó elfogások száma, 1 fő hivatásosra jutó bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma, végrehajtott elővezetések aránya, szabálysértési eljárás átlagos időtartama, 1 fő hivatásosra jutó közterületi szolgálati óraszám, személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számának változása a korábbi időszakhoz képest, települési önkormányzat véleménye. Határrendészeti kirendeltség értékelése során alkalmazandó mérőszámok: 1 fő hivatásosra jutó - határforgalom ellenőrzés során - átléptetett személyek száma, 1000 fő határforgalom ellenőrzés során átléptetett személyre jutó jogellenes cselekmények száma, 1 fő hivatásosra jutó zöldhatárőrizeti járőrszolgálati órák száma, 1 fő határszakaszon bejutott és máshol elfogott migránsra jutó elfogott illegális migránsok száma, 1000 fő határforgalom ellenőrzése során átléptetett személyre jutó hibás kezelések, illetve kezelésmulasztások száma, 1000 fő határforgalom ellenőrzése során átléptetett személyre jutó megalapozott utas panaszügyek száma,

10 10 Fontos kihangsúlyozni, hogy a rendőri szervek vezetőinek kinevezése, felmentése a hatályos jogszabályokra figyelemmel meghozott egyedi döntéseken alapul. 4./ A Rendőrség, mint munkáltató hány százalékos béremelést tervez a jövő évre a hivatásos és közalkalmazotti állomány számára? A évi költségvetés végleges számai még nem ismertek. A köztisztviselői illetményalap és a közalkalmazotti bértábla - információink szerint - nem változik, így az állomány bére várhatóan nem fog növekedni. II/D. Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete kérdéseire: 1./ A TMRSZ a január 19-én kelt Kü.26/2012. sz. megkeresésében állásfoglalást kért a gyermek után járó pótszabadsággal kapcsolatban, hiszen a jogszabályi változások következtében eltérő jogosultságok alakultak ki a rendőrségen dolgozó hivatásos és közalkalmazotti dolgozók körében. Ugyanis január 1-jétől a rendőrség kormánytisztviselői, közalkalmazottai és munkavállalói önállóan, külön nyilatkozat megtétele nélkül is jogosultak a 16 évesnél fiatalabb gyermek után járó pótszabadság igénybevételére. Amennyiben mindkét szülő a rendőrség kormánytisztviselője, közalkalmazottja vagy munkavállalója, úgy a pótszabadságot mindketten igénybe vehetik. Ugyanakkor a Hszt vonatkozó rendelkezése nem változott, aszerint pedig a pótszabadság igénybevételéről továbbra is nyilatkozni kell. Az Mt, a Kjt és a Hszt eltérő rendelkezéseiből adódó anomáliák kiküszöbölésére, megoldására az ORFK-tól akkor azt a tájékoztatást kaptuk, miszerint a Hszt módosításán dolgoznak a jogszabályi harmonizáció érdekében és amennyiben a módosítás megtörténik, a nyilatkozattételi határidő lejárta ellenére a pótszabadság még igénybe vehető lesz. A Hszt vonatkozó 91. -a módosításra került, mely július 01-el hatályos, így a gyermek után járó pótszabadságra való alanyi jogosultság a hivatásos állományú szülők esetében is megteremtődött. A évre járó pótszabadságot a nyilatkozattételi határidő lejártával automatikusan a rendes szabadsághoz számította-e a munkáltató, vagy ehhez az érintett munkavállalónak külön intézkedéseket kell tennie? A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) 91. -ának július 1-jei módosulása értelmében a hivatásos állományú szülőknek már nem szükséges nyilatkozniuk arról, hogy a gyermek után járó pótszabadságot melyikük veszi igénybe, mert az mindkettőjük részére jár. A szabadság nyilvántartásának rendjére vonatkozóan a belügyminiszter felügyelete, irányítása alá tartozó egyes fegyveres szervekkel hivatásos szolgálati viszonyban állók szolgálati viszonyáról és a személyügyi igazgatás rendjéről szóló 64/2011. (XII. 30.) BM rendelet 51. -ának (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a hivatásos állomány tagját megillető alap- és pótszabadság mértékét évente, valamint a jogosultság változását követően meg kell állapítani, és azt az érintett tudomására kell hozni. A Hszt. 7. számú mellékletének I/B. pontja értelmében a személyügyi nyilvántartás valamennyi hivatásos esetében tartalmazza az eltartott gyermekekre vonatkozó adatokat is [a változásokat a Hszt ának (1) bekezdése alapján a hivatásos állomány tagjának 8 munkanapon belül be kell jelentenie], így az információ a rendőri szervek rendelkezésére áll. A július 1-jei változást követő országos gyakorlatra az ORFK Hivatal Jogi Főosztályának nincs rálátása, a hivatkozott szabályok alapján azonban a pótlólag járó szabadság-napokat a munkáltatónak automatikusan a már kiszámított szabadsághoz hozzá kellene számítania. Tekintettel arra, hogy a szabadság nyilvántartása, illetve az igénybevétel figyelemmel kísérése jellemzően a kisebb szervezeti elemeken belül történik, továbbá, mivel a helyes számítás az érintett

11 11 szülő érdeke is, a változást követő közvetlen adategyeztetés a gyakorlatban feltehetően nem okozott, illetve okoz majd fennakadásokat. 2./ A munkáltató a évre járó ruházati ellátmány-keret felét visszatartotta, arra hivatkozva, hogy azt természetbeni ellátmány formájában, központilag fogja megkapni az egyenruhás és vegyesruhás állomány. Információnk szerint a mai napig nem történt meg minden szervezeti egység esetében a ruházati ellátmány kiadása. Mikorra várható ennek pótlása, figyelemmel arra is, hogy már az év végéhez közeledünk? A termékek gyártása és leszállítása folyamatosan történik a szervek részére. Az irányadó jogszabályoknak megfelelően, a termékek kiosztása december 31-ig végbemegy. 3./ Hogyan alakul a évi tiszthelyettesi bértábla, figyelembe veszi-e a jelenlegi bérkompenzációt? Az állomány részére megállapított bérkompenzációt, a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak évi kompenzációjáról szóló 371/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályozza. Ez a rendelet a rendőrségen foglalkoztatottak teljes körére kiterjed, nem csak a tiszthelyettesi állományra. A tiszthelyettesi bértáblát a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény szabályozza. A tiszthelyettesi bértábla és a bérkompenzáció külön fogalomként kezelendő, a kettő nincs összefüggésben egymással. 4./ Várható-e változás a jövő évi cafetéria keretben? A jövő évi cafetéria összege egyelőre nem ismert, az ORFK információja szerint a minisztérium vezetése nem tervez változást. Az eddigi évek gyakorlatának megfelelően, a fejezeten belül valamennyi címre egységes lesz. 5./ Az elmúlt időszakban egyre több rendőrt ért és ér a mai napig is személyes támadás feladatellátása közben. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX.22.) BM rendelet 70. (2) bekezdés szerint járőrözésre egy rendőrt lehet vezényelni a rendőrkapitányság székhelye szerinti városokban, valamint a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére. Egyéb településeken csak indokolt esetben lehet járőrözésre egy rendőrt vezényelni. A Rendőrség Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 22/1997. (XI.18.) ORFK utasítás a következő szabályozást tartalmazza I. fejezetének 6. pontjában: járőrszolgálatba egy rendőrt önállóan a közterületre vezényelni csak olyan feladattal lehet, amelynek az ellátása előreláthatóan az életét vagy a testi épségét közvetlenül nem veszélyezteti. Egyfős járőr biztonságos tevékenységének megteremtéséhez szolgálati kutyát, híradó vagy riasztó rendszerű összeköttetést kell biztosítani. Hogy kívánják megoldani a szolgálati feladatait egyedüli járőrként ellátó rendőrök személyi biztonságát, illetve a jelenlegi körülmények között is fent kívánják-e tartani azt a szokásos gyakorlatot, miszerint a rendőr egyedül is köteles ellátni a szolgálatot, ha erre parancsnoka utasítja? A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a rendőri szolgálatot ellátó hivatásos állománnyal szemben hivatalos személy elleni erőszak évben (I-IX. hó) mindösszesen 269 esetben történt, amely a évi (I-IX. hó) azonos időszakhoz viszonyítva 291 eset 7,5 %-os csökkenést mutat. A fenti tárgykört érintően az Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály Közterületi és Őrszolgálati Osztály olyan önálló statisztikai nyilvántartással nem rendelkezik, amely a közterületen egy fős járőrszolgálatot ellátó állomány

12 12 vonatkozásában bekövetkezett hivatalos személy elleni erőszak adatait tartalmazza. A beérkezett megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok jelentéseinek adattartalma alapján jelentéktelen számban fordul elő ilyen eset. A rendőrség szolgálati szabályzatáról szóló 30/2011. (IX. 22.) BM rendelet 70. (2) bekezdése, valamint a Magyar Köztársaság Rendőrségének Járőr- és Őrszolgálati Szabályzata kiadásáról szóló 22/1997. (XI. 18.) ORFK utasítás I. fejezetének 6. pontja alapján van lehetősége a parancsnoki állománynak egy rendőrt önállóan a közterületre vezényelni. A közrendvédelmi szakterületen szolgálatot ellátó parancsnoki állomány csak nagyon indokolt esetben, körültekintő elemző-értékelő munkát követően vezényli adott esetben egy fős járőrszolgálatba a rendőrt, olyankor is valamennyi esetben ellátásra kerül megfelelő szolgálati felszereléssel, amellyel biztonságosan el tudja látni feladatát. Az Egy járőr egy gépkocsi program (a továbbiakban: Program) végrehajtására kiadott 29000/938-6/2011. Ált. számú ORFK Intézkedési Tervben meghatározott feladatok során, a közterületen szolgálatot teljesítő állomány részére élve a biztosított lehetőségekkel a Budapesti Rendőrfőkapitányság 20 db aktív és 3 db tartalék, a jelen kor elvárásainak megfelelő fejlesztésekkel, informatikai és digitális képrögzítő berendezéssel ellátott szolgálati gépjárművet biztosított. A projektben részt vevő személyi állomány egyéni felszerelése kiegészítésre került a feladat ellátásához marokmerevítős szolgálati kesztyűvel, illetve úgynevezett rántásbiztos fegyvertokkal is. A program végrehajtására kiválasztott rendőri állomány képzésére három nap elmélet és kilenc nap gyakorlat időtartamban is sor került a technikai eszközök napi szintű megfelelő alkalmazása, valamint intézkedéstaktika tekintetében. A képzés nagymértékben hozzájárult, hogy a mai napig nem történt hivatalos személy elleni erőszak a program végrehajtása során. A program végrehajtásának értékelését követően a szolgálatellátással összefüggésben szerzett tapasztalatok felhasználásával még biztonságosabbá lehet tenni a járőrszolgálatra önállóan vezényelt rendőr feladat-végrehajtását. 6./ A október 31-i Belügyi Érdekegyeztető Tanács ülésén elhangzott, hogy a szakszervezeti tagdíjak munkáltató általi levonásának nincs törvényi akadálya. Megkerestük a Rendőrfőkapitányságokat, ahonnan azt a választ kaptuk, hogy abban az esetben fogják levonni a tagdíjakat a munkavállalók béréből, ha erre központi utasítás érkezik. Ennek hiányában retorziótól tartva nem teszik meg. Az ORFK mikor és milyen módon kívánja megteremteni a munkáltató általi tagdíjlevonás lehetőségét? január 1-jétől, a Hszt. 33/C. -ának (5) bekezdése szerint, a fegyveres szervnél működő szakszervezetek vonatkozásában a munkavállalói érdekképviseleti tagdíjfizetés önkéntességéről szóló évi XXIX. törvényt nem kell alkalmazni. A hivatásos állomány illetményéből tagdíj levonásának csak a fegyveres szerv és a hivatásos állomány erre vonatkozóan kötött megállapodása alapján van helye. Hasonló rendelkezést tartalmaz a Kjt ának (3) bekezdése, továbbá a szabályt a kormánytisztviselőkre is alkalmazni kell (Ktv. 66/B. (3) bekezdés, Ktjv. 2. (1) bekezdés). III. A szakszervezetek által írásban megküldött PÓTkérdésekre III/A. Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete kérdéseire: 1./ A kabinet döntése értelmében Bakondi György, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vezetője koordinálja majd a téli időszak társadalmi problémáival, így például a szociális, közegészségügyi, lakhatási és közbiztonsági feladatokkal kapcsolatos kormányzati intézkedéseket

13 13 közölte Giró-Szász András kormányszóvivő. Szeretnénk választ kapni arra, hogy a közbiztonsági feladatokkal kapcsolatos kérdésekben irányítási jogot kap a rendőrség irányába? A Kormány döntése értelmében dr. Bakondi György tűzoltó altábornagy, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vezetője a téli időszak társadalmi problémáival kapcsolatos intézkedések koordinálására kapott megbízást. A feladat jellegére tekintettel az egyes szervek, illetve vezetőik jogszabályban meghatározott feladatait és hatáskörét ez nem érinti. Megjegyzendő, hogy a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló évi XLIII. törvény (Hszt.) 33. (2) bekezdésének a) pontja értelmében a szakszervezet a hivatásos állomány tagjai szolgálati viszonyával kapcsolatos érdekeinek előmozdítására és megvédésére hivatott érdekképviseleti szerv, a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács, pedig a szolgálati viszonnyal összefüggő érdekegyeztetés színtereként létrehozott fórum, amelynek hatásköre a munkavállalók élet- és munkakörülményeire, az őket érintő gazdasági, jövedelmi, szociális, foglalkoztatási és egészségügyi kérdésekre terjed ki. A fentiek alapján a munkáltatói oldal álláspontja szerint a BRDSZ által feltett kérdés nem tartozik a rendőrségi érdekegyeztetés körébe. 2./ Az elmúlt héten közölték a BRFK Bűnügyi Technikai Osztály munkavállalóival, hogy december 1-től melyik kerületi kapitányságon teljesítenek szolgálatot. Mindez szóban hangzott el. Tájékoztatást szeretnénk arról kapni, hogy a BTO átszervezése hogyan történt, a kerületekbe áthelyezett munkavállalók részére megfelelő munkakörülmények a technikával együtt kialakításra kerültek- e, ez vonatkozik a megfelelő öltöző és pihenőhelyek biztosítására is. Válaszadó: BRFK. (a válasz elkészítése folyamatban van). 3./ 2013 január 1-től megváltoznak a banki készpénzfelvétel szabályi, különös tekintettel a pénzfelvétel különadójára. Kérdésünk: a munkáltató a jogszabályban jelenleg biztosított kompenzációt tervezi-e megemelni és mekkora összeggel, vagy lehetőséget biztosít a munkavállalóknak az illetmény készpénzben történő felvételére. Válaszadó: GF. (a válasz elkészítése folyamatban van). III/B. Független Rendőr Szakszervezet kérdéseire: 1./ A RÉT előző (októberi) soros ülésén elhangzott ORFK ígéret szerint az új Munka Törvénykönyvének július 1-jei hatálybalépésével megszűnt délutáni pótlék miatti keresetveszteség a munkáltatói döntésen alapuló illetményrész növelésével júliusra visszamenőleges hatállyal kompenzálásra kerül. Tájékoztatást kérünk arról, hogy a rendőri szerveknél megtörtént-e a határozatok kiadmányozása, valamint a dolgozók részére történő kézbesítése. Amennyiben nem, úgy tájékoztatást kérünk a késedelem okáról és a végrehajtás végső határidejéről. Előzőekkel összefüggésben tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan is, hogy a különböző munkarendben (vezényléses, I. sz. váltásos, II. sz. váltásos, kombinált) dolgozó közalkalmazottak, munkavállalók esetében miként alakul július 1. óta az éjszakai pótlék kifizetése: hány százalék bérpótlékot fizetnek a rendőrségi munkáltatók, illetve mi az ORFK álláspontja ezzel kapcsolatban. Véleményünk szerint az éjszakai pótlék esetleges negatív irányú változása esetén a délutáni pótlékhoz hasonló illetményrendezés indokolt. A választ az ORFK Hivatala Jogi Főosztály 21856/11/2012. ált. számú, a hivatali munkaidőn túl, beosztás alapján végzett munka után járó pótlékokról szóló állásfoglalása tartalmazza. (mellékelve 2 lap). III/D. Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete kérdéseire:

14 14 1./ Korábbi RÉT ülésen már felvetettük a Győri Őrzött Szállással kapcsolatban felmerült kérdéseinket, azonban a jogellenes állapot megoldása a mai napig nem történt meg. Információink szerint a leköszönő Győr-Moson-Sopron megyei rendőrfőkapitány aláírta az Őrzött szállás visszahelyezését a megyei állománytáblába, azonban az érintett állománynak konkrét tudomása nincs ennek megtörténtéről, helyzetüket a mai napig bizonytalannak érzik. A Győri Őrzött Szállás szerepel-e a Győr-Moson-Sopron MRFK évi állománytáblájában? Amennyiben nem, mikorra várható a probléma rendezése, hiszen az ott dolgozó állományt jelentős összegű pótlékkiesés sújt már novembere óta. Válaszadó: ORFK HISZ. (a válasz elkészítése folyamatban van). Budapest, december 03. Tisztelettel: Dr. Pozsgai Zsolt r. ezredes rendőrségi főtanácsos szolgálatvezető s.k. Melléklet: 1 db. Három levél egy anyagba scannelve (5 lap).

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll

6. A 3. -ban meghatározott állománykategóriák természetbeni ellátása a termékek rendszeresítését és normásítását követően a következő cikkekből áll 1 Tervezet! A belügyminiszter../2012. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó költségvetési szervek hivatásos állományú tagjainak 2012. évi ruházati utánpótlási ellátmánya felhasználási

Részletesebben

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE

A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE Kiemelt célkitűzések A polgárok szubjektív biztonságérzetét befolyásoló jogsértésekkel szembeni fellépés; Időskorúak

Részletesebben

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II.

43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről. I. fejezet. Általános rendelkezések. II. 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás Szám: 43/2010. a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.

Részletesebben

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/1. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS AZ ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG A megfelelő tételekhez szükséges a KK 18., 23., 25., 27. és az MK 95. számú állásfoglalásainak ismerete. MUNKAJOG 1. A Munka

Részletesebben

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22.

Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes február 22. Erdélyi Gábor r. alezredes kapitányságvezető-helyettes 217. február 22. Az Egri Rendőrkapitányság megítélése az önkormányzati felmérések alapján 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 3,99 4,18 4,3 214. év 215. év 216. év

Részletesebben

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete

Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM. rendelete Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter./2007. ( ) ÖTM rendelete az egyes önkormányzati támogatásokat szabályozó miniszteri rendeletek módosításáról A Magyar Köztársaság 2007. évi költségvetéséről

Részletesebben

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete

A Munkaanyag nem tekinthető a Minisztérium álláspontjának. A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete 1 TERVEZET! A Belügyminiszter /2012. (..) BM rendelete az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv gazdasági rendszerének átalakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről

MEGÁLLAPODÁS. a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ FÓRUM. sz. példány MEGÁLLAPODÁS a személyi állomány 2008. évi illetményfejlesztéséről és a kereset növelését szolgáló intézkedésekről A Honvédelmi Érdekegyeztető Fórum (HÉF) munkaadói

Részletesebben

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap?

Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? Tegnap Mt., ma Kjt. És holnap? A gazdasági társaságok költségvetési intézménnyé alakulásának munkaügyi aspektusai dr. Illés Márta illes.marta@spaheviz.hu Az átalakulás jogszabályi háttere 2013. évi XXV.

Részletesebben

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015.

Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 2015. 1 Önkormányzat- Rendőrség kérdőíves felmérés 215. VI. Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet? kérdésre adott válaszok megoszlása (értékelési skála 1 5) 211 2,96% 18,65%

Részletesebben

1 32 9 658 9 924 7 962 5 82 5 139 22 958 23 591 25 763 21 21 19 639 14 891 24,9 2, 17,1 24,2 25,4 31,6 36 12 41 983 46 726 32 621 31 319 26 551 2 928 3 392 3 753 2 678 2 566 2 165 Összes bűncselekmény

Részletesebben

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes A Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.) 41/A. ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján

Részletesebben

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01

A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 A rendőrség szolgálati tagozódása, szolgálati formák 2016_01 Szolgálati ágak A rendőrség szolgálati tagozódása szolgálatok szakszolgálatok Szolgálati ágak a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési bűnügyi

Részletesebben

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG

C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG C/3. MUNKAJOG ÉS TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JOG TÉTELEK ÉS ELSAJÁTÍTANDÓ JOGANYAG MUNKAJOG A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.), a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi

Részletesebben

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról

Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról Megállapodás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Kollektív Szerződésének módosításáról amelyet megkötöttek egyrészről a MÁV-TRAKCIÓ Zrt., mint munkáltató (továbbiakban: Munkáltató),másrészről a jelen megállapodás aláíróiként

Részletesebben

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás.

számfejtett ágazati pótlékhoz A nem állami szociális fenntartóknak kizárólag az Mt. alapján foglalkoztatottak után jár a támogatás. Gyakran ismétlődő kérdések a nem állami szociális fenntartók ágazati pótlék támogatásával kapcsolatban 1. Kérdés: A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló kormányrendelet

Részletesebben

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma

A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési alapokmányának tartalma HEVES MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG 3300 Eger, Eszterházy tér2. Telefon: (36) 522-111/11-95, BM: 31/11-95 A központi, a társadalombiztosítási és a köztestületi költségvetési szerv 2009. évi költségvetési

Részletesebben

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben!

Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Közalkalmazotti besorolás, minősítés, illetmények, bérezés 2014 és 2015 évben! Többen jelezték, hogy véleményük szerint nem megfelelő a fizetési osztályba sorolásuk. Az alábbi cikk közérthetően magyarázza

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete Tervezet! A belügyminiszter /2015. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM KANCELLÁR 15/2015. (IV.15.) számú kancellári utasítás a kari működést támogató szervezeti egységek és a kari szolgáltató egységek közalkalmazottai feletti munkáltatói jogkör gyakorlásának rendjéről A nemzeti felsőoktatásról

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13

TARTALOMJEGYZÉK. Előszó 11. 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 Tartalomjegyzék 3 TARTALOMJEGYZÉK Előszó 11 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 13 ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK 13 A) A törvény hatálya 13 1. A törvény tárgyi hatálya 14 2. A törvény területi

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról:

Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Tájékoztatás a támogatási formákra való jogosultságról: Bérpótló juttatás: A Nemzeti Közfoglalkoztatási Program keretében az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére megállapított rendelkezésre

Részletesebben

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete

A belügyminiszter. ../2016. ( ) BM rendelete 1 TERVEZET! A belügyminiszter../2016. ( ) BM rendelete a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 2017. évi ruházati utánpótlási ellátmánya terhére

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról

TÁJÉKOZTATÓ. a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról TÁJÉKOZTATÓ a szolgálati nyugdíj megszűnéséről és a szolgálati járandóságról A 2011. évi CLXVII. törvény értelmében korhatár előtti öregségi nyugdíj 2011. december 31-ét követő kezdő naptól nem állapítható

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása

A belügyminiszter /2012. (...) BM. utasítása T E R V E Z E T A belügyminiszter /2012. (......) BM utasítása a rendőrség különleges foglalkoztatási állományának tagjai által ellátható feladatokról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23.

Részletesebben

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr

EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr EGVE régióülés 2013. március 07.(csütörtök) 10:00. Petz Aladár Kórház Győr Házigazda köszöntője, az Intézmény bemutatása Előadó: Dr. Tamás László János főigazgató 10:00-10:15 A Munka Törvénykönyv változásai,

Részletesebben

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete

A Belügyminiszter./2011. (...) BM rendelete 1 1. melléklet a BM/9751/2011. számú munkaanyaghoz A Belügyminiszter./2011. (....) BM rendelete a rendészeti szakvizsgáról és a rendészeti vezetőképzésről szóló 21/2011. (VII. 13.) BM rendelet módosításáról

Részletesebben

'LGJ. számú előterjesztés

'LGJ. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Jegyző je 'LGJ. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a térfigyelő rendszer működésének gyakorlati tapasztalatairól szóló tájékoztatóról

Részletesebben

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint

Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások. illetmény-pótlékok. Érték típus: Ezer Forint 34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidiben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai # Megnevezés Alapilletmények Illetménykiegészít ések Nyelvpótlék Egyéb kötelező

Részletesebben

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről

Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Mátraszentimre Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014. (II.06.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről Magyarország központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX.

Részletesebben

2012 Elemi költségvetés

2012 Elemi költségvetés A megye megnevezése, székhelye:......... Irányító szerv:......... Számjel 350251 1251 05 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 3525 Miskolc

Részletesebben

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.

1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt. 1. Szétválasztható-e a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) rendelkezései által meghatározott szolgálati nyugdíj

Részletesebben

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra

2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra 2015. június 22. Előadó: dr. Sümegi Nóra A kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó kivétje vagy átalányban megállapított jövedelme után fizetendő nyugdíjjárulékával szemben érvényesítheti a

Részletesebben

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról

Tájékoztató. egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról Tájékoztató egyes béren kívüli juttatásokkal kapcsolatos változásokról I. A Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2013. január 01. és december 31. közötti időszakra

Részletesebben

A munkaviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létrejötte és megszűnése A munkaviszony létrejötte és megszűnése a jó munkahely mindnyájunknak fontos a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése TÁMOP-2.4.8-12/1-2012-0001 www.tamop248.hu

Részletesebben

T/3812. számú. törvényjavaslat

T/3812. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/3812. számú törvényjavaslat a szolgálati nyugdíjjal összefüggő egyes törvénymódosításokról Előadó: dr. Takács Albert igazságügyi és rendészeti miniszter Budapest, 2007. szeptember

Részletesebben

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének

Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének Előterjesztő: Tárgy: Polgármester A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság hivatásos állományú tagjai, valamint a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést.

[Az érintetteknek kérelmet benyújtani nem kell, a nyugdíjfolyósító szerv hivatalból jár el, de a továbbfolyósításról nem hoz külön döntést. TÁJÉKOZTATÓ az egészségkárosodáson alapuló nyugellátásban és egyéb nyugdíjszerű szociális ellátásban részesülő személyek, valamint azok részére, akiknek az ügyében folyamatban van a hatósági eljárás Az

Részletesebben

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén

Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén Kiemelt kérdések a kollektív szerződés megszűnése esetén 1. Kell külön értesíteni a munkavállalót a KSZ megszűnéséről? Ok: A KSZ határozott időre került megkötésre, december 31-én automatikusan lejár.

Részletesebben

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG A VAS MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG ÚTJÁN PÁLYÁZATOT HIRDET: a középfokú oktatási intézmények első, második vagy harmadik

Részletesebben

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete

A belügyminiszter. /2011. (..) BM rendelete A belügyminiszter /2011. (..) BM rendelete a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok hivatásos állománya választható béren kívüli juttatásainak éves összegéről, fajtáiról, mértékéről, kifizetésének rendjéről

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség hivatásos állományú tagjai nyugellátásának, a szerződéses katonák rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugellátásának, valamint a hivatásos

Részletesebben

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015.

Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. Kitöltési útmutató a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjai adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló 2015. évi kompenzációjának igénybevételéhez kitöltendő Nyilatkozathoz,

Részletesebben

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra

Az ellátás formái: rehabilitációs ellátás: rokkantsági ellátás: A rehabilitációs ellátás: rehabilitációs szolgáltatásokra Megváltozott munkaképességűek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. tv. (Megjelent a Magyar Közlöny 162. számában) 2011.

Részletesebben

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA

BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Cím: Fővárosi Önkormányzat Vázsonyi Vilmos Idősek Otthona Adószám: 15492526-1-42 Törzsszám: 492 522 BÉREN KÍVÜLI JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Hatályos: 2017. január 01-től

Részletesebben

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség

Független Büntetés-végrehajtási Szakszervezetek Országos Szövetség Kovácsné Dr. Szekér Enikő főosztályvezető úrnő részére Közszolgálati Életpálya Fejlesztési Főosztály Belügyminisztérium Tárgy: a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati

Részletesebben

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági

Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági Az Egyetemi Tanács 53/2004/2005. sz. határozata az egyetem 2005. évi költségvetése végrehajtásához szükséges takarékossági és hatékonysági intézkedésekről A 2005. évi, mintegy 500 millió forint többletkiadás

Részletesebben

A belügyminiszter. BM rendelete

A belügyminiszter. BM rendelete A belügyminiszter./2015. ( ) BM rendelete az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosításáról A rendvédelmi feladatokat

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12

HÍRLEVÉL. Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2012 / 12 Tájékoztató az új Munka Törvénykönyvének 2013. január 1-jén hatályba lépő rendelkezéseiről 2013. január 1-jén az új Mt. eddig még életbe nem lépett további rendelkezései is hatályba lépnek. Idén még nem

Részletesebben

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról

Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2017. évi 6. szám 483 Az országos rendőrfőkapitány 5/2017. (I. 31.) ORFK utasítása a 2017. évi választható béren kívüli juttatás szabályozásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

Részletesebben

/2012. ( ) Korm. rendelet

/2012. ( ) Korm. rendelet 1 /2012. ( ) Korm. rendelet a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet valamint a

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KÖZGYŰLÉS JEGYZŐJÉNEK 4/2013. (X.15.) MJ u t a s í t á s a a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Hivatal Cafetéria Szabályzatáról A közszolgálati tisztviselőkről szóló

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' '

BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése írh^lzlíml-- BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT / ^ ' ' JEGYZŐJE,,... (...,. ^ Tárgy: Javaslat a Budapest Főváros

Részletesebben

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...)

Javadalmazási Szabályzat. a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) Javadalmazási Szabályzat a... Társaság (székhely:... cégjegyzékszám:...) vezető tisztségviselője (ügyvezetője), felügyelő bizottsági tagjai javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított

Részletesebben

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére

Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Tárgy: Előterjesztés a Képviselő-testület 2015. április 30-án tartandó ülésére Javaslat az Ady Endre Művelődési Központ és Könyvtár és a Városgondnokság Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

Részletesebben

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete

Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2003. /XI. 7../ Ör. rendelete a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői közszolgálati jogviszonyával összefüggő juttatásokról és támogatásokról szóló

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó ai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 000010 000020 000021 000022 Legfelsőbb Bíróság elnöke 000023

Részletesebben

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe

A tananyag feldolgozására fordítható órák száma: Órák megoszlása Tárgykör száma. Tárgykör címe 1 1. A képzés célja A képzésen résztvevők jogi, szakmai és szolgálati ismeretinek aktualizálása, bővítése, valamint a szolgálati feladatok végrehajtásához kapcsolódó kompetenciák fejlesztése innovatív

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL

A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL A BUDAPESTI GAZDASÁGI EGYETEM REKTORI TANÁCSÁNAK HATÁROZATA AZ ÖTÉR JUTTATÁS ELŐLEGE KIFIZETÉSÉNEK RÉSZLETSZABÁLYAIRÓL BUDAPEST 2016. Bevezetés A Budapesti Gazdasági Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Rektori

Részletesebben

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei

Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzésben való részvétel feltételei Az iskolai rendszeren kívüli rendőr szakképzés célja Az iskolarendszeren kívüli rendőr szakképzés célja, hogy a rendőrség középfokú szakképesítéshez kötött beosztásaiba előírt szakképzettség megszerzését

Részletesebben

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése

4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése 4.1 1 4 A munkaviszony megszűnése és megszüntetése Az egyik legradikálisabb munkajogi változás a munkaviszony megszűnését, illetve megszüntetését érinti. Az

Részletesebben

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZALKALMAZOTTI SZABÁLYZATA Hatályos: 2005. december 15-től. Tartalom 1. A szabályzat célja 2. A szabályzat hatálya 3. A szabályzat ereje 4. Speciális szabályok 5. A szabályzat

Részletesebben

1. A kormánymegbízott

1. A kormánymegbízott 1. A kormánymegbízott 4. (1) A kormánymegbízott a Kormányhivatal vezetőjeként: a) Vezeti a Kormányhivatalt, gyakorolja annak feladat- és hatásköreit; b) Ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe

Részletesebben

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai

Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és keresetbe tartozó személyi juttatásai I. TELJES MUNKAIDŐBEN FOGLALKOZTATOTTAK 0000 000020 000021 000023 000025 000029 egyéb választott tisztségviselő (vezető) polgármester, polgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja 000033 megyei

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Eplény Községi Önkormányzat fenntartásában

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/4. szám Budapest, 2009. február 20. Szám:6727/2009.ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 7/2009. (OT 4.) ORFK utasítás a Rendőrség személyi

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG LEGFELSŐBB BÍRÓSÁGA mint felülvizsgálati bíróság Mfv.II.10.034/2007/2. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN! A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság P.T. I. rendű, H. Sz. II. rendű és

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete

Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 32/2003.(VIII.29.) Kgy. rendelete a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselőket megillető juttatásokról (Egységes szerkezetben) Szeged Megyei Jogú

Részletesebben

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik

A felek egymásra nézve kötelező érvényűnek tekintik HONVÉDELMI ÉRDEKEGYEZTETŐ l sz. példány FÓRUM MEGÁLLAPODÁS a Honvédelmi Minisztériumnál hivatásos és szerződéses szolgálati, önkéntes tartalékos, hallgatói, valamint a köztisztviselői és közalkalmazotti

Részletesebben

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov.

Felelősen, egészségesen, biztonságosan. Nemzeti Munkaügyi Hivatal 1089 Budapest, Kálvária tér 7. munka@lab.hu www.munka.hu www.ujszechenyiterv.gov. Felelősen, egészségesen, biztonságosan A foglalkoztatásra vonatkozó legfontosabb szabályok és a munkáltatók által elkövetett leggyakoribb jogsértések Előadó: Dr. Járai József Krisztián osztályvezető Munkaügyi

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név)

Számjel. Megye. Éves beszámoló Éves beszámoló ... a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy. ... (név)... (név) A megye megnevezése, székhelye: Irányító szerv: Számjel 490012 1251 01 9100 841105 PIR-törzsszám Szektor Megye PÜK Szakágazat A költségvetési szerv megnevezése, székhelye: 1052 Budapest Városház utca 9-11

Részletesebben

2011. március 21. hétfő, 09:20

2011. március 21. hétfő, 09:20 Korengedményes nyugdíj feltételei 2011: a korengedményes nyugdíj csak 2011. december 31-ig vehető igénybe! A 2010. évi feltételek maradnak 2011. december 31-ig a korengedményes nyugdíj esetében. A korengedményes

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik.

A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében. A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. A szakszervezetek jogai az új munka törvénykönyvében A szakszervezetekről az új Mt. XXI. fejezete rendelkezik. Az eredeti tervezethez képest az elfogadott törvény jelentősen kedvezőbb, de mint láthatjuk,

Részletesebben

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL FÖLDMŰVELÉSÜGYI IGAZGATÓSÁG ÜGYREND A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) 12. c) pontjában

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S IKTATÓSZÁM: 0552256/2015. TÁRGY: KÖZFOGLALKOZTATÁSI JOGVI SZONYBÓL SZÁRMAZÓ BEHAJT HATATLAN KÖVETELÉSEK TÖR LÉSE MELLÉKLET: E L Ő T E R J E S Z T É S PÉCS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSE PÉNZÜGYI

Részletesebben

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések

I. Fejezet. Bevezető rendelkezések Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2012. (XI. 14.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről Albertirsa

Részletesebben

Készült: :47 Ellenőrző kód: Érték típus: Ezer Forint

Készült: :47 Ellenőrző kód: Érték típus: Ezer Forint PIR: 450351 Elemi költségvetés DR. KENESSEY ALBERT KÓRHÁZ - RENDELŐINTÉZET Megye: 12 Településtípus: 0076 Szakág: 861000 Szektor: 1251 Év/Időszak: 2011.3 Készült: 2012.09.19 19:47 Ellenőrző kód: 3874005042

Részletesebben

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.)

MUNKASZERZŐDÉS. 1. Általános előírások. (Ez a kikötés csak a munkaviszony létesítésekor érvényes.) MUNKASZERZŐDÉS amely létrejött a... (cím:..., székhely:., cégjegyzékszám:, adószám:..) mint munkáltató és... (cím:..., szül. hely és idő:., anyja neve:., adóazonosító jele: tb. azonosító jele:..) mint

Részletesebben

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult.

(2) A köztisztviselő és az ügykezelő a Ktv. 49/F. -ában foglaltaknak megfelelően cafetéria juttatásra jogosult. A Tolna Megyei Önkormányzat 6/2010. (II. 15.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 16/2003. (X. 28.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Családi járulékkedvezmény 2014

Családi járulékkedvezmény 2014 Családi járulékkedvezmény 2014 NAV tájékoztató Ha Ön igényli, hogy a munkáltatója az Ön járandóságaiból a családi kedvezmény figyelembe vételével vonja le az adóelőleget, ezt a nyilatkozatot két példányban

Részletesebben

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete

Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I.30.) számú önkormányzati rendelete Orfű Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 4/1995.(I..) számú önkormányzati rendelete a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény végrehajtásáról. Orfű Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/

Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/ Fax: 32/ Salgótarján Megyei Jogú Város J e g y z ő j é t ő l 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. 32/311-683 Fax: 32/310-838 E-mail: jegyzo@salgotarjan.hu Szám: 48.499 /2009. Javaslat a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatottakat

Részletesebben

../2006. (. ) BM rendelet

../2006. (. ) BM rendelet ../2006. (. ) BM rendelet a belügyminiszter ágazati irányítása alá tartozó igazságügyi szakértői szakterületeken az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat szakirányú

Részletesebben

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1.

Munka Törvénykönyve. szabályainak változása. 2012. január 1. Munka Törvénykönyve szabályainak változása 2012. január 1. Fontosabb változások Kollektív szerződéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség Korlátozottan cselekvőképes munkavállaló foglalkoztatása Cselekvőképtelen

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról

ELŐTERJESZTÉS. a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól szóló 2/2004. (I. 15.) FMM rendelet módosításáról Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM IKTATÓSZÁM: 1226 /2010-MKBERFŐ Készült 2010. február 16-án. ELŐTERJESZTÉS

Részletesebben

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához

T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT. a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/12490/27. számú EGYSÉGES JAVASLAT a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló törvényjavaslat zárószavazásához Előadó: Csizmár Gábor foglalkoztatáspolitikai

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/1995. /V. 25./ sz. RENDELETE a bölcsődés-korú gyermeket nevelő családok szociális támogatásáról (Hatálytalan 2011. május 1-jétől, hatályon kívül helyezte a bölcsődés korú

Részletesebben

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ , ELŐTERJESZTÉS

BEREKFÜRDŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. Tel/Fax: 59/ ,  ELŐTERJESZTÉS ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület hivatalának köztisztviselői közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 23/2001.(X.25.) Önkorm. rendelet módosításáról Tisztelt Képviselő-testület! A közszolgálati

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 48/2009.(XII.15.) KGY r e n d e l e t e köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről (egységes szerkezetben a 10/2011.(III.10.)

Részletesebben

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet 408/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 2013. évi kompenzációjáról A Kormány a Magyarország 2013. évi

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai

A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai A megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény rendelkezik az új ellátási formákról.

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben