ÖSSZESÍTT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK. A december 10-i RÉT ülésre.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÖSSZESÍTT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK. A 2012. december 10-i RÉT ülésre."

Átírás

1 Szám: 32851/ 28 / ált. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT :1139 Budapest Teve u Bp. Pf.: 314/15 : Fax: vezetői: BM: Titkárság: : ÖSSZESÍTT SZAKTERÜLETI VÁLASZOK A december 10-i RÉT ülésre. I. A október 08-i RÉT ülésen felmerült és válaszadást, intézést igénylő kérdésekre I/A. BRDSZ részéről: 1) A tömegtájékoztatásból értesültek arról, hogy a közszolgálatban megszüntetik a nyugdíj melletti foglalkoztatást, és az érintetteknek választani kell majd. Kérdezte, hogy mennyiben érinti ez a rendőrséget? A kérdésre a válasz II/A/1. kérdésre adott válaszban található meg. 2) A Honvéd Kórházhoz információjuk szerint január 01-étől teljes egészében visszaszerveződik a régi Honvéd Kórház, és az összes többi ellátás az ÁEK területi ellátásához kerül. Megkeresték az összes rendvédelmi szervet és a MÁV-osokat, és 1 millió fő ellátásáról beszélnek a területi ellátási kötelezettségen felül, amit felül kívánnak vizsgálni és kérik a vezetést, hogy figyeljenek oda az ellátási kör kialakítására, mert a felülvizsgálatot a Honvédelmi Minisztérium kezdeményezni fogja. A hozzátartozói kategóriában kártyarendszert kívánnak bevezetni, de hogy milyen technikával, az még nem ismert. Úgy tudják, hogy csökkeni fog a Hévízi Szanatóriumhoz tartozók ellátandói köre, mert miután a Belügyminisztérium úgy nyilatkozott, hogy nem kívánja az intézményt átvenni, meg fogják szüntetni az igénybe vehető ágyak OEP finanszírozását, azt piaci szférába helyezik át, és pénzért lehet majd igénybe venni a kórházi szolgáltatásokat. Az OEP finanszírozási ellátás lehetőségét máshova fogják valószínű áthelyezni, és ez csökkenti a lehetőségek számát. A rendőrségi egészségügyi szakterületen dolgozók nem minősülnek egészségügyi szakdolgozóknak. A kórházakban dolgozók illetményemeléséhez hasonló, annak megfelelő illetményemelés végrehajtásától a rendészeti szerveknél dolgozó egészségügyi munkatársak esetében a munkáltató elzárkózott. A kapott illetményemelés a kórházakban sem épült be az illetménybe, azt kiegészítésként kapják (mint a rendőrségnél a tiszthelyettesek). Kérik a Rendőrség vezetését, hogy vizsgálja meg, hogy a szervezetnél dolgozó egészségügyi szakterületi munkatársak hogyan kaphatnák meg a kórházi dolgozók részére biztosított illetménykiegészítést. A Honvédkórházban történő ellátáshoz a hozzátartozói kategóriában szükséges, esetlegesen bevezetésre kerülő kártyarendszerrel kapcsolatos kérdéskörre csak a Honvédkórház jövő évi átszervezését követően lehet majd érdemben válaszolni. Amennyiben a Honvédkórház esetében bevezetésre kerül a kártyarendszer, úgy ennek a Rendőrség vonatkozásában történő alkalmazásához szükséges feltételeket a szervezet meg fogja teremteni, erre vonatkozóan a munkáltató részéről már a június 18-i RÉT ülésen is történt kinyilatkoztatás (az ülésről készült Emlékeztető 2. oldal első

2 2 GF-i hozzászólás). Az ellátotti kör kialakítása során a Rendőrség állományára, nyugdíjasaira, és a hozzátartozóikra vonatkozóan törekszik a szervezet a legoptimálisabb megoldás elérésére feltéve, ha ennek a körnek a kialakításába lesz a Rendőrségnek beleszólása, ha igénylik majd hozzá a véleményét. A rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott egészségügyi dolgozók béremelésével kapcsolatban az ORFK Humánigazgatási Szolgálat és a BM Személyügyi Főosztály között már történt levélváltás a vonatkozó jogszabály módosítás hatálybalépése után (a levélváltás mellékelve 3+2 lap). Az átiratokból egyértelműen megállapítható, hogy a rendőrségi egészségügyi dolgozók az illetményemelésben azért nem részesültek, mert az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló évi LXXXIV. törvény (Eütev. tv.) alapján A rendvédelmi szerveknél az egészségügyi dolgozók a szervek alapellátó egységeinél vannak foglalkoztatva OEP által nem finanszírozott, ún. alapellátás végzése érdekében, így nem tartoznak az Eütev. tv. hatálya alá. 3) December hónapban kétszer fognak pénzt kapni a kollégák, az egyiket december 05-én, a másikat szilveszter előtt, vagy a januári bért januárban fogják megkapni? Ez azért is kérdezi, mert a tagok nagy része a bankon keresztül fizeti a tagsági díjat, és tudni szeretnék, hogy mikor lehet lehívni nekik ezeket a befizetéseket. A január havi bérek decemberi kifizetéséhez a jogszabályi háttér az államháztartásról szóló évi CXCV. törvény 78. (5) bekezdése alapján adott, a kincstári körbe tartozó költségvetési szervekre vonatkozó zárási útmutató alapján a január 5-ig esedékes december havi nettó járandóságokat december 21-én utaljuk a dolgozók számlájára. I/B. FRSZ részéről: Rendészeti alapvizsga kérnének egy felmérést, hogy hány embernek kell ezt letenni az állományból? A kérdésre a válasz a II/B/4-es kérdés, 2. bekezdési részére adott válaszban található meg. I/C. TMRSZ részéről: Az Adyligeti RSZKI-ban a próbaidős rendőrök (a másodévesek) 10 hónapja nem rendelkeznek szolgálati igazolvánnyal, és nem tudják felmutatni, amikor ez szükségessé válik. A kérdés tartalma pontosításra került a kérdést feltevő Bodnár József úrral, a TMRSZ Adyligeti RSZKI-i tisztségviselőjével, melynek során tisztázva lett, hogy nem általános, hanem csak néhány megyei rendőr-főkapitányságot, és azon belül is az ott csapatgyakorlaton lévő másodéves (próbaidős) állomány egyes tagjait érintő a probléma. A RÉT titkára Bodnár úrral megállapodott abban, hogy a másodévesek csapatgyakorlatról történő visszaérkezése után szakközépiskolán tisztázzák, hogy a jelzett probléma továbbra is fennáll-e az érintett állománynál, és ennek megtörténte után és alapján születik majd döntés a kérdés rendezéséről. II. A szakszervezetek által írásban megküldött kérdésekre II/A. Belügyi és Rendvédelmi Dolgozók Szakszervezete kérdéseire: 1./ Tájékoztatást kérünk arra vonatkozóan, hogy a rendőrség területén hány főt foglalkoztat, akik december 31. után elérik az öregségi nyugdíjkorhatárt. Hány fő kettős jogállású, tehát részükre folyósítják az öregségi nyugdíjat, vagy korhatár előtti ellátásban illetve szolgálati járandóságban részesülnek, és foglalkoztatási jogviszonyban vannak a rendőrségnél. Ezen személyek

3 3 közül hány fő éri el a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt. Az előbb említetteknél a munkáltató melyik felmentési módot kívánja alkalmazni. Információink szerint a munkáltató nem felmentési idővel akarja a jogviszonyt megszüntetni, hanem közös megegyezéssel. A Kormány a évi költségvetés egyenlegét javító intézkedésekkel kapcsolatos feladatokról szóló 1457/2012. (X. 19.) számú Korm. határozatában döntött arról, hogy a közszolgálati tisztségviselők, közalkalmazottak, igazságügyi alkalmazottak, ügyészségi alkalmazottak, a rendvédelmi és a honvédelmi szervek foglalkoztatottjai, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatott, a munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó munkavállalók esetében a szükséges szolgálati idő feltétel teljesülésekor és az irányadó nyugdíjkorhatár betöltésekor az egyes jogállási törvényekben, valamint a költségvetetési törvényben a jogviszony kötelező megszűnésének, megszüntetésének jogszabályi feltételeit meg kell teremteni. Ugyanebben a határozatában döntött arról is, hogy a kötelező jogviszony megszüntetések általános szabályai alóli mentesség engedélyezésének rendjét, és a mentesség alá kerülők körét is ugyanezekben a jogszabályokban kell rögzíteni. Meghatározta továbbá, hogy ki kell dolgozni olyan jogszabály módosítási javaslatot, amely a költségvetési szervekkel munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók tekintetében a korhatár előtti ellátások, a szolgálati járandóság, valamint a nyugellátások és az illetmény/munkabér együttes folyósítását megtiltja. A kormányhatározat megfogalmazásából egyértelműen kiderül, hogy az a rendészeti szervekre így a Rendőrségre is kiterjed. A kormányhatározatban megfogalmazott jogszabályi változások ha készült már ilyen tartalmát az ORFK nem ismeri, azok tervezete az ORFK-n véleményeztetésen még nem járt, ezért e kérdésnek arra a részére, hogy az érintettek munkaviszonyának megszüntetési módját hogyan fogja a jogszabály módosítása szabályozni, az ORFK jelenleg nem tud választ adni. A Rendőrségnél a október 16-i állapot alapján 406 olyan munkavállaló van, aki úgy dolgozik, hogy az illetménye/munkabére mellett korhatár előtti ellátásban, a szolgálati járandóságban, vagy nyugellátásban részesül. Közülük 180 fő van olyan, aki 1950-ben, vagy előtte született; 81 fő van olyan, aki közötti időben született; és 145 fő van olyan, aki 1955-ben, vagy azt követően született. 2./ A következő kérdésünk csak 2013-ban lesz aktuális, de fontosnak tartjuk felhívni a problémára a figyelmet : információink szerint csak a nagycsaládosok kapnak iskolakezdési támogatást és azok a családok, akik csak gyermeket nevelnek, de nagyon nehéz körülmények között ők nem. Javasoljuk, hogy a munkáltató tájékozódjon, hogy hány ilyen nehéz helyzetben lévő család van a rendőrségi foglalkoztatottak között, és hogyan lehetne rajtuk segíteni. A Rendőrség költségvetése nem teszi lehetővé, hogy a gyerekeiket nehéz körülmények között nevelő minden rendőrségi dolgozó részére alanyi jogon adjon iskolakezdési, vagy bármilyen más szociális célú támogatást, erre most csak a nagycsaládosok esetében kerülhetett sor. Akik ebbe a körbe nem kerültek be, azok részére az a lehetőség marad, hogy szociális segélyt kérjen a munkáltatótól a jogszabály által előírt módon, és ha van még erre a munkáltatónak kerete, és a szociális bizottság is megítéli a rászorultságát, akkor részesülhet ilyen támogatásban. A kérdésben megfogalmazott jogcímen a Rendőrség egyetlen munkáltatója nem kérhet be, nem tarthat nyílván adatokat, információkat, ezekről nem adhat tájékoztatást, mert erre nincs jogszabályi felhatalmazása. 3./ Az előző kérdéshez kapcsolódik az a kérdésünk, hogy a munkáltatónak van-e információja arról, hogy a rendőrségi foglalkoztatottak közül hányan vannak, akiknek komoly problémát okoz a lakáshitelük törlesztése, illetve már nem tudják törleszteni a hitelüket. A lakáshitelesek helyzetének felmérését önkéntes bevallás alapján a Belügyminisztérium utasítására decemberében végezte el az ORFK, és január hónap elején pontosította ennek

4 4 az adatait, melyet a január 09-i RÉT ülésre a szakszervezetek részére is megküldött. A kérdésben ezt követően felmérés nem készült, a Rendőrség humánigazgatási szervezetei az érintettek részére a kérésük alapján kiadta a végtörlesztések igénybevételéhez a szükséges igazolásokat. A október 08-i RÉT ülésen a Rendőr Szakszervezetek Védegyletének elnöke azt a kérdést tette fel a munkáltatói oldal vezetőjének, hogy az állomány eladósodási helyzete részét fogja-e képezni a kifogástalan életvitel követelményeinek történő megfelelési vizsgálatnak (Emlékeztető a október 08-i RÉT ülésről 11. oldal, RSZV elnök kérdései 4. bekezdés.). A válaszában a munkáltatói oldal vezetője, a Rendőrség gazdasági főigazgatója azt válaszolta, hogy a rendőrség az állomány eladósodásának ügyében nem végzett vizsgálatot, és meggyőződése, hogy a szervezet nem is akar ilyet végezni (Emlékeztető a október 08-i RÉT ülésről 12. oldal, gazdasági főigazgatói válasz 2. bekezdés.) A 2011 végén bekért, és a 2012 első napjaiban pontosított adatok, valamint a végtörlesztéshez megkért igazolások számadatainak összevetéséből egyértelműen látszik, hogy az állomány jelentős részének vannak komoly problémái a lakástörlesztési részletek fizetésével kapcsolatban, de erről az állománytól a munkáltató adatokat nem kérhet be, nem tarthat nyílván, és ezekről tájékoztatást nem adhat, mert a jelenleg hatályos jogszabályokban az ilyen adatok kezelésére nincs felhatalmazása. 4./ A napokban kapott nyilvánosságot az a hír, hogy a BRFK-n elhalasztják a tervezett átszervezést, mert a BRFK-nak mintegy 800 milliós tartozása halmozódott fel. Kérdésünk az, hogy ez a tartozásállomány befolyásolhatja-e a munkavállalók felé a kifizetéseket, különös tekintettel a túlszolgálat kifizetésére. A Budapesti Rendőr-főkapitányságnál fennálló adósság nem befolyásolja az állomány juttatásainak kifizetését. A Rendőrség gazdasági főigazgatójának utasítása szerint, a személyi állomány járandóságainak határidőre történő kifizetése függetlenül bármilyen adósság rendezéstől minden esetben elsőbbséget élvez 5./ Ismét megkérdezzük, mert még nem kaptunk választ: az MT módosítás miatt a délutáni és éjszakai pótlék megszüntetésre került és helyette a műszakpótlékot vezették be és ez az érintettek nagy részénél illetménycsökkenést okozott. A munkáltató milyen intézkedéseket tervez és mikor remélhetőleg visszamenőleges hatállyal ennek ellentételezésére. Az FRSZ pótkérdésére adott tájékoztatás, az ORFK Hivatala Jogi Főosztályának mellékelt, 21856/11/2012. ált. számú állásfoglalása magában foglalja a választ erre a kérdésre is (mellékelve a levél, 2 lap). 6./ Veszprém megyében október 31.-ig le kellett adni 29 szolgálati autót, amelyeket a közterületi szolgálat használt. Mostanáig nem kaptak információt, hogy mikor kapnak helyette új szolgálati autókat a kollegák. Információink szerint más megyékben is hasonló a helyzet. Kérdésünk, hogy mikor kapják meg az új szolgálati gépjárműveket a megyék? Az új szolgálati járművek beérkezéséről és az átveendő mennyiségről minden rendőri szerv értesítést kapott. A szerződés értelmében, a bérbeadók részére visszaadott LMZ és LHG rendszámsorú járművek pótlásának határideje december 31. A jelenlegi ismeretek szerint ez év 48. hetében majd azt követően heti rendszerességgel a járőrgépkocsik átadása megkezdődik. A Skoda Fabiák átadása ez év 49. hetétől várható. II/B. Független Rendőr Szakszervezet kérdéseire:

5 5 1./ a). Heti 2 óra sportcélú munkaidő-kedvezmény - információink szerint van olyan szolgálati hely, ahol a heti 2 óra sportcélú munkaidő-kedvezményt csak havi 1 alkalommal azaz a havi 8-10 óra helyett csupán 2 órát biztosítják. Ennek hátterében az áll, hogy egy ORFK által végzett ellenőrzés jelzése alapján a szolgálat végéből kellene ezt az időt levenni, ez azonban kivitelezhetetlen az alacsony létszám, és a növekvő szolgálati leterheltség miatt. Ezért a szolgálati hely az említett köztes megoldással próbálja kezelni a helyzetet. Ha a feltételeket nem biztosítják, akkor milyen alapon kérik számon az esetleges meg nem felelést? Kérjük a jelzett probléma kivizsgálását. Az évi XLIII. tv. (Hszt) a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 75. (1) kimondja, hogy A hivatásos állomány tagjának meg kell felelnie a miniszter által meghatározott, a beosztásának és életkorának megfelelő egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági követelményeknek. Az alkalmasság elérésének és szintentartásának feltételeit a fegyveres szerv biztosítja. A 43/2010. (OT 24.) ORFK utasítás a beosztáshoz szükséges fizikai alkalmasság ellenőrzéséről 41. pontja rögzíti, hogy Az állományilletékes parancsnokok gondoskodnak az alkalmasság elérését és szinten tartását szolgáló felkészülés érdekében szükséges heti két óra sportcélú szolgálatmentesség engedélyezéséről, melyet sportolásra alkalmas helyen, lehetőleg sportlétesítményben lehet igénybe venni. Az illetékes szolgálati elöljárók a szolgálat ellátásának sérelme nélkül, a helyi sajátosságok figyelembevételével, egyénileg vagy szervezett formában biztosítják az igénybevételt." Mindezek alapján egyértelmű, hogy a szolgálati elöljárók kötelesek biztosítani az állomány felkészüléséhez a heti 2 óra kedvezményt. Konkrét esetek ismeretében a probléma vizsgálatát az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya elvégezi. 1./b). Előzőekhez kapcsolódóan kezdeményezzük a fegyveres biztonsági őrök számára is megteremteni a heti 2 óra sportcélú felkészülés munkaidő-kedvezményének biztosítását. Ez azért indokolt, mivel a fegyveres biztonsági őrök a hivatásosokhoz hasonló, illetve egyező szolgálati feladatokat látnak el, valamint a velük szemben támasztott követelmények is indokolttá teszik fizikai állapotuk szinten tartását, fejlesztését, amit a munkáltatónak támogatnia kéne. Kérjük, hogy az ORFK, mint szakmai irányító szerv fogalmazzon meg ajánlást a rendőri szervek vezetői irányába, hogy belső norma kiadásával teremtsék meg a jogszabályi lehetőségét az FBŐ-sök munkaidő-kedvezmény igénybevételének. A munkavállalóként foglalkoztatott fegyveres biztonsági őrökre vonatkozó, a munka törvénykönyvéről szóló évi I. törvény (Mt.) 55. (1) bekezdésének k) pontja úgy rendelkezik, hogy a munkavállaló mentesül rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettségének teljesítése alól többek között a munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott tartamra. Az Mt a értelmében munkaviszonyra vonatkozó szabálynak a jogszabály, a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás, valamint a kollektív munkaügyi vita körében az egyeztető bizottságnak az Mt a szerinti kötelező határozata minősül. A fegyveres biztonsági őrök fizikai erőnlétének fenntartását szolgáló munkaidő-kedvezmény biztosításának tehát erre irányuló munkáltatói szándék esetén jogi szempontból nincs akadálya, azonban azt az Mt a alapján ilyen tartalmú jogszabály híján kizárólag kollektív szerződésben lehet szabályozni, feltéve, hogy az adott rendőri szervnél (munkáltatónál) van olyan képviselettel rendelkező szakszervezet, amely a munkavállalók vonatkozásában kollektív szerződés megkötésére jogosult. A hivatkozott jogszabályi rendelkezések miatt a kérdés szabályozása az FRSZ felvetésével ellentétben belső normában nem lehetséges, így nincs mód ilyen tartalmú ajánlás megfogalmazására sem. 2./ FBÖ-sök őszi-téli 10 M mintájú ruházata - információink szerint a fegyveres biztonsági őrök zöme, kb. 90 %-a még nem került ellátásra a beígért őszi-téli 10 M mintájú ruházatot. Úgy tudjuk,

6 6 hogy csak az év elején felszerelők kapták meg a ruházatukat még a nyáron. Tájékoztatást kérünk az ellátás helyzetéről, illetve, hogy mikorra számíthatnak a kollégák azzal, hogy felszerelésük megtörténik. A probléma megoldása igen csak sürgető lenne, mivel már itt az ősz, illetve a tél, pedig az ellátásra még tavasszal ígéret hangzott el az ORFK részéről. Az FBŐ állomány új 10M formaruhával történő ellátása folyamatban van. A gyártó már megkezdte a termékek leszállítását, kiosztása várhatóan az év végéig befejeződik. 3./ Rendőrségen foglalkoztatott közmunkások - kimutatást kérünk a rendőri szerveknél foglalkoztatott közmunkások számáról az alábbi bontásban: milyen munkakörökben és hány főt foglalkoztatnak a rendőri szervek országosan összesen, valamint megyei, illetve rendőrkapitánysági bontásban. Információink szerint ugyanis van olyan megye, ahol 50 főt is meghaladó létszámban foglalkoztatnak közmunkásokat. Ez a fajta foglalkoztatás nyilvánvalóan olcsóbb, mint a közalkalmazotti, stb. jogviszonyban alkalmazottak finanszírozása, azonban az ellátott munkaköröket (tudomásunk szerint nem csak fizikai, pl. gondnok, kertész, hanem kvalifikáltabb, mint pl. ügykezelő, segédhivatali alkalmazotti beosztásokat is ellátnak a közmunkások) hosszú távon nem tartjuk szerencsésnek az említett módon (közmunkások alkalmazása) feltölteni. Tájékoztatást kérünk arról is, hogy a már foglalkoztatott közmunkások alkalmazását milyen felvételi eljárás előzi meg, illetve, hogy milyen időtartamra szól a megbízatásuk. Az Országos Közfoglalkoztatási Program keretében évben a rendőri szerveknél és a rendészeti szakközépiskoláknál 1200 fő folyamatos foglalkoztatására került sor. Megbízásuk időtartama (általában): február 15-től december 31-ig tart. A Hatósági szerződéseket a területi rendőri szervek a megyei-fővárosi kormányhivatalok Munkaügyi Központjaival megkötötték. A program mintegy 1,2 milliárd Ft összegű költségkeretből valósul meg, amely központi finanszírozású, ezért a rendőrség költségvetését nem terheli. Az év közben felszabaduló források és létszámkeretek átcsoportosításra kerültek a rendőrségi címen belül. A forrás átcsoportosítás keretében három szervtől 82 fő és 89,8 millió Ft került elvonásra. Az átcsoportosítás alapján, 12 megyei rendőr-főkapitányság és 1 rendészeti szakközépiskola esetében 191 fő foglalkoztatása valósult meg. Két hónap időtartamban (2012. október és november hónapban) 109 fő, három hónapra (október, november, december hónapokban) 82 fő foglalkoztatását oldotta meg a Rendőrség, 50,4 millió Ft ráfordítással. Jelenleg a Rendőrségnél (november hónapban) országosan mintegy 1400 fő közfoglalkoztatottat alkalmaznak. A közfoglalkoztatottak az alábbi főbb feladatokat végezték el, illetve látják el: - helyi kézbesítői és postázói feladatok; - takarítási feladatok; - különféle szakipari és karbantartási tevékenységek, - a regionális GEI - k megszűnésével összefüggésben pakolás, költöztetés, irodák kialakítása, stb; - Tevékenység Irányító Központok (TIK) kialakítása; - irodák tisztasági festése; - külső körletek rendbetétele; - valamint számtalan egyéb feladat végrehajtása a helyi igények alapján. A közfoglalkoztatottak 30 %-a takarítónő, 27 %-a segédmunkás, 16 %-a különféle szakmunkás, 16 %-a postázó, illetve helyi kézbesítő, 11 % -a egyéb dolgozó. A határnyiladék tisztítási feladatokat a Start Minta Munkaprogram keretében augusztus 01. és október 31. között ütemezetten, 694 fő bevonásával 263,3 millió Ft támogatással, 12 megyei rendőr-főkapitányság közreműködésével, mintegy 1985 kilométer hosszú határszakaszon végezték el. A feladat végrehajtása a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság tekintetében november 23-ig 55 fő alkalmazásával meghosszabbításra került.

7 7 A közfoglalkoztatottak alkalmazásának célja a rendőrségi költségvetési forrásokkal való takarékosság, egyes külső szolgáltatók kiváltása (pl. takarítás), illetve a személyi állomány élet és munka körülményeinek javítása, valamint a produktív munkaidőalap növelése (pl. helyi kézbesítő foglalkoztatása). A közfoglalkoztatottak alkalmazása nem járt a rendőrség személyi állományába tartozó közalkalmazottak, köztisztviselők, kormánytisztviselők, hivatásos állományúak létszámleépítésével, elbocsátásával, hanem elsősorban az alapvető célokat szem előtt tartva ment végbe: az élet és munkakörülmények javítását, a nem produktív szolgálati feladatokkal összefüggő munkateher csökkentését, a hasznos munkaidőalap és hatékonyság növelését szolgálta. 4./ Előző RÉT ülésen nyitva maradt kérdéseink - a RÉT októberi ülésén az ORFK jelen lévő képviselői válaszok megadását ígérték a következő témákban: a) Gyöngyöspatai kifizetetlen túlórák rendezése megtörtént-e? A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság gazdasági igazgatójának jelentése szerint, az érintett állomány túlóráinak számfejtése megtörtént, a túlórák pénzbeli ellenértékét a november havi bérrel együtt, december 3-án fizetik ki. b) A rendészeti alapvizsgával, illetve szakvizsgával érintett személyi kör felmérése megtörtént-e, és annak mi az eredménye: hány főnek kell és milyen határidővel vizsgát tennie, illetve hány fő mentesül és milyen végzettségek birtokában a vizsgatétel alól? A felmérést a területi rendőri szervek bevonásával az ORFK Humánigazgatási Szolgálat Oktatásigazgatási és Kiképzési Főosztálya elvégezte, melynek eredménye alapján megállapítható, hogy, rendészeti alapvizsgára kötelezett: fő, rendészeti szakvizsgára kötelezett: 994 fő. A személyügyi szervek az érintettek részére parancsban rögzítik a vizsgakötelezettséget és annak határidejét. A vizsgák végrehajtását az ORFK a vezetői állomány képzésének lezárását követően tervezi. c) A Baranya megyei ruhaszemle (polgári ruhanormába sorolt személyeken a bevetési ruha téli tartozékait is számon kérik) körülményei kivizsgálása kerültek-e. A ruhaszemle körülményeinek kivizsgálására nem került sor, ugyanakkor a vonatkozó jogszabályok az alábbiakat egyértelműen rögzítik az alábbiakat. A ruhaszemléket a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek egyenruha-ellátásra jogosult személyi állományának ruházati és öltözködési szabályzatáról, valamint a különleges foglalkoztatási állomány ruházati-, fegyverzeti-, kényszerítőeszköz és világítástechnikai felszereléséről szóló 71/2011. ( ) BM rendelet 4. -a alapján kell végrehajtani. A rendelet 20. (2) bekezdésében az alapellátási norma az új felszerelők első ellátásához szükséges ruházati termékek és felszerelési cikkek körét, valamint mennyiségét határozza meg. A normában előírt termékek és cikkek beszerzése minden igényjogosult részére kötelező. d) A RÉT előző ülésén elhangzott ORFK tájékoztatás szerint az ORFK Humánigazgatási Szolgálatának vezetője úgy döntött, hogy a szolgálat áttekinti a rendőrszervező (tiszti) szaktanfolyamot végzettek, de tiszti kinevezésben még nem részesültek helyzetét rendőrségi szinten, és az erről készült anyagot a december 10-i RÉT ülésre önálló napirendként beviszi. A tárgykör tárgyalására igényt tartunk. A téma az ülés 1. napirendjeként, az előre megküldésre kerülő írásos anyag alapján, az ülésen megtárgyalásra kerül.

8 8 II/C. Rendőr Szakszervezetek Védegylete kérdéseire: 1./ Mikor kíván már a Rendőrség átállni a raktárkörzeti felelősség vállalás helyett a kiadott felszerelési tárgyak személyi nyilvántartására? Kötelezhető-e bármelyik munkavállaló a leltár felelősségi megállapodás aláírására? 2013-tól a raktárkörzeti felelősség vállalás továbbra is megmarad a raktárak vonatkozásában. A személyre kiadható eszközök körének átgondolása, szabályozása, kialakítás alatt van. Az ORFK, mint középirányító szerv, egységes iránymutatást fog kiadni. A nem személyre kiadott eszközök, szervezeti egység szerinti nyilvántartásba kerülnek. A személyi használatban lévő eszközkészletet felmérik, majd azokat a munkavállaló aláírásával is ellátott személyi felszerelési kartonokra felvezetik. A szobaszintű eszköz-, készletnyilvántartás és leltár bevezetését tervezi az ORFK. A Munka Törvénykönyvéről szóló évi I. tv alapján leltárfelelősségi megállapodást kell kötni, amely a leltárhiányért való felelősséget szabályozza. A törvény előírja, hogy a megállapodást írásba kell foglalni, meg kell határozni azokat a készleteket, amelyekért a munkavállaló felelősséggel tartozik. Ha az eszközt több munkavállaló használja, csoportos leltárfelelősségi megállapodás is köthető. 2./ A szolgálati pulóver árát a munkáltató kiutalta az állománynak. Ez azt jelenti, hogy az állománynak kell megvásárolni a szolgálati pulóvert? A pulóvert nem kell az állománynak a kiutalt összegből megvásárolni, azonban az érintetteknek, a kiutalt összeg felhasználásáról december 31-ig ÁFÁS számlát kell bemutatnia. 3./ Megismerhető-e az a szempontrendszer, amely alapján rangsorolják a városi kapitányságokat és mentik fel azok vezetőit? Az Országos Rendőr-főkapitányság irányítása alá tartozó egyes rendőri szervek értékeléséről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok, a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek objektív mérőrendszer alapján történő értékelésének eljárásáról szóló 18/2012. (X. 12.) ORFK utasítás (Hivatalos Értesítő évi 45. szám) rendelkezik. A kiemelt éves szervezeti célokat és a szervezeti értékelés alapjául szolgáló objektív mérőszámokat az országos rendőrfőkapitány meghatározta, és ezekről a megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságok vezetőit tájékoztatta. Szakmai célkitűzések: A szubjektív biztonságérzetre leginkább befolyással bíró bűncselekmények hatékony felderítése. A nyomozások szakszerű és eredményes lefolytatása. Az ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárások eredményes felderítése. A bíróság elé állítások optimális arányának biztosítása. Hatékony rendőri fellépés a bűncselekmények elkövetőivel szemben. Az elrendelt elővezetések eredményes végrehajtása. A tulajdon elleni szabálysértések ismeretlen elkövetőjének hatékony felderítése, kiemelt figyelmet fordítva a kistelepüléseken elkövetett cselekményekre. A szabálysértési eljárások időtartamának csökkentése. A közlekedés biztonságának javítása. A települések közbiztonságának fenntartása, javítása.

9 9 A határforgalom-ellenőrzés és útlevélkezelés hatékonyságának, szakszerűségének biztosítása. A határőrizeti feladatok követelmény szintű végrehajtása. Eredményes és hatékony fellépés az illegális migráció ellen. A célkitűzések értékelésénél alkalmazandó mérőszámok: regisztrált bűncselekmények számának alakulása, ismeretlen tetteses felderítési mutató, 1 fő hivatásosra jutó nyomozások száma, 1 fő hivatásosra jutó eredményes nyomozások száma, 1 fő hivatásosra jutó bíróság elé állítások száma, 100 ezer lakosra jutó, közterületen elkövetett bűncselekmények száma, emberölés ismeretlen tetteses felderítési mutatója, (csak rendőr-főkapitányságoknál) közterületen elkövetett bűncselekmények nyomozás-eredményességi mutatója, testi sértés nyomozás-eredményességi mutatója, segítségnyújtás elmulasztása nyomozás-eredményességi mutatója, cserbenhagyás nyomozás-eredményességi mutatója, garázdaság nyomozás-eredményességi mutatója, önbíráskodás nyomozás-eredményességi mutatója, lopás nyomozás-eredményességi mutatója, betöréses lopás nyomozás-eredményességi mutatója, személygépkocsi lopás nyomozás-eredményességi mutatója, jármű önkényes elvétele nyomozás-eredményességi mutatója, rongálás nyomozás-eredményességi mutatója, rablás nyomozás-eredményességi mutatója, kifosztás nyomozás-eredményességi mutatója, bíróság elé állításos ügyek aránya, bűnügyek nyomozásának átlagos időtartama, ismeretlen elkövető ellen indult tulajdon elleni szabálysértés ügyek felderítési eredményessége, 1 fő hivatásosra jutó elfogások száma, 1 fő hivatásosra jutó bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma, végrehajtott elővezetések aránya, szabálysértési eljárás átlagos időtartama, 1 fő hivatásosra jutó közterületi szolgálati óraszám, személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek számának változása a korábbi időszakhoz képest, települési önkormányzat véleménye. Határrendészeti kirendeltség értékelése során alkalmazandó mérőszámok: 1 fő hivatásosra jutó - határforgalom ellenőrzés során - átléptetett személyek száma, 1000 fő határforgalom ellenőrzés során átléptetett személyre jutó jogellenes cselekmények száma, 1 fő hivatásosra jutó zöldhatárőrizeti járőrszolgálati órák száma, 1 fő határszakaszon bejutott és máshol elfogott migránsra jutó elfogott illegális migránsok száma, 1000 fő határforgalom ellenőrzése során átléptetett személyre jutó hibás kezelések, illetve kezelésmulasztások száma, 1000 fő határforgalom ellenőrzése során átléptetett személyre jutó megalapozott utas panaszügyek száma,

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

EMLÉKEZTETŐ a 2012. október 08-i RÉT ülésről

EMLÉKEZTETŐ a 2012. október 08-i RÉT ülésről Szám: 27006/ 26 / 2012. ált. ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HUMÁNIGAZGATÁSI SZOLGÁLAT :1139 Budapest Teve u. 4-6. 1903 Bp. Pf.: 314/15 : 443-5539 Fax: 443-5540 vezetői: 33-021 BM: 33-022 Titkárság: 33-024

Részletesebben

F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. 05.

F Ő T I T K Á R Á N A K 6/2015. (V. 12.) számú T Á J É K O Z T A T Ó J A. a Rendőrségi Érdekegyeztető Tanács (RÉT) 2015. 05. FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET KÖZPONTI KOORDINÁCIÓS IRODA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil:

Részletesebben

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA

FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA FÜGGETLEN RENDŐR SZAKSZERVEZET JOGSEGÉLYSZOLGÁLATA Cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A. Levélcím: 1388 Budapest, Pf.52 Telefon: 06-1-785-00-10, 06-1-785-07-16 Telefax: 06-1-799-27-13 Mobil: 06-70/

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd. Tartalomjegyzék

MAGYAR KÖZLÖNY. 160. szám. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd. Tartalomjegyzék MAGYAR KÖZLÖNY 160. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA 2011. december 27., kedd Tartalomjegyzék 2011. évi CLXXXIV. törvény A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról

Részletesebben

Draskovics Tibor, az IRM vezetõje is felkereste az FRSZ sátrát a rendõrnapon AZ ELNÖK ASSZONY NEM ADJA FEL BÜSZKÉK VAGYUNK A HIVATÁSUNKRA

Draskovics Tibor, az IRM vezetõje is felkereste az FRSZ sátrát a rendõrnapon AZ ELNÖK ASSZONY NEM ADJA FEL BÜSZKÉK VAGYUNK A HIVATÁSUNKRA A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2008. MÁJUS Draskovics Tibor, az IRM vezetõje is felkereste az FRSZ sátrát a rendõrnapon ANYÁK-NAPI VIRÁGCSOKOR 13. oldal AZ ELNÖK ASSZONY NEM ADJA FEL MI TÖRTÉNT

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2012/14 szám Budapest, 2012. augusztus 17. Szám: 27056/2012. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. Az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

FRSZ FOCIKUPA FELHÍVÁS 2. oldal FRSZ SÍVERSENY EPLÉNYBEN BEUGRÓ ÜGYELETÉRT KÖZEL 1 MILLIÓ FT. www.frsz.hu MI JÁR ANNAK, AKIT SZOLGÁLATI BALESET ÉRT?

FRSZ FOCIKUPA FELHÍVÁS 2. oldal FRSZ SÍVERSENY EPLÉNYBEN BEUGRÓ ÜGYELETÉRT KÖZEL 1 MILLIÓ FT. www.frsz.hu MI JÁR ANNAK, AKIT SZOLGÁLATI BALESET ÉRT? Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2010. JANUÁR-FEBRUÁR FRSZ FOCIKUPA FELHÍVÁS 2. oldal FRSZ SÍVERSENY EPLÉNYBEN A TMRSZ RABLÁNCAI NEM FOJTOGATJÁK TÖBBÉ TAGJAINKAT

Részletesebben

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1

1996. évi XLIII. törvény. a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 1. oldal 1996. évi XLIII. törvény a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról 1 A Magyar Köztársaság függetlenségének, alkotmányos rendjének, valamint a lakosság és az ország

Részletesebben

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció

MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció A BRDSZ LAPJA 2009. FEBRUÁR-MÁRCIUS Rekviem egy rendõrségért Nem értik a cafetériát MI LESZ VELED? Volt egyszer egy demonstráció Tisztújításra készülünk Válaszol a jogász MÁJUSBAN KÜLDÖTTKÖZGYÛLÉS Tisztújításra

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

egyszerű szavazattöbbséget igényel!

egyszerű szavazattöbbséget igényel! PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ö J E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. Szám: 1-119/2013. A határozati javaslat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal munkájáról

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom

ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR. Tartalom ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL ÖNKORMÁNYZATI HÍRLEVÉL 2012. ÉVI KÜLÖNSZÁM ÖNKORMÁNYZATI TUDÁSTÁR Tartalom Módszertani segédlet az önkormányzatok számára... 2 A helyi önkormányzatok társulásairól szóló szabályozás

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény

1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról 1 I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. 2 (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

KÖZ oktatás. kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások. Kérdések és válaszok. Közoktatási gyakorlat. Ajánló. A közoktatás finanszírozása

KÖZ oktatás. kérdések és válaszok. Jogszabályváltozások. Kérdések és válaszok. Közoktatási gyakorlat. Ajánló. A közoktatás finanszírozása III. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR KÖZ oktatás kérdések és válaszok Jogszabályváltozások Kérdések és válaszok A közoktatás finanszírozása A közoktatási rendszer intézményeinek működése A közoktatás szervezése

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész. [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya I. rész [A Kjt. 20. -a (3) bekezdéséhez] A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi

Részletesebben

2001. évi XVI. törvény

2001. évi XVI. törvény - 1-2001. évi XVI. törvény a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény, valamint az ezzel összefüggő törvények jogharmonizációs célú módosításáról 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB nyílt ülés Képviselő-testület egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ

ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ ÁLTALÁNOS MUNKAJOGI TÁJÉKOZTATÓ 2004. május 5. Alapjogszabály: 1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről 2 A törvény hatálya Hatály - minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar

Részletesebben

E L Ő T ER J E S Z T É S

E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzatának Polgármestere 8713 Kéthely, Ady E. u. 1. Tel.: 85/539-036 Ügyiratszám: 1182/1/2015. 2. számú előterjesztés E L Ő T ER J E S Z T É S Kéthely Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban

GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban GYAKRAN ISMÉTLŐDŐ KÉRDÉSEK a 2011. január 1-től hatályos közfoglalkoztatással kapcsolatban 1. A rövid tartamú támogatás igénylése esetén a pályázat benyújtására az önkormányzat jogosult, akkor is ha a

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról. I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól

Szociális és Munkaügyi Minisztérium. Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a foglalkoztatás fontosabb szabályairól 2006 Eddig megjelent kiadványaink: Tájékoztató a gyermekek után járó ellátásokról Tájékoztató a szociális ellátásokról

Részletesebben

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya

1992. évi XXXIII. törvény. a közalkalmazottak jogállásáról I. rész. A törvény hatálya 1992. évi XXXIII. törvény a közalkalmazottak jogállásáról I. rész BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az állami és a helyi önkormányzati

Részletesebben

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA

MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA Mi nem csak beszélünk, teszünk is! A FÜGGETLEN RENDÔR SZAKSZERVEZET LAPJA 2009. JÚLIUS-AUGUSZTUS AZ FRSZ A HATÁRRENDÉSZEK VÉDELMÉÉRT 4. oldal ELINDULT AZ FRSZ HONLAP FÓRUM ROVATA MI TÖRTÉNT A RÉT-EN? 4.

Részletesebben

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról

Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Beszámoló az önkormányzat gyermekjóléti

Részletesebben

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről ELSŐ RÉSZ BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK A törvény hatálya 1. (1) E törvény hatálya - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - kiterjed minden olyan munkaviszonyra,

Részletesebben

A BRDSZ LAPJA 2008. JANUÁR

A BRDSZ LAPJA 2008. JANUÁR A BRDSZ LAPJA 2008. JANUÁR Határtalan gondatlanság Hazánk egyik legszebb táján, a Kõszegi hegységben, nem messze a Dunántúl legmagasabb pontjától, a 882 méter magas Írottkõtõl, (amely egyben az Országos

Részletesebben