FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 Budapest, január 29. Ára: 3970 Ft 1. szám december FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a évi elõ fi ze té si ára ink ra! TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER TÁJÉKOZTATÓI A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KÖZLEMÉNYE 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató 12/2009. (XII. 31.) számú tájékoztató Az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfel - adatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfelada - tok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tá - jékoztató módosításáról... 2 Az UNIQA Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által indított bírósági eljárásokat terhelõ illeték utólagos el - számolással történõ megfizetésének engedélyezésérõl A felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról A pénzügyminiszter közleményének módosítása a pénzügy - miniszter ágazatába tartozó szakképesítések évi vizsga nap tá rá ról a 2/1995. (II. 22.) PM ren de let ben és a 20/1998. (VII. 22.) PM ren de let ben elõ írt szak mai és vizs ga kö ve tel - mé nyek alapján A pénzügyminiszter közleményének kiegészítése az ágazatába tartozó szakképesítések évi vizsganaptáráról a 23/2008. (VIII. 8.) PM ren de let ben elõ írt szak mai és vizs ga - követelmények alapján A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártagokra vonatkozó magánnyugdíjpénztári adatszolgáltatás módosításáról HIRDETMÉNYEK 227

2 2 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám A pénzügyminiszter 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról* Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ának (2) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítom az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatót, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatót: 1. A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatót az alábbi szakfeladatokkal egészítem ki: Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél Finanszírozási mûveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenõrzés Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Egészségügyi szakmai képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintû OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintû OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintû OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintû OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintû OKJ-s képzés Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél) Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése Kábítószer-megelõzés programjai, tevékenységei Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelõzésének programjai, tevékenységei Komplex egészségfejlesztõ, prevenciós programok Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alkotó, mûvészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 2. A költségvetési szervek, fejezeti kezelésû elõirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének szakfeladatonkénti tervezése, elszámolása során az egyes tevékenységtípusok, támogatási típusú, valamint technikai szakfeladatok megjelölése a szakfeladat számához illesztett kódokkal, az ún. 7. számjeggyel történik. A használandó kódokat az alábbiak szerint határozom meg: 1 kód: alaptevékenységek 2 kód: kiegészítõ tevékenységek 3 kód: kisegítõ tevékenységek 4 kód: vállalkozási tevékenységek 5 kód: támogatási típusú szakfeladatok 9 kód: technikai szakfeladatok Az egyes kódok pontos használatáról a jelen tájékoztató 2. számú mellékletében foglalt Útmutató tartalmaz részletes információt. 3. A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató 2. pontja helyébe jelen tájékoztató 1. számú melléklete lép. 4. Az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató 1. számú melléklete helyébe jelen tájékoztató 2. számú melléklete lép. 5. Az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató 2. számú melléklete helyébe jelen tájékoztató 3. számú melléklete lép. 6. Jelen tájékoztató január 1-jén lép hatályba. Dr. Oszkó Péter s. k., pénzügyminiszter * A tájékoztató teljes szövege a PM honlapján megtekinthetõ.

3 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3 1. számú melléklet a 11/2009. (XII. 29.) PM tájékoztatóhoz 2. Az államháztartási szakfeladatok rendje 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 NEM ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Rizstermesztés Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Cukornádtermesztés Dohánytermesztés Rostnövénytermesztés Egyéb, nem évelõ növény termesztése 012 ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE Szõlõtermesztés Trópusi gyümölcs termesztése Citrusféle termesztése Almatermésû, csonthéjas termesztése Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése Olajtartalmú gyümölcs termesztése Italgyártási növény termesztése Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése Egyéb évelõ növény termesztése 013 NÖVÉNYI SZAPORÍTÓANYAG TERMESZTÉSE Növényi szaporítóanyag termesztése 014 ÁLLATTENYÉSZTÉS Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Egyéb szarvasmarha tenyésztése Ló, lóféle tenyésztése Teve, teveféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állat tenyésztése 015 VEGYES GAZDÁLKODÁS Vegyes gazdálkodás 016 MEZÕGAZDASÁGI, BETAKARÍTÁST KÖVETÕ SZOLGÁLTATÁS Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Betakarítást követõ szolgáltatás Vetési célú magfeldolgozás 017 VADGAZDÁLKODÁS, VADGAZDÁLKODÁSI ÉS VADÁSZATI SZOLGÁLTATÁS Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás 02 ERDÕGAZDÁLKODÁS Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése Erdészeti szolgáltatás 03 HALÁSZAT, HALTENYÉSZTÉS Halászat Haltenyésztés 05 SZÉNBÁNYÁSZAT Szénbányászat 06 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS Kõolaj-, földgázkitermelés 07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA Fémtartalmú érc bányászata

4 4 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 08 EGYÉB BÁNYÁSZAT Egyéb bányászat 09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS Bányászati szolgáltatás 10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS Élelmiszergyártás 11 ITALGYÁRTÁS Italgyártás 12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA Dohánytermék gyártása 13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA Textília gyártása 14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA Ruházat gyártása 15 BÕR, BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA Bõrtermék, lábbeli gyártása 16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA Papír, papírtermék gyártása 18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 181 NYOMDAI TEVÉKENYSÉG Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai elõkészítõ tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 182 EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS Egyéb sokszorosítás 19 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS Kokszgyártás Kõolaj-feldolgozás 20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 201 VEGYI ALAPANYAG GYÁRTÁSA Vegyi alapanyag gyártása 202 MEZÕGAZDASÁGI VEGYITERMÉK GYÁRTÁSA Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 203 FESTÉK, BEVONÓANYAG GYÁRTÁSA Festék, bevonóanyag gyártása 204 TISZTÍTÓSZER, TESTÁPOLÁSI CIKK GYÁRTÁSA Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 205 EGYÉB VEGYI TERMÉK GYÁRTÁSA Egyéb vegyi termék gyártása 206 VEGYI SZÁL GYÁRTÁSA Vegyi szál gyártása 21 GYÓGYSZERGYÁRTÁS Gyógyszergyártás 22 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA Gumi-, mûanyag termék gyártása 23 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 231 ÜVEG, ÜVEGTERMÉK GYÁRTÁSA Üvegtermék gyártása 232 TÛZÁLLÓ TERMÉK GYÁRTÁSA Tûzálló termék gyártása 233 KERÁMIA, AGYAG ÉPÍTÕANYAG GYÁRTÁSA Kerámia, agyag építõanyag gyártása 234 PORCELÁN, KERÁMIATERMÉK GYÁRTÁSA Porcelán, kerámiatermék gyártása 235 CEMENT-, MÉSZ-, GIPSZGYÁRTÁS Cement, mész-, gipszgyártás 236 BETON-, GIPSZ-, CEMENTTERMÉK GYÁRTÁSA Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

5 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY KÕMEGMUNKÁLÁS Kõmegmunkálás 239 EGYÉB CSISZOLÓTERMÉK ÉS NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA M.N.S Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása 24 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA Fémalapanyag gyártása 25 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA Fémfeldolgozási termék gyártása 26 SZÁMÍTÓGÉP, ELEKTRONIKAI, OPTIKAI TERMÉK GYÁRTÁSA Elektronikai alkatrész gyártása Elektronikai áramköri kártya gyártása Számítógép, perifériás egység gyártása Híradás-technikai berendezés gyártása Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Mérõmûszergyártás Óragyártás Elektronikus orvosi berendezés gyártása Optikai eszköz gyártása Mágneses, optikai információhordozó gyártása 27 VILLAMOS BERENDEZÉS GYÁRTÁSA Villamos berendezés gyártása 28 GÉP, GÉPI BERENDEZÉS GYÁRTÁSA Gép, gépi berendezés gyártása 29 KÖZÚTI JÁRMÛ GYÁRTÁSA Közúti jármû gyártása 30 EGYÉB JÁRMÛ GYÁRTÁSA Egyéb jármû gyártása 31 BÚTORGYÁRTÁS Bútorgyártás 32 EGYÉB FELDOLGOZÓIPARI TEVÉKENYSÉG Ékszergyártás Hangszergyártás Sportszergyártás Játékgyártás Orvosi eszköz gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 33 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA 331 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA Fémfeldolgozási termék javítása Ipari gép, berendezés javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Ipari villamos gép, berendezés javítása Hajó, csónak javítása Repülõgép, ûrhajó javítása Egyéb közlekedési eszköz javítása Egyéb ipari eszköz javítása 332 IPARI GÉP, BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 35 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS Villamosenergia-termelés, -ellátás Gázellátás Gõzellátás, légkondicionálás 36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS Víztermelés, -kezelés, -ellátás 37 SZENNYVÍZ GYÛJTÉSE, KEZELÉSE Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése 38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 381 HULLADÉKGYÛJTÉS 3811 Nem veszélyes hulladék gyûjtése Települési hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása

6 6 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Egyéb nem veszélyes hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása 3812 Veszélyes hulladék gyûjtése Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása 382 HULLADÉKKEZELÉS, -ÁRTALMATLANÍTÁS 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 383 HULLADÉKANYAG HASZNOSÍTÁSA Használt eszköz bontása 3832 Hulladék hasznosítása Nem veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása Veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása 39 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS 390 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS 3900 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Talaj és talajvíz szennyezõdésmentesítése Felszíni víz szennyezõdésmentesítése Épületek szennyezõdésmentesítése Telephely szennyezõdésmentesítési tevékenységek Egyéb szennyezõdésmentesítési tevékenységek Egyéb speciális szennyezésellenõrzési tevékenységek 41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE 42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakó épület építése 421 ÚT, VASÚT ÉPÍTÉSE Út, autópálya építése Vasút építése Híd, alagút építése 422 KÖZMÛÉPÍTÉS Folyadék szállítására szolgáló közmû építése Elektromos, híradás-technikai célú közmû építése 429 M.N.S. EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés 43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS 431 BONTÁS, ÉPÍTÉSI TERÜLET ELÕKÉSZÍTÉSE Bontás Építési terület elõkészítése Talajmintavétel, próbafúrás 432 ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉS Villanyszerelés Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés 433 BEFEJEZÕ ÉPÍTÉS Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejezõ építés m.n.s.

7 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY EGYÉB SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS Tetõfedés, tetõszerkezet-építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 45 GÉPJÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR KERESKEDELME, JAVÍTÁSA Gépjármû-kereskedelem Gépjármûjavítás, -karbantartás Gépjármûalkatrész-kereskedelem Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása 46 NAGYKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR) Ügynöki nagykereskedelem Mezõgazdasági nyersanyag, élõállat nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme Háztartási cikk nagykereskedelme Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme Egyéb szakosodott nagykereskedelem Vegyes termékkörû nagykereskedelem 47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR) 471 NEM SZAKOSODOTT BOLTI VEGYES KISKERESKEDELEM Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem 472 ÉLELMISZER-, ITAL-, DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELME Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hús, húsáru kiskereskedelme Hal kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 473 GÉPJÁRMÛÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem 474 INFORMÁCIÓS, HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK KISKERESKEDELME Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 475 EGYÉB HÁZTARTÁSI CIKK KISKERESKEDELME Textil-kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Villamos háztartási készülék kiskereskedelme Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 476 KULTURÁLIS, SZABADIDÕS CIKK BOLTI KISKERESKEDELME Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem 477 EGYÉB M.N.S. ÁRU KISKERESKEDELME Ruházati kiskereskedelem Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem Gyógyszer-kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Illatszer-kiskereskedelem Dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Óra-, ékszer-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Használtcikk bolti kiskereskedelme 478 PIACI KISKERESKEDELEM Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

8 8 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 479 NEM BOLTI, NEM PIACI KISKERESKEDELEM Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem 4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 49 SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 491 HELYKÖZI VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Helyközi vasúti személyszállítás 492 VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS Vasúti áruszállítás 493 EGYÉB SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 4931 Városi, elõvárosi szárazföldi személyszállítás Városi és elõvárosi vasúti személyszállítás Városi és elõvárosi közúti személyszállítás 4932 Taxis személyszállítás 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Távolsági közúti személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 494 KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS Közúti áruszállítás Költöztetés 495 CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS Csõvezetékes szállítás 50 VÍZI SZÁLLÍTÁS 501 TENGERI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Tengeri személyszállítás 502 TENGERI ÁRUSZÁLLÍTÁS Tengeri áruszállítás 503 BELVÍZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 5030 Belvízi személyszállítás Belvízi személyszállítás Komp- és révközlekedés 504 BELVÍZI ÁRUSZÁLLÍTÁS Belvízi áruszállítás 51 LÉGI SZÁLLÍTÁS 511 LÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Légi személyszállítás 512 LÉGI ÁRUSZÁLLÍTÁS Légi áruszállítás Ûrszállítás 52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 521 RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS 5210 Raktározás, tárolás Stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Polgári védelmi védõeszközök tárolása, kezelése Raktározás, tárolás Raktározás, tárolás 522 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Közúti jármûvontatás Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás 5222 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Repülõterek üzemeltetése Légiforgalmi szolgáltatás

9 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Rakománykezelés Rakománykezelés 5229 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás 53 POSTAI, FUTÁRPOSTAI TEVÉKENYSÉG Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) Egyéb postai, futárpostai tevékenység 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 551 SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁS Szállodai szolgáltatás 552 ÜDÜLÉSI, EGYÉB ÁTMENETI SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Sportolók részére nyújtott edzõtábori szálláshely-szolgáltatás 553 KEMPINGSZOLGÁLTATÁS Kempingszolgáltatás 559 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára Diákotthoni szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása Egyéb szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 56 VENDÉGLÁTÁS 561 ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS Éttermi, mozgó vendéglátás 562 RENDEZVÉNYI ÉTKEZTETÉS ÉS EGYÉB VENDÉGLÁTÁS Rendezvényi étkeztetés 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevõk, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Sportolók edzõtábori étkeztetése Üdülõi, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Egyéb vendéglátás 563 ITALSZOLGÁLTATÁS Italszolgáltatás 58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG 581 KIADÓI TEVÉKENYSÉG Könyvkiadás Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása Napilapkiadás Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység 582 SZOFTVERKIADÁS Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás 59 FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMÛSOR GYÁRTÁSA, HANGFELVÉTEL-KIADÁS 591 FILM-, VIDEO-, TELEVÍZIÓMÛSOR-GYÁRTÁS 5911 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás Filmgyártás Promóciós, reklámfilm, -video gyártása Egyéb televíziómûsor-készítés

10 10 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 5912 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízió-program terjesztése Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése Film-, video- és televízió-mûsor terjesztése 5914 Filmvetítés Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 592 HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE,KIADÁSA 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása Hangfelvétel készítése Élõhangfelvétel készítése Rádiómûsor készítése Zenemûkiadás Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése 60 MÛSORÖSSZEÁLLÍTÁS, MÛSORSZOLGÁLTATÁS Rádiómûsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Televízió-mûsor összeállítása, szolgáltatása 61 TÁVKÖZLÉS 611 VEZETÉKES TÁVKÖZLÉS Vezetékes távközlés Vezetékes mûsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 612 VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVKÖZLÉS Vezeték nélküli távközlés 613 MÛHOLDAS TÁVKÖZLÉS Mûholdas távközlés (mûholdas mûsorelosztás nélkül) Mûholdas mûsorelosztás mûsorkészítés nélkül 619 EGYÉB TÁVKÖZLÉS Egyéb távközlés 62 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 620 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 631 ADATFELDOLGOZÁS, WEB-HOSZTING, VILÁGHÁLÓ-PORTÁL SZOLGÁLTATÁS Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás 639 EGYÉB INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 6391 Hírügynökségi tevékenység Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Sajtófigyelés M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 64 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (KIVÉVE: BIZTOSÍTÁSI, NYUGDÍJPÉNZTÁRI TEVÉKENYSÉG 641 MONETÁRIS KÖZVETÍTÉS Jegybanki tevékenység támogatása 649 EGYÉB PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS Egyéb pénzügyi közvetítés 65 BIZTOSÍTÁS, VISZONTBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK (KIVÉVE: KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS) Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok 66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység 662 BIZTOSÍTÁST, NYUGDÍJALAPOT KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG Kockázatértékelés, kárszakértés Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége

11 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY ALAPKEZELÉS Alapkezelés 68 INGATLANÜGYLETEK 681 SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682 SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 683 INGATLANÜGYNÖKI, -KEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés 69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG 691 JOGI TEVÉKENYSÉG 6910 Jogi tevékenység Jogi segítségnyújtás Egyéb jogi tevékenység 692 SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység 70 ÜZLETVEZETÉSI, VEZETÕI TANÁCSADÁS 701 ÜZLETVEZETÉS Üzletvezetés 702 ÜZLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 711 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás 712 MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 7121 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezõen végzett mûszaki vizsgálat, elemzés Mérõeszközök hitelesítése Közúti közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata Egyéb közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata Bûnügyi, rendõrségi laboratóriumi vizsgálatok Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés 7122 Egyéb mûszaki vizsgálat, elemzés Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Nemesfém vizsgálat Fizikaitulajdonság-vizsgálat Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés 72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS 721 TERMÉSZETTUDOMÁNYI, MÛSZAKI KUTATÁS, FEJLESZTÉS 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Mezõgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatás Mezõgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás Mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

12 12 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása Matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés Matematikai alapkutatás Matematikai alkalmazott kutatás Matematikai kísérleti fejlesztés Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Orvostudományi alapkutatás Orvostudományi alkalmazott kutatás Orvostudományi kísérleti fejlesztés Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Agrártudományi alapkutatás Agrártudományi alkalmazott kutatás Agrártudományi kísérleti fejlesztés Biológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Biológiai alapkutatás Biológiai alkalmazott kutatás Biológiai kísérleti fejlesztés Kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés Kémiai alapkutatás Kémiai alkalmazott kutatás Kémiai kísérleti fejlesztés Földtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Földtudományi alapkutatás Földtudományi alkalmazott kutatás Földtudományi kísérleti fejlesztés Mûszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Mûszaki tudományi alapkutatás Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés Fizikai kutatás és kísérleti fejlesztés Fizikai alapkutatás Fizikai alkalmazott kutatás Fizikai kísérleti fejlesztés 722 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, HUMÁN KUTATÁS, FEJLESZTÉS 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Gazdaság- és jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Gazdaságtudományi alapkutatás Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés Jog- és államtudományi alapkutatás Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés Szociológiai alapkutatás Szociológiai alkalmazott kutatás Szociológiai kísérleti fejlesztés Filozófia- és történettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Filozófia- és történettudományi alapkutatás Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

13 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY REKLÁM, PIACKUTATÁS 731 REKLÁM Reklámügynöki tevékenység Médiareklám 732 PIAC-, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Piac-, közvélemény-kutatás 74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG Divat-, formatervezés Fényképészet Fordítás, tolmácsolás 749 M.N.S. EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Igazságügyi szakértõi tevékenység Igazságügyi szakértõi tevékenység Meteorológiai szolgáltatás Meteorológiai szolgáltatás Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakértõi tevékenység) Módszertani szakirányítás Minõségbiztosítási tevékenység Rendszertanúsítás Akkreditációs tevékenység K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység 75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 750 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Állat-egészségügyi ellátás 77 KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING 771 GÉPJÁRMÛKÖLCSÖNZÉS Személygépjármû kölcsönzése Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 772 SZEMÉLYI HASZNÁLATÚ, HÁZTARTÁSI CIKK KÖLCSÖNZÉSE Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 773 EGYÉB GÉP, TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSE Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 774 IMMATERIÁLIS JAVAK KÖLCSÖNZÉSE Immateriális javak kölcsönzése 78 MUNKAERÕPIACI SZOLGÁLTATÁS Munkaközvetítés Munkaerõ-kölcsönzés Egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás 79 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB FOGLALÁS 791 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS Utazásközvetítés Utazásszervezés 799 EGYÉB FOGLALÁS Egyéb foglalás 80 BIZTONSÁGI, NYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG Személybiztonsági tevékenység Biztonsági rendszer szolgáltatás Nyomozás 81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 811 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS Építményüzemeltetés

14 14 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 812 TAKARÍTÁS Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás 813 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS Zöldterület-kezelés 82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS 821 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ SZOLGÁLTATÁS Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 822 TELEFONINFORMÁCIÓ Telefoninformáció 823 KONFERENCIA, KERESKEDELMI BEMUTATÓ SZERVEZÉSE Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 829 EGYÉB KIEGÉSZÍTÕ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység 84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 841 KÖZIGAZGATÁS 8411 Általános közigazgatás Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége Törvényhozás Önkormányzati jogalkotás Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselõválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Általános végrehajtó igazgatási tevékenység Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Általános kormányzati koordináció Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi szintû általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása Adóigazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés Vám-, jövedéki igazgatás Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenõrzése Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenõrzése Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése központi szinten A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése területi szinten Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenõrzés Államadósság kezelése Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás A kormányzat részére végzett kiegészítõ szolgáltatások A közszolgálat egyetemes humánerõ-gazdálkodása Központi közbeszerzés

15 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés Központosított informatikai szolgáltatások Központosított fizikai támogató szolgáltatások Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások M.n.s. egyéb kiegészítõ szolgáltatások Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különbözõ szintjein Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Statisztikai tevékenység Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása Tudományos minõsítési folyamattal összefüggõ tevékenységek Tudományos ösztöndíjak Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása Egészségügy központi igazgatása és szabályozása Oktatás központi igazgatása és szabályozása Kultúra központi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása Vízügy központi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása Személyes jólét növelését célzó ágazatok területi igazgatása és szabályozása Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Kultúra területi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Vízügy területi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggõ feladatok területi igazgatása és szabályozása Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása Ipar központi igazgatása és szabályozása Mezõgazdaság központi igazgatása és szabályozása Földügy központi igazgatása és szabályozása Energia és ásványi erõforrások központi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása Közlekedés központi igazgatása és szabályozása Hírközlés központi igazgatása és szabályozása Turizmus központi igazgatása és szabályozása Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása Ipar területi igazgatása és szabályozása Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása Földügy területi igazgatása és szabályozása

16 16 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Energia és ásványi erõforrások területi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Hírközlés területi igazgatása és szabályozása Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása Általános munkaügyi igazgatás Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés központi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés területi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatást elõsegítõ támogatások Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását elõsegítõ támogatások Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer mûködtetése Munkanélküli ellátások finanszírozása Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése A gazdasági növekedést ösztönzõ, szektorhoz köthetõ támogatások és tevékenységek Ipar fejlesztésének támogatása Mezõgazdasági támogatások Energia és ásványi erõforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggõ támogatások Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közlekedés fejlesztésének támogatása Hírközlés fejlesztésének támogatása Információs társadalom fejlesztésének támogatása Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása A gazdasági növekedést ösztönzõ, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthetõ támogatások és tevékenységek Kis- és középvállalkozások mûködési és fejlesztési támogatásai Mûködõtõke-beruházások komplex támogatásai Szektorhoz nem köthetõ komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Finanszírozási mûveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 842 TÁRSADALMI KÖZSZOLGÁLTATÁS 8421 Külügyek Külügyek központi igazgatása és szabályozása Külügyek központi igazgatása és szabályozása Külügyi diplomáciai tevékenység Külügyi általános diplomáciai tevékenység Külügyi szakdiplomáciai tevékenység

17 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Nemzetpolitikai tevékenység Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása Határon túli magyarok egyeztetõ fórumainak, szervezeteinek mûködtetése, támogatása Határon túli magyar nyelvû oktatás és képzés támogatása Határon túli magyar kultúra támogatása Határon túli magyar tudományosság támogatása Határon túli magyarok normatív jellegû oktatási-nevelési támogatása Határon túli magyarok egyéb támogatásai Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és segítségnyújtás Gazdasági segítség nyújtása fejlõdõ és átmeneti gazdaságú országoknak Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttmûködés Nemzetközi tudományos együttmûködés Nemzetközi oktatási együttmûködés Nemzetközi kulturális együttmûködés Nemzetközi ifjúsági együttmûködés Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Nemzetközi szervezetekben való részvétel Állami protokoll Állami protokoll Külgazdasági kapcsolatok Külgazdasági kapcsolatok Nemzetközi katonai tevékenység Katonai diplomáciai tevékenység Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása, rendezése Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenõrzés 8422 Honvédelem Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása Védelmi képesség fenntartása Védelmi képesség fejlesztése Haderõ kiképzése, felkészítése Haderõ (hazai) tevékenysége Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 8423 Igazságügy, bíróság Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Bírósági tevékenység Igazságszolgáltatási tevékenység Cégbírósági tevékenység Ügyészségi tevékenység Ügyészségi tevékenység Katonai ügyészségi tevékenység Büntetés-végrehajtási tevékenység Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása Elõzetes letartóztatással, õrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történõ õrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Fogvatartottak ellátása Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél

18 18 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Pártfogó felügyelõi tevékenység Pártfogó felügyelõi tevékenység Kárpótlási, kárrendezési tevékenység Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Áldozatsegítés és kárenyhítés Lobbihatósági tevékenység Lobbihatósági tevékenység 8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása Rendészeti feladatok Közterület rendjének fenntartása Igazgatásrendészet Idegenrendészet Határrendészet Közlekedésrendészet Vámrendészet Bûnüldözés Bûnmegelõzés Balesetmegelõzés Különleges rendészeti feladatok Kiemelt személyvédelmi tevékenység Kiemelt objektumvédelmi tevékenység Terrorelhárítás Szervezett bûnözés elleni koordinációs tevékenység Tûzszerészet Légi közlekedés biztonsága Különleges rendészeti kiképzés Állami futárszolgálat Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása Menekültügy igazgatása Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése Nemzetbiztonsági tevékenység Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Katonai nemzetbiztonsági tevékenység 8425 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Tûzvédelmi tevékenységek Tûzoltás, mûszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Megelõzés, (szak)hatósági tevékenység Mûszaki mentõbázisok regionális igazgatása Polgári védelem mûködése, támogatása A polgári védelem ágazati feladatai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Az óvóhelyi védelem tevékenységek Katasztrófaelhárítási tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 843 KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 8430 Kötelezõ társadalombiztosítás Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások finanszírozása Öregségi nyugdíj finanszírozása Rokkantsági nyugdíj finanszírozása Baleseti rokkantsági nyugdíj finanszírozása Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása

19 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Tizenharmadik havi nyugdíj finanszírozása Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása Gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozása Gyógyszertámogatás finanszírozása Gyógyászati segédeszköz-támogatás finanszírozása Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása 85 OKTATÁS Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 851 ISKOLAI ELÕKÉSZÍTÕ OKTATÁS Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510 Iskolai elõkészítõ oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 852 ALAPFOKÚ OKTATÁS Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai felnõttoktatás (1 4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felsõ tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Általános iskolai felnõttoktatás (5 8. évfolyam) Alapfokú mûvészetoktatás Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágban Alapfokú mûvészetoktatás képzõ-és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín-és bábmûvészeti ágban 853 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8531 Általános középfokú oktatás Gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnõttoktatás (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam)

20 20 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnõttoktatás (9 12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam) Szakiskolai felnõttoktatás (9 10. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás Emelt szintû szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintû szakközépiskolai felnõtt szakképzés 854 FELSÕ SZINTÛ OKTATÁS 8542 Felsõfokú oktatás Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Felsõfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Egészségügyi szakmai képzés Felsõfokú végzettségi szintet, illetve fokozatot eredményezõ képzések Alapképzés Mesterképzés Doktori képzés Kifutó rendszerben fõiskolai képzés Kifutó rendszerben egyetemi képzés Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások Felsõoktatás-fejlesztés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Doktorandusz ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Oktatói ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatás Felsõoktatás-fejlesztés (minõség-, tehetséggondozás, kisszak)

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. október 15. Ára: 3970 Ft 12. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER TÁJÉKOZTATÓI 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató

Részletesebben

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához Segédlet a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához A táblázatban használt fogalmak, jelölések: 1. f.n.s. = funkcióba nem sorolt szakfeladat. Olyan szakfeladat,

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-105/2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZENT ISTVÁN EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szent István Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2)

Részletesebben

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés

TEÁOR '03 TEÁOR '08 Kódszám Megnevezés Kódszám Megnevezés 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0111 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 0112 Rizstermesztés

Részletesebben

33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása

33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 001 Javítási és karbantartási 33.1 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása 33.11 Fémfeldolgozási termék javítása 33.11.1 Fémfeldolgozási termék javítása, karbantartása 33.11.11 Fémszerkezet javítása, karbantartása

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom.

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS

TEÁOR. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS TEÁOR A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere A MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS, ERDŐGAZDÁLKODÁS 01 MEZŐGAZDASÁG, VADGAZDÁLKODÁS 01.1 Növénytermelés, kertészet 01.11 Gabonafélék,

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.

01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01. 01.11 Gabonafélék, egyéb, máshova nem sorolt növény termelése 01.12 Zöldség, dísznövény termelése 01.13 Gyümölcs, fűszernövény termelése 01.21 Szarvasmarha-tenyésztés 01.22 Juh-, kecske-, lótenyésztés

Részletesebben

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.

Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye. Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Elnöke 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-096 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 02/86-43/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR'03) Második, javított kiadás BUDAPEST, 2003 KÖZPONTI STATISZTIKAI

Részletesebben

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V felvéve Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének, Mány Község Önkormányzata hivatalának (2065 Mány, Rákóczi u. 67.) Tanácstermében, 2013. június 26-án, 16 órai kezdettel

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-93/2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Nyugat-magyarországi Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

* Egyéni vállalkozás csak a hivatkozott jogszabályban leírtak szerint végezheti az adott tevékenységet. ** m.n.s. = máshova nem sorolt

* Egyéni vállalkozás csak a hivatkozott jogszabályban leírtak szerint végezheti az adott tevékenységet. ** m.n.s. = máshova nem sorolt 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 011101 Gabonaféle

Részletesebben

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 -

36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01 - 36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet Hatályos: 2015.03.01-36/2011. (XII. 23.) KIM rendelet az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI.

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

Kivonat. Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. július 23-án megtartott rendkívüli nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. DEMECSER VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 4516. Demecser, Kétezer-egy tér 1. Telefon: 42/533-500; Fax:42/533-509 E-mail: pm.hiv.demecser@gmail.com web: www.demecser.hu Kivonat Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter

2. Ez a rendelet 2014. február 1-jén lép hatályba. Dr. Navracsics Tibor s. k., közigazgatási és igazságügyi miniszter M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 11. szám 1735 A közigazgatási és igazságügyi miniszter 6/2014. (I. 29.) KIM rendelete az Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke bevezetéséről és alkalmazásáról szóló

Részletesebben

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98)

A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere és a tevékenységek tartalmi meghatározása (TEÁOR '98) KSH, 1997 2 3 T A R T A L O M J E G Y Z É K BEVEZETÕ 5 1. A tevékenységek osztályozása

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben)

ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) HONVÉDELMI MINISZTER Nyt. szám: 772 74/2012. ALAPÍTÓ OKIRAT (módosításokkal egységes szerkezetben) A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről

Részletesebben

28333-1/2008. ALAPÍTÓ OKlRATA 2008.

28333-1/2008. ALAPÍTÓ OKlRATA 2008. ~ 28333-1/2008. APANNON EGYETEM ALAPÍTÓ OKlRATA 2008. ;; 2 A Pannon Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXV. törvény 88. -a, valamint a felsooktatásról szóló

Részletesebben

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-81/2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A LISZT FERENC ZENEMŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.)

Melléklet a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményhez A GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGEK EGYSÉGES ÁGAZATI OSZTÁLYOZÁSI RENDSZERE (TEÁOR '03.) TEÁOR 2003 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszerérol A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 6. (1) bekezdésének f) pontjába foglalt felhatalmazás alapján a Központi Statisztikai

Részletesebben

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 17305-1/2008. A MISKOLCI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Miskolci Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. december 29., szerda 104. szám Tartalomjegyzék I. Egységes szerkezetû jogi aktusok Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és

Részletesebben

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2o1o. március 16-i ülésén hozott határozatok: 1/2010. (III. 16.) számú együttes határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ZRÍNYI MIKLÓS. sz. példány NEMZETVÉDELMI EGYETEM Nyt. szám: Egyetértek! Budapest, 2011. - n. Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT - 2011 - 2 A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi

Részletesebben