FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK"

Átírás

1 Budapest, január 29. Ára: 3970 Ft 1. szám december FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Olvasóink figyelmét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a évi elõ fi ze té si ára ink ra! TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER TÁJÉKOZTATÓI A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYEI A PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETÉNEK KÖZLEMÉNYE 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztató 12/2009. (XII. 31.) számú tájékoztató Az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfel - adatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfelada - tok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tá - jékoztató módosításáról... 2 Az UNIQA Biztosító Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság által indított bírósági eljárásokat terhelõ illeték utólagos el - számolással történõ megfizetésének engedélyezésérõl A felszámolók névjegyzékét érintõ változásokról A pénzügyminiszter közleményének módosítása a pénzügy - miniszter ágazatába tartozó szakképesítések évi vizsga nap tá rá ról a 2/1995. (II. 22.) PM ren de let ben és a 20/1998. (VII. 22.) PM ren de let ben elõ írt szak mai és vizs ga kö ve tel - mé nyek alapján A pénzügyminiszter közleményének kiegészítése az ágazatába tartozó szakképesítések évi vizsganaptáráról a 23/2008. (VIII. 8.) PM ren de let ben elõ írt szak mai és vizs ga - követelmények alapján A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ pénztártagokra vonatkozó magánnyugdíjpénztári adatszolgáltatás módosításáról HIRDETMÉNYEK 227

2 2 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám A pénzügyminiszter 11/2009. (XII. 31.) PM tájékoztatója az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató módosításáról* Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet ának (2) bekezdése d) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiak szerint módosítom az államháztartási szakfeladatok rendjérõl szóló 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatót, valamint az államháztartási szakfeladatok rendje használatának útmutatójáról és a szakfeladatok tartalmi meghatározásáról szóló 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztatót: 1. A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztatót az alábbi szakfeladatokkal egészítem ki: Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Önkormányzat és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél Finanszírozási mûveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenõrzés Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Egészségügyi szakmai képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 2 szintû OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 3 szintû OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 4 szintû OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 5 szintû OKJ-s képzés Iskolarendszeren kívüli ISCED 6 szintû OKJ-s képzés Humán-egészségügyi ellátás pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Pálya- és munkaalkalmassági vizsgálatok (kivéve: honvédelmi és rendvédelmi szerveknél) Honvédelmi és rendvédelmi szervek állományának pálya- és munkaalkalmassági vizsgálata, felügyelete, ellenõrzése Kábítószer-megelõzés programjai, tevékenységei Szenvedélybetegségek (kivéve: kábítószer) megelõzésének programjai, tevékenységei Komplex egészségfejlesztõ, prevenciós programok Kémiaibiztonság-egészségügyi feladatok Szociális, gyermekjóléti ellátások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Alkotó, mûvészeti, szórakoztató tevékenység pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 2. A költségvetési szervek, fejezeti kezelésû elõirányzatok, elkülönített állami pénzalapok és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének szakfeladatonkénti tervezése, elszámolása során az egyes tevékenységtípusok, támogatási típusú, valamint technikai szakfeladatok megjelölése a szakfeladat számához illesztett kódokkal, az ún. 7. számjeggyel történik. A használandó kódokat az alábbiak szerint határozom meg: 1 kód: alaptevékenységek 2 kód: kiegészítõ tevékenységek 3 kód: kisegítõ tevékenységek 4 kód: vállalkozási tevékenységek 5 kód: támogatási típusú szakfeladatok 9 kód: technikai szakfeladatok Az egyes kódok pontos használatáról a jelen tájékoztató 2. számú mellékletében foglalt Útmutató tartalmaz részletes információt. 3. A 8008/2008. (HÉ 51.) PM tájékoztató 2. pontja helyébe jelen tájékoztató 1. számú melléklete lép. 4. Az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató 1. számú melléklete helyébe jelen tájékoztató 2. számú melléklete lép. 5. Az 5/2009. (III. 27.) PM tájékoztató 2. számú melléklete helyébe jelen tájékoztató 3. számú melléklete lép. 6. Jelen tájékoztató január 1-jén lép hatályba. Dr. Oszkó Péter s. k., pénzügyminiszter * A tájékoztató teljes szövege a PM honlapján megtekinthetõ.

3 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 3 1. számú melléklet a 11/2009. (XII. 29.) PM tájékoztatóhoz 2. Az államháztartási szakfeladatok rendje 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 NEM ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Rizstermesztés Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése Cukornádtermesztés Dohánytermesztés Rostnövénytermesztés Egyéb, nem évelõ növény termesztése 012 ÉVELÕ NÖVÉNY TERMESZTÉSE Szõlõtermesztés Trópusi gyümölcs termesztése Citrusféle termesztése Almatermésû, csonthéjas termesztése Egyéb gyümölcs, héjastermésû termesztése Olajtartalmú gyümölcs termesztése Italgyártási növény termesztése Fûszer-, aroma-, narkotikus, gyógynövény termesztése Egyéb évelõ növény termesztése 013 NÖVÉNYI SZAPORÍTÓANYAG TERMESZTÉSE Növényi szaporítóanyag termesztése 014 ÁLLATTENYÉSZTÉS Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése Egyéb szarvasmarha tenyésztése Ló, lóféle tenyésztése Teve, teveféle tenyésztése Juh, kecske tenyésztése Sertéstenyésztés Baromfitenyésztés Egyéb állat tenyésztése 015 VEGYES GAZDÁLKODÁS Vegyes gazdálkodás 016 MEZÕGAZDASÁGI, BETAKARÍTÁST KÖVETÕ SZOLGÁLTATÁS Növénytermesztési szolgáltatás Állattenyésztési szolgáltatás Betakarítást követõ szolgáltatás Vetési célú magfeldolgozás 017 VADGAZDÁLKODÁS, VADGAZDÁLKODÁSI ÉS VADÁSZATI SZOLGÁLTATÁS Vadgazdálkodás, vadgazdálkodási és vadászati szolgáltatás 02 ERDÕGAZDÁLKODÁS Erdészeti, egyéb erdõgazdálkodási tevékenység Fakitermelés Vadon termõ egyéb erdei termék gyûjtése Erdészeti szolgáltatás 03 HALÁSZAT, HALTENYÉSZTÉS Halászat Haltenyésztés 05 SZÉNBÁNYÁSZAT Szénbányászat 06 KÕOLAJ-, FÖLDGÁZKITERMELÉS Kõolaj-, földgázkitermelés 07 FÉMTARTALMÚ ÉRC BÁNYÁSZATA Fémtartalmú érc bányászata

4 4 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 08 EGYÉB BÁNYÁSZAT Egyéb bányászat 09 BÁNYÁSZATI SZOLGÁLTATÁS Bányászati szolgáltatás 10 ÉLELMISZERGYÁRTÁS Élelmiszergyártás 11 ITALGYÁRTÁS Italgyártás 12 DOHÁNYTERMÉK GYÁRTÁSA Dohánytermék gyártása 13 TEXTÍLIA GYÁRTÁSA Textília gyártása 14 RUHÁZATI TERMÉK GYÁRTÁSA Ruházat gyártása 15 BÕR, BÕRTERMÉK, LÁBBELI GYÁRTÁSA Bõrtermék, lábbeli gyártása 16 FAFELDOLGOZÁS (KIVÉVE: BÚTOR), FONOTTÁRU GYÁRTÁSA Fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása 17 PAPÍR, PAPÍRTERMÉK GYÁRTÁSA Papír, papírtermék gyártása 18 NYOMDAI ÉS EGYÉB SOKSZOROSÍTÁSI TEVÉKENYSÉG 181 NYOMDAI TEVÉKENYSÉG Napilapnyomás Nyomás (kivéve: napilap) Nyomdai elõkészítõ tevékenység Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás 182 EGYÉB SOKSZOROSÍTÁS Egyéb sokszorosítás 19 KOKSZGYÁRTÁS, KÕOLAJ-FELDOLGOZÁS Kokszgyártás Kõolaj-feldolgozás 20 VEGYI ANYAG, TERMÉK GYÁRTÁSA 201 VEGYI ALAPANYAG GYÁRTÁSA Vegyi alapanyag gyártása 202 MEZÕGAZDASÁGI VEGYITERMÉK GYÁRTÁSA Mezõgazdasági vegyi termék gyártása 203 FESTÉK, BEVONÓANYAG GYÁRTÁSA Festék, bevonóanyag gyártása 204 TISZTÍTÓSZER, TESTÁPOLÁSI CIKK GYÁRTÁSA Tisztítószer, testápolási cikk gyártása 205 EGYÉB VEGYI TERMÉK GYÁRTÁSA Egyéb vegyi termék gyártása 206 VEGYI SZÁL GYÁRTÁSA Vegyi szál gyártása 21 GYÓGYSZERGYÁRTÁS Gyógyszergyártás 22 GUMI-, MÛANYAG TERMÉK GYÁRTÁSA Gumi-, mûanyag termék gyártása 23 NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA 231 ÜVEG, ÜVEGTERMÉK GYÁRTÁSA Üvegtermék gyártása 232 TÛZÁLLÓ TERMÉK GYÁRTÁSA Tûzálló termék gyártása 233 KERÁMIA, AGYAG ÉPÍTÕANYAG GYÁRTÁSA Kerámia, agyag építõanyag gyártása 234 PORCELÁN, KERÁMIATERMÉK GYÁRTÁSA Porcelán, kerámiatermék gyártása 235 CEMENT-, MÉSZ-, GIPSZGYÁRTÁS Cement, mész-, gipszgyártás 236 BETON-, GIPSZ-, CEMENTTERMÉK GYÁRTÁSA Beton-, gipsz-, cementtermék gyártása

5 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY KÕMEGMUNKÁLÁS Kõmegmunkálás 239 EGYÉB CSISZOLÓTERMÉK ÉS NEMFÉM ÁSVÁNYI TERMÉK GYÁRTÁSA M.N.S Egyéb csiszolótermék és nemfém ásványi termék gyártása 24 FÉMALAPANYAG GYÁRTÁSA Fémalapanyag gyártása 25 FÉMFELDOLGOZÁSI TERMÉK GYÁRTÁSA Fémfeldolgozási termék gyártása 26 SZÁMÍTÓGÉP, ELEKTRONIKAI, OPTIKAI TERMÉK GYÁRTÁSA Elektronikai alkatrész gyártása Elektronikai áramköri kártya gyártása Számítógép, perifériás egység gyártása Híradás-technikai berendezés gyártása Elektronikus fogyasztási cikk gyártása Mérõmûszergyártás Óragyártás Elektronikus orvosi berendezés gyártása Optikai eszköz gyártása Mágneses, optikai információhordozó gyártása 27 VILLAMOS BERENDEZÉS GYÁRTÁSA Villamos berendezés gyártása 28 GÉP, GÉPI BERENDEZÉS GYÁRTÁSA Gép, gépi berendezés gyártása 29 KÖZÚTI JÁRMÛ GYÁRTÁSA Közúti jármû gyártása 30 EGYÉB JÁRMÛ GYÁRTÁSA Egyéb jármû gyártása 31 BÚTORGYÁRTÁS Bútorgyártás 32 EGYÉB FELDOLGOZÓIPARI TEVÉKENYSÉG Ékszergyártás Hangszergyártás Sportszergyártás Játékgyártás Orvosi eszköz gyártása Egyéb m.n.s. feldolgozóipari tevékenység 33 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA 331 IPARI GÉP, BERENDEZÉS, ESZKÖZ JAVÍTÁSA Fémfeldolgozási termék javítása Ipari gép, berendezés javítása Elektronikus, optikai eszköz javítása Ipari villamos gép, berendezés javítása Hajó, csónak javítása Repülõgép, ûrhajó javítása Egyéb közlekedési eszköz javítása Egyéb ipari eszköz javítása 332 IPARI GÉP, BERENDEZÉS ÜZEMBE HELYEZÉSE Ipari gép, berendezés üzembe helyezése 35 VILLAMOSENERGIA-, GÁZ-, GÕZELLÁTÁS, LÉGKONDICIONÁLÁS Villamosenergia-termelés, -ellátás Gázellátás Gõzellátás, légkondicionálás 36 VÍZTERMELÉS, -KEZELÉS, -ELLÁTÁS Víztermelés, -kezelés, -ellátás 37 SZENNYVÍZ GYÛJTÉSE, KEZELÉSE Szennyvíz gyûjtése, tisztítása, elhelyezése 38 HULLADÉKGAZDÁLKODÁS 381 HULLADÉKGYÛJTÉS 3811 Nem veszélyes hulladék gyûjtése Települési hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása

6 6 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Egyéb nem veszélyes hulladék összetevõinek válogatása, elkülönített begyûjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb nem veszélyes hulladék vegyes (ömlesztett) begyûjtése, szállítása, átrakása 3812 Veszélyes hulladék gyûjtése Egészségügyi és más fertõzésveszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása Egyéb veszélyes hulladék begyûjtése, szállítása, átrakása 382 HULLADÉKKEZELÉS, -ÁRTALMATLANÍTÁS 3821 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Egyéb nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása 3822 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása 383 HULLADÉKANYAG HASZNOSÍTÁSA Használt eszköz bontása 3832 Hulladék hasznosítása Nem veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása Nem veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása Veszélyes hulladék anyagában történõ hasznosítása Veszélyes hulladék energiatartalmának hasznosítása 39 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS 390 SZENNYEZÕDÉSMENTESÍTÉS, EGYÉB HULLADÉKKEZELÉS 3900 Szennyezõdésmentesítés, egyéb hulladékkezelés Talaj és talajvíz szennyezõdésmentesítése Felszíni víz szennyezõdésmentesítése Épületek szennyezõdésmentesítése Telephely szennyezõdésmentesítési tevékenységek Egyéb szennyezõdésmentesítési tevékenységek Egyéb speciális szennyezésellenõrzési tevékenységek 41 ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE 42 EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE Épületépítési projekt szervezése Lakó- és nem lakó épület építése 421 ÚT, VASÚT ÉPÍTÉSE Út, autópálya építése Vasút építése Híd, alagút építése 422 KÖZMÛÉPÍTÉS Folyadék szállítására szolgáló közmû építése Elektromos, híradás-technikai célú közmû építése 429 M.N.S. EGYÉB ÉPÍTMÉNY ÉPÍTÉSE Vízi létesítmény építése Egyéb m.n.s. építés 43 SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS 431 BONTÁS, ÉPÍTÉSI TERÜLET ELÕKÉSZÍTÉSE Bontás Építési terület elõkészítése Talajmintavétel, próbafúrás 432 ÉPÜLETGÉPÉSZETI SZERELÉS Villanyszerelés Víz-, gáz-, fûtés-, légkondicionáló-szerelés Egyéb épületgépészeti szerelés 433 BEFEJEZÕ ÉPÍTÉS Vakolás Épületasztalos-szerkezet szerelése Padló-, falburkolás Festés, üvegezés Egyéb befejezõ építés m.n.s.

7 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY EGYÉB SPECIÁLIS SZAKÉPÍTÉS Tetõfedés, tetõszerkezet-építés Egyéb speciális szaképítés m.n.s. 45 GÉPJÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR KERESKEDELME, JAVÍTÁSA Gépjármû-kereskedelem Gépjármûjavítás, -karbantartás Gépjármûalkatrész-kereskedelem Motorkerékpár, -alkatrész kereskedelme, javítása 46 NAGYKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR) Ügynöki nagykereskedelem Mezõgazdasági nyersanyag, élõállat nagykereskedelme Élelmiszer, ital, dohányáru nagykereskedelme Háztartási cikk nagykereskedelme Információtechnológiai, híradás-technikai termék nagykereskedelme Egyéb gép, berendezés, tartozék nagykereskedelme Egyéb szakosodott nagykereskedelem Vegyes termékkörû nagykereskedelem 47 KISKERESKEDELEM (KIVÉVE: JÁRMÛ, MOTORKERÉKPÁR) 471 NEM SZAKOSODOTT BOLTI VEGYES KISKERESKEDELEM Élelmiszer jellegû bolti vegyes kiskereskedelem Iparcikk jellegû bolti vegyes kiskereskedelem 472 ÉLELMISZER-, ITAL-, DOHÁNYÁRU KISKERESKEDELME Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme Hús, húsáru kiskereskedelme Hal kiskereskedelme Kenyér-, pékáru-, édesség-kiskereskedelem Ital-kiskereskedelem Dohányáru-kiskereskedelem Egyéb élelmiszer-kiskereskedelem 473 GÉPJÁRMÛÜZEMANYAG-KISKERESKEDELEM Gépjármûüzemanyag-kiskereskedelem 474 INFORMÁCIÓS, HÍRADÁS-TECHNIKAI TERMÉK KISKERESKEDELME Számítógép, periféria, szoftver kiskereskedelme Telekommunikációs termék kiskereskedelme Audio-, videoberendezés kiskereskedelme 475 EGYÉB HÁZTARTÁSI CIKK KISKERESKEDELME Textil-kiskereskedelem Vasáru-, festék-, üveg-kiskereskedelem Szõnyeg, fal-, padlóburkoló kiskereskedelme Villamos háztartási készülék kiskereskedelme Bútor, világítási eszköz, egyéb háztartási cikk kiskereskedelme 476 KULTURÁLIS, SZABADIDÕS CIKK BOLTI KISKERESKEDELME Könyv-kiskereskedelem Újság-, papíráru-kiskereskedelem Zene-, videofelvétel kiskereskedelme Sportszer-kiskereskedelem Játék-kiskereskedelem 477 EGYÉB M.N.S. ÁRU KISKERESKEDELME Ruházati kiskereskedelem Lábbeli-, bõráru-kiskereskedelem Gyógyszer-kiskereskedelem Gyógyászati termék kiskereskedelme Illatszer-kiskereskedelem Dísznövény, vetõmag, mûtrágya, hobbiállat-eledel kiskereskedelme Óra-, ékszer-kiskereskedelem Egyéb m.n.s. új áru kiskereskedelme Használtcikk bolti kiskereskedelme 478 PIACI KISKERESKEDELEM Élelmiszer, ital, dohányáru piaci kiskereskedelme Textil, ruházat, lábbeli piaci kiskereskedelme Egyéb áruk piaci kiskereskedelme

8 8 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 479 NEM BOLTI, NEM PIACI KISKERESKEDELEM Csomagküldõ, internetes kiskereskedelem 4799 Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem Tankönyvforgalmazás költségvetési szervnél Egyéb nem bolti, nem piaci kiskereskedelem 49 SZÁRAZFÖLDI, CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS 491 HELYKÖZI VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Helyközi vasúti személyszállítás 492 VASÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS Vasúti áruszállítás 493 EGYÉB SZÁRAZFÖLDI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 4931 Városi, elõvárosi szárazföldi személyszállítás Városi és elõvárosi vasúti személyszállítás Városi és elõvárosi közúti személyszállítás 4932 Taxis személyszállítás 4939 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás Távolsági közúti személyszállítás M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás 494 KÖZÚTI ÁRUSZÁLLÍTÁS, KÖLTÖZTETÉS Közúti áruszállítás Költöztetés 495 CSÕVEZETÉKES SZÁLLÍTÁS Csõvezetékes szállítás 50 VÍZI SZÁLLÍTÁS 501 TENGERI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Tengeri személyszállítás 502 TENGERI ÁRUSZÁLLÍTÁS Tengeri áruszállítás 503 BELVÍZI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS 5030 Belvízi személyszállítás Belvízi személyszállítás Komp- és révközlekedés 504 BELVÍZI ÁRUSZÁLLÍTÁS Belvízi áruszállítás 51 LÉGI SZÁLLÍTÁS 511 LÉGI SZEMÉLYSZÁLLÍTÁS Légi személyszállítás 512 LÉGI ÁRUSZÁLLÍTÁS Légi áruszállítás Ûrszállítás 52 RAKTÁROZÁS, SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 521 RAKTÁROZÁS, TÁROLÁS 5210 Raktározás, tárolás Stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Egészségügyi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése Polgári védelmi védõeszközök tárolása, kezelése Raktározás, tárolás Raktározás, tárolás 522 SZÁLLÍTÁST KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG 5221 Szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Vasúti infrastruktúra üzemeltetése, fenntartása Parkoló, garázs üzemeltetése, fenntartása Közúti jármûvontatás Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítõ szolgáltatás 5222 Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Vízi szállítást kiegészítõ szolgáltatás 5223 Légi szállítást kiegészítõ szolgáltatás Repülõterek üzemeltetése Légiforgalmi szolgáltatás

9 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Rakománykezelés Rakománykezelés 5229 Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás Egyéb szállítást kiegészítõ szolgáltatás 53 POSTAI, FUTÁRPOSTAI TEVÉKENYSÉG Postai tevékenység (egyetemes kötelezettséggel) Egyéb postai, futárpostai tevékenység 55 SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 551 SZÁLLODAI SZOLGÁLTATÁS Szállodai szolgáltatás 552 ÜDÜLÉSI, EGYÉB ÁTMENETI SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás Üdülõi szálláshely-szolgáltatás Sportolók részére nyújtott edzõtábori szálláshely-szolgáltatás 553 KEMPINGSZOLGÁLTATÁS Kempingszolgáltatás 559 EGYÉB SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS 5590 Egyéb szálláshely-szolgáltatás Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás Kollégiumi szálláshelynyújtás közoktatásban tanulók számára Kollégiumi szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára Diákotthoni szálláshelynyújtás felsõoktatásban részt vevõ hallgatók számára Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók PPP diákotthoni elhelyezése Közoktatásban tanulók lakhatási támogatása Felsõoktatásban részt vevõ hallgatók lakhatási támogatása Egyéb szálláshely-szolgáltatás Katasztrófa áldozatainak elszállásolása Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás 56 VENDÉGLÁTÁS 561 ÉTTERMI, MOZGÓ VENDÉGLÁTÁS Éttermi, mozgó vendéglátás 562 RENDEZVÉNYI ÉTKEZTETÉS ÉS EGYÉB VENDÉGLÁTÁS Rendezvényi étkeztetés 5629 Egyéb vendéglátás Oktatásban, üdültetésben részt vevõk, sportolók, dolgozók elkülönült étkeztetése Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Tanulók kollégiumi étkeztetése Sportolók edzõtábori étkeztetése Üdülõi, tábori étkeztetés Munkahelyi étkeztetés Egyéb étkeztetés Egyéb vendéglátás Egyéb vendéglátás 563 ITALSZOLGÁLTATÁS Italszolgáltatás 58 KIADÓI TEVÉKENYSÉG 581 KIADÓI TEVÉKENYSÉG Könyvkiadás Címtárak, levelezõjegyzékek kiadása Napilapkiadás Folyóirat, idõszaki kiadvány kiadása Egyéb kiadói tevékenység 582 SZOFTVERKIADÁS Számítógépes játék kiadása Egyéb szoftverkiadás 59 FILM, VIDEO, TELEVÍZIÓMÛSOR GYÁRTÁSA, HANGFELVÉTEL-KIADÁS 591 FILM-, VIDEO-, TELEVÍZIÓMÛSOR-GYÁRTÁS 5911 Film-, video-, televíziómûsor-gyártás Filmgyártás Promóciós, reklámfilm, -video gyártása Egyéb televíziómûsor-készítés

10 10 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 5912 Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai Film-, videogyártás, televíziós mûsorfelvétel utómunkálatai 5913 Film-, video- és televízió-program terjesztése Filmhez kapcsolódó jogok és jövedelem engedélyezése Film-, video- és televízió-mûsor terjesztése 5914 Filmvetítés Film, video és egyéb képfelvétel vetítése mozikban, filmklubokban, szabadtéren, nyilvános vetítési helyeken 592 HANGFELVÉTEL KÉSZÍTÉSE,KIADÁSA 5920 Hangfelvétel készítése, kiadása Hangfelvétel készítése Élõhangfelvétel készítése Rádiómûsor készítése Zenemûkiadás Eredeti hanganyag felhasználási jogának engedélyezése 60 MÛSORÖSSZEÁLLÍTÁS, MÛSORSZOLGÁLTATÁS Rádiómûsor-összeállítás készítése és közvetítése, adása együtt Televízió-mûsor összeállítása, szolgáltatása 61 TÁVKÖZLÉS 611 VEZETÉKES TÁVKÖZLÉS Vezetékes távközlés Vezetékes mûsorelosztás, városi és kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése 612 VEZETÉK NÉLKÜLI TÁVKÖZLÉS Vezeték nélküli távközlés 613 MÛHOLDAS TÁVKÖZLÉS Mûholdas távközlés (mûholdas mûsorelosztás nélkül) Mûholdas mûsorelosztás mûsorkészítés nélkül 619 EGYÉB TÁVKÖZLÉS Egyéb távközlés 62 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS 620 INFORMÁCIÓ-TECHNOLÓGIAI SZOLGÁLTATÁS Számítógépes programozás Információ-technológiai szaktanácsadás Számítógép-üzemeltetés Egyéb információ-technológiai szolgáltatás 63 INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 631 ADATFELDOLGOZÁS, WEB-HOSZTING, VILÁGHÁLÓ-PORTÁL SZOLGÁLTATÁS Adatfeldolgozás, web-hoszting szolgáltatás Világháló-portál szolgáltatás 639 EGYÉB INFORMÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS 6391 Hírügynökségi tevékenység Hírügynökségi, sajtóügynökségi tevékenység 6399 M.n.s. egyéb információs szolgáltatás Sajtófigyelés M.n.s. egyéb információs szolgáltatás 64 PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS (KIVÉVE: BIZTOSÍTÁSI, NYUGDÍJPÉNZTÁRI TEVÉKENYSÉG 641 MONETÁRIS KÖZVETÍTÉS Jegybanki tevékenység támogatása 649 EGYÉB PÉNZÜGYI KÖZVETÍTÉS Egyéb pénzügyi közvetítés 65 BIZTOSÍTÁS, VISZONTBIZTOSÍTÁS, NYUGDÍJALAPOK (KIVÉVE: KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS) Biztosítás, viszontbiztosítás, nyugdíjalapok 66 EGYÉB PÉNZÜGYI TEVÉKENYSÉG 6619 Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység Kincstári szolgáltatások államháztartáson belüli szervezeteknek Egyéb pénzügyi kiegészítõ tevékenység 662 BIZTOSÍTÁST, NYUGDÍJALAPOT KIEGÉSZÍTÕ TEVÉKENYSÉG Kockázatértékelés, kárszakértés Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítõ tevékenysége

11 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY ALAPKEZELÉS Alapkezelés 68 INGATLANÜGYLETEK 681 SAJÁT TULAJDONÚ INGATLAN ADÁSVÉTELE Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 682 SAJÁT TULAJDONÚ, BÉRELT INGATLAN BÉRBEADÁSA, ÜZEMELTETÉSE 6820 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 683 INGATLANÜGYNÖKI, -KEZELÉSI SZOLGÁLTATÁS Ingatlanügynöki tevékenység Ingatlankezelés 69 JOGI, SZÁMVITELI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG 691 JOGI TEVÉKENYSÉG 6910 Jogi tevékenység Jogi segítségnyújtás Egyéb jogi tevékenység 692 SZÁMVITELI, KÖNYVVIZSGÁLÓI, ADÓSZAKÉRTÕI TEVÉKENYSÉG Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértõi tevékenység 70 ÜZLETVEZETÉSI, VEZETÕI TANÁCSADÁS 701 ÜZLETVEZETÉS Üzletvezetés 702 ÜZLETVEZETÉSI TANÁCSADÁS PR, kommunikáció Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 71 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG; MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 711 ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI TEVÉKENYSÉG Építészmérnöki tevékenység Mérnöki tevékenység, mûszaki tanácsadás 712 MÛSZAKI VIZSGÁLAT, ELEMZÉS 7121 Hatósági eljárás érdekében, vagy jogszabály alapján kötelezõen végzett mûszaki vizsgálat, elemzés Mérõeszközök hitelesítése Közúti közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata Egyéb közlekedési eszközök mûszaki vizsgálata Bûnügyi, rendõrségi laboratóriumi vizsgálatok Orvostechnikai eszközök, in vitro diagnosztikai mûszerek, gépek, eszközök és berendezések megfelelõségének vizsgálata és tanúsítása Élelmiszer-elõállítással kapcsolatos állat-egészségügyi ellenõrzõ vizsgálatok Egyéb, hatósági eljárás érdekében végzett mûszaki vizsgálat, elemzés 7122 Egyéb mûszaki vizsgálat, elemzés Összetétel-, tisztaságvizsgálat, -elemzés Nemesfém vizsgálat Fizikaitulajdonság-vizsgálat Összetett mûszaki, elektronikai rendszer vizsgálata Egyéb, mûszaki vizsgálat, elemzés 72 TUDOMÁNYOS KUTATÁS, FEJLESZTÉS 721 TERMÉSZETTUDOMÁNYI, MÛSZAKI KUTATÁS, FEJLESZTÉS 7211 Biotechnológiai kutatás, fejlesztés Biotechnológiai kutatás, fejlesztés komplex támogatása Egészségügyi biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Egészségügyi biotechnológiai alapkutatás Egészségügyi biotechnológiai alkalmazott kutatás Egészségügyi biotechnológiai kísérleti fejlesztés Környezeti, ipari biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Környezeti, ipari biotechnológiai alapkutatás Környezeti, ipari biotechnológiai alkalmazott kutatás Környezeti, ipari biotechnológiai kísérleti fejlesztés Mezõgazdasági biotechnológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Mezõgazdasági biotechnológiai alapkutatás Mezõgazdasági biotechnológiai alkalmazott kutatás Mezõgazdasági biotechnológiai kísérleti fejlesztés

12 12 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 7219 Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés Egyéb természettudományi, mûszaki kutatás, fejlesztés komplex támogatása Matematikai kutatás és kísérleti fejlesztés Matematikai alapkutatás Matematikai alkalmazott kutatás Matematikai kísérleti fejlesztés Orvostudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Orvostudományi alapkutatás Orvostudományi alkalmazott kutatás Orvostudományi kísérleti fejlesztés Agrártudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Agrártudományi alapkutatás Agrártudományi alkalmazott kutatás Agrártudományi kísérleti fejlesztés Biológiai kutatás és kísérleti fejlesztés Biológiai alapkutatás Biológiai alkalmazott kutatás Biológiai kísérleti fejlesztés Kémiai kutatás és kísérleti fejlesztés Kémiai alapkutatás Kémiai alkalmazott kutatás Kémiai kísérleti fejlesztés Földtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Földtudományi alapkutatás Földtudományi alkalmazott kutatás Földtudományi kísérleti fejlesztés Mûszaki tudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Mûszaki tudományi alapkutatás Mûszaki tudományi alkalmazott kutatás Mûszaki tudományi kísérleti fejlesztés Fizikai kutatás és kísérleti fejlesztés Fizikai alapkutatás Fizikai alkalmazott kutatás Fizikai kísérleti fejlesztés 722 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI, HUMÁN KUTATÁS, FEJLESZTÉS 7220 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés komplex támogatása Gazdaság- és jogtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Gazdaságtudományi alapkutatás Gazdaságtudományi alkalmazott kutatás Gazdaságtudományi kísérleti fejlesztés Jog- és államtudományi alapkutatás Jog- és államtudományi alkalmazott kutatás Jog- és államtudományi kísérleti fejlesztés Szociológiai alapkutatás Szociológiai alkalmazott kutatás Szociológiai kísérleti fejlesztés Filozófia- és történettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Filozófia- és történettudományi alapkutatás Filozófia- és történettudományi alkalmazott kutatás Filozófia- és történettudományi kísérleti fejlesztés Pszichológia- és viselkedéstudományi alapkutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi alkalmazott kutatás Pszichológia- és viselkedéstudományi kísérleti fejlesztés Nyelv- és irodalomtudományi kutatás és kísérleti fejlesztés Nyelv- és irodalomtudományi alapkutatás Nyelv- és irodalomtudományi alkalmazott kutatás Nyelv- és irodalomtudományi kísérleti fejlesztés

13 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY REKLÁM, PIACKUTATÁS 731 REKLÁM Reklámügynöki tevékenység Médiareklám 732 PIAC-, KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁS Piac-, közvélemény-kutatás 74 EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG Divat-, formatervezés Fényképészet Fordítás, tolmácsolás 749 M.N.S. EGYÉB SZAKMAI, TUDOMÁNYOS, MÛSZAKI TEVÉKENYSÉG 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység Igazságügyi szakértõi tevékenység Igazságügyi szakértõi tevékenység Meteorológiai szolgáltatás Meteorológiai szolgáltatás Szakigazgatást támogató szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység (kivéve: igazságügyi szakértõi tevékenység) Módszertani szakirányítás Minõségbiztosítási tevékenység Rendszertanúsítás Akkreditációs tevékenység K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció K + F tevékenységekhez kapcsolódó innováció M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, mûszaki tevékenység 75 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS 750 ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Állat-egészségügyi ellátás 77 KÖLCSÖNZÉS, OPERATÍV LÍZING 771 GÉPJÁRMÛKÖLCSÖNZÉS Személygépjármû kölcsönzése Gépjármûkölcsönzés (3,5 tonna fölött) 772 SZEMÉLYI HASZNÁLATÚ, HÁZTARTÁSI CIKK KÖLCSÖNZÉSE Szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése Videokazetta, lemez kölcsönzése Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése 773 EGYÉB GÉP, TÁRGYI ESZKÖZ KÖLCSÖNZÉSE Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése 774 IMMATERIÁLIS JAVAK KÖLCSÖNZÉSE Immateriális javak kölcsönzése 78 MUNKAERÕPIACI SZOLGÁLTATÁS Munkaközvetítés Munkaerõ-kölcsönzés Egyéb emberierõforrás-ellátás, -gazdálkodás 79 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS, EGYÉB FOGLALÁS 791 UTAZÁSKÖZVETÍTÉS, UTAZÁSSZERVEZÉS Utazásközvetítés Utazásszervezés 799 EGYÉB FOGLALÁS Egyéb foglalás 80 BIZTONSÁGI, NYOMOZÓI TEVÉKENYSÉG Személybiztonsági tevékenység Biztonsági rendszer szolgáltatás Nyomozás 81 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS, ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS 811 ÉPÍTMÉNYÜZEMELTETÉS Építményüzemeltetés

14 14 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám 812 TAKARÍTÁS Általános épülettakarítás Egyéb épület-, ipari takarítás Egyéb takarítás 813 ZÖLDTERÜLET-KEZELÉS Zöldterület-kezelés 82 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ EGYÉB ÜZLETI SZOLGÁLTATÁS 821 ADMINISZTRATÍV, KIEGÉSZÍTÕ SZOLGÁLTATÁS Összetett adminisztratív szolgáltatás Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás 822 TELEFONINFORMÁCIÓ Telefoninformáció 823 KONFERENCIA, KERESKEDELMI BEMUTATÓ SZERVEZÉSE Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 829 EGYÉB KIEGÉSZÍTÕ GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉG Egyéb kiegészítõ gazdasági tevékenység 84 KÖZIGAZGATÁS, VÉDELEM; KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 841 KÖZIGAZGATÁS 8411 Általános közigazgatás Törvényhozás, önkormányzati jogalkotás, államhatalmi szervek tevékenysége Törvényhozás Önkormányzati jogalkotás Államhatalmi és autonóm szervek tevékenysége Országgyûlési képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Önkormányzati képviselõválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek Országos, települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz kapcsolódó tevékenységek Európai parlamenti képviselõválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek Általános végrehajtó igazgatási tevékenység Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Általános kormányzati koordináció Központi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Országos kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi általános végrehajtó igazgatási tevékenység Területi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Helyi szintû általános végrehajtó igazgatási tevékenység Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Önkormányzati és többcélú kistérségi társulás pénzügyi igazgatása Államháztartás bevételi oldalának felügyelete, igazgatása Államháztartás bevételi oldalának központi igazgatása, szabályozása Adóigazgatás Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenõrzés Vám-, jövedéki igazgatás Vám-, jövedék, termékdíj kiszabása, beszedése, ellenõrzése Pénzügyi szolgáltatások, szerencsejátékok felügyelete, ellenõrzése Államháztartás kiadási oldalának felügyelete, igazgatása Az államháztartás kiadási oldalának központi igazgatása, szabályozása A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése központi szinten A költségvetés végrehajtása, a kifizetések ellenõrzése területi szinten Államháztartási (kormányzati) pénzügyi ellenõrzés Államadósság kezelése Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Az állami vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok Társadalombiztosítás pénzügyi alapjai által az ellátások fedezetére szolgáló vagyonnal való gazdálkodás A kormányzat részére végzett kiegészítõ szolgáltatások A közszolgálat egyetemes humánerõ-gazdálkodása Központi közbeszerzés

15 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Pályázat- és támogatáskezelés, ellenõrzés Központosított informatikai szolgáltatások Központosított fizikai támogató szolgáltatások Közbeszerzési eljárás lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások M.n.s. egyéb kiegészítõ szolgáltatások Általános gazdasági, társadalmi tervezési, valamint statisztikai tevékenységek az állam különbözõ szintjein Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek központi szinten Általános gazdasági, társadalmi tervezési tevékenységek helyi, területi szinteken Statisztikai tevékenység Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése és igazgatása Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források szervezése Általános K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása Tudományos minõsítési folyamattal összefüggõ tevékenységek Tudományos ösztöndíjak Nemzeti ünnepek, kiemelt állami és önkormányzati rendezvények Nemzeti ünnepek programjai Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények 8412 Egészségügy, oktatás, kultúra, egyéb szociális szolgáltatás (kivéve: társadalombiztosítás) igazgatása Személyes jólét növelését célzó ágazatok központi igazgatása és szabályozása Egészségügy központi igazgatása és szabályozása Oktatás központi igazgatása és szabályozása Kultúra központi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció központi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem központi igazgatása és szabályozása Vízügy központi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika központi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások központi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggõ feladatok központi igazgatása és szabályozása Személyes jólét növelését célzó ágazatok területi igazgatása és szabályozása Egészségügy területi igazgatása és szabályozása Oktatás területi igazgatása és szabályozása Kultúra területi igazgatása és szabályozása Sport, rekreáció területi igazgatása és szabályozása Környezetvédelem és természetvédelem területi igazgatása és szabályozása Vízügy területi igazgatása és szabályozása Lakáspolitika területi igazgatása és szabályozása Szociális szolgáltatások területi igazgatása és szabályozása Társadalmi tevékenységekkel, esélyegyenlõséggel, érdekképviselettel, kisebbségekkel, egyházakkal összefüggõ feladatok területi igazgatása és szabályozása Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Személyes jólét növeléséhez kapcsolódó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 8413 Üzleti élet szabályozása, hatékonyságának ösztönzése Gazdasági szektorok központi igazgatása és szabályozása Ipar központi igazgatása és szabályozása Mezõgazdaság központi igazgatása és szabályozása Földügy központi igazgatása és szabályozása Energia és ásványi erõforrások központi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika központi igazgatása és szabályozása Közlekedés központi igazgatása és szabályozása Hírközlés központi igazgatása és szabályozása Turizmus központi igazgatása és szabályozása Kis- és nagykereskedelem központi igazgatása és szabályozása Gazdasági szektorok területi igazgatása és szabályozása Ipar területi igazgatása és szabályozása Mezõgazdaság területi igazgatása és szabályozása Földügy területi igazgatása és szabályozása

16 16 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Energia és ásványi erõforrások területi igazgatása és szabályozása Építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása Közlekedés területi igazgatása és szabályozása Hírközlés területi igazgatása és szabályozása Turizmus területi igazgatása és szabályozása Kis- és nagykereskedelem területi igazgatása és szabályozása Általános munkaügyi igazgatás Foglalkoztatás-, munkaügy központi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatás-, munkaügy területi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés központi igazgatása és szabályozása Munkavédelmi, munkaügyi ellenõrzés területi igazgatása és szabályozása Foglalkoztatást elõsegítõ támogatások Megváltozott munkaképességû személyek foglalkoztatását elõsegítõ támogatások Munkavédelmi célú támogatások és közcélú információs rendszer mûködtetése Munkanélküli ellátások finanszírozása Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése Gazdasági teljesítmény növelését célzó K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése A gazdasági növekedést ösztönzõ, szektorhoz köthetõ támogatások és tevékenységek Ipar fejlesztésének támogatása Mezõgazdasági támogatások Energia és ásványi erõforrások kiaknázásával, feldolgozásával, hasznosításával összefüggõ támogatások Területpolitikai támogatások és tevékenységek Közlekedés fejlesztésének támogatása Hírközlés fejlesztésének támogatása Információs társadalom fejlesztésének támogatása Turizmus-fejlesztési támogatások és tevékenységek Kis- és nagykereskedelem fejlesztésének támogatása A gazdasági növekedést ösztönzõ, általános, szektorhoz közvetlenül nem köthetõ támogatások és tevékenységek Kis- és középvállalkozások mûködési és fejlesztési támogatásai Mûködõtõke-beruházások komplex támogatásai Szektorhoz nem köthetõ komplex regionális gazdaságfejlesztési projektek támogatása 8414 Önkormányzati szolgáltatások, tevékenységek Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggõ szolgáltatások Közvilágítás Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások Város-, községgazdálkodási szolgáltatások pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél Máshova nem sorolt pénzügyi igazgatási tevékenység önkormányzati költségvetési szervnél 8419 Költségvetési pénzellátás technikai szakfeladatai Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Központi költségvetési befizetések Elkülönített állami pénzalapok bevételei (elszámolásai) Egészségbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Nyugdíjbiztosítási alap bevételei (elszámolásai) Finanszírozási mûveletek Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szerveikkel Fejezeti és általános tartalékok elszámolása 842 TÁRSADALMI KÖZSZOLGÁLTATÁS 8421 Külügyek Külügyek központi igazgatása és szabályozása Külügyek központi igazgatása és szabályozása Külügyi diplomáciai tevékenység Külügyi általános diplomáciai tevékenység Külügyi szakdiplomáciai tevékenység

17 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Nemzetpolitikai tevékenység Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és szabályozása Határon túli magyarok egyeztetõ fórumainak, szervezeteinek mûködtetése, támogatása Határon túli magyar nyelvû oktatás és képzés támogatása Határon túli magyar kultúra támogatása Határon túli magyar tudományosság támogatása Határon túli magyarok normatív jellegû oktatási-nevelési támogatása Határon túli magyarok egyéb támogatásai Nemzetközi fejlesztési együttmûködés és segítségnyújtás Gazdasági segítség nyújtása fejlõdõ és átmeneti gazdaságú országoknak Nemzetközi szervezeteken átfutó gazdasági segítség Nemzetközi polgári szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben Nemzetközi katasztrófavédelmi segítségnyújtás Nemzetközi humanitárius segítségnyújtás M.n.s. tevékenységek nemzetközi fejlesztési együttmûködés keretében Nemzetközi tudományos, kulturális, tájékoztatási együttmûködés Nemzetközi tudományos együttmûködés Nemzetközi oktatási együttmûködés Nemzetközi kulturális együttmûködés Nemzetközi ifjúsági együttmûködés Önkormányzatok m.n.s. nemzetközi kapcsolatai Nemzetközi szervezetekben való részvétel Nemzetközi szervezetekben való részvétel Állami protokoll Állami protokoll Külgazdasági kapcsolatok Külgazdasági kapcsolatok Nemzetközi katonai tevékenység Katonai diplomáciai tevékenység Nemzetközi katonai és rendészeti szerepvállalás béketámogató és válságkezelõ mûveletekben Külföldön lévõ magyar hadisírok feltárása, rendezése Nonproliferáció, leszerelés, fegyverzetellenõrzés 8422 Honvédelem Védelmi feladatok központi igazgatása és szabályozása Védelmi képesség fenntartása Védelmi képesség fejlesztése Haderõ kiképzése, felkészítése Haderõ (hazai) tevékenysége Honvédelmi felkészítés (komplex védelem) Honvédelmi K+F politika és a hozzá kapcsolódó források igazgatása és szervezése 8423 Igazságügy, bíróság Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Igazságügy központi igazgatása és szabályozása Bírósági tevékenység Igazságszolgáltatási tevékenység Cégbírósági tevékenység Ügyészségi tevékenység Ügyészségi tevékenység Katonai ügyészségi tevékenység Büntetés-végrehajtási tevékenység Büntetés-végrehajtási tevékenység központi igazgatása Elõzetes letartóztatással, õrizettel kapcsolatos fogvatartási tevékenység (kivéve bv-intézetben) Fogvatartottak büntetés-végrehajtási intézetben történõ õrzése, felügyelete, nyilvántartása, kezelése Fogvatartottak ellátása Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése költségvetési szervnél Fogvatartottak foglalkoztatása, ehhez kapcsolódó képzése nem költségvetési szervnél

18 18 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Pártfogó felügyelõi tevékenység Pártfogó felügyelõi tevékenység Kárpótlási, kárrendezési tevékenység Kárpótlási, kárrendezési, kártalanítási tevékenység Áldozatsegítés és kárenyhítés Áldozatsegítés és kárenyhítés Lobbihatósági tevékenység Lobbihatósági tevékenység 8424 Közbiztonság, közrend, államhatár rendjének védelme Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása Közbiztonság, közrend központi igazgatása és szabályozása Rendészeti feladatok Közterület rendjének fenntartása Igazgatásrendészet Idegenrendészet Határrendészet Közlekedésrendészet Vámrendészet Bûnüldözés Bûnmegelõzés Balesetmegelõzés Különleges rendészeti feladatok Kiemelt személyvédelmi tevékenység Kiemelt objektumvédelmi tevékenység Terrorelhárítás Szervezett bûnözés elleni koordinációs tevékenység Tûzszerészet Légi közlekedés biztonsága Különleges rendészeti kiképzés Állami futárszolgálat Menekültügy, letelepedés igazgatása és szabályozása Menekültügy igazgatása Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és elhelyezése Nemzetbiztonsági tevékenység Polgári nemzetbiztonsági tevékenység Katonai nemzetbiztonsági tevékenység 8425 Tûz-, polgári és katasztrófavédelem Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Tûz-, polgári és katasztrófavédelem központi és területi igazgatása Tûzvédelmi tevékenységek Tûzoltás, mûszaki mentés, katasztrófahelyzet elhárítása Megelõzés, (szak)hatósági tevékenység Mûszaki mentõbázisok regionális igazgatása Polgári védelem mûködése, támogatása A polgári védelem ágazati feladatai A lakosság felkészítése, tájékoztatása, riasztás Az óvóhelyi védelem tevékenységek Katasztrófaelhárítási tevékenységek Ár- és belvízvédelemmel összefüggõ tevékenységek Minõsített idõszaki tevékenységek (kivéve ár- és belvízvédelem) Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenység (kivéve ár- és belvíz esetén) 843 KÖTELEZÕ TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS 8430 Kötelezõ társadalombiztosítás Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások igazgatása Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása Nyugdíjbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Állam által nyújtott nyugdíjbiztosítási szolgáltatások finanszírozása Öregségi nyugdíj finanszírozása Rokkantsági nyugdíj finanszírozása Baleseti rokkantsági nyugdíj finanszírozása Hozzátartozói nyugellátások finanszírozása

19 1. szám PÉNZÜGYI KÖZLÖNY Tizenharmadik havi nyugdíj finanszírozása Egyéb, nyugdíjbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások igazgatása Egészségbiztosítási szolgáltatások központi igazgatása Egészségbiztosítási szolgáltatások területi igazgatása Állam által nyújtott egészségbiztosítási szolgáltatások finanszírozása Egészségbiztosítási pénzbeli betegségi ellátások finanszírozása Egészségbiztosítási pénzbeli anyasági ellátások finanszírozása Egészségbiztosítási egyéb pénzbeli ellátások finanszírozása Gyógyító-megelõzõ ellátások finanszírozása Gyógyszertámogatás finanszírozása Gyógyászati segédeszköz-támogatás finanszírozása Egyéb természetbeni ellátások nyújtásának finanszírozása Egyéb egészségbiztosítási ellátáshoz kapcsolódó kiadások finanszírozása 85 OKTATÁS Közoktatási és kapcsolódó tevékenységek pénzügyi igazgatása önkormányzati költségvetési szervnél 851 ISKOLAI ELÕKÉSZÍTÕ OKTATÁS Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8510 Iskolai elõkészítõ oktatás Óvodai nevelés Óvodai nevelés, ellátás Sajátos nevelési igényû gyermekek óvodai nevelése, ellátása Nemzeti és etnikai kisebbségi óvodai nevelés, ellátás 852 ALAPFOKÚ OKTATÁS Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8520 Alapfokú oktatás Általános iskolai nevelés, oktatás alsó tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése, oktatása (1 4. évfolyam) Általános iskolai felnõttoktatás (1 4. évfolyam) Általános iskolai nevelés, oktatás felsõ tagozaton Általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Sajátos nevelési igényû általános iskolai tanulók nappali rendszerû nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû általános iskolai nevelése, oktatása (5 8. évfolyam) Általános iskolai felnõttoktatás (5 8. évfolyam) Alapfokú mûvészetoktatás Alapfokú mûvészetoktatás zenemûvészeti ágban Alapfokú mûvészetoktatás képzõ-és iparmûvészeti, táncmûvészeti, szín-és bábmûvészeti ágban 853 KÖZÉPFOKÚ OKTATÁS Középfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása 8531 Általános középfokú oktatás Gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerû gimnáziumi oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû gimnáziumi oktatása (9 12/13. évfolyam) Gimnáziumi felnõttoktatás (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Nappali rendszerû szakközépiskolai oktatás (9 12/13. évfolyam) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam)

20 20 PÉNZÜGYI KÖZLÖNY 1. szám Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû szakközépiskolai oktatása (9 12/13. évfolyam) Szakközépiskolai felnõttoktatás (9 12/13. évfolyam) Szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Nappali rendszerû szakiskolai oktatás (9 10. évfolyam) Sajátos nevelési igényû tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók nappali rendszerû szakiskolai oktatása (9 10. évfolyam) Nappali rendszerû szakiskolai felzárkóztató oktatás (9 10. évfolyam) Szakiskolai felnõttoktatás (9 10. évfolyam) 8532 Szakmai középfokú oktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai elméleti felnõttoktatás Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati képzés Szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítõ nappali rendszerû szakmai gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Szakképesítés megszerzésére felkészítõ szakmai gyakorlati felnõttoktatás Emelt szintû szakközépiskolai szakmai oktatás, képzés Emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényû tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintû nappali rendszerû szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Emelt szintû szakközépiskolai felnõtt szakképzés 854 FELSÕ SZINTÛ OKTATÁS 8542 Felsõfokú oktatás Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító képzések Felsõfokú szakképzés Szakirányú továbbképzés Felsõfokú végzettségi szintet nem biztosító egyéb képzés Egészségügyi szakmai képzés Felsõfokú végzettségi szintet, illetve fokozatot eredményezõ képzések Alapképzés Mesterképzés Doktori képzés Kifutó rendszerben fõiskolai képzés Kifutó rendszerben egyetemi képzés Hallgatói és oktatói pénzbeli juttatások Felsõoktatás-fejlesztés Köztársasági ösztöndíj Miniszteri ösztöndíjak Tanulmányi ösztöndíj Szociális ösztöndíjak Doktorandusz ösztöndíjak Egyéb pénzbeli hallgatói juttatások, ösztöndíjak Oktatói ösztöndíjak Tankönyv- és jegyzettámogatás Felsõoktatás-fejlesztés (minõség-, tehetséggondozás, kisszak)

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0108/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CertUnion Hungary Tanúsító Kft. (1113 Budapest, Bocskai út 77-79.) akkreditált területe integrált

Részletesebben

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez

1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. melléklet a 70/2010. (V. 13.) FVM rendelethez 1. számú melléklet a 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelethez A 79/2007. (VII. 30.) FVM rendelet alapján elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások

Részletesebben

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése

S Z A K Á G A Z A T I R E N D. Szakágazat megnevezése 3. számú melléklet S Z A K Á G A Z A T I R E N D Szakágazat száma Szakágazat megnevezése 012200 JUH-, KECSKE-, LÓTENYÉSZTÉS 014100 NÖVÉNYTERMELÉSI SZOLGÁLTATÁS 014200 ÁLLATTENYÉSZTÉSI SZOLGÁLTATÁS 015000

Részletesebben

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom.

KalocsaKOM Kft. Székhelye: Kalocsa, Szent István kir. út 35. Tel: +36 (78)601 000 E-mail: iroda@kalocsakom.hu Honlap: www.kalocsakom. 7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetőségei, tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 10., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 10., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. szeptember 10., péntek 75. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató az államháztartási

Részletesebben

1. függelék a 20/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelethez Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete tagjainak névsora 1. Ugron Zoltán Gábor polgármester 2. Fuchs János korelnök 3. Szabó Zoltán alpolgármester

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához

Segédlet. a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához Segédlet a szakmai alaptevékenységek szakfeladatról kormányzati funkcióba való átsorolásához A táblázatban használt fogalmak, jelölések: 1. f.n.s. = funkcióba nem sorolt szakfeladat. Olyan szakfeladat,

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Budapest, 2010. október 15. Ára: 3970 Ft 12. szám A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 2002. december TARTALOMJEGYZÉK A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTER TÁJÉKOZTATÓI 8/2010. (IX. 10.) NGM tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOKI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL JEGYZŐJE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2013. májusi r e n d k í v ü l

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 6 1/6/10 8:24 PM Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-104185 cégjegyzékszámú KÓDOLKA Könyvelő

Részletesebben

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név

szen080114_teaor Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 17:41 Készítette: GMF pénzügy TEÁOR'08 kód TEÁOR'08 név Vállalkozási tevékenység 1. oldal 2008.01.11 név 7240 Adatbázis szolgáltatás, on-line kiadás 6201 Számítógépes programozás 5523 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 5520 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben

ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Kivonat 2. számú melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT módosításokkal egységes szerkezetben Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. április 21-én elfogadott módosítással

Részletesebben

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelezı és önként vállalt feladatai A B C 360000 Víztermelés, -kezelés, -ellátás 370000 Szennyvíz győjtése, tisztítása, elhelyezése 381103 Települési hulladék

Részletesebben

Zárás: 2013. július 15. Frissítés: 2013. augusztus 27.

Zárás: 2013. július 15. Frissítés: 2013. augusztus 27. CompLex Kiadó Kft. Céginfó Cégkivonat PERMÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Mérlegadatok A PERMÁR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 19-09-516150)

Részletesebben

2. Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint

2. Környezetközpontú irányítási rendszer tanúsítása az MSZ EN ISO 14001:2005 szabvány szerint Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-4-0058/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CERTOP Termék- és Rendszertanúsító Kft. (1149 Budapest, Mogyoródi út 32.) akkreditált területe

Részletesebben

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról

Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról Nagyecsed Város Önkormányzatának 78/2009.(V.26.) KT. h a t á r o z a t a Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala alapító okirata megállapításáról a KÉPVISELŐ-TESTÜLET I. Nagyecsed Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 48. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2010. május 6-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének.../2010.

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2. Készült: 2012.06.05 10:37 Ellenőrző kód: 5139594639 Érték típus: Ezer Forint

Éves beszámoló Év/Időszak: 2011.2. Készült: 2012.06.05 10:37 Ellenőrző kód: 5139594639 Érték típus: Ezer Forint 02 01110010101 Gabonaféle (kivéve rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése - Alaptevékenység (szakmai) - Kapacitásmutató - bevont termőterület (ha) 03 01190010101 Egyéb, nem évelő növény termesztése

Részletesebben

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

1. A költségvetési szerv elnevezése: Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselőtestülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a Polgármesteri

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-3/2009. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2009. június 26-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 57/2009. (VI. 26.) közgyűlési határozata a Tolna Megyei Önkormányzat

Részletesebben

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK

TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK TEÁOR '08: 01 NÖVÉNYTERMESZTÉS, ÁLLATTENYÉSZTÉS, VADGAZDÁLKODÁS ÉS KAPCSOLÓDÓ SZOLGÁLTATÁSOK 011 Nem évelő növény termesztése 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 0112

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.)

E L Ő T E R J E S Z T É S. alapító okiratok kiegészítésére. (2014. február 27.) Nyírábrány Nagyközség Polgármesterétől E L Ő T E R J E S Z T É S alapító okiratok kiegészítésére (2014. február 27.) A Képviselőtestület 2014. február 5-ei ülésén az Államháztartásról szóló törvény és

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata által ellátott kötelező és önként vállalt feladatok Dunapataj Nagyközség a által ellátott kötelező és önként vállalt 18/2014.(XI.21.)számú rendelet 2. számú melléklete sorszám Kormányzati funkció Feladat megnevezése Kötelező Önként vállalt Társulás útján

Részletesebben

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Cégkivonat. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.20-09-060242 cégjegyzékszámú ENERGOMETALL Műszaki

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.10-09-034862 cégjegyzékszámú Hatvani Városgazdálkodási

Részletesebben

mellékletét képezi az "Alapító okiratot módosító okirat" és a "Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat". azonnal polgármester

mellékletét képezi az Alapító okiratot módosító okirat és a Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat. azonnal polgármester Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Tárgy: A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosítása és egységes szerkezetbe foglalása

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

SZAKFELADAT REND. Szakfeladat száma, megnevezése. 01101-1 Növénytermelés és kertészet

SZAKFELADAT REND. Szakfeladat száma, megnevezése. 01101-1 Növénytermelés és kertészet 4. számú melléklet SZAKFELADAT REND Szakágazat száma Szakfeladat száma, megnevezése 01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET 01101-1 Növénytermelés és kertészet 01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS 01201-8 Állattenyésztés 01400

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul:

1. A Határozat 2. számú mellékletében jóváhagyott Jókai Mór Gimnázium, Szakképző Iskola és Kollégium alapító okirata az alábbiak szerint módosul: Kivonat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2011. április 28. napján megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 40/2011. (IV. 28.) határozata

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT. Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT Polgármesteri Hivatala Alapító Okirata Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 135/2012. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2012. május 17-i ülésére Tárgy: Javaslat az Önkormányzat tevékenységéhez kapcsolódó szakfeladatok

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből Szám: 2-2/2010. K I V O N A T a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2010. április 30-i ülésének jegyzőkönyvéből A Tolna Megyei Közgyűlés 48/2010. (IV. 30) Közgyűlési határozata közoktatási intézmények

Részletesebben

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY

73 Kutatás, fejlesztés Kivéve: 73.2 Humánkutatás, fejlesztés. 90 Szennyvíz, hulladékkezelés, szennyeződés mentesítés II. VESZÉLYESSÉGI OSZTÁLY Munkavédelmi (munkabiztonsági) szakképesítéssel rendelkező személy foglalkoztatásának feltételei 1. A munkáltatók tevékenységük alapján a következő munkavédelmi szempontú veszélyességi osztályba tartoznak

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete 2011. november 24-i ülésének jegyzőkönyvéből: 189/2011.(XI.24.) sz. önkormányzati határozat: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Idegen neve: Rövid neve: Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15.

ALAPÍTÓ OKIRAT. Idegen neve: Rövid neve: Székhelye: 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Alapítás dátuma: 1991. január 30. (1990. december 15. 6. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az 1992. évi XXXVIII. törvény 66. -a és a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján

Részletesebben

Javaslat. SZMSZ módosítására

Javaslat. SZMSZ módosítására Pásztó Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Ügyrendi Bizottsága 3060 Pásztó, Kölcsey F. u. 35. Szám: 1-25/2010. Javaslat SZMSZ módosítására Készült: A Képviselő-testület februári ülésére Előterjesztő:

Részletesebben

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009.

OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009. OMMF ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL 2009. ÉV 2 T Á J É K O Z T A T Ó a munkabalesetek alakulásáról 2009. év A tájékoztató a 2010. január 8-ig

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA

POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5083. Kengyel, Szabadság u. 10. Tel: 56/583-400. POLGÁRMESTERI HIVATAL ALAPÍTÓ OKIRATA Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 6 2010.11.22. 14:53 1 / 6 2010.11.22. 14:53 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-883167

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. szeptember 10-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. szeptember 10-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2011.(III.29.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA

TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA TEÁOR 2008 a gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréről STRUKTÚRA A. NEMZETGAZDASÁGI ÁG - MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás

Részletesebben

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat:

215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: 215/2011. (VIII.26.) sz. Kt. határozat: Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete, az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 90. (1) bekezdésében megfogalmazottak alapján a Polgármesteri

Részletesebben

S Z A K F E L A D A T R E N D. 01101-1 Növénytermelés és kertészet

S Z A K F E L A D A T R E N D. 01101-1 Növénytermelés és kertészet 4. számú melléklet S Z A K F E L A D A T R E N D Szakágazat száma Szakfeladat száma, megnevezése 01100 NÖVÉNYTERMELÉS ÉS KERTÉSZET 01101-1 Növénytermelés és kertészet 01200 ÁLLATTENYÉSZTÉS 01201-8 Állattenyésztés

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-959833 cégjegyzékszámúsolarcell Hungary Korlátolt

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

I. Cégformától független adatok

I. Cégformától független adatok A Cg.08-09-014691 cégjegyzékszámú UNIVERSITAS FIDELISSIMA Kereskedelmi, Szolgáltató és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság (9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky utca 9.) cég 2013. október 13. napján hatályos

Részletesebben

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA

KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA 11683/2008. KÖZGYŰJTEMÉNYI ELLÁTÓ SZERVEZET ALAPÍTÓ OKIRATA Az oktatási és kulturális miniszter az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. (a továbbiakban: Áht.) 89. -ának (1) bekezdésében foglaltak

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 47. sz. melléklet ALAPÍTÓ OKIRAT A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata Kerekegyháza Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata (Alapító Okirat száma: 32/2003. (III. 05.) sz. Kth.) (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva az 53/2010. (III. 31.) sz. Kth-ig

Részletesebben

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról

Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról 10/2013. (III.05.) sz. képviselő-testületi határozat Tiszasas Község Település Ellátó és Szolgáltató Szervezetének alapító okirata módosításáról Tiszasas Község Önkormányzata az államháztartásról szóló

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-864697 cégjegyzékszámú DRAYMAN

Részletesebben

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL

NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL NEMZETI MUNKAÜGYI HIVATAL Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság TÁJÉKOZTATÓ A MUNKABALESETEK ALAKULÁSÁRÓL A FELDOLGOZOTT MUNKABALESETI J EGYZŐKÖNYVEK ALAPJÁN 2012. I-IV. NEGYEDÉV 2 T Á J É K O Z T A T

Részletesebben

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal:

MÓDOSÍTÓ OKIRAT. Az Egri Kulturális és Művészeti Központ Alapító Okiratának 5. pontja kiegészül az alábbiakkal: K I V O N A T Eger Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. február 23i ülésének jegyzőkönyvéből 28/2012. (II.23.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja az Egri Kulturális

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.01.30. 14:06

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.01.30. 14:06 1 / 10 2012.01.30. 14:06 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18-09-106973

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított

ALAPÍTÓ OKIRAT. Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított ALAPÍTÓ OKIRAT Budapest, Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő testülete a rendelkezésre álló dokumentumok alapján a többször módosított - 1992. évi XXXVIII. tv. az államháztartásról, a költségvetési

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13-09-064364 cégjegyzékszámú BTG Budaörsi Településgazdálkodási

Részletesebben

FREESOFT NYRT. IGAZGATÓSÁGÁNAK KÖZGYŰLÉSI ELŐTERJESZTÉSE a 2013. április 25.-én tartandó éves rendes közgyűlésre IGAZGATÓSÁG ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTÁSI JAVASLATA Készítette: FreeSoft Nyrt. Jóváhagyta: FreeSoft

Részletesebben

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.13 09 120671 cégjegyzékszámú Red Bird Bike

Részletesebben

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek

Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek Gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszeréből - Nem agrárgazdasági tevékenységek 0510 Feketeszén-bányászat 0520 Barnaszén-, lignitbányászat 0610 Kőolaj-kitermelés 0620 Földgázkitermelés

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 9 2014.01.01. 19:42

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok. 1 of 9 2014.01.01. 19:42 Tárolt Cégkivonat Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18-09-106973 cégjegyzékszámú

Részletesebben

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből:

Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: Kivonat Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2013. szeptember 26-ai ülésének jegyzőkönyvéből: 117/2013.(IX.26.) sz. önkormányzati határozat: A Művelődési Ház és Könyvtár Alapító Okiratának

Részletesebben

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya

MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya MISKOLCI EGYETEM 2004. évi költségvetési alapokmánya 1. Fejezet, megnevezése : XX. Oktatási Minisztérium 2. Költségvetési szerv a) azonosító adatai - törzskönyvi nyilvántartási szám: PIR törzsszám: 308801

Részletesebben

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT

Felelős: Határidő: 2013. március 14. MÓDOSÍTÓ OKIRAT 93/2013. (II.28.) közgyűlési határozat Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerinti szöveggel elfogadja az Egri Kulturális és Művészeti Központ módosító

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t

A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t A L A P Í T Ó O K I R A T - t e r v e z e t 1. Az intézmény neve: Hajdúnánás Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2. Székhelye: 4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1. Telephely : 4080 Hajdúnánás, Kisfaludy

Részletesebben

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea!

oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! e oberon consulting Budapest XIV. Zugló Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Révész Andrea részére 1145 Budapest Pétervárad u. 2. Tisztelt Révész Andrea! Ezúton szeretnénk tájékoztatni hogy társaságunk

Részletesebben

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kft. Céghírek Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-002454)

Részletesebben

A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA

A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Iktatószám: 9439/2008. A SZABADTÉRI NÉPRAJZI MÚZEUM ALAPÍTÓ OKIRATA Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 88. -ának és az államháztartás működési rendjéről szóló

Részletesebben

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Polgármesteri Efivatala i (Budapest XIV. Pétervárad u. 2.), egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata I A helyi önlcormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

15213-107/2009. A SZOLNOKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-107/2009. A SZOLNOKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZOLNOKI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szolnoki Főiskola alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának (2) b/ pontja,

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 A L A P Í T Ó O K I R A T A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján Kaposvár Város Önkormányzata

Részletesebben

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE

AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI ÁRJELENTÉSE KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 2130 AZ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK KIBOCSÁTÁSI

Részletesebben

MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak)

MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) MÁK program Készült: 2011.03.21 13 óra 47 perc 1.Lap Önkormányzati költségvetési szervek 2010. évi beszámolója (2010.2. időszak) Pénzügyi körzetenkénti ( önkormányzati ) összesitö A kiválasztott ürlapok:

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-685017 cégjegyzékszámú GYÖNGYSORHÁZ Építő és Szolgáltató

Részletesebben

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására

JAVASLAT. alapító okiratok módosítására VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-189 /2010. JAVASLAT alapító okiratok módosítására Készült: a Képviselő-testület 2010. decemberi

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2009. május 25. napján tartott ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLET 40/2009. (V. 25.) ÖNK. SZ.

Részletesebben

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3

szakközépiskola 4;5 szakiskola 2 12. évfolyamra vagy/és érettségire épülő 10. évfolyamra vagy/és 16. betöltött életévre épülő 1;2 Szakképzés 2;3 A L A P Í TÓ O K I R A T közép 1. számú melléklet A költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 4. (1) és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 37. (5) alapján

Részletesebben

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E

MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2011. (I.27.) R E N D E L E T E a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.26.) rendelet módosítására A rendelet 2. (5) bekezdése hatályát

Részletesebben

89/2010. (IV. 22.) MÖK

89/2010. (IV. 22.) MÖK 89/2010. (IV. 22.) MÖK határozat I. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 10. (1) bekezdése g) pontja és a költségvetési szervek jogállásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása

ELŐTERJESZTÉS. Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére. Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása ELŐTERJESZTÉS Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 29-ei ülésére Tárgy: A Többcélú Társulási Megállapodás módosítása Előterjesztő: Pergő Margit polgármester Előkészítő: dr.

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki:

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: ALAPÍTÓ OKIRAT 16. sz. melléklet A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2008. évi CV. törvény 1. és 4. -a alapján az alábbi alapító okiratot adja ki: 1. Költségvetési szerv neve: Medgyaszay István

Részletesebben

A KAPOSVÁRI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A KAPOSVÁRI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Iktatószám: 15213-76/2009. A KAPOSVÁRI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A Kaposvári Egyetem 2138-1/2009. számú, 2009. január 30-án kelt Alapító Okiratát a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról

Részletesebben

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok

Tárolt Cégkivonat. I. Cégformától független adatok Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.18 09 106973 cégjegyzékszámú S.I.S. Sonitus Industrial

Részletesebben

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4.

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Tárolt Cégkivonat A Cg.01-09-933823 cégjegyzékszámú BM Reflektor

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16

Cégkivonat. I. Cégformától független adatok 1 / 10 2012.05.09. 11:16 1 / 10 2012.05.09. 11:16 Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat 1055 Budapest, Kossuth tér 4. Cégkivonat A Cg.02-09-064946 cégjegyzékszámú

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások

MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT. 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások A MEZŐGAZDASÁG, ERDŐGAZDÁLKODÁS, HALÁSZAT 01 Növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodás és kapcsolódó szolgáltatások 01.1 Nem évelő növény termesztése 01.11 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény,

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. február 16., kedd. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 11. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. február 16., kedd. Tartalomjegyzék. VI. Alapító okiratok HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2010. február 16., kedd 11. szám Tartalomjegyzék VI. Alapító okiratok 1/2010. (II. 16.) OKM határozat az oktatási és kulturális miniszter felügyelete alá

Részletesebben

20142-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

20142-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 20142-1/2008. A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992.

Részletesebben

15213-103/2009. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-103/2009. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Szegedi Tudományegyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115. -ának

Részletesebben