Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára"

Átírás

1 Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa február II. évf. 2. szám Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára Terveit ismertette Székelyudvarhely polgármestere A hosszú távú megalapozás évének nevezte a 2013-as esztendőt Bunta Levente polgármester a sajtó munkatársaival tartott kötetlen találkozásán. Terveit ismertette, majd a zászlóügyről és aktuálpolitikáról is beszélt. (3. oldal) Zöldségpiaci rendezési tervek S zékelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Székelyudvarhelyi Sportért Alapítvány harmadik alkalommal szervezte meg a Székelyudvarhelyi Sportgálát. Hagyományos rendezvényükön évről évre megköszönik mindazok munkáját, sportért kifejtett tevékenységét, akik településünknek hírnevet szereztek, ezáltal hozzájárultak városunk fejlődésé- hez, sporthagyományaink öregbítéséhez. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Székelyudvarhelyi Sportért AlaA januári rendes havi önkormányzati ülésen számos, a vápítvány e gondolatok mentén Székelyudvarhely Sportjáért rosi zöldségpiacok rendezését célzó ötlettel, tervvel rukkoldíjjal jutalmazta mindezen személyeket. tak elő a polgármesteri hivatal illetékesei, illetve a városatyák is több javaslatot tettek a piactér további modernizálására. (6 7. oldal) (3. oldal) Csomagosztás a betegek világnapján 2015-ig elkészül A székelyek története Bunta Levente polgármester ösztönzésére tavaly kezdődött el A székelyek története munkacímű háromkötetes, ezerötszáz oldalas mű megírása. A tervek szerint a hiánypótló és nagy volumenű tudományos munka 2015 végén ér véget. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala immáron harmadik alkalommal szentel figyelmet a betegek világnapjának: február 11-én ajándékcsomaggal örvendeztették meg a városi kórházban fekvő 480 beteget, valamint a Pastor Bonus Papi Öregotthon 35 lakóját. (4. oldal) Mutasd fel Orbán Balázs példáját gyerekeidnek! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, valamint a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára Orbán Balázs születésének 184. évfordulója alkalmából a városközpontban megemlékező ünnepséget szervezett. (5. oldal) (5. oldal)

2 Sportpálya épül a Csereháton NAPIRENDEN Székelyudvarhely önkormányzati testülete elfogadta a város aktualizált távhőszolgáltatási stratégiáját: a fő cél a rendszer modernizálása, alternatív fűtőanyagok használata, illetve alacsony szolgáltatási árral a levált lakók visszacsalogatása. Zöld utat adtak ugyanakkor a csereháti sportpálya építésének, illetve úgy döntöttek, hogy a művelődési ház tetejére tervezett napelemeket csak pályázati pénzből lehet megvásárolni. 2 Az előterjesztés szerint jó tudni, hogy öt-hat százalékkal növekedik a hőenergia előállítási ára, a lakosság viszont továbbra is ugyananynyit fizet, a különbözetet az önkormányzat állja. Ez azt jelenti, hogy 378 helyett 402 lej egy gigakalória előállítási ára, a lakosság pedig 240 lejt fizet. Székelyudvarhely önkormányzati testülete januári rendes havi ülésén a városvezetők tizenegy napirendi pontot tárgyaltak. Első lépésként Karda Emese gazdasági igazgató a város 2012-es évi költségvetésének négy negyedévi zárszámadását ismertette. Eszerint a tervezett 72,1 millió helyett 71,4 millió lej jövedelmet, bevételt valósított meg a város, a kiadási oldalon pedig a tervezett 75,1 millió lej helyett 67,1 millió lejt költöttek el. A fejlesztési fejezetben hárommillió lejes hiány keletkezett, melynek fedezéséről a második napirendi pontban gondoskodtak. Következő mozzanatként a város távhőszolgáltatási stratégiájának az aktualizálásáról döntöttek a stratégia főbb elemeit korábbi írásainkban már soroltuk: az Urbana Rt. és a városvezetés fő célja a teljes távhőrendszer modernizálása, alternatív fűtőanyagok, lásd biomassza használata, illetve végső soron az alacsony szolgáltatási árral a levált lakók visszacsalogatása. A tanácsosok számos kérdéssel bombázták Ráduly Mihályt, az Urbana Rt. igazgatóját: miért van az aktualizálásra most szükség, miért kell egyáltalán a távhőrendszerbe pénzt fektetni? Az igazgató úgy felelt, noha az intézkedés valóban most csak 2367 lakást érint, meg van győződve arról és ez alapján készítették el a stratégiát is, hogy a távfűtés perspektívájában kell gondolkodni. Ha a tervezett beruházások megtörténnek, figyelembe véve a földgáz árának tervezett alakulását, vagyis azt, hogy a jelenlegihez képest a kétszeresére fog az ára növekedni, kétlem, hogy valaki a gázfűtéses rendszeren fog maradni, ha a távhőt olcsóbban megkapja. Egy modern és alternatív fűtőanyagokat használó távhőrendszer ugyanazokat az előnyöket biztosítja, mint az egyéni kazán: a szolgáltatást igénybe vevő akkor fűt, amikor akar, és annyit fizet, amennyit fogyasztott sorolta Ráduly Mihály. Gergely László tanácsos azt kérte, az idei évre olyan költségvetést tervezzenek, melyben tizenhárom tömbház hőszigetelését hagyják jóvá. Magyarázta is: azokban a tömbházakban, ahol a hőszigetelés megtörtént, lejjel kisebb a fűtési kiadás. Mike Levente ugyanakkor a stratégiára visszatérve úgy vélekedett, jó számokon alapul, ám túl merész. Sokat fektettünk a távfűtésbe, ám az árak maradtak, és 127-en le is váltak mondotta, ezért óvatosságra és kis mértékű költekezésre intett mindenkit, majd azt ajánlotta: vegyék figyelembe a magánházakat is, hisz nyugatabbra ezekben is létezik távfűtés. Ráduly válaszolt: Igaz, hogy folytatódott a leválás, de már nem olyan mértékben, mint ben, az árakról pedig azt tudatta, hogy ben csökkent a fűtés lakossági költsége, 2010-ben pedig nőtt, ebben a módosulásban pedig benne van az áfa értékének a növekedése is. A földgáz ára számottevőbben növekedett tette hozzá Ráduly Mihály, aki szerint a magánházak távhővel történő ellátásáról csak a rendszer teljes modernizálását követően gondolkodhatnak. Tankó László tanácsos azt közölte: a távhőszolgáltatásnak van jövője. Ha az energiahordozók ára változik, illetve ha profin van működtetve, szerepe lehet, viszont egy nagy bizalomdeficit van, így ahhoz, hogy az emberek visszatérjenek, komoly árcsökkentés kell hívta fel a figyelmet. Tankó László azt is kiemelte, a lakosság szempontjából nem az a fontos, hogy az Urbana profitot termeljen, hanem, hogy olyan ára legyen a hőenergiának, mely motiváló lehet a lakosság számára. Ráduly Mihály a tanácsosoknak elmondta, hogy mivel az Urbana koncessziós szerződés alapján végzi a szolgáltatást, magyarán, a város üzeme, a stratégiát a polgármesteri hivatal fejlesztési osztályával közösen készítették. Ha elfogadják a stratégiát, akkor annak irányelveit be lehet majd építeni az Urbana adminisztrációs tervébe, mely konkrét számokat, adatok tartalmaz majd tudatta, egy következő kérdésre pedig úgy felelt: noha a pellet ára az utóbbi években 100 euróról 150 euróra növekedett, még mindig olcsó, és kis mérete miatt importálni is lehet, ezzel szemben a faőrleményt nem érdemes kilométernél távolabbról szállítani. Ráduly Mihály utolsó stratégiája mellett szóló érvként úgy summázott: Ha valaki komolyan elvégzi a számítást, kiderül, az egyéni rendszer fűtésköltsége magasabb, mint a távhőjé. Ha a gáz ára mellett a villamos energiát, az amortizációt és rendszeres ellenőrzési költségeit is számoljuk, ez derül ki. Ugyanakkor nem mellékes, hogy kormányhatározat szerint 2018-ig a földgáz ára a jelenlegi kétszerese lesz, így egy egyéni kazánnal rendelkező család a jelenlegi 180 lej helyett 360 lejt fizet gigakalóriánként. Ehhez képest pedig a távhőszolgáltatás jelenlegi 240 lej, mely a fejlesztéseket, beruházásokat követően csak csökkenni tud, csak olcsóbb. A tanácsosok szavaztak, és elfogadták a stratégiát, vagyis rábólintottak arra, hogy Székelyudvarhelyen a távhőszolgáltatásé a jövő. A következő napirendi pont is az Urbanához kapcsolódott: a Közhasznú Szolgáltatásokat Szabályzó Országos Hatóság (ANRSC) által jóváhagyott a városi távhőszolgáltatás hőenergetikai mérlegét kellett a tanácsosoknak jóváhagyniuk. Ez a mérleg tartalmazza egyebek mellett a távhőszolgáltatás esetében alkalmazott árakat: a lakosság által fizetett összegeket, és a polgármesteri hivatal hozzájárulását, ártámogatását is. Itt azt tudhattuk meg, hogy míg 2008-ban 11 ezer MWh veszteséggel számoltak, 2012-ben már csak 7500-al. A beruházásoknak köszönhetően a termelési oldalon 4000, a szállítási oldalon pedig 3000 MWh megtakarítást jegyezhettek. Az előterjesztés szerint ugyanakkor jó tudni, hogy öt-hat százalékkal növekedik a hőenergia előállítási ára, a lakosság viszont továbbra is ugyanannyit fizet, a különbözetet az önkormányzat állja. Ez azt jelenti, hogy 378 helyett 402 lej egy gigakalória előállítási ára, a lakosság pedig 240 lejt fizet. Napelemek pályázatból A tanácsosok módosították a tavalyi utolsó ülésükön elfogadott, az idei helyi adókra és illetékekre vonatkozó határozatukat. Akkor 6 és 7,5 százalékkal növelték az adókat, arra hivatkozva, hogy háromévente az infláció mértékében kiigazítást kell eszközölni, illetve érvként hangzott el az is, hogy a kormány kötelezni fogja az önkormányzatokat az adóemelésre. Ez meg is történt: a kormány időközben kérte, hogy 16,05 százalékos emelést eszközöljenek, vagyis az utóbbi három év inflációjának a mértékével igazítsák ki az adók szintjét. Mivel ez Székelyudvarhelyen már megtörtént, a határozat csak formaság volt. A testület ugyanakkor elfogadta a csereháti sportpálya építési tervét, így az akár még az idén megépülhet. A II. Rákóczi Ferenc utcai áteresz, kis híd felújítására is rábólintottak: a beruházás értéke áfástól 188 ezer lej. A művelődési ház tetejére tervezett napelemes rendszerről hosszasabban értekeztek. Csoma Zsigmond, a beruházási iroda vezetője ismertette: segédrendszer, mely hozzájárul a melegvíz-előállításhoz a Környezetvédelmi Alapnál fognak pályázni, az elemeket a tetőzet park felőli részén helyezik el, a tető síkjával párhuzamosan. Az öt darab, tizenkét négyzetméternyi napelem 128 ezer lejbe kerül. Mivel a beruházás szükséges, ám csak harminc éven belül térülne meg, a testület úgy döntött, csak pályázati forrásokból valósítható meg, és legfeljebb önrészt, ha rendelnek a projekthez. A város piacainak a kereskedési szabályzatát is elfogadták a tanácsosok, majd egy stilisztikai, formai hibát igazítottak ki a Szejkefürdő víz- és szennyvízhálózatra történő csatlakoztatását célzó korábbi határozatukban. Utolsó lépésként a kulturális intézményvezetők értékelése során született jegyeket, eredményeket hagyták jóvá: Elekes Gyulának, a művelődési ház igazgatójának meghosszabbítják a szerződését, a színház, a táncműhely és a könyvtár igazgatói szerződését lezárják február

3 AKTUÁLIS Terveit ismertette Székelyudvarhely polgármestere A hosszú távú megalapozás évének nevezte a 2013-as esztendőt Bunta Levente polgármester a sajtó munkatársaival tartott kötetlen találkozásán. Terveit ismertette, majd a zászlóügyről és aktuálpolitikáról is beszélt. Székelyudvarhely polgármestere ahogyan az előző évekre is a 2013-as esztendőre is címkét aggatott: a hosszú távú megalapozás éveként tervezi. Bunta Levente egy, a közösséget szolgáló polgármesteri hivatalt igyekszik kialakítani, és csapatmunkában gondolkodik. A tervezett beruházásokról, munkálatokról beszélve, arról tett említést, hogy a Farcádi utca csőre töltve, a Templom utca feljavítása pedig a versenytárgyalás gyorsaságának a függvényében kezdődhet el. Három évben gondolkodom, ezért bizonyos Furcsa világot élünk, ezért is fontos az összefogás ezt látjuk zászlóügyben is reagált az aktuálpolitikai történésekre a polgármester, majd azt tudatta, levelet kapott, melyben felszólították, vegye le a homlokzatról a zászlót. Annak ellenére, hogy komoly pénzbüntetéssel sújthatják, nem tette. teendőket nem is sürgetek. A polgármesteri hivatalnak van pénze, melyet jó gazda módjára beosztunk tudatta Bunta Levente. Azt is megtudtuk, hogy március 15-ét követően elkezdődhet a Márton Áron tér felújítása, illetve a Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium előtti tér átalakításán is gondolkodnak, oly módon, hogy az a két iskola számára egységes teret képezzen. A polgármester optimistán beszélt a hőerőmű-építési tervükkel kapcsolatosan is, majd a közbiztonság javítását célzó intézkedéseikről és terveikről számolt be. Hivatala még idén nekilát a birkózóterem építésének, illetve a Haberstumpf-villa és a Tamási Áron Gimnázium tetőzetének a felújítása is tervben van. Az új szennyvíztelep hatvan hetven százalékban már elkészült, a távhőrendszert is hasonló mértékben modernizálták. A tervek között szerepel a megyei tanáccsal közösen egy inkubátorház kialakítása, illetve a zöldségpiac tevékenységének a megszervezése. Furcsa világot élünk, ezért is fontos az összefogás ezt látjuk zászlóügyben is reagált az aktuálpolitikai történésekre, majd azt tudatta, levelet kapott, melyben felszólították, vegye le a homlokzatról a zászlót. Annak ellenére, hogy komoly pénzbüntetéssel sújthatják, nem tette. Nem hiányzik a büntetés, de nem vesszük le. Használjuk, míg mások is rájönnek arra, hogy Európa a régiók Európája. Ha mégis levetetik, mert megtehetik, akkor megnézzük, még milyen zászlót tudunk levenni, és adunk a történésnek tiltakozó jelleget is: megnézzük, hová lehet zászlókat kitűzni. Veszünk sok-sok kicsi zászlót, és odaadjuk az embereknek, hogy tegyék ki házaikra. Ha bántanak, nem fogunk meghátrálni üzente Bunta Levente. Zöldségpiaci rendezési tervek A januári rendes havi önkormányzati ülésen számos, a városi zöldségpiacok rendezését célzó ötlettel, tervvel rukkoltak elő a polgármesteri hivatal illetékesei, illetve a városatyák is több javaslatot tettek a piactér további modernizálására. polgármesteri hivatal lett a piacgondok A az eddig megejtett fejlesztések mellett, első, zsebet érintő intézkedésként csökkentették az asztalbérleti összegeket. További tervek is vannak. Tikosi László, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója tudatta, elől fizetéses parkolót alakítanának ki, oly módon, hogy a dinnyeárusokat a piactér hátsó részébe költöztetnék, elől pedig maradna a felület az autóknak, mint elhangzott, hogy mindenki kényelmesen megközelíthesse a teret, és onnan könnyedén elszállíthassa a vásárolt termékeket. Szintén ide kapcsolható tudnivaló, hogy a piac első, bejárati részén tilos a ruhanemű, például zokni árusítása ezt a tevékenységet is csak hátul lehet folytatni. Ugyanakkor a tervek között szerepel az is, hogy nagyobb teret adnának az őstermelőknek, és a szezonális termékeket árusítóknak. Egyfajta piacrendezési terven gondolkodnak, hogy pontosan lehessen tudni, hol mi kapható, hol ki, melyik árus kaphat helyet. Nem kell más piacgondok, a polgármesteri hivatal hatékonyan tudja működtetni a teret, nem feltétlenül profitszerzés céljából, hanem az árusok, vásárlók érdekeit védve hangzott el az ülésen. Gergely László tanácsos azzal az ötlettel hozakodott elő, hogy legyen a biotermelőknek kedvezmény, illetve azt is kérte, hogy a polgármesteri hivatal szereljen fel térfigyelő kamerákat a zöldségpiacon, hisz közismert, hogy csoportok lopnak, garázdálkodnak, és remélhetőleg a kamerákkal ki lehet szűrni őket. Jakab Áron Csaba válaszolt is Gergely László egyik felvetésére: decemberben már felszereltek a piac bejáratánál egy kamerát. Kulcsár-Székely Attila tanácsos a cserehátiak kívánságát tolmácsolta: egy két-három asztalos minipiac az új ifjúsági lakótelepen is jól jönne. Jakab Attila arról tett említést, hogy a városi piacokon oly módon kell rendet teremteni, hogy azok ugyanazt a színvonalat tudják majd nyújtani, mint konkurenciáik, a nagy bevásárlóközpontok. Jakab Áron Csaba azt tanácsolta, a városi zöldségpiacon bontsák le az első faházakat, hisz telefonos, ruhás üzletek nincs, mit a piacon keressenek, helyüket pedig akár parkolóként is lehetne hasznosítani. Sinka Arnoldnak is volt egy ide vonatkozó ötlete: ha lesz fizetéses parkolás, és technikailag megoldható, akkor vezessenek be a piacon félórás parkolási lehetőséget is, hisz ennyi idő alatt a legtöbb vásárló rendezni tudja ottani teendőit február 3

4 Csomagosztás a betegek világnapján AKTUÁLIS Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala immáron harmadik alkalommal szentel fi gyelmet a betegek világnapjának: február 11-én ajándékcsomaggal örvendeztették meg a városi kórházban fekvő 480 beteget, valamint a Pastor Bonus Papi Öregotthon 35 lakóját. Február 11. a betegek világnapja, II. János Pál pápa kezdeményezése, és 1993-ban hivatalosították. A világnap célja mint a kezdeményező fogalmazott, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala immáron harmadik alkalommal szentelt figyelmet a világnapnak: ajándékcsomaggal örvendeztették meg a városi kórházban fekvő 480 beteget, valamint a Pastor Bonus Papi Öregotthon 35 lakóját. Mindenik csomag narancsot, almát, banánt, rostos üdítőt, töltött kekszet és csokit tartalmazott. Farkas György, a polgármesteri kabinet vezetője, valamint Lukács Antal, a kórház igazgatója gyógyulást kívánva nyújtotta át a csomagokat a betegeknek. Lukács Antal, a kórház igazgatója a csomagosztásról úgy vélekedett, hogy napjainkban, amikor a kórházakat központilag minimális költségvetési szinten igyekeznek tartani, és eszerint is értékelik ki azokat, minden segítség különösen jól jön intézmény és betegek számára egyaránt. A mi küldetésünk az, hogy a betegek számára olyan körülményeket és szolgáltatásokat biztosítsunk, melyek révén felépülnek, és elégtétellel távoznak a kórházból. Tehát minőségi szolgáltatásokról beszélek, ezért is fontos a mai ajándékozási pillanat, hiszen a csomag értékétől függetlenül ez a gesztus megtisztelő számunkra. Olyat nyújtott a polgármesteri hivatal, amit a kórház nem tud nyújtani, egy többletet a betegek számára mondta Lukács Antal, majd azzal folytatta, hogy immáron ez a harmadik alkalom, hogy a polgármesteri hivatal kedveskedik a betegeknek, így hagyományról beszélhetünk, az igazgató pedig reméli, az elkövetkező években is számíthatnak a polgármesteri hivatal hasonló lépéseire. 554 ágy, 20 ezer beteg A világnap kapcsán a kórházvezető néhány adattal is szolgált. Jelenleg a városi kórházban 480 beteg fekszik. Az intézmény 529 úgynevezett akut betegággyal rendelkezik, illetve 25 ágya van a napos bentfekvők, vagyis a rövid időre megfigyelés alatt tartott betegek számára. A kórház huszonnégy osztállyal és részleggel bír a részleg a tizenöt ágy alatti egységeket jelenti. A legnagyobb ágylétszáma a nőgyógyászatnak van, ahol egyszerre 70 beteget is kezelhetnek, így értelemszerűen éves szinten itt fordul meg a legtöbb páciens. Továbbá a belgyógyászat 57, az általános sebészet 60, a gyerekgyógyászat és újszülöttosztály 35 35, az ideggyógyászat 30, a fertőző osztály pedig 28 ágyas. Lukács Antal arról is beszámolt, hogy vannak napok, amikor száz százalékos ágykihasználtsággal te vékenykednek. Beszédes adat, hogy éves szinten 20 ezer beteget kezelnek a székelyudvarhelyi kórházban, az átlag bentfekvési idő pedig 6,6 nap. Ez valamivel több az 5-6 napos átlagnál, ám az igazgató azt közölte, a hét nap is belefér. A kórház könyvelési kimutatásaiból kiderül, hogy mennyibe kerül egy beteg ellátása naponta: a különböző költségek összesítését követően Székelyudvarhelyen ez a szám 247,26 lej. Ez csak könyvelési adat, minden költség összesítését követően alakult ki ez az összeg, és az már más kérdés, hogy van-e erre megfelelő fedezet mutatott rá egyik problémájukra, a pénzhiányra. Az igazgató úgy érvelt, ezen napi összeg csak a gyógyításra szánt tételeket tartalmazza, nincsenek benne a kórház infrastrukturális és beruházási költségei. A 247,26 lej nagyobb részét a gyógyszeres kezelések és a paraklinikumok: labor- és szövettani vizsgálatok, röntgendiagnosztika stb. teszik ki, illetve ide számolhatóak az egészségügyi anyagok, kötszerek, fertőtlenítőszerek árai is. Képzőközpont, egyesületi, mozgalmi székhely Gazdát talált a polgármesteri hivatal a leromlott állapotban levő csereháti csillagvizsgáló épületének. A sokrétű tevékenységet folytató Udvarhelyi Infó Egyesület pályázott, és nyert: reményeik szerint két év alatt 160 ezer lejből tatarozzák az épületet, ahol majd képzéseknek adnak teret, illetve futó programjaiknak és mozgalmaiknak biztosítanak székhelyet. székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal A pályázatot hirdetett a Csereháton található régi, csillagvizsgálóként ismert épület bérbeadására, a téma többször is terítékre került a városi önkormányzat ülésein. A bérbevétel iránt érdeklődő szervezetből több is akadt, végül az Udvarhelyi Infó Egyesület (UIE) maradt csak a hivatal listáján, pályázatát pedig érvényesnek és nyertesnek ítélte az önkormányzat gazdasági szakbizottsága, hátravan még a szerződéskötés. A polgármesteri hivatal tíz évre adja bérbe az épületet, a bérleti összeg fizetésén túl pedig néhány feltételhez is köti a bérbeadást. Első és legfontosabb szempont, hogy a város tulajdonát képező épületben csak közhasznú tevékenységet lehet folytatni, és a bérlő nem lehet profitorientált ez nem azt jelenti, hogy nem valósíthat meg jövedelmet, inkább azt, hogy minden befolyó összeget vissza kell fordítania további közhasznú tevékenységekre. A feltételek között az is rögzítve van, hogy a bérlő két éven belül felújítja, használható állapotba hozza az épületet. Jakab Áron Csaba, az Udvarhelyi Infó Egyesület elnöke arról tájékoztatott, hogy számos udvarhelyi építkezési vállalkozástól kértek már árajánlatot a felújításra. Az épületben kőművesmunkából lenne a legtöbb, hisz helyenként a falak annyira el vannak ázva, annyira düledeznek, hogy ahol áll a fal, ott is téglákat kellene cserélni. Továbbá nincsenek ajtók, ablakok, nincs villanyáram-hálózat, illetve a víz- és csatornarendszert is ki kell majd építeni. Gondot jelent, hogy a csillagvizsgáló közelében nincsen épület, így a közművesítési lépések igencsak költségesek lesznek. Az egyesület által kapott árajánlatokból az derül ki, hogy nagyjából ezer lejbe fog kerülni az épület tatarozása, használhatóvá tétele. Az Udvarhelyi Infó Egyesület a felújítási összeg előteremtését mint elnökük közölte több pályázati forrásból reméli, illetve kalákában, önkéntes tevékenységként fogják elvégezni azokat a munkálatokat, melyekhez nem lesz szükség szakképzett vagy gépi munkaerőre. Udvarhelyi Infó Egyesület Számos olyan program, tevékenység, mozgalom van a városban, melyhez az egyesület neve kötődik: így például a Bringázz, Udvarhely! mozgalom, a Mobilitás Hete, továbbá részt vesznek a Székelyudvarhely és a zetelaki víztározó közötti kerékpárút kialakításában, és népszerű kezdeményezésük az a fotópályázat (fotopalyazat. ro), amelyet a művelődési házzal, a polgármesteri hivatallal közösen szerveznek, és amely immáron ötödik kiadásán van túl. Hogy ne szűnjön meg teljesen az épület eredeti rendeltetése, arra gondoltunk, hogy hobbi csillagvizsgálóként is működtetnék, helyet adnánk egy csillagászkörnek közölte az elnök, majd beszámolója folytatásaként az Élő könyvtár programjukat említette, mely során kikölcsönözhető szakemberekkel a diákok pályaválasztásában segítenek. Szintén az Udvarhelyi Fiatal Fórummal társszervezői a pedagógusok fórumának, illetve nemrég egy újabb akciót indítottak útjára: a fiatalok veszélyeztetettsége elleni mozgalmat, melynek jogi hátteréül szolgál az Udvarhelyi Infó Egyesület. Ide tartozik, hogy nemrég 30 ezer euróból vásárolhattak egy számítógépparkot, mely alapját képezheti egy képzőközpontnak. Azt tervezik, hogy képzéseket szerveznek: állatorvosokat érintő tanfolyamokat, történelmi, illetve menedzsment- és marketingkurzusokat, nyelvórákat és környezetvédelmi képzéseket hirdetnek majd február

5 SZÉKELYSÉG Mutasd fel Orbán Balázs példáját gyerekeidnek! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, valamint a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára Orbán Balázs születésének 184. évfordulója alkalmából megemlékező ünnepséget szervezett a városközpontban. déli harangszót követően az egyesített A kórusok tolmácsolásában a magyar himnusszal kezdődött az ünnepség. Bunta Levente polgármester tiszteletét tolmácsolta minden jelenlévőnek, majd azt közölte, most ne a politikus legyen előtérben, hanem a történész és az egyházi ember. Ezért az Orbán Balázs alakját felelevenítő díszbeszédet Gidó Csaba történész mondta el. Székelyföld nagy szülöttét az elmúlt két évszázad során tartották tudósnak, fényképésznek, néprajzkutatónak, szociológusnak fotóriporternek, akadémikusnak, politikusnak, és még ki tudja, minek. A köztudatban a legnagyobb székelyként ő vonult be. Orbán Balázs február 3-án született a Székelyudvarhely melletti Lengyelfalván báró Orbán János huszárszázados és a félig magyar és félig olasz származású Knechtel Eugénia második fiaként. Az Orbánok a falu régi székely családjai közé tartoztak. Mária Terézia korában bárói címet is kaptak. Maga Orbán Balázs ezt a címet nem is viselte. A nép szegény bárónak vagy csontbárónak hívta. A sors játékaként korán, alig tizenhét évesen szüleivel Isztambulba került és nyitott szemmel figyelte a keleti világ színes forgatagát. Személyes kudarcként élte meg a magyar szabadságharc bukását, de a törökországi emigrációban minden erejével segítette Kossuth Lajos és más menekültek mindennapjait. Időközben beutazta Közel-Keletet, Egyiptomot és Görögországot, hogy majd 1851-ben Kossuthot követve Angliába menjen önkéntes száműzetésbe. Mint ismeretes, 1859-ben tért haza, háta mögött tudva a bejárt Keletet és Nyugatot. Tapasztalatokkal felvértezve harminc évesen indult el élete talán legnagyobb felfedezőútjára, szülőföldje megismerésére. Nyitott szemmel és tapasztalt utazóként mérte fel a sajátjának tekintett szellemi és fizikai örökséget, valóságos leltárt készített az emberek gondolkodásmódjáról, jelleméről, megörökítve a történelmi tájat az utókor számára. Jakab Elek szavaival élve, Orbán Balázs megjárt minden falut és várost, megvizsgálta azok levelesládáit és levéltárát, a mestergerendákon tartott Bibliák és énekeskönyvek jegyzeteit, magános családos iratait, a városok, kastélyok, templomok, tornyok körfalait, erődjeit, bástyáit és sáncait, a harangokat, temetőket és sírokat és sírköveket és azok feliratait. A Székelyföldet és népéletet a múlt alkotásaiban s a jelen megnyilvánulásaiban egész mélységig úgy szólva felásta, felszántotta, a nemzetfejlődés új csírájának elfogadására képessé tette. A hatkötetes Székelyföld leírása közel százötven éve alapmű. Nélküle Székelyföld múltja részben ismeretlen volna, hiszen Orbán Balázs ősi várakat, eltűnt helységeket fedezet fel és írt le, megörökítette az elmúlt százötven év két világégését vagy az emberi mulasztás miatt elpusztult történelmi, néprajzi értékeinket. Képei által az ő szemén keresztül láthatjuk a 19. századi Székelyföldet. Művéhez hasonló székelyföldi felmérés egy pár próbálkozáson kívül máig sem készült. Ő maga egy intézmény volt. Méltán illették és illetjük a legnagyobb székely jelzőjével, hiszen egyéni értéke kimondottan nagy. Munkássága példamutató lehet ma is és a történelem szakma számára is. Talán még soha nem voltunk olyan közel egy hasonló mű megírásához, mint éppen napjainkban, hiszen van már székelység történet tankönyv és jó úton haladunk, hogy elkészüljön Bunta Levente polgármester ösztönzésére a Székelyek története. Ezek mind olyan munkák, amelyek ott szerepelhetnek Orbán Balázs műve mellett minden magyar család könyvespolcán, megörökítve és átadva nemzeti értékeinket az újabb nemzedékeknek tudatta Gidó Csaba történész. Az ünnepség további részeként szavalatok hangzottak el, majd Kedei Mózes unitárius lelkész szólt az egybegyűltekhez. Emlékeztetett, hogy Finta Béla, a művelődési ház egykori igazgató jött az ötlettel, hogy a szobor előtt Orbán Balázs ünnepséget szervezzenek, ami azóta hagyománnyá vált. Az ünnepség végén a jelenlévők a szobor talapzatánál elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd az ünnepség a Szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Székelyföldi tudományosság Székely tudósok tudománytörténeti konferencia A nyitóbeszédében tavaly jelentette be Bunta Levente polgármester, hogy székelyföldi kezdeményezésként, kolozsvári támogatással és budapesti segítséggel elkezdődik A székelyek történetének a megírása, mely történelmi szintézisként az első hivatalos, tudományos igényességgel megírt történelemkönyv lesz a témában. Az ötletet a hiány szülte, az a tény, hogy nem létezik egy ilyen könyv, illetve mintaként ott van a háromkötetes Erdély története mű is, vagyis ha létezik Erdély története, akkor azon belül meg kell írni a székelyekét is. Hiánypótló kezdeményezésről, egy nagy volumenű és jelentős munkáról van szó: három B5-ös méretű (17,6-szor 25 cm), egyenként ötszáz oldalas kötetben tárgyalnák a székelység történetét a legrégebbi időktől, vagyis az eredetkérdéstől, letelepedéstől kezdődően el egészen a legújabb időkig. Tavaly meg is alakult egy tudományos koordináló bizottság, mely a könyvkészítés közel sem egyszerű útjait 2015-ig elkészül A székelyek története Bunta Levente polgármester ösztönzésére tavaly kezdődött el A székelyek története munkacímű háromkötetes, ezerötszáz oldalas mű megírása. A tervek szerint a hiánypótló és nagy volumenű tudományos munka 2015 végén ér véget. egyengeti. Egyed Ákos történész, akadémikus, Oborni Teréz, az MTA Történettudományi Intézetének a főmunkatársa és dr. Hermann Gusztáv Mihály történész, a Babeş Bolyai Tudományegyetem székelyudvarhelyi tagozatának egyetemi adjunktusa kapta a megbízatást, hogy egy olyan szerzőcsapatot toborozzon, mely záros határidőn belül megírja a könyvet. Február közepén Kolozsváron történt a legutóbbi egyeztetés a témában. A szakmai megbeszélésen Székelyudvarhelyről Bunta Levente polgármester, dr. Hermann Gusztáv Mihály, valamint Mihály János és dr. Kolumbán Zsuzsánna történészek, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársai voltak jelen. A szerzőcsapattal közösen elkészítettek egy közel véglegesnek mondható tartalomjegyzéket, illetve személyekre is lebontották, hogy kinek melyik rész megírása jut feladatul. Egyéb szerkesztési kérdésekről is tárgyaltak, majd a bibliográfiáról, képekről is egyeztettek, nem utolsó sorban pedig azt vizsgálták, hogy a szerzőknek milyen kutatásokat kell még elvégezniük. Azt is megtudtuk, hogy neves magyarországi szakembereket kérnek majd fel a három kötet tartalmának a lektorálására február 5

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon

Részvétel a évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Részvétel a 2016. évi Riói Nyári Olimpiai Játékokon Előterjesztő: Komáromi Tibor szakmai igazgató Az előterjesztést az MBSZ Elnöksége 2016. július 6-i ülésén 30/2016. számú határozatával elfogadta. 1 A

Részletesebben

Phoenix Fireball Sport Egyesület

Phoenix Fireball Sport Egyesület Phoenix Fireball Sport Egyesület Egyesületünk 2005 júliusában alakult meg. Fő célunk, melyet az elkövetkezendő években is szeretnénk képviselni, hogy egy Európa-szerte igen népszerű sportágat, a FLOORBALL*-t

Részletesebben

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása

ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása ITDK és Bolyai napi rendezvények ünnepélyes eredményhirdetése és díjátadása A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Dísztermében 2013. december 12-én a Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar 2013. őszi Intézményi

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:...

OLIMPIAI KVÍZ. Athéntól Londonig. A helyes megfejtők között értékes ajándékokat sorsolunk ki. A pályázó adatai. Név:.. E-mail cím:... Postacím:... OLIMPIAI KVÍZ Athéntól Londonig Kérdések az újkori olimpiák magyar vonatkozású eseményeiről Jelölje meg a helyes válaszokat, majd 2012. augusztus 3-án, pénteken 16 óráig dobja be a kölcsönzőpultnál elhelyezett

Részletesebben

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11.

Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Közgyűlési Beszámoló az ATSK Szeged sportegyesület 2014. évi tevékenységéről 2015. április 11. Márki Ernő ügyvezető Asztalitenisz Sport Klub Szeged Székhely és PP. Terem: 6723 Szeged, Budapesti krt. 5-7.

Részletesebben

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat

52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa. Veszprém, 2010. július 10. szombat 52. Nemzetközi Balaton Bajnokság és III. Szenior Veszprém Kupa Veszprém, 2010. július 10. szombat Az atlétikai Balaton Bajnokságokról A korabeli megyei sajtó szerint az első atlétikai Balaton bajnokságot

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei

Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Tanítványok kiemelkedő versenyeredményei Európai Uniós Természettudományos Diákolimpia (EUSO) Megszerveztem a magyar csapat részvételét, 2008-ban megfigyelő voltam a versenyen. 2009-től a fizikus csapattagok

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak:

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen az alábbi rendezvényeket szerveztük a sportiskolás tanulóknak: SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2012. SZEPTEMBER 1-DECEMBER 31. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai

Részletesebben

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI

Magyar Erőemelő Szövetség XVII. Balaton Kupa Balatonszárszó, 2011. június 25-26. NEVEZÉSEK - FÉRFIAK IFJÚSÁGI N - 53 kg 1. Lőrincz Dávid 1996 Tabi Fitness Klub SE 55,0-59 kg 1. Bácsi Dávid 1993 Bihari Szabadidő és 120,0 2. Fazekas Tibor 1996 Marvel Team, Vésztő 80,0 1. Gombos Attila 1993 Bihari Szabadidő és 120,0

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó az Ózdi Súlyemelő és Fitness Club tevékenységéről Ózd, 2011. április 21. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Club Előkészítő: Ózdi Súlyemelő és Fitness Ügyvezető

Részletesebben

2012. évi támogatások

2012. évi támogatások 2012. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. 150. sz. Galamb és Kisállattenyésztő Egyesület 50

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Beszámoló a 24 órás sportnapról:

Beszámoló a 24 órás sportnapról: Beszámoló a 24 órás sportnapról: A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0236 számú pályázatunk iskolai hagyománnyá tehető eseményei között immár 2. alkalommal rendeztük meg a tanév vége előtti 24 órás sportnapot, amely

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke

TÁJÉKOZTATÓ. a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről. Ó z d, 2015. február 19. Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke TÁJÉKOZTATÓ a Fiedler Ottó Sportegyesület 2014 évi tevékenységéről Ó z d, 2015. február 19. Előterjesztő: Fiedler Ottó Sportegyesület Elnöke Egyesületünk rövid bemutatása: 1906-ban Ózdon épült fel Közép-Európa

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens

POLGÁRMESTERE. Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁYZAT Készült a 2013. december 11-i képviselő-testületi ülésre! Készítette: dr. Varga Dorina önkormányzati referens Tárgy: Javaslat az Összefüggések Alapítvány

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága. 21-2/2012.(11.29.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYE JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága 21-2/2012.(11.29.) számú határozata a 2012. évi sportcélú működési támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntésről A Bizottság

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2013. május 2. Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. május

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP SPORT PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése Sport

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA AZ ELŐTERJESZTÉS SORSZÁMA: 107. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Szakmai beszámoló a Hikari Aikido Sportegyesület működéséről és terveinek

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

2014. évi támogatások

2014. évi támogatások 2014. évi támogatások Sorsz. Támogatás kedvezményezettjének a neve Támogatás összege (Ft) Támogatás célja Támogatási program megvalósíátásnak helye 1. Kispályás Műfüves Nonprofit Kft. 1 640 000 Ft 2014.

Részletesebben

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre

Melléklet. ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Melléklet ISK munkaterv 2014/ 2015. tanévre Iskolai Diáksportkörünk elsődleges feladata, hogy minden tanulónk részére biztosítsa a lehetőséget a sportolásra. Ezt több iskolai sportolási lehetőség keretén

Részletesebben

Magyar Kajak-Kenu Szövetség

Magyar Kajak-Kenu Szövetség Magyar Kajak-Kenu Szövetség KAJAK-KENU SPORT SZAKMAI DOKUMENTUMAI Programok felelősei és a dokumentumok készítői: OLIMPIAI CIKLUS: 2012-2016 Rio TERVEZÉSI ÉV: 2014 Moszkva PROGRAMTERVEK BESZÁMOLÓK TÉMA

Részletesebben

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese.

REKLÁMAJÁNLAT. Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. REKLÁMAJÁNLAT Az Alba Fehérvár NB I-es férfi kosárlabda csapata Székesfehérvár egyik legrégebbi, s egyben legsikeresebb, legnépszerűbb együttese. A csapat négyszeres magyar bajnok, háromszoros Magyar Kupa

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

I. KI MIBEN? London 2012

I. KI MIBEN? London 2012 I. KI MIBEN? London 2012 A feladat az, hogy gyűjtsétek össze a 2012-es londoni olimpián egyéni érmeseinket, és írjátok a táblázatba, hogy melyik sportágban, versenyszámban nyerték egyéni érmüket? Minden

Részletesebben

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon

Október. Szüreti felvonulás és bál. Kirándulás a Gemenci erdőben. Tanulmányi kirándulás Bikalon Tartalom Szüreti felvonulás és bál Kirándulás a Gemenci erdőben (1.-2. évf.) Tanulmányi kirándulás Bikalon (3.-4. évf.) Rajzpályázat Vetélkedő a magyar népmese napjának tiszteletére Bolyai matematika csapatverseny

Részletesebben

Negyedik Székelyudvarhelyi Sportgála

Negyedik Székelyudvarhelyi Sportgála Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2014. február III. évf. 2. szám Ünnepeljünk együtt! Március 15. nekünk nemcsak ünnep, hanem Jelkép is, mely nemzetünk szabadságszeretetét,

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről

Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Közhasznúsági jelentés a Becsehelyi Közhasznú Sportegyesület 2013. évi működéséről és tevékenységéről Készült a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 19. (3) bekezdésének megfelelően.

Részletesebben

Szemtõl-szemben Udvarhellyel

Szemtõl-szemben Udvarhellyel A Bethlen Gábor Általános Iskola tanulóinak fotókiállítása Szemtõl-szemben Udvarhellyel Szõcs Réka (III.B - 2010.) A projektet támogatta: Castellum Egyesület Székelyudvarhely Bethlen Gábor Általános Iskola

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. 3. A Vajda Péter DSE-vel közösen iskolai sportnapot szerveztünk a sportiskolás tanulóknak. SPORTISKOLAI SZAKMAI BESZÁMOLÓ 2013. JANUÁR 1-ÁPRILIS 30. SZAKMAI BESZÁMOLÓ 1. Az iskola folyamatos kapcsolatot tart a MOB Sportiskolai Program Pedagógiai Munkacsoportjával illetve a sportiskolai módszertani

Részletesebben

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016.

FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. FÉRFI DR. HEPP FERENC EMLÉKKUPA ÉS A ZSÍROS TIBOR MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3.

Részletesebben

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746

További információk és részletes versenykiírások hamarosan https://www.facebook.com/pages/es%c3%a9lyegyenl%c5%91s%c3%a9gisportnap/293850744104746 1 MEGHÍVÓ ESÉLYEGYENLŐSÉGI SPORTVÁLASZTÓ NAP A BAKONY ÉS BALATON KELETI KAPUJA KÖZHASZNÚ EGYESÜLET SZERVEZÉSÉBEN 2014. MÁJUS 25. BALATONFŰZFŐ VÁROSI STADION, BALATON USZODA 2014. május 9-én pénteken 16

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit!

Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! Az Egri Városi Sportiskola nevében köszöntöm a sportszakmai fórum résztvevőit! A sport nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is az egyik legerőteljesebb nevelőeszköze. /Szent-Györgyi Albert/ AZ EGRI VÁROSI

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről

TÁJÉKOZTATÓ. a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről TÁJÉKOZTATÓ a 2014. október 12. óta eltelt időszak legfontosabb eseményeiről Ó z d, 2015. február 19. Osztályok jelentései alapján összeállította: Humánerőforrás és Képviselő-testületi Osztály Településfejlesztési

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről

TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről TÁJÉKOZTATÓ az Ózdi Kézilabda Club tevékenységéről Ó z d, 2014. június 26. Előterjesztő: Ózdi Kézilabda Club Elnöke Az Ózdi Kézilabda Club nevében szeretnénk Önöket tájékoztatni egyesületünk működéséről.

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ

V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ V. HELYTÖRTÉNETI VETÉLKEDŐ SPORTTÖRTÉNET KÖNYVBEN KÉPEN NETEN ELÉRHETŐ PONTSZÁM: 86 1. A képen szentesi sportlétesítmények részletei láthatók. Írjátok a képek alá a helyes megnevezést! 1 2. Az alábbi képeken

Részletesebben

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat

Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Díjazták kiváló pedagógusainkat és diákjainkat Az előző tanévben is sikert sikerre halmoztak iskolánk tanárai és tanulói, amelyekről örömmel adunk hírt. Élmezőnyben az OKTV-n Évek óta kiemelkedően szerepelnek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny

36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny 36. Nemzetközi Tavaszi Sportgála Gyalogló Magyar Szuper Liga verseny Békéscsaba, 2015. április 26. vasárnap Magyarország Felnőtt 20 km-es Gyalogló Férfi, Női Egyéni és Csapatbajnoksága, Havasi István-emlékverseny

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest

XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny. 2015. április 25. Budapest XII. Nemzetközi GoldStars Kupa WTF Taekwondo verseny 2015. április 25. Budapest Kiíró: Rendező: Versenyigazgató: Főbíró: A verseny fővédnöke: Időpont: Helyszín: Magyar Taekwondo Szövetség GoldStarS Sportegyesület

Részletesebben

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés

Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Magyar Floorball Szakszövetség Elnökségi ülés Dátum: 2014. május 10. 10 óra Helyszín: Dunaújváros, Campus Aréna Jegyzőkönyvvezető: Jaczkó Róbert Gyula Az Elnökségi ülés napirendi pontjai: 1. Női U19-es

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli

JEGYZŐKÖNYV. A 2010. május 27.én 16:00 órára meghirdetett megismételt rendkívüli 2010.Május27.15:00óra AMagyarFallabda(Squash)Szövetség 2009éviközgyűlése GriffSportcentrumHotelGrifftárgyalótermében (BudapestXI.,BartókBélaút152.) JEGYZŐKÖNYV A Magyar Fallabda (Squash) Szövetség 2010.

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Sport) 2010. év A tevékenység meghatározása 2010 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS

Dobrovitz József NÉGYESFOGATHAJTÁS Dobrovitz József 2009 NÉGYESFOGATHAJTÁS LEGEREDMÉNYESEBB HAJTÓINK A Magyar Lovassport kétségkívül legeredményesebb szakága évtizedek óta a fogathajtóké, hisz sikert sikerre halmoztak az egykori szövetségi

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL

KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL KIMUTATÁS A KULTURÁLIS ÉS SPORT ALAP UTÁNPÓTLÁS-NEVELÉS PÁLYÁZATAINAK 2012. ÉVI TÁMOGATÁSÁRÓL A tevékenység meghatározása 2012. évben az Oktatási, Kulturális és sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat

Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-47/2008. Tárgy: jkv-i kivonat Abony Város Képviselőtestülete 2740 Abony, 1. 100047/2008. Tárgy: jkvi kivonat Készült: Abony Város Képviselőtestületének 2008. november 27i üléséről. Napirend: A 2009. évi rendezvényterv elfogadása 409/2008.

Részletesebben

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA

MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA MAGYAR OLIMPIAI BIZOTTSÁG KIEMELT EDZŐ PROGRAM SZABÁLYZATA Hatályos: 2015február 01 napjától TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 2 BEVEZETŐ 3 I FEJEZET 4 A KIEMELT EDZŐ PROGRAM CÉLJA, HATÁLYA 4 II FEJEZET

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működése és terveinek bemutatása

Határozati javaslat. Tárgy: A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működése és terveinek bemutatása Határozati javaslat Tárgy: A Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület működése és terveinek bemutatása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bizottsága a Szekszárdi Szabadidős

Részletesebben

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója

Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója 2012 Az Asztalitenisz-szakosztály beszámolója Megyei ranglista-versenyeredmények Újonc egyéni 2001 Czémán Róbert 1999 Raposa Roland 1. helyezett Szalai Anna 1. helyezett Serdülő egyéni 1997/98 Raposa Roland

Részletesebben

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET

SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET SPURKERÉK MODELLEZŐ SPORTEGYESÜLET Bemutatkozunk Az egyesület 2010 augusztusában alakult azzal a céllal, hogy tagjaink megfelelő körülmények között, szervezett kereteken belül tudják űzni ezt a sportot.

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.

ALSÓ TAGOZAT. 2014/2015-ös tanév. Nyár. Triatlon OB. III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3. ALSÓ TAGOZAT 2014/2015-ös tanév Nyár Triatlon OB III. hely: Balassagyarmat - Csontos Dóra 3.b III. hely: Eger - Csontos Dóra 3.b Augusztus 30. Triatlon verseny Tiszaújváros III. hely: Trungel-Nagy Zalán

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint

Jegyzőkönyv. Jelen voltak: a csatolt jelenléti ív szerint Jegyzőkönyv Készült Kaposvár Megyei Jogú Város Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat Kaposvár, Szent Imre u. 14. alatti székhelyén 2014. február 25-én 17.00-kor megtartott üléséről. Jelen voltak: a csatolt

Részletesebben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben

Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben Az alsó tagozat versenyeredményei a 2014/15-ös tanévben 1/6 I. Tanulmányi versenyek 1. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Iskolai szavalóverseny 3-4. osztály 2. helyezés : Nagy Gréta 3.a és Győri Barnabás 3.a 3.

Részletesebben

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25.

Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ. Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. Magyar Tájékozódási Futó Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ Pécs - Mánfa 2014. május 24-25. 1 2013/2014. TANÉVI TÁJÉKOZÓDÁSI FUTÓ DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A tájékozódási

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA.

A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Tel.: +36309724778 E-mail: squashiroda@squash.hu web: www.squash.hu A MAGYAR FALLABDA (SQUASH) SZÖVETSÉG 2014. ÉVI SZAKMAI ÉS GAZDASÁGI BESZÁMOLÓJA. Jelen beszámoló a

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba

Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny. Mountain Bike Cross Country verseny. 2013. szeptember 15. Piliscsaba Egyetemi- Főiskolai Országos és Budapesti verseny Mountain Bike Cross Country verseny 2013. szeptember 15. Piliscsaba JEGYZŐKÖNYV A verseny rendezője: Budapesti Kerékpáros Szövetség, Magyar Egyetemi Főiskolás

Részletesebben

JJ;,- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. L Tartalmi összefoglaló

JJ;,- Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere. L Tartalmi összefoglaló JJ;,-. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Polgármestere Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Kada Mihály Általános Iskola tornacsarnokának elnevezéséről

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA

DocuCom PDF Trial. www.pdfwizard.com. Zeon PDF Driver Trial. www.zeon.com.tw. Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA Magyar BMX Cross-Triál Szövetség 2008. ÉVI PEKINGI OLIMPIA SZEMPONTOK AZ OLIMPIAI JÁTÉKOK FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJÁHOZ I. Olimpiai célkitűzések: A Magyar BMX Cross szövetség a BMX cross kerékpáros versenyeken

Részletesebben

Jegyzőkönyv. a Humánerőforrás Bizottság 2012. január 24-én 13 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről

Jegyzőkönyv. a Humánerőforrás Bizottság 2012. január 24-én 13 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében tartott üléséről Pápa Város Önkormányzat Humánerőforrás Bizottsága Szám: 6/4-1 /2012. Jegyzőkönyv Készült: Jelen vannak: a Humánerőforrás Bizottság 2012. január 24-én 13 órakor, a Polgármesteri Hivatal tárgyalótermében

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása

I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása I. LYRA BEACH-HRSE AMATŐR STRANDÖPLABDA TORNA versenykiírása 1. A verseny célja A sportág, ezen belül az amatőr strandröplabda népszerűsítése. A röplabda szerelmeseinek könnyen elérhető, szabadidősport

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

2013. év 1.félévi beszámoló

2013. év 1.félévi beszámoló ÉRDI SPORT KFT 2030 Érd, Ercsi út 34. Telefon:06-20-914-4037 Honlap: www.handballerd.hu E-mail: iroda.kezilabda@gmail.com ÉRDI SPORT KFT 2030 ÉRD ERCSI ÚT 34. 2013. év 1.félévi beszámoló 1 A Társaság bemutatása:

Részletesebben

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S

ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S ÁSZÁRI HÍREK 2 0 0 9. M Á R C I U S - Á P R I L I S POLGÁRMESTERI HIVATAL HÍREI Tájékoztató a képvisel-testület 2009.03.17.-i ülésérl Március 17.-én kedden 15.00-kor tartott ülést a képvisel-testület,

Részletesebben

Versenykiírás. Általános rendelkezések

Versenykiírás. Általános rendelkezések Versenykiírás Általános rendelkezések 1. A Campus Olimpia bemutatása A Campus Olimpia 2010. július 20-22 között megrendezendő sportrendezvény a magyarországi és a határon túli felsőoktatási intézmények

Részletesebben

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata

NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE. Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága. 35/2013.(11.25.) számú. határozata NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsága 35/2013.(11.25.) számú határozata a 2013. évi Egyéb csapat és egyéni sportágak keretre beérkezett kérelmekkel kapcsolatos

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. december 8-i ülésére Tárgy: Békés Város Képviselő-testületének 2015. I. félévi munkaterve Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Dr. Uhrin Anna aljegyző Véleményező Valamennyi bizottság bizottság: Sorszám: III/10 Döntéshozatal

Részletesebben

Jegyzőkönyv A Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség Közgyűléséről A Közgyűlés időpontja: 2009. április 24., péntek 15 óra A Közgyűlés helye: Népstadion területén lévő gyakorló jégpálya tanácsterme A közgyűlés

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2005. évről Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2005. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV Budapesti Fényképész Szövetkezet (1065 Budapest, Bajcsy

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

2015. március 28. Budapest

2015. március 28. Budapest TAEKWONDO DIÁKbajnokság és ENGRICH MARIANN Emlékverseny 2015. március 28. Budapest BHSE -TAEKWONDO FANATICS ENGRICH MARIANN 1964-1996 Eredményei: Év Sportág Szakág Esemény Eredmény 1992 Taekwondo WTF taekwondo

Részletesebben

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv

Szent György Lovagrend Soproni Priorátus. 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv Szent György Lovagrend Soproni Priorátus 2014. évi beszámoló 2015. évi munkaterv A Soproni Priorátus Szervezeti felépítése Priorátusunk a Győr-Moson-Sopron megyei nagypriorátus része Címe: H-9400 Sopron,

Részletesebben

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31.

FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. FIATALOK NYÁRI SPORTOLÁSI LEHETİSÉGEI 2011 SZERVEZİ: MAGYARKANIZSAI KÖZSÉGI SPORTSZÖVETSÉG TÁMOGATÓ: MAGYARKANIZSAI ÖNKORMÁNYZAT NYÁRI SPORTTEVÉKENYSÉGEK 2011. 2011.07.04 2011.08.31. ÉLVEZD A MOZGÁS ÉS

Részletesebben