Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára"

Átírás

1 Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa február II. évf. 2. szám Székelyudvarhelyi Sportgála harmadjára Terveit ismertette Székelyudvarhely polgármestere A hosszú távú megalapozás évének nevezte a 2013-as esztendőt Bunta Levente polgármester a sajtó munkatársaival tartott kötetlen találkozásán. Terveit ismertette, majd a zászlóügyről és aktuálpolitikáról is beszélt. (3. oldal) Zöldségpiaci rendezési tervek S zékelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Székelyudvarhelyi Sportért Alapítvány harmadik alkalommal szervezte meg a Székelyudvarhelyi Sportgálát. Hagyományos rendezvényükön évről évre megköszönik mindazok munkáját, sportért kifejtett tevékenységét, akik településünknek hírnevet szereztek, ezáltal hozzájárultak városunk fejlődésé- hez, sporthagyományaink öregbítéséhez. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala és a Székelyudvarhelyi Sportért AlaA januári rendes havi önkormányzati ülésen számos, a vápítvány e gondolatok mentén Székelyudvarhely Sportjáért rosi zöldségpiacok rendezését célzó ötlettel, tervvel rukkoldíjjal jutalmazta mindezen személyeket. tak elő a polgármesteri hivatal illetékesei, illetve a városatyák is több javaslatot tettek a piactér további modernizálására. (6 7. oldal) (3. oldal) Csomagosztás a betegek világnapján 2015-ig elkészül A székelyek története Bunta Levente polgármester ösztönzésére tavaly kezdődött el A székelyek története munkacímű háromkötetes, ezerötszáz oldalas mű megírása. A tervek szerint a hiánypótló és nagy volumenű tudományos munka 2015 végén ér véget. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala immáron harmadik alkalommal szentel figyelmet a betegek világnapjának: február 11-én ajándékcsomaggal örvendeztették meg a városi kórházban fekvő 480 beteget, valamint a Pastor Bonus Papi Öregotthon 35 lakóját. (4. oldal) Mutasd fel Orbán Balázs példáját gyerekeidnek! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, valamint a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára Orbán Balázs születésének 184. évfordulója alkalmából a városközpontban megemlékező ünnepséget szervezett. (5. oldal) (5. oldal)

2 Sportpálya épül a Csereháton NAPIRENDEN Székelyudvarhely önkormányzati testülete elfogadta a város aktualizált távhőszolgáltatási stratégiáját: a fő cél a rendszer modernizálása, alternatív fűtőanyagok használata, illetve alacsony szolgáltatási árral a levált lakók visszacsalogatása. Zöld utat adtak ugyanakkor a csereháti sportpálya építésének, illetve úgy döntöttek, hogy a művelődési ház tetejére tervezett napelemeket csak pályázati pénzből lehet megvásárolni. 2 Az előterjesztés szerint jó tudni, hogy öt-hat százalékkal növekedik a hőenergia előállítási ára, a lakosság viszont továbbra is ugyananynyit fizet, a különbözetet az önkormányzat állja. Ez azt jelenti, hogy 378 helyett 402 lej egy gigakalória előállítási ára, a lakosság pedig 240 lejt fizet. Székelyudvarhely önkormányzati testülete januári rendes havi ülésén a városvezetők tizenegy napirendi pontot tárgyaltak. Első lépésként Karda Emese gazdasági igazgató a város 2012-es évi költségvetésének négy negyedévi zárszámadását ismertette. Eszerint a tervezett 72,1 millió helyett 71,4 millió lej jövedelmet, bevételt valósított meg a város, a kiadási oldalon pedig a tervezett 75,1 millió lej helyett 67,1 millió lejt költöttek el. A fejlesztési fejezetben hárommillió lejes hiány keletkezett, melynek fedezéséről a második napirendi pontban gondoskodtak. Következő mozzanatként a város távhőszolgáltatási stratégiájának az aktualizálásáról döntöttek a stratégia főbb elemeit korábbi írásainkban már soroltuk: az Urbana Rt. és a városvezetés fő célja a teljes távhőrendszer modernizálása, alternatív fűtőanyagok, lásd biomassza használata, illetve végső soron az alacsony szolgáltatási árral a levált lakók visszacsalogatása. A tanácsosok számos kérdéssel bombázták Ráduly Mihályt, az Urbana Rt. igazgatóját: miért van az aktualizálásra most szükség, miért kell egyáltalán a távhőrendszerbe pénzt fektetni? Az igazgató úgy felelt, noha az intézkedés valóban most csak 2367 lakást érint, meg van győződve arról és ez alapján készítették el a stratégiát is, hogy a távfűtés perspektívájában kell gondolkodni. Ha a tervezett beruházások megtörténnek, figyelembe véve a földgáz árának tervezett alakulását, vagyis azt, hogy a jelenlegihez képest a kétszeresére fog az ára növekedni, kétlem, hogy valaki a gázfűtéses rendszeren fog maradni, ha a távhőt olcsóbban megkapja. Egy modern és alternatív fűtőanyagokat használó távhőrendszer ugyanazokat az előnyöket biztosítja, mint az egyéni kazán: a szolgáltatást igénybe vevő akkor fűt, amikor akar, és annyit fizet, amennyit fogyasztott sorolta Ráduly Mihály. Gergely László tanácsos azt kérte, az idei évre olyan költségvetést tervezzenek, melyben tizenhárom tömbház hőszigetelését hagyják jóvá. Magyarázta is: azokban a tömbházakban, ahol a hőszigetelés megtörtént, lejjel kisebb a fűtési kiadás. Mike Levente ugyanakkor a stratégiára visszatérve úgy vélekedett, jó számokon alapul, ám túl merész. Sokat fektettünk a távfűtésbe, ám az árak maradtak, és 127-en le is váltak mondotta, ezért óvatosságra és kis mértékű költekezésre intett mindenkit, majd azt ajánlotta: vegyék figyelembe a magánházakat is, hisz nyugatabbra ezekben is létezik távfűtés. Ráduly válaszolt: Igaz, hogy folytatódott a leválás, de már nem olyan mértékben, mint ben, az árakról pedig azt tudatta, hogy ben csökkent a fűtés lakossági költsége, 2010-ben pedig nőtt, ebben a módosulásban pedig benne van az áfa értékének a növekedése is. A földgáz ára számottevőbben növekedett tette hozzá Ráduly Mihály, aki szerint a magánházak távhővel történő ellátásáról csak a rendszer teljes modernizálását követően gondolkodhatnak. Tankó László tanácsos azt közölte: a távhőszolgáltatásnak van jövője. Ha az energiahordozók ára változik, illetve ha profin van működtetve, szerepe lehet, viszont egy nagy bizalomdeficit van, így ahhoz, hogy az emberek visszatérjenek, komoly árcsökkentés kell hívta fel a figyelmet. Tankó László azt is kiemelte, a lakosság szempontjából nem az a fontos, hogy az Urbana profitot termeljen, hanem, hogy olyan ára legyen a hőenergiának, mely motiváló lehet a lakosság számára. Ráduly Mihály a tanácsosoknak elmondta, hogy mivel az Urbana koncessziós szerződés alapján végzi a szolgáltatást, magyarán, a város üzeme, a stratégiát a polgármesteri hivatal fejlesztési osztályával közösen készítették. Ha elfogadják a stratégiát, akkor annak irányelveit be lehet majd építeni az Urbana adminisztrációs tervébe, mely konkrét számokat, adatok tartalmaz majd tudatta, egy következő kérdésre pedig úgy felelt: noha a pellet ára az utóbbi években 100 euróról 150 euróra növekedett, még mindig olcsó, és kis mérete miatt importálni is lehet, ezzel szemben a faőrleményt nem érdemes kilométernél távolabbról szállítani. Ráduly Mihály utolsó stratégiája mellett szóló érvként úgy summázott: Ha valaki komolyan elvégzi a számítást, kiderül, az egyéni rendszer fűtésköltsége magasabb, mint a távhőjé. Ha a gáz ára mellett a villamos energiát, az amortizációt és rendszeres ellenőrzési költségeit is számoljuk, ez derül ki. Ugyanakkor nem mellékes, hogy kormányhatározat szerint 2018-ig a földgáz ára a jelenlegi kétszerese lesz, így egy egyéni kazánnal rendelkező család a jelenlegi 180 lej helyett 360 lejt fizet gigakalóriánként. Ehhez képest pedig a távhőszolgáltatás jelenlegi 240 lej, mely a fejlesztéseket, beruházásokat követően csak csökkenni tud, csak olcsóbb. A tanácsosok szavaztak, és elfogadták a stratégiát, vagyis rábólintottak arra, hogy Székelyudvarhelyen a távhőszolgáltatásé a jövő. A következő napirendi pont is az Urbanához kapcsolódott: a Közhasznú Szolgáltatásokat Szabályzó Országos Hatóság (ANRSC) által jóváhagyott a városi távhőszolgáltatás hőenergetikai mérlegét kellett a tanácsosoknak jóváhagyniuk. Ez a mérleg tartalmazza egyebek mellett a távhőszolgáltatás esetében alkalmazott árakat: a lakosság által fizetett összegeket, és a polgármesteri hivatal hozzájárulását, ártámogatását is. Itt azt tudhattuk meg, hogy míg 2008-ban 11 ezer MWh veszteséggel számoltak, 2012-ben már csak 7500-al. A beruházásoknak köszönhetően a termelési oldalon 4000, a szállítási oldalon pedig 3000 MWh megtakarítást jegyezhettek. Az előterjesztés szerint ugyanakkor jó tudni, hogy öt-hat százalékkal növekedik a hőenergia előállítási ára, a lakosság viszont továbbra is ugyanannyit fizet, a különbözetet az önkormányzat állja. Ez azt jelenti, hogy 378 helyett 402 lej egy gigakalória előállítási ára, a lakosság pedig 240 lejt fizet. Napelemek pályázatból A tanácsosok módosították a tavalyi utolsó ülésükön elfogadott, az idei helyi adókra és illetékekre vonatkozó határozatukat. Akkor 6 és 7,5 százalékkal növelték az adókat, arra hivatkozva, hogy háromévente az infláció mértékében kiigazítást kell eszközölni, illetve érvként hangzott el az is, hogy a kormány kötelezni fogja az önkormányzatokat az adóemelésre. Ez meg is történt: a kormány időközben kérte, hogy 16,05 százalékos emelést eszközöljenek, vagyis az utóbbi három év inflációjának a mértékével igazítsák ki az adók szintjét. Mivel ez Székelyudvarhelyen már megtörtént, a határozat csak formaság volt. A testület ugyanakkor elfogadta a csereháti sportpálya építési tervét, így az akár még az idén megépülhet. A II. Rákóczi Ferenc utcai áteresz, kis híd felújítására is rábólintottak: a beruházás értéke áfástól 188 ezer lej. A művelődési ház tetejére tervezett napelemes rendszerről hosszasabban értekeztek. Csoma Zsigmond, a beruházási iroda vezetője ismertette: segédrendszer, mely hozzájárul a melegvíz-előállításhoz a Környezetvédelmi Alapnál fognak pályázni, az elemeket a tetőzet park felőli részén helyezik el, a tető síkjával párhuzamosan. Az öt darab, tizenkét négyzetméternyi napelem 128 ezer lejbe kerül. Mivel a beruházás szükséges, ám csak harminc éven belül térülne meg, a testület úgy döntött, csak pályázati forrásokból valósítható meg, és legfeljebb önrészt, ha rendelnek a projekthez. A város piacainak a kereskedési szabályzatát is elfogadták a tanácsosok, majd egy stilisztikai, formai hibát igazítottak ki a Szejkefürdő víz- és szennyvízhálózatra történő csatlakoztatását célzó korábbi határozatukban. Utolsó lépésként a kulturális intézményvezetők értékelése során született jegyeket, eredményeket hagyták jóvá: Elekes Gyulának, a művelődési ház igazgatójának meghosszabbítják a szerződését, a színház, a táncműhely és a könyvtár igazgatói szerződését lezárják február

3 AKTUÁLIS Terveit ismertette Székelyudvarhely polgármestere A hosszú távú megalapozás évének nevezte a 2013-as esztendőt Bunta Levente polgármester a sajtó munkatársaival tartott kötetlen találkozásán. Terveit ismertette, majd a zászlóügyről és aktuálpolitikáról is beszélt. Székelyudvarhely polgármestere ahogyan az előző évekre is a 2013-as esztendőre is címkét aggatott: a hosszú távú megalapozás éveként tervezi. Bunta Levente egy, a közösséget szolgáló polgármesteri hivatalt igyekszik kialakítani, és csapatmunkában gondolkodik. A tervezett beruházásokról, munkálatokról beszélve, arról tett említést, hogy a Farcádi utca csőre töltve, a Templom utca feljavítása pedig a versenytárgyalás gyorsaságának a függvényében kezdődhet el. Három évben gondolkodom, ezért bizonyos Furcsa világot élünk, ezért is fontos az összefogás ezt látjuk zászlóügyben is reagált az aktuálpolitikai történésekre a polgármester, majd azt tudatta, levelet kapott, melyben felszólították, vegye le a homlokzatról a zászlót. Annak ellenére, hogy komoly pénzbüntetéssel sújthatják, nem tette. teendőket nem is sürgetek. A polgármesteri hivatalnak van pénze, melyet jó gazda módjára beosztunk tudatta Bunta Levente. Azt is megtudtuk, hogy március 15-ét követően elkezdődhet a Márton Áron tér felújítása, illetve a Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégium előtti tér átalakításán is gondolkodnak, oly módon, hogy az a két iskola számára egységes teret képezzen. A polgármester optimistán beszélt a hőerőmű-építési tervükkel kapcsolatosan is, majd a közbiztonság javítását célzó intézkedéseikről és terveikről számolt be. Hivatala még idén nekilát a birkózóterem építésének, illetve a Haberstumpf-villa és a Tamási Áron Gimnázium tetőzetének a felújítása is tervben van. Az új szennyvíztelep hatvan hetven százalékban már elkészült, a távhőrendszert is hasonló mértékben modernizálták. A tervek között szerepel a megyei tanáccsal közösen egy inkubátorház kialakítása, illetve a zöldségpiac tevékenységének a megszervezése. Furcsa világot élünk, ezért is fontos az összefogás ezt látjuk zászlóügyben is reagált az aktuálpolitikai történésekre, majd azt tudatta, levelet kapott, melyben felszólították, vegye le a homlokzatról a zászlót. Annak ellenére, hogy komoly pénzbüntetéssel sújthatják, nem tette. Nem hiányzik a büntetés, de nem vesszük le. Használjuk, míg mások is rájönnek arra, hogy Európa a régiók Európája. Ha mégis levetetik, mert megtehetik, akkor megnézzük, még milyen zászlót tudunk levenni, és adunk a történésnek tiltakozó jelleget is: megnézzük, hová lehet zászlókat kitűzni. Veszünk sok-sok kicsi zászlót, és odaadjuk az embereknek, hogy tegyék ki házaikra. Ha bántanak, nem fogunk meghátrálni üzente Bunta Levente. Zöldségpiaci rendezési tervek A januári rendes havi önkormányzati ülésen számos, a városi zöldségpiacok rendezését célzó ötlettel, tervvel rukkoltak elő a polgármesteri hivatal illetékesei, illetve a városatyák is több javaslatot tettek a piactér további modernizálására. polgármesteri hivatal lett a piacgondok A az eddig megejtett fejlesztések mellett, első, zsebet érintő intézkedésként csökkentették az asztalbérleti összegeket. További tervek is vannak. Tikosi László, a polgármesteri hivatal műszaki igazgatója tudatta, elől fizetéses parkolót alakítanának ki, oly módon, hogy a dinnyeárusokat a piactér hátsó részébe költöztetnék, elől pedig maradna a felület az autóknak, mint elhangzott, hogy mindenki kényelmesen megközelíthesse a teret, és onnan könnyedén elszállíthassa a vásárolt termékeket. Szintén ide kapcsolható tudnivaló, hogy a piac első, bejárati részén tilos a ruhanemű, például zokni árusítása ezt a tevékenységet is csak hátul lehet folytatni. Ugyanakkor a tervek között szerepel az is, hogy nagyobb teret adnának az őstermelőknek, és a szezonális termékeket árusítóknak. Egyfajta piacrendezési terven gondolkodnak, hogy pontosan lehessen tudni, hol mi kapható, hol ki, melyik árus kaphat helyet. Nem kell más piacgondok, a polgármesteri hivatal hatékonyan tudja működtetni a teret, nem feltétlenül profitszerzés céljából, hanem az árusok, vásárlók érdekeit védve hangzott el az ülésen. Gergely László tanácsos azzal az ötlettel hozakodott elő, hogy legyen a biotermelőknek kedvezmény, illetve azt is kérte, hogy a polgármesteri hivatal szereljen fel térfigyelő kamerákat a zöldségpiacon, hisz közismert, hogy csoportok lopnak, garázdálkodnak, és remélhetőleg a kamerákkal ki lehet szűrni őket. Jakab Áron Csaba válaszolt is Gergely László egyik felvetésére: decemberben már felszereltek a piac bejáratánál egy kamerát. Kulcsár-Székely Attila tanácsos a cserehátiak kívánságát tolmácsolta: egy két-három asztalos minipiac az új ifjúsági lakótelepen is jól jönne. Jakab Attila arról tett említést, hogy a városi piacokon oly módon kell rendet teremteni, hogy azok ugyanazt a színvonalat tudják majd nyújtani, mint konkurenciáik, a nagy bevásárlóközpontok. Jakab Áron Csaba azt tanácsolta, a városi zöldségpiacon bontsák le az első faházakat, hisz telefonos, ruhás üzletek nincs, mit a piacon keressenek, helyüket pedig akár parkolóként is lehetne hasznosítani. Sinka Arnoldnak is volt egy ide vonatkozó ötlete: ha lesz fizetéses parkolás, és technikailag megoldható, akkor vezessenek be a piacon félórás parkolási lehetőséget is, hisz ennyi idő alatt a legtöbb vásárló rendezni tudja ottani teendőit február 3

4 Csomagosztás a betegek világnapján AKTUÁLIS Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala immáron harmadik alkalommal szentel fi gyelmet a betegek világnapjának: február 11-én ajándékcsomaggal örvendeztették meg a városi kórházban fekvő 480 beteget, valamint a Pastor Bonus Papi Öregotthon 35 lakóját. Február 11. a betegek világnapja, II. János Pál pápa kezdeményezése, és 1993-ban hivatalosították. A világnap célja mint a kezdeményező fogalmazott, hogy Isten egész népe kellő figyelmet szenteljen a betegeknek, segítse elő a szenvedés megértését. Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala immáron harmadik alkalommal szentelt figyelmet a világnapnak: ajándékcsomaggal örvendeztették meg a városi kórházban fekvő 480 beteget, valamint a Pastor Bonus Papi Öregotthon 35 lakóját. Mindenik csomag narancsot, almát, banánt, rostos üdítőt, töltött kekszet és csokit tartalmazott. Farkas György, a polgármesteri kabinet vezetője, valamint Lukács Antal, a kórház igazgatója gyógyulást kívánva nyújtotta át a csomagokat a betegeknek. Lukács Antal, a kórház igazgatója a csomagosztásról úgy vélekedett, hogy napjainkban, amikor a kórházakat központilag minimális költségvetési szinten igyekeznek tartani, és eszerint is értékelik ki azokat, minden segítség különösen jól jön intézmény és betegek számára egyaránt. A mi küldetésünk az, hogy a betegek számára olyan körülményeket és szolgáltatásokat biztosítsunk, melyek révén felépülnek, és elégtétellel távoznak a kórházból. Tehát minőségi szolgáltatásokról beszélek, ezért is fontos a mai ajándékozási pillanat, hiszen a csomag értékétől függetlenül ez a gesztus megtisztelő számunkra. Olyat nyújtott a polgármesteri hivatal, amit a kórház nem tud nyújtani, egy többletet a betegek számára mondta Lukács Antal, majd azzal folytatta, hogy immáron ez a harmadik alkalom, hogy a polgármesteri hivatal kedveskedik a betegeknek, így hagyományról beszélhetünk, az igazgató pedig reméli, az elkövetkező években is számíthatnak a polgármesteri hivatal hasonló lépéseire. 554 ágy, 20 ezer beteg A világnap kapcsán a kórházvezető néhány adattal is szolgált. Jelenleg a városi kórházban 480 beteg fekszik. Az intézmény 529 úgynevezett akut betegággyal rendelkezik, illetve 25 ágya van a napos bentfekvők, vagyis a rövid időre megfigyelés alatt tartott betegek számára. A kórház huszonnégy osztállyal és részleggel bír a részleg a tizenöt ágy alatti egységeket jelenti. A legnagyobb ágylétszáma a nőgyógyászatnak van, ahol egyszerre 70 beteget is kezelhetnek, így értelemszerűen éves szinten itt fordul meg a legtöbb páciens. Továbbá a belgyógyászat 57, az általános sebészet 60, a gyerekgyógyászat és újszülöttosztály 35 35, az ideggyógyászat 30, a fertőző osztály pedig 28 ágyas. Lukács Antal arról is beszámolt, hogy vannak napok, amikor száz százalékos ágykihasználtsággal te vékenykednek. Beszédes adat, hogy éves szinten 20 ezer beteget kezelnek a székelyudvarhelyi kórházban, az átlag bentfekvési idő pedig 6,6 nap. Ez valamivel több az 5-6 napos átlagnál, ám az igazgató azt közölte, a hét nap is belefér. A kórház könyvelési kimutatásaiból kiderül, hogy mennyibe kerül egy beteg ellátása naponta: a különböző költségek összesítését követően Székelyudvarhelyen ez a szám 247,26 lej. Ez csak könyvelési adat, minden költség összesítését követően alakult ki ez az összeg, és az már más kérdés, hogy van-e erre megfelelő fedezet mutatott rá egyik problémájukra, a pénzhiányra. Az igazgató úgy érvelt, ezen napi összeg csak a gyógyításra szánt tételeket tartalmazza, nincsenek benne a kórház infrastrukturális és beruházási költségei. A 247,26 lej nagyobb részét a gyógyszeres kezelések és a paraklinikumok: labor- és szövettani vizsgálatok, röntgendiagnosztika stb. teszik ki, illetve ide számolhatóak az egészségügyi anyagok, kötszerek, fertőtlenítőszerek árai is. Képzőközpont, egyesületi, mozgalmi székhely Gazdát talált a polgármesteri hivatal a leromlott állapotban levő csereháti csillagvizsgáló épületének. A sokrétű tevékenységet folytató Udvarhelyi Infó Egyesület pályázott, és nyert: reményeik szerint két év alatt 160 ezer lejből tatarozzák az épületet, ahol majd képzéseknek adnak teret, illetve futó programjaiknak és mozgalmaiknak biztosítanak székhelyet. székelyudvarhelyi polgármesteri hivatal A pályázatot hirdetett a Csereháton található régi, csillagvizsgálóként ismert épület bérbeadására, a téma többször is terítékre került a városi önkormányzat ülésein. A bérbevétel iránt érdeklődő szervezetből több is akadt, végül az Udvarhelyi Infó Egyesület (UIE) maradt csak a hivatal listáján, pályázatát pedig érvényesnek és nyertesnek ítélte az önkormányzat gazdasági szakbizottsága, hátravan még a szerződéskötés. A polgármesteri hivatal tíz évre adja bérbe az épületet, a bérleti összeg fizetésén túl pedig néhány feltételhez is köti a bérbeadást. Első és legfontosabb szempont, hogy a város tulajdonát képező épületben csak közhasznú tevékenységet lehet folytatni, és a bérlő nem lehet profitorientált ez nem azt jelenti, hogy nem valósíthat meg jövedelmet, inkább azt, hogy minden befolyó összeget vissza kell fordítania további közhasznú tevékenységekre. A feltételek között az is rögzítve van, hogy a bérlő két éven belül felújítja, használható állapotba hozza az épületet. Jakab Áron Csaba, az Udvarhelyi Infó Egyesület elnöke arról tájékoztatott, hogy számos udvarhelyi építkezési vállalkozástól kértek már árajánlatot a felújításra. Az épületben kőművesmunkából lenne a legtöbb, hisz helyenként a falak annyira el vannak ázva, annyira düledeznek, hogy ahol áll a fal, ott is téglákat kellene cserélni. Továbbá nincsenek ajtók, ablakok, nincs villanyáram-hálózat, illetve a víz- és csatornarendszert is ki kell majd építeni. Gondot jelent, hogy a csillagvizsgáló közelében nincsen épület, így a közművesítési lépések igencsak költségesek lesznek. Az egyesület által kapott árajánlatokból az derül ki, hogy nagyjából ezer lejbe fog kerülni az épület tatarozása, használhatóvá tétele. Az Udvarhelyi Infó Egyesület a felújítási összeg előteremtését mint elnökük közölte több pályázati forrásból reméli, illetve kalákában, önkéntes tevékenységként fogják elvégezni azokat a munkálatokat, melyekhez nem lesz szükség szakképzett vagy gépi munkaerőre. Udvarhelyi Infó Egyesület Számos olyan program, tevékenység, mozgalom van a városban, melyhez az egyesület neve kötődik: így például a Bringázz, Udvarhely! mozgalom, a Mobilitás Hete, továbbá részt vesznek a Székelyudvarhely és a zetelaki víztározó közötti kerékpárút kialakításában, és népszerű kezdeményezésük az a fotópályázat (fotopalyazat. ro), amelyet a művelődési házzal, a polgármesteri hivatallal közösen szerveznek, és amely immáron ötödik kiadásán van túl. Hogy ne szűnjön meg teljesen az épület eredeti rendeltetése, arra gondoltunk, hogy hobbi csillagvizsgálóként is működtetnék, helyet adnánk egy csillagászkörnek közölte az elnök, majd beszámolója folytatásaként az Élő könyvtár programjukat említette, mely során kikölcsönözhető szakemberekkel a diákok pályaválasztásában segítenek. Szintén az Udvarhelyi Fiatal Fórummal társszervezői a pedagógusok fórumának, illetve nemrég egy újabb akciót indítottak útjára: a fiatalok veszélyeztetettsége elleni mozgalmat, melynek jogi hátteréül szolgál az Udvarhelyi Infó Egyesület. Ide tartozik, hogy nemrég 30 ezer euróból vásárolhattak egy számítógépparkot, mely alapját képezheti egy képzőközpontnak. Azt tervezik, hogy képzéseket szerveznek: állatorvosokat érintő tanfolyamokat, történelmi, illetve menedzsment- és marketingkurzusokat, nyelvórákat és környezetvédelmi képzéseket hirdetnek majd február

5 SZÉKELYSÉG Mutasd fel Orbán Balázs példáját gyerekeidnek! Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, valamint a Nyugdíjasok Önsegélyző Pénztára Orbán Balázs születésének 184. évfordulója alkalmából megemlékező ünnepséget szervezett a városközpontban. déli harangszót követően az egyesített A kórusok tolmácsolásában a magyar himnusszal kezdődött az ünnepség. Bunta Levente polgármester tiszteletét tolmácsolta minden jelenlévőnek, majd azt közölte, most ne a politikus legyen előtérben, hanem a történész és az egyházi ember. Ezért az Orbán Balázs alakját felelevenítő díszbeszédet Gidó Csaba történész mondta el. Székelyföld nagy szülöttét az elmúlt két évszázad során tartották tudósnak, fényképésznek, néprajzkutatónak, szociológusnak fotóriporternek, akadémikusnak, politikusnak, és még ki tudja, minek. A köztudatban a legnagyobb székelyként ő vonult be. Orbán Balázs február 3-án született a Székelyudvarhely melletti Lengyelfalván báró Orbán János huszárszázados és a félig magyar és félig olasz származású Knechtel Eugénia második fiaként. Az Orbánok a falu régi székely családjai közé tartoztak. Mária Terézia korában bárói címet is kaptak. Maga Orbán Balázs ezt a címet nem is viselte. A nép szegény bárónak vagy csontbárónak hívta. A sors játékaként korán, alig tizenhét évesen szüleivel Isztambulba került és nyitott szemmel figyelte a keleti világ színes forgatagát. Személyes kudarcként élte meg a magyar szabadságharc bukását, de a törökországi emigrációban minden erejével segítette Kossuth Lajos és más menekültek mindennapjait. Időközben beutazta Közel-Keletet, Egyiptomot és Görögországot, hogy majd 1851-ben Kossuthot követve Angliába menjen önkéntes száműzetésbe. Mint ismeretes, 1859-ben tért haza, háta mögött tudva a bejárt Keletet és Nyugatot. Tapasztalatokkal felvértezve harminc évesen indult el élete talán legnagyobb felfedezőútjára, szülőföldje megismerésére. Nyitott szemmel és tapasztalt utazóként mérte fel a sajátjának tekintett szellemi és fizikai örökséget, valóságos leltárt készített az emberek gondolkodásmódjáról, jelleméről, megörökítve a történelmi tájat az utókor számára. Jakab Elek szavaival élve, Orbán Balázs megjárt minden falut és várost, megvizsgálta azok levelesládáit és levéltárát, a mestergerendákon tartott Bibliák és énekeskönyvek jegyzeteit, magános családos iratait, a városok, kastélyok, templomok, tornyok körfalait, erődjeit, bástyáit és sáncait, a harangokat, temetőket és sírokat és sírköveket és azok feliratait. A Székelyföldet és népéletet a múlt alkotásaiban s a jelen megnyilvánulásaiban egész mélységig úgy szólva felásta, felszántotta, a nemzetfejlődés új csírájának elfogadására képessé tette. A hatkötetes Székelyföld leírása közel százötven éve alapmű. Nélküle Székelyföld múltja részben ismeretlen volna, hiszen Orbán Balázs ősi várakat, eltűnt helységeket fedezet fel és írt le, megörökítette az elmúlt százötven év két világégését vagy az emberi mulasztás miatt elpusztult történelmi, néprajzi értékeinket. Képei által az ő szemén keresztül láthatjuk a 19. századi Székelyföldet. Művéhez hasonló székelyföldi felmérés egy pár próbálkozáson kívül máig sem készült. Ő maga egy intézmény volt. Méltán illették és illetjük a legnagyobb székely jelzőjével, hiszen egyéni értéke kimondottan nagy. Munkássága példamutató lehet ma is és a történelem szakma számára is. Talán még soha nem voltunk olyan közel egy hasonló mű megírásához, mint éppen napjainkban, hiszen van már székelység történet tankönyv és jó úton haladunk, hogy elkészüljön Bunta Levente polgármester ösztönzésére a Székelyek története. Ezek mind olyan munkák, amelyek ott szerepelhetnek Orbán Balázs műve mellett minden magyar család könyvespolcán, megörökítve és átadva nemzeti értékeinket az újabb nemzedékeknek tudatta Gidó Csaba történész. Az ünnepség további részeként szavalatok hangzottak el, majd Kedei Mózes unitárius lelkész szólt az egybegyűltekhez. Emlékeztetett, hogy Finta Béla, a művelődési ház egykori igazgató jött az ötlettel, hogy a szobor előtt Orbán Balázs ünnepséget szervezzenek, ami azóta hagyománnyá vált. Az ünnepség végén a jelenlévők a szobor talapzatánál elhelyezték az emlékezés koszorúit, majd az ünnepség a Szózat és a székely himnusz eléneklésével zárult. Székelyföldi tudományosság Székely tudósok tudománytörténeti konferencia A nyitóbeszédében tavaly jelentette be Bunta Levente polgármester, hogy székelyföldi kezdeményezésként, kolozsvári támogatással és budapesti segítséggel elkezdődik A székelyek történetének a megírása, mely történelmi szintézisként az első hivatalos, tudományos igényességgel megírt történelemkönyv lesz a témában. Az ötletet a hiány szülte, az a tény, hogy nem létezik egy ilyen könyv, illetve mintaként ott van a háromkötetes Erdély története mű is, vagyis ha létezik Erdély története, akkor azon belül meg kell írni a székelyekét is. Hiánypótló kezdeményezésről, egy nagy volumenű és jelentős munkáról van szó: három B5-ös méretű (17,6-szor 25 cm), egyenként ötszáz oldalas kötetben tárgyalnák a székelység történetét a legrégebbi időktől, vagyis az eredetkérdéstől, letelepedéstől kezdődően el egészen a legújabb időkig. Tavaly meg is alakult egy tudományos koordináló bizottság, mely a könyvkészítés közel sem egyszerű útjait 2015-ig elkészül A székelyek története Bunta Levente polgármester ösztönzésére tavaly kezdődött el A székelyek története munkacímű háromkötetes, ezerötszáz oldalas mű megírása. A tervek szerint a hiánypótló és nagy volumenű tudományos munka 2015 végén ér véget. egyengeti. Egyed Ákos történész, akadémikus, Oborni Teréz, az MTA Történettudományi Intézetének a főmunkatársa és dr. Hermann Gusztáv Mihály történész, a Babeş Bolyai Tudományegyetem székelyudvarhelyi tagozatának egyetemi adjunktusa kapta a megbízatást, hogy egy olyan szerzőcsapatot toborozzon, mely záros határidőn belül megírja a könyvet. Február közepén Kolozsváron történt a legutóbbi egyeztetés a témában. A szakmai megbeszélésen Székelyudvarhelyről Bunta Levente polgármester, dr. Hermann Gusztáv Mihály, valamint Mihály János és dr. Kolumbán Zsuzsánna történészek, a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont munkatársai voltak jelen. A szerzőcsapattal közösen elkészítettek egy közel véglegesnek mondható tartalomjegyzéket, illetve személyekre is lebontották, hogy kinek melyik rész megírása jut feladatul. Egyéb szerkesztési kérdésekről is tárgyaltak, majd a bibliográfiáról, képekről is egyeztettek, nem utolsó sorban pedig azt vizsgálták, hogy a szerzőknek milyen kutatásokat kell még elvégezniük. Azt is megtudtuk, hogy neves magyarországi szakembereket kérnek majd fel a három kötet tartalmának a lektorálására február 5

Székelyudvarhelyi Sportgála ötödik alkalommal

Székelyudvarhelyi Sportgála ötödik alkalommal Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2015. április IV. évf. 4.. szám Székelyudvarhelyi Sportgála ötödik alkalommal Legjobbjaink köszöntése Székelyudvarhely Polgármesteri

Részletesebben

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok!

Kedves tanulók, tisztelt pedagógusok! Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. szeptember II. évf. 9. szám Székelyudvarhelyen dőlt el, ki a legerősebb magyar Ha Szent Mihály-napi vásár, akkor hagyományőrzés

Részletesebben

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni

Dolgozzunk együtt! Ha tél, akkor korcsolya. A nagy terv: hőerőművet kell építeni Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa Dolgozzunk együtt! K ezdjem a legnagyobb hírrel: örömmel közölhetem, elkészült a Bányai János Műszaki Kollégium udvarán

Részletesebben

Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház

Szennyező telep helyett vállalkozói inkubátorház Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2013. október II. évf. 10. 0. szám Böjte atya: a betevő falat mindenkinek jár magyar kenyér az egyik legfinomabb ez is kiderült

Részletesebben

Új szennyvíztisztító állomás 3,5 millió euróból

Új szennyvíztisztító állomás 3,5 millió euróból Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának időszakos kiadványa 2012. október, I. évf. 1. szám Új szennyvíztisztító állomás 3,5 millió euróból Már elkezdődtek a munkálatok Székelyudvarhely

Részletesebben

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám

Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2013. december 135. lapszám VISSZATEKINTŐ A 2013-as év utolsó napjaiban számba veszszük az elmúlt egy esztendő történéseit, fontosabb eseményeit

Részletesebben

Utazás a kihívások és őrültségek világában

Utazás a kihívások és őrültségek világában 2012. május 8., kedd KÖZÉLETI NAPILAP I. (XXIV.) évf., 85. (6252.) Szám 16 oldal ára 1 lej hargitanépe Rendhagyó kiállítással készülnek 2 Remekeltek a kis színészek 5 A NextGen előfizetői is nézhetik a

Részletesebben

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY ÉLÕ KULTÚRCENTRUM. MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu

MINÕSÍTETT SZÁLLÁSHELY ÉLÕ KULTÚRCENTRUM. MEGÚJULÓ ARCULATÚ www.nyiregyhaza.hu 2 ÉPÜL A KÖRFORGALOM 3 FELNÕTTKORBA ÉRTEK. Nyíregyházi Sportcentrum néven mûködik tovább az önkormányzat tulajdonában nonprofit kft. formában a cég, amely az ügyvezetõ szerint felnõttkorba ért. 4 MINÕSÍTETT

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Szent György-nap a megyei kórházban

Szent György-nap a megyei kórházban FEJER LAP 2009. MÁJUS, III. ÉV FO LYAM, 5. SZÁM www.fejerlap.hu FEJÉR MEGYEI havilap MELLÉKLET: Fejér megye 1000 éves millenniumi programfüzet Szent György-nap a megyei kórházban ÖSSZEÁLLÍTÁSUNK A 10.

Részletesebben

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL

fotó: MIHÁLYDEÁK ANTAL Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2011. április 104. lapszám Új sportcsarnok Keresztúron 2011. április 17-én, virágvasárnap, ünnepélyes keretek közt átadták Székelykeresztúron

Részletesebben

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési

A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére emlékezünk január 22-én, a Magyar Kultúra Napján. Pápa Város Önkormányzata és a Jókai Mór Mûvelõdési Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. január 28. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 2. szám A kultúra közösséget teremt, a közösség pedig általa él és fejlõdik A Magyar Kultúra Napja Himnuszunk születésére

Részletesebben

V. SZERENCS TRIATLON. A fejedelem. 85 millió. Elsősök. További részletek a 10-11. oldalon. hazatért. az iskolapadban. Szerencsnek

V. SZERENCS TRIATLON. A fejedelem. 85 millió. Elsősök. További részletek a 10-11. oldalon. hazatért. az iskolapadban. Szerencsnek Szerencsi V. SZERENCS TRIATLON HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXVIII. évfolyam 13. szám 2013. szeptember 13. További részletek a 10-11.

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban

Ingyenes. II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. Ceglédi. Tanévkezdés. 2008-ban Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 17. szám 2008. augusztus 29. P A N O R Á M A S P O R T - T O B O R Z Ó M E L L É K L E T T E L 1 7-3 3. O L D A L Tanévkezdés 2008-ban 5 kamrás mûanyag ablakok 1.0 hõszigeteléssel,

Részletesebben

Tudományos konferencia Pápán

Tudományos konferencia Pápán Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. február 16. Közéleti hetilap IV. évfolyam 6. szám Felújítják a Tarczy-iskolát Dr. Kovács Zoltán polgármester, a térség országgyûlési

Részletesebben

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok

Megérkezett Betlehemből a Békeláng Vasárnap délután a Magyar Önkormányzatok XXI. évf. 46. szám 2012. december 19. Terjesztői ára: 75 Ft www.szolgalat.com Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 A 2013-as esztendő kihívásairól, az idei esztendő eredményeiről és a további tervekről

Részletesebben

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében

Németh Zoltán, Szabolcs Attila, dr. Simicskó István, dr. Soós Lajos és Vizi Sándor az ifjú focisták körében Schmidt Mária Budafokon Megtelt a Városháza díszterme, ahol Schmidt Máriával, a Terror Háza Múzeum főigazgatójával beszélgethettek a kerületiek. (2. ÉS 5. OLDAL) Erzsébet-kártyákat nyertek Huszonöt kerületi

Részletesebben

idõszakban folyamatos szakmai fejlõdés figyelhetõ meg a pápai mezõgazdasági kiállításon, majd arra figyelmeztetett,

idõszakban folyamatos szakmai fejlõdés figyelhetõ meg a pápai mezõgazdasági kiállításon, majd arra figyelmeztetett, Pápa és Vidéke 2015. május 28. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 7. szám Agrárexpó Pápán Mezõgazdasági seregszemle helyi termékekkel Nemesgörzsöny Szabadidõparkot avattak A Nemesgörzsönyért Közalapítvány

Részletesebben

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit,

Nádudvari. Köszönjük, Nádudvar! JEGYZETÜNK. Képviselői interjú VÁROSI KÖZÉLETI LAP. választják majd ki a beruházás közreműködőit, Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2012. június XVII. évfolyam 6. szám Ára: 99 Ft JEGYZETÜNK Köszönjük, Nádudvar! Tudjuk, hogy manapság szinte mindenkinek meg kell néznie, hová teszi a pénzét, ezért is örömteli,

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó

Pápa és Vidéke. Több száz érdeklõdõ a pápai standon. Elfogadták a költségvetést. Teltházas. mozinyitó Pápa és Vidéke 2013. március 7. Közéleti hetilap XI. évfolyam 5. szám Utazás kiállítás Több száz érdeklõdõ a pápai standon Testületi ülés Elfogadták a költségvetést Múlt csütörtökön ülésezett Pápa képviselõ-testülete.

Részletesebben

Aláírták az uniós szerződést

Aláírták az uniós szerződést KÖZBIZTONSÁG Térfigyelő-kamerák 2010-ben is tovább bővül a kispesti térfigyelő-kamerák száma, az önkormányzat Városüzemeltetési és Közbiztonsági Bizottsága januári ülésén újabb elektronikus szemek felszereléséről

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 9. szám 2014. május 7.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 9. szám 2014. május 7. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXIII. évfolyam 9. szám 2014. május 7. www.budapest16.hu Továbbra is a legbiztonságosabb Európai

Részletesebben

ESZTENDÔT SIKERES. » Új évi köszöntô 3.» Zászlótûz versekben 8.» A Ság hegy gyógyító ereje 9.» Asztalitenisz értékelés 13.

ESZTENDÔT SIKERES. » Új évi köszöntô 3.» Zászlótûz versekben 8.» A Ság hegy gyógyító ereje 9.» Asztalitenisz értékelés 13. Új» AZ ÚJSÁG CELLDÖMÖLKÖN INGYENES, A VIDÉKI ELÔFIZETÔKNEK HAVONTA 108 FORINT. XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM (388) 2005. JANUÁR 14. CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2005» Új évi köszöntô 3.» Zászlótûz

Részletesebben

Ingyenes. II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. Ceglédi ANNO 2007. Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal

Ingyenes. II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. Ceglédi ANNO 2007. Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal Ingyenes Ceglédi II. évfolyam, 23. szám 2008. november 21. P A N O R Á M A ANNO 2007 Mit kapnak karácsonyra? 3. oldal minden raktárkészleten levõ Zalakerámia mázas gres burkolólapot! S hogy a jó kedv is

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes

Békéscsabán szívhez szóló, és példaértékûen méltóságteljes Méltóságteljes ünnep Fórum Jaminában Új jegyzõ Békéscsabán 418 lakás lesz korszerûbb Párbeszéd az ifjúsággal XVII. évfolyam 5. szám 2007. március 29. A hónap mûtárgya Száz éve történt FOTÓ: VERESS ERZSI

Részletesebben

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja

Kőbányai. következik. Folytatás. hírek 02. 11. Hangár. Az új évben is Új Kőbánya Program. Dr. Gyetvai. A X. kerület közérdekû magazinja 02. Jön a 11. Hangár Útjára indul a Kőrösi Csoma Sándor Kulturális Központ fiataloknak szóló kezdeményezése. Erre a programra olyan, Kőbányán működő garázszenekarok jelentkezését várják, akik szívesen

Részletesebben

Sokat fejlődött az Önök városa

Sokat fejlődött az Önök városa Szerencsi HÍREK KÖZÉLET SZABADIDŐ KULTÚRA szerencsihirek@szerencs.hu www.szerencsihirek.hu INGYENES KIADVÁNY XXIX. évfolyam 9. szám 2014. május 23. Esély a gyermekeknek Sokat fejlődött az Önök városa Bajnok

Részletesebben

Augusztusi szeptember

Augusztusi szeptember Székelykeresztúr Város Önkormányzatának ingyenes, havi kiadványa 2012. augusztus-szeptember 120. lapszám Kistérségi Napok Idén a kistérségi napokat és a Petőfi-megemlékezést összevonva, az ünnepségsorozatot

Részletesebben