Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme"

Átírás

1 Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület szeptember 26-án órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Jelen vannak: 29 fı képviselı (Ambrus János, Árkosi Sándor, Báder György, dr. Balázs Zoltán, dr. Balogh András, Baracskai Éva, Báthory Erzsi, Csaba Elemér, Goró Oszkár, Gyurcsánszky János, Gyurkovics Miklós, Hajdu László, dr. Hetyei László, Király Csaba, Koteschel Vendelné, László Tamás, Marsovszky Györgyné, Máté Gyula, Mihály Zoltán, Mihályi Zoltán, Mirilo Milos, Molnár István, Móricz Eszter, Németh Angéla, Novák Ágnes, dr. Pálinszki Antal, Tóth Imre, Varga Imre, Vizér Klára) Meghívottként jelen van: Dr. Nagy Antal jegyzı, dr. Herczeg Julianna aljegyzı, Hannák György könyvvizsgáló, Mollnár Andor a Pénzügyi Osztály vezetıje, Kovácsné Márkus Éva a Szociális és Egészségügyi Osztály vezetıje, Moór Árpád az Igazgatási Osztály vezetıje, Millián György az Építésügyi Osztály vezetıje, Németh Tibor a Városüzemeltetési Osztály vezetıje, Lindner Gusztáv a Mővelıdési, Oktatási és Sport Osztály vezetıje, Erdélyiné Kincses Andrea a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Osztály vezetıje, Sütı Lászlóné, az Okmányügyi Osztály vezetıje, Vargáné Kalán Ilona, a Gyámhivatal vezetıje, dr. Paor Emıke a Jogi és Szervezési Osztály vezetıje, Balázs Zoltán fıépítész, Budai Sándorné, a LABE XV. kerületi Szervezete részérıl, Podmaniczky Elek a Lehetıség a Rászorulóknak Alapítvány részérıl, Szıgyényi Ferencné a Magyar Vöröskereszt XV. kerületi Szervezete és a Támogasd a Rászorulókat Alapítvány részérıl, Lowescher Vilmos a BKIK XV. kerületi Szervezete részérıl, Fehér István sajtófelelıs, valamint a KTV munkatársai.

2 2 A képviselı-testület ülésén részt vett még Szánti Ottóné a Polgármesteri Titkárság vezetıje, valamint Bartha Anikó és Sándor Józsefné jegyzıkönyvvezetık. Hajdu László: A XV. kerületi Önkormányzat képviselıtestülete nevében köszönti a megjelent képviselıket, a civil szervezetek képviselıit, a hivatal és az intézmények vezetı munkatársait, a jelenlévı pártok képviselıit, az ülésen megjelent, valamint a KTV adását nézı kerületi lakosokat. Megállapítja, hogy 26 fı képviselı jelenlétével az ülés határozatképes. A tárgyalás megkezdése elıtt köszönti a testület és a jelenlévık nevében Kukely Júlia operaénekest, a kerület lakóját, aki augusztus 20-án kiemelkedı pályafutása elismeréseként magas állami kitüntetést kapott. Kukely Júlia Sólyom László köztársasági elnök megbízásából Hiller István oktatási és kulturális minisztertıl vehette át a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét. Kukely Júlia sikeres életútja Sámsonházáról indult, énektanulmányait a Salgótarjáni Állami Zeneiskolában kezdte. Diplomáját 1978-ban szerezte meg a Zeneakadémián, ugyanebben az évben lett az Operaház magánénekese. Tengerentúli és európai országok operaházainak és koncertszínpadjainak ünnepelt mővésze, nemzetközi énekversenyek díjazottja. Közremőködıje több televíziós operafelvételnek és magyar opera ısbemutatójának. Mővészetével kiérdemelte a Liszt Ferenc és a Melis díjat. Kukely Júlia 1978 óta él a kerületben. Rendszeresen fellép jótékonysági koncerteken, a Budapest-Fasori Evangélikus Egyházközség presbitere. Kukely Júlia: Megköszöni a köszöntést. A jövıben még többet szeretne tenni a kerület kulturális fejlıdéséért. Hajdu László: A meghívó szerinti napirendhez képest csak az interpellációk számában van eltérés. Ismerteti a napirendi javaslatot, valamint a meghívón nem szereplı interpellációk címét. Az interpellációkat követıen a képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját. A polgármesteri tájékoztatót, valamint a tájékoztató anyagokat írásban megkapták a képviselık. Napirenden kívüli felszólalásra nem érkezett igény. Megállapítja, hogy a napirenddel kapcsolatban kérdés nincs, hozzászólások következnek. Vizér Klára: A frakció nevében sok sikert, jó egészséget kíván a mővésznınek. Az İrjárat u szám alatti ingatlan hasznosítási pályázatával kapcsolatban kiosztott anyag 19. oldalán szereplı, polgármester úr által jegyzett levél nincs aláírva.

3 3 Kéri, hogy a napirend tárgyalása elıtt kapjanak aláírt másolatot. Az elıterjesztésben szerepel, hogy valamennyi leendı pályázó hasonló levelet kapott. Kéri, hogy ezekbıl a levelekbıl is kapjanak legalább egy-egy aláírt példányt. Gyurkovics Miklós: Módosító javaslata, hogy az intézményvezetık kinevezésérıl szóló határozatokra tett törvényességi észrevételrıl szóló anyagot vegyék le napirendrıl. Frakciója, és a saját véleménye is az, hogy nem lenne méltányos, ha a három érintett intézményvezetıre vonatkozó döntésük a határozati javaslat 4. pontja szerint bizonytalan lenne. Nem tisztázott, hogyan keresi meg a polgármester a kiesı illetményrész kifizetésének lehetıségét. A három intézményvezetıvel szemben méltányos lenne, ha a határozati javaslat tartalmazná, hogy mikor, milyen módon kárpótolják ıket. Ismételten kéri, hogy az elıterjesztést vegyék le a mai ülés napirendjérıl, és a következı ülésen tárgyalják meg. László Tamás: Az 5. számú napirend levételét javasolja. Az elıterjesztésben számos jogellenesség tapasztalható az eddigi eljárások kapcsán. Véleménye szerint az anyag ellentétes a Közbeszerzési törvény, az Önkormányzati törvény elıírásaival, a képviselık jogállásáról szóló rendelkezésekkel. A közbeszerzési eljárással kapcsolatban kimondható, hogy sérült a pártatlanság a három pályázóval kapcsolatban. Látható, hogy különbözı mélységő információkat kaptak. Egy pályázóval külön megállapodást kötöttek. A felsoroltak elegendıek ahhoz, hogy ezt az anyagot most ne tárgyalják meg. Az egész témából hiányzik a közjóért, a közjólétért viselt felelısség, nem látszik, hogy a közvagyont a jelenlegi hatalom hőségesen kezelné. Dr. Balogh András: A mellékelt tájékoztató anyag véleménye szerint nem felel meg a hiteles és tárgyilagos tájékoztatás feltételeinek. Idéz a tájékoztatóból: László Tamás országgyőlési képviselı feljelentése alapján a Budapesti Rendır-fıkapitányság vizsgálatot folytat. Nem László Tamás országgyőlési képviselı rendelte el a nyomozást, hanem a Legfıbb Ügyészség, különösen jelentıs vagyoni hátrányt okozó hőtlen kezelés bőntettének alapos gyanúja miatt. Novák Ágnes: Kéri, hogy a zárt ülésre a 195. oldalt kijavítva kapják meg a képviselık. A 14. sz. javaslatnál tévesen szerepel Podmaniczky Elek neve mellett, hogy önkormányzati képviselı.

4 4 Vizér Klára: Megerısíti képviselıtársa kérését. Elnézést kér, hogy a Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság ülésén nem vette észre az elírást. Mihály Zoltán: Vizér Klára rendkívüli áldozatvállalása egyedülálló. Képes újépítéső, budai luxus otthonából átautózni a városon Rákospalotára, hogy a helyieket képviselje. Teszi ezt úgy, hogy néhány hetes csecsemıje is vele tart és az anyatejjel szívja magába a közéletet. Ügyrendi javaslata, vállaljon a testület is áldozatot, és tartsanak minden órában 5 perc szoptatási szünetet. László Tamás: A tájékoztatóban már nem elıször szerepel, hogy Novák Ágnes, László Tamás és Báthory Erzsi képviselıktıl a honlapon terjedelmes gondolatokat kapunk, amelyre nagy türelemmel próbálunk válaszolni. İ nem ír a honlapra, nem olvassa ezt a honlapot. Kéri, hogy az idézett részt vegyék ki a szövegbıl. Egyszer írt a honlapra, amikor a BKIK vezetıje nyílt levelet intézett hozzá. Hajdu László: Megállapítja, hogy több észrevétel nincs, lezárja a napirend vitáját. Dr. Nagy Antal jegyzınek ad szót. Dr. Nagy Antal: A 11. sz. napirendben szereplı törvényességi észrevétel augusztus 6.-i keltezéső, augusztus 8-án érkezett a hivatalhoz. A Közigazgatási Hivatal 30 napos határidıt szabott a képviselı-testületnek a reagálásra. Tekintettel a határidıre a mai napon meg kell tárgyalni az anyagot. Az İrjárat 1-5. sz. ingatlannal kapcsolatos tájékoztatót minden hónapban elkészítik, abban kronológiai sorrendben mutatják be a legújabb eseményeket. Dr. Balogh András által felvetett probléma, mely szerint nem László Tamás úr tett feljelentést, nem helyes. A Budapesti Rendır-fıkapitányság Nyomozó Irodája levelében szerepel, hogy László Tamás képviselı úr feljelentése alapján folytatnak nyomozást. Az ügy ezzel indult, ennek alapján hallgatták meg a kerület polgármesterét. A tájékoztató 13. oldalán szerepel három képviselı neve, akik a honlapon gondolatokat vetettek fel. Ez a valóságnak megfelel, írásaik a honlapon megtalálhatók.

5 5 Hajdu László: A kért kiegészítı anyagokat, illetve a Díszpolgári cím adományozására készült elıterjesztés javított oldalát a képviselık rendelkezésére bocsátják. László Tamás országgyőlési képviselı feljelentése alapján meghallgatta a rendırség, a tájékoztató anyagban jegyzı úr a valóságnak megfelelı tényeket írta le. Ismerteti a módosító indítványokat, szavazást kér. 474/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 11. pontként meghirdetett elıterjesztést ne tőzze napirendjére. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 4 tartózkodás) 475/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület nem fogadta el azt a javaslatot, hogy a 5. pontként meghirdetett elıterjesztést ne tőzze napirendjére. (Szavazati arány: 11 igen szavazat, 13 ellenszavazat, 4 tartózkodás) elfogadásáról. Hajdu László: Szavazást kér az elıterjesztett napirend 476/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület elfogadja az elıterjesztett napirendet. (Szavazati arány: 18 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 10 tartózkodás) N A P I R E N D 1. Elıterjesztés a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének III. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2007., /a/2007., /b/2007. sz. anyag) R Elıadó: Hajdu László polgármester

6 6 2. Elıterjesztés a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 9.) ök. rendeletre tett törvényességi észrevételre (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) R Elıadó: Dr. Nagy Antal jegyzı 3. Elıterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésérıl szóló 6/2007. (II. 6.) ök. rendeletének I. féléves végrehajtásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester 4. Elıterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Alapító Okiratának módosításáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: dr. Nagy Antal jegyzı 5. Elıterjesztés a Bp. XV., İrjárat u szám alatti ingatlan hasznosítási pályázatának lebonyolításáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester 6. Elıterjesztés közterületek tulajdonjogának rendezésére a Fıvárosi Önkormányzat és a XV. Önkormányzat között használati jog átadására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester 7. Elıterjesztés a Bp. XV., Erdıkerülı u /5/A/4 hrsz-ú nem lakás célú helyiség értékesítésére (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester 8. Elıterjesztés a Bp. XV., Szıdliget u. 3. fszt. 3. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás elidegenítésérıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester 9. Elıterjesztés a Bp. XV., Bethlen Gábor u fszt. 11., az Eötvös u. 57. fszt. 2., a Beller Imre u fszt. 6., az Adria u fszt. 9. szám alatti lakások törlésére az ingatlanvagyon-kataszter lakásállományából (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Király Csaba alpolgármester

7 7 10. Elıterjesztés az 542/2005. (XII. 21.) sz. képviselı-testületi határozat visszavonásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 11. Elıterjesztés az intézményvezetık kinevezésérıl szóló /2007. (VI. 20.) számú határozatokra tett törvényességi észrevételrıl (Ikt.sz: /2007.sz. anyag) Elıadó: dr. Pálinszki Antal alpolgármester 12. Elıterjesztés az Önkormányzat költségvetésében jóváhagyott beruházási, felújítási munkák engedélyokiratának jóváhagyására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 13. Elıterjesztés a XV. kerületi Önkormányzat tisztasági hónapjának évi megszervezésérıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 14. Elıterjesztés fıállású tisztségviselı más szervezeti tagságának ellátásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester 15. Interpelláció - Kínai terjeszkedés? (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Mihályi Zoltán képviselı Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - A 31/2000. rendelet anomáliái (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Novák Ágnes képviselı Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - Tehergépkocsik parkolása közterületen (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Dr. Balogh András képviselı Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester

8 8 - Önkormányzati határozatokat érintı peres ügyek az elmúlt 10 évben (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Vizér Klára képviselı Válasz az interpellációra (Ikt.sz: /a/2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester Az Ötv. 12. (4) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó! 16. Elıterjesztés a Budapest XV. kerület Díszpolgára cím adományozására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester 17. Lakásfenntartási támogatást elutasító határozat elleni fellebbezések: - Ikt.sz.: /2007. sz. anyag - Ikt.sz.: /2007. sz. anyag Elıadó: Király Csaba alpolgármester 18. Elıterjesztés Jeles Pál közterület-használatát visszavonó határozat elleni fellebbezésrıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Gyurcsánszky János alpolgármester 19. Elıterjesztés Balogh Zoltán állattartási ügyében hozott végrehatási bírságot kiszabó végzés elleni fellebbezésrıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) Elıadó: Hajdu László polgármester - Polgármesteri tájékoztató - Napirenden kívüli felszólalás TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK - Tájékoztató a Szent István napi rendezvényekrıl (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) - Intézkedési terv a Bp. XV., İrjárat u sz. alatti ingatlannal kapcsolatos Megállapodás végrehajtására (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) - Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról (Ikt.sz: /2007. sz. anyag)

9 9 1. Elıterjesztés a Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat évi költségvetésének III. sz. módosításáról (Ikt.sz: /2007., /a/2007., /b/2007. sz. anyag) R Elıadó: Hajdu László polgármester Levezetı elnök: Gyurcsánszky János alpolgármester Gyurcsánszky János: Kéri polgármester urat, tegye meg szóbeli kiegészítését. Hajdu László: A költségvetés II. számú módosítását követıen a költségvetés fıösszege ezer forinttal nı. A költségvetés bevételi és kiadási fıösszege ezer forint lett. A többletbevétel egy része, 218 millió forint központi támogatás a 13. havi illetmények kifizetéséhez. Többletbevétel származik a helyi adóbevételekbıl, illetve felhalmozási bevételbıl. A módosítást indokolják az útfelújítások, a panelfelújítás, a MÁV telepi óvoda megvásárlásának, a Budai II. László Stadion pályavilágításának költségei. A módosítás elfogadását a könyvvizsgáló támogatta. Kéri a képviselı-testület tagjait, támogassák a rendelet megalkotását. Hannák György: A évi eredeti költségvetés ezer forint fıösszege a jelen módosítással együtt 9,7 %-kal bıvülve ezer forint. A III. számú módosítás szerkezetében nem tér el a korábban alkalmazott, jogszabályban elıírt formától. Tartalmában érzékelhetı az a változás, amely a kötvénykibocsátásból származó források beemelését mutatja. A költségvetés mérlegszerő bemutatását tartalmazó 1. sz. mellékletben ennek hatása jelenik meg úgy, hogy a hitelkeretek visszavonása és a kötvénykibocsátás jóváhagyása révén a III. sz. módosítás ezer forintos összegébıl ezer forintot tesz ki az, hogy a kötvénykibocsátás pénzügyi fedezetével már a szerzıdés aláírásának idıpontjától élhet az önkormányzat. Ez nagy felelısséget, meghatározó pénzügyi fegyelmet követel. Az írásban benyújtott könyvvizsgálói véleményt szóban is megerısítve javasolja a III. számú módosítás elfogadását. Gyurcsánszky János: A bizottsági elnököknek ad szót. Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság megtárgyalta, és a képviselı-testület részére elfogadásra javasolja a III. számú módosítást.

10 10 Mihályi Zoltán: A Szociálpolitikai és Egészségügyi Bizottság 4 igen szavazat és 4 tartózkodás mellett nem javasolta megtárgyalásra az elıterjesztést. Tóth Imre: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Báthory Erzsi: A Lakásgazdálkodási Bizottság 4 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra javasolta a módosítást. Németh Angéla: A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság többségi döntéssel megtárgyalásra javasolta az elıterjesztést. Ambrus János: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság 4 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Gyurcsánszky János: Kérdések következnek. Novák Ágnes: Az elmúlt testületi ülésen tárgyalták a Budai II. László Stadion pályavilágítását, 157 millió forint elıirányzatról döntöttek. Az elıterjesztésben a pályavilágítására millió forint és 158 millió forint hálózatfejlesztési hozzájárulás szerepel. Miért nem ilyen összegrıl, ilyen célról döntöttek az elızı ülésen? A hálózatfejlesztési hozzájárulás nem térül meg az önkormányzat részére. Ma tárgyalják a tornacsarnok építésével kapcsolatos pályázati szándék visszavonását. A módosításban azonban szerepel a sportcsarnok építés elızetes munkáira hitelfelvétel. Szerepel hitelfelvétel a Kolozsvár úti piac fejlesztésére, annak ellenére, hogy a fejlesztéshez szükséges terület átadás-átvétel nem szerepel a Fıvárosi Önkormányzat és a XV. kerületi Önkormányzat használatába kerülı közterületek között.

11 11 Báder György: A Kolozsvár úti piac fejlesztésére tervezett 80 millió forint elıirányzatot nem találja. A kötvénykibocsátásról szóló anyagban 140 millió forintot tétel szerepelt a piac rendbetételére, átépítésére. Ez az összeg sem szerepel a módosításban. Mihály Zoltán: Az intézménytámogatások változását bemutató 2. számú táblázat néhány tételérıl, a 3., 9., 10., 14., 21., 29., 32., 36., 41. és 44. sorokban szereplı adatokkal kapcsolatban kér felvilágosítást. Kéri osztályvezetı urat, hogy a nagyságrendek sorrendjében adja meg válaszát. Az Egészségügyi Intézménynél a beruházásoknál szerepel egy 50 millió forintos növekmény. Ebbıl az összegbıl megvalósulhat a 24 órás egészségügyi ügyelet? A Polgármesteri Hivatalnál, a beruházásoknál 10 millió forintos korrekció szerepel. Megvalósult a Díszterem főtéskorszerősítése? Mihályi Zoltán: Az 1. számú mellékletben egészségügyi kockázatelemzésre 250 ezer forint, beiskolázásokra 127 ezer forint, szociális ellátásra 450 ezer forint, összesen 827 ezer forint átcsoportosítása szerepel a Károly Róbert Iskola részére. Miért csak ez az egy iskola kap többlet elıirányzatot? Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatására 914 ezer forint elıirányzat hol van? válaszadásra. Gyurcsánszky János: A kérdéseket lezárja, megadja a szót Mollnár Andor: A 7. számú mellékletben, ahol az Ifjúsági és Sport Központ pályavilágításáról van szó, két sor felcserélıdött. A beruházással valóban az intézmény és az önkormányzat vagyona nı, de meg kell valósítani a hálózatfejlesztést is. Az elfogadott rendeletben korrigálják a hibát. Mihály Zoltán képviselı úr az intézményi támogatások változásával kapcsolatban tett fel kérdéseket. A 44. számú sor a gyermekorvosi rendelı kialakítására vonatkozik, melyrıl a képviselı-testület döntött. A rendelı átköltözésével szükségessé válik az İrjárat u. 4/b. szám alatti ingatlan felújítása. Erre a évben 79 millió forintot, a évben 23 millió forintot fordítanak. A hibaelhárítási keret millió forinttal nıtt, ami 15 intézményt érint. A Szántóföld utcai napközis táborban dolgozó pedagógusok bére a harmadik legnagyobb tétel, ezer forint. A következı tétel a Bernecebaráti üdülıben folytatott kézmőves tábor költségeit takarja. A vártnál több gyermek jelentkezett a táborba, az így megnövekedett étkezési támogatás fedezete a többlettámogatás. A Húsvéti Nemzetközi Labdarúgó Torna költségei is magasabbak voltak a tervezettnél.

12 12 Hajdu László: A Kolozsvár úti piac felújítása nem szerepel a költségvetésben, a szabályozási terv készítése van folyamatban. A szükséges forrás tartalékban szerepel. A 24 órás orvosi ügyelet megvalósítására nem szerepel elıirányzat a költségvetésben. A sportcsarnok építésének elıkészítése folyamatban van, a beruházást szeretnék megvalósítani. Gyurcsánszky János: Hozzászólások következnek. Dr. Balázs Zoltán: A sportcsarnok megépítésérıl, illetve a Kolozsvár úti piac felújításáról korábban döntött a testület, a szükséges elıirányzat hiányzik a mostani módosításból. Nem kaptak indoklást arra vonatkozóan, hogy ez a két tétel miért maradt ki. Ez igazolja az elmúlt ülésen elhangzottakat, mely szerint nem világos az 1 milliárd forintos kötvénybıl származó forrás felhasználása. Ha már megszavaztak 160 millió forintot pályavilágításra, jobb lett volna ezt a tömegsport támogatásaként kezelni. Elhangzott, hogy a sportcsarnokot megépítik, de nem lehet tudni, hogy hol és mikor. Ez nem felelıs és koncepcionális tervezése a költségvetésnek, ezért ismét tartózkodni fognak a szavazásnál. Mihály Zoltán: Néhány kérdésére idıhiány miatt nem kapott választ. Szerepel a táblázatban kísérési díj 900 ezer, és 800 ezer forint összegben. Közbeszerzési eljárásra ezer forintot költöttek. Mit takar a Húsvéti Labdarúgó Tornára költött 800 ezer forintos többletköltség? Támogatja a labdarúgást, de nem mindenáron és nem elvtelenül. Amikor a Diákolimpia támogatására összesen 16 milliót biztosítanak, egy kétnapos tornára soknak tartja a 800 ezer forintot. Az útfelújításoknál a kivitelezési költségek a közbeszerzési eljárások eredményeképpen alacsonyabbak. Fontosnak tartja, hogy a közbeszerzéseknél ne a legalacsonyabb vállalási ár legyen az egyetlen, legfontosabb szempont. Gyurcsánszky János: Ügyrendi hozzászólásra ad lehetıséget Vizér Klára képviselınek. Vizér Klára: A SZMSZ szerint a képviselı hozzászólási ideje a rendeleteknél is 3 perc. Felhívja a levezetı elnök figyelmét, hogy az elızı hozzászólónak, aki már kérdést is tett fel, 5 percrıl indult az ideje. Novák Ágnes: Eddig elismeréssel adózott azoknak a munkatársaknak, akik a költségvetési táblázatokat készítik. Meglepte, hogy a sorcsere megtörténhetett, ezért tartózkodni fog a szavazásnál.

13 13 Gyurcsánszky János: Megállapítja, hogy több hozzászólás nincs, a vitát lezárja. Megadja a szót Mollnár Andor osztályvezetı úrnak. Mollnár Andor: A közbeszerzési eljárás költségeire az Egészségügyi Intézménynél nem volt forrás tervezve. Az Intézmény két közbeszerzési eljárást folytatott le, ezek költsége összesen ezer forint volt. Az Ifjúsági és Sport Központban egy bojler javítása került ezer forintba, ez sem szerepelt az eredeti költségvetésben. A kísérési díjakat azok a pedagógusok kapták, akik a csapatokat kísérték a Diákolimpiára, valamint az erdei iskolába. Mihályi Zoltán képviselı kérdésére elmondja, hogy azért csak a Károly Róbert iskola kapott többlettámogatást, mert ott merültek fel költségvetési tervezésen kívüli feladatok. Novák Ágnes képviselı asszonytól elnézést kér, a hivatkozott sort pontosan leírják az elfogadott rendeletben. Gyurcsánszky János: Hajdu László polgármesternek ad szót. Hajdu László: Megköszöni Novák Ágnes képviselı asszonynak, hogy észrevette a hibát. Ez tanulságos a jövıre nézve. Az kifogásolhatja a sportcsarnok megvalósítását, aki megszavazta az ügyet. Gyurcsánszky János: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. A rendelet megalkotásához minısített szavazattöbbség szükséges. R e n d e l e t a l k o t á s A Képviselı-testület úgy dönt, hogy megalkotja a Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat évi költségvetésének III. sz. módosításáról szóló 18/2007. (...) számú ök. rendeletét Felelıs : polgármester Határidı : szeptember 28. (kihirdetésre és közzétételre) (Szavazati arány: 16 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 11 tartózkodás) Gyurcsánszky János: Ismerteti az elıterjesztett határozati javaslatokat, szavazást kér.

14 14 477/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális Intézmény álláshelyeinek számát szeptember 1. napjától 159,25 fırıl 2 fıvel csökkenti, és 157, 25 fıben határozza meg. Felelıs : polgármester Határidı : szeptember 28. (Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás) 478/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az alábbiak szerint állapítja meg intézményeinek létszámcsökkenés elıtti és az azt követı tényleges intézményi szintő és összesített létszámadatát. Intézmények Álláshelyek száma I. 1. Álláshelyek száma IX. 1. Egészségügyi Intézmény Egyesített Bölcsıde Egyesített Szociális Intézmény 159,25 157,25 Szociális Foglalkoztató Csokonai Mővelıdési Központ Ifjúsági és Sportközpont Dózsa György Gimnázium 86,5 81 Hubay Jenı Alapfokú Mővészoktatási Intézmény és Pedagógiai 77,5 77 Szakkönyvtár Kolozsvár Általános Iskola és Óvoda 90,25 87,75 Czabán Általános Iskola és Óvoda 81,75 78,75 László Gyula Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda Kossuth Nevelési-Oktatási Központ 105,5 104 Pestújhelyi Nevelési-Oktatási Központ 67,75 69,5 Károly Róbert Kereskedelmi Szakközépiskola, Általános 129,5 126,5 Iskola és Óvoda Szent Korona Általános Iskola és Óvoda ,5 Hartyán Nevelési-Oktatási Központ ,5 Kontyfa Középisk., Ált. Isk., Óvoda és Ker. Nev. Tan. 138,5 134

15 15 Száraznád Nevelési-Oktatási Központ 260,5 248 Bp. XV. ker. Polgármesteri Hivatal Önkormányzati létszámadat összesen: ,75 Felelıs : polgármester Határidı : szeptember 28. (Szavazati arány: 15 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 9 tartózkodás) 2. Elıterjesztés a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal által a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III. 9.) ök. rendeletre tett törvényességi észrevételre (Ikt.sz: /2007. sz. anyag) R Elıadó: Dr. Nagy Antal jegyzı Gyurcsánszky János: Megadja a szót Dr. Nagy Antal jegyzınek, szóbeli kiegészítésre. Dr. Nagy Antal: A Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételére elkészítették az elıterjesztést. Az elıterjesztett határozati javaslatban, illetve rendeletalkotási javaslatban figyelembe vették a törvényességi észrevételben megfogalmazottakat. Az elıterjesztést valamennyi bizottság megtárgyalta, az ott elhangzott kérdéseket megválaszolta. A Lakásgazdálkodási Bizottság javaslatát befogadja. Kéri a képviselı-testületet, fogadja el az elıterjesztett módosítást. Gyurcsánszky János: A bizottsági elnököknek ad szót. Vizér Klára: A Jogi, Ügyrendi, Közrendvédelmi és Európai Integrációs Bizottság 4 igen szavazattal, 1 tartózkodással megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Mihályi Zoltán: A Szociális és Egészségügyi Bizottság egyhangúan megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Németh Angéla: A Mővelıdési, Oktatási és Sport Bizottság 4 igen szavazat, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést.

16 16 Móricz Eszter: A Pénzügyi és Gazdasági Bizottság 6 igen szavazat és 1 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Ambrus János: A Kerületfejlesztési, Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Tóth Imre: A Tulajdonosi, Vagyonkezelési és Közbeszerzési Bizottság 5 igen szavazat és 2 tartózkodás mellett megtárgyalásra és elfogadásra javasolta az elıterjesztést. Báthory Erzsi: A Lakásgazdálkodási Bizottság a módosító javaslat figyelembevételével 4 igen szavazattal elfogadásra javasolták az elıterjesztést. Gyurcsánszky János: Mihály Zoltán képviselınek ad szót ügyrendi hozzászólásra. Mihály Zoltán: Felhívja az elıterjesztı figyelmét, hogy a MOS Bizottság ülésén az SZMSZ-rıl nem folyt érdemi vita. Gyurcsánszky János: Megállapítja, hogy kérdés nincs, hozzászólások következnek. Dr. Balázs Zoltán: A Közigazgatási Hivatal által kifogásolt pontokra tett javaslataikat sem a bizottsági, sem a testületi üléseken nem fogadta el a többség. Örül, hogy most a kifogásaiknak helyt adnak. Kéri, hogy a késıbbiekben az általuk elıterjesztett érveket vegyék komolyabban. László Tamás: Elıször sürgısséggel, szeptember 11-i dátummal kaptak egy elıterjesztést, majd késıbb ugyanezzel a dátummal kaptak egy módosított elıterjesztést. Ez azt mutatja, hogy zavar van a jogi értékelésben. Felhívja jegyzı úr figyelmét arra, hogy nem ért egyet a leírtakkal, mely szerint a rendelet megfogalmazását csupán azért javasolom, hogy a képviselı által benyújtható elıterjesztések formái, illetve az ezekkel kapcsolatos eljárások pontosításra kerüljenek.

17 17 Nem ezért kell a rendeletet módosítani, hanem azért, mert a Közigazgatási Hivatal vezetıje azt írja, hogy a pontatlanság sérti a jogbiztonság alkotmányos követelményét, az Ötv. bizonyos szakaszában leírt tilalomba ütközik. A Közigazgatási Hivatal tételesen leírja, hogy az indítvány törvénysértı. Azért kell a rendeletet módosítani, mert jogállamban szeretnének élni. Novák Ágnes: A Kiegészítı információ -ban az elıterjesztı felrója a Közigazgatási Hivatal egyik tisztségviselıjének, hogy a KVKB április 17-i ülésén jelen volt és nem tett észrevételt, kifogást az SZMSZ módosításával kapcsolatban. A KVKB ülésén Paizs Gábor azért volt jelen, mert négy szabályozási terv törvényességi felülvizsgálata folyt. Az SZMSZ módosításáról nem kérték a véleményét, az nem volt napirenden. Jó lenne, ha a jövıben komolyan vennék szakmai kifogásaikat, érveiket. A lakosság részére is rossz jel, ha ülésrıl ülésre azzal kell szembesülni, hogy a határozatokra törvényességi észrevétel érkezik. Hogy várják el a lakosságtól a jogkövetı magatartást, ha a testület sem jogkövetı? Tóth Imre: Megbízik az Önkormányzat Jogi Osztályában, és megbízik jegyzı úr törvényességi észrevételeiben. A Közigazgatási Hivatal azért áll az önkormányzatok fölött, hogy az esetleges jogi tévedéseket kiigazítsa. Elfogadhatatlannak tartja, hogy az elhangzott két hozzászólásban már majdnem köztörvényes bőnöket feltételeztek az önkormányzatról, a Jogi Osztályról. Arcátlannak tartja, hogy ha nem olyan intézkedés történik, ami az ellenzék szájíze szerint való, azonnal támadás, feljelentés történik. A Szervezeti és Mőködési Szabályzatot konszenzussal, öt párti egyeztetés alapján fogadták el. Dr. Hetyei László: Nem érti az ellenzék kirohanását. Az SZMSZ elıkészítésében valamennyi párt részt vett. A tárgyalások során ezeket a kifogásokat nem mondták el, nem tettek észrevételt. Ambrus János: Senki nem tévedhetetlen. Nem érti a mostani kirohanást. Már többször beigazolódott a bíróság elıtt az is, hogy a Közigazgatási Hivatal sem tévedhetetlen. Vissza kellene térni a III. számú költségvetés módosítás tárgyalására, és újra szavazni kellene. Novák Ágnes képviselı kijelentette, hogy a sorcsere miatt nem szavazza meg az elıterjesztést. Novák képviselı asszony nem olvasta el az elıterjesztést szeptember 17-én a költségvetés III. számú módosításához minden képviselı megkapta a kiegészítı anyagot. A Kiegészítés 3. oldalán megtörtént a sorcsere javítása.

18 18 Vizér Klára: Feltételezi, hogy nem olvasták el a törvényességi észrevételt, ami az SZMSZ májusi módosítására vonatkozik. A módosításnak nincs köze az öt párti egyeztetéshez. Goró Oszkár: Az ellenzéknek ellenırzı szerepe van. Csak úgy tudják érvényesíteni jogaikat, ha megteszik törvényességi észrevételeiket. Csaba Elemér: Úgy gondolja, hogy a Közigazgatási Hivatal munkája is revízióra szorul. A Közigazgatási Hivatal az elızetesen megküldött módosítási javaslatra nem tett észrevételt. Mihályi Zoltán: Az SZMSZ elıkészítése során voltak olyan pontok, amelyekkel kapcsolatban nem volt konszenzus, ezeket a legnagyobb frakcióval rendelkezı párt erıbıl átvitte. Molnár István: A tisztelt ellenzék mindig mást mond, mindig a saját érdekét mondja, nem tudja, hogy korábban mit tett. Egyetért Vizér Klárával abban, hogy vannak anyagok, amiket ı nem olvas el. Ilyen esetekben nem szól hozzá a vitához. Bár az elızı napirendhez tartozik, elmondja, hogy László Tamás és Vizér Klára képviselı az iskolaigazgatóknak írt levelet, jó iskolakezdést kívántak, biztosították ıket, hogy támogatják az iskolákat. Azt gondolta, hogy a Fidesz is megszavazza a költségvetés módosítását. Az intézmények közel fél milliárd forintot kaptak a mostani módosításban. Önök ezt nem szavazzák meg? Így támogatják az iskolákat? Gyurcsánszky János: Goró Oszkár képviselınek ad szót ügyrendi hozzászólásra. Goró Oszkár: Kéri Molnár képviselı urat, nézzen szét a saját frakciójában, amikor arról beszél, hogy ki szerepel a TV-ben. Tóth Imre: Szükség van ellenzékre. Azonban a jóhiszemőség alapjában történı elutasítása valamennyi fajsúlyos elıterjesztésnél nem fogadható el. Varga Imre: Mindig azt reméli, hogy nem akarnak kis parlamentet játszani, hanem a kerület ügyeivel foglalkoznak. Sajnos nem így van.

19 19 Zavarják az olyan nagyot mondások, hogy a testület sorozatos törvénysértésben van. Évente több száz határozat születik. Öt év alatt két olyan törvényességi észrevétel született, amely jogos volt. Mihály Zoltán: Javasolja, hogy elıször a pártokban tartsák be a jogkövetı magatartást. Ha annak idején korrektül viselkednek, akkor többségben lehetnének a testületben. Nem mondja, hogy minden rendben van, de nem rossz dolog a kötvénykibocsátás elıtti nulla körüli költségvetés, és nem rossz az, ami a szociálpolitika terén történik a kerületben. Elkerülte a figyelmet az, hogy a bizottságok által nem javasolt elıterjesztéseket a képviselı-testület napirendre tőzi, megtárgyalja. Ez a lényege a módosításnak. Az elıterjesztések leadási határidejére javasolt 21 munkanap, ténylegesen 29 naptári nap. Ez teszi tönkre az SZMSZ-t. Dr. Balázs Zoltán: Egy éve dolgozik a testületben. Októberben volt alpolgármester választás, akkor szembesült azzal, hogy erıvel is el lehet fogadni valamit. Birtokában van a Közigazgatási Hivatal levele, mely szerint az alpolgármester választás törvénysértı volt. Ismételten elmondja, hogy amikor tartózkodnak a költségvetés megszavazásától, azt fejezik ki, hogy nem kifogásolják azt ami jó, azzal nem értenek egyet, ami rossz benne. A költségvetés elıterjesztése minden esetben konszenzus nélkül történik. Dr. Balogh András: Egy év alatt több mint 600 módosító indítványt nyújtottak be, egyet szavazott meg a szocialista frakció. Az ellenzék az elıterjesztések közel 70 %-át megszavazta. Báder György: Zavarja, hogy nem a kerület sorsáról beszélnek, nem arról szól a vita, mit tesznek jól, vagy rosszul. Jó lenne visszatérni oda, hogy a dolgukat tegyék, ha hibát követtek el, azt el kell ismerni, ki kell javítani, nem háborút kell belıle csinálni. Gyurcsánszky János: Megállapítja, hogy több hozzászóló nincs, a vitát lezárja. Megadja a szót az elıterjesztınek. Dr. Nagy Antal: A Polgármesteri Hivatal bármit is tesz, nem tud megfelelni az elvárásoknak. Ha másra nincs lehetıség, elıveszik a hivatalt, vagy a hivatal vezetıjét. Ha hibát követnek el, gondatlanul járnak el, azt tisztességgel szeretnék kijavítani. A képviselı-testület elıtt a szeptember 11.-i keltezéső anyag van, arról folyik a vita.

20 20 A bizottsági üléseken elmondta, hogy miért volt szükség a korábban kiadott elıterjesztés módosítására. László Tamás képviselı úr nem volt ott a bizottság ülésén, ezért nem hallhatta az érveket. Novák Ágnes képviselı asszony felvetésére elmondja, hogy a Közigazgatási Hivatal által tett törvényességi észrevételre készített határozati javaslat az észrevétel elfogadásáról szól. Az elıterjesztınek joga van leírni az anyagban, hogy másképp értelmezi a Közigazgatási Hivatal által leírtakat. Nem írták le azt, hogy a Közigazgatási Hivatal rossz törvényi szakaszra hivatkozik, mert nem ez a dolog lényege. Hibák természetesen elıfordulnak. Szeretnének megfelelni az elvárásoknak, ezért gyakran kell rögtönözni, azonnal állást foglalni. Nem szándékosan követnek el hibákat. Csaba Elemér képviselı úr mondta el a lényeget. A rendeletmódosítási javaslatot április 10-én küldték meg a Közigazgatási Hivatal részére elızetes normakontrollra. A törvényességi észrevétel augusztus 9-én érkezett a május 3-án elfogadott rendeletre. Elnézést kér a képviselıktıl az elkövetett hibáért. szavazást kér. Gyurcsánszky János: Ismerteti a határozati javaslatot, 479/2007. (IX.26.) sz. h a t á r o z a t A Képviselı-testület úgy dönt, hogy a Közép-magyarországi Regionális Közigazgatási Hivatal /2007. számú törvényességi észrevételében megfogalmazottak figyelembe vételével a rendeletét módosítja. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésrıl a KMRKH vezetıjét értesítse. Felelıs : polgármester Határidı : október 1. (értesítésre) (Hivatkozás: évi LXV. törvény 99. (1) bek., valamint 16. (1) bek.) (Szavazati arány: 28 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás) Gyurcsánszky János: Ismerteti a rendeletalkotási javaslatot. A rendelet megalkotásához minısített szavazattöbbség szükséges. R e n d e l e t a l k o t á s A Képviselı-testület úgy dönt, hogy megalkotja a Képviselı-testület és Szervei Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 7/2007. (III.9.) ök. rendeletét módosító 19/2007. ( ) számú ök. rendeletét Felelıs : polgármester Határidı : október 3. (kihirdetésre) (Szavazati arány: 28 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 0 tartózkodás)

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2009. október 28-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V

Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2010. augusztus 18-án 17.00 órakor kezdıdı nyilvános rendkívüli ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV.,

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. június 20-án 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai:

A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: 2. Tevékenységre, mőködésre vonatkozó adatok Közzétételi egység: Döntéshozatal, ülések A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai: A képviselı-testület döntéshozatalának eljárási szabályait

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-23/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. december 27-én 8.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Zala megye J E G Y Z İ K Ö N Y V BAK, SÁRHIDA ÉS ZALATÁRNOK KÖZSÉGEK ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELİ-TESTÜLETEI EGYÜTTES ÜLÉSÉRİL 2011. szeptember 12. Határozatok Tárgykód 32/2011. (IX.12.) számú Kt. Határozat

Részletesebben

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl

1. Döntés egyes korlátozottan forgalomképes ingatlanok értékesítésre történı kijelölésérıl JEGYZİKÖNYV Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Tulajdonosi Bizottsága, Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága, Városstratégiai és Városmarketing Bizottsága valamint Közjóléti Bizottsága

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 2/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. január 18-án 15.30 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-12/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. július 10-én 14.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK

J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2008. november 10-én (hétfın) 08 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselı-testületi ülésérıl Készült: Páty Község Önkormányzat

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Magyargécben a Községi Önkormányzat Képviselı-testületének, valamint az Önkormányzat Pénzügyi és Ügyrendi Bizottságának 2011. november 29-i együttes ülésérıl. Jelen vannak:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

Halmay György bizottsági elnök

Halmay György bizottsági elnök V e s z p r é m M e g y e i J o g ú V á r o s Önkormányzata Közgyőlésének Köznevelési, Ifjúsági és Sport Bizottsága J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2006. október 11-én 17.00 órakor kezdıdı alakuló ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3.

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés április 28-ai ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2011. április 28-ai ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17.

JEGYZİKÖNYV. nyilvános ülésérıl. 2014. április 17. Ügyszám: 9-31/2014. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2014. április 17. Szıc 2014 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Szıci Mővelıdési Ház Szıc, Kossuth L. u. 41. Az ülés idıpontja: 2014.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK GAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV.50-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 3/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. április 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 17-19. TARTALOMJEGYZÉK 17/2011.(IV.19.)

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v amely készült 2010. június 09-én 18 óra 00 percre kitőzött, 18 óra 23 perctıl kezdıdıen a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott, Pilis Város Önkormányzata Képviselıtestületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: KKESB112-16/2012. PJB 118-21/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Részletesebben

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık

Távolmaradt: Horváth István polgármester, Halmai Gáborné, Máté Péter, dr. Tóth Csaba Attila képviselık Szám: IV. 170-15/2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének 2011. október 19-én (szerdán) 8 óra 20 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott rendkívüli

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

JEGYZİKÖNYV. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme JEGYZİKÖNYV Készült: Fegyvernek Nagyközség Önkormányzat Képviselıtestület Pénzügyi Bizottságának 2013.06.19-i ülésérıl. Helyszín: 5231 Fegyvernek, Felszabadulás út 171. Polgármesteri Hivatal tárgyalóterme

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

készült a képviselı-testület október 22-én órakor kezdıdı ÜNNEPI ülésérıl

készült a képviselı-testület október 22-én órakor kezdıdı ÜNNEPI ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2006. október 22-én 12.00 órakor kezdıdı ÜNNEPI ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2014. február 3-i ülésérıl 3-4/2014. (02. 03.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 110-17/2012. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK HUMÁN BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV Amely készült Közgyőlése Humán Bizottságának 2012. december 27-én 9 órakor a Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság február 21-i nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság február 21-i nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Jogi Bizottsága Ülés száma: PJB 107-4//2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság 2011.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 84-11/2009. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.: I. 240-10/2012. Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u. 1-3. I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. december 19-én 10.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v lkunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 4. /2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O K

H A T Á R O Z A T O K H A T Á R O Z A T O K amely készült a Kulturális, Oktatási, Sport és Kommunikációs Bizottság 2014. január 23.-án 17 óra 20 perces kezdettel, a Pilisi Polgármesteri Hivatal (2721 Pilis, Kossuth Lajos út.

Részletesebben

Dr. Cseke László könyvvizsgáló

Dr. Cseke László könyvvizsgáló Szám: IV.110-5/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Közgyőlésének 2014. április 30-án (csütörtökön) 8 óra 10 perckor a Polgármesteri Hivatal konferencia termében megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Horváth

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. július 16-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Császár

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ı k ö n y v. 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ı k ö n y v Készült: 2012. február 21-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T :

J e g y z ı k ö n y v N A P I R E N D E T : J e g y z ı k ö n y v Készült: Pereszteg Község Önkormányzati képviselı-testületének 2010. június 14-én tartott testületi ülésén. Jelen vannak: Práznek József polgármester, Zambóné Németh Ilona jegyzı,

Részletesebben

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

úgy határoz, hogy az ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el: 57/ÖK/2007.(II.7.) Határozat úgy határoz, hogy napirendjén tartja a meghívó 4. pontjában szereplı A Cigány Kisebbségi Önkormányzat pályázati elıfinanszírozási kérelme tárgyában készült elıterjesztést.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról.

4./ Beszámoló Pilis Város Önkormányzata évi Helyi Közfoglalkoztatási Tervének végrehajtásáról. HATÁROZATOK amely készült a Településfejlesztési,Városgazdálkodási és Közbiztonsági Bizottság 2012. január 23-án 17 óra 05 perctıl kezdıdıen megtartott nyilvános és rendes valamint zárt ülésérıl. Az Önkormányzat

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Készült május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület Községi Önkormányzat RÖJTÖKMUZSAJ Röjtöki u. 193. 9451. (Tel.: 99/544-052) 1-92012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült 2012. május 3-án a röjtökmuzsaji Faluház tanácskozó termében, a helyi Képviselıtestület

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása

JEGYZŐKÖNYV. A napirend tárgyalása JEGYZŐKÖNYV Készült: 2012. augusztus 14-én ülésén Magyargéc Község Önkormányzatának hivatali helyiségében. Jelen vannak: Velki Róbert polgármester Pingiczer Józsefné képviselő Ruzsinszki Györgyné képviselő

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE SAJÓSZENTPÉTER VÁROS SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT Képviselı-testületének a..) jegyzıkönyve, b.) napirendek: c.) rendeletek: 32., 33. d.) határozatai: 269., 270., 271.,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. május 5-én 8 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tárgyaló terme Jelen vannak: Pádár

Részletesebben

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/

Nyirád Község Cigány Kisebbségi Önkormányzata Elnökétıl 8454 Nyirád, Szabadság u. 3. Tel./fax: 88/ ; 88/ 1. napirendi pont Tel./fax: 88/235-001; 88/506-070 e-mail: nyiradph@vnet.hu Ügyszám: 9-8/2011. Tárgy: Tájékoztató a lejárt határidejő képviselı-testületi határozatok végrehajtásáról A Cigány Kisebbségi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Szám: 11-26/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Magyarpolány és Kislıd Községek Önkormányzatai Képviselı-testületeinek 2009. november 23-án 16 óra 30 perckor kezdıdı együttes, nyílt ülésérıl. Az ülés

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Pilis Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. május 18-án 14 óra 15 perckor megtartott nyilvános és rendes ülésérıl. Jelen vannak: Pilis Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia

Hivatal részérıl: Kovácsné dr. Bozsoki Kornélia JEGYZİKÖNYV Készült: Gárdony Város Önkormányzat Képviselı-testületének a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácskozójában 2014. április 23-án megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen voltak: Tóth István Derecskei

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság szeptember 13-án órakor kezdődő nyilvános, rendkívüli ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság szeptember 13-án órakor kezdődő nyilvános, rendkívüli ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága KKESB: 111-16/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2011. szeptember 13-án 15 00 órakor

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu E l ı t e r j e s z t é s - a Képviselı-testületnek a 2010. II. félévi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2015. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2015. január 29. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Elıterjesztı: Szociálpolitikai Osztály vezetıje 2.)

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétıl

Sárospatak Város Polgármesterétıl Sárospatak Város Polgármesterétıl 3950 Sárospatak, Rákóczi út 32. Tel.: 47/513-240 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu JAVASLAT - a Képviselı-testületnek - a Képviselı-testület 2014. II. félévi

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK 2011. I. FÉLÉVI MUNKATERVE 2011. január 28. Zárt ülés: 1.) Fellebbezések, méltányossági ügyek Szociálpolitikai Osztály vezetıje Szociálpolitikai

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ME 01 Minıségirányítási Eljárás 1. melléklet ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. június 26-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a Halmi

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme

Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u I. emeleti Díszterme Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2006. szeptember 27-én 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V BÁND KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 8443 Bánd, Petıfi u. 60. Tel/fax: 88/504-131 E-mail: polgarme@vnet.hu Szám: 48/2/2009. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: ülésén, 2009. február 9-én /hétfı/ 17

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2011. október 17-én 14 órakor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V készült a bizottság július 5-i rendkívüli nyilvános üléséről Budapest Főváros XV. kerület Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális, Családvédelmi és Tulajdonosi Bizottsága Ülés száma: SZCSTB 109-11/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor kezdődő nyilvános ülésén Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat Közoktatási, Közművelődési, Egészségügyi és Sport Bizottsága Ülés száma: 112-4/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült a bizottság 2012. február 28-án 15 00 órakor

Részletesebben

19/2014. (VI. 26.) TH.

19/2014. (VI. 26.) TH. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási Tanácsa I/1336/5/214. Lajosmizse és Felsılajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás

Részletesebben

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı

Jegyzıkönyv. 2.) Elıterjesztés az Olaszliszkai Közétkeztetési Intézmény alapító okirata felülvizsgálatára. Elıterjesztı: körjegyzı Jegyzıkönyv Készült: Olaszliszka Község Önkormányzat Képviselıtestületének 2009. május 27-én 17 órakor a körjegyzıség székhelyén megtartott nyílt képviselıtestületi ülésérıl. Jelen vannak: a jelenléti

Részletesebben

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15.

SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E február 15. 1 SZAJLA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT TERPES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK J E G Y Z İ K Ö N Y V E 2010. február 15. Határozat száma 1/2010.(II.15.) Tárgy Az intézményi társulásban mőködtetett Mákvirág

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés)

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl március 8. (második ülés) Ügyszám: 9-39/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. március 8. (második ülés) Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli, második ülésérıl Nyirád-Szıc Községek

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535-3/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. december 10-én (pénteken) 9 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott ü l é s

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Pénzügyi, Településfejlesztési, Ügyrendi és Környezetvédelmi Bizottságának 2010. november 22-én (hétfın) 16.00 órai kezdettel megtartott ülésérıl 1 Az ülés

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 120. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Városi Bölcsıde alapító okiratának módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére

Elıterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének szeptember 24-i ülésére Elıterjesztés 16. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2015. szeptember 24-i ülésére Tárgy: Belvízvédelmi rendszer fejlesztésével kapcsolatos pályázat lezárása Az elıterjesztést készítette:

Részletesebben

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés

Jegyzıkönyv Készült: Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: a Polgármesteri Hivatal részérıl: Meghívott: Megjegyzés Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalának Dísztermében 2011. november 14-én a rendkívüli ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Hajdu Imre elnök Egyed Attila Halász

Részletesebben

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET:

TERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 27. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Városi Bölcsıde dolgozói létszámának bıvítése E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2014. február 20-i

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó Terem 1-4/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Mélykút Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. február 3-án 9.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén. Ülés helye: Mélykút Város Polgármesteri Hivatala Tanácskozó

Részletesebben

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról

117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 117/2014. SZ. ET. A 10/2014.(III.14.) sz. költségvetési rendelet felülvizsgálatáról 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati arány Nyilvánosság

Részletesebben

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl

Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat évi költségvetésérıl Bózsva község Önkormányzatának 1 /2011. (II. 15 ) számú rendelete az önkormányzat 2011. évi költségvetésérıl Bózsva Községi önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.

Részletesebben

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL

Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/2012. (II. 17.) határozata. a ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének 4/. (II. 17.) határozata a. ÉVI MUNKA- ÉS ÜLÉSTERVÉRİL I. A munkaprogramból adódó feladatok: 1.) Nyirád Község Önkormányzatának a költségvetési finanszírozásból

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. június 28-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat a16/2011. (IV.29.) NEFMI rendelet alapján a szociális

Részletesebben

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Ügyrendi és Igazgatási Bizottsága 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Szám: KOZP/2137/2/2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata

Részletesebben

Döntéshozatal, ülések

Döntéshozatal, ülések Döntéshozatal, ülések A képviselı-testület müködése A képviselı-testület - A képviselı-testület tagjainak száma: 10 fı a polgármesterrel együtt, aki a képviselı-testület határozatképessége, döntéshozatala,

Részletesebben

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz.

Bér Község Önkormányzata 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu. 10. sz. a 3045 Bér: Petıfi út 32 Tel, Fax: 32 486-027 Email: polghiv@ber.hu 10. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V Képviselı-testülete nyílt ülésérıl 2013. szeptember 25.-én Megtartott ülésérıl Az ülés helye: Tanácskozó

Részletesebben

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s

M E G H Í V Ó október 18. (kedd) napjára du órára összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom. I. N y i l v á n o s ü l é s BALMAZÚJVÁROS VÁROS POLGÁRMESTERE M E G H Í V Ó Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4. (4) bekezdése alapján

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI Alap Község Önkormányzata 7011 Alap, Dózsa György utca 31. 25/221-102, 25/220-370 titkar.aphiv@invitel.hu JEGYZİKÖNYV ALAP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 18-ÁN TARTOTT RENDKÍVÜLI

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE KIVONAT LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 2011. ÁPRILIS 26-ÁN MEGTARTOTT SOROS ÜLÉSÉNEK JEGYZİKÖNYVÉBİL B4 8/2011. (IV.26.) Ör. számú

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 5. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. április 27-én (szerdán) 15: 00 órakor tartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 18/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. szeptember 27-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 110-112. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 110/2011.(IX.27.)

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2006. március 29-én 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl

készült a képviselı-testület 2006. március 29-én 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2006. március 29-én 14.00 órakor kezdıdı nyilvános ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 75-1/2008. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Pénzügyi Bizottságának 2009. február 26-án 7 óra

Részletesebben

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t

28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t 28/2003. (III.12.) sz. önk. h a t á r o z a t az Európai Uniós, Regionális Bizottság elıterjesztése az EU-s Hozományra vonatkozóan c. elıterjesztést zárt ülésen tárgyalja, mivel annak nyilvános ülésen

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK JOGI ÉS ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 102-6/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Jogi és Ügyrendi Bizottságának

Részletesebben