13. Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket. Szilágyság/ április 1. Közéletünk 3. oldalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "13. Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket. Szilágyság/13. 2011. április 1. Közéletünk 3. oldalon"

Átírás

1 Szilágyság/ április április Közéletünk 3. oldalon Elfogadták az egészségügy racionalizálási stratégiáját Szerdai ülésén jóváhagyta a kormány a kórházak re érvényes racionalizálási stratégiáját jelentette be Cseke Attila szaktárcavezetõ a kormányülést követõen. Média 5. oldalon Jubileumi Hepehupa Kétszámjeggyel jelzett, a tizedik évfolyamához érkezett a Hepehupa napokban megjelent száma. Hagyományához híven ezúttal szintén több mûvelõdéstörténeti tanulmányt, szépirodalmat, néprajzi írást és recenziókat közöl a szokásos terjedelemben. Aktuális 7. oldalon Törvény a napszámos munkára A napszámosoknak jogunkban áll egész-ségügyi-, illetve nyugdíjbiztosítást kötni, ezek a költségek azonban nem terhelik a munkaadót. A törvény értelmében a munkaadó csak jogi személy lehet. Közlemény április 8-án, pénteken 15 órára, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének székházába (Zilah, Kossuth Lajos utca, 33. szám) ÖSSZEHÍVOM az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének Megyei Képviselõk Tanácsát. Napirendi pontok: 1. Politikai tájékoztató 2. Alapszabályzat módosítás 3.,,Erdélyi konzultáció felméréssorozat 4. Tagságnyilvántartás helyzete 5. Különfélék. Seres Dénes elnök Ára: 1,5 lej Elõfizetõknek 1,4 lej TÁMOGATÁSÁVAL Késik az oktatási támogatás Válaszra sem méltatják az erdélyieket Róluk van szó Az elõzõ év hasonló idõszakában már lehetett igényelni a Magyarország Miniszterelnöki Hivatalának támogatásával meghirdett Szülõföldön, magyarul pályázat keretén belül a nevelési-oktatási, valamint tankönyv- és taneszköz-, illetve hallgatói támogatást a folyamatban levõ tanévre. A pályázat feltételei között volt, hogy az ûrlapokat április 30-ig kellett elküldeni az Iskola Alapítványhoz. Úgy tûnik, az idén politikai okok miatt bizonytalanná vált a támogatás folyósítása. Mivel mindeddig zavartalanul mûködött a rendszer, nagyon sok erdélyi oktatási intézményben már elõre kézbesítették a pályázathoz szükséges igazolásokat arról, hogy az igénylõk magyar tannyelvû osztályokban tanulnak. Több esetben az igazolás határideje is lejárt. A nagyarányú érdeklõdésre való tekintettel felkerestük Nagy Zoltánt, a kolozsvári székhelyû Iskola Alapítvány igazgatóját, hogy tájékoztasson a kialakult helyzetrõl. Az igazgató lapunknak elmondta: a magyarországi kormányváltást követõen átszervezték a határon túli támogatások rendszerét. Az összes pénzt, amelyet meghatározott céllal a magyar kormány a határon túli magyarok támogatására szánt, a Bethlen Gábor Alap kezeli majd. Nagy Zoltán tudomása szerint több mint egy hónappal ezelõtt kormányrendelettel megalakult az Alap, de hogy ez mit jelent, nem tudta megmondani. Az illetékes magyarországi szervek képviselõi azt sem közölték, hogy ez tulajdonképpen személyzeti felépítést jelent, vagy a pénzösszeg elkülönítésérõl volt szó. Az Iskola Alapítvány vezetõsége nem sokkal az Alap létrehozása után hivatalos levélben fordult Répás Zsuzsannához, a nemzetpolitikáért felelõs helyettes államtitkárhoz, arról érdeklõdve, hogy mikortól lesz mûködõképes a rendszer. A hivatal azóta sem méltatta válaszra a kolozsváriakat. Az igazgató elmondta, ez ügyben Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke is több alkalommal tárgyalt a magyar kormány képviselõivel. Kelemen Hunor lapunknak kifejtette, valóban többször fordult a határon túli magyarok ügyével foglalkozó államtitkársághoz, hogy adjanak zöldutat a támogatás folyósításához, mivel az elõzõ években már februárban hozzáfogtak a státusirodák a formanyomtatványok kézbesítéséhez. Elmondtam a magyar kormány képviselõinek, hogy kiépítettük a hálózatot, évek óta beigazolódott, a rendszer mûködõképes, ki tudja szolgálni az igényeket, sürgõsen döntsenek a támogatási eljárás beindításáról. Mi készen állunk a pályázatok kezelésére úgy, ahogy a magyar- román kormányközi megállapodásban szerepel mondta az RMDSZ elnöke, majd hozzáfûzte, azt a választ kapta, hogy valóban hamarosan lesz döntés ez ügyben, sõt, óvodásokra is ki szeretnék terjeszteni a támogatást. Tõkés László, az Európai Parlament alelnöke nagyváradi központi irodájában sajtótájékoztatón kijelentette, nem kell hagyni, hogy az RMDSZ pénzosztó szerepkörébõl kovácsoljon politikai tõkét. Tõkés szerint az,,rmdsz és valamennyi párt legfeljebb abban illetékes, hogy az állami és költségvetési, a támogatói és netalán európai pénzek elosztásának törvényes voltát biztosítsák és ellenõrizzék ezúton is elejét véve bármely korrupciónak. Majd példaként hozzáfûzte:,,véget kell vetni annak, hogy a magyar állam adományából származó nevelési- oktatási támogatás elosztásának eddigi monopóliumát az RMDSZ, alig leplezett módon, saját választási kampánycéljaira használja fel. Az EP-képviselõ kijelentéseire válaszolva az RMDSZ elnöke elmondta, az RMDSZ soha nem kovácsolt politikai tõkét az Iskola Alapítvány támogatásából és nem használta fel ezt kampánycélokra. Az alapítvány az utolsó fillérig el tud számolni az összegekkel, a támogatók soha nem emeltek kifogást a rendszer mûködtetése ellen. Kategorikusan elutasítom azt a rágalmat, alaptalan híresztelést, amely az Iskola Alapítványnál és a státusirodákban dolgozó kollégáimat rossz fényben tünteti fel, mert ennek nincs semmilyen alapja! mondta Kelemen Hunor. A politikai vitán túl A es tanévben a Szülõföldön, magyarul program keretében iskoláskorú gyerek (közel család) és 5212 egyetemi hallgató kérelme részesült pozitív elbírálásban. Hozzávetõlegesen ennyien várják az idén is, hogy ez ügyben döntsön a magyar kormány. (Népújság) Tisztelt Olvasóink! A Szilágyság Kulturális Egyesület megkéri Önt, hogy az adójának felajánlható 2%-ával támogassa Szilágyság hetilap megjelenését. A 2010-es évi jövedelemadójának 2 százalékáról rendelkezõ nyomtatványt töltse ki, és adja le a lakcíme szerinti adóhivatalba (Administraþia Financiarã). Ugyanakkor kérjük, hogy a kérvény kitöltésére ismerõsei figyelmét is hívja fel, s körükben is népszerûsítse a kulturális egyesület tevékenységét. Amennyiben az adója 2 százalékát nem ajánlja fel, az is belekerül az állam feneketlen pénzeszsákjába. E célból a típus-nyomtatvány szabadon sokszorosítható. Denumire entitate nonprofit: Asociaþia Culturalã Szilágyság Adószám (Cod de identificare fiscalã): Bankszámlaszám (Cont bancar, IBAN): RO08BRDE320SV Köszönettel, a Szilágyság szerkesztõsége

2 2. Közérdekû Szilágyság/ április 1. Az Erdélyi Múzeum Egyesület rendezvényei 2011-ben 1. VIII. Szilágyság-kutatás Napja tudományos konferencia: - A bor és a szõlõ szerepe a Szilágyságban a történelem folyamán, Szilágyballa, május A szilágysági magyar bormúzeum alapkövének letevése a református kultúrház pincéjében. - Petri Mór-díj kiosztása. Várjuk az elõadókat, a szõlõvel, borral foglalkozókat, közösségeink vezetõit, az ifjúság képviselõit, kollégáinkat... A mûsort a dobai citerazenekar biztosítja Gáspár Attila és Csapó Károly vezetésével. Bordalokat énekelnek Szõke Anna diákjai a Berekenye együttesbõl. Jelentkezés dr. Bajusz István elnöknél (0742/ ; 0260/ ); Kovács Kuruc János alelnöknél (0757/ , 0726/ ) 2. Múzeumi kiállítás a zilahi EMKE-házban: Nagyanyáink iskolája dr Bajusz István muzeológus egyetemi tanár és Lakóné Hegyi Éva ny. muzeológus szeptember Kérjük, hogy az idén is támogassa adójának 2%-ával az Erdélyi Múzeum Egyesületet! Adataink: CUI: , Cont bancar IBAN: RO17rncb BCR suc. Cluj. Köszönjük az EMKE-t pártoló 28 szilágysági magyarnak, akik 624 lejjel támogatták egyesületünket. A jószívû adakozót megsegíti az Isten! Szeretettel várjuk õket is rendezvényeinkre! Kovács Kuruc János A szilágysági öregfiúk focimozgalmának rendezvényei 2011-ben 1. VIII. Pünkösdi Kupa, Doba, május 21, vacsora a vérvölgyi kultúrházban. 2. Szent István Kupa, VIII. évfolyam, Kémer, augusztus 20. a felújított stadionban. 3. V. Szüreti Kupa, Kraszna, október X. Fociszilveszter (jubileumi), Szilágynagyfalu, december 28. Szervezõk: - Csapó Károly polgármester, Doba; - Szabó Levente polgármester, Kémer; - Pop Imre polgármester, Kraszna; - Máté Radu polgármester, Szilágynagyfalu. Védnökök: - Seres Dénes képviselõ, az RMDSZ Szilágy megyei szervezetének elnöke; - Kovács Kuruc János tanár, Zilah, a megyei szervezõbizottság vezetõje. Tarlótüzek A Szilágy megyei tûzoltóság több alkalommal is figyelmeztette a lakosságot a tarló és a bozótégetés veszélyeire. Márciusban volt olyan hétvége, amelyen 37 tûzesethez riasztották a tûzoltókat. Többször felhívták a lakosság figyelmét arra, hogy csak a tûzrendészeti szabályok betartásával és a polgármesteri hivatal engedélyével lehet ehhez a módszerhez folyamodni. Ennek ellenére az elmúlt hét végén is hét ilyen tûzeset volt. Közülük kettõ Zilahon, az egyik már a lakóházakat veszélyeztette, a másik pedig átterjedt a hõsök temetõjére, ahol 25 árnyi területet perzselt fel. A tûzoltóság két személy büntetett meg egyenként lejre. A polgármesteri hivatal is szigorúbban ellenõrzi a tarló- illetve bozótégetéseket, ajánlatos jobban odafigyelni. J.L. Szilágyság Kiadja a SZILÁGYSÁG KULTURÁLIS Területi szerkesztõk: OLÁH MIKLÓS - Kraszna Szerkesztõség és kiadóhivatal: EGYESÜLET Zilah Kossuth u. 33. Telefon: Nyomtatás: ColorPrint S.A. nyomda, Szerkesztõ: JÓZSA LÁSZLÓ 4700 Zalau 22 Decembrie nr. 66; tel/fax: 0260/ Felelõs vezetõ: MAJOR ISTVÁN Közéleti, közmûvelõdési hetilap Fõmunkatársak és mûszaki szerkesztõk: igazgató. MÁTÉ JÓZSEF és ANTAL CSILLA BEÁTA ISSN * A névvel vagy névjeggyel ellátott írásokért szerzõik felelnek, azok nem mindig tükrözik a szerkesztõség véleményét is Kéziratokat nem õrzünk meg és nem küldünk vissza! A szerkesztõség (helyszûke miatt is) fenntartja a jogot a cikkek rövidített formában való közlésére, a szerkesztési alapelvekveknek megfelelõ átszerkesztésére, a cím megváltoztatására. Névtelen leveleket nem közlünk, ezekre nem válaszolunk. A borítékra kérjük felírni a feladó pontos nevét és címét. Pontos cím és név esetén jeligével ellátott írásokat is közlünk. Hasznos telefonszámok Zilahi rendõrség Zilahi közösségi rendõrség Romtelecom tájékoztató Romtelecom hiba bejelentõ Gázelosztó Electrica diszpécser EON Gaz diszpécser non stop ; Zilahi megyei kórház Prefektúra Megyei tanács Fogyasztóvédelmi hivatal Autóbusz állomás Atlassib autóbusz állomás A gyerekeknek minden javakból a legjobbat szoktuk adnia versekbõl, az irodalomból is azt kellene. (Kányádi Sándor) És valóban Kányádi Sándor azt nyújtotta olvasóinak: a legjobbat. Ezt bizonyította az a több mint 20 iskolából érkezõ 51 gyerek is, aki a Varsolcon megtartott Kányádi Sándor Szavalóverseny megyei szakaszán szavalt. Õk a legjobbat kapták és adták. Péntek délután 2 órától gyerekzsivaj, kacagás, rím és dallam töltötte be a teret. Csilingelõ gyermekhangon hangzott el a magyar gyermekirodalom néhány remekmûve. Nagy gondot is okozott a zsûrinek a legjobbak kiválasztása a legügyesebbek közül. Habár a jelenlevõk mind nyertesek voltunk, megszületett a zsûri döntése: Szilágy megyét Szilágyi Abigél (Balla), Molnár Tímea Noémi ( Zsibó) és Molnár Rolland ( Zsibó) fogják képviselni az országos megmérettetésen. Ne feledjük el felköszönteni szeretteinket, rokonainkat, ismerõseinket névnapjukon! április 1., péntek: Hugó április 2., szombat: Áron április 3, vasárnap: Richárd, Keresztély április 4, hétfõ: Csaba, Ambrus április 5, kedd: Vince, Kocsárd április 6., szerda: Vilmos, Bíborka április 7, csütörtök: Orsolya, Herman Szavalóverseny Varsolcon Új elnöke van a pedagógusok szövetségének Új elnököt és elnökséget választott a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége (RMPSZ) hétvégi, szovátai országos küldöttgyûlésén. A döntés értelmében Burus Siklódi Botond pedagógus az RMPSZ elnöke, Kiss Imre sepsiszentgyörgyi iskolaigazgató a székelyföldi alelnök, Virág Erzsébet tanár a közép-erdélyi alelnök és Halász Ferenc pedagógus a partiumi alelnök. Burus az eddigi elnököt, Lászlófy Pált váltja a tisztségben. Az alapszabályzat-módosítás értelmében az új elnökség négyéves mandátumra kapott most megbízatást. Minden elismerésem azoké, akik hozzájárultak a verseny megszervezéséhez. A Szilágy Megyei Tanfelügyelõség, a Szilágy Megyei Mûvelõdési és Mûvészeti Központ, a Varsa Egyesület, a Varsolci Általános Iskola, a polgármesteri hivatal, a református egyházközség, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség, a Szivárvány és a Napsugár gyermeklap támogatása lehetõvé tette a versenyzõk díjazását. Köszönjük! Jó munkát és kitartást kívánok mindnyájatoknak, hogy minél több ilyen alkalmat nyújtsatok gyerekeinknek! Ne hagyd kihunyni a tüzet a százszor szétrugottat szítsd a parazsat nélküled föl újra nem loboghat. (Kányádi Sándor) Romocea Judith Filmbemutató Április 9-én, 17 órától a zilahi Sima Galériában sor kerül a tavalyi Magyar Filmszemlén díjat nyert magyar nyelvû alkotás, a Drakula árnyéka címû dokumentumfilm vetítésére. A filmet bemutatták már az Egyesült Államokban, Berlinben, Londonban, Párizsban, Bukarestben is. Most erdélyi körútra viszi a rendezõ, a Berlinben élõ Szõczi Árpád, s ennek a körútnak egyik állomása Zilah. A film egy húsz évvel ezelõtti történetet elevenít fel minden aktuálpolitikai vonatkozástól mentesen: hogyan játszott két kanadai állampolgár macska-egér játékot a Securitatéval 89-ben. Belépés ingyenes!

3 Szilágyság/13. Az elmúlt hét végén Králik Lóránd, az Országos Tõkepiaci Felügyelet biztosa tartott elõadást a megye magyar polgármesterei és alpolgármesterei számára az önkormányzatok által hozzáférhetõ pénzforrásokról. Az egyik módszer a kötvénykibocsátás. Ez megfontolandó lehetõség nem csak a városok számára, hanem kistérségi társulások számára is. A kötvény, mint hitel: hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír, általában közép vagy hosszú lejáratú hitelforma. Lejárati ideje a kibocsátástól számítva 3-25 év között ingadozik. Tartós hitelforrásnak számít, mert a lejárat elõtt a kibocsátónak nincs visszavásárlási kötelezettsége. Célja a gazdálkodáshoz szükséges pénzeszközök biztosítása. Az önkormányzati kötvények elõnye, hogy csak lejáratkor kell a névértéket törleszteni, és nem szükséges külön garancia, az önkormányzat jövedelemeivel kezeskedik. Az elsõ önkormányzati kötvényeket ben Predeal és Mangalia bocsátotta ki a turizmus fejlesztésére. Az elsõ kötvények futamideje rövid volt,1,5-3 év, 2005 után megjelentek a évre kibocsátott kötvények. Králik Lórándot a kötvénykibocsátások jelenlegi helyzetérõl kérdeztük. Romániában eddig 74 kötvénykibocsátás zajlott. Erdélyben fõleg a megyei tanácsok voltak nagyon aktívak: Temes, Hunyad, Fehér Megyei Tanács, nemrégen Bihar megye is csatlakozott (18 millió euró értékben), és most készül a Hargita Megyei Tanács is a A szilágycsehi kórház Pénzcsináló Minden erõfeszítése ellenére sem tudta megtartani Varga András polgármester a szilágycsehi kórházat, végül a helyi tanács is rábólintott a minisztériumi rendeletre. A rendelet szerint mától, április elsejétõl nem fogadhat beteget a kórház. Az épületben 60 személyes öregotthont fognak kialakítani, és a minisztérium ígérete szerint ugyanitt rendezik be a körzet számára az állandó orvosi ügyeletet. A felszerelést a kórház eszközeibõl biztosítják, az ügyeletet pedig a körzet családorvosai felváltva vállalták. A polgármester reméli, hogy sikerül megtartani a mentõállomás Szilágycsehben mûködõ alegységét, amely jelenleg két mentõautóval mûködik. Az idõsek otthonát 60 személyesre tervezik, az ellátására mintegy 30 alkalmazottra lesz szükség. Jelenleg a kötvénykibocsátásra, mintegy 10 millió euró értékû kötvények kibocsátásáról döntöttek a tavaly õsszel. Erdélyen belül nagyon megoszlik az aktivitás. A Bánság nagyon tevékeny, Temesvár többször is bocsátott ki kötvényeket. A kisvárosok szempontjából Fehér megye tekinthetõ a legaktívabbnak, itt öt kisváros, közöttük Tövis is kötvényt bocsátott ki, de már tudunk egy Tîrgoviste melletti községrõl is, amely ugyanezt a lehetõséget választotta. A hosszú lejáratú konstrukció mindenképpen stabilizáló hatású. Építjük Erdélyt Szórványban és Partiumban is elkezdõdtek a képzések A sikeres székelyföldi szakasz után, a mai nappal kezdõdõen szórványban és Partiumban folytatódik az RMDSZ Ügyvezetõ Elnöksége és a Magyar Ifjúsági Értekezlet által szervezett Építjük Erdélyt 18 hónapos képzéssorozat. Kovács Péter ügyvezetõ alelnök elmondása alapján a sorra kerülõ képzések a tömbvidéken alkalmazott struktúrára és tematikákra épülnek, a fiatalok szakmai felkészítésére szórványban és Partiumban is fokozott hangsúlyt fektetnek. Ezeken a területeken sok esetben az RMDSZ az egyetlen szervezet, amelyhez a magyar emberek fordulhatnak kéréseikkel, mindennapi gondjaikkal, és amely a magyar közösség érdekeit képviseli. Ez okból is kiemelten fontos, hogy kialakuljon egy ifjúsági réteg, amely közösségi vízió- és küldetés-meghatározó szerepet vállal, és amely aktívan részt vesz a társadalomszervezésben, a közösségi élet fejlesztésében. - fejtette ki az ügyvezetõ alelnök. Az Építjük Erdélyt közösségi vezetõképzõ szakasza március-május idõszakban párhuzamosan zajlik a két régióban, területenként három egyhetes képzést foglalva magába, melyek a problémakezelés, a konfliktusmenedzsment, a közpolitikák, valamint az imázs és kommunikáció témaköreit tárgyalják. Az elsõ hét Május 1 Fürdõn, illetve Kisiratoson kerül megszervezésre, ahol a 17, illetve 15 személybõl álló csapatok elismert trénerek segítségével nyerhetnek betekintést a humán erõforrás fejlesztés, az interperszonális készségek és konfliktuskezelési stratégiák területeibe. kórházban 38-an dolgoznak, ebbõl négy orvos. Aki nem vállalja a munkát az idõsek otthonában, az a megye bármely egészségügyi intézetében jelentkezhet, hiszen mintegy 500 betöltetlen állást hirdettek meg versenyvizsgára a megyében. Az otthonban elhelyezett személyek a nyugdíjuk legtöbb 60%-áig hozzájárulnak a költségekhez. A nyugdíjuk legkevesebb 40%-át pedig kézhez kapják. Az öregotthon finanszírozását az elsõ három hónapra a teljes befogadóképesség szintjén finanszírozza a költségvetés, ezt követõen pedig a finanszírozás mértékét az elfoglalt helyek függvényében állapítják meg. Az állam egy hely ellátási költségeit 1411 lejben állapította meg, ennyit folyósít minden elhelyezett személy után. J.L. Ajánlatos a pénzt olyan beruházásokra fordítani, amelyek jövedelmet hoznak az önkormányzatnak. Nagyon fontos, hogy nem rövid távú eredményt hozó beruházások valósuljanak meg ebbõl, hanem a fenntartható fejlõdést tegyék lehetõvé, mint az ipari parkok, inkubátorházak, stb. A kötvénykibocsátással jelentõs finanszírozási lehetõséghez juthatnak a kistérségi társulások, vagy három-négy község közös, úgynevezett szindikált formában. Az így megszerzett pénzforrások megsokszorozódhatnak, ha ezt például az uniós pályázatok önrészének fedezésére használják. J.L. A képzések célja egy Erdély szinten összhangban tevékenykedõ ifjúsági elit létrehozása, mely az RMDSZ-el és a MIÉRTel együttmûködve hozzájárul a romániai magyar közösség hatékonyabb érdekképviseletéhez. Az Építjük Erdélyt résztvevõit aktívan bekapcsoljuk majd az õszre tervezett népszámlálási kampányba is, mely a magyar identitásuk vállalására hivatott buzdítani az embereket. - ismertette Kovács Péter. Szórványban és Partiumban különös figyelmet érdemel az identitásvállalás kérdése, hisz itt gyakori a vegyes-házasság, valamint sok esetben nehezebben beazonosítható, hogy hol él magyar ember. A népszámlálási kampányra itt vár a legnagyobb kihívás, mely során nagymértékben alapozunk a fiatalok segítségére, lelkesedésére és szakmai tudására. - egészítette ki. Az Építjük Erdélyt képzéssorozatról bõvebb információk a honlapon olvashatók. (MIÉRT) Közéletünk április Elfogadták az egészségügy racionalizálási stratégiáját Szerdai ülésén jóváhagyta a kormány a kórházak re érvényes racionalizálási stratégiáját jelentette be Cseke Attila szaktárcavezetõ a kormányülést követõen. A stratégia elsõsorban olyan intézkedésekre vonatkozik, amelyek célja az egészségügyi szolgáltatási rendszer újragondolása, a biztosítási rendszer hatékonyabbá tétele, a kórházi rendszer átszervezése, a fenntarthatóbb finaszírozás, valamint a személyzetet érintõ lépések összehangolása mondta az egészségügyi miniszter. Fontos része a dokumentumnak, a kórházak rangsorolása (kórházklasszifikáció), amelyet tavaly év végén indított el az Egészségügyi Minisztérium: az erre vonatkozó rendelet érvényben van, az alkalmazási szabályzat pedig, közvita után, szintén hamarosan, április elseje elõtt, érvénybe lép.,,a kórházaknak maguknak kell összeállítani a szükséges dossziét, az abban közölt adatokat az egészségügyi igazgatóságok ellenõrzik, és ha megfelelnek a követelményeknek, akkor a besorolást miniszteri rendelet hagyja jóvá. Fontos, hogy melyik kórház milyen kategóriájú lesz, mert ez különbségekhez vezet a finanszírozásban is. Célunk, hogy tudjuk, melyek azok a központok, ahol a legmagasabb szintû ellátást is biztosítani kell, és melyek azok a betegellátó egységek, amelyek csak az elsõdleges, egyszerûbb kórházi ellátást kell hogy biztosítsák magyarázta Cseke Attila. Emlékeztetett: 5 csoportba sorolják a kórházakat, és a lécet elég magasra tette a szaktárca, hiszen az I. kategóriának jelenleg egyetlen kórház sem felel meg Romániában, ami jelzi, milyen szervezési gondokkal küzd a kórházi rendszer. Az I. kategóriához az ott folyó egyetemi oktatás és 18 osztály szükséges, és az, hogy ellássák nem csak a megyét, de a környezõ területek betegeit is. A II. kategória kórházai szintén komplex ellátást nyújtanak a megye és a környezõ megyék betegeinek, a III. kategóriájúak a megye (és csak kivételes esetben a szomszédos megyék) ellátását biztosítják közepes súlyosságú esetekben. A IV. kategória alapfokú kórházi ellátást jelent, amelyben az adott közigazgatási egység betegeit kezelik, míg az V. kategóriába a krónikus betegeket kezelõ vagy monospecialitású kórházakat sorolják. A stratégia része ugyanakkor az egészségügyi rendszer informatizálása és a biztosítási kártya bevezetése, amellyel kapcsolatban Cseke Attila megjegyezte: nincsenek más költségek, mint amelyekrõl már beszéltem, körülbelül két euróba kerül a biztosítottaknak a kártya, nem kell hozzá semmilyen közjegyzõ elõtti nyilatkozat. A humánerõforrásra vonatkozó intézkedések tekintetében a miniszter kifejtette: Jelenleg Romániában mintegy háziorvos dolgozik, és rezidensképzésben van további 4.800, akiknek kevés az esélyük, hogy bekerülhessenek a rendszerbe, mert nem gondoltak elõre a helyek meghirdetésekor arra, hány újabb orvosra van szükség az egyes szakterületeken. Tehát nagy szükség van egy koherens humánerõforrás-stratégiára, amellyel elkerülhetjük a hasonló helyzeteket fogalmazott Cseke Attila miniszter. (hir.)

4 4. Vidékeink Szilágyság/ április 1. Jeles napok Április Szent György hava Tavaszhó Szelek hava A hagyomány szerint e hónapnak is Romulus adott nevet, isteni anyjának, Venusnak etruszk neve után (Apru, görögül: Aphrodité). Terentius Varro, római tudós a név eredetét népies etimologizálással az aperire kinyílni, feltörni igére vezeti vissza, mondván, most nyiladozik a természet, most töri fel az eke a talajt. A hónap római ünnepei a növényzet sarjadzását, az állatok szaporodását, általában a termékenységet voltak hivatottak elõsegíteni. Április 12-én a gabonaanyát, Cerest ünnepelték a Ceralia ünnepen. 15-én vemhes teheneket áldoztak nyilvánosan a szaporulatért. 21-én tartották a Palilia ünnepet, Palesnek, a nyájak istenének neve után. E napon emlékeztek meg Róma alapításáról. Ennek során a Vesta-szüzek tisztító és termékenyítõ máglyatüzeket gyújtottak, melyeken a résztvevõk átugráltak és áthajtották rajtuk barmaikat. 23-a a Vinalia Urbana, a Borkóstoló ünnep napja,a hónap utolsó ünnepe, a 28-ától május 3-ig tartó Floralia, Flora virágistennõt tiszteli meg. Ez azonban már a májust vezeti be. Április 1. * Április 1-je Hugó napja, a téli napfordulótól számított századik nap, ezért népünk régente száznapnak is nevezte. Egyébként pedig negyvenesnap volt, e nap idõjárásából a terméskilátásokra következtettek. Az áprilist járatás, április bolondja az ókori tavaszkezdõ tréfás örömünnepekre vezethetõ vissza. Hozzánk talán német közvetítéssel került. Erre vall, hogy elsõsorban városi és gyermekmulatság, a felnõtt falusi nép körében sohasem gyökeresedett meg. * 30 éve, április 1-jén hivatalosan megszûnt a Varsói Szerzõdés katonai szervezete július 1-jén hivatalosan megszûnt a Varsói Szerzõdés Politikai Tanácskozó Testülete is. * Puskás Ferenc ( Öcsi ) labdarúgó születésnapja. Eredeti nevén Purczeld Ferenc (Kispest, április 1. Budapest, november 17.) Az egyik legilletékesebb, Orth György, így nyilatkozott Puskásról: Egyetemi tanár lehetne a labdarúgás tudományának katedráján. Puskást az IFFHS a 20. század egyik legjobb európai játékosának tekinti ben felkerült a neve a FIFA, a világ legjobb labdarúgóinak névsorát tartalmazó 100-as listájára. Puskás a magyar sport egyetlen kultikus személyisége, a világ legnagyobb sportolói között foglal helyet. Április 2. * Andersen születésnapja a meseírás napja a Gyermekkönyvek nemzetközi napja óta tartják világszerte a Gyermekkönyvek nemzetközi napját Hans Christian Andersen dán meseíró születésnapján. A Gyermekkönyvek Nemzetközi Tanácsa (IBBY) által szervezett ünnep célja, hogy a gyermekekkel megszerettessék az olvasást, a könyveket. Minden évben más-más ország vállalja az eseménysorozat szponzorálását, nevezetesen az adott ország megfogalmazza a nap jelmondatát, felkér egy neves írót, hogy ez alkalomból küldjön üzenetet a világ gyermekeinek, s egy képzõmûvészt, hogy tervezzen plakátot ben Magyarország szervezte a központi rendezvényeket. Április 4. * Juhász Gyula születésnapja (Szeged, április 4. Szeged, április 6.) * Kõrösi Csoma Sándor születésnapja. A magyarság ázsiai gyökereinek kutatója, az elsõ tibeti nyelvtan és szótár szerzõje Kõrösön született április 4-én, Darjeelingben halt meg április 11-én. Április 5. * Örkény István író születésnapja (Bp., április 5. Bp., június 24.). A Magyar Mese Napja az Eminescu Iskolában Talán a mi történetünk is kezdõdhetne mese módjára:,,hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy... egy márciusi verõfényes nap, mikor megszervezhettük a zilahi M. Eminescu Iskolában a Magyar Mese Napját. Mikor elõször olvastam a Magyar Mese Ünnepérõl, tudtam, hogy ezt a rendkívüli hagyományõrzõ kezdeményezést el kell hoznunk a mi gyerekeink számára is, meg kell szervezni és meg kell ünnepelni iskolásainkkal. A nagyszerûnek tartott ötlet hamar gyökeret eresztett iskolánk falai közt. Egyetértettünk, hogy ez egy rendkívüli lehetõség arra, hogy kultúránk gyerekeknek szóló kincseit ebben a formában is kihangsúlyozzuk, õrizgessük, ápolgassuk és továbbadjuk; hogy mesemondó nagyjaink igazgyöngyeit összefoglaljuk és egy ünnepi nap keretében tiszteletünket és hálánkat fejezzük ki mindazoknak, akik hittek a magyar mesék varázserejében. A lelkes szervezést követõen március március 13-án, du. fél 5 órai kezdettel ünnepi megemlékezést tartottunk az 1848-as forradalom és szabadságharc emlékére az ippi kultúrotthonban, melynek szervezõje az ippi Mákvirágok néptáncegyüttes. A színpadra vonulás az Európa közepén élt valahol egy nép... kezdetû énekkel történt, ezt követték a köszöntések és, a mûsor ismertetése. Elsõ mûsorszámunkban A sötét lobogó címû színdarabunkat láthatták, amelyben felidéztük Petõfi Sándor szerepét az 1848-as forradalomban, valamint a szabadságharc eseményeit. A színdarab után egy zenei összeállítás következett, amelyben Kocsis Mária és Soos Zsuzsanna furulyajátékában a Talpra Petõfi címû vers megzenésített változatát hallhattuk, ezt követték a lányok Kossuth-nótái valamint a fiúk katonadalai. Költõink versekbe szedték a 48- as eseményeket, hangulatokat. Ezekbõl a versekbõl következett egy irodalmi összeállítás, amelyet közös éneklés követett. Mikor Petõfi a Nemzeti dalt fogalmazta, még nem tudta, hogy két nappal késõbb Pesten kitör a forradalom. Verset írt, ügyelt minden szóra, rímre, ritmusra. Elõször leírta a kezdõ szavakat: Rajta magyar, majd késõbb változtatott rajta, így lett a vers kezdete Talpra magyar. Olyan erejû ez az indítás, hogy sokszor így is emlegetik a verset, egyszerûen Talpra magyarként. Mûfaja szerint politikai dal, közösségi ének, amelyben egy szónok beszél, s a tömeg visszhangozza a refrénben a választ. A folytatásban a tánccsoport szilágysági táncokat adtak elõ. én iskolánk I-IV. osztályosai a díszteremben gyülekeztek. Kezdetben egy vetélkedõ keretei között Hamupipõke módjára kellett szétválogatniuk magyar mesekincseink fotóinak kivágott darabkáit, összerakosgatniuk és megnevezniük bábjátékaink, rajzfilmjeink, meseillusztrációink képeit. Híres mesemondóink fényképei tûntek fel és neveik hangoztak el. Az elátkozott kastély magyar népmese megnézését követõen a gyerekek három csoportban háromféle technikával valósíthatták meg és léptethették színre a mese szereplõit, történetét, készíthették el a mese hátterét. A kis elsõsök a mese jellemzõ tárgyait, képeit készíthették el habszivacs lapokra, textil bevonattal. Tanító néniük segítségével csodálatos képes meselapok sorakozhattak fel és Eszter bátor mesemondására mindenki büszkén emelhette magasra keze munkáját. A második lepedõre festették a mese Szabadság, szerelem... Mûsorunk végéhez érvén megköszöntük az adományokat, amellyel a tánccsoport ruházatának a bõvítését támogatták. Méltó befejezésként Himnuszunkat énekeltük el közösen a résztvevõkkel. Március 15-én, kedden tovább folytatódott az ünneplés. Az iskolások közremûködésével megkoszorúzták a temetõben lévõ honvédok sírját. Délután ünnepi istentiszteletre került sor, amelynek keretein belül ünnepi mûsort hallhattunk az ifjúság részérõl. Az ünnepségsorozat a kopjafánál való koszorúzással zárult, amit hátterét. Festék révén elevenedett meg a szegény leány útja a kastélyig, valamint a történet fõ eseményeit rejtõ kastély belsejébe. Papírtányérok segítségével készültek a szereplõk: a szegény asszony, a szegény leány, a király, a macska valamint a királyfi. A negyedikesek zoknikból varrták meg a szereplõket. Kreatív ötleteiknek köszönhetõen jópofa bábok születtek, kivívták a többi gyerek csodálatát. Közben kartonból készült kis bábfal, hogy ezen a zoknibábok megelevenedhessenek, megszólalhassanak és egymást segíthessék a mese fonalának görgetésében. Mindhárom elõadást végignézve csodállattal bámultuk a gyerekek kreativítását, szépérzéküket, alkotó kedvüket, vidám hangulatukat, lázas tevékenységüket. Iskolásaink büszkeséggel nézhették saját munkájuk gyönyörû eredményét és megcsodálhatták iskolástársaik alkotásait is. Nemcsak a bennük rejlõ értékeket mozgathatták meg, de egymástól is elleshettek ötleteket. A nap záróeseményeként minden osztály elkészíthette a Magyar népmese intrójának motívumaival az osztályuk saját plakátját. Ahogy néztem, hogyan formálódik a madár szájából a piros levélpár a virágokkal és láttam, ahogy kézrõl kézre jár a filctoll, az jutott az eszembe, hogy ennek a mesének itt nem lehet vége. És bár a nap lezárult, mégis úgy érzem, gyerekkezek fognak még Magyar Mese Napon tevékenykedni. Végül pedig a gyerekek nevében is szeretném megköszönni tanítóink áldozatos munkáját, segítségét, elismerve, hogy nélkülük a Mese Napja nem valósulhatott volna meg. Büszkeséggel jegyezhetjük meg: még egyszer kiderült ami nem is volt eddig sem titok, hogy mindhármukban egy-egy bagy mesemondó rejlik. Ezért is köszönet illeti Csepei Ibolya, Tyukodi Jolán és Botka Ildikó tanító néniket. Kósa Andrea logopédus megelõzött az RMDSZ elnöknõ, Csepei Júlia beszéde és Soos Kinga elgondolkodtató szavalata.... nincsen más számomra, mint emésztõ töprengés, forró vágyak és kemény akarat: ide kell hoznunk a nagyvilágot, ide kell hoznunk mindent, ami szép, ami jó, ami nemes, és amit érdemes. Ezúton ismét megköszönjük a fiataloknak, hogy vállalják a heti próbákat és az általunk szervezett tevékenységeket, a szülõknek a támogatást, és nem utolsó sorban a résztvevõknek a támogatásukat, adományaikat, amellyel a tánccsoport további fejlõdését és mûködését támogatták. Köszönjük! Nagy Helga, Csíki Elemér

5 Szilágyság/13. Média április Tíz éves a HEPEHUPA Fejér László kezdeményezõ, a folyóirat indítója és szerkesztõje a Szilágyság kérdéseire válaszol. Egy megyei mûvelõdési folyóirat létesítése már között érlelõdött. Nem egyéni kezdeményezésrõl van szó, ugyanis itt a zilahi és szilágysomlyói értelmiségiek mellett a Mûvelõdési Központ akkori vezetõje, Cristian Contraº is ezt szorgalmazta. De hosszasan sorolhatnám azokat, akik támogatták a kezdeményezést. Létjogosultságát indokolta, hogy több olyan szilágysági tanárember, mûvész volt, aki más kulturális egyesület Kriza János Társaság, Erdélyi Múzeum Egyesület, stb. tagjaként, írásaik már terjedelmük miatt sem jelenhettek meg a helyi magyar hetilapban. A terjedelmes tanulmányok már nem fértek egy közéleti szûk keretekre szabott hetilap hasábjain, de hosszabb irodalmi mûvek közlésére sem alkalmas ez a fórum. Nem is ez a feladata. Többen magyarországi folyóiratokban is közöltek, mint Major Miklós szakíró, helytörténész és néprajzkutató, a magyar és a román földrajzi társaságok tagja, akinek tanulmányai a Kriza János Társaság évkönyveiben is megjelentek. A Szilágyságról szóltak, csak éppen a szilágyságiakhoz nem jutottak el. A Hepehupa felvállalta, hogy olyan mûhely legyen, amelyben a szilágysági hagyományokat, értékeket ápolók és fejlesztõk számára olyan teret nyújt, amely a szillágyságiak számára is hozzáférhetõ legyen. A szerzõgárdával nem volt gond, hiszen évtizedeken át kapcsolatom volt olyan emberekkel is, akik innen már elszármaztak, tudtam mivel foglalkoznak, tehát könnyû volt bevonni õket ebbe a mûhelymunkába. Hogyan indult a lap? Ebben a legfõbb érdem Major Istváné, a Color Print nyomda tulajdonos-igazgatójáé, aki teljesen önzetlenül felvállalta a mecenatúrát mai divatos szóval: a szponzorizálást. Õt nem érdekli, hogy profitot hozzon a lap, csak az a fontos, hogy ne fizessen rá. Tehát kizárólag a fogyó anyagok árára tart igényt, még a munkabért sem számolja fel. A lap indításakor anyagi támogatást nyújtott elsõsorban a Szilágy Megyei Tanács. Történetesen akkor Fekete Szabó András volt a megyei tanács alelnöke, aki nagyon ügyesen kilobbizta a lapszámonkénti rendszeres támogatást, amely azóta is megmaradt magyar alelnökeinknek köszönhetõen. Csak késõbben kaptunk a Communitas Alapítványtól évi rendszeres támogatást. Mindezek kizárólag a nyomdai költségekre vonatkoznak, de távolról sem fedezik a teljes nyomdai költséget. Már elsõ évfolyam során olyan szerzõink voltak, mint dr. Egyed Ákos vagy Csetri Elek akadémikus, Fodor Sándor író, Kozma Dezsõ irodalomtörténész, Péntek János nyelvész, a BBTE Magyar Tanszékének katedrafõnöke, de hosszú lenne a névsor. Mindnyájan szilágysági vonatkozású tanulmányokat közöltek a Hepehupában. Fodor Sándor, aki Hajdu Attilával együtt keresztapja a folyóiratnak ezért lett a lap címe Hepehupa közölt prózát, ami nem minden esetben volt kimondottan szilágysági vonatkozású, ellenben leventekorszaka Zilahhoz kötõdik, errõl szóló írásait a Hepehupa közölte mielõtt még kötetben megjelent volna. Már az elsõ lapszámban szilágysági román költõk verseit is közöltük, majd bekapcsolódtak román tanulmányírók is, többek között Ioan Bejinariu, a Megyei Múzeum régésze. Ugyanakkor próbálkoztunk a világirodalomból is ízelítõt nyújtani, közöltük portugál, szárd, észt, ukrán, szlovák írók mûveit. Most már jelentõs helyet foglalnak el a Kárpát-medencei magyar kortárs irodalmárok mûvei is. Az EMKE szervezésében Erdélyben három városban mutatkoztak be mûvelõdési folyóiratok szerkesztõi: Kolozsváron, Marosvásárhelyen és a Szilágyságban. Így sikerült kapcsolatba lépni a szlovéniai Muratáj szerkesztõivel és szerzõivel, a pozsonyi Kaligrammal, és az ungvári Együttel, talán velük fog kialakulni a legjobb kapcsolatunk. Vári Fábián László, aki éppen most töltötte be a 60. évét és kitüntették, az együtt fõszerkesztõje több alkalommal közölt verset és prózát, és most jelen lesz a jubileumi lapszámban is. Az elmúlt tíz évben nagyon sokan elhunytak közülük: Boér Károly Somlyóújlakról, B. Simon György Szilágysomlyóról, Dúcz László Szentendre testvérvárosból, Csetri Elek akadémikus Kolozsvárról, Major Miklós, Szilágynagyfalu neves helytörténésze õ készítette a település legkimerítõbb monográfiáját, Újházi László békéscsabai költõ, aki a Bárka szerkesztõje volt, de a Hepehupa is érdekelte, és nem utolsó sorban Szabó Vilmos, aki képzõmûvészeti, grafikai tudásával segített kialakítani a folyóirat arculatát. Nagyon hamar elfogytak a példányok, pedig egy átlag 100 oldalas nagyméretû kiadványról beszélünk, amelyben sokszor 20 szerzõnél is több szerepelt egy-egy lapszámban A fogadtatásról hadd mondjam el, hogy 10 évvel ezelõtt a Megyei Múzeumban tartottuk a lapbemutatót, amelyre legalább 150 személy jött el, és mindenki ingyenesen kapta meg a lapot. A szabadárusítás is hamar elfogyott, akkor sokan sürgették újrakiadását, dehát erre nem volt lehetõség. Az elsõ esztendõben és az ezt követõ idõszakban közel 1500 írás jelent meg, tudományos dolgozatok: helytörténeti, mûvelõdés- és irodalomtörténeti, ipartörténeti, népmûvészeti témakörben. De nem hiányoztak a képzõmûvészeti írások vagy az emlékiratok sem. Emellett több mint 700 szépirodalmi alkotás jelent meg többnyire szilágysági, vagy innen elszármazott szerzõktõl, mellettük az évek folyamán különbözõ magyarországi írók és költõk is jelentkeztek. Idõközben egyre terjedt a Hepehupa, és érdeklõdés mutatkozott a magyarországi múzeumok, könyvtárak részérõl is A Magyarországról hazalátogatók és a testvérvárosi kapcsolatok révén sok helyre eljutott a Hepehupa. De ehhez hozzájárult az is, hogy az elsõ négy évben nem csak a megye négy városában tartottunk lapbemutatót, hanem a nagyobb községekben is. Ezen kívül Erdélyben Nagyszebenben, Kolozsváron, Nagybányán, Nagykárolyban, Nagyváradon mutattuk be a folyóiratot, külföldön Gyulán, Budapesten, Szentendrén, Gyõrben és még Bécsben is alkalmunk nyílt bemutatni két lapszámot. Ebben szerepe volt annak is, hogy a Báthory Alapítvány tudományos ülésszakain dr Kis László, felvidéki orvostörténész minden évben a Szilágysággal kapcsolatos orvostörténeti tanulmányt közölt. Hasonló módón a Tövishát Kulturális Társaság minden évben tudományos ülésszakot tart, az elõadóik tanulmányai is a Hepehupában jelennek meg nyomtatásban. Az Erdélyi Múzeum Egyesület Zilah és Vidéke fiókja is néhány éve rendszeresen tart tudományos ülésszakot Szilágyság-kutatás címmel errõl a jubileumi lapszámban külön felmérés is készül, ezek szintén megjelentek. A kapcsolattartás tehát több síkon és több ágon is mûködik. Jelen pillanatban hogyan határolná be a lap helyzetét? Az eddig megjelent 36 szám a formátumát tekintve több 200 oldalas könyvkötetet jelent. Bizonyos érdeklõdés viszont lanyhulni látszik Szilágy megyében. Márpedig a kultúrát nem csak a könyvégetés, hanem az érdektelenség is fenyegeti. A nemolvasás a kultúra elfojtását jelenti. A szilágyságiakon múlik az, hogy a róluk szóló írások hozzájuk eljussanak, vagy a határokon kívül, más megyében terjesszük. Talán a mai informatikai helyzetben általános a nemolvasás, a sajtó is errõl panaszkodik. Az internet világában ez némileg magyarázható, de nem indokolható, mert számomra a kultúra könyv nélkül eléggé nehezen elképzelhetõ. Nem szeretném részletezni a világháló és a nyomtatott könyv viszonyát. Szerintem a nyomtatott könyv nem fog meghalni. A nyomtatott könyvet soha nem fogja veszélyeztetni egy olyan esemény, amikor esetleg globálisan felborul az internetrendszer. Ez a veszély fennáll akár egy áramkimaradás esetén is. Ez végül is energiafüggõ hálózat, és azzal már jelentõs bajok vannak. Tervek? A rendszeres megjelenés biztosítása. Évek óta gondolunk egy cigányok kultúrájára kiélezett száma, vagy akár rovatról, de ennek sok a buktatója. Mi nem fizetünk honoráriumot szerzõinknek, mindenki ingyen dolgozik, ezek a szerzõk viszont nem biztos, hogy ingyen muzsikálnak. Jóllehet van anyagunk hozzá, még szilágysági vonatkozásban is, de tudomásom szerint eddig Erdélyben magyar nyelven még nem jelent meg átfogó tanulmánykötet vagy folyóiratszám ebben a témakörben. Pedig Zalaegerszegen széleskörû bibliográfia van a cigányság folklórjával kapcsolatban, és ott szerepelnek az erdélyi szerzõk. Ez is azt jelzi, hogy jobban kellene odafigyelni belsõ dolgainkra. Köszönjük a beszélgetést, és sok további sikeres lapszámot, az olvasók, a kultúraszeretõk érdeklõdésének növekedését kívánjuk a Hepehupa folyóiratnak és szerkesztõinek. Józsa László Jubileumi Hepehupa Kétszámjeggyel jelzett, a tizedik évfolyamához érkezett a Hepehupa napokban megjelent száma. Hagyományához híven ezúttal szintén több mûvelõdéstörténeti tanulmányt, szépirodalmat, néprajzi írást és recenziókat közöl a szokásos terjedelemben. Idei elsõ lapszámban László László a 300 éve kötött szatmmári békét, a kuruc fegyverletételt ismerteti. Kovács Kuruc János a Szilágyságkutatásnak a megyében történt eseményeit és eredményeit összegezi. A két világháború közötti erdélyi versszavalás történetét írta meg Széman Emese Rózsa. A Szilágyságban is szolgált, 18-ik századi kálvinista prédikátor, Szilágyi András diáriumát mutatta be Zsigmond Attila dolgozata. Lakóné Hegyi Éva a zilahi csizmadia céhrõl értekezett; dr. Széman Péter írása a kisebbségi beteg illetve orvos viszonyát tárja fel esszéjében. Verset, prózát közöl Kiss Lehel, Boda Edit, Hajdu Attila, Györfi Deák Erzsébet, Bekõ N. Ildikó, Müller Dezsõ, Thököly Vajk, Vári Fábián László, az utóbbi a kárpátaljai Együtt folyóirat fõszerkesztõje. A 100 éve született Mikó Imre író, mûfordító, irodalomtörténészre emlékezik a lapszám a szerzõ poszthimnusz megjelent önéletrajzi regényének részletével. Boszorkányhiedelmekrõl szól Györfi- Deák György írása, melyet könyv- és folyóiratismertetõk követnek. A lapszám illusztrációit a pár évtizede New Yorkban élõ fotómûvész felvételei nyújtják, aki Frank Deac névvel korábban Deák Ferenc fotóriporterként volt ismert. A lapszám bemutatóját Zilahon a Megyei Tanács Porolissum termében április 7-én, csütörtökön 18 órai kezdettel tartják mûsoros délután keretében. Az írott szöveg ünnepe A Caiete Silvane mûvelõdési havilap napjait rendezték meg Zilahon és Zsibón, március 25. és 26-án Szilágy Megye Tanácsa és a Szilágy Megyei Mûvelõdési és Mûvészeti Központ támogatásával. A rendezvényen az ország más megyéibõl érkeztek vendégek: költõk, prózaírók, könyvés folyóirat-kiadók Marosvásárhelyrõl, Nagyváradról, Kolozsvárról, Szatmárnémetibõl, Nagyszebenbõl, Nagybányáról, Tãrgoviºterõl. Az immár negyedik alkalommal tartott napokon elsõsorban a Caiete Silvane kiadásában megjelent mûveiket mutatták szilágysági és más hazai szerzõk, olvastak fel verseket. A tucatnál több friss megjelenésû könyvet mûfaji változatosság jellemezte. Versesköteteken kívül riportokat, útleírásokat, publicisztikát, kritikát, esszéket, meséket tartalmazó mûvekkel és szerzõikkel ismerkedtek a két napos rendezvényen népes számban megjelent érdeklõdõk. Megjegyezzük: a mûfordításokra is figyeltek, bizonyítják a kétnyelvû: román-magyar és görög-román nyelvû verskötetek. A Daneil Sãuca fõszerkesztésével irányított lap költõ munkatársai verseket olvastak fel Zsibón a hétvégén. F.L.

6 6. Fórum Szilágyság/ április 1. Sajtószabdság Nem elég kinyilvánítani a sajtószabadságot, tenni is kell érte - Szabad Sajtó Díjban részesült Markó Béla - Markó Béla több mint két évtizedes munkássága nélkül a magyar demokratikus nyilvánosság Romániában, Erdélyben szegényebb lenne és kevésbé lenne szabad. Vannak politikusok, akik nem azért támogatják a sajtót, hogy az õ arcképük legyen a címlapon, hanem mert tisztában vannak azzal, milyen óriási jelentõsége van annak, hogy a sajtó mûködjön és ne a politika játékszere legyen. Markó Béla azok közé tartozik, akik tisztában vannak azzal, hogy a sajtó csak akkor lehet felelõs, ha szabad jelentette ki szombaton, Marosvásárhelyen Földes György, a magyarországi Szabad Sajtó Alapítvány elnöke azon a rendezvényen, amelyen átnyújtotta Markó Bélának az Alapítvány Szabad Sajtó Díját. A rangos kitüntetést óta minden évben azoknak a közéleti személyiségeknek adják, akik munkásságuk révén jelentõsen hozzájárultak a vélemény- és sajtószabadság fenntartásához, kiteljesítéséhez. Az RMDSZ volt elnöke mellett, ezévben Martin Schultz, az Európai Parlament szociáldemokrata frakciójának német vezetõje is Szabad Sajtó Díjban részesült. Az alapítvány elnöke - aki a Politikatörténeti Intézet vezetõje - és Gálfalvi Zsolt irodalomkritikus is egyaránt úgy értékelte, Markó Bélát nemcsak politikai tevékenysége, hanem évtizedes szerkesztõi, irodalmi és közírói munkássága is külön érdemessé teszi a díjra. Földes György közölte: a kitüntetést minden évben március 15-én, a budapesti Pilvax kávéházban adják át, de mivel Markó Béla nem lehetett jelen a rendezvényen, fontosnak tartotta, hogy a kitüntetést Erdélyben, személyesen adhassa át az írónak. - Nem elég deklarálni a vélemény- és sajtószabadságot, de biztosítani is kell a vélemény nyilvánítás eszközeit, hogy az valóban eljuthasson mindenkihez: e tekintetben sokat léptünk elõre Erdélyben, de még nem eleget jelentette ki Markó Béla a rendezvényen. Az író úgy értékelte: az értelmiség politikai, közéleti szerepének, felelõsségének nagy hagyománya, múltja van.,,különösen az erdélyi értelmiséginek valamiképpen polihisztornak kell lennie. Ez hagyomány és örökség: nem vagyunk annyira gazdagok, hogy úgy tartsuk, ellentmondás van a politika és más olyan foglalatosságok között, amelyek a közösség számára fontosak mutatott rá Markó Béla, aki leszögezte: nem elég kinyilvánítani a sajtószabadságot, azt, hogy véleményéért senki semmilyen megtorlásban nem részesül, de biztosítani is kell a véleménymondás szabadságát és intézményeit. Hiába van véleményszabadság, ha nincsenek meg ennek a szabad intézményei, amelyek sem gazdasági, sem más szempontból nincsenek kiszolgáltatva tõlük idegen, külsõ erõknek, hogy ezáltal üres szó maradjon a sajtószabadság. Az elmúlt 2o évben az erdélyi magyar politikának nagy felelõssége volt abban, hogy a magyar sajtó a magyar véleménymondás intézményeinek biztosítsa a lehetõséget úgy is, mint közszolgálati televízió és rádió, úgy is, hogy a magán intézmények szabadon és akadálymentesen mûködjenek hangsúlyozta Markó Béla, aki arra is felhívta a figyelmet: a sajtószabadság nem lehet sem jobboldali sem baloldali, hiszen a demokrácia alaptétele, hogy mindenki egyenlõ módon megnyilvánulhat szabadon, vagy senki sem. Tõkés: számoljatok el! Kelemen: állunk elébe! Éles hangon bírálta Tõkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke az RMDSZ-t egy nappal azután, hogy a következõ hetekben esedékes EMNT RMDSZ-találkozóról tárgyalt Kelemen Hunor szövetségi elnökkel. Az Európai Parlament alelnöke minapi nagyváradi sajtótájékoztatóján kijelentette: az RMDSZ erdélyi magyar közösségnek kijáró összes romániai és magyarországi költségvetési forrás fölött teljesen egymaga diszponál. Azt szorgalmazta, hogy a magyar kormány, Budai Gyula elszámoltatási kormánybiztos hivatalán belül egy határon túli elszámoltatási kormánymegbízottat is nevezzen ki, aki hivatott volna a külhoni támogatási pénzek felhasználásának Sok évvel ezelõtt Hofi Géza mondotta volt, hogy a járdát nem kiharcolni, hanem leaszfaltozni kell. A legendás magyar humorista azonban aligha volt jártas a politikában, mert ha az lett volna, akkor legalábbis árnyalja kijelentését, valahogy így: Miután kiharcoltuk, a járdát nem árt le is aszfaltozni. A politika ugyanis szavazatszerzésrõl szól, a szavazó szimpátiájának megszerzésérõl, és legalábbis olyan, fejletlen demokráciájú országokban, mint amilyen Románia (és Magyarországot is nyugodt lelkiismerettel ide sorolhatjuk) a szavazói szimpátia igencsak furcsa logika alapján mûködik. A szavazópolgárt látszólag igen kevéssé érdekli a járda aszfaltja, sokkal fogékonyabb a járdakiharcolás mikéntjének ecsetelésére, a hangoskodásra, az állandó csatazajra. És látszólag az sem igazán érdekli a szavazót, hogy a hangoskodók általában szájhõsök, hogy ágyúval akarnak verebet fogni, illetve hogy legtöbbször éppen az elszámoltatást leghangosabban követelõknek volna elszámolni valójuk. Számtalan példát lehetne adni ilyen politikusokra a kommunizmust elítélõ, a korruptakat karóba húzással fenyegetõ bár kommunista múltja, ingatlan- és flottapanamái kapcsán elhíresült román államfõtõl, el egészen a demokráciát sárba tipró budapesti fülkeforradalmárokig. Lurkós falusi éveimet faggattam a napokban, és azokat a magyar nótákat is kerestem, amelyeket a népdalok mellett tanultam a legényektõl. Meghökkentett, mi jött ki elsõnek: Szomorúan szól a magyar nóta / De másképpen ugyan hogyan szólna?... Az idõsebbek közül talán sokan ismerik a folytatást is: Én nem tudom, mi van ezzel a néppel / Sírva vigad már a magyar régen. Aztán a befejezés: Összeverem mégis a bokámat, / Süvegemmel béfedem orcámat, / Nem akarom, ne tudják, ne lássák / Két szememnek a sûrû-sûrû könnyhullását!. Most is összerezzenek, amint leírom. Pedig nem vagyunk mi ennyire búsmagyarok, csak szeretjük ilyennek mutatni magunkat. Azt hisszük, meghatunk vele valakit. Nem hatunk meg senkit. Ellenkezõleg, a sok panasszal egyre szánalmasabbak Aszfalt-tangó kivizsgálására. A magyar állam adományából származó nevelési-oktatási támogatás elosztásának eddigi monopóliumát szerinte az RMDSZ, alig leplezett módon, saját választási kampánycéljaira használta fel. Kelemen Hunor elutasította Tõkés vádjait. Nem használtunk fel anyaországi támogatásokat kampánycélokra, minden egyes forinttal és lejjel el tudunk számolni jelentette ki az ÚMSZ-nek a szövetségi elnök. Tájékoztatása szerint a román és a magyar illetékes szervek évente ellenõrzik az RMDSZ által elköltött költségvetési pénzeket, és soha semmilyen kifogásuk nem volt. A jelenlegi magyarországi kormányzat is tartott már ellenõrzést. Külön kiemelték, hogy a nevelési-oktatási támogatás Hasonló példát szolgáltatott tegnap Tõkés László volt püspök is, aki az igazság és a becsületesség bajnokaként elveri a port egyrészt a romániai magyar sajtón, mivel az nem teregeti ki az RMDSZ-es politikusok korrupciós ügyeit, másrészt pedig magán az RMDSZ-en, amelynek bihari szervezetét a magyarhoni MSZP-maffia bihari leányvállalataként mûködõ klikknek nevezi. A sajtóról csak annyit, hogy igaza van Tõkés Lászlónak: a románhoz képest az erdélyi magyar sajtó valóban gyámoltalan. Ennek a gyámoltalanságnak, szemérmességnek, tekintélytiszteletnek azonban éppen õ maga volt a legnagyobb haszonélvezõje. Ha összehasonlítjuk, hogy a román sajtó mit és mennyit cikkezett a volt püspök viselt ügyeirõl azzal, ahogyan a magyar média tálalta ugyanezeket az ügyeket nos, azt hiszem: Tõkés László nem kívánhatja õszintén, hogy a román sajtóhoz legyünk hasonlatosak. (És bizony a román média ellen indított sajtópereit sorra elvesztette...) Ami az RMDSZ-t vádló tételeit illeti: Tõkés szerint az RMDSZ-párt az erdélyi magyar közösségnek kijáró összes romániai és magyarországi költségvetési forrás fölött egymaga diszponál, és a román adólejek és a magyar adóforintok százmillióinak élvezi a kizárólagos monopóliumát. Az európai Nándorfehérvár vagyunk, és elfordulnak tõlünk azok is, akik amúgy mellénk állnának. Példáért nem kell a messzi múltba menni, akad számtalan napjainkban is. Lám, Brüsszelben sem megyünk semmire a sérelmi politizálással. A fejlettebb demokráciák a hátukat mutatják, kiröhögnek, mert nem szeretik a vádaskodást, az egymásra-mutogatást. Azt mondják: ha bajunk van mások nyelvtörvényével, pofozkodásával, forduljunk a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságához. Sírva vigadásunk oka elsõsorban Mohács, Világos, Trianon. Széchenyi azt írja Mohácsról: Némelyek azt hiszik, ott van koporsója minden scytha fénynek. Én azt hiszem: okos ember nem néz annyira háta mögé, mint inkább maga elibe, s elveszett kincse siratása helyett inkább azt tekinti s vizsgálja, mit menthet meg, s lassankint többet szerezni iparkodik. A legnagyobb magyar életpályája, az elosztásakor körültekintõen jártunk el mondta Kelemen. A politikus szerint Tõkést évek óta egy nagyváradi beruházás bosszantja. Aki százmillió forintokat kap a magyar államtól demokrácia-központok létrehozására, annak jobb dolga is lehetne, mint nem létezõ pénzügyeket keresni az RMDSZ-ben tette hozzá. Kelemen Hunor megerõsítette: meghívta Tõkés Lászlót a kolozsvári Mátyás-szobor hétvégi hivatalos átadására. Ezt a történtek ellenére sem bántam meg. A kolozsvári eseménynek nem a kirekesztésrõl kell szólnia jelentette ki. Hozzátette, vasárnap egy majdani EMNT RMDSZ-találkozóról is egyeztetett Tõkés Lászlóval. A találkozó idõpontja nem ismeretes. Tõkés László sajtósa, Demeter Szilárd lapunknak elmondta, az EMNT elnöke elfogadta a meghívást a hétvégi kolozsvári szoboravatóra, az eseményen beszédet is mond. (Cs. P. T., ÚMSZ) parlamenti képviselõnek különösen az adóforintok fájnak, legalábbis erre lehet következtetni abból, hogy felkéri a magyar kormányt: az elszámoltatási kormánybiztos hivatala keretében határon túli elszámoltatási kormánymegbízottat is nevezzen ki. No, itt megáll a tudomány, véget ér a logika. Hiszen köztudomású, hogy a Fideszkormány már tavaly óta minden Erdélynek szánt magyar költségvetési pénzt Tõkés László és az általa vezetett EMNT felé irányít. Köztudomású, hogy a honosítással kapcsolatos tájékoztatás leple alatt pártépítéssel foglalkozó demokráciaközpontok mûködését magyar költségvetési pénzekbõl finanszírozzák (hiszen amikor megkérdezte lapunk a demokrácia-központok vezetõjétõl, honnan származnak ezek a pénzek, hallgatás volt a válasz). Köztudomású, hogy a Szülõföld Alap tavalyi támogatásait a Tõkés-barát szervezetek, intézmények között osztották szét, és aligha lehet másra számítani idén a Bethlen Gábor Alap esetében sem. Köztudomású, hogy a nevelési-oktatási támogatást is Tõkésék osztják idéntõl, és az erdélyi vállalkozásoknak szánt gazdaságfejlesztési programot is õk futtatják majd. Mindez köztudomású, mégis az vádol, aki vétkes, a tolvaj kiált tolvajt. A megvádolt pedig hallgat és legyint. Mert õ el van foglalva... a járdaaszfaltozással. (Salamon Márton László, ÚMSZ) általa elindított és megvalósított megannyi gazdasági és társadalmi változás ékesen bizonyítja, hogy ez a helyes út. A siránkozás a tehetetlenség igazolása. Kudarcainkat másra kenni sokkal könnyebb, mint saját hibáinkkal kritikusan szembe nézni. Talán ezért is van olyan sok gyászünnepünk, ami lehúzza az embert és azt sugallja, hogy nekünk úgysem sikerül semmi! Pedig sok minden sikerült. (Még a magyar uniós elnökség is sikerülhet, ha nem bagatellizálják el...) Ám sikereinkrõl a szükségesnél kevesebbet beszélünk, s azt sem ünnepeljük, amit egész Európa velünk ünnepelne. Mint például Hunyadi János világraszóló nándorfehérvári diadalát (555 éve történt!). Vagy mégis? Nemrég Lezsák Sándor javasolta a magyar parlamentben, hogy a fehérvári diadal legyen nemzeti emléknap. Ha megengedi a képviselõ úr: Nándorfehérvár inkább ünnep legyen, Mohács pedig emléknap! (Sike Lajos, ÚMSz)

7 Szilágyság/13. Törvény a napszámos munkára A Képviselõházban, március 29-én megszavazták Derzsi Ákos, Édler András, Kerekes Károly és Olosz Gergely RMDSZképviselõk törvénykezdeményezését, amely a napszámosok alkalmazási feltételeire vonatkozik. A napszámostörvény biztonságot nyújt a napszámosoknak, akik ezután törvényes keretek között dolgozhatnak, egy olyan munkaterületet szabályozva, amelyre a rendszerváltás óta nem került sor. A napszámosoknak jogunkban áll egészségügyi-, illetve nyugdíjbiztosítást kötni, ezek a költségek azonban nem terhelik a munkaadót. A törvény értelmében a munkaadó csak jogi személy lehet. A munkaadóknak kötelezõen regisztert kell vezetniük, amelyben nyilvántartják a napszámosmunkát végzõket, a munka idõtartamát és a fizetést. A napszámos a nyilvántartásban aláírásával igazolja, hogy megkapta a napi bérét. A napszámostörvény súlyos pénzügyi büntetéseket ír elõ abban az eseteben, ha a jogszabály tiszteletbetartása nélkül feketemunkásokat foglalkoztatnak. A napszámosok után befizetendõ adó elmulasztása esetén a munkaadónak megtiltják, hogy a jövõben napszámosokat foglalkoztasson. A jogszabály elõírásainak betartását, a napszámos foglalkoztatásának körülményeit a Munkaügyi Felügyelõség ellenõrzi, míg az adóbefizetést az Adó és Pénzügyi Hivatal. A napszámos munka idõtartama legkevesebb napi 8 óra, ami nem haladhatja meg 12 órát, illetve a 6 órát a kiskorúak esetében, és nem lehet több mint évi 90 nap. A napszámostörvény elõírja mely munkaterületetekre vonatkozik: mezõgazdaság, vadászat, halászat, méhészet, erdõgazdaság, állattenyésztés, kulturális tevékenységek, árukezelés, karbantartó és takarító tevékenységek. (Tájékoztató) RMDSZ-képviselõk felszólalásai Ezekben a hetekben annak a szorgos igyekezetnek vagyunk tanúi, amelynek célja belekeverni a Parlamentet egy kiszámíthatatlan végkifejletû diverzióba - mondta keddi politikai nyilatkozatában Lakatos Péter RMDSZ-képviselõ. - Egy ész nélküli xenofób feltette a világhálóra a hõstettét bizonyító filmecskét. Ezt a tömegtájékoztatás pillanatok alatt átvette, és rémlátomásszerûen ismételgette annak ellenére, hogy az RMDSZ vezetõi és a romániai magyar közösség jelentõs személyiségei elítélték Csibi Barna tettét hívta fel a figyelmet a képviselõ. Ezzel összefüggésben emlékeztetett: Magyarország nagykövetének felesége a diplomáciai gyakorlattól eltérõen, miután felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét, vitatható idézetekkel fûszerezve közreadta saját gondolatait is. A kialakult zavaros helyzetet maximálisan kihasználták egyesek a Parlamentben és különbözõ televíziókban anélkül, hogy ellenõrizték és tudták volna mi is történt valójában. A történelem bebizonyította, hogy gazdasági válságok idején a nemzeti érzékenységet könnyû a végletekig felkorbácsolni, fõleg akkor, ha az illetõ kisebbség képviselõi annak a kormánykoalíciónak részei, amely egész sor népszerûtlen intézkedést foganatosított. Egyes ellenzékiek azon stratégiája, amely szerint nacionalista faltörõ kossal kell rést ütni a kormánykoalíción, hibás. Mi több, összekovácsolja a koalíciót, és nem hagy más választási lehetõséget az RMDSZ-nek hangsúlyozta az RMDSZ-politikus. Lakatos kifejtette: egyik félnek sem használ, ha a Parlament elfogad egy nem kellõen megindokolt, harcias nyilatkozatot anélkül, hogy elõzõleg kihasználták volna a nemzetközi diplomáciában szokásos lehetõségeket. Nem a jelenlegi helyzet javulásához, hanem további romlásához vezet, ha olyan fontos törvények, mint a fejlesztési régiókról, a kisebbségek jogállásáról szóló jogszabályok tárgyalása, módosítása illetve elfogadása feszült légkörben történik azért, mert ezen tervezeteket csak részben, elfogultan és elferdítve tálalják a tömegtájékoztatásban. Ez úton kérek parlamenti társaimtól több bölcsességet, kérem tõlük, ne kényszerítsék bele a Parlamentet a nacionalista türelmetlenség spiráljába - összegezte Lakatos Péter. Nem tudom, kinek használ az elmúlt idõszak nacionalista kirohanásainak véget nem érõ sora, azt sem, hogy az elkövetõk milyen érdekeket szolgálnak, csupán a hatalom átvételére törekednek-e, de biztos vagyok benne, hogy ez egy diktatórikus rendszer kialakulásához vezethet figyelmeztetett napirend elõtti felszólalásában Márton Árpád képviselõ. Elmondta: a parlamenti tevékenység okán elmaradt március 15-ére emlékezõ beszédében márciusának idõszerû üzenetére reflektált volna, kiemelve, hogy a diktatúrák sajátossága a sajtó szabadságának megfojtása, a politikai ellenfelek bebörtönzése, a lakosság nagy részének gazdasági leigázása. Nem meglepõ tehát, hogy az 1848-as márciusi kiáltvány elsõ és tizenegyedik pontja éppen a sajtó szabadságát, illetve a politikai elítéltek szabadon bocsátását követeli. Rámutatott: minden születendõ diktatúra a sajtó szabadságának visszaszorításában és a politikai ellenfelek kirakat-perek útján való elítélésében a legveszélyesebb. Azonnal reagálnunk kell, amikor egy ilyen hatalomnak ilyen jellegû túlkapásait tapasztaljuk hívta fel a figyelmet Márton Árpád, hozzátéve, hogy a hatalom átvételére irányuló próbálkozásokat nem ritkán nacionalista provokációk és uszítások elõzik meg: ez történt 1848-ban, 90 márciusában és sajnálatos módon 2011 márciusában sincs ez másként. Fájdalmas, hogy nem a Nagy Románia Párt és nem a Nemzeti Egységpárt az, amely kihasznál olyan eseményeket, amelyek egyébként önmagukban is provokációk, hanem éppen a PSD és a PNL. Vessünk véget ennek, amíg nem túl késõ, eseményei e tekintetben tanulságként szolgálhatnak mutatott rá a Kovászna megyei RMDSZ-képviselõ. (Tájékoztató) A 2011-es stratégiájáról egyeztetett a MIÉRT Bukarestben Március 22-vel kezdõdõleg a Magyar Ifjúsági Értekezlet megújult elnökségének, illetve tagszervezeteinek delegációja kétnapos bukaresti látogatáson vett részt, mely során különbözõ témákban tárgyalásokat folytattak a kormány, a parlament, illetve különbözõ intézmények RMDSZ-es képviselõivel. Látogatásuk célja a MIÉRT múlt hétvégi elnökségi ülésén meghatározott 2011-es stratégiai támpontok egyeztetése, az intézmények megismerése, valamint az RMDSZ-el való partneri kapcsolat ápolása. Szilágy megyét Máté József és Papp Lajos képviselte a küldöttségben. A 28 tagú delegációt Kelemen Hunor az RMDSZ frakció gyûléstermében fogadta, és hosszasan elbeszélgetett a fiatalokkal az elkövetkezõ idõszak terveirõl, tevékenységeirõl. A Magyar Ifjúsági Értekezlet részemrõl a továbbiakban is nyitottságra és együttmûködési készségre számíthat. Fontosnak tartom, hogy az eddigi partnerségi viszonyt megõrizzük, és a jövõben is bizonyítsuk ennek hitelét és erõsségét hangsúlyozta ki a szövetségi elnök. A hamarosan útnak induló Erdélyi Konzultáció kapcsán Kelemen kiemelte, hogy számít az ifjúság segítségére: Az Erdélyi Konzultáció célja feltérképezni a közösségek problémáit, megoldásokat keresni rájuk, és közelebb vinni az RMDSZt az emberekhez. Természetesen ez egy felkészülés is egyben a 2012-es választásokra, mely során, akárcsak a népszámláláshoz kapcsolódó kampány alkalmával, mely az identitásuk vállalására fogja buzdítani az erdélyi magyar embereket, alapvetõ fontosságú, hogy a fiatalok is bekacsolódjanak a munkába, hogy együtt dolgozzunk a közös célokért. Markó Béla az oktatási törvény elfogadásának fontosságát, illetve az jövõben célként kitûzött kisebbségi törvénnyel és a gazdasági régiók átszervezésével kapcsolatos munkát ismertette a fiatalokkal, kiemelve, hogy Az RMDSZ-nek az évek során sok mindent sikerült megvalósítania, azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt, hogy semmi sem visszafordíthatatlan. Éppen ez okból kifolyólag nagy a felelõssége a Szövetségnek: a Bukarestben elfoglalt helye által is biztosítania kell azt, hogy az elért eredmények megmaradjanak, és elõre haladjanak. Ugyanakkor Markó politikai pályával kapcsolatos tanácsokkal is ellátta a MIÉRT képviselõit: Aki erre vállalkozik, tudnia kell, hogy ez egy nagyon szép munka, azonban tele van nehézségekkel és kihívásokkal, melyek egy egész embert és egy erõs csapatot, közösséget igényelnek. A keddi nap folyamán a MIÉRT-es fiatalok ellátogattak a Kisebbségi és Etnikumközi Kapcsolatok Hivatalához is, ahol Markó Attilával, az intézmény vezetõjével a hivatal munkájáról és a különbözõ pályázati kiírásokról tanácskoztak. A beszélgetés során Markó Attila az ifjúság közéleti szerepére kitérve elmondta: Bízom benne, hogy lassan a MIÉRT lesz az RMDSZ, hisz a Szövetség számára az a járható út, ha abból az erõforrásból merít, amelyet a fiatalok képviselnek. A bukaresti látogatás utolsó állomását a Király Andrással, az Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium államtitkárával folytatott egyeztetés képezte. (Hirszerk) Aktuális április Az önállóság parancsa - Az elmúlt húsz év küzdelmeiben kikristályosodott a teljes önazonosságunk: az, hogy mi nemcsak magyarok, hanem erdélyiek, erdélyi magyarok vagyunk. Ez az identitás annak a kettõsségnek a felválallását jelenti, hogy miközben minél szervesebben akarunk illeszkedni a magyar nemzet egészébe, aközben ragaszkodunk az önállóságunkhoz, hiszen csak önállóan tudjuk megvédeni mindazt, amit felépítettünk jelentette ki Markó Béla csütörtökön tartott könyvbemutatóján. Az író-politikus Kié itt a tér, és Az erdélyi macska címû, a Pallas-Akadémia Könyvkiadónál megjelent köteteit ezúttal Csíkszeredában, valamint Csíkszentmártonban mutatták be. A címszavak vagy úgy írnak Markó Béláról, mint költõ, vagy úgy, mint politikus. Az elõbbi értelmiségi létet takar, az utóbbi pedig közéleti tevékenységet. A kettõ között igen lényeges különbség van. Az alkotó ember egy sorompóit felemelõ társadalomban voltaképpen szabad, úgy gondolkodik, beszél vagy ír, ahogyan akar. A politikus ezt nem teheti meg, õ ugyanis az intézményi és jogi korlátokon túl sem feledkezhet meg arról, hogy rendszerint nem azonos jellemzõjû, hanem különbözõképpen rétegzõdött kisebb-nagyobb közösségekhez szól, és mindannyiuk számára meg kell találni az õket összefûzõ szálakat. A dolgok természeténél fogva még létezik egy igen nagy különbség. Miközben a költõ az egyénnel, az emberrel, annak belsõ világával foglalkozik, addig a politikus sohasem tekinthet el az állandóan változó külsõ tényezõktõl. Nem látszólagos és felszínes ellentmondások ezek, mivel jómagam is találkoztam velük, amikor Markó Béla akár lírai, akár prózai, akár publicisztikai, akár nemzeti vagy nemzetiségi vagy éppen történelmi vonatkozású írásait olvastam, netán a politikai beszédein töprengtem. Mindig eszembe jutott ez a kettõsség emelte ki a Markót Bélát méltató Székedi Ferenc újságíró. A Kié itt a tér (Válogatott közéleti cikkek és elõadások ) címû kötet a szerzõ közéleti pályájának legfontosabb állomásait mutatja be, a könyvbe válogatott megnyilatkozások, tanulmányok, elõadások, esszék a felelõsségrõl szólnak. A mi húszesztendõs küzdelmünk gyakorlatilag az identitásról szól, arról az igényünkrõl, hogy szabadon kifejezhessük identitásunkat, ezt az identitást azonban nagyon pontosan meg kell fogalmaznunk. Létezik az a megközelítés, miszerint egyszerûen magyarok vagyunk, húsz év alatt azonban kikristályosodott a teljes identitásunk: az, hogy mi erdélyiek, erdélyi magyarok vagyunk mondta az író, aki szerint ez a sajátos identitás annak a kettõsségnek a tudatos felvállalását jelenti, hogy miközben minél szervesebben illeszkedni kívánunk a magyar nemzetbe, azt is tudjuk, hogy önállóak kell maradjunk, hiszen csak önállóan vagyunk képesek szembenézni az itthoni valósággal kihívásokkal. Ez a könyv elsõsorban azt bizonyítja, hogy a kilencvenes évek elején, eszközök és célok dolgában talán naivabbak voltunk mindannyian, de akkor is ugyanazt gondoltuk, mint ma, a politikai egységrõl, a románokkal való partneri viszonyról, az autonómiáról. Értse és értelmezze ki-ki úgy, ahogy szíve és esze diktálja, de ezt a következetességet nem vitathatja el tõlem és tõlünk senki jegyzi meg a Markó Béla a legújabb kötete fülszövegében. Az író arról is beszélt: választania kellett az írói és a politikusi lét között, hiszen tapasztalata és meggyõzõdése szerint a két alapállás nem összeegyeztethetõ. - Aki politikára vállalkozik, annak tudnia kell azt, hogy ez teljes embert kíván:,,részmunkaidõben nem lehet érdekképviseletet ellátni mutatott rá.

8 8. Gazdaság Szilágyság/ április 1. Japán: 235 milliárd dollárnyi kár A Világbank becslése szerint akár öt évig is eltarthat a helyreállítás Japánban a március 11-i földrengés és szökõár nyomán, a károk nagysága pedig 235 milliárd dollárra rúg. Hétfõn kiadott értékelésében a nemzetközi pénzintézet rámutatott, hogy a károk nagysága a japán bruttó össztermék 4 százalékénak felel meg, s a katasztrófa az A Nemzetközi Valutaalap (IMF) múlt pénteken jóváhagyta a Romániának folyósítandó utolsó hitelrészlet lehívását a kétéves, most lejáró készenléti hitelmegállapodás keretében, valamint azt az új elõvigyázatossági hitelszerzõdést, amely március 31-én lép életbe. Mihai Tãnasescu, Románia IMFképviselõje az Agerpres román hírügynökségnek elmondta: az IMF igazgatótanácsa pénteki ülésén hozta meg a két döntést. A csaknem 20 milliárd euró értékû, többoldalú nemzetközi hitelszerzõdés 2009 májusától volt érvényben, és most márciusban lejárt, miután Románia sikeresen lezárta a megállapodást. A román hatóságok egy újabb hitelszerzõdés megkötését kérték a nemzetközi hitelezõktõl, amely azonban csak elõvigyázatossági típusú lesz. Ez azt jelenti, hogy Románia csak akkor hívja le az IMF által rendelkezésére bocsátott 3,6 milliárd eurót, ha váratlan válsághelyzet alakul ki. idei gazdasági növekedést 0,5 százalékponttal csökkenti. Különbözõ becslések szerint a károk mértéke 123 és 235 milliárd dollár között mozoghat, a biztosítóknak pedig 14 és 33 milliárd dollár közötti összeget kell kifizetniük a károsultaknak. A Világbank utalt arra, hogy példátlan mértékben rongálódott meg az infrastruktúra és az ingatlanok. Bizonytalansági tényezõ Fukusima egyes számú atomerõmûve, ahol még nem múlt el a vészhelyzet. A japán belügyi és tájékoztatási minisztérium adatai szerint 120 ezer ház rongálódott meg a természeti csapás következtében, közülük 14 ezer teljesen romba dõlt. Az ország északkeleti részén még mindig 850 ezer háztartásban nincs áram, és 446 ezer embert kellett kiköltöztetni otthonából. Az IMF folyósította az utolsó részletet Románia 15 év múlva az EU legszegényebb országa lesz Egyre több szegény lesz Romániában Bár Emil Boc miniszterelnök néhány hete azt mondta, hogy Románia gazdasága április végére maga mögött tudhatja a gazdasági válságot, egy japán piackutató intézet szerint tizenöt év múlva az Európai Unió legszegényebb országában fogunk élni. Már amennyiben eléggé mazochisták vagyunk. A Nomura intézet kiemeli, hogy a Nemzetközi Valutaalap adatai szerint az egy fõre esõ nemzeti össztermék (GDP) tekintetében Bulgária egyszer már megelõzte Romániát - méghozzá 2009-ben. Az tanulmány szerint 2025-ben viszont egyértelmûen Romániában lesz a legkisebb a GDP. Igaz, ebben a tekintetben jelentõs elõrelépést jósolnak a szakértõk: számításaik szerint 2025-re a román DGP eléri az uniós GDP 60%-át, miközben jelenleg a 40%-a körül teljesít. A Nomura szerint Lengyelország, Csehország és Szlovákia lesznek az elsõk az egykori keleti blokk országai közül, ahol az életszínvonal eléri a nyugat-európai országokét. (impulzus.ro) Tanasescu elmondta, hogy az IMF-el megkötött újabb hitelmegállapodás mellett Románia várhatóan májusban az Európai Unióval is aláír egy 1,4 millió euró értékû hitelmegállapodást, a Világbank pedig 0,4 milliárd euróval járul hozzá az összesen 5,4 milliárd euró értékû többoldalú elõvigyázatossági hitelszerzõdéshez, amely a korábbihoz hasonlóan szintén két évig érvényes. A Román Statisztikai Hivatal adatai szerint ez év márciusáig 6,9 százalékkal emelkedett a munkanélküliség aránya, ami mindenképpen kihatással van a szociális gondozásról szóló törvénytervezetre. Ez kimondja, hogy valamilyen szakmai képzésen való részvétel-, illetve állás visszautasítása a szociális segély bizonyos idõre való elvesztését vagy a segély összegének csökkenését eredményezheti - adta hírül a Mediafax hírügynökség. A törvénytervezetben foglaltak másodsorban kitérnek arra is, hogy azok a szociális segélyre szorultak, akik folytatják a munkát, vagy idõközben új munkába állnak, esetleg saját tevékenységbe kezdenek, bizonyos ösztönzõket, a segélyi idõszak három hónappal való meghosszabbítását vagy a segély növelését kérhetik. A Munkaügyi Minisztérium honlapján közvitára bocsátott szociális gondozásról szóló törvénytervezetben megfogalmazottak szerint, azok a munkáltatók, akik szociális segélyben részesülõ személyeket alkalmaznak, adóügyi illetve más kedvezményekben részesülhetnek. Ugyanakkor egy szakmai képzésen, átképzésen való részvétel, vagy egy állás elutasítása esetén a segély elveszthetõ, vagy A rendõrség által hétfõn kiadott becslés szerint a 9-es erõsségû földrengés és a szökõár több mint 18 ezer ember életét olthatta ki. A hivatalos veszteséglistán 8450 halott szerepel, az eltûntek száma pedig A számok drasztikusan emelkedhetnek, mivel csak egyedül Mijagi prefektúrában több mint 15 ezer ember veszthette életét. A fõ japán sziget, Honsú északkeleti partvidékét vasárnap éjjel két, 5,2-es erõsségû földrengés rázta meg. Mindkét földmozgás epicentruma a Csendes-óceánon, Japán partjaitól mintegy 100 kilométerre volt, epicentruma pedig a tengerfenék alatt 33 kilométerrel. A március 11-i nagy földrengést eddig mintegy ötszáz utórengés követte, közülük majdnem negyven esetében a rengés ereje meghaladta a 6 egészet. (impulzus.ro) Biokerozint gyártana a Tarom Biokerozin gyártó bázis létesítését tervezi Romániában a Tarom nemzeti légitársaság és az Airbus néhány más partner bevonásával - közölte az Airbus kedden. A közelebbrõl nem részletezett nagyságrendû beruházás célja a Romániában õshonos, olajban gazdag magvas gomborka, avagy sárgarepce (latin nevén Camelina sativa) hasznosítása bioüzemanyag elõállítása céljából. A konzorciumot a Tarom vezeti, tagja még az Airbus mellett a Honeywell csoporthoz tartozó UOP, a spanyol CCS (Camelina Company Espana). A tervek szerint az Airbus repülési szakismeretekkel, a Honeywell finomítási technológiával, a CCS sárgarepcetermesztési tapasztalatával vesz részt a vállalkozásban, ami alapvetõen családi vállalkozásoknak nyújthat megélhetést. Szigorodnak a szociális segély feltételei annak értéke csökkenhet. A szociális segélyek lehetnek egyetemesek, ami azt jelenti, hogy valamely kategória minden egyes tagja részesül abban, illetve szelektívek, vagyis ebben az esetben felmérik a család vagy az egyén lehetõségeit. Szociális juttatást lehet odaítélni különleges ellátásra szorulók segítése érdekében, a társadalmi kirekesztetettség kockázata ellen, a szegénység megelõzésének illetve visszaszorításának céljából, valamint a család és a gyermek támogatásáért. Ezeknek az összegeknek az értékét pedig a referencia szociális mutató függvényében szabják ki. Az új törvénytervezetet a Szociális, Családügyi és Munkaügyi Minisztérium honlapján március 24-ig bocsátották közvitára. Horoszkóp Kos Olyan váratlan események történhetnek, amelyek teljesen új irányba terelhetik az életed. Alaposan végig kell majd gondolnod, hogy hogyan legyen ezután. A nehéz periódusnak még nincs vége, ezért váratlan nehézségekkel szembesülhetsz. Bika A törekvésed arra, hogy az elkövetkezendõ napok a legjobban teljenek, szinte teljes mértékben téged igazolnak. Persze nem történik minden úgy, ahogyan te azt pontosan elképzelted, de összességében mégis kellemes heted lesz. Ikrek Tisztában vagy azzal, hogy az elképzeléseidet csak akkor tudod megvalósítani, ha kitartóan a cél érdekében munkálkodsz és nem térsz el az eredeti iránytól. A mostani hét különösen kedvezõ valamilyen alkotó tevékenység folytatására és kellõ ötletgazdagsággal és fantáziával megoldod minden feladatodat. Rák Valaki miatt nem tudsz pontot tenni egy hivatalos ügyed végére és ez meglehetõsen dühít téged. Most jól megy a csapatmunka és nem csak azért, mert jól tudsz alkalmazkodni másokhoz. Oroszlán Ne siettesd az eseményeket, inkább várd meg, hogy azok maguktól váljanak sikeressé. Ez a heted összességében jó hétnek ígérkezik, ezért használd ki az utadba kerülõ lehetõségeket. Szûz Érdemes elgondolkodnod azon, hogy nincse szükséged arra, hogy változtass valamin a meglévõ életedben. Nem biztos, hogy nagy horderejû dologról van szó, de ha megléped, sokkal nagyobb biztonságban érezheted majd magad. Mérleg A napokban elismerést kaphatsz a munkádért, ami igencsak jól fog esni, hiszen az utóbbi idõben elég sok mindent tettél már le az asztalra, épp ideje volt, hogy ezt mások is észrevegyék. Próbáld meg az embereket olyannak elfogadni amilyenek, akkor nem érhet téged komoly csalódás a héten. Arra mindenesetre vigyázz, kinek adsz kölcsön, még ha kisebb összegrõl is van szó. Skorpió Szeretnéd végre megtalálni a helyed az életben, mert úgy érezheted, csupán bolyongsz, miközben tudjuk, hogy megtalálni könnyû azt a helyet, csupán elfoglalni nagyon nehéz. Nyilas Nem kell mindenütt állatszelidítõ után szimatolnod azért, mert néha egy igazi oroszlán lakik benned. Fogj vissza a tempóból, mert könnyen az egészséged rovására mehet, ha túlhajszolod magad. Bak Legyél egy kicsit visszafogottabb annál, mint azt szíved szerint tennéd, és intézd úgy a dolgaidat, hogy késõbb ne kelljen szemrehányást tenni magadnak. A kínálkozó lehetõségeket ne szalaszd el, de ne is ugorj fejest olyan vízbe, amelyikrõl nem tudod, hogy milyen mély. Vízöntõ Lehet, hogy a hét elsõ felében többet fáj a fejed, mint máskor. Ez nem biztos, hogy fizikai, sokkal inkább lelki fájdalom lesz. Kicsit tereld el a gondolataidat a téged foglalkoztató dologról, így könnyebben túlléphetsz rajta. Halak Jókedved és akaraterõd segítségével több dolgot sikerre vihetsz a héten. Nem szereted a magányt és az ürességet, ezért örömmel fogsz fogadni most is minden olyan dolgot, ami újdonsággal kecsegtet, és keresni fogod a lehetõségeket, hogy gyarapíthasd tudásodat.

9 Szilágyság/13. Kaleidoszkóp április Újhullámos Samsung NF210 netbook Hatvan éven belül visszatérhet a krétakor Friss egyenruhában, kétmagos processzorral érkezik a gyártó új minije. Néhány hete járt nálunk az Asus legfrissebb Eee PC 1015PW netbookja. Ezúttal lényegében ugyanazt a hardvert próbáltuk ki, de most a külsõt a Samsung szabta-varrta. Az NF210 a nálunk járt Samsung laptopok közül az elsõ, ami a márka új, több modellen is visszaköszönõ formatervét kapta. Kívülrõl nem teljesen fehér, hanem elefántcsontszín, és fényes, ujjlenyomatokat vonzó felületek jellemzik, szóval ebbõl a szempontból szöges ellentéte a hivalkodó és domború Asusnak. Az új Samsunk formaterv meghatározó részlete az Egy egyszerû, új technikával javítani lehet a tüdõrákban szenvedõ páciensek diagnózisát és kezelési esélyeit; brit tudósok a vérben keringõ daganatsejtek számlálásával próbálják megállapítani a tüdõrák agresszivitását. A brit Cancer Research elnevezésû szervezet által támogatott kutatók 101, úgynevezett nem-kissejtes tüdõrákkal diagnosztizált páciens vérében számlálták meg a keringõ ráksejteket kemoterápia elõtt, majd egy kezelési ciklus után. Megállapították, hogy sokkal rosszabb azoknak a pácienseknek a túlélési aránya, akinél az egységnyi vérben keringõ tumorsejtek száma öt vagy annál több. Az õ esetükben az átlagos túlélési idõtartam 4,3 hónap volt, míg ötnél kevesebb vérben keringõ ráksejt esetében csaknem duplája, 8,1 hónap. Az eredmény azt sugallja, hogy a vérben keringõ tumorsejtek számlálása egyszerû követési módszer lehetne annak megállapítására, hogy egy páciens mennyire jól reagál a kezelésre néhány héttel annak íves oldalsó kialakítás, amit még egy krómhatású, de egyébként mûanyag kerettel is kiemelnek. Szerintünk egészen mutatós, lágyabbá és egyben egyedivé teszi a masinát. Különösen jó, hogy az ív illesztése nagyon precíz. A világos külsõhöz egy sötét belsõt társítottak. A matt, 10,1 hüvelykes kijelzõ fényes keretet kapott, de ezen a részen apró pöttyös mintázat teszi egyedivé az NF210- et. Alul az íves oldalfal szokatlan, de egyáltalán nem kellemetlen kitüremkedésekkel keretezi a szigetes billentyûzetet, alul pedig egy jó méretes tenyértámaszt kapunk, ami világosabb árnyalatú a többi résznél, szálcsiszolt fémet utánoz, de valójában kellemes tapintású mûanyag. Benne egy szintén fémhatású, méretes tapipad terpeszkedik. Összhatásban az NF210 - a múltkori Eee PC 1015PW-hez hasonlóan - sokkal komolyabb benyomást kelt, mint egy korábbi sorozatos netbook. Nincs olyan érzése az embernek, hogy valami költségcsökkentés miatt kicsinyített, egyszerûsített vacak lenne, pedig lényegében ugyanúgy 10,1 hüvelykes és alapfelszereléses, mint annak idején pl. az elsõ atomos MSI Wind volt. (impulzus.ro) Egy bécsi geológus szerint. amennyiben a jelenlegi trend folytatódik, az éghajlat a millió évvel ezelõtti, középsõ krétakorban uralkodóhoz lesz hasonló. Az akkori üvegházhatás szélsõséges eseményekhez, a tengeri élet tömeges pusztulásához vezetett. A témával kapcsolatos cikkgyûjtemény a Sedimentary Geology címû szaklapban jelent meg. Az említett idõszakban oxigénmentes, kénhidrogénes halálzónák uralták a tengerek nagy részét - szemléltette az akkori helyzetet Michael Wagreich, a Bécsi Egyetem Geodinamikai és Üledéktani Tanszékének munkatársa a Der Standard címû osztrák lap internetes kiadása szerint (www.derstandard.at). A geológusok erre üledékek vizsgálatából következtettek. A feketepala lerakódások például oxigénmentes, míg a vörösek oxigéndús idõszakra utalnak. A krétakort magas, az iparosodás elõtti szint kétszeresének-nyolcszorosának megfelelõ széndioxidszint jellemezte, ami elsõsorban a fokozott vulkáni aktivitásra vezethetõ vissza. Emiatt világszerte algavirágzások alakultak ki, kénhidrogén szabadult fel, aminek következtében nem jutott több oxigén a tengerfenékre. A tengeri Új módszer a tüdõrák diagnosztizálására megkezdésétõl számítva. A keringõ sejtek számlálása azt is idõben jelezhetné az orvosoknak, ha visszaesés következett be a daganatos beteg állapotában, így az új kezeléseket azonnal elkezdhetnék. Mostanáig a tüdõrák diagnózisára a bronchoszkópia nevû eljárást alkalmazták az A Facebook is okozhat depressziót A Facebook is okozhat depressziót - állítják befolyásos orvosok, akik szerint a közösségi portál negatív hatással lehet az önértékelési problémákkal küszködõ tizenévesekre. A kutatók abban még nem értenek egyet, hogy ez a veszély az egyébként is depresszióban szenvedõ gyerekeket érintie, vagy valóban csak a túlzott Facebookhasználat idézi elõ a betegséget. Az viszont már biztos, hogy orvosi szempontból új megvilágításba kerülnek a közösségi oldalak.,,a Facebook miatti szorongás, az az érzés, hogy nem tudnak megfelelni a netes közösség támasztotta követelményeknek, még az osztálytársaktól való elszigetelõdésnél is fájdalmasabb lehet - mondta Gwenn O Keeffe gyermekorvos.,,a közösségi oldalakon tapasztalt negatív élmények még a való világban átélt kudarcoknál is mélyebb nyomot hagynak - magyarázta O Keeffe, az Amerikai Gyermekgyógyászati Akadémia közösségi oldalakról szóló új ajánlásának vezetõ szerzõje. A szakemberek a szülõket és a gyermekorvosokat arra ösztönzik, hogy a depresszió megelõzése érdekében beszélgessenek gyermekeikkel a közösségi oldalak használatáról, és a virtuális világban leselkedõ veszélyekrõl. (mti) orvosok, amelyben szövetmintát vesznek az érintett területrõl a vizsgálathoz. Mint Fiona Blackhall, a tanulmány társszerzõje, a manchesteri The Christie rákközpont munkatársa elmondta, terveik szerint több páciens bevonásával folytatják a vizsgálatokat. Becslések szerint a tüdõrák évente világszerte1,2 millió embert öl meg, egyike a legkisebb túlélési arányú ráktípusoknak, mert a páciensek kétharmadát túl késõn diagnosztizálják, amikor a gyógyító kezelés már nem lehetséges. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) becslése szerint a tüdõrákos esetek több mint 80 százalékát a dohányzás okozza, a daganattal diagnosztizált emberek kevesebb mint 15 százaléka él még öt évvel késõbb. A kemoterápia és a sugárterápia lassíthatja a tüdõtumor növekedését és szétterjedését, ám a legtöbb páciensnél a daganat kiújul, és általában ellenállóbb a kezeléssel szemben. A mostani tanulmány a Journal of Clinical Oncology címû szakfolyóirat legfrissebb számában jelent meg. (impulzus.ro) Nem lesz 3D-s kamera Leállította az amerikai ûrkutatási hivatal (NASA) annak a 3D-s kamerának a kidolgozását, amelyet James Cameron, az Avatar rendezõje segítségével akartak elkészíteni a következõ Mars-járó számára. A NASA azzal indokolta lépését, nem lesz elegendõ idõ arra, hogy felbocsátása elõtt alaposan kipróbálják az új ûreszközt. Cameron tavaly állhatatosan kilincselt a NASA-nál azért, hogy élesszék fel azt a tervet, amelynek megvalósításával a Curiosity Mars-járót,,jobban látó sze-mekkel szerelnék fel, és már mérnökökkel dolgozott a kamera megalkotásán. John Gotzinger, a projekt kutatója elmondta, a Curiosity jelenlegi kamerája elég nagy felbontású ahhoz, hogy jól ellássa feladatát. (mti) élõlények elpusztultak, a tengerfenéken oxigénmentes, rothadó iszap maradt csupán. A szintén a krétakorban keletkezõ vörös üledék ugyanakkor oxigéndús körülményekre utal. A vörös szín oxidált vas jelenlétét jelzi. A feketepala és a vörös üledék együttesen a krétakor szélsõséges éghajlatváltozásairól árulkodnak. Az óceánok normális állapota csupán a szélsõségeket követõ több tízezer-százezer év múlva állt helyre. Az egyre pontosabb izotópos-geokémiai és ciklostratigráfiai vizsgálati módszerekkel már húszezer éves felbontást is el lehet érni az üledékek vizsgálatánál - magyarázta Wagreich. Így egyre inkább össze lehet hasonlítani a mai, hosszú távú trendeket a régmúltbeliekkel. Egy másik, ugyancsak a Sedimentary Geology-ban megjelent cikk szerint a légkör ember által megnövelt szén-dioxidszintje mintegy 2070-re éri el a krétakorra jellemzõ értéket. Ezért az akkori körülmények újbóli kialakulása igencsak valószínû, fõleg, ha a felmelegedés következtében elolvadnak a sarki jégsapkák. Szabályozás nélkül az iparosodás elõtti szén dioxidszint nyolcszorosa 2330-ra alakul ki re eltûnhetnek a hagyományos autók Európából Az Európai Bizottság elfogadta a,,közlekedés 2050 címû átfogó stratégiát. A javaslatok drasztikusan csökkentenék Európa függõségét a kõolajimporttól, és 60 százalékkal mérsékelnék a közlekedés szén-dioxidkibocsátását az évszázad közepére. Az egyik elképzelés szerint teljesen eltûnnének a hagyományos üzemanyaggal mûködõ gépkocsik az európai városokból. A cél egy olyan versenyképes európai közlekedési rendszer kialakítása, amely fokozza a mobilitást, a kulcsfontosságú területeken elhárítja az akadályokat, fellendíti a növekedést és a foglalkoztatást, valamint csökkenti a környezetszennyezést 2050-ig. A célok eléréséhez átalakítanák Európa jelenlegi közlekedési rendszerét. Az egyik javaslat szerint el kell érni, hogy 2030-ig felére csökkenjen a hagyományos üzemanyaggal mûködõ gépkocsik városi közlekedése, 2050-re pedig teljesen ki kell ezeket vonni a városi forgalomból. Egy másik elképzelés szerint 2030-ra a közepes, vagyis 300 kilométernél nagyobb távolságú közúti árufuvarozás 30 százalékát, 2050-re pedig a felét más közlekedési módokon, például vasúton vagy vízen kellene végezni. A Bizottság szerint az évszázad közepére a közepes távolságú személyszállítást is többségében vasúton kell lebonyolítani. Az Európai Bizottság szerint a távolsági utazások és az interkontinentális áruszállítás terén továbbra is domináns marad a légi közlekedés és a hajózás szerepe. Ugyanakkor az új motorok, üzemanyagok és közlekedésirányítási rendszerek fokozzák majd a hatékonyságot és mérséklik a károsanyag-kibocsátásokat. A stratégia szerint a légi közlekedésben az alacsony szén-dioxid-kibocsátással járó üzemanyagoknak 40 százalékos részesedést kell elérniük 2050-re, míg ugyanennyivel kell csökkenteni a tengeri közlekedésben alkalmazott, bunkerolajból származó uniós szén-dioxid-kibocsátásokat. (index.hu)

10 10. Sportvilág - Humor Szilágyság/ április 1. Valahogy megszületett az elsõ román siker Botrányosan gyenge színvonalú mérkõzésen gyõzte le a román labdarúgóválogatott a szerény képességû Luxemburgot Moldvában. A vége 3 1 lett, Adrian Mutu duplázott, de a mérkõzés nagy részében küszködtek a piros mezesek. Nyeretlen csapatok mérték össze erejüket a moldvai Karácsonkõn (Piatra Neamþ) kedd este, a 2012-es labdarúgó Európa-bajnokság D-jelû selejtezõcsoportjának egyedüli találkozóján. Románia tegnapig mindössze két pontot gyûjtött össze öt meccs alatt, így nem csoda, hogy a tabellán közelebb állt a szerény luxemburgi válogatotthoz, mint a közös rendezésû lengyel-ukrán Európabajnoksághoz. Mi több, Rãzvan Lucescu válogatott labdarúgóinak Albánia, Fehéroroszország, Franciaország, valamint Bosznia-Hercegovina csapata után a miniállam képviselõivel is meggyûlt a bajuk a nyugat-európaiak egészen a 68. percig pontszerzésre álltak, és ha Adrian Mutu nem fog ki egy viszonylag jó napot, könnyen lehet, hogy ponttal, netán pontokkal térnek haza Moldvából. A szebb idõket is megélt Mutu a keddi selejtezõt megelõzõen utoljára a 2008-as Eb-n szerzett gólt címeres mezben, így finoman szólva megérett az idõ az újabb találat(ok)ra. A Fiorentina támadója aztán Gabi Mureºan okos és messzirõl érkezõ passzát gólra váltotta a luxemburgiak elleni meccs 24. percében, de a gólszerzés nem váltott ki belõle még egy halvány mosolyt sem. Igaz, nem igazán volt miért vigyorogni, hiszen az olykor amatõr Hozta a kötelezõt a Kolozsvári U Mobitelco Tizenöt ponttal gyõzött a kolozsvári kosárlabdacsapat Jászvásáron, az alapszakasz utolsó elõtti játéknapjának nyitó mérkõzésén. A tabella második helyezett alakulatával egészen az utolsó negyedig játszott szoros meccset a hazai együttes, amely végül 80:95 arányban veszítette el a keddi összecsapást. Az erdélyiek az utolsó játéknapon odahaza biztosíthatják be alapszakaszbeli második helyüket a Bukaresti Steaua ellenében, ám amennyiben a fõvárosiak szerdán pontot veszítenek a nagyszebeniekkel szemben, a kolozsvári mérkõzésnek nem lesz nagy tétje. (sportoldal.ro) focistákat idézõ luxemburgiak két perccel Adrian befejezése elõtt a román védelem könnyelmûségét kihasználva elõnybe kerültek. Az elsõ 2012-es selejtezõgóljukat megszerzõ vendégek ugyan hamar elveszítették a fórt, a jó eredményt azonban foggal-körömmel védték. Luc Holtz tanítványai minden labdáért úgy küzdöttek, mintha az életük múlna ezen a mérkõzésen, ami természetesen rendre megzavarta a román építkezéseket. A szünetben egyenlõ állásnál vonultak az öltözõkbe a csapatok, miközben a Ceahlãul Stadion népe füttykoncerttel büntetett. Sok említésre méltó dolog nem történt a második félidõben egészen Adrian Mutu ollózásáig az 58. percbõl. Majd ugyancsak a firenzei légiós került a figyelem középpontjába tíz perccel késõbb, amikor a becserélt Gabriel Torje bekanyarított labdáját bebólintotta a gólvonal mögé. Nem sokkal ezután a Temesváron játszó Ianis Zicu is jól használta a kobakját, így a végeredmény 3 1 lett a hazaiaknak. Az elsõ siker lévén, hogy Luxemburg ellen született sovány vigasz az eddigiekben pocsékul teljesítõ románoknak, ám jelen gyõzelmével valamivel jobban néz ki a Lucescu-csapat a táblázaton. Az ötödik helyrõl ellenben pokolian nehéz lesz felkapaszkodni a pótselejtezõt jelentõ másodikig, még akkor is, ha a bosnyákokat kizárja az UEFA, miután a délszláv szövetség nem hajlandó változtatni a hármas elnökségû struktúráján. Gólözön Amszterdamban Nyolcgólos meccsen veszítetett a magyar labdarúgó-válogatott Hollandia fõvárosában, miután vezetésre is állt nem sokkal a fordulás után. A néhány napja Budapesten meggyõzõ arányban (0 4) diadalmaskodott németalföldiek saját közönségük elõtt is jól kezdtek: Robin van Persie egy szögletrúgás elvégzése után bevette Fülöp kapuját és egészen a pihenõig 1 0 maradt az állás. A második félidõben azonban záporozni kezdtek a találatok, és a gólözönhöz Egervári Sándor csapata is hozzájárult. Elõször Rudolf egyenlített a 46. percben, majd Gera Zoltán gólja után már a vendégek álltak jobban, egészen Sneijder egalizálásáig. Egyenlõ állásnál Van Nistelrooy jutatta ismét elõnyhöz a hazai pályán játszó csapatot, de Gera újabb góljával meccsben maradt a nemzeti tizenegy (3 3). Fenyõfán Az agresszív kismalac egy fenyõfán üldögél. Arra megy a medve és megkérdezi: - Mit csinálsz itt kismalac? - Cseresznyét eszek. - De hát ez egy fenyõfa! - Kuss! Hoztam magammal! Hûséges fajta - Mennyibe kerül ez a kutya? - Ötezer forintba. - És hûséges fajta? - Meghiszem azt! Már vagy ötször eladtam, és reggelre mindig visszajött. Gyors baleset A csiga és a teknõsbéka karamboloznak az erdõben. Egyetlen szentanú van csak, a lajhár, aki éppen a helyszín közelében himbálózott a fán. A redõrörsön faggatják a lajhárt, mit látott e szörnyû balesetbõl. A lajhár a következõt vallja: - Nem emlékszem, minden olyan gyorsan történt. Tinta Hajnali kettõkor verik az öreg székely ablakát. - Ki az? - kérdi álmosan. - Én vagyok az Áron bácsi, a Gergõ, a szomszéd legény. Van magának itthon tintája? - Nincsen fiam - válaszolja, majd megint elalszik. Húsz perc múlva megint verik az ablakot... - Ki az? - hangzik a kérdés megint. - Én vagyok Áron bácsi, a Gergõ, hoztam magának tintát... Pályaudvar Városi fickó sétál az egyik faluban, és a pályaudvart keresi. Meglát egy székelyt, odamegy és érdeklõdik, hogy hány percre van a pályaudvar. - Hát, ha itt megy az úton egyenesen, akkor kb. 40 perc, de ha kerül egyet, és a mezõ felé megy, akkor csak 25 perc. - Hogyhogy a kerülõúton gyorsabb? - Hát mert ott ki van engedve a bika. Bolondok házában A bolondok házában az egyik ápolt elkezd kiabálni: - Én vagyok Napóleon! Egy másik megkérdezi: - Honnan tudod? - Isten mondta nekem. Hátulról egy harmadik: - Hazugság, én meg sem szólaltam. A cigányasszony elmegy bejelenteni, hogy meghalt az ura. - A halál oka? - kérdezik. - Valamilyen nyavalya. - De hát ki kezelte? - Hát én! Ki más? - És orvosi segítséget nem is vettek igénybe? - Minek? Meghalt egyedül is. Kölcsönkenyér visszajár Móricka megy az anyukájával az utcán. Móricka talál egy szép gyûrût. - Anya felvehetem? - Nem, ami a földön van és koszos, azt nem szabad felvenni. Móricka tovább megy az anyukájával az utcán. Elesik az anyja. - Kisfiam segíts fel! - Nem anya, ami a földön van és koszos azt nem szabad felvenni. Névváltoztatás Bemegy az indián a hivatalba: - Szeretném megváltoztatni a nevem. - Miért? - Mert hosszú. - Mi a maga neve? - Messzeszálló Színaranynyílvesszõ Mely Mindig Célba talál. - És mire szeretné megváltoztatni? - Zutty. Ügetõ - Jean, volt az ügetõn? - Igen uram! - Feltette azt az ezrest a 8-as lóra? - Igen uram! - És mi történt? - A zsoké levette a lóról és megköszönte! Csak semmi pánik A repülõ az Atlanti-óceán fölött száll, amikor megszólal a kapitány: - Kedves utasaink, szélcsendes idõben utazunk, az út felét már megtettük. Ha kitekintenek a jobb oldali ablakon, láthatják, mindkét motor mûködik. Ha balra néznek, láthatják: a bal oldali két motor lángokban áll. Kérem, ne essenek pánikba! Nézzenek le, s az óceán mozdulatlan tükre felett egy kis fehér foltot láthatnak. Az egy ejtõernyõ. Én innen beszélek...

11 Szilágyság/13. Hirdetés április * Kiadó szoba Zilahon a központban. Komoly, nem dohányzó személy jelentkezését várom. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó 748 négyzetméteres telek Krasznán. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó kertes ház Krasznán, a központhoz közel. Érdeklõdni lehet a ös telefonszámon. * Mérlegképes könyvelõ, fizikai (I.I., A.I., P.F.A. stb.) és jogi személyek könyvvitelét vállalom. Érdeklõdni lehet a és telefonszámokon. * Eladó 3 szobás tömbházlakás a stadion környékén, kiválló kilátás, két erkély, padlás, pince. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó kétszobás tömbházlakás ultraközponti fekvéssel, garázzsal vagy anélkül. Érdeklõdni a vagy a es telefonszámon lehet. * Eladó Debren községben, Nagydobán a 22. szám alatt egy 100 négyzetméter alapterületû es építésû, ben teljesen felújított ház, amely egy 10 áras telken van. Helyiségek: 2 szoba, konyha, fürdõszoba, elõszoba, dupla pince, nyárikonyha, melléképületek. Irányár: RON.Érdeklõdni a telefonszámon lehet. * Eladó Szilágybagos központjában téglából épült 3 szobás, konyhás, pincés ház, 20 ár összterületen. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Eladó 500 bála lucerna és réti széna Varsolcon. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó kertes ház Vérvölgyön a 25. szám alatt. Érdeklõdni a vagy a es telefonszámon lehet. * Sarmaságon a Vadgalamb utcában családi ház melléképületekkel és nagy kerttel eladó. Víz, villany, telefon, csatorna, aszfaltos út van. Érdeklõdni a vagy a es telefonszámokon lehet. * Igényes kidolgozású, szép makramé terítõk eladók. Megtekinthetõk a weboldalon. Érdeklõdni a es telefonszámon lehet. * Jó állapotban lévõ 1998-as gyártású Dacia eladó. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon. * Eladó ház Szilágyballán a 323. szám alatt. Érdeklõdni a os telefonszámon lehet. * Családi ház eladó a Corneliu Coposu 26 szám alatt 5 ár telekkel. Érdkelõdni a ös telefonszámon lehet. * 64 éves férfi korához illõ társat keres vidékre. Érdeklõdni a as telefonszámon lehet. Fogadóórák (elõzetes bejelentkezés alapján) RMDSZ Szilágy megyei szervezete Zilah, Kossuth L. utca 33. szám tel: Seres Dénes, elnök, parlamenti képviselõ pénteken óra között Szilágyi Róbert, ügyvezetõ elnök hétfõtõl csütörtök óráig Az RMDSZ zilahi szervezete Naponta óra között Hétfõ, Lakatos Sándor, elnök földügyek Kedd, Szilágyi Sándor, városi tanácsos Szerda, Májer Gabriella, közjegyzõ Csütörtök, Demjén Attila, ügyvéd Péntek, Bogdán Zsolt, városi tanácsos A városi iroda nyitvatartásának idõpontja naponta: óra. Elérhetõségek: Városi iroda: Lakatos Sándor, elnök: Antal Csilla, titkárnõ: Szilágycsehben Az érdekvédelmi szervezet székháza munkanapokon óra között várja az érdeklõdõket. Szilágysomlyón Fekete Szabó András szenátor minden pénteken óra között fogadja az érdeklõdõket. Az RMDSZ helyi szervezetének székháza munkanapokon óra között mûködik, pénteken viszont csak óráig van nyitva. A város magyar tanácsosai minden csütörtökön óra között az RMDSZ székházában fogadják a lakosságot. Intézmények Prefektúra Végh Sándor prefektus csütörtökön 10 órától Onorica Abrudan alprefektus szerdán órától Szilágy Megye Tanácsa Marc Tiberiu elnök pénteken órától Csóka Tibor alelnök kedden órától Ionescu Cristian alelnök hétfõn órától Vlaicu Radu titkár szerdán órától Zilah Polgármesteri Hivatala Radu Cãpîlnasiu polgármester csütörtökön órától Sojka Attila alpolgármester szerdán órától Dana Cota alpolgármester kedden órától Szilágycseh Polgármesteri Hivatala Varga András polgármester Csütörtök Bulgãrean Emil alpolgármester kedd Cordea Dan Titus titkár szerda Zsibói Polgármestrei Hivatal Bãlãnean Eugen polgármester kedden óra között Sárközi Pál alpolgármester csütörtökön óra között Opris Maria titkár szerdán óra között. Az egyszerûsített magyarországi honosításhoz szükséges okiratok fordítását vállalom az Igazságügyi Minisztérium jogosítványával. Érdeklõdni 16 óra elõtt a es és 16 óra után a es telefonszámon lehet. Állásajánlat Bukaresti raktárral rendelkezõ, autószervízek számára SZERSZÁMKERESKEDÉSSEL FOGLALKOZÓ CÉG területi képviselõt keres az egész országban történõ munkavégzésre. Elvárások: - középfokú vagy felsõfokú végzettség - B kategóriás jogosítvány - mûszaki ismeretek - jó román nyelvtudás. Tel Idõs személyek gondozása Izraelben. Kezdõ fizetés 1000 $. Érdeklõdni lehet a es telefonszámon.

12 12. Információ Szilágyság/ április 1. ARMET DS Kft. Zilahon, a Stadion utca 38. szám alatt készít dróthálókat cinkelt drótból. Termelési áron elad: - szögesdrótot - rábichálót - keretezett hálókat - szeget - hegesztett hálót - betonvasat - és minden hasonló terméket. Kitûnõ áraink vannak! Érdeklõdjenek a vagy es telefonszámon OMS Hungária Kft. Kolozsvári Fiókvállalata értesíti Zilah lakosságát arról, hogy megkezdték az ivóvíz és csatornázási rendszer felújítási és kibõvítési munkálatokat a városban a következõ utcákban: Traian, Rozelor, Mihai Eminescu, Avram Iancu, Andrei Muresan, Merilor, Voievodu Gelu, 9 Mai, Béke (Pãcii), Nãzuintei, Maxim Gorki, Dacia, Bãii, Trandafirilor, Olarilor, Malom, Kraszna, Prunilor. Ezúton is elõre elnézést kérünk a lakosságnak okozott kényelmetlenségért. Köszönjük megértésüket! Mûködik a La trei brazi menedékház Görcsön határában, a DJ 108-as Zilah-Szilágycseh út mellett. Minden igényt kielégítõ 3 lakrésszel és 6 kétágyas szobával várjuk vendégeinket. 150 férõhelyes vendéglõnkben minden hagyományos és európai menüt kínálunk. Esküvõket, keresztelõket, összejöveteleket is szervezünk. A La trei brazi menedékház ideális hely, ha Ön szép környezetben jól akarja érezni magát. További információkért vagy helyfoglalásért tárcsázza a 0744/ vagy a 0751/ es telefonszámot. Felszolgálót alkalmazunk! TERMOPÁN AJTÓKAT ÉS ABLAKOKAT GYÁRT: - KITÛNÕ MINÕSÉG, JÓ ÁR - 4, 5 ÉS 6 KAMARÁS A OSZTÁLYÚ PROFILBÓL (fehér vagy színes) - LOWE + ARGON ÜVEG (2 vagy 3 rétegû) - ROTO vagy VORNE vasalat - SZÚNYOGHÁLÓ - SZÁLLÍTÁS ÉS BESZERELÉS INGYENES CÍM: KRASZNA 1590 (a malom mellett) Telefon: 0749/ / Ingyenes apróhirdetési szelvény 15 szóig Feladó neve és címe Telefonszáma Szöveg TERMOMIK KFT Szilágycseh északi részén fekvõ szõlõskertek fölött, zöldellõ legelõk és sûrû erdõk mellett várja vendégeit a Panoráma Panzió és Étterem. Nálunk kellemesen vakációzhat, baráti vagy akár üzleti találkozókat, konferenciákat rendezhet; megszervezzük születésnapját, névnapját, lakodalmát vagy gyermeke keresztelõjét. Igényesen berendezett 10 szobánk mindenike mûholdas TV-vel és drótnélküli internetes csatlakozással felszerelt. A konferenciatermünk 50 fõ befogadására alkalmas. A 150 fõs éttermünk és a két 40 személyes fedett teraszunk minden igényt kielégítõ ínyencségekkel várja vendégeit! Elérhetõségeink: Szilágycseh, Május 1. utca 73 szám Mobil , /2011. A szelvényt személyesen is be lehet hozni a szerkesztõségbe vagy postai úton lehet továbbítani. Kérjük nyomtatott betûvel töltsék ki a hírdetõ szelvényt, ne feledjék feltüntetni nevüket, lakcímüket, telefonszámukat. Adataikat bizalmasan kezeljük, szeretnénk elkerülni a kellemetlen meglepetéseket! Kizárólag a kitöltött szelvényt fogadjuk el, és csak magánszemélyektõl..

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2014. MÁRCIUS 17-i NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 12/2014. (III. 17.) sz. 13/2014. (III. 17.) sz. 14/2014. (III. 17.) sz. 15/2014. (III.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. május 26-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár megjelenése a helyi nyomtatott és elektronikus médiában Előterjesztő:

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely

A Székely Szabadság Napja március 10., Marosvásárhely A Székely Szabadság Napja - 2016. március 10., Marosvásárhely 2016. 03. 04. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács által működtetett Demokrácia-központok is részt vesznek a Marosvásárhelyen március 10-én megszervezésre

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947

SZEPTEMBER. Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra A legvidámabb barakk Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel 1945-1947 SZEPTEMBER Szeptember 10. (kedd) 18 óra Pece-parti Párizs: Nagyvárad XX. századi költészete, festészete Szeptember 12. (csütörtök) 18 óra "A legvidámabb barakk" Élet a háború után. A kommunista hatalomátvétel

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben

XVII évfolyam - 3 szám 2016 Március Rajzfilmek a '80-as évekből biztos van, amit még nem láttál! március 26 (szombat) 14:00 Kreatív Hobby műhely Programajánló Net-nagyi Folytatódik a számítógép használati

Részletesebben

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16

Kaskantyú, Hunyadi J. u. 16 Kaskantyú Községi Önkormányzat Képviselő - Testülete 8/2013. Test. ül. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Kaskantyú Községi Önkormányzat képviselő - testületének 2015. június 14.-én (péntek) napján 8 00 órai

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka

Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. Sorsz. Tanuló neve Felkészítő neve Iskola neve Település Pontszám 1. Fugaru Szocs Blanka Eredménylista Megye: Kovászna Körzet: Kovászna Osztály: I. 1. Fugaru Szocs Blanka Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum Kovaszna 152 2. Erdelyi Botond Ors Bodor Annamaria Korosi Csoma Sandor Liceum

Részletesebben

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat az. Apátfalva népi hangszere a citera. települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat az Apátfalva népi hangszere a citera települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Tóth

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének

KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV. Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének KISBAJCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE JEGYZŐKÖNYV Mely készült Kisbajcs község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. június. 30.-án (csütörtök) 19.00 órai kezdettel tartott ülésén. HATÁROZATOK:

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 29. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 29. hét Magyarország Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról Év végére meglesz az ötszázezredik magyar állampolgár a határon túlról - jelentette

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 2-án 18,30 órakor megtartott rendkívüli nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-915, Fax: 74/595-910 1. sz. példány Szám: 179-9/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal

9.00 a Széchenyi emléktáblánál (Hősök tere 7.) néma koszorúzás egy szál virággal KOSZORÚZÁSOK ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK OKTÓBER 19-én pénteken 9.30 a Romek emlékoszlopnál (Szentpéteri kapu) Közreműködnek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói 10.30 Ünnepi műsor a Miskolci Egyetemen 12.00

Részletesebben

Elfogadták a költségvetést

Elfogadták a költségvetést V I Z I V Á R O S t V Á R t K R I S Z T I N A V Á R O S t N A P H E G Y t T A B Á N t G E L L É R T H E G Y A BUDAPEST I. KERÜLET BUDAVÁRI Ö NKORMÁNYZAT LAPJA l WWW. BUDAVAR. HU l XXI. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM,

Részletesebben

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban

2015. április 8. A fény J. Haydn műveiben - Kóczán Péter brácsaművész és Albert Sassmann zongoraművész hangversenye a Muzsikaházban Pályázatunk kedvező elbírálásának köszönhetően, iskolánk A fény megérkezik tehetséggondozás a művészetoktatás sajátos eszközeivel (zene-irodalom-képzőművészet) programsorozattal csatlakozott a 2015 a Fény

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2014. 52. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2014. 52. hét Erdély Magyarország Stratégiai fontosságú a szakképzés Fel kell hívni a figyelmet, hogy a szakképző intézmények stratégiai fontosságúak, meg kell alapozni a magyar

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar

Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com. Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar Önéletrajz SZEMÉLYI ADATOK Hausmann Alice Románia, 410104 Nagyvárad, Iuliu Maniu 15. 0744-370997 hausmannaliz@gmail.com Neme Nő Születési dátum 06.09.1952. Állampolgárság román, magyar SZAKMAI TAPASZTALAT

Részletesebben

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd

Pop Szilvia Bartus Ferenc Fazakas Csongor Tőtős Imre - Ádám Maruska Krisztina Magyar Viktória File Izabella Osztály: II. Szabó Nándor Lóránd Eredménylista Megye:_Szilágy- Szilágysomlyó körzet Osztály: I. 1. Márkus Sarolta Márkus Lívia 1-es Sz. Szilágybagosi Általános Iskola Szilágybagos 150 2. Orosz Alexandra Szodorai Melinda Báthory István

Részletesebben

12/2013. sz. jegyzőkönyv

12/2013. sz. jegyzőkönyv 12/2013. sz. jegyzőkönyv Készült: Alsózsolca Város Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésről, mely 2013. június 17-én 16 órakor kezdődött. Jelen vannak: Zsiros Sándorné

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék

Sajtómegjelenések Mentorprogram. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék FEBRUÁR 26... 2 FÜGGETLEN HÍRÜGYNÖKSÉG... 2... 2 SZEGED SZERVER... 2... 2 OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM... 3... 3 HÍREXTRA... 3 Sikeres a deszegregációs program... 3 WEBRÁDIO.HU...

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők

ELŐTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők ELŐTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: Kosik Dénes Pál és Mihálffy Béla önkormányzati képviselők Az előterjesztés tárgya: Önálló képviselői indítvány: Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

PÁLYÁZAT. alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre

PÁLYÁZAT. alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre PÁLYÁZAT alapfokú nevelési-oktatási intézmények részére az intézményben működő, tömegsport jellegű labdarúgáshoz szükséges sporteszközökre A pályázat kiírója: A pályázat beadási határideje: A pályázat

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november

MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése november MESÉKBŐL ÁLL A VILÁG! Bács-Kiskun megyei gyermekkönyvtárosok szakmai továbbképzése 2015. november 16-17. A Bács-Kiskun Megyei Katona József Könyvtár rendszeresen szervez továbbképzést a megye könyvtárosainak,

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban

Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban Egységes felnőttképzés kárpát-medencei hálózatban A Pannonforrás Hálózat 2009. évi összehangolt programrendszere a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiumának támogatásával valósult meg. A PannonForrás

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról

20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról 20/2017.(I.26.) sz. képviselő-testületi határozati javaslat a két ülés között végzett munkáról Túrkeve Város Képviselő-testülete a két ülés között végzett munkáról szóló tájékoztatót elfogadja. Erről értesülnek:

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség

MUNKATERV. Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. alsós magyar munkaközösség Deák Ferenc Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú M vészeti Iskola 8790 Zalaszentgrót, Kossuth Lajos u.11. MUNKATERV alsós magyar munkaközösség 2013/2014 Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 24-i ülésére Tárgy: Történetírói pályázat kiírásáról szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről.

SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ. a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának március 21-i üléséről. SZÜLŐ FÖLD ALAP IRODA EMLÉKEZTETŐ a Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési kollégiumának 2007. március 21-i üléséről. A Szülőföld Alap Oktatási és Szakképzési Kollégiuma a Miniszterelnöki Hivatal épületében

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 39. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 39. hét Erdély Magyarország Megtartották a Kárpát-medencei magyar felsőoktatási tanévnyitót Az Óbudai Egyetem és hat külhoni felsőoktatási intézmény, egymással videókonferenciával

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. június. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - Kisebbségi önkormányzati választások 2010 - Kérje felvételét a német névjegyzékbe! 2. OKTATÁS - Továbbképzés óvodapedagógusok számára Deggendorfban

Részletesebben

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket

A fogyasztóvédelmi hatóság megkezdi a nyári idegenforgalmi ellenőrzéseket Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 42/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk Önt arról, hogy a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a megyei kormányhivatalok

Részletesebben

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések

Boundless World - Establishing an NGA Telecommunications Network between Békés Sub- Region and Bihor County HURO/1101/002/1.2.1. Webes megjelenések 1. http://www.beol.hu/bekes/gazdasag/elindult-a-bekesi-szuperhalozat-epitese-485861 Elindult a békési szuperhálózat építése 2013. február 26. 14:02 p. g. A nyitórendezvénnyel indították útjára kedden a

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

A BEFEJEZÉS

A BEFEJEZÉS A BEFEJEZÉS 2011.07.30. Elfogadták az interjúkat! A projekt megvalósítása lezárult! Melléklet: Ssz Cím Riportalany Interjú idõpontja Diák Tanár 1 Életem Kiszomboron Borbély Jánosné 2010.11.19 Nagy Bendegúz

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN HOPP FERENC ÁZSIAI MŰVÉSZETI MÚZEUM MÚZEUMPEDAGÓGIAI KISKÖNYVTÁRA SZAKMAI BESZÁMOLÓ ÁZSIAI KULTÚRÁKRÓL FIATALOKNAK 2. JAPÁN NKA PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 3438/00216 Pályázati beszámoló elérési útvonalai Szépművészeti Múzeum honlapján http://www.szepmuveszeti.hu/data/cikk/86/cikk_86/nka_beszamolo_hopp_muzped_kiskonyvtar.pdf

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS

TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS TÁJÉKOZTATÓ X. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 1999. ÁPRILIS AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG KIADVÁNYA SzámOkt 99 (Számítógép az oktatásban) Marosvásárhely, 1999. március 26 27. Az idei SzámOkt-konferencia

Részletesebben

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda

2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport. 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda 2008/2009. TANÉVI ÚSZÁS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ II. korcsoport 2009. február 07. Székesfehérvár, Csitáry G. Emil Fedettuszoda Fővédnökök: Dr. Gyenesei István Önkormányzati Minisztérium miniszter Dr.

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot.

Radnóti-nap 2014. Rajz pályázatot Meseíró pályázatot. Radnóti-nap 2014 Mit is jelenthet húsz, vagy ötven év? múlt és jövendő századok sora? A költő oly idős, amennyi a világ, ( Radnóti Miklós: Köszöntő) A Városközponti Tulipános Általános Iskola Radnóti Miklós

Részletesebben

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők

Képzési program. Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők Képzési program Múzeumi Önkéntes Tárlatvezetők A képzés a Múzeumok Oktatási és Képzési Központja (Szentendre) és a Megyei Múzeumi Igazgatóság közös szervezése. Önkéntes tárlatvezető képzés 5 helyszínen:

Részletesebben

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május

Galgagyörki Napló. Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám - 2012. május Galgagyörki Napló Galgagyörk község Önkormányzatának lapja II. évfolyam 3. szám 2012. május ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Lőrik László átveszi a Köznevelésért díjat Fristáczki Erik 8. osztályos tanuló Izgatottan

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február

V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február Pontot TETT-ek az alszerzõdések végére 3. oldal TETT HÍRLAP BÁTASZÉK BÁTAAPÁTI CIKÓ FEKED MÓRÁGY MÕCSÉNY VÉMÉND V. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január-február EZÉRT TET(T)SZIK NEKEM A TELEPÜLÉSEM... Fogalmazásíró

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 16. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 16. hét Erdély Újraválasztották Kelemen Hunort az RMDSZ élére Újabb négy évre Kelemen Hunort választotta elnökévé az RMDSZ pénteken, a szövetség Kolozsváron tartott 12.

Részletesebben

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására

Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak odaítélésére létrehozott Kuratórium megválasztására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 31.013-14/2007 Melléklet: 1. sz. hatályban lévő kuratóriumi névsor 2. sz. új kuratórium névsora Javaslat az Önkormányzat által adományozott címek és díjak

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

A projekt folytatási lehetőségei

A projekt folytatási lehetőségei "Függő(k) kapcsolatok - a drog területet képviselő civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködését fejlesztő projektje az ország három régiójában A projekt folytatási lehetőségei Gondi János Debrecen,

Részletesebben

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja:

Kedves Hímző Alkotó! A találkozó célja: Kedves Hímző Alkotó! A Hagyományok Háza támogatásával 2017. május 12-13-án szervezzük meg az Országos Hímző Találkozót és Továbbképzést. Ennek keretében nyílik meg Dr. Illés Károlyné, Népi Iparművész,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m

Rendezvényismertető prospektus. w w w. m e n t o o v. c o m Szegedi Sürgősségi Napok Rendezvényismertető prospektus w w w. m e n t o o v. c o m SZEGEDI SÜRGŐSSÉGI NAPOK RENDEZVÉNYISMERTETŐ PROSPEKTUS Készült A Szegedi Sürgősségi Napok Szervezői Bizottság megbízásából

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven

AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS. MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság tér 6. magyar- romani nyelven XX. NEMZETKÖZI JUBILEUMI TUDOMÁNYOS KONFERENCIA AKIKET NEM HORDOTT TENYERÉN A SORS R ÉS ZLETES P RO GRAMTERVEZET IDŐ : 2010. október 26-27. HELYSZÍN: MAGYAR KULTÚRA ALAPÍTVÁNY CORVIN TEREM I. ker. Szentháromság

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jásd Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 28-án (hétfőn) 18 órai kezdettel megtartott üléséről. Ülés helye: Önkormányzat tanácsterme Jelen

Részletesebben

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára

Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam évfolyamok számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen Dunán túl Kerületi Népdaléneklési Verseny az 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9-13. évfolyamok számára A verseny ideje: 2017. január 25. szerda

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015.

KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Wigner Jenő Műszaki, Informatikai Középiskola és Kollégium Eger, II. Rákóczi Ferenc utca 2. KOLLÉGIUMI MUNKATERV 2014 2015. Készítette: Kiss Ferenc kollégiumvezető Jóváhagyta: a kollégium nevelőtestülete

Részletesebben

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Napirend. Döntések. Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Sáránd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4272 Sáránd, Nagy u. 44. Tel: 52/374-104 Tel/Fax: 52/567-209 e-mail: sarandph@t-online.hu, sarandph@gmail.com Iktatószám: 6-11 /2014. J E G Y Z Ő K Ö

Részletesebben