ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2011. évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási"

Átírás

1 Iktatószám: /2012.x. Ügyintéző: Bongár Viktória NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) , Fax: (42) E-maii: ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez - Nyíregyháza Megyei Jogú Város évi környezetvédelmikörnyezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről és a évre vonatkozó terv jóváhagyásáról...(~~:tj... Kósa Tímea alpolgármester...o.~ /MJ... Dr. Kása Brig~a főosztályvezető törvényesség i véleményezést végző személyek aláírása: oo~ DC''Vv~ Dr. Szemán Sándor címzetes főjegyző ~\ C...'...~!-...:;'.~~';... Faragóné Széles Andrea jegyző; kabinet vezetője ~. Véleményező bizottságok: - Városstratégiai és Környezetvédelmi Bizottság - Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság

2 Tisztelt Közgyűlés! A környezet védelméről szóló évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 46. -a az Önkormányzat feladataként jelöli meg a települési környezetvédelmi program elkészítését. A Kvt. 47. (2) bekezdése értelmében a telepűlési Önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok végrehajtásáról (a végrehajtás feltételeinek biztosításáról), figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok megvalósítását. Ezen kötelezettség teljesítése érdekében Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Környezetvédelmi Programját elfogadó 337/2008. (XII. 15.) számú közgyűlési beszámolóját. határozatával elrendelte a program cselekvési tervének elkészítését és A cselekvési terv elkészítésénél, aktualizálásánál figyelembe vettük az Önkormányzat évi költségvetési rendeletében megfogalmazott feladatokat és költségtételeket, valamint Nyíregyháza Környezetvédelmi Programját. A évi környezetvédelmi- és környezetgazdálkodási terv olyan feladatokat tartalmaz, amelyek költségvonzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának költségvetésében, a Környezetvédelmi Alapban és Civil Alapban, valamint a Térség i Hulladék-Gazdálkoldási Kft., a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft., a Nyírtávhő Kft. és a Nyírségvíz Zrt. költségvetési keretében rendelkezésre áll. Kérem a Tisztelt Közgyűlést, szíveskedjen a Nyíregyháza Megyei Jogú Város évi cselekvési tervéről szóló beszámolót megtárgyalni és elfogadni, valamint a évre vonatkozó javaslatokat jóváhagyni. Nyíregyháza, április 16. ~~~'í\ Kósa Tímea alpolgármester

3 CSELEKVÉSI TERV évi beszámoló Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek 1. Érkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP) pályázat Az érkerti lakótelep nagyvárosias lakókörnyezetének minőségi megújítása című pályázati program 1. fordulós dokumentációjának benyújtása március 23-án történt meg. A formaijogosultsági hiánypótlást követően lezajlott tartalmi értékelés eredményeként a Kormány a 1347/2011. (X.19.) számú határozatában döntött a projekt támogatásáról, így ezt követően nyílik lehetőség a 2. fordulós dokumentáció összeállítására, majd annak újbóli jóváhagyását követően - a Támogatási Szerződés megkötésére. A támogatói döntés bizonyos feltételeket is meghatározott, melyeket a projektfejlesztés időszakában szükséges teljesíteni, ami a 2. fordulós pályázati dokumentáció benyújtásával (legkésőbb április 30.) válik esedékessé. A fent jelzett folyamatok időigénye eredményeként a projekt megvalósításának tervezett kezdete ( ) is módosításra szorul, ezért későbbre tolódik. 2. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás éves hozzájárulás Az éves hozzájárulást társulási megállapodás alapján fizette az Önkormányzat. 4. Folyékony hulladékgyűjtési kompenzáció (Önkormányzati) Az Önkormányzat éves költségvetése minden évben támogatási összeget biztosít a lakossági eredetű folyékony hulladékgyűjtés kompenzációjára. Ez az összeg a szippantás és szállítás díjának csökkentésére szolgál. 5. Helyi védettségű természetvédelmi területek éves fenntartása és monitorozása 2011 évben a területek fenntartása és monitorozása során az Igrice mocsár és az Oláh-rét Természetvédelmi Terület folyamatos ellenőrzése és szükséges fenntartási munkái folytak. A természetvédelmi terület őrzése, jelenlét biztosítása és a veszélyeztető tényezőkről való adatgyűjtés. Infrastruktúra karbantartás: a védett természetvédelmi terület határát jelző hatósági és kiegészítő táblák ellenőrzése és karbantartása. Bemutatás: terepi szakvezetés és alternatív tanóra biztosítása. Kutatás, monitoring és dokumentálás: a tudományos védett növényfajokat és madarakat érintő monitoring vizsgálat. Médiában való szerepeltetés. 7. Hulladékgazdálkodási program felülvizsgálata (beszámoló) A program keretében Nyíregyháza és 6 környező település közösen készítette el a es időszakra vonatkozó Hulladékgazdálkodási Tervét, mely tartalmazza a települések folyékony és szilárd hulladékkal való gazdálkodási céljainak megvalósítását. A Hulladékgazdálkodási törvény előírja, hogy a különböző szintű hulladékgazdálkodási terveket kidolgozói 6 évre készítik el és 3 évente beszámolót állítanak össze az abban foglaltak végrehajtásáról. 8. Borbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP) A projekt támogatási szerződése ismét meghosszabbításra került, így a 2. fordulós projektdokumentáció beadási határideje június 3. az előkészítő projekt befejezési határideje pedig december 3. 1

4 9. Nyíregyháza város zajtérkép készítése (KEOP) A NYÍRINFO Nyíregyházi Informatikai Nonprofit Kft. a Környezet és Energia Operatív Program támogatási rendszeréhez kapcsolódóan vissza nem térítendő támogatást nyert a KEOP-6.3.0/Z/ azonosítószámú, Stratégiai zajtérképek és zajcsökkentési intézkedési tervek készítése Nyíregyháza közigazgatási területére megnevezésű projekt megvalósítására évben a Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése és véleményeztetése megtörtént, valamint Támogatási Szerződés megkötése a Közreműködő Szervezettel. 12. Közterületi fásítások A korábban ültetett fák szükséges pótlását a vegetációs időszak elteltével végeztük el évi városi fásítási program megvalósításához szükséges fás növényzet beszerzési, rakodási és az ültetési helyszínekre szállítás munkálatai folytak. 15. Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építés (ÉAOP) A Nyíregyháza-Nyírszőlős kerékpárút építésének munkaterület átadása megtörtént a kivitelezők részére. Tényleges munkavégzés 2011-ben kezdődött. A kerékpárút kivitelezője a Colas-Nyírflop konzorcium, a vasúti átjárót a Rózsaép Kft. nyerte el. A vasúti átjáró műszaki átadása megtörtént, a kerékpárút kivitelezése elkészült a módosított november 15-ei befejezési határidőre. A forgalomba helyezési eljárás megkezdődött, de a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. hídépítési munkáinak elhúzódása és a közút valamint a kerékpárút vízelvezetési problémái miatt felfüggesztésre került. 16. Nyíregyháza-Nagykálló kerékpárút építés Nyíregyháza-Nagykálló kerékpárút építésének feltétele az idegen területek megszerzése, földhivatali ingatlan nyilvántartáson történő átvezetése. A tulajdonosokkal a tárgyalások még nem kezdődtek meg. 17. Korányi Frigyes u. kerékpárút tervezés Korányi Frigyes utcai kerékpárút tervezése megtörtént, a belterületi kerékpárút hálózat tervezésének részeként, költsége a pályázatban elszámolható, jelen soron kifizetés nem történt. 18. Kállói út kerékpárút tervezés (KHEM) A Kállói úti kerékpárút terveihez kapcsolódóan Nyíregyháza város külterületi szakaszaira vonatkozó tervek elkészültek, a belterületi szakasz kapcsán azonban a meglévő tervek átdolgozása szükséges. 19. Kerékpáros forgalomszámlálás A kerékpáros forgalomszámlását ősszel nem tudtuk elvégeztetni, mert a nyírszőlősi kerékpárút átadása a kerékpáros szezonban nem történt meg. Az adatok támasztják majd alá a pályázati indikátorok teljesülését, valamint a jövőbeni pályázatok indokoltságát. 2

5 Környezetvédelmi Alap célfeladatok 22. Környezetvédelmi civil pályázat A helyi önszervező közösségek számára meghirdetett Környezetvédelmi Alap felhívásra 20 db pályázat érkezett, melyből a Városüzemeltetési Bizottság a formai és szakmai elbírálást követően 9 db pályázat megvalósítását támogatta. A rendelkezésre álló támogatási keret ,- Ft volt, melyből az elbírálást követően ,- Ft lett a javasolt támogatás. 23. Nyíregyházi Főiskola Botanikus Kerttel való együttműködési környezetvédelmi programok 2011 évben is megvalósította a Környezeti nevelés programját a Nyíregyházi Főiskola Tuzson János Botanikus Kert. Megrendezésre került a Kutatók éjszakája keretében a Holdvirágos éjszaka című vetélkedő. A rendezvényre a város valamennyi általános- és középiskolája meghívót kapott, amelyen visszajelzésük és regisztrálásuk alapján vehettek részt. A vetélkedőn a diákok a növényvilág érdekességeivel, különlegességeivel ismerkedhettek meg, egészen más módon és kötetlenebbül, mint ahogyan az a tanórákon történik. Az iskolások a Botanikus Kertben elhelyezett öt állomást jártak be, ahol különböző feladatokat oldottak meg. A vetélkedőn 34 osztály körülbelül 1200 diákja vett részt. 24. Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, fenntartható fejlődés képzés A fenntartható fejlődés témakörében a Fenntartható életmód címmel előadást szerveztünk Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat dolgozói részére. 25. Környezetbarát megoldások kreatív ötletbörze a környezettudatos gondolkodás kialakítására, kiállítás szervezése november 14-én Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdetett Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő valamennyi alap- és középfokú oktatási intézmény részére Környezetbarát megoldások címmel. A témák a következők voltak: Hulladékgyűjtés napjainkban; Vizeink tisztaságának megőrzése; Nyíregyháza város környezeti értékeinek bemutatása. Az általános iskolásoknál két korcsoportra bontva, alsó (1-4); és felső (5-8) osztály. 1. kategóriában (rajz, festmény, rézkarc) összesen 406 db pályázat, 2. kategóriában (szobor, figura, makett) 31 db pályamunka érkezett. A nyertes munkák kiállításra kerületek a Váci Mihály Művelődési Központban. 26. Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenítés A környezetvédelmi beruházásokról, programokról, akciókról, aktualitásokról a lakosság széles körű folyamatos tájékoztatást kapott az írott sajtón és egyéb médián keresztül. A környezeti adatok, információk aktualizálása céljából a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséggel kötöttünk szerződést negyedévenkénti adatszolgáltatási kötelezettséggel. 3

6 28. Hulladék kommandó működésének támogatása MÓDOSÍTOTT! évben a leginkább veszélyeztetett területeken az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesülettel közösen járőrözött a Nyírvv Nonprofit Kft. mezőőri szolgálata. Továbbra is a külterületi, elhanyagoltabb részeken és a kisebb forgalmú összekötő dűlőutak szélein jellemző az illegális hulladéklerakás. Visszatérő probléma az utak mentén elhagyott hulladékok nagy mennyisége, melyeket az arra közlekedő gépkocsivezetők és utasaik dobnak ki menet közben a járművekből év szeptember 8-án a Guszevi lakótelep környezetében kerületek lerakóhelyek felszámolásra, melynek során a helyszínről közel kg illegális hulladékot szállítottak el. A Nyírvv Nonprofit Kft. a munkákhoz biztosította a konténeres és platós szállítójárműveket, a rakodógépet, továbbá a szükséges gépkezelőket, kézi erőt. Az érintett szervezetek (rendőrség, közterület-felügyelet, mezőőrök) napi szolgálat ellátásának, szemétgyűjtési és szállítási tevékenység javulásának, a lakosság környezettudatosabb gondolkodásának következtében évről-évre csökken az illegálisan lerakott szemét mennyisége. A Hulladék-kommandó célja az illegális szemételhelyezés további csökkentése, fokozott hatósági, egyenruhás jelenlét, szemléletformálás évben a Közterület-felügyelet kezdeményezésére és szervezésében folytatta munkáját a Hulladék-kommandó. Az elmúlt évben a részt vevő szervezetek tervezet szerint, kilenc alkalommal végeztek ellenőrzést, melyen minden alkalommal jelen voltak a rendőrök és a közterület-felügyelők. Az ellenőrzésben aktívan részt vettek az érintett településrész polgárőr egyesületei is. A Hulladék-kommandó munkájába bekapcsolódott: két alkalommal az E- misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, egy alkalommal a Cigány Kisebbségi Önkormányzat öt alkalommal a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. mezőőri szolgálata. A Hulladék-kommandó 2011 évi záró aktusaként a Közterület-felügyelet kezdeményezésére, amelyhez a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. igazgatója, valamint a Térségi Hulladék - Gazdálkodási Kft. igazgatója is csatlakozott. Szeptember 8-án, a Huszár lakótelepen és környezetében illegális szemétlerakó helyeket számoltunk fel. A szemétgyűjtés során kb kilogramm illegális hulladék került elszállításra. A munkához szükséges erőgépeket és kézi erőt a NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. biztosította. A munkába a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is bekapcsolódott. 29. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtő akció A évben két alkalommal hirdettünk gyűjtést, hogy biztosítsuk a lakóknak a veszélyes hulladékoktól való kulturált és egyszerű megválást május 7-én szombaton, 10 helyszínen 1542 kg veszélyes hulladék gyűlt össze október 1-én 2047 kg veszélyes hulladékot adtak át a lakók szintén 10 helyszínen. Az összegyűjtött hulladékokat az Oros Szállási u. 72 sz. alatti Regionális Hulladékkezelő Üzembe szállítottuk, ahonnan átmeneti tárolás után kerültek végleges ártalmatlanítási 4

7 helyükre. A gyűjtésbe az ÉVISZ Szakközépiskola diákjait is bevontuk, erősítve ezzel is a környezetvédelem iránti elkötelezettségüket. 30. Szelektív szombat Környezetvédelmi Családi Nap rendezvény, vetélkedő szeptember 17-én szombaton az Erdei Tornapályán Szelektív szombat elnevezéssel, egy egész napos vetélkedőt hirdettünk gyerekeknek és szüleiknek ahol a szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tudásukat gyarapíthatták a kilátogatók. Nagy érdeklődés övezte a vetélkedőnap 9 állomását, több százan gondolták úgy, hogy hasznos lehet saját és gyermekeik számára ha kilátogatnak a tornapályára ezzel is erősítve elkötelezettségüket a környezettudatos gondolkodás mellett. A játékok közben a tapasztalatok mellett ajándékokkal is gazdagodhattak a jelenlévők. A díjakat illetően, a legügyesebb család nyereménye egy notebook volt, a második helyezett család jutalma egy wellness hétvége, harmadik helyezett család pedig kerékpárutalványt vihetett haza. Emellett azok az iskolák és óvodák is díjazásra kerültek, akik a legtöbb családot mozgósították a vetélkedőn való részvételre. A tanulságos és gyakorlatias játékok mellett lufis bohóc, arcfestő, kukás-konténeres autó bemutató és még sok-sok érdekes program várta a résztvevőket. Fellépett a Gombóc Együttes, a MeLounge Zenekar, a Szabolcs Alapfokú Táncművészeti Iskola, valamint a Nap Együttes. A sztárvendég Balázs Fecó volt. 31. Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos szelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció A környezetvédelmi világnap alkalmából június 6-án 1 napos akciót hirdetettünk a Korányi F. u. 3. sz. alatt található Hulladékudvarban. Az akció ideje alatt az átadott hasznosítható anyagokért cserébe jelképes ajándékokkal lettek gazdagabbak a környezettudatos polgárok. Összesen 137 lakó kereste fel a Hulladékudvart. 32. Környezetbarát Intézmény pályázat év A Környezetbarát Intézmény pályázat óvodáknak hirdettük meg. A gyerekeknek (csoportoknak) óvodapedagógus segítségével le kellett rajzolniuk, hogy Intézményükben mivel járulnak hozzá a környezetvédelemhez, valamint a természet megóvásához. 32 óvodai csoport pályázott. Az első helyezett a Búzaszem Nyugati Óvoda Gyermekkert Tagintézmény, pillangó csoportja lett. Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés: 33. Városszépítő akció A tárgyévben költségtakarékossági szempontok miatt nem szerveztünk városszépítő akciót, nem tudtunk biztosítani a városlakók részére balkon földet, a korábbi évektől eltérően a lakossági kezelésű közterületekhez térítésmentesen termőföldet, fűmagot és egyéb növényanyagot. 5

8 34. Állategészségügyi feladatok Állategészségügyi telep feladata többek között: Nyíregyháza város közigazgatási területén a kóbor ebek befogása, őrzése, gondozása, gazdához juttatása; A hatóság által elkobzott ebek elszállítása, elhelyezése; Állategészségügyi hatóság rendelkezésére, veszettségre aggályos eb 14 napos hatósági megfigyelése; A város közigazgatási területén elhullott állati tetemek, állati eredetű hulladékok, átvétele, begyűjtése, elszállítása, ártalmatlanításáról történő gondoskodás, feldolgozó telepre szállíttatása. A Gyepmesteri telepre bekerült állatok száma 2011-ben: 185 db; Örökbeadott állatok száma: 174 db; Megfigyelés, karantén alatt elhullott állatok száma: 11 db évtől a Gyepmesteri telepre bekerült állatok közül egyetlen állatot sem altattunk el. Elsődleges célunk volt a befogott, vagy leadott állatok mindenáron gazdához juttatása, örökbe adása. Az állatvédő szervezetekkel történt kölcsönös együttműködésnek köszönhetően ez sikerült is. Sajnos azonban a leggondosabb ellátás ellenére is néhány betegen bekerült állat a karantén ideje alatt elhullott. A gazdához juttatás folyamata hosszadalmasabb, ezért 2011 évben megnőtt az egy kutyára eső átlagos tartási napok száma (33,5 nap/kutya), mely természetesen a tartási költségek növekedésével is járt. Növelni kellett a férőhelyek számát is, 5 db javított ketrec használatbavételével, valamint a korábban raktárnak használt épület kiürítésével, ahol a vemhes anyaállatok és a kölyökkutyák, kerülnek elkülönítésére, elhelyezésre. Rendszeresen szerveztünk a Nemzetiségi Önkormányzattal, a Közterület felügyelettel közösen kóbor kutya befogási akciót a hátrányos helyzetű lakókörzetekben. Sajnos folyamatosan újratermelődik a probléma. Állati eredetű hulladékok forgalma 2011-ben: Egyéni beszállítók által leadott mennyiség: Gyepmesteri tevékenységből származó hulladék mennyisége: ATEV által elszállított mennyiség összesen: kg kg kg A Gyepmesteri telepre beszállított állati eredetű hulladékot szállítási szerződésben rögzített feltételek alapján az ATEV szállítja el megsemmisítésre. Rovar-rágcsáló mentesítés A rágcsáló mentesítést, Nyíregyháza közigazgatási területén a szerződésben meghatározott területeken időszakosan, és folyamatosan végeztük. A városi csapadékvíz hálózat rágcsáló irtási munkáit a Nyírségvíz Zrt. kezelésében lévő csatornahálózaton elkezdett rágcsálóirtáshoz igazítottuk. Az összehangolt munkáknak köszönhetően, hatékonyabban tudtuk megakadályozni a rágcsálók elszaporodását. A lakossági panasz bejelentésekre azonnal intézkedtünk, a pontosabb helymeghatározás érdekében minden esetben felvettük a kapcsolatot a panaszbejelentővel. Az elmúlt időszakban a legtöbb lakossági bejelentés, a Korányi úti lakópark, Törpe utca, Őz utca, Őz köz, Báthory utca, Madách utca, Kert utca, Szántó Kovács utca, Malomkerti ABC környékéről érkezett. Ezeket, a területeket, mint kiemelt területet folyamatosan figyeltük, mérőkockákat helyeztünk ki, mérőpontokat létesítettünk. 6

9 Szúnyog lárva gyérítést, védekezést földi és légi úton, 251,3 ha területen 1 alkalommal, csípőszúnyog elleni gyérítést pedig szintén földi és légi úton 1648 ha területen 1 alkalommal végeztünk. Atkafélék és élősködők elleni, vegyszeres növényvédelem, mentesítést (kullancs) 120 hektáron végeztünk 4 alkalommal, a lakosság által szabadidős tevékenységek során gyakrabban felkeresett (játszóterek, erdei sétányok, erdős, fás ligetek, parkok, stb.) területeken. 35. Zöldfelület fenntartás A parkfenntartásba vont közel 2 millió m 2 -t évben Társaságunk, illetve 3 külső vállalkozás tartotta karban év elején a vállalkozók 10 körzetben voltak jelen, de április hónaptól a területgazda vállalkozóval történt egyeztetetés alapján a kertvárosi körzet is - Sóstó és Jósaváros mellett - saját fenntartásba került. Ezzel a belterjesen kezelt terület ( m 2 ) mintegy 25%-a Társaságunk fenntartásába tartozott. Mind a vállalkozók, mind pedig Társaságunk a parkfenntartási tevékenységet kidolgozott technológia alapján végzi. Az elvégzendő munkákat nagymértékben meghatározta a téli vizes, csapadékos időjárást felváltó száraz, meleg. Az 2010 évi őszi kiültetések mellett tavasszal mintegy 5 ezer tő árvácskát ültettünk a kiemelt virágágyakba. Az árvácskák és hagymás növények felszedése után, május hónapban közel 40 ezer tő egynyári virág került kiültetésre a saját hajtatású 4 ezer darab kanna virágon kívül. Június hónapban- döntően a közfoglalkoztatás keretein belül- kezdtük meg a Pazonyi téri ABC előtti zöldfelület talajcserés helyreállítását, ahol új aszfaltjárdák kerültek megépítésre, és pihenőpadokat helyeztünk ki. A zöldfelületek állapotát nagymértékben befolyásolják a közműgazdák által végzett bontások. A 2011 évben több mint 480 olyan bontási engedély került kiadásra, amely zöldfelületet érintett. Ebből 66 db bontás (5.352 m 2 ) volt, amely zöldfelület-fenntartásba vont részt érintett részben vagy egészben. Zöldfelület helyreállító csoportunk márciustól végezte a közműnyomvonalak helyreállítását (Korányi Frigyes utca, Eperjes utca, Váci M. utca, Ószőlő utca, Tamási Á. utca, Ungvár sétány) és a zöldfelület védelmét szolgáló korlátok kihelyezését (Állomás tér, Jósaváros, Eötvös utca. A közterületi növényállomány védelmét mintegy 1500 ha területen külső vállalkozó végezte. A bel- és külterületen mintegy 2 millió m 2 -en végezzük el az önkormányzati tulajdonú területek (belterületi használaton kívüli telkek, külterületi köz- és játszóterek, bevezető utak, művelődési házak környezete) gyommentesítését. Április hónapban kezdődtek el a játszótéri karbantartások (85 játszótér), valamint a még nem szabványosított 15 játszótér átalakítása. A játszóterek kétévente kötelező felülvizsgálatát a Tűzmegelőzés Kft. végezte szerződés szerint, mellyel párhuzamosan a feltárt hiányosságokat megszüntettük, a hibákat kijavítottuk. 7

10 A tárgyévben a játszótéri ütéscsillapítók kialakításához valamint a homokozókba több mint 600 tonna folyamhomokot és 100 m 3 sárgahomokot használtunk fel évben a faápoló brigád által összesen 281 db fakivágás és 594 db gallyazási munka lett elvégezve, 106 db tuskó került kimarásra. A fakivágások, gallyazások során keletkezett faanyag szolgált alapjául a rászorulók részére kiosztott szociális tűzifa segélynek. Társaságunk, mint bejegyzett erdőgazdálkodó, 52 ha erdőterület fenntartásáról gondoskodik, melynek egy része pihenőerdőként funkcionál. A tárgyévben folyamatosan a közfoglalkoztatás adta lehetőségeket kihasználva biztosítottuk a parkerdő tisztaságát, ápoltuk a fiatal telepítést. A közel 2,9 hektáros területet 5 alkalommal volt szükséges kapálni. Rendezvény céljából 38 esetben biztosítottuk az erdei tornapálya főzőhelyeit. A szökőkutak és vízi látványosságok üzemeltetési költsége tárgyévben nettó 11,4 millió Ft volt, amely előző évhez képest 21,5%-kal csökkent. Ebből a két kiemelt a Dózsa György utcai és Ungvár sétányon található vízi látványosságra elszámolt költségek meghaladták a nettó 9,8 millió Ft-ot. A szökőkutakat, vízi létesítményeket csak a kiemelt idegenforgalmi időszakban működtettük, azokat napi rendszerességgel tisztítottuk, takarítottuk. 36. Belvízelvezetés Az iroda személyi állománya a belvízzel sújtott területeken az első félévben védekezési munkálatokat végzett a II. fokú belvízvédelmi készültség keretén belül. A védekezésbe bevontuk a közfoglalkoztatott dolgozókat. A munkálatok során 4 db nagyteljesítményű szivattyúval, saját tulajdonú és bérelt szippantó gépjárművekkel mentesítettük a belvíztől a területeket. Amennyiben a védekezés megkövetelte, folyamatosan 24 órában dolgoztunk a Katasztrófavédelem munkatársaival együtt. A város több pontján homokzsákos védekezést is kellett végeznünk az ingatlanok megvédése érdekében (Gyík utca, Nyírség utca, Százkút tanya, Vincellér utca, Vaskapu utca, Csernyik bokor, Matróz utca). A közúti közlekedés biztosítása érdekében az elöntött területeken utak szintjét emeltük meg (Száz-kút tanya, Manda bokor, Gyík utca), tonna inert hulladék felhasználásával. A belvíz zavartalan elvezetése céljából kotrási munkálatokat végeztünk a Csenger-Iskolai szivárgón 1555 m hosszban, a Dózsa-Majori csatornán 845 m hosszban, a Sikló utcai szivárgón 500 m hosszban. Záportározót alakítottunk ki a Csemete és a Tégla utcán. Új nyílt árkok épültek a Gyík utcán 275 m, a Tégla utcán 820 m hosszban, a levezetett vízmennyiség kb m 3 volt. 8

11 A belvízvédekezés során vállalkozási felajánlások érkeztek az Önkormányzathoz nyílt árkok építésére, (Matróz utca, Lovag utca, Butyka, Vay Ádám utca), illetve a belvízzel veszélyeztetett pontokon bel- és csapadékvíz átemelők építésére. A vállalkozók által be nem fejezett átemelők teljes kiépítését elvégeztük, az átemelőket üzembe helyeztük. Ezek a következők voltak: Szélsőbokori út, Izabella köz, Lejtő utca - Vincellér utca, Vaskapu utca, Zenit utca. Társaságunk komplett kivitelezésében elkészült a Gyík, Kéményseprő és Naspolya utcai átemelő. A Bogyó és a Gomba utcán 92 fm átereszt, az Úttörő utcán 120 m zárt csapadékvíz csatornát építettünk. A Matróz és Lovag utcán zárt bel- és csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezését végeztük el. Valamennyi megépített létesítmény esetében megindítottuk a vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyezési eljárást. A közfoglalkoztatottak részvételével folyamatosan kaszáltuk a belvíz elvezetőket. A évben víz alatt lévő VIII/3 csatorna mellékágainak mederkialakítása, kotrása, Igrice VIII/1-es csatorna Ilona tanyai szakasza, VIII/ hrsz.-ú csatorna csatlakozásától Érpatak főfolyás torkolatáig, Lukalaposi szivárgó Hermann-féle csatorna, Csalóközi csatorna, hrsz.-ú csatorna, 0313/7 hrsz.-ú árok (komposztáló mellett) kotrása fm hosszban megtörtént. AVIII/2 és a Városi 1-es csatorna és a VIII/1-es csatorna Bujtos - Ilona tanya közötti szakasza, a Sóstóhegyi u. Fürdő közötti szakasza, kézi iszaptalanítása megtörtént közcélú foglalkoztatottak munkájának eredményeként. 37. Település vízellátás A vezetékes vízzel el nem látott magán ingatlanok (beleértve a szolgáltatásból kizártakat is) esetében a vonatkozó rendelet alapján 150 m-es távolságon belül kell biztosítani az ivóvíz ellátást közkifolyóról illetve szállított vízből. Az üzemeltetett létesítmények darabszámában bázis évhez képest jelentős változás nem történt. A közkifolyók működését folyamatosan felülvizsgáltuk, az ivó kutak és dísz kutak megbízható és takarékos üzemeltetésére kiemelt figyelmet fordítottunk évben az ivó kutak üzemeltetését, karbantartását Társaságunk szakemberei végezték. Egy darab ivó kutat megrongáltak, ismeretlen tettes ellen feljelentést tettünk. Az ivó kút javítását dolgozóink végezték el. Lakossági bejelentés 5 db érkezett tárgyévben, melyekben ejektoros kutak lezárását, ideiglenes üzembe helyezését kérelmezték. A városban 6 db mélyfúrású kút van, melyek megfelelő műszaki állapotát fenntartottuk. 38. Illegális szemétlerakók felszámolása Közfoglalkoztatott dolgozók bevonásával végeztük a város bel- és külterületén az illegális hulladéklerakások felszámolását, melynek során 157 tonna illegális hulladék került begyűjtésre az év folyamán. A város belterületén az illegális lerakások vonatkozásában a legfertőzöttebb terület a Huszár lakótelep és közvetlen környéke (Bottyán J.u., Hóvirág u.), a külterületeken a nagyszállási bekötőút és a repülőtér környéke, az Akácos út vége, Sóstóhegyen a Fekete dűlő környéke). Napi rendszerességgel nyolc körzetben 8 mezőőr felügyeli a városkörnyéki területeket, szántóföldeket, zártkerteket. 9

12 39. Panel pályázatok lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatása A 2011-es évben is folytatódik az iparosított technológiájú épületek pályázatainak megvalósítása. Eddig összesen 214 pályázat támogatásáról született döntés mely 9177 lakást érint december végéig 199 épület 8687 lakás felújítása fejeződött be, melyből évben 31 épület 1378 lakás műszaki átadása történt meg. Az önkormányzati támogatás finanszírozására az MFB által nyújtandó hosszúlejáratú Panel Plusz Hitelt vettük igénybe. A szeptember 23. napján megkötött ,- Ft összegű hitelkeretet szeptember végéig használtunk fel (ebből évben ,- Ft, évben ,- Ft, évben ,- Ft). A felújításokra december végéig további ,- Ft kifizetés történt. 40. Nyítás Program A NYÍTÁS program a városban szinte befejezettnek tekinthető. A rekonstrukciós programban résztvevő lakások száma év végén , ez 86 %-os teljesítettséget jelent. A évre a NYÍTÁS program keretében 58 db lakás fűtéskorszerűsítését kívántuk végrehajtani a beérkezett pályázatok figyelembe vételével az OTP Palotában. A tervezett fogyasztói közösség visszalépett, illetve évben új pályázat nem érkezett, így a program folytatására nem került sor. A Stadion u szám alatti épületben a költségosztó berendezések cseréjét 56e Ft értékben végrehajtottuk. 41. Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése január hónapban az ISO 9001:2008 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer, illetve az ISO 14001:2004 szabvány szerinti környezetirányítási rendszer felülvizsgálati auditja sikeresen megtörtént. Költség-takarékosság szempontjából környezetirányítási rendszerünk auditálására új, külső auditáló céggel kötöttünk szerződést ben is, az előző évek gyakorlatának megfelelően 3 belső auditot terveztünk, amit májustól október végéig sikeresen befejeztük. Audit során ellenőriztük a kulcsfolyamataink szabvány előírásainak való megfelelését, illetve a kapcsolódó korrekciók, helyesbítők végrehajtását. 42. Önkormányzati intézmények energetikai auditja és hatékonyság javító beruházás Kazántechnológiai felújítás keretében a Pacsirta utcai Bölcsődei Igazgatóság kazánházának, a Nyitnikék Óvoda kazánházának, valamint az Oros, Élet utcai és Deák Ferenc utcai Óvoda kazánházának teljes körű rekonstrukciója történt meg mintegy e Ft értékben. A teljes körű kazánház rekonstrukciókat a meglévő technológia életkora és kritikus műszaki állapota indokolta. Valamennyi kazánházba korszerű, energiatakarékos kondenzációs elven működő gázkazán került beépítésre a szükséges gépészeti- és villamos átalakításokkal együtt. Villamos felújítások keretében a Vikár Sándor Zeneiskola részére önálló villamos almérő beépítése történt 132e Ft értékben. A hatékonyság javító beruházási és felújítási munkák finanszírozására 2011 év folyamán e Ft-ot használtunk fel. 10

13 43. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása, Malomkert városrész ÉAOP pályázatra benyújtottuk, támogatást azonban nem nyert. 44. Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása 2011 évi programon belül megvalósítani tervezett beruházások, elsősorban az előző évi belvízhelyzet miatt kialakult problémák kezelését célozta. A NYÍRVV Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Kft. költségvetéséből a gondok jelentős része megoldódott, további feladatok elvégzésére a koncepció felülvizsgálata és új tanulmányterv tükrében, annak elkészítése után kerül majd sor. 45. Ivóvízhálózat fejlesztés Az ivóvízhálózat fejlesztés támogatásáról a Környezetvédelmi és Városstratégiai Bizottság hozott döntést. A tervek elkészültek, a kivitelezést 2012-ben, a NYÍRSÉGVÍZ ZRT. fogja végezni. 46. Vízbázisvédelem Elkészült a Kótaj víztermelő telep 2/B és 10/B jelű új kútja, a kutakhoz tartozó felépítménnyel, kútgépészettel, elektromos kapcsolószekrénnyel és irányítástechnikai rendszerrel e Ft értékben. Ugyancsak elkészült a Nyírtelek Víztermelő telep 12. számú kútjának rekonstrukciója 1.141e Ft ráfordítással. Ezen kívül elkészült a Paszab Víztermelő telepszűrő átalakítása 6.370e Ft, valamint a légoxidációs rendszer korszerűsítése és bővítése 1.737e Ft költséggel. 47. Ivóvíz gerinc- és bekötő vezetékek rekonstrukciója a) Hálózati rekonstrukciók Komplex ivóvíz rekonstrukciót végeztünk a Fürdő utcánál 6.390e Ft, a Vécsey Toldi utcáknál 4.880e Ft, és a Friss u. Varázs utcáknál 542e Ft értékben. Ugyancsak komplex rekonstrukciót végeztünk a Gádor B. utcánál 4.283e Ft, Schmidt M. utcánál 3.334e Ft és a Tamási Áron utcai ivóvíz hálózaton 2.957e Ft ráfordítással. A beruházás ráfordítása: e Ft b) Csomóponti rekonstrukciók Csomóponti rekonstrukciót végeztünk Nyíregyházán az Állomás u. Orsolya utcánál 277e Ft, a Csónak u. Szódaház utcáknál 455e Ft, a Lenke u. - Ilona utcánál 415e Ft, a Hattyú u. Pázsit utcánál 254e Ft, a Napfény u. Harmat utcánál 280e Ft, a Napfény u. Márvány utcáknál 260e Ft, a Szőlőskert Izabella utcáknál 497e Ft és a Hímes u. Kórház u. kereszteződésénél 831e Ft értékben. A beruházás ráfordítása: 3.269e Ft c) Bekötővezeték rekonstrukciók Bekötővezeték rekonstrukciót végeztünk a Bethlen G. utcában 335e Ft, a Fáy A. utcában 126e Ft, a Váci M. úton 64e Ft, az Árok utcai iskolánál 103e Ft és a Vécsey közi óvodánál 85e Ft, a Rózsa utcában 184e Ft, a Zrínyi I. utcában 722e Ft, a Derkovits utcában 139e Ft, a Kabay utcában 22e Ft, a Szarkaláb utcában 23e Ft, a Mikszáth K. utcában 203e Ft, az Ív utcában 157e Ft és a Kopogó utcán 28e Ft értékben. 11

14 A beruházás ráfordítása: 2.191e Ft d) Tó utcai központi telep ivóvízhálózat rekonstrukció Az elavult belső hálózaton a gyakori csőtörések miatt, azok megelőzésére átépítettük a belső ivóvíz hálózatot. A beruházás ráfordítása: 2.225e Ft Az Ivóvíz gerinc és bekötő vezeték rekonstrukció összesen: e Ft 49. Nyíregyháza I. számú szennyvíztisztító telep új gázmotor létesítése A beruházás 50 %-os KEOP támogatással valósul meg. A támogatás szerződés megkötésének elhúzódása miatt a beruházás évben csak részben készülhetett el, a feladat nagy része évre áthúzódott. 50. Szennyvíz bekötő vezetékek rekonstrukciója Szennyvíz bekötő vezeték rekonstrukciót végeztünk Nyíregyházán a Liszt F. utcában 169e Ft, a Május 1. téren 14e Ft, a Lengyel utcában 106e Ft, a Fészek utcában 271e Ft, a Fazekas J, téren 483e Ft, az Árok utcában 927e Ft, a Szarvas utcában 707e Ft, a Tamási Áron utcában 1.008e Ft, a Szélsőbokori úton 316e Ft, a Sarló utcában 732e Ft, a Rákóczi úton 334e Ft és a Bethlen G utcában a régi tüdőszűrőnél 585e Ft értékben. A beruházás ráfordítása: 5.680e Ft 51. Nyíregyháza és térsége szennyvízelvezetési és tisztítási program megvalósítása (KEOP) A program keretében leszerződött munkák közül a mindkét telep építése befejezéséhez közeledik. A komposztáló telep készültségi foka 100 %-os mértékű, a létesítmény műszaki átadás-átvételi eljárás lezárására december 29-én került sor, jelenleg a telep próbaüzeme folyik. Meglévő és új szennyvízátemelők szaghatás-kezelésének a kiviteli tervei készülnek. A II. számú szennyvíztisztító telep készültségi fok mintegy 80-85%-os. A program támogatási szerződése szerint eddig 6 db Projekt Előrehaladási Jelentés került benyújtásra, melyek közül az utolsó felülvizsgálata folyamatban van. Területszerzéssel, Mérnökszervezet tevékenységével összefüggésben került sor kifizetésre, illetve a szerződésekben rögzített előlegek és a Komposztáló telep 4 részszámlájának, míg a II. sz. Szennyvíztisztító telep építésével összefüggésben 3 részszámla teljesítésére került sor, 11 db kifizetési kérelem benyújtásával. A csatornahálózati munkák közbeszerzési eljárása a beszámolási időszakban megkezdődött, a felhívás módosításait követően az ajánlatok december 15-én kerültek benyújtásra. 52. Környezetszennyező, illegális tevékenységek bejelentésének kivizsgálása a szükséges hatósági intézkedés megtétele 2011 évben a környezetvédelmi hatósági feladatokra nem lett külön költség beállítva. Zajvédelmi, légszennyezettségi, hulladék, vízügyi hatáskörben a lakossági bejelentések, panaszok kivizsgálása folyamatosan történt. 12

15 53. Parlagfűvel kapcsolatos lakossági bejelentések kivizsgálása, intézkedések A gyom- és parlagfű fertőzöttséggel kapcsolatos lakossági panaszbejelentések fogadása év áprilistól egészen október hónapig terjedő időszakban történt. Társaságunkhoz 519 bejelentés érkezett, ebből 78 esetben a lakossági panasz önkormányzati tulajdonú ingatlant érintett. 51 db ingatlant érintő bejelentést illetékesség hiányában továbbítottunk a körzeti Földhivatalhoz, mert zártkerti vagy külterületi ingatlannal volt kapcsolatos. 451 db levelet postáztunk ki 280 földtulajdonoshoz, 110 esetben pedig szóbeli figyelmeztetéssel el tudtuk érni a fertőzött terület gyommentesítését, illetve több esetben szóltak a bejelentések olyan területekről, amelyek nem voltak fertőzöttek. A Hatósági Irodának 38 ügyet adtunk át, melyből 20 esetben rendeltek el közérdekű védekezést. Ebből 2 db végrehajtása elmaradt, a tulajdonosok elvégezték azt, továbbá egy esetben kellett rendőri segítséget kérni az ingatlanra való bejutáshoz. 54. Ingatlan előtti zöldfelület tisztántartásának ellenőrzése Ingatlan előtti zöldfelület gyommentesen tartása, gondozása az ingatlan tulajdonosának kötelessége. 144 fő ingatlan tulajdonossal szemben kellett intézkednünk kötelezettségük elmulasztása miatt. A többség a terület rendbetételét felszólítást követően elvégezte, viszont 32 esetben voltunk kénytelenek szabálysértési eljárást kezdeményezni. 55. Intézkedés a roncsautók elszállításával kapcsolatban Elmondható, hogy az előző évek szigorú intézkedéseinek köszönhetően a város területén minimalizálódott a roncs jellegű járművek száma. Intézkedéseink az újratermelődés megakadályozására irányulnak évben 21 intézkedést követően 3 esetben kellett a gépjárművet elszállítanunk. 56. A kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás igénybevételének ellenőrzése 2011 évben is a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. felkérésre fokozott ellenőrzést végeztünk a kötelező hulladékszállítási közszolgáltatás alól kibújó elkövetők felderítésére. Az év folyamán a vállalkozói szemétszállítási szerződések ellenőrzésére fordítottunk nagyobb figyelmet, összesen 54 vállalkozóval szemben intézkedtünk, és mindösszesen 9 esetben volt szükség szabálysértési feljelentés megtételére. Ezen túlmenően lakossági szemétszállítási szerződés megkötése miatt 7 fővel szemben jártunk el, és csak 2 esetben kellett szabálysértési eljárást indítanunk 57. Tavaszi lomtalanítás guberálóinak ellenőrzése, a szemét széthordásának megakadályozása A Térségi Hulladék-gazdálkodási Kft., a Közterület-felügyelet, a mezőőrök, a Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. és a rendőrség összefogásának és fokozott ellenőrzésének köszönhetően évről-évre csökken a tavaszi lomtalanítás alkalmával keletkező illegális szemétlerakások száma. Ez a tendencia volt tapasztalható a 2011 év tavaszán megtartott lomtalanítás alkalmával is. Két hétvégén 3 gépjárművel teljesítettünk szolgálatot. Az ellenőrzésekre összesen 12 munkanapot fordítottunk. 13

16 58. Csapadékvíz ingatlanról közterületre történő illegális kivezetésének ellenőrzése A 2011 évben is gondot okozott a csapadékvíz közterületre történő kivezetése. Az érintett szervezetek bevonásával értékeltük a kialakult helyzetet. Település részek domborzati viszonyai, talaj minősége erősen befolyásolja a csapadékvíz elszivárgását, rontotta a helyzetet a nagymennyiségű talajvíz is. 14

17 1 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Környezetvédelmi fejlesztések, közterületek 1. IÉrkerti lakótelep rekonstrukciója (ÉAOP) IVárOSfejlesztési és \ ''''rosüzemeltetési - rosfejlesztési és rosüzemeltetési 3. IFolyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Állami) Iv arosfejlesztési és \/Arosüzemeltetési IFolyékony hulladékgyűjtés kompenzáció (Önkormányzati) I.Y.~' V~~""JI""=-L.~~.j.é~ _ OOO 5 IHelyi védettség ű természetközeli területek éves y ~I V""'IYJ,v~"v.;;;J1 "'~. fenntartása és monitorozása Városüzemeltetési 6. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata Városüzemeltetési O 7. Hulladékgazdálkodási program felülvizsgálata OOO O - '" 8. IBorbányai volt hulladéklerakó kármentesítése (KEOP) 9. Nyíregyháza város zajtérkép készrtése (KEOP) 10. Honvéd u. fasorrendezés 7 Városüzemeltetési 11. Utcabútorok telepítése, pótlása Város üzemeltet,' IKözterületi fásítások 3 Városüzemeltetési Osztá' 13. IUtcai szemétszelencék pótlása 11' ,...H...JI"'...,"""'"'VI "'''''' IVárosüzemeltetési 14. IFakataszter (leltár) készítése I-II. ütem 10 IVárosüzemeltetési Osztá' I 15. INyíregyháza-Nyírszölös kerékpárút építés (ÉAOP) Városüzemeltetési O 16. INyí regyháza-nagykálló kerékpárút építés 20 OOO IVárosüzemeltetési 2

18 2 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év 17. I Korányi F. u. kerékpárút tervezés 18. IKállói u. kerékpárút tervezés (KHEM) Város fejlesztési és I Városüzemeltetési I Városüzemeltetési 19. I Kerékpáros forgalomszámlálás 1 OOO I Városüzemeltetési 20. I Kerékpárutak burkolatfelújitása O IVárosüzemeltetési létesítése 4000 I Városüzemeltetési : Környezetvédelmi Alap célfeladatok 22. Környezetvédelmi civil pályázat (Civil Alapban) Városüzemeltetési Nyiregyházi Föiskola Botanikus Kerttel való együttműködési környezetvédelmi programok Város üzemeltetési Környezetvédelmi oktatási program, előadások szervezése, "fenntartható fejlődés" képzés VárosOzemeltetési "Környezetbarát megoldások" - kreatív ötletbörze a környezettudatos gondolkodás kialakítására, kiállítás szervezése Vá rosfej lesztés i és VárosOzemeltetési Lakossági tájékoztatás, környezeti adatok aktualizálása, honlap, média megjelenés Vá rosfej lesztés i és VárosOzemeltetési Környezetvédelemhez kapcsolódó" Jeles Napok" szervezése, rendezvényeken való részvétel, szponzorálás Városüzemeltetési 350 O

19 3 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év Hulladék kommandó működésének támogatása Nyírvv Nonprofit Kft. Civil szervezetek I Közterület -Felügyelet Polgárörség Mezőörök Rendőrség 500 Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Lakossági veszélyes hulladék gyűjtő akció I Városüzemeltetési 30 I"Szelektív Szombat" - Környezetvédelmi Családi Nap. rendezvény, vetélkedő,térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft Városüzemeltetési A Környezetvédelmi Világnap alkalmából egy napos Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. 31. Iszelektív hulladékgyűjtést szorgalmazó akció a hulladékudvarban, E-hulladék gyűjtő lakossági akció Városüzemeltetési I Környezetbarát intézmény pályázat 2011.év Összesen Városüzemeltetési Környezetgazdálkodás, városüzemeltetés 33. Városszépitő akció Nyírvv Nonprofit Kft. O O 34. Állategészségügyi feladatok Nyírvv Nonprofit Kft Zöldfelület fenntartás Nyirvv Nonprofit Kft Belvizelvezetés Nyírvv Nonprofit Kft Település vízellátás Nyírvv Nonprofit Kft ~-

20 4 Környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tény év 38. Összesen Energiagazdálkodás, fejlesztés Panel pályázatok lakóépületek energiatakarékos 39. Vagyongazdálkodási felújításának tám<matása 40. "Nyitás" Program Nyírtávhő Kft. 14 OOO Integrált minőség- és környezetirányítási rendszer működtetése Önkormányzati intézmények energetikai audit ja és hatékonyság javító beruházás Nyírtávhő Kft Nyírtávhő Kft. Vagyongazdálkodási Összesen Ivóvíz-, csapadék-, szennyvízhál6zat bővítés Csapadékvíz elvezetési koncepció végrehajtása, Malomkert városrész Csapadékviz elvezetési koncepció végrehajtása (kis értékű fejlesztések) 45. Ivóvízhálózat fejlesztés Városüzemeltetési Városüzemeltetési VárosQzemeltetési 200 OOO O O OOO O 46. Vizbázisvédelem Nyírségvíz Zrt Ivóvíz gerinc- és bekötö vezetékek rekonstrukciója Nyírségvfz Zrt Városi útrekonstrukciós programhoz igazodó ivóvfzhálózati rekonstrukciók Nyíregyháza I.sz.szennyvíztisztítÓ telep új gázmotor létesítése Nyfrségviz Zrt. O O Nyírségvíz Zrt

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata

NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 100/2013. (IV.25.) számú. határozata NyíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 100/2013. (IV.25.) számú határozata Nyíregyháza Megyei Jogú Város 2012. évi környezetvédelmi-környezetgazdálkodási tervében szereplő feladatok teljesítéséről

Részletesebben

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester

...I. r!~.~~... Dr. Kovács Ferenc polgármester NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEFON: +36 42 524-520; FAX: +36 42 524-500 POLGÁRMESTERE E-MAIL: POLGARMESTER@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszá m :VFEJ L/ 2 79-1/2015.

Részletesebben

/((o. számú előterjesztés

/((o. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere /((o. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2014. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról

Részletesebben

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT

SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT SZENTES VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA (2008-2013) FELÜLVIZSGÁLAT Tedd, amit most kell, és ne halaszd későbbi időre, késve teszed másnap azt, ami ma elmaradott. /Ovidius/ Készült: 2010. június BEVEZETÉS

Részletesebben

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300

Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Műszaki Iroda 6600 Szentes, Kossuth tér 6. 63/510-300 Ikt. sz.: /2013 Témafelelős: Baloghné Berezvai Csilla, Korom Pál, Döbrőssy Iván, Kocsis László; Kiss Ferenc Tárgy:

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden cikluszárás előtt számot ad az elvégzett munkáról, és felvázolja a következő négy év feladatait.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden cikluszárás előtt számot ad az elvégzett munkáról, és felvázolja a következő négy év feladatait. ELŐSZÓ Tisztelt Közgyűlés! Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata minden cikluszárás előtt számot ad az elvégzett munkáról, és felvázolja a következő négy év feladatait. Izgalmas, sikerekkel teli

Részletesebben

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\

...4 /..@:... [Lol 'L ()'\ NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-545 Fax: (42) 524-546 E-maiI: gazdalpolg@nyiregyhaza.hu Ügyiratszám: 49229/2012/XIV. Ügyintéző:

Részletesebben

il(\. szám ú előterjesztés

il(\. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere il(\. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Környezetvédelmi Program 2013. évi Intézkedési Tervének végrehajtásáról,

Részletesebben

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről

Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről Beszámoló a képviselő-testület 2011-2014 ciklusidőszakra vonatkozó munkaprogramjának teljesítéséről I. A gazdasági, gazdálkodási tényezők alakulása Az önkormányzat gazdálkodását jelentős mértékben befolyásolják

Részletesebben

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja

Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Kapuvár Város a Kapuvár Város Környezetvédelmi Programja Az 1995. évi LIII. törvény alapján készítette: Kapuvár Városi 2011-2014. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETÉS 3 1. KAPUVÁR VÁROS SWOT

Részletesebben

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról

Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról Tájékoztató Keszthely város környezeti állapotáról A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 46. (1) bekezdés e) pontja, valamint az 51. (3) bekezdése előírásai értelmében

Részletesebben

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról

Beszámoló Hajdúszoboszló város 2013. évi költségvetésének féléves végrehajtásáról Hajdúszoboszlói Polgármesteri Hivatal Gazdasági Iroda 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 1. Telefon: 52/557-340, Fax: 52/361-773 5.... kódszám Ügyiratszám: 20291-1/2013. A 2013. szeptember 12-ei testületi

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve. Napirend előtt: 1737 Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2011. augusztus 25-én tartott nyílt ülésének jegyzőkönyve a./ tárgysorozata: b./ határozatai: 140-166/2011. c./ rendeletei: 27-33/2011. Napirend előtt: Nyíregyháza

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2006. november 30.-i ülésére 21. Napirendi pont Tárgy: Készítette: Képviseli: Véleményezi: Mellékeltek: Beszámoló a gyomaendrődi hulladékgazdálkodási tevékenységekről

Részletesebben

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és

Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot a Dunaújváros Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Építésügyi és Környezetvédelmi Irodájának és DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL ÉPÍTÉSÜGYI ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA, VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS -FEJLESZTÉSI IRODA KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2008. Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot

Részletesebben

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról

Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról Tájékoztató Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2013. évi környezeti állapotáról A környezetvédelmi feladatok legalapvetőbb törvényi szintű összefoglalását a környezet védelmének általános szabályairól szóló

Részletesebben

HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009

HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSÜZEMELTETÉSI ÉS FŐÉPÍTÉSZI IGAZGATÓSÁG KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2011. HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009 Ezt

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Polgármester Tárgy: Tájékoztató a két testületi ülés között történt fontosabb eseményekről Tisztelt Képviselő-testület! Az elmúlt testületi ülés óta a polgármesteri hivatalt érintően az alábbi fontosabb

Részletesebben

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán

Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Készült 2005 szeptemberében, Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán Tisztelt Képviselő-testület! A költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási kötelezettségéről szóló, módosított

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésére BALATONFÜREDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL J E G Y Z Ő 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. titkarsag@balatonfured.com Szám: 1/570-../2014. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2014. március

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK FELÜLVIZSGÁLATA Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító és Településfejlesztési

Részletesebben

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT

GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT GYÖNGYÖS VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2007-BEN AKTUALIZÁLT VÁLTOZAT 2 TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS... 4 I. A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM ALAPELVEI... 6 II. AZ ELÉRNI KÍVÁNT KÖRNYEZETVÉDELMI CÉLOK, CÉLÁLLAPOTOK...

Részletesebben

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE. HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL oldalszám: 1/14

AZ INTEGRÁLT IRÁNYÍTÁSI RENDSZER CÉLJAINAK 2012. ÉVI TELJESÍTÉSE. HAJDÚSZOBOSZLÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL oldalszám: 1/14 1. Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése Cél: Testületi szervek működési feltételeinek javítása, döntés-előkészítés, végrehajtás jobb végzése -

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014.

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT MUNKÁJÁRÓL 2010-2014. Tartalom 1 Bevezetés... 2 2 Kötelező és önként vállalt feladatok ellátása, intézmények... 3 2.1 Közoktatás, köznevelés Sajószentpéteri

Részletesebben

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010.

NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. NAGYATÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA VÁROSFEJLESZTÉSI ÉS GAZDASÁGI PROGRAMJÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA 2007 2010. TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS.4 1. GAZDASÁGI PROGRAM GAZDASÁGI, GAZDÁLKODÁSI FELADATOK... 5 1.1. Vagyongazdálkodás...

Részletesebben

HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009

HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009 2014. 1 DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL KÖRNYEZETVÉDELMI NYILATKOZAT 2014. HITELESÍTETT KÖRNYEZETVÉDELMI VEZETÉSI RENDSZER REG.NO. HU-000009 Ezt a Környezetvédelmi Nyilatkozatot Dunaújváros

Részletesebben

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás' " ij~'~';hé;~"'"... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY

...ft... ~..~~...*. ~~... Faragóné Széles Andrea. ...'''~ás'  ij~'~';hé;~'... (:t) N Y R E G Y H Á Z A. SZOCIÁLIS és KÖZNEVELÉSI OSZTÁLY TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524-586 E MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU Ügyiratszám: SZOC-9785-2/2015 Ügyintéző: dr. Krizsai Anita/Tóthné Csatlós Ildikó Előterjesztés - a Közgyűléshez az Önkormányzat

Részletesebben

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban

Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Készült: Szentesi Közös Önkormányzati Hivatal Számviteli és Tervezési Irodáján 2015. április - májusban Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. U-5326-4/2015. ELŐTERJESZTÉS Szentes

Részletesebben