Miraut kutya nem eladó

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miraut kutya nem eladó"

Átírás

1

2 LOUIS PERGAUD Miraut kutya nem eladó EGY VADÁSZKUTYA TÖRTÉNETE A mű eredeti címe: Le roman de Miraut, chien de chasse Fordította Kováts Miklós, Szirányi István Borítóján Színák János felvétele KovátsMiklós, 1988 Hungarian translation Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest, 1988 IBSN TARTALOM 2

3 ELSŐ RÉSZ Első fejezet A longevernei* dombokon vagyunk, a vadorzó Lisée portáján, a kandallós szobában, mely a falu fölé magasodó dombra néz, ahol Rocfontaine felől az új út kanyarog. Guelotte, a gazdasszony csak most gyújtja meg a vén lámpát. Már rég beesteledett, de hogy takarékoskodjék az olajjal, nem törődött a sötéttel, és apró házi munkákkal piszmogott a derengő fényben, mely a kandalló rácsán szűrődött ki, és az egész helyiséget elárasztotta valami csendes rejtelemmel, mely lassan mindent álomba ringatott. * Az idegen nevek kiejtése a kötet végén külön jegyzékben található A rézlámpában a kanóc ide-oda billent az eresztékein, s vörösen kezdett égni; majd óvatos, sárga, bizonytalan fényével kirajzolta a bútorok körvonalait. Az asszony meglengette a lámpást a nagy időket látott urasági ingaóra előtt mely egykedvűen tiktakolt a sarokban, és bár egy szál magában volt, jól kieresztette a hangját: Nyolc óra! Uramisten, és még nincs itthon! Micsoda egy tekergő! Lefogadom, hogy most is tökrészeg! Csak a malackának ne történjen semmi baja! Egy percre elhallgatott, és magában találgatta, mi oka lehet a késésnek. Szörnyű gyanúja támadt. Ha rögtön elkezdett inni, ahogy megérkezett, és ki se ment a vásárba, képesnek tartom arra is, hogy az utolsó fillérig eligya a pénzt, és ne vegyen semmit! Ó, mért nem mentem vele én is! De még nagyobb disznóságra isképes! Egy részeg alak mindenre képes! Például, ha nekiáll verekedni, és a zsandárok szedik fel! És mi lesz akkor a kis malaccal? És hozzá kell számítani, hogy a legutóbbi kihágási ügy óta milyen szemmel néznek rá! 3

4 Pedig hányszor, de hányszor a szemébe mondtam, hogy az átkozott vadászataival előbb vagy utóbb börtönbe kerül, mi pedig koldusbotra jutunk. Megesküdött, mikor a vadászat közben nyakon csípték azok a szemét csendőrök, hogy abbahagyja és többé meg se próbálja! Hát persze hogy letett erről az átkos szenvedélyéről; különben nem adta volna el a puskát, a kutyáját, a patronokat meg az egész hóbelevancot. Azóta nyugton van, és ha valaki megsúgja neki, hol látott nyulat, nem ugrik rögtön, mint a macska, ha parázsra lép. Még elgondolni is szörnyű, hogy ráment több mint ötven frank! Tíz darab csengő ötfrankost kellett lefizetnünk ennek a feneketlen gyomrú illetékbeszedőnek, éskét hónapig száraz kenyéren és krumplin éltünk! Uramisten, csak nem itta el a malac árát? Philoment kellene megkérdeznem, ő is ott volt az asszonnyal a vásárban, és már biztosan hazajött; talán ő tudna valamit mondani. De Guelotte, mikor már indulni akart, arra gondolt, hogyha Lisée megjön, míg ő távol van, ugyancsak rossz néven veszi az eljárását, ordítozni kezd, végigkáromolja az összes szenteket, talán a tányérokat is a falhoz csapkodja, így aztán mégis jobbnak látta bevárni, míg hazaér, ami már nem késhet soká, ha jól számolja. A vaskályha szellőzőlyukai vöröslöttek, mint a lázas szemgolyók, visszfényük a hasas kredencen táncolt, meg a faragott ágylábakon. A nagy fazék fedelét, amiben a tehenek tápszere főtt, meg-megemelte a gőz, s a fémes kattogás pokolbéli dobolásnak hatott. Mique, a macska nagyot nyújtózott a párnáján, a kanapé végén, felpúpozta a hátát, és akkorát ásított, hogy a bajsza is előreállt tőle. Előbb az első lábain rugózott, majd a hátsókon, míg végül is szépen leült, félig lehunyta a szemét, a farkát meg szép szabályosan a mancsai elé kanyarította. Guelotte mama félrehúzta a lángról a leveses fazekat; a forró és tisztára súrolt kemenceajtó úgy ragyogott, mint egy kisgyerek arca. Haragja egyre dagadt, kétségek közt hányódva mérgelődött. Micsoda gazember, részeges, disznó alak! dünnyögött szüntelenül. A hiábavaló várakozás egyre jobban felmérgesítette, félretette a józan 4

5 óvatosságot, és néhány goromba pofont is kockáztatva nekikészült, hogy látványos jelenettel fogadja hazatérő párját, egy cseppet se válogatva meg a kifejezéseket. Az öreg óra már a kilencet ütötte. A nagyméretű réz számlap, amely egy huncut, gömbölyded arcra emlékeztetett, szinte bújócskázott a megfoghatatlan jelen idővel, a hasas óratok üvegfala felett pedig Gambetta szenvtelen képe trónolt egy hatalmas betűkoszorúban: A főellenség a klerikalizmus!" Lisée ragaszkodott hozzá, hogy feltűnő helyen legyen az arckép, mert hűséges republikánusként ezzel akarta bosszantani az öreg plébánost akivel különben igencsak jó viszonyban volt, ha véletlenül ez a derék ember néhanapján arra vetemedett, hogy figyelmeztesse, törődjön lelke üdvösségével, teljesítse keresztényi kötelességeit, és a húsvéti gyónást-áldozást se mulassza el. Az óramutató nem állt meg. Fél tíz! A vásározók már mind hazaértek. Csak Lisée nem! Guelotte kinyitotta a ház ajtaját, tölcsért csinált a tenyeréből, úgy hallgatózott, kémlelt kifelé. Az este csendjét azonban egyetlen lépés se verte fel; az út fehéren sejlő szalagja elhagyottan kanyargott a susogó nyárfák magasra nyúló sorai közt. Visszament, jól becsapta az ajtót, és dühében még a súlyos acélreteszt is betolta a falmélyedésbe, mely a retesz fészkéül szolgált. Ha most állítasz be, majd ácsoroghatsz egy sort odakinn, te nyavalyás! morogta. Majd megtanulod, mikor kell hazajönni! A nagy fazék teteje még erősebben gurgulázott, mintha ő is mérgelődne. Az egerek a plafon és a felette levő padlózat közt nagy csatazajjal rohangáltak, és megzavarták Mique álmát, aki egy percre támadó állásba merevedett, szeme kitágult és villogott. De mikor rájött, honnan az ismerős zaj, és arra is, hogy hosszú tapasztalata szerint az egerek most kívül esnek karmai hatáskörén, újra felvette nemtörődöm tartását, sejtelmes pillantását. A kályha mögött, egy zsákdarabon gondtalanul aludtak a kismacskák. Holnap rosszra fordul az idő, az egyszer biztos jósolgatott Guelotte, aki egy percre elfeledkezett a mérgéről. Eső jön vagy hideg szél; mindig megjön, ha hancúroznak a patkányok"! Ez a borostömlő még mindig nem jön! Ó, Jézusom, könyörülj minden 5

6 szegény asszonyon, akinek részeges a férje! Csak nem történt vele valami nagy baj? Akkor aztán ápolhatom, járhatok az orvoshoz, patikushoz, és szórhatom a pénzt! Ó, csak nem sóztak rá egy elfajzott, rossz malacot, amelyiknek nincs étvágya? Néha olyan koszladt állatot fog ki az ember, amelyik nem is eszik, meg hízni se tud. Dörömböltek az ajtón, ettől felriadt, és félbeszakadt magános morfondírozása. Uramisten, én reteszeltem be az ajtót! Szitkozódni fog, ha meghallja, hogy húzom a reteszt, pláne, ha be van szíva! Jobb, ha rögtön én támadok neki! Egy lépéssel az ajtónál termett, csendesen visszahúzta a tolókát, és szélesre tárta az ajtót. Philomen, a vadász állt ott a feleségével. Visszahozták a kis zsákot tele sóval, aminek hazahozatalát Lisée még reggel a kocsijukra bízta, egyszersmind szerették volna megnézni az új kis malacot, melyért a gazda a vásárba ment. Mia szösz, Lisée még nincs itthon? csodálkozott a látogató. Nincs felelt rá Guelotte, egyre nyugtalanabbul. De hát hol váltatok el Rocfontaineben? Mikor láttad utoljára? Becsületemre mondta Philomen, ha jól emlékszem, a Terminus kávéházban; úgy van, biztos, hogy ott. A velransi Pépével megittunk egy litert, tán kettőt is, és persze vadászatról beszélgettünk. Ez az átkozott Pépé tizenkilenc nyulat ejtett már el a főidényben, és azt állítja, nem adja két tucatnál alább! Hiába, akármit is mondanak, ő az első! Ha hozzászámítjuk Lisée-t meg magamat is, dicsekvés nélkül mi vagyunk a legjobb puskások a vidéken. Egyébként nem akarta elhinni, hogy Lisée abbahagyta a vadászatot. Ha nem te magad állítanád ezt, teljes életnagyságban, meg hogy eladtad a flintádat és az öreg Taiaut kutyát, semmiképpen sem hinném! Hát mit akarsz magyarázta neki Lisée, egyszer már elkaptak; azóta a csendőrök is és Martét, a főerdész is rajtam tartják a szemüket; én pedig ismerem annyira magamat, hogy nem bírtam volna megállni, és megint csak lefogatom magam. Akkor pedig megint ugyanaz az ábra: újabb kihágási 6

7 jegyzőkönyv, további 30 frank, hogy a puskát megtarthassam, otthon meg a vénasszony sápítozása, hogy koldusbotra jutunk. Inkább elkótyavetyéltem mindent. Atyaúristen erősködött Pépé, énnekem sohase volna hozzá elég erőm! A nyulak ott Longeverneben most jót nevethetnek magukban! Ne is emlegesd, cimbora, csak a szívemet fájdítod! Itt tartottunk, mikor az asszony bejött értem, és ott kellett őket hagynom. Kimentünk a vásártérre, és vettünk a télre egy anyajuhot két kis bárányával. Két óra felé visszamentem a vendéglőbe, hogy megtöltsem az otthagyott zsákotokat sóval, de közölték, hogy Lisée már nincs ott; Pépével ment el valakihez. Úgy hittem, a malac miatt, de már nem tudtam megvárni, mert indulnunk kellett hazafelé az asszonnyal. És Lisée nem volt részeg, mikor ott hagytad? szorongott Guelotte. Á, dehogy, biztosan állíthatom. Nem maradt szomjan persze, hiszen felhajtottunk egykét litert, de ittasságról szó sem lehetett, ilyet senki sem mondhat. Én pedig telis-tele vagyok szorongással, hogy megint valami ostobaságot csinált! Ugyan, miféle ostobaságra gondolsz? Honnét tudjam? A részeg ember...! De hát üljenek le egy percre. Most már nem késhet soká. Isznak egy csésze kávét vagy inkább egy kis szíverősítőt? Iszunk egy kortyot, legalább koccinthatunk. Philomen felesége Mique mellé ült a kanapéra, és simogatni kezdte, míg az ura lovaglóülésben a székre telepedett. Ráérősen tisztogatta a pipáját, kiveregette a szék támláján, aztán előbányászott a nadrágzsebéből egy fekete zsinórral szegett zacskót, egy szárított disznóhólyagot, ebben tartotta a dohányt, és nagy szakértelemmel, teljes odaadással tömte a pipát. A mellényzsebből két csempészett gyufaszálat vett elő, szétszedte őket, mert össze voltak alul ragasztva, végighúzta a nadrágszárán, és rágyújtott vele, miközben elmondta, 7

8 menynyire lenézi a fináncregulákat. Éljen a Vercel-féle igazgatás. Ha nem jutnánk hozzá ehhez, hogy meggyújtsuk vele az államit, azt jó soká dörzsölgethetnénk, míg lángra lobban. Ezenközben a felesége megérdeklődte, mennyit tojnak Guelotte tyúkjai, meg hogy hány utódot fialt a vemhes anyanyúl. Philomen szabályos füstkarikákat eregetett, a kályha szelíden duruzsolt, a percek egyhangú hullámzásában folydogált az idő, kintről egy moccanás se hallatszott. Guelotte egész felélénkült a szomszédasszonnyal folytatott trécselésben, és megfeledkezett arról, hogy az óra mutatója egyre csak halad. Mire háromszori rágyújtás után a pipa végképp kialudt, a pohárban pedig egy csepp se maradt, éppen tízet ütött az óra. Philomen kettőt csapott a combjára, és felkelt. Tíz óra van már! méltatlankodott. Mi a fenét csinálhat ez az átok Lisée?! Gyerünk, legfőbb ideje az alvásnak! Holnapra az eke elő van készítve, egy jókora parcellát kell felszántani, és a munka magától nem megy. De a déli harangszó után újra benézek, hadd lássam a malackádat. Két malacot is láthat majd felelte Guelotte újra felgyűlő mérgében. Egy kicsikét és egy nagy disznót, aki a kicsit hozza. Bizony isten nem tudom, melyik a disznóbb kettőjük közül! Ó, micsoda részeges kapcabetyár, micsoda piszok fráter! A küszöbön állva, míg világot bocsátott a távozó vendégek lába elé, folyton váltogatta a búcsúszavakat és köszönetét a legerősebb szidalmakkal, melyek a részeges férjet illették, aki képtelen napvilágnál hazajönni. Eltelt megint egy óra, aztán egy fél. Guelotte lehevert a kanapéra, és megpróbált aludni, de nem sikerült. Erre felkelt, minden öt percben odament az ajtóhoz, és figyelt, nem hangzike az úton a lépések zaja. Végül beletörődve a helyzetbe s magában dünnyögve elővette a kötését, de közben folyton egytagú szavakat horkantott, melyekből sejteni lehetett, miként fogadja majd férjét, ha hazajön. Amikor egy szöges cipőtalp alatt megcsikordult a küszöb előtti kövezet, 8

9 kiugrott a konyhába, lámpával a kezében, hogy kellő világítást szolgáltasson a gazda érkezéséhez. Kinyílt az ajtó, s alaposan beszíva ott pompázott Lisée az ajtónyílásban. Malacot nem hozott, de cserzetlen bőrszíjon egy kétlövetű Lefaucheux puska lógott a bal vállán, a jobb kezében egy madzagot tartott, melynek másik végét egy három-négy hónapos kiskutya rángatta teljes erőből a fazekak felé. Vissza, Miraut, a szentségedet, ide gyere, te kis dög! Neked se lehet sürgősebb dolgod, mint nekem nyögte ki Lisée, akinek nehezen forgott a nyelve. És hol a kismalac? Nem találtam olyat, amilyen kellett volna, de láthatod, újra van puskám és kutyám. Tovább nem tarthat ez a nevetséges állapot: egy Lisée, aki nem jár ki vadászni! Ugyan már! Guelotte szoborrá dermedt, és sápadt arccal hol férjére, hol a kutyára meredt. Adj enni ennek az állatnak rendelkezett Lisée, látod, hogy milyen éhes! És hol a pénz? szakadt ki végre a szó Guélotte-ból. De hát éppen most mondom, hogy megvettem a puskát meg a kutyát. Uramisten, uramisten! Édes Jézusom, könyörülj szegény fejemen! siránkozott az asszony a kezét tördelve. Mekkora szerencsétlenség egy ilyen részeges férj! Egy szép napon mehetünk koldulni, s a legnagyobb nyomorban fogunk éhen dögleni! Elég legyen, a szentségit, mert fogom magam, és visszafordulok! fenyegette Lisée. De mit fogsz inni a télen, te részeges alak, ha ma elittad az összes pénzünket, és miből fog valami nekem is jutni? Majd megszoptatod saját magadat bölcsködött Lisée. Jó, jó, csak gúnyolódj, te csibész, te csavargó, te piszok fráter! Ha nincs malac, nem lesz szalonna, nincs sonka, kolbász. Majd száraz kenyeret eszel, te széltoló. 9

10 Ez a fogadtatás nem nagyon ízlett Lisée-nek, kezdett elege lenni a szitkokból és a vészes jóslatokból. A sok szesz, ami benne fortyogott, felébresztette régi harci kedvét. Éppen ideje leinteni az asszonyt, amit néhány éles és eleven kifejezéssel meg is tett, mert hangjából kétségek nélkül ki lehetett venni, milyen tettek követik majd a szavakat. De hát mi jut majd nekem a kenyér mellé? szólt újra az asszony, már csak a hasára gondolva. Az istenit! majd sz...t eszel! dörgött rá Lisée. Erre elhallgatott. Adj enni a kutyának, de tüstént! Te rühes dög! mérgelődött az asszony, és jól oldalba rúgta a kutyát. Így vonult be Miraut a Lisée-portára. 10

11 Második fejezet Mique macska, aki annak idején együtt nevelkedett a vén Taiaut kutyával, szép szelíden fogadta a kiskutyát. A fáradt és éhes Miraut, amint belefetyelte a kis cserépszilkéből a mosogatólével feleresztett levest, a másodöntést", ahogy Guelotte szokta emlegetni, odament az alvó kiscicákhoz, és húsos orrával körbeszaglászta őket. Amint átjárta a kályhából áradó langy meleg és a kis eleven, egészséges testek melege, melyek iránt teljes bizalommal viseltetett, habozás nélkül melléjük heveredett, és nyomban el is aludt. A macskamama kíváncsi lett a jövevényre, akit még sosem látott, feltápászkodott, és kifeszített nyakkal, tágra nyitott szemmel, kíváncsian figyelt minden mozdulatot, ami a szobában lejátszódott. Bizonyára meghatotta, milyen magától értetődő bizalommal bújt a kiscicák mellé, megérezte, hogy fiatal és jóindulatú, anyai szíve befogadta a kiskutyát, aki bár sokkal nagyobb és erősebb a kiscicáknál, ilyen kedves velük szemben is. Mique tudta már, kivel van dolga, kiismerte a fajtáját, és befogadta. Könnyedén leugrott a kanapéról, és odasétált az egy kupacban alvó trióhoz. Recés nyelvével végignyalogatta Mitist és Moute-ot, saját kölykeit, majd miután jó alaposan körülszaglászta, kétszer-háromszor végigpásztázta a szőrt a kiskutyus koponyáján is, amire az fel se ébredt, sőt még gondtalanabbul hevert két kis fogadott testvére mellett. Ezek után Mique egy kicsit rendbehozta magát, fényesre nyalogatta bársonyos szőrét, és megnyugodva a gyerekek felől, csendben, békében indult az éjszakai vadászatra, átlopakodva a macskaablakon, az istállók, a csűr, a színek felé. Lisée is elfogyasztotta a levesestálból a fazéknyi káposztale vest, amit Guelotte melegentartott a tűzhelyen, aztán még egy jókora darab szalonnát se tagadott meg magától, egyfontnyi kenyér társaságában, s minderre felhajtott egy fél kancsó murcit. Teli bendővel és kissé elnehezült fejjel levetkőzött, rázuhant az ágyra, és egy perc múlva már úgy horkolt, mint egy lyukas fújtató. A legkisebb lelkiismeretfurdalás nélkül az igazak álmát aludta. A mérges, bősz Guelotteeközben felment az emeleti szobába, és egyedül 11

12 feküdt le. Természetesen igencsak feszült volt a hangulat az ébredés után. Kijózanodva Lisée-t némileg zavarta, hogy semmit se beszélt meg előre az asszonnyal; egy kissé merész dolog volt másra költeni a malac árát, annál is inkább, mert egyáltalán nem lett volna ilyen sürgős újra beszerezni egy puskát és a kutyát. De hát a fenébe is, előbb vagy utóbb úgyis meg kellett szereznie a pénzt, ami ehhez a feltétlenül szükséges vásárláshoz kellett. Kicsit előbb vagy később, végül is... Mindazonáltal, minthogy az este alaposan beszívott, kissé hibásnak érezte magát. Guelotte asszony gondoskodott róla, hogy az aggályai eloszoljanak. Az első hajnali harangszóra, a tyúkokkal egy időben kelt, lejött az emeletről, és belépett a kandallós szobába, de Lisée, a további nyugalom érdekében, még alvást színlelt. De az asszony olyan erővel csapta be az ajtót, és úgy csattogott facipőjével a padlón, hogy erre a süket is felébredt volna, így Lisée is kénytelen volt kinyitni a szemét, de úgy vélte, hogy tekintélyét csak úgy tudja fenntartani, ha kellőképpen méltóságos és szigorú képet vág. Az asszony észrevette az összeráncolt homlokot. Szívesen újra kezdte volna a tegnap esti jelenetet, elmondta volna a férjét mindenféle disznónak és csavargónak, de tudta, hogy vadászunk keze gyorsan jár, meg hogy a nemrégi csetepaté után nem lesz még békülékeny kedvében, s túl nagy a kockázat, ha túllépne bizonyos határokat melyek, sajnos, nincsenek pontosan kijelölve, végül kifogna néhány pofont, sőt néhány fenéken billentést is, hogy el ne feledje, hogy egy orvvadász éppen úgy úr a maga házában, mint a szénégető; hogy a férjnek kell a nadrágot hordania, szóval a férfi, az istenfáját, az férfi. Ezért inkább Miraut-t pécézte ki, aki, őszintén szólva, jogos kritikának tette ki az oldalát vagy inkább a fenekét, amennyiben sürgős szükségletei támadván az éjszaka, nagymértékben és nemcsak egyféleképpen igyekezett megkönnyebbülni. A kredenc lábánál egy illatos rakás meredezett, egy kiskutyához képest meglepő méretekben, a kredenctől egész a konyhaajtóig pedig egy pompás patak húzódott, néhol kis tavakkal, szigetekkel, félszigetekkel tarkítva. 12

13 Amint Guelotte meglátta ezt a szörnyűséget, elöntötte agyát a düh, és ahelyett hogy kitartott volna a helyzethez illő csendes duzzogás és bosszúvágy mellett, nekitámadt a vétkes kutyának és a gazdának is, aki a fő felelősséget viseliebben az egész gyalázatos ügyben. Na, most láthatod, mit művel a girhes kutyád, jól elintézte a lakást! Rövidesen itt is istálló lesz majd! Nem volt elég rákölteni az élelem árát, a te segédleteddel az egész ház le fog zülleni! Hé, miről van szó? Lisée úgy tett, mintha mély gondolatokba merült volna. A rühes kutyádról beszélek, erről a piszkos dögről, de ki is söprűzöm innen, meglátod! Nekirontott az alvó bűnösnek, és nagy lendülettel oldalba rúgta. U, u, vau! vonított panaszosan a kiskutya, és félreugrott, kismacska pajtásai pedig, akik szintén felriadtak, felpúpozták a hátukat, zsenge bajuszkájukat meregették, dühösen vicsorogtak, azt hívén, hogy a gazdasszony a szobában lévő összes állatra haragszik. Nézd csak tódította Guelotte, nyilvánvaló rosszindulattal, még a kismacskákat is elijeszti. Biztosra veszem, hogy itthagynak majd minket, és a házat felfalják az egerek! Hagyj már békén, a szentségedet felelte Lisée, akit felháborított az igazságtalanság és alattomosság, és ne a védtelen állaton töltsd ki a bosszúdat! Ha itt intézte el a dolgát, nem ő hibás, hanem te. Nyitva kellett volna hagynod a konyha ajtaját, és biztos, hogy kiment volna az istállóba vagy a színek alá, hiszen a macskaablakon nem fér ki. Különben is nagyon tiszta egy állat, azt mondták. Éjszaka hallottam is nyüszíteni, biztosan ki akart menni. És mért nem engedted ki? Mért, mért! Ki emlékezik arra! Ha tőled kérdeznék, te se tudnál mit válaszolni! Nos hát folytatta Lisée elszántan és fenyegető hangon, miközben kilépett az ágyból, ki vele, ha akarsz még valamit, de vésd jól az eszedbe, hogy velem gyűlik meg a bajod, ha bántod a kutyámat, mikor nem csinált semmit! Ez a kedves, szelíd állat egész éjszaka együtt aludt a macskákkal a legkisebb kellemetlenség nélkül. Te pedig azzal jössz, hogy ő rémíti el őket, 13

14 mintha nem te lennél az oka, gonosz némber, hisz úgy visítozol, mint egy koca, torkán a késsel. Kezdd csak újra, ha ki akarod húzni nálam a főnyereményt! Ó, édes Jézusom fohászkodott Guelotte, az embert csaknem kiverik egy kutya miatt a saját otthonából! Te disznó morgott a fogát összeszorítva, ezért még megfizetsz, de nemcsak egyszer! Délben, mikor Lisée és neje teljes némaságban végeztek a krumpliebéddel, egy vasalt bakancs csikordult meg a konyhaajtó küszöbén, az ajtót pedig nagy zajjal benyitották. A kismacskák, akik a kanapén elnyúlva játékosan pofozgatták egymást, nagy szemet meresztve megálltak, Miraut pedig, aki a gazda széke mögé dobált krumplihéjat eszegette, rögtön felemelte az orrát. Brr, vau, vau! hangja még egy kicsit félénk és bizonytalan volt. Mit hallok? szólt Philomen, egy ideges, sovány, élénk és tettre kész emberke, aki az új kismalacot akarta megnézni, ahogy meg volt beszélve. Ott áll a malac! mérgeskedett Guelotte,miközben a szemével az ura felé csippentett. Szóval egy kutyát hoztál? kérdezősködött a nagy vadász, két ujja közt sodorgatva nagy szőke bajuszát. Elég jónak látszik. Nem zavartatja magát a kópé, huncut a pofácskája, látszik rajta, máris otthon érzi magát. De mennyire, hisz már ő az úr a háznál, ez a kis korcs kezdte az asszony újra. Te nem vagy köteles ünnepelni szakította félbe Lisée. Gyere ide hozzám, kicsi Miraut! Úristen, egész szép kis állat szólt Philomen. És milyen okos! tette hozzá Lisée. Azt hiszem, nagyon jó fej lesz belőle. Pépé révén jutottam hozzá. A rocfontaine-i Dagi fajtiszta szukája szülte, miután összeeresztették egy fajta kopóval, de hidd el, kitűnő kopó volt, egy remek kutya, egy bámulatos vadászkutya. Ha az ilyen keverék kopó sikeres, nemigen lehet a sarokba szorítani. Mutasd csak a pofácskádat, kiskutyám! Na lám, a pofája fekete, ő maga jó felépítésű, a fogai szilárdan állnak, 14

15 kettős fülcimpája van, a lába csupa ideg, a koponyája pedig kissé csúcsos, ami jó fajtára utal. És nézd, micsoda farok folytatta Lisée, ez aztán a szépség! Gyönyörű egy állat! Szép a bundája is, ez a fehér és pirosas-barna foltokkal az oldalán, igazán ritka! Egyébként is sokat fog érni, hisz ez az alom legjobb kölyke! Maga az anyjaválasztotta ki. Úgy bizony, mert mikor a kutya megkölykezett, a Dagi, aki igazán jól kiismeri magát ezekben a dolgokban, és csak a jó kölyköket akarta meghagyni, kicsalta egy percre az anyjukat a konyhába, és a picinyeket átköltöztette a szomszéd szobába, egy zsákot terített alájuk. Végül is tudod te, mit csinál ilyenkor egy anya? Hallottam már róla. Szóval, mikor visszaér a vackához, és nem találja ott a porontyait, lázasan keresni kezdi, és hamarosan rájuk is bukkan! Hamarosan? Nekem mondod? Valahányszor megkölykezett Cybele, ahogy a Bellone előtti kutyámat hívták, és én a kölyköket megfojtottam, jó három láb mélyen kellett elföldelnem őket, különben előkaparta és visszacipelte volna a vackukra, pedig már egyikükben sem volt élet. De mondok mást! Ez a kedves kutyám egyszer már nagyon közel volt a szüléshez, mégis velünk jött vadászni. A mozgás, a futás annyira megrövidítették az idejét, hogy a hajtás kellős közepén szülőgörcsöt kapott. A konok kutya világra hozta két kölykét, jól elrejtette őket, és utánavetette magát a többi kutyának, miután pedig mindnyájan hazatértünk, visszament arra a helyre, ahol három órával azelőtt elhelyezte őket. Méghozzá kétszer kellett fordulnia, mert csak egyenkint cipelhette haza a kölyköket, a nyakuk fölötti bőrt a foga közé szorítva. Az egyik megdöglött, de képzelheted, milyen kis vasgyúró volt a másik. Megmaradt, és fel tudtam nevelni. Ez volt az, amelyiket ajándékba adtam a sanceyi doktornak, egy remek nyomkövető kutya. Igen, igen kezdte újra Lisée, de tudod-e, hogyan lehet rájönni, melyik lesz a legjobb szimatú, melyiket érdemes megtartani? 15

16 Persze, emlékszem rá, várj csak... Őregem, úgy kell eljárni, ahogy már kezdtem mondani a Dagiról, mert az anya utánuk jön, hogy visszavigye őket a szülőfészkébe. Ez az a pillanat, mikor az embernek teljesen az állat ösztöneire kell hagyatkoznia. Az anya persze szeretné a kölyköket egyszerre elvinni, de rájön, hogy erre nem képes; olyasmi ez, mint mikor a lyukon csak egyenkint lehet átbújni, így aztán szagolgatja, nyalogatja, pofozgatja, újra nyalogatja, végigszimatolja mindegyiket, míg végül aztán döntésre jut. Nos, öregem, amelyiket ilyenkor elsőként emeli ki a fogával, biztosra veheted, hogy ez a legértékesebb valamennyi közül, egy hibátlan, jó szimatú kiskutya, a teste tömör, de hajlékony, biztos a lába, szóval egy mintapéldány. Nos, az anya Mirautt kapta fel elsőnek a kölykök közül. Ezért döntöttem végül is mellette. Egyébként tisztában voltam vele, hogy ráérek kutyát keresni, de hogy ilyen kutyát fedezzen fel az ember, az nem esik meg vele mindennap, különben is azt mondta a Dagi aki igazán rendes fickó, Pépé régi barátja, és tudja, mi az, ha valaki él-hal a vadászásért szóval azt felelte, mikor faggatóztam, mennyit kér a kölyökért: Ugyan Lisée, ne bolondozz, nem vagyok én kutyakereskedő! Te pénzért adnál egy kutyát, egy kölyökkutyát egy vadászembernek, akinek éppen szüksége van rá? Én soha feleltem, de hát a tisztesség... Hó, hohó, majd fizetsz egy palack jóféle bort, az első nyulat pedig, amelyet a puskád elé hajt, majd együtt lakmározzuk fel, Pépét is beleértve. Rendben? De mennyire! válaszoltam, és megszorítottuk egymás pracliját. De itt van száz sou tettem hozzá, vegyen rajta a lányod, amit akar, mert úgy látom, hogy eléggé elszorítja a kis szívét, hogy meg kell válnia a kiskutyától. De nyugtasd meg, nálunk is jól meglesz, jóltartjuk; nálam egy kutya a barátom is, és ha észreveszem, hogy egy csirkefogó hozzá mer nyúlni a kutyához mert akad szép számmal olyan ember, aki örömét leli az állatkínzásban, jól megszorongatom a torkát. Szörnyen igazat beszélsz helyeselt neki Philomen. Ha tudnám, ki volt 16

17 az a disznó, aki tavaly egy vasvillával megszúrta a Bellone kutyát, visszaszolgálnám neki a szúrást, de kamatostul! Egy kutyát minden ok nélkül elverni, akár olyan semmi okkal, hogy kinyalta a macska tányérját, vagy kihalászott a fészekből egy tojást, a legnagyobb durvaság, sőt gyávaság! Ha az én kutyám valami ostobaságot követ el, én kész vagyok rendbe tenni; sohasem tagadtam meg, hogy megtérítsem a kárt, ha annak rendje-módja szerint rábizonyították. De az állataimmal ugyanúgy vagyok, mint a gyerekeimmel; nem tűröm, hogy másvalaki kezet emeljen rájuk. Csak én dönthetem el, mikor szolgáltak rá egy legyintésre vagy verésre, mindenki tudja, hogy nem is kímélem őket, ha kiérdemelték; de mi jól tudjuk, mit csinálunk, ha elverjük őket, és nem kell attól tartani, hogy sebesülést okozunk, vagy bármily kevéssé, de megnyomorítjuk. Úgy van! De mit szólnál egy pohárkához? javasolta Lisée. Még meg se köszöntem neked, hogy hazaliferáltad a zsák sómat. És hogy vagy megelégedve a birkáddal? Nagyon is elégedett vagyok, hisz tudod, milyen olcsón jutottam hozzá. Van miből kiteleltetnem a báránykáival együtt; tavasszal már felnőtt birkaként lehet őket eladni; így busásan visszafizetik a vételárat, ráadásul az anya nekem marad... De te, úgy látom, szereztél egy puskát is. Denis apó Lefaucheux-jét vettem meg; ő szegény már nem tud vadászni, annyira meggyöngült a látása, és megromlottak a lábai, de a puska majdnem új: a csövek szilárdak, a závárzat olyan finoman kattan, mintha ezüstcsengő szólna, és bal oldali lövésre van beállítva, ezért lehet vele messziről is jól célozni. Sokat fizettél érte? Harminc frankot; szinte semmit. Ha meggondolom, hogy én harmincötért adtam el a régit, ráadásul meg csak egy áldomást fizettem a Jakabnak, aki ott fenn lakik a hegyoldalban, és ott vadászgat, engedély nélkül... szóval az a régi ennek a puskának a közelébe se érhetett. Láthatod, a legkisebb ok se volt rá, hogy az asszony rikácsolni kezdjen velem, mint egy tyúk, amelyiket forró vízzel kopasztanak. Ugyan már, az asszonyok... 17

18 Egészségedre, öregem! Most a tiédre, öreg cimbora! Miraut, te csibész, mikor fogsz leszokni a papucsom rágcsálásáról? Ajaj, szóval felfalja a harisnyákat, a papucsot meg a zsebkendőket?! Lesz még mit hallgatnod ez ügyben! Meg tudok rá felelni, de az asszony végül is megtanulja, hogy ne hagyjon mindent szanaszét heverni! Ha a kutya már megette a vásznai felét, a maradékot talán rendesen elrakja. Csak próbálja a koszos kutyád a holmimba dugni az orrát! szólalt meg fenyegetően Guelotte. Philomen csak mosolygott, Lisée nem felelt, csak füttyentett egyet, mire a kutya, ahogy felálltak, máris ott ugrált nagy vidáman a nyomukban. Gyerünk, öregem, gyerünk, Miraut! szólt Lisée, most megmutatom neked a leendő birodalmadat, mert az erdőbe megyünk rőzséért. Nincs jobb az erdei levegőnél, ha valakinek a kába fejét ki kell szellőztetni. Ezzel nagy vidáman nekiindultak. 18

19 Harmadik fejezet Képzeld mondta Guelotte a szomszéd vénlánynak, a nyakigláb Phémie-nek, mikor Lisée Miraut-val és Philomennel eltávozott, képzeld, megint idehozott egy rühes kutyát az a részeges alak! Hát nem nagyon esik meg a szíve rajtad! mondta egyetértéssel a másik, aki csak a tyúkjait szívelte otthon is. Ha megvolna hozzá a módunk! De máris egyik bajjal a másikat kell kifoltoznunk. Ó, Jézusom, ó, te jóságos isten, megint eljár majd vadászni, kiváltja az engedélyt, jönnek a büntetések, egy csomó pénzbe kerül a puskapor, az ólom, a mindenféle felszerelés, le fogják fülelni a tilalmi időben, mert ahogy én ismerem, ez a tuskó nem állja meg, hogy akkor is kijárjon. Erre a hosszú Phémie, ez a vénlány sőt a jogos feltevés szerint elgyötört szűzleány, ahogy Philomen emlegette megrezegtette a golyváját, mint egy kacsa a telt bögyét, kis madárfejével bólogatott, és kibökte a csúnya nők aranyigazságát, amit egyébként a tények az ő számára valószínűleg sohasem tudtak igazolni: Ezek a férfiak mind nagy disznók! De aztán rögtön a drága kis csirkéit emlegette, és némi halvány aggodalmát fejezte ki majdani létbiztonságuk felől, tekintettel ennek az új fiatal és veszedelmes ragadozó szomszédságának hírére. Ezek a fiatal kutyák mindent összeharapdálnak és felfalnak! Nagyon félek, hogy ez a piszok dög ott fog ólálkodni az én portám körül, megrémíti a tyúkokat, nem tudnak majd tojni, szétzavarja, sőt meg is fojtja őket. Te is tudod, hogy a Vernois apó Turc nevű kutyája, valahányszor erre jár, végigszimatol az istállókban, és kifosztja a fészkeket; így bőven kijut neki az omlettből. Csak nem fog az ő kutyájuk ilyesmire vetemedni remélte Guelotte,és úgy érezte, sötét felhők gyülekeznek a ház felett. Ó, ezek a kölyökkutyák, te is tudod, mennyire szemmel kell tartani őket tódította az öreglány, nem lehet őket magukra hagyni. Ha meglátod, hogy a fészkek után szimatol, rakd el jól egy fütykössel, különben lőheted! Az urad 19

20 jobban tette volna tegnap, ha részegeskedés helyett hazahozza a malacodat. Ó, én szegény fejem! sopánkodott Guelotteszomorúan. És mi lesz, ha rászokik a csirkehúsra, a házinyulakra, sőt a birkákat hajkurássza! A tanítónak a Cibeau kutya miatt akit aztán eladott azoknak a besanconi úriembereknek évente több mint száz frankot kellett megtérítenie. Hiába van valakinek pénze, hiába foglalkozik a hivatali ügyiratokkal, és körmöl a bíró számára, mégis meg kellett szabadulnia attól a ronda dögtől, különben az emberek tovább gyártották volna ellene kéthetente a bejelentéseket és feliratokat, míg át nem helyezik. Guelotte sápadozott. Ennyi baj eshetősége, a várható komplikációk rémképe, melyet a rosszmájú Phémie még sötétebbre festett, végképp fellázította férje úgynevezett botorsága és önzése ellen. A kedvtelései miatt dühöngött, a puszta kedvtelése miatt fogunk ilyen rémes helyzetbe kerülni! Hozzáteszem, hogy meg se kérdezte, mi az én véleményem! Az utolsónál is utolsóbb vagyok tehát! Ilyen egy barom! Ekkora gazember! De még nem jutott messzire ez a piszkos kutya meg a gazdája! Én csak híg löttyöt és vízben főtt krumplit lökök oda nekik; ha meghíznak, nem én tehetek róla! Azon iparkodj, hogy elpusztuljon ez a dög hergelte a vén piszkafa, megy az könnyen! Elmondom, mit kell csinálni: egy darab vajon vagy hájon pirított szivacsot kell neki adni; mert az egészen összemegy, ha megsütik, és finoman illatozik, mint egy sült, úgyhogy egy ilyen kákabélű gyanakvás nélkül egyből bekapja; a gyomornedvek viszont újra felduzzasztják az egészet, hamarosan ez tölti ki az egész gyomrot, és minthogy semerre sem tud kijönni belőle, megfullad a nagy étkű! Aztán még teneked kell kutakodnod, mitől nyiffant ki a drága kutyuska, ki merte bántani! Guelotte töprenkedett. Az világos, hogy a javasolt módszerrel könnyen megszabadulhatna a kellemetlen jövevénytől, mégis fennállhat némi veszély, akármit is állít Phémie. Lisée szerette a kutyáit. Vadászéveinek hosszú során volt már mindenféle fajtájú és színű kutyája. Volt, amelyiket sok éve már egy farkas harapott agyon, egy másikat a vaddisznó öklelte fel, egy harmadik úgy végezte, hogy túl közel került már a 20

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet)

Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Észak hírnökei 4023 Helle Helle Rödby Puttgarden (regényrészlet) Az Opera szálló Hamburg külterületén, egy építkezés mellett állt. Jóval éjfél után érkeztünk meg, útközben többször is megálltunk, hogy

Részletesebben

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van

Amint ment, mendegélt egy nagy királyi városon keresztül, meglátta a folyosóról a király a nagy betűket s leküldte inasát, hogy nézné meg, mi van Százat egy ütéssel Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy mesterlegény, kinek se égen, se földön nem volt egyebe egy rongyos garasánál. Elindult ő vándorolni. A mint ment, mendegélt hegyen völgyön

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD

Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD Tatay Sándor HÚSHAGYÓKEDD TATAY SÁNDOR Húshagyókedd Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Tatay Sándor jogutódja Barabás már kilencedik napja kerülgette a várost. S e kilenc napot megelőző kilenc hónapig vándorolt.

Részletesebben

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 5 PERCES MENEDZSMENT TANFOLYAM 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan maga köré csavar egy törölközőt, és

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Kisslaki László Kipper Róza temetése

Kisslaki László Kipper Róza temetése Kisslaki László Kipper Róza temetése Mikor megkondult a lélekharang, a galambok riadtan szétrebbentek a toronyból, ahol eddig teli hassal hűsöltek a vastag falak között. Mostanság nehezen kaptak szárnyra

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A legszebb magyar állatmesék

A legszebb magyar állatmesék A legszebb magyar állatmesék Roland Tartalomjegyzék A lompos medve...4 A mezei nyúl és a sündisznó...8 A kakas és a pipe... 12 Sündisznócska lovagol... 14 A kolbász, a béka és az egér... 18 A tréfás farkas...

Részletesebben

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi

A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi I. A Feldegg-kúria teraszán 1914 nyár elején két ifjú hölgy üldögélt. Élvezték az elsõ meleg napsugarakat, és közben kézimunkáztak. Bárcsak tudnám, mi értelme ennek az unalmas hímzésnek! A mamának már

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

Verzár Éva Kelj fel és járj!

Verzár Éva Kelj fel és járj! Verzár Éva Kelj fel és járj! A Tatárdombot megkerülte a viharos szél, ott fenn még egyszer jól összerázta a méltóságos, nehéz fellegeket, lehúzta őket egészen a földig, s mire Terike 1911 pityergő őszén

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell.

5 perc frontális Csomagolópapír, 1.sz. mell. Tantárgy: szövegértés,- szövegalkotás Időkeret:2x45 perc Korosztály: 1. évfolyam Az óra célja: testtudat fejlesztése, térérzékelés tudatosítása, sajátmozgásérzék ápolása, figyelem tartósságának megteremtése,

Részletesebben

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget.

5 perces menedzsment tanfolyam. Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. 1 www.tudastaranyagok.wordpress.com 5 perces menedzsment tanfolyam 1. lecke Egy férfi otthon bemegy a zuhanyzóba, miután a felesége éppen végzett a tusolással, amikor valaki csenget. A feleség gyorsan

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Varga Imre Lajos. Az egyke

Varga Imre Lajos. Az egyke Varga Imre Lajos Az egyke A valamikor jobb napokat látott régi úriház hatalmas méretű, elhanyagolt tornácára besütött a reggeli nap. A kövezeten kis színes fényfoltok hevertek, mint odavetett színes papírdarabkák.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta.

A BARÁT. Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Bódi Zsolt Publio Kiadó 2012 Minden jog fenntartva! A BARÁT Moncsinak, aki végig kitartott mellettem és támogatott. Andrásnak, aki szereti az írásaim, de ezt a könyvet még nem olvasta. Szüleimnek, testvéreimnek,

Részletesebben

Gingerli, az időmanó

Gingerli, az időmanó Gingerli, az időmanó Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tak. Tak. Tak. Tik. Tik. Tik. Tak és tik. Tik és tak. Tik és megint tak. És megint tak. És megint tik. Tik és tak. Gingerli az ágyában feküdt, és hallgatta,

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

A Cseppnyi Önbizalom kútja

A Cseppnyi Önbizalom kútja Bertóti Johanna A Cseppnyi Önbizalom kútja Szereplők: Fodor testvérek (kertészlegények) Bodor Magnólia, tündér Kuruzs Ló Utolsó Sárkány Kurta Farkú Malac Félénk Tigris 1 1. jelenet Kert. Csukott szirmú

Részletesebben

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám:

Jelentkezési lap NÉV. Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: Jelentkezési lap.. NÉV Lakcím:. Iskola:... Osztály:. E-mail cím:... Telefonszám: 1.Feladat TOTÓ (Húzd alá a helyes választ!) 1. Mibe lépett bele Kópé, amikor vérzett a lába? egy hegyes szögbe egy süni

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Sokféleképpen belefoghatnék ebbe a történetbe. Ábrándosabb lelkületű olvasóim, akik nem közömbösek régmúlt csaták és elporladt hősök iránt, bizonyára nem vennék zokon, ha úgy kezdeném: régesrég, azokban

Részletesebben

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK

BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Tripolsky Géza BANÓ ISTVÁN FOLKLÓRKUTATÓRA, EGYKORI ZENTAI KÖZÉPISKOLAI TANÁRRA EMLÉKEZÜNK Nagy Abonyi Ági megkért egy előadásra, viszont arra is megkért, hogy beszéljek Banó Istvánról. Banó Istvánról,

Részletesebben

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád.

egy jó vállalkozás. Aztán nem egészen egy év alatt az egész elúszott. A pincéred elbokázta. Igaza lett apádnak! Haragszik rád. Pista bácsi unokája A pesti kislány. A faluban csak így emlegették. Két éves lehetett, amikor az édesanyja hazavitte a faluba és a szülei segítségét kérte. Sírva panaszolta, hogy tovább már nem bírja a

Részletesebben

Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról

Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról Beszámoló az ösztöndíjas év alatt megvalósított munkáról 2011. tavaszán Huszonnégy óra munkacímű regénytervem megvalósításához kértem támogatást a Communitas Alapítványtól. Az eltelt év során sikerült

Részletesebben

M. Veress Mária. Szép halál

M. Veress Mária. Szép halál 184 Rügyek Szép halál Először nem figyeltem fel a kiáltásra, nem volt abban semmi különös, hogy valaki ordibál, megszokott volt ez arrafelé. Csak mikor közelebb értem, akkor hallottam, hogy mintha segítségért

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas

A népesség nyolcvan százaléka nyugdíjas A kosárfonásról híres település központjából vezet az út a világ elől elrejtett faluba. Nagymedeséren nem könnyű a megélhetés, a helyi kis üzlet sem tart egész nap nyitva, kevés a vásárló. A helyiek a

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu

Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Cím: Gárdonyi Géza: Az én falum. (részlet) Forrás: mek.oszk.hu Szöveg típusa: elbeszélő Szöveg olvashatósága: közepesen nehéz Kérdések nehézsége: könnyű, közepes, nehéz Javasolt felhasználás: 3 6. évfolyam.

Részletesebben

NYILVÁNVALÓ SZERETET

NYILVÁNVALÓ SZERETET Pasarét, 2015. december 25. (péntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza NYILVÁNVALÓ SZERETET Énekek: 182; 321,1-3. 4. 6-7; 447 Lekció: Lukács 2,1-14 Alapige: 1János 4,9-10 Azáltal lett nyilvánvalóvá

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

útja a szabadság felé

útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra útja a szabadság felé Szandra egy teljesen hétköznapi erdélyi kisvárosban nőtt fel. A családi házuk két kis szobából és egy nappali-konyhából állt. Két húga volt és

Részletesebben

Itt van! Már megint nem hagy békén a reggel. Itt parancsolgat, és ébresztőt harsog a fülembe, pedig én nagyon álmos vagyok. Na, mindegy! Most kikukucskálok a takaróm alól, hátha mégis éjszaka van és lehet

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni.

Mikor Stacy visszaért, a kirakós játék előtt állva találta. Gyönyörű! fordult a lányhoz. Nagy munka lehetett összerakni. fejjel, mintegy alulról, egyenletesen szürke hajsátra alól pislogott rá. Mellette a padlón kisebbfajta tócsává gyűlt a víz, mely a kabátjáról csöpögött. Még mindig a karjára vetve tartotta. Meg kell mondjam,

Részletesebben

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat Fıvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2007/2008. A N Y A N Y E L V I K É P E S S É G E K 9. é v f o l y a m A változat

Részletesebben

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY

A SZÁZEGYEDIK ASSZONY A SZÁZEGYEDIK ASSZONY (Egy kis tréfa) 1883 Sok tarkabarka dolgot írt meg hajdan a pajkos tollú Boccaccio. Veronai, florenci asszonyok segítették benne. Amennyi rossz fát azok a tuzre tettek, annak a hamujában

Részletesebben

A legszebb mesék Mátyás királyról

A legszebb mesék Mátyás királyról A legszebb mesék Mátyás királyról Roland Tartalomjegyzék Mátyás király és a kolozsvári bíró / 4 Egyszer volt Budán kutyavásár / 8 Mátyás király és a huszár / 12 Mátyás király és a százesztendős ember /

Részletesebben

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje

Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ez 46,1-24 A fejedelem és az áldozatok rendje Ezt mondja az Úr Isten: A belső pitvar kapuja, mely keletre néz, zárva legyen a dologtevő hat napon, szombatnapon pedig nyissák ki, és újhold napján is nyissák

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő

Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Lev Tolsztoj Pánov bácsi karácsonya Illusztrációk: Szabó Enikő Élt egyszer, valamikor réges-régen, egy messzi orosz falucskában egy öreg cipészmester. Pánov volt a neve, ám senki sem nevezte Pánovnak,

Részletesebben

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti

Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti Cziczó Attila: ANDREA életjáték szereplők: Andrea Gabi Jutka Eszti Fredi Ates Peti 1. JELENET - ANDREA SZOBÁJA Andrea ül elkeseredetten a tükör előtt. Néha közelebb hajol, vizsgálgatja arcának hibáit.

Részletesebben

Guy de Maupassant. Ékszerek

Guy de Maupassant. Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek Guy de Maupassant Ékszerek 2011 Válogatta, fordította és az utószót írta Illés Endre Fapadoskonyv.hu Kft. Illés Endre jogutódja A TELLIER-HÁZ 1 Odamentek minden este, tizenegy

Részletesebben

Önmeghaladás, életcélok, jóllét

Önmeghaladás, életcélok, jóllét PÁL FERENC Önmeghaladás, életcélok, jóllét A lélektani és spirituális dimenziók összefüggései Néhány alkalommal találkoztam Gyökössy Bandi bácsival. Többek között, amikor a papnevelõ intézetbe jártam,

Részletesebben

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából)

rzendő, mesebeli kincseket! (Részlet a Magyar Olvasástársaság 2005-ös felhívásából) 2005 tavaszán a Magyar Olvasástársaság felhívással fordult mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élő bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon ahhoz a kezdeményezéshez,

Részletesebben

cselenyák imre illusztrálta: szonyi

cselenyák imre illusztrálta: szonyi cselenyák imre illusztrálta: szonyi gergely cselenyák imre Az ArAnyhAjú kisfiú álma illusztrálta: szonyi gergely Az öreg gőzmozdony Bálint megfürdött, fogat mosott, pizsamába bújt, és anyukája ölébe fészkelte

Részletesebben

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON

Legyen, BELÉPŐ ??? !!! JULIE FISON Legyen, BELÉPŐ???!!! ahogy akarod! ÁLOM vagy VALÓSÁG JULIE FISON Elsô fejezet Ahogy leszálltam a buszról, már tudtam, hogy nagy hír vár rám. Nagyon nagy. Elindultam a folyosón a barátnôim felé, remegve

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk,

Na, ugy-e, vendéglős úr, meg van fizetve, amit ettünk, CSALÓKA PÉTER Hát egyször vót egy szegény ember. Hát szóval ez a szegény ember mindenkit becsapott, aki csak a világon él. Nemhogy aki él, hanem aki űneki jó napot köszönt, és ha az elfogadta, az már be

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK

TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK SZKB_207_05 FELKÉSZÍTÉS A FELNÔTT SZEREPEKRE TÁRSAS KAPCSOLATOK, BARÁTOK KIBÔL LESZ A JÓ BARÁT? A modul szerzôi: Simon Gabriella Nagy Ilona SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM

Részletesebben

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és

tünk nagyon megromlott, anya hangja megkomolyodott, arcán ráncok jelentek meg, az addig idilli családi életünk apa halálával a semmibe veszett, és Negyedik fejezet Az a nap, az a szörnyű nap volt az utolsó napom az óvodában. Soha többé nem láttam a kedves szőke óvónénit és a szivárvány minden színében pompázó játékhegyeket sem. Apát sem. Sőt, anyát

Részletesebben

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt.

Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Eredetileg a szerző honlapján jelent meg. Lásd itt. Andrassew Iván A folyó, a tó és a tenger A platón ültünk Avrammal, a teherautót egy szerzetes vezette. A hegyoldalból a menekülttábor nem tűnt nagynak.

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1

EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF. Citit. Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 EVALUARE NAŢIONALĂ LA FINALUL CLASEI A II-A 2015 ALTERNATIVA EDUCAŢIONALĂ WALDORF Citit Școli și secții cu predare în limba maghiară maternă TEST 1 Judeţul/ sectorul... Localitatea... Şcoala... Numele

Részletesebben

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013)

2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) Név, osztály:... Visszaküldési határidô: 2013. március 11. 2. OSZTÁLY/3 (2012 2013) A világ összes kincse Ebben a feladatsorban Bátky András: A világ összes kincse című könyvéhez kapcsolódóan találtok

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

A család szerepei 11. ÉVFOLYAM. Felkészítés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_211_02

A család szerepei 11. ÉVFOLYAM. Felkészítés a felnőtt szerepekre. A modul szerzõje: Simon Gabriella SZKB_211_02 SZKB_211_02 Felkészítés a felnőtt szerepekre A család szerepei A modul szerzõje: Simon Gabriella SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 11. ÉVFOLYAM 20 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András

Joachim Meyer. Bot. A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Fordította: Berki András Joachim Meyer A vívás szabad lovagi és nemesi művészetének alapos leírása (1570) Bot Fordította: Berki András A botról Az ötödik, és egyben utolsó fejezete ennek a könyvnek, amiben elmagyarázom és röviden

Részletesebben