Miraut kutya nem eladó

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Miraut kutya nem eladó"

Átírás

1

2 LOUIS PERGAUD Miraut kutya nem eladó EGY VADÁSZKUTYA TÖRTÉNETE A mű eredeti címe: Le roman de Miraut, chien de chasse Fordította Kováts Miklós, Szirányi István Borítóján Színák János felvétele KovátsMiklós, 1988 Hungarian translation Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó Budapest, 1988 IBSN TARTALOM 2

3 ELSŐ RÉSZ Első fejezet A longevernei* dombokon vagyunk, a vadorzó Lisée portáján, a kandallós szobában, mely a falu fölé magasodó dombra néz, ahol Rocfontaine felől az új út kanyarog. Guelotte, a gazdasszony csak most gyújtja meg a vén lámpát. Már rég beesteledett, de hogy takarékoskodjék az olajjal, nem törődött a sötéttel, és apró házi munkákkal piszmogott a derengő fényben, mely a kandalló rácsán szűrődött ki, és az egész helyiséget elárasztotta valami csendes rejtelemmel, mely lassan mindent álomba ringatott. * Az idegen nevek kiejtése a kötet végén külön jegyzékben található A rézlámpában a kanóc ide-oda billent az eresztékein, s vörösen kezdett égni; majd óvatos, sárga, bizonytalan fényével kirajzolta a bútorok körvonalait. Az asszony meglengette a lámpást a nagy időket látott urasági ingaóra előtt mely egykedvűen tiktakolt a sarokban, és bár egy szál magában volt, jól kieresztette a hangját: Nyolc óra! Uramisten, és még nincs itthon! Micsoda egy tekergő! Lefogadom, hogy most is tökrészeg! Csak a malackának ne történjen semmi baja! Egy percre elhallgatott, és magában találgatta, mi oka lehet a késésnek. Szörnyű gyanúja támadt. Ha rögtön elkezdett inni, ahogy megérkezett, és ki se ment a vásárba, képesnek tartom arra is, hogy az utolsó fillérig eligya a pénzt, és ne vegyen semmit! Ó, mért nem mentem vele én is! De még nagyobb disznóságra isképes! Egy részeg alak mindenre képes! Például, ha nekiáll verekedni, és a zsandárok szedik fel! És mi lesz akkor a kis malaccal? És hozzá kell számítani, hogy a legutóbbi kihágási ügy óta milyen szemmel néznek rá! 3

4 Pedig hányszor, de hányszor a szemébe mondtam, hogy az átkozott vadászataival előbb vagy utóbb börtönbe kerül, mi pedig koldusbotra jutunk. Megesküdött, mikor a vadászat közben nyakon csípték azok a szemét csendőrök, hogy abbahagyja és többé meg se próbálja! Hát persze hogy letett erről az átkos szenvedélyéről; különben nem adta volna el a puskát, a kutyáját, a patronokat meg az egész hóbelevancot. Azóta nyugton van, és ha valaki megsúgja neki, hol látott nyulat, nem ugrik rögtön, mint a macska, ha parázsra lép. Még elgondolni is szörnyű, hogy ráment több mint ötven frank! Tíz darab csengő ötfrankost kellett lefizetnünk ennek a feneketlen gyomrú illetékbeszedőnek, éskét hónapig száraz kenyéren és krumplin éltünk! Uramisten, csak nem itta el a malac árát? Philoment kellene megkérdeznem, ő is ott volt az asszonnyal a vásárban, és már biztosan hazajött; talán ő tudna valamit mondani. De Guelotte, mikor már indulni akart, arra gondolt, hogyha Lisée megjön, míg ő távol van, ugyancsak rossz néven veszi az eljárását, ordítozni kezd, végigkáromolja az összes szenteket, talán a tányérokat is a falhoz csapkodja, így aztán mégis jobbnak látta bevárni, míg hazaér, ami már nem késhet soká, ha jól számolja. A vaskályha szellőzőlyukai vöröslöttek, mint a lázas szemgolyók, visszfényük a hasas kredencen táncolt, meg a faragott ágylábakon. A nagy fazék fedelét, amiben a tehenek tápszere főtt, meg-megemelte a gőz, s a fémes kattogás pokolbéli dobolásnak hatott. Mique, a macska nagyot nyújtózott a párnáján, a kanapé végén, felpúpozta a hátát, és akkorát ásított, hogy a bajsza is előreállt tőle. Előbb az első lábain rugózott, majd a hátsókon, míg végül is szépen leült, félig lehunyta a szemét, a farkát meg szép szabályosan a mancsai elé kanyarította. Guelotte mama félrehúzta a lángról a leveses fazekat; a forró és tisztára súrolt kemenceajtó úgy ragyogott, mint egy kisgyerek arca. Haragja egyre dagadt, kétségek közt hányódva mérgelődött. Micsoda gazember, részeges, disznó alak! dünnyögött szüntelenül. A hiábavaló várakozás egyre jobban felmérgesítette, félretette a józan 4

5 óvatosságot, és néhány goromba pofont is kockáztatva nekikészült, hogy látványos jelenettel fogadja hazatérő párját, egy cseppet se válogatva meg a kifejezéseket. Az öreg óra már a kilencet ütötte. A nagyméretű réz számlap, amely egy huncut, gömbölyded arcra emlékeztetett, szinte bújócskázott a megfoghatatlan jelen idővel, a hasas óratok üvegfala felett pedig Gambetta szenvtelen képe trónolt egy hatalmas betűkoszorúban: A főellenség a klerikalizmus!" Lisée ragaszkodott hozzá, hogy feltűnő helyen legyen az arckép, mert hűséges republikánusként ezzel akarta bosszantani az öreg plébánost akivel különben igencsak jó viszonyban volt, ha véletlenül ez a derék ember néhanapján arra vetemedett, hogy figyelmeztesse, törődjön lelke üdvösségével, teljesítse keresztényi kötelességeit, és a húsvéti gyónást-áldozást se mulassza el. Az óramutató nem állt meg. Fél tíz! A vásározók már mind hazaértek. Csak Lisée nem! Guelotte kinyitotta a ház ajtaját, tölcsért csinált a tenyeréből, úgy hallgatózott, kémlelt kifelé. Az este csendjét azonban egyetlen lépés se verte fel; az út fehéren sejlő szalagja elhagyottan kanyargott a susogó nyárfák magasra nyúló sorai közt. Visszament, jól becsapta az ajtót, és dühében még a súlyos acélreteszt is betolta a falmélyedésbe, mely a retesz fészkéül szolgált. Ha most állítasz be, majd ácsoroghatsz egy sort odakinn, te nyavalyás! morogta. Majd megtanulod, mikor kell hazajönni! A nagy fazék teteje még erősebben gurgulázott, mintha ő is mérgelődne. Az egerek a plafon és a felette levő padlózat közt nagy csatazajjal rohangáltak, és megzavarták Mique álmát, aki egy percre támadó állásba merevedett, szeme kitágult és villogott. De mikor rájött, honnan az ismerős zaj, és arra is, hogy hosszú tapasztalata szerint az egerek most kívül esnek karmai hatáskörén, újra felvette nemtörődöm tartását, sejtelmes pillantását. A kályha mögött, egy zsákdarabon gondtalanul aludtak a kismacskák. Holnap rosszra fordul az idő, az egyszer biztos jósolgatott Guelotte, aki egy percre elfeledkezett a mérgéről. Eső jön vagy hideg szél; mindig megjön, ha hancúroznak a patkányok"! Ez a borostömlő még mindig nem jön! Ó, Jézusom, könyörülj minden 5

6 szegény asszonyon, akinek részeges a férje! Csak nem történt vele valami nagy baj? Akkor aztán ápolhatom, járhatok az orvoshoz, patikushoz, és szórhatom a pénzt! Ó, csak nem sóztak rá egy elfajzott, rossz malacot, amelyiknek nincs étvágya? Néha olyan koszladt állatot fog ki az ember, amelyik nem is eszik, meg hízni se tud. Dörömböltek az ajtón, ettől felriadt, és félbeszakadt magános morfondírozása. Uramisten, én reteszeltem be az ajtót! Szitkozódni fog, ha meghallja, hogy húzom a reteszt, pláne, ha be van szíva! Jobb, ha rögtön én támadok neki! Egy lépéssel az ajtónál termett, csendesen visszahúzta a tolókát, és szélesre tárta az ajtót. Philomen, a vadász állt ott a feleségével. Visszahozták a kis zsákot tele sóval, aminek hazahozatalát Lisée még reggel a kocsijukra bízta, egyszersmind szerették volna megnézni az új kis malacot, melyért a gazda a vásárba ment. Mia szösz, Lisée még nincs itthon? csodálkozott a látogató. Nincs felelt rá Guelotte, egyre nyugtalanabbul. De hát hol váltatok el Rocfontaineben? Mikor láttad utoljára? Becsületemre mondta Philomen, ha jól emlékszem, a Terminus kávéházban; úgy van, biztos, hogy ott. A velransi Pépével megittunk egy litert, tán kettőt is, és persze vadászatról beszélgettünk. Ez az átkozott Pépé tizenkilenc nyulat ejtett már el a főidényben, és azt állítja, nem adja két tucatnál alább! Hiába, akármit is mondanak, ő az első! Ha hozzászámítjuk Lisée-t meg magamat is, dicsekvés nélkül mi vagyunk a legjobb puskások a vidéken. Egyébként nem akarta elhinni, hogy Lisée abbahagyta a vadászatot. Ha nem te magad állítanád ezt, teljes életnagyságban, meg hogy eladtad a flintádat és az öreg Taiaut kutyát, semmiképpen sem hinném! Hát mit akarsz magyarázta neki Lisée, egyszer már elkaptak; azóta a csendőrök is és Martét, a főerdész is rajtam tartják a szemüket; én pedig ismerem annyira magamat, hogy nem bírtam volna megállni, és megint csak lefogatom magam. Akkor pedig megint ugyanaz az ábra: újabb kihágási 6

7 jegyzőkönyv, további 30 frank, hogy a puskát megtarthassam, otthon meg a vénasszony sápítozása, hogy koldusbotra jutunk. Inkább elkótyavetyéltem mindent. Atyaúristen erősködött Pépé, énnekem sohase volna hozzá elég erőm! A nyulak ott Longeverneben most jót nevethetnek magukban! Ne is emlegesd, cimbora, csak a szívemet fájdítod! Itt tartottunk, mikor az asszony bejött értem, és ott kellett őket hagynom. Kimentünk a vásártérre, és vettünk a télre egy anyajuhot két kis bárányával. Két óra felé visszamentem a vendéglőbe, hogy megtöltsem az otthagyott zsákotokat sóval, de közölték, hogy Lisée már nincs ott; Pépével ment el valakihez. Úgy hittem, a malac miatt, de már nem tudtam megvárni, mert indulnunk kellett hazafelé az asszonnyal. És Lisée nem volt részeg, mikor ott hagytad? szorongott Guelotte. Á, dehogy, biztosan állíthatom. Nem maradt szomjan persze, hiszen felhajtottunk egykét litert, de ittasságról szó sem lehetett, ilyet senki sem mondhat. Én pedig telis-tele vagyok szorongással, hogy megint valami ostobaságot csinált! Ugyan, miféle ostobaságra gondolsz? Honnét tudjam? A részeg ember...! De hát üljenek le egy percre. Most már nem késhet soká. Isznak egy csésze kávét vagy inkább egy kis szíverősítőt? Iszunk egy kortyot, legalább koccinthatunk. Philomen felesége Mique mellé ült a kanapéra, és simogatni kezdte, míg az ura lovaglóülésben a székre telepedett. Ráérősen tisztogatta a pipáját, kiveregette a szék támláján, aztán előbányászott a nadrágzsebéből egy fekete zsinórral szegett zacskót, egy szárított disznóhólyagot, ebben tartotta a dohányt, és nagy szakértelemmel, teljes odaadással tömte a pipát. A mellényzsebből két csempészett gyufaszálat vett elő, szétszedte őket, mert össze voltak alul ragasztva, végighúzta a nadrágszárán, és rágyújtott vele, miközben elmondta, 7

8 menynyire lenézi a fináncregulákat. Éljen a Vercel-féle igazgatás. Ha nem jutnánk hozzá ehhez, hogy meggyújtsuk vele az államit, azt jó soká dörzsölgethetnénk, míg lángra lobban. Ezenközben a felesége megérdeklődte, mennyit tojnak Guelotte tyúkjai, meg hogy hány utódot fialt a vemhes anyanyúl. Philomen szabályos füstkarikákat eregetett, a kályha szelíden duruzsolt, a percek egyhangú hullámzásában folydogált az idő, kintről egy moccanás se hallatszott. Guelotte egész felélénkült a szomszédasszonnyal folytatott trécselésben, és megfeledkezett arról, hogy az óra mutatója egyre csak halad. Mire háromszori rágyújtás után a pipa végképp kialudt, a pohárban pedig egy csepp se maradt, éppen tízet ütött az óra. Philomen kettőt csapott a combjára, és felkelt. Tíz óra van már! méltatlankodott. Mi a fenét csinálhat ez az átok Lisée?! Gyerünk, legfőbb ideje az alvásnak! Holnapra az eke elő van készítve, egy jókora parcellát kell felszántani, és a munka magától nem megy. De a déli harangszó után újra benézek, hadd lássam a malackádat. Két malacot is láthat majd felelte Guelotte újra felgyűlő mérgében. Egy kicsikét és egy nagy disznót, aki a kicsit hozza. Bizony isten nem tudom, melyik a disznóbb kettőjük közül! Ó, micsoda részeges kapcabetyár, micsoda piszok fráter! A küszöbön állva, míg világot bocsátott a távozó vendégek lába elé, folyton váltogatta a búcsúszavakat és köszönetét a legerősebb szidalmakkal, melyek a részeges férjet illették, aki képtelen napvilágnál hazajönni. Eltelt megint egy óra, aztán egy fél. Guelotte lehevert a kanapéra, és megpróbált aludni, de nem sikerült. Erre felkelt, minden öt percben odament az ajtóhoz, és figyelt, nem hangzike az úton a lépések zaja. Végül beletörődve a helyzetbe s magában dünnyögve elővette a kötését, de közben folyton egytagú szavakat horkantott, melyekből sejteni lehetett, miként fogadja majd férjét, ha hazajön. Amikor egy szöges cipőtalp alatt megcsikordult a küszöb előtti kövezet, 8

9 kiugrott a konyhába, lámpával a kezében, hogy kellő világítást szolgáltasson a gazda érkezéséhez. Kinyílt az ajtó, s alaposan beszíva ott pompázott Lisée az ajtónyílásban. Malacot nem hozott, de cserzetlen bőrszíjon egy kétlövetű Lefaucheux puska lógott a bal vállán, a jobb kezében egy madzagot tartott, melynek másik végét egy három-négy hónapos kiskutya rángatta teljes erőből a fazekak felé. Vissza, Miraut, a szentségedet, ide gyere, te kis dög! Neked se lehet sürgősebb dolgod, mint nekem nyögte ki Lisée, akinek nehezen forgott a nyelve. És hol a kismalac? Nem találtam olyat, amilyen kellett volna, de láthatod, újra van puskám és kutyám. Tovább nem tarthat ez a nevetséges állapot: egy Lisée, aki nem jár ki vadászni! Ugyan már! Guelotte szoborrá dermedt, és sápadt arccal hol férjére, hol a kutyára meredt. Adj enni ennek az állatnak rendelkezett Lisée, látod, hogy milyen éhes! És hol a pénz? szakadt ki végre a szó Guélotte-ból. De hát éppen most mondom, hogy megvettem a puskát meg a kutyát. Uramisten, uramisten! Édes Jézusom, könyörülj szegény fejemen! siránkozott az asszony a kezét tördelve. Mekkora szerencsétlenség egy ilyen részeges férj! Egy szép napon mehetünk koldulni, s a legnagyobb nyomorban fogunk éhen dögleni! Elég legyen, a szentségit, mert fogom magam, és visszafordulok! fenyegette Lisée. De mit fogsz inni a télen, te részeges alak, ha ma elittad az összes pénzünket, és miből fog valami nekem is jutni? Majd megszoptatod saját magadat bölcsködött Lisée. Jó, jó, csak gúnyolódj, te csibész, te csavargó, te piszok fráter! Ha nincs malac, nem lesz szalonna, nincs sonka, kolbász. Majd száraz kenyeret eszel, te széltoló. 9

10 Ez a fogadtatás nem nagyon ízlett Lisée-nek, kezdett elege lenni a szitkokból és a vészes jóslatokból. A sok szesz, ami benne fortyogott, felébresztette régi harci kedvét. Éppen ideje leinteni az asszonyt, amit néhány éles és eleven kifejezéssel meg is tett, mert hangjából kétségek nélkül ki lehetett venni, milyen tettek követik majd a szavakat. De hát mi jut majd nekem a kenyér mellé? szólt újra az asszony, már csak a hasára gondolva. Az istenit! majd sz...t eszel! dörgött rá Lisée. Erre elhallgatott. Adj enni a kutyának, de tüstént! Te rühes dög! mérgelődött az asszony, és jól oldalba rúgta a kutyát. Így vonult be Miraut a Lisée-portára. 10

11 Második fejezet Mique macska, aki annak idején együtt nevelkedett a vén Taiaut kutyával, szép szelíden fogadta a kiskutyát. A fáradt és éhes Miraut, amint belefetyelte a kis cserépszilkéből a mosogatólével feleresztett levest, a másodöntést", ahogy Guelotte szokta emlegetni, odament az alvó kiscicákhoz, és húsos orrával körbeszaglászta őket. Amint átjárta a kályhából áradó langy meleg és a kis eleven, egészséges testek melege, melyek iránt teljes bizalommal viseltetett, habozás nélkül melléjük heveredett, és nyomban el is aludt. A macskamama kíváncsi lett a jövevényre, akit még sosem látott, feltápászkodott, és kifeszített nyakkal, tágra nyitott szemmel, kíváncsian figyelt minden mozdulatot, ami a szobában lejátszódott. Bizonyára meghatotta, milyen magától értetődő bizalommal bújt a kiscicák mellé, megérezte, hogy fiatal és jóindulatú, anyai szíve befogadta a kiskutyát, aki bár sokkal nagyobb és erősebb a kiscicáknál, ilyen kedves velük szemben is. Mique tudta már, kivel van dolga, kiismerte a fajtáját, és befogadta. Könnyedén leugrott a kanapéról, és odasétált az egy kupacban alvó trióhoz. Recés nyelvével végignyalogatta Mitist és Moute-ot, saját kölykeit, majd miután jó alaposan körülszaglászta, kétszer-háromszor végigpásztázta a szőrt a kiskutyus koponyáján is, amire az fel se ébredt, sőt még gondtalanabbul hevert két kis fogadott testvére mellett. Ezek után Mique egy kicsit rendbehozta magát, fényesre nyalogatta bársonyos szőrét, és megnyugodva a gyerekek felől, csendben, békében indult az éjszakai vadászatra, átlopakodva a macskaablakon, az istállók, a csűr, a színek felé. Lisée is elfogyasztotta a levesestálból a fazéknyi káposztale vest, amit Guelotte melegentartott a tűzhelyen, aztán még egy jókora darab szalonnát se tagadott meg magától, egyfontnyi kenyér társaságában, s minderre felhajtott egy fél kancsó murcit. Teli bendővel és kissé elnehezült fejjel levetkőzött, rázuhant az ágyra, és egy perc múlva már úgy horkolt, mint egy lyukas fújtató. A legkisebb lelkiismeretfurdalás nélkül az igazak álmát aludta. A mérges, bősz Guelotteeközben felment az emeleti szobába, és egyedül 11

12 feküdt le. Természetesen igencsak feszült volt a hangulat az ébredés után. Kijózanodva Lisée-t némileg zavarta, hogy semmit se beszélt meg előre az asszonnyal; egy kissé merész dolog volt másra költeni a malac árát, annál is inkább, mert egyáltalán nem lett volna ilyen sürgős újra beszerezni egy puskát és a kutyát. De hát a fenébe is, előbb vagy utóbb úgyis meg kellett szereznie a pénzt, ami ehhez a feltétlenül szükséges vásárláshoz kellett. Kicsit előbb vagy később, végül is... Mindazonáltal, minthogy az este alaposan beszívott, kissé hibásnak érezte magát. Guelotte asszony gondoskodott róla, hogy az aggályai eloszoljanak. Az első hajnali harangszóra, a tyúkokkal egy időben kelt, lejött az emeletről, és belépett a kandallós szobába, de Lisée, a további nyugalom érdekében, még alvást színlelt. De az asszony olyan erővel csapta be az ajtót, és úgy csattogott facipőjével a padlón, hogy erre a süket is felébredt volna, így Lisée is kénytelen volt kinyitni a szemét, de úgy vélte, hogy tekintélyét csak úgy tudja fenntartani, ha kellőképpen méltóságos és szigorú képet vág. Az asszony észrevette az összeráncolt homlokot. Szívesen újra kezdte volna a tegnap esti jelenetet, elmondta volna a férjét mindenféle disznónak és csavargónak, de tudta, hogy vadászunk keze gyorsan jár, meg hogy a nemrégi csetepaté után nem lesz még békülékeny kedvében, s túl nagy a kockázat, ha túllépne bizonyos határokat melyek, sajnos, nincsenek pontosan kijelölve, végül kifogna néhány pofont, sőt néhány fenéken billentést is, hogy el ne feledje, hogy egy orvvadász éppen úgy úr a maga házában, mint a szénégető; hogy a férjnek kell a nadrágot hordania, szóval a férfi, az istenfáját, az férfi. Ezért inkább Miraut-t pécézte ki, aki, őszintén szólva, jogos kritikának tette ki az oldalát vagy inkább a fenekét, amennyiben sürgős szükségletei támadván az éjszaka, nagymértékben és nemcsak egyféleképpen igyekezett megkönnyebbülni. A kredenc lábánál egy illatos rakás meredezett, egy kiskutyához képest meglepő méretekben, a kredenctől egész a konyhaajtóig pedig egy pompás patak húzódott, néhol kis tavakkal, szigetekkel, félszigetekkel tarkítva. 12

13 Amint Guelotte meglátta ezt a szörnyűséget, elöntötte agyát a düh, és ahelyett hogy kitartott volna a helyzethez illő csendes duzzogás és bosszúvágy mellett, nekitámadt a vétkes kutyának és a gazdának is, aki a fő felelősséget viseliebben az egész gyalázatos ügyben. Na, most láthatod, mit művel a girhes kutyád, jól elintézte a lakást! Rövidesen itt is istálló lesz majd! Nem volt elég rákölteni az élelem árát, a te segédleteddel az egész ház le fog zülleni! Hé, miről van szó? Lisée úgy tett, mintha mély gondolatokba merült volna. A rühes kutyádról beszélek, erről a piszkos dögről, de ki is söprűzöm innen, meglátod! Nekirontott az alvó bűnösnek, és nagy lendülettel oldalba rúgta. U, u, vau! vonított panaszosan a kiskutya, és félreugrott, kismacska pajtásai pedig, akik szintén felriadtak, felpúpozták a hátukat, zsenge bajuszkájukat meregették, dühösen vicsorogtak, azt hívén, hogy a gazdasszony a szobában lévő összes állatra haragszik. Nézd csak tódította Guelotte, nyilvánvaló rosszindulattal, még a kismacskákat is elijeszti. Biztosra veszem, hogy itthagynak majd minket, és a házat felfalják az egerek! Hagyj már békén, a szentségedet felelte Lisée, akit felháborított az igazságtalanság és alattomosság, és ne a védtelen állaton töltsd ki a bosszúdat! Ha itt intézte el a dolgát, nem ő hibás, hanem te. Nyitva kellett volna hagynod a konyha ajtaját, és biztos, hogy kiment volna az istállóba vagy a színek alá, hiszen a macskaablakon nem fér ki. Különben is nagyon tiszta egy állat, azt mondták. Éjszaka hallottam is nyüszíteni, biztosan ki akart menni. És mért nem engedted ki? Mért, mért! Ki emlékezik arra! Ha tőled kérdeznék, te se tudnál mit válaszolni! Nos hát folytatta Lisée elszántan és fenyegető hangon, miközben kilépett az ágyból, ki vele, ha akarsz még valamit, de vésd jól az eszedbe, hogy velem gyűlik meg a bajod, ha bántod a kutyámat, mikor nem csinált semmit! Ez a kedves, szelíd állat egész éjszaka együtt aludt a macskákkal a legkisebb kellemetlenség nélkül. Te pedig azzal jössz, hogy ő rémíti el őket, 13

14 mintha nem te lennél az oka, gonosz némber, hisz úgy visítozol, mint egy koca, torkán a késsel. Kezdd csak újra, ha ki akarod húzni nálam a főnyereményt! Ó, édes Jézusom fohászkodott Guelotte, az embert csaknem kiverik egy kutya miatt a saját otthonából! Te disznó morgott a fogát összeszorítva, ezért még megfizetsz, de nemcsak egyszer! Délben, mikor Lisée és neje teljes némaságban végeztek a krumpliebéddel, egy vasalt bakancs csikordult meg a konyhaajtó küszöbén, az ajtót pedig nagy zajjal benyitották. A kismacskák, akik a kanapén elnyúlva játékosan pofozgatták egymást, nagy szemet meresztve megálltak, Miraut pedig, aki a gazda széke mögé dobált krumplihéjat eszegette, rögtön felemelte az orrát. Brr, vau, vau! hangja még egy kicsit félénk és bizonytalan volt. Mit hallok? szólt Philomen, egy ideges, sovány, élénk és tettre kész emberke, aki az új kismalacot akarta megnézni, ahogy meg volt beszélve. Ott áll a malac! mérgeskedett Guelotte,miközben a szemével az ura felé csippentett. Szóval egy kutyát hoztál? kérdezősködött a nagy vadász, két ujja közt sodorgatva nagy szőke bajuszát. Elég jónak látszik. Nem zavartatja magát a kópé, huncut a pofácskája, látszik rajta, máris otthon érzi magát. De mennyire, hisz már ő az úr a háznál, ez a kis korcs kezdte az asszony újra. Te nem vagy köteles ünnepelni szakította félbe Lisée. Gyere ide hozzám, kicsi Miraut! Úristen, egész szép kis állat szólt Philomen. És milyen okos! tette hozzá Lisée. Azt hiszem, nagyon jó fej lesz belőle. Pépé révén jutottam hozzá. A rocfontaine-i Dagi fajtiszta szukája szülte, miután összeeresztették egy fajta kopóval, de hidd el, kitűnő kopó volt, egy remek kutya, egy bámulatos vadászkutya. Ha az ilyen keverék kopó sikeres, nemigen lehet a sarokba szorítani. Mutasd csak a pofácskádat, kiskutyám! Na lám, a pofája fekete, ő maga jó felépítésű, a fogai szilárdan állnak, 14

15 kettős fülcimpája van, a lába csupa ideg, a koponyája pedig kissé csúcsos, ami jó fajtára utal. És nézd, micsoda farok folytatta Lisée, ez aztán a szépség! Gyönyörű egy állat! Szép a bundája is, ez a fehér és pirosas-barna foltokkal az oldalán, igazán ritka! Egyébként is sokat fog érni, hisz ez az alom legjobb kölyke! Maga az anyjaválasztotta ki. Úgy bizony, mert mikor a kutya megkölykezett, a Dagi, aki igazán jól kiismeri magát ezekben a dolgokban, és csak a jó kölyköket akarta meghagyni, kicsalta egy percre az anyjukat a konyhába, és a picinyeket átköltöztette a szomszéd szobába, egy zsákot terített alájuk. Végül is tudod te, mit csinál ilyenkor egy anya? Hallottam már róla. Szóval, mikor visszaér a vackához, és nem találja ott a porontyait, lázasan keresni kezdi, és hamarosan rájuk is bukkan! Hamarosan? Nekem mondod? Valahányszor megkölykezett Cybele, ahogy a Bellone előtti kutyámat hívták, és én a kölyköket megfojtottam, jó három láb mélyen kellett elföldelnem őket, különben előkaparta és visszacipelte volna a vackukra, pedig már egyikükben sem volt élet. De mondok mást! Ez a kedves kutyám egyszer már nagyon közel volt a szüléshez, mégis velünk jött vadászni. A mozgás, a futás annyira megrövidítették az idejét, hogy a hajtás kellős közepén szülőgörcsöt kapott. A konok kutya világra hozta két kölykét, jól elrejtette őket, és utánavetette magát a többi kutyának, miután pedig mindnyájan hazatértünk, visszament arra a helyre, ahol három órával azelőtt elhelyezte őket. Méghozzá kétszer kellett fordulnia, mert csak egyenkint cipelhette haza a kölyköket, a nyakuk fölötti bőrt a foga közé szorítva. Az egyik megdöglött, de képzelheted, milyen kis vasgyúró volt a másik. Megmaradt, és fel tudtam nevelni. Ez volt az, amelyiket ajándékba adtam a sanceyi doktornak, egy remek nyomkövető kutya. Igen, igen kezdte újra Lisée, de tudod-e, hogyan lehet rájönni, melyik lesz a legjobb szimatú, melyiket érdemes megtartani? 15

16 Persze, emlékszem rá, várj csak... Őregem, úgy kell eljárni, ahogy már kezdtem mondani a Dagiról, mert az anya utánuk jön, hogy visszavigye őket a szülőfészkébe. Ez az a pillanat, mikor az embernek teljesen az állat ösztöneire kell hagyatkoznia. Az anya persze szeretné a kölyköket egyszerre elvinni, de rájön, hogy erre nem képes; olyasmi ez, mint mikor a lyukon csak egyenkint lehet átbújni, így aztán szagolgatja, nyalogatja, pofozgatja, újra nyalogatja, végigszimatolja mindegyiket, míg végül aztán döntésre jut. Nos, öregem, amelyiket ilyenkor elsőként emeli ki a fogával, biztosra veheted, hogy ez a legértékesebb valamennyi közül, egy hibátlan, jó szimatú kiskutya, a teste tömör, de hajlékony, biztos a lába, szóval egy mintapéldány. Nos, az anya Mirautt kapta fel elsőnek a kölykök közül. Ezért döntöttem végül is mellette. Egyébként tisztában voltam vele, hogy ráérek kutyát keresni, de hogy ilyen kutyát fedezzen fel az ember, az nem esik meg vele mindennap, különben is azt mondta a Dagi aki igazán rendes fickó, Pépé régi barátja, és tudja, mi az, ha valaki él-hal a vadászásért szóval azt felelte, mikor faggatóztam, mennyit kér a kölyökért: Ugyan Lisée, ne bolondozz, nem vagyok én kutyakereskedő! Te pénzért adnál egy kutyát, egy kölyökkutyát egy vadászembernek, akinek éppen szüksége van rá? Én soha feleltem, de hát a tisztesség... Hó, hohó, majd fizetsz egy palack jóféle bort, az első nyulat pedig, amelyet a puskád elé hajt, majd együtt lakmározzuk fel, Pépét is beleértve. Rendben? De mennyire! válaszoltam, és megszorítottuk egymás pracliját. De itt van száz sou tettem hozzá, vegyen rajta a lányod, amit akar, mert úgy látom, hogy eléggé elszorítja a kis szívét, hogy meg kell válnia a kiskutyától. De nyugtasd meg, nálunk is jól meglesz, jóltartjuk; nálam egy kutya a barátom is, és ha észreveszem, hogy egy csirkefogó hozzá mer nyúlni a kutyához mert akad szép számmal olyan ember, aki örömét leli az állatkínzásban, jól megszorongatom a torkát. Szörnyen igazat beszélsz helyeselt neki Philomen. Ha tudnám, ki volt 16

17 az a disznó, aki tavaly egy vasvillával megszúrta a Bellone kutyát, visszaszolgálnám neki a szúrást, de kamatostul! Egy kutyát minden ok nélkül elverni, akár olyan semmi okkal, hogy kinyalta a macska tányérját, vagy kihalászott a fészekből egy tojást, a legnagyobb durvaság, sőt gyávaság! Ha az én kutyám valami ostobaságot követ el, én kész vagyok rendbe tenni; sohasem tagadtam meg, hogy megtérítsem a kárt, ha annak rendje-módja szerint rábizonyították. De az állataimmal ugyanúgy vagyok, mint a gyerekeimmel; nem tűröm, hogy másvalaki kezet emeljen rájuk. Csak én dönthetem el, mikor szolgáltak rá egy legyintésre vagy verésre, mindenki tudja, hogy nem is kímélem őket, ha kiérdemelték; de mi jól tudjuk, mit csinálunk, ha elverjük őket, és nem kell attól tartani, hogy sebesülést okozunk, vagy bármily kevéssé, de megnyomorítjuk. Úgy van! De mit szólnál egy pohárkához? javasolta Lisée. Még meg se köszöntem neked, hogy hazaliferáltad a zsák sómat. És hogy vagy megelégedve a birkáddal? Nagyon is elégedett vagyok, hisz tudod, milyen olcsón jutottam hozzá. Van miből kiteleltetnem a báránykáival együtt; tavasszal már felnőtt birkaként lehet őket eladni; így busásan visszafizetik a vételárat, ráadásul az anya nekem marad... De te, úgy látom, szereztél egy puskát is. Denis apó Lefaucheux-jét vettem meg; ő szegény már nem tud vadászni, annyira meggyöngült a látása, és megromlottak a lábai, de a puska majdnem új: a csövek szilárdak, a závárzat olyan finoman kattan, mintha ezüstcsengő szólna, és bal oldali lövésre van beállítva, ezért lehet vele messziről is jól célozni. Sokat fizettél érte? Harminc frankot; szinte semmit. Ha meggondolom, hogy én harmincötért adtam el a régit, ráadásul meg csak egy áldomást fizettem a Jakabnak, aki ott fenn lakik a hegyoldalban, és ott vadászgat, engedély nélkül... szóval az a régi ennek a puskának a közelébe se érhetett. Láthatod, a legkisebb ok se volt rá, hogy az asszony rikácsolni kezdjen velem, mint egy tyúk, amelyiket forró vízzel kopasztanak. Ugyan már, az asszonyok... 17

18 Egészségedre, öregem! Most a tiédre, öreg cimbora! Miraut, te csibész, mikor fogsz leszokni a papucsom rágcsálásáról? Ajaj, szóval felfalja a harisnyákat, a papucsot meg a zsebkendőket?! Lesz még mit hallgatnod ez ügyben! Meg tudok rá felelni, de az asszony végül is megtanulja, hogy ne hagyjon mindent szanaszét heverni! Ha a kutya már megette a vásznai felét, a maradékot talán rendesen elrakja. Csak próbálja a koszos kutyád a holmimba dugni az orrát! szólalt meg fenyegetően Guelotte. Philomen csak mosolygott, Lisée nem felelt, csak füttyentett egyet, mire a kutya, ahogy felálltak, máris ott ugrált nagy vidáman a nyomukban. Gyerünk, öregem, gyerünk, Miraut! szólt Lisée, most megmutatom neked a leendő birodalmadat, mert az erdőbe megyünk rőzséért. Nincs jobb az erdei levegőnél, ha valakinek a kába fejét ki kell szellőztetni. Ezzel nagy vidáman nekiindultak. 18

19 Harmadik fejezet Képzeld mondta Guelotte a szomszéd vénlánynak, a nyakigláb Phémie-nek, mikor Lisée Miraut-val és Philomennel eltávozott, képzeld, megint idehozott egy rühes kutyát az a részeges alak! Hát nem nagyon esik meg a szíve rajtad! mondta egyetértéssel a másik, aki csak a tyúkjait szívelte otthon is. Ha megvolna hozzá a módunk! De máris egyik bajjal a másikat kell kifoltoznunk. Ó, Jézusom, ó, te jóságos isten, megint eljár majd vadászni, kiváltja az engedélyt, jönnek a büntetések, egy csomó pénzbe kerül a puskapor, az ólom, a mindenféle felszerelés, le fogják fülelni a tilalmi időben, mert ahogy én ismerem, ez a tuskó nem állja meg, hogy akkor is kijárjon. Erre a hosszú Phémie, ez a vénlány sőt a jogos feltevés szerint elgyötört szűzleány, ahogy Philomen emlegette megrezegtette a golyváját, mint egy kacsa a telt bögyét, kis madárfejével bólogatott, és kibökte a csúnya nők aranyigazságát, amit egyébként a tények az ő számára valószínűleg sohasem tudtak igazolni: Ezek a férfiak mind nagy disznók! De aztán rögtön a drága kis csirkéit emlegette, és némi halvány aggodalmát fejezte ki majdani létbiztonságuk felől, tekintettel ennek az új fiatal és veszedelmes ragadozó szomszédságának hírére. Ezek a fiatal kutyák mindent összeharapdálnak és felfalnak! Nagyon félek, hogy ez a piszok dög ott fog ólálkodni az én portám körül, megrémíti a tyúkokat, nem tudnak majd tojni, szétzavarja, sőt meg is fojtja őket. Te is tudod, hogy a Vernois apó Turc nevű kutyája, valahányszor erre jár, végigszimatol az istállókban, és kifosztja a fészkeket; így bőven kijut neki az omlettből. Csak nem fog az ő kutyájuk ilyesmire vetemedni remélte Guelotte,és úgy érezte, sötét felhők gyülekeznek a ház felett. Ó, ezek a kölyökkutyák, te is tudod, mennyire szemmel kell tartani őket tódította az öreglány, nem lehet őket magukra hagyni. Ha meglátod, hogy a fészkek után szimatol, rakd el jól egy fütykössel, különben lőheted! Az urad 19

20 jobban tette volna tegnap, ha részegeskedés helyett hazahozza a malacodat. Ó, én szegény fejem! sopánkodott Guelotteszomorúan. És mi lesz, ha rászokik a csirkehúsra, a házinyulakra, sőt a birkákat hajkurássza! A tanítónak a Cibeau kutya miatt akit aztán eladott azoknak a besanconi úriembereknek évente több mint száz frankot kellett megtérítenie. Hiába van valakinek pénze, hiába foglalkozik a hivatali ügyiratokkal, és körmöl a bíró számára, mégis meg kellett szabadulnia attól a ronda dögtől, különben az emberek tovább gyártották volna ellene kéthetente a bejelentéseket és feliratokat, míg át nem helyezik. Guelotte sápadozott. Ennyi baj eshetősége, a várható komplikációk rémképe, melyet a rosszmájú Phémie még sötétebbre festett, végképp fellázította férje úgynevezett botorsága és önzése ellen. A kedvtelései miatt dühöngött, a puszta kedvtelése miatt fogunk ilyen rémes helyzetbe kerülni! Hozzáteszem, hogy meg se kérdezte, mi az én véleményem! Az utolsónál is utolsóbb vagyok tehát! Ilyen egy barom! Ekkora gazember! De még nem jutott messzire ez a piszkos kutya meg a gazdája! Én csak híg löttyöt és vízben főtt krumplit lökök oda nekik; ha meghíznak, nem én tehetek róla! Azon iparkodj, hogy elpusztuljon ez a dög hergelte a vén piszkafa, megy az könnyen! Elmondom, mit kell csinálni: egy darab vajon vagy hájon pirított szivacsot kell neki adni; mert az egészen összemegy, ha megsütik, és finoman illatozik, mint egy sült, úgyhogy egy ilyen kákabélű gyanakvás nélkül egyből bekapja; a gyomornedvek viszont újra felduzzasztják az egészet, hamarosan ez tölti ki az egész gyomrot, és minthogy semerre sem tud kijönni belőle, megfullad a nagy étkű! Aztán még teneked kell kutakodnod, mitől nyiffant ki a drága kutyuska, ki merte bántani! Guelotte töprenkedett. Az világos, hogy a javasolt módszerrel könnyen megszabadulhatna a kellemetlen jövevénytől, mégis fennállhat némi veszély, akármit is állít Phémie. Lisée szerette a kutyáit. Vadászéveinek hosszú során volt már mindenféle fajtájú és színű kutyája. Volt, amelyiket sok éve már egy farkas harapott agyon, egy másikat a vaddisznó öklelte fel, egy harmadik úgy végezte, hogy túl közel került már a 20

Szamos Rudolf. Kántor Nyomoz

Szamos Rudolf. Kántor Nyomoz Szamos Rudolf Kántor Nyomoz LUX Egész éjjel szakadt a hideg áprilisi eső. A bokor alja, ahol feküdt, tocsogós sárrá ázott. Rosszul aludt. Nyugtalan, rövid álmában fel-felnyüszített, ilyenkor úgy érezte,

Részletesebben

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM

Eric Knight. Lassie hazatér. Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM Eric Knight Lassie hazatér Fordította: Thurzó Gábor TARTALOM EZ A KUTYA NEM ELADÓ! SOHA MÁS KUTYA NEM KELL NEKEM! EGY ROSSZKEDVŰ ÖREGÚR LASSIE ÚJRA HAZATÉR NE GYERE TÖBBÉ HAZA! REJTEKHELY A LÁPON NEM MARADT

Részletesebben

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek

Nagy István: A Jóisten állatai. Állatmesék felnőtt embereknek PPEK 158 Nagy István: A Jóisten állatai Nagy István A Jóisten állatai Állatmesék felnőtt embereknek mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Részletesebben

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd.

Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd. A svéd nyelvű eredeti mű címe: Avgrunden Copyright by Margit Sandemo, 1982 All Rights Reserved Hungarian translation Sz. Egerszegi Erzsébet, 1993 Hungarian edition CESAM Publishing Ltd., 1993 A fordítást

Részletesebben

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat!

Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Vidi Rita: Kutya dolgok ezek De ígérem, nem fogjuk kutyául érezni magunkat! Idestova pontosan két éve, hogy elindult világhódító útjára - merjünk naszületik projekt, a maga "Legyünk a tíz millió író országa!"

Részletesebben

SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975

SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975 SZAMOS RUDOLF KÁNTOR NYOMOZ ÖTÖDIK KIADÁS ZRÍNYI KATONAI KIADÓ BUDAPEST, 1915 SZAMOS RUDOLF 1975 LUX Egész éjjel szakadt a hideg áprilisi esı. A bokor alja, ahol feküdt, tocsogós sárrá ázott. Rosszul aludt.

Részletesebben

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan,

maszkodj ide; így ni! Menni fog ez még, csak vigyázz. No, itt vagyunk... Enni kezdenek. Az asszony jóízűen, fiatalosan, egészségesen, mint olyan, NOVELLÁK SZEPTEMBER Sötétség, szeptemberi este. Emberi lelkek bolyonganak, tévedeznek és elnyugosznak ebben a sötétségben. Csend nehezedik a kisváros utcájára. Egy férfi néz az utcára egyik földszintes

Részletesebben

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord

A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord A svéd nyelvű eredeti mű címe: Huset i Eldafjord Copyright (c) by Margit Sandemo, 1985 All rights reserved Hungarian translation Kovács Ilona, 1995 Hungarian edition CESAM HUNGARY, 1995 A fordítást az

Részletesebben

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált.

A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Minden jog fenntartva, beleértve bárminemű sokszorosítás, másolás és közlés jogát is. A kiadás alapjául a www.kalaka.com webhelyen megjelent mű szolgált. Kiadja a Mercator Stúdió Felelős kiadó a Mercator

Részletesebben

Doktor Dolittle és az állatok

Doktor Dolittle és az állatok HUGH LOFTING Doktor Dolittle és az állatok MESEREGÉNY Fordította Csánk Endre Tartalom I. PUDDLEBY II. AZ ÁLLATOK BESZÉDE III. ÚJABB PÉNZGONDOK IV. ÜZENET AFRIKÁBÓL V. A NAGY UTAZÁS VI. POLINÉZIA ÉS A KIRÁLY

Részletesebben

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN

EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Wass Albert EGYEDÜL A VILÁG ELLEN Az öreg nagyon oda volt. Nyögött, forgolódott a vackán. Barázdás arcából kiütköztek a csontok, gyér, szürke haja izzadtságtól csapzottan lógott a homlokába. - Mártonka

Részletesebben

A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon

A JÉGHEGYEK NÉPE könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon 2 3 A "JÉGHEGYEK NÉPE" könyvsorozat második kötete. A sorozat - Margit Sandemo norvég írónő alkotása - Gonosz Tengel leszármazottainak évszázadokon átívelő történetét meséli el. Gonosz Tengel magával az

Részletesebben

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt

Diana Hamilton. Szerelemről szó sem volt Diana Hamilton Szerelemről szó sem volt Két évig tartó látszatházasságot ajánl Javier Masters kis védencének, a tizenkilenc éves Zoe-nak, hogy a jómódú, árva lányt megóvja a hozományvadászoktól. Zoe igent

Részletesebben

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás

JAMES HERRIOT. Kutyák a rendelőmben. 2. javított kiadás JAMES HERRIOT Kutyák a rendelőmben 2. javított kiadás A fordítás alapjául szolgáló kiadás James Herriot: DOG STORIES Pan Books, London, Sydney and Auckland, 1987 James Herriot, 1986 Fordította SZÁSZ IMRE

Részletesebben

LÁZÁR ERVIN A FEHÉR TIGRIS

LÁZÁR ERVIN A FEHÉR TIGRIS LÁZÁR ERVIN A FEHÉR TIGRIS 1. A tér tele volt emberekkel, a fehér tigrist mégsem látta senki. Makos Gáborra hárman emlékeztek. Egy hivatalbeli kollégája tüzet kért tőle a drogéria előtt, Makos Gábor készségesen

Részletesebben

SÜNIKE ÁLMA Mese gyerekeknek, felnőtteknek

SÜNIKE ÁLMA Mese gyerekeknek, felnőtteknek SZEKERES KATÓ Maruska sorozat SÜNIKE ÁLMA Mese gyerekeknek, felnőtteknek Szeged 2010. 1 Kiadó: Bakai Beáta ISBN:978-963-88809-6-3 2 A mese olyan, mint egy elmúlt gyönyörű álom. A mese birodalmában járva,

Részletesebben

Marie Ferrarella Új ház, új haza

Marie Ferrarella Új ház, új haza Marie Ferrarella Új ház, új haza Rough Around The Edges 2001 Bianca 158. 2004. március 09. Katherine kétségbeesetten igyekszik eljutni egy telefonfülkéhez, ugyanis megkezdődtek szülési fájásai. Ekkor találkozik

Részletesebben

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY

MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY MARSCHALKÓ LAJOS A VÖRÖS BOSZORKÁNY REGÉNY I. FEJEZET. - Igy aztán nem csoda, ha tönkre megyünk! Szép társaság, mondhatom! Ezek akarnak ujságírók lenni? - De kérem, szerkesztő úr, tessék meghallgatni!

Részletesebben

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és

SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és SZILVÁSI LAJOS Albérlet a Síp utcában REGÉNY SZÉPIRODALMI KÖNYVKIADO BUDAPEST NEGYEDIK KIADÁS Felírta a gyógyszert, lebélyegezte a receptet, és odaadta a betegnek. A sápadt, már-már egészen kopasz férfi

Részletesebben

Önképzőköri írások 2006-2010

Önképzőköri írások 2006-2010 Önképzőköri írások 2006-2010 2 Önképzőköri írások Kedves Olvasó! Tudod, mi itt együtt dolgozunk négy éve. Az itt megjelenők szinte még igazi gyerekek voltak, amikor elkezdtük. Kedves, jópofa gyerekek.

Részletesebben

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS

NNCL1490-521v1.0. Fekete István. Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS NNCL1490-521v1.0 Fekete István Téli berek MÓRA KÖNYVKIADÓ REICH KÁROLY RAJZAIVAL TIZEDIK KIADÁS Fekete István jogutódja, 1970 ISBN 963 11 5138 7 Móra Ferenc Ifjúsági Könyvkiadó, Budapest Felelős kiadó:

Részletesebben

Helstáb Ákos 12 HÓNAP

Helstáb Ákos 12 HÓNAP Helstáb Ákos 12 HÓNAP Január Táncot járt a hópelyhekkel a szél, miközben végigsimogatta a kis faluvégi házat, melynek kéményéből szürke füst gomolygott fölfelé. A ház előtt álló öreg körtefa ágait vattacsomóként

Részletesebben

Mark Twain - Tom Sawyer kalandjai

Mark Twain - Tom Sawyer kalandjai Mark Twain - Tom Sawyer kalandjai I. FEJEZET - Tom! Semmi válasz. - Tom! Semmi válasz. - Kíváncsi vagyok, hol csatangol ez a gyerek! Hé, Tom! Az idős hölgy letolta orrán a szemüvegét, és elnézett fölötte,

Részletesebben

Christine Pacheco Melegíts fel!

Christine Pacheco Melegíts fel! Júlia különszám 2000/6. kötet Kyle a motorján a nővére családjához tart a karácsonyi ünnepekre, de váratlanul hóviharba kerül. Összefagyva elbotorkál a legközelebbi házikóig, amely az útjába akad, és csak

Részletesebben

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó

NNCL1515-527v1.1. Darren Shan A VÉRSZIPOLY. Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV. Móra Könyvkiadó NNCL1515-527v1.1 Darren Shan A VÉRSZIPOLY Darren Shan regényes története HARMADIK KÖNYV Móra Könyvkiadó A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Darren Shan: Tunnels of Blood HarperColhnsPublishers

Részletesebben

György Attila: A szeretet parancsai

György Attila: A szeretet parancsai PPEK 749 György Attila: A szeretet parancsai György Attila A szeretet parancsai mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013.

VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013. Kardos Eszter alkotása (SZÍN-VONAL Alapfokú Művészeti Iskola) Lektorálatlan összegyűjtött - változat VPM által kiírt nyílt pályázatos írásokból PDF-ben 2013. A pályázatra 15 írás érkezett be. Az 5 fős

Részletesebben

1719-ben (vagy úgy nagyjából)

1719-ben (vagy úgy nagyjából) 1 1719-ben (vagy úgy nagyjából) Egyszer levágtam egy férfi orrát. Nem emlékszem sem arra, hogy pontosan mikor történt talán 1719-ben, vagy úgy nagyjából, sem arra, hogy hol, de akkor esett meg, amikor

Részletesebben

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva.

Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 1 Almira M. http://almiram.freewb.hu (C) 2012. Minden jog fenntartva. 2 Roche Deborah 2. Reflektorfényben az állatorvos 1. fejezet Te tudod, mit vegyek neki? kérdezte Anna, és szórakozottan lógázta a lábát

Részletesebben

Pavol Rankov Testközelben

Pavol Rankov Testközelben Pavol Rankov Testközelben KENGURU ZSEBKÖNYVEK SOROZAT 9. Pavol Rankov Testközelben AB-ART Fordította: Horváth Erika Kutyák A könyv a SLOLIA, Literárne informaèné centrum, Bratislava támogatásával jelent

Részletesebben