Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat"

Átírás

1 Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben Nyereményjáték részvételi- és játékszabályzat 1. A Johnson & Johnson Kft. (1123 Budapest, Nagyenyed u ) (továbbiakban: Szervező) sorsolásos nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez, melynek lebonyolításával megbízza a Progressive Studio Kft.-t (1095 Budapest, Soroksári 48. Hungária Malomudvar, 18 ép. II. em. - a továbbiakban: Lebonyolító). A Nyereményjátékban azok a 10. pontban foglalt személyi feltételeknek megfelelő magánszemélyek (Játékosok) vehetnek részt, akik a Nyereményjáték (lentebb meghatározott) időtartama alatt a Johnson & Johnson Kft. által forgalmazott alábbi márkájú termékek közül: Bebe, Clean&Clear, Neutrogena, Johnson s Baby, Listerine, o.b., Carefree, vásárolnak egy terméket (Termék) a Termékeket forgalmazó valamely magyarországi dm üzletben, és a vásárlást igazoló nyugtán található AP számot, valamint a vásárlás időpontját, illetve az üzlet nevét ahol vásárolta a terméket (továbbiakban: Pályázat) elküldik SMS-ben megadott formátumban a os nem emelt díjas telefonszámra vagy feltöltik ezen információkat saját Facebook profiljukat használva online a oldalán található applikáción keresztül. Minta Pályázat: AP , :00 DM. A Játékban résztvevő dm üzletek listája elérhető a oldalon. A játékban minden dm üzlet részt vesz. A Játékban részt vevő termékek listája a Játékszabályzat 1.sz. mellékletben található. A Nyereményjátékban résztvevő üzletek listája változhat, amit oldalon nyomon lehet követni. A módosítás a közzététel időpontjától érvényes. 2. A Nyereményjáték időtartama: április :00:00 óra június :59:59 óra. A határidő a Pályázat beérkezésének határidejét jelenti. Egy Pályázat akkor tekinthető beérkezettnek, ha a jelen Nyereményjáték időtartama alatt a rendszer adatbázisában rögzítésre került. A Pályázat beérkezési időpontja az adatbázisban való rögzítésének a szerver belső órája szerinti időpontja mind SMS-ben küldött pályázat, mind online feltöltés esetén. Internetről, vezetékes telefonról küldött, egyéni azonosításra alkalmatlan egyedi telefonszámot nem tartalmazó SMS-t nem fogadunk el. A Nyereményjátékban kizárólag hazai mobilhálózatokból küldött SMS-ek vehetnek részt. Egy AP szám csak SMS-ben vagy csak online tölthető fel. A mindkét módon beküldött Pályázatok kizárásra kerülnek a Játékból.

2 A Szervezőnek jogában áll a beérkezett Pályázatokat azonnal megvizsgálni, hogy azok érvényesek-e, azokat a Játékszabályzatnak megfelelően küldték-e be. A Játékszabályzat 10. pontjában meghatározott feltételek ellenőrzésére ugyanakkor utólag, nyertes Játékosonként kerül sor. 3. A Nyereményjáték során az alábbi Nyeremények kerülnek kisorsolásra: Napi nyeremények: naponta 7 db, (a Nyereményjáték során összesen 364 db) adidas brazuca glider focilabda. Fődíj: Meccsnézéssel egybekötött vacsora Bíró Lajos sztárséffel a VB döntő napján Részletek: A nyertest és társaságát (összesen maximum 8 fő) a Bock Bisztró Buda 4 fogásos fix menüs vacsorára látja vendégül a FIFA Világbajnokság döntőjének estéjén, azaz július 13-án. Az este házigazdája Bíró Lajos lesz. A nyertes és társasága Budapesten belüli szállításáról a Szervező gondoskodik. A mérkőzés után a nyertes és társasága szállásáról ugyancsak a Szervező gondoskodik. A szállást a nyertes és társasága részére a Szervező a Hotel Belvedere****-ben biztosítja. A Szervező a nyertes és társasága részére a szállodában egy éjszaka szállást 4 darab kétágyas szobában biztosít. A szállás a másnapi reggeli díját is tartalmazza. A társaság a mérkőzést az étteremben nagyméretű kivetítőn tekintheti meg. A Budapestre történő utazás igazolt költségét Magyarország területéről a szervező a nyertes és társasága részére ugyancsak megtéríti max Ft összeg erejéig. A Szervező a változtatás jogát fenntartja. 4. A Nyereményjáték során a Nyeremények a következő rendszer szerint kerülnek kisorsolásra: Napi nyeremények: A Napi Nyereményeket definiáló időpontokat (továbbiakban: Nyertes időpontok) a Nyereményjáték teljes időszakára a Nyereményjáték kezdete előtt, április 08.-án 10:00:00 órakor, közjegyző jelenlétében, 1051 Bp. Nádor u. 20. I. em. 19. Dr. Kapási Olga közjegyző irodájában állapítja meg a Szervező. Egy-egy nyeremény nyertesének (továbbiakban: Nyertes) az a Pályázat minősül, amely az előre kisorsolt nyertes időpont valamelyikével megegyezően, vagy az azt követő, az ahhoz legközelebb eső időpontban érkezett be. Ha egy Nyertes valamilyen okból kizárásra kerül, automatikusan a Nyertes időponthoz legközelebb eső következő Pályázat birtokosa válik Nyertessé.

3 Fődíj: A Nyereményjáték időtartama alatt beérkezett Pályázatok közül a Fődíj, azaz a VB Döntő vacsora kisorsolását közjegyző jelenlétében a Lebonyolító gépi sorsolással végzi június 6-án 13:00:00 órakor, a Lebonyolító székhelyén. A sorsoláskor 3 fő tartaléknyertes is sorsolásra kerül. Érvényesség: Amennyiben a Nyertes nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek, s így kizárásra kerül, vagy az értesítéstől számított 3 napon belül a Nyereményjátékban használt címen és/vagy telefonszámon nem elérhető, úgy a Nyereményt a Szervezőnek nem áll módjában átadni. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a Nyereményre, amennyiben a Nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes Pályázata érvénytelennek minősül és emiatt a Nyereményjátékból kizárásra kerül. 5. A Játékos Pályázata beküldése után azonnal értesítést kap, amennyiben a Nyertes időpontban (vagy az azt követő és ahhoz legközelebb eső időpontban) küldte be helyes Pályázatát. SMS alapú Pályázat esetén a Lebonyolító cég megbízottja (IT-Ware Kft.) válasz SMS-üzenet formájában küld értesítést. Online feltöltés esetén a Nyertest az általa megadott címen értesítjük. Az értesítésben a Nyertes megkapja azt a címet, melyre a vásárlást igazoló nyugtát és a Nyereményének postázási címét be kell juttatnia (Budapest, PF ), megjelölve, hogy a nyugtát meddig köteles beküldeni. Nyereményre csak ép és sértetlen, olvasható, beazonosítható nyugta jogosít. A borítékra kérjük a következőt ráírni: Johnson & Johnson/FIFA promóció a DM(2)-ben. A Fődíj Nyertesét telefonon értesítjük. Amennyiben a Nyertes a nyugtát, és személyes adatait nem küldi be a megadott címre június 24-ig, Nyereményét nem áll módunkban átadni, Nyereménye a Tartaléknyertes részére kerül ilyen esetben kiosztásra. 6. A Játékosok nyerési esélyeiket többszöri termékvásárlás esetén több érvényes Pályázat elküldésével növelhetik. Egy nyugta csak egyszer pályázhat. Csak olyan eredeti nyugtát áll módunkban elfogadni, amelyen egyértelműen, beazonosíthatóan fel van tüntetve a vásárolt termék megnevezése. Egy adott személytől, illetve mobiltelefonszámról beérkezett Pályázatok közül a Nyereményjáték nyereményeiből legfeljebb egy nyerhető el. Ez alól kivételt képez a Fődíj, amelyre az összes Játékos pályázhat. 7. A Nyereményeket a Nyertesek értéknyilvánított ajánlott levélben kapják meg, a Szervezővel / Lebonyolítóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb a sorsolástól számított 60 naptári napon belül. A Nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a Lebonyolítóval annak érdekében, hogy a Nyeremények átadására a fenti határidőben sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségüknek a Nyertesek bármelyike nem tesz eleget, és így a Nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy e körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a Nyeremények átvételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel

4 időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása az érintett Nyertesre nézve jogvesztő. Szervező nem ajánlja a Nyereményjátékban való részvételt harmadik személy előfizetésében levő mobiltelefonokról. Amennyiben a Játékos nem a saját maga által előfizetett szolgáltatást veszi igénybe a Nyereményjátékhoz, a Játékos felelőssége, hogy a Nyereményjáték kezdete előtt kérje az általa igénybe vett előfizető hozzájárulását. Javasolt, hogy a hozzájárulás minden esetben terjedjen ki arra, hogy (i) ki jogosult a szolgáltatást használni, (ii) mi a hozzájárulás időbeli hatálya, (iii) az időbeli hatály alatt az előfizető feltétel nélkül és visszavonhatatlanul mondjon le a felhasználó javára az esetleges nyereményről; (iv) az előfizető hozzájárul személyes adatainak a jelen részvételi szabályzat szerinti kezeléséhez; és (v) az előfizető a Nyereményjátékkal kapcsolatosan Szervezővel szembeni mindennemű igényéről feltétel nélkül és visszavonhatatlanul lemond. 8. A hozzájáruló nyilatkozat beszerzése a Játékos felelőssége. A Nyereményjátékkal kapcsolatos, az előfizetői felhasználói jogosultságból fakadó vitákkal kapcsolatosan mind Szervező, mind a Lebonyolító cég mindennemű felelősségét kizárja. Az Előfizető saját felelőssége, hogy megbizonyosodjon arról, hogy illetéktelenek ne vegyenek részt a Nyereményjátékban az általuk használt, de Előfizető előfizetésében levő telefon és érvényes SIM-kártya segítségével. Szervezőt, és Szervező megbízottjait erre vonatkozóan nem terheli felelősség. A Szervező, illetve a Nyereményjáték szervezésében és lebonyolításában résztvevő cégek nem felelősek és kizárnak mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, ideértve különösen, de nem kizárólag a Szervezőnek nem felróható, technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, hiányosságért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért való felelősséget. A Játékosok elfogadják, hogy a Nyereményjáték használata során a Játékszabályzatban foglaltak bárminemű megszegésével a Szervező számára okozott kárért teljes körű felelősséget vállalnak. 9. Másik személyhez tartozó Facebook profil használata a Nyereményjáték során nem lehetséges. 10. A Szervező megbízásából a Lebonyolító által lebonyolított Nyereményjátékban kizárólag azon Játékos vehet részt, aki az alábbi együttes feltételeknek megfelel:

5 18. életévét betöltött és cselekvőképes, magyar állampolgár, aki nem tartozik a Johnson & Johnson Kft, a Progressive Studio Kft., IT- Ware Kft., valamint a dm üzletek alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói körébe. 11. A Szervező a Nyeremények átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból azt a Pályázót, aki nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi feltételeknek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. 12. A Nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre vagy más ajándéktárgyra át nem válthatók. A Nyereményekhez kapcsolódó bármely adó fizetési kötelezettséget, valamint a Nyeremények kézbesítési költségét a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek a nyertes Játékost terhelik. Jogi út kizárva. 13. A Nyertesek által a megadott postacímre beküldött névre és címre vonatkozó információk hiányossága/hibája, valamint a vásárlást igazoló nyugtán található termékek beazonosíthatatlansága (pl.: hiányzó vagy téves AP kód, vásárlási dátum és időpont stb.), a Szervező érdekkörén kívül felmerülő technikai problémákért (pl.: telefon elvesztése, telefonszám cseréje), miatt a Nyeremények kézbesítésének elmaradásáért vagy késedelméért a Szervezőt felelősség nem terheli, míg a kézbesítés során a Nyereményekben keletkezett károkért vagy azok teljes megsemmisüléséért a kézbesítés teljesítője a felelős. A Játékosok a Nyereményjátékban való részvételükkel elfogadják és tudomásul veszik, hogy Szervező a Nyeremények tekintetében kellékszavatosságot, jótállást nem vállal. A Nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a Nyeremény gyártójával szemben érvényesítheti, melyet igény esetén a Szervező számára megjelöl. A Nyerteseket a Szervező a Játékban résztvevő, általuk regisztrált mobiltelefonszám vagy megadott cím segítségével azonosítja, így az időközbeni esetleges szám- vagy cím változással járó, valamint a Szervező érdekkörén kívüli technikai okból felmerülő problémákért a felelősséget a Szervező nem vállalja. 14. A Nyereményjátékkal kapcsolatos információk megtalálhatók a weboldalon, valamint -ben kérhetőek a címen, illetve az 1/ es telefonszámon. A Nyereményjáték hivatalos játékszabályzata a és a weboldalakon, valamint a oldalon, jelenik meg. 15. A Szervező a Nyereményjáték lezárulta után 60 napon túl semmilyen, a Nyereményjátékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el. 16. A jelen Játékszabályzatot és az alább hivatkozott adatvédelmi rendelkezéseket a Szervező jogosult egyoldalúan módosítani. A Játékszabályzat esetleges módosításait vagy visszavonását a Szervező

6 közzéteszi a és a weboldalakon. Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A módosítás időpontjáig a Játékosok maradéktalanul érvényesíthetik a már megszerzett jogaikat. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot bejelentés nélkül visszavonja, különösen vis maior (háború, földrengés, katasztrófa, sztrájk vagy hasonló váratlan esemény) bekövetkezésekor, valamint, hogy elutasítson minden illetéktelen (a Nyereményjátékban való részvételre nem jogosult) személy által beküldött vagy érvénytelen igényt és ezzel kapcsolatban az igényeket ellenőrizze. A fenti pontban meghatározott vis maior eseményen túl a Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Nyereményjátékot a fenti pontok szerint megváltoztassa vagy visszavonja. Különösen jogosult a Szervező a Nyereményjáték visszavonására vagy felfüggesztésére, továbbá a nyeremény megtagadására, ha a Nyereményjáték kapcsán visszaélés vagy a jelen Játékszabályzat megszegésének gyanúja merül fel, továbbá a Nyereményjáték kiírásakor előre nem látott körülmények felmerülése esetén. A Szervező nem vállal felelősséget semmilyen vitás esetért azzal kapcsolatosan, hogy ki tekinthető nyertesnek, továbbá fenntartja a jogot, hogy visszatartsa a nyereményt mindaddig, amíg a felek az esetlegesen felmerülő vitás kérdéseket jogerősen és sikeresen le nem zárják. Amennyiben a Szervező felfüggeszti vagy megszakítja a Nyereményjátékot, egyetlen érdekelt fél sem ideértve a Játékosokat jogosult kártérítés igénylésére vagy a Nyereményjáték folytatásának kérésére. 17. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos önkéntesen, félreérthetetlenül és határozottan, az adatkezelésről való megfelelő tájékoztatás birtokában hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező (adatkezelő) a Nyereményjáték lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása céljából, a szükséges mértékben a Játékos jelen Játékszabályzatban az alábbiakban feltüntetett, illetve a Nyereményjáték során rendelkezésre bocsátott személyes adatait kezelje, továbbá a Lebonyolító (adatfeldolgozó) részére továbbítsa és az adatokhoz hozzáférést engedjen. A személyes adatok a következők: név, lakcím, cím, telefonszám. A nyertes Játékos személyes adatait a fenti adatkezelési céllal kapcsolatos esetleges követeléseknek a vonatkozó jogszabályokban vagy kötelezettségvállalásokban meghatározott elévülési idejéig tárolják. A személyes adatok kezelésére kizárólag Magyarország területén kerülhet sor. A személyes adatokat a Nyereményjáték megvalósításában közreműködő személyek és a vonatkozó technikai és személyzeti feladatokat végző személyek ismerhetik meg. A Játékosnak az adatkezeléssel kapcsolatos jogait és jogorvoslati lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló évi CXII. törvény (a továbbiakban: Adatvédelmi Törvény ) rendelkezései ( és 30. alfejezetei) tartalmazzák. A Játékos az adatkezeléssel kapcsolatban a fentiek szerint információt kérhet, továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, zárolását vagy törlését. Az Adatvédelmi Törvény 21. -ban meghatározott esetekben a Játékos tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen. Abban

7 a nem várt esetben, ha a személyes adatokkal kapcsolatos jogokat megsértik, a Játékos a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: ; telefax: ; vagy bírósághoz fordulhat. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játékban való részvétel ellehetetlenüléséhez vezethet, ha a Játék lebonyolításához szükséges célból történő adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonását, illetve a lebonyolításhoz szükséges adatok törlését a nyeremények átadása előtt kezdeményezi. A Nyereményjátékban résztvevők feltétel nélkül, önkéntesen és kifejezetten beleegyeznek abba, hogy személyes adataik (mobiltelefonszám, név, cím) a Nyereményjáték lebonyolítása és a lebonyolítás jogszerűségének igazolása céljából a Szervező adatbázisába kerüljenek. A nem nyertes Játékosok személyes adatai december 15-én megsemmisítésre kerülnek. A Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos egyértelműen és kifejezetten, önkéntesen és a megfelelő tájékoztatás birtokában, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló évi XLVIII. törvény 6. -nak megfelelően hozzájárul a következőkhöz: (i) a Nyereményjátékkal összefüggésben megadott személyes adatait a Szervező annak érdekében felhasználja, hogy a Játékos számára közvetlen üzletszerzés céljából, különösen postai vagy telefonos megkeresés útján, továbbá elektronikus levelezés, mobiltelefon vagy azzal egyenértékű más egyéni kommunikációs eszköz útján reklámot, tájékoztató anyagokat vagy információkat küldjön; valamint (ii) a Szervező a Játékos név- és lakcímadatait közvetlen üzletszerzés, piackutatás, közvélemény-kutatás és tudományos kutatás céljából harmadik személyeknek átadja a Kkt. (A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló évi CXIX. törvény) alapján. A fenti (i)-(ii) pontokra vonatkozó hozzájárulás bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható a Szervező elérhetőségein. A Játékban résztvevők tudomásul veszik és részvételükkel önként, kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy nyertesség esetén nevüket és lakcímüket (kizárólag a település megjelölésével) a Szervező minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint a nyertesség tényének kommunikációjában azokat felhasználja. A Szervező és/vagy a Lebonyolító cég jogosult a Nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvételt készíteni, amelyet a Szervező jogosult idő és felhasználási mód korlátozás és külön díjazás nélkül felhasználni. Az adatok feldolgozását a Progressive Studio Kft. végzi. Adatkezelési azonosító: NAIH-74225/ Nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kijelenti, hogy a jelen Játékszabályzatnak hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. A Nyereményjátékban való részvétel és a Nyereményjátékkal kapcsolatban rendelkezésre bocsátott személyes adatok megadása önkéntes.

8 19. Jelen Játékszabályzatra a magyar jogszabályok az irányadók és a Nyereményjátékban való részvétellel kapcsolatosan kialakuló jogviták kizárólagosan a magyar bíróságok joghatósága alá tartoznak. Budapest, március 28. Johnson & Johnson Kft. Szervező Progressive Studio Kft. Lebonyolító

9 1. sz. melléklet A Nyereményjátékban részt vevő termékek listája Fő EAN Megnevezés BEBE AJAKÁPOLÓ INTENSIV CARE 6F BEBE AJAKÁPOLÓ CLASSIC 6F 4,9 G BEBE AJAKÁPOLÓ GYÖNGYHÁZFÉNYŰ 6F 4,9G BEBE AJAKÁPOLÓ ROSE 6F 4,9 G BEBE AJAKÁPOLÓ SILKY VANILLA 4,9G CAREFREE INTIM MOSAKODÓ 200ML ALOE CAREFREE INTIM TÖRLŐKENDŐ 20DB ALOE VERA CAREFREE TISZT BET. 20DB PLUS ULTRA FRES CAREFREE TISZT. BET. 48DB PLUS LARGE FRE CAREFREE TISZT. BETÉT 34DB COTTON FRESH CAREFREE TISZT.BET. 28DB PLUS LARGE FRES CAREFREE TISZT.BET. 30DB FLEXIFORM FRESH CAREFREE TISZT.BET. 58DB ALOE VERA CAREFREE TISZT.BET. 58DB FLEXIFORM FRESH CAREFREE TISZT.BETÉT 24DB PLUS LONG CAREFREE TISZT.BETÉT 34 DB COTTON CAREFREE TISZT.BETÉT 48DB ALOE CAREFREE TISZT.BETÉT 58DB COTTON FRESH CAREFREE TISZT.BETÉT 76DB COTTON FRESH CAREFREE TISZT.BETÉT ALOE VERA 32DB CAREFREE TISZT.BETÉT FLEXIFORM 30DB CAREFREE TISZT.BETÉT FLEXIFORM 58DB CAREFREE TISZT.BETÉT PERFECTFIT FRESH CAREFREE ULTRA NORMAL PLUS DUOPACK 20DB CLEAN AND CLEAR ARCTONIK ÉRZÉKENY 200ML CLEAN AND CLEAR ARCTONIK MITESSZERELT CLEAN AND CLEAR BŐRRAD.MITESSZERELT CLEAN AND CLEAR HŰSÍTŐ HAT. TONIK 200ML CLEAN AND CLEAR MÉLYT.ARCLEMOSÓ 150 ML CLEAN AND CLEAR MITESZ.2IN1LEMO+MASZK CLEAN AND CLEAR SHINE C.ARCTONIK 200ML CLEAN AND CLEAR SHINE C.BŐRRADÍR 150ML J.B. BABAKRÉM 100ML PINK J.B. BABAOLAJ 200ML NYUGTATÓ AROMA J.B. FÜRDETŐ 500ML BUBORÉKOS 2IN J.B. TESTÁPOLÓ NEW BORN 300ML J.B.BABAHINTŐPOR 200G BEDTIME AROMA J.B.BABAHINTŐPOR 100GR J.B.BABAKRÉM 100ML J.B.BABAOLAJ 200ML J.B.BABAOLAJ 200ML ALOE VERA J.B.BABASAMPON 200ML KAMILLÁS

10 J.B.BABASAMPON 500ML BÚZACSÍRÁS J.B.BABASAMPON 500ML KAMILLÁS J.B.BABASAMPON 500ML NYUGTATÓ AROMA J.B.FÜRDETŐ 500ML LÁGY J.B.FÜRDETŐ 500ML NYUGTATÓ AROMA J.B.FÜRDETŐ 500ML HIDRATÁLÓ J.B.FÜRDETŐ ÉS SAMPON 500ML TOP TO TOE J.B.OLAJ GÉL 200ML FRISS VIRÁGILLATTAL J.B.TESTÁPOLÓ 300ML J.B.TESTÁPOLÓ 300ML NYUGTATÓ AROMA J.B.TÖRLŐKENDŐ UT. 56DB CLEAN+PROTECT J.B.TÖRLŐKENDŐ UT. DUO 2*56DB G.CLEAN J.B.TÖRLŐKENDŐ UT. QUATRO 4*56DB G.CLEAN J.B.VÉDŐKRÉM PELENKAKIÜTÉS ELLEN 100ML JB. BABASAMPON 500ML TINCSSZELIDÍTŐ JB.AROMA TUSFÜRDŐ MASSZÁZS OLAJJAL 400ML LISTERINE SZÁJÖBL.COOLM.500ML DUOPACK LISTERINE SZÁJÖBL.FRESHBR.500ML DUOPACK LISTERINE SZÁJÖBL.ZERO 500ML DUOPACK LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 250ML COOL MINT LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 250ML FRESHBURST LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 250ML STAY WHITE LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 250ML T.C. EN.GUA LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 250ML TOTAL CARE LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 250ML TOTAL CARE ZERO LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 250ML TOTAL CARE LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 250ML ZERO LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 500ML CITRUS LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 500ML COOL MINT LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 500ML FRESHBURST LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 500ML STAY WHITE LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 500ML T.C. EN.GUA LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 500ML TOTAL CARE LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 500ML TOTAL CARE ZERO LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 500ML ZERO LISTERINE SZÁJÖBLÖGETŐ 95ML COOL MINT NEUTROGÉNA AJAKÁPOLÓ 20F 4,9G NEUTROGÉNA AJAKÁPOLÓ NORDIC BERRY 4,8G NEUTROGENA KÉZKRÉM 50ML NEUTROGENA KÉZKRÉM 50ML ILLATMENTES NEUTROGENA KÉZKRÉM 50ML ÖREGEDÉSGÁTLÓ NEUTROGENA KÉZKRÉM 75ML COMFORT NEUTROGENA KÉZKRÉM 75ML KÖRÖMÁPOLÓ NEUTROGENA KÉZKRÉM 75ML NORDIC BERRY NEUTROGENA LABKREM 100ML NORDIC BERRY NEUTROGENA LABKREM BŐRKEM. ELLEN 50 ML

11 NEUTROGENA LABKREM SZARAZ BŐRRE 100 ML NEUTROGENA LABSPRAY 3IN1 100ML NEUTROGÉNA T GÉL SAMPON TOTAL 125 ML NEUTROGÉNA T GÉL SAMPON VISZKETŐ FEJBŐRR NEUTROGÉNA T GÉL SAMPON ZSÍROS HAJRA NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 250ML CREAMY OIL NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 250ML ÉRZÉKENY BŐRR NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 250ML INT.REG.SENSI NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 250ML INTREGENERÁLÓ NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 250ML NORDIC BERRY NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 300ML COMF.BALM NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 300ML ULTRA NOURISH NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 400ML CREAMY OIL NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 400ML INT.REG.SENSI NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 400ML INTREGENERÁLÓ NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 400ML NORDIC BERRY NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 400ML SZÁRAZ BŐRRE NEUTROGENA TESTÁPOLÓ 400ML SZÁRAZ+ÉRZÉKE NEUTROGENA V.CLEAR MITESSZEREL.RADÍR NEUTROGENA V.CLEAR MITESSZEREL.TONIK NEUTROGENA V.CLEAR PINK ARCLEMOSÓ KR NEUTROGENA V.CLEAR PINK BŐRRADÍR 150ML NEUTROGENA V.CLEAR PINK HID.ARCKRÉM 50ML NEUTROGENA V.CLEAR STRESS CTRL BŐRRAD O.B TAMPON APPLIKÁTOR 16DB PROCOM.SUPER O.B.TAMPON 16DB MINI PROCOMFORT O.B.TAMPON 16DB NORMÁL O.B.TAMPON 16DB NORMÁL PROCOMFORT O.B.TAMPON 16DB PROCOMFORT LIGHT DAYS O.B.TAMPON 16DB SUPER PLUSZ O.B.TAMPON 16DB SUPER PROCOMFORT O.B.TAMPON 32DB NORMÁL O.B.TAMPON 32DB NORMÁL PROCOMFORT O.B.TAMPON 48DB SUPER PROCOMFORT O.B.TAMPON 56DB MINI PROCOMFORT O.B.TAMPON 56DB NORMÁL PROCOMFORT O.B.TAMPON APPLIKÁTOR 16DB PROCOM.NORMÁL OB FLEXIA TAMPON 16 DB NORMÁL OB FLEXIA TAMPON 16 DB SUPER OB TAMPON 16 DB OPTIBALANCE NORMÁL OB TAMPON 32 DB OPTIBALANCE NORMÁL OB TAMPON 8 NORM.+8 MINI PROCOMFORT OB TAMPON FLEXIA 36 DB SUPER OB TAMPON FLEXIA 48 DB NORMAL OB TAMPON PROCOMFORT 16 DB SUPER PLUS O.B. TAMPON 8 DB NORMAL PROCOMFORT

12 J.B 250MLSAMPON EASY-RINSE J.B FÜRDETŐ 500ML BUBOREKOS FRESH

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ,

(c) megtippeli az oldalon feltüntetett kérdésre a választ, Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o. által szervezett Teljes energiával a nyereményekért fogyasztói nyereményjáték hivatalos Részvételi- és Adatkezelési szabályzata 1. Az Energizer Group Polska Sp. Z.o.o.(székhely:

Részletesebben

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.

2.6 Szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból. MIRE ELÉG 2 NAP ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI 1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Mire elég 2 nap elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék ) szervezője: Sony Mobile Hungary

Részletesebben

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS

SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS SOPRONI - TANKCSAPDA 25 ÉV OPTIMIZMUS 25 ÉV ROCK N ROLL ELNEVEZÉSŰ PROMÓCIÓ JÁTÉKSZABÁLYZATA ÉS RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN,

Részletesebben

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI

NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI NEGRO ANNO IDŐKAPSZULA ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZATA, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEI KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

Részletesebben

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA ARANY FÁCÁN EZ VAGYOK ÉN ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉK RÉSZVÉTELI ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A PROMÓCIÓBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ!

Részletesebben

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat )

AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) AzAlba Plaza által szervezett 2015. évi, Alba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű nyereményjátékjátékszabályzata ( Játékszabályzat ) 1. NYEREMÉNYJÁTÉK 1.1. AzAlba Plaza Robogj velünk a nyárba! elnevezésű

Részletesebben

Nyereményjáték szabályzat

Nyereményjáték szabályzat 1. A Játék leírása 1.1. Az Aqua Danubius 2000 Kft (1126 Budapest, Böszörményi út 3/A., továbbiakban: Szervező) a jelen szabályzatban részletezett nyereményjátékot szervezi bármely megjelölt és résztvevő

Részletesebben

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata

A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata A Magyar Cukor Zrt. által szervezet A legcukibb jelmezverseny elnevezésű nyereményjáték részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A Magyar Cukor Zrt. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi, adatkezelési

Részletesebben

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata

A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata A Nagy Diák IQ-teszt elnevezésű nyereményjáték hivatalos szabályzata 1. A Játék szervezője A Nagy Diák IQ-teszt nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Diákhitel Központ Zrt. (székhelye: 1027

Részletesebben

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT

SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT SPAR Kapd el, ha tudod JÁTÉKSZABÁLYZAT 1. A játék neve, szervezője Jelen szabályzat vonatkozik a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. (továbbiakban: SPAR) által kezelt, karbantartott http://sparhuseg.hu

Részletesebben

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték

Köpönyeg.hu. nyereményjáték szabályzat. Észlelési villámjáték Köpönyeg.hu nyereményjáték szabályzat Észlelési villámjáték 1 1. Játék szervezője és a játék rövid leírása 1.1. Jelen nyereményjáték (a továbbiakban "Játék") szervezője, a továbbiakban "Szervező". 1.2.

Részletesebben

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében

Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Chip sztorik nyereményjáték a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal szervezésében Kérjük, olvassa el figyelmesen a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal által a Szabad a Gazdi Facebook oldalon

Részletesebben

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás

ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA. 1. Szervezés és lebonyolítás ALLEE BEVÁSÁRLÓKÖZPONT Készíts te is csokoládét! HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYZATA 1. Szervezés és lebonyolítás A promóciós játékok szervezője az United Netlines Kft., amelynek bejegyzett székhelye: 1146 Budapest,

Részletesebben

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA

Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA Az SCnetwork Mo. Kft. ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓJA I. A Tájékoztató célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a SCnetwork Magyarország Kft. (1191 Budapest, Üllői út 206. B. épület I. lépcsőház, IV. emelet

Részletesebben

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T A D A T K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T I. A szabályzat célja, általános rendelkezések A jelen szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) célja, hogy rögzítse a G-Build kft. (székhelye: 4400, Nyı regyháza,

Részletesebben

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA

AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA AZ MVM PARTNER ZRT. LÉPJEN BE KÖRÜNKBE! ELNEVEZÉSŰ NYEREMÉNYJÁTÉKÁNAK HIVATALOS RÉSZVÉTELI- ÉS JÁTÉKSZABÁLYZATA Előzmények MVM Partner Zrt. hűséges és pontosan fizető vállalati ügyfelei jutalmazása céljából

Részletesebben

Adatvédelmi Szabályzat

Adatvédelmi Szabályzat Adatvédelmi Szabályzat A jelen adatvédelmi szabályzat ( Adatvédelmi Szabályzat ) tartalmazza a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal, mint szolgáltató által, a DSZT használata során alkalmazott adatvédelmi

Részletesebben

Részvételi szabályzat

Részvételi szabályzat Részvételi szabályzat A www.velemenyklub.hu üzemeltetője (továbbiakban: Véleményklub vagy Weboldal ) és a Vasárnapi zárva tartás kérdőív kitöltéséhez kapcsolódó jelen részvételi feltételekben szabályozott

Részletesebben

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA

ADAT- ÉS INFORMÁCIÓVÉDELMI SZABÁLYZATA GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság GS1 MAGYARORSZÁG Globális Azonosító és Kommunikációs Rendszereket Működtető

Részletesebben

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó

2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat. Párizsi Kaszinó 2015. február 25- március 3-ig Teljes versenyszabályzat Párizsi Kaszinó 1. PONT: A JÁTÉK SZERVEZŐJE Az Air France SA (a továbbiakban: a Szervező ; 126 748 775 euró törzstőkével, a Bobigny Cég- és Kereskedelmi

Részletesebben

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei

MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Általános Szerződési Feltételek hatálybalépési dátuma: 2014. 12. 05. MOBIL ADAT Kft. Módosított Általános Szerződési Feltételei Tartalomjegyzék Általános adatok, elérhetőség... 4 1.1 A szolgáltató neve

Részletesebben

Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató Adatvédelmi tájékoztató 1. Bevezető CELAN Kft., 2120 Dunakeszi, Tavasz u. 1/b (a továbbiakban: Szolgáltató, Adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi jogi tájékoztató

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról

Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Beszeda Zoltán ev. adatkezelési tájékoztatója az adatvédelmi és adatkezelési elvekről, gyakorlatról Beszeda Zoltán ev. mint a www.otthonbarat.hu weboldal ( Weboldal ) üzemeltetője

Részletesebben

Adatkezelési nyilatkozat

Adatkezelési nyilatkozat Adatkezelési nyilatkozat 1. Bevezető Royal Life Holding Kft. (1191 Budapest, Corvin körút 4.) (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő), mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen adatvédelmi

Részletesebben

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date

Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat. Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat Készítette / Author Tárgy / Purpose Verzió / Version Dátum / Date.A.S.A. Magyarország Kft. adatvédelem, adatbiztonság v2 09. 10. 2013 1. Az adatvédelmi és adatbiztonsági

Részletesebben

(a továbbiakban: Bank),

(a továbbiakban: Bank), Szolgáltatási szerződés Takarék NetBróker szolgáltatás nyújtásáról Amely létrejött a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; Cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság mint

Részletesebben

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

3.1.Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse az Pannora Kft (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2 4/14, cégjegyzékszám: 09 09 016831, nyilvántartó hatóság: Debreceni Járásbíróság mint

Részletesebben