Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye"

Átírás

1 Fejlesztı mőhelyek az óvodai fejlesztés szolgálatában. Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye Szerkesztette: Gyürüsi Sándorné és Horváthné Görög Marianna

2 Gondolatok (H. Wenke írása nyomán)...és megteremté a Jóisten az óvónıt... Amikor a Jóisten az óvónıt teremtette már hatodik napja túlórázott. Ekkor megjelent egy angyal és azt mondta: Uram, már olyan régóta dolgozik ezen a figurán! Láttad a megrendelésen a speciális elvárásokat? Könnyen kezelhetı legyen, de ne legyen mőanyagból. Álljon 160 mozgatható részbıl, az idegei drótkötélbıl legyenek, az ölében egyszerre legalább tíz gyerek kapjon helyet, és mégis elférjen egy óvodai kisszéken. A háta olyan széles legyen, hogy minden terhet elbírjon, és az életét nagyrészt elırehajlott tartásban tudja leélni. Szavai mindent begyógyítsanak, legyen az egy dudor a homlokon, vagy lelki fájdalom. És hat pár keze kell, hogy legyen! Az angyal megcsóválta a fejét, és azt mondta: Hat pár kéz?! Az nem fog menni! A hat pár kéz nem okoz fejtörést - válaszolta az Úr -, de a három szempár, amellyel az óvónınek rendelkeznie kell, az annál inkább! Ezek mind az alapmodellhez tartoznak? - kérdezte az angyal. A Jóisten bólintott. Egy pár, amellyel a csukott ajtón is átlát, miközben azt kérdezi: Mit csináltok ott? pedig már régen tudja, hogy mi történt. Egy második szempárnak a tarkóján kell lennie, amellyel szigorúan néz rá a rakoncátlankodó gyerekre, de közben a szemei szavak nélkül is azt mondják: megértelek, és így is nagyon szeretlek! Óh, Uram! szól az angyal és gyengéden megérinti a karját menjen aludni, majd holnap folytatja! Nem tehetem, mert közel állok hozzá, hogy valami olyat alkossak, ami egy kicsit rám hasonlít! Már majdnem elértem, hogy önmagát gyógyítsa, ha beteg, hogy harminc gyereknek tudjon örömet szerezni egyetlen picurka születésnapi tortával, hogy rá tudjon venni egy hatévest az ebéd elıtti kézmosásra... Az angyal körbejárta az óvónımodellt. Túl lágy! sóhajtotta. De szívós! mondta az Úr határozottan Te nem is hiszed, hogy egy óvónı mennyit kibír és mennyit teljesít! És gondolkodni tud? Nem csak gondolkodni, hanem döntéseket hozni és kompromisszumokat kötni is képes! mondta az Úr és... felejteni Végül az angyal elırehajolt és megérintette a modell arcát. Itt egy vízfolt van! kiáltott Megmondtam Önnek, hogy túl sok mindent akar beletenni ebbe az egy alakba. Az nem vízfolt, hanem könnycsepp. Az meg minek? A könnyei hullanak, ha örül, ha gyászt, ha fájdalmat vagy elhagyatottságot érez. Ön egy zseni Uram! mondta az angyal. A Jóisten távolbarévedı tekintettel csak annyit felelt: A könnyek?... Az rajta a túlfolyó...

3 A TARTALOMBÓL: 1. Munkaterv nevelési évre 4. oldal 2. Kis gyermekek, nagy problémák Szakmai nap A VMPI Szakmai-és Szakszolgálatának együttmőködési keretei az óvodai fejlesztı pedagógusokkal (Vidonyiné Sólymos Rita) Szakszavak szótára (VMPI) Iskolakészültségi csoportos elıszőrés vizsgálat a Fejlesztı Mőhely látókörében Szakirodalom ajánlása 3. Matematikai nevelés Matematika a sajátos nevelési igényő tanulók tagozatán Matematika az óvodában Projekt Matematikai társasjátékok Szakirodalom ajánlása 4. A sajátos nevelési igényő gyermek Aranyhíd Nevelési - Oktatási Központ Micimackó Óvodája A Micimackó óvodában tett látogatás során megélt tapasztalatok Az óvodáskor, amikor még minden lehetséges, és amikor talán... Szakirodalom ajánlása 5. Az autizmus Balla Róbert téri Általános Iskola és Elıkészítı Szakiskola Gyógypedagógiai oktatás Pápán Röviden az autizmusról Autizmus a Pedagógiai Lexikonban Tapasztalataim az autizmussal kapcsolatosan Szakirodalom ajánlása 6. Záró mőhelyfoglalkozás június 21. Csalimesék, csaliversek 8. oldal 33. oldal 65. oldal 77. oldal 87. oldal 7. Beszámoló a 2005/2006-os nevelési évrıl 98. oldal 8. Mellékletek 101. oldal

4 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 4 MUNKATERV Összeállította: Gyürüsi Sándorné mentor, fejlesztı óvodapedagógus Elfogadta: Komáromy Györgyné Közoktatási szakértı Véghné Gyürüssy Katalin az Óvodai fejlesztés bázisóvodájának vezetıje Celldömölk, október 18.

5 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 5 Fejlesztı mőhelyünk céljai és feladatai: - A nevelési évre áthozott feladatunk, hogy a Fejlesztı mőhelyünk tagjai által összeállított, saját tulajdonukban már meglévı, óvodai fejlesztı szakirányú anyagokat (szakdolgozat, beszámoló, egyéni fejlesztési tervek stb.) egységbe rendezzük, tovább bıvítsük, hogy minden érdeklıdı óvodapedagógus számára hozzáférhetı legyen. - Az óvodai nevelés során felmerülı problémákról közösen gondolkodjunk, tapasztalatainkat egymással megosszuk, módszertani ismereteinket gyarapítsuk. - A sajátos nevelési szükséglető gyermek befogadásának lehetıségeirıl tájékozódjunk, újabb speciális ismereteket szerezzünk. - A fejlesztı képzésben résztvevı hallgatók részére aktív segítséget nyújtsanak a már végzett fejlesztıpedagógusok (hospitálási, konzultálási lehetıség). A Fejlesztı mőhely munkájában való részvétel minden esetben díjtalan, feltétel az aktuális programokhoz kapcsolt feladat teljesítése. A nevelési évet egy, az összes foglalkozás elméleti, gyakorlati anyagát tartalmazó kiadvánnyal zárunk, melyet minden óvoda megkap, aki a Fejlesztı mőhely munkájában képviselteti magát. A Fejlesztı mőhely állandó tagjai fejlesztı óvodapedagógusok, de minden óvodapedagógus akár alkalmanként is bekapcsolódhat a Fejlesztı mőhely munkájába. Idıpontok, szervezés: - Kéthónaponkénti Fejlesztı mőhelyfoglalkozás, elıre kijelölt napon, közösen meghatározott témával. - A foglalkozás órától óráig nyitott, órától óráig fejlesztı óvodapedagógusok részére konzultációs lehetıség. - A Fejlesztı mőhelyfoglalkozások megszervezésének (utazás, hely biztosítása) felelıse: Gyürüsi Sándorné Fejlesztı mőhelyvezetı - Szakmai anyag összeállításának felelıse: a mindenkori bemutató fejlesztı óvodapedagógus.

6 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 6 Fejlesztı mőhely állandó tagjai: Gyürüsi Sándorné Gasztonyiné Fódi Zita Szijártó Sándorné Kovács Ágnes mentor, fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Vörösmarty úti Tagóvoda (95/ ) (30/ ) fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Vörösmarty úti Tagóvoda (95/ ) fejlesztı óvodapedagógus Óvoda Egyházashetye (95/ ) fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Napsugár Óvoda (95/ ) Krizsai Eszter fejlesztı óvodapedagógus (20/ ) Káldi Krisztina Némethné Babos Mariann Pethıné Takács Zsuzsanna Horváthné Görög Marianna Rózsás Bernadett Vassné Varga Judit Gulyás Róbertné Horváth Csabáné Szabó Judit József Gréta fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Alsóság (95/ ) fejlesztı óvodapedagógus Városi Óvoda Celldömölk, Napsugár Óvoda (95/ ) fejlesztı óvodapedagógus Óvoda Mersevát (95/ ) fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus, Óvoda Boba (95/ ) beszédfejlesztı óvodapedagógus Kistérségi Logopédiai Szolgálat, Celldömölk (20/ ) fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (V. féléves) óvodapedagógus Kemenessömjén (30/ ) fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Hajnalcsillag Evangélikus Óvoda, Celldömölk (95/ ) fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus, Óvoda Jánosháza (95/ ) fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Közösfenntartású Napköziotthonos Óvoda, Kerta (88/ ) fejlesztı óvodapedagógus képzésben résztvevı (III. féléves) óvodapedagógus Röthy Mihály ÁMK, Német Nemzetiségi Napköziotthonos Óvoda Kislıd (88/ )

7 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 7 Fejlesztı mőhely idıpontjai, témái: 1. foglalkozás: november 4. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Vendég: Kis gyermekek, nagy problémák Iskolakészültségi szint csoportos elıszőrésének eredménye Városi Óvoda Celldömölk,Vörösmarty úti Tagóvoda Gyürüsi Sándorné Tóthné Oláh Katalin gyógypedagógus, családterapeuta, klinikai szakpszichológus 2. foglalkozás: január 25. Téma: Belépı: Elıadó: Helye: Felelıs: Matematikai nevelés Matematikai társasjáték 1db (szabálya, eszköze, stb.) Lampért Gyöngyi Gáyer Gyula Általános Iskola, Sajátos nevelési igényő tanulók tagozata Gyürüsi Sándorné 3. foglalkozás: március 29. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: A sajátos nevelési igényő gyermek Egyéni fejlesztési terv 1 db Aranyhíd Nevelési Oktatási Integrációs Központ Micimackó Óvodája Gyürüsi Sándorné 4. foglalkozás: május 24. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Az autizmus Megélt tapasztalatok Óvoda Pápa, autista csoport Kovács Ágnes 5. foglalkozás: június 21. Téma: Belépı: Helye: Felelıs: Nevelési év értékelése 5 db csalivers, vagy egy csalimese Óvoda, Egyházashetye Szijártó Sándorné A foglalkozásokon való részvételre jelentkezni a 06-95/ telefonszámon lehet, a foglalkozást megelızı héten.

8 Kis gyermekek, nagy problémák Kis gyermekek, Elıadó: Tóthné Oláh Katalin gyógypedagógus, családterapeuta, klinikai szakpszichológus nagy problémák november 4. Városi Óvoda Celldömölk, Vörösmarty úti Tagóvoda

9 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 9 SZAKMAI NAP A os nevelési év Megyei Szakmai napját, amely egyben elsı foglalkozásunk is volt, november 4.-én tartottuk. Témája: Kis gyermekek, nagy problémák. Elıadója Tóthné Oláh Katalin, a Vas Megyei Pedagógiai Intézet klinikai szakpszichológusa volt. Az elıadás elıtt kérdéseket győjtöttünk össze, és juttattunk el számára azért, hogy a mindennapi munkánk során tapasztalt problémákra megoldásokat, javaslatokat halljunk tıle. Elıadását azzal kezdte, hogy az általunk feltett kérdések érzelmeket hordoztak, melyek bizonyították számára, hogy az óvodapedagógusok törıdést, aggodalmat, de az aggodalmak mögött féltést is éreznek a rájuk bízott gyermekek iránt. Azért fontosak a Szakmai napok, mert sokat adunk magunkból és számunkra is fontos a feltöltıdés. Kell, hogy ezeket a gondolatokat, félelmeket megosszuk egymással, mert ez is segítség! A megváltozott világ hozta, hogy a családok élete is megváltozott, így az értékrend, életvitel is állandóan változik, sajnos nem mindig jó irányban. A bizonytalanság a szülı életét is megváltoztatja, amit a gyermek is átvesz. Ha a szülı nem biztos szülıi szerepében, vagy nem vállalja fel a szülıi szerepet, akkor a gyermek a viselkedésével válaszol. Belépett a média is a szemléletformálásba, és gyakran elnyomja a hagyományos értékek érvényesülését, pl. a mesét. A kívánságok teljesülésének késleltetése nem érték már, helyébe az azonnali örömelv lép. A gyermek nem tanul meg késleltetni, mert nem lát mintát, nincs aki megtanítsa rá. A szülı sokszor nem tudja eldönteni, hogy mikor tesz jót gyermekének: az önérvényesítésre vagy a másokért tevésre nevelje. Az azonnali örömelv kielégülése akár agresszív megoldásokat is rejthet magában. Változtak a nevelési módszerek és elvek is. Összemosódnak a határok a szülıi és baráti szerepek között. Manapság inkább barát a szülı, ami a gyermek számára nem jelent biztonságot, tájékozódási pontot, nem tud a szülıre támaszkodni. Újra megjelenni látszik a GYES-szindróma, amelyben az apa szinte formálisan van jelen a család életében. İ az, aki megteremti az anyagi biztonságot, de minden más szerepet és felelısséget az anyára hárít. Sajnos egyre kevesebben tudnak az édesanyák közül ezzel megbirkózni, hisz nincsenek erre a szerepre szocializálva. A csoportok összetétele is változik, egyre nagyobb eltérések vannak a családi háttér miatt a gyermekek között. Vannak akik kevés idıt töltenek az óvodában (gyakran hiányoznak), így nem tudnak megtanulni alkalmazkodni. Vannak a rossz érzelmi háttérrel rendelkezı családok gyermekei, ahol a szülık a saját problémájukkal vannak elfoglalva. Vannak (és egyre gyakoribb) az egyszülıs család gyermekei. Náluk nagy a kötıdés, a gyermek nem tud elszakadni, önállósodni. Nagyon hosszú idı szükséges akár a napi, akár a csoportbeli összehangolásra. A feltett kérdések között túlsúlyban voltak a szabályozással kapcsolatos problémák. Tudni kell róla, hogy az óvodáskor az az életkor, amikor a szabályozási funkciókat megtanulják, gyakorolják a gyermekek. Ez a személyiségfejlıdésük része, ami ebben az életkorban erıteljes fejlıdésen megy át. Elvárásaink reálisak vagy túlzottak is lehetnek. A gyermekek különbözı környezetbıl jönnek, különbözı mintát látnak. Egyre nagyobb probléma, hogy a családok életében nincsenek meg az alapvetı szabályok: pl. esti lefekvés, étkezés. (A családi étkezés nagyon jó lenyomata a családi életnek.) A szülınek egyre nehezebb a szabályt véghezvinni.

10 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 10 Komoly probléma az agresszív viselkedés, amely szintén szabályozási probléma. A gyermek láthat agresszív mintát a családban, amit követ. A gyermek számára tehát a férfias viselkedés jele az agresszivitás. A családban az autokratikus nevelés hatására szorongás, félelem miatt nem jelenik meg az agresszió, de egy lazább nevelés mellett már kitőnik, ezért otthon nem agresszív, de az óvodában már igen. A gyermeki agresszió ezen kívül lehet egy kielégítetlen kötıdési igény jeleként megmutatkozó viselkedés. Az agresszió hátterében meghúzódhat a zsúfoltság, a túl sok inger. A túl kevés tér, ami a zsúfoltságot eredményezi az idegrendszert feszültté, zaklatottá teszi, amit az egyéni sajátosságok is befolyásolnak. (A gyermek megoldásokat keres: agresszív lesz vagy elbújik.) A túlzott versengés is lehet a probléma okozója. Ez akkor jelenik meg, ha nem az a cél, hogy mindig saját magához képest többet érjen el, hanem a mindenáron való gyızni akarás. A hisztis, agresszív, macsós gyermekkel mit tudunk tenni? Egy gyermek a kapcsolatain keresztül változik, receptek nincsenek. Minden pszichés terápiának van nem specifikusan ható tényezıje, a másik ember, aki képes kisegíteni, támogatást nyújtani. A gyermek megsegítése leginkább egy kapcsolaton keresztül lehetséges. Felvállaljuk a problémáját, ráhangolódunk és felvállalva a kellemetlenségeket (pl. betartatjuk a szabályt) hosszútávon segítünk a gyermek önszabályozási funkcióinak kialakulásában. Az óvodáskorú gyermek plusz foglalkozásairól magánvéleményt fogalmazott meg Katalin. Szerinte a gyermekeknek tempós az életük, de életkori sajátosságaik nem változtak. Arra van szükségük, hogy megtanuljanak játszani, ne legyenek kizökkentve egy elmélyült tevékenységbıl, megtanulják, hogy hozzák ki magukat az unalomból, élményeken keresztül megismerjenek dolgokat. Az elıadás végén felajánlotta segítségét az óvónıknek arra az esetre, amikor a gyermek viselkedése túlzottan eltér az elfogadottól. Ezt a segítséget akár pszichológiai vizsgálat kérésével, akár konzultációs lehetıséggel is megkaphatjuk. Összegezve elıadását elmondta, hogy ebben a helyzetben nehéz az óvodapedagógusoknak, de nehéz a szülınek is, mert a világ változott, kevés segítséget kap, gyakran nem tudja, hogyan nevelje jól gyermekét, és nehéz a gyermeknek is, hiszen állandóan alkalmazkodni kell. Mi, óvodapedagógusok a szülın keresztül tudunk csak a gyermeknek segíteni, nélküle nem lehet változást elérni. Az elıadás után konzultációs idıben kötetlenül beszélgettünk problémáinkról. A résztvevık visszajelzései alapján az érdeklıdık kérdéseinek összegyőjtése, és átadása az elıadás elıtt jó ötlet volt. Így irányított kérdésekre válaszolt az elıadó, vagyis arra, ami a hallgatóságot érdekelte. Katalin megfogalmazásában: Nem egy-egy konkrét probléma megoldására szóló receptet, hanem a közös gondolkodást, egy elméleti keret felállítását tőzte ki célul. Az elıadásról felvétel készült. A DVD kölcsönözhetı óvodák, óvodapedagógusok, nevelıtestületek részére a Kemenesalja Fejlesztı mőhelye dokumentumtárából, Gyürüsi Sándornétól Összeállította: Gyürüsi Sándorné mentor, fejlesztı óvodapedagógus

11 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 11 Véghné Győrőssy Katalin, a Bázis Óvoda vezetıje köszöntötte az elıadót, a meghívott vendégeket, érdeklıdıket. Rövid ismertetıt tartott Bázis Óvodánkról, pedagógiai programunkról, gyermek nevelési szemléletünkrıl. A vendégek soraiban ültek a Sárvár, Szombathely, Csepreg és környéke Fejlesztı Mőhelyeinek tagjai. Állandóan adunk magunkból, és a feltöltıdésnek ez a formája is segítség lehet, amikor más nap van, ha hosszabb, nehezebb is, ha valami más történik, jó hatással van munkánkra. Komáromy Györgyné, Vali, fejlesztı szaktanácsadó tájékoztatta vendégeinket az aktuális szakmai továbbképzésekrıl: Sindelár óvodai program, dr. Földi Rita féle Labdaterápia. (Ennek hatására a Sindelár programot kistérségünkbıl 8-an, a Labdaterápiát 6-an végeztük el.) Valinak mindig tudunk meglepetést okozni, ez a nap is az volt számára. A kisszékek alá meglepetést rejtettünk, borítékokat, amelyeket gyermeki kíváncsisággal kerestünk meg. Az elıadó, Katalin is részt vett játékunkban, melyben Fejlesztı Mőhelyünk győjteményébıl néhány gyermekszáj felolvasásával igazi gyermekhumort élvezhettünk.

12 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 12 Balogh Mária, a Sárvár és környéke Fejlesztı Mőhelyének leköszönt mentora Munkanaplót ajánlott, ami segítheti fejlesztı munkánk dokumentálását. Lehetıség egyrészt fejlesztı tevékenységünk nyomon követésére, illetve segítséget nyújthat a fejlesztésben résztvevı gyermek más segítıinek. Egy jól mőködı kapcsolat eredményeként adhattam át Lampért Gyöngyinek kiadványunkat. Mindig szeretettel fogadtak bennünket iskolájukban, és aktívan vállaltak részt Fejlesztı Mőhelyünk által kitőzött céljaink elérésében, feladatainkban. Szijártó Sándornénak, Mártinak Egyházashetyérıl, az évkönyvvel is szerettem volna megköszönni a szíves fogadtatást, azt a páratlan élményt, amit a Fenyıpark nyújtott a foglalkozáson résztvevıknek. Elıször, mint érdeklıdı óvodapedagógus találkoztunk Horváth Csabáné, Katival Jánosházáról. Azóta már másodéves fejlesztı óvodapedagógus hallgató. Ez olyan hatása Fejlesztı Mőhelyünknek, amire nem is számítottunk.

13 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 13 A VAS MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLATÁNAK EGYÜTTMŐKÖDÉSI KERETEI AZ ÓVODAI FEJLESZTİ PEDAGÓGUSOKKAL

14 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 14 Nevelési tanácsadó Az óvodákban az óvodapedagógus megfigyelése alapján a segítségre szoruló gyereket a fejlesztı óvodapedagógus kiegészítı megfigyelései, esetleg vizsgálatai, konzultációja alapján a megfelelı szakszolgálat felé küldik további vizsgálatra. Az óvodákban a nagycsoportos gyermekek szőrését a nevelési tanácsadó munkatársaival konzultálva a fejlesztı óvodapedagógusok végzik, a problémával küzdı gyermeket egyéni vizsgálatra küldik a nevelési tanácsadóba. A nevelési tanácsadóba küldés feltételei: A szülı beleegyezése, részvétele; Pedagógiai jellemzés a gyermekkel kapcsolatos megfigyelésekrıl, kiemelve abban a vizsgálat kérésének indokát (konkrét kérdés). A nevelési tanácsadóban a diagnózis elkészítésének része a fejlesztési javaslat. Ebben megjelölésre kerülnek a konkrét fejlesztendı területek. Amennyiben a gyermek fejlettségi állapota, illetve a szükséges speciális fejlesztı terápia indokolja, a gyermeket a nevelési tanácsadó gondozásba veszi. Abban az esetben, ha fejlesztı óvodapedagógussal történt egyeztetés alapján a gyermek fejlesztése megoldható az óvodai környezetben, a fejlesztı óvodapedagógus irányításával, közremőködésével fejlesztése az óvodában folyik. A fejlesztés során természetesen a nevelési tanácsadó szakembere konzultációs lehetıséget, szükség esetén kontroll vizsgálatot biztosít. A nevelési tanácsadó a 14/1994 módosított MKM rendelet alapján vizsgálatokat végez a gyermekek tankötelezettségének kezdetével kapcsolatban. Amennyiben a vizsgálat kezdeményezıje a gyermek óvodája, az óvónıvel együttmőködve alakítja ki véleményét. Tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézség, iskolaéretlenség lehetséges kapcsolatrendszere

15 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 15 A nevelési tanácsadó tevékenységi köre, kapcsolata az óvodai fejlesztı pedagógusokkal, óvodapedagógusokkal. család NEVELÉSI TANÁCSADÓ ÓVODA Fejlesztı pedagógus Tevékenységek: - diagnosztika - tanácsadás - szülıkonzultáció - pedagógus konzultáció - szülıcsoport Egyéni és csoportos terápia - fejlesztı terápia komplex fejlesztés Ayres terápia Delacato terápia - pedagógiai terápia drámajáték - pszichoterápia pszichodráma játékterápia rajzterápia családterápia A nevelési tanácsadó szakemberei elızetes telefonegyeztetés alapján állnak a pedagógusok rendelkezésére konzultációs céllal. Címük: Vas Megyei Pedagógiai Intézet, Szakmai és Szakszolgálat Szombathely, Petıfi Sándor utca 8. Pf Telefon: Fax:

16 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 16 Fejlesztı pedagógus A fejlesztı pedagógus az óvodában a készség-, és képességfejlıdésben elmaradást mutató, beilleszkedési és magatartási problémákkal küzdı, hátrányos helyzető, iskolaéretlen óvodás gyermekek megsegítésébe, felzárkóztatásába kapcsolódik be, elsısorban prevenciós jelleggel. A fejlesztı pedagógus feladatai a probléma felismerése, pedagógiai szőrése prevenció a pedagógiai eszközökkel meg nem szüntethetı esetekben jelzés a pedagógiai szakszolgálathoz az adott probléma önálló vagy szakvélemény, szakértıi vélemény alapján történı kezelése egyéni fejlesztési terv készítése az általa fejlesztett gyermekekhez egyéni és /vagy kiscsoportos, differenciált fejlesztés tanácsadás a szülıknek tanácsadás a kollégáknak kooperatív módszerek átadása A tünetek kezelése mellett a gyermek egész személyiségének fejlıdését kell biztosítani ahhoz, hogy a megismerési képességek gyengeségei csökkenjenek vagy megszőnjenek. A fejlesztı pedagógus enyhébb esetekben a saját, súlyosabb esetekben a szakszolgálatok vizsgálati eredményét figyelembe véve az adott gyermek számára specifikusan szükséges fejlesztést végzi tudatosan tervezett foglalkozásokon. Rendszeres és folyamatos konzultációt folytat a gyermek óvónıivel, és a tılük kapott jelzéseket beilleszti a fejlesztési programba. Törekszik a személyes kapcsolattartásra szülıvel, a családgondozóval.

17 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 17 Logopédiai szakszolgálat A beszédproblémát mutató gyermek elsıdleges vizsgálata a logopédia kompetenciájába tartozik. Diagnózisuk alapján kérhetı a gyermek további vizsgálata a logopédus által javasolt további szakszolgálatnál. A logopédiai ellátás az óvodában alapfeladat. A pedagógiai szakszolgálatot ellátó logopédus munkakörébe a beszédhibák, beszédzavarok, a prevenció ellátása tartozik, a sajátos nevelési igényő gyermek számára a logopédiai fejlesztést a normatív támogatásból kell fizetni. A beszéd-rendellenességekrıl itt most nem írunk, errıl bıvebben a ös évkönyvünkben a 48. oldaltól olvashattok a Beszédfejlesztésrıl címő fejezetben. Tanulási Képességeket Vizsgáló Szakértıi és Rehabilitációs Bizottság A sajátos nevelési igényő gyermekek nevelése és rehabilitációja során gyógypedagógus szakmai segítségével végez fejlesztı munkát a fejlesztı pedagógus. A TKVSZRB a sajátos nevelési igényő tanulók esetében közvetlen kapcsolatban a gyógypedagógussal áll, és rajta keresztül, közvetett kapcsolatban van a fejlesztı pedagógussal. A TKVSZRB által végzett rendszeres, kötelezı felülvizsgálatok lehetıvé teszik a fejlesztési folyamat nyomon követését, továbbá a fejlesztési terv módosításához is segítséget nyújt. A pedagógiai szakszolgálatok az általuk vizsgált gyermek ügyében tanácsadással, konzultációs lehetıséggel segítik a fejlesztı pedagógus munkáját. A sajátos nevelési igényrıl ös kiadványunkban olvashattok bıvebben, a 71. oldalon kezdıdı Sajátos nevelési igényő tagozat címő fejezetben. E kiadványban mellékelten megtalálhatjátok a Pedagógiai vélemény kötelezı felülvizsgálathoz címő dokumentumokat, melyek a VMPI honlapján is megtalálhatóak. Szakmai háttér a VMPI-ben 1. Könyvtári szolgáltatás: - tematikus szakirodalmi listák - aktuális szakirodalmak, fejlesztı kiadványok 2. Szaktanácsadók segítsége igényelhetı 3. Fejlesztı Mőhelyek: - Celldömölk és környéke - Sárvár és környéke - İriszentpéter és környéke - Körmend és környéke - Szombathely és környéke - Csepreg és környéke 4. Pedagógiai napok, bázisóvodai bemutatók 5. Továbbképzések, tanfolyamok Forrás: Szerkesztette: Vidonyiné Sólymos Rita: A Vas Megyei Pedagógiai Intézet Szakmai és Szakszolgálatának együttmőködési keretei az óvodai fejlesztı pedagógusokkal Szombathely, 2004 Ezúton köszönjük Ritának, hogy hozzájárult ahhoz, hogy összegyőjtött anyagát felhasználjuk.

18 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 18 A VAS MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, VAS MEGYEI TANULÁSI KÉPESSÉGET VIZSGÁLÓ SZAKÉRTİI ÉS REHABILITÁCIÓS BIZOTTSÁG SZAKSZAVAK SZÓTÁRA a szakvélemények értelmezéséhez adaptáció = alkalmazkodás adekvát = valaminek megfelelı afázia = Az agy meghatározott területeinek sérülése következtében kialakult, szerzett beszédzavar. A beteg nem tudja gondolatait szóban vagy írásban kifejezni, vagy nem érti, amit mások mondanak. affektív = érzelmi, indulati, hangulati afferens = centrális, központba vezetı agnózia = Az agykéreg sérülésébıl eredı észlelési zavar. Ép érzékszervek mellett a tárgyak megkülönböztetı képességének elvesztése (lehet látási, hallási, tapintási) pl.: normál látásélesség mellett, a tárgyak felismerési, térben való elhelyezési zavara. agráfia = írásképtelenség agrammatizmus = nyelvtani szerkezetek (jelek, ragok) hiánya a beszédben akalkúlia = számolási képtelenség akkomodáció = alkalmazkodás aktív szókincs = a kifejezı beszédben alkalmazott szavak összessége akusztikus diszkrimináció = hallási megkülönböztetés akut = heveny, hirtelen fellépı, gyors lefolyású alak-háttér differenciálás = Egy minta, mint elıtér és háttér észlelése. alak-konstancia = Alakállandóság. Az észlelt forma állandóságának megmaradása a retinális kép változása ellenére. Az ismerıs tárgyakat a látószögtıl függetlenül azonos alakúnak látjuk. alexia = olvasásképtelenség, az írott szavak felismerésére való képesség elvesztése agysérülés következtében analízis-szintézis = elemzés, részekre bontás összefoglalás, egységbe foglalás anamnézis = kórelızmény APGAR érték = az újszülött általános állapotának (szívmőködés, légzés, bırszín, tónus és síráskor mutatkozó reflexek) pontozásos értékelésére összeállított táblázat alapján számított adat apraxia = célszerő kombinált mozdulatkészség hiánya (nem tudja kabátját begombolni, cipıt befőzni, ) artikuláció = hangképzés, a hangok kiejtésének módja asszociáció = képzettársítás ataxia = a mozgás koordinációjának hiánya auditív = hallási autizmus = az agyi mőködés súlyos, átható, egész életen át tartó és fogyatékossághoz vezetı szociális, kommunikációs és kognitív zavara

19 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 19 autoagresszió = önmagára irányuló agresszió Ayres = tesztvizsgálat és terápiás eljárás, az elemi mozgásminták újbóli felépítése különbözı ingerhelyzetek által BENDER A, B próba = a vizuomotoros koordináció fejlettségét vizsgáló próba beszédészlelés = Az a készség, amely lehetıvé teszi az anyanyelv beszédhangjainak, azok kapcsolódásainak felfogását. BINET teszt = intelligenciateszt BNO = Betegségek Nemzetközi Osztályozása, az Egészségügyi Világszervezet 1992-ben Genfben kiadott osztályozása a betegségekrıl, meghatározott ismérvek szerint. C.A.T. teszt = projektív személyiség teszt CATTEL teszt = nonverbális, kulturfüggetlen intelligenciateszt centrális = központi cochlearis implantáció = A hallóideg elektromos ingerlésével kiváltott hallásélmény biztosítása mőtéti úton. defektus = hiba, sérülés, fogyatékosság deficit = hiány, károsodás depriváció = nélkülözés, megfosztás, hiány differenciálás,diszkrimináció = elkülönítés, megkülönböztetés diffúz dyslalia = több beszédhangosztályra kiterjedı pöszeség. diffúz = szétszórt, kiterjedt diszfázia = az expresszív (kifejezı) és a receptív (befogadó) beszéd területén tüneteket okozó, centrális eredető beszédzavar diszfónia = hangképzési zavar diszfunkció = mőködészavar diszkrimináció = megkülönböztetés Az észlelésben két inger közötti különbség észrevétele. diszpozíció = készség, hajlam, adottság Disszonancia = összhang hiánya, egyenetlenség Down-kór = kromoszóma rendellenesség jellegzetes külsı megjelenéssel, értelmi fogyatékossággal DSM-IV = Amerikai Pszichiátriai Társaság kézikönyvének negyedik átdolgozása különbözı pszichiátriai kórképek osztályozása és kritériumai szerepelnek benne dyscalculia = számolászavar dysgrammatizmus = nyelvtani szerkezetek (jelek, ragok) helytelen, következetlen használata a beszédben dysgraphia = írászavar, vagy a grafomotoros terület, vagy a fonológiai, nyelvi jellemzık zavara, vagy e kettı együttes elıfordulása. dyslalia = pöszeség, az anyanyelv beszédhangjainak helytelen képzésébıl származó artikulációs zavar dyslexia = olvasászavar echolália = a hallottak visszhangszerő ismétlése efferens = a központból a periféria felé haladó emocionális = érzelmi

20 Kemenesalja Fejlesztı Mőhelye, Celldömölk 20 empirikus = tapasztalati encopresis = beszékelés, a széklet tartásának nehézsége endogén = belsı eredető enuresis diurna = nappali bevizelés enuresis nocturna = éjszakai ágybavizelés enuresis = bevizelés eretikus = ingerlékeny, felindult, élénk, nyugtalan exogén = kívülrıl származó expresszív = kifejezı extravertált = az egyén közvetlen, kapcsolatteremtésre nyitott, bizalomteljesen nyilvánul meg, beilleszkedik környezetébe. Ellentétpárja: introvertált. A JEPQ teszt egyik faktora. extrém = szélsıséges értelmi akadályozottság = középsúlyos értelmi fogyatékosság, imbecillitás facilitáció = segítség fejlıdési diszfázia = nyelvfejlıdési zavar fixáció = rögzítés, rögzıdés flexibilitás = rugalmasság fluktuál = gyorsan, szabálytalanul változtat, pl.: gyors figyelem ingadozáskor fonéma = a beszéd hangrendszerének legkisebb egysége. A beszédhangok egymástól való megkülönböztetését szolgálja, jelentés megkülönböztetı szereppel bíró hang. fonémadifferenciálás = hangok megkülönböztetése fonológia = A nyelvtudománynak a fonémákkal foglalkozó ága, hangképzés tudománya. FROSTIG teszt = vizuális percepciós fejlettségi teszt és terápia is van frusztráció = csalódás, sikertelenség,.érzelmi megélése frusztráció tolerancia = tőrıképesség, ellenálló képesség, a szervezet bizonyos célkitőzés elérésében való akadályoztatása esetén GMP teszt = beszédészlelést és beszédmegértést vizsgáló eljárás GOODENOUGH- féle = emberrajz kiértékelési módszere grafomotorium = írásmozgás Gyermekdepresszió kérdıív = a gyermek- és serdülıkori depressziós tünetek feltérképezésére szolgáló önjellemzı kérdıív habituáció = megszokás, hozzászokás HD = hypoattentív disorder = figyelemzavar hiperszenzitív = túlérzékeny Hypacusis = Idegi eredető halláscsökkenés, nagyothallás. Mennyiségi és minıségi eltérés az ép halláshoz viszonyítva. hyperaktivitás = fokozott mozgással járó viselkedészavar hypermotilitás icterus IK IKON kérdıív = túlmozgásosság = sárgaság = intelligencia (értelmi) kor = a tesztekben nyújtott teljesítmény alapján, az adott életkorhoz viszonyított elmaradást jelzi = iskolai és társas-fizikai énképet vizsgáló, önjellemzı kérdıív

Fogalommagyarázat szakvéleményhez

Fogalommagyarázat szakvéleményhez Fogalommagyarázat szakvéleményhez Adaptáció: Alkalmazkodás Adaptív viselkedés: Alkalmazkodó viselkedés Adekvát válasz: Kérdésre adott megfelelő, értékelhető válasz Adottság: Egy képesség természetes vagy

Részletesebben

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011.

Rehabilitációs pedagógiai program. A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Rehabilitációs pedagógiai program A súlyosan-halmozottan fogyatékos tanulók fejlesztı iskolai oktatása 2011. Tartalomjegyzék I. ÖNMEGHATÁROZÁS... 4 I./1. BEVEZETİ... 4 I./2. INTÉZMÉNYI ADATOK:... 7 L./3.

Részletesebben

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény

Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény OM: 200228 Kecskeméti Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Müvészetoktatási Intézmény Gyógypedagógiai Szakmai ai Program 2007. augusztus 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. A Tanulási problémák 2. A gyógypedagógus

Részletesebben

A sajátos nevelési igényről

A sajátos nevelési igényről A sajátos nevelési igényről Minden gyermeket elfogadunk olyannak, amilyen azzá neveljük, amivé válni képes annak érdekében, hogy életesélyei a lehetőségeihez képest a legjobbak legyenek. Készítette: Iván

Részletesebben

Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez

Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók integrált neveléséhez borító - hátsó borító - fedőlap Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola, Diákotthon, EGYMI Tájékoztató füzet a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók

Részletesebben

Tények és változtatási javaslatok

Tények és változtatási javaslatok Gyermek- és ifjúságvédelem a fıvárosi középfokú kollégiumokban Tények és változtatási javaslatok Az anyag elkészítésében közremőködtek: Pleyerné Lobogós Judit gyermek- és ifjúságvédelmi szakértı, Balogh

Részletesebben

A Horváth István Általános Iskola

A Horváth István Általános Iskola A Horváth István Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2010. Nevelni csak úgy tudunk, ha látjuk a gyerekben a felnıttet, akivé lesz lássuk meg a felnıttben a gyereket, aki volt. Mérei Ferenc- V. Binét

Részletesebben

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I.

AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. AUTISTA TANULÓKAT NEVELİ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZEMÉLYI, TÁRGYI ÉS OKTATÁSMÓDSZERTANI-OKTATÁSSZERVEZÉSI FELTÉTELEINEK VIZSGÁLATA ZÁRÓTANULMÁNY I. Autista gyerekeket nevelı szülık, gyógypedagógusok, pedagógusok,

Részletesebben

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én.

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. 2011 Szabó Lırinc: Kicsi vagyok én (részlet) Kicsi vagyok én, majd megnövök én, apámnál is, anyámnál is nagyobb leszek én. Kicsi vagyok én, erıs leszek én, világ minden óriását földhöz vágom én. Kicsi

Részletesebben

Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub

Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub Fejlesztı klubok az óvodai fejlesztés szolgálatában. Celldömölk Területi Klub Ha az embert olyannak vesszük, mint amilyen, tulajdonképpen rosszabbá tesszük. De ha olyannak vesszük, amilyennek lennie kell,

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. Pedagógiai program és tanterv 2008. 4. kötet. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK Pedagógiai program és tanterv 2008 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900 Fax: 215-4906 Internet: www.poli.hu e-mail: titkar@poli.hu

Részletesebben

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai:

1. Bevezetés 1.1. Az intézmény alapadatai: Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. Az intézmény alapadatai 3 1.2. Az intézmény bemutatása 4 2. Az intézmény jövıképe 5 2.1. Óvodakép 5 2.2. Gyermekkép 6 3. Az óvoda nevelési alapelvei és célkitőzései

Részletesebben

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam

T a n t e r v. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag. 1-8. évfolyam T a n t e r v Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák B típusú programcsomag 1-8. évfolyam 1 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók A fejlesztés célrendszere A programcsomagok A programcsomagok

Részletesebben

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29.

ovoda@dany.hu : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE KÉSZÍTETTE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. ovoda@dany.hu KÉSZÍTETTE : AZ ÓVODA NEVELİTESTÜLETE JÓVÁHAGYTA : KİVÁGÓ MÁRTA ÓVODAVEZETİ IKTATÓSZÁM : 94/13 08.29. 1 1. Bevezetı... 4 1.1.Gyermekképünk... 5 1.2.Óvodaképünk Intézményünk jövıképe... 5

Részletesebben

Gyógypedagógiai alapismeretek

Gyógypedagógiai alapismeretek Babeş-Bolyai Tudományegyetem Távoktatási Központ Pszichológia és Neveléstudományok Kar Tanító és Óvodapedagógus Szak Gyógypedagógiai alapismeretek Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde egyetemi

Részletesebben

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja.

A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon. Pedagógiai programja. A Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztı Speciális Szakiskola, Kollégium és Különleges Gyermekotthon Pedagógiai programja Gyır 2008 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék...2. Beköszöntı.5.

Részletesebben

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA

Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA Bogyiszló Fácánkert Társult Általános Iskola és Óvoda PEDAGÓGIAI / NEVELÉSI PROGRAMJA 1 Tartalom 1. BEKÖSZÖNİ...3 AZ INTÉZMÉNY JOGI STÁTUSZA 4 1. 1. A PEDAGÓGIAI MUNKA FELTÉTELEI 5 1. 1. 1 Személyi feltételek

Részletesebben

Doktori (PhD) értekezés

Doktori (PhD) értekezés Doktori (PhD) értekezés A hiperaktivitás háttértényezıinek vizsgálata alsó tagozatos tanulóknál Benyák Anikó Debreceni Egyetem BTK 2007 A HIPERAKTIVITÁS HÁTTÉRTÉNYEZİINEK VIZSGÁLATA ALSÓ TAGOZATOS TANULÓKNÁL

Részletesebben

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Tasnádi Ágnes. A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői. A követelménymodul megnevezése: Tasnádi Ágnes A pszichés fejlődés zavarai típusainak felismerése, sajátosságai és életviteli jellemzői A követelménymodul megnevezése: Általános gyógypedagógiai asszisztensi feladatok A követelménymodul

Részletesebben

4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901

4 sz. MELLÉKLET. Készítette: A Zrínyi Miklós Általános Iskola Nevelőtestülete 901 nehézséggel küzd% tanulók fejleszt% programja 4 sz. MELLÉKLET A nem organikus hátter sajátos nevelési igény tanulók (SNI.b), és a tanulási magatartási - beilleszkedési nehézséggel küzd, tanulók fejleszt,

Részletesebben

A szakszolgálat három tevékenységi kört vállalt fel, úgymint:

A szakszolgálat három tevékenységi kört vállalt fel, úgymint: Ember vigyázz, figyeld meg jól a világod: ez volt a múlt, emez a vad jelen, hordozd szívedben, éld e rossz világot és mindig tudd, hogy mit kell tenned érte, hogy más legyen. (Radnóti Miklós) A Szatmári

Részletesebben

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA 1.sz. melléklet 1022 Budapest, Marczibányi tér. 3. Tel: 212-57-04/233 www.addeturiskola.hu ADDETUR BAPTISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ FIATALOK INKLUZÍV

Részletesebben

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja

Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Gézengúz Óvoda helyi nevelési Programja Budapest, 2011. július 4. Készítette: Horváth Gabriella Tartalomjegyzék Felhasznál irodalom Törvényi háttér Az óvoda adatai Helyzetkép Gyermekkép Óvodakép Személyi

Részletesebben

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez

Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Inkluzív nevelés Útmutató autizmussal élő gyermekek, tanulók együttneveléséhez Dokumentációs útmutató Írta Gosztonyi Nóra Őszi Tamásné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht. Budapest,

Részletesebben

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TORONYI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Tartalomjegyzék A: Az iskolában folyó nevelı-oktató munka B: A személyiségfejlesztéssel és közösségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai feladatok C: A tehetség,

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ VALAMINT, A BEILLESZKEDÉSI, TANULÁSI, MAGATARTÁSI NEHÉZSÉGEKKEL KÜZDŐ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓK FEJLESZTŐ PROGRAMJA Mindannyian képességek és fogyatékosságok keverékei vagyunk:

Részletesebben

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE

A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE A KÖLCSÖNÖS BIZALOM, ÉS A KÖZÖSSÉGI ÉRTÉKEK NEVELÉSE ÓVODÁS ÉS KISISKOLÁS KORBAN 2010. OKTÓBER 28. - WORKSHOP TERVEZETE BEVETETİ BIZALOM ÉS NEVELÉS (Ranschburg Jenı) Az emberben két, egymásnak élesen ellentmondó,

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM

INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Szentendre Város Óvodai Intézménye INTÉZMÉNYI MINİSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009. szeptember 30. 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 5 1.1. Intézményünk bemutatása minıségfejlesztés szempontjából... 5 1.2.

Részletesebben

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA

TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA TANÍTÁSI DRÁMA DRÁMAPEDAGÓGIA A HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK INTEGRÁLT NEVELÉSÉNEK SZOLGÁLATÁBAN SEGÉDLET TANFOLYAMI HALLGATÓK SZÁMÁRA SZERK: LIPTÁK ILDIKÓ ÍRTÁK: KAPOSI LÁSZLÓ LIPTÁK ILDIKÓ MÉSZÁROS BEÁTA

Részletesebben

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez

Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Inkluzív nevelés Ajánlások a pszichés fejlődés zavaraival küzdő gyermekek, tanulók kompetencia alapú fejlesztéséhez Matematika Szerkesztette Megyeri Józsefné sulinova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési

Részletesebben