MADOCSA TÁNCOS SZOKÁSAI, A KÖZSÉG GYERMEKJÁTÉKAI ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA A MADOCSAI UGRÓS TÁNCOK TANÍTÁSÁBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MADOCSA TÁNCOS SZOKÁSAI, A KÖZSÉG GYERMEKJÁTÉKAI ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA A MADOCSAI UGRÓS TÁNCOK TANÍTÁSÁBAN"

Átírás

1 M A G YA R T Á N C M Ű V É S Z E T I F Ő I S K O L A MADOCSA TÁNCOS SZOKÁSAI, A KÖZSÉG GYERMEKJÁTÉKAI ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA A MADOCSAI UGRÓS TÁNCOK TANÍTÁSÁBAN Készítette: Molnárné Miklán Jolán Táncpedagógus szak Néptánc szakirány Témavezető: Rácz Attila

2 Tartalomjegyzék 1. Köszönet 4 2. Bevezetés 5 3. Madocsa elhelyezkedése, rövid története és táncos szokásai Területi áttekintés Történeti áttekintés Madocsa táncos szokásai Madocsai gyűjtés Madocsai gyermekjátékok Eszközös játékok Tárgykészítő játékok Eszközös ügyességi játékok Labdajátékok Mozgásos játékok Ölbeli gyermek játákai Mozgásos ügyességi és erőjátékok Fogócskák Vonulások Szellemi játékok Szellemi ügyességi játékok Kitalálós játékok Rejtőkereső játékok Tiltó játékok Párválasztó játékok Párválasztó körjátékok Mondókák Tetmészetmondókák Állatmondókák Csúfolók Egyéb mondókák Kisorsolók, kiolvasók Kiolvasók A zene, a ritmus és a mozgás A zene, a ritmus és a mozgás történeti háttere 60 2

3 6.2. A zene, a ritmus és a mozgás megjelenése az agyi tevékenységben Kognitív és pszichoszociális fejlődés a gyermekkorban A hagyományos játékok A hagyományos gyermekjátékok hatása a gyermekekre A gyermekjátékok válogatásánál és tanításánál figyelembevett ismérvek A madocsai ugrós tánc átalános jellemzői A megjelölt kor mozgásfejlődése és adottságai A gyermekjátékok tanítási szempontjai Madocsai játékok által történő fejlesztés lehetséges módozatai Első fejlődési szakasz, 34 éves kor Negyedes lüktetés kargesztusokkal, tapssal, sétával Az ugrás súlyfázisa Térbeli tájékozódás Második fejlődési szakasz, 56 éves kor Negyedes lüktetés, ritmikai feladatok és gesztus összekapcsolása Szabályalkalmazás, negyedes sétalépés Egyensúlyérzék fejlesztése, forgás Az ugrás súlyfázisai, az ugrós tánc előkészítése Nyolcados súlyvétel Harmadik fejlődési szakasz, 789 éves kor Mozgáselőkészítés hagyományos gyermekjátékokkal Az ugrós tánc súlyfázisai Ritmikai fejlesztés Szabályismeret, gyorskoordináció, kooperatív tevékenység Téri tájékozódás fejlesztése, zenei szakaszok felismerése Mozgáselőkészítés mozdulatelemekkel Negyedes, nyolcados súlyfázisok Lábfőrészek tudatosítása Lábgesztusok Téri tájékozódás Zárszó 85 Betűrendes játékmutató 87 Irodalomjegyzék 91 3

4 1. Köszönet Szeretném köszönetemet kifejezni Lázár Katalinnak a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársának, aki segített a gyermekjátékok rendszerezésében és válogatásában. Köszönöm a türelmet és a segítő gondolkodást, a falu idős embereinek, hogy a személyes emlékeiket megosztották velem fiatal legény, leány korukból, valamint hogy közös gondolkodással megpróbáltuk a 6070 évvel ezelőtti játékokat felelveníteni, és a mai kornak átadni. Köszönöm a segítségét Szénási Lászlónénak, aki segített az itt élő időseket megkeresni, és aki maga is segítette a gyűjtemény bővítését. 4

5 2. Bevezetés Szívesen gondolok vissza gyerekkori játékaimra, ahol felnőttem Dunaegyházán, és a nagymamám falujára Nagyrévre, ahol nyaranta sok időt eltöltöttem. Sokféle játékot játszottunk, néha mindenféle eszköz nélkül. Édesanyám családjában kilencen voltak testvérek. A nagymamám névnapján összejött a család, feleségekkel, férjekkel és gyerekekkel. Ott voltak az első és másodunokatestvéreim, az egész alkalom attól volt élményekkel teli számomra, hogy nagyokat lehetett játszani az unokaterstvéreimmel. Kislánykoromban a kisebb unokatestvéreimet szívesen istápoltam. Később amikor megszületettek gyermekeim, úgy éreztem, hogy egy csodát tartok a kezemben. A kisgyermekek fejlődése igazán csak a gyermekeim születése után foglalkoztatott jobban. Mikor legnagyobb gyermekem ódodába járt elhívtak az óvódába néptánc foglalkozást tartani. A gyerekeim születése előtt a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes gyerekcsoportjában tanítottam néhány évet, így nem volt ismeretlen számomra ez a feladat. Az óvódában azonban sokkal közelebb áll a gyermekek életkori sajátosságához a játék, az élményszerűség, mint a szabályozott tánc, ezért főleg népi gyerekjátékokat válogattam a foglalkozásokra. Azóta eltelt 10 év, és közben soksok forrást kerestem könyvtárban, új kiadványokat, amiből gyűjthetek; évente nagyon vártam a Táncháztalálkozókat keresve új zenei anyagot, amivel színesíthetem az oktatásomat. A főiskolán tantárgyaink között szerepelt a népi gyerekjáték is. Feladatként azt kaptuk, hogy lakóhelyünkről nekem ebben az esetben Dunaújvárosból kellett játékcsoportonként gyűjteni játékokat. Dunapentelei játékgyűjtés nincs, a múzeumban találtam még az ötvenes évekből gyűjtéseket, amik gyerekjátékokat is tartalmaztak, de ez olyan csekélynek bizonyult, hogy megkerestem a pentelei nyugdíjas klubot, hátha még emlékeznek gyerekkori játékaikra az idősek. Talán három vagy négy alkalommal voltam a klubban, meglepetésemre sok érdekes játékot sikerült elmeséltetnem az idősebbekkel, és érdekes énekes játékokra is emlékeztek még. A témaválasztásom kapcsolódott ezen élményeimhez. Olyan témában gondolkodtam, amit mai munkámban is jól tudok hasznosítani. Így adódott az ötlet, hogy ki kellene dolgozni egy oktatási segédletet, ami hasznos minden néptáncoktatónak a madocsai játék 5

6 és tánc megismerésében és oktatásában. Úgy gondolom, hogy annak, aki művészeti iskolában tanít gyerekeket, hasznos lehet munkájában e dolgozat, a gyerekjátékok, és a tánc pedig lehetőséget ad színpadi produkció létrehozására. Azért esett a választás Madocsára, mert sok táncos felvétel maradt fenn, többek között ugrós tánc is. Összegezve: az egyik, amiért választottam a gyerekjáték gyűjtését és elemzését, mert igazán közel áll hozzám, és jó tapasztalatokat szereztem a dunapentelei gyűjtésem alatt; a másik, amiért ez volt a választásom, mert szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos a gyerekek fejlődése, fejlesztése szempontjából a népi gyermekjáték tanítása, a gyermekek 39 éves korig terjedő életkorában. 6

7 3. Madocsa elhelyezkedése, történeti háttere és táncos szokásai A falu hagyományai megértéséhez fontosnak tartom, hogy előtte megismerkedjünk a falu elhelyezkedésével, és történetével Területi áttekintés Madocsa Mezőföld és Sárköz határán, a Duna Dunántúli oldalán, széles ártéren helyezkedik el. A hozzá legközelebb eső falvak Bölcske és Dunakömlőd. Madocsa egy zárt egységnek mondéható földrajzilag és néprajzilag is. Lakosságha özős beszéde miatt inkább az Alföldi részhez tartozik, bár a Duna elválasztja e nagy területtől. A határt a vízszabályozás előtt rendszeresen, majdhogy évente elöntötte a Duna vize. A terület legmagasabb göröndjére települt falu központját, a régi Madocsát viszont sohasem. Régi elmondások szerint a teljes határt tengerré változtatta a Duna, a falu pedig szigetként emelkedett ki a vízből. A területet az 1800as években még lápok, nádasok, erdőségek, füves területek borították. Az embereknek ez a terület nemcsak lakóhelyének, hanem búvóhelyének is számított, de ezeken kívül a fa, a nád, valamint a sár építőanyagot is biztosította számukra. Az ittélők mindennepi élelmét a földművelés, állattartás és halászat biztosította. A község a viza halászata, és a dunai átkelés miatt vált nevezetessé Történeti áttekintés A község elnevezése összefüggésbe hozható a vizes helyekkel, ugyanis a szó végén lévő csa szótag talán vízzel kapcsolatot jelző végződés. A magyar tócsa, pocsolya, pacsál, pacskol szavak rokonai lehetnek. Erre utal az is, hogy máshol lévő víz közeli, illetve vízjárta vidéken lévő települések hasonló végződésűek: Ócsa, Palacsa, Kalocsa, Dalacsa, Karcsa, Pocsaj, Barcsa, Pacsa, mely települések mind vizes helyen találhatóak. Feltehető, hogy a honfoglaláskor már lakott lehetett ez a terület, Madocsa nevét egyébként a 11. században említik viza halászatának jövedelmezhősége okán. Ezután a Bakonybéli majd a Veszprémvölgyi apátság birtoka. A török hódóltság alatt is lakott volt a 7

8 falu, azonban ebben az időben nemcsak a törököknek kellett adózni, hanem az eredeti birtokosoknak is, akik egyébként a királyi Magyarországra menekültek a törökök elől. A 17. századra, erősen lecsökkent a lakosság. A fosztogatások, rablások miatt eléggé szétszéledtek az ott élők, vagy elbújtak, mert a környező mocsarak vagy a Duna szigetei mindig jó menedéket jelentettek a madocsai embereknek. A családnevek bizonyítják, hogy az 1800 as évekbeli lakosság jelentős része, egyenes leszármazottja a török hódoltság alatt is itt élő madocsai lakosságnak. A török hódóltság után idetelepülők pedig, a közeli református magyar falvakból kerültek ide, az anyakönyvekben szereplő családnevek alapján. A vízszabályozás, az úrbéri perek lezáródása és a jobbágyfelszabadítás után kialakult a falu földműves gazdatársadalma. A 19. század végére kiugróan nagy vagyoni és földbirtoklási különbségek nem voltak a madocsai gazdák között. A Madocsán élő szegényebb, tulajdonnal alig rendelkező zsellércsaládokból nem sok volt. A teljes lakosság az 1800as években a református vallást követte. A hagyomány szerint 1560ban lett a lakosság református. A feljegyzések azt bizonyítják, hogy a házasságkötések a környező református falvakból történtek. A legtöbben Bölcskére nősültek, vagy mentek férjhez, de ezen kívül a családnevek elterjedésével bizonyítható, hogy Pataj, Ordas, Foktő, Nagydorog, Gerjen községekből is költöztek Madocsára, sőt a sárközi falvakból is Őcsényből és Decsről is házasodtak ide, de csak a reformátusok. A Duna menti református falvakban és a Dunántúl más vidékein ismeretes egyke problémájával Madocsán nem találkozunk, egyegy családban nem volt ritka a 789 gyermek sem. Madocsa község szokásai, nyelve, hagyományai bár sok mindenben egyeznek a Kalocsai, a TolnaiSárköz és a Mezőföld falvaiban élőkével, mégis egyéni jegyet hordanak magukon. Lakossága nagyon régi hagyományokat, különleges néprajzi jellegzetésségeket őrzött meg, talán a területileg is zárt jellege, és a vallási különbözőség okán is. Madocsa népe száz éveken át élt falujában úgy, hogy jelentősebb be és kivándorlás történt volna Madocsa táncos szokásai A madocsai emberek nagyon szerették a táncot. Ezt alátámasztja Danis György: Madocsa című könyve is, valamint közöl néhány érdekes információt a tánccal kapcsolatban. A téma bővebb ismeretéhez, az 1920 és 1925 között született idősebbek elbeszélése alapján a II. Világháború előtti, azaz a 30as évek végén meglévő szokásokat elevenítettük fel a falu nyugdíjas klubjában, kiegészítve a Madocsa könyv erre vonatkozó feljegyzéseivel. 8

9 Az idős emberek elbeszélése alapján a faluban négy kocsma volt név szerint a Belső kocsma, Külső kocsma, Zöldfa kocsma, Bombó kocsma vagy Bombó Szintai kocsma. Mindegyik kocsmában, volt báld minden vasárnap délutántól. A zenészeket külön nem hívták, külön megszervezni nem kellett, mert szokás volt, hogy minden vasárnap lehet táncolni. A Külső kocsmában, vonós zenekar volt: prímás, kontra, bőgő, cimbalom, pikulás, de volt amikor két prímás is játszott. A Külső kocsmában két fajta hangszerrel is zenéltek, vonós banda, az előbb említett felállásban, és vitte mindegyik zenész a fúvós hangszerét is, ezek voltak: trombita, tuba, pikula (klarinét). A Bombó kocsmában tambura banda zenélt, tamburások voltak hárman, de akár öten is, előfordult, hogy harmónikás kapcsolódott hozzájuk. A zenészek mind egytől egyig a falu parasztemberei voltak, akik egyébként földművelésből és halászatból éltek. A zene tanulása apáról fiúra szállt, Danis György megemlítti, hogy sokszor ükszülőig is tudták, hogy zenéltek az őseik. Ezeket a paraszbandákat a környező falvakba is hívták zenélni. Gálosi Ferencné aki sok játék és ének összeírásában segédkezett édesapja a Belső kocsmában volt prímás. Az összeírások szerint a 1920tól 1925ig a születések száma majd minden évben valamivel több, mint 60, azaz ennyi keresztelőt jegyeztek fel. Ebből kiindulva mivel nemcsak az azonos évben születettek jártak táncolni. feltehetően akár fiatal is járhatott báldba a 30as évek végén, tehát korántsem volt sok ez a négy kocsma. Táncolni a kocsmába a fiúk körülbelül 1718 évesen kezdhettek el járni, a lányok sokkal korábban, akár 1314 évesen is már bemehettek táncolni, ha behívták. A legények és lányok a házasságkötésig jártak báldba, utána már nem, vagy csak ritkán. A zenészeket a kocsmárosok, vagy pénzzel fizették ki, vagy meleg ételt, pörköltet és bort kaptak, a legények pedig pénzt gyűjtöttek össze és azt adták. Lányoknak semmiféle dolgot nem kellett vinni, merthogy nem lehetett tudni, hogy aznap kit fognak megtáncoltatni. A lányok vasárnap délután szépen felöltöztek, és karonfogva járták a falut, hogy hátha valaki elhívja őket táncolni valamelyik kocsmába. Persze lehetett tudni, hogy kinek a kedvese, melyik kocsmában táncolt, az a lány többet sétált le és fel a kocsma előtt. A legények benn a kocsmából megbíztak egy fiatalabb fiút, néhány fillérért cserébe, hogy kit hívjon neki táncolni. Ez a szokás egészen az 50es évekig fennmaradt, később már a lányok hívás nélkül mentek a táncmulatságba. Amelyik lányt behívták táncolni, már nem kellett kimennie a kocsmából, ott maradhatott. Előfordult, hogy a csendőrség nem engedte a táncos rendezvényeket, és folyamatosan ellenőrizte a kocsmákat, ilyenkor a lányokat egy 9

10 hátsó helyiségbe, vagy a kamrában bújtatták, míg az ellenőrzésnek vége nem lett. Aztán folytatódott a báld. Ha látszott, hogy a zenészek kezdenek fáradni és már nem akarnak nagyon muzsikálni, de a fiatalok szerettek volna még táncolni, akkor volt egykét fiú aki, elkiáltotta magát: Fönnakadt a lábam, húzd rá! Ilyenkor a zenészeknek adtak egy tizest vagy pár forintot, tovább kellett muzsikálni, akármilyen fáradtak is voltak. Minden kocsmának meg volt a saját közönsége, a módosabb emberek gyerekei inkább a belső kocsmába jártak, a szegényebbeké pedig a külső kocsmába. A szomszéd faluból valót nem nagyon engedtek be a táncmulatságba, sőt még abból is összetűzés támadt, ha valaki a szokásos kocsma után belátogatott a másik kocsmába, adódtak verekedések, sőt még haláleset is történt emiatt. A kocsmai mulatságokon a legények általában közösen táncoltak szögény csárdást. Lakodalmakban fordult elő, hogy valaki egyedül táncoljon üvegest vagy söprűst. Az előbb nevezett táncok, mind ugrós jelleget mutatnak és a szakirodalom az ugrós táncok típusához sorolja. Martin György véleménye szerint: "Már a lecsonkulás, lekopás stádiumát mutatják azok a változatok, amikor a lassú zenére a férfiak csak rövid ideig, mintegy jelzés szerűen táncolnak magukban, s hamarosan lassú majd a friss következik (Madocsa). 1. Ezért a szögény csárdás talán kapcsolatot mutat a Sárköz verbunk táncához, de az is lehetséges, hogy a falu zárt jellege miatt nem tudott tovább fejlődni, így megmaradt egy átmeneti jellegű férfitáncként. A férfiak tánca után csárdást táncoltak, lassút, meg gyorsat vagy frisset. A csárdás táncok mellett a 30as évek végén már táncoltak polgári táncokat is, pl. keringő, fox, ami még az 50es években is így történt. A közös munkák alkalmával kendertöréskor, tollfosztáskor, táncolni nem táncoltak, inkább énekeltek. Táncoltak viszont közös családi ünnepeken, így keresztelőkőn, eljegyzéskor meghívták a zenészeket és a meghívottak helyben a családi háznál mulattak. Néha, ha valakinek névnapja volt, az egész zenekar elment köszönteni az illetőt, ennek hamar híre ment, más is ment köszönteni, és lehetett táncolni az ünnepelt házánál. Természetesen az egyik legfontosabb táncalkalom a lakodalom volt, gyakran előfordult, hogy a lakodalomban táncoltak a férfiak egyedül, bemutatójelleggel, üvegest, vagy szögény csárdást, a násznép meg csárdást, lassút, meg gyorsat. 1 Boda József szerkesztésében: Tánckutatás és tánchagyomány DélDunántúlon, Martin György írása, oldal 10

11 Ezek a lakodalmak általában hajnalig tartottak, ha még volt kedve mulatni a vendégseregnek, akkor mentek tyúkverőzni. A tyúkverőzés, azt jelentette, hogy a talpon maradt lakodalmi sereg elindult a mennyasszonnyal és vőlegénnyel együtt a vőlegényes háztól a menyasszonyos házhoz. Az út mentén mulatva, énekelve, táncolva zenei kísérettel vonultak végig. Útközben kínálgatták az utcán állókat és bebetértek a mulató vendégseregből egyegy vendéghez ha a házuk felé mentek az behívta magához a vendégsereget, akiket megvendégelt itallal. Amikor odaértek a menyasszonyos házhoz, táncoltak ebédig. A háznál, ha volt maradék étel, és általában mindig volt akkor ettek és ittak. Majd a vőlegényes házhoz ismét visszamentek és szétszéledt a nép, vagy még egészen másnap estig folytatták a táncot. Nagy Zoltánné iskolaigazgató és Scheidl Lajosné művelődési színház vezető madocsai fiatal lányok segítségével a falu lakodalmi szokásairól készített egy összeállítást. Ebben a gyűjtésében, találjuk a lakodalmi történések leírását, szokásos étkeket, köszöntőket, vőfélyek mondókáit, és az öltözéket is, bővebben ott olvashatunk róla. A gyerekeknek külön táncmulatság nem volt, ők a felnőttek táncos mulatságain leshették el a figurákat, de a falu több részén is voltak játszóhelyeik. A Madocsa c. könyv a gyermekek játékokhagyományaira nem terjed ki, ezért ezzel kapcsolatban is kérdeztem az időseket az emlékeikről. Az egyik játszóhely a székespart, vagy székága, a nevét aról kapta, hogy volt egy tó a falu szélen: Székes, mellette volt egy füves terület, ez volt libaőrzés helye. A másik hely a tóalja, ami a Dunához volt közelebb, voltak mesterséges halastavak is, de ha a Duna kiöntött sok kis tó keletkezett, erről kapta a nevét. A harmadik kedvenc hely pedig a gödrök, ami a faluban az út mellett, mindkét oldalon lévő mély gödörről kapta a nevét, ez egyébként egész nagy terület volt. Ezeken a helyeken általában az ahhoz közel élő gyerekek töltötték az időt, egyes helyeken voltak kedvenc játékok, a másik helyen inkább mást játszottak. A gyerekek ezenkívül játszottak az utcán, udvarban, az iskola udvaron, a kocsmák előtt. Rosszabb időben és télen pedig a szobában, amit ott is lehetett. A faluból hárman is kaptak Népművészet Mestere címet, így Seregi István, 1968ban, Birkás Boldog István 1976ban, és Földesi János, 1986ban. Mindhárman alapítói voltak a helyi hagyományőrző együttesnek. Seregi István és Birkás Boldog István legkiválóbb előadói voltak a madocsai táncoknak. Földesi János már tudatosan gyűjtötte a helyi hagyományokat, beleértve a zenét is, és élete végéig segítette és tanította helybéli fiatalokat. 11

12 4. Madocsai gyűjtés A dunapentelei gyűjtés tapasztalatából kiindulva, kezdtem el járni Madocsára a gyűjtés miatt. Sikerült megtalálnom Szénási Lászlónét, aki a már említett Seregi István unokája. Ő is elmesélte saját gyermekjáték emlékeit, és elvitt a helyi nyugdíjas otthonba, és személyes ismeretségével segítette munkámat. A gyűjtés közben nem törekedtem arra, hogy csak azokat játékokat gyűjtsem, aminek a munkámban hasznát látom, hanem mindent ami az emlékezetben megjelelent, és a hagyományos játékok csoportjaiba sorolható. Az eltelt több mint egy év alatt, több mondókát és éneket csak többszöri találkozásra sikerült feleleveníteni, de még így is van olyan játék, aminek csak a részleteire sikerült visszaemlékezni. Ez persze 6070 év távlatából igen nehéz, azonban sok segítséget jelentett, hogy a nyugdíjas otthonban együtt voltak többen is, így volt akinek a mondóka első fele jutott eszébe, volt, akinek a második fele. A személyes beszélgetéseken pedig sikerült pontosítani a játékokat. Voltak olyan játékok, amelyek valószínű nagyon népszerűek lehettek, ilyen például a Hej, simándli, simándli játék is, amelyet, amikor ellátogattam hozzájuk, mindig elénekeltek, sőt még gyermekeiknek is a kedvenc játéka közé tartozott. Akit először kérdeztem emlékeiről, ez volt az első játék amire visszaemlékezett. A gyűjteményben olyan játékok is szerepelnek, aminek több változata is létezik. Ennek több oka is van. Az egyik az, ahogy a generációk váltották egymást, úgy alakították a játékokat saját ízlésüknek megfelelően, raktak hozzá, vagy elvettek és esetleg az iskolai vagy óvodai hatás is beépült a játékukba, ezt a születési dátumok jól mutatják. A másik ok pedig az, hogy a már említett kedvenc játszóhelyeken élők, nem jártak össze, mert a szülői háztól túl messze nem lehetett menni. Bizonyos helyeken élők, azok mindig megjegyezték, hogy ők csak a székesparton játszották, vagy a tóalján azokat nem játszották. Persze azért átjártak egymáshoz, itt aztán egymással is játszottak, de ez nem volt jellemző. Az iskola volt az a hely, ahol mindenki találkozott. A játékhelyeken így is sok gyerek gyűlhetett össze, ha a csecsemőhalandóságot figyelembe vesszük, akkor is biztosan sokan, mert a Madocsa könyv szerint az 1920as évektől kezdve 1940ig évekig átlagosan 50 keresztelőt jegyeztek fel, egy évben. A faluban, népszerűek voltak ezek a játszóhelyek, a libaőrzés mellett sokan jártak oda játszani, fiúk és lányok is. 12

13 5. Madocsai gyermekjátékok 5.1. Eszközös játékok Tárgykészítő játékok 1. Baba kukorica csumából Télen kukoricamorzsoláskor édesapámtól kaptam, olyan lemorzsolt kukorica csumát, amin rajta maradt a haj, ezt bekötöttük egy zsebkendőbe, mintha be lenne pólyázva, ez volt a babám. De volt, úgy is, hogy ősszel, amikor kukoricaszedéskor még rajta volt a mag, csuhéj (külső héj), és azt kötöttük a zsebkendőbe. A kukorica csuhéjt kicsit lehúztuk, akkor kilátszottak a kukorica szemek, az ami kilátszott az volt a baba arca. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks.) 2. Búgattyú Egy ujjnyi vastag fát kifúrtunk két lukat egymás alá, akkor azon áthúztuk a madzagot, az egyik likon odafelé, a másikon visszafelé, a madzag két végét össze kellett kötni. A madzagot két ujjal ki kellett feszíteni, utána be kellett tekerni a madzagot, úgy, hogy megpörgettük. Utána kifeszítettük, és lassan húzogatva a fa elkezdett pörögni, először a madzag kitekeredett, de a lendülettől a másik irányba is bepörgette a madzagot és búgó hangot adott. Az betekerödött megint, meg kihúztuk, aztán így tekertük sokáig. Ezt gombbal is szoktuk játszani. (Préházi Ferenc Madocsa.) Szoktunk, olyat, hogy gombot fölfűztünk cérnára, a gomb egyik lukába befűztük, és a másikon pedig vissza és megkötöttük. Megfogtuk a két ujjunkkal a cérnát, bepörgettük és ha kifeszítettük akkor a gomb elkezdett forogni, a cérna kitekeredett és megint betekeredett, sokáig lehetett forgatni. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks) 13

14 3. Fésű muzsika Akkor szoktunk olyat is, hogy a fésűre tettünk selyempapírt, és akkor kifújtuk rajta az éneket. A szájunkhoz tettük, és csak dúdoltuk a dallamot nyitott szájjal, a selyempapírtól meg rezgett a szánk is meg a papír is. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks) 4. Fűzfasíp Tavaszi ágból lehetett, fűzfából, meg orgonából, akkor mikor rügyezik, vágni kell akkorát mint az ujjam, vagy amekkora sípot akarunk. Akkor meg kell kocogtatni, nagyon óvatosan. akkor vágni kell bele a szélibe egy kicsit és szépen le lehet húzni a bőrit, akkor jobb, ha egy kicsit megázott. Osztán akkor csinálnak az egyik végibe egy kis dugót, abból amit kihúztunk kis éket kellet vágni bele, azt le köll ferdén vágni, ugyanazt amit levágnak, beledugják úgy, hogy a tetejit egy kicsit levágják, hogy a hang belemenjen, amit a szájába vesz, abbú oszt abba bele, hogy szoljon. Mi lukat nem csináltunk rá. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa) 5. Kalitka csumából Voltak olyan játékaink, hogy építettünk, kukoricacsutából, de mi csumának nevezzük itt Madocsán, nem csuta, hanem csuma. S akkor mikor a szüleink morzsolták a kukoricát, kukoricacsutából építettünk kalitkát. Azt úgy kell, hogy kettőt így (kistávolságra a két csuma egymástól párhuzamosan), kettőt rá (rá merőlegesen kettőt rátenni) és akkor így emelkedett a kalitka, és akkor a végén tördeltünk bele kis állatokat kukoricacsumából, és beraktuk a kalitka közepébe. Van úgy hogy megmaradt neki a haja, és akkor azt volt a hajas baba. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks) 14

15 6. Kukorica hegedű A kukorica szárából készül. Egy vérkony csíkot felhasítunk a szárból, kiékeljük a kukoricaszár egy darabjával, hogy ne érjen rá a koróra, ebből kettőt kell készíteni, ugyanúgy megcsinálták a vonoját is, mint a hegedűt. Utana be kellett vizezni, és lehetett nyivákoltatni. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa, Gálosi Ferencné sz. Szintai Éva Madocsa) 7. Töktrombita A töknek üres a levelének a szára, levágtuk, egyik végén vágtunk bemetszéseket, azt kicsit visszahajlítottuk a szárára és annak a végibe kellett fújni, sokat próbáltuk, ha ügyesek voltunk és jó üreges volt a tök szára, akkor szólt. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks.) Eszközös ügyességi játékok 8. Csigázás Ha a szüleink készítettek gyorsan forgo csigaformát, érdekes formája volt, középen szélesebb, felül egy hosszabb szára volt, alul pedig éles hegye, Egy fél méter madzagot rátekertek a felső részére és meghúzták, és sokáig forgott. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa, Gálosi Ferencné sz. Szintai Éva Madocsa.) 9. Golyózás Volt úgy, hogy lehetett venni golyókat, ugyanígy játszottuk, hogy volt egy lik, a vonaltól pöckölni kellett, aki belepöckölte a likba, az nyert. Szépen sorba kellett pöckölni egymás után, ha valaki nem talált bele, akkör jött a következő és aki beletalált az elnyerte a többiek golyóját, azt ami a játékban volt a földön. Ha senki sem talált bele, akkor előlről kezdtük. Aztán lehetett játszani megint, aztán vót úgy visszanyerték. De vót, hogy hazavitte mindenki a magáét. (Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa.) 10. Gombozás Csináltunk egy likat a sarkunkkal, hogy szép kerek legyen, mindenkinek volt egy gombja, húztunk egy vonalat, onnan köllött pöckölni, hüvelykujjal, vagy mutató ujjal, vagy a középső ujjal. Sorra egymás után pöcköltünk, ha valaki nem talált bele 15

16 akkor jött a következő, aki beletalált az győzött, de mikor sorra került valaki mindig csak egyet lehetett pöckölni. Ha nem talált bele senki, akkor előlről kezdtük. (Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa.) 11. Kavics elkapás Leültünk földre, 5 kaviccsal kellett játszani. Négy kavicsot leraktunk a földre, leterítettük, egy a kezünkben maradt. Először egyesével szedtük fel, egyet ami a kezünkben volt feldobtunk, egyet felkaptunk a földről, amíg a másik a levegőben volt, de még azt is elkaptuk, mielőtt leesett a földre, és így mindkettő a kezünkbe került, amit addig felvettünk, azt már nem tettük le, ott maradt a kezünkben, aztán egyet dobtunk, egyet fölkaptunk, amíg fel nem szedtük mindet. Akkor kettőt tettünk egymás mellé, kicsit távolabb a másik kettőt, az ötödik volt a dobó. Utána egyet dobtunk fel, ami a kezünkben volt, kettőt kaptunk föl, megint egyet dobtunk fel, megint kettőt kaptunk föl. Utána három kavicsot tettünk egy helyre, egyet külön, egy maradt a kezünkben, azt feldobtuk, majd a hármat kaptuk föl, aztán az egyet kaptuk föl. Aztán lehetett úgy is, hogy a négy kavicsot közel raktuk egymáshoz, de nem érhettek össze, aztán egyet dobtunk fel, és egyszerre vettük fel a négy kavicsot, úgyhogy kicsit összehúztuk, összesöpörtük a kezünkkel, egyszerre kellett az egészet felkapni, meg még azt is, ami lefelé esett. Az volt a legügyesebb, aki nem rontotta el, ha elrontotta, akkor már más folytatta. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocs, Gálosi Ferencné sz. Szintai Éva Madocsa) 12. Kavics dobálás Azon is szoktunk versenyezni, hogy a tóba, ki milyen messze tudja dobni a palát, vagy a kavicsot, vagy amit éppen találtunk. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks.) 13. Kavicsot szűrni Lapos vagy síma kavicsot vagy köveket dobáltak, hogy ugorjon a vízen, a víz tetejin dobták a tóba, a fiúk nagyon szerették. Azt mondták, hogy ki tud nagyobbat szűrni, azaz kinek ugrott a köve a vízen. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa, Gálosi Ferencné sz. Szintai Éva Madocsa) 16

17 14. Pala csúsztatás A palatetőnek a szélét dobáltuk a vízre, azon versenyeztünk, hogy kinek csúszik, azaz ugrik többet a vízen. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks.) 15. Kötélhajtás Nem ezzel a modernnel, csak ilyen tehénkötéllel, játszottunk. Egyedül is lehetett, de mi játszottuk úgy is hogy ketten hajtották a kötelet, egy pedig ugrált. Úgy is játszottuk, hogy mindenkinek volt egy színe, pl: piros, fehér, zöld, kék stb. ezekből egy volt mindenkinek a színe. Hajtottuk a kötelet, valaki ugrált középen és közben mondtuk, piros, fehér, zöld... stb. 3 színt. Ha valakinek beleakadt a lába a kötélbe, akkor az mehetett középre, akinek a színét mondtuk, akkor amikor beleakadt a lába. Ha valaki sokáig bírta, akkor aztán valamikor lehetett azt mondani, hogy Kiugrás, beugrás, nem állja! Ha ezt mondtuk, mi hajtók, akkor aki középen volt, annak ki kellett ugrani a forgó kötélből, meg vissza, ha nem sikerült akkor cserélt valakivel. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa) 16. Sityázás Kinn a réten játszottunk, kellett hozzá egy bicska, fel kellett dobni a levegőbe, és úgy kellett, hogy leessen, hogy a hegye legyen benne a földbe, az volt a legügyesebb, aki úgy tudta beledobni, hogy benne volt, ha voltak többen is akkor megjegyezték, az ujjukon, hogy kié volt jobban benne a földbe. Amikor dobtuk a bicskát azt kellett kiabálni, hogy Engedje az Isten, hogy sityára essél. Inkább a fiúk játszották. (Magyar Balázs, Madocsa) 17. Pöcizés Kellett húzni egy vonalat a földön kb. másfél méterest, és a két végibe, meg a végitől még fél métert, hogy sarka lögyön. Előtte megegyeztünk, hogy melyiket viszi el a győztes a sast, (fej) vagy az írást, feldobással döntöttük el és mondtuk: Sas vagy írás! Mindenkinek volt aprója, azt az aprót kellett dobálni. a vonalhoz. Mindenki dobott egyet. Akinek a legközelebb esett a pénze az szedhette össze azt a pénzt amelyiken írás, vagy sas volt, amit előtte kisorsoltunk. Akinek legközelebb volt a pénze az 17

V. MOZGÁSOS JÁTÉKOK (264 493.)

V. MOZGÁSOS JÁTÉKOK (264 493.) V. MOZGÁSOS JÁTÉKOK (264 493.) Minden játékban előfordul több vagy kevesebb mozgás. Lázár Katalin fel osztása szerint ebbe a csoportba tartoznak azok a játékok, melyek központi eleme, a mozgás elvégzése

Részletesebben

Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok

Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok Bors Éva Mély kútba tekinték Népi táncos gyermekjátékok 1 Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR program Kultúra národnostných menšín 2008 Kottagrafika: Huszár Katalin 2 ISBN 80 89001

Részletesebben

NÉPRAJZI KÖZLÉSEK IV.

NÉPRAJZI KÖZLÉSEK IV. NÉPRAJZI KÖZLÉSEK IV. SZEMELVÉNYEK A CSEMADOK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA NÉPRAJZI SZAKBIZOTTSÁGA TAGJAINAK GYŰJTÉSEIBŐL SLOVENSKÉ PEDAGOGICKÉ NAKLADATEĽSTV0 NÉPRAJZI KÖZLÉSEK IV. SZEMELVÉNYEK A CSEMADOK KÖZPONTI

Részletesebben

A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből

A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből A kötet megjelenését támogatta a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma a Pro Urbe Alapítvány, Somorja S finančnou podporou Ministerstva

Részletesebben

Szabadon (is) végezhető eszközös népi sportjátékok

Szabadon (is) végezhető eszközös népi sportjátékok Szabadon (is) végezhető eszközös népi sportjátékok Szakmai segédanyag két részben I. rész Alapismeretek és játékleírások A fiúkat és lányokat oktató tanítók és tanítónők, tanárok és tanárnők számára Összeállította

Részletesebben

Fügedi János Takács András A BERTÓKÉ ÉS TÁRSAI Jóka falu hagyományos táncai

Fügedi János Takács András A BERTÓKÉ ÉS TÁRSAI Jóka falu hagyományos táncai Fügedi János Takács András A BERTÓKÉ ÉS TÁRSAI Jóka falu hagyományos táncai Tánclejegyzés és számítógépes táncírás grafika Fügedi János Zenei lejegyzés Huszár Ágnes Számítógépes kottagrafika Huszár Ágnes

Részletesebben

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette

Én a földből élek. Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Én a földből élek Interjú Czár Jánossal 1 Tóth Menyhértről Az interjút Rigó Róbert készítette Mikor és hol ismerkedett meg Tóth Menyhérttel? 1956 augusztusában, itt lakott ő is Miskén. Én akkoriban nősültem

Részletesebben

Magyaregregyi lakodalmas

Magyaregregyi lakodalmas Magyaregregyi lakodalmas Magyaregregyi ugrós tanításának módszertana Témavezető: Készítette: Varga Sándor főiskolai tanár Németh Csilla Magyar Táncművészeti Főiskola Pécs Táncpedagógus szak Néptánc szakirány

Részletesebben

III. évfolyam 2. szám

III. évfolyam 2. szám III. évfolyam 2. szám i r e b m e Nov ÜNNEP Szent Márton Olvasom Szent Márton püspök életében, kit Laurentius Surius ír tizenegyedik könyvében, hogy midôn egykor azon dicsôséges szent, útjában lévén, egy

Részletesebben

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva

BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva BUKFENC - Játékkatalógus a tanulási zavarok megelőzéséhez Összeállította Dr. Gyarmathy Éva A Bukfenc nem program. A Bukfenc tréning anyag, tanítási segédanyag. Nem nyújtok kész programot, mert minden gyerek

Részletesebben

Kiliti Évszakok. Anyák napja Kilitiben Májusfa állítás a Kiliti iskolában Búcsú Csentei doktor bácsitól Csillagász szakkör

Kiliti Évszakok. Anyák napja Kilitiben Májusfa állítás a Kiliti iskolában Búcsú Csentei doktor bácsitól Csillagász szakkör Kiliti Évszakok II. Évfolyam, III. szám, 2011. Július Anyák napja Kilitiben Májusfa állítás a Kiliti iskolában Búcsú Csentei doktor bácsitól Csillagász szakkör Impresszum Kiliti Évszakok megjelenik évente

Részletesebben

Kedves olvasó! Az ipolybalogi alapiskolások lapja. IX. évfolyam 2007. június 1. szám

Kedves olvasó! Az ipolybalogi alapiskolások lapja. IX. évfolyam 2007. június 1. szám Az ipolybalogi alapiskolások lapja IX. évfolyam 2007. június 1. szám Kedves olvasó! Egy nem hagyományos Kisszünetet tartasz most a kezedben. A rendhagyó lapszám célja épp a hagyományőrzés és hagyományteremtés

Részletesebben

Az emberi életutat kísérő szokások Pereden

Az emberi életutat kísérő szokások Pereden Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Intézet - Művelődésszervező Szak Tornyai Bianka Az emberi életutat kísérő szokások Pereden 2004 Dr. Barsi Ernő,

Részletesebben

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára

Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Dráviczki Csaba Áhítatok az év minden napjára óvodások számára Bárányka füzetek I. 2012 Szakmai lektor: Dr. Jakab-Szászi Andrea Kiadja a Református Pedagógiai Intézet 1146 Budapest, Abonyi u. 21. www.refpedi.hu

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE.

Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl. Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE. A HAT VA NAS ÉVEK EM LÉ KE ZE TE Az Oral History Ar chí vum gyûj te mé nyé bõl Vá lo gat taésös sze ál lí tot tamol NÁR ADRIENNE 1956-os Intézet A HATVANAS ÉVEK MAGYARORSZÁGON (POLITIKA)TÖRTÉNETI KÖZELÍTÉSEK

Részletesebben

Előbb-utóbb fel kell ébredjünk! Beszélgetés Lőrincz Lajossal, az Állami Székely Népi Együttes egyik alapítójával

Előbb-utóbb fel kell ébredjünk! Beszélgetés Lőrincz Lajossal, az Állami Székely Népi Együttes egyik alapítójával Előbb-utóbb fel kell ébredjünk! Beszélgetés Lőrincz Lajossal, az Állami Székely Népi Együttes egyik alapítójával Néhány évvel ezelőtt történt, hogy egy film közepén kapcsoltam be a televíziót. Egy nagybajuszú,

Részletesebben

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon

2012. december. megjelenik negyedévente. Szalagavató bál. A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon Prohászka Prohászka Ottokár Katolikus Gimnázium iskolaújságja megjelenik negyedévente :) Lap 2012. december Szalagavató bál A végzős osztályok bálozása bővebben a 2. és 12. oldalon 2 Az út nagy ré szét

Részletesebben

KI MúlTjáT NEM ISMERI,

KI MúlTjáT NEM ISMERI, 1394 2010 2010. szeptember l XvII. évfolyam 8-9. szám l Az önkormányzat közérdekû, havonta megjelenõ lapja l ára: 100 Ft L A TARTAloMból visszatekintés Tóth Gábort, falunk polgármesterét, országgyűlési

Részletesebben

Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet

Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet Kiliti Évszakok Szüreti felvonulás és bál Kilitin Zarándok út Andocsra 2011. II. Évfolyam, IV. szám, 2011. Október Nyitott templomok éjszakája Veni Sancte tanévnyitó ünnepi istentisztelet Szavazzatok a

Részletesebben

LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA. XXVI. évfolyam, 1996. 3-4. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK

LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA. XXVI. évfolyam, 1996. 3-4. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK LÉTÜNK TÁRSADALOM, TUDOMÁNY, KULTÚRA XXVI. évfolyam, 1996. 3-4. szám FORUM KÖNYVKIADÓ, ÚJVIDÉK KIADJA A FORUM KÖNYVKIADÓ Fő- és felelős szerkesztő: Dr. Várady Tibor Szerkesztette: Mgr. Faragó Kornélia

Részletesebben

Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre. Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást,

Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre. Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást, A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2011. március-április Nemes Nagy Ágnes: Köszöntő Megrendelem jóelőre Névnapodra mit vegyek? a virágot a mezőre, Vegyek húzós egeret? tél után a lomb-nyílást, Vonatot

Részletesebben

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon

Kiliti Évszakok. Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges Balatonon Ha szeretné meghallgatni az éjféli harangszót, kattintson ide: http://kilitiek.hu/ujevi_harang.php Kilitin járt a Mikulás Lucanap és advent az óvodában A kilitiek Lujzi nénije Kilitiek hőstette a jeges

Részletesebben

A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre 34-36. SARKADI NÉPMESÉK. Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos

A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre 34-36. SARKADI NÉPMESÉK. Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai Szerkeszti: Dankó Imre 34-36. SARKADI NÉPMESÉK Gyűjtötte és jegyzetekkel ellátta Dömötör Ákos Dégh Linda Előszavával Gyula, 1962 1 ELŐSZŐ A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum

Részletesebben

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 6 FALUTÖRTÉNET 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 9 GYERMEKVILÁG 10 TESTVÉRTELEPÜLÉS 11 CIVIL FÓRUM 13 MAGAZIN 14

TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 6 FALUTÖRTÉNET 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 9 GYERMEKVILÁG 10 TESTVÉRTELEPÜLÉS 11 CIVIL FÓRUM 13 MAGAZIN 14 TARTALOM ÖNKORMÁNYZAT 2 ÓVODA, ISKOLA 6 FALUTÖRTÉNET 7 MEZŐGAZDASÁG, ÁLLATTENYÉSZTÉS 9 GYERMEKVILÁG 10 TESTVÉRTELEPÜLÉS 11 CIVIL FÓRUM 13 MAGAZIN 14 2 ÖNKORMÁNYZAT Felhívás és tájékoztatás Építkezési-bontási

Részletesebben

MOZGÁS-JÁTÉK-KÉPESSÉGFEJLESZTÉS képességfejlesztő program

MOZGÁS-JÁTÉK-KÉPESSÉGFEJLESZTÉS képességfejlesztő program ATÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0072 Kompetencia alapú oktatás fejlesztése Nyíregyházán pályázat keretében készített intézményi innovációs fejlesztés MOZGÁS-JÁTÉK-KÉPESSÉGFEJLESZTÉS képességfejlesztő program Készült:

Részletesebben

HÍREK Lugio napok rövid története. I. évfolyam 3. szám 2015. június 29.

HÍREK Lugio napok rövid története. I. évfolyam 3. szám 2015. június 29. DUNASZEKCSŐI I. évfolyam 3. szám 2015. június 29. HÍREK Lugio napok rövid története Vagy nem is olyan rövid, ha tizenhárom év távlatából tekintünk vissza rá. Az első próbálkozás 2003-ra tehető, mikor egyetlen

Részletesebben

Mócsai László. Az interjút készítette, szerkesztette: Bábel Balázs Szentendre, 2010. szeptember-november

Mócsai László. Az interjút készítette, szerkesztette: Bábel Balázs Szentendre, 2010. szeptember-november Mócsai László Az interjút készítette, szerkesztette: Bábel Balázs Szentendre, 2010. szeptember-november Ősök. Dédszülők, nagyszülők A felmenőim Szigetmonostorról, Mogyóródról, Tahitótfaluról származtak.

Részletesebben

Az ősz csodái. Ősz Hull a levél a fáról, fecske már nem csicsereg. Kitekintek a házból, csendes eső csepereg.

Az ősz csodái. Ősz Hull a levél a fáról, fecske már nem csicsereg. Kitekintek a házból, csendes eső csepereg. A Farkasréti Általános Iskola diáklapja 2012. szeptember-október Őszi vers Hullanak az őszi levelek, Vörös-sárgába öltözött a táj, Hamarosan elpihen a természet, szívem megdermed, s már semmi sem fáj.

Részletesebben

Egy előre, két kettőre

Egy előre, két kettőre Baka Judit Egy előre, két kettőre Magyar népi játékok Erdélyi Tankönyvtanács, 2010 Válogatás a szerző Ki játszik ilyet? című könyvéből TARTALOM 1. RÉGI JÁTÉKOK / 3 Csigolyázás / 3 Hogyan adom a kanalat?

Részletesebben