MADOCSA TÁNCOS SZOKÁSAI, A KÖZSÉG GYERMEKJÁTÉKAI ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA A MADOCSAI UGRÓS TÁNCOK TANÍTÁSÁBAN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MADOCSA TÁNCOS SZOKÁSAI, A KÖZSÉG GYERMEKJÁTÉKAI ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA A MADOCSAI UGRÓS TÁNCOK TANÍTÁSÁBAN"

Átírás

1 M A G YA R T Á N C M Ű V É S Z E T I F Ő I S K O L A MADOCSA TÁNCOS SZOKÁSAI, A KÖZSÉG GYERMEKJÁTÉKAI ÉS AZOK FELHASZNÁLÁSA A MADOCSAI UGRÓS TÁNCOK TANÍTÁSÁBAN Készítette: Molnárné Miklán Jolán Táncpedagógus szak Néptánc szakirány Témavezető: Rácz Attila

2 Tartalomjegyzék 1. Köszönet 4 2. Bevezetés 5 3. Madocsa elhelyezkedése, rövid története és táncos szokásai Területi áttekintés Történeti áttekintés Madocsa táncos szokásai Madocsai gyűjtés Madocsai gyermekjátékok Eszközös játékok Tárgykészítő játékok Eszközös ügyességi játékok Labdajátékok Mozgásos játékok Ölbeli gyermek játákai Mozgásos ügyességi és erőjátékok Fogócskák Vonulások Szellemi játékok Szellemi ügyességi játékok Kitalálós játékok Rejtőkereső játékok Tiltó játékok Párválasztó játékok Párválasztó körjátékok Mondókák Tetmészetmondókák Állatmondókák Csúfolók Egyéb mondókák Kisorsolók, kiolvasók Kiolvasók A zene, a ritmus és a mozgás A zene, a ritmus és a mozgás történeti háttere 60 2

3 6.2. A zene, a ritmus és a mozgás megjelenése az agyi tevékenységben Kognitív és pszichoszociális fejlődés a gyermekkorban A hagyományos játékok A hagyományos gyermekjátékok hatása a gyermekekre A gyermekjátékok válogatásánál és tanításánál figyelembevett ismérvek A madocsai ugrós tánc átalános jellemzői A megjelölt kor mozgásfejlődése és adottságai A gyermekjátékok tanítási szempontjai Madocsai játékok által történő fejlesztés lehetséges módozatai Első fejlődési szakasz, 34 éves kor Negyedes lüktetés kargesztusokkal, tapssal, sétával Az ugrás súlyfázisa Térbeli tájékozódás Második fejlődési szakasz, 56 éves kor Negyedes lüktetés, ritmikai feladatok és gesztus összekapcsolása Szabályalkalmazás, negyedes sétalépés Egyensúlyérzék fejlesztése, forgás Az ugrás súlyfázisai, az ugrós tánc előkészítése Nyolcados súlyvétel Harmadik fejlődési szakasz, 789 éves kor Mozgáselőkészítés hagyományos gyermekjátékokkal Az ugrós tánc súlyfázisai Ritmikai fejlesztés Szabályismeret, gyorskoordináció, kooperatív tevékenység Téri tájékozódás fejlesztése, zenei szakaszok felismerése Mozgáselőkészítés mozdulatelemekkel Negyedes, nyolcados súlyfázisok Lábfőrészek tudatosítása Lábgesztusok Téri tájékozódás Zárszó 85 Betűrendes játékmutató 87 Irodalomjegyzék 91 3

4 1. Köszönet Szeretném köszönetemet kifejezni Lázár Katalinnak a Zenetudományi Intézet tudományos főmunkatársának, aki segített a gyermekjátékok rendszerezésében és válogatásában. Köszönöm a türelmet és a segítő gondolkodást, a falu idős embereinek, hogy a személyes emlékeiket megosztották velem fiatal legény, leány korukból, valamint hogy közös gondolkodással megpróbáltuk a 6070 évvel ezelőtti játékokat felelveníteni, és a mai kornak átadni. Köszönöm a segítségét Szénási Lászlónénak, aki segített az itt élő időseket megkeresni, és aki maga is segítette a gyűjtemény bővítését. 4

5 2. Bevezetés Szívesen gondolok vissza gyerekkori játékaimra, ahol felnőttem Dunaegyházán, és a nagymamám falujára Nagyrévre, ahol nyaranta sok időt eltöltöttem. Sokféle játékot játszottunk, néha mindenféle eszköz nélkül. Édesanyám családjában kilencen voltak testvérek. A nagymamám névnapján összejött a család, feleségekkel, férjekkel és gyerekekkel. Ott voltak az első és másodunokatestvéreim, az egész alkalom attól volt élményekkel teli számomra, hogy nagyokat lehetett játszani az unokaterstvéreimmel. Kislánykoromban a kisebb unokatestvéreimet szívesen istápoltam. Később amikor megszületettek gyermekeim, úgy éreztem, hogy egy csodát tartok a kezemben. A kisgyermekek fejlődése igazán csak a gyermekeim születése után foglalkoztatott jobban. Mikor legnagyobb gyermekem ódodába járt elhívtak az óvódába néptánc foglalkozást tartani. A gyerekeim születése előtt a Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes gyerekcsoportjában tanítottam néhány évet, így nem volt ismeretlen számomra ez a feladat. Az óvódában azonban sokkal közelebb áll a gyermekek életkori sajátosságához a játék, az élményszerűség, mint a szabályozott tánc, ezért főleg népi gyerekjátékokat válogattam a foglalkozásokra. Azóta eltelt 10 év, és közben soksok forrást kerestem könyvtárban, új kiadványokat, amiből gyűjthetek; évente nagyon vártam a Táncháztalálkozókat keresve új zenei anyagot, amivel színesíthetem az oktatásomat. A főiskolán tantárgyaink között szerepelt a népi gyerekjáték is. Feladatként azt kaptuk, hogy lakóhelyünkről nekem ebben az esetben Dunaújvárosból kellett játékcsoportonként gyűjteni játékokat. Dunapentelei játékgyűjtés nincs, a múzeumban találtam még az ötvenes évekből gyűjtéseket, amik gyerekjátékokat is tartalmaztak, de ez olyan csekélynek bizonyult, hogy megkerestem a pentelei nyugdíjas klubot, hátha még emlékeznek gyerekkori játékaikra az idősek. Talán három vagy négy alkalommal voltam a klubban, meglepetésemre sok érdekes játékot sikerült elmeséltetnem az idősebbekkel, és érdekes énekes játékokra is emlékeztek még. A témaválasztásom kapcsolódott ezen élményeimhez. Olyan témában gondolkodtam, amit mai munkámban is jól tudok hasznosítani. Így adódott az ötlet, hogy ki kellene dolgozni egy oktatási segédletet, ami hasznos minden néptáncoktatónak a madocsai játék 5

6 és tánc megismerésében és oktatásában. Úgy gondolom, hogy annak, aki művészeti iskolában tanít gyerekeket, hasznos lehet munkájában e dolgozat, a gyerekjátékok, és a tánc pedig lehetőséget ad színpadi produkció létrehozására. Azért esett a választás Madocsára, mert sok táncos felvétel maradt fenn, többek között ugrós tánc is. Összegezve: az egyik, amiért választottam a gyerekjáték gyűjtését és elemzését, mert igazán közel áll hozzám, és jó tapasztalatokat szereztem a dunapentelei gyűjtésem alatt; a másik, amiért ez volt a választásom, mert szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy miért fontos a gyerekek fejlődése, fejlesztése szempontjából a népi gyermekjáték tanítása, a gyermekek 39 éves korig terjedő életkorában. 6

7 3. Madocsa elhelyezkedése, történeti háttere és táncos szokásai A falu hagyományai megértéséhez fontosnak tartom, hogy előtte megismerkedjünk a falu elhelyezkedésével, és történetével Területi áttekintés Madocsa Mezőföld és Sárköz határán, a Duna Dunántúli oldalán, széles ártéren helyezkedik el. A hozzá legközelebb eső falvak Bölcske és Dunakömlőd. Madocsa egy zárt egységnek mondéható földrajzilag és néprajzilag is. Lakosságha özős beszéde miatt inkább az Alföldi részhez tartozik, bár a Duna elválasztja e nagy területtől. A határt a vízszabályozás előtt rendszeresen, majdhogy évente elöntötte a Duna vize. A terület legmagasabb göröndjére települt falu központját, a régi Madocsát viszont sohasem. Régi elmondások szerint a teljes határt tengerré változtatta a Duna, a falu pedig szigetként emelkedett ki a vízből. A területet az 1800as években még lápok, nádasok, erdőségek, füves területek borították. Az embereknek ez a terület nemcsak lakóhelyének, hanem búvóhelyének is számított, de ezeken kívül a fa, a nád, valamint a sár építőanyagot is biztosította számukra. Az ittélők mindennepi élelmét a földművelés, állattartás és halászat biztosította. A község a viza halászata, és a dunai átkelés miatt vált nevezetessé Történeti áttekintés A község elnevezése összefüggésbe hozható a vizes helyekkel, ugyanis a szó végén lévő csa szótag talán vízzel kapcsolatot jelző végződés. A magyar tócsa, pocsolya, pacsál, pacskol szavak rokonai lehetnek. Erre utal az is, hogy máshol lévő víz közeli, illetve vízjárta vidéken lévő települések hasonló végződésűek: Ócsa, Palacsa, Kalocsa, Dalacsa, Karcsa, Pocsaj, Barcsa, Pacsa, mely települések mind vizes helyen találhatóak. Feltehető, hogy a honfoglaláskor már lakott lehetett ez a terület, Madocsa nevét egyébként a 11. században említik viza halászatának jövedelmezhősége okán. Ezután a Bakonybéli majd a Veszprémvölgyi apátság birtoka. A török hódóltság alatt is lakott volt a 7

8 falu, azonban ebben az időben nemcsak a törököknek kellett adózni, hanem az eredeti birtokosoknak is, akik egyébként a királyi Magyarországra menekültek a törökök elől. A 17. századra, erősen lecsökkent a lakosság. A fosztogatások, rablások miatt eléggé szétszéledtek az ott élők, vagy elbújtak, mert a környező mocsarak vagy a Duna szigetei mindig jó menedéket jelentettek a madocsai embereknek. A családnevek bizonyítják, hogy az 1800 as évekbeli lakosság jelentős része, egyenes leszármazottja a török hódoltság alatt is itt élő madocsai lakosságnak. A török hódóltság után idetelepülők pedig, a közeli református magyar falvakból kerültek ide, az anyakönyvekben szereplő családnevek alapján. A vízszabályozás, az úrbéri perek lezáródása és a jobbágyfelszabadítás után kialakult a falu földműves gazdatársadalma. A 19. század végére kiugróan nagy vagyoni és földbirtoklási különbségek nem voltak a madocsai gazdák között. A Madocsán élő szegényebb, tulajdonnal alig rendelkező zsellércsaládokból nem sok volt. A teljes lakosság az 1800as években a református vallást követte. A hagyomány szerint 1560ban lett a lakosság református. A feljegyzések azt bizonyítják, hogy a házasságkötések a környező református falvakból történtek. A legtöbben Bölcskére nősültek, vagy mentek férjhez, de ezen kívül a családnevek elterjedésével bizonyítható, hogy Pataj, Ordas, Foktő, Nagydorog, Gerjen községekből is költöztek Madocsára, sőt a sárközi falvakból is Őcsényből és Decsről is házasodtak ide, de csak a reformátusok. A Duna menti református falvakban és a Dunántúl más vidékein ismeretes egyke problémájával Madocsán nem találkozunk, egyegy családban nem volt ritka a 789 gyermek sem. Madocsa község szokásai, nyelve, hagyományai bár sok mindenben egyeznek a Kalocsai, a TolnaiSárköz és a Mezőföld falvaiban élőkével, mégis egyéni jegyet hordanak magukon. Lakossága nagyon régi hagyományokat, különleges néprajzi jellegzetésségeket őrzött meg, talán a területileg is zárt jellege, és a vallási különbözőség okán is. Madocsa népe száz éveken át élt falujában úgy, hogy jelentősebb be és kivándorlás történt volna Madocsa táncos szokásai A madocsai emberek nagyon szerették a táncot. Ezt alátámasztja Danis György: Madocsa című könyve is, valamint közöl néhány érdekes információt a tánccal kapcsolatban. A téma bővebb ismeretéhez, az 1920 és 1925 között született idősebbek elbeszélése alapján a II. Világháború előtti, azaz a 30as évek végén meglévő szokásokat elevenítettük fel a falu nyugdíjas klubjában, kiegészítve a Madocsa könyv erre vonatkozó feljegyzéseivel. 8

9 Az idős emberek elbeszélése alapján a faluban négy kocsma volt név szerint a Belső kocsma, Külső kocsma, Zöldfa kocsma, Bombó kocsma vagy Bombó Szintai kocsma. Mindegyik kocsmában, volt báld minden vasárnap délutántól. A zenészeket külön nem hívták, külön megszervezni nem kellett, mert szokás volt, hogy minden vasárnap lehet táncolni. A Külső kocsmában, vonós zenekar volt: prímás, kontra, bőgő, cimbalom, pikulás, de volt amikor két prímás is játszott. A Külső kocsmában két fajta hangszerrel is zenéltek, vonós banda, az előbb említett felállásban, és vitte mindegyik zenész a fúvós hangszerét is, ezek voltak: trombita, tuba, pikula (klarinét). A Bombó kocsmában tambura banda zenélt, tamburások voltak hárman, de akár öten is, előfordult, hogy harmónikás kapcsolódott hozzájuk. A zenészek mind egytől egyig a falu parasztemberei voltak, akik egyébként földművelésből és halászatból éltek. A zene tanulása apáról fiúra szállt, Danis György megemlítti, hogy sokszor ükszülőig is tudták, hogy zenéltek az őseik. Ezeket a paraszbandákat a környező falvakba is hívták zenélni. Gálosi Ferencné aki sok játék és ének összeírásában segédkezett édesapja a Belső kocsmában volt prímás. Az összeírások szerint a 1920tól 1925ig a születések száma majd minden évben valamivel több, mint 60, azaz ennyi keresztelőt jegyeztek fel. Ebből kiindulva mivel nemcsak az azonos évben születettek jártak táncolni. feltehetően akár fiatal is járhatott báldba a 30as évek végén, tehát korántsem volt sok ez a négy kocsma. Táncolni a kocsmába a fiúk körülbelül 1718 évesen kezdhettek el járni, a lányok sokkal korábban, akár 1314 évesen is már bemehettek táncolni, ha behívták. A legények és lányok a házasságkötésig jártak báldba, utána már nem, vagy csak ritkán. A zenészeket a kocsmárosok, vagy pénzzel fizették ki, vagy meleg ételt, pörköltet és bort kaptak, a legények pedig pénzt gyűjtöttek össze és azt adták. Lányoknak semmiféle dolgot nem kellett vinni, merthogy nem lehetett tudni, hogy aznap kit fognak megtáncoltatni. A lányok vasárnap délután szépen felöltöztek, és karonfogva járták a falut, hogy hátha valaki elhívja őket táncolni valamelyik kocsmába. Persze lehetett tudni, hogy kinek a kedvese, melyik kocsmában táncolt, az a lány többet sétált le és fel a kocsma előtt. A legények benn a kocsmából megbíztak egy fiatalabb fiút, néhány fillérért cserébe, hogy kit hívjon neki táncolni. Ez a szokás egészen az 50es évekig fennmaradt, később már a lányok hívás nélkül mentek a táncmulatságba. Amelyik lányt behívták táncolni, már nem kellett kimennie a kocsmából, ott maradhatott. Előfordult, hogy a csendőrség nem engedte a táncos rendezvényeket, és folyamatosan ellenőrizte a kocsmákat, ilyenkor a lányokat egy 9

10 hátsó helyiségbe, vagy a kamrában bújtatták, míg az ellenőrzésnek vége nem lett. Aztán folytatódott a báld. Ha látszott, hogy a zenészek kezdenek fáradni és már nem akarnak nagyon muzsikálni, de a fiatalok szerettek volna még táncolni, akkor volt egykét fiú aki, elkiáltotta magát: Fönnakadt a lábam, húzd rá! Ilyenkor a zenészeknek adtak egy tizest vagy pár forintot, tovább kellett muzsikálni, akármilyen fáradtak is voltak. Minden kocsmának meg volt a saját közönsége, a módosabb emberek gyerekei inkább a belső kocsmába jártak, a szegényebbeké pedig a külső kocsmába. A szomszéd faluból valót nem nagyon engedtek be a táncmulatságba, sőt még abból is összetűzés támadt, ha valaki a szokásos kocsma után belátogatott a másik kocsmába, adódtak verekedések, sőt még haláleset is történt emiatt. A kocsmai mulatságokon a legények általában közösen táncoltak szögény csárdást. Lakodalmakban fordult elő, hogy valaki egyedül táncoljon üvegest vagy söprűst. Az előbb nevezett táncok, mind ugrós jelleget mutatnak és a szakirodalom az ugrós táncok típusához sorolja. Martin György véleménye szerint: "Már a lecsonkulás, lekopás stádiumát mutatják azok a változatok, amikor a lassú zenére a férfiak csak rövid ideig, mintegy jelzés szerűen táncolnak magukban, s hamarosan lassú majd a friss következik (Madocsa). 1. Ezért a szögény csárdás talán kapcsolatot mutat a Sárköz verbunk táncához, de az is lehetséges, hogy a falu zárt jellege miatt nem tudott tovább fejlődni, így megmaradt egy átmeneti jellegű férfitáncként. A férfiak tánca után csárdást táncoltak, lassút, meg gyorsat vagy frisset. A csárdás táncok mellett a 30as évek végén már táncoltak polgári táncokat is, pl. keringő, fox, ami még az 50es években is így történt. A közös munkák alkalmával kendertöréskor, tollfosztáskor, táncolni nem táncoltak, inkább énekeltek. Táncoltak viszont közös családi ünnepeken, így keresztelőkőn, eljegyzéskor meghívták a zenészeket és a meghívottak helyben a családi háznál mulattak. Néha, ha valakinek névnapja volt, az egész zenekar elment köszönteni az illetőt, ennek hamar híre ment, más is ment köszönteni, és lehetett táncolni az ünnepelt házánál. Természetesen az egyik legfontosabb táncalkalom a lakodalom volt, gyakran előfordult, hogy a lakodalomban táncoltak a férfiak egyedül, bemutatójelleggel, üvegest, vagy szögény csárdást, a násznép meg csárdást, lassút, meg gyorsat. 1 Boda József szerkesztésében: Tánckutatás és tánchagyomány DélDunántúlon, Martin György írása, oldal 10

11 Ezek a lakodalmak általában hajnalig tartottak, ha még volt kedve mulatni a vendégseregnek, akkor mentek tyúkverőzni. A tyúkverőzés, azt jelentette, hogy a talpon maradt lakodalmi sereg elindult a mennyasszonnyal és vőlegénnyel együtt a vőlegényes háztól a menyasszonyos házhoz. Az út mentén mulatva, énekelve, táncolva zenei kísérettel vonultak végig. Útközben kínálgatták az utcán állókat és bebetértek a mulató vendégseregből egyegy vendéghez ha a házuk felé mentek az behívta magához a vendégsereget, akiket megvendégelt itallal. Amikor odaértek a menyasszonyos házhoz, táncoltak ebédig. A háznál, ha volt maradék étel, és általában mindig volt akkor ettek és ittak. Majd a vőlegényes házhoz ismét visszamentek és szétszéledt a nép, vagy még egészen másnap estig folytatták a táncot. Nagy Zoltánné iskolaigazgató és Scheidl Lajosné művelődési színház vezető madocsai fiatal lányok segítségével a falu lakodalmi szokásairól készített egy összeállítást. Ebben a gyűjtésében, találjuk a lakodalmi történések leírását, szokásos étkeket, köszöntőket, vőfélyek mondókáit, és az öltözéket is, bővebben ott olvashatunk róla. A gyerekeknek külön táncmulatság nem volt, ők a felnőttek táncos mulatságain leshették el a figurákat, de a falu több részén is voltak játszóhelyeik. A Madocsa c. könyv a gyermekek játékokhagyományaira nem terjed ki, ezért ezzel kapcsolatban is kérdeztem az időseket az emlékeikről. Az egyik játszóhely a székespart, vagy székága, a nevét aról kapta, hogy volt egy tó a falu szélen: Székes, mellette volt egy füves terület, ez volt libaőrzés helye. A másik hely a tóalja, ami a Dunához volt közelebb, voltak mesterséges halastavak is, de ha a Duna kiöntött sok kis tó keletkezett, erről kapta a nevét. A harmadik kedvenc hely pedig a gödrök, ami a faluban az út mellett, mindkét oldalon lévő mély gödörről kapta a nevét, ez egyébként egész nagy terület volt. Ezeken a helyeken általában az ahhoz közel élő gyerekek töltötték az időt, egyes helyeken voltak kedvenc játékok, a másik helyen inkább mást játszottak. A gyerekek ezenkívül játszottak az utcán, udvarban, az iskola udvaron, a kocsmák előtt. Rosszabb időben és télen pedig a szobában, amit ott is lehetett. A faluból hárman is kaptak Népművészet Mestere címet, így Seregi István, 1968ban, Birkás Boldog István 1976ban, és Földesi János, 1986ban. Mindhárman alapítói voltak a helyi hagyományőrző együttesnek. Seregi István és Birkás Boldog István legkiválóbb előadói voltak a madocsai táncoknak. Földesi János már tudatosan gyűjtötte a helyi hagyományokat, beleértve a zenét is, és élete végéig segítette és tanította helybéli fiatalokat. 11

12 4. Madocsai gyűjtés A dunapentelei gyűjtés tapasztalatából kiindulva, kezdtem el járni Madocsára a gyűjtés miatt. Sikerült megtalálnom Szénási Lászlónét, aki a már említett Seregi István unokája. Ő is elmesélte saját gyermekjáték emlékeit, és elvitt a helyi nyugdíjas otthonba, és személyes ismeretségével segítette munkámat. A gyűjtés közben nem törekedtem arra, hogy csak azokat játékokat gyűjtsem, aminek a munkámban hasznát látom, hanem mindent ami az emlékezetben megjelelent, és a hagyományos játékok csoportjaiba sorolható. Az eltelt több mint egy év alatt, több mondókát és éneket csak többszöri találkozásra sikerült feleleveníteni, de még így is van olyan játék, aminek csak a részleteire sikerült visszaemlékezni. Ez persze 6070 év távlatából igen nehéz, azonban sok segítséget jelentett, hogy a nyugdíjas otthonban együtt voltak többen is, így volt akinek a mondóka első fele jutott eszébe, volt, akinek a második fele. A személyes beszélgetéseken pedig sikerült pontosítani a játékokat. Voltak olyan játékok, amelyek valószínű nagyon népszerűek lehettek, ilyen például a Hej, simándli, simándli játék is, amelyet, amikor ellátogattam hozzájuk, mindig elénekeltek, sőt még gyermekeiknek is a kedvenc játéka közé tartozott. Akit először kérdeztem emlékeiről, ez volt az első játék amire visszaemlékezett. A gyűjteményben olyan játékok is szerepelnek, aminek több változata is létezik. Ennek több oka is van. Az egyik az, ahogy a generációk váltották egymást, úgy alakították a játékokat saját ízlésüknek megfelelően, raktak hozzá, vagy elvettek és esetleg az iskolai vagy óvodai hatás is beépült a játékukba, ezt a születési dátumok jól mutatják. A másik ok pedig az, hogy a már említett kedvenc játszóhelyeken élők, nem jártak össze, mert a szülői háztól túl messze nem lehetett menni. Bizonyos helyeken élők, azok mindig megjegyezték, hogy ők csak a székesparton játszották, vagy a tóalján azokat nem játszották. Persze azért átjártak egymáshoz, itt aztán egymással is játszottak, de ez nem volt jellemző. Az iskola volt az a hely, ahol mindenki találkozott. A játékhelyeken így is sok gyerek gyűlhetett össze, ha a csecsemőhalandóságot figyelembe vesszük, akkor is biztosan sokan, mert a Madocsa könyv szerint az 1920as évektől kezdve 1940ig évekig átlagosan 50 keresztelőt jegyeztek fel, egy évben. A faluban, népszerűek voltak ezek a játszóhelyek, a libaőrzés mellett sokan jártak oda játszani, fiúk és lányok is. 12

13 5. Madocsai gyermekjátékok 5.1. Eszközös játékok Tárgykészítő játékok 1. Baba kukorica csumából Télen kukoricamorzsoláskor édesapámtól kaptam, olyan lemorzsolt kukorica csumát, amin rajta maradt a haj, ezt bekötöttük egy zsebkendőbe, mintha be lenne pólyázva, ez volt a babám. De volt, úgy is, hogy ősszel, amikor kukoricaszedéskor még rajta volt a mag, csuhéj (külső héj), és azt kötöttük a zsebkendőbe. A kukorica csuhéjt kicsit lehúztuk, akkor kilátszottak a kukorica szemek, az ami kilátszott az volt a baba arca. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks.) 2. Búgattyú Egy ujjnyi vastag fát kifúrtunk két lukat egymás alá, akkor azon áthúztuk a madzagot, az egyik likon odafelé, a másikon visszafelé, a madzag két végét össze kellett kötni. A madzagot két ujjal ki kellett feszíteni, utána be kellett tekerni a madzagot, úgy, hogy megpörgettük. Utána kifeszítettük, és lassan húzogatva a fa elkezdett pörögni, először a madzag kitekeredett, de a lendülettől a másik irányba is bepörgette a madzagot és búgó hangot adott. Az betekerödött megint, meg kihúztuk, aztán így tekertük sokáig. Ezt gombbal is szoktuk játszani. (Préházi Ferenc Madocsa.) Szoktunk, olyat, hogy gombot fölfűztünk cérnára, a gomb egyik lukába befűztük, és a másikon pedig vissza és megkötöttük. Megfogtuk a két ujjunkkal a cérnát, bepörgettük és ha kifeszítettük akkor a gomb elkezdett forogni, a cérna kitekeredett és megint betekeredett, sokáig lehetett forgatni. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks) 13

14 3. Fésű muzsika Akkor szoktunk olyat is, hogy a fésűre tettünk selyempapírt, és akkor kifújtuk rajta az éneket. A szájunkhoz tettük, és csak dúdoltuk a dallamot nyitott szájjal, a selyempapírtól meg rezgett a szánk is meg a papír is. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks) 4. Fűzfasíp Tavaszi ágból lehetett, fűzfából, meg orgonából, akkor mikor rügyezik, vágni kell akkorát mint az ujjam, vagy amekkora sípot akarunk. Akkor meg kell kocogtatni, nagyon óvatosan. akkor vágni kell bele a szélibe egy kicsit és szépen le lehet húzni a bőrit, akkor jobb, ha egy kicsit megázott. Osztán akkor csinálnak az egyik végibe egy kis dugót, abból amit kihúztunk kis éket kellet vágni bele, azt le köll ferdén vágni, ugyanazt amit levágnak, beledugják úgy, hogy a tetejit egy kicsit levágják, hogy a hang belemenjen, amit a szájába vesz, abbú oszt abba bele, hogy szoljon. Mi lukat nem csináltunk rá. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa) 5. Kalitka csumából Voltak olyan játékaink, hogy építettünk, kukoricacsutából, de mi csumának nevezzük itt Madocsán, nem csuta, hanem csuma. S akkor mikor a szüleink morzsolták a kukoricát, kukoricacsutából építettünk kalitkát. Azt úgy kell, hogy kettőt így (kistávolságra a két csuma egymástól párhuzamosan), kettőt rá (rá merőlegesen kettőt rátenni) és akkor így emelkedett a kalitka, és akkor a végén tördeltünk bele kis állatokat kukoricacsumából, és beraktuk a kalitka közepébe. Van úgy hogy megmaradt neki a haja, és akkor azt volt a hajas baba. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks) 14

15 6. Kukorica hegedű A kukorica szárából készül. Egy vérkony csíkot felhasítunk a szárból, kiékeljük a kukoricaszár egy darabjával, hogy ne érjen rá a koróra, ebből kettőt kell készíteni, ugyanúgy megcsinálták a vonoját is, mint a hegedűt. Utana be kellett vizezni, és lehetett nyivákoltatni. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa, Gálosi Ferencné sz. Szintai Éva Madocsa) 7. Töktrombita A töknek üres a levelének a szára, levágtuk, egyik végén vágtunk bemetszéseket, azt kicsit visszahajlítottuk a szárára és annak a végibe kellett fújni, sokat próbáltuk, ha ügyesek voltunk és jó üreges volt a tök szára, akkor szólt. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks.) Eszközös ügyességi játékok 8. Csigázás Ha a szüleink készítettek gyorsan forgo csigaformát, érdekes formája volt, középen szélesebb, felül egy hosszabb szára volt, alul pedig éles hegye, Egy fél méter madzagot rátekertek a felső részére és meghúzták, és sokáig forgott. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa, Gálosi Ferencné sz. Szintai Éva Madocsa.) 9. Golyózás Volt úgy, hogy lehetett venni golyókat, ugyanígy játszottuk, hogy volt egy lik, a vonaltól pöckölni kellett, aki belepöckölte a likba, az nyert. Szépen sorba kellett pöckölni egymás után, ha valaki nem talált bele, akkör jött a következő és aki beletalált az elnyerte a többiek golyóját, azt ami a játékban volt a földön. Ha senki sem talált bele, akkor előlről kezdtük. Aztán lehetett játszani megint, aztán vót úgy visszanyerték. De vót, hogy hazavitte mindenki a magáét. (Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa.) 10. Gombozás Csináltunk egy likat a sarkunkkal, hogy szép kerek legyen, mindenkinek volt egy gombja, húztunk egy vonalat, onnan köllött pöckölni, hüvelykujjal, vagy mutató ujjal, vagy a középső ujjal. Sorra egymás után pöcköltünk, ha valaki nem talált bele 15

16 akkor jött a következő, aki beletalált az győzött, de mikor sorra került valaki mindig csak egyet lehetett pöckölni. Ha nem talált bele senki, akkor előlről kezdtük. (Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa.) 11. Kavics elkapás Leültünk földre, 5 kaviccsal kellett játszani. Négy kavicsot leraktunk a földre, leterítettük, egy a kezünkben maradt. Először egyesével szedtük fel, egyet ami a kezünkben volt feldobtunk, egyet felkaptunk a földről, amíg a másik a levegőben volt, de még azt is elkaptuk, mielőtt leesett a földre, és így mindkettő a kezünkbe került, amit addig felvettünk, azt már nem tettük le, ott maradt a kezünkben, aztán egyet dobtunk, egyet fölkaptunk, amíg fel nem szedtük mindet. Akkor kettőt tettünk egymás mellé, kicsit távolabb a másik kettőt, az ötödik volt a dobó. Utána egyet dobtunk fel, ami a kezünkben volt, kettőt kaptunk föl, megint egyet dobtunk fel, megint kettőt kaptunk föl. Utána három kavicsot tettünk egy helyre, egyet külön, egy maradt a kezünkben, azt feldobtuk, majd a hármat kaptuk föl, aztán az egyet kaptuk föl. Aztán lehetett úgy is, hogy a négy kavicsot közel raktuk egymáshoz, de nem érhettek össze, aztán egyet dobtunk fel, és egyszerre vettük fel a négy kavicsot, úgyhogy kicsit összehúztuk, összesöpörtük a kezünkkel, egyszerre kellett az egészet felkapni, meg még azt is, ami lefelé esett. Az volt a legügyesebb, aki nem rontotta el, ha elrontotta, akkor már más folytatta. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocs, Gálosi Ferencné sz. Szintai Éva Madocsa) 12. Kavics dobálás Azon is szoktunk versenyezni, hogy a tóba, ki milyen messze tudja dobni a palát, vagy a kavicsot, vagy amit éppen találtunk. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks.) 13. Kavicsot szűrni Lapos vagy síma kavicsot vagy köveket dobáltak, hogy ugorjon a vízen, a víz tetejin dobták a tóba, a fiúk nagyon szerették. Azt mondták, hogy ki tud nagyobbat szűrni, azaz kinek ugrott a köve a vízen. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa, Újhelyi Jánosné sz. Rácz Etel Madocsa, Gálosi Ferencné sz. Szintai Éva Madocsa) 16

17 14. Pala csúsztatás A palatetőnek a szélét dobáltuk a vízre, azon versenyeztünk, hogy kinek csúszik, azaz ugrik többet a vízen. (Szénási Lászlóné sz. Seregi Julianna Paks.) 15. Kötélhajtás Nem ezzel a modernnel, csak ilyen tehénkötéllel, játszottunk. Egyedül is lehetett, de mi játszottuk úgy is hogy ketten hajtották a kötelet, egy pedig ugrált. Úgy is játszottuk, hogy mindenkinek volt egy színe, pl: piros, fehér, zöld, kék stb. ezekből egy volt mindenkinek a színe. Hajtottuk a kötelet, valaki ugrált középen és közben mondtuk, piros, fehér, zöld... stb. 3 színt. Ha valakinek beleakadt a lába a kötélbe, akkor az mehetett középre, akinek a színét mondtuk, akkor amikor beleakadt a lába. Ha valaki sokáig bírta, akkor aztán valamikor lehetett azt mondani, hogy Kiugrás, beugrás, nem állja! Ha ezt mondtuk, mi hajtók, akkor aki középen volt, annak ki kellett ugrani a forgó kötélből, meg vissza, ha nem sikerült akkor cserélt valakivel. (Fábián Józsefné sz. Duszik Ilona Madocsa) 16. Sityázás Kinn a réten játszottunk, kellett hozzá egy bicska, fel kellett dobni a levegőbe, és úgy kellett, hogy leessen, hogy a hegye legyen benne a földbe, az volt a legügyesebb, aki úgy tudta beledobni, hogy benne volt, ha voltak többen is akkor megjegyezték, az ujjukon, hogy kié volt jobban benne a földbe. Amikor dobtuk a bicskát azt kellett kiabálni, hogy Engedje az Isten, hogy sityára essél. Inkább a fiúk játszották. (Magyar Balázs, Madocsa) 17. Pöcizés Kellett húzni egy vonalat a földön kb. másfél méterest, és a két végibe, meg a végitől még fél métert, hogy sarka lögyön. Előtte megegyeztünk, hogy melyiket viszi el a győztes a sast, (fej) vagy az írást, feldobással döntöttük el és mondtuk: Sas vagy írás! Mindenkinek volt aprója, azt az aprót kellett dobálni. a vonalhoz. Mindenki dobott egyet. Akinek a legközelebb esett a pénze az szedhette össze azt a pénzt amelyiken írás, vagy sas volt, amit előtte kisorsoltunk. Akinek legközelebb volt a pénze az 17

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT

LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT LIPEM, LOPOM A SZŐLŐT Gyermekdalok és -játékok Óvodásoknak és kisiskolásoknak 5. rész Válogatás Petres Csaba Tücsök koma, gyere ki című gyűjteményéből Ábel Kiadó, Kolozsvár, 2007 A szerző engedélyével

Részletesebben

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld

Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld Kardos István (1897. december 13. 1984. október 1) a Csanád (ma Csongrád) megyei Apátfalva egyik legkiválóbb táncos egyénisége volt, aki a Dél-Alföld töredékes, gyorsan átalakuló tánchagyományában a többi

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Benedek Elek. Az aranypálca

Benedek Elek. Az aranypálca Benedek Elek Az aranypálca Volt egyszer egy öreg király, s annak három fi a. A fi úk megegyeztek, hogy elmennek országot, világot látni, de hárman háromfelé. A legidõsebb azt mondta, hogy õ megy napnyugatnak,

Részletesebben

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal

79. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1472, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 14., kedd 79. szám TARTALOMJEGYZÉK 2005: XLVI. tv. A ma gyar ál lam pol gár ság ról szóló 1993. évi LV. tör vény és a kül föl di ek be uta

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

Kösd össze az összeillı szórészeket!

Kösd össze az összeillı szórészeket! há tor gyöngy tás mor kás fu ház ál rom á mos sá rus szo dály moz szít szom széd ol vad pond ró dí ves da dony ned rál süly lyed tom na ka bog ge gár bál dol lo bol bun bát bár da bo be kar pa e ca koc

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás

SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás SCHIEDEL QUADRO Építési utasítás 2x '10 '11 Schiedel Kéménygyár Kft. 8200 Veszprém, Kistó u. 12. Tel.: 88 576 700 Fax: 88 576 704 E-mail: info@schiedel.hu www.schiedel.hu Part of the MONIER GROUP Általános

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret

Örvendjetek, mert Isten úgy szeret Örvendjetek, mert Isten úgy szeret il 4,4; Jn 3,16; Mt 24,42 Sz: r. Pálhegyi erenc : Pálhegyi ávid m é- két a- kar, Ör- vend- je- tek, m mert Is- ten úgy sze- ret. m m nem zord í- vend- té- le- tet! m

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára

Busáné Jordán Judit. Okosító. szó-ta-go-ló. Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára Busáné Jordán Judit Okosító szó-ta-go-ló Olvasás-írás munkafüzet 5-10 éves gyermekek számára 1. Kedves Gyerekek, s okosodásotokat segítő Felnőttek! Játszva, mégis kreatívan gondolkodva, olvasni és írni

Részletesebben

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal

148. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1701, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 5., kedd 148. szám Ára: 1701, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2006: C. t v. A kül föl di bi zo nyít vá nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl szóló 2001.

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna

Az egyik kedvenc ünnepem a palacsintanap. Rita néni palacsintát is hozott. Palacsintadobáló versenyt is játszottunk. Balázs Anna Pancake Day vagy palacsintanap a böjt előtti utolsó nap, nálunk húshagyó keddnek hívják. Ezzel zárjuk le a farsangi időszakot. Az angol nyelvű országokban ezen a napon palacsintát esznek, mert olyan hozzávalókat

Részletesebben

Feri rágja a térdét. Rónási Márton

Feri rágja a térdét. Rónási Márton Feri rágja a térdét Rónási Márton Tavasz volt, amikor beköltöztünk abba a házba, ahol kamaszkoromat éltem meg, abba a házba, ahol a legjobb barátom lett Láncos, a hatalmas fekete kutya, akit tíz éve temettem

Részletesebben

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA

OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 6.HÉT PROGRAMJA OLVASÁS FEJLESZTÉSE 1.NAP PROGRAMJA Elsőként megismerkedünk azokkal a betűkkel, amelyekkel ezen a héten dolgozni fogunk. Ezek pedig: b,d,p Nem elég, hogy vizuálisan

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén.

GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. GÖRÖG ILONA BALLADÁJA Színpadra állította Magerusan Katalin tanítónő, 1981-ben Besztercén. A színpad közepén lányok, fiúk körben állnak, arccal a kör közepe felé. Elől, a színpad bal oldalán, Bertalaki

Részletesebben

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia

Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a tavaszi ünnepekhez Összeállította: Pathy Lívia Feladatok a Magyar nemzetismeret/haza a magasban c. könyvhöz Magyar nemzeti ünnepek I. Az ünnep http://www.nemzetismeret.hu/index.php?id=1.6 1.

Részletesebben

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal

155. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1110, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ok tó ber 31., péntek 155. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: LXI. tv. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szóló 1992. évi XXXIII. tör -

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal

40. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 207, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 7., péntek 40. szám Ára: 207, Ft TARTALOMJEGYZÉK 83/2006. (IV. 7.) Korm. r. A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. no vem ber 7., szerda TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXXI. tv. Egyes szo ciá lis tár gyú tör vé nyek mó do sí tá sá ról... 10456 2007: CXXII. tv. A szol gá la

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

Cse resz nyés le pény

Cse resz nyés le pény HOZ ZÁ VA LÓK 6 FÔRE Elôkészítési idô: 15 perc Sütési idô: 35 perc Cse resz nyés le pény 75 dkg fe ke te cse resz nye 6 to jás 12 dkg cu kor 2,5 dl tej 10 dkg liszt 2 dkg vaj 1 kés hegy nyi só Mos suk

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)...

LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE. Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... LIX. ÉVFOLYAM ÁRA: 1365 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2011. áp ri lis 30. TARTALOM MAGYARORSZÁG ALAPTÖRVÉNYE Ma gyar or szág Alap tör vé nye (2011. áp ri lis 25.)... Oldal Melléklet

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA LVIII. ÉVFOLYAM 14. SZÁM 3657-3768. OLDAL 2008. július 7. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1365 FT TARTALOM I. RÉSZ Személyi rész II. RÉSZ Törvények, országgyûlési határozatok, köztársasági

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE

A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE A SZÓRVÁNNYÁ VÁLÁS FOLYAMATA MINT A NEMZETI KISEBBSÉGI KÖZÖSSÉG LEBOMLÁSÁNAK TERMÉKE Mirnics Károly A DESTRUKTURÁLÓ TÉNYEZÕK SZÁMBAVÉTELE ÉS A DESTRUKCIÓ FOLYAMATÁNAK SZOCIOLÓGIAI MEGVILÁGÍTÁSA Egy nemzetrész

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065

A földmûvelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 18/2009. (III. 6.) FVM rendelete. 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 2009/27. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 5065 1. (1) A ren de let cél ja a mo ni tor ing ada tok egy sé ges rend - szer alap ján tör té nõ adat szol gál ta tá si ke re te i nek meg ha tá - ro zá sa. (2)

Részletesebben

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám

2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám 2003. február A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 2. szám Kalendárium ebruár - Böjtelő, Télutó hava A február igazi téli hónap, de azért a vége felé mind több jel mutat arra,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. má jus 21., hétfõ 63. szám I. kö tet Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: XXXIX. tv. Egyes adótör vények mó do sí tá sá ról... 4132 18/2007. (V. 21.)

Részletesebben

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1.

FARKAS KATALIN. Félvér Tigris. Derna krónikák 1. FARKAS KATALIN Félvér Tigris Derna krónikák 1. 1. Meglepetés A mai napom is ugyanúgy kezdődött, mint minden hétköznapom. Kicsit morcosan keltem fel, unottan ettem meg a reggelit, lassan öltöztem fel és

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas.

A róka és a farkas. Ahogy ment-mendegélt a két kis báránynyal, eccer csak eleibe állott egy farkas. A róka és a farkas Vót, hol nem vót, heted hét országon is túl, de még az operenciás tengeren is túl, hol a kis kurta farkú malac túr, vót eccer egy róka. Vót ennek a rókának két báránnyó. Csált 1 magánok

Részletesebben

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD

Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD Figyelemhiány/Hiperaktivitás Zavar - ADHD TÁJÉKOZTATÓ FÜZET gyerekeknek Ferrádi Hádi, a kis versenyautó Ismersz olyan meséket, amiben versenyautók vagy sportkocsik szerepelnek? Ismered például Villám McQueent?

Részletesebben

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot!

Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Ügyeljünk a természetre, környezetünkre! Válogassuk a hulladékot! Szelektív hulladékgyûjtési útmutató az általános iskola 11-14 éves korosztály részére Mi a hulladék? A hulladék az ember mindennapi élete,

Részletesebben

Magyar nyelvi gyakorló

Magyar nyelvi gyakorló Dr. Galgóczi Lászlóné Magyar nyelvi gyakorló kisiskolásoknak FELADATGYÛJTEMÉNY az elõkészítéstõl a kisbetûk megtanulásáig 1 Mozaik Kiadó Szeged, 2013 Hogyan viselkedjünk? Illik nem illik 1. Beszélgessetek

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. 861 Ft. Jog sza bá ly CXXXIII. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2006. szep tem ber 20. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá ly 23/2006. (VI II. 30.) HM ren de let A mun ka ügyi el len

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal.

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. 943 Ft. Szám Tárgy Oldal. CXXXIII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. május 12. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 943 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Jog sza bá lyok 95/2006. (IV. 18.) Korm. ren de let 11/2006. (IV. 10.) HM ren

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM V. ÉVFOLYAM 1. szám 2007. ja nu ár 31. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA Szo ci á lis Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Akadémia u. 3. Telefon: 475-5745 Megjelenik szükség szerint.

Részletesebben

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete

A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete 2009/96. sz m M A G Y A R K Z L N Y 24407 A f ldm vel s gyi s vid kfejleszt si miniszter 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelete a k lcs n s megfeleltet s k r be tartoz ellenдrz sek lefolytat s val, valamint

Részletesebben

Mozdulatiskola és nyelvtanulás

Mozdulatiskola és nyelvtanulás Mozdulatiskola és nyelvtanulás Seper Mariann A nyelvtanítás, különösen az óvodás és kisiskolás gyermekeknél, kiválóan összekapcsolható a mozgással, tánccal. Saját magam magyar és néptáncszakos tanár vagyok,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit

MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN. 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TESTRÉSZEINK! Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 1. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TESTRÉSZEINK 2 A modul célja Időkeret Ajánlott

Részletesebben

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16.

19. szám. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. A pénzügyminiszter 12/2005. (II. 16. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. feb ru ár 16., szerda 19. szám TARTALOMJEGYZÉK 12/2005. (II. 16.) PM r. A kincs tá ri rend szer mû kö dé sé vel kap cso la tos pénz ügyi szolgálta -

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

Pan non hal ma, 2011.

Pan non hal ma, 2011. Meditációk a Szûzanya életérõl Szentóra-iMádSág Szûz Mária tiszteletére ös sze ál lí tot ta: Bán he gyi Mik sa OSB Pan non hal ma, 2011. 1. Szûz Má ria, is ten any ja Ének: Má ri át di csér ni... (SzVU

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102.

II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány rendeletei. A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. 9372 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2004/102. szám II. rész JOGSZABÁLYOK A Kormány rendeletei A Kormány 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelete a felszín alatti vizek védelmérõl A Kor mány a kör nye zet vé del

Részletesebben

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA

Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA Gerlóczy Márton ELVONÓKÚRA scolar Je n ai pas peur de la route Faudrait voir, faut qu on y goûte Des méandres au creux des reins Et tout ira bien là Le vent nous portera Noir Désir: Le vent nous portera

Részletesebben

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let

III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. TARTALOM. oldal oldal. Az ARTISJUS Ma gyar Szer zõi Jog vé dõ Iro da Egye sü let III. ÉVFOLYAM, 7. SZÁM Ára: 2100 Ft 2011. MÁRCIUS 31. F E L H Í V Á S! Fel hív juk tisz telt Elõ fi ze tõ ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2011. évi elõ

Részletesebben

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal

147. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2116, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. no vem ber 10., csütörtök 147. szám Ára: 2116, Ft TARTALOMJEGYZÉK 246/2005. (XI. 10.) Korm. r. A vil la mos ener gi á ról szóló 2001. évi CX. tör vény

Részletesebben

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA

A szomorú királykisasszony. Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA A szomorú királykisasszony Feldolgozta: BRÉDA SZILVIA 119 120 A mese Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király, annak volt egy gyönyörűséges szép leánya, aki soha el nem mosolyodott, mindig

Részletesebben

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám

2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám 2003. január A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Játszótereinek lapja III.évf. 1. szám A címlapot illusztrálta: Bíró Viktória, 7 éves Kalendárium anuár - Bol dog as szony ha va, Télhó Túl az ünnepeken eljött

Részletesebben

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink

Baka Judit. Tivi-tovi tács. Énekes népi gyermekjátékok. Tartalom. Tivi-tovi tács. Hej, koszorú, koszorú. Fehér liliomszál. Hatan vannak a mi lúdaink Baka Judit Tivi-tovi tács Énekes népi gyermekjátékok Válogatás a szerző Ki játszik ilyet? című könyvéből Tartalom Tivi-tovi tács Hej, koszorú, koszorú Fehér liliomszál Hatan vannak a mi lúdaink Lopják

Részletesebben

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal

72. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. május 31., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 506, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. május 31., kedd 72. szám Ára: 506, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2005: XXXVII. tv. Má jus 9-e Eu ró pa Nap já vá nyil vá ní tá sá ról... 3520 2005: XXXVIII. tv.

Részletesebben

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1.

Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. Párválasztó játékok felhasználása az óvodában 1. A párválasztó játékok között a párválasztó körjátékokat, a leánykérő játékokat és a párválasztó társasjátékokat találjuk. Az óvodában a leggyakrabban használt

Részletesebben

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása

TISZTELT TAGTÁRSAK! Tagság létszámának alakulása TISZTELT TAGTÁRSAK! 1994. ja nu ár 26-án 151 sze mély meg ala kí tot - ta a Moz gás kor lá to zot tak Mély kú ti Egye sü le tét. A he lyi szer ve zet lét re ho zá sá nak több cél ja is volt. Leg fon to

Részletesebben

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft

123. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1155, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. szep tem ber 21., péntek 123. szám TARTALOMJEGYZÉK 241/2007. (IX. 21.) Korm. r. A köz al kal ma zot tak jog ál lá sá ról szó ló 1992. évi XXXIII. tör

Részletesebben

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika

Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet. Kölyökatlétika Nyugat Magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Berzsenyi Dániel Pedagógusképző Kar Sporttudományi Intézet Kölyökatlétika Készítette: Mikos Patricia egészségfejlesztő tanár testnevelő tanár MSC levelező

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. szeptember 30. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM TARTALOM UTASÍTÁSOK KÖZLEMÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 525 Ft 9. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. szeptember 30. TARTALOM UTASÍTÁSOK 20/2006. (ÜK. 9.) LÜ utasítás a vádelõkészítéssel, a nyomozás törvényessége feletti

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 31., péntek 35. szám I. kö tet Ára: 943, Ft TARTALOMJEGYZÉK 24/2006. (III. 31.) FVM r. Az Európai Mezõgazdasági Orientációs és Garancia Alap

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv.

TARTALOMJEGYZÉK. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám. 2005. évi CLXIII. tv. Bu da pest, 2006. feb ru ár 14. Ára: 1518 Ft 3. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2005. évi CLXIII. tv. 2005. évi CLXXIV. tv. Az adózás rendjérõl szóló törvény egyes rendelkezéseinek alkalmazásáról

Részletesebben

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály

IV. Matematikai tehetségnap 2013. szeptember 28. IV. osztály IV. osztály 1. feladat. Ha leejtünk egy labdát, akkor az feleakkora magasságra pattan fel, mint ahonnan leejtettük. Milyen magasról ejtettük le a labdát, ha ötödször 10 cm magasra pattant fel? 2. feladat.

Részletesebben

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal

166. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2921, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 22., csütörtök 166. szám Ára: 2921, Ft TARTALOMJEGYZÉK 289/2005. (XII. 22.) Korm. r. A felsõoktatási alap- és mesterképzésrõl, valamint a

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

12. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. február 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. február 3., péntek 12. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 22/2006. (II. 3.) Korm. r. A fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség vállalásá

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

bibliai felfedező C1 Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni! 1. történet: Dániel A különös ország Bibliaismereti Feladatlap

bibliai felfedező C1 Kérj meg valakit, hogy segítsen megtalálni! 1. történet: Dániel A különös ország Bibliaismereti Feladatlap Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliaismereti Feladatlap bibliai felfedező 1. történet: Dániel A különös ország Olvasd el: Dániel

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK

A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA. BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM TARTALOM TÖRVÉNYEK SZEMÉLYI HÍREK UTASÍTÁSOK LIV. ÉVFOLYAM ÁRA: 575 Ft 4. SZÁM A LEGFÕBB ÜGYÉSZSÉG HIVATALOS LAPJA BUDAPEST, 2006. áp ri lis 28. TARTALOM TÖRVÉNYEK Oldal Oldal SZEMÉLYI HÍREK 2006. évi LI. tör vény a bün te tõ el já rás ról szó ló

Részletesebben

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete

A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete 26734 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2008/193. szám A környezetvédelmi és vízügyi miniszter 31/2008. (XII. 31.) KvVM rendelete a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

Részletesebben

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló

III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló III. osztály 1 Orchidea Iskola IV. Matematika verseny 2011/2012 II. forduló 1. Mennyi az eredmény 15+17 15+17 15+17=? A) 28 B) 35 C) 36 D)96 2. Melyik szám van a piramis csúcsán? 42 82 38 A) 168 B) 138

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra

Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra kazalkolos@varazsbetu.hu Mozgásfejlesztő gyakorlatok otthonra Mozgás a tanulási képesség javításáért Az alábbi gyakorlatok segítségével gyermeke tanulási képességét fejlesztheti. Végezzék a gyakorlatokat

Részletesebben

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól

Feltétel. Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás. Érvényes: 2007. januártól Feltétel Perfekt Vagyonés üzemszünet biztosítás Érvényes: 2007. januártól Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás feltételei TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 3 1.1 A BIZTOSÍTÁSI SZERZÔDÉS HATÁLYA

Részletesebben

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM

Óvodai Búcsúalbum ONLINE SCRAPBOOK TANFOLYAM Első lépésként elkészítjük magát, az album alapot. 40 db 15 x 20 cm-es alapkartont kaptatok, ebből 15 db-ot használunk fel az album alapjához, 10 pedig megmarad fotóalátétnek illetve a díszítőelemek elkészítéséhez.

Részletesebben