Tartalom. Akkor szólj, ha érdemes! XX. évfolyam 4. szám június 3.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Akkor szólj, ha érdemes! XX. évfolyam 4. szám. 2009. június 3."

Átírás

1 GYERÜNK! XX. évfolyam 4. szám A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Aor szólj, ha érdemes! Pünösdor a Szentléle eljövetelére emléeztün, egy héttel ésõbb pedig már a Szentháromság misztériumát igyeszün megérteni. Ünnepe veszne örül, az egyház tanításána szépségeivel foglalozhatnán ha hagyná. De nem önnyû ezeben az ünnepeben elmélyülni, hiszen életünbe a minet örülvevõ világ is igyeszi beleszólni, vagy mostanában inább beleordítani. Hogyan elméledje a háromság egységén, miözben mindenhonnan az egységet nem találó párto jelszavai zúgna a fülembe? Hol találo egy nyugodt helyet, ahol nem ütözöm óriásplaátoon, zászlóon, szórólapoon egymást gyalázó politiuso üres szólamaiba? A folyamatos ampány országa lettün. Már nem ell ahhoz semmilyen választás, hogy minden csa a politiáról szóljon. Elszomorító, hogy bármely más téma csa politiával átszõve aphat teret, legyen szó aár ultúráról, vallásról vagy tudományról. Õszintén bevallom, már nem érdeel, hogyan jutottun ide soal inább a iutat szeretném látni. Nem a fejün homoba dugását javaslom, sõt inább azt mondom, mi is emeljü fel a szavunat! De nem valami vagy valai ellen, hanem valamiért, egy értérendért, egy eszméért! Ne pártoal azonosuljun, hanem érjü el, hogy a mi nézeteinet épviseljé aár Európában, aár a magyar Parlamentben! XVI. Benede pápa a tömegtájéoztatás 43. világnapján elsõsorban a fiataloat szólította meg, ai a modern or ommuniációs eszözei özött nõne fel. Így fogalmaz ezen techniáról: óriási lehetõsége az egyéne és özössége özötti apcsolat, ommuniáció és megértés elõsegítésére. A pápa arra szólít fel minden jóaaratú embert, ai atív szereplõi a digitális ommuniáció világána, hogy tegyene meg mindent a tisztelet, a párbeszéd, és a barátság ultúrájána elõmozdításáért. A atolius fiataloat pedig buzdítja a digitális világban való tanúságtételre: Vállaljáto lelesen az evangélium hírüladását ortársaito özött! Íme, már a másodi pápa erõsíti meg, hogy az internet nemcsa rosszra használható. Az evangélium terjesztésében minden eszöz felhasználható, ha helyesen alalmazzu. Az elsõ lépés egymás megértése felé: csa aor szólni, ha segíteni szeretnén. S ha megszólalun, gondoljun arra is, hogy elég volt már a panaszodásból, hiszen ettõl eddig sem oldódott meg semmi. Evangelizációra, pasztorációra van szüség ma is. Csa aor nyissu i a szánat, ha ezért tudun szót emelni! -mg- Tartalom TESZ VESZ TAVASZ 2 Szeretethimnusz Még nem tudom... 3 Pál leveleine hatástörténete 2. rész 4 Szegedi Biblius Konferencia Keresztény attitûdö 5 Mindennapjain A csoda 6 Úton a Bibliával Táborozási lehetõség 7 Vagy van válság vagy nincs Szeri szálló 8 Deszi ifjúsági lelinap 2. IGÉT Újvidéi Kapisztrán Kórus Vásárhelyen 9 EGY Házun, EGY Földün Rádió Mi A szív 10 Csengelei üldöttésg Lengyelországban 11 Keresztuta 12 Harangszentelés Mórahalmon Tonhal Vásárhelyi eseménye 13 A Feltámadási menet Szegeden Kispapo Ruzsán Padlóról talpra 14 Táborvezetõet eresün! Taizé Pécs 15 Emberi méltóság Benede pápa négy éve 16 Egyház és Internet 17 Könyv- és filmajánló 18 Gyerte Egerszalóra! 19 Nyári programajánló Ezüstmise 20

2 2 A Szeged Csanádi Egyházmegye húsz településén csanem 500 fiatal mozdult meg, hogy saját örnyezetét szebbé, élhetõbbé tegye. A TESZ-VESZ TAVASZ mottója (T öbben E gyütt SZ abadon V alami E gészen SZ oatlant T enni A dni V állalni A laítani SZ eretetbõl) jegyében már harmadszor ezdte tavaszi nagytaarításba, szociális vagy ulturális programo szervezésébe Csongrád és Béés megyei önéntese. A TESZ-VESZ TAVASZ lényegét az önéntese helyben megtalált feladatai adjá, amiet elvégezve jól látható és érezhetõ pozitív változásoat idézhetne elõ. Az általánosan jellemzõ tespedéssel szemben a tenni aarás, a cselevés erül, így a résztvevõ megtapasztalhatjá, hogy fiatal oru ellenére õ is tehetne az esetlegesen észlelt negatívumo javításáért valamit. És persze nem elhanyagolható szempont az együtt végzett muna ereje, özösség-szervezõ hatása sem ismertette a programot Pótári Mihály, a Katolius Ifjúsági Alapítvány munatársa. A ezdeményezést ét évvel ezelõtt indította útjára az alapítvány mási három atolius szervezettel együtt a Szeged Csanádi Egyházmegyei Karitász, a Katolius Egyetemi Lelészség és a Szeged Belvárosi Római Katolius Plébánia azzal a céllal, hogy minél több, fõleg év özötti fiatalt motiváljana: tevõlegesen is vegyen részt saját laóhelyéne szebbé tételében. Az önéntes munába a orábbi évehez hasonlóan ebben az évben is beapcsolódta idõsebb segítõ (szülõ, pedagóguso, hitotató), hogy együtt dolgozzana tanítványaial, gyermeeiel. Mi is megtapasztaltu, hogy a fiatalo egyre eleseredettebbe a mai világgal, az érezhetõ létbizonytalansággal, a romló özállapotoal szembesülve. Emiatt tartju fontosna, hogy lehetõséget adjun nei a tehetetlenség, ilátástalanság leüzdésére olyan önént vállalt munával, amit a szûebb örnyezetüet változtatja élhetõbbé. Az egyházmegyében a tavalyi 23 csoportna idén csanem duplája, 42 özösség vett részt J á s z Nagyun Szolno megye déli részérõl, illetve Csongrád és Béés megyé egész területérõl. A teljesség igénye nélül felsorolun Helyben ell szebbé tenni a világot! TESZ-VESZ TAVASZ néhány munát, amine elvégzéséért a TESZ-VESZ TAVASZ résztvevõit illeti dicséret. A Szent Imre Szaollégium laói elõbb szórólapoat osztotta Szegeden a Tappancs Alapítványról, majd segítette is taarítani a utyamenhelyet. Ugyanõ rendezté a belvárosi temetõ szerzetesi sírjait, illetve szedte szemetet az újszegedi Tisza-ártérben és a Boszorány-szigeten. Udvart taarította a Gyí utcai óvodában, pogácsát és bibliai idézeteet osztogatta, beszélgetésbe elegyedte a járóelõel a belvárosban. Az Egyetemi Lelészség épviselõi pénteen a Bajai úti hajlétalanszálló erítését festetté az ott laóal és a szociális munásoal együtt. Szombaton a Kereszttöltés menti isállattemetõ melletti ligetbõl gyûjtötte össze több zsá szemetet az Öo-özösség tagjai. Kisundorozsmáról 15 fiatal a áplánju vezetésével az 55- ös út mellett, a Maty-ér szélén álló Fehér ereszt örnyéét tetté rendbe. Kiszomboron az idõse otthonában olvasott fel, majd beszélgetett az otthon laóival négy lány. Maón néhány fiú segített egy idõs néni ertjét, házát és udvarát rendbe tenni, máso a plébánia örnyéét gazoltá i. A plébános vezetésével vendégül láttá az idõseet szentmise, a gyeree által elõadott mûsor és egy özös étezés során. Templomot vagy plébániát taarította többe özött Balástyán, Csengelén, Zsombón, illetve Dombiratoson, Eleen és Nagyszénáson. Kunszentmártonban a börtönmúzeum ratárát segítette rendezni, illetve ézmûves-foglalozást tartotta a özeli fogyatéos-otthon laói számára. A szentesi Új Hajtás 102 ifjúsági csoport a Dr. Sipos Ferenc Parerdõ Otthonba látogatott, ahol csanem 40 idõs emberne edvesedte egy zenés-verses mûsorral. Orosházán a helyi utyamenhely udvarán rendezté a terepet, valamint lomtalanította helyi fiatalo. Mórahalmon a temetõt, Bééscsabán a helyi ultúrházat taarítottá i. Ezzel a nagyszabású acióval azt szeretnén elérni, hogy ez a orosztály se érezze tehete-lenne magát, mégha több rossz dolgot tapasztal is saját örnyezetében. Szeretnén, ha a negatívumoat látva a fiatalo inább társaat eresnéne magu mellé és így összefogva, együtt tenné szebbé a világot! Mindezt helyben ell elezdeni. A ci megjelent a oldalon.

3 Ha olyan iváló szóno vagyo, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyan vagyo, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja. Ha futurológusént, a jövõ mérnöeént, vagy csalhatatlan özvélemény-utatóént elõre látom is a jövõt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyo, mint egy összelapított üres ólás doboz, amelyet unottan rúgna tovább a amaszo. Ha aora hitem van is, mint Assisi Ferencne, Luther Mártonna, és egy dunántúli parasztasszonyna együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszeér. Ha önfeláldozóan támogato is alapítványoat, vagy tizedet ado minden jövedelmembõl, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint ai övet ad enyér helyett és sorpiót hal helyett. Ha ét végén égetem is a gyertyát, hajnaltól ésõ estig robotolo, éveen át nem megye szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lenné, mint egy üres belû hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszuszi utat, ha rongyosra olvasom a Bibliámat, és halálomra is bizaodó hittel teinte, úrvacsorával vagy a betege szentségével megerõsítve észülö elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentételen, mint amior szamárháton vonul be valai a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amior valaine ezébe nádszálat, fejére tövisoszorút adna. A szeretet bale, mint amior valai ínzóiért imádozi. A szeretet esendõ, mint amior valai azt mondja: szomjúhozom. A szeretet meglepõ, mint amior valai szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali ertben. A szeretet játéos, mint amior valai tanítványai elõtt megy Galileába. Még nem tudom......mi lenne velün csodá nélül? Úgy gondolom, minden ember életében ellene a csodá, amelye rávilágítana az élet lényegére, tartalmára. Csodát él át az, ai szerelmes, ait igazán szeretne és szeret. Csodát él át az, aine gyermee, unoája, testvére született. Csodát él át az, ai rátalál Istenre, aire rátalál Isten. Csodát él át az is, ai megmeneül egy nagy bajtól, illetve azo is, aine szerettü meneül meg. Tavasz volt, szép napsütéses áprilisi reggel. Egy átlagosna tûnõ napon autómmal frontálisan ütöztem egy szembõl az én oldalamra áttért ocsival. Máig nem emlészem az ütözésre, csa arra, ahogy a tûzoltó mentene i a roncsból. Soan érdezté, mi történt, hogyan történt? Röviden a válasz az, hogy csoda történt. A roncsban csa egy személynyi hely maradt épen, melyet én foglaltam el. Úgy maradtam életben, hogy bár volta töréseim, de maradandó Szeretethimnusz A szeretet nem fúj egy övet a bennfenteseel, nem acsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a párto és politiuso acsarodásána, de együtt örül az asszonnyal, ai megtalálta elgurult drahmáját. Nem örül az ügyesedéssel szerzett vagyonna, de együtt örül a mezõ liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsna, de együtt örül a fogyatéos isfiúval, ai szája szélén csorgó nyállal, nagy erõfeszítéseel társána tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múli. Nem veszíti el szavatosságát, nem évül el, nem erül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyene bár istentisztelete, véget fogna érni. Legyene bár egyháza, meg fogna szûnni. Legyen bár öumenius mozgalom, el fog töröltetni. Még nem találtu meg a rá és az AIDS gyógyszerét, nem értjü távoli földrésze laóina a nyelvét, nem fogju fel más civilizáció felén sugárzott jeleit. Ám egyor majd egyetlen asztalt ülün örül mindnyájan, és Õ lesz majd minden mindeneben. Mert a szeretet nélüli ötelességtudat: edvetlen. A szeretet nélüli felelõsség: figyelmetlen. A szeretet nélüli igazság: emény. A szeretet nélüli oosság: gõgös. A szeretet nélüli barátságosság: hûvös. A szeretet nélüli rend: icsinyes. A szeretet nélüli hatalom: íméletlen. A szeretet nélüli birtolás: fösvény. A szeretet nélüli adaozás: épmutató. A szeretet nélüli vallásosság: bigott. A szeretet nélüli hit: vabuzgó. A szeretet nélüli remény: fanatius. A szeretet nélüli élet: értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Eze özül pedig a legnagyobb: Jézus. Dr. Fabiny Tamás evangélius püspö sérülése nélül élhete tovább. Talán csa alalmi emléezet-ihagyásaim vanna, mert a ellemetlen feladatoat valahogy elfelejtem elvégezni. A tûzoltó csodálozta, a mentõsö a szerencsémet emlegetté, ai interneten megnézté a balesetrõl észült épeet, azo megdöbbente. Én mit éreztem, gondoltam? Csa nyugalom és végtelen bizalom töltött el. Minden egyszerûvé vált, az igazán fontos dolgo felerõsödte bennem, a lényegtelene elhalványulta, a csoda világában voltam. Lehet-e elfelejteni egy-egy csodát? Talán csa elnyomni lehet hatalomvággyal, becsvággyal és aor jön egy újabb csoda, mely helyreigazít. De hogy ell-e neem még egy helyreigazítás az életemben, még nem tudom... Misa 3

4 4 Nem véletlen, hogy Péter maga is ritizálta Pált, mint aine leveli nehezen érthetõ és homályosa (2Pét 3,14 16), de még többen ritizáltá Pált Péterre hivatozva. Az õsegyházban a péteri (zsidó ereszténység) és a páli (pogány) ereszténység összehangolása nem volt önnyû feladat és eltartott egy ideig, de a levele írásána idején ez a onflitus még igen élõ volt. Pál isolája azonban nemcsa gyûjtötte mestere írásban megmaradt tanítását, hanem gyarapította is. A Kolosszei levél (Kr. u ), Efezusi levél (Kr. u ), valamint a 2. Tesszalonii levél (1. sz. vége) Pál gondolatait az általa alapított isola interpretálásában özli, ezért deutero-páli levelene szoás nevezni. Az ún. pasztorális levele (1 2 Timóteus és a Titusz levele) pedig a Kr. u. 1. század egyházözségi állapotait türözi ezért újabban trito-paulinus levelene szoás nevezni õet. A benne szereplõ himnuszo gyaran Jézusra alalmazzá az 1. századi zsinagógai öltészetben az Istenrõl írottaat: Õ a láthatatlan Isten épmása, minden teremtmény elsõszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatóat és a láthatatlanoat, a trónusoat, uralmaat, fejedelemségeet és hatalmasságoat. Mindent általa és érte teremtetett. Õ elõbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Õ a testne, az Egyházna a feje. Õ a ezdet, az elsõszülött a halotta özül, hogy övé legyen az elsõség mindenben. Úgy tetszett (az Atyána), hogy benne lajé az egész teljesség, s hogy általa béítsen i magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Õ a ereszten vérével béességet szerzett. Nete is, ai azelõtt idegene és ellenséges érzületûe voltato gonosz tetteite öveteztében, most nete is megszerezte a iengesztelõdést halandó testében a halál árán, hogy szentté, szeplõtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteet színe elõtt. Csa álljato szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjato el az evangéliumi reménytõl, amelyrõl hallottato, hiszen minden teremtményne hirdetté az ég alatt, és én, Pál is enne a szolgája lettem. (Kol 1,15 20) Jézuson eresztül Pál továbbviszi az ószövetségi inyilatoztatást, ezért Pál és isolája számára Jézus Krisztus lesz az autentius inyilatoztató, és egyben minden pogány filozófust meghaladó filozófus is. Pál személyisége és írásai mély nyomot hagyta a pogány eresztény özösségeben. De nagy jelentõségû a Luács által ialaított Pál-ép is, amelyet tovább vitte a Pálról szóló legendá. Ezeben nemcsa Pál damaszuszi útját olvashatju másént, vagy Pál és Tela viszonyát ábrázoljá legendásan, hanem Filippiben végzett tevéenységét, sõt a orintusi levelét és a orintusiana a testrõl írott szavait és vértanúságát is a ésõbbi vértanúatá fényében mutatja be a eresztény szerzõ. Pál leveleine hatástörténete 2. rész Pál levelei aor emeledne i az óeresztény irodalom más írásai özül, amior az újszövetségi ánoni gyûjteménybe felvetté õet. A szír Marion (Kr. u ) ugyan csa 10 levelet emelt be a saját Újszövetségébe, de a 2. századi Muratori-töredében már 13 páli levelet sorolna fel, mint ülönlegesen tisztelettel õrzött írást. Igaz, látszi, hogy Pál isolája a számunra ismeretlen Laodiceai és Alexandriai levelet is felvetette a listára, sõt Hermasz Pásztor mûve is szerepelt ezen a listán, de a ánoni listán való szereplés azt mutatja, hogy Pál leveleit eorra vitán felül a inyilatoztatás írott forrásána teintetté. A 360- ból származó Cheltenham-ézirat már minden általun ismert Páli levelet felsorol. A 397-es arthagói zsinaton melyen Szt. Ágoston is részt vett minden általun ismert páli levelet az Újszövetségi Szentírás szövegéhez sorolna. A gnosztius tanító homályos érvelésével szemben szüsége volt az egyházi tanítóhivatalna olyan írásora, amelyebõl érvelhetett az igaz eresztény hitrõl folyó vitában és amelyeet az igehirdetés alapjána is teinthet. Az óeresztény egyházatyá mindeneelõtt Pál által meghonosított írásformát, a vallási levélformát népszerûsítetté tovább és fejtetté i tanításuat ilyen mûfajban. A Római és Alexandriai Kelemennel elezdõdõ sorozat számtalan eresztény vallási levelet produált, és ezene a szerzõne az írásait gyaorta az újszövetségi ódexehez másoltá, ezzel is ifejezve a eresztény tanítás folytonosságát. A eresztény egyház papjai és püspöei teintélyüet az újszövetségi iratoban való jártasságból is szerezté, ezért igyeezte azoat nyilvánosan is magyarázni. Szt. Ireneus (+202), amior az egyházi hagyományoat és a hitszabályoat magyarázni ényszerült, fontosna tartotta ülönbséget tenni a ánoni íráso és a ésõbbi hagyományo özött. Tertullianus (Kr. u ) már az eretneeel folytatott vitában nehézesne ítélte az apostoli irato nyelvezetét és szembeerült a filozófiai értelmezés nehézségeivel. Az óeresztény irodalom újszövetségi értelmezése úgy használta a levele anyagát, hogy elsõsorban a dogmatius definíció számára eresett érveet az apostoli levele szövegeiben. Ezért az értelmezésne egészen sajátos formáját alalmazta, mely nagy hatással volt az egész özépor értelmezésére. A eresztény hitvitában igen gyaran idézté ezeet a leveleet, sõt Alexandriai Kelemen (+215) azt is megjegyzi, hogy az elsõ Tesszalonii levelet gyarabban idézté, mint a másodiat. De hamarosan megszületne a levelene a hittanuló számára prédiációban végzett magyarázatai is. Aranyszájú Szt. János ( ) felbecsülhetetlen értéû magyarázatai sajnos, csa töredéeben maradta rán, Mopsuestiai Theodoretus (+428) a isebb leveleet is ommentálta. A 3. században Jeromos ( ) húsz ommentárt is írt a levelerõl, de a legnagyobb hatása mégis Órigenész ( ) ommentárjána volt, ai minden páli levelet magyarázott. A bizánci szerzõ özül Damaszuszi Szt. János (+753) és Euthimus Zigabenus (+1118) ommentárját ell megemlítenün, amelye iemeledne a többi özül. A latin szerzõ özül Ágoston mellett Marius Victorinus (300.) vált ismertté, ülönösen a Galata levél ommentárja miatt. Pelágius (411.) ommentárja jelzi, hogy az apostoli szövegeet, Folytatás a övetezõ oldalon...

5 amelye eredetileg is vitában születte, itt vitá ereszttüzébe erülve értelmezi tovább, és talán Cassiodorus-ig ( ) ell várni, hogy valai helyre tegye Pelágius nézeteit a levelerõl. A özépori ommentáro özül leginább St-Victori Hugó ( ), Petrus Lombardus ( ) és Aquinói Tamás ( ) ommentárjai gyaorolta nagy hatást a tudós olvasóra és ezen eresztül a özépori igehirdetésre is. A levelere azonban leginább a reformáció, Luther Márton ( ) és Kálvin János ( ), illetve övetõi munássága irányította a figyelmet. A atolius és protestáns hitvitában amely ismét inább dogmatiai jellegû volt éshegyig menõ vitá alaulta i például a megigazulás tan és más dogmatiai érdéseben és a so esetben filozófiai értelmezés figyelmen ívül hagyta a levele szövegéne eredeti értelmét és az írás születéséne örülményeit, pusztán teintélyes írott tanna teintve a szövegeet. Emiatt a levele értelmezése a protestáns egyházi igehirdetésben elõtérbe erült, a atolius igehirdetés viszont sajnos, ettõl ezdve érezhetõen szívesebben mellõzte a levelerõl való prédiációt. Kevesen ismerté és most is evesen ismeri Cajetan (Thomas de Vio, ) magyarázatait, melyet 1529-ben publiált, vagy Cornelius de Lapide ( ) Antwerpenben özzétett magyarázatait 1614-bõl. A legtöbb atolius prédiációs gyûjtemény evangélium-magyarázatra orlátozódott, a atolius szerzõ özül a levele prédiáció számára történõ magyarázatáig a legújabb idõben is csa Jaubinyi György érse jutott el. Az újabb igehirdetésben a levele értelmezését a fundamentalista és az asszociációs vagy szimbolius magyarázatra épülõ spirituális egzegézis irányzatai szerint észült írásoban fedezhetjü fel. Mindettõ nélülözi a levele eletezési örnyezete és a mai hallgatóság szellemi szituációja özötti ülönbsége figyelembevételét és ezért a szerzõ gyaran csa ürügyne használjá a levél ommentálását saját gondolatai elmondásához. Pedig Pál leveleine szövege igazán aor váli érdeessé, ha felfedezzü az eredeti vita-szituációt, amely miatt íródta és azt ellõ gondossággal alalmazzu az új pogányságból érezett hallgatóság meggyõzésére. Minden esetben ügyelnün ell arra, hogy Pál antropológiája és a mai antropológiai szemlélet özött lényeges ülönbség van. Sõt, Pál ozmológiája és társadalomépe sem alalmazható problémátlanul a mai viszonyora. Ezentúl azt is meg ell vallanun, hogy ellentétben Jézusna az evangéliumoban olvasható tanításával, Pálnál a leveleben soal maránsabban fedezhetjü fel teológiájána fejlõdését, szemléletmódjána változását, mint az evangéliumoban. Ez érthetõ is, hiszen Jézus igehirdetése, nyilvános mûödése, mindössze három évre orlátozódi és Palesztinában, ugyanabban a ulturális özegben zajli. Pál igehirdetése viszont ha az elsõ missziós út ezdetét vesszü iindulópontul Kr.u. 45-ben ezdõdi és mártírhaláláig 67- ig tart, vagyis több mint 20 évet ölel fel és ez alatt igen változatos ulturális ihívásona ellett megfelelnie és nagyon ülönbözõ gondolodású hallgatóság elõtt tett eleget igehirdetõi ötelezettségéne. Érthetõ tehát, hogy önnyebben felfedezhetõ a stílus és gondolodásbeli változás az elsõ Tesszalonii levéltõl a deutero- vagy a trito-páli leveleben olvasható írásoig, melye csa az elsõ század végén foglaltatta írásba. Pál tehát túl a saját igehirdetésén a eresztény igehirdetésne nemcsa az azonosságát, hanem az idõbeli fejlõdéséne folyamatát is rögzítette írásaiban. A mai igehirdetõne is ez a feladata: megtanulni Páltól, hogyan ell a názáreti Jézus tanítását úgy továbbadni, hogy az egy mási ultúrában is érethetõ és hatásos legyen. Prof. Dr. Benyi György 5 Szent Pál és a pogány irodalom Szegedi Biblius Konferencia szeptember Az Ószövetség mellett Szent Pál leveleire a pogány missziós tevéenysége miatt igen jelentõs hatással volt a pogány hellenista irodalom is. Magyarországon ez utóbbi apcsolat nem eléggé ismert, így a onferencia célja a pogány irodalmi és ulturális hatáso nyomaina feltárása Pál levélirodalmában és a atolius leveleben. Az elõadáso mindegyie Pál egyvagy több szövegéne elemzésére épül. További információ: Dr. Benyi György titár Tel.: (62) A Római levél 12. fejezeténe 20 pillére A) Attitûdün eresztény apcsolatoban (Róma 12,9 10) 01. Szeress õszintén. 02. Gyûlöld a Gonoszságot; ragaszodj a jóhoz. 03. Tiszteljéte egymást. 04. Becsüld a másiat többre magadnál. B) Attitûdün Isten életünel apcsolatos szándéával apcsolatban (Róma 12,11) 05. Sose hiányozzon belõled a lelesedés, tarts fenn a tüzes lelet. C). Attitûdün megpróbáltatáso idején (Róma 12,12) 06. Légy vidám a reményben. 07. Légy türelmes a megpróbáltatásban. 08. Kitartó az imában. Szenteld magad az imána a virrasztásban és hálaadásban. D). Attitûdün szüséget szenvedõ eresztény testvérein felé (Róma 12,13) 09. oszd meg javaid szüség idején Isten embereivel. 10. gyaorold a vendégszeretetet. E). Általános attitûdûn máso felé (Róma 12,15 16) 11. Örvendezz az örvendezõel, sírj a síróal. 12. Élj harmóniában másoal. 13. Ne légy büsze... alacsony pozícióban lévõ embereel vállalj özösséget. 14. Ne légy beépzelt. 15. Vigyázz arra, hogy mindig a jót tedd. F). Attitûdün az ellenségeinel apcsolatban (Róma 12, ) 16. Áldd azoat, ai üldözne. 17. Ne viszonozd a gonoszságot gonoszsággal. 18. Élj mindenivel béében. 19. Ne állj bosszút. 20. Gyõzd le a rosszat a jóval. S mindezt a feltámadt Krisztus viszi bennün véghez a Szentléle által! (Róma 7 9).

6 6 Kicsit furcsa az élet. Vanna olyan napo, amior minden a terv szerint halad, mindig ugyanaz a program és van célod; tudod, hova tartasz, mit aarsz. De vanna olyan napo is, amior semmit sem csinálsz, nem tudod, mit aarsz, hogy mivel hányadán állsz, s hogy merre mégy. Ilyenor magányosna érzed magad. Nem tudod, mi lesz veled, mert a megszoott rended felborult és eltûnte elõled az uta. Nem tudod, mi övetezi majd, s csa arra vágysz, hogy legyen valai melletted, s rámutasson arra, hogy van dolgod a világban és megerõsítsen a céljaidban, és abban, hogy van értelme létezned. Sõt néha még azt is ívánnád, hogy szûnjön meg ez az állapot és inább térjen vissza a régi monoton világ, amelyben látod a haladásod, hiszen ez nem egy labirintus, hanem egy egyenes út, amelyen vagy elõre, vagy hátra haladsz. Céltalan világodban vársz egy fentrõl jövõ segítségre is, egy jelre, hogy valai hozzád szóljon és azt mondja: várj, need feladatod van, ne bizonytalanodj el, ijelöltem need is egy üldetést. Kívánod, hogy átöleljen valai, és azt mondja: Ne menj, szüségem van rád! Még aarom, hogy boldog légy, s nevess, hogy fogd a ezem és szeress. Szóval mindenfelõl várod a biztatást, lentrõl és fentrõl, barátotól és az égietõl. S amior ívánságaid beteljesülne, s õ mind biztatna, s itt tartana a világban, aor lehajtott fejed felemeled, s azt mondod: Marado! Máso életét boldogabbá tenni, s így a üldetésem beteljesíteni! Véghez vinni céljaimat, saját boldogságomat elérni. S fejet hajtasz azo elõtt, i marasztalta, s rád szólta, hogy az élet rohan, ne hagyd el önmagad, mert aor imaradsz az életed egy részébõl. S áldod a fentieet is, hogy veled vanna, s megerõsítene, ha baj van. Így erõsen és magabiztosan lépsz vissza abba a világba, mely egyáltalán nem töéletes, s épp ellenezõje a másina, de itt legalább magaddal apcsolatban épben vagy. Viszont az egész csupa épmutatás és törtetés, érzelme nélüli elõremenetelés, melyben mindeni egy színész, minden hazugság. Üres, gondolato nélüli figurá, iet nem hat meg semmi sem, csa a feljebbjutás, amit pedig bármi áron aarna elérni úgy, hogy minél isebb legyen a táv. Így letaposna másoat, átnézne rajtad, ihasználna mindenit, csahogy õ elõre jussana. S eor te apsz ét lehetõséget, szimbólumban: egy virágot s egy fegyvert. Egy egyiptomi muszlim férfi megölte feleségét, mert az olvasta a Bibliát, majd eltemette újszülött babájual és 8 éves islányual együtt. A islányoat elevenen temette el. Aztán jelentette a rendõrségen, hogy a nagybácsi meggyilolta a gyereeet. 15 nappal ésõbb egy mási családtag meghalt. Amior elmente, hogy eltemessé a halottat, megtaláltá a 2 islányt a homo alatt ÉLVE! Az ország megbotránozott az incidensen és a férfit i fogjá végezni. A nagyobbi lányt megérdezté, hogy hogyan élté túl, és õ a övetezõt mondta: Egy fénylõ fehér ruhás férfi vérzõ sebeel mindét ezén mindennap eljött, hogy megetessen bennünet. Feleltette a mamámat, A fegyver választása jelenti, hogy beolvadsz ebbe a szerepjátszó világba. Elveszíted egyéniséged, s felveszed a fegyvert, hogy életedért harcolhass, s már te is beletartozol a gonosz tömegbe, ai ész elõapni a fegyverét és meghúzni a ravaszt. Ai éppen rossz helyen van, az lesz az áldozat. Mert õ nem nézi, barát vagy ellenség, mindegy nei, csa a saját bõrüet mentsé. De ha aarod, választhatod a virágot, mely szirmai révén soszínûséget jelépez. Ez nem a soféle épmutatást jelenti, hanem azt: ahány szirom, annyi terület. Mivel eze a szirmo egyformá, ezért a özpontban csa egy dolog áll: a szeretet. Ez az, ami áthatja az összes is szirmot. S így mindenben majd csa a jót látod, pozitívan gondolodsz. Elutasítod a törevõ tömeget, s így egy ülönlegességént egyedül találod meg a helyedet. Saját utat taposol i magadna, mely csa arra vár, hogy más is tapossa már. S te továbbadod a tudományt, mert nem vagy önzõ és puhány. Így máso is járjá a te nagy itaposott utadat, csa saját is elágazásaiban, ahol szintén ott van a szeretet. S így a itaposott utaon, ösvényeen és elágazásoon, csa nõne és nõne a szeretetvirágo. A törtetõ tönretenné az ösvényeet, de éptelene, mert a evese ereje nagyobb, hiszen nálu van a legnagyobb fegyver a SZERETET. S így gyõz a jóság, szerénység, tisztaság a beépzelt, lenézõ, hazug tömeg felett. Tényleg, ez igaz? Gyõz a jó a rossz felett? Hát nem gyaran. Ha te is úgy érzed, hogy nálad is fordítva dõl el a imenetel, ne eseredj el, hiszen valóban az többször elõfordul, hogy a rossz gyõz a jó felett mostani világunban. Mégis mindig ott ell, hogy legyen a hited, ami bíztat, hogy üzdjél még, ne add fel, legyél te is egy ösvényt itaposó ember! Tanulság: így valóban csa a monoton világban találod meg helyed, nem pedig abban a világban, ahol minden szép és töéletes, hiszen itt már szem elõl veszíted a üldetésed, mert a töéletesség rád borít egy leplet, hogy ne lásd, csa azt, hogy milyen egyszerû és szép az élet. S ezért tudod csa abban az önzõ mindenségben megtalálni a hovatartozásod, melyben a háború mindennapos, s ez edz meg téged is, hogy végül elérd álmaid. Oh, azo a emény, gonddal teli napo... Lantos Katina Mindennapjain A csoda hogy meg tudja szoptatni a húgomat. A lányt az egyiptomi nemzeti tévé interjúvolta meg, ahol azt mondta: Ez nem más volt, mint Jézus, mert seni nem épes ilyet tenni, csa Õ. A muszlimo hiszi, hogy Jézus tette a csodát, de a vérzõ sebe azt jelenti, hogy Öt tényleg eresztre feszítetté és teljesen világos az is, hogy most is él! Egyértelmû, hogy egy gyere nem tudna italálni ehhez hasonló történetet és teljes éptelenség, hogy túléljé a történteet egy igazi csoda nélül. A muszlim vezetõne nehéz feladat lesz italálni, mihez ezdjene az esettel. Krisztus ontrollálja és formálja a világot. Forrás: Internet

7 Úton a Bibliával Szeretettel hívun és várun nyári BIBLIATÚRÁNKRA, egy testi-leli vándorútra a Mecsebe, ha szereted a természetet és szeretsz másoal együtt túrázni, ha szeretnéd Istent a Szentíráson eresztül jobban megismerni, Hozzád intézett Szavára odafigyelni, életedben felfedezni a nyomait, ha szeretnéd a érdéseidet és a tapasztalataidat ortársaiddal, lányoal és fiúal megosztani, és íváncsi vagy az õ élményeire, ha már elmúltál 18 éves és még nem vagy 35. A Biblia szerzõi szerint az élet egy vándorút, Isten maga van úton velün. Tapasztalatai segíthetne saját érdéseinben, s abban, hogy új fényben lássu az életünet, és merjün új utaon elindulni. Mior? július órától július óráig Szállás: Hosszúhetény Püspöszentlászló, Életrendezés Háza, emeletes ágyaon Program: erdei túrá, tóparti fürdõzés, városnézés, özös és egyéni imá, bibliai elméledése, beszélgetése és ami spontán adódi. Költsége: Szállás: 7200 Ft Étezés: 6000 Ft Belépõ: 3500 Ft Keresettel nem rendelezõne 1600 Ft edvezmény, diáigazolvánnyal pedig további edvezménye vehetõ igénybe. Hozz magaddal: Szentírást, túrafelszerelést, hálózsáot, fürdõruhát... Szeretettel várun: Szalvátor Nõvére (www.sds-hungary.hu) Jelentezés és további info: Moser Eria nõvér Tel: (20) Jelentezési határidõ: június 15. Táborozási lehetõség Gyergyószárhegyen Böjte Csaba testvér Erdély-szerte több gyermeotthont is létrehozott. Gyergyószárhegyen, a ferences olostor mellett is található egy, ahol 28 gyere lai. Csanádapáca egyházözsége már étszer is támogatta ezt a gyermeotthont ülönféle adományoal. A gyermeotthon vezetõsége és a helyi plébános nyári táboroat szervezne gyereene, fiatalona azzal a céllal, hogy a befolyt összegbõl biztosítsá a gyermeotthon mûödését. A táj nagyon szép, ai járt már Erdélyben, tudhatja. A tábor iránt érdelõdni lehet: Blõsz Attila, plébános Szálláshely: Erdély, Gyergyószárhegyi ferences olostor (50 fõig) Program: I. nap: Helyi nevezetessége: ferences olostor, Lázár astély, Gyergyószentmilós, múzeum, Gyilos-tó és Béás-szoros (az út hossza b. 100 m) II. nap: Csíszentdomoos: Márton Áron püspö múzeum, Mádéfalvi emlémû, Csíszereda, Csísomlyói egytemplom, Tusnád, Csuás-tó, Szent Anna tó (az út hossza 275 m). III. nap: Erdei gyalogtúra Güdücre. Itt gyógynövénye bemutatása, fõzés a szabadban. IV. nap: Szováta, Medve-tó, sósvízi fürdési lehetõség, Parajdi sóbánya (az út hossza 150 m). V. nap: Lovaglás Gyergyószárhegyen, táncház VI. nap: Libántetõ, irándulás, Széelyudvarhelyi szoborpar, Faraslaán Tamási Áron író sírhelye, Korond (népmûvészeti emlétárgya) Részvételi díj: forint/fõ/nap. Az összeg tartalmazza a szállást, háromszori étezést (reggeli, ebéd, vacsora). Szállás: 3-8 ágyas szobában. 7

8 8 Vagy van válság vagy nincs... Mostanában, minden médium arról beszél, hogy Magyarországon és a világban gazdasági válság van. Romli a pénz, romlana az erölcsi, és emberi értée, értételenné váli az emberi élet is. És ez mind igaz is. Én mégis azt mondom, Magyarországon nincsen válság, vagy pontosabban nem abban az értelemben van válság, mint ahogyan azt gondolnán. Mi a válság abban, hogy az élet örö rendje szerint (sajnos) vanna a világban gazdago és szegénye egyaránt? Ez tény! Megvolt a gazdasági válság híresztelése elõtt, és meglesz utána is. Ennél soal fontosabb az, ami a valódi válságot jelenti. Ugyanis a véleményem szerint a valódi válságot az jelenti, hogy Magyarország remény és hit nélül él. Amior nincs remény, aor megszûni az új utaon és lehetõségeen való töprengés lehetõsége is. Pedig anélül ilábalni, a mélyponton túljutni nem lehet. Magyarán megmondva: Isten hiányzi az életünbõl, még aor is, hogyha ezt saját magunna sem vallju be. Soan felteszi a érdést: mine neem Isten, mine neem a hit, mindez csa gyermeene szóló mese. De amior a lehetõsége megszûnne, és a reménytelenség vesz erõt az emberen, azonnal látszi, hogy Istenre szüségün van jobban, mint nei rán. Amennyiben a hit, a remény és a szeretet hármas eszménye nem erül vissza elgépiesedett világunba, enne a válságna soha nem lesz vége, még aor sem, ha a világgazdaság helyreáll. Naivság volna azt hinni, hogy emberi érzelme, és erölcs nélül teljes életet lehet élnie bárine is. Hiszem azt, hogy Isten szeretete a megoldás a lelünben dúló válságra, tiszteljü õt bármiféle formában is. Ezért volt ülön öröm és boldogság számomra, hogy a plébánián által másodi alalommal meghirdetett Szeri szálló Családi napjára milyen so érdelõdõ eljött, milyen soan aarta eltölteni egymással néhány órát ötöttsége nélül, csa a szeretet jegyében. Közel száz felnõtt és gyerme találozott a plébániatemplomban a szentmise eretében a szentségi Jézussal, és hallgatta meg Veréb Laci atyána, a Papnevelõ Intézet lelivezetõjéne értées gondolatait a özösségrõl. Ezután pedig a Katolius Ifjúsági Alapítvány önénteseine és munatársaina, illetve a helyi önéntese csapatána sierült egy olyan élmény-gazdag Felrázás napot összeállítani, amely valóban so embert vonzott. Játéoal, soszor mulatságos helyzeteel, özös ebéddel igyeeztün összeovácsolni ezt a is özösséget itt Nagyszénáson. A nap végén az egyházmegye egyházi isoláiban meghirdetett húsvéti rajzpályázat eredményhirdetése és díjiosztója övetezett a Mûvelõdési Házban, de elõtte még vidám bohócmûsorral edvesedtün icsine és nagyona. Enne a rendezvényne ez lett volna a célja, hogy összeovácsolja a családoat abban a szeretetben, amelyet Jézus tanított neün, eresztény emberene. Isten áldja meg azoat, ai a válság ellenére is fontosna érezté, hogy ezt a törevésünet támogassá, és azoat is, ai munájual, jelenlétüel segítetté a rendezvény sierét! Ebben az eseményben és minden olyan eseményben, amely embereet ovácsol össze látszi, hogy a válság ellen eredményesen lehet üzdeni, és csatát lehet nyerni. És ell is üzdeni és ell is nyerni, hiszen ezáltal, ezen eresztül váli ézzelfoghatóvá számunra Isten üzenete: Isten szeretet, és ai Istenben él, szeretetben él és Isten õbenne. Kasuba Róbert nagyszénási plébános Szeretettel ajánlju a Szeri Katolius Ifjúsági Szállót elsõ táborozóna, alsó tagozatos orosztályna, isgyermees (nagy)családosona, hiszen mindenine iváló pihenési lehetõséget ínál a hely tiszta, barátságos örnyezetben, szerény térítés ellenében. A tapasztaltabb táborozó szintén találhatna tartalmas programlehetõségeet a örnyéen (például erépáros túrá formájában). Egyeztetéssel isebb csoporto és családo is szívesen látott vendége. A szállás egész évben fogadóépes. A szállást azért ajánlju bizalommal, mert túl vagyun már néhány (tucat) táboron és eddig igen jó tapasztalatain vanna róla. A szálló honlapja: melyen tervezün még némi fejlesztést, de a lényeg már olvasható és fényépe formájában megnézhetõ. Kammerer Tibor

9 Március 21-én szerveztün ifjúsági lelinapot a deszi plébánián, melyre év özötti fiataloat, fiúat lányoat vártun. A hivatalos program ezdetére zsúfolásig megtelt a plébánia nagyterme, hiszen ötvenen (ebbõl több mint negyven gyere, a többie ísérõ hitotató, felnõtte) hallgattu a 14 éves Deme Barnabás nagyrédei (Gyöngyös mellett) fõministráns gondolatait a szeretetrõl, anna helyes gyaorlásáról, a vallásiés hitélet omolyan vételérõl, a szentségi élet gyaorlásáról. Barnabás erõteljesen hangsúlyozta, hogy az egyház életében minden téren a szeretetne ell a legmeghatározóbbna lennie; fontosa a ülsõsége is, de eze sohasem taarhatjá el ezt a lényeget; fontos a szentségi élet, a felészülés az elsõáldozásra, a bérmálozásra de enne mindig a szív legmélyérõl ell faadnia. S ha már ezeben részesedtün, nagyon omolyan i ell tartani eze onrét megélésében: fontosa a vallási hagyományo, de a mi hitün, atolius vallási életün soal több, mint pusztán szép, régi szoáso felelevenítése, ápolgatása. Az elhangzott gondolatohoz ezután értées hozzászóláso és érdése érezte, majd egy finom ebédre tértün be a özeli isvendéglõbe. A Bééscsaba-erzsébethelyi Zenebarát Felebaráto április 18-án már másodszor rendezté meg az Ifjúsági Gitáros Énearo Találozóját, amelyen so énear vett részt a özös énetanulásban, zenélésben egyaránt. Elsõ özös program a vendégeel együtt végzett reggeli torna volt, ahol az énear legfiatalabb tagjai mozgatta meg mindenit vicces, énees tornával. Az éne- és zenearoat ezután a helyi plébános, Biele Gábor atya öszöntötte, ai ihangsúlyozta, hogy a templomban az orgonaszó mellett szüség van a gitáros énearora is. Gábor atya szavai után az énearo bemutatozása övetezett, ahol minden énear pár szóval összefoglalta, honnan érezett és milyen szolgálatoat lát el a helyi plébánia életében, majd ami bennün özös mindeni éneelt ét dalt, zenés ísérettel. A legülönbözõbb énearo mutatozta be, melye özött megtalálható volt a rocos A Piliscsabai Egyházzenei Napora (melyet idén a 800 éves ferences évforduló jegyében rendezte) tartó újvidéi Kapisztrán Ferences Ifjúsági Kórus vendégszerepelt a hódmezõvásárhelyi Szentháromság Templomban május 16-án. Az esti szentmisén vette részt, odaillõ éneeet éneelve. Az ezt övetõ fél órában az egyházi dalo mellett olyan énee is elhangzotta, mint a Brazil Ave Maria vagy a Santa Lucia olasz népdal. Szállásuat a híve biztosítottá (egy-egy családnál 2 3 fõ) egy éjszaára. A órus tíz évvel ezelõtt alault, mior még Újvidéen potyogta a bombá és nem mûödte az isolá sem. Beszédes Margit a órus mûvészeti vezetõje és arnagya jó stílusú éneartól a tizenévesebõl álló zenearig minden. Az éppen énelõ vendégene pedig so esetben besegítette a hallgató is. A bemutatozást ötetlen beszélgetés övette, ahol az énearona lehetõségü adódott megismerni egymást, valamint eszmét és ottát cserélni. Ezt övetõen a vendéglátó énear mindenit nagy szeretettel hívott meg a Beszámoló a Deszi ifjúsági lelinapról Az egyház életében is a szeretet legyen a legfontosabb! Ifjúsági Gitáros Énearo Találozója (2. IGÉT) Délután hittanos jellegû vetéledõ övetezett Juhász Zoltán nagyrédei plébános vezetésével, majd befejezõ programént a plébániatemplomban hallgattu és imádoztu végig a Sillye Jenõ-féle gitáros eresztutat. A fél négy örül befejezõdött néhány órás özös leli együttlét végén a fiatalo mosollyal az arcuon, új ismerõsöre, barátora is szert téve térte haza. A résztvevõ özött volta Klárafalva, Ferencszállás, Desz, Szeged Szentmihály, Bordány, Balástya, Orosháza, Kistele és Mártély fiataljai. Úgy érzem, Deme Barnabás ülönleges egyelemmel megáldott gyerme hit és vallás dolgában: lenyûgözõen tud ezerõl a érdéserõl beszélni és gondolodásra észtetni; szeretetteljes, barátságos, tiszta lelû fiú, ai jelenleg papi/szerzetesi hivatásra észül, s õsztõl a misolci jezsuitánál folytatja tanulmányait. Hasonló, fiatalona szánt összejövetelere nagyon ajánlom a meghívását. (Fényépe sajnos nem észülte a programról, ellenben a teljes elõadást rögzítettü dvd-re.) Gruber László deszi plébános 9 plébániára ebédelni, ahol feltálaltá a még gõzölgõ babgulyást. Az ebédet családias légörben, további ismeredés özben fogyasztottá el az egybegyûlt vendége. Ebéd után a templom elé iülve, a meghívott imperfectum zenear vezetésével éneeet tanulta a résztvevõ, majd a mise elõtti fél órában a hangszerese próbáltá el szólamaiat. Ez a is zenear öt gitárosból, egy furulyásból, egy fuvolistából és egy fagottosból áll. A záró misét Kondé Lajos, az egyházmegye pasztorációs helynöe tartotta, és a özösen megtanult énee tetté még szebbé. Az imperfectum dalai nagyon szépe, jó volt új daloat tanulni, remélem, még soat fogju éneelni õet. A mise után mindenit szeretettel várta vacsorára és egy is beszélgetésre a plébánián. Anna a reményében búcsúztun, hogy mindeni jól érezte magát, és hogy a özeljövõben találozun a 3. Ifjúsági Gitáros Énearo Találozóján. Zenebarát Felebaráto pedagógushoz méltóan nem nézhette a csellengõ gyermeeet, ezért maga öré gyûjtötte õet és megalaította velü a órust. Nagyon sierese, már az elsõ évben saját ategóriájuban elsõ díjat apta Újvidéen. Azóta bejártá egész Vajdaságot, általában templomoban éneelne ünnepeor, és részt veszne minden egyházzenei rendezvényen, mint például az Ezüst Csengõ vagy a Bárdos Fesztivál. Az elmúlt évtized alatt négy CD-t adta i enne ellenére mégis amatõr órusna tartjá maguat, ai a saját edvü és a híve miatt éneelne. Hálása vagyun a órusna az együtt töltött szép estéért! Varga Árpád Attila Hódmezõvásárhelyen járt az újvidéi Kapisztrán Kórus

10 10 EGY Házun, EGY Földün Szegedi egyetemi lelészsége jelenléte a Föld napja alalmából A Szegedi Katolius Egyetemi Lelészség és Református Egyetemi Gyüleezet április 22-én egész napos programmal apcsolódott be a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjána Föld Napja alalmából rendezett programjába. A Védegylettel özösen berendezett modern iállítótérben arra aartun hangsúlyt helyezni, hogy az Egyház is beapcsolódi az emberi örnyezet védelmébe, és felhívja az embere figyelmét a teremtett világ iránti felelõsségünre. A ézmûves asztalnál a betérõ egyetemistá természetes és újrahasznosítható anyagoból észíthette ülönbözõ hasznos vagy dísztárgyaat. Református testvérein jóvoltából az érdelõdõ megismerhetté a Fair Trade mozgalmat, mely a méltányos eresedelemért száll síra szerte a világon, s egyre inább hazánban is. Meg lehetett óstolni a Fair Trade teát és csooládét. Ki-i megmérhette öológiai lábnyomát, vagy itölthetett egy öo-vízt, melyne Fair Trade csoi volt a jutalma. Egy mási asztalnál témába vágó egyházi megnyilatozáso szövegeit, többe özött az MKPK Felelõsségün a teremtett világért címû örlevelét lehetett tanulmányozni. Mindezt személyes találozáso, beszélgetése és egy figyelemfelhívó iállítás tette még színesebbé és maradandóvá. Nagy öröm számunra, hogy a tavalyi, Biblia Éve alalmából rendezett ét hasonló, öumeniusan vállalt megjelenésün után ez a rendezvény tovább erõsítette az egyetemmel fennálló apcsolatunat, és nyitottan voltun jelen mindazo számára, aiel programjainon nem találozun. Õsszel a Kálvin-évforduló alalmából tervezün özös megjelenést ugyanitt. Pálfai Zoltán (Paffy) A Rádió Mi, Szeged elsõ özösségi rádiója április 20-tól naponta jelentezõ hírmûsort indít, mely a rádió profiljána megfelelõen azora a történésere oncentrál, melye a helyi eresedelmi médiában nem apna helyet. Hírmûsorun politiamentes, viszont iemelt szerepet szánun a szegedi ulturális eseményene, történésene, rendezvényene, valamint az egyetemi életne; a legérdeesebb információ apcsán pedig telefoninterjú is helyet apna az adásban. A rádiót az Itt Szeged Egyesület a Rádióért és a Kultúráért nevû, nem nyereségérdeelt civil szervezet üzemelteti; továbbá a Szegedi Tudományegyetem Médiatudományi Tanszééne gyaorlóstúdiójaént is funcionál. Kérjü, hogy rendezvényeirõl, illetve egyéb híreirõl szívesedjene bennünet tájéoztatni a gmail.com címen, hogy beszámolhassun azoról! Köszönettel: Medvegy Gábor szeresztõ Itt Szeged Egyesület Rádió Mi Szeged 89.9 MHz cím: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. tel.: (30) honlap: Holnap reggel ezdte a sebész Ki fogom nyitni a szívedet. Ott fogod találni Jézust vágott özbe a fiú. A sebész bosszanodva felnézett. Fel fogom vágni a szívedet, folytatta hogy lássam, mennyi árosodás történt. De amior felnyitod a szívemet, Jézust fogod ott találni mondta a fiú. A sebész a szülõre teintett, ai csendben ülte. Miután látom, hogy mennyi árosodás történt, vissza fogom varrni a szívedet és a mellasodat, és eltervezem, mi a övetezõ lépés. De ott fogod találni Jézust a szívemben. A Biblia azt mondja, hogy Õ ott él. Minden zsoltár azt zengi, hogy Õ ott él. Ott fogod találni Õt az én szívemben. A sebészne elege lett. Majd megmondom need, mit fogo találni a szívedben: sérült izmoat, gyenge vérellátást, és elvéonyodott érfalaat fogo találni. Ez után el fogom tervezni, hogyan tudla meggyógyítani. Jézust is ott fogod találni, Õ ott él mondta a fiú. A sebész elment. Leült az irodájában, és magnószalagra vette a mûtéttel apcsolatos megjegyzéseit, gondolatait: Sérült fõütõér, sérült tüdõbe vezetõ ere, elterjedt izomsorvadás. Nincs remény a szívátültetésre, nincs remény a gyógyításra, ezelésre. Terápia (Kezelés): fájdalomcsillapító, és ágyban feüdni. Prognózis (Kórjóslat) itt is szünetet tartott : egy éven belül halál. Megállította a hangszalagot, de még volt mit mondania: A szív Miért? érdezte hangosan. Miért tetted ezt? Te juttattad õt ide! Te ooztad nei ezt a gyötrelmet, és Te árhoztattad õt orai halálra! Miért? Az Úr így válaszolt: A fiú az Én bárányom, nem terveztem, hogy soáig a te nyájadhoz tartozzon, mert õ az én nyájamna tagja, és az lesz öröé. Itt nem lesz fájdalom, olyan jólétben lesz része, amit te el sem tudsz épzelni. Szülei egy napon találozni fogna vele és õ is megismeri a béességet és az Én nyájam gyarapodni fog. A sebész forró önnyeet hullajtott, de ingerültsége még ennél is hevesebb volt: Te teremtetted ezt a fiút, Te teremtetted ezt a szívet! Meg fog halni hónapoon belül. Miért? Az Úr válaszolt: A fiú vissza fog térni az én nyájamhoz, amint elvégezte üldetését. Én nem azért üldtem az én bárányomat, hogy elveszítsem, hanem azért, hogy egy mási elveszett bárányt megmentsen. A sebészne potyogta a önnyei Amior másnap odaült a fiú ágya szélére, a szülõ vele szemben ülte. A fiú felébredt és suttogva érdezte: Kinyitottad a szívemet??? Igen mondta a sebész. Mit találtál? érdezte a fiú. Megtaláltam Jézust felelte az orvos elcsuló hangon... Forrás: Internet

11 Csengelei üldöttség a lengyelországi Szentereszten 11 A csengelei Szent Imre plébánia 2008-ban vette fel a apcsolatot a lengyelországi Nowa Slupia település területén található szentereszthegyi olostorral, ahol a szerzetese máig õrzi a Szent Imre által nei ajándéozott Szent Kereszt-erelyét, és ápoljá Szent Imre tiszteletét. A lengyel település polgármestere, Wieslaw Gala nagyon szerette volna, ha önormányzati szinten is megtörténi a apcsolatfelvétel, így néhány hónapos elõészítés után a ét település özötti együttmûödési megállapodás ünnepélyes aláírására a IV. Szentereszthegyi vásár eretén belül, május 17-én erült sor. Vendéglátóin nagy szeretettel fogadta bennünet, gondosodta arról, hogy semmiben se szenvedjün hiányt. Külön öröm volt számunra, hogy Varsóból ide utazott a magyar nagyövetség egyi munatársa, Molnár Imre, ai már régóta szívén viseli a lengyel magyar apcsolato fejlõdését. Lengyel származású feleségével, és mindét nyelvet anyanyelvi szinten beszélõ gyermeeivel együtt segítette bennünet a tolmácsolásban is. Megérezésün estéjén beapcsolódtun a Verse éjszaája címû ulturális rendezvénybe, melyne a hegy tetején lévõ olostor adott otthont. Bári jelentezhetett versolvasásra, így örömmel vetté azt is, hogy Sánta Ferenc polgármester felolvasta Petõfi Sándor Az erdélyi hadsereg címû versét. A vers Molnár Imréne öszönhetõen lengyelül is elhangzott. Ezután Radnóti Milós Nem tudhatom címû verse és Márai Sándor magyar bororól szóló írása övetezett Molnár úr elõadásában. Ezt övetõen megteintettü a olostor erengõjében lévõ magyar iállítást, majd bementün abba a csodálatosan felújított ápolnába, ahol a Szent Kereszt-erelyét õrzi. Karol Lipiñsi atya röviden elmondta az erelye történetét, majd megáldott bennünet vele. Vasárnap reggel elmentün a hegy lábánál álló régi õszoborhoz, mely a hagyomány szerint Szent Imre herceget ábrázolja, amint térdre ereszedve indul fel a hegyre a olostorhoz. A helyi legenda szerint a szobor minden évben egy mászemnyit halad elõre, s ha feljut a olostorhoz, aor lesz vége a világna. A szoborna a olostorig szerencsére mintegy 2 ilométeres gyalogutat ellene megtennie... Vendéglátóin megmutattá azt a múzeumot is, ahol végig lehet övetni, milyen eljárással olvasztjá i már több mint 4000 éve a vasat az itt található vasércbõl. Délelõtt a szabadtéri ünnepélyes szentmisét az oblátus atyá elöljárója celebrálta, majd a szervezõ hivatalosan is megnyitottá a IV. Szentereszthegyi vásárt és öszöntötté a csengelei delegációt. A magyar delegáció virágot helyezett el a templomban lévõ magyar oltáron, melyne oltárépe Szent Imre herceget ábrázolja ezében a Szent Kereszt erelyével. A szentmise után ülönbözõ tánc- és ifjúsági együttese mutattá be hagyományõrzõ és modern elõadásaiat. A nap fõeseményét jelentette, amior több száz érdelõdõ szeme láttára, a színpadon sor erült az együttmûödési megállapodás ünnepélyes aláírására, mely reményein szerint mindét település polgáraina javát fogja szolgálni ifjúsági, ulturális és gazdasági téren egyaránt, továbbá hozzájárul az európai integráció elõmozdításához. Az aláírást övetõen Katona Attila lelipásztori munatárs, önormányzati épviselõ mondott beszédet. A jelenlévõ Magyarország népdal- és néptánc-incsébõl is aphatta ízelítõt a Csengelei Alapfoú Mûvészeti Isola néhány növendééne nagy siert aratott produciója által, amit Czironé Krizsán Zsuzsanna tanított be nei. A délután folyamán rövid idõre csatlaozott hozzán a lengyel parlament alelnöe, Przemyslaw Gosiewsi úr is, ai örömmel hallott a ét település özös terveirõl, s megérte polgármesterünet, hogy néhány szóval számára is mutassa be Csengelét. Az esti díszvacsorán megjelente Nowa Slupia önormányzati épviselõi, az otatási és ulturális intézménye vezetõi, valamint Szczepan Janasz plébános és Karol Lipiñsi atya. Lengyel barátain figyelmességét dicséri, hogy a hat csengelei fiatalna is szervezte társaságot: hat fiatalt hívta meg a helyi isolából, aiel hamar sierült összebarátozniu Az ünnepi beszédeben a ét település polgármestere mellett a helyi isolá vezetõi is ifejezté együttmûödési szándéuat, és megígérté, hogy már a június végi zarándolatun alatt is szervezne számunra a lengyel fiataloal özös programot az isolában. A ölcsönös ajándéozás során Sánta Ferenc polgármester úr többe özött egy csengelei zászlóval és Vincze János fából faragott szobrával ajándéozta meg lengyel ollégáját. Elutazásun reggelén Szczepan atya a nemrég épült templomban egyenént zarándoáldásban részesített bennünet a hosszú út elõtt. Szép élményeel gazdagodva és lelileg feltöltõdve tértün haza. Saját szemünel is meggyõzõdhettün róla, hogy van mit tanulnun a lengyel néptõl hit, erölcs és muna terén egyaránt. Bízun benne, hogy a most aláírt együtt mûödési megállapodás mindezt majd lehetõvé teszi számunra. Zólyomi Katona Theodóra

12 12 Március 14-én délután a atolius híve húsvéti felészülését szolgálva Pénte Zsolt áplán vezetésével erépáros eresztútjáráson vette részt a csongrádi plébániá hívei. A 43 fõs zarándo csoport 13 óraor indult a Szent József templom elõl, mely elsõ állomása volt a hagyományteremtést is szolgáló eresztútna. A résztvevõ többsége családi programna is teintette a város határában lévõ ereszte és szobro feleresését; özülü többen, elsõsorban a fiatalo még nem is járta azoon a helyeen. Az állomáso nem mindegyie volt megszentelt helyen, így a határban található nevezetesebb úteresztezõdéseet, utaat is felhasználta erre a szervezõ. Ezen az úton arra a szenvedésre és ínhalálra emléezün, amit Krisztus vállalt értün e szavaal indította el a VI. Városi eresztutat Pálfai Zoltán egyetemi lelész virágvasárnap elõtti pénteen a Dóm térrõl. A csanem ötórás zarándolaton többszáz fiatal és idõs, ülönbözõ eresztény feleezetehez tartozó hívõ vett részt. A menet a Szeged belvárosában ijelölt stációat látogatta végig. A özös imádság idén is iegészült II. János Pál pápa ajánlása szerint a 15., a eresztutat teljessé tevõ Feltámadás stációjával. Szegeden a ereszténye nagyböjti észületében ülönleges leli élményt ínál a Katolius Egyetemi Lelészség által immár hatodi éve elindított Városi eresztút. Az egyes stációat a hagyományos eresztutatól eltérõen minden évben másutt jelöli i, az adott esztendõben meghatározott tematia szerint. Ez az összeötõ apocs idén a szolidaritás témája volt, melyrõl az egyes állomásohoz apcsolódóan szegedi atolius és református ifjúsági özössége emléezte meg. A Hõsö apujánál a háborúban szenvedõel, a Nõi Klinia melletti Kaáli Intézetnél a meddõ nõel és az abortuszo miatt meg nem született magzatoal, az Árvízi emlémûnél pedig a természeti atasztrófá áldozataival felvállalt szolidaritásról szólta az elméledése. Elgondolodtató volt szembesülni a Hangos önyvtár elõtt a fogyatéal élõhöz való viszonyulásunal vagy hallani a Bíróság épületénél a minden embert megilletõ szabadságjogoat, miözben Jézus megorbácsolásána jelenetét láthattu: minden jogtalanság egy orbácsütés a Megváltó hátán. Kerépáros eresztútjárás A eresztútjárás, mint egyeletes szoás mind a 14 állomásán, a bevezetõ éne után mindig más-más személy olvasta fel Urun szenvedéséne történetét, majd özös imádságra erült sor a családoért. A több mint háromórás és tizenhárom ilométer hosszú erépáros eresztútjárás érintette többe özött a Schwechtje, a Mészáros, a Zöld ereszteet, a Mária-úton lévõ szoborcsoportot, melyenél a híve tájéoztatást apta a hely történetébõl, illetve a határrészre jellemzõibõl is. Az út során ellemes meglepetésént Déány István és családja - ai tanyája a Mészáros ereszt mellett van - egyegy pohár teával és süteménnyel lepte A szenvedést és a halált seni nem spórolhatja meg... meg a zarándooat. A látotta, tapasztalta alapján többen megfogalmaztá, illetve javasoltá, hogy egy-egy helyet gondozhatna például egy imacsoport, vagy plébániai özösség, melyre az állagmegóvás és a örnyezetü rendben tartása miatt feltétlen szüség lenne. A ellemes tavaszi idõben elvégzett eresztút jól szolgálta az evangelizációt is, többen érdelõdve figyelté az egyi állomásról a másira tartó erépározóat, mely élén a feszület haladt. A program a Pirosavárosi templomban bemutatott szentmisével, majd a templom ertjében tábortûz melletti beszélgetéssel fejezõdött be. Ebben az évben is csatlaozta a eresztúthoz a Református Egyetemi Lelészség fiataljai, ai az Anna út mellett az idõseel, szülõel szembeni helyes viszonyulásról beszélte. A Munaügyi Központ elõtt a munanélülieel, a Kossuth Lajos sugárút és a Nagyörút sarán a özleedési balesete áldozataival, a volt I. órháznál az egészségügyben dolgozóal vállalta szolidaritást a résztvevõ. A Csillag börtön elõtt a raboat látogató csoport tagjai osztottá meg élményeiet az elítélteel özös imaóráról és beszélgetéserõl. A Gábor Dénes Gimnázium mellett a pedagógusoról megemléezve csendülte fel a Szent Imre Szaollégium órusána elõadásában a Stabat Mater hangjai a Mars téri éjszaában. Amior a menet a Moszvai örút elejéhez ért, a hajlétalanszálló laói is ijötte az épület elé, hogy együtt imádozzana és Jézus halálára emléezve az utcán letérdeljene a híveel. Tizennegyedi állomásént pedig az egyetemi önyvtár oldalában álló MEFESZ emlémûnél állta meg a eresztút résztvevõi, hogy a szabadságért üzdõ iránt fejezzé i szolidaritásuat. Már éjjel tizenegy óra is elmúlt, mire az Alsóvárosi templom sötétjébe léphette be a zarándoo. A ferences özösség fiataljai az utolsó állomáson a eresztút és sírbatétel szomorúságána felidézésével ezdõdõ jelenet végén a feltámadás testet-lelet megborzongató pillanatait idézté meg. A atartius pillanato után Paffy atya szavaival zárult a Városi eresztút: Nincsen szenvedés feltámadás nélül, de feltámadás sincs az azt megelõzõ szenvedés nélül. A ci megjelent a oldalon.

13 Két új harangot szentelt fel bérmálással egybeötött ünnepi szentmisén meg Kiss-Rigó László püspö Mórahalmon. A híve adományaiból elészült harango Páduai Szent Antal és Szent Imre tiszteletére lette felszentelve, a munát az õrbottyáni Gombos Milós mester és munatársai végezté. A több éve elrepedt harango újraöntésérõl egy évvel ezelõtt döntött az egyházözségi épviselõ-testület. A Szent László tiszteletére észült négy Harangszentelés Mórahalmon mázsás nagyharang mely általában délben szólal meg jó állapotban volt, így csa a ét isebbet ellett icserélni. Joó Balázs plébános aor gyûjtést hirdetett, melyne eredményeéppen elészülhetett a 4,5 millió forintba erülõ ét új harang: a Szent Imre hercegrõl nevezett 80 g-os léleharang, mely halottaért szól, és a Páduai Szent Antal tiszteletére öntött, 215 g-os harang, mely a misé ezdetét jelzi a városban. 13 A Szent László templom apuja elõtt reggeltõl az ünnepi szentmise ezdetéig bári megcsodálhatta a virágoszorúval feldíszített új harangoat. Az összegyûlt mórahalmia és vendégei elõtt Kiss-Rigó László megyéspüspö szentelte fel és áldott meg ezeet. A harangöntéshez legnagyobb összeggel hozzájáruló mórahalmi önormányzat nevében Nógrádi Zoltán polgármester tartott ünnepi öszöntõt, mely során iemelte, hogy a harang nemzetün történelme során mindig iemelt jelentõséggel bírt. A hívõet és a hitetleneet egyformán megszólítja a harangszó, így ez a hang nemzeti összetartozásunat és özösségünet is jelépezi fogalmazott a polgármester. Miután a Szent Antal harangot felhúztá a toronyba, a híve bevonulta a templomba, ahol az ünnepi szentmise eretében a püspö ötven fiatalna és felnõttne adta fel a bérmálás szentségét. A mise végén a templomból ilépõet már az ez idõ alatt szintén helyére erült Szent Imre harang a mási ettõvel együtt öszöntötte. MG Szívesen ajánlju mindenine a Tonhal prédiáció tára portált, amely mintegy prédiációs anyagot tartalmaz teljesen ingyen! Az oldalhoz protestáns feleezete gyüleezetei adtá össze anyagaiat, de bári bõvítheti a gyûjteményt. A TONHAL (Theologion ONline HÁLózat mozaiszava) célitûzése egy olyan eletronius adatbázis-rendszer és ommuniációs háló felépítése, mûödtetése és folyamatos bõvítése, amely lelészene, tanítóna gyüleezeti- és ifjúsági vezetõne, gyermemunásna, pedagógusna, valamint a misszió iránt elötelezett gyüleezeti tagna magas szintû és folyamatosan bõvülõ szamai támogatást nyújt szolgálatu végzéséhez, feleezettõl függetlenül, egyszerûen ezelhetõ formában. A több ezer szöveges prédiáció, illusztráció és hanganyag, valamint a havonta több száz atuális és gyaorlatias tanulmány bizonyára omoly segítséget fog nyújtani minden lelészne, laius igehirdetõne és gyüleezeti vezetõne a gyüleezeti szolgálatban szüséges széles látóörû, hatéony és magas színvonalú felészülésben. Az oldal mûödtetõine tervei özött szerepel a hamarosan elészülõ Online Bibliaisola, amely egy egyéves távotatási rendszerént mûödne, illetve egy eresztény filmes adatbázis létrehozása is. Várható webáruház nyitása is ugyanitt, ifejezetten gyüleezete részére. Az oldal címe: Szent Domonos erelyéi átviteléne ünnepe Május 24-én ünnepelt a Domonos rend a világ minden pontján, így a Vásárhelyen élõ apostolodó nõvére özössége is (a meghívott világi napon pápai utasításra méltó síremlébe helyezté át erelyéit. Nyilvánvaló életszentsége és a özbenjárására halála után történt csodás gyógyuláso testvére társaságában, a miatt sírját soan feleres- Károlyi-házban). A délután rövid történelmi átteintéssel ezdõdött Edit nõvér elõadásában. Szent Domonos talán azért is máig ható nagy szentje az Egyházna, mert lelisége erõteljesen risztusi: egész életében azon fáradozott, hogy hirdesse az igazságot Jézus Krisztusról a tévtanításoal té. Az elõadást Armella, Lujza, Edit és Dominia nõvér tanúságtétele övette, amelyben arról vallotta, hogyan érintette meg õet Jézus Domonos személyén eresztül úgy, hogy életüet az õ övetéséne szenteljé. Az ünnepi zsolozsmát családias agapé övette. szemben, illetve a bûnösö Az érdelõdõ e napon megtéréséért imádozott. Halála után szándéána megfelelõen egyszerû sírba temetté, ám 1233-ban ezen a bepillantást aphatta a domonos család mindennapjaiba is. b Pünösdváró Nap Vásárhelyen Május 23-án Hódmezõvásárhelyen, a Szent István templomban Pünösdváró napot szervezett a Jézus Szíve Közösség, melyre az ország számos városából, még a Dunántúlról is érezte résztvevõ. A arizmatius éneeel átitatott eseményen a dicsõítéseet Csiszér László, (a budapesti Új Jeruzsálem özösség egyi tagja) vezette. Kopasz István plébános atya öszöntõjében Benede pápát idézve arról beszélt, hogy az egyház olyan, mint egy otthon, amelyben a ülönbözõ szobá laói a ülönbözõ lelisége - mind szeretetben együtt tudna élni. Bajnóczi Szilvia Sára nõvér (Nyolc Boldogság Közösség) a Szentlélerõl, Mészáros József Domonos OP pedig Szûz Máriáról tartott nagy hatású elõadást. Prinz László Isten gyógyító szeretetérõl tett tanúságot. Nagy Zsolt (Új Jeruzsálem Közösség) a szeretet Lele övetésére buzdított. A délután egyi csúcspontja a szentségimádás volt. A napot szentmise zárta, melyet Zselepszi Fábián OCD atya mutatott be. b

14 14 A Feltámadási menet Szegeden A Feltámadási menet, mely az együvé tartozás és a risztusi jövõbe vetett hit Kárpát-medencei ifejezése, az idén ötödszörre halad végig Zamárditól és Tihanytól egészen Csísomlyóig. A mozgalmat december 5-ei népszavazás után hoztá létre a szervezõ, hogy ily módon fejezzé i csalódottságuat a ettõs állampolgárság megadásáról szóló referendum eredményét illetõen. A zarándoló menete ét irányban, felsõ és alsó ágon halad, az útvonal épzeletben egy szívet rajzol a Kárpát-medencében. A menet jelvénye egy Árpádori motívumú szárnyas ereszt, mely úgy van ifaragva, hogy mindét útvonalon egy teljes jelépet mutasson. A menet május 3-án, a Vajdaságból érezett (Szentmihályon eresztül) a Szeged Tarjánvárosi Szent Gellért templomba, ahol Laurinyecz Mihály atya, az egyházözösség plébánosa szentmise eretében fogadta azt. A híve ezután az egységért imádozta, amely minden Kárpát-medencében élõ magyart összeovácsol a szeretetben és az összetartásban. A Feltámadási menet pünösdor úgy ér véget, hogy a mádéfalvi és a csíszentirályi ereszt népe felviszi a feltámadási jelvényeet a Kis-Somlyó nyergében zajló nagymisére. Ott az oltár elõtt újra egyesíti a jelvényeet és leviszi a plébániatemplom-beli csángó misére. Itt õrzi minden esztendõ szalagjait, a feltámadási jelvényeet pedig évente visszaviszi a balatoni iindulási helyre. Forrás: A ruzsai Urun Színeváltozása plébániaözössége látta vendégül a Szent Gellért Szeminárium papnövendéeit május 17-én vasárnap, Kovács Tibor atya meghívására. A ispapo részt vette a délelõtti szentmisén, majd pedig a templomertben találozta a híveel, fiataloal és hittanos gyereeel. Kovács Tibor atya elmondta, mindenéppen fontosna tartja, hogy az Kispapo Ruzsán egyházözsége is találozhassana a ispapoal, és ezt a találozást valamiféle apcsolattartással folytassá is. Hangsúlyozta, nem csa a találozáso, de az imaháttér is nagyon fontos a papi hivatásra észülõ számára. A beszélgetés fõ témája természetesen a ispapo mindennapi élete volt, melyrõl gyorsan iderült, messze nem olyan zárt világ az övéé, mint azt az embere soszor gondoljá. S hogy enne nyomatéot adjana, egy jó hangulatú focimeccsel zártá a délutánt. A papnövendée viszonoztá a ruzsaia meghívását: a szentelése elõtt álló diaónustól meghívást apta a helyie a papszentelés június 20- i ünnepi szentmiséjére. Köllõ Sándor Mottó: Így szól az Úr: Béességet és nem romlást terveze, és reményteljes jövõt ado nete. (Jeremiás 29,11) Konferenciánat már negyedi éve rendezzü meg. Tapasztalatain szerint az eddigi alalma nagyon jó hatással volta a résztvevõre, ezért jó szívvel ajánlju minden válásban érintett emberne. Mindenit szeretettel várun, azoat is, ai nem tartozna egyetlen feleezethez sem. Gyermeeet is lehet hozni, nei ülön foglalozásoat tartun. A onferencia célja a válás friss vagy régmúlt leli sebeine gyógyulása és a válásból gyógyító szolgálathoz munatárs-épzés. Helyszín: Református Egyházözség, 5561 Béésszentandrás, Kálvin u. 14. Idõpont: június (szerda vasárnap) Padlóról talpra Felépülés válásból Jelentezés: Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) 1091 Budapest, Kálvin tér 7. Jelentezési határidõ: június 10. Részvételi díj: Ft (az ár a szállást és a napi három étezést tartalmazza) Keresztyén szellemiségû onferencia elváltana és hozzátartozóina Helyben laó, bejáró Ft regisztrációs díjat és az igényelt étezéseet fizeti. Gyermee részére edvezmény érhetõ. Szállás: a helyi isolai ollégiumban emeletes ágyaon 12 fõs szobában, illetve a orán jelentezõne ezer Ft-ért a helyi vadászházban, az autóval érezõne pedig a icsit távolabbi, Körös-parti nyaralóban áll rendelezésre magasabb omfortfoozat. Személyenént Ft elõleget érün átutalni június 12-ig a Magyar Evangéliumi Szövetség (Aliansz) számlájára: OTP Kérésre cseet tudun üldeni. A ülönbözetet a onferencia ezdetén, a regisztrációnál érjü befizetni. További információ: Horváth István Tel: (20) Minden érintettet szeretettel vár a onferencia szervezõje, a Misszió az elváltaért munacsoport.

15 Otóber özött (fõént 17 és 35 év özötti) fiatalo gyûlne össze Pécsett nemcsa Magyarország ülönbözõ részeirõl, hanem a szomszédos országoból is azért, hogy......az Egyházban és a társadalomban a iengesztelõdés és a bée egyszerû jelei legyene....özösen fölfedezzé a özös imában és a csendben a leli élet és az Istennel való özösség szépségét....értelmet eressene életüne és hitüet a mai or ihívásai özött éljé meg....új fényben lássá az Egyházat, a özösség ovászát az emberiség családjában....személyes apcsolatoon eresztül jobban megismerjene más népeet és hagyományoat....megtapasztaljá a bizalmat és az egyszerûséget....az embereet szétválasztó falaon fölülemeledve elõészítsene egy béés jövõt....saját életüben elezdjene a bizalom zarándoútján járni. Gyaorlati tudnivaló: Mindenit Pécs város laói látna vendégül (szállás egyszerû örülménye özött, földön, hálózsában). T a i z é t a l á l o z ó P é c s e t t 15 Reggeli program a helyi egyházözségeben: a remény és a szenvedés helyeine meglátogatása; iscsoportos beszélgetése más országoból érezett fiataloal. Délután ülönbözõ témában (belsõ élet, társadalom, ultúra) mûhelyfoglalozáso a város ülönbözõ pontjain azzal a céllal, hogy hitün jobban áthassa mindennapjainat. Délben és este özös ima éneeel és csenddel. Utazás: csoportosan vagy egyénileg. Jelentezés: júniustól a taize.fr honlapon (aine szüségü van szállásra, a határidõ: otóber 1.) Részvételi hozzájárulás: hozzávetõlegesen Ft (ami magában foglalja az étezéseet, a helyi özleedést és a találozó egyéb iadásait). A pontos összegrõl júliusban tájéoztatju az érdelõdõet. Folyamatosan frissülõ honlap több nyelven: Táborvezetõet eresün! Magyarországi, 17 évesnél idõsebb segítõ fiataloat eresün plébániai napözi gyermetábor levezetéséhez Nagyiindára (Délvidé). Ez a tábor idén nyolcadi alalommal erül megrendezésre. A gyeree csa napözben leszne a táborban. Életoru: 5 14 év, létszámu b. 100 fõ. A délutáno másodi felében, a szabadidõben gyermementes strandolásra, városnézésre és egyéb szóraozásra számíthatsz. Csa az útiöltséget ell állnod, a szállást és ellátást mi biztosítju. Ha szüséges, szamai gyaorlatos igazolást adun, a fõisolára vagy egyetemre, a táborban való részvételrõl. Hozd a barátodat és jóedvet! Ha játszol valamilyen hangszeren és az szállítható, hozd el! Idõpont: június (szombat pénte) Helyszín: Nagyiinda, Assisi Szent Ferenc Plébánia Megözelíthetõség: Szegedrõl özvetlen autóbuszjárattal (95 m). Ha bármilyen érdésed van, bátran eress meg az alábbi elérhetõségeen: Tel.: +381 (64) sype: tapairobert81 Tápai Róbert hitotató

16 16 Az egész országban egyedülálló Emberi méltóság program a maói órházban részbõl áll. Az elsõ, A program több együttmûödést alaít i az egyházzal a osztályoon ijelöl- A testi mellett a leli gyógyulásra is figyelne hogy a fevõbeteg Csongrád Megyei Önormányzat által fenntartott maói Dr. Diósszilágyi Sámuel Kórház-Rendelõintézet. A célju az, hogy a testi gyógyítás mellett a betege leli ne ét-ét helyiséget, amelyeben Bibliát, vallási újságot és vallási tárgyaat helyezne el. A másodi, hogy ialaította a órházban egy is ápolnát, ahol a betege a nap gyógyulását is bármely szaaszában természetesen a vallási hovatartozástól segítsé. Enne érdeében Bibliáat és vallással függetlenül imádozhatna, és ott találozhatna a lelipásztorral is. Az intézményben szentmiséet is tartana majd, egyelõre havonta egy alalommal. apcsolatos írásoat A program helyezne el a órházban ijelölt helyeen és egyelõre havonta egyszer misét is tartana az intézmény felszentelt ápolnájában. A órház saját leli vezetõje harmadi része, hogy folytatjá és továbbfejleszti az intézményben a fevõbeteg osztályoon elhunyta emberi méltóságána is, Varga Attila atya önéntes isegítõént vesz részt a megfelelõ örnyezet, gyógyításban, a Szeged Csanádi Egyházmegye támogatásávalle feltéte- biztosítását. Mivel a órház a szerezetátalaítás eredményeént Mit is jelent ma az emberi méltóság? Errõl a érdésrõl fejtetté i gondolataiat a maói órházban az Emberi méltóság szimpózium résztvevõi. Dr. Kiss-Rigó László szeged csanádi megyéspüspö a vallás, Magyar Anna, a Csongrád Megyei Közgyûlés elnöe pedig a társadalom szemszögébõl özelítette meg a témát. Nagyon fontosna tartju, hogy órházunban a gyógyító muna mellett jelenjen meg a leli vezetõ, az emberi méltóságna megfelelõ miliõ errõl már Dr. Baráth Lajos, a órház fõigazgatója beszélt. Ezt hivatott elérni az intézményi szinten bevezetendõ Emberi méltóság címet viselõ program is, amelyne megvalósítását egy megállapodásban rögzítette Dr. Kiss-Rigó László, Magyar Anna és Dr. Baráth Lajos. zömében hosszú ápolást igénylõ betegeet lát el, igény szerint lehetõvé teszi, hogy a betege utolsó órájuban, egyszemélyes órteremben az emberi méltóságna megfelelõen tudjana felészülni a lelivezetõ és szerettei segítségével az élet és a halál özti úton a megváltoztathatatlan elmúlásra és el tudjana búcsúzni szeretteitõl. Emellett ialaítana egy modern elhunyt-bemutatót, ahol a hozzátartozó ülön is búcsút vehetne szeretteitõl. A program megvalósításában részt vevõ órházi dolgozó, segítõ számára is rendszeres találozóat tartana, ahol az érintette tapasztalataiat cserélheti i egymással és özösen imádozhatna, elméledhetne leli egységü építése érdeében. Forrás: Csongrád Megyei Közgyûlés Sajtószolgálata XVI. Benede pápát április 19-én választotta meg a onlávé Szent Péter apostol 264. utódául. Az eltelt négy évben a Szentatya 175 általános ihallgatást tartott, 231 alalommal mondta el nyilvánosan az Úrangyala-, illetve a Regina Coeli-imádságot és 8 alalommal adott Urbi et orbi áldást. Világnapora 39, jubileumi rendezvényere és iemelt eseményere összesen 42 hivatalos üzenetet üldött. 153 levelet írt, valamint 178 alalommal mondott szentbeszédet és 961 beszédet tartott. Benede pápa ét enciliát Deus caritas est és Spe salvi, valamint egy apostoli buzdítást írt Sacramentum caritatis címmel. Mindhárom mû megjelent magyar nyelven is. A Szentatya 15 apostoli levelet fogalmazott, amelye többnyire boldoggá avatásoról rendelezne (özel 700 Benede pápa négy éve esetben), 23 szentet avatott. Saját ezdeményezésû rendelezést (motu propriot) 5 alalommal adott i. Pápasága alatt eddig ét onzisztóriumot tartott, amelyeen 38 új bíborost reált. Az elmúlt négy esztendõben a Szentatya 12 ülföldi apostoli látogatást tett. Járt Németországban (ét alalommal), Lengyelországban, Spanyolországban, Töröországban, Brazíliában, Ausztriában, az Ameriai Egyesült Államoban, Ausztráliában, Franciaországban, az afriai ontinensen Kamerunban és Angolában, valamint legutóbb a Szentföldön május 4. és 10. özött a magyar püspöö ad limina látogatást tett a Vatiánban, ahol ihallgatáson fogadta õet XVI. Benede pápa. Forrás: MKPK Titársága

17 A Párizsi Fõegyházmegye hivatásoért felelõs irodája május 3- modern isfilm az interneten a papi hivatásról án, a hivatáso világnapján útjára indított egy videofilmet az interneten. A film egy három részbõl álló sorozat elsõ eleme, mely a papi életet ívánja bemutatni a ma emberéne. A francia atolius adó, a KTO által észített elsõ 2 perces isfilm az Into the One, Isten felé címet viseli. A video egy jóépû, fiatal szeminaristát, Geoffroy-t mutatja be, amint tornacipõben és apucnis pólóban a vidéi szülõi házból Párizsba utazi. A filmben szereplõ fiatalember ugyanolyan, mint bármelyiün, benne él a társadalomban, apcsolatban áll az embereel, tömegözleedési eszözöön utazi, Párizs utcáin csatangol. Hivatását csa a film végén ismerjü meg, amior belép a párizsi szeminárium épületébe, a Saint-Aignan Házba, és térdre ereszedi az Oltáriszentség elõtt. A film a meglepetésre épít, amit enne a fiatalemberne a teljesen hétöznapi volta és az általa választott hivatás özötti látszólagos ellentmondás ooz. A video hangulata pozitív és modern, üzenete pedig nagyon világos: el ívánja oszlatni az embereben a papo személyével apcsolatos tévhiteet. A video a címen vagy a honlapon teinthetõ meg. Az alapötlet szerint a videosorozat három tagja három ifejezetten jóépû férfit mutat be, ai azonban annyira ülönbözõ személyisége, hogy az ember nem gondolná rólu, hogy ugyanabban a hivatásban találjá meg a boldogságot és a helyüet a világban. A cím, Into the One, utalás egy orábbi filmre, melyne címe Into the Wild, A vadon felé volt, és amelyben egy csillogásban élõ fiatalember otthagyja a fogyasztói társadalmat, és útna indul, hogy megtalálja az igazi boldogságot. P o p e 2 y o u Isten felé 17 A videosorozat övetezõ elemét május 18- án tervezi feltenni a Dailymotion, a You Tube, a Faceboo, a mavocation.org és a catholique-paris.com internetes oldalara. A film Francois P. plébános atyát fogja bemutatni mindennapi tevéenységei özött. Az utolsó videó pedig várhatóan június 1-jén erül fel az internetre. Tapasztalván, hogy a tanúságtételrõl szóló internetes videofilme milyen nagy lehetõségeet nyitna, a atolius egyház az elmúlt hónapoban megnövelte az internetre feltett, hasonló támájú filmjeine számát. Múlt év decemberében Krisztus Légionáriusai tette özzé egy szintén modern hangvételû videót, mely szintén a hivatásról szól, címe: Why not priest? Miért ne lenné pap? (Itt látható: A isfilm fiatal papoat mutat be a világ minden tájáról, ai saját nyelvüön, egy-egy mondatban megindooljá, miért választottá hivatásuat. Néhány a több tucat válasz özül: Mert boldog aaro tenni és másoat is boldoggá aaro tenni. ; Mert ez igazi ihívás. ; Mert semmit sem veszíthete, de minden megnyerhete. ; Mert nem tudo ennél jobb életformát elépzelni. ; Mert többet és jobban aaro szeretni. ; Mert meg aarom mondani az emberene, hogy van remény. ; Mert Jézust aarom övetni: ez a legnagyobb aland az életben! ; Mert papna lenni szuper! Magyar Kurír Ú j v a t i á n i p o r t á l a d i g i t á l i s n e m z e d é s z á m á r a A Vatián fiatalo számára Pope2you címmel új portált indít, amelyne célja, hogy a pápa üzenetét az interneten felnövevõ generáció számára is hozzáférhetõvé tegye. A Tömegtájéoztatás Pápai Tanácsa által gondozott oldal május 24-én, a tömegtájéoztatási világnap alalmából indult útjára. Az oldal címe: Claudio Celli érse, a Tömegtájéoztatás Pápai Tanácsána elnöe elmondta, az új portál atualitását az is megerõsíti, hogy az idei tömegtájéoztatási világnap pápai üzenete az új technológiáal, az embere özötti virtuális apcsolatoal foglalozi (a pápai üzenet magyar fordítása itt olvasható: Az érse szerint ez is egy módja anna, hogy özvetítsü azoat az értéeet, amelyeben hiszün. Reméljü, hogy a fiatalo tudjá, hogyan lehet arra használni ezeet a ommuniációs eszözöet, hogy az Evangélium üzenetét az egész világ ifjúságána elvigyé. Ezért hoztu létre ezt az oldalt. Az öt nyelven elérhetõ honlap a fiatalo ultúrájához özelít, a digitális nemzedéhez szól, ahogyan a pápa nevezi õet. A felhasználó virtuális lapoat üldhetne egymásna a pápa épével, illetve beszédeibõl vett idézeteel. A épeslapoat egy Faceboo-alalmazással lehet majd üldeni, ám ez nem jelenti azt, hogy a pápa saját felhasználói profillal jeleni meg a özösségi oldalon fogalmazott az érse. Új elem az is, hogy iphone használatával is hozzá lehet férni a pápa épeihez, illetve üzeneteihez. A portál elindítása része a Szentszé új, online technológiáat megcélzó ommuniációs stratégiájána, melyne eretében már a YouTube-on is elérhetõ a Vatián saját oldala, s enne öszönhetõen húsvétor 27 ülönbözõ nyelven feliratozva lehetett övetni a pápa üzenetét az interneten. Forrás: Magyar Kurír

18 18 Böjte Csaba: Abla a végtelenre... Karió Éva az apostoli hitvallás, vagyis a Hiszeegy állításaira fûzte fel a érdéseit. A válaszo minden egyes gondolata az életbõl merít, az életrõl szól végtelen bölcsességgel és egyszerûséggel, nemcsa a hitigazságoat mutatja be, hanem azo megvalósítását a több évtizedes lelipásztori és nevelõi muna tapasztalatából merítve. Szavaival összecsengne nagy öltõin, gondolodóin, szentjein sorai, amelye alátámasztjá Csaba testvér gondolatait. Ahogyan az egyházmegye levelezõlistáján ajánlottá: A Helion Kiadónál most megjelent önyv a legjobb ortesbeszéd Isten Országa mellett. A pap, az ûrhajós, a miniszter, az õrült, a bányász, a paraszt és az elítélt mi az, ami összeöti õet? Egyelõre a hajlétalano otthona a Varsói Központi Pályaudvar. Hamarosan csatlaozi hozzáju a lengyel válogatott egyori focistája, aine öszönhetõen nemcsa összebarátozna, de focicsapatot is alaítana. S noha hihetetlenül hangzi, nem soal ésõbb már a világ meghódítására indulna, a vb-re. Hajlátalano tornája (Boiso bezdomnych) Ha hitetlen vagy - megszólít. Ha eresõ vagy - rátalálsz. Ha már megtaláltad - megerõsít. S ha végigolvastad, elemi erõvel tör fel benned a válasz: Igen, Uram - erre vágytam! Igen, Uram - ezt erestem! Igen, Uram - ezt az utat választom! Böjte Csaba az evangelizáció mai nagy Hogyan? érdésére Istentõl apott arizmájával válaszol: egyszerûen, érthetõen, hitelesen, szeretettel. A mi feladatun pedig az, hogy segítsü eljutni szavait minél több emberhez. Helion Kiadó, oldal, 2990 Ft (A önyv 2240 Ft-os, edvezményes áron interneten is megrendelhetõ a Helion Kiadó online áruházában, a honlapon.) A valós eseményeet feldolgozó film Kasia Adami, a világszerte ismert Agniesza Holland lányána lengyelországi bemutatozása. 119 perc, lengyel film, Rendezte: Kasia Adami Auriac eresztény épregény A történet Krisztus után 28-ban játszódi, Palesztinában. Auriac fiatal elta orvos, ai tanulmányait Alexandriában végezte. Ott ismeredett meg az elõelõ származású, gazdag egyiptomi Nessimmel. Ettõl ezdve elválaszthatatlan jó baráto lette. Egy napon azonban Nessim hirtelen eltûnt Egyese láttá, amint egy aravánhoz csatlaozott, és elindult Palesztinába, hogy találozzon a nagy prófétával, Jézussal, aine tanítása és csodáina híre messzi földre eljutotta. Nessim édesapja meghalt, a fia hatalmas vagyont öröölt. Auriac elindul, hogy barátjána megvigye édesapja halálhírét. Szerzõ: Despas Hanotte Venanzi Új Ember Kiadó, Ár: 1800,- Ft Megrendelhetõ a iadónál: onyvesbolt.ujember.hu Az ismeretlen orona Jelentése, szimbólumo és nemzeti identitás Mennyit ér a 21. század hajnalán Corvin Mátyás nyolcvanezer aranyforintja? Ennyit ellett a irályna a diplomáciai gesztusoon ívül fizetnie, hogy Frigyes császártól visszavegye a zálogba adott magyar szent oronát. És vajon mennyi befetetés ellett ahhoz, hogy a teljes feledésbõl visszaszerezhetõ lette a orona múltjána fontos fejezetei, mûve, beszéde, története, és megszülethetett ez az alapvetõ és izgalmas önyv?...a szerzõ nem a mûtárggyal, a világon egyedülálló, zománcépeel éesített oronaészerrel foglalozi. Más, merõben ismeretlen területre, a szellemi ultúra összetett és gazdag világába vezet. [...] Hogyan alault a orona jelentése az évszázado alatt? Mi az összefüggés a orai nemzeti identitás fejlõdése és a oronához fûzõdõ eszmé jelentése özött? [...] ez a önyv mintegy nyilvántartása, virtuális mûhelye a oronához és egyes oro eszmevilágához özvetlenül vagy özvetve fûzõdõ nézeteel foglalozó hazai és ülföldi tudóso munájána. Mivel manapság a tudományos vitá helyett mintha elhatalmasodna a izárólagos inyilatoztatás és a felelõtlen vagdalozás gyaorlata, aligha lehet eléggé hangsúlyozni [...] a szerzõ etius ellenõrzõ eljárását és elegáns vitamódszerét. részlet R. Váronyi Ágnes ajánlójából Szerzõ: Teszelszy, Kees Bencés Kiadó, Ára: 3700 Ft

19 Ha van idõd, aor érdemes eljönni, mert nagy élményeel gazdagodhatsz és igazi leli feltöltõdés! Bõvebb info: Addig is olvassáto el a házigazdá invitáló sorait! EGERSZALÓKI LEVÉL Mottó: Lesz vagy nem lesz boldog Magyarország? Tõled is függ! Vállalod az áldozatot? Vállald! Magyar Fiatal! Értsd meg: hív téged az Isten! Miért nem mozdulsz? Miért ésleedsz? Jézus omoly, felelõsségteljes életre hív. Vesztébe rohan, mert engedi magát megalázni és izsámányolni anyagilag és szellemileg is ez a jobb sorsra érdemes nép. Ne mi döntsü romlásba! Nagy a veszedelem, mert: evés a pap és a szerzetes / szerzetesnõvér, evés a tisztalelû fiú és lány, evés az olyan férfi és nõ, ai épese egy életen át boldoggá tenni egy, csa egy nõt és férfit, evés a jellemes ember. Ezért olyan so a megaluvó, a megbízhatatlan, a magzatát megölõ, az elvált. Ezért olyan so a munáját önzõen, felületesen végzõ pap, miniszter, apa, anya vagy WCszippantó... Itt minden csa pénzért és haszonért történi? A minap egy rónius osztályt látogattam meg. So elhagyott öreg ap ilyenor egy jó szót, egy simogatást és mosolyt. A folyosón elém állt egy 30 év örüli fiatalember. Ezt érdezte: Mondja tisztelendõ úr! Megéri ez magána? Mennyit ap ezért? Talán fejvótát számoltat el? Megdöbbentem. Mondja érdeztem, Ön hallott már a szeretetrõl és hivatásról? Erre azonnal visszavágott: Na, ne játsszu meg magunat! Hát maga is tudja, hogy itt minden a pénz! Enne véget ell vetni! Ehhez új, ragyogó jellemere, összetartó családora és megújuló lelû eresztényere van szüség! Nietzsche, a vergõdõ zseni ezt üzeni a megelõzõ századból: Szebb daloat ellene éneelniü a eresztényene, hogy hinni tudja Megváltójuban. Megváltottabbna ellene mutatoznia tanítványaina. 19 Gyerte E g e r s z a l ó r a!!!!! Ahhoz, hogy e nagy és jogos váraozásna eleget tudjun tenni, találozzun Egerszalóon, július özött! Ne szitozódj, ne mutogass ujjal másora, ne abban lásd a megújulást, hogy éztördelve sopánodsz vagy pártoat vádolsz! Inább gyere el Egerszalóra, ahol a Szentléle újít meg és hangol szebb dallamora : alalmassá tesz arra, hogy lehessen rád számítani, mert nem lopsz, nem hazudsz, tisztán élsz, s a végtelenbe is tudsz utat és reményt biztosítani. Megtanít a étszínûség és megaluvás nélüli jézusi hitre, hogy rajtad eresztül vegye észre ez a becsapott, vergõdõ világ az igazi Megváltót. Magyarországot csa hiteles, megváltott embere tudjá felemelni, mert a politiuso, a banáro, a pénzhajszoló és érzéi embere erre éptelene. Ez a levél meghívó is: nete az Anyaországban, Erdélyben, Felvidéen, Kárpátalján, Vajdaságban vagy bárhol a világon élõ magyar fiatalo és ifjú házaso. Nagyon várun titeet! Tudnivaló és érése: Hívjato és hozzato magatoal minél több drága magyar fiatalt! Naponta hívjáto a Szentlelet, hogy minél szebb dalo hangozzana fel Egerszalóon! Olvassato Petõfi, Vörösmarty és Ady verseet, a szentírásból pedig az Apostolo Cseleedeteit! A találozó és leligyaorlat szerdán 14 óraor ezdõdi és vasárnap délig tart. Szeretettel várun! Ternyá Csaba, egri érse, Kerényi Lajos piarista, a leligyaorlat vezetõje, az elõadó és a szervezõ

20 20 A Katolius Ifjúsági Alapítvány nyári programajánlója Egyházmegyei Ifjúsági Tábor Téma: Úton útfélen, apcsolódva a Szent Pál évéhez. Idõpont és helyszín: június 29 július 05. özött Domaszé Zöldfás Ifjúsági Központban. Korosztály: éves fiataloat hívun és várun az egyházmegye egész területérõl. Táborvezetõ idén is Paffy, Veréb Laci atya és Forgó Milós. Költség: A tábor a résztvevõne Ft-ba erül, mely fedezi a teljes ellátást és a programoat. Programo: irándulás Szarvasra, strandolás Mórahalmon, beszélgetése, sportos játéo, tanúságtevõ vendége, ézmûves foglalozáso. Jelentezési határidõ: június 5. Jelentezéseet Suller Melinda SJC és Pótári Mihály nevére várju az alábbi címere: Tel.: (62) , Fax: (62) , Ezüstmise Kondé Lajos atya június 14-én, vasárnap a 10 órai szentmisében a Dómban tartja hálaadó szentmiséjét pappá szenteléséne 25. évfordulója alalmából. Az alalomra mindenit szeretettel hívun és várun! Eddigi szolgálatát az általa elindított számtalan ezdeményezés és özösség nevében is öszönjü Istenne, további munájához pedig érün számára so erõt és egyelmet! Mártélyi talála Vízpart röpi traccs party : idõpont: július (pénte szombat) résztvevõ: évese. Szeretettel hívju azoat, ai részt vette az elmúlt éveben megrendezett Kölni Ifjúsági Találozón, Római Ministráns Találozón, Magyar Sydney Egri Ifjúsági Találozón, és mindazoat, ai már iöregedte a nyári egyházmegyei ifjúsági táborból. helyszín: mártélyi Erdei Isola részvételi díj: Ft jelentezési határidõ: június 26. jellege: enus, vizes, bográcsos, lazás, beszélgetõs, tábortüzes, röplabdás, természet-meglesõs Információ: Pótári Mihály Tel: (20) , Taize nyáron idõpont: július A franciországi Taize a fiatalo öumenius találozóhelye. Beszélgetése és özös imá nemzetözi csoportoban. Részletes információ: Pálfai Zoltán atyától apható Az Egyetemi Lelészség nyári programjai Evezz a mélyre! Vízi-leligyaorlat Rajától Gyõrig a Mosoni-Duna festõi szépségû vizein július (csütörtö edd) özött. Részvételi díj b forint, amibõl forint elõleget érün befizetni. Minimum 20 fõ jelentezését várju, mivel ettõl a létszámtól éri meg ölcsönözni a enuat. Nyári lelészségi ima(sátor)tábor...épüljete rá legszentebb hitetere, imádozzato a Szentléleben... (Júd 20) Szeretettel hívun téged egy idilli természeti örnyezetbe elcsendesedésre, imára, leli töltõdésre, együttlétre, játéra és pihenésre! Táborun özponti témája az egyéni és özösségi imádság, ebben próbálun majd négy napon eresztül elmélyülni beszélgetése, természetben való elcsendesedés, Szentírás-olvasás, szentségimádás, szentmise, özös virrasztás révén. Mindemellett lehetõség lesz strandolni, ajaozni, pingpongozni, röplabdázni, focizni, rexezni. Idõpont: július 29. (szerda) augusztus 2. (vasárnap) Helyszín: Csongrád, Tisza-part (a ponton-híd mellett) Jelentezés: forint elõleg befizetésével Dobó Zolinál június 30-ig! A tábor öltsége: forint/fõ (amely tartalmazza az elõleget és a tábor minden öltségét) Részlete, jelentezési lap, program a Lelészségen található. Fotó: Dusha Béla A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Felelõs iadó: Kondé Lajos Fõszeresztõ: Márton Gábor Grafia: Zsivovitsné Gyenes Krisztina Címün: Katolius Ifjúsági Alapítvány 6720 Szeged, Dóm tér 15. Telefon és fax: (62) és Támogatta a RENOVABIS Tördelés: Nagy Péter Nyomda: Sigillum Bt Tel.: (30)

Királyhelmeci Szövétnek

Királyhelmeci Szövétnek Királyhelmeci Szövétnek Reformáció A KIRÁLYHELMECI ÉS PÓLYÁN-SZOLNOCSKAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK LAPJA 2005/3 A reformáció hónapjában sokaknak eszébe jut a felekezeti hovatartozásuk. Büszkén vallják, hogy

Részletesebben

Január, a polgári év elsõ hónapja tehát a Vízöntõ csillagkép nevét viseli. A régi magyar neve pedig Boldogasszony hava, mert eleink az év elsõ hónapját Szûz Máriának szentelték. A keresztény (katolikus)

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ

JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! ÚJÉ JANUÁR SZIA, IDŐUTAS! E NAPTÁR SEGÍTSÉGÉVEL SOSEM FOGOD ELFELEJTENI, MIOR VANNA A FONTOS IDŐPONTO A MÚLTBAN ÉS A JÖVŐBEN. Z T, RES NG E VÍZ ARSA A F ZDETE E V ÚJÉ 0 ÉRDE ESS ÉG MR. PEABODY ÉS SHERMAN VÁROSI

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja

A Biblia gyermekeknek. bemutatja A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus és Lázár Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés;

313: a Római Birodalomban megszűnik a keresztényüldözés; A keresztény egyház szertartásrendjének kialakulása Ószövetségi hagyomány: Páskabárány Újszövetség: Húsvéti Bárány páska-vacsora pontos szertartás Jézus a kovásztalan kenyeret és a harmadik serleg bort

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért!

AZ AJÁNDÉK. Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Pasarét, 2012. december 25. (karácsony) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza AZ AJÁNDÉK Lekció: Máté 2,1-12 Alapige: 2. Korinthus 9,15 Hála legyen Istennek az Ő kimondhatatlan ajándékáért! Imádkozzunk! Mennyei

Részletesebben

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője

2008. Templombúcsú. 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője 2008. Templombúcsú 6. szám A Miskolc-Diósgyőri Görög Katolikus Egyházközség értesítője Búcsúnk a Biblia évében Templomunk patrónusának, Lisieux-i Kis Szent Teréznek közismert életprogramja, a kis út szervesen

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10

bibliai felfedező B1 Ajánlott további olvasásra: Zsoltárok 86:1-7 Apostolok Csel. 13:38-39 Efézus 4:25-32 /10 Írd ide az adataidat! Neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. RÉSZ: Az Úr Jézus példázatai A két adós Olvasd

Részletesebben

Szeretetközösség. 11. összejövetel

Szeretetközösség. 11. összejövetel Szeretetközösség 11. összejövetel 73 Előkészítés Helyezz el körben annyi széket, ahányan lesztek! A kör közepére készíts elő egy Szentírást és egy gyertyát, melyet az összejövetel kezdetén meggyújthattok.

Részletesebben

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját

32 késszúrással ölték meg Brenner János atyát Ötven esztendeje gyilkolták meg a papi hivatás vértanúját OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar nyelvű online melléklet - Supplemento online in lingua ungherese http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS!

SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! SZERETETLÁNG IMAÓRA 2011. november 2. DÍCSÉRTESSÉK A JÉZUS KRISZTUS! Urunk, Jézus Krisztus, te azt mondtad:,,ahol ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük.'' És az egyház így énekel:,,ahol

Részletesebben

Péter és az ima hatalma

Péter és az ima hatalma A Biblia gyermekeknek bemutatja Péter és az ima hatalma Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Janie Forest Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Ruth Klassen 60/57. Történet www.m1914.org Bible for

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS

EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS EGY VÉRBELI CIGÁNYMUZSIKUS Magyar vagyok. Természetem komoly, Mint hegedűink első hangjai; Ajkamra fel-felröppen a mosoly, De nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem: Magas kedvemben

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és

keresztjének drága áldott fája: ezen függ az egész világ váltságdíja, és LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XIV. évfolyam 4. szám 2014. április TITKA A KERESZTFÁNAK A hamvazószerdával elkezdődött szent negyven nap célja húsvét méltó megünneplésének az előkészítése.

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

bibliai felfedező C3 Ajánlott további olvasásra: Máté 4:23-25 Márk 1:32-34 János 5:17-27 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása Írd ide az adataidat! Neved: Korod: születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. rész: Az Úr hatalma Egy beteg meggyógyítása

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt

A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt A XIII. GENIUS konferencia és diákverseny díjazott tanulói erdélyi jutalomkiránduláson vettek részt (Ivó, Románia, 2015. július 25-31.) Gyere el, kérünk, légy a vendégünk! S lesz egy szép, közös emlékünk,

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok

Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok 2005/6 Nem a félelemnek a lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét. (2Tim. 1,7) 2005-ben konfirmált fiatalok Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek,

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló

Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló Mi történt 2006-ban? Az egyesületi évzárón elhangzott elnöki beszámoló A mai nap tiszteletére még mindig gyönyörû idõ van. Kicsit furcsa adventkor ez az idõjárás, de azért nem tiltakozunk, hogy a természet

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

A betegek tanítvánnyá tétele

A betegek tanítvánnyá tétele január 25 31. A betegek tanítvánnyá tétele A lecke rövid áttekintése ALAPIGE: Máté 15:30-31 A TANULÓ CÉLJA: Tudni: A betegség kéretlen látogató, az viszont jó lehet, hogy a betegek gyakran nyitottabbá

Részletesebben

Michael Ben-Menachem. Miki

Michael Ben-Menachem. Miki Michael Ben-Menachem Miki Michael Ben-Menachem Miki Orosházától az Északi-tengerig Regényélet Háttér Kiadó Budapest Alapítva 1987-ben Michael Ben-Menachem, 2010 Háttér Kiadó, 2010 Szerkesztette Benedek

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT!

H í r l e v é l. 2011. április ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! H í r l e v é l Zarándokoknak, útépítőknek, partnereknek 2011. április Lelkivezetői gondolatok ÉLETET AJÁNDÉKOZOTT! 8 nappal Húsvét ünnepe előtt Jézus Krisztus megmutatta az emberiségnek és a világnak,

Részletesebben

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!

Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok! Kéményseprőt látok, szerencsét kiáltok!" Talán sokunknak az agyába megfordult már a kérdés: miért is kiáltunk szerencse után, amikor meglátjuk a kéményseprőt? Miért

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK?

Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Pasarét, 2008. március 16. (virágvasárnap) Cseri Kálmán SIRÁNKOZUNK VAGY SÍRUNK? Alapige: Lk 19, 41-48 Amikor közelebb ért Jézus, és meglátta a várost, sírt. Így szólt: "Bár felismerted volna ezen a napon

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT

URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT URUNK JÉZUS KRISZTUS FELTÁMADÁSÁNAK ÜNNEPLÉSE NAGYSZOMBAT 1 Az 1. olvasmány után A 2. olvasmány után A 3. olvasmány után: Mózes éneke (a kórus énekli) A 4. olvasmány után 2 Az 5. olvasmány után Alleluja

Részletesebben

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában

Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában Időutazás Dél-Erdélyben a Hunyadiak nyomában 2016. június elején került sor a Nagymágocsi Hunyadi János és a Vásárosnaményi Petőfi Sándor Általános Iskola tanulmányi kirándulására a Határtalanul program

Részletesebben

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava

MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava MÁRCIUS BÖJTMÁS HAVA TAVASZELŐ KIKELET HAVA - bölénytor (fák) hava A hónap régi magyar (katolikus) neve Böjtmás hava. Ez az elnevezés arra utal, hogy március a böjt második hónapja. A nagyböjt java többnyire

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA

A NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG MÉDIATANÁCSÁNAK. 1566/2012. (VIII. 29.) sz. HATÁROZATA Itatószám: MN/13998-15/2012. Tárgy: a vállalt műsorstrutúrána megfelelő műsor sugárzására vonatozó törvényi ötelezettség megsértése Ügyintéző: személyes adat Mellélet: a hatósági ellenőrzés megállapításai

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi készülődés Dohóczki Mónika

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA

A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA A JÓLÉTI ÁLLAM KÖZGAZDASÁGTANA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projet eretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszéén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben