Tartalom. Akkor szólj, ha érdemes! XX. évfolyam 4. szám június 3.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tartalom. Akkor szólj, ha érdemes! XX. évfolyam 4. szám. 2009. június 3."

Átírás

1 GYERÜNK! XX. évfolyam 4. szám A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Aor szólj, ha érdemes! Pünösdor a Szentléle eljövetelére emléeztün, egy héttel ésõbb pedig már a Szentháromság misztériumát igyeszün megérteni. Ünnepe veszne örül, az egyház tanításána szépségeivel foglalozhatnán ha hagyná. De nem önnyû ezeben az ünnepeben elmélyülni, hiszen életünbe a minet örülvevõ világ is igyeszi beleszólni, vagy mostanában inább beleordítani. Hogyan elméledje a háromság egységén, miözben mindenhonnan az egységet nem találó párto jelszavai zúgna a fülembe? Hol találo egy nyugodt helyet, ahol nem ütözöm óriásplaátoon, zászlóon, szórólapoon egymást gyalázó politiuso üres szólamaiba? A folyamatos ampány országa lettün. Már nem ell ahhoz semmilyen választás, hogy minden csa a politiáról szóljon. Elszomorító, hogy bármely más téma csa politiával átszõve aphat teret, legyen szó aár ultúráról, vallásról vagy tudományról. Õszintén bevallom, már nem érdeel, hogyan jutottun ide soal inább a iutat szeretném látni. Nem a fejün homoba dugását javaslom, sõt inább azt mondom, mi is emeljü fel a szavunat! De nem valami vagy valai ellen, hanem valamiért, egy értérendért, egy eszméért! Ne pártoal azonosuljun, hanem érjü el, hogy a mi nézeteinet épviseljé aár Európában, aár a magyar Parlamentben! XVI. Benede pápa a tömegtájéoztatás 43. világnapján elsõsorban a fiataloat szólította meg, ai a modern or ommuniációs eszözei özött nõne fel. Így fogalmaz ezen techniáról: óriási lehetõsége az egyéne és özössége özötti apcsolat, ommuniáció és megértés elõsegítésére. A pápa arra szólít fel minden jóaaratú embert, ai atív szereplõi a digitális ommuniáció világána, hogy tegyene meg mindent a tisztelet, a párbeszéd, és a barátság ultúrájána elõmozdításáért. A atolius fiataloat pedig buzdítja a digitális világban való tanúságtételre: Vállaljáto lelesen az evangélium hírüladását ortársaito özött! Íme, már a másodi pápa erõsíti meg, hogy az internet nemcsa rosszra használható. Az evangélium terjesztésében minden eszöz felhasználható, ha helyesen alalmazzu. Az elsõ lépés egymás megértése felé: csa aor szólni, ha segíteni szeretnén. S ha megszólalun, gondoljun arra is, hogy elég volt már a panaszodásból, hiszen ettõl eddig sem oldódott meg semmi. Evangelizációra, pasztorációra van szüség ma is. Csa aor nyissu i a szánat, ha ezért tudun szót emelni! -mg- Tartalom TESZ VESZ TAVASZ 2 Szeretethimnusz Még nem tudom... 3 Pál leveleine hatástörténete 2. rész 4 Szegedi Biblius Konferencia Keresztény attitûdö 5 Mindennapjain A csoda 6 Úton a Bibliával Táborozási lehetõség 7 Vagy van válság vagy nincs Szeri szálló 8 Deszi ifjúsági lelinap 2. IGÉT Újvidéi Kapisztrán Kórus Vásárhelyen 9 EGY Házun, EGY Földün Rádió Mi A szív 10 Csengelei üldöttésg Lengyelországban 11 Keresztuta 12 Harangszentelés Mórahalmon Tonhal Vásárhelyi eseménye 13 A Feltámadási menet Szegeden Kispapo Ruzsán Padlóról talpra 14 Táborvezetõet eresün! Taizé Pécs 15 Emberi méltóság Benede pápa négy éve 16 Egyház és Internet 17 Könyv- és filmajánló 18 Gyerte Egerszalóra! 19 Nyári programajánló Ezüstmise 20

2 2 A Szeged Csanádi Egyházmegye húsz településén csanem 500 fiatal mozdult meg, hogy saját örnyezetét szebbé, élhetõbbé tegye. A TESZ-VESZ TAVASZ mottója (T öbben E gyütt SZ abadon V alami E gészen SZ oatlant T enni A dni V állalni A laítani SZ eretetbõl) jegyében már harmadszor ezdte tavaszi nagytaarításba, szociális vagy ulturális programo szervezésébe Csongrád és Béés megyei önéntese. A TESZ-VESZ TAVASZ lényegét az önéntese helyben megtalált feladatai adjá, amiet elvégezve jól látható és érezhetõ pozitív változásoat idézhetne elõ. Az általánosan jellemzõ tespedéssel szemben a tenni aarás, a cselevés erül, így a résztvevõ megtapasztalhatjá, hogy fiatal oru ellenére õ is tehetne az esetlegesen észlelt negatívumo javításáért valamit. És persze nem elhanyagolható szempont az együtt végzett muna ereje, özösség-szervezõ hatása sem ismertette a programot Pótári Mihály, a Katolius Ifjúsági Alapítvány munatársa. A ezdeményezést ét évvel ezelõtt indította útjára az alapítvány mási három atolius szervezettel együtt a Szeged Csanádi Egyházmegyei Karitász, a Katolius Egyetemi Lelészség és a Szeged Belvárosi Római Katolius Plébánia azzal a céllal, hogy minél több, fõleg év özötti fiatalt motiváljana: tevõlegesen is vegyen részt saját laóhelyéne szebbé tételében. Az önéntes munába a orábbi évehez hasonlóan ebben az évben is beapcsolódta idõsebb segítõ (szülõ, pedagóguso, hitotató), hogy együtt dolgozzana tanítványaial, gyermeeiel. Mi is megtapasztaltu, hogy a fiatalo egyre eleseredettebbe a mai világgal, az érezhetõ létbizonytalansággal, a romló özállapotoal szembesülve. Emiatt tartju fontosna, hogy lehetõséget adjun nei a tehetetlenség, ilátástalanság leüzdésére olyan önént vállalt munával, amit a szûebb örnyezetüet változtatja élhetõbbé. Az egyházmegyében a tavalyi 23 csoportna idén csanem duplája, 42 özösség vett részt J á s z Nagyun Szolno megye déli részérõl, illetve Csongrád és Béés megyé egész területérõl. A teljesség igénye nélül felsorolun Helyben ell szebbé tenni a világot! TESZ-VESZ TAVASZ néhány munát, amine elvégzéséért a TESZ-VESZ TAVASZ résztvevõit illeti dicséret. A Szent Imre Szaollégium laói elõbb szórólapoat osztotta Szegeden a Tappancs Alapítványról, majd segítette is taarítani a utyamenhelyet. Ugyanõ rendezté a belvárosi temetõ szerzetesi sírjait, illetve szedte szemetet az újszegedi Tisza-ártérben és a Boszorány-szigeten. Udvart taarította a Gyí utcai óvodában, pogácsát és bibliai idézeteet osztogatta, beszélgetésbe elegyedte a járóelõel a belvárosban. Az Egyetemi Lelészség épviselõi pénteen a Bajai úti hajlétalanszálló erítését festetté az ott laóal és a szociális munásoal együtt. Szombaton a Kereszttöltés menti isállattemetõ melletti ligetbõl gyûjtötte össze több zsá szemetet az Öo-özösség tagjai. Kisundorozsmáról 15 fiatal a áplánju vezetésével az 55- ös út mellett, a Maty-ér szélén álló Fehér ereszt örnyéét tetté rendbe. Kiszomboron az idõse otthonában olvasott fel, majd beszélgetett az otthon laóival négy lány. Maón néhány fiú segített egy idõs néni ertjét, házát és udvarát rendbe tenni, máso a plébánia örnyéét gazoltá i. A plébános vezetésével vendégül láttá az idõseet szentmise, a gyeree által elõadott mûsor és egy özös étezés során. Templomot vagy plébániát taarította többe özött Balástyán, Csengelén, Zsombón, illetve Dombiratoson, Eleen és Nagyszénáson. Kunszentmártonban a börtönmúzeum ratárát segítette rendezni, illetve ézmûves-foglalozást tartotta a özeli fogyatéos-otthon laói számára. A szentesi Új Hajtás 102 ifjúsági csoport a Dr. Sipos Ferenc Parerdõ Otthonba látogatott, ahol csanem 40 idõs emberne edvesedte egy zenés-verses mûsorral. Orosházán a helyi utyamenhely udvarán rendezté a terepet, valamint lomtalanította helyi fiatalo. Mórahalmon a temetõt, Bééscsabán a helyi ultúrházat taarítottá i. Ezzel a nagyszabású acióval azt szeretnén elérni, hogy ez a orosztály se érezze tehete-lenne magát, mégha több rossz dolgot tapasztal is saját örnyezetében. Szeretnén, ha a negatívumoat látva a fiatalo inább társaat eresnéne magu mellé és így összefogva, együtt tenné szebbé a világot! Mindezt helyben ell elezdeni. A ci megjelent a oldalon.

3 Ha olyan iváló szóno vagyo, mint Kossuth Lajos, vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy van egy álmom, de szeretet nincs bennem, olyan vagyo, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja. Ha futurológusént, a jövõ mérnöeént, vagy csalhatatlan özvélemény-utatóént elõre látom is a jövõt, szeretet pedig nincs bennem, olyan vagyo, mint egy összelapított üres ólás doboz, amelyet unottan rúgna tovább a amaszo. Ha aora hitem van is, mint Assisi Ferencne, Luther Mártonna, és egy dunántúli parasztasszonyna együttvéve, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszeér. Ha önfeláldozóan támogato is alapítványoat, vagy tizedet ado minden jövedelmembõl, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint ai övet ad enyér helyett és sorpiót hal helyett. Ha ét végén égetem is a gyertyát, hajnaltól ésõ estig robotolo, éveen át nem megye szabadságra, ám szeretet nincs bennem, olyan lenné, mint egy üres belû hagyma. Ha naponta végigjárom a damaszuszi utat, ha rongyosra olvasom a Bibliámat, és halálomra is bizaodó hittel teinte, úrvacsorával vagy a betege szentségével megerõsítve észülö elmenni, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból. A szeretet jelentételen, mint amior szamárháton vonul be valai a városba. A szeretet nevetség tárgya, mint amior valaine ezébe nádszálat, fejére tövisoszorút adna. A szeretet bale, mint amior valai ínzóiért imádozi. A szeretet esendõ, mint amior valai azt mondja: szomjúhozom. A szeretet meglepõ, mint amior valai szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali ertben. A szeretet játéos, mint amior valai tanítványai elõtt megy Galileába. Még nem tudom......mi lenne velün csodá nélül? Úgy gondolom, minden ember életében ellene a csodá, amelye rávilágítana az élet lényegére, tartalmára. Csodát él át az, ai szerelmes, ait igazán szeretne és szeret. Csodát él át az, aine gyermee, unoája, testvére született. Csodát él át az, ai rátalál Istenre, aire rátalál Isten. Csodát él át az is, ai megmeneül egy nagy bajtól, illetve azo is, aine szerettü meneül meg. Tavasz volt, szép napsütéses áprilisi reggel. Egy átlagosna tûnõ napon autómmal frontálisan ütöztem egy szembõl az én oldalamra áttért ocsival. Máig nem emlészem az ütözésre, csa arra, ahogy a tûzoltó mentene i a roncsból. Soan érdezté, mi történt, hogyan történt? Röviden a válasz az, hogy csoda történt. A roncsban csa egy személynyi hely maradt épen, melyet én foglaltam el. Úgy maradtam életben, hogy bár volta töréseim, de maradandó Szeretethimnusz A szeretet nem fúj egy övet a bennfenteseel, nem acsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a párto és politiuso acsarodásána, de együtt örül az asszonnyal, ai megtalálta elgurult drahmáját. Nem örül az ügyesedéssel szerzett vagyonna, de együtt örül a mezõ liliomaival és az ég madaraival. Nem örül a doppinggal elért világcsúcsna, de együtt örül a fogyatéos isfiúval, ai szája szélén csorgó nyállal, nagy erõfeszítéseel társána tudja dobni a labdát. A szeretet soha el nem múli. Nem veszíti el szavatosságát, nem évül el, nem erül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság. Legyene bár istentisztelete, véget fogna érni. Legyene bár egyháza, meg fogna szûnni. Legyen bár öumenius mozgalom, el fog töröltetni. Még nem találtu meg a rá és az AIDS gyógyszerét, nem értjü távoli földrésze laóina a nyelvét, nem fogju fel más civilizáció felén sugárzott jeleit. Ám egyor majd egyetlen asztalt ülün örül mindnyájan, és Õ lesz majd minden mindeneben. Mert a szeretet nélüli ötelességtudat: edvetlen. A szeretet nélüli felelõsség: figyelmetlen. A szeretet nélüli igazság: emény. A szeretet nélüli oosság: gõgös. A szeretet nélüli barátságosság: hûvös. A szeretet nélüli rend: icsinyes. A szeretet nélüli hatalom: íméletlen. A szeretet nélüli birtolás: fösvény. A szeretet nélüli adaozás: épmutató. A szeretet nélüli vallásosság: bigott. A szeretet nélüli hit: vabuzgó. A szeretet nélüli remény: fanatius. A szeretet nélüli élet: értelmetlen. Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három. Eze özül pedig a legnagyobb: Jézus. Dr. Fabiny Tamás evangélius püspö sérülése nélül élhete tovább. Talán csa alalmi emléezet-ihagyásaim vanna, mert a ellemetlen feladatoat valahogy elfelejtem elvégezni. A tûzoltó csodálozta, a mentõsö a szerencsémet emlegetté, ai interneten megnézté a balesetrõl észült épeet, azo megdöbbente. Én mit éreztem, gondoltam? Csa nyugalom és végtelen bizalom töltött el. Minden egyszerûvé vált, az igazán fontos dolgo felerõsödte bennem, a lényegtelene elhalványulta, a csoda világában voltam. Lehet-e elfelejteni egy-egy csodát? Talán csa elnyomni lehet hatalomvággyal, becsvággyal és aor jön egy újabb csoda, mely helyreigazít. De hogy ell-e neem még egy helyreigazítás az életemben, még nem tudom... Misa 3

4 4 Nem véletlen, hogy Péter maga is ritizálta Pált, mint aine leveli nehezen érthetõ és homályosa (2Pét 3,14 16), de még többen ritizáltá Pált Péterre hivatozva. Az õsegyházban a péteri (zsidó ereszténység) és a páli (pogány) ereszténység összehangolása nem volt önnyû feladat és eltartott egy ideig, de a levele írásána idején ez a onflitus még igen élõ volt. Pál isolája azonban nemcsa gyûjtötte mestere írásban megmaradt tanítását, hanem gyarapította is. A Kolosszei levél (Kr. u ), Efezusi levél (Kr. u ), valamint a 2. Tesszalonii levél (1. sz. vége) Pál gondolatait az általa alapított isola interpretálásában özli, ezért deutero-páli levelene szoás nevezni. Az ún. pasztorális levele (1 2 Timóteus és a Titusz levele) pedig a Kr. u. 1. század egyházözségi állapotait türözi ezért újabban trito-paulinus levelene szoás nevezni õet. A benne szereplõ himnuszo gyaran Jézusra alalmazzá az 1. századi zsinagógai öltészetben az Istenrõl írottaat: Õ a láthatatlan Isten épmása, minden teremtmény elsõszülötte. Mert benne teremtett mindent a mennyben és a földön: a láthatóat és a láthatatlanoat, a trónusoat, uralmaat, fejedelemségeet és hatalmasságoat. Mindent általa és érte teremtetett. Õ elõbb van mindennél, és minden benne áll fenn. Õ a testne, az Egyházna a feje. Õ a ezdet, az elsõszülött a halotta özül, hogy övé legyen az elsõség mindenben. Úgy tetszett (az Atyána), hogy benne lajé az egész teljesség, s hogy általa béítsen i magával mindent a földön és a mennyben, minthogy Õ a ereszten vérével béességet szerzett. Nete is, ai azelõtt idegene és ellenséges érzületûe voltato gonosz tetteite öveteztében, most nete is megszerezte a iengesztelõdést halandó testében a halál árán, hogy szentté, szeplõtlenné és feddhetetlenné tegyen benneteet színe elõtt. Csa álljato szilárdan és rendületlenül a hitben, és ne tántorodjato el az evangéliumi reménytõl, amelyrõl hallottato, hiszen minden teremtményne hirdetté az ég alatt, és én, Pál is enne a szolgája lettem. (Kol 1,15 20) Jézuson eresztül Pál továbbviszi az ószövetségi inyilatoztatást, ezért Pál és isolája számára Jézus Krisztus lesz az autentius inyilatoztató, és egyben minden pogány filozófust meghaladó filozófus is. Pál személyisége és írásai mély nyomot hagyta a pogány eresztény özösségeben. De nagy jelentõségû a Luács által ialaított Pál-ép is, amelyet tovább vitte a Pálról szóló legendá. Ezeben nemcsa Pál damaszuszi útját olvashatju másént, vagy Pál és Tela viszonyát ábrázoljá legendásan, hanem Filippiben végzett tevéenységét, sõt a orintusi levelét és a orintusiana a testrõl írott szavait és vértanúságát is a ésõbbi vértanúatá fényében mutatja be a eresztény szerzõ. Pál leveleine hatástörténete 2. rész Pál levelei aor emeledne i az óeresztény irodalom más írásai özül, amior az újszövetségi ánoni gyûjteménybe felvetté õet. A szír Marion (Kr. u ) ugyan csa 10 levelet emelt be a saját Újszövetségébe, de a 2. századi Muratori-töredében már 13 páli levelet sorolna fel, mint ülönlegesen tisztelettel õrzött írást. Igaz, látszi, hogy Pál isolája a számunra ismeretlen Laodiceai és Alexandriai levelet is felvetette a listára, sõt Hermasz Pásztor mûve is szerepelt ezen a listán, de a ánoni listán való szereplés azt mutatja, hogy Pál leveleit eorra vitán felül a inyilatoztatás írott forrásána teintetté. A 360- ból származó Cheltenham-ézirat már minden általun ismert Páli levelet felsorol. A 397-es arthagói zsinaton melyen Szt. Ágoston is részt vett minden általun ismert páli levelet az Újszövetségi Szentírás szövegéhez sorolna. A gnosztius tanító homályos érvelésével szemben szüsége volt az egyházi tanítóhivatalna olyan írásora, amelyebõl érvelhetett az igaz eresztény hitrõl folyó vitában és amelyeet az igehirdetés alapjána is teinthet. Az óeresztény egyházatyá mindeneelõtt Pál által meghonosított írásformát, a vallási levélformát népszerûsítetté tovább és fejtetté i tanításuat ilyen mûfajban. A Római és Alexandriai Kelemennel elezdõdõ sorozat számtalan eresztény vallási levelet produált, és ezene a szerzõne az írásait gyaorta az újszövetségi ódexehez másoltá, ezzel is ifejezve a eresztény tanítás folytonosságát. A eresztény egyház papjai és püspöei teintélyüet az újszövetségi iratoban való jártasságból is szerezté, ezért igyeezte azoat nyilvánosan is magyarázni. Szt. Ireneus (+202), amior az egyházi hagyományoat és a hitszabályoat magyarázni ényszerült, fontosna tartotta ülönbséget tenni a ánoni íráso és a ésõbbi hagyományo özött. Tertullianus (Kr. u ) már az eretneeel folytatott vitában nehézesne ítélte az apostoli irato nyelvezetét és szembeerült a filozófiai értelmezés nehézségeivel. Az óeresztény irodalom újszövetségi értelmezése úgy használta a levele anyagát, hogy elsõsorban a dogmatius definíció számára eresett érveet az apostoli levele szövegeiben. Ezért az értelmezésne egészen sajátos formáját alalmazta, mely nagy hatással volt az egész özépor értelmezésére. A eresztény hitvitában igen gyaran idézté ezeet a leveleet, sõt Alexandriai Kelemen (+215) azt is megjegyzi, hogy az elsõ Tesszalonii levelet gyarabban idézté, mint a másodiat. De hamarosan megszületne a levelene a hittanuló számára prédiációban végzett magyarázatai is. Aranyszájú Szt. János ( ) felbecsülhetetlen értéû magyarázatai sajnos, csa töredéeben maradta rán, Mopsuestiai Theodoretus (+428) a isebb leveleet is ommentálta. A 3. században Jeromos ( ) húsz ommentárt is írt a levelerõl, de a legnagyobb hatása mégis Órigenész ( ) ommentárjána volt, ai minden páli levelet magyarázott. A bizánci szerzõ özül Damaszuszi Szt. János (+753) és Euthimus Zigabenus (+1118) ommentárját ell megemlítenün, amelye iemeledne a többi özül. A latin szerzõ özül Ágoston mellett Marius Victorinus (300.) vált ismertté, ülönösen a Galata levél ommentárja miatt. Pelágius (411.) ommentárja jelzi, hogy az apostoli szövegeet, Folytatás a övetezõ oldalon...

5 amelye eredetileg is vitában születte, itt vitá ereszttüzébe erülve értelmezi tovább, és talán Cassiodorus-ig ( ) ell várni, hogy valai helyre tegye Pelágius nézeteit a levelerõl. A özépori ommentáro özül leginább St-Victori Hugó ( ), Petrus Lombardus ( ) és Aquinói Tamás ( ) ommentárjai gyaorolta nagy hatást a tudós olvasóra és ezen eresztül a özépori igehirdetésre is. A levelere azonban leginább a reformáció, Luther Márton ( ) és Kálvin János ( ), illetve övetõi munássága irányította a figyelmet. A atolius és protestáns hitvitában amely ismét inább dogmatiai jellegû volt éshegyig menõ vitá alaulta i például a megigazulás tan és más dogmatiai érdéseben és a so esetben filozófiai értelmezés figyelmen ívül hagyta a levele szövegéne eredeti értelmét és az írás születéséne örülményeit, pusztán teintélyes írott tanna teintve a szövegeet. Emiatt a levele értelmezése a protestáns egyházi igehirdetésben elõtérbe erült, a atolius igehirdetés viszont sajnos, ettõl ezdve érezhetõen szívesebben mellõzte a levelerõl való prédiációt. Kevesen ismerté és most is evesen ismeri Cajetan (Thomas de Vio, ) magyarázatait, melyet 1529-ben publiált, vagy Cornelius de Lapide ( ) Antwerpenben özzétett magyarázatait 1614-bõl. A legtöbb atolius prédiációs gyûjtemény evangélium-magyarázatra orlátozódott, a atolius szerzõ özül a levele prédiáció számára történõ magyarázatáig a legújabb idõben is csa Jaubinyi György érse jutott el. Az újabb igehirdetésben a levele értelmezését a fundamentalista és az asszociációs vagy szimbolius magyarázatra épülõ spirituális egzegézis irányzatai szerint észült írásoban fedezhetjü fel. Mindettõ nélülözi a levele eletezési örnyezete és a mai hallgatóság szellemi szituációja özötti ülönbsége figyelembevételét és ezért a szerzõ gyaran csa ürügyne használjá a levél ommentálását saját gondolatai elmondásához. Pedig Pál leveleine szövege igazán aor váli érdeessé, ha felfedezzü az eredeti vita-szituációt, amely miatt íródta és azt ellõ gondossággal alalmazzu az új pogányságból érezett hallgatóság meggyõzésére. Minden esetben ügyelnün ell arra, hogy Pál antropológiája és a mai antropológiai szemlélet özött lényeges ülönbség van. Sõt, Pál ozmológiája és társadalomépe sem alalmazható problémátlanul a mai viszonyora. Ezentúl azt is meg ell vallanun, hogy ellentétben Jézusna az evangéliumoban olvasható tanításával, Pálnál a leveleben soal maránsabban fedezhetjü fel teológiájána fejlõdését, szemléletmódjána változását, mint az evangéliumoban. Ez érthetõ is, hiszen Jézus igehirdetése, nyilvános mûödése, mindössze három évre orlátozódi és Palesztinában, ugyanabban a ulturális özegben zajli. Pál igehirdetése viszont ha az elsõ missziós út ezdetét vesszü iindulópontul Kr.u. 45-ben ezdõdi és mártírhaláláig 67- ig tart, vagyis több mint 20 évet ölel fel és ez alatt igen változatos ulturális ihívásona ellett megfelelnie és nagyon ülönbözõ gondolodású hallgatóság elõtt tett eleget igehirdetõi ötelezettségéne. Érthetõ tehát, hogy önnyebben felfedezhetõ a stílus és gondolodásbeli változás az elsõ Tesszalonii levéltõl a deutero- vagy a trito-páli leveleben olvasható írásoig, melye csa az elsõ század végén foglaltatta írásba. Pál tehát túl a saját igehirdetésén a eresztény igehirdetésne nemcsa az azonosságát, hanem az idõbeli fejlõdéséne folyamatát is rögzítette írásaiban. A mai igehirdetõne is ez a feladata: megtanulni Páltól, hogyan ell a názáreti Jézus tanítását úgy továbbadni, hogy az egy mási ultúrában is érethetõ és hatásos legyen. Prof. Dr. Benyi György 5 Szent Pál és a pogány irodalom Szegedi Biblius Konferencia szeptember Az Ószövetség mellett Szent Pál leveleire a pogány missziós tevéenysége miatt igen jelentõs hatással volt a pogány hellenista irodalom is. Magyarországon ez utóbbi apcsolat nem eléggé ismert, így a onferencia célja a pogány irodalmi és ulturális hatáso nyomaina feltárása Pál levélirodalmában és a atolius leveleben. Az elõadáso mindegyie Pál egyvagy több szövegéne elemzésére épül. További információ: Dr. Benyi György titár Tel.: (62) A Római levél 12. fejezeténe 20 pillére A) Attitûdün eresztény apcsolatoban (Róma 12,9 10) 01. Szeress õszintén. 02. Gyûlöld a Gonoszságot; ragaszodj a jóhoz. 03. Tiszteljéte egymást. 04. Becsüld a másiat többre magadnál. B) Attitûdün Isten életünel apcsolatos szándéával apcsolatban (Róma 12,11) 05. Sose hiányozzon belõled a lelesedés, tarts fenn a tüzes lelet. C). Attitûdün megpróbáltatáso idején (Róma 12,12) 06. Légy vidám a reményben. 07. Légy türelmes a megpróbáltatásban. 08. Kitartó az imában. Szenteld magad az imána a virrasztásban és hálaadásban. D). Attitûdün szüséget szenvedõ eresztény testvérein felé (Róma 12,13) 09. oszd meg javaid szüség idején Isten embereivel. 10. gyaorold a vendégszeretetet. E). Általános attitûdûn máso felé (Róma 12,15 16) 11. Örvendezz az örvendezõel, sírj a síróal. 12. Élj harmóniában másoal. 13. Ne légy büsze... alacsony pozícióban lévõ embereel vállalj özösséget. 14. Ne légy beépzelt. 15. Vigyázz arra, hogy mindig a jót tedd. F). Attitûdün az ellenségeinel apcsolatban (Róma 12, ) 16. Áldd azoat, ai üldözne. 17. Ne viszonozd a gonoszságot gonoszsággal. 18. Élj mindenivel béében. 19. Ne állj bosszút. 20. Gyõzd le a rosszat a jóval. S mindezt a feltámadt Krisztus viszi bennün véghez a Szentléle által! (Róma 7 9).

6 6 Kicsit furcsa az élet. Vanna olyan napo, amior minden a terv szerint halad, mindig ugyanaz a program és van célod; tudod, hova tartasz, mit aarsz. De vanna olyan napo is, amior semmit sem csinálsz, nem tudod, mit aarsz, hogy mivel hányadán állsz, s hogy merre mégy. Ilyenor magányosna érzed magad. Nem tudod, mi lesz veled, mert a megszoott rended felborult és eltûnte elõled az uta. Nem tudod, mi övetezi majd, s csa arra vágysz, hogy legyen valai melletted, s rámutasson arra, hogy van dolgod a világban és megerõsítsen a céljaidban, és abban, hogy van értelme létezned. Sõt néha még azt is ívánnád, hogy szûnjön meg ez az állapot és inább térjen vissza a régi monoton világ, amelyben látod a haladásod, hiszen ez nem egy labirintus, hanem egy egyenes út, amelyen vagy elõre, vagy hátra haladsz. Céltalan világodban vársz egy fentrõl jövõ segítségre is, egy jelre, hogy valai hozzád szóljon és azt mondja: várj, need feladatod van, ne bizonytalanodj el, ijelöltem need is egy üldetést. Kívánod, hogy átöleljen valai, és azt mondja: Ne menj, szüségem van rád! Még aarom, hogy boldog légy, s nevess, hogy fogd a ezem és szeress. Szóval mindenfelõl várod a biztatást, lentrõl és fentrõl, barátotól és az égietõl. S amior ívánságaid beteljesülne, s õ mind biztatna, s itt tartana a világban, aor lehajtott fejed felemeled, s azt mondod: Marado! Máso életét boldogabbá tenni, s így a üldetésem beteljesíteni! Véghez vinni céljaimat, saját boldogságomat elérni. S fejet hajtasz azo elõtt, i marasztalta, s rád szólta, hogy az élet rohan, ne hagyd el önmagad, mert aor imaradsz az életed egy részébõl. S áldod a fentieet is, hogy veled vanna, s megerõsítene, ha baj van. Így erõsen és magabiztosan lépsz vissza abba a világba, mely egyáltalán nem töéletes, s épp ellenezõje a másina, de itt legalább magaddal apcsolatban épben vagy. Viszont az egész csupa épmutatás és törtetés, érzelme nélüli elõremenetelés, melyben mindeni egy színész, minden hazugság. Üres, gondolato nélüli figurá, iet nem hat meg semmi sem, csa a feljebbjutás, amit pedig bármi áron aarna elérni úgy, hogy minél isebb legyen a táv. Így letaposna másoat, átnézne rajtad, ihasználna mindenit, csahogy õ elõre jussana. S eor te apsz ét lehetõséget, szimbólumban: egy virágot s egy fegyvert. Egy egyiptomi muszlim férfi megölte feleségét, mert az olvasta a Bibliát, majd eltemette újszülött babájual és 8 éves islányual együtt. A islányoat elevenen temette el. Aztán jelentette a rendõrségen, hogy a nagybácsi meggyilolta a gyereeet. 15 nappal ésõbb egy mási családtag meghalt. Amior elmente, hogy eltemessé a halottat, megtaláltá a 2 islányt a homo alatt ÉLVE! Az ország megbotránozott az incidensen és a férfit i fogjá végezni. A nagyobbi lányt megérdezté, hogy hogyan élté túl, és õ a övetezõt mondta: Egy fénylõ fehér ruhás férfi vérzõ sebeel mindét ezén mindennap eljött, hogy megetessen bennünet. Feleltette a mamámat, A fegyver választása jelenti, hogy beolvadsz ebbe a szerepjátszó világba. Elveszíted egyéniséged, s felveszed a fegyvert, hogy életedért harcolhass, s már te is beletartozol a gonosz tömegbe, ai ész elõapni a fegyverét és meghúzni a ravaszt. Ai éppen rossz helyen van, az lesz az áldozat. Mert õ nem nézi, barát vagy ellenség, mindegy nei, csa a saját bõrüet mentsé. De ha aarod, választhatod a virágot, mely szirmai révén soszínûséget jelépez. Ez nem a soféle épmutatást jelenti, hanem azt: ahány szirom, annyi terület. Mivel eze a szirmo egyformá, ezért a özpontban csa egy dolog áll: a szeretet. Ez az, ami áthatja az összes is szirmot. S így mindenben majd csa a jót látod, pozitívan gondolodsz. Elutasítod a törevõ tömeget, s így egy ülönlegességént egyedül találod meg a helyedet. Saját utat taposol i magadna, mely csa arra vár, hogy más is tapossa már. S te továbbadod a tudományt, mert nem vagy önzõ és puhány. Így máso is járjá a te nagy itaposott utadat, csa saját is elágazásaiban, ahol szintén ott van a szeretet. S így a itaposott utaon, ösvényeen és elágazásoon, csa nõne és nõne a szeretetvirágo. A törtetõ tönretenné az ösvényeet, de éptelene, mert a evese ereje nagyobb, hiszen nálu van a legnagyobb fegyver a SZERETET. S így gyõz a jóság, szerénység, tisztaság a beépzelt, lenézõ, hazug tömeg felett. Tényleg, ez igaz? Gyõz a jó a rossz felett? Hát nem gyaran. Ha te is úgy érzed, hogy nálad is fordítva dõl el a imenetel, ne eseredj el, hiszen valóban az többször elõfordul, hogy a rossz gyõz a jó felett mostani világunban. Mégis mindig ott ell, hogy legyen a hited, ami bíztat, hogy üzdjél még, ne add fel, legyél te is egy ösvényt itaposó ember! Tanulság: így valóban csa a monoton világban találod meg helyed, nem pedig abban a világban, ahol minden szép és töéletes, hiszen itt már szem elõl veszíted a üldetésed, mert a töéletesség rád borít egy leplet, hogy ne lásd, csa azt, hogy milyen egyszerû és szép az élet. S ezért tudod csa abban az önzõ mindenségben megtalálni a hovatartozásod, melyben a háború mindennapos, s ez edz meg téged is, hogy végül elérd álmaid. Oh, azo a emény, gonddal teli napo... Lantos Katina Mindennapjain A csoda hogy meg tudja szoptatni a húgomat. A lányt az egyiptomi nemzeti tévé interjúvolta meg, ahol azt mondta: Ez nem más volt, mint Jézus, mert seni nem épes ilyet tenni, csa Õ. A muszlimo hiszi, hogy Jézus tette a csodát, de a vérzõ sebe azt jelenti, hogy Öt tényleg eresztre feszítetté és teljesen világos az is, hogy most is él! Egyértelmû, hogy egy gyere nem tudna italálni ehhez hasonló történetet és teljes éptelenség, hogy túléljé a történteet egy igazi csoda nélül. A muszlim vezetõne nehéz feladat lesz italálni, mihez ezdjene az esettel. Krisztus ontrollálja és formálja a világot. Forrás: Internet

7 Úton a Bibliával Szeretettel hívun és várun nyári BIBLIATÚRÁNKRA, egy testi-leli vándorútra a Mecsebe, ha szereted a természetet és szeretsz másoal együtt túrázni, ha szeretnéd Istent a Szentíráson eresztül jobban megismerni, Hozzád intézett Szavára odafigyelni, életedben felfedezni a nyomait, ha szeretnéd a érdéseidet és a tapasztalataidat ortársaiddal, lányoal és fiúal megosztani, és íváncsi vagy az õ élményeire, ha már elmúltál 18 éves és még nem vagy 35. A Biblia szerzõi szerint az élet egy vándorút, Isten maga van úton velün. Tapasztalatai segíthetne saját érdéseinben, s abban, hogy új fényben lássu az életünet, és merjün új utaon elindulni. Mior? július órától július óráig Szállás: Hosszúhetény Püspöszentlászló, Életrendezés Háza, emeletes ágyaon Program: erdei túrá, tóparti fürdõzés, városnézés, özös és egyéni imá, bibliai elméledése, beszélgetése és ami spontán adódi. Költsége: Szállás: 7200 Ft Étezés: 6000 Ft Belépõ: 3500 Ft Keresettel nem rendelezõne 1600 Ft edvezmény, diáigazolvánnyal pedig további edvezménye vehetõ igénybe. Hozz magaddal: Szentírást, túrafelszerelést, hálózsáot, fürdõruhát... Szeretettel várun: Szalvátor Nõvére (www.sds-hungary.hu) Jelentezés és további info: Moser Eria nõvér Tel: (20) Jelentezési határidõ: június 15. Táborozási lehetõség Gyergyószárhegyen Böjte Csaba testvér Erdély-szerte több gyermeotthont is létrehozott. Gyergyószárhegyen, a ferences olostor mellett is található egy, ahol 28 gyere lai. Csanádapáca egyházözsége már étszer is támogatta ezt a gyermeotthont ülönféle adományoal. A gyermeotthon vezetõsége és a helyi plébános nyári táboroat szervezne gyereene, fiatalona azzal a céllal, hogy a befolyt összegbõl biztosítsá a gyermeotthon mûödését. A táj nagyon szép, ai járt már Erdélyben, tudhatja. A tábor iránt érdelõdni lehet: Blõsz Attila, plébános Szálláshely: Erdély, Gyergyószárhegyi ferences olostor (50 fõig) Program: I. nap: Helyi nevezetessége: ferences olostor, Lázár astély, Gyergyószentmilós, múzeum, Gyilos-tó és Béás-szoros (az út hossza b. 100 m) II. nap: Csíszentdomoos: Márton Áron püspö múzeum, Mádéfalvi emlémû, Csíszereda, Csísomlyói egytemplom, Tusnád, Csuás-tó, Szent Anna tó (az út hossza 275 m). III. nap: Erdei gyalogtúra Güdücre. Itt gyógynövénye bemutatása, fõzés a szabadban. IV. nap: Szováta, Medve-tó, sósvízi fürdési lehetõség, Parajdi sóbánya (az út hossza 150 m). V. nap: Lovaglás Gyergyószárhegyen, táncház VI. nap: Libántetõ, irándulás, Széelyudvarhelyi szoborpar, Faraslaán Tamási Áron író sírhelye, Korond (népmûvészeti emlétárgya) Részvételi díj: forint/fõ/nap. Az összeg tartalmazza a szállást, háromszori étezést (reggeli, ebéd, vacsora). Szállás: 3-8 ágyas szobában. 7

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3

Tartalom. Élõ-halott egyházunk. XIX. évfolyam 3. szám. 2008. február 9. Égetõ probléma 2. Szerettük volna... Még nem tudom... 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye atolius ifjúságána lapja Élõ-halott egyházun Nagyböjt ezdetén, amior a hamuval megjelöli a pap homlounat, vajon mi jár a fejünben? Emléezün, hogy porból lettün és

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele

Keresztút Levél. Az éjszaka sötétjében. Örömének. Édesanyámnak. A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele A Felsőpetényi és Ipolyvecei Evangélikus Gyülekezetek Hírlevele Az éjszaka sötétjében Advent akkor van, ha kibírom saját sötétségemet és a világot beborító sötétet, ha nem menekülök bele sietve a sokszínnyomatú

Részletesebben

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen!

BÉKESSÉG A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA. Pünkösdi szükségek. Jöjj el, Szentlélek Úristen! www.albaref.hu A SZÉKESFEHÉRVÁRI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG LAPJA 2014. június XX. évfolyam 3. szám Pünkösdi szükségek Jöjj el, Szentlélek Úristen! Amire igazán szükségünk van az életünkben a segíts magadon

Részletesebben

Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3

Tartalom. Füldugó. XVIII. évfolyam 2. szám. 2006. november 19. Harcba hívta fiataljait az egyház 2. Szent marad örökké 3 GYERÜNK! A Szeged Csanádi Egyházmegye katolikus ifjúságának lapja Füldugó Fura egy világ, ahol nem halljuk egymás szavát. Pedig alapvetõen senki sem süket mi magunk tesszük azzá magunkat. Könnyû lenne

Részletesebben

Maglódi Református Egyházközség

Maglódi Református Egyházközség Maglódi Református Egyházközség *Magunkról Á L D Á S, B É K E S S É G! a reformátusok köszöntésével köszöntjük szeretettel a kedves olvasót a Maglódi Református Egyházközség nevében. Ezzel, Isten áldását

Részletesebben

f Életrõl, halálról 8. oldal

f Életrõl, halálról 8. oldal evangélikus hetilap 71. évfolyam, 13. szám 2006. március 26. Böjt 4. vasárnapja (Laetare) Ára: 165 Ft»Itt kihalófélben vannak a gyülekezetek. Csupa idõs embert látni«kezdte.»nálunk, Kenyában a templomok

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

Egyengessétek az Úr útját!

Egyengessétek az Úr útját! VIII. évfolyam 5. szám 2005. VENI SANCTE Felsõ-krisztinavárosi Keresztelõ Szent János Plébánia, 1124 Budapest, Apor Vilmos tér 9, telefon: 356-0089 Szentmisék rendje: Hivatali órák: Hétköznapokon reggel

Részletesebben

Péter hitével, Pál szívével

Péter hitével, Pál szívével Péter hitével, Pál szívével XVI. Benedek pápa rendelkezése szerint a katolikus egyházban 2013. a Hit Éve. Ebben az évben különös hangsúlyt kap a búcsúnk ünnepe, hiszen gyönyörű templomunk a két főapostol,

Részletesebben

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal

VILÁGP STA. SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. tél SZERETET AZ ISTEN (1Jn 4,16) Argentínai karácsony 8. oldal Börtönpasztoráció 11. oldal MISSZIÓS IMAKÖZÖSSÉGEK VERBITA

Részletesebben

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél

VILÁGPO STA. Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél VILÁGPO STA Újfolyam, I. évf., 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2005. tél Önkéntesi gyakorlat 2006. január 22., vasárnap délelõtt 11 órára várjuk a budapesti Názáret Missziósházba mindazokat,

Részletesebben

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN

A FELTÁMADÁS FÉNYÉBEN POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XLIII. évf. 4. szám (43. Jg. Nr. 4) Az európai magyar katolikusok lapja 2011. április A HIT ÉS A REMÉNY MEGNYITJA LÁTÁSUNKAT A Szentatya nagyböjti üzenetébõl Ahhoz, hogy komolyan

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A :

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI GYÜLEKEZETE A : IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2013/ II. NEGYEDÉV 48. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ KRISZ USBAN GYÖKEREZVE A : A damaszkuszi út reménye Elérni a felnőttkort A feltámadás bizonyossága Ki méltó...? A lelkiismeret

Részletesebben

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból

VILÁGPO STA KINCSÜNK A MISSZIÓ. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a világmisszióból VILÁGPO STA Új folyam, IV. évf. 2. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2008. nyár Remi, a verbita újmisés László atya, az új verbita püspök KINCSÜNK A MISSZIÓ Missziós imaközösségek Verbita baráti

Részletesebben

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK

AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK XIII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2015. ÁPRILIS AKALI HALÖSVÉNYT AVATUNK Május 9-én, szombaton egész napos szabadtéri programo várjá a természet edvelőit. Horgásztalálozó az alábbi programmal: 7,30 óráig Beérezés

Részletesebben

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal

Harangszó. A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. Beszélgetés Csonka Csaba atyával. Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Beszélgetés Csonka Csaba atyával Böjte Csaba gyerekei Cegléden Ára: 100 Ft Szent Kereszt ünnepén Interjú Fekete Rolanddal XVI. évfolyam 3. szám 2012.

Részletesebben

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János

VILÁGP STA EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG. Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal. Vianney Szent János VILÁGP STA Új folyam, V. évf. 3. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2009. õsz EGYETLEN EMBER LELKE IS AKKORA, MINT AZ EGÉSZ VILÁGMINDENSÉG Vianney Szent János Interjú Gaál Jenõ atyával 14. oldal

Részletesebben

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április

Harangszó HABEMUS PAPAM! A ceglédi római katolikus egyházközség lapja. XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Harangszó A ceglédi római katolikus egyházközség lapja Ára: 100 Ft HABEMUS PAPAM! XVII. évfolyam 1. szám 2013. április Aktuális FERENC PÁPA Jorge Bergoglio jezsuita szerzetes az új pápa Jean-Luis Tauran,

Részletesebben

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett

f Szépirodalmi összeállítás 6 7. oldal Felszentelték az új békéscsabai oltárképet Szeverényi Mihály: Elvégeztetett evangélikus hetilap 71. évfolyam, 25. szám 2006. június 18. Szentháromság ünnepe után 1. vasárnap Ára: 165 Ft Az eklézsia humorgyûjteményét gazdagította volna, hogyha a nyomtatott szöveg szerint hangzik

Részletesebben

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA

BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA XVI. évfolyam 1. szám A BÉKÉSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG DÍJTALAN IDŐSZAKI HÍRADÓJA 2015. húsvét Igék az ünnepre Húsvét ünnepe Krisztus mondja: Halott voltam, de íme, élek örökkön-örökké, és nálam vannak

Részletesebben

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja

Tegyünk tanúságot a szeretetről. Missziós imaközösségek Verbita baráti kör Hírek a VilágMisszióból. A verbita missziós szerzetesek lapja VILÁGP STA Újfolyam, VII. évf. 4. sz. A verbita missziós szerzetesek lapja 2011. tél Tegyünk tanúságot a szeretetről Aranymise az égben és a földön 8. oldal Majomtól vagy nem majomtól származunk? 10 11.

Részletesebben

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik...

Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... www.gyongyos.ofm.hu Sarlós Boldogasszony XV. évf. 2. szám 2010. július Boldog vagy, mert hitted, hogy beteljesedik... Lk.1,45-46 A nemzeti összetartozás színhelye A te szavadra, Uram Százszorosan kapod

Részletesebben

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában

2006. október 1. az önkormányzati választások napja f Napórabarátok találkozójáról beszámoló a 11. oldalon. Püspöki konferencia egyházunk székházában evangélikus hetilap 71. évfolyam, 40. szám 2006. október 1. Szentháromság ünnepe után 16. vasárnap Ára: 165 Ft Az már nem kétséges, hogy Magyarországon ma mély morális válság van, és ennek mindenképpen

Részletesebben

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem

Adásidő. Mindennek megvan az órája. Spányi Antal Tanúságtévő szeretet. Árvízmérleg Segítettünk. Nagyböjti gyűjtés Hetven tonna élelem Adásidő A Katolikus Egyház Hivatalos Segélyszervezetének lapja I. évfolyam II. szám 2011. Pünkösd Ingyenes Mindennek megvan az órája Spányi Antal Tanúságtévő szeretet Árvízmérleg Segítettünk Nagyböjti

Részletesebben

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL)

BENJAMIN GERRITSZ CUYP: AZ ANGYAL MEGNYITJA KRISZTUS SÍRJÁT (1640 KÖRÜL) evangélikus hetilap 72. évfolyam, 14. szám 2007. április 8. Húsvét ünnepe Ára: 180 Ft SEMPER REFORMANDA Itt is, másutt is azt hallom, hogy Krisztus minden igéje engem akar vigasztalni. Minden szava, tette

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Én nem feledkezem meg rólad

Én nem feledkezem meg rólad MAGYARORSZÁGI ORVOSOK KERESZTÉNY TÁRSASÁGA XXV. évfolyam 4. szám 2014. december TARTALOM Én nem feledkezem meg rólad Van még egy korosztály, melynek tagjai az I. világháborúról is őriznek emléket. Az ezt

Részletesebben

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava

XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER. Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava Sziklaforrás XXIV. évf. 2014. SZEPTEMBER - OKTÓBER - NOVEMBER Szent Mihály hava - Mindszent hava - Szent András hava SZENT LÁSZLÓ EGYHÁZKÖZSÉG 3400 Mezõkövesd, Szent László tér 28. Telefon: (49)313-225

Részletesebben