TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ"

Átírás

1 1 K Ő Z L Ö N Y 4/2. SZÁM ÁPRILIS HÓ TARTALOMJEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 164 / (04.27.) dr. Soós Attiláné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 165 / (04.27.) dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 166 / (04.27.) dr. Vonyó Józsefné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 167 / (04.27.) Bende Zoltán közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 168 / (04.27.) Mezei József közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről 169 / (04.27.) a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői (igazgatói) megbízásának meghosszabbításáról 170 / (04.27.) a Pécsi Állatkert és Akvárium Terrárium Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatójának lemondásáról 171 / (04.27.) a Pécsi Ipari Park Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról 172 / (04.27.) a Pécsi Ipari Park Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról HATÁROZATOK 161 / (04.27.) a évi költségvetési felhasználható pénzmaradvány felosztásáról 162 / (04.27.) a településszerkezeti terv módosításának jóváhagyásáról / (04.27.) a Pécsi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv megállapításáról szóló 16/2006. (05.05.) számú rendelettel öszszefüggő feladatokról 173 / (04.27.) a Pécsi Ipari Park Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 174 / (04.27.) a Pécsi Közlekedési Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjának visszahívásáról, munkavállalói tag megválasztásáról 175 / (04.27.) az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának évi pályázati kiírásáról 176 / (04.27.) települési önkormányzatokkal társulási megállapodások megkötéséről 177 / (04.27.) hitelfelvételről a Pécs Pogányi repülőtér-fejlesztés befejezéséhez

2 178 / (04.27.) a 16573/8 hrsz-ú (ún. 10-es tömb) tulajdonjogának rendezéséről 179 / (04.27.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról 180 / (04.27.) PANNON Térségi Integrált Szakképző- és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról 181 / (04.27.) a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 182 / (04.27.) a Pécsi Temetkezési Vállalat évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról 183 / (04.27.) beszámoló Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi tevékenységéről 184 / (04.27.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Pécsi Geodézia Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról / (04.27.) Világörökségi pályázat tartalmának módosításáról / (04.27.) a PEA II projekt-előkészítő program folytatásáról / (04.27.) Déli Autóbusz-pályaudvar kiviteli és Műszaki ellenőri szerződésének módosításáról 188 / (04.27.) Pécs, Kossuth tér alatti kétszintes mélygarázs pályázatáról / (04.27.) a Pécs Pogányi közforgalmú repülőtér közszolgáltatási szerződésének kiegészítéséről 190 / (04.27.) a Pécsett élő kisebbségek részvételéről a "Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010" projekt megvalósításában 191 / (04.27.) szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása II. ütem támogatási és kivitelezői szerződésének módosításáról 192 / (04.27.) a Pécs Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projektről / (04.27.) a Pécs, Móricz Zsigmond utca 8. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adásáról 194 / (04.27.) Integrált Nappali Szociális Intézmény telephelyein férőhelyek számának emeléséről 195 / (04.27.) az Integrált Nappali Szociális Intézmény és az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye HEFOP 4.2. nyertes pályázatához önerő felhasználásáról 196 / (04.27.) ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek, valamint a Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas támogatásáról 197 / (04.27.) a Pécsi Koncert- és Konferenciaközpont nyílt tervpályázati eljárásnak megindításáról 198 / (04.27.) az INDIT Közalapítvány évi önkormányzati támogatásával kapcsolatos elszámolási határidő meghosszabbításáról 199 / (04.27.) nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlők részére történő értékesítésre kijelöléséről 200 / (04.27.) Horváth Miklós Pécs, Kálvária u. 12. sz. alagsor 1. sz. alat

3 3 ti lakások megvásárlására vonatkozó kérelméről 201 / (04.27.) Belle Ágnes Pécs, Orsolya u sz. alatti lakások megvásárlására vonatkozó kérelméről 202 / (04.27.) a Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona részére térítésmentes bérlőkijelölési jog biztosításáról 203 / (04.27.) az Európa Centrum KhT-val kötött 6-306/2005/2. számú támogatási szerződés módosításáról 204 / (04.27.) alapítványok támogatási szerződés módosítási kérelméről / (04.27.) a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány támogatási szerződés módosítási kérelméről 206 / (04.27.) alapítványok támogatásának jóváhagyásáról / (04.27.) a pécsi 336/1 hrsz-ú Pécs, Szigeti út 35. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 208 / (04.27.) a Pécs, Csortos Gyula utcai 5255/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 209 / (04.27.) Pécs, Hegymeg dűlő 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó rendezési kérelemről 210 / (04.27.) Pécs, Siklósi út 122. sz. melletti 23891/98 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 211 / (04.27.) Pécs, Nagy-Máli úton lévő hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 212 / (04.27.) Pécs, Bajcsy Zs. u sz. felépítmény alatti 18913/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 213 / (04.27.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. megbízásáról a mezőgazdasági haszonbérletekre vonatkozó feladatok ellátására 214 / (04.27.) a pécsi 17575/A/4 és 17575/A/5 hrsz-ú, Mária u. 9. sz. alatti ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról 215 / (04.27.) közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározásáról szóló 62/2006. (02.16.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről 216 / (04.27.) Ezerszínű Baranya KhT törzstőkéjének visszapótlásáról / (04.27.) az ÁPV Zrt. Zsolnay Cégcsoport részére biztosított tulajdonosi kölcsönének kiváltásáról MELLÉKLETEK TÁRA 203 / (04.27.) számú közgyűlési határozat melléklete /2006. (04.27.) sz. határozat dr. Soós Attiláné közalkalmazott jogviszonyának megszüntetéséről 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dr. Soós Attilánénak az Enyezd Utcai Óvoda óvodavezetőjének SZEMÉLYI RÉSZ közalkalmazotti jogviszonyát április 30-ai hatállyal felmentéssel megszünteti. Nevezett felmentési idejét 8 hónapban állapítja meg, amelynek kezdete szeptember 1-je. A Közgyűlés dr. Soós Attilánét szeptember 1-től, április 30-ig a felmen-

4 tési idő teljes időtartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól. 2.) A Közgyűlés az Enyezd Utcai Óvoda vezetői feladatainak ellátásával szeptember 1-től, december 31-ig tartó határozott időtartamra, Laufer Marianna 7632 Pécs, Fülep Lajos u. 26. szám alatti lakost bízza meg, jelenlegi alapilletményének és vezetői pótlékának változatlanul hagyása mellett. 3.) A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert és a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése és a vezetői megbízás miatt felmerülő munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: augusztus 31. Póla József 4.) A közgyűlés az előterjesztéshez csatolt 1. számú mellékletben írt feltételekkel pályázatot ír ki az Enyezd Utcai Óvoda magasabb vezetői (óvodavezető) feladatainak ellátására. A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a pályázati kiírást az Oktatási Közlönyben jelentesse meg. Határidő: május 15. Póla József 165/2006. (04.27.) sz. határozat dr. Poronyi Gábor közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dr. Poronyi Gábornak az Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát március 31-ei hatállyal felmentéssel megszünteti. A Közgyűlés nevezett felmentési idejét 8 hónapban állapítja meg, melynek kezdete augusztus 1-je. A Közgyűlés dr. Poronyi Gábort augusztus 1-től, március 31-ig a felmentési idő teljes időtartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól. 4 A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert és a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatt felmerülő munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: július 31. Póla József 166/2006. (04.27.) sz. határozat dr. Vonyó Józsefné közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése dr. Vonyó Józsefnének a Köztársaság Téri Általános Iskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát március 31-ei hatállyal felmentéssel megszünteti. A Közgyűlés nevezett felmentési idejét 8 hónapban állapítja meg, melynek kezdete augusztus 1-je. A Közgyűlés dr. Vonyó Józsefnét augusztus 1-től, március 31-ig a felmentési idő teljes időtartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert és a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatt felmerülő munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: július 31. Póla József 167/2006. (04.27.) sz. határozat Bende Zoltán közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Bende Zoltánnak a Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát december 31-ei hatállyal felmentéssel megszünteti. A Közgyűlés nevezett felmentési idejét 5 hónapban állapítja meg, melynek kezdete augusztus 1-je. A Közgyűlés Bende Zoltánt augusztus 1-től, december 31-ig a felmentési idő teljes időtartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól.

5 A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert és a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatt felmerülő munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: július 31. Póla József 168/2006. (04.27.) sz. határozat Mezei József közalkalmazotti jogviszonyának megszüntetéséről Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Mezei Józsefnek a Hajnóczy József Kollégium igazgatójának közalkalmazotti jogviszonyát április 30-ai hatállyal felmentéssel megszünteti. A Közgyűlés nevezett felmentési idejét 8 hónapban állapítja meg, melynek kezdete szeptember 1-je. A Közgyűlés Mezei Józsefet szeptember 1-től, április 30-ig, a felmentési idő teljes időtartamára mentesíti a munkavégzési kötelezettsége alól. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert és a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közalkalmazotti jogviszony megszüntetése miatt felmerülő munkáltatói intézkedéseket tegyék meg. Határidő: augusztus 31. Póla József 169/2006. (04.27.) sz. határozat a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői (igazgatói) megbízásának meghosszabbításáról 1. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése megtárgyalta a Költségvetési Bizottság előterjesztését és egyetért azzal, hogy a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata magasabb vezetői (igazgatói) állásának betöltésére irányuló pályázat kiírására a szociális intézményrendszer átvizsgálását követően, legkésőbb szeptember 30-ig kerüljön sor. 2. A Közgyűlés a Szociális Intézmények Gazdasági Szolgálata jelenlegi igazgatója, 5 Mátyás Tibor (Pécs, Csillagvirág u. 6. sz. alatti lakos) magasabb vezetői megbízását december 31-ig meghosszabbítja, jelenlegi illetményének változatlanul hagyása mellett, 300 %- os vezetői pótlékkal, összesen ,- Ft illetménnyel. 3. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert a megbízás meghosszabbításával kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: május 31. Felelős: dr. Tolnai Márta 170/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Állatkert és Akvárium - Terrárium Közhasznú Társaság ügyvezető igazgatójának lemondásáról 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Pintér Tibornak a Pécsi Állatkert és Akvárium -Terrárium Kht ügyvezető igazgatójának a Kht. ügyvetői tisztségéről történt lemondását június 21-ei hatállyal tudomásul veszi. A közgyűlés kötelezi Pintér Tibort, hogy a lemondás hatályossá válásáig a Kht. üzletvezetése szempontjából halaszhatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében vegyen részt. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy a közgyűlés döntéséről Pintér Tibor ügyvezetőt és dr. László Antalt a Kht. Felügyelő Bizottságának elnökét értesítse. 2.) A Közgyűlés az előterjesztés melléklete szerinti pályázati kiírásnak megfelelően pályázatot ír ki a Pécsi Állatkert Kht. ügyvezető igazgatói munkakörének betöltésére. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a pályázat közzétételéről legalább egy országos terjesztésű napilapban, a Pécsi Hírekben és az Önkormányzat honlapján (www.pecs.hu) gondoskodjon. 3.) A közgyűlés a Pécsi Állatkert Kht. ügyvezető igazgatói tisztségére kiírt pályázat véleményezésére az alábbiakban

6 felsorolt személyek részvételével 7 tagú szakmai bizottságot kér fel: Gonda Tibor alpolgármester, dr. Kunszt Márta alpolgármester, Meixner András a Kulturális Bizottság elnöke, Juhász István a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság elnöke dr. Tolnai Márta a Közgazdasági Főosztály vezetője, Póla József a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetője, Sigmond István a Kittenberger Kálmán Növény- és Vadaspark Szolgáltató Kht. ügyvezető igazgatója A szakmai Bizottság tegyen javaslatot a Közgyűlésnek a Kht. új ügyvezetőjének személyére és induló díjazásának mértékére. Határidő: június 22. Felelős: Póla József 171/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Ipari Park Zrt. vezérigazgatójának megválasztásáról 1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy Pécsi Ipari Park Zrt. Közgyűlése Brányi Endrét június 1. napjával, öt éves időtartamra május 31. napjáig, Ft / hó induló díjazással - a Zrt. cégvezető vezérigazgatójának megválasztja. 2. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a Pécsi Ipari Park Zrt. közgyűlésén ezen határozat 1. pontjában foglaltaknak megfelelően adja le szavazatát. 3. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a Pécsi Ipari Park Zrt. módosult Társasági Szerződését az Önkormányzat nevében aláírja Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a határozatot küldje meg a Pécsi Ipari Park Zrt. Igazgatósága Elnökének és Felügyelő Bizottsága Elnökének. Felelős: dr. Varga István Határidő: a Pécsi Ipari Park Zrt. Közgyűlésének május 3-ai ülése 172/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Ipari Park Zrt. könyvvizsgálójának megválasztásáról 1.) A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécsi Ipari Park Közgyűlése, öt évre június 1. napjától május 31. napjáig, Ft + ÁFA / hó (induló) díjazással - Harmat János bejegyzett könyvvizsgálót választja meg a Társaság könyvvizsgálójának. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a Pécsi Ipari Park Zrt. közgyűlésén ezen határozat 1. pontjának megfelelően adja le szavazatát. Határidő: a Pécsi Ipari Park évi rendes közgyűlése 3.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a Zrt. módosult társasági szerződését az Önkormányzat nevében aláírja. Határidő: a társasági szerződés elkészültét követően azonnal 4.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy ezen határozatról értesítse a Pécsi Ipari Park Zrt. Vezérigazgatóját és az Igazgatóság Elnökét. Felelős: dr. Varga István HATÁROZATOK 161/2006. (04.27.) sz. határozat a évi költségvetési felhasználható pénzmaradvány felosztásáról 1.) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal évi felhasználható eft pénzmaradványból eft-ot az intézményi célelőirányzatok korrekciójára, eft-ot pedig az intézményi pénzmaradványban fedezettel nem bíró befizetési kötelezettségek, kötelezettségvállalá-

7 sok fedezetére biztosít, a mellékletben szereplő intézményi bontásban. 2.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy e döntésnek megfelelően a évi költségvetés elkövetkező módosításakor a pénzmaradványt és a vele kapcsolatos elkötelezettségeket, valamint az intézményi előirányzat módosításokat vezesse át a költségvetésen. 3.) A Közgyűlés utasítja Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy a beszámolót a törvényi szabályozásnak megfelelően tegye közzé, valamint ezzel egyidejűleg küldje meg az Állami Számvevőszéknek. Határidő: 1. és 2. pont esetében: a évi költségvetés következő egységes szerkezetű módosítása Felelős: dr. Tolnai Márta Határidő: 3. pont esetében: május 31. Felelős: dr. Papp Judit címzetes főjegyző 162/2006. (04.27.) sz. határozat a településszerkezeti terv módosításának jóváhagyásáról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése az évi LXXVIII. tv. 7..(3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi határozatot hozza: 1.) Jóváhagyja az előterjesztéshez csatolt rajzi és szöveges munkarészek szerinti településszerkezeti tervet Pécs Építési Szabályzatának és a Szabályozási tervének megállapításáról szóló 16/2006. (05.15.) számú önkormányzati rendelettel összhangban, egyúttal módosítja a 475/2004. (11.18) számú és az 566/2005. (11.24.) számú határozattal módosított 550/2003. (11.27.) sz. határozatot. 2.) A közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy a jelen határozat 1./ pontja szerint módosított tervet küldje meg a véleményezésben részt vetteknek, továbbá a Központi Dokumentációs Tervtárnak. Határidő: május /2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Építési Szabályzat és a Szabályozási Terv megállapításáról szóló 16/2006. (05.15.) számú rendelettel öszszefüggő feladatokról Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlése Pécs Építési Szabályzatának (továbbiakban: PÉSZ) és a Szabályozási Tervének (továbbiakban: SZT) megállapításáról szóló 16/2006.(05.15.) sz. önkormányzati rendeletének elfogadásával összefüggésben az alábbi feladatokat határozza meg: 1. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert és dr. Papp Judit címzetes főjegyzőt, hogy a PÉSZ és a SZT új rendelet szerinti munkarészeit hitelesítse. 2. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy a szabályozási terv egy-egy példányát küldje meg a véleményezési eljárásban részt vetteknek, a Baranya Megyei Közigazgatási Hivatalnak, és a Központi Dokumentációs Tervtárnak. 3. A Közgyűlés felkéri dr. Papp Judit címzetes főjegyzőt, gondoskodjon a szabályozási terv tervtárban történő elhelyezéséről, és korlátlan idejű megőrzéséről. Határidő: május 27. dr. Papp Judit címzetes főjegyző 173/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Ipari Park Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécsi Ipari Park Zrt évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja. 174/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Közlekedési Zrt. Felügyelő bizottsága tagjának visszahívásáról, munkavállalói tag megválasztásáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy Galbáts Andrást - eddigi munkájának elismerése mellett - visszahívja a Pécsi Közlekedési Zrt. Felügyelő Bizottságának tagságából. 2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy Horváth Gyulát (7762 Pécsvárad, Táncsics Mihály köz 2 / b. ) a Pécsi Közlekedési Zrt.

8 munkavállalóját, a Zrt. Üzemi Tanácsának jelöltjét április 27. napjától, a felügyelő bizottság megbízásának lejártáig május 31-ig, a jelenleg érvényes díjazással ( tag: Ft / hó ) megválasztja a Pécsi Közlekedési Zrt. Felügyelő Bizottsága tagjának. 3. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a Pécsi Közlekedési Zrt. módosult Alapító Okiratát az Önkormányzat nevében aláírja. Határidő: az alapító okirat elkészültét követően azonnal. 4. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy ezen határozatról értesítse a Pécsi Közlekedési Zrt. Vezérigazgatóját, Igazgatóságát, Felügyelő Bizottságát és az Üzemi Tanács Elnökét. Határidő:azonnal Felelős: dr. Varga István. 175/2006. (04.27.) sz. határozat az iparosított technológiával épült lakóépületek felújításának évi pályázati kiírásáról 1.) A Közgyűlés az Iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának és a lakóépületek környezete felújításának támogatása évi önkormányzati pályázati kiírását elfogadja és úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter által meghirdetett évi támogatási pályázaton részt vesz. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a Pályázati felhívást tegye közzé. Határidő: május 10. Felelős: Balázsné Donáth Aranka 2.) A Közgyűlés a beérkező pályázatok értékelésére és a nyertes pályázatokra vonatkozó előzetes javaslatok megtételére, valamint az önkormányzati pályázatok elkészítését végző előkészítő munkacsoport tagjainak a következőket jelöli ki: Kővágó László csoportvezető, munkacsoport vezető 8 Garadnayné Dónát Ágnes beruházási referens Horváth Enikő beruházási referens Csepreginé Szirtes Emőke beruházási referens Borsfai László beruházási referens Temesi Péter beruházási asszisztens A Közgyűlés elrendeli, hogy a munkacsoport a beérkezett pályázatok értékelését és támogatásukra vonatkozó javaslatát a Közlekedési és Kommunális bizottsági, a Lakásfejlesztési és Gazdálkodási bizottsági továbbá a Költségvetési bizottsági előterjesztést követően terjessze Közgyűlés elé. Határidő: augusztus 31. Felelős: Balázsné Donáth Aranka 176/2006. (04.27.) sz. határozat települési önkormányzatokkal társulási megállapodások megkötéséről 1.) Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az előterjesztéshez csatolt 1. sz. mellékletben írt feltételekkel szeptember 1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra Társulási megállapodást köt Feladat-ellátó Mikro-Társulás létrehozására Abaliget, Husztót, Kovácsszénája, Kökény, Magyarsarlós, Nagykozár, Orfű és Pogány Község Önkormányzata képviselőtestületeivel. 2.) A Közgyűlés az előterjesztéshez csatolt 2 sz. mellékletben írt feltételekkel szeptember 1-jei hatállyal, határozatlan időtartamra Feladat-ellátó társulási megállapodást köt Szentkatalin Község Önkormányzata képviselőtestületével. 3.) A közgyűlés úgy dönt, hogy az 1.) és 2.) pontban felsorolt települési önkormányzatok fizessenek a társulási megállapodásokban átadott feladat-ellátásáért un. feladat-ellátási hozzájárulást, legelőször a 2007/2008 as tanév első napjától szeptember 1-től, ennek mértékét a mindenkori költségvetési törvényben a tanulónkénti alap normatíva 5 % - nak 100 Ft/tanulóra kerekített összegében állapítja meg a közgyűlés. 4.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az 1.) és 2.) pontban hivatkozott társulási megállapodások aláírására.

9 5.) A közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről értesítse a megállapodások megkötésében érintett települési önkormányzatok polgármestereit, a Pécsi Többcélú Kistérségi Társulás elnökét és a kijelölt körzethatárok szerint illetékes közoktatási intézmények vezetőit. Határidő: május 15. Póla József 177/2006. (04.27.) sz. határozat hitelfelvételről a Pécs-Pogányi repülőtér fejlesztés befejezéséhez 1. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az AIR-HORIZONT Pécs Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. részére bruttó eft ot átadjon az alábbi fejlesztések finanszírozására: -Repülőtéri informatikai rendszer (szoftver+hardver) (árubeszerzés) - Repülőtéri technológiai rendszer installálása (építési beruházás) - Gyengeáramú hálózatok telepítése (építési beruházás) - Pultok, mobiliák (árubeszerzés) - Hangosítás (árubeszerzés) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. és az AIR- HORIZONT Pécs Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht. taggyűlésének javasolja, hogy a Kft. és a Kht. a forrás átadásról szóló Megállapodást kösse meg. Határidő: 2006.április 30., Ács Gyula és Kőhegyi István ügyvezetők 9 2. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft eft hitel felvételére a nyílt közbeszerzési eljárást írja ki. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a Kft taggyűlésének javasolja, hogy a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. a hitelfelvételre a nyílt közbeszerzési eljárást folytassa le. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztály vezetőjét, hogy a bíráló bizottság által készített szakvéleményt az eredményhirdetést megelőzően jóváhagyásra és a törlesztő részletekre vonatkozó önkormányzati kötelezettség vállalás biztosítására terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: szeptember 15. Felelős: Ács Gyula ügyvezető, Balázsné Donáth Aranka 3. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az AIR-HORIZONT Pécs Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht eft kölcsönt biztosítson a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft részére a hitelszerződés megkötéséig. A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Toller László polgármestert, hogy a Kft. és a Kht. taggyűlésének javasolja, hogy a Kft. és a Kht. a eft kölcsön folyósításáról szóló Megállapodást kösse meg. Határidő: április 30., Kőhegyi István és Ács Gyula ügyvezetők 4. A Közgyűlés egyetért azzal, hogy az AIR-HORIZONT Pécs Pogányi Repülőtér Fejlesztéséért Kht eft rövid lejáratú folyószámla hitelt vegyen fel 2006 évre. A Közgyűlés felhatalmazza Dr. Toller László polgármestert, hogy a Kht. taggyűlésének javasolja, hogy a Kht. a rövid lejáratú folyószámla hitelt vegye fel a eft átmeneti finanszírozás érdekében. Határidő: 2006.április 30., Kőhegyi István ügyvezető 178/2006. (04.27.) sz. határozat a 16573/8 hrsz-ú (ún. 10-es tömb) tulajdonjogának rendezéséről 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a pécsi 23996/2 hrsz-ú ingatlan i árverésén, ahol ( Ft + 20 % ÁFA az induló ár) a Pécsi Kapu Kft. nyertessége esetén a kialakult vételárba a pécsi 16573/8 hrsz-ú ingatlan visszavétele miatt a Kft. részére visszajáró Ft + 20 % ÁFA-t beszámítja, és a különbözet megfizetésére a évi költségvetésben elkötelezettséget vállal, valamint a vételárkülönbözet összegének erejéig a 16573/8 hrsz-ú ingatlan terhére a Pécsi Kapu Kft. javára jelzálogjogot alapít.

10 2. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy az árverési eljárást bonyolítsa le, és a Pécsi Kapu Kft. nyertessége esetén a konkrét vételár ismeretében a évi költségvetésben történő kötelezettségvállalás és a jelzálogjog alapítása tárgyában az ügyet ismételten terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: június 02. Juhász István, és Soó László bizottsági elnökök Balázsné Donáth Aranka, és dr. Tolnai Márta k 179/2006. (04.27.) sz. határozat a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. alapító okiratának módosításáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okiratának alábbiak szerinti módosítását jóváhagyja: A III. A társaság tevékenységi köre ( TEÁOR szerinti bontásban ) című fejezet 2. bekezdése: módosítás előtt: A társaság főtevékenysége: Autópálya, út, repülőtér, sport játéktér építése, módosítás után: A társaság főtevékenysége: 70,12 03 Ingatlanforgalmazás. 2. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert, hogy a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot az Önkormányzat nevében aláírja Határidő: az alapító okirat elkészültét követően azonnal 3. A Közgyűlés felkéri a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. Vezérigazgatóját, hogy az alapító okirat ezen határozat szerinti módosítását a cégbíróságnál jelentse be. Határidő: május 27. Felelős: dr. Kelemen László vezérigazgató A Közgyűlés felkéri a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a határozatban foglalt tulajdonosi döntésről értesítse a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. Vezérigazgatóját, Igazgatóságát, Felügyelő Bizottságát. Felelős: dr. Varga István 180/2006. (04.27.) sz. határozat PANNON Térségi Integrált Szakképzőés Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ alapító okiratának módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a PANNON Térségi Integrált Szakképző - és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Központ alapító okirata 1./ Az intézmény neve pontját a következő szövegrésszel egészíti ki: Telephelye: 7625 Pécs, Citrom u A közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és utasítja a Közgazdasági Főosztály vezetőjét, hogy az alapító okirat módosítását a törzskönyvön vezettesse át. A Közgyűlés utasítja a Művelődési, Közoktatási és Sport Főosztály vezetőjét, hogy a közgyűlés döntéséről az érintett középfokú oktatási intézmény vezetőjét értesítse. Határidő: május 10. dr. Tolnai Márta, és Póla József k 181/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécsi Távfűtő Kft évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja. 182/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Temetkezési Vállalat évi üzleti tevékenységéről szóló beszámolójának elfogadásáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Pécsi Temetkezési Vállalat évi üzleti tevékenységéről szóló összefoglaló beszámolóját elfogadja.

11 183/2006. (04.27.) sz. határozat beszámoló Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság évi tevékenységéről A Közgyűlés Pécs Megyei Jogú Város Hivatásos Önkormányzati Tűzoltósága parancsnokának a Tűzoltóság évi tevékenységére vonatkozó beszámolóját elfogadja, és köszönetét fejezi ki a évi munkájáért. 184/2006. (04.27.) sz. határozat Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Pécsi Geodézia Kft. üzletrészére vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata ne éljen az ÁPV Zrt.-nek a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Kft-ben lévő a Kft. jegyzett tőkéje 36,4 %-át, forint értékű törzsbetétet megtestesítő - üzletrészére vonatkozó elővásárlási jogával. 2. A Közgyűlés felkéri dr. Toller László polgármestert, hogy a határozat 1. pontjában foglaltakról értesítse az ÁPV Zrt. vezérigazgatóját. 185/2006. (04.27.) sz. határozat Világörökségi pályázat tartalmának módosításáról A Közgyűlés a Pécs világöröksége, turisztikai vonzerő fejlesztése című ROP projekt keretében vállalt műszaki tartalomra vonatkozó projektmódosítását az alábbiak szerint, jóváhagyja: 1. Az Aradi Vértanúk útjára tervezett parkolósáv megépítése kikerül a projektből. 2. A Pécs-Sopianae Örökség Kht. a Civil Közösségek Háza, valamint a Cella Septichora beruházásaihoz szükséges, építési hatóságilag előírt parkoló mennyiséget a helyi parkoló rendelet előírásai szerint megváltsa A Lánc utcában levő 40570/13 hrsz-ú ingatlanon kerüljön kialakításra a projekthez szükséges 40 darab parkoló az 1. sz. mellékletben foglalt elrendezés szerint. 4. A Civil Közösségek Háza fejlesztésének, felújításának műszaki tartalmából a tetőtérbeépítés kikerüljön. 5. A Nyugati és Északi várfalsétányok növényesítési tartalma csökkentésre kerüljön. 6. Közgyűlés úgy, dönt, hogy a 4. és az 5. pontokban bekövetkezett tartalmi csökkentés során felszabaduló forrásokból a Dóm téren folyó ásatás eredményeként feltárt új leletegyüttes bemutathatóvá tételének megvalósítását kell finanszírozni. A Közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a régészeti feltárásra vonatkozó vállalkozási szerződések előzőek miatt szükséges módosításait aláírja. 7. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a módosítás, illetve a tervezési előkészületek a főkedvezményezett és egyben a projekt lebonyolításáért felelős Pécs-Sopianae Örökség Kht. feladata, és a projektmódosítással kapcsolatosan esetlegesen felmerülő többletköltségek a Pécs-Sopianae Örökség Kht-t terhelik. 8. A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a határozati javaslat pontjában szereplő módosításokat figyelembe véve a projekt lebonyolításáért felelős projektmenedzsment kezdeményezze a VÁTI Khtnál a támogatási szerződés módosítását. Határidő: Felelős: azonnal dr. Toller László polgármester dr. Ujvári Jenő ügyvezető igazgató 9. A Közgyűlés felkéri a Költségvetési Bizottságot, vizsgálja meg és adjon javaslatot arra, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a évi, vagy a évi költségvetésében milyen módon, és milyen keret terhére tud fedezetet biztosítani az északi és nyugati várfalsétány eredeti, a kivitelezési tervben foglalt növényesítésének megvalósításához. Határidő: június 31. Felelős: dr. Soó László bizottsági elnök dr. Tolnai Márta Balázsné Donáth Aranka

12 186/2006. (04.27.) sz. határozat a PEA II projekt-előkészítő program folytatásáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Balokány rehabilitációs projektjének kibővítését megvalósítja és megtervezteti a Tüskésréti utat a Sport utcával összekötő utat. A tervezés pénzügyi alapját az előterjesztés mellékletében levő PEA II. támogatási szerződés képezi, melyet az Önkormányzat 2006-ban nyert el. A Közgyűlés a projekt 5,5 millió forint öszszegű előfinanszírozását visszapótlási kötelezettséggel a Városgazdálkodási Keret terhére kívánja biztosítani. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a évi költségvetésben a szükséges módosításokat elvégezze. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletében levő támogatási szerződés aláírására. Határidő: május 31. dr. Tolnai Márta 187/2006. (04.27.) sz. határozat Déli Autóbusz Pályaudvar kiviteli és Műszaki ellenőri szerződésének módosításáról 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Déli Autóbusz Pályaudvar építésére megkötött kivitelezői szerződést módosítja az előterjesztés 1. sz. mellékletében levő 2. sz. szerződésmódosítás szerint. A Közgyűlés a 2. sz. szerződésmódosítás hatályba lépésével a február 27-én köttetett 1 sz. szerződésmódosítást hatályon kívül helyezi. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1 sz. mellékletében szereplő szerződésmódosítás aláírására. 2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Déli Autóbusz Pályaudvar építésére megkötött műszaki ellenőri szerződést módosítja az előterjesztés 2. sz. mellékletében levő 2. sz. szerződésmódosítás szerint. A Közgyűlés a 2. sz. szerződésmódosítás hatályba lépésével a február 27-én köttetett 1 sz. szerződésmódosítást hatályon kívül helyezi. 12 A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 2. sz. mellékletében szereplő szerződésmódosítás aláírására. 3. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a kivitelező Debmut Rt.- Strabag Rt. konzorcium által a munkálatok átmeneti leállítása miatt keletkezett nettó Ft összegű kártérítési igényét a kiviteli szerződésen kívül rendezi. A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt a kártérítéssel kapcsolatos kifizetés teljesítésére. Határidő: május 15. dr. Tolnai Márta 188/2006. (04.27.) sz. határozat Pécs, Kossuth tér alatti kétszintes mélygarázs pályázatáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzat tulajdonában álló, pécsi hrsz-ú, és hrsz-ú ingatlanok (természetben: a Kossuth tér) alatt kialakítható kétszintes, térszín alatti mélygarázs megépítésére pályázatot ír ki, az előterjesztéshez mellékelt részletes pályázati felhívásban foglalt feltételek mellett. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a pályázatot tegye közzé, a benyújtási határidőt követően az ajánlatokat a Város-és Környezetfejlesztési Bizottság, valamint a Gazdasági, Tulajdonosi és Vállalkozási Bizottság állásfoglalásával terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: 2006.június 22. Felelős: Balázsné Donáth Aranka 189/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécs-Pogányi közforgalmú repülőtér közszolgáltatási szerződésének kiegészítéséről 1. A Közgyűlés a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, illetve a Baranya Megyei Önkormányzat között létrejött közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékle-

13 tét az előterjesztett szövegezéssel jóváhagyja. 2. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a repülőtéri közszolgáltatás pénzügyi kompenzációjának mértékéről szóló előírások érvényességéhez a költségvetési rendelet módosítása, a kompenzáció mértékének és megosztásának arányáról szóló rendelkezések érvényességéhez pedig a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének jóváhagyó határozata is szükséges. 3. A közforgalmú repülőtér közszolgáltatásának és évi pénzügyi fedezetét a Közgyűlés 177/2006. ( ) számú határozata által jóváhagyott bankhitel biztosítja, melynek visszafizetését a közszolgáltatás ellátásáért felelős önkormányzat teljesíti. A évi fedezet közszolgáltatásért felelős önkormányzatot terhelő része 120 millió Ft, amelyet a Pécs-Pogányi Repülőteret Működtető Kft. mint közszolgáltató a felvett hitelből megelőlegez és ezt az összeget az önkormányzat a ig terjedő költségvetési években az éves költségvetési rendeletében foglaltak szerint visszapótolja. Határidő: május 1. Felelős: Baranya Megyei Közgyűléssel folytatott tárgyalások végrehajtásáért: Juhász István, a GATUVÁB elnöke költségvetési rendelet előkészítéséért: dr. Tolnai Márta 190/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsett élő kisebbségek részvételéről a Pécs Európa Kulturális Fővárosa projekt megvalósításában 1.) A Közgyűlés a Kisebbségi Társulási Tanács a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt programjára vonatkozó előterjesztését továbbítja a Programtanács számára. 2.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a Pécsett élő kisebbségek részvétele a Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010 projekt megküldése érdekében intézkedjen. Határidő: május 15. Felelős: dr. Varga István /2006. (04.27.) sz. határozat szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújítása II. ütem támogatási és kivitelezői szerződések módosításáról 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Dél- Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácscsal az SZBK/DD/ és -262 iktatószámú pályázatra megkötött támogatási szerződések módosításra kerüljenek. A módosítás után a két pályázat végösszege Ft-ról Ft-ra csökken, így a lehívható támogatás ennek arányában változik. 2. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az SZBK/2005/DD-261 iktatószámú pályázatra megkötött támogatási szerződés befejezési határideje a Pécsi Vízmű Zrt június-július hónapban tervezett vízvezeték-rekonstrukciós munkálatai miatt június hónap helyett november 15- re változzon. 3. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a STRABAG Zrt-vel kötött vállalkozói szerződés 3. pontjában szereplő befejezési határidő a Pécsi Vízmű Zrt júniusjúlius hónapban tervezett vízvezetékrekonstrukciós munkálatai miatt június 15-ről november 15-re módosul. 4. Felhatalmazza a polgármestert a szerződés módosítások aláírására. Határidő: április 27. Balázsné Donáth Aranka 192/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécs Kistérségi Foglalkoztatási Paktum projektről 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs Kistérség Foglalkoztatási Paktuma ROP /33 számú projekt megvalósulása esetén, az által érintett vagyontárgyakat a projekt befejezéséig (az előírt után követési idő végéig) az önkormányzat törzsvagyonában tartja, és tudomásul veszi, hogy a fejlesztéssel érintett vagyontárgynak az önkormányzat törzsvagyonából történő kikerülése szerződésszegésnek minősül, amely a támo-

14 gatónak a szerződéstől való elállását eredményezi. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a projekt szerződéskötést előkészítő iratokat, és -nyertes pályázat esetén- a Pécs Kistérség Foglalkoztatási Paktum projekt szerződését aláírja. 3. A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokat készítse el. Felelős: dr. Sohár Endre 193/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécs, Móricz Zsigmond utca 8. szám alatti ingatlan haszonkölcsönbe adásáról 1) A Közgyűlés az előterjesztés mellékleteként csatolt haszonkölcsön szerződést megköti a Vakok és Gyengénlátók Baranya Megyei Egyesületével. 2) Felkéri a polgármestert, hogy a haszonkölcsön szerződést írja alá. Határidő: május /2006. (04.27.) sz. határozat Integrált Nappali Szociális Intézmény telephelyein férőhelyek számának emeléséről 1.) A Közgyűlés - az intézményi férőhelyek számának 5 %-ot meg nem haladó mértékű emelésére - kérelmet nyújt be Komló Város Jegyzőjéhez az Integrált Nappali Szociális Intézmény három telephelyére vonatkozóan, az alábbi férőhelyszámra történő bővítésekre: 11. sz. Idősek Klubja Pécs, Polgárszőlő u ról 31 férőhelyszámra módosul, 13. sz. Idősek Klubja Pécs, Littke J. u ről 42 férőhelyszámra módosul, Mozgáskorlátozottak Nappali Intézménye Pécs, Krisztina tér 9.30-ról 31 férőhelyszámra módosul. 2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a működési engedélyek módosítása iránti kérelem aláírására A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a működési engedély módosítása érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg. Felelős: dr. Sohár Endre 195/2006. (04.27.) sz. határozat az Integrált Nappali Szociális Intézmény és az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye HEFOP 4.2. nyertes pályázatához önerő felhasználásáról 1.) A Közgyűlés az Integrált Nappali Szociális Intézmény és az Életminőségfejlesztő Szolgáltatások Intézménye számára a nyertes HEFOP 4.2 pályázatuk lebonyolításához, a 4/2006. (02.22.) sz. költségvetési rendeletben, céltartalékok közt rendelkezésre álló pályázati önrész alap terhére Ft-ot biztosít az alábbi célokra: Ft-ot a projekt management bér és járulékai kifizetésére Ft-ot a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos kiadásokra. 2.) A Közgyűlés felkéri a Közgazdasági Főosztályt, hogy az elkülönített Ft-ból az Integrált Nappali Szociális Intézmény költségvetését Ft-tal emelje meg, a projekt management bér és járulékai kifizetése céljából. 3.) A Közgyűlés felkéri a Közgazdasági Főosztályt, hogy az elkülönített Ft-ból az Életminőség-fejlesztő Szolgáltatások Intézménye költségvetését Ft-tal emelje meg, a projekt management bér és járulék költségeinek valamint a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatos költségek kifizetése céljából. Felelős: dr. Tolnai Márta 4.) A Közgyűlés felkéri a Népjóléti Főosztályt, hogy a döntésről az érintetteket értesítse. Felelős: dr. Sohár Endre

15 196/2006. (04.27.) sz. határozat ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek, valamint a Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas támogatásáról 1.) A Közgyűlés az ellátási szerződéssel rendelkező civil szervezetek, továbbá a Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritás Alapítvány számára a város évi 4/2006.(02.22.) számú költségvetési rendelete 10/b. számú melléklete, Pénzeszköz átadás-egyéb működési pénzeszköz átadás sorain rögzítettek alapján - az alábbi összegű támogatásokat nyújtja: Fogd a Kezem Alapítvány Ft Ifjúságért Egyesület Ft INDIT Közalapítvány Ft Kerek Világ Alapítvány Ft Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ft Támasz Alapítvány Ft UWYTA Kht Ft Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Ft 2.) A Közgyűlés elfogadja a Fogd a Kezem Alapítvánnyal, az Ifjúságért Egyesülettel, az INDIT Közalapítvánnyal, a Kerek Világ Alapítvánnyal, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesületével, a Támasz Alapítvánnyal, a UWYTA Kht-val, valamint a Pécs Egyházmegyei Katolikus Caritas Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződéseket, az előterjesztés mellékeltét képező tartalommal. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződések aláírására. 3.) A Közgyűlés utasítja a Közgazdasági Főosztályt, hogy a támogatási szerződéseknek megfelelően utalja a szervezeteknek az önkormányzati támogatást. Felelős: dr. Sohár Endre, dr. Tolnai Márta 197/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Koncert és Konferenciaközpont nyílt tervpályázati eljárásnak megindításáról A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécsi Koncert és Konferenciaközpont épületére, a nyílt építészeti tervpályázatával kapcsolatos közbeszerezési eljárást megindítja. 15 A tervpályázatot Bíráló Bizottság tagjának Antti Vihinen igazgató helyett Bagoly Attila építészmérnököt és szakmai titkárnak, Domonkos Ádám építészmérnököt jelöli. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy a tervpályázat lebonyolításához szükséges intézkedéseket tegye meg, és a bíráló bizottságnak a kiíró felé tett ajánlását terjessze a Közgyűlés elé. Határidő: november 30. Felelős: Balázsné Donáth Aranka Bagoly Attila helyettes 198/2006. (04.27.) sz. határozat az INDIT Közalapítvány évi önkormányzati támogatásával kapcsolatos elszámolási határidő meghosszabbításáról 1.) A Közgyűlés az INDIT Közalapítvány (7623 Pécs, Szendrey J. u. 6.) 7-588/2005/15. számú támogatási szerződésében szereplő elszámolási határidőt március 31.-ig meghosszabbítja. 2.) A Közgyűlés utasítja a Népjóléti Főosztályt, hogy a támogatási szerződést módosító szerződés elkészítéséről gondoskodjék. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a módosító szerződés aláírására. 4.) A Közgyűlés felkéri a Népjóléti Főosztályt, hogy döntéséről tájékoztassa az INDIT Közalapítványt. Felelős: dr. Sohár Endre 199/2006. (04.27.) sz. határozat nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlők részére történő értékesítésre kijelöléséről A Közgyűlés - a 44/2005. (11.29.) önkormányzati rendelet. 6. -a alapján - az alábbi nem lakás célú helyiségeket értékesítésre kijelöli. garázsok József A. u. 32/1 18. Bokor u. 70. Enyezd u Szeptember 6. tér 61. hrsz. 4284/4/A/ /3/A/ 20912/8/A/ /7/A/3

16 Bokor u. garázssor /3/A Vadász u számú Feketegyémánt tér /16/A Maléter P.u.18. Fsz /156/A/35 Vadász u szám Kolónia u /3 Garai u /2/A/2 Szeptember 6.tér /7/A Illyés Gy. u /36/A/4 Feketegyémánt tér /16/A Nagy I. u /28/A/31 Király u /A/3 Felsővámház u /A/19 Uitz B. u /41/A Dr. Veress E. u /13 Enyezd u /9/A/34 Népfront u /2/A/3 egyéb helyiség Szent Mór u m2 nagyságú raktár-tároló hrsz.17630/a5 Szövetkezet u m2 vegyesbolt hrsz.46088/1 A Közgyűlés utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, hogy az értékesítési eljárást folytassa le. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az adásvételi szerződések aláírására. Határidő:2006. augusztus 31. Felelős: dr. Sohár Endre, dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 200/2006. (04.27.) sz. határozat Horváth Miklósnak a Pécs, Kálvária u. 12. sz. alagsor 1. sz. alatti lakás megvásárlására vonatkozó kérelméről A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Horváth Miklós Pécs, Kálvária 12. szám alatt lakos ,- Ft vételárért június 15.-ig -megvásárolja a Pécs, Kálvária u. 12. alagsor 1. szám alatti (hrsz /A/1) lakást. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: június 15. Felelős: dr. Sohár Endre, dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető /2006. (04.27.) sz. határozat Belle Ágnesnek a Pécs, Orsolya u sz. alatti lakások megvásárlására vonatkozó kérelméről A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy Belle Ágnes Pécs, Orsolya u sz. alatti lakos az alábbiak szerint megvásárolja a Pécs, Orsolya u sz. alatt található önkormányzati tulajdonú lakásokat: - a /A/4. hrsz-ú udvari lakás ellenértékeként december 31-ig egy legalább ,- Ft forgalmi értékű kettő szobás komfortos lakást kell visszapótolnia ingatlancserével az önkormányzatnak. - a /A/1. hrsz-ú 11 m2 nagyságú alagsori helyiséget június 15.-ig ,- Ft vételár megfizetése mellett vásárolhatja meg. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az adásvételi és csereszerződés aláírására. Határidő:2006. június 15. illetve december 31. Felelős: dr. Sohár Endre, dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető 202/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona részére térítésmentes bérlőkijelölési jog biztosításáról A Közgyűlés a Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona részére öt éves időtartamra április 30napjáig - 2 db egy szobás összkomfortos 19 m2 alapterületű garzonházi lakásra térítésmentesen bérlőkijelölési jogot biztosít. A Közgyűlés utasítja a Szociális Lakásgazdálkodási Csoportot, hogy a Pécsi Gyermekotthon és Gyermekek Átmeneti Otthona által jelölt személyekkel a bérleti szerződést kösse meg. Határidő: 2006.május 31. illetve április 30. Felelős: dr. Varga-Pál Józsefné csoportvezető

17 203/2006. (04.27.) sz. határozat az Európa Centrum KhT-val kötött 6-306/2005./2. számú támogatási szerződés módosításáról Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közte és az Európa Centrum Regionális Európai Információs és Oktatási Központ Kht. között február 10. napján, 6-306/2005/2. szám alatt kötött támogatási szerződést módosítja akként, hogy a 2.) pontban felsoroltakat a következő mondattal egészíti ki: 2.5. Programköltségek (étkezés, szállás, belépők, üzleti ajándékok, reprezentációs költségek, egyéb). A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert az előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést módosító szerződés aláírására. Határidő: május 15. Felelős:dr. Toller László polgármester Póla József 204/2006. (04.27.) sz. határozat alapítványok támogatási szerződés módosítási kérelméről 1. A Közgyűlés az Egyházmegyei Katolikus Caritassal kötött 2-18/2006 sz. támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: A támogatási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi lép: A támogatási összeg elszámolási határideje március A Közgyűlés a Hármas Egység Pedagógiai Alapítvánnyal kötött /2005/3 sz. támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: A támogatási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi lép: A támogatási összeg elszámolási határideje január A Közgyűlés a Művészet/Kér/ Alapítvánnyal kötött /2005/3 sz. támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: A támogatási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi lép: A támogatási összeg elszámolási határideje március A Közgyűlés a Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvánnyal kötött /2005/3 sz. támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: A támogatási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi lép: A támogatási összeg elszámolási határideje január A Közgyűlés a Kulturált Közlekedéssel a Gyermekekért Alapítvánnyal kötött /2005/3 sz. támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: A támogatási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi lép: A támogatási összeg elszámolási határideje január A Közgyűlés a Művészeti Nevelésért Alapítvánnyal kötött /2005/3 sz. támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: A támogatási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi lép: A támogatási összeg elszámolási határideje A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a támogatási szerződéseket módosító szerződések elkészítéséről gondoskodjék. 8. A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a támogatási szerződéseket módosító szerződések aláírására. Határidő: május 15. Felelős: dr. Varga István 205/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvány támogatási szerződés módosítási kérelméről 1.) A Közgyűlés a Pécs-Baranya Közbiztonsági Alapítvánnyal kötött /2005/16 sz. támogatási szerződést az alábbiak szerint módosítja: A támogatási szerződés 4. pontja helyébe az alábbi lép: A Támogatott a támogatást 2006.március 15-ig használhatja fel. A támogatási öszszeg elszámolási határideje március 31.

18 2.) A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinet vezetőjét, hogy a támogatási szerződést módosító szerződés elkészítéséről gondoskodjék. 3.) A Közgyűlés felhatalmazza dr. Toller László polgármestert a támogatási szerződést módosító szerződés aláírására. Határidő: május 15. Felelős: dr. Varga István A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt az eljárás lefolytatására, és felkéri a Polgármestert, hogy az árverés nyertesével az adásvételi szerződést megkösse. Határidő:2006. december 31. Juhász István bizottsági elnök Balázsné Donáth Aranka 206/2006. (04.27.) sz. határozat alapítványok támogatásának jóváhagyásáról A Közgyűlés elfogadja a Közgazdasági Főosztály előterjesztését az alapítványok támogatásának jóváhagyásáról. A Közgyűlés a város költségvetéséről szóló 4/2006.(02.22.) sz. Ör.12. (2) bekezdése alapján jóváhagyja az alábbi alapítványok támogatását: 2006.évi polgármesteri keretből: Dél-Dunántúl a Tudomány Támogatásáért Alapítvány - PAB működési területén tudományos kutatások ösztönzése ,-Ft Pécsi Szemle Várostörténeti Alapítvány - Tüskés Tibor Írók Pécsről második kötet nyomdai költségeihez ,- Ft Pro Pannónia Kiadói Alapítvány - Vonyó Tamás könyvének kiadásához ,- Ft A Közgyűlés felkéri a Jogi és Önkormányzati Főosztály Személyzeti Csoportját a támogatási szerződések előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert azok aláírására. Határidő:azonnal Felelős: dr. Tolnai Márta Főosztályvezető (04.27.) sz. határozat a pécsi 336/1 hrsz-ú Pécs, Szigeti út 35. sz. alatti ingatlan értékesítéséről 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a Pécs, Szigeti út 35. sz. alatti ingatlan árverési eljárás során, Ft + ÁFA induló vételáron kerüljön értékesítésre. 208/2006. (04.27.) sz. határozat a Pécs, Csortos Gyula utcai 5255/17 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 1.) A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pécs, Csortos Gyula utcában található 5255/17 hrsz-ú 720 m2 nagyságú beépítetlen terület megnevezésű ingatlant árverésen értékesíti. Az árverés induló árát Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 2.) A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt az árverési eljárás lebonyolítására. 3.) A Közgyűlés felkéri a polgármestert az árverés nyertesével kötendő adásvételi szerződés aláírására. Határidő: június 01. Juhász István bizottsági elnök Balázsné Donáth Aranka 209/2006. (04.27.) sz. határozat Pécs, Hegymeg dűlő 1. sz. alatti ingatlanra vonatkozó rendezési kérelemről 1. A Közgyűlés a 81198/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosának telekhatár rendezési kérelmét megtárgyalta és mivel az a közutat érinti, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002./05.10./ sz. rendelete 17. /3/ és 18. /1/ bekezdése alapján úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét képező vázrajznak megfelelően a cserével vegyes adásvételt jóváhagyja. A hatósági engedélyezést követően, a változási vázrajznak megfelelően, a pécsi 81198/3 hrsz-ú ingatlanból 43 m2 nagyságú ingatlanrész csere jogcímén kerül a pécsi hrsz-ú ingat-

19 lanhoz, míg a pécsi hrsz-ú közútból 43 m2 nagyságú rész csere, 66 m2 nagyságú ingatlanrész pedig adásvétel jogcímén kerül a pécsi 81198/3 hrsz-ú ingatlanhoz csatolásra. A Közgyűlés a 66 m2- es területrész vételárát 470.-Ft/m2-ben határozza meg mely összeg a cserével érintett ingatlanrészek ellenértékével megegyezik. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező szerződés a hatósági engedély jogerőssé válását követő - aláírására. 3. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a törzsvagyont érintő változások átvezetéséről az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002./05.10./ sz. önkormányzati rendelet módosítása során gondoskodjon. Határidő: december 31. Felelős: Balázsné Donáth Aranka 210/2006. (04.27.) sz. határozat Pécs, Siklósi út 122. sz. melletti 23891/98 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy a 23891/98 hrsz-ú közterületi ingatlan 2038 m2 nagyságú részét a közterületből kivonja. A Közgyűlés közterületből kivont 2038 m2 nagyságú telekrészt árverésen értékesíti. Az árverés induló árát Ft/m2 + ÁFA, összesen: Ft + ÁFA összegben állapítja meg. 2. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt az árverési eljárás lebonyolítására. 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az árverés nyertesével kötendő adásvételi szerződés aláírására. 4. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a törzsvagyont érintő változások átvezetéséről az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002. /05.10./ sz. önkormányzati rendelet módosítása során gondoskodjon. Határidő: május 31. Juhász István bizottsági elnök 19 Balázsné Donáth Aranka 211/2006. (04.27.) sz. határozat Pécs, Nagy-Máli úton lévő hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a Pécs, Nagy-Máli út hrsz-ú vízmosás megnevezésű önkormányzati tulajdonú ingatlan telekalakítási eljárása során leválasztott 291 m2 nagyságú részét a 29/2004. /11.26./ sz. önkormányzati rendelettel jóváhagyott Pécsi Építési Szabályzat alapján a forgalomképtelen törzsvagyoni körből kivonja, és jogerős telekalakítási határozat birtokában Ft vételáron értékesíti Berta Nóra 7635 Pécs, Donátusi u. 24. sz. alatti lakos részére. 2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az előterjesztés mellékletét képező adásvételi szerződés aláírására. 3. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet, hogy a törzsvagyont érintő változások átvezetéséről az Önkormányzat vagyonával kapcsolatos tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 29/2002./05.10./ sz. önkormányzati rendelet módosítása során gondoskodjon. Határidő: május 01. Juhász István bizottsági elnök Balázsné Donáth Aranka 212/2006. (04.27.) sz. határozat Pécs, Bajcsy Zs. u sz. felépítmény alatti 18913/4 hrsz-ú ingatlan értékesítéséről 1. A Közgyűlés úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 18913/4 hrsz-ú beépített terület megnevezésű ingatlan Pécsi Építési Szabályzat szerinti telekalakítás során leválasztott, a rajta elhelyezett épület földhasználati jogával terhelt 3552 m2 nagyságú részét a közterületből kivonja, és azt árverésen értékesíti. Az árverés induló árát Ft/m2 + ÁFA, összesen: Ft + ÁFA összegben állapítja meg, azzal a feltétellel, hogy az eljárás lefolytatásához szükséges telekalakítás költségeit a vevő vállalja.

20 2. A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt az árverési eljárás lebonyolítására. 3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert az árverés nyertesével kötendő adásvételi szerződés aláírására. Határidő: május 31. Juhász István bizottsági elnök Balázsné Donáth Aranka 213/2006. (04.27.) sz. határozat a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. megbízásáról a mezőgazdasági haszonbérletekre vonatkozó feladatok ellátására 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mezőgazdasági haszonbérletre kijelölt önkormányzati tulajdonú telekingatlanokkal kapcsolatos feladatok ellátásával a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. legyen megbízva bruttó 3,5 millió forint évenkénti megbízási díj ellenében május 1-től április 30-ig, két éves időszakra. A díjazás fedezete a haszonbérleti szerződésekből befolyó haszonbérleti díj. Az ezen összegen felül beszedett bérleti díjakból a megbízott köteles a haszonbérbe nem adott területeken a gyomirtási, kaszálási és egyéb vagyonkezelői feladatokat elvégezni a megbízási szerződésben foglaltak szerint. A feladat elvégzéséről és az árbevételről, valamint annak felhasználásáról a megbízott évenként köteles beszámolni az Önkormányzatnak. 2. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a mezőgazdasági haszonbérbe adandó területek bérleti díja, mely a mezőgazdasági évben Belterületi kert művelés esetében 8,40 Ft/m2 Külterületi szántó esetében 1,93 Ft/m2, mezőgazdasági évenként az inflációs rátával növelten kerüljenek megállapításra A Közgyűlés utasítja a Városfejlesztési Főosztályt, hogy Pécs Város Szabályozási Terve alapján a bérbe adott ingatlanok címjegyzékét a piaci hasznosíthatóság tekintetében folyamatosan vizsgálja, azt szükség szerint módosítsa, és a módosított címjegyzéket a mezőgazdasági év kezdetére minden év október 15-ig biztosítsa a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt. részére. 4. A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megbízási szerződés aláírására. Határidő: május 10. Juhász István bizottsági elnök Balázsné Donáth Aranka 214/2006. (04.27.) sz. határozat a pécsi 17575/A/4 és 17575/A/5 hrsz-ú, Mária u. 9. sz. alatti ingatlanok haszonkölcsönbe adásáról 1. A Közgyűlés úgy határoz, hogy a pécsi 17575/A/4 és 17575/A/5 hrsz-ú, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok szerződésmódosítás útján - haszonkölcsönbe adásra kerülnek az Európa Centrum Kht. számára. 2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a jelen előterjesztés mellékletét képező szerződés aláírására. 3. A Közgyűlés utasítja a Tisztségviselői Kabinetet a MOBILITAS elhelyezésével kapcsolatos további feladatok végrehajtására, és ennek keretében a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő Zrt-vel folytatandó tárgyalások lebonyolítására. Határidő: május 15. Juhász István bizottsági elnök Balázsné Donáth Aranka 215/2006. (04.27.) sz. határozat közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározásáról szóló 62/2006. (02.16.) számú közgyűlési határozat hatályon kívül helyezéséről A Közgyűlés dr.toller László polgármester szóbeli előterjesztését megtárgyalta, melynek alapján a közmeghallgatás időpontjának és témájának meghatározásáról szóló 62/2006. (02.16.) számú határozatát hatályon kívül helyezi, mert az abban szereplő Jó Pécsnek a tubesi lokátor!? - témakörben március 9.- én megtörtént a közmeghallgatás.

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK

TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELETEK HATÁROZATOK K Ö Z L Ö N Y 10. SZÁM 2004. OKTÓBER HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 405 / 2004. (10.07.) a Pécsi Horvát Színház igazgatói állására pályázó jelölt megbízásához szükséges felmentés megkéréséről 407 /

Részletesebben

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ

K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ K Ö Z L Ö N Y 4. SZÁM 2004. ÁPRILIS HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 129 / 2004. (04.22.) Nagy Tibor tű.ezredes városi tűzoltóparancsnok parancsnoki beosztásából történő felmentéséről, valamint a parancsnoki

Részletesebben

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK

K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ RENDELET HATÁROZATOK K Ő Z L Ö N Y 2. SZÁM 2005. FEBRUÁR HÓ TARTALOM JEGYZÉK SZEMÉLYI RÉSZ 41 / 2005. (02.10.) bizottsági tag és bizottsági szakértők személycseréjéről 4 42 / 2005. (02.10.) a PVV Pécsi Városüzemelési és Vagyonkezelő

Részletesebben

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai

A Képviselő-testület 2012. évi határozatai A Képviselő-testület 2012. évi határozatai 1/2012. (I. 26.)Kt.hat.: Január 26-ai nyílt ülés Füzesgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. január 26- ai ülésén zárt ülésen tárgyalja meg a

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK K Ö Z L Ö N Y E 1 TARTALOMJEGYZÉK I. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK RENDELETEI...9-18 oldal II. MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HATÁROZATAI....19-15

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal

Megyei Jogú Város Önkormányzatának. 2012. évi 14. szám 2012. június 28. T A R T A L O M J E G Y Z É K. Szám Tárgy Oldal DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2012. évi 14. szám 2012. június 28. I. kötet T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK

Részletesebben

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről

Szentlőrinc Városi Önkormányzat 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a. Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről 108/2006.(VII.20.) KT. H a t á r o z a t a Bükkösd község településrendezési tervének véleményezéséről Szentlőrinc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Bükkösd község településrendezési tervével kapcsolatban

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft.

TARTALOMJEGYZÉK. meghosszabbítása (DPM TISZK Nonprofit Kft.) meghosszabbítása (Naszály-Galga Szakképzésszervezési Társaság Nonprofit Közhasznú Kft. I. Személyi jellegű közgyűlési döntések TARTALOMJEGYZÉK Oldalszám 229/2010. (05.28.) sz. KGYH Bizottsági tagságban történt változások 887 230/2010. (05.28.) sz. KGYH Fegyelmi eljárás megszüntetése (Bazsó

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 3. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁRCIUS 14. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 27/2013. (III.07.) sz. hat. ZMJVK 28/2013. (III.07.) sz. hat. A Szociális, Egészségügyi

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának K Ö Z L Ö N Y E 2008. évi 7. szám 2008. április 10. T A R T A L O M J E G Y Z É K Szám Tárgy Oldal A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 43/2008. (III. 20.) Ö.h. Debrecen

Részletesebben

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében.

Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. J e g y z ő k ö n y v Készül: Mórahalom város Képviselő-testületének 2004. március 25-én megtartott soros ülésén az Aranyszöm Rendezvényház dísztermében. Jelen vannak: Nógrádi Zoltán polgármester Balogh

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év

KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK. 2013. év KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZATOK 2013. év 1/2013.(I.11.) 2/2013.(I.11.) 3/2013.(I.11.) 4/2013.(I.11.) 5/2013.(I.18.) 6/2013.(I.31.) 7/2013.(I.31.) 8/2013.(I.31.) 9/2013.(I.31.) 10/2013.(I.31.) 11/2013.(I.31.)

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT

JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT JEGYZŐKÖNYVI KIVONAT Készült Budapest Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testület 2009. december 16-án 15.00 órakor a Józsefvárosi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal III. em. 300-as tárgyalójában megtartott

Részletesebben

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja

I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja 21 november 3. Érdi I. évfolyam. 14. szám Érd Megyei Jogú Város hivatalos lapja Tartalom I. Rendeletek 2 75/21 (XI.3.) önkormányzati rendelet az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat 21 évi költségvetéséről

Részletesebben

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM

2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. április 30. XI. évfolyam 6. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 21.oldal 13/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet a közterületek használatáról szóló 26/2012. (VII.

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. október 10. 14. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 94/2006. (VI. 15.) Kgy. Kitüntető díjak adományozása 4 104/2006. (VII. 4.) Kgy. Kitüntető díj adományozása 5 109/2006. (IX. 26.)

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Közgyűlése 2002. január 31-én tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: 616/2001. (XII.13.) közgyűlési határozat 2./ pontjának határidő módosítása A közgyűlés

Részletesebben

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal

2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM. Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2009. február 12. V. évfolyam 1. szám TARTALOM Határozatok...2. oldal Rendeletek...20. oldal 1/2009.(II.12.) rendelet a temetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 25/2001. (VI.21.) rendelet

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE XVI. (XLIV.) évfolyam 5. szám 2006. szeptember 22. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 77/2006. (IX. 14.) MÖK határozat: Kádár Tibor részére Veszprém Megye Érdemrendje

Részletesebben

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év

Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Pogány Község Önkormányzat Képviselő-testületének határozatai 2013. év Szám Dátum Határozat szövege Határidő 1-2013 01.15. Pogány község önkormányzati képviselőtestülete a Pogányi Azonnal Körjegyzőség

Részletesebben

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal

2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM. Határozatok... 2. oldal. Rendeletek... 30. oldal DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2008. december 19. IV. évfolyam 13. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 30. oldal 50/2008. (XII.19.) rendelet a helyi autóbusz-közlekedés viteldíjának megállapításáról

Részletesebben

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM

2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM DOMBÓVÁRI KÖZLÖNY 2015. június 29. XI. évfolyam 8. szám TARTALOM Határozatok... 2. oldal Rendeletek... 18. oldal 19/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet a helyi építészeti értékek védelméről szóló 30/1999.

Részletesebben

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat:

1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Felelős: Fehér Tiborné képviselő Határidő: azonnal. 2/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: 1/2013. (I.10.) ÖH. sz. határozat: Hajdúbagos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013.01.10-i rendkívüli nyílt Képviselő-testületi ülésről készülő jegyzőkönyvvezetőjének Lovász Juditot kéri fel,

Részletesebben

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ

9/2005. (I. 26.) SZÁMÚ 1/2005. (I.06.) számú KÉPVISELŐ-TESTÜLETI HATÁROZAT: Papkeszi községi önkormányzat Képviselő-testülete részt kíván venni Balatonkenese, Királyszentistván, Litér és Vilonya települések környezeti életminőség

Részletesebben

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések:

A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: A Képviselő-testület 2008. szeptember 29-i ZÁRT ülésén hozott döntések: 244/2008. Kth. Kiskunhalas Város Képviselő-testülete megbízza Huber Helgát a Kiskunhalasi Martonosi Pál Városi Könyvtár igazgatói

Részletesebben

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai

2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 2006. január 24-ei Képviselő-testületi ülés határozatai és rendeletalkotásai 1/2006.(I.24.)Kt Budapest-Csepel Önkormányzata Képviselő-testülete Németh Szilárd javaslatára úgy dönt, hogy mai ülésének napirendjére

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A H A T Á R O Z A T BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE 2004. december hó 16-án tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvi K I V O N A T A Tárgy: Jegyzőkönyv hitelesítők és jegyzőkönyvvezető megválasztása a Békéscsaba Vagyonkezelő

Részletesebben

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év

PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI. 2009. év PATVARC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HATÁROZATAI 2009. év 1/2009.(I.16.) Patvarc Község szelektív hulladékgyűjtő szigeteinek megvalósításáról szóló 51/2008.(IX.22.) határozata módosításáról

Részletesebben

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában.

KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ. 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. TOLNA MEGYEI KÖZLÖNY TARTALOM I. SZEMÉLYI RÉSZ 26/2008. (IV. 25.) határozat A Pénzügyi Bizottság összetételének megváltoztatása tárgyában. 34/2008. (IV. 25.) határozat A Közgyűlés Elnökének kuratóriumi

Részletesebben

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben