A Választmány ülésének jegyzıkönyve

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Választmány ülésének jegyzıkönyve"

Átírás

1 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: január 22. (csütörtök) 18:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 175. szoba) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Résztvevık: Szántó Péter elnök Fekete Dávid titkár Borsik Rita Dobroczki Ádám Fekete Dávid Juhász Ádám Kiss Dávid Lakatos Gergı Szántó Péter Tóth Bálint Verovszki Gábor Az ülés határozatképes Oláh Gábor vendég Korai Szabolcs vendég Napirend: 1. Köszöntı Szántó Péter elnök köszönti a Választmány tagjait. 2. Beszámoló a heti Campus Tanácsról Korai Szabolcs: - A Campus Tanács a Campus Igazgatói posztra augusztus 31-ig Korai Szabolcsot választotta meg. Utódjáról a Campus Tanács az újabb pályázat kiírása után dönt. - Az EHÖK alelnökséggel kapcsolatban az a megállapodás született, hogy a pozíciót fél évig Héri István, majd fél évig Bodnár Krisztián Ferenc tölti be. - Az FR-munkacsoport referensi tisztségére hárman jelentkeztek, ıket a Campus Tanács meghallgatta, ám nem tudott megegyezni a referens személyérıl. Remélhetıleg februartól elindulhat a munkacsoport. - A campus-szintő közéleti ösztöndíj kidolgozását Korai Szabolcs és Kiss Dávid fogja végezni, a másik két karról még várunk egy-egy embert. Remélhetıleg márciustól beindulhat a közéleti új rendszerben való osztása. Korai Szabolcs elhagyja a termet. 1

2 Honlap: - Javaslom, hogy május 1-tıl az EHÖK alelnöke Bodnár Krisztián Ferenc legyen, addig pedig a jelenlegi alelnök segítse ıt, adja át a szükséges tudást. SZAVAZÁS A Választmány az elıterjesztést egyhangúlag támogatta. 3. A kari melléklet módosítása - A múlt héten elfogadott kari mellékletet az akkor hozzáfőzött módosító javaslatokkal együtt kérem, hogy ismét hagyjuk jóvá, ezúttal szükséges a 2/3-os többség az esetleges félreértések elkerülése végett. - Javaslat: A Választmány támogatja az alapszabály kari mellékletének március 1-tıl történı módosítását. SZAVAZÁS A Választmány az elıterjesztést egyhangúlag támogatta. (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Ennek értelmében az eddigi alelnöki és pénzügyi felelısi poszt megszőnnek, újonnan létrejön az általános alelnöki és a gazdasági alelnöki tisztség. - Kérem, hogy mindenki gondolkozzon azon, hogy március 1-tıl az újonnan létrejött pozíciók közül kíván-e valamilyet betölteni. 4. EDUCATIO-kiállítás - Az EDUCATIO kiállításon a holnapi és a holnaputáni napon a kari HÖK-öt Juhász Ádám, Dobroczki Ádám, Kiss Dávid, Dobosi Blanka, Verovszki Gábor és Szántó Péter. 5. HÖK-telefonok - Javaslom, hogy az eddigi HÖK-telefonokkal kapcsolatos rendelkezéseket (eddig 2 telefon, 5000 Ft-os limittel, elnöki, alelnöki) a következıképpen változtassuk meg: az elnöki telefon limitje Ft, a 2 darab alelnöki telefoné pedig 5-5 ezer Ft legyen havonta. SZAVAZÁS A Választmány az elıterjesztést egyhangúlag támogatja. 2

3 Honlap: HITELESÍTÉS: Szántó Péter elnök P.H. Fekete Dávid titkár résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, január 22. 3

4 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: február 20. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó Péter elnök Kiss Dávid Bodnár Krisztián Ferenc Dobosi Blanka Kiss Dávid Lázár Levente Lénárt Éva Szántó Péter Szirkó András Vértesi Bálint Az ülés határozatképes Napirend: 1. Új Épület Projekt - A projektben részt vevıkkel eddig egyszer tartottunk megbeszélést, ahol felvázoltuk a stratégiát, összegyőjtöttük a feladatokat. Mini-közvéleménykutatást végeztünk a C épületrıl, ez alapján igény lenne bankautomatákra, több növényzetre és dekorációra, az elıtér hasznosítására, a hulladékgyőjtés ésszerősítésére és az észlelt hibák kijavítására. Megoldási javaslatok: hirdethetnénk fotó- illetve képzımővészeti pályázatot, a kiválasztott alkotások helyet kaphatnának a lépcsıknél illetve a könyvtárban. Az elıtérben asztalok, padok lehetnének, illetve egy állandó stand, ahol a diákszervezetek árusíthatnának, hirdethetnék programjaikat, s ez a HÖK-választás lebonyolítására is alkalmas lenne. Szorgalmazzuk a szelektív hulladékgyőjtés bevezetését, de egyébként is kevés a szemetes az épületben. A mellékhelyiségekben továbbra sem mőködnek megfelelıen a csapok, rengeteg egyéb észlelt hiba mellett ezt is jelezni kell az illetékeseknek. 2. Biciklitárolók - A biciklitárolók ügyében többször találkoztam Németh Derssel, aki a napokban internetes petíciót fogalmazott meg. A hallgatói kezdeményezéshez már több mint 600-an csatlakoztak. A HÖK támogatja a petíciót, az Új Épület Projekt egyik sarokköve egyébként is a biciklitároló kérdése. Az errıl szóló levelet Lénárt Éva továbbította a HÖK-ös levelezı listára. Kiderült, a tárolókat a rektor nem engedélyezte, mivel azzal csökkenne a közösségi tér 1

5 Honlap: nagysága. A készülı HÖK-ös kérdıívhez javaslunk hozzáírni néhány olyan kérdést, ami az új épülettel kapcsolatos, többek között a biciklitárolókkal is. Németh Ders vállalta, hogy beszerzi a kerékpáros szövetség szakmai állásfoglalását és árajánlatokat győjt. A mi projektünk a petícióval és ezekkel együtt várhatóan hatásosabb lesz, és remélhetıleg hamar megoldódik a probléma. - A HÖK továbbra is figyelemmel kíséri, és lehetıségei szerint segíti a kezdeményezést. Dávid kérje meg Derset, hogy rakja ki a HÖK-logót és a honlapunk linkjét a biciklis blogra. 3. Kérdıívezés Bodnár Krisztián: - Egyelıre ötletszinten áll ez a projekt. - Sürgısen hozzá kell látni a munkához ez ügyben. Fel kell mérni a kapacitásainkat, ki kell terjeszteni a projektet a campusra. A tervezett kérdéseket meg kell toldani oktatási és az új épülettel kapcsolatos témákkal. Bodnár Krisztián lesz a projekt felelıse, azonnali feladata egy ütemterv készítése. Bár a munka a T-kar égisze alatt fut, a másik két pesti karról is besegítenek majd. 4. KisTáska - A kifogásolt cikk nem jelenik meg. Amiért egyáltalán megíródott: az ELTE HÖK-jében nyílt konfliktusok vannak, egyfajta hatalmi harc folyik. A témája egyébként abszolút releváns, más kérdés, hogy a cikk szakmailag kifogásolható és nem objektív. Az újságba kerülés elıtt közvetlenül nem kerestek meg bennünket. A témához azt javasoltuk, hogy a szerzı dolgozzon még rajta, de egyébként sem biztos, hogy ez a KisTáskába való. - Átírja a cikket és ennyivel el lesz intézve az ügy? - Egyeztetés és jóváhagyás nélkül a BCE-s rész nem jelenhet majd meg az újságban! - Elérkezett az idı, hogy belássuk: reform szükséges az újsággal kapcsolatban! Törekedjünk egy, a hallgatók számára fontos fórum kialakítására, akár a pesti karokkal együtt, mert a jelenleg a KisTáskára fordított pénznek lenne jobb helye is. - Ez egy szakmai folyóirat, miért vonódna be a K- és a G-kar? - Igen, de elvileg informatív is. Felmerült egy formájában, megjelenésében bulvárjellegő lap ötlete, egy magaziné, ami praktikus, átlátható. A szakmaiság ettıl függetlenül maradhat. - Ez egy tudományos lap, ezt nem lehet így megváltoztatni! - A KisTáska lehetne egy rovata ennek a magazinnak, sok más témakör mellett. Dobosi Blanka: - Mit szólnának ehhez a szerkesztık? 2

6 Honlap: - Beszéltünk ez ügyben az ELTE-TTK HÖK-elnökével. Egy kuratórium igénye merült fel, aki felügyelné a szerkesztık munkáját, az általunk biztosított pénz sorsát. Még egy háromfıs testület is jobb megoldás, mint a jelenlegi rossz állapot fenntartása. - Egy ilyen kuratórium jelentısen lelassítaná a munkát. Senki nem fog, mert nem szeretne azzal foglalkozni, hogy átolvasson minden cikket a megjelenés elıtt. - Ha nem jó ezzel foglalkozni, akkor ez azt jelenti, hogy rossz a tartalom! Nincs mirıl beszélnünk, a változások szükségesek. Szirkó András: - Rengeteg bulvárjellegő lap van már, hogyan tudnánk azokkal versenyezni? - A mostani újságban is lenne lehetıség a HÖK-nek ilyesmire, de mi ki sem töltjük a rendelkezésre álló helyet. - Tudnunk kell, hogy kik és hányan olvassák a KisTáskát, fontos-e a hallgatóknak ez a lap, mi a véleményük róla, és hogy kell-e nekünk erre egyáltalán pénzt áldoznunk. - Fontos, hogy a T-karnak is legyen nívós szakmai lapja. Abszolút más a súlya egy ilyennek, mint például a Közgazdásznak. Lázár Levente: - Vannak színvonalas szakmai válogatások, mint a Politikai Szemle. Ezekbe azonban nekünk lehetetlen bekerülnünk - Miért nincsen nekünk akkor saját szemlénk? Győjtsük össze és jelentessük meg az aktuális munkákat. Akit ez érdekel, elıbb elolvasná ezt a fajta kiadványt, mint a KisTáskát. Lázár Levente: - Annak, aki publikálna egy ilyen szemlében, jól mutatna az életrajzában is, hogy írt bele. - A magazin lehetne a blog szemléje, azaz a legjobb, legérdekesebb írások megjelennének nyomtatásban is. Mivel a blog öngerjesztı hatású lesz remélhetıleg, sok munka az újsággal nem is lenne. - Összegzésként: a készülı blogot össze kell kötni a magazinjellegő lappal, a szakmai részt pedig új címmel szemleként kell kiadnunk. Két folyóirat szükséges tehát. A magazin onés offline is lenne, interaktív, érdekes, naprakész. A szemléhez pedig sikerülhet megnyernünk a másik két pesti kar és külsı szponzorok támogatását is. Bodnár Krisztián: - A blogunk címe Corvinonline, a nyomtatott változaté lehetne Corvinoffline - Kell egy csapat, aki megcsinálja a terveket és elvégzi az elıkészületeket! - Úgy gondolom, ez a kommunikációs team kompetenciája, ezért elvállalom a koordinálást. A szemle elég, ha félévente megjelenik majd. - Nem szükséges-e mégis egy külön team, aki kidolgozza a projektet? Mégiscsak egy önálló, jól körülhatárolt munka ez. 3

7 Honlap: - Egyelıre Évi lássa el a koordinációt. A munka kezdıdjön el minél hamarabb, a felezı bál után azonnal! 5. Honlap, blog - Elindult a corvinonline.blog.hu. Évi és Krisztián már szerkesztıi státuszban van, Dávid, Levi és Bálint ıhozzájuk forduljanak, ha írni szeretnének! 6. Könyvutalvány Dobosi Blanka: - Két ajánlatot szereztem be, az egyiket a Libritıl, a másikat a Bookline-tól. A Librinél Mezei Andreával tárgyaltam, ık forintért forint értékő utalványt biztosítanának. A Bookline-nál extra juttatást nem ajánlottak fel. Baj nem ezekkel van, hanem azzal, hogy Gábor semmit nem intézett. A részletek tisztázatlanok: kik és hogyan kapják majd meg ezt a jutalmat? Alanyi jogon jár, vagy pályázni kell rá? A számok tekintetében ez egyáltalán nem mindegy! - A Tanulmányi Osztályról ki kell kérni az átlagokat! Vértesi Bálint: - Plakátokra van szükség, hogy akit érint, lássa: lehet jönni az utalványokért. - Aki jogosult, elég, ha csak jelzi az irodában. Mi aztán utánanézünk, hogy tényleg így vane. Legyen egy corvinus-os számla, ahonnan mehet majd az átutalás. Dobosi Blanka: - Fontos, hogy minél elıbb tisztázzuk a jogosultságokat, és csak ez után foglalkozzunk a pénzügyekkel. 7. Felezı Bál - Készül az idı- és feladatbeosztás a bálra. Akik nem árultak még jegyet, iratkozzanak fel! 8. Alumni-projekt Szirkó András: - Szeretnénk folytatni a régi nemzetközis évkönyv hagyományait, kiterjesztve az összes szakra, a többi karon is. Feladat lenne a végzettek pályájának követése, véleményük és segítségük kérése. Létrehoznánk egy webfelületet, egyfajta mini iwiw-et. A Karrier Irodában jelenleg nem sok dolog történik ezzel kapcsolatban. - Ez egy campus-szintő projekt lesz, Andris lesz a vezetıje. Ütemterv és igényfelmérés szükséges minél elıbb! Lázár Levente: - Lánczi András és Gallai Sándor támogatna egy politológus-évkönyvet, de szeretnének bele egy tanárokról szóló részt is, mint a gimnazista tablóknál szokásos. Az intézet így 4

8 Honlap: anyagilag is tudná támogatni a projektet. Ez a hallgatóknak is presztízs, nagy nevek oktatnak az egyetemen. A politológia-rész koordinálását vállalom. Vértesi Bálint: - Beszéltünk korábban HÖK-ös alumniról is. Jó ötlet lenne vacsorát szervezni a régi és jelenlegi tagoknak. 9. Egyebek - Kellene még egy HÖK-ös összerázó tábor. Az elızın, bár jól sikerült, kevesen vettek részt. Szükséges, hogy jobban megismerjük egymást. Bodnár Krisztián: - A nemzetközi felméréshez továbbra is várom a jelentkezıket! Lázár Levente: - A másodéves gyakornoki helyek kérdése egyre égetıbb, szükség lenne segítségre. - A társadalomtudományi piknik szervezése jól halad. - Egyik csoporttársam, Kopcsik Gábor küldte a következı ajánlatot /mellékelve/, és kérte, hogy képviseljem az ügyet a HÖK-ben. - Korai Szabolcshoz kell eljuttatni, ı a Corvinus Mővészeti Napok szervezıje. HITELESÍTÉS: Szántó Péter elnök P.H. Kiss Dávid jegyzıkönyv-vezetı résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, február 20. 5

9 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: március 5. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó Péter elnök Kiss Dávid Bodnár Krisztián Ferenc Dobosi Blanka Kiss Dávid Lénárt Éva Szántó Péter Szirkó András Tatár Balázs Vécsei Gábor Verovszki Gábor Az ülés határozatképes Napirend: 1. Jegyzıkönyv-vezetés és köszönetnyilvánítás - A jegyzıkönyvírás legyen Kiss Dávid feladata minden alkalommal, amikor jelen van, amennyiben elvállalja, és a választmány egyetért a felvetéssel. - Vállalom. SZAVAZÁS A választmány egyhangú döntése értelmében március 5-tıl a választmányi ülések jegyzıkönyvét Kiss Dávid, akadályoztatása esetén a névsorban következı tag vezeti. Bodnár Ferenc Krisztián: - Köszönet illeti Petit, Évit, Andrist és Blankát, amiért segítették a nemzetközi felmérés megvalósulását! Vécsei Gábor: - A köszönet Krisztiánnak is jár, hiszen ı vállalta a közvetítı szerepet! 2. DJB-tag a Kari Tanácsban 1

10 Honlap: - Megkeresett a DJB, a másik két karhoz hasonlóan szeretnének egy tagot delegálni a Kari Tanácsba. Ahhoz, hogy ez lehetıvé váljon, valakinek le kellene mondani. Én feltételül szabnám, hogy a leendı delegáltjuk látogassa a választmányi üléseket. Szirkó András: - Miért lenne fontos ez a lépés? - Azért, mert a leendı delegáltnak rálátása lenne mind a DJB, mind a Választmány, mind a Kari Tanács munkájára. Vértesi Bálint: - Nem tartom jó ötletnek, hiszen ennyi erıvel minden diákszervezettel megtehetnénk ezt. Vécsei Gábor: - Jövı évtıl legyen lehetıségük erre, idén még nem! - A DJB felett a HÖK gyakorolja a törvényességi felügyeletet. Legyen tehát a DJB-nek egy HÖK-ös tagja, míg ık szavazati joggal nem rendelkezı megfigyelıt küldjenek idén a Kari Tanácsba. Jól jöhet a szakmai véleményük. Krisztián vállalja a kapcsolattartó szerepét. 3. Jegyzıkönyv vezetése - A jegyzıkönyv-vezetés feladata a múlt hét óta Dávidé. Ezentúl készülnie kell egy kivonatnak is az aktuális ülésrıl, ami tartalmazza a lényeget, s amit el kell juttatni a titkárnıhöz és a campus teamek vezetıihez is. 4. Diákszervezeti Tanács Bodnár Krisztián Ferenc: - Úgy gondolom, szükséges lenne egy Diákszervezeti Tanács felállítása / egyszeri összehívása, erre áprilisban kerülhetne sor. - Támogatjuk, legyen ennek a megszervezése a Diákszervezeti Team feladata! 5. Kredittúllépés - Csak az ELTE-n és nálunk kell a felvett kreditekért fizetni, túllépés esetén, máshol a teljesítetteket nézik. Rossz a rendszer. Újra be kellene vezetni a tárgyújrafelvételt és a teljesített kreditek utáni fizetést. Tatár Balázs: - Inkább a 330 kredites fizetési határt kellene megemelni 6. ISC-kommunikátor - Szükség van egy angolul beszélı kapcsolattartóra a nemzetközisek ad hoc HÖK-jéhez. Vécsei Gábor: - Elvállalom. 2

11 Honlap: Alumni-projekt Szirkó András: - Új fejlemény nincs, továbbra is várom az érdeklıdök jelentkezését! - Az évkönyvet kiterjesszük-e a társadalomtudományi alapszakokra? Szirkó András: - Legyen szakonként szeparált, de azonos külalakú, formájú évkönyv! - Ki kell alakítani az egységes külalakot, ennek a campus-szintő felelıse Szirkó András legyen, segítıje pedig Vértesi Bálint! 8. Erasmus-ügy - Hétfın megbeszélést tartottunk a nemzetközi rektorhelyettessel és a Nemzetközi Iroda vezetıjével. A hibákat beismerték, de kérték, hogy engedjünk az elképzeléseinkbıl. A HÖK segítségére számítanak az adminisztrációban és a kommunikációban. 9. Egyebek - Mindenki jelezze ismét, hogy melyik teamben szeretne dolgozni, továbbá, hogy akar-e tag lenni a Hallgatói Tudományos Tanácsban! A héten megszüntetjük az irodában a kaotikus állapotokat, aki tud, segítsen pénteken pakolni! Fontos, hogy javuljon a kommunikáció a titkárnıkkel, mindenki számoljon be a fontos dolgokról, mert az érdeklıdık tılük kapnak tájékoztatást! Minden egyetemi, kari és külsıs szerv felé legyen egy kontaktember, aki vállalja a folyamatos kapcsolattartást! A héten kialakítjuk a fogadóórák rendjét, jelezze mindenki, mikor alkalmas számára! A könyvtár Notebook-kölcsönzési lehetıségét a HÖK is kommunikálja, cserébe évi 10 napra mi rendelkezhetünk a gépek felett. Ennek a felelıse Blanka. Felmerült a HalVel-en jó eredményt elért oktatók díjazása, a legjobb tanárról cikk jelenne meg a Közgazdászban, késıbb HÖK-ös ajándékcsomaggal is jutalmaznánk. 3

12 Honlap: HITELESÍTÉS: Szántó Péter elnök P.H. Kiss Dávid jegyzıkönyv-vezetı résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, március 5. 4

13 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés formája: Rendes Nyílt Az ülés ideje: március 11. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 175. szoba) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Kiss Dávid elnök Borsik Rita Bodnár Krisztián Ferenc Borsik Rita Dobosi Blanka Dobroczki Ádám Juhász Ádám Kiss Dávid Szántó Péter Tóth Bálint Szirkó András Az ülés határozatképes Bakonyi Réka vendég Napirend: 1. Köszöntı, a napirend elfogadása Kiss Dávid elnök köszönti a Választmány tagjait. SZAVAZÁS A Választmány a napirendet egyhangúlag elfogadta. 2. HÖK-megbízottak kinevezése - Bakonyi Rékát, Lakatos Gergıt, Lénárt Évát és Vécsei Gábort március 1-vel HÖKmegbízottakká neveztem ki. Döntésemet megerısítendı szavazást kérek! SZAVAZÁS A Választmány a kinevezésekkel egyhangúlag egyetért. 3. Közéleti ösztöndíjak - A februárra számított közéleti ösztöndíjak kiosztásra kerültek. A Közéleti Ösztöndíj Bizottság jegyzıkönyve megtekinthetı. Szirkó András: - Közéleti ösztöndíjamról a jövı hónaptól lemondok. 1

14 Honlap: Összerázó programok - A következı idıszakban a Személyzeti Munkacsoport szervezésében két összerázó program lesz. Március 27. (péntek) késı délutánig bowlingozás, pizzázás, majd április (hétvége) háromkari összerázó tábor, kalandtúra jellegő programokkal. A karon belüli összerázó programok igény szerint alakulnak majd. 5. Intézeti estek - Az intézeti esteket a dékán és az intézetek is támogatják. A szervezést el kell kezdeni. 6. Honlap - A honlap állapota sajnos nem nagyon változik. Még mindig nagyon rossz állapotban van, de a következı hetekben talán elkészülünk vele. 7. Kari tanulmányi kirándulás - Prága helyett inkább Pozsonyba szervezzük a kevés idı miatt. Prágába meg lehet szervezni egy utat majd ısszel. A pozsonyi kirándulás április 23-án lenne, körülbelül fıvel. A szervezési feladatokban részt vesznek: Bakonyi Réka, Borsik Rita, Juhász Ádám, Tóth Bálint, Bodnár Krisztián Ferenc. 8. Traffic Light Party Dobosi Blanka: - Rendezvényszervezési referensként nem támogatom, mivel a tervezett idıpont két CoolTúra között lenne, amikor nem számíthatunk majd teltházas bulira. Kari szervezésben meg lehet csinálni, de nem campus-szinten. - Szirkó András beleegyezésével és a rendezvényszervezés támogatásával a nemzetközis táborban meg lehetne szervezni, vagy ısszel az eredeti koncepció alapján is. 9. Egyebek Dobroczki Ádám: - Ma este retro party a Ráday Clubban, mindenkit szeretettel várunk! Bodnár Krisztián Ferenc: - Az EHÖK rendkívüli ülést tartott, a rektor részvételével. A rektor nagyon konstruktív volt, a HÖK módosításokat nagyjából mind támogatta, cserébe kérte, hogy az 1-2. éves BA hallgatóknak kötelezı legyen az óralátogatás. A HÖK ehhez nem adja nevét, így a rektor és a HÖK közös megegyezésként 2

15 Honlap: elnapolta a kérdés megvitatását. A szarvasi EHÖK-összerázón hétvégén Dobosi Blanka és Bodnár Ferenc Krisztián Ferenc képviseli a kart. - Megbeszélést tartottunk a dékánnal, melyen Bodnár Krisztián is részt vett. Tájékozattuk az EHÖK-ügyek fejleményeirıl, illetve a HÖK álláspontjáról e kérdésekben. Az új HÖK-iroda kérdése is felmerült, intézése folyamatban van. Juhász Ádám: - A választmányi tagok küldjék el fogadóóráik idıpontjait erre a félévre, ha változott, ha nem, hogy frissíthessük az adatokat! - A diplomaosztóval kapcsolatban Jávorffy Sándorné úgy tájékozatott, hogy kiküldték a meghívókat. Az ünnepségen a kart én képviselem az Elnökségben. A Kari Tanács várhatóan másfél hét múlva ülésezik majd. Szirkó András: - A Nemzetközis Tábor Csillebércen vagy Cegléden lesz, április hétvégéjén. Egyik este meg lehet szervezni a Traffic Light Party-t is. HITELESÍTÉS: Kiss Dávid elnök P.H. Borsik Rita jegyzıkönyv-vezetı résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, 2009.március 11. 3

16 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: március 12. (szerda) 18:30 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó Péter elnök Kiss Dávid Bodnár Krisztián Ferenc Dobosi Blanka Kiss Dávid Lázár Levente Lénárt Éva Szántó Péter Szirkó András Tatár Balázs Vécsei Gábor Verovszki Gábor Vértesi Bálint Az ülés határozatképes Napirend: 1. DJB-tag a Kari Tanácsban - Megkeresett a DJB, a másik két karhoz hasonlóan szeretnének egy tagot delegálni a Kari Tanácsba. Ahhoz, hogy ez lehetıvé váljon, valakinek le kellene mondani. Én feltételül szabnám, hogy a leendı delegáltjuk látogassa a választmányi üléseket. Szirkó András: - Miért lenne fontos ez a lépés? - Azért, mert a leendı delegáltnak rálátása lenne mind a DJB, mind a Választmány, mind a Kari Tanács munkájára. Vértesi Bálint: - Nem tartom jó ötletnek, hiszen ennyi erıvel minden diákszervezettel megtehetnénk ezt. Vécsei Gábor: - Jövı évtıl legyen lehetıségük erre, idén még nem! - A DJB felett a HÖK gyakorolja a törvényességi felügyeletet. Legyen tehát a DJB-nek egy HÖK-ös tagja, míg ık szavazati joggal nem rendelkezı megfigyelıt küldjenek idén a Kari Tanácsba. Jól jöhet a szakmai véleményük. Krisztián vállalja a kapcsolattartó szerepét. 1

17 Honlap: Jegyzıkönyv vezetése - A jegyzıkönyv-vezetés feladata a múlt hét óta Dávidé. Ezentúl készülnie kell egy kivonatnak is az aktuális ülésrıl, ami tartalmazza a lényeget, s amit el kell juttatni a titkárnıhöz és a campus teamek vezetıihez is. 3. Diákszervezeti Tanács Bodnár Krisztián Ferenc: - Úgy gondolom, szükséges lenne egy Diákszervezeti Tanács felállítása / egyszeri összehívása, erre áprilisban kerülhetne sor. - Támogatjuk, legyen ennek a megszervezése a Diákszervezeti Team feladata! 4. Kredittúllépés - Csak az ELTE-n és nálunk kell a felvett kreditekért fizetni, túllépés esetén, máshol a teljesítetteket nézik. Rossz a rendszer. Újra be kellene vezetni a tárgyújrafelvételt és a teljesített kreditek utáni fizetést. Tatár Balázs: - Inkább a 330 kredites fizetési határt kellene megemelni 5. ISC-kommunikátor - Szükség van egy angolul beszélı kapcsolattartóra a nemzetközisek ad hoc HÖK-jéhez. Vécsei Gábor: - Elvállalom. 6. Alumni-projekt Szirkó András: - Új fejlemény nincs, továbbra is várom az érdeklıdök jelentkezését! - Az évkönyvet kiterjesszük-e a társadalomtudományi alapszakokra? Szirkó András: - Legyen szakonként szeparált, de azonos külalakú, formájú évkönyv! - Ki kell alakítani az egységes külalakot, ennek a campus-szintő felelıse Szirkó András legyen, segítıje pedig Vértesi Bálint! 7. Erasmus-ügy 2

18 Honlap: Egyebek - Hétfın megbeszélést tartottunk a nemzetközi rektorhelyettessel és a Nemzetközi Iroda vezetıjével. A hibákat beismerték, de kérték, hogy engedjünk az elképzeléseinkbıl. A HÖK segítségére számítanak az adminisztrációban és a kommunikációban. - Mindenki jelezze ismét, hogy melyik teamben szeretne dolgozni, továbbá, hogy akar-e tag lenni a Hallgatói Tudományos Tanácsban! A héten megszüntetjük az irodában a kaotikus állapotokat, aki tud, segítsen pénteken pakolni! Fontos, hogy javuljon a kommunikáció a titkárnıkkel, mindenki számoljon be a fontos dolgokról, mert az érdeklıdık tılük kapnak tájékoztatást! Minden egyetemi, kari és külsıs szerv felé legyen egy kontaktember, aki vállalja a folyamatos kapcsolattartást! A héten kialakítjuk a fogadóórák rendjét, jelezze mindenki, mikor alkalmas számára! A könyvtár Notebook-kölcsönzési lehetıségét a HÖK is kommunikálja, cserébe évi 10 napra mi rendelkezhetünk a gépek felett. Ennek a felelıse Blanka. Felmerült a HalVel-en jó eredményt elért oktatók díjazása, a legjobb tanárról cikk jelenne meg a Közgazdászban, késıbb HÖK-ös ajándékcsomaggal is jutalmaznánk. HITELESÍTÉS: Szántó Péter elnök P.H. Kiss Dávid jegyzıkönyv-vezetı résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, március 12. 3

19 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: március 19. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó Péter elnök Kiss Dávid Bodnár Krisztián Ferenc Dobosi Blanka Kiss Dávid Szántó Péter Szirkó András Tatár Balázs Vécsei Gábor Verovszki Gábor Filip József Kalló Viktor Az ülés határozatképes Napirend: 1. A Választmány tagjai SZAVAZÁS Tatár Balázs lemondását (2008. április 1-i hatállyal) a Választmány egyhangúlag elfogadta. Az így felszabadult mandátummal április 1-tıl Kalló Viktor rendelkezik. Filip József mandátumhoz jutásával április 1-tıl a Választmány 13 tagúvá bıvül. Kui Médea jogállását a következı ülésig tisztázni kell. 2. Tájfutó-verseny Dobosi Blanka: - A BME április 16-án nagyjából 1500 fı részvételével tájfutó-versenyt rendez. A BCE-s résztvevık 2 testnevelés-órát kiválthatnak vele. A szervezık plakátolási lehetıséget kérnek a HÖK-tıl. - Épületenként legfeljebb 10 plakátot engedélyezünk. 3. Diákszervezeti Tanács Szántó Péter - A Tanács felelıse Krisztián, mindig valamilyen aktuális ügy kapcsán tartunk ülést. Jelenleg nem találtunk ilyet, akinek ötlete van, jelezze! 1

20 Honlap: Vécsei Gábor: - Milyen elınyökkel jár a diákszervezeteknek, hogy a HÖK nyilvántartásában szerepelnek? Bodnár Krisztián Ferenc: - Számos lehetıséghez és információhoz jutnak, anyagi támogatást alapból nem jelent. 4. Projektlista - A TKHÖK égisze alatt jelenleg a következı projektek futnak: Arculati Projekt (Szántó Péter) Új Épület Projekt (Kiss Dávid) Kérdıív Projekt (Bodnár Krisztián Ferenc) Társadalmi Felelısségvállalás a Corvinus-on Projekt (Vécsei Gábor) Blog Projekt (Lénárt Éva, Bodnár Ferenc Krisztián) Alumni Projekt (Szirkó András) Notebook Projekt (Dobosi Blanka) 5. Választmányi értékelés - Kérek mindenkit, hogy pár szóban értékelje az eddigi munkáját és a Választmányt! Tatár Balázs: - Véleményem szerint ez az eddigi legjobb Választmány, a tavalyi ilyentájt hullott szét, mi pedig dolgozunk töretlenül. Amit vállaltam (HalVel, kredittúllépés, SZMR), teljesítettem. A HalVel-lel kapcsolatban nagy haladás nem volt, de elindult a paradigmaváltás. Szirkó András: - A Választmány mostanra kezd összeérni és igazán dolgozni. Kérdés, hogy miért csak most? Az új emberek, a generációváltás miatt? Ha az idén bekerültek maradnak jövıre, tartósan jól mőködhet a Választmány. A munkám az Alumni Projekt volt. Vécsei Gábor: - Az év elején kissé vehemensen álltam hozzá a munkához, mostanra konszolidálódtam. Közösséggé kezdünk válni. Mindvégig aktívan próbáltam közelíteni a feladataimhoz, ezt a jövıben is vállalom. Jelenleg a Társadalmi Felelısségvállalás a Corvinus-on Projekten dolgozom. Bodnár Ferenc Krisztián: - Februárra belerázódtunk a munkába, tervek és lehetıségek is vannak jó irányba haladunk. Úgy viselkedünk, mint egy jó T-karos választmány, hogy Ákos szavaival éljek. Dobosi Blanka: - Új arcok és új lehetıségek vannak a Választmányban. Szükség van a hatékony munkabeosztásra és egymás jobb megismerésére. - Az elején póttagként vettem részt a munkában, a Választmány passzív volt annak idején, de a második félévtıl intenzívebb lett a munka. Igyekszem aktívan részt venni mindenben, amit elvállalok. Úgy gondolom, a közéleti ösztöndíj pozitív hatásai már most érzıdnek, nıtt a motiváció és a lelkesedés. Verovszki Gábor: - Sajnos kevésbé tudtam részt venni a munkában, mégis azt gondolom, hogy jól mennek a dolgok. A jövıben szeretnék a teamekben aktívan dolgozni. 2

21 Honlap: - Összességében jó a Választmány. Probléma, hogy a campus még mindig nem eléggé integrált. Sokan vannak, akik talán túl sokat vállalnak, aztán nem jut idejük rá. Tisztáznunk kell, hogy ki melyik teamben és projektben dolgozik ténylegesen! Jó lenne, ha szabadidınkben minél többet lennénk az irodában, hogy érzıdjön a Választmány elszántsága. Jobb viszonyra kell törekedni a titkárnık és a tagok között. 6. Új Épület Projekt - Dr. Rostoványi Zsolt dékán úr fogadóóráján beszámoltunk az eddigi munkánkról és a terveinkrıl. Dékán úr támogatásáról és egyetértésérıl biztosította a HÖK-öt, ám elmondta: nem rajta áll vagy bukik a projekt sikeressége. A fıépületnél hamarosan elhelyezésre kerülnek biciklitárolók, ezek kissé enyhítenek a helyzeten, bár az így is tarthatatlan. Kalló Viktor: - Úgy gondolom, nincs szükség az új épületnél is tárolókra, fıleg, mert a Sóháznál már eddig is voltak. Inkább ott kellene kibıvíteni a rendszert és gondoskodni a megfelelı ırzésrıl. A biztonsági ıröket is be lehetne vonni. Verovszki Gábor: - Az ırökkel ez nem mőködne! - Az ırök szerzıdése valószínőleg nem engedné, szinte semmi munkára nem foghatók be. - A biciklitárolókra igenis szükség van az összes épületnél, ez valós igény és nekünk teljesítenünk kell a hallgatók kérését, ha tudjuk. Vécsei Gábor írjon a bicikliseknek! Vécsei Gábor: - A biciklisek levelet készülnek írni a dékánnak - Csak a HÖK-ön keresztül történjen minden ez ügyben! - Szóltunk a lopásokról is, dékán úr szerint az irodákban is megszaporodtak az esetek Az elıtér hasznosítása lehetséges és támogatható a kari vezetés szemében. - Talán ennek kapcsán lehetne lépni a biztonsági ırök ügyében is. Dobosi Blanka: - A könyvtár nyitott a dekorációra, de ez felsıbb körök kompetenciája 7. Társadalmi Felelısségvállalás a Corvinus-on Projekt Vécsei Gábor: - A projekt elindult, a munka megkezdıdött. Kérdıívezéssel szeretnénk nyitni a hallgatók felé. Terveink között szociális tevékenységek, például ételosztás szerepelnek. Ezekrıl beszámoltunk a dékánnak is. Az Új Épület Projekttel közösen szeretnénk fellépni a hulladékgyőjtés megreformálásáért, a szelektív győjtés bevezetéséért. 8. Könyvtár Projekt Dobosi Blanka: 3

A Választmány ülésének jegyzıkönyve

A Választmány ülésének jegyzıkönyve A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: 2008. március 19. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: elnök

Részletesebben

A Választmány ülésének jegyzıkönyve

A Választmány ülésének jegyzıkönyve A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: 2008. február 20. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó

Részletesebben

A Választmány ülésének jegyzıkönyve

A Választmány ülésének jegyzıkönyve A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: 2008. november 19. (szerda) 19:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 175. szoba) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık:

Részletesebben

Közéleti ösztöndíj bevallások 2010. február

Közéleti ösztöndíj bevallások 2010. február KAR Jogcím Választmányi ülés (febr. 9.) Mester GT megbeszélés Kari Tanács (febr. 8.) választmányi ülés Kari Tanács Közéleti ösztöndíj bevallások 2010. február Tevékenység részletezése konstruktív részvétel

Részletesebben

A Választmány ülésének jegyzőkönyve

A Választmány ülésének jegyzőkönyve A Választmány ülésének jegyzőkönyve Az ülés ideje: 2010. március 3. (kedd) 18:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 3005. szoba) Ülésvezető: Jegyzőkönyv-vezető: Résztvevők:

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács október 27-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács október 27-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata Tanács 2014. október 27-i üléséről Az ülés formája: Rendes NYÍLT Az ülés ideje: 2014. október 27. (hétfő) 17:30 Az ülés helye: Budai Campus

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 4/2012. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2012. április 10-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozat száma: 39-41. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 39/2012.(IV.10.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (TK HÖK) november 24-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (TK HÖK) november 24-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK 2015. november 24-i üléséről Az ülés formája: Rendkívüli NYÍLT Az ülés ideje: 2015. november 24. (kedd) 18:00 Az ülés helye: 1093 Budapest

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT-OT Szeged Megyei Jogú Város Idısügyi Tanácsa (továbbiakban: IT) figyelemmel a létrehozása óta eltelt idı tapasztalataira, a korábbi és 2003-ban elfogadott Szervezeti és Mőködési Szabályzatát visszavonja és

Részletesebben

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje

1. Rész: Kollégiumi Hallgatói Bizottság Ügyrendje Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar Kari Hallgatói Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzat 4. melléklet A Kari Hallgatói Képviselet állandó bizottságainak

Részletesebben

Jegyzőkönyv (2013. november 19.)

Jegyzőkönyv (2013. november 19.) TANÍTÓ- ÉS ÓVÓKÉPZŐ KAR Hallgatói Önkormányzat 1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 Fax: 202-3859 http://www.tofk.elte.hu Jegyzőkönyv (2013. november 19.) Előzetesen kiküldött napirendi

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve március 08. rendkívüli ülés Felsılajos Község Önkormányzata II/33/6/2013. Képviselı-testületi ülés könyve 2013. március 08. rendkívüli ülés Az ülésen hozott rendelet száma és tárgya: Felsılajos Község Önkormányzata Képviselı-testületének

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA Miskolc, 2010 3.8. számú Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM DEMONSTRÁTORI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 373/2010. SZÁMÚ HATÁROZATA. Készült

Részletesebben

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata A PTE TTK Fizikai Intézetének Szervezeti és Mőködési Szabályzata 1. A Fizikai Intézet 1.1. Az Intézet neve: Pécsi Tudományegyetem Fizikai Intézete Angolul: Institute of Physics of Pécs 1.2. Az Intézet

Részletesebben

Havi közéleti és érdekképviseleti tevékenységek

Havi közéleti és érdekképviseleti tevékenységek Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Kar Hallgatói Önkormányzat Telefonszám: +36 (1) 482 5194 Honlap: http://kozgaz.bcehok.hu Email cím: hok@uni-corvinus.hu Cím: 1093 Budapest, Fővám tér 8.

Részletesebben

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT A Választmány ülésének jegyzőkönyve Az ülés ideje: 2010. április 20. (kedd) 18:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fővám tér 8. III. emelet 3005. szoba) Ülésvezető: Jegyzőkönyv-vezető: Résztvevők:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a

JEGYZİKÖNYV. Király Árpád polgármester szavazásra teszi fel Tóth Csaba alpolgármester személyében a Csepreg Város Önkormányzat 25/2010. JEGYZİKÖNYV Készült Csepreg Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. november 10-én megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terme

Részletesebben

A Választmány ülésének jegyzıkönyve

A Választmány ülésének jegyzıkönyve A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: 2010. január 27. (szerda) 17:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 175. szoba) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Résztvevık:

Részletesebben

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet)

HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK. Szervezeti és Mőködési Szabályzata. (tervezet) HAJDÚNÁNÁS VÁROS BŐNMEGELİZÉSI TANÁCSÁNAK Szervezeti és Mőködési Szabályzata (tervezet) Bőnmegelızési Tanács Szervezeti és Mőködési Szabályzata A rendırségrıl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. (1) bekezdése

Részletesebben

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Szám: IV.535/2010. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. október 13-án (szerdán) 15 00 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK december 8-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK december 8-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK 2015. december 8-i üléséről Az ülés formája: Rendkívüli NYÍLT Az ülés ideje: 2015. december 8. (kedd) 18:00 Az ülés helye: 1093 Budapest

Részletesebben

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a

1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 1. 1. Név: Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium 2. Székhely: 1145 Budapest, Uzsoki u. 34/a 2. a; Egyetemre, fıiskolára felkészítı Középiskolai Leánykollégium tanulóinak érdekképviselete

Részletesebben

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről. Jelen volt x

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről. Jelen volt x Emlékeztető A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Az ülés helye: Jelen volt BME Wigner Jenő Belső Benita Kollégium, B201 Fejes Júlia Az ülés ideje: Fodor Csilla 2015. december 7. Gácsig Gergő Kiss

Részletesebben

Emlékeztető. A Kari Hallgatói Tanács 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00

Emlékeztető. A Kari Hallgatói Tanács 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00 Emlékeztető A 2015. június 15-én (hétfőn) tartott üléséről. Az ülés kezdete:19:00 Jelen voltak: Szavazati jogú tagok:batka Roland, Boda Mariann,Gődér Vivien, Jóvér Vivien, Kállai László, Kovács Klementina,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Módosította a HK a 2012. június 4. ülésén. Módosította a HK a 2013.

Részletesebben

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl

az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl A Nemzeti Erıforrás Minisztérium közleménye az egészségügyi szakmai vizsgaelnöki pályázatok Bíráló Bizottságának ügyrendjérıl hatályos: 2012.04.06 - Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2015. január 26-án, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van (késett kimentéssel): Balázs Anna, Farkas Péter, Heincz Dániel, Hernády Gergely,

Részletesebben

Az egyesület alapszabályának adattartalma

Az egyesület alapszabályának adattartalma 41. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez Az egyesület alapszabályának adattartalma 1. Kötelezı rendelkezések az általános rendelkezések körében: 1.1. az egyesület neve 1.2. az egyesület székhelye

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. október 19-én, 18:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter (késett kimentéssel

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 1/2008. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2008. január 22-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2008.(I.22.) PBH.

Részletesebben

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről

Emlékeztető. A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Emlékeztető A GTK Hallgatói Képviselet alakuló üléséről Késett/előbb Jelen volt Az ülés helye: távozott BME Wigner Jenő Angalét Marianna Kollégium, B201 Belső Benita Az ülés ideje: Farkas László Gácsig

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-1/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. február 21-én (pénteken) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2012. június 12. Ügyszám: 114-28/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2012. június 12. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Gazdálkodástudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Telefon/fax: 482-51-94 E-mail: hok@uni-corvinus.hu Honlap: http://kozgaz.bcehok.hu Levélcím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. Fsz. 17. Választmányi ülés Jegyzőkönyv

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 6/2009. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2009. március 24-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 25-26. 1 TARTALOMJEGYZÉK 25/2009.(III.24.)

Részletesebben

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat.

Köszöntötte a Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács ülésén megjelent tagokat. Szám: 101-1/2012. JEGYZİKÖNYV Készült: 2012. április 24-én 9.00 órakor a Képviselıi Irodaház (Budapest Széchenyi rakpart 19.) V./570-es tárgyalójában megtartott alakuló ülésérıl Jelen vannak: Vargha Tamás

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. december 19-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 150-154. TARTALOMJEGYZÉK OK: 150/2011.(XII.19.)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/218-31/2011. JEGYZİKÖNYV 2011. november 28-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterme 8130 Enying, Kossuth u. 26. Méreg János alpolgármester,

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi március 5. napján tartott ülésérıl 562-6/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. március 5. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata KöTK HÖK október 11-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata KöTK HÖK október 11-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata KöTK HÖK 2016. október 11-i üléséről Az ülés formája: Rendkívüli ZÁRT Az ülés ideje: 2016. október 11. (kedd) 19:00 Az ülés helye: 1093 Budapest,

Részletesebben

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata

A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata A Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákönkormányzatának Szervezeti és Mőködési Szabályzata Ezen Szervezeti és Mőködési Szabályzat a Petıfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 A szervezet neve: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete Jegyzőkönyv Helye:

Részletesebben

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT

HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Gazdálkodástudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Telefon/fax: 482-51-94 E-mail: hok@uni-corvinus.hu Honlap: http://kozgaz.bcehok.hu Levélcím: 1093 Budapest, Fővám tér 8. Fsz. 17. Választmányi ülés Jegyzőkönyv

Részletesebben

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13.

Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. Magyar Radiológus Asszisztensek Egyesülete Rendes évi Közgyűlése 2013. április 13. JEGYZŐKÖNYV KIVONAT Közgyűlés helye: SE- I. sz. Sebészeti Klinika Előadóterme 1082 Budapest, Üllő út 78/a., 2. emelet

Részletesebben

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel.

- a versenyeztetéssel kapcsolatos költségek fedezését, - a rendszeres kapcsolattartást a körzet és a megyei diáksport szervezeteivel. A Türr István Gazdasági Szakközépiskola sport életének pezsdítését elısegítı társadalmi szervezetet hozott létre 2007. március 8. napján. Az egyesület célja, hogy az oktató-nevelı munkával összhangban

Részletesebben

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje

Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete Városfejlesztési, Városüzemelési, Környezetvédelmi és Lakásügyi Bizottságának Ügyrendje Makó Város Önkormányzati Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 1/2011. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2011. január 5-én megtartott rendkívüli ülésérıl Határozatok száma: 1-2. TARTALOMJEGYZÉK 1/2011.(I.05.) ÖH. Pályázat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tahitótfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Szám: 20/2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 12-én (kedd) 18 00 órakor tartott

Részletesebben

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések

ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben. 1. Általános rendelkezések ALAPSZABÁLY A Módosításokkal egységes szerkezetben 1. Általános rendelkezések (1) A Franciaországi Ösztöndíjasok Egyesülete (a továbbiakban: Egyesület) nonprofit jogi személy. Alapítói az Alapszabály 1.

Részletesebben

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre

6. számú melléklet. A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje. A kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság feladata és hatásköre 6. számú melléklet A juttatási ügyekben eljáró bizottságok ügyrendje 1. A melléklet hatálya kiterjed a kari Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság, valamint a kari Pályá-zati és Ösztöndíj Bizottság (továbbiakban

Részletesebben

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK

Képviselı-testület 2010.11.16. jk. TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK 282/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 2... 2 283/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 284/2010. (11. 16.) sz. önkormányzati határozat... 5 1 JEGYZİKÖNYV Készült:

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/103-21/2013. JEGYZİKÖNYV 2013. július 8-án tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

A Hallgatói Képviselet jutalmazása

A Hallgatói Képviselet jutalmazása BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM ÉPÍTÉSZMÉRNÖKI KAR HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Szervezeti és Működési Szabályzat 3. számú melléklet A Hallgatói Képviselet jutalmazása Elfogadta a Hallgatói Képviselet

Részletesebben

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről

Emlékeztető. a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Emlékeztető a BME Építészmérnöki Kar Hallgatói Képviselet 2014. szeptember 8-án, 19:00-kor tartott rendes üléséről Jelen van: Balázs Anna, Berecz Zsolt Gábor, Daku Dávid, Dávida Eszter, Farkas Péter, Heincz

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v 1. /2011. J e g y z ı k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselı-testületének 2011. január 31-én (hétfın) 14: 00 órakor tartott ülésérıl. Jelen vannak: Tóth Ferenc polgármester Fehér István

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Iktatószám: I.B.1941-13/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Egészségügyi Bizottsága 2010.12.14-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti Házasságkötı termében megtartott nyílt ülésérıl Jelen

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl 562-4/2014. J E G Y Z İ K Ö N Y V Az ülésen jelen vannak: Szeged Megyei Jogú Város Közgyőlése Kulturális, Egyházügyi, Közmővelıdési és Idegenforgalmi Bizottsága 2014. február 12. napján tartott ülésérıl

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselıtestületének június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: 2012. június 15-én megtartott rendkívüli ülésérıl Jelen vannak:pálmai József korelnök Csonka József Dr. Pálinkási Csaba Bartók László képviselık Dr. Szabó Attila jegyzı Jegyzıkönyvvezetı:

Részletesebben

TTK HÖK közéleti bevallások. 2010. november

TTK HÖK közéleti bevallások. 2010. november TTK HÖK közéleti bevallások 2010. november Bogár László Rendszeresen konzultálok- keddenként- az intézet vezetővel. Megrendezője, valamint zsűri tagja is voltam a BCE 1. Kazinczy Szép Magyar Beszéd versenyének.

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének

Lajosmizse Város Önkormányzat. ülésérıl 2010. december 14. Város Önkormányzata Képviselı-testületének Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága I/3/42/2010. Lajosmizse Város Önkormányzat Mezıgazdasági és Gazdaságfejlesztési Bizottsága ülésérıl 2010. december 14. Az ülésen

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: 2007. szeptember 16-án a Körmendi DMTE, Városi Sportcsarnokban megtartott rendkívüli közgyőlésérıl. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív szerint a tagok és Baranyai Sándor

Részletesebben

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén.

2012. május 16-án 10.00 órától megtartott, telefonon összehívott, rendkívüli ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 349-6/2012. J E G Y Z İ K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SOSZÁMA: 204. MELLÉKLET: -1 db TÁRGY: Javaslat az Egészségügyi Gondnokság vezetıi állására pályázat kiírására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2010. november 25-ei ülésére Tárgy: Személyi javaslat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat képviseleteire

Részletesebben

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv

Nagycsaládosok Országos Egyesületének a tagja 2030 Érd, Viola u. 35. 2008/2. Jegyzőkönyv 2008/2. Jegyzőkönyv Készült az Ága-Boga Nagycsaládosok Érdi Egyesülete 2008/2. Közgyűlésén 2008. június 9-én Helyszín: Érd, Kutyavári u. 11. A 17:30 órára meghirdetett kezdési időpontban nem jelent meg

Részletesebben

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések

AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. 1. Általános rendelkezések AZ ILLYÉS GYULA SZAKKOLLÉGIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Kar (továbbiakban: PTE IGYK) hatályos szabályzatai alapján az Illyés Gyula Szakkollégium (továbbiakban:

Részletesebben

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva

A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A STANDARD ELİKÉSZÍTİ TESTÜLET MŐKÖDÉSI RENDJE módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva A Standard Elıkészítı Testület (a továbbiakban: Testület) létrehozásáról és mőködtetésérıl a magyar számviteli

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.:.. /2011. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Helye: Békéscsaba Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl december 2. Ügyszám: 15-147/2010. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2010. december 2. Nyirád 2010 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés

1126 Budapest, Kiss János altb. u. 40. Telefon: 487-8137 http://tokhok.elte.hu eb@tokhok.elte.hu. ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés JEGYZŐKÖNYV ELTE TÓK HÖK Rendkívüli Elnökségi ülés IDŐPONT: 2015. április 13. HELYSZÍN: ELTE Tanító- és Óvóképző Kar 100. terem AZ ÜLÉS KEZDETE: 16:00 ELŐZETESEN KIKÜLDÖTT NAPIRENDI PONTOK: 1. Bejelentések

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (TK HÖK) december 1-i üléséről

Jegyzőkönyv. Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata (TK HÖK) december 1-i üléséről Jegyzőkönyv Budapesti Corvinus Egyetem Hallgatói Önkormányzata TK HÖK 2015. december 1-i üléséről Az ülés formája: Rendes NYÍLT Az ülés ideje: 2015. december 1. (kedd) 18:00 Az ülés helye: 1093 Budapest

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1

A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Külügyi Bizottságának Ügyrendje 1 A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Külügyi Bizottsága a jogszabályokkal és a vonatkozó egyetemi szabályzatokkal

Részletesebben

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről

ELTE TáTK Kari Tanács-ülés Jegyzőkönyv június 21. JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről JEGYZŐKÖNYV az ELTE Társadalomtudományi Kar Kari Tanácsának üléséről Időpont 2016. június 21. 14 00 Helyszín ELTE Lágymányosi Campus, Északi Tömb 0.100C Kari Tanácsterem Elnök Juhász Gábor JELEN VANNAK

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános ülésérıl. 2012. szeptember 13. Ügyszám: 9-132/2012. JEGYZİKÖNYV nyilvános ülésérıl 2012. szeptember 13. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános ülésérıl Nyirád-Szıc Községek Körjegyzısége Nyirád, Szabadság u. 3.

Részletesebben

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24.

Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv október 24. Lajosmizse Város Önkormányzat Ügyrendi és Sport Bizottsága I/1209/33/2012. Az Ügyrendi és Sport Bizottság ülésérıl készült jegyzıkönyv 2012. október 24. Az ülésen hozott határozatok száma és tárgya: 24/2012.

Részletesebben

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes.

Kovács György képviselı, ifj. Kovács György képviselı. Lakatos Ferenc elnök-helyettes. Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szám: IV.112-5/2014. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2014. szeptember 2-án (kedden) 10 órakor a Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 24-tıl A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2002. május 24-tıl 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 13. (szerda) 17:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Beszámoló a HÖOK Közgyűlésről és Választmányi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását.

JEGYZİKÖNYV. 14/2008. (X. 19.) számú határozat A jelenlévık egyhangúlag elhatározták és kimondták a Wikimédia Magyarország Egyesület megalakítását. JEGYZİKÖNYV amely készült 2008. október 19-én 14 órai kezdettel a Wikimédia Magyarország Egyesület megismételt alakuló közgyőlésén, az 1111 Budapest, Bartók Béla u. 52. szám alatt. Jelen vannak: a jelen

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl

Enying Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl 01/38-18/2012. JEGYZİKÖNYV 2012. július 11-én tartott r e n d k í v ü l i n y í l t ülésérıl Helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal tanácsterem 8130 Enying, Kossuth u. 26. Pıdör Gyula polgármester,

Részletesebben

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013.

Alumni szabályzat. Dunaújváros, 2013. Alumni szabályzat Dunaújváros, 2013. A Dunaújvárosi Főiskola (továbbiakban Főiskola) Rektori Tanácsa a Főiskolán, illetve annak jogelőd intézményeiben végzett hallgatók, valamint a Főiskolával és jogelődjeivel

Részletesebben

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.

Jegyzőkönyv. ELTE EHÖK Elnökségi. 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23. Jegyzőkönyv ELTE EHÖK Elnökségi 2015. május 20. (szerda) 16:00 óra, Helyszín: ELTE EHÖK irodai tárgyaló terem (Budapest, Szerb utca 21-23.) 1. Bejelentések 2. Rektori kulturális pályázat kiírása 3. ELTE

Részletesebben

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM

BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM 7. 6. verzió BUDAPESTI MŐSZAKI FİISKOLA KOLLÉGIUM A KOLLÉGIUMI JELENTKEZÉSEK ELBÍRÁLÁSÁNAK ELJÁRÁSI ÉS SZERVEZETI RENDJE Budapest, 2009. február november A Budapesti Mőszaki Fıiskola Szervezeti és Mőködési

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 114-13/2008. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási Bizottságának,

Részletesebben

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl

2010. október 13. JEGYZİKÖNYV. Pilisszentlászló Község Önkormányzata Képviselı-testületének október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Pilisszentlászló Község Önkormányzat Képviselı-testülete Szám: 12/2010. Határozatok száma: 49-58 /2010. Rendeletek száma: 9 /2010. JEGYZİKÖNYV 2010. október 13-án megtartott alakuló ülésérıl Napirendi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Hajdúnánás Városi Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. február 8-án - pénteken - de. 10,00 órakor megtartott r e n d k í v ü l i ülésérıl. A képviselı-testület rendkívüli

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (108 Budapest, Múzeum krt. 4/a)

Jegyzıkönyv. Helyszín: Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Kari Tanácsterem (108 Budapest, Múzeum krt. 4/a) Jegyzıkönyv, amely készült a nemzeti felsıoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény (továbbiakban: Nftv.) szerinti Doktoranduszok Országos Szövetsége Alakuló Küldöttgyőlésén, 2012. decembere 19-én Helyszín:

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének. nyilvános, rendkívüli ülésérıl október 11. Ügyszám: 9-146/2012. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános, rendkívüli ülésérıl 2012. október 11. Nyirád 2012 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor,

J e g y z ı k ö n y v. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester. Erdélyi Zsolt, Fodor Béla, Lehoczki Zoltán, Szegedi Csaba, Tóth József, Tóth Sándor, J e g y z ı k ö n y v Készült Gomba Község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. június 28.-án 17 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Lehota Vilmos polgármester Tasi

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV. 86-16/2009. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése

JEGYZŐKÖNYV. A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése JEGYZŐKÖNYV A Magyar Floorball Szakszövetség megismételt éves rendes közgyűlése Dátum: 2014. május 31. 10 óra 30 perc Helyszín: Komáromi Városi Sportcsarnok (2900 Komárom, Czuczor Gergely utca 62.) Résztvevők:

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S

TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 54. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a Tolnatáj Televízió Zrt-vel kötendı mősorszolgáltatási megállapodás jóváhagyására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Részletesebben

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA

A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA A Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület ALAPSZABÁLYA 1. Általános rendelkezések 1. Az egyesület neve: Bükkábrányi Bányász Hagyományokért Egyesület (a továbbiakban: egyesület). 2. Székhelye: 3422

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA 13/2011. JEGYZİKÖNYV a bizottság 2011. október 24-én megtartott ülésérıl Határozat száma: 43-46. TARTALOMJEGYZÉK 43/2011.(X.24.) PBH.

Részletesebben

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére

Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának december 17-i ülésére Elıterjesztés sorszáma: 18. Melléklet: 1 db ELİTERJESZTÉS Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó Társulás Társulási Tanácsának 2014. december 17-i ülésére Tárgy: Szekszárd-Szedres-Medina Óvodafenntartó

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl

Jegyzıkönyv. Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jegyzıkönyv Készült: Dömös Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. április 26-án megtartott munkaterv szerinti rendes ülésérıl Jelen vannak: Novák Lajos polgármester Csonka József Dr. Pálinkási

Részletesebben

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól

A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: május 26-tól A MAGYAR AKTUÁRIUS TÁRSASÁG SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA Érvényes: 2006. május 26-tól 1. SZAVAZÁSI KÉRDÉSEK Szavazati joggal a Magyar Aktuárius Társaság (továbbiakban Társaság vagy MAT) tagjai és

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3)

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT MELLÉKLETEI (1-3) Elfogadta a HK a 2010. szeptember 6. ülésén. Hatályba lépett: 2010. szeptember 6. Módosította a HK a 2011. november 7. ülésén. Hatályba lépett: 2011.

Részletesebben