A Választmány ülésének jegyzıkönyve

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Választmány ülésének jegyzıkönyve"

Átírás

1 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: január 22. (csütörtök) 18:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 175. szoba) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Résztvevık: Szántó Péter elnök Fekete Dávid titkár Borsik Rita Dobroczki Ádám Fekete Dávid Juhász Ádám Kiss Dávid Lakatos Gergı Szántó Péter Tóth Bálint Verovszki Gábor Az ülés határozatképes Oláh Gábor vendég Korai Szabolcs vendég Napirend: 1. Köszöntı Szántó Péter elnök köszönti a Választmány tagjait. 2. Beszámoló a heti Campus Tanácsról Korai Szabolcs: - A Campus Tanács a Campus Igazgatói posztra augusztus 31-ig Korai Szabolcsot választotta meg. Utódjáról a Campus Tanács az újabb pályázat kiírása után dönt. - Az EHÖK alelnökséggel kapcsolatban az a megállapodás született, hogy a pozíciót fél évig Héri István, majd fél évig Bodnár Krisztián Ferenc tölti be. - Az FR-munkacsoport referensi tisztségére hárman jelentkeztek, ıket a Campus Tanács meghallgatta, ám nem tudott megegyezni a referens személyérıl. Remélhetıleg februartól elindulhat a munkacsoport. - A campus-szintő közéleti ösztöndíj kidolgozását Korai Szabolcs és Kiss Dávid fogja végezni, a másik két karról még várunk egy-egy embert. Remélhetıleg márciustól beindulhat a közéleti új rendszerben való osztása. Korai Szabolcs elhagyja a termet. 1

2 Honlap: - Javaslom, hogy május 1-tıl az EHÖK alelnöke Bodnár Krisztián Ferenc legyen, addig pedig a jelenlegi alelnök segítse ıt, adja át a szükséges tudást. SZAVAZÁS A Választmány az elıterjesztést egyhangúlag támogatta. 3. A kari melléklet módosítása - A múlt héten elfogadott kari mellékletet az akkor hozzáfőzött módosító javaslatokkal együtt kérem, hogy ismét hagyjuk jóvá, ezúttal szükséges a 2/3-os többség az esetleges félreértések elkerülése végett. - Javaslat: A Választmány támogatja az alapszabály kari mellékletének március 1-tıl történı módosítását. SZAVAZÁS A Választmány az elıterjesztést egyhangúlag támogatta. (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) Ennek értelmében az eddigi alelnöki és pénzügyi felelısi poszt megszőnnek, újonnan létrejön az általános alelnöki és a gazdasági alelnöki tisztség. - Kérem, hogy mindenki gondolkozzon azon, hogy március 1-tıl az újonnan létrejött pozíciók közül kíván-e valamilyet betölteni. 4. EDUCATIO-kiállítás - Az EDUCATIO kiállításon a holnapi és a holnaputáni napon a kari HÖK-öt Juhász Ádám, Dobroczki Ádám, Kiss Dávid, Dobosi Blanka, Verovszki Gábor és Szántó Péter. 5. HÖK-telefonok - Javaslom, hogy az eddigi HÖK-telefonokkal kapcsolatos rendelkezéseket (eddig 2 telefon, 5000 Ft-os limittel, elnöki, alelnöki) a következıképpen változtassuk meg: az elnöki telefon limitje Ft, a 2 darab alelnöki telefoné pedig 5-5 ezer Ft legyen havonta. SZAVAZÁS A Választmány az elıterjesztést egyhangúlag támogatja. 2

3 Honlap: HITELESÍTÉS: Szántó Péter elnök P.H. Fekete Dávid titkár résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, január 22. 3

4 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: február 20. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó Péter elnök Kiss Dávid Bodnár Krisztián Ferenc Dobosi Blanka Kiss Dávid Lázár Levente Lénárt Éva Szántó Péter Szirkó András Vértesi Bálint Az ülés határozatképes Napirend: 1. Új Épület Projekt - A projektben részt vevıkkel eddig egyszer tartottunk megbeszélést, ahol felvázoltuk a stratégiát, összegyőjtöttük a feladatokat. Mini-közvéleménykutatást végeztünk a C épületrıl, ez alapján igény lenne bankautomatákra, több növényzetre és dekorációra, az elıtér hasznosítására, a hulladékgyőjtés ésszerősítésére és az észlelt hibák kijavítására. Megoldási javaslatok: hirdethetnénk fotó- illetve képzımővészeti pályázatot, a kiválasztott alkotások helyet kaphatnának a lépcsıknél illetve a könyvtárban. Az elıtérben asztalok, padok lehetnének, illetve egy állandó stand, ahol a diákszervezetek árusíthatnának, hirdethetnék programjaikat, s ez a HÖK-választás lebonyolítására is alkalmas lenne. Szorgalmazzuk a szelektív hulladékgyőjtés bevezetését, de egyébként is kevés a szemetes az épületben. A mellékhelyiségekben továbbra sem mőködnek megfelelıen a csapok, rengeteg egyéb észlelt hiba mellett ezt is jelezni kell az illetékeseknek. 2. Biciklitárolók - A biciklitárolók ügyében többször találkoztam Németh Derssel, aki a napokban internetes petíciót fogalmazott meg. A hallgatói kezdeményezéshez már több mint 600-an csatlakoztak. A HÖK támogatja a petíciót, az Új Épület Projekt egyik sarokköve egyébként is a biciklitároló kérdése. Az errıl szóló levelet Lénárt Éva továbbította a HÖK-ös levelezı listára. Kiderült, a tárolókat a rektor nem engedélyezte, mivel azzal csökkenne a közösségi tér 1

5 Honlap: nagysága. A készülı HÖK-ös kérdıívhez javaslunk hozzáírni néhány olyan kérdést, ami az új épülettel kapcsolatos, többek között a biciklitárolókkal is. Németh Ders vállalta, hogy beszerzi a kerékpáros szövetség szakmai állásfoglalását és árajánlatokat győjt. A mi projektünk a petícióval és ezekkel együtt várhatóan hatásosabb lesz, és remélhetıleg hamar megoldódik a probléma. - A HÖK továbbra is figyelemmel kíséri, és lehetıségei szerint segíti a kezdeményezést. Dávid kérje meg Derset, hogy rakja ki a HÖK-logót és a honlapunk linkjét a biciklis blogra. 3. Kérdıívezés Bodnár Krisztián: - Egyelıre ötletszinten áll ez a projekt. - Sürgısen hozzá kell látni a munkához ez ügyben. Fel kell mérni a kapacitásainkat, ki kell terjeszteni a projektet a campusra. A tervezett kérdéseket meg kell toldani oktatási és az új épülettel kapcsolatos témákkal. Bodnár Krisztián lesz a projekt felelıse, azonnali feladata egy ütemterv készítése. Bár a munka a T-kar égisze alatt fut, a másik két pesti karról is besegítenek majd. 4. KisTáska - A kifogásolt cikk nem jelenik meg. Amiért egyáltalán megíródott: az ELTE HÖK-jében nyílt konfliktusok vannak, egyfajta hatalmi harc folyik. A témája egyébként abszolút releváns, más kérdés, hogy a cikk szakmailag kifogásolható és nem objektív. Az újságba kerülés elıtt közvetlenül nem kerestek meg bennünket. A témához azt javasoltuk, hogy a szerzı dolgozzon még rajta, de egyébként sem biztos, hogy ez a KisTáskába való. - Átírja a cikket és ennyivel el lesz intézve az ügy? - Egyeztetés és jóváhagyás nélkül a BCE-s rész nem jelenhet majd meg az újságban! - Elérkezett az idı, hogy belássuk: reform szükséges az újsággal kapcsolatban! Törekedjünk egy, a hallgatók számára fontos fórum kialakítására, akár a pesti karokkal együtt, mert a jelenleg a KisTáskára fordított pénznek lenne jobb helye is. - Ez egy szakmai folyóirat, miért vonódna be a K- és a G-kar? - Igen, de elvileg informatív is. Felmerült egy formájában, megjelenésében bulvárjellegő lap ötlete, egy magaziné, ami praktikus, átlátható. A szakmaiság ettıl függetlenül maradhat. - Ez egy tudományos lap, ezt nem lehet így megváltoztatni! - A KisTáska lehetne egy rovata ennek a magazinnak, sok más témakör mellett. Dobosi Blanka: - Mit szólnának ehhez a szerkesztık? 2

6 Honlap: - Beszéltünk ez ügyben az ELTE-TTK HÖK-elnökével. Egy kuratórium igénye merült fel, aki felügyelné a szerkesztık munkáját, az általunk biztosított pénz sorsát. Még egy háromfıs testület is jobb megoldás, mint a jelenlegi rossz állapot fenntartása. - Egy ilyen kuratórium jelentısen lelassítaná a munkát. Senki nem fog, mert nem szeretne azzal foglalkozni, hogy átolvasson minden cikket a megjelenés elıtt. - Ha nem jó ezzel foglalkozni, akkor ez azt jelenti, hogy rossz a tartalom! Nincs mirıl beszélnünk, a változások szükségesek. Szirkó András: - Rengeteg bulvárjellegő lap van már, hogyan tudnánk azokkal versenyezni? - A mostani újságban is lenne lehetıség a HÖK-nek ilyesmire, de mi ki sem töltjük a rendelkezésre álló helyet. - Tudnunk kell, hogy kik és hányan olvassák a KisTáskát, fontos-e a hallgatóknak ez a lap, mi a véleményük róla, és hogy kell-e nekünk erre egyáltalán pénzt áldoznunk. - Fontos, hogy a T-karnak is legyen nívós szakmai lapja. Abszolút más a súlya egy ilyennek, mint például a Közgazdásznak. Lázár Levente: - Vannak színvonalas szakmai válogatások, mint a Politikai Szemle. Ezekbe azonban nekünk lehetetlen bekerülnünk - Miért nincsen nekünk akkor saját szemlénk? Győjtsük össze és jelentessük meg az aktuális munkákat. Akit ez érdekel, elıbb elolvasná ezt a fajta kiadványt, mint a KisTáskát. Lázár Levente: - Annak, aki publikálna egy ilyen szemlében, jól mutatna az életrajzában is, hogy írt bele. - A magazin lehetne a blog szemléje, azaz a legjobb, legérdekesebb írások megjelennének nyomtatásban is. Mivel a blog öngerjesztı hatású lesz remélhetıleg, sok munka az újsággal nem is lenne. - Összegzésként: a készülı blogot össze kell kötni a magazinjellegő lappal, a szakmai részt pedig új címmel szemleként kell kiadnunk. Két folyóirat szükséges tehát. A magazin onés offline is lenne, interaktív, érdekes, naprakész. A szemléhez pedig sikerülhet megnyernünk a másik két pesti kar és külsı szponzorok támogatását is. Bodnár Krisztián: - A blogunk címe Corvinonline, a nyomtatott változaté lehetne Corvinoffline - Kell egy csapat, aki megcsinálja a terveket és elvégzi az elıkészületeket! - Úgy gondolom, ez a kommunikációs team kompetenciája, ezért elvállalom a koordinálást. A szemle elég, ha félévente megjelenik majd. - Nem szükséges-e mégis egy külön team, aki kidolgozza a projektet? Mégiscsak egy önálló, jól körülhatárolt munka ez. 3

7 Honlap: - Egyelıre Évi lássa el a koordinációt. A munka kezdıdjön el minél hamarabb, a felezı bál után azonnal! 5. Honlap, blog - Elindult a corvinonline.blog.hu. Évi és Krisztián már szerkesztıi státuszban van, Dávid, Levi és Bálint ıhozzájuk forduljanak, ha írni szeretnének! 6. Könyvutalvány Dobosi Blanka: - Két ajánlatot szereztem be, az egyiket a Libritıl, a másikat a Bookline-tól. A Librinél Mezei Andreával tárgyaltam, ık forintért forint értékő utalványt biztosítanának. A Bookline-nál extra juttatást nem ajánlottak fel. Baj nem ezekkel van, hanem azzal, hogy Gábor semmit nem intézett. A részletek tisztázatlanok: kik és hogyan kapják majd meg ezt a jutalmat? Alanyi jogon jár, vagy pályázni kell rá? A számok tekintetében ez egyáltalán nem mindegy! - A Tanulmányi Osztályról ki kell kérni az átlagokat! Vértesi Bálint: - Plakátokra van szükség, hogy akit érint, lássa: lehet jönni az utalványokért. - Aki jogosult, elég, ha csak jelzi az irodában. Mi aztán utánanézünk, hogy tényleg így vane. Legyen egy corvinus-os számla, ahonnan mehet majd az átutalás. Dobosi Blanka: - Fontos, hogy minél elıbb tisztázzuk a jogosultságokat, és csak ez után foglalkozzunk a pénzügyekkel. 7. Felezı Bál - Készül az idı- és feladatbeosztás a bálra. Akik nem árultak még jegyet, iratkozzanak fel! 8. Alumni-projekt Szirkó András: - Szeretnénk folytatni a régi nemzetközis évkönyv hagyományait, kiterjesztve az összes szakra, a többi karon is. Feladat lenne a végzettek pályájának követése, véleményük és segítségük kérése. Létrehoznánk egy webfelületet, egyfajta mini iwiw-et. A Karrier Irodában jelenleg nem sok dolog történik ezzel kapcsolatban. - Ez egy campus-szintő projekt lesz, Andris lesz a vezetıje. Ütemterv és igényfelmérés szükséges minél elıbb! Lázár Levente: - Lánczi András és Gallai Sándor támogatna egy politológus-évkönyvet, de szeretnének bele egy tanárokról szóló részt is, mint a gimnazista tablóknál szokásos. Az intézet így 4

8 Honlap: anyagilag is tudná támogatni a projektet. Ez a hallgatóknak is presztízs, nagy nevek oktatnak az egyetemen. A politológia-rész koordinálását vállalom. Vértesi Bálint: - Beszéltünk korábban HÖK-ös alumniról is. Jó ötlet lenne vacsorát szervezni a régi és jelenlegi tagoknak. 9. Egyebek - Kellene még egy HÖK-ös összerázó tábor. Az elızın, bár jól sikerült, kevesen vettek részt. Szükséges, hogy jobban megismerjük egymást. Bodnár Krisztián: - A nemzetközi felméréshez továbbra is várom a jelentkezıket! Lázár Levente: - A másodéves gyakornoki helyek kérdése egyre égetıbb, szükség lenne segítségre. - A társadalomtudományi piknik szervezése jól halad. - Egyik csoporttársam, Kopcsik Gábor küldte a következı ajánlatot /mellékelve/, és kérte, hogy képviseljem az ügyet a HÖK-ben. - Korai Szabolcshoz kell eljuttatni, ı a Corvinus Mővészeti Napok szervezıje. HITELESÍTÉS: Szántó Péter elnök P.H. Kiss Dávid jegyzıkönyv-vezetı résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, február 20. 5

9 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: március 5. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó Péter elnök Kiss Dávid Bodnár Krisztián Ferenc Dobosi Blanka Kiss Dávid Lénárt Éva Szántó Péter Szirkó András Tatár Balázs Vécsei Gábor Verovszki Gábor Az ülés határozatképes Napirend: 1. Jegyzıkönyv-vezetés és köszönetnyilvánítás - A jegyzıkönyvírás legyen Kiss Dávid feladata minden alkalommal, amikor jelen van, amennyiben elvállalja, és a választmány egyetért a felvetéssel. - Vállalom. SZAVAZÁS A választmány egyhangú döntése értelmében március 5-tıl a választmányi ülések jegyzıkönyvét Kiss Dávid, akadályoztatása esetén a névsorban következı tag vezeti. Bodnár Ferenc Krisztián: - Köszönet illeti Petit, Évit, Andrist és Blankát, amiért segítették a nemzetközi felmérés megvalósulását! Vécsei Gábor: - A köszönet Krisztiánnak is jár, hiszen ı vállalta a közvetítı szerepet! 2. DJB-tag a Kari Tanácsban 1

10 Honlap: - Megkeresett a DJB, a másik két karhoz hasonlóan szeretnének egy tagot delegálni a Kari Tanácsba. Ahhoz, hogy ez lehetıvé váljon, valakinek le kellene mondani. Én feltételül szabnám, hogy a leendı delegáltjuk látogassa a választmányi üléseket. Szirkó András: - Miért lenne fontos ez a lépés? - Azért, mert a leendı delegáltnak rálátása lenne mind a DJB, mind a Választmány, mind a Kari Tanács munkájára. Vértesi Bálint: - Nem tartom jó ötletnek, hiszen ennyi erıvel minden diákszervezettel megtehetnénk ezt. Vécsei Gábor: - Jövı évtıl legyen lehetıségük erre, idén még nem! - A DJB felett a HÖK gyakorolja a törvényességi felügyeletet. Legyen tehát a DJB-nek egy HÖK-ös tagja, míg ık szavazati joggal nem rendelkezı megfigyelıt küldjenek idén a Kari Tanácsba. Jól jöhet a szakmai véleményük. Krisztián vállalja a kapcsolattartó szerepét. 3. Jegyzıkönyv vezetése - A jegyzıkönyv-vezetés feladata a múlt hét óta Dávidé. Ezentúl készülnie kell egy kivonatnak is az aktuális ülésrıl, ami tartalmazza a lényeget, s amit el kell juttatni a titkárnıhöz és a campus teamek vezetıihez is. 4. Diákszervezeti Tanács Bodnár Krisztián Ferenc: - Úgy gondolom, szükséges lenne egy Diákszervezeti Tanács felállítása / egyszeri összehívása, erre áprilisban kerülhetne sor. - Támogatjuk, legyen ennek a megszervezése a Diákszervezeti Team feladata! 5. Kredittúllépés - Csak az ELTE-n és nálunk kell a felvett kreditekért fizetni, túllépés esetén, máshol a teljesítetteket nézik. Rossz a rendszer. Újra be kellene vezetni a tárgyújrafelvételt és a teljesített kreditek utáni fizetést. Tatár Balázs: - Inkább a 330 kredites fizetési határt kellene megemelni 6. ISC-kommunikátor - Szükség van egy angolul beszélı kapcsolattartóra a nemzetközisek ad hoc HÖK-jéhez. Vécsei Gábor: - Elvállalom. 2

11 Honlap: Alumni-projekt Szirkó András: - Új fejlemény nincs, továbbra is várom az érdeklıdök jelentkezését! - Az évkönyvet kiterjesszük-e a társadalomtudományi alapszakokra? Szirkó András: - Legyen szakonként szeparált, de azonos külalakú, formájú évkönyv! - Ki kell alakítani az egységes külalakot, ennek a campus-szintő felelıse Szirkó András legyen, segítıje pedig Vértesi Bálint! 8. Erasmus-ügy - Hétfın megbeszélést tartottunk a nemzetközi rektorhelyettessel és a Nemzetközi Iroda vezetıjével. A hibákat beismerték, de kérték, hogy engedjünk az elképzeléseinkbıl. A HÖK segítségére számítanak az adminisztrációban és a kommunikációban. 9. Egyebek - Mindenki jelezze ismét, hogy melyik teamben szeretne dolgozni, továbbá, hogy akar-e tag lenni a Hallgatói Tudományos Tanácsban! A héten megszüntetjük az irodában a kaotikus állapotokat, aki tud, segítsen pénteken pakolni! Fontos, hogy javuljon a kommunikáció a titkárnıkkel, mindenki számoljon be a fontos dolgokról, mert az érdeklıdık tılük kapnak tájékoztatást! Minden egyetemi, kari és külsıs szerv felé legyen egy kontaktember, aki vállalja a folyamatos kapcsolattartást! A héten kialakítjuk a fogadóórák rendjét, jelezze mindenki, mikor alkalmas számára! A könyvtár Notebook-kölcsönzési lehetıségét a HÖK is kommunikálja, cserébe évi 10 napra mi rendelkezhetünk a gépek felett. Ennek a felelıse Blanka. Felmerült a HalVel-en jó eredményt elért oktatók díjazása, a legjobb tanárról cikk jelenne meg a Közgazdászban, késıbb HÖK-ös ajándékcsomaggal is jutalmaznánk. 3

12 Honlap: HITELESÍTÉS: Szántó Péter elnök P.H. Kiss Dávid jegyzıkönyv-vezetı résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, március 5. 4

13 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés formája: Rendes Nyílt Az ülés ideje: március 11. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-tárgyaló (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 175. szoba) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Kiss Dávid elnök Borsik Rita Bodnár Krisztián Ferenc Borsik Rita Dobosi Blanka Dobroczki Ádám Juhász Ádám Kiss Dávid Szántó Péter Tóth Bálint Szirkó András Az ülés határozatképes Bakonyi Réka vendég Napirend: 1. Köszöntı, a napirend elfogadása Kiss Dávid elnök köszönti a Választmány tagjait. SZAVAZÁS A Választmány a napirendet egyhangúlag elfogadta. 2. HÖK-megbízottak kinevezése - Bakonyi Rékát, Lakatos Gergıt, Lénárt Évát és Vécsei Gábort március 1-vel HÖKmegbízottakká neveztem ki. Döntésemet megerısítendı szavazást kérek! SZAVAZÁS A Választmány a kinevezésekkel egyhangúlag egyetért. 3. Közéleti ösztöndíjak - A februárra számított közéleti ösztöndíjak kiosztásra kerültek. A Közéleti Ösztöndíj Bizottság jegyzıkönyve megtekinthetı. Szirkó András: - Közéleti ösztöndíjamról a jövı hónaptól lemondok. 1

14 Honlap: Összerázó programok - A következı idıszakban a Személyzeti Munkacsoport szervezésében két összerázó program lesz. Március 27. (péntek) késı délutánig bowlingozás, pizzázás, majd április (hétvége) háromkari összerázó tábor, kalandtúra jellegő programokkal. A karon belüli összerázó programok igény szerint alakulnak majd. 5. Intézeti estek - Az intézeti esteket a dékán és az intézetek is támogatják. A szervezést el kell kezdeni. 6. Honlap - A honlap állapota sajnos nem nagyon változik. Még mindig nagyon rossz állapotban van, de a következı hetekben talán elkészülünk vele. 7. Kari tanulmányi kirándulás - Prága helyett inkább Pozsonyba szervezzük a kevés idı miatt. Prágába meg lehet szervezni egy utat majd ısszel. A pozsonyi kirándulás április 23-án lenne, körülbelül fıvel. A szervezési feladatokban részt vesznek: Bakonyi Réka, Borsik Rita, Juhász Ádám, Tóth Bálint, Bodnár Krisztián Ferenc. 8. Traffic Light Party Dobosi Blanka: - Rendezvényszervezési referensként nem támogatom, mivel a tervezett idıpont két CoolTúra között lenne, amikor nem számíthatunk majd teltházas bulira. Kari szervezésben meg lehet csinálni, de nem campus-szinten. - Szirkó András beleegyezésével és a rendezvényszervezés támogatásával a nemzetközis táborban meg lehetne szervezni, vagy ısszel az eredeti koncepció alapján is. 9. Egyebek Dobroczki Ádám: - Ma este retro party a Ráday Clubban, mindenkit szeretettel várunk! Bodnár Krisztián Ferenc: - Az EHÖK rendkívüli ülést tartott, a rektor részvételével. A rektor nagyon konstruktív volt, a HÖK módosításokat nagyjából mind támogatta, cserébe kérte, hogy az 1-2. éves BA hallgatóknak kötelezı legyen az óralátogatás. A HÖK ehhez nem adja nevét, így a rektor és a HÖK közös megegyezésként 2

15 Honlap: elnapolta a kérdés megvitatását. A szarvasi EHÖK-összerázón hétvégén Dobosi Blanka és Bodnár Ferenc Krisztián Ferenc képviseli a kart. - Megbeszélést tartottunk a dékánnal, melyen Bodnár Krisztián is részt vett. Tájékozattuk az EHÖK-ügyek fejleményeirıl, illetve a HÖK álláspontjáról e kérdésekben. Az új HÖK-iroda kérdése is felmerült, intézése folyamatban van. Juhász Ádám: - A választmányi tagok küldjék el fogadóóráik idıpontjait erre a félévre, ha változott, ha nem, hogy frissíthessük az adatokat! - A diplomaosztóval kapcsolatban Jávorffy Sándorné úgy tájékozatott, hogy kiküldték a meghívókat. Az ünnepségen a kart én képviselem az Elnökségben. A Kari Tanács várhatóan másfél hét múlva ülésezik majd. Szirkó András: - A Nemzetközis Tábor Csillebércen vagy Cegléden lesz, április hétvégéjén. Egyik este meg lehet szervezni a Traffic Light Party-t is. HITELESÍTÉS: Kiss Dávid elnök P.H. Borsik Rita jegyzıkönyv-vezetı résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, 2009.március 11. 3

16 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: március 12. (szerda) 18:30 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó Péter elnök Kiss Dávid Bodnár Krisztián Ferenc Dobosi Blanka Kiss Dávid Lázár Levente Lénárt Éva Szántó Péter Szirkó András Tatár Balázs Vécsei Gábor Verovszki Gábor Vértesi Bálint Az ülés határozatképes Napirend: 1. DJB-tag a Kari Tanácsban - Megkeresett a DJB, a másik két karhoz hasonlóan szeretnének egy tagot delegálni a Kari Tanácsba. Ahhoz, hogy ez lehetıvé váljon, valakinek le kellene mondani. Én feltételül szabnám, hogy a leendı delegáltjuk látogassa a választmányi üléseket. Szirkó András: - Miért lenne fontos ez a lépés? - Azért, mert a leendı delegáltnak rálátása lenne mind a DJB, mind a Választmány, mind a Kari Tanács munkájára. Vértesi Bálint: - Nem tartom jó ötletnek, hiszen ennyi erıvel minden diákszervezettel megtehetnénk ezt. Vécsei Gábor: - Jövı évtıl legyen lehetıségük erre, idén még nem! - A DJB felett a HÖK gyakorolja a törvényességi felügyeletet. Legyen tehát a DJB-nek egy HÖK-ös tagja, míg ık szavazati joggal nem rendelkezı megfigyelıt küldjenek idén a Kari Tanácsba. Jól jöhet a szakmai véleményük. Krisztián vállalja a kapcsolattartó szerepét. 1

17 Honlap: Jegyzıkönyv vezetése - A jegyzıkönyv-vezetés feladata a múlt hét óta Dávidé. Ezentúl készülnie kell egy kivonatnak is az aktuális ülésrıl, ami tartalmazza a lényeget, s amit el kell juttatni a titkárnıhöz és a campus teamek vezetıihez is. 3. Diákszervezeti Tanács Bodnár Krisztián Ferenc: - Úgy gondolom, szükséges lenne egy Diákszervezeti Tanács felállítása / egyszeri összehívása, erre áprilisban kerülhetne sor. - Támogatjuk, legyen ennek a megszervezése a Diákszervezeti Team feladata! 4. Kredittúllépés - Csak az ELTE-n és nálunk kell a felvett kreditekért fizetni, túllépés esetén, máshol a teljesítetteket nézik. Rossz a rendszer. Újra be kellene vezetni a tárgyújrafelvételt és a teljesített kreditek utáni fizetést. Tatár Balázs: - Inkább a 330 kredites fizetési határt kellene megemelni 5. ISC-kommunikátor - Szükség van egy angolul beszélı kapcsolattartóra a nemzetközisek ad hoc HÖK-jéhez. Vécsei Gábor: - Elvállalom. 6. Alumni-projekt Szirkó András: - Új fejlemény nincs, továbbra is várom az érdeklıdök jelentkezését! - Az évkönyvet kiterjesszük-e a társadalomtudományi alapszakokra? Szirkó András: - Legyen szakonként szeparált, de azonos külalakú, formájú évkönyv! - Ki kell alakítani az egységes külalakot, ennek a campus-szintő felelıse Szirkó András legyen, segítıje pedig Vértesi Bálint! 7. Erasmus-ügy 2

18 Honlap: Egyebek - Hétfın megbeszélést tartottunk a nemzetközi rektorhelyettessel és a Nemzetközi Iroda vezetıjével. A hibákat beismerték, de kérték, hogy engedjünk az elképzeléseinkbıl. A HÖK segítségére számítanak az adminisztrációban és a kommunikációban. - Mindenki jelezze ismét, hogy melyik teamben szeretne dolgozni, továbbá, hogy akar-e tag lenni a Hallgatói Tudományos Tanácsban! A héten megszüntetjük az irodában a kaotikus állapotokat, aki tud, segítsen pénteken pakolni! Fontos, hogy javuljon a kommunikáció a titkárnıkkel, mindenki számoljon be a fontos dolgokról, mert az érdeklıdık tılük kapnak tájékoztatást! Minden egyetemi, kari és külsıs szerv felé legyen egy kontaktember, aki vállalja a folyamatos kapcsolattartást! A héten kialakítjuk a fogadóórák rendjét, jelezze mindenki, mikor alkalmas számára! A könyvtár Notebook-kölcsönzési lehetıségét a HÖK is kommunikálja, cserébe évi 10 napra mi rendelkezhetünk a gépek felett. Ennek a felelıse Blanka. Felmerült a HalVel-en jó eredményt elért oktatók díjazása, a legjobb tanárról cikk jelenne meg a Közgazdászban, késıbb HÖK-ös ajándékcsomaggal is jutalmaznánk. HITELESÍTÉS: Szántó Péter elnök P.H. Kiss Dávid jegyzıkönyv-vezetı résztvevı résztvevı résztvevı Budapest, március 12. 3

19 Honlap: A Választmány ülésének jegyzıkönyve Az ülés ideje: március 19. (szerda) 18:00 Az ülés helye: HÖK-iroda (1093 Budapest, Fıvám tér 8. I. emelet 159.) Ülésvezetı: Jegyzıkönyv-vezetı: Részvevık: Szántó Péter elnök Kiss Dávid Bodnár Krisztián Ferenc Dobosi Blanka Kiss Dávid Szántó Péter Szirkó András Tatár Balázs Vécsei Gábor Verovszki Gábor Filip József Kalló Viktor Az ülés határozatképes Napirend: 1. A Választmány tagjai SZAVAZÁS Tatár Balázs lemondását (2008. április 1-i hatállyal) a Választmány egyhangúlag elfogadta. Az így felszabadult mandátummal április 1-tıl Kalló Viktor rendelkezik. Filip József mandátumhoz jutásával április 1-tıl a Választmány 13 tagúvá bıvül. Kui Médea jogállását a következı ülésig tisztázni kell. 2. Tájfutó-verseny Dobosi Blanka: - A BME április 16-án nagyjából 1500 fı részvételével tájfutó-versenyt rendez. A BCE-s résztvevık 2 testnevelés-órát kiválthatnak vele. A szervezık plakátolási lehetıséget kérnek a HÖK-tıl. - Épületenként legfeljebb 10 plakátot engedélyezünk. 3. Diákszervezeti Tanács Szántó Péter - A Tanács felelıse Krisztián, mindig valamilyen aktuális ügy kapcsán tartunk ülést. Jelenleg nem találtunk ilyet, akinek ötlete van, jelezze! 1

20 Honlap: Vécsei Gábor: - Milyen elınyökkel jár a diákszervezeteknek, hogy a HÖK nyilvántartásában szerepelnek? Bodnár Krisztián Ferenc: - Számos lehetıséghez és információhoz jutnak, anyagi támogatást alapból nem jelent. 4. Projektlista - A TKHÖK égisze alatt jelenleg a következı projektek futnak: Arculati Projekt (Szántó Péter) Új Épület Projekt (Kiss Dávid) Kérdıív Projekt (Bodnár Krisztián Ferenc) Társadalmi Felelısségvállalás a Corvinus-on Projekt (Vécsei Gábor) Blog Projekt (Lénárt Éva, Bodnár Ferenc Krisztián) Alumni Projekt (Szirkó András) Notebook Projekt (Dobosi Blanka) 5. Választmányi értékelés - Kérek mindenkit, hogy pár szóban értékelje az eddigi munkáját és a Választmányt! Tatár Balázs: - Véleményem szerint ez az eddigi legjobb Választmány, a tavalyi ilyentájt hullott szét, mi pedig dolgozunk töretlenül. Amit vállaltam (HalVel, kredittúllépés, SZMR), teljesítettem. A HalVel-lel kapcsolatban nagy haladás nem volt, de elindult a paradigmaváltás. Szirkó András: - A Választmány mostanra kezd összeérni és igazán dolgozni. Kérdés, hogy miért csak most? Az új emberek, a generációváltás miatt? Ha az idén bekerültek maradnak jövıre, tartósan jól mőködhet a Választmány. A munkám az Alumni Projekt volt. Vécsei Gábor: - Az év elején kissé vehemensen álltam hozzá a munkához, mostanra konszolidálódtam. Közösséggé kezdünk válni. Mindvégig aktívan próbáltam közelíteni a feladataimhoz, ezt a jövıben is vállalom. Jelenleg a Társadalmi Felelısségvállalás a Corvinus-on Projekten dolgozom. Bodnár Ferenc Krisztián: - Februárra belerázódtunk a munkába, tervek és lehetıségek is vannak jó irányba haladunk. Úgy viselkedünk, mint egy jó T-karos választmány, hogy Ákos szavaival éljek. Dobosi Blanka: - Új arcok és új lehetıségek vannak a Választmányban. Szükség van a hatékony munkabeosztásra és egymás jobb megismerésére. - Az elején póttagként vettem részt a munkában, a Választmány passzív volt annak idején, de a második félévtıl intenzívebb lett a munka. Igyekszem aktívan részt venni mindenben, amit elvállalok. Úgy gondolom, a közéleti ösztöndíj pozitív hatásai már most érzıdnek, nıtt a motiváció és a lelkesedés. Verovszki Gábor: - Sajnos kevésbé tudtam részt venni a munkában, mégis azt gondolom, hogy jól mennek a dolgok. A jövıben szeretnék a teamekben aktívan dolgozni. 2

21 Honlap: - Összességében jó a Választmány. Probléma, hogy a campus még mindig nem eléggé integrált. Sokan vannak, akik talán túl sokat vállalnak, aztán nem jut idejük rá. Tisztáznunk kell, hogy ki melyik teamben és projektben dolgozik ténylegesen! Jó lenne, ha szabadidınkben minél többet lennénk az irodában, hogy érzıdjön a Választmány elszántsága. Jobb viszonyra kell törekedni a titkárnık és a tagok között. 6. Új Épület Projekt - Dr. Rostoványi Zsolt dékán úr fogadóóráján beszámoltunk az eddigi munkánkról és a terveinkrıl. Dékán úr támogatásáról és egyetértésérıl biztosította a HÖK-öt, ám elmondta: nem rajta áll vagy bukik a projekt sikeressége. A fıépületnél hamarosan elhelyezésre kerülnek biciklitárolók, ezek kissé enyhítenek a helyzeten, bár az így is tarthatatlan. Kalló Viktor: - Úgy gondolom, nincs szükség az új épületnél is tárolókra, fıleg, mert a Sóháznál már eddig is voltak. Inkább ott kellene kibıvíteni a rendszert és gondoskodni a megfelelı ırzésrıl. A biztonsági ıröket is be lehetne vonni. Verovszki Gábor: - Az ırökkel ez nem mőködne! - Az ırök szerzıdése valószínőleg nem engedné, szinte semmi munkára nem foghatók be. - A biciklitárolókra igenis szükség van az összes épületnél, ez valós igény és nekünk teljesítenünk kell a hallgatók kérését, ha tudjuk. Vécsei Gábor írjon a bicikliseknek! Vécsei Gábor: - A biciklisek levelet készülnek írni a dékánnak - Csak a HÖK-ön keresztül történjen minden ez ügyben! - Szóltunk a lopásokról is, dékán úr szerint az irodákban is megszaporodtak az esetek Az elıtér hasznosítása lehetséges és támogatható a kari vezetés szemében. - Talán ennek kapcsán lehetne lépni a biztonsági ırök ügyében is. Dobosi Blanka: - A könyvtár nyitott a dekorációra, de ez felsıbb körök kompetenciája 7. Társadalmi Felelısségvállalás a Corvinus-on Projekt Vécsei Gábor: - A projekt elindult, a munka megkezdıdött. Kérdıívezéssel szeretnénk nyitni a hallgatók felé. Terveink között szociális tevékenységek, például ételosztás szerepelnek. Ezekrıl beszámoltunk a dékánnak is. Az Új Épület Projekttel közösen szeretnénk fellépni a hulladékgyőjtés megreformálásáért, a szelektív győjtés bevezetéséért. 8. Könyvtár Projekt Dobosi Blanka: 3

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség

Magyar Cserkészszövetség Országos Közgyőlésének jegyzıkönyve. Jegyzıkönyv. Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 1. oldal/összesen 31 oldal. Jegyzıkönyv Országos Közgyőlés Magyar Cserkészszövetség 09:30, (megismételt közgyőlés 10:00) Fonó Budai Zeneház, Budapest, 1116, Sztregova u. 3. A közgyőlés tisztségviselıi:

Részletesebben

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. a vásárokról és piacokról szóló 4/2005. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületi ülés jegyzıkönyve 2011. február 23. Az ülésen hozott rendelet, és határozatok száma és tárgya: Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2/2011.(

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. április 23-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: Hatsz.: 1./ A 2007. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 7/2008./IV.24./

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. 1 JEGYZİKÖNYV Készült: Mezıberény Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2007. november 26-án megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Mezıberény, Városháza 16-os sz. terem. Jelen vannak: Cservenák Pál Miklós

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: Nyáregyháza Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2007. január 16. napján délután 17.00 órai kezdettel megtartott soron következı nyilvános ülésérıl, Nyáregyháza, Nyáry

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén.

Jegyzıkönyv. Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jegyzıkönyv Készült: Sárospatak Város Polgármesteri Hivatalában 2010. február 10-én a Pénzügyi Bizottság ülésén. Jelen vannak: a Pénzügyi Bizottság részérıl: Feró István Ferenc elnök Szabó András Déry

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó J E G Y Z İ K Ö N Y V Tószeg község önkormányzati képviselı-testületének 2008. május 28-i ülése jegyzıkönyvébıl M U T A T Ó Tárgy: 1./. Általános Iskola és Óvoda hatékonyabb mőködésérıl szóló szakértıi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 5/1/2010. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2010. február 23-án megtartott ülésérıl Határozatok száma: 10-16. Rendeletek száma: 3-5. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41.

J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Sásd, Rákóczi u. 41. J e g y z ı k ö n y v: Készült a Sásd Város Önkormányzati Képviselıtestületének 2008. február 14. napján megtartott ülésérıl. Az ülés helye: Jelen vannak: Városháza tanácskozóterme Sásd, Rákóczi u. 41.

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl.

JEGYZİKÖNYV. Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. február 15-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyílt ülésérıl. Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 5663 Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38. Telefon 68/425-000 Fax: 68/526-331 3/2010 JEGYZİKÖNYV Készült: Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010.

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2011. február 28-án 17.35 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Herold István képviselı

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén.

JEGYZİKÖNYV. Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. JEGYZİKÖNYV Készült Polgárdi Város Önkormányzat Képviselı-testület 2006. január 24. napján 14.00 órakor megtartott ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Alagsori terme Jelen vannak: Borbély István

Részletesebben

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete Nyírmártonfalva Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 2011. november 28-án tartott ülésének jegyzıkönyve Az ülésen hozott rendelet száma Tárgya 15/2011. (XII. 01.) 2011. évi költségvetés módosítása

Részletesebben

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25

AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 AKKREDITÁCIÓ MAGYARORSZÁGON 25 20 éves a Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság Jubileumi kiadvány Budapest 2013 Magyar Felsıoktatási Akkreditációs Bizottság, 2013 Kiadja: a Magyar Felsıoktatási

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Bánhidi László, Czifra Zsuzsanna és Ohr Alajos igazoltan távol, jelen van 8 fı képviselı.) J E G Y Z İ K Ö N Y V 42/201 Készült Budakeszi Város Önkormányzat Képviselı-testületének 2011. október 12-én megtartott nyílt testületi ülésén. Jelen voltak: 8 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Bánhidi

Részletesebben

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008.

Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. J E G Y Z İ K Ö N Y V I. 260-10/2008. Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyőlése 5600 Békéscsaba, Szent István tér 7. sz. I. 260-10/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült: 2008. október 30-án Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri

Részletesebben

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv

Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv 1 Balatonvilágos Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2009. január 20-ai testületi ülésérıl készült jegyzıkönyv napirendjei: - 2009. évi költségvetés I. fordulós tárgyalása - Teljesítménykövetelmény

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl

JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETE 24/2008. JEGYZİKÖNYV a képviselı-testület 2008. november 4-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 134-141. Rendeletek száma: 23-24. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK:

Részletesebben

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.

Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online. Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: spatak.ph@t-online.hu 12.650/2007. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete 3950 Sárospatak, Kossuth u. 44. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu 4536-2/2012. J e g y z ı k ö n y v Készült: Sárospatak

Részletesebben

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.

Jegyzıkönyv. Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17. Jegyzıkönyv Készült Remeteszılıs Község Önkormányzat Képviselı-testületének soron következı ülésén 2009. március 30-án 17.30 órai kezdettel Jelen vannak: Szathmáry Gergely polgármester Petneházy Gábor

Részletesebben

Országos Küldöttgyűlés

Országos Küldöttgyűlés Országos Küldöttgyűlés JEGYZŐKÖNYV Az Országos Küldöttgyűlés időpontja: 2014. április 12. szombat, 10.00 óra Helyszín: 1085 Budapest VIII. kerület, Horánszky u. 20. (Párbeszéd Háza) 1 / 39 A jelenlévők

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester

J E G Y Z İ K Ö N Y V. Jelen vannak: Kis József polgármester J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Gomba Község Önkormányzati Képviselı-testületének 2005. június 29.-én 15 órai kezdettel megtartott n y i l v á n o s ülésérıl. Jelen vannak: Kis József polgármester Tasi Kálmán

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült a Dömsöd Nagyközségi Önkormányzat Képviselı-testületének 2010. szeptember 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Bencze István polgármester, Varsányi Antal alpolgármester,

Részletesebben

J e g y z ı k ö n y v

J e g y z ı k ö n y v J e g y z ı k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselı-testületének 2008. október 30-án 14 órakor tartott rendes, nyílt ülésén. Jelen vannak: Bogdán Péter polgármester, dr Almássy Antalné,

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16.

Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Lajosmizse Város Önkormányzat Intézményeinek Bizottsága I/3/37/2010. Lajosmizse Város Önkormányzata Intézményeinek Bizottsága ülésérıl készült jegyzıkönyv 2010. november 16. Az ülésen hozott határozatok

Részletesebben

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl

készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzat J E G Y Z İ K Ö N Y V készült a képviselı-testület 2007. január 31-én 14.00 órakor nyilvános kezdıdı ülésérıl Helye: Polgármesteri Hivatal Bp. XV., Bocskai u.

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl

J E G Y Z İ K Ö N Y V. a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK OKTATÁSI, MŐVELİDÉSI ÉS SPORT BIZOTTSÁGA 1/2006. J E G Y Z İ K Ö N Y V a bizottság 2006. december 19-én megtartott ülésérıl Határozatok száma: 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Szám: /2010. JEGYZŐKÖNYV Készült: Márianosztra Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 15.-én megtartott nyilvános testületi üléséről. Jelen vannak: jelenléti ív szerint. Kiss László

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet)

JEGYZİKÖNYV. - Beszámoló a Mosonmagyaróvári Többcélú Kistérségi Társulás mőködésérıl (3. sz. melléklet) 26-15/2008. JEGYZİKÖNYV Készült: 2008. október 29-én (szerdán) 16 órakor a jánossomorjai Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében megtartott önkormányzati képviselı-testületi ülésrıl. Jelen vannak:

Részletesebben