FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ"

Átírás

1 FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2014/2015. tanévre Alap- és osztatlan képzések (nappali, levelező és távoktatás munkarend)

2 2 Budapesti Gazdasági Főiskola

3 Budapesti Gazdasági Főiskola Tartalomjegyzék Alapképzés (BA/BSc) Andragógia alapképzési szak (KVIK)... 6 Emberi erőforrások alapképzési szak (PSZK)... 9 Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak (PSZK, GKZ) Gazdaságinformatikus alapképzési szak (PSZK, GKZ) Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KKK, KVIK) Kereskedelem és marketing alapképzési szak angol nyelven (KVIK) Kereskedelem és marketing alapképzési szak német nyelven (KVIK) Kommunikáció és médiatudomány alapképzési szak (KKK) Közszolgálati alapképzési szak (GKZ) Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak (KKK) Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak angol nyelven (KKK) Nemzetközi gazdálkodás alapképzési szak francia nyelven (KKK) Nemzetközi tanulmányok alapképzési szak (KKK) Pénzügy és számvitel alapképzési szak (PSZK, GKZ) Pénzügy és Számvitel alapképzési szak angol nyelven (PSZK) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak (KVIK) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak angol nyelven (KVIK) Turizmus-vendéglátás alapképzési szak német nyelven (KVIK) Üzleti szakoktató (KVIK) Osztatlan képzés Osztatlan tanárszak közgazdásztanár szakképzettség (KVIK)

4 Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2014/2015. tanévre ALAP- ÉS OSZTATLAN KÉPZÉSEK (nappali, levelező és távoktatás munkarend) 4

5 Budapesti Gazdasági Főiskola ALAPKÉPZÉSEK (BA/BSC) 5

6 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Andragógia alapképzési szak (KVIK) Nappali és levelező munkarendű bölcsészettudományi alapképzés Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában Felelős szervezeti egység: Üzleti Szakoktató és Pedagógia Intézet A képzés célja A képzés célja olyan felnőttképzési szakemberek képzése, akik felkészültek elsősorban turisztikai és kulturális programok, látogató csoportok és egyének, köztük időskorúak sajátos idegenforgalmi, művelődési, gasztronómiai igényeinek kielégítésére, rendezvények megszervezésére, intézményi kapcsolatok kialakítására és a falusi turizmus ehhez szükséges ismeretekkel nem rendelkezők képzésére alkalmas szakemberek felkészítésére. A szerezhető szakképzettség megnevezése 1 : Andragógus (művelődésszervező specializáció) Andragógus (turisztikai andragógia specializáció) Képzési idő: 6 félév Választható specializációk művelődésszervező turisztikai andragógia Elhelyezkedési lehetőségek kulturális intézmények önkormányzatok felnőttképzési iskolák, vállalkozások turisztikai intézmények, szervezetek A képzés fő jellemzői végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA) szakképzettség 1 : andragógus (művelődésszervező specializáció), andragógus (turisztikai andragógia specializáció) a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Andragogue 1 A választott specializációnak megfelelően.

7 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Képzési terület: bölcsészettudomány Képzési ág: pedagógia és pszichológia A 6 féléves képzés nappali munkarendű képzés során a hallgatók korszerű andragógiai, pszichológiai, pedagógiai ezen belül elsősorban a felnőttek képzéséhez szükséges módszertani, a turisztikai tevékenységgel összefüggő művelődéstörténeti, gazdasági és jogi ismeretek birtokába jutnak. A művelődésszervező specializáció oktatásának célja azoknak az ismereteknek és készségeknek az elsajátítása, amelyek a külföldi és hazai csoportok és egyének, továbbá a falusi turizmus befogadására, programjaira, rendezvények szervezésére, az ehhez szükséges intézményi kapcsolatok kialakítására alkalmas felnőttek képzéséhez, felkészítéséhez szükségesek. A turisztikai andragógia specializáció képzési célja a turizmussal összefüggő, közte az időskorúaknak nyújtott sajátos kulturális, turisztikai, gasztronómiai szolgáltatásokra alkalmas munkaerő oktatására felkészült szakemberek képzése. Legfontosabb ismeretkörök, tantárgyak Andragógiai alapismeretek, az andragógia elmélete Kulturális antropológia Kommunikáció elmélete és gyakorlata Neveléstörténet és neveléstan Didaktika Pszichológia alapjai, Szociálpszichológia Közgazdasági ismeretek Művelődéstörténet Felnőttképzés Szakmai gyakorlat (specializációnak megfelelően), stb. Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl.: sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat stb.). Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél megszerzése szükséges. Felvételi feltételek Az andragógia alapképzési szakra történő jelentkezés esetén egy érettségi vizsgatárgyat emelt szinten kell teljesíteni az alábbi tárgyak közül: angol, biológia, francia, magyar, matematika, német, orosz, történelem. 7

8 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket. Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2014/2015. tanévben nappali munkarendű képzésben Ft/félév, levelező munkarendű képzésben Ft/félév. A levelező munkarend jellemzői A levelező képzés órái péntekenként és szombatonként kerülnek megtartásra. További felvilágosítást ad: Szabari Dóra BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar 1054 Budapest, Alkotmány u Telefon: (1) Fax: (1)

9 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Emberi erőforrások alapképzési szak (PSZK) Nappali munkarendű közgazdász alapképzés Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában Felelős szervezeti egység: Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék A képzés célja A képzés célja olyan közgazdászok képzése, akik képesek megoldani a humántőke növekvő jelentőségének megfelelő elvi és módszertani feladatokat. Végzett szakembereink korszerű elméleti-módszertani felkészültségükkel képesek az emberi erőforrás-gazdálkodásban felhasznált erőforrások mérésére, elszámolására, a hatékonysági követelmények érvényesítésére. A szerezhető szakképzettség megnevezése: Közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon Képzési idő: 6 félév Munkavállalás, munkakörök Emberi erőforrás fejlesztő- és hasznosító tevékenységek Gazdálkodási, elemzési és tervezési feladatok Vezetői, tanácsadói munka támogatása Munkaerő-piaci elemzések készítése Emberi erőforrás-gazdálkodás, érdekegyeztetési folyamatok Személyügyi munka, munkaerő-felvétel, karriertervezés A képzés fő jellemzői végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA) szakképzettség: közgazdász emberi erőforrások alapképzési szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Human Resource Management Képzési terület: gazdaságtudományok Képzési ág: üzleti E szakon olyan gazdasági szakembereket képzünk, akik jártasak a gazdaságtudományokban, módszertanilag felkészültek és megfelelő szakmai és általános 9

10 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar műveltséggel rendelkeznek. Végzett hallgatóink a közgazdasági, üzleti, vezetési, pszichológiai, szociológiai, etikai, politológiai, közigazgatási, jogi és kommunikációs ismereteik birtokában képesek: a munkaerőpiacok elemzésére az emberi-erőforrásgazdálkodás funkcióinak ellátására munkahelyi érdekegyeztetési folyamatok koordinálására szervezési, elemzési, tervezési és döntés-előkészítési feladatok megoldására a gazdaság különböző területein működő szervezetekben az emberi erőforrás gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátására Önálló munkavégzésre és csoportmunkára Tárgyalási és prezentációs technikák, korszerű számítástechnikai és informatikai eszközök alkalmazására A személyügyi, a munkaerő-piaci és az érdekképviseleti szervezetekben szolgáltatási funkciók ellátására Az emberi erőforrás fejlesztési és hasznosítási döntéseket előkészítő módszerek és technikák alkalmazására Információk megszerzésére, feldolgozására, felmérések, jelentések készítésére Képzési ismeretkörök Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, pl. matematikai, statisztika, informatika, mikro- és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv Társadalomtudományi alapismeretek, pl. általános és gazdasági jog, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia Emberi erőforrások szakmai törzsanyaga, pl. üzleti kommunikáció, munkaerő-piaci intézmények gazdaságtana, ösztönzési rendszerek, szervezet és munkapszichológia, munkaügyi kapcsolatok rendszere, munkajog, karriermenedzsment, munkahelyi és munkaerő-piaci képzés, személyügyi informatika, szervezetfejlesztés Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok szakdolgozat megírásával, megvédésével, záróvizsgával fejeződnek be. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Felvételi követelmények A oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket. 10

11 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2014/2015. tanévben Ft/félév. További információk: Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen, telefonon, vagy ben a Diákcentrumban. BGF Pénzügyi és Számviteli Kar 1149 Budapest, Buzogány u Telefon: (1) (1) Fax: (1)

12 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdálkodási és menedzsment alapképzési szak (PSZK, GKZ) Nappali, levelező és távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Budapesten (nappali és távoktatás), Zalaegerszegen (nappali és levelező) Állami ösztöndíjas (nappali és Zalaegerszegen levelező munkarendben) és önköltséges képzési formában Felelős szervezeti egység: Vállalkozás és Emberi Erőforrás Intézeti Tanszék A képzés célja A képzés célja a választható specializációkon olyan szakmailag felkészült hallgatók kibocsátása, akik a vállalkozások működési, irányítási és reálfolyamatainak ismeretével a gazdálkodás tervezése, szervezése és elemzése területén alapos elméleti és gyakorlati tudással rendelkeznek. A végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában alkalmasak a gazdasági szervezetek stratégiájának, piaci tevékenységének, pénzügyi és elszámolási folyamatainak, gazdasági informatikai rendszerének kialakítására és fejlesztésére, gazdálkodási eredményeik elemzésére. A szerezhető szakképzettség megnevezése: Közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon Választható specializációk statisztikus-elemző (csak a PSZK-n indul nappali ás távoktatás munkarendben), szolgáltatás menedzsment (csak a GKZ-n indul nappali és levelező munkarendben) vállalkozásszervező (GKZ nappali és levelező, PSZK nappali és távoktatás munkarendben) Team Business (csak a PSZK-n indul nappali munkarendben) Képzési idő 7 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti. 12

13 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Munkavállalás, munkakörök A végzett hallgatók olyan munkakörök betöltésére válnak alkalmassá, amelyek többek között az alábbi feladatok ellátását foglalják magukba: Részvétel vállalati döntések előkészítésében Önálló munkavégzés a vállalati rendszer részterületein üzleti tervezés, elemzésellenőrzés, kontrolling A szervezet általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó vezetői feladatok. A képzés fő jellemzői végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA) szakképzettség: közgazdász gazdálkodási és menedzsment alapképzési szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Business Management and Administration Képzési terület: gazdaságtudományok Képzési ág: üzleti E szakon olyan gazdasági szakembereket képzünk, akik ismerik a gazdálkodás alapfogalmait, fő összefüggéseit, az erőforrásokkal, termelési tényezőkkel való gazdálkodás irányelveit. Képesek a gazdálkodási folyamatok irányítására, szervezésére, működtetésére, képesek szervezetek és intézmények létrehozására, struktúrájuk, szervezeti magatartásuk kialakítására és változtatására. A közgazdasági, társadalomelméleti, alkalmazott gazdaságtudományi és módszertani ismeretek birtokában képesek: A gazdálkodó szervezetek és intézmények folyamatainak tervezésére, elemzésére Gazdálkodói, vállalkozói tevékenységek és folyamatok irányítására, szervezésére A problémamegoldó technikák vállalati döntések előkészítésében való alkalmazására Önálló karrierépítésre, tapasztalatainak értékelésére Önálló munkavégzésre a vállalati rendszerek különböző területein A gazdálkodó szervezetek általános gazdálkodásához és szervezéséhez kapcsolódó munkakörökben vezetői feladatok ellátására Képzési ismeretkörök Közgazdaságtani, módszertani és üzleti alapozó ismeretek, pl. matematikai, statisztika, informatika, mikro-, és makroökonómia, nemzetközi gazdaságtan, pénzügytan, gazdasági jog, marketing, számvitel, menedzsment, üzleti kommunikáció, szaknyelv. Társadalomtudományi alapismeretek, pl. általános és gazdasági jog, gazdaságtörténet, szociológia, pszichológia, filozófia. 13

14 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdálkodás és menedzsment szakmai törzsanyaga, pl. vállalati pénzügyek, számviteli elemzés, emberi erőforrás gazdálkodás, marketing, menedzsment, vezetés és szervezés, döntéselmélet és módszertan, üzleti etika, stratégiai tervezés. Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok szakdolgozat megírásával, megvédésével, záróvizsgával fejeződnek be. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Felvételi követelmények A oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket. Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege nappali munkarendben a 2014/2015. tanévben budapesti képzési helyen Ft/félév, Zalaegerszegen Ft/félév, levelező képzésben Zalaegerszegen Ft/félév, távoktatásos képzésben Budapesten Ft/félév. A levelező és a távoktatásos munkarend jellemzői A levelező képzés órái (GKZ) péntek délutánonként és szombatonként kerülnek megtartásra. A távoktatásos képzés órái (PSZK) kedd és péntek délutánonként, valamint szombatonként kerülnek megtartásra. További információk: Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen, telefonon, vagy ben Budapesten a Diákcentrumban, Zalaegerszegen a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban. BGF Pénzügyi és Számviteli Kar 1149 Budapest, Buzogány u Telefon: (1) , (1) Fax: (1)

15 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a. Tel: Fax:

16 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Gazdaságinformatikus alapképzési szak (PSZK, GKZ) Nappali és levelező munkarendű informatikai alapképzés Budapesten és Zalaegerszegen Állami ösztöndíjas és önköltséges képzési formában Felelős szervezeti egység: Gazdaságinformatikai Intézeti Tanszék A képzés célja A képzés a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő interdiszciplináris tudást biztosít a hallgatók számára, akik képesek a valós gazdasági-, üzleti folyamatok megértésére, modellezésére, a problémák megfogalmazására és megoldásukra vagy megoldási javaslattételre. Hatékonyan tudják használni az IT rendszerek által kínált lehetőségeket. Amennyiben szükséges, képesek az IT rendszerek bevezetésére, fejlesztésére is. Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok alkalmasak a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására a teljes ellátási láncon belül, elemzési feladatok ellátására támogatva az üzleti döntés előkészítést és döntéshozatalt. Emellett képesek kommunikációs készségük, tárgyalóképes idegen nyelv-ismeretük birtokában a partnerekkel, gazdasági szakemberekkel, informatikai fejlesztéseket végző munkatársakkal való hatékony együttműködésre. A szerezhető szakképzettség megnevezése: Gazdaságinformatikus Választható specializációk logisztikai informatikus pénzintézeti informatikus Képzési idő Nappali és levelező munkarendben 7 félév Munkavállalás, munkakörök gazdasági IT rendszerfejlesztő, tervező 16

17 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar ellátási lánc IT vezetői, tanácsadó, döntéstámogató munka adatelemző gazdasági IT folyamatüzemeltető, felügyelő, irányító logisztikai vagy pénzintézeti IT rendszer modellező A képzés fő jellemzői végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc) szakképzettség: gazdaságinformatikus a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Business Information Technologist Képzési terület: informatika Képzési ág: informatikai Alapfokozat birtokában a gazdaságinformatikusok képesek a közgazdasági és az informatikai szakterületek ismeretanyagának alkalmazására, az üzleti problémák IT-vel támogatott megoldására, - szakképzettségüknek megfelelő feladatok felelősségteljes végrehajtására, folyamatos tanulásra, saját tudásuk bővítésére, új kompetenciák elsajátítására. Továbbá alkalmasak, - üzleti folyamatok megértésére, elemzésére, a végrehajtást segítő szoftveralkalmazások tervezési munkáinak elvégzésére, rendszerfejlesztési elvek és módszerek alkalmazására, fejlesztőeszközök használatára, a gazdasági alkalmazások adaptációjára. Képzési ismeretkörök Természettudományos alapismeretek matematikai alapok, számítástudomány, általános statisztika, alkalmazott matematika, matematikai modellezés Gazdasági és humán ismeretek közgazdaságtan, vállalati gazdaságtan alapjai, menedzsment, számvitel integrációs ismeretek, pénzügy, vezetői szervezés, e-business, marketing, gazdasági jog Informatikai törzsanyag operációs rendszerek, irodai automatizálás, számítógép és hálózati architektúrák, adatbázisrendszerek, programozás alapjai, adatelemzés, többváltozós adatelemzés, üzleti idegen nyelv, OO tervezés, programozás, információs rendszer audit, SCM, CRM, informatikai szaknyelv, minőségbiztosítás, információs rendszer fejlesztése Differenciált szakmai ismeretek, specializációk Logisztikai informatikus logisztika alapjai, projektirányítás, SQL üzleti alkalmazásokhoz, anyagáramlási rendszerek, mesterséges intelligencia, döntéselmélet, döntéstámogató rendszerek, logisztikai folyamatok modellezése Pénzintézeti informatikus bankszakmai ismeretek, pénzügyi és számviteli informatika, banki rendszerek architektúrája, banki számvitel, bankinformatika, UML modellezés, pénzintézeti szimuláció, mesterséges intelligencia. 17

18 BGF Pénzügyi és Számviteli Kar Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). A tanulmányok szakdolgozat megírásával, megvédésével, záróvizsgával fejeződnek be. Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. A oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket. Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege a 2014/2015. tanévben nappali és levelező munkarendben a budapesti képzési helyen Ft/félév, míg Zalaegerszegen Ft/félév. A levelező munkarend jellemzői A levelező képzés órái Budapesten és Zalaegerszegen egyaránt péntek délutánonként és szombatonként kerülnek megtartásra. További információk: Munkatársaink segítséget nyújtanak Önnek személyesen, telefonon, vagy ben Budapesten a Diákcentrumban, Zalaegerszegen a Tanulmányi és Oktatásszervezési Hivatalban. BGF Pénzügyi és Számviteli Kar BGF Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 1149 Budapest, Buzogány u Telefon: (1) (1) Fax: (1) Zalaegerszeg, Gasparich u. 18/a. Tel: Fax:

19 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Kereskedelem és marketing alapképzési szak (KKK, KVIK) BGF KKK és KVIK képzési helyen Nappali, levelező és távoktatás munkarendű közgazdász alapképzés Állami ösztöndíjas (nappali munkarendben) és önköltséges képzési formában Felelős szervezeti egység: Kereskedelem és Marketing Intézet A képzés célja A képzés célja, olyan korszerű gazdasági és üzleti ismeretekkel, kereskedelmi és marketing szaktudással és készségekkel rendelkező szakemberek kibocsátása, akik alkalmasak a különböző termékek és szolgáltatások kereslet-vezérelt beszerzésére és értékesítésére, kis- és középvállalatok kereskedelmi, logisztikai, illetve marketing tevékenységének a tervezésére, szervezésére és irányítására. Olyan szakembereket kívánunk képezni, akik ismerik a vállalati minőségmenedzsment szervezésének és felügyeletének a menetét és gyakorlatát, továbbá kellő mélységű elméleti ismeretekkel rendelkeznek a képzés folytatásához a második (mester) ciklusban. A szerezhető szakképzettség megnevezése: Közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon Képzési idő 7 félév, az utolsó félévben a hallgató összefüggő, képzési helyen kívüli szakmai gyakorlatát tölti. Elhelyezkedési lehetőségek A végzett szakemberek a kereskedelmi vállalatoknál, marketing vagy marketingkommunikációs ügynökségeknél, illetve profitorientált vállalatok kereskedelmi és marketing részlegeinél közép- és felsővezetői feladatokat láthatnak el, non-profit szervezetek marketing tevékenységét irányíthatják. A képzés fő jellemzői végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus; bachelor; rövidítve: BA) szakképzettség: közgazdász kereskedelem és marketing alapképzési szakon a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist in Commerce and Marketing Képzési terület: gazdaságtudományok 19

20 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Képzési ág: üzleti A 7 féléves képzés során a hallgatók korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek birtokába jutnak. A képzés alapvetően gyakorlatorientált, azonban ehhez igen alapos és korszerű elméleti képzés kapcsolódik. Az oktatás gyakorlatilag négy nagy egységre bontható. Tanulmányaik első időszakában a hallgatók elméleti-gazdasági és módszertani alapozó ismereteket sajátíthatnak el, mint például a közgazdaságtan, a gazdasági matematika, a számítástechnika, a pénzügy, a makro- és mikroökonómia. Ezekre alapozva sajátítják el az üzleti alapozó modul ismeretanyagát, melyek felölelik a jog, marketing, emberi erőforrás menedzsment, számvitel, vállalati gazdaságtan, vállalati pénzügyek alapjait. A harmadik modul tartalmazza a szakmai alapismereteket, bevezet a piackutatás, marketingkommunikáció, minőségmenedzsment, nemzetközi marketing, kereskedelmi vállalatok gazdaságtanának a rejtelmeibe. A specializáció választása a 4. félévet követően történik. A szakon hat specializáció közül választhatnak a hallgatók. A Külkereskedelmi Karon választható specializációk (nappali és levelező képzés) A marketing kommunikáció specializáció oktatásának a célja, hogy a hallgatók képesek legyenek a marketingkommunikáció eszközeivel egy vállalat marketing kommunikációs tevékenységét irányítani és képesek a marketing kommunikáció módszereinek a vállalati alkalmazására. A marketing menedzsment specializáció a termelő vagy szolgáltató vállalat marketing tevékenységének irányítására, a marketing eszközrendszerének és módszereinek a vállalati alkalmazására, a nemzetközi marketinggyakorlat ismeretére tesz képessé. A minőség menedzsment specializáción a hallgatók részletes ismereteket szereznek a minőség-kontrolling szemléletmódjáról, a minőségi rendszerek menedzselésének a gyakorlatáról. Tájékozódnak a szervezetek rendszerszemléletű minőségszabályozási feladatairól, az egyes ágazatok TQM alkalmazásának a specialitásairól. A Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karon választható specializációk (nappali és távoktatásos képzés) A kereskedelem specializáció a szűkebben vett áruforgalommal kapcsolatos tudásanyagon túl, a globalizálódó és nemzetközi logisztikai, ellátási és értékesítési folyamatokat, ismereteket is magában foglalja. A kereskedelmi logisztika specializáció képzési célja, hogy a hallgatók átfogó ismeretet kapjanak a logisztikai alrendszerekről, átlássák általában a vállalati, de emellett kiemelten a kereskedelmi vállalati, azaz kapun belüli, valamint kapun kívüli logisztikai folyamatok működését. A specializáció célja továbbá a logisztikai szemléletmód kialakítása, a termelőhelyektől a fogyasztási pontokig tartó anyag-, áru- és információáramlás szervezési lehetőségeinek elsajátítása. 20

21 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A kereskedelmi kommunikáció specializáció képzési célja, hogy a hallgatók a specializáció szakmai ismereteinek a birtokában képesek legyenek az elsajátított módszerek gyakorlati alkalmazására, valamint egy vállalat marketingkommunikációs tevékenységének irányítására, továbbá alkalmassá váljanak a kommunikációs ügynökségekkel és a médiatulajdonosokkal való hatékony együttműködésre. A magyar nyelvű oktatás mellett nappali munkarendben angol és német nyelvű képzés is választható, melyre külön kell jelentkezni a KVIK-re. A képzés folyamán az egyéni felkészülés súlyának növelésével, illetve a kiscsoportokban végzendő projekt jellegű feladatokkal a rendszerben való gondolkodás képességét is fejleszteni kívánjuk. A tanulmányi idő alatt széleskörűek a nyelvtanulási lehetőségek. A jelentkező több nyelvből választhat (angol, német, orosz, olasz, spanyol, francia, a KKK-n továbbá kínai, japán koreai, arab). A távoktatás munkarend (KVIK) alapvetően rugalmasabb, széleskörű hallgatói önállóságot biztosít. A közgazdász oklevél megszerzésének tanulmányi ideje is rugalmasan került megállapításra. A vizsgakötelezettségek teljesítésének minimális időtartama 3 év, az első három ciklust maximálisan 6 év alatt kell elvégezni. Az elsajátítandó tananyag négy ciklusra van felosztva. A távoktatás munkarendben a tananyag elsajátítása döntően egyéni tanulással, a kiadott írásos tananyag egyéni feldolgozásával, így az előre meghirdetett előadás jellegű és kisebb csoportokra osztott konzultációval történik. A tantárgyak egymásra épülése megkívánja, hogy bizonyos sorrend legyen az egyes tantárgyak között. Ezt a sorrendet követik a különböző konzultációk. A konzultációk látogatása nem kötelező, de nagyban segíti a felkészülést. A hallgató önállóan döntheti el, illetve tervezheti meg, hogy a rendelkezésre álló 3 ciklus, egyenként 10 hónapjából az egyes tantárgyakra mennyi időt fordít. A rugalmas idő- és tananyagbeosztást döntően az teszi lehetővé, hogy nincs a hagyományos képzési formában megszokott külön szorgalmi és vizsgaidőszak. Ha a hallgató egy-egy tantárgyat elsajátított, az előre megadott vizsganapokon vizsgázhat. Alapvető szabály, hogy a következő ciklusra csak azok a hallgatók iratkozhatnak be, akik a meghatározott tantárgyakból eredményes vizsgát tettek. Amennyiben az írott tananyag és a programban szereplő konzultációk nem elegendőek a felkészüléshez, térítés ellenében többletkonzultációk is igényelhetők valamennyi tantárgyból. A hallgatók minden tantárgyból megkapják az írásos tananyagot, az egyes tantárgyak követelményeit, és a vizsgafeltételt jelentő házi feladatokat. A beadott házi feladatokat kijavítva visszakapják, ezzel saját haladásukat is jobban tudják ellenőrizni. A harmadik ciklus során kerül sor a szakdolgozat témaválasztására, amely valamely szakmai szaktárgyhoz kapcsolódik. A szakdolgozat elkészítésére a harmadik ciklust követően egy év áll rendelkezésre. A szakdolgozat megvédése záróvizsga bizottság előtt történik. 21

22 BGF Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Követelmények a tanulmányok során A tantárgyak félévenként általában kollokviummal (szóbeli vagy írásbeli vizsgával) vagy gyakorlati jeggyel zárulnak. A vizsgára bocsátás feltétele tantárgyanként különböző (pl. sikeres zárthelyi dolgozat, házi dolgozat, tanulmány megírása stb.). Az alapfokozat megszerzéséhez legalább egy idegen nyelvből államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú, a képzési területnek megfelelő szaknyelvi vagy államilag elismert felsőfokú (C1) komplex típusú általános nyelvvizsga vagy ezekkel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges. Felvételi feltételek A kereskedelem és marketing alapképzési szak nappali munkarendű, magyar nyelvű képzés meghirdetése a BGF-KKK-on történik. A képzés két helyszínen folyik: BGF KVIK (1054 Budapest, Alkotmány u ), BGF KKK (1165 Budapest, Diósy Lajos u ). A képzésre felvételt nyert hallgatói létszám fele KVIK-en, a másik fele pedig a KKK-n kezdheti meg tanulmányait. A képzési hely kijelölésére vonatkozó végső döntés a felvételi pontszámok, valamint a felvett hallgató specializáció iránti érdeklődése és lakhelye alapján történik. A hallgatók a 4. félévben specializációt választhatnak. (Az intézmény fenntartja a jogot a képzőhely kijelölésére, valamint a specializáció jelentkezések számának függvényében történő indítására.) A kereskedelem és marketing alapképzési szak levelező munkarendű, magyar nyelvű képzés meghirdetése és az oktatás a BGF-KKK-on történik. A kereskedelem és marketing alapképzési szak távoktatás munkarendű, magyar nyelvű képzés meghirdetése és az oktatás a BGF-KKK-on történik. A oldalon található elektronikus Felsőoktatási Felvételi Tájékoztató részletesen tartalmazza a felvételi követelményeket. Önköltség és egyéb díjak Az önköltség összege nappali munkarendben a 2014/2015. tanévben Ft/félév, levelező munkarendben (KKK) Ft/félév, távoktatás munkarendben (KVIK) tananyaggal együtt Ft/félév. A levelező és a távoktatásos munkarend jellemzői A levelező képzés órái (KKK) szombatonként kerülnek megtartásra. A távoktatás munkarendű képzés konzultációi (KVIK) szerdánként, csütörtökönként, illetve szombatonként kerülnek megtartásra. 22

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Alapképzések. (nappali, levelező és távoktatási tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Alapképzések (nappali, levelező és távoktatási tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK Alapképzés (BA/BSc), nappali tagozat

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK 1 2 Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre MA/MSC KÉPZÉSEK

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2013/2014. tanévre Felsőoktatási szakképzések (nappali és levelező munkarend) Budapest, 2012. november Budapesti Gazdasági Főiskola Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT!

KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! KÖSZÖNTJÜK AZ OLVASÓT! Az államilag elismert 2006. szeptember 25. óta közhasznú szervezetként működő, immár másfél évtizedes múltra visszatekintő Általános Vállalkozási Főiskola 1996 szeptemberében indította

Részletesebben

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések

TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ. a 2015/2016. tanévre. Mesterképzések TANULMÁNYI TÁJÉKOZTATÓ a 2015/2016. tanévre Mesterképzések Budapest, 2015. augusztus TARTALOMJEGYZÉK Mesterképzések részletes tanulmányi tájékozató... 3 Közgazdásztanár képzés... 4 Nemzetközi gazdaság

Részletesebben

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet

4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről A Kormány a felsőoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXX. törvény 72. -ának c)

Részletesebben

Szakirány tájékoztató

Szakirány tájékoztató Szakirány tájékoztató az alap- és mesterképzésen résztvevı hallgatók részére BUDAPEST 2011 (2011. április 29. napjától hatályos változat) A szabályzatot a Szenátus 2011. április 29-én tartott ülésén a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Mesterképzések. (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013. tanévre Mesterképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2011. november Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉK MSc/MA képzés bemutatása karonként nappali

Részletesebben

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora

Prof. Dr. Magda Sándor. rektor, az MTA doktora REKTORI KÖSZÖNTÔ Prof. Dr. Magda Sándor rektor, az MTA doktora A Károly Róbert Fôiskolát 2011 októberében újabb öt évre akkreditálták, amely azt jelenti, hogy az intézmény mögött stabil szellemi háttér

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat)

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE. mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2011/2012-es tanévre A DIPLOMÁVAL RENDELKEZŐK RÉSZÉRE mester-, és szakirányú továbbképzések (nappali és levelező tagozat) Budapest, 2010. november Budapesti Gazdasági Főiskola REKTORI

Részletesebben

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények

Minden korban a felmerülő kérdésekre a megfelelő válaszok keresése és megtalálása a helyes lépés annak érdekében, hogy az eredmények ELŐSZÓ Helgertné Dr. Szabó Ilona Eszter rektor Egy szellemiségében és tetteiben is progresszív felfogású felsőoktatási intézmény elé nem csak a hagyományok, de a modern kor felgyorsult hétköznapjaiban

Részletesebben

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések

2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar. sze-győr képzések 2 Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar sze-győr képzések Az egyetemről A Széchenyi István Egyetem az alkalmazható tudás egyeteme, amelyet a legdinamikusabban fejlődő hazai felsőoktatási intézmények között

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa

Üzletpolitikai elemző Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: KANOA CONSULTING PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE INTERJÚALANY: MAJOR TAMAS SZAKMAI LEKTORÁLÁS: KISS GÁBOR A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani.

szakok) a képzés 2. félévében március 30-ig, keresztféléves képzés esetén november 30-ig kötelesek szakdolgozati témát választani. TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT KARI MELLÉKLETE Közigazgatástudományi Kar (BCE KIK) 1. Tantárgyfelvétel, tantárgyteljesítés (1) Az első szemeszterben a nappali tagozatos hallgatók számára a mintatantervben

Részletesebben

7/1999. (II. 1.) OM rendelet

7/1999. (II. 1.) OM rendelet 7/1999. (II. 1.) OM rendelet a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési szakok képesítési követelményeiről A felsőoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXX. törvény (a

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés

Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ. Az alapképzés, felsőfokú szakképzés Budapesti Gazdasági Főiskola GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG TÁJÉKOZTATÓ Az alapképzés, felsőfokú szakképzés nappali és levelező tagozatos hallgatói részére 2011/2012-es tanévre Zalaegerszeg 2011 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kedves leendő Hallgatónk!

Kedves leendő Hallgatónk! Kedves leendő Hallgatónk! Ön a Szolnoki Főiskola Felvételi tájékozatóját olvassa, amelyből tájékozódhat a városról, az intézményről, képzéseinkről, a jelentkezés módjáról. Szolnok a Tisza és a Zagyva találkozásánál

Részletesebben

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet

www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola képzési tájékoztató BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet www.bkf.hu BKF Két Tanítási Nyelvű Szakközépiskola Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos király u. 1-9. Őrs vezér tere mellett www.bkf.hu BKF Továbbképzési és Szakképzési Intézet Cím: 1148. Budapest Nagy Lajos

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM KÖZGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR TÁJÉKOZTATÓ AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEINKRŐL Az Egészségturisztikai szakközgazdász és szakidegenvezető szak... 2 Az Egészségügyi menedzsment

Részletesebben

TTK- Természettudományi Kar

TTK- Természettudományi Kar TTK Természettudományi Kar Alapképzési szak: Mesterképzési szak: Felsőfokú szakképzés: Biológia Biológia Fizika Földrajz Gazdálkodási és menedzsment Kémia Környezettan Matematika Műszaki menedzser Geográfus

Részletesebben

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak

GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT nappali alapszak BA Tájékoztató 2008/09. tanév I. Az alapképzés hagyományai, célja és sajátosságai

Részletesebben

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak

Pénzügy és számvitel. nappali alapszak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Pénzügy és számvitel nappali alapszak BA Tájékoztató 2015/16. tanév Heller Farkas (1877-1955) Közgazdász, nemzetközi

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2012/2013. tanévre. Általános információk FELVÉTELI TJÉOZTATÓ a 2012/2013. tanévre ltalános információk Budapest, 2011. november 1 Budapesti Gazdasági Főiskola TARTALOMJEGYZÉ Rektori köszöntő... 3 BGF képzési térképe a 2012/2013. tanévben... 5

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán

KÖSZÖNTŐ BME GTK. Dr. Kövesi János dékán BME GTK 4 KÖSZÖNTŐ A GTK valamennyi munkatársa és hallgatója nevében köszöntöm az Olvasót. Egyetemünk több mint 200 éves történetében a gazdaság- és üzleti tudományokhoz kapcsolódó képzési és kutatási

Részletesebben

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes

Kedves Hallgatónk! Budapest, 2012. szeptember hó. Dr. Kolláth Katalin oktatási dékán-helyettes Kedves Hallgatónk! Az Ön kezében levő tájékoztató olyan tudnivalókat tartalmaz, amelyek hasznosak lehetnek a Karunkon töltött évei során. Útmutatást és tájékoztatást ad a szervezet felépítéséről, működési

Részletesebben

Zsigmond Király Fôiskola

Zsigmond Király Fôiskola FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSEK: Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus felsőoktatási szakképzés Kommunikáció és média felsőoktatási szakképzés Nemzetközi gazdálkodási felsőoktatási

Részletesebben

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa

Filozófus, Politológus Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: DR. KEMÉNY CSABA, NYUGDÍJAS FILOZÓFUS,

Részletesebben

Vállalkozások szervezője, ügyintézője Szakmabemutató információs mappa

Vállalkozások szervezője, ügyintézője Szakmabemutató információs mappa Szakmabemutató információs mappa FELELŐS KIADÓ: PIRISI KÁROLY KÉSZÍTŐ: ALICE MARKETING MANUFAKTÚRA PÁLYAORIENTÁCIÓS LEKTOR: HARKÁNYI ADRIENNE SZAKMAI LEKTORÁLÁS: ELEK LÁSZLÓ, CÉGVEZETŐ, JEL BT. A SZAKMAISMERTETŐ

Részletesebben

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK

ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK ANDRAGÓGIA ALAPKÉPZÉSI SZAK 1. Az alapképzési szak megnevezése: andragógia (Andragogy) 2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: végzettségi

Részletesebben