Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008)"

Átírás

1 Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ( ) Készítette: Dr. Kovács Tibor Dr. Tóth Éva főiskolai docens főiskolai docens Eger 2009.

2 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos kutatási beszámolója a ig terjedő időszakról I. Létszámadatok én én A Kar főállású oktatóinak száma: A Kar főállású tudományos minősítésű PhD/DLA kand.: 10 PhD/DLA kand.: 15 oktatóinak száma: Habilitált doktor: - DSc/MTA doktora: 1 MTA tagja: - Habilitált doktor: 2 DSc/MTA doktora: - MTA tagja: - A Kar nem főállású oktatóinak száma: 4 9 A Kar nem főállású, de tudományos PhD/DLA kand.: - PhD/DLA kand.: 3 minősítésű oktatóinak száma: Habilitált doktor: 2 DSc/MTA doktora: - MTA tagja: - Habilitált doktor: 4 DSc/MTA doktora: 2 MTA tagja: - 2

3 - A Kar oktatói közül PhD/DLA képzés/fokozatszerzés védés előtti folyamatában van én: Név Egyetem Kezés ideje Fokozat megszerzésének várható ideje GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET Csáfor Hajnalka BMGE Demeter László ME Novotny Ádám BMGE ősz Pusztai Csaba CEU Tánczos Tamás SZIE Szabó Róbert DE Dr. Vadkerti Anita ME Bereczné Szép Beáta ELTE Vas István ELTE ÖNÁLLÓ TANSZÉKEK Kommunikáció Tanszék: Tomesz Tímea Bél Mátyás TE Besztercebánya Viszlay Anita PTE Médiatudományi Tanszék: Csépányi Zsolt SZE Hercog Csilla SZE

4 Politológia Tanszék: Guszman Gergely ELTE Zsebéné Dobó Mariann PTE Várható növekedés a minősített oktatók számát tekintve: 2009 évben 2010 évben 2011 évben 2012 évben

5 - A Kar oktatói közül beadott dolgozattal habilitációs eljárás folyamatában van én: Név Egyetem Habilitált doktori cím megszerzésének várható ideje Politológia Tanszék: Dr. Stumpf István ELTE A Kar oktatói közül beadott dolgozattal az MTA doktora cím megszerzésének folyamatában van én: Név MTA doktora cím megszerzésének várható ideje Politológia Tanszék: Dr. Jenei György - A Kar oktatói közül ösztöndíjas: Név Ösztöndíj neve Ösztöndíj intervalluma Politológia Tanszék: Ráczné dr. Horváth Ágnes Bolyai János Ösztöndíj

6 II. A Kar ra tervezett (kiemelt) kutatásai megvalósulásának szöveges értékelése Karunkon a következő témakörökben folytak kutatások: - gazdaságtudomány - neveléstudomány és nyelvtudomány (kutatások a gazdasági szaknyelv oktatása és használata területén) - média- és kommunikációtudomány - politológia Gazdaságtudomány területén: 1) Vállalkozás-Gazdaságtan Tanszék - A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék oktatóinak a tervezett periódusban végzett kutatásai és ezek eredményeit közlő szakmai cikkei és konferencia-előadásai elsősorban pályázatokhoz kapcsolódtak azaz pályázatok által is megerősített, támogatott kutatások voltak. Kiemelkedő jelentőségű, tehát a publikációs tevékenység és a konferenciákon való megjelenés szempontjából legjelentősebb hatású pályázat volt az EKF GTI által készített és menedzselt ROP pályázat ( Észak-magyarországi összefogás a régió fiatal diplomásaiért című ROP / /31 azonosítójú projekt.). A pályázat szakmai és pénzügyi menedzselését, valamint a kutatás irányítását, a Vállalat-gazdaságtan Tanszék fő- és részfoglalkozású oktatói végezték (Nagy Levente projektkoordinátor, Demeter László - pénzügyi menedzser, Dr Papanek Gábor kutatásvezető). E pályázat regionális jellegű humán erőforrás fejlesztési kutatása keretében a Tanszék oktatói a jelzett periódusban 1 jegyzetet (melyben a tanszék 5 oktatója részt vett) 8 szakmai cikket (és 4 db a mellékelt kimutatásban nem megjeleníthető tanulmányt ) készítettek, valamint három felsőoktatási intézményben (BME, ME, EKF) megrendezett tudományos konferenciákon 10 konferencia-előadást tartottak. - A GTI és ezen belül a Tanszék országos szintű szakmai megjelenése és elfogadása szempontjából meghatározó jelentőségű volt egy az üzleti BSc képzés szakmai megalapozását szolgáló HEFOP pályázat. ( GLOBUS-Globális BSc az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakokon című HEFOP P /1.0 azonosítójú projekt ) A 29 magyar felsőoktatási intézmény oktatási-kutatási együttműködésén alapuló pályázat konzorciumi tagja volt az EKF GTI is, Dr Zám Éva dékán szakmai irányításával.. E projekt keretében, a Tanszék két oktatója közös munkájaként 2 oktatási segédanyag (továbbá két tanegység oktatási programjára vonatkozó lektori vélemény) készült. - A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék jelenlegi és időközben a tanulmányait lezárt PhD-hallgatóinak egyéni kutatásai külföldi oktatási intézményekkel) való együttműködésen alapulnak, és a személyes szakmai fejlődésen túl, lehetőséget adnak a nemzetközi szakmai kapcsolatok 6

7 további kiszélesítésére is. (Dr Kovács Tamás Franciaországban a Montpellier-i Egyetemen, angol nyelven védte meg PhD értekezését. Csáfor Hajnalka házi védésen túljutott disszertációját több külföldi szakfolyóiratban elhelyezett cikk és konferenciákon való részvétel előzte meg.) Összességében a Vállalkozás-gazdaságtan főállású oktatói jó irányban (hazai és nemzetközi együttműködésben) és egyéni terveiket is magasan meghaladó mértékben teljesítettek a as periódusban. Szükséges megjegyezni, hogy ez a megállapítás a törvényi rendelkezések értelmében, időközben más kategóriákba átsorolt tanszéki oktatók esetében is helytálló. A Tanszék tudományos tevékenysége az összesítésben kért táblázatban jelzettnél szélesebb, mert - csak a főállású oktatók adatait tartalmazza, ugyanakkor a Tanszék kutatói munkát végző, nem teljes munkaidős (AE), továbbá a vendégoktatónak és óraadóinak együttes száma meghaladja a főállású létszámot; - a jelzett periódusban a teljes munkaidős oktatóból professzor Emeritus státusba került a Tanszék akadémiai doktori minősítéssel rendelkező professzora. -- A hazai oktatási intézmények közül a Corvinus, a BME, a BGF és az ME rendszeres szakmai partnerünk. Kapcsolataink tartalma: A hasonló képzési struktúrából adódóan új tantárgyi programok kidolgozása, tananyagfejlesztés és korszerűsítés. Ezt célozta a (korábban bemutatott) HEFOP pályázat, melyben a tanszék három főállású oktatója tevékenyen részt vett. A bemutatott időintervallumban a PhD képzésben részvevő 3 tanszéki oktatónk kutatómunkája két hazai egyetemhez kapcsolódott illetve a jelenben is folytatódik. (BME Csáfor Hajnalka; ME Demeter László és Dr Kovács Tamás, aki a PhD eljárás első és utolsó szakaszában kötődött a Miskolci Egyetemhez.) Közös konferenciák szervezése, illetve részvétel más hazai intézmények konferenciáin. (Közös Nemzetközi konferenciát szerveztünk a BME és a University of Paris-Sorbonne oktatóinak, kutatóinak részvételével, melynek angol nyelvű konferenciaanyaga fontos szakmai megjelenést a tanszék öt jelenlegi főállású oktatója esetében (ld.: részletezett publikációs lista) A Tanszék külföldi tudományos kapcsolatai erősödtek. Két oktatónk a PhD kutatása keretében szoros szakmai kapcsolatot alakított ki külföldi oktatási intézményekkel is. (A korábban leírtak és a konferenciákon való megjelenés jelzi a kialakult és fennálló személyes kapcsolatokat: Dr Kovács Tamás - Montpellier University, Csáfor Hajnalka University of Paris-Sorbonne, Nottingham University Business School, Academia Mansoura ) ban a tavaszi szemeszterben (öt hónapig) Fullbright ösztöndíjjal a Tanszék oktatója volt J. Markham Collins professzor, a Tulsai Egyetem pénzügytan tanára. A professzor már korábban (az ezredfordulón) is részt vett szakmai konferenciánkon, segítette és feltehetően a jövőben is segíti a kutatúmunkánkat, és PhD munkák elkészítését is. 7

8 2) Közgazdaságtan és Jog Tanszék - Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a tanszék összesített tudományos teljesítménye a tervekkel (lásd mellékelve) közvetlenül nem vethető össze, mivel nyarán szervezeti módosulás történt, amely személyi változásokkal is együttjárt. A beszámolási időszakban eltávozás (Máté Domicián) és új oktatók érkezése (részben a szervezeti módosulás következtében: Kovácsné Sípos Ágnes, Román Róbert, Szlávik János; részben új felvétel eredményeként: Juhász István) egyaránt jellemző volt a tanszékre. A terv azonban összességében jelentősen túlteljesült, de ezt korántsem csak a szervezeti módosulás okozta. - A terv szerint a tudományos tevékenységnek három fő prioritása volt. Ezek közül a legfajsúlyosabb a tanszéki oktatók fokozat-szerzésének támogatása, az e téren történő előrehaladás volt. Novotny Ádám és Tánczos Tamás eredményesen folytatták megkezdett PhD felkészülésüket, tanúsítja ezt jelentős publikációs aktivitásuk is. Pusztai Csaba a beszámolási időszakban még nem fejezte be a doktori folyamatot, de már a disszertáció készítésének végstádiumában van; védése első felében várható. (Itt jegyzendő meg, hogy a tanszék bővülése tudományosan minősített kollégák csatlakozását jelentette: Kovácsné Sípos Ágnes és Román Róbert a közelmúltban szerezte PhD-fokozatát; Szlávik János professzor úr pedig akadémiai doktor ő azonban nem főállású). - A tudományos munka második prioritása volt a ROP 3.3 pályázat keretében megvalósuló kutatásban történő közreműködés, és a kutatás eredményes lezárása (a kutatás régiónkban vizsgálta a diplomás munkaerő iránti keresletet és kompetenciaelvárásokat, valamint a főiskolánkon folyó képességfejlesztés munkáltatói elvárásoknak való megfelelését). A tanszéki oktatók közül Kádek István és Tánczos Tamás vettek részt intenzíven ebben a kutatómunkában. Publikációik születtek a témában (vannak még további, a táblázatban nem jelölt, kiadásra előkészített írásaik is a kutatáshoz kapcsolódóan). - A harmadik prioritásként megjelölt tananyagfejlesztő és oktatás-módszertani tevékenység nem mindig az előre meghatározottak szerint, hanem a felmerült igények kielégítését szolgálva valósult meg, eredményesen. Ha az összesítésben kért táblázatban közölt adatokból csak a tanszék induló állományából megmaradt 4 fő teljesítményét vetjük össze az eredeti tervekkel, a számszerű szembeállítás eredménye a következő: jegyzetek, oktatást segítő eszközök tervezett: 4 megvalósult:3 tudományos cikkek tervezett:19 megvalósult:35 konferencia-előadások tervezett: megvalósult:30 Ezek az eredmények bővültek a tanszékhez csatlakozó kollégák teljesítményével. Kovácsné Sípos Ágnes adatai az oktatási segédanyagok készítésén túlmutató publikációs aktivitást nem mutatnak. A reális értékeléshez azonban figyelembe kell venni, hogy a kolléganő 2007-ben fejezte be és védte meg (kiváló minősítéssel) doktori disszertációját, közepétől pedig tartósan táppénzen van. 8

9 Román Róbert publikációs aktivitása kiemelkedő (a kolléga a közelmúltban védte meg disszertációját); országos jogi szakfolyóiratokban, illetve internetes gazdasági jogi folyóiratokban rendszeresen publikál. - A tanszék mindhárom, PhD-fokozattal rendelkező oktatója tagja a MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága köztestületének; az illetékes szakbizottságok munkáját nyomon követik, azok rendezvényein részt vesznek. A tanszék tagjai közül két fiatal, idegen nyelvet kiválóan (magas szinten) beszélő kolléga (Novotny Ádám, Pusztai Csaba) külföldi kapcsolatai, nemzetközi konferencia-szereplései nagyon intenzívek. Pusztai Csaba tagja az alábbi, nemzetköz tudományos szervezeteknek: - International Society for the Systems Sciences - International Rural Network - International Sustainability Indicators Network A beszámolási időszakban külső kutatói/szakértői feladatok ellátására Novotny Ádám kapott megbízást. Kádek István 2007 őszétől szakértőként- tagja a Junior Achievement Magyarország szervezet (JAM = a fiatalok vállalkozói attitűdjét és gazdálkodói készségeit fejlesztő nemzetközi szervezet magyar tagozata) tanácsadó testületének. Kádek István tagja a Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakbizottságának. A tanszék tagjai részt vesznek a GTI mellett működő Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport tevékenységében; továbbá tagjai az MKT Heves Megyei Szervezetének, a rendezvényeken, a közgazdasági vándorgyűléseken rendszeresen részt vesznek. [A tanszék munkatársai közül Kádek István és Tánczos Tamás rendelkezik a legtöbb, főiskolai szintű, közéleti megbízatással: kari tanácsi-, illetve szenátusi tagság, állandó és ad hoc bizottságok munkájában való részvétel.] A tanszék kapcsolatrendszerét áttekintve megállapítható, hogy noha a tanszék egyes tagjainak kapcsolatai, kifelé irányuló tudományos összeköttetései jelentősek, sokszálúak, ezek a kapcsolatok a tanszék egésze szempontjából nem kellően hasznosítottak. A tanszéknek kifelé irányuló, tudományos-kutatási kapcsolatai nem tartósak és szervezettek. Ezen a jövőben változtatni szükséges. 3) Turizmus tanszék: - A Turizmus Tanszék és oktatói jelen kérdésben is speciális helyzetben vannak: ennek oka, hogy az értékelési időszak kezdetén, illetve annak nagyobbik részében ( ) a Tanszék még egyáltalán nem létezett. Oktatói részben a GTK más tanszékein tevékenykedtek, részben pedig csak a turisztikai képzés (és így a Tanszék) tényleges, szeptemberi elindulásával kerültek a Tanszékre (Kovács Tibor, Szabó Róbert). A jelenlegi négy főállású és egy nem főállású, de tudományos fokozattal rendelkező oktató (Lőrincz Katalin) 9

10 közül tehát a jelzett időszakra két korábban más tanszékeken tevékenykedő, majd a Turizmusra Tanszékre ezen tanévtől átkerült oktató önértékelésén alapszik a tanszéki összesített értékelés. - Ennek kapcsán kijelenthető, hogy a vállalások alapvetően teljesültek, bár az értékelésben részt vevő oktatók vállalásaikon nem tettek túl, több munkát annál nem végeztek, mint amit előre elterveztek. A jövőre nézve ugyanakkor biztató, hogy az újonnan belépett tanszéki oktatók igen intenzív publikációs tevékenységet fejtenek ki, valamint tudományos konferenciák aktív résztvevői. - A Turizmus Tanszék gyümölcsöző szakmai kapcsolatot tart fenn a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékével (konferenciák, publikációk), valamint a Károly Róbert Főiskola Turizmus és Területfejlesztési Tanszékével (közös kutatások, publikációk írása) január 1-jén elkezdődött egy hároméves, az Európai Unió által társfinanszírozott együttműködés Németország Altmark régiójával (téma: területi tervezés és megújuló energiaforrások), jelenleg zajlik a portugáliai Tomar város Turisztikai Tanszékével való kapcsolatfelvétel, valamint előkészítés alatt áll egy újabb együttműködés a német partnerekkel (téma: zsugorodó vidéki térségek élhetőségének biztosítása). Neveléstudomány és nyelvtudomány: kutatások a gazdasági szaknyelv oktatása és használata területén Szakmai Idegen Nyelvi Csoport - A Gazdasági- és Társadalomtudományi Karon a Gazdaságtudományi Intézet keretében működik a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport öt főállású oktatóval. A csoport oktatói a főiskolai elvárásoknak megfelelően részt vesznek a tudományos és kutatási tevékenységben is. - Minden oktató a bölcsész nyelvtanári diploma mellett, rendelkezik a gazdasági szakmai idegennyelv minőségi oktatását biztosító gazdasági másoddiplomával, illetve idegenforgalmi szakképesítéssel is. E mellett valamennyi oktató a Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központjának akkreditált gazdasági nyelvvizsgáztató tanára is egyben. - Az oktatók a tudományos és kutatási tevékenységükben is a gazdasági szakmai idegennyelv oktatását tartották szem előtt. Az oktatók tervszerűen, a tervezettnek megfelelően végzik PhD tanulmányaikat két fő kivételével. A disszertációk témaválasztásában is a gazdasági szakmai idegennyelv kerül előtérbe. A beszámolási időszakban az 5 oktató közül 3 fő folytat PhD tanulmányokat, 2 fő a neveléstudományok, 1 fő pedig a nyelvtudományok területén kutat. Tóth Éva 2007-ben megvédte PhD disszertációját summa cum laude minősítéssel, melynek címe: Az idegen nyelvű üzleti levélírás tanítása a felsőoktatásban. Vas István 2008 júniusában abszolutóriumot szerzett, kutatási témája: Gyakorlatorientált oktatási módszerek a szakmai nyelvi és idegen 10

11 nyelvű szakmai oktatásban A as periódusra tervezett feldatokat elvégezte. A fokozatszerzési eljárás elindítását februárjában tervezi a kolléga. Bereczné Szép Beáta a nyelvtudományok területén kutat. Témája: a gazdasági jogi szakfordítások vizsgálata. A as időszakban folytatta a 2006 szeptemberében megkezdett PhD - tanulmányait A tervei szerint haladt a képzéssel, minden félévet kitűnő (5,00) átlaggal zárt és teljesítette vállalt feladatait. /a szakirodalom feldolgozása, az anyaggyűjtés és -feldolgozás, a hipotézisek felállítása, rendszeres publikálás / Dr. Halmosné Vári Judit ban GYED-en volt, PhD tanulmányait szüneltette az előbb megnevezett oknál fogva. Hernádi Györgyi a tervezett PhD tanulmányait nem kezdte el, mert az adjunktusi kinevezéshez szükséges követelményeket az elvárt határidőre nem tudta volna teljesíteni. A tanársegédi beosztása várhatóan nyelvtanári beosztásra módosul a jelen szerződés megújításakor. - A Szakmai Idegen Nyelvi Csoport oktatói a PhD tanulmányok végzése mellett, rendszeresen publikálnak és tartanak előadásokat a hazai és nemzetközi konferenciákon egyaránt. - A tananyagfejlesztést is fontos feladatuknak tekintik az oktatók. A lezárult időszakban az angol üzleti nyelv oktatásához elkészült egy oktatási segédanyag. E mellett a kollégák folyamatosan dolgoznak az új, gazdasági szakmai idegennyelv tudást fejlesztő tananyagok kidolgozásán, elkészítésén. - A gazdasági szaknyelv oktatás és vizsgáztatása során a Budapesti Gazdasági Főiskola Idegen Nyelvi Intézetének oktatóival tartunk szakmai kapcsolatot/ továbbképzés, konferencia, kutatás/ Tagjai vagyunk hazai és külföldi szakmai szervezeteknek, egyesületeknek. MANYE, SZOKOE, EATAW Vas István tanársegéd vendégtanári minőségben rendszeresen közreműködik az eisenstadti Fachhochschul Studiengänge Burgenland főiskolán. Média- és kommunikációtudomány területén: Médiatudományi Tanszék Az adott időszakban a Tanszék oktatóinak fele túlteljesítette a publikálási és konferencia-előadási terveit, nem is kevéssel, átlagosan 2-4 tétellel, ez pozitívum. Szintén előrelépést jelent, hogy két vezető oktatónk (dr. Széchenyi Ágnes és dr. Buzinkay Géza) teljesítette a habilitációt, egy fiatal oktatónk (Herzog Csilla) szép publikációs teljesítményt felmutatva erőteljesen továbbhaladt a doktori tanulmányokkal, 11

12 egy másik fiatal oktatónk (Csépányi Zsolt) pedig megkezdte azokat. Sajnálatos, hogy az egyik fiatal oktatónk (Barna Béla) kimaradt a vállalt doktori képzésből, ez a későbbi előmenetelében gondot jelenthet. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy e kolléga is komoly szakmai tevékenységet végzett egy médiaföldrajzi segédanyag (Jegyzet az Európai Unió kulturális- és médiaföldrajzáról) és egy szakmai jellegű értekezés (Az újságíró Gárdonyi Gézáról) összeállításával, amelyekhez jelenleg kiadót keres. Elégedettséggel nyugtázhatjuk, hogy általában véve is magas szintű és sokasodó publikálás jellemzi a tanszék oktatóit, mind a kötetek, mind pedig a tanulmányok vonatkozásában, ebben érthetően a szenior kollégák jeleskednek. Örömteli, hogy májusában folytatódott a tanszék által rendezett sajtóműfaji konferenciák sorozata Az interjú mint sajtóműfaj és módszer c. összejövetellel; s hogy az itt elhangzott tanulmányok többsége már elkészült, illetve Martin József leköszönő tanszékvezető úr szerkesztése alatt áll. A tanszék oktatóinak hazai konferencia-részvétele kielégítő, a nemzetközi részvételt erősíteni kellene. Megjegyzendő, hogy a szakmai színvonal további emelése érdekében a doktoráláshoz vezető úton kell tartanunk a fiatal oktatókat, segítenünk az esetleges MTA-doktorságra való törekvést a szenior kollégák körében, illetve szerencsés volna további minősített oktatókkal bővíteni az oktatói állományt, úgy, hogy a tudományos érdemek mellett a kommunikáció és média tárgykörben szakmai tapasztalattal (pl. újságírás, PR-tevékenység) rendelkező kollégáknak is helyet biztosít a Főiskola. Az intézményen belül a tanszék érthető okokból a kommunikációval és médiainformatikával foglalkozó tanszékekkel tart fenn szorosabb szakmai kapcsolatot, ezekkel karöltve vesz részt a Líceum Televízió és Web-rádió működtetésében. A hazai médiatudományi és újságírói műhelyek felé a tanszék évente-kétévente rendezett sajtóműfaji konferenciái jelentenek kapcsolatot, ennek bővítésén, újabb kapcsolatok kialakításán szerencsés volna dolgoznunk. A nemzetközi szakmai jelenlétet a szenior oktatóinknak köszönhetjük, akik publikációkkal, és nemzetközi szervezetekben való aktív részvételükkel öregbítették a tanszék és a Főiskola hírnevét külföldön is. Dr. habil. Széchenyi Ágnes 2007-ben szerkesztőként jegyezte a Kornfeld Móric-kötetének angol nyelvű kiadását a Columbia University Press rangos East European Monographs sorozatában, erre különösen büszkék lehetünk. Emellett Martin József tanszékvezető úr írt egy angol nyelvű beszámolót a magyar sajtóviszonyokról és a sajtó szabadságáról az Európai Újságírók Szövetsége által közreadott, nemzetközi érdeklődésre számot tartó kiadványba. Az eredményes külföldi kapcsolatépítés érdekében fontosnak tartanánk a környező országokban található magyar nyelvű kommunikáció- és médiatudományi műhelyekkel, egyetemi tanszékekkel történő kapcsolatfelvételt (elsősorban diákcsere beindítását), amelyet a hathatós 12

13 főiskolai támogatás minden bizonnyal segítene. Kommunikáció Tanszék A Kommunikáció Tanszék tagjai az elmúlt két évben főleg a konferencia-előadások terén voltak aktívak: a tervezett 10 helyett összesen 19 (ebből 7 külföldi) konferencián adtak elő. Hasonlókat mondhatunk el a tanulmányok megjelentetéséről is: a tervezett 10 helyett 15 tanulmányt publikáltak a kollégák. A konferenciákon való részvétel, illetve konferenciák rendezése a tervezetek szerint alakult. Ezen a területen a jövőben még további aktivitás várható. A vizsgált időszakban a tanszék 1 tanulmánygyűjteményt és 2 konferenciakötetet önállóan, 2-t pedig közös kiadásban jelentetett meg július 1-jével megalakult az ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az EKF Kommunikáció Tanszéke közös szervezésében a Retorikai Műhely, amely a Retorikai Enciklopédia elkészítését tűzte ki célul ben és 2008-ban 2-2 ülésre került sor Egerben, illetve Budapesten. Az EKF és a Magyar Szemiotikai Társaság írásos együttműködési megállapodásának keretében a Társaság a Kommunikáció Tanszékkel közösen szervezi évi konferenciáit (országos szemiotikai konferencia, ifjú szemiotikusok konferenciája) Semiotica Agriensis néven. A es és 2008-os konferenciák anyagát közösen jelentettük, ill. jelentetjük meg. A Magyar Szemiotikai Társaság 2005 novemberében tartott közgyűlésén megalakította a kommunikáció szekciót, vezetésével dr. Varga Gyulát bízták meg. Egri kezdeményezésre 2006 nyarán megalakult a Miskolci Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságán belül a kommunikációtudományi munkabizottság. A szakmai testület folyamán 6 szakmai műhelyvitát rendezett. A az EKF Kommunikáció Tanszéke és a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztikai Tanszéke közötti együttműködési szerződés alapján az elmúlt két évben 2-2 közös szakmai tanácskozást tartott, emellett 2-2 alkalommal ( előadóként) rést vettek egymás konferenciáin. Politológia területén: A Politológia Tanszék által meghatározott kiemelt kutatási témakörök a konkrét kutatási projektek. Ezek a kutatási témakörök nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős kutatásokat eredményeztek. 13

14 Témakörei: A Politológia Tanszék által meghatározott kiemelt kutatási témakörök a konkrét kutatási projektek. Ezek a kutatási témakörök nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős kutatásokat eredményeztek. Témakörei: 1. Nemzetközi viszonyok Etnikai konfliktusok és hatásaik Önkormányzatok, önkormányzati szövetségek az EU-ban Környezetvédelem nemzetközi színtéren Biztonságpolitika Nemzetközi civil szervezetek Választás-kutatás választási szervek tevékenysége 2. Közpolitikai folyamatok Politikusok és köztisztviselők döntéshozatali mechanizmusai (OTKA kutatás) Közpolitikai döntéshozatal vizsgálata az USA-ban és Magyarországon (Elon Univ.) Életminőség a multinacionális vállalatok szemszögében (hazai és nemzetközi) Önkormányzatok és civil szervezetek a szociális szférában (EGPA kutató team tagjaként) Közpolitikai gyakorlatok összehasonlító vizsgálata (NISPACEE kutató team tagjaként) Önkormányzatok szerepe Közép-Európában. (IIAS kutató team tagjaként) Önkormányzatok és civil szervezetek a szociális szférában 3. Esélyegyenlőség Nők a közéletben Döntéshozatali konfliktusok vizsgálata a kisebbségi önkormányzatoknál Ifjúsági szervezetek szerepe és mozgástere Magyarországon 14

15 4. Választáskutatás Választói magatartások a 2006-os választások tükrében Politikai szocializáció hatása a választásokra A választási szervek működése Magyarországon A Politológia Tanszék (újraalakulásától 2002-től) az Eszterházy Károly Főiskola több intézetével, tanszékével tart fenn tudományos kapcsolatot. Ezek egy része a korábbi sikeres pályázati projektnek köszönhetőek, másrészt oktatói kiterjedt szakmapolitikai kutatásainak. Gazdaságtudományi Intézet Kommunikáció és Médiatudományi Intézet Alkalmazott Pszichológia és Szociológia Tanszék A kapcsolatok felerősödtek, illetve újakkal egészültek ki a Nemzetközi tanulmányok szak akkreditációja és a 2006-ban elindított oktatása során. A Politológia Tanszék kiterjedt hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik, ezek száma fokozatosan emelkedett / emelkedik. Több hazai kutatóintézettel, illetve tudományos kutatócsoporttal folyamatos kapcsolat tartás, amely közös kutatási projektekben, illetve képzésekben nyilvánul meg. Részletes felsorolást lásd az összesítés III. pontjában. Nemzetközi kapcsolataink elsősorban közös kutatási projektek előkészítésében, lefolytatásában nyilvánult meg. (Törökország, Olaszország, Németország) Terveink között szerepel az ERASMUS kapcsolatok bővítése, elsősorban a német nyelvterület felé. 15

16 Számszerű adatok a tekintett intervallumból ( ): Intézet / Tanszék Szakkönyv Tankönyv, Tudományos Egyéb Tudományos jegyzet szakfolyóiratban, tudományos konferenciákon (Ő= önálló konf. kötetben közleményben tartott szakmai kötet, megjelent (nem megjelent cikk, előadások T= társszerző- csak elfogadott) recenzió, (K=külföldön; vel cikkek szakfordítás H= hazai konf.- (M=magyarul; án) I=idegen nyelven) Ö T M I K H GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET ÖNÁLLÓ TANSZÉKEK Kommunikáció Tanszék: Médiatudományi Tanszék: Politológia Tanszék: ÖSSZESEN

17 III. A Kar intézményen belüli, továbbá hazai és külföldi tudományos kapcsolatainak értékelése (konkrét adatok a vizsgált periódusból) Intézményen belüli kapcsolatok: Karunk a beszámolási időszakban mindhárom főiskolai karral (BTK, TTK, TKTK) szoros szakmai együttműködést folytatott. Ezen együttműködés elsősorban az oktatásban (pl. BA szakok és felsőfokú szakképzések keretében) valósult meg, valamint pályázati projektek (pl. a GTI és a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar együttműködése: ROP, HEFOP) megvalósításában, de a kutatásokban is tapasztalható volt. Hazai tudományos kapcsolatok: - Kutatási műhelyek Szakmai Műhely Tudományág Kutatási műhelyek Ismertsége Országosan Együttműködés más műhellyel Nem zetközileg Intézményen belül Hazai intézmény műhelyével Külföldi szakmai műhellyel Retorikai Műhely Retorika X 4 MTA kommunikációtud. munkabizottság Kommunikáció X 4 Magyar Szemiotikai Társaság Kommunikációs szekció Résztvevők száma Szemiotika X 4 Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszék X 6 Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport Gazdaságtudomány X X X 25 MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Közgazdaság-tudományi szakbizottság Gazdaságtudomány 6 Elért jelentősebb eredmények a vizsgált időszakban Közös kutatások; Hazai- és nemzetközi konferenciákon való részvétel Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, közös kutatások 17

18 - A GTK szervezeti egységeinek kapcsolatai hazai felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel és szakmai szervezetekkel os Intézet (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék)) 2. a Miskolci Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának Kommunikációtudományi Bizottsága (egri kezdeményezésre nyarán alakult, és már két műhelyvitát rendezett) 3. AB-AEGON Biztosító Szakmai Zsűrije (Médiatudományi Tanszék) 4. A régió gazdaságának meghatározó szereplői: cégek, kamarák, munkaügyi központok (folyamatos munkakapcsolat, közös pályázatok (ROP 3.3) (Gazdaságtudományi Intézet) 5. B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara (Gazdaságtudományi Intézet) 6. BME Doktori Iskola (Gazdaságtudományi Intézet) 7. BME Környezetgazdaságtan Tanszék (Gazdaságtudományi Intézet) 8. Budapesti Corvinus Egyetem (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék)) 9. Budapesti Kommunikációs Főiskola (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék) 10. Eger Idegenforgalmáért Egyesület (Gazdaságtudományi Intézet) 11. ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke (a Retorikai Műhely létrehozása a Retorikai Enciklopédia elkészítésére a Kommunikáció Tanszékkel) 12. Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozata (Médiatudományi Tanszék) 13. Gárdonyi Géza Színházért Alapítvány (Politológia Tanszék) 14. Gazdasági képzést folytató intézmények (Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola); (közös pályázatok, tudományos konferenciákon való kölcsönös részvétel (Gazdaságtudományi Intézet)) 15. ITDH 16. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (konferenciaszervezés, óraadás, szaktanácsadás (Gazdaságtudományi Intézet, Politológia Tanszék, Kommunikáció tanszék) 17. Joseph Pulitzer Emlékdíj Alapítvány Kuratóriuma (Médiatudományi Tanszék) 18

19 18. Magyar Innovációs Szövetség (Gazdaságtudományi Intézet) 19. Magyar Írók Szövetsége (Médiatudományi Tanszék) 20. Magyar Írószövetség Kritikai Szakosztálya (Médiatudományi Tanszék) 21. Magyar Kommunikációtudományi Társaság (Médiatudományi Tanszék) 22. Magyar Közgazdasági Társaság (Gazdaságtudományi Intézet) 23. Magyar Közgazdasági Társaság Heves Megyei Szervezete (Gazdaságtudományi Intézet) 24. Magyar Nyelvészek és Nyelvtanárok Országos Egyesülete (Gazdaságtudományi Intézet) 25. Magyar Ösztöndíj Bizottság (Gazdaságtudományi Intézet) 26. Magyar Pen Klub (Médiatudományi Tanszék) 27. Magyar Szemiotikai Társaság (írásos együttműködési megállapodás évi konferenciáinak közös szervezéséről (Semiotica Agriensis) a Kommunikáció Tanszékkel) 28. Magyar Újságírók Országos Szövetsége (Médiatudományi Tanszék) 29. Miskolci Akadémiai Bizottság Közgazdaságtudományi Szakbizottság (Gazdaságtudományi Intézet) 30. Miskolci Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság (Kommunikáció Tanszék) 31. MDVK Heves megyei Szervezet (Gazdaságtudományi Intézet) 32. MÖB Társadalomtudományi Kollégium (Politológia Tanszék) 33. MTA Ipar- és Vállalatgazdaságtani Bizottság (Gazdaságtudományi Intézet) 34. MTA Kisebbségkutató Intézete (közös kutatási projektek, illetve képzések) (Politológia Tanszék) 35. MTA Környezetmenedzsment Albizottság (Gazdaságtudományi Intézet) 36. MTA Közigazgatási Szakbizottság (Politológia Tanszék) 37. MTA Marketing Bizottság (közös ülések, bizottsági előterjesztések (közösségi marketing) (Gazdaságtudományi Intézet) 38. MTA Miskolci Területi Bizottság Közgazdasági Szakosztály (Gazdaságtudományi Intézet) 39. MTA Művelődéstörténeti Bizottság, Sajtótörténeti Munkabizottság (Médiatudományi Tanszék) 40. MTA Politikai Tudományok Intézte (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék) 41. MTA Politikatudomány Nemzetközi Kapcsolatok Szakbizottság (Politológia Tanszék) 42. Nyugat-Magyarországi Egyetem 19

20 43. Szent István Egyetem 44. Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete (Gazdaságtudományi Intézet) 45. Századvég Politikai Iskola Alapítvány (új felsőfokú és másoddiplomás képzés kidolgozása és beindítása (politológus és EU szakértő) (Gazdaságtudományi Intézet); (Politológia Tanszék) 46. Szonda Ipsos (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék) 47. Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakbizottsága (Gazdaságtudományi Intézet) 48. Tanárok Európai Egyesülete (Gazdaságtudományi Intézet) 49. Történettudományi Társaság (Politológia Tanszék) 50. Magyar Politikatudományi Társaság (Politológia Tanszék) 51. Eötvös Károly Intézet (Politológia Tanszék) 52. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyűlési Biztosa Hivatala (Politológia Tanszék) 53. ORTT (Politológia Tanszék) 54. Antal József Alapítvány (Politológia Tanszék) 55. Magyar Helsinki Bizottság (Politológia Tanszék) 56. Egyenlő Bánásmód Hatósága (Politológia Tanszék) 57. Egri Lokálpatrióta Egylet (Politológia Tanszék) Külföldi tudományos kapcsolatok: - A GTK szervezeti egységeinek kapcsolatai külföldi felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel 1. Besztercebányai Universita Mateja Bela Filológiai Kara, Hungarisztikai Tanszék (együttműködési megállapodás a Kommunikáció Tanszékkel 2003-ban) 2. Florida Institute of Technology (USA) Egyetem Menedzsment Intézete (ökoturizmus (Gazdaságtudományi Intézet) 3. Aston University, USA (Politológia Tanszék) 4. Austin Peay State University, Clarksville, USA (Gazdaságtudományi Intézet) 5. Beregszászi Tanárképző Főiskola, Ukrajna (Politológia Tanszék) 6. Bocconi University, Olaszország (Politológia Tanszék) 20

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés)

INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) INTÉZMÉNYI AKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS JELENTÉSE (Második akkreditációs értékelés) NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM ERDŐMÉRNÖKI KAR 2007/10/XI/3.sz. MAB határozat 2007. december 7. 1 NYUGAT- MAGYARORSZÁGI EGYETEM

Részletesebben

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2011. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2012. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 00-bme-jav-korr.qxd 2010.02.03. 16:14 Page 1 INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN Szemelvények kiemelt témakörökben Szerkesztette: Hrubos Ildikó Török Imre Műegyetemi Kiadó, 2009 00-bme-jav-korr.qxd

Részletesebben

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4.

Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. A Műszaki Kar általános bemutatása... 3 1.2. A Műszaki Kar működési környezete... 5 1.3. Kari célrendszer... 8 1.4. A Műszaki Kar szervezetfejlesztési folyamata... 9 2.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLA HABILITÁCIÓS ELJÁRÁS IRÁNTI KÉRELEM A stratégiai kommunikációmenedzsment aspektusai Készítette: Konczosné dr. Szombathelyi Márta

Részletesebben

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE

2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE 2010. évi OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES ÉRTÉKELÉSE PIR törzsszám: 38588 Honlap címe: www.szolf.hu Tartalomjegyzék 1. Feladatkör, tevékenység 4 1.1. Az intézmény neve: Szolnoki Főiskola

Részletesebben

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY:

KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA. (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: KÉRELEM SZOCIOLÓGIA MESTERKÉPZÉSI (MA) SZAK INDÍTÁSÁRA (Módosított verzió) KÉRELMEZŐ INTÉZMÉNY: MISKOLCI EGYETEM MISKOLC 2008 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. Adatlap 1. A kérelmező felsőoktatási intézmény

Részletesebben

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető

Agrár tagozat Dr. Lengyel Sándor tagozatvezető HÍRLEVÉL /43. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2008. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2008. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról HÍRLEVÉL /40. Magyar Szakképzési Társaság Alapítva: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2005. évi tevékenységéről Az Ellenőűrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES JELENTÉS A 2009/2010. TANÉVBEN VÉGZETT MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL EGER, 2010 1 Eszterházy Károly Főiskola Szenátusa A Szenátus 77/2010. (XII.15.) sz. határozata a

Részletesebben

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA

2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA A 2012. ÉVI OKTATÁSI ÉS GAZDÁLKODÁSI BESZÁMOLÓJÁNAK SZÖVEGES INDOKLÁSA Budapest, 2013. április TARTALOMJEGYZÉK Vezetői összefoglaló... 4 I. Általános indoklás (feladatkör, tevékenység bemutatása)... 5

Részletesebben

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre

INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre INTÉZMÉNYI MENEDZSMENT A FELSŐOKTATÁSBAN 3. Szerkesztette: Hrubos Ildikó Luda Szilvia Török Imre FGSZE 2013 Szerkesztette: Hrubos Ildikó, Luda Szilvia és Török Imre A szerkesztésben közreműködött: Mészöly

Részletesebben

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. "Pannon modell" 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem

TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0011. Pannon modell 2.1.2. Oktatási stratégia Kaposvári Egyetem "Pannon modell" Kaposvári Egyetem Készítették: Bencéné Dr. Fekete Andrea, Ph.D. Dr. Bokor Árpád, Ph.D. Dr. Csonka Arnold, Ph.D. Dr. Kovács Zoltán, Ph.D. Simonné Dr. Pallos Piroska, Ph.D. Tartalomjegyzék

Részletesebben

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE

PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA FELSŐOKTATÁSÉRT ÉS TUDOMÁNYPOLITIKÁÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁGA RÉSZÉRE PÁLYÁZAT AZ ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA REKTORI TISZTSÉGÉRE PÁLYÁZATI AZONOSÍTÓ: 47829-5/2012/FOFEJL

Részletesebben

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet

Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet 26. évi beszámoló szöveges indoklása Budapest, 27. február 28. (Szabó Ágnes) gazdasági főigazgató helyettes (dr Lauter Éva) főigazgató 1 Tartalomjegyzék oldal I.

Részletesebben

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése

INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013. EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2012/2013 (Harmadik akkreditációs értékelés) EDUTUS FŐISKOLA akkreditációs jelentése a 2013/8/IX/3. sz. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2013. szeptember 27. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése

Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése Az ELTE Társadalomtudományi Karának önértékelése MAB Intézményakkreditáció 2014 TÁTK TARTALOM BEVEZETÉS...7 1. A KAR ÁLTALÁNOS HELYZETKÉPE...9 1.1. Küldetés, jövőkép, értékrend...9 1.2. A kar szervezete

Részletesebben

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ

LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ LÉPÉSEK A TUDOMÁNYOS ÉLET FELÉ A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar tehetségsegítő programjai, Tudományos és Művészeti Diákkörei Szeged, 2014 LÉPÉSEK

Részletesebben

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10.

(Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE. 2015. július 10. INTÉZMÉNYAKKREDITÁCIÓS ELJÁRÁS 2014/15 (Harmadik akkreditációs értékelés) TOMORI PÁL FŐISKOLA AKKREDITÁCIÓS JELENTÉSE A 2015/6/VIII. SZ. MAB HATÁROZAT MELLÉKLETE 2015. július 10. Előző intézményakkreditáció:

Részletesebben

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK b MAGYAR FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK 2014 Bevezető Kedves Olvasó! Büszkeséggel tölt el, hogy én mutathatom be Önnek a magyar felsőoktatás 2013-as kiadványát, amelynek célja egy átfogó kép kialakítása a Magyarországon

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről

BESZÁMOLÓ. A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ. Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar. beszámolója a kétéves tevékenységéről BESZÁMOLÓ A Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ Művészeti, Nevelés- és Sporttudományi Kar beszámolója a kétéves tevékenységéről 2010. október Szombathely TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 2.

Részletesebben

ACTA DOCTORANDORUM 2014

ACTA DOCTORANDORUM 2014 2014 ACTA DOCTORANDORUM 2014 Kiadja a Doktoranduszok Országos Szövetsége. ISSN 1418-4605 Szerkesztette: Budai Csaba ACTA DOCTORANDORUM 1 Tartalomjegyzék 2014 Lectori Salutem!... 3 20 éves a DoSz - Gondolatok

Részletesebben

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar

INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola. Természettudományi Kar INTÉZMÉNY-AKKREDITÁCIÓ 2013/2014 Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar [2014. JANUÁR 20.] MAB [EKF TTK] Tartalom Bevezetés... 3 1. A kar általános helyzetképe... 3 1.1. A kar küldetése, célkitűzései...

Részletesebben

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5.

A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. A Magyar Felsőoktatási Levéltári Szövetség kiadványai 5. 1 Eddig megjelent: 1., Egyetemi levéltárak Magyarországon 2002. Universitätsarchive in Ungarn 2002. University archives in Hungary 2002. Szerk.:

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ. A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége . KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) 2006. évi KÖZHASZNÚ szakmai és érdekképviseleti tevékenysége Az NJSZT célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT

A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS LEHETŐSÉGEI A KÉT ORSZÁG KÖZÖTT Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi Kommunikáció Levelező Szak EU Kapcsolatok Szakirány A FELSŐOKTATÁS HELYZETE, A BOLOGNAI FOLYAMAT AUSZTRIÁBAN ÉS MAGYARORSZÁGON. A STRATÉGIAI

Részletesebben

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016.

INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. TOMORI PÁL FŐISKOLA INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERV 2012-2016. Szenátus általi elfogadás dátuma: 2012.05.22. Határozat száma: 2012/2/21. Hatályos: A Főiskola fenntartójának döntését követő napon. Az intézményfejlesztési

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről

BESZÁMOLÓ. a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről BESZÁMOLÓ a Collegium Talentum 2013. I. félévi tevékenységéről és eredményeiről 1. BEVEZETŐ, AKTUÁLIS ADATOK 2013. tavaszi félévében a Collegium Talentum a kiteljesedés útjára lépett, és a fenntartható

Részletesebben

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat

kilenc alkalommal több mint 1500 szakképzési szakember felkészítése zajlott október végétől december elejéig. A Társaság szakmai háttéranyagokat HÍRLEVÉL /42. MAGYAR SZAKKÉPZÉSI TÁRSASÁG ALAPÍTVA: 1989 TARTALOM Beszámoló a Magyar Szakképzési Társaság 2007. évi tevékenységéről Az Ellenőrző Bizottság pénzügyi beszámolója az MSZT 2007. évi gazdálkodásáról

Részletesebben