Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ( )

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ (2007 2008)"

Átírás

1 Eszterházy Károly Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar TUDOMÁNYOS KUTATÁSI BESZÁMOLÓ ( ) Készítette: Dr. Kovács Tibor Dr. Tóth Éva főiskolai docens főiskolai docens Eger 2009.

2 A Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar tudományos kutatási beszámolója a ig terjedő időszakról I. Létszámadatok én én A Kar főállású oktatóinak száma: A Kar főállású tudományos minősítésű PhD/DLA kand.: 10 PhD/DLA kand.: 15 oktatóinak száma: Habilitált doktor: - DSc/MTA doktora: 1 MTA tagja: - Habilitált doktor: 2 DSc/MTA doktora: - MTA tagja: - A Kar nem főállású oktatóinak száma: 4 9 A Kar nem főállású, de tudományos PhD/DLA kand.: - PhD/DLA kand.: 3 minősítésű oktatóinak száma: Habilitált doktor: 2 DSc/MTA doktora: - MTA tagja: - Habilitált doktor: 4 DSc/MTA doktora: 2 MTA tagja: - 2

3 - A Kar oktatói közül PhD/DLA képzés/fokozatszerzés védés előtti folyamatában van én: Név Egyetem Kezés ideje Fokozat megszerzésének várható ideje GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET Csáfor Hajnalka BMGE Demeter László ME Novotny Ádám BMGE ősz Pusztai Csaba CEU Tánczos Tamás SZIE Szabó Róbert DE Dr. Vadkerti Anita ME Bereczné Szép Beáta ELTE Vas István ELTE ÖNÁLLÓ TANSZÉKEK Kommunikáció Tanszék: Tomesz Tímea Bél Mátyás TE Besztercebánya Viszlay Anita PTE Médiatudományi Tanszék: Csépányi Zsolt SZE Hercog Csilla SZE

4 Politológia Tanszék: Guszman Gergely ELTE Zsebéné Dobó Mariann PTE Várható növekedés a minősített oktatók számát tekintve: 2009 évben 2010 évben 2011 évben 2012 évben

5 - A Kar oktatói közül beadott dolgozattal habilitációs eljárás folyamatában van én: Név Egyetem Habilitált doktori cím megszerzésének várható ideje Politológia Tanszék: Dr. Stumpf István ELTE A Kar oktatói közül beadott dolgozattal az MTA doktora cím megszerzésének folyamatában van én: Név MTA doktora cím megszerzésének várható ideje Politológia Tanszék: Dr. Jenei György - A Kar oktatói közül ösztöndíjas: Név Ösztöndíj neve Ösztöndíj intervalluma Politológia Tanszék: Ráczné dr. Horváth Ágnes Bolyai János Ösztöndíj

6 II. A Kar ra tervezett (kiemelt) kutatásai megvalósulásának szöveges értékelése Karunkon a következő témakörökben folytak kutatások: - gazdaságtudomány - neveléstudomány és nyelvtudomány (kutatások a gazdasági szaknyelv oktatása és használata területén) - média- és kommunikációtudomány - politológia Gazdaságtudomány területén: 1) Vállalkozás-Gazdaságtan Tanszék - A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék oktatóinak a tervezett periódusban végzett kutatásai és ezek eredményeit közlő szakmai cikkei és konferencia-előadásai elsősorban pályázatokhoz kapcsolódtak azaz pályázatok által is megerősített, támogatott kutatások voltak. Kiemelkedő jelentőségű, tehát a publikációs tevékenység és a konferenciákon való megjelenés szempontjából legjelentősebb hatású pályázat volt az EKF GTI által készített és menedzselt ROP pályázat ( Észak-magyarországi összefogás a régió fiatal diplomásaiért című ROP / /31 azonosítójú projekt.). A pályázat szakmai és pénzügyi menedzselését, valamint a kutatás irányítását, a Vállalat-gazdaságtan Tanszék fő- és részfoglalkozású oktatói végezték (Nagy Levente projektkoordinátor, Demeter László - pénzügyi menedzser, Dr Papanek Gábor kutatásvezető). E pályázat regionális jellegű humán erőforrás fejlesztési kutatása keretében a Tanszék oktatói a jelzett periódusban 1 jegyzetet (melyben a tanszék 5 oktatója részt vett) 8 szakmai cikket (és 4 db a mellékelt kimutatásban nem megjeleníthető tanulmányt ) készítettek, valamint három felsőoktatási intézményben (BME, ME, EKF) megrendezett tudományos konferenciákon 10 konferencia-előadást tartottak. - A GTI és ezen belül a Tanszék országos szintű szakmai megjelenése és elfogadása szempontjából meghatározó jelentőségű volt egy az üzleti BSc képzés szakmai megalapozását szolgáló HEFOP pályázat. ( GLOBUS-Globális BSc az üzleti képzésben, országos szintű felsőfokú alapképzés megteremtése az üzleti alapszakokon című HEFOP P /1.0 azonosítójú projekt ) A 29 magyar felsőoktatási intézmény oktatási-kutatási együttműködésén alapuló pályázat konzorciumi tagja volt az EKF GTI is, Dr Zám Éva dékán szakmai irányításával.. E projekt keretében, a Tanszék két oktatója közös munkájaként 2 oktatási segédanyag (továbbá két tanegység oktatási programjára vonatkozó lektori vélemény) készült. - A Vállalkozás-gazdaságtan Tanszék jelenlegi és időközben a tanulmányait lezárt PhD-hallgatóinak egyéni kutatásai külföldi oktatási intézményekkel) való együttműködésen alapulnak, és a személyes szakmai fejlődésen túl, lehetőséget adnak a nemzetközi szakmai kapcsolatok 6

7 további kiszélesítésére is. (Dr Kovács Tamás Franciaországban a Montpellier-i Egyetemen, angol nyelven védte meg PhD értekezését. Csáfor Hajnalka házi védésen túljutott disszertációját több külföldi szakfolyóiratban elhelyezett cikk és konferenciákon való részvétel előzte meg.) Összességében a Vállalkozás-gazdaságtan főállású oktatói jó irányban (hazai és nemzetközi együttműködésben) és egyéni terveiket is magasan meghaladó mértékben teljesítettek a as periódusban. Szükséges megjegyezni, hogy ez a megállapítás a törvényi rendelkezések értelmében, időközben más kategóriákba átsorolt tanszéki oktatók esetében is helytálló. A Tanszék tudományos tevékenysége az összesítésben kért táblázatban jelzettnél szélesebb, mert - csak a főállású oktatók adatait tartalmazza, ugyanakkor a Tanszék kutatói munkát végző, nem teljes munkaidős (AE), továbbá a vendégoktatónak és óraadóinak együttes száma meghaladja a főállású létszámot; - a jelzett periódusban a teljes munkaidős oktatóból professzor Emeritus státusba került a Tanszék akadémiai doktori minősítéssel rendelkező professzora. -- A hazai oktatási intézmények közül a Corvinus, a BME, a BGF és az ME rendszeres szakmai partnerünk. Kapcsolataink tartalma: A hasonló képzési struktúrából adódóan új tantárgyi programok kidolgozása, tananyagfejlesztés és korszerűsítés. Ezt célozta a (korábban bemutatott) HEFOP pályázat, melyben a tanszék három főállású oktatója tevékenyen részt vett. A bemutatott időintervallumban a PhD képzésben részvevő 3 tanszéki oktatónk kutatómunkája két hazai egyetemhez kapcsolódott illetve a jelenben is folytatódik. (BME Csáfor Hajnalka; ME Demeter László és Dr Kovács Tamás, aki a PhD eljárás első és utolsó szakaszában kötődött a Miskolci Egyetemhez.) Közös konferenciák szervezése, illetve részvétel más hazai intézmények konferenciáin. (Közös Nemzetközi konferenciát szerveztünk a BME és a University of Paris-Sorbonne oktatóinak, kutatóinak részvételével, melynek angol nyelvű konferenciaanyaga fontos szakmai megjelenést a tanszék öt jelenlegi főállású oktatója esetében (ld.: részletezett publikációs lista) A Tanszék külföldi tudományos kapcsolatai erősödtek. Két oktatónk a PhD kutatása keretében szoros szakmai kapcsolatot alakított ki külföldi oktatási intézményekkel is. (A korábban leírtak és a konferenciákon való megjelenés jelzi a kialakult és fennálló személyes kapcsolatokat: Dr Kovács Tamás - Montpellier University, Csáfor Hajnalka University of Paris-Sorbonne, Nottingham University Business School, Academia Mansoura ) ban a tavaszi szemeszterben (öt hónapig) Fullbright ösztöndíjjal a Tanszék oktatója volt J. Markham Collins professzor, a Tulsai Egyetem pénzügytan tanára. A professzor már korábban (az ezredfordulón) is részt vett szakmai konferenciánkon, segítette és feltehetően a jövőben is segíti a kutatúmunkánkat, és PhD munkák elkészítését is. 7

8 2) Közgazdaságtan és Jog Tanszék - Mindenekelőtt megjegyzendő, hogy a tanszék összesített tudományos teljesítménye a tervekkel (lásd mellékelve) közvetlenül nem vethető össze, mivel nyarán szervezeti módosulás történt, amely személyi változásokkal is együttjárt. A beszámolási időszakban eltávozás (Máté Domicián) és új oktatók érkezése (részben a szervezeti módosulás következtében: Kovácsné Sípos Ágnes, Román Róbert, Szlávik János; részben új felvétel eredményeként: Juhász István) egyaránt jellemző volt a tanszékre. A terv azonban összességében jelentősen túlteljesült, de ezt korántsem csak a szervezeti módosulás okozta. - A terv szerint a tudományos tevékenységnek három fő prioritása volt. Ezek közül a legfajsúlyosabb a tanszéki oktatók fokozat-szerzésének támogatása, az e téren történő előrehaladás volt. Novotny Ádám és Tánczos Tamás eredményesen folytatták megkezdett PhD felkészülésüket, tanúsítja ezt jelentős publikációs aktivitásuk is. Pusztai Csaba a beszámolási időszakban még nem fejezte be a doktori folyamatot, de már a disszertáció készítésének végstádiumában van; védése első felében várható. (Itt jegyzendő meg, hogy a tanszék bővülése tudományosan minősített kollégák csatlakozását jelentette: Kovácsné Sípos Ágnes és Román Róbert a közelmúltban szerezte PhD-fokozatát; Szlávik János professzor úr pedig akadémiai doktor ő azonban nem főállású). - A tudományos munka második prioritása volt a ROP 3.3 pályázat keretében megvalósuló kutatásban történő közreműködés, és a kutatás eredményes lezárása (a kutatás régiónkban vizsgálta a diplomás munkaerő iránti keresletet és kompetenciaelvárásokat, valamint a főiskolánkon folyó képességfejlesztés munkáltatói elvárásoknak való megfelelését). A tanszéki oktatók közül Kádek István és Tánczos Tamás vettek részt intenzíven ebben a kutatómunkában. Publikációik születtek a témában (vannak még további, a táblázatban nem jelölt, kiadásra előkészített írásaik is a kutatáshoz kapcsolódóan). - A harmadik prioritásként megjelölt tananyagfejlesztő és oktatás-módszertani tevékenység nem mindig az előre meghatározottak szerint, hanem a felmerült igények kielégítését szolgálva valósult meg, eredményesen. Ha az összesítésben kért táblázatban közölt adatokból csak a tanszék induló állományából megmaradt 4 fő teljesítményét vetjük össze az eredeti tervekkel, a számszerű szembeállítás eredménye a következő: jegyzetek, oktatást segítő eszközök tervezett: 4 megvalósult:3 tudományos cikkek tervezett:19 megvalósult:35 konferencia-előadások tervezett: megvalósult:30 Ezek az eredmények bővültek a tanszékhez csatlakozó kollégák teljesítményével. Kovácsné Sípos Ágnes adatai az oktatási segédanyagok készítésén túlmutató publikációs aktivitást nem mutatnak. A reális értékeléshez azonban figyelembe kell venni, hogy a kolléganő 2007-ben fejezte be és védte meg (kiváló minősítéssel) doktori disszertációját, közepétől pedig tartósan táppénzen van. 8

9 Román Róbert publikációs aktivitása kiemelkedő (a kolléga a közelmúltban védte meg disszertációját); országos jogi szakfolyóiratokban, illetve internetes gazdasági jogi folyóiratokban rendszeresen publikál. - A tanszék mindhárom, PhD-fokozattal rendelkező oktatója tagja a MTA Miskolci Akadémiai Bizottsága köztestületének; az illetékes szakbizottságok munkáját nyomon követik, azok rendezvényein részt vesznek. A tanszék tagjai közül két fiatal, idegen nyelvet kiválóan (magas szinten) beszélő kolléga (Novotny Ádám, Pusztai Csaba) külföldi kapcsolatai, nemzetközi konferencia-szereplései nagyon intenzívek. Pusztai Csaba tagja az alábbi, nemzetköz tudományos szervezeteknek: - International Society for the Systems Sciences - International Rural Network - International Sustainability Indicators Network A beszámolási időszakban külső kutatói/szakértői feladatok ellátására Novotny Ádám kapott megbízást. Kádek István 2007 őszétől szakértőként- tagja a Junior Achievement Magyarország szervezet (JAM = a fiatalok vállalkozói attitűdjét és gazdálkodói készségeit fejlesztő nemzetközi szervezet magyar tagozata) tanácsadó testületének. Kádek István tagja a Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakbizottságának. A tanszék tagjai részt vesznek a GTI mellett működő Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport tevékenységében; továbbá tagjai az MKT Heves Megyei Szervezetének, a rendezvényeken, a közgazdasági vándorgyűléseken rendszeresen részt vesznek. [A tanszék munkatársai közül Kádek István és Tánczos Tamás rendelkezik a legtöbb, főiskolai szintű, közéleti megbízatással: kari tanácsi-, illetve szenátusi tagság, állandó és ad hoc bizottságok munkájában való részvétel.] A tanszék kapcsolatrendszerét áttekintve megállapítható, hogy noha a tanszék egyes tagjainak kapcsolatai, kifelé irányuló tudományos összeköttetései jelentősek, sokszálúak, ezek a kapcsolatok a tanszék egésze szempontjából nem kellően hasznosítottak. A tanszéknek kifelé irányuló, tudományos-kutatási kapcsolatai nem tartósak és szervezettek. Ezen a jövőben változtatni szükséges. 3) Turizmus tanszék: - A Turizmus Tanszék és oktatói jelen kérdésben is speciális helyzetben vannak: ennek oka, hogy az értékelési időszak kezdetén, illetve annak nagyobbik részében ( ) a Tanszék még egyáltalán nem létezett. Oktatói részben a GTK más tanszékein tevékenykedtek, részben pedig csak a turisztikai képzés (és így a Tanszék) tényleges, szeptemberi elindulásával kerültek a Tanszékre (Kovács Tibor, Szabó Róbert). A jelenlegi négy főállású és egy nem főállású, de tudományos fokozattal rendelkező oktató (Lőrincz Katalin) 9

10 közül tehát a jelzett időszakra két korábban más tanszékeken tevékenykedő, majd a Turizmusra Tanszékre ezen tanévtől átkerült oktató önértékelésén alapszik a tanszéki összesített értékelés. - Ennek kapcsán kijelenthető, hogy a vállalások alapvetően teljesültek, bár az értékelésben részt vevő oktatók vállalásaikon nem tettek túl, több munkát annál nem végeztek, mint amit előre elterveztek. A jövőre nézve ugyanakkor biztató, hogy az újonnan belépett tanszéki oktatók igen intenzív publikációs tevékenységet fejtenek ki, valamint tudományos konferenciák aktív résztvevői. - A Turizmus Tanszék gyümölcsöző szakmai kapcsolatot tart fenn a Debreceni Egyetem Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszékével (konferenciák, publikációk), valamint a Károly Róbert Főiskola Turizmus és Területfejlesztési Tanszékével (közös kutatások, publikációk írása) január 1-jén elkezdődött egy hároméves, az Európai Unió által társfinanszírozott együttműködés Németország Altmark régiójával (téma: területi tervezés és megújuló energiaforrások), jelenleg zajlik a portugáliai Tomar város Turisztikai Tanszékével való kapcsolatfelvétel, valamint előkészítés alatt áll egy újabb együttműködés a német partnerekkel (téma: zsugorodó vidéki térségek élhetőségének biztosítása). Neveléstudomány és nyelvtudomány: kutatások a gazdasági szaknyelv oktatása és használata területén Szakmai Idegen Nyelvi Csoport - A Gazdasági- és Társadalomtudományi Karon a Gazdaságtudományi Intézet keretében működik a Szakmai Idegen Nyelvi Csoport öt főállású oktatóval. A csoport oktatói a főiskolai elvárásoknak megfelelően részt vesznek a tudományos és kutatási tevékenységben is. - Minden oktató a bölcsész nyelvtanári diploma mellett, rendelkezik a gazdasági szakmai idegennyelv minőségi oktatását biztosító gazdasági másoddiplomával, illetve idegenforgalmi szakképesítéssel is. E mellett valamennyi oktató a Budapesti Gazdasági Főiskola Nyelvvizsga és Továbbképző Központjának akkreditált gazdasági nyelvvizsgáztató tanára is egyben. - Az oktatók a tudományos és kutatási tevékenységükben is a gazdasági szakmai idegennyelv oktatását tartották szem előtt. Az oktatók tervszerűen, a tervezettnek megfelelően végzik PhD tanulmányaikat két fő kivételével. A disszertációk témaválasztásában is a gazdasági szakmai idegennyelv kerül előtérbe. A beszámolási időszakban az 5 oktató közül 3 fő folytat PhD tanulmányokat, 2 fő a neveléstudományok, 1 fő pedig a nyelvtudományok területén kutat. Tóth Éva 2007-ben megvédte PhD disszertációját summa cum laude minősítéssel, melynek címe: Az idegen nyelvű üzleti levélírás tanítása a felsőoktatásban. Vas István 2008 júniusában abszolutóriumot szerzett, kutatási témája: Gyakorlatorientált oktatási módszerek a szakmai nyelvi és idegen 10

11 nyelvű szakmai oktatásban A as periódusra tervezett feldatokat elvégezte. A fokozatszerzési eljárás elindítását februárjában tervezi a kolléga. Bereczné Szép Beáta a nyelvtudományok területén kutat. Témája: a gazdasági jogi szakfordítások vizsgálata. A as időszakban folytatta a 2006 szeptemberében megkezdett PhD - tanulmányait A tervei szerint haladt a képzéssel, minden félévet kitűnő (5,00) átlaggal zárt és teljesítette vállalt feladatait. /a szakirodalom feldolgozása, az anyaggyűjtés és -feldolgozás, a hipotézisek felállítása, rendszeres publikálás / Dr. Halmosné Vári Judit ban GYED-en volt, PhD tanulmányait szüneltette az előbb megnevezett oknál fogva. Hernádi Györgyi a tervezett PhD tanulmányait nem kezdte el, mert az adjunktusi kinevezéshez szükséges követelményeket az elvárt határidőre nem tudta volna teljesíteni. A tanársegédi beosztása várhatóan nyelvtanári beosztásra módosul a jelen szerződés megújításakor. - A Szakmai Idegen Nyelvi Csoport oktatói a PhD tanulmányok végzése mellett, rendszeresen publikálnak és tartanak előadásokat a hazai és nemzetközi konferenciákon egyaránt. - A tananyagfejlesztést is fontos feladatuknak tekintik az oktatók. A lezárult időszakban az angol üzleti nyelv oktatásához elkészült egy oktatási segédanyag. E mellett a kollégák folyamatosan dolgoznak az új, gazdasági szakmai idegennyelv tudást fejlesztő tananyagok kidolgozásán, elkészítésén. - A gazdasági szaknyelv oktatás és vizsgáztatása során a Budapesti Gazdasági Főiskola Idegen Nyelvi Intézetének oktatóival tartunk szakmai kapcsolatot/ továbbképzés, konferencia, kutatás/ Tagjai vagyunk hazai és külföldi szakmai szervezeteknek, egyesületeknek. MANYE, SZOKOE, EATAW Vas István tanársegéd vendégtanári minőségben rendszeresen közreműködik az eisenstadti Fachhochschul Studiengänge Burgenland főiskolán. Média- és kommunikációtudomány területén: Médiatudományi Tanszék Az adott időszakban a Tanszék oktatóinak fele túlteljesítette a publikálási és konferencia-előadási terveit, nem is kevéssel, átlagosan 2-4 tétellel, ez pozitívum. Szintén előrelépést jelent, hogy két vezető oktatónk (dr. Széchenyi Ágnes és dr. Buzinkay Géza) teljesítette a habilitációt, egy fiatal oktatónk (Herzog Csilla) szép publikációs teljesítményt felmutatva erőteljesen továbbhaladt a doktori tanulmányokkal, 11

12 egy másik fiatal oktatónk (Csépányi Zsolt) pedig megkezdte azokat. Sajnálatos, hogy az egyik fiatal oktatónk (Barna Béla) kimaradt a vállalt doktori képzésből, ez a későbbi előmenetelében gondot jelenthet. Ugyanakkor hangsúlyoznunk kell, hogy e kolléga is komoly szakmai tevékenységet végzett egy médiaföldrajzi segédanyag (Jegyzet az Európai Unió kulturális- és médiaföldrajzáról) és egy szakmai jellegű értekezés (Az újságíró Gárdonyi Gézáról) összeállításával, amelyekhez jelenleg kiadót keres. Elégedettséggel nyugtázhatjuk, hogy általában véve is magas szintű és sokasodó publikálás jellemzi a tanszék oktatóit, mind a kötetek, mind pedig a tanulmányok vonatkozásában, ebben érthetően a szenior kollégák jeleskednek. Örömteli, hogy májusában folytatódott a tanszék által rendezett sajtóműfaji konferenciák sorozata Az interjú mint sajtóműfaj és módszer c. összejövetellel; s hogy az itt elhangzott tanulmányok többsége már elkészült, illetve Martin József leköszönő tanszékvezető úr szerkesztése alatt áll. A tanszék oktatóinak hazai konferencia-részvétele kielégítő, a nemzetközi részvételt erősíteni kellene. Megjegyzendő, hogy a szakmai színvonal további emelése érdekében a doktoráláshoz vezető úton kell tartanunk a fiatal oktatókat, segítenünk az esetleges MTA-doktorságra való törekvést a szenior kollégák körében, illetve szerencsés volna további minősített oktatókkal bővíteni az oktatói állományt, úgy, hogy a tudományos érdemek mellett a kommunikáció és média tárgykörben szakmai tapasztalattal (pl. újságírás, PR-tevékenység) rendelkező kollégáknak is helyet biztosít a Főiskola. Az intézményen belül a tanszék érthető okokból a kommunikációval és médiainformatikával foglalkozó tanszékekkel tart fenn szorosabb szakmai kapcsolatot, ezekkel karöltve vesz részt a Líceum Televízió és Web-rádió működtetésében. A hazai médiatudományi és újságírói műhelyek felé a tanszék évente-kétévente rendezett sajtóműfaji konferenciái jelentenek kapcsolatot, ennek bővítésén, újabb kapcsolatok kialakításán szerencsés volna dolgoznunk. A nemzetközi szakmai jelenlétet a szenior oktatóinknak köszönhetjük, akik publikációkkal, és nemzetközi szervezetekben való aktív részvételükkel öregbítették a tanszék és a Főiskola hírnevét külföldön is. Dr. habil. Széchenyi Ágnes 2007-ben szerkesztőként jegyezte a Kornfeld Móric-kötetének angol nyelvű kiadását a Columbia University Press rangos East European Monographs sorozatában, erre különösen büszkék lehetünk. Emellett Martin József tanszékvezető úr írt egy angol nyelvű beszámolót a magyar sajtóviszonyokról és a sajtó szabadságáról az Európai Újságírók Szövetsége által közreadott, nemzetközi érdeklődésre számot tartó kiadványba. Az eredményes külföldi kapcsolatépítés érdekében fontosnak tartanánk a környező országokban található magyar nyelvű kommunikáció- és médiatudományi műhelyekkel, egyetemi tanszékekkel történő kapcsolatfelvételt (elsősorban diákcsere beindítását), amelyet a hathatós 12

13 főiskolai támogatás minden bizonnyal segítene. Kommunikáció Tanszék A Kommunikáció Tanszék tagjai az elmúlt két évben főleg a konferencia-előadások terén voltak aktívak: a tervezett 10 helyett összesen 19 (ebből 7 külföldi) konferencián adtak elő. Hasonlókat mondhatunk el a tanulmányok megjelentetéséről is: a tervezett 10 helyett 15 tanulmányt publikáltak a kollégák. A konferenciákon való részvétel, illetve konferenciák rendezése a tervezetek szerint alakult. Ezen a területen a jövőben még további aktivitás várható. A vizsgált időszakban a tanszék 1 tanulmánygyűjteményt és 2 konferenciakötetet önállóan, 2-t pedig közös kiadásban jelentetett meg július 1-jével megalakult az ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és az EKF Kommunikáció Tanszéke közös szervezésében a Retorikai Műhely, amely a Retorikai Enciklopédia elkészítését tűzte ki célul ben és 2008-ban 2-2 ülésre került sor Egerben, illetve Budapesten. Az EKF és a Magyar Szemiotikai Társaság írásos együttműködési megállapodásának keretében a Társaság a Kommunikáció Tanszékkel közösen szervezi évi konferenciáit (országos szemiotikai konferencia, ifjú szemiotikusok konferenciája) Semiotica Agriensis néven. A es és 2008-os konferenciák anyagát közösen jelentettük, ill. jelentetjük meg. A Magyar Szemiotikai Társaság 2005 novemberében tartott közgyűlésén megalakította a kommunikáció szekciót, vezetésével dr. Varga Gyulát bízták meg. Egri kezdeményezésre 2006 nyarán megalakult a Miskolci Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságán belül a kommunikációtudományi munkabizottság. A szakmai testület folyamán 6 szakmai műhelyvitát rendezett. A az EKF Kommunikáció Tanszéke és a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Hungarisztikai Tanszéke közötti együttműködési szerződés alapján az elmúlt két évben 2-2 közös szakmai tanácskozást tartott, emellett 2-2 alkalommal ( előadóként) rést vettek egymás konferenciáin. Politológia területén: A Politológia Tanszék által meghatározott kiemelt kutatási témakörök a konkrét kutatási projektek. Ezek a kutatási témakörök nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős kutatásokat eredményeztek. 13

14 Témakörei: A Politológia Tanszék által meghatározott kiemelt kutatási témakörök a konkrét kutatási projektek. Ezek a kutatási témakörök nemcsak hazai, hanem nemzetközi viszonylatban is jelentős kutatásokat eredményeztek. Témakörei: 1. Nemzetközi viszonyok Etnikai konfliktusok és hatásaik Önkormányzatok, önkormányzati szövetségek az EU-ban Környezetvédelem nemzetközi színtéren Biztonságpolitika Nemzetközi civil szervezetek Választás-kutatás választási szervek tevékenysége 2. Közpolitikai folyamatok Politikusok és köztisztviselők döntéshozatali mechanizmusai (OTKA kutatás) Közpolitikai döntéshozatal vizsgálata az USA-ban és Magyarországon (Elon Univ.) Életminőség a multinacionális vállalatok szemszögében (hazai és nemzetközi) Önkormányzatok és civil szervezetek a szociális szférában (EGPA kutató team tagjaként) Közpolitikai gyakorlatok összehasonlító vizsgálata (NISPACEE kutató team tagjaként) Önkormányzatok szerepe Közép-Európában. (IIAS kutató team tagjaként) Önkormányzatok és civil szervezetek a szociális szférában 3. Esélyegyenlőség Nők a közéletben Döntéshozatali konfliktusok vizsgálata a kisebbségi önkormányzatoknál Ifjúsági szervezetek szerepe és mozgástere Magyarországon 14

15 4. Választáskutatás Választói magatartások a 2006-os választások tükrében Politikai szocializáció hatása a választásokra A választási szervek működése Magyarországon A Politológia Tanszék (újraalakulásától 2002-től) az Eszterházy Károly Főiskola több intézetével, tanszékével tart fenn tudományos kapcsolatot. Ezek egy része a korábbi sikeres pályázati projektnek köszönhetőek, másrészt oktatói kiterjedt szakmapolitikai kutatásainak. Gazdaságtudományi Intézet Kommunikáció és Médiatudományi Intézet Alkalmazott Pszichológia és Szociológia Tanszék A kapcsolatok felerősödtek, illetve újakkal egészültek ki a Nemzetközi tanulmányok szak akkreditációja és a 2006-ban elindított oktatása során. A Politológia Tanszék kiterjedt hazai és nemzetközi tudományos kapcsolatokkal rendelkezik, ezek száma fokozatosan emelkedett / emelkedik. Több hazai kutatóintézettel, illetve tudományos kutatócsoporttal folyamatos kapcsolat tartás, amely közös kutatási projektekben, illetve képzésekben nyilvánul meg. Részletes felsorolást lásd az összesítés III. pontjában. Nemzetközi kapcsolataink elsősorban közös kutatási projektek előkészítésében, lefolytatásában nyilvánult meg. (Törökország, Olaszország, Németország) Terveink között szerepel az ERASMUS kapcsolatok bővítése, elsősorban a német nyelvterület felé. 15

16 Számszerű adatok a tekintett intervallumból ( ): Intézet / Tanszék Szakkönyv Tankönyv, Tudományos Egyéb Tudományos jegyzet szakfolyóiratban, tudományos konferenciákon (Ő= önálló konf. kötetben közleményben tartott szakmai kötet, megjelent (nem megjelent cikk, előadások T= társszerző- csak elfogadott) recenzió, (K=külföldön; vel cikkek szakfordítás H= hazai konf.- (M=magyarul; án) I=idegen nyelven) Ö T M I K H GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET ÖNÁLLÓ TANSZÉKEK Kommunikáció Tanszék: Médiatudományi Tanszék: Politológia Tanszék: ÖSSZESEN

17 III. A Kar intézményen belüli, továbbá hazai és külföldi tudományos kapcsolatainak értékelése (konkrét adatok a vizsgált periódusból) Intézményen belüli kapcsolatok: Karunk a beszámolási időszakban mindhárom főiskolai karral (BTK, TTK, TKTK) szoros szakmai együttműködést folytatott. Ezen együttműködés elsősorban az oktatásban (pl. BA szakok és felsőfokú szakképzések keretében) valósult meg, valamint pályázati projektek (pl. a GTI és a Tanárképzési és Tudástechnológiai Kar együttműködése: ROP, HEFOP) megvalósításában, de a kutatásokban is tapasztalható volt. Hazai tudományos kapcsolatok: - Kutatási műhelyek Szakmai Műhely Tudományág Kutatási műhelyek Ismertsége Országosan Együttműködés más műhellyel Nem zetközileg Intézményen belül Hazai intézmény műhelyével Külföldi szakmai műhellyel Retorikai Műhely Retorika X 4 MTA kommunikációtud. munkabizottság Kommunikáció X 4 Magyar Szemiotikai Társaság Kommunikációs szekció Résztvevők száma Szemiotika X 4 Bél Mátyás Egyetem Hungarisztika Tanszék X 6 Regionális Gazdaságfejlesztési Kutatócsoport Gazdaságtudomány X X X 25 MTA Miskolci Akadémiai Bizottság Közgazdaság-tudományi szakbizottság Gazdaságtudomány 6 Elért jelentősebb eredmények a vizsgált időszakban Közös kutatások; Hazai- és nemzetközi konferenciákon való részvétel Hazai és nemzetközi konferenciákon való részvétel, közös kutatások 17

18 - A GTK szervezeti egységeinek kapcsolatai hazai felsőoktatási intézményekkel, kutatóhelyekkel és szakmai szervezetekkel os Intézet (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék)) 2. a Miskolci Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottságának Kommunikációtudományi Bizottsága (egri kezdeményezésre nyarán alakult, és már két műhelyvitát rendezett) 3. AB-AEGON Biztosító Szakmai Zsűrije (Médiatudományi Tanszék) 4. A régió gazdaságának meghatározó szereplői: cégek, kamarák, munkaügyi központok (folyamatos munkakapcsolat, közös pályázatok (ROP 3.3) (Gazdaságtudományi Intézet) 5. B-A-Z Megyei Ügyvédi Kamara (Gazdaságtudományi Intézet) 6. BME Doktori Iskola (Gazdaságtudományi Intézet) 7. BME Környezetgazdaságtan Tanszék (Gazdaságtudományi Intézet) 8. Budapesti Corvinus Egyetem (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék)) 9. Budapesti Kommunikációs Főiskola (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék) 10. Eger Idegenforgalmáért Egyesület (Gazdaságtudományi Intézet) 11. ELTE Magyar Nyelvtudományi Tanszéke (a Retorikai Műhely létrehozása a Retorikai Enciklopédia elkészítésére a Kommunikáció Tanszékkel) 12. Európai Újságírók Szövetsége Magyar Tagozata (Médiatudományi Tanszék) 13. Gárdonyi Géza Színházért Alapítvány (Politológia Tanszék) 14. Gazdasági képzést folytató intézmények (Corvinus Egyetem, Budapesti Műszaki- és Gazdaságtudományi Egyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola); (közös pályázatok, tudományos konferenciákon való kölcsönös részvétel (Gazdaságtudományi Intézet)) 15. ITDH 16. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (konferenciaszervezés, óraadás, szaktanácsadás (Gazdaságtudományi Intézet, Politológia Tanszék, Kommunikáció tanszék) 17. Joseph Pulitzer Emlékdíj Alapítvány Kuratóriuma (Médiatudományi Tanszék) 18

19 18. Magyar Innovációs Szövetség (Gazdaságtudományi Intézet) 19. Magyar Írók Szövetsége (Médiatudományi Tanszék) 20. Magyar Írószövetség Kritikai Szakosztálya (Médiatudományi Tanszék) 21. Magyar Kommunikációtudományi Társaság (Médiatudományi Tanszék) 22. Magyar Közgazdasági Társaság (Gazdaságtudományi Intézet) 23. Magyar Közgazdasági Társaság Heves Megyei Szervezete (Gazdaságtudományi Intézet) 24. Magyar Nyelvészek és Nyelvtanárok Országos Egyesülete (Gazdaságtudományi Intézet) 25. Magyar Ösztöndíj Bizottság (Gazdaságtudományi Intézet) 26. Magyar Pen Klub (Médiatudományi Tanszék) 27. Magyar Szemiotikai Társaság (írásos együttműködési megállapodás évi konferenciáinak közös szervezéséről (Semiotica Agriensis) a Kommunikáció Tanszékkel) 28. Magyar Újságírók Országos Szövetsége (Médiatudományi Tanszék) 29. Miskolci Akadémiai Bizottság Közgazdaságtudományi Szakbizottság (Gazdaságtudományi Intézet) 30. Miskolci Akadémiai Bizottság Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság (Kommunikáció Tanszék) 31. MDVK Heves megyei Szervezet (Gazdaságtudományi Intézet) 32. MÖB Társadalomtudományi Kollégium (Politológia Tanszék) 33. MTA Ipar- és Vállalatgazdaságtani Bizottság (Gazdaságtudományi Intézet) 34. MTA Kisebbségkutató Intézete (közös kutatási projektek, illetve képzések) (Politológia Tanszék) 35. MTA Környezetmenedzsment Albizottság (Gazdaságtudományi Intézet) 36. MTA Közigazgatási Szakbizottság (Politológia Tanszék) 37. MTA Marketing Bizottság (közös ülések, bizottsági előterjesztések (közösségi marketing) (Gazdaságtudományi Intézet) 38. MTA Miskolci Területi Bizottság Közgazdasági Szakosztály (Gazdaságtudományi Intézet) 39. MTA Művelődéstörténeti Bizottság, Sajtótörténeti Munkabizottság (Médiatudományi Tanszék) 40. MTA Politikai Tudományok Intézte (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék) 41. MTA Politikatudomány Nemzetközi Kapcsolatok Szakbizottság (Politológia Tanszék) 42. Nyugat-Magyarországi Egyetem 19

20 43. Szent István Egyetem 44. Szaknyelvoktatók és Kutatók Országos Egyesülete (Gazdaságtudományi Intézet) 45. Századvég Politikai Iskola Alapítvány (új felsőfokú és másoddiplomás képzés kidolgozása és beindítása (politológus és EU szakértő) (Gazdaságtudományi Intézet); (Politológia Tanszék) 46. Szonda Ipsos (közös kutatási projektek, illetve képzések (Politológia Tanszék) 47. Tanárképzők Szövetsége Szakmódszertani Szakbizottsága (Gazdaságtudományi Intézet) 48. Tanárok Európai Egyesülete (Gazdaságtudományi Intézet) 49. Történettudományi Társaság (Politológia Tanszék) 50. Magyar Politikatudományi Társaság (Politológia Tanszék) 51. Eötvös Károly Intézet (Politológia Tanszék) 52. Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Országgyűlési Biztosa Hivatala (Politológia Tanszék) 53. ORTT (Politológia Tanszék) 54. Antal József Alapítvány (Politológia Tanszék) 55. Magyar Helsinki Bizottság (Politológia Tanszék) 56. Egyenlő Bánásmód Hatósága (Politológia Tanszék) 57. Egri Lokálpatrióta Egylet (Politológia Tanszék) Külföldi tudományos kapcsolatok: - A GTK szervezeti egységeinek kapcsolatai külföldi felsőoktatási intézményekkel és kutatóintézetekkel 1. Besztercebányai Universita Mateja Bela Filológiai Kara, Hungarisztikai Tanszék (együttműködési megállapodás a Kommunikáció Tanszékkel 2003-ban) 2. Florida Institute of Technology (USA) Egyetem Menedzsment Intézete (ökoturizmus (Gazdaságtudományi Intézet) 3. Aston University, USA (Politológia Tanszék) 4. Austin Peay State University, Clarksville, USA (Gazdaságtudományi Intézet) 5. Beregszászi Tanárképző Főiskola, Ukrajna (Politológia Tanszék) 6. Bocconi University, Olaszország (Politológia Tanszék) 20

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Szlávik János Személyes adatok Születési hely, idő: Tiszanána, 1947. augusztus 2. Végzettség, tudományos fokozatok MTA doktora (2003. december 12.) Magyar Tudományos Akadémia 2003.

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Dávid Lóránt Dénes ISKOLÁK. Magyar Tudományos Akadémia, Doktori Tanácsa Budapest SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Dr. Dávid Lóránt Dénes Családi név: Dr. Dávid Keresztnév: Lóránt Dénes Tud. fokozat: PhD (földtudományok) Születési hely: Heves Születési idő: 1968. március 06. Állampolgárság: magyar

Részletesebben

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv

Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Gazdálkodás- és Szervezéstudományi Doktori Iskola Képzési terv Kutatási tevékenység A Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola (továbbiakban: Doktori

Részletesebben

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu

SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu SZEMÉLYES ADATOK Név E-mail SZAUER CSILLA szauer.csilla@fszk.hu Állampolgárság Magyar Születési idő 1974. 02. 02. Születési hely BUDAPEST MUNKATAPASZTALAT 2010. 05. 01. ELTE BÁRCZI GUSZTÁV GYÓGYPEDAGÓGIAI

Részletesebben

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor.

Alapító vezetője Dr. Czabán János professzor. 2001-től a Tanszék irányítója: Dr. Illés Mária professzor. A Gazdaságtudományi Kar története A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara 1987 szeptemberében nyitotta meg kapuit hallgatói előtt. A következő sorokban a Kar eltelt csaknem 20 évének eseményei, tényei,

Részletesebben

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. SZATHMÁRI JUDIT SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Dr. Szathmári Judit Születési hely, idı: Karcag, 1973. szeptember 15. Munkahely címe: Eszterházy Károly Fıiskola, Amerikanisztika Tanszék, 3300

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Kajos Attila

Szakmai beszámoló. Kajos Attila Szakmai beszámoló A Marketing megújulás - Marketing Oktatók Klubja 20. Konferenciájáról és az Egyesület a Marketing Oktatásért és Kutatásért (EMOK) alakuló taggyűléséről Kajos Attila A Szegedi Tudományegyetem

Részletesebben

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk?

KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? KÚTFŐ projekt mit is végeztünk? rövid összegzés a számok tükrében Madarász Tamás projektfelelős FAVA Konferencia, 2015. április 8-9. Siófok Tartalom KUTATÁS-FEJLESZTÉS FINANSZÍROZÁSA A FELSŐOKTATÁSBAN

Részletesebben

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület

A tudományos konferencia helyszíne: Széchenyi István Egyetem 9026 Gy r, Egyetem tér 1. Új Tudástér épület MEGHÍVÓ A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM REGIONÁLIS- ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI DOKTORI ISKOLÁJA és a ZSIGMOND KIRÁLY F ISKOLA GEOPOLITIKAI KUTATÓKÖZPONTJA tisztelettel meghívja Önt az OROSZ ÉS KÍNAI BEFEKTET K MAGYARORSZÁGON

Részletesebben

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami

105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, 72 ezer diákból 55 800 jutott be állami Felvételi 2015. A felsőoktatásba jelentkező 105 ezer diák közül mintegy 72 ezret vettek fel, ami lényegében megegyezik a tavalyi arányokkal A felsőoktatási szakképzésre 6500, alapképzésre 45 200, osztatlan

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Pavluska Valéria valeria.pavluska@ktk.pte.hu +36 72 501 599/23200 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: Egyetemi docens

Részletesebben

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program

NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola. Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program NY/NYKK - Nyelvtudományi Doktori Iskola Interkulturális nyelvészet doktori oktatási program Képzési idő: 6 félév Tagozat: nappali képzés munkarendje szerint. Finanszírozás: államilag támogatott, illetve

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus

SZAKMAI ÉLETRAJZ. Dr. Szuchy Róbert PhD. egyetemi adjunktus SZAKMAI ÉLETRAJZ Dr. Szuchy Róbert PhD egyetemi adjunktus Tudományos minősítés PhD 2010 Állam- és jogtudományok Summa cum laude A disszertáció címe: Az összefonódás-ellenőrzés európai uniós szabályai a

Részletesebben

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet)

Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz. 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Dr. habil. FEHÉR KATALIN CSc Szakmai önéletrajz Szakterület: 18-19. századi magyar művelődéstörténet (neveléstörténet,andragógiatörténet, sajtótörténet) Tanulmányok: 1969-1974 Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár

Prof. Dr. Patyi András Patyi András. elnök, Nemzeti Választási Bizottság. 2012-2016 rektor, egyetemi tanár 1. Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: Születési név: 2. Betöltött beosztás, munkakör, foglalkozási terület: Önéletrajz Prof. Dr. Patyi András Patyi András elnök, Nemzeti Választási Bizottság 3. Szakmai

Részletesebben

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő

Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő Negyedszázados múlt, tudatos jelen, fenntartható jövő és a TDK mozgalom Kósi Kálmán Környezetirányítási szakértő akkreditálás 2001. december (indítás 2002) A szak indítását elsősorban a gazdálkodói és

Részletesebben

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971

Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 név születési év intézmény neve doktori iskola Személyi adatlap Személyes adatok Petőcz Éva 1971 Wesley János Lelkészképző Főiskola Most kezdeményezés alatt álló theológiai doktori iskola adott-e már oktatóként

Részletesebben

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem

műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó Munkahelyek: Nokia -Hungary kft Veszprémi Egyetem Név: Tarnay Katalin Születési adatok: Nyiregyháza, 1933. május 8 Legmagasabb tudományos fokozat, és elnyerésének éve: műszaki tudomány doktora 1992 Beosztás: stratégiai tanácsadó, tudományos tanácsadó

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar

Szakmai önéletrajz. Végzettség: 2002 PhD (ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola) 1980 ELTE Bölcsészettudományi kar könyvtármagyar Szakmai önéletrajz Név: Győri János Születési hely: Budapest, Magyarország Születési idő: 1956. 04. 01. Állampolgárság: magyar Jelenlegi munkahely: ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolája Jelenlegi beosztása:

Részletesebben

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN HR oktatás Magyarországon napjainkban és a jövıbeli lehetıségek KOMPETENCIAFEJLESZTÉS A HR OKTATÁSBAN Dr. habil Szabó Lajos tanszékvezetı egyetemi docens stratégiai és fejlesztési dékánhelyettes PANNON

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Területfejlesztési és Környezetgazdálkodási Ügynökség Nonprofit Kft., igazgatóhelyettes Filep Gyuláné Dr. Nagy Éva Gazdálkodástudományi Kar Stratégia és Projektvezetés Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1983-1985 MKKE Közgazdasági Továbbképző Intézet, Szakközgazdász (Vállalati komplex

Részletesebben

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán

Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Távoktatási felülettel támogatott oktatás a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karán Lukács Edit Beiskolázási és Idegennyelv oktatási igazgató ME, Gazdaságtudományi Kar vgtedith@uni-miskolc.hu A Miskolci

Részletesebben

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK

KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK KULTURÁLIS TANULMÁNYOK TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és várható befejezési ideje Cseke Henrietta

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Zsámba Renáta SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Zsámba Renáta Személyi adatok Név: Munkahely címe: Zsámba Renáta Eszterházy Károly Főiskola Amerikanisztika Tanszék 3300 Eger, Egészségház u. 4. Telefon: munkahely: 36/ 520 400/3131

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. 2007-2009 Nyugat-Magyarországi Egyetem Széchenyi István Doktori Iskola Közgazdaságtudományok Doktora SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név : Dr Gősi Zsuzsanna PhD Születési név: Gősi Zsuzsanna Cím : 1212 Budapest, Kolozsvári u. 38. Születési hely, idő : Csorna, 1971. 03. 19 Mobil : 06-20-381-29-86 Email:

Részletesebben

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés

IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés IPARI PARK MENEDZSER szakirányú továbbképzés 1 Képzés célja: A résztvevők számára olyan átfogó és naprakész tudásanyag átadása, amely a mai magyar és európai gazdasági környezetben egy ipari park hatékony

Részletesebben

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010)

Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) Pap Gyula Születési hely és idő: Debrecen, 1954 Feleségem Hizsnyik Mária, gyermekeim Gyula (1979) és Júlia (1981), unokáim Lola (2007), Kende (2010) és Márkó (2010) TANULMÁNYOK, TUDOMÁNYOS FOKOZATOK Gimnáziumi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Érvényes, befogadott pályázatok listája Pályázati kategória kódja Pályázati azonosító Pályázó neve Székhely Település Székhely Megye Projekt címe Igényelt támogatás összege - 0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége - 0002

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén)

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA. ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA ÉVES TERV A 2009. ÉVBEN VÉGZENDŐ MINŐSÉGFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL (Elfogadva a Szenátus 2009. március 4-i ülésén) EGER, 2009 ÖSSZEÁLLÍTOTTA: az Intézményi Minőségbiztosítási

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

A kötet szerkesztői. Ábel István

A kötet szerkesztői. Ábel István A kötet szerkesztői Ábel István A Marx Károly Közgazdasági Egyetem gazdaságmatematika szakán végzet 1978- ban. A közgazdaság-tudomány kandidátusa (CSc) címet 1989-ben a vállalati viselkedés, a nyereségérdekeltség

Részletesebben

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA

A tehetséges hallgatók XXXII. OTDK-n történő részvételének támogatása (A pályázat kódja: NTP-OTDKR-14) DÖNTÉSI LISTA 1. NTP-OTDKR-14-0001 2. NTP-OTDKR-14-0002 3. NTP-OTDKR-14-0003 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi i Műszaki és Gépészmérnöki i Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Pályázat a Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon

Várható eredmények vagy célok; részeredmények. 1. Az adatbázis-kezelés sajátosságainak megismertetése a hallgatókkal fakultatív alapon INFORMATIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés Informatika Tanszék Információtechnológia alapjai tananyag fejlesztése MINDEN főállású kolléga részvételével + Dr.

Részletesebben

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője

Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing és Média Intézet, Marketing Tanszék, Kereskedelmi Kutatóközpont vezetője Agárdi Irma egyetemi docens Gazdálkodástudományi Kar Marketing Tanszék Karrier Felsőfokú végzettségek: 1990-1993 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Főiskola, Belkereskedelem 1993-1996 Budapesti Közgazdaságtudományi

Részletesebben

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista

A felsőoktatásban működő szakkollégiumok támogatása (A pályázat kódja: NTP-SZKOLL-12) Döntési lista 1. NTP-SZKOLL-12-P-0001 ELTE Bibó István Bibó István Tehetséggondozó Tevékenysége 3 000 000 2. NTP-SZKOLL-12-P-0002 Luther Otthon - Luther Márton 2013. tavasz 3. NTP-SZKOLL-12-P-0003 ELTE Eötvös József

Részletesebben

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013

Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Projekt azonosító: TÁMOP-4.1.2.D-12/1/KONV-2012-0013 Szolnoki Főiskola 5000 Szolnok, Tiszaligeti sétány 14. www.szolf.hu OM azonosító: FI47616 www.ujszechenyiterv.gov.hu IDEGEN NYELVOKTATÁSI JÓ GYAKORLATOK

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos

Oktatói adatlap Dr. Kengyel Ákos egyetemi docens Társadalomtudományi Kar Nemzetközi Tanulmányok Intézet Karrier Felsőfokú végzettségek: 1988-1993 Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem, Európa szakirány Tudományos fokozatok: 1998, PhD

Részletesebben

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19.

A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE. A tudás szerepe a regionális fejlıdésben. Debrecen, 2010. november 18 19. PROGRAMTERVEZET 2010. november 18. A MAGYAR REGIONÁLIS TUDOMÁNYI TÁRSASÁG VIII. VÁNDORGYŐLÉSE A tudás szerepe a regionális fejlıdésben Debrecen, 2010. november 18 19. 3. körlevél 11.00 Közgyőlés A Magyar

Részletesebben

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA

4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4. A SZAK TANTERVE ÉS TANTÁRGY PROGRAMOK AZ INTÉZMÉNYI KOMMUNIKÁTOR FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS TANTERVE ÉS TANTÁRGYI PROGRAMOK LEÍRÁSA 4.1. A felsőfokú szakképzés tantervét táblázatban összefoglaló óra és vizsgaterv

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév

Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Budapesti Gazdasági Főiskola Felvételi tájékoztató 2013/2014. tanév Miért érdemes továbbtanulni? Mert a felsőfokú végzettséggel rendelkezők magasabb jövedelmet érhetnek el, több munkalehetőség közül választhatnak,

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Dr. Konczosné dr. Szombathelyi Márta PhD habil Anyja neve: Mihályfi Matild Születési hely, idő: Győr, 1961. március 22. Munkahely: Széchenyi István Egyetem, Gazdaságtudományi

Részletesebben

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK

MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK MATEMATIKA - STATISZTIKA TANSZÉK 1. A Kodolányi János Főiskolán végzett kutatások Tananyagfejlesztés A kutatási téma címe, rövid leírása Várható eredmények vagy célok; részeredmények Kutatás kezdete és

Részletesebben

Szabadpiac és Protekcionizmus

Szabadpiac és Protekcionizmus Szabadpiac és Protekcionizmus KONFERENCIA PROGRAM Budapesti Corvinus Egyetem III. előadó 2008. március 13. antars Program Délelőtti szekció (angol nyelvű) Vita az ipar- és piacvédelemről, illetve a szabadpiac

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató

ÖNÉLETRAJZ. 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls Universität, Heidelberg (Németország) KAAD ösztöndíjas vendégkutató ÖNÉLETRAJZ Személyi adatok Név: Ceglédi Tímea Születési hely, idő: Budapest, 1984.06.14. E-mail: cegledi.timea@cherd.unideb.hu Honlap: http://timeacegledi.honlap.com/ Tanulmányok 2009.04. - 2009.09. Ruprecht-Karls

Részletesebben

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban

Károly Róbert Főiskola, Észak-Magyarországi Regionális Operatív Program Kérdőíves felmérés végzése az észak-magyarországi régióban EUROPASS ÖNELETRAJZ Személyi adatok Név Alžbeta Ádámová (Ádám Erzsébet) Levelezési cím 3525 Miskolc, Jókai u. 3. Fsz.: 3. Mobil: 0036 20 425 86 76 E-mail(ek) adam.erzsebet@gmail.com Állampolgárság szlovák

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR

DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR Iktsz: Üi: Pattyán L. Tárgy: Előterjesztés a Kari Tanács 2007. március 27.-i ülésére. Dr. Lukácskó Zsolt Dékán úr részére Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2 4. Tisztelt

Részletesebben

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE

FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE FELHÍVÁS A PALLAS ATHÉNÉ GEOPOLITIKAI ALAPÍTVÁNY MUNKAKÖREINEK BETÖLTÉSÉRE A Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány pályázatot hirdet az Alapítvány munkaszervezete személyi állományának feltöltésére. Az

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet

Önéletrajz. Személyes információk: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Önéletrajz Személyes információk: Név: Munkahely: Beosztás: E-mail: Dr. Révész László Eszterházy Károly Főiskola, Sporttudományi Intézet Főiskolai docens revesz.laszlo@ektf.hu Tudományos fokozat: PhD.

Részletesebben

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM

A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM A DEBRECENI REFORMÁTUS HITTUDOMÁNYI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK 15/K. SZ. MELLÉKLETE Ikt. szám: 179/1300/22-2/2012. SZOCIÁLETIKAI KUTATÓINTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debrecen

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor

CURRICULUM VITAE. Dr. BLASKÓ Gábor CURRICULUM VITAE Dr. BLASKÓ Gábor SZEMÉLYES ADATOK: Név: Blaskó Gábor Születési idő: 1950. március 8. Születési hely: Szombathely Állampolgárság: magyar Családi állapot: Nős, két gyermekkel Lakcím: 1149

Részletesebben

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium

SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia. Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium SZAKMAI ÉLETRAJZ Köbel Szilvia Születési helye, ideje Budapest, 1965 Középiskola 1979 1983 budapesti Madách Imre Gimnázium (irodalmi-drámai tagozat), siófoki Perczel Mór Gimnázium Egyetem 1985 1990 ELTE

Részletesebben

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132

SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ. Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin. dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Alapadatok: Név: E -mail: Telefonszám: Dr. Sümeginé Dr.Dobrai Katalin dobrai@ktk.pte.hu 72/501599 mellék: 23132 1. Munkahelyi adatok (beosztás, mikortól): Beosztás: Időpont: 2007. július-

Részletesebben

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára:

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai. Határozatok tára: Az ELTE Állam- és Jogtudományi Kar Kari Tanács 2015. január 27-i ülésén meghozott határozatai Határozatok tára: 1/2015. (I.27.) KT. sz. határozat a Kari Tanács 2014/2015. tanév II. félév ülés- és munkatervéről

Részletesebben

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma

A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete. Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma A pedagógusképzés fejlesztési projekt felsőoktatási környezete Előadó: dr. Rádli Katalin Emberi Erőforrások Minisztériuma 2015. évi CXXXI. törvény (Nftv. Módosítás) Az Nftv. módosításának főbb irányai

Részletesebben

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik)

Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Hazai kutatási és pályázati eredmények (minden lezárult és jelenleg folyó kutatás, amely projekt vagy pályázat keretében folyt/folyik) Csíki Tamás Cím, kód Paraszti társadalom az egyéni emlékezetekben

Részletesebben

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ BUDA MARIANN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ I. KÉPZETTSÉG, KÉPESÍTÉS mentálhigiénikus 1995 KLTE kutató-fejlesztı szakpedagógus 1987 KLTE matematikus és matematika szakos 1979 KLTE középiskolai tanár II. OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

Részletesebben

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai

Dr. Hengl Melinda. A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai Dr. Hengl Melinda Jogász, Pszichológus, Írásszakértő hallgató, Grafológus, Jelnyelvi interkulturális kommunikációs szakértő A siketek felsőoktatásának aktuális kihívásai A tudásgyárak technológiaváltása

Részletesebben

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység

Keresztély Tibor. Tanulmányok. Tanítási tapasztalat. Kutatási tevékenység Keresztély Tibor Budapesti Corvinus Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Statisztika Tanszék 1093 Budapest, Fővám tér 8. Telefon: 06-1-482-5183, 06-1-373-7027, 06-20-776-1152 Email: tibor.keresztely@uni-corvinus.hu,

Részletesebben

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012

EMÖT Pontrendszer magyarországi PhD-hoz 2011/2012 A Magyar Köztársaság Nemzeti Erıforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által magyarországi felsıoktatási nappali tagozatos képzésre jelentkezett és a felsıoktatási intézmény rangsorolása alapján a költségtérítéses

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros

Időtartam (-tól -ig) 2012-2013 Munkáltató neve és címe Miskolci Egyetem (Központi Igazgatás), 3515 Miskolc-Egyetemváros 1 Ö N É L E T R A J Z F O R M A N Y O M T A T V Á N Y SZEMÉLYES ADATOK Név DR. LUKÁCS JÁNOS Cím 3535 MISKOLC (MAGYARORSZÁG), ELŐHEGY U. 48/2. Telefon +36 46 565 111/14 11 Fax +36 46 561 504 E-mail janos.lukacs@uni-miskolc.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7.

ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. ELŐTERJESZTÉS a Magyar Tudományos Akadémia 184. közgyűlésére 2013. május 7. Beszámoló a Magyar Tudományos Akadémia területi bizottságai 2012. évi tevékenységéről Készítette: Látta: Megtárgyalta: Bertók

Részletesebben

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása

Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Előadás címe: Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar bemutatása Károli Gáspár Református Egyetem Alapítása: Magyarországi Református Zsinat, 1993. február 24. Elvész az én népem, mivelhogy

Részletesebben

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK

KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK KÖZGAZDÁLKODÁS ÉS KÖZPOLITIKA MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 008 szeptemberében levelező tagozaton, 009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Közgazdálkodás és közpolitika

Részletesebben

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007

Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 KÖZGAZDASÁGI Továbbtanulási adatok és pályakövetés eredményei 2006/2007 Végzettek Jelentkezők Egyetemre Felvételt nyert Főiskolára Felsőfokú szakképzésbe 130 fő 122 fő 23 fő (Szegedi Tudományegyetem, Veszprémi

Részletesebben

D R. F A R K A S A N D R Á S

D R. F A R K A S A N D R Á S D R. F A R K A S A N D R Á S E G Y E T E M I D O C E N S SZEMÉLYI ADATOK ISKOLÁK MUNKAHELYEK Születési dátum: 1966.05.01 Születési hely: Zalaegerszeg Családi állapot: nıs [1985-1989] Berzsenyi Dániel Fıiskola

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA

DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA II. DR SZABÓ ANDRÁS SZAKMAI ÖNÉLETRAJZA Személyi adatok: Név: Születési dátum: Munkahely: Családi állapot: Dr Szabó András 1953 október 29 (Gödöllő) Semmelweis Egyetem I.sz. Gyermekklinika nős, két kiskorú

Részletesebben

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok:

Tanulmányok, végzettségek: Tanulmányok: ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok: Név: Lengyelné Dr. Szilágyi Szilvia Születési hely és idő: Sárospatak, 1976. május 03. Jelenlegi munkahely: Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Analízis Tanszék

Részletesebben

LEKTORAINK (2015/5/3)

LEKTORAINK (2015/5/3) LEKTORAINK (2015/5/3) dr. jur., lic. jur. can. Hámori Antal Ph.D Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar Vendéglátás Intézeti Tanszék, főiskolai docens a Magyar

Részletesebben

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA

X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA X. JUBILEUMI SZAKNYELVI KONFERENCIA A szaknyelvi kompetenciafejlesztéstıl a munkaerıpiacig Budapest, 2010. november 19-20. Fıvédnök: Sándorné Dr. Kriszt Éva PhD a Budapesti Gazdasági Fıiskola rektora Védnök:

Részletesebben

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás

Vállalati gazdálkodás az európai integrációban Vállalati stratégia és fenntarthatóság Globális vállalati stratégiák Üzleti vállalkozás Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Fülöp Gyula Cím(ek) 3535 Miskolc, Perczel M. u. 20. Magyarország Telefonszám(ok) +36/46/565-111/16-94 Fax(ok) +36/46/565-111/29-46 E-mail(ek)

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER mesterképzés - nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos mesterképzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, a 2009/2010-es, valamint 2010/2011-es tanévben

Részletesebben

TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS (BA) szak

TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS (BA) szak TURIZMUS VENDÉGLÁTÁS (BA) szak 2010. szeptember 9. Felvettek száma 2010 ben Nappali litagozatont Rendes felvételi eljárásban: 44 Pótfelvételi: 8 52 FŐ Levelező tagozaton Rendes felvételi eljárásban: 18

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés

MEGHÍVÓ. Társadalmi konfliktusok Társadalmi jól-lét és biztonság Versenyképesség és társadalmi fejlődés MEGHÍVÓ A Kodolányi János Főiskola és a Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottsága Gazdaság-, Jog- és Társadalomtudományi Szakbizottsága záró konferenciát szervez a Társadalmi konfliktusok

Részletesebben

DR. HABIL. KOVÁCS TIBOR. Eszterházy tér 1 H-3300 Eger, Magyarország

DR. HABIL. KOVÁCS TIBOR. Eszterházy tér 1 H-3300 Eger, Magyarország DR. HABIL. KOVÁCS TIBOR Eszterházy tér 1 H-3300 Eger, Magyarország kovacstibor@ektf.hu http://gti.uni-eger.hu/hu/gazd/szervezet/turizmus-tanszek/dr-habil-kovacs-tibor -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK

MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK MARKETING MESTERKÉPZÉSI SZAK Az SZTE Gazdaságtudományi Kara által 2008 szeptemberében levelező tagozaton, 2009 szeptemberétől nappali tagozaton is indítandó Marketing mesterképzési szakra felvételt nyerhetnek:

Részletesebben

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ

DR. KÁRPÁTI ISTVÁN. (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ DR. KÁRPÁTI ISTVÁN (Debrecen, 1955. 10. 29.) SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Kárpáti István a Korányi-díj magyar kitüntetettje 2005-ben Orvosdoktori diplomáját a debreceni OTE-en 1981-ben szerezte meg. Az egyetem elvégzése

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok:

A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA. Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann. Tagok: A KONFERENCIA TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁGA Elnök: Prof. Dr. Nábrádi András Társelnök: Prof. Dr. Somosi Mariann Tagok: Dr. habil Szűcs Edit Prof. Dr. Somosi Mariann Dr. Papp Péter Dr. T. Kiss Judit Dr. Lámer Géza

Részletesebben

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat

ELBÍRÁLÁSI- ÉS PONTRENDSZERE. PONTRENDSZER alap- és egységes osztatlan képzés- nappali tagozat A Magyar Köztársaság Nemzeti Erőforrás Minisztériuma és a Balassi Intézet által nappali tagozatos alap- és egységes (osztatlan) képzésben részt vevő, tanulmányaikat 2008/2009-es, 2009/2010-es valamint

Részletesebben

NETPUBLICA Alapítvány

NETPUBLICA Alapítvány NETPUBLICA Alapítvány Székhely: 1237 Budapest, Hrivnyák Pál u. 154/b www.netpublica.hu e-mail: p.csery@netpublica.hu Adószám: 18262809-1-43 Bankszámlaszám: 10409015-50485557-55501016 A bírósági végzés

Részletesebben

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék

Pénzügyi és Számviteli Intézet intézetvezető: Prof. Dr. Vigvári András CSc. Számvitel Intézeti Tanszék TANTÁRGYAK INTÉZETI TANSZÉKI BONTÁSBAN A Budapesti Gazdasági Főiskolán és a karokon szakmai intézetek működnek. Az intézetekhez intézeti tanszékek illetve intézeti tanszéki osztályok kapcsolódnak. A Pénzügyi

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete

A neveléstudományi doktori iskolák helyzete A neveléstudományi doktori iskolák helyzete Bazsa György, a MAB elnöke A MTA Pedagógia Bizottságának ülése Budapest, 2009. december 11. Eötvös Loránd: Csak az az igazi tudomány, amely világra szól; s ezért

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról

Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról Összefoglaló a 2014. évi ügyészségi fogalmazói pályázatról I. A pályázati felhívás és az előszűrés Az Ügyészségi Közlöny 2014. évi 6. számában megjelent 20 ügyészségi fogalmazói álláshelyre szóló pályázati

Részletesebben

8. Szerzőink. Andrási Monika

8. Szerzőink. Andrási Monika 8. SZERZŐINK 181 8. Szerzőink A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen végzett 1986-ban közgazdásztanárként. Kezdő egyetemi oktatóként még a környezetvédelem humán oldala foglalkoztatta, érdeklődése

Részletesebben

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK

A/5 melléklet - Önéletrajz SZEMÉLYES ADATOK. frida @uni-pen.hu ELŐZŐ MUNKAHELYEK SZEMÉLYES ADATOK Név DR PINTÉRNÉ GRUNDMANN FRIDA Cím 8800 NAGYKANIZSA, LEVENTE U 9 Telefon 93/500-782 Fax E-mail frida @uni-penhu Állampolgárság magyar Születési idő 1950 07 13 ELŐZŐ MUNKAHELYEK Időtartam

Részletesebben