a 2013/2014. tanévről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "a 2013/2014. tanévről"

Átírás

1 Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium Szakmai beszámoló a 2013/2014. tanévről

2 1. A szakmai munka áttekintése A Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnáziumban kiemelkedően magas színvonalú szakmai munka folyik. Ez elsősorban a pedagógusok képzettségének, tapasztalatának és áldozatkész munkájának köszönhető. Az évek során elért színvonalat folyamatosan tartani tudjuk, eredményeink országos szinten is elismertek. Az ország közel 1000 középiskolájának rangsorában 2013-ban az előkelő 25. helyet szereztük meg, Pest Megyében pedig a legjobb középiskola vagyunk. Eredményeinket a beszámoló végén külön táblázatban foglaltam össze. A szakmai munkánkról a munkaközösségek így számoltak be: Angol munkaközösség a) A nevelő-oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények. Ebben a tanévben is a magas szintű nyelvoktatást tekintettük legfőbb feladatunknak. Nagy hangsúlyt fektettünk a középfokú és felsőfokú nyelvvizsgákra való felkészítésre, valamint a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákra való felkészítésre. Az idei tanév során 81diákunk szerezte meg a középfokú nyelvvizsgát angol nyelvből, 8 tanulónk pedig felsőfokú nyelvvizsgaeredménnyel büszkélkedhet. Szeretnénk külön kiemelni a 9.ny osztály nyelvvizsgaeredményeit. A 15 főből álló csoportból 13 tanuló tette le sikeresen a C típusú középfokú nyelvvizsgát, 1 diák sikeres szóbeli, 1 diák pedig sikeres írásbeli vizsgát tett. Kiemelkedő teljesítménynek számít a 9.b osztály eredménye is, ahol 14 tanuló szerzett C típusú középfokú nyelvvizsgát. A végzős évfolyamon I. nyelvből a 12.b és a 13.c osztályban 1 diák kivételével mindenki megszerezte a C típusú középfokú nyelvvizsgát, II. nyelvből pedig a 12.a és 13.c osztályban összesen 24 tanuló büszkélkedhet C típusú középfokú nyelvvizsgával. b) A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések (ennek okai) A 6. évfolyamon az érdeklődés hiánya, illetve a diákok egyéb leterheltsége miatt nem indítottunk szakkört. Az óralátogatások sajnos a régi kollégáknál nem valósultak meg időhiány miatt, csak az újonnan érkező kollégáknál látogattam órákat összesen ötször. c) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei tanárokra, tankörökre lebontva Házi vizsgák: 7.a osztály (Haraszti Zsuzsanna) 4,82 (A2-B1-es nyelvi szint) 7.b osztály (Ujhelyiné Kovács Éva) 4,78 (A2-B1-es nyelvi szint) 10.a osztály, II. nyelv (Ujhelyiné Kovács Éva) 3,80 (A2-es nyelvi szint) 10.a és 11.c osztály, II. nyelv (Gengeliczkyné Kovács Éva) 4,00 (A2-es nyelvi szint) 10.a és 11.c osztály, II. nyelv (Imre Zoltán) 4,20 (A2-es nyelvi szint) Félévi szintfelmérő vizsga 9.ny osztály (Dr. Fehérné Horák Judit, Imre Zoltán, Jakab Ildikó) 4,66 d) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Az angolt első idegen nyelvként tanuló diákjaink számára 7. és 8. évfolyamon irodalmi szakkört kínáltunk, 9. évfolyamon középfokú nyelvvizsgára, a 11. évfolyamon pedig OKTV-re, valamint felsőfokú nyelvvizsgára felkészítő szakköröket szerveztünk. Fontos feladatunknak tekintettük továbbá azt, hogy igény szerint egyéni felkészítő foglalkozásokkal segítsük a szóbeli nyelvvizsgára, érettségi vizsgára készülő tanulóinkat. e) A munkaközösség tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős) tevékenysége f) Az éves munkaterv teljesítése 2

3 A munkatervben megfogalmazott célkitűzéseket sikerült teljesítenünk, a munkaközösség minden tagja kivette részét a munkából, lelkiismeretesen látta el az előre nem tervezett plusz feladatokat is. Kolléganőnk, Dr. Fehérné Horák Judit 5 hónapos betegség miatti távolléte többletterhet jelentett munkaközösségünk legtöbb tagja számára, ugyanis vállaltuk a helyettesítését (szétosztottuk az óráit egymás között). Munkaközösségünk legtöbb tagja számos egyéb iskolai feladatot is ellát (osztályfőnökség 6 fő, rendezvényszervezés, fegyelmi ügyek tárgyalása, alapítványi munka, emelt szintű érettségiztetés, nyelvvizsgáztatás), amelyek állandó és/vagy időszakos elfoglaltságot jelentenek. g) Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége h) Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Jelenleg Magyarországon algimnazista korú diákok számára nem szerveznek országos tanulmányi versenyeket angol nyelvből. Nagygimnazista diákjaink természetesen szívesen vesznek részt az OKTV-n. Az idei tanévben Lebocz Noémi 13.c osztályos tanuló és Szabó Brigitta 12.b osztályos tanuló jutott be a középdöntőbe, és csupán 1-1,5 pont hiányzott a döntőbe jutásukhoz. Érthetetlen módon a nyelvi előkészítős diákok egy kategóriában versenyeznek a kéttannyelvű gimnáziumok tanulóival, illetve a tagozatos osztályokba járó diákokkal, akikkel rendkívül nehéz felvenni a versenyt. Német-francia munkaközösség a) A nevelő-oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények. Ebben a tanévben is a nyelvoktatásunk legfontosabb célja a korszerű kommunikatív nyelvoktatás volt, ezen belül a beszédkészségre különös hangsúlyt fektetünk. A célcsoporttól függően az 5. ill. a 9. osztálytól folyamatosan és céltudatosan készültünk a középfokú nyelvvizsgákra, a sikeres nyelvvizsgák száma ebben a tanévben igazolaja ennek a munkának eredményességét,a nyelvtanítás mellett számos lehetőség adódik a nevelő munkára is,a z egyes nyelvvizsga témák tartamluk szempontjáról erre igen alkalmasok, hogy értékeket és viselkedési normákat közvetítsük. Projekt munkákkal, kiállítás készítéssel, csoportos munkákkal igyekeztük a tanulókat önálló munkára és felelősség vállalásra nevelni, itt is sok sikert értük el. Vannak viszont olyan tanulók is, akiket nehezen lehet motiválni a rendszeres tanulásra és többen is lemaradnak az elérendő eredményről, ezeknek a tanulóknak a felzárkóztatása a jövőben is egy fontos feladat számunkra. b) A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések (ennek okai) Érdeklődés hiány és korosztály problémák miatt elmaradt a torgaui diákcsere, ugyan ebből az okból elmaradt a Chami egyéni diákcsere, időpont- és létszám problémák miatt nem minden évfolyamban (1. idegen nyelv) indult szakkör. c) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei tanárokra, tankörökre lebontva Vizsgaeredmények (átlagok) 7.a osztály(dr. Terbe Istvánné): 4,4 7.b osztály (Fritzné Terbe Krisztina):4,4 9.ny osztály Terbéné, Fritzné, Kiss Jolán): 4,5 10.b/11c/ (II)EÉF) (Orgovánné Deminger Kornélia) 5,0 10.b/11c (II)(Soltész Ildikó: 4,2 Francia: 11/c/10.b: 4,4 (Miklósi Ilona) d) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Német nyelvből Tamás Gábor (11.a) részt vett az OKTV-ben, Helfrich Nikolett tanárnő készítette fel, be is jutott a 2. ba a tavalyinál is jobb eredménnyel, de családi okokból sajnos nem tudott részt venni, francia nyelvből 4 fő részt vett az iskolai n, 3

4 az alsó tagozatban felkészítettük a 5. 8.osztályban tanuló diákokat a kistérségi német versenyre, ahol minden kategóriában 2. és 3. helyeket értek el, Felkészítők: Helfrich Niklelett, Soltész Ildikó, Schmitt Anett, Orgovánné Deminger Kornélia, Dr. Terbe Istvánné, Fritzné Terbe Krisztina). A felzárkóztatás ebben a tanévbe egyéni foglalkozás keretében ill. hivatalos korrepetálásban történt. (Fritzné Terbe Krisztina, Helfich Nikolett, Dr. Terbe Istvánné) A sikeres nyelvvizsga letételéhez számos egyéni vagy csoportos konzultációt szerveztünk. e) A munkaközösség tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) A nyelvi csoportokban a diákcserék játszanak nagy szerepet:német nyelvű diákcserék: 2013 Október : utazás Regensburgba (6. 8. osztály kísérő tanára: Helfrich Nikolett/Soltész Ildikó) 2014 február: Utazás Gmundenba (sítábor r6. -9-osztály) kísérő tanárok: Kiss Jolán/Helfrich Nikolett 2014 május: A gmundeni diákok fogadása (lovas tábor) minden tanár részt vett Francia nyelv: 2013 október: francia diákok fogadása (Liévin). Felelős tanár: Miklósi Ilona ig iskolánk részt vesz a NAP című COM I-nemzetközi projektben. A projekt keretében június 30 ig 8 diák és 6 tanár vett részt a projektmunkában, különböző témákban készítették idegen nyelvű Power Point prezentációkat és kiállításokat és ezeket bemutatva képviselték iskolánkat Németországban, Franciaországban, Finnországban és Csehországban. A 11. osztályos diákok tettek látogatást a Goethe- Intézetben, ahol vetélkedőn vettek részt. Kiss Jolán és Schmitt Anett tanárnő vezetésével egy diákcsoport elkészített egy kiállítást a Német hagyományok a Csepel-szigeten, ami a német szakteremben látható. A 11. b osztályos tanulók tettek látogatást a Francia Intézetben. f) Az éves munkaterv teljesítése A német- francia munkaközösség a munkatervben szereplő pontokat teljesítette, kivételt képeznek a nem megvalósult diákcserék (Torgau, Cham) és a szakkörök szerevezése. Időpont és létszámproblémák miatt nem minden szakkört sikerült megvalósítani, mert főleg a magyar- és matematikában szervezett szakkörök a versenyek miatt a tanulók számára fontosabb, mint a nyelvi szakkörök, ahol lényegesen kevesebb verseny lehetőség van.. g) Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége h) Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Német és francia nyelvből sajnos nem szerveznek megyei és országos versenyeket. Így 2013 novemberében saját szerevezésben tartottunk német nyelvi versenyt, diákjaink mind két kategóriában 2. és 3. helyezettek lettek. 2 fő részt vett a francia nyelvű szavalóversenyen és 3. helyezést ért el. Francia nyelvből 4 fő vett részt az OKTV iskola n, de nem jutott tovább. 5 fő (II. idegen nyelv) tett sikeres francia nyelvvizsgát. A német nyelvből a vizsgázó diákok 90 % tett sikeres középfokú nyelvvizsgát. Az elmúlt tanévben így 53 fő tett sikeres C típusú német nyelvvizsgát, a még nem hivatalos 2014 júniusi vizsgaidőszak eredménye szerint a 9. ny osztályból 9 diáknak van középfokú C- típusú vizsgája, 4 tanulónak van középfokú B típusú vizsgája és 2 diáknak van középfokú A vizsgája. 2 diák részt vett a német OKTV iskolai n, egy tanuló tovább jutott az országos ba, de családi okokból nem tudott ezen részt venni. Humán munkaközösségek a) A nevelő-oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények. - Az 5. és 9. évfolyamoknak tanulás-módszertani ismereteket illesztettünk be a magyar és történelem órák keretébe. 4

5 - A tananyag-elmaradások hiányosságainak pótlására, ill. az elmaradások lehetőség szerinti elkerülésére szükség lesz a következő évben, idén nem minden esetben sikerült megvalósítani. Ez különösen fontos a házivizsgát tevő évfolyamokon, hogy egységes elvek alapján lehessen készülni. - Egymás óráinak látogatása : A tervezetthez képest kevesebb alkalommal tudtuk egymás óráit látogatni, de a következőkre sor került: Ertl Péter: Hajdú Zsuzsa Tóthné Szilágyi Mária Virág Barnabás: Szarka Mária Hajdú Zsoltné Tóthné Szilágyi Mária Nagy Judit: Virág Barnabás (6 alkalom) Szarka Mária: Fehérné Horák Judit Dékányné Varga Krisztina Oszkó Szilvia Varga Zsófia Somlyai-Száger Erika Patai Ágnes Tóthné Szilágyi Mária: Ertl Péter ( 2 alakalom) Virág Barnabás - Hajdú Zsoltné és Tóthné Szilágyi Mária pedagógus szakvizsgára felkészítő képzése lezárult. Ertl Péter phd-képzése befejeződött, következik a doktorálás. - A házivizsgák és az éretttségik lebonyolításában együttműködtek a munkaközösség tagjai: b) A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések (ennek okai) Nincs ilyen. c) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei tanárokra, tankörökre lebontva Magyar: 6. évfolyam: o Cselényi Tünde: Irodalom: 4,75 Magyar nyelv: o Száger Erika: Irodalom: 4,97 Magyar nyelv:4,94 9. évfolyam: o Hajdu Ágnes/ Fehérné Horák Judit: Irodalom:4,36 Magyar nyelv:4,32 o Patai Ágnes: Irodalom: 4, 38 Magyar nyelv:4,61 o Szarka Mária: Irodalom: 4,44 Magyar nyelv: 4,00 5

6 A 12. c osztály magyarvizsgája átkerült a következő tanévre. 11. évfolyam: o Hajdu Ágnes: Irodalom:4,09 Magyar nyelv:4,63 o Cselényi Tünde: Irodalom: 4,14 Magyar nyelv: o Szarka Mária: Irodalom:4,54 Magyar nyelv: 4,9 Történelem: 10.a Ertl Péter: 4,25 10.b Soltész Ildokó: 4,47 10.a-b fakt Cselényi Tünde: 4,6 11.c Skonc Erzsébet:4,36 11.c fakt Tóthné Szilágyi Mária : 4,5 d) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés? Rosta Péterhez járt: Nagy Eleonóra és Hajdú Zsoltné Horváth Márk: Csak a magyar és történelem órákra kellett bejárnia, de ezt sem teljesítette maradéktalanul. e) A munkaközösség tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) o múzeumlátogatások szervezése és lebonyolítása (Szépművészeti Múzeum, Terror Háza, Holokauszt Múzeum, Müpa ) o tanulmányi napok szervezése o színházlátogatás szervezése o versenykíséret o versenyfelügyelet o vizsgák 6., 9., 10., 11., évfolyamon o érettségi vizsgák o felvételik javítása és szóbeliztetés o Ki mit tud? o költészet napja o Trianon o erdei iskola o koncertsorozat o erdélyi út o BKTN o képzőművészeti programok, kiállíások o területi Bolyai anyanyelvi verseny szervezése o területi Kazinczy-verseny szervezése o városi iskola szervezése o művészeti est f) Az éves munkaterv teljesítése Lásd b, pont! g) Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége 6

7 Orientáció: Történelemből sikeresnek bizonyult, a diákok többsége jövőre fakultációs tárgyként választja a tárgyat, ugyanakkor a diákok optimálisabb terhelése érdekében a következő tanévben nem indítunk orientációs foglalkozást. h) Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Szavalóversenyek: (felkészítő: Patai Ágnes) Ráckeve (Ács Károly Műv. Ház) o Molnár Zita: 1. o Domokos Ádám: 3. o Szilágyi Enikő: különdíj Kísérő: szülő Szigetszentmiklós o városi vers-és prózamondó verseny: 1. Szirmai Kitti 2. Lőcsey Virág: o mesemondó verseny: Inárcs, szavalóverseny: o Imre Eszter: különdíj o Potoniec Zsófia : 2. hely Kísérő: szülő Taksony, mesemondó verseny Pálfi Kincső 1. hely Himnusz-és Szózatmondó verseny: o Potoniec Zsófia: 2. o Budai Kovács Marcell: 3. o Székely Blanka: 3. o Nyelvi versenyek: Szép magyar beszéd Felelős: Területi verseny szervezője: Szarka Mária 7-8. évf. : 1. helyezett: Marosi Mónika (országos döntőben bronzérem és különdíj) 5-6. évf. : 1. Nagy Patrícia ( felk.: Patai Ágnes) 2. Pálfi Kincső ( felk.: Patai Ágnes) évfolyam: 1. Eőry Viktória (orsz. döntőben Kazinczyérem) ( felk.: ) 2. Faragó Panka ( felk.: Patai Ágnes) Kísérő: szülő 7

8 o o o o Simonyi helyesírási verseny Felelős/felkészítő: Somlyai Száger Erika Kísérő: Somlyai-Száger Erika Megyei: Prótár Noémi 2. Balla Júlia 4. Vajati Lili 5. Grancz Klára 8. Budaházi Csenge 9. Potoniec Zsófia 5. Ujvári Péter 8. Implom helyesírási verseny Felelős: Somlyai-Száger Erika Kísérő: Somlyai-Száger Erika Megyei : Kucza Petra 3. OKTV évfolyam (irodalom és nyelv) Felelős: Hajdu Ágnes OKTV évfolyam (irodalom és nyelv) Felelős/felkészítő: Szarka Mária Nyelvtan OKTV-döntő: 5. hely : Lebocz Noémi 11. hely: Antall Lilla 18. Vincze Boglárka 19. Szilágyi Zsófia Irodalm OKTV-döntő: 8.hely: Vincze Boglárka Kísérő: o OKTV dráma: Felelős: Hajdú Zsoltné o Bendegúz levelezőverseny: Felelős: Szarka mária Kísérő: szülő Országos döntő: Magyar nyelv: 3.. hely Bagyó Kinga (felk. ) 13. Bercsényi Gábor (felk. Száger Erika) Irodalom: 5. Vajtai Lili ( felk. Hajdú Zsoltné) o Bolyai anyanyelvi verseny: Felelős:/felkészítő Szarka Mária A területi verseny szervezője is ő. Területi: Antal Ákos 7.b területi 5 Bagyó Kinga 7.b területi 3 Budaházy Csenge Réka 7.a területi 6 Csesztregi Fanni 8.b területi 6 8

9 Czirják Zoé 5.b területi 3 Debreceni Kitti Lucia 8.b területi 6 Fábián Flóra 6.b területi 2 Granc Klára 7.a területi 6 Györök Bendegúz Máté 7.b területi 5 Gyüre Anna 5.b területi 3 Halmai Barbara 8.b területi 6 Jakab Noémi 5.b területi 3 Joszkin Bianka 7.b területi 5 Kiss Kíra Johanna 5.b területi 3 Kormos Anna Klaudia 7.a területi 4 Kulik Flóra 7.a területi 6 Marosi Mónika 7.a területi 4 Mátyási Klaudia 7.b területi 3 Németh Anett Margit 7.a területi 6 Némethi Boglárka 8.b területi 6 Ódor Tamás Lajos 7.b területi 5 Pál Laura 7.b területi 3 Sághi Vanda 7.b területi 3 Szudárovics Janka 6.b területi 2 Tánczos Bianka 7.a területi 4 Tornyos Kata 6.b területi 2 Vajtai Lili 7.a területi 4 Zala Virág 6.b területi 2 Irodalmi versenyek: o Olvass velünk! Irodalmi csapatverseny Felelős: Szarka Mária o Jonatán levelező verseny Felelősök: Somlyai_Száger Erika o Tolkien- verseny orsz. 1.hely: Igonda Réka, Varga Eszter, Varga Réka o Játssz velünk! Társasajáték-készítő verseny: gimn. kategória 2. hely: Kócza Enikő, Pál Enikő, Tarjáni olivér, Uri Anna 9

10 Felkészítő/kísérő: Történelmi versenyek: (megfelelő számú érdeklődő esetén) o Cultura Nostra : Ertl Péter orsz. 17. hely (9.c) o Debrecen : Tóthné Szilágyi Mária o EOS Ertl Péter orsz. 2. hely az írásbeli alapján, összesítésben 5. :Gál Adrienn, Gera Anna, Igopnda Réka, Varga Eszter Latin versenyek: o Ábel Jenő országos latin tanulmányi verseny (Virág Barnabás) o OKTV (Nagy Judit) Matematika-informatika munkaközösség a) A nevelő-oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények. A matematikaoktatásban jelentős előrelépés volt, hogy az idei tanévtől minden évfolyamon csoportbontásban taníthattuk a matematikát. Különösen azért fontos ez a változás, mert az utóbbi években a kötelező órák száma lecsökkent, a tananyag témaköreinek száma növekedett. Minden kolléga megfogalmazta ennek pozitív hatását. A tanítás színvonala jónak mondható, különösen jó mutatónak tartjuk, hogy sokan választják a matematikát emelt szintű képzésben, és sokan vállalkoztak emelt szintű érettségi vizsgára. Természetesen ehhez hozzájárult az a tény is, hogy ennek a végzős évfolyamnak még volt lehetősége előrehozott érettségi vizsgát tenni, így ők rendelkeztek egy magas pontszámú középszintű eredménnyel. Sokan választanak műszaki illetve gazdasági pályát, amelyhez a matematikai és informatikai képzés adja az alapot. Az azonos évfolyamon tanító tanárok rendszeresen egyeztetnek a tanításban alkalmazott módszerekről, segédanyagokat adnak át egymásnak, dolgozatokhoz feladatötleteket veszünk át egymástól. A házivizsgákra való felkészítésnél törekszünk arra, hogy egységen járjunk el évfolyam szinten. A tehetséggondozás nagyon sok pluszmunkával jár. Ide értendő az egész éves felkészítésen kívül a mozgósításra, a versenydolgozatok kijavítására, eredményhirdetésre illetve versenyekre való kísérésre fordított idő is. Jó lenne ezt a munkát erkölcsileg és anyagilag is elismerni. Elismerésre méltó az a munka is, amelynek eredményeképpen iskolánkban az alapos csoportok érettségi eredménye is kiemelkedően jó 4-es körüli átlagot eredményez. Az emelt szintű csoportokban pedig magas szintvonalon készülnek egyetemi tanulmányaikra diákjaink. A felvételi eljárásban idei évtől kipróbáltuk, hogy az írásbeli dolgozatokat az egész munkaközösség együtt javította, szétosztva a feladatokat, így egységesebb lehetett a javítás, a szakmai kérdéseket is könnyebben meg tudtuk beszélni. Jó lehetőséget rejt a laboráns munkakörben levő kolléga jobb kihasználása, nekünk matematikát tanítóknak is. Nagyon sok fénymásolásra van szükségünk a tehetséggondozáshoz, illetve emelt képzéshez, ebben nagy segítséget jelentene, ha jobban megszerveznénk ezt a munkát. b) A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések (ennek okai) A versenyeredmények felvitele az adatbázisba nem történt meg maradéktalanul. 10

11 Matematikai szoftverek alkalmazása a tanórákon még nem valósult meg kellő arányban, még a kollégáknak is tanulniuk kell ezeket a szoftvereket, kevés volt az idő erre. c) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei tanárokra, tankörökre lebontva Kompetenciamérés: Az országos kompetenciamérés eredményeit áttekintve iskolánk diákjai az országos átlag fölött magasan teljesítenek, de még a nyolcosztályos gimnáziumok között is a jobban teljesítők közöt vannak. Házivizsgák eredményei: Matematika 8.a1: 80,8% 4,53 Szerticsné Pinczés Mária 8.a2: 74,5% 4,12 Kozma-Renge Krisztina 8.b1: 86,3% 4,71 Szerticsné Pinczés Mária 8.b2: 79,3% 4,53 Kozma-Renge Krisztina 11.a alap: 68,8% 4,00 Herbayné Dudás Éva 11.b alap: 4,00 Székely László 12.c alap: 79,6% 4,55 Kozma-Renge Krisztina 11. fakultáció/1: 95,8% 5,00 Szerticsné Pinczés Mária 11. fakultáció/2: 85,2% 4,81 Székely László, Juhász Róbert Érettségi vizsgák eredményei: Matematika középszintű 12.a alap: 80,9% 4,62 Szerticsné Pinczés Mária 12.b alap: 72,5% 4,2 Csiszár Csilla 13.c alap: 65,75% 3,95 Kozma-Renge Krisztina Összesen 73,2% 4,26 Matematika emeltszintű 12.fakt1(17fő) 81,5% 4,88 Herbayné Dudás Éva 12.fakt2(6fő) 75,6% 4,83 Tempfli Ágota (5 fő nem jelent meg a szóbelin) 12.fakt3(6fő) 74,7% 4,5 Székely László (1 fő nem jelent meg a szóbelin) Összesen 78,85% 4,79 Informatikaközépszintű (előrehozott) 11. fakt 93% 5,0 Czirjákné Mándity Ivett ÉEK 83% 4,87 Czirjákné Mándity Ivett Informatika emeltszintű 12. fakt(9fő) 73% 5,0 Czita Zoltán d) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Matematikából nagyon sokféle versenyen indulhatnak diákjaink. Ezek zömét az összes évfolyamon meghirdetik. Munkaközösségünk néhány lelkes tagja nagyon eredményesen mozgósítja a diákokat. A jelentkezés után jön a még nagyobb munka, a felkészítés. Ez a tehetséggondozás nagyon komoly pluszmunkát kíván a szaktanároktól. A gyerekek nagyon élvezik ezeket a foglalkozásokat, hiszen igazi kihívást jelent számukra ezen problémák megoldása. A kötelező órák számának csökkenése miatt egyre kevésbé fér be a napi tananyag elsajátítása mellé a versenyekhez szükséges feladatanyag, tudásanyag. Idei tanévben a tantárgyfelosztás lehetővé tette, hogy 6-9. évfolyamon heti 2 órás szakkört vezessünk be nívócsoport néven. A tapasztalatok azt mutatják, hogy érdemes megbontani ezt a 2 órát. A jövő évtől ezekben az évfolyamokban meghirdetünk 1 óra szakkört, amire bárki érdeklődő járhat. A matematikából meghirdetett sokféle verseny első inak anyagából, az Abacus folyóiratban megjelenő pontversenyen kitűzött feladatokból állítjuk össze a szakkör anyagát. A másik órát nevezzük nívónak, és ide a szaktanár ajánlása alapján várjuk azokat a diákokat, akik ezeken a versenyeken továbbjutnak a második, 11

12 harmadik ig, ezekre készítjük fel őket, több esetben a tanórai tananyagból is korábban megtanítva a szükséges ismereteket. Az 5. évfolyamon 2 csoport is indult a létszám miatt. A 10. évtől az emelt képzésen tanulók közül már csak néhány versenyzővel foglalkozunk külön szakkörön, akik kiemelkednek még a faktosok közül is. Az eredményes versenyzéshez sokszor szükség van még egyéni foglalkozásokra is. A évfolyam diákjai közösen készültek az OKTV-re. Informatikából két évfolyamon együtt hirdettünk meg az algimnáziumban szakkört. Itt játékos formában készítettük elő a programozáshoz szükséges gondolkodásmód elsajátítását. 9. évfolyamon orientációt választhattak a diákok, itt algoritmusok készítésével fejlesztettük őket.itt nagy volt a lemorzsolódás, nem erre számítottak a jelentkezésnél. A magasabb évfolyamokon egyénileg készítettük a diákokat az országos versenyekre. Felzárkóztatásra szükség van iskolánkban is, bár minden évfolyamon csak néhány tanulót érint. Ezért korrepetálási időpontokat adtunk meg matematikából, ahova az egész évfolyamról jöhettek diákok. Néhányan rendszeresen, néhányan hosszabb betegség vagy egyéb hiányzás miatt ideiglenesen vették igénybe ezt a lehetőséget. A kompetenciamérések elemzésekor megállapítottuk, hogy a páratlan évfolyamokon az előző évi mérés eredményei alapján érdemes kiszűrnünk azt a néhány tanulót, akit egyénileg kellene fejleszteni, és a szülővel való egyeztetés után ajánlani számukra a korrepetálást. Az 1+4 évfolyamos tagozaton a szövegértési feladatok arányát szeretnénk növelni, mert elmaradnak a nyolcosztályosok eredményei mögött. A legtehetségesebb diákjainkkal egyénileg is foglalkozunk, mindkét tantárgyból. e) A munkaközösség tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) Munkaközösségünkből egy fő sportol rendszeresen. f) Az éves munkaterv teljesítése A munkatervben megfogalmazott feladatokat teljesítettük. g) Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége Az országos vizsgák, mérések (érettségi, kompetenciamérés) illetve a továbbtanulási mutatóink alapján a nyolcosztályos és a nyelvi előkészítős tagozatunk is nagyon eredményesnek mondható. A nyelvvizsgák, jeles emelt szintű érettségi vizsgák magas száma, a felsőoktatásba bekerülők magas pontszáma mutatja, hogy diákjaink versenyképes tudás birtokában hagyják el a gimnáziumot. h) Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Matematikából 11 féle versenyen indítottunk diákokat. Az OKTV-n 30 fő indult, közülük 7 fő jutott be a második ba. Az Arany Dániel Matematika Versenyen indult 15 fő, közülük 6-an jutottak a második ba, ahonnan 3 továbbküldhető dolgozat alapján egy fő jutott az országos döntőbe. Ő 14. helyezést ért el. A Varga Tamás Matematika Versenyen 20 fő indult, közülük 14 fő bejutott a második ba. 4 diákot hívtak be az országos döntőbe, de közülük csak 1 tudott elmenni (a többiek angliai tanulmányúton voltak),ő 52. lett. Bolyai csapatversenyen indult 92 fő, 5 csapat került be a legjobb 7 közé, 1 csapat jutott be az országos döntőbe, ahol 23. helyezést ért el. Zrínyi Ilona Matematika Versenyen 77 induló volt, 22 diákunkat hívtak be a megyei eredményhirdetésre. Itt 14-en kapták meg az első 7 hely egyikét. Minden évfolyamon csapatban dobogósok voltunk. 3 diákunk jutott be az országos döntőbe, ők 4., 24. és 24. helyezést értek el. Iskolánk megkapta a Pest megye legeredményesebb nyolcosztályos gimnáziuma vándorkupát. A Kenguru Nemzetközi Matematika Versenyre 84 fő nevezett iskolánkból.19 tanulónk eredménye alapján benne volt a megyei első 20-ban, 1 diákunk országos 12. helyezésével jutalmazásban részesült. 12

13 A Pest megyei matematika versenyen 44-en indultak, 11-en jutottak a döntőbe. Közülük nyolcan végeztek az első 5 helyen. A Kalmár László Matematika Versenyen 17 fővel indultunk, nem értünk el kimagasló eredményt. A Taksonyi Kistérségi Matematika Versenyen 4 diákunk indult, egy 1., egy 2., és két 4. helyezést hoztak el. A Sziporka Matematika Versenyen 1 fővel indultunk, ő országos 3. helyezést ért el. Ezt a versenyt idén próbáltuk ki először. A Medve Szabadtéri Matematika Versenyen idén még csak két csapattal(6 fő) neveztünk, most ismerkedtünk ezzel a versennyel, nagyon érdekesnek találtuk. Egyik csapatunk 30. lett 177 csapatból, másik csapatunk 19. lett 87 csapatból. Összesen 390 versenyzés történt matematikából. Legeredményesebb felkészítő tanárok: Szerticsné Pinczés Mária, Herbayné Dudás Éva, Papczun Mária, Tempfli Ágota, Hübér Magdolna. Informatikából 4 féle versenyen vettünk részt. OKTV-n fő indult, két fő jutott a második ba, egyikük jutott be az országos döntőbe, ahol 30. helyezést ért el. A Nemes Tihamér Számítástechnikai Versenyen egy fő országos 34. és egy fő 88. lett. A Kozma László Számítástechnikai Versenyen egy csapatunk(3 fő) országos 10. helyezést ért el. A TIT Számítástechnikai elméleti versenyen 4 fő országos első 5 helyezésen belül végzett. A versenyzőket Czirjákné Mándity Ivett és Czita Zoltán készítette fel. Reál I. munkaközösség a) A nevelő-oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények. A tanév elején kitűzött feladatok megvalósítása során a legtöbb esetben pozitív eredményeket értek el a munkaközösség tagjai. Továbbra is a legfontosabb szempont volt, hogy a tanulókkal megismertessük a természeti folyamatokat, rávilágítsunk arra, hogy megérthetik a körülöttünk lévő élővilág komplex működését, védelmének fontosságát. b) A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések (ennek okai) Madárbarát Iskola program: anyagi támogatást nem kapta meg a tervezet (az Ökoiskola program keretében kívánjuk hosszabb távon megvalósítani) Közösségi szolgálat munkájába történő aktív bekapcsolódás: hosszabb távon képzelhető el a munka segítése (ökoiskola). Földrajz tanulmányi napok rendszerének kiépítése: részben sikeres. 8. évfolyamon Czita Zoltán szervezésében mindkét osztály ellátogatott a szigetszentmiklósi Szabó Hengermalomba és a tököli Ágics tejgazdaságba. Bugát Pál és elsősegély-nyújtási verseny: ezekre nem jelentkeztek diákjaink. c) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei tanárokra, tankörökre lebontva A házi vizsgán 18 fő választotta a földrajz tantárgyat vizsgatárgyként. A vizsgázók érdemjegyeinek átlaga: 4,39. A végzős fakultációs foglalkozások keretében a második félévben mind kémiából, mind biológiából zajlottak vizsgák, amelyen a diákok az emelt szintű érettségi vizsgára tudtak gyakorolni. (Ez nem része az iskolai vizsgarendszernek.) Az érettségi vizsga eredményei 13

14 Tantárgy Vizsga szintje: középszint érdemjegy átlaga vizsgázók száma százalékos eredmény átlaga Vizsga szintje: emelt szint érdemjegy átlaga vizsgázók száma százalékos eredmény átlaga biológia 4 4,5 84 % 14 4,78 74,43 % földrajz 3 4,33 80 % % kémia 4 4,25 75, 25 % 11 4,9 79,27% d) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Tudományos Diákkör: (Kis-Duna Mikroszkóp csoport) Az iskola első tudományos diákköre alakult meg a tanévben, amelyen Becz Barnabás Álmos 12. c osztályos tanuló péntek délutánonként tartott mikroszkópos gyakorlati foglalkozásokat Scheuer Zsuzsanna irányításával. A diákkör a BKTN alkalmával a kutatási témához kapcsolódó külsős előadót szervezett és saját előadást is tartott. egyetemi mentorálás, előkészítő és tábor biológiából kiemelkedő diákoknak: ELTE: Heti rendszerességgel vehettek részt a diákok az ELTE egyetemi speckoll foglalkozásain. Az egyetemen meghirdetett nyári tehetséggondozó táborban pályázat útján vehetnek részt kiemelkedő tanulóink. Szeged: Az egyetemen több hosszú hétvégén keresztül tartottak felkészítő foglalkozásokat a nemzetközi biológia versenyre készülő diákok számára. korrepetálások: Kémiából minden évfolyamon a tanulók korrepetáláson, egyéni fejlesztésen vettek részt. A munka siekres volt. e) A munkaközösség tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) f) Az éves munkaterv teljesítése A tanév elején kitűzött célok nagyrész megvalósultak, az 1/b pontban felsoroltakon kívül. Pozitívum, hogy a Bolyai természettudományi versenyen, Kaán Károly országos természet és környezetvédelmi versenyen, Hevesy kémia versenyen és Nemzetközi Biológia Diákolimpián is eredményesen szerepeltek diákjaink. g) Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége orientációs képzések: Biológia és kémia tantárgyakból indult orientációs képzés a 9. évfolyamon. A diákok többsége a következő tanévben folytatni kívánja a fakultációs foglalkozásokon a tanulmányait. h) Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) JELENTKEZŐ FELKÉSZÍTŐ VERSENY DIÁKOK EREDMÉNY TANÁR SZÁMA Bolyai 36 területi 4.: Imre Eszter, Németh-Nusser természettudományi Máramarosi Bence, Katalin, Gladkov csapatverseny (5-6. évf.) Poncsák Kincső, Pintér Hajnalka Curie kémia verseny (8. évf.) Curie környezetvédelmi 12 Levente (5. b) 4 országos 4.: Tápai Vitéz Zsombor (8.a) területi 2.: Tápai Vitéz Zsombor (8.a) területi 4.: Hoffer Krisztina (8.a) Gladkov Hajnalka országos 18.: Csipán Gladkov Hajnalka 14

15 verseny (5-6. évf.) Curie környezetvédelmi verseny (7-8. évf.) Georgikon biológia verseny ( évf.) Hevesy kémia verseny (8. évf.) Kaán Károly országos természet és környezetvédelmi verseny (5-6. évf.) Nemzetközi Biológia Diákolimpia (12. évf.) OKTV biológia ( évf.) László, Csipán Kristóf, Soóky Árpád (6. b) területi 1.: Csipán László, Csipán Kristóf, Soóky Árpád (6. b) 12 területi 3.: Csipán Réka, Prekop Zita, Szűcs Attila (8.b) országos 16.: Veres Borbála (13. c) országos 24.: Demeter Zsuzsanna (12. b) 4 megyei 13.: Tápai Vitéz Zsombor (8.a) megyei 13.: Hoffer Krisztina (8.a) 2 megyei 2.: Imre Eszter (5. b) megyei 11.: Kovács Gergely (6. b) országos 22.: Farkas Péter (13. c) 2. ba jutott: Balogh Boglárka (12. b), Becz Barnabás Álmos (12. c), Papp Lívia Katalin (13. c) országos 24.: Farkas Péter (13. c) OKTV földrajz (12. évf.) 2 országos 10.: Jӓckl Marcell Richárd (12. a) országos 24.: Takács Róbert (12. b) OKTV kémia ( évf.) 2. ba jutott: Bolla Martin Tamás (12. c), Kéri Mózes (12. b) Gladkov Hajnalka Scheuer Zsuzsanna Gladkov Hajnalka Németh-Nusser Katalin Scheuer Zsuzsanna Scheuer Zsuzsanna Skonc Erzsébet Sántáné Irén Gémesi Reál II. munkaközösség a) A nevelő-oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények. A reálii. munkaközösség minden tagja erején felül teljesítette a munkaterv feladatait. Gyakorlatilag minden kitűzött feladat teljesült, kivéve azokat, amihez pénz kellene. b) A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések (ennek okai) A reál munkaközösség teljesítette a munkaterv feladatait. Minden kitűzött feladat teljesült, kivéve azokat, amihez pénz kellene. Anyagi támogatás hiánya. c) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei tanárokra, tankörökre lebontva Házi vizsga és érettségi-eredmények Fizika házi vizsga 15

16 Bülgözdi László 9. a átlag 16 vizsgázó átlaga 4,5 9.b átlag 22 vizsgázó átlaga 4,3 Juhász Róbert 9.c átlag 34 fő vizsgázó átlaga 4,8 Az érettségi eredmények itt találhatók. Fizika érettségi (Juhász Róbert) 12.a Minden diák emeltszinten vizsgázott átlag 2 vizsgázó átlaga 5,0 12.b Egy diák emeltszinten vizsgázott 1 vizsgázó átlaga 5,0 4 diák középszinten vizsgázott 4 vizsgázó átlaga 4,75 13.c Minden diák középszinten vizsgázott 4 fő vizsgázó átlaga 4,25 Testnevelés érettségi (Iglóiné Baksa Györgyi) 12.a és 13.c Egy diák emeltszinten vizsgázott 1 vizsgázó átlaga 5 1 vizsgázó átlaga Egy diák középszinten vizsgázott 5 Testnevelésből mini hungarofit, eredménye jó. d) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés Egész évben folyamatosan történt. e) A munkaközösség tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) Röplabda, és sporttábor f) Az éves munkaterv teljesítése Teljesítettük a munkatervet g) Az intézmény speciális képzési kínálatának eredményessége h) Tanulmányi versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Rengeteg versenyen vettünk részt, és jól szerepeltünk, eredmények az iskola honlapján találhatok. i) Sport és egyéb kulturális versenyeken való részvétel és eredmények (országos, megyei, városi) Sok sportversenyen eredményesen szerepeltünk. Eredmények az iskola honlapján találhatok. Osztályfőnöki munkaközösség a) A nevelő-oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények. A tanév során az osztályfőnökök lehetőségeikhez mérten nagy hangsúlyt fektettek a tanulók személyiségének fejlesztésére, a tanulói kezdeményezések támogatására. A tanórákon, az osztályfőnöki órákon és az iskolán kívüli foglalkozásokon az osztályfőnökök és a társosztályfőnökök figyelmet fordítottak a tanulók viselkedés- és beszédkultúrájának, kommunikációs készségének fejlesztésére, a diákok egészséges életmódra nevelésére is. A pedagógusok az osztályközösség kialakítása, fejlesztése, valamint a diákok művelődési igényének fokozása érdekében változatos és színvonalas programokat (pl.: színház- és múzeumlátogatások, tanulmányi napok, kirándulások, táborok) szerveztek. 16

17 Az osztályfőnökök biztosították a folyamatos kapcsolattartást az adott osztályban tanító pedagógusokkal, amennyiben problémák merültek fel, közös megbeszélést tartottak. Nagy figyelmet fordítottak a szülőkkel való rendszeres kapcsolattartásra is, legtöbbször a Mayor elektronikus üzenőrendszerén vagy telefonon keresztül, de adott esetben akár rendkívüli szülői értekezletet is tartottak. Minden osztály aktívan részt vett az iskola éves programtervének megvalósításában, az osztályok maradéktalanul ellátták a rájuk bízott osztályfeladatokat (pl.: avatók, ünnepségek szervezése), melyek elvégzése során az osztályfőnökök és társosztályfőnökök igyekeztek fejleszteni osztályaik öntevékenységét, életkoruknak megfelelő önálló szervezési feladatokkal látták el diákjaikat. b) A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések (ennek okai) Az osztályfőnökök tervezett feladatai között szerepelt, hogy rendszeres óralátogatásokat tartanak, amelyre többnyire a kollégák túlterheltsége miatt nem került sor. c) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei tanárokra, tankörökre lebontva d) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés e) A munkaközösség tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) f) Az éves munkaterv teljesítése Az osztályfőnökök és társosztályfőnökök a munkatervben megfogalmazott elveknek és feladatoknak megfelelően végezték tevékenységüket, a leírt feladatvállalási tervet megvalósították. Tehetséggondozás-mérés-értékelés munkaközösség a) A nevelő-oktató munka értékelése tapasztalatok, eredmények. b) A munkatervben megfogalmazott és meg nem valósult feladatok, elképzelések (ennek okai) A motiváció mérést a évfolyamig elvégeztük, az elemzése osztályokra lebontva még folytatódik. Az 5-8. évfolyamig csatlakoztunk a szegedi egyetem vizsgálatához. A kérdőíveket visszaküldtük és a jövő tanév elején várható az értékelése. c) Az év során megvalósult tantárgyi mérések, vizsgák eredményei tanárokra, tankörökre lebontva A kompetenciamérés elemzése során eljutottunk a 7, 9, 11. évfolyamon a lemaradó tanulókhoz. Az ő felzárkóztatásuk a következő tanévben elkezdődik. d) Tehetséggondozás, felzárkóztatás, egyéni fejlesztés A szaktanárokkal egyeztetünk a kompetenciamérésen kiemelkedően teljesítő diákok tehetséggondozásával kapcsolatban. A tehetséggondozás a tantárgyi munkaközösségekben történt, az eredmények bíztatóak, sok-sok megyei és országos eredmény született. Ld. tantárgyi munkaközösségek. A felzárkóztatás és egyéni fejlesztés szervezett és tantárgyakkal koordinált formája a kompetenciamérés alapján a következő tanévben kezdődik. A kimaradó évfolyamok a 2014-es kompetenciamérésen vizsgálhatók. e) A munkaközösség tanórán kívüli (sport és egyéb szabadidős tevékenysége) f) Az éves munkaterv teljesítése Újdonság volt a kérdőíves felmérés és a tudásszint mérés az iskolában. Többen, főként osztályfőnökök szívesen vették az információkat az osztályukról. Ennek a vizsgálatnak a rendjét érdemes lenne a következő években is megtervezni. 17

18 2. Személyi feltételek A 2013/2014. tanévben személyi feltételeink nagyon sokat javultak, az előző sok-sok évben tapasztalt folyamatos megszorítások után végre fellélegezhettünk. A Köznevelési Törvény bevezetésének és új fenntartónknak, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központnak köszönhetően az addigi 42 pedagógus helyett 54-re bővülhetett nevelőtestületünk. Minden új pedagógus egyetemi végzettséggel és a megfelelő szakképesítéssel rendelkezik. Ezzel megvalósíthattuk azokat a csoportbontásokat, emelt szintű képzéseket, tehetséggondozó szakköröket és felzárkóztató korrepetálásokat, amelyeket évek óta szerettünk volna. A nemzeti alaptanterv bevezetésével új tantárgyak is megjelentek iskolánkban, melyek tovább színesítették képzésünket. A pedagógiai munkát segítő új alkalmazottak, a laboránsok jelentősen megkönnyítették a munkánkat. Szintén nagy segítség volt, hogy a tanév során többször is alkalmazhattunk a közmunka program keretén belül irodai adminisztrátorokat. A tanév elkezdésében jelentős fennakadást okozott viszont az, hogy a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról csak augusztus 30-án jelent meg. Az intézményvezető-helyettesek létszáma nálunk a várt 3 főhöz képest csak 2 fő lehetett, így az utolsó pillanatban kellett a tantárgyfelosztást és az órarendet módosítani, a megkezdett és eltervezett munkát pedig jelentősen át kellett szervezni. Csalódásunkat tovább fokozta, hogy az előzetes tervvel ellentétben, nem kaphattunk pedagógiai asszisztenseket, pedig általános iskolás korú gyermekek 5-8. évfolyamon nálunk is tanulnak, így nagy szükség lett volna rájuk. Szintén nehézséget okozott, hogy a pedagógusok szeptember 1-jei béremelésében a pedagógiai munkát segítők nem részesültek, így a tanév megkezdésekor vált meg tőlünk a könyvtárosunk, akit csak egy hónap múlva tudtunk pótolni, addig megbízási szerződéssel, délutánonként látta el a feladatát. Bár az új könyvtárosunk szakmai tudásával, munkához való hozzáállásával és segítőkészségével minden reményünket és képzeletünket felülmúlja, de az első hónapban, éppen az új tankönyvellátás bevezetésekor nagyon nehéz volt a feladatot teljesíteni. Angol a) A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Munkaközösségünk 9 tagja közül immár 8-an rendelkeznek középiskolai tanári oklevéllel, Gengeliczkyné Kovács Éva is befejezte a tanulmányait, és idén januárban megszerezte ezt a képesítést. Dr. Fehérné Horák Judit kolléganőnek pedig csupán a szakdolgozat elkészítése van hátra egyetemi tanulmányainak befejezéséhez. b) Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai Augusztusban kettő új kollégával bővült munkaközösségünk. Mindkettőjüknek igyekeztünk segíteni a beilleszkedésben, örömmel láttuk el őket információkkal, tanácsokkal. Imre Zoltán 17 éves tapasztalattal került gimnáziumunkba. Munkaközösség-vezetőként mindkét félévben részt vettem egy-egy óráján, ahol megbizonyosodhattam arról, hogy mind szakmailag, mind emberileg kiváló pedagógus. Az I. félévben egy, az angolt II. idegen nyelvként tanuló 11-es csoportot látogattam, a II. félévben pedig egy 10-es fakultációs órát. Örültem, hogy egyik tanóra sem kivételes, ún. bemutatóóra volt, hanem egy jól tervezett tanítási-tanulási folyamat része. A foglalkozások nyugodtlégkörben zajlottak, az órákon a humor is sokszor szerepet kapott. 18

19 Furkóné Banka Ildikó kimagasló szakmai eredményekkel, ám gimnáziumi tanítási tapasztalatok nélkül érkezett iskolánkba. A kezdeti óraszervezési és fegyelmezési nehézségek után sikerült fokozatosan beletanulnia ebbe a munkába. Kedves természete, rendkívüli türelme miatt hamar megkedvelték a diákok. A tanév során három óráján vettem részt, kétszer az 5-es csoportját látogattam, egyszer pedig a 9.a osztályt, akik szintén szeptemberben kezdték tanulni a nyelvet. Munkáját szívesen segítettük általános és konkrét javaslatokkal, segédanyagokkal, dolgozatokkal. c) Belső kommunikáció, információáramlás Két egymással szemben lévő kistanárival rendelkezünk, ami rendkívül megkönnyíti az egymás közötti kommunikációt a mindennapokban. Mindannyian szívesen használjuk az iskola elektronikus naplójának üzenőrendszerét, szükség esetén pedig munkaközösségi értekezleteket tartottunk, ahol megbeszéltük az aktuális feladatokat, problémákat. Német-francia a) A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Munkaközösségünk 9 főből áll, 2 főnek főiskolai végzettsége van( Orgovánné Deminger Kornélia, Helfrich Nikolett), 7 fő egyetemi végzettséggel rendelkezik (4 fő két tantárgyat tanít). b) Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai Ebben a tanévben került hozzánk Schmitt Anett, német-angol szakos tanár. Soltészt Ildikó ebben a tanévben kapott tanári státuszt, de már az előző évben is itt tanított. Mind a két tanárnő szakmailag nagyon jól felkészült, csoportjaival az oktatási célnak megfelelően nagyon jó eredményeket ért el, az előrehozott érettségi eredmények is jelesek. A diákokkal és a kollégákkal nagyon jó a kapcsolatuk, konfliktus helyzeteket akár diákokkal akár kollégákkal kitűnően tudják kezelni. Minden tanórán kívüli munkát, amit az mk-vezető rájuk bízott, megbízhatóan és alaposan elvégezték (diákcserét, érettségi tételsorok kidolgozását stb) májusban részt vettek a Pedagógusképzés támogatásában szereplő egyénre szabott szaktanácsadás gyakorlati alkalmazásában és ezzel segítették a szaktanácsadó munkáját, az iskola visszajelzést kapott nagyon eredményes tanítási munkájukról. c) Belső kommunikáció, információáramlás A munkaközösségi tagok napi szinten kommunikálnak egymással, szakmai és egyéb problémákat azonnal igyekszenek megoldani, sokszor az mk- vezető segítségével, néha egyéni, problémamegoldó beszélgetésekkel. Az információkat általában szóban az mkvezetőtől kapják ill. megkeresik az mk-vezetőt. Szükség esetén munkaközösségi értekezletet tartunk (tanév tervezése, tanmenetek megbeszélése, tankönyvek kiválasztása, órafelosztás, külön programok szervezése stb). Humán a) A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Munkaközösségünk minden tagja rendelkezik a szükséges végzettséggel és szakmai felkészültséggel, utóbbi esetében törekszünk szaktárgyi és pedagógiai ismereteink folyamatos bővítésére. b) Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai Az idei tanévben munkaközösségünk négy taggal bővült. Dékányné Varga Krisztina, Ertl Péter és Virág Barnabás újonnan érkeztek iskolánkba, Patai Ágnes pedig most kezdett magyart is tanítani. Dékányné V. K. érkezésével fellendült az évek óta vegetáló képzőművészeti oktatás. Ertl Péter pályakezdő létére azonnal felvette a tempót, lelkiismeretesen készül az óráira, magas színvonalú szakmai anyagokat állít össze, és jó kapcsolatban van a kollégákkal. 19

20 Virág Barnabás nagy lelkesedéssel kezdte a munkát, de még nagyon sok mindent kell elsajátítania ahhoz, hogy pontos, az elvárásoknak megfelelő munkát végezzen. c) Belső kommunikáció, információáramlás A belső kommunikáción még van javítanivaló, alkalmanként egyes emberekhez nem időben jutott el az információ. A jövőben ezt a Mayor fokozottabb használatával ellensúlyozzuk. Matematika-informatika a) A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Munkaközösségünkben minden pedagógus rendelkezik az előírt végzettséggel. Matematikából és informatikából alapórákon és emelt szinten is szakmailag jól felkészült tanárok okítják a diákokat. Ezt bizonyítják a középszintű és emelt szintű érettségin elért jó eredmények, illetve, hogy sokan választják az informatikát ötödik érettségi tárgyként, illetve matematika és informatika emelt képzést. b) Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai Munkaközösségünk 3 új taggal bővült idén, és egy negyedik kollégát tudtunk véglegesíteni. A két, algimnáziumban is tanító tanár nagyon lelkesen vágott bele a kicsik tanításába, sok módszertani ötletet tanultunk tőlük. Segítségükkel rendszereztük a versenyeztetéshez összegyűjtött anyagainkat. Egyiküket már a nagygimnazisták emelt képzésébe is bevontuk, ahol magas színvonalú munkát végzett. A versenyekre való felkészítésbe is bekapcsolódtak. Harmadik új kollégánk informatikából vállalta az emelt képzést, matematikából alapos csoportokban igyekszik módszertanilag fejlődni. Jól működött a patrónusi rendszer. c) Belső kommunikáció, információáramlás Munkaközösségünk többsége két kistanáriban helyezkedik el. Egy ilyen helyiségen belül nagyon jó az összmunka, több lehetőség van szakmai konzultációra. Nagyobb erőfeszítéssel, de azért mindenhol megvalósul az azonos évfolyamokon tanítók egyeztetése, a dolgozatok összehangolása, vizsgára felkészítés egységesítése, vizsgadolgozatok összeállítása. Javítani kell a vezetőségi értekezleteken hozott döntésekről szóló információáramlást a tagok felé, a munkaközösséget érintő problémák jelzését az iskolavezetés illetve a tankerület felé. Ez elsősorban a munkaközösség-vezető feladata. Reál I. a) A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége A törvényekben előírtaknak megfelel. b) Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai Az idei tanévben érkezett két új kollégának a munkáját egész évben segítették a kijelölt tanárok, segítették az intézmény működésének és a szaktantárgyak tanításával kapcsolatos helyi szokásoknak a megismerését. A tanév folyamán gördülékenyen folyt a munka. c) Belső kommunikáció, információáramlás Jól működik. Reál II. a) A pedagógusok végzettsége, szakmai felkészültsége Egy fő testnevelő főiskolai végzettségű, a többiek egyetemi végzettségűek. b) Az új pedagógusok alkalmazásának tapasztalatai Tökéletesen beilleszkedtek, jól dolgoznak. c) Belső kommunikáció, információáramlás 20

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése

Tatabányai Árpád Gimnázium. 2014/15. tanévi. munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelése A Tatabányai Árpád Gimnázium 2014/15. tanévi munkájának igazgatói értékelését a nevelőtestülete 2015. június 30-án elfogadta.

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM

SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM SZÉCHENYI ISTVÁN GIMNÁZIUM MUNKAKÖZÖSSÉGI BESZÁMOLÓK 2008/2009-es tanév Beszámoló a történelem szakos tanárok munkaközösségének munkájáról 2008-2009 I. A Fényesebb a láncnál a kard című kistérségi vetélkedő

Részletesebben

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE

A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE A NAGYKOVÁCSI ÁLTALÁNOS ISKOLA 2012-2013. TANÉVI NEVELŐ-OKTATÓ MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE Készítette: Dér Zsuzsanna igazgató Nagykovácsi, 2013. június 25. Feltételrendszer 1.1. Tárgyi feltételek (épület, környezet,

Részletesebben

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze:

Beszámolómat a következő szempontok alapján állítottam össze: Beszámoló az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája 2013/2014. tanévben végzett oktató-nevelő munkájáról Beszámolómat a következő szempontok alapján

Részletesebben

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14.

Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal: www.egyesiskola.hu B E S Z Á M O L Ó 2013/14. KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT

PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT PÁLYÁZAT INTÉZMÉNYVEZETŐ BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA KATONA JÓZSEF GIMNÁZIUM KECSKEMÉT 2013 KÉSZÍTETTE: SZABÓ ISTVÁN SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ Személyes adatok Név: Szabó István Sándor Születési hely és idő: Kecskemét,

Részletesebben

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola

Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola Szigethalmi Széchenyi István Általános Iskola 2013-2014. tanévi szakmai beszámolója Szigethalom, 2014. június 23. Tartalomjegyzék 1. A szakmai munka áttekintése... 3 1.1. Az oktató munka értékelése tapasztalatok,

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI

AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI KERÉK ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM AZ INTÉZMÉNY PEDAGÓGIAI MUNKÁJÁNAK ÉRTÉKELÉSE 2013 Budapest, 2013. július Összeállította: Kocsisné Hodosi Eszter igazgató Tartalomjegyzék Bevezetés 5.o. 1. Helyzetelemzés

Részletesebben

A tanév végi beszámoló

A tanév végi beszámoló DIÓSDI EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA OM 032354 A tanév végi beszámoló 2013/2014 Diósdi Eötvös József Általános Iskola 2014.06.18. A tantestület elfogadta egyhangúlag 2014.június 18-án 1. A szakmai munka

Részletesebben

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

MUNKATERVE. Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Friedrich Schiller Gymnasium, Berufliches Gymnasium und Schülerwohnheim Friedrich Schiller Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 2014/2015. tanévi MUNKATERVE Pilisvörösvár, 2014. szeptember Dr. Guth

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001

B E S Z Á M O L Ó 2014/15. TANÉV OM 037767 KIK 123001 KLIK Érdi Tankerület 123001 Százhalombattai 1. Számú Általános Iskola 2440 Százhalombatta, Damjanich út 24. OM azonosító: 037767 Tel/Fax: 06-23-354-192, 06-23-359-845 E-mail: titkarsag@egyesiskola.hu weboldal:

Részletesebben

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév

Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat. Beszámoló 2012/2013. tanév Kerepesi Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat Beszámoló 2012/2013. tanév 1 TARTALOMJEGYZÉK 1 A szakmai munka áttekintése... 3 2 A minőségfejlesztési

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó

T A R T A L O M M U T A T Ó TAR TALO M M UTAT Ó 1. A SZOI szakmai vezetőinek (idegen nyelvi, sport) tájékoztatója. 2. Oktatási intézmények 2010/2011. tanévben indítható csoportok száma, illetve ezek maximális létszámának meghatározása.

Részletesebben

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ

BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA. 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ BÁLINT MÁRTON ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA 2010-2011. tanév ISKOLAI BESZÁMOLÓ Törökbálint, 2011. 1 TARTALOM TARTALOM... 2 BEVEZETŐ... 4 Igazgatói beszámoló... 5 1. Személyi feltételek:... 5 2. Tárgyi feltételek:...

Részletesebben

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6.

6.2. Kedvezmények... 22 6.3. Prevenciós munka... 23 6.4. A gyermekek és szülők gazdasági, társadalmi jellemzői... 24 6.5. Kedvezmények... 24 6.6. TARTALOM BEVEZETÉS... 3 1. Szakmai munka áttekintése... 4 1.1. Statisztikai adatok mutatóinak elemzése, indoklása (beiskolázás, tanuló- és csoportlétszámok, SNI, BTM tanulók, magántanulók száma stb )...

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA, NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA, EGYSÉGES PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLAT ÉVES BESZÁMOLÓ 2010-2011 Bánfi Attila intézményvezető Személyi feltételek - Alkalmazottak

Részletesebben

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18

Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. Beszámoló. 2011/2012 tanév. készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Beszámoló 2011/2012 tanév készítette: Szabó Károlyné 2012-07-18 Balatonkenese, 2012-07-18 Pilinszky János Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Vezetői pályázat. A Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15. eredményes működtetésére

Vezetői pályázat. A Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 15. eredményes működtetésére Emberi Erőforrások Minisztere KLIK Budapest XIV. Tankerülete 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. azonosító szám: 926-5/2013/KIK/199 Vezetői pályázat A Szent István Gimnázium 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor

Részletesebben

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről

T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről T A R T A L O M M U T A T Ó A Képviselő-testület 2011. június 29-i ülésének előterjesztéseiről 1. Beszámoló az oktatási intézmények a 2010/11-es tanévéről, kiemelve a két tanítási képzés tapasztalatait.

Részletesebben

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:

Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján: József Attila Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola BESZÁMOLÓ a 2014/2015-ös tanévben végzett munkáról Készítette az iskolai éves munkaterv és a munkaközösség-vezetők beszámolói alapján:... Krén Józsefné

Részletesebben

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ

TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ TÜKÖRY LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TANÉV VÉGI SZAKMAI BESZÁMOLÓ A 2013/2014-ES TANÉVRE Körösladány 2014. 1 I. BEVEZETÉS, STATISZTIKAI ALAPADATOK A Köznevelési törvény arra kötelezi

Részletesebben

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE

A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA. A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE A VASZARY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA A 2014/2015-ös TANÉV MUNKATERVE Az értekezleten résztvevők száma: összesen 77 fő A 2014/2015-ös tanév munkatervét a Nevelőtestület 2014. szeptember 30-án az alábbi szavazati

Részletesebben

A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója

A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója A Szigetszentmiklósi Bíró Lajos Általános Iskola 2012/2013-es tanév év végi beszámolója Szigetszentmiklós, 2013. július 11. Készítette: Noseda Tibor igazgató 1 1. A szakmai munka áttekintése Tanulmányi

Részletesebben

Létszámstatisztika. Page 1

Létszámstatisztika. Page 1 É É É É é é é á é é á é é Á á á é é é é é é ó ö ü é ó ü ő á é é ö é é é ö ö é í ó ó é ü ő é Íé é ö é é é ó é ö ö é á ó é é ú é é ő Á ü é é á é é ó é ő Létszámstatisztika Osztály Létszám okt_1_ Évismétlő

Részletesebben

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére

A Szabadság Sugárúti Általános Iskola igazgatói állásának betöltésére A bölcsesség legfőbb tiszte és tanújele, hogy a szavak és a tettek összecsengenek (Seneca) PÁLYÁZAT A igazgatói állásának betöltésére II. RÉSZ VEZETÉSI PROGRAM Készítette: Címzett: Jurecz Emil Budapest

Részletesebben

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója

A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója A szigethalmi Gróf Széchenyi István Általános Iskola 2010-2011. tanévi szakmai beszámolója Tartalomjegyzék 1. Intézményi alapadatok... 4. 1.1. Az intézmény szervezeti felépítése... 4. 2. Személyi alapadatok...

Részletesebben

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására

Pályázat a Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium meghirdetett intézményvezetői állására Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát, megtanulja szeretni, amit csinál, és megtalálja

Részletesebben

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt

Pályázat. a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására. Készítette: Németh Zsolt Pályázat a Türr István Gimnázium és Kollégium intézményvezetői állására Készítette: Németh Zsolt Veszprém Megyei Intézményfenntartó Központ Tisztelt Miniszter Úr! Alulírott, Németh Zsolt megpályázom a

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben