Intézményvezető-helyettesi pályázat. Vigh Katalin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezető-helyettesi pályázat. Vigh Katalin"

Átírás

1 Intézményvezető-helyettesi pályázat Vigh Katalin Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest, Tutaj utca OM Kiíró: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIII. Tankerülete Pályázati adatbázis azonosítószáma: 1505

2 Tartalomjegyzék 1. Szakmai önéletrajz... 3 Személyi adatok... 3 Munkahelyek... 3 Intézményvezető-helyettesi feladatok... 4 Megbízás keretében végzett feladatok... 4 Egyéb tevékenységek... 5 Képesítések rövid ismertetése... 5 Egyéb, fontosabb továbbképzések... 5 Kitüntetések... 6 Karrierterv... 6 Priorotásaim... 6 Német nemzetiségi tagozatért felelős intézményvezető-helyettesként... 6 Német nemzetiségi tagozat nyelvtanáraként fontos számomra Pedagógusi pályám... 9 Bp. XIII. ker. Pannónia Általános Iskola , Egyéb tapasztalatok XIII. kerületi Német Önkormányzat (NÖ) GYED / GYES Helyzetelemzés Az épület adottságai, tárgyi felszereltsége Az épület kihasználtsága Személyi feltételek Iskolánk tanulói Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás Történeti áttekintés A német nemzetiségi kétnyelvű tagozat Az iskola arculatát meghatározó programok, tevékenységek Emelt szintű angoloktatás Sporttevékenység ÖKO iskolai program Integrált oktatás

3 Erőszakmentes, egészségtudatos iskola Felsőoktatási gyakorlóhely, főiskolai hallgatók tanítási gyakorlata A Pannónia Általános Iskola, mint referencia intézmény Diákönkormányzatiság Vezetői fejlesztési program Helyi tanterv Pedagógusok önképzése Identitásformálás Összegzés MELLÉKLETEK

4 1. Szakmai önéletrajz V I G H K A T A L I N Személyi adatok Születési név: Vigh Katalin Születési idő: Születési hely: Budapest Családi állapot: férjezett Állampolgárság: magyar Nyelvismeret: felsőfokú német C típusú nyelvvizsga Munkahelyek Bp. XIII. ker. Pannónia Általános Iskola 1997-től osztálytanító, majd osztályfőnök 1-8. évfolyamon 1998-tól 1-8. évfolyamon német anyanyelv és irodalom, német mint idegennyelv, hon és népismeret, valamint további német nyelvű tárgyak tanítása 2000-től német nemzetiségi tagozatvezető 2014-től német nemzetiségi tagozatért felelős intézményvezető-helyettes XIII. kerületi Német Önkormányzat (NKÖ) képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság tagjaként tevékenységköröm a kerületi németoktatás támogatása, a NÖK oktatással kapcsolatos rendezvényeinek koordinálása, kapcsolattartás a Pannónia Általános Iskolával GYED/GYES kisgyermekem (jelenleg 3, 5 és 7 évesek) nevelése 3

5 Intézményvezető-helyettesi feladatok Az alsó és felső tagozat pedagógiai, szakmai irányítása, különös tekintettel a német nemzetiségi tagozat munkájára Kapcsolattartás a kerületi német önkormányzattal és a nemzetiségi oktatásban érintett más intézményekkel, szervezetekkel Intézményi nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, intézményen kívüli nemzetiségi programok kiválasztása, koordinálása Főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének megszervezése Adminisztratív feladatok és adatszolgáltatás ellátása Intézményi dokumentumok fejlesztése (PP, SZMSZ, Házirend, Intézményi cselekvési terv) Jogi háttér figyelemmel kísérése (különös tekintettel a nemzetiségi oktatásra) Folyamatos önképzés Megbízás keretében végzett feladatok 1997-től évente 5 napos erdei iskola szervezése és vezetése német nemzetiségi településekre 2001-től testvériskolai kapcsolatok ápolása, és diákcsere programok szervezése, vezetése 2002-től a Budapesti Tanítóképző Főiskola harmad és negyedéves hallgatóinak csoport előtti tanítási gyakorlatának vezetése német nyelv és irodalom tantárgyból 2004-től iskolám Támogató csoportjának tagjaként minőségbiztosítási / fejlesztési tevékenység 4

6 Egyéb tevékenységek Pályázatok készítése és pályázati munka segítése Eredményes felkészítés német nyelvi- és szavalóversenyekre valamint középfokú német nyelvvizsgára Részvétel intézményi alapdokumentumok aktualizálásában (Tantervek, IMIP) Képesítések rövid ismertetése [ ] Budapesti Tanítóképző Főiskola idegennyelv-oktató (német nyelvű) tanítói szak [ ] BDTF / ELTE TFK Német nyelvtanári szak [ ] BME Műszaki Pedagógia Tanszéke Közoktatás vezetői és szakvizsgázott pedagógus szakirányú továbbképzési szak [ ] SZTE JGYPK német- és nemzetiségi némettanár MA szak (folyamatban) Egyéb, fontosabb továbbképzések Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására (folyamatban) Ismerkedés az intézményértékeléssel, a monitoring alapjaival Goethe Intézet módszertani, didaktikai, országismereti, irodalmi és az új helyesírás szabályokkal kapcsolatos továbbképzései Számítógép és internet alapismeretek Szövegszerkesztés és táblázatkezelés 5

7 Neue Wege der Lust auf Unterricht (A motivált tanulás új útjai) Kreative Sprachsituationen in der Grundschule (Kreatív beszédszituációk az általános iskolában) Kitüntetések 2002 Deutschlehrerin des Jahres (Deutsche Selbstverwaltung Budapest) - /Az év némettanára, Budapesti Német Önkormányzat/ 2005 Év pedagógusa (XIII. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete) 2007 Kiváló szakvezető (ELTE-TÓFK) 2008 Főtanácsosi cím (Bp. XIII. ker Pannónia Általános Iskola) Karrierterv Iskolám német nemzetiségi igazgatóhelyettesi megbízatása Német - és nemzetiséginémet tanári MA végzettség megszerzése Pedagógusok előmeneteli rendszerében a 2015-ös miősítési eljárás keretében a pedagógus II., majd a mesterpedagógus fokozat elérése Priorotásaim Német nemzetiségi tagozatért felelős intézményvezetőhelyettesként fontos számomra - az iskola, mint szervezet stabil működésének segítése. - az intézményvezetői döntések előkészítése a törvények ismeretében, az intézményi folyamatok és adottságok figyelembe vételével. - a céltudatos, folyamat- és rendszerszemléletű gondolkodás, 6

8 tervezőmunka. - a felkészült pedagógiai, szakmai irányítás, ellenőrzés, értékelés. - a határidők betartása, pontosan végzett adminisztratív tevékenység, adatszolgáltatás. - a német nemzetiségi tagozat és a nevelőtestület egésze együttműködésének biztosítása. - az intézményem bekapcsolása a német nemzetiségi közösség életébe, együttműködés a német nemzetiségi önkormányzatok különböző szintjeivel. - a kapcsolattartás a nemzetiségi nevelésben-oktatásban érintett intézményekkel, szervezetekkel az intézményi nevelő-oktató munka fejlesztésére, a naptakész információk beszerzéséhez. - a testvériskolai kapcsolatok ápolása, a nyelvismeret és kommunikációs készség kipróbálásának biztosítása anyanyelvi környezetben. - a tanulók identitásának formálására intézményi nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, a minőségi munka jegyében körültekintő előkészítő tevékenység, gördülékeny lebonyolítás biztosítása. - az inézményen kívüli hagyományőrző programokban való részvétel koordinálása, megfelelő korcsoport és minőségi programok kiválasztása. - a korrekt tájékoztatás és együttgondolkodás a szülőkkel. - a konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása problémák tisztázására, megoldásai utak célorientált végiggondolása. - a felelősségvállalás a jövő pedagógusgenerációjának magas szintű gyakorlati képzéséért szakmailag felkészült és megfelelő gyakorlatot szerzett szakvezetők kijelölésével. - az élethosszig tartó tanulás önképzés és a mindennapi feladathelyzetek megoldásainak refelxív átgondolása által. 7

9 Német nemzetiségi tagozat nyelvtanáraként fontos számomra - a német nemzetiségű tanulók identitásának formálása a nyelvi fejlesztés, irodalmi és nemzetiségi népismereti tartalmak közvetítése, nemzetiségi hagyományőrző programok élménygazdag, tevékenységcentrikus, örömteli átélése által. - a mindennapi életben, anyanyelvi környezetben, továbbtanulás és nyelvvizsga során egyaránt használható nyelvtudás kialakítása a kommunikatív nyelvoktatás talaján. - a képességek és készségek egyénre szabott fejlesztése változatos módszerek és munkaformák, differenciált nevelő-oktató munka által. - az intézményemben bevált új módszertani irányvonalak és tárgyi eszközök alkalmazása a magas szintű nevelő-oktató munka és a motivált tanulás biztosítására. - az egyéni adottságok figyelembevétele a hatékonynevelő oktató munka és a tanulók optimális személyiségfejlődésének biztosítására. 8

10 2. Pedagógusi pályám Bp. XIII. ker. Pannónia Általános Iskola Osztálytanítóként, illetve osztályfőnökként és némettanárként 1-8. évfolyamon kísérhettem végig osztályom pályafutását a kétnyelvű német nemzetiségi tagozaton, így módom volt megismerni a tanítói és tanári pálya elvárásait, prioritásait, az alsó tagozatról a felsőbe való átlépés nehézségeit, azok hátterét. Két tanulócsoportot is volt alkalmam 8 éven át kísérni, további kettőt öt éven át, megtapasztalhattam, hogy az általam megművelt talaj milyen termést hoz. Tanítói/tanári munkámban mindig fontos volt a gyermekszeretet, a minőségi, eredményes munka, a gyermekek személyiségének figyelembevétele, fejlesztése az egyéni adottságok figyelembevételével; tanulóim nyelvtudásának, általános műveltségének fejlesztése. Nyelvtanárként módszertani kultúrám a kommunikatív nyelvoktatás módszertani gazdagságára alapoz, nem megfeledkezve más nyelvoktatási módszerek hatékony elemeiről sem. Lényeges számomra a nevelő, oktató munka szimbiózisa, a tananyag feldolgozás során a szociális kompetenciák fejlesztése. A nyelvoktatás különösen alkalmas a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása, konfliktuskezelés fejlesztésére. Nemzetiségi tagozaton tanítóként a hagyományok ápolása, átadása; az identitásformáló erők gyermekcentrikus átgondolt alkalmazása kulcsfontosságú számomra. Az ELTE-TÓFK hallgatóinak gyakorlati képzésében 10 szemeszteren keresztül vettem részt. A szakvezetői munka fiatalok oktatásának sajátosságaira tett nyitottá, növelte empátiás készségemet, következetességemet. A jövő pedagógusgeneráció elméleti ismereteinek gyakorlatba való átültetésének segítése, a körültekintő tervezőmunka kialakítása, a 45 perces tanóra felépítésének elsajátítása felelősségteljes munka, melyet szívesen végeztem. Célom mindvégig a tanítói munka, a nevelési-oktatási folyamat középpontjában álló, cselekedni vágyó gyermek fejlődése iránt érzett felelősség kialakítása volt. Táborszervezési és táboroztatási gyakorlatra tettem szert az évek során. Megismerhettem a német nemzetiség lakta települések adottságait, programlehetőségeit a hon és népismeret élményalapú oktatása szempontjából. A kezdetektől részt vettem intézményem testvériskolai programjaiban, a diákcserék megszervezésében és a diákok utaztatásában, fogadásában. Anyanyelvi tanáraink és nyelvi asszisztensünk munkáját is én koordináltam. Az anyanyelvi nyelvhasználat kiemelkedő 9

11 jelentőségű mind a diákok, mind a tanárok számára. Munkaterületemen megjelenő pályázati lehetőségekkel élve az évek során gyakorlatra tettem szert formailag és tartalmilag jó pályázatok elkészítésében és hatékonyan tudtam ezáltal segíteni mások pályázati tevékenységét is. Tagozatvezetőként számos új kvalitással gazdagodtam, mint például minőségbiztosítási, szervezetcentrikus látásmód, adminisztratív jártasságok, mérések elemzése, értékelése, pályázati gyakorlat, munkamegosztás szervezése, felelősségvállalás, körültekintő tervezés. A minőségbiztosítási/fejlesztési munka speciális látásmóddal ajándékozott meg. Noha a fókuszban akkortájt az intézményi alapdokumentumok aktualizálása állt, megtanultam a folyamat-centrikus gondolkodást, és a megismétlődő események, rendezvények hatékony menedzselését. A pedagógiai porfólióm elkészítése során nőtt a pedagógiai tudatosságom, relexiv gondolkodásmódom. Egy folyamatosan fejlődő, magát a kor elvárásaihoz igazító, számos Európai Uniós projektben részt vevő intézmény dolgozójaként megismerhettem új pedagógiai módszereket, munkaformákat, más jó gyakorlatokat is. Igyekszem az új kihívásoknak megfelelni, magamat állandóan fejleszteni, otthonossá válni hivatásom világában. Új kihívást jelentett számomra az intézményvezető-helyettesi megbízatás is. A német nemzetiségi tagozat szakmai, pedagógiai munkájának vezetése mellett tanügyigazgatási feladatokkal bővült a tevékenységköröm, illetve a korábbi feladatok teljesebb, magsasabb szintű ellátásával. Munkám lehetőséget biztosít erősségeim kibontakoztatására, alkalmazkodási képességem pedig az új szerepben elvárt személyiségvonások kiépítésére. Szükségesnek éreztem a feladatkör megfelelő szintű ellátásához egy negyedik képesítés megzerzését is, a tanév végével zárom a nemzetiséginémet-tanár MA szakot a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán. 10

12 3, Egyéb tapasztalatok XIII. kerületi Német Önkormányzat (NÖ) Kisebbségi / nemzetiségi önkormányzati képviselőként az önkormányzatiság, az önszerveződés, egyenjogúság, szavazati és szólási jog azok a kiemelkedő értékek, melyek gondolkodásmódomra hatottak. Nemzetiségi közéleti szereplőként alkalmam volt szorosabbra fűzni a szálakat nemzetiségi szervezetekkel, intézményekkel, megismerni, miben támogathatják az intézményemben folyó nevelő-oktató munkát. Érdekképviseleti tevékenység kapcsán a törvényi előírások szem előtt tartása beleívódott mindennapi gyakorlatomba. GYED / GYES 2008-ban született első kisfiam, 2010-ben a második, majd 2012-ben a kislányom. Mindhárman életrevaló, eleven, kreatív egyéniségek. Nagyon büszke vagyok rájuk, bár nevelésük komoly energiát igényel. Megtanított rá, hogy az embernek mindig akad még kiaknázatlan energiája és ideje. Az újabb gyermekek érkezése mindig szükségessé tette az időbeosztás és feladataim újragondolását. Három kisgyermeket nevelve az ember megtanulja, hogy nincs lehetetlen, mindent meg lehet oldani, legfeljebb módosítva az elképzeléseket. 11

13 4. Helyzetelemzés Az épület adottságai, tárgyi felszereltsége A modern és az új jól sikerült ötvözésére példa a Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola épülete ben Schulek János építész tervei alapján épült, csaknem százévesen egy tanéven át tartó teljes körű felújításon esett át a XIII. kerületi Önkormányzat tíz intézményt érintő iskola felújítási projektje keretében. A felújított épület megőrizte műemlék jellegű arculatát, belül azonban megfelel a 21. századi elvárásoknak. Akadálymentesítették az épületet a főlépcsőházban és az eltolt szintezésű tornatermi lépcsőházban elhelyezett liftekkel. Átstrukturálták az irodai-iskolavezetési részt, a nagytanárit szintenként elhelyezett kistanárik váltották fel. A közös megbeszéléseknek a díszterem ad otthont, amely konferenciaterem jelleggel, vagy akár csoportmunkához is berendezhető. A tantestületi értekezleteken kívül előadásokat, iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket is tartunk itt, valamint a néptánc-tanítás fő színhelye. Az udvar egy részének beépítésével kétszintes tornacsarnok került kialakításra. A tornatermek térelválasztók segítségével tovább tagolhatóak, így lehetőség van a mindennapos testnevelés intézményi megvalósítására. A megmaradt udvarrész egy része díszkő-burkolatot kapott, egy részét növények teszik környezetbaráttá, illetve egy Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő játszótér került kialakításra. A levegőzésre további lehetőséget biztosít a harmadik emeleti padokkal, növényekkel és faburkolattal ellátott tetőterasz. Gyermekbaráttá váltak a belső terek a burkolatok találó kiválasztásával, termenként egységes, esztétikus berendezés elhelyezésével. A 42 oktatási célra alkalmas teremből 28 aktív táblával felszerelt. Az oktatás az idei tanévtől osztálytermi rendszerben folyik a tanulói balesetek csökkentésére és a szünetekben tartott ügyeletek hatékonyságának növelésére. Az osztályok saját teremben töltött ideje segíti az épület és termek állagmegóvását, a tanulók köztulajdon iránt érzett felelősségtudatának fejlődését is. Szakteremként funkcionálnak továbbra is a kémia és fizika előadó, technikaterem és a számítástechnika termek. Az alagsorban tankonyha áll rendelkezésre a technika tantárgy oktatásához, más tantárgyak élményalapú tananyag feldolgozásához és az ünnepi készülődésekhez. 12

14 Az iskolai könyvtárat is modernizálták, komoly gyűjteménnyel rendelkezik szépirodalmi, valamint a nevelő-oktató munkát segítő kiadványokból, tankönyvekből. A sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztési szükségleteinek kielégítésére két fejlesztő és egy mozgásfejlesztő terem, valamint egy logopédus szoba áll rendelkezésünkre. A német nemzetiségi osztályok a második emeleten kerültek elhelyezésre, a jövő tanév létszámbővülésével betöltik a szint valamennyi osztálytermét. A német és angol nyelvoktatást négy csoportbontásra alkalmas terem segíti. Az épület kihasználtsága A csoportbontott tanórák, a hit-és erkölcstan bevezetése és az egyéni fejlesztések miatt a termek kihasználtsága csaknem 100%-os a délelőtti órákban. Délután az egész napos benntartózkodás, a zeneiskola, a korrepetálások és szakkörök teremigénye miatt a diákok számára szervezett programok délutáni tanulói előkészületeire csak megfelelő alkalmazkodás árán kerülhet sor. A felső tagozatra lépő 4 osztályból álló angolt tanuló évfolyamok, és az idei tanévben indított öt osztály, melyből kettő nemzetiségi, heti 6 csoportbontott órával (5 német nyelv és irodalom, 1 környezetismeret tanóra) tovább élezi a helyzetet. Az iskola iskolaotthon, napközi és tanulószoba formájában biztosítja a tanulók egész napos benntartózkodását. A délutáni időszakban diáksportkörök, edzések, szakkörök és tanfolyamok segítik a tanuló személyiségének sokoldalú fejlesztését. A szabad játékidőt a tanulók az udvaron, a tetőkertben, a kisebbek az udvari játszótéren, rossz idő esetén a tanteremben tölthetik. A szintenként kialakított tanári pihenők számítógépekkel és étkezővel felszereltek, lehetőség van polcokon szakkönyvek és tananyagok elhelyezésére is. A pedagógusoknak módja van itt elvégezni az adminisztratív kötelezettségeket, a tanórai előkészületeket és a tanulói munkák javítását. Tapasztalatot, információt cserélhetnek, munkaközösségi értekezleteket tarthatnak. A korábbi nagytanárival szemben sokkal magasabb a kihasználtságuk. Az ebédeletetésre 3 ebédlő szolgál, korszerűen felszerelt melegítőkonyhával. Az étkezők csaknem minden nap telítettek, a konyhán biztosított létszám minden nap feszített tempót kíván a konyhásoktól. Az alagsorban található a táncruha-raktár mely biztosítja a népviseleti ruhák tárolását, rendszerezését, valamint a tanulók lezárható öltözőszekrényei. A magántulajdon védelmére alkalmas tárolók kulcsait a tanulók tanév elején vehetik fel, év végén kötelesek leadni. 13

15 Személyi feltételek Tantestületünk létszáma 69 fő. A tartósan távollévők száma 7 fő, helyettesítésükre határozott időre alkalmazunk kollégákat. A következő tanévben 6 álláshely bővüléssel számolunk a 4 osztályból álló felső tagozatba lépő évfolyam, és a kilépő 3 osztállyal szemben belépő öt első osztály miatt, melyből kettő nemzetiségi. 14

16 Az iskolában adott a teljes körű szakos ellátottság. A nevelő-oktató munkát 3 pedagógiai asszisztens valamint felső tagozaton egy fő laboráns segíti. A nevelési tanácsadó és szakszolgálatok szakvéleménye alapján egyéni fejlesztésre jogosult tanulók fejlesztését három fejlesztő pedagógusi szakvizsgával rendelkező pedagógus látja el. A tanulókkal, illetve munkaüggyel kapcsolatos adminisztratív munkát két iskolatitkár végzi. Az iskola számítógép parkját és annak szoftvereit teljes munkaidőben alkalmazott rendszergazda tartja karban. Az intézményben folyó munkát a PRIZMA EGYMI utazó gyógypedagógusai, logopédus és pszichológus segíti. A nagyothalló, gyengén látó tanulóink külön megsegítésben részesülnek. A gyermekvédelemmel kapcsolatos teendőket a gyermekvédelmi munkát koordináló pedagógus szervezi. A diák-önkormányzati munkát szabadidő szervező végzettségű munkatársunk segíti hosszú évek óta. 15

17 A tantestületben kiegyensúlyozott a kollégák életkor szerinti megoszlása. Többségében már öt évet meghaladó pedagógiai tapasztalattal rendelkező gyakorlott pedagógusokról beszélhetünk, 80% feletti a tíz évet meghaladó tanítási tapasztalattal rendelkezők aránya. Nyugdíjazás előtt állók száma az elkövetkező 5 évben nem haladja meg a négy főt. Az életkor szerinti megoszlás és a jól kvalifikált tanári kar a pedagógusok előmeneteli rendszerében is leképezhető: 2 fő mesterpedagógus, 4 fő a pedagógus II., 60 fő a pedagógus I. fokozatba sorolt, (közülük 7-en vesznek részt a 2015-ös minősítő eljárásban, és 7 fő jelentkezett a 2016-os minősítő eljárásba) 3 fő gyakornok. A nemek szerinti megoszlás a pedagóguspályán megszokottak szerint alakul, magasan reprezentált a nők aránya a tanári karban. Szakos megoszlásban kivételt képez a testnevelés, a kémia és a számítástechnika szak, ahol kiegyenlített a nemek eloszlása. 16

18 A német nemzetiségi tagozaton jelenleg 16 fő tanít német szakos tanítói vagy tanári diplomával illetve német és valamilyen szakos végzettséggel. A következő évben induló két elsős német nemzetiségi osztállyal a létszám 18-ra emelkedik, így csaknem a tantestület negyedét kiteszi, ami biztosítja a kétnyelvű oktatási forma fenntarthatóságát. A pedagógusok jól képzettek, a tantestület nyitott az újításokra. Számos Európai Uniós pályázat futott az intézményben, a hozzájuk kapcsolódó képzések nagymértékben fejlesztették a pedagógusok módszertani kultúráját. Az intézmény az aktív, innovatív iskolavezetés és a pedagógusok munkája nyomán a PROMETHEAN referencia intézménye, Ökoiskola, erőszakmentes és egészségtudatos iskola címeket viseli. Iskolánk tanulói A tanulók összetétele igen vegyes a családok anyagi lehetőségei, a kulturális háttér és az egyéni adottságok szempontjából. Képességeik, készségeik, elsajátított ismereteik, valamit tanulási stratégiák alkalmazásképes ismerete erős szórást mutat. Vannak, akik sok segítséget, megerősítést igényelnek. A tanórai differenciált bánásmódon túl egyéni fejlesztésen, korrepetálásokon segítjük felzárkózásukat. Vannak, akik akár önállóan plusz feladatokat is el 17

19 tudnak végezni, fejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön, tanfolyami keretek között segítjük tehetségük kibontakoztatását, tanulmányi versenyekre készítjük fel őket. Integráltan oktatunk Szakmai Alapdokumentumban meghatározottak szerint beszéd-, mozgásszervi-, látás-, hallássérült, autista, enyhe értelmi fogyatékos, valamint pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat. Az inetgráció feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye az együttnevelésre való alkalmasságról. Szakvéleményük tartalmazza a fejlesztési tanácsokat, melyek az osztályban dolgozó pedagógusok fejlesztési munkáját meghatározzák. A sikeres beilleszkedés szempontjából kulcsfontosságú a szülőkkel való hatékony együttműködés. A tantestület pedagógusai nyitottak, vannak ismereteik az integrációról és látják azok előnyeit. Alapvető érték intézményünkben az esélyteremtés és a másság elfogadása. Az SNI-s tanulók integrálása segíti a tolerancia és az empátia kialakítását a többi tanulóban. Az intézmény a kerület legrégebben integráló iskoláinak egyike. Sok külföldi diák is tanul nálunk. Vannak közöttük, akik nem beszélik megfelelően a magyar nyelvet, ők magyar szakkör keretein belül kapnak lehetőséget a felzárkózásra. Jelenlétük alkalmat ad a többi tanulónak más kultúrák megismerésére, elfogadására, tolerancia kialakítására. Az intézmény neve is tükrözi, hogy a tanulók nyelvi képességeinek és készégeinek fejlesztése prioritásként szerepel a nevelő-oktató munkában. A származási, identitási alapon szerveződő kétnyelvű német nemzetiségi osztályokban homogén csoportokkal dolgozunk. A német nyelv és irodalom tárgyon kívül a törvényben meghatározott óraszámban a tárgyak tanítási nyelve német. A tanrendbe építve néptánc és önállóan oktatott honismeret tantárgy is segíti a hgyományőrző tevékenységet. A tagozat működését a XIII. Kerületi Német Önkormányzat támogatja. Angol nyelvből lehetőség van a hagyományos nyelvoktatáson túl korai nyelvelsajátításra is évfolyamonként egy osztályban. Negyedik évfolyamon a tanulók szintfelmérőt írnak, amelynek eredményét figyelembe véve emelt szintű angol csoportokba, illetve technika- és természettudományos gyakorlatot emelt szinten tanuló csopportokat soroljuk a tanulókat. Az osztálylétszámok az alsó tagozaton telítettek. Az utóbbi években folyamatos túljelentkezés tapasztalható, a körzetes gyermekek létszáma folyamatos növekedést mutat. A legpreferáltabb osztályprofil a szülők körében a német nemzetiségi kétnyelvű tagozat, ezt követi az emelt szintű angol tagozat. 18

20 Felő tagozaton érezhető a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok elszívó ereje a tehetséges tanulók körében. A német nemzetiségi tagozaton mindig magasabb az iskolát váltók aránya. A tendencia a DSD I. nyelvvizsga intézményi bevezetésével csökkenni látszik, vonzó ajánlat a szülők számára az alapfokú államilag elismert nyelvvizsga. A nyolcadik évfolyam beiskolázási mutatói arról tanúskodnak, a diákokat jól felkészítjük a középiskolai továbbhaladásra. Továbbtanulás Gimnáziumba felvettek száma Szakközépiskolába felvettek száma Szakiskolába felvettek száma Nem beiskolázott Híd 2 programban beiskolázott 1 19

21 5. Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás Tanítói pályámat a BP. XIII. kerület Pannónia Általános Iskola német nemzetiségi tagozatán kezdtem meg 1997-ben. Csaknem a kezdetektől végigkísérhettem a német nemzetiségi kétnyelvű oktatási forma kialakulását, kibontakozását. Pedagógusi szakmai gyakorlatom valamennyi éve ehhez a tagozathoz köt. Szeretem az intézményemet, magaménak érzem a német nemzetiségi nevelést-oktatást. Történeti áttekintés A nemzetiségi oktatás törvényi kereteit az évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól tette lehetővé ben megalakult a XIII. kerületi Német Önkormányzat ekkor a Pannónia Általános Iskolában emelt szintű, jó színvonalú németoktatás folyt. Varsányiné Salgó Julianna igazgatónő két tannyelvű német oktatás kialakítására törekedett a nyelvoktatás színvonalának további emelésére, a XIII. kerületi Német Önkormányzat partnert keresett a német nemzetiségi oktatás beindítására. A két kezdeményezés 1995-ben talált egymásra, a Pannónia Általános Iskola és a XIII. kerületi Német Önkormányzat lefektette az együttműködés alapjait. A beérkező szülői kérvények alapján a XIII. kerületi Önkormányzat a törvényi szabályozásnak megfelelően (1993. évi LXXIX. törvény - a közoktatásról) megszervezte a német nemzetiségi oktatást. 1996/97-es tanévben elindult az első német nemzetiségi kétnyelvű osztály. Kezdeti nehézségeket okozott a tanítóhiány, később a szaktanárhiány a természetismereti tárgyak és a történelem vonalán. Mindvégig nagy volt a tanári fluktuáció. Komoly kihívást és jelentős többlet feladatot jelentett a szaktárgyak német nyelven való tanítása a tanulók 5.-es nyelvi színvonalán B2-es színvonalú könyvekből, ha egyáltalán adott volt bármi német nyelven. Az első helyi tanterv elkészítéséhez még nem léteztek központi alapok, a kéttannyelvű oktatás központi tantervei és módszertani ajánlásai voltak az irányadóak. Anno jobb volt a financiális háttér, ma jobb a tankönyvellátottság. Mindvégig nehéz feladat volt a kétnyelvűség biztosítása a tanórák megfelelő arányában. A német nemzetiségi kétnyelvű tagozat A kétnyelvű program következtében a tanulók évfolyamonkénti heti tanítási óráinak magyar nyelv és irodalom, illetve angol tárgyak óraszámával csökkentett összóraszámának a fele a törvényi előírásoknak megfelelően német nyelven folyik. A német nyelv és irodalom és 20

22 honismeret kötelező tárgyakon kívül alsó tagozaton a környezetismeretet, heti 1 órában a matematikát, és a készségtárgyakat tanítjuk németül. Felső tagozaton a természetismeret, földrajz, biológia, történelem, testnevelés, osztályfőnöki és néptánc tartozik e tárgyak körébe. A német nyelv és irodalmat, illetve a német nyelvű szaktárgyakat csoportbontában tanítjuk. A kétnyelvűség segíti a nyelvismeret és nyelvi képességek, készségek elmélyülését, a széleskörű szókincs kialakítását, adott tantárgyaknál a szakszókincs megszerzését. Első évfolyamon a gyerekek játékosan ismerkednek a nyelvvel, második osztálytól tanulnak németül írni és olvasni. Mindez nagyban hozzájárul a német nyelv megfelelő alapozásához és segíti az olvasás és írás zavartalan elsajátítását magyar nyelven. A tanulók hamar hozzászoknak a kétnye1vűséghez, magukénak érzik a magyarországi németek kultúráját, hagyományait, jól érzik magukat abban a légkörben, amit a két kultúra együttélése teremt. Büszkeségünk kezdetektől fogva a tanrendbe épített néptáncoktatás. Minden néptánccsoportunknak lehetősége nyílik a német nemzetiségi néptánc ápolására, fellépésekre koreográfiák elsajátítására. A tánccsoportok munkáját koreográfus segíti a Budapest 13. kerületi Német Önkormányzat támogatásával. Fellépési lehetőségeket biztosítanak számunkra a kerületi németség képviseletében. Tánccsoportjaink rendszeresen fellépnek budapesti- és kerületi rendezvényeken, gálákon valamint a Budapesti Németek Európa Napján. Részt veszünk az Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztiválon. Az utolsó két minősítő eljáráson indított tánccsoportjaink arany minősítést szereztek, az idei évben bekerült a Maiglöckchen tánccsoport a Fesztivál programba is, azaz a legjobb 12 közé. A fellépésekre tanulóinknak német nemzetiségi népviseleti ruhákat biztosítunk. Aratási ünnepünk, a Márton nap, Adventi ünnepkör és Húsvét késő délutáni vagy hétvégi rendezvényei alkalmat adnak a német hagyományok alapos megismerésére, ápolására, továbbörökítésére. A XIII. kerületi Német Önkormányzat szervezésében a Magyarországi Német Kultúra Napja és a XIII. kerületi Nemzetiségek Fesztiválja alkalmából a tágabb nyilvánosságnak is módja van megismerni az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka gyümölcseit. Az aratási ünnep alkalmából tradicionálisan az óvodások felé nyitunk. A német nyelvtudás és nyelvhasználat fejlesztése mellett célunk a nemzetiségi kultúra és hagyományok megismertetése, ápolása és az identitásformálás is. A XIII. kerületi Német Önkormányzat anyagi támogatást is nyújt a tagozat különböző programjaihoz, mint az erdei iskola, Aratási Ünnep, táncfellépések. 21

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI

HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI 2014. február 15. HÉBÉ ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2013-2018. Összeállította Geisztné Gogolák Éva igazgató Jóváhagyta: az iskola tantestülete 1. Jogszabályi háttér A 93/2009. (IV. 24.)

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN

A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN A SZAKTANÁCSADÓK FELADATAI A 48/2012. (XII.12.) EMMI RENDELET ALAPJÁN Dr. Kaposi József 2014 A szaktanácsadó a köznevelési törvényben 61. A pedagógusok tevékenységét szakértők, szaktanácsadók segítik.

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE

A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A BEREGSZÁSZI PÁL SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 10. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKMAI MUNKAKÖZÖSSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSE, KAPCSOLATTARTÁSÁNAK RENDJE, A PEDAGÓGUSOK MUNKÁJÁNAK SEGÍTÉSÉBEN

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista i Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Pedagógus végzettsége Pedagógus szakképzettsége

Részletesebben

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz

Közzétételi lista. 2014/15-ös tanév. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Közzétételi lista 2014/15-ös tanév Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Beiskolázási információk

Beiskolázási információk Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola Teleki-Blanka-Grundschule Beiskolázási információk Ö R Ö K Ö S ÖKOISK LA 2017/2018 A TELEKI Iskolánkban a pedagógiai munka legfőbb célja olyan tartalmas, bensőséges

Részletesebben

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség

Pedagógusok által ellátott tantárgyak és szolgáltatások 1 fő Végzettség, szakképzettség Az iskola neve: Janikovszky Éva ÁMK Általános Iskola Az iskola címe: 7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53. Az iskola OM azonosítószáma: 027327 Tanév megnevezése: 2012/2013. tanév Személyi feltételek Pedagógusok

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011

Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján. Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Közzétételi lista 2015/2016. A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. alapján AZ ISKOLA ADATAI Az iskola neve: ÚJPESTI HOMOKTÖVIS ÁLTALÁNOS ISKOLA 189011 Az iskola címe:1048 Budapest Homoktövis utca 100.

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol

Ellenőrzési terv évi tanév Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskol Pedagógiai munka éves ellenőrzési terve Pedagógia munka belső ellenőrzésének rendje Az eredményes munkavégzés érdekében nevelő-oktató munka belső ellenőrzését megszervezését, hatékony működtetését az SZMSZ,

Részletesebben

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet

Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet Az Intézményi Minőségirányítási Program értékelése 1. számú melléklet 2008-2009-es tanév Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola 6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. 1 I. Bevezető A nevelőtestület

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA. A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Jászboldogházi

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE JUHÁSZ GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 2600 Vác Báthori u. 17-19 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE A 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján JUHÁSZ

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 16 órakor megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Hevesy György Általános Iskola pedagógiai programjának módosítása

Részletesebben

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások,

4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, 4. Az egyes évfolyamokon tanított tantárgyak, kötelező és választható tanórai foglalkozások, ezek óraszámai 4.1 A műveltségterületek és tantárgyak viszonya: Műveltségi területek / Tantárgyak 1-4. 5. 6.

Részletesebben

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai

Köznevelési törvény. A hatályba lépés fontosabb dátumai Köznevelési törvény A hatályba lépés fontosabb dátumai 2012. szeptember 1. Ekkor lép hatályba a nemzeti köznevelésről szóló törvény, de legtöbb intézkedése késleltetve, illetve fokozatosan kerül bevezetésre.

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság.

Önéletrajz. Név. Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail. discipula@freemail.hu Állampolgárság. Önéletrajz Név Cseke Gábor Cím 3525, Miskolc, Csermely u. 27/a Telefon +36-20 5626323 Fax E-mail discipula@freemail.hu Állampolgárság magyar Születési idő 1959. 01. 01. munkahelyek Időtartam (-tól -ig)

Részletesebben

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás

Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Gyakornoki felkészítés programja

Gyakornoki felkészítés programja Gyakornoki felkészítés programja Intézmény: A program érvényessége: Készítette: Jóváhagyta: Bedőné Fatér Tímea mentor Készült a gyakornok pedagógussal egyeztetve.. gyakornok Különleges körülmény, melyhez

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon,

KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, KÖZZÉTÉTELI LISTA Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 6900 Makó, Vásárhelyi

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége.

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége. Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.). MKM rendelet 8 (6) bekezdése kötelezi az intézményeket arra, hogy szülőket tájékoztassák az eredményességükről, felkészültségükről, a személyi feltételeihez kapcsolódó

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szalkszentmártoni Petőfi Sándor Általános Iskola OM:027935 KLIK 030009 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 12. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. sz. melléklet a 11/1994.

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2014/2015-ös tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Mihályi Általános Iskola. 2016/17. tanév

Különös közzétételi lista. Mihályi Általános Iskola. 2016/17. tanév Különös közzétételi lista Mihályi Általános Iskola 2016/17. tanév 1. Felvétel intézményünkbe Intézményünk a beiskolázási körzetéhez az alábbi települések tartoznak: Cirák, Kisfalud, Mihályi, Vadosfa. Szülői

Részletesebben

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód

Megnevezés (tanult idegen nyelv) Létszám (fő) Tagozatkód KRÚDY GYULA GIMNÁZIUM, KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ KÖZÉPISKOLA, IDEGENFORGALMI ÉS VENDÉGLÁTÓIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA 9024 Győr, Örkény I. u. út 8 10. Tel.: 96/510-670 E-mail: titkar@krudy.gyor.hu OM azonosító: 030716

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei

Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei Kompetencia alapú angol nyelvi tanító szakirányú továbbképzési szak képzési és kimeneti követelményei 1. A szakirányú továbbképzési szak megnevezése: Kompetencia alapú angol nyelvi tanító 2. A szakképzettség

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Az értékelés rendszere

Az értékelés rendszere Az értékelés rendszere Terület, szempont Információforrás Indikátorok Súlyozás. Adminisztráció Elvégzi a pedagógiai tevékenységéhez kapcsolódó ügyviteli tevékenységet. Haladási és értékelő napló vezetése;

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség, egyetem Szak megnevezése Egyéb szakképesítés Tanított tárgyak,, tanár, pedagógiaangol

Részletesebben

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő

Társadalomismeret. Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő Nem az számít, hány könyved van, hanem az, hogy milyen jók a könyvek. SENECA Hogyan tanítsunk az új NAT szerint? Társadalomismeret Nemzeti Közszolgálati és Tankönyv Kiadó Zrt. Králik Tibor fejlesztő 1

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

2011/2012-es tanév rendje

2011/2012-es tanév rendje 2011/2012-es tanév rendje A tanév 2011. szeptember 1-jétől (csütörtök) 2012. június 15-ig (péntek) tart. Az első félév: 2012. január 13-ig (péntek) tart. 2012. január 20-ig (péntek) értesítés az I. félévben

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ. a 2016/2017-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2016/2017-es tanévre 2 Beköszöntő helyett Választani mindig nehéz, hiszen a döntéssel, miközben új utak nyílnak, mások lezárulnak. Különösen nehéz ismeretek hiányában felelősségteljesen

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium felvételi tájékoztatója Az iskola neve: Szent Gellért Katolikus Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium Az iskola OM-azonosítója: 028300

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A GUBODY FERENC SZAKKÉPZŐ ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA (2700 Cegléd, Alkotmány utca 7-9.) OM száma: 201038 CEGLÉD 2015 Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... 7 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... 7 I.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló rendelet alapján az alábbi adatokat tesszük közzé. Intézmény neve: Besnyői Arany

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései

FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései FELKÉSZÜLÉS A 2013/2014. TANÉVRE 2. A kötelező és tervezhető órakeret kérdései Készítette: Kozák András köznevelési szakértő Tanulói terhelhetőségi küszöbszám Az egyes évfolyamokra a kerettantervben megállapított

Részletesebben

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a

K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a Szent Mihály Görögkatolikus Általános Iskola OM azonosító: 201584 4254 Nyíradony, Árpád tér 10. K ü l ö n ö s k ö z z é t é t e l i l i s t a 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008

Részletesebben

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola

Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola Különös közzétételi lista Görgetegi Általános Iskola 2016/2017 1.A pedagógusok végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tantárgyfelosztáshoz Szám Iskolai végzettsége Szakképzettsége Tantárgyfelosztás

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató II. Beiratkozásra meghatározott idő, a fenntartó által engedélyezett osztályok, csoportok száma III. A nevelési-oktatási intézmény

Részletesebben

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre

Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre Török János Mezőgazdasági és Egészségügyi Szakképző Iskola, 2700 Cegléd, Széchenyi út 16. Különös közzétételi lista a 2011-2012-es tanévre 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet és a 32/2008.

Részletesebben

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 1. Pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség Tantárgyfelosztás 1. Tanító Közoktatás vezetői szak Közoktatási

Részletesebben

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann

A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann különkiadás A 2016/2017. tanévben az 1. osztályosok tanítói: Juha Gyöngyi és Molnárné Kondrát Mariann Szeretettel várjuk a szülőket tájékoztató szülői értekezletre 2016. jan. 27 - én, szerdán 18 órakor,,

Részletesebben

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17.

PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA február 17. PIPACSVIRÁG MAGYAR ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA A LEENDŐ ELSŐSÖK SZÜLEINEK TÁJÉKOZTATÓJA 2014. február 17. Az iskola rövid története 2001- Az iskola megnyitja kapuit, négy osztály veszi birtokba

Részletesebben

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NAGYVÁZSONYI KINIZSI PÁL NÉMET NEMZETISÉGI NYELVOKTATÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1. 2013/2014-es tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége,

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

Kétegyháza KOMP-ra száll

Kétegyháza KOMP-ra száll Kétegyháza KOMP-ra száll Fekete Gabriella projektmenedzser Kétegyháza nagyközség Tartalmi-módszertani változás szükségessége Nemzeti alaptanterv Alapdokumentumok OKM Közoktatás-fejlesztési Stratégiája

Részletesebben

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény TÁMOP 3.1.7 PROJEKT Referencia-intézményi szerepre való felkészülés folyamata, szakmai, szervezeti hozadéka Debrecen Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2012.11.15.

Részletesebben

Közzétételi lista. Szakképzettségek

Közzétételi lista. Szakképzettségek Közzétételi lista I. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató Lásd: Pedagógiai program 1.11 Az iskolába jelentkező tanulók felvételének és átvételének elvei + Nkt. 50, 51. II. III. IV. Beiratkozásra

Részletesebben

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében

A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében A portfólió szerepe a pedagógusok minősítési rendszerében 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény

Részletesebben

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján

Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján Különös közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Végzettség Szakok Munkaköre

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola

5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 5. számú melléklet TOVÁBBKÉPZÉSI PROGRAM 2010-15. Cecei Általános Iskola 1 Cecei Általános Iskola Cece 7013 Árpád u. 3. Tel: 25-505-140 E-mail: iskolacece@gmail.com A Cecei Általános Iskola Továbbképzési

Részletesebben

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása

A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány kerettanterveinek felülvizsgálata és a jogszabályi változásokhoz történő igazodása A Szőlőtő Kétnyelvű Oktatási Alapítvány két kerettanterve: Kerettanterv két nyelven

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Továbbképzési program

Továbbképzési program AVASTETŐI ÁLTALÁNOS, MAGYAR - ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ISKOLA és ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Továbbképzési program 2008. szeptember 1-2013. augusztus 31. Továbbképzési program a 2008. szeptember

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógus azonosító száma 1. 79849671990 főiskola 2. 78216931335 főiskola

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési-oktatási intézmények részére 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Iskolai végzettség További

Részletesebben

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) - (ek)

Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/ Mobil: 0630/ Fax(ok) -  (ek) Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Öreg István Cím(ek) 5650 Mezőberény, Győri János u. 5/c. Telefonszám(ok) 66/424-399 Mobil: 0630/257-9932 Fax(ok) - E-mail(ek) oregi@mezobereny.hu

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013

AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 AJÁNLAT A PROGRAM FELÜLVIZSGÁLATÁHOZ, MÓDOSÍTÁSÁHOZ MÓD-SZER-TÁR ÓVODAPEDAGÓGIAI KONFERENCIA BUDAPEST 2013 HOGYAN LESZ A NEVELÉSI PROGRAMBÓL PEDAGÓGIAI PROGRAM? Törvényi változás az elnevezésben A tartalmak

Részletesebben

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján

Különös közzétételi lista. a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján Különös közzétételi lista a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A

Részletesebben

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2015/2016. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1.

Adatszolgáltatás. TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő pedagógusok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. Adatszolgáltatás TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0068 projektben résztvevő ok nyilvántartása a pályázati útmutató E1. pontja alapján Pedagógus neve 1. Bihari Sándorné 2. Gecse Istvánné neme életkora iskolai végzettsége

Részletesebben

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő

Tanév megnevezése: 2016/2017. Személyi feltételek. 11 fő. magyar nyelv és irodalom 5 fő 5 fő főiskola magyar angol nyelv 4 fő Az iskola neve: BUDAPEST XVIII. KERÜLETI EÖTVÖS LORÁND ÁLTALÁNOS ISKOLA Az iskola címe: 8 Budapest, Lakatos út. Az iskola OM azonosítószáma: 9 KLIK: 9 Tanév megnevezése: /7. pedagógusok által ellátott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015

Közzétételi lista 2014/2015 Közzétételi lista 2014/2015 10. számú melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához VÉGZETTSÉG

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Az intézményben a szakos ellátottság teljes körű. A Nemzeti alaptanterv műveltségterületeinek és

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége.

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: A nevelő szakképzettsége / végzettsége. Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben