Intézményvezető-helyettesi pályázat. Vigh Katalin

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Intézményvezető-helyettesi pályázat. Vigh Katalin"

Átírás

1 Intézményvezető-helyettesi pályázat Vigh Katalin Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest, Tutaj utca OM Kiíró: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Budapesti XIII. Tankerülete Pályázati adatbázis azonosítószáma: 1505

2 Tartalomjegyzék 1. Szakmai önéletrajz... 3 Személyi adatok... 3 Munkahelyek... 3 Intézményvezető-helyettesi feladatok... 4 Megbízás keretében végzett feladatok... 4 Egyéb tevékenységek... 5 Képesítések rövid ismertetése... 5 Egyéb, fontosabb továbbképzések... 5 Kitüntetések... 6 Karrierterv... 6 Priorotásaim... 6 Német nemzetiségi tagozatért felelős intézményvezető-helyettesként... 6 Német nemzetiségi tagozat nyelvtanáraként fontos számomra Pedagógusi pályám... 9 Bp. XIII. ker. Pannónia Általános Iskola , Egyéb tapasztalatok XIII. kerületi Német Önkormányzat (NÖ) GYED / GYES Helyzetelemzés Az épület adottságai, tárgyi felszereltsége Az épület kihasználtsága Személyi feltételek Iskolánk tanulói Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás Történeti áttekintés A német nemzetiségi kétnyelvű tagozat Az iskola arculatát meghatározó programok, tevékenységek Emelt szintű angoloktatás Sporttevékenység ÖKO iskolai program Integrált oktatás

3 Erőszakmentes, egészségtudatos iskola Felsőoktatási gyakorlóhely, főiskolai hallgatók tanítási gyakorlata A Pannónia Általános Iskola, mint referencia intézmény Diákönkormányzatiság Vezetői fejlesztési program Helyi tanterv Pedagógusok önképzése Identitásformálás Összegzés MELLÉKLETEK

4 1. Szakmai önéletrajz V I G H K A T A L I N Személyi adatok Születési név: Vigh Katalin Születési idő: Születési hely: Budapest Családi állapot: férjezett Állampolgárság: magyar Nyelvismeret: felsőfokú német C típusú nyelvvizsga Munkahelyek Bp. XIII. ker. Pannónia Általános Iskola 1997-től osztálytanító, majd osztályfőnök 1-8. évfolyamon 1998-tól 1-8. évfolyamon német anyanyelv és irodalom, német mint idegennyelv, hon és népismeret, valamint további német nyelvű tárgyak tanítása 2000-től német nemzetiségi tagozatvezető 2014-től német nemzetiségi tagozatért felelős intézményvezető-helyettes XIII. kerületi Német Önkormányzat (NKÖ) képviselő: A Művelődési és Oktatási Bizottság tagjaként tevékenységköröm a kerületi németoktatás támogatása, a NÖK oktatással kapcsolatos rendezvényeinek koordinálása, kapcsolattartás a Pannónia Általános Iskolával GYED/GYES kisgyermekem (jelenleg 3, 5 és 7 évesek) nevelése 3

5 Intézményvezető-helyettesi feladatok Az alsó és felső tagozat pedagógiai, szakmai irányítása, különös tekintettel a német nemzetiségi tagozat munkájára Kapcsolattartás a kerületi német önkormányzattal és a nemzetiségi oktatásban érintett más intézményekkel, szervezetekkel Intézményi nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, intézményen kívüli nemzetiségi programok kiválasztása, koordinálása Főiskolai hallgatók gyakorlati képzésének megszervezése Adminisztratív feladatok és adatszolgáltatás ellátása Intézményi dokumentumok fejlesztése (PP, SZMSZ, Házirend, Intézményi cselekvési terv) Jogi háttér figyelemmel kísérése (különös tekintettel a nemzetiségi oktatásra) Folyamatos önképzés Megbízás keretében végzett feladatok 1997-től évente 5 napos erdei iskola szervezése és vezetése német nemzetiségi településekre 2001-től testvériskolai kapcsolatok ápolása, és diákcsere programok szervezése, vezetése 2002-től a Budapesti Tanítóképző Főiskola harmad és negyedéves hallgatóinak csoport előtti tanítási gyakorlatának vezetése német nyelv és irodalom tantárgyból 2004-től iskolám Támogató csoportjának tagjaként minőségbiztosítási / fejlesztési tevékenység 4

6 Egyéb tevékenységek Pályázatok készítése és pályázati munka segítése Eredményes felkészítés német nyelvi- és szavalóversenyekre valamint középfokú német nyelvvizsgára Részvétel intézményi alapdokumentumok aktualizálásában (Tantervek, IMIP) Képesítések rövid ismertetése [ ] Budapesti Tanítóképző Főiskola idegennyelv-oktató (német nyelvű) tanítói szak [ ] BDTF / ELTE TFK Német nyelvtanári szak [ ] BME Műszaki Pedagógia Tanszéke Közoktatás vezetői és szakvizsgázott pedagógus szakirányú továbbképzési szak [ ] SZTE JGYPK német- és nemzetiségi némettanár MA szak (folyamatban) Egyéb, fontosabb továbbképzések Intézményvezetők felkészítése az intézményi önértékeléshez, a tanfelügyeleti ellenőrzéshez és a pedagógusminősítéshez kapcsolódó intézményvezetői feladatok ellátására (folyamatban) Ismerkedés az intézményértékeléssel, a monitoring alapjaival Goethe Intézet módszertani, didaktikai, országismereti, irodalmi és az új helyesírás szabályokkal kapcsolatos továbbképzései Számítógép és internet alapismeretek Szövegszerkesztés és táblázatkezelés 5

7 Neue Wege der Lust auf Unterricht (A motivált tanulás új útjai) Kreative Sprachsituationen in der Grundschule (Kreatív beszédszituációk az általános iskolában) Kitüntetések 2002 Deutschlehrerin des Jahres (Deutsche Selbstverwaltung Budapest) - /Az év némettanára, Budapesti Német Önkormányzat/ 2005 Év pedagógusa (XIII. kerületi Önkormányzat Képviselőtestülete) 2007 Kiváló szakvezető (ELTE-TÓFK) 2008 Főtanácsosi cím (Bp. XIII. ker Pannónia Általános Iskola) Karrierterv Iskolám német nemzetiségi igazgatóhelyettesi megbízatása Német - és nemzetiséginémet tanári MA végzettség megszerzése Pedagógusok előmeneteli rendszerében a 2015-ös miősítési eljárás keretében a pedagógus II., majd a mesterpedagógus fokozat elérése Priorotásaim Német nemzetiségi tagozatért felelős intézményvezetőhelyettesként fontos számomra - az iskola, mint szervezet stabil működésének segítése. - az intézményvezetői döntések előkészítése a törvények ismeretében, az intézményi folyamatok és adottságok figyelembe vételével. - a céltudatos, folyamat- és rendszerszemléletű gondolkodás, 6

8 tervezőmunka. - a felkészült pedagógiai, szakmai irányítás, ellenőrzés, értékelés. - a határidők betartása, pontosan végzett adminisztratív tevékenység, adatszolgáltatás. - a német nemzetiségi tagozat és a nevelőtestület egésze együttműködésének biztosítása. - az intézményem bekapcsolása a német nemzetiségi közösség életébe, együttműködés a német nemzetiségi önkormányzatok különböző szintjeivel. - a kapcsolattartás a nemzetiségi nevelésben-oktatásban érintett intézményekkel, szervezetekkel az intézményi nevelő-oktató munka fejlesztésére, a naptakész információk beszerzéséhez. - a testvériskolai kapcsolatok ápolása, a nyelvismeret és kommunikációs készség kipróbálásának biztosítása anyanyelvi környezetben. - a tanulók identitásának formálására intézményi nemzetiségi hagyományőrző programok szervezése, a minőségi munka jegyében körültekintő előkészítő tevékenység, gördülékeny lebonyolítás biztosítása. - az inézményen kívüli hagyományőrző programokban való részvétel koordinálása, megfelelő korcsoport és minőségi programok kiválasztása. - a korrekt tájékoztatás és együttgondolkodás a szülőkkel. - a konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása problémák tisztázására, megoldásai utak célorientált végiggondolása. - a felelősségvállalás a jövő pedagógusgenerációjának magas szintű gyakorlati képzéséért szakmailag felkészült és megfelelő gyakorlatot szerzett szakvezetők kijelölésével. - az élethosszig tartó tanulás önképzés és a mindennapi feladathelyzetek megoldásainak refelxív átgondolása által. 7

9 Német nemzetiségi tagozat nyelvtanáraként fontos számomra - a német nemzetiségű tanulók identitásának formálása a nyelvi fejlesztés, irodalmi és nemzetiségi népismereti tartalmak közvetítése, nemzetiségi hagyományőrző programok élménygazdag, tevékenységcentrikus, örömteli átélése által. - a mindennapi életben, anyanyelvi környezetben, továbbtanulás és nyelvvizsga során egyaránt használható nyelvtudás kialakítása a kommunikatív nyelvoktatás talaján. - a képességek és készségek egyénre szabott fejlesztése változatos módszerek és munkaformák, differenciált nevelő-oktató munka által. - az intézményemben bevált új módszertani irányvonalak és tárgyi eszközök alkalmazása a magas szintű nevelő-oktató munka és a motivált tanulás biztosítására. - az egyéni adottságok figyelembevétele a hatékonynevelő oktató munka és a tanulók optimális személyiségfejlődésének biztosítására. 8

10 2. Pedagógusi pályám Bp. XIII. ker. Pannónia Általános Iskola Osztálytanítóként, illetve osztályfőnökként és némettanárként 1-8. évfolyamon kísérhettem végig osztályom pályafutását a kétnyelvű német nemzetiségi tagozaton, így módom volt megismerni a tanítói és tanári pálya elvárásait, prioritásait, az alsó tagozatról a felsőbe való átlépés nehézségeit, azok hátterét. Két tanulócsoportot is volt alkalmam 8 éven át kísérni, további kettőt öt éven át, megtapasztalhattam, hogy az általam megművelt talaj milyen termést hoz. Tanítói/tanári munkámban mindig fontos volt a gyermekszeretet, a minőségi, eredményes munka, a gyermekek személyiségének figyelembevétele, fejlesztése az egyéni adottságok figyelembevételével; tanulóim nyelvtudásának, általános műveltségének fejlesztése. Nyelvtanárként módszertani kultúrám a kommunikatív nyelvoktatás módszertani gazdagságára alapoz, nem megfeledkezve más nyelvoktatási módszerek hatékony elemeiről sem. Lényeges számomra a nevelő, oktató munka szimbiózisa, a tananyag feldolgozás során a szociális kompetenciák fejlesztése. A nyelvoktatás különösen alkalmas a kommunikációs képesség, vitakészség, együttműködés, a másság elfogadása, konfliktuskezelés fejlesztésére. Nemzetiségi tagozaton tanítóként a hagyományok ápolása, átadása; az identitásformáló erők gyermekcentrikus átgondolt alkalmazása kulcsfontosságú számomra. Az ELTE-TÓFK hallgatóinak gyakorlati képzésében 10 szemeszteren keresztül vettem részt. A szakvezetői munka fiatalok oktatásának sajátosságaira tett nyitottá, növelte empátiás készségemet, következetességemet. A jövő pedagógusgeneráció elméleti ismereteinek gyakorlatba való átültetésének segítése, a körültekintő tervezőmunka kialakítása, a 45 perces tanóra felépítésének elsajátítása felelősségteljes munka, melyet szívesen végeztem. Célom mindvégig a tanítói munka, a nevelési-oktatási folyamat középpontjában álló, cselekedni vágyó gyermek fejlődése iránt érzett felelősség kialakítása volt. Táborszervezési és táboroztatási gyakorlatra tettem szert az évek során. Megismerhettem a német nemzetiség lakta települések adottságait, programlehetőségeit a hon és népismeret élményalapú oktatása szempontjából. A kezdetektől részt vettem intézményem testvériskolai programjaiban, a diákcserék megszervezésében és a diákok utaztatásában, fogadásában. Anyanyelvi tanáraink és nyelvi asszisztensünk munkáját is én koordináltam. Az anyanyelvi nyelvhasználat kiemelkedő 9

11 jelentőségű mind a diákok, mind a tanárok számára. Munkaterületemen megjelenő pályázati lehetőségekkel élve az évek során gyakorlatra tettem szert formailag és tartalmilag jó pályázatok elkészítésében és hatékonyan tudtam ezáltal segíteni mások pályázati tevékenységét is. Tagozatvezetőként számos új kvalitással gazdagodtam, mint például minőségbiztosítási, szervezetcentrikus látásmód, adminisztratív jártasságok, mérések elemzése, értékelése, pályázati gyakorlat, munkamegosztás szervezése, felelősségvállalás, körültekintő tervezés. A minőségbiztosítási/fejlesztési munka speciális látásmóddal ajándékozott meg. Noha a fókuszban akkortájt az intézményi alapdokumentumok aktualizálása állt, megtanultam a folyamat-centrikus gondolkodást, és a megismétlődő események, rendezvények hatékony menedzselését. A pedagógiai porfólióm elkészítése során nőtt a pedagógiai tudatosságom, relexiv gondolkodásmódom. Egy folyamatosan fejlődő, magát a kor elvárásaihoz igazító, számos Európai Uniós projektben részt vevő intézmény dolgozójaként megismerhettem új pedagógiai módszereket, munkaformákat, más jó gyakorlatokat is. Igyekszem az új kihívásoknak megfelelni, magamat állandóan fejleszteni, otthonossá válni hivatásom világában. Új kihívást jelentett számomra az intézményvezető-helyettesi megbízatás is. A német nemzetiségi tagozat szakmai, pedagógiai munkájának vezetése mellett tanügyigazgatási feladatokkal bővült a tevékenységköröm, illetve a korábbi feladatok teljesebb, magsasabb szintű ellátásával. Munkám lehetőséget biztosít erősségeim kibontakoztatására, alkalmazkodási képességem pedig az új szerepben elvárt személyiségvonások kiépítésére. Szükségesnek éreztem a feladatkör megfelelő szintű ellátásához egy negyedik képesítés megzerzését is, a tanév végével zárom a nemzetiséginémet-tanár MA szakot a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző karán. 10

12 3, Egyéb tapasztalatok XIII. kerületi Német Önkormányzat (NÖ) Kisebbségi / nemzetiségi önkormányzati képviselőként az önkormányzatiság, az önszerveződés, egyenjogúság, szavazati és szólási jog azok a kiemelkedő értékek, melyek gondolkodásmódomra hatottak. Nemzetiségi közéleti szereplőként alkalmam volt szorosabbra fűzni a szálakat nemzetiségi szervezetekkel, intézményekkel, megismerni, miben támogathatják az intézményemben folyó nevelő-oktató munkát. Érdekképviseleti tevékenység kapcsán a törvényi előírások szem előtt tartása beleívódott mindennapi gyakorlatomba. GYED / GYES 2008-ban született első kisfiam, 2010-ben a második, majd 2012-ben a kislányom. Mindhárman életrevaló, eleven, kreatív egyéniségek. Nagyon büszke vagyok rájuk, bár nevelésük komoly energiát igényel. Megtanított rá, hogy az embernek mindig akad még kiaknázatlan energiája és ideje. Az újabb gyermekek érkezése mindig szükségessé tette az időbeosztás és feladataim újragondolását. Három kisgyermeket nevelve az ember megtanulja, hogy nincs lehetetlen, mindent meg lehet oldani, legfeljebb módosítva az elképzeléseket. 11

13 4. Helyzetelemzés Az épület adottságai, tárgyi felszereltsége A modern és az új jól sikerült ötvözésére példa a Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola épülete ben Schulek János építész tervei alapján épült, csaknem százévesen egy tanéven át tartó teljes körű felújításon esett át a XIII. kerületi Önkormányzat tíz intézményt érintő iskola felújítási projektje keretében. A felújított épület megőrizte műemlék jellegű arculatát, belül azonban megfelel a 21. századi elvárásoknak. Akadálymentesítették az épületet a főlépcsőházban és az eltolt szintezésű tornatermi lépcsőházban elhelyezett liftekkel. Átstrukturálták az irodai-iskolavezetési részt, a nagytanárit szintenként elhelyezett kistanárik váltották fel. A közös megbeszéléseknek a díszterem ad otthont, amely konferenciaterem jelleggel, vagy akár csoportmunkához is berendezhető. A tantestületi értekezleteken kívül előadásokat, iskolai rendezvényeket, ünnepélyeket is tartunk itt, valamint a néptánc-tanítás fő színhelye. Az udvar egy részének beépítésével kétszintes tornacsarnok került kialakításra. A tornatermek térelválasztók segítségével tovább tagolhatóak, így lehetőség van a mindennapos testnevelés intézményi megvalósítására. A megmaradt udvarrész egy része díszkő-burkolatot kapott, egy részét növények teszik környezetbaráttá, illetve egy Európai Uniós elvárásoknak is megfelelő játszótér került kialakításra. A levegőzésre további lehetőséget biztosít a harmadik emeleti padokkal, növényekkel és faburkolattal ellátott tetőterasz. Gyermekbaráttá váltak a belső terek a burkolatok találó kiválasztásával, termenként egységes, esztétikus berendezés elhelyezésével. A 42 oktatási célra alkalmas teremből 28 aktív táblával felszerelt. Az oktatás az idei tanévtől osztálytermi rendszerben folyik a tanulói balesetek csökkentésére és a szünetekben tartott ügyeletek hatékonyságának növelésére. Az osztályok saját teremben töltött ideje segíti az épület és termek állagmegóvását, a tanulók köztulajdon iránt érzett felelősségtudatának fejlődését is. Szakteremként funkcionálnak továbbra is a kémia és fizika előadó, technikaterem és a számítástechnika termek. Az alagsorban tankonyha áll rendelkezésre a technika tantárgy oktatásához, más tantárgyak élményalapú tananyag feldolgozásához és az ünnepi készülődésekhez. 12

14 Az iskolai könyvtárat is modernizálták, komoly gyűjteménnyel rendelkezik szépirodalmi, valamint a nevelő-oktató munkát segítő kiadványokból, tankönyvekből. A sajátos nevelési igényű tanulók speciális fejlesztési szükségleteinek kielégítésére két fejlesztő és egy mozgásfejlesztő terem, valamint egy logopédus szoba áll rendelkezésünkre. A német nemzetiségi osztályok a második emeleten kerültek elhelyezésre, a jövő tanév létszámbővülésével betöltik a szint valamennyi osztálytermét. A német és angol nyelvoktatást négy csoportbontásra alkalmas terem segíti. Az épület kihasználtsága A csoportbontott tanórák, a hit-és erkölcstan bevezetése és az egyéni fejlesztések miatt a termek kihasználtsága csaknem 100%-os a délelőtti órákban. Délután az egész napos benntartózkodás, a zeneiskola, a korrepetálások és szakkörök teremigénye miatt a diákok számára szervezett programok délutáni tanulói előkészületeire csak megfelelő alkalmazkodás árán kerülhet sor. A felső tagozatra lépő 4 osztályból álló angolt tanuló évfolyamok, és az idei tanévben indított öt osztály, melyből kettő nemzetiségi, heti 6 csoportbontott órával (5 német nyelv és irodalom, 1 környezetismeret tanóra) tovább élezi a helyzetet. Az iskola iskolaotthon, napközi és tanulószoba formájában biztosítja a tanulók egész napos benntartózkodását. A délutáni időszakban diáksportkörök, edzések, szakkörök és tanfolyamok segítik a tanuló személyiségének sokoldalú fejlesztését. A szabad játékidőt a tanulók az udvaron, a tetőkertben, a kisebbek az udvari játszótéren, rossz idő esetén a tanteremben tölthetik. A szintenként kialakított tanári pihenők számítógépekkel és étkezővel felszereltek, lehetőség van polcokon szakkönyvek és tananyagok elhelyezésére is. A pedagógusoknak módja van itt elvégezni az adminisztratív kötelezettségeket, a tanórai előkészületeket és a tanulói munkák javítását. Tapasztalatot, információt cserélhetnek, munkaközösségi értekezleteket tarthatnak. A korábbi nagytanárival szemben sokkal magasabb a kihasználtságuk. Az ebédeletetésre 3 ebédlő szolgál, korszerűen felszerelt melegítőkonyhával. Az étkezők csaknem minden nap telítettek, a konyhán biztosított létszám minden nap feszített tempót kíván a konyhásoktól. Az alagsorban található a táncruha-raktár mely biztosítja a népviseleti ruhák tárolását, rendszerezését, valamint a tanulók lezárható öltözőszekrényei. A magántulajdon védelmére alkalmas tárolók kulcsait a tanulók tanév elején vehetik fel, év végén kötelesek leadni. 13

15 Személyi feltételek Tantestületünk létszáma 69 fő. A tartósan távollévők száma 7 fő, helyettesítésükre határozott időre alkalmazunk kollégákat. A következő tanévben 6 álláshely bővüléssel számolunk a 4 osztályból álló felső tagozatba lépő évfolyam, és a kilépő 3 osztállyal szemben belépő öt első osztály miatt, melyből kettő nemzetiségi. 14

16 Az iskolában adott a teljes körű szakos ellátottság. A nevelő-oktató munkát 3 pedagógiai asszisztens valamint felső tagozaton egy fő laboráns segíti. A nevelési tanácsadó és szakszolgálatok szakvéleménye alapján egyéni fejlesztésre jogosult tanulók fejlesztését három fejlesztő pedagógusi szakvizsgával rendelkező pedagógus látja el. A tanulókkal, illetve munkaüggyel kapcsolatos adminisztratív munkát két iskolatitkár végzi. Az iskola számítógép parkját és annak szoftvereit teljes munkaidőben alkalmazott rendszergazda tartja karban. Az intézményben folyó munkát a PRIZMA EGYMI utazó gyógypedagógusai, logopédus és pszichológus segíti. A nagyothalló, gyengén látó tanulóink külön megsegítésben részesülnek. A gyermekvédelemmel kapcsolatos teendőket a gyermekvédelmi munkát koordináló pedagógus szervezi. A diák-önkormányzati munkát szabadidő szervező végzettségű munkatársunk segíti hosszú évek óta. 15

17 A tantestületben kiegyensúlyozott a kollégák életkor szerinti megoszlása. Többségében már öt évet meghaladó pedagógiai tapasztalattal rendelkező gyakorlott pedagógusokról beszélhetünk, 80% feletti a tíz évet meghaladó tanítási tapasztalattal rendelkezők aránya. Nyugdíjazás előtt állók száma az elkövetkező 5 évben nem haladja meg a négy főt. Az életkor szerinti megoszlás és a jól kvalifikált tanári kar a pedagógusok előmeneteli rendszerében is leképezhető: 2 fő mesterpedagógus, 4 fő a pedagógus II., 60 fő a pedagógus I. fokozatba sorolt, (közülük 7-en vesznek részt a 2015-ös minősítő eljárásban, és 7 fő jelentkezett a 2016-os minősítő eljárásba) 3 fő gyakornok. A nemek szerinti megoszlás a pedagóguspályán megszokottak szerint alakul, magasan reprezentált a nők aránya a tanári karban. Szakos megoszlásban kivételt képez a testnevelés, a kémia és a számítástechnika szak, ahol kiegyenlített a nemek eloszlása. 16

18 A német nemzetiségi tagozaton jelenleg 16 fő tanít német szakos tanítói vagy tanári diplomával illetve német és valamilyen szakos végzettséggel. A következő évben induló két elsős német nemzetiségi osztállyal a létszám 18-ra emelkedik, így csaknem a tantestület negyedét kiteszi, ami biztosítja a kétnyelvű oktatási forma fenntarthatóságát. A pedagógusok jól képzettek, a tantestület nyitott az újításokra. Számos Európai Uniós pályázat futott az intézményben, a hozzájuk kapcsolódó képzések nagymértékben fejlesztették a pedagógusok módszertani kultúráját. Az intézmény az aktív, innovatív iskolavezetés és a pedagógusok munkája nyomán a PROMETHEAN referencia intézménye, Ökoiskola, erőszakmentes és egészségtudatos iskola címeket viseli. Iskolánk tanulói A tanulók összetétele igen vegyes a családok anyagi lehetőségei, a kulturális háttér és az egyéni adottságok szempontjából. Képességeik, készségeik, elsajátított ismereteik, valamit tanulási stratégiák alkalmazásképes ismerete erős szórást mutat. Vannak, akik sok segítséget, megerősítést igényelnek. A tanórai differenciált bánásmódon túl egyéni fejlesztésen, korrepetálásokon segítjük felzárkózásukat. Vannak, akik akár önállóan plusz feladatokat is el 17

19 tudnak végezni, fejlesztő foglalkozásokon, szakkörökön, tanfolyami keretek között segítjük tehetségük kibontakoztatását, tanulmányi versenyekre készítjük fel őket. Integráltan oktatunk Szakmai Alapdokumentumban meghatározottak szerint beszéd-, mozgásszervi-, látás-, hallássérült, autista, enyhe értelmi fogyatékos, valamint pszichés fejlődési zavar miatt a nevelési-tanulási folyamatban tartósan és súlyosan akadályozott tanulókat. Az inetgráció feltétele a Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye az együttnevelésre való alkalmasságról. Szakvéleményük tartalmazza a fejlesztési tanácsokat, melyek az osztályban dolgozó pedagógusok fejlesztési munkáját meghatározzák. A sikeres beilleszkedés szempontjából kulcsfontosságú a szülőkkel való hatékony együttműködés. A tantestület pedagógusai nyitottak, vannak ismereteik az integrációról és látják azok előnyeit. Alapvető érték intézményünkben az esélyteremtés és a másság elfogadása. Az SNI-s tanulók integrálása segíti a tolerancia és az empátia kialakítását a többi tanulóban. Az intézmény a kerület legrégebben integráló iskoláinak egyike. Sok külföldi diák is tanul nálunk. Vannak közöttük, akik nem beszélik megfelelően a magyar nyelvet, ők magyar szakkör keretein belül kapnak lehetőséget a felzárkózásra. Jelenlétük alkalmat ad a többi tanulónak más kultúrák megismerésére, elfogadására, tolerancia kialakítására. Az intézmény neve is tükrözi, hogy a tanulók nyelvi képességeinek és készégeinek fejlesztése prioritásként szerepel a nevelő-oktató munkában. A származási, identitási alapon szerveződő kétnyelvű német nemzetiségi osztályokban homogén csoportokkal dolgozunk. A német nyelv és irodalom tárgyon kívül a törvényben meghatározott óraszámban a tárgyak tanítási nyelve német. A tanrendbe építve néptánc és önállóan oktatott honismeret tantárgy is segíti a hgyományőrző tevékenységet. A tagozat működését a XIII. Kerületi Német Önkormányzat támogatja. Angol nyelvből lehetőség van a hagyományos nyelvoktatáson túl korai nyelvelsajátításra is évfolyamonként egy osztályban. Negyedik évfolyamon a tanulók szintfelmérőt írnak, amelynek eredményét figyelembe véve emelt szintű angol csoportokba, illetve technika- és természettudományos gyakorlatot emelt szinten tanuló csopportokat soroljuk a tanulókat. Az osztálylétszámok az alsó tagozaton telítettek. Az utóbbi években folyamatos túljelentkezés tapasztalható, a körzetes gyermekek létszáma folyamatos növekedést mutat. A legpreferáltabb osztályprofil a szülők körében a német nemzetiségi kétnyelvű tagozat, ezt követi az emelt szintű angol tagozat. 18

20 Felő tagozaton érezhető a hat és nyolc évfolyamos gimnáziumok elszívó ereje a tehetséges tanulók körében. A német nemzetiségi tagozaton mindig magasabb az iskolát váltók aránya. A tendencia a DSD I. nyelvvizsga intézményi bevezetésével csökkenni látszik, vonzó ajánlat a szülők számára az alapfokú államilag elismert nyelvvizsga. A nyolcadik évfolyam beiskolázási mutatói arról tanúskodnak, a diákokat jól felkészítjük a középiskolai továbbhaladásra. Továbbtanulás Gimnáziumba felvettek száma Szakközépiskolába felvettek száma Szakiskolába felvettek száma Nem beiskolázott Híd 2 programban beiskolázott 1 19

21 5. Német nemzetiségi kétnyelvű oktatás Tanítói pályámat a BP. XIII. kerület Pannónia Általános Iskola német nemzetiségi tagozatán kezdtem meg 1997-ben. Csaknem a kezdetektől végigkísérhettem a német nemzetiségi kétnyelvű oktatási forma kialakulását, kibontakozását. Pedagógusi szakmai gyakorlatom valamennyi éve ehhez a tagozathoz köt. Szeretem az intézményemet, magaménak érzem a német nemzetiségi nevelést-oktatást. Történeti áttekintés A nemzetiségi oktatás törvényi kereteit az évi LXXVII. törvény a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól tette lehetővé ben megalakult a XIII. kerületi Német Önkormányzat ekkor a Pannónia Általános Iskolában emelt szintű, jó színvonalú németoktatás folyt. Varsányiné Salgó Julianna igazgatónő két tannyelvű német oktatás kialakítására törekedett a nyelvoktatás színvonalának további emelésére, a XIII. kerületi Német Önkormányzat partnert keresett a német nemzetiségi oktatás beindítására. A két kezdeményezés 1995-ben talált egymásra, a Pannónia Általános Iskola és a XIII. kerületi Német Önkormányzat lefektette az együttműködés alapjait. A beérkező szülői kérvények alapján a XIII. kerületi Önkormányzat a törvényi szabályozásnak megfelelően (1993. évi LXXIX. törvény - a közoktatásról) megszervezte a német nemzetiségi oktatást. 1996/97-es tanévben elindult az első német nemzetiségi kétnyelvű osztály. Kezdeti nehézségeket okozott a tanítóhiány, később a szaktanárhiány a természetismereti tárgyak és a történelem vonalán. Mindvégig nagy volt a tanári fluktuáció. Komoly kihívást és jelentős többlet feladatot jelentett a szaktárgyak német nyelven való tanítása a tanulók 5.-es nyelvi színvonalán B2-es színvonalú könyvekből, ha egyáltalán adott volt bármi német nyelven. Az első helyi tanterv elkészítéséhez még nem léteztek központi alapok, a kéttannyelvű oktatás központi tantervei és módszertani ajánlásai voltak az irányadóak. Anno jobb volt a financiális háttér, ma jobb a tankönyvellátottság. Mindvégig nehéz feladat volt a kétnyelvűség biztosítása a tanórák megfelelő arányában. A német nemzetiségi kétnyelvű tagozat A kétnyelvű program következtében a tanulók évfolyamonkénti heti tanítási óráinak magyar nyelv és irodalom, illetve angol tárgyak óraszámával csökkentett összóraszámának a fele a törvényi előírásoknak megfelelően német nyelven folyik. A német nyelv és irodalom és 20

22 honismeret kötelező tárgyakon kívül alsó tagozaton a környezetismeretet, heti 1 órában a matematikát, és a készségtárgyakat tanítjuk németül. Felső tagozaton a természetismeret, földrajz, biológia, történelem, testnevelés, osztályfőnöki és néptánc tartozik e tárgyak körébe. A német nyelv és irodalmat, illetve a német nyelvű szaktárgyakat csoportbontában tanítjuk. A kétnyelvűség segíti a nyelvismeret és nyelvi képességek, készségek elmélyülését, a széleskörű szókincs kialakítását, adott tantárgyaknál a szakszókincs megszerzését. Első évfolyamon a gyerekek játékosan ismerkednek a nyelvvel, második osztálytól tanulnak németül írni és olvasni. Mindez nagyban hozzájárul a német nyelv megfelelő alapozásához és segíti az olvasás és írás zavartalan elsajátítását magyar nyelven. A tanulók hamar hozzászoknak a kétnye1vűséghez, magukénak érzik a magyarországi németek kultúráját, hagyományait, jól érzik magukat abban a légkörben, amit a két kultúra együttélése teremt. Büszkeségünk kezdetektől fogva a tanrendbe épített néptáncoktatás. Minden néptánccsoportunknak lehetősége nyílik a német nemzetiségi néptánc ápolására, fellépésekre koreográfiák elsajátítására. A tánccsoportok munkáját koreográfus segíti a Budapest 13. kerületi Német Önkormányzat támogatásával. Fellépési lehetőségeket biztosítanak számunkra a kerületi németség képviseletében. Tánccsoportjaink rendszeresen fellépnek budapesti- és kerületi rendezvényeken, gálákon valamint a Budapesti Németek Európa Napján. Részt veszünk az Országos Német Nemzetiségi Gyermektánc Fesztiválon. Az utolsó két minősítő eljáráson indított tánccsoportjaink arany minősítést szereztek, az idei évben bekerült a Maiglöckchen tánccsoport a Fesztivál programba is, azaz a legjobb 12 közé. A fellépésekre tanulóinknak német nemzetiségi népviseleti ruhákat biztosítunk. Aratási ünnepünk, a Márton nap, Adventi ünnepkör és Húsvét késő délutáni vagy hétvégi rendezvényei alkalmat adnak a német hagyományok alapos megismerésére, ápolására, továbbörökítésére. A XIII. kerületi Német Önkormányzat szervezésében a Magyarországi Német Kultúra Napja és a XIII. kerületi Nemzetiségek Fesztiválja alkalmából a tágabb nyilvánosságnak is módja van megismerni az intézményünkben folyó nevelő-oktató munka gyümölcseit. Az aratási ünnep alkalmából tradicionálisan az óvodások felé nyitunk. A német nyelvtudás és nyelvhasználat fejlesztése mellett célunk a nemzetiségi kultúra és hagyományok megismertetése, ápolása és az identitásformálás is. A XIII. kerületi Német Önkormányzat anyagi támogatást is nyújt a tagozat különböző programjaihoz, mint az erdei iskola, Aratási Ünnep, táncfellépések. 21

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató

Pedagógiai program. Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató Pedagógiai program Budapest, 2013. március 31. Varsányiné Salgó Julianna igazgató 1 TARTALOM BEVEZETÉS...3 HELYZETELEMZÉS...4 Eszköz és infrastrukturális feltételek...4 Humán feltételek...4 Innovációs

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ

PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL KÉSZÍTETTE: VIGH TIBORNÉ PÁLYÁZAT SZŰCS SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA INTÉZMÉNYVEZETŐ (MAGASABB VEZETŐ) BEOSZTÁS ELLÁTÁSÁRA HA MOST ÖSSZEFOGUNK, KÖZÖS MUNKÁNKKAL SZÉP JÖVŐT ÉPÍTHETÜNK GYERMEKEINKNEK. / KÖLCSEY

Részletesebben

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1.

Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola 2030 Érd, Törökbálinti u. 1. OM 037323 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2014. 1 Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS ADATOK... 5 I. HELYZETELEMZÉS... 6 1. Tárgyi feltételeink... 7 2. Gazdálkodásunk...

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. Kossuth Lajos Baptista Általános Iskola és Kollégium 5310 Kisújszállás, Rákóczi u. 1;. Tel./fax.: 59/321-312; e-mail: kossuth.kisujszallas@baptistaoktatas.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. TARTALOMJEGYZÉK Preambulum...

Részletesebben

Pedagógiai Program 2009

Pedagógiai Program 2009 2009 Intézmény neve: Pitypang Utcai Általános Iskola Budapest, 1025 Pitypang u. 17. Tel: 325 8827, 06 309841324 www.pitypangiskola.hu OM: 034808 Készítették: Indráné Matolcsy Gabriella igazgató vezetésével

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné

PÁLYÁZAT. a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola intézményvezetői beosztásának ellátására. Terbe Ákosné PÁLYÁZAT a intézményvezetői beosztásának ellátására Terbe Ákosné Kiskunfélegyháza, 2015. március 31. 2. oldal PÁLYÁZATI NYILATKOZAT Alulírott Terbe Ákosné pályázatot nyújtok be a Közigazgatási és Igazságügyi

Részletesebben

Pedagógiai Program 1

Pedagógiai Program 1 Pedagógiai Program 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM Berettyóújfalui József Attila Általános Iskola 2013. 2 TARTALOM I. Bevezető... 7 1. Helyzetelemzés... 7 1.1. A környezet... 7 1.2. Az intézmény múltjáról... 7 1.2.1.

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013

KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 KŐBÁNYAI KADA MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013 1 Tartalom 1. Az intézmény adatai... 3 2. Helyzetelemzés... 3 3. Küldetésnyilatkozat... 4 4. Jövőkép... 4 5. Értékeink, alapelvek, célok...

Részletesebben

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03

Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 Címlap Pályázat az Apátfalvi Dózsa György Általános Iskola Intézményvezetői (magasabb vezető) beosztásának ellátására Azonosító szám: 2015-07-03 A pályázat kiírója: Emberi Erőforrások Minisztere Pályázó:

Részletesebben

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva

PÁLYÁZAT. a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva PÁLYÁZAT a Budapest II. kerületi Áldás Utcai Általános Iskola intézményvezetői megbízatására 2015-2020. Készítette: Süveges-Szabó Marianna Éva Emberi Erőforrások Minisztere Klebelsberg Intézményfenntartó

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM PEDAGÓGIAI PROGRAM 1. OM: 035289 Sashegyi Arany János Általános Iskola és Gimnázium Budapest XII. Meredek utca 1. OM azonosító: 035289

Részletesebben

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó

Pályázat. a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására. Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Pályázat a Karácsony Sándor Általános Iskola igazgatói állására Készítette: Zádorvölgyiné Szabó Ildikó Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 2. Helyzetelemzés 5 2.1. Személyi feltételek 5 2.2. Tanulói adatok

Részletesebben

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására

Pályázat. a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. intézményvezetői beosztásának ellátására Pályázat a Ceglédi Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményvezetői beosztásának ellátására Imréné Lukácsi Ildikó matematika fizika - számítástechnika szakos középiskolai tanár ildiready@gmail.com

Részletesebben

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014.

Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM. Készült: 2014. Püspökladányi Petőfi Sándor Általános Iskola és Speciális Szakiskola P EDAGÓGIAI PROGRAM Készült: 2014. TARTALOMJEGYZÉK A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK ÜTEMEZÉSE...

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013.

ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. ZRÍNYI MIKLÓS-BOLYAI JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA Bolyai János Tagintézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM NAGYKANIZSA 2013. Tartalomjegyzék I. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 4 1. AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉNEK TÖRVÉNYI HÁTTERE... 4

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2010 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010 A Pedagógiai Program 2008-ban készült, melyet a Fővárosi Önkormányzat

Részletesebben

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013.

AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. AZ OROSZLÁNYI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. 2840 Oroszlány Táncsics Mihály út 42. Telefon: 34/360-172 Fax: 34/360-965 Email: info@jozsefattila.hu Honlap: www.jozsefattila.hu

Részletesebben

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS

IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS IGAZGATÓI PÁLYÁZAT GORKA SZABOLCS BOCSKAI ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2010. február 22. Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testület Budapest Bocskai út 39-41. 1113 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja

A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja A Gyulai Implom József Általános Iskola pedagógiai programja 2014 Gyulai Implom József Általános Iskola Pedagógiai program 2014. 2 Tartalomjegyzék I. FEJEZET... 1 1. Bevezető... 1 1.1. A székhelyintézmény

Részletesebben

Gyermekliget ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 200192 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013/14 tanév

Gyermekliget ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 200192 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013/14 tanév Gyermekliget ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 200192 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013/14 tanév - 1 - PEDAGÓGIAI PROGRAM TARTALOMJEGYZÉK 2 I. INTÉZMÉNYÜNK JELLEMZŐ ADATAI 5 II. KÜLDETÉSNYILATKOZAT, PEDAGÓGIAI ALAPELVEK 5 III.

Részletesebben

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

Pályázat. a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Pályázat a Katona József Szakközépiskola és Felnőttoktatási Gimnázium intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére. Készítette: Móricz Katalin 1 A tanulás nem felkészülés az életre, a tanulás

Részletesebben

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai Program. Hunfalvy János. Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai Program Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola 2008 PEDAGÓGIAI PROGRAM 2008 AZ ISKOLA CÉLJA A felső kereskedelmi iskola célja az, hogy

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Bábolnai Általános Iskola

Bábolnai Általános Iskola Bábolnai Általános Iskola Bábolna, Toldi M. u. 24. (OM: 031 895) Pedagógiai program Érvényes a 2013-2014-es tanévtől TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 ISKOLÁNK BEMUTATÁSA Küldetésnyilatkozat 6 Iskolánk története

Részletesebben

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint

OM: 035249. Készült: A 2011.évi köznevelési törvény szerint Szerb Antal Gimnázium Az iskola székhelye: 1164 Budapest, Batthyány Ilona utca 12. Az iskola postacíme: ugyanaz. (telefonszáma: 400-1814, 400-1662, 401-0550; fax: 401-0549) OM: 035249 Készült: A 2011.évi

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Kis Bálint Általános Iskola és Óvoda TELJESKÖRŰ INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Gyomaendrőd 29 ADOTTSÁGOK 1. Vezetés 1.a Az intézmény vezetése hogyan vesz részt személyesen az intézmény hosszú távú terveinek és

Részletesebben