Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista"

Átírás

1 Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához képesítés végzettség tanított tantárgyak földrajz- testnevelés szakos JGYTF földrajz ELTE testnevelés francia- szakos FLRCO - szakos nyelvtanár BDTF földrajz szakos ált. isk.tanár testnevelés szakos középiskolai tanár SOTE TSK testnevelés szakmérnök informatikai földrajz-testnevelés szakos BME TTK DATE BCE NYTF EKTF informatika környezetvédelem földrajz testnevelés ny. és irodalom szakos -fizika- ábr.geom szakos -orosz- szakos történelem-orosz sz. ált. isk tanár, szakos nyelvtanár fizika- szakos számítástechnika szakos ének-zene, karvezetés ált. isk tanár -történelem szakos -- orosz szakos -nyelv és irodalom szakos tanár szakos szakos KRE-BTK ELTE TKF PPKE ELTE TFK BKÁE TK UÁTE ELTE TFK ELTE TFK KLTE BTK KLTE BTK PPKE BTK BDTF fizika fizika informatika ének.

2 - kémia szakos, humánökológus KLTE TTK kémia földrajz szakos középiskolai tanár testnevelés sz. ált. isk tanár szakos ált isk tanár, szakos - orosz szakos, szakos nyelvtanár biológia-kémia szakos, humánökológus -orosz szakos, nyelvtanár JPTE TTK BDTF ME KLTE TTK BDTF földrajz testnevelés biológia kémia környezetvédelem rajztanár BDTF rajz médiaismeret történelem orosz - JPTE BTK történelem szakos történelem-orosz szakos, latin szakos nyelvtanár JPTE BTK történelem filozófia - számítástechnika szakos ált. isk. tanár informatika szakos történelem szakos orosz - könyvtár szakos - szakos és nemzetiségi nyelv szakos fizikus mérnöktanár ELTE TFK JPTE BTK ELTE-BTK PTE-BTK BTE BME TTK informatika történelem filozófia fizika - ny. és ir. középisk. tanár, finn szakos előadó ELTE ny. és ir. sz. bölcs. és tanár PPKE BTK biológia-kémia szakos ált. isk. tanár okleveles kémiatanár ELTE EKF biológia kémia szakos tanár ELTE szakos közápisk. tanár JATE BTK

3 A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége és szakképzettsége Munkakör Adminisztrátor Iskolatitkár Adminisztrátor Rendszergazda Végzettség Érettségi (BEG) Gyors- és gépíró Érettségi (BEG) művelődésszervező (SZIE) nyelvvizsga hiányzik közgazdász (KJF) humán menedzser (BKÁE abszol) gépészmérnök Az országos mérés-értékelés eredményei, évenként feltüntetve Intézményi összefoglaló jelentés 2009 Mérési terület Matematika Szövegértés Évfolyam Átlageredmény az intézményben országosan Intézményi összefoglaló jelentés 2010 Mérési terület Matematika Szövegértés Évfolyam Átlageredmény az intézményben országosan Intézményi összefoglaló jelentés 2011

4 Mérési terület Matematika Szövegértés Évfolyam Átlageredmény az intézményben országosan Intézményi összefoglaló jelentés 2012 Mérési terület Matematika Szövegértés Évfolyam Átlageredmény az intézményben országosan Az intézmény lemorzsolódási, évismétlési mutatói Osztályok tanévenkénti beírási létszáma osztály 7.A 8.A 9.A 10.A 11.A 12.A 9.NY 9.B 11.B 12.B 13.B 9.C 10.C 2008/ / / / / /

5 11.C 12.C Az érettségi vizsgák átlageredményei, évenként feltüntetve bizottság 2010/ / /2013 XII.A 4,10 4,18 4,31 XIII.B 4,13 4,31 4,09 XII.C 3,50 3,56 4,04 Iskola 3,98 4,09 4,09 Szakkörök igénybevételének lehetősége, mindennapos testedzés lehetősége A házirend vonatkozó szabályai: 3.4. A tanórán kívüli vagy választott tanórai elfoglaltságokról Szakkörök és korrepetálások A szakkörök, korrepetálások, előkészítők, sportkör, énekkar, irodalmi színpad, egyéb művészeti körök a tanulók önképzését szolgálják. Ezen foglalkozásokra való jelentkezés után az azokon való részvétel kötelező. A szervezett délutáni programra jelentkezett tanulók a tanév időtartamára kötelezően vesznek részt a foglalkozásokon Sportkörök, edzések Bármilyen szervezett sporttevékenység csak felelős nagykorú ügyeletével és jelenlétében folytatható. A konditermet nagykorú tanulók igazgatói engedéllyel, testnevelő tanári javaslattal önállóan is használhatják Az emelt szintű érettségire előkészítő foglalkozások (fakultációk), választott nyelvórák Az utolsó két évfolyamon a tanuló érdeklődésének és képességének megfelelően emelt szintű érettségire előkészítő foglalkozást (fakultációt) választhat. A választott tantárgyból megfelelő számú (minimum 10 fő) jelentkező esetén indul óra. Ettől eltérni csak külön igazgatói utasításra lehet. A választott

6 fakultációra jelentkezett tanulók a tanév időtartamára kötelezően vesznek részt a foglalkozásokon. A fakultáció leadását kizárólag a szorgalmi időszak végén (június) lehet kérelmezni az iskola igazgatójánál. Ha a tanuló előre hozott érettségi vizsgát tett, és az utána következő időszakra nyilatkozatban kéri a további nyelvtanulás lehetőségét, ugyanezekkel a feltételekkel vállalja a részvételt. Hétvégi házi feladat szabályai, iskolai dolgozatok szabályai A házirend vonatkozó szabályai: 3.5. Dolgozatok, házi feladatok Egy tanítási napon kettőnél több témazáró dolgozat nem íratható. Ennek koordinálására a pedagógus vagy a tanuló kérheti az osztályfőnököt. A témazáró dolgozatot előre be kell jelenteni. A dolgozatokat a szaktanár 14 munkanapon belül kijavítja, értékeli. Az értékelt dolgozatokat a szaktanár összegyűjti és a tanév végéig (augusztus 31.) megőrzi. Iskolai tanév helyi rendje Éves munkaterv 2013/2014-es tanév szept tanévnyitó, 3 osztályfőnöki óra Az évnyitón meg nem jelenő tanulók igazgatói utasításra ő figy Értekezlet Szalagavatós megbeszélés Szülői értekezlet ( végzős évfolyam) Szülői értekezlet ( nem végzős évfolyam) Rétegértekezlet 9.ny-ben tanító nyelvtanároknak Szicilia ( Bucskó M ) 20. Tanmenetek leadásának határideje ( elektronikusan munkaközösség vezetőknek) OKTV jelentkezések leadása (igh-nek) 22. Városi Petőfi- szavalóverseny 30. Népmese napja ( Tolnainé) okt. 4. Teremdíszítés értékelése 6. Aradi Vértanuk Napja (Megemlékezés az iskolarádióban, 9.a) Comenius vendégek fogadása ( Nagy-Győr D,Hidvégi I, Párkányi J, Csépány Sz) 16. Munkaközösségi megbeszélés ( idegen nyelvi) 18. Aditi- Nap 22. Iskolai ünnepély. (9.ny) 24. Iskolai könyvtári nap Őszi szünet (Szünet utáni első tanítási nap:nov. 4. hétfő) nov negyedéves értekezlet Fogadó óra Szavaló verseny ( mk)

7 dec. jan. febr. márc. ápr. 21. Szalagavató főpróba 22. Szalagavató 25. Helyesírási verseny (házi forduló) 2. Adventi megemlékezések a nagyszünet utáni órán az iskolarádióban (02., 09., 16., mk.) 4. Angol szépkiejtési verseny 5. Német szépkiejtési verseny 7. Diáknap 20. Karácsonyi ünnep ( Művelődési ház) Téli szünet. ( Első tanítási nap jan. 6. hétfő) Végzősek kisérettségije 17. Első félév vége 18. Központi felvételi 20. Osztályozó értekezlet Félévi bizonyítványok kiosztása osztályfőnöki órákon 22. Magyar Kultúra Napja - a Nagykönyv elkészítése (Tolnainé) - Kazinczy szépkiejtési verseny (iskolai forduló)? területi Himnusz- Szózatmondó verseny 24. Angol, fordító verseny ( értékelés 30-án) Félévi értekezlet Szülői értekezlet? Comenius - Utazás Lengyelországba 3. Baktay- verseny () 4 Baktay-verseny () 5. Baktay- verseny () 6. Baktay- verseny (történelem) 10. Baktay- verseny (fizika) idegen nyelvből előrehozott vizsgára jelentkezők osztályozó vizsgája (2014 májusától csak az adott képzés utolsó két tanévében tehető érettségi vizsga informatikából és idegen nyelvből) 12. Baktay- verseny () 15. érettségi vizsgajelentkezések leadásának határideje Előrehozott érettségire jelentkezők osztályozó vizsgája (, ) utazás Lengyelországba a Comenius-projekt keretén belül.( Nagy-Gy.D.) 25. a kommunista diktatúra áldoztainak emléknapja (megemlékezés. órákon) 28. Baktay Nap? Körzeti Informatika verseny 14. Iskolai ünnepély ( 7.a) papírgyűjtés 28. Végzősek kisérettségije Fittség vizsgálat (április )? 9.ny osztály szintfelmérése (, ) 8. és 10. évfolyam kisérettségije (, ) Háromnegyed éves értekezlet Fogadó óra városi és iskolai rendezvények a Költészet Napja alkalmából ( mk.) 16. Holokauszt emléknap (70. évforduló, tört. mk.) Tavaszi szünet ( Szünet utáni első tanítási nap: április 23. szerda) 28. Ballagási főpróba

8 május jún. 29. Díszebéd, osztályozó értekezlet 30. Végzős évfolyam utolsó tanítási napja Ballagás 5-8. Érettségi szünet, kisérettségik ( 8.a, 10.a, 10.c, 11.b) 10. Tanítási nap (szombat) Erdei iskola (7.a, 8.a ) 23. Osztálykirándulások 28. Kompetenciamérés 4. Nemzeti összetartozás napja 13. Utolsó tanítási nap Szóbeli érettségi vizsgák Iskolai osztályok száma, illetve az egyes osztályokban a tanulók létszáma 2012/13 osztály osztályfőnök létszám 7.A Helméczy Károly A Tariné Dudás Marianna 31 9.A Szadainé S. Erika 27 9.Ny Párkányi Judit 30 9.B Baginé Körmendi Éva 27 9.C Kiss Zsuzsanna A Csapp Imre C Ladányi Tímea A Kelemenné M. Csilla B Tolnai Zoltán C Hidvégi Ildikó A Krecskó Mariann B Helméczyné B. Judit C Szirákiné Faar Erika B Valentin István 33

Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista

Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista Baktay Ervin Gimnázium Különös közzétételi lista A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához képesítés végzettség tanított tantárgyak nyelvtanár

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

Közzétételi lista. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2013/2014

Különös közzétételi lista 2013/2014 Különös közzétételi lista 2013/2014 Lorántffy Zsuzsanna Református Általános Iskola 3458 Tiszakeszi, Községháza u. 16. 1. A tanulói jogviszony létesítésének és megszüntetésének feltételei A közoktatásról

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Karcagi Nagykun Református Általános Iskola 5300 Karcag, Kálvin u. 2. : 59/503 206 Fax: 59/400 577 E-mail: anna.ilona@freemail.hu OM azonosító: 035861 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Kossuth Lajos Általános Iskola és Óvoda Fényeslitke Fényeslitke, Iskola u. 1. Közzétételi Lista OM azonosító: 033481 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA Epreskerti Általános Iskola 4030 Debrecen, Epreskert u. 80. OM: 200020 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet 10 sz. melléklete a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet alapján 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon 2721 Pilis, Kossuth L. u. 31. Telefon: 29/696-120-121-122-123-127-129 Fax: 29/696-120-124 E-mail: pkastely@freemail.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA SZENT BENEDEK KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 036589 9500 Celldömölk, József A. u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelet és a 32/2008 (XI.24.) OKM rendelet

Részletesebben

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

Kossuth Zsuzsanna Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2013/2014. tanév Ssz. Végzettség Tanított tantárgyak 1. 2. 3. szakvizsgázott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 032451 Igazgató: Péter Éva 2080 Pilisjászfalu, Bécsi út 33. +Fax: (26) 375-168 e-mail: dozsagyisi@gmail.com honlap: www.dozsasuli.hu KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA PILISJÁSZFALUI DÓZSA GYÖRGY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-es tanév Szent István Katolikus Óvoda és Általános Iskola Kétsoprony 1 KÖZZÉTÉTELI LISTA 2013/2014-as tanév Óvoda 1. Óvodapedagógusok száma: 4 fő 2. Óvoda pedagógusok iskolai

Részletesebben

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé:

Különös közzétételi lista. Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: Különös közzétételi lista Az oktatási és kultúrális miniszter 32/2008. (XI. 24.) OKM rendeletének 4. értelmében az alábbi adatokat tesszük közzé: ÓVODA Óvodapedagógusok száma Óvodapedagógusok iskolai végzettsége,

Részletesebben

a nevelési oktatási intézmények részére

a nevelési oktatási intézmények részére K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A a nevelési oktatási intézmények részére Melléklet a 32/2008. (XI.24.)OKM rendelethez 10 számú melléklet a 11/1994. (VI.8.) MKM rendelethez Iskolák 1. A pedagógusok

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE Szent József Katolikus Általános Iskola és Óvoda OM azonosító: 027803 6400 Kiskunhalas, Áchim András u. 1. KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK RÉSZÉRE 10. számú melléklet a 11/1994.

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014. október 1.

Különös közzétételi lista 2014. október 1. Különös közzétételi lista 2014. október 1. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége: Sorszám 1. 2. Munkakör Végzettség Tanító: 7 fő 7 fő tanító ( tanítóképző főiskola ) Tanár általános iskolában:

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/

Közzétételi lista 2014/2015. tanév. Madocsai Általános Iskola. /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ Közzétételi lista 2014/2015. tanév Madocsai Általános Iskola /A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet (10. pont, 23. ) szerint:/ 1/a Felvételi lehetőségek I. A tanulók felvétele, a tanulói jogviszony keletkezése

Részletesebben

M U N K A T E R V 2014-15

M U N K A T E R V 2014-15 I. A tanév rendje Vetési Albert Gimnázium, 8200 Veszprém, Kemecse u. 1. - 2014-15 M U N K A T E R V 2014-15 Alakuló, tanévet előkészítő értekezlet 2014. augusztus 25.9.00 óra Javító és osztályozó vizsgák

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. Augusztus

HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV. Augusztus HATÁRIDŐNAPLÓ 2014/2015. TANÉV Augusztus 21-25 9 00 Javító vizsgák felelős: Podmaniczki Anna 26. 10 00 TÁMOP 2.2.5 zárórendezvény, majd alakuló értekezlet (benne munka- és tűzvédelmi oktatás 27-28. Munkaközösségi

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztáshoz Végzettség, szakképzettség, tantárgyfelosztás 1. főiskola, tanító, angol

Részletesebben

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE. 2013/2014. tanévre

Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE. 2013/2014. tanévre Széchenyi István Római Katolikus Középiskola MUNKATERVE a 2013/2014. tanévre 1 Tartalom: 1. Tanév rendje a Széchenyiben 2. Feladatok, felelősök időrendben 3. A tanév kiemelt célkitűzései 4. Felvételi eljárás

Részletesebben

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap

Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap. Szeptember. Tanítási napok száma: 22 nap Általános iskola: 181 tanítási nap Gimnázium: 180 tanítási nap Szeptember Tanítási napok száma: 22 nap Feladatok Határidők Szervezők Tanévnyitó szentmise (Endrődi Lukács László 2014. 08. 31. 17-18.30 óra

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve

Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola 2014-2015.tanév munkaterve Összeállította: Marosánné dr.gáti Gabriella főazgató Jogszabályi háttér: 2011.évi CXC.

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2015. április 30.

Az iskola utolsó, befejező évfolyamán az utolsó tanítási nap középfokú iskolában: 2015. április 30. A 2014/2015 tanév rendje 1 Tanítási napok szünetek: Tanítási napok száma: A tanítási napok száma száznyolcvanegy nap A nappali oktatás munkarendje szerint működő középiskolában és szakiskolában a tanítási

Részletesebben