HÍRLEVÉL KÖSZÖNTÕ. Mit tartalmaz ez a kiadvány? GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS TARTALOM. Köszöntõ. Pályázatok. Kisfaludy Napok 2005

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL KÖSZÖNTÕ. Mit tartalmaz ez a kiadvány? GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS TARTALOM. Köszöntõ. Pályázatok. Kisfaludy Napok 2005"

Átírás

1 GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL I. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2005/1. TARTALOM Köszöntõ Pályázatok Kisfaludy Napok 2005 XIV. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó találkozó József Attila Vers-, és prózamondó verseny Kiállítások Erikanet exínház Munkatársak Rendezvények KÖSZÖNTÕ Gyõr-Moson-Sopron Megye Közgyûlése szeptember 24-én alapította meg a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaságot, amely január 1-én megkezdte szakmai tevékenységét. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. alapításának az volt a célja, hogy megvalósítsa a megyei önkormányzat azon kötelezõ közmûvelõdési feladatait, amelyeket az évi CXL. közmûvelõdési törvény ír elõ. Tehát a közhasznú társaság olyan jellegû rendezvényeket szervezzen, amelyek alkalmat adnak az amatõr mûvészeti csoportok, alkotóközösségek és egyének megmutatkozására. Úgy mint kórustalálkozók, népdalkörök, népzenei együttesek bemutatkozása, országos minõsítõ hangversenyek és népmûvészeti kiállítások szervezése, ahol az élõ népmûvészettel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. Ezen kívül kulturális rendezvények szervezésével szolgáltatást nyújtson színházi, zenei, kiállítási és elõadó-mûvészeti igények kielégítésére. Bízunk abban, hogy a települési önkormányzatokkal, közmûvelõdési intézményekkel és civil szervezetekkel kiépített jó kapcsolat eredményeként színvonalas, minõségi kulturális programokat tudunk megvalósítani. Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató Mit tartalmaz ez a kiadvány? Tájékoztatót ad az aktuális pályázati lehetõségekrõl, megyei, regionális és országos eseményekrõl, a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. rendezvényeirõl, civilszervezetek munkájáról. Ezen kívül bemutatkozási lehetõséget biztosít a megyei települések és intézményeik számára. A Hírlevéllel szeretnénk segíteni a megye valamennyi települését, valamint azokat az embereket, akik a közmûvelõdésért, a községek, városok fejlõdéséért, a közösségek összekovácsolásáért sokat tesznek. 1

2 PÁLYÁZATOK Amator Artium (Mûvészet Szerelmesei) XIX. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlat Beadási határidõ: június óráig. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. és a Magyar Mûvelõdési Intézet Mûvészeti Programok Fõosztálya együttmûködésében, pályázatot hirdet a megye területén élõ, nem hivatásos alkotók számára. Pályamûveket nyújthatnak be mindazok, akik betöltötték 16. életévüket, nem végezték el a Képzõ vagy Iparmûvészeti Egyetemet, illetve annak jogelõd intézményeit. A pályázók körébe egyaránt várjuk az autodidakta, naiv mûvészeket és rajztanár alkotókat is. A MAOE tagjai közül mindazokat, akiknek indíttatásuk az amatõr mozgalomhoz köthetõ. Azok az önszervezõ mûvészeti közösségek, amelyek a közösségi díj elnyerésére pályáznak, kérhetik az országos zsûri értékelését, a közösség mûvészeti munkájának megmérettetését országos szinten. Ezeknek a csoportoknak pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatnak tartalmaznia kell: a vezetõ nevét, megalakulás évét, mûködési formát, az eredmények felsorolását. Pályamûveket benyújtani az alábbi kategóriákban lehet: 1 festészet: (aquarell, tempera, pasztell, olaj, tûzzománc) 2 grafika (egyedi rajz (színes is), monotípia, linómetszet, papírnyomat, rézkarc, litográfia, computer grafika) 3 szobrászat: (kisplasztika, térplasztika) 4 iparmûvészet: textil (patchwork, ruha kiegészítõk, szövött, fonott technikákkal készített egyediséget hordozó alkotások) kerámia, bútor (nem népmûvészeti) kovácsoltvas, egyedi játék. 5 új vizuális kísérleti mûfajok (installáció, konceptek, videó) A grafikák szabványmérete paszpartuval 50x70 vagy 70x100 cm. A mûvek csak úgy kerülnek elfogadásra amennyiben jól olvashatóan és maradandóan elhelyezték rajta: az alkotó nevét, mû címét, technikáját, méretét. Minden alkotó kategóriánként három mûvet adhat be, kiállításra kész állapotban. Az alkotások évnél korábbi keltezésûek nem lehetnek. Az országos zsûri a megyei kiállításokra javasolt mûvekbõl a legjobbakat, a Budapesten májusában megrendezésre kerülõ kiállításra küldi. Kiállítás idõtartama: július 1-tõl - július 13-ig. Nevezési díj: 2000,- Ft/kategória Bõvebb információ a 96/ es telefonszámon kérhetõ. Nemzeti Civil Alapprogram Civil szervezetek évi mûködési támogatása (Nyugat-dunántúli Régió) Határidõ: Pályázhat: a) Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság január 1. elõtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják, és b) amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és c) a Nyugat-dunántúli Régióban (Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék) van a székhelyük. A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek évi mûködéséhez kapcsolódó kiadásaihoz. A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani: Gyõr-Moson-Sopron megye: 9022 Gyõr, Czuczor G. u. 26. II. emelet A pályázati kiírás letölthetõ a illetve a honlapokról, továbbá személyesen beszerezhetõ a pályázati kiírásban szereplõ címeken. További információ kérhetõ a call centertõl a 06-80/ as ingyenesen hívható telefonszámon. 2

3 Mobilitas Gyermek és Ifjúsági szervezetek által kiadott nyomtatott és elektronikus médiatermékek valamint egyéb termékek támogatására Pályázat kódja: IFJ-GY-05-C Beadási határidõ: A célja olyan nyomtatott és elektronikus médiatermékek megjelenésének, elõállításának támogatása, amelyek elõsegítik a gyermek és ifjúsági szervezetek híreinek belsõ/vagy külsõ áramlását, segítséget nyújtanak a szervezetek tevékenységének, szolgáltatásainak és programjainak megismeréséhez illetve melyek segítik a gyermek és ifjúsági szervezetek mûködését, és tájékoztatást adhatnak tevékenységükrõl. További információ: Kisértékû tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségi terek kialakításához és fejlesztéséhez Pályázat kódja: IFJ-GY-05-E Beadási határidõ: A pályázat célja olyan kis értékû eszközök beszerzése melyek elõsegítik az újonnan kialakításra kerülõ vagy már mûködõ közösségi terek kulturált színvonalasabb mûködtetését, a gyermek és az ifjúsági közösségek számára nyújtott szakmai programok fejlesztését. További információ: Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet kulturális célú civil szervezetek támogatására A pályázat célja olyan hagyományos közmûvelõdési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bõvítését szolgálják elõadások, képzések formájában Pályázni lehet: - mûvészeti és közmûvelõdési programok megvalósítására, - a kultúra területén tevékenykedõ civil szervezetek, alkotócsoportok mûködésének támogatására, - ismeretterjesztõ elõadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához, - a humán mûveltség, a mûvészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére folyamatos jelleggel. A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és községi szintû mûvelõdési intézmények, könyvtárak, faluházak. Nem pályázhatnak azok, akik az MSZÁ-tól korábban kapott támogatással még nem számoltak el. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. a kitöltött pályázati adatlapot, 2. a pályázó szervezet folyamatosan végzett tevékenységének, fontosabb rendezvényeinek bemutatását, 3. a tervezett program részletes tematikáját az elõadók megjelölésével, 4. részletes költségvetést, 5. a pályázó szervezet jogi dokumentációját (alapító okirat, bírósági végzés, aláírási jogosultság igazolása - költségvetési intézmény esetében elegendõ az alapítói határozat és az aláírási jogosultság igazolása). A pályázatok benyújtási határideje: 2004 december közepétõl szeptember 30-ig. A pályázatokat az MSZA 1369 Budapest, Pf es postafiókcímére kell beküldeni! A pályázat keretében adható támogatás legmagasabb összege általában a ,- Ft-ot nem haladhatja meg. A pályázatokról a 2005 márciusi és októberi kuratóriumi üléseken születik döntés. Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati ûrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) letölthetõ, vagy levélben igényelhetõ a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány címén (1369 Budapest, Pf. 329) felbélyegzett válaszboríték megküldésével. A pályázat részvételi díja 800,- Ft, melyet az ûrlaphoz mellékelt csekken, postai utalvánnyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány sz. számlájára. Az adatlap beszerezhetõ és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhetõ az alapítvány titkárságán: MÛVÉSZETI ÉS SZABADMÛVELÕDÉSI ALAPÍTVÁNY 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a. Tel./fax: Honlap:http://www.vigado.hu/ 3

4 Kisfaludy Napok 2005 Megyei Középiskolai Mûvészeti Fesztivál A Kisfaludy Napok Megyei Középiskolai Mûvészeti Fesztivál több mint 40 éves múltra tekint vissza márciusában 42. alkalommal került megrendezésre ez a fesztivál, melyet a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. szervezett és amelynek keretében Gyõr-Moson-Sopron megye valamennyi középfokú oktatási intézményében tanuló diák lehetõséget kapott arra, hogy megmutassa tehetségét a különbözõ mûvészeti ágakban. Idén is, az elõzõ évek hagyományához híven tíz kategóriában hirdettük meg a Fesztivált. A kategóriák a következõk voltak: vers- és prózamondás, diákszínpadok, képzõmûvészet, szólóének- szólóhangszerkamarazene, diákköltõk diákírók- vers, próza mûelemzés és mûfordítás, pop-rock, néptánc- népzene, énekkar- kamarakórus- népdal, honismeret- helytörténet- néprajz, egyéb. Nagy örömünkre szolgált, hogy a megye 38 középiskolájából 1046 diák jelentkezett a péntektõl vasárnapig tartó rendezvénysorozatra. A kategóriákban szereplõ diákok munkáját szakmai zsûri értékelte, és ezzel az értékeléssel hasznos útmutatást és tanácsokat adott a továbblépés érdekében. Ez a programsorozat nem csak a megmérettetésnek, hanem az élményt nyújtó diáktalálkozónak is fontos színtere. A jó hangulat, színvonalas szórakoztatás és szórakozás érdekében Fesztivál Klubot hoztunk létre a Rómer Házzal közös szervezésben, ahol március 18-án moldvai és gyimesi népzenét hallhattak a diákok és lehetõségük nyílt táncház keretében a tánctanulásra is. Március 19-én ugyanezen a színhelyen egy másik mûfajjal, a minõségi elektronikus zenével ismerkedhettek meg a résztvevõ diákok a Beat it! Party keretében. A rendezvénysorozat jelentõségét nem csak az elmúlt évek, sõt évtizedek sorozata adja, hanem az is, hogy az értékrend megváltozása mellett még mindig nagyon sok diák szeretné megmutatni, megmérettetni magát, és örömet, mûvészi élményt nyújtani másoknak. Ugyanakkor ez a mûvészeti fesztivál szép példája az önkormányzatok, múzeumok, levéltárak, civil szervezetek összefogásának, mely nélkül nem valósulhatna meg ez a színvonalas programsorozat, amely szinte kizárólagos fóruma a megyei középiskolás korosztály tartalmas találkozásának és a kulturális hagyományok ápolásának. A Kisfaludy Napok fõ támogatója a Gyõr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat. Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató XIV. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó április án 9 órai kezdettel a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. színházterme adott otthont a XIV.alkalommal megrendezésre kerülõ megyei diákszínjátszó csoportok bemutatkozásának. A fesztivál az ország egyik legnagyobb kulturális rendezvénysorozata, melyet a Magyar Drámapedagógiai Társaság felmenõ rendszerben hirdet meg az általános iskolai korosztály számára. A megyei döntõt területi, majd országos találkozó követi. 18 diákszínjátszó csoport élt a nevezés lehetõségével. Láthattunk mesejátékot, meseparódiát, dramatizált játékot, népi játékot, verses mesét, szerkesztett játékot, bolondmese- játékot, gyermekek által átszerkesztett mesejátékot. A találkozó megrendezésével célunk, hogy fellépési lehetõséget biztosítsunk a csoportoknak, maradandó élményhez juttassuk a gyerekeket, felnõtteket egyaránt, bízva abban, hogy baráti kapcsolatok is kialakulnak a fesztivál során. Fontos célunk továbbá, hogy a bemutatót követõen alkalmat biztosítsunk a szakmai konzultációra. Itt lehetõség nyílik a szakmai gondolatok felvetésére tisztázására, hasznos tapasztalatok átadására. A zsûri tagjai részletes, pontos elemzéssel igyekeznek értékelni a látottakat. A visszajelzések fontos útmutatóként szolgálnak a továbbfejlõdéshez, megerõsítéshez. A regionális döntõbe továbbjutó és egyben arany minõsítést elért diákszínjátszó csoportok a következõk: 1. ARRABONA (Gyermekek Háza-Gyõr) 2. BABÉRRABLÓK (Kazinczy Ferenc Gimnázium- Gyõr) 3. CSIPIKÉK (Szabadhegyi Közoktatási Központ- Gyõr) 4. VADVIRÁGOK (Váci Mihály Általános Iskola- Gyõr) Gratulálunk! Sikeres szereplést kívánunk a további megmérettetésben. Reméljük, jövõre ismételten találkozunk! Farkas Mária közmûvelõdési szervezõ 4

5 József Attila Regionális Vers, - Énekelt Vers,- És Prózamondó Verseny A VERS ÉVE keretében a Magyar Versmondók Egyesülete Gyõr-Moson-Sopron Megyei Szervezete vállalta, hogy a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht-vel együttmûködve megrendezi a VII. JÓZSEF ATTILA Vers,- Énekelt vers,- és Prózamondó Verseny regionális döntõjét. A versenyre Gyõr-Moson-Sopron megyébõl, Veszprém megyébõl és a határokon túli területekrõl - dunaszerdahelyi és rév-komáromi járások - jelentkeztek versenyzõk. A regionális döntõt március 12-én Gyõrött a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht-ben rendeztük meg. A Döntõbe 25 produkciót neveztek, ebbõl 3 produkció indult énekelt vers kategóriában. A zsûri (Tagjai: Horváth Ildikó, Ady-és Radnóti díjas elõadó, Hõgye Attila, a Magyar Rádió munkatársa, és Popper Ferenc az MNE alelnöke, megyei szervezet elnöke) elõtt 17 versenyzõ mutatkozott be. A zsûri a részvevõk mindegyikétõl két mûvet, egy kötelezõ József Attila alkotást és egy szabadon választott verset, prózát hallgatott meg. Az átlagosnál magasabb színvonal láttán, hallatán döntött úgy a zsûri, hogy a kiírástól eltérõen kettõ helyett 3 fõ vers-és prózamondót és 1 énekelt vers produkciót (duó) juttat tovább az országos döntõbe. Indokok közé tartozott az is, hogy Veszprém megye nem rendezett elõdöntõt, versenyzõi Gyõrött indultak, és a határon túli versmondók versenye is Gyõrben zajlott (5 versenyzõ indult). A következõ versenyzõk juttattak tovább a április én Tatabányán megrendezésre kerülõ országos döntõbe: Vers-és prózamondás: 1. Mocskonyi Gergely - Gyõr 2. Bors Anikó - Fertõd 3. Veszprémi Hajnalka - Gyõr Énekelt vers kategória: 1. Fülöp Judit-Tóth András duó - Sopron Németh András MVE egyesületi titkár Kiállítások Dr. Alexay Zoltán biológus, fotómûvész kiállítása Dr. Alexay Zoltán Válogatás címû 50. egyéni természetfotó kiállítása március 31-én nyílt meg a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban. A kiállítást Haraszthy László helyettes államtitkár, a Természetvédelmi Hivatal vezetõje nyitotta meg. A fotók egyaránt szolgálják az ismeretszerzést, a szórakozást, a gyönyörködtetést, és a természet csodálatára, szeretetére és védelmére nevelést. Színes és változatos leltár a Szigetközrõl hazánk legnagyobb szigetének élõvilágáról, tájairól. Dr. Alexay Zoltánról igazán elmondható, hogy otthon van a Szigetközben. Több mint harminc éve járja, kutatja és fotózza a Duna élõvilágát. A szakember aki eddig négy könyvben és negyvenkilenc kiállításon mutatta meg a közönségnek a táj rejtett szépségeit- minden fát, bokrot, hullámtéri ágrendszert, tisztást ismer. A kiállítás megrendezését a Pannon Víz Rt. és a Révész Hotel támogatta. A kiállítás április 18-ig hétfõtõl péntekig óráig látogatható. Szûcs Péter közmûvelõdési szakember Gyõr-Moson-Sopron megye élõ népmûvészetének bemutatása a Kisalföldi Népmûvészek Egyesületének munkáiból. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. és a Kisalföldi Népmûvészek Egyesülete közösen szervezi meg az egyesület alkotóinak munkáit bemutató kiállítást, amelyet Gyõr-Moson-Sopron megye több településén mutat be. A kiállítási anyag tartalmazza a tagság legszínvonalasabb munkáit. A kiállítás helyszínei és idõpontjai a következõk: Pannonhalma Általános Iskola - Majális április 30.- május11. Beled - Általános Mûvelõdési Központ - Pünkösdi Fesztivál és Vásár május 13 - június 6. Jánossomorja - Balassi Bálint Mûvelõdési Ház és Könyvtár- június10 - június 27. Kapuvár - Rábaközi Mûvelõdési Központ szeptember 9 szeptember 30. Mosonmagyaróvár- Flesch Károly Kulturális Központ november 18 november 30. A kiállítás sorozat megrendezésével célunk, hogy bemutassuk a megye számos településérõl származó alkotókat és munkáikat, valamint betekintést adjunk a magyar népmûvészet sokszínû világába. 5

6 Az ERIKANET bemutatása Egységes Regionális Információs Közmûvelõdési Adatbázis A rendszer országos bemutatására szeptember 30-án Miskolcon a Telematikai Konferencián került sor. A portál a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával jött létre, a szakmai koordinációt a Magyar Mûvelõdési Intézet végzi. Az adatbázis két korábban kiépített rendszer integrálásával és továbbfejlesztésével formálódott (Magyar Mûvelõdési Hálózat Információs Rendszer -MMHIR- Megyei Közmûvelõdési Információs Rendszer- MKIR). A portál két, a színvilágával is elkülönülõ részre bontható: általános és szakmai. Az általános rész elsõsorban az Interneten böngészõ, onnan minél több hasznos információval gazdagodva távozni szándékozó számára hasznos. Megtalálhatók itt az önkormányzatok, intézmények, civilszervezetek, elõadómûvészek, alkotómûvészek, rendezvények, képzések, turisztikai és szabadidõs információk. Országos adattár, ami lehetõvé teszi a régiókban, megyékben és a településeken való keresést. A szakmai rész, a kultúrával, közmûvelõdéssel foglalkozó szakemberek számára íródott. A napi munka során felmerülõ feladatok megoldásához nyújt hasznos segítséget. Természetesen mindkét felület nyitott bárki számára, aki az oldalra ellátogat. A rendszer bemutatására március 31-én került sor a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban, ahol a megye térségmenedzserei hallgatták meg Ríz Gábor programgazda elõadását. Az elõadó rendkívül fontosnak tartotta azt, hogy az adatok feltöltése és azok frissítése folyamatosan történjen ben, a korábbi évekhez hasonlóan, a mûvelõdési központ dolgozói a településeken kiszállásos adatgyûjtést folytatnak. Az összegyûjtött települési információkat a mûvelõdési központban rögzítik a honlap megfelelõ oldalaira. Az adatbázisról információ kérhetõ a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht.-ban. Horváth Gyula közmûvelõdési szakember exínház A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. exínházának elsõ önálló produkciója Édes Böske, drága Klári avagy Szabó Lõrinc szerelmei címmel jött létre Szereposztás: Szabó Lõrinc.. Kuna Károly Szabó Lõrincné.....Venczel Vera Korzáti Erzsébet...Verebes Linda Közremûködik: Földes Tamás, Sashalmi Ágnes, Simon Brigitta Zene: Grósz Artúr Valentin Díszlet-jelmez: Nagy Viktória Munkatárs: Vass János Az eredeti levelezés alapján írta és rendezte: Réczei Tamás Színjátszó Tábor az exínház alkotóival a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht-ban. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht-ban mûködõ exínház június 23-tól július 3-ig diákszínjátszó tábort hirdet éves korig. A táborban négy tematikus csoport mûködne: 1. komédiák 2. Shakespeare és kora 3. mozgásszínház 4. zenés játék Egy-egy alkotócsoportban maximum 17 fõ dolgozhatna. A tábor végén az exínház színpadán minden csoport bemutatná elkészült produkcióját. A csoportvezetõk a legfiatalabb színházrendezõ generáció tagjai lennének. A táborban bentlakásos és bejáró részvétel egyaránt lehetséges. Jelentkezés és információ: vagy a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. Gyõr, 9022 Czuczor Gergely utca 17. 6

7 Hírek rendezvények Száz hazai kistelepülésen újulhat meg, vagy épülhet könyvtár, mûvelõdési ház, múzeum, táj- és emlékház az idén - jelentette be Bozóki András kulturális miniszter. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Fejlesztési Bank Közkincs-hitelprogramja révén másfélmilliárd forintot lehet majd kulturális fejlesztésekre költeni - mondta a tárca vezetõje az országos könyvtáros konferencia elõtt tartott sajtótájékoztatón. Az áprilisban induló pályázati rendszerben kedvezményes kamat- és tõketámogatásos, húsz éves futamidejû hitelkonstrukciót vehetnek igénybe a kistelepülések. A településenként legfeljebb 20 millió forint hitel felvételéhez 10 százalékos önrész kell, míg a hitelek kamatterhét és a tõketörlesztés egy részét a kulturális tárca átvállalja. A Közkincs-program a kulturális együttmûködés programja, az olvasás megszerettetésére, a kulturális esélyegyenlõség megteremtésére, olyan közösségek életre hívására irányul, amelyek képesek a fiatalok megtartására - hangsúlyozta Bozóki András. A könyvtári ellátás megoldása érdekében a tárca a hitelkonstrukciót kiterjeszti a könyvtárbusz - mozgó könyvtári szolgáltatások - rendszerének beindítására. Egy-egy könyvtárbusz vásárlására olyan kistérségi társulások és megyei önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a busszal legalább 35 kistelepülést kiszolgálnak. A buszvásárlásra felvehetõ hitel maximális összege 50 millió forint. A minisztérium kísérleti jelleggel az idén három-öt könyvtárbusz beindítását teszi lehetõvé. A jármûvek mintegy ötezer könyvet, CD-ket, DVD-ket szállítanak majd, a bibliobuszokon az internetezést is lehetõvé teszik. Forrás: NKÖM A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. munkatársai Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató Kilián Sándorné gazdasági vezetõ Réczei Tamás exínház mûvészeti vezetõ Farkas Mária közmûvelõdési szervezõ Szakterülete: amatõr színjátszó mozgalom, versmondó versenyek, néptánc csoportok, népdalkörök, népzenei együttesek Szûcs Péter közmûvelõdési szakember Szakterülete: pályázatok, statisztika, gyermekszínház, kiállítások Horváth Gyula közmûvelõdési szakember Szakterülete: közmûvelõdési adatbázis (erikanet) elkészítése, könnyûzenei rendezvények, fotó-videó, népmûvészet, kórusok Göltl Mártonné gazdasági ügyintézõ Kovács Zoltán mûszaki szakember Császár Attila mûszaki szakember Wajzer Veronika titkárnõ Hajtó Istvánné technikai kisegítõ Jószelicsné Takács Anikó információs Udvardi József információs Bartók nyomában Országos népzenei szakmai nap és találkozó Bartók Béla és Vikár Béla halálának 60. évfordulója tiszteletére. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége és a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. közös programja június 25-én az Országos Népzenei Szakmai Nap keretében elõadásokat hallgathatnak az érdeklõdõk, Dr. Barsi Ernõ néprajzkutató elõadásában Bartók Béla jobaházi gyûjtésérõl, Méry Margit népzenekutató elõadásában Bartók Béla felvidéki gyûjtésérõl. Birinyi József népzenekutató Bartók Béla anatóliai (Törökország) népzenei gyûjtõmunkáját mutatja be. Olsvai Imre népzenekutató, a Zenetudományi Intézet fõmunkatársa Az Alföld és a Dunántúl hangja Bartók mûveiben címmel tartja meg elõadását. A Gálahangverseny keretében Bartók Béla és Vikár Béla gyûjtésébõl válogatott népdalokat hallhatunk. 7

8 ÁPRILIS 15. péntek 9.00 óra XIV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Megyei Döntője 16. szombat 9.00 óra XIV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Megyei Döntője 17. vasárnap óra Édes Böske, drága Klári Színháznyitó előadás a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht. exínházában 21. csütörtök óra Gyermekszínház: Szélkiáltó együttes Vers-és dallamok című koncertje 22. péntek 9.30 óra Kazinczy Napok A Szép Magyar Beszéd Versenye 40. Országos Döntője 23. szombat 8.00 óra Kazinczy Napok A Szép Magyar Beszéd Versenye 40. Országos Döntője óra Édes Böske, drága Klári Premier előadás a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht. exínházában 24. vasárnap 9.00 óra Megyei Rendőrnap 25. hétfő óra Gyermekszínház: A halhatatlanságra vágyó királyfi Forrás Színház előadása óra Gyermekszínház: A halhatatlanságra vágyó királyfi Forrás Színház előadása 26. kedd óra Gyermekszínház: A halhatatlanságra vágyó királyfi Forrás Színház előadása óra Gyermekszínház: A halhatatlanságra vágyó királyfi Forrás Színház előadása 27. szerda óra Dániai Schaufuss Balett előadása Megyei Önkormány rendezvény 28. csütörtök óra Zsédenyi Adrienn koncertje 29. péntek óra Tánckoncert a Tánc Világnapján Győri Tánc- és Képzőmű-vészeti Képzõmûvészeti Általános és Szakközépiskola rendezvénye 30. szombat óra Gyermekek a Gyermekekért Alapítvány jótékonysági estje TANFOLYAMOK, STÚDIÓK Kisalföld Táncegyüttes hétfő, csütörtök óra Versmondó Stúdió szerdánként óra Ritmic Team Táncstúdió kedd, péntek óra Parlando Művészeti Iskola kedd óra óra szerda óra óra csütörtök óra ASIEN Hastánc szerda, csütörtök óra Harmónia Művészet Iskola Néptánc hétfő, csütörtök óra Lindance Táncstúdió I-II-III. csoport szombat óra Grácia Művészeti Intézet hétfő óra óra szerda óra péntek óra óra Aerobik Művészeti Stúdió kedd, csütörtök óra Klasszikus balett foglalkozás csütörtök óra szombat óra PI COOL SE Hip-Hop hétfő, szerda óra Tai Chi kedd óra KLUBOK FLÓRA Foltvarró Klub kéthetente szerdán (páros hét) óra Csillagászok Klubja kéthetente pénteken (páratlan hét) óra SILVA Agykontroll Klub minden hó első szerdán óra Rotaract Club kéthetente pénteken (páros hét) óra MÁJUS 7. szombat 8.00 óra Győri ÁFÉSZ közgyűlése óra Naputánjárók Gyermekek Háza Lippentő Táncegyüttesének műsora 9. hétfő óra Parlandó Művészeti Iskola rendezvénye 12. csütörtök Kereskedelmi és Iparkamara díszközgyűlése, a győri régiós kamara megalapításának kettős jubileuma 13. péntek óra A MEGASZTÁR-GYŐZTES Tóth Veronika koncertje 18. szerda óra Életet az éveknek - Nyugdíjas Klubok rendezvénye 25. szerda óra Minden felnőtt volt egyszer gyerek Halász Judit műsora óra Minden felnőtt volt egyszer gyerek Halász Judit műsora 27. péntek óra Varga Miklós koncertje JÚNIUS 10. péntek óra ST. MARTIN ÉLŐZENEI KONCERTJE Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tel: 06-96/ Fax: 06-96/ Web: Felelõs kiadó: Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató 8

HÍRLEVÉL. Kellemes karácsonyi ünnepeket és. boldog új évet kíván. a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ. Közhasznú Társaság.

HÍRLEVÉL. Kellemes karácsonyi ünnepeket és. boldog új évet kíván. a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ. Közhasznú Társaság. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL I. évfolyam 3. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2005/3. TARTALOM Pályázati eredmények Felhívások Színház Kiállítások Koncertek

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM ENDRÕDI SÁNDOR: Tavasz felé GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL TARTALOM ENDRÕDI SÁNDOR: Tavasz felé GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL V. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/1. TARTALOM Kettõs ünnep Jánossomorján Közmûvelõdési Statisztikai Adatszolgáltatás

Részletesebben

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL TARTALOM

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL II. évfolyam 1-2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2006/1-2. Juhász Gyula Bartók Bélának Erdély erdõi zúgnak, Ezüst és arany erdõk,

Részletesebben

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. IV. Gyõri Operett Fesztivál 2009. június 26-28. TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS V. évfolyam 2. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Nonprofit Kft. 2009/2. TARTALOM Beszámoló a szakmai továbbképzésekrõl Drámapedagógusok, színjátszó-rendezõk

Részletesebben

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN

VISSZAPILLANTÓ GYEREKSZÍNJÁTSZÓK GYŐRBEN GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS Hírlevél VIII. évfolyam 5. szám Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Nonprofit Kft. 2012/1. Tartalom I. Visszapillantó Gyerekszínjátszók Győrben III. Nyugat-dunántúli

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 február Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Megyei felhívások Pályázatok Programajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL III. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/1. TARTALOM Beszámolók és eredmények Kisfaludy Napok XVI. Országos Weöres

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Nagybánhegyesi hétvége az együttműködés és hálózatépítés jegyében 2014. február 22-én került megrendezésre Nagybánhegyesen, a Partnerek közötti együttműködések

Részletesebben

Napraforgó. Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe ajánljuk

Napraforgó. Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe ajánljuk BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2010 október Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Civil szakmai műhely Békéscsabán Ez történt Pályázatok Megyei rendezvények Figyelmükbe

Részletesebben

HÍRLEVÉL. Kirándulás a Reneszánsz év jegyében TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS

HÍRLEVÉL. Kirándulás a Reneszánsz év jegyében TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL IV. évfolyam 3. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2008/3. TARTALOM MEGYEJÁRÁS KULTÚRÁVAL XXXIII. RADNÓTI MIKLÓS NEMZETKÖZI FELNÕTT

Részletesebben

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS. III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4.

HÍRLEVÉL TARTALOM GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS. III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4. GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS III. évfolyam 4. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2007/4. TARTALOM - Kodály Zoltán emlékhangverseny - II. Gyõri Operett Fesztivál - Kulturális

Részletesebben

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június

XIV. évfolyam 183. szám 2009. június Hírlevél XIV. évfolyam 183. szám 2009. június A Bács Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja A Duna Tisza Közi Népművészti Egyesület

Részletesebben

H Í R L E V É L. mind a szavalóversenyre szeretettel várjuk az érdeklődőket! REGIONÁLIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCGÁLA ÚJ ELÉRHETŐSÉGEINK

H Í R L E V É L. mind a szavalóversenyre szeretettel várjuk az érdeklődőket! REGIONÁLIS GYERMEK ÉS IFJÚSÁGI NÉPTÁNCGÁLA ÚJ ELÉRHETŐSÉGEINK H Í R L E V É L X. é v f o l y a m 1 3 0. s z á m 2 0 0 5. j a n u á r a Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Közművelődési Szakmai Tanácsadó és Szolgáltató Intézete havi lapja 6000 Kecskemét, Katona József

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megye értékei E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megye értékei 2014. március 25-én került megrendezésre a Békés megye értékei címet viselő szakmai nap a Nemzeti Művelődési Intézet szervezésében a Békés Megyei

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 200/2006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 10. Értesítések megküldése a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumok és a 8 évfolyamos gimnáziumok egységes

Részletesebben

Intézetünk hírei. Közérdekű információk

Intézetünk hírei. Közérdekű információk Intézetünk hírei Közérdekű információk Emlékeztető a 005/006. tanév rendjéről szóló rendelet alapján: Február 6. A szakmai vizsgák írásbeli vizsgarészeinek kezdő napja Az FVM illetékességi körébe tartozó

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Non-profit menedzsment képzés Vésztőn. A tartalomból: Kiadja: Közösségfejlesztők. Békés Megyei Egyesülete E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Non-profit menedzsment képzés Vésztőn A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a vésztői Sinka István Művelődési Központ és Városi Könyvtár, valamint a Körös-sárréti

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT. Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT Békés megyei civil szervezetek vezetői találkoztak ismét Szanazugban Immár 21. alkalommal szervezte meg a Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesülete a Békés Megyei

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7.

Tartalomjegyzék. Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7. Tartalomjegyzék Bevezető 3. Helyzetelemzés 3. Személyi feltételek 5. Tárgyi feltételek 7. A könyvtár szakmai munkája 8. Gyermekkönyvtár 8. Felnőtt könyvtár 16. Felnőtt könyvtár rendezvényei 18. Helyismereti

Részletesebben

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12.

III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. III. évfolyam 4. szám 2012. január 30 2012. február 12. I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1.Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja TÁMOP-3.4.2.A-11/1...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz-

ELŐTERJESZTÉS. -a Köznevelési, Kulturális és Sport Bizottsághoz- NYíREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS és KÖZN EVELÉSI OSZTÁLY 4401 NY[REGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-585; FAX: +36 42 524'586 E-MAIL: NYHSZOC@NYIREGYHAZA.HU

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT BÉKÉS-BIHAR NÉPFŐISKOLAI KOLLÉGIUM SZAKMAI MŰHELYE KÖTEGYÁNBAN Szervező: Kötegyáni Baráti Kör Egyesület - Lakiteleki Népfőiskola kihelyezett tagozata Időpont: 2015.

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 március Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa Ez történt... Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága

Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Kultúra, változás társadalom Elemzések, értékelések és értekezések a kultúra hagyományos világából Az NKA pályázati tevékenységével kapcsolatos tapasztalatok, települések kulturális ellátottsága Az online

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT ÖNKÉNTESEK TEVÉKENYSÉGÉNEK FELMÉRÉSE VÉGEGYHÁZÁN Januári számunkban kezdtük el a fenti címen megjelent kutatómunka tapasztalatainak ismertetését, amelyet most az

Részletesebben

Kultúrházak éjjel-nappal Csatlakoztunk a Magyar Népművelők Egyesülete 2015. évi Kultúrházak éjjel-nappal országos kezdeményezés felhívásához,

Kultúrházak éjjel-nappal Csatlakoztunk a Magyar Népművelők Egyesülete 2015. évi Kultúrházak éjjel-nappal országos kezdeményezés felhívásához, Kultúrházak éjjel-nappal Csatlakoztunk a Magyar Népművelők Egyesülete 2015. évi Kultúrházak éjjel-nappal országos kezdeményezés felhívásához, melynek célja a művelődési házak és terek, valamint az abban

Részletesebben

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló

Napraforgó. A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa. TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK LAPJA 2011 január Napraforgó A Közösségfejlesztők Békés Megyei Egyesületének kiadványa TAN-FOLYAM Pályázatok Figyelmükbe ajánljuk Kiadványajánló BÉKÉS MEGYEI CIVIL SZERVEZETEK

Részletesebben

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József

Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szeged, 2006 Szerkesztõbizottság: Bene Tamás Döbör András Jancsák Csaba Kökény Szabolcs Szuperák Attila Vajda Árpád Vincze József Szerkesztették: JANCSÁK CSABA ÉS VINCZE JÓZSEF Boritóterv: FODOR TIBOR

Részletesebben

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést tervez indítani. XV. évfolyam 192. szám 2010. április

Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést tervez indítani. XV. évfolyam 192. szám 2010. április Hírlevél XV. évfolyam 192. szám 2010. április Tanácsadó és Szolgáltató Intézetének információs havilapja Intézetünk akkreditált E segítő közösségi animátor képzést tervez indítani Célzott szakembercsoportjai:

Részletesebben

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart.

Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. Intézetünk hírei Közérdekű információk Tisztelt Partnereink! Intézetünk a nyári szünidőben is folyamatosan elérhető. Szakkönyvtárunk 2005. július 18 augusztus 21-ig zárva tart. A Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben