HÍRLEVÉL KÖSZÖNTÕ. Mit tartalmaz ez a kiadvány? GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS TARTALOM. Köszöntõ. Pályázatok. Kisfaludy Napok 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLEVÉL KÖSZÖNTÕ. Mit tartalmaz ez a kiadvány? GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS TARTALOM. Köszöntõ. Pályázatok. Kisfaludy Napok 2005"

Átírás

1 GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYEI KULTURÁLIS HÍRLEVÉL I. évfolyam 1. szám Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 2005/1. TARTALOM Köszöntõ Pályázatok Kisfaludy Napok 2005 XIV. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó találkozó József Attila Vers-, és prózamondó verseny Kiállítások Erikanet exínház Munkatársak Rendezvények KÖSZÖNTÕ Gyõr-Moson-Sopron Megye Közgyûlése szeptember 24-én alapította meg a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaságot, amely január 1-én megkezdte szakmai tevékenységét. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. alapításának az volt a célja, hogy megvalósítsa a megyei önkormányzat azon kötelezõ közmûvelõdési feladatait, amelyeket az évi CXL. közmûvelõdési törvény ír elõ. Tehát a közhasznú társaság olyan jellegû rendezvényeket szervezzen, amelyek alkalmat adnak az amatõr mûvészeti csoportok, alkotóközösségek és egyének megmutatkozására. Úgy mint kórustalálkozók, népdalkörök, népzenei együttesek bemutatkozása, országos minõsítõ hangversenyek és népmûvészeti kiállítások szervezése, ahol az élõ népmûvészettel ismerkedhetnek meg az érdeklõdõk. Ezen kívül kulturális rendezvények szervezésével szolgáltatást nyújtson színházi, zenei, kiállítási és elõadó-mûvészeti igények kielégítésére. Bízunk abban, hogy a települési önkormányzatokkal, közmûvelõdési intézményekkel és civil szervezetekkel kiépített jó kapcsolat eredményeként színvonalas, minõségi kulturális programokat tudunk megvalósítani. Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató Mit tartalmaz ez a kiadvány? Tájékoztatót ad az aktuális pályázati lehetõségekrõl, megyei, regionális és országos eseményekrõl, a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. rendezvényeirõl, civilszervezetek munkájáról. Ezen kívül bemutatkozási lehetõséget biztosít a megyei települések és intézményeik számára. A Hírlevéllel szeretnénk segíteni a megye valamennyi települését, valamint azokat az embereket, akik a közmûvelõdésért, a községek, városok fejlõdéséért, a közösségek összekovácsolásáért sokat tesznek. 1

2 PÁLYÁZATOK Amator Artium (Mûvészet Szerelmesei) XIX. Országos Képzõ- és Iparmûvészeti Tárlat Beadási határidõ: június óráig. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. és a Magyar Mûvelõdési Intézet Mûvészeti Programok Fõosztálya együttmûködésében, pályázatot hirdet a megye területén élõ, nem hivatásos alkotók számára. Pályamûveket nyújthatnak be mindazok, akik betöltötték 16. életévüket, nem végezték el a Képzõ vagy Iparmûvészeti Egyetemet, illetve annak jogelõd intézményeit. A pályázók körébe egyaránt várjuk az autodidakta, naiv mûvészeket és rajztanár alkotókat is. A MAOE tagjai közül mindazokat, akiknek indíttatásuk az amatõr mozgalomhoz köthetõ. Azok az önszervezõ mûvészeti közösségek, amelyek a közösségi díj elnyerésére pályáznak, kérhetik az országos zsûri értékelését, a közösség mûvészeti munkájának megmérettetését országos szinten. Ezeknek a csoportoknak pályázatot kell benyújtaniuk. A pályázatnak tartalmaznia kell: a vezetõ nevét, megalakulás évét, mûködési formát, az eredmények felsorolását. Pályamûveket benyújtani az alábbi kategóriákban lehet: 1 festészet: (aquarell, tempera, pasztell, olaj, tûzzománc) 2 grafika (egyedi rajz (színes is), monotípia, linómetszet, papírnyomat, rézkarc, litográfia, computer grafika) 3 szobrászat: (kisplasztika, térplasztika) 4 iparmûvészet: textil (patchwork, ruha kiegészítõk, szövött, fonott technikákkal készített egyediséget hordozó alkotások) kerámia, bútor (nem népmûvészeti) kovácsoltvas, egyedi játék. 5 új vizuális kísérleti mûfajok (installáció, konceptek, videó) A grafikák szabványmérete paszpartuval 50x70 vagy 70x100 cm. A mûvek csak úgy kerülnek elfogadásra amennyiben jól olvashatóan és maradandóan elhelyezték rajta: az alkotó nevét, mû címét, technikáját, méretét. Minden alkotó kategóriánként három mûvet adhat be, kiállításra kész állapotban. Az alkotások évnél korábbi keltezésûek nem lehetnek. Az országos zsûri a megyei kiállításokra javasolt mûvekbõl a legjobbakat, a Budapesten májusában megrendezésre kerülõ kiállításra küldi. Kiállítás idõtartama: július 1-tõl - július 13-ig. Nevezési díj: 2000,- Ft/kategória Bõvebb információ a 96/ es telefonszámon kérhetõ. Nemzeti Civil Alapprogram Civil szervezetek évi mûködési támogatása (Nyugat-dunántúli Régió) Határidõ: Pályázhat: a) Mindazon társadalmi szervezetek vagy alapítványok, amelyeket a bíróság január 1. elõtt nyilvántartásba vett, az alapszabályuknak, illetve alapító okiratuknak megfelelõ tevékenységüket ténylegesen folytatják, és b) amelyek hét megyénél kisebb hatókörrel végzik tevékenységüket, és c) a Nyugat-dunántúli Régióban (Gyõr-Moson-Sopron, Vas, Zala megyék) van a székhelyük. A pályázat célja: Jelen pályázat a civil társadalom erõsítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését célozza. A pályázat célja hozzájárulás a civil szervezetek évi mûködéséhez kapcsolódó kiadásaihoz. A pályázat benyújtásának helye és módja: A pályázatokat ajánlott küldeményként a székhely szerint illetékes Magyar Államkincstár Megyei Területi Igazgatóság Állampénztári Irodáihoz kell benyújtani: Gyõr-Moson-Sopron megye: 9022 Gyõr, Czuczor G. u. 26. II. emelet A pályázati kiírás letölthetõ a illetve a honlapokról, továbbá személyesen beszerezhetõ a pályázati kiírásban szereplõ címeken. További információ kérhetõ a call centertõl a 06-80/ as ingyenesen hívható telefonszámon. 2

3 Mobilitas Gyermek és Ifjúsági szervezetek által kiadott nyomtatott és elektronikus médiatermékek valamint egyéb termékek támogatására Pályázat kódja: IFJ-GY-05-C Beadási határidõ: A célja olyan nyomtatott és elektronikus médiatermékek megjelenésének, elõállításának támogatása, amelyek elõsegítik a gyermek és ifjúsági szervezetek híreinek belsõ/vagy külsõ áramlását, segítséget nyújtanak a szervezetek tevékenységének, szolgáltatásainak és programjainak megismeréséhez illetve melyek segítik a gyermek és ifjúsági szervezetek mûködését, és tájékoztatást adhatnak tevékenységükrõl. További információ: Kisértékû tárgyi eszközök beszerzése gyermek és ifjúsági közösségi terek kialakításához és fejlesztéséhez Pályázat kódja: IFJ-GY-05-E Beadási határidõ: A pályázat célja olyan kis értékû eszközök beszerzése melyek elõsegítik az újonnan kialakításra kerülõ vagy már mûködõ közösségi terek kulturált színvonalasabb mûködtetését, a gyermek és az ifjúsági közösségek számára nyújtott szakmai programok fejlesztését. További információ: Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány Kuratóriuma pályázatot hirdet kulturális célú civil szervezetek támogatására A pályázat célja olyan hagyományos közmûvelõdési tevékenységek támogatása, melyek kifejezetten a helyi lakosság kulturális alapismereteinek a bõvítését szolgálják elõadások, képzések formájában Pályázni lehet: - mûvészeti és közmûvelõdési programok megvalósítására, - a kultúra területén tevékenykedõ civil szervezetek, alkotócsoportok mûködésének támogatására, - ismeretterjesztõ elõadás-sorozattal, amely hozzájárul a település helytörténetének, kulturális értékeinek a bemutatásához, - a humán mûveltség, a mûvészettörténet, a zenekultúra, az irodalom és a tánckultúra alapismereteinek a megismertetésére folyamatos jelleggel. A pályázaton részt vehetnek civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) és községi szintû mûvelõdési intézmények, könyvtárak, faluházak. Nem pályázhatnak azok, akik az MSZÁ-tól korábban kapott támogatással még nem számoltak el. Egy szervezet csak egy pályázatot nyújthat be. A pályázatnak tartalmaznia kell: 1. a kitöltött pályázati adatlapot, 2. a pályázó szervezet folyamatosan végzett tevékenységének, fontosabb rendezvényeinek bemutatását, 3. a tervezett program részletes tematikáját az elõadók megjelölésével, 4. részletes költségvetést, 5. a pályázó szervezet jogi dokumentációját (alapító okirat, bírósági végzés, aláírási jogosultság igazolása - költségvetési intézmény esetében elegendõ az alapítói határozat és az aláírási jogosultság igazolása). A pályázatok benyújtási határideje: 2004 december közepétõl szeptember 30-ig. A pályázatokat az MSZA 1369 Budapest, Pf es postafiókcímére kell beküldeni! A pályázat keretében adható támogatás legmagasabb összege általában a ,- Ft-ot nem haladhatja meg. A pályázatokról a 2005 márciusi és októberi kuratóriumi üléseken születik döntés. Pályázni csak az Alapítvány által kiadott pályázati ûrlapon lehet, amely az alapítvány honlapjáról (www.vigado.hu) letölthetõ, vagy levélben igényelhetõ a Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány címén (1369 Budapest, Pf. 329) felbélyegzett válaszboríték megküldésével. A pályázat részvételi díja 800,- Ft, melyet az ûrlaphoz mellékelt csekken, postai utalvánnyal vagy átutalással lehet befizetni az alapítvány sz. számlájára. Az adatlap beszerezhetõ és a pályázatokkal kapcsolatban információ kérhetõ az alapítvány titkárságán: MÛVÉSZETI ÉS SZABADMÛVELÕDÉSI ALAPÍTVÁNY 1064 Budapest, Vörösmarty u. 47/a. Tel./fax: Honlap:http://www.vigado.hu/ 3

4 Kisfaludy Napok 2005 Megyei Középiskolai Mûvészeti Fesztivál A Kisfaludy Napok Megyei Középiskolai Mûvészeti Fesztivál több mint 40 éves múltra tekint vissza márciusában 42. alkalommal került megrendezésre ez a fesztivál, melyet a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. szervezett és amelynek keretében Gyõr-Moson-Sopron megye valamennyi középfokú oktatási intézményében tanuló diák lehetõséget kapott arra, hogy megmutassa tehetségét a különbözõ mûvészeti ágakban. Idén is, az elõzõ évek hagyományához híven tíz kategóriában hirdettük meg a Fesztivált. A kategóriák a következõk voltak: vers- és prózamondás, diákszínpadok, képzõmûvészet, szólóének- szólóhangszerkamarazene, diákköltõk diákírók- vers, próza mûelemzés és mûfordítás, pop-rock, néptánc- népzene, énekkar- kamarakórus- népdal, honismeret- helytörténet- néprajz, egyéb. Nagy örömünkre szolgált, hogy a megye 38 középiskolájából 1046 diák jelentkezett a péntektõl vasárnapig tartó rendezvénysorozatra. A kategóriákban szereplõ diákok munkáját szakmai zsûri értékelte, és ezzel az értékeléssel hasznos útmutatást és tanácsokat adott a továbblépés érdekében. Ez a programsorozat nem csak a megmérettetésnek, hanem az élményt nyújtó diáktalálkozónak is fontos színtere. A jó hangulat, színvonalas szórakoztatás és szórakozás érdekében Fesztivál Klubot hoztunk létre a Rómer Házzal közös szervezésben, ahol március 18-án moldvai és gyimesi népzenét hallhattak a diákok és lehetõségük nyílt táncház keretében a tánctanulásra is. Március 19-én ugyanezen a színhelyen egy másik mûfajjal, a minõségi elektronikus zenével ismerkedhettek meg a résztvevõ diákok a Beat it! Party keretében. A rendezvénysorozat jelentõségét nem csak az elmúlt évek, sõt évtizedek sorozata adja, hanem az is, hogy az értékrend megváltozása mellett még mindig nagyon sok diák szeretné megmutatni, megmérettetni magát, és örömet, mûvészi élményt nyújtani másoknak. Ugyanakkor ez a mûvészeti fesztivál szép példája az önkormányzatok, múzeumok, levéltárak, civil szervezetek összefogásának, mely nélkül nem valósulhatna meg ez a színvonalas programsorozat, amely szinte kizárólagos fóruma a megyei középiskolás korosztály tartalmas találkozásának és a kulturális hagyományok ápolásának. A Kisfaludy Napok fõ támogatója a Gyõr-Moson- Sopron Megyei Önkormányzat. Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató XIV. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozó április án 9 órai kezdettel a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. színházterme adott otthont a XIV.alkalommal megrendezésre kerülõ megyei diákszínjátszó csoportok bemutatkozásának. A fesztivál az ország egyik legnagyobb kulturális rendezvénysorozata, melyet a Magyar Drámapedagógiai Társaság felmenõ rendszerben hirdet meg az általános iskolai korosztály számára. A megyei döntõt területi, majd országos találkozó követi. 18 diákszínjátszó csoport élt a nevezés lehetõségével. Láthattunk mesejátékot, meseparódiát, dramatizált játékot, népi játékot, verses mesét, szerkesztett játékot, bolondmese- játékot, gyermekek által átszerkesztett mesejátékot. A találkozó megrendezésével célunk, hogy fellépési lehetõséget biztosítsunk a csoportoknak, maradandó élményhez juttassuk a gyerekeket, felnõtteket egyaránt, bízva abban, hogy baráti kapcsolatok is kialakulnak a fesztivál során. Fontos célunk továbbá, hogy a bemutatót követõen alkalmat biztosítsunk a szakmai konzultációra. Itt lehetõség nyílik a szakmai gondolatok felvetésére tisztázására, hasznos tapasztalatok átadására. A zsûri tagjai részletes, pontos elemzéssel igyekeznek értékelni a látottakat. A visszajelzések fontos útmutatóként szolgálnak a továbbfejlõdéshez, megerõsítéshez. A regionális döntõbe továbbjutó és egyben arany minõsítést elért diákszínjátszó csoportok a következõk: 1. ARRABONA (Gyermekek Háza-Gyõr) 2. BABÉRRABLÓK (Kazinczy Ferenc Gimnázium- Gyõr) 3. CSIPIKÉK (Szabadhegyi Közoktatási Központ- Gyõr) 4. VADVIRÁGOK (Váci Mihály Általános Iskola- Gyõr) Gratulálunk! Sikeres szereplést kívánunk a további megmérettetésben. Reméljük, jövõre ismételten találkozunk! Farkas Mária közmûvelõdési szervezõ 4

5 József Attila Regionális Vers, - Énekelt Vers,- És Prózamondó Verseny A VERS ÉVE keretében a Magyar Versmondók Egyesülete Gyõr-Moson-Sopron Megyei Szervezete vállalta, hogy a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht-vel együttmûködve megrendezi a VII. JÓZSEF ATTILA Vers,- Énekelt vers,- és Prózamondó Verseny regionális döntõjét. A versenyre Gyõr-Moson-Sopron megyébõl, Veszprém megyébõl és a határokon túli területekrõl - dunaszerdahelyi és rév-komáromi járások - jelentkeztek versenyzõk. A regionális döntõt március 12-én Gyõrött a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht-ben rendeztük meg. A Döntõbe 25 produkciót neveztek, ebbõl 3 produkció indult énekelt vers kategóriában. A zsûri (Tagjai: Horváth Ildikó, Ady-és Radnóti díjas elõadó, Hõgye Attila, a Magyar Rádió munkatársa, és Popper Ferenc az MNE alelnöke, megyei szervezet elnöke) elõtt 17 versenyzõ mutatkozott be. A zsûri a részvevõk mindegyikétõl két mûvet, egy kötelezõ József Attila alkotást és egy szabadon választott verset, prózát hallgatott meg. Az átlagosnál magasabb színvonal láttán, hallatán döntött úgy a zsûri, hogy a kiírástól eltérõen kettõ helyett 3 fõ vers-és prózamondót és 1 énekelt vers produkciót (duó) juttat tovább az országos döntõbe. Indokok közé tartozott az is, hogy Veszprém megye nem rendezett elõdöntõt, versenyzõi Gyõrött indultak, és a határon túli versmondók versenye is Gyõrben zajlott (5 versenyzõ indult). A következõ versenyzõk juttattak tovább a április én Tatabányán megrendezésre kerülõ országos döntõbe: Vers-és prózamondás: 1. Mocskonyi Gergely - Gyõr 2. Bors Anikó - Fertõd 3. Veszprémi Hajnalka - Gyõr Énekelt vers kategória: 1. Fülöp Judit-Tóth András duó - Sopron Németh András MVE egyesületi titkár Kiállítások Dr. Alexay Zoltán biológus, fotómûvész kiállítása Dr. Alexay Zoltán Válogatás címû 50. egyéni természetfotó kiállítása március 31-én nyílt meg a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban. A kiállítást Haraszthy László helyettes államtitkár, a Természetvédelmi Hivatal vezetõje nyitotta meg. A fotók egyaránt szolgálják az ismeretszerzést, a szórakozást, a gyönyörködtetést, és a természet csodálatára, szeretetére és védelmére nevelést. Színes és változatos leltár a Szigetközrõl hazánk legnagyobb szigetének élõvilágáról, tájairól. Dr. Alexay Zoltánról igazán elmondható, hogy otthon van a Szigetközben. Több mint harminc éve járja, kutatja és fotózza a Duna élõvilágát. A szakember aki eddig négy könyvben és negyvenkilenc kiállításon mutatta meg a közönségnek a táj rejtett szépségeit- minden fát, bokrot, hullámtéri ágrendszert, tisztást ismer. A kiállítás megrendezését a Pannon Víz Rt. és a Révész Hotel támogatta. A kiállítás április 18-ig hétfõtõl péntekig óráig látogatható. Szûcs Péter közmûvelõdési szakember Gyõr-Moson-Sopron megye élõ népmûvészetének bemutatása a Kisalföldi Népmûvészek Egyesületének munkáiból. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. és a Kisalföldi Népmûvészek Egyesülete közösen szervezi meg az egyesület alkotóinak munkáit bemutató kiállítást, amelyet Gyõr-Moson-Sopron megye több településén mutat be. A kiállítási anyag tartalmazza a tagság legszínvonalasabb munkáit. A kiállítás helyszínei és idõpontjai a következõk: Pannonhalma Általános Iskola - Majális április 30.- május11. Beled - Általános Mûvelõdési Központ - Pünkösdi Fesztivál és Vásár május 13 - június 6. Jánossomorja - Balassi Bálint Mûvelõdési Ház és Könyvtár- június10 - június 27. Kapuvár - Rábaközi Mûvelõdési Központ szeptember 9 szeptember 30. Mosonmagyaróvár- Flesch Károly Kulturális Központ november 18 november 30. A kiállítás sorozat megrendezésével célunk, hogy bemutassuk a megye számos településérõl származó alkotókat és munkáikat, valamint betekintést adjunk a magyar népmûvészet sokszínû világába. 5

6 Az ERIKANET bemutatása Egységes Regionális Információs Közmûvelõdési Adatbázis A rendszer országos bemutatására szeptember 30-án Miskolcon a Telematikai Konferencián került sor. A portál a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és az Informatikai és Hírközlési Minisztérium támogatásával jött létre, a szakmai koordinációt a Magyar Mûvelõdési Intézet végzi. Az adatbázis két korábban kiépített rendszer integrálásával és továbbfejlesztésével formálódott (Magyar Mûvelõdési Hálózat Információs Rendszer -MMHIR- Megyei Közmûvelõdési Információs Rendszer- MKIR). A portál két, a színvilágával is elkülönülõ részre bontható: általános és szakmai. Az általános rész elsõsorban az Interneten böngészõ, onnan minél több hasznos információval gazdagodva távozni szándékozó számára hasznos. Megtalálhatók itt az önkormányzatok, intézmények, civilszervezetek, elõadómûvészek, alkotómûvészek, rendezvények, képzések, turisztikai és szabadidõs információk. Országos adattár, ami lehetõvé teszi a régiókban, megyékben és a településeken való keresést. A szakmai rész, a kultúrával, közmûvelõdéssel foglalkozó szakemberek számára íródott. A napi munka során felmerülõ feladatok megoldásához nyújt hasznos segítséget. Természetesen mindkét felület nyitott bárki számára, aki az oldalra ellátogat. A rendszer bemutatására március 31-én került sor a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központban, ahol a megye térségmenedzserei hallgatták meg Ríz Gábor programgazda elõadását. Az elõadó rendkívül fontosnak tartotta azt, hogy az adatok feltöltése és azok frissítése folyamatosan történjen ben, a korábbi évekhez hasonlóan, a mûvelõdési központ dolgozói a településeken kiszállásos adatgyûjtést folytatnak. Az összegyûjtött települési információkat a mûvelõdési központban rögzítik a honlap megfelelõ oldalaira. Az adatbázisról információ kérhetõ a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht.-ban. Horváth Gyula közmûvelõdési szakember exínház A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. exínházának elsõ önálló produkciója Édes Böske, drága Klári avagy Szabó Lõrinc szerelmei címmel jött létre Szereposztás: Szabó Lõrinc.. Kuna Károly Szabó Lõrincné.....Venczel Vera Korzáti Erzsébet...Verebes Linda Közremûködik: Földes Tamás, Sashalmi Ágnes, Simon Brigitta Zene: Grósz Artúr Valentin Díszlet-jelmez: Nagy Viktória Munkatárs: Vass János Az eredeti levelezés alapján írta és rendezte: Réczei Tamás Színjátszó Tábor az exínház alkotóival a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht-ban. A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht-ban mûködõ exínház június 23-tól július 3-ig diákszínjátszó tábort hirdet éves korig. A táborban négy tematikus csoport mûködne: 1. komédiák 2. Shakespeare és kora 3. mozgásszínház 4. zenés játék Egy-egy alkotócsoportban maximum 17 fõ dolgozhatna. A tábor végén az exínház színpadán minden csoport bemutatná elkészült produkcióját. A csoportvezetõk a legfiatalabb színházrendezõ generáció tagjai lennének. A táborban bentlakásos és bejáró részvétel egyaránt lehetséges. Jelentkezés és információ: vagy a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. Gyõr, 9022 Czuczor Gergely utca 17. 6

7 Hírek rendezvények Száz hazai kistelepülésen újulhat meg, vagy épülhet könyvtár, mûvelõdési ház, múzeum, táj- és emlékház az idén - jelentette be Bozóki András kulturális miniszter. A Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma és a Magyar Fejlesztési Bank Közkincs-hitelprogramja révén másfélmilliárd forintot lehet majd kulturális fejlesztésekre költeni - mondta a tárca vezetõje az országos könyvtáros konferencia elõtt tartott sajtótájékoztatón. Az áprilisban induló pályázati rendszerben kedvezményes kamat- és tõketámogatásos, húsz éves futamidejû hitelkonstrukciót vehetnek igénybe a kistelepülések. A településenként legfeljebb 20 millió forint hitel felvételéhez 10 százalékos önrész kell, míg a hitelek kamatterhét és a tõketörlesztés egy részét a kulturális tárca átvállalja. A Közkincs-program a kulturális együttmûködés programja, az olvasás megszerettetésére, a kulturális esélyegyenlõség megteremtésére, olyan közösségek életre hívására irányul, amelyek képesek a fiatalok megtartására - hangsúlyozta Bozóki András. A könyvtári ellátás megoldása érdekében a tárca a hitelkonstrukciót kiterjeszti a könyvtárbusz - mozgó könyvtári szolgáltatások - rendszerének beindítására. Egy-egy könyvtárbusz vásárlására olyan kistérségi társulások és megyei önkormányzatok pályázhatnak, amelyek a busszal legalább 35 kistelepülést kiszolgálnak. A buszvásárlásra felvehetõ hitel maximális összege 50 millió forint. A minisztérium kísérleti jelleggel az idén három-öt könyvtárbusz beindítását teszi lehetõvé. A jármûvek mintegy ötezer könyvet, CD-ket, DVD-ket szállítanak majd, a bibliobuszokon az internetezést is lehetõvé teszik. Forrás: NKÖM A Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. munkatársai Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató Kilián Sándorné gazdasági vezetõ Réczei Tamás exínház mûvészeti vezetõ Farkas Mária közmûvelõdési szervezõ Szakterülete: amatõr színjátszó mozgalom, versmondó versenyek, néptánc csoportok, népdalkörök, népzenei együttesek Szûcs Péter közmûvelõdési szakember Szakterülete: pályázatok, statisztika, gyermekszínház, kiállítások Horváth Gyula közmûvelõdési szakember Szakterülete: közmûvelõdési adatbázis (erikanet) elkészítése, könnyûzenei rendezvények, fotó-videó, népmûvészet, kórusok Göltl Mártonné gazdasági ügyintézõ Kovács Zoltán mûszaki szakember Császár Attila mûszaki szakember Wajzer Veronika titkárnõ Hajtó Istvánné technikai kisegítõ Jószelicsné Takács Anikó információs Udvardi József információs Bartók nyomában Országos népzenei szakmai nap és találkozó Bartók Béla és Vikár Béla halálának 60. évfordulója tiszteletére. A Magyar Kórusok és Zenekarok Szövetsége és a Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht. közös programja június 25-én az Országos Népzenei Szakmai Nap keretében elõadásokat hallgathatnak az érdeklõdõk, Dr. Barsi Ernõ néprajzkutató elõadásában Bartók Béla jobaházi gyûjtésérõl, Méry Margit népzenekutató elõadásában Bartók Béla felvidéki gyûjtésérõl. Birinyi József népzenekutató Bartók Béla anatóliai (Törökország) népzenei gyûjtõmunkáját mutatja be. Olsvai Imre népzenekutató, a Zenetudományi Intézet fõmunkatársa Az Alföld és a Dunántúl hangja Bartók mûveiben címmel tartja meg elõadását. A Gálahangverseny keretében Bartók Béla és Vikár Béla gyûjtésébõl válogatott népdalokat hallhatunk. 7

8 ÁPRILIS 15. péntek 9.00 óra XIV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Megyei Döntője 16. szombat 9.00 óra XIV. Országos Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Fesztivál Megyei Döntője 17. vasárnap óra Édes Böske, drága Klári Színháznyitó előadás a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht. exínházában 21. csütörtök óra Gyermekszínház: Szélkiáltó együttes Vers-és dallamok című koncertje 22. péntek 9.30 óra Kazinczy Napok A Szép Magyar Beszéd Versenye 40. Országos Döntője 23. szombat 8.00 óra Kazinczy Napok A Szép Magyar Beszéd Versenye 40. Országos Döntője óra Édes Böske, drága Klári Premier előadás a Bartók Béla Megyei Művelődési Központ Kht. exínházában 24. vasárnap 9.00 óra Megyei Rendőrnap 25. hétfő óra Gyermekszínház: A halhatatlanságra vágyó királyfi Forrás Színház előadása óra Gyermekszínház: A halhatatlanságra vágyó királyfi Forrás Színház előadása 26. kedd óra Gyermekszínház: A halhatatlanságra vágyó királyfi Forrás Színház előadása óra Gyermekszínház: A halhatatlanságra vágyó királyfi Forrás Színház előadása 27. szerda óra Dániai Schaufuss Balett előadása Megyei Önkormány rendezvény 28. csütörtök óra Zsédenyi Adrienn koncertje 29. péntek óra Tánckoncert a Tánc Világnapján Győri Tánc- és Képzőmű-vészeti Képzõmûvészeti Általános és Szakközépiskola rendezvénye 30. szombat óra Gyermekek a Gyermekekért Alapítvány jótékonysági estje TANFOLYAMOK, STÚDIÓK Kisalföld Táncegyüttes hétfő, csütörtök óra Versmondó Stúdió szerdánként óra Ritmic Team Táncstúdió kedd, péntek óra Parlando Művészeti Iskola kedd óra óra szerda óra óra csütörtök óra ASIEN Hastánc szerda, csütörtök óra Harmónia Művészet Iskola Néptánc hétfő, csütörtök óra Lindance Táncstúdió I-II-III. csoport szombat óra Grácia Művészeti Intézet hétfő óra óra szerda óra péntek óra óra Aerobik Művészeti Stúdió kedd, csütörtök óra Klasszikus balett foglalkozás csütörtök óra szombat óra PI COOL SE Hip-Hop hétfő, szerda óra Tai Chi kedd óra KLUBOK FLÓRA Foltvarró Klub kéthetente szerdán (páros hét) óra Csillagászok Klubja kéthetente pénteken (páratlan hét) óra SILVA Agykontroll Klub minden hó első szerdán óra Rotaract Club kéthetente pénteken (páros hét) óra MÁJUS 7. szombat 8.00 óra Győri ÁFÉSZ közgyűlése óra Naputánjárók Gyermekek Háza Lippentő Táncegyüttesének műsora 9. hétfő óra Parlandó Művészeti Iskola rendezvénye 12. csütörtök Kereskedelmi és Iparkamara díszközgyűlése, a győri régiós kamara megalapításának kettős jubileuma 13. péntek óra A MEGASZTÁR-GYŐZTES Tóth Veronika koncertje 18. szerda óra Életet az éveknek - Nyugdíjas Klubok rendezvénye 25. szerda óra Minden felnőtt volt egyszer gyerek Halász Judit műsora óra Minden felnőtt volt egyszer gyerek Halász Judit műsora 27. péntek óra Varga Miklós koncertje JÚNIUS 10. péntek óra ST. MARTIN ÉLŐZENEI KONCERTJE Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Kht Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tel: 06-96/ Fax: 06-96/ Web: Felelõs kiadó: Tóthné Hajmási Izabella ügyvezetõ igazgató 8

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek

2006. január. Dialógusok Konferencia a határmenti kulturális együttműködésről Sátoraljaújhely 13. Péntek 219 ESEMÉNYNAPTÁR Kiemelkedő közművelődési, amatőrművészeti események 2006-ban Információ: Magyar Művelődési Intézet, 1011, Corvin tér 8. Telefon: +36-1-201-5053, fax: +36-1-201-5764, e-mail: esemeny@mmi.hu

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. 05. 06. 07. 09. 12. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok

Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Közművelődési Osztály 2015. november havi programok 03. Körök Karika Lívia mandala kiállításának megnyitója. Megtekinthető: november 20-ig. XV. Könyvszalon

Részletesebben

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek" Zm. Szövetség klubjai részére

Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja - megyei rendezvény az életet az éveknek Zm. Szövetség klubjai részére PROGRAMJAINK: Keresztury Dezső Általános Művelődési Központ 8900 Zalaegerszeg, Landorhegyi út 21. Tel: 92/314-120, Fax: 92/815-522 E-mail: info@kereszturyamk.hu Október 7. 14.00 óra: Idősek Világnapja

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK HUMÁN ERŐFORRÁS BIZOTTSÁGA 9600 Sárvár, Várkerület u. 2. MEGHÍVÓ Sárvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humán Erőforrás Bizottsága 2015. február

Részletesebben

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37.

42/ ( I I ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK. támogatása Litér, Álmos u. 37. 42/ 2 0 1 6. ( I I. 1 7. ) H É B H A T Á R O Z A T A L A P J Á N LITÉR KÖZSÉG ÖN KOR MÁ NYZA TÁNAK P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S A Civil szervezetek programjainak támogatása 2016. L I T É R K Ö Z S

Részletesebben

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11.

SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Iktatószám: 23924-1/2016. Előadó: dr. Antal Anikó SZEGED MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL Humán Közszolgáltatási Iroda Művelődési Osztály 6720 Szeged, Széchenyi tér 11. Tárgy: A 2016. évi oktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A évi felosztható támogatási alap összege: E Ft. Kiíró: Felsőcsatár Község Önkormányzata PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pályázat címe: Helyi civil szervezetek támogatása Pályázhatnak: Helyi tevékenységet folytató egyesületek A fenti körbe nem tartozó szervezetek

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat 392. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2011-06-09 ************************************************************************** Nemzetközi kulturális hírek A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele hirlevel@kulturpont.hu

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. XII. Országos Gyermek és Ifjúsági Népi Kézműves Pályázat PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Debreceni Művelődési Központ, a Népművészeti Egyesületek Szövetsége, a Hagyományok Háza - együttműködve a Kézműves Alapítvánnyal - a népművészeti hagyományok továbbéltetése, a fiatalok

Részletesebben

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év

KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év KIMUTATÁS a Kultúrális és Sport Alapra benyújtott pályázatok támogatásáról (Kultúra) 2007. év A tevékenység meghatározása 2007 évben a Kulturális és Sport sorsz. A pályázó neve és az összeg rendeltetése

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:

Visegrád Város Önkormányzatának Képviselő Testülete az évi CXL. tv a felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: Visegrádi Önkormányzat 11/2001. (IX. 27.) ör. rendelete a város közművelődési feladatairól és ellátásának feltételeiről [Egységes szerkezetben a 4/2014. (III.21.) Ökt. rendelettel] Visegrád Város Önkormányzatának

Részletesebben

2012. évi pályázati kiírás

2012. évi pályázati kiírás 2012. évi pályázati kiírás a létavértesi civil szervezetek részére 1. Pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. szeptember

Pályázati figyelő 2010. szeptember Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) i keret összege Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Levéltári Szakmai Kollégiuma pályázata Magyarországi közlevéltárak

Részletesebben

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele

2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE. A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele 2016. ÉVI PÁLYÁZATI KIÍRÁS KEREPESI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE A pályázat célja: a helyi programok bővítése, színesítése, tartalmasabbá tétele Az alábbi témakörökben lehet pályázni: A.) Település környezet-

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále

Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Grafikai Szemle I. Székelyföldi Grafikai Biennále Kiírás és jelentkezési lap Hargita, Kovászna és Maros Megye Tanácsa, Hargita Megye Tanácsának Gyergyószárhegyi Kulturális és Művészeti Központja és a Művelődési

Részletesebben

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén

Decemberi programok Sárospatakon és Környékén Turisztikai Hírlevél Tourinform Sárospatak Decemberi programok Sárospatakon és Környékén A Művelődés Háza és Könyvtára programjai: December 01. 17.00 óra Cserepes nap Értékes fazekas hagyománnyal bír Sárospatak.

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület

Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület Nyíri Arborétumért, Természetért, Kultúráért Egyesület KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszerűsített könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának

Részletesebben

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága 2013. május 28-i

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete. A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlésének 21/2012.(VI.27.) önkormányzati rendelete A város közművelődési feladatainak és ellátásának feltételeiről Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről,

Részletesebben

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya

Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődésről A rendelet hatálya Csátalja Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2003.(III.27.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről Csátalja Község Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Fodorné Szabó Mária E L Ő T E R J E S Z T É S a városban működő civilszervezetek, helyi önszerveződő közösségek és egyének

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005.

Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Hang-Kép Kulturális Egyesület 4026 Debrecen, Garai u. 13. Közhasznúsági jelentés 2005. Adószám: 18559334-2-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 62 121/2000 Fordulónap:

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 13/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2004.

Részletesebben

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül :

c./ Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismerését, a befogadás elősegítését, ezen belül : AGGTELEK KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 3/2002.(IV.11.)SZ. RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉS SZABÁLYOZÁSÁRA Aggtelek Község Önkormányzatának képviselő-testülete A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata

LdU Aktuell. 2010. február. Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 1. HIVATALI HÍREK - MNOÖ által fenntartott iskolák igazgatói állásainak kiírása - Magyarországi Német Pedagógiai Intézet igazgatói állásának kiírása 2. PARTNERINTÉZMÉNYEK

Részletesebben

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45.

Pályázati kiírás. A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. Pályázati kiírás A pályázat címe: Civil pályázat A pályázat kiírója: Isaszeg Város Önkormányzata, 2117 Isaszeg, Rákóczi u. 45. A pályázat célja: isaszegi székhelyű, bejegyzésű civil szervezetek,egyesületek,

Részletesebben

WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország

WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország WASBE - Kelet-Európa VI. SÁRVÁRI NEMZETKÖZI FÚVÓSZENEKARI VERSENY és XVI. FÚVÓSZENEI VÁRFESZTIVÁL 2015. 07. 10-11. Sárvár, Magyarország Sárvár Város Önkormányzata a Sárvári Fúvószenekari Egyesület szervezésében

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról

Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő évi támogatásáról Előterjesztő: Készítette: Szitka Péter polgármester Szabóné Zsuponyó Ágnes főtanácsos Tárgy: Javaslat a civil szervezetek pályázati úton történő 2014. évi támogatásáról Tisztelt Képviselő-testület! Kazincbarcika

Részletesebben

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Viharsarok Néptáncszövetség KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009. ÉV A közgyűlés a jelentést elfogadta. A szervezet adatai: Elnevezés: Viharsarok Néptáncszövetség Képviselő: Dombi Ildikó Székhely: 5600 Békéscsaba,

Részletesebben

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T a Köznevelési, Tudományos és Kulturális Bizottság 2014. április 14-én tartott soron következő ülésének

Részletesebben

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.)

A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21 22 én tartja a Hotel Venturában (1119 Budapest, Fehérvári út 179.) Program:

Részletesebben

LEHET EGY CSILLAGGAL TÖBB?! 2012 A MAGYAR HONVÉDSÉG ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYE VERSENYKIÍRÁS

LEHET EGY CSILLAGGAL TÖBB?! 2012 A MAGYAR HONVÉDSÉG ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYE VERSENYKIÍRÁS LEHET EGY CSILLAGGAL TÖBB?! 2012 A MAGYAR HONVÉDSÉG ORSZÁGOS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENYE VERSENYKIÍRÁS A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség, a HM-alapítású részvénytársaságok és nonprofit kft-k alkalmazásában

Részletesebben

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására

2012. évi Pályázati program címe. Összművészeti programsorozat. A év májusdecember. kulturális tevékenységének támogatására Melléklet ok: Sorszám Kulturális tevékenységek támogatása szervezet neve 2011.évi Önkormányzati pályázat megnevezése Korábbi önkormány zati támogatáss al elszámolte? 2012. évi Pályázati program címe Mellékletek?

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és júniusi programjainkat ajánljuk figyelmébe, külön felhívnánk figyelmét a MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJÁRA! Programok: Múzeumok

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány Komárom-Esztergom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány "Ha úgy tűnik, nincs segítség, közelebb van, mint remélnéd." Unique 2010. május- június havi programajánlat 2800 Tatabánya, Kodály tér

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága K I V O N A T az Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottság 2012. június 05-én tartott ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció

Program: 1. nap 9.00 9.45 Regisztráció Népművészeti Egyesületek Szövetségének hírlevele Ha problémája van a megjelenítéssel, kattintson ide. Novemberi küldöttgyűlés A NESZ soron következő küldöttgyűlését 2014. november 21-22-én tartja a Hotel

Részletesebben

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE

C1J N Y. lit p---- Dr. Kovács Ferenc. rr ~\ ~ REGYHÁZA. NYíREGYHÁZA 4401 NYíREGYHÁZA, KOSSUTH TÉR 1. PF.: 83. MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Ügyiratszám: KULT-50-1 /2015. Ügyintéző : Doka Diána ELŐTERJESZTÉS - a Közgyűléshez Képzőművészeti Ösztöndíjak meghirdetésére lit p---- Dr. Kovács Ferenc polgármester alpolgármester /" 2 ---:>~~_"L.~ ----~.>--

Részletesebben

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában

A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában A Magyar Kézműves Remek cím szerepe a helyi termékek piacra juttatásában Magyar Vidékakadémia második sorozata Konferencia a helyi termékekről Mórahalom, 2011. február 24. A Magyar Kézműves Remek cím szerepe

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai

A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai A 2014. július 18-i közgyűlés rendelete és határozatai Vas Megyei Közgyűlés 5/20104. (VII. 21.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletei hatályon kívül helyezéséről a jogalkotásról szóló

Részletesebben

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7.

PREVENT ART 2. 2011. ÁPRILIS 7. PREVENT ART 2. Programok és Módszervásár a józanságért 2011. ÁPRILIS 7. ANGYALFÖLDI JÓZSEF ATTILA MŰVELŐDÉSI KÖZPONT PROGRAMISMERTETŐ A XIII. Kerületi Közművelődési Nonprofit Kft. Iránytű Ifjúsági Információs

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉSEK. Gyomaendrőd Város Önkormányzata. Roma Nemzetiségi Önkormányzat január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez ELŐTERJESZTÉSEK Gyomaendrőd Város Önkormányzata Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23. napján tartandó rendkívüli üléséhez 1. NAPIRENDI PONT A Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2015. január 23-i ülésére

Részletesebben

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum

múzeumi programok január szombathely Gatyás ölyv - Savaria Múzeum múzeumi programok 2017. január Gatyás ölyv - Savaria Múzeum szombathely 2017. január Január 10. kedd 17.00 Január 24. kedd 17.00 Tárlatvezetés Január. 11. szerda 17.00 iseum savariense Vas vármegye kora

Részletesebben

A pályázaton nem vehetnek részt:

A pályázaton nem vehetnek részt: PÁLYÁZATI FELHÍVÁS T Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzata pályázatot hirdet Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete alapján

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. november 27.-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S 2006. november 27.-i ülésére Tárgy: A Szociális Szolgáltató Központ részére szoftver pályázaton való részvétel Előadó: Koósné Stohl Ilona intézményvezető Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016)

HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) HARGITA KULTÚRA HÍRLEVÉL 28. (2016) Szakmai program a megyei kulturális stratégia gyakorlatba ültetésére TARTALOM MUNKACSOPORT HÍREK-TÁR 2 Rendezvénysorozat a Magyar Kultúra Napja alkalmából 2 Készülünk

Részletesebben

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE

2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE DÁMK BERECZKI IMRE HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY 2016. ÉVRE SZÓLÓ MUNKATERVE Szakmai feladatok: Az intézmény alapító okiratában megfogalmazott, jogszabályban meghatározott közfeladata múzeumi tevékenység ellátása

Részletesebben

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014.

Dévaványai Folkműhely Egyesület. Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. Dévaványai Folkműhely Egyesület Egyesületi beszámoló a Dévaványai Önkormányzat számára 2014. A Dévaványai Folkműhely Egyesület 2013. augusztus 12-én alakult azzal acéllal, hogy az alapszabályában lefektetett

Részletesebben

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója:

Intézmény neve: Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kerényi György Művészeti Iskolája OM azonosítója: Különös közzétételi lista - Alapfokú művészetoktatási intézmények [11/1994. (VI.8.)MKM rendelet,10. sz. melléklet] 1. A pedagógusok iskolai e és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához,

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése.

Győr-Moson-Sopron megye 2006. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. Győr-Moson-Sopron megye 26. évi közművelődési statisztika adatainak összegzése és elemzése. 26. évi statisztikai jelentések alapján GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI FELDOLGOZÓ KÖZPONT (BBMMK) Győr-Moson-Sopron

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Tartalom KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Vándor Sándor és Révész László Emlékére Alapítvány Székhely: 1112 Budapest, Méra utca 3/a/6. Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Tartalom 1. Számviteli beszámoló 2.

Részletesebben

Versenyek, pályázatok középiskoláknak

Versenyek, pályázatok középiskoláknak Versenyek, pályázatok középiskoláknak Pályázat neve: A hónap fotója. Pályázat kiírója: Turista Magazin Téma: A pályázatra havonta bárki beküldheti a saját maga által készített, témánként maximum 2-2 fotóját,

Részletesebben

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015

Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Az V. Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivál 2015 Bevezetés A Muzsika Hídja Fesztivál Szervezőbizottsága 2015-ben is megrendezi a Muzsika Hídja Nemzetközi Fesztivált Budapesten 2015. július 25-26-án, első

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2008. május 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2008. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat

Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM Művészeti tagozat Kisfaludy Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2851 Környe, Beloiannisz u. 1. OM 031914 Művészeti tagozat Évfolyamok Az intézmény művészeti tagozata 2007-ben kapta meg a: Kiválóra minősített

Részletesebben

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft).

honismereti, kerámia, grafikai, népdalkör, könyvbarát, szûrrátét, citera, leánykórus. (A szakkörök havi díja: 500 Ft). 2007. SZEPTEMBER KÖNYVTÁR ISKOLAI PROGRAMOK SPORT KLUBOK, FOGLALKOZÁSOK ZENÉS RENDEZVÉNYEK EGYHÁZI ÉLET MOZI, SZÍNHÁZ OÁZIS KIÁLLÍTÁS, VÁSÁR SZAKKÖRÖK, TANFOLYAMOK A MÛVELÕDÉSI KÖZPONTBAN: Szeptemberben

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján Melléklet a 70/2015. (IV. 14.) önkormányzati határozathoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kazincbarcika Város Önkormányzata A civil szervezetek pályázati támogatásáról szóló 7/2010. (II. 19.) rendelete alapján 2015.

Részletesebben

PROGRAMFÜZET. 2015. február június

PROGRAMFÜZET. 2015. február június PROGRAMFÜZET 2015. február június 2 www.algyokultura.hu ADATOK Faluház Búvár u. 5. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 8-20 óráig, rendezvények esetén ettől eltérően. Hétvégenként a rendezvényeknek megfelelően.

Részletesebben

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása

Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának módosítása Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésétől, Miskolc 136/2004. (XII. 16.) Kgy. számú határozat Tárgy: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Idegenforgalmi Intézet alapító okiratának

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2006. június 26-i ülésére Tárgy: Zirc város középiskolai tanulmányi ösztöndíja 2006. második félévi kiírás Előadó: Kasper Ágota, az

Részletesebben

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével.

Cantemus. IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével. Cantemus IX. Cantemus Nemzetközi Kórusfesztivál 2012. augusztus 16-21. Nyíregyháza Karvezetoi mesterkurzus Szabó Dénes vezetésével 2012. augusztus 15-22. Nyíregyháza A Fesztivál A Nyíregyházi Cantemus

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról

A kultúra és a művészet Beregszászi járásban való fejlesztésének 2014 2015. évekre szóló Programjáról Берегівська районна рада Закарпатської області Beregszászi Járási Tanács Kárpátalja Р І Ш Е Н Н Я 17-ої сесії VI скликання від 31.01. 2014р. 321 м.берегово _ VI _összehívású_17_ülésszaka 2014.01.31.én

Részletesebben

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM

OKTÓBER 14. KEDD 10:00. CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás. Helyszín: Gyermekkönyvtár 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM OKTÓBER 14. KEDD 10:00 CIRÓKA MÓKA babafoglalkozás 16:00 SZOLNOKI KALENDÁRIUM Az induló helyismereti klub vendége a VERSEGHY KÖR HÍDVÉGI ILONA: Szemelvények a szolnoki gépipari technikum történetéből című

Részletesebben