E L Ő T E R J E S Z T É S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "E L Ő T E R J E S Z T É S"

Átírás

1 1 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület szeptember 25-én tartandó ülésének 4. számú Beszámoló a Hatósági Iroda évi tevékenységéről tárgyú napirendi pontjához. Előadó: Mező József jegyző Előkészítette: Csikósné Juhász Erika aljegyző Véleményezte: Szociális és Egészségügy Bizottság Tisztelt Képviselő-testület! A képviselő-testület a 177/2007.(XI.29.) számú határozatával fogadta el a évi Munkatervét. E Munkaterv alapján a képviselő-testület szeptember hónapban tárgyalásra tűzte a Hatósági Iroda évi tevékenységéről szóló beszámolót. Ügyrendünk szabályozza a hivatal belső szervezeti felépítését, melynek értelmében a Hatósági Iroda az igazgatási csoportot, valamint a szervezési csoportot foglalja magába. A Hatósági Irodát a jegyző irányítása mellett aljegyző vezeti. A Hatósági Irodán dolgozó köztisztviselők többféle munkakört látnak el. Az ellátandó feladatok részletezéséről az alábbiakban számolok be. Képviselő-testület működéséhez kapcsolódó feladatok A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek az SZMSZ-ünk alapján meg van határozva a kötelező tartalmi elemei. A jegyzőkönyv 3 eredeti példányban készül, melyből egy irattári példány, egyet fel kell terjeszteni az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség vezetőjéhez, egy példányt pedig a Városi Könyvtár kap meg. A jegyzőkönyvvel párhuzamosan el kell készíteni a határozatok hiteles kivonatát, valamint a rendeleteket, melyet továbbítani kell a végrehajtásért felelősök, illetve az érintettek részére. Kimutatás a évben tartott testületi ülésekről, határozatokról, rendeletekről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2006-ban 28 testületi ülést tartott. Ebből: - Rendes ülés: 6 - Rendkívüli ülés: 22 - Nyílt ülés: 18 - Zárt ülés: évben hozott határozatok száma: évben módosított és alkotott rendeletek száma összesen: 26

2 2 Új rendeletek: - 2/2006.(I.26.) A települési folyékony hulladék elszállításáról és ártalmatlanításáról. - 4/2006.(II.13.) Az önkormányzat évi költségvetéséről. - 5/2006.(III.23.) Luxusadó megállapításánál alkalmazandó települési átlagértékről. - 8/2006.(III.23.) Az étkeztetéssel kapcsolatos juttatások és díjak helyi szabályozásáról szóló 24/2005.(XI.30.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről. - 9/2006.(III.23.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól. - 10/2006.(III.23.) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól. - 11/2006.(III.30.) Az önkormányzati lakások bérletéről. - 12/2006.(IV.27.) Tiszalök Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról. - 14/2006.(VI.29.) A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól. - 15/2006.(VI.29.) Az önkormányzati lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről. - 16/2006.(VIII.24.) Az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól. - 18/2006.(X.12.) A helyi képviselők és önkormányzati bizottsági tagok tiszteletdíjáról. - 19/2006.(XI.30.) Az önkormányzati lakások bérletéről és lakbérének megállapításáról. - 22/2006.(XI.30.) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjairól. - 23/2006.(XI.30.) A gyermekek napközbeni ellátásának keretében biztosított gyermekétkeztetés térítési díjairól. - 25/2006.(XII.14.) Tiszalök Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról. Hatályon kívül helyezett rendeletek: - 24/2005.(XI.30.) Az étkeztetéssel kapcsolatos juttatások és díjak helyi szabályozásáról. Rendelet módosítások: évi költségvetési rendelet-módosítása: 2 alkalommal - Szociális rendelet módosítása: 1 alkalommal - Tiszteletdíjas rendelet módosítása: 1 alkalommal évi költségvetési rendelet-módosítása: 3 alkalommal évi zárszámadási rendelet-módosítása: 1 alkalommal - A víz és csatornadíj rendelet módosítása: 1 alkalommal - Szemétszállítási rendelet módosítása: 1 alkalommal Kimutatás évben tartott testületi ülésekről, határozatokról, rendeletekről Tiszalök Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2007-ben 32 testületi ülést tartott.

3 3 Ebből: - Rendes ülés: 8 - Rendkívüli ülés: 24 - Nyílt ülés: 23 - Zárt ülés: 7 - Közmeghallgatás: évben hozott határozatok száma: évben módosított és alkotott rendeletek száma összesen: 28. Új rendeletek: - 4/2007.(II.15.) Az önkormányzat évi költségvetéséről. - 11/2007.(IV.26.) Tiszalök Város Önkormányzat évi költségvetésének zárszámadásáról. - 16/2007.(VI.28.) A szociális pénzbeli, természetbeni és személyes gondoskodást nyújtó ellátások helyi szabályairól. - 19/2007.(VIII.10.) Az állatok tartásáról szóló 21/2005.(XI.01.) számú rendelet és módosításai hatályon kívül helyezéséről. - 22/2007.(XI.22.) A gyermekek védelmének helyi rendszeréről. Hatályon kívül helyezett rendeletek: Rendelet módosítások: - Az állatok tartásáról szóló 21/2005.(XI.01.) számú rendelet, a módosításaival együtt. - Állattartási rendelet módosítása: 2 alkalommal - Temető rendelet módosítása: 1 alkalommal - Ösztöndíj rendelet módosítása: 2 alkalommal - Szociális rendelet módosítása: 2 alkalommal - Tiszteletdíjas rendelet módosítása: 1 alkalommal - Lakásrendelet módosítása: 5 alkalommal - Vagyonrendelet módosítása: 2 alkalommal - Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása: 2 alkalommal - Helyi Építési Szabályzat módosítása: 1 alkalommal - Költségvetési rendelet módosítása: 2 alkalommal - A víz és csatornadíj rendelet módosítása: 1 alkalommal - Szemétszállítási rendelet módosítása: 1 alkalommal - Gyermekétkeztetési rendelet módosítása: 1 alkalommal - Személyes gondoskodás térítési díjáról: 1 alkalommal

4 4 Hatósági bizonyítvány kiadása A Hatósági Iroda látja el többek között a hatósági bizonyítvány kiadását. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló évi CXL. törvény (Ket.) 83. (1) bekezdése értelmében a hatóság tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki. A Ket. azt is rögzíti, hogy hatósági bizonyítvány kiadására mely hatóság az illetékes. A bizonyítvány kiadására irányuló kérelemnek kötelezően tartalmaznia kell, hogy ki, milyen tény, állapot vagy egyéb adat igazolásáról, milyen célból, mely szerv eljárásában történő felhasználásra kéri a hatósági bizonyítványt. A tanúk meghallgatásáról jegyzőkönyv készül, majd ezt követően adja ki a jegyző a hatósági bizonyítványt. Ezen eljárás illetéke 2000 forint, minden további az első példánnyal azonos tartalmú hatósági bizonyítvány után pedig 600 forint illetéket kell megfizetni. A tapasztalat azt mutatja, hogy hatósági bizonyítványt az ügyfelek elsősorban élettársi kapcsolat igazolására kérnek vagy özvegyi nyugdíj igényléséhez vagy hitelfelvételéhez. Az utóbbi időben viszont megnőtt az egyedülállóság igazolása iránti kérelmek száma is, melyet elsősorban hitelfelvételéhez igényelnek az ügyfelek. A hatósági bizonyítvány ügyintézési határideje 8 nap évben 7 db, évben 5 db hatósági bizonyítvány kiadására került sor. Tűzeseti hatósági bizonyítvány kiadására az elmúlt két évben összesen 2 alkalommal került sor. A tűzeseti hatósági bizonyítvány a biztosítónál történő kárrendezés céljából kerül kiadásra, melyet minden esetben a Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szakhatósági állásfoglalása alapján kerül kiadására. Birtokvédelmi eljárás A birtokvédelmi eljárás az érintett ügyfél kérelmére induló eljárás és Ket. szabályai szerint zajlik le. (ügyfél és az ellenérdekű ügyfél értesítése az eljárás megindításáról; helyszíni szemle kitűzése; jegyzőkönyv; döntés). A kérelmet az ügyfél vagy írásban teszi meg, vagy jegyzőkönyvbe mondás alapján. Az eljárás illetékköteles,melynek összege 2200 forint. Az a személy kérhet birtokvédelmet, akit a birtokától tilos önhatalommal megfosztottak, illetve a békés birtoklásban megzavartak. A birtokvédelmi ügyek tekintetében az ügyintézési határidő 30 nap. A birtokvédelem célja a birtokba történő visszahelyezés, illetve a zavarás megszüntetése. A Polgári Törvénykönyv (Ptk.) 188. (1) bekezdése kimondja, hogy birtokvédelem illeti meg azt, akit a birtokától jogalap nélkül megfosztanak vagy a birtoklásban megzavarnak. A Ptk (3) bekezdése szerint a jegyzőnek az eredeti birtokállapotot kell helyreállítani és a birtoksértőt e magatartástól eltiltani. Ha a birtokháborítás megvalósítása óta több mint egy év eltelt, a birtokvédelem közvetlenül a bíróságtól kérhető. I. fokon a jegyző az eredeti birtokállapot helyreállításáról, illetve a zavarástól való eltiltásról, a kérelem elutasításáról, valamint a nem megfelelő kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításáról és az eljárás megszüntetéséről, esetleg az egyezség jóváhagyásáról határozattal dönt. Aki a jegyző határozatát sérelmesnek tartja, az a kézbesítésétől számított 15 napon belül II. fokon bírósághoz fordulhat és kérheti a határozat megváltoztatását évben 7 db, évben 4 db birtokvédelmi eljárásra került sor. Ügyészi vizsgálatra birtokvédelmi ügyben utoljára évben került sor.

5 5 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény 19., 20., és 20/A. alapján kerül megállapításra. A megállapításnak több törvényi feltétele is van, amely alapján (jövedelem, vagyon) jogosult a kérelmező. A kérelemre induló eljárásban évben 228 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt megállapító határozat készült, 464 fő gyermek részére évben 236 határozat került megállapításra és 505 fő gyermek volt jogosult a kedvezményre. A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló többszörösen módosított évi XXXI. törvény ( Gyvt.) aiban foglaltak alapján Tiszalök közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére a települési önkormányzat jegyzője állapítja meg a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát, amennyiben a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a) az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének ( évben 120%-át Ft, évben 130%-át, Ft.), aa) ha a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza vagy, ab) ha a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, ac) vagy ha a nagykorúvá vált gyermek megfelel a 20. (3) és (4) bekezdésében foglalt feltételeknek, b) az öregségi nyugdíj legkisebb összegének ( évben 110%-át Ft, évben 120%-át, Ft.) az a) pont alá nem tartozó esetekben feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg külön- külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát, vagy együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapításának a célja annak igazolása, hogy a gyermek szociális helyzete alapján jogosult a Gyvt (5) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott gyermekétkeztetés normatívkedvezményének: a) bölcsődés, az óvodás, 2006, és évben az 1-4. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után az intézményi térítési díj 100%-ának igénybevételére, b) az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-ának igénybevételére, c) a Gyvt. 20/A -ában meghatározott egyszeri támogatásnak az igénybevételére az alábbiak szerint: a)a települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a) a tárgyév július 1-jén fennáll, a tárgyév július hónapjában 2006, és évben 5000 Ft.összegben,

6 6 b) a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjában 2006, és 2007évben 5000 Ft. összegben pénzbeli támogatást folyósít. d) a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezménynek az igénybevételére. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény 21. alapján kerül megállapításra. A Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörében - a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően - állapítja meg a rendkívüli élethelyzetbe került családok, gyermekek számára a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. A támogatás összege alkalmanként minimum az öregségi nyugdíj legkisebb összegének a 25%-a, de nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének az 50%-át évben 23 kérelemre 13 rendkívüli gyermekvédelmi támogatást megállapító, és 10 elutasító határozat került meghozatalra évben 29 kérelemre 25 megállapító és 4 elutasító határozat született. Védelembe vétel Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény 68., 69. alapján történik évben 11, határozat született, mely 24 kiskorút érintett és ezzel kapcsolatban 24 hatósági intézkedés történt évben 12, 26 kiskorút érintő határozat került meghozatalra, és ezzel kapcsolatban 26 hatósági intézkedés történt. Ideiglenes hatályú elhelyezés Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény 72., alapján történik évben 1 ideiglenes hatályú elhelyezést megállapító határozat került megállapításra, és ezzel kapcsolatban hatósági intézkedésre. / gyermek beszállítása az ideiglenes tartózkodási helyére, hivatalos iratok intézése./ évben 2 ideiglenes hatályú elhelyezést megállapító határozat került megállapításra, és ezzel kapcsolatban hatósági intézkedésre. / gyermek beszállítása az ideiglenes tartózkodási helyére, hivatalos iratok intézése./ Családi jogállás rendezése évben 5 teljes hatályú apai nyilatkozattal, évben 3 teljes hatályú apai elismerő nyilatkozattal történt családi jogállás rendezése anyakönyvi hivatali megkeresésre.

7 7 Méhmagzatra felvett teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat 2006-ban 13, 2007-ben 22 volt. A méhmagzatra felvett teljes hatályú apai nyilatkozatok száma növekvő tendenciát mutat, mivel évben már 7 hónap elteltével 15 nyilatkozat felvételére került sor. Tankönyv támogatás A Képviselő Testület Szociális és Egészségügyi Bizottsága átruházott hatáskörében - a helyi rendeletben foglaltaknak megfelelően - állapította meg 2006, és évben a tiszalöki lakóhellyel rendelkező közép és felső-oktatási intézményben tanuló nappali tagozatos kérelmezők részére a támogatást. Mindkét évben a középiskolában tanuló diákok Ft/fő, a felsőfokú oktatási intézményben tanuló diákok Ft/fő támogatásban részesültek ban 223 kérelemre 223 támogatást megállapító határozat készült ben 191 kérelemre 186 támogatást megállapító, 5 támogatást elutasító határozat készült. Hatósági bizonyítvány Az évi III. /a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról/ szóló törvény 54. és 54/A. alapján kerül megállapításra április 01.-től törvényi rendelkezés alapján kerül kiállításra a hatósági bizonyítvány től ig kétféle hatósági bizonyítvány került kiállításra. Az egyik a törvény 54. -a alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolja, a másik a törvény 54/A. -a alapján a járulékfizetés alapjának igazolására szolgált től már csak egyfajta hatósági bizonyítvány kerül megállapításra, ami a törvény 54. -a alapján az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot igazolja évben 53 kérelemre 48 megállapító, 4 megszüntető határozat, és 1 végzés készült. A hatósági bizonyítványok száma szintén növekvő tendenciát mutat, mert év júliusára már 72 ilyen bizonyítvány készült. Vizitdíj visszatérítés A módosított LXXXIII. Törvény, valamint a 4/2007. (I.22.) Kormányrendelet alapján került kiállításra április 01-től ig került megállapításra, től megszűnt ben 15 kérelemre indult eljárásban, 15 megállapító határozat készült. Környezettanulmány készítése más hatósági megkeresésre Az 1997.évi XXXI. /a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról/ szóló törvény alapján megkeresésre kerül megállapításra ban 11, 2007-ben 17 környezettanulmány készült megkeresésre.

8 8 Rendszeres szociális segély A rendszeres szociális segélyt egészségkárosodott, nem foglalkoztatott és támogatott álláskereső személy részére lehet megállapítani, ha a vagyoni és a jövedelmi körülmények a évi III. törvényben foglalt feltételeknek egyébként megfelelnek. A nem foglalkoztatottak és a támogatott álláskeresők ellátásának megállapítása táblázatba foglalva év év Megállapítás nem foglalkoztatottként Megállapítás támogatott 0 10 álláskeresőként Továbbfolyósítás szüneteltetést követően Továbbfolyósítás csökkentett összegben munkaviszony miatt Szüneteltetés Csökkentett összegű 1 37 folyósítás megszüntetése Megszüntetés Ellátás összegének módosítása Csökkentett összegű folyósítás együttműködés megszegése miatt 0 1 Elutasítás nyilvántartások vezetése A szociális segélyezéssel kapcsolatban 6 nyilvántartást kell vezetni, ebből 1 kézi, 5 számítógépes nyilvántartás. - havi kimutatás készítése a hozott határozatokról, kifizetési jegyzék összeállítása Határozatok alapján, a jogosulatlanul igénybevett ellátások levonásával. - rendszeres szociális segély évenkénti felülvizsgálata Az öregségi nyugdíj legkisebb összege minden év január 01. naptól emelkedik. Emiatt a törvény értelmében a változást követő 90 napon belül felül kell vizsgálni minden szociális segélyt. Emellett 2006-ban átalakult a szociális segélyezés struktúrája, jén lépett életbe az új törvény, emiatt ismét felül kellett vizsgálni a segélyeket. A felülvizsgált ellátások száma és a hozott határozatok száma közötti eltérés abból adódik, hogy nem kell határozatot hozni annak az egyedülálló segélyben részesülő esetében, akinek az ellátás összege változására csupán az öregségi nyugdíj összegének változása miatt kerül sor, és jövedelme, vagyona nincs. A felülvizsgálat adatai: Felülvizsgált ellátások száma március 31-ig Hozott határozatok száma Felülvizsgált ellátások száma július 1-jén 81 - Hozott határozatok száma megszüntetés -

9 9 - jogorvoslat év 3 fellebbezés Mindhárom fellebbezés rendszeres szociális segély megállapítása iránt benyújtott kérelem elutasítása ellen irányult. II. fokon eljáró szerv Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testület volt, mivel a segély megállapítása napig polgármesteri hatáskörben volt. Mindhárom esetben a fellebbezés elutasítása mellett a II. fok az I. fokú határozatot helybenhagyta év 1 fellebbezés A fellebbezés ellátás összegének módosítását tartalmazó határozat ellen benyújtott jogorvoslat volt. II. fokon eljáró szerv a Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. A fellebbezés elutasítása mellett a II. fok az I. fokú határozatot helybenhagyta. - rendszeres szociális segéllyel kapcsolatos igazolások évben 42 db évben 7 db Szociális szolgáltatások működésének engedélyezése, ellenőrzése A évi III. törvény hatálya alá tartozó szociális szolgáltatások tekintetében Tiszalök Város Jegyzője a működést engedélyező szerv a Tiszaeszláron működő szolgáltatásokat illetően. Ez jogszabályból fakadó feladat. Egyedi eljáró hatóságként kijelölve a Tiszavasvári Többcélú Kistérségi Társulás fenntartásában működő gyermekjóléti szolgálat és napos bölcsőde működési engedélye és ellenőrzése körében jár el. Egyes szolgáltatások működését évente, másokét két évente kell ellenőrizni. Az ellenőrzés tárgya a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó jogszabályokban foglalt feltételek betartása, tárgyi, személyi feltételek teljesülése, szakképesítési előírásoknak való megfelelés Napos bölcsőde Tiszavasvári Működésének ellenőrzése Támogató szolgálat Tiszaeszlár Működésének ellenőrzése Támogató szolgálat Tiszaeszlár Működési engedély kiadása engedély kiadás Gyermekjóléti szolgálat Tiszeszlár Működésének ellenőrzése Gyermekjóléti szolgálat Tiszeszlár Működési engedély kiadás, módosítás engedély kiadás módosítás Szociális étkeztetés Tiszaeszlár Működési engedély kiadás, módosítás engedély kiadás módosítás Falugondnoki szolgálat Tiszaeszlár Működésének ellenőrzése (2 évente kell) Idősek Klubja Tiszaeszlár

10 10 Működésének ellenőrzése (2 évente kell) Családsegítő szolgálat Tiszaeszlár Működési engedély kiadás, módosítás Gyermekjóléti szolgálat Tiszavasvári Működésének ellenőrzése Gyermekjóléti szolgálat Tiszavasvári Működési engedélyének kiadása, módosítása módosítás Oktatásügy - érettségi vizsgák lebonyolítása évben még nem volt önkormányzati fenntartású középfokú oktatási intézményünk évben az érettségi vizsgákat sikeresen lebonyolítottuk a Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, valamint a Kölcsey Ferenc Gimnázium kihelyezett tagozata tekintetében. - tanuló és gyermek balesetek évben nem volt évben 2 baleset volt Kisebbségi önkormányzati ügyek Tiszalök Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata (CKÖ) már 9. éve működik városunkban. Működésükhöz az önkormányzat biztosítja a helyiséget, tárgyi eszközöket, vezeti ülései jegyzőkönyvét és támogatást nyújt éves költségvetésükhöz. CKÖ testületi ülések: évben 6 alkalommal évben 4 alkalommal Alapítványok Városunkban évben 7 alapítvány működött évben egy alapítvány megszűnését határozta el a Képviselő-testület, az UNIVERSITAS Közalapítvány a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Bíróság végzése alapján napján megszűnt. Az alapítványok évente közhasznúsági jelentéseik és mérlegük elkészítésével számolnak be az alapítónak. Az alapítványok beszámolója: november november 29. Szabálysértés Tiszalök Város Jegyzője mint I. fokú Szabálysértési Hatóság jár el a szabálysértési ügyekben Feljelentések száma Áttétel más szervhez 5 17 Eljárás megszüntetése Figyelmeztetések száma Pénzbírságot kiszabó határozatok száma Kifogások száma Bírósághoz áttéve, kifogás elutasítása, I. fokú határozat hatályban tartása Panaszok száma 1 1

11 11 I. fokú hatóság nem fogadta el, ügyészségre áttétel 1 1 Letiltások száma 3 0 Adók módjára behajtás 9 4 Közérdekű munkára átváltoztató határozat száma 4 0 Elzárásra átváltoztatott bírságolások száma 3 0 Feljelentett fiatalkorúak száma 18 4 Kiszabott pénzbírság összege Pénzbírság hátralék december 31-én ,2 % ,9 % A szabálysértési alakzatokat tekintve a legtöbb feljelentés tulajdon elleni szabálysértés miatt érkezik, ami lopás és szándékos rongálás. Második helyen a közoktatási törvényben meghatározott kötelezettségek megszegése szabálysértés elkövetése áll, a gyermekek nem járnak iskolába. Ez az ügyfajta kíván a legnagyobb jártasságot a szabálysértési jogban, és a legtöbb munkával ez az ügyfajta jár. Minden esetben be kell idézni a szülőt és vizsgálni kell, hogy kellő gondossággal járt-e el gyermeke iskolába járatását illetően, megtett-e minden tőle telhetőt évben sok feljelentés érkezett köztisztasági szabálysértés elkövetése miatt is. - ügyészi törvényességi vizsgálatok évben 1 határozat ellen jelzés évben 12 határozat ellen óvás 1 határozat ellen jelzés A 12 óvást az ügyészség rossz eljárási gyakorlat miatt jelentette be. Mind a 12 szabálysértés közoktatási szabálysértés volt, ahol 14. életévét betöltött gyermek mulasztott igazolatlanul az iskolából. Mivel a 14. évét betöltött fiatalkorú esetében a büntethetőséget kizáró ok már nem áll fenn - egy korábbi Legfelsőbb Bírósági állásfoglalás értelmezése alapján mind a 12 esetben a szülő helyett a fiatalkorút vontuk eljárás alá. Ezek ellen a határozatok ellen külön-külön jelentett be óvást az ügyész. - felettes szerv törvényességi vizsgálata A Közigazgatási Hivatal április 3-án tartott törvényességi ellenőrzést a szabálysértési hatóságnál. Tapasztalatait jegyzőkönyvben rögzítette: - az ügyintézési határidő összességében betartásra került, csak 6 esetben történt indokolatlan határidő túllépés, A szabálysértési hatóság - 1 ügyben hozott döntést a tényállás kellő tisztázása nélkül (értékmeghatározás hiánya), - 1 esetben nem került elbírálásra a feljelentés, - 12 esetben az eljárást a szülő helyett a gyermekkel szemben folytatta le, - 1 esetben a pénzbírság részletfizetésére irányuló kérelem illetékét nem fizettette meg, - 1 esetben a sértettet a tanú meghallgatásának idejéről nem értesítette, A hatóság a lényeges körülményeket tisztázta, a bizonyítás eszközeit igénybe vette. Döntései megalapozottak, törvényesek. Pénzbírság nyilvántartás folyamatosan vezetett, hitelesített. A végrehajtási cselekmények folyamatosak és hatékonyak. Időskorúak járadéka Azon idős személyek részére biztosít ellátást, akik szolgálati idő hiányában a nyugdíjkorhatáruk betöltése után saját jogú nyugellátásra nem jogosultak, illetve alacsony összegű ellátással rendelkeznek.

12 12 Igénybe veheti: az a Tiszalök városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy, aki a 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte, és akinek saját és vele együtt lakó házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át; az egyedülálló, 62. életévét, illetőleg a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át; és az az egyedülálló, 75. életévét betöltött személy, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-át. Nem állapítható meg az időskorúak járadéka, ha a kérelmező előzetes letartóztatásban van, elzárás ill. szabadságvesztés büntetését tölti, illetve ha 3 hónapot meghaladóan külföldön tartózkodik. A határozatokat évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt évtől a határozatokat a jegyző hozza, II. fokon eljáró szerv az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala lett. Időskorúak járadéka Megállapítás 1 1 Megszüntetés 0 1 Az időskorúak járadékára való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. Rendszeres szociális segély Egészségkárosodottak (munkaképességüket legalább 67 %-ban elvesztett személyek) Egészségkárosodottak Megállapítás 1 1 Megszüntetés 0 1 A határozatokat évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt évtől a határozatokat a jegyző hozza, II. fokon eljáró szerv az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala lett. A rendszeres szociális segélyre való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja.

13 13 Lakásfenntartási támogatás A lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászorult személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás fajtái: normatív alapon és méltányosságból állapítható meg. Igénybe veheti: a Tiszalök városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy. Normatív alapon jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi összjövedelmének 20%-át meghaladja. Méltányosságból jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége eléri a háztartás havi összjövedelmének 30 %-át. Lakásfenntartási támogatás Megállapítás Elutasítás A határozatokat a és a évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt. Ápolási díj Ezen pénzbeli ellátásra az a nagykorú hozzátartozó jogosult, aki az önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg személy gondozását végzi. Igénybe veheti az a Tiszalök városban bejelentett lakóhellyel rendelkező hozzátartozó (Ptk b) pontja szerinti) a jegyes kivételével, aki önmaga ellátására képtelen, állandó és tartós felügyeletre szoruló súlyosan fogyatékos (korhatár nélkül), vagy tartósan beteg 18 év alatti gyermek, vagy aki 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolását, gondozását végzi. 1.) Fokozott ápolást igénylő súlyosan fogyatékos személyt ápol Megállapítás 3 2 Megszüntetés ) Súlyosan fogyatékos

14 14 személyt ápol Megállapítás 8 2 Megszüntetés ) Tartósan beteg személyt ápol Megállapítás 11 6 Megszüntetés 2 7 Az ápolási díjra való jogosultság feltételeit a jogosultságot megállapító szerv kétévente legalább egyszer felülvizsgálja. A határozatokat évben mindhárom esetben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt. A évtől kezdődően az első két esetben a jogosultságot a jegyző állapítja meg, így a II. fokon eljáró szerv az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala, míg a 3. eset továbbra is a Szociális és Egészségügyi Bizottság feladata. Átmeneti segély Létfenntartást veszélyeztetõ rendkívüli élethelyzetbe került, valamint idõszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzdõ személyek részére nyújtott támogatás. Igénybe veheti: az a Tiszalök városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy, aki létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, vagy egyéb okból tartósan, vagy átmenetileg létfenntartási gondokkal küzd és helyzetén más módon nem lehet segíteni. Létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek minősül, ha a kérelmező vagy a kérelmező családja: betegség, baleset miatt anyagi segítségre szorul, elemi kár (pld.: ár-, belvíz, tűz, stb.) miatt anyagi segítségre szorul. Létfenntartási gondnak kell tekinteni, ha a kérelmező, vagy a kérelmező családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. Átmeneti segély Megállapítás Elutasítás 12 9 A határozatokat a és a évben a Szociális és Egészségügyi Bizottság hozta, II. fokon eljáró szerv a Képviselő-testület volt. Temetési segély Annak a személynek állapítható meg, aki az elhunyt személy eltemettetésérõl gondoskodott annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti.

15 15 Igénybe veheti: az a Tiszalök városban bejelentett lakcímmel rendelkező (ha több lakcíme van, akkor a városban életvitelszerűen élő) személy, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. Temetési segély Megállapítás Elutasítás 0 0 A határozatok meghozatala átruházott hatáskörben a polgármester feladata, II. fokon a Képviselő-testület jár el. Köztemetés Ha nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, vagy a temetésről nem gondoskodik, akkor a haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt közköltségen történő eltemettetéséről. Az elhunyt személy utolsó lakhelye szerinti települési önkormányzat a költségeket hagyatéki teherként a területileg illetékes közjegyzőnél bejelenti, vagy az eltemettetésre köteles személyt a köztemetés költségeinek megtérítésére kötelezi. Köztemetés Köztemetés elrendelés 2 0 Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei (164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet) Személygépkocsi szerzési támogatás: belföldi kereskedelmi forgalomban történő 3 millió Ft-ot meg nem haladó fogyasztói árú, legfeljebb 1610 cm 3 lökettérfogatú benzinüzemű, illetve legfeljebb 2000 cm 3 lökettérfogatú dízelüzemű személygépkocsi, vagy a megyei rehabilitációs főorvos javaslata alapján a segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, illetőleg a járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 6 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék vásárlása esetén a vételárhoz, a szociális ágazatot irányító minisztérium előzetes engedélyével a külföldről behozandó, fentiekben meghatározott személygépkocsi, segédmotoros rokkantkocsi, vagy kerekesszék magyarországi forgalomba helyezésével kapcsolatos költségek megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás. A támogatás összege a vételár, vagy költség 60%-a, legfeljebb azonban Ft. A kérelem benyújtható minden év április 30-ig, kivéve, ha a mozgáskorlátozottság ténye év közben következik be.

16 16 Átalakítási támogatás: a vezetés feltételeként külön jogszabály alapján előírt, gyárilag automata sebességváltóval felszerelt személygépkocsi vásárlásához, illetve személygépkocsi segédberendezéssel történő felszereléséhez, átalakításához nyújtott támogatás, továbbá a személygépkocsi olyan átalakításához nyújtott támogatás, amely lehetővé teszi a súlyos mozgáskorlátozott személy személygépkocsival történő szállítását, vagy a személygépkocsinak a súlyos mozgáskorlátozott személy biztonságos szállítását szolgáló eszközzel való ellátásához nyújtott támogatás. A támogatás összege az átalakítás költsége, de legfeljebb Ft. A kérelem egész évben benyújtható. Közlekedési támogatás: a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési többletköltségeinek részleges támogatása. A támogatás alapösszege évi Ft, de amennyiben a jogosult tanulói jogviszonyban vagy munkaviszonyban áll és 1-62 éves korú, a támogatás az alapösszeg 3,5-szerese, ami Ft. Az alapösszeg 0,5-szeresével ( Ft) emelkedik, ha a súlyos mozgáskorlátozott személy kiskorú(ak) eltartásáról saját háztartásában gondoskodik. A kérelem benyújtható minden év április 30-ig. Nem részesülhet ebben a támogatásban az, aki fogyatékossági támogatásban részesül. Igénybe veheti: az a Tiszalök városban bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező személy, aki mozgásszervi betegsége következtében az I. fokú orvosi szakvélemény szerint tömegközlekedési eszközt önerőből nem képes igénybe venni, de életvitelszerűen nem ágyhoz kötött, és közlekedőképességének minősítése pontokban kifejezve a járás, terhelhetőség, valamint tömegközlekedési jármű használata alapján 7 vagy annál több, továbbá akinek családjában az előző évi egy főre jutó havi átlagos nettó jövedelem nem haladja meg a tárgyév január 1. napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének kettő és félszeresét Személygépkocsi szerzési 11 5 támogatás Átalakítási támogatás - - Közlekedési támogatás: inaktív - tanuló, dolgozó inaktív családfenntartó tanuló, dolgozó, családfenntartó 1 1 A határozatok meghozatala jegyzői hatáskör, így a II. fokon eljáró szerv az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala.

17 17 Hagyatéki eljárás (6/1958.(VII.4.) IM rendelet) Az eljárás megindítása, folyamata: o A hagyatéki eljárás hivatalból indul a halottvizsgálati bizonyítvány megérkezésével, de indulhat annak az ügyfélnek a kérelmére is, akinek az eljáráshoz jogi érdeke fűződik. o A hagyatéki eljárás megindítására attól a naptól számított 30 napon belül kerül sor, melyről a jegyző tudomást szerzett. o A leltározást mint leltárelőadó a jegyző által megbízott előadó végzi. A belföldi hagyaték leltározása iránt a meghalt személy utolsó belföldi lakóhelye az irányadó. o A halottvizsgálati bizonyítványon megjelölt hozzátartozót az ügyintéző idézi a hagyatéki leltár felvétele céljából. o A leltárfelvételt célszerű olyan örökösnek intézni, aki a legtöbb adattal, ténnyel rendelkezik a többi örökösről és a hagyaték tárgyát képező ingatlan, ingó vagyonról. o Írásbeli meghatalmazás útján is sor kerülhet leltárfelvételre. A hagyatéki leltárban felvett ingatlan/ok forgalmi értékének megállapítása céljából a Polgármesteri Hivatalban Adó- és értékbizonyítványt állítanak ki, ami az illeték kiszabásának alapját képezi. A hagyatéki leltárban felvett adatokat, tényeket a rendelkezésre álló dokumentumok becsatolásával vagy tanúk megnevezésével a hagyatéki leltárban igazoltatni kell. A hagyatéki leltár felvétele során bizonyítási eljárás lefolytatásának, illetve öröklési jogvita eldöntésének helye nincs. Kötelező ingó leltárat felvenni, ha az örökösök között kiskorú, cselekvőképességet érintő gondnokság alatt álló vagy ismeretlen helyen távollevő személy érdekelt, továbbá nincs ismert örökös. Ha az örökhagyó után ingatlan, vagy leltározási kötelezettség alá eső vagyontárgy nem maradt, a megjelenés akkor is kötelező az eljárás lezárása végett. A hagyaték megállapítása és az örökösök részére történő átadása a közjegyző hatásköre. Póthagyatéki eljárásra van lehetőség abban az esetben, ha a hozzátartozó tudomására jut, hogy az elhunyt nevén van olyan ingatlan, gépjármű vagy ingóság, mely az eredeti hagyatéki eljárásban nem szerepelt. A póthagyatéki eljárás az ügyfél kezdeményezésére indul Hagyatéki eljárás Póthagyatéki eljárás 5 11

18 18 Nyilvántartások vezetése - időskorúak járadékában részesülők - rendszeres szociális segélyben részesülők (egészségkárosodottak) - lakásfenntartási támogatásban részesülők - ápolási díjban részesülők - közlekedési támogatásban részesülők Közgyógyellátás A közgyógyellátás a szociálisan rászorult személy részére az egészségi állapota megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásainak csökkentése érdekében biztosított hozzájárulás. Igénylésének és megállapításának feltételeit a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló többször módosított évi III. törvény ai, valamint a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló 63/2006.(III.26.) Korm. rendelet szabályozza. Közgyógyellátásra való jogosultságot három jogcímen lehet megállapítani: alanyi jogon normatív jogon méltányosságból Kérelmezheti az a személy, akinek Tiszalök városban bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye van. Alanyi jogon közgyógyellátásra jogosult: 1. az átmeneti gondozott, az átmeneti és tartós nevelésbe vett kiskorú; 2. az a rendszeres szociális segélyben részesülő, aki munkaképességét legalább 67 %- ban elveszítette, illetve legalább 50 %-os mértékű egészségkárosodást szenvedett, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy fogyatékossági támogatásban részesül; 3. a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott; 4. a központi szociális segélyben részesülő; 5. a rokkantsági járadékos; 6. az, aki I., II. csoportú rokkantsága alapján részesül nyugellátásban, baleseti nyugellátásban; 7. az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója magasabb összegű családi pótlékban részesül. Alanyi jogon történő igénylés esetében a kérelemhez mellékelni kell a jogcímet igazoló iratot, valamint a háziorvosi igazolást a havi rendszeres gyógyító ellátásról. Nem kell csatolni háziorvosi igazolást akkor, ha a kérelmezőnek nincs rendszeres gyógyszerköltsége, és nyilatkozik arról, hogy egyéni gyógyszerkeret megállapítására nem tart igényt. Ebben az esetben csak eseti keret kerül megállapításra. A jogosultság megállapításáról az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalása alapján a jegyző dönt. Alanyi jogon: év év - megállapítás 130 fő 156 fő

19 19 Normatív jogon közgyógyellátásra jogosult az a személy, akinek esetében a havi rendszeres gyógyító ellátásának a területileg illetékes egészségbiztosítási pénztár által elismert térítési díja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 10 %-át meghaladja, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, egyedül élő esetén annak 150 %-át. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolás(oka)t, valamint a háziorvosi igazolást. A jövedelmi, illetve a gyógyszerköltségre vonatkozó feltételek nem teljesülése esetén a kérelmet el kell utasítani. A jogosultság megállapításáról az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalása alapján a jegyző dönt. Normatív jogon: év év - megállapítás elutasítás 1 2 Kérelem elutasítása miatt fellebbezés benyújtására nem került sor egyik évben sem. Méltányosságból jogosult közgyógyellátásra: - az a személy, akinek esetében az egy főre számított családi jövedelemhatár azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-ával, egyedül élő esetében annak 200 %-ával és az egészségbiztosítási pénztár által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25 %-át meghaladja; - továbbá az önkormányzat helyi rendelete szerint az a személy is, akinek egészségi állapota, előre haladott, súlyos betegsége különösen indokolja ezt függetlenül az egészségbiztosítási pénztár által elismert havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértékétől feltéve ha az egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át. A kérelemhez csatolni kell a jövedelemigazolás(oka)t, valamint a háziorvosi igazolást. A jövedelemre és gyógyszerköltségre vonatkozó feltételeknek együttesen kell megfelelni, bármelyik feltétel nem teljesülése esetén a kérelmet el kell utasítani. A jogosultság megállapításáról június 30-ig a polgármester, július 1-től az egészségbiztosítási pénztár szakhatósági állásfoglalása alapján a jegyző dönt. Méltányosságból: június 30-ig - megállapítás (polgármester) 23 - elutasítás (polgármester) 7 Méltányosságból: július 1-től év - megállapítás (jegyző) elutasítás (jegyző) 6 51 Kérelem elutasítása miatt évben fellebbezés benyújtására nem került sor.

20 évben elutasítás miatt 4 fellebbezés érkezett, melyet II. fokon az Észak-alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala bírált el. Az első fokon meghozott határozatainkat mind a 4 esetben jóváhagyta. Ügyiratkezelés Tiszalök Város Önkormányzata a közokiratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló évi LXVI. törvény, továbbá a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005.(XII.29.) Korm. rendelet alapján, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat rendelkezéseit figyelembe véve a Szabolcs- Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat Levéltárának egyetértésével és az Észak-Alföldi Regionális Közigazgatási Hivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltség Vezetőjének jóváhagyásával Egyedi Iratkezelési Szabályzatot köteles kiadni. Az Iratkezelési Szabályzat hatálya kiterjed a Tiszalöki Önkormányzatnál keletkező, oda érkező, illetve onnan kimenő valamennyi iratra, az önkormányzat vezetőjére, köztisztviselőire és munkavállalójára. Az Iratkezelési Szabályzat mellékletét képezi az Egységes Irattári Terv, amely az iratok nyilvántartását, kezelését és selejtezésének végzését segíti. Az önkormányzatok az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium felé a Közigazgatási Hivatalokon keresztül minden évben hatósági statisztikai adatgyűjtést szolgáltatnak. A statisztikai adatgyűjtés az önkormányzatok teljes ügyiratforgalmára, első fokú eljárásban intézett államigazgatási és önkormányzati hatósági ügyeire terjed ki. A megfigyelés a következő adatkörökre irányul: iktatott ügyiratok száma, ágazati besorolása, hatósági határozatok száma a döntési hatáskörök gyakorlói szerint, hatósági határozatok jellege, az eljárás, ügyintézés időtartama, a jogorvoslatok száma, eredménye ágazatonként, eljáró szervenként. A következő táblázat csak a legfontosabb adatokat tartalmazza: Iktatott ügyiratok: év év - főszámra alszámra gyűjtőszámra államigazgatási ügyben hozott döntések száma: önkormányzati hatósági ügyekben hozott döntések sz.:

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások

Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátások Szt. (1993. évi III. törvény) Mindegyik pénzbeli ellátás igénylése a Polgármesteri Hivatalban történik! Hatályos: 2011.12.31-ig! Tájékoztató a szociális ellátásokról a SINOSZ tagjai számára Szociális rászorultságtól

Részletesebben

1082 Budapest, Baross u TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL.

1082 Budapest, Baross u TÁJÉKOZTATÓ A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL. BUDAPEST FŐVÁROS VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA NÉPJÓLÉTI OSZTÁLY Szociális Iroda Tel: 459-2277, Fax: 314-1416 e-mail: szocialis@jozsefvaros.hu 1082 Budapest, Baross u.

Részletesebben

Az előterjesztés száma: 156/2016.

Az előterjesztés száma: 156/2016. A határozati javaslat elfogadásához egyszerű többség szükséges, az előterjesztés nyilvános ülésen tárgyalható! Az előterjesztés száma: 156/2016. Decs Nagyközség Képviselő-testületének 2016. szeptember

Részletesebben

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel

IDŐSKORÚAK JÁRADÉKA III. törvény 32/B valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendel EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA JOGOSÍTÓ HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY III. törvény 54. valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelet 50. Jegyzői hatáskör

Részletesebben

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete

Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete Kozármisleny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2005.(IX.13. ) Ök. számú rendelete a szociális igazgatásról és ellátásról, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 12/2003.

Részletesebben

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők:

Szociális ügyek. Szociális ügyintéző: Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012. Ügyintézési határidők: Szociális ügyintéző: Szociális ügyek Pölöskeiné Köstner Szilvia igazgatási főmunkatárs Telefon: 99/330-012 Ügyfélfogadási időpontok:. hétfő: 08:00-12:00; 13:00-16:00 kedd 13:00-15:30 szerda: 08:00-12:00

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza.

A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. Köztemetés A köztemetést a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló (1993. évi III.) törvény 48. -a szabályozza. A haláleset helye szerint illetékes települési önkormányzat polgármestere

Részletesebben

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása

ÜGYMENET LEÍRÁS ÁPOLÁSI DÍJ. fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása ÁPOLÁSI DÍJ fokozott ápolást igénylő, súlyosan fogyatékos és tartósan beteg közeli hozzátartozó otthoni ápolása, 35/342-806 ápolási díj megállapítása iránti kérelem jövedelemnyilatkozat vagyonnyilatkozat

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély

Időskorúak járadéka. Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Az időskorúak járadéka a megélhetést biztosító jövedelemmel nem rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A jegyző időskorúak járadékában részesíti azt a 62. életévét,

Részletesebben

11. Szociális igazgatás

11. Szociális igazgatás 11. Szociális igazgatás 1993. évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról Szociális igazgatás Ügyfelet érintő jog és kötelezettség megállapítása, Szociális ellátásra való jogosultság,

Részletesebben

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális rászorultságtól függő pénzben és természetben nyújtott ellátásokról szóló 10/2006. (IX.20.) önkormányzati rendelet módosítása Mikebuda Község Önkormányzata képviselő-testületének 11/2013. (XII. 13.) önkormányzati rendelete az önkormányzati segély kialakításával összefüggő rendeletmódosításokról Mikebuda Község Önkormányzatának

Részletesebben

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat

Lőrinci Város Önkormányzata Képviselőtestületének. 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE. A gyermekek védelméről. Rendelet-módosítási javaslat Jelenlegi szabályozás Lőrinci Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2006. (V. 25.) önkormányzati RENDELETE A gyermekek védelméről Lőrinci Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 2010.06.11. 1 Jogszabályi háttér: - 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt.) 19-20/A. -ai, - 149/1997. IX.10.) Korm. rendelet (Gyer.) - 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet -

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések. 1. Eljárási rendelkezések Neszmély Község Önkormányzata megalkotja 9./2012(II.15.) önkormányzati rendeletét az egyes szociális és gyermekvédelmi ellátási formák helyi szabályozásáról Neszmély Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.

Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04. Rákóczifalva Nagyközség Képviselő-testületének 19/2007.(VII. 25.) a 23/2007.(XI.28.) a 11/2008.(VI.27.) a 3/2009.(II. 13.) a 15/2009.(IX.04.) a 17/2009.(XI.27.) a 4/2010.(II. 12.) a 5/2011. (IV. 1.) a

Részletesebben

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról

Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról 1 / 6 2016.11.08. 17:15 Tarnaszentmiklós Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete szociális ellátásokról és szolgáltatásokról Tarnaszentmiklós Község Önkormányzatának

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés

Város Polgármestere. Előterjesztés Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a. Telefon: 06 23 310-174/118. Fax: 06 23 310-135 E-mail: igazgatas@pmh.biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Előterjesztés az egyes pénzbeli és természetben

Részletesebben

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül:

A rendelet bevezető része helyébe a következő szöveg kerül: HALÁSZTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2010. (XI.29.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A FELNŐTT KORÚAKRA VONATKOZÓ SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2009. (III. 27.) ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató:

I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján. Általános tájékoztató: I. Felnőttkorúak támogatásai a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján Általános tájékoztató: A szociális ellátás megállapítására irányuló eljárás felnőtt

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról

Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2007.(I.31.)Ör a rendkívüli gyermekvédelmi támogatásról 1. Apátfalva Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló többször

Részletesebben

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete

Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2007.(XII.21.) Kt. számú rendelete Ercsi Város Önkormányzat Képviselőtestületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 23/2005.(X.28.)

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához

ELŐTERJESZTÉS. Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához ELŐTERJESZTÉS Pannonhalma Város Önkormányzat 2011. május 31-én tartandó képviselő testületi ülésének 1. napirendi pontjához Tárgy: Beszámoló a gyermekvédelmi feladatok ellátásáról Tisztelt Képviselő testület!

Részletesebben

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások

A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások A pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátások - Óvodáztatási támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Intézményi étkezési térítési díj Óvodáztatási támogatás Visszatekintés

Részletesebben

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról

Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009.(V.1.)számú r e n d e l e t e a gyermekvédelmi ellátásokról Előszállás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelmérôl

Részletesebben

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról.

Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes községi Önkormányzat Képviselő-Testületének 7/2009.(V. 13.) számú rendelete a szociális ellátások helyi szabályozásáról. Ipolytölgyes község Önkormányzatának Képviselő-Testület a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól

Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzata képviselő-testületének 5/2011. (III. 25.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól Varbó Község Önkormányzatának képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP. Szabadszállás, 2015. április 25.

STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP. Szabadszállás, 2015. április 25. STRÁZSA TANYA SZAKMAI ÉS CSALÁDI NAP Szabadszállás, 2015. április 25. 1 2015. évi változások - Központi érkeztetési rendszer (KÉR): jelentős részben elektronikus alapra helyezi át az ügyiratforgalmat -

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE

TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE TÜSKEVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2007./VIII.28./ RENDELETE A gyermekvédelem önkormányzati rendszeréről, az önkormányzat által biztosított pénzbeli ellátásokról valamint a gyermekvédelmi

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó

ÁPOLÁSI DÍJ. Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó ÁPOLÁSI DÍJ Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó (Ptk. 8:1.. (1) bek 2.pont) részére biztosított anyagi hozzájárulás. ALANYI JOGÚ ÁPOLÁSI DÍJ:

Részletesebben

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról

POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról POGÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 1/2012. (II. 15.) rendelete a szociális ellátásokról Pogány község Önkormányzatának képviselőtestülete az 1990. évi LXV. törvény 1. (3) bekezdés, az 1991.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre

ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK május 19-ei képviselő-testületi ülésre ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT JEGYZŐJÉTŐL 3571 Alsózsolca, Kossuth L. út 138. Tel: 46/520-020 ; Fax: 46/520-020 jegyzo@alsozsolca.hu www.alsozsolca.hu ELŐTERJESZTÉS ALSÓZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2016.

Részletesebben

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere

Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere Budakalász Város Önkormányzat Polgármestere 23/2011. (I.25.) sz. előterjesztés E L ŐT E R J E S Z T É S A Képviselő- testület 2011. január 25-i ülésére Tárgy: Beszámoló a polgármesterre átruházott igazgatási

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Tárnokréti Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések POGÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2013. (XII. 6.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Pogány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1993. évi III. törvény 32. (3)

Részletesebben

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is.

bekezdésben foglaltakon túlmenően a kiterjed Gyvt. 4. (2)-(4) bekezdésében foglalt gyermekekre, személyekre is. Szilvásvárad községi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2008.(VI.25.) RENDELETE a gyermekvédelem helyi végrehajtási szabályairól (Egységes szerkezetbe foglalva a módosítására hozott 22/2008. (VIII.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL TÁJÉKOZTATÓ A PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKAT ÉRINTŐ, 2015. MÁRCIUS 1-JÉTŐL HATÁLYOS VÁLTOZÁSOKRÓL A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere 2015. március 1-től jelentős

Részletesebben

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6..

A Rendelet 6. - a az alábbiak szerint módosul, és az alábbi 6/A. -al egészül ki: Önkormányzati segély 6.. Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013.(XI.28.) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról. I.FEJEZET Általános rendelkezések Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2005.(XI.01.) rendelete a gyermekek támogatásáról Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki:

A Rendelet 21. (3) bekezdés b) pontja hatályát veszti. A Rendelet az alábbi 25/C. -al egészül ki: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 22/2010. (VI.22.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2003. (IV. 22.) számú rendelet

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS

I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Kistelek Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni települési támogatások I. TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS Típus Jogosultság

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata

SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD. Közgyógyellátási igazolvány kiállítása. Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata SZOLGÁLTATÁS SZTENDERD Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Nagyközség Önkormányzata DFT-Hungária Szolgáltatás Közgyógyellátási igazolvány kiállítása Szolgáltató Igazgatási és Jogi Osztály Igazgatási

Részletesebben

Települési támogatások

Települési támogatások Becske Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2015. (II.23.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról Becske Község Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról

Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(...) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzata Képviselő-testületének../2013.(....) rendelete az egyes szociális ellátásokról szóló 13/2013.(VI.27.) rendelete módosításáról Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 8./2006.(III.28.) számú rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8./2006.(III.28.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Som Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról

a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról BÁTAAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 16/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 5/2009. ( IV.2) önkormányzati rendelet módosításáról A gyermekvédelmi

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek:

Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény. Jogosultsági feltételek: Az ügytípus megnevezése: Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Hatósági

Részletesebben

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról

Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. ( )önkormányzati rendelet-tervezete a szociális ellátások szabályozásáról Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2004. (XI.10.) rendelete egyes gyermekvédelmi ellátásokról Kisbajcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekek védelméről és a gyámügyi

Részletesebben

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok:

Rendszeres szociális segély. Ügyleírás: Szükséges okiratok: Rendszeres szociális segély Ügyleírás: Szükséges okiratok: A hátrányos munkaerőpiaci helyzetű aktív korú személyek és családjuk részére nyújtott támogatás. Az ügyintézéshez a kérelmező személyi igazolványa,

Részletesebben

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ

ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ELŐLAP AZ ELŐTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDŐPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. december 17-i ülésére ELŐTERJESZTÉS TÁRGYA: Javaslat Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi

Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi 1 Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Ludányhalászi Figyelmeztetés! Az ügyfél, vagy képviselője, ha más tudomása ellenére az ügy szempontjából jelentős valótlan tényt állít, illetve kötelező adatszolgáltatás

Részletesebben

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete

NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete NAGYECSED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 11/2012. (V.30.) önkormányzati rendelete A gyermekvédelem helyi szabályozásáról (egységes szerkezetben a módosító 16/2013. (XII.20.) és az 5/2015. IV.7.)

Részletesebben

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed.

(4) Az Sztv.-ben meghatározott feltételek szerint a rendelet hatálya a község területén tartózkodó hajléktalanokra is kiterjed. Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2008. (III. 28.) rendelete Kisoroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2006. (II. 23.) rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2015. (XI.5.) önkormányzati rendelete a szociális tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Szomor Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás

2/A. Helyi gázár- és távhőtámogatás Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzat Képviselőtestületének 37/2011. (XII.12.) rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatásokról szóló 25/2011. (IX.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2015. (II.24.) számú rendelete a települési támogatásról és egyéb szociális ellátásokról Szeghalom Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól

Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól Tata Város Önkormányzati Képviselő-testületének 23/2001. (VII.01.) sz. rendelete a gyermekek védelmét szolgáló ellátások helyi szabályairól A rendelet megalkotásának napja: 2001. június 26. I. rész 1 Tata

Részletesebben

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések

Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról. I. Fejezet Általános rendelkezések Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2008 (XII.23.) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról I. Fejezet Általános rendelkezések 1.. E rendelet célja, hogy a többszörösen módosított

Részletesebben

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 0/003. (09.05) számú rendelete a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról. Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről

Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E. A gyermekek védelméről Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2004. (IV. 29.) önkormányzati R E N D E L ET E A gyermekek védelméről (Egységes szerkezetben a 8/2005. (VI. 28.) Kt. rendelet*, a 4/2010. (II.

Részletesebben

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI ELLÁTÁSOK Ügyintéző: Farkas Ildikó Ügyintézés helye: Fadd Nagyközség Polgármesteri Hivatal 9. sz. Iroda Fadd, Dózsa György u. 12. Ügyfélfogadás

Részletesebben

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról

A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról A HERÉDI ÖNKORMÁNYZAT 8/2008. (IV.1.) rendelete a gyermekvédelmi ellátásokról Heréd Község Önkormányzata A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló, többször módosított 1997. évi XXXI. törvény

Részletesebben

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról

KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE. 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról KOMJÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐTESTÜLETE 2/2011. (III.28) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Komjáti község Önkormányzatának képviselőtestülete a szociális igazgatásról és szociális

Részletesebben

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL

DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL DAD KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2009. (III.31.) számú rendelete A SZOCIÁLIS IGAZGATÁSRÓL ÉS A SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOKRÓL - 2 - Dad községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani,

A Rendelet 15. (2) bekezdése az alábbiakra módosul: 15. (2) Rendszeres települési gyógyszertámogatás a kérelmezőnek akkor lehet megállapítani, Zalaszentmihály Község Önkormányzati képviselő-testületének 6/2015 (V.08.) önkormányzati rendelete a települési támogatásról és az egyéb szociális ellátásokról szóló 2/2015(II.27.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

A gyermekek védelmének helyi rendszere

A gyermekek védelmének helyi rendszere 1 Iszkaszentgyörgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2007. (IX.12.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Iszkaszentgyörgy Község Önkormányzatának Képviselő-testülete "a gyermekek

Részletesebben

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2012. (III.05.) önkormányzati rendelete a költségvetési rendelet előirányzatainak megalapozásához szükséges egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Részletesebben

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei

Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Az ügytípus megnevezése: Mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményei Eljáró osztály: Illetékességi terület: Eljárási illeték: Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Részletesebben

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének

Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének Sajóvámos Község Önkormányzata Képviselő Testületének /2013( ) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátások, valamint a szociális szolgáltatások helyi szabályairól szóló

Részletesebben

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok

NYILATKOZAT. A) Személyi adatok K É R E L E M Alulírott kérem, hogy részemre/gyermekeim részére a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot szíveskedjenek megállapítani. NYILATKOZAT A) Személyi adatok 1. A rendszeres

Részletesebben

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj

S Z O C I Á L I S I R O D A. Ápolási díj S Z O C I Á L I S I R O D A Ápolási díj Az ápolási díj a tartósan gondozásra szoruló személy otthoni ápolását ellátó nagykorú hozzátartozó részére biztosított anyagi hozzájárulás. Fajtái: - súlyosan fogyatékos

Részletesebben

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete

Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének. 25/2000.(04.29.)sz. rendelete Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 25/2000.(04.29.)sz. rendelete az önkormányzat pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásairól és gyermekvédelmi támogatásairól szóló, módosított 50/1999.(11.25.)

Részletesebben

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete Bátaapáti község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2013. (XII.21.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló a 6/2011. (IV.13.) önkormányzati

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések

I. Fejezet Általános rendelkezések Szár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetbeni ellátásokról és eljárásról Szár Községi Önkormányzat

Részletesebben

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása

1. A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 2/2011. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítása Jobbágyi Község Önkormányzata 22/2013. (XII. 21.) önkormányzati rendelet az önkormányzati segély kialakításával összefüggő önkormányzati rendeletek módosításáról Jobbágyi Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról

Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete. a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 4 /2007.(II. 22.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Tiszakürt Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a gyermekek védelméről és a

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:...

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM. gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez. Lakóhelye:... Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Gyámhivatal KÉRELEM gyermektartásdíj állami megelőlegezéséhez Kérelmező adatai: Kérelmező neve (leánykori név):... Születési hely, idő:...,...év,...hó,...nap

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2..

Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. 1.. 2.. Kétsoprony Község Képviselőtestületének 9/2008. (V.30.) számú rendelete a gyermekvédelem helyi rendszeréről. Egységes szerkezetben Kétsoprony Község Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban Lakossági tájékoztató a 2015. március 01. napján bevezetésre került települési támogatásokkal kapcsolatban A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben (a továbbiakban:

Részletesebben

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről

Tájékoztató a 2010. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tájékoztató a. évi szociális igazgatási munkáról, a település szociálpolitikai helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! A. évben Báta Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990 évi LXV. törvény 16.

Részletesebben

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1.

Szociális ügyek. Ügyintézés: Siófok Város Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika 8600 Siófok, Fő tér 1. Szociális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Polgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csoport Szociálpolitika által intézett leggyakoribb ügyek listáját. A részletes

Részletesebben

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL

A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL IZSÓFALVA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 12/2006. (IX. 8.) RENDELETE A GYERMEKVÉDELEM HELYI SZABÁLYAIRÓL (egységes szerkezetben Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 12/2006. (IX. 8.) sz. rendeletének módosításaival)

Részletesebben

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége

Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek Községek Körjegyzősége Bakonyszentkirály Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VIII.26.) rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról Bakonyszentkirály Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek

Részletesebben

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról

Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011. (IX.29.) önkormányzati rendelete az egyes szociális ellátásokról Csolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és

Részletesebben

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete

Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete Tabajd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2013. (XII. ) önkormányzati rendelete a szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól Tabajd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről

Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelete a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről Szentkirály község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

ÁPOLÁSI DÍJ III. törvény 40. - 44. - A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások igénylésének és megállapításának, valamint folyósításának részletes szabályairól szóló többször módosított 63/2006.

Részletesebben

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2.

I. Fejezet. A rendelet hatálya 2. Mikebuda Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2012. (V.02.) önkormányzati rendelete a gyermekek részére nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátásokról, valamint a személyes gondoskodás nyújtó

Részletesebben

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. A rendelet hatálya

164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet. a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről. A rendelet hatálya 164/1995. (XII. 27.) Korm. rendelet a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről A rendelet hatálya 1. (1) E rendelet hatálya ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik kiterjed

Részletesebben

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás

NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról. 1. Települési támogatás NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 3/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete a szociális ellátásokról Nyergesújfalu Város Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról

Részletesebben

A rendelet hatálya 1..

A rendelet hatálya 1.. Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestületének 4/2006.(III.21.) Ktr. rendelete A gyermekek védelmét szolgáló pénzbeli és természetbeni ellátásokról. 1 Székkutas Község Önkormányzat Képviselőtestülete

Részletesebben

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete

Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2015. (XI. 25.) Ör. számú rendelete a szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól. Nagybánhegyes Község Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben