HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA"

Átírás

1 BALATONKENESEI HÍRLAP március 15. XVIII. évfolyam, 3. szám B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA A tartalomból: Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán. 6. oldal A KAPUNYITÓ támogatókat keres. 6. oldal Alapítványi tervek. 7. oldal Bartók hangzavara velünk van, és ezért halljuk mindig tisztán az egész világ érdekében fontos harmóniát. 8.oldal Fradista múlt akarattyai pihenõkkel. Emlékezés Dalnoki Jenõre. 10. oldal a Himnusz és a sokat szenvedett hazához tartozás tudata éltetõ és megható élmény. 13. oldal HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN április 15-én 14 órától. Kézmûves foglalkozások, játszóházak, állatsimogató és egyéb programok. Mindenkit szeretettel várunk! októberében ünnepi kiadvány megjelentetését tervezzük. Kérjük azokat, akik 1956-tal kapcsolatos élményeiket, emlékeiket közreadnák, szíveskedjenek írásos formában szerkesztõségünkhöz névvel vagy jeligével eljuttatni. Köszönjük. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idõk végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születõ tavasznak.

2 2 ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK A képviselõ-testület ülésérõl jelentjük Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete február 23-án tartotta soron következõ képviselõ-testületi ülését. Az ülésen hét fõ napirendi pont és tíz vegyes ügy megtárgyalására került sor. 1.) Az elsõ fõ napirendi pont a településrendezési terv felülvizsgálati anyagának tervezete és annak ismertetése volt. A képviselõtestület a fõépítész, valamint a Polgármesteri Hivatal mûszaki és kommunális csoportjának vezetõje által készített elõterjesztése alapján részletesen megtárgyalta a rendezési terv felülvizsgálati anyagának tervezetét. A testület az elõterjesztés kapcsán tizenegy darab határozatot hozott, amelyek megtekinthetõk lesznek az ülésrõl készülõ jegyzõkönyvben március 16-a után a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban. A napirendi pont kapcsán a képviselõ-testület úgy határozott, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatosan a február 23. napját követõen beérkezõ kérelmek közül érdemben csak a településrendezési terv elõírásainak jogszabálysértõ bekezdéseire felhívó beadványokkal foglalkozik. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a véleményezési eljárás befejezése után a szabályzat és a tervek 30 napra a helyben szokásos módon kifüggesztésre kerülnek. 2.) Következõ napirendi pontként a képviselõ-testület megalkotta 2/2006. (II.28.) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 7/2005.(III.15.) rendelete módosítására. A rendelet módosítása a központosított állami támogatások változása, az év utolsó napjaiban érkezett pályázati támogatások, valamint egyéb bevételek beérkezése miatt vált szükségessé. (A rendelet március 16-át követõen megtekinthetõ a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban.) Az egyhangú rendeletalkotást követõen a testület elfogadta a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. által Balatonkenese nagyközség önkormányzata 2005.évi költségvetésének ötödik módosításáról készített könyvvizsgálói véleményt. 3.) A harmadik napirendi pont az önkormányzat évi költségvetés-tervezeté-nek megtárgyalása volt második fordulóban. Kürthy Lajos polgármester tájékoztatta a képviselõket és a jelenlévõket, hogy a két forduló között lezajlott kerekasztal megbeszélésen elhangzott módosításokat az intézményvezetõk beépítették a költségvetés második fordulós anyagába. Hangsúlyozta, hogy a év ismételten nehéz költségvetési év lesz. Elképzelhetõ, hogy ismételten létszámcsökkentésre lesz szükség, hozzá kell nyúlni a személyi juttatások köréhez. A pénzügyi bizottság elnöke szerint az alapvetõ problémát az jelenti, hogy az állam nem feladatot finanszíroz, hanem normatívákat állapít meg. A testület eszközölhet csökkentéseket, de azoktól nem fog helyreállni a költségvetés. A településrészi önkormányzat vezetõje nagyon fontosnak tartotta a hitelállomány csökkentését, ezzel összefüggésben pedig az ingatlanértékesítés elõtérbe helyezését. A további hozzászólásokat követõen a képviselõ-testület egyhangúlag megalkotta 3/2006. (II.28.) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl. (A rendelet március 16-át követõen megtekinthetõ a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban.) Az egyhangú rendeletalkotást követõen a testület elfogadta a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. által Balatonkenese nagyközség önkormányzatának évi költségvetésérõl készített könyvvizsgálói jelentést. A képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló rendelet megalkotását követõen a Balatonkenese közigazgatási területén lévõ, saját üzemeltetésû és bérbe adott strandokon a belépõjegyek árát az alábbiakban határozta meg: Napi felnõtt belépõ Délutáni (17-19 h) felnõtt Napi diák, nyugdíjas Délutáni diák, nyugdíjas A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a strandok naponta 8.00 és óra között tartanak nyitva, és 6.00 óra között pedig zárva. A testület a strandbelépõjegyekre vonatkozó kedvezményeket változatlanul hagyta. 4.) Következõ napirendi pontként a testület módosította az általa fenntartott oktatási-nevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési díjakról szóló rendeletét. A rendelet 2. -ának (5) bekezdésében meghatározott étkeztetési formák közül az alábbiak térítési díjai módosultak az alábbiakra március 1-jei hatállyal: felnõtt étkeztetés 462 Ft, szociális étkeztetés 462 Ft, külsõ étkezõk 531 Ft. A rendeletben szereplõ egyéb térítési díjak változatlanok maradtak. A módosító rendelet megalkotása egyhangú volt. (A rendelet március 1-jét követõen megtekinthetõ a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban.) 5.) Ötödik napirendi pontként a képviselõtestület megismerte a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi rendezvénytervét. Az intézmény vezetõje elmondta, hogy a márciusi képviselõ-testületi ülésre konkrétabbá fogja tenni a rendezvénytervet, a kisebb rendezvények is beemelésre kerülnek majd, egy egészen részletes rendezvényterv fog majd készülni. Az anyag jelenlegi formában történõ elfogadása a rendezvények információs kiadványokban történõ szerepeltetéséhez szükséges. A rendezvénytervet a testület határozatban egyhangúlag elfogadta. 6.) A hatodik napirendi pont a balatonakarattyai településrészi önkormányzati testület, valamint a képviselõ-testület bizottságainak évi munkaterveinek ismertetése volt. Bercsényi strand Bezerédj strand Vak Bottyán strand Napi Heti Havi Napi Heti Havi Napi Heti Havi 300 Ft 1800 Ft 7200 Ft 270 Ft 1600 Ft 6400 Ft 350 Ft 1900 Ft 7600 Ft 160 Ft Ft Ft Ft 1200 Ft 4800 Ft 180 Ft 1000 Ft 4000 Ft 210 Ft 1300 Ft 5200 Ft 100 Ft Ft Ft - - Gyermek 6 éves korig ingyenes A testület a munkaterveket a megismerésüket követõen határozathozatal nélkül tudomásul vette. 7.) Az utolsó napirendi pont a szociális igazgatásról és szociális célú önkormányzati támogatási rendszerrõl, valamint a gyermekek védelmének rendszerérõl szóló 9/2003.

3 2006. MÁRCIUS 15. ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK 3 (IV.01.) hatályos rendelet módosítása volt. A rendelet módosításának egyik oka a vonatkozó törvény változása volt. A másik oka pedig az volt, hogy az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság pontosítani kívánta a rendelet rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó részét. A hozzászólásokat követõen a képviselõ-testület egyhangúlag alkotta meg módosító rendeletét. A fõ napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követõen a képviselõ-testület tíz vegyes ügyet tárgyalt, amelynek során az alábbi határozatokat hozta: a.) A képviselõ-testület a balatonkenesei Vak Bottyán strand partkorrekció II. ütemének megvalósítása érdekében a mûszaki szakértõk véleménye és javaslata alapján a vöröskõbõl készülõ partfal terv szerinti +120 cm-es magasságának emelését +150 cm-re elfogadta. b.) A képviselõ-testület évi beruházásai saját forrásának finanszírozására hitel felvételét határozta el. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében felveendõ hitellel finanszírozandó beruházások megnevezése, a hitel összege, futamideje: aa.) Balatonkenese, Vak Bottyán strand partkorrekció II. ütem kivitelezése, maximum 51 M Ft, 3 év türelmi idõ, hiteltörlesztés idõtartama 10 év. ab.) Balatonkenese, Parti sétány arculatfejlesztése, út-, kertépítés kivitelezése, maximum 5 M Ft, 2 év türelmi idõ, hiteltörlesztés idõtartama 3 év. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata kötelezte magát, hogy a hitel és járulékainak visszafizetésére a hitel futamideje alatti éves költségvetéseiben a fedezetet a saját bevételeibõl a fejlesztések elõtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat hitelfelvétele az évi LXV. tv a alapján nem esik törvényi korlátozás alá. c.) A képviselõ-testület évi beruházásai pályázati támogatásainak áthidaló jellegû finanszírozására hitel felvételét határozta el (utófinanszírozású támogatás megelõlegezése céljából). A felveendõ hitellel finanszírozandó beruházások megnevezése, a hitel összege, futamideje: aa.) Balatonkenese, Vak Bottyán strand partkorrekció II. ütem kivitelezése, 30 M Ft, hiteltörlesztés idõtartama 13 hónap. ab.) Balatonkenese, Parti sétány arculatfejlesztése, út-, kertépítés kivitelezése, M Ft, hiteltörlesztés idõtartama 13 hónap. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata kötelezte magát, hogy a hitel és járulékainak visszafizetésére a hitel futamideje alatti éves költségvetésében a fedezetet a saját bevételeibõl a fejlesztések elõtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Nyilatkozott arról, hogy az Önkormányzat hitelfelvétele az 1990.évi LXV. tv a alapján nem esik törvényi korlátozás alá. d.) A képviselõ-testület évi költségvetésének ismeretében - Balatonfûzfõ város önkormányzat polgármesterének megkeresésére úgy határozott, hogy a Balatonkenese, Balatonfõkajár, Balatonvilágos, Csajág, Királyszentistván, Litér, Papkeszi, Vilonya, Küngös vonatkozásában az I. fokú gyámügyi, egyes gyermekvédelmi, szociális igazgatási, okmányirodai és kiemelt építésügyi hatósági feladatellátásból kimutatott hiány megszüntetéséhez nem kíván hozzájárulást biztosítani. e.) A képviselõ-testület a Balatonalmádi Rendõrkapitányság kérelmét megtárgyalva úgy határozott, hogy tekintettel a rendõrség felé nyújtott egyéb támogatásokra épületfenntartás és -karbantartás, Polgárõrség támogatása nem kíván egyéb anyagi támogatást biztosítani a Rendõrkapitányság feladatvégrehajtásához. f.) A képviselõ-testület a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány részére Ft támogatást biztosított az önkormányzat évi költségvetésében sportszervezetek támogatás címmel megállapított keret terhére. g.) A képviselõ-testület a Veszprém Megyei Vívószövetség által május én, a balatonkenesei Rády József Sportcsarnokban megrendezésre kerülõ vívóversenyt Ft-tal támogatja az önkormányzat évi költségvetésében sportszervezetek támogatás címmel megállapított keret terhére. h.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy pályázatot hirdet Balatonkenese Nagyközség Polgármesteri Hivatalában aljegyzõi állás betöltésére. (A pályázatok a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen kerülnek elbírálásra.) i.) A képviselõ-testület a választási eljárásról szóló évi C. tv (1) bekezdése alapján a Balatonkenese nagyközség közigazgatási területén mûködõ szavazókörök szavazatszámláló bizottságai tagjainak, illetve póttagjainak a következõ személyeket választotta meg: 1. sz. Szavazókör (Általános Iskola, Bajcsy-Zs. u. 10.) Tagok: Jónás Gyula; Balatonkenese, Soós L. u. 17. Horváth Éva; Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 19. Vági Károlyné; Balatonkenese, Soós L. u. 7. Póttagok: Ádám Ferencné; Balatonkenese, Berek u. 39. Kurucz Henrietta; Balatonkenese, Csokonai V. M. u. 26/5. 2. sz. Szavazókör (Sportcsarnok, Táncsics M. u. 19.) Tagok: Farkasné Ferk Katalin; Balatonkenese, Csokonai V. M. u. 10/1. Vass Károlyné; Balatonkenese, Táncsics M. u. 5. Kelemenné Ticz Anna; Balatonkenese, Csokonai V. M. u. 26/1. Póttagok: Vargáné Dobó Katalin; Balatonkenese, Soós L. u. 9. Révfalusi László; Balatonkenese, Simon I. u sz. Szavazókör (Faluház, Táncsics M. u. 24.) Tagok: Németh Gyula; Balatonkenese, Bagolyvár u. 8. Pintér Sándorné; Balatonkenese, Blaha L. u. 6. Györgydeákné Takács Hajnalka; Balatonkenese, Kikötõ u Póttagok: Czél Andrásné; Balatonkenese, Urbán E. u. 3/1. Horváth Tiborné; Balatonkenese, Batthyány u sz. Szavazókör (Balatonakarattya, Könyvtár, Iskola u. 7.) Tagok: Kõszegi Kálmán; Balatonakarattya, Iskola u. 62. Vollár Lászlóné; Balatonakarattya, Ságvári u. 36. Vinklár Mihályné; Balatonakarattya, Kodoláyi u. 3. Póttagok: Thury Attiláné; Balatonakarattya, Fenyves u. 2/a. Zombori Gyula; Balatonakarattya, Vak Botytyán tér 1. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következõ általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart. j.) A képviselõ-testület a köztisztviselõk jogállásról szóló évi XXIII. tv (3) bekezdése értelmében Balatonkenese Nagyközség Polgármesteri Hivatal évi teljesítménycéljait az elõterjesztés szerint határozta meg. (Az elõterjesztés megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban és a könyvtárakban március 15-e után.) A képviselõ-testület a vegyes ügyek megtárgyalását követõen zárt ülés keretén belül szociális és vagyon ügyeket tárgyalt. Az elfogadott évi munkaterv szerint a soron következõ képviselõ-testületi ülés kihelyezett ülés lesz a balatonakarattyai könyvtárban. Az ülés idõpontja március 30-a. Szabó Erika

4 4 ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK A költségvetésrõl A februári testületi ülésen önkormányzatunk képviselõ-testülete egyhangúlag elfogadta a település évi költségvetését. Kürthy Lajos polgármestert kérdeztük: milyen gazdasági év elé nézünk, megnyugtató-e Balatonkenese költségvetési helyzete? Ha röviden kell jellemeznem a 2006-os évet, azt mondhatom, ellentmondásos év. Hiszen a hiánygazdálkodás jegyeit mutató, rendkívül alacsony fenntartási, mûködési kiadások mellett az elõzõ évben elkezdett jelentõs beruházások folytatódnak. E kettõ arányát tekintve a többévi átlaghoz képest magas a fejlõdés mértéke. Ebben az évben az állam által biztosított normatívák tovább csökkennek, nehezítve így az intézmények fenntartását, még azokon a területeken is, ahol elõzõleg kormányzati ígéretek hangzottak el a többleteket illetõen. Nagy ûr van az intézmények mûködéséhez biztosított normatívák nagyságrendje és a szükséges intézmény-fenntartási mutatók között. A jelentõs hiányt az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk, a különféle helyi bevételekbõl. Már nem tartható az a helyzet, hogy az intézmények mûködésének szakmai, minõségi csökkenése ne következzen be az esetlegesen várható kormányzati intézkedések kapcsán. Mire is gondolok? Az egyensúly megteremtése érdekében a nem kötelezõ feladatokról kell lemondanunk. Pl. jelentheti az iskolai szakkörök megszûntetését, sportfoglalkozások csökkenését, iskolánál, óvodánál a fejlesztõ pedagógus alkalmazásának megszûntetését, de ugyanígy a kulturális tevékenység csökkenését vagy a családsegítõ tevékenység átalakítását. Felül kell vizsgálni azon személyi juttatások körét, melyet az önkormányzat, mint munkáltató biztosít összmunkavállalói részére (biztosítások, egyéb juttatások). Érintheti a kiadási oldal csökkentése a képviselõi tiszteletdíjak mértékét is, ez azonban képviselõink döntési joga, egyfajta önkorlátozó intézkedést jelentene. Bízom abban a nehézségek ellenére is, hogy fentiekre nem kerül sor, ha mégis, tisztességesebb döntésnek látom ezen intézkedések meghozatalát, mint a kollégák munkaviszonyának megszûntetését. Az intézménymûködtetésnél meg kell említeni, hogy a Családsegító Szolgálat mûködését társulásos formában tatjuk fenn Papkeszi, Küngös és Balatonvilágos településekkel. A normatíva csökkenése újabb gondokat vet fel, a társult településeknek közösen kell dönteniük a további mûködtetés módjairól. A pénzügyi támogatásnak arányban kell lennie a szolgáltatással. Tehát ilyen jellegû problémák egyik oldalon, a másikon pedig a 240 millió Ft értékben megvalósuló beruházás-sorozat, mely 2007-re fejezõdik be, s mindez különbözõ pénzügyi, banki konstrukciókkal biztonságosan meg fog történni. A választások eredményétõl függetlenül az új kormány feladata az államháztartási hiány mintegy 120 milliárd Ft csökkentése, mely kihatással lesz az önkormányzati gazdálkodásra is, így módosíthatja az elfogadott költségvetés sarokszámait. A pályázati lehetõségek közül elsõsorban az EU-s, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben megfogalmazott, magas %-ban dotált önkormányzati beruházásokat szabad csak indítani. Terveink körül szerepel pl. az Alsóréten a fõ csapadékgyûjtõ-rendszerek kiépítése, felújítása, a hiányosan kiépített útrendszer megépítése a magas-parti területeinken. Nem zárjuk ki a magántõke bevonását a település jövõképének kialakításában. Idén íly módon fejezõdik be a szabadstrandi beruházás, hasonlóképpen tervezzük a Bercsényi strand felújítását, az ún. Disznólejáró rendbe tételét, vagy a vízpart rehabilitáció által elõírt kötelezõ feladatokat, a rendezési tervben megfogalmazott településrendezési feladatokat, sportcentrum kialakítását. Kiemelten támogatjuk a magántõke bevonását a golfpálya építése, illetve a termálhotel létrehozása kapcsán. Fel kell készülnünk az elkerülõ út megépítését követõ idegenforgalmi változásokra, a település vonzerejének növelésére, az információáramlás, az internetes kapcsolat megerõsítésére. A munkahelyteremtés hiánya gúzsba köti a település fejlõdését, egyértelmû, hogy az idegenforgalom jelentõs fellendülése hozhat ebben változást. Nem elfogadható településképi szempontból a járdák, utak helyzete. Csak az önkormányzati erõk összpontosításával lehet elõrelépni e tekintetben, bár a jelenlegi pályázati kiírások ellentétesek ezzel. A 2006-os rendkívül nehéz gazdasági év lesz. Bízom abban, hogy az Unióhoz való csatlakozás nemcsak az ország fejlõdésén látszik majd meg, hanem a település szintjén is, így mi is részesei lehetünk a politika által említett fejlesztéseknek. Sokkal többet kell tennünk a település kommunikációs tevékenységéért, a rendelkezésünkre álló médiák segítségével bemutatni tevékenységeinket. Fel kell hívnunk a figyelmet több szempontból is kedvezõ földrajzi adottságainkra, szem elõtt tartva az M7 M8 közelségét, mely lehetõséget teremt ipari- és kereskedelmi csomópontok befogadására. A fejlõdés elképzelhetetlen a lakosság aktív együttmûködése, a civil szervezetek bevonása nélkül. Mindez megnyilvánulhat a saját ingatlanok külsõ és belsõ rendjében is, a turisztikailag vonzó településkép kialakítása terén. Tisztelt Állampolgárok! Remélem, sikerült képet alkotnom gazdasági helyzetünkrõl. Kérem, elõremutató gondolkodásmóddal, szükség esetén kritikával segítsék a jövõkép kialakításához a választások kapcsán a legmegfelelõbb személyek ajánlását. Mindehhez kívánok együttmûködõ magatartást, a sok feladathoz jó egészséget! Kürthy Lajos polgármester ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA,KARBANTARTÁSA ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE ÉS GENERÁL KIVITELEZÉSE ERDÉLYI ISTVÁN építési vállalkozó Balatonkenese, Fõ út 98. Tel.: ;

5 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 5 Csak AKTÍV AKTÍV AKTÍV AKTÍV AKTÍV AKTÍV AKTÍV olvasóknak! A múlt havi felhívásunkra szép számmal érkeztek olvasói vélemények. Ezennel közre adjuk ezeket: Aktuális téma: a hóeltakarítás. Gyócsi Ferenc, Balatonakarattya, Pipacs u. 2. Egész télen (a mai napig) nem járt hókotró a Pipacs utcában és a Dér utcában, az Enyingi utcának pedig csak egyik fele volt letakarítva. A csúszásmentesítés is elmaradt. A hókotró az utca közepét takarta be a Dér utca és a Mogyoró utca sarkán. Keneseiek elõnyben Igen, meg voltunk elégedve a téli hóeltakarítással, csúszásmentesítéssel, olyannyira, hogy a legtöbb helyen a járdáról az úttestre kellett menni, mert az volt a biztonságosabb. Reggel, mire a nagyobb forgalom beindult, úgy tapasztaltuk, hogy a legtöbb út járható volt, mint pl. a Zrínyi, Csokonai, Bocskai, Széchenyi, Fõ u., Fürdõ u., Gyógyszertár u., Bajcsy Zsilinszky u., Kossuth u., Óvoda u., Szilágyi E. u., Katona J. u. A munkát végzõ kft-t javasoljuk az elkövetkezõ idõkben is a feladattal megbízni. Akarattyai lakosok közül Takácsék véleménye: Az utóbbi években romlott az úttisztítás, a mentõ alig tudott bejönni. Sózva nem volt. Nem vagyunk elégedettek az úttisztítással, az elõzõ vállalkozó már amikor elkezdett esni a hó, akkor tisztította : Akarattya, Ady E. u. Nem vagyunk megelégedve, a V. T-ék sokkal alaposabban és nagyobb odafigyeléssel dolgoztak : Az eltakarítás siralmas idén is és tavaly is. A legtöbb utcát az autók taposták le a hótól. Hótoló sehol nem volt, V. T.-ék jobb munkát végeztek ennél : A Mikes Kelemen utcában egész télen nem volt hóeltakarítás, csúszásmentesítés. Beiratkozások A 2006/2007-es tanévre április ig, naponta ig lehet Kippkopp Óvodánkba és Bölcsõdénkbe beiratkozni. Óvodai beíratás Az óvodába azokat a gyereket vehetjük fel, akik október 1-ig betöltik 3. életévüket! A október 1. és december 31. között született gyermekeket elõjegyzésbe vesszük. A beiratkozást követõen a gyermekek 3. életévük betöltése napjától nyernek felvételt óvodánkba! Bölcsõdei beíratás A bölcsõdénkbe 2 éves kortól lehet jelentkezni (2006. augusztus 31-ig töltik be 2. életévüket). Azoknak a szülõknek a jelentkezését várjuk, akik dolgozni, illetve tanulni szeretnének, és ezért kérik gyermekük bölcsõdei elhelyezését. Thury Attiláné intézményvezetõ Pilinszky János Általános Iskola Az elsõ osztályosok beíratására a 2006/2007 tanávre az alábbi idõpontokban kerül sor: április 10. hétfõ: 8 15 óra április 11. kedd: 9 17 óra április 12. szerda: 8 13 óra Kilin Árpádné igazgató : Nem sokat ért ez a hóeltakarító cég, aki tisztességesen végezte, azt kilõtték a képviselõk és a polgi. Szégyelljék magukat, remélem, egyet sem választanak újra. Jó magyar szokás szerint ez a vélemény is el lesz hallgatva., meg a többi is : Szerencsére az idén nem is volt igazán tél. A hóeltakarítás nem mondható megfelelõnek. 3 évvel ezelõtt jobb volt. Más: : Bérköltség: kiadni az összes munkát vállalkozásba, a bérköltségen és járulékain sokat lehetne spórolni, nem kellene folyamatos foglalkoztatás, sem az adócsoportnál, sem a falugondnokságnál. Az elvégzett munka arányában fizetni a vállalkozóknak, szezonális vagy 4 órás munkakörök létrehozása a téli idõszakban. Minimalizálni a dolgozók létszámát, ez az ügyfélfogadások idejét csökkentve megoldható. Tisztelt Olvasóink! Fontos az Önök véleménye, ezért folytatjuk e rovatunkat. Láthatják, megjelennek a közölt gondolatok. Azonban kérjük a megjelentetés érdekében a nem bántó, nyomdafestéket tûrõ megfogalmazást. Reagálni is lehet a véleményekre, vagy vitatkozni is. Áprilisi aktív-aktuális témánk már a nyári szezonnal kapcsolatos. Várjuk ötleteiket, véleményeiket a település turizmusának, idegenforgalmának fejlesztésével, a településkép javításával kapcsolatban. Szívesen adunk közzé levélben, ben, jeligével érkezett gondolatokat a témával kapcsolatban, illetve továbbra is él az SMS- vonal. Szerkesztõség: Balatonkenese, Táncsics M. u SMS: Köszönjük! GYHM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SAL-X Kft. mint a Balatonfûzfõ-Tobruk önkormányzati strand üzemeltetõje vizibicikli- és sportszerkölcsönzés szolgáltatói tevékenységek ellátására jelen nyílt pályázati felhívást teszi közzé. A szerzõdés idõtartama: 3 év A pályázati kiírás Balatonfûzfõ-gyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban 5000 Ft pénztári befizetés ellenében személyesen vehetõ át. A pályázatok beérkezési határideje: március óra A pályázatok bontása és értékelése: március óra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SAL-X Kft. mint üzemeltetõ jelen pályázati felhívással keresi azt a befektetõ-bérlõt, aki adott szerzõdéses feltételekkel vállalja Balatonfûzfõ Tobruk Strandon egy 15 m 2 -es üzlet megépítését, üzemeltetését. A szerzõdés idõtartama: 15 év Üzlet profilkötöttsége: strandcikk, ruházati cikk, bijou, ajándéktárgy. A részletes pályázati kiírás Balatonfûzfõ-gyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban 5000 Ft pénztári befizetés ellenében személyesen vehetõ át. További információval személyesen vagy a 20/ es telefonon szolgálunk. A pályázatok beérkezési határideje: március óra A pályázatok bontása és értékelése: március óra.

6 6 BALATONKENESEI HÍRLAP Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán Helytörténeti kutatásaim során adatközlõim szívesen meséltek fiatalságuk eseményeirõl. Ezek az emlékek mindig kötõdtek egy-egy épülethez. Ilyen volt a Natkay vendéglõ (ma a Takarékszövetkezet áll a helyén) a Szente, késõbb Kurucz vendéglõ (a volt Mûvelõdési ház) a Kocsis vendéglõ, Halászcsárda, a Dull vendéglõ és még sorolhatnám a már nem létezõ egységeket. A régi épületeket sorra lebontották. A faluközpontban álló Balaton éttermet csinosítják kívül-belül, a mai korszerû technikát alkalmazzák (nyílászárók, tetõzet stb.) Az épület alapjain már több mint száz éve vendéglõ állt. Alapítója Jónás János volt, majd veje, Dull Pál vette át és modernizálta, emeletet épített rá március 15-én este egy közvacsorán részt vevõ társaság hozta azt a határozatot, Jónás János indítványára, hogy a márciusi ünnepség elõkészítésére és rendezésére évenként alakítsanak egy rendezõbizottságot. Ez lett a 48-as Kossuth Bizottság, elnöke ig Jónás János volt. Az ünnepségek után társasvacsorát vagy társas ebédet tartottak, majd késõbb a fiatalok mulató kedvének kielégítésére mûsorral egybekötött bált tartottak. Bevételeiket nemes célra fordították. A helyszín változó volt: Kocsis, Szente vendéglõ, de legtöbbször a Dull vendéglõ. Öcsi József ( ) nagy gonddal vetette papírra emlékeit, a község múltját, és ezeket helytörténeti gyûjteményünknek adományozta. Így találtam rá egy 1992-ben kelt feljegyzésre: Emlék 1929 februárját mutatta a naptár, amikor Dull keresztapám apósa, Jónás János, aki keresztfiamnak becézett, azt mondta: Örömmel hallom, keresztfiam, hogy már verset tanulsz és szavalsz. Legközelebb majd a Nemzeti dalt tanuld meg, és mondd el itt a szobornál. Így lett. 5 évesen megtanultam a verset. Édesanyám naponta négyszer-ötször olvasta fel, én meg mondtam utána. Egyik alkalommal meghallotta Molnár Gyuláné nagytiszteletes asszony és megígérte, hogy a hangsúlyozásra majd õ tanít meg, és mivel az ünnepi beszédet a férje tartja, jónak látná, ha a verset én szavalnám el. Sok gyakorlás után március 15-én sor is került rá. Szüleim az alkalomhoz illõ bõ, fehér gatyát, sötét mellényt és pörge kalapot vettek árvalányhajjal. A mellényen nagy piros-fehér-zöld kokárdával. Az ünnep napján még nagy hó volt, cm-es, de a fiatalok a szobor körül eltakarították. Németh Árpád plébános úr üdvözlõ és mûsort ismertetõ sorai után, Jónás keresztapám vezetett az emelvényre, és bíztatott, hogy ne féljek, hiszen itt mindenki engem akar hallani. Nem is, semmi hiba, a szavalat jól sikerült, és én kipirulva, boldogan integettem a tapsolóknak. Utána Molnár Gyula nagytiszteletes úr tartotta az ünnepi beszédet, majd az énekkar énekelt. Emlékszem, az út felöl leventék álltak vigyázban, a vendégek az emelvény elõtt padokon, székeken ültek. A lakosság a kocsma felöli oldalon és a szobor mögött helyezkedtek el az énekkar és az iparosok a zászlóikat meghajtva álltak. Délben a Dull vendéglõben két hosszú asztal volt megterítve. Itt egy sarokban álló asztalra állítottak, és újra el kellett szavalnom a Talpra magyar-t. A kép közepén Öcsi József, mögötte Nagy Károly tanító úr, Einbech Richárd jegyzõ úr, Szabó Sándor és Cseke Dezsõ tanító urak Az a megtiszteltetés ért, hogy az elnökségi asztalán egy magasított ülõkén velük együtt ehettem a pörköltet! Keresztanyámtól még egy nagypohár málnaszörpöt is kaptam. (akkor ez nagy újdonság volt.) Este a Szente-féle vendéglõben elõadás volt, de elsõnek újra az én szavalatom hangzott el. Vér Lászlóné A Balatoni Kapunyitó szponzorokat, támogatókat, valamint színpadi fellépõket keres, hogy IV. alkalommal is szélesre táruljon a kapu a felhõtlen kulturálódás, szórakozás elõtt július 7 és 16. között, Balatonkenesén. Információ: Fõ támogatóink: Magyar Telekom Részvénytársaság.. együttmûködõ partnereink: Reméljük, hogy hónapról-hónapra bõvül támogatóink sora! CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET!

7 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 7 Alapítványi hírek A Balatonkenese Nagyközségért Alapítvány kuratóriumának tagjai február 16-án szeretettel várták kuratóriumi ülésükre a helyi vállalkozókat Segítségüket és támogatásukat kértük ahhoz, hogy a lakótelepi játszótér idén nyáron készen, rendezetten várja a gyermekeket. Sok vállalkozó elfogadta meghívásunkat és tett felajánlásokat, illetve adott ötleteket a további munkánkhoz. A játszótér megépítése közüggyé vált településünkön. Sokan tartják jónak törekvésünket. Mi, az itt élõk közösen létesítünk egy szép parkot, ahol a kisgyermekes családok kulturáltan tölthetik szabad idejüket. Ehhez anyagi forrásaink a következõképpen alakultak. A tavalyi báli bevétel Ft volt. Hála két fõ támogatónknak, a Kenese Marina Port-nak és a T-Com Üdültetési Központnak, valamint vezetõiknek, Szíjártó Csaba úrnak és Nyaka Lajos úrnak az idei bál bevétele Ft volt. Ehhez jött a tavalyi 1%-os felajánlásokból befolyó Ft. Összesen az Önök segítségével tehát Ft állt rendelkezésünkre, hogy belekezdjünk a munkába. Ez a mai árak mellett nagyon kevés, hiszen döbbenten vettük tudomásul, hogy a már felállított EU-kompatibilis csúszda és libikóka Ft-ba került, a focikapu a hálóval pedig Ft-ba. Azonban, ha a vállalkozók is mellénk állnak, akkor a maradék majd Ft-ból egy rendezett szép helyet tudunk kialakítani. A megbeszélésen jelen lévõ vállalkozók felhívták a figyelmünket arra, hogy nem mindenki örül a focipálya rendbetételének. Gyakorló szülõk tudják, nem csendes pihenõ a gyermeket nevelõk élete. Mi, a kuratórium tagjai, egy elhagyatott területet láttunk, és azt, hogy a lakótelepi gyermekeknek nincs játszótere. A jóakarat vezérelt minket és az a tudat, hogy nem új játszóteret építünk, hanem egy több évtizede ott álló, régi, az idõ martalékává lett területet teszünk használhatóvá. Több generáció nõtt itt fel. Miért legyen a XXI. század gyermekének mostohább körülménye, mint szüleinek volt? gondoltuk, mikor belekezdtünk munkánkba. Sajnos generációváltás történt a tér körül. Egykor a labdát vidáman rúgó fiúból apuka lett és talán elköltözött. Maradtak a nagyszülõk, akiket már zavar más gyermekek kiabálása. Az a szülõ kinek gyermeke csak hétvégén van itthon, mert más városban tanul sem emlékszik arra, milyen jó volt, mikor gyermekét biztonságban tudhatta a zárt területen. Mindenképpen megoldást kell találni a problémára, de úgy gondoljuk, ez túlnövi az alapítvány kompetenciáját. Nekünk kötelességünk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon támogatnak minket, köszönetet mondani a vállalkozóknak, akik az idõjáráshoz fohászkodva készen állnak az elsõ kapavágásra. Kérjük Önöket, ha ötlettel, pénzzel, fizikai munkával vagy bármi mással segíteni tudnak, jelezzék ezt a kuratórium tagjai felé. Azokat pedig akik még nem adták le adóbevallásukat kérjük, adják nekünk adójuk egy százalékát. Ne felejtsék el, itt biztosan épül belõle valami. Tartsuk itt, amit itt tudunk tartani! Adószámunk: Hálásan megköszöni támogatásukat és segítségüket a Balatonkenese Nagyközségért Alapítvány kuratóriuma. Kéri Tünde Tipegõ klub Következõ összejövetelünk idõpontja: április 5. szerda, 10 óra, Faluház. Téma: Kötetlen beszélgetés a nagyobb gyermekeket is tanító Kedves Nõvérekkel. Megjegyzés: Minden szülõnek van már tapasztalata a gyermeknevelés során jelentkezõ problémákról, kérjük, jöjjön el, és ossza meg másokkal is jó ötleteit, hogy mindannyian tanulhassunk belõlük! A Kedves Nõvérek már 5 10 éve tanítanak óvodás és általános iskolás gyermekeket, és rengeteg tapasztalatuk és élményük van a gyermekek nevelésével kapcsolatban. Beszélgessünk a szeretetrõl, a jó családi légkör kialakításáról, az emberi kapcsolatokról, vallási hovatartozásról függetlenül! Minden szülõ szeretné a gyermekét egy bizonyos értékrend szerint értelmesnek, értékesnek nevelni, hogy majd amikor az a gyermek felnõ, könnyebben eligazodhasson a világ dolgaiban. Igen, de azt hogyan is kell csinálni? Milyen értékrendet vegyünk alapul? Vajon elég-e csak az ösztöneinkre hallgatni? Vagy az errõl szóló könyvekbõl olvassuk ki a megoldásokat? Cseréljünk inkább tapasztalatokat! Keressük így a megoldást, a segítséget! A tény az, hogy a világ negatív dolgainak a kiküszöbölése a szülõk, a nagyszülõk, a pedagógusok és az egyház feladata. Mivel azonban a gyermekek elsõ szociális háttere a család, ezért a legnagyobb feladat a szülõkre és a nagyszülõkre hárul. Elõször nekünk kell tanítanunk õket, mert a mi nevelésünk alapozza meg a jövõjüket. Az óvoda és az iskola csak az alapokra építkezhet. Adjunk jó alapot hozzá! Azokról az alap erkölcsi értékekrõl fogunk beszélgetni, melyek nem hiányozhatnak egy kisgyermek nevelésébõl. Ne zárkózzunk be! Legyünk nyitottak egymás felé! Kérjünk ötleteket, segítséget bátran! Többek közt erre szervezõdik klubunk is! Várunk mindenkit: nagyszülõket és barátokat egyaránt! Tisztelettel: Lukácsné Antal Ildikó szervezõ. Tel.: Babaúszás Március 13-tól 10 órai kezdettel majd minden hétfõn ugyanebben az idõpontban, BABAÚSZÁST tartunk a Marina Portban. Gyülekezõ: 9.45-tõl a helyszínen. Ára: 2000 Ft/alkalom Bérlet 8000 Ft/5 alkalom Speciális bugyi és úszósapka a helyszínen vásárolható!

8 8 BALATONKENESEI HÍRLAP Szikár, szigorú zenész, hû magyar (Illyés Gyula) A második világháború után szülõvárosomban, Pápán, ahol 1937-ben Bartók Béla hangversenyt adott, az ötvenes években diákként a város pedagógusainak zenekarában hallottam a 125 éve Nagyszentmiklóson született (1881. március 25.) zeneszerzõ nevét és mûveit általában fanyalogva emlegetni. Még a Kossuth-szimfónia hagyján, de A fából faragott királyfi, A csodálatos mandarin, a Zene húros hangszerekre, ütõkre és celestára, de a Concerto zenekarra is fülsiketítõ mondták. Nem akartam elhinni. Elhatároztam, hogy meg fogom ismerni Bartók mûveit, amelyek ritkán csak a rádió késõi óráiban voltak hallhatók. Hogy ne zavarjam szüleimet, a padláslépcsõ alá vittem a rádiót, és (télen nagykabátban) küzdöttem a világ szemében nagy magyar mûveiért. Egy-két évtized után nem csupán az említett mûveket, hanem Bartók zongoraversenyeit, hegedûversenyeit, vonósnégyeseit, brácsaversenyét stb. is élvezettel hallgathattam. Hozzásegített ehhez az irodalom, elsõsorban Illyés Gyula: Bartók címû versével, ami különös helyzetbe hozott márciusában. Kedves zongoramûvészünk középiskolás gyermeke házi feladatul kapta a Bartók-vers elemzését. Mivel nem volt kedve hozzá, édesanyja megkért, és elém tette (átruházta) a feladatot. Szerencsére a zeneszerzõt mûvein át megismertem és szerettem, nem különben a költõt is. A csöndes kisszobába zártan munkához láttam. Korunk legjelentõsebb magyar költõje, Illyés Gyula az egyszerû, mindennapi dolgoknak és az egész emberiséget foglalkoztató nagy gondolatoknak közérthetõen megfogalmazó mûvésze utáni alkotásainak sorából kiemelkedik a Gáti József által többször emlékezetesen elõadott Bartók c. vers. A XX. századi magyar zene géniuszáról többen írtak verseket (Kassák, Fodor András stb.), de napjaink mûvészetének jellemzõit összegezõ alkotásként csak Illyés mûvét említhetjük. Ars poétikaként tudatosodott a modern mûvészetben. Érdekes, hogy Illyés saját bevallása szerint nem rendelkezik zenei hallással, soha nem tanult zenét, Bartók-értése mégis tökéletes. Ez bizonyítja talán azt, hogy a XX. század különbözõ mûvészeti törekvései (képzõmûvészet, irodalom) hasonló problémákkal viaskod-tak, és így az irodalomban otthonos költõ biztosan igazodik el a rokonmûvészetek világában, és költõi szintjén mond ítéletet. A rapszodikusan felépített vers a bartóki zene formavilágával rokon érzésekrõl tanúskodik. A költõ kételkedés nélkül hisz Bartók eszméjében, a gondolkodtatni akaró mûvé-szetben, amely nem az andalítást, hanem az ébrenlétet, a készenlétet, a tenniakarást sugallja egy nép érdekében itt a Duna-Tisza táján. A józsefattilai rend óhaja együtt zeng az embert boldogító harmónia akaratával, a Petõfi álmodta népakarat valóraváltásának igényével. ( belevész a világ, ha nem a nép szólal újra fölségesen! ) Illyés szükségszerûségnek érzi, hogy ez a nemzet szülte meg Bartókot, aki úgy emeli magához a népet, hogy poklot jár érte, s a hangversenytermek büszke csillárjai alatt szilaj -ul és agresszív -en azokért perel, akik talán egészen még nem is értik õt. Ahogy Vörösmarty Lisztet szólította közénk, úgy kér balzsamot Bartóktól Illyés. Zenéjébõl a reményt, az érdemet hallja, az igazat, a bennünket elárasztó verklifutamok -on át a tiszta forrás muzsikáját. A könyörtelen, de felemelõ igazság igénye általános érvénnyel fogalmazódik meg a vers tetõpontján: Mert növeli, ki elfödi a bajt. A költõ biztos érzékkel vallja az õszinte szó jogfolytonosságának igényét, mint népének óhaját. Ehhez adja Bartók zenéje a bátorítást, mert belõle a velünk, problémáinkkal való azonosulás szándéka árad, s lefegyverez, vigasztal az, hogy mint egyenlõkkel beszél velünk. Az emberi beszéd fontosságának hangsúlyozása Illyés hite is, mert ez az, ami elõre-visz, elõre vihet. Nem következhet be még egyszer a borzalom, nem kellenek újabb Guernicák, helyettük a tiszta, bartóki-kodályi zene, amely a biztos jövõ reményében egy nép és ugyanakkor az egész emberiség nevében fogalmazódott akkor és úgy, hogy ma is bennünket erõsítve beszél, perel a jobb világ érdekében. Bartók hangzavara velünk van, és ezért halljuk mindig tisztán az egész világ érdekében fontos harmóniát. Néhány nap múlva a középiskolás gyermek telefonált: Jóska bácsi ötöst kapott a dolgozatára! Köszönöm szépen a segítséget! Büszke igazán viszont akkor voltam, mikor a Pilinszky János Irodalmi Színpad Haza a magasban címû elõadásán (2003. márc. 29.) Illyés Gyula: Bartók-versét Károlyi Gergelytõl fiatalos lendülettel, hitelesen hallhatta a kenesei közönség. Kecskés József A Pilinszky János Irodalmi Színpad szeretettel várja Önt kedves hozzátartozóival együtt március 25-én (szombaton) 18 órára a BALATONKENESEI FALU- HÁZBA A BARÁTSÁG ELKÍSÉR címû elõadására Kemény Géza Ranolder-díjas költõ és Kecskés József verseit elõadják: Csizmadia Bálint, Kerti Teréz, Kmetz István, Renczes Katalin, Sipos Csaba, Takács Renátó, Takács Sándor, Tóth Zoltán, Varga Enikõ Konferál: Györgydeákné Takács Hajnalka A szintetizátornál: Séri Márta Korrepetitor: K. Molnár Judit Rendezte: Kecskés József Meghívó

9 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 9 Kockás Bál A farsangi szezon ezzel a bállal indult január 14-én, szombaton este, kb. 100 vendéggel az óvodában. Nagyon jó hangulatban indult és végzõdött. A talp alá valót Lõrincz Ottó (billentyûs) és Szentandrási János (gitár) húzta este 8-tól reggel 4-ig. Fellépõ vendég: Bonita Táncegyüttes Veszprémbõl, akik latin-amerikai táncokat adtak elõ. A férfi szemek csak úgy tapadtak a lányok lenge öltözékén. Mûvészeti vezetõ: Lunk Gabriella. A finom vacsoráról az óvoda konyhai dolgozói és az új szakács gondoskodtak. Köszönet minden dolgozónak. Köszönet a tombolatárgyak felajánlóinak: Farkas Mihályné, Vegyeske-Vassné Ica, Bakos Csaba, Sörédi Mónika, Sörédi Györgyné, Séri Márta. Rendezõség: Zenei Klub FIGYELEM! Aki ki szeretné próbálni ezt az õsi kézmûvességet, 4 gyakorlati foglalkozáson megteheti. A foglalkozások közül 3 a Faluházban lesz - március 31-én tól, - április 7-én 15 órától és - április 12-én tól, március 17-én, pénteken a könyvtár olvasótermében videó vetítés lesz. Délelõtt 10 órától és délután 5 órától A HÍDEMBER c. magyar filmet tekinthetik meg az érdeklõdõk. Hídember Figyelem, napfogyatkozás március 29-én szerdán óráig a könyvtár udvarán a Balatonfûzfõi Csillagászati Egyesület közremûködésével megfelelõ eszközök segítségével megtekinthetõ a RÉSZ- LEGES NAPFOGYATKOZÁS! A témához tartozó ismeretterjesztõ elõadást már szokott módon ismét IVANICS FERENC tartja. MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETET- TEL VÁRUNK! Akit a kosárfonás érdekel KÖNYVTÁR a negyedik pedig mely egyúttal bemutató is, a Tájházban, április 15-én. A foglakozásokat vezeti: Kurucz Árpád. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, gyerekeket is! A foglakozásokon való részvétel ingyenes! A gróf Széchenyi István életérõl szóló 145 perces filmet Bereményi Géza rendezte. (Szereplõk: Eperjes Károly, Irina Latchina, Sinkó László, Darvas Iván, Cserhalmi György, Kováts Adél ) A belépés díjtalan. Családosok ébredése Csoportunk február 1-én 11 családdal alakult. Eleinte félénken indultak összejöveteleink, késõbb bátrabbak lettünk. Hívtunk vendégelõadókat, megbeszéltük kisebb, nagyobb problémáinkat, receptet cseréltünk. Az idõ múlásával csoportunk 30 családra gyarapodott. A felejthetetlen kirándulásokat a mai napig emlegetjük. (Melyekhez az önkormányzat támogatását köszönjük) Húsvéti és karácsonyi játszóházak megszervezése és lebonyolítása szinte minden családot megmozgatott. Sajnos, ahogy nõttek a gyerekek, csoportunk mûködése ellaposodott, illetve átalakult, hogy mûködni tudjon. Így lett a Nagycsaládosokból Családosok Csoportja. Szeretnénk felébreszteni a nagycsaládosokat és hívjuk, várjuk õket. Kérjük az 1-2 gyermekes szülõket is, csatlakozzanak csoportunkhoz. Van, aki azt mondja az én gyerekem már apuka, anyuka de ez nem kizáró ok. Karácsonyra 37 családnak tudtunk ajándékot juttatni, melyet köszönhetünk a Napló Szerkesztõségének és a fehérvári NOE-nak. Következõ összejövetelünk március 31-én kor a Faluházban lesz. Téma: Húsvéti játszóház megszervezése, amely április 8-án órakor kezdõdik. Minden régi és új tagot várunk szeretettel. Nagycsaládosok INDIGÓ Papír-Irószer Ajándék, Játék Kreatív Hobby Új gépekkel bõvítettem kozmetikai szalonom szolgáltatásait: Újdonság a mikrodermambráció: a felületi mély ráncok kezelése kristály segítségével, problémás bõr, hegek, pigmentfoltok, striák kezelése. Új vákuumos arc- és testkezelés: a szem és az arc, ráncok, narancsbõr kezelése, fogyasztás. Kollagén feltöltés, parafin, ultrahang, iontoforézis, vasalás, oxigénkezelés, szolárium, alkalmi smink, arc- és dekoltázsápolás. Szeretettel várom régi és új vendégeimet: Till Antónia 8174 Balatonkenese, Fõ u. 12. Telefon: JÖN A TAVASZ! HAMAROSAN HÚSVÉT! Nincs ötlete, mit ajándékozzon? Szívesen dekorálná lakását az ünnepekre? TEGYE PRÓBÁRA ALKÓTÓKÉSZSÉGÉT! A Kreatív hobby számos lehetõségeibõl, mindenki megtalálja a számára megfelelõ technikát. Legyen gipszöntés, festés, ragasztás, dísztárgykészítés, gyöngyfûzés, vagy bármi. VALÓSÍTSA MEG ELKÉPZELÉSEIT! Üzletünkben megvásárolhatja, vagy megrendelheti az alapanyagokat, kész termékeket. Szeretettel Várjuk üzletünkben! Balatonkenese, Mikes Kelemen u. 10. (a lakótelepen) Tel.: 06/ ; 06/

10 10 BALATONKENESEI HÍRLAP Dalnoki Jenõ olimpiai aranyérmes labdarúgóra emlékezve... Hosszan tartó súlyos betegség után 74 éves korában február 4-én elhunyt Dalnoki Jenõ, a kiváló sportember, aki több mint három évtizedet töltött a Ferencváros színeiben az Üllõi úton, és aki szabad idejének egy részét fõként a nyugdíjas években Akarattyán töltötte, családi üdülõjében. Dalnoki Jenõt mintegy félezren kísérték utolsó útjára a Rákospalotai temetõben. A gyászszertartás során Rudas Ferenc (23-szoros válogatott labdarúgó) a korábbi játékostársak és az FTC Baráti Kör nevében búcsúztatta a Fradi örökös bajnokát. Bevezetõben idézzük fel az akarattyai érdekeltségû válogatott labdarúgók teljes névsorát: Koltai (Kolhanek) József (FTC, Postás), Rudas Ferenc (FTC), dr. Lakat Károly (FTC), Dalnoki Jenõ (FTC), Grosics Gyula (Honvéd), Kónya II. József (Csepel) Nyilasi Tibor (FTC), Szokolai László (FTC) és Vukovics László (FTC). Ez a tény is indokolta, hogy a Balatonkenesei Hírlapban méltó módon (kissé részletesebben) emlékezzünk Dalnoki Jenõre, a kiváló sportemberre, az olimpiai aranyérmes labdarúgóra. Dalnoki Jenõ labdarúgó pályafutásáról Dalnoki Jenõ december 12-én született Budapesten. Labdarúgó pályafutását az FTC kölyök és ifjúsági csapatában kezdte. Az 1940-es években olyan játékosokkal játszott együtt az ifi csapatban, akik késõbb csaknem valamennyien a Fradi elsõ csapatában is szerepeltek: Kocsis Sándor, Dékány Ferenc, Teket II. László, Csoknyai Tibor, Szigeti (Schmidt) Ferenc, Hári László, Anda László, Pamuki Tibor. Szerény labdarúgó szereplésemnek egyik sikerélménye volt, hogy a Szentlõrinci AC (SZAC) ifjúsági csapatának játékosaként egy alkalommal pályára léphettem a kiváló játékosokat felvonultató FTC ifjúsági csapata ellen és emlékezetem szerint sikerült tisztes eredményt elérni. Dalnoki Jenõ legelsõ bajnoki mérkõzését az elsõ csapatban augusztusában a Bp.-Dózsa ellen játszotta. Utolsó mérkõzésére 16 évvel késõbb novemberében az Üllõi úton, az Ózdi Kohász csapata ellen került sor. Az FTC-ben 283 bajnoki, 132 nemzetközi és 24 hazai díjmérkõzésen vett részt. Góljainak száma: 21. Bajnokcsapat tagja: és Kupagyõztes csapat tagja: 1965 (VVK), 1958 (MNK). Dalnoki Jenõ játékos pályafutása során mindvégig a Ferencváros csapatában játszott. A nehéz években is, amikor a csapat elnevezését és színét megváltoztatták, amikor több csapathoz is csábították mindig hû maradt csapatához, a zöld-fehérekhez. Klubszeretete a mai labdarúgók számára is példaértékû lehet! A válogatottban 14 alkalommal jutott szóhoz, ami az aranycsapat kiváló játékosállományát figyelembe véve jó eredménynek tekinthetõ. Az elsõ válogatott mérkõzését júniusában Lengyelország ellen játszotta, míg válogatott mezben utoljára decemberében a 100-szoros magyar válogatott Bozsik József búcsúmérkõzésén lépett pályára, ahol az Uruguay válogatott ellen 1 1-es eredményt ért el a magyar válogatott. Két olimpián is szerepelt a magyar válogatottban. Helsinkiben (1952) aranyérmet, majd Rómában (1960) bronzérmet szerzett! Az edzõi kispadon az , és az idõszakban 397 mérkõzésen dirigálta az FTC csapatát. 204 alkalommal gyõztesen vonulhattak le a pályáról lelkes játékosai. Az idõszakban az ifjúsági válogatott kapitánya, ezt követõen a Tatabánya edzõje volt. Edzõi pályafutását az FTC-ben fejezte be októberében a Zalaegerszeg elleni hazai vereség miatt lekiabálták a kispadról a szurkolók. Ekkor megtört és megfáradt emberként távozott. Kicsit belerokkant a fradi szurkolók hálátlanságába, de azért idõnként visszatért az Üllõi útra. Ezt követõen még érték kisebb-nagyobb csalódások, ezért az utóbbi években kissé visszavonultan élt családi otthonában és akarattyai birtokán. Összefoglaló értékelés Nagy Béla az FTC krónikása a FRADI. Futballévszázad címû könyvében így emlékezik meg Dalnoki Jenõ labdarúgó pályafutásáról: Ha valakinek nehéz, nekem tényleg nagyon nagy feladat róla írnom, hiszen hagyománytiszteletéért elfogult vagyok vele szemben. A tények: 439 mérkõzésen szerepelt. Két bajnokcsapat tagja volt, 1963-ban és 1964-ben. A VVK sikerben is tehetsége szerint áldozott. A Magyar Kupa gyõztes csapatnak is tagja volt (1958). Õ az FTC elsõ olimpiai aranyérmes labdarúgója! Bronzérmét már csak zárójelben jegyezzük Edzõi pályafutásáról csak annyit, hogy õ volt az FTC bajnok és KEK döntõs Csikócsapatának az edzõje. Jenõ tetteivel a klub mindenkori nagyságai között az aranybetûsök listáján szerepel. Ballai Attila Elhunyt Dalnoki Jenõ címû írásából (Magyar Nemzet február 6-iki szám.): Dalnoki Jenõ, a Ferencváros örökös bajnoka megmutatta, hogy a sport és a választott klub szeretetével, szorgalommal és akarattal, a tanulás és a fejlõdés folyamatos igényével, a jobb ellenféllel szemben felvonultatott daccal és versenyszellemmel a labdarúgásban szinte minden elérhetõ. Ez a néhány mondat üzenet is lehet a mai nehéz idõkben, a magyar labdarúgás kritikus éveiben a fiatalok, elsõsorban a hazai futballgeneráció számára. A közelmúltban elhunyt Dalnoki Jenõ olimpiai aranyérmes labdarúgó, az FTC örökös bajnoka emlékét a lelkes akarattyai fradista szurkolók, sportbarátok tisztelettel és kegyelettel megõrzik. Dr. Koltay József Akarattya krónikása, õsfradista

11 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 11 Dalolj velünk! A Szivárvány Népdalkör szeretné bõvíteni, újítani csoportját, ezért várja mindazokat, akik szeretnek egy összekovácsolódott, lelkes csapathoz tartozni. Valószínû hallották már eredményeinket, jó hangulatú rendezvényeinket, hát lehet ehhez csatlakozni. A népdalkör munkáját, eredményeit szeretnénk az ismert szinten tartani, sõt még nagyobb sikereket szerezni a település, és a magunk számára is. Fiatalokat, középkorúakat, és a szépkorúakat is tárt karokkal várunk! Próbáink minden kedden óráig tartjuk az Iparos házban (Kossuth u. 4.) Kérjük, próbálják ki magukat, jöjjenek énekelni! Meghívó Színházi elõadás autóbusszal Budapestre a Vidám Színpad elõadására, kiváló színészekkel március 26-án, vasárnap este 7 órakor Barta Lajos: Szerelem címû darabját nézhetjük meg. Jegyárak autóbusz költséggel együtt 4000 Ft/fõ. Jelentkezni lehet: Közmûvelõdési Tanács vezetõjénél. Tel.: Faluházban, akarattyai könyvtárban. Értesítem a kedves lakosságot, hogy a HERBA-Y Gyógynövény és Bio-termék boltban a gyógyteákon kívül vásárolhatnak: - gyógyhatású készítményeket, vitaminokat, - liszteket, gabonapelyheket, magokat, - élvezezeti teákat, diabetikus termékeket, - olvasó- és napszemüvegeket, gyógypapucsokat - a tavaszi méregtelenítéshez méregtelenítõ tapaszt, salaktalanító teákat, - illetve az influenza kivédésére immunerõsítõ készítményeket, vitaminokat Tornázz, hogy egészséges legyél, csontjaid ne fájjanak! Mint az elmúlt tanévben, úgy az ideiben is lehetõséget kaptunk arra, hogy az iskola sportcsarnokában heti két alkalommal tartásjavító gyógytornán vegyünk részt. Korra és nemre való tekintet nélkül bárki jöhet tornázni. (Szívesen látnánk az erõsebb nem képviselõit is, talán nekik is fájhat a derekuk ) A kezdeti idõszakban csak néhányan tornáztunk az óriásinak tûnõ tornateremben, napjainkban pedig már kevésnek tûnnek a tornaszõnyegek, percekbe telik míg megszámoljuk a résztvevõket. Azok akik rendszeresen, hétrõl-hétre, alkalomról alkalomra velünk tartanak, érzik jótékony hatását a tartásjavító tornagyakorlatoknak. Mindenki örömmel vesz részt a foglalkozásokon, és akit már egyszer megfertõztünk a mozgás örömével, nem kopik ki sorainkból. A torna mindenki részére ingyenes, mi pedig, hogy Szabó Károlyné Kati önzetlen munkáját megköszönjük, pártoló tagként támogatjuk az iskola Diák Sportkörét. Köszönjük a lehetõséget, várunk mindenkit, akinek kedve van heti két alkalommal tenni pár lépést az egészsége megõrzése érdekében. Foglalkozások: kedden 18 órától pénteken 15 órától. K. H. Gesztenyefa sor Régóta figyelem a gesztenyefa sor elragadóan vonzó szépségét, változatos növényvilágát. Örömmel tapasztalom, hogy rajtam kívül mások is felfedezték és óvják mindnyájunk megelégedésére. Köszönet a Falugondnokságnak, akik rendszeresen gondozzák a fasort, hogy a kirándulók, kerékpározók kedvükre igénybe vehessék! Érdemes lenne tovább gondolni, hogy a faluturizmus fejlesztésében több szerepet szánjunk e területnek. Hisz különösebb beruházást, fejlesztést sem igényel, hogy a községnek egy kiránduló, piknikezõ-pihenõ parkja legyen. Csupán annyi kell, hogy a falu apraja-nagyja az önkormányzattal az élen tavasszal és õsszel néhány órát vállaljon a terület karbantartására. Elõre is jelentkezem a feladatra anélkül, hogy közvetlenül érdekelt lennék a turizmusban. Az elgondolásomra szabadjon javasolnom a következõket: 1. A Természetvédelmi Felügyelet bevonásával, közremûködésével határozzuk meg, hogy mely növényi fajták megõrzése, telepítése maradjon fenn. 2. A szanálásra kerülõ fákból. erdei asztalok, ülõkék, szeméttárolók készíthetõk. 3. El tudnám képzelni, hogy az általános iskolai képzésen belül a természetvédelmi nevelési órákat az adott helyszínen tartanák meg a pedagógusok. Csak érdekességképen említem meg, hogy a múlt évben a Tátorján fesztivál alkalmából balatoni halak felismerésével is lehetett szerezni pengõket a versenyzõknek. Halljanak csodát, 1 2 résztvevõ kivételével a helyi gyerekek nem ismerik a halakat! Ha nem is lehet ebbõl messzemenõ következést levonni, de annyit igen, hogy ha aktív résztvevõi leszünk a pihenõpark -nak, akkor védeni és fejleszteni fogjuk. Bizonyára rajtunk kívül az ide látogató turisták is élvezni fogják. Végezetül szabadjon a fentieken kívül megemlítenem, hogy a Gesztenyesor végén a buszmegálló elõtt hidegzuhanyként ért a szemét látványa. Nem akartam elhinni, hogy vannak emberek, akik e szép erdõt szeméttelepnek tekintik. Kár érte! Szabó N. László

12 12 BALATONKENESEI HÍRLAP Miért inkább Barabást? A nagy események sodrában megjelenõ, jelentéktelennek tûnõ epizódok sokszor csak véletlenszerû, de nem fontos történések, máskor aranyos kis gyöngyszemek, viszont néha szinte villámlás erejû fénnyel világítják meg a dolgok valódi értelmére. Ilyen jelenséggel találkozunk Jézus perében az úgynevezett Barabás epizódban. Pilátus, a római helytartó átlát a szitán. A zsidók egy ártatlan, tiszta embert irigységbõl hoztak eléje halálos ítéletet kérve fejére, hogy azután nélküle nyugodtan gyakorolhassák kétes hatalmukat, kényük-kedvük szerint manipulálva népüket. Ettõl a ponttól kezdve két síkon folyik a küzdelem. Az egyik sík vertikálisnak mondható, és nem más, mint az ember-krisztusnak Atyja iránti engedelmességének szabadon bemutatott áldozata. Ezt õ teljesen egyedül vívja meg, de érdemét mindenkiért felajánlja. Olyannyira tisztán, egyedülálló küzdelemben, hogy még maga Pilátus is zavarba jön amikor Jézus kijelenti: Az én országom nem ebbõl a világból való (Jn 18,36), és csakhamar vádlóinak is elfogynak az érveik. A Szent körül mindenki csõdöt mond. Ebbõl a vertikális patt-helyzetbõl áttevõdik az iszapbirkózás a horizontális, politikai síkra, mely a zsidó vezetõk és párthíveik, valamint a Római Impérium képviselõi között folyik tovább a nép pedig manipulálható tömegként érzéketlenül hömpölyög körülöttük. Pilátus nemcsak a vádlott ártatlansága és a római joggyakorlat igazságosságának érvényesítése miatt akarja szabadon bocsátani Jézust, hanem politikai vereséget akar odadörgölni a zsidó vezetõk orra alá. Ezért módszert vált. Észérvek helyett az érzelmekre, a tisztesség és a gonoszság szembeállítására, a részvétre és a zsidó haza szeretetre apellál. Elõhozatja tehát a börtönbõl Barabást, a gyilkost, és odaállítja Jézus mellé: Válaszszatok! Lássuk csak, hogy nektek ki kell. Ostorral félholtra vereti Jézust, majd újra eléjük állítja: Válasszatok! Nektek ki kell? S a vezetõk és a megbabonázott nép választ. Bemegy a csõbe. Csak azért is Barabás kell nekik. Minél sötétebb és aljasabb a dolog, annál jobb. A megszeppent Barabás már-már tisztának és nemzeti hõsnek érezheti magát az õt vállára vevõ lealjasodott nép hátán. Csakhogy itt nem a nép, és nem a vezetõik, de még csak nem is Barabás megdicsõülésérõl van szó, hanem a gonoszság misztériuma ül diadalt egy jobb sorsra érdemes nép fölött. Ezen a ponton azt hinné az ember, hogy eldõlt a harc Pilátus és Jézus vádlói között. De nem. A diadalnak teljesnek kell lenni: Pilátust is meg kell alázni, sõt neki kell kimondania saját vereségét is a halálos ítélet kihírdetésével. Ennek kieszközlésére bevetik a zsarolás eszközét: Ha (ezt) elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak! (Jn 19,12) S az evilági csetepaté folytatódik mind a mai napig, és ezen túl is, a világ végezetéig, amíg ember lesz a földön. Azonban senkinek sincs joga követ dobni Jézus perének szereplõire, még akkor sem, ha az ott jelenlévõk és a gyáván elbujdosók mindannyian csõdöt mondottak: ki azért mondott csõdöt, amit tett, ki pedig azért, amit nem vállalt. Viszont el nem évülõ példát statuáltak, és ma is tükröt tartanak minden következõ nemzedék elé, amelyben megláthatjuk saját arcunkat: a gyûlöletest és hazugot vagy az áldozatban megdicsõültet. Az elõbbi azt üvölti eltorzult vonásokkal: Keresztre vele (Jn 19,8) Csakazértis! Az utóbbi viszont felold minket: Békesség Nektek! (Jn 20,21) Mindörökké! Történetünk kérdésére, hogy miért inkább Barabást választották, a bölcsek már tudják a választ, mások viszont sohasem fogják megtudni. dr. Balázs Pál Nyílt levél Kedves Judit és Linda! Köszönöm a szép szavakat, bíztatást, amit a sítáborról írt gyönyörû cikkben olvastam! Nem tagadom, hogy könnyes lett a szemem. Ugyanezt hallottam teljesen idegen emberektõl is. Bizony meghatódtak õk is. Nagyon sokat tanultam belõle. Eddig én sem tudtam megfogalmazni, hogy miért szervezem a táborokat. Szeretem a sízést, a kirándulást és a gyerekeket gondoltam én. Most tudatosult bennem, hogy ennél sokkal többre van szükség. Sokszor kérdeztem magamtól, amikor kemény akadályokba ütköztem, amikor nagyon fáradt voltam, amikor nem tudtam sikerül-e mindent megszerezni és megoldani a táborokhoz, hogy kell ez nekem?! Aztán valaki megkérdezte: Jöhetek jövõre is? Ugye, lesz még tábor? És én szerveztem a következõt. Így teltek az évek. Már jóval ezer fölött van azoknak a száma, akiket megtanítottam síelni, vagy velük túráztunk a hegyekben. Mert hegyeknek lenni kellett. Imádom a hegyeket, és ezt az imádatot szeretném kialakítani a tanítványaimban is. Most tanultam meg, hogy nem árt, ha tenger is van. Tréfának indult az Ohotszki-tenger, mely ÁRAMLIK. Bevallom, hogy semmit sem értettem az egészbõl. A nagyok földrajzórás sztorija volt az egész, amit elmeséltek a kicsiknek. Minden szabad percben hatalmas kupac kicsi ült a nagyok ágyán. Én többször meglestem õket. Nem értettem semmit. Nagy susmorgás, kacagás volt az egész tábor. Kicsik és nagyok keze hullámot mutatott a pályán, az étteremben, a szobában. Mindig ezt hallottam, hogy ÁRAMLIK. Nem sejtettem, hogy hatalmas barátságok születnek kicsik és nagyok között egyaránt. Azóta együtt bulizott nálatok a kicsik és nagyok csapata. Fantasztikus! És már tudom, hogy: - az Ohotszki-tenger létezik (megkerestem a térképen) és ÁRAMLIK! - tengernyi szeretet van a gyerekekben. - tengernyi szeretetet kell nekik adni, mert mi vagyunk a PÓT- ANYUKÁK. - nem szabad befejezni a táboroztatást, mert mi lesz az ÁRAM- LÁSSAL?! Linda! Neked köszönöm, hogy ilyen pontosan beszámoltál otthon tábori élményeidrõl. Köszönöm az õszinteségedet, a csokit és rajzokat! Kívánom, hogy még sok ilyen nagyszerû élményben legyen részed életedben! Amit velem tanultál, soha ne feledd el! A kupára, amit nyertél, vigyázz nagyon! (Tudod, én soha nem nyerhettem ilyen szépet!) Kopott érmeimet, okleveleimet nagy gonddal rejtegetem. Azok az én kincseim, és most már AZ ÁRAMLÁS is, mely sodor tovább a 2007-es sítáborba. Szabó Károlyné Kati néni

13 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 13 Nagyböjti lelki programok Balatonkenesén a plébániatemplomban Keresztútjárás pénteki napokon az esti szentmise idejében, illetve elsõpéntekeken a szentmisék elõtt. Nagyböjti lelkigyakorlat április 6-án, csütörtökön, 7-én, pénteken du. 5 órakor, valamint 8-án, szombaton de. 10 órakor. A lelkigyakorlatot Tölgyesi Csaba Alberik zirci cisztercita szerzetes vezeti. Felnõtt katekézis a Közösségi házban hétfõi napokon március 20-án 5 órakor, március 27-én 6 órakor. A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája. Nagycsütörtökön este 6 órakor: az utolsó vacsora szentmiséje. Nagypénteken este 6 órakor: Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája. Nagyszombaton este 8 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája a körmenettel. Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi szentmise. Húsvéthétfõn reggel 8 órakor szentmise Balatonakarattyán Húsvétvasárnap 8 órakor: ünnepi szentmise. Sörédi Györgyné Nem engedünk a 48-ból! Felõlünk bárki bármit gondol, nem engedünk a negyvennyolcból Harcunk a régi, megvívjuk újra. Ne legyünk hát mi porba sújtva! Nem bûnös az, ki szabad mer lenni. Ki ellene fordul, az a nagy senki! Merjünk csak bátran magyarok lenni, Minden magyarral egy úton menni! Felõlünk bárki bármit gondol, Nem engedhetünk Negyvennyolcból! Történetek a Himnuszról A nemzeti ünnepségek és más hazafias rendezvények nyitó mûsorszáma a Himnusz. Alighogy elhelyezkedünk, alighogy fölkészülünk lelkileg a komoly látni- és hallanivalók befogadására, a konferanszié fölszólít nemzeti dalunk közös eléneklésére. Ez így van rendjén. Ha megkérnek bennünket az éneklésre! Sok kritika dacára sajnos még ma is elég gyakori a gépi interpretálás. Csekély öröm az ürömben, ha ha nem recseg a lemez, vagy nem szakadt a tekercs. Ennél is elszomorítóbb a sportpályákon eluralkodott megelevenítése (-szégyenítése) fennkölt dalunknak. A hivatalos tiltások ellenére újabban nemcsak a nemzeti válogatott, hanem klubcsapatok mérkõzéseit megelõzõen is. Teljes képtelenség a valaki által falsul elkezdett hanghoz és az egymástól távol esõ szektorok tempójához igazodni! Ilyenkor a nemes szándék ellentétes hatást eredményez. Talán nem mindenki tudja, hogy együtt a piros fehér zöld lobogóval a himnusz a felbuzduló idõ, a reformkor által vált közismertté és népszerûvé. Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 1844-ben elõbb a Szózat megzenésítését kezdeményezte. Nem véletlen, hogy Egressy Béni zseniális munkája nyomán egy ideig ez a mû vált nemzeti imádságunkká, alkalmasint Kölcsey költeményénél biztatóbb kicsengése miatt. A sikeren felbuzdulva Bartay a Himnusz megzenésítésére is pályázatot írt ki. A nem titkolt szándék az volt, hogy e nemes feladatra a zongoramûvész, ismert karmester és zeneszerzõ, Erkel Ferenc vállalkozzék, aki a Bátori Mária és a Hunyadi László c. operákkal már igen sok lelkes polgár szívébe lopta be magát. A korábban a Pesti Magyar Színháznak nevezett teátrumot igazából ez a dal avatta Nemzetivé. Elhangzását követõen korabeli feljegyzés szerint a tapsnak és éljenzésnek orkánja rázta meg a falakat. A történeti idõ változásával összefüggésben épp tíz év múltán, 1854-tõl újra a Gott erhalte vált kötelezõvé. S emlékszünk egy jóval késõbbi erõltetésre, sõt kényszerre is. Elnyomásról és szolgasorsról szólt az ének egy olyan korban, amikor ezek a fogalmak nem csupán a történeti múlt némely szakaszára, hanem a póthimnusz fogantatásainak idejére is vonatkoztak. Népünk azonban nem felejtette el sem a régi fohászt, sem a méltóságteljes, nagy folyóink áradásához hasonlítható dallamát. Leginkább templomainkban zengett tovább. Jubileumi év lévén kiváltképp emlékeznünk-emlékeztetnünk kell arra, hogy 1956 sorsdöntõ napjaiban nemzeti elszántságot, nemzeti összefogást és nemzeti kitartást erõsített a különbözõ alkalmakkor hallott s dalolt Himnusz. A magasztos énekhez méltó megelevenítésre nem mindig nyílik olyan alapos elõkészítés, mint idén a magyar kultúra napjának helyi ünnepségén történt. A kulturális intézmények vezetõje, Gyõrfi H. Marianna által ismertetett program eleve kellõ figyelmet keltett a telt házas közönségben. Az érdeklõdést fokozták a gyermekek mûsorai. Ezeket követõen Kiss T. István, a Petõfi Színház mûvésze Kölcsey fennkölt versének szavalatával szinte lebéklyózta a közönséget, s csak ezután történt a mû közös eléneklése. Így aligha véletlen, hogy mindjárt az elsõ akkordok után elég erõs hangon prózai megjegyzés ékelõdött az ünnepélyes sorok közé: Én mindig sírok a himnusz alatt! kissé megtorpant a közös áhitat. Volt, aki véletlen zavarkeltést, más önuralmi gyengeséget diagnosztizált. Ránéztem a megjegyzést tevõ hölgyre, akinek valóban könnybe lábadt a szeme. Ahogy tovább artikulált, tiszta arcának hajlatain megcsillantak az elérzékenyülés csöppjei. Vajda Gyuláné mert hisz róla van szó, akit a faluban szinte mindenki csak Etácskának szólít kilencvenegy esztendõs. Szerencsére jó egészségnek örvend, és mindenütt megjelenik, ahol tanulni lehet, és ahol a lélek tovább nemesedik. Sok fontos ügyet és rendezvényt támogatott anyagilag. Amikor megszületett, még Ferenc József volt Magyarország királya. Hosszú élete során forradalmak, ellenforradalmak, háborúk és válságok dúltak, s ha jól számolom, (lehet ezt jól számolni?), akkor összesen negyvenegy kormány váltotta egymást. Mindegyik sok jót ígért, ám kevés szolgálta igazán a tehetséges, becsületes és szorgalmas emberek érdekeit. Ettõl függetlenül a Himnusz és a sokat szenvedett hazához tartozás tudata éltetõ és megható élmény. Márkus Zoltán

14 14 BALATONKENESEI HÍRLAP Nõk elõtt a könyvtárban A könyvtár vendége volt március 3-án dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. Nõk elõtt, a nõnap elõtt tisztelgett humorral fûszerezett, de a nõi nem iránti végtelen nagyrabecsüléssel teli elõadásával. A Királylányok, múzsák, hitvesek Nõi sorsok a magyar históriában c. könyvét a Veszprémi Nõk Kerekasztala Egyesület adta ki 2004-ben. Gizella királyné, Boldog Margit, Petõfi édesanyja, Madách, Kisfaludy, Krúdy, Mikszáth szerelmei, múzsái, hitvesei mellett a ma is köztünk élõ festõmûvésznõrõl, Udvardi Erzsébetrõl is olvashatunk benne. Az élvezetes elõadást követõen még hosszasan beszélgettek a jelenlévõk. Néhány sor a vendégkönyvbõl talán tükrözi az est hangulatát: Azt mondják, már harmadszor járok elõadóként a még mindig a világ legszebb könyvtárában, a keneseiben de nekem úgy tûnik, mintha világ életemben kenesei lettem volna anynyira jól éreztem magam! Praznovszky Mihály Mindig élmény Praznovszkyt hallgatni. Köszönjük a találkozó szervezését. Sztrányai György Számomra csodálatos élmény volt az elõadás, mint mindig, ahányszor csak hallhattam P. M.-t, földimet, volt Fõnökömet és barátomat. Köszönöm a gyönyörû könyvtári környezetet és a kedves fogadtatást. Balykó Barnabásné Élmény volt! Nagyon szeretjük az ilyen elõadásokat, fõleg, ha rólunk, nõkrõl szól Az elõadó is szereti a nõket, kiderült humorral átszõtt, lebilincselõ elõadásából. Várjuk a következõt! Bicskei Zoltánné, Farkasné Ferk Katalin A könyvtár ajándékba kapta a könyvet, olvassák el! Györgydeákné Takács Hajnalka könyvtárvezetõ Csízió február 15 március 15. Március 15.: A magyar szabadságharc születésnapja nemzeti ünnep. Március 18.,19.,21.: Sándor, József, Benedek napja. Zsákban hozzák a meleget. Errõl a zsákról azt is tudni véli a göcselyi nép, hogy ebbõl ereszti ki Benedek a szárnyas rovarokat. Szerintük Sándor, József a nép ellenségei, mert a böjti szelek szétkócolják a zsuppfedeles háztetõket. Benedekkel elnézõbbek, mert vele naptárilag legalábbis valóban megjön a tavasz. Ha ekkor dörög, 40 napi szárazság jön. Most ültetik a fokhagymát, krumplit, kaprot. A gólyavisszatérés napja. Március 21.: A csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon a nappalok valamint az éjszakák hossza az egész földön egyenlõ. Március 22.: A víz világnapja, zöld jelesnap. Március 24.: Gábor napja. Gábriel arkangyal Isten küldönce a jó hírt, az evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Õ közölte Máriával Recept Kossuth-kifli 35 dkg lisztet, 20 dkg vajjal, vagy zsírral, 1 csomag Váncza sütõporral, 1 citrom levével, 3 evõkanál porcukorral és 3 tojás sárgájával jól összegyúrunk. A tésztát félujjnyi vastagra nyújtva, háromszög alakúra vágjuk s az alább leírt töltelékkel megkenve, kiflivé sodorjuk. Töltelék: 3 tojás fehérjét 25 dkg porcukorral habosra keverünk s 20 deka õrölt diót teszünk hozzá. Sütés elõtt tojással megkenjük s a tört dióval szórjuk be. is a hírt, mely szerint a szentlélek által a messiás anyja lesz. Guzsalyütõ nap volt rég. Március 25.: Gyümölcsoltó boldogasszony napja. Jézus fogantatásának ünnepe. Az oltás, a szemzés napja. Fecskehajtó. Ha jó idõ van, megérkeznek a vándormadarak. A hal felveti magát a vízben. Ezen a napon indul növekedésnek a fû. Április 1.: Áprilisjáratás vagy bolondnap. A beugratások, megtréfálások napja. Április 9.: Virágvasárnap. Ezen a napon a kereszténység a Jeruzsálembe vonuló Jézusra emlékezik, akit hívei királynak kijáró hódolattal, pálmaággal köszöntenek. Április 14.: Tibor napja. Ezen a napon megszólal a kakukk. Salátát, krumplit és virágokat vetnek ezen a napon. Kisvártatva kikelet! Pulai Istvánné Jaj, de szép ez a két szó! Annyi szinonímája van mindkettõnek, ezek mégis olyan kedvesek. Kisvártatva: kicsit még várni kell rá, de közeleg. Kikelet: valami kikel, vagy keletkezik Talán majd az arcok is derûsebbek lesznek, nem olyan mogorvák, szürkék, fáradtak. Olvastam valahol: a morcos, haragos arckifejezéshez hetvenegynéhány arcizmunkat kell megmozgatnunk, míg a nevetés kb. tízzel megoldható. Györgydeákné Takács Hajnalka

15 2006. MÁRCIUS 15. HIRDETÉS FORINTOS HIRDETÉS Eladó Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévõ melegkonyhás, grillkertes, lángossütõs mini ABC, zöldséges üzlet. Tel.: 06/ Rövid ezüstróka bunda as méret eladó. 180 cm-es ágynemûtartós rekamié jó állapotban eladó! Tel.: 06/ Kertgondozásban jártas nõi - és férfi munkatársakat keresek balatonkenesei munkahelyre. Érdeklõdni: Servant 7 kw öntvénykályha, kanapé+2 fotel+puff, irhabunda eladó! Érd.: ; Balatonkenese központjában kis házat, lakást vennék, vagy bérelnék. Érd: Balatonkenesén körpanorámás sorházrész eladó! Alagsor: garázs, tároló, kamra, kazánház, 1. lakószint: 2 szoba, nappali, nappaliból kijárat a teraszra, konyha+étkezõ, az étkezõbõl kijárat a hátsókertre, fürdõszoba, WC. 2. lakószint: 3 szoba, mindegyikbõl kilátás a Balatonra, gardrob, fürdõszoba. Elsõ és hátsókert füvesített, locsolóvízzel ellátott. Irányár: Ft. Érdeklõdni: Német nyelv-, számítógépes ismerettel titkárnõt keresek! Érdeklõdni: Eltartási szerzõdést kötne Balatonkenesén élõ megbízható család. Bármilyen megoldásra nyitottak vagyunk. Telefon: Keresek eladó házat Balatonakarattyán. Állomáshoz közeli minden igényt kielégítõ, kb. 80 nm hasznos területû teraszos ingatlant. Kb 400 nöl gyümölcsfás kerttel.telefon: Keresek kiadó házat Balatonakarattya vagy Balatonkenese üdülõövezetében csendes környezetben áprilsitól hosszú távra. (Kb. 3 szobás, nöl telek) Telefon: Ideális megjelenési format ajánlok azoknak a cégeknek, amelyeknek még nincs, vagy már van saját weblapjuk. Tel.: ; Hitelközvetítés személyre szabottan, kényelmesen. Jelzálog, adósságrendezõ, hitelkiváltó és osztrák hitelek. Tel.: ; Herbalife független tanácsadó! Hívjon fel termékekért vagy üzleti lehetõségekért! REGINA-ELEMÉR Tel.: 06-20/ Szakácsot, sütni-fõzni szeretõ személyt hosszú távú szezonális munkára felveszek. Tel.: Balatonkenesén építési telket keresek reális áron. Tel: Családi házat vásárolnék Balatokenesén vagy Balatonakarattyán forintig! Telefon: Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Rt. Kölcsönt adunk készpénzben Ft-ig. Fedezet nem kell, a pénzt otthonába házhoz visszük. Részletfizetés havonta. Példa Ft hitel törlesztésére: 7 hónap futamidõ Ft havi részlet. THM: % Helyi tarifával hívja az alábbi számot: Vagy küldje el sms-ben a KP szót a telefonszámra és visszahívjuk! Hívását hétköznap között fogadjuk. Suzuki Barta 7000 Sárbogárd, Köztársaság u. 147/A Telefon: (25) , (25) Fax: (25) Szerviz: (25) Székesfehérvár: (22) , (22) Üljön át egy új dimenzióba! Ismerje meg és próbálja ki legújabb modellünket az SX4-et! Március 18-án Nyílt Nap tesztvezetéssel! 6 hónapos Swift II 1.3 GLX, CD, ABS, Klíma ,- helyett ,-! (több db, több színben) Lízingbõl visszavett gépkocsik piaci ár alatt! S. Ignis 1.3 GLX ,- S. Wagon R+ 1.3 GLX ,- S. Swift 1.3 GLX ,- A gépkocsik Sárbogárdi telephelyünkön találhatóak! Átírási és kezelési költség nélkül! Keressen! Hívjon! Biztosan megegyezünk!

16 16 BALATONKENESEI HÍRLAP Tisztelt állattulajdonosok, állatbarátok! Segítségre lenne szükségünk! Sajnos egyelõre Kenesén, Akarattyán még nincs olyan lehetõségünk, hogy elkóborolt kutyáknak ideiglenes helyet tudnánk biztosítani! Kérjük azoknak az állatszeretõknek a jelentkezését, akik egy vagy két kutyának átmenetileg otthont tudnának adni. Tel.: Kerényi Ildikó, hétköznap óráig. Örömmel várjuk a kedves jelentkezõket! Dr. Zoltán Levente elõadást tart március 23-án az állatvédõk sokrétû feladatairól, a helyes állattartásról! Az elõadásra minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Az elõadás helye: Balatonkenese, Faluház. Ideje: március óra. Itt a tavasz. Macskák és kutyák esetében, a nem kívánt szaporulat elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ivartalaníttassa kedvencét. A közelmúltban megalakult a Balatonkenesei Állatvédõk Egyesülete bár anyagi lehetõségei korlátozottak egyéni elbírálás alapján támogatni szeretné ebben az állattartókat. Ezért március 1-tõl május 15-ig tartó ivartalanítási akciót hirdetünk, melynek során a hozzánk forduló tulajdonosok részérõl a mûtéti költségek 30%-át átvállaljuk. Részletes információkat Kerényi Ildikónál (tel.: ) órági hétköznap, illetve a leveleiket a Háztartási Kuckóban, Pataky Krisztinánál adhatják le. Következõ számunk lapzártája: április 5. BALATONKENESEI HÍRLAP BalatonkeneseiÁllatvédõk Egyesülete Újra allergia vizsgálat! március 22-én óráig a Háziorvosi Rendelõben, a megszokottak szerint allergiavizsgálatot tartunk. Kérünk mindenkit a TB kártyáját hozza magával! Várunk mindenkit, korhatár nélkül! Központi orvosi ügyelet Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. Telefon: Naponta: este órától reggel 8.00 óráig. Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8-12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8-12 Szerda: Péntek: 8-12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8-12 A Küngösi Kirendeltségen: Kedd: 8-12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Gyõri István (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: VÁLTOZÁS Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8-10 Péntek: 8-10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8-9 Péntek: 8-10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8-12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8-17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente(88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) , Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 7-19 Hétvégén igény szerint! Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10-14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

HÍRLAP BALATONKENESEI. Csak a múltnak megbecsülésével épülhet fel a jelen. (Széchenyi István) B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. június 15. XVIII. évfolyam, 6. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA 2006-ban 15 éves a Tájház Csak a múltnak megbecsülésével épülhet

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2007. OKTÓBER 15. XIX. ÉVFOLYAM, 10. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók! Kedves kenesei, akarattyai polgárok! EU Élelmiszerprogram Balatonkenesén Festékes

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. MÁJUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 5. SZÁM HÍRLAP 2 Tisztelt Újságolvasók, Kedves Barátaim! Néhány tényrõl, tervrõl szeretném tájékoztatni Önöket. Az elmúlt

Részletesebben

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3

2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 2010. szeptember Balatonkenesei Hírlap 3 Kedves Újságolvasók! Az õsz a gazdálkodók életében a számvetés ideje. Ilyenkor summázza a gazda, hogyan teljesültek tervei, a tavasszal elvetett magok hogyan hasznosultak,

Részletesebben

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM

BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) HÍRLAP 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM WWW.BALATONKENESE.HU (SZÍNESBEN IS!) BALATONKENESEI 2008. JÚNIUS 20. XX. ÉVFOLYAM, 6. SZÁM HÍRLAP 2 Képviselõi lemondások és visszatáncolások A 2006. októberi választások óta folyamatosan érzékelhetõ volt

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. Kiskalendárium. Szeptember-Szent Mihály hava A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. SZEPTEMBER XVII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM Kitüntetések 2 Ünnepi események 3-4 Az ülésterembõl jelentjük 5 Képviselõi oldalak 6-8 Hitélet 9 Tanévkezdés 10

Részletesebben

B e m u t a t k o z i k Alsószeli

B e m u t a t k o z i k Alsószeli B e m u t a t k o z i k Alsószeli Az idei évben Pannonhalma és Alsószeli a futballkapcsolatok révén kialakult jóbaráti viszonyt testvérvárosi szerzõdés aláírásával kívánja megpecsételni. Ezzel az ünnepélyes

Részletesebben

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT

ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT IV. évfolyam 1 2. szám 2009. január 23. Ingyenes információs lap ÚJABB NYERTES PÁLYÁZAT Közel 1 milliárd forintból oldódhat meg a legkritikusabb területek csapadékvíz-elvezetése K özel kilencszázmillió

Részletesebben

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc

Etyeki. Közdolgokban hallgatni, hol káros vélemény vagy tett nyilatkozik, hû polgárnak nem szabad Kölcsey Ferenc 2011.01.24 02:16 Page 2 Etyeki Befelé nézz, bensôdben fakad fel a jónak forrása, s ha szüntelenül mélyíted, szüntelenül buzog! Marcus Aurelius Felelôsséggel Etyekért független, civil közéleti havilap IV.

Részletesebben

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk:

az iskolában. Felelősség??? A takarékosság is elsősorban felelősség, Döntéseinket ezen gondolatok ismeretében kellett meghoznunk: 2 Tápiógyörgye 2010 március A Faluújságról röviden Tisztelt Olvasó! Tápiógyörgye Község Önkormányzata ez évben is megjelenteti a Faluújságot, változatlanul öt alkalommal, a megszokott időszakokban. Az

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA

Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA VISEGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXI. évfolyam 1. szám 2005. január Január 22.: A MAGYAR KULTÚRA NAPJA József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, hogy melegednének az emberek. Ráhányni

Részletesebben

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA

A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA PÁTKAI Hírek Pátkai Hírek 2009. Január-Március A KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT IDÕSZAKOS LAPJA Meghívó Tisztelettel meghívjuk a lakosságot 2009. március 15-én 9 órakor tartandó koszorúzásra az emlékparkba, majd

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám

Kerekegyháza Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal idõszakos kiadványa. 2008. év I. szám 2008. év I. szám Közérdekû telefonszámok: Orvosok: rendelési idõben, munkanapokon 8-18 óráig: 06-70-456-7102 Orvosi ügyelet: - felnõtt ügyelet: 06-76-516-984 - gyermek ügyelet: 06-76-516-904 Mentõk: 104;

Részletesebben

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február

Egészségház-avató. Elsősök beíratása. Tartalom. Változás a művelődési. közmeghallgatást. február 14. 2012. február 2012. február Tartalom Építsünk együtt játszótereket! 3. oldal Erdélyi barátaink színjátszó estje 3. oldal EGY-HÁZra találtak a reformátusok 4. oldal Egy különleges nap 5. oldal Óvodai beíratás 5. oldal

Részletesebben

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12.

PÉceli hírek. Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. PÉceli hírek Pécel Város Önkormányzatának havilapja XVII. évfolyam 3. szám. 2014. március 12. Életmentő készülék (defibrillátor) éjjel-nappal a Kenyérgyárban, a Rákos utca 26-ban A Péceli Kenyérgyár Kft.

Részletesebben

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály

hírmondó Szent László Napok - 2014. június 27-28 - Részletes program a 12. oldalon! A legokosabb osztály HALÁSZTELKI Lapunk következő száma augusztusban jelenik meg! hírmondó H a l á s z t e l e k v á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a Önkormányzati képviselőink ciklusértékelését a 6-9. oldalakon

Részletesebben

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3

Tisztelt Olvasók! 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 2012. július Balatonkenesei Hírlap 3 Tisztelt Olvasók! Tájékoztatom Önöket, hogy Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete 2012. június 28-án, Balatonakarattyán tartott ülésén tárgyalt Balatonakarattya

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január

SZECSŐI TÜKÖR 2007 január Hazug feljelentés helyi képviselők ellen Öt nappal az önkormányzati választások után a BRFK Szervezett Bűnözés Elleni Osztályán feljelentették Incze Sándor polgármestert, Bata József alpolgármestert, a

Részletesebben

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK

CMYK CMYK BALATONKENESEI WWW.BALATONKENESE.HU HÍRLAP 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM CMYK CMYK WWW.BALATONKENESE.HU BALATONKENESEI 2007. ÁPRILIS 15. XIX. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM HÍRLAP 2 Tavasz van Tavasz van. A feltámadás és az újjászületés ideje. Ideje annak, hogy a keresztény emberek lelkében újra

Részletesebben

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk!

Nagymaros. Elõtérben a pénzügyek. Minden kedves nagymarosi családnak áldott, békés karácsonyi ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendõt kívánunk! Nagymaros 2006. december 5. - a lap ingyenes! polgárváros, királyi panorámával Nagymaros Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja Elõtérben a pénzügyek Interjú Petrovics László polgármesterrel Október

Részletesebben

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit!

PAKSI HÍRNÖK. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom. Várjuk szeretettel paksi fiókunkban! Intézze kényelmesen, olcsón bankügyeit! PAKSI HÍRNÖK XVI. ÉVF. 4. SZÁM ALAPÍTVA 1989-BEN 2007. FEBRUÁR 23. Formabontó külsõ, bõvülõ tartalom A múlt év decemberében elkezdõdött az új képtárépület kivitelezése. Az önkormányzat megbízásából a Dunacenter

Részletesebben

HÍREK. Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok

HÍREK. Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok DUNAHARASZTI HÍREK XXIII. évfolyam - 2014. december - Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Advent 2014 Testületi ülés Szavalóverseny Baktay hírek Paella recept ÖKO-nap Haraszti világbajnok 2 Dunaharaszti

Részletesebben

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR

XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR SZABOLCS HÍRADÓ PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS LAPJA XXIII. ÉVFOLYAM 2015. JANUÁR Ára: 120 Ft Karácsony elõtti döntések 2015-re Kádár Béla 40 évvel ezelõtt vetette papírra Pusztaszabolcs

Részletesebben

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton)

1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit. Magyar sors. Boros János Tamás: március 15-én (szombaton) XXIII. évfolyam 3. szám Ára: 2014. március 200 Ft Boros János Tamás: Magyar sors 1848. március 15. Szeretettel várjuk városunk lakóit március 15-én (szombaton) Programok: 17 órakor a Fried Mûvelõdési Házban

Részletesebben

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit!

Orosházi. Konzumkultúra helyett igazit! Élet Orosházi XIV. évfolyam 4. szám INGYENES VÁROSI HETILAP 2009. január 23., péntek Megyei szintû rendezvény helyszíne volt a mûvelõdési ház nagyterme szerdán este, amikor a kultúra állt ünneplésünk középpontjában.

Részletesebben