HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "HÍRLAP BALATONKENESEI. A tartalomból: HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA"

Átírás

1 BALATONKENESEI HÍRLAP március 15. XVIII. évfolyam, 3. szám B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA A tartalomból: Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán. 6. oldal A KAPUNYITÓ támogatókat keres. 6. oldal Alapítványi tervek. 7. oldal Bartók hangzavara velünk van, és ezért halljuk mindig tisztán az egész világ érdekében fontos harmóniát. 8.oldal Fradista múlt akarattyai pihenõkkel. Emlékezés Dalnoki Jenõre. 10. oldal a Himnusz és a sokat szenvedett hazához tartozás tudata éltetõ és megható élmény. 13. oldal HÚSVÉTOLÁS A TÁJHÁZBAN április 15-én 14 órától. Kézmûves foglalkozások, játszóházak, állatsimogató és egyéb programok. Mindenkit szeretettel várunk! októberében ünnepi kiadvány megjelentetését tervezzük. Kérjük azokat, akik 1956-tal kapcsolatos élményeiket, emlékeiket közreadnák, szíveskedjenek írásos formában szerkesztõségünkhöz névvel vagy jeligével eljuttatni. Köszönjük. Vannak napok, melyek nem szállnak el, de az idõk végéig megmaradnak. Mint csillagok ragyognak boldogan, s fényt szórnak minden születõ tavasznak.

2 2 ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK A képviselõ-testület ülésérõl jelentjük Tájékoztatom a kedves olvasókat, hogy Balatonkenese nagyközség önkormányzatának képviselõ-testülete február 23-án tartotta soron következõ képviselõ-testületi ülését. Az ülésen hét fõ napirendi pont és tíz vegyes ügy megtárgyalására került sor. 1.) Az elsõ fõ napirendi pont a településrendezési terv felülvizsgálati anyagának tervezete és annak ismertetése volt. A képviselõtestület a fõépítész, valamint a Polgármesteri Hivatal mûszaki és kommunális csoportjának vezetõje által készített elõterjesztése alapján részletesen megtárgyalta a rendezési terv felülvizsgálati anyagának tervezetét. A testület az elõterjesztés kapcsán tizenegy darab határozatot hozott, amelyek megtekinthetõk lesznek az ülésrõl készülõ jegyzõkönyvben március 16-a után a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban. A napirendi pont kapcsán a képviselõ-testület úgy határozott, hogy a településrendezési terv módosításával kapcsolatosan a február 23. napját követõen beérkezõ kérelmek közül érdemben csak a településrendezési terv elõírásainak jogszabálysértõ bekezdéseire felhívó beadványokkal foglalkozik. Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy a véleményezési eljárás befejezése után a szabályzat és a tervek 30 napra a helyben szokásos módon kifüggesztésre kerülnek. 2.) Következõ napirendi pontként a képviselõ-testület megalkotta 2/2006. (II.28.) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló 7/2005.(III.15.) rendelete módosítására. A rendelet módosítása a központosított állami támogatások változása, az év utolsó napjaiban érkezett pályázati támogatások, valamint egyéb bevételek beérkezése miatt vált szükségessé. (A rendelet március 16-át követõen megtekinthetõ a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban.) Az egyhangú rendeletalkotást követõen a testület elfogadta a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. által Balatonkenese nagyközség önkormányzata 2005.évi költségvetésének ötödik módosításáról készített könyvvizsgálói véleményt. 3.) A harmadik napirendi pont az önkormányzat évi költségvetés-tervezeté-nek megtárgyalása volt második fordulóban. Kürthy Lajos polgármester tájékoztatta a képviselõket és a jelenlévõket, hogy a két forduló között lezajlott kerekasztal megbeszélésen elhangzott módosításokat az intézményvezetõk beépítették a költségvetés második fordulós anyagába. Hangsúlyozta, hogy a év ismételten nehéz költségvetési év lesz. Elképzelhetõ, hogy ismételten létszámcsökkentésre lesz szükség, hozzá kell nyúlni a személyi juttatások köréhez. A pénzügyi bizottság elnöke szerint az alapvetõ problémát az jelenti, hogy az állam nem feladatot finanszíroz, hanem normatívákat állapít meg. A testület eszközölhet csökkentéseket, de azoktól nem fog helyreállni a költségvetés. A településrészi önkormányzat vezetõje nagyon fontosnak tartotta a hitelállomány csökkentését, ezzel összefüggésben pedig az ingatlanértékesítés elõtérbe helyezését. A további hozzászólásokat követõen a képviselõ-testület egyhangúlag megalkotta 3/2006. (II.28.) rendeletét az önkormányzat évi költségvetésérõl. (A rendelet március 16-át követõen megtekinthetõ a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban.) Az egyhangú rendeletalkotást követõen a testület elfogadta a Tömpe és Társa Könyvvizsgáló, Gazdasági és Pénzügyi Tanácsadó Bt. által Balatonkenese nagyközség önkormányzatának évi költségvetésérõl készített könyvvizsgálói jelentést. A képviselõ-testület az önkormányzat évi költségvetésérõl szóló rendelet megalkotását követõen a Balatonkenese közigazgatási területén lévõ, saját üzemeltetésû és bérbe adott strandokon a belépõjegyek árát az alábbiakban határozta meg: Napi felnõtt belépõ Délutáni (17-19 h) felnõtt Napi diák, nyugdíjas Délutáni diák, nyugdíjas A képviselõ-testület úgy határozott, hogy a strandok naponta 8.00 és óra között tartanak nyitva, és 6.00 óra között pedig zárva. A testület a strandbelépõjegyekre vonatkozó kedvezményeket változatlanul hagyta. 4.) Következõ napirendi pontként a testület módosította az általa fenntartott oktatási-nevelési intézményekben igénybe vett étkezésért fizetendõ térítési díjakról szóló rendeletét. A rendelet 2. -ának (5) bekezdésében meghatározott étkeztetési formák közül az alábbiak térítési díjai módosultak az alábbiakra március 1-jei hatállyal: felnõtt étkeztetés 462 Ft, szociális étkeztetés 462 Ft, külsõ étkezõk 531 Ft. A rendeletben szereplõ egyéb térítési díjak változatlanok maradtak. A módosító rendelet megalkotása egyhangú volt. (A rendelet március 1-jét követõen megtekinthetõ a könyvtárakban és a Polgármesteri Hivatalban.) 5.) Ötödik napirendi pontként a képviselõtestület megismerte a Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár évi rendezvénytervét. Az intézmény vezetõje elmondta, hogy a márciusi képviselõ-testületi ülésre konkrétabbá fogja tenni a rendezvénytervet, a kisebb rendezvények is beemelésre kerülnek majd, egy egészen részletes rendezvényterv fog majd készülni. Az anyag jelenlegi formában történõ elfogadása a rendezvények információs kiadványokban történõ szerepeltetéséhez szükséges. A rendezvénytervet a testület határozatban egyhangúlag elfogadta. 6.) A hatodik napirendi pont a balatonakarattyai településrészi önkormányzati testület, valamint a képviselõ-testület bizottságainak évi munkaterveinek ismertetése volt. Bercsényi strand Bezerédj strand Vak Bottyán strand Napi Heti Havi Napi Heti Havi Napi Heti Havi 300 Ft 1800 Ft 7200 Ft 270 Ft 1600 Ft 6400 Ft 350 Ft 1900 Ft 7600 Ft 160 Ft Ft Ft Ft 1200 Ft 4800 Ft 180 Ft 1000 Ft 4000 Ft 210 Ft 1300 Ft 5200 Ft 100 Ft Ft Ft - - Gyermek 6 éves korig ingyenes A testület a munkaterveket a megismerésüket követõen határozathozatal nélkül tudomásul vette. 7.) Az utolsó napirendi pont a szociális igazgatásról és szociális célú önkormányzati támogatási rendszerrõl, valamint a gyermekek védelmének rendszerérõl szóló 9/2003.

3 2006. MÁRCIUS 15. ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK 3 (IV.01.) hatályos rendelet módosítása volt. A rendelet módosításának egyik oka a vonatkozó törvény változása volt. A másik oka pedig az volt, hogy az egészségügyi és szociálpolitikai bizottság pontosítani kívánta a rendelet rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre vonatkozó részét. A hozzászólásokat követõen a képviselõ-testület egyhangúlag alkotta meg módosító rendeletét. A fõ napirendi pontok megtárgyalásának befejezését követõen a képviselõ-testület tíz vegyes ügyet tárgyalt, amelynek során az alábbi határozatokat hozta: a.) A képviselõ-testület a balatonkenesei Vak Bottyán strand partkorrekció II. ütemének megvalósítása érdekében a mûszaki szakértõk véleménye és javaslata alapján a vöröskõbõl készülõ partfal terv szerinti +120 cm-es magasságának emelését +150 cm-re elfogadta. b.) A képviselõ-testület évi beruházásai saját forrásának finanszírozására hitel felvételét határozta el. Önkormányzati Infrastruktúra Fejlesztési Hitelprogram keretében felveendõ hitellel finanszírozandó beruházások megnevezése, a hitel összege, futamideje: aa.) Balatonkenese, Vak Bottyán strand partkorrekció II. ütem kivitelezése, maximum 51 M Ft, 3 év türelmi idõ, hiteltörlesztés idõtartama 10 év. ab.) Balatonkenese, Parti sétány arculatfejlesztése, út-, kertépítés kivitelezése, maximum 5 M Ft, 2 év türelmi idõ, hiteltörlesztés idõtartama 3 év. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata kötelezte magát, hogy a hitel és járulékainak visszafizetésére a hitel futamideje alatti éves költségvetéseiben a fedezetet a saját bevételeibõl a fejlesztések elõtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Nyilatkozik arról, hogy az Önkormányzat hitelfelvétele az évi LXV. tv a alapján nem esik törvényi korlátozás alá. c.) A képviselõ-testület évi beruházásai pályázati támogatásainak áthidaló jellegû finanszírozására hitel felvételét határozta el (utófinanszírozású támogatás megelõlegezése céljából). A felveendõ hitellel finanszírozandó beruházások megnevezése, a hitel összege, futamideje: aa.) Balatonkenese, Vak Bottyán strand partkorrekció II. ütem kivitelezése, 30 M Ft, hiteltörlesztés idõtartama 13 hónap. ab.) Balatonkenese, Parti sétány arculatfejlesztése, út-, kertépítés kivitelezése, M Ft, hiteltörlesztés idõtartama 13 hónap. Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata kötelezte magát, hogy a hitel és járulékainak visszafizetésére a hitel futamideje alatti éves költségvetésében a fedezetet a saját bevételeibõl a fejlesztések elõtt betervezi, jóváhagyja és biztosítja. Nyilatkozott arról, hogy az Önkormányzat hitelfelvétele az 1990.évi LXV. tv a alapján nem esik törvényi korlátozás alá. d.) A képviselõ-testület évi költségvetésének ismeretében - Balatonfûzfõ város önkormányzat polgármesterének megkeresésére úgy határozott, hogy a Balatonkenese, Balatonfõkajár, Balatonvilágos, Csajág, Királyszentistván, Litér, Papkeszi, Vilonya, Küngös vonatkozásában az I. fokú gyámügyi, egyes gyermekvédelmi, szociális igazgatási, okmányirodai és kiemelt építésügyi hatósági feladatellátásból kimutatott hiány megszüntetéséhez nem kíván hozzájárulást biztosítani. e.) A képviselõ-testület a Balatonalmádi Rendõrkapitányság kérelmét megtárgyalva úgy határozott, hogy tekintettel a rendõrség felé nyújtott egyéb támogatásokra épületfenntartás és -karbantartás, Polgárõrség támogatása nem kíván egyéb anyagi támogatást biztosítani a Rendõrkapitányság feladatvégrehajtásához. f.) A képviselõ-testület a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány részére Ft támogatást biztosított az önkormányzat évi költségvetésében sportszervezetek támogatás címmel megállapított keret terhére. g.) A képviselõ-testület a Veszprém Megyei Vívószövetség által május én, a balatonkenesei Rády József Sportcsarnokban megrendezésre kerülõ vívóversenyt Ft-tal támogatja az önkormányzat évi költségvetésében sportszervezetek támogatás címmel megállapított keret terhére. h.) A képviselõ-testület úgy határozott, hogy pályázatot hirdet Balatonkenese Nagyközség Polgármesteri Hivatalában aljegyzõi állás betöltésére. (A pályázatok a benyújtási határidõt követõ elsõ képviselõ-testületi ülésen kerülnek elbírálásra.) i.) A képviselõ-testület a választási eljárásról szóló évi C. tv (1) bekezdése alapján a Balatonkenese nagyközség közigazgatási területén mûködõ szavazókörök szavazatszámláló bizottságai tagjainak, illetve póttagjainak a következõ személyeket választotta meg: 1. sz. Szavazókör (Általános Iskola, Bajcsy-Zs. u. 10.) Tagok: Jónás Gyula; Balatonkenese, Soós L. u. 17. Horváth Éva; Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u. 19. Vági Károlyné; Balatonkenese, Soós L. u. 7. Póttagok: Ádám Ferencné; Balatonkenese, Berek u. 39. Kurucz Henrietta; Balatonkenese, Csokonai V. M. u. 26/5. 2. sz. Szavazókör (Sportcsarnok, Táncsics M. u. 19.) Tagok: Farkasné Ferk Katalin; Balatonkenese, Csokonai V. M. u. 10/1. Vass Károlyné; Balatonkenese, Táncsics M. u. 5. Kelemenné Ticz Anna; Balatonkenese, Csokonai V. M. u. 26/1. Póttagok: Vargáné Dobó Katalin; Balatonkenese, Soós L. u. 9. Révfalusi László; Balatonkenese, Simon I. u sz. Szavazókör (Faluház, Táncsics M. u. 24.) Tagok: Németh Gyula; Balatonkenese, Bagolyvár u. 8. Pintér Sándorné; Balatonkenese, Blaha L. u. 6. Györgydeákné Takács Hajnalka; Balatonkenese, Kikötõ u Póttagok: Czél Andrásné; Balatonkenese, Urbán E. u. 3/1. Horváth Tiborné; Balatonkenese, Batthyány u sz. Szavazókör (Balatonakarattya, Könyvtár, Iskola u. 7.) Tagok: Kõszegi Kálmán; Balatonakarattya, Iskola u. 62. Vollár Lászlóné; Balatonakarattya, Ságvári u. 36. Vinklár Mihályné; Balatonakarattya, Kodoláyi u. 3. Póttagok: Thury Attiláné; Balatonakarattya, Fenyves u. 2/a. Zombori Gyula; Balatonakarattya, Vak Botytyán tér 1. A szavazatszámláló bizottságok választott tagjainak megbízatása a következõ általános választásra létrehozott szavazatszámláló bizottságok alakuló üléséig tart. j.) A képviselõ-testület a köztisztviselõk jogállásról szóló évi XXIII. tv (3) bekezdése értelmében Balatonkenese Nagyközség Polgármesteri Hivatal évi teljesítménycéljait az elõterjesztés szerint határozta meg. (Az elõterjesztés megtekinthetõ a Polgármesteri Hivatalban és a könyvtárakban március 15-e után.) A képviselõ-testület a vegyes ügyek megtárgyalását követõen zárt ülés keretén belül szociális és vagyon ügyeket tárgyalt. Az elfogadott évi munkaterv szerint a soron következõ képviselõ-testületi ülés kihelyezett ülés lesz a balatonakarattyai könyvtárban. Az ülés idõpontja március 30-a. Szabó Erika

4 4 ÖNKORMÁNYZATI TUDÓSÍTÁSOK A költségvetésrõl A februári testületi ülésen önkormányzatunk képviselõ-testülete egyhangúlag elfogadta a település évi költségvetését. Kürthy Lajos polgármestert kérdeztük: milyen gazdasági év elé nézünk, megnyugtató-e Balatonkenese költségvetési helyzete? Ha röviden kell jellemeznem a 2006-os évet, azt mondhatom, ellentmondásos év. Hiszen a hiánygazdálkodás jegyeit mutató, rendkívül alacsony fenntartási, mûködési kiadások mellett az elõzõ évben elkezdett jelentõs beruházások folytatódnak. E kettõ arányát tekintve a többévi átlaghoz képest magas a fejlõdés mértéke. Ebben az évben az állam által biztosított normatívák tovább csökkennek, nehezítve így az intézmények fenntartását, még azokon a területeken is, ahol elõzõleg kormányzati ígéretek hangzottak el a többleteket illetõen. Nagy ûr van az intézmények mûködéséhez biztosított normatívák nagyságrendje és a szükséges intézmény-fenntartási mutatók között. A jelentõs hiányt az önkormányzatoknak kell biztosítaniuk, a különféle helyi bevételekbõl. Már nem tartható az a helyzet, hogy az intézmények mûködésének szakmai, minõségi csökkenése ne következzen be az esetlegesen várható kormányzati intézkedések kapcsán. Mire is gondolok? Az egyensúly megteremtése érdekében a nem kötelezõ feladatokról kell lemondanunk. Pl. jelentheti az iskolai szakkörök megszûntetését, sportfoglalkozások csökkenését, iskolánál, óvodánál a fejlesztõ pedagógus alkalmazásának megszûntetését, de ugyanígy a kulturális tevékenység csökkenését vagy a családsegítõ tevékenység átalakítását. Felül kell vizsgálni azon személyi juttatások körét, melyet az önkormányzat, mint munkáltató biztosít összmunkavállalói részére (biztosítások, egyéb juttatások). Érintheti a kiadási oldal csökkentése a képviselõi tiszteletdíjak mértékét is, ez azonban képviselõink döntési joga, egyfajta önkorlátozó intézkedést jelentene. Bízom abban a nehézségek ellenére is, hogy fentiekre nem kerül sor, ha mégis, tisztességesebb döntésnek látom ezen intézkedések meghozatalát, mint a kollégák munkaviszonyának megszûntetését. Az intézménymûködtetésnél meg kell említeni, hogy a Családsegító Szolgálat mûködését társulásos formában tatjuk fenn Papkeszi, Küngös és Balatonvilágos településekkel. A normatíva csökkenése újabb gondokat vet fel, a társult településeknek közösen kell dönteniük a további mûködtetés módjairól. A pénzügyi támogatásnak arányban kell lennie a szolgáltatással. Tehát ilyen jellegû problémák egyik oldalon, a másikon pedig a 240 millió Ft értékben megvalósuló beruházás-sorozat, mely 2007-re fejezõdik be, s mindez különbözõ pénzügyi, banki konstrukciókkal biztonságosan meg fog történni. A választások eredményétõl függetlenül az új kormány feladata az államháztartási hiány mintegy 120 milliárd Ft csökkentése, mely kihatással lesz az önkormányzati gazdálkodásra is, így módosíthatja az elfogadott költségvetés sarokszámait. A pályázati lehetõségek közül elsõsorban az EU-s, illetve a Nemzeti Fejlesztési Terv II-ben megfogalmazott, magas %-ban dotált önkormányzati beruházásokat szabad csak indítani. Terveink körül szerepel pl. az Alsóréten a fõ csapadékgyûjtõ-rendszerek kiépítése, felújítása, a hiányosan kiépített útrendszer megépítése a magas-parti területeinken. Nem zárjuk ki a magántõke bevonását a település jövõképének kialakításában. Idén íly módon fejezõdik be a szabadstrandi beruházás, hasonlóképpen tervezzük a Bercsényi strand felújítását, az ún. Disznólejáró rendbe tételét, vagy a vízpart rehabilitáció által elõírt kötelezõ feladatokat, a rendezési tervben megfogalmazott településrendezési feladatokat, sportcentrum kialakítását. Kiemelten támogatjuk a magántõke bevonását a golfpálya építése, illetve a termálhotel létrehozása kapcsán. Fel kell készülnünk az elkerülõ út megépítését követõ idegenforgalmi változásokra, a település vonzerejének növelésére, az információáramlás, az internetes kapcsolat megerõsítésére. A munkahelyteremtés hiánya gúzsba köti a település fejlõdését, egyértelmû, hogy az idegenforgalom jelentõs fellendülése hozhat ebben változást. Nem elfogadható településképi szempontból a járdák, utak helyzete. Csak az önkormányzati erõk összpontosításával lehet elõrelépni e tekintetben, bár a jelenlegi pályázati kiírások ellentétesek ezzel. A 2006-os rendkívül nehéz gazdasági év lesz. Bízom abban, hogy az Unióhoz való csatlakozás nemcsak az ország fejlõdésén látszik majd meg, hanem a település szintjén is, így mi is részesei lehetünk a politika által említett fejlesztéseknek. Sokkal többet kell tennünk a település kommunikációs tevékenységéért, a rendelkezésünkre álló médiák segítségével bemutatni tevékenységeinket. Fel kell hívnunk a figyelmet több szempontból is kedvezõ földrajzi adottságainkra, szem elõtt tartva az M7 M8 közelségét, mely lehetõséget teremt ipari- és kereskedelmi csomópontok befogadására. A fejlõdés elképzelhetetlen a lakosság aktív együttmûködése, a civil szervezetek bevonása nélkül. Mindez megnyilvánulhat a saját ingatlanok külsõ és belsõ rendjében is, a turisztikailag vonzó településkép kialakítása terén. Tisztelt Állampolgárok! Remélem, sikerült képet alkotnom gazdasági helyzetünkrõl. Kérem, elõremutató gondolkodásmóddal, szükség esetén kritikával segítsék a jövõkép kialakításához a választások kapcsán a legmegfelelõbb személyek ajánlását. Mindehhez kívánok együttmûködõ magatartást, a sok feladathoz jó egészséget! Kürthy Lajos polgármester ÉPÜLETEK FELÚJÍTÁSA,KARBANTARTÁSA ÚJ LÉTESÍTMÉNYEK TERVEZÉSE ÉS GENERÁL KIVITELEZÉSE ERDÉLYI ISTVÁN építési vállalkozó Balatonkenese, Fõ út 98. Tel.: ;

5 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 5 Csak AKTÍV AKTÍV AKTÍV AKTÍV AKTÍV AKTÍV AKTÍV olvasóknak! A múlt havi felhívásunkra szép számmal érkeztek olvasói vélemények. Ezennel közre adjuk ezeket: Aktuális téma: a hóeltakarítás. Gyócsi Ferenc, Balatonakarattya, Pipacs u. 2. Egész télen (a mai napig) nem járt hókotró a Pipacs utcában és a Dér utcában, az Enyingi utcának pedig csak egyik fele volt letakarítva. A csúszásmentesítés is elmaradt. A hókotró az utca közepét takarta be a Dér utca és a Mogyoró utca sarkán. Keneseiek elõnyben Igen, meg voltunk elégedve a téli hóeltakarítással, csúszásmentesítéssel, olyannyira, hogy a legtöbb helyen a járdáról az úttestre kellett menni, mert az volt a biztonságosabb. Reggel, mire a nagyobb forgalom beindult, úgy tapasztaltuk, hogy a legtöbb út járható volt, mint pl. a Zrínyi, Csokonai, Bocskai, Széchenyi, Fõ u., Fürdõ u., Gyógyszertár u., Bajcsy Zsilinszky u., Kossuth u., Óvoda u., Szilágyi E. u., Katona J. u. A munkát végzõ kft-t javasoljuk az elkövetkezõ idõkben is a feladattal megbízni. Akarattyai lakosok közül Takácsék véleménye: Az utóbbi években romlott az úttisztítás, a mentõ alig tudott bejönni. Sózva nem volt. Nem vagyunk elégedettek az úttisztítással, az elõzõ vállalkozó már amikor elkezdett esni a hó, akkor tisztította : Akarattya, Ady E. u. Nem vagyunk megelégedve, a V. T-ék sokkal alaposabban és nagyobb odafigyeléssel dolgoztak : Az eltakarítás siralmas idén is és tavaly is. A legtöbb utcát az autók taposták le a hótól. Hótoló sehol nem volt, V. T.-ék jobb munkát végeztek ennél : A Mikes Kelemen utcában egész télen nem volt hóeltakarítás, csúszásmentesítés. Beiratkozások A 2006/2007-es tanévre április ig, naponta ig lehet Kippkopp Óvodánkba és Bölcsõdénkbe beiratkozni. Óvodai beíratás Az óvodába azokat a gyereket vehetjük fel, akik október 1-ig betöltik 3. életévüket! A október 1. és december 31. között született gyermekeket elõjegyzésbe vesszük. A beiratkozást követõen a gyermekek 3. életévük betöltése napjától nyernek felvételt óvodánkba! Bölcsõdei beíratás A bölcsõdénkbe 2 éves kortól lehet jelentkezni (2006. augusztus 31-ig töltik be 2. életévüket). Azoknak a szülõknek a jelentkezését várjuk, akik dolgozni, illetve tanulni szeretnének, és ezért kérik gyermekük bölcsõdei elhelyezését. Thury Attiláné intézményvezetõ Pilinszky János Általános Iskola Az elsõ osztályosok beíratására a 2006/2007 tanávre az alábbi idõpontokban kerül sor: április 10. hétfõ: 8 15 óra április 11. kedd: 9 17 óra április 12. szerda: 8 13 óra Kilin Árpádné igazgató : Nem sokat ért ez a hóeltakarító cég, aki tisztességesen végezte, azt kilõtték a képviselõk és a polgi. Szégyelljék magukat, remélem, egyet sem választanak újra. Jó magyar szokás szerint ez a vélemény is el lesz hallgatva., meg a többi is : Szerencsére az idén nem is volt igazán tél. A hóeltakarítás nem mondható megfelelõnek. 3 évvel ezelõtt jobb volt. Más: : Bérköltség: kiadni az összes munkát vállalkozásba, a bérköltségen és járulékain sokat lehetne spórolni, nem kellene folyamatos foglalkoztatás, sem az adócsoportnál, sem a falugondnokságnál. Az elvégzett munka arányában fizetni a vállalkozóknak, szezonális vagy 4 órás munkakörök létrehozása a téli idõszakban. Minimalizálni a dolgozók létszámát, ez az ügyfélfogadások idejét csökkentve megoldható. Tisztelt Olvasóink! Fontos az Önök véleménye, ezért folytatjuk e rovatunkat. Láthatják, megjelennek a közölt gondolatok. Azonban kérjük a megjelentetés érdekében a nem bántó, nyomdafestéket tûrõ megfogalmazást. Reagálni is lehet a véleményekre, vagy vitatkozni is. Áprilisi aktív-aktuális témánk már a nyári szezonnal kapcsolatos. Várjuk ötleteiket, véleményeiket a település turizmusának, idegenforgalmának fejlesztésével, a településkép javításával kapcsolatban. Szívesen adunk közzé levélben, ben, jeligével érkezett gondolatokat a témával kapcsolatban, illetve továbbra is él az SMS- vonal. Szerkesztõség: Balatonkenese, Táncsics M. u SMS: Köszönjük! GYHM PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SAL-X Kft. mint a Balatonfûzfõ-Tobruk önkormányzati strand üzemeltetõje vizibicikli- és sportszerkölcsönzés szolgáltatói tevékenységek ellátására jelen nyílt pályázati felhívást teszi közzé. A szerzõdés idõtartama: 3 év A pályázati kiírás Balatonfûzfõ-gyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban 5000 Ft pénztári befizetés ellenében személyesen vehetõ át. A pályázatok beérkezési határideje: március óra A pályázatok bontása és értékelése: március óra PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A SAL-X Kft. mint üzemeltetõ jelen pályázati felhívással keresi azt a befektetõ-bérlõt, aki adott szerzõdéses feltételekkel vállalja Balatonfûzfõ Tobruk Strandon egy 15 m 2 -es üzlet megépítését, üzemeltetését. A szerzõdés idõtartama: 15 év Üzlet profilkötöttsége: strandcikk, ruházati cikk, bijou, ajándéktárgy. A részletes pályázati kiírás Balatonfûzfõ-gyártelep, Szállás u. 8. sz. alatti irodánkban 5000 Ft pénztári befizetés ellenében személyesen vehetõ át. További információval személyesen vagy a 20/ es telefonon szolgálunk. A pályázatok beérkezési határideje: március óra A pályázatok bontása és értékelése: március óra.

6 6 BALATONKENESEI HÍRLAP Gondolatok a Kossuth-ebéd kapcsán Helytörténeti kutatásaim során adatközlõim szívesen meséltek fiatalságuk eseményeirõl. Ezek az emlékek mindig kötõdtek egy-egy épülethez. Ilyen volt a Natkay vendéglõ (ma a Takarékszövetkezet áll a helyén) a Szente, késõbb Kurucz vendéglõ (a volt Mûvelõdési ház) a Kocsis vendéglõ, Halászcsárda, a Dull vendéglõ és még sorolhatnám a már nem létezõ egységeket. A régi épületeket sorra lebontották. A faluközpontban álló Balaton éttermet csinosítják kívül-belül, a mai korszerû technikát alkalmazzák (nyílászárók, tetõzet stb.) Az épület alapjain már több mint száz éve vendéglõ állt. Alapítója Jónás János volt, majd veje, Dull Pál vette át és modernizálta, emeletet épített rá március 15-én este egy közvacsorán részt vevõ társaság hozta azt a határozatot, Jónás János indítványára, hogy a márciusi ünnepség elõkészítésére és rendezésére évenként alakítsanak egy rendezõbizottságot. Ez lett a 48-as Kossuth Bizottság, elnöke ig Jónás János volt. Az ünnepségek után társasvacsorát vagy társas ebédet tartottak, majd késõbb a fiatalok mulató kedvének kielégítésére mûsorral egybekötött bált tartottak. Bevételeiket nemes célra fordították. A helyszín változó volt: Kocsis, Szente vendéglõ, de legtöbbször a Dull vendéglõ. Öcsi József ( ) nagy gonddal vetette papírra emlékeit, a község múltját, és ezeket helytörténeti gyûjteményünknek adományozta. Így találtam rá egy 1992-ben kelt feljegyzésre: Emlék 1929 februárját mutatta a naptár, amikor Dull keresztapám apósa, Jónás János, aki keresztfiamnak becézett, azt mondta: Örömmel hallom, keresztfiam, hogy már verset tanulsz és szavalsz. Legközelebb majd a Nemzeti dalt tanuld meg, és mondd el itt a szobornál. Így lett. 5 évesen megtanultam a verset. Édesanyám naponta négyszer-ötször olvasta fel, én meg mondtam utána. Egyik alkalommal meghallotta Molnár Gyuláné nagytiszteletes asszony és megígérte, hogy a hangsúlyozásra majd õ tanít meg, és mivel az ünnepi beszédet a férje tartja, jónak látná, ha a verset én szavalnám el. Sok gyakorlás után március 15-én sor is került rá. Szüleim az alkalomhoz illõ bõ, fehér gatyát, sötét mellényt és pörge kalapot vettek árvalányhajjal. A mellényen nagy piros-fehér-zöld kokárdával. Az ünnep napján még nagy hó volt, cm-es, de a fiatalok a szobor körül eltakarították. Németh Árpád plébános úr üdvözlõ és mûsort ismertetõ sorai után, Jónás keresztapám vezetett az emelvényre, és bíztatott, hogy ne féljek, hiszen itt mindenki engem akar hallani. Nem is, semmi hiba, a szavalat jól sikerült, és én kipirulva, boldogan integettem a tapsolóknak. Utána Molnár Gyula nagytiszteletes úr tartotta az ünnepi beszédet, majd az énekkar énekelt. Emlékszem, az út felöl leventék álltak vigyázban, a vendégek az emelvény elõtt padokon, székeken ültek. A lakosság a kocsma felöli oldalon és a szobor mögött helyezkedtek el az énekkar és az iparosok a zászlóikat meghajtva álltak. Délben a Dull vendéglõben két hosszú asztal volt megterítve. Itt egy sarokban álló asztalra állítottak, és újra el kellett szavalnom a Talpra magyar-t. A kép közepén Öcsi József, mögötte Nagy Károly tanító úr, Einbech Richárd jegyzõ úr, Szabó Sándor és Cseke Dezsõ tanító urak Az a megtiszteltetés ért, hogy az elnökségi asztalán egy magasított ülõkén velük együtt ehettem a pörköltet! Keresztanyámtól még egy nagypohár málnaszörpöt is kaptam. (akkor ez nagy újdonság volt.) Este a Szente-féle vendéglõben elõadás volt, de elsõnek újra az én szavalatom hangzott el. Vér Lászlóné A Balatoni Kapunyitó szponzorokat, támogatókat, valamint színpadi fellépõket keres, hogy IV. alkalommal is szélesre táruljon a kapu a felhõtlen kulturálódás, szórakozás elõtt július 7 és 16. között, Balatonkenesén. Információ: Fõ támogatóink: Magyar Telekom Részvénytársaság.. együttmûködõ partnereink: Reméljük, hogy hónapról-hónapra bõvül támogatóink sora! CSAK EGYÜTT SIKERÜLHET!

7 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 7 Alapítványi hírek A Balatonkenese Nagyközségért Alapítvány kuratóriumának tagjai február 16-án szeretettel várták kuratóriumi ülésükre a helyi vállalkozókat Segítségüket és támogatásukat kértük ahhoz, hogy a lakótelepi játszótér idén nyáron készen, rendezetten várja a gyermekeket. Sok vállalkozó elfogadta meghívásunkat és tett felajánlásokat, illetve adott ötleteket a további munkánkhoz. A játszótér megépítése közüggyé vált településünkön. Sokan tartják jónak törekvésünket. Mi, az itt élõk közösen létesítünk egy szép parkot, ahol a kisgyermekes családok kulturáltan tölthetik szabad idejüket. Ehhez anyagi forrásaink a következõképpen alakultak. A tavalyi báli bevétel Ft volt. Hála két fõ támogatónknak, a Kenese Marina Port-nak és a T-Com Üdültetési Központnak, valamint vezetõiknek, Szíjártó Csaba úrnak és Nyaka Lajos úrnak az idei bál bevétele Ft volt. Ehhez jött a tavalyi 1%-os felajánlásokból befolyó Ft. Összesen az Önök segítségével tehát Ft állt rendelkezésünkre, hogy belekezdjünk a munkába. Ez a mai árak mellett nagyon kevés, hiszen döbbenten vettük tudomásul, hogy a már felállított EU-kompatibilis csúszda és libikóka Ft-ba került, a focikapu a hálóval pedig Ft-ba. Azonban, ha a vállalkozók is mellénk állnak, akkor a maradék majd Ft-ból egy rendezett szép helyet tudunk kialakítani. A megbeszélésen jelen lévõ vállalkozók felhívták a figyelmünket arra, hogy nem mindenki örül a focipálya rendbetételének. Gyakorló szülõk tudják, nem csendes pihenõ a gyermeket nevelõk élete. Mi, a kuratórium tagjai, egy elhagyatott területet láttunk, és azt, hogy a lakótelepi gyermekeknek nincs játszótere. A jóakarat vezérelt minket és az a tudat, hogy nem új játszóteret építünk, hanem egy több évtizede ott álló, régi, az idõ martalékává lett területet teszünk használhatóvá. Több generáció nõtt itt fel. Miért legyen a XXI. század gyermekének mostohább körülménye, mint szüleinek volt? gondoltuk, mikor belekezdtünk munkánkba. Sajnos generációváltás történt a tér körül. Egykor a labdát vidáman rúgó fiúból apuka lett és talán elköltözött. Maradtak a nagyszülõk, akiket már zavar más gyermekek kiabálása. Az a szülõ kinek gyermeke csak hétvégén van itthon, mert más városban tanul sem emlékszik arra, milyen jó volt, mikor gyermekét biztonságban tudhatta a zárt területen. Mindenképpen megoldást kell találni a problémára, de úgy gondoljuk, ez túlnövi az alapítvány kompetenciáját. Nekünk kötelességünk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon támogatnak minket, köszönetet mondani a vállalkozóknak, akik az idõjáráshoz fohászkodva készen állnak az elsõ kapavágásra. Kérjük Önöket, ha ötlettel, pénzzel, fizikai munkával vagy bármi mással segíteni tudnak, jelezzék ezt a kuratórium tagjai felé. Azokat pedig akik még nem adták le adóbevallásukat kérjük, adják nekünk adójuk egy százalékát. Ne felejtsék el, itt biztosan épül belõle valami. Tartsuk itt, amit itt tudunk tartani! Adószámunk: Hálásan megköszöni támogatásukat és segítségüket a Balatonkenese Nagyközségért Alapítvány kuratóriuma. Kéri Tünde Tipegõ klub Következõ összejövetelünk idõpontja: április 5. szerda, 10 óra, Faluház. Téma: Kötetlen beszélgetés a nagyobb gyermekeket is tanító Kedves Nõvérekkel. Megjegyzés: Minden szülõnek van már tapasztalata a gyermeknevelés során jelentkezõ problémákról, kérjük, jöjjön el, és ossza meg másokkal is jó ötleteit, hogy mindannyian tanulhassunk belõlük! A Kedves Nõvérek már 5 10 éve tanítanak óvodás és általános iskolás gyermekeket, és rengeteg tapasztalatuk és élményük van a gyermekek nevelésével kapcsolatban. Beszélgessünk a szeretetrõl, a jó családi légkör kialakításáról, az emberi kapcsolatokról, vallási hovatartozásról függetlenül! Minden szülõ szeretné a gyermekét egy bizonyos értékrend szerint értelmesnek, értékesnek nevelni, hogy majd amikor az a gyermek felnõ, könnyebben eligazodhasson a világ dolgaiban. Igen, de azt hogyan is kell csinálni? Milyen értékrendet vegyünk alapul? Vajon elég-e csak az ösztöneinkre hallgatni? Vagy az errõl szóló könyvekbõl olvassuk ki a megoldásokat? Cseréljünk inkább tapasztalatokat! Keressük így a megoldást, a segítséget! A tény az, hogy a világ negatív dolgainak a kiküszöbölése a szülõk, a nagyszülõk, a pedagógusok és az egyház feladata. Mivel azonban a gyermekek elsõ szociális háttere a család, ezért a legnagyobb feladat a szülõkre és a nagyszülõkre hárul. Elõször nekünk kell tanítanunk õket, mert a mi nevelésünk alapozza meg a jövõjüket. Az óvoda és az iskola csak az alapokra építkezhet. Adjunk jó alapot hozzá! Azokról az alap erkölcsi értékekrõl fogunk beszélgetni, melyek nem hiányozhatnak egy kisgyermek nevelésébõl. Ne zárkózzunk be! Legyünk nyitottak egymás felé! Kérjünk ötleteket, segítséget bátran! Többek közt erre szervezõdik klubunk is! Várunk mindenkit: nagyszülõket és barátokat egyaránt! Tisztelettel: Lukácsné Antal Ildikó szervezõ. Tel.: Babaúszás Március 13-tól 10 órai kezdettel majd minden hétfõn ugyanebben az idõpontban, BABAÚSZÁST tartunk a Marina Portban. Gyülekezõ: 9.45-tõl a helyszínen. Ára: 2000 Ft/alkalom Bérlet 8000 Ft/5 alkalom Speciális bugyi és úszósapka a helyszínen vásárolható!

8 8 BALATONKENESEI HÍRLAP Szikár, szigorú zenész, hû magyar (Illyés Gyula) A második világháború után szülõvárosomban, Pápán, ahol 1937-ben Bartók Béla hangversenyt adott, az ötvenes években diákként a város pedagógusainak zenekarában hallottam a 125 éve Nagyszentmiklóson született (1881. március 25.) zeneszerzõ nevét és mûveit általában fanyalogva emlegetni. Még a Kossuth-szimfónia hagyján, de A fából faragott királyfi, A csodálatos mandarin, a Zene húros hangszerekre, ütõkre és celestára, de a Concerto zenekarra is fülsiketítõ mondták. Nem akartam elhinni. Elhatároztam, hogy meg fogom ismerni Bartók mûveit, amelyek ritkán csak a rádió késõi óráiban voltak hallhatók. Hogy ne zavarjam szüleimet, a padláslépcsõ alá vittem a rádiót, és (télen nagykabátban) küzdöttem a világ szemében nagy magyar mûveiért. Egy-két évtized után nem csupán az említett mûveket, hanem Bartók zongoraversenyeit, hegedûversenyeit, vonósnégyeseit, brácsaversenyét stb. is élvezettel hallgathattam. Hozzásegített ehhez az irodalom, elsõsorban Illyés Gyula: Bartók címû versével, ami különös helyzetbe hozott márciusában. Kedves zongoramûvészünk középiskolás gyermeke házi feladatul kapta a Bartók-vers elemzését. Mivel nem volt kedve hozzá, édesanyja megkért, és elém tette (átruházta) a feladatot. Szerencsére a zeneszerzõt mûvein át megismertem és szerettem, nem különben a költõt is. A csöndes kisszobába zártan munkához láttam. Korunk legjelentõsebb magyar költõje, Illyés Gyula az egyszerû, mindennapi dolgoknak és az egész emberiséget foglalkoztató nagy gondolatoknak közérthetõen megfogalmazó mûvésze utáni alkotásainak sorából kiemelkedik a Gáti József által többször emlékezetesen elõadott Bartók c. vers. A XX. századi magyar zene géniuszáról többen írtak verseket (Kassák, Fodor András stb.), de napjaink mûvészetének jellemzõit összegezõ alkotásként csak Illyés mûvét említhetjük. Ars poétikaként tudatosodott a modern mûvészetben. Érdekes, hogy Illyés saját bevallása szerint nem rendelkezik zenei hallással, soha nem tanult zenét, Bartók-értése mégis tökéletes. Ez bizonyítja talán azt, hogy a XX. század különbözõ mûvészeti törekvései (képzõmûvészet, irodalom) hasonló problémákkal viaskod-tak, és így az irodalomban otthonos költõ biztosan igazodik el a rokonmûvészetek világában, és költõi szintjén mond ítéletet. A rapszodikusan felépített vers a bartóki zene formavilágával rokon érzésekrõl tanúskodik. A költõ kételkedés nélkül hisz Bartók eszméjében, a gondolkodtatni akaró mûvé-szetben, amely nem az andalítást, hanem az ébrenlétet, a készenlétet, a tenniakarást sugallja egy nép érdekében itt a Duna-Tisza táján. A józsefattilai rend óhaja együtt zeng az embert boldogító harmónia akaratával, a Petõfi álmodta népakarat valóraváltásának igényével. ( belevész a világ, ha nem a nép szólal újra fölségesen! ) Illyés szükségszerûségnek érzi, hogy ez a nemzet szülte meg Bartókot, aki úgy emeli magához a népet, hogy poklot jár érte, s a hangversenytermek büszke csillárjai alatt szilaj -ul és agresszív -en azokért perel, akik talán egészen még nem is értik õt. Ahogy Vörösmarty Lisztet szólította közénk, úgy kér balzsamot Bartóktól Illyés. Zenéjébõl a reményt, az érdemet hallja, az igazat, a bennünket elárasztó verklifutamok -on át a tiszta forrás muzsikáját. A könyörtelen, de felemelõ igazság igénye általános érvénnyel fogalmazódik meg a vers tetõpontján: Mert növeli, ki elfödi a bajt. A költõ biztos érzékkel vallja az õszinte szó jogfolytonosságának igényét, mint népének óhaját. Ehhez adja Bartók zenéje a bátorítást, mert belõle a velünk, problémáinkkal való azonosulás szándéka árad, s lefegyverez, vigasztal az, hogy mint egyenlõkkel beszél velünk. Az emberi beszéd fontosságának hangsúlyozása Illyés hite is, mert ez az, ami elõre-visz, elõre vihet. Nem következhet be még egyszer a borzalom, nem kellenek újabb Guernicák, helyettük a tiszta, bartóki-kodályi zene, amely a biztos jövõ reményében egy nép és ugyanakkor az egész emberiség nevében fogalmazódott akkor és úgy, hogy ma is bennünket erõsítve beszél, perel a jobb világ érdekében. Bartók hangzavara velünk van, és ezért halljuk mindig tisztán az egész világ érdekében fontos harmóniát. Néhány nap múlva a középiskolás gyermek telefonált: Jóska bácsi ötöst kapott a dolgozatára! Köszönöm szépen a segítséget! Büszke igazán viszont akkor voltam, mikor a Pilinszky János Irodalmi Színpad Haza a magasban címû elõadásán (2003. márc. 29.) Illyés Gyula: Bartók-versét Károlyi Gergelytõl fiatalos lendülettel, hitelesen hallhatta a kenesei közönség. Kecskés József A Pilinszky János Irodalmi Színpad szeretettel várja Önt kedves hozzátartozóival együtt március 25-én (szombaton) 18 órára a BALATONKENESEI FALU- HÁZBA A BARÁTSÁG ELKÍSÉR címû elõadására Kemény Géza Ranolder-díjas költõ és Kecskés József verseit elõadják: Csizmadia Bálint, Kerti Teréz, Kmetz István, Renczes Katalin, Sipos Csaba, Takács Renátó, Takács Sándor, Tóth Zoltán, Varga Enikõ Konferál: Györgydeákné Takács Hajnalka A szintetizátornál: Séri Márta Korrepetitor: K. Molnár Judit Rendezte: Kecskés József Meghívó

9 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 9 Kockás Bál A farsangi szezon ezzel a bállal indult január 14-én, szombaton este, kb. 100 vendéggel az óvodában. Nagyon jó hangulatban indult és végzõdött. A talp alá valót Lõrincz Ottó (billentyûs) és Szentandrási János (gitár) húzta este 8-tól reggel 4-ig. Fellépõ vendég: Bonita Táncegyüttes Veszprémbõl, akik latin-amerikai táncokat adtak elõ. A férfi szemek csak úgy tapadtak a lányok lenge öltözékén. Mûvészeti vezetõ: Lunk Gabriella. A finom vacsoráról az óvoda konyhai dolgozói és az új szakács gondoskodtak. Köszönet minden dolgozónak. Köszönet a tombolatárgyak felajánlóinak: Farkas Mihályné, Vegyeske-Vassné Ica, Bakos Csaba, Sörédi Mónika, Sörédi Györgyné, Séri Márta. Rendezõség: Zenei Klub FIGYELEM! Aki ki szeretné próbálni ezt az õsi kézmûvességet, 4 gyakorlati foglalkozáson megteheti. A foglalkozások közül 3 a Faluházban lesz - március 31-én tól, - április 7-én 15 órától és - április 12-én tól, március 17-én, pénteken a könyvtár olvasótermében videó vetítés lesz. Délelõtt 10 órától és délután 5 órától A HÍDEMBER c. magyar filmet tekinthetik meg az érdeklõdõk. Hídember Figyelem, napfogyatkozás március 29-én szerdán óráig a könyvtár udvarán a Balatonfûzfõi Csillagászati Egyesület közremûködésével megfelelõ eszközök segítségével megtekinthetõ a RÉSZ- LEGES NAPFOGYATKOZÁS! A témához tartozó ismeretterjesztõ elõadást már szokott módon ismét IVANICS FERENC tartja. MINDEN ÉRDEKLÕDÕT SZERETET- TEL VÁRUNK! Akit a kosárfonás érdekel KÖNYVTÁR a negyedik pedig mely egyúttal bemutató is, a Tájházban, április 15-én. A foglakozásokat vezeti: Kurucz Árpád. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk, gyerekeket is! A foglakozásokon való részvétel ingyenes! A gróf Széchenyi István életérõl szóló 145 perces filmet Bereményi Géza rendezte. (Szereplõk: Eperjes Károly, Irina Latchina, Sinkó László, Darvas Iván, Cserhalmi György, Kováts Adél ) A belépés díjtalan. Családosok ébredése Csoportunk február 1-én 11 családdal alakult. Eleinte félénken indultak összejöveteleink, késõbb bátrabbak lettünk. Hívtunk vendégelõadókat, megbeszéltük kisebb, nagyobb problémáinkat, receptet cseréltünk. Az idõ múlásával csoportunk 30 családra gyarapodott. A felejthetetlen kirándulásokat a mai napig emlegetjük. (Melyekhez az önkormányzat támogatását köszönjük) Húsvéti és karácsonyi játszóházak megszervezése és lebonyolítása szinte minden családot megmozgatott. Sajnos, ahogy nõttek a gyerekek, csoportunk mûködése ellaposodott, illetve átalakult, hogy mûködni tudjon. Így lett a Nagycsaládosokból Családosok Csoportja. Szeretnénk felébreszteni a nagycsaládosokat és hívjuk, várjuk õket. Kérjük az 1-2 gyermekes szülõket is, csatlakozzanak csoportunkhoz. Van, aki azt mondja az én gyerekem már apuka, anyuka de ez nem kizáró ok. Karácsonyra 37 családnak tudtunk ajándékot juttatni, melyet köszönhetünk a Napló Szerkesztõségének és a fehérvári NOE-nak. Következõ összejövetelünk március 31-én kor a Faluházban lesz. Téma: Húsvéti játszóház megszervezése, amely április 8-án órakor kezdõdik. Minden régi és új tagot várunk szeretettel. Nagycsaládosok INDIGÓ Papír-Irószer Ajándék, Játék Kreatív Hobby Új gépekkel bõvítettem kozmetikai szalonom szolgáltatásait: Újdonság a mikrodermambráció: a felületi mély ráncok kezelése kristály segítségével, problémás bõr, hegek, pigmentfoltok, striák kezelése. Új vákuumos arc- és testkezelés: a szem és az arc, ráncok, narancsbõr kezelése, fogyasztás. Kollagén feltöltés, parafin, ultrahang, iontoforézis, vasalás, oxigénkezelés, szolárium, alkalmi smink, arc- és dekoltázsápolás. Szeretettel várom régi és új vendégeimet: Till Antónia 8174 Balatonkenese, Fõ u. 12. Telefon: JÖN A TAVASZ! HAMAROSAN HÚSVÉT! Nincs ötlete, mit ajándékozzon? Szívesen dekorálná lakását az ünnepekre? TEGYE PRÓBÁRA ALKÓTÓKÉSZSÉGÉT! A Kreatív hobby számos lehetõségeibõl, mindenki megtalálja a számára megfelelõ technikát. Legyen gipszöntés, festés, ragasztás, dísztárgykészítés, gyöngyfûzés, vagy bármi. VALÓSÍTSA MEG ELKÉPZELÉSEIT! Üzletünkben megvásárolhatja, vagy megrendelheti az alapanyagokat, kész termékeket. Szeretettel Várjuk üzletünkben! Balatonkenese, Mikes Kelemen u. 10. (a lakótelepen) Tel.: 06/ ; 06/

10 10 BALATONKENESEI HÍRLAP Dalnoki Jenõ olimpiai aranyérmes labdarúgóra emlékezve... Hosszan tartó súlyos betegség után 74 éves korában február 4-én elhunyt Dalnoki Jenõ, a kiváló sportember, aki több mint három évtizedet töltött a Ferencváros színeiben az Üllõi úton, és aki szabad idejének egy részét fõként a nyugdíjas években Akarattyán töltötte, családi üdülõjében. Dalnoki Jenõt mintegy félezren kísérték utolsó útjára a Rákospalotai temetõben. A gyászszertartás során Rudas Ferenc (23-szoros válogatott labdarúgó) a korábbi játékostársak és az FTC Baráti Kör nevében búcsúztatta a Fradi örökös bajnokát. Bevezetõben idézzük fel az akarattyai érdekeltségû válogatott labdarúgók teljes névsorát: Koltai (Kolhanek) József (FTC, Postás), Rudas Ferenc (FTC), dr. Lakat Károly (FTC), Dalnoki Jenõ (FTC), Grosics Gyula (Honvéd), Kónya II. József (Csepel) Nyilasi Tibor (FTC), Szokolai László (FTC) és Vukovics László (FTC). Ez a tény is indokolta, hogy a Balatonkenesei Hírlapban méltó módon (kissé részletesebben) emlékezzünk Dalnoki Jenõre, a kiváló sportemberre, az olimpiai aranyérmes labdarúgóra. Dalnoki Jenõ labdarúgó pályafutásáról Dalnoki Jenõ december 12-én született Budapesten. Labdarúgó pályafutását az FTC kölyök és ifjúsági csapatában kezdte. Az 1940-es években olyan játékosokkal játszott együtt az ifi csapatban, akik késõbb csaknem valamennyien a Fradi elsõ csapatában is szerepeltek: Kocsis Sándor, Dékány Ferenc, Teket II. László, Csoknyai Tibor, Szigeti (Schmidt) Ferenc, Hári László, Anda László, Pamuki Tibor. Szerény labdarúgó szereplésemnek egyik sikerélménye volt, hogy a Szentlõrinci AC (SZAC) ifjúsági csapatának játékosaként egy alkalommal pályára léphettem a kiváló játékosokat felvonultató FTC ifjúsági csapata ellen és emlékezetem szerint sikerült tisztes eredményt elérni. Dalnoki Jenõ legelsõ bajnoki mérkõzését az elsõ csapatban augusztusában a Bp.-Dózsa ellen játszotta. Utolsó mérkõzésére 16 évvel késõbb novemberében az Üllõi úton, az Ózdi Kohász csapata ellen került sor. Az FTC-ben 283 bajnoki, 132 nemzetközi és 24 hazai díjmérkõzésen vett részt. Góljainak száma: 21. Bajnokcsapat tagja: és Kupagyõztes csapat tagja: 1965 (VVK), 1958 (MNK). Dalnoki Jenõ játékos pályafutása során mindvégig a Ferencváros csapatában játszott. A nehéz években is, amikor a csapat elnevezését és színét megváltoztatták, amikor több csapathoz is csábították mindig hû maradt csapatához, a zöld-fehérekhez. Klubszeretete a mai labdarúgók számára is példaértékû lehet! A válogatottban 14 alkalommal jutott szóhoz, ami az aranycsapat kiváló játékosállományát figyelembe véve jó eredménynek tekinthetõ. Az elsõ válogatott mérkõzését júniusában Lengyelország ellen játszotta, míg válogatott mezben utoljára decemberében a 100-szoros magyar válogatott Bozsik József búcsúmérkõzésén lépett pályára, ahol az Uruguay válogatott ellen 1 1-es eredményt ért el a magyar válogatott. Két olimpián is szerepelt a magyar válogatottban. Helsinkiben (1952) aranyérmet, majd Rómában (1960) bronzérmet szerzett! Az edzõi kispadon az , és az idõszakban 397 mérkõzésen dirigálta az FTC csapatát. 204 alkalommal gyõztesen vonulhattak le a pályáról lelkes játékosai. Az idõszakban az ifjúsági válogatott kapitánya, ezt követõen a Tatabánya edzõje volt. Edzõi pályafutását az FTC-ben fejezte be októberében a Zalaegerszeg elleni hazai vereség miatt lekiabálták a kispadról a szurkolók. Ekkor megtört és megfáradt emberként távozott. Kicsit belerokkant a fradi szurkolók hálátlanságába, de azért idõnként visszatért az Üllõi útra. Ezt követõen még érték kisebb-nagyobb csalódások, ezért az utóbbi években kissé visszavonultan élt családi otthonában és akarattyai birtokán. Összefoglaló értékelés Nagy Béla az FTC krónikása a FRADI. Futballévszázad címû könyvében így emlékezik meg Dalnoki Jenõ labdarúgó pályafutásáról: Ha valakinek nehéz, nekem tényleg nagyon nagy feladat róla írnom, hiszen hagyománytiszteletéért elfogult vagyok vele szemben. A tények: 439 mérkõzésen szerepelt. Két bajnokcsapat tagja volt, 1963-ban és 1964-ben. A VVK sikerben is tehetsége szerint áldozott. A Magyar Kupa gyõztes csapatnak is tagja volt (1958). Õ az FTC elsõ olimpiai aranyérmes labdarúgója! Bronzérmét már csak zárójelben jegyezzük Edzõi pályafutásáról csak annyit, hogy õ volt az FTC bajnok és KEK döntõs Csikócsapatának az edzõje. Jenõ tetteivel a klub mindenkori nagyságai között az aranybetûsök listáján szerepel. Ballai Attila Elhunyt Dalnoki Jenõ címû írásából (Magyar Nemzet február 6-iki szám.): Dalnoki Jenõ, a Ferencváros örökös bajnoka megmutatta, hogy a sport és a választott klub szeretetével, szorgalommal és akarattal, a tanulás és a fejlõdés folyamatos igényével, a jobb ellenféllel szemben felvonultatott daccal és versenyszellemmel a labdarúgásban szinte minden elérhetõ. Ez a néhány mondat üzenet is lehet a mai nehéz idõkben, a magyar labdarúgás kritikus éveiben a fiatalok, elsõsorban a hazai futballgeneráció számára. A közelmúltban elhunyt Dalnoki Jenõ olimpiai aranyérmes labdarúgó, az FTC örökös bajnoka emlékét a lelkes akarattyai fradista szurkolók, sportbarátok tisztelettel és kegyelettel megõrzik. Dr. Koltay József Akarattya krónikása, õsfradista

11 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 11 Dalolj velünk! A Szivárvány Népdalkör szeretné bõvíteni, újítani csoportját, ezért várja mindazokat, akik szeretnek egy összekovácsolódott, lelkes csapathoz tartozni. Valószínû hallották már eredményeinket, jó hangulatú rendezvényeinket, hát lehet ehhez csatlakozni. A népdalkör munkáját, eredményeit szeretnénk az ismert szinten tartani, sõt még nagyobb sikereket szerezni a település, és a magunk számára is. Fiatalokat, középkorúakat, és a szépkorúakat is tárt karokkal várunk! Próbáink minden kedden óráig tartjuk az Iparos házban (Kossuth u. 4.) Kérjük, próbálják ki magukat, jöjjenek énekelni! Meghívó Színházi elõadás autóbusszal Budapestre a Vidám Színpad elõadására, kiváló színészekkel március 26-án, vasárnap este 7 órakor Barta Lajos: Szerelem címû darabját nézhetjük meg. Jegyárak autóbusz költséggel együtt 4000 Ft/fõ. Jelentkezni lehet: Közmûvelõdési Tanács vezetõjénél. Tel.: Faluházban, akarattyai könyvtárban. Értesítem a kedves lakosságot, hogy a HERBA-Y Gyógynövény és Bio-termék boltban a gyógyteákon kívül vásárolhatnak: - gyógyhatású készítményeket, vitaminokat, - liszteket, gabonapelyheket, magokat, - élvezezeti teákat, diabetikus termékeket, - olvasó- és napszemüvegeket, gyógypapucsokat - a tavaszi méregtelenítéshez méregtelenítõ tapaszt, salaktalanító teákat, - illetve az influenza kivédésére immunerõsítõ készítményeket, vitaminokat Tornázz, hogy egészséges legyél, csontjaid ne fájjanak! Mint az elmúlt tanévben, úgy az ideiben is lehetõséget kaptunk arra, hogy az iskola sportcsarnokában heti két alkalommal tartásjavító gyógytornán vegyünk részt. Korra és nemre való tekintet nélkül bárki jöhet tornázni. (Szívesen látnánk az erõsebb nem képviselõit is, talán nekik is fájhat a derekuk ) A kezdeti idõszakban csak néhányan tornáztunk az óriásinak tûnõ tornateremben, napjainkban pedig már kevésnek tûnnek a tornaszõnyegek, percekbe telik míg megszámoljuk a résztvevõket. Azok akik rendszeresen, hétrõl-hétre, alkalomról alkalomra velünk tartanak, érzik jótékony hatását a tartásjavító tornagyakorlatoknak. Mindenki örömmel vesz részt a foglalkozásokon, és akit már egyszer megfertõztünk a mozgás örömével, nem kopik ki sorainkból. A torna mindenki részére ingyenes, mi pedig, hogy Szabó Károlyné Kati önzetlen munkáját megköszönjük, pártoló tagként támogatjuk az iskola Diák Sportkörét. Köszönjük a lehetõséget, várunk mindenkit, akinek kedve van heti két alkalommal tenni pár lépést az egészsége megõrzése érdekében. Foglalkozások: kedden 18 órától pénteken 15 órától. K. H. Gesztenyefa sor Régóta figyelem a gesztenyefa sor elragadóan vonzó szépségét, változatos növényvilágát. Örömmel tapasztalom, hogy rajtam kívül mások is felfedezték és óvják mindnyájunk megelégedésére. Köszönet a Falugondnokságnak, akik rendszeresen gondozzák a fasort, hogy a kirándulók, kerékpározók kedvükre igénybe vehessék! Érdemes lenne tovább gondolni, hogy a faluturizmus fejlesztésében több szerepet szánjunk e területnek. Hisz különösebb beruházást, fejlesztést sem igényel, hogy a községnek egy kiránduló, piknikezõ-pihenõ parkja legyen. Csupán annyi kell, hogy a falu apraja-nagyja az önkormányzattal az élen tavasszal és õsszel néhány órát vállaljon a terület karbantartására. Elõre is jelentkezem a feladatra anélkül, hogy közvetlenül érdekelt lennék a turizmusban. Az elgondolásomra szabadjon javasolnom a következõket: 1. A Természetvédelmi Felügyelet bevonásával, közremûködésével határozzuk meg, hogy mely növényi fajták megõrzése, telepítése maradjon fenn. 2. A szanálásra kerülõ fákból. erdei asztalok, ülõkék, szeméttárolók készíthetõk. 3. El tudnám képzelni, hogy az általános iskolai képzésen belül a természetvédelmi nevelési órákat az adott helyszínen tartanák meg a pedagógusok. Csak érdekességképen említem meg, hogy a múlt évben a Tátorján fesztivál alkalmából balatoni halak felismerésével is lehetett szerezni pengõket a versenyzõknek. Halljanak csodát, 1 2 résztvevõ kivételével a helyi gyerekek nem ismerik a halakat! Ha nem is lehet ebbõl messzemenõ következést levonni, de annyit igen, hogy ha aktív résztvevõi leszünk a pihenõpark -nak, akkor védeni és fejleszteni fogjuk. Bizonyára rajtunk kívül az ide látogató turisták is élvezni fogják. Végezetül szabadjon a fentieken kívül megemlítenem, hogy a Gesztenyesor végén a buszmegálló elõtt hidegzuhanyként ért a szemét látványa. Nem akartam elhinni, hogy vannak emberek, akik e szép erdõt szeméttelepnek tekintik. Kár érte! Szabó N. László

12 12 BALATONKENESEI HÍRLAP Miért inkább Barabást? A nagy események sodrában megjelenõ, jelentéktelennek tûnõ epizódok sokszor csak véletlenszerû, de nem fontos történések, máskor aranyos kis gyöngyszemek, viszont néha szinte villámlás erejû fénnyel világítják meg a dolgok valódi értelmére. Ilyen jelenséggel találkozunk Jézus perében az úgynevezett Barabás epizódban. Pilátus, a római helytartó átlát a szitán. A zsidók egy ártatlan, tiszta embert irigységbõl hoztak eléje halálos ítéletet kérve fejére, hogy azután nélküle nyugodtan gyakorolhassák kétes hatalmukat, kényük-kedvük szerint manipulálva népüket. Ettõl a ponttól kezdve két síkon folyik a küzdelem. Az egyik sík vertikálisnak mondható, és nem más, mint az ember-krisztusnak Atyja iránti engedelmességének szabadon bemutatott áldozata. Ezt õ teljesen egyedül vívja meg, de érdemét mindenkiért felajánlja. Olyannyira tisztán, egyedülálló küzdelemben, hogy még maga Pilátus is zavarba jön amikor Jézus kijelenti: Az én országom nem ebbõl a világból való (Jn 18,36), és csakhamar vádlóinak is elfogynak az érveik. A Szent körül mindenki csõdöt mond. Ebbõl a vertikális patt-helyzetbõl áttevõdik az iszapbirkózás a horizontális, politikai síkra, mely a zsidó vezetõk és párthíveik, valamint a Római Impérium képviselõi között folyik tovább a nép pedig manipulálható tömegként érzéketlenül hömpölyög körülöttük. Pilátus nemcsak a vádlott ártatlansága és a római joggyakorlat igazságosságának érvényesítése miatt akarja szabadon bocsátani Jézust, hanem politikai vereséget akar odadörgölni a zsidó vezetõk orra alá. Ezért módszert vált. Észérvek helyett az érzelmekre, a tisztesség és a gonoszság szembeállítására, a részvétre és a zsidó haza szeretetre apellál. Elõhozatja tehát a börtönbõl Barabást, a gyilkost, és odaállítja Jézus mellé: Válaszszatok! Lássuk csak, hogy nektek ki kell. Ostorral félholtra vereti Jézust, majd újra eléjük állítja: Válasszatok! Nektek ki kell? S a vezetõk és a megbabonázott nép választ. Bemegy a csõbe. Csak azért is Barabás kell nekik. Minél sötétebb és aljasabb a dolog, annál jobb. A megszeppent Barabás már-már tisztának és nemzeti hõsnek érezheti magát az õt vállára vevõ lealjasodott nép hátán. Csakhogy itt nem a nép, és nem a vezetõik, de még csak nem is Barabás megdicsõülésérõl van szó, hanem a gonoszság misztériuma ül diadalt egy jobb sorsra érdemes nép fölött. Ezen a ponton azt hinné az ember, hogy eldõlt a harc Pilátus és Jézus vádlói között. De nem. A diadalnak teljesnek kell lenni: Pilátust is meg kell alázni, sõt neki kell kimondania saját vereségét is a halálos ítélet kihírdetésével. Ennek kieszközlésére bevetik a zsarolás eszközét: Ha (ezt) elbocsátod, nem vagy a császár barátja! Mert aki királlyá teszi magát, ellene szegül a császárnak! (Jn 19,12) S az evilági csetepaté folytatódik mind a mai napig, és ezen túl is, a világ végezetéig, amíg ember lesz a földön. Azonban senkinek sincs joga követ dobni Jézus perének szereplõire, még akkor sem, ha az ott jelenlévõk és a gyáván elbujdosók mindannyian csõdöt mondottak: ki azért mondott csõdöt, amit tett, ki pedig azért, amit nem vállalt. Viszont el nem évülõ példát statuáltak, és ma is tükröt tartanak minden következõ nemzedék elé, amelyben megláthatjuk saját arcunkat: a gyûlöletest és hazugot vagy az áldozatban megdicsõültet. Az elõbbi azt üvölti eltorzult vonásokkal: Keresztre vele (Jn 19,8) Csakazértis! Az utóbbi viszont felold minket: Békesség Nektek! (Jn 20,21) Mindörökké! Történetünk kérdésére, hogy miért inkább Barabást választották, a bölcsek már tudják a választ, mások viszont sohasem fogják megtudni. dr. Balázs Pál Nyílt levél Kedves Judit és Linda! Köszönöm a szép szavakat, bíztatást, amit a sítáborról írt gyönyörû cikkben olvastam! Nem tagadom, hogy könnyes lett a szemem. Ugyanezt hallottam teljesen idegen emberektõl is. Bizony meghatódtak õk is. Nagyon sokat tanultam belõle. Eddig én sem tudtam megfogalmazni, hogy miért szervezem a táborokat. Szeretem a sízést, a kirándulást és a gyerekeket gondoltam én. Most tudatosult bennem, hogy ennél sokkal többre van szükség. Sokszor kérdeztem magamtól, amikor kemény akadályokba ütköztem, amikor nagyon fáradt voltam, amikor nem tudtam sikerül-e mindent megszerezni és megoldani a táborokhoz, hogy kell ez nekem?! Aztán valaki megkérdezte: Jöhetek jövõre is? Ugye, lesz még tábor? És én szerveztem a következõt. Így teltek az évek. Már jóval ezer fölött van azoknak a száma, akiket megtanítottam síelni, vagy velük túráztunk a hegyekben. Mert hegyeknek lenni kellett. Imádom a hegyeket, és ezt az imádatot szeretném kialakítani a tanítványaimban is. Most tanultam meg, hogy nem árt, ha tenger is van. Tréfának indult az Ohotszki-tenger, mely ÁRAMLIK. Bevallom, hogy semmit sem értettem az egészbõl. A nagyok földrajzórás sztorija volt az egész, amit elmeséltek a kicsiknek. Minden szabad percben hatalmas kupac kicsi ült a nagyok ágyán. Én többször meglestem õket. Nem értettem semmit. Nagy susmorgás, kacagás volt az egész tábor. Kicsik és nagyok keze hullámot mutatott a pályán, az étteremben, a szobában. Mindig ezt hallottam, hogy ÁRAMLIK. Nem sejtettem, hogy hatalmas barátságok születnek kicsik és nagyok között egyaránt. Azóta együtt bulizott nálatok a kicsik és nagyok csapata. Fantasztikus! És már tudom, hogy: - az Ohotszki-tenger létezik (megkerestem a térképen) és ÁRAMLIK! - tengernyi szeretet van a gyerekekben. - tengernyi szeretetet kell nekik adni, mert mi vagyunk a PÓT- ANYUKÁK. - nem szabad befejezni a táboroztatást, mert mi lesz az ÁRAM- LÁSSAL?! Linda! Neked köszönöm, hogy ilyen pontosan beszámoltál otthon tábori élményeidrõl. Köszönöm az õszinteségedet, a csokit és rajzokat! Kívánom, hogy még sok ilyen nagyszerû élményben legyen részed életedben! Amit velem tanultál, soha ne feledd el! A kupára, amit nyertél, vigyázz nagyon! (Tudod, én soha nem nyerhettem ilyen szépet!) Kopott érmeimet, okleveleimet nagy gonddal rejtegetem. Azok az én kincseim, és most már AZ ÁRAMLÁS is, mely sodor tovább a 2007-es sítáborba. Szabó Károlyné Kati néni

13 2006. MÁRCIUS 15. BALATONKENESEI HÍRLAP 13 Nagyböjti lelki programok Balatonkenesén a plébániatemplomban Keresztútjárás pénteki napokon az esti szentmise idejében, illetve elsõpéntekeken a szentmisék elõtt. Nagyböjti lelkigyakorlat április 6-án, csütörtökön, 7-én, pénteken du. 5 órakor, valamint 8-án, szombaton de. 10 órakor. A lelkigyakorlatot Tölgyesi Csaba Alberik zirci cisztercita szerzetes vezeti. Felnõtt katekézis a Közösségi házban hétfõi napokon március 20-án 5 órakor, március 27-én 6 órakor. A húsvéti SZENT HÁROMNAP liturgiája. Nagycsütörtökön este 6 órakor: az utolsó vacsora szentmiséje. Nagypénteken este 6 órakor: Krisztus szenvedésének és megváltó halálának liturgiája. Nagyszombaton este 8 órakor: Krisztus föltámadásának húsvéti liturgiája a körmenettel. Húsvétvasárnap de. 10 órakor: ünnepi szentmise. Húsvéthétfõn reggel 8 órakor szentmise Balatonakarattyán Húsvétvasárnap 8 órakor: ünnepi szentmise. Sörédi Györgyné Nem engedünk a 48-ból! Felõlünk bárki bármit gondol, nem engedünk a negyvennyolcból Harcunk a régi, megvívjuk újra. Ne legyünk hát mi porba sújtva! Nem bûnös az, ki szabad mer lenni. Ki ellene fordul, az a nagy senki! Merjünk csak bátran magyarok lenni, Minden magyarral egy úton menni! Felõlünk bárki bármit gondol, Nem engedhetünk Negyvennyolcból! Történetek a Himnuszról A nemzeti ünnepségek és más hazafias rendezvények nyitó mûsorszáma a Himnusz. Alighogy elhelyezkedünk, alighogy fölkészülünk lelkileg a komoly látni- és hallanivalók befogadására, a konferanszié fölszólít nemzeti dalunk közös eléneklésére. Ez így van rendjén. Ha megkérnek bennünket az éneklésre! Sok kritika dacára sajnos még ma is elég gyakori a gépi interpretálás. Csekély öröm az ürömben, ha ha nem recseg a lemez, vagy nem szakadt a tekercs. Ennél is elszomorítóbb a sportpályákon eluralkodott megelevenítése (-szégyenítése) fennkölt dalunknak. A hivatalos tiltások ellenére újabban nemcsak a nemzeti válogatott, hanem klubcsapatok mérkõzéseit megelõzõen is. Teljes képtelenség a valaki által falsul elkezdett hanghoz és az egymástól távol esõ szektorok tempójához igazodni! Ilyenkor a nemes szándék ellentétes hatást eredményez. Talán nem mindenki tudja, hogy együtt a piros fehér zöld lobogóval a himnusz a felbuzduló idõ, a reformkor által vált közismertté és népszerûvé. Bartay Endre, a Nemzeti Színház igazgatója 1844-ben elõbb a Szózat megzenésítését kezdeményezte. Nem véletlen, hogy Egressy Béni zseniális munkája nyomán egy ideig ez a mû vált nemzeti imádságunkká, alkalmasint Kölcsey költeményénél biztatóbb kicsengése miatt. A sikeren felbuzdulva Bartay a Himnusz megzenésítésére is pályázatot írt ki. A nem titkolt szándék az volt, hogy e nemes feladatra a zongoramûvész, ismert karmester és zeneszerzõ, Erkel Ferenc vállalkozzék, aki a Bátori Mária és a Hunyadi László c. operákkal már igen sok lelkes polgár szívébe lopta be magát. A korábban a Pesti Magyar Színháznak nevezett teátrumot igazából ez a dal avatta Nemzetivé. Elhangzását követõen korabeli feljegyzés szerint a tapsnak és éljenzésnek orkánja rázta meg a falakat. A történeti idõ változásával összefüggésben épp tíz év múltán, 1854-tõl újra a Gott erhalte vált kötelezõvé. S emlékszünk egy jóval késõbbi erõltetésre, sõt kényszerre is. Elnyomásról és szolgasorsról szólt az ének egy olyan korban, amikor ezek a fogalmak nem csupán a történeti múlt némely szakaszára, hanem a póthimnusz fogantatásainak idejére is vonatkoztak. Népünk azonban nem felejtette el sem a régi fohászt, sem a méltóságteljes, nagy folyóink áradásához hasonlítható dallamát. Leginkább templomainkban zengett tovább. Jubileumi év lévén kiváltképp emlékeznünk-emlékeztetnünk kell arra, hogy 1956 sorsdöntõ napjaiban nemzeti elszántságot, nemzeti összefogást és nemzeti kitartást erõsített a különbözõ alkalmakkor hallott s dalolt Himnusz. A magasztos énekhez méltó megelevenítésre nem mindig nyílik olyan alapos elõkészítés, mint idén a magyar kultúra napjának helyi ünnepségén történt. A kulturális intézmények vezetõje, Gyõrfi H. Marianna által ismertetett program eleve kellõ figyelmet keltett a telt házas közönségben. Az érdeklõdést fokozták a gyermekek mûsorai. Ezeket követõen Kiss T. István, a Petõfi Színház mûvésze Kölcsey fennkölt versének szavalatával szinte lebéklyózta a közönséget, s csak ezután történt a mû közös eléneklése. Így aligha véletlen, hogy mindjárt az elsõ akkordok után elég erõs hangon prózai megjegyzés ékelõdött az ünnepélyes sorok közé: Én mindig sírok a himnusz alatt! kissé megtorpant a közös áhitat. Volt, aki véletlen zavarkeltést, más önuralmi gyengeséget diagnosztizált. Ránéztem a megjegyzést tevõ hölgyre, akinek valóban könnybe lábadt a szeme. Ahogy tovább artikulált, tiszta arcának hajlatain megcsillantak az elérzékenyülés csöppjei. Vajda Gyuláné mert hisz róla van szó, akit a faluban szinte mindenki csak Etácskának szólít kilencvenegy esztendõs. Szerencsére jó egészségnek örvend, és mindenütt megjelenik, ahol tanulni lehet, és ahol a lélek tovább nemesedik. Sok fontos ügyet és rendezvényt támogatott anyagilag. Amikor megszületett, még Ferenc József volt Magyarország királya. Hosszú élete során forradalmak, ellenforradalmak, háborúk és válságok dúltak, s ha jól számolom, (lehet ezt jól számolni?), akkor összesen negyvenegy kormány váltotta egymást. Mindegyik sok jót ígért, ám kevés szolgálta igazán a tehetséges, becsületes és szorgalmas emberek érdekeit. Ettõl függetlenül a Himnusz és a sokat szenvedett hazához tartozás tudata éltetõ és megható élmény. Márkus Zoltán

14 14 BALATONKENESEI HÍRLAP Nõk elõtt a könyvtárban A könyvtár vendége volt március 3-án dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár igazgatója. Nõk elõtt, a nõnap elõtt tisztelgett humorral fûszerezett, de a nõi nem iránti végtelen nagyrabecsüléssel teli elõadásával. A Királylányok, múzsák, hitvesek Nõi sorsok a magyar históriában c. könyvét a Veszprémi Nõk Kerekasztala Egyesület adta ki 2004-ben. Gizella királyné, Boldog Margit, Petõfi édesanyja, Madách, Kisfaludy, Krúdy, Mikszáth szerelmei, múzsái, hitvesei mellett a ma is köztünk élõ festõmûvésznõrõl, Udvardi Erzsébetrõl is olvashatunk benne. Az élvezetes elõadást követõen még hosszasan beszélgettek a jelenlévõk. Néhány sor a vendégkönyvbõl talán tükrözi az est hangulatát: Azt mondják, már harmadszor járok elõadóként a még mindig a világ legszebb könyvtárában, a keneseiben de nekem úgy tûnik, mintha világ életemben kenesei lettem volna anynyira jól éreztem magam! Praznovszky Mihály Mindig élmény Praznovszkyt hallgatni. Köszönjük a találkozó szervezését. Sztrányai György Számomra csodálatos élmény volt az elõadás, mint mindig, ahányszor csak hallhattam P. M.-t, földimet, volt Fõnökömet és barátomat. Köszönöm a gyönyörû könyvtári környezetet és a kedves fogadtatást. Balykó Barnabásné Élmény volt! Nagyon szeretjük az ilyen elõadásokat, fõleg, ha rólunk, nõkrõl szól Az elõadó is szereti a nõket, kiderült humorral átszõtt, lebilincselõ elõadásából. Várjuk a következõt! Bicskei Zoltánné, Farkasné Ferk Katalin A könyvtár ajándékba kapta a könyvet, olvassák el! Györgydeákné Takács Hajnalka könyvtárvezetõ Csízió február 15 március 15. Március 15.: A magyar szabadságharc születésnapja nemzeti ünnep. Március 18.,19.,21.: Sándor, József, Benedek napja. Zsákban hozzák a meleget. Errõl a zsákról azt is tudni véli a göcselyi nép, hogy ebbõl ereszti ki Benedek a szárnyas rovarokat. Szerintük Sándor, József a nép ellenségei, mert a böjti szelek szétkócolják a zsuppfedeles háztetõket. Benedekkel elnézõbbek, mert vele naptárilag legalábbis valóban megjön a tavasz. Ha ekkor dörög, 40 napi szárazság jön. Most ültetik a fokhagymát, krumplit, kaprot. A gólyavisszatérés napja. Március 21.: A csillagászati tavasz kezdete. Ezen a napon a nappalok valamint az éjszakák hossza az egész földön egyenlõ. Március 22.: A víz világnapja, zöld jelesnap. Március 24.: Gábor napja. Gábriel arkangyal Isten küldönce a jó hírt, az evangéliumot hozza a gyermektelen asszonyoknak. Õ közölte Máriával Recept Kossuth-kifli 35 dkg lisztet, 20 dkg vajjal, vagy zsírral, 1 csomag Váncza sütõporral, 1 citrom levével, 3 evõkanál porcukorral és 3 tojás sárgájával jól összegyúrunk. A tésztát félujjnyi vastagra nyújtva, háromszög alakúra vágjuk s az alább leírt töltelékkel megkenve, kiflivé sodorjuk. Töltelék: 3 tojás fehérjét 25 dkg porcukorral habosra keverünk s 20 deka õrölt diót teszünk hozzá. Sütés elõtt tojással megkenjük s a tört dióval szórjuk be. is a hírt, mely szerint a szentlélek által a messiás anyja lesz. Guzsalyütõ nap volt rég. Március 25.: Gyümölcsoltó boldogasszony napja. Jézus fogantatásának ünnepe. Az oltás, a szemzés napja. Fecskehajtó. Ha jó idõ van, megérkeznek a vándormadarak. A hal felveti magát a vízben. Ezen a napon indul növekedésnek a fû. Április 1.: Áprilisjáratás vagy bolondnap. A beugratások, megtréfálások napja. Április 9.: Virágvasárnap. Ezen a napon a kereszténység a Jeruzsálembe vonuló Jézusra emlékezik, akit hívei királynak kijáró hódolattal, pálmaággal köszöntenek. Április 14.: Tibor napja. Ezen a napon megszólal a kakukk. Salátát, krumplit és virágokat vetnek ezen a napon. Kisvártatva kikelet! Pulai Istvánné Jaj, de szép ez a két szó! Annyi szinonímája van mindkettõnek, ezek mégis olyan kedvesek. Kisvártatva: kicsit még várni kell rá, de közeleg. Kikelet: valami kikel, vagy keletkezik Talán majd az arcok is derûsebbek lesznek, nem olyan mogorvák, szürkék, fáradtak. Olvastam valahol: a morcos, haragos arckifejezéshez hetvenegynéhány arcizmunkat kell megmozgatnunk, míg a nevetés kb. tízzel megoldható. Györgydeákné Takács Hajnalka

15 2006. MÁRCIUS 15. HIRDETÉS FORINTOS HIRDETÉS Eladó Balatonakarattya, Bercsényi strandon lévõ melegkonyhás, grillkertes, lángossütõs mini ABC, zöldséges üzlet. Tel.: 06/ Rövid ezüstróka bunda as méret eladó. 180 cm-es ágynemûtartós rekamié jó állapotban eladó! Tel.: 06/ Kertgondozásban jártas nõi - és férfi munkatársakat keresek balatonkenesei munkahelyre. Érdeklõdni: Servant 7 kw öntvénykályha, kanapé+2 fotel+puff, irhabunda eladó! Érd.: ; Balatonkenese központjában kis házat, lakást vennék, vagy bérelnék. Érd: Balatonkenesén körpanorámás sorházrész eladó! Alagsor: garázs, tároló, kamra, kazánház, 1. lakószint: 2 szoba, nappali, nappaliból kijárat a teraszra, konyha+étkezõ, az étkezõbõl kijárat a hátsókertre, fürdõszoba, WC. 2. lakószint: 3 szoba, mindegyikbõl kilátás a Balatonra, gardrob, fürdõszoba. Elsõ és hátsókert füvesített, locsolóvízzel ellátott. Irányár: Ft. Érdeklõdni: Német nyelv-, számítógépes ismerettel titkárnõt keresek! Érdeklõdni: Eltartási szerzõdést kötne Balatonkenesén élõ megbízható család. Bármilyen megoldásra nyitottak vagyunk. Telefon: Keresek eladó házat Balatonakarattyán. Állomáshoz közeli minden igényt kielégítõ, kb. 80 nm hasznos területû teraszos ingatlant. Kb 400 nöl gyümölcsfás kerttel.telefon: Keresek kiadó házat Balatonakarattya vagy Balatonkenese üdülõövezetében csendes környezetben áprilsitól hosszú távra. (Kb. 3 szobás, nöl telek) Telefon: Ideális megjelenési format ajánlok azoknak a cégeknek, amelyeknek még nincs, vagy már van saját weblapjuk. Tel.: ; Hitelközvetítés személyre szabottan, kényelmesen. Jelzálog, adósságrendezõ, hitelkiváltó és osztrák hitelek. Tel.: ; Herbalife független tanácsadó! Hívjon fel termékekért vagy üzleti lehetõségekért! REGINA-ELEMÉR Tel.: 06-20/ Szakácsot, sütni-fõzni szeretõ személyt hosszú távú szezonális munkára felveszek. Tel.: Balatonkenesén építési telket keresek reális áron. Tel: Családi házat vásárolnék Balatokenesén vagy Balatonakarattyán forintig! Telefon: Kápé Hitel Pénzügyi Szolgáltató Rt. Kölcsönt adunk készpénzben Ft-ig. Fedezet nem kell, a pénzt otthonába házhoz visszük. Részletfizetés havonta. Példa Ft hitel törlesztésére: 7 hónap futamidõ Ft havi részlet. THM: % Helyi tarifával hívja az alábbi számot: Vagy küldje el sms-ben a KP szót a telefonszámra és visszahívjuk! Hívását hétköznap között fogadjuk. Suzuki Barta 7000 Sárbogárd, Köztársaság u. 147/A Telefon: (25) , (25) Fax: (25) Szerviz: (25) Székesfehérvár: (22) , (22) Üljön át egy új dimenzióba! Ismerje meg és próbálja ki legújabb modellünket az SX4-et! Március 18-án Nyílt Nap tesztvezetéssel! 6 hónapos Swift II 1.3 GLX, CD, ABS, Klíma ,- helyett ,-! (több db, több színben) Lízingbõl visszavett gépkocsik piaci ár alatt! S. Ignis 1.3 GLX ,- S. Wagon R+ 1.3 GLX ,- S. Swift 1.3 GLX ,- A gépkocsik Sárbogárdi telephelyünkön találhatóak! Átírási és kezelési költség nélkül! Keressen! Hívjon! Biztosan megegyezünk!

16 16 BALATONKENESEI HÍRLAP Tisztelt állattulajdonosok, állatbarátok! Segítségre lenne szükségünk! Sajnos egyelõre Kenesén, Akarattyán még nincs olyan lehetõségünk, hogy elkóborolt kutyáknak ideiglenes helyet tudnánk biztosítani! Kérjük azoknak az állatszeretõknek a jelentkezését, akik egy vagy két kutyának átmenetileg otthont tudnának adni. Tel.: Kerényi Ildikó, hétköznap óráig. Örömmel várjuk a kedves jelentkezõket! Dr. Zoltán Levente elõadást tart március 23-án az állatvédõk sokrétû feladatairól, a helyes állattartásról! Az elõadásra minden érdeklõdõt szeretettel várunk! Az elõadás helye: Balatonkenese, Faluház. Ideje: március óra. Itt a tavasz. Macskák és kutyák esetében, a nem kívánt szaporulat elkerülése érdekében javasoljuk, hogy ivartalaníttassa kedvencét. A közelmúltban megalakult a Balatonkenesei Állatvédõk Egyesülete bár anyagi lehetõségei korlátozottak egyéni elbírálás alapján támogatni szeretné ebben az állattartókat. Ezért március 1-tõl május 15-ig tartó ivartalanítási akciót hirdetünk, melynek során a hozzánk forduló tulajdonosok részérõl a mûtéti költségek 30%-át átvállaljuk. Részletes információkat Kerényi Ildikónál (tel.: ) órági hétköznap, illetve a leveleiket a Háztartási Kuckóban, Pataky Krisztinánál adhatják le. Következõ számunk lapzártája: április 5. BALATONKENESEI HÍRLAP BalatonkeneseiÁllatvédõk Egyesülete Újra allergia vizsgálat! március 22-én óráig a Háziorvosi Rendelõben, a megszokottak szerint allergiavizsgálatot tartunk. Kérünk mindenkit a TB kártyáját hozza magával! Várunk mindenkit, korhatár nélkül! Központi orvosi ügyelet Balatonalmádi, Baross Gábor u. 32. Telefon: Naponta: este órától reggel 8.00 óráig. Munkaszüneti- és ünnepnapokon: reggel 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig. Balatonkenese és Balatonakarattya községek önkormányzatának havilapja Alapító szerkesztõk: 1913: Czakó Gyula; 1990: Taródi Flink Kornél Felelõs szerkesztõ: Gyõrfi Károlyné Kiadja: Közmûvelõdési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 24. Tel./ fax: 88/ Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Olvasószerkesztõ: Márkus Zoltán Tördelõszerkesztõ: Ilyés Ádám Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Közérdekû információk A Polgármesteri Hivatal címe: Balatonkenese, Béri Balogh Ádám tér 1. web: (88) , (88) Fax: (88) Az Igazgatási Csoport és a Pénzügyi Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: Szerda: Péntek: 8-12 A Mûszaki Csoport ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: 8-12 Szerda: Péntek: 8-12 A polgármester ügyfélfogadási ideje: Hétfõ: A jegyzõ ügyfélfogadási ideje: Szerda: 8-12 A Küngösi Kirendeltségen: Kedd: 8-12 A Pénzügyi Csoportnál a pénztári órák idõpontja: Hétfõ: és Szerda: és Háziorvosi ellátás: Balatonkenese, Táncsics u sz. körzet: Dr. Gyõri István (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: VÁLTOZÁS Kedd: Szerda, csütörtök, péntek: sz. körzet: Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: Péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Détár Bianka (30) Rendelõ tel.: (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd: Szerda: Csütörtök: 8-10 Péntek: 8-10 Gyermekorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: Balatonakarattya, Szent I. tér 1. Dr. Horváth Mária (30) (88) Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, csütörtök: 8-9 Péntek: 8-10 Fogorvosi körzet: Balatonkenese, Óvoda u. 8. Dr. Sebõk Judit (88) Rendelési idõ: Hétfõ, csütörtök: Kedd, szerda, péntek: 8-12 Tátorján Gyógyszertár: Balatonkenese, Balaton u. 57. (88) Hétfõ-péntek: 8-17 Állatorvos: Balatonkenese, Gyógyszertár u. 2. Dr. Zoltán Levente(88) Hétfõ-péntek: Területi Szociális Szolgáltató: Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) Szakápolói szolgálat Balatonkenese, Kossuth u. 42. (88) Falugondnokság Balatonkenese, Fõ u. 43. (88) , Óvoda Balatonkenese, Balatoni u. 63. (88) Balatonakarattya, Bakony u. 7. (88) Iskola Balatonkenese, Bajcsy Zsilinszky u. 10. (88) Faluház: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: 7-19 Hétvégén igény szerint! Tourinform iroda: Balatonkenese, Táncsics M. u. 24. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár: Balatonkenese, Táncsics M. u. 22. (88) Nyitva tartás: Hétfõ: Kedd, csütörtök: Péntek: 10-14; Szerda: zárva Tájház: Balatonkenese, Kossuth u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Könyvtár, Közösségi Ház: Balatonakarattya, Iskola u. 6. (88) Nyitva tartás: Hétfõ-péntek: Rendõrség: Balatonkenese, Bajcsy-Zs. u (88) , Polgárõrség: Balatonkenese, Parti sétány 16. (30) , (88) Vízirendõrség: Siófok, (84) Vasútállomás: (88) EON: Veszprém, Radnóti tér 1. (40) Mûszaki hibabejelentés: (40) Mérõóra-állás bejelentés: (40) Víz és Csatornamû Társulat: Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. (88) Vízmû: Balatonakarattya, Rákóczi u. 2. (88) Gázmûvek: Veszprém, Mártírok útja 9. (88)

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 8. Ügyszám: 87-75/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 8. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 14/2011. Ö.ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-án 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

Ikt.szám: /2014.

Ikt.szám: /2014. Ikt.szám: 1126-1/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. december 15-én 15 00 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról Készült: Vajta Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről.

Készült a kerecsenyi Képviselő-testület február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Készült a kerecsenyi Képviselő-testület 2010. február 10-én 18 órakor megtartott üléséről. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége Kerecseny, Deák F. u. 52. Jelen vannak: Réti Alfréd polgármester,

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kengyel Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. november 09- én megtartott soron kívüli üléséről. Az ülés helye: Községháza, tanácskozó terme Jelen vannak: Czédly

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének. nyilvános, rendkívüli üléséről június 18. Ügyszám: 87-79/2015. JEGYZŐKÖNYV nyilvános, rendkívüli üléséről 2015. június 18. Nyirád 2015 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: nyilvános, rendkívüli üléséről Nyirádi Közös Önkormányzati Hivatal Nyirád,

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető

Jegyzőkönyv. 3./ A Szerencsi Rendőrkapitányság beszámolója a 2009.évi munkáról Előadó: dr. Bogyay Ferenc r. alezredes, kapitányságvezető Jegyzőkönyv Készült: 2010.július 29-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós Csaba

Részletesebben

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata:

K I V O N A T. 280/2008. (VII.17.) Balatonkenese Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének határozata: 2008. július 17-én megtartott rendkívüli képviselő-testületi ülésének könyvéből 280/2008. (VII.17.) határozata: Balatonkenese Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008. július 17. napján megtartott

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 21/2013. Ö.ü. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 5 példányban Készült: Az ülés helye: 2013. szeptember 27-én 8,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Balatonkenese Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Balatonkenese,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Önkormányzat hivatali helyisége Halimba Ügyszám: 11/1-3/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Halimba község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. április 11-én 16.00 órakor megtartott üléséről Ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 9-ei rendes, nyílt ülésére Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 18., titkarsag@dunavarsany.hu 24/521-040, 24/521-051, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről.

Jegyzőkönyv. Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. 1 Jegyzőkönyv Kincsesbánya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyilvános, rendkívüli üléséről. Időpont: 2010. május 26. Helyszín: Községi Önkormányzat székhelye, 8044 Kincsesbánya, Kincsesi u.

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. június 2-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14 00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2015. február 12-én (csütörtök), 17.00 órakor, a Közösségi Házban megtartott munkaterv szerinti üléséről Jelen vannak: Bárány Erzsébet jegyző Bárány Pál, Bocskayné Tóth Katalin,

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.

Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero. Táp Községi Önkormányzat Tel./Fax: 96/554-120 Polgármester:96/554-127 9095 Táp, Győri u. 39. Jegyző: 96/554-129 e-mail: tap.ph@axelero.hu Jegyzőkönyv 10/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 1példányban

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből.

11. SZ. JEGYZŐKÖNYV. Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 11. SZ. JEGYZŐKÖNYV Készült: A Tiszagyendai Képviselő-testület 2012. június 15-án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. Jelen vannak: A mellékelt jelenléti ív alapján. Pisók István polgármester:

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40%

10,10% 24,56% 45,07% 3,97% 26,40% Balatonkenese Város Önkormányzatának 2010. évi beruházási kiadásainak a feladatonként 2. sz. melléklet Beruházás megnevezése Teljes ktg önrész Kivitelezés tervezett kezdési éve Kivitelezés tervezett befejezési

Részletesebben

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről.

Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-5/2009/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2009. augusztus 11-én tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 13 30 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Gyömrő Nagyközség Önkormányzatának 2000. április 17-én megtartott rendkívüli testületi ülésén, Gyömrőn a Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Csető

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1 Ikt. szám: 628-16/2012. MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 16. számú j e g y z ő k ö n y v e Készült: 2012. augusztus 28-án megtartott 2 Készült: Martonvásár Város Önkormányzata 2012.

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének június 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 292/2013. (VI. 27.) határozata Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. június 27. napján megtartott rendkívüli ülése könyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné és Kurucz Henrietta

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! TÁPIÓGYÖRGYE KÖZSÉG POLGÁRMESETRÉTŐL E l ő t e r j e s z t é s Tápiógyörgye Községi Önkormányzat Képviselő-Testület 2013. április 29-én tartandó nyílt ülésére 16. Napirendi pont: Tárgy: Az orvosi körzet

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Jegyzőkönyv Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 16.napján 17 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült

2014. évi. 3. szám. Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült 2014. évi 3. szám Tiszaszentimre Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 5-én megtartott rendkívüli üléséről készült J E G Y Z Ő K Ö N Y V T Á R G Y M U TATÓ Határozat/Rendelet száma

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről

a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2012. szeptember 13-án megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: a)tájékoztató az I. félévben engedélyezett előirányzatokról és az igényelt támogatásokról b) A 2012. évi költségvetési

Részletesebben

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére

E L Ő T E R J E SZ T É S. A Képviselő-testület február 7--i ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1 Szám: 1/205- /2013. Pékné dr. Csefkó Judit E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2013. február 7--i ülésére Tárgy:

Részletesebben

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV

8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend JEGYZŐKÖNYV Önkormányzati Képviselő-testület Önkormányzati Képviselő-testület 8294 Kapolcs 8293 Vigántpetend Száma: 332-16/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kapolcs község Önkormányzata Képviselőtestülete és Vigántpetend

Részletesebben

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008.

Ásotthalom Község Jegyzőjétől. 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Ásotthalom Község Jegyzőjétől 1 /2007. Témafelelős: Farkasné Ikt.szám: /2008. Tárgy: A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a 2008. évi önkormányzati célok meghatározása Mell.:

Részletesebben

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát.

2. Képviselő-testület hatályon kívül helyezi a Z-31/2010. (II.15.) számú határozatát. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 2-32/2010/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. július 29-i rendkívüli zárt üléséről.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Páty Község Önkormányzata Jóléti Bizottságának 2011. április 07-én (csütörtökön) 16.30 órai kezdettel megtartott üléséről 1 Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem Jelen

Részletesebben

H O M O K B Ö D Ö G E

H O M O K B Ö D Ö G E Szám: 81-10/2016. H O M O K B Ö D Ö G E Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 20. napján 19 óra 30 perckor megtartott rendkívüli képviselő-testületi üléséről készült jegyzőkönyv 2 Homokbödöge

Részletesebben

2013. ÉVI MUNKATERVE

2013. ÉVI MUNKATERVE NAGYMAROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 222/2012. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott 2013. ÉVI MUNKATERVE Nagymaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. évi munkatervét az

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: D- 20-2/2014. Oroszi Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8458 Oroszi, Szabadság u. 27. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Oroszi Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. február 27 -én 16

Részletesebben

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca

A képviselő-testületi ülés helye: Önkormányzat Hivatalának Tanácskozóterme, Maglóca Maglóca Község Képviselő-testülete 2-9/2010/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2010. november 16-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 10 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Kivonat a Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Bocskaikert Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 88/2013. (XII. 16.) KT.

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Önkormányzati Képviselő-testület 8296 Hegyesd Száma: 120-3/2013. J e g y z ő k ö n y v Készült: Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 26-án (kedden ) 18 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve

BAKONYKOPPÁNY. Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Szám: 129-2/2015. BAKONYKOPPÁNY Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. március 24. napján 18 óra 30 perckor megtartott nyílt üléséről készült jegyzőkönyve Önkormányzat Képviselő-testülete 8571 Bakonykoppány,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a

ELŐTERJESZTÉS. Táneverseny megrendezéséhez. A táneversenyt 2013. december 14-én rendezik meg Mezőberényhen a a Képviselő-testület 2013. november 25-i ülésére Tervezett döntés: 1 db határozat ELŐTERJESZTÉS Véleményező Biz.: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság Döntés: Egyszerű többségi, nyílt szavazással Előterjesztő:

Részletesebben

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár

TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár TÁTORJÁN SZOCIÁLIS Szolgáltatóház Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Tátorján Játékvár 8174 Balatonkenese Dózsa György tér 1. 0688/482-472 www.tatorjan.hu tatorjan.jatekvar@invitel.hu ELŐTERJESZTÉS Tisztelt

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 7-én megtartott rendkívüli üléséről. Határozat Tárgya: száma: 96/2016.(IX.07.) Önkormányzati feladatellátást szolgáló

Részletesebben

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők!

Előzetes információk a beiratkozásról (végleges információk április elején várhatóak) Kedves Szülők! Gödi Németh László Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 2132 Göd, Ifjúság köz 1-3. /: (27)532-115 E-mail: godinemeth@invitel.hu : www.godinemeth.hu OM: 032351 Előzetes információk a beiratkozásról

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről

Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Mátrai Önkormányzati Társulás Elnöke, 3145 Mátraterenye Kossuth út 178. Társult települési önkormányzat polgármestere Szám: /2015/I. Beszámoló a Mátrai Önkormányzati Társulás Tevékenységéről Készült: a

Részletesebben

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról.

László Kálmán polgármester Kérte szavazzanak a fentiek szerint ismertetett napirendi pontok sorrendjének és tartalmának elfogadásáról. Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületétől Szákszend, Száki u. 91. Ügyiratszám: 97-7/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült : Szákszend Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. április 27

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: /2010. J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Nagyvázsony Község Önkormányzata képviselő-testületének 2010. augusztus 19-én 8,00 órakor megtartott rendkívüli nyilvános testületi üléséről. Az ülés helyszíne:

Részletesebben

Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása

Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Az ülés napirendi pontjának elfogadása Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Községi Önkormányzat Lövő Völcsej Nemeskér 1/2016. 1/2016. 1/2016. J E G Y Z Ő K Ö N Y V H A T Á R O Z A T N A P I R E N D Lövő Község Önkormányzata 1/2016.(II.

Részletesebben

2011. évi MUNKATERVE

2011. évi MUNKATERVE T E R V E Z E T Rétság Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi MUNKATERVE A Képviselő-testületi ülések időpontja és a javasolt napirendek: 1.) Január 21. péntek 1) Előterjesztés Rétság város gazdasági

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: 2013. július 24-én (szerda) 18 órakor megtartott rendkívüli ülésén, a Varsányi Közös Önkormányzati Hivatalban. Jelen vannak: Pintérné Kanyó Judit polgármester Bárány Erzsébet

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. december 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: Javaslat a Képviselő-testület 2015. évi munkatervéhez 234/2014. (XII.16.) határozat

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2010. november 24-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Csőgér Bálint polgármester, Dobos István alpolgármester, Tőzsér András képviselő, Nagy István képviselő Molnár Lászlóné

Részletesebben

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat

Fentiek alapján a következő határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselőtestület. Határozati javaslat Szentes Város Jegyzőjétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Ikt. sz.: U-18185/2010. Témafelelős: Kovács Zsuzsa Tárgy: Intézményi SZMSZ-ek módosítása és a módosított SZMSZ-ek jóváhagyása Szentes Város Önkormányzata

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja.

JEGYZŐKÖNYV. Megállapítja, hogy a képviselő-testület a jegyzőkönyv-hitelesítőre tett javaslatot egyhangúlag (4fővel) elfogadja. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. I. 19-én, Szarvas Város Szlovák Önkormányzatának képviselő-testületi ülésén, a Szlovák Önkormányzat székházában. (Szarvas, Eötvös u. 44/1.) Jelen vannak: Mótyán Tibor- Elnök

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta:

Megállapítja, hogy a Képviselő- testület 6 igen szavazattal, tartózkodás és ellenszavazat nélkül az alábbi napirendi pontotokat elfogadta: Készült: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. június 3-án megtartott rendkívüli nyílt üléséről. Jelen vannak: Tompa Város Önkormányzat Képviselő-testülete Véh László polgármester Gubics

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről. Szám: 17/2012. Ö. ü. Készült: 5 példányban J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 31-én 16,00 órai kezdettel megtartott üléséről.

Részletesebben

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére

11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő testület december 20-i nyilvános ülésére 11. NAPIREND Ügyiratszám: 1/714-14/2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő testület 2014. december 20-i nyilvános ülésére Tárgy: Előkészítette: Megtárgyalja: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő testületének

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA NEVELÉSI ÉV BOGYISZLÓI KISTARISZNYA ÓVODA 7132. BOGYISZLÓ, PETŐFI S. U. 16. Tel: 06-74-440-774 E-mail: ovoda@bogyiszlo.hu OM: 202193 KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017 NEVELÉSI ÉV Ikt.sz. 136/2016 A Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-5/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. május 30-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2010.április 27-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról.

K I V O N A T. 298/2010.(XI.03.) önkormányzati határozat a Kulturális-, Idegenforgalmi Központ és Könyvtár alapító okiratának módosításáról. Berekfürdő Községi Önkormányzat J e g y z ő j e 5309 Berekfürdő, Berek tér 15. K I V O N A T a Berekfürdő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. november hó 3. napján tartott testületi ülésének

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 3. számú J E G Y Z Ő K Ö N Y V Tiszabura Község Képviselő-testületének 2014. március 04-én megtartott rendkívüli testületi ülésén Határozat/Rendelet száma Határozat!Rendelet tárgya 15/2014.(III.04.)Ök.

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év

CSOPORTNAPLÓ. a projektszemléletû óvodai élethez.... csoport.../... nevelési év CSOPORTNAPLÓ a projektszemléletû óvodai élethez... csoport.../... nevelési év Tartalom: A csoportnapló törvényi háttere..................................................... 2 A csoportnapló megnyitása

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat október 26.-án tartott soros ülésén. J E G Y Z Ő K Ö N Y V 13/2010. Készült: Vitnyéd Község Önkormányzat 2010. október 26.-án tartott soros ülésén. Jelen vannak: Tóth Kálmán polgármester Kis-Tóth István alpolgármester Horváth Zsuzsanna Ivancsics

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve

Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének I. félévi munkaterve Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. I. félévi munkaterve 2017. január 26. 1./ Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzatának 2017. évi költségvetési

Részletesebben

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu

Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ságvár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8654 Ságvár, Fő u. 16. 84/580-022 Fax: 84/380-256 E-mail: hivatal@sagvar.hu Ügyszám: 3984/2012. JEGYZŐKÖNYV mely készült Ságvár község képviselő-testületének

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 44/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2013. február 14-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: a személyes gondoskodást nyújtó

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

3. számú JEGYZŐKÖNYV

3. számú JEGYZŐKÖNYV 3. számú JEGYZŐKÖNYV Készült: 2015. február 04. napján 17 óra 35 perces kezdettel, Rétság Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának hivatalos helyiségében megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen

Részletesebben

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Balatonkenese Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 19-én megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből 346/2012. (VII. 19.) határozata: Balatonkenese Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 19. napján megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülése jegyzőkönyvének hitelesítésére Sörédi Györgyné

Részletesebben

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Bősárkány Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. Bősárkány Nagyközség Képviselő-testülete 1-4/2014. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2014. március 6-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi ülés

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 407-4/2014.ikt.sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Ecsegfalva Község Önkormányzata képviselő-testületének 2014. március 25-én (kedden) 14 00 órakor megtartott nyilvános üléséről R E N D E L E T: 3/2014.(III.26.)

Részletesebben

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323

Somogyzsitfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 8734 Somogyzsitfa, Május 1. u. 64.. Email: zsitfa@level.datanet.hu Tel/Fax: 85-310-323 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 3-án megtartott soron következő üléséről. Az ülés helye: Mártírok u.

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2015. április 29.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2015. április 29-én 13.00 órakor megtartott

Részletesebben

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014.

Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. Ikt.sz.: /2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaföldvár Város Képviselő-testülete Száma: 932-18/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaföldvár Város Képviselő-testületének 2011. szeptember 15-én (Csütörtökön) 14,00 órakor megtartott rendkívüli

Részletesebben