2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára"

Átírás

1 Az Ég és Föld vonzásában a természet titkai című projekt 2013 januárjában kezdődött, két éves tudománynépszerűsítő programsorozat. A célcsoport a Nyugat- Dunántúl és Észak-Magyarország éves korú diáksága. Egyik fő célkitűzés a tudományok-, és elsősorban a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése, valamint az ilyen típusú főiskolai és egyetemi képzésekre jelentkezők számának növelése. Az alábbi, tervezett tevékenységekre az Észak-magyarországi régióban kerül sor. (A tevékenységek sorszámai a pályázat megvalósíthatósági tanulmányához igazodnak). 2. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára A megvalósítás helyszínének közelében (megye, térség) működő általános és középiskolák számára kidolgozott, egységes tematikájú, de eltérő szakmai tartalmú rendezvény a természettudományos tantárgyak és a csillagászati tevékenységek népszerűsítése érdekében. A Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának Piszkéstetői Obszervatóriuma a magyarországi megfigyelő csillagászat epicentruma. Összesen négy kupolában találhatók a legmodernebb műszerezettséggel felszerelt teleszkópok, melyek megtekintése mellett a látogató diákok multimédiás demonstrációt kapnak a digitális képfeldolgozás alkalmazásairól a hétköznapi helyzetektől egészen a tudományos problémák megoldásáig. Célunk konkrét, a helyszínhez kötődő tudományos eredmények (pl. kisbolygó- és szupernóva-felfedezések) közérthető formában átadása, a felfedezés örömének átadása a nyitott és kíváncsi diákok számára. A kirándulások során a tudományos kutatói életpálya nehézségeit és szépségeit egyaránt illusztráljuk, kihangsúlyozva a tudomány nemzetköziségét, bemutva közvetlen kapcsolódásainkat vezető nemzetközi űrkutatási programokhoz. Tematika 1. Csoport fogadása 2. A program bemutatása-instrukciók a piszkéstetői tanösvény biztonságos végigjárására (1 fő) 3.Távcsövek bemutatása kupolánként (1 fő) 4.Tudománynépszerűsítő előadás az 1 m-es teleszkóp kupolájában (1 fő) 5.Séta az obszervatórium parkjában (1 fő) 6.Program zárása élmények, tapasztalok összegzése (1 fő) Kapcsolat más projekttel MTA Lendület Fiatal Kutatói Program A megvalósítás ideje, gyakorisága A projekt időszaka alatt két tanévben, összesen 20 hónapban, havi átlagban kettő iskolai csoport (20-25 fő/csoport). A program időtartama a tematika szerint 1 óra. Az Észak-magyarországi, illetve Kelet-magyarországi általános iskolák felsőtagozatai és középiskolai tanulók és kísérőtanáraik.

2 A 20 hónapban összesen 40 csoport, legalább 15 oktatási intézmény. 4. tevékenység: Tanulmányi kirándulások az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatóriumba egyetemisták, doktoranduszok számára ELTE GAO MKK szakmai tevékenységéhez való bekapcsolódás- Asztrofizikai szakirányon és csillagász szakon tanulók részére a szakirány sajátosságainak megfelelő, kétnapos asztro-spektroszkópiai laborgyakorlat. Éjszakai észlelések (észlelési idők biztosításával). Aktív részvétel a csillagász szakos BSc és MSc hallgatók, illetve asztrofizikai témában dolgozó doktoranduszok képzésében, elsősorban tanrendbe iktatott spektroszkópiai témájú (speciális) előadások tartásával és 2 napos obszervációs gyakorlatok szervezésével az Obszervatórium észlelési infrastruktúrájára támaszkodva. Fényes csillagok körüli exobolygók spektroszkópiai verifikálása és követése o Fotometriai úton detektált fényességváltozások alapján valószínűsített exobolygók létezésének spektroszkópiai verifikálását végezzük az m < 10 mag fényesség tartományban. o A már bizonyítottan bolygóval rendelkező fényes csillagok spektroszkópiai monitorozását végezzük. A már azonosított exobolygó-rendszer spektroszkópiai follow up vizsgálataival kimutatható, hogy a már felfedezett bolygón kívül még több is keringhet az adott rendszerben. Kettős cefeidák spektroszkópiai vizsgálata o A cefeidát tartalmazó kettős rendszerek spektroszkópiai vizsgálata révén a kísérő csillag fizikai paramétereinek meghatározását végezzük. Az I. populációs cefeidák egy része kettős rendszer tagja, így a kísérő főleg ha ez egy forró, kék fősorozati csillag hatással van a látszó fényességre és színindexre is, ezek néhány század magnitúdós elcsúszása rontja a PL-reláció kalibrációjának pontosságát. Nagyon fontos tehát a cefeidát tartalmazó kettős rendszerek spektroszkópiai vizsgálata, a kísérő csillag fizikai paramétereinek minél pontosabb meghatározása. o A cefeida típusú pulzáló változócsillagok a kozmikus távolságok meghatározásában a mérföldkövek szerepét játsszák: az ún. sztenderd gyertyák a jól mérhető pulzációs periódusuk és az abszolút fényességük között fennálló periódusfényesség reláció miatt nagyon fontos szereplői a kozmikus távolságok meghatározásának. Tematika 1. nap 10:00 Érkezés szállás elfoglalása az ELTE GAO MKK-ban Feladatkiosztás, annak értelmezése, csoportban és önállóan végezhető tevékenységekre bontása 12:00 Ebéd 14:00 Digitális képfeldolgozás I. 15:30 Szünet 16:00 Digitális képfeldolgozás II. 18:00 Vacsora

3 20:00 Éjszakai észlelés 2. nap 9:00 Az észlelések kiértékelése, feldolgozása 13:00 Ebéd 14:30 Laborjegyzőkönyvek elkészítése, bemutatása 16:00 Laborjegyzőkönyvek értékelése 18:00 Elutazás A megvalósítás ideje, gyakorisága A szorgalmi időszakban, évi 5 alkalommal 2 napos gyakorlat. Asztrofizikai szakirányon és csillagász szakon tanulók. 3-6 fős csoportokban összesen évente legalább 15 fő. 5. tevékenység: A tudományos közlés művészete tudománymarketing a Piszkéstetői Obszervatóriumban egyetemisták, doktoranduszok számára Tudományos szakemberek részére, disszeminációt segítő kompetenciafejlesztő képzés az egyes tudományok népszerűsítése érdekében. A tudomány és a társadalom párbeszédét, a kutatók társadalmi szerepvállalását, a kutatási menetrendnek a társadalom oldaláról érkező igényekkel történő artikulálását előmozdító rendezvények szervezése (adott kutatási terület, eredmények, tevékenységek megismertetése, népszerűsítése a társadalomban és a társadalom részéről érkező visszacsatolás beépítése a kutatási menetrendbe). A tudományos életben való esélyegyenlőséggel összefüggő (nők a tudományban, tudományetikai kérdések, fiatalok ösztönzése) témák bemutatása és meghonosítása a közgondolkodásban. Tudománymarketing készségfejlesztői kurzus megvalósítása neves tudománynépszerűsítő szakemberek bevonásával, egyetemisták és doktoranduszok részére. Magyarországon az Európa 2020 Stratégia célkitűzéseivel összhangban a tudásalapú gazdaság nélkülözhetetlen feltétele a különböző kutatások társadalmi és gazdasági beágyazottságának fokozása. A tudományos eredmények elterjesztése, egyrészt jelenti a társadalom és tudomány közötti kommunikációt (tudományos ismeretterjesztés) és párbeszédet (vitafórum tudományos és társadalmi kérdésekről). A kurzus segítségével javulnak a kutatók és oktatók készségei, tágulnak módszertani ismereteik a tudománykommunikáció módszertanáról, megteremthető a tudományos eredmények és ismeretek hatékony átadásának személyi feltétele a felsőoktatási intézményekben. A tudománymarketing kurzus által érintett témák az alábbi területeket öleli fel: A kutatásokhoz, tudományos tevékenységhez kapcsolódó kommunikációs terv és cselekvési programok.

4 A tudományos tevékenységek népszerűsítése a szélesebb közvélemény, (kiemelten a továbbtanulás előtt álló fiatalok körében) az MTMI területén. A felsőoktatási intézményekben keletkezett K+F+I eredmények gazdasági szektor felé történő elterjesztése, megismertetése. A gazdasági szereplők és egyetemi kutatók közötti szakmai, munkaerőpiaci, továbbképzési kapcsolatok kezelése. A tudományos érdeklődés felkeltése, az új tudományos eredmények népszerűsítése a természettudományi ismeretek iránt (a szélesebb közvélemény és kiemelten a középiskolás korosztály körében). A médiában való megjelenés hatékonyságának fokozása. Tudományos és ismeretterjesztő rendezvények szervezése. Tudományos eredmények disszeminációjának mérése. Mediációs és deliberatív technikák Az előadásokat a tudományos Mini Mindentudás Egyeteme sorozathoz hasonlóan rögzítjük és a projektben létrehozott honlapon közzétesszük. A tevékenységhez kapcsolódó kiadványt valamennyi a pályázatban tervezett tevékenység célcsoportjánál fel kívánjuk használni. Olyan tájékoztató füzetnek szánjuk, amely bemutatja az intézményt, a pályázati célokat és lehetőséget biztosít a résztvevők számára a jegyzetelésre is. A tematika 1. nap 10:00 Érkezés regisztráció, programismertetés. 10:30 11:30 Bevezető előadás disszemináció, tudománymarketing 11:30 12:30 Második előadás 12:00 14:00 Ebéd 14:00 15:30 Harmadik előadás 16:30 18:30 Negyedik előadás 19:00 20:00 Vacsora 20:00-21:00 Szállás elfoglalása, utazás a PISZKÉS-re 21:00 23:00 Éjszakai észlelés Kötetlen beszélgetés szakemberekkel (fakultatív program) 2. nap 7:30 8:30 Reggeli 9:00 10:30 Ötödik előadás 10:30 11:00 Szünet 11:00 12:30 Hatodik előadás 13:00 14:00 Ebéd 14:30 16:00 Tapasztalatok összegzése kerekasztal beszélgetés 16:30 Elutazás Kapcsolat más projektekkel/projektelemmel Létrehozott honlapon előadásanyagok, kapcsolódó cikkek folyamatos megjelenítése.

5 Megvalósítás ideje, gyakorisága A kurzus a pályázati időszakban évente egy alkalommal (a tavaszi szemeszterben). Matematikai, műszaki, informatikai és természettudományos szakok (BSc) hallgatói. Egy csoport tervezetten 20 fős. 6. Tanulmányi kirándulások a Piszkéstetői Obszervatóriumba egyetemisták, doktoranduszok számára - Matematika, műszaki, informatikai és természettudományos tudományos szakok vonzerejének növelése érdekében a potenciális célcsoportot elérő népszerűsítő rendezvények. A kutatói életforma népszerűsítése és a pálya adta lehetőségek bemutatása a pályaválasztók és a hallgatók körében. Az MTA CSFK Piszkéstetői Obszervatórium szakmai tevékenysége Az 1899-ben alapított Konkoly Obszervatórium, majd annak jogutódjaként a Magyar Tudományos Akadémia Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete 2011-ben integrálódott három földtudományi intézettel a Csillagászati és Földtudományi Kutatóközponttá. A Mátraszentimre és Galyatető között nagyjából félúton található Piszkéstetői Obszervatórium Magyarország legnagyobb optikai csillagászati megfigyelő helyszíne, területén összesen négy, tudományos kutatásra jelenleg is rutinszerűen használt teleszkóppal. A 2009-ben indult MTA Lendület Fiatal Kutatói Program keretében Kiss László intenzív műszerfejlesztési programba kezdett, aminek eredményeként egy 40 cm-es, interneten távvezérelhető robotteleszkóp lett üzembe állítva, az ország két legnagyobb csillagászati teleszkópja, a Schmidt és az RCC korszerű detektorokat és újszerű mérőkörnyezeteket kapott. Mindennnek eredményeként legalább egy-másfél évtizednyi lemaradást sikerült pótolni a magyar megfigyelő csillagászat alap infrastruktúrájában, amit a 2012-es MTA infrastruktúra-fejlesztési pályázata is újabb jelentős támogatásban részesített. A jelenleg is zajló fejlesztéseknek köszönhetően a Piszkéstetői Obszervatórium újra felkerült a felfedező csillagászat nemzetközi térképére. Évente kisbolygók százait, több szupernóvát és egyéb tranziens jelenséget fedezünk fel a mátrai obszervatóriumban, s adatainkat rendszeresen kombináljuk vezető űrprogramok más hullámhosszakon végzett méréseivel (pl. Swift-űrtávcső - optikai, ultraibolya és röntgenmérések; Herschelűrtávcső - közép és távoli infravörös mérések; Kepler-űrtávcső - ultraprecíz űrfotometria). Ezen tevékenységünk - az igazi felfedezés szépségeit és örömét átadva - tökéletesen alkalmas az érdeklődő felsőoktatási hallgatók és doktoranduszok bevonására tudományos diákköri témák, illetve doktori kutatási témák kidolgozásán keresztül. Az optikai csillagászati kutatások alapvető hazai bázisintézménye a Piszkéstetői Obszervatórium, amelynek részletes megismerése elemi inspirációt adhat az érdeklődő kutatónövendékeknek.

6 Az aktuális kutatások és azok eredményei: Kisbolygók, üstökösök és szupernóvák keresése Űrprogramok földi kiegészítő mérései (Kepler, Herschel, Swift) Változócsillagok, csillaghalmazok, tranziens jelenségek kutatása Az MTA CSFK Piszkéstetői Obszervatóriuma szakmai tevékenységéhez kapcsolódás.- Asztrofizikai szakirányon és csillagász szakon tanulók részére a szakirány sajátosságainak megfelelő, kétnapos csillagászati megfigyelési laborgyakorlat. Éjszakai észlelések (észlelési idők biztosításával). Aktív részvétel a csillagász szakos BSc és MSc hallgatók, illetve asztrofizikai témában dolgozó doktoranduszok képzésében, elsősorban tanrendbe iktatott digitális képfeldolgozási témájú (speciális) előadások tartásával és 2 napos obszervációs gyakorlatok szervezésével a Piszkéstetői Obszervatórium észlelési infrastruktúrájára támaszkodva. A Naprendszer kis égitestjeinek vizsgálata az optikai tartományban Eddig katalogizálatlan új kisbolygók felfedezése, pontos pályaszámításhoz asztrometriai nyomon követés. A magnitúdós határfényességnek köszönhetően intenzív részvétel várható 2013-tól a Gaia asztrometriai űrobszervatórium földfelszíni támogatásában Üstökösmorfológiai vizsgálatok nagy naptávolságban, a por- és gázkibocsátás változásainak kutatása a felszín kifagyásával párhuzamosan. A Neptunuszon túli régi kisbolygóinak kombinált kutatása a Herschel-űrtávcső infravörös méréseivel és a hazai optikai adatokkal. Szupernóvák, gammavillanások, egyéb tranziens jelenségek kutatása A kozmológiai távolságokból is megfigyelhető nagyenergiás asztrofizikai jelenségek időben változó fényességének mérésével galaxisok távolságát is megbecsülhetjük, aminek eredményeként az Univerzum tágulását leíró törvényeket is tesztelhetjük. A rövid időskálájú gammavillanások optikai utófénylésének detektálásával modellezhetjük a kompakt kettőscsillagok összeolvadásának fizikáját. Fedési exobolygók kutatása A más csillagok körül keringő bolygók kimutatása a fedési módszerrel a jelenkor asztrofizikájának egyik legintenzívebben művelt területe. A központi csillag előtt átvonuló bolygótestek fénycsökkentő hatása földi műszerekkel is kimérhető, amennyiben egy Naphoz hasonló csillag körül legalább a Jupiterhez hasonló óriásbolygó kering. Tematika 1. nap Érkezés szállás elfoglalása a Piszkéstetői Obszervatórium vendégházában Feladatkiosztás, annak értelmezése, csoportban és önállóan végezhető tevékenységekre bontása Ebéd Digitális képfeldolgozás Vacsora Éjszakai észlelés

7 2. nap Az észlelések kiértékelése, feldolgozása Ebéd Laborjegyzőkönyvek elkészítése, bemutatása, Laborjegyzőkönyvek értékelése Elutazás Kapcsolat más projektekkel: MTA Lendület Fiatal Kutatói Program A megvalósítás ideje, Gyakorisága: A szorgalmi időszakban, évi 10 alkalommal 2 napos gyakorlat. : Asztrofizikai szakirányon és csillagász szakon tanulók. 2-4 fős csoportokban összesen évente 20 fő. 10. tevékenység: Utazó Planetárium - Észak- Magyarország Interaktív, természettudományos ismereteket fejlesztő akár vándor bemutatók, események szervezése. Tudományos, technológiai és innovációs ismeretterjesztő rendezvények, kiállítások, szervezése, e programok feltételrendszerének fejlesztés. A csillagos égbolt csodálatos látványát a városi és az egyre inkább erősödő falusi fényszennyezés nagy mértékben lerontja, így a vizuális élmény még szép derült éjszakákon is csökkenő esztétikájú. A helyzetet javítja az éjszakai eget napszaktól és időjárástól függetlenül is bemutató planetárium, amely egy több méteres kupola belső felére vetíti ki a csillagképek és égitestek képét. Az elmúlt évek planetárium-technikai fejlődése elhozta az ún. mobil-planetáriumok megalkotását. Ezek olyan eszközök, melyek jellemzően néhány perc alatt sűrített levegővel felfújható kupolákat használnak, belül pedig digitális technikájú projektor rendkívül látványos programokat vetít ki a kupolatérben tartózkodó nézőközönség számára. A látvány, a helyszín egzotikuma, a számítástechnikai lehetőségek együttesen mély nyomot hagyó élményt váltanak ki minden érintettben. A Planetáriumot lehetőség szerint a települések frekventált, könnyen megközelíthető helyein állítjuk fel (helyi Önkormányzatokkal egyeztetve). Ezzel biztosítva azt, hogy a szervezett csoportok mellett, bárki beülhessen az előadásokra. Minden helyszínen 1 előadásra a gazdasági szereplők körében szervezünk résztvevőket. Abban az esetben, ha felsőoktatási intézménnyel rendelkező településen valósul meg a program, egy előadásra az ott tanulók, dolgozók köréből is gyűjtünk résztvevőket. Tematika A felállított kupolában egy napon keresztül folyamatosan napi átlagban 8, azonos tematikájú, 30 perces előadás megvalósítása, Helyünk a Világegyetemben címmel. Megvalósítás ideje, gyakorisága A pályázati időszakban összesen 10 alkalommal: évente, konzorciumi partnerhez kapcsolódóan 5-5 alkalommal.

8 Elsősorban a településen élők, kiemelten az iskolás korosztály. Az 5 m-es Go-Dome teljesen felfújt állapotban (fotó: Hegedüs T.) 14. tevékenység: Tudományos előadások - Mini Mindentudás Egyeteme Észak-Magyarországon Felsőoktatási intézmények tudományos eredményeinek és tevékenységeinek népszerűsítése a gazdasági, a munkaerő-piaci és egyéb, a területet érintő döntéshozásban működő szereplők körében. A pályázat megvalósításának ideje alatt, helyszínenként 10 (évente 5-5) tudományos előadás megszervezése. Az előadások egyfajta Mini Mindentudás Egyeteme stílusban valósulnak meg: a helyszínen a gazdaság, munkaerő-piac és az egyéb területeken döntéshozók köréből kerülnek ki. Az előadások előtt és után biztosítjuk a helyszínen résztvevők számára a közvetlen párbeszéd lehetőségét. Az előadások online is elérhetők lesznek a projektben létrehozott honlapon keresztül. Az előadást rögzítjük, szerkesztjük és a szerkesztett változatot szintén elérhetővé tesszük, valamint a fájlmegosztó felületeken is elhelyezzük. A szerkesztett változatból egy DVD sorozatot is elkészítünk, amelyet az érdeklődők számára eljuttatunk.

9 Tervezett tematika Meghívott vendégek fogadása Tervezett előadás (rögzítése, online elérhetőségének biztosítása) Szűkebb hazánk, a Naprendszer Központi csillagunk titkai (Kővári Zsolt) A legközelebbi csillag, azaz maga a Nap, vészesen közeledik aktivitásának következő maximuma felé, ami várhatóan során érkezik el. Milyen hatások érhetik Földünket csillagunk irányából? Kisbolygók és üstökösök (Sárneczky Krisztián) A Naprendszer apró égitestjeinek kutatásával betekintést nyerhetünk bolygórendszerünk kialakulásának körülményeibe, különös tekintettel a víz transzportjára a különböző égitestek között. A Mars bolygó újdonságai (Kereszturi Ákos) Noha életre utaló jeleket továbbra sem találunk a vörös bolygón, a Mars irányában mutatott felfokozott szakmai érdeklődés szédítő sebességgel vezet meglepő és új felfedezésekre. Csillagok élete és halála Csillagkeletkezés és fiatal csillagok (Ábrahám Péter) Kozmikus időgépként nyerünk betekintést Napunk korai életébe a közeli fiatal csillagok kutatásán keresztül. Miként keletkeznek a csillagok, milyen jelenségek kísérik a bolygórendszerek kialakulását, illetve mire következhetünk az emberi időskálán jelentkező fényességváltozásokból fiatal csillagokban? Csillagrengések kutatása (Szabó Róbert) A modern asztrofizika egyik leggyorsabb ütemben fejlődő területe az asztroszeizmológia, ami a földrengés-hullámok vizsgálatához hasonlóan betekintést enged távoli csillagok belsejébe. Az utóbbi évek fantasztikus eredményeihez az elmélet fejlődése mellett az űrcsillagászat ultrapontos mérései is szükségesek voltak. Bolygórendszerek szerkezete és fejlődése (Kiss László) A más csillagok körül keringő bolygók, azaz az exobolygók kutatása a jelenkor csillagászatának egyik domináns szakterülete. A Földhöz hasonló bolygók keresése új lendületet kapott a Kepler-űrtávcsővel, ugyanakkor a földi extrém nagy óriásteleszkópok hadrendbe állítása is várhatóan rengeteg újdonsággal fog szolgálni. Csillagok aktivitása (Vida Krisztián) Napunkhoz hasonlóan más csillagok is mutatják a mágneses aktivitás jeleit, s a napfoltokhoz hasonló csillagfoltok vizsgálatával következtethetünk a kozmikus mágneses tereket keltő dinamók fizikájára, illetve a más bolygórendszereket érő hatásokra központi csillaguk irányából. Űrkutatás, modern csillagászati műszerek Infravörös űrcsillagászat (Kiss Csaba) Az infravörösben sugárzó hideg égitestek az Univerzum emberi szem számára láthatatlan arcát mutatják be - mindössze az a probléma, hogy a földi légkör elnyeli a hősugárzást, ezért csak az űrbe telepített távcsövekkel tanulmányozhatjuk az infravörös eget. A Herschel-űrtávcső a jelenleg legnagyobb átmérőjű teleszkóp a Föld légkörén túl, s tudományos programjának megvalósításában jelentős a magyar részvétel. Mérjük meg a csillagok távolságát! (Szabados László) Az Európai Űrkutatási Ügynöksége Gaia asztrometriai űrobszervatóriuma várhatóan 2013 és 2018 között 1 milliárd csillag távolságát fogja soha nem látott pontossággal

10 megmérni. A programban jelentős magyar részvétel lesz a változó fényű égitestek, illetve a földsúroló kisbolygók kutatásában. A jövő égboltfelmérései (Szabó M. Gyula) A számítástechnikai és csillagászati műszertechnika találkozásából születnek meg az ambíciózus égboltfelmérési programok, melyek korábban elképzelhetetlennek tartott részletességű és időfelbontású képet vesznek fel a teljes égboltról. Fogadás és konzultáció a megjelent vendégekkel Kapcsolat más projektekkel MTA Lendület Fiatal Kutatói Program, OTKA-Marie Curie Mobilitás MB08C Megvalósítás ideje gyakorisága Évente 5-5 alkalommal, alkalmanként 1,5 órás előadás és ugyanilyen idejű konzultáció A gazdasági, a munkaerő-piaci és egyéb, a területet érintő döntéshozásban működő szereplők Online résztvevők köre Offline terjesztésben elért célközönség (iskolák) 16. tevékenység: Tudományos, szakmai konferenciák Doktori képzésben és doktori iskolákban részt vevő hallgatók közötti hálózatok kialakításához és fejlesztéséhez szükséges informatikai-, kommunikációs csatornák és hálózatok, megteremtése, szakmai célú együttműködések fejlesztése. (pl: munkacsoport találkozók, szakmai konferenciák). Nemzetközi konferenciák, fórumok szervezése Magyarországon. Tevékenység rövid leírása 2 napos szakmai konferencia a Gyöngyös környéki szállodában Kapcsolódó program: látogatás a Piszkéstetői Obszervatóriumban (50 éves a Schmidtteleszkóp) Hazai csillagászat: a teljes szakmai vertikum találkozója, egyetemi oktatók, akadémiai kutatók és doktoranduszok összekötése, potenciális munkacsoportok megalapozásának kezdeményezése. A hazai csillagászati kutatások diszciplínán belüli megosztása, a kutatóképzésben részt vevő doktoranduszok látókörének bővítése az itthon művelt területek egységes stílusú bemutatásán keresztül. A résztvevő doktoranduszok számára elkészítjük az előkészítés során átadott, a kutatómunkájukat bemutató posztereket. Ezeket a konferencia ideje alatt kiállítjuk. A program ideje alatt a sajtóval egyeztetett módon biztosítjuk a folyamatos sajtó nyilvánosságot. 1. nap 10:00-11:00: Regisztráció 11:00-12:30: Protokolláris megnyitó 12:30-14:00: Ebéd

11 14:00-14:30: 1. előadás 14:30-15:00: 2. előadás 15:00-15:30: 3. előadás 15:30-16:00: kávészünet 16:00-16:30: 4. előadás 16:30-17:00: 5. előadás 17:00-17:30: 6. előadás 18:00-19:00: vacsora 19:00-19:30: Utazás bérelt buszokkal a Piszkéstetői Obszervatóriumba 19:30-22:00: A Schmidt-teleszkóp megtekintése, észlelés bemutató (vezetővel) 2. nap 08:00-09:00: Reggeli 09:30-10:00: 1. előadás 10:00-10:30: 2. előadás 10:30-10:45: Kávészünet 10:45-11:15: 3. előadás 11:15-11:45: 4. előadás 12:00-14:00: Ebéd 14:00-15:00: Tapasztalatok összegzése, konferencia zárása-moderátorral 15:00 - : Résztvevők elutazása KAPCSOLÓDÓ KONFERENCIA - TIHANY 3 napos nemzetközi őszi iskola a csillagkeletkezésről és a fiatal csillagok kutatásáról. Helyszín a tihanyi Balaton-kutató intézet, várható létszám 40 fő. A kiválasztott tudományos terület friss eredményeinek áttekintése vezetői európai kutatók meghívott előadásaival. Kapcsolat más projektekkel MTA Lendület Fiatal Kutatói Program Megvalósítás ideje, gyakorisága Konferencia: szeptember, Konferencia: szeptember Doktoranduszok, MTMI egyetemi hallgatók, határon túli kutatók, oktatók A projekt céljaival, tartalmával, a többi tervezett programmal kapcsolatosan bővebben a oldalon, az és a címeken vagy a 94/ telefonszámon érdeklődhet.

1. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára

1. tevékenység: Tanulmányi kirándulások iskolások számára Az Ég és Föld vonzásában a természet titkai című projekt 2013 januárjában kezdődött, két éves tudománynépszerűsítő programsorozat. A célcsoport a Nyugat- Dunántúl és Észak-Magyarország 10-18 éves korú

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus

PÁLYÁZAT. InfoPark Alapítványhoz. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar Kémiai Intézet. Dr. Németh Zoltán, egyetemi adjunktus PÁLYÁZAT az InfoPark Alapítványhoz A mérnöki és természettudományi tantárgyak népszerűsítése, a középiskolás tanulók egyetemekre jutásának segítése témában 3. kategória: Nyílt napok, nyílt programok szervezése

Részletesebben

A tudományos közlés művészete

A tudományos közlés művészete A tudományos közlés művészete X. Tudománykommunikáció 1: Ismeretterjesztés Kiss László MTA KTM Csillagászati Kutatóintézet Miről lesz szó? Miért jó ismeretterjeszteni? Hazai fórumok: előadások, sajtónyilatkozasatok,

Részletesebben

BBS-INFO Kiadó, 2016.

BBS-INFO Kiadó, 2016. BBS-INFO Kiadó, 2016. 2 Amatőr csillagászat számítógépen és okostelefonon Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a kiadó írásbeli hozzájárulásával történhet.

Részletesebben

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer

A Föld helye a Világegyetemben. A Naprendszer A Föld helye a Világegyetemben A Naprendszer Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. (A fény terjedési sebessége: 300.000 km.s -1.) Egy év alatt: 60.60.24.365.300 000

Részletesebben

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I.

Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I. Pulzáló változócsillagok és megfigyelésük I. 7. Cephei és SPB csillagok, megfigyelés Sódor Ádám ELTE MTA CSFK CSI 2015.11.10. 2 Sódor Ádám Pulzáló váltcsill. és megfigy. I. 6. Cep, SPB, megfigyelés 2 /

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

Kommunikációs terv.

Kommunikációs terv. <Kisfaludy Károly Általános Iskola> Kommunikációs terv TÁMOP 3..7-/2-20-0569 A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3..7 projekt szakmai tervezésének. A kommunikációs feladatokat a szakmai feladatok határozzák

Részletesebben

Földünk a világegyetemben

Földünk a világegyetemben Földünk a világegyetemben A Tejútrendszer a Lokális Galaxiscsoport egyik küllős spirálgalaxisa, melyben a Naprendszer és ezen belül Földünk található. 200-400 milliárd csillag található benne, átmérője

Részletesebben

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai

A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Paksi Adrienn A Városkommunikációs Mesterkurzus tapasztalatai Partnerség és kommunikáció a területi tervezésben - Elmélet és gyakorlat Lechner Lajos Tudásközpont 2014. december 15. Az energikus 314-es

Részletesebben

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért

Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Határon átnyúló felsőoktatási együttműködéssel a tudásrégióért Dr. Rechnitzer János egyetemi tanár, intézetigazgató MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézete A kutatás-fejlesztés és a felsőoktatás

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt

TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt TÁMOP 6.1.4. Koragyermekkori (0-7 év) kiemelt projekt Kapcsolat a Programmal II. cél: Gyermek alapellátás egységesebbé tétele az esélyegyenlőség javítása érdekében a hozzáférhetőség javításával és a jobb

Részletesebben

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság!

Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Tisztelt Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság! Élve az Médiatanács által elfogadott és február 1-től 45 napon át érvényben lévő javaslattételi lehetőséggel, az alábbiakban összefoglaljuk a Közszolgálati

Részletesebben

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával.

ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával. ALKÍMIA MA Az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával www.chem.elte.hu/pr Kvíz az előző előadáshoz Programajánlatok március 1. 16:00 ELTE Kémiai Intézet 065-ös terem Észbontogató (www.chem.elte.hu/pr)

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK

Duális képzés szükségessége, dilemmák ISOFÓRUM XXII. NMK A duális mérnökképzés dilemmái és lehetőségei a felsőoktatásban Dr. Ailer Piroska 2015. szeptember 18. Duális képzés szükségessége, dilemmák 2 2 Duális képzés kecskeméti modellje 1. A duális felsőoktatás

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben

Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Múltunk és jövőnk a Naprendszerben Holl András MTA Konkoly Thege Miklós Csillagászati Kutatóintézete Szöveges változat: http://www.konkoly.hu/staff/holl/petofi/nemesis_text.pdf 1 2 Az emberiség a Naprendszerben

Részletesebben

CSILLAGÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés

CSILLAGÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA. Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés CSILLAGÁSZ SZAKMAISMERTETŐ INFORMÁCIÓS MAPPA Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program (HEFOP) 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése CSILLAGÁSZ Feladatok és tevékenységek A természet

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó

CSILLAGÁSZATI TESZT. 1. Csillagászati totó CSILLAGÁSZATI TESZT Név: Iskola: Osztály: 1. Csillagászati totó 1. Melyik bolygót nevezzük a vörös bolygónak? 1 Jupiter 2 Mars x Merkúr 2. Melyik bolygónak nincs holdja? 1 Vénusz 2 Merkúr x Szaturnusz

Részletesebben

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A Magyar Elektrotechnikai Egyesület Mentor programjának bemutatása 2014. november 21. OET A magyar villamosipar legnagyobb független szakmai szervezete Energiát fektetünk a jövődbe! - mentorprogram fiataloknak

Részletesebben

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.c. sz. melléklete

AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM. I. kötet. Szervezeti és Működési Rend. 4.c. sz. melléklete AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Szervezeti és Működési Szabályzat I. kötet Szervezeti és Működési Rend 4.c. sz. melléklete AZ ELTE GOTHARD ASZTROFIZIKAI OBSZERVATÓRIUM ÉS MULTIDISZCIPLINÁRIS KUTATÓKÖZPONT

Részletesebben

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József

Magyar Elektrotechnikai Egyesület. Elnökjelölti program Béres József Magyar Elektrotechnikai Egyesület Elnökjelölti program 2016-2019 Béres József Budapest, 2016. április 11. 2. oldal Bevezetés A MEE elnökeként 3 évet dolgoztam az Elnökség tagjaival közösen az előző Elnöki

Részletesebben

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet

H 2020 munkacsoport alakuló értekezlet Interdiszciplináris kutatói teamek létrehozása és felkészítése a nemzetközi programokban való részvételre a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein TÁMOP-4.2.2.D-15/1/KONV-2015-0017 H 2020 munkacsoport

Részletesebben

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN

AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN AZ ELMÚLT HÁROM ÉV TAPASZTALATAI A DUÁLIS KÉPZÉS KIALAKÍTÁSA SORÁN II. DUÁLIS FELSŐOKTATÁSI KONFERENCIA A KECSKEMÉTI DUÁLIS MODELL 3 ÉVE 2015. OKTÓBER 15. A program a TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0019. azonosítószámú,

Részletesebben

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról

Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról Nemzetközi perspektívából a statisztika oktatásáról statisztikai jártasság és oktatás problémák és kihívások Dr. Kovács Péter Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar pepe@eco.u-szeged.hu Tartalom

Részletesebben

VoltTimer Tudományos Valóságshow

VoltTimer Tudományos Valóságshow VoltTimer Tudományos Valóságshow Mobilis Győr A Felfedezések Háza 1 Mi is a mobilis? A mobilis Európa első mozgásra, közlekedésre fókuszálótematikus tudományos játszóháza 74 interaktív eszköz, 1200 négyzetméteren

Részletesebben

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam?

Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Miért fontos, hogy lássanak engem? Hogyan mutassam meg magam? Disszeminációs műhely Erasmus+ projekteknek Tempus Közalapítvány Dr. Kuráth Gabriella Pécsi Tudományegyetem Miért? Kötelező - vállaltuk Lehetőség,

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Központ október 12.

Magyar Fejlesztési Központ október 12. Magyar Fejlesztési Központ 2015. október 12. Létrehívás A magyar Kormány felismerte, hogy a 2014-2020-as programozási időszakban Magyarország számára rendelkezésre álló, az Európai Strukturális és Beruházási

Részletesebben

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA

FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban AZ INNOVATÍV BESZÉD AZ EREDMÉNYES MÉDIASZEREPLÉS TITKA FoglalkoztaTárs - Társ a foglalkoztatásban Tudásbővítés közvetlen célcsoport részére 1. nap 10:00 10:10 A program levezetőjének bemutatkozása 10:10 10:50 Résztvevő szervezetek bemutatkozása, ki vagyok,

Részletesebben

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc)

FÖLDTUDOMÁNY SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM. Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR FÖLDTUDOMÁNY Földtudomány alapszak (BSc) Földtudomány mesterszak (MSc) www.ttik.hu/felvi A Földrajzi és Földtudományi Intézet célja olyan

Részletesebben

Jean Monnet tevékenységek

Jean Monnet tevékenységek Jean Monnet tevékenységek Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Koós-Herold Zsuzsa A Jean Monnet tevékenységek fő célja az oktatás

Részletesebben

kapcsolatok erősítése Vácott

kapcsolatok erősítése Vácott Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése Vácott ÁROP 1.A.6 2013 2013 0017 0017 A pályázati konstrukció A Közigazgatási partnerségi kapcsolatok erősítése elnevezésű pályázat célja a közigazgatási

Részletesebben

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások:

Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs folyamatokban Dr. Mang Béla stratégiai és fejlesztési rektorhelyettes Balatonfüred, 2009. május 11. Időhorizont

Részletesebben

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány

RENDEZVÉNYSZERVEZÉS. Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány RENDEZVÉNYSZERVEZÉS Szabó Adrienn Tempus Közalapítvány Disszemináció projekteredmények terjesztése projekttermékek terjesztése (új képzések, tantervek, tananyagok, taneszközök, stb.) projektmegvalósítás

Részletesebben

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1

PTE PMMIK, SzKK Smart City Technologies, BimSolutions.hu 1 BEMUTATKOZÁS Diploma (2009) Építészirodai munka, tervezési gyakorlat VICO vcs, (vce), pl, trainer (2010) PhD tanulmányok + oktatás Kutatócsoport + saját projektek (2014) BimSolutions.hu 1 BIM FELHASZNÁLÁSI

Részletesebben

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve

A TÁMOP A-11/1/KONV projekt részletes kommunikációs terve A projekt részletes s terve A Kommunikációs tevékenységek összefoglaló leírása A projekt előkészítési szakaszában Elkészítjük a http://www.mfk.uni-miskolc.hu/ honlapunkhoz a projekthez kapcsolódó tájékoztató

Részletesebben

Települési ÉRtékközpont

Települési ÉRtékközpont TÉR Települési ÉRtékközpont Lajosmizse Város Önkormányzata településüzemeltetési és -fejlesztési program kidolgozása KÉPZÉS Kommunikációs, vezetői szerepek 2009. FOGYASZTÓ SZOLGÁLTATÓ Végrehajtás Döntés

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA NYÍREGYHÁZI EGYETEM DIPLOMÁS PÁLYAKÖVETÉSI RENDSZER (DPR) MŰKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA Elfogadva: 2016. szeptember 20, hatályba lép: 2016. szeptember 22-én A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény,

Részletesebben

Szakmai tevékenységcsoportok

Szakmai tevékenységcsoportok A projekt célja A projekt célja, hogy a főiskola meglévő képzéseinek fejlesztésével, átstrukturálásával és új képzések indításával a regionális vállalkozói szféra igényeit a turisztikai (borászati) és

Részletesebben

TÁMOGATOTT INFORMATIKAI KÉPZÉSEK AZ MNÁMK-BAN. (A képzésbe bekapcsolódni szándékozók előzetes tájékoztatója)

TÁMOGATOTT INFORMATIKAI KÉPZÉSEK AZ MNÁMK-BAN. (A képzésbe bekapcsolódni szándékozók előzetes tájékoztatója) TÁMOGATOTT INFORMATIKAI KÉPZÉSEK AZ MNÁMK-BAN (A képzésbe bekapcsolódni szándékozók előzetes tájékoztatója) A GINOP-6.1.2-15-2015-00001 projekt a hátrányos helyzetű, különösen az alacsony iskolai végzettségű,

Részletesebben

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN

AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 AZ OFI SZEREPE ÉS FELADATAI A PEDAGÓGUSOK SZAKMAI MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSÁBAN KERBER ZOLTÁN SZAKMAI VEZETŐ BUDAPEST, 2015. ÁPRILIS 8.

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

Munkaanyag ( )

Munkaanyag ( ) Munkaanyag (2016.07.02.) Ki a Kutatótanár: A Kutatótanár az a köznevelési intézményben dolgozó pedagógus, aki munkaköri alapfeladatain túl a Kutatótanári besorolásának öt éves időtartama alatt olyan kutatási,

Részletesebben

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS A társadalmi részvétel rendhagyó formái NYÍLT KORMÁNYZATI EGYÜTTMŰKÖDÉS Az Együttműködésről Mi is az az OGP? A Nyílt Kormányzati Együttműködés (Open Government Partnership - OGP) egy önkéntes részvételen

Részletesebben

Smart City Tudásbázis

Smart City Tudásbázis Smart City Tudásbázis Projektpartner: Vezető partner és további projektpartnerek: TINA VIENNA (Vezető partner) Esetleg Bécs város kollégái és üzlettársai a kiválasztott tématerületeken Potenciális projektpartnerek

Részletesebben

Közelebb hozni a csillagokat. Előadó: Szalai Tamás Csillagász, PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola)

Közelebb hozni a csillagokat. Előadó: Szalai Tamás Csillagász, PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola) Közelebb hozni a csillagokat Előadó: Szalai Tamás Csillagász, PhD-hallgató (SZTE Fizika Doktori Iskola) Asztronómia az őskorban és az ókorban Szerep a civilizáció és a kultúra születésénél Vallási-mitológiai

Részletesebben

MSense - Önt szolgálják érzékei. Új Szervízkultúra - Mercure Brand Magyarország / Szlovákia 2011-2012

MSense - Önt szolgálják érzékei. Új Szervízkultúra - Mercure Brand Magyarország / Szlovákia 2011-2012 MSense - Önt szolgálják érzékei Új Szervízkultúra - Mercure Brand Magyarország / Szlovákia 2011-2012 1 Filozófia Küldetés: A magyarországi és szlovákiai Mercure szállodák által nyújtott szolgáltatások

Részletesebben

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA

INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA INFORMATIKAI VÁLLALKOZÁSOK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Informatikai vállalkozásoknak szóló pályázatok

Részletesebben

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE

EFOP TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE EFOP-3.3.6-17 TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYPEDAGÓGIAI PROGRAMKÍNÁLAT ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉLMÉNYKÖZPONTOK FEJLESZTÉSE PÁLYÁZAT CÉLJA: A felhívás célja, hogy a kevésbé fejlett régiókban kidolgozásra kerüljenek

Részletesebben

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN

DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA DIGITÁLIS ÁTÁLLÁS AZ OKTATÁSBAN A VILÁGNAK NEM TUDÓS EMBEREKRE, HANEM TUDÓ EMBEREKRE VAN SZÜKSÉGE. (TOLSZTOJ) A PROJEKT HÁTTERE AZ ISKOLÁK ÚJ SZEREPE,ÁTALAKULÁSUK IRÁNYA Európai

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A JÖVŐ INTERNET KUTATÁSKOORDINÁCIÓS KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Debreceni Egyetem Jövő Internet Kutatáskoordinációs Központ 2015 PREAMBULUM A Debreceni Egyetem (DE), mint vezető konzorciumi

Részletesebben

Minőségfejlesztési program 2013/14

Minőségfejlesztési program 2013/14 Minőségpolitika, stratégia és eljárások 1 A kari minőségpolitika aktualizálása Minőségcélok kitűzése és 2 A kari minőségfejlesztési bizottság munkájának 3 Az intézetek, tanszékek minőségbiztosítási tevékenységének

Részletesebben

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A z Infinety Online Kft. felsőoktatásban tanuló hallgatók számára pályázatot ír ki Adatvizualizációs technikák megvalósítása kvantitatív adatokon címmel. A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A 21. században óriási

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

A projekt szakmai megvalósítása

A projekt szakmai megvalósítása TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0010 pályázat Az új típusú szakképzés bevezetése a Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakképző Iskolában A projekt szakmai megvalósítása 1.Együttműködés partnerszervezetekkel

Részletesebben

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER

A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER A FÖLD KÖRNYEZETE ÉS A NAPRENDSZER 1. Mértékegységek: Fényév: az a távolság, amelyet a fény egy év alatt tesz meg. A fény terjedési sebessége: 300.000 km/s, így egy év alatt 60*60*24*365*300 000 km-t,

Részletesebben

Szponzorációs ajánlat

Szponzorációs ajánlat REevolutio Regionális Fejlesztési Konferencia és Kerekasztal Román-magyar területi együttműködések a gazdaságfejlesztés szolgálatában Szponzorációs ajánlat Debreceni konferencia 2009. június 3. Megjelenési

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGA

MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGA SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM SZERKEZETÉPÍTÉSI TANSZÉK MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉSBIZTONSÁGA MÉRNÖKSZEIZMOLÓGIAI KONFERENCIA Győr, 2002. november 5. KIVONAT MAGYARORSZÁG FÖLDRENGÉS INFORMÁCIÓS RENDSZERE www.foldrenges.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu

ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK. 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA ÁVF-NAPOK 1114 Budapest Villányi út 11-13. www. avf.hu Kiadja az Általános Vállalkozási Fõiskola Felelõs kiadó: Antal János fõigazgató Szerkesztette: Karcsics Éva Tördelõ

Részletesebben

A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív

A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont, Mosonmagyaróvár vezető demonstrátor

Részletesebben

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban

Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Képzési igények a MELLearN Felsőoktatási Hálózatban Sass Judit (BCE) - judit.sass@uni-corvinus.hu Bodnár Éva (BCE) - eva.bodnar@uni-corvinus.hu Kálmán Anikó (BME) - drkalmananiko@gmail.com Célok, előzmények

Részletesebben

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP

ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP ReGenerál magyar szerb foglalkoztatási partnerség projektjavaslatainak megvalósítása a helyi foglalkoztatás bővítése érdekében címmel, TÁMOP 1.4.5-12/1-2012-0011 azonosítószámon. Kedves Olvasó! A kiadvány,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

csillagászat és média Kiss L. László MTA CSFK KTM CSI

csillagászat és média Kiss L. László MTA CSFK KTM CSI www.csillagaszat.hu: csillagászat és média Kiss L. László MTA CSFK KTM CSI Ismeretterjesztés Csillagászat: hatalmas előny a közérdeklődés......ami viszont nem jár automatikusan együtt a magas színvonalú

Részletesebben

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban

Helyszín, időpont: A találkozót 2000. november 10.-11.-ig rendezzük meg Szegeden a Dugonics András Piarista Gimnáziumban "Konferencia a civilszervezetek és az iskolák együttműködési lehetőségeiről " avagy Kiegészítés vagy kompenzáció? címmel A program célja: Az iskolákkal folytatott sikeres együttműködésünk tapasztalatai

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2011. évi munkaterve Elfogadta: A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a 2011. február 17-i ülésén 1 Jelen dokumentum a Nyugat-dunántúli Regionális

Részletesebben

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ALAPOKMÁNY I. Fejezet száma, megnevezése: XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia Felügyeleti szerv: Megnevezése: Magyar Tudományos Akadémia Székhelye: 1051 Budapest Roosevelt tér 9.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001 RÉV projekt Rehabilitáció - Érték - Változás (RÉV): Megváltozott munkaképességű személyek munkaerő-piaci helyzetének elősegítése érdekében történő rendszerszintű képzési és

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

Városi Művelődési Központ Rakamaz

Városi Művelődési Központ Rakamaz Városi Művelődési Központ Rakamaz TÁMOP-3.2.3-08/2-2009-0068 Élj a lehetőséggel Pályázati célok: A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása a közművelődési intézmények bevonásával és eszközeivel A

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30.

IBS Development Nonprofit Kft. 2014. Május 30. Speciális vízgazdálkodási szakmérnök képzés üzleti hasznosítási lehetőségei 2014. Május 30. Tevékenysége: közhasznú nonprofit tevékenység Főtevékenysége: 8559 Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

Részletesebben

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22.

Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia április 22. Vedd kezedbe a Földet! FENNTARTHATÓSÁGI TÉMAHÉT Szakmai konferencia 2016. április 22. A FENNTARTHATÓSÁGRA NEVELÉS LEHETŐSÉGEI Galambos Annamária főosztályvezető Földművelésügyi Minisztérium VÁLTSUNK SZEMLÉLETET!

Részletesebben

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED

PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI KIÁLLÍTÁS ÉS VÁSÁR 2013. SZEGED PÁLYAVÁLASZTÁSI NAPOK 2013. Hacsak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában megtalálja a valamikori

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása:

Szakmai beszámoló. A program részletes leírása: Szakmai beszámoló Az idei évben az ERASMUS+ adminisztratív dolgozói mobilitás keretében 2015.09.28. és 10.02. között szakmai úton vettem részt a portugáliai Portóban; a Portói Egyetem Sporttudományi Karán,

Részletesebben

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ

Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa MEGHÍVÓ MEGHÍVÓ Vámosgálfalva Önkormányzata tisztelettel meghívja a Vámos Települések Szövetségének tag önkormányzatait és minden kedves érdeklődőt a 2010. június 4 6 án megrendezésre kerülő Vámos Települések

Részletesebben

XIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS. 2013. május 13-14-15

XIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS. 2013. május 13-14-15 XIII. TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI KONFERENCIA és KIÁLLÍTÁS 2013. május 13-14-15 (hétfő kedd - szerda) Balatonfüred, FLAMINGÓ WELLNESS és KONFERENCIA HOTEL **** A konferencia mottója: Ötlettől a megvalósításig tények,

Részletesebben

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS

CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN JÚLIUS CSILLAGÁSZATI HÉT BEREKFÜRDŐN AZ EGRI VARÁZSTORONY SZERVEZÉSÉBEN 2012. JÚLIUS 02-08. 2012. 07. 02. Hétfő Előadó: Bölcskey Miklós, Vasné Tana Judit Földünk kísérője a Hold Vetítettképes csillagászati előadás.

Részletesebben

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató

PEDAGÓGIA BA. Alapszakos tájékoztató PEDAGÓGIA BA Alapszakos tájékoztató 2017 Dr. Kálmán Orsolya Misley Helga Az alapszakos tájékoztató tartalma 1. Mi is a pedagógia? 2. A pedagógia alapszak bemutatása Képzési szerkezet Tantárgyak, tantárgycsoportok

Részletesebben

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE

AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE AZ MKKR BEVEZETÉSÉNEK ELŐKÉSZÜLETEI A FELSŐOKTATÁSBAN ÉS HATÁSA A TANÍTÁS ÉS TANULÁS MINŐSÉGÉRE Derényi András tudományos munkatárs (OFI) TÁMOP-4.1.3 projekt szakmai vezető (OH) SZERKEZET Mi az MKKR és

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Szakmai munkaközösség munkaterve

Szakmai munkaközösség munkaterve Szakmai munkaközösség munkaterve 2011/2012 1. BEVEZETŐ A 2009.-2010-es nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében egy óvodai csoportban kompetencia alapú óvodai programcsomag került bevezetésre,

Részletesebben

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12

Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Keményben TÁMOP 3.3.10.A 12 Továbbtanulást erősítő kezdeményezések a Tőlünk függ minden, csak akarjunk! Társadalmi Széchenyi Megújulás István Operatív Program Továbbtanulást erősítő Pályázati konstrukció Társadalmi Megújulás Operatív

Részletesebben

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs

Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Pécs Gyerekeknek & ParticiPécs Tóthné Pfaff Éva kultúraktív Egyesület TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 PEDAGÓGUSKÉPZÉST SEGÍTŐ HÁLÓZATOK TOVÁBBFEJLESZTÉSE A DÉL-DUNÁNTÚL RÉGIÓBAN A KÉSZÍTŐK Sebestyén Ágnes

Részletesebben

Integrált Video Kommunikációs Rendszer

Integrált Video Kommunikációs Rendszer SZEMFÜLESONLINE Integrált Video Kommunikációs Rendszer A rendszer működése, Technikai áttekintés A Szemfüles Integrált Video Kommunikációs Rendszer (IVKR) egyidejűleg ötvözi a jelenleg ismert információs

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA I. PILLÉR: FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E-LEARNING KÉPZÉS II.

Részletesebben

A Piszkéstetõi Obszervatórium

A Piszkéstetõi Obszervatórium A Piszkéstetõi Obszervatórium Piszkéstetõi Obszervatórium A Piszkéstetõi Obszervatórium hazánk legnagyobb és legjobban felszerelt csillagászati megfigyelõhelye. A Piszkéstetõi Obszervatórium hazánk legnagyobb

Részletesebben

Projektgazda: BME GTK APPI

Projektgazda: BME GTK APPI Projektgazda: BME GTK APPI Pályázati cél: szakmai pedagógusképző intézmények regionális szolgáltató és kutatóközpontjának kialakítása és a hálózati működés létrehozása a KMR-ben Partnereink MELLearN Szabad

Részletesebben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben

A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben A pedagógusképzés és -továbbképzés rendszerének összhangja, a felsőoktatási intézmények szerepe a pedagógustovábbképzésben dr. Rádli Katalin szakmai főtanácsadó Oktatásügy és pedagógus-továbbképzés Pedagógusképzés

Részletesebben

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11

Asbóth Sándor TKSZK Aktuális minőségcélok 2011. Aktuális minőségcélok. Vezetők 2011-11. Pedagógusok 2011-11 Aktuális (minőség) céljaink Asbóth Sándor Térségi Középiskola, Szakiskola és Kollégium 1. A jelenlegi tanulólétszám megtartása (növelése) Aktuális minőségcélok Sorszám Minőségcél Felelős, határidő Vezetők

Részletesebben

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban

A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli trendjei a Nyugat-dunántúli régióban MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja Győr, 2004. szeptember 30. A tudásipar, tudáshasználat helyzete és lehetséges jövőbeli

Részletesebben

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT

MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN. Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT MÉHNYAKSZŰRÉS OKTATÁSA A VÉDŐNŐK GRADUÁLIS KÉPZÉSÉBEN Dr. Tobak Orsolya okl. védőnő főiskolai docens SZTE ETSZK PEGT Vázlat Előzmények Graduális munkacsoport tevékenysége Konszenzus javaslat Képzés lebonyolítása

Részletesebben