FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY"

Átírás

1 FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY az erdı beszél ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érinteni. De ahhoz, hogy érthessük, ismernünk kell fáit, bokrait, füveit, virágait, gombáit, állatait s a sok színt, hangot, az állatok mozgását, életrendjét, természetét, az erdı minden lakójának örök, ısi törvényeit Csak a tudás hozza közel az embert az erdıhöz, s ha ilyen jó barátságban vannak, akkor szívesen veszik egymást Fekete István, Somogy megye szülötte írta a fenti sorokat, aki hét évig Kaposváron is élt és még akár a töröcskei erdıben is barangolhatott Az ı gondolatait megfontolva ajánljuk minden erdıt szeretı kirándulónak a kaposvártöröcskei Fekete harkály Tanösvény bejárását! Fekete István (1900, Gölle 1970, Budapest)

2 Játék Játékra invitáljuk a Fekete harkály tanösvény látogatóit! Az alábbi kérdésekre várjuk válaszaikat. Aki a kérdések közül minimum a három vastagon szedettre (1., 7., 10.), és három további, tetszılegesen választott kérdésre helyes választ ad, megnyerheti a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját! Kérdések: 1. Milyen fán található az elsı útbaigazító harkály? 2. Az 1-es és a 2-es állomás között melyik oldalon van a szurdokvölgy, vízmosás? 3. A szurdokvölgyön átdılt legnagyobb fa milyen fajú? 4. Láthatunk-e a 2. állomásnál jobbra (É) és balra (D) a fák alatt gallyakat és ágakat? Melyik tetszik jobban? Melyik a természetesebb? 5. A 3. állomást jelölı felfestett harkály milyen fafajon található? 6. Hányas számú állomásnál láthatsz szúrós csodabogyót? 7. A 6-os állomásnál található magaslesre hány létrafokon lehet feljutni? 8. Milyen rendellenességek láthatóak a 7-es állomásnál lévı nagy bükkfán? 9. A tanösvény mentén hol látható az elsı mesterséges odú? 10. Hány fahíd van a tanösvény mentén? A tanösvény végigjárása során megfogalmazódó kérdések megválaszolásában segít a vezetıfüzet, valamint készséggel állnak rendelkezésre a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kollégái is, az alább megadott címen. A beérkezett kérdésekre oktató kollégáink, vagy a területet jól ismerı természetvédelmi ır munkatársaink válaszolnak. Beküldési cím: ben: Kérjük adatait a kísérı ben megadni (a pályázó neve; cím, ahova a szervezık a nyereményt eljuttathatják magánszemélyeknél otthoni cím, intézményeknél óvoda, iskola az intézmény címe). Beküldési határidı: december 12., péntek. Sorsolás és a nyeremény postára adása: december 15., hétfı.

3 Kedves Gyerekek! Megismerkedtetek már a Fekete harkály tanösvény állandó lakóival? Ha nem, most itt az alkalom, hogy meglessétek és lencsevégre kapjátok ıket! Hogy kik ık, és hol élnek? Bemutatkozásukat elolvasva megtudhatjátok! Útmutatásukat követve keressétek fel İket túrátok során, és készítsetek róluk a nevük megjelölésével egy-egy olyan fotót, amelyrıl biztosan felismerhetık! Aki a fotókat beküldi, sorsoláson vesz részt. A díjak: Müller Nándor Négy évszak a Zselicben címő könyve, illetve Dr. Varga Szabolcs-Császár Levente-Müller Nándor: Mecsek-Völgység-Hegyhát útikönyv egy-egy példánya. Beküldési cím: ben: Kérjük a pályázó adatait a kísérı ben megadni (a pályázó neve; cím, ahova a szervezık a nyereményt eljuttathatják magánszemélyeknél otthoni cím, intézményeknél iskola az intézmény címe). Kérjük az tárgyában feltüntetni: Mesepályázat. Beküldési (beérkezési) határidı: december 12., péntek. Értékelés, nyertes pályázók értesítése: december 15., hétfı. Bükkösi Pista bácsi Akkortájt születtem, amikor azt a bámulatosan szép láncos hidat építették a fıvárosban. Egy kedves vetési varjú mesélte nekem, aki vándorlásában járt arra, milyen csodálatosan ível a nagy folyó felett, és milyen jól lehet játszani a szellıkkel a láncai között. Mesélte azt is, hogy egy bizonyos István nevő ember építtette, így róla nevezett el édesanyám, mikor látta milyen örömmel hallgatom a varjú történeteit. Azóta sok víz lefolyt azon a nagy folyón, magam is megöregedtem, de idıvel végülis az álmom valóra vált: csodálatos érzés, hogy az én törzsem jelenti ma a hidat az alattam húzódó szurdok két partja között, így segítve az erdı apró élılényeit a haladásban. A Fekete harkály Tanösvény elsı állomása után, az ösvény jobb oldalát fürkészve Te is megcsodálhatsz, de ne gyere túl közel hozzám, mert igen veszedelmes és meredek helyen lakom! Békakirálylány Az Erdık királyának leánya vagyok, a tölgyfák nemzetségébıl. Ott találkozhatsz velem, ahol csendben járó, zöld ruhás emberek (azt mesélte egyszer a szószátyár szajkó, ık vigyázzák a Természet értékeit), nagyon furcsa tappancs alakú jeleket festettek két egymás mellett álló fára.

4 Az én történetem egyszerre vidám és szomorú. Ikertestvéremmel, akivel egy tırıl sarjadztunk mindig is csodálattal figyeltük az aprócska unkákat, akik minden tavasszal élettel töltötték meg a zselici pocsolyákat. Sokszor álmodtuk azt, hogy unkák vagyunk: szabadon körbeugrándoztuk ez erdıt és vidáman lubickoltunk a pocsolyákban. De aztán reggel lett, és mi még mindig egy helyben álltunk. Egy nap emberek jöttek, erıs, berregı hangú szerszámot hoztak, és elvitték az ikertestvéremet. Nagyon fájt, és sokáig sírtam is. Hónapok múltán, mikor könnyeim felszáradtak, észrevettem, hogy testvérem törzse helyén egy óriási béka-fej néz rám. Nagyon megörültem neki, és azóta is büszkén mutatom az arra járó erdılakóknak, akik szomjukat oltják a törzsem üregében lévı itatóból. Szerintem a testvéremnek mégiscsak sikerült unkává változnia, így alig várom a tavaszokat, hátha még találkozom vele. Balerina Eredetileg Madarasi Cseresznyének hívnak, de a barátaim csak Balerinának szólítanak, mert imádok táncolni. Különösen a tavaszt szeretem, mert a szellık ilyenkor gyakran táncolnak velem, és ezzel szórakoztatjuk a szomszédságomban lakó Bükk Anyót is. Felismerhetsz egyedi, sötétszürke, vízszintes csíkozású fellépıruhámról, és arról, hogy meglehetısen furcsa módon nyújtóztatom a törzsemet. Leggyakrabban a Fekete harkály Tanösvény 6. és 7. állomása között szoktam gyakorolni, a bekerített csemetés után, az ösvény jobb oldalán. Gyere el, és nézz meg! Bükk Anyó A bükkfák jeles nemzetségét képviselem itt a zselici erdıkben. Bár sudár rokonaim a hegyvidékeket kedvelik, én itt érzem magam jól igazán. Nagyon régóta lakom már ezen a helyen, és csak egy kis furfanggal sikerült megóvnom magam a fejszéktıl, motorfőrészektıl. Egy hajdani vadkerítés drótjaiba növesztettem sima, szürke kérgem, így többé nem kell félnem attól, hogy bútorként vagy tőzifaként végzem. Végre zavartalanul csodálhatom a felettem lévı csodálatos égboltot, amely éjszaka ezen a vidéken különösen szép. Az a hír járja az erdıben, vezet itt egy tanösvény, annak 7. állomásánál van a tanyám. Én el sem tudom képzelni, mi lehet az a tanösvény, de mostanában felettébb sokan csodálják meg ágas-bogas törzsem. Derékfájós Hársak Hajdanán, növendékkorunkban szeleburdi gyerekek voltunk. Mindig együtt játszottunk, imádtuk a zselici teleket, a havat és azt, ahogy a szél körbetáncoltatja körülöttünk a hópelyheket.

5 Egy szürke, téli napon óriási, lomha, pocakos hófelhı közeledett felénk. Nagy terhet cipelt, hiszen már messzirıl hallottuk jajszavát. Ideérve megállt, és megkért bennünket, hogy egy kis idıre vegyük le válláról csomagját, hogy megpihenhessen, mert már nagyon elfáradt. Mi persze mit sem sejtve, és boldogan vállaltuk a feladatot, hiszen nem is gondoltuk, hogy a pihe-puha hó milyen nehéz tud lenni, ha sok van belıle. Ahogy a felhı megszabadult a terhétıl, villámgyorsan elinalt, minket pedig otthagyott, örült, hogy nem kell tovább cipekednie. Minket pedig csak a tavaszi napsugár szabadított meg a mázsás takarótól. Akkor hajolt meg a derekunk, és azóta is hasogat. Szerencsére itt van a szomszédságunkban Bükk Anyó, és néha kedves látogatók is elhaladnak mellettünk, akik a Fekete harkály Tanösvény 8 állomását kutatják. Az İ társaságuk sokat enyhít a bajunkon, és elfeledtetik azt a fránya derékfájást. Álomszusz-Éger Sokan mondják, hogy túl sokat alszom! Hogy mennyit lustálkodom! Szerintem az én koromban nincs ebben semmi kivetnivaló! Különben is, hol van az leírva, hogy egy égerfának a lombjával az ég felé kell állnia?! Én sokkal jobban érzem magam így fekve. Bár igaz, hogy a Fekete harkály Tanösvény hídja kicsit nyomja az oldalamat, de a pihenésemet cseppet sem zavarja. Erımővész Csodálatos karizmaim szeretném, ha minél többen látnák, így szívesen mutatom főnek, fának, az erre járó kirándulóknak. Nem árt, ha mindenki tudja, ki is a legerısebb a határban. Hogy hiú vagyok? Badarság! Ez kérem, csupán egészséges önbizalom! Ami szép, azt nem szabad elrejteni! Például itt van ez a csodálatos borostyáning, amit éppen viselek, egyszerően fantasztikus! Szeretnéd Te is megcsodálni különleges törzsem és örökzöld viseletem? Álomszusz-Éger komám tanyája mellett lakom, ha nála jársz, nézz arra, amerre a patak csordogál, és megláthatsz! Törzsönülı Kisbükk Egy óriási korhadó fa törzsén vertem tanyát. Furcsának tőnhet, hogy mit keres egy kecses bükkfa egy másik fa törzsén, de én nagyon jól érzem itt magam, hiszen tápanyagom, vizem van elég, és még a kilátás is jó! Ha majd megnövök, és a korhadt törzs eltőnik a lábam alól, helyes kis szoknyácskám, amit gyökerekbıl készítettem, akkor látszik majd teljes pompájában. Ha Te is szeretnéd látni, megtalálsz ott, ahol a Fekete harkály Tanösvény hídja véget ér a 11. és 12. állomás között. Nem tudok elbújni a világ elıl, hiszen az óriási korhadó fatörzs mindig elárul.

6 Fotópályázat A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Fekete harkály tanösvény látogatói részére fotópályázatot hirdet a évben. A legjobban sikerült felvételek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján lesznek megtekinthetıek a Fekete Harkály Tanösvény Galériában. Pályázati feltételek: A pályázók három kategóriában indulhatnak a Fekete Harkály tanösvényen készült felvételekkel a pályázaton. Az 1. kategória (egyéni látogatók, családok max. 5 fıig) résztvevıi 1 fotót küldhetnek be a pályázatra, mely a tanösvény bármely részét jeleníti meg. A 2. kategória résztvevıi (osztályok, csoportok 5-40 fı) maximum 5 felvétellel indulhatnak a pályázaton. A képek közül egy az indítótáblánál készült csoportkép legyen, a többi 4 témája tetszés szerinti, egyetlen feltétel, hogy a képek mindegyike a tanösvényen készüljön. A pályázaton való részvétel ingyenes (nevezési díj nincs). Zsőrizés, jutalmazás: A pályázatokat szakértıkbıl álló zsőri bírálja el, a legjobb pályázatok alkotóinak jutalma kategóriánként a következı: 1. kategória: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagja. 2. kategória: ingyenes látogatás szakvezetéssel a pécsi Pintér-kert Arborétumban. Technikai feltételek: A képeket jpg képként, minimum 1024x768 px felbontásban, ben várjuk. A képek file-mérete egyenként legfeljebb 5 MB legyen. Kisebb képmanipuláció megengedett (színkorrekció, élesítés, apró hibák retusálása), az eredeti képek tartalma nem változtatható meg, célja csak a képek minıségének javítása vagy esztétikai értékének növelése lehet. Számítógéppel létrehozott, vagy olyan képek, amelyeknek az eredeti tartalmát megváltoztatták, nem vehetnek részt a pályázaton, cél a Fekete harkály tanösvény és természeti értékeinek ábrázolása. Beküldési cím: ben:

7 Kérjük a pályázó adatait a kísérı ben megadni (a pályázó neve; cím, ahova a szervezık a nyereményt eljuttathatják magánszemélyeknél otthoni cím, intézményeknél iskola az intézmény címe). Kérjük az tárgyában feltüntetni: Fotópályázat. Beküldési (beérkezési) határidı: december 12., péntek. Értékelés, nyertes pályázók értesítése: december 15., hétfı. A szervezık nem felelısek semmilyen körülményért, ami miatt egy pályamunka nem érkezik meg használható (megtekinthetı és az eredeti file-lal megegyezı) formában, vagy egyáltalán nem érkezik meg a beadási határidıre a pályázat beadási címére. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban szereplı, illetve jogszabályban rögzített feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A megadott adatokat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja ki. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyek egyedüli és kizárólagos szerzıje a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez főzıdı jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzıi vagy egyéb személyhez főzıdı jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes felelısséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját mindennemő igény alól mentesíteni. A pályázati feltételek elfogadása feltétele a pályázatra való regisztrációnak. Azáltal, hogy a pályázó benyújtja pályázati anyagát, tanúsítja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a pályázati feltételeket. A pályázó a fotók pályázatra való beadásával hozzájárul, hogy a szervezık térítésmentesen felhasználják a képet (a szerzı nevének feltüntetésével) a pályázat céljaira, valamint a pályázathoz kapcsolódó elektronikus és nyomtatott kiadványaikban, promóciós és reklámanyagaikban. Ez nem érinti a kép szerzıi jogát, az továbbra is a pályázó tulajdonában marad. A díjazott alkotások pályázói hozzájárulnak, hogy alkotásaikat a szervezık a pályázat céljain és idıtartamán kívül is felhasználják (a szerzı nevének feltüntetésével) a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság elektronikus és nyomtatott kiadványaiban, promóciós és reklámanyagaiban. Ez nem érinti a kép szerzıi jogát, az továbbra is a pályázó tulajdonában marad. Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Telefon: 30/

8 Miért is ajánljuk, mit kínálunk a bejárás során? Elıször is egy kellemes kirándulást, egészséges sétát egy könnyen megközelíthetı, természetszerő erdıben, Kaposvár közelében. Érdekes, a helyszínen megtapasztalható akár kézzel fogható információkat a zselici erdı életérıl: változatos élıhely-típusokat, különféle fafajokat, csodás lágyszárú növényeket, és akár rejtett életmódú állatokat lehet megismerni. A közelmúltban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe került erdıterületen gyakorlatban lehet megtapasztalni, hogy a sokszor hatalmas fátlan területekkel járó ún. vágásos erdıgazdálkodás helyett mennyivel kíméletesebb a természetes erdımőködtetı folyamatokat utánzó, folyamatos erdıborítást eredményezı természetközeli gazdálkodási mód. Vágásterületek a Zselic más területein A varázslatos hangulatú égerligetben kanyargó patak felett pallósorról lehet megfigyelni a vizes élıhelyet. Konkrét, gyakorlati természetvédelmi intézkedésekkel ismerkedhetünk meg: akácfák meggyőrőzése, madárodú-telep, talajerózió elleni védelem. Elsıként néhány technikai információ, segítség, hasznos tanács: A tanösvény bejárható önállóan, vagy igényelhetı szakvezetés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól (információ: Turisztikai és Közkapcsolati Osztály, 72/ , Az önálló bejáráshoz szükséges az alábbiakban közölt információk (a tanösvény tulajdonképpeni füzetének) kinyomtatása és a tanösvény adott, általában fára festett számmal jelölt állomásánál történı elolvasása. Terveink szerint két féle, az évszakoknak megfelelı anyag áll majd az érdeklıdık rendelkezésére, tavasz-nyár és ısz-tél bontásban. (Tipp: a tanösvény-típusokról, köztük a füzetesrıl, Kiss Gábor: Hogyan építsünk tanösvényt? címő könyvébıl lehet érdekes dolgokat megtudni!) A tanösvény hossza körülbelül 4 km, nincsenek rajta extrém nehézségő szakaszok, bármely kiránduló teljesíteni tudja. Elképzelésünk szerint az információk megismerésével együtt 2-3 órát lehet eltölteni a bejárásával. A terepen való tájékozódást fákra festett fekete harkály ábrák, útirányjelzı nyilak, kinyomtatható térkép és az állomások GPS koordinátái is segítik.

9 A fafajok könnyebb felismerését és megismerését avval igyekszünk segíteni, hogy az adott fafaj nevének az erdészek által alkalmazott - rövidítését festjük a fa törzsére. A monogramok a következık: ezüsthárs (EH), bükk (B), kocsánytalan tölgy (KTT), gyertyán (GY), cser (CS), hegyi juhar (HJ), korai juhar (KJ), hegyi szil (HSZ), magas kıris (MK), mézgás éger (MÉ), madárcseresznye (CSNY), vadkörte (KT) kislevelő hárs (KH), nagylevelő hárs (NH), fehér főz (FFŐ), kecskefőz (KFÜ), fehér nyár (FNY), szürke nyár (SZNY), akác (A), vörös tölgy (VT). Jó tudni: 2010-ben az ezüsthárs az Év fája volt! A kiránduláshoz általában és természetesen a Fekete harkály Tanösvény bejárásához is szükséges: esıkabát, zárt túracipı és sokat segíthetnek a különféle határozó könyvek. A zselici erdıkben is számítanunk kell különbözı kullancs fajok elıfordulására. A riasztó-szerek és a zárt öltözet csökkenti annak a veszélyét, hogy a túrán résztvevıkbe is belekapaszkodjanak. A kullancs-csipesz segíthet szakszerő eltávolításukban. Hívjuk fel társaink figyelmét arra, hogy otthon mindenki alaposan vizsgálja át testét, és ruházatát is, és az esetlegesen megtalált kullancsot a lehetı leggyorsabban távolítsa el magából. Fel kell készülni arra, hogy kijelölt WC, szemétlerakó nincs a területen, ezért MINDENT el kell takarítanunk magunk után! Az erdı csendjét mi is ırizzük, ne zajongjunk, járjunk minél csendesebben, és semmit ne győjtsünk, semmit ne vigyünk magunkkal! A tanösvény az 1976-ban védetté nyilvánított Zselici Tájvédelmi Körzetben lett kialakítva. A védett területrıl részletes információkhoz juthatnak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján (www.ddnp.hu)

10 A Zselic Európában elsıként kapta meg rendkívül csekély fényszennyezettsége miatt a csillagoségbolt-park címet, ben. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Csillagászati Egyesület éjszakai, zselici programjairól a DDNPI honlapján tájékozódhatnak: Kaposvár-Töröcske megközelíthetı autóval a Szigetvár-Kaposvár közti 67- es útról Kaposvár határában, Töröcske felé délre lekanyarodva, vagy a kaposvári autóbuszállomásról óránként induló 14-es helyijáratú autóbusszal a végállomásig utazva. A parkolásra alkalmas terület és a tájékoztató tábla helye A Kaposvár-Töröcske település déli faluvégén található, parkolásra is alkalmas terület és a tanösvény fogadó, tájékoztató táblájának GPS koordinátái a következık: EOV K: É: , WGS84 N46 17,915' E17 46,773' A A fogadó, tájékoztató tábla

11 Irány a tanösvény! Mit lehet, és mit kell tudnunk elızetesen a környékrıl? Elsıre biztosan száraznak tőnnek az adatok, de ha az a célunk, hogy figyelmesen, az erdı életébıl minél többet megismerve, mind teljesebb képet kapva szeretnénk a tanösvényt bejárni, fontosak lehetnek az alábbi természetföldrajzi jellemzık! A zselici táj alapkızetét a jégkorszakban, mintegy ötvenezer évvel ezelıtt lehullott por, az úgynevezett lösz alkotja. Éghajlatát a szubmediterrán klímahatás jellemzi: az éves átlaghımérséklet 9-11 o C közötti, a csapadékátlag mm, a jellemzı csapadékmaximum pedig júniusra és ısz elejére esik. A leggyakoribb talajtípus az

12 agyagbemosódásos barna erdıtalaj. Ezen környezeti feltételeknek is köszönhetıen a táj növénytakarójára zömmel az ezüsthársas- bükkösök voltak a jellemzıek, egészen néhány száz évvel ezelıttig. Az ember intenzív, átalakító tájhasználatának következtében (erdıirtások, legeltetés, szántóföldi növénytermesztés, idegenhonos növény- és állatfajok betelepítése) ma már a természetes növényzet társulásai, fajai csak szórványosan, kis számban találhatók meg. Mi a célja a területtel a vagyon- és természetvédelmi kezelı nemzeti park igazgatóságnak? A valamikori természetes ezüsthársas-bükkösöket az utóbbi pár száz évben két- vagy háromszori tarvágásos erdıhasználattal kezelték. Vélhetıen háziállatokat is rendszeresen legeltettek bennük. A visszamaradt fák utódaiból (hársak, gyertyán, bükk) áll zömmel a mai faállomány. Az körülbelül 50 évvel ezelıtti, utolsó tarvágás követıen, az amerikai kontinensrıl származó vörös tölggyel, és a részben termıhely-idegen cserrel foltokban ültették be a területet. A fák kora ma 1-50 év közötti, de zömmel éves. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság célja, hogy a középkorú (20-50 év körüli) faállománnyal borított területen minél elıbb, és a lehetı leghatékonyabban stabil, önfenntartó, természetszerő állapotú erdı kialakulásának feltételeit biztosítsa. Ennek a természetes erdıkben mőködı folyamatokat leutánzó, kíméletes (nem vágásos) erdıgazdálkodásnak nem csak táj- és természetvédelmi elınyei kézenfekvıek, hanem a fenntartható gazdaságossága sem vitatható. Mit szeretnénk elérni és milyen módszerekkel? Vegyes korú, több fafajú (elegyes), természetközeli állapotú, tájidegen fafajoktól mentes, a tájra jellemzı lehetı legtöbbféle élıhellyel rendelkezı erdı létrejöttét. A fentieket szálankénti vagy kis csoportokban történı belenyúlással (fakivágással), folyamatos erdıborítás mellett, a természetes felújulás elsıdlegességével, a többkorúság és a bükkök térnyerésének növelésével szándékozzuk elérni. Fontos szempont az idegenhonos fafajok (vörös tölgy, akác) visszaszorítása kivágással, győrőzéssel (lehetıség szerint vegyszerek használata nélkül). A természetesség növelése érdekben a holt, odvas fa készítésétıl sem riadunk vissza, valamint természetesen a már meglévı álló és fekvı holt fákat maximálisan megırizzük.

13 Ezek után nincs más hátra, mint elıre! A tájvédelmi körzet határát jelzı hatósági táblánál található a tanösvény kiinduló pontja (EOV K: É: , WGS84 N46 17,836' E17 46,756') Innen kanyarodjunk jobbra, felfelé az ösvényen, követve a harkály-ábrákat és a nyilakat! Jó tanács! Ha nem érted valamelyik kifejezést, nézd meg a szöveg végén, a kislexikonban! A dombon felfelé, nyugati irányba haladva a következıkre figyeljünk: Egy változatos, elegyes, több fafaj jellemezte erdırészben haladunk! Keressük a fák törzsén a jeleket! Emlékeztetıül a monogramok a következık: ezüsthárs (EH), bükk (B), kocsánytalan tölgy (KTT), gyertyán (GY), cser (CS), hegyi juhar (HJ), korai juhar (KJ), hegyi szil (HSZ), magas kıris (MK), mézgás éger (MÉ), madárcseresznye (CSNY), vadkörte (KT) kislevelő hárs (KH), nagylevelő hárs (NH), fehér főz (FFŐ), kecskefőz (KFÜ), fehér nyár (FNY), szürke nyár (SZNY), akác (A), vörös tölgy (VT). Figyeljük meg a különféle fafajok formáját, tulajdonságait! Találkozhatunk itt ezüsthárssal, gyertyánnal, bükkel, cserrel, mezei juharral, mezei szillel, madárcseresznyével. Mindegyik más világ, más kéreg, más levélforma, és akár más szerep az erdı életében. Ez a változatosság többféle élıhelyet jelent az állatvilág számára, de sokkal erısebb immunrendszert, a betegségekkel szembeni jobb ellenállást is biztosít az erdınek. Gondoljunk csak bele, ha kizárólag egy fafaj alkotná a faállományt, a csak ıt károsító betegség az egész erdıt elpusztíthatná! Egy természetes erdınek alapvetı jellemzıje a többkorúság, azaz a faegyedek csemetekortól aggastyánkorig történı változatos elıfordulása. Itt még persze nem ideális a kép, de semmiképpen nem a vágásos erdıgazdálkodásra jellemzı egyetlen korosztályt képviselnek a faegyedek. Egy enyhe bal kanyar után megérkeztünk az elsı állomáshoz! 1. EOV K: É: WGS84 N46 17,833' E17 46,726' Az útszéli rézsőben, a gyökerek között a különbözı állatok (ökörszem, vörösbegy, különféle egerek, pockok, rovarok) búvó- és szaporodó helyei, a göcsörtös fatörzsek tövén madáritatók találhatók. Ezek úgynevezett mikro-élıhelyek. Az állomást elhagyva, a Zselicre oly jellemzı löszmélyút déli oldalán kialakult bevágásban jól megfigyelhetı a talaj rétegzıdése is. A lezúduló csapadék kivájta mélyút további eróziójának csökkentése érdekében ágakat, fatörzseket helyezünk el a víz útjába, megtörve ezzel energiáját (plusz ezek az ágak hasznosak a romboló terepmotorosok megfékezésére is!).

14 Haladjunk tovább felfelé az ösvényen! Az út jobb oldalán észrevehetünk több, már említetten idegenhonos akácot. Sajnos ez a szintén Amerikából származó fafaj agresszív is, és erıteljes sarjadásával kiszorítja a természetes vegetációt és elszegényíti környezetét. Kutatások bizonyítják, hogy míg egy gyönygyvirágos-tölgyesben 21 fásszárú és 186 lágyszárú faj is elıfordulhat, addig egy helyére telepített akácosban 1 fásszárú és 46 lágyszárú faj figyelhetı meg. Ezért is igyekszünk visszaszorítani az akácokat az erdıkezelés során. Kb. 200 m megtétele után, jobb kéz felıl egy mély vízmosást és a rajta keresztbedılt óriás bükköt elhagyva érjük el egy jobbos kanyarban a második állomást! 2. EOV K: É: WGS84 N46 17,822' E17 46,488' Az állomás környezetében ún. vágásos erdıkép fogad minket. A faállomány egykorú, szinte teljesen elegyetlen, egy fafajból álló. E látvány úgy alakult ki, hogy egyszerre, egy idıben lett levágva, kitermelve az erdı, majd mesterségesen újratelepítve. Napjainkban Magyarországon az erdık több, mint 95%-át ily módon használják, ami a természetvédelmi törekvések, valamint az új erdıtörvény elıírásainak következtében reményeink szerint a közeljövıben kedvezı irányba jelentısen változni fog. Hogy érzékelhetı legyen a különféle gazdálkodási módok közti különbség, ennél az állomásnál háromféle területet jelöltünk ki. A vízmosás környezetében semmilyen gazdálkodást a jövıben nem szándékozunk folytatni. Itt a természetes erdıdinamikai (erdımőködtetı) folyamatok lesznek megfigyelhetık. Az ÉNY-i részben vágásos erdıgazdálkodással, hagyományos erdımővelési módszerekkel fogjuk végezni munkánkat. A faállomány gyérítését itt teljesen egyenletesen, az egyes faegyedek számára azonos növıtér kialakításának céljával és természetesen a holtfa teljes eltávolításával oldjuk meg. Az ösvénytıl délre, a hátunk mögött pedig a folyamatos erdıborítás megvalósításáért már e középkorú erdıben is megpróbáljuk a természetes erdık mőködését leutánozni. A gyérítést nem egyenletesen, hanem kis csoportokban végezzük a késıbb megjelenı cserjeszint kíméletével, a holtfa meghagyásával. Természetesen a különbségek megfigyeléséhez idı kell! De pont emiatt szeretettel várunk mindenkit egy-két év múlva is a FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNYEN!

15 Az ösvényen tovább haladva egy szélesebb földutat érünk el. Forduljunk jobbra, északi irányba és sétáljunk ki az erdı széléig, a harmadik állomáshoz! 3. EOV K: É: WGS84 N46 17,864' E17 46,443' Ha nyári idıszakban, nagy melegben járunk erre, akkor az erdıbıl kilépve jelentıs hımérséklet különbséget tapasztalhatunk (akár ºC!). Így már nagyon könnyő megérteni, hogy mi is az az ún. erdıklíma. Az idıs erdık helyi hımérséklete (mikroklímája) jelentısen kiegyenlített, nyáron pl. a nappali és az éjszakai hıfok között csak körülbelül 10 ºC eltérés tapasztalható, magasabb a páratartalom és a szél szárító hatása is kevésbé érzékelhetı, amit a közel folyamatos borítású lombsátor, valamint a cserjék és kisebb fák alkotta, Az erdıszegély hatása sátor keresztmetszető erdıszegély is elısegít. Ez utóbbi egy ún. szegély-élıhely (ökoton), ahol a sem a zárt erdei, sem a nyílt élıhelyeket elviselni nem képes fajok találnak menedéket, de igen fontos szőrı-védı szerepet is betölt az erdı életében. Az erdıszélen forduljunk vissza és haladjunk a széles földúton dél felé! Ha nincs nagyon nagy szárazság, az úton a jármővek kijárta gödrökben pocsolyákat kerülgethetünk. Ezek ugyanolyan mikroélıhelyek, mint a rézső gyökereinek búvóhelyei. Fıként két, erdıben élı békafaj, a sárgahasú unka és az erdei béka szaporodik és él benne. Sajnos a felcseperedı békaporontyokra, az ebihalakra nagy veszélyt jelentenek az autók kerekei, de egész békacsalád szaporulatokat pusztíthat el egy-egy tartós aszály is. Sárgahasú unka Jó setben, kora tavasszal a békákat és a petecsomókat, tavasz végétıl, nyár elejétıl már a különféle fejlıdési fázisú ebihalakat is megfigyelhetjük! Haladva tovább az úton, jobb kéz felıl egy igazán szép, változatos erdıt láthatunk. Ennek legvalószínőbb oka, hogy a tulajdonviszonyok kérdésessége miatt már több mint húsz éve nem végeztek benne semmilyen erdészeti munkát. Érdemes megfigyelni, hogy már ilyen az erdı életében- rövid idı alatt is a természetes állományokra jellemzı többszintes, tagolt erdıszerkezet alakult ki. A felsı lombkoronaszint mellett megtalálható itt a törzsárnyaló második koronaszint és a cserjeszint is. Az ilyen felépítéső erdı sokkal hatékonyabban használja ki a fejlıdéséhez, az asszimilációhoz szükséges légteret, mint egy olyan, amelynek csak a legfelsı harmadában van korona. A sok fontos mikro-élıhely biztosítása mellett ezáltal itt gazdasági szempontból is hatékonyabban fejlıdik az erdı!

16 Hamarosan bal kéz felıl elérjük a negyedik állomást! 4. EOV K: É: WGS84 N46 17,658' E17 46,516' A Zselic vízhatás nem jellemezte, szárazabb termıhelyein kétféle tölgy fajjal találkozhatunk. A cser egy szubmediterrán fafaj, Magyarországon éri el északi elterjedésének határát. Sok helyre, így a Zselicbe is telepítés útján került. Nem is nagyon viseli el a kemény fagyokat, ezért sokszor hosszanti irányban végigreped a törzse, melyet igyekszik benıni, kéreggel betakarni. Így egy a tıtıl a korona felé haladó kinövést vehetünk észre rajtuk (felkiáltó jellel jeleztük!). A kocsánytalan tölgy már teljesen idevaló faj, a gyertyánnal, mint kísérı, második koronaszinti társával alkotja az ún. gyertyános-kocsánytalan tölgyeseket. A két fafaj kis odafigyeléssel könnyen megkülönböztethetı! Ennél az állomásnál két egymás mellett álló csert és kocsánytalan tölgyet kerestünk, melyek kérgeit egyszerre lehet végigsimítani és megtapasztalni a köztük lévı különbséget. Persze a kérgük mellett pl. a levelük formája, a rügyük és a termésük is eltér egymástól. Meg lehet próbálni az avarban keresgélve példákat találni erre! Cser Kocsánytalan tölgy Ha szerencsénk van és figyelmesen haladunk tovább, a földút sarában különféle vadfajok nyomait figyelhetjük meg! Sıt, a pocsolyák közelében néhol sárosak a fák a dagonyázás után hozzájuk dörgölıdzı vadaktól (fıként vaddisznóktól). Hasonlóan hazánk többi erdıs területéhez, a Zselicben is a legelterjedtebb nagyvadfaj a gímszarvas, a vaddisznó és az ız. Az ember betelepített nem ıshonos fajokat is, mint a dámvad és a muflon. A nagyragadozók (farkas, medve, hiúz) eltőnésével létszámszabályozásuk szerepét az ember vette át. Sajnos önös érdekbıl mesterségesen felduzzasztotta sőrőségüket és így napjainkban jelentıs problémát okoznak az erdık felújulásának akadályozásával: lerágják a fiatal csemeték rügyeit, elfogyasztják a lehullott makkot, valamint pont a Zselicre jellemzıen lehántják a sima törzső, fiatal ezüst hársak kérgét.

17 Apróbb, nem patás nyomokat is felfedezhetünk néha a friss sárban! Portyázik az erdıben is egerekre, pockokra vadászva a róka, szuszogva haladhat a földúton a morcos borz, a település közelsége miatt a fehér mellényes nyest is elıfordulhat errefelé, de a legszerencsésebbek akár a rendkívül rejtett életmódú vadmacskát is megpillanthatják. Szintén bal kéz felıl érjük el egy csapadék kivájta völgy, egy ún. vízmosás kezdeténél az ötödik állomást! 5. EOV K: É: WGS84 N46 17,588' E17 46,556' Ez a jelentısebb esık után lezúduló víz által mélyített, V -alakú völgy napjainkban is folyamatosan változik. Mélyül, hátrarágódik, módosul a nyomvonala, az alja a szők felsı részhez képest ellaposodik. Ez utóbbit a tanösvény utolsó harmadán alkalmunk lesz megtekinteni! Elıttünk érdemes megfigyelni egy rendkívül érdekes, védett növényfajt! A szúrós csodabogyó, ahogy a neve is mutatja szúrós, de mitıl is csodabogyó? Ha éppen megpillantunk rajta egy tőzpiros bogyótermést, azt Háttérben a szúrós-, elıtérben pedig a rokona, a lónyelvő csodabogyó

18 tapasztalhatjuk, hogy a levelén díszlik. Márpedig virág, majd termés nem fejlıdhet levélen. Mi is akkor a magyarázat? Nagyon egyszerően csak annyi, hogy amit levélnek gondolunk, az csak a növény ellaposodott, levélszerő szárrésze, az ún. fillokládium! Haladjunk tovább a földúton és egy széles nyiladékhoz, a sarkán pedig egy magasleshez érve következik a hatodik állomás. Itt majd balra, keleti irányba kell fordulnunk a továbbhaladáshoz! 6. EOV K: É: WGS84 N46 17,508' E17 46,586' Ahogy már említettük, a vadállomány létszámának, sőrőségének beállítását napjainkban az ember, a vadászok, vadgazdálkodók végzik. A magasles tulajdonképpen a vad megfigyelését, elejtését megkönnyítı létesítmény. Innen kevésbé kap szagot a vad az embertıl és a megpillantása is egyszerőbb. A lestıl keleti irányba haladva,kb. 20 méter után balra letérve egy kis ösvényre, az erdıben egy körbe kerített kis területet vehetünk észre. A vágásos erdıgazdálkodáshoz kapcsolódóan a letermelt erdı helyén kialakuló vágásterületen az ember által elvetett makkot vagy felcseperedı csemetét meg kell védeni a nagyvadaktól. Ezért sokszor hatalmas területeket kell bekeríteni ún. vadkerítéssel. Tudni kell azonban, hogy ez a gyakorlat tulajdonképpen egy ökológiai csapda, mert nyilvánvaló, hogy a kerítéseken kívüli területeken nı a vadállomány sőrősége és ezáltal nı a károkozása is. Hogy látható legyen ez a kártétel, létrehoztunk egy kisebb, vadkizárásos területet, ahol tanulmányozható lesz a károsított és a megvédett terület növényzete közti különbség. A vadkizárás hatása egy Bükk-hegységi területen Ballagjunk tovább az erdei ösvényen, egészen egy hatalmas, ágas-bogas bükkig, a hetedik állomásig! 7. EOV K: É: WGS84 N46 17,546' E17 46,655' Utunk során már többször találkoztunk mikro-élıhelyekkel. Bármilyen furcsa, de ez a bükk-óriás is ilyen szerepet tölt be a környezı, sokkal fiatalabb, még nem odvasodó erdıállományban. Kiterjedt koronája, ágrendszere menedék (refúgium) területként biztosított élıhelyet számtalan rovar- és madárfajnak annak idején, amikor kitermelték körülötte az erdıt. A kerítésbe ıt is belefonták, így a rátekeredett drót óvta meg azóta is a kivágástól. Most már biztosak lehetünk abban, hogy addig fog élni, amíg az ereje engedi és dísze lesz a töröcskei erdınek!

19 Lefelé haladva az ösvényen lehajló ezüsthársakat figyelhetünk meg. Már több éve így állnak, amire a függılegesen az ég felé törı hajtásaikból, ágaikból is következtethetünk. A tarvágás után sőrőn maradt állományt a vágásos gazdálkodáshoz kapcsolódó erdınevelési munkák során többször ritkítani, erdészeti szakszóval gyéríteni kell, különben hó- vagy jégnyomást szenvednek. A természetes folyamatokat utánzó, folyamatos erdıborításra törekvı, szálaló gazdálkodásnál sem az ilyen jellegő, valamint az erdısítési (vágástakarítás, csemetenevelés, ültetés, csemeték ápolása) munkák csak elvétve jelentkeznek, jelentıs költségeket megspórolva így a gazdálkodásunkban. Az ösvény közelében hegyi és korai juharokat is megfigyelhetünk, amelyek ún. szurdokerdıkben is elıfordulnak. Nagyon óvatosan fıként sáros talajviszonyoknál- haladjunk lefelé és így elérkezünk a nyolcas állomáshoz! 8. EOV K: É: WGS84 N46 17,548' E17 46,727' A tılünk délre lévı vízmosásban egy régebb óta magára hagyott, szurdokerdı-szerő állományt látunk. Régebb óta nem folyik nehéz megközelíthetısége miatt benne gazdálkodás, amit a földön fekvı sok korhadt, száradt holtfa is jelez. Az ember által kezelt, vágásos erdıkben a holtfa mennyisége sokszor a 3 m³-t sem éri el hektáronként (100mX100m), míg a természetes, mérsékelt övi ıserdıkben ez a szám akár 300 m³ is lehet! A holt fa több szempontból fontos: Merılegesen feküdve a lejtésirányra meggátolja a csapadék hatására bekövetkezı eróziót! A bennük élı rovar álcák, pajorok táplálékot biztosítanak a fekete harkálynak. De miért fontos ez az erdınek? A fekete harkály úgynevezett pillér-faj. Olyan pillér, mint a boltíveket egyedüliként összetartó záró-, vagy pillér-kı. A tanösvényünk névadó madara minden évben új odút ácsol magának. Az elhagyott régieket pedig számtalan más, olyan állatfaj használja, amely képtelen lenne e nehéz mőveletre: odúlakó énekesmadarak, kisebb harkályfélék, macskabagoly, az egyetlen odúban költı galamb-féle, a kék galamb, denevérek, pele-fajok, mókus, nyuszt, de akár az odú késıbbi kibıvülésével még vadmacska is. Így tehát a holtfa és az ezáltal bekövetkezı táplálékhiány miatt a fekete harkály eltőnésével összedılne a boltív, és elköltözne a felsorolt rengeteg állatfaj is az erdınkbıl. Biztos, hogy a sokak által igényelt tiszta, rendezett erdı lenne az igazi erdı? Kék galamb

20 Szándékunk szerint ezen a területen sem fogunk gazdálkodást folytatni annak érdekében, hogy megfigyelhetık és bemutathatók legyenek a természetes erdımőködtetı folyamatok. A széles földútra leérve forduljunk jobbra, déli irányba és menjünk a mélyútban kb. 70 métert a kilences állomásig! 9. EOV K: É: WGS84 N46 17,506' E17 46,815' Egy vágásterület és egy még részben álló öreg erdıállomány határához értünk. Itt jól megfigyelhetı, hogy a vágásos gazdálkodás során egykorú, mértani formájú erdıtömbök, területek alakulnak ki, ahol a kezdetben fátlan területek mentén meredek vágásfalak jönnek létre, ahol is a hirtelen szabad állásba került öreg fák száradnak, pusztulnak. Ugyanakkor a levágott erdı helyén megszőnik az erdıklíma, a terület gyomosodni kezd, így az erdei növény- és állatfajok vagy elpusztulnak, vagy kénytelenek ha van egyáltalán hová -, hosszú idıre elvándorolni. Tarvágás utáni vágásterület Ha leszőrtük a tapasztalatokat, forduljunk vissza és nagyjából avval az ösvénnyel szemben, ahol leereszkedtünk, térjünk le jobbra a patak irányába. A pallósoron óvatosan végiggyalogolva keljünk át a patakon, majd a rézsőn ferdén felkapaszkodva a fiatal erdıbe, már el is érjük a tízes állomást! 10. EOV K: É: WGS84 N46 17,519' E17 46,886' Ahogy már említettük a vágásos gazdálkodás során egykorú, sokszor egy fafajból álló, elegyetlen erdıtömbök jönnek létre. Azokon a helyeken, ahol a faállomány nagyobb területen olyan fiatal, és ezáltal vékony törzső, hogy odúkészítésre nem alkalmas a harkályok számára, nagyon fontos mesterséges odúkat kihelyezni. Itt a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Kaposvári Helyi Csoportja készített és rakott ki különféle mesterséges odúkat (köztük egy denevér ládát is!) a fákra. Ez a fészkelési, kölyöknevelési lehetıség biztosítása mellett alkalmat ad kutatási tevékenység megvalósítására is.

FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY

FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY az erdı beszél ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érinteni. De ahhoz, hogy érthessük, ismernünk kell fáit, bokrait, füveit, virágait, gombáit, állatait

Részletesebben

FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY

FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY az erdő beszél ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érinteni. De ahhoz, hogy érthessük, ismernünk kell fáit, bokrait, füveit, virágait, gombáit, állatait

Részletesebben

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN)

VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) VIZEINK VÉDELME (A BÜKKI NEMZETI PARK IGAZGATÓSÁG MŐKÖDÉSI TERÜLETÉN) Századunk elsı évtizedében szélsıséges klimatikus viszonyokat tapasztaltunk. Szembesültünk a meteorológiai tényezık (pl. csapadék,

Részletesebben

Pro Silva tanösvény. Óbánya-Kisújbánya

Pro Silva tanösvény. Óbánya-Kisújbánya Pro Silva tanösvény Óbánya-Kisújbánya Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk meg az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, amelyet a Mecsek hegység keleti részén,

Részletesebben

Fontos társulástani fogalmak

Fontos társulástani fogalmak Fontos társulástani fogalmak Növényzet (növénytakaró, vegetáció) Az ideális növénytársulás olyan növényközösség, amely - térben és idıben ismétlıdik, - fajkészlete hasonló, - meghatározott termıhelyi körülmények

Részletesebben

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba

Erdőgazdálkodás. Dr. Varga Csaba Erdőgazdálkodás Dr. Varga Csaba Erdő fogalma a Föld felületének fás növényekkel borított része, nyitott és mégis természetes önszabályozással rendelkező ökoszisztéma, amelyben egymásra is tartós hatást

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programajánlatai KAPOSVÁR környékén

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programajánlatai KAPOSVÁR környékén A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programajánlatai KAPOSVÁR környékén Kaposvár környékén számos természeti érték, látnivaló várja a látogatókat. A természetet kedvelık barangolhatnak a Zselici Tájvédelmi

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/52/2008. Tervezet a Zirci Arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervérıl (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február A Zirci

Részletesebben

Kérdések, problémák, válaszok (?) ERDŐ. -gazdálkodás. Nagy Gábor. területi osztályvezető

Kérdések, problémák, válaszok (?) ERDŐ. -gazdálkodás. Nagy Gábor. területi osztályvezető Kérdések, problémák, válaszok (?) ERDŐ -gazdálkodás Nagy Gábor területi osztályvezető Mi is az erdő? Olyan szárazföldi környezeti rendszer, amelyben egymásra is tartós hatást gyakorló fák, cserjék, egyéb

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Erdőművelés Erdőhasználat Erdőtervezés. Termőhely klíma hidrológiai viszonyok talaj kölcsönhatás az erdővel

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Erdőművelés Erdőhasználat Erdőtervezés. Termőhely klíma hidrológiai viszonyok talaj kölcsönhatás az erdővel 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

1 KTT 140 7 68 2 EF 100 50 287 Erdősítés elegyfafajai: 3 GY 140 15 25 4 GY 100 15 11 2. vált. mód: Erdősítés célállománya:

1 KTT 140 7 68 2 EF 100 50 287 Erdősítés elegyfafajai: 3 GY 140 15 25 4 GY 100 15 11 2. vált. mód: Erdősítés célállománya: Helység: 8024 Felsőcsatár Tag: 24 Részlet: F Ügyszám: XVIII-G-001/11439/2010 Oldal: Gazdálkodó: 3202589 Grundmann József Részlet területe: 4,75 ha Erdészeti táj: Pinka-fennsík Elsődleges rendeltetés: Talajvédelmi

Részletesebben

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség)

5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) 5 év 111 000 elültetett facsemete Aki fákat ültet, az bízik a jövőben. (népi bölcsesség) Immár 5. éve tart a Citibank Ültessünk fákat a jövőért programja, amelynek keretében 2008 óta 111 000 csemete került

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programajánlatai KAPOSVÁR környékén

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programajánlatai KAPOSVÁR környékén A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság programajánlatai KAPOSVÁR környékén Kaposvár környékén számos természeti érték, látnivaló várja a látogatókat. A természetet kedvelık barangolhatnak a Zselici Tájvédelmi

Részletesebben

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez SZINTVIZSGA FELADAT a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai

Részletesebben

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés

ERDÉSZET EMLÉKEZTETŐ: Történet Tartamos erdőgazdálkodás Fenntartható fejlődés 1. Erdészet, erdőgazdálkodás 1.1 Története 1.2 Szervezetek, jog 2. Erdőgazdálkodás alapjai 2.1. Szakterületek, fogalmak 2.2. Termőhely, fafajok 2.3. Erdőtársulások 2.4. Erdődinamika 3.) Erdőgazdálkodás

Részletesebben

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból

Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Természetvédelmi célú erdészeti kifizetések a Mez gazdasági és Vidékfejlesztési Alapból Máthé László, erdészeti programvezet WWF Magyarország Az erdészeti földterületek fenntartható használatát célzó intézkedések

Részletesebben

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása

A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium. Pályázati felhívása A Földmővelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Pályázati felhívása Az erdık közjóléti célú védelmét és bıvítését szolgáló feladatok ellátásának csekély összegő (de minimis) támogatásáról szóló 112/2008.

Részletesebben

A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek

A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek Egy kis segítség. A Mecsek középhegység Magyarországon, a Dél- Dunántúlon, Pécstől északra. Legmagasabb pontjai:zengő (682 m), /A középkorban Vas-hegynek hívták, mai nevét arról kapta, hogy a régiek szerint

Részletesebben

PRO SILVA tanösvény Kismély-völgy

PRO SILVA tanösvény Kismély-völgy PRO SILVA tanösvény Kismély-völgy 1 Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk meg az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, amelyet a Mecsek hegység nyugati részén,

Részletesebben

A vadászoktatás új generációja

A vadászoktatás új generációja ILLAK VADÁSZTÁRSASÁG Az Illak Vadásztársaság megalakulását és vadászterület kialakítását az 1996. évi LV. törvény (vadászati törvény) tette lehetıvé. Mőködését 1997. márciusában kezdte meg 16 fı alapító

Részletesebben

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére

Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Az erdı és az éghajlat közötti kölcsönhatás számszerősítése tekintettel az éghajlatváltozás érvényesülésére Führer Ernı 1, Horváth László 2, Jagodics Anikó 1, Juhász István 1, Machon Attila 2, Marosi György

Részletesebben

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete

Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete Bakonykuti Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2/2005. (II. 20.) B. Önk. sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Bakonykúti község Önkormányzatának Képviselı-testülete az 1990. évi LXV. törvény

Részletesebben

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja

A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja A folyamatos erdőborítás mint a természetvédelmi kezelés eszköze és/vagy célja Ugron Ákos Gábor főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály A természetvédelem elvárása

Részletesebben

Nyílt levél, válaszul a greenfo.hu hírportálon 2009.június 9-i keltezéssel megjelent Veszélyeztetett erdık Nyugat-Magyarországon címő cikkre.

Nyílt levél, válaszul a greenfo.hu hírportálon 2009.június 9-i keltezéssel megjelent Veszélyeztetett erdık Nyugat-Magyarországon címő cikkre. Címzett: Nagy Imre, a Vas Megyei MGSZH Erdészeti Igazgatóság igazgatója, Szép Tibor, a Szombathelyi Erdészeti Zrt. Erdıhasználati és kereskedelmi igazgatója Nyílt levél, válaszul a greenfo.hu hírportálon

Részletesebben

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Eseménynaptár 2013

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Eseménynaptár 2013 Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Eseménynaptár 2013 Munkatársaink a 2013. évben is szakvezetéses túrákkal, aktív természetvédelmi programokkal, elıadásokkal, a gyerekeknek szóló Kis Természetbúvárok

Részletesebben

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez

SZINTVIZSGA FELADAT. a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez SZINTVIZSGA FELADAT a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez Érvényes: 2013. szeptember 1-től, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354

Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Magyarország-Szlovákia határon átnyúló együttműködési program 2007-2013 HUSK/1101/2.2.1/0354 Közösen a természetes erdőkért a Börzsöny, a Cserhát és a Selmeci hegységben, és a Korponai síkságon www.husk-cbc.eu

Részletesebben

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS

Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS VAJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK./2011.. sz. határozat tervezete Vaja Város Településrendezési Terv TELEPÜLÉSSZERKEZETI LEÍRÁS I. FEJEZET ÁLTALÁNOS LEÍRÁS 1. (1) A Településszerkezeti Terv

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben:

2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben: 2014. évre tervezett erdőgazdálkodási tevékenységek a X. kerületben: Fahasználat módja Községhatár Tag Részlet Teljes terület (ha) TRV Budapest X. 4 F 5,14 TI Budapest X. 4 E 4,92 TI Budapest X. 4 K 1,65

Részletesebben

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK

A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK 1 A TERMİHELYI TÉNYEZİK ÉS A KÖLTSÉG-HOZAM ADATOK KÖZÖTTI ÖSSZEFÜGGÉSEK Az ember tudatos gazdasági cselekedeteinek fı mozgatórugója a haszonra való törekvés. Ennek a célnak az eléréshez azonban nem hagyhatók

Részletesebben

Cikta tanösvény Nagydorog, Szenes-legelı

Cikta tanösvény Nagydorog, Szenes-legelı Cikta tanösvény Nagydorog, Szenes-legelı Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk meg az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, a Dunántúl egyik utolsó homokpuszta

Részletesebben

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8...

1. 2. 3.. 4... 5.. 6.. 7... 8... Környezetismeret-környezetvédelem csapatverseny 2014/2015. 1.a.) Mit láttok a képeken? Írjátok alá a nevüket! 2. évfolyam I. forduló 1. 2. 3.. 4.... 5.. 6.. 7... 8... b.) Alkossatok két csoportot a képekből,

Részletesebben

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara hatáskörébe tartozó szakképesítéshez, a 41/2013. (V. 28.) VM rendelettel kiadott szakmai és vizsgáztatási

Részletesebben

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek

A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek A madárbarát Magyarországért! www.mme.hu A természetvédelem finanszírozási lehetıségei magánszemélyek Halmos Gergı Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Országos konferencia a biológiai sokféleség

Részletesebben

Hosszú távú természetvédelmi stratégia a Nagykırösi pusztai tölgyesek Natura 2000 területen

Hosszú távú természetvédelmi stratégia a Nagykırösi pusztai tölgyesek Natura 2000 területen Hosszú távú természetvédelmi stratégia a Nagykırösi pusztai tölgyesek Natura 2000 területen Verı György, Sipos Katalin, Baranyai Zsolt, Papp Beáta Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság www.pusztaitolgyesek.hu

Részletesebben

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG

A. AZ ÉGHAJLATI RENDSZER ÉS AZ ÉGHAJLATI VÁLTOZÉKONYSÁG Bevezetés Napjainkban a klimatológia fontossága rendkívüli módon megnövekedett. Ennek oka a légkör megnövekedett szén-dioxid tartalma és ennek következménye, a lehetséges éghajlatváltozás. Változó éghajlat

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak

Balatonszőlősi kirándulások. Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak Balatonszőlősi kirándulások Balatonszőlősről induló gyalogos kirándulási lehetőségek, fotótúra- pontok és ajánlott túra- útvonalak 1. útvonal A falu nyugati végén, a 2. számú fotótúra- ponttól indulunk.

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem.

Attól, hogy nem inog horizontális irányban a szélességi- és hosszúsági tengelye körül sem. Konkrét tanácsok a Salgó-dexion polcrendszer összeszereléséhez Vásárlásunk során a Salgó-dexion polcokat, polcrendszereket sokféle módon állíthatjuk össze az igénybe vételnek, felhasználásnak, valamint

Részletesebben

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása

A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása A mészkőbányászat által roncsolt táj erdősítése az erdőmérnök kihívása Készítette: Ádám Dénes Okl. erdőmérnök Igazságügyi szakértő www.erdoszakerto.hu Tartalom Helyszín Domborzat Termőhely Erdőállomány

Részletesebben

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG

Bácsalmási kistérség BÁCSALMÁSI KISTÉRSÉG Bácsalmási kistérség Régió: Dél-Alföld Megye: Bács-Kiskun A kistérség a Bácskai löszsíkságon, Bács-Kiskun megye déli részén helyezkedik el, a Baját Szegeddel összekötı 55-ös fıút és az országhatár közötti

Részletesebben

7. Az éghajlat és a természeti zónák

7. Az éghajlat és a természeti zónák 7. Az éghajlat és a természeti zónák A környezeti tényezık közül az éghajlati tényezık azok, amelyek a legnagyobb hatást gyakorolják a talajok, a növényzet és a növényi produktivitás földrajzi eloszlására.

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 295-302 Andrei Indrieş 1 AZ ERDÉLYI-SZIGETHEGYSÉG TERMÉSZETI PARK BEVEZETÉS A 75 000 hektáron elterülı Erdélyi Szigethegység Természeti Parkot 2003-ban nyilvánították védett területté. A Természeti Park három

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/267/2008. Tervezet az Erdőtelki égerláp természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervéről (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február

Részletesebben

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen

Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Jászszentandrás: közösségi helyiség kialakítása falusi szálláshelyen Családias légkörre, tiszta levegıre, minıségi szolgáltatásokra, barátságos emberekre vágyik? Ha ilyen elképzelései vannak a nyugodt

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról

11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet. a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 11/2007. (III. 30.) KvVM rendelet a Bükkhát természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére

VEZETŐFÜZET. a Kalanderdő tanösvényeihez. általános iskolások részére VEZETŐFÜZET a Kalanderdő tanösvényeihez általános iskolások részére Kedves Olvasó! A Kalanderdő kitűnő terep a játékra, ügyességed próbára tételére, és egyúttal lehetőség a természet megismerésére is.

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 1-7 Akác Andrea 1 Bányai Dóra 2 Dr. Centeri Csaba 3 TÁJVÁLTOZÁS MÉRTÉKÉNEK MEGHATÁROZÁSA A FELSİ-TARNA-VIDÉKEN BEVEZETÉS A Tarna vidéken már az elızı évszázad elején felismerték a felelıtlen erdıirtások okozta

Részletesebben

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről

83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet. a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről 83/2004. (VI. 4.) GKM rendelet a közúti jelzőtáblák megtervezésének, alkalmazásának és elhelyezésének követelményeiről A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi I. törvény 48. -a (3) bekezdése b) pontjának

Részletesebben

Az éghajlati övezetesség

Az éghajlati övezetesség Az éghajlati övezetesség Földrajzi övezetek Forró övezet Mérsékelt övezet Hideg övezet Egyenlítői öv Átmeneti öv Térítői öv Trópusi monszun vidék Meleg mérsékelt öv Valódi mérsékelt öv Hideg mérsékelt

Részletesebben

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete

Mátranovák község Önkormányzata. 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005. (V.5.) rendelete Mátranovák község helyi építési szabályzatáról. Mátranovák Község Önkormányzata Képviselı-testületének 3/2005.(V.5.) rendelete

Részletesebben

MUNKANAPLÓ ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK. Ügyfél regisztrációs száma: Támogatásra jogosult lakcíme/székhelye:

MUNKANAPLÓ ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK. Ügyfél regisztrációs száma: Támogatásra jogosult lakcíme/székhelye: MUNKANAPLÓ Kitöltés kezdete (dátum): Vonatkozási év: ERDİ-KÖRNYEZETVÉDELEM JOGCÍMBEN RÉSZTVEVİ ERDİGAZDÁLKODÓKNAK EKV01 Ügyfél neve: Ügyfél regisztrációs száma: ERDİGAZDÁLKODÓ ADATAI: Telefon Támogatásra

Részletesebben

5f!J. számú előterjesztés

5f!J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 5f!J. számú előterjesztés Előterjeszt és a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Pilisi Parkerdő Zrt. tevékenységéről

Részletesebben

Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult

Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult A madárbarát Magyarországért! Madárbarát Kert Halmos Gergő Magyarország legszebb konyhakertje Karcag 2013. november 15. Az MME 1974-ben alakult 1 10000 tag 32 MME csoport Magyarországon 2 BirdLife Partnership

Részletesebben

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált

Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált Készítette: Babiak Sabina, Bugyi Ágnes, Pálovics Nikoletta Tanár: Győriné Benedek Kata Gáspár Sámuel Alapiskola és Óvoda Csicsó Kattintásra vált 2. leghosszabb folyó Európában, hossza: 2850 km Fekete-erdőből

Részletesebben

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ

INTERNETES VETÉLKEDŐ 1. forduló Beküldési határidő: 2015. május 12. cím: csordasb@freemail.hu 1. FORDULÓ 1. FORDULÓ 1. Feladat: Erdő kvíz Válasszátok ki a helyes megoldást! 1.A magyarországi erdőterület nagysága a honfoglalás idején ekkora lehetett: A) 5-7 % B) 18-20 % C) 40-60% D) 80-90% 2. Magyarország

Részletesebben

A Bükk rejtélyei vetélkedısorozat III. forduló

A Bükk rejtélyei vetélkedısorozat III. forduló I. feladat (15 pont) 1) Milyen megyék területét érinti leginkább a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területe? a) Heves megye, BAZ megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye b) Heves megye, Nógrád megye,

Részletesebben

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet

3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet 3/2008. (II. 5.) KvVM rendelet a természetvédelmi kezelési tervek készítésére, készítıjére és tartalmára vonatkozó szabályokról A természet védelmérıl szóló 1996. évi LIII. törvény 36. (4) bekezdésében

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl. (közigazgatási egyeztetés)

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM. Tervezet. a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl. (közigazgatási egyeztetés) KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/225/2008. Tervezet a Sághegyi Tájvédelmi Körzet természetvédelmi kezelési tervérıl (közigazgatási egyeztetés) Budapest, 2008. február A Sághegyi Tájvédelmi

Részletesebben

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz

Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz Lampert Bálint Ötlettár Madarak és Fák napi programhoz A természetvédelmi törvény 43. (3) szerint Minden év május 10-e a Madarak és Fák Napja. E nap megemlékezéseinek, rendezvényeinek a lakosság különösen

Részletesebben

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA

σhúzó,n/mm 2 εny A FA HAJLÍTÁSA A FA HAJLÍTÁSA A fa hajlítása a fa megmunkálásának egyik igen fontos módja. A hajlítás legfıbb elınye az anyagmegtakarítás, mivel az íves alkatrészek elıállításánál a kisebb keresztmetszeti méretek mellett

Részletesebben

Az erdık szénmegkötı képességérıl - lehetıségek és kötelezettségek

Az erdık szénmegkötı képességérıl - lehetıségek és kötelezettségek Szekció: Klímaváltozás és az erdık Szekció elnök: Somogyi Zoltán Az erdık szénmegkötı képességérıl - lehetıségek és kötelezettségek Somogyi Zoltán Führer Ernı somogyiz@erti.hu Erdészeti Tudományos Intézet

Részletesebben

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT 1. HELYZETFELTÁRÓ MUNKARÉSZ 1. 1. T e l e p ü l é s h á l ó z a t i ö s s z e f ü g g é s e k, a t e l e p ü l é s h e l y e a t e l e p ü l é s h á l ó z a t b a n, t é r s é g

Részletesebben

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló

Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat. Beszámoló Kelenvölgyi Általános Iskola 1116 Budapest, Kecskeméti József u. 14. Otthon az erdıben pályázat Beszámoló Márciusban a felsı tagozatos diákokkal két órát töltöttünk el az iskolakertben, felmértük a kert

Részletesebben

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA

BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA BALATONFÖLDVÁRI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLİSÉGI PROGRAMJA 2008. Q u a l y - C o O k t a t á s i T a n á c s a d ó 1141 Budapest, Fogarasi út 111. Tel. fax: (1) 239-1460; (1) 451-0391;

Részletesebben

NetB@nk szolgáltatásról

NetB@nk szolgáltatásról Székhely: 6065 Lakitelek, Liget u. 2. Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u.8. Telefon: (76) 502-650 e-mail: kozpont@lakitelek.tksz.hu Kirendeltségek: Lakitelek (76) 449-135 Nyárlırinc (76) 343-015

Részletesebben

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE

MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A víz élet, gondozzuk közösen! MAGYARORSZÁG VÍZGYŐJTİ- GAZDÁLKODÁSI TERVE A 2009. december 22-én közétett A Duna-vízgyőjtı magyarországi része VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV dokumentumának összefoglaló, rövidített

Részletesebben

SH/4/8 Vadhatás és emlős ragadozó SZIE VMI

SH/4/8 Vadhatás és emlős ragadozó SZIE VMI SH/4/8 Vadhatás és emlős ragadozó SZIE VMI Szemethy László, Katona Krisztián, Fehér Ádám (szemethy.laszlo@mkk.szie.hu, www.vmi.info.hu ) Fenntartási terv fórum Mátrafüred, 2015.07.06. A jelenlegi helyzet

Részletesebben

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése)

A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete. (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) A Kisteleki Kistérség munkaerı-piaci helyzete (pályakezdı és tartós munkanélküliek helyzetelemzése) 1 Tartalomjegyzék I. Kisteleki Kistérség elhelyezkedése és népessége... 3 A népesség száma és alakulása...

Részletesebben

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft.

Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány. Szöveg: Bank László. Lektor: Dr. Szép Tibor. Nyomda: Borgisz-Print Kft. Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány FECSKEVÉDELMI PROGRAM www.baranyamadar.hu A TERMÉSZET SZOLGÁLATÁBAN İszi fecskegyülekezés (Fotó: Losonczi Lajos) Kiadó: Baranya Természeti Értékeiért Alapítvány

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési

Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési A Forró övezet Ha a Föld csupán egy egynemű anyagból álló síkfelület lenne, ahol nem lennének hegyek és tengerek, akkor az éghajlatot csak a napsugarak beesési szöge, vagyis a felszínnel bezárt szöge határozná

Részletesebben

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok.

BEVEZETÉS. erdő. működésében összetételében a prognosztizált folyamatok. SZIKI KOCSÁNYOS TÖLGY ÁLLOMÁNYOK TERMÉSZETKÖZELI FELÚJÍTÁSI KÍSÉRLETEI A KLÍMAVÁLTOZÁS HATÁSAI MELLETT Kamandiné Végh Á. Csiha I. Keserű Zs. Erdészeti Tudományos Intézet E-mail: erti@erti.hu Debrecen;

Részletesebben

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl

A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes jogi és ökológiai kérdéseirıl JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSA 1051 Budapest, Nádor u. 22. 1387 Budapest, Pf. 40.Telefon: 475-7100 Fax: 269-1615 A JÖVİ NEMZEDÉKEK ORSZÁGGYŐLÉSI BIZTOSÁNAK ÁLLÁSFOGLALÁSA a lápok védelmének egyes

Részletesebben

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI

A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A KÁRPÁT-MEDENCE ÉGHAJLATÁNAK ALAKÍTÓ TÉNYEZİI A LEGALAPVETİBB ÉGHAJLAT-MEGHATÁROZÓ TÉNYEZİ: A FÖLDRAJZI FEKVÉS. A Kárpát-medence az északi félgömbi mérsékelt övezet középsı sávjában, a valódi mérsékelt

Részletesebben

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub

Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Beretzk Péter Természetvédelmi Klub 1998-2010 KUTATÁS -madármegfigyelések -élıhelytérképezés -fajösszetétel -régiós összehasonlítások 2006: beépítéssel való veszélyeztetettség: 4 HELYI VÉDETT 1998-2010

Részletesebben

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 4. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk

Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Gyakorlati madárvédelem a ház körül 1. Természetes élőhelyek és mesterséges odúk Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. Természetes élőhelyek A változatos növényzetű környezet egész

Részletesebben

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére

Elıterjesztés Békés Város Képviselı-testülete 2008. szeptember 30-i ülésére Tárgy: Beszámoló Békés Város 2007. évi környezeti állapotáról Elıkészítette: Gál András osztályvezetı Ilyés Péter környezetvédelmi referens Mőszaki Osztály Véleményezı Pénzügyi Bizottság, bizottság: Szociális

Részletesebben

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete

RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének. 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI Község Önkormányzata Képviselı-testületének 11/2003. (XI. 1.). ÖK. rendelete RÁBATAMÁSI KÖZSÉG HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉRİL Rábatamási Község Önkormányzat Képviselı-testülete

Részletesebben

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA

GÖDÖLLİ VÁROS KÖZLEKEDÉSI KONCEPCIÓJA JAVASLATOK 1. KÖZÚTI HÁLÓZAT FEJLESZTÉSI JAVASLATA 1.1. Javaslat az úthálózati funkciók fejlesztésére A Gödöllıt érintı országos hálózati elemek (gyorsforgalmi utak, országos fıutak) várható fejlesztése

Részletesebben

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba

4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK. Dr. Varga Csaba 4. TALAJKÉPZŐ TÉNYEZŐK Dr. Varga Csaba Talajképző tényezők 1. Növényzet, állatvilág 3. Éghajlat 5. Domborzat 7. Talajképző kőzet 9. Talaj kora 11. Emberi tevékenység 1. Természetes növényzet és állatvilág

Részletesebben

Rejtett értékeink vetélkedısorozat I. forduló İszi forduló

Rejtett értékeink vetélkedısorozat I. forduló İszi forduló I) Feladat (39 pont) Figyeld meg ıszi túrád során milyen sokszínő az erdı! Ismerd fel az alábbi 13 növényt, egészítsd ki a nevüket és párosítsd össze a leveleket terméseikkel! A helyes megfejtést írd be

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV VISEGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV Melléklet Visegrád Város Önkormányzat Képviselõ-testületének 185/2004. (VI.30.) sz. határozatához M-TEAMPANNON KFT. 2004. JÚNIUS VISEGRÁD

Részletesebben

Komposztálás Hogy is csináljam?

Komposztálás Hogy is csináljam? Komposztálás Hogy is csináljam? A kerti komposztálás az egyik leghatékonyabb módja annak, hogy személyesen is tegyen valamit bolygónkért, világunk és gyermekeink szebb jövıjéért! Tudta Ön, hogy éves szinten

Részletesebben

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében

Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Faállományok fatermőképességének vizsgálata a termőhely függvényében Bidló András, Heil Bálint, Kovács Gábor, Patocskai Zoltán Nyugat-Magyarországi Egyetem, Termőhelyismerettani Tanszék Földhasználati

Részletesebben

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester

Pilis, március 23. Szabó Márton polgármester 80/2012. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához a Képviselı-testület Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló, többször módosított 16/2011. (IV.04.) sz. önkormányzati rendelet 36. (3)

Részletesebben

A talaj mentén a száraz avarban, illetve a tőlevél-alomban terjed. Idısebb, vastag kérgő állományok átvészelhetik.

A talaj mentén a száraz avarban, illetve a tőlevél-alomban terjed. Idısebb, vastag kérgő állományok átvészelhetik. Az erdıtüzek és az idıjárás Németh Ákos Országos Meteorológiai Szolgálat Éghajlati Osztály amirıl szó lesz A vegetációtüzek formái A vegetációtüzek keletkezésének okai Erdıtőzszezon Magyarországon Az erdıtüzeket

Részletesebben

2. Itató és porfürdő

2. Itató és porfürdő Gyakorlati madárvédelem a ház körül 2. Itató és porfürdő Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) 2011. A legegyszerűbb itató a 40-60 cm átmérőjű műanyag virágalátét: - ez nem törik el könnyen

Részletesebben

122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról

122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról 122/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet az Uzsai csarabos erdő természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról Az egyes jogszabályok és jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről szóló 2007.

Részletesebben

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban

Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban Civil környezetvédelmi programok a KMOP-ban tapasztalatok, lehetıségek Orosz György Programiroda vezetı Pályázati tapasztalatok Pályázatkészítés: Formai követelmények miatt sok elutasítás Szakmai rész

Részletesebben

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT

ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT ULTRAFUTÓK MAGYARORSZÁGI SZÖVETSÉGE VERSENYSZABÁLYZAT 2007 Az Ultrafutók Magyarországi Szövetsége (a továbbiakban: Szövetség) a Magyar Atlétikai Szövetség (a továbbiakban: MASZ) Alapszabályának 43. (4)

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŐJTİ-GAZDÁLKODÁSI TERV vízgyőjtı közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2009.

Részletesebben

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET

AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET AZ ÉGHAJLATI ELEMEK IDİBELI ÉS TÉRBELI VÁLTOZÁSAI MAGYARORSZÁGON PÁROLGÁS, LÉGNEDVESSÉG, KÖD, FELHİZET PÁROLGÁS A párolgás halmazállapot-változás, amelyhez az energiát a felszín által elnyelt napsugárzási

Részletesebben

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető

Tájékozódási futás és természetvédelem. Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Tájékozódási futás és természetvédelem Vajda Zoltán Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológus osztályvezető Miért van szükség védett területekre? Élőhelyek pusztulása Klímaváltozás Lecsapolás Beruházások

Részletesebben

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben)

Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár Község Önkormányzata 10/2010. (V. 26.) rendelete a környezet védelemrıl és a közterületek használatáról (egységes szerkezetben) Abasár község Önkormányzat képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról

TÁJÉKOZTATÓ. a Dunán tavaszán várható lefolyási viszonyokról VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Kft. Országos Vízjelzı Szolgálat TÁJÉKOZTATÓ a Dunán 212. tavaszán várható lefolyási viszonyokról A tájékoztató összeállítása során az

Részletesebben