FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY"

Átírás

1 FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNY az erdı beszél ahhoz, aki ismeri: jeleket ad, üzen, kitárja magát, csak meg kell érinteni. De ahhoz, hogy érthessük, ismernünk kell fáit, bokrait, füveit, virágait, gombáit, állatait s a sok színt, hangot, az állatok mozgását, életrendjét, természetét, az erdı minden lakójának örök, ısi törvényeit Csak a tudás hozza közel az embert az erdıhöz, s ha ilyen jó barátságban vannak, akkor szívesen veszik egymást Fekete István, Somogy megye szülötte írta a fenti sorokat, aki hét évig Kaposváron is élt és még akár a töröcskei erdıben is barangolhatott Az ı gondolatait megfontolva ajánljuk minden erdıt szeretı kirándulónak a kaposvártöröcskei Fekete harkály Tanösvény bejárását! Fekete István (1900, Gölle 1970, Budapest)

2 Játék Játékra invitáljuk a Fekete harkály tanösvény látogatóit! Az alábbi kérdésekre várjuk válaszaikat. Aki a kérdések közül minimum a három vastagon szedettre (1., 7., 10.), és három további, tetszılegesen választott kérdésre helyes választ ad, megnyerheti a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagját! Kérdések: 1. Milyen fán található az elsı útbaigazító harkály? 2. Az 1-es és a 2-es állomás között melyik oldalon van a szurdokvölgy, vízmosás? 3. A szurdokvölgyön átdılt legnagyobb fa milyen fajú? 4. Láthatunk-e a 2. állomásnál jobbra (É) és balra (D) a fák alatt gallyakat és ágakat? Melyik tetszik jobban? Melyik a természetesebb? 5. A 3. állomást jelölı felfestett harkály milyen fafajon található? 6. Hányas számú állomásnál láthatsz szúrós csodabogyót? 7. A 6-os állomásnál található magaslesre hány létrafokon lehet feljutni? 8. Milyen rendellenességek láthatóak a 7-es állomásnál lévı nagy bükkfán? 9. A tanösvény mentén hol látható az elsı mesterséges odú? 10. Hány fahíd van a tanösvény mentén? A tanösvény végigjárása során megfogalmazódó kérdések megválaszolásában segít a vezetıfüzet, valamint készséggel állnak rendelkezésre a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság kollégái is, az alább megadott címen. A beérkezett kérdésekre oktató kollégáink, vagy a területet jól ismerı természetvédelmi ır munkatársaink válaszolnak. Beküldési cím: ben: Kérjük adatait a kísérı ben megadni (a pályázó neve; cím, ahova a szervezık a nyereményt eljuttathatják magánszemélyeknél otthoni cím, intézményeknél óvoda, iskola az intézmény címe). Beküldési határidı: december 12., péntek. Sorsolás és a nyeremény postára adása: december 15., hétfı.

3 Kedves Gyerekek! Megismerkedtetek már a Fekete harkály tanösvény állandó lakóival? Ha nem, most itt az alkalom, hogy meglessétek és lencsevégre kapjátok ıket! Hogy kik ık, és hol élnek? Bemutatkozásukat elolvasva megtudhatjátok! Útmutatásukat követve keressétek fel İket túrátok során, és készítsetek róluk a nevük megjelölésével egy-egy olyan fotót, amelyrıl biztosan felismerhetık! Aki a fotókat beküldi, sorsoláson vesz részt. A díjak: Müller Nándor Négy évszak a Zselicben címő könyve, illetve Dr. Varga Szabolcs-Császár Levente-Müller Nándor: Mecsek-Völgység-Hegyhát útikönyv egy-egy példánya. Beküldési cím: ben: Kérjük a pályázó adatait a kísérı ben megadni (a pályázó neve; cím, ahova a szervezık a nyereményt eljuttathatják magánszemélyeknél otthoni cím, intézményeknél iskola az intézmény címe). Kérjük az tárgyában feltüntetni: Mesepályázat. Beküldési (beérkezési) határidı: december 12., péntek. Értékelés, nyertes pályázók értesítése: december 15., hétfı. Bükkösi Pista bácsi Akkortájt születtem, amikor azt a bámulatosan szép láncos hidat építették a fıvárosban. Egy kedves vetési varjú mesélte nekem, aki vándorlásában járt arra, milyen csodálatosan ível a nagy folyó felett, és milyen jól lehet játszani a szellıkkel a láncai között. Mesélte azt is, hogy egy bizonyos István nevő ember építtette, így róla nevezett el édesanyám, mikor látta milyen örömmel hallgatom a varjú történeteit. Azóta sok víz lefolyt azon a nagy folyón, magam is megöregedtem, de idıvel végülis az álmom valóra vált: csodálatos érzés, hogy az én törzsem jelenti ma a hidat az alattam húzódó szurdok két partja között, így segítve az erdı apró élılényeit a haladásban. A Fekete harkály Tanösvény elsı állomása után, az ösvény jobb oldalát fürkészve Te is megcsodálhatsz, de ne gyere túl közel hozzám, mert igen veszedelmes és meredek helyen lakom! Békakirálylány Az Erdık királyának leánya vagyok, a tölgyfák nemzetségébıl. Ott találkozhatsz velem, ahol csendben járó, zöld ruhás emberek (azt mesélte egyszer a szószátyár szajkó, ık vigyázzák a Természet értékeit), nagyon furcsa tappancs alakú jeleket festettek két egymás mellett álló fára.

4 Az én történetem egyszerre vidám és szomorú. Ikertestvéremmel, akivel egy tırıl sarjadztunk mindig is csodálattal figyeltük az aprócska unkákat, akik minden tavasszal élettel töltötték meg a zselici pocsolyákat. Sokszor álmodtuk azt, hogy unkák vagyunk: szabadon körbeugrándoztuk ez erdıt és vidáman lubickoltunk a pocsolyákban. De aztán reggel lett, és mi még mindig egy helyben álltunk. Egy nap emberek jöttek, erıs, berregı hangú szerszámot hoztak, és elvitték az ikertestvéremet. Nagyon fájt, és sokáig sírtam is. Hónapok múltán, mikor könnyeim felszáradtak, észrevettem, hogy testvérem törzse helyén egy óriási béka-fej néz rám. Nagyon megörültem neki, és azóta is büszkén mutatom az arra járó erdılakóknak, akik szomjukat oltják a törzsem üregében lévı itatóból. Szerintem a testvéremnek mégiscsak sikerült unkává változnia, így alig várom a tavaszokat, hátha még találkozom vele. Balerina Eredetileg Madarasi Cseresznyének hívnak, de a barátaim csak Balerinának szólítanak, mert imádok táncolni. Különösen a tavaszt szeretem, mert a szellık ilyenkor gyakran táncolnak velem, és ezzel szórakoztatjuk a szomszédságomban lakó Bükk Anyót is. Felismerhetsz egyedi, sötétszürke, vízszintes csíkozású fellépıruhámról, és arról, hogy meglehetısen furcsa módon nyújtóztatom a törzsemet. Leggyakrabban a Fekete harkály Tanösvény 6. és 7. állomása között szoktam gyakorolni, a bekerített csemetés után, az ösvény jobb oldalán. Gyere el, és nézz meg! Bükk Anyó A bükkfák jeles nemzetségét képviselem itt a zselici erdıkben. Bár sudár rokonaim a hegyvidékeket kedvelik, én itt érzem magam jól igazán. Nagyon régóta lakom már ezen a helyen, és csak egy kis furfanggal sikerült megóvnom magam a fejszéktıl, motorfőrészektıl. Egy hajdani vadkerítés drótjaiba növesztettem sima, szürke kérgem, így többé nem kell félnem attól, hogy bútorként vagy tőzifaként végzem. Végre zavartalanul csodálhatom a felettem lévı csodálatos égboltot, amely éjszaka ezen a vidéken különösen szép. Az a hír járja az erdıben, vezet itt egy tanösvény, annak 7. állomásánál van a tanyám. Én el sem tudom képzelni, mi lehet az a tanösvény, de mostanában felettébb sokan csodálják meg ágas-bogas törzsem. Derékfájós Hársak Hajdanán, növendékkorunkban szeleburdi gyerekek voltunk. Mindig együtt játszottunk, imádtuk a zselici teleket, a havat és azt, ahogy a szél körbetáncoltatja körülöttünk a hópelyheket.

5 Egy szürke, téli napon óriási, lomha, pocakos hófelhı közeledett felénk. Nagy terhet cipelt, hiszen már messzirıl hallottuk jajszavát. Ideérve megállt, és megkért bennünket, hogy egy kis idıre vegyük le válláról csomagját, hogy megpihenhessen, mert már nagyon elfáradt. Mi persze mit sem sejtve, és boldogan vállaltuk a feladatot, hiszen nem is gondoltuk, hogy a pihe-puha hó milyen nehéz tud lenni, ha sok van belıle. Ahogy a felhı megszabadult a terhétıl, villámgyorsan elinalt, minket pedig otthagyott, örült, hogy nem kell tovább cipekednie. Minket pedig csak a tavaszi napsugár szabadított meg a mázsás takarótól. Akkor hajolt meg a derekunk, és azóta is hasogat. Szerencsére itt van a szomszédságunkban Bükk Anyó, és néha kedves látogatók is elhaladnak mellettünk, akik a Fekete harkály Tanösvény 8 állomását kutatják. Az İ társaságuk sokat enyhít a bajunkon, és elfeledtetik azt a fránya derékfájást. Álomszusz-Éger Sokan mondják, hogy túl sokat alszom! Hogy mennyit lustálkodom! Szerintem az én koromban nincs ebben semmi kivetnivaló! Különben is, hol van az leírva, hogy egy égerfának a lombjával az ég felé kell állnia?! Én sokkal jobban érzem magam így fekve. Bár igaz, hogy a Fekete harkály Tanösvény hídja kicsit nyomja az oldalamat, de a pihenésemet cseppet sem zavarja. Erımővész Csodálatos karizmaim szeretném, ha minél többen látnák, így szívesen mutatom főnek, fának, az erre járó kirándulóknak. Nem árt, ha mindenki tudja, ki is a legerısebb a határban. Hogy hiú vagyok? Badarság! Ez kérem, csupán egészséges önbizalom! Ami szép, azt nem szabad elrejteni! Például itt van ez a csodálatos borostyáning, amit éppen viselek, egyszerően fantasztikus! Szeretnéd Te is megcsodálni különleges törzsem és örökzöld viseletem? Álomszusz-Éger komám tanyája mellett lakom, ha nála jársz, nézz arra, amerre a patak csordogál, és megláthatsz! Törzsönülı Kisbükk Egy óriási korhadó fa törzsén vertem tanyát. Furcsának tőnhet, hogy mit keres egy kecses bükkfa egy másik fa törzsén, de én nagyon jól érzem itt magam, hiszen tápanyagom, vizem van elég, és még a kilátás is jó! Ha majd megnövök, és a korhadt törzs eltőnik a lábam alól, helyes kis szoknyácskám, amit gyökerekbıl készítettem, akkor látszik majd teljes pompájában. Ha Te is szeretnéd látni, megtalálsz ott, ahol a Fekete harkály Tanösvény hídja véget ér a 11. és 12. állomás között. Nem tudok elbújni a világ elıl, hiszen az óriási korhadó fatörzs mindig elárul.

6 Fotópályázat A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság a Fekete harkály tanösvény látogatói részére fotópályázatot hirdet a évben. A legjobban sikerült felvételek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján lesznek megtekinthetıek a Fekete Harkály Tanösvény Galériában. Pályázati feltételek: A pályázók három kategóriában indulhatnak a Fekete Harkály tanösvényen készült felvételekkel a pályázaton. Az 1. kategória (egyéni látogatók, családok max. 5 fıig) résztvevıi 1 fotót küldhetnek be a pályázatra, mely a tanösvény bármely részét jeleníti meg. A 2. kategória résztvevıi (osztályok, csoportok 5-40 fı) maximum 5 felvétellel indulhatnak a pályázaton. A képek közül egy az indítótáblánál készült csoportkép legyen, a többi 4 témája tetszés szerinti, egyetlen feltétel, hogy a képek mindegyike a tanösvényen készüljön. A pályázaton való részvétel ingyenes (nevezési díj nincs). Zsőrizés, jutalmazás: A pályázatokat szakértıkbıl álló zsőri bírálja el, a legjobb pályázatok alkotóinak jutalma kategóriánként a következı: 1. kategória: a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság ajándékcsomagja. 2. kategória: ingyenes látogatás szakvezetéssel a pécsi Pintér-kert Arborétumban. Technikai feltételek: A képeket jpg képként, minimum 1024x768 px felbontásban, ben várjuk. A képek file-mérete egyenként legfeljebb 5 MB legyen. Kisebb képmanipuláció megengedett (színkorrekció, élesítés, apró hibák retusálása), az eredeti képek tartalma nem változtatható meg, célja csak a képek minıségének javítása vagy esztétikai értékének növelése lehet. Számítógéppel létrehozott, vagy olyan képek, amelyeknek az eredeti tartalmát megváltoztatták, nem vehetnek részt a pályázaton, cél a Fekete harkály tanösvény és természeti értékeinek ábrázolása. Beküldési cím: ben:

7 Kérjük a pályázó adatait a kísérı ben megadni (a pályázó neve; cím, ahova a szervezık a nyereményt eljuttathatják magánszemélyeknél otthoni cím, intézményeknél iskola az intézmény címe). Kérjük az tárgyában feltüntetni: Fotópályázat. Beküldési (beérkezési) határidı: december 12., péntek. Értékelés, nyertes pályázók értesítése: december 15., hétfı. A szervezık nem felelısek semmilyen körülményért, ami miatt egy pályamunka nem érkezik meg használható (megtekinthetı és az eredeti file-lal megegyezı) formában, vagy egyáltalán nem érkezik meg a beadási határidıre a pályázat beadási címére. A pályázó a regisztrációval hozzájárul személyes adatainak rögzítéséhez és a pályázatban szereplı, illetve jogszabályban rögzített feltételek szerinti kezeléséhez, továbbá nevének a pályázattal kapcsolatos nyilvánosságra hozatalához. A megadott adatokat a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság adatbázisában rögzíti, azokat harmadik félnek az érintett kifejezett hozzájárulása nélkül nem adja ki. Pályázni kizárólag olyan fotókkal lehet, amelyek egyedüli és kizárólagos szerzıje a pályázó, továbbá nem sértik harmadik személyek személyhez főzıdı jogait. Amennyiben a beadott fotók mégis más személyek szerzıi vagy egyéb személyhez főzıdı jogait megsértik, akkor az abból fakadó bármilyen igény tekintetében a pályázó teljes felelısséggel tartozik és köteles a pályázat kiíróját mindennemő igény alól mentesíteni. A pályázati feltételek elfogadása feltétele a pályázatra való regisztrációnak. Azáltal, hogy a pályázó benyújtja pályázati anyagát, tanúsítja, hogy elolvasta, megértette és elfogadta a pályázati feltételeket. A pályázó a fotók pályázatra való beadásával hozzájárul, hogy a szervezık térítésmentesen felhasználják a képet (a szerzı nevének feltüntetésével) a pályázat céljaira, valamint a pályázathoz kapcsolódó elektronikus és nyomtatott kiadványaikban, promóciós és reklámanyagaikban. Ez nem érinti a kép szerzıi jogát, az továbbra is a pályázó tulajdonában marad. A díjazott alkotások pályázói hozzájárulnak, hogy alkotásaikat a szervezık a pályázat céljain és idıtartamán kívül is felhasználják (a szerzı nevének feltüntetésével) a Duna- Dráva Nemzeti Park Igazgatóság elektronikus és nyomtatott kiadványaiban, promóciós és reklámanyagaiban. Ez nem érinti a kép szerzıi jogát, az továbbra is a pályázó tulajdonában marad. Információ: Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Telefon: 30/

8 Miért is ajánljuk, mit kínálunk a bejárás során? Elıször is egy kellemes kirándulást, egészséges sétát egy könnyen megközelíthetı, természetszerő erdıben, Kaposvár közelében. Érdekes, a helyszínen megtapasztalható akár kézzel fogható információkat a zselici erdı életérıl: változatos élıhely-típusokat, különféle fafajokat, csodás lágyszárú növényeket, és akár rejtett életmódú állatokat lehet megismerni. A közelmúltban a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésébe került erdıterületen gyakorlatban lehet megtapasztalni, hogy a sokszor hatalmas fátlan területekkel járó ún. vágásos erdıgazdálkodás helyett mennyivel kíméletesebb a természetes erdımőködtetı folyamatokat utánzó, folyamatos erdıborítást eredményezı természetközeli gazdálkodási mód. Vágásterületek a Zselic más területein A varázslatos hangulatú égerligetben kanyargó patak felett pallósorról lehet megfigyelni a vizes élıhelyet. Konkrét, gyakorlati természetvédelmi intézkedésekkel ismerkedhetünk meg: akácfák meggyőrőzése, madárodú-telep, talajerózió elleni védelem. Elsıként néhány technikai információ, segítség, hasznos tanács: A tanösvény bejárható önállóan, vagy igényelhetı szakvezetés a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóságtól (információ: Turisztikai és Közkapcsolati Osztály, 72/ , Az önálló bejáráshoz szükséges az alábbiakban közölt információk (a tanösvény tulajdonképpeni füzetének) kinyomtatása és a tanösvény adott, általában fára festett számmal jelölt állomásánál történı elolvasása. Terveink szerint két féle, az évszakoknak megfelelı anyag áll majd az érdeklıdık rendelkezésére, tavasz-nyár és ısz-tél bontásban. (Tipp: a tanösvény-típusokról, köztük a füzetesrıl, Kiss Gábor: Hogyan építsünk tanösvényt? címő könyvébıl lehet érdekes dolgokat megtudni!) A tanösvény hossza körülbelül 4 km, nincsenek rajta extrém nehézségő szakaszok, bármely kiránduló teljesíteni tudja. Elképzelésünk szerint az információk megismerésével együtt 2-3 órát lehet eltölteni a bejárásával. A terepen való tájékozódást fákra festett fekete harkály ábrák, útirányjelzı nyilak, kinyomtatható térkép és az állomások GPS koordinátái is segítik.

9 A fafajok könnyebb felismerését és megismerését avval igyekszünk segíteni, hogy az adott fafaj nevének az erdészek által alkalmazott - rövidítését festjük a fa törzsére. A monogramok a következık: ezüsthárs (EH), bükk (B), kocsánytalan tölgy (KTT), gyertyán (GY), cser (CS), hegyi juhar (HJ), korai juhar (KJ), hegyi szil (HSZ), magas kıris (MK), mézgás éger (MÉ), madárcseresznye (CSNY), vadkörte (KT) kislevelő hárs (KH), nagylevelő hárs (NH), fehér főz (FFŐ), kecskefőz (KFÜ), fehér nyár (FNY), szürke nyár (SZNY), akác (A), vörös tölgy (VT). Jó tudni: 2010-ben az ezüsthárs az Év fája volt! A kiránduláshoz általában és természetesen a Fekete harkály Tanösvény bejárásához is szükséges: esıkabát, zárt túracipı és sokat segíthetnek a különféle határozó könyvek. A zselici erdıkben is számítanunk kell különbözı kullancs fajok elıfordulására. A riasztó-szerek és a zárt öltözet csökkenti annak a veszélyét, hogy a túrán résztvevıkbe is belekapaszkodjanak. A kullancs-csipesz segíthet szakszerő eltávolításukban. Hívjuk fel társaink figyelmét arra, hogy otthon mindenki alaposan vizsgálja át testét, és ruházatát is, és az esetlegesen megtalált kullancsot a lehetı leggyorsabban távolítsa el magából. Fel kell készülni arra, hogy kijelölt WC, szemétlerakó nincs a területen, ezért MINDENT el kell takarítanunk magunk után! Az erdı csendjét mi is ırizzük, ne zajongjunk, járjunk minél csendesebben, és semmit ne győjtsünk, semmit ne vigyünk magunkkal! A tanösvény az 1976-ban védetté nyilvánított Zselici Tájvédelmi Körzetben lett kialakítva. A védett területrıl részletes információkhoz juthatnak a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság honlapján (www.ddnp.hu)

10 A Zselic Európában elsıként kapta meg rendkívül csekély fényszennyezettsége miatt a csillagoségbolt-park címet, ben. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság és a Magyar Csillagászati Egyesület éjszakai, zselici programjairól a DDNPI honlapján tájékozódhatnak: Kaposvár-Töröcske megközelíthetı autóval a Szigetvár-Kaposvár közti 67- es útról Kaposvár határában, Töröcske felé délre lekanyarodva, vagy a kaposvári autóbuszállomásról óránként induló 14-es helyijáratú autóbusszal a végállomásig utazva. A parkolásra alkalmas terület és a tájékoztató tábla helye A Kaposvár-Töröcske település déli faluvégén található, parkolásra is alkalmas terület és a tanösvény fogadó, tájékoztató táblájának GPS koordinátái a következık: EOV K: É: , WGS84 N46 17,915' E17 46,773' A A fogadó, tájékoztató tábla

11 Irány a tanösvény! Mit lehet, és mit kell tudnunk elızetesen a környékrıl? Elsıre biztosan száraznak tőnnek az adatok, de ha az a célunk, hogy figyelmesen, az erdı életébıl minél többet megismerve, mind teljesebb képet kapva szeretnénk a tanösvényt bejárni, fontosak lehetnek az alábbi természetföldrajzi jellemzık! A zselici táj alapkızetét a jégkorszakban, mintegy ötvenezer évvel ezelıtt lehullott por, az úgynevezett lösz alkotja. Éghajlatát a szubmediterrán klímahatás jellemzi: az éves átlaghımérséklet 9-11 o C közötti, a csapadékátlag mm, a jellemzı csapadékmaximum pedig júniusra és ısz elejére esik. A leggyakoribb talajtípus az

12 agyagbemosódásos barna erdıtalaj. Ezen környezeti feltételeknek is köszönhetıen a táj növénytakarójára zömmel az ezüsthársas- bükkösök voltak a jellemzıek, egészen néhány száz évvel ezelıttig. Az ember intenzív, átalakító tájhasználatának következtében (erdıirtások, legeltetés, szántóföldi növénytermesztés, idegenhonos növény- és állatfajok betelepítése) ma már a természetes növényzet társulásai, fajai csak szórványosan, kis számban találhatók meg. Mi a célja a területtel a vagyon- és természetvédelmi kezelı nemzeti park igazgatóságnak? A valamikori természetes ezüsthársas-bükkösöket az utóbbi pár száz évben két- vagy háromszori tarvágásos erdıhasználattal kezelték. Vélhetıen háziállatokat is rendszeresen legeltettek bennük. A visszamaradt fák utódaiból (hársak, gyertyán, bükk) áll zömmel a mai faállomány. Az körülbelül 50 évvel ezelıtti, utolsó tarvágás követıen, az amerikai kontinensrıl származó vörös tölggyel, és a részben termıhely-idegen cserrel foltokban ültették be a területet. A fák kora ma 1-50 év közötti, de zömmel éves. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság célja, hogy a középkorú (20-50 év körüli) faállománnyal borított területen minél elıbb, és a lehetı leghatékonyabban stabil, önfenntartó, természetszerő állapotú erdı kialakulásának feltételeit biztosítsa. Ennek a természetes erdıkben mőködı folyamatokat leutánzó, kíméletes (nem vágásos) erdıgazdálkodásnak nem csak táj- és természetvédelmi elınyei kézenfekvıek, hanem a fenntartható gazdaságossága sem vitatható. Mit szeretnénk elérni és milyen módszerekkel? Vegyes korú, több fafajú (elegyes), természetközeli állapotú, tájidegen fafajoktól mentes, a tájra jellemzı lehetı legtöbbféle élıhellyel rendelkezı erdı létrejöttét. A fentieket szálankénti vagy kis csoportokban történı belenyúlással (fakivágással), folyamatos erdıborítás mellett, a természetes felújulás elsıdlegességével, a többkorúság és a bükkök térnyerésének növelésével szándékozzuk elérni. Fontos szempont az idegenhonos fafajok (vörös tölgy, akác) visszaszorítása kivágással, győrőzéssel (lehetıség szerint vegyszerek használata nélkül). A természetesség növelése érdekben a holt, odvas fa készítésétıl sem riadunk vissza, valamint természetesen a már meglévı álló és fekvı holt fákat maximálisan megırizzük.

13 Ezek után nincs más hátra, mint elıre! A tájvédelmi körzet határát jelzı hatósági táblánál található a tanösvény kiinduló pontja (EOV K: É: , WGS84 N46 17,836' E17 46,756') Innen kanyarodjunk jobbra, felfelé az ösvényen, követve a harkály-ábrákat és a nyilakat! Jó tanács! Ha nem érted valamelyik kifejezést, nézd meg a szöveg végén, a kislexikonban! A dombon felfelé, nyugati irányba haladva a következıkre figyeljünk: Egy változatos, elegyes, több fafaj jellemezte erdırészben haladunk! Keressük a fák törzsén a jeleket! Emlékeztetıül a monogramok a következık: ezüsthárs (EH), bükk (B), kocsánytalan tölgy (KTT), gyertyán (GY), cser (CS), hegyi juhar (HJ), korai juhar (KJ), hegyi szil (HSZ), magas kıris (MK), mézgás éger (MÉ), madárcseresznye (CSNY), vadkörte (KT) kislevelő hárs (KH), nagylevelő hárs (NH), fehér főz (FFŐ), kecskefőz (KFÜ), fehér nyár (FNY), szürke nyár (SZNY), akác (A), vörös tölgy (VT). Figyeljük meg a különféle fafajok formáját, tulajdonságait! Találkozhatunk itt ezüsthárssal, gyertyánnal, bükkel, cserrel, mezei juharral, mezei szillel, madárcseresznyével. Mindegyik más világ, más kéreg, más levélforma, és akár más szerep az erdı életében. Ez a változatosság többféle élıhelyet jelent az állatvilág számára, de sokkal erısebb immunrendszert, a betegségekkel szembeni jobb ellenállást is biztosít az erdınek. Gondoljunk csak bele, ha kizárólag egy fafaj alkotná a faállományt, a csak ıt károsító betegség az egész erdıt elpusztíthatná! Egy természetes erdınek alapvetı jellemzıje a többkorúság, azaz a faegyedek csemetekortól aggastyánkorig történı változatos elıfordulása. Itt még persze nem ideális a kép, de semmiképpen nem a vágásos erdıgazdálkodásra jellemzı egyetlen korosztályt képviselnek a faegyedek. Egy enyhe bal kanyar után megérkeztünk az elsı állomáshoz! 1. EOV K: É: WGS84 N46 17,833' E17 46,726' Az útszéli rézsőben, a gyökerek között a különbözı állatok (ökörszem, vörösbegy, különféle egerek, pockok, rovarok) búvó- és szaporodó helyei, a göcsörtös fatörzsek tövén madáritatók találhatók. Ezek úgynevezett mikro-élıhelyek. Az állomást elhagyva, a Zselicre oly jellemzı löszmélyút déli oldalán kialakult bevágásban jól megfigyelhetı a talaj rétegzıdése is. A lezúduló csapadék kivájta mélyút további eróziójának csökkentése érdekében ágakat, fatörzseket helyezünk el a víz útjába, megtörve ezzel energiáját (plusz ezek az ágak hasznosak a romboló terepmotorosok megfékezésére is!).

14 Haladjunk tovább felfelé az ösvényen! Az út jobb oldalán észrevehetünk több, már említetten idegenhonos akácot. Sajnos ez a szintén Amerikából származó fafaj agresszív is, és erıteljes sarjadásával kiszorítja a természetes vegetációt és elszegényíti környezetét. Kutatások bizonyítják, hogy míg egy gyönygyvirágos-tölgyesben 21 fásszárú és 186 lágyszárú faj is elıfordulhat, addig egy helyére telepített akácosban 1 fásszárú és 46 lágyszárú faj figyelhetı meg. Ezért is igyekszünk visszaszorítani az akácokat az erdıkezelés során. Kb. 200 m megtétele után, jobb kéz felıl egy mély vízmosást és a rajta keresztbedılt óriás bükköt elhagyva érjük el egy jobbos kanyarban a második állomást! 2. EOV K: É: WGS84 N46 17,822' E17 46,488' Az állomás környezetében ún. vágásos erdıkép fogad minket. A faállomány egykorú, szinte teljesen elegyetlen, egy fafajból álló. E látvány úgy alakult ki, hogy egyszerre, egy idıben lett levágva, kitermelve az erdı, majd mesterségesen újratelepítve. Napjainkban Magyarországon az erdık több, mint 95%-át ily módon használják, ami a természetvédelmi törekvések, valamint az új erdıtörvény elıírásainak következtében reményeink szerint a közeljövıben kedvezı irányba jelentısen változni fog. Hogy érzékelhetı legyen a különféle gazdálkodási módok közti különbség, ennél az állomásnál háromféle területet jelöltünk ki. A vízmosás környezetében semmilyen gazdálkodást a jövıben nem szándékozunk folytatni. Itt a természetes erdıdinamikai (erdımőködtetı) folyamatok lesznek megfigyelhetık. Az ÉNY-i részben vágásos erdıgazdálkodással, hagyományos erdımővelési módszerekkel fogjuk végezni munkánkat. A faállomány gyérítését itt teljesen egyenletesen, az egyes faegyedek számára azonos növıtér kialakításának céljával és természetesen a holtfa teljes eltávolításával oldjuk meg. Az ösvénytıl délre, a hátunk mögött pedig a folyamatos erdıborítás megvalósításáért már e középkorú erdıben is megpróbáljuk a természetes erdık mőködését leutánozni. A gyérítést nem egyenletesen, hanem kis csoportokban végezzük a késıbb megjelenı cserjeszint kíméletével, a holtfa meghagyásával. Természetesen a különbségek megfigyeléséhez idı kell! De pont emiatt szeretettel várunk mindenkit egy-két év múlva is a FEKETE HARKÁLY TANÖSVÉNYEN!

15 Az ösvényen tovább haladva egy szélesebb földutat érünk el. Forduljunk jobbra, északi irányba és sétáljunk ki az erdı széléig, a harmadik állomáshoz! 3. EOV K: É: WGS84 N46 17,864' E17 46,443' Ha nyári idıszakban, nagy melegben járunk erre, akkor az erdıbıl kilépve jelentıs hımérséklet különbséget tapasztalhatunk (akár ºC!). Így már nagyon könnyő megérteni, hogy mi is az az ún. erdıklíma. Az idıs erdık helyi hımérséklete (mikroklímája) jelentısen kiegyenlített, nyáron pl. a nappali és az éjszakai hıfok között csak körülbelül 10 ºC eltérés tapasztalható, magasabb a páratartalom és a szél szárító hatása is kevésbé érzékelhetı, amit a közel folyamatos borítású lombsátor, valamint a cserjék és kisebb fák alkotta, Az erdıszegély hatása sátor keresztmetszető erdıszegély is elısegít. Ez utóbbi egy ún. szegély-élıhely (ökoton), ahol a sem a zárt erdei, sem a nyílt élıhelyeket elviselni nem képes fajok találnak menedéket, de igen fontos szőrı-védı szerepet is betölt az erdı életében. Az erdıszélen forduljunk vissza és haladjunk a széles földúton dél felé! Ha nincs nagyon nagy szárazság, az úton a jármővek kijárta gödrökben pocsolyákat kerülgethetünk. Ezek ugyanolyan mikroélıhelyek, mint a rézső gyökereinek búvóhelyei. Fıként két, erdıben élı békafaj, a sárgahasú unka és az erdei béka szaporodik és él benne. Sajnos a felcseperedı békaporontyokra, az ebihalakra nagy veszélyt jelentenek az autók kerekei, de egész békacsalád szaporulatokat pusztíthat el egy-egy tartós aszály is. Sárgahasú unka Jó setben, kora tavasszal a békákat és a petecsomókat, tavasz végétıl, nyár elejétıl már a különféle fejlıdési fázisú ebihalakat is megfigyelhetjük! Haladva tovább az úton, jobb kéz felıl egy igazán szép, változatos erdıt láthatunk. Ennek legvalószínőbb oka, hogy a tulajdonviszonyok kérdésessége miatt már több mint húsz éve nem végeztek benne semmilyen erdészeti munkát. Érdemes megfigyelni, hogy már ilyen az erdı életében- rövid idı alatt is a természetes állományokra jellemzı többszintes, tagolt erdıszerkezet alakult ki. A felsı lombkoronaszint mellett megtalálható itt a törzsárnyaló második koronaszint és a cserjeszint is. Az ilyen felépítéső erdı sokkal hatékonyabban használja ki a fejlıdéséhez, az asszimilációhoz szükséges légteret, mint egy olyan, amelynek csak a legfelsı harmadában van korona. A sok fontos mikro-élıhely biztosítása mellett ezáltal itt gazdasági szempontból is hatékonyabban fejlıdik az erdı!

16 Hamarosan bal kéz felıl elérjük a negyedik állomást! 4. EOV K: É: WGS84 N46 17,658' E17 46,516' A Zselic vízhatás nem jellemezte, szárazabb termıhelyein kétféle tölgy fajjal találkozhatunk. A cser egy szubmediterrán fafaj, Magyarországon éri el északi elterjedésének határát. Sok helyre, így a Zselicbe is telepítés útján került. Nem is nagyon viseli el a kemény fagyokat, ezért sokszor hosszanti irányban végigreped a törzse, melyet igyekszik benıni, kéreggel betakarni. Így egy a tıtıl a korona felé haladó kinövést vehetünk észre rajtuk (felkiáltó jellel jeleztük!). A kocsánytalan tölgy már teljesen idevaló faj, a gyertyánnal, mint kísérı, második koronaszinti társával alkotja az ún. gyertyános-kocsánytalan tölgyeseket. A két fafaj kis odafigyeléssel könnyen megkülönböztethetı! Ennél az állomásnál két egymás mellett álló csert és kocsánytalan tölgyet kerestünk, melyek kérgeit egyszerre lehet végigsimítani és megtapasztalni a köztük lévı különbséget. Persze a kérgük mellett pl. a levelük formája, a rügyük és a termésük is eltér egymástól. Meg lehet próbálni az avarban keresgélve példákat találni erre! Cser Kocsánytalan tölgy Ha szerencsénk van és figyelmesen haladunk tovább, a földút sarában különféle vadfajok nyomait figyelhetjük meg! Sıt, a pocsolyák közelében néhol sárosak a fák a dagonyázás után hozzájuk dörgölıdzı vadaktól (fıként vaddisznóktól). Hasonlóan hazánk többi erdıs területéhez, a Zselicben is a legelterjedtebb nagyvadfaj a gímszarvas, a vaddisznó és az ız. Az ember betelepített nem ıshonos fajokat is, mint a dámvad és a muflon. A nagyragadozók (farkas, medve, hiúz) eltőnésével létszámszabályozásuk szerepét az ember vette át. Sajnos önös érdekbıl mesterségesen felduzzasztotta sőrőségüket és így napjainkban jelentıs problémát okoznak az erdık felújulásának akadályozásával: lerágják a fiatal csemeték rügyeit, elfogyasztják a lehullott makkot, valamint pont a Zselicre jellemzıen lehántják a sima törzső, fiatal ezüst hársak kérgét.

17 Apróbb, nem patás nyomokat is felfedezhetünk néha a friss sárban! Portyázik az erdıben is egerekre, pockokra vadászva a róka, szuszogva haladhat a földúton a morcos borz, a település közelsége miatt a fehér mellényes nyest is elıfordulhat errefelé, de a legszerencsésebbek akár a rendkívül rejtett életmódú vadmacskát is megpillanthatják. Szintén bal kéz felıl érjük el egy csapadék kivájta völgy, egy ún. vízmosás kezdeténél az ötödik állomást! 5. EOV K: É: WGS84 N46 17,588' E17 46,556' Ez a jelentısebb esık után lezúduló víz által mélyített, V -alakú völgy napjainkban is folyamatosan változik. Mélyül, hátrarágódik, módosul a nyomvonala, az alja a szők felsı részhez képest ellaposodik. Ez utóbbit a tanösvény utolsó harmadán alkalmunk lesz megtekinteni! Elıttünk érdemes megfigyelni egy rendkívül érdekes, védett növényfajt! A szúrós csodabogyó, ahogy a neve is mutatja szúrós, de mitıl is csodabogyó? Ha éppen megpillantunk rajta egy tőzpiros bogyótermést, azt Háttérben a szúrós-, elıtérben pedig a rokona, a lónyelvő csodabogyó

18 tapasztalhatjuk, hogy a levelén díszlik. Márpedig virág, majd termés nem fejlıdhet levélen. Mi is akkor a magyarázat? Nagyon egyszerően csak annyi, hogy amit levélnek gondolunk, az csak a növény ellaposodott, levélszerő szárrésze, az ún. fillokládium! Haladjunk tovább a földúton és egy széles nyiladékhoz, a sarkán pedig egy magasleshez érve következik a hatodik állomás. Itt majd balra, keleti irányba kell fordulnunk a továbbhaladáshoz! 6. EOV K: É: WGS84 N46 17,508' E17 46,586' Ahogy már említettük, a vadállomány létszámának, sőrőségének beállítását napjainkban az ember, a vadászok, vadgazdálkodók végzik. A magasles tulajdonképpen a vad megfigyelését, elejtését megkönnyítı létesítmény. Innen kevésbé kap szagot a vad az embertıl és a megpillantása is egyszerőbb. A lestıl keleti irányba haladva,kb. 20 méter után balra letérve egy kis ösvényre, az erdıben egy körbe kerített kis területet vehetünk észre. A vágásos erdıgazdálkodáshoz kapcsolódóan a letermelt erdı helyén kialakuló vágásterületen az ember által elvetett makkot vagy felcseperedı csemetét meg kell védeni a nagyvadaktól. Ezért sokszor hatalmas területeket kell bekeríteni ún. vadkerítéssel. Tudni kell azonban, hogy ez a gyakorlat tulajdonképpen egy ökológiai csapda, mert nyilvánvaló, hogy a kerítéseken kívüli területeken nı a vadállomány sőrősége és ezáltal nı a károkozása is. Hogy látható legyen ez a kártétel, létrehoztunk egy kisebb, vadkizárásos területet, ahol tanulmányozható lesz a károsított és a megvédett terület növényzete közti különbség. A vadkizárás hatása egy Bükk-hegységi területen Ballagjunk tovább az erdei ösvényen, egészen egy hatalmas, ágas-bogas bükkig, a hetedik állomásig! 7. EOV K: É: WGS84 N46 17,546' E17 46,655' Utunk során már többször találkoztunk mikro-élıhelyekkel. Bármilyen furcsa, de ez a bükk-óriás is ilyen szerepet tölt be a környezı, sokkal fiatalabb, még nem odvasodó erdıállományban. Kiterjedt koronája, ágrendszere menedék (refúgium) területként biztosított élıhelyet számtalan rovar- és madárfajnak annak idején, amikor kitermelték körülötte az erdıt. A kerítésbe ıt is belefonták, így a rátekeredett drót óvta meg azóta is a kivágástól. Most már biztosak lehetünk abban, hogy addig fog élni, amíg az ereje engedi és dísze lesz a töröcskei erdınek!

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı

Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Ürge tanösvény Paks, Ürge-mezı Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, a Dél-Mezıföld egyik utolsó homokpuszta vidékére,

Részletesebben

Kezelési terv. Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez

Kezelési terv. Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez Kezelési terv Zalaegerszeg város helyi természetvédelmi területeinek bıvítéséhez Készítette: Zöld Zala Természetvédı Egyesület 2010 1 Tartalomjegyzék Elızmények 3. 1. Parkerdı 4. 2. Bozsoki-domb (Mándi)

Részletesebben

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen!

Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! Köszöntjük a Telki - Öreg Tölgy Erdei Tanösvényen! A Budai hegyek délnyugati lábánál, és a Zsámbéki-medence keleti szélén található tanösvény 2011-ben létesült. A kiinduló ponttól északi és keleti irányban

Részletesebben

Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet

Húsz éves a Zempléni Tájvédelmi Körzet Bevezetés A természet élő és élettelen értékeinek feltárása, szakszerű kezelése és fenntartása céltudatos társadalmi tevékenység, amelynek körébe tartozik az élővilág védelme és a tájvédelem. A Zempléni

Részletesebben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben

A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK. Erdıkezelés Töröcskén. Szemétgyőjtés a Kelet-Mecsekben A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság hírlevele 2010. december AKTUÁLIS HÍREINK Erdıkezelés Töröcskén A Zselici Tájvédelmi Körzetben elhelyezkedı, az igazgatóság vagyonkezelésében lévı töröcskei erdıben

Részletesebben

Pusztai tölgyesek MAGAZIN MAGAZIN 2011/1. Az Alföld utolsó mohikánja. Erdőssztyeppek múltja és jövője. Összefogás az alföldi oázisért

Pusztai tölgyesek MAGAZIN MAGAZIN 2011/1. Az Alföld utolsó mohikánja. Erdőssztyeppek múltja és jövője. Összefogás az alföldi oázisért MAGAZIN MAGAZIN 2011/1 Pusztai tölgyesek Az Alföld utolsó mohikánja Erdőssztyeppek múltja és jövője Összefogás az alföldi oázisért HUNGARY 2011 Tartalomjegyzék Hírek...4 Jelfák Nagykőrösön...5 A Kárpátok

Részletesebben

AMMONITESZ Tanösvény. Villányi Templom-hegy

AMMONITESZ Tanösvény. Villányi Templom-hegy AMMONITESZ Tanösvény Villányi Templom-hegy 1 Tanuljunk a természetben! Kirándulásra hívjuk meg az iskolásokat, turistákat, családokat, természetbarátokat tanösvényünkre, amelyet Dél-Baranyában, a Villányi

Részletesebben

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM NÖVÉNYTANI TANSZÉK T I L I A. Szerkeszti: BARTHA DÉNES. Vol. II. ERDİÉLTETÉS. Írta: AGÓCS JÓZSEF MOLNÁR GÉZA SOPRON

ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM NÖVÉNYTANI TANSZÉK T I L I A. Szerkeszti: BARTHA DÉNES. Vol. II. ERDİÉLTETÉS. Írta: AGÓCS JÓZSEF MOLNÁR GÉZA SOPRON ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM NÖVÉNYTANI TANSZÉK T I L I A Szerkeszti: BARTHA DÉNES Vol. II. ERDİÉLTETÉS Írta: AGÓCS JÓZSEF MOLNÁR GÉZA SOPRON 1996 ERDÉSZETI ÉS FAIPARI EGYETEM NÖVÉNYTANI TANSZÉK T I L

Részletesebben

A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben

A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar Ökológia Tanszék A faállomány szerkezetének és összetételének hatása a taplógombákra az ırségi erdıkben Papp Kamilla Eszter Témavezetı: Turcsányiné dr. Siller

Részletesebben

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. Barangolás az İrségben!

Miskolci Egyetem Marketing Intézet. Barangolás az İrségben! Miskolci Egyetem Marketing Intézet Barangolás az İrségben! Nagy Katalin Holló Krisztina Miskolc, 2011 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés... 4 A turizmus rendszere, jellemzıi... 6 Nyugdíjasok

Részletesebben

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata

A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata A vadgazdálkodás és a természetvédelem kapcsolata Tanulmány a vadgazdálkodás kiemelt résztvevıinek véleménye alapján Budapest 2004 A tanulmány alapját jelentı kérdıívek üres példányai a Melléklet-ben megtalálhatók.

Részletesebben

Megvalósíthatósági tanulmány

Megvalósíthatósági tanulmány Megvalósíthatósági tanulmány Élıhelyrekonstrukciók a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság mőködési területén Azonosító: KEOP-3.1.2/09-11 2013. február Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Tartalom 1. ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

Debreceni Egyetem A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE A KESZNYÉTENI TÁJVÉDELMI KÖRZET TERÜLETÉN

Debreceni Egyetem A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE A KESZNYÉTENI TÁJVÉDELMI KÖRZET TERÜLETÉN Debreceni Egyetem Mezıgazdaságtudományi Kar Természetvédelmi, Állattani és Vadgazdálkodási Tanszék Tanszékvezetı: Dr. Juhász Lajos egyetemi docens A VADDISZNÓ ÁLLOMÁNYDINAMIKÁJA ÉS TERMÉSZETVÉDELMI MEGÍTÉLÉSE

Részletesebben

A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen

A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen A TERMÉSZET HÁZTARTÁSTANA elemi ökológia közérthetıen Egy bonyolult tudomány és a mindennapok Az emberek hajlamosak arra, hogy a tudóst, a természet titkait fürkészı kutatót befelé forduló, töprengı, meditálgató,

Részletesebben

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak

ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak ERDÉSZETI KISFÜZETEK Magán-erdıgazdálkodási Tájékoztató Iroda Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek erdıtulajdonosoknak Sopron, 2008. Stark Magdolna Schiberna Endre Faértékesítési ismeretek

Részletesebben

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN

Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Korzenszky Anna Albertíni Balázs Gosztonyi Márton Kassa Nóra Király Gábor: SZÖVETTAN Bevezetés Tanulmányunkban azt vizsgáljuk, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Nagykörőben mőködı Szövetség az Élı Tiszáért

Részletesebben

Erdészeti útmutató. az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához. szerkesztette: Horváth Jenő

Erdészeti útmutató. az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához. szerkesztette: Horváth Jenő Erdészeti útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi megközelítésű tervezéséhez és gondozásához szerkesztette: Horváth Jenő Erdészeti útmutató az őrségi és vendvidéki erdők természetvédelmi

Részletesebben

A HEGYI SZIL (ULMUS GLABRA)

A HEGYI SZIL (ULMUS GLABRA) AZ ÉV FÁJA - 1999 A HEGYI SZIL (ULMUS GLABRA) BOTANIKAI JELLEMZÉS Nevezéktan LINNÉ 1753-ban megjelent fımővében, a Species plantarum-ban a mezei szileket és a hegyi szilt még nem különítette el, mind a

Részletesebben

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével

Bolygatott élıhelyek állapotfelmérése a fenntartható mezıgazdaság és a biodiverzitás megırzése irányelveinek figyelembevételével DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM MEZİGAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR NÖVÉNYTUDOMÁNYI INTÉZET INTERDISZCIPLINÁRIS AGRÁR- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori Iskola vezetı: Prof. dr. Nagy János MTA

Részletesebben

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy

TERMÉSZETBARÁT. Hírek az erdei iskolából. Ragadozó állatok az erdőben. Az év madara 2012: egerészölyv. Az év fája 2012: zselnicemeggy 2012. X. évfolyam 1. szám december - január - február TERMÉSZETBARÁT Az Erdőpedagógia projekt negyedévente ingyenesen megjelenő folyóirata. Kiadja: a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar

Részletesebben

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet

Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet Magas-Bakony Tájvédelmi Körzet 127 I. Bakonybél: Erdei iskola A természet nagy, az ember parányi. Uram! E drága bolygót adtad nekünk lakhelyül, Rejtett, titkos kincsekkel tele /Szent-Györgyi Albert/ Kedves

Részletesebben

Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro

Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro Focus Eco Center Marosvásárhely, Liliom utca 22 Tel: 0740-177.977 www.focuseco.ro e-mail: focuseco@rdslink.ro Projekt koordinátor: Suba Csongor Projekt asszisztens: Balla Zoltán A projektet támogatta:

Részletesebben

Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén

Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén Történeti tájhasználat nyomai a Duna-kanyarban: felhagyott teraszok Nagymaros északkeleti részén Kiss Andrea Czinege Anett Barta Károly Grynaeus András Felhagyott teraszok jelentısége Teraszok alkalmazása

Részletesebben

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink:

Tanári segédkönyv a Pálfája tanösvényhez. Nagykőrös. Bemutatóhelyeink: Bemutatóhelyeink: Alcsúti Arborétum Telefon: 22/353-219 e-mail: info@alcsuti-arboretum.hu www.alcsuti-arboretum.hu Királyréti Erdei Iskola 2624 Szokolya, Királyrét Telefon: 27/585-625 e-mail: kiralyret@dinpig.hu

Részletesebben

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21

LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 LAJOSMIZSE VÁROS LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlıdés Helyi Programja 2013. február Készítette: Lajosmizse Város Önkormányzatának megbízásából Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala Intézményirányító-és

Részletesebben

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE

NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE NAGY KITERJEDÉSŐ HOSSZANTARTÓ ERDİTŐZEK OLTÁSÁNAK TAPASZTALATAI, A BEAVATKOZÁS ÉS A TŐZKÁR KÖRNYEZETI HATÁSAINAK ELEMZÉSE A dolgozat erdıtüzek hatásainak átfogó elemzését adja, kitér az erdıtüzek formáira,

Részletesebben

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM Varsás Környezetvédelmi és Szolgáltató Bt. 8315 Gyenesdiás, Gödörházy u. 60. E-mail: varsasbt@freemail.hu Telefon/Fax: 83/ 316-943; 30/ 291-7182, 30/ 4516-927 VÍZKÁRELHÁRÍTÁSI TERV POLGÁRI VÉDELMI PROGRAM

Részletesebben

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014

A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 A 2009-2014 közötti idıszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi Program 2. melléklete: Nemzeti Természetvédelmi Alapterv III 2009-2014 BEVEZETÉS... 4 1. MAGYARORSZÁG TERMÉSZETI ÁLLAPOTA ÉS JÖVİKÉPE... 5 1.1

Részletesebben

Természet- www.termeszetbuvar.hu BÚVÁR. 68. évfolyam. 2013/6. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft. Mint a mesében...

Természet- www.termeszetbuvar.hu BÚVÁR. 68. évfolyam. 2013/6. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft. Mint a mesében... www.termeszetbuvar.hu Természet- 68. évfolyam 2013/6. szám Ára: 420 Ft Előfizetőknek: 350 Ft BÚVÁR Mint a mesében... Kovamoszat SZÉN-DIOXID-ELNYELŐ EGYSEJTŰEK -csapda Földünk felszínének 71 százalékát

Részletesebben

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS

Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉS 1 Dr. Kárász Imre TERMÉSZETVÉDELEM ÉS ÖKOTURIZMUS OKTATÁSI SEGÉDANYAG ESZTERHÁZY KÁROLY FİISKOLA KÖRNYEZETTUDOMÁNYI TANSZÉK EGER, 2006. OKTATÁSI SEGÉDANYAGOK A KÖRNYEZETTAN SZAKKÉPZÉSHEZ

Részletesebben