A HÓNAP GONDOLATA I. A dongó fizikailag nem lenne képes repülni, de a dongó ezzel nincs tisztában, úgyhogy továbbra is repül.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÓNAP GONDOLATA I. A dongó fizikailag nem lenne képes repülni, de a dongó ezzel nincs tisztában, úgyhogy továbbra is repül."

Átírás

1 MU0907_01_16_color.qxd :17 Page 1 XVIII. évfolyam 7. sz július Áldás hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA A HÓNAP GONDOLATA I. A dongó fizikailag nem lenne képes repülni, de a dongó ezzel nincs tisztában, úgyhogy továbbra is repül. Mary Kay Ash A HÓNAP GONDOLATA II. Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. Albert Einstein a fotókat Hernádi Ferenc készítette A Mi Újságunk 1

2 MU0907_01_16_color.qxd :17 Page 2 Világunk és világlátásunk Aki egy kortyot iszik a tudás kelyhéből az ateistává teszi. Ha tovább kortyolgat, látni fogja, hogy az edény alján Isten várakozik reá. /Albert Einstein/ Folyó év április 20-án a Szellemi Műhely látogatói nagyon érdekes témával foglalkoztak. Pozsár István nyugalmazott igazgató úr teljesen újszerű módon a rész és egész explicit definiciója helyett egy órás jól felépített, gyakorlati tapasztalatokkal telitűzdelt érdekfeszítő előadást tartott a kerek egészről. Utána vaskos hozzászólások következtek. Az előadás első része a világegyetem egészének legfontosabb eleméről, az emberről beszélt. Ezt úgy oldotta meg, hogy a saját életútját ismertette. Egy összehasonlítással kezdte mondandóját. A földi viszonyokra érvényes newtoni világképre és az einsteini kozmikus gondolkodás alkalmazási területére hozott fel szemléletes, gyakorlatból vett példákat. A mondanivalót Ádámtól és Évától is kezdhette volna. Helyette a saját életútján, tanulmányain keresztül mutatta be egy kiskunsági ember életének és gondolkodásának kiteljesedését, fontosabb állomásait. A világ úgyis olyan, amilyennek az egyes emberek látják. Mindenkinek más a világképe, de vannak benne közös vonások. Arra kell törekedni, hogy megtaláljuk benne az összekötő, közös pontokat és azonosságokat. Ez az, ami összeköti a jó érzésű embereket. A nagy átéléssel előadott tréfás, néha megható iskolai történeteiből kidomborodott a szülőföld, a szülőfalu szeretete. Szemléletes képet festett az 1940-es évek végi Kunszentmiklós és Kecskemét alföldi városokról, ahol középiskolai tanulmányait végezte. Elérzékenyülve emlékezett meg azokról a tanítóiról, tanárairól, akik jelentős hatással voltak személyiségének formálására. Az előadás második felében nagy tudósok elméletei kerültek ismertetésre. Mivel ezek a témák olyan horderejűek, hogy nagyon lerövidített formában is elég terjedelmesek, ezért csak néhány téma kiemelésére szorítkozunk. Az általános- és középiskolában tanított euklideszi geometria szerint a háromszög belső szögeinek összege 180 o. Ez síklapokkal határolt térre igaz. Bolyai János erdélyi matematikus a XIX. század második felében kidolgozott geometriájában kimutatható, hogy ilyen háromszög a valóságban nem létezik. Az Einstein-féle óra-paradoxon érdekes fizikai és filozófiai problémát vet fel; mégpedig a fénysebességhez közeli sebességgel SZELLEMI MŰHELY Legenda a kerek egészrol,, fotó:hernádi haladó űrhajóban az idő lassabban múlik. Az atommagot alkotó proton és a neutron nem elemi részecskék, hanem még kisebb alkotóelemekből állnak. Ezek a kvarkok. Ezen kívül elemi részecskék még a leptonok, amelyek közé az elektron és a neutrínók is tartoznak. Az összes anyag kvarkokból és leptonokból áll, közöttük négyféle kölcsönhatás léphet fel, melyeket szintén részecskék közvetítenek. A futballmérkőzést néző ufók példája nagyon jól jellemzi az atomfizikát és a relativitáselméletet kutató tudósok munkáját. A CERN a részecskefizikai kutatások európai szervezete, a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció a kvantummechanika egyik alapelve. Azt állítja, hogy nem tudjuk egy részecske bizonyos megfigyelhető változóit egyszerre tetszőleges pontossággal megmérni azonos pillanatban, még elvileg sem; például nem mérhető meg egyszerre pontosan egy részecske térbeli helye és impulzusa. A határozatlansági reláció alapvető következménye, hogy semmilyen fizikai jelenség sem ábrázolható tetszőleges pontossággal, mint klasszikus pontszerű részecske vagy hullám, a mikroszkopikus helyzet leginkább a hullám-részecske kettősség képe alapján írható le. A léggömb felfújásának példája jól jellemzi az ősrobbanást (Nagy Bumm) és a táguló világegyetemet. Szó esett a virtuális kvantummechanikai vákuumról is. Az ősrobbanásról József Attila és Ady Endre is említést tesz verseiben. Darvin az evolúció elméletében soha nem mondott olyasmit, hogy az ember a majomtól származik. A DNS Dezoxiribo-Nuklein-Sav, F. Miescher által 1861-ben felfedezett, minden élő sejtben (elsősorban a kromoszómákban) megtalálható foszfortartalmú, polimer szerves anyag, amelyről O. Avery 1944-ben bebizonyította, hogy az átöröklés anyagi hordozója. Veres Péter, Yung, Babits Mihály, Arany János is szóba került az előadásban. Németh László egy 30 évvel ezelőtti megállapítása szerint a pusztulásra ítélt magyarság egyénekre esik szét. Nincs kohézió, ami összekötné a magyar lelkeket. A Földön már több mint 6 milliárd ember él. Ezek egy része szereti egymást; vannak azonban sokan, akik gyűlölik, gyilkolják a másikat. A többség a has, a gyomor, a birtok útvonalon közlekedik. Hatalmaskodni meg élvezkedni akar a legnagyobb rész. A szellemi topizmus nehezen vesz erőt rajtuk. Az emberiség válaszút előtt áll. Vagy szakít az eddigi rossz szokásokkal, beidegződésekkel, vagy a megsemmisülés vár rá. Marlo Morgan francia származású Nobel-díjas író azt mondta: Ennek a századnak az emberisége vagy keresztény lesz, vagy nem lesz emberiség! Itt a manapság háttérbe szorult erkölcsnek nagy jelentősége van. Mivel a rész és egész volt a téma, ezért a magyar nyelvvel kapcsolatban előkerült a fele-ség és az egész-ség példa is. Ha már ezeket említettük, akkor ne feledjük, hogy az embernek elsősorban a családjában kell boldognak lenni, majd a kisebb helyi közösségekben, végül a hazájában. A hatalmas elméletek, gazdasági és pénzügyi világ is csak az ember által kel életre. Még a pénzügyi válság is. Ember nélkül nem ér az egész semmit, a részek nélkül nem működik az egész! Az összefoglalást készítette: Dr. Szijártó József 2 A Mi Újságunk

3 MU0907_01_16_color.qxd :17 Page 3 ESEMÉNYNAPTÁR TRIANON EMLÉKNAP Gyereknap a Gárdonyi úti iskolában Június 4-én 18 órai kezdettel emlékeztünk meg a 89 évvel ezelőtt ránk kényszerített hátrányos békekötésre, ami a magyarok számára az ország és az élettér kétharmados megcsonkítását jelentette. Máig is nyögi az ország azt a súlyos erkölcsi, szellemi veszteséget, anyagi és területi sebet, melyet ez az embertelen intézkedés okozott. A Május utolsó péntekén nem tanulni jöttünk az iskolába. A napot a második osztályosok műsora köszöntötte, akik szellemes versekkel hívták fel a figyelmet az alapvető közlekedési szabályokra. Játékos vetélkedőkkel, ügyességi versenyekkel, kézműves feladatokkal tettük emlékezetessé ezt a napot. művelődési házban egy kiállítással egybekötött emlékműsor volt, melyen a Vitézi Rend több tagja is részt vett a község lakosaival egyetemben. Beszédet mondott vitéz Vad László dandártábornok, országos törzskapitány, a Vitézi Szék tagja. Végül elhelyezték a résztvevők a ráckevei elágazásnál, a trianoni kopjafánál a megemlékezés virágait. Javaslom megtekinteni a honlapot. Dr. Szijártó József Jó volt együtt lenni tanítónak kisdiáknak úgy, hogy nem szorít a tananyag, nem sürget az idő. A csengőszó nem tanórát jelzett, hanem újabb izgalmas feladat tárult fel a tantermek ajtaja mögött hangjára. A borongós idő ellenére színpompás volt e nap, melyet a rendőrség jelenléte tovább tarkított. Jóvoltukból kerékpáros akadályversenyen mérkőzhettek nebulóink, ahol nemcsak a gyorsaság, a pontosság is döntő volt a jutalmak elnyeréséhez. A legügyesebb csapatok az élményen túl ajándékokkal is gazdagodtak, de üres kézzel senki sem távozott. Jó volt a mai rohanó világban megállni egy kicsit, és mosolyt varázsolni gyerekeink arcára, mert mi valljuk: a többi ember miatt vagyunk itt azaz pontosabban: azok miatt, akiknek kacajától és jólététől a saját boldogságunk függ (Einsten) Varga Ágnes A Mi Újságunk 3

4 MU0907_01_16_color.qxd :17 Page 4 IRODALMI KÁVÉHÁZ Klasszikusok újramesélve Vendégünk volt Nógrádi Gergely író-újságíró Az idei Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódva kicsit különleges témájú Irodalmi Kávéházat terveztünk. Június első péntekjének délutánjára hívtuk és vártuk mindazokat, akik szívesen beszélgettek velünk és egymással olvasásról, klasszikus olvasmányokról és azok újrameséléséről. A rendezvényre külön meghívólevelet küldtünk a környék általános és középiskolái igazgatóinak és tantestületeinek, hiszen elsősorban az ő érdeklődésükre számítottunk. A kezdeményezés, hogy a veretes nyelvű, az ifjúság számára nehézkesen érthető klasszikus olvasmányokat újramesélt formában közelebb vigyük gyermekeinkhez, igen nagy vihart kavart kis hazánkban, és többirányú sajtóvisszhangja volt. Ezért kértük meg Nógrádi Gergelyt akinek tollából az újramesélt történetek születnek, hogy legyen beszélgetőtársunk ezen a napon. Sajnos, a vártnál sokkal kevesebben gyűltünk össze, mindösszesen 8 felnőtt és 6 gyermek alkotta a kicsi, ám érdeklődő közönséget. A megjelent pedagógusok joggal ragaszkodtak álláspontjukhoz, miszerint a klasszikus művek átírásával épp az érték vész el, ily módon sárba tiporjuk az irodalmat. Én magam 16 évet tanítottam alsó tagozaton, s az olvasáshoz ezen belül is a kötelező olvasmányokhoz nagyon nehezen tudtam kedvet csinálni. A gyermekeknek nem jelentett igazi élményt az olvasás, inkább nyűg volt, még azoknak is, akik nem küszködtek semmiféle olvasási nehézséggel. Az okokat sokan és régóta kutatják, igazi megoldás még nem született. Talán tényleg egyfajta megoldás lehet a körülményes irodalmi nyelven megírt, nehezen értelmezhető körmondatokból álló regények egyszerűbb nyelven történő újramesélése. A képeket Varga Ilona készítette Bár én magam is inkább hajlok afelé, hogy ezen művek értéke éppen abban a nyelvezetben és gondolkodásmódban rejlik, amilyen módon az író megalkotta. Mégis éltem a lehetőséggel, amikor Rutkai Krisztina (a könyvek kiadójának munkatársa) megkeresett az ajánlattal, hogy kedvező áron hozzájuthatok a KLASSZIKUSOK ÚJRAME- SÉLVE c. sorozat eddig megjelent négy kötetéhez. Úgy gondolom, véleményt arról alkothat az ember, amit megismert, mindemellett kíváncsi is voltam, mi kerekedik ki belőle. Elolvastam tehát az újramesélt regényeket és a kötetek végén található mindenkihez szóló levelet, amelyből kiderül, miért született meg e sorozat. S mindezek után izgatottan vártam a találkozást Nógrádi Gergővel, aki igazán érthetően és főként kedvesen próbálta meggyőzni a jelenlévő, kicsit szkeptikus közönséget a kezdeményezés fontosságáról. Elmesélte, hogy a sorozatba bekerülő szépirodalmi művek mit sem veszítenek értékükből, hiszen a megjelenésig számos szakértőből álló csapat olvassa át az újramesélt változatot, s azok csak úgy kerülhetnek a kiadóba, ha mind cselekményben, mind nyelvezetben, mind stílusban megfelelnek az eredeti műnek. Arról is beszélt, hogy ez a fajta közelítés a világ számos országában jól bevált gyakorlat, hiszen az angol fiatalok ma már nem értik Shakespeare nyelvét, a német fiatalok pedig Goethe-ét, s még mindig jobb megoldás, ha egy újramesélt változatot olvasnak el, mintha soha nem ismernék meg hazájuk irodalmát. Természetesen nem az a cél, hogy ezután már csak ezt olvassák a gyerekek a kötelező olvasmányok helyett, de a differenciálás lehetőségét nyújtja gyermekeink olvasóvá válásában. A mai fiatalok többsége nehezen olvassa és érti Jókai, Móricz vagy Mikszáth veretes magyar nyelven, csodás körmondatokban megírt regényeit. Aki képes megbirkózni az eredeti művel, olvassa azt, akinek viszont ez nem sikerül, az se végezze el úgy az iskoláit, hogy ismeretlen számára a Baradlay, a Timár vagy a Bornemissza név. A találkozó végére mindannyian gazdagodtunk, jólesett együttgondolkodni, érveket-ellenérveket felsorakoztatni s főként együtt lenni. Remélem, mindenki úgy tért haza, hogy valamit hazavitt tőlünk, s akkor már érdemes volt (A téma iránt érdeklődőknek ajánlom: Szabóné Eszes Erzsébet 4 A Mi Újságunk

5 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 5 A feledés mintegy háromszáz éves múltjából sikerült visszahozni a lacháziak ez idáig legrégebbi szellemi örökségét, az 1716-ban készült kéziratos énekeskönyvet, az úgynevezett Lacházi passionálist. A hosszú ideje porosodó és csipkerózsika álmát alvó könyv 1776 óta a sárospataki református főiskolai könyvtár tulajdona (13-as jelzet), és csak a Kiskunlacháza helytörténetével foglalkozó kutatók figyelmét kerülte el, egyébként mindenkor publikus volt. Ismeretes, hogy a 17. század közepétől a passionálékat nem a Bibliából, hanem Keserüi Dajka János és Gelejei Katona István erdélyi református püspökök által írott úgynevezett Öreg Graduálból másolták, mely énekeskönyv 1636-ban került ki a nyomdából Gyulafehérvárott. Az Öreg Graduál két fő részből áll. A második, terjedelmesebb részt a prózában, de kottákkal közölt lamentációk, passiók és vasárnapi antifónák (zsoltárokat bevezető és befejező kétszólamú énekek) teszik ki: Lamentationes Jeremiae prophetae Oratio Jeremiae prophetae Kyrie puerorum Passio Domini Nostri Christi Máté evangéliuma, illetve a négy evangélista szerint Antiphonae Dominicales. A Lacházi passiónálé is az előzőekben felsorolt részekből áll az antifónákat kivéve. A passiót Üllei János írta le, aki 1716-ban hites jegyzője volt Lacházának (vélhetően iskolamestere, azaz tanítója is). Róla még csak annyit tudni, hogy december 4-én íratta be magát a debreceni református HELYTÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK A Lacházi passionális főiskolára, ahol tanulmányai során készíthetett piszkozati másolatokat az Öreg Graduálból kisebb módosításokkal, melyeket aztán Lacházán írt meg végleges formájában körül született Lacházán, mivel helységbelinek vallotta magát, és feltehetőleg ban is halt meg (vagy távozott máshová), ugyanis nem fejezte be a kottaírást: három teljes oldalon hiányzik a hangjelzés, hét különböző sorban pedig nincsenek a hangjegyek feltüntetve a művében. Az iniciálék díszítését és a hangjegykulcsok megírását sem zárta le. Az énekeskönyv 17, egyenként 300x400 mm nagyságú levélből áll, melyek három hajtogatott ívbe vannak négy bordára felfűzve. (Így adódik a könyvtest 300x200 mm-es mérete és a 68 oldalas terjedelem.) A merített papíroson az énekek dallamát négy vonalon négyszögű (quadrata) neumák, azaz középkori hangjegyek képzik, ugyanis az íróeszköz vágott toll használata következtében a hangjegyek megvastagodva négyzetalakúak. Általában nyolc hangjegysor van egy-egy oldalon Tótfalusi Kis Miklós betűtípusával írott szöveggel. Az egész könyv fekete diópáccal íródott, kivéve a 2. ábra Jeremiás próféta siralmainak kezdő oldala címoldalon a kiemeléseket, a címeket, az iniciálékat és az oldalszéleken lévő függőleges vonalakat, melyek zöld színűek. Mindkét tábla a vonalas kereten belül a sarkokban egy-egy levélmintával, középen pedig ugyanazon levélkékből álló négyes, szimmetrikus mintázattal van vaknyomással díszítve. A passionális könyvet valószínűleg Keresztesy Ferenc köttette bőrbe 1775-ben, miután azt restauráltatta (lásd tulajdonosi beírás). 1. ábra A passionális címoldala és a tulajdonosi beírások De nemcsak Keresztesy Ferenc volt az, aki kulturális hagyatékunkat a maga módján közreadta, hanem napjainkban is akad arra precedens, hogy miképpen népszerűsíthető a passionális. Így például a kolozsvári Schola Társaság, mely 2006-ban jelentette meg CD- ROM-on Kozma Mihály 1747-ben lejegyzett passiónáléját a szöveg betűhű átírásával, körszerű szöveggel, a Schola Gregoriana Monosterinensis előadásával, bibliai konkordanciával stb. Vagy a Bakk Endre Kanonok Alapítvány terve, hogy reprezentatív kiadványként megjelenteti Pilisi Pálos Passió címen Hadnagy Bálint 1511-ben írott munkáját, mely Európa legkorábbi passiószövege. Nos, a Lacházi passionális is, mai szóhasználattal élve már uram bocsánat megérne egy misét. Egy hasonmás kiadványt mindenképpen. Dr. Babós Lajos A Mi Újságunk 5

6 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 6 Dr. Répás József polgármester köszöntője Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! Minden esztendőben van egy nap, ami Önöknek és Önökről szól. Egy nap, mely egy kicsit más, mint a többi. Ezen alkalmakkor, évek óta elhangzó köszöntőkben mindenki méltatja a nemzet napszámosait, beszél az évek óta megoldatlan problémákról, az évtizedek óta várt és mindig elmaradó elismerésekről, a megbecsülés hiányáról és az egyre nehezebb oktatási feltételekről. Problémák tucatjai, melyek sajnos valóban jelen vannak és még senkinek sem sikerült megoldania őket. Tőlünk független okok és tényezők, melyekre egyszer, talán valaki, vagy valakik megoldást találnak, bár én sajnos egyre kevésbé hiszek ebben. Mindezek ellenére én nem szeretném követni mások példáját és a megszokott, unalomig ismételt kliséket hangoztatni. Sok mindenről beszélünk manapság, de sajnos egyre kevesebbet a közösség fontosságáról és azokról, akik építik ezeket, a pedagógusok közösség építő szerepéről. Önökről, akik a jövő közösségeit építik. Sokak szemében az a szó, hogy közösség, már a kimondásakor is eretnek dolognak tűnik. A mai kor melyben élünk, nem ezt a fogalmat helyezi a középpontba, hanem az egyént, az individuumot, akinek nincs más feladata, mint önmagát megvalósítani, bármi áron. Ma már azok a szavak, hogy összefogás, segítségnyújtás, szeretet egyesek szemében avítt dolognak tűnnek, melyek hangoztatása kispolgári és kifigurázásra érdemes. De számomra ez a régimódinak tartott kifejezés mindennél fontosabb. Fontosabb, mert meggyőződésem, hogy minden jól és hasznosan működő társadalomnak az alapja egy egészséges értékrenden alapuló, tevékeny közösség. Meggyőződésem, hogy egy olyan világ, mely csak az egyének halmazából áll, ahol a középpontba a másságot és a deviáns magatartást helyezik, és ahol a kapcsolatot nem az érték, hanem kizárólagosan az érdek határozza meg, káros és romboló hatású. Ahhoz, hogy a jövő társadalma tevékeny, alkotó, egymásért tenni akaró és tudó emberek közösségéből álljon, a pedagógusok szerepe és felelőssége óriási. Hiszen a kisgyermek először az óvodában és iskolában találkozik a közösséggel, mint a családjánál nagyobb szintérrel. Az itt kapott impulzusok azok, melyek egész jellemét és személyiségét képesek pozitív, vagy negatív irányba befolyásolni. Sajnos ma sok kisgyermek számára az óvoda és iskola az első olyan közösség, ahol figyelmet, törődést és ami a legszomorúbb szeretetet kap. Önök sokszor az édesanyák és édesapák szerepét is betöltik, és TISZTELET A PEDAGÓGUSNAK ezen nem kell csodálkoznunk, amikor a családok szerepének háttérbe szorítását látjuk, vagy amikor felelőtlen, éretlen, vagy gyermekükkel nem törődő szülőkkel találkoznak. Pedagógus jutalmazottak: Katedra díj: Józan Antalné *** Jutalmazottak: Horákné Kaczur Timea Mayering Viktorné Varsányi Erzsébet Józan Antal Halasiné Németh Erika Bakóné Tóth Ildikó Hlavács Gyuláné Pusztai Tiborné Rokiczky Valéria Mucsi Zoltán Tisztelt Kollégák! Sajnos a ma emberének egyre kevesebb fogalma van arról, hogy az Önök munkája miről is szól valójában. Amint látom, a ma pedagógusának többször van része indulatban, meg nem értésben és sajnos erőszakban, mint támogatásban és köszönetben. De mit is várunk a kor emberétől, mikor mindenkinek csak jogai vannak, de kötelessége semmi?! Évtizedekkel korábban a szülő partner volt a gyermeknevelésben, ma már azt látom, néha inkább ellenfél. Pedig ha ezek a szülők kicsit is belegondolnának, hogy gyerekeik, s ezáltal ők is mi mindent köszönhetnek egy jó tanárnak! Vajon ki tudja, hány gyermek döntött úgy egy-egy osztályfőnöki óra után, hogy többet segít édesanyjának a házimunkában. Ki tudja, hány gyermek határozta el egy-egy környezetvédelem óra, egy kirándulás alatt, hogy kevesebbet szemetel. Egy pedagógus munkájának eredménye sohasem azonnal érik be, hanem évek múltával derül ki, hogy a kis gyermekpalánta mindabból, amit hallott és tanult, mit valósított meg. Talán nem is tudjuk, mekkora jelentősége van egy gesztusnak, egy símogatásnak, vagy jó szónak. Egy gyermek jövőjét képes megváltoztatni és jó irányba terelni. Meggyőződésem, az, hogy milyen emberré válunk, alapvetően az iskolától, a pedagógusoktól kapott indíttatástól függ. Mikor egy nehéz döntés előtt állunk, gyakran jut eszünkbe, hogy jó lenne tanácsot kérni valakitől. Valakitől, aki már nincsen közöttünk: az édesapánktól, vagy egykori kedves tanárunktól. Én ma is hálával és tisztelettel gondolok azokra a pedagógusokra, akik engem is neveltek. Hiszen amilyen emberré váltam, azt a családom mellett nagymértékben nekik köszönhetem. Sajnos már többen nincsenek közöttünk, de gondolataik, mondataik, melyekre ma talán még nagyobb szükség lenne, bennem élnek tovább, és csak remélni tudom, hogy majdan az én kisfiam is hasonló szellemű neveltetést kap. Kedves Pedagógusok! Önök, itt Kiskunlacházán a jövő nemzedékét nevelik, azokat az embereket, akikből Kiskunlacháza leendő vállalkozói, munkásai, értelmisége, vagy mondhatom azt is, településünk majdani képviselői, polgármesterei lesznek. Az Önök munkája is nagymértékben meghatározza, hogy községünk majdani polgárai hasznos, igazi közösséget alkotó, építő tagjai lesznek-e Kiskunlacházának. Adja az Isten, hogy így legyen! Engedjék meg, hogy egy verssel köszöntsem Önöket: Füle Lajos: Pedagógus Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor el-eltűnődöm én is, mit is jelent húsz-harminc szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol húsz-harminc sötétkamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával megannyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s - bár tán nem érzi - hétköznapok nagy hőse köztünk, szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen, hős katonája! Mikor fogunk szobrot emelni, s fogunk-e hát neked, magunkban, "LÉLEK SZOBRÁSZA": PEDAGÓGUS?! 6 A Mi Újságunk

7 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 7 A Csillagászat Nemzetközi Éve Az ENSZ és az UNESCO által meghirdetett év nagyszerű alkalom arra, hogy minél szélesebb körben megismertessük a csillagászat eredményeit. Négyszáz évvel ezelőtt, 1609-ben alkalmazták először a távcsövet csillagászati megfigyelésekre, és a teleszkóppal történő első távcsöves megfigyeléseket Galilei nevéhez kötjük. Amint az általában lenni szokott a nagy újítások esetében, természetesen Galilei kortársai is folytattak csillagászati megfigyeléseket, azonban Galileo Galilei volt az, aki a leghatásosabban interpretálta a távcsőben látottakat. Megfigyelései Kopernikusz napközéppontú világképét igazolták és a Hold korábban nem ismert felszíni alakzatai, a Vénusz fázisváltozásai, a Jupiter holdjai és a Nap foltjai mind-mind egy új világ felfedezésének első lépéseit jelentették, mégpedig egy olyan világét, melynek immár nem az apró Föld a középpontja. A nemzetközi év alkalmából az elődök szellemiségét követve egy sor rendezvényre kerül sor, amely különlegességét tekintve szinte minden korosztály részére tartogat érdekességeket. Kiskunlacházán a járdacsillagászati, flaszter-csillagászati bemutatók keretében lehetőség nyílik arra, hogy egy lencsés távcsövön (refraktoron) keresztül kitekinthessünk a csillagok világába. A bemutatók célja elsősorban a közvetlen élményszerzés, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy saját szemükkel látták a Hold krátereit, töréseit, vagy a Szaturnusz gyűrűjét, de emellett több hasznos információt is megtudhatunk. A bemutatók helyszínéül a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér szolgál. Az időpontokról a Művelődési Központban, illetve a címen lehet érdeklődni. A programsorozat kapcsán a Művelődési Központ könyvtárában A Szellemi Műhely idei záró foglalkozásának témája a község múltja és építészeti remekeivel való ismerkedés volt. Május 18- án Lacháza előtelepüléseivel ismerkedett a hallgatóság. Szentkirály, Jakabháza, Szántó nevek ismerősen csengtek. Ezen az előadáson mindenki helyre tehette Virágos-Pereg, Izsófalva, Imrefalva, Hugyé ősi községneveket is. Dr. Babós Lajos: Adalékok Lacháza történetéhez címmel tartott a korabeli oklevelek felhasználásával egy érdekfeszítő előadást, MOZAIK Kiskunlacháza múltja és építészeti alkotásai mely elsősorban a Duna-parti előtelepüléseket tette vizsgálat tárgyává. Ez sok vonatkozásban átértékelte a jelenlévőkben a község korábbiakban ismeretes történelmét. A kutatási eredményei könyv formájában hamarosan megjelennek. Május 23-án a helyszínen is meggyőződhetett mindenki az ősi települések jelenben hagyott nyomaival. Gál Róza tanárnő, aki profi idegenvezető; Listár László tanár úr, dr. Babós Lajos, Kerékgyártó Lászlóné, Feith Jánosné, megtalálható és bárki számára hozzáférhető a Magyar Csillagászati Egyesület kiadványa a Meteor Csillagászati Évkönyv Gothard Jenő csillagász halálának 100-ik évfordulója tiszteletére május 29- én megtartott bemutató alkalmával a Hold és a Szaturnusz megfigyelésén kívül bemutatásra került a Magyar Csillagászati Egyesület honlapja a Stellarium csillagászati szoftver, valamint a Hold Atlasz, melynek köszönhetően a refraktoron keresztül a Hold felszínén látott krátereket azonnal be is lehetett azonosítani, valamint letölthetőek voltak a kráterekhez kapcsolódó különböző óriástávcsövekkel és űrszondákkal készített képek is. Csillagászati évfordulók 2009-ben 400 éve használjuk csillagászati célra a távcsövet 400 éve jelent meg Kepler Astronomia Nova c. műve 240 évvel ezelőtt észlelte Hell Miksa a Vénusz-átvonulást 100 éve hunyt el Gothard Jenő csillagász 70 éve jelent meg Hubble cikke a galaxisok vöröseltolódásáról 50 évvel ezelőtt csapódott a Holdba a Lunyik-2 40 éve történt az első holdraszállás (Apollo-11) 30 évvel ezelőtt létesült az óbudai Polaris Csillagvizsgáló 20 éve hunyt el Kulin György csillagász 20 évvel ezelőtt indult útnak a Jupitert vizsgáló Galileo-szonda 10 évvel ezelőtt teljes napfogyatkozást láthattunk hazánkban Csillagászati honlapok Magyar Csillagászati Egyesület MCSE oktatási portálja A Csillagászat Nemzetközi Éve Ingyenesen letölthető program A csillagos égboltot szimuláló program Durst-Joó Péter szellemi környezetvédő, MCSE tagja Mészáros Imre bácsi és Kovács Anti bácsi segítségével a mintegy harminc fős helyi lakosból álló turista csoport egész nap ismerkedett a község építészeti alkotásaival. A szellemi gazdagodást és eszmecserét nagyban segítette a Peregi Gazdakör kiváló marhapörköltje, melyet Németh Mihály, a gazdakör elnöke nagy gyakorlattal készített a résztvevők számára a Kiskunlacházi Kolping Egyesület közösségi házában. Köszönjük a gazdakör felajánlását és elnökének fáradozásait! Reméljük, hogy ezentúl a résztvevők és a többi lakos is nagyobb odafigyeléssel és megbecsüléssel óvja a község múltját őrző alkotásokat. Így lehet csak esélye annak, hogy községünkben esztétikus, a vidék stílusának megfelelő épületek, létesítmények jöjjenek létre. Köszönet illeti Gyovai Margit tanárnőt és a művelődési ház munkatársait, akik a szervezési munkában nagy szerepet vállaltak. Sz. J. A Mi Újságunk 7

8 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 8 Bár Kazahsztán a világ kilencedik legnagyobb országa, földje sokak számára ismeretlen és titokzatos. Még a legszenvedélyesebb utazó is sok érdekeset és szépet fedezhet fel a maga számára Kazahsztánban: például hóborította csúcsokat, széles fennsíkokat, mély folyókat, száraz pusztákat, végtelen mezőket, és érintetlen védett erdőket. Az ország címere A Kazah Köztársaság egyedülálló földrajzi természeti sajátosságokkal rendelkezik. Természeti szépségeit nehéz leírni. A Tiensan, a Tarbagatáj és az Altaj gleccserekkel borított hegyláncai felett az ország déli, délkeleti és nyugati területein égbenyúló ormok havának fehér fénye szikrázik. Az ország nyugati részét a Kaszpi-tengernek, a Föld legnagyobb tengermaradványból származó sós tavának hullámai mossák. A Szaryarka sztyeppéin terül el a Balhas-tó, amelynek egyik medencéje sósvizű, a másik pedig édesvizű. Sok a festői szépségű hely Észak-Kazahsztánban is. Koksetau környékén a fenyőerdők jégkorszakból származó tavak százait veszik körül. Felejthetetlenek a Bajanauli Nemzeti Park sziklarajzai és kőszobrai, a Korgaldzsini Természetvédelmi Park, amelyben több mint 330 féle növény, taván pedig a világ legészakibb flamingókolóniája látható. A kazah zászló Gazdaság: Az elmúlt év a legtöbb országban komoly megpróbáltatást jelentett a pénzügyi rendszer számára. A pénzügyi világválság erőteljesen megingatta a nemzetközi pénzügyi piacokat. Kazahsztán egyike volt az első országoknak a világon, amelyek megérezték a világválság hullámainak következményeit. Közismert tény, hogy Kazahsztán első helyet foglal el a világon bizonyos nagyfontosságú nyersanyagok tartalékai és kitermelésük terén, ugyanakkor vezető helyet foglal el Földünkön sok egyéb ásvány és nyersanyagtartalék birtoklásában is, és komoly TÁVOLI ROKONSÁG A Kazah Köztársaság szerepet vállalt magára a világ energiaellátása biztosításának «világméretű játékában». Kazahsztán méltó helyet foglal el a nemzetközi politikai életben. Az ország földrajzi elhelyezkedése Európa, Oroszország és Kína között sok szempontból meghatározta, és a sokszínűség felé irányította Köztársaságunk külpolitikáját. A főtér az új fővárosban, Astanában 1998-ban épült. Napjainkban a kazah gazdaság egyike a világ legdinamikusabban fejlődő gazdaságainak. Az utóbbi években a fejlődés átlagos mértéke 10% volt. Kazah-Magyar kapcsolatok: A kazahokat és a magyarokat rokoni és történelmi kapcsolatok fűzik össze. Csaknem hétszáznegyven éve, 1239-ben a kazahok egyik elődnépének vélt kipcsakoknak a nyugati csoportja átlépte a magyar határt és a következő évtizedekben Magyarország lakosságának részévé vált. Negyvenezer kipcsak család, Kötöny kán vezetésével költözött Magyarországra a mongol veszedelem elől, és lépett IV. Béla magyar király szolgálatába.ők lettek a magyar királyság lovasságának a krémje, és jelentősen hozzájárultak a magyar állam fejlődéséhez és harcaihoz a külső hatalmak ellen.magyarországon a Nagy Sztyeppe ezen jövevényeit kunoknak nevezik. Az évszázadok során a kipcsak-kunok megőrizték bizonyos fokú különállásukat, és nagyon sokáig a nyelvüket is. Napjainkban utódaik magyarul beszélnek, de számontartják sztyeppei eredetüket. Két nagy történelmi területen élnek a kun utódok Magyarországon: a Nagykunságon és a Kiskunságon. A kiskunok fővárosa Kecskemét, a nagykunoké pedig Karcag, ahol áll Kötöny kán emlékműve, az egyetlen olyan emlékmű Európában, amelyet régi kazah nemzetség képviselője számára állítottak. A város múzeumában összegyűjtötték a tanúbizonyságot a magyarországi kunok közép-ázsiai eredetéről. Még egy tanúbizonysága a népeink ősi szellemi kapcsolatának az a tény, hogy a magyarok közvetlen rokonaiknak tekintik azt a régi, a torgaji sztyeppéken élő kazah nemzetséget, amelynek a neve magyar (madiar, madijar). A diplomáciai kapcsolatokat Kazahsztán és Magyarország március 23-án vette fel. A Magyar Nagykövetség Kazahsztánban 1993 márciusában nyílt meg, a Kazah Nagykövetség Magyarországon pedig szeptemberében. A kétoldalú kapcsolatokra a hagyományos baráti jelleg jellemző, ami jó talajt ad a kapcsolatok további szélesítésére november án Magyarországra látogatott Kazahsztán Elnöke, N. Nazarbajev. Ezt az eseményt budapesti hivatalos körök fontos előrelépésnek nyilvánították a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése terén. Kulturális-humanitárius együtműködés: Kazahsztánt és Magyarországot hagyományosan fejlett kulturális-humanitárius kapcsolatok fűzik egymáshoz. N.Nazarbajev elnök november i magyarországi látogatása során kiegészítő ösztönzést adott kulturális kapcsolatainknak. Államfőnk látogatása során oklevelet kapott arról, hogy őt választották a magyarországi kunok tiszteletbeli vezetőjévé ben a magyarországi Kunszövetséget felvették a Kazahok Világszövetségébe. Jelenleg kulturális-humanitárius kapcsolataink új,magasabb szintre léptek. Így a két ország művészei, tudósai és sportolói aktívan részt vesznek a Magyarországon megrendezett kulturális és sporteseményeken, különféle konferenciákon, szemináriumokon, fórumokon, koncerteken, filmfesztiválokon, bokszversenyeken, röplabda mérkőzéseken, szabadfogású birkózóversenyeken, futballmeccseken, stb. Szoros kapcsolatok létesültek a két ország tudományos kutatóintézetei, magasabb szintű tudományos intézményei között. A kazah és magyar tudósok egyaránt érdekeltek közös történelmi kapcsolataink tanulmányozásában. Ezzel kapcsolatba hozhatók a közös régészeti munkák, amelyek arra irányulnak, hogy tanulmányozzuk a kipcsakok megtelepedésének történetét Magyarországon és a magyarok megtelepedésének történetét Kazahsztánban. (Részletek a Kazah Köztársaság budapesti Nagykövetségének anyagából) 8 A Mi Újságunk

9 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 9 Egy újságcikk révén sodródtunk össze Schneider Józsi bácsival és Edit nénivel a Kiskunlacházi Dunaparton lévő BioLabor vezetőjével. Mondhatni a legjobbkor jött ez kapcsolat és a segítség, hiszen kimerülten és influenza után kellett teljesítenem, ráadásul az első bajnoki futamon, ahol így mégis sikerült a legjobbként teljesítenem. Motocrossban nagyon nagy fizikai és szellemi igénybevételnek vagyunk kitéve, 40 méter repülés majd porban, sárban, pont oda tenni a motort ahova kell! Már az első 3-4 kezelés után éreztem javulást a kondíciómon és a koncentrációmon. Későbbiekben régebbi sérülésekre is rámentünk. 2 éve szenvedtem el egy lábszárcsont törést, ami folyamatosan fájt, és nem tudtam megfelelő edzésmunkát sem csinálni, ezen is tudott Józsi bácsi segíteni, gond nélkül intenzíven terhelem mostmár! Agyrázkódásokból maradt vissza nálam látás fáradság és fejfájás a keményebb edzések után. Erre is itt volt a megoldás!!! Szóval jól érzem magam ettől a csodától, és örülök hogy Józsi bácsi révén megismertem a BioLabort, hála Istennek! Mint Európa Bajnokságot (is) nyert versenyző, kiskunlacházi élsportoló, a kiskunlacházi BioLabor ingyenes patronálását is élvezem. Mindezt azért írom, hogy mások, és a többi BioLabor is olvassa, mert én hiszek a MOZAIK Borka János vagyok motocross bajnok közös erőben! KÖSZÖNÖM SZÉPEN A KISKUNLACHÁZI BIOLABORNAK, SCHNEIDER JÓZSI BÁCSINAK ÉS FELESÉGÉNEK EDIT NÉNINEK a sikeres kezeléseket és támogatásukat!!! Borka János 06(24) ; 06(20) Nevezetes évfordulók A július hónapban a magyar és európai történelem szempontjából két nagyon fontos történelmi eseményre emlékezünk július 4-6 között volt a pozsonyi csata. Árpád fejedelem vezetésével sikerült a Kárpátmedencét visszafoglalni és egészen Passauig űzni a betolakodó bajor seregeket. A magyarok olyan megsemmisítő vereséget mértek az ellenségre, hogy123 évig nem mertek hazánkra támadni nyugati szomszédaink. Pomázon gazdag programmal rendszeresen megemlékeznek az eseményről (http://www.mv.hu/). *** II. Mohamed főnyi (a thuróczi krónika törökről tesz említést) sereggel, 300 ágyúval (melyet nyugati zsoldosok kezeltek) és 200 hajóval érkezett július 4-én Nándorfehérvár alá. Július 22-én Hunyadi János Magyarország egyik fontos déli végvárát, Nándorfehérvár várát (ma Belgrád) sikeresen megvédte a törökkel szemben. Segítségére volt ebben Kapisztrán János ferences rendi szerzetes, aki jelentős számú keresztes sereget toborzott a vár felmentésére. Vajon a mostani magyar hadsereg képes lenne-e megvédeni az országot? Sz. A MI KIS FOCISTÁNK Nagyon büszkék vagyunk iskolánk 3. d osztályos tanulójára Horák Csabára, aki a DALNOKI LABDARÚGÓ AKADÉMIA vendégjátékosaként május 23-án Bécsben, a RAPID stadionjában részt vett egy 16 csapatos színvonalas korosztályos labdarúgó tornán. Egyedüli magyar csapatként voltak jelen több neves együttes között (HERTA, MILÁN), az előkelő 8. helyezést érték el. Ebből az alkalomból riportot készítettünk a mi neves focistánkkal. - Mikor kezdtél el focizni? - A focit 5 éves koromban kezdtem el a peregi focipályán, Pittenauer Tibi bácsi az edzőm. Akkor én voltam a csapatban a legkisebb és a legfiatalabb is. - Miért pont a fociba szerettél bele? - Testvérem Horák Gyula is focizott, így én is lejártam vele a pályára. - Milyen poszton játszottál? - Mindenhol játszottam már, csak kapus nem voltam még. - Hány gólt rúgtál idáig a focimeccseken? - Ha jól emlékszem 15-öt. A legemlékezetesebb Hernád elleni mérkőzés volt, ahol 8:0-ra nyertünk és ebből én rúgtam 7 gólt. - Ki a példaképed? - Dzsudzsák Balázs, aki magyar focista, de a holland bajnokságban játszik. - Milyen érmed van már? - 3 arany, 2 ezüst, 4 bronz, 1 kupa. - Mit szeretsz a fociban és mit nem? - Mindent szeretek, kivéve ha a csapatom vereséget szenved. - Milyen vágyad, kívánságod van a focival kapcsolatban? - Szeretnék a legjobb focista lenni! Reméljük Csaba kívánsága teljesül, hiszen még csak 9 éves. Szeretnénk, ha 10 év múlva újra riportot készíthetnénk Horák Csabával, mint sikeres magyar focistával. Mi szurkolunk neki! Bödő Kitti, Feczesin Flóra, Horák István, Józan Sára, Kátai Tamás, Krizsik Máté, Manzer Petra, Radován Mariann, Lőrentei Adrián, Mészáros Bence A Mi Újságunk 9

10 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 10 Nemrégiben olvastam két kis tanító történetet, melyek látszólag nincsenek egymással semmiféle kapcsolatban. De aki türelmesen végig olvassa, könnyen megtalálja az összefüggést. A szamár stratégiája Volt egyszer egy öregember, akinek volt egy vénséges szamara. Egy napon a szamár beleesett a kútba, ami ugyan ki volt már száradva, de nagyon mély volt. Szerencsétlen pára egész nap ordított, az ember meg csak törte a fejét, hogyan tudná kihúzni. De végül aztán azt gondolta, hogy a szamár már úgyis nagyon öreg és gyenge, a kiszáradt kutat meg már régóta be akarta temetni. Szóval eldöntötte, hogy az öreg szamarat eltemeti. Segítségül hívta a szomszédokat; mindenki fogott egy lapátot és elkezdték hányni a földet a kútba. A szamár úgy ordított, ahogy csak a torkán kifért. Kis idő múltán azonban, mindenki nagy csodálkozására, a kútból már semmi sem hallatszott. A szamár gazdája lenézett a mélybe azt gondolva, hogy a szamár már kimúlt, de hihetetlen jelenet tárult a MOZAIK Objektíven az objektív felelősségről! A magyar lakosság körében az utóbbi időben elterjedt egy olyan tévhit, miszerint a megengedett legnagyobb sebességet km/h-val túllépő gépjárművezetőkkel szemben a rendőrség csak figyelmeztetést alkalmaz. Az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási bírság szabályai május 2-tól megváltoztak. A jogszabály módosítás értelmében ezentúl a megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt kiszabott bírság összege, a sebességtúllépés kilométer/órában megadott mértékétől függ, az eddigi százalákos mértéktől eltérően. Mit jelent ez a gyakorlatban? Lássunk egy példát, hogy mindenki számára érthető legyen. 40 km/h sebességkorlátozásnál a sebességmérés alsó határa 44 km/h. Amennyiben a gépjármű vezetője a járművével a sebességmérő készülék szerint km/h közötti sebességgel halad, és a rendőrség a sebességmérés alkalmával rögzíti a gyorshajtás tényét, akkor a jármű vezetőjével szemben a helyszíni bírság kiszabására van lehetőség, illetve ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhető, továbbá a gépjármű üzembentartója a rendőrség felhívására köteles közölni, hogy ki vezette a járművet. Amennyiben a fenti példában szereplő jármű vezetője 40 km/h sebesség helyett 59 km/h sebességgel közlekedik, úgy vele szemben helyszíni, illetve szabálysértési bírság kiszabására már nincs lehetőség, feltéve, hogy ő a jármű üzembentartója. Ebben az esetben közigazgatási eljárást alkalmaznak, mely alapján Ft közigazgatási bírságot kell kiszabni. Mindebből az következik, hogy a mindössze 3 km/h túllépésig beszélhetük büntetlenségről, ami nem más, mint a mérőműszerek esetleges mérési pontatlanságának tűréshatára. Tehát a járművezetőnek akár 4 km/h sebességtúllépés esetén is szankcióra kell számítani. Még súlyosabb következményekre kell számítani abban az esetben, ha a gyorshajtás miatt egy másik személy súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetet szenved. Ebben az esetben az okozó jármű vezetőjével szemben büntető eljárás indul, amely alapján akár szabadságvesztés is kiszabható. Mindezeket összefoglalva nem igaz az a tévhit, hogy az ország útjain következmények nélkül lehet száguldozni. Magyarországon átlagosan majdnem minden harmadik közúti közlekedési baleset gyorshajtás miatt következik be. A megfelelő sebesség alkalmazásával életek százait menthetjük meg, ezért a közlekedők biztonságát legfontosabbnak tartva a rendőrség, a továbbiakban is mindent megtesz a mások életét, testi épségét veszélyeztető járművezetők kiszűrése érdekében. Feiglné Fekete Anita r. főhadnagy, sajtóreferens RENDŐRSÉG szeme elé: valahányszor lehajítottak egy lapátnyi földet a kútba, a szamár letaposta azt a patáival. A gazda és a szomszédok tovább hányták a földet a kútba, a szamár tovább taposta azt egészen addig, míg akkora dombot nem taposott magának, hogy ki tudott jönni a kútból. A kókuszdió Egy majom egy kókuszdiót ejtett a fáról a bölcs fejére. A bölcs felvette, kiitta belőle a tejet, megette a gyümölcsöt, a héjából pedig tálat készített. *** Az élet egyfolytában földet lapátol ránk vagy kókuszdiókat dobál a fejünkre. A problémák azért vannak, hogy előre vigyenek minket, megoldjuk a lehető legjobbat kihozva belőle. Minden kihívás alkalmat nyújt arra, hogy tegyünk egy lépést előre. Minden nehézségre van megoldás, ha nem hagyjuk, hogy legyőzzön minket... F. G. és K. Cs. A Vörösmarty úti Általános Iskolában május 22-én került sor a rendhagyó Gyermeknapi műsor megrendezésére. Ahogy igazgatóhelyettesünk, Nemes Nagy Ferencné beköszöntőjében mondta: Sajnos a közelmúlt eseményei indokolják azt, hogy szélesebb körben felhívjuk a gyerekek figyelmét az őket körülvevő veszélyekre, és megismertessük velük azt is, hogy kihez fordulhatnak, ha baj van. A rendőrség, tűzoltóság, mentők, polgárőrség és a vízi rendőrség képviselői munkájukról és a nyár veszélyeiről tartottak rövid ismertetést a tornateremben. Ellátták a gyerekeket jó tanácsokkal, fontos információkkal. Játékkal összekötve válaszolhattak kérdésekre, és ők maguk is kérdezhettek. A legügyesebbeket egy-egy csokival jutalmazták. Valamennyien megértették, hogy ezek az emberek értünk vannak, bennünket segítenek. Kint az iskola udvarán megcsodálhatták, és ki is próbálhatták a mentő, tűzoltó, rendőr és polgárőr autókat. Beülhettek, megszólaltathatták a szirénákat, felvehették a mentőmellényeket, vagy akár a hordágyra is felfeküdhettek. Minden kíváncsiskodó kérdésre türelmes, kimerítő választ kaptak a szakemberektől, akik rövid bemutatókat is tartottak. Ezt követően Krekács Zoltán solymász sólyomröptetését láthattuk, majd egy csodálatos fülesbagollyal ismerkedhettünk meg testközelből. A rendőrség a gyerekek számára kerékpáros ügyességi versenyt szervezett, amelyen számos tanuló vett részt, ezzel is bizonyítva, hogy szeretnek és tudnak is kerékpározni. A helyezettek boldogan vették át értékes díjaikat. A tikkasztó meleg ellenére a tanulók körében általános tetszést aratott ennek a napnak minden pillanata. Élményekben és hasznos ismeretekkel gazdagodva zártuk a napot. Köszönet a résztvevőknek, akik időt és fáradtságot nem kímélve eljöttek iskolánkba, hogy bemutassák munkájukat. Reméljük, hogy jövőre is vendégül láthatjuk őket. Szőke Gáborné 10 A Mi Újságunk

11 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 11 Keresztanyukám, Juhász Mónika szülinapja alkalmából minden jót kívánunk! Erős Boglárka és szülei EZ IS AZ IS Köszöntjük Erős Boglárkát 2. születésnapja alkalmából: Szülei, és nagyszülei A székely este kimegy az udvarba. Egy kis idő múltán belép az ajtón, a nadrágszára nedves. Mire az asszony: - Esik? - Nem, fúj... *** Varga Flóra augusztus 2-án lesz 6 éves. Ebből az alkalomból köszöntik testvérei, szülei és a Szabó család Szakács Lacika május 29-én lett 1 éves, Noémi június 27-én ünnepelte az 5. szülinapját. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk nekik Anya és Apa Kedves olvasóink! Az újság júniusi számát újra a kiskunlacházi Press+Print nyomda készítette, mint régen. A lap utolsó oldalán - az impresszumban tévesen szerepelt a budapesti nyomda neve. Ezért olvasóinktól és a nyomda Vezetőjétől és dolgozóitól elnézést kérünk! GY.M. és H.F. A kiskunlacházi eredmény Az Alapítvány a Munkácsy téri Általános Iskola Diákjainak Támogatására az adózók SZJA 1 %-nak felajánlásából Ft gyűlt össze az Alapítvány számlájára. Ezt az összeget osztálykirándulások és nyelvvizsga támogatásra fordítottuk. Köszönjük a felajánlásokat. Ebéd házhozszállítás! A kiskunlacházi Központi Konyha és 13 óra között a megrendelt adagszámnak megfelelően házhoz szállítja az ebédet Kiskunlacházán és a Dunaparton. Minden héten csütörtökön lehet megtekinteni vagy telefonon megkérdezni a következő heti étrendet. Megrendelések leadása: Kovács Jánosné (20) Pulainé Nagy Éva (20) Iroda 06(24) Vállaljuk családi rendezvényekre az étkeztetést, a megrendelő kívánsága szerint. Lakodalmak, eljegyzések szervezését és rendezését. Hívjon, mi segítünk! Kiskunlacházi Polgárőr Közhasznú Egyesület 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy u. 217 Telefon: 06(70) , 06(70) adószám: bankszámlaszám: BBSZ Helyreigazítás Ezúton szeretnék elnézést kérni Miklósné Sinte Csilla tanárnőtől akinek a neve véletlenül lemaradt a Vörösmarty Iskolában március 16-án tartott megyei énekversenyől megjelent cikkben. Csilla néni volt a versenyző tanulók felkészítője, a kicsinyek kórusának vezetője valamint a verseny III. korcsoportjának a zsűri tagja. Egész éves segítő munkáját köszönjük! Balogh Irén tanítónő A László napi vigasságok re megjelent kiadványok, melyek megvásárolhatók voltak az ünnepen, a művelődési ház előtti téren, azt követően pedig a könyvtárban. Vajnai János - Szabó Rózsa: Értünk Kunság mezejin Ft Dr. Babós Lajos: Lacháza történeti statisztikája 1738-ig Ft Lacháza és Pereg története képekben II. rész Ft és a néhány hete megjelent Feith János: Akik nem engedtek a 48-ból... : A Kiskunlacházai Függetlenségi Olvasókör története Ft Tisztelt Lakosok! Közbiztonsággal kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon tehetnek: Polgármesteri Hivatal Fehérvári Imre 06(20) Ráckeve Rendőrkapitányság Belina József körzeti megbízott (üzenet hagyható, visszahívás kérhető) 06(24) Polgárőrség 06(70) Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak, szeretett családtagunkat, Nagy Károlyt június 3-án utolsó útján elkísérték. A gyászoló család A Mi Újságunk 11

12 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 12 A gondolat Auguste Rodin szegény család gyermekeként látta meg a napvilágot Franciaországban. Innen küzdötte fel magát a világ egyik legnagyobb szobrászművészének. Művészi szemléletét az anyag alapos megismerése, az ember mélyebb belső tulajdonságainak feltárása, azok összefüggéseinek megértése vezérelte. Műveit megalapozott tudással, művész érzései, inspirációi alapján alkotta. Óriási tehetsége, munkabírása és kitartása tette a világ egyik legnagyobb szobrászává. Alkotásait nézve úgy érezzük, hogy a szobrok életre kelnek, GONDOLKODÁS ÉS EGÉSZSÉG és a külső megjelenés a lélek rezdüléseit is magán viselik. Csodálatos és felejthetetlen művekkel ajándékozta meg a világot. Az Ember és gondolata című alkotása 1880-ban készült. A mű nemcsak az akkor élt személyeknek szól, a mai kor emberét ugyanúgy megérinti. Hogy mit mond? Azt, hogy gondolkodjunk! A mostani gazdasági helyzet rákényszerít bennünket, hogy alaposan számba vegyük lehetőségeinket. Anyagilag mindenképpen módosítani kell eddigi költségvetésünket. A legfontosabb amit biztosítanuk kell, az a mindennapi megélhetés. Utána jöhet számításba az új ruha, cipő, új autó, modernebb felszerelések, a nyaralás és az utazás. Mire a felsorolás végére érünk, bizony akárhogy osztunk, szorzunk, nem futja a kikapcsolódásra. Ezért ne keseredjünk el, hiszen ettől még nem áll meg a világ. Kezdjünk el gondolkodni. Sajnos a külföldi utazás elmarad, de mikor voltunk itthon, Magyarországon kirándulni? Hány hely van, amit a saját hazánkból nem ismerünk? Hívjuk össze a családi kupaktanácsot és vessük fel az ötletet! Nem az a fontos, hogy hány száz kilométeren át utazunk, hanem a jó hangulat, az együtt töltött idő. Természetesen a külföldön látott érdekességek nem haszontalanok, sőt tágítják látókörünket, de saját hazánk tájainak megismerése is nagyon fontos, az itt élő ember számára. Sajnos a mostani helyzetben nem könnyű senkinek, de különösen nagy a megterhelés a családok számára. Ha valaki elveszti a megélhetést adó munkahelyet, nagyon nehéz helyzetbe kerül. Azonban nem csak a dolgozóknak jelent veszteséget, hanem a munkaadók is ki vannak téve a piaci viszonyok ingadozásának. Mit tudunk ilyenkor tenni, hogy a nagyfokú stressz ne okozzon kárt az egészségben? Legelőször is főzzünk citromfűből vagy orbáncfűből egy gyógyteát és kortyolgassuk el nyugodtan, leülve. Tudom, hogy ettől még nem oldódik meg a probléma, de higgadt fejjel jobb döntéseket tudunk hozni. Gondolkozzunk, hiszen a gondolat a legerősebb, ez határozza meg a további teendők kiindulópontját. Minden nehéz helyzetből van kiút. Kezdjük el számbavenni a lehetőségeinket! Gondoljuk át a megvalósíthatóság módját, és induljunk el ezen az úton. Ne úgy, hogy nem fog sikerülni, mert ez már előre a kudarcot jelenti. Pozitív gondolatokkal hamarabb érjük el a célunkat. Az is lehet, hogy a nekifutásunk elsőre nem hoz eredményt, de ne adjuk fel. Gondoljuk át, miért nem jártunk eredménnyel, majd a hibákból tanulva induljunk el újra. A tiszta, szép és építő gondolatok mindig eredménnyel járnak! Van egy közmondás: Ki sohasem kezdi, az sosem végzi és sehova sem ér el. Zákány Erzsébet természetgyógyász MEGYEI TÖRTÉNELEMVERSENY Iskolánk immár hosszú évek óta ad helyet a megyei történelemversenynek. Örömünkre szolgál, hogy egyre több iskola diákja vesz részt ezen a megmérettetésen. Az idei versenyünkön 25 iskola 139 tanulója idézi fel az egyetemes történelem és a magyarság múltjának dicsőséges és vészterhes korszakait. Múltunkat ismernünk kell, hisz anélkül nem érthetjük meg jelenünket sem. Historia est magistra vitae - Történelem az élet tanítómestere - vallja a híres latin közmondás is. Úgy gondolom, hogy azok a diákok, akik felkészültek erre a nem könnyű versenyre, sokan fogják választani a történelmet, mint felvételi tantárgyat, és közülük kerülnek ki a jövő történelemtanárai, közgazdászai, ügyvédjei is. Kiskunlacháza Önkormányzata nevében dr. Fábián Miklós alpolgármester úr köszöntötte a verseny résztvevőit. A verseny ideje alatt a pedagógusok részére Pálfi G. István újságíró, a Duna Televízió Kuratóriumának tagja tartott előadást Média a rendszerváltástól napjainkig címmel. A verseny előtti feszültséget az iskola színjátszó csoportja oldotta. Egy meseparódiát adtak elő Basa Lászlóné vezetésével. Már évek óta a környék középiskoláiból kérjük fel a történelem szakos tanárokat a verseny zsűri elnökeinek. Így az idén az 5. évfolyamon a zsűri elnöke: Listár László, a kiskunlacházi Szakközép és Szakiskola igazgatóhelyettese, 6. évfolyamon: Füstösné Szebellédi Lujza, a kiskunlacházi Szakközép és Szakiskola történelem tanára, 7. évfolyamon: Muszka János, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium tanára, 8. évfolyamon: Czita Zoltán, a szigetszentmiklósi Batthány Kázmér Gimnázium igazgatóhelyettese volt. A díjazottaknak az oklevelet és jutalmakat Polánszkiné Móri Emília, iskolánk igazgatónője és Tóth Imre, versenyünk fővédnöke, a Press+Print nyomda ügyvezető igazgatója adta át. Gratulálunk a nyerteseknek és a felkészítő tanároknak. Az iskolánk tanulói közül a legjobb eredményt elért tanulók: 6. évfolyamon II. helyezett - Gulyás Réka (6. b)-felkészítő tanára: Basa Lászlóné. 8. évfolyamon II. helyezett Németh Bence (8.a) - felkészítő tanára: Necsászné Markó Erzsébet. Reméljük a versenyzők az izgalmak mellett jól érezték magukat és jövőre is eljönnek hozzánk. A nyolcadikosoknak jó tanulást kívánok a középiskolában. Biztos vagyok abban, hogy ott is a kedvenc tantárgyak között lesz a történelem. Necsászné Markó Erzsébet 12 A Mi Újságunk

13 MU0907_01_16_color.qxd :18 Page 13 NEM FELEJTÜNK! A SZKÍTIA EGYÜTTES LEVELE AZ EMLÉKKŐ AVATÁSA UTÁN Tisztelt Polgármester Úr, kedves József! Nehéz meghatottság nélkül bármit is mondania a tegnapi napról, hiszen úgy érezzük, hogy a megemlékezés kapcsán- talán az Örök gyertya emlékdalnak is köszönhetően- egy kicsit részei lettünk az Önök és a nagyközség életének. Nagyon jól estek a koncerten a zenekarunkat méltató szavai, valamint az a kedves és szeretetteljes légkör és vendéglátás amivel fogadtak és amelyben részesítettek bennünket. A zenekar tagjai: balról jobbra Gulyás Szabó László, zenekarvezető, gitár Kalcsó György, basszusgitár Pataki Mónika, ének Pad Richárd, billentyűk Sztrebka Erika, ének Fiedler Károly, dob Hajas Marianna, hegedű, furulya Bánfi Ferenc, ének Szeretném a zenekarunk nevében mégegyszer megköszönni a tökéletes szervezést és lebonyolítást, melyben külön kiemelném Kun Lászlóné Ági néni áldozatos munkáját. Ő és munkatársai mindent megtettek, hogy igazán otthonosan érezzük magunkat a Művelődési Házban a fellépés előtt és alatt. Köszönetet mondanék Dagonyáznak a disznók a sárban Kocsik akadnak el a mocsárban Ország szekere is ott áll a sorban Tili-toli nem mozdul, tolják innen-onnan a hangtechnikus munkatársak kiváló szakmai munkájáért és felkészültségükért, mert az általuk biztosított technika mellett öröm volt színpadra lépni. Ismeretlenül is őszinte elismeréssel kell említenem azon polgárőrök és önkéntesek munkáját, akik a tűző nap ellenére is szakszerűen biztosították a megemlékezés helyszinét és a Művelődési Ház körüli területet, garantálva ezzel mindkét rendezvény zavartalan lebonyolítását. A végén és nem utolsó sorban köszönetet mondanék valamennyi lacházi és távolabbról érkező polgárnak és családnak, akik résztvettek a megemlékezésen, amely valóban méltó volt az elhunyt kislány emlékének. Amint azt már említettem, a kiadónkkal egyeztetve és egyetértve a következő zenealbumunkon szerepelni fog az Örök gyerta c. dal, el nem múló emléket állítva ezzel is Horák Nórinak. Az idei év során szinte minden fellépésünk alkalmával élőben eljátsszuk a dalt Nóri emlékére és az országunkban fennáló durva erőszak ellen demonstrálva. Addig is hamarosan elkészítjük és a honlapon megjelentetjük - valamint eljuttatjuk Önöknek - videó formájában az élőben előadott emlékdalt a helyszínen rögzített képekkel, fotókkal. A dal és a video kapcsán - lemondva a sugárzás során a szerzői jogdíjról - szeretnénk, ha minél több emberhez eljutna az üzenet ezért mind a dal mind pedig a video bármilyen célú (iskolai, önkormányzati, helyi tv stb. ) felhasználásához hozzájárulunk. Végül szeretném megköszönni felkérését és természetesen örömmel megyünk június 26-án ismét Lacházára, a László napi vigasságokra, ahol reméljük- most már vidámabban és felszabadultabban újból személyesen is találkozhatunk. A zenekarunk nevében szeretettel üdvözlöm a Művelődési Ház hölgykollektivájával, valamint a családjával együtt. Tisztelettel és barátsággal: Kis László Péter Zenekarvezető, producer Kis László Péter úr személyes hangú levele közléséhez hozzájárult! M o c s á r b a n Mert míg barátok, közeliek gazdagodnak A milliók kilátásai egyre inkább fogynak Luxus villa, helikopter áll a gazdag kertjén Használt ruha, használt cipő fogy a másik felén Előbb-utóbb kiderül a gazság És talán győz majd az igazság De ki fog felelni a bűnökért Ország dolgában tett ártó lépésekért? Hazugság mocsarába süllyedt az ország Fejétől bűzlik a hal, mondják Szónak, írásnak hinni már nem lehet Hazugság hozná le a csillagos eget Jő a kikelet hangik a bűvös szó Erőlködik a nagy vezér, az oktató A nép hallgatja, de nyugtalan Az élet, a jövőkép igen bizonytalan Meddig lehet a népet így etetni Síma szóval szakadékba vinni Eltáncolni a dús javakat Hangyákra tolni a megoldásokat Szűkül az éltető tojás belseje Nő, csak nő a kívülrekedtek tömege Meddig nyílhat a gazdasági olló A közömbös tömeg is látja már mi a jó Felismerés után jön, majd jön a tett Érik, már érik az igazi kikelet Rázzák már rázzák a fát az emberek Lehullanak, majd lehullanak a romlott egyedek Egyik-másik még próbál sgíteni magán Kapaszkodnak, mint denevérek a barlang falán De az idő kerekén már számlálják napjukat A történelem süllyesztője elnyeli sorsukat Eltűnnek a rossz vezetők Viszik magukkal a gazdag batyukat Ország kassza kiürül, irány külföld Bottal üthetjük nyomukat Lesz-e egyszer számonkérés Tetemre hívó megidézés Vagy a feledés homályában húzzák meg magukat Történelem tanulsága bírálja csak csalfa játékukat? Csupa kérdés, válasz nincsen Ország népe még bilincsen Sötétségben árnyak kúsznak Napkeltével mind elúsznak. Dr. Kovács Béla A Mi Újságunk 13

14 MU0907_01_16_color.qxd :18 Page 14 VISSZATEKINTÉS készítette: Frankovics Ferenc 14 A Mi Újságunk

15 MU0907_01_16_color.qxd :18 Page 15 GRATULÁLUNK SPORT Fellegekben a peregi foci Voltak a régmúltban és a közelmúltban is sikerek a Pereg SE. életében, de talán olyan, mint amit az egyesület a es Pest megyei labdarúgó bajnokságokban elért, még sosem. Kezdeném a legkisebb korosztállyal, akik egyre többen járnak edzésre. Ők még bajnokságban nem indulnak, de különböző tornákon már mutatják oroszlánkörmüket. A csapat legjobb játékosai: Horváth Balázs, Kátai Gábor, Répás Péter, Feigl Ákos, Horák Csaba, Vorák Gergő, Földi Szilveszter, Kálvin István, Feigl Áron, Horváth Dániel, Szabó Bence, Krizsik Máté, Pál Dávid, Bajczár György, és a legfiatalabb, még óvodás, Horák Balázs. Az U-13-as korosztályt is Pittenauer Tibor edző irányítja, aki megtanította a fiatal csetlő-botló gyerkőcöknek a labdarúgás szabályait és csapattá kovácsolta őket. Emlékszem a tavalyi szezonra, ahol a mezőny hátsó felében végeztek, de lehetett látni rajtuk, hogy többre képesek. A sok edzéssel ennek meg is lett az eredménye. Az idei bajnokságban csoportjukban a 2. helyen végeztek. érdemes fokozatában részesítette az évzáró közgyűlésen. A jó eredmény folytatódik: U-19-es ifjúsági csapatunk, Bánhegyi Zoltán edző kitartó és eltökélt munkájának köszönhetően, az ifjúsági bajnokságban az 5. helyén végzett. Ami egy kiegyensúlyozott, erős mezőnyben igen jó teljesítmény, és egy kicsi szerencsével akár dobogón is végezhettek volna. A látottak alapján jövőre nézve jók az esélyek a dobogó valamely fokának elérése. Az együttes kerete: Bednanics Máté, Szabó László, Bánhegyi Zoltán, Markó Tamás, Gránicz Péter, Kondré Attila, Horák Károly, Horák Máté, Kondré Zsolt, Tóth Dávid, Botos Károly, Slámer Balázs, Nagy Richárd, Asztalos Dávid, Őrsi Krisztián, Nagy Ádám, Mizsei Alex, Szabó Attila. A pontot az i-re a felnőtt csapat tette fel, Árky Lajos edző irányításával. A megyei II. osztály LEGEA csoportjában, ezüstérmet szereztek. A nagyon kiegyensúlyozott, erős mezőnyben ez is szintén kiváló eredmény és nagyon régen fordult elő, hogy ezen a szinten a peregi felnőtt csapat ilyen jó eredményt érjen el. Hátsósor (balról jobbra): Sallai József, Mocsár Csaba, Izsák Gábor, Pittenauer Tibor edző, Bábel Bence, Kállai Bence, Tóth Balázs. Első sor (balról jobbra):répás István, Pittenauer Márk, Piróth Roland, Krasznai Krisztián, Varga Mihály, Szikora Balázs A képről hiányzik: Feczesin Kristóf, Bődi Bence, Halasi Péter, Nichtovitz Károly, Pintyi István Folytatnám a sikersorozatot a serdülő csapat U-16 éves korosztállyal, akiket Varga Zoltán irányít. A csapat évek óta ott szerepel a dobogó első vagy második helyén. Az utóbbi öt évben négyszer nyertek bajnoki címet. A mostani szezon győzelmének értékét növeli, hogy egy kiegyensúlyozott, nagy és erős mezőnyben sikerült elérni. Mocsár Csaba, Márkus Lóránt, Kiss Zoltán, Horák Bence, Jánoska Ferenc, Orova László, Medgyes Martin, Gyökér Norbert, Takács Krisztián, Mizsei Alex, Pittenauer Ákos, Kállai Bence, Jánoska Zsolt, Tóth Balázs, Kiss Róbert, Gyökér Mihály, Izsák Gábor, Hajdu Csaba, Szabó Dávid és Varga Zoltán. A képről hiányzik: Szűcs Gábor, Bélteki Zsolt, Horváth Renátó. A csapat további eredménye, hogy a Bajnokok tornájának selejtezőjén a Nagykőrös csapatát idegenben győzték le 4:3 arányban és így részt vehettek a döntőn, amit a Pereg SE rendezett. Itt a Gyömrő és Piliscsaba mögött a megye harmadik legjobb serdülő együttese lett. A PMLSZ Varga Zoltánt a Pest megye labdarúgásáért kitüntetés Álló sor: Tóth Roland, Szalacsi Sándor, Huszár Ottó, Csizmadi Attila, Kelemen Gábor, Krizsik Géza, Németh Péter. Guggolnak: Szabó Attila, Slámer Balázs, Tóth Soma, Árky Csaba, Tomcsányi Gyula, Farkas Péter, Juhász Bertalan. A képről hiányzik: Necsász Sándor, Bábel Norbert, Rácz Roland, Magyar Márk, Cserna Gábor. A jövőre nézve a csapat együtt marad, megerősítve helyi fiatal tehetségekkel. Úgy érzem, megállja a helyét az átszervezett Pest megyei I/B bajnokságban is. A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség taggyűlésén került kihirdetésre, hogy a Versenyiroda által a korosztályos bajnokságok 1-3. helyezései alapján a Pereg SE. végzett a harmadik helyen. Ez azt jelenti, hogy az egyesület a 3. legjobb összeredményt érte el a megyei labdarúgó szakosztályok rangsorában. Erre az eredményre külön büszkék lehetünk, hiszen sok nagymúltú egyesületet és várost is megelőztünk. Az egész országban egyesületek, csapatok szünnek meg, Peregen pedig tettünk azért, hogy még több csapat szerepeljen. Bármerre járunk megyénkben, már tudják, hogy hol van Pereg, és nagy figyelemmel beszélnek labdarúgásukról, számolnak velünk. A sikerek nem kápráztatnak el, bár jó érzés! Tudjuk, hogy vannak az egyesületnek megoldásra váró gondjai és megpróbáljuk megoldani, hogy még nagyobb eredményeket tudjunk produkálni. Ezután szeretném megköszönni a megye egyik legnagyobb szurkolótáborának a biztatását, a támogatóink anyagi és dologi segítségét. Azoknak a segítőknek a munkáját, akik a létesítmény fenntartásán, fejlesztésén évek óta fáradságot nem kímélve dolgoznak, hogy ez az egyesület ilyen szép sikereket érhetett el. Továbbra is számítunk minden segítségre, hogy újra tudjunk újabb szép éveket zárni. KOVÁCS László A Mi Újságunk 15

16 MU0907_01_16_color.qxd :18 Page 16 UTÓSZÓ TARTALOM Avatás Legenda a kerek egészről Trianon emléknap A lacházi Passionális Tisztelet a PEDAGÓGUSNAK A Kazah Köztársaságról A gondolat... Fellegekben a peregi foci 1. o 2. o 3. o 5. o 6. o 7. o 12. o 15. o Fekete-fehér mellékletben a legutolsó képviselő-testületi ülések anyaga és más. *** Az újságba szánt anyagokat kérjük a megjelenést megelőző hónap 20-ig eljuttatni a szerkesztőséghez. A névvel ellátott írásokért szerzőink felelnek. Azok nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét Szavaimmal ha nem értesz egyet, kérlek, Akkor se bánj velem méltatlanul! Így ismerd el a bennem rejlő jót, Vedd figyelembe szerető szándékomat. S kíméletesen mondd meg az igazat. Lapzárta minden hónap 20-a A MI ÚJSÁGUNK Kiadja: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Felelôs kiadó: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete A szerkesztőség tagjai: Gyovai Margit főszerkesztő dr. Kun Lászlóné Tiszteletbeli szerkesztőségi tagok: Zákány Erzsébet, dr. Kovács Béla, dr. Szijártó József Hernádi Ferenc tördelőszerkesztő *** Szerkesztôség: Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1. Telefon/fax: (20) *** Nyomda: Press+Print Kft. Tóth Imre felelős vezető Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a A Vörösmarty utcában régi parasztház kis portával eladó! Érdeklődni lehet a 06(30) telefonszámon A nyilvános szerkesztőbizottsági ülés július és augusztus hónapokban elmarad! 16 A Mi Újságunk

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Szeptemberi októberi programok

Szeptemberi októberi programok Szeptemberi októberi programok Szeptember 17 én, 18 án iskolánkban papírgyűjtés volt. A felsőtagozat összesen 5623 kg papírt gyűjtött. A tavalyi évben többet gyűjtöttünk. Reméljük a következő tanévben

Részletesebben

.a Széchenyi iskoláról

.a Széchenyi iskoláról Negyedikesek írták....a Széchenyi iskoláról 7 éves koromban, szüleimmel azért választottuk ezt az iskolát, mert itt német nyelvet lehet tanulni. Én már óvodás korom óta tanulom a németet, így ragaszkodtunk

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell!

Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Nem lehet elég korán kezdeni! Ahhoz, hogy megtanuljunk játszani, gyakorolnunk kell! Az edzéseken fontos a fegyelem. Ha végrehajtjuk az edző kérését, akkor lehetünk egyre ügyesebbek. Pista bácsi megtanít

Részletesebben

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak

Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak Beszámoló a Dráma és Színjáték tanszak 2013-2014-es tanév munkájáról Összeállította: Kovácsné Jószai Irén, tagozatvezető Ebben a tanévben 28 tanulóval két csoportban indult meg a tanszakon a munka. A kezdő

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 2012. Zene: Ballagási dalok a gyülekező és a bevonulás alatt

BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 2012. Zene: Ballagási dalok a gyülekező és a bevonulás alatt BALLAGÁS ÉS TANÉVZÁRÓ 2012 Zene: Ballagási dalok a gyülekező és a bevonulás alatt Szeretettel köszöntöm a ballagási és tanévzáró ünnepélyünkön a kedves szülőket, rokonokat, nevelőinket és diáktársaimat!

Részletesebben

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8

7 éves 2 1. 9 éves 12 1. 11 éves 2 1. 13 éves 1 7. 15 éves 0 9. Ifjúsági 5 8 2013_02_23_Focigala_beszamolo Beszámoló az I. Kiskunlacházi Focigáláról, a Kun László Kupáról 2013. február 23. Egy nappal a Focigála után bizonyossággal kijelenthetjük, érdemes volt az eseményt megrendezni.

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS

ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS ISKOLAHÍVOGATÓ FOGLALKOZÁS Szülők számára tájékoztató Gyermekek számára iskolahívogató foglalkozás Ismerkedés minden tanítóval Hetente, csütörtök 16,30 óra Kertvárosi iskolaválasztó 2017. február 11. Beiratkozás

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny

Fizika. Környezetismeret. Városi Angol Verseny Fizika 2014. április 8-án Hidy Gábor 8.c osztályos tanulónk részt vett az Eötvös Lóránd Fizikai Társulat által szervezett Öveges József Fizikaverseny megyei fordulóján és továbbjutott az országos döntőbe.

Részletesebben

Méltó születésnapi ajándék

Méltó születésnapi ajándék Szeged gazdálkodásának egyre nagyobb hányadát teszik ki azok az állami és uniós pályázatok, melyeket teljes egészében a város fejlesztésére fordítanak. Az idén 32 milliárd forintot fektetnek be a város

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TISZAZUGI FÖLDRAJZI MÚZEUM 2016. ÉVI MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA PROGRAM MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL A program címe: Iránya a csillagos ég! - Éjszaka a Tiszazugban Dr. Róka András, főiskolai docens (Kémiai

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30.

Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Kastélydombi Általános Iskola 2015. április 27-30. Pályázat száma: HAT-14-01-0643 A pályázat címe: Kastélydombi gyerekek a Felvidéken A pályázaton nyert összeg: 1 022 700Ft Az felvidéki utazáson harminckét

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés

JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés JÁTSSZUNK SZAKMÁT! Avagy innovatív lehetőségek a pályaorientációban Kollégium általános iskolák szakiskola közötti együttműködés Jó gyakorlatok - Műhelykonferencia 2015. augusztus 26. Csernyánszky Erzsébet

Részletesebben

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról

Összefoglaló a Református Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról Összefoglaló a Középiskolák Országos Röplabda Bajnokságáról A verseny megrendezésének időpontja: 2017. 03.31 04.01. rendező intézményének neve: Debreceni Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona szervezőjének

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről

A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről A székesfehérvári Kodolányi János Középiskola és Kollégium beszámolója a Nemzetközi Könyvajándék Nap alkalmával tartott eseményeiről Iskolánk nagy lelkesedéssel csatlakozott a kezdeményezéshez, melynek

Részletesebben

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem!

Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! 2015-02-15 12:00:00 Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán! 2 arany, 3 ezüst, 8 bronzérem! Marossy Dojo sikerek a X. Zemplén Kupán!

Részletesebben

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI

TÉMAHÉT A KLAPKA GYÖRGY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS AMI 2011. március 5-én a Falumúzeumban az Isaszegi Múzeumbarátok Köre rendezésében "MAGYAR ŐSTÖRTÉNET ÚJ ALAPOKON" című nagysikerű előadást tartott Dr. PhS. Farkasinszky Tibor, az MTA közgazdaságtudomány kandidátusa,

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL. Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Csoportprofil A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓIRÓL Tarné Éder Marianna ÚJPESTI CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM TARTALOM A 4.B OSZTÁLY KIEMELKEDŐ KÉPESSÉGŰ TANULÓI... 2 MEGKÜLÖNBÖZTETŐ

Részletesebben

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion

DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, március 13. Városi Stadion ,, borongós idő egy híján 500 célba érkező! DIÁKOLIMPIA VÁROSI MEZEI BAJNOKSÁG Szeged, 2013. március 13. Városi Stadion Kemény, de futható 1000m-es kör fogadta a Diákolimpia Városi Mezei bajnokságán induló

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Aranyosok Arany-hete

Aranyosok Arany-hete Aranyosok Arany-hete Arany János születésének 197. évfordulója alkalmából március másodikától egy teljes tanítási héten keresztül változatos programokon idéztük meg iskolánk névadójának szellemét, tudtunk

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel.

VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL. sok-sok tánccal....és a gólyaesküvel. Jeles napok 113 VOLT EGYSZER EGY GÓLYABÁL énekléssel sok-sok tánccal...és a gólyaesküvel. 114 A szalagavatót minden évben nagy várakozás előzi meg, mind a diákok, mind a tanárok részéről. Így történt ez

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN

SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Pályázati azonosító: 3508/01174 SZAKMAI BESZÁMOLÓ ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK ÉS RENDEZVÉNYEK MEGRENDEZÉSE SOMOGY MEGYÉBEN Árny az árnyban. Versszínház Radnóti Miklós utolsó pillanatáról Időpont: 2014.11.10.

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015.

SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. SZEGLET IRODALMI TÁRSASÁG 2. ANTOLÓGIA SZERKESZTETTE: VARGA MAGDOLNA BUDAPEST 2015. Készült az Underground Kiadó és Terjesztő Kft. támogatásával, magánkiadásban BEVEZETŐ Történetünk 2005-ben kezdődött.

Részletesebben

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012

Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 Tanulmányi kirándulás tervezete, szervezése, lebonyolítása Tartalom: Készítette: Morovics Ibolya Felsőszeli Széchenyi István Alapiskola 2012 1. A tanulmányi kirándulás útvonala 2. A tanulmányi kirándulás

Részletesebben

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény

FORGATÓKÖNYV. Helyszín: Tata (vidék: kistelepülés) Vaszary János Általános Iskola (tantermei, tornaterme, udvara) önálló működésű intézmény FORGATÓKÖNYV KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT FEJLESZTÉSI ÉS PROJEKTIGAZGATÓSÁG 1051 Budapest, Nádor u. 32. www.klik.gov.hu Iskolánk idén ünnepli 110. évfordulóját, ennek alkalmából egy egész élménynapot

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára

e-bug egészségfejlesztési program iskolások számára Kedves Érdeklődő! Tudod hogyan kell helyesen kezet mosni? Megfelelően használod az antibiotikumokat? Mit tudsz a mikróbákról? Ismered meg a szexuális úton terjedő betegségeket és tudod hogy lehet megelőzni

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a

Délelőtt a 4.c osztályosokkal előkészültünk a műsorra. Felraktuk a dekorációt, berendeztük az aulát. 14 órakor kezdődött a Az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnáziumban ezen a pénteki napon került megrendezésre a Gyerek-Faktor. Az előző években elkezdett Csillag Születik vetélkedőt folytattam, csak a nevét

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu

3100 Salgótarján Kassai sor 2. ; Tel.: +36-32-521-550 ; Fax: +36-32-521-555 E-mail: mbbmk@bbmk.hu ; Web: www.bbmk.hu SZAKMAI BESZÁMOLÓ A TALÁLKOZZUNK A KÖNYVTÁRBAN! ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK RENDEZVÉNYEI NÓGRÁD MEGYÉBEN címmel benyújtott nyertes pályázatra Pályázati azonosító: 3508-01184 A 2014-es évben is az Nemzeti

Részletesebben

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN

VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN VÉDŐNŐ SZEREPE A BALESETEK MEGELŐZÉSÉBEN Szabó Noémi Ifjúsági védőnő Egészségtan tanár 2009.08.06. "Fiatalok baleseteinek megelőzése" 1 Egészségi állapot Meghatározó tényezők: Életmód Genetika Környezet

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei

A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei There are no translations available. Jancsó Benedek történelmi emlékverseny A Jancsó Benedek történelmi emlékverseny lebonyolítása és a döntő témakörei A szóbeli versenyre történő felkészüléshez ajánlott

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához. Név Tanított tárgy A nevelő szakképzettsége / végzettsége Közzétételi lista A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú mellékletének értelmében a nevelési-oktatási intézmények az alábbi adatokat, információkat kötelesek honlapjukon (is) közzé tenni: 1. A pedagógusok

Részletesebben

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007

A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 A Kürti Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 2006/2007 2006-2007 2005-2006 2004-2005 2003-2004 2002-2003 2001-2002 2000-2001 A tanulók száma 300 250 200 150 100 50 0 257 267 267 243 225 213 199 Osztályok

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA

A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA A PLAKÁTOK MEGÁLMODÓJA Azokról, akik elmentek, akiket a kilencvenes évek kilátástalansága arra kényszerített, hogy máshol próbáljanak szerencsét, azokról általában gyorsan megfeledkezünk. Valahogy ezt

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához:

1. A pedagógusok iskolai végzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához: Közzétételi lista A 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 23. - a értelmében az Őcsényi Perczel Mór Általános Iskola az alábbi adatokat, információkat honlapunkon is közzé tesszük: 1. A pedagógusok iskolai

Részletesebben

Sivatagi rohamkukacok és a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumból a Rolex formáció is.

Sivatagi rohamkukacok és a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnáziumból a Rolex formáció is. Erdélybe utazhat a természettudományos verseny győztese Szombaton Győrött rendezték meg az Integrált természettudományos verseny országos döntőjét, amit a Nemzeti Tankönyvkiadó és a győri Krúdy Gyula Középiskola

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem

A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség arany okleveles díjazottja lettem A Kossuth Szövetség az idén is pályázatot hirdetett, A szó az első, a tett a második címmel, melynek célja a hagyományok ápolása, a kossuthi emlékek

Részletesebben

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira:

Tüskevár nap. Szacsvay László. Az érdeklődő diákok jelentkezhetnek a Tüskevár országos pályázataira: Tüskevár nap Hamarosan vetítik a mozikban Fekete István örökbecsű történetét, a Tüskevárt. Újjáéledt nemzeti kincsünk hiánypótló alkotás. Az új feldolgozás friss képekben mesél a természet szeretetéről

Részletesebben

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak?

- A Kodály iskola kóruséletéről híres. Te is tagja vagy valamelyik kórusnak? INTERJÚ Tarek Ferenccel Sokan sokféle indíttatásból kezdjük meg zeneiskolai tanulmányainkat. Vannak, akik szüleik kezdeményezésére, mert egykor ők maguk is zenéltek, vagy pont azért, mert felnőtt korban

Részletesebben

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa.

2011. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. A 2010/2011-es tanév II. félévében és a 2011/2012-es tanév I. félévében is várta az elsősöket a színházi előadások világa. 2010. március 17-én: Szabad Ötletek Színháza Misi Mókus kalandjai Főhősünk, Misi

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt,

mondott, és nem kimondott gondolataival. Még senki sem tudta így elmondani ezeket, akár burkoltan is, bizony ezek a dalok gyakran kimondják azt, II. fejezet [...] Legyél az esernyőm, Óvj a széltől, és ha mégis elázom, Te legyél az égen a Nap, Te melegíts át, ha néha fázom! Én meg olyan leszek hozzád, mint a gazdájához a véreb Amikor először láttam

Részletesebben

Széchenyi-napok 2016

Széchenyi-napok 2016 Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta: Málnási- Szász Myrtill és Vlkovszki Ildikó Fotókat készítette: Breznay Gáborné, Róka Zsófia és Ruzsinkó Bence Szerkesztette: Ruzsinkó Bence és Benke Bálint Széchenyi-napok

Részletesebben

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz.

És bizony: Ha az emberek nincsenek valami hatalmas és kemény kontroll alatt, felfalják egymást. Ez nem igaz. Van egy hamis adat. Íme: Az igazság fáj. Hídvégi Róbert Ez nem igaz. Persze van egy dolog, ami miatt igaznak tűnik. De nem az. Hogyan is használható? 1. Amitől jól érzed magad, abban igazság van 2. Ha

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben

Nyelvművelők vallomásai

Nyelvművelők vallomásai O O Nyelvművelők vallomásai Szerkeszte e: P I Anyanyelvápolók Szövetsége Tinta Könyvkiadó Budapest, A könyv megjelenését az Emberi Erőforrások Minisztériuma támoga a. A szerkesztő munkatársai:. B M. R

Részletesebben

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n.

TÁMOP-3.1.4/08/ Kom petencia al apú oktatás, egyenl ő ho z záférés bevezet ése Hévíz k özoktatási ne vel ési intézm é nye ibe n. A projekt címe: Belebújunk maskarába farsang - témahét A projekt fő célja: A farsangi ünnepkör szimbólumainak, az ünnepkör eredetének megismertetése mellett az adott témát a lehető legváltozatosabb szemszögből

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG

KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG 1 A nyelv nem az enyém, nem a tiéd, hanem az édes mienk. Kazinczy KERÜLETI MAGYAR MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2012/2013. 2 Helyzetelemzés Munkaközösségünkhöz 22 kerületi iskola magyar munkaközössége tartozik:

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A Magyar TÖK Mozgalom

A Magyar TÖK Mozgalom Csongrád, Batsányi Gimnázium 2015. 10. 2. A Magyar TÖK Mozgalom összefoglalta Csörgő Tamás fizikus, az Európai Akadémia tagja MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont, Budapest Károly Róbert Főiskola, Gyöngyös

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester

ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő ( ) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester ÜNNEPI EMLÉKEZÉS AZ ÉVFORDULÓN Egy éve hunyt el Varasdy Ernő (1927-2015) Titi-bácsi, ütőhangszeres-művésztanár, karmester 2016.04.17. vasárnap 14 óra HELYSZÍN: Munkácsy Mihály Művelődési Ház (házasságkötő

Részletesebben

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR

CSENYÁ-ÁMK LADÁNYI ISKOLA TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR TÁMOP-3.2.11/10/1/KMR Tanulók: 17+1 osztály. 353+11 fő Pedagógusok: 32 álláshely Épület: 1977-ben épült, felújítva: 2003-ban és 2007-ben PROGRAMJAINK: 1. FURULYAOKTATÁS BAKÓ TIBORNÉ 2. ALSÓ TAGOZATOS KÉZMŰVES

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek!

Előszó. Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! Előszó Kedves Kollégák, Szülők és Gyerekek! A Varázslatos környezetismeret című gyakorlófüzet játékos feladatokon keresztül segíti a tanulókat az egészséges életmód és környezetünk védelmének kialakításában,

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

Szakmai utazás a Vajdaságba

Szakmai utazás a Vajdaságba Szakmai utazás a Vajdaságba Az Apáczai Közalapítvány Határtalanul! címmel kiírt pályázatán a Türr István Gazdasági Szakközépiskola sikeresen vett részt és 2010. augusztus 28. augusztus 31. között majdnem

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI

2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI 2014-2015-ÖS TANÉV EREDMÉNYEI Horvát nyelv, kulturális élet A tanévet megelőző nyári programok: 1) 2014.Június 22-29.- Pag (Horvátország)- Horvát nyelvi tábor 6 tanuló vett részt az egy hetes horvátországi

Részletesebben