A HÓNAP GONDOLATA I. A dongó fizikailag nem lenne képes repülni, de a dongó ezzel nincs tisztában, úgyhogy továbbra is repül.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A HÓNAP GONDOLATA I. A dongó fizikailag nem lenne képes repülni, de a dongó ezzel nincs tisztában, úgyhogy továbbra is repül."

Átírás

1 MU0907_01_16_color.qxd :17 Page 1 XVIII. évfolyam 7. sz július Áldás hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA A HÓNAP GONDOLATA I. A dongó fizikailag nem lenne képes repülni, de a dongó ezzel nincs tisztában, úgyhogy továbbra is repül. Mary Kay Ash A HÓNAP GONDOLATA II. Mindenki tudja, hogy bizonyos dolgokat nem lehet megvalósítani, mígnem jön valaki, aki erről nem tud, és megvalósítja. Albert Einstein a fotókat Hernádi Ferenc készítette A Mi Újságunk 1

2 MU0907_01_16_color.qxd :17 Page 2 Világunk és világlátásunk Aki egy kortyot iszik a tudás kelyhéből az ateistává teszi. Ha tovább kortyolgat, látni fogja, hogy az edény alján Isten várakozik reá. /Albert Einstein/ Folyó év április 20-án a Szellemi Műhely látogatói nagyon érdekes témával foglalkoztak. Pozsár István nyugalmazott igazgató úr teljesen újszerű módon a rész és egész explicit definiciója helyett egy órás jól felépített, gyakorlati tapasztalatokkal telitűzdelt érdekfeszítő előadást tartott a kerek egészről. Utána vaskos hozzászólások következtek. Az előadás első része a világegyetem egészének legfontosabb eleméről, az emberről beszélt. Ezt úgy oldotta meg, hogy a saját életútját ismertette. Egy összehasonlítással kezdte mondandóját. A földi viszonyokra érvényes newtoni világképre és az einsteini kozmikus gondolkodás alkalmazási területére hozott fel szemléletes, gyakorlatból vett példákat. A mondanivalót Ádámtól és Évától is kezdhette volna. Helyette a saját életútján, tanulmányain keresztül mutatta be egy kiskunsági ember életének és gondolkodásának kiteljesedését, fontosabb állomásait. A világ úgyis olyan, amilyennek az egyes emberek látják. Mindenkinek más a világképe, de vannak benne közös vonások. Arra kell törekedni, hogy megtaláljuk benne az összekötő, közös pontokat és azonosságokat. Ez az, ami összeköti a jó érzésű embereket. A nagy átéléssel előadott tréfás, néha megható iskolai történeteiből kidomborodott a szülőföld, a szülőfalu szeretete. Szemléletes képet festett az 1940-es évek végi Kunszentmiklós és Kecskemét alföldi városokról, ahol középiskolai tanulmányait végezte. Elérzékenyülve emlékezett meg azokról a tanítóiról, tanárairól, akik jelentős hatással voltak személyiségének formálására. Az előadás második felében nagy tudósok elméletei kerültek ismertetésre. Mivel ezek a témák olyan horderejűek, hogy nagyon lerövidített formában is elég terjedelmesek, ezért csak néhány téma kiemelésére szorítkozunk. Az általános- és középiskolában tanított euklideszi geometria szerint a háromszög belső szögeinek összege 180 o. Ez síklapokkal határolt térre igaz. Bolyai János erdélyi matematikus a XIX. század második felében kidolgozott geometriájában kimutatható, hogy ilyen háromszög a valóságban nem létezik. Az Einstein-féle óra-paradoxon érdekes fizikai és filozófiai problémát vet fel; mégpedig a fénysebességhez közeli sebességgel SZELLEMI MŰHELY Legenda a kerek egészrol,, fotó:hernádi haladó űrhajóban az idő lassabban múlik. Az atommagot alkotó proton és a neutron nem elemi részecskék, hanem még kisebb alkotóelemekből állnak. Ezek a kvarkok. Ezen kívül elemi részecskék még a leptonok, amelyek közé az elektron és a neutrínók is tartoznak. Az összes anyag kvarkokból és leptonokból áll, közöttük négyféle kölcsönhatás léphet fel, melyeket szintén részecskék közvetítenek. A futballmérkőzést néző ufók példája nagyon jól jellemzi az atomfizikát és a relativitáselméletet kutató tudósok munkáját. A CERN a részecskefizikai kutatások európai szervezete, a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriuma. A Heisenberg-féle határozatlansági reláció a kvantummechanika egyik alapelve. Azt állítja, hogy nem tudjuk egy részecske bizonyos megfigyelhető változóit egyszerre tetszőleges pontossággal megmérni azonos pillanatban, még elvileg sem; például nem mérhető meg egyszerre pontosan egy részecske térbeli helye és impulzusa. A határozatlansági reláció alapvető következménye, hogy semmilyen fizikai jelenség sem ábrázolható tetszőleges pontossággal, mint klasszikus pontszerű részecske vagy hullám, a mikroszkopikus helyzet leginkább a hullám-részecske kettősség képe alapján írható le. A léggömb felfújásának példája jól jellemzi az ősrobbanást (Nagy Bumm) és a táguló világegyetemet. Szó esett a virtuális kvantummechanikai vákuumról is. Az ősrobbanásról József Attila és Ady Endre is említést tesz verseiben. Darvin az evolúció elméletében soha nem mondott olyasmit, hogy az ember a majomtól származik. A DNS Dezoxiribo-Nuklein-Sav, F. Miescher által 1861-ben felfedezett, minden élő sejtben (elsősorban a kromoszómákban) megtalálható foszfortartalmú, polimer szerves anyag, amelyről O. Avery 1944-ben bebizonyította, hogy az átöröklés anyagi hordozója. Veres Péter, Yung, Babits Mihály, Arany János is szóba került az előadásban. Németh László egy 30 évvel ezelőtti megállapítása szerint a pusztulásra ítélt magyarság egyénekre esik szét. Nincs kohézió, ami összekötné a magyar lelkeket. A Földön már több mint 6 milliárd ember él. Ezek egy része szereti egymást; vannak azonban sokan, akik gyűlölik, gyilkolják a másikat. A többség a has, a gyomor, a birtok útvonalon közlekedik. Hatalmaskodni meg élvezkedni akar a legnagyobb rész. A szellemi topizmus nehezen vesz erőt rajtuk. Az emberiség válaszút előtt áll. Vagy szakít az eddigi rossz szokásokkal, beidegződésekkel, vagy a megsemmisülés vár rá. Marlo Morgan francia származású Nobel-díjas író azt mondta: Ennek a századnak az emberisége vagy keresztény lesz, vagy nem lesz emberiség! Itt a manapság háttérbe szorult erkölcsnek nagy jelentősége van. Mivel a rész és egész volt a téma, ezért a magyar nyelvvel kapcsolatban előkerült a fele-ség és az egész-ség példa is. Ha már ezeket említettük, akkor ne feledjük, hogy az embernek elsősorban a családjában kell boldognak lenni, majd a kisebb helyi közösségekben, végül a hazájában. A hatalmas elméletek, gazdasági és pénzügyi világ is csak az ember által kel életre. Még a pénzügyi válság is. Ember nélkül nem ér az egész semmit, a részek nélkül nem működik az egész! Az összefoglalást készítette: Dr. Szijártó József 2 A Mi Újságunk

3 MU0907_01_16_color.qxd :17 Page 3 ESEMÉNYNAPTÁR TRIANON EMLÉKNAP Gyereknap a Gárdonyi úti iskolában Június 4-én 18 órai kezdettel emlékeztünk meg a 89 évvel ezelőtt ránk kényszerített hátrányos békekötésre, ami a magyarok számára az ország és az élettér kétharmados megcsonkítását jelentette. Máig is nyögi az ország azt a súlyos erkölcsi, szellemi veszteséget, anyagi és területi sebet, melyet ez az embertelen intézkedés okozott. A Május utolsó péntekén nem tanulni jöttünk az iskolába. A napot a második osztályosok műsora köszöntötte, akik szellemes versekkel hívták fel a figyelmet az alapvető közlekedési szabályokra. Játékos vetélkedőkkel, ügyességi versenyekkel, kézműves feladatokkal tettük emlékezetessé ezt a napot. művelődési házban egy kiállítással egybekötött emlékműsor volt, melyen a Vitézi Rend több tagja is részt vett a község lakosaival egyetemben. Beszédet mondott vitéz Vad László dandártábornok, országos törzskapitány, a Vitézi Szék tagja. Végül elhelyezték a résztvevők a ráckevei elágazásnál, a trianoni kopjafánál a megemlékezés virágait. Javaslom megtekinteni a honlapot. Dr. Szijártó József Jó volt együtt lenni tanítónak kisdiáknak úgy, hogy nem szorít a tananyag, nem sürget az idő. A csengőszó nem tanórát jelzett, hanem újabb izgalmas feladat tárult fel a tantermek ajtaja mögött hangjára. A borongós idő ellenére színpompás volt e nap, melyet a rendőrség jelenléte tovább tarkított. Jóvoltukból kerékpáros akadályversenyen mérkőzhettek nebulóink, ahol nemcsak a gyorsaság, a pontosság is döntő volt a jutalmak elnyeréséhez. A legügyesebb csapatok az élményen túl ajándékokkal is gazdagodtak, de üres kézzel senki sem távozott. Jó volt a mai rohanó világban megállni egy kicsit, és mosolyt varázsolni gyerekeink arcára, mert mi valljuk: a többi ember miatt vagyunk itt azaz pontosabban: azok miatt, akiknek kacajától és jólététől a saját boldogságunk függ (Einsten) Varga Ágnes A Mi Újságunk 3

4 MU0907_01_16_color.qxd :17 Page 4 IRODALMI KÁVÉHÁZ Klasszikusok újramesélve Vendégünk volt Nógrádi Gergely író-újságíró Az idei Ünnepi Könyvhéthez kapcsolódva kicsit különleges témájú Irodalmi Kávéházat terveztünk. Június első péntekjének délutánjára hívtuk és vártuk mindazokat, akik szívesen beszélgettek velünk és egymással olvasásról, klasszikus olvasmányokról és azok újrameséléséről. A rendezvényre külön meghívólevelet küldtünk a környék általános és középiskolái igazgatóinak és tantestületeinek, hiszen elsősorban az ő érdeklődésükre számítottunk. A kezdeményezés, hogy a veretes nyelvű, az ifjúság számára nehézkesen érthető klasszikus olvasmányokat újramesélt formában közelebb vigyük gyermekeinkhez, igen nagy vihart kavart kis hazánkban, és többirányú sajtóvisszhangja volt. Ezért kértük meg Nógrádi Gergelyt akinek tollából az újramesélt történetek születnek, hogy legyen beszélgetőtársunk ezen a napon. Sajnos, a vártnál sokkal kevesebben gyűltünk össze, mindösszesen 8 felnőtt és 6 gyermek alkotta a kicsi, ám érdeklődő közönséget. A megjelent pedagógusok joggal ragaszkodtak álláspontjukhoz, miszerint a klasszikus művek átírásával épp az érték vész el, ily módon sárba tiporjuk az irodalmat. Én magam 16 évet tanítottam alsó tagozaton, s az olvasáshoz ezen belül is a kötelező olvasmányokhoz nagyon nehezen tudtam kedvet csinálni. A gyermekeknek nem jelentett igazi élményt az olvasás, inkább nyűg volt, még azoknak is, akik nem küszködtek semmiféle olvasási nehézséggel. Az okokat sokan és régóta kutatják, igazi megoldás még nem született. Talán tényleg egyfajta megoldás lehet a körülményes irodalmi nyelven megírt, nehezen értelmezhető körmondatokból álló regények egyszerűbb nyelven történő újramesélése. A képeket Varga Ilona készítette Bár én magam is inkább hajlok afelé, hogy ezen művek értéke éppen abban a nyelvezetben és gondolkodásmódban rejlik, amilyen módon az író megalkotta. Mégis éltem a lehetőséggel, amikor Rutkai Krisztina (a könyvek kiadójának munkatársa) megkeresett az ajánlattal, hogy kedvező áron hozzájuthatok a KLASSZIKUSOK ÚJRAME- SÉLVE c. sorozat eddig megjelent négy kötetéhez. Úgy gondolom, véleményt arról alkothat az ember, amit megismert, mindemellett kíváncsi is voltam, mi kerekedik ki belőle. Elolvastam tehát az újramesélt regényeket és a kötetek végén található mindenkihez szóló levelet, amelyből kiderül, miért született meg e sorozat. S mindezek után izgatottan vártam a találkozást Nógrádi Gergővel, aki igazán érthetően és főként kedvesen próbálta meggyőzni a jelenlévő, kicsit szkeptikus közönséget a kezdeményezés fontosságáról. Elmesélte, hogy a sorozatba bekerülő szépirodalmi művek mit sem veszítenek értékükből, hiszen a megjelenésig számos szakértőből álló csapat olvassa át az újramesélt változatot, s azok csak úgy kerülhetnek a kiadóba, ha mind cselekményben, mind nyelvezetben, mind stílusban megfelelnek az eredeti műnek. Arról is beszélt, hogy ez a fajta közelítés a világ számos országában jól bevált gyakorlat, hiszen az angol fiatalok ma már nem értik Shakespeare nyelvét, a német fiatalok pedig Goethe-ét, s még mindig jobb megoldás, ha egy újramesélt változatot olvasnak el, mintha soha nem ismernék meg hazájuk irodalmát. Természetesen nem az a cél, hogy ezután már csak ezt olvassák a gyerekek a kötelező olvasmányok helyett, de a differenciálás lehetőségét nyújtja gyermekeink olvasóvá válásában. A mai fiatalok többsége nehezen olvassa és érti Jókai, Móricz vagy Mikszáth veretes magyar nyelven, csodás körmondatokban megírt regényeit. Aki képes megbirkózni az eredeti művel, olvassa azt, akinek viszont ez nem sikerül, az se végezze el úgy az iskoláit, hogy ismeretlen számára a Baradlay, a Timár vagy a Bornemissza név. A találkozó végére mindannyian gazdagodtunk, jólesett együttgondolkodni, érveket-ellenérveket felsorakoztatni s főként együtt lenni. Remélem, mindenki úgy tért haza, hogy valamit hazavitt tőlünk, s akkor már érdemes volt (A téma iránt érdeklődőknek ajánlom: Szabóné Eszes Erzsébet 4 A Mi Újságunk

5 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 5 A feledés mintegy háromszáz éves múltjából sikerült visszahozni a lacháziak ez idáig legrégebbi szellemi örökségét, az 1716-ban készült kéziratos énekeskönyvet, az úgynevezett Lacházi passionálist. A hosszú ideje porosodó és csipkerózsika álmát alvó könyv 1776 óta a sárospataki református főiskolai könyvtár tulajdona (13-as jelzet), és csak a Kiskunlacháza helytörténetével foglalkozó kutatók figyelmét kerülte el, egyébként mindenkor publikus volt. Ismeretes, hogy a 17. század közepétől a passionálékat nem a Bibliából, hanem Keserüi Dajka János és Gelejei Katona István erdélyi református püspökök által írott úgynevezett Öreg Graduálból másolták, mely énekeskönyv 1636-ban került ki a nyomdából Gyulafehérvárott. Az Öreg Graduál két fő részből áll. A második, terjedelmesebb részt a prózában, de kottákkal közölt lamentációk, passiók és vasárnapi antifónák (zsoltárokat bevezető és befejező kétszólamú énekek) teszik ki: Lamentationes Jeremiae prophetae Oratio Jeremiae prophetae Kyrie puerorum Passio Domini Nostri Christi Máté evangéliuma, illetve a négy evangélista szerint Antiphonae Dominicales. A Lacházi passiónálé is az előzőekben felsorolt részekből áll az antifónákat kivéve. A passiót Üllei János írta le, aki 1716-ban hites jegyzője volt Lacházának (vélhetően iskolamestere, azaz tanítója is). Róla még csak annyit tudni, hogy december 4-én íratta be magát a debreceni református HELYTÖRTÉNETI KALANDOZÁSOK A Lacházi passionális főiskolára, ahol tanulmányai során készíthetett piszkozati másolatokat az Öreg Graduálból kisebb módosításokkal, melyeket aztán Lacházán írt meg végleges formájában körül született Lacházán, mivel helységbelinek vallotta magát, és feltehetőleg ban is halt meg (vagy távozott máshová), ugyanis nem fejezte be a kottaírást: három teljes oldalon hiányzik a hangjelzés, hét különböző sorban pedig nincsenek a hangjegyek feltüntetve a művében. Az iniciálék díszítését és a hangjegykulcsok megírását sem zárta le. Az énekeskönyv 17, egyenként 300x400 mm nagyságú levélből áll, melyek három hajtogatott ívbe vannak négy bordára felfűzve. (Így adódik a könyvtest 300x200 mm-es mérete és a 68 oldalas terjedelem.) A merített papíroson az énekek dallamát négy vonalon négyszögű (quadrata) neumák, azaz középkori hangjegyek képzik, ugyanis az íróeszköz vágott toll használata következtében a hangjegyek megvastagodva négyzetalakúak. Általában nyolc hangjegysor van egy-egy oldalon Tótfalusi Kis Miklós betűtípusával írott szöveggel. Az egész könyv fekete diópáccal íródott, kivéve a 2. ábra Jeremiás próféta siralmainak kezdő oldala címoldalon a kiemeléseket, a címeket, az iniciálékat és az oldalszéleken lévő függőleges vonalakat, melyek zöld színűek. Mindkét tábla a vonalas kereten belül a sarkokban egy-egy levélmintával, középen pedig ugyanazon levélkékből álló négyes, szimmetrikus mintázattal van vaknyomással díszítve. A passionális könyvet valószínűleg Keresztesy Ferenc köttette bőrbe 1775-ben, miután azt restauráltatta (lásd tulajdonosi beírás). 1. ábra A passionális címoldala és a tulajdonosi beírások De nemcsak Keresztesy Ferenc volt az, aki kulturális hagyatékunkat a maga módján közreadta, hanem napjainkban is akad arra precedens, hogy miképpen népszerűsíthető a passionális. Így például a kolozsvári Schola Társaság, mely 2006-ban jelentette meg CD- ROM-on Kozma Mihály 1747-ben lejegyzett passiónáléját a szöveg betűhű átírásával, körszerű szöveggel, a Schola Gregoriana Monosterinensis előadásával, bibliai konkordanciával stb. Vagy a Bakk Endre Kanonok Alapítvány terve, hogy reprezentatív kiadványként megjelenteti Pilisi Pálos Passió címen Hadnagy Bálint 1511-ben írott munkáját, mely Európa legkorábbi passiószövege. Nos, a Lacházi passionális is, mai szóhasználattal élve már uram bocsánat megérne egy misét. Egy hasonmás kiadványt mindenképpen. Dr. Babós Lajos A Mi Újságunk 5

6 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 6 Dr. Répás József polgármester köszöntője Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! Minden esztendőben van egy nap, ami Önöknek és Önökről szól. Egy nap, mely egy kicsit más, mint a többi. Ezen alkalmakkor, évek óta elhangzó köszöntőkben mindenki méltatja a nemzet napszámosait, beszél az évek óta megoldatlan problémákról, az évtizedek óta várt és mindig elmaradó elismerésekről, a megbecsülés hiányáról és az egyre nehezebb oktatási feltételekről. Problémák tucatjai, melyek sajnos valóban jelen vannak és még senkinek sem sikerült megoldania őket. Tőlünk független okok és tényezők, melyekre egyszer, talán valaki, vagy valakik megoldást találnak, bár én sajnos egyre kevésbé hiszek ebben. Mindezek ellenére én nem szeretném követni mások példáját és a megszokott, unalomig ismételt kliséket hangoztatni. Sok mindenről beszélünk manapság, de sajnos egyre kevesebbet a közösség fontosságáról és azokról, akik építik ezeket, a pedagógusok közösség építő szerepéről. Önökről, akik a jövő közösségeit építik. Sokak szemében az a szó, hogy közösség, már a kimondásakor is eretnek dolognak tűnik. A mai kor melyben élünk, nem ezt a fogalmat helyezi a középpontba, hanem az egyént, az individuumot, akinek nincs más feladata, mint önmagát megvalósítani, bármi áron. Ma már azok a szavak, hogy összefogás, segítségnyújtás, szeretet egyesek szemében avítt dolognak tűnnek, melyek hangoztatása kispolgári és kifigurázásra érdemes. De számomra ez a régimódinak tartott kifejezés mindennél fontosabb. Fontosabb, mert meggyőződésem, hogy minden jól és hasznosan működő társadalomnak az alapja egy egészséges értékrenden alapuló, tevékeny közösség. Meggyőződésem, hogy egy olyan világ, mely csak az egyének halmazából áll, ahol a középpontba a másságot és a deviáns magatartást helyezik, és ahol a kapcsolatot nem az érték, hanem kizárólagosan az érdek határozza meg, káros és romboló hatású. Ahhoz, hogy a jövő társadalma tevékeny, alkotó, egymásért tenni akaró és tudó emberek közösségéből álljon, a pedagógusok szerepe és felelőssége óriási. Hiszen a kisgyermek először az óvodában és iskolában találkozik a közösséggel, mint a családjánál nagyobb szintérrel. Az itt kapott impulzusok azok, melyek egész jellemét és személyiségét képesek pozitív, vagy negatív irányba befolyásolni. Sajnos ma sok kisgyermek számára az óvoda és iskola az első olyan közösség, ahol figyelmet, törődést és ami a legszomorúbb szeretetet kap. Önök sokszor az édesanyák és édesapák szerepét is betöltik, és TISZTELET A PEDAGÓGUSNAK ezen nem kell csodálkoznunk, amikor a családok szerepének háttérbe szorítását látjuk, vagy amikor felelőtlen, éretlen, vagy gyermekükkel nem törődő szülőkkel találkoznak. Pedagógus jutalmazottak: Katedra díj: Józan Antalné *** Jutalmazottak: Horákné Kaczur Timea Mayering Viktorné Varsányi Erzsébet Józan Antal Halasiné Németh Erika Bakóné Tóth Ildikó Hlavács Gyuláné Pusztai Tiborné Rokiczky Valéria Mucsi Zoltán Tisztelt Kollégák! Sajnos a ma emberének egyre kevesebb fogalma van arról, hogy az Önök munkája miről is szól valójában. Amint látom, a ma pedagógusának többször van része indulatban, meg nem értésben és sajnos erőszakban, mint támogatásban és köszönetben. De mit is várunk a kor emberétől, mikor mindenkinek csak jogai vannak, de kötelessége semmi?! Évtizedekkel korábban a szülő partner volt a gyermeknevelésben, ma már azt látom, néha inkább ellenfél. Pedig ha ezek a szülők kicsit is belegondolnának, hogy gyerekeik, s ezáltal ők is mi mindent köszönhetnek egy jó tanárnak! Vajon ki tudja, hány gyermek döntött úgy egy-egy osztályfőnöki óra után, hogy többet segít édesanyjának a házimunkában. Ki tudja, hány gyermek határozta el egy-egy környezetvédelem óra, egy kirándulás alatt, hogy kevesebbet szemetel. Egy pedagógus munkájának eredménye sohasem azonnal érik be, hanem évek múltával derül ki, hogy a kis gyermekpalánta mindabból, amit hallott és tanult, mit valósított meg. Talán nem is tudjuk, mekkora jelentősége van egy gesztusnak, egy símogatásnak, vagy jó szónak. Egy gyermek jövőjét képes megváltoztatni és jó irányba terelni. Meggyőződésem, az, hogy milyen emberré válunk, alapvetően az iskolától, a pedagógusoktól kapott indíttatástól függ. Mikor egy nehéz döntés előtt állunk, gyakran jut eszünkbe, hogy jó lenne tanácsot kérni valakitől. Valakitől, aki már nincsen közöttünk: az édesapánktól, vagy egykori kedves tanárunktól. Én ma is hálával és tisztelettel gondolok azokra a pedagógusokra, akik engem is neveltek. Hiszen amilyen emberré váltam, azt a családom mellett nagymértékben nekik köszönhetem. Sajnos már többen nincsenek közöttünk, de gondolataik, mondataik, melyekre ma talán még nagyobb szükség lenne, bennem élnek tovább, és csak remélni tudom, hogy majdan az én kisfiam is hasonló szellemű neveltetést kap. Kedves Pedagógusok! Önök, itt Kiskunlacházán a jövő nemzedékét nevelik, azokat az embereket, akikből Kiskunlacháza leendő vállalkozói, munkásai, értelmisége, vagy mondhatom azt is, településünk majdani képviselői, polgármesterei lesznek. Az Önök munkája is nagymértékben meghatározza, hogy községünk majdani polgárai hasznos, igazi közösséget alkotó, építő tagjai lesznek-e Kiskunlacházának. Adja az Isten, hogy így legyen! Engedjék meg, hogy egy verssel köszöntsem Önöket: Füle Lajos: Pedagógus Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több kell az enyémnél. Olykor el-eltűnődöm én is, mit is jelent húsz-harminc szempár fénylő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol húsz-harminc sötétkamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával megannyi kis magnetofon zeng tele otthont, utcát, jövőt, ő felelősség nehéz vasával vértezve jár, s - bár tán nem érzi - hétköznapok nagy hőse köztünk, szebb holnapok jobb emberéért titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen, hős katonája! Mikor fogunk szobrot emelni, s fogunk-e hát neked, magunkban, "LÉLEK SZOBRÁSZA": PEDAGÓGUS?! 6 A Mi Újságunk

7 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 7 A Csillagászat Nemzetközi Éve Az ENSZ és az UNESCO által meghirdetett év nagyszerű alkalom arra, hogy minél szélesebb körben megismertessük a csillagászat eredményeit. Négyszáz évvel ezelőtt, 1609-ben alkalmazták először a távcsövet csillagászati megfigyelésekre, és a teleszkóppal történő első távcsöves megfigyeléseket Galilei nevéhez kötjük. Amint az általában lenni szokott a nagy újítások esetében, természetesen Galilei kortársai is folytattak csillagászati megfigyeléseket, azonban Galileo Galilei volt az, aki a leghatásosabban interpretálta a távcsőben látottakat. Megfigyelései Kopernikusz napközéppontú világképét igazolták és a Hold korábban nem ismert felszíni alakzatai, a Vénusz fázisváltozásai, a Jupiter holdjai és a Nap foltjai mind-mind egy új világ felfedezésének első lépéseit jelentették, mégpedig egy olyan világét, melynek immár nem az apró Föld a középpontja. A nemzetközi év alkalmából az elődök szellemiségét követve egy sor rendezvényre kerül sor, amely különlegességét tekintve szinte minden korosztály részére tartogat érdekességeket. Kiskunlacházán a járdacsillagászati, flaszter-csillagászati bemutatók keretében lehetőség nyílik arra, hogy egy lencsés távcsövön (refraktoron) keresztül kitekinthessünk a csillagok világába. A bemutatók célja elsősorban a közvetlen élményszerzés, hiszen kevesen mondhatják el magukról, hogy saját szemükkel látták a Hold krátereit, töréseit, vagy a Szaturnusz gyűrűjét, de emellett több hasznos információt is megtudhatunk. A bemutatók helyszínéül a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár előtti tér szolgál. Az időpontokról a Művelődési Központban, illetve a címen lehet érdeklődni. A programsorozat kapcsán a Művelődési Központ könyvtárában A Szellemi Műhely idei záró foglalkozásának témája a község múltja és építészeti remekeivel való ismerkedés volt. Május 18- án Lacháza előtelepüléseivel ismerkedett a hallgatóság. Szentkirály, Jakabháza, Szántó nevek ismerősen csengtek. Ezen az előadáson mindenki helyre tehette Virágos-Pereg, Izsófalva, Imrefalva, Hugyé ősi községneveket is. Dr. Babós Lajos: Adalékok Lacháza történetéhez címmel tartott a korabeli oklevelek felhasználásával egy érdekfeszítő előadást, MOZAIK Kiskunlacháza múltja és építészeti alkotásai mely elsősorban a Duna-parti előtelepüléseket tette vizsgálat tárgyává. Ez sok vonatkozásban átértékelte a jelenlévőkben a község korábbiakban ismeretes történelmét. A kutatási eredményei könyv formájában hamarosan megjelennek. Május 23-án a helyszínen is meggyőződhetett mindenki az ősi települések jelenben hagyott nyomaival. Gál Róza tanárnő, aki profi idegenvezető; Listár László tanár úr, dr. Babós Lajos, Kerékgyártó Lászlóné, Feith Jánosné, megtalálható és bárki számára hozzáférhető a Magyar Csillagászati Egyesület kiadványa a Meteor Csillagászati Évkönyv Gothard Jenő csillagász halálának 100-ik évfordulója tiszteletére május 29- én megtartott bemutató alkalmával a Hold és a Szaturnusz megfigyelésén kívül bemutatásra került a Magyar Csillagászati Egyesület honlapja a Stellarium csillagászati szoftver, valamint a Hold Atlasz, melynek köszönhetően a refraktoron keresztül a Hold felszínén látott krátereket azonnal be is lehetett azonosítani, valamint letölthetőek voltak a kráterekhez kapcsolódó különböző óriástávcsövekkel és űrszondákkal készített képek is. Csillagászati évfordulók 2009-ben 400 éve használjuk csillagászati célra a távcsövet 400 éve jelent meg Kepler Astronomia Nova c. műve 240 évvel ezelőtt észlelte Hell Miksa a Vénusz-átvonulást 100 éve hunyt el Gothard Jenő csillagász 70 éve jelent meg Hubble cikke a galaxisok vöröseltolódásáról 50 évvel ezelőtt csapódott a Holdba a Lunyik-2 40 éve történt az első holdraszállás (Apollo-11) 30 évvel ezelőtt létesült az óbudai Polaris Csillagvizsgáló 20 éve hunyt el Kulin György csillagász 20 évvel ezelőtt indult útnak a Jupitert vizsgáló Galileo-szonda 10 évvel ezelőtt teljes napfogyatkozást láthattunk hazánkban Csillagászati honlapok Magyar Csillagászati Egyesület MCSE oktatási portálja A Csillagászat Nemzetközi Éve Ingyenesen letölthető program A csillagos égboltot szimuláló program Durst-Joó Péter szellemi környezetvédő, MCSE tagja Mészáros Imre bácsi és Kovács Anti bácsi segítségével a mintegy harminc fős helyi lakosból álló turista csoport egész nap ismerkedett a község építészeti alkotásaival. A szellemi gazdagodást és eszmecserét nagyban segítette a Peregi Gazdakör kiváló marhapörköltje, melyet Németh Mihály, a gazdakör elnöke nagy gyakorlattal készített a résztvevők számára a Kiskunlacházi Kolping Egyesület közösségi házában. Köszönjük a gazdakör felajánlását és elnökének fáradozásait! Reméljük, hogy ezentúl a résztvevők és a többi lakos is nagyobb odafigyeléssel és megbecsüléssel óvja a község múltját őrző alkotásokat. Így lehet csak esélye annak, hogy községünkben esztétikus, a vidék stílusának megfelelő épületek, létesítmények jöjjenek létre. Köszönet illeti Gyovai Margit tanárnőt és a művelődési ház munkatársait, akik a szervezési munkában nagy szerepet vállaltak. Sz. J. A Mi Újságunk 7

8 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 8 Bár Kazahsztán a világ kilencedik legnagyobb országa, földje sokak számára ismeretlen és titokzatos. Még a legszenvedélyesebb utazó is sok érdekeset és szépet fedezhet fel a maga számára Kazahsztánban: például hóborította csúcsokat, széles fennsíkokat, mély folyókat, száraz pusztákat, végtelen mezőket, és érintetlen védett erdőket. Az ország címere A Kazah Köztársaság egyedülálló földrajzi természeti sajátosságokkal rendelkezik. Természeti szépségeit nehéz leírni. A Tiensan, a Tarbagatáj és az Altaj gleccserekkel borított hegyláncai felett az ország déli, délkeleti és nyugati területein égbenyúló ormok havának fehér fénye szikrázik. Az ország nyugati részét a Kaszpi-tengernek, a Föld legnagyobb tengermaradványból származó sós tavának hullámai mossák. A Szaryarka sztyeppéin terül el a Balhas-tó, amelynek egyik medencéje sósvizű, a másik pedig édesvizű. Sok a festői szépségű hely Észak-Kazahsztánban is. Koksetau környékén a fenyőerdők jégkorszakból származó tavak százait veszik körül. Felejthetetlenek a Bajanauli Nemzeti Park sziklarajzai és kőszobrai, a Korgaldzsini Természetvédelmi Park, amelyben több mint 330 féle növény, taván pedig a világ legészakibb flamingókolóniája látható. A kazah zászló Gazdaság: Az elmúlt év a legtöbb országban komoly megpróbáltatást jelentett a pénzügyi rendszer számára. A pénzügyi világválság erőteljesen megingatta a nemzetközi pénzügyi piacokat. Kazahsztán egyike volt az első országoknak a világon, amelyek megérezték a világválság hullámainak következményeit. Közismert tény, hogy Kazahsztán első helyet foglal el a világon bizonyos nagyfontosságú nyersanyagok tartalékai és kitermelésük terén, ugyanakkor vezető helyet foglal el Földünkön sok egyéb ásvány és nyersanyagtartalék birtoklásában is, és komoly TÁVOLI ROKONSÁG A Kazah Köztársaság szerepet vállalt magára a világ energiaellátása biztosításának «világméretű játékában». Kazahsztán méltó helyet foglal el a nemzetközi politikai életben. Az ország földrajzi elhelyezkedése Európa, Oroszország és Kína között sok szempontból meghatározta, és a sokszínűség felé irányította Köztársaságunk külpolitikáját. A főtér az új fővárosban, Astanában 1998-ban épült. Napjainkban a kazah gazdaság egyike a világ legdinamikusabban fejlődő gazdaságainak. Az utóbbi években a fejlődés átlagos mértéke 10% volt. Kazah-Magyar kapcsolatok: A kazahokat és a magyarokat rokoni és történelmi kapcsolatok fűzik össze. Csaknem hétszáznegyven éve, 1239-ben a kazahok egyik elődnépének vélt kipcsakoknak a nyugati csoportja átlépte a magyar határt és a következő évtizedekben Magyarország lakosságának részévé vált. Negyvenezer kipcsak család, Kötöny kán vezetésével költözött Magyarországra a mongol veszedelem elől, és lépett IV. Béla magyar király szolgálatába.ők lettek a magyar királyság lovasságának a krémje, és jelentősen hozzájárultak a magyar állam fejlődéséhez és harcaihoz a külső hatalmak ellen.magyarországon a Nagy Sztyeppe ezen jövevényeit kunoknak nevezik. Az évszázadok során a kipcsak-kunok megőrizték bizonyos fokú különállásukat, és nagyon sokáig a nyelvüket is. Napjainkban utódaik magyarul beszélnek, de számontartják sztyeppei eredetüket. Két nagy történelmi területen élnek a kun utódok Magyarországon: a Nagykunságon és a Kiskunságon. A kiskunok fővárosa Kecskemét, a nagykunoké pedig Karcag, ahol áll Kötöny kán emlékműve, az egyetlen olyan emlékmű Európában, amelyet régi kazah nemzetség képviselője számára állítottak. A város múzeumában összegyűjtötték a tanúbizonyságot a magyarországi kunok közép-ázsiai eredetéről. Még egy tanúbizonysága a népeink ősi szellemi kapcsolatának az a tény, hogy a magyarok közvetlen rokonaiknak tekintik azt a régi, a torgaji sztyeppéken élő kazah nemzetséget, amelynek a neve magyar (madiar, madijar). A diplomáciai kapcsolatokat Kazahsztán és Magyarország március 23-án vette fel. A Magyar Nagykövetség Kazahsztánban 1993 márciusában nyílt meg, a Kazah Nagykövetség Magyarországon pedig szeptemberében. A kétoldalú kapcsolatokra a hagyományos baráti jelleg jellemző, ami jó talajt ad a kapcsolatok további szélesítésére november án Magyarországra látogatott Kazahsztán Elnöke, N. Nazarbajev. Ezt az eseményt budapesti hivatalos körök fontos előrelépésnek nyilvánították a kétoldalú kapcsolatok fejlesztése terén. Kulturális-humanitárius együtműködés: Kazahsztánt és Magyarországot hagyományosan fejlett kulturális-humanitárius kapcsolatok fűzik egymáshoz. N.Nazarbajev elnök november i magyarországi látogatása során kiegészítő ösztönzést adott kulturális kapcsolatainknak. Államfőnk látogatása során oklevelet kapott arról, hogy őt választották a magyarországi kunok tiszteletbeli vezetőjévé ben a magyarországi Kunszövetséget felvették a Kazahok Világszövetségébe. Jelenleg kulturális-humanitárius kapcsolataink új,magasabb szintre léptek. Így a két ország művészei, tudósai és sportolói aktívan részt vesznek a Magyarországon megrendezett kulturális és sporteseményeken, különféle konferenciákon, szemináriumokon, fórumokon, koncerteken, filmfesztiválokon, bokszversenyeken, röplabda mérkőzéseken, szabadfogású birkózóversenyeken, futballmeccseken, stb. Szoros kapcsolatok létesültek a két ország tudományos kutatóintézetei, magasabb szintű tudományos intézményei között. A kazah és magyar tudósok egyaránt érdekeltek közös történelmi kapcsolataink tanulmányozásában. Ezzel kapcsolatba hozhatók a közös régészeti munkák, amelyek arra irányulnak, hogy tanulmányozzuk a kipcsakok megtelepedésének történetét Magyarországon és a magyarok megtelepedésének történetét Kazahsztánban. (Részletek a Kazah Köztársaság budapesti Nagykövetségének anyagából) 8 A Mi Újságunk

9 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 9 Egy újságcikk révén sodródtunk össze Schneider Józsi bácsival és Edit nénivel a Kiskunlacházi Dunaparton lévő BioLabor vezetőjével. Mondhatni a legjobbkor jött ez kapcsolat és a segítség, hiszen kimerülten és influenza után kellett teljesítenem, ráadásul az első bajnoki futamon, ahol így mégis sikerült a legjobbként teljesítenem. Motocrossban nagyon nagy fizikai és szellemi igénybevételnek vagyunk kitéve, 40 méter repülés majd porban, sárban, pont oda tenni a motort ahova kell! Már az első 3-4 kezelés után éreztem javulást a kondíciómon és a koncentrációmon. Későbbiekben régebbi sérülésekre is rámentünk. 2 éve szenvedtem el egy lábszárcsont törést, ami folyamatosan fájt, és nem tudtam megfelelő edzésmunkát sem csinálni, ezen is tudott Józsi bácsi segíteni, gond nélkül intenzíven terhelem mostmár! Agyrázkódásokból maradt vissza nálam látás fáradság és fejfájás a keményebb edzések után. Erre is itt volt a megoldás!!! Szóval jól érzem magam ettől a csodától, és örülök hogy Józsi bácsi révén megismertem a BioLabort, hála Istennek! Mint Európa Bajnokságot (is) nyert versenyző, kiskunlacházi élsportoló, a kiskunlacházi BioLabor ingyenes patronálását is élvezem. Mindezt azért írom, hogy mások, és a többi BioLabor is olvassa, mert én hiszek a MOZAIK Borka János vagyok motocross bajnok közös erőben! KÖSZÖNÖM SZÉPEN A KISKUNLACHÁZI BIOLABORNAK, SCHNEIDER JÓZSI BÁCSINAK ÉS FELESÉGÉNEK EDIT NÉNINEK a sikeres kezeléseket és támogatásukat!!! Borka János 06(24) ; 06(20) Nevezetes évfordulók A július hónapban a magyar és európai történelem szempontjából két nagyon fontos történelmi eseményre emlékezünk július 4-6 között volt a pozsonyi csata. Árpád fejedelem vezetésével sikerült a Kárpátmedencét visszafoglalni és egészen Passauig űzni a betolakodó bajor seregeket. A magyarok olyan megsemmisítő vereséget mértek az ellenségre, hogy123 évig nem mertek hazánkra támadni nyugati szomszédaink. Pomázon gazdag programmal rendszeresen megemlékeznek az eseményről (http://www.mv.hu/). *** II. Mohamed főnyi (a thuróczi krónika törökről tesz említést) sereggel, 300 ágyúval (melyet nyugati zsoldosok kezeltek) és 200 hajóval érkezett július 4-én Nándorfehérvár alá. Július 22-én Hunyadi János Magyarország egyik fontos déli végvárát, Nándorfehérvár várát (ma Belgrád) sikeresen megvédte a törökkel szemben. Segítségére volt ebben Kapisztrán János ferences rendi szerzetes, aki jelentős számú keresztes sereget toborzott a vár felmentésére. Vajon a mostani magyar hadsereg képes lenne-e megvédeni az országot? Sz. A MI KIS FOCISTÁNK Nagyon büszkék vagyunk iskolánk 3. d osztályos tanulójára Horák Csabára, aki a DALNOKI LABDARÚGÓ AKADÉMIA vendégjátékosaként május 23-án Bécsben, a RAPID stadionjában részt vett egy 16 csapatos színvonalas korosztályos labdarúgó tornán. Egyedüli magyar csapatként voltak jelen több neves együttes között (HERTA, MILÁN), az előkelő 8. helyezést érték el. Ebből az alkalomból riportot készítettünk a mi neves focistánkkal. - Mikor kezdtél el focizni? - A focit 5 éves koromban kezdtem el a peregi focipályán, Pittenauer Tibi bácsi az edzőm. Akkor én voltam a csapatban a legkisebb és a legfiatalabb is. - Miért pont a fociba szerettél bele? - Testvérem Horák Gyula is focizott, így én is lejártam vele a pályára. - Milyen poszton játszottál? - Mindenhol játszottam már, csak kapus nem voltam még. - Hány gólt rúgtál idáig a focimeccseken? - Ha jól emlékszem 15-öt. A legemlékezetesebb Hernád elleni mérkőzés volt, ahol 8:0-ra nyertünk és ebből én rúgtam 7 gólt. - Ki a példaképed? - Dzsudzsák Balázs, aki magyar focista, de a holland bajnokságban játszik. - Milyen érmed van már? - 3 arany, 2 ezüst, 4 bronz, 1 kupa. - Mit szeretsz a fociban és mit nem? - Mindent szeretek, kivéve ha a csapatom vereséget szenved. - Milyen vágyad, kívánságod van a focival kapcsolatban? - Szeretnék a legjobb focista lenni! Reméljük Csaba kívánsága teljesül, hiszen még csak 9 éves. Szeretnénk, ha 10 év múlva újra riportot készíthetnénk Horák Csabával, mint sikeres magyar focistával. Mi szurkolunk neki! Bödő Kitti, Feczesin Flóra, Horák István, Józan Sára, Kátai Tamás, Krizsik Máté, Manzer Petra, Radován Mariann, Lőrentei Adrián, Mészáros Bence A Mi Újságunk 9

10 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 10 Nemrégiben olvastam két kis tanító történetet, melyek látszólag nincsenek egymással semmiféle kapcsolatban. De aki türelmesen végig olvassa, könnyen megtalálja az összefüggést. A szamár stratégiája Volt egyszer egy öregember, akinek volt egy vénséges szamara. Egy napon a szamár beleesett a kútba, ami ugyan ki volt már száradva, de nagyon mély volt. Szerencsétlen pára egész nap ordított, az ember meg csak törte a fejét, hogyan tudná kihúzni. De végül aztán azt gondolta, hogy a szamár már úgyis nagyon öreg és gyenge, a kiszáradt kutat meg már régóta be akarta temetni. Szóval eldöntötte, hogy az öreg szamarat eltemeti. Segítségül hívta a szomszédokat; mindenki fogott egy lapátot és elkezdték hányni a földet a kútba. A szamár úgy ordított, ahogy csak a torkán kifért. Kis idő múltán azonban, mindenki nagy csodálkozására, a kútból már semmi sem hallatszott. A szamár gazdája lenézett a mélybe azt gondolva, hogy a szamár már kimúlt, de hihetetlen jelenet tárult a MOZAIK Objektíven az objektív felelősségről! A magyar lakosság körében az utóbbi időben elterjedt egy olyan tévhit, miszerint a megengedett legnagyobb sebességet km/h-val túllépő gépjárművezetőkkel szemben a rendőrség csak figyelmeztetést alkalmaz. Az objektív felelősséggel kapcsolatos közigazgatási bírság szabályai május 2-tól megváltoztak. A jogszabály módosítás értelmében ezentúl a megengedett legnagyobb sebesség túllépése miatt kiszabott bírság összege, a sebességtúllépés kilométer/órában megadott mértékétől függ, az eddigi százalákos mértéktől eltérően. Mit jelent ez a gyakorlatban? Lássunk egy példát, hogy mindenki számára érthető legyen. 40 km/h sebességkorlátozásnál a sebességmérés alsó határa 44 km/h. Amennyiben a gépjármű vezetője a járművével a sebességmérő készülék szerint km/h közötti sebességgel halad, és a rendőrség a sebességmérés alkalmával rögzíti a gyorshajtás tényét, akkor a jármű vezetőjével szemben a helyszíni bírság kiszabására van lehetőség, illetve ellene szabálysértési eljárás kezdeményezhető, továbbá a gépjármű üzembentartója a rendőrség felhívására köteles közölni, hogy ki vezette a járművet. Amennyiben a fenti példában szereplő jármű vezetője 40 km/h sebesség helyett 59 km/h sebességgel közlekedik, úgy vele szemben helyszíni, illetve szabálysértési bírság kiszabására már nincs lehetőség, feltéve, hogy ő a jármű üzembentartója. Ebben az esetben közigazgatási eljárást alkalmaznak, mely alapján Ft közigazgatási bírságot kell kiszabni. Mindebből az következik, hogy a mindössze 3 km/h túllépésig beszélhetük büntetlenségről, ami nem más, mint a mérőműszerek esetleges mérési pontatlanságának tűréshatára. Tehát a járművezetőnek akár 4 km/h sebességtúllépés esetén is szankcióra kell számítani. Még súlyosabb következményekre kell számítani abban az esetben, ha a gyorshajtás miatt egy másik személy súlyos sérüléssel járó közlekedési balesetet szenved. Ebben az esetben az okozó jármű vezetőjével szemben büntető eljárás indul, amely alapján akár szabadságvesztés is kiszabható. Mindezeket összefoglalva nem igaz az a tévhit, hogy az ország útjain következmények nélkül lehet száguldozni. Magyarországon átlagosan majdnem minden harmadik közúti közlekedési baleset gyorshajtás miatt következik be. A megfelelő sebesség alkalmazásával életek százait menthetjük meg, ezért a közlekedők biztonságát legfontosabbnak tartva a rendőrség, a továbbiakban is mindent megtesz a mások életét, testi épségét veszélyeztető járművezetők kiszűrése érdekében. Feiglné Fekete Anita r. főhadnagy, sajtóreferens RENDŐRSÉG szeme elé: valahányszor lehajítottak egy lapátnyi földet a kútba, a szamár letaposta azt a patáival. A gazda és a szomszédok tovább hányták a földet a kútba, a szamár tovább taposta azt egészen addig, míg akkora dombot nem taposott magának, hogy ki tudott jönni a kútból. A kókuszdió Egy majom egy kókuszdiót ejtett a fáról a bölcs fejére. A bölcs felvette, kiitta belőle a tejet, megette a gyümölcsöt, a héjából pedig tálat készített. *** Az élet egyfolytában földet lapátol ránk vagy kókuszdiókat dobál a fejünkre. A problémák azért vannak, hogy előre vigyenek minket, megoldjuk a lehető legjobbat kihozva belőle. Minden kihívás alkalmat nyújt arra, hogy tegyünk egy lépést előre. Minden nehézségre van megoldás, ha nem hagyjuk, hogy legyőzzön minket... F. G. és K. Cs. A Vörösmarty úti Általános Iskolában május 22-én került sor a rendhagyó Gyermeknapi műsor megrendezésére. Ahogy igazgatóhelyettesünk, Nemes Nagy Ferencné beköszöntőjében mondta: Sajnos a közelmúlt eseményei indokolják azt, hogy szélesebb körben felhívjuk a gyerekek figyelmét az őket körülvevő veszélyekre, és megismertessük velük azt is, hogy kihez fordulhatnak, ha baj van. A rendőrség, tűzoltóság, mentők, polgárőrség és a vízi rendőrség képviselői munkájukról és a nyár veszélyeiről tartottak rövid ismertetést a tornateremben. Ellátták a gyerekeket jó tanácsokkal, fontos információkkal. Játékkal összekötve válaszolhattak kérdésekre, és ők maguk is kérdezhettek. A legügyesebbeket egy-egy csokival jutalmazták. Valamennyien megértették, hogy ezek az emberek értünk vannak, bennünket segítenek. Kint az iskola udvarán megcsodálhatták, és ki is próbálhatták a mentő, tűzoltó, rendőr és polgárőr autókat. Beülhettek, megszólaltathatták a szirénákat, felvehették a mentőmellényeket, vagy akár a hordágyra is felfeküdhettek. Minden kíváncsiskodó kérdésre türelmes, kimerítő választ kaptak a szakemberektől, akik rövid bemutatókat is tartottak. Ezt követően Krekács Zoltán solymász sólyomröptetését láthattuk, majd egy csodálatos fülesbagollyal ismerkedhettünk meg testközelből. A rendőrség a gyerekek számára kerékpáros ügyességi versenyt szervezett, amelyen számos tanuló vett részt, ezzel is bizonyítva, hogy szeretnek és tudnak is kerékpározni. A helyezettek boldogan vették át értékes díjaikat. A tikkasztó meleg ellenére a tanulók körében általános tetszést aratott ennek a napnak minden pillanata. Élményekben és hasznos ismeretekkel gazdagodva zártuk a napot. Köszönet a résztvevőknek, akik időt és fáradtságot nem kímélve eljöttek iskolánkba, hogy bemutassák munkájukat. Reméljük, hogy jövőre is vendégül láthatjuk őket. Szőke Gáborné 10 A Mi Újságunk

11 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 11 Keresztanyukám, Juhász Mónika szülinapja alkalmából minden jót kívánunk! Erős Boglárka és szülei EZ IS AZ IS Köszöntjük Erős Boglárkát 2. születésnapja alkalmából: Szülei, és nagyszülei A székely este kimegy az udvarba. Egy kis idő múltán belép az ajtón, a nadrágszára nedves. Mire az asszony: - Esik? - Nem, fúj... *** Varga Flóra augusztus 2-án lesz 6 éves. Ebből az alkalomból köszöntik testvérei, szülei és a Szabó család Szakács Lacika május 29-én lett 1 éves, Noémi június 27-én ünnepelte az 5. szülinapját. Nagyon sok boldog születésnapot kívánunk nekik Anya és Apa Kedves olvasóink! Az újság júniusi számát újra a kiskunlacházi Press+Print nyomda készítette, mint régen. A lap utolsó oldalán - az impresszumban tévesen szerepelt a budapesti nyomda neve. Ezért olvasóinktól és a nyomda Vezetőjétől és dolgozóitól elnézést kérünk! GY.M. és H.F. A kiskunlacházi eredmény Az Alapítvány a Munkácsy téri Általános Iskola Diákjainak Támogatására az adózók SZJA 1 %-nak felajánlásából Ft gyűlt össze az Alapítvány számlájára. Ezt az összeget osztálykirándulások és nyelvvizsga támogatásra fordítottuk. Köszönjük a felajánlásokat. Ebéd házhozszállítás! A kiskunlacházi Központi Konyha és 13 óra között a megrendelt adagszámnak megfelelően házhoz szállítja az ebédet Kiskunlacházán és a Dunaparton. Minden héten csütörtökön lehet megtekinteni vagy telefonon megkérdezni a következő heti étrendet. Megrendelések leadása: Kovács Jánosné (20) Pulainé Nagy Éva (20) Iroda 06(24) Vállaljuk családi rendezvényekre az étkeztetést, a megrendelő kívánsága szerint. Lakodalmak, eljegyzések szervezését és rendezését. Hívjon, mi segítünk! Kiskunlacházi Polgárőr Közhasznú Egyesület 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy u. 217 Telefon: 06(70) , 06(70) adószám: bankszámlaszám: BBSZ Helyreigazítás Ezúton szeretnék elnézést kérni Miklósné Sinte Csilla tanárnőtől akinek a neve véletlenül lemaradt a Vörösmarty Iskolában március 16-án tartott megyei énekversenyől megjelent cikkben. Csilla néni volt a versenyző tanulók felkészítője, a kicsinyek kórusának vezetője valamint a verseny III. korcsoportjának a zsűri tagja. Egész éves segítő munkáját köszönjük! Balogh Irén tanítónő A László napi vigasságok re megjelent kiadványok, melyek megvásárolhatók voltak az ünnepen, a művelődési ház előtti téren, azt követően pedig a könyvtárban. Vajnai János - Szabó Rózsa: Értünk Kunság mezejin Ft Dr. Babós Lajos: Lacháza történeti statisztikája 1738-ig Ft Lacháza és Pereg története képekben II. rész Ft és a néhány hete megjelent Feith János: Akik nem engedtek a 48-ból... : A Kiskunlacházai Függetlenségi Olvasókör története Ft Tisztelt Lakosok! Közbiztonsággal kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámokon tehetnek: Polgármesteri Hivatal Fehérvári Imre 06(20) Ráckeve Rendőrkapitányság Belina József körzeti megbízott (üzenet hagyható, visszahívás kérhető) 06(24) Polgárőrség 06(70) Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik gyászunkban osztoztak, szeretett családtagunkat, Nagy Károlyt június 3-án utolsó útján elkísérték. A gyászoló család A Mi Újságunk 11

12 MU0907_05-12_szurke.qxd :21 Page 12 A gondolat Auguste Rodin szegény család gyermekeként látta meg a napvilágot Franciaországban. Innen küzdötte fel magát a világ egyik legnagyobb szobrászművészének. Művészi szemléletét az anyag alapos megismerése, az ember mélyebb belső tulajdonságainak feltárása, azok összefüggéseinek megértése vezérelte. Műveit megalapozott tudással, művész érzései, inspirációi alapján alkotta. Óriási tehetsége, munkabírása és kitartása tette a világ egyik legnagyobb szobrászává. Alkotásait nézve úgy érezzük, hogy a szobrok életre kelnek, GONDOLKODÁS ÉS EGÉSZSÉG és a külső megjelenés a lélek rezdüléseit is magán viselik. Csodálatos és felejthetetlen művekkel ajándékozta meg a világot. Az Ember és gondolata című alkotása 1880-ban készült. A mű nemcsak az akkor élt személyeknek szól, a mai kor emberét ugyanúgy megérinti. Hogy mit mond? Azt, hogy gondolkodjunk! A mostani gazdasági helyzet rákényszerít bennünket, hogy alaposan számba vegyük lehetőségeinket. Anyagilag mindenképpen módosítani kell eddigi költségvetésünket. A legfontosabb amit biztosítanuk kell, az a mindennapi megélhetés. Utána jöhet számításba az új ruha, cipő, új autó, modernebb felszerelések, a nyaralás és az utazás. Mire a felsorolás végére érünk, bizony akárhogy osztunk, szorzunk, nem futja a kikapcsolódásra. Ezért ne keseredjünk el, hiszen ettől még nem áll meg a világ. Kezdjünk el gondolkodni. Sajnos a külföldi utazás elmarad, de mikor voltunk itthon, Magyarországon kirándulni? Hány hely van, amit a saját hazánkból nem ismerünk? Hívjuk össze a családi kupaktanácsot és vessük fel az ötletet! Nem az a fontos, hogy hány száz kilométeren át utazunk, hanem a jó hangulat, az együtt töltött idő. Természetesen a külföldön látott érdekességek nem haszontalanok, sőt tágítják látókörünket, de saját hazánk tájainak megismerése is nagyon fontos, az itt élő ember számára. Sajnos a mostani helyzetben nem könnyű senkinek, de különösen nagy a megterhelés a családok számára. Ha valaki elveszti a megélhetést adó munkahelyet, nagyon nehéz helyzetbe kerül. Azonban nem csak a dolgozóknak jelent veszteséget, hanem a munkaadók is ki vannak téve a piaci viszonyok ingadozásának. Mit tudunk ilyenkor tenni, hogy a nagyfokú stressz ne okozzon kárt az egészségben? Legelőször is főzzünk citromfűből vagy orbáncfűből egy gyógyteát és kortyolgassuk el nyugodtan, leülve. Tudom, hogy ettől még nem oldódik meg a probléma, de higgadt fejjel jobb döntéseket tudunk hozni. Gondolkozzunk, hiszen a gondolat a legerősebb, ez határozza meg a további teendők kiindulópontját. Minden nehéz helyzetből van kiút. Kezdjük el számbavenni a lehetőségeinket! Gondoljuk át a megvalósíthatóság módját, és induljunk el ezen az úton. Ne úgy, hogy nem fog sikerülni, mert ez már előre a kudarcot jelenti. Pozitív gondolatokkal hamarabb érjük el a célunkat. Az is lehet, hogy a nekifutásunk elsőre nem hoz eredményt, de ne adjuk fel. Gondoljuk át, miért nem jártunk eredménnyel, majd a hibákból tanulva induljunk el újra. A tiszta, szép és építő gondolatok mindig eredménnyel járnak! Van egy közmondás: Ki sohasem kezdi, az sosem végzi és sehova sem ér el. Zákány Erzsébet természetgyógyász MEGYEI TÖRTÉNELEMVERSENY Iskolánk immár hosszú évek óta ad helyet a megyei történelemversenynek. Örömünkre szolgál, hogy egyre több iskola diákja vesz részt ezen a megmérettetésen. Az idei versenyünkön 25 iskola 139 tanulója idézi fel az egyetemes történelem és a magyarság múltjának dicsőséges és vészterhes korszakait. Múltunkat ismernünk kell, hisz anélkül nem érthetjük meg jelenünket sem. Historia est magistra vitae - Történelem az élet tanítómestere - vallja a híres latin közmondás is. Úgy gondolom, hogy azok a diákok, akik felkészültek erre a nem könnyű versenyre, sokan fogják választani a történelmet, mint felvételi tantárgyat, és közülük kerülnek ki a jövő történelemtanárai, közgazdászai, ügyvédjei is. Kiskunlacháza Önkormányzata nevében dr. Fábián Miklós alpolgármester úr köszöntötte a verseny résztvevőit. A verseny ideje alatt a pedagógusok részére Pálfi G. István újságíró, a Duna Televízió Kuratóriumának tagja tartott előadást Média a rendszerváltástól napjainkig címmel. A verseny előtti feszültséget az iskola színjátszó csoportja oldotta. Egy meseparódiát adtak elő Basa Lászlóné vezetésével. Már évek óta a környék középiskoláiból kérjük fel a történelem szakos tanárokat a verseny zsűri elnökeinek. Így az idén az 5. évfolyamon a zsűri elnöke: Listár László, a kiskunlacházi Szakközép és Szakiskola igazgatóhelyettese, 6. évfolyamon: Füstösné Szebellédi Lujza, a kiskunlacházi Szakközép és Szakiskola történelem tanára, 7. évfolyamon: Muszka János, a kunszentmiklósi Baksay Sándor Református Gimnázium tanára, 8. évfolyamon: Czita Zoltán, a szigetszentmiklósi Batthány Kázmér Gimnázium igazgatóhelyettese volt. A díjazottaknak az oklevelet és jutalmakat Polánszkiné Móri Emília, iskolánk igazgatónője és Tóth Imre, versenyünk fővédnöke, a Press+Print nyomda ügyvezető igazgatója adta át. Gratulálunk a nyerteseknek és a felkészítő tanároknak. Az iskolánk tanulói közül a legjobb eredményt elért tanulók: 6. évfolyamon II. helyezett - Gulyás Réka (6. b)-felkészítő tanára: Basa Lászlóné. 8. évfolyamon II. helyezett Németh Bence (8.a) - felkészítő tanára: Necsászné Markó Erzsébet. Reméljük a versenyzők az izgalmak mellett jól érezték magukat és jövőre is eljönnek hozzánk. A nyolcadikosoknak jó tanulást kívánok a középiskolában. Biztos vagyok abban, hogy ott is a kedvenc tantárgyak között lesz a történelem. Necsászné Markó Erzsébet 12 A Mi Újságunk

13 MU0907_01_16_color.qxd :18 Page 13 NEM FELEJTÜNK! A SZKÍTIA EGYÜTTES LEVELE AZ EMLÉKKŐ AVATÁSA UTÁN Tisztelt Polgármester Úr, kedves József! Nehéz meghatottság nélkül bármit is mondania a tegnapi napról, hiszen úgy érezzük, hogy a megemlékezés kapcsán- talán az Örök gyertya emlékdalnak is köszönhetően- egy kicsit részei lettünk az Önök és a nagyközség életének. Nagyon jól estek a koncerten a zenekarunkat méltató szavai, valamint az a kedves és szeretetteljes légkör és vendéglátás amivel fogadtak és amelyben részesítettek bennünket. A zenekar tagjai: balról jobbra Gulyás Szabó László, zenekarvezető, gitár Kalcsó György, basszusgitár Pataki Mónika, ének Pad Richárd, billentyűk Sztrebka Erika, ének Fiedler Károly, dob Hajas Marianna, hegedű, furulya Bánfi Ferenc, ének Szeretném a zenekarunk nevében mégegyszer megköszönni a tökéletes szervezést és lebonyolítást, melyben külön kiemelném Kun Lászlóné Ági néni áldozatos munkáját. Ő és munkatársai mindent megtettek, hogy igazán otthonosan érezzük magunkat a Művelődési Házban a fellépés előtt és alatt. Köszönetet mondanék Dagonyáznak a disznók a sárban Kocsik akadnak el a mocsárban Ország szekere is ott áll a sorban Tili-toli nem mozdul, tolják innen-onnan a hangtechnikus munkatársak kiváló szakmai munkájáért és felkészültségükért, mert az általuk biztosított technika mellett öröm volt színpadra lépni. Ismeretlenül is őszinte elismeréssel kell említenem azon polgárőrök és önkéntesek munkáját, akik a tűző nap ellenére is szakszerűen biztosították a megemlékezés helyszinét és a Művelődési Ház körüli területet, garantálva ezzel mindkét rendezvény zavartalan lebonyolítását. A végén és nem utolsó sorban köszönetet mondanék valamennyi lacházi és távolabbról érkező polgárnak és családnak, akik résztvettek a megemlékezésen, amely valóban méltó volt az elhunyt kislány emlékének. Amint azt már említettem, a kiadónkkal egyeztetve és egyetértve a következő zenealbumunkon szerepelni fog az Örök gyerta c. dal, el nem múló emléket állítva ezzel is Horák Nórinak. Az idei év során szinte minden fellépésünk alkalmával élőben eljátsszuk a dalt Nóri emlékére és az országunkban fennáló durva erőszak ellen demonstrálva. Addig is hamarosan elkészítjük és a honlapon megjelentetjük - valamint eljuttatjuk Önöknek - videó formájában az élőben előadott emlékdalt a helyszínen rögzített képekkel, fotókkal. A dal és a video kapcsán - lemondva a sugárzás során a szerzői jogdíjról - szeretnénk, ha minél több emberhez eljutna az üzenet ezért mind a dal mind pedig a video bármilyen célú (iskolai, önkormányzati, helyi tv stb. ) felhasználásához hozzájárulunk. Végül szeretném megköszönni felkérését és természetesen örömmel megyünk június 26-án ismét Lacházára, a László napi vigasságokra, ahol reméljük- most már vidámabban és felszabadultabban újból személyesen is találkozhatunk. A zenekarunk nevében szeretettel üdvözlöm a Művelődési Ház hölgykollektivájával, valamint a családjával együtt. Tisztelettel és barátsággal: Kis László Péter Zenekarvezető, producer Kis László Péter úr személyes hangú levele közléséhez hozzájárult! M o c s á r b a n Mert míg barátok, közeliek gazdagodnak A milliók kilátásai egyre inkább fogynak Luxus villa, helikopter áll a gazdag kertjén Használt ruha, használt cipő fogy a másik felén Előbb-utóbb kiderül a gazság És talán győz majd az igazság De ki fog felelni a bűnökért Ország dolgában tett ártó lépésekért? Hazugság mocsarába süllyedt az ország Fejétől bűzlik a hal, mondják Szónak, írásnak hinni már nem lehet Hazugság hozná le a csillagos eget Jő a kikelet hangik a bűvös szó Erőlködik a nagy vezér, az oktató A nép hallgatja, de nyugtalan Az élet, a jövőkép igen bizonytalan Meddig lehet a népet így etetni Síma szóval szakadékba vinni Eltáncolni a dús javakat Hangyákra tolni a megoldásokat Szűkül az éltető tojás belseje Nő, csak nő a kívülrekedtek tömege Meddig nyílhat a gazdasági olló A közömbös tömeg is látja már mi a jó Felismerés után jön, majd jön a tett Érik, már érik az igazi kikelet Rázzák már rázzák a fát az emberek Lehullanak, majd lehullanak a romlott egyedek Egyik-másik még próbál sgíteni magán Kapaszkodnak, mint denevérek a barlang falán De az idő kerekén már számlálják napjukat A történelem süllyesztője elnyeli sorsukat Eltűnnek a rossz vezetők Viszik magukkal a gazdag batyukat Ország kassza kiürül, irány külföld Bottal üthetjük nyomukat Lesz-e egyszer számonkérés Tetemre hívó megidézés Vagy a feledés homályában húzzák meg magukat Történelem tanulsága bírálja csak csalfa játékukat? Csupa kérdés, válasz nincsen Ország népe még bilincsen Sötétségben árnyak kúsznak Napkeltével mind elúsznak. Dr. Kovács Béla A Mi Újságunk 13

14 MU0907_01_16_color.qxd :18 Page 14 VISSZATEKINTÉS készítette: Frankovics Ferenc 14 A Mi Újságunk

15 MU0907_01_16_color.qxd :18 Page 15 GRATULÁLUNK SPORT Fellegekben a peregi foci Voltak a régmúltban és a közelmúltban is sikerek a Pereg SE. életében, de talán olyan, mint amit az egyesület a es Pest megyei labdarúgó bajnokságokban elért, még sosem. Kezdeném a legkisebb korosztállyal, akik egyre többen járnak edzésre. Ők még bajnokságban nem indulnak, de különböző tornákon már mutatják oroszlánkörmüket. A csapat legjobb játékosai: Horváth Balázs, Kátai Gábor, Répás Péter, Feigl Ákos, Horák Csaba, Vorák Gergő, Földi Szilveszter, Kálvin István, Feigl Áron, Horváth Dániel, Szabó Bence, Krizsik Máté, Pál Dávid, Bajczár György, és a legfiatalabb, még óvodás, Horák Balázs. Az U-13-as korosztályt is Pittenauer Tibor edző irányítja, aki megtanította a fiatal csetlő-botló gyerkőcöknek a labdarúgás szabályait és csapattá kovácsolta őket. Emlékszem a tavalyi szezonra, ahol a mezőny hátsó felében végeztek, de lehetett látni rajtuk, hogy többre képesek. A sok edzéssel ennek meg is lett az eredménye. Az idei bajnokságban csoportjukban a 2. helyen végeztek. érdemes fokozatában részesítette az évzáró közgyűlésen. A jó eredmény folytatódik: U-19-es ifjúsági csapatunk, Bánhegyi Zoltán edző kitartó és eltökélt munkájának köszönhetően, az ifjúsági bajnokságban az 5. helyén végzett. Ami egy kiegyensúlyozott, erős mezőnyben igen jó teljesítmény, és egy kicsi szerencsével akár dobogón is végezhettek volna. A látottak alapján jövőre nézve jók az esélyek a dobogó valamely fokának elérése. Az együttes kerete: Bednanics Máté, Szabó László, Bánhegyi Zoltán, Markó Tamás, Gránicz Péter, Kondré Attila, Horák Károly, Horák Máté, Kondré Zsolt, Tóth Dávid, Botos Károly, Slámer Balázs, Nagy Richárd, Asztalos Dávid, Őrsi Krisztián, Nagy Ádám, Mizsei Alex, Szabó Attila. A pontot az i-re a felnőtt csapat tette fel, Árky Lajos edző irányításával. A megyei II. osztály LEGEA csoportjában, ezüstérmet szereztek. A nagyon kiegyensúlyozott, erős mezőnyben ez is szintén kiváló eredmény és nagyon régen fordult elő, hogy ezen a szinten a peregi felnőtt csapat ilyen jó eredményt érjen el. Hátsósor (balról jobbra): Sallai József, Mocsár Csaba, Izsák Gábor, Pittenauer Tibor edző, Bábel Bence, Kállai Bence, Tóth Balázs. Első sor (balról jobbra):répás István, Pittenauer Márk, Piróth Roland, Krasznai Krisztián, Varga Mihály, Szikora Balázs A képről hiányzik: Feczesin Kristóf, Bődi Bence, Halasi Péter, Nichtovitz Károly, Pintyi István Folytatnám a sikersorozatot a serdülő csapat U-16 éves korosztállyal, akiket Varga Zoltán irányít. A csapat évek óta ott szerepel a dobogó első vagy második helyén. Az utóbbi öt évben négyszer nyertek bajnoki címet. A mostani szezon győzelmének értékét növeli, hogy egy kiegyensúlyozott, nagy és erős mezőnyben sikerült elérni. Mocsár Csaba, Márkus Lóránt, Kiss Zoltán, Horák Bence, Jánoska Ferenc, Orova László, Medgyes Martin, Gyökér Norbert, Takács Krisztián, Mizsei Alex, Pittenauer Ákos, Kállai Bence, Jánoska Zsolt, Tóth Balázs, Kiss Róbert, Gyökér Mihály, Izsák Gábor, Hajdu Csaba, Szabó Dávid és Varga Zoltán. A képről hiányzik: Szűcs Gábor, Bélteki Zsolt, Horváth Renátó. A csapat további eredménye, hogy a Bajnokok tornájának selejtezőjén a Nagykőrös csapatát idegenben győzték le 4:3 arányban és így részt vehettek a döntőn, amit a Pereg SE rendezett. Itt a Gyömrő és Piliscsaba mögött a megye harmadik legjobb serdülő együttese lett. A PMLSZ Varga Zoltánt a Pest megye labdarúgásáért kitüntetés Álló sor: Tóth Roland, Szalacsi Sándor, Huszár Ottó, Csizmadi Attila, Kelemen Gábor, Krizsik Géza, Németh Péter. Guggolnak: Szabó Attila, Slámer Balázs, Tóth Soma, Árky Csaba, Tomcsányi Gyula, Farkas Péter, Juhász Bertalan. A képről hiányzik: Necsász Sándor, Bábel Norbert, Rácz Roland, Magyar Márk, Cserna Gábor. A jövőre nézve a csapat együtt marad, megerősítve helyi fiatal tehetségekkel. Úgy érzem, megállja a helyét az átszervezett Pest megyei I/B bajnokságban is. A Pest Megyei Labdarúgó Szövetség taggyűlésén került kihirdetésre, hogy a Versenyiroda által a korosztályos bajnokságok 1-3. helyezései alapján a Pereg SE. végzett a harmadik helyen. Ez azt jelenti, hogy az egyesület a 3. legjobb összeredményt érte el a megyei labdarúgó szakosztályok rangsorában. Erre az eredményre külön büszkék lehetünk, hiszen sok nagymúltú egyesületet és várost is megelőztünk. Az egész országban egyesületek, csapatok szünnek meg, Peregen pedig tettünk azért, hogy még több csapat szerepeljen. Bármerre járunk megyénkben, már tudják, hogy hol van Pereg, és nagy figyelemmel beszélnek labdarúgásukról, számolnak velünk. A sikerek nem kápráztatnak el, bár jó érzés! Tudjuk, hogy vannak az egyesületnek megoldásra váró gondjai és megpróbáljuk megoldani, hogy még nagyobb eredményeket tudjunk produkálni. Ezután szeretném megköszönni a megye egyik legnagyobb szurkolótáborának a biztatását, a támogatóink anyagi és dologi segítségét. Azoknak a segítőknek a munkáját, akik a létesítmény fenntartásán, fejlesztésén évek óta fáradságot nem kímélve dolgoznak, hogy ez az egyesület ilyen szép sikereket érhetett el. Továbbra is számítunk minden segítségre, hogy újra tudjunk újabb szép éveket zárni. KOVÁCS László A Mi Újságunk 15

16 MU0907_01_16_color.qxd :18 Page 16 UTÓSZÓ TARTALOM Avatás Legenda a kerek egészről Trianon emléknap A lacházi Passionális Tisztelet a PEDAGÓGUSNAK A Kazah Köztársaságról A gondolat... Fellegekben a peregi foci 1. o 2. o 3. o 5. o 6. o 7. o 12. o 15. o Fekete-fehér mellékletben a legutolsó képviselő-testületi ülések anyaga és más. *** Az újságba szánt anyagokat kérjük a megjelenést megelőző hónap 20-ig eljuttatni a szerkesztőséghez. A névvel ellátott írásokért szerzőink felelnek. Azok nem minden esetben tükrözik a szerkesztőség véleményét Szavaimmal ha nem értesz egyet, kérlek, Akkor se bánj velem méltatlanul! Így ismerd el a bennem rejlő jót, Vedd figyelembe szerető szándékomat. S kíméletesen mondd meg az igazat. Lapzárta minden hónap 20-a A MI ÚJSÁGUNK Kiadja: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata Felelôs kiadó: Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselô-testülete A szerkesztőség tagjai: Gyovai Margit főszerkesztő dr. Kun Lászlóné Tiszteletbeli szerkesztőségi tagok: Zákány Erzsébet, dr. Kovács Béla, dr. Szijártó József Hernádi Ferenc tördelőszerkesztő *** Szerkesztôség: Kiskunlacháza, Kinizsi u. 1. Telefon/fax: (20) *** Nyomda: Press+Print Kft. Tóth Imre felelős vezető Kiskunlacháza, Gábor Áron u. 2/a A Vörösmarty utcában régi parasztház kis portával eladó! Érdeklődni lehet a 06(30) telefonszámon A nyilvános szerkesztőbizottsági ülés július és augusztus hónapokban elmarad! 16 A Mi Újságunk

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA XVIII. évfolyam 6. sz. 2009. június Szent Iván hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA 2009. május elseje óta működik Rendőrőrs Kiskunlacházán. Az

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft

LAKITELEKI ÚJSÁG TRIANON EMLÉKNAPRA. XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava. 2011. május 31. Ára: 120 Ft XXIII. évfolyam 5. szám Pünkösd hava, Tavaszutó, Ígéret hava 2011. május 31. Ára: 120 Ft ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN TRIANON EMLÉKNAPRA Szeretettel meghívjuk Önt és családját 2011. június 4-én,

Részletesebben

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon

Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 3. szám 2014. február 25. Ingyenes Az épülő kiskórház számára gyűlt felajánlás a XII. Jótékonysági Polgári Bálon Vers mindenkihez Reményik Sándor: Ne ítélj Közel

Részletesebben

Kiss Károlyné nemrég ünnepelte 80. szüle - tés nap ját családja körében. Köszönti Őt még sok ked ves ismerőse, rokona!

Kiss Károlyné nemrég ünnepelte 80. szüle - tés nap ját családja körében. Köszönti Őt még sok ked ves ismerőse, rokona! Kiss Károlyné nemrég ünnepelte 80. szüle - tés nap ját családja körében. Köszönti Őt még sok ked ves ismerőse, rokona! Sok boldogságot és hosszú, egészséges életet kívá nunk Neki! Noske Szilvi és a család

Részletesebben

SZABOLCS HÍRADÓ. Díszpolgári Cím. Iskolakezdés. "Ember lenni mindig, minden körülményben." Molnos Lajos: Becsengetés

SZABOLCS HÍRADÓ. Díszpolgári Cím. Iskolakezdés. Ember lenni mindig, minden körülményben. Molnos Lajos: Becsengetés SZABOLCS HÍRADÓ ÁRA:120Ft PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZÉLETI ÉS KULTÚRÁLIS LAPJA XXII. ÉVFOLYAM 2012. JÚLIUS AUGUSZTUS Díszpolgári Cím Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő testülete a település

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja

HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja RÁCKERESZTÚRI HÍRMONDÓ Ráckeresztúr Község Önkormányzatának lapja Adamis Anna versével kívánunk a végzős diákoknak sok sikert további tanulmányaikhoz! És mi arra születtünk, hogy a föld sebeit begyógyítsuk,

Részletesebben

Ünnepélyes telephely átadás

Ünnepélyes telephely átadás A település közéleti lapja XX. (XXXV.) évfolyam 11. szám Alapítva 1927-ben 2013. november Méltó emlékezés Gárdonyira Névadóját ünnepelte az általános iskola Magyarország Kormánya a 2013-as esztendőt, Gárdonyi

Részletesebben

Országgyûlési választás 2014. április 6. PEST megye 06. számú egyéni választókerület (Gödöllõ) eredménye

Országgyûlési választás 2014. április 6. PEST megye 06. számú egyéni választókerület (Gödöllõ) eredménye A hónap eseménye KEREPESI VÉLEMÉNY Országgyûlési választás 2014. április 6. PEST megye 06. számú egyéni választókerület (Gödöllõ) eredménye A névjegyzékben és a mozgóurnát igénylõ választópolgárok száma:

Részletesebben

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA. A Mi Újságunk 1

KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA. A Mi Újságunk 1 XVIII. évfolyam 9. sz. 2009. szeptember Szent Mihály hava KISKUNLACHÁZA ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI, KULTURÁLIS, HAGYOMÁNYŐRZŐ ÉS SZÓRAKOZTATÓ LAPJA Merre volt az õshaza? Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,

Részletesebben

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint:

kében megélénkül a tér és idő, amikor a virágos berekben széttekint: Virágos berek a költészetben Virágos berek a termé - szetnek ez a csodálatos ajándéka az évszázadok folyamán gyak - ran megihlette az írókat és köl - tőket. A régmúlt időkben fényké - pe zőgép híján a

Részletesebben

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink

Nádudvari. Sátrakat és padokat kaptak ajándékba nyugdíjasaink Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2013. november XVIII. évfolyam 11. szám Ára: 99 Ft 56 hőseire emlékeztek Az 1956. október 23-án kitört forradalom 57. évfordulója alkalmából emlékezhettek az Ady téri parknál

Részletesebben

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13

A tartalomból: Eötvös József-emlékplakett az önkormányzatnak... 6. Nyárvégi beszélgetés Hölvényi Györggyel...13 A TIHANYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2008. augusztus II. évfolyam 9. szám A száguldó cirkusz Tihanyban összeállításunk a 4. oldalon Fotó: IFJ. CZÉGAI LÁSZLÓ A tartalomból: Tihany díszpolgára: Dr. Korzenszky Richárd............

Részletesebben

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM

KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM KÖRMENDI HÍRADÓ VÁROSI ÚJSÁG 2009. MÁRCIUS 20. VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Ma is aktuális 1848 üzenete A 161. évfordulót ünnepelte a város március 15-én Március 15-én, vasárnap délután 15 órakor kezdôdött a

Részletesebben

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A

Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A 1 2 4 3 5 1. 2. 3. 4. 5. 6. Sebestyén István a mħvelędési házban. Cikk a 15. oldalon A levéltári kiállításon. Cikk az 5. oldalon Bódi Renáta és Kránicz Richárd a falunapon A hittanosok kirándulása Falunapi

Részletesebben

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk!

Éle tké pe k. Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! 2 0 1 2. Á P R I L I S Éle tké pe k Jézus mondja: Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él. Jn 11,25 Áldott húsvétot kívánunk! A HÚSVÉT VARÁZSA - RÉGEN Húsvét közeledtével,

Részletesebben

Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes

Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére. A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXV. évfolyam 5. szám 2014. április 1. Ingyenes Avatóünnepség a Karacs-szobor tiszteletére 1848 március idusa esős időt hozott a magyar forradalmárokra. Azóta is többnyire rendkívüli

Részletesebben

Tiszalök Város Képviselő Testülete

Tiszalök Város Képviselő Testülete XX. évfolyam X. szám Előfizetve: 100 Ft Árusoknál: 150 Ft Tiszalök Város Képviselő Testülete Gömze Sándor Polgármester Fedor László alpolgármester Bede-Tóth Attila Pénzügyi Bizottság elnök Fercsákné Tomán

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott MÉCSVILÁG A Mátészalkai Mûvészetbarát Egyesület Mûhelye X. évfolyam 2. szám 2010. június muveszetbarat.mateszalka.hu Az építés éppé, egészségessé tesz Zsigmond László fõépítész egy gondolkodásmódot hozott

Részletesebben

Nekem még nagyon sok dolgom van itthon

Nekem még nagyon sok dolgom van itthon XI X. ÉVF VFOLYA YAM 1. SZÁ ZÁM 20 10. JANUÁR BOL OLDO DOGA SSZONY NY HAVA KI SKUN UNLA LACH CHÁZ A ÖN KORM RMÁN YZ AT ÁNAK KÖZ ÉL ETI, KUL TURÁ RÁLI LIS, HAG AGYO YOMÁ MÁNY ŐR ZŐ ÉS SZÓR ÓRAK AKOZ TA

Részletesebben

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22.

KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. ÁRPÁDFÖLD CINKOTA MÁTYÁSFÖLD RÁKOSSZENTMIHÁLY SASHALOM KERÜLETI ÚJSÁG A XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XXI. évfolyam 22. szám november 22. 4 Nem feledjük a hősök emlékét 5 Színes világ 7 Telitalálat

Részletesebben

HÍRLAP BALATONKENESEI

HÍRLAP BALATONKENESEI BALATONKENESEI HÍRLAP 2006. május 15. XVIII. évfolyam, 5. szám www.balatonkenese.hu B ALATONKENESE ÉS B ALATONAKARATTYA KÖZSÉGEK HAVILAPJA Tátorján (Crambe tataria) A XVI. század végén már ismert volt

Részletesebben

XIX. évfolyam, 42. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2009. november 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA

XIX. évfolyam, 42. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2009. november 22. SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA XIX. évfolyam, 42. szám Lapunk olvasható a www.szekszard.hu honlapon is 2009. november 22. DR. TÓTH LAJOS NYOLCVAN ÉVE SZÜLETETT SZEKSZÁRD VÁROS KÖZÉLETI HETILAPJA HOGYAN KERÜLHETJÜK EL CSAPATBAN ARANYAT

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992

http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 XVII. évf. 21. szám 2008. május 29. Terjesztői ára: 75 Ft Sokan önzetlenül támogatják a családot http://gszolga.extra.hu Lokálpatrióta hetilap Alapítva: 1992 Egyévesek a gödöllői négyesikrek Május 27-én,

Részletesebben

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja

A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 2012. 20. évfolyam 74. szám A Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának diáklapja 13-22. oldal Tartalom Kovács Gusztáv: Elkezdődött 1 Kovács Blanka (11.E): μετάνοια 2-3 Marján Babett (12.A): Beszélgetés

Részletesebben

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ

XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június KEDVES ZILAHI ENIKŐ ÚTRAVALÓ XVIII. évfolyam 4. szám Nyíracsád havonta megjelenő lapja 2009. június Iskolai ballagás Június 13-án került sor az Ady Endre Általános Iskola nyolcadikosainak ballagására. A búcsúzó ünnepségen sok szülő,

Részletesebben

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyáli. Újság. Advent Gyálon. Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. december Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Puskás Katalin és Bácsi Péter megyei kitüntetést kapott December 4-én, a Pesti Vármegyeházán tartotta megyenapi ünnepségét

Részletesebben

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Reményik Sándor:

LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, Reményik Sándor: XXV. évfolyam 8. szám (AUGUSZTUS) Kisasszony hava, Nyárutó, Új kenyér hava 2013. augusztus 31. Ára: 120 Ft LAKITELEKI ÚJSÁG ALAPÍTO TTA: LEZSÁK SÁNDOR, 19 8 9-BEN VASS LAJOS NÉPZENEI TALÁLKOZÓ Bajától

Részletesebben