Vendégünk: dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus. a Magyar Tudományos Akadémia és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vendégünk: dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus. a Magyar Tudományos Akadémia és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke."

Átírás

1 Kétséges rang e hát szellem, tudás? Homályos származás-e a sugár Amely az égből a homlokomra szállt? Hol van nemesség más ezen kívül? Amit ti úgy neveztek porlatag, Hanyatló báb, mit lelke elhagyott, De az enyém örök-ifjú, erős. Madách Imre 165 éves Magyarországon a Tudományos ismeretterjesztés Ünnepi tudományos ülés Beszélgetés a felsőoktatás aktuális Győr Moson Sopron megyei kérdéseiről. Teremavató - és névadóünnepségek Megyei küldöttgyűlés NagyiNet Vendégünk: dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus. a Magyar Tudományos Akadémia és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke Kedves Olvasóink! Köszöntő Egy 165 éves Társaság köszönti Önöket. Gondolják el, hogy ezen hosszú idő alatt hány és hány magyar ember szolgálta előadóként, szervezőként, a ma divatos szóval: önkéntesként azt a nemes eszmét, amit Bugát Pál 1841-ben így fogalmazott: A társulat magát tudományos társaságnak képzelje, melynek minden egyes tagja tanul és tanít egyszersmind. S higgyék el, hogy nem változott Társulatunknál - nemcsak 1990, hanem a TIT-előd, a Természettudományi Társulat 1841-es megalakulása óta sem - az igényesség, a megbízható tudományos ismeretek tisztelete. Ezért nem szolgálták elődeink és nem szolgáljuk mi sem - pedig komoly anyagi hasznot hozna a tudománytalanságot, a sarlatánságot. Ellenben - a hagyományos, az általános műveltséghez tartozó ismeretanyagot adó előadásokon kívül - egész seregnyi közvetlenül hasznosítható, "hétköznapi" ismeretet kínálunk: szakmai át- és továbbképzést, nyelvi kurzusokat, számítógépes tanfolyamot, ismeretterjesztő sorozatokat, nyári egyetemeket. Ma már a TIT nélkül szegényebb lenne a Tudomány Napja, A magyar nyelv hete, a Műveltség hete, tanulás ünnepe, az Állampolgári Részvétel Hete is. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesületének ha lehetséges még nevezetesebb ez az ünnep. Hisz újkori történetének egyik nagy sikerét, sajnos az ismeretterjesztésben ma már ritka alkalmat, székházának bővülését ünnepelheti. S mi mással tehetné meg ezt, mint neves elődeit megidézve, róluk termeket nevezve el.

2 Hívja Önöket a 165 éves múlt egyik részese a TIT Pannon Egyesülete, hogy ünnepeljenek velünk! S legyenek tanúi annak a munkának, amelynek célját Kossuth Lajos a megalakuló Magyar Természettudományi Társulatnak írt köszöntő szavaiban így fogalmazta meg: Győr, május erőt ad az ismeret a nemzetnek és hatalmassá teszi azt dr. Cseh Sándor elnök 165 éves a hazai tudományos ismeretterjesztés Néhány mondat egy nemes és neves társaság történetéből Egy aláírási ívvel kezdődött: A műveltség a szabadság és az egyenlőség előfeltétele Bugát Pál Aláírási ív a magyar természettudományi Társulatra Alolírttak a természeti tudományokat mívelni s azok jótékonyságát a hazában terjeszteni akarva Részvénytársaságba állunk, s becsületünkel kötelezzük magunkat az Alapszabályok értelmében közredolgozni. Költ Pesten Tavaszutó 28-dik Bugát Pál, az elméleti orvostan professzora, társulást ajánlott kollégáinak a természettudományok művelésére és terjesztésére. Hívására - aláírási ívét en írták alá, szinte valamennyien, akik akkor lényeges szerepet játszottak a természettudományok oktatásában és művelésében június 13-án, tartották alakuló közgyűlésüket, amelynek pártfogója József főherceg volt. Királyi Magyar Természettudományi Társulat néven alakult meg Európa első ismeretterjesztő szervezete, amelynek a kezdeti időszakban olyan neves történelmi személyiségek voltak tagjai, mint gróf Széchenyi István, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Jedlik Ányos, Irinyi János, Petényi Salamon, Enzt Ferenc, stb. A társulat elnökének Bugát Pált, másodelnöknek Kubinyi Ágostont választották ban Szily Kálmán az akkori titkár javasolta, hogy adjon ki a társulat egy folyóiratot Természettudományi Közlöny címmel. (1869. január 8-án szerkesztésében megjelent az első szám) A Közlönynek döntő szerepe volt abban, hogy ugrásszerűen megnőtt a Társaság taglétszáma: az 1868-ban még csak néhány száz tag 1880-ra 5000-re növekedett, az 1910 es évekre pedig elérte a et. A második világháborút követően a negyvenes évek végén - megszüntették az egyesületeket, az ismeretterjesztés a politika fennhatósága alá került között sorra alakulnak a haladó értelmiség tömegszervezete -i A városokban és falvakban, a gyárakban, munkásszállásokon és termelőszövetkezetekben az értelmiségi dolgozók, lesznek a motorjai a régi - új több tízezres tagsággal rendelkező Társadalom és Természettudományi Társulatnak. A 90-es években - a társadalmi, gazdasági, politikai átalakul folyamatában az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrejöttek az önálló vidéki TIT egyesületek. Júniusban az addig megalakult 16 egyesület létrehozta - a teljes országot lefedő - TIT Országos Szövetségét. A Magyar Természettudományi Társulatnak, majd jogutódának a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak Bugát Pálhoz és az alapító gondolathoz méltó elnökei voltak: Kubinyi Ágoston múzeumigazgató, Scitovszky János, pécsi püspök, később hercegprímás, Than Károly, Szily Kálmán,

3 fizikus és nyelvész, egyben a Természettudományi Közlöny főszerkesztője, Lengyel Béla, Ilosvay Lajos, Eötvös Loránd, Hutyra Ferenc, Ádám György, Szentágothai János, Benkő Loránd, és olyan kiváló tagjai, mint Irinyi János, Toldy Ferenc, Trefort Ágoston, Jedlik Ányos, Semmelweis Ignác, Hőgyes Endre, Lenhossék József, Zemplén Géza, Tangl Harald, Erdey-Grúz Tibor, Issekutz Béla, Jávorka Sándor, Zólyomi Bálint, Manninger Rezsõ, Öveges József, Lõrincze Lajos május 19.(péntek) 14,00 Klub Carát étterem Beszélgetés a felsőoktatás aktuális a régiót érintő kérdéseiről A beszélgetés résztvevői: Dr. Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke valamint A Nyugat magyarországi Egyetem -, a Széchenyi István Egyetem -, a Hittudományi Egyetem és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vezetői. MEGHÍVÓ A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesülete tisztelettel meghívja a 165 éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tiszteletére rendezett Ünnepi tudományos ülésére Ideje: május 19. (péntek) 16 óra Helyszíne: TIT Pannon Egyesület Székháza (9021 Győr, Szent István út 5.) Programja: J. S. Bach: A fúga művészete - Contrapunctus 6. A. Forqueray: Jupiter előadja: Horváth Anikó csemballóművész Köszöntő a megjelenteket és a 165 éves Társulatot köszönti: dr. Cseh Sándor a TIT Országos elnökségének tagja, a TIT Pannon egyesület elnöke. A TIT Pannon Egyesülete oktatótermeinek ünnepélyes névadása (A termek a Győr Sopron megyei ismeretterjesztés nagy alakjainak nevét kapják) Horváth Árpád terem A névadóra emlékezik: Kresz Albert fotóművész Timaffy László terem A névadóra emlékezik: Lanczendorfer Zsuzsa néprajzkutató Z. Szabó László - terem A névadóra emlékezik:

4 Tudomány, ember és társadalom Előadó: dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia és a TIT elnöke Beszélgetés a tudományos ismeretterjesztés nyugat - dunántúli feladatairól és a TIT jövőjéről Vendégeink: Bánfalvi Péter a TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület elnöke (Zala megye), dr. Faragó Sándor a Soproni TIT elnöke, dr. Banga Lajos a Vas megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület elnöke dr. Cseh Sándor a TIT Pannon egyesület elnöke május 19.(péntek) 18, 30 A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és a Bencés Diákok Győri Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket A Bencés Szabadegyetem következő előadására: A hit szerepe a tudományban Előadó: dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke május 23. (kedd) 14 óra Helyszíne: TIT Pannon Egyesület Székháza (9021 Győr, Szent István út 5.) MEGHÍVÓ A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja 2006 évi küldöttgyűlésére. Napirendje: 1. Beszámoló a TIT Pannon Egyesülete évi munkájáról. Előadó: Dr. Cseh Sándor - elnök 2. A TIT Pannon Egyesülete évi közhasznúsági jelentése Előadó: Dr. Cseh Sándor - elnök 3. Jelentés a TIT Pannon Egyesülete évi mérlegbeszámolójáról Előadó: Szűcs Istvánné - FEB elnök 4. A TIT Pannon Egyesülete évi terve

5 Előadó: Dr. Cseh Sándor elnök 5. Kitüntetés átadás. A TIT Pannon Egyesület Elnöksége a hazai tudományos ismeretterjesztés 165. évfordulója alkalmából dr. Lengyel Alfréd emlékérem kitüntetést adományoz dr. Lengyel Alfrédnénak. 6 A TIT Pannon Egyesülete oktatótermeinek ünnepélyes névadása (A termek a Győr Sopron megyei ismeretterjesztés nagy alakjainak nevét kapják) Mónus Imre terem Emlékezik: dr. Horváth József könyvtárigazgató Turóczy Mária terem Emlékezik: Salamon Nándor művészettörténész Winter Ernő terem Emlékezik: Ada Winter Péter és Mészáros Sándor a Tungsram nyugalmazott főmérnöke A Győr Sopron megyei tudományos ismeretterjesztés nagy alakjai, akikről a TIT Pannon Egyesülete termei a neveiket kapták Dr. Horváth Árpád augusztus 3-án született Győrött. Édesapja, Horváth Lajos, győri fiákeres, majd taxis volt. A győri Bencés Gimnáziumban egykori tanára, Ferenczy Viktor vezette be a technikatörténet csodás világába. Szabad bejárása volt az iskola fizikai szertárába. Annak raktárában találta meg az intézet egykori tanárának, Jedlik Ányosnak kísérleti fizikai eszközeit. Nagy hatással voltak rá a diákkori élményei: az egykori győri Katonaréten (ma Bem tér) a Parseval hadiléghajó látványa, a győri malmok, vasúti mozdonyok és gépműhelyek, cséplőgépek, traktorok, autók, szivattyútelepek világa. A Tudományegyetemen az Európa-szerte ismert, híres kémikusoknál, Buchböck Gusztávnál, Winkler Lajosnál, Száhlender Lajosnál és Doby Géza növénykémikusnál tanult. A világhírű földrajztudós, Cholnoky Jenő, vezette be a földrajzi tudományokba. Tanári diplomájának megszerzése után visszatért szülővárosába, ahol Bíró Gusztáv, a győri Vegyvizsgáló Állomás igazgatója, avatta be a gyakorlati analitika műhelytitkaiba és a mikroszkóp-technika csodás világába. Leginkább élelmiszer és drogok vizsgálatával foglalkozott. Textilipari technikusi képesítést szerezve a Grab-féle nitró-műbőrgyárba került, majd 1941-ben Budapesten műszaki doktorátust szerzett. Pályáját az Iparügyi Minisztériumban folytatta ben mérnök-tanára lett a győri Gépipari Gimnázium és Textilipari Szakiskolának, majd az iskola szétválásakor a Rejtő Sándor Textilipari Technikum műhelyfőnöke lett. Bekapcsolódott a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyi szervezetének munkájába. Vezetője lett a Magyar Csillagászati Egyesület győri csoportjának ban Budapestre, a Rákóczi Gimnáziumba került, majd bekövetkezett nyugdíjazásáig - az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban a kémia vezető tanára volt. Nyugdíjasként a győri Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán technikatörténetet adott elő. Irodalmi tevékenysége: Első cikkei - még a háború előtt - a Búvár című tudományos ismeretterjesztő lapban jelentek meg ben adták ki Jedlik Ányos életét bemutató A dinamó regénye című könyvét. A háború után többek között a Természet és Társadalom, az Élet és Tudomány, a Haditechnika, a Magyar Vízgazdálkodás, a Fémkohászat, a Technikatörténeti Szemle című szaklapokban jelentek meg cikkei és tanulmányai. Dr. Horváth Árpád több tudománytörténeti film szakértőjeként is közreműködött. Igazi éltető eleme a technikatörténetet népszerűsítő irodalmi tevékenység volt. A legtöbb könyvét e téma ihlette: A varázsinga (Eötvös Lóránd élete ), A reformkor mérnöke (Vásárhelyi Pál ), Az óra regénye (1957). A Fizika és haladás című négykötetes tankönyvét között Fehér Imrével írta meg. Majd következett a Csillagnézők (A csillagászat regénye ); A tüzes gép (Fejezetek a gőzgép történetéből -1963);

6 a Végtelen világegyetem; a Camera obscura (A fényképezés és a film története ); a Korok, gépek, feltalálók (1966); Az ágyú históriája és a Muzsikáló szerkezetek (1967). Folytatódott A gépkocsi regényével (1968 majd 1972); A hadirepülés évszázadával; A gondolat szárnyaival (1969); a Verne a technika álmodójával és az Utak, hidak, vasutak (1970) cíművel. Majd jött a Csodafegyverek (1972); a Jedlik Ányos(1974); a Nagy vállalkozások (1976); a Megkésett világhír (1980); az Órák, óriások (1982); az Edison (1983); A technika varázs (1984); A tűzgéptől a gázturbináig (1986) s végül 1988-ban a Nívó-díjas: A távcső regénye. Kedvenc hobbyja a technikatörténeti témájú tárgyak (régi órák, térképek, csillagászati eszközök, Edisonfonográf, galvanométerek) és könyvek gyűjtése volt. Mónus Imre Hódmezővásárhelyen, szegény emberek egyetlen gyermekeként nevelődött 18 éves koráig Mónus Imre, s szüleinek korai halála miatt hamar kellett felnőtté válnia. A tanyasi gyerek tehetségének köszönhette, hogy iskolai tanulmányaiban főként a humán tudományok területén kimagasló eredményeket ért el. A Bethlen Gábor Református Gimnázium tanulójaként az őt tanító Németh László, a magyar irodalom jeles alakja, hamar felfigyelt a diák Mónus Imre olvasottságára, s ő volt első megbízója is, hogy diáktársainak tartson ismeretterjesztő kiselőadásokat azokról a könyvekről, melyeket 17 éves korára már kiolvasott. Talán innen indult az a nagy ívű ismeretterjesztő munka, melynek értelme már egy diák számára is nyilvánvaló lehetett: megosztani másokkal az irodalom, a műveltség kincseit, értékeit igazi küldetés. Mónus Imre egész életét meghatározták a könyvek, melyben a magyar- és világirodalom, a nyelvészet és kultúrtörténet szinte minden témaköre fontos volt. A megszerzett tudást és műveltséget soha nem akarta megtartani magának. Mindig arra törekedett, hogy ezek az ismeretek széles körhöz jussanak el, s minél több ember életébe épüljenek be. Szenvedélyesen hitte, hogy a kiművelt emberfők nagy dolgokra képesek, eredményesebbek a munkában, érzőbbek a magánéletben, és fogékonyabbak a világ minden csodájára. Az ELTE magyar-könyvtár szakának elvégzése után a szakszervezeti könyvtárhálózat Győr-Moson-Sopron megyei kiépítésében nagyon jelentős szerepet játszott. Több mint kétszáz fiókkönyvtár tartozott irányítása alá. Ezekbe a könyvtárakba nem csak az új kötetek jutottak el a Mónus Imre által vezetett Központi Szakszervezeti Könyvtárból, hanem azok az élő emberek is, akik e köteteket írták. A megye legkisebb falvaiba is elvitte a magyar irodalom legkimagaslóbb íróit és költőit, rendületlenül hitt abban, hogy minden embernek joga van a kultúra értékeinek megismeréséhez. Író-olvasó találkozók sokaságán tudta az olvasót és az alkotót közelebb hozni egymáshoz, fölkeltve evvel az emberekben szunnyadó érdeklődést az irodalom iránt. Mónus Imre népművelő tevékenysége később túlnőtt a könyvtármozgalom keretein, és bekapcsolódott a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkájába. A legkülönfélébb témakörökben nyelvészet, viselkedéskultúra, retorika, zene, irodalom, képzőművészet tartott előadásokat remek stílusban, hallgatósága nagy örömére. Szerteágazó érdeklődését nem csak előadásaiból ismerhették meg a győriek, hanem azokból a publikációkból is, amelyeket a könyvtári, az irodalmi, a helytörténeti folyóiratokban publikált. Évekig szerkesztette a Kisalföldi Könyvtáros című kiadványt, és a Műhely kritikai rovatát vezette évekig. Rendszeresen olvasott fel recenziókat a Magyar Rádió Győri Stúdiójában, s életének utolsó harmadában életre hívta a Németh László Kör győri csoportját, melynek rendezvényein rangos előadók ismertették Németh László gazdag hagyatékát. Aktív tagja volt az Olvasó Népért Mozgalomnak, és tőle származik a Győri Életrajzi Lexikon megvalósításának gondolata ban a TIT Pannon Egyesülete oklevéllel tüntette ki a tudományos ismeretterjesztésben kifejtett kimagasló előadói és szervezői tevékenységéért. Mónus Imre 1997-ben a Győr Közművelődéséért Díjat érdemelte ki. Szakmai munkásságát több magas rangú állami kitüntetés is fémjelzi. A szó legnemesebb értelmében népművelő volt, aki mérhetetlen műveltségét tudatosan osztotta meg másokkal évtizedeken át. Dr. Timaffy László születtem Mosonszentandráson április 16-án. Mosonmagyaróváron érettségiztem a piarista gimnáziumban, 1934-ben. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szereztem történelemföldrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. Itt avattak bölcsészdoktorrá 1939-ben. Itt voltam tanársegéd, közben elvégeztem a Közgazdasági Egyetem gazdaságföldrajzi szakát. Így kerültem Mosonmagyaróvárra a

7 Mezőgazdasági Főiskolára tanárnak agrárföldrajz-pedagógia szakon 1943-ban ben megszerveztem a Főiskola mellett működő Széchenyi Népfőiskolát, aminek igazgatója voltam megszűnéséig, 1949-ig. Ekkor bélistára kerültem, voltam favágó, kántor a Szigetközben, majd Győrben segédmunkás az Építő Vállalatnál, eladó a Rafilm boltjában, végül furulyatanár a zeneiskolában ban tanár lettem a mosonmagyaróvári Gimnáziumban, innen tartóztattak le 1957-ben és elítéltek másfél évre. Szabadulásom után újra kezdődött segédmunkás, majd furulyatanár életem, míg végre 1963-ban tanár lehettem a győri Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolában. Innen mentem nyugdíjba 1976-ban. Közben a tudományos kutató munkámat megszakítatlanul végeztem a Tudományos Akadémia megbízásából. Tanulmányaimmal országos első díjakat nyertem ben jelent meg első országos sikerű könyvem, a Szigetközi Krónika. Irodalmi munkásságom: Szigetköz vízrajza Bölcsészdoktori értekezés 1939 Szigetközi Krónika Győr, 1975 A lipóti Petőfi TSZ története 1976 Tanulmányok Dunaszentpálról 1977 Szigetköz Gondolat kiadó néprajzi sorozatában 1980 A néprajzi anyag felhasználása a történelem-szakkörökben Tankönyvkiadó 1977, 1982 A kisalföldi kocsik, szekerek szókincsének nyelvatlasza és szótára ELTE és az MTA Nyelvtud. Intézetének kiadása 1985 Tündértó titka, Kisalföldi népmesék, Móra kiadó 1987 Ezer Sziget Országa, Szigetköz Móra kiadó 1988 Rábaköz és Hanság Győr, 1991 Táltosok, tudósok, boszorkányok, Kisalföldi népmondák, Győr, 1992 Tanulmányaim jelentek meg az Ethnographia, az Arrabona, Néprajzi Értesítő, Magyar Nyelvőr szakfolyóiratokban, A Magyar Néprajz 3. kötetében, az MTA emlékkönyveiben, kiadványaiban, francia, német, csehszlovák folyóiratokban. Előadásaim száma több száz. Filmjeim az MTV Magyar tájak sorozatában: Szigetköz, Rábaköz, Pannonhalmi dombvidék, Rába folyó az eredettől a győri torkolatig. Az Örökségünk sorozatban: Aranymosás, Szigetközi halászat, Pásztorkodás. Portréfilmem a TV adásában Kitüntetéseim Elsők között kaptam meg néprajzi kutatásaimért a Sebestyén Gyula emlékérmet, a HNF országos Honismereti Emlékérmet, a HNF Társadalmi Munkáért emlékérmet, az Érdemes pedagógus kitüntetést, a Pedagógus Szolgálati emlékérmet, a TIT országos aranyérmes előadói kitüntetést, háromszor kaptam meg a Szocialista Kultúráért emlékérmet, 1970, 1978, ben Hédervár díszpolgárává választottak 1991-ben kaptam meg az 1956-os Emlékérmet 1992-ben a Győr Közművelődéséért kitüntetést 1992-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjét 1993-ban Pro Urbe Győr Turóczi Mária augusztus 7. Jászberényben született. Középiskolai tanulmányait már a győri Apponyi Albert Magyar Kir. Leánygimnáziumban folytatta, ahol 1925-ben érettségizett. Innen a budapesti Országos Magyar Kir. Képzőművészeti Főiskolára vezetett az útja, ahol 1929-ben középiskolai rajztanári oklevelet szerzett. Mesterei Illés Aladár, Benkhardt Ágota és Kisfaludi Strobl Zsigmond voltak ban a Képzőművészeti Főiskola Apponyi Kollégiuma elvégzésével, a tanítóképzésre jogisító rajztanári oklevelet kapott ig, a győri Magyar Állami Elemi Tanítóképzőben, majd Győri Állami Tanítóképzőben rajzot, művészettörténetet, ábrázoló geometriát és műszaki rajzot oktatott. A következő tanévtől a Kazinczy Gimnáziumban és a Zrínyi Gimnáziumban végezte pedagógusi munkáját. Innen a Győri Leánygimnáziumba vezetett az útja, ahol főállásban 1965-ig, majd nyugdíjas óraadó tanárként nevelte növendékeit. Turóczi Mária nem csak pedagógus, de festőművész és tanfelügyelő is volt. Hozzá tartozott a szombathelyi és székesfehérvári tankerület rajz és kézimunka szakfelügyelete. Rajztanárként nem lankadó figyelemmel kutatta a színek csodálatos világát. Kollégájával Panka Károllyal, 28 évi kutatómunka gyümölcseként megírta a Színek világa és a személyiség című könyvet. Tapasztalatairól nemzetközi konferenciákon számolt be. Pedagógus társaival, a rajztanári munkaközösség vezető tagjaival általános - és középiskolások részére művészettörténeti segédlet füzetet állítottak össze.

8 Munkásságának köszönhetően több nemzetközi konferencia előadójának meghívták. Számos továbbképzést és tanfolyamot szervezett és vezetett diákok, felnőttek és rajztanárok számára egyaránt ban szervezte meg és több, mint 17 éven át vezetett képzőművészeti előadássorozatokat (havonta 1 1 alkalommal színes vetített képes előadásokon vehettek részt az érdeklődők) és képzőművészeti klubot a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Győr Városi Szervezetének tagjaként. Festészetét (főleg akvarelljeit) a nagyközönség a Győr Sopron megyei közös tárlatokon valamint önálló kiállításokon ismerhette meg. Győrben hunyt el május 7 én. Kiállításai: Győri Műcsarnok 1969, 1975 Városi Könyvtár Galériája 1981 Béri Balogh Ádám Honvéd Kollégium életmű kiállítás Elismerései: Már diákként dicséretben részesült a rajztanárok vándorgyűlése alkalmából Pápán. Miniszteri elismerést két alkalommal kapott, először 1939-ben, majd 1964-ben. Rajzpedagógiai munkásságát 1971 ben Székely Bertalan éremmel ismerték el. Hitvallása: Arany János gondolatát vallotta magáénak: A művészet a valóság költészete. Winter Ernő akadémikus, az MTA tagja a magyar híradástechnikai tudomány és ipar úttörője, évtizedeken át lelkes vezetője március 15.-én született Győrött, a mai Stelczer Lajos út 8. szám alatti házban. Szegény szülők gyermeke volt, apja foltozó szabó, anyja mosónő, tízen voltak testvérek. A középiskolát a győri Állami Főreáliskolában (ma Révai Gimnázium) végezte. Édesapját korán elvesztette, így 14 éves korától önmagát kellett eltartania. Érettségi után önkéntesként szolgált az olasz fronton. Az első világháború befejeztével iratkozhatott csak be a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára. Egyetemi tanulmányai alatt két évig Drezdában, majd Pesten a Meister szappangyárban dolgozott. Huszonnyolc éves volt amikor végre kezébe kapta a diplomáját. Mint fiatal vegyészmérnök került az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. üzemi laboratóriumába. A vállalat ez idő tájt kezdett rádiócsövek gyártásával foglalkozni. Válságos ideje volt ez a magyar rádiócsőgyártásnak. A vállalat számára létkérdéssé vált, hogy a külföldi szabadalmaktól független, de azokkal egyenértékű vagy jobb minőségű rádiócsöveket tudjon gyártani és exportálni. Cukor Károlynak a magyar rádiócsőgyártás vezetőjének kérésére Winter Ernő kidolgozott egy eljárást, miszerint a rádiócsövekben katód huzalnak platina-nikkel ötvözetet alkalmazott. Az így nyert katódok elektromissziója alkalmas volt arra, hogy külföldi gyártmányokkal már minden tekintetben versenyképes hazai bárium csövek - et gyártsanak. Winter Ernő találmányával így az Egyesült Izzó a világpiacon kiemelkedő helyet foglalt el. Ezt követőleg rövid idő alatt kidolgozta - a mikrofonia kiküszöbölésére - a csövek rácsának aranyozását, s ezzel sikerült megalapoznia a magyar rádiócső gyártás világhírét. Fiatal éveiben szenvedélyes hegymászó volt, feljutott a Keleti-Alpok legmagasabb, 3899 méteres csúcsára, az Olteherre. A felszabadulás után Winter Ernő egyike volt az elsőknek, akik az Egyesült Izzó rádiócső gyártását megindították. Újfajta telepes csövek kidolgozásával és exportjával sikerült az Egyesült Izzónak a svájci piacot meghódítani. Winter Ernő többekkel együtt megalakította a mikrohullámú kutatásokat végző Távközlési Kutató Intézetet ben az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia tagjává választotta. Az általa vezetett Híradástechnikai Bizottság tekintette át elsőnek és szervezte meg a hazai híradástechnikai kutatást és fejlesztést. Alapító tagja volt az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnak Az 1958-ban megalakult Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézetének ő lett egyik igazgatóhelyettese. Az Intézetben 1971-ben bekövetkezett haláláig az elektron-emisszió problémáival foglalkozott. Winter Ernő kétszeres Kossuth-díjas (1951 és 1956), háromszor kapta meg a munkaérdemrend arany fokozatát és életművének elismeréséül Puskás Tivadar Emlékéremmel tüntették ki.

9 Z. Szabó László Egy Pozsonyhoz közeleső kisvároskában, a csallóközi Somorján születtem 1927-ben. Apám a kisemberek világához tartozott; mindennel próbálkozó, nyugtalan természetű ember volt. A gyerekkor szokásos játékai, vágyai és álmodozásai engem is úgy érintettek és befolyásoltak, akár többi társamat. Udvarokon s a kertek alján telt az életem. Úgy emlékszem erre vissza, mintha egy nagy családban teltek volna napjaim. Talán a közeli Duna sejtelmes, sokszor kiismerhetetlen ágvizei, a folyót kísérő erdők titokzatosnak tűnő világa tette mássá, másokétól különbözővé ezeket az éveket. No meg anyám meséi. Ezek persze nem valóságos mesék voltak, hanem az övéiről szóló történetek. A régmúlt és közvetlen közeli idő elevenedett meg bennük. Iskoláimat Somorján kezdte, majd 1939-ben Dunaszerdahelyen folytattam. Itt akkor szerveztek egy kis gimnáziumot a Pozsonyból kikerült csallóközi gyerekek számára. A háborút követően Csehszlovákiából szökött emberként kerültem Budapestre. Magyar-történelem szakos tanárjelöltként végeztem az egyetemet, 1951-ben szereztem tanári diplomát. Az irodalom mindig kísértett. A Válaszban verseim jelentek meg, fordítottam a rádiónak, aztán valahogy abbahagytam a szépirodalommal való kísérletezést. Amikor az egyetemen végeztem, az egyik gyakorló gimnáziumba neveztek ki tanárnak, de én vidékre mentem. Előbb Tatán, majd Győrben tanítottam s tanítok ma is. A tanári pályát sohasem tudtam ott hagyni. Ez határozta meg s határozza meg mindmáig életem. Hiszem, hogy a nevelésnél nem lehet fontosabb. Kár, hogy ezt kevesekkel sikerült eddig megéretnem. Győrött 1958 őszén akkor kerültem a városba egyik alapítója voltam a győri Irodalmi Színpadnak. Abban az időben jó két évtizeden át ez az együttes országos rangot vívott ki magának az irodalom népszerűsítéséért végzett munkájával. Hosszú lenne felsorolni ősbemutatóinak, írói estjeinek, élő újságjainak címeit, sorozatát. Emellett 1966-tól az anyanyelv ápolásáért indított mozgalomnak, a Kazinczy-versenyeknek vagyok országos szervezőtitkára. Közben Wacha Imrével közösen megírtuk a verseny történetét is, megfogalmazva könyvünkben majd másfél évtized nyelvművelő tapasztalatait. E két évtizedes országos mozgalom, az anyanyelv tisztaságáért végzett munka ma már történeti tény, egyik mozzanata az anyanyelv történetének ben alapítója voltam a Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaságnak. Ez a társaság azóta komoly rangot szerzett a költészeti biennálék rendezésével és a Radnóti-díj sorozatos kiadásával. Az élő költészet fontos fóruma mindmáig. Ezt a munkát az Írószövetség támogatásával, különösképpen pedig Fodor András hathatós közreműködésével közösen végezzük. A társaság országos hírnevet nem csupán díjat odaítélő munkája révén szerzett; az ott élő költészet rendszeres népszerűsítésével is igyekszik szolgálatát teljesíteni. E munkánk mellett fennmaradó időmet az irodalomtörténeti kutatások kötik le. Jelenleg a nyelvújítás történetének feldolgozásával foglalkozom. Szükségesnek vélem az egész folyamat újrafogalmazását, hogy világosabban láthassuk a múlt küzdelmeinek eredményeit a máig ható tennivalóit. Z. Szabó László (Z. Szabó László életrajza az Írószövetségbe valósikeres tagfelvételi kérelméhez készült) További életrajzi adatok: 1974-ben Dramaturgia-színházelméleti diplomát kap a Színház- és Filmművészeti Főiskolán től magyar nyelvet és irodalmat tanít a pozsonyi egyetemen től haláláig óraadó tanár a Győri Balett Kísérleti Tánc és Vizuális Szakközépiskolában és a Kazinczy Gimnáziumban. Legjelentősebb kitüntetései: Apáczai Csere János-díj (1986); Kiváló tanár (1974); Kazinczy-díj (1970); Radnóti-díj (1971); Ifjúsági díj (1979) PROGRAMAJÁNLAT A győrsági Általános Iskola a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézettel és a TIT Pannon Egyesülettel együttműködve, május én rendezi meg: Sajó Károly Országos Környezetvédelmi Csapatverseny 7-8. évfolyamos tanulóknak Helyszíne: Általános Iskola ( 9084 Győrság, Öreg u. 11)

10 NagyiNet Ingyenes számítógépes alapképzés nyugdíjasoknak Időpont: május 22, 24, 29, 31. naponta: 9,00 12,00 óra június 2, 7, 9, 12, 14, naponta: 9,00 12,00 óra Helyszín: a TIT Pannon Egyesülete Székháza Winter Ernő - Számítógépes terem Tehetséggondozó Bentlakásos Tábor Matematika, Kémia, Biológia Környezetismeret Tantárgyakból Táborunkban elsősorban az országos felmenőrendszerű tantárgyi versenyek megyei résztvevőit és a matematika, kémia, biológia környezetvédelem iránt érdeklődő általános iskolásokat (5-8 osztály) várjuk. Időpontja: június 26 június 30. Jelentkezési határidő: június 9. Helye: a TIT Pannon Egyesülete Székháza Vár rád a tudás, a játék, a társak, egyszóval a tábor! IV. Gerontológiai Nyári Egyetem Győr, június A konferencia központi témája: a demencia A nyári egyetem szakmai irányítója: Prof. Dr. Iván László az Idősügyi Tanács szakértő tagja, a Magyar Szociálpolitikai Társaság elnöke Szakmai házigazdája: Makra Ottó, a Megyei Szociális Módszertani Intézet igazgatója Vendég: Bécs tartomány (Ausztria) a CS Pflege- und Sozialcentrum Kalksburg A konferencia résztvevő meglátogatják a bécsi intézményt dr. Feller Gábor osztályvezető főorvos szakértő kalauzolásával. Jelentkezési határidő: május 31. A programokról érdeklődni lehet: TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT PANNON EGYESÜLETE 9021 GŐR, SZENT ISTVÁN ÚT GYŐR, PF. 83 TELEFON: , , , E- MAIL: AXELERO. NET

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán

Önéletrajz. Személyi adatok. Foglalkozási terület. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév(ek) / Utónév(ek) Balogh Zoltán Cím(ek) Mikecz Kálmán utca 19/b, 4400 Nyíregyháza (Magyarország) Mobil +36 30 205 7047 E-mail(ek) bazoli@freemail.hu Állampolgárság

Részletesebben

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért

Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Egyéves Miniszterelnöki Ösztöndíjban részesül a 2014. évi nemzetközi diákolimpián elért Biológia bronzérme elismeréseként Hegedűs Barnabás egyetemi hallgató, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium

Részletesebben

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője

Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője Mentler Mariann MTT Nyugat-dunántúli szekció vezetője 1980-as évek: a tömegoktatás következménye a tehetségvédelem újraéledése (nemzetközi, hazai) Megalakul a Tehetség Világtanács (1975), majd az Európai

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2015-2016-os tanév Iskolánk tantestületének és oktatástnevelést dolgozóinak adatai 20152016os tanév 1. Pedagógus1 Bessenyei György 2. Pedagógus2 Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 3. Pedagógus3 Eötvös József

Részletesebben

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám:

Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: Mobilszám: Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév/Utónév: PALKÓ TIBOR Cím: Magyarország, 2760 Nagykáta Gyóni Géza u. 1. Telefonszám: +3657502400 Mobilszám: +36305963711 E-mail: palko.tibor@uni-eszterhazy.hu Honlap:

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31.

Szakmai beszámoló. Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás. Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum. 2014. október 2 2015. május 31. Szakmai beszámoló Dr. Nagy Gyula 100 időszaki kiállítás Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum 2014. október 2 2015. május 31. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumánál elnyert pályázat

Részletesebben

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából

Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Lezajlott a X. Ribár Béla emlékverseny fizikából Muhi Béla összefoglalója A Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete a GENIUS tehetséggondozó mozgalom keretében tizedik alkalommal rendezte meg a Ribár Béla

Részletesebben

T. Ágoston László 70. születésnapjára

T. Ágoston László 70. születésnapjára T. Ágoston László 70. születésnapjára A Magyar Írószövetség és a Hungarovox Kiadó és a jelenlévő vendégek T. Ágoston László író 70. születésnapját köszöntötte 2012. október 11. (csütörtök) 18 órakor a

Részletesebben

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2.

Pedagógusok képesítése. Végzettségek szintje szakonként. 1. KLTE TTK 1. egyetem 1. matematika 2. ábrázoló geometria. 1. főiskola 1. földrajz 2. Végzettségek általános iskolai Az oklevelet kiállító intézmények megnevezése (a kar jelölésével) Nápolyi Pedagógusok képesítése Végzettségek szintje szakonként Mely szakokra képesített (tantárgyanként)

Részletesebben

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon

SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris. Intézmények elhelyezése a kiállításon SULIMIX 2008. december 10 11. Millenáris Intézmények elhelyezése a kiállításon 78 4 10 55 45 34 71 29 59 52 25 80 22 70 46 23 30 37 50 77 47 2 16, 17, 18 61 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Arany János

Részletesebben

Családok Európai Éve 2014.

Családok Európai Éve 2014. A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT KÖRÖSÖK VIDÉKE EGYESÜLET BÉKÉSCSABA 48. MAGYAR NYELV HETE BÉKÉS MEGYÉBEN 2014. április 7-19. Családok Európai Éve 2014. Társadalmi felelősségvállalási pályázati kollégiuma

Részletesebben

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30.

Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, november 3 30. A Magyar Tudomány Ünnepi Hónapja, 2012. november 3 30. A magyar tudomány napját a pozsonyi országgyűlés 1825. november 3 i felajánlásától származtatjuk. Az Országgyűlésen Gróf Széchenyi István adományával

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév 1. Pedagógus 1. Eszterházy Károly Főiskola Eger Sorsz Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanár

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév

Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai es tanév Iskolánk tantestületének és oktatást-nevelést segítő dolgozóinak adatai 2016-2017-es tanév Besorolási Pedagógusok Végzettség szintje kategória Tantárgy Szakképzettségek Pedagógus szakvizsgák 1. főiskola

Részletesebben

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET

II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET ÉS A PEDAGÓGIAI SZOLGÁLTATÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE TEHETSÉGGONDOZÓK ÉS VERSENYSZERVEZŐK MUNKACSOPORTJÁNAK II. GYŐRI ORSZÁGOS KONFERENCIÁJA 2005. május 18 20.

Részletesebben

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve

Pályázati azonosító. Székhely település. Székhely megye. Pályázat kódja. Pályázó neve (A pályázat kódja: ) -001 MTA Természettudományi Kutatóközpont Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet Tanuljunk egymástól! - MFA nyári iskola középiskolásoknak 1 885 000 Ft -002 MTA Agrártudományi Kutatóközpont

Részletesebben

Emlékezzünk az elődökre!

Emlékezzünk az elődökre! Emlékezzünk az elődökre! Pályázók: Nagy Ottó (16 éves) Tamaskó Marcell (16 éves) Iskola neve: SZOI Vörösmarty Mihály Gimnáziuma A pályamunka befejezésének időpontja: 2012. március 29. Dolgozatunk a hagyományteremtés

Részletesebben

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége

Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége tanító 19 fő Nevelést-oktatást végző pedagógusok végzettsége Munkakör Iskolai végzettség Intézmény neve általános iskolai tanító angol nyelv társadalomtudományi és gazdasági szakfordító Diploma szerzési

Részletesebben

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER

VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER Szent István Egyetem Alkalmazott Bölcsészeti Kar, Jászberény AKKREDITÁLT, ÚJ DIPLOMÁT ADÓ KÉPZÉSEK! Szakirányú továbbképzések diplomával rendelkezők számára VIZUÁLIS MEDIÁTOR, ISKOLAI DESIGNER A képzés

Részletesebben

THE Roadshow

THE Roadshow THE Roadshow 2011.11.08. ÁLLOMÁSOK PROGRAM (2011-2012. tanév-i. félév) Dátum Város Iskola Cím Október 24. Budapest Eötvös József Gimnázium 1053 Budapest, Reáltanoda utca 7. November 8. Budapest II. Rákóczi

Részletesebben

Továbbtanulási statisztikák

Továbbtanulási statisztikák Továbbtanulási statisztikák 2008-2016 megnevezés 2007/2008. 2008/2009. 2009/2010 2010/2011. Átlag % % % % % % % % Gimnázium 30 39 29 39 38 34 29 38 34 Szakközépiskola 58 51 49 54 38 42 48 35 47 Szakiskola

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta)

BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) BÁCS-KISKUN MEGYEI PEDAGÓGIAI HETEK 2014. Nincsen út járatlan és nincs az a cél, amelyhez ne vezetne ösvény. (Boncza Berta) 1 Tartalom Bácsalmás Bácsalmás Kistérségi Többcélú Társulás Óvodája és Egységes

Részletesebben

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója

Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója Az EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIMNÁZIUM 2014-2015. tanévre vonatkozó felvételi tájékoztatója 1. Az intézmény neve: EGRI SZILÁGYI ERZSÉBET GIM- NÁZIUM ÉS KOLLÉGIUM 2. Címe, telefonszáma: 3300 EGER, IFJÚSÁG

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum

2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 2007/2008-as tanév Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Országos versenyszervező: OFI OPKM 1089 Budapest, Könyves Kálmán körút 40. 06-1-323-55-00 Honlap: www.opkm.hu

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10.

25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny. NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. 25 éve a tehetséggondozás szolgálatában - Öveges József fizikaverseny NPK EMBER ÉS TERMÉSZET SZAKMAI MŰHELY, Veszprém, 2015.09.10. Tartalom O Indulás, történeti áttekintés O Változások O Statisztikák O

Részletesebben

KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban október 7-13. Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér Győr KÖNYVTÁRAK AZ EMBERI KAPCSOLATOKÉRT Országos Könyvtári Napok 2013-ban

Részletesebben

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0

SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Fizikatörténet Jedlik Ányos élete és munkái Horváth András SZE, Fizika és Kémia Tsz. v 1.0 Áttekintés A magyarországi tudomány előzményei Jedlik születésekor: Reneszánsz: átlagos tudományos aktivitás.

Részletesebben

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy

S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvoda, 5540, Kossuth u. 17 (alsó tagozat) S.sz. Név Hol végzett Szakképesítés Osztályfőnök Beosztás Tanított tárgy 1 Pedagógus 1 i Brunszvik Teréz Óvóképző Intézet,

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

Gyõr-Moson-Sopron Megye

Gyõr-Moson-Sopron Megye Közmûvelõdési Programok Tájoltatásának Programfüzete Gyõr-Moson-Sopron Megye Bartók Béla Megyei Mûvelõdési Központ Közhasznú Társaság 9022 Gyõr, Czuczor Gergely utca 17. Tisztelt Polgármester! Kedves Közönség!

Részletesebben

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG

Fáy András Református Általános Iskola és Alapfokú Mővészetoktatási Intézmény Gomba. Az iskola dolgozói. NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Az iskola dolgozói 1. Apró Rita 2. Bendıné Mag Anikó 3. Erdélyiné Buzás Éva NÉV OKLEVÉL kiállítója VÉGZETTSÉG Szabadkai Pedagógiai Akadémia - Eötvös József Fıiskola, Baja Eszterházy Károly Tanárképzı Fıiskola,

Részletesebben

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT:

Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Hetedhét Határ Legjobb Kis Matematikusa 2010. május 22. döntő A DÖNTŐBE AZ ALÁBBI 116 ÁLTALÁNOS ISKOLA 259 TANULÓJA KERÜLT: Baja Balassagyarmat Balkány Berettyóújfalu Budaörs ÚÁMK Felsővárosi Tagintézménye

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05.

OH Tanügy-igazgatási és Területi Koordinációs Főosztály Az Oktatási Hivatal által nyilvántartott kerettantervek 2011.07.05. 1. 6380/2005. Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium (1056 Budapest, Irányi u. 19-23.) Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium Alternatív Kerettanterve négy os 9-12. jóváhagyás (11779-3/2005. sz. miniszteri

Részletesebben

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai

Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Az UNICEF Gyerekbarát Település Értékelő Bizottságának tagjai Danks Emese, az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány ügyvezető igazgatója Több mint húsz éve foglalkozik kommunikációval hazai és nemzetközi

Részletesebben

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24.

Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása. Dr. Huszty Gábor elnök. HTE közgyűlés 2012. 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása, egyesületi díjak átadása Dr. Huszty Gábor elnök HTE közgyűlés 2012 2012. május 24. Tiszteletbeli elnökségi tagok jóváhagyása Az Egyesület tagjait és tiszteletbeli

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról

BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL OKTATÁSI F OSZTÁLY BESZÁMOLÓ a 2012. évi őszi érettségi vizsgákról A 2012. évi őszi vizsgaidőszakban a 100/1997. (VI. 13.) kormányrendelet 11. (4) bekezdésben foglaltak

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap

s z e p t e m b e r hétfő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap s z e p t e m b e r fő kedd szerda csütörtök péntek szombat vasárnap aug 29 aug 30 aug 31 1 2 3 4 szept. 1-4 alakuló 9.00 pót- és osztályozó vizsgák 10.00 munkaközösségi ek évnyitó osztályfőnöki órák 5

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Javaslat Kádár Béla szellemi hagyatéka települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Kádár Tünde (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. június 18. (település, dátum) (P. H.) I. A JAVASLATTEVŐ

Részletesebben

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal

Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika. Békefi Zsuzsa Kubatov Antal Rátz Tanár Úr Életműdíj 2014 Matematika Békefi Zsuzsa Kubatov Antal BÉKEFI ZSUZSANNA 1967-ben kezdte középiskolai tanári pályáját matematika-fizika szakos tanári végzettséggel. Két évig a keszthelyi Vajda

Részletesebben

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben.

Európai utas. Találkozások. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Berecz András mesemondó adott nagy sikerű estet Határtalan mesék címmel május 17-én a Közép-európai Kulturális Intézetben. Az Ötágú síp című sorozatban határon túli magyar kulturális műhelyeket mutattunk

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

1. Szöveges beszámoló a évi közhasznúsági tevékenységről

1. Szöveges beszámoló a évi közhasznúsági tevékenységről 1. Szöveges beszámoló a 2007. évi közhasznúsági tevékenységről 2007. évben is részesültünk a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumának támogatásából, amely az előző évekhez képest harmadával csökkent,

Részletesebben

A nyitórendezvény Párizs

A nyitórendezvény Párizs A nyitórendezvény Párizs 60 ország, 1000 résztvevő (politikusok, tudósok, szakmai szervezetek képviselői, nemzeti képviselők, diákok) Nemzetközi Diákpályázat győztesei Kiállítás, bemutatók, geo-song Párizsi

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók

Személyi feltételek Pedagógusok által ellátott tantárgyak, szolgáltatások Tanítók A 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. számú melléklete Különös közzétételi listát határoz meg a nevelési - oktatási intézmények részére. A fenti rendelkezésnek az alábbi a dokumentummal kívánunk eleget

Részletesebben

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai

A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József Alapítvány 2007. évi ösztöndíjasai A Szegedi Tudományegyetem Sófi József a Szegedi Tehetségekért Alapítványa 2001. január 2- án jött létre, és eddig 4 millió forint

Részletesebben

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA

(A pályázat kódja: NTP-TDK-14) DÖNTÉSI LISTA Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek 1. NTP-TDK-14-0001 Gazdaságés Társadalomtudományi Elmélet és gyakorlat - az Európai Unió kiemelt ügyei a hallgatók kutatásaiban 1 2. NTP-TDK-14-0002

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html

Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Forrás: http://www.termeszetvilaga.hu/szamok/tv2011/tv1105/kapkar.html Kapronczay Károly A Tudományos Ismeretterjesztő Társulatunkat alapító orvosok A XIX. század első felében az ország önállóságáért vívott

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 11/1994. (VI. 8.) MKM r. 8. (6) bekezdés kötelezi az intézményeket az ún. különös közzétételi lista megjelentetésére. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

Részletesebben

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI,

A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSAI, 1951 1960 Helye: Budapest, V., Erzsébet tér (1946 1952: Sztálin tér, 1953 1989: Engels tér) 1951-től: a Kiállítási Intézmények - Műcsarnok intézménye 1960: az épületet lebontják

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről

Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről Beszámoló a MTA Immunológiai Bizottság 2011. évi tevékenységéről 1. A tudományos bizottság neve: MTA, Immunológiai Bizottsága 2011. szeptember 13 után: MTA, Immunológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

Részletesebben

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015

A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015 A PEDAGÓGUSOK ISKOLAI VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE 2014/2015 testnevelő tanár főiskola, egyetem matematika- testnevelés szakos általános iskolai tanár testnevelés szakos mestertanár egyetem történelem

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA

Hazai Tudományos Diákköri műhelyek támogatása (A pályázat kódja: NTP-HHTDK-15) DÖNTÉSI LISTA 1. 0001 Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Semmelweis TDK 2016 1 200 000 2. 0002 Mezőgazdasági Hódmezővásárhely SZTE MGK TDK Műhelymunka támogatása 974 000 3. 0003 Állam- és Jogtudományi Szeged

Részletesebben

Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes kitüntetések javaslattételi rendje a PTE-n (2011/2012. tanév)

Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes kitüntetések javaslattételi rendje a PTE-n (2011/2012. tanév) Az oktatás, kultúra és egészségügy területén adományozható egyes ek javaslattételi Kossuth-díj (a kulturális és művészeti alkotások terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű, nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén.

Pannon Kultúra Alapítvány. Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. Pannon Kultúra Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2012 Elfogadta a Kuratórium 2013. március 10-i ülésén. A Pannon Kultúra Alapítvány 2012. évi tevékenysége: Általános célok, tevékenységi formák: A Pannon

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

TEHETSÉGGONDOZÁS. Győr-Moson-Sopron megye. Európai Szociális Alap

TEHETSÉGGONDOZÁS. Győr-Moson-Sopron megye. Európai Szociális Alap ktatáskutató és Fejlesztő Intézet ÁP-3.1.1-11/1-2012-0001 XXI. századi közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz EHESÉGGNDZÁS -oson- megye Európai Szociális Alap -oson- megye Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra.

MEGHÍVÓ. a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Generációváltás 25 éves a Szín-Tér Egyesület MEGHÍVÓ Székesfehérvár 2016. 11. 12. MEGHÍVÓ a Szín-Tér Egyesület alapításának 25. évfordulója alkalmából rendezett Generációváltás című szakmai napra. Időpontja:

Részletesebben

Kiadási főcsoport bontásban Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1 Anya- Csecsemő- és Gyermekotthon 0 2 Családsegítő Szolgálat 4.248 3.239 788 221 3 Egyesített Bölcsődei Intézményhálózat 0 4 Egyesített

Részletesebben

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban

Beiskolázási nyílt napok a Békés megyei középiskolákban Beiskolázási nyílt napok a megyei középiskolákban Település Intézmény neve, címe Képzés típusa Nyílt nap Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39. Farkas Közoktatási Intézmény 5630, Hőzső u. 39.

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Magyar Táncművészeti Főiskola mester képzés, táncpedagógus szak, modern tánc szakirány, esti tagozat

Magyar Táncművészeti Főiskola mester képzés, táncpedagógus szak, modern tánc szakirány, esti tagozat ÖNÉLETRAJZ Név: Horváth Anikó Születési hely, idő: Győr, 1981. 11. 30. Levelezési cím: 9028 Győr Soproni u. 18. Telefon: 06-20-598-78-88 E-mail: horvatha@tf.hu Iskolai végzettségek: 2011-2012 Magyar Táncművészeti

Részletesebben

A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív

A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív A nagy bumm -tól napjaink Aha!- élményeiig avagy az élményszerű tanulás lehetőségei a természettudományokban Mészáros Péter FUTURA Interaktív Természettudományi Élményközpont, Mosonmagyaróvár vezető demonstrátor

Részletesebben

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu

KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu KultúrÁsz Közhasznú Egyesület 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 25. E-mail: kulturasz@freemail.hu Közhasznúsági jelentés 2009. Tartalom a) A számviteli beszámoló 2 b) A költségvetési

Részletesebben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben

Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Kálvin Emlékévek konferencia Budapest, 2014. október 18. Kálvin Emlékévek a Református Pedagógiai Intézetben Szontagh Pál igazgató Az évfordulók a felejtés elleni küzdelem eszközei. Így kínál alkalmat

Részletesebben

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő)

2013-2014 tanév. tanító 4. általános iskolai tanító (napközis nevelő) általános iskolai tanító (napközis nevelő) 2013-2014 tanév s.sz. Végzettség Jelenleg oktatott Szint szak megnev. tantárgy/ munkakör évfolyam Általános iskolai neveléso oktatás 1-4 évfolyam 1. pedagógus tanító tanító 2/a 2. pedagógus általános isolai

Részletesebben

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának.

Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. A debreceni példa Ha az akadályozott gyermeknek nem segítünk abban, hogy a képességeit kibontakoztassa, az egyéni tragédia. Tragédia neki és családjának. De ha a tehetséges gyereknek nem segítünk abban,

Részletesebben

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport

A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Killyéni András A kolozsvári egyetem tanárai és a sport Az első világháború előtti kolozsvári sportélet fejlődését kétségtelenül meghatározták az akkori sportvezetők: arisztokraták, köznemesek, később

Részletesebben

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára

Vetélkedő. Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából. 12 18 évesek számára Vetélkedő Keresztury Dezső születésének 110. évfordulója alkalmából 12 18 évesek számára A pályázó csapat neve: (egyéni pályázó esetén a pályázó neve) A csapattagok nevei: Elérhetőség (postacím, e mail):

Részletesebben

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24.

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum. 2013. október 3 24. Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum 2013. október 3 24. október 3. Esterházy-palota (Győr, Király u. 17.) Mesterek és tanítványok 17.00 Prof. Dr. Winkler Gábor építésszel, egyetemi tanárral dr.

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 2014/2015. tanév 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre,

Részletesebben

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014

Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr. prof.öllős Géza munkássága 1928-2014 Dr.Papp Mária c. Egyetemi docens 2014.Július 3.-Szeged Én az oktatást akartam szolgálni Életútja 1928. február 2-án Apácaszakállason születettföldművelő szülők

Részletesebben

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár...

Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... Elment a múzeumigazgató, elment egy díszpolgár... 2015-05-29 10:28:03 Így emlékezik a Móra Ferenc Múzeum Trogmayer Ottóra. Kürti Béla írását változtatás nélkül közöljük. 2015. május 27-ről 28-ra virradó

Részletesebben

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk!

Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Szeretettel köszöntjük vendégeinket! Erős vár a mi Istenünk! Sztehlo Gábor Nem volt egy szent, nem volt angyal, mondhatnám egy robusztus ember volt ( ), csak azt éreztem, hogy olyan ember, akinek a számára

Részletesebben

ÖSZEFOGLALÓ augusztus november közötti működési időszakának szakmai tevékenységéről

ÖSZEFOGLALÓ augusztus november közötti működési időszakának szakmai tevékenységéről ÖSZEFOGLALÓ a TÁMOP 3.1.3. A BERZSENYI DÁNIEL EVANGÉLIKUS LÍCEUM ÉS PARTNERISKOLÁI TERMÉSZETTUDOMÁNYOS OKTATÁSÁNAK FEJLESZTÉSE nevű projekt 2013. augusztus 2014. november közötti működési időszakának szakmai

Részletesebben

a tanári testület 9 A tantestület * Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 10. évf., 11. évf., 12. évf., 12. fakt

a tanári testület 9 A tantestület * Bogdán Krisztina (2002) vezetőtanár, spanyol: 10. évf., 11. évf., 12. évf., 12. fakt a tanári testület 9 A tantestület * Ábrahám Rita (2008) latin: 11. évf. Bodó Kinga (2008) angol: 7. évf. Dr. Bodó Márton (1996) vezetőtanár, munkaközösség-vezető, osztályfőnök: 11. b, magyar: 11. b, 12.

Részletesebben

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet

FEBRUÁR. Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Mezőgazda Kiadó Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet FEBRUÁR Rendezők: Magyar Mezőgazdaság Kft. Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet A rendezvény támogatója: Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat MAGYAR MEZŐGAZDASÁG KFT. 2014_konyvho_Meghivo_megnyito_CS6.indd

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika

német nyelv, zongora matematika, informatika angol nyelv,informatikus könyvtár történelem, informatika könyvtáros matematika-fizika Pappné Dr. Forgács Edit PhD. intézményvezető,,, közoktatási vezető nyelvtudományi PhD. Germanisztika Szénási Andrea intézményvezető-helyettes,, Tóth Attiláné Deák Andrea intézményvezető-helyettes, André

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR

MATEMATIKA-KÉMIA SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKLAI TANÁR, OKLEVELES KÉMIA TANÁR, ÉLELMISZERMÉRNÖK, OKLEVELES MATEMATIKA TANÁR , TAGINTÉZMÉNY-VEZETŐ doktori MATEMATIKA-MŰSZAKI ISMERETEK ÉS GYAKORLATOK SZAKOS ÁLTALÁNOS ISKOLAI, TÁRSADALOM ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK SZAKOS, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK DOKTORA, TÖRTÉNELEM TUDOMÁNYOK KANDIDÁTUSA,

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81)

Herpay Ágnes. Liszt F. Zenemûvészeti Fõiskola Gyõri tagozata - szolfézs szak, zeneiskolai fagott tanár szak (208/81) Herpay Ágnes Dr. Herpay ÁgnesSzületett: 1959 Végzettség: Liszt Ferenc Zenemûvészeti Fõiskola, Budapest, egyetemi tagozat - fagott kamaramûvészés szakközépiskolai fagott tanár szak -1984 (25/1984) Liszt

Részletesebben

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin

Dobránszkyné Csige Boglárka. Gáll Gizella. Somogyiné Győri Magdolna. Eszenyiné Stéh Katalin Csőke Ilona Tanító, testnev. spec.koll., pedagógia, tehetség és képfejl.szakv., népi játék és kézműves oktató, kosárfonó szakoktató 1.a osztályfőnök, kézműves-technika, szakvizsga Kondor Krisztina Tanító,

Részletesebben

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK

TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK TANULMÁNYI VERSENYEK ÉS TEHETSÉGGONDOZÓ PÁLYÁZATOK KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT BUDAPEST III. TANKERÜLETÉBEN 2014-2015. tanévben 1 Versenyeink a 2014/2015-ös tanévben Sorszám Rendező Verseny

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika

közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK E matematika szakos tanár KLTE-TTK 195 / 1979 E matematika matematika Ssz. Munkakör matematika KLTE-TTK 128 / 1981 E matematika matematika 1. igazgató határozatlan idejű fizika KLTE-TTK 128 / 1981 E fizika közoktatási vezető szakvizsga BMGE-GTK 5572. 2004 E matematika KLTE-TTK

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben