Vendégünk: dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus. a Magyar Tudományos Akadémia és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Vendégünk: dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus. a Magyar Tudományos Akadémia és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke."

Átírás

1 Kétséges rang e hát szellem, tudás? Homályos származás-e a sugár Amely az égből a homlokomra szállt? Hol van nemesség más ezen kívül? Amit ti úgy neveztek porlatag, Hanyatló báb, mit lelke elhagyott, De az enyém örök-ifjú, erős. Madách Imre 165 éves Magyarországon a Tudományos ismeretterjesztés Ünnepi tudományos ülés Beszélgetés a felsőoktatás aktuális Győr Moson Sopron megyei kérdéseiről. Teremavató - és névadóünnepségek Megyei küldöttgyűlés NagyiNet Vendégünk: dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus. a Magyar Tudományos Akadémia és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat elnöke Kedves Olvasóink! Köszöntő Egy 165 éves Társaság köszönti Önöket. Gondolják el, hogy ezen hosszú idő alatt hány és hány magyar ember szolgálta előadóként, szervezőként, a ma divatos szóval: önkéntesként azt a nemes eszmét, amit Bugát Pál 1841-ben így fogalmazott: A társulat magát tudományos társaságnak képzelje, melynek minden egyes tagja tanul és tanít egyszersmind. S higgyék el, hogy nem változott Társulatunknál - nemcsak 1990, hanem a TIT-előd, a Természettudományi Társulat 1841-es megalakulása óta sem - az igényesség, a megbízható tudományos ismeretek tisztelete. Ezért nem szolgálták elődeink és nem szolgáljuk mi sem - pedig komoly anyagi hasznot hozna a tudománytalanságot, a sarlatánságot. Ellenben - a hagyományos, az általános műveltséghez tartozó ismeretanyagot adó előadásokon kívül - egész seregnyi közvetlenül hasznosítható, "hétköznapi" ismeretet kínálunk: szakmai át- és továbbképzést, nyelvi kurzusokat, számítógépes tanfolyamot, ismeretterjesztő sorozatokat, nyári egyetemeket. Ma már a TIT nélkül szegényebb lenne a Tudomány Napja, A magyar nyelv hete, a Műveltség hete, tanulás ünnepe, az Állampolgári Részvétel Hete is. A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesületének ha lehetséges még nevezetesebb ez az ünnep. Hisz újkori történetének egyik nagy sikerét, sajnos az ismeretterjesztésben ma már ritka alkalmat, székházának bővülését ünnepelheti. S mi mással tehetné meg ezt, mint neves elődeit megidézve, róluk termeket nevezve el.

2 Hívja Önöket a 165 éves múlt egyik részese a TIT Pannon Egyesülete, hogy ünnepeljenek velünk! S legyenek tanúi annak a munkának, amelynek célját Kossuth Lajos a megalakuló Magyar Természettudományi Társulatnak írt köszöntő szavaiban így fogalmazta meg: Győr, május erőt ad az ismeret a nemzetnek és hatalmassá teszi azt dr. Cseh Sándor elnök 165 éves a hazai tudományos ismeretterjesztés Néhány mondat egy nemes és neves társaság történetéből Egy aláírási ívvel kezdődött: A műveltség a szabadság és az egyenlőség előfeltétele Bugát Pál Aláírási ív a magyar természettudományi Társulatra Alolírttak a természeti tudományokat mívelni s azok jótékonyságát a hazában terjeszteni akarva Részvénytársaságba állunk, s becsületünkel kötelezzük magunkat az Alapszabályok értelmében közredolgozni. Költ Pesten Tavaszutó 28-dik Bugát Pál, az elméleti orvostan professzora, társulást ajánlott kollégáinak a természettudományok művelésére és terjesztésére. Hívására - aláírási ívét en írták alá, szinte valamennyien, akik akkor lényeges szerepet játszottak a természettudományok oktatásában és művelésében június 13-án, tartották alakuló közgyűlésüket, amelynek pártfogója József főherceg volt. Királyi Magyar Természettudományi Társulat néven alakult meg Európa első ismeretterjesztő szervezete, amelynek a kezdeti időszakban olyan neves történelmi személyiségek voltak tagjai, mint gróf Széchenyi István, báró Eötvös József, Tisza Kálmán, Jedlik Ányos, Irinyi János, Petényi Salamon, Enzt Ferenc, stb. A társulat elnökének Bugát Pált, másodelnöknek Kubinyi Ágostont választották ban Szily Kálmán az akkori titkár javasolta, hogy adjon ki a társulat egy folyóiratot Természettudományi Közlöny címmel. (1869. január 8-án szerkesztésében megjelent az első szám) A Közlönynek döntő szerepe volt abban, hogy ugrásszerűen megnőtt a Társaság taglétszáma: az 1868-ban még csak néhány száz tag 1880-ra 5000-re növekedett, az 1910 es évekre pedig elérte a et. A második világháborút követően a negyvenes évek végén - megszüntették az egyesületeket, az ismeretterjesztés a politika fennhatósága alá került között sorra alakulnak a haladó értelmiség tömegszervezete -i A városokban és falvakban, a gyárakban, munkásszállásokon és termelőszövetkezetekben az értelmiségi dolgozók, lesznek a motorjai a régi - új több tízezres tagsággal rendelkező Társadalom és Természettudományi Társulatnak. A 90-es években - a társadalmi, gazdasági, politikai átalakul folyamatában az egyesülési jogról szóló törvény alapján létrejöttek az önálló vidéki TIT egyesületek. Júniusban az addig megalakult 16 egyesület létrehozta - a teljes országot lefedő - TIT Országos Szövetségét. A Magyar Természettudományi Társulatnak, majd jogutódának a Tudományos Ismeretterjesztő Társulatnak Bugát Pálhoz és az alapító gondolathoz méltó elnökei voltak: Kubinyi Ágoston múzeumigazgató, Scitovszky János, pécsi püspök, később hercegprímás, Than Károly, Szily Kálmán,

3 fizikus és nyelvész, egyben a Természettudományi Közlöny főszerkesztője, Lengyel Béla, Ilosvay Lajos, Eötvös Loránd, Hutyra Ferenc, Ádám György, Szentágothai János, Benkő Loránd, és olyan kiváló tagjai, mint Irinyi János, Toldy Ferenc, Trefort Ágoston, Jedlik Ányos, Semmelweis Ignác, Hőgyes Endre, Lenhossék József, Zemplén Géza, Tangl Harald, Erdey-Grúz Tibor, Issekutz Béla, Jávorka Sándor, Zólyomi Bálint, Manninger Rezsõ, Öveges József, Lõrincze Lajos május 19.(péntek) 14,00 Klub Carát étterem Beszélgetés a felsőoktatás aktuális a régiót érintő kérdéseiről A beszélgetés résztvevői: Dr. Vizi E. Szilveszter az MTA elnöke valamint A Nyugat magyarországi Egyetem -, a Széchenyi István Egyetem -, a Hittudományi Egyetem és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat vezetői. MEGHÍVÓ A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesülete tisztelettel meghívja a 165 éves Tudományos Ismeretterjesztő Társulat tiszteletére rendezett Ünnepi tudományos ülésére Ideje: május 19. (péntek) 16 óra Helyszíne: TIT Pannon Egyesület Székháza (9021 Győr, Szent István út 5.) Programja: J. S. Bach: A fúga művészete - Contrapunctus 6. A. Forqueray: Jupiter előadja: Horváth Anikó csemballóművész Köszöntő a megjelenteket és a 165 éves Társulatot köszönti: dr. Cseh Sándor a TIT Országos elnökségének tagja, a TIT Pannon egyesület elnöke. A TIT Pannon Egyesülete oktatótermeinek ünnepélyes névadása (A termek a Győr Sopron megyei ismeretterjesztés nagy alakjainak nevét kapják) Horváth Árpád terem A névadóra emlékezik: Kresz Albert fotóművész Timaffy László terem A névadóra emlékezik: Lanczendorfer Zsuzsa néprajzkutató Z. Szabó László - terem A névadóra emlékezik:

4 Tudomány, ember és társadalom Előadó: dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia és a TIT elnöke Beszélgetés a tudományos ismeretterjesztés nyugat - dunántúli feladatairól és a TIT jövőjéről Vendégeink: Bánfalvi Péter a TIT Öveges József Ismeretterjesztő Egyesület elnöke (Zala megye), dr. Faragó Sándor a Soproni TIT elnöke, dr. Banga Lajos a Vas megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület elnöke dr. Cseh Sándor a TIT Pannon egyesület elnöke május 19.(péntek) 18, 30 A Czuczor Gergely Bencés Gimnázium és a Bencés Diákok Győri Egyesülete szeretettel várja az érdeklődőket A Bencés Szabadegyetem következő előadására: A hit szerepe a tudományban Előadó: dr. Vizi E. Szilveszter akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke május 23. (kedd) 14 óra Helyszíne: TIT Pannon Egyesület Székháza (9021 Győr, Szent István út 5.) MEGHÍVÓ A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Pannon Egyesülete Elnöksége tisztelettel meghívja 2006 évi küldöttgyűlésére. Napirendje: 1. Beszámoló a TIT Pannon Egyesülete évi munkájáról. Előadó: Dr. Cseh Sándor - elnök 2. A TIT Pannon Egyesülete évi közhasznúsági jelentése Előadó: Dr. Cseh Sándor - elnök 3. Jelentés a TIT Pannon Egyesülete évi mérlegbeszámolójáról Előadó: Szűcs Istvánné - FEB elnök 4. A TIT Pannon Egyesülete évi terve

5 Előadó: Dr. Cseh Sándor elnök 5. Kitüntetés átadás. A TIT Pannon Egyesület Elnöksége a hazai tudományos ismeretterjesztés 165. évfordulója alkalmából dr. Lengyel Alfréd emlékérem kitüntetést adományoz dr. Lengyel Alfrédnénak. 6 A TIT Pannon Egyesülete oktatótermeinek ünnepélyes névadása (A termek a Győr Sopron megyei ismeretterjesztés nagy alakjainak nevét kapják) Mónus Imre terem Emlékezik: dr. Horváth József könyvtárigazgató Turóczy Mária terem Emlékezik: Salamon Nándor művészettörténész Winter Ernő terem Emlékezik: Ada Winter Péter és Mészáros Sándor a Tungsram nyugalmazott főmérnöke A Győr Sopron megyei tudományos ismeretterjesztés nagy alakjai, akikről a TIT Pannon Egyesülete termei a neveiket kapták Dr. Horváth Árpád augusztus 3-án született Győrött. Édesapja, Horváth Lajos, győri fiákeres, majd taxis volt. A győri Bencés Gimnáziumban egykori tanára, Ferenczy Viktor vezette be a technikatörténet csodás világába. Szabad bejárása volt az iskola fizikai szertárába. Annak raktárában találta meg az intézet egykori tanárának, Jedlik Ányosnak kísérleti fizikai eszközeit. Nagy hatással voltak rá a diákkori élményei: az egykori győri Katonaréten (ma Bem tér) a Parseval hadiléghajó látványa, a győri malmok, vasúti mozdonyok és gépműhelyek, cséplőgépek, traktorok, autók, szivattyútelepek világa. A Tudományegyetemen az Európa-szerte ismert, híres kémikusoknál, Buchböck Gusztávnál, Winkler Lajosnál, Száhlender Lajosnál és Doby Géza növénykémikusnál tanult. A világhírű földrajztudós, Cholnoky Jenő, vezette be a földrajzi tudományokba. Tanári diplomájának megszerzése után visszatért szülővárosába, ahol Bíró Gusztáv, a győri Vegyvizsgáló Állomás igazgatója, avatta be a gyakorlati analitika műhelytitkaiba és a mikroszkóp-technika csodás világába. Leginkább élelmiszer és drogok vizsgálatával foglalkozott. Textilipari technikusi képesítést szerezve a Grab-féle nitró-műbőrgyárba került, majd 1941-ben Budapesten műszaki doktorátust szerzett. Pályáját az Iparügyi Minisztériumban folytatta ben mérnök-tanára lett a győri Gépipari Gimnázium és Textilipari Szakiskolának, majd az iskola szétválásakor a Rejtő Sándor Textilipari Technikum műhelyfőnöke lett. Bekapcsolódott a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat helyi szervezetének munkájába. Vezetője lett a Magyar Csillagászati Egyesület győri csoportjának ban Budapestre, a Rákóczi Gimnáziumba került, majd bekövetkezett nyugdíjazásáig - az Apáczai Csere János Gyakorló Gimnáziumban a kémia vezető tanára volt. Nyugdíjasként a győri Széchenyi István Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolán technikatörténetet adott elő. Irodalmi tevékenysége: Első cikkei - még a háború előtt - a Búvár című tudományos ismeretterjesztő lapban jelentek meg ben adták ki Jedlik Ányos életét bemutató A dinamó regénye című könyvét. A háború után többek között a Természet és Társadalom, az Élet és Tudomány, a Haditechnika, a Magyar Vízgazdálkodás, a Fémkohászat, a Technikatörténeti Szemle című szaklapokban jelentek meg cikkei és tanulmányai. Dr. Horváth Árpád több tudománytörténeti film szakértőjeként is közreműködött. Igazi éltető eleme a technikatörténetet népszerűsítő irodalmi tevékenység volt. A legtöbb könyvét e téma ihlette: A varázsinga (Eötvös Lóránd élete ), A reformkor mérnöke (Vásárhelyi Pál ), Az óra regénye (1957). A Fizika és haladás című négykötetes tankönyvét között Fehér Imrével írta meg. Majd következett a Csillagnézők (A csillagászat regénye ); A tüzes gép (Fejezetek a gőzgép történetéből -1963);

6 a Végtelen világegyetem; a Camera obscura (A fényképezés és a film története ); a Korok, gépek, feltalálók (1966); Az ágyú históriája és a Muzsikáló szerkezetek (1967). Folytatódott A gépkocsi regényével (1968 majd 1972); A hadirepülés évszázadával; A gondolat szárnyaival (1969); a Verne a technika álmodójával és az Utak, hidak, vasutak (1970) cíművel. Majd jött a Csodafegyverek (1972); a Jedlik Ányos(1974); a Nagy vállalkozások (1976); a Megkésett világhír (1980); az Órák, óriások (1982); az Edison (1983); A technika varázs (1984); A tűzgéptől a gázturbináig (1986) s végül 1988-ban a Nívó-díjas: A távcső regénye. Kedvenc hobbyja a technikatörténeti témájú tárgyak (régi órák, térképek, csillagászati eszközök, Edisonfonográf, galvanométerek) és könyvek gyűjtése volt. Mónus Imre Hódmezővásárhelyen, szegény emberek egyetlen gyermekeként nevelődött 18 éves koráig Mónus Imre, s szüleinek korai halála miatt hamar kellett felnőtté válnia. A tanyasi gyerek tehetségének köszönhette, hogy iskolai tanulmányaiban főként a humán tudományok területén kimagasló eredményeket ért el. A Bethlen Gábor Református Gimnázium tanulójaként az őt tanító Németh László, a magyar irodalom jeles alakja, hamar felfigyelt a diák Mónus Imre olvasottságára, s ő volt első megbízója is, hogy diáktársainak tartson ismeretterjesztő kiselőadásokat azokról a könyvekről, melyeket 17 éves korára már kiolvasott. Talán innen indult az a nagy ívű ismeretterjesztő munka, melynek értelme már egy diák számára is nyilvánvaló lehetett: megosztani másokkal az irodalom, a műveltség kincseit, értékeit igazi küldetés. Mónus Imre egész életét meghatározták a könyvek, melyben a magyar- és világirodalom, a nyelvészet és kultúrtörténet szinte minden témaköre fontos volt. A megszerzett tudást és műveltséget soha nem akarta megtartani magának. Mindig arra törekedett, hogy ezek az ismeretek széles körhöz jussanak el, s minél több ember életébe épüljenek be. Szenvedélyesen hitte, hogy a kiművelt emberfők nagy dolgokra képesek, eredményesebbek a munkában, érzőbbek a magánéletben, és fogékonyabbak a világ minden csodájára. Az ELTE magyar-könyvtár szakának elvégzése után a szakszervezeti könyvtárhálózat Győr-Moson-Sopron megyei kiépítésében nagyon jelentős szerepet játszott. Több mint kétszáz fiókkönyvtár tartozott irányítása alá. Ezekbe a könyvtárakba nem csak az új kötetek jutottak el a Mónus Imre által vezetett Központi Szakszervezeti Könyvtárból, hanem azok az élő emberek is, akik e köteteket írták. A megye legkisebb falvaiba is elvitte a magyar irodalom legkimagaslóbb íróit és költőit, rendületlenül hitt abban, hogy minden embernek joga van a kultúra értékeinek megismeréséhez. Író-olvasó találkozók sokaságán tudta az olvasót és az alkotót közelebb hozni egymáshoz, fölkeltve evvel az emberekben szunnyadó érdeklődést az irodalom iránt. Mónus Imre népművelő tevékenysége később túlnőtt a könyvtármozgalom keretein, és bekapcsolódott a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat munkájába. A legkülönfélébb témakörökben nyelvészet, viselkedéskultúra, retorika, zene, irodalom, képzőművészet tartott előadásokat remek stílusban, hallgatósága nagy örömére. Szerteágazó érdeklődését nem csak előadásaiból ismerhették meg a győriek, hanem azokból a publikációkból is, amelyeket a könyvtári, az irodalmi, a helytörténeti folyóiratokban publikált. Évekig szerkesztette a Kisalföldi Könyvtáros című kiadványt, és a Műhely kritikai rovatát vezette évekig. Rendszeresen olvasott fel recenziókat a Magyar Rádió Győri Stúdiójában, s életének utolsó harmadában életre hívta a Németh László Kör győri csoportját, melynek rendezvényein rangos előadók ismertették Németh László gazdag hagyatékát. Aktív tagja volt az Olvasó Népért Mozgalomnak, és tőle származik a Győri Életrajzi Lexikon megvalósításának gondolata ban a TIT Pannon Egyesülete oklevéllel tüntette ki a tudományos ismeretterjesztésben kifejtett kimagasló előadói és szervezői tevékenységéért. Mónus Imre 1997-ben a Győr Közművelődéséért Díjat érdemelte ki. Szakmai munkásságát több magas rangú állami kitüntetés is fémjelzi. A szó legnemesebb értelmében népművelő volt, aki mérhetetlen műveltségét tudatosan osztotta meg másokkal évtizedeken át. Dr. Timaffy László születtem Mosonszentandráson április 16-án. Mosonmagyaróváron érettségiztem a piarista gimnáziumban, 1934-ben. A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen szereztem történelemföldrajz szakos középiskolai tanári oklevelet. Itt avattak bölcsészdoktorrá 1939-ben. Itt voltam tanársegéd, közben elvégeztem a Közgazdasági Egyetem gazdaságföldrajzi szakát. Így kerültem Mosonmagyaróvárra a

7 Mezőgazdasági Főiskolára tanárnak agrárföldrajz-pedagógia szakon 1943-ban ben megszerveztem a Főiskola mellett működő Széchenyi Népfőiskolát, aminek igazgatója voltam megszűnéséig, 1949-ig. Ekkor bélistára kerültem, voltam favágó, kántor a Szigetközben, majd Győrben segédmunkás az Építő Vállalatnál, eladó a Rafilm boltjában, végül furulyatanár a zeneiskolában ban tanár lettem a mosonmagyaróvári Gimnáziumban, innen tartóztattak le 1957-ben és elítéltek másfél évre. Szabadulásom után újra kezdődött segédmunkás, majd furulyatanár életem, míg végre 1963-ban tanár lehettem a győri Mezőgazdasági Szakmunkásképző Iskolában. Innen mentem nyugdíjba 1976-ban. Közben a tudományos kutató munkámat megszakítatlanul végeztem a Tudományos Akadémia megbízásából. Tanulmányaimmal országos első díjakat nyertem ben jelent meg első országos sikerű könyvem, a Szigetközi Krónika. Irodalmi munkásságom: Szigetköz vízrajza Bölcsészdoktori értekezés 1939 Szigetközi Krónika Győr, 1975 A lipóti Petőfi TSZ története 1976 Tanulmányok Dunaszentpálról 1977 Szigetköz Gondolat kiadó néprajzi sorozatában 1980 A néprajzi anyag felhasználása a történelem-szakkörökben Tankönyvkiadó 1977, 1982 A kisalföldi kocsik, szekerek szókincsének nyelvatlasza és szótára ELTE és az MTA Nyelvtud. Intézetének kiadása 1985 Tündértó titka, Kisalföldi népmesék, Móra kiadó 1987 Ezer Sziget Országa, Szigetköz Móra kiadó 1988 Rábaköz és Hanság Győr, 1991 Táltosok, tudósok, boszorkányok, Kisalföldi népmondák, Győr, 1992 Tanulmányaim jelentek meg az Ethnographia, az Arrabona, Néprajzi Értesítő, Magyar Nyelvőr szakfolyóiratokban, A Magyar Néprajz 3. kötetében, az MTA emlékkönyveiben, kiadványaiban, francia, német, csehszlovák folyóiratokban. Előadásaim száma több száz. Filmjeim az MTV Magyar tájak sorozatában: Szigetköz, Rábaköz, Pannonhalmi dombvidék, Rába folyó az eredettől a győri torkolatig. Az Örökségünk sorozatban: Aranymosás, Szigetközi halászat, Pásztorkodás. Portréfilmem a TV adásában Kitüntetéseim Elsők között kaptam meg néprajzi kutatásaimért a Sebestyén Gyula emlékérmet, a HNF országos Honismereti Emlékérmet, a HNF Társadalmi Munkáért emlékérmet, az Érdemes pedagógus kitüntetést, a Pedagógus Szolgálati emlékérmet, a TIT országos aranyérmes előadói kitüntetést, háromszor kaptam meg a Szocialista Kultúráért emlékérmet, 1970, 1978, ben Hédervár díszpolgárává választottak 1991-ben kaptam meg az 1956-os Emlékérmet 1992-ben a Győr Közművelődéséért kitüntetést 1992-ben a Magyar Köztársaság Érdemrend Tisztikeresztjét 1993-ban Pro Urbe Győr Turóczi Mária augusztus 7. Jászberényben született. Középiskolai tanulmányait már a győri Apponyi Albert Magyar Kir. Leánygimnáziumban folytatta, ahol 1925-ben érettségizett. Innen a budapesti Országos Magyar Kir. Képzőművészeti Főiskolára vezetett az útja, ahol 1929-ben középiskolai rajztanári oklevelet szerzett. Mesterei Illés Aladár, Benkhardt Ágota és Kisfaludi Strobl Zsigmond voltak ban a Képzőművészeti Főiskola Apponyi Kollégiuma elvégzésével, a tanítóképzésre jogisító rajztanári oklevelet kapott ig, a győri Magyar Állami Elemi Tanítóképzőben, majd Győri Állami Tanítóképzőben rajzot, művészettörténetet, ábrázoló geometriát és műszaki rajzot oktatott. A következő tanévtől a Kazinczy Gimnáziumban és a Zrínyi Gimnáziumban végezte pedagógusi munkáját. Innen a Győri Leánygimnáziumba vezetett az útja, ahol főállásban 1965-ig, majd nyugdíjas óraadó tanárként nevelte növendékeit. Turóczi Mária nem csak pedagógus, de festőművész és tanfelügyelő is volt. Hozzá tartozott a szombathelyi és székesfehérvári tankerület rajz és kézimunka szakfelügyelete. Rajztanárként nem lankadó figyelemmel kutatta a színek csodálatos világát. Kollégájával Panka Károllyal, 28 évi kutatómunka gyümölcseként megírta a Színek világa és a személyiség című könyvet. Tapasztalatairól nemzetközi konferenciákon számolt be. Pedagógus társaival, a rajztanári munkaközösség vezető tagjaival általános - és középiskolások részére művészettörténeti segédlet füzetet állítottak össze.

8 Munkásságának köszönhetően több nemzetközi konferencia előadójának meghívták. Számos továbbképzést és tanfolyamot szervezett és vezetett diákok, felnőttek és rajztanárok számára egyaránt ban szervezte meg és több, mint 17 éven át vezetett képzőművészeti előadássorozatokat (havonta 1 1 alkalommal színes vetített képes előadásokon vehettek részt az érdeklődők) és képzőművészeti klubot a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Győr Városi Szervezetének tagjaként. Festészetét (főleg akvarelljeit) a nagyközönség a Győr Sopron megyei közös tárlatokon valamint önálló kiállításokon ismerhette meg. Győrben hunyt el május 7 én. Kiállításai: Győri Műcsarnok 1969, 1975 Városi Könyvtár Galériája 1981 Béri Balogh Ádám Honvéd Kollégium életmű kiállítás Elismerései: Már diákként dicséretben részesült a rajztanárok vándorgyűlése alkalmából Pápán. Miniszteri elismerést két alkalommal kapott, először 1939-ben, majd 1964-ben. Rajzpedagógiai munkásságát 1971 ben Székely Bertalan éremmel ismerték el. Hitvallása: Arany János gondolatát vallotta magáénak: A művészet a valóság költészete. Winter Ernő akadémikus, az MTA tagja a magyar híradástechnikai tudomány és ipar úttörője, évtizedeken át lelkes vezetője március 15.-én született Győrött, a mai Stelczer Lajos út 8. szám alatti házban. Szegény szülők gyermeke volt, apja foltozó szabó, anyja mosónő, tízen voltak testvérek. A középiskolát a győri Állami Főreáliskolában (ma Révai Gimnázium) végezte. Édesapját korán elvesztette, így 14 éves korától önmagát kellett eltartania. Érettségi után önkéntesként szolgált az olasz fronton. Az első világháború befejeztével iratkozhatott csak be a Budapesti Műszaki Egyetem vegyészmérnöki karára. Egyetemi tanulmányai alatt két évig Drezdában, majd Pesten a Meister szappangyárban dolgozott. Huszonnyolc éves volt amikor végre kezébe kapta a diplomáját. Mint fiatal vegyészmérnök került az Egyesült Izzólámpa és Villamossági R. T. üzemi laboratóriumába. A vállalat ez idő tájt kezdett rádiócsövek gyártásával foglalkozni. Válságos ideje volt ez a magyar rádiócsőgyártásnak. A vállalat számára létkérdéssé vált, hogy a külföldi szabadalmaktól független, de azokkal egyenértékű vagy jobb minőségű rádiócsöveket tudjon gyártani és exportálni. Cukor Károlynak a magyar rádiócsőgyártás vezetőjének kérésére Winter Ernő kidolgozott egy eljárást, miszerint a rádiócsövekben katód huzalnak platina-nikkel ötvözetet alkalmazott. Az így nyert katódok elektromissziója alkalmas volt arra, hogy külföldi gyártmányokkal már minden tekintetben versenyképes hazai bárium csövek - et gyártsanak. Winter Ernő találmányával így az Egyesült Izzó a világpiacon kiemelkedő helyet foglalt el. Ezt követőleg rövid idő alatt kidolgozta - a mikrofonia kiküszöbölésére - a csövek rácsának aranyozását, s ezzel sikerült megalapoznia a magyar rádiócső gyártás világhírét. Fiatal éveiben szenvedélyes hegymászó volt, feljutott a Keleti-Alpok legmagasabb, 3899 méteres csúcsára, az Olteherre. A felszabadulás után Winter Ernő egyike volt az elsőknek, akik az Egyesült Izzó rádiócső gyártását megindították. Újfajta telepes csövek kidolgozásával és exportjával sikerült az Egyesült Izzónak a svájci piacot meghódítani. Winter Ernő többekkel együtt megalakította a mikrohullámú kutatásokat végző Távközlési Kutató Intézetet ben az újjászervezett Magyar Tudományos Akadémia tagjává választotta. Az általa vezetett Híradástechnikai Bizottság tekintette át elsőnek és szervezte meg a hazai híradástechnikai kutatást és fejlesztést. Alapító tagja volt az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottságnak Az 1958-ban megalakult Akadémia Műszaki Fizikai Kutató Intézetének ő lett egyik igazgatóhelyettese. Az Intézetben 1971-ben bekövetkezett haláláig az elektron-emisszió problémáival foglalkozott. Winter Ernő kétszeres Kossuth-díjas (1951 és 1956), háromszor kapta meg a munkaérdemrend arany fokozatát és életművének elismeréséül Puskás Tivadar Emlékéremmel tüntették ki.

9 Z. Szabó László Egy Pozsonyhoz közeleső kisvároskában, a csallóközi Somorján születtem 1927-ben. Apám a kisemberek világához tartozott; mindennel próbálkozó, nyugtalan természetű ember volt. A gyerekkor szokásos játékai, vágyai és álmodozásai engem is úgy érintettek és befolyásoltak, akár többi társamat. Udvarokon s a kertek alján telt az életem. Úgy emlékszem erre vissza, mintha egy nagy családban teltek volna napjaim. Talán a közeli Duna sejtelmes, sokszor kiismerhetetlen ágvizei, a folyót kísérő erdők titokzatosnak tűnő világa tette mássá, másokétól különbözővé ezeket az éveket. No meg anyám meséi. Ezek persze nem valóságos mesék voltak, hanem az övéiről szóló történetek. A régmúlt és közvetlen közeli idő elevenedett meg bennük. Iskoláimat Somorján kezdte, majd 1939-ben Dunaszerdahelyen folytattam. Itt akkor szerveztek egy kis gimnáziumot a Pozsonyból kikerült csallóközi gyerekek számára. A háborút követően Csehszlovákiából szökött emberként kerültem Budapestre. Magyar-történelem szakos tanárjelöltként végeztem az egyetemet, 1951-ben szereztem tanári diplomát. Az irodalom mindig kísértett. A Válaszban verseim jelentek meg, fordítottam a rádiónak, aztán valahogy abbahagytam a szépirodalommal való kísérletezést. Amikor az egyetemen végeztem, az egyik gyakorló gimnáziumba neveztek ki tanárnak, de én vidékre mentem. Előbb Tatán, majd Győrben tanítottam s tanítok ma is. A tanári pályát sohasem tudtam ott hagyni. Ez határozta meg s határozza meg mindmáig életem. Hiszem, hogy a nevelésnél nem lehet fontosabb. Kár, hogy ezt kevesekkel sikerült eddig megéretnem. Győrött 1958 őszén akkor kerültem a városba egyik alapítója voltam a győri Irodalmi Színpadnak. Abban az időben jó két évtizeden át ez az együttes országos rangot vívott ki magának az irodalom népszerűsítéséért végzett munkájával. Hosszú lenne felsorolni ősbemutatóinak, írói estjeinek, élő újságjainak címeit, sorozatát. Emellett 1966-tól az anyanyelv ápolásáért indított mozgalomnak, a Kazinczy-versenyeknek vagyok országos szervezőtitkára. Közben Wacha Imrével közösen megírtuk a verseny történetét is, megfogalmazva könyvünkben majd másfél évtized nyelvművelő tapasztalatait. E két évtizedes országos mozgalom, az anyanyelv tisztaságáért végzett munka ma már történeti tény, egyik mozzanata az anyanyelv történetének ben alapítója voltam a Radnóti Emlékbizottság és Irodalmi Társaságnak. Ez a társaság azóta komoly rangot szerzett a költészeti biennálék rendezésével és a Radnóti-díj sorozatos kiadásával. Az élő költészet fontos fóruma mindmáig. Ezt a munkát az Írószövetség támogatásával, különösképpen pedig Fodor András hathatós közreműködésével közösen végezzük. A társaság országos hírnevet nem csupán díjat odaítélő munkája révén szerzett; az ott élő költészet rendszeres népszerűsítésével is igyekszik szolgálatát teljesíteni. E munkánk mellett fennmaradó időmet az irodalomtörténeti kutatások kötik le. Jelenleg a nyelvújítás történetének feldolgozásával foglalkozom. Szükségesnek vélem az egész folyamat újrafogalmazását, hogy világosabban láthassuk a múlt küzdelmeinek eredményeit a máig ható tennivalóit. Z. Szabó László (Z. Szabó László életrajza az Írószövetségbe valósikeres tagfelvételi kérelméhez készült) További életrajzi adatok: 1974-ben Dramaturgia-színházelméleti diplomát kap a Színház- és Filmművészeti Főiskolán től magyar nyelvet és irodalmat tanít a pozsonyi egyetemen től haláláig óraadó tanár a Győri Balett Kísérleti Tánc és Vizuális Szakközépiskolában és a Kazinczy Gimnáziumban. Legjelentősebb kitüntetései: Apáczai Csere János-díj (1986); Kiváló tanár (1974); Kazinczy-díj (1970); Radnóti-díj (1971); Ifjúsági díj (1979) PROGRAMAJÁNLAT A győrsági Általános Iskola a Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézettel és a TIT Pannon Egyesülettel együttműködve, május én rendezi meg: Sajó Károly Országos Környezetvédelmi Csapatverseny 7-8. évfolyamos tanulóknak Helyszíne: Általános Iskola ( 9084 Győrság, Öreg u. 11)

10 NagyiNet Ingyenes számítógépes alapképzés nyugdíjasoknak Időpont: május 22, 24, 29, 31. naponta: 9,00 12,00 óra június 2, 7, 9, 12, 14, naponta: 9,00 12,00 óra Helyszín: a TIT Pannon Egyesülete Székháza Winter Ernő - Számítógépes terem Tehetséggondozó Bentlakásos Tábor Matematika, Kémia, Biológia Környezetismeret Tantárgyakból Táborunkban elsősorban az országos felmenőrendszerű tantárgyi versenyek megyei résztvevőit és a matematika, kémia, biológia környezetvédelem iránt érdeklődő általános iskolásokat (5-8 osztály) várjuk. Időpontja: június 26 június 30. Jelentkezési határidő: június 9. Helye: a TIT Pannon Egyesülete Székháza Vár rád a tudás, a játék, a társak, egyszóval a tábor! IV. Gerontológiai Nyári Egyetem Győr, június A konferencia központi témája: a demencia A nyári egyetem szakmai irányítója: Prof. Dr. Iván László az Idősügyi Tanács szakértő tagja, a Magyar Szociálpolitikai Társaság elnöke Szakmai házigazdája: Makra Ottó, a Megyei Szociális Módszertani Intézet igazgatója Vendég: Bécs tartomány (Ausztria) a CS Pflege- und Sozialcentrum Kalksburg A konferencia résztvevő meglátogatják a bécsi intézményt dr. Feller Gábor osztályvezető főorvos szakértő kalauzolásával. Jelentkezési határidő: május 31. A programokról érdeklődni lehet: TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT PANNON EGYESÜLETE 9021 GŐR, SZENT ISTVÁN ÚT GYŐR, PF. 83 TELEFON: , , , E- MAIL: AXELERO. NET

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél

Kari Közlöny. 2013/14. 4. szám TARTALOM DÍSZOKLEVELEK ADOMÁNYOZÁSA 2014. AUGUSZTUS 30. Gránit díszoklevél A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM JUHÁSZ GYULA PEDAGÓGUSKÉPZŐ KAR HIVATALOS TÁJÉKOZTATÓJA Kari Közlöny 2013/14. 4. szám TARTALOM Gránit díszoklevél 1 2014. 08. 30. 10 ÓRA Gyémánt díszoklevelek 2 Arany díszoklevelek

Részletesebben

2010 : 5 : szeptember - október

2010 : 5 : szeptember - október 2010 : 5 : szeptember - október HallgaTóI siker A Kaposvári Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál képzőművészeti pályázatára érkezett képek közül a zsűri kiválasztotta a nyertes alkotást. Az 1500 eur. fődíjat

Részletesebben

Tapasztóné Perlaki Magdolna

Tapasztóné Perlaki Magdolna Tapasztóné Perlaki Magdolna Ha nem kaptam volna érte fizetést, akkor is dolgoztam volna, mert jó volt csinálni Ha jól tudom, Ön a város művelődésügyi osztályán dolgozott a hetvenes években. Igen. A művelődésügyi

Részletesebben

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására

Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE Kvo.: 28.011-335/2008 Javaslat Miskolc város kitüntető címeinek és díjainak adományozására Összeállította: Ádám Ibolya osztályvezető Kulturális és Vendégforgalmi

Részletesebben

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály

AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA. Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály CSABAI ÉLETRAJZOK Békéscsaba 1995 AZ ANYAGGYŰJTÉST BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÉPVISELŐ- TESTÜLETE TÁMOGATTA Szerkesztette és összeállította: Grósz Mihály Az összeállításban közreműködtek: Araczki Magdolna

Részletesebben

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével.

Fasori Örökdiák. hogy a külföldi diákok közremûködésével. az iskola újjá éledt dr. Gyapay Gábor, (diák, tanár, igazgató) vezetésével. Fasori Örökdiák A BUDAPESTI EVANGÉLIKUS GIMNÁZIUM VOLT NÖVENDÉKEINEK EGYESÜLETE TIMOR DOMINI PRINCIPIUM SCIENTIÆ AZ ÚRNAK FÉLELME FEJE A BÖLCSESSÉGNEK 2011. SZEPTEMBER 4. SZÁM Ôrségváltás AFasorban végzett

Részletesebben

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat

Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat Szarvasi Krónika Közművelődési és helytörténeti folyóirat 22. szám * 2008 Szerkesztőbizottság Dr. Búzás László Dr. Kutas Ferenc Dr. Lipcsei Imre Dr. Marjai Gyula Dr. Molitorisz Pál Dr. Reszkető Péter Szerkesztőségi

Részletesebben

Híröss Naptár. Toókos György nyugdíjas kézilabdaedző, sportvezető 70. NAPRA Id. Nagy László nyugdíjas kisiparos, aranykoszorús mester

Híröss Naptár. Toókos György nyugdíjas kézilabdaedző, sportvezető 70. NAPRA Id. Nagy László nyugdíjas kisiparos, aranykoszorús mester ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: A H-ÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG FELELŐS SZERKESZTŐ: VARGA GÉZA SZERKESZTŐSÉG: 6000 KECSKEÉT, TÓPART U. 8/C TEL.: 76/476-115 E-AIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU N Híröss

Részletesebben

Híröss Naptár. Kecskemét röplabdasportjának egyik megteremtője. Dr. Bánszky Pál nyug. múzeumigazgató, művészettörténész. 2014. október 16-31.

Híröss Naptár. Kecskemét röplabdasportjának egyik megteremtője. Dr. Bánszky Pál nyug. múzeumigazgató, művészettörténész. 2014. október 16-31. N Híröss Naptár www.hirosnaptar.hu Értékőrző helytörténeti újság 2014. október 31. NAPRÓL NAPRA 2014. október 16-31. október 22. 200 éve született Obernyik Károly író, a magyar társadalmi dráma egyik megteremtője,

Részletesebben

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ

A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ A CEGLÉDI KOSSUTH LAJOS GIMNÁZIUM ÉRTESÍTÕJE A 20010/2011-ES TANÉVRÕL AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK CXII. ÉVE SZERKESZTETTE: DR. KÜRTI GYÖRGY IGAZGATÓ CEGLÉD, 2012 A kiadványt támogatták Ceglédi Kossuth Gimnazisták

Részletesebben

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa

A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003. A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa A Kazay Endre Emlékérem kitüntetettjei 1968-2003 A Vértesacsai Kazay Gyógyszerészeti Alapítvány kiadványa 2004 A Kazay Endre Emlékérem kitüntetet1;jei 1968-2003 Bevezetés A Vértesacsai Kazay Gyógysze1észeti

Részletesebben

Bajor Antal ny. iskolaigazgató. Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló

Bajor Antal ny. iskolaigazgató. Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló Antus Gyula ny. APEH-igazgató, okleveles könyvvizsgáló Az 1968. évben került az akkor alakult Vállalati és Szövetkezeti Adóhivatal megyei szervezetéhez, mint hivatalvezető. A hivatal több átszervezésen

Részletesebben

7-8.szám 2005. A tartalomból: A magyar középiskolai. XV. évfolyam. Tessedik-díjasok. Diák-vezetõképzõ tábor

7-8.szám 2005. A tartalomból: A magyar középiskolai. XV. évfolyam. Tessedik-díjasok. Diák-vezetõképzõ tábor A tartalomból: Szakmai - módszertani, információs folyóirat A magyar középiskolai kollégiumok Tessedik-díjasok Diák-vezetõképzõ tábor 2. old. 8. old. 12. old. XV. évfolyam 2005. 7-8.szám Rippl-Rónai József

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXV. évfolyam 6. szám 2015. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Széchenyi Programiroda

Részletesebben

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször

Amerikai leánykórus az elsô Kodály szemináriumon Andor Ilonával és Erdei Péterrel. Kodály szeminárium huszonötödször ALAPÍTÁSI ÉV: 2007 KIADJA: H-MÉDIA BT. SZERKESZTI: A SZERKESZTÕBIZOTTSÁG FE LE - LÕS SZERKESZTÕ: VARGA GÉZA SZER KESZ - TÕSÉG: 6000 KECSKEMÉT, TÓPART U. 8/C. E-MAIL: INFO@HIROSNAPTAR.HU TEL./FAX: 76/476-115

Részletesebben

Felnyitni a szaktudományok kincses házának kapuit

Felnyitni a szaktudományok kincses házának kapuit 1 Heltai Nándor: Felnyitni a szaktudományok kincses házának kapuit (Ismeretek és ismeretterjesztés Kecskeméten) Kecskemét, 2002. Kiadja a TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesülete A kötet megjelenését támogatta:

Részletesebben

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA

NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA REGIO REGIA NYÁR KULTÚRA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓ ÜZLETI MAGAZINJA online: www.regioregia.hu/magazin Felelős kiadó: Cseh Teréz, a KEM-Bridge Net ügyvezetője Főszerkesztő: Veér Károly - veerkaroly@kembridge.hu

Részletesebben

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG 1052 Budapest, Piarista köz 1. KÉSZPÉNZZEL BÉRMENTESÍTVE BP. 72. 1426. A MAGYAR PIARISTA DIÁKSZÖVETSÉG LAPJA 72. szám 2011. március 2011. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉS ÖSSZEHÍVÁSA

Részletesebben

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10.

A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10. A ZENTAI KÖZSÉGI KÉPVISELŐ-TESTÜLET JUBILEUMI, VÁROSNAPI DÍSZÜLÉSE ZENTA, 2006. SZEPTEMBER 10. Hölgyeim és Uraim! Mélyen tisztelt Elnök Urak! Kedves vendégeink! Tisztelt ünneplő Gyülekezet! Emlékek nélkül

Részletesebben

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám

Fasori Örökdiák. t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Fasori Örökdiák A Budapesti E vangélikus Gimnázium Volt Növendékeinek Egyesüle te hírle vele t imor D omini pr inc ip ium s c ien t i æ A z Úrnak f élelme f e je a bölc se s ségnek 2. s z ám Húsz éve indult

Részletesebben

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ

HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ HUNYADIVÁROSI HÍRMONDÓ A HUNYADIVÁROSI RÉSZÖNKORMÁNYZAT LAPJA ALAPÍTVA 2008-BAN HUNYADIVÁROS - KŐRÖSIHEGY - SZOLNOKIHEGY - SZENTISTVÁNVÁROS VII. évf. 1. szám J U B I L E U M I H U N Y A D I V Á R O S I

Részletesebben

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége XXIV. évfolyam 6. szám A fennkölt ünnepélyesség és a kellemes ellazulás is jelen volt a Tolna Város Napja alkalmából rendezett programokon. Május 31-én a lovardában lezajlott ünnepi testületi ülésen adták

Részletesebben

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által.

Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat A magad embersége által. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének lapja n XI. évfolyam n 2012 április n 4. szám n Ára: 0,60 (20,-Sk) Embert nevelni a legszebb hivatás, Légy nemes, gazdag lelkű ember, Hogy emberré tehess másokat

Részletesebben

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro

LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro LIX. évfolyam 2006. január www.muvelodes.ro 120 éves az EMKE EMKE-díjak 2005 Kovács Géza plasztikai világa A néptánc ünnepe Csíkszeredában Gyalu-napok Etéden Bocskai István Csûrmúzeum alapító Bélafalván

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXIV. évfolyam 6. szám 2014. június Bihari Hírlap Berettyóújfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja Helytörténeti vetélkedők..

Részletesebben

Államalapítónkra emlékeztünk

Államalapítónkra emlékeztünk Já nos hal ma Vá ros ön kor mány za tá nak lap ja Megjelenik minden hónap első péntekén Ára: 170 forint XVI. év fo lyam 9. szám Iskolakezdés képekben Városunk oktatási intézményeiben szeptember elsején

Részletesebben

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet

Cím. Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára. 100 éve született MENDÖL TIBOR. Emlékkötet Cím [] Emlékkötet Mendöl Tibor születésének 100. évfordulójára 100 éve született MENDÖL TIBOR Emlékkötet [] [] Szerző TÁRSADALOM- ÉS Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanulmányok 1. Az ELTE Társadalom-

Részletesebben

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia.

Macskák, Presser, Republic a Szent István Napokon! Fesztiválelõzetes a 7. oldalon! Telefon: 96/216-378 e-mail: recia@recia.hu web:v www.recia. WINKLER TÜZÉP az Ön szolgálatában! ÉPÍTÕ- ÉS TÜZELÕANYAGOKBÓL széles választék! WINKLER TÜZÉP! Tel.: 213-717, 218-000 Nézzen be hozzánk a Halászi úton! Mosonmagyaróvár, Régi vámház tér 14. Telefon: 96/216-378

Részletesebben

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM

LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM LAKÓHELYÜNK ÓZD 15. SZÁM AZ ÓZDI VÁROSI MÛVELÕDÉSI KÖZPONT (VMK) LAJOS ÁRPÁD HONISMERETI KÖRÉNEK KIADVÁNYA Felelõs kiadó: Pappné Szalka Magdolna, a VMK igazgatója Szerkesztette: Alabán Péter Döbör Istvánné

Részletesebben

Becsengettek 183 nap tanulás

Becsengettek 183 nap tanulás mindenkinek van véleménye 2010. szeptember IV. évfolyam, 9. szám Közéleti Civil Hírmondó Ára: 100 Ft Becsengettek 183 nap tanulás Szeptember elsején a reggeli becsengetéssel véget ér a közel két és fél

Részletesebben