KUNSZENTMÁRTONI CSILLAGÁSZATI, KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KUNSZENTMÁRTONI CSILLAGÁSZATI, KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007. ÉV"

Átírás

1 KUNSZENTMÁRTONI CSILLAGÁSZATI, KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ÉV Kelt: Kunszentmárton, január 19.

2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás 5. A cél szerinti juttatások kimutatása 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója

3 1. A SZERVEZET ALAPADATAI 1. Elnevezés: Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület 2. Képviselő: Nagy Tibor elnök 3. Székhely: 5440 Kunszentmárton, Érpart utca Levelezési cím: 5440 Kunszentmárton, Érpart utca Adószám: TB törzsszám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: Kny /2004/4., kelte: Közhasznúsági végzés száma, hatálya: 2035, A szervezet céljának rövid leírása: szellemi műhely létrehozása, amely lehetővé teszi a korszerű és legszélesebb értelemben vett világűrkutatás és ehhez tartozó természet- és környezetvédelem kérdéseinek kutatását, bemutatását, oktatását és tárgyalását. E cél érdekében felvállalja e kérdéskört tárgyaló és bemutató előadások, képzések és továbbképzések, vitafórumok, táborok és konferenciák szervezését, támogatását, valamint kutató, megfigyelő munkájának közzétételét szakmai fórumokon. *

4 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE ÉV sorszám megnevezés előző év helyesbítés tárgy év 1. A. Befektetett eszközök (2-4) I. Immateriális javak 3. II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pü.-i eszközök 0 5. B. Forgóeszközök (6-9) I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 9. IV. Pénzeszközök Eszközök összesen C. Saját tőke (12-16) I. Induló tőke/jegyzett tőke II Tőke változás/eredmény III. Lekötött tartalék IV.Tárgyévi eredmény alaptevékenységből V. Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből 17. D. Tartalékok E. Céltartalékok E. Kötelezettségek I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 21. II. Rövid lejáratú kötelezettségek Források összesen Kunszentmárton, január 19. Nagy Tibor egyesületi elnök

5 EGYSZERŰSÍTETT KÖNYVVITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE ÉV sorszám a tétel megnevezése Előző év helyesbítés Tárgyév 1. A Összes közhasznú tevékenység bevétele (I+II) I Pénzügyileg rendezett bevételek( ) Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítóktól b, központi költségvetéstől (1%) 0 6. c, helyi önkormányzattól d, társadalombiztosítótól 8. e, egyéb f, továbbutalási céllal kapott Pályázati úton elnyert támogatás Közhasznú tevékenységből származó bevétel tagdíjból származó bevétel egyéb bevétel II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek 15. B.Vállalkozási tevékenység bevétele (1+2) Pénzügyileg rendezett bevételek Pénzügyileg nem jelentős bevételek 18. C.Tényleges pénzbevételek (A/I+B/1) D. Pénzbevételt nem jelentő bevételek (A/II+B/2) E. Közhasznú tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ebből: továbbutalt támogatás Ráfordítást jelentő eszközváltozás Ráfordítást jelentő elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 26. F. Vállalkozási tevékenység ráfordításai ( ) Ráfordításként érvényesíthető kiadások Ráfordítást jelentő eszközváltozás Ráfordításként jelentkező elszámolások Ráfordításként nem érvényesíthető kiadások 31. G. Tárgyévi pénzügyi eredmény(1+2) közhasznú tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye(a/i- E/1-E/4) Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/I- 0

6 F/1-F/4) 34. H. Nem pénzben realizált eredmény(1+2) Közhasznú tevékenység nem pénben realizált eredménye (A/II-E/-E/3) Vállakozási tevékenység tárgyévi pénzügyi eredménye (B/2- F/2-F/3) 37. I.Adózás előtti eredmény J Fizetendő társasági adó K. tárgyévi eredmény Közhasznú tevékenység eredménye Vállakozási tevékenység eredménye 0 0 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 42. A.Pénzügyileg rendezett személyi jellegű ráfordítások bérköltség ebből:-megbízási díj 45. -tiszteletdíjak személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok B. Pénzügyileg rendezett anyag jellegű ráfordítások C. Értékcsökkenési leírás D. Pénzügyileg rendezett egyéb jellegű ráfordítások E. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett) F. Tárgyévben Apeh által kiutalt 1% összege 0 Kunszentmárton, január 19. Nagy Tibor egyesületi elnök

7 KUNSZENTMÁRTONI CSILLAGÁSZATI, KÖRNYEZET-ÉS TERMÉSZETVÉDŐ EGYESÜLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az egyesület gazdálkodását, pályázatokon elnyert és magánszemélyektől kapott adományok fedezték. Sztv. 89., 91.par par. tiszteletdíjat, megbízási díjat, nem fizettünk június 4-től, november 30-ig napi 6 órában közhasznú foglalkoztatottak alkalmaztunk, novembertől 1 fő főállású alkalmazottunk van. Átlagos statisztikai létszáma 1 fő. Lejárt adófizetési kötelezettségünk és adótartozásunk nincs. Vállalkozási tevékenységet az egyesület nem folytatott. Tárgyi eszközeink értékcsökkenését az adótörvényekben ajánlott százalékokkal számoljuk, évben az értékcsökkenés Ft volt. Kunszentmárton, január 19. Nagy Tibor egyesületi elnök

8 3. KIMUTATÁS PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK FELHASZNÁLÁSÁRÓL A Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület a évben a Nemzeti Civil Alapprogram Országos Kollégiuma évi NCA CIV-06-D pályázatán Ft, NCA-ORSZ számú pályázati kiírásán Ft, forint támogatást nyert. A NCA CIV-06-D pályázat elszámolása az NCA felé megtörtént. 4. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS megnevezés előző évi összeg tárgyévi összeg változás % E Ft A. Befektetett eszközök (2-4) ,94-64 I. Immateriális javak 0 II. Tárgyi eszközök ,94-64 III. Befektetett pü.-i eszközök 0 0 B. Forgóeszközök (6-9) , I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok 0 IV. Pénzeszközök , Eszközök összesen , C. Saját tőke (12-16) , I. Induló tőke/jegyzett tőke II Tőkeváltozás/eredmény , III. Lekötött tartalék 0 0 IV. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből ,61-92 V. Tárgyévi eredményváll-i tev.-ből 0 D. Tartalékok E. Céltartalékok E. Kötelezettségek , I. Hosszú lejáratú kötelezettségek 0 II. Rövid lejáratú kötelezettségek , Források összesen ,34 415

9 2007. év gazdálkodása Bevételek Tagdíjbevételek Ft Magánszemélyektől kapott adományok Ft Kamatbevétel 891 Ft Könyv kiadatáshoz kapott támogatás Ft Egyéb bevétel Munkaügyi támogatás Ft NCA pályázat Ft Kiadások Pénzeszközök Összesen Cél szerinti juttatások: Városi gyermeknapi támogatás Összesen: Működési költségek: Anyagköltségek, irodaszer, nyomtatvány Anyagjellegű szolgáltatások (pl. posta, telefon költség) Egyéb költség Bankköltség Tagdíjak Munkabér Értékcsökkenés adók, járulékok Működési összesen: Mind összesen: Pénztár Bank Összesen: Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Kunszentmárton, január 19. Nagy Tibor egyesületi elnök

10 5. A CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA KIMUTATÁS CÉLSZERINTI JUTTATÁSSOKRÓL összeg változás Megjegyzés Előző juttatás megnevezése év Tárgyévi % E Ft közhasznú tevékenység keretében nyújtott pénzbeli juttatások összesen ebből:adóköteles adómentes Közhasznú működés költségei összesen: , Továbbutalt támogatás összesen: 2 1 0,5-1 ebből pénzösszeg eszközérték Egyéb 0 Összesen: A Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület a es évben az alábbi cél szerinti juttatásokat nyújtotta: Tagszervezetek támogatása: 0 Ft Rendezvények támogatása: Ft Tagok konferencia részvételi támogatása:.. 0 Ft Egyéb támogatások:..0 Ft Összesen: Ft 6. A központi költségvetési szervtől, elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatások mértékének kimutatása A Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület a évben az Észak-alföldi Régió Munkaügyi hivatal Kunszentmártoni Kirendeltségétől közhasznú munkavégzésre nyert Ft-ot. Egyesületünk a támogatásból 1 fő közhasznú foglalkoztatottat alkalmazott 6 hónap időtartalommal egyéb ügyintézői feladatokkal. Kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől nem kapott támogatást.

11 7. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása A Kunszentmártoni Csillagászati, Környezet- és Természetvédő Egyesület a vezető tisztségviselőinek évben nem nyújtott juttatásokat 8. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója Minden hónap 3. szombatján észlelés és oktatás. Résztvevők száma: fő/alkalom. Havi rendszeres észlelőtevékenységünk eredményeit az Magyar Csillagászati Egyesületnek küldjük el. Az aktuális kutató és megfigyelőmunkát a 2007-as Meteor Csillagászati Évkönyv havi csillagászati események jelzése alapján végeztük. Megfigyeléseinket és fotografikus képeinket //kcse. hu internetes honlapunkon tettük közzé. Egyesületünk tagjai évben is számos szakmai programot szerveztek A Téli Országos Sas Szinkron ragadozó madár megfigyelő programban Fülöp János másodmagával 12 db UTM (2,5 x 2,5 km) négyzetet figyelt meg Távcsöves megfigyelés Békéscsabán Dr. Dezső István vezetésével Részvétel és tevékenységi bemutató a Csillagászati egyesületek, alapítványok és MCSE Helyi Csoportok országos konferenciáján Baján. Résztvevők száma 5 fő Előadás tartása a szarvasi Szlovák Általános Iskolában a madárvilágról. Kunszentmárton Városi Könyvtár, Múzeum, és Általános Iskola/résztvevők száma. 660 fő Természetjárás madárkutatás: Erdőtelek Arborétum, Bugac puszta Ősborókás, Kis- Balaton Kápolnáspuszta, Zalavár Zala folyó völgye, Fehérpuszta Diáksziget Csillagászati előadás, távcsöves bemutató tartása a szarvasi Szlovák Általános Iskolában. Résztvevők száma. 200fő Csabacsűd 3 előadás a madárvilágról /Katona Mihály /résztvevők száma. 190 fő/ , Kunszentmárton :Túra, madár megfigyelés,előadás a madárvilágról. a Városvédő és Hagyományőrző Egyesülettel. /résztvevők száma. 40 fő/ Múzeumok éjszakája. Csillagászati előadások, távcsöves bemutatás Szarvason a KMNP Igazgatóságán. /résztvevők száma. 40 fő/ Az MCSE ágasvári ifjúsági táborában részt vett Klimaj Renáta Szarvas. V. Kistérségi Civiltalálkozó. /résztvevők száma. 240 fő/ A Körösvölgyi Látogatóközpontban táborozás, és éjszakai bemutató Az MCSE ORACSBITU kerékpártúráját fogadtuk. /résztvevők száma. 14 fő/ Látogatás az egri csillagászati múzeumban XI. Körösparti Csillagparti. természet-megfigyelő tábor. Péterszög-kanyar Természetjárás madárkutatás Bükk Jávorkút és környéke Részvétel a kunszentmártoni Városnapon. Távcsöves bemutatással/résztvevők száma. 190 fő/ Madárkutatás Hortobágy, Halas-tó madár- várta NATURA-2000 Nemzetközi Madármegfigyelő Napon a Vekeri halastavaknál/résztvevők száma. /75 fő/ Madárkutatás Hortobágy, Tiszacsege Daru-les Túrkevén a Palánta 2000 Alapítvány csillagászati előadás.

12 Szlovákia Búcs Ált. Isk. Katona Mihály emléknap és előadás a madárvilágról/résztvevők száma. 65 fő/ Tagjai vagyunk a Kunszentmártonban és környékén működő Civil Szervezetek Szövetségének, ahol 21 tagszervezettel hangoljuk össze munkánkat. Egyesületünk szorosan együttműködik, és szakmai támogatást kap a Magyar Csillagászati Egyesülettől. Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvánnyal lehetőség szerint programjainkat összehangoljuk. A Kunszentmártoni Polgármesteri Hivatal és Tiszazugkistérség közintézményei, iskolái, az itt működő civil szervezetek és szerveződések megismerték tevékenységünket, és aktívan részt vesznek rendezvényeinken. Beléptünk, alapító tagjai vagyunk a LEADER Tiszazugi Helyi Közösségbe, és tevékenyen veszünk részt munkájában, együttműködve 12 önkormányzattal, a térség vállalkozóival és civil szervezeteivel Egyesületünk támogatásával kiadásra került: Katona Mihály: Urbanizálódó madaraink című könyve. Pályázatot adtunk be Norvég Finanszírozási Alaphoz. Projektünk: Környezeti polgárrá nevelés- Tudományos szellemi központ létrehozására és működtetésére a kunszentmártoni kistérségben Kunszentmárton, január 19. Nagy Tibor egyesületi elnök

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Nagykanizsa, 2012. május T a r t a l o m 1. A Dél-Zalai Civil Fórum Egyesület számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS GYERMEKVARÁZS ALAPÍTVÁNY 8800 Nagykanizsa, Teleki u. 7/C KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évről Készítette: Naprakész Könyvelő és Szolgáltató Egyesület Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 6 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS MAGYAR ADDIKTOLÓGIAI TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 Tartalomjegyzék I. A szervezet alapadatai... 3 II. Számviteli beszámoló... 4 III. Költségvetési támogatás felhasználása... 7 IV. Vagyon felhasználásával

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 190323829199933102 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány az egyéb szervezet megnevezése 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. az egyéb szervezet címe H A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek

Részletesebben

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az egyéb szervezetmegnevezése az egyéb szervezet címe 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. 01. 01.-2011. 12. 31. 1. Számviteli beszámoló ( közhasznú egyszerűsített beszámoló) a) Mérleg b) Eredménylevezetés

Részletesebben

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET

VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2009 VIDÉKEN ÉLŐK ESÉLYEIÉRT EGYESÜLET székhely: 8960 Lenti, Vörösmarty Mihály u. 24/d. postacím: 8988 Kozmadombja, Jókai u.20. adószám: 18967669-1-20 közhasznúsági

Részletesebben

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése

A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet. 2012. évi közhasznúsági jelentése A Byblos Alapítvány közhasznú szervezet székhely: 1026 Budapest, Pasaréti út 66/b a.sz.: 18132283-1-41 2012. évi közhasznúsági jelentése Hudecz András a Kuratórium elnöke 2013. május 18. A közhasznú szervezetekről

Részletesebben

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület

A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület Közhasznúsági jelentése 2010 Közhasznúsági jelentés 1/9. oldal Közhasznúsági Jelentés az A Fekete Gyémánt Fúvószenekarért Egyesület 2010. évi működéséről A szervezet

Részletesebben

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről

ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről ROTARY CLUB BAJA Közhasznú Társadalmi Szervezet Közhasznúsági jelentése a 2011. évről Egyesület rövid bemutatása A közhasznú egyesület (Székhelye: 6500 Baja, Rövid u. 3., Adószáma: 18360945-1-03) 2001.

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján)

KÖZHASZNÚ JELENTÉS. a Honvéd Sas-hegy Sportegyesület 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) KÖZHASZNÚ JELENTÉS a 2008. évi közhasznú tevékenységéről (Az 1997. évi Tv. alapján) Tartalom: A. A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója a. Mérleg (T. 1715/B.r.sz.

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója. 2010. év 1 8 3 2 7 7 5 7 1 0 2 Statisztikai számjel vagy adószám A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek beszámolója 2010. év FEKETE GYÉMÁNT FÚVÓSZENEKARÉRT EGYESÜLET Egyéb szervezet megnevezése 7622 PÉCS,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV KOMP Közösségfejlesztő Oktatási Mentálhigiénés és Pszichoterápiás Alapítvány 1118 Budapest, Gazdagréti tér 5. I/8.. 18253612-1-43 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. ÉV Tartalma: - Számviteli beszámoló (mérleg,

Részletesebben

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány

Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány Közhasznúsági jelentés Dunabogdányi Iskoláért Alapítvány 2011. évi tevékenységéről Az adatok könyvvizsgálattalnincsenek alátámasztva! Közhasznúsági fokozat: Közhasznú Alapítvány Nyilvántartásba vételi

Részletesebben

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 3 051 0 3 262 " ÉRTED!- ÉRTED?" ALAPÍTVÁNY ESZKÖZÖK (aktívák) Mérleg 2010. Év Előző év Előző év(ek) módosításai A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 280 0 280 I. Immateriális javak 0 0 0 II. Tárgyi eszközök 280 0 280 III. Befektetett

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S Bogáncs Kisállatotthon Alapítvány 2500 Esztergom, Bíróréti dűlő 10.453. hrsz. K Ö Z H A S Z N Ú J E L E N T É S a 2007. december 31i KÖZHASZNÚ egyszerűsített beszámolóhoz Keltezés: Esztergom, 2008. május

Részletesebben

2012. évi Közhasznúsági jelentés

2012. évi Közhasznúsági jelentés Törökbálinti Városőrség Polgárőr Egyesület, Törökbálint Adószám: 18028049-1-13 Bírósági végzés száma: 13.Pk.60.467/2009/6.sz. Képviselő neve: Géczy Krisztián i Közhasznúsági jelentés Kelt: Törökbálint,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője

Keltezés: 2009.április 06... az egyéb szervezet vezetője Egyéb szervezet neve 19032382-91999-331-02 Magyarországi Ciszterci Rend Incipit Vita Nova Alapítvány Egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolójának eredménylevezetése

Részletesebben

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E.

M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1 8 2 3 2 8 1 9-9 4 9 9-5 2 9-0 1 Statisztikai számjel M. O. CHRON COLITISES BETEGEK E. 1021 BUDAPEST, HŰVÖSVÖLGYI U.112. Közhasznú Egyéb Szervezet Egyszerűsített Beszámolója Éves zárómérleg 2011. január

Részletesebben

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány

Budakeszi Cserkészekért Alapítvány 2092 Budakeszi, Rózsa u. 3. Tel/fax: 06 23 452 110 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Az egyéb szervezet megnevezése: Budakeszi Cserkészekért Alapítvány Az egyéb szervezet címe (székhely): 2092 Budakeszi, Rózsa

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2010 évi. Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány. Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010 évi Református Elemi Iskola és Szeretetotthon Alapítvány Székhelye: 5530 Vésztő, Bartók Béla tér 6 Adószáma: 19061175-1-04 Közhasznúsági fokozat: Közhasznú alapítvány 1./ Számviteli

Részletesebben

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Napsárkányok Kajak-kenu és Sárkányhajó Klub 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7.. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. április 09. Kállay Kristóf elnök A Napsárkányok Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója Statisztikai számjel vagy adószám (csekkszámlaszám): 18818716949952915 Cg:2914 (PK 60018/2008/2-2914) A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2009 év Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója. 2012.év A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2012.év Szivárványhíd Alapítvány egyéb szervezet megnevezése 9476 Zsira, Rákóczi Ferenc u. 12. címe Kelt: Zsira, 2013.01.24.

Részletesebben

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y

V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y V E S Z P R É M I E G Y E T E M C I V I L S Z E R V E Z Ő D É S E I É R T A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú A L A P Í T V Á N Y K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S E 2010. Székhely: 8200 Veszprém,

Részletesebben

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök

2011. évi Közhasznúsági jelentése. Szabadszentkirály, 2012. 04. 06. Gyulai Krisztián elnök Szabadszentkirályi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 7951 Szabadszentkirály Petőfi S. u. 90. Bírósági bejegyzés száma: 12.Pk.60.064/2011/6. Nyilvántartási száma: 3203 2011. évi Közhasznúsági jelentése Szabadszentkirály,

Részletesebben

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év

PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2009.év 1 PÁKA ÉRTÉKEIÉRT EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2009.év Páka, 2010. március 22. Bécs József Elnök 2 TARTALOM 1. A szervezet adatai 2. Közhasznú egyszerűsített beszámoló /Mérleg, Közhasznú eredménylevezetés/

Részletesebben