Természet Világa 140 (és a 141.) év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Természet Világa 140 (és a 141.) év"

Átírás

1 Természet Világa 140 (és a 141.) év Staar Gyula fıszerkesztı Kolozsvár március 20.

2

3 SZILY KÁLMÁN ( ) A Mőegyetem elsı rektora, a termodinamika kiemelkedı mővelıje. A Magyar Mérnök és Építész-Egylet elsı titkára (1867) A Magyar Természettudományi Társulat fıtitkára (1869) Az Akadémia fıtitkára ( ) Megalapítja a Magyar Nyelvtudományi Társaságot (1905) Lapszerkesztı: Természettudományi Közlöny ( ) Akadémiai Értesítı Magyar Nyelv A magyar nyelvújítás szótára Természettudós, mégis az Akadémia nagyjutalmát nyelvészeti munkásságáért kapta meg 1914-ben. A lapalapító Közzéteszi a temesvári Bolyai-levelet (1885-ben és 1887-ben). A kolozsvári centenáriumi ünnepségen Eötvös Loránddal közösen bejelentik a Bolyai-díj megalapítását (1903).

4 Az alapítás éve: 1869 Két évvel a Kiegyezés után Hazánk lakossága 16 millió, 31%-a tud írni és olvasni Egy éve van általános tankötelezettség 1869-ben született: Kandó Kálmán, Ignotus Hugó, Mahatma Gandhi Grigorij Jefimovics Raszputyin Megindul a lóvasút Óbudára Megnyitják a Szuezi csatornát Mengyelejev periódusos rendszere Jókai Mór: A kıszívő ember fiai Megjelenik a Nature

5 Szerkesztıbizottságunk elnökei 1991-tıl Szentágothai János ( ) Császár Ákos ( ) Gergely János ( ) Vizi E. Szilveszter (2001- )

6 ERDÉLYI MÚZEUM EGYESÜLET Híres közremőködıinek írásai a Természettudományi Közlönyben Apáthy István 18 írás Benkı Samu 2 Brassai Sámuel 3 Cholnoky Jenı 6 Gelei József 8 Generich Antal 6 Generich Gusztáv 1 Herman Ottó 148 Hıgyes Endre 72 Koch Antal 77 Martin Lajos 7 Purjesz Zsigmond 1 Szádeczky-Kardoss Gyula 22 Vámbéry Ármin 1

7 Erdélyi szerzık a Természet Világában ( ) Gábos Zoltán Weszely Tibor Szerkesztıbizottsági tagjaink Egyszer-egyszer írtak Bakó Botond Gyırfy Dénes Barabássi Albert-László Jung János Benkı Samu Kása Zoltán Rendszeresen írtak Brassai Zoltán Kékedy László Kiss Elemér Brassói Fuchs Herman Kósa-Kiss Attila Ajtay Ferenc Bíró Béla Makkay Ferenc Oláh-Gál Róbert Boér Hunor Máthé Márta Toró Tibor Csegzi Magdolna Puskás Ferenc Veress István Csőrös István Simon János Maurer Gyula Dáné Károly Szabó T. Attila Kiss Levente Dezsı Gábor Tóth Imre Dvorácsek Ágoston Várhelyi Csaba Erdei János Volfkori László Fodorpataki László Gündischné Gajzágó Mária

8 Kolozsvári szerzık a Természet Világában Kékedy László: Beteg könyvek orvoslása (1993. július) Erdély fáradhatatlan ıslénybúvára. Brassói Fuchs Hermannal beszélget Ajtay Ferenc (1993. szeptember) Veress István: Képek a farkasok világából I-II. (1993. november-december) Puskás Ferenc: Hogyan keletkezik a villám? (1997. május) Ajtay Ferenc: Erdély földjének kutatói (1995. április) A kolozsvári Házsongárdi temetıben nyugvó természettudósok ( sz) Benkı Samu: Barbarizmus és zsenialitás (2003/I. Bolyai-emlékszám) Gábos Zoltán: A természet a matematika nyelvén szól hozzánk 150 éve született Farkas Gyula (1997. július) A borostyánkıtıl a kvantumelektrodinamikáig (2008. július) Mit jelent a Bolyai-geometria egy fizikusnak? (2003/I. Bolyai-emlékszám) A harmadik erdélyi egyetem fizikusai (2006/I. A fizika százada ksz.) Kása Zoltán: A Bolyai-év erdélyi rendezvényei (2003/I: Bolyai-emlékszám) Lobacsevszkij szülıvárosában jártunk (Oláh-G. Róberttel, május) Maurer I. Gyula: Hatvan éve született a kolozsvári Bolyai Tudományegyetem ( sz) Várhelyi Csaba Makkay Ferenc: A kémia fejlıdése Erdélyben (2007/I. Kémia ksz.)

9 TERMÉSZET TUDOMÁNY CIKKPÁLYÁZAT KÖZÉPISKOLÁSOKNAK Kategóriák: Természettudományos múltunk felkutatása Önálló kutatások, elméleti összegzések A kultúra egysége különdíj (alapította: Simonyi Károly) Biofizika-biokibernetika különdíj (alapította: Varjú Dezsı, Tübingen) Matematika különdíj (alapította: Martin Gardner, USA) A számítástechnika alkalmazásai különdíj (alapította: Nicholas Metropolis, USA) Biodiverzitás különdíj (alapította: Német-Magyar Társaság, Stuttgart) Orvostudomány különdíj (alapította: Ernst Grote, Tübingen) Szkeptikus különdíj (alapította: James Randi, USA) Csillagászat különdíj (alapította: Magyar Csillagászati Egyesület) Földtani örökségünk különdíj (alapította: Magyar Állami Földtani Intézet)

10 Erdélyi diákok sikerei a cikkpályázatunkon

11 A Természet Világa diákpályázatának forrásvidékei

12 Kolozsvári diákszerzık a Természet Világában ( között) Mezei Amália (Brassai Sámuel Elméleti Líceum): Veress Ferenc, a színes fényképezés erdélyi úttörıje (2000. október) Terhesség és szülés az orvostörténetben (2000. szeptember) Gáspár Szilágyi János (Unitárius Kollégium): Érdekes kapcsolási rajz egy román postabélyegen (2003. december) Gáspár Szilágyi János Varga György (Unitárius Kollégium): Az 1700-as évek fizikáj A Kolozsvári Unitárius Kollégiumban (2004. szeptember) Darvay Tamás (Báthory István Líceum): Lám Béla, mérnök, író életútja Az elsı erdélyi repülıgép, a kolozsvári lebegı kerék (2007. június) A jezsuita páter a Vénuszra irányította a távcsövet (Hell Miksa) sz. Szathmáry Pap Károly festımővész, az elsı haditudósító riporter Deritei Dávid Fodor Norbert (Apáczai Csere János Elméleti Líceum): A zajszennyezés hatása fiatalokra, avagy hogyan hallgassunk zenét? (2009. szeptember)

13 Kolozsvári diákok az Akadémián Az Akadémia Nagyterme Mezei Amália 2000 Díjátadó elnökség Gáspár Szilágyi János és Varga György 2004 Darvay Tamás 2007 Deritei Dávid és Fodor Norbert 2009

14 Diákpályázatunk egyéni támogatói és egy születésnapot köszöntı

15 SIMONYI KÁROLY (1916. október 18. Egyházasfalu október 9. Budapest) 10 gyermekes parasztcsalád 7. gyermeke A Budapesti Mőegyetemen 1940-ben gépészmérnöki, a Pécsi Tudományegyetemen jogi diplomát szerez 1940: Mőegyetem Atomfizikai Tanszékének tanársegéde (tszv. Bay Zoltán) 1948: a soproni Bánya- Kohó- és Erdımérnöki Kar egyetemi tanára 1951: megépíti az elsı magyar részecskegyorsítót, egy Van de Graaff generátort 1952: a KFKI Atomfizikai Osztályának és a Mőegyetem Elméleti Villamosságtan Tanszékének vezetıje lesz Elméleti Villamosságtan (1952), Villamosságtan (1954), Elektronfizika (1965), 1956 után menekülı ember, A fizika kultúrtörténete (1978), A magyarországi fizika kultúrtörténete (2001) Kossuth-díj (1953), Állami Díj (1985), Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje (1997), Magyar Örökség-díj (1998), Akadémiai Aranyérem (2000), Az év tudósa (TUK, 1996) A legkedvesebb díja : Rongyos könyvek (Szabó Ervin Könyvtár, 1995)

16 Charles Simonyi és a diákok

17 Három Bolyai-címlapunk Matematika különszám (1998) Bolyai-emlékszám (2003) A Schola köszöntése (2007)

18 Őrkutatás és csillagászat

19 Két különszámunk: Föld éve, Darwin-év

20 Olvassák a Természet Világát! Köszönöm a figyelmet!

21 Köszönöm a figyelmet!

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2011. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület a Romániában élő magyarság tudományos

Részletesebben

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft

Természet Világa. TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft Természet Világa TERMÉSZETTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 145. évf. 11. sz. 2014. NOVEMBER ÁRA: 650 Ft El izet knek: 540 Ft A MATEMATIKUSOK VILÁGKONGRESSZUSÁN A HOMOSZEXUALITÁS GENETIKÁJA HÁROMSZOR SZÜLET FOLYÓ PROSZTATARÁK

Részletesebben

A XXIV. Természet Tudomány Diákpályázat díjátadó ünnepsége Magyar Tudományos Akadémia, 2015. március 21.

A XXIV. Természet Tudomány Diákpályázat díjátadó ünnepsége Magyar Tudományos Akadémia, 2015. március 21. A TERMÉSZET VILÁGA MELLÉKLETE 2015. MÁJUS A XXIV. Természet Tudomány Diákpályázat díjátadó ünnepsége Magyar Tudományos Akadémia, 2015. március 21. A huszonnegyedik A közönség Az elnökség balról: Staar

Részletesebben

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról

Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Főtitkári jelentés az Erdélyi Múzeum-Egyesület 2010. évi munkájáról Az Erdélyi Múzeum-Egyesület az elmúlt évben is feladatának tekintette,

Részletesebben

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök

Tisztelt Olvasóink! Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a hírlevél korábbi számai megtekinthetők az MTA honlapján. Kocsis Károly elnök MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MAGYAR TUDOMÁNYOSSÁG KÜLFÖLDÖN ELNÖKI BIZOTTSÁG HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES HUNGARIAN SCIENCE ABROAD PRESIDENTIAL COMMITTEE Tisztelt Olvasóink! E havi hírlevelünkben tekintélyes

Részletesebben

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Beszámoló a Marosvásárhelyi EMT Fiókszervezet 2011. évi tevékenységéről 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t! Idén is, mint minden évben, az adófizető állampolgár felajánlhatja jövedelemadója 2%-át valamely civil

Részletesebben

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem

TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG. Arany János-díj és -érem TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 T U D O M Á N Y é s M A G Y A R S Á G TUDOMÁNY ÉS MAGYARSÁG Arany János-díj és -érem 2002 2010 Magyar Tudományos Akadémia Magyar Tudományosság

Részletesebben

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon

Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 35. Gazda István Tudománytörténeti kiadványok a XIX. századi Magyarországon Orvostörténet, matematikatörténet, biológiatörténet, kémiatörténet,

Részletesebben

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról

A Bolyai János Tudomány és Technika Házról 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR M3SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HAVONTA MEGJELEN5 HÍRLEVELE XVII. ÉVFOLYAM, 1 2. SZÁM 2006. JANUÁR FEBRUÁR Vezet8tanácsi ülés Múlt év december 17-én zajlott az EMT kolozsvári székhelyén

Részletesebben

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre!

Staar Gyula. Simonyi Károly veszít. Németh Lászlót a Műegyetemre! Staar Gyula Simonyi Károly veszít Fáj veszni látnom annyi büszke álmot. Juhász Gyula bukásukban is ők vitték tovább az igazságot. Illyés Gyula Könyvtáram régi lakója egy könyvecske, inkább füzet: alig

Részletesebben

megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad).

megfelelıen az indítandó egyetemi rendszer négy oktatási helyszínt ölel fel (Csíkszereda, Kolozsvár, Marosvásárhely, Nagyvárad). KRONOLÓGIA 2000. március 16. A Sapientia Alapítvány (SA) hivatalos bejegyzése, kolozsvári székhellyel. Az Alapítványt az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetıi hozták létre. Az Alapítvány vezetı testülete

Részletesebben

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János

Másfél évszázada hunyt el Bolyai János Másfél évszázada hunyt el Bolyai János A kapitány úr nints többé, - katonai egyenruhában temették el volt ÍRTA Ács Tibor Bolyai János Honvéd Alapítvány Kiadja a Bolyai János Honvéd Alapítvány 1101 Budapest

Részletesebben

Eseménynaptár 2 0 1 5. Kolozsvár, 2015

Eseménynaptár 2 0 1 5. Kolozsvár, 2015 Eseménynaptár 2 0 1 5 Kolozsvár, 2015 Kiadja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Főtitkárságának Kulturális Főosztálya. Az adatgyűjtésben partnerünk volt a Communitas Alapítvány és az Erdélyi Magyar

Részletesebben

könyv: könyv-fejezet:

könyv: könyv-fejezet: Publikációs jegyzék a kandidátusi fokozat megszerzése (1997.) utáni időszakból. Válogatás kategóriák szerint a teljes (1974-től 2007- ig) publikációs jegyzékből, amely kb. 300 tételt tartalmaz (100 tudományos

Részletesebben

Eseménynaptár 2 0 1 4. Kolozsvár, 2014

Eseménynaptár 2 0 1 4. Kolozsvár, 2014 Eseménynaptár 2 0 1 4 Kolozsvár, 2014 Kiadja a Romániai Magyar Demokrata Szövetség Főtitkárságának Kulturális Főosztálya Az adatgyűjtésben partnerünk volt a Communitas Alapítvány Felelős kiadó: Kovács

Részletesebben

Körmöczi János Fizikusnapok

Körmöczi János Fizikusnapok 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE IVETÁR-EMT Workshop 2010. május 28-án az Erdélyi Magyar Műszaki Társaság (EMT) képviseletében Brem Walter, a Codespring Kft. igazgatója és Dr.

Részletesebben

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához

Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához A MAGYAR TUDOMÁNYTÖRTÉNETI INTÉZET TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEI 46. Gazda István Szakirodalmi források a magyar kultúrtörténet főbb fejezeteinek tanulmányozásához Főiskolai segédkönyv ÍRÓDOTT 2000-BEN MAGYAR

Részletesebben

Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas

Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas Egy halhatatlan erdélyi tudós, Bolyai Farkas ÖSSZEÁLLÍTOTTA Gazda István AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST TARTALOM ELŐSZÓ (.Gazda István) 13 I. RÉSZ IGAZSÁG ÉS SZERETET ÉLETÚTJA." 23...sokgonddal élek napról-napra..."

Részletesebben

Országos Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyűlése

Országos Erdészeti Egyesület 144. Vándorgyűlése 0 AZ ERDÉLYI MAGYAR MŰSZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG HÍRLEVELE Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 A Kárpát-medence magyar energetikusainak 17. találkozója. 2013. szeptember 26-án Budapesten a Klebelsberg Kultúrkúriában

Részletesebben

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5.

Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR. Veszprém, 2014. március 31. április 5. Erdélyi napok PANNON EGYETEM MODERN FILOLÓGIAI ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR Veszprém, 2014. március 31. április 5. Az Erdélyi napok fővédnöke: Dr. Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter,

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

Újfalussy Balázs. Cserti József

Újfalussy Balázs. Cserti József A jelölőbizottság jelentése az ELFT közgyűlésének Az ELFT jelölőbizottsága ez év február végén levelet küldött minden szakosztály, szakcsoport és területi csoport elnökének és titkárának, s abban kérte,

Részletesebben

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN

A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN 0 A KÖRNYEZETI KÉPZÉS MÁSODIK ÉVTIZEDE AZ EGRI FŐISKOLÁN Jubileumi kiadvány a Környezettudományi Tanszék megalakulásának 20. évfordulóján Eszterházy Károly Főiskola Környezettudományi Tanszék Eger, 2012.

Részletesebben

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája

A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája A Kazincbarcikai Kistérség válogatott honismereti bibliográfiája Kazincbarcika 2010 A bibliográfia anyagát válogatta: MÁRKUS ZSUZSANNA (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bányászattörténeti Múzeum, Rudabánya)

Részletesebben

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea

Kiss Márton. Dallos Györgyi. Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona. Molnár Klára. Rumi Tamás. Lévay Csaba. Rubesch Andrea MILLENNIUMI ÉVKÖNYV Szerkesztette és a bevezetõt írta: Kiss Márton A szerkesztésben közremûködött: Dallos Györgyi Adatgyûjtõ: Kiss Márton Osváth Zsolt Szabó Ilona Adatrögzítõ: Molnár Klára Kiadvány szerkesztõ:

Részletesebben

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET

TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET TIZENKÉT ÉV. ÖSSZEFOGLALÓ TANULMÁNYOK AZ ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYOS KUTATÁSOK 1990 2001 KÖZÖTTI EREDMÉNYEIRÕL II. KÖTET s SAPIENTIA KÖNYVEK SAPIENTIA ALAPÍTVÁNY SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR TUDOMÁNYEGYETEM

Részletesebben

KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN

KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN KONFERENCIA MAROSVÁSÁRHELY 2012 AUGUSZTUS 15-18 A FIZIKA, MATEMATIKA ÉS MŰVÉSZET TALÁLKOZÁSA AZ OKTATÁSBAN, KUTATÁSBAN A konferencia alapvető célja lehetőséget teremteni a fizika, matematika és művészet

Részletesebben

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)...

Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely húszéves évfordulóján (I.)...3. Bölöni Domokos: Szélrózsa kankalin (VI.)... T A R T A L O M Erdélyi Toll IRODALMI ÉS MŰVELŐDÉSI FOLYÓIRAT t Megjelenik negyedévente Székelyudvarhelyen V. évfolyam 2013 1. szám MŰHELY Beke Sándor: Az Erdélyi Gondolat Könyvkiadó és szellemi műhely

Részletesebben

Szerző/szerkesztő Cím Kiadó Kiadás éve Kategória Raktári jel

Szerző/szerkesztő Cím Kiadó Kiadás éve Kategória Raktári jel Teleki Magyar Ház 430322-Baia Mare - Nagybánya Str. Minerilor - Thököly Imre utca, nr. 5-7. szám Terem Leltári szám Szerző/szerkesztő Cím Kiadó Kiadás éve Kategória Raktári jel A kalandprogram írásának

Részletesebben

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68.

E-FÜGGELÉK. Tartalom. Korall 56. 2014. 46 68. Kovács I. Gábor: A debreceni tudományegyetem református hittudományi kari tanárainak prozopográfiája és a református felekezeti-művelődési alakzat szociológiája Korall 56. 2014. 46 68. E-FÜGGELÉK Tartalom

Részletesebben