Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és Környezetegészségügyi Intézet"

Átírás

1 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi és XVIII. Tudományos Diákköri Konferencia november 27. Egészségügyi szervező szakos hallgatók pályamunkáinak összefoglalói

2 A CSABAI KOLBÁSZFESZTIVÁL, MINT TURISZTIKAI TERMÉK Csaba Sausage Festival as a tourism product Rózsáné Szakálos Ildikó, SZIE GAEK, Egészségügyi szervező, IV. évfolyam Dr. Lányi Katalin, főiskolai docens, SZIE GAEK Egészségtudományi és Dolgozatom egy vidéki kultúrából kialakult, egyre népszerűbb gasztro-kulturális fesztivál-sorozat évi eseményéről, a 16. Csabai Kolbászfesztiválról szól. Kutatási célom volt feltárni, hogy mitől vonzó, miért tud egyre nagyobb közönséget vonzani a Csabai kolbászfesztivál és kutatási eredményeimmel segítséget szeretnék nyújtani a rendezvény továbbfejlesztéséhez, és más vidéki települések hasonló rendezvényeinek kifejlesztéséhez. Kutatásomhoz papír alapú és elektronikus kérdőívezést használtam. A papíralapú 280 db kérdőívet rendezvény helyszínén véletlenszerűen kiválasztott személyekkel töltettem ki. A 150 db elektronikus kérdőívet a békéscsabai lakosokkal, közösségi oldalakon töltettem ki a rendezvény után. Hat hipotézist állítottam fel, melyből 4 igaznak bizonyult, kettő hamisnak. Igazak, hogy a fesztiválra 200 km-nél messzebbről is eljönnek a vendégek, több napra érkeznek és szállodákban, panziókban szállnak meg. Megnézik a környék nevezetességeit is. Beigazolódott, hogy a békéscsabai lakosok büszkék a városukban rendezett kolbászfesztiválra. Nem igazolódott be, hogy a vagyoni helyzet befolyásolná a látogatók rendezvényen való költekezését, és az sem, hogy a békéscsabai lakosok ismerik a rendezvény új helyszínének építését, módosítását. A kutatási eredmények alapján megállapítható, hogy a rendezvény ennyi idő után is megőrzi eredeti gasztronómiai funkcióját, amelyben a fő termék a csabai kolbász és erre épül a többi szolgáltatás. Korosztályok széles skáláját megszólítja. A válaszolók családi kikapcsolódásként élik meg a rendezvényt. Kulturális örökségünk része ez az étel, melyet valamiért mindenki szeret. Fontos kiugrás lehet a vidéki településeknek a hagyományok, kulturális örökség megtartása, bemutatása. Erősíteni kell a lakosság tudatformálását, hogy ne csak élményként éljék meg a területükön lévő turisztikai attrakciókat, hanem lehetőségként is. Az érintett szereplők, gazdasági egységek, TDM szervezetek, önkormányzatok, civil szervezetek részéről nagyobb léptékű összefogás, koordinált együttműködés, a megfelelő szakember-gárda felsorakoztatása szükséges a sikerhez.

3 A HUMÁNERŐFORRÁS SZEREPE A WELLNESS- ÉS FITNESS- SZOLGÁLTATÁSOKBAN The importance of human resources in wellness and fitness services Lucz Lejla, SZIE GAEK, Egészségügyi szervező, III. évfolyam Dr. Lányi Katalin, főiskolai docens, SZIE GAEK, Egészségtudományi és Tudományos diákköri dolgozatomban a humán erőforrás szerepét vizsgáltam a wellness-és fitness szolgáltatásokban. A kutatásom célja volt, hogy feltérképezzem, az ügyfelek szemében mennyire fontosak a szállodák wellness részlegein dolgozók kvalitásai, mely területeken támasztanak komoly elvárásokat, és mely területeken elnézőbbek. Továbbá, hogy mennyire generál plusz fizetőképes keresletet a magasan kvalifikált munkaerő, illetve, mennyire vezethet a már meglevő ügyfélkör szűküléséhez a nem megfelelő minőségű humánerőforrás. A kutatásom egyik stratégiájaként kérdőíves módszert alkalmaztam, amelyet magyar, illetve angol nyelven is egyaránt kitöltettem. A személyesen kitöltött magyar nyelvű kérdőívek alanyai főként a Ramada Resort-Aquaworld Budapest szálló-, illetve élményfürdővendégei voltak. Az elektronikusan kitöltött kérdőívek a hazai, illetve külföldi ismerőseim által valósult meg. Kvalitatív kutatásom során célom volt a további lehetséges összefüggések feltárása a humánerőforrás szerepében és specifikumok keresése a dolgozók szemszögéből. Az interjúkat a Ramada Resort-Aquaworld Budapest turizmusban érdekelt munkatársai körében készítettem el, akik különböző munkaterületen, különböző végzettséggel dolgoznak. Feltételezhető, hogy a külföldiek eleve több szolgáltatást várnak el már a turisztikai döntés meghozatalához is; azaz, nem plusznak vesznek bizonyos szolgáltatásokat, ami emeli a fizetési hajlandóságukat, hanem ezek hiánya az alap fizetési hajlandóságukat is erősen csökkenti. A magyaroknál viszont érdemes figyelmet fordítani a plusz szolgáltatásokra és a végzettségre is egyaránt, ugyanis a magyarok esetében a szűk réteg fizetési hajlandóságát ez emeli. A kutatásom eredményei alapján javasolható a humánerőforrás fejlesztésére a dolgozók kommunikációjuknak az erősítése, a szakmai továbbképzéseken, tréningeken való lehetőség. Továbbá fontos a nyelvtudás, a hozzáállás, vendégszeretet, segítőkészség, a nemzeti trendekkel való fejlődés és a folyamatos felkészülés az új irányelvekre. A képzőintézetek felé javaslom a szakmaiság összehangolását a viselkedési kultúrával, hiszen egy vállalatnak szüksége van határozott, kitartó, megfelelően képzett, motivált és elégedett emberekre. Mint kutatásomból kiderült, hogy a humán erőforrás jelentős szerepet játszik abban, hogy a wellness-, és fitness szolgáltatások igénybevétele során szerzett elégedettség, tapasztalat, vélemény pozitív legyen, ami sikeressé teszi a szállodát.

4 MENEDZSERBETEGSÉGEK MEGELŐZÉSE ÉS KEZELÉSE A WELLNESSBEN Prevention and treatment of chronic stress by wellness Varadi Ildikó, SZIE GAEK, Egészségügyi szervező, IV. évfolyam Dr. Párduczné Szöllősi Andrea, adjunktus, SZIE GAEK Egészségtudományi és Dolgozatomban szerettem volna teljes képet mutatni a menedzser-betegségről, mint bárki által megélhető problémáról. Kutatási célom volt felmérni a menedzserbetegségek előfordulási gyakoriságát, mely réteget, személyeket érinti, milyen tünetekkel jelentkezik. Szakdolgozatom elkészítéséhez szekunder forrásokat használtam fel és primer kutatásokat végeztem. Primer kutatási módszernek kérdőíves technikát alkalmaztam, melyet elektronikus úton juttattam el a megkérdezettekhez. Kérdőívem egyik célcsoportja az egyszerű dolgozó, hétköznapi nem menedzser típusú emberek, a másik pedig a vállalkozók, közép és felső vezetők menedzserek voltak. A kérdőívemre a két célcsoporttól 196 db kitöltés érkezett vissza elemzésre. Első hipotézisem, mely szerint hogy a stressz hatása nemcsak negatívan tudja befolyásolni a dolgozó embert, beigazolódott. A stressz, mint hajtóerő épül be a dolgozó munkavégzésébe. Ez a hajtóerő adja meg a túlingerlés pozitívabb oldalát. Második hipotézisemben feltételeztem, hogy a menedzserbetegségek nemcsak a vezetői réteget érinthetik, szintén valósnak bizonyult, mivel mindkét csoport kitöltői között szinte azonos arányban mutatkoztak a stressz fizikai, lelki tünetei. Harmadik hipotézisemben feltételeztem, hogy a menedzserbetegség preventíve elkerülhető, illetve kezelhető. Ezen állításom is igazolódni látszott, mivel a kérdőívre adott válaszok bizonyítják, hogy az emberek egyre többet foglalkoznak egészségükkel, annak megőrzésével, illetve anyagi kereteikhez mérten az aktív, vagy passzív rekreációval. Igazolást kerestem arra, hogy a wellness jótékonyan segíti a prevenciót, illetve a már kialakult problémák kezelését. Szintén igazolást nyert a hipotézisem a kitöltött kérdőívek alapján, mivel egyre többen látják a stressz kezelésének megoldására a wellness igénybevételét. A lakosság egészségi állapotának javítása, egészségének fejlesztése társadalmi prioritás. Egészségfejlesztő programok bevezetésére lenne szükség minden munkahelyen. Felmérnék a dolgozók fittségi szintjét, és segítséget nyújtanának a tudatos életmód változtatáshoz. A munkahelyi egészségfejlesztés az élet más színterein is hat. Kiteljesedik az egyén egészségtudata, amely előbb- utóbb hat a családi, baráti, lakókörnyezetére is.

5 FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK A TURIZMUSBAN BÉKÉS MEGYE PÉLDÁJÁN People living with disabilities in tourism in case of Békés county Andó Tamásné, SZIE GAEK, Egészségügyi szervező, IV. évfolyam Dr. Lányi Katalin, főiskolai docens, SZIE GAEK Egészségtudományi és Ma már a turizmus alapvető emberi jog, és mivel nagy szerepet játszik az egészségi állapot javításában, a fogyatékossággal élők számára is biztosítani kell a turizmusban való teljes körű részvételt. Munkám struktúráját tekintve két nagy részből áll. Az elsőben az irodalmi leírások alapján szólok a fogyatékosság meghatározásáról stratégiai, társadalmi, szociális vonatkozásban és részletezem a csoportosítását, leginkább gyógypedagógiai megközelítésben. Kitérek a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségére, környezetük akadálymentesítésére a mindennapi életben és a turizmusban való részvételük során. Munkám másik részében Békés megye példáján keresztül elemzem azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek turisztikai döntéseiben mennyire számít az egészségi állapotuk. Ennek megerősítésére összehasonlítom a turisztikai szokásokat a fogyatékos és nem fogyatékos emberek körében, ennek az elemzéséhez a fogyatékos emberek esetében száz darab, a nem fogyatékos emberek esetében ötven darab kérdőív állt rendelkezésemre. Továbbá a Békés megyei szálláshelyek részvételével kiértékelem az akadálymentesítésük megvalósulását és érzékeltetem azt, hogy a fogyatékos embereknek ez milyen fontos szempont az utazási döntéseik meghozatalában. A szolgáltatók esetében tíz hotel részéről állt rendelkezésemre kitöltött kérdőív. Célom volt rávilágítani arra, hogy amennyiben az akadálymentesítés, a pozitív társadalmi szemléletváltozás, a megfelelő életszínvonal biztosítása megvalósulna, akkor bebizonyosodna, hogy a fogyatékossággal élő embereknek nem a másságuk a fő visszatartó erő a turizmusban. Fontos lenne, hogy a turisztikai szakemberek belássák, hogy egyszerű, költséghatékony megoldásokkal áldoznának az akadálymentesítésre, akkor a fogyatékossággal élő emberek még nagyobb számban és nem is egyedül utazva vennének részt a turizmusban. Ez segítené minden ember számára a másság elfogadását, az akadálymentesítés minél szélesebb körű megvalósulása pedig minden embert kedvezőbben érintene.

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2011. november 14. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. habil Dinya László egyetemi tanár Titkár:

Részletesebben

Lázárné Fodor Ibolya 1

Lázárné Fodor Ibolya 1 Szolnoki Tudományos Közlemények XIV. Szolnok, 2010. Lázárné Fodor Ibolya 1 A STUDY-TOUR SZEREPE AZ EGÉSZSÉGTURISZTIKAI KÍNÁLAT PROMÓCIÓJÁBAN A cikk a study-tour-ok - a turizmusban használt sajátos promóciós

Részletesebben

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK

A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK A SZENT ISTVÁN EGYETEM, GAZDASÁGI, AGRÁR- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI KAR TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI MŰHELYEIBEN KÉSZÜT TUDOMÁNYOS MUNKÁK SZARVAS, 2015 1 KÉSZÜLT A SZIE GAEK ÁLTAL SZERVEZETT, TDK KONFERENCIÁK ELŐADÁSAIBÓL

Részletesebben

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma

Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma SZINOPTIKUM 1 Szinoptikum az ELTE Az Élethosszig Tartó Művelődésért Alapítvány periodikuma ISSN 2062-7009 Sorozatszerkesztő: Dr. Arapovics Mária A kötetet szerkesztette: Tálas Ágnes és Pap Anna Az eredeti

Részletesebben

A Szentes kistérség turisztikai koncepciója

A Szentes kistérség turisztikai koncepciója Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2012. november 21. A Szentes kistérség turisztikai koncepciója The concept of tourism in Szentes subregion Készítette:

Részletesebben

WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN

WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN Szent István Egyetem Gödöllő Gazdálkodás és Szervezéstudományok Doktori Iskola WELLNESS TURISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK FEJLESZTÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI A DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓBAN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS TÉZISEI ÁRPÁSI

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2009. május 7. 3 Károly Róbert Főiskola Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Prof. Dr. Dinya László egyetemi tanár Titkár: Rajna

Részletesebben

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29.

E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE. Eger 2013. Eger, 2013. június 27-29. E S XLIV. O K ELŐADÁS ÉS POSZTER RÖVID KIVONATOK GYŰJTEMÉNYE Eger 2013 Eger, 2013. június 27-29. Hotel EGER & PARK Konferencia Központ Eger, Szálloda út 1-3. 1 Szerkesztette: Dr. Betlehem József Dr. Balogh

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Széchenyi István Egyetem Regionális -és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Juhász Tímea okleveles közgazdász Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek Doktori értekezés Témavezető: Dr. habil Bencsik

Részletesebben

SZOMBATHELY MARKETING STRATÉGIÁJA

SZOMBATHELY MARKETING STRATÉGIÁJA Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Kaposvár Marketing és Kereskedelem Tanszék SZOMBATHELY MARKETING STRATÉGIÁJA HAZAY ANITA V. évfolyam, közgazdász gazdálkodási szak Konzulensek: Dr. Szente Viktória

Részletesebben

Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai

Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai Közegészségügy és egészségügyi szakpolitikák szakosztály kivonatai Marosvásárhelyi óvódapedagógusok érzelmi intelligenciájának mérése Gálpál Kinga (Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Egészségügyi

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014

SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 SZAKDOLGOZAT Borics Kata 2014 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar A fogyasztói magatartás jellemzőinek vizsgálata a kisgyermekes családok utazási szokásaiban

Részletesebben

GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐBE JÁRÁSI SZOKÁSOK A NYUGAT- DUNÁNTÚLON POREISZ VERONIKA 1

GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐBE JÁRÁSI SZOKÁSOK A NYUGAT- DUNÁNTÚLON POREISZ VERONIKA 1 GYÓGY- ÉS TERMÁLFÜRDŐBE JÁRÁSI SZOKÁSOK A NYUGAT- DUNÁNTÚLON POREISZ VERONIKA 1 Összefoglalás: Magyarország kiemelkedő jelentőségű egészségturisztikai adottságokkal rendelkezik, ezért országunk nagyon

Részletesebben

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet

INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA. rezümé kötet KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA GYÖNGYÖS INTÉZMÉNYI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA rezümé kötet Gyöngyös, 2012. november 14. KÁROLY RÓBERT FŐISKOLA Tudományos Diákköri Tanács Elnök: Dr. Takácsné dr. habil György

Részletesebben

Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató

Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató Kiss Gábor, Fürkész Holding Kft, program menedzser, ELTE Neveléstudományi Doktori Iskola PhD hallgató Budán Eszter, Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola, tanító, Neveléstudományi szakértő Kiss

Részletesebben

Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola

Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Széchenyi István Egyetem Regionális-és Gazdaságtudományi Doktori Iskola Juhász Tímea okleveles közgazdász Családbarát munkahelyek, családbarát szervezetek Doktori értekezés tézisei Témavezető: Dr. habil

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013

SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 SZAKDOLGOZAT Zima Péter 2013 Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola SZAKDOLGOZAT Klaszter és TDM közötti különbség elméletben és gyakorlatban a Dél-alföldi Régióra fókuszálva Konzulens: Dr. Fodor Ágnes

Részletesebben

IDEGEN NYELVŰ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ A TURIZMUSBAN

IDEGEN NYELVŰ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ A TURIZMUSBAN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS IDEGEN NYELVŰ ÜZLETI KOMMUNIKÁCIÓ A TURIZMUSBAN - DOKTORI ÉRTEKEZÉS - Témavezető: Dr. Langer Katalin egyetemi docens Társ-témavezető Dr. habil. Dávid

Részletesebben

TESTNEVELÉSI EGYETEM 2014/2015. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA

TESTNEVELÉSI EGYETEM 2014/2015. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA TESTNEVELÉSI EGYETEM 2014/2015. TANÉVI TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIA A KONFERENCIA HELYSZÍNE Testnevelési Egyetem (TF) Budapest XII., Alkotás u. 44. Főépület A KONFERENCIA IDŐPONTJA 2014. november 27.

Részletesebben

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek

Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar Emberi erőforrás gazdálkodás a hazai egészségügyben, kihívások és lehetőségek Dr. Tölgyesi Dávid Béla 2013 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 4 2. Elméleti háttér...

Részletesebben

A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban

A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola Iskolavezető: Dr. Buday-Sántha Attila A konferenciaturizmus fejlesztése a Balaton régióban Doktori értekezés

Részletesebben

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés

Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés 2014 Tóth Péter - Ősz Rita - Várszegi Ágnes (szerk.) Pedagógusképzés - személyiségformálás, értékközvetítés, értékteremtés IV. Trefort Ágoston Szakmai Tanárképzési Konferencia Tanulmánykötet ISBN 978-615-5460-05-0

Részletesebben

A wellness, mint egészségmegőrző projekt lehetőségei a régiók fejlesztésében fogyasztói primer adatok tükrében

A wellness, mint egészségmegőrző projekt lehetőségei a régiók fejlesztésében fogyasztói primer adatok tükrében Dr. Fodor Mónika, Szilágyi Tibor Pál A wellness, mint egészségmegőrző projekt lehetőségei a régiók fejlesztésében fogyasztói primer adatok tükrében A wellness, mint egészségmegőrző projekt lehetőségei

Részletesebben

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja

Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen Megyei Jogú Város Idegenforgalmi Koncepciója és Fejlesztési Programja Debrecen, 2004 Tartalom Előzmény 3 I. KONCEPCIÓ 4 1. Bevezető 5 2. Turisztikai tendenciák, Debrecen idegenforgalmi szerepe

Részletesebben

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat?

A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A menedzserek mennyire vezetik tudatosan a munkatársaikat? A 2012. évi Tudatos vezetés kutatás eredményei kpmgakademia.hu 2 Section or Brochure name Tartalom: Bevezetés 3 A kutatás koncepciója 4 A felmérésben

Részletesebben

Balatonberény Község idegenforgalmi marketing terve

Balatonberény Község idegenforgalmi marketing terve Balatonberény Község idegenforgalmi marketing terve Készítette: Horváth Péter alpolgármester Balatonberény, 2012 Tartalom 1. Bevezetés... 3 1.1. Földrajzi elhelyezkedés... 3 1.2. Településtörténet... 3

Részletesebben

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése

A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Konferencia 2011. november 23. A Közép-Magyarországi Régió Turizmusának automatizált stratégiai elemzése Készítette: Gál Alexandra,

Részletesebben

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata

A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Miskolci Egyetem Marketing Intézet A Balneo Hotel Zsori Thermal & Wellness**** szálloda, mint egészségturisztikai szereplő szolgáltatásminőség vizsgálata Belső konzulens: Marien Anita Készítette: Hegedűs

Részletesebben

Az ökoturizmus fejlesztési lehetősége a Dél-dunántúli turisztikai Régióban

Az ökoturizmus fejlesztési lehetősége a Dél-dunántúli turisztikai Régióban Az ökoturizmus fejlesztési lehetősége a Dél-dunántúli turisztikai Régióban Készítette: Gyeregyalog.hu Egyesület Dél-Dunántúli Ökoturisztikai Klaszter 2013. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 Bevezetés...

Részletesebben

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia

A primer adatgyűjtés kiértékelése és az Üzemeltetési és Fejlesztési Stratégia www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Közös Expo, Közös piac - Arad és Békés megyék közötti gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok erősítése című projekt keretében A primer adatgyűjtés kiértékelése

Részletesebben