3. korcsoport (9 10. évf.) 3. forduló Megoldások

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "3. korcsoport (9 10. évf.) 3. forduló Megoldások"

Átírás

1 Testvérmúzsák vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 3. korcsoport (9 10. évf.) 3. forduló Megoldások

2 1. A kritikaírást szolgálatnak, az élő irodalom szolgálatának tekintem. : mindig a mű érdekel, a műből szeretnék kiindulni. írta Tüskés Tibor 1980-ban a ma is korszerűnek számító befogadásközpontú irodalomtanítás elődjének tekinthető hitvallását. Neki a MŰ adta az alapokat, irodalmári hozzáértése pedig a MÉRTÉK-et egy-egy ismert vagy csak kezdő író, költő bemutatásához. Kiről írta az alábbi gondolatokat? a) Nem folyamatosan megy az élet ez az állapot, a hirtelen rásza- kadt idő, a mulandóság élménye a versek alaphangja. A költőt megmunkálta a magány, s amikor megérezte, hogy közel az odaát, egyszerre megnőtt számára a végső dolgok fontossága. b) 1943-ban Adventi szél című cikkét törli a cenzúra: az írásban a béke hiánya miatt panaszkodik, s elítéli a háborút. Az 1944 nyarán írt A Sátán balladája ugyancsak áldozatul esett az ügyészi szigornak. c).mi költészetének etikai tanítása? Talán a kifejezés megújításánál, a nyelvi játékoknál, a formai-ritmikai bravúroknál is fontosabb: a kicsinynek vélt dolgokat fölemelni, s az istenszag közelében, a nagyság szédületében, a látomások óráján is tiszta szívű gyermeknek maradni. Költészete emberközpontú, az emberi lét alapkérdéseivel szembesít. A magányos, elárvult ember bizonytalanság-élményét közvetíti, a kitaszított sorsú ember, az árva szörny létélményét adja vissza. Hőse az ember, akit a heges közöny súlya nyom. d).költészetének legsajátosabb vonása egy egészen egyéni módon ér- telmezett szürrealizmus. Asszociációs rendszerében az elvont fogalmak érzékletes képekkel kerülnek kapcsolatba, s viszont: az eleven, érzéki benyomások fogalmi, gondolati megállapításokat indítanak el. Az Ovál ciklus egyik önálló darabjában ezt így fogalmazza meg: Cérnavékony aknaszálon jutok el hozzád, ragyogó kép. Kőzetet fúrok, rétegeket, Amíg kibukkan látomásom. a) Illyés Gyula b) Puszta Sándor c) Weöres Sándor Pilinszky János d) Károlyi Amy A feladat megoldása 5X3=15 pontot ér. i 2 I

3 2. Egy testvérek vagytok, bármely szerszámot fog kezetek írta Goethe a múzsákról. De mik is ezek a szerszámok? Írjátok a múzsa neve mellé a megfelelőt! Válasszatok ki egyet a múzsák közül, és ábrázoljátok egy A/3- es rajzlapon! 1.) Erato kithara (pengetős hangszer) 2.) Euterpé fuvola 3.) Kalliopé viasztábla 4.) Kleio papirusztekercs 5.) Melpomené tragikus maszk 6.) Polühümnia nincs ilyen tárgy 7.) Terpszikhoré líra (húros hangszer) 8.) Thaleia komikus maszk 9.) Urania a mennybolt glóbusza A feladat megoldásáért összesen 9+5=14 pontot kaphattok. 3. A múlttal szemben tanúsított legnagyobb hűség, hogy mindent átadunk a jelennek írta Camus, és ebben az átadási folyamatban segítenek bennünket a fényképek. Tüskés Tibor hű krónikásként már az ötvenes évek végétől képekkel is dokumentálta a pécsi irodalmi életben történt jelentős eseményeket, találkozásokat. Válogatott fotóiból 2000-ben egy könyv született: Az exponált idő. Értelmezzétek 8 10 mondatban ezt a címet, majd keressétek meg a könyvből kiválasztott képet, és válaszoljatok a feltett kérdésekre! i 3 I

4 1.) Hol készült a felvétel? Kikkel sétál Tüskés Tibor? Pécsett a Széchenyi téren Fülep Lajossal és Hernádi Gyulával 2.) Hogyan jellemzi Tüskés Tibor a fekete öltönyös írótárs járását? Hernádi Gyula nem megy, nem járkál, hanem vonul. Mintha egy hosszú uszály, földet érő királyi palást söpörné utána a földet 3.) Melyikük és hogyan kötődik Zengővárkonyhoz? Fülep Lajos 20 éven át volt a falu református lelkésze 4.) Ki írta a Várkonyi gesztenyék című írást, hol jelent meg, és milyen volt a fogadtatása? Tüskés Tibor írta, a Jelenkor decemberi számában jelent meg, Fülep Lajos nagyon ingerülten fogadta, mindenbe belekötött, nem tetszett neki 5.) Kitől származik a mondás? : A kapitalizmus nem fenékig tejfel. De az lesz majd a hadd el hadd, ha a kommunisták csinálják meg. Fülep Lajostól A feladat megoldásával 10+3=13 pont szerezhető. 4. A Testvérmúzsák című könyvben szereplő egyik alkotóművésszel kapcsolatosak a következő kérdések: 1) az író, aki festőművész is Ki ő? Kassák Lajos 2) Mi a címe gyermekverseket tartalmazó kötetének? Csillagok, csillogjatok, virágok virágozzatok 3) Melyik művészeti irányzatra jellemzőek az alábbi megállapítások: lemond a természeti formák ábrázolásáról ; a szerkezetet helyezi előtérbe ; nonfiguratív művészet ; a rendet, a törvényt keresi ; igénye a matematikai pontosság ; nem hagy helyet az érzelmeknek, hangulatoknak. konstruktivizmus 4) Verseiben kerüli a rímet, a kötött szerkezeteket, a vers belső ritmusát a párhuzam, ismétlés, ellentét, fölsorolás, egyszóval a gondolati elemek adják. Így van ez a következő versrészletben is. Mi a költemény címe? Festményeim előtt ugyanaz a mozdulatlanság súlyosodott bennem mint a kövekben s mégis a távolság vonzása röpített egy rím egy forma egy vonal felé melyek az én halhatatlanságomat rejtik magukban. 5) Készíts plakátot A/3-as rajzlapra a 2. pontban szereplő könyv bemutatásához a 3. pontban körülírt művészeti irányzat jellemzőinek felhasználásával! a plakát eredetiségét, kreatív megoldásait díjazzuk A megoldásért kapható pontok száma: 5X2=10 i 4 I

5 5. 6. Milyen foglalkozást űznek, vajon kik azok a Sorskovácsok? Képzeletben látogassatok el műhelyükbe, és 8-10 mondatban írjátok le tapasztalataitokat. Olvassatok bele Tüskés Tibor azonos című könyvébe, utána írjátok le 5-6 mondatban, szerintetek miért ezt a címet választotta? Találkozott-e a Ti képzeletbeli leírásotok az övével? A fogalmazásnál a képzeletet, egyediséget pontozzuk, és azt, hogy forgatták-e a Sorskovácsok A megoldásért 10 pont adható. c. könyvet. Tüskés Tibor a Pécsi Szemlében íróportrékat is írt olyan alkotókról, akik valamilyen kapcsolatban voltak Péccsel, megfordultak a városban. Ezekből az írásokból válogattuk az alábbi kérdéseket, melyekre tőletek várjuk a válaszokat. 1. Kassák a magyar avantgárd mozgalom zászlóvivője Melyik 3, a magyar avantgárdot meghatározó folyóirat szerkesztője volt? 2. Melyik pécsi folyóiratokban jelentek meg írásai Kassáknak? 3. Kassák melyik verse őrzi pécsi tartózkodásának emlékét? Mikor volt ez a látogatás? 4. Hányszor járt Pécsen Móricz Zsigmond, mely években? 5. Pécsi élményeiről Móricz Zsigmondnak mikor és hol jelent meg cikke? 6. Milyen címen jelent meg a pécsi írónő, Szinnyei Júlia első regénye, melyik kiadó jelentette meg 7. Tüskés Tibor írt kritikát Szinnyei egyik regényéről. Melyik volt az, és mi lett a bírálat következménye? 8. A Sorsunk pécsi irodalmi folyóirat milyen írásokat közölt Móricz Zsigmondról? 1. A Tett, Ma, Dokumentum 2. Krónika, Sorsunk, Dunántúl, Irodalmi Diáknaptár, Jelenkor 3. Üdülőben, 1965 január 4. 5 alkalommal, 1924, 1927, 1934, 1938, Pesti Napló, február 7.-i szám 6. A szőlőboszorkány, Szépirodalmi Könyvkiadó 1958, a Hajnal c. regényről írott elmarasztaló kritika miatt az írónő elköltözött a városból i 5 I 8. kritikát közöl Móricz regényéről az Árvácskáról, Sík Sándor tanulmányt ír róla, Havas László metszete e tanulmány mellett szerepel. Móricz halála után Örvös Lajos búcsúversét és nekrológját közlik, majd Németh László esszéjét Utolsó fényképek Móricz Zsigmondról címmel, Gulyás Pál verse és Jócsik Lajos tanulmánya idézi az író emlékét. A folyóirat utolsó évfolyamaiban Rajnai László és Galsai Pongrác tisztelegnek Móricz előtt A feladat megoldása 8X2=16 pontot ér.

6 7. Keressük a titkot, lépegessünk műről műre, Novelláról novellára, és próbáljuk kitalálni, kinek melyik művéről írhatta Tüskés Tibor az alábbi sorokat? A) egész művészetét, világát átszínezi a groteszk látásmód. Novelláiban a nevetés éppúgy a fájdalom elviselhetőbbé tételét szolgálja, mint ahogy drámáiban az olvasó elé állított kegyetlen tükröt a humor, az önirónia enyhíti. Örkény István: Egyperces novellák B) A novellának egyéni színt, esztétikai többletet az ellentétes hangulati elemek ütköztetése ad. Az írásban játék és tragikum, nyomorúság és humor, derű és szegénység olvad egymásba. S a fölmutatott kép tragikus színezetét, a végtelen nyomorúságot éppen az emeli ki, hogy humoros körítésben, derűs tálalásban jelentkezik. Sütő András: Egy csupor zsír C) A kisfiú az írás legrokonszenvesebb alakja, az olvasó érzése iránta végig az azonosulás, az egyetértés, a sajnálat. Ő az, aki a legkevesebbszer szólal meg a novellában, s ha meg is szólal, csak szavakat ejt, mondattöredékeket ismétel. Egyetlen vágy tölti el: nem akar pajtásaitól, iskolatársaitól, a falusi gyerekektől elkülönülni; fél, hogy társai kicsúfolják; Szabó István: A szentcsalád reggele A helyes válaszokért 5 pont jár, a feladatmegoldással összesen 15 pont szerezhető 8. A Ferenczy családban a múzsák testvéri közösségben éltek együtt, szülők és gyerekek egyaránt valamilyen alkotó, művészi tevékenységet folytattak. Olvassátok el Tüskés Tibor könyvében a róluk szóló fejezetet, és döntsétek el, hogy az alábbi megállapítások igazak, vagy hamisak: 1.) Amikor Ferenczy Károly Nagybányára érkezett, még nőtlen volt. hamis, már 3 gyermeke volt 2.) Ferenczy Béni édesanyját, aki maga is szépen rajzolt, Fialka Olgának hívták igaz 3.) A nagy művész gyermeke könnyebben boldogul, de annál nehezebben jut az üdvösséghez írta Fülep Lajos esztéta hamis, Hubay Miklós írta i 6 I

7 4.) A Budafoki út című rézkarc Ferenczy Valér alkotása igaz 5.) Oszd hát a példát, hogy semmi se meddő Leheld agyagodba esendő vágyainkat, alakteremtő! írta versében Weöres Sándor Ferenczy Béniről hamis, Illyés Gyula írta 6.) A harmadik testvér, Noémi szőnyegszövéssel foglalkozott, gobelineket tervezett és szőtt igaz 7.) Mi teszi egységessé művészetüket? A szemlélet rokonsága. Művészetük egylényegűsége. Műveik emberközpontúsága. írja róluk Hubay Miklós hamis, ez Tüskés Tibor megállapítása A helyes válaszokért 1-1 pont jár, összesen: 7 A 2. fordulóban szerezhető pontok száma : 100, a kiemelkedő, kreatív feladatmegoldásokért még 10 jutalompont adható. Ajánlott irodalom: Az exponált idő. Esszék. Pécs, Pro Pannonia Kiadó, Mérték és mű. Tanulmányok. Budapest: Szépirodalmi Kiadó, Pécsi Szemle című periodikum 2000 és 2010 közötti számai Sorskovácsok. Szociográfia. Budapest, Táncsics Kiadó, Testvérmúzsák. Tanulmányok. Budapest, Móra Kiadó, Titokkereső: Novellaelemzések Csáth Gézától Esterházy Péterig (Pátria könyvek) (A Titokkereső 2. kiad. Novelláról novellára c. jelent meg a Black and White Kiadónál 2002-ben) i 7 I

Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S

Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S 1 Görömbei András S Ü T Ő A N D R Á S Tartalom I. A bölcsőhely parancsai II. Pályakezdés 1. Pillantás az első pályaszakaszra 2. Induló emberek - feloldódó konfliktusok 3. Múltbeli témák 4. Szatirikus és

Részletesebben

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története

KONYVHET. Oravecz Imrével. Beszélgetés. Tarján Tamás Szeggel szeget. Fesztivál ante portas. Kertész Ákos SZOT-díjam története KONYVHET VII. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2003. ÁPRILIS 3. KULTURÁLIS KÉTHETILAP www.konyv7.hu 144 FT Fesztivál ante portas Kertész Ákos SZOT-díjam története Tarján Tamás Szeggel szeget Sári László Az ifjú Lin-csi

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) 2. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 4. korcsoport (11 12. évf.) 2. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii 4. korcsoport (11 12. évf.) 2. FORDULÓ 1. Az alábbiakban egy budapesti család dél-dunántúli útitervét találjátok. Ajánljatok nekik olvasmányokat Tüskés

Részletesebben

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ

TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ Bánki István Radóczné Bálint Ildikó TANÁRI KÉZIKÖNYV AZ IRODALOM 8. TANKÖNYVHÖZ irodalom 8 kk kolofonjav.indd 1 2014.06.03. 7:37 Szerzők: Bánki István Radóczné Bálint Ildikó Bánki István, Radóczné Bálint

Részletesebben

A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György

A magyar kultúra veszteségei. Az angyali lírikus: Sárközi György A magyar kultúra veszteségei Az angyali lírikus: Sárközi György Készítette: Gál Fanni Szolnok, 2012. 2 Tartalomjegyzék Adatlap 3 Sárközi György életműve 4 Képek 11 Hivatkozások 13 Szépirodalmi hivatkozások

Részletesebben

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám

IRODALMI MÚZEUM III. évf. 1. szám III. évf. 1. szám A PETÕFI HÍRLEVELE Kós Károlyemlékkiállítás Gyermekfoglalkozások a Petõfi Irodalmi Múzeumban Mándy mozi Beszélgetés Maróti Istvánnal a Hang- és Videótár új munkáiról 2003. tavasz A TARTALOMBÓL:

Részletesebben

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA

80 tiszatáj A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA 80 tiszatáj SZIGETI LAJOS SÁNDOR Meghalt a Nagy Pán!? A NAPKELET, A PERISZKÓP ÉS A PÁSZTORTÛZ MÛHELYPOÉTIKÁJA A Trianon utáni erdélyi magyar irodalom születésének pillanatában és a kezdetek idején az irodalmi

Részletesebben

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944

Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Bölcsészdoktori értekezés Wass Albert erdélyi korszaka 1923-1944 Balázs Ildikó Debreceni Egyetem BTK 2008 1 AZ ÉRTEKEZÉS CÍME Értekezés a doktori (Ph.D.) fokozat megszerzése érdekében a... tudományágban

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató

SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS. Tanári útmutató SZÖVEGÉRTÉS SZÖVEGALKOTÁS Tanári útmutató 7 A kiadvány a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerõforrás-fejlesztési Operatív Program 3.1.1. központi program (Pedagógusok és oktatási szakértõk felkészítése a kompetencia

Részletesebben

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ

SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ 1 SPIRA VERONIKA SEGÉDANYAGOK A KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGIHEZ Digitalizálva 2011 2 BEVEZETŐ Mint közismert, a középszintű írásbeli érettségi magyar nyelv- és irodalomból két részből áll: egy szövegértést

Részletesebben

MÁTYUS ALIZ: El se hagy

MÁTYUS ALIZ: El se hagy SZÉPIRODALOM 71 mutatnak egy irányba: A forradalom hőse enyhén historizáló hangneme mellett megjelenik például a Tranzitváró kettős külső és belső eseményeket rögzítő elbeszé léstechnikája, vagy akár a

Részletesebben

Az avantgárd 1. Kubizmus 2. Futurizmus

Az avantgárd 1. Kubizmus 2. Futurizmus Az avantgárd A XX. század első három évtizedében jelentkező irodalmi és művészeti irányzat, amely a festészetből indult ki. Francia eredetű műszó, jelentése előörs. Áramlatait két csoportba oszthatjuk:

Részletesebben

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Irodalom. Tankönyv. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Irodalom Tankönyv Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet A kiadvány megfelel az 51/2012. (XII.21.) EMMI rendelet 5. sz. melléklet: Kerettanterv a gimnáziumok 5 12. évfolyama számára 5.2.01. továbbá a 6. sz.

Részletesebben

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L.

STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. STUDIA LITTERARIA A DEBRECENI EGYETEM MAGYAR ÉS ÖSSZEHASONLÍTÓ IRODALOMTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA TOMUS XL. Redigunt: I. BITSKEY et L. IMRE ILLYÉS GYULA DEBRECEN, 2002 A kötetet összeállította: GÖRÖMBEI

Részletesebben

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám

Irodalomtörténeti Közlemények 200. CX. évfolyam. szám (ItK), 111(2007). SZALAI ANNA ELSÜLLYEDT KÖZÖSSÉGEK KRÓNIKÁSA, UJVÁRI PÉTER Pályavázlat * Ujvári Péter neve a (Magyar) Zsidó lexikon szerkesztőjeként máig megtalálható a zsidó témájú tanulmányok, kötetek

Részletesebben

IV. évfolyam 11-12. szám. 2014. november-december. Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja)

IV. évfolyam 11-12. szám. 2014. november-december. Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) IV. évfolyam 11-12. szám 2014. november-december Komárom-Esztergom megyei könyvtárszakmai folyóirat (A Téka Téma utódja) http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Békés, meghitt ünnepeket és boldog új esztendőt

Részletesebben

Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM. az alapiskola 9. osztálya számára

Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM. az alapiskola 9. osztálya számára Bárczi Zsófia N. Tóth Anikó MAGYAR IRODALOM az alapiskola 9. osztálya számára Maïarská literatúra pre 9. roèník základnej školy s vyuèovacím jazykom maïarským Slovenské pedagogické nakladate¾stvo Szerzők

Részletesebben

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK!

FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! SZEKFŰ ANDRÁS FÉNYES SZELEK, FÚJJÁTOK! Jancsó Miklós filmjeiről Magvető Könyvkiadó, Budapest Szekfű András, 1974 B. Nagy László emlékének Meghalt 1973. április 18-án, Balatonszárszón Jutka: Az első kérdés

Részletesebben

Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról

Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról Tusnády László Tanulmányok hét évszázad olasz irodalmáról Rendkívül mély tartalmat hordoz Madarász Imre legújabb könyvének a címe: Változatok a halhatatlanságra. A halhatatlan, az örök megújhodások, a

Részletesebben

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl

Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl VASVÁRI ZOLTÁN Így tanítok a Világjáró címû tankönyvekbõl Segédlet a Dinasztia Kiadó felsõ tagozatos irodalmi tankönyvcsaládjához 5 8. osztály 2004 1 Írta: Vasvári Zoltán Mûszaki szerkesztõ: Knausz Valéria

Részletesebben

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11

KOMMENTÁR TARTALOM 2007 2. Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus közeledés? 11 kommentar_0702_belivkesz.qxd 4/20/07 3:09 PM Page 1 KOMMENTÁR KÖZÖSSÉG HAGYOMÁNY SZABADSÁG TARTALOM 2007 2 NÉPIEK: ÚJ LÁTÓSZÖG Békés Márton: Németh László politikai platonizmusa 3 Papp István: Népi-urbánus

Részletesebben

BALATONFÜREDEN. Múzeumpedagógiai segédfüzet a 9-10. évfolyam számára

BALATONFÜREDEN. Múzeumpedagógiai segédfüzet a 9-10. évfolyam számára 100 év BALATONFÜREDEN Múzeumpedagógiai segédfüzet a 9-10. évfolyam számára TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0003 azonosító számú projekt FÜRED A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÍSZE elnevezésű program részére Balatonfüred, 2012-2013.

Részletesebben

Tamusné Molnár Viktória: Mitrovics Gyula esztétikai írásai (kézirat)

Tamusné Molnár Viktória: Mitrovics Gyula esztétikai írásai (kézirat) Tamusné Molnár Viktória: Mitrovics Gyula esztétikai írásai (kézirat) Mitrovics Gyula (1871-1965) a debreceni egyetem első pedagógia-professzora 1871- ben született Sárospatakon. Id. Mitrovics Gyula, a

Részletesebben

Móricz Zsigmond Szabó István: Rokonok Oktatási segédanyag a film iskolai feldolgozásához

Móricz Zsigmond Szabó István: Rokonok Oktatási segédanyag a film iskolai feldolgozásához Móricz Zsigmond Szabó István: Rokonok Oktatási segédanyag a film iskolai feldolgozásához Írta és összeállította: Fenyő D. György Munkatárs: Piro Krisztina Tisztelt Kollégák! Kedves Nézők! Móricz Zsigmond

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941

BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 ÉS LEVELEZESE BABITS MIHÁLY ÉS ILLYÉS GYULA LEVELEZÉSE DOKUMENTUMOK 1929-1941 TOLNA MEGYEI KÖNYVTÁR SZEKSZÁRD, 1992 Lektorálta: Illyés Gyuláné, Csányi László és N. Horváth Béla Összeállította: Takács

Részletesebben

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI

A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI A MAGYAR KODÁLY TÁRSASÁG HÍREI Szerkeszti: Márkusné Natter-Nád Klára XXXIV. évfolyam 2013/2 június Tartalom Költészet és zene 100 éve született Weöres Sándor dr. Szabó Szabolcs..........................................

Részletesebben

TARTALOM. ALBERT Zuzsa: Szüntelen fújó szelek (Beszélgetés Buda Ferenccel)... 68. BEKES József: Különös kéréssel fordulunk magához...

TARTALOM. ALBERT Zuzsa: Szüntelen fújó szelek (Beszélgetés Buda Ferenccel)... 68. BEKES József: Különös kéréssel fordulunk magához... TARTALOM GÁRDONYI 150 KÓSA Csaba: A Gárdonyi bolygó... 3 ZSIRAI László: Gyémántunikum... 7 LUKÁTS János: Gárdonyi Géza másfél évszázada... 10 POMOGÁTS Béla: Gárdonyi a költõ... 15 NÉMETH István Péter:

Részletesebben

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA

ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT FÁBIÁN LÁSZLÓ SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY, EGYETEMI TANÁR, DLA SZÍNHÁZ- ÉS FILMMŰVÉSZETI EGYETEM DOKTORI ISKOLA ÉDES ANNA FILM ÉS IRODALOM KÖZÖTT AZ ADAPTÁCIÓ JELENSÉGÉNEK ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATA DOKTORI DISSZERTÁCIÓ FÁBIÁN LÁSZLÓ 2012 TÉMAVEZETŐ: DR. BÁRON GYÖRGY,

Részletesebben

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz

reneszánsz TARTALOM III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 1. szám 2008. tavasz TARTALOM Bartusz-Dobosi László: Téli utazás Drangalagba 3 Beszélgetés a 97 éves Takáts Gyula Kossuth-díjas költővel

Részletesebben

Óratervek a felvilágosodás magyar irodalmának témájához

Óratervek a felvilágosodás magyar irodalmának témájához Kövessssii Errzssébett Szakképző IIsskolla éss Giimnáziium OM azonosító: 038245 1089 Budapest, Dugonics u. 17-21. Tel./Fax: 284-2662, 303-0317, 283-0951 E-mail: titkarsag@neteverest.hu honlap: www.esely-szakkepzo.hu

Részletesebben