902. szám június 17.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "902. szám 2012. június 17."

Átírás

1 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 902. szám június 17. Évközi 11. vasárnap Magányos fa a cédrus Ez 17,22-24 Ezt mondja az Úr, az Isten: Én is veszek a nagy cédrusfa tetejéről, a legmagasabb ágáról egy hajtást, és elültetem egy igen magas hegyen. Izrael magas hegyén ültetem el, s ágakat fejleszt, gyümölcsöt terem, és pompás cédrussá fejlődik. Mindenféle madár alatta lakik, és mindenfajta szárnyas ágai árnyékában pihen meg. S a mező minden fája megtudja, hogy én, az Úr aláztam meg a magas fát, és emeltem föl az alacsony fát, én szárítottam ki a zöldellő fát, és én borítottam virágba a száraz fát. Én, az Úr mondtam ezt, és véghez is viszem. A cédrus a többi fenyőhöz hasonlóan az északi flórabirodalomban volt honos növény. A virágos növények térhódítása előtt kiterjedt erdőségeket alkotott szerte Eurázsiában; később két elszigetelt termőhelyre zsugorodott: a himalájai cédrus a Himalájában, a libanoni cédrus pedig a mediterráneumban élt. Az utóbbi szerepel gyakran a Bibliában is. Hosszú életüknek, impozáns megjelenésüknek és kiváló minőségű fájuknak köszönhetően valamennyi termőhelyükön beépültek az ott élő népek mitológiájába. A Gilgames-eposzban a Cédrus-hegy egy mesebelien szép kert. Magyarországon Csontváry Kosztka Tivadar (1853. Kisszeben Budapest) Magányos cédrus festménye emlékeztet leginkább a bibliai vonatkozásokra. A libanoni cédrus lassan nő, a talajt nem védi meg az eróziótól, és sok fényt igényel, de nagyon hosszú életű, mert jól tűri a szárazságot. A Bibliában igen sokszor beszélnek róla (hetvennél többször van szó a cédrusról): Mint a szétterülő völgyek s a kertek a folyó mentén! Mint az Úr ültette tölgyek s

2 2. FELSŐVÁROS június 17. a cédrusok végig a parton. (Szám 24,6). A zsoltárokban az igaz ember szimbóluma: Az igaz virul, mint a pálma, fölfelé nő, mint a Libanon cédrusa." (92,13). A prófétai irodalomban az elbukó vagy feltámadó hatalom jelképe lesz ez a fa: Még a ciprusok s Libanon cédrusai is így ujjonganak bukásodon: Mióta ledőltél, nem jön fel senki sem, hogy kiirtson minket." (Iz 14,8). A cédrusfa hegye különösen érdekes lesz a bibliai szimbolikában, hiszen a hatalom csúcsán álló embert jelenti: Így beszélj: Ezt mondja az Úr, az Isten: Egy nagy szárnyú, díszes tollazatú hatalmas sas kiterjesztette szárnyait, elment a Libanonra, és elvitte a cédrusfa hegyét." (Ez 17,3). A jelen szöveg viszont arra figyelmeztet, hogy a nagy fa is kicsiny hajtásból származik. Amennyiben egy kicsiny nép kitartó lesz, igen naggyá tud válni. Igen tanulságos Csontváry Magányos cédrusának története is. A festő 1907-ben festette egy valóságos libanoni cédrusfa látványa nyomán. Ez a kép azonban nem maradhatott volna meg. A festő hagyatékát a család - néhány kép kivételével, elárvereztette. A meghívott szakértő a képeket csak zsákvászonnak javasolta eladni. Szerencsére a hagyatékot megnézte egy fiatal építész, Gerlóczy Gedeon, és megvásárolta. A Csontváry-életmű átmentése Gerlóczy Gedeon meg nem hálálható érdeme ben a fiatal építész ugyanis lakást keresve elvergődött Csontváry elárvult műtermébe, és ott annyira megragadta a Magányos cédrus, meg a többi göngyölegben tárolt, hatalmas festmény, hogy egész anyai örökségét rááldozva, megvásárolta és híven megőrizte ezeket az alkotásokat. Gerlóczynak köszönhető, hogy a nemzeti érték nem kallódott el, nem került zsibvásárra. Nézegetés közben,- írja Gerlóczy - az egyik hengert véletlenül megrúgtam, és abból a Magányos cédrus bontakozott ki. Ez a festmény olyan döbbenetes erővel hatott rám, hogy gondolatokba merülve tépelődtem megmentésé-nek lehetőségén. Mindig szükség van egy-egy emberre, aki a természeti vagy alkotott látványban felfedezi az értéket. A természet is beszélhet Istenről annak, akinek szeme van felfedezni benne az Isten alkotta rendszert, a csodálatost. A cédrus-fákat sokan látták, de csak a próféták és a zsoltáros vette észre bennük az

3 2012. június 17. FELSŐVÁROS 3. igazán nagy dolgot, az isteni hatalom szimbólumát. Ez a vallásos ihlet avatta ezt, a valaha erődségként élt oltalmazó fát Isten nagyságának szimbólumává. Az Isten bennünk is meglátja a nagyot akkor, amikor kicsik vagyunk, és gondos erejével naggyá tud tenni bennünket. Így születnek a magányos próféták, a magányos szentek, akiket az egyszerű, Istenig látni nem képes emberek sajnálnak. De azok, akik hozzászoktak, hogy a természetben Isten nyomait keressék, és ha megtalálják, utánozni is kívánják azt, nem elátkozott faként tekintenek a cédrusra, hanem jelként, amely Isten hatalmára és oltalmára figyelmeztet. B. Gy. EMBER, EGYHÁZZENE, LITURGIA 126. A bérmálás szentségéről Jézus Krisztus az Anyaszentegyházat csodálatos ajándékokkal látta el. Ezek a szentségek, amelyek személyesen Krisztus kegyelmét közvetítik annak, aki ezekben részesül. Aki a bérmálás szentségét megkapja, ajándékul kapja a Szentlelket. Olvassuk csak az Apostolok Cselekedeteit: "Mikor az apostolok meghallották, hogy Szamaria befogadta Isten igéjét, hozzájok küldék Pétert és Jánost. Kik odajövén imádkozának érettük, hogy elnyerjék a Szentlelket; mert még egyikükre sem szállott, hanem csak meg valának keresztelve az Úr Jézus nevében. Akkor rájuk tevék kezüket, és azok elnyerék a Szentlelket" (8, 14 17) Gondoljunk a pünkösdi csodára: az apostolok rettegve ülnek az emeleti teremben, félnek a zsidóktól. Egyszer csak zúgás támad az égből, mint sebesen jövő szélvész, és a Szentlélek leszáll rájuk tűzcsóvák alakjában. Majd kitárják az ajtókat és az ablakokat, kimennek a tömegbe, és prédikálni kezdenek. Szavuk hatására még aznap háromezer ember megkeresztelkedik. Döbbenj meg, Kedves Testvérem, mert a Szentírás következő soraiban azt olvashatod, hogy mindnyájukat félelem szállta meg, látván az apostolok jeleit és csodáit. Döbbenj meg, mert mindennapi áldozó vagy, akit annak rendje és módja szerint megkereszteltek és megbérmáltak, de mégsem mutatod azokat a jeleket, amelyeket az apostolok mutattak fel: szavadra nem térnek meg tömegesen az emberek, gyógyítani sem tudsz és nem beszélsz nyelveken sem.

4 4. FELSŐVÁROS június 17. A kegyelem ránk gyakorolt hatása nyilvánvalóan függ a mi habitusunktól is. A Boldogságos Szűz Mária azért lett kiválasztva e legnemesebb feladatra (t.i. hogy az Isten Fiát a szíve alatt hordhassa), mert ő volt erre egyedül méltó, s nem véletlen, hogy Isten nem egy lusta, munkakerülő, önző, parázna lányt/asszonyt választott erre a feladatra. Ugyanakkor viszont a kegyelemnek óriási ereje van, lásd a nagy szentek életét, akik előzőleg bűnös, kicsapongó életet éltek (Mária Magdolna, Egyiptomi Szent Mária, Szent Ágoston stb.) Ha tehát a ma bérmálkozó fiatalok nem kezdenek rögtön nyelveken beszélni, az nem feltétlenül a kegyelem gyengeségét vagy személyiségük méltatlanságát jelenti, hanem azt, hogy Isten olyan feladatra választotta ki őket, amelyhez a fent felsoroltak nem tartoznak hozzá. Hiszen mekkora méltósága van a családanyai vagy családapai hivatásnak?! Mekkora feladat és felelősség egy családot úgy közösen irányítani, hogy az valóban a Szent Család és a Szentháromság képe legyen itt a földön! Olyan családot, amely tisztességes, erkölcsös katolikusokat nevel! Vagy mekkora felelősség a szeretetszolgálat, a papi, szerzetesi munka! És ezekhez nem feltétlenül kellenek a nagy, látványos csodák! Az azonban mindenképpen kell hozzájuk, hogy elfogadjuk Isten kezéből e teljesen ingyenes ajándékot, a kegyelmet, és együtt akarjunk működni vele. Aranyosi-Vitéz Gellért Házunk tája A mai vasárnapon délelőtt a 9 órai szentmisében Gyulay Endre püspök úr szolgáltatja ki a bérmálás szentségét a felkészült fiataloknak. Bérmálkozóink a következők: Barta Anita, Bencze Enikő, Csiszár Attila, Dollák László Sándor, Juhász Orsolya, Kopasz Kristóf, Marosi Izabella, Nyerges Zsófia, Pataki Edit, Pintyi Zoltán, Pintyi Zsuzsanna, Rácz Nikolett, Szucsán Bettina, Talpai Judit, Tancik Annamária, Telek Sára Úrnapja előtti szombaton plébániánk kirándulást szervezett, azt a célt tűzvén magunk elé, hogy gyermekekkel, fiatalokkal az újszegedi töltésen sétálva mezei virágot gyűjtünk, amelyet idén elsőáldozott hittanosaink az úrnapi körmenetben az Oltáriszentségben jelen lévő Krisztus elé szórhatnak. Összesen három család jelentkezett, a Jóisten pedig gyönyörű időt

5 2012. június 17. FELSŐVÁROS 5. adott erre a napra. Fél kilenckor indultunk a templom elől, a csekély létszám miatt kicsit elbizonytalanodva ("Várjunk még egy kicsit, hátha jönnek még..."), ám ez nem szegte kedvünket. A töltésen Tápé felé indultunk el, s rögtön rá is vetettük magunkat az ott található néhány papsajtmályvabokorra, melynek terméseit a gyerekek szívesen falatozták (aki nem tudná, a papsajt apró, kerek, valóban sajt alakú és enyhén sajt ízű termése a gyerekek egyik kedvenc mezei eledele, legalábbis ott, ahol ismerik...), kék/lila virágait pedig gyorsan kosarainkba tettük. Bár az előző napi ellenőrző túra nem ígért sok jót, hiszen a töltés mindkét oldalán lenyírták a füvet, mégis, a teremtett természet bősége megmutatkozott, hiszen változatos virágkínálat várt ránk: szulák, boglárka, százszorszép, kaszanyűg, meg mindenféle apró, számunkra ismeretlen növényke. A gyerekek jóízű futkározása és a természet felfedezése (hogy milyen csodák vannak a panelházaktól pár méterre...) jócskán kifárasztott minket, ki tudja, mikor esett utoljára ilyen jól a melegszendvics...? Megizzadtunk, jólesően kimerültünk, a Holt-Marosnál meguzsonnáztunk, majd a Fürj utca végén lévő fahídnál gyönyörködtünk a vízen elterülő vízitökcsaládokban, valamint az ezek terjedelmes leveire fel-felmászó teknősbékák és levelibékák tevékenységében. Hazafelé már aszfalton haladtunk, s zárásképpen visszafogottan megdézsmáltuk a Felső-Tiszapart rózsabokrait, hogy a szerény mennyiségű mezeivirág-tömeget kissé felpumpáljuk... Aki otthon maradt, jövőre ne aludjon, különben megint lemarad valami jóról! Kedves felsővárosi Testvérem! szeptember 15-én levélben fordultam Hozzád, amelyben tájékoztattalak templomunk felépülésének közelgő 250. évfordulójáról és ennek kapcsán elhatározott nagy tervünkről: az épület teljes felújításának szándékáról. Az azóta eltelt nyolc hónap alatt a felújítás a hívek szeme számára nagyrészt láthatatlan előkészítő munkálatai nagy léptekkel haladnak előre. Elkészült a faanyagvédelmi szakvélemény, a templom és a hozzá tartozó plébániaépület felmérési tervei is a birtokunkban vannak már elektronikus formában és papír alapon is. A szintén szükséges statikai szakvélemény első része is elkészült, amely az épület fából készült szerkezeteinek állapotát vizsgálja. A téglaszer-

6 6. FELSŐVÁROS június 17. kezetek vizsgálata engedélyköteles, már megérkezett a Kulturális Örökségvédelmi Hivataltól az az engedély, melynek köszönhetően folytatható a statikai szakvélemény elkészítése, ill. hozzáláthatunk a várhatóan hallatlanul izgalmas kriptafeltáráshoz is (annak a kriptának a feltárásához, amelyben jelenlegi tudásunk szerint legalább 130 esztendeje senki sem járt...). Amint azt bizonyára tudod, a Szegedi Tudományegyetem és az Alsó-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság munkatársai Georadaros műszeres vizsgálattal minden kétséget kizáróan kimutatták, hogy a templom alatt nagy méretű kripta található, amelynek azonban lejárata nem ismert. Történész-szakértőnk hónapról-hónapra küldi a minorita levéltári anyag fordításait, ezekből a forrásokból úgy a kriptára, mind a templom és az oldalszárny építéstörténetére vonatkozóan értékes információk kerültek elő, többek között a kripta falába vágott ablakokról, a kripta külső falának festéséről és természetesen az ide eltemetett sok-sok felsővárosi hívőről, a mi elődeinkről. Az Örökségvédelmi Hivataltól még várjuk azt az engedélyt, amely a templom műemléki védettség alatt álló műtárgyainak szakértői vizsgálatára vonatkozik. (folytatjuk) Aki erőszaknélküli akar lenni, annak nem szabad haragot éreznie megsértője iránt. Nem szabad rosszat kívánnia neki. Nem szabad átkoznia. Nem szabad testi sértést okoznia neki. Nyugodtan el kell fogadnia minden roszszat, amit üldözője vele szemben alkalmaz. Az erőszak nélküliség tehát teljes ártalmatlanság. A teljes erőszak nélküliség: teljes hiánya minden rosszakaratnak bárki iránt, aki él. Még a vadállatokat és kártékony férgeket sem zárja ki. Ha ismernők Teremtőnk szándékait, az említett élőlények számára is felismernénk az őket megillető helyet a teremtés művében. Az erőszak nélküliség tehát alkalmazásában nem egyéb, mint jóakarat minden élettel szemben. Tiszta szeretet. Fölleltem a hinduk szent írásaiban, a Bibliában és a Koránban. Az erőszak nélküliség a tökély egyik állapota. Jelenti a célt, amely felé az emberiség természettől fogva, ha talán öntudatlanul is, halad. Az ember nem válik istenivé, ha eléri azt a fokozatot, hogy a hibátlanság megtestesí-

7 2012. június 17. FELSŐVÁROS 7. tője lesz. Talán csak akkor válik igazán emberré. Azon a fokon, amelyen ma állunk, részben emberek, részben állatok vagyunk, s önhittségünkben azt állítjuk, hogy mivoltunk céljának híven megfelelünk, ha az ütést ütéssel viszonozzuk, és az ehhez szükséges haragot forrni engedjük. Hitünknek valljuk, hogy a megtorlás a lét törvénye. Holott létünk törvénye önmagunk legyőzése. Minél jobban haladunk ebben, annál nagyobb mértékben ismerjük meg fogyatékosságunkat. Az elégtétel e törekvésben rejlik, nem az elérésben. A legmagasabb rendű törekvés jelenti a legnagyobb diadalt. És ha felismerem, milyen messze vagyok még a céltól, a tökéletes szeretet törvénye akkor is létem törvénye marad. A szeretet lángjaiban a legkeményebb vasnak is meg kell olvadnia. Mahatma Gandhi Vallási műsorajánló: Kossuth Rádió: jún. 19. és ,30: A katolikus egyház félórája jún ,04: Szentmise közvetítés Bartók Rádió: jún ,05: Musica Sacra - egyházi zene Televízió: M 1: jún ,00: Katolikus krónika M 2: jún. 19. és ,25: 1100 éve Európa közepén jún ,30: Másfél millió lépés Magyarországon jún ,05: Így szól az Úr, Katolikus krónika DUNA TV: jún ,00: Isten kezében; 9,00: Elfeledve jún ,05: Hitvallók és ügynökök jún ,35: India és Nepál (útifilm) jún ,35: Földanya üzenete jún ,00: Isten kezében; 12,40 és 14,05: Természetfilm jún ,10: Másfél millió lépés Magyarországon jún ,00: Isten kezében; 10,30: Pünkösdi szentmise Gyimesbükkön; 14,40: Hazajáró DUNA II.: jún ,30: Duna anziksz jún ,05: Pannónia 3 keréken; 21,20: Hazajáró jún ,50: Hagyaték - Mária országa jún ,35: Zarándoklat Szegedre; 19,30: Természetfilm PAX TV: jún ,00: A Megfeszített jún ,00: Katolikus hittan jún ,00: Szentmise közvetítés

8 8. FELSŐVÁROS június 17. Halottaink Lengyel Péter élt 89 évet Kozák József élt 76 évet Nyugodjanak békében! Olvassuk mindennap a Szentírást! Hétfő: 1Kir 21,1-16 Mt 5,38-42 Kedd: 1Kir 21,17-29 Mt 5,43-48 Szerda: 2Kir 2, Mt 6, Csütörtök: Sir 48,1-15 Mt 6,7-15 Péntek: 2Kir 11, Mt 6,19-23 Szombat: 2Krón 24,17-25 Mt 6,24-34 Vasárnap: Iz 49,1-6 ApCsel 13,22-26 Lk 1,57-66 Házasságot kötött Héger Péter - Komáromi Krisztina Híreink Hétköznapokon reggel fél 8-kor közös zsolozsma a templomban. Szerdán délelőtt 9 órakor tartja a Ferences Világi Rend összejövetelét. Szerdán délután 5 órakor Biblia óra. Pénteken délután 5 órától csendes szentségimádás egyházközségünkért. A jövő vasárnaptól kezdve a nyár folyamán délelőtt 9 órakor nem tartunk szentmisét. Keresztelési időpontok nyáron: június 24, július 15, augusztus 5. és 26. Kiadja a Szeged-Felsővárosi Szent Miklós Plébánia 6721 Szeged, Munkácsy u T: honlap: templomfelujitas.blogspot.com

877. szám 2011. december 18.

877. szám 2011. december 18. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 877. szám 2011. december 18. Advent 4. vasárnapja "Veled van az Úr" 2Sám 7,1-5 Amikor már a házában lakott a király, és az Úr nyugalmat adott neki körös-körül

Részletesebben

871. szám 2011. november 6.

871. szám 2011. november 6. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 871. szám 2011. november 6. Évközi 32. vasárnap A bölcsesség ragyogó Bölcs 6,13-17 A bölcsesség ragyogó és hervadhatatlan, könnyen felismerik, akik szeretik,

Részletesebben

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11

Évközi 2. vasárnap. Kánai menyegző Jn 2,1-11 A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 921. szám 2013. január 20. Évközi 2. vasárnap Kánai menyegző Jn 2,1-11 Abban az időben menyegző volt a galileai Kánában. Jézus anyja is részt vett. Jézus

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta

BEKÖSZÖNTÕ. A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. közrejátszott még Illés próféta BEKÖSZÖNTÕ A Kármelita rend a Szentföldön, a Kármel hegyén jött létre. Közrejátszott benne Illés próféta emléke, aki ezen a szent hegyen élte prófétai életét. Az elsõ kármelita remetéket vonzotta az Õ

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések

Óvárosi Hírmondó. Hirdetések Hirdetések - Tájékoztatjuk a Testvéreket, hogy az egyházfenntartói járulékot befizethetik a lelkészi hivatalban, valamint a vasárnapi istentiszteletek előtt. Köszönjük! - Június 9-én 10 órától tanévzáró

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2009. Szeptember. 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért LELKISÉG 2009-2010 a papság éve Erdő Péter bíboros imája papokért, új hivatásokért Mindenható Isten! Te elküldted Fiadat a világba, hogy Megváltónk és örök főpapunk legyen, és kiárasztottad a Szentlelket,

Részletesebben

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55)

2014. Jézus Szíve ünnepe XV. évf. 2. szám (55) www.plebi.hu XV. évf. 2. szám (55) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Könyörgök is azért, hogy szeretetetek egyre jobban gyarapodjon a helyes ismeretekben és a teljes tapasztalatban,

Részletesebben

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET

REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET XIV. évfolyam 2014. december 4.szám K Ő B Á N Y A I REFORMÁTUS EGYHÁ ZI ÉLET A BUDAPEST-KŐBÁNYAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG TUDÓSÍTÓJA Jézus Krisztust nem bejelentés nélkül és nem váratlan vendégként küldte

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások.

Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Szent István Király Plébánia, Pomáz Közösségi életünk Krisztus örömében. Hírek, közlemények, lelki írások. Gyermekeink lelki élete a család imájának gyümölcse Kedves Testvérek! A múlt hónapban a családok

Részletesebben

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság

Szentháromság A húsvéti idő után az első ünnep: Szentháromság vasárnapja. A Szentháromság Az Árpád-házi Szent Erzsébet Plébánia negyedévente megjelenő lapja az Újszegedi Szent Erzsébet Alapítvány kiadásában az támogatásával (IX./2.) 2010. június 27. szám Szentháromság A húsvéti idő után az

Részletesebben

2 FELSŐVÁROS 2015. május 24.

2 FELSŐVÁROS 2015. május 24. 2 FELSŐVÁROS 2015. május 24. Mikor tehát este lőn azon nap, a hét első napján, és az ajtók betéve voltak ott, hol a tanítványok egybegyűltek vala a zsidóktól való félelmök miatt, eljöve Jézus, és megálla

Részletesebben

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu

Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu 2008. október IV. évf. 3. szám Szentendrei Református Hírlevél - megjelenik negyedévente www.szre.hu Reformációi gondolatok Vasárnap délelõtt van. Zúg a harang. Messzire hangzik, mindenkit hívogat. Mint

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme

LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL. ugyanott. Szent István Társulat kiadása Az egység négy eleme LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 1. szám 2011. január ÖKUMENIKUS IMAHÉT - JANUÁR 16-23. Paul Wattson (1863 1940), anglikán pap 1908. január 18 25. közötti imanyolcadra

Részletesebben

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés

L E L K I S É G. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét. Elmélkedés SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2000. Nagyböjt - Húsvét L E L K I S É G Pilinszky János: Úgy tanultuk Úgy tanultuk, hogy hitünk egyik legfőbb bizonyítéka Jézus halottaiból

Részletesebben

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba.

Az Oltáriszentség, a megújulás szentsége. Mint a Nap. tesszük rendbe, ha biztonságosan akarunk közlekedni, hanem azonnal, ahogy kiderült a hiba. 2010. November - XV. évfolyam 5. (120.) szám TARTALOM Szegedi cserkészek Devecserben..2 A KENT-es élményeink..........3 Gondolatok a szentekrõl.........4 Láss Ítélj Cselekedj!...........5 Az Élet Igéje,

Részletesebben

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár

NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! 8. zsoltár 2013. Június - XVIII. évfolyam 2. (133.) szám TARTALOM NE ZÁRKÓZZATOK BE! MENJETEK KIFELÉ! Pünkösd: a Szentlélek ünnepe....3 Pünkösdhétfõi lelki nap........3-4 Gyerekállam gyerekálom.....5 Pápai kitüntetett

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 4. 15.

CREDO. A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 4. 15. Bérmálás Marthe Robin Egyházközségi bál CREDO A NAGYBAJOMI ÉS PÁLMAJORI EGYHÁZKÖZSÉGEK LAPJA 16. évfolyam 6. szám 2014. június 2. 4. 15. Bérmálás 2014. május 25. Helytörténet Marics József (Berzence) Nagybajom

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek Évkezdő gondolatok A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik.

Részletesebben

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó

LELKISÉG. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 2004. Nagyböjt Húsvét. Közép-európai Katolikus Találkozó LELKISÉG Korunk paradoxonja, hogy magasabbak az épületeink, de kicsinyesebb a természetünk, szélesebbek az autópályáink, de szűkebb a látókörünk. Többet vásárolunk, de azt kevésbé élvezzük. Nagyobbak a

Részletesebben

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap

XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap XXII. évf., 2. (62.) szám 2011. Illés-nap Temerin népe 1853-ban úgy határozott, hogy július 20-át, Illés próféta napját fogadalmi ünnepévé teszi, azt minden évben megtartja. E hagyomány tiszteletét gyermekeire

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben