Pápa és Vidéke június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pápa és Vidéke 2007. június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám"

Átírás

1 Pápa és Vidéke június 21. Közéleti hetilap V. évfolyam 24. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ Pápa Város Napja Játékfesztivál Pápán tizenhetedszer Az június 16-án megalakult pápai önkormányzat emléke elõtt tisztelegve 1995 óta ünnepeljük ezen a napon Pápa Város Napját. Az ünnepi megemlékezést az idei évben a református oktatás két kiemelkedõ személyiségének, a kétszáz évvel ezelõtt született Tarczy Lajos és Bocsor István professzoroknak szentelték a szervezõk. A szombati ünnepségsorozat a Polgármesteri Hivatal földszintjén rendezett kiállítás megnyitásával vette kezdetét. Itt Köntös László, a Dunántúli Református Gyûjtemények igazgatója méltatta Pápa két nagy tanáregyéniségét, akik maradandóan beírták nevüket a város kultúrtörténetébe. Köntös László elmondta, hogy a város arcát a tizenkilencedik században is együtt alakították a katolikus és református hagyományok, így vált a dunántúli kisváros izgalmas kulturális vegyületté. A megnyitón arról is szó volt, hogyan vált dominánssá a református kollégium. Továbbiak a 2. oldalon Idén is három napon át szórakozhattak, játszhattak Pápán a kicsi és nagyobb gyerekek, valamint a felnõttek a már hagyományossá vált Játékfesztiválon. A péntektõl vasárnapig Hálaadó mise a Nagytemplomban Évzáró szentmisét tartottak csütörtökön délelõtt a Nagytemplomban. Az alkalmon a Szent István Római Katolikus Általános Iskola diákjai vettek részt, de jelen voltak azok a szomszéd egyházmegyékbõl érkezett iskolások is, akik eredményesen szerepeltek a pápai katolikus intézmény irodalmi-képzõmûvészeti pályázatán. tartó vigalom során számos tartalmas program várta az érdeklõdõket. A játékfesztivál ünnepélyes megnyitóját idén is a Fõ téren tartották pénteken. Az idei fesztivált a Veszprém Megyei Közgyûlés elnöke, Lasztovicza Jenõ nyitotta meg, aki elõször a gyermekeket és a fiatalokat köszöntötte. Tudósítás a 3. oldalon Fogadd el fogadj el! A 17. Nemzetközi Játékfesztivál nyitóprogramja a Kézenfogva Alapítvány Fogadd el Fogadj el elnevezésû országos rendezvénysorozatának pápai rendezvénye volt. A május elejétõl szeptember végéig tartó programsorozatot azért hívta létre az alapítvány, hogy közelebb hozza egymáshoz az ép embereket és az értelmi fogyatékosokat. A katolikus iskoláknál hagyomány, hogy július elején hálát adnak az eltelt tanévért, a tanév során kapott isteni kegyelemért. A hálaadó szentmise azonban nemcsak az elmúlt, hanem az eddigi 15 tanévnek is szólt, hangsúlyozta Gombásiné Takács Gyöngyi igazgató. Folytatás a 4. oldalon A pénteki, közvéleményformáló napon dr. Áldozó Tamás alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Beszédében rámutatott, a világunk nem tökéletes. Kevés a tolerancia az ép emberek között is, a fogyatékkal élõ emberek felé pedig még kevesebb megértés irányul. Mint mondta, Pápán olyan intézményhálózatot alakítottak ki, ami biztosítja a fogyatékkal élõk nevelését, foglalkoztatását már bölcsõdés kortól egészen felnõtt korig. Dr. Áldozó Tamás elmondta, az idei év az esélyegyenlõség éve az unióban, ezért örül annak, hogy Pápa a Kézenfogva Alapítvány által útjára indított program részese lehet. Folytatás a 3. oldalon

2 2 Pápa és Vidéke június 21. Nyilvántartás a kerékpárok részére A Pápai Rendõrkapitányság egy új, ingyenes szolgáltatással kívánja az illetékességi területén lakók vagyonbiztonságát megerõsíteni. Létrehozták az újonnan vásárolt kerékpárok nyilvántartását. A kapitányság hasonló adatbázist épít ki a kerékpárok tekintetében, mint ahogy az már létezik a gépjármûvek esetében. A különbség mindössze annyi, hogy míg a gépkocsik regisztrációja kötelezõ, addig a bicikliké önkéntes. - Kezdeményezésünk kizárólag helyi szintû, egységes országos nyilvántartás nem áll rendelkezésre, és létrehozása nincs is napirenden. Ettõl függetlenül léteznek más megyékben hasonló regisztrációs törekvések, azonban azok többnyire egy nyilvántartási számnak a vázba történõ utólagos begravírozásával történnek. Ez jó megoldás az olcsóbb, használt kerékpároknál, azonban egy drágább, új kerékpár esetében annak esztétikai állapotát jelentõsen lerontja nyilatkozta Orsós Károly rendõrfõhadnagy. S hogy miként történik a regisztráció a kapitányságon? A vásárlást követõen a kerékpár tulajdonosa személyesen, vagy a 89/ es telefonszámon jelzi nyilvántartásba vételi igényét, majd egy közösen megállapodott idõpontban fogadják õt. A regisztráció során az ügyfélnek a kerékpárt, a vásárlás során keletkezett bizonylatot, valamint személyi igazolványát és lakcímkártyáját kell magával vinnie. Kiskorút a törvényes képviselõjének is el kell kísérnie. Ezek alapján rögzítésre kerülnek a tulajdonos, a törvényes képviselõ, valamint a bemutatott jármû adatai. Ez utóbbiról fényképfelvételek is készülnek. A nyilvántartásba vétellel egyidejûleg az ügyfél kap egy kártyát, amely igazolásul szolgál arra vonatkozóan, hogy a kerékpár a Pápai Rendõrkapitányság adatbázisában szerepel, továbbá egy öt különbözõ színbõl választható, és a kerékpár vázára ragasztható matricát a következõ szöveggel: A rendõrség által nyilvántartott kerékpár. A felirat a potenciális tolvajoknak ad tájékoztatást, és a lopások megelõzését szolgálja. Fontos, hogy amenynyiben a jármû tulajdonjogában változás áll be, vagy annak kivitelét, felszereltségét utóbb jelentõsen megváltoztatták, ismételt regisztráció szükséges. - A nyilvántartásba vételnek természetesen több elõnye is van: elõször is ingyenes, másrészt eltulajdonítás esetén a kerékpár valamennyi lényeges adata azonnal rendelkezésre áll. Aztán a körözés kiadásának folyamatát, a rögzített fényképfelvételekkel hatékonyabbá válik a kutatás, a jármû megtalálása esetén egyszerûbbé válik a tulajdonos személyének megállapítása, a regisztráció során az ügyfél vagyonvédelmi és baleset-megelõzési felvilágosításban is részesül tette hozzá a fõhadnagy. Akinek érdeklõdését felkeltette a szolgáltatás, Orsós Károlynál jelentkezzen a Pápai Rendõrkapitányságon. Varga Bea A balesetmentes közlekedésért Az elmúlt pénteken délután került sor a pápai rendõrkapitányságon a nyolc foglalkozásból álló, általános iskoláskorúaknak szervezett KRESZ-szakkör zárórendezvényére. A nyolc héten át zajló foglal- Kft. jóvoltából egy szimulátor segítségével különbözõ forgalmi szituációkban mérhették le felkészültségüket. Az utolsó összejövetelen háromszor tíz kérdésbõl álló tesztet is kitöltöttek. A zárófoglalkozáson elméleti és gyakorlati tudásuk elismerésére került sor. A végzett munkát Orsós Károly fõhadnagy ismertette, majd Töreki Sándor fõkapitány, a Városi Balesetmegelõzési Bizottság elnöke adta át a legjobbak részére a hasznos jutalmakat és az okleveleket, dicsérve a gyermekek kitartását és szorgalmát. Cserkúti József és Petõ Alex kiemelkedõ elméleti és gyakorlati teljesítményéért megkülönbözte- kozásokon a Munkácsyból, a Weöresbõl és a türrös kisgimnazistákból szervezõdött lelkes résztvevõk nemcsak tett elismerést kapott. A a közlekedési szabátett lyokkal, hanem a kerékpár foglalkozások célja a mindennapok során hasznosítható kötelezõ tartozékaival is gyakorlati ismeretek megismerkedtek. A Turbó elsajátítása volt. Nagy Imre Tisztelettel értesítjük a polgárokat, hogy június 26-án, kedden 18 órától képviselõi fogadóórát tartunk az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola klubhelyiségében, (Pápa, Erkel Ferenc u. 39.) melyre minden érdeklõdõt tisztelettel várunk! Harangozó Zsigmond önkormányzati képviselõ 4. sz. választókerület Takács Pál önkormányzati képviselõ Folytatás az 1. oldalról A kollégium alapvetõ szerepe a mûvelt Nyugat és Magyarország közti közvetítés volt, a katolikus városban, ahol Tarczy és Bocsor is a kor tudományos életének élvonalát képviselték. A kiállítás a professzorok életének dokumentumait, festményeket, nyomtatásban megjelent mûveiket tárja az érdeklõdõk elé. A tanácsteremben tartott konferenciát dr. Kovács Zoltán polgármester nyitotta meg, majd dr. Hudi József és Mezei Zsolt elõadásából a kollégium és a professzorok életét ismerhették meg a résztvevõk. Dr. Hudi József a pápai diákéletrõl, a kollégium szervezetérõl, Tisztelettel értesítjük Pápa város 1. és 2. számú választókerületének polgárait, hogy június 26-án, kedden óra között képviselõi fogadóórát tartunk a Pápa, Fõ u. 19. sz. alatti FIDESZ-irodában, melyre minden érdeklõdõt tisztelettel várunk! Dr. Péntek Árpád Dr. Vörös Ibolya önkormányzati képviselõ önkormányzati képviselõ 1. sz. választókerület 2. sz. választókerület Pápa Város Napja fenntartásáról tartott vetítettképes ismertetõt. Mezei Zsolt elõadásában kuriózumokkal szolgált a híres pedagógusok életérõl. A délelõtti ünnepség Tarzy Lajos és Bocsor István emléktáblájának koszorúzásával ért véget. Délután a hagyományoknak megfelelõen került sor a Szûkebb pátriánk diák-honismereti sorozat záró vetélkedõjének díjazására. A délelõtt folyamán a csapatok és segítõik számos feladatot köztük villámkérdéseket, képalkotást- és gyûjtést, plakátkészítést oldottak meg. A délutáni díjkiosztón Köntös László mellett a sorozatot életre hívó Huszár János és Borbély Lajos is részt vett. A díjakat dr. Kovács Zoltán adta át. A versenyben elsõ helyezést ért el a Szent István Római Katolikus Általános Iskola, második lett a Gyurátz Ferenc Evangélikus Általános Iskola, harmadik helyezett a Tarczy Lajos Általános Iskola, a negyedik helyezést a Batthyány Lajos SZKI, míg az ötödiket a Jókai Mór Közgazdasági Szakközépiskola csapatai érték el. A város napjának záró rendezvénye az esti Nagytemplom-béli mise volt, ami városépítõ Esterházy Károlyért szólt, majd a megemlékezés a püspök szobránál gyertyagyújtással ért véget. Nagy Imre Pápára került a baleseti sérült Felborult egy lengyel zarándokokat szállító busz szombaton kora reggel Belednél. A balesetben egy ember meghalt, 28 sérültet kórházba szállítottak. Nyolcat közülük Gyõrbe, tizennégyet Szombathelyre, négyet Csornára, egyet Ajkára, egyet pedig a pápai kórházba vittek. A buszbaleset egyik sérültje szombaton kora délelõtt került a pápai kórházba. - Egy középkorú nõbeteget könnyebb sérülésekkel vettünk fel a sebészeti osztályra. A hölgy zúzódásos sérülést szenvedett, a felkarján és a has tájékán sérült könnyebben nyilatkozta dr. Vörös Ibolya fõigazgató. Olyan esetben, mint a szombati, a két állam közötti szerzõdés alapján történik a betegellátás, tudtuk meg a fõigazgatótól, aki elmondta azt is, hogy a mentõszolgálat dönt a sérültek állapotától függõen arról, hogy ki, melyik kórházba kerül. - Aki súlyosabban sérül, az a kiemelt kórházakba, illetve centrumokba kerül, a kevésbé súlyos sérülteket pedig amennyiben a kiemelt kórházakban nincs hely a városi kórházakba viszik ellátás céljából mondta dr. Vörös Ibolya. A sérült beteget jó állapota miatt kedden otthonába is bocsátották, tudtuk meg dr. Vörös Ibolya fõigazgatótól. vb Képviselõi fogadónapot tart Pápán június 29-én, pénteken óráig az MSZP irodán (Korvin u. 3.) Gõgös Zoltán államtitkár, az MSZP országgyûlési képviselõje. Értesítjük Pápa város lakosságát, hogy az alábbi napokon a felsorolt utcákban kéményseprõink megjelennek a évben esedékes kéményseprési munkák elvégzése céljából. Kérjük, hogy a kémények tisztítását, illetve gázüzemû kémények használata esetén azok évenkénti felülvizsgálatát, szükség szerinti tisztítását tegyék lehetõvé kéményseprõinknek. A munka elvégzését a sormunkakönyvben aláírásukkal igazolni és az éves díjat megfizetni szíveskedjenek június : Fiumei u., Vályi F. u., Tavasz u., Kert u., Tél u., Gyimóti út páratlan oldal, Hold u., Nap u., Fûtõház u., Fecske u., Göncöl u., Kazinczy u. Együttmûködésüket elõre is köszönjük. Közszolg Kft. kéményseprõ részleg

3 2007. június 21. Pápa és Vidéke 3 Játékfesztivál Pápán tizenhetedszer Folytatás az 1. oldalról - Ez a három nap gyakorlatilag szinte róluk szól, azokról, akik még szeretnek és tudnak játszani. Mi, felnõttek gyakran elfelejtjük, hogy a játék milyen fontos az életünkben. Azt hisszük, a játék csak a gyerekeknek való, pedig ha jól belegondolunk, rájövünk, hogy mi, felnõttek is szeretünk játszani. A játéknak nagy szerepe van a jellem fejlõdésében. Amikor gyerekek voltunk a szülõkkel, A Nemzetközi Játékfesztivál idejére a hagyományokhoz hûen az idei évben is Játékvárossá alakult a nagyszülõkkel játszottunk együtt, mely során megtanultuk az egymás iránti tiszteletet, megbecsülést, s megtapasztaltuk azt is, hogy a játék során sokmindent meg lehet tanulni. Jó és fontos dolognak tartom, hogy Pápán már 17. alkalommal szerveznek Játékfesztivált, és fantasztikus, hogy a programnak már kistérségi, megyei, sõt nemzetközi jellege is van. A Pápán évrõl évre megrendezett Játékfesztivál a megye egyik leg- Játékváros a Várkertben Várkert egy része. A Nyugat-Magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Fõiskolai Karának pápai hallgatói, a Kópé-Vár munkatársai és segítõik, a pápai és környékbeli óvónõk, valamint a Pápa és fontosabb eseményévé nõtte ki magát mondta beszédében a megyei közgyûlés elnöke. Az ünnepségen dr. Kovács Zoltán polgármester bemutatta partnervárosainkból, Losoncról, Kampenbõl, Kovásznáról és Leinefeldébõl érkezõ delegációk vezetõit. A programon fellépett a JMK Musical Tánckara, az Acsády Szakképzõ Iskola diákjai, a JMK Hangszínstúdió énekesei. Környéke Természetvédelmi Egyesület jóvoltából kicsik és nagyok egyaránt találhattak maguknak elfoglaltságot az árnyas fák alatt felállított sátraknál. Az érdeklõdõk illatfelismerési feladatokon az orrukat, ízfelismerési feladatok során az ízlelõ-érzéküket tehették próbára, de volt zenefelismerés és a Százholdas Pagonyban különféle ügyességi feladatok is vártak mindenkit. Kézmûves foglalkozásokon gravírozhattak, gyöngyöt fûzhettek, memória-karkötõket, papírból pipacsot készíthettek az érdeklõdõk, de kipróbálhatták a henna-festést is és a hagyományos portrérajzolás sem maradhatott el. -p- Mesék a rétrõl A Zenepavilon és környéke, ahogy azt már a Játékfesztiválokon megszokhattuk, az idei évben több érdekes gyermekprogramnak is helyszínt adott. Vasárnap délután a soproni Habakukk Bábszínház várta három vidám gyermekmesével az érdeklõdõket illetve az érdeklõdõk várták a Bábszínházat, mivel kis technikai probléma miatt az elõadás késve kezdõdött. A nézõk azonban addig sem maradtak szórakozás nélkül, hiszen Pápa Város Fúvószenekara akik korábban Ajka Város Fúvószenekarával közösen teremtettek kiváló hangulatot a várkertben vállalták, hogy a színpad berendezése idején szórakoztatják a közönséget. Megérte a kis várakozás, a Habakukk Bábszínház jóvoltából ugyanis mindenki kiválóan szórakozott a Sünike ajándékáról, a Világszép kecskebékáról és a Gombaház lakójáról, az oktondi egérrõl szóló, asztali bábok segítségével elõadott meséket nézve. Mint Fekete Zoltán, a bábszínház tagja elmondta, a színpadra állított meséket a Széchenyi Könyvtárban, egy régi mesekönyvben találták. Azért döntöttek úgy, hogy ezeket hozzák el Pápára, mert a fesztiválon, szabadtéren a nézõk jönnek-mennek, és így, ha több kisebb darabot mutatnak be, akkor a késõn érkezõk is láthatnak legalább egy mesét. papp Szombaton délután a Zenepavilonnál a harmincéves Bojtorján együttes adott koncertet kicsik és nagyobbak örömére. A közönséget egy kedves dal közös éneklésével hozták jó hangulatba a zenészek, akik a közel egy órás mûsoruk során több érdekes hangszert is bemutattak a gyerekeknek. Fogadd el fogadj el! Különleges színházi elõadást láthatott a közönség szombaton este 9 órától a Játékfesztivál keretében a Várkertben. A schwetzingeni Theater am Puls vendégjátékában A gesztenye illata címû musical elõadására került sor a szerelmesek dombjánál. A gesztenye illata Nemcsak a megszokottól eltérõ, ám rendkívül hangulatos helyszín volt a különlegessége az elõadásnak, hanem az is, hogy a darabot anyanyelvükön, azaz németül adták elõ a schwetzingeni társulat színészei. A gesztenye illata egy idõs férfiról szól, aki egy gesztenyefa alatti padon ülve visszaemlékszik arra, hogy sok évvel ezelõtt ugyanezen a helyszínen megismert és megszeretett egy vak nõt. A mû a szabadságról és az álmokról, a szerelemrõl és a felelõsségrõl szólt. A lírai hangvételû musicalt, kitûnõ szereplõk és zenészek elõadásában, Joerg Steve Mohr rendezésében láthatták a pápaiak. - A környezet csodálatos itt a Várkertben, s az, hogy a szabadtéri környezetben mennyire tudjuk majd megmutatni a mely emberi érzéseket, a közönség fogja eldönteni. Meggyõzõdésem azonban az, hogy sikerülni fog. A gesztenye illata emberekrõl, emberek közötti kapcsolatról, azok megszûnésérõl szól nyilatkozta Joerg Steve Mohr rendezõ az elõadás elõtt. A mûben egy idõs ember emlékezik vissza fiatalkori szerelmére, átéli újra a szabadság, a függetlenség érzését. Szerelmét sajnos elveszíti, de idõs korában megpróbálja újra átélni régi érzéseit, s ezáltal lelki békéjét is megtalálja. Varga Bea Folytatás az 1. oldalról A rendezvényt Talabér Márta, a megyei közgyûlés elnöke nyitotta meg, kiemelve, milyen fontos, hogy a rendezvénynek köszönhetõen az ép emberek megtapasztalhatják, hogy fogyatékos társainknak milyen nehézségeket kell leküzdeniük a mindennapok során. A személyes találkozás segít elfogadni azt a tényt, hogy különbözõek vagyunk, és a fogyatékosság, az akadályozottság csak egy a sokféle emberi tulajdonság közül, önmagában ez nem határozhatja meg egy ember életét. A pénteki rendezvényen az elfogadás kamionjában számítógépek segítségével mindenki megtapasztalhatta, hogyan élnek az értelmi fogyatékos emberek. A kamionban mindenki megtekinthette a Tündér vagyok rajzpályázat díjnyertes alkotásait, melyeket általános iskolások készítettek arról, mit tennének, ha egy nap varázserõvel ébrednének. Emellett kézmûves foglalkozásokon, sor- és váltóversenyeken, valamint aszfaltrajzversenyen vehettek részt az érdeklõdõk, miközben a színpadon a Bartók Béla Zeneiskola, az Allegro Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény, a dákai otthon lakói, valamint a Pápai Musical Stúdió adtak mûsort. Az elfogadás napjának részeként a Lombard Pápa FC és a Petõfi Gimnázium csapata barátságos labdarúgó mérkõzést vívtak. A Játékfesztivál nyitórendezvénye a szervezõknek és támogatóiknak hála emlékezetes marad fogyatékkal élõ és ép látogatók számára egyaránt. papp

4 4 Pápa és Vidéke június 21. Vajda lakótelepi óvoda Lovas terápia A Vajda Péter lakótelepi óvoda speciális csoportjának évek óta sikerrel alkalmazott lovas terápiájáról a kellemes környezetben zajló foglalkozásokról, arról, hogy a tereplovaglás által a gyermekek közelebb kerülnek a természethez, már beszámoltunk lapunk hasábjain. Az viszont új kezdeményezés, hogy a terápiát az elmúlt idõszakban kiterjesztették a normál csoportokból válogatott gyermekekre is. Becskereki Lászlóné, az óvoda vezetõje elmondta, hogy erre a Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány pályázata nyújtott lehetõséget. A fejlesztõ foglalkozás mellett kiegészítõ módszerként alkalmazott lovaglás tapasztalatait összegezve döntöttek amellett, hogy a beszédhibás, magatartás-zavaros, szo- södött önbizalmuk, önképük magasabb szintû lett, nyitottabbá, közlékenyebbekké váltak. Folyamatossá vált a beszédkészség és a beszédritmus, erõsödtek társas kapcsolataik. A fejlõdés mentálisan is nyomon követhetõ. Javult a terápián résztvevõk mozgáskoordinációja, testtartása, egyensúlyérzéke, fej- és törzs- Évzáró mise a Nagytemplomban Folytatás az 1. oldalról - Amikor 1992-ben viszszakaptuk a régi épületeket eléggé elhasználódott állapotban voltak, ezért elõször is a tárgyi feltételeket kellett biztosítani, a kor elvárásainak megfelelõvé tenni. Ez többé-kevésbé meg is történt, köszönhetõen fenntartónknak, a Veszprémi Érsekségnek, illetve a szülõk adományainak és egyéb szervezetek támogatásának. A tárgyi feltételek megteremtése után másik fontos feladatunk volt, hogy a vállalt célkitûzéseket megvalósítsuk. Ez szintén nem könnyû a mai világban, de az elmúlt 15 év eredményei azt mutatják, hogy helyesen döntött a város katolikus közössége, mikor felvállalta, hogy a Pápán és környékén élõ hívõ szülõk katolikus intézménybe járathassák gyermekeiket. Az eredmények is azt bizonyítják, hogy kiálltuk a próbát, hiszen a mi tanulóink is szép eredményeket érnek el a tanulmányi és sportversenyeken. Meggyõzõdésem, hogy a nevelés terén is tudunk felmutatni eredményeket mondta Gombásiné Takács Gyöngyi igazgató. A katolikus iskolában az évek során a gyermeklétszám is növekedett. Az elsõ évben 215 diákja volt az intézménynek, az idei, azaz a tizenötödik tanévet már 380 diákkal fejezték be. Ez azt jelenti, hogy jó úton jár a katolikus iskola, van igény az intézmény iránt. A 15 éves jubileum kapcsán a katolikus iskola irodalmi és rajzpályázatot is hirdetett a pápai iskolák, valamint a veszprémi, illetve a szomszédos egyházmegyék katolikus iskolái számára. Az eredmények kihirdetésére is itt került sor. - Irodalmi pályázatot 78 diák nyújtott be, a rajzpályázatra pedig 116 tanuló jelentkezett. Ez nagyon szép részvételi arány, és ráadásul igen színvonalas munkákat küldtek be a gyerekek - tette hozzá az igazgató. A mai világban legfontosabb kérdés a lelkiismeret fenntartása, s az, hogy a mai fiatalok, tudásban gazdag, becsületes, tisztességes, jó felnõtté váljanak. Ezt az intézményt a keresztény értékek megmutatásával, illetve személyes példamutatással szeretné elérni, árulta el az igazgató. Varga Bea Ön hogyan védekezik a kánikula ellen? rongó gyermekeket is bevonják a Gungl Zoltán lovas-terapeuta által biztosított foglalkozásokba. A gyermekeket az óvónõk választották ki, kikérve a szülõk beleegyezését. A gyakorlatokat orvosi vizsgálat elõzte meg. A kellemes környezetben zajló foglalkozások, a tereplovaglás által a gyermekek közelebb kerülnek a természethez is. Polgárdiné Tüske Beáta óvónõ véleménye szerint az alkalmazott módszernek köszönhetõen a gyermekek között megerõsödtek a csoporton belüli kapcsolatok, a terápia javította a beszédkedvet, bátrabbak, közlékenyebbek lettek a gyermekek és a szülõktõl való elválás szorongását is enyhítette a gyógymód. Perger Zita logopédus-gyógypedagógus elmondta, hogy a lovaglás mellett új módszerek alkalmazását is tervezik, illetve a gyakorlatban kipróbálnak minden olyan eljárást, ami a gyermekek javát szolgálja. Minden fejlõdés az idegrendszeré is a mozgáson alapul. A lovaglásnak köszönhetõen érezhetõen fejlõdött a gyermekek kommunikációs készsége, erõ- kontrollja. Gungl Zoltán, a foglalkozásokat tartó terapeuta arról számolt be, hogy a gyakorlatban hogyan zajlanak a lovas órák. A terápia állapotfelméréssel kezdõdött, s a végén szintén elemzéssel zárult. Így tudható meg, hogy a gyermekek honnan hova érkeztek. Olyan gyermekrõl is említést tett, aki négyéves korában még nem szólalt meg, de a lovaglás hatására átélt élményeirõl kezdett beszélni. A foglalkozások bevezetõ szakaszát a munkaszakasz követi, majd levezetõ alkalmak jönnek. Ez utóbbit igyekeznek meghosszabbítani, hiszen a munka még korántsem ért véget. Mivel a lovas terápia kiváló eredményekkel járó kiegészítõ tevékenység, a szakemberek szerint folytatni kell. Becskereki Lászlóné viszont arról is beszámolt, hogy sajnos, a jövõ bizonytalan, hiszen az idei év szeptemberétõl pályázati összeg a pályázat kiírásának hiányában nem áll rendelkezésre. Ezért támogatókat keresnek, hogy a programot folytathassák. Nagy Imre Aki a meleget szereti, az igazán nem panaszkodhat az idei nyár eddig eltelt napjaira. Tavaly még fûteni is kényszerültünk ugyanebben az idõszakban, most viszont inkább a hûtõszekrény, a ventillátorok, a kondicionált áruházak környékén tartózkodunk szívesen. A rendkívüli idõjárás, a sokszor követhetetlen változások különbözõ tréfás helyzeteket is eredményezhetnek, amikor is a város egyik részében zuhog az esõ, míg nem messze tõle rekkenõ a hõség. Ez persze megviseli a legellenállóbb szervezetet is, a szív, a tüdõ többszörösét kénytelen teljesíteni az átlagosnak. Vigyáznunk kell magunkra, keresni az árnyékot, és rengeteg folyadékot kell fogyasztanunk. Így talán kibírható a fokozott igénybevétel. Körkérdésünkben a védekezés lehetséges módjairól érdeklõdtünk. Mezõ Sándorné (Mezõlak): - Nagyon nehezen bírjuk ezt a hõséget, mert az egészségünk sem az igazi és nagyon befolyásolja a reggeli magas hõmérséklet. Éjszaka sem tudunk aludni, pihenni, mert nem hûl le a levegõ. És ennek még nincs vége, hiszen a televízióban egyre nagyobb forróságról beszélnek. Csak a lakásban tudunk megmaradni, védekezni. Reggel szellõztetünk, nappalra becsukjuk az ablakokat. Ilyenkor sok folyadékot kell fogyasztani, legalább három-négy litert. Meg is kell inni, másképpen nem lehet kibírni. Nagyon szélsõségesen alakulnak a nyarak, egyre többször fordul elõ a nagy meleg, ha hinni lehet az elõrejelzéseknek, elsivatagosodik a föld. Nyilván errõl is mi tehetünk. Csütörtökre, amikor a legnagyobb kánikulát ígérik, majd jobban figyelünk magunkra. Szilos Józsefné (Nemesgörzsöny): Mezõ Sándorné - Nehezen viseljük a nagy meleget, ha csak tehetjük, a hûvösre húzódunk. De azért ki kell menni a kertbe is, kapálni kell, a füvet is muszáj nyírni, és dolgozni is kell menni. Nem üdítõt iszunk, inkább vizet. Az ásványvíz is fogy, de én inkább a csapi vizet szeretem. Szellõztetjük a lakást, kereszthuzatot csinálunk, sok mindennel próbálkozunk. Ha félünk is, dolgozni menni kell. A napsütés ellen a különbözõ napolajak sem igazán használnak, ezért nem is használom õket. A csütörtöki kánikulariadót nem tudom figyelembe venni, hiszen a héten éjszakás vagyok, délelõtt otthon tevékenykedek, délután alszom, aztán jön a munka. Szilos Józsefné Altatóval alszom, a szervezetem erre a beosztásra állt rá. Varga Károly (Pápa): - Imádom a meleget. Vízparton, termálban el lehet viselni. Csütörtökön, amikor tetõzik a kánikula, éppen Gyulára utazunk. Engem éjszaka sem zavar a meleg, tudok tõle aludni. A szélsõséges idõjárást biztosan a klímaváltozás okozza. Persze van, aki ezt mondja, van, aki azt. Igazából még a tudósok sem tudják eldönteni, nem egyöntetû a véleményük. Mi, kisemberek pedig különösen nem tudjuk. Jégkorszak is volt, tízezer évente valami történik. Ha nem a hideg jön, akkor a meleg. Nagy Imre Varga Károly

5 2007. június 21. Pápa és Vidéke 5 Simándy Józsefre emlékeztek a református templomban Jótékonysági egyházzenei hangverseny Nagy sikerrel szerepeltek a Reno Folk Fesztiválon Tíz éve, hogy elhunyt a neves operaénekes, Simándy József. A világhírû mûvész emlékére jótékonysági egyházzenei hangversenyt rendeztek a pápai református templomban június 17-én, az est mûsorvezetõje Simándy József fia, Simándi Péter volt. A vasárnapi koncerten a Magyar Állami Operaház címzetes magánénekesei és énekkari mûvészei, Kovács Irma, Szõnyi Szilvia, Hertelendy Rita, Szûcs Árpád, Szilágyi Imre és Bakó Antal léptek fel és tisztelegtek Simándy József zenei hagyatéka, öröksége elõtt. A magas színvonalú, emelkedett légkörû hangversenyen többek között Bach-, Mozart-, Pergolesi-, Verdi-, Puccini-mûveket hallhattunk, a koncerten Pfeiffer Gyula orgonamûvész közremûködött. A hangversenyre a belépés díjtalan volt, ám adományokat elfogattak a szervezõk. A pápai jótékonysági koncert bevételével a zeneszeretõ helybéli polgárok a Kistarcsán felállított Simándy József-szobor költségeihez járulhattak hozzá. Polgár Sz. Olaszországban járt a Vadvirág Jövõre lesz húsz éve annak, hogy Pápa és az olaszországi Casalecchio di Reno között létrejött a testvérvárosi együttmûködés. Az elmúlt közel két évtizedben számos program, kulturális és sportrendezvény segítette a két település baráti kapcsolatának szorosabbá tételét, elmélyítését. Legutóbb május 31-e és június 3-a között utazott hivatalos delegáció Pápáról Casalecchio di Renóba a Reno Folk Fesztiválra, amely a JMK Vadvirág Néptáncegyüttes is részt vett. Az olaszországi programról Baán Évával, a Vadvirág alapítójával, szakmai felelõsével beszélgettünk. - A JMK Vadvirág Néptáncegyüttes tizenkét fõvel képviseltette magát a Reno Folk Fesztiválon mesélte lapunknak Baán Éva. Szívesen és örömmel fogadtuk a felkérést, korábban már kétszer voltunk Casalecchio di Renóban, legutóbb kilenc évvel ezelõtt. Azóta kicserélõdött nálunk az együttes, és más táncokat, koreográfiákat adunk elõ. Baán Éva elmondta azt is, Casalecchio di Reno belvárosában több sátort állítottak fel a szervezõk, mindegyikben volt színpad, ahol különbözõ zenekarok játszottak. Az egész fesztivál igazán arról szólt, hogy mindenki jól érezze magát. Az olasz közönség a Vadvirágtól akiket az olasz testvérváros polgármestere is fogadott minden este negyven percnyi mûsort láthatott, amelyben nyírségi, kalotaszegi, mezõségi táncok szerepeltek, de a pápai néptáncegyüttes küküllõmenti felvidéki legényest és üveges leánytáncot is elõadott. A táncprodukciók mellett Müller Sára magyar népdaléneklése is nagy tapsot kapott. A folkfesztivál nemcsak este zajlott, délelõttõl késõ éjszakáig tele volt a belváros emberekkel. - Nagyon szép három Országos Nem Art siker nap van mögöttünk, és azt hiszem, mi is vihettünk valami szépet, jót és értékeset olasz barátainknak folytatta értékelését Baán Éva. Jövõre újból meghívtak bennünket, akkor már tánctanítással egybekötött programunk lesz. A Reno Folk Fesztiválon a Vadvirág egy díjat is kapott, ami egy kézzel készített, külön erre az alkalomra született serleg volt. Egyébként nagyon szívesen láttak bennünket, óriási sikerünk volt, sokan odajöttek hozzánk gratulálni. A legnagyobb elismerés talán akkor ért minket, amikor egy Olaszországban élõ magyar hölgy sírva mondta nekünk: Büszke voltam arra, hogy magyarnak születtem, amikor a Vadvirágot láttam táncolni. Polgár Szilárd Programajánló Június 23-án és 24-én Vidám családi hétvégét szervez a Pápai Szegfû Klub. Programok június 23-án, szombaton a Malom-tónál: 8-12 óráig Barátság horgászverseny, 8-13 óráig Szegfû Barátság kispályás labdarúgó kupa gyermekek és felnõttek részére, 14 órakor délutáni programok megnyitása és a délelõtti versenyek eredményhirdetése, 15 órától Pápai Musical Stúdió mûsora, 16 órától Evelin esküvõi ruhaszalon divatbemutatója, 17 órától Szeptim együttes mûsora, 18 órától régi és fiatalabb slágerek Pápai Nyugdíjasok tánczenekara. Június 24-én, vasárnap 16 órától az Arany Griff tükörtermében 16 órától zenés találkozás Pápai Erika Jászai Mari-díjas színmûvésznõvel és mesterfodrászával, a pápai születésû Karika Zsolttal. Június 24-én, vasárnap Somló hegyi zarándoklatot szervez a Nemzeti Fórum Egyesület Veszprém megyei, valamint Somló Környéki Szervezete a Szabadság napja alkalmából. Program: 10 órától szentmise celebrálja Kocsis Tamás somlóvásárhelyi plébános, óráig az érdeklõdõk érkezése a Hegytetõre, órától Németh Zsolt országgyûlési képviselõ népzenei hozzászólása, 14 órától Ünnepi beszédek, politikai nagygyûlés órától koszorúzás, órától a Pápai Musical Stúdió zenés elõadása, kötetlen beszélgetés, találkozás a vendégekkel. Június 24-én, vasárnap 15 órakor nyílik a Somogyi József Galériában a Magyar Képzõmûvészek és Iparmûvészek Szövetsége Képgrafikai Szakosztályának Keresztmetszet címû kiállítása. Köszöntõt mond: Rádi Róbert mûvelõdési osztályvezetõ. Megnyitja: Gopcsa Katalin mûvészettörténész. Június 25. és július 1. között rendezi a JMK a Somogyi József Galériában a Veszprém Megyei Rajztanárok Képzõmûvészeti Szabadegyetemét. Június 26-án, kedden 16 órától a Nõk Klubja tartja összejövetelét a Pedagógus Mûvelõdési Házban. Az A. Tóth Sándor Galériában A. Tóth Sándor rajztanár, festõmûvész, bábmûvész életmûvének emlékkiállítása tekinthetõ meg. A Hollósy Simon Galériában az Õseink asztalánál címû kiállítás látható. A galériák nyitva tartási ideje: 9-12 és óráig, vasárnap óráig. Hétfõ, csütörtök és a hónap utolsó szombatja szünnap. A Petõfi moziban június ig és ig 19 órától a Taxi 4. címû színes, szinkronizált francia akció-vígjátékot vetítik. A Veszprém megyei Látássérült Egyesület Pápai Csoportja kirándulást szervez július végén a Krisna völgybe. Bõvebb felvilágosítás, jelentkezés Varga Istvánné klubvezetõnél, tel.: (este). Június én Debrecenben rendezték meg a 16. Weöres Sándor Gyermekszínjátszó Találkozót. A verseny felmenõ rendszerû, háromszintû, hiszen az országos találkozót megyei és regionális megmérettetés elõzte meg. Az idei évben közel ötszáz csapat nevezett. A megyei versenyrõl négy, a regionálisról három jutott tovább, köztük a Weöres Sándor Általános Iskola Nem Art csoportja. Az országos gálán való részvételt diplomával ismerik el, és különféle díjakkal tesznek különbséget a produkciók között. A fesztivál három napos volt, huszonnégy csapat részvételével, akik közt öt határon túli is lehetõséget kapott a bemutatkozásra. A pápaiak az elsõ napon szerepeltek, s a szereplést követõen került sor a szakmai értékelésre. Mint azt Tegyi Tibor, a csoport vezetõje lapunknak elmondta, az ötfõs zsûri értékelésébõl és az ott kapott elismerésbõl már sejthetõ volt, hogy nem marad díj nélkül a Nem Art. Az értékelés során A fülemüle ímû darab dramatur - giáját és az általa teremtett sajátos, kínai világot emelték ki. Mondanivalója miatt példaként állították, hiszen azt ábrázolja, hogy az alkotás, az önkifejezés addig okoz örömet az ember számára, ameddig ezt mindenféle kötöttség nélkül teheti. A versenyen a Nem Art csoport Debrecen város különdíjában részesült. Joggal büszkék a csoport tagjai, hiszen a díj a legjobb magyar együttesé lett. A nyári szünidõt követõen a munka folyik tovább, mert a debreceni találkozón felkérték a csoportot egy televíziós felvétel készítésére is. Nagy Imre Örmény mûvész a fesztiválon Kezdetben volt a mindenki által ismert tangó, aztán megszerettük a változatosabb argentin változatot, majd jött David Yengibarjan Örményországból, és átformálta a latin muzsikával kapcsolatos ismereteinket. A Játékfesztivál sikeréhez a Pápai Örmény Kisebbségi Önkormányzat is hozzájárult, amikor Pápára hívta a Yengibarjan-triót. A tehetséges fiatal zenészek szombaton délután a Fõ téren adtak koncertet a kisszámú, de lelkes közönség elõtt. David Yengibarjan 1976-ban született Jerevánban tõl Magyarországon képezte tangóharmonika tudását, majd 1999-ben megalakította a nevét viselõ formációt. Zenei világában az argentin tangó, az azt megújító Piazzolla-stílus és az örmény népzene ötvözõdik. A mûsorban, saját szerzeményei és feldolgozások hangzottak el. A harmonika érzelmes hangszer. Ezt az Orosz Zoltánon felnõtt fesztiválos nemzedék már megtapasztalhatta néhányszor. Elképesztõ futamok, díszharmóniák, félbevágott, rövid futamok, nagyívû dallamok, improvizációk szórakoztatták itt a közönséget. A szaggatott melódiák fájdalma és öröme az elõadó arcán is nyomon követhetõ volt. Igazi zenei csemegét jelentett a koncert, ahol a harmonikamûvész társai - bõgõvel és klasszikus gitárral - is bebizonyították tehetségüket. A mûsor felépítésébõl adódóan egy ívet járhattunk végig a zenészek jóvoltából a középsõ résztõl egyre több örmény motívummal és más népek zenéjébõl szõtt, sajátosan szívhez szóló dallammal találkozhatott a hallgatóság. Nehéz volt eldönteni, hogy az örömzenélésben mennyi volt a rögtönzés és mennyi az alapos próbák eredménye, de a végkifejlet szempontjából ennek igazán nem is volt jelentõsége. Színházi nyelven az elõadás lejött a színpadról, s mindenképpen maradandó élményt nyújtott a zenei ízlésben a stílushoz közelállók számára. Nagy Imre

6 6 Pápa és Vidéke június 21. Avar és kerti hulladék nyílt téri égetésének szabályai Az elmúlt idõszakban ugrásszerûen megnövekedett a kerti hulladékok égetésével kapcsolatos bejelentések, kérdések száma. Ezért fontosnak tartjuk, hogy a lakosság kellõ tájékoztatása érdekében ismételten ismertessük az ide vonatkozó elõírásokat, szabályokat. A növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékok égetésével több jogszabály is foglalkozik: a levegõ védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Kormányrendelet, az Országos tûzveszélyes Tûzvédelmi Szabályzatról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet és Pápa Város Önkormányzata Képviselõtestületének a környezet védelmérõl szóló 41/2005. (XII. 16.) rendelete. Ezek a lakosságot érintõ elõírásait az alábbiakban összegezzük. Fõ szabály, hogy a lábon álló növényzet és a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladékok égetése tilos, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik. Épp ezért a környezet védelmérõl szóló helyi rendeletünk kimondja, hogy az avar és a kerti hulladék ártalmatlanításáról elsõsorban azok hasznosításával kell gondoskodni, amennyiben ez nem lehetséges, elszállításukról intézkedni kell. Égetésére csak akkor kerülhet sor, ha kezelésük más módon nem lehetséges. Az avar-, a tarló-, a nádés a növényi hulladékégetés tevékenység. Ezért kerti hulladékot ott lehet égetni, ahol az égetés környezeti kárt nem okoz, emberi egészséget nem veszélyeztet, továbbá az a környezetre tûz- és robbanásveszélyt nem jelent. A helyi rendelet szerint avar és kerti hulladék égetése belterületen október 1. és április 30. között, szélcsendes idõben, nagykorú felügyelete mellett történhet óra közötti idõszakban a hét minden napján, vasárnapot és ünnepnapokat kivéve. Az égetés külterületen szélcsendes idõben, nagykorú személy felügyelete mellett történhet óra közötti idõszakban a hét minden napján, vasárnapot és ünnepnapokat kivéve. Avart és kerti hulladékot közterületen égetni tilos. Tüzet õrizetlenül hagyni tilos, és veszély esetén vagy ha a tûzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani. Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást vízzel, földtakarással, egyéb arra alkalmas módon meg kell szüntetni. Aki a növénytermesztéssel összefüggésben keletkezõ hulladékot éget és az ismertetett szabályokat megszegi, szabálysértést követ el és forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható, továbbá forintig (természetes személy esetén forintig) terjedõ levegõtisztaság-védelmi bírság megfizetésére köteles. Végezetül szeretnénk felhívni a figyelmet az avar és kerti hulladékok hasznosítására, kiemelve a komposztálás lehetõségét. Ugyanis a megfelelõ komposztálási eljárás során nem csupán a feleslegessé vált hulladékainktól szabadulhatunk meg, hanem olyan jó minõségû talajjavító anyagot kaphatunk, amellyel szebbé tehetjük környezetünket. Kanozsainé dr. Pék Mária, jegyzõ A Pápai Amatõr Mûvészeti Mozgalomért Alapítvány nyári tábort szervez augusztus ig teljes ellátással általános iskolás felsõ tagozatos diákok részére. Helyszín: Külsõvat és környéke. Közösségi játékok, természetvédelmi vetélkedõk, túra, kézmûves foglalkozások, ügyességi versenyek. Részvételi díj: Ft/fõ, amely tartalmazza a tábor idejére a teljes ellátást és a programok költségeit. Jelentkezés és befizetés július 27-ig a Jókai Mór Mûvelõdési Központ színházépületében (Pápa, Erzsébet liget 1.) munkanapokon 9-15 óráig. Felhívás Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy június 23-án, szombaton a pápai autóbuszállomásról Malom-tó felirattal 13 óra 15 perckor különjárati autóbusz indul a Malom-tóig a Pápai Szegfû Klub Vidám családi hétvége rendezvényének helyszínére. Útvonal: Pápa, autóbuszállomás Csóka Kilián ltp. Opel szalon Malom-tó bejárat. Az autóbusz 20 óra 15 perckor ugyanezen az útvonalon közlekedik a pápai autóbuszállomásig. A pápai autóbuszállomásról 14 óra 30 perckor Veszprém irányába induló autóbusz a Malom-tóhoz bevezetõ útnál lévõ kitérõben az utasok számára megáll. Indul a pollenszezon A gyomnövény kifejezés számtalan fajba tartozó növényt takar. Többségük évelõ és évente többször terem. Könnyû pollenjeik meghatározott idõnként ezrével tódulnak a levegõbe, allergizáló hatásuk rendkívül erõs. A legismertebb, allergiát okozó gyomok a népi gyógyászatban általában közkedvelt csodaszereknek számítanak. A csalánt különbözõ emésztõszervi megbetegedésekre alkalmazzák, májustól szeptemberig a szélben keringõ pollenje esetenként azonban allergiát okozhat. A szintén szélbeporzású lándzsás útifû szintén veszélyes lehet, mivel szinte mindenhol megtalálható és májustól egészen késõ októberig virágozhat. Allergológiai szempontból nem hagyható figyelmen kívül a vadsóska, a libatop és a disznóparéj Gyomnövények A gyomnövény kifejezés hallatán a legtöbb ember a parlagfûre, mint hazánk elsõ számú gyomnövényére gondol. Nem is csoda, hiszen a parlagfû kiemelt helyet foglal el a gyomnövények között. Épp ezért, ez a növényt következõ cikkünkben külön ismertetjük. Anyakönyvi hírek Házasság: Orgona László Tekán Kinga, Berta Balázs Varga Szonja, Pátkai Péter Farkas Anikó. Születés: Biczó Zsolt Bognár Viktória Erzsébet: Dániel Zsolt, Balogh Tamás Németh Anikó: Marcell, Varga Ferenc Mosonyi Krisztina: Levente, Holczer Péter Menyhárt Hajnalka: Erik és Kristóf, Horváth László Imre Zsuzsanna: Dávid, Kiss Tamás Sör Mónika Henriett: Tamás Máté, Kaprinay Károly Ákos Kirschner Szabina: Áron Károly, Scheller Balázs Szabó Enikõ: Márk, Forsthoffer Zoltán Tamás virágpora sem. A világ legelterjedtebb növénye a fû, az északi országoktól egészen a trópusokig találkozhatunk velük. Európában a legjelentõsebb allergiát okozó növények közé tartoznak a fûfélék, szinte mindegyikben megtalálhatók az allergiás betegségeket elõidézõ fehérjekomponensek. Bár az egyes fûfajták nem egyformák, többségük cm magas, lágyszárú, beporzásukat a szél végzi. Hazánkban virágzásuk április végétõl június közepéig tart. Az üröm, a parlagfûhöz hasonlóan Európa elsõ számú gyomnövényei közé tartozik. Nagyon sok, erõsen allergizáló pollent enged szélnek augusztus elejétõl késõ októberig. Hazánkban fõként a fekete üröm nehezíti az allergiások napjait. A parlagfû mellett ez a gyomnövény okozza a legtöbb megbetegedést. A többi gyomnövény allergizáló hatása korántsem ilyen erõs, mint a két, fent említett gyomnak. A gyomnövények allergizáló hatásának csökkentése és a kultúrnövények védelme érdekében a földhasználó vagy a tulajdonos köteles védekezni a gyomok ellen. A védekezés módja lehet mechanikai vagy vegyszeres. Mechanikai módszerek közé soroljuk a kaszálást, kapálást és a gyomlálást. A vegyszeres gyomirtó módszer választása esetén a szakszerû és hatékony munka elvégzése érdekében célszerû növényvédelmi szakember segítségét kérni. A védekezést a pollenszóródás és a magtermés megakadályozása miatt a virágzást megelõzõen kell elvégezni. A gyommentesítés mindannyiunk közös érdeke, ezért kérjük, mindenki tegyen eleget a gyommentesítési kötelezettségének. Kanozsainé dr. Pék Mária, jegyzõ Fodor Katalin: Zoltán. Halálozás: Csorba János, Horváth Antal, Polusa Károly, Székely Gyuláné sz.: Harkai Mária, Kalmár Zsigmondné sz.: Csik Margit, Lénárt Sándorné sz.: Gráczer Rozália, Pethõ Istvánné sz.: Varga Etelka, Honvédõ Károlyné sz.: Õri Ilona. A természet és én A Kópé-Vár és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Pápai Intézete rajzpályázatot hirdet A természet és én címmel a parlagfûmentes környezetért. Az alkotásokat bármilyen technikával készíthetik, az egyetlen kikötés, hogy A/4-es méretûek legyenek. A mûveket július 1-jéig várják a Kópé-Várban, illetve az ÁNTSZ-nél. Az eredményhirdetés a július 4-én a játszóházban megrendezett parlagfûellenes napon lesz július 7., szombat Malom-tó (Papíros malom mögött, Tapolcafõ irányában) Fél/Sziget II. Pápai Rockfesztivál. Kapunyitás: 14 órakor. Közel kétórás EDDA élõkoncert. Elõzenekarok: Nessus, B-Verzió, A Pint Of Blues, Most. Jegyek elõvételben válthatók: Tourinform iroda (Kossuth u. 18.), Rocker Bolt (Csáky L. u. 25.), Malom-tó. Kellemes idõtöltést kíván a Bakony Volán Zrt. Pápa

7 2007. június 21. Pápa és Vidéke 7 Miniolimpia Gécsek Tibor biztatta a fiatalokat Az Európa-bajnok és olimpiai 4. helyezett kalapácsvetõ Gécsek Tibor nyitotta meg a XVI. Miniolimpiát Pápán. A Játékfesztiválhoz kapcsolódóan hét sportágban rendeztek versenyeket június 15-én. Az Acsády Ignác Szakképzõ Iskola tornatermében tartott megnyitóünnepségen az általuk képviselt települések névtáblái és országuk zászlaja mögé sorakoztak fel a Miniolimpia résztvevõi. A házigazdák mellett Pápa partnervárosaiból, Kampenbõl, Losoncról, Leinefeldébõl és Kovásznáról, valamint a megye más településeirõl érkezett fiatalok hallgatták dr. Kovács Zoltán polgármester köszöntõbeszédét és Gécsek Tibor rendszeres sportolásra, sikerre biztató szavait. A Miniolimpia néven ismertté vált Nemzetközi Ifjúsági Sporttalálkozót 1992-ben rendezték meg elsõízben, s a partnervárosok fiataljainak részvételével vált nemzetközivé a sportesemény. A rendezvény lehetõséget teremt a fiatal versenyzõk bemutatkozására, tehetségük kibontakoztatására. A évi Miniolimpia eredményei: Kosárlabda: 1. Pápa Hungarotel KC, 2. Losonc, 3. Pápa (Türr, Petõfi, Közgazdasági vegyes csapat). A legjobb játékosok: Fazekas Papp Ádám (Pápa Hungarotel KC), Patrick Ninc (Losonc), Bogdán Erik (Pápa vegyes). Sakk: 6-12 éves fiúk: 1. Venczel Csaba (Pápa), lányok: Hrubi Vanessza (Herend), éves fiúk: 1. Aczél Gergely (Pápa), lányok: 1. Papp Diána (Pápa). A legeredményesebb külföldi versenyzõ: Zibert Martin (Leinefelde). A legeredményesebb pápai versenyzõ: Aczél Gergely (Pápa). Tenisz: fiúk: 1. Mikola Zoltán (Kovászna), lányok: 1. Váradi Barbara (Pápa). A legjobb pápai versenyzõ: Hegedûs Gábor. A legjobb külföldi versenyzõ: Mikola Zoltán (Kovászna). Asztalitenisz: serdülõ lányok: 1. Mógor Evelin (Magyargencs), serdülõ fiúk: 1. Ingemar Peter (Losonc), ifjúsági lányok: 1. Mógor Evelin (Magyargencs), ifjúsági fiúk: 1. Milan Barkac (Losonc). Úszás: pápai gyõztesek: 50 m gyorsúszás fiú: Oláh Zoltán ( os születésûek), Sztyehlik Zsombor ( ). 50 m gyorsúszás lány: Nagy Zsófia (2000 és késõbb születettek), Kertész Réka ( ), 100 m mellúszás fiú: Rüll Máté ( ), Vikker András ( ), 50 m hátúszás fiú: Varga Patrik (2000 és késõbb születettek), 50 m hátúszás lány: Nagy Zsófia (2000 és késõbb születettek), 100 m hátúszás fiú: Korbély Dominik (1998), Oláh Zoltán ( ), Sztyelik Zsombor ( ), 100 m hát lány: Sztyehlik Sára ( ), 50 m mellúszás fiú: Varga Patrik (2000 és késõbb születettek), Vikker András Labdarúgás Malomsok, Marcalgergelyi és a Borsosgyõri ISE a bajnok ( ), lány: Nagy Zsófia (2000 és késõbb születettek), 100 m gyorsúszás fiú: Oláh Zoltán ( ), Sztyehlik Zsombor ( ), lány: Nagy Rebeka (1998), Kertész Réka ( ). Judo: a pápai és Pápa környéki gyõztesek: Tóth Dorottya (gyermek -21 kg), Bendes Laura (diák -33 kg), Horváth Enikõ (diák -36 kg), Fodor Kitti (diák -44 kg), Székely Mária (serdülõ -36 kg), Fodor Kitti (serdülõ -44 kg), Horváth Attila (gyermek -27 kg), Müller Rajmund (diák -45 kg), Tóth Barnabás (diák -50 kg), Nagy Gábor (diák -66 kg), Székely Tamás (serdülõ -36 kg), Szakmári Péter (serdülõ -45 kg), Varga István (serdülõ -55 kg), Piriti Tamás (ifjúsági -60 kg), Csizmadia László (ifjúsági -66 kg). A legeredményesebb pápai versenyzõ: Piriti Tamás. A legeredményesebb külföldi versenyzõ: Marek Pentka (Losonc). Atlétika: 200 m síkfutás lányok: 1. Süle Krisztina,fiúk: 1. Gõgös Tamás, 800 m lányok: 1. Süle Krisztina, fiúk: 1. Gõgös Tamás, 1500 m lányok: 1. Simona Sueliska (Losonc), fiúk: 1. Molnár Adrián, m váltó lányok: 1. Pápa, fiúk: 1. Pápa, súlylökés lányok: 1. Michaela Bokorova (Losonc), fiúk: 1. Martin Machara (Losonc). Streetball Utcai kosárparádé A régi uszoda helyén kialakított új parkolóban állították fel a Játékfesztivál streetball bajnokságához a palánkokat. Három pályán három kategóriában folyt a kosárlabda utcai változatának versenye. A hétvégi forróságban a közönség a Várkert fáinak árnyékából vagy a sörsátorból ki-kitekintgetve figyelte az izzasztó aszfaltpartikat. Az általános iskolások versenyét a Böröczky Team nyerte, a középiskolások versenyzõ csapatai közt a Zsebi és Erik gárda lett a legjobb. A felnõtt bajnoki címet az Erik Team hódította el. A streetball tornát a Hungarotel KC szervezte Futás a gyerekekért Hét napon keresztül napi 50 km teljesítésével Szombathelytõl Budapestig futott Schirilla György. Június 13-án Pápát érintette akciója során, amelynek célja, hogy a gyermekekkel találkozzon, mozgásra bírja õket, és biztatást adjon nekik az egészséges életmód gyakorlásához. Naponta több száz gyerekkel találkozott Schirilla György a hétnapos futás során. Pápán, a futás harmadik napján, a sportcsarnok azzal a céllal, hogy a versenyszerûen sportolók így a pápai kosarasok is s a csak szabadidõsport jelleggel kosarazók is indulhattak a versenyen. A nagy melegben közel húsz csapat vállalkozott a megmérettetésre. életmód iránti elkötelezettséget a családjából hozta. Édesapját ismerte szinte az egész ország, s annak 1999-es halálát követõen A Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetség Pápa és környéke Versenybizottsága június 18-án tartotta a 2006/2007-es bajnokság díjkiosztó összejövetelét a Városi Sportcsarnokban. Máté István, a versenybizottság elnöke elmondta: a megyei III/A, III/B és IV. osztályban valamennyi mérkõzés nagyobb incidens nélkül zajlott a bajnokság során. A három bajnoki osztályban 928 mérkõzés volt az évadban. Ezeken a találkozókon 87 piros lapot osztottak ki a bírók, vagyis minden mérkõzésen torolta meg a játékvezetõ kiállítással a szabálytalanságot. Egy csapat büszkélkedhet azzal, hogy játékosai nem kaptak egy piros lapot sem, a Pápai Termál FC. Az évzáró összejövetelen díjazták a III/A felnõtt és tartalék bajnokság 1-6. helyezettjeit, a III/B felnõtt és tartalék bajnokság 1-5. helyezettjeit, a IV. osztály 1-4. helyezettjeit, valamint a gólkirályokat is. A díjazottak serlegeket és focilabdákat kaptak. A versenyosztályok I-III. helyezett csapatai: Megyei III/A: 1. Malomsok, 2. Nemesgörzsöny, 3. Gic. Gólkirály: Pócza Attila (Nemesgörzsöny) 27 gól. Sportszerûségi díj: Adásztevel. Megyei III/B: 1. Marcalgergelyi, 2. Nyárád. 3. Kéttornyúlak. Gólkirály: Kiss Gábor ( Marcalgergelyi) 21 gól. Sportszerûségi díj: Lovászpatona. Megyei IV.: 1. Borsosgyõri ISE, 2. Pápai Termál FC, 3. Ganna-Döbrönte. Gólkirály: Tóth Zoltán (Borsosgyõri ISE) 20 gól. Sportszerûségi díj: Pápai Termál FC. Az elért helyezések alapján a III/A osztályban Malomsok, a III/B osztályban Marcalgergelyi és Nyárád vívta ki a felsõbb osztályba jutás jogát. A IV. osztályból való feljebblépés feltétele tartalékcsapat kiállítása. elõtt a Szent István Római Katolikus Általános Iskola tanulói várták a városba érkezõ Schirillát. A gyerekeknek itt lehetõségük nyílt beszélgetni az extrém sportvállalkozásairól híres férfivel. - Az a célom, hogy felhívjam a figyelmüket, sportoljanak, mozogjanak a nyári szünetben is. Hiszek abban, hogy a gyerekek képesek arra, hogy a késõbbiekben felemeljék országunkat, erõs fizikummal és szellemiséggel megáldva boldog életet éljenek, s ezt a boldogságot kisugározzák magukból mondta Schirilla György, aki az egészséges átvette az egészségõr szerepkört (a sportolás mellett természetgyógyászattal foglalkozik). A 46 éves Schirilla a Hétnapos futás a gyermekekért akció során egy kopjafát visz magával, amelyre az érintett települések vezetõi emlékszalagot kötnek. A pápai találkozón dr. Áldozó Tamás tette ezt. Schirilla György Nagygyimót irányába hagyta el Pápát, a sportcsarnoktól a városhatárig tartó szakasz egy részén a Szent István Római Katolikus Általános Iskola tanulóihoz csatlakoztak a Munkácsy Mihály Általános Iskola diákjai is.

8 8 Pápa és Vidéke június 21. Pápai öregfiúk focimérkõzés a Perutz Stadionban Ezúttal a Textiles nyert A Siófok jutott fel az élvonalba Nem sikerült a búcsúmeccs A bajnoki évad utolsó mérkõzését játszotta a Lombard Pápa az elmúlt szombaton a Perutz Stadionban a Hévíz gárdája ellen. A vendégek határozottan fociztak, a hazaiak viszont szenvedtek a pályán. A mérkõzés 0-0-s döntetlennel zárult, és a csapat az ötödik helyet szerezte meg a tabellán, a csoport élén pedig a Siófok végzett. Kiprich József vezetõedzõ a találkozó után nem volt éppen a legvidámabb kedvében. - Négy-öt napra Tiszaújvárosba utazom, ahol országos válogatót rendeznek a 1994-ben született focipalántáknak, ott a fiam is szerepel majd. Egyébként az együttes ügyeivel kapcsolatos dolgokat intézem. A tavalyi évhez hasonlóan az idei Nemzetközi Játékfesztivál is bõvelkedett izgalmas és különleges sporteseményekben. Az elmúlt hétvégi sportprogramok között érdekes színfoltot képviselt a Pápai Textiles Pápai Vasas öregfiúk találkozó, amelynek helyszíne a Perutz Stadion volt szombat délután. A Lombard Pápa Hévíz NB II-es bajnoki labdarúgó mérkõzés elõtt megrendezett összecsapáson a Pápai Textiles színeiben dr. Kovács Zoltán, Novák István, Baji Tamás, Mészáros Ferenc, Forsthoffer Tibor, Nagy Gábor, Bellovics Péter, Domonkos Béla, Pethõ István, Marton Miklós, Pokorni Béla, Schmidt Lajos és Cser Róbert lépett pályára. A Pápai Vasasnál Csékei Zsolt, Som Attila, Sass Károly, Kocsis Csaba, Gyimóti Tibor, Rácz István, Tihanyi Tamás, Naszádos László, Cser Csaba, Csida László, Nagy Norbert, Szántó József és Wéber Róbert húzott újra focicsukát. A rekkenõ hõségben lejátszott találkozón végül a Pápai Textiles nyert 6-2-re, a gyõztes csapatból Baji Tamás, Mészáros Ferenc, Forsthoffer Tibor, Bellovics Péter egyszer-egyszer, Marton Miklós két alakommal zörgette meg az ellenfél hálóját, a Pápai Vasasnál Som Attila kétszer volt eredményes. Polgár Szilárd Nyári tábor bicikliseknek A Pápai és a Veszprémi Városi Baleset-megelõzési Bizottság nyolcnapos kerékpáros közlekedés-biztonsági tábort szervez éves gyermekek számára. A tábor célja a biztonságos, csoportban történõ közlekedés elsajátíttatása, a gyermekek állóképességének növelése, a kerékpározás népszerûsítése, illetve a Nyugat-Bakony természeti szépségeinek a megismertetése, tudtuk meg Orsós Károly rendõrfõhadnagytól. A tábor a bakonyjákói Forrás Vendégházban lesz július 15-tõl 22-ig. A részvételi költség forint/fõ. Jelentkezési lapok a Pápai Rendõrkapitányság ügyeletén kérhetõk. Részletes információ telefonon is kérhetõ Orsós Károly rendõrfõhadnagyszervezõtõl a 06-20/ as telefonszámon. Varga Bea - Ezen a szezonvégi mérkõzésen egyik csapat számára sem volt igazi tét, ami sajnos meg is látszott a játékon. Bár, ha az elsõ tíz percben a három nagy helyzetünkbõl egyet berúgunk, teljesen másképp alakul az eredmény. - Az elõzõ héten úgy fogalmaztál, szeretnétek szépen elköszönni a szurkolóktól. - Nagyon sajnálom, hogy így búcsúztunk el a közönségünktõl. Le kell szûrni a hibákat, a tanulságokat, és el kell kezdeni a felkészülést a következõ szezonra. - Milyen lesz terveid szerint az új Lombard Pápa? - Szeretnék egy ütõképes együttest kialakítani, ehhez mindenképpen kellene igazolni két-három meghatározó játékost. Vannak már kiszemeltjeink, de ahhoz, hogy két-három játékost tudjál igazolni, legalább tíz névnek kell szerepelni a noteszodban. Egyelõre csak kérdõjelek vannak, konkrétum még nincs. - Mikor kezdõdik a nyári felkészülés? - Július 9-én találkozunk újra. A tréning elején két edzéssel kezdünk, késõbb az edzõmeccsekhez igazítjuk majd a tréningeket. - Milyen jelenleg a csapat fizikai állapota? - Nem találtam kondicionális problémákat, de három-négy hetes szünet után újra neki kell állni az erõnléti munkának. - Mivel telnek majd a következõ hetek? - Megvan a klub tulajdonosával a kellõ összhang és egyetértés az eredményes szakmai munkához? - Úgy érezem, hogy megvan. Bíró Péter olyan tulajdonos, aki mindig nyerni szeretne. Ez a nyerni akarás bennem is megvan. Reméljük, a következõ bajnokságban ez valóban megvalósul majd. Polgár Szilárd Pápa és Vidéke Közéleti hetilap Megjelenik csütörtökönként. Kiadja: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Megbízott fõszerkesztõ: Németh Zsolt. Felelõs kiadó: Pápa és Vidéke Lapkiadó, Hirdetésszervezõ Kft. Nyomdai munkák: Antók Nyomdaipari Kft., Celldömölk A szerkesztõség címe: 8500 Pápa, Március 15. tér 4. Pf Telefon/fax: 89/ web: ISSN Kéziratot nem õrzünk meg és nem küldünk vissza!

Megkezdõdtek az adventi programok

Megkezdõdtek az adventi programok Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. december 2. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 43. szám Megkezdõdtek az adventi programok Megszépült a bölcsõde Több mint másfél millió forintból újult meg a Fenyveserdõ

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám

Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Pápa és Vidéke 2006. november 9. Közéleti hetilap IV. évfolyam 42. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Ötvenéves az Erkel iskola emeltszintû zenei

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám

Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Pápa és Vidéke 2008. július 10. Közéleti hetilap VI. évfolyam 27. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Megújult az ugodi kultúrház A kitelepített

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám

Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Pápa és Vidéke 2008. november 27. Közéleti hetilap VI. évfolyam 45. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 nyílt napot rendeztek Pápán Pápa TV-s szülinap

Részletesebben

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi

Mint mondta, Pápa Város. Folytatás a 2. oldalon. A nemzetiségi és a magyar Himnusz eléneklését követõen Pillerné Fódi Ilona,akisebbségi Pápa és Vidéke 2011. november 3. Közéleti hetilap IX. évfolyam 28. szám Városi megemlékezés a forradalom évfordulóján Megalakult az elsõ városrészi önkormányzat Történelmi nap ez a mai, jelentette ki dr.

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám

Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Pápa és Vidéke 2006. szeptember 28. Közéleti hetilap IV. évfolyam 36. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Várünnepség Döbröntén A község határában

Részletesebben

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát

2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám. az Erzsébetvárosi óvodát 2009. október 8. Közéleti hetilap VII. évfolyam 36. szám Tízéves a Városi Sportcsarnok Három napon át ünnepeltek Erzsébetvárosi óvoda Ismét megújult egy óvoda Pápán A nyár elején három óvoda felújítása

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám

Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Pápa és Vidéke 2006. október 12. Közéleti hetilap IV. évfolyam 38. szám Bakonyszücs Ünnep a rehabilitációs otthonban A bakonyszücsi daganatos betegek rehabilitációs otthonának teljes bútorzatát kicserélték

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám

Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Pápa és Vidéke 2008. szeptember 11. Közéleti hetilap VI. évfolyam 34. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Szülinapos játszótér Második születésnapját

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt

Pápa és Vidéke. A Dordt College koncertje a református templomban. Beszámolók, pályázatok. Anna könyvesbolt Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 25. Közéleti hetilap IV. évfolyam 20. szám PÖSZ-TÖSZ Együttes ülés Csóton Május 18-án, csütörtökön a csóti faluházban tartotta

Részletesebben

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ

Pápa és Vidéke. A vidék nem egyszerû termelési tér. 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ Pápa és Vidéke 2012. május 31. Közéleti hetilap X. évfolyam 11. szám Pápai Agrárexpo A vidék nem egyszerû termelési tér Országos Ifjúsági Néptánctalálkozó 2 nap, 13 csoport, 500 résztvevõ A Jókai Mór Mûvelõdési

Részletesebben

Pápán a harmadik repülõgép is

Pápán a harmadik repülõgép is 2009. október 15. Közéleti hetilap VII. évfolyam 37. szám Attyapuszta Idõsek hete Ebben az évben ünnepli fennállásának ötvenéves évfordulóját a Pápakovácsi Idõsek Otthona. A festõi környezetben található

Részletesebben

20 éves a JMK színházépülete

20 éves a JMK színházépülete Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 22. Közéleti hetilap III. évfolyam 46. szám Elkészült a csatornahálózat Nagytevel, Adásztevel, Homokbödöge, Nagygyimót községek

Részletesebben

Az 56-os forradalomra emlékeztek

Az 56-os forradalomra emlékeztek 2009. október 29. Közéleti hetilap VII. évfolyam 39. szám Az 56-os forradalomra emlékeztek Elkészült a Tókerti óvoda A Pápa Városi Óvodák Infrastruktuális Fejlesztése címû európai uniós pályázat keretén

Részletesebben

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk

emlékekkel rendelkezõ települések nem alkalmazzák, mint mi, pedig az Utazás kiállítás is bebizonyította, hogy az általunk Pápa és Vidéke 2012. március 8. Közéleti hetilap X. évfolyam 5. szám Pápa az Utazás kiállításon Vizsgálják a pápai múmiát CT-vizsgálatra vitték február 25-én a Pápai Református Gyûjteményekben õrzött múmiát.

Részletesebben

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón

A pápai bázisrepülõtér elõtt tartott sajtótájékoztatón Pápa és Vidéke 2012. november 1. Közéleti hetilap X. évfolyam 22. szám Hõsökre és áldozatokra emlékeztek Civil repülõgépeket is fogad majd a reptér Kettõs hasznosítású lesz a pápai bázisrepülõtér, mely

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám

Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám Pápa és Vidéke 2008. július 17. Közéleti hetilap VI. évfolyam 28. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Színes programok váltották egymást Falunap

Részletesebben

Tudásalapú mezõgazdaság

Tudásalapú mezõgazdaság Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 22. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 14. szám Szent György-napi Agrárexpó Tudásalapú mezõgazdaság Nagygyimót Felavatták az orvosi rendelõt Nem egészen egy

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket

Pápa és Vidéke. Karácsonyi játszóház a baptistáknál. Ajándék a mentõsöknek. Egy éve gondozzák a betegek lelkét. Anna könyvesbolt. Várjuk az ünnepeket Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2005. december 15. Közéleti hetilap III. évfolyam 45. szám Várjuk az ünnepeket Közeledik a karácsony, a keresztény egyház egyik legnagyobb

Részletesebben

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap

Zászlót kapott az alcsoport. Családi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2007. február 22. Közéleti hetilap V. évfolyam 7. szám Csót Margarétás teadélután A rendkívül jó hangulatú õszi szüreti felvonulás után

Részletesebben

Százéves az ugodi iskola

Százéves az ugodi iskola 2009. szeptember 17. Közéleti hetilap VII. évfolyam 33. szám Ganna Községháza és rendelõ avatása A közelmúltban adták át és áldották meg Gannán a felújított Szent Vendel Kápolnát. A gyönyörû helyen, a

Részletesebben

Szolgálatba állt a jávorszarvas

Szolgálatba állt a jávorszarvas 2009. július 30. Közéleti hetilap VII. évfolyam 26. szám Megújultak a rendelõk Az Alapellátási Intézet rendelõinek renoválási munkálatai jól haladnak Pápán. Múlt szerda délelõtt hivatalosan is átadták

Részletesebben

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás

2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám. 1,6 milliárd forintnyi támogatás Az Év Legjobb Települési Lapja 2009 2010. április 8. Közéleti hetilap VIII. évfolyam 12. szám Elkészült a település himnusza is Újra vidám húsvét Gannán Szép hagyomány Gannán, hogy húsvétkor vidám, szórakoztató

Részletesebben

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel

Pápa és Vidéke. Megmentik a pápai. húsgyárat. Újévi koncert sok meglepetéssel Pápa és Vidéke 2013. január 10. Közéleti hetilap XI. évfolyam 1. szám Pápa Város Fúvószenekara elhozta Amerikát Újévi koncert sok meglepetéssel Megmentik a pápai - A húsgyár dolgozói megnyugodhatnak, mert

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám

Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám Pápa és Vidéke 2008. augusztus 14. Közéleti hetilap VI. évfolyam 30. szám Gazdag programok Adásztevelen Az egész család számára tartalmas szórakozást kínált a múlt héten szombaton Adásztevelen megrendezett

Részletesebben

Német nemzetiségi nap

Német nemzetiségi nap Pápa és Vidéke Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2006. május 18. Közéleti hetilap IV. évfolyam 19. szám Újabb Lombard gyõzelem Az Újpest és a Diósgyõr ellen elért gyõzelmek után az elmúlt

Részletesebben

Konferencia a hungarikumokról

Konferencia a hungarikumokról Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta 2009. április 9. Közéleti hetilap VII. évfolyam 13. szám Pápa, Kossuth u. 5. Tel.: 89/311-290 Bakonyjákó adott otthont a kiállításnak Konferencia a hungarikumokról

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám

Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Pápa és Vidéke 2006. április 13. Közéleti hetilap IV. évfolyam 13. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Pápa továbbra is a Fidesz egyik fellegvára

Részletesebben

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám

Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Pápa és Vidéke 2009. február 5. Közéleti hetilap VII. évfolyam 4. szám Anna könyvesbolt Könyv, kazetta, CD, videokazetta Pápa, K ossuth u. 5. Tel.: 89/ 311-290 Steinbach József lett az új dunántúli református

Részletesebben

Dicsõ tetteiket hirdeti

Dicsõ tetteiket hirdeti 2011. március 31. Közéleti hetilap IX. évfolyam 12. szám Emléktáblát avattak Dicsõ tetteiket hirdeti Munkatársakat keresnek a kastélyba A barokk élet elevenedik Nagy erõkkel zajlanak a Várkastély felújítási

Részletesebben