SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA"

Átírás

1 SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SPORT-, IFJÚSÁGI ÉS CIVIL SZERVEZETEK BIZOTTSÁGA Iktatószám: IV /2010. JEGYZİKÖNYV amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottságának június 21-án 15 óra 09 perckor a Polgármesteri Hivatal I emeleti Polgármesteri tárgyalójában megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Távolmaradását jelezte: Tanácskozási joggal megjelent: Fajszi Lajos elnök, Csillagné Szántó Polixéna Máté Péter, Horváth Jánosné bizottsági tagok. Schoeck Károly, Horváth László, Cser Henrietta bizottsági tagok Majnay Gábor osztályvezetı Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens, jkv. vezetı Az elnök megállapítja, hogy a 7 tagú bizottságból 4 fı jelen van, a bizottság határozatképes. Az elnök az ülést 15 óra 09 perckor megnyitja. Fajszi Lajos: Javaslom a következı elıterjesztés napirendrıl történı levételét, tekintettel arra, hogy a bizottság már tárgyalta: Szekszárd Város Aranykönyve A napirenddel kapcsolatban további kiegészítı, módosító javaslat nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a napirend elfogadására tett javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı napirendet állapította meg: N A P I R E N D 1.) napirendi pont Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálása (írásbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens 2.) napirendi pont Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálása (írásbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens Zárt ülés 3.) napirendi pont Javaslat kitüntetı díjak adományozására (134. sz. elıterjesztés) Elıterjesztı: Horváth István polgármester Elıadó: Pócs Margit közmővelıdési és civil kapcsolatok referense H-7100 SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR 8. H-7101, PF / /

2 2 1.) napirendi pont Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálása (írásbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens Asztalos Adrienn: Az elıterjesztést annyival szeretném kiegészíteni, hogy a Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete a pályázatát eredetileg a Sportkeretre nyújtotta be, azonban átirányítottuk ide. Az elıterjesztésben nem szerepel, azonban Dombóvár tábort szervez az árvízkárosult gyermekeknek, ezért amennyiben a bizottságnak módjában áll, próbálja meg támogatni az étkezéshez nyújtott hozzájárulással. Fajszi Lajos: Az elıterjesztésben szereplı javasolt összegekhez képest javaslom az alábbi változtatásokat: Kinyújtott Kéz ; Belvárosi Ifjúságért Ft; Segíts rajtam! Hátrányos Helyzetőekért Ft; Nyitott Világ ; I.Béla Gimnázium Ft; 2. számú Szekszárdi Kolping Család ; Polip Ifjúsági SZIFÖN mőködése Ft; Szekszárdi Kerékpáros Sport ;Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros ; Ifjúsági Unió Szekszárd Természetjáró Gyermekek és Diákok Országos Találkozója nem javaslom támogatásra; Tolna Megyei Jármőbarát nem javaslom támogatásra; Összkéz Kommunikációs és Mővészeti ; Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete Ft. Javaslom a bizottságnak támogatásra az árvízkárosult gyermekek táboroztatását. Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta: 46/2010. (VI.21.) SICSZB határozat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálása I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága az Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatokra az alábbi támogatásokat ítéli meg: Számú Óvoda és Bölcsıde. 2. Baka István Általános Iskola Gyógypedagógiai Tagozat 3. Garay János Gimnázium A cigány gyermekek és szülık jólétének elısegítése az intézménytípusok közötti átmenet megkönnyítésének biztosításával Egészségnevelési Program Nemzetközi kapcsolatok, diákcsere programok 4. I. Béla Gimnázium Neumann János Tehetségkutató Programtermék Verseny Országos Döntıje Számú Szekszárdi Kolping Család Kolping Napok Sportnap és drogprevenció 6. ÉFOÉSZ Szünidei strand játékok 7. Polip Ifjúsági SZIFÖN mőködése Ft Ft

3 3 8. Szekszárdi Kerékpáros Sport 9. Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros 10. Szekszárdi Szabadidıs Kerékpáros 11. Magyar Vöröskereszt Tolna megyei és Szekszárd Városi területi szervezete Káros szenvedélyek nélkül a Balatonon VII. Nemzetközi Sajó Péter Emlékverseny Nemzetközi Kerékpáros Edzıtábor Egészséges életmódra való felkészítés az elsısegélynyújtástól az egészséges táplálkozásig a káros szenvedélyektıl mentesen 12. ZUG IMME A ZUG Közösségi Ház mőködtetése 13. Mentálhigiénés Mőhely 14. Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi 15. Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei e Szabadidı hasznosan nyári programok általános és középiskolás fiatalok részére Légy otthon a Cinka Panna Házban Érzékenyítı Esélyórák tartása segédeszköz bemutatóval egybekötve! iskolákban intézményekben 16. Fehérlófia 30. Tolnai Tarisznyások Környezetismereti Versenye 17. Gemenc Természetvédelmi és Sportegyesület Éjszakai Számháború a drog ellen 18. Dynamic Triatlon Club Komplex fejlesztı Sporttábor 19. Tolnai Tájak Íjász Fiatalok egészséges sportos, környezettudatos nevelése, valamint a közösségi együttmőködés erısítése az íjász sport segítségével 20. Szekszárdi Extrém Se Szekszárdi Extrém Szezonzáró 21. Szekszárdi Extrém Se Szekszárdi Extrém Majális 22. Szekszárdi Extrém Se Dual Fesztivál Nyárzáró kétkeréken 23. Összkéz Fiatalokkal jó úton Kommunikációs és Ft Ft Ft Ft Ft

4 4 Mővészeti 24. Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ 25. Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete Prevenció és személyiségfejlesztés Fiatalokkal az egészségért Ft 26. I. Béla Gimnázium Szöcske Tábor Ft 27. Magyar Vöröskereszt Tm-i Szervezete Értelmi fogyatékos gyermekek kirándultatása 28. FITT Dombóvári táboroztatás árvízkárosultak részére A Szekszárdi Extrém SE részére a Szekszárdi Extrém Majális megrendezésére biztosított Ft támogatási összeg a Horfer Serleg részére kerül átutalásra. II. A bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az alábbi alapítványokat részesítse támogatásban az Ifjúsági Keret terhére: 1. Kinyújtott Kéz 2. Belvárosi Ifjúságért 3. Segíts rajtam! Hátrányos Helyzetőekért 4. Nyitott Világ 5. Az Egészségért 6. Az Egészségért Lovasterápia Belvárosi Cserkészek évi táborozása Útkeresı Klub, Ágyszínház és a Zenés Irodalmi Színpad mőködése Interkulturális nyári nyelvi tábor Stopi Magház program Kortársakkal közösen a drog ellen Ft Ft Ft III. A bizottság az alábbi alapítványok pályázatát nem javasolja a Közgyőlésnek támogatásra: 1. Az Egészségért Kortársakkal az egészségesebb táplálkozásért 2. Az Egészségért Szülıklub a gyermekek droghasználatának megelızéséért IV. A bizottság az alábbi pályázatokat nem részesíti támogatásban: 1. Polip Ifjúsági 24 órás fotóverseny 2. Ifjúsági Unió Szekszárd Természetjáró Gyermekek és Diákok Országos Találkozója 3. Tolna megyei Jármőbarát ATOMTUSA országos

5 5 4. dr. Leposa Dezsı nyugdíjas tanár, klubvezetı szintő játékos vetélkedı Indonéz kapcsolatok kiépítése V. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására. Határidı: I. pont: június 21. II-III. pont: június 24. IV. pont: június 21. V. pont: szeptember 30. Felelıs: I-IV. pont: Fajszi Lajos SICSZB elnöke V. pont: Pál József igazgatóságvezetı 2.) napirendi pont Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálása (írásbeli elıterjesztés) Elıterjesztı: Asztalos Adrienn sport-és ifjúsági referens Asztalos Adrienn: Az elıterjesztést annyival szeretném kiegészíteni, hogy a tavalyi évben Gyır rendezte volna meg a Megyei Jogú Városok Országos Találkozóját, azonban elmaradt. Idén Pécs városa vállalta magára a szervezést. 19 fı részére biztosítják ingyen az étkezést és a szállást, azonban ennél több résztvevıvel számolunk, akiknek az étkezését, szállását, utazását finanszírozni kellene. Javaslom a bizottságnak, hogy amennyiben módjában áll, különítsen el a Tartalékalap terhére 2 összeget a rendezvény támogatására. Fajszi Lajos: Az elıterjesztésben szereplı javasolt támogatási összegekhez képest az alábbiakat javaslom változtatásra: Tolna Megyei Szabadidıs Sportegyesület nem javaslom támogatásra; Ifjúsági Unió Szekszárd Kadarka Kupa és SzarvasUgrató Kupa túraversenyek nem javaslom támogatásra; Szekszárdi Kórház Sportkör ; Férfi Kosárlabda SE ; Szekszárdi Vízmő SE Ft; A Keresztény Nevelésért. Továbbá javaslom a bizottságnak, hogy a Megyei Jogú Városok Országos Találkozójára különítsen el 2 összeget a Tartalékkeret terhére. Javaslom, hogy a bizottság a Nemzetközi és Városi Nagy Sportversenyek, Sportesemények Alapból Ft összeget csoportosítson át a Szabadidı és Diáksport Alapra Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Az elnök szavazásra teszi fel a határozati javaslatot, melyet a bizottság 4 igen szavazattal, egyhangúan elfogadott és a következı határozatot hozta: 47/2010. (VI.21.) SICSZB határozat Sportkeretre beérkezett pályázatok elbírálása I. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Sport-, Ifjúsági és Civil Szervezetek Bizottsága a Kiemelt Egyéni Sportágak Alap terhére az alábbi támogatásokat ítéli meg: 1. Yorgos SE Férfi NBIII Ft Asztalitenisz csapat szerepeltetése a Magyar Nemzeti Bajnokságon 2. Szekszárdi Extrém SE Balaton Maraton Ft 3. Szekszárdi Kerékpáros III. Tolna Régió Kupa Ft Sport kerékpárverseny 4. Tolnai Tájak Íjász évi 3 D GP Ft

6 6 5. Alisca Nyilai Íjász Országos Íjászverseny 3. fordulója és Örömíjász verseny D verseny Ft II. A bizottság a Nemzetközi és Városi Nagy Sportversenyek, Sportesemények Alap terhére az alábbi támogatásokat ítéli meg: 1. Szekszárdi Vízmő SE XXXI. Sipos Márton Ft Nemzetközi Úszó Emlékverseny 2. Szekszárdi Ft Asztalitenisz Club 3. UKSE Szekszárd Intersport Kupa 17. Nemzetközi Utánpótlás Kézilabda Torna Ft III. A bizottság javasolja a Közgyőlésnek, hogy az alábbi alapítványt támogassa a Nemzetközi és Városi Nagy Sportversenyek, Sportesemények Alap terhére: 1. Sportélmény Nagy Sportágválasztó a sport napja Ft IV. A bizottság a Nemzetközi és Városi Nagy Sportversenyek, Sportesemények Alapból Ft összeget átcsoportosít a Szabadidı és Diáksport Alapra. V. A bizottság a Szabadidı és Diáksport Alap terhére az alábbi támogatásokat ítéli meg: 1. Szekszárdi Kajak- Kenu SE A lakosság rendszeres vízi sportoltatásának és a természet közeli egészséges életmódjának kialakítása 2. Fehérlófia SE Szekszárdi Tájfutó Bajnokság 3. Gemenc Természetvédelmi SE Éjszaka hangjai gyermekek táboroztatása a Doromláson Sportolj a Szekszárd Kórház Sportkörrel 4. Szekszárd Kórház Sportkör 5. Férfi Kosárlabda SE Támogatás tömegsport célokra 6. Dynamic Triatlon Club évi sportrendezvények 7. Hikari Aikido Bajnokokat keresünk 8. Roma Hagyományırzı és Diáksport Országos Roma Nap kispályás labdarúgó torna Ft Ft Ft

7 7 VI. A bizottság az alábbi alapítvány támogatását javasolja a Közgyőlésnek a Szabadidı és Diáksport Alap terhére: 1. A Keresztény Nevelésért Családi sportnap VII. A bizottság az alábbi pályázatokat nem részesíti támogatásban: 1. Szekszárdi Extrém SE BMX Masters Szekszárdi Extrém SE Prágai részvétel 3 Szekszárdi Extrém SE OSG Szekszárdi Extrém SE Chill and ride Tolna Megyei Mőködés Szabadidıs Sportegyesület 6. Szekszárd és Környéke A karate sport népszerősítése Szabadidıs Többcélú 7. Tolna Megyei Menı Manó Kupa Gyermek Kerékpáros Szövetség 8. Sani Luludyi Közhasznú Érdekvédelmi Kerékpárverseny sorozat Mi a pálya? Cinka Panna Labdarúgó Bajnokság 9. Ifjúsági Unió T-Mobile Szekszárdi Kerékpáros Nap Szekszárd 10. Ifjúsági Unió Szekszárd Kadarka Kupa és SzarvasUgrató Kupa túraversenyek 11. Kerekes Tenisz SE Teniszezz velünk 12. Garay János Gimnázium Pályázat a Garay ISK versenyeztetésének támogatására, az iskola kiemelkedı 13. Vakok- és Gyengénlátók Tolna Megyei e 14. Tolnai Tájak Íjász 15. Alisca Nyilai Íjász sportolóinak jutalmazására Látássérültek két keréken Egészséges életmódra nevelés, valamint a sport népszerősítése az íjászat segítségével 2. Királyi Íjjas Vadászat Szent László erdejében VIII. A bizottság az alábbi alapítvány pályázatát nem javasolja a Közgyőlésnek támogatásra: 1. Segíts Rajtam Hátrányos Helyzetőekért A Mozogj velünk! Klub programjainak támogatása IX. A bizottság a augusztus napján megrendezésre kerülı Megyei Jogú Városok Országos Találkozóján való részvételre és a költségek finanszírozására 2 összeget különít el a Tartalékalap terhére. X. A bizottság felkéri a Polgármesteri Hivatal Gazdasági, Közoktatási és Informatikai Igazgatóságát a megállapodások elkészítésére és a támogatások átutalására.

8 8 Határidı: I-II.,IV-V.,VII.,IX. pont: június 21. III., VI., VIII. pont: június 24. X. pont: szeptember 30. Felelıs: I-IX. pont: Fajszi Lajos SICSZB elnöke X. pont: Pál József igazgatóságvezetı További napirendi pont nem lévén az elnök a nyílt ülést 16 óra 15 perckor berekeszti. A bizottság zárt ülésen folytatja munkáját. Kmf. Fajszi Lajos SICSZB elnök A jegyzıkönyvet készítette: dr. Kajos Nikolett jogi és bizottsági referens Ellenjegyezte: Amreinné dr. Gál Klaudia aljegyzı

9 9

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK MŐVELİDÉSI ÉS OKTATÁSI BIZOTTSÁGA Ikt. szám: IV. 151-9/2010. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlése Mővelıdési és Oktatási

Részletesebben

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka

Határozati javaslat Ifjúsági Keretre beérkezett pályázatok elbírálására Projekt 2014. évi összköltsége. támogatás. Igényelt Önrész társadalmi munka 1. 2. 5. Dynamic Triatlon Duatlonnal a diáksportért 6. 8. Utánpótlást nevelő Box A harmadik Évezred Tolna Megyéje Egyesület 3. Alisca Nyilai Íjász Egyesület 4. Alisca Taekwondo Klub Értelmi Fejlődésükben

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1896-15/2008. J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl

Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl 1 Tájékoztató az Ifjúsági Koncepció eredményeinek áttekintésérıl Tisztelt Közgyőlés! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlése a 49/2009(III. 26.) szekszárdi önkormányzati határozatával elfogadta

Részletesebben

Határozati javaslat. Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása

Határozati javaslat. Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása Határozati javaslat Tárgy: 2010. évi Eredményességi Alap felosztása 1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága a szekszárdi székhelyő sportegyesületek számára kiküldött

Részletesebben

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı

Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat. ifj. Kovács György elnök-helyettes, Kovács György képviselı Szám: IV.128-2/2015. J E G Y ZİKÖNYV a Szekszárdi Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testülete 2015. február 25-én (szerdán) 9 órakor a Polgármesteri Hivatal II. emeleti mőszaki tárgyalójában megtartott

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje.

JEGYZİKÖNYV. Simon Attiláné, a Wunderland Óvoda vezetıje. Iktatószám: IV. 136-2/2015. JEGYZİKÖNYV Amely készült 2015. február 24-én (kedden) 15 órakor a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselı-testületének az Ifjúsági Cserkészházban (Szekszárd, Hrabovszki

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 173. MELLÉKLET: - db TÁRGY: Javaslat alapítványok támogatására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. szeptember 24-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Javaslat a 2013. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás. felhívásának elfogadására

Javaslat a 2013. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás. felhívásának elfogadására Javaslat a 2013. évi Mecénás Tehetséggondozó Támogatás felhívásának elfogadására Tisztelt Humán Bizottság! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének Humán Bizottsága az elızı évekhez hasonlóan

Részletesebben

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósulásáról

Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósulásáról 1 Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósulásáról 2 Előadó: Dr. Haag Éva Alpolgármester Tájékoztató Szekszárd Megyei Jogú Város Civil Koncepciójának 2014. évi megvalósulásáról

Részletesebben

PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE IFJÚSÁGI-, SPORT- ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008

PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE IFJÚSÁGI-, SPORT- ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008 PAKS VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE IFJÚSÁGI-, SPORT- ÉS ESÉLYEGYENLŐSÉGI BIZOTTSÁGÁNAK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 2008 Paks Város Képviselő-testületének Ifjúsági-, Sport- és Esélyegyenlőségi Bizottsága pályázatot

Részletesebben

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA Iktatószám: I.B.1941-2/2010. SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI BIZOTTSÁGA J E G Y Z İ K Ö N Y V amely készült Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyőlésének Szociális és Egészségügyi

Részletesebben

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete

Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 1 Levél községi Önkormányzat Képviselı-testülete 3/2012. Levél községi Önkormányzat Képviselı-testületének 2012. március 22-én tartott ülésérıl készült Jegyzıkönyv Tartalma: 1. Az Önkormányzat 2012. évi

Részletesebben

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14.

JEGYZİKÖNYV. Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl. 2013. február 14. Ügyszám: 289-8/2013. JEGYZİKÖNYV Nyirád Község Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselı-testületének nyilvános ülésérıl 2013. február 14. Nyirád 2013 1 Jegyzıkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád Község

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV

Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága JEGYZŐKÖNYV Amely készült Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Sportbizottsága 214. április 15. napján, a Kaposvári Polgármesteri Hivatal Siposs

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŐLÉSÉNEK NEMZETISÉGI, ÜGYRENDI ÉS ELLENİRZÉSI BIZOTTSÁGA Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt.sz.:: I. 240-5/2012 Postacím: 5601 Pf. 112. Telefax: (66) 523-808

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Szám: IV.56-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2015. május 7-én (csütörtökön) 15 órakor a Vármegyeháza dísztermében (Szekszárd, Béla király tér

Részletesebben

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016.

Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Hajdúnánás Város Középtávú Sportkoncepciója 2011-2016. Tartalomjegyzék: Bevezetı SWOT-analízis Hajdúnánás Versenysport Szabadidısport, tömegsport Diáksport Szabadidısport Óvodai, iskolai testnevelés Középiskolai

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-83/2008. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. április 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl.

Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Készült: Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselı-testülete Humánpolitikai Bizottságának 2012. május 23-án megtartott ülésérıl. Jelen vannak: Keserő Zoltán a Bizottság elnöke Hock János Bizottsági tag

Részletesebben

2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a

2005. szeptember 8-i ülésére. szóló beszámolóhoz. Részt vettem a Szombathelyi Haladás Labdarúgó Kft. szponzori értekezletén, ahol a SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE A határozati javaslatokat törvényességi szempontból megvizsgáltam: /: Dr. Kaczmarski János :/ 2005. szeptember 8-i ülésére szóló beszámolóhoz Az írásban kiküldött

Részletesebben

JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2010.

JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı támogatásra 2010. Összes felosztható keret: 7.000.000- Ft JAVASLAT a Civil szervezetek számára kiírt Pályázati Keretbıl elnyerhetı ra 2010. A *-gal jelölt szám alapítványi pályázat, közgyűlési hatáskör! Sorsz. Iktatószám/2010.

Részletesebben

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája

A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája A Szekszárd-tolnai kistérség sportstratégiája 2009 1 Tartalomjegyzék Bevezetés..3 1. A kistérség bemutatása.. 4 1.1. Sporttörténet, sportélet a kistérségben...8 1.2. Sportlétesítmények, infrastruktúra

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1-290/2007. E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. október 25-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a közgyőlés két ülése közötti

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 9. MELLÉKLET: 4 db TÁRGY: Javaslat a Hollós László Emlékév programjára E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK 2009. január 29-i ÜLÉSÉRE

Részletesebben

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete Úny Község Önkormányzata Képviselı-testülete 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2. Tel.: 33/508-800 Fax: 33/508-801 Email: hivataluny@invitel.hu ==================================================================

Részletesebben

KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA

KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA KISPEST SPORTKONCEPCIÓJA Elfogadva: 2003. november 13-án, az 1041/2003. (XI.13.) Ökt. határozattal 2 Bevezetı Bevezetésként feltétlenül elmondhatjuk, hogy az elmúlt évtized hazánk sportéletét sok egyéb

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı)

J E G Y Z İ K Ö N Y V. (Czifra Zsuzsanna igazoltan távol, Bakács Edit Bernadett még nem érkezett meg, jelen van 9 fı képviselı) 52/2011 J E G Y Z İ K Ö N Y V Készült Budakeszi Város Képviselı-testületének 2011. december 20-án megtartott rendkívüli testületi ülésén. Jelen voltak: 10 fı képviselı a jelenléti ív szerint (Czifra Zsuzsanna

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása:

Napirendi pontok tárgyalása: Rábakecöl Községi Önkormányzat Képviselı-testülete 8/2011. szám JEGYZİKÖNYV Készült: a rábakecöli polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. május 30-án (hétfın) 18,00 órakor megtartott képviselı-testületi

Részletesebben

J E G Y Z İ K Ö N Y V

J E G Y Z İ K Ö N Y V J E G Y Z İ K Ö N Y V Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2013. augusztus 15-i rendkívüli ülésérıl 40-47/2013. (08. 15.) sz. határozat 1 Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben