JELENTÉS. a központi költségvetési szerveknél az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon ellenőrzéséről június 210.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a központi költségvetési szerveknél az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon ellenőrzéséről. 1994. június 210."

Átírás

1 JELENTÉS a közpnti költségvetési szerveknél az alapítványknak juttattt állami pénzek és vagyn ellenőrzéséről június 2.

2 A vizsgálatt vezette: Klssváry György igazgatóhelyettes A vizsgálatt végezték: Csizmadia József dr. Hrváth Gyula Tlnai Kárly külső külső külső szakénő szakénő szakénő

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK v Témaszám:!83. JELENTÉS a közpnti költségvetési szerveknél az alapítványknak juttattt állami pénzek és vagyn ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja az alapítványkba való pénz- és vagynátadásk törvényességének, szabályszerűségének értékelése, illetve annak megállapítása vlt, hgy a hzzájárulásk srán érvényesült-e az állami vagyn és a költségvetési eszközök védelme. Az ellenőrzés jgszabályi alapját az évi XXXVIII. törvény 2.. (3) és (5) bekezdése képezte. Az ellenőrzés - céljának megfelelően - a támgató költségvetési szervekre irányult. A költségvetési fejezetek teljes körére kiterjedően kérdőíves felmérést végeztünk és ennek alapján (figyelemmel a támgatásk gyakriságára és nagyságrendjérej jelöltük ki a helyszíni vizsgálatha vntak körét. Helyszíni ellenőrzést a Miniszterelnöki Hivatalnál, és annak közigazgatási államtitkára felügyelete alá tartzó címeknél, az Országs Műszaki Fejlesztési Bizttságnál, valamint a Belügyminisztérium, a Népjóléti Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Művelődési és Közktatásügyi Minisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium fejezeteknél flytattunk le. A vizsgálat az január l június 30. közötti időszakra terjedt ki.

4 -z- I. Részletes megállapításk l. Az alapítványk támgatásának általáns jellemzöi A beérkezett 614 db támgatáskról szóló tanúsítvány szerint a vizsgált időszakban (!989. január l június 30.) 194 közpnti költségvetési szerv összesen 491 alapítványt támgattt. A fejezetek 40%-ban alapítóként, 35%-ban admányzóként és 25%-ban csatlakzóként támgatták az alapítványkat. Elsősrban szciális, művészeti és közművelődési célú alapítványkat támgattak, de jelentős vlt az egészségügyi és az ktatási célkhz való hzzájárulás is. A költségvetési fejezetek és a fejezeti jgkörrel rendelkező címek közül kilencen nemleges tanúsítványt állítttak ki, amely szerint a vizsgált időszakban alapítványt nem támgattak ( l.sz. melléklet). A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai szerint a tanúsítványk helyenként pntatlank vltak, de a 4,5 éves vizsgálati időszak egészében a nagyságrendeket jól mutatják. A közpnti költségvetési szervek a vizsgált időszakban összesen 14,7 Mrd Ft értékű pénzbeni és tárgyi eszközzel támgatták az alapítványkat (2.sz. mellék Iet). A támgatásk döntő része pénzátadás vlt. A pénzbeni támgatásk 71 %-ban az alapítványi működéshez, 29%-ban az alapítványk létrehzásáhz kapcslódtak. A működési támgatásk flyamatsan növekvő irányzatt mutatnak. Az alapítványk pénzbeni és vagyni támgatására jellemző, hgy azt 96 %-ban a minisztériumk, rszágs hatáskörű szervek flyósíttták, míg az intézmények 4 %-kal részesedtek. (3., 4. sz. melléklet) A fejezetek általában a költségvetési pénzeszközökből - helyenként az elkülönített állami pénzalapkból - támgatták az alapítványkat. A támgatásk az éves kiadásknak általában 1-4%-át tették ki. Ezen belül egyes költségvetési szervek jelentősebb összegű támgatást is flyósítttak. Tízmillió frintt meghaladó összeggel 1990-ben 4 szerv 12 alapítványt, 1991-ben 4 szerv l O alapítványt, 1992-ben 7 szerv 30 alapítványt és!993. l. félévében 7 szerv 26 alapítványt támgattt (5.sz. melléklet). A költségvetési szervek tárgyi (ingó és ingatlan) vagynnal kisebb mértékben támgatták az alapítványkat, összes hzzájárulásaiknak a Il %-át tette ki, 1,6

5 -3- milliárd Ft értékben. Ebből a "Művészeti és Szabadművelődési Alapftvány"-nak juttattt ingatlan értéke 1,5 milliárd Ft. 2. A támgatásk törvényessége, szabályszerüsége és célszerüsége a.) A költségvetési szervek gazdálkdására vnatkzó krábbi szabályk- az!979. évi Il. törvény, a 23/ I979.NI.28./ MT sz. rendelet, valamint a 19/ 1980./IX.27./ PM sz. rendelet - nem krlátzták alapítványk részére a pénz és vagynátadást Az alapítványk krlátzás nélküli támgatására nvember 22-ig vlt lehetőség. Az években ezzel a lehetőséggel mérsékeltebben éltek a költségvetési szervek, összesen 777 millió Ft összegű pénzt és tárgyi vagynt adtak át az alapítványknak, ami a vizsgált 4,5 év hzzájárulásának 6%-át reprezentálja. A minisztériumk kezelésében, valamint használatában lévő ingatlank felméréséről és zárlásáról szóló 3303/1990. Karm. határzat és a vagynfelméréssei és zárlással kapcslats tvábbi feladatkról szóló 345 7/1990. Krm. határzat új feltételeket teremtett az alapítványk támgatásában nvember 22-től. A krmányhatárzat a pénzügyminiszter előzetes véleményének figyelembevételével a Krmány engedélyéhez kötötte a közpnti költségvetési szervek részéről az alapítványk létrehzását és támgatását, valamint ingatlanaik kezelői - vagy tulajdnjgának elidegenítését. A vizsgált fejezeteket irányító szervek többségében felhívták a felügyelet alá tartzó intézmények figyeimét a krlátzó rendelkezésekre. A Miniszterelnöki Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium részéről erre nem került sr. Az alapítványk létrehzásáhz, támgatásáhz a krmányengedély szükségességét december 31-ig írta elő a 4/1991./II.I3./ PM sz. rendelet, majd az államháztartásról szóló!992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) is fenntarttta ezt a szabályt. A jgszabályi előírásk ellenére jelentős azknak a költségvetési szerveknek a száma, amelyek krmányengedély nélkül támgatták az alapítványkat a költségvetési pénzekből. A helyszíni vizsgálat által érintett körben 60 szerv összesen 54 millió Ft összegű támgatást flyósíttt krmányengedély nélkül (6. sz. melléklet). A fejezetek teljes köréből beérkezett tanúsítványk 29%-ánál az erre vnatkzó kérdés nem vlt kitöltve. Ugyanakkr tapasztaltuk azt is, hgy

6 -4- nem minden támgatásról állítttak ki tanúsítványt (pl. az MKM-nél). A fejezetek egészét tekintve így a jgszabályi előírásknak nem megfelelő támgatásk pnts mértékét nem lehetett megállapítani. Az új jgszabályi rendelkezések hatályba lépését követően is előfrdult, hgy egyes intézmények a Plgári Törvénykönyvre, vagy a Pénzügyi Törvényre és végrehajtási rendelkezéseire hivatkzva támgattak alapítványkat (MKM, IMB VOP.). A jgi szabályzás helytelen értelmezésére utal, hgy egyes intézmények megengedhetőnek ítélték érdekejtségi alapjuk terhére az alapítványk támgatását, hltt a krlátzó rendelkezések a költségvetési szerv egészére vnatkznak és nem tesznek különbséget annak előirányzatai szerint (KHVM néhány intézménye). A Belügyminisztérium fejezetnél évi támgatáskat utólag, évben engedélyezte a Krmány ( Krm. sz. határzat). A Békés megyei Tűzltó-parancsnkság az "Önkéntes Tűzltózenekark Fennmaradásáért Alapítvány"-nak évben alapításhz 70 eft-t, működéshez 12 eft-t utalt át, az átadáskr krmányengedély nélkül. A Magyar Közigazgatási Intézet a "Demkratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány" alapításáhz 1991-ben l millió Ft-tal járult hzzá úgy, hgy az á ladáskr krmányengedéllyel nem rendelkezett. Az alapítványk támgatásáról szóló krmányhatárzatk nem vltak következetesek a támgatás frrásának meghatárzásánál, mert több esetben nem rendelkeztek erről. Az MKM fejezetnél gyakran csak a krmányelőterjesztések tartalmazták a támgatásk frrását. Az alapítványk támgatására elkülönített, címzett előirányzatkat első alkalmmal az évi fejezeti költségvetések tartalmaztak, a költségvetési törvény által jóváhagyva. A fejezetek évben összesen millió Ft pénzbeni támgatást nyújtttak az alapítványknak, amelynek csak egyharmadát képezte a költségvetési törvényben meghatárztt millió Ft összegű előirányzat. Emellett a költségvetésből flyósíttt támgatásk frrása vlt a pénzmaradvány, a többletbevételek és egyes kiadási előirányzatk átcsprtsítása. A vizsgált esetekben az előirányzatk átcsprtsítására vnatkzó szabálykat betarttták. Helyenként előfrdult, hgy a letéti számlán kezelt költségvetésen kívüli pénzeszközökből támgattak alapítványkat, így e pénzeket céljuktól eltérően, rendeltetésellenesen használták fel (Miniszterelnöki Hivatal, FM, BVOP).

7 -5- A részletesen vizsgált támgatásk körében kiemelkedő nagyságrendű és jelentőségű a "Hungária TV Alapítvány", a ''Magyar Nemzeti Üdülés i Alapítvány" és a "Művészeti és Szabadművelődési alapítvány" létrehzása, illetve támgatása. A Krmány az 57 /1992./X.9./ Krm.határzattal létrehzta a "Hungária Televízió Alapítványt". Az alapítvány támgatására!992. évben a "Költségvetési fejezetek támgatása kiadási számláról" 300 millió Ft-t utaltak át. Ennek kapcsán felmerül a jelenlegi szabályzás ellentmndásssága, amely szerint a Krmány, mint alapító az állami pénzekból krlátzás nélkül juttathat a nem állami szerveknek, az alapítványknak. Ennek gyakrlata, pénzügyi rendje nincs szabályzva. A Krmány ilyen támgatási igényeit az éves költségvetés nem tartalmazza, az év srán pedig a költségvetés általáns tartalékát elhatárzása szerint használja fel. Indklt e támgatáskat az éves költségvetésben megtervezni. A 3029/1993. krmányhatárzat szerint évre a Hungária Televízió Alapítvány részére 2 milliárd Ft előirányzatt állapítttak meg, amelyből millió Ft működési, 860 millió Ft beruházási célt szlgált. Ezek a támgatási előirányzatk a Miniszterelnökség fejezet - I 993. évi LXXII. törvénnyel elfgadtt -!993. évi pótköltségvetéseöe beépítésre kerültek. Az 62/1993./IX.9./ Krm.határzat alapján a beruházási előirányzatból 400 millió Ft -t átcsprtsítttak működési kiadáskra. Az évben június 30-ig működési célra 870 millió Ft-t utaltak át az alapítványnak. Az alapítvány támgatása évben krmányhatárzat, évben a pótköltségvetésről szóló törvény alapján szabályszerü vlt. A 08/I 991. Krm.határzat a kedvezményes üdültetés lebnylítására - amely krábban a Népjóléti Minisztérium fejezet költségvetésében tervezett állami feladat vlt- a "Nemzeti Üdülési Alapítvány" létrehzásáról döntött. A feladatt év végén adták alapítványi kezelésbe. A Krmány határzata alapján zárlták a Népjóléti Minisztérium fejezethez tartzó Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság cím 70,3 millió Ft összegű felhasználatlan előirányzatát, az alapítvány működéséhez pedig 24,8 millió Ft támgatást flyósítttak évben. A Népjóléti Minisztérium fejezet!992. évi LXXX. törvénnyel jóváhagytt évi költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzatk között a "Közpnti szciális prgramk" alcímnél az alapítvány támgatására címzetten 760,6 millió Ft előirányzatt biztsítttak, amelyet az l. félévben átutaltak. A támgatásk flyósításánál a jgszabályi előíráskat betarttták.

8 -6- A tárgyi vagyn átadásáról, illetve annak lebnylításáról az évi LI. törvény intézkedett. Ennek végrehajtása, tulajdnjgi rendezése a vizsgálat időpntjáig nem történt meg. A "Müvészeti és Szabadmüvelödési Alapítványról" szóló 3535/1992. sz. Krm.határzat engedélyezte az alapítvány javára az MKM évi jóváhagytt pénzmaradványából l millió Ft-nak mint törzsvagynnak az átadását, valamint a fejezet költségvetése egyes előirányzatainak az átcsprtsítását. Ennek alapján az!993. évi fejezeti költségvetés "7. Közmüvelődési céltámgatásk", valamint a "8. Munkahelyi, területi közmüvelődés céltámgatása" előirányzat-csprtk terhére 232,8 millió Ft-t, illetve 300,4 millió Ft-t, összesen 533,2 millió Ft-t adtak át az alapítvány részére. A pénzeszközökkel együtt az eredeti célk szerinti állami feladatkat is átadták az alapítványnak. A Krm.határzat az alapítvány létrehzásával egyidejüteg megszünő Pesti Vigadó krábbi vagynát megszttta és ingyenesen az alapítványra ruházta a Vörösmarty tér J. sz. alatti irdaházat!.0 millió Ft értékben. Mivel az államháztartási törvény előírásai nem egyértelmüek, a vagynátadás törvényességét illetően más a krmányzati szervek és más az Állami Számvevőszék álláspntja (7. sz. melléklet). Véleményünk szerint az állami vagyn megkülönböztetett védelme megkívánja az Áht. szigrúbb értelmezését, így az irdaház ingyenes átadásáhz külön törvényi engedélyre lett vlna szükség. Nem egyértelmü a vagynátadás törvényességének megítélése a "Puskás Tivadar Alapítvány" esetében sem. Az alapítvány a 3664/1992. Krm.határzat alapján jött létre. A Krmány képviseletére teljes jgkörrel a nemzetközi gazdasági kapcslatk miniszterét hatalmazta fel. A határzat egyidejüteg megszüntette az NGKM felügyelete alatt állt Nemzetközi technlógiai Együttmüködési Irda költségvetési szervet, amelynek feladatait az alapítvány keretében létrejött Nemzetközi Technlógiai Intézet vette át. A határzat alapján a költségvetési szerv ingó vagynát 12,7 millió Ft értékben!992. december 3 J-ével az alapítványnak adták át. b.) Az OMFB-nél és a MüM-nél csaknem teljes egészében az elkülönített állami pénzalapk terhére támgatták az alapítványkat. A 3457/1990. Krm.határzat, valamint a 4/1991./11.13/ PM sz. rendelet 42.. (3) bekezdése tiltó rendelkezésének hatálya az alapkra nem terjed ki. Erre az esetre az alapkra vnatkzó különböző törvények képezik a jgszabályi hátteret. Az Áht 59.. (l) bekezdése szerint az alap terhére alapítvány nem alapítható. Az!993. január J-i módsftás

9 -7- értelmében aznban ez törvényi engedély alapján lehetővé vált. Az alapítástól külön választandó a támgatás, amelyet az egyes alapkról szóló törvények lehetővé tesznek. A Közpnti Müszaki Fejlesztési Alapról szóló!988. évi XI. törvény I L. dl pntja a müszaki fejlesztés céljait szlgáló alapítványkhz való hzzájárulást, a fglalkztatás elösegítéséröl és a munkanélkülíség ellátásáról szóló!991. éví N. törvény.. (2) bekezdés ej pntja a Fglalkztatási Alapból fglalkztatási célú alapítványhz való hzzájárulást, valamint az ezt módsító!991. évi LXXXIX. törvény /A.. ej pntja a képzési célú alapítványkhz való hzzájárulást tette lehetövé. A Munkaügyi Minisztérium a Fglalkztatási alapból az félév között 1.404,5 millió Ft-t frdíttt az alapítványk támgatására. A támgatásk az Országs Képzési Tanács és a munkaerőpiaci bizttságk döntései alapján képzési és fglalkztatási célkat szlgáltak, így megfeleltek a törvényi előírásknak. Az Országs Műszaki Fejlesztési Bizttság a Közpnti Műszaki Fejlesztési Alapból a vizsgált időszakban millió Ft-tal támgatta az alapítványkat. A szúrópr6baszerű ellenőrzés szerint néhány esetben a támgatás nem a műszaki fejlesztés céljait szlgálta, így nem felelt meg a törvény előírásainak. A "Magyar Vegyészeti Múzeum Alapítvány" -nak flyósíttt támgatás (l 99 I -ben l millió Ft, I 992-ben 1.3 millió Ft) a múzeum fenntartását, kiállításk szervezését szlgálta. A "Design Alapítvány" -nak - amelynek célja többek között az exprtképes termékek körének bóvítése, az európai piachz való felzárkózás elősegítése ben, illetve!993-ban MhlyNagy László ipari frmatervezési ösztöndíjára 2,7 millió Ft, a II. Nemzetközi Minta Triennálé rendezési költségeire pedig l millió Ft támgatást nyújttta!<. A "Bliss Alapítvány"-nak és évben összesen 4 millió Ft-t utaltak át. Az alapítvány célja a halmzttan sérül!, beszédképtelen gyermekek ktatási kmmunikációs nehézségcin való segítés. A támgatás humán jellegű, az ktatás módszertani feltételeinek javítását szlgálta és nem müszaki fejlesztési célú vlt.

10 -8- c.) Az alapítványkkal kapcslats kiadásk elszámlásának rendjét kedvezőtlenül érintette, hgy krmányzati intézkedés csak évtől írta elő az alapítványi támgatásk elkülönített kimutatását a költségvetési beszámlóban. Ezért a krábbi időszakra a támgatásk fejezet szintű adatai nem álltak rendelkezésre. (A KHVM-nél még évre sem.) Így az ilyen címen kiáramló pénzek megfigyeléséhez szükséges infrmációt csak külön kigyűjtéssel lehetett biztsítaní. A Munkaügyi Minisztérium költségvetési beszámlójában az "Alapítványk támgatása" címen kimutattt kiadási adat- kölönböző elszámlásbeli, számviteli hiánysságak következtében - nem felelt meg a tényleges támgatásnak. A beszámló nem adtt reális képet az alapítványk támgatásának éves összegéről A Fglalkztatási Alapból évben 1.006,7 millió Ft-lal támgatták az alapítványkat. Ebből aznban csak 54 millió Ft-t mutattak ki az alapítványk támgatásaként, míg millió Ft-t Átképzési támgatás címén számltak el. d.) Az alapítványk létrehzásánál, támgatásánál nem vlt jellemző a költségvetési tehervállalás kiváltása. Az Alapítványk támgatásának indítéka nagyrészt a működőképességük megőrzéséhez szükséges pótlólags frrás bevnás vlt. Az alapítványk inkább kiegészítői, mint kiváltói a költségvetésben finanszírztt feladatknak. Az alapítványi támgatásk skirányúak vltak - skszr külső kezdeményezéshez csatlakzva - és jelentős részben az állami feladatk társadalmi összefgással való segítését szlgálták. E mellett gyakri vlt a karitativ célk támgatása. Az alapítványk támgatása egyes költségvetési szervek megszüntetése, tevékenységük alapítványi keretek közé helyezése és ágazati szakmai prgram alapítványnak való átadása esetén mérsékelte a költségvetési terheket. Ezzel járt a Vigadó, a Film Főigazgatóság, a Művészeti Alap, az Üdülési és Szanatóriwni Főigazgatóság. a Nemzetközi Technlógiai Együttműködési Irda megszüntetése, valamint a Népjóléti Minisztériwn fejezet "Ifjúsági és Szabadidöspct" szakmai prgramjának átadása a "Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősprt az Egészséges Életmódért Alapítvány" részére. Ezekben az esetekben az érintett minisztériumk a költségvetési tehervállalás fkzats csökkenését jelzik. Helyenként egymáshz közel álló - vagy hasnló - célkra több alapítványt (illetve alapítványt és elkülönített állami pénzalapt) hztak létre, ami nem teszi

11 -9- lehetövé a nyújttt szlgáltatásk, valamint a felhasználható pénzeszközök összehanglását. A Népjóléti Minisztérium által támgattt "Jóléti Alapítvány", "Gyrssegély Alapítvány" és a "Hajléktalankért Alapítvány" lényegében egyaránt az elszegényedett családk, a munkanélküliek, illetve a hajléktalank segítését szlgálja. A "Segítő Jbb Alapítvány" és a "Mcsáry Lajs Alapítvány" egyfrmán a határn túli magyarság részére nyújt életfeltételeiket javító (egészségügyi, szciális) szlgáltatást. Hasnló célt swlgál a Müvelődési és Köwktatási Minisztérium által támgattt "Alapítvány a Magyar Felsőktatásért és Kutatásért", valamint az évi XXI. törvénnyellétrehm ll Felzárkózás az Európai Felsőktatáshz elkülönített állami pénzalap. II. Következtetések, javaslatk A Közpnti költségvetési szervek a vizsgált időszakban jelentős nagyságrendű, 14,7 milliárd Ft értékű pénzbeni és tárgyi eszközzel támgatták az alapítványk létrehzását és működését. A támgatásk 95%-a a jgszabályi krlátzással érintett L félévi idószakra esett, ami az alapítványi frma, a pénzfrrásk társadalmi bázisn való kiszélesítése iránti fkztt várakzást jelzi. Ez aznban többségében nem járt a költségvetés tehermentesítésével, az állami feladatk kiváltásával, inkább csak a különbözó közcélk és feladatk pénzalapjainak kiegészítését eredményezte. Az alapítványk támgatásánál a krlátzó rendelkezéseket, a jgszabályi előíráskat több esetben nem tarttták be. Az esetenkénti vagynátadáskat (l,6 md Ft értékben) krmányhatárzatk alapján hajttták végre. Ezek a vagynátadásk az állami vagyn ingyenes átruházását jelentették nem állami szerveknek. A vagynátadás gyakrlata megítélésünk szerint nem vlt összhangban az Áht.-nak az állami vagyn megkülönböztetett védelmét szlgáló céljával V éleményünk szerint az állami (kincstári) vagynnal való gazdálkdásra, annak ingyenes átruházására egyértelmű és szigrú szabálykat kell érvényesíteni.

12 - - Mivel az állami vagyn átadásánál a krmányzati szervek az Áht.-t "puhábban" értelmezik, különösen indklt lett vlna a kincstári vagynról szóló törvény életbe léptetése. A Krmány az alapítványkat jelenleg megkötés nélkül támgathatja. Indklt lenne ezt megfelelően szabályzni, hiszen a Krmány az állam pénzéből - nagyrészt a költségvetés általáns tartalékából - nem állami szervnek admányz. Ez a tény a költségvetés felhasználási jgsultságának szigrúbb megállapítását tételezi fel, mint az általáns tartalék állami célú igénybevétele esetén. A krmányzat az alapítványi támgatásk költségvetési beszámlóban való elkülönített kimutatására késve intézkedett, így az ilyen kiadásk fejezet szintű áttekintése csak 1992-től vált lehetövé. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a következőket javasljuk: l. Az Országgyűlés - vizsgálja meg az állami vagyn kezelésének Áht. szerinti szabályzását és szükség szerint pntsítsa azt (mindaddig amíg az Áht. módsítására, valamint a kincstári vagynról szóló törvény megalktására nem kerül sr, az ellenőrzés megállapításaira figyelemmel - a jgalktásról szóló évi XI. törvény alapján - értelmezze annak az állami vagynra, valamint az alapítványk támgatására vnatkzó előírásait és azt elvi állásfglalásban tegye közzé); - az Áht. módsítása keretében írja elő a Krmány részére, hgy a közalapítványk létrehzását, támgatását az éves költségvetésben irányzza elő, a nem tervezett hzzájáruláskról pedig srn kívül tájékztassa a Parlamentet 2. A Krmány - vizsgálja meg a jelentés megállapításai alapján a törvényi előírásknak nem megfelelő támgatáskért való felelősséget; - az évi XCII. törvény alapján tekintse át az alapítványk közalapítvánnyá való átalakítását, illetve létrehzását és arról a Parlamentnek számljn be; - gndskdjn arról, hgy a nem közalapítványk létrehzásáról, támgatásáról szóló krmányhatárzatk a támgatás frrását minden esetben tartalmazzák.

13 -Il- 3. Az érintett miniszterek (rszágs hatáskörű szerv vezetője) - a szabálytalan alapítványi támgatásk, valamint az Állami Számvevőszéknek adtt pntatlan és hiánys adatszlgáltatásk (tanúsítványk) esetén vizsgálják meg a személyes felelősséget; - mérlegeljék az évi XCII. törvény 7.. (2) bekezdése alapján az általuk alapíttt és hasnló célú alapítványk egyesítését. Budapest, június,---- ',, -jr,_,-,.x-- ' l Hage\mayer István Melléklet: 15 lap

14 t.sz. melléklet január l június 30. között az alapítványkat nem támgató költségvetési fejezetek és fejezeti jgkörrel rendelkezö címek: Köztársasági Elnökség Alktmánybíróság Legfelsőbb Bíróság Magyar Köztársaság Ügyészsége Állami Számvevőszék Biztnsági Szlgálatk Magyar Rádió Gazdasági Versenyhivatal Közpnti Földtani Hivatal

15 2.sz. melléklet A költségvetési fejezetek alapítványknak nyújttt támgatásai (mindösszesen) ezer Ft-ban Megnevezés / év L félév ~ +/ nélkül L félév összesen Támgatás!.félév megsz lása %. Tárgyi vagyn alapításhz: Tárgyi vagyn működéshez: , , ll Tárgyi vagyn juttatás összesen: , , Pénzátadás alapításhz: , , Pénzátadás működéshez: , , , , Pénzátadás össz.: , , , , Tárgyi vagyn és pénzátadás együtt: , , , , ll / Megjegyzés: egyes költségvetési szervek tanúsítványai a támgatás időpntját nem tartalmazták.

16 3.sz. malléklet A minisztériumk, rszágs hatáskörű szervek alapítványknak nyújttt támgatásai ezer Ft-ban Megnevezés l év L félév ~ +/ nélkül I.félév összesen Támgatás I.félév megsz lása %. Tárgyi vagyn alapításhz: 600 Tárgyi vagyn működéshez: Tárgyi vagyn juttatás összesen: 600 Pénzátadás alapításhz: 22.9 Pénzátadás működéshez: 12.0 Pénzátadás össz.: Tárgyi vagyn és pénzátadás együtt: , , , , , , , , , , ll ,548.0 ll 1, , , ll / Megjegyzés: egyes költségvetési szervek tanúsítványai a támgatás időpntját nem tartalmazták.

17 4.sz. melléklet A minisztériumk, rszágs hatáskörű szervek felügyelete alá tartzó intézmények alapítványknak nyújttt támgatásai ezer Ft-ban Megnevezés l év I. félév ÉV +/ nélkül I.félév összesen Támgatás!.félév megsz lása %. Tárgyi vagyn alapításhz: Tárgyi vagyn működéshez: 5 Tárgyi vagyn juttatás összesen: Pénzátadás alapításhz: Pénzátadás működéshez: Pénzátadás össz.: Tárgyi vagyn és pénzátadás egyűtt: ll , ,0 36 0,0 +/ Megjegyzés: egyes költségvetési szervek tanúsítványai a támgatás időpntját nem tartalmazták.

18 5.sz. melléklet ÉVi millió Ft-t meghaladó alapitványi támgatásk I. félévben Támgató Támgattt kv-iszerv alapitvány MFt Lf.év 7. Hinisztere l- nöks.fejezet: Hinisztere ln. Teleki László Hivatal ll y és Hungária TV A m-i nemz.és etnikai kisebbség 90 0 Nemz.Pető Al. 162 Nemz. Gyern1. és Ifj- 125 Európai Utas Srs 44 Orsz.Testn.és Pr Renavanda Sprthi va tal: Kultúra Hungar. OMFB (KMüFA- Ipar a krszerű ból) mérnökképzésért 72 Magy.-Kreai Müsz. Együttműk.Közp. Bay Zltán Alk. Kutatási Puskás Tivadar Belügyminiszt. fejezet -BM Szab.harcskért Nemzeti Panten 25 lo.nemz.gazd.kapcs. Hin. fejezet: - NGKM: Puskás Tivadar 154

19 - 2 - Támgató kv-iszerv Támgattt alapítvány MFt 1993 LL év 1LNépjóLMin. fejezet: - Népj.Min.: Magy.Nemz.üdülési Mcsáry Lajs Gyrssegély Segítő Jbb Jóléti Szlgálat Nemz.Ifj.és Szabadidő Sprt az Egészságes Életmódért Földmüv.ügyi Min.fejezet: - FM: Agrár-Vállalkzási Hitelgarancia 0 Magy.Vállalk.fejl. Pr Agricult. Pannania Otthnteremtő Tanya Human Agrape 16.Munkaügyi Min. fejezet: - MüM: Ozdi Fglalkzt. (Fglalkzta- Orsz.Fglalkzt. tási Alapból) Rehabilitációs képz. Magyar Távktatási Ozdi Vállalkzói Közp. és Inkubátr Eur-Cntact Educatin Vállalk.és Egzisztenc. teremtést Elősegitő (Székesfehérvár)

20 ~ - Támgató kv-iszerv Támgattt alapítvány MFt 1993 LL év 18.Müv.és Közkt. Min.fejezet - MKM: Magy.Alkt6mfivészeti Gandhi Magyar-i németek Feszty-körkép Osztrák-Magyar Alwió Tudmánys Alapítv.az ölwlógia Kultúra Fe,j l. -ért Pr Renavanda Cultur a Hunge.riae Eötvös.. József Magyar Kultúra Magyar Könyv Nemz.Pető András Magye,r Hzgól"ép Mártn A rn Fórum film Al. a Magy. Felsől<t. es Kutatásért 40 7>'15 l r; " tj l'' "- f,(j Ipari és Ker. Min.fejezet: - IKM: Fgyaszták Tisztességes tá.jékzta tásáért Támgató szervek száma össz.: Támgattt alapítv.száma össz.: ll

21 K I M U T A T A S 6.sz. malléklet az ellenőrzött fejezetek által az alapítványknak Krmány engedély nélkül flyósíttt támgatáskról Támgató szerv Alapítvány neve Támgatás éve, összege (e Ft) össze sen I. fév. Miniszter- Frater Julianus Al elnöki Hi- Élő Kövek Al. 3 3 vatal: Magya.Nagyassz.Al. ~lo~c~j ~1~0~0 1.4 IM fejezet: Büntetés Végrehajtás OP: Segitő Kezek Al. Al.a szabadságvesztésből szab.társ-i beilleszkedéséhez KHVM fejezet: Föv.Közl. Felügy. Aercaritas Kapsvári Közúti Ig. Aercaritas Sprt Alapítv. Életért, a csntvelőbetegekért Békéscsabai Közúti Ig. Munkavéd.Nyugalmért Debreceni Közúti Ig. Hajdú-Bi.Fejl-ért Tatabányai Közúti Ig. Tatab.Közbizt.-ért Orsz.Vízügyi Ig. Bp.Ker.és Ip.kamara Arviz.és Bel- SOS Gyermeldalu Mavízvéd.Közp. gyar Egy. Repülősegély Al. Bűnmegelőzési Al

22 - 2 - Támgató szerv Alapítvány neve Támgatás éve, összege (eft) I. fév. összesen Dunántúli Vízügyi Ig. Visszatérés Tubes Kilátá A végtaghiánys gyermekekért Gulyás Péter csntvelő műtétjét elősegítő Al. Közép-Dunántúli Vízü.Ig. Mayer Alapítvány Havranek József Tűzvéd.Al. Természetbúvár Al. Vagynvédelmi Al...::2::::0' '=2'-'éO FM fejezet: Földm. Min. Otthnteremtő Tanya.Al Arutözsde Al Egészs.Körny.Nemzetk. Magyar-Osztr.Körny.véd.Al Pannn Agr.tud. Gulyás Péter csnt- Egy.Gergikn velő műt.elősegítő Mezőg.T.Kar. Al. 5 5 Jász-Nagykun Szlnk m.földh. 5 5 Erdész.és Faip.Egy. Sz.fehérv.Fói.Kar. -"- átültetését Secretary General Institut Otthnteremtő Tanya Al. Kert.és nlelmisz.ip. Magyar Szőlő Egy.Kísérl.Ozeme és Brkultúra KAn Arbrét.Szarvas Ruzicskay Al. Erdészeti és Faip. Egyetem Sprn Mezőg.Középi.Szakkt. Tvábbk.és Szaktanácsadó Int. Gyulai Mentőal. Jász-Nagykun-Szlnk FICE Nevelőtth. m. Földhiv. Nemzetk.szöv.M-i Egy. Jászsági Telefnfejl.Al. Mzgáskrl.Jász-N-Szlnk Megyei Egyesülete l l 3 30

23 - 3 - Támgató szerv Alapítvány neve Támgatás éve, összege (e Ft) I. fév. összesen FM Erdőrend.Szlg. HUNGIS AL Gödöllői Agr.E. Agr.Nemzetk.Kapcs.Al. - PATE Mezőg.Tud.Kar. Pr Agricultura Manmagyaróvár Pannniae Al Allatteny.éa Takarm. Agrcenter Kutató Közp. Gödöllő Al. 0 PATE Takarmányterm. Kutató Intézet Iregszemeae Pr Agricultura Al GATE-MSZKI Gödöllő A Környezetkimélő agrkémiáért Al. 0 Kertészeti éa É.E. Dél-Dunántúl Tud. Tám.Al MüM Fejezet: Oraz.Munkavéd. Főfelügyelőség ~letmentés Al. Sprtbiztnság Al. Smgy m.münkaügyi Közpnt Szelidaritás Alp MKM Fejezet: Müv.éa Közkt. Frgatókönyv Al. Miniaztérium Theátrum Al. Dunaújvársi ME Főiak. Kar. Kerpely Kllégium Bp.Reginális Nemzeti Al. a Ma- Okt. Közp. gyar Zene Kult. Bp.Tanítók.Főiak. Anyanyelvünkért Al. - Hajdúböaz.Tanító- Határainkn túli képző főiak. Magyarságért Miaklci Egy. Micr Cad Pr MVSEG

24 - 4 - Támgató szerv Alapítvány neve Támgatás éve, összege (eft) I. fév. összesen Bp.Közg.Egy Közgazdász Kult.al. AISEC Közg. Al. Közg.újságírásért Al. Juhász Gy.Tanárk.Főiskla Énektanár Képz.Al. Veszprémi Egy.Veszprémí Egyetemért ELTE G.Atmfizíkai Al. H.All.Operaház Bp.-i Operabarát Al. H.Természettud. A M.Term.tud. Múz. Húzeum Alapítvány Legújabbkri Tört. Húz. Történeti Muzel.Al. Orsz.Széchenyi Könyvtár Janus P.Tud.E. Ybl H.Hűsz.Főisk. Kölcsey F.Al. Janus P.Tud.E.Al. Zöld Gyűrű Helyiséghaszn. jg NM fejezet: Pécsi Orvstud. Al.az epebeteg- Egyetem ségben szenv.megsegítésére - Gulyás Péter Al. /csnvelő műtét/ Szív Alapítvány Juhász Pál Al. Sántha Kálmán Al. Gyermek radilógia fejl. Fgd a kezem Al. Trmbsis és Haemstasís A. Szent-Györgyi Al- Pharmacia Al. bert Orv.tud.Egy. Sabre.Hungary Al. Kssuth-Zs. Eű.Al. Juhász Gyula Al. Orsz.Frédéric Budafk-Tétény Jlit-Curia Tűzvédelemért Sugárb.Kut.Int.Alapítvány

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az EU támgatásk felhasználásának rendszere - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (és a Közreműködő Szervezetek) uniós támgatáskkal kapcslats feladatellátásának ellenőrzéséről 15037

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS. a Nógrád Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetének. ellenőrzéséről (43/2) 2011. december ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS a Nógrád Megyei Önkrmányzat pénzügyi helyzetének ellenőrzéséről (43/2) 1164 2011. december Számvevői Irda lktatószám: V-3020-10/2011. Témaszám: 1015 Vizsgálat-aznsító szám:

Részletesebben

Pénzügyi jogi alapismeretek

Pénzügyi jogi alapismeretek 1 dr. Kertész Gábr Pénzügyi jgi alapismeretek Lektrálta: Prf. Dr. Sárközy Tamás egy. tanár Kézirat lezárva: 2009. december Budapest, 2009. 2. átdlgztt kiadás 2 I. fejezet: Bevezetés a pénzügyi jgba...

Részletesebben

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4

Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 Ö N K O R M Á N Y Z A T I V Á L A S Z T Á S I P R O G R A M 2 0 1 0-2 0 1 4 A plitikusnak az a dlga, hgy jövőképet vázljn fel és annak megvalósítását lehetővé is tegye. Nichlas Sarkzy Francia Köztársaság

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében

A Mezőberényi Önkormányzat szervezetfejlesztése a szolgáltató önkormányzat megvalósítása érdekében A Mezőberényi Önkrmányzat szervezetfejlesztése a szlgáltató önkrmányzat megvalósítása érdekében Szervezet-irányítási mdell - az önkrmányzat költségvetési intézményeivel és társaságaival kapcslats irányítási//kntrll-tevékenységének

Részletesebben

Beruházási alapismeretek

Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Beruházási alapismeretek Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit TERC Kft. Budapest, 2013 Dr. Papp Péter Dr. habil. Szűcs Edit, 2013 Kézirat lezárva: 2012. december 14. ISBN 978-963-9968-59-2

Részletesebben

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

a; e. jegyző ( ~ .):'; (. szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere.):'; (. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Kőbányai Vagynkezelő Zrt. 2011. évi mérlegbeszámlója elfgadásáról

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2015. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY

V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram. V/3. SZAKMAKÖZI MŰHELYEK SZERVEZÉSE ZÁRÓTANULMÁNY OTH, Budapest 2014. január TÁMOP-6.1.4/12/1-2012-0001 Kragyermekkri (0-7 év) prgram Szerzők:

Részletesebben

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára,

Kézikönyv sportszervezetek és önkormányzatok számára, Kézikönyv sprtszervezetek és önkrmányzatk számára, sprtcélú fejlesztések megtervezéséhez az EU által társfinanszírztt prgramk keretében készült a CEDEC Kft. és a Vitál Pr Kft. által készített tanulmányk

Részletesebben

Pályázati Felhívás és Útmutató

Pályázati Felhívás és Útmutató Pályázati Felhívás és Útmutató a Svájci-Magyar Együttműködési Prgram keretében Vállalkzásk munkahelyteremtést szlgáló támgatása tárgyú pályázathz Kazincbarcikai kistérség 2014. április 1 Tartalm A Alapvető

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos :

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA. Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. Verzió: Hatályos : Móricz Zsigmnd Megyei és Vársi Könyvtár 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Verzió: Hatálys : Jóváhagyta :... Csntsné Maleczki Ilna mb. igazgató Nyilvántartási szám: Átvette:.

Részletesebben

JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről

JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről JELENTÉS a társadalmi szervezeteknek és köztestületeknek juttatott költségvetési támogatások ellenőrzéséről 0237 2002. szeptember 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 31. Szabályszerűségi

Részletesebben

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK

MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK B U D A P E S T I Ü G Y V É D I K A M A R A MŰKÖDÉSI KONCEPCIÓ ÉS FOLYAMATOK AZ ARHITEL PROJEKT KERETÉBEN TERVEZETT KOMPLEX JOGÜGYLET-BIZTONSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSÁHOZ a Budapesti Ügyvédi Kamara részére

Részletesebben

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez

Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Reginális Fejlesztési Prgramk Irányító Hatósága Útmutató előzetes megvalósíthatósági tanulmány, valamint megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez Alkalmazandó a Dél-dunántúli reginális peratív prgram

Részletesebben

A L A P S Z A B Á L Y

A L A P S Z A B Á L Y A L A P S Z A B Á L Y a módsításkkal egységes szerkezetben I. A kamara jgi frmája, neve és székhelye 1. A kamara az egyesülési jgról, a közhasznú jgállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával c. konstrukciójához PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a DÉL-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM A régió innvációs ptenciáljának fejlesztése innvatív

Részletesebben

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA

A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA A TÁVMUNKÁRÓL SZÓLÓ EURÓPAI KERETMEGÁLLAPODÁS VÉGREHAJTÁSA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK JELENTÉSE ELFOGADTA A TÁRSADALMI PÁRBESZÉD BIZOTTSÁGA 2006. JÚNIUS 28-ÁN 2006. SZEPTEMBER ELŐSZÓ 2002. július 16-án

Részletesebben

Stratégiai tervezés a közigazgatásban

Stratégiai tervezés a közigazgatásban Stratégiai tervezés a közigazgatásban (Kádár Krisztián) Tartalm I. Bevezetés... 3 II. A stratégiák helye a krmányzás flyamatában... 3 1. A stratégia és stratégiai tervezés fgalma... 3 2. A krmányzás fgalma...

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A ZAGYVARÉKASON MŰKÖDŐ TÁRSADALMI SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA Zagyvarékas Község Képviselő-testülete anyagilag is támgatni kívánja a település területén működő társadalmi szervezetek működését,

Részletesebben

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről

JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről JELENTÉS az államháztartáson kívüli állami feladatellátás rendszerének ellenőrzéséről 0467 2005. február 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság 2.3. Átfogó Ellenőrzési Főcsoport Iktatószám:

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV

FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV FALUVÁLLALAT FEJLESZTÉSI JAVASLAT ÉS MÓDSZETANI KÉZIKÖNYV Milleflium Stratégia Kft. 2012 Tartalmjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Működő mdellek elemzése, értékelése... 5 2.1 Elemzés módszertana... 5 2.2 Elemzési

Részletesebben

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT Zalaegerszeg 2012. Első Egerszegi Hitel Pénzügyi Szlgáltató Zrt. 1. Általáns rendelkezések 1.1. A szabályzat célja Az Első Egerszegi

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivnat Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzat Közgyűlése 2015. április 30-ai közgyűlésének nyilváns üléséről készült jegyzőkönyvéből. 7. napirendi pnt: Előterjesztés Sprn Megyei Jgú Várs Önkrmányzata

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram kmplex technlógiai beruházás a hátránys helyzetű kistérségekben induló vállalkzásk részére c. pályázati knstrukcióhz Kódszám: GOP-2007-2.1.2/D

Részletesebben

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához

Pénzügyi elszámolás részletes szabályai. Regionális Fejlesztési Operatív Programok keretében. támogatott projektek pénzügyi lebonyolításához Nemzetgazdasági Minisztérium reginális fejlesztési prgramkért felelős helyettes államtitkár Pénzügyi elszámlás részletes szabályai a Reginális Fejlesztési Operatív Prgramk keretében támgattt prjektek pénzügyi

Részletesebben

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020

VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 VAS MEGYE GAZDASÁGFEJLESZTÉSI FÓKUSZÚ STRATÉGIAI PROGRAMJA 2014-2020 3. egyeztetési váltzat 2013. január 30. 1 Vezetői összefglaló Életminőség, Élhető környezet, Érték-teremtés - sikeres Vas megye. Ez

Részletesebben