JELENTÉS. a központi költségvetési szerveknél az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon ellenőrzéséről június 210.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a központi költségvetési szerveknél az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon ellenőrzéséről. 1994. június 210."

Átírás

1 JELENTÉS a közpnti költségvetési szerveknél az alapítványknak juttattt állami pénzek és vagyn ellenőrzéséről június 2.

2 A vizsgálatt vezette: Klssváry György igazgatóhelyettes A vizsgálatt végezték: Csizmadia József dr. Hrváth Gyula Tlnai Kárly külső külső külső szakénő szakénő szakénő

3 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK v Témaszám:!83. JELENTÉS a közpnti költségvetési szerveknél az alapítványknak juttattt állami pénzek és vagyn ellenőrzéséről Az ellenőrzés célja az alapítványkba való pénz- és vagynátadásk törvényességének, szabályszerűségének értékelése, illetve annak megállapítása vlt, hgy a hzzájárulásk srán érvényesült-e az állami vagyn és a költségvetési eszközök védelme. Az ellenőrzés jgszabályi alapját az évi XXXVIII. törvény 2.. (3) és (5) bekezdése képezte. Az ellenőrzés - céljának megfelelően - a támgató költségvetési szervekre irányult. A költségvetési fejezetek teljes körére kiterjedően kérdőíves felmérést végeztünk és ennek alapján (figyelemmel a támgatásk gyakriságára és nagyságrendjérej jelöltük ki a helyszíni vizsgálatha vntak körét. Helyszíni ellenőrzést a Miniszterelnöki Hivatalnál, és annak közigazgatási államtitkára felügyelete alá tartzó címeknél, az Országs Műszaki Fejlesztési Bizttságnál, valamint a Belügyminisztérium, a Népjóléti Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium, a Földművelésügyi Minisztérium, a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium, a Művelődési és Közktatásügyi Minisztérium, valamint az Igazságügyi Minisztérium fejezeteknél flytattunk le. A vizsgálat az január l június 30. közötti időszakra terjedt ki.

4 -z- I. Részletes megállapításk l. Az alapítványk támgatásának általáns jellemzöi A beérkezett 614 db támgatáskról szóló tanúsítvány szerint a vizsgált időszakban (!989. január l június 30.) 194 közpnti költségvetési szerv összesen 491 alapítványt támgattt. A fejezetek 40%-ban alapítóként, 35%-ban admányzóként és 25%-ban csatlakzóként támgatták az alapítványkat. Elsősrban szciális, művészeti és közművelődési célú alapítványkat támgattak, de jelentős vlt az egészségügyi és az ktatási célkhz való hzzájárulás is. A költségvetési fejezetek és a fejezeti jgkörrel rendelkező címek közül kilencen nemleges tanúsítványt állítttak ki, amely szerint a vizsgált időszakban alapítványt nem támgattak ( l.sz. melléklet). A helyszíni ellenőrzések tapasztalatai szerint a tanúsítványk helyenként pntatlank vltak, de a 4,5 éves vizsgálati időszak egészében a nagyságrendeket jól mutatják. A közpnti költségvetési szervek a vizsgált időszakban összesen 14,7 Mrd Ft értékű pénzbeni és tárgyi eszközzel támgatták az alapítványkat (2.sz. mellék Iet). A támgatásk döntő része pénzátadás vlt. A pénzbeni támgatásk 71 %-ban az alapítványi működéshez, 29%-ban az alapítványk létrehzásáhz kapcslódtak. A működési támgatásk flyamatsan növekvő irányzatt mutatnak. Az alapítványk pénzbeni és vagyni támgatására jellemző, hgy azt 96 %-ban a minisztériumk, rszágs hatáskörű szervek flyósíttták, míg az intézmények 4 %-kal részesedtek. (3., 4. sz. melléklet) A fejezetek általában a költségvetési pénzeszközökből - helyenként az elkülönített állami pénzalapkból - támgatták az alapítványkat. A támgatásk az éves kiadásknak általában 1-4%-át tették ki. Ezen belül egyes költségvetési szervek jelentősebb összegű támgatást is flyósítttak. Tízmillió frintt meghaladó összeggel 1990-ben 4 szerv 12 alapítványt, 1991-ben 4 szerv l O alapítványt, 1992-ben 7 szerv 30 alapítványt és!993. l. félévében 7 szerv 26 alapítványt támgattt (5.sz. melléklet). A költségvetési szervek tárgyi (ingó és ingatlan) vagynnal kisebb mértékben támgatták az alapítványkat, összes hzzájárulásaiknak a Il %-át tette ki, 1,6

5 -3- milliárd Ft értékben. Ebből a "Művészeti és Szabadművelődési Alapftvány"-nak juttattt ingatlan értéke 1,5 milliárd Ft. 2. A támgatásk törvényessége, szabályszerüsége és célszerüsége a.) A költségvetési szervek gazdálkdására vnatkzó krábbi szabályk- az!979. évi Il. törvény, a 23/ I979.NI.28./ MT sz. rendelet, valamint a 19/ 1980./IX.27./ PM sz. rendelet - nem krlátzták alapítványk részére a pénz és vagynátadást Az alapítványk krlátzás nélküli támgatására nvember 22-ig vlt lehetőség. Az években ezzel a lehetőséggel mérsékeltebben éltek a költségvetési szervek, összesen 777 millió Ft összegű pénzt és tárgyi vagynt adtak át az alapítványknak, ami a vizsgált 4,5 év hzzájárulásának 6%-át reprezentálja. A minisztériumk kezelésében, valamint használatában lévő ingatlank felméréséről és zárlásáról szóló 3303/1990. Karm. határzat és a vagynfelméréssei és zárlással kapcslats tvábbi feladatkról szóló 345 7/1990. Krm. határzat új feltételeket teremtett az alapítványk támgatásában nvember 22-től. A krmányhatárzat a pénzügyminiszter előzetes véleményének figyelembevételével a Krmány engedélyéhez kötötte a közpnti költségvetési szervek részéről az alapítványk létrehzását és támgatását, valamint ingatlanaik kezelői - vagy tulajdnjgának elidegenítését. A vizsgált fejezeteket irányító szervek többségében felhívták a felügyelet alá tartzó intézmények figyeimét a krlátzó rendelkezésekre. A Miniszterelnöki Hivatal és az Igazságügyi Minisztérium részéről erre nem került sr. Az alapítványk létrehzásáhz, támgatásáhz a krmányengedély szükségességét december 31-ig írta elő a 4/1991./II.I3./ PM sz. rendelet, majd az államháztartásról szóló!992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) is fenntarttta ezt a szabályt. A jgszabályi előírásk ellenére jelentős azknak a költségvetési szerveknek a száma, amelyek krmányengedély nélkül támgatták az alapítványkat a költségvetési pénzekből. A helyszíni vizsgálat által érintett körben 60 szerv összesen 54 millió Ft összegű támgatást flyósíttt krmányengedély nélkül (6. sz. melléklet). A fejezetek teljes köréből beérkezett tanúsítványk 29%-ánál az erre vnatkzó kérdés nem vlt kitöltve. Ugyanakkr tapasztaltuk azt is, hgy

6 -4- nem minden támgatásról állítttak ki tanúsítványt (pl. az MKM-nél). A fejezetek egészét tekintve így a jgszabályi előírásknak nem megfelelő támgatásk pnts mértékét nem lehetett megállapítani. Az új jgszabályi rendelkezések hatályba lépését követően is előfrdult, hgy egyes intézmények a Plgári Törvénykönyvre, vagy a Pénzügyi Törvényre és végrehajtási rendelkezéseire hivatkzva támgattak alapítványkat (MKM, IMB VOP.). A jgi szabályzás helytelen értelmezésére utal, hgy egyes intézmények megengedhetőnek ítélték érdekejtségi alapjuk terhére az alapítványk támgatását, hltt a krlátzó rendelkezések a költségvetési szerv egészére vnatkznak és nem tesznek különbséget annak előirányzatai szerint (KHVM néhány intézménye). A Belügyminisztérium fejezetnél évi támgatáskat utólag, évben engedélyezte a Krmány ( Krm. sz. határzat). A Békés megyei Tűzltó-parancsnkság az "Önkéntes Tűzltózenekark Fennmaradásáért Alapítvány"-nak évben alapításhz 70 eft-t, működéshez 12 eft-t utalt át, az átadáskr krmányengedély nélkül. A Magyar Közigazgatási Intézet a "Demkratikus Helyi Közigazgatás Fejlesztéséért Alapítvány" alapításáhz 1991-ben l millió Ft-tal járult hzzá úgy, hgy az á ladáskr krmányengedéllyel nem rendelkezett. Az alapítványk támgatásáról szóló krmányhatárzatk nem vltak következetesek a támgatás frrásának meghatárzásánál, mert több esetben nem rendelkeztek erről. Az MKM fejezetnél gyakran csak a krmányelőterjesztések tartalmazták a támgatásk frrását. Az alapítványk támgatására elkülönített, címzett előirányzatkat első alkalmmal az évi fejezeti költségvetések tartalmaztak, a költségvetési törvény által jóváhagyva. A fejezetek évben összesen millió Ft pénzbeni támgatást nyújtttak az alapítványknak, amelynek csak egyharmadát képezte a költségvetési törvényben meghatárztt millió Ft összegű előirányzat. Emellett a költségvetésből flyósíttt támgatásk frrása vlt a pénzmaradvány, a többletbevételek és egyes kiadási előirányzatk átcsprtsítása. A vizsgált esetekben az előirányzatk átcsprtsítására vnatkzó szabálykat betarttták. Helyenként előfrdult, hgy a letéti számlán kezelt költségvetésen kívüli pénzeszközökből támgattak alapítványkat, így e pénzeket céljuktól eltérően, rendeltetésellenesen használták fel (Miniszterelnöki Hivatal, FM, BVOP).

7 -5- A részletesen vizsgált támgatásk körében kiemelkedő nagyságrendű és jelentőségű a "Hungária TV Alapítvány", a ''Magyar Nemzeti Üdülés i Alapítvány" és a "Művészeti és Szabadművelődési alapítvány" létrehzása, illetve támgatása. A Krmány az 57 /1992./X.9./ Krm.határzattal létrehzta a "Hungária Televízió Alapítványt". Az alapítvány támgatására!992. évben a "Költségvetési fejezetek támgatása kiadási számláról" 300 millió Ft-t utaltak át. Ennek kapcsán felmerül a jelenlegi szabályzás ellentmndásssága, amely szerint a Krmány, mint alapító az állami pénzekból krlátzás nélkül juttathat a nem állami szerveknek, az alapítványknak. Ennek gyakrlata, pénzügyi rendje nincs szabályzva. A Krmány ilyen támgatási igényeit az éves költségvetés nem tartalmazza, az év srán pedig a költségvetés általáns tartalékát elhatárzása szerint használja fel. Indklt e támgatáskat az éves költségvetésben megtervezni. A 3029/1993. krmányhatárzat szerint évre a Hungária Televízió Alapítvány részére 2 milliárd Ft előirányzatt állapítttak meg, amelyből millió Ft működési, 860 millió Ft beruházási célt szlgált. Ezek a támgatási előirányzatk a Miniszterelnökség fejezet - I 993. évi LXXII. törvénnyel elfgadtt -!993. évi pótköltségvetéseöe beépítésre kerültek. Az 62/1993./IX.9./ Krm.határzat alapján a beruházási előirányzatból 400 millió Ft -t átcsprtsítttak működési kiadáskra. Az évben június 30-ig működési célra 870 millió Ft-t utaltak át az alapítványnak. Az alapítvány támgatása évben krmányhatárzat, évben a pótköltségvetésről szóló törvény alapján szabályszerü vlt. A 08/I 991. Krm.határzat a kedvezményes üdültetés lebnylítására - amely krábban a Népjóléti Minisztérium fejezet költségvetésében tervezett állami feladat vlt- a "Nemzeti Üdülési Alapítvány" létrehzásáról döntött. A feladatt év végén adták alapítványi kezelésbe. A Krmány határzata alapján zárlták a Népjóléti Minisztérium fejezethez tartzó Üdülési és Szanatóriumi Főigazgatóság cím 70,3 millió Ft összegű felhasználatlan előirányzatát, az alapítvány működéséhez pedig 24,8 millió Ft támgatást flyósítttak évben. A Népjóléti Minisztérium fejezet!992. évi LXXX. törvénnyel jóváhagytt évi költségvetésében a fejezeti kezelésű előirányzatk között a "Közpnti szciális prgramk" alcímnél az alapítvány támgatására címzetten 760,6 millió Ft előirányzatt biztsítttak, amelyet az l. félévben átutaltak. A támgatásk flyósításánál a jgszabályi előíráskat betarttták.

8 -6- A tárgyi vagyn átadásáról, illetve annak lebnylításáról az évi LI. törvény intézkedett. Ennek végrehajtása, tulajdnjgi rendezése a vizsgálat időpntjáig nem történt meg. A "Müvészeti és Szabadmüvelödési Alapítványról" szóló 3535/1992. sz. Krm.határzat engedélyezte az alapítvány javára az MKM évi jóváhagytt pénzmaradványából l millió Ft-nak mint törzsvagynnak az átadását, valamint a fejezet költségvetése egyes előirányzatainak az átcsprtsítását. Ennek alapján az!993. évi fejezeti költségvetés "7. Közmüvelődési céltámgatásk", valamint a "8. Munkahelyi, területi közmüvelődés céltámgatása" előirányzat-csprtk terhére 232,8 millió Ft-t, illetve 300,4 millió Ft-t, összesen 533,2 millió Ft-t adtak át az alapítvány részére. A pénzeszközökkel együtt az eredeti célk szerinti állami feladatkat is átadták az alapítványnak. A Krm.határzat az alapítvány létrehzásával egyidejüteg megszünő Pesti Vigadó krábbi vagynát megszttta és ingyenesen az alapítványra ruházta a Vörösmarty tér J. sz. alatti irdaházat!.0 millió Ft értékben. Mivel az államháztartási törvény előírásai nem egyértelmüek, a vagynátadás törvényességét illetően más a krmányzati szervek és más az Állami Számvevőszék álláspntja (7. sz. melléklet). Véleményünk szerint az állami vagyn megkülönböztetett védelme megkívánja az Áht. szigrúbb értelmezését, így az irdaház ingyenes átadásáhz külön törvényi engedélyre lett vlna szükség. Nem egyértelmü a vagynátadás törvényességének megítélése a "Puskás Tivadar Alapítvány" esetében sem. Az alapítvány a 3664/1992. Krm.határzat alapján jött létre. A Krmány képviseletére teljes jgkörrel a nemzetközi gazdasági kapcslatk miniszterét hatalmazta fel. A határzat egyidejüteg megszüntette az NGKM felügyelete alatt állt Nemzetközi technlógiai Együttmüködési Irda költségvetési szervet, amelynek feladatait az alapítvány keretében létrejött Nemzetközi Technlógiai Intézet vette át. A határzat alapján a költségvetési szerv ingó vagynát 12,7 millió Ft értékben!992. december 3 J-ével az alapítványnak adták át. b.) Az OMFB-nél és a MüM-nél csaknem teljes egészében az elkülönített állami pénzalapk terhére támgatták az alapítványkat. A 3457/1990. Krm.határzat, valamint a 4/1991./11.13/ PM sz. rendelet 42.. (3) bekezdése tiltó rendelkezésének hatálya az alapkra nem terjed ki. Erre az esetre az alapkra vnatkzó különböző törvények képezik a jgszabályi hátteret. Az Áht 59.. (l) bekezdése szerint az alap terhére alapítvány nem alapítható. Az!993. január J-i módsftás

9 -7- értelmében aznban ez törvényi engedély alapján lehetővé vált. Az alapítástól külön választandó a támgatás, amelyet az egyes alapkról szóló törvények lehetővé tesznek. A Közpnti Müszaki Fejlesztési Alapról szóló!988. évi XI. törvény I L. dl pntja a müszaki fejlesztés céljait szlgáló alapítványkhz való hzzájárulást, a fglalkztatás elösegítéséröl és a munkanélkülíség ellátásáról szóló!991. éví N. törvény.. (2) bekezdés ej pntja a Fglalkztatási Alapból fglalkztatási célú alapítványhz való hzzájárulást, valamint az ezt módsító!991. évi LXXXIX. törvény /A.. ej pntja a képzési célú alapítványkhz való hzzájárulást tette lehetövé. A Munkaügyi Minisztérium a Fglalkztatási alapból az félév között 1.404,5 millió Ft-t frdíttt az alapítványk támgatására. A támgatásk az Országs Képzési Tanács és a munkaerőpiaci bizttságk döntései alapján képzési és fglalkztatási célkat szlgáltak, így megfeleltek a törvényi előírásknak. Az Országs Műszaki Fejlesztési Bizttság a Közpnti Műszaki Fejlesztési Alapból a vizsgált időszakban millió Ft-tal támgatta az alapítványkat. A szúrópr6baszerű ellenőrzés szerint néhány esetben a támgatás nem a műszaki fejlesztés céljait szlgálta, így nem felelt meg a törvény előírásainak. A "Magyar Vegyészeti Múzeum Alapítvány" -nak flyósíttt támgatás (l 99 I -ben l millió Ft, I 992-ben 1.3 millió Ft) a múzeum fenntartását, kiállításk szervezését szlgálta. A "Design Alapítvány" -nak - amelynek célja többek között az exprtképes termékek körének bóvítése, az európai piachz való felzárkózás elősegítése ben, illetve!993-ban MhlyNagy László ipari frmatervezési ösztöndíjára 2,7 millió Ft, a II. Nemzetközi Minta Triennálé rendezési költségeire pedig l millió Ft támgatást nyújttta!<. A "Bliss Alapítvány"-nak és évben összesen 4 millió Ft-t utaltak át. Az alapítvány célja a halmzttan sérül!, beszédképtelen gyermekek ktatási kmmunikációs nehézségcin való segítés. A támgatás humán jellegű, az ktatás módszertani feltételeinek javítását szlgálta és nem müszaki fejlesztési célú vlt.

10 -8- c.) Az alapítványkkal kapcslats kiadásk elszámlásának rendjét kedvezőtlenül érintette, hgy krmányzati intézkedés csak évtől írta elő az alapítványi támgatásk elkülönített kimutatását a költségvetési beszámlóban. Ezért a krábbi időszakra a támgatásk fejezet szintű adatai nem álltak rendelkezésre. (A KHVM-nél még évre sem.) Így az ilyen címen kiáramló pénzek megfigyeléséhez szükséges infrmációt csak külön kigyűjtéssel lehetett biztsítaní. A Munkaügyi Minisztérium költségvetési beszámlójában az "Alapítványk támgatása" címen kimutattt kiadási adat- kölönböző elszámlásbeli, számviteli hiánysságak következtében - nem felelt meg a tényleges támgatásnak. A beszámló nem adtt reális képet az alapítványk támgatásának éves összegéről A Fglalkztatási Alapból évben 1.006,7 millió Ft-lal támgatták az alapítványkat. Ebből aznban csak 54 millió Ft-t mutattak ki az alapítványk támgatásaként, míg millió Ft-t Átképzési támgatás címén számltak el. d.) Az alapítványk létrehzásánál, támgatásánál nem vlt jellemző a költségvetési tehervállalás kiváltása. Az Alapítványk támgatásának indítéka nagyrészt a működőképességük megőrzéséhez szükséges pótlólags frrás bevnás vlt. Az alapítványk inkább kiegészítői, mint kiváltói a költségvetésben finanszírztt feladatknak. Az alapítványi támgatásk skirányúak vltak - skszr külső kezdeményezéshez csatlakzva - és jelentős részben az állami feladatk társadalmi összefgással való segítését szlgálták. E mellett gyakri vlt a karitativ célk támgatása. Az alapítványk támgatása egyes költségvetési szervek megszüntetése, tevékenységük alapítványi keretek közé helyezése és ágazati szakmai prgram alapítványnak való átadása esetén mérsékelte a költségvetési terheket. Ezzel járt a Vigadó, a Film Főigazgatóság, a Művészeti Alap, az Üdülési és Szanatóriwni Főigazgatóság. a Nemzetközi Technlógiai Együttműködési Irda megszüntetése, valamint a Népjóléti Minisztériwn fejezet "Ifjúsági és Szabadidöspct" szakmai prgramjának átadása a "Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősprt az Egészséges Életmódért Alapítvány" részére. Ezekben az esetekben az érintett minisztériumk a költségvetési tehervállalás fkzats csökkenését jelzik. Helyenként egymáshz közel álló - vagy hasnló - célkra több alapítványt (illetve alapítványt és elkülönített állami pénzalapt) hztak létre, ami nem teszi

11 -9- lehetövé a nyújttt szlgáltatásk, valamint a felhasználható pénzeszközök összehanglását. A Népjóléti Minisztérium által támgattt "Jóléti Alapítvány", "Gyrssegély Alapítvány" és a "Hajléktalankért Alapítvány" lényegében egyaránt az elszegényedett családk, a munkanélküliek, illetve a hajléktalank segítését szlgálja. A "Segítő Jbb Alapítvány" és a "Mcsáry Lajs Alapítvány" egyfrmán a határn túli magyarság részére nyújt életfeltételeiket javító (egészségügyi, szciális) szlgáltatást. Hasnló célt swlgál a Müvelődési és Köwktatási Minisztérium által támgattt "Alapítvány a Magyar Felsőktatásért és Kutatásért", valamint az évi XXI. törvénnyellétrehm ll Felzárkózás az Európai Felsőktatáshz elkülönített állami pénzalap. II. Következtetések, javaslatk A Közpnti költségvetési szervek a vizsgált időszakban jelentős nagyságrendű, 14,7 milliárd Ft értékű pénzbeni és tárgyi eszközzel támgatták az alapítványk létrehzását és működését. A támgatásk 95%-a a jgszabályi krlátzással érintett L félévi idószakra esett, ami az alapítványi frma, a pénzfrrásk társadalmi bázisn való kiszélesítése iránti fkztt várakzást jelzi. Ez aznban többségében nem járt a költségvetés tehermentesítésével, az állami feladatk kiváltásával, inkább csak a különbözó közcélk és feladatk pénzalapjainak kiegészítését eredményezte. Az alapítványk támgatásánál a krlátzó rendelkezéseket, a jgszabályi előíráskat több esetben nem tarttták be. Az esetenkénti vagynátadáskat (l,6 md Ft értékben) krmányhatárzatk alapján hajttták végre. Ezek a vagynátadásk az állami vagyn ingyenes átruházását jelentették nem állami szerveknek. A vagynátadás gyakrlata megítélésünk szerint nem vlt összhangban az Áht.-nak az állami vagyn megkülönböztetett védelmét szlgáló céljával V éleményünk szerint az állami (kincstári) vagynnal való gazdálkdásra, annak ingyenes átruházására egyértelmű és szigrú szabálykat kell érvényesíteni.

12 - - Mivel az állami vagyn átadásánál a krmányzati szervek az Áht.-t "puhábban" értelmezik, különösen indklt lett vlna a kincstári vagynról szóló törvény életbe léptetése. A Krmány az alapítványkat jelenleg megkötés nélkül támgathatja. Indklt lenne ezt megfelelően szabályzni, hiszen a Krmány az állam pénzéből - nagyrészt a költségvetés általáns tartalékából - nem állami szervnek admányz. Ez a tény a költségvetés felhasználási jgsultságának szigrúbb megállapítását tételezi fel, mint az általáns tartalék állami célú igénybevétele esetén. A krmányzat az alapítványi támgatásk költségvetési beszámlóban való elkülönített kimutatására késve intézkedett, így az ilyen kiadásk fejezet szintű áttekintése csak 1992-től vált lehetövé. Az ellenőrzés tapasztalatai alapján a következőket javasljuk: l. Az Országgyűlés - vizsgálja meg az állami vagyn kezelésének Áht. szerinti szabályzását és szükség szerint pntsítsa azt (mindaddig amíg az Áht. módsítására, valamint a kincstári vagynról szóló törvény megalktására nem kerül sr, az ellenőrzés megállapításaira figyelemmel - a jgalktásról szóló évi XI. törvény alapján - értelmezze annak az állami vagynra, valamint az alapítványk támgatására vnatkzó előírásait és azt elvi állásfglalásban tegye közzé); - az Áht. módsítása keretében írja elő a Krmány részére, hgy a közalapítványk létrehzását, támgatását az éves költségvetésben irányzza elő, a nem tervezett hzzájáruláskról pedig srn kívül tájékztassa a Parlamentet 2. A Krmány - vizsgálja meg a jelentés megállapításai alapján a törvényi előírásknak nem megfelelő támgatáskért való felelősséget; - az évi XCII. törvény alapján tekintse át az alapítványk közalapítvánnyá való átalakítását, illetve létrehzását és arról a Parlamentnek számljn be; - gndskdjn arról, hgy a nem közalapítványk létrehzásáról, támgatásáról szóló krmányhatárzatk a támgatás frrását minden esetben tartalmazzák.

13 -Il- 3. Az érintett miniszterek (rszágs hatáskörű szerv vezetője) - a szabálytalan alapítványi támgatásk, valamint az Állami Számvevőszéknek adtt pntatlan és hiánys adatszlgáltatásk (tanúsítványk) esetén vizsgálják meg a személyes felelősséget; - mérlegeljék az évi XCII. törvény 7.. (2) bekezdése alapján az általuk alapíttt és hasnló célú alapítványk egyesítését. Budapest, június,---- ',, -jr,_,-,.x-- ' l Hage\mayer István Melléklet: 15 lap

14 t.sz. melléklet január l június 30. között az alapítványkat nem támgató költségvetési fejezetek és fejezeti jgkörrel rendelkezö címek: Köztársasági Elnökség Alktmánybíróság Legfelsőbb Bíróság Magyar Köztársaság Ügyészsége Állami Számvevőszék Biztnsági Szlgálatk Magyar Rádió Gazdasági Versenyhivatal Közpnti Földtani Hivatal

15 2.sz. melléklet A költségvetési fejezetek alapítványknak nyújttt támgatásai (mindösszesen) ezer Ft-ban Megnevezés / év L félév ~ +/ nélkül L félév összesen Támgatás!.félév megsz lása %. Tárgyi vagyn alapításhz: Tárgyi vagyn működéshez: , , ll Tárgyi vagyn juttatás összesen: , , Pénzátadás alapításhz: , , Pénzátadás működéshez: , , , , Pénzátadás össz.: , , , , Tárgyi vagyn és pénzátadás együtt: , , , , ll / Megjegyzés: egyes költségvetési szervek tanúsítványai a támgatás időpntját nem tartalmazták.

16 3.sz. malléklet A minisztériumk, rszágs hatáskörű szervek alapítványknak nyújttt támgatásai ezer Ft-ban Megnevezés l év L félév ~ +/ nélkül I.félév összesen Támgatás I.félév megsz lása %. Tárgyi vagyn alapításhz: 600 Tárgyi vagyn működéshez: Tárgyi vagyn juttatás összesen: 600 Pénzátadás alapításhz: 22.9 Pénzátadás működéshez: 12.0 Pénzátadás össz.: Tárgyi vagyn és pénzátadás együtt: , , , , , , , , , , ll ,548.0 ll 1, , , ll / Megjegyzés: egyes költségvetési szervek tanúsítványai a támgatás időpntját nem tartalmazták.

17 4.sz. melléklet A minisztériumk, rszágs hatáskörű szervek felügyelete alá tartzó intézmények alapítványknak nyújttt támgatásai ezer Ft-ban Megnevezés l év I. félév ÉV +/ nélkül I.félév összesen Támgatás!.félév megsz lása %. Tárgyi vagyn alapításhz: Tárgyi vagyn működéshez: 5 Tárgyi vagyn juttatás összesen: Pénzátadás alapításhz: Pénzátadás működéshez: Pénzátadás össz.: Tárgyi vagyn és pénzátadás egyűtt: ll , ,0 36 0,0 +/ Megjegyzés: egyes költségvetési szervek tanúsítványai a támgatás időpntját nem tartalmazták.

18 5.sz. melléklet ÉVi millió Ft-t meghaladó alapitványi támgatásk I. félévben Támgató Támgattt kv-iszerv alapitvány MFt Lf.év 7. Hinisztere l- nöks.fejezet: Hinisztere ln. Teleki László Hivatal ll y és Hungária TV A m-i nemz.és etnikai kisebbség 90 0 Nemz.Pető Al. 162 Nemz. Gyern1. és Ifj- 125 Európai Utas Srs 44 Orsz.Testn.és Pr Renavanda Sprthi va tal: Kultúra Hungar. OMFB (KMüFA- Ipar a krszerű ból) mérnökképzésért 72 Magy.-Kreai Müsz. Együttműk.Közp. Bay Zltán Alk. Kutatási Puskás Tivadar Belügyminiszt. fejezet -BM Szab.harcskért Nemzeti Panten 25 lo.nemz.gazd.kapcs. Hin. fejezet: - NGKM: Puskás Tivadar 154

19 - 2 - Támgató kv-iszerv Támgattt alapítvány MFt 1993 LL év 1LNépjóLMin. fejezet: - Népj.Min.: Magy.Nemz.üdülési Mcsáry Lajs Gyrssegély Segítő Jbb Jóléti Szlgálat Nemz.Ifj.és Szabadidő Sprt az Egészságes Életmódért Földmüv.ügyi Min.fejezet: - FM: Agrár-Vállalkzási Hitelgarancia 0 Magy.Vállalk.fejl. Pr Agricult. Pannania Otthnteremtő Tanya Human Agrape 16.Munkaügyi Min. fejezet: - MüM: Ozdi Fglalkzt. (Fglalkzta- Orsz.Fglalkzt. tási Alapból) Rehabilitációs képz. Magyar Távktatási Ozdi Vállalkzói Közp. és Inkubátr Eur-Cntact Educatin Vállalk.és Egzisztenc. teremtést Elősegitő (Székesfehérvár)

20 ~ - Támgató kv-iszerv Támgattt alapítvány MFt 1993 LL év 18.Müv.és Közkt. Min.fejezet - MKM: Magy.Alkt6mfivészeti Gandhi Magyar-i németek Feszty-körkép Osztrák-Magyar Alwió Tudmánys Alapítv.az ölwlógia Kultúra Fe,j l. -ért Pr Renavanda Cultur a Hunge.riae Eötvös.. József Magyar Kultúra Magyar Könyv Nemz.Pető András Magye,r Hzgól"ép Mártn A rn Fórum film Al. a Magy. Felsől<t. es Kutatásért 40 7>'15 l r; " tj l'' "- f,(j Ipari és Ker. Min.fejezet: - IKM: Fgyaszták Tisztességes tá.jékzta tásáért Támgató szervek száma össz.: Támgattt alapítv.száma össz.: ll

21 K I M U T A T A S 6.sz. malléklet az ellenőrzött fejezetek által az alapítványknak Krmány engedély nélkül flyósíttt támgatáskról Támgató szerv Alapítvány neve Támgatás éve, összege (e Ft) össze sen I. fév. Miniszter- Frater Julianus Al elnöki Hi- Élő Kövek Al. 3 3 vatal: Magya.Nagyassz.Al. ~lo~c~j ~1~0~0 1.4 IM fejezet: Büntetés Végrehajtás OP: Segitő Kezek Al. Al.a szabadságvesztésből szab.társ-i beilleszkedéséhez KHVM fejezet: Föv.Közl. Felügy. Aercaritas Kapsvári Közúti Ig. Aercaritas Sprt Alapítv. Életért, a csntvelőbetegekért Békéscsabai Közúti Ig. Munkavéd.Nyugalmért Debreceni Közúti Ig. Hajdú-Bi.Fejl-ért Tatabányai Közúti Ig. Tatab.Közbizt.-ért Orsz.Vízügyi Ig. Bp.Ker.és Ip.kamara Arviz.és Bel- SOS Gyermeldalu Mavízvéd.Közp. gyar Egy. Repülősegély Al. Bűnmegelőzési Al

22 - 2 - Támgató szerv Alapítvány neve Támgatás éve, összege (eft) I. fév. összesen Dunántúli Vízügyi Ig. Visszatérés Tubes Kilátá A végtaghiánys gyermekekért Gulyás Péter csntvelő műtétjét elősegítő Al. Közép-Dunántúli Vízü.Ig. Mayer Alapítvány Havranek József Tűzvéd.Al. Természetbúvár Al. Vagynvédelmi Al...::2::::0' '=2'-'éO FM fejezet: Földm. Min. Otthnteremtő Tanya.Al Arutözsde Al Egészs.Körny.Nemzetk. Magyar-Osztr.Körny.véd.Al Pannn Agr.tud. Gulyás Péter csnt- Egy.Gergikn velő műt.elősegítő Mezőg.T.Kar. Al. 5 5 Jász-Nagykun Szlnk m.földh. 5 5 Erdész.és Faip.Egy. Sz.fehérv.Fói.Kar. -"- átültetését Secretary General Institut Otthnteremtő Tanya Al. Kert.és nlelmisz.ip. Magyar Szőlő Egy.Kísérl.Ozeme és Brkultúra KAn Arbrét.Szarvas Ruzicskay Al. Erdészeti és Faip. Egyetem Sprn Mezőg.Középi.Szakkt. Tvábbk.és Szaktanácsadó Int. Gyulai Mentőal. Jász-Nagykun-Szlnk FICE Nevelőtth. m. Földhiv. Nemzetk.szöv.M-i Egy. Jászsági Telefnfejl.Al. Mzgáskrl.Jász-N-Szlnk Megyei Egyesülete l l 3 30

23 - 3 - Támgató szerv Alapítvány neve Támgatás éve, összege (e Ft) I. fév. összesen FM Erdőrend.Szlg. HUNGIS AL Gödöllői Agr.E. Agr.Nemzetk.Kapcs.Al. - PATE Mezőg.Tud.Kar. Pr Agricultura Manmagyaróvár Pannniae Al Allatteny.éa Takarm. Agrcenter Kutató Közp. Gödöllő Al. 0 PATE Takarmányterm. Kutató Intézet Iregszemeae Pr Agricultura Al GATE-MSZKI Gödöllő A Környezetkimélő agrkémiáért Al. 0 Kertészeti éa É.E. Dél-Dunántúl Tud. Tám.Al MüM Fejezet: Oraz.Munkavéd. Főfelügyelőség ~letmentés Al. Sprtbiztnság Al. Smgy m.münkaügyi Közpnt Szelidaritás Alp MKM Fejezet: Müv.éa Közkt. Frgatókönyv Al. Miniaztérium Theátrum Al. Dunaújvársi ME Főiak. Kar. Kerpely Kllégium Bp.Reginális Nemzeti Al. a Ma- Okt. Közp. gyar Zene Kult. Bp.Tanítók.Főiak. Anyanyelvünkért Al. - Hajdúböaz.Tanító- Határainkn túli képző főiak. Magyarságért Miaklci Egy. Micr Cad Pr MVSEG

24 - 4 - Támgató szerv Alapítvány neve Támgatás éve, összege (eft) I. fév. összesen Bp.Közg.Egy Közgazdász Kult.al. AISEC Közg. Al. Közg.újságírásért Al. Juhász Gy.Tanárk.Főiskla Énektanár Képz.Al. Veszprémi Egy.Veszprémí Egyetemért ELTE G.Atmfizíkai Al. H.All.Operaház Bp.-i Operabarát Al. H.Természettud. A M.Term.tud. Múz. Húzeum Alapítvány Legújabbkri Tört. Húz. Történeti Muzel.Al. Orsz.Széchenyi Könyvtár Janus P.Tud.E. Ybl H.Hűsz.Főisk. Kölcsey F.Al. Janus P.Tud.E.Al. Zöld Gyűrű Helyiséghaszn. jg NM fejezet: Pécsi Orvstud. Al.az epebeteg- Egyetem ségben szenv.megsegítésére - Gulyás Péter Al. /csnvelő műtét/ Szív Alapítvány Juhász Pál Al. Sántha Kálmán Al. Gyermek radilógia fejl. Fgd a kezem Al. Trmbsis és Haemstasís A. Szent-Györgyi Al- Pharmacia Al. bert Orv.tud.Egy. Sabre.Hungary Al. Kssuth-Zs. Eű.Al. Juhász Gyula Al. Orsz.Frédéric Budafk-Tétény Jlit-Curia Tűzvédelemért Sugárb.Kut.Int.Alapítvány

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT

ÜGYVITELI SZABÁLYZAT ÜGYVITELI SZABÁLYZAT Az Internatinal Plice Assciatin (Nemzetközi Rendőrszövetség) Magyar Szekció Elnöksége (tvábbiakban Elnökség) az Egyesületekről szóló 1989. évi II. tv. és Alapszabályának rendelkezéseire

Részletesebben

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ

Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt Pécs, Egyetem u. 2. BESZÁMOLÓ 2009. év Készítette: Illés Tibrné Gazd. Vez. BESZÁMOLÓ 2009. év A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Közpnt 2009. költségvetése az alábbiak

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212.

JELENTÉS. az önkormányzatok 1993. évi normatív állami hozzájárulás igénybevételének és elszámolásának ellenőrzési tapasztalatairól. 1994. július 212. JELENTÉS az önkrmányzatk 1993. évi nrmatív állami hzzájárulás igénybevételének és elszámlásának ellenőrzési tapasztalatairól 1994. július 212. Állami Számvevőszék V-1006-52/1994. Témaszám: 221 Jelentés

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben )

ALAPÍTÓ OKIRAT ( módosításokkal egységes szerkezetben ) ALAPÍTÓ OKIRAT ( módsításkkal egységes szerkezetben ) Amely abból a célból készült, hgy az 1. pntban megjelölt alapítók az 1959. évi IV. törvény a Plgári Törvénykönyv 74/A -a és a közhasznú szervezetekről

Részletesebben

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata

Pénzügyi folyamatok felülvizsgálata BUDAPEST XII. KERÜLET HEGYVIDÉKI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA ÁROP Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata (WP3) 2010.02.11. Pénzügyi flyamatk felülvizsgálata ÁROP 3.A.1/B pályázat - szervezetfejlesztés

Részletesebben

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja

Az 50 éven felüli tartós munkanélküliek esélynövelő központi programja Közpnti prgram az ötven év feletti munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítésére 2004. decemberében a munkaügyi kirendeltségek 400 ezer munkanélkülit regisztráltak, közülük az 50 éven felüliek száma meghaladta

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné

Szentes Város Polgármesterétől. U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándorné Szentes Várs Plgármesterétől U-1420-3/2013. Témafelelős: Krajsóczki Sándrné Tárgy: Tájékztató az önkrmányzati adósságátvállalásról Mell.: 1 db nyilatkzat Szentes Várs Önkrmányzata Képviselő-testülete Szentes

Részletesebben

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje

Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje Az IPA Magyar Szekció Elnökségének Ügyrendje I. Az Elnökség és tagjai 1.1 Az IPA Magyar Szekció (a tvábbiakban: Magyar Szekció) Elnöksége (a tvábbiakban: Elnökség) a Magyar Szekció ügyintéző és képviseleti

Részletesebben

5CG. számú előterjesztés

5CG. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere 5CG. számú előterjesztés Bizalmas az előterjesztés 2. mellékletének 2. és 211. melléklete! Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Körösi

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012.

MINISZTERELNÖKSÉ. DR. SEMJÉN ZSOLT miniszterelnök-helyettes I-2/ME/349/2/2012. 202//3 7 :8 FAX +36 7950476 KIM PARL.TITK. Q 0 Hivatal a MIISZTERELÖKSÉ riys ár;t: k I Érkezett : 202 P, ' W 3. Baracskai József képviselő úr részére Magyar Országgy űlés DR. SEMJÉ ZSOLT miniszterelnök-helyettes

Részletesebben

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma

A Zsadányi Református Egyházközség presbitériuma A Zsadányi Refrmátus Egyházközség, a Zsadányi Refrmátus Általáns Iskla, mint ktatási intézménynek 15/2012. Számú presbitériumi alapító határzat alapján Alapító Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg:

Részletesebben

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet,

Ösztöndíjas foglalkoztatott az a személy lehet, !"!#$%"&'())*' +", Az ösztöndíjas fglalkztatás előnye, hgy ennek keretében a pályakezdő fiatalk a szakmai készségek megszerzése -.'(/0)1 érdekében gyakrlati munkatapasztalatt szerezhetnek, ezáltal nagybb

Részletesebben

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december

JELENTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről. 1033 2010. december JELENTÉS Szeged Megyei Jgú Várs Önkrmányzata gazdálkdási rendszerének 2010. évi ellenőrzéséről 1033 2010. december 3. Önkrmányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság Átfgó Ellenőrzési Főcsprt Iktatószám:

Részletesebben

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai

A KézenFogva Alapítvány észrevételei és javaslatai A KézenFgva Alapítvány észrevételei és javaslatai FELHÍVÁS a nagylétszámú intézeti ellátási frma kiváltásának, és magas minőségű, hzzáférhető közösségi ellátási frmák kialakításának megvalósítására A Felhívás

Részletesebben

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása

A Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása a Közép-Magyarországi Régióban Tükörprogram bemutatása A Fiatalk vállalkzóvá válásának támgatása a Közép-Magyarrszági Régióban Tükörprgram bemutatása Budapest. 2014. március 6. Előadó: Pákzdi Szablcs ügyvezető igazgató 1200000 Vállalkzás összesen 1.645.438

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr!

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA. Tisztelt Jegyző Asszony/Tisztelt Jegyző Úr! KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATALA Ügyszám: 09/101-1/2011. Ügyintéző: Körtvélyfáyné dr. Sztán Kinga Elérhetőség: 34/515-185 Tárgy: Tájékztatás jgszabály módsításról Valamennyi

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT

A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT VÁLLALKOZÓI INFORMÁCIÓS KÖZPONT 02 A VÁLLALKOZÁSBARÁT ÖNKORMÁNYZAT Székesfehérvár Megyei Jgú Várs Önkrmányzata 2006 któberében támgatást nyert az Európai uniós INTERREG IIIC prgram keretében a MODELE prjektben való részvételre, és alprjekt

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Tisztelt Képviselőtársaim! Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a tvábbiakban: Áht.) előírásainak megfelelően elkészült a 2014.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. január 23-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támgatáskra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizttsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24.,

Részletesebben

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi

15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala. Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: Hivatal) hatáskörében eljárva meghoztam az alábbi Budapest Fővárs Krmányhivatala ~ ' " lyi és Igazságügyi Fősztály láüs és Gyámügyi Osztály izés jgerős: L 15AUG28. JBUDAPEST FOVÁROS h6ls.,j,a^0rmányhivatala ÉRKEZETT 2015 AOO 3 jg^tszám: BPC/020/02173-2/2015

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program KEOP-1.2.0/09-11. Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása. című konstrukcióhoz PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a örnyezet és Energia Operatív Prgram EOP-1.2.0/09-11 Szennyvízelvezetés és tisztítás megvalósítása című knstrukcióhz érvényes: 2011. február 10-től 1 Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS

Részletesebben

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása

620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása 620. témaszámú nemzetközi könyvvizsgálati standard A könyvvizsgáló által igénybe vett szakértő munkájának felhasználása A könyvvizsgáló által igénybevett szakértő munkája megfelelőségének értékelése 12.

Részletesebben

GJ9. számú előterjesztés

GJ9. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ9. számú előterjesztés Előterjeszt és a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetéséről

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete

Balatonrendes Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 6/2016. (V. 13.) önkormányzati rendelete Balatnrendes Község Önkrmányzata Képviselő-testületének 6/2016. (V. 13.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 7/2014. (X. 9.) önkrmányzati rendelet módsításáról Balatnrendes Község Önkrmányzata

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET január 31-i ülésére Budapest Fővárs IX. Kerület Ferencvárs Önkrmányzata Iktató szám: 14/2013. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2013. január 31-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Javaslat az önkrmányzat adósságának

Részletesebben

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában:

1. Értelmező rendelkezés (1) Jelen rendelet alkalmazásában: BALMAZÚJVÁROS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 12/2016. (IV. 27.) önkrmányzati rendelete a helyi adókról szóló 29/2012. (XI. 29.) rendelet módsításáról Balmazújvárs Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül.

Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A. A mikro- és kisvállalkozások jövedelemtermelı képességének növelése technológiai fejlesztésen, korszerősítésen keresztül. Mikr- és kisvállalkzásk technlógia fejlesztése Kódszám: GOP-2010-2.1.1/A Alapvetı cél A mikr- és kisvállalkzásk jövedelemtermelı képességének növelése technlógiai fejlesztésen, krszerősítésen keresztül.

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ. GINOP-1.2.1-15 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése Mikr-, kis- és középvállalkzásk termelési kapacitásainak 1. Alapvető cél A hazai ipar fejlesztése érdekében jelen felhívás célja a kiemelt iparágakban fejleszteni kívánó hazai mikr-, kis- és középvállalkzásk

Részletesebben

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei

Az AXA Bank Europe SA Magyarországi Fióktelepe az AXA Bank Europe SA törvényes képviselője által nyújtott lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Az AXA Bank Eurpe SA Magyarrszági Fióktelepe az AXA Bank Eurpe SA törvényes képviselője által nyújttt lakásvásárlási kölcsönök különös feltételei Hatálys 2011. december 15-től a hivatalsan közzétett váltztatásig

Részletesebben

A duális felsőfokú képzés alapelvei

A duális felsőfokú képzés alapelvei A duális felsőfkú képzés alapelvei 1. A duális felsőfkú képzés definíciója A duális képzés definícióját az Nftv. 108. 1.a. bekezdése tartalmazza. Eszerint duális képzés: a műszaki, infrmatika, agrár, természettudmány

Részletesebben

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program

6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. a Társadalmi Megújulás Operatív Program 6. számú melléklet KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Prgram A Képzésbe Ágyaztt Fglalkztatás szakmai támgatása c. pályázati felhívásáhz Kódszám: TÁMOP 3.3.6 C-10/01 A prjektek az

Részletesebben

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai

A Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság 559/2011. (VIII. 22.) határozatával a kőbányai Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere J,j. számú előterjesztés Előterjesztés a Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság részére a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 594-5/2007. ELİTERJESZTÉS a Kmárm-Esztergm Megyei Közgyőlés 2007. június 28-ai ü l é s é r e Tárgy: A Kmárm-Esztergm Megyei Önkrmányzat 2007. évi költségvetésérıl

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS Az EU támgatásk felhasználásának rendszere - A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (és a Közreműködő Szervezetek) uniós támgatáskkal kapcslats feladatellátásának ellenőrzéséről 15037

Részletesebben

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS

20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS 20 ÉVES A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP ORSZÁGOS ELŐADÁS-SOROZAT HATODIK ÁLLOMÁS XXIV. Bálványsi Nyári Szabadegyetem és Diáktábr 2013. július 27. szmbat 14.00 óra I. 20 éves az NKA prgramsrzat ismertetése A

Részletesebben

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a :

A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA. A Könyvkiadás Kollégiuma meghívásos pályázatot hirdet, amelyre meghívja a : A KÖNYVKIADÁS KOLLÉGIUMA MEGHÍVÁSOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA nline módn történő pályázat benyújtására A Könyvkiadás Kllégiuma meghíváss pályázatt hirdet, amelyre meghívja a : Könyvtárellátó Kiemelkedően Közhasznú

Részletesebben

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE

Gyömrő Város Önkormányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE Gyömrő Várs Önkrmányzat 2010. évi EGYSZERŰsíTETT MÉRLEGE ezer Ft-ban ESZKÖZÖK Előző évi költségvetési beszámló (+,-) Előző évi auditált beszámló Tárgyévi költségvetési beszámló (+,-) Tárgyévi auditált

Részletesebben

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

12/2014. (IV. 18.) önkormányzati rendelete Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselő-testületének 12/2014. (IV. 18.) önkrmányzati rendelete a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési beszámlójáról,

Részletesebben

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete

Szolgáltatási Rend. GRÁTISZ Kommunikációs és Jelnyelvi Tolmács Központ Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Szlgáltatási Rend GRÁTISZ Kmmunikációs és Jelnyelvi Tlmács Közpnt Heves Megyei Közhasznú Egyesülete Elláttt terület: Heves megye Címünk: 3300 Eger, Telekessy u. 8. fszt. 4. Nyitvatartási rend: hétfő szerda

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében. komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Gazdaságfejlesztési Operatív Prgram keretében kmplex vállalati technlógia fejlesztés kis- és középvállalkzásk számára Kódszám: GOP-2007-2.1.1/B Tartalm A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE

Részletesebben

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya

CIN-BORA túracsoport Alapszabálya CIN-BORA túracsprt Alapszabálya 1. Általáns rendelkezések 1) A társadalmi szervezet neve: CIN-BORA túracsprt Rövidített neve: CIN-BORA. 2) Székhelye: BKV Zrt. Cinkta Autóbusz telephely 1165- Budapest,

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL

SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL SZOLGÁLTATÁSOK HATÁROK NÉLKÜL Szélesebb fgyasztói kínálat, jbb ár-érték arány és könnyebb hzzáférhetőség a szlgáltatáskhz a szlgáltatási irányelvnek köszönhetően MIT NYERHET FOGYASZTÓKÉNT A SZOLGÁLTATÁSI

Részletesebben

GJ l. számú előterjesztés

GJ l. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere GJ l. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére az állami fenntartású köznevelési intézmények működtetési tapasztalatairól

Részletesebben

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL

FORRÁSOLDALI KAMATTÁMOGATÁSÚ HITEL ÁLLAMI KAMATTÁMOGATÁSÚ LAKÁSHITELEK Ügyféltájékztató Hatálys: 2006. któber 9-től Tisztelt Ügyfelünk! Engedje meg, hgy szíves figyelmébe ajánljuk a MKB Bank Zrt-nél igényelhető Frrásldali kamattámgatás

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND

Komárom-Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény. Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja HÁZIREND Megnevezés: Kmárm-Esztergm Megyei Integrált Szciális Intézmény Glatz Gyula Idősek Klubja Működési helye: 2509 Esztergm-Kertvárs,

Részletesebben

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS

ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS ESZTERGOM ÉS NYERGESÚJFALU TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS Nyílt ülésen tárgyalandó. 52/2011.09.08. A határzati javaslat elfgadásáhz egyszerű többség szükséges. Előterjesztés az Esztergm és Nyergesújfalu

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve

Az Önkormányzat Képviselő-testületének évi Munkaterve Tárgy: Az Önkrmányzat Képviselő-testületének 2016. évi Munkaterve Előterjesztő: Bdrkós Ferenc plgármester Összeállíttta: Dr. Görög István jegyző Melléklet: A Képviselő-testület 2016. évi Munkaterve A tárgyalás

Részletesebben

á',c}. szám ú előterjesztés

á',c}. szám ú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere á',c}. szám ú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat költségvetéséről szóló

Részletesebben

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség

Varga Gyula Észak-Alföldi Regionális Folklórszövetség A Varga Gyula Észak-Alföldi Reginális Flklórszövetség ALAPSZABÁLYA Debrecen 2005. július 11. ALAPSZABÁLY Az alapító tagk a Hajdú-Bihar Megyei Néptáncszövetség Alapszabályának módsításáról döntöttek, így

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege

ALAPSZABÁLY. A Fővárosi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módosított és azzal egységes szerkezetbe foglalt szövege ALAPSZABÁLY A Fővársi Törvényszék 9.Pk.60.002/2012./1. számú végzésének megfelelően módsíttt és azzal egységes szerkezetbe fglalt szövege 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az Egyesület neve: Blue Dlphin -

Részletesebben

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat.

Az alábbiakban összefoglaljuk az idei évben elfogadott - főként a jövő évet érintő - adóváltozásokat. Tisztelt Ügyfelünk! Az alábbiakban összefglaljuk az idei évben elfgadtt - főként a jövő évet érintő - adóváltzáskat. I. AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓT ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOK Időszaks elszámlású ügyletek Időszaks

Részletesebben

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA

ELSZÁMOLÓEGYSÉGES NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER SZABÁLYZATA Budapest Országs Önkéntes Kölcsönös Nyugdíjpénztár RENDSZER SZABÁLYZATA Hatálys: 2010. július 1. Elfgadva: 2010. június 28. Tartalm 1. Bevezetés... 3 2. Alapelvek... 3 2.1 Igazságsság... 3 2.2 Pntsság...

Részletesebben

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása

Közgyógyellátás és a jogosultság nyilvántartása Közgyógyellátás Hatósági ügy neve: Közgyógyellátás és a jgsultság nyilvántartása A hatáskörrel Gyógyszerkeret megállapítására: jegyző székhelye szerinti MEP rendelkezdő szerv neve Közgyógyellátási igazlvány

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés

Prototípus, termék-, technológia- és szolgáltatásfejlesztés Tanácsadás Pályázatírás Támgatás lehívása Utókövetés Prttípus, termék-, technlógia- és szlgáltatásfejlesztés Gazdaságfejlesztési és Innvációs Operatív Prgram KÓDSZÁM GINOP-2.1.7-15 A pályázati kiírás a

Részletesebben

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása

NYITOK Hálózat a Társadalmi befogadásért program bemutatása NYITOK Hálózat a Társadalmi befgadásért prgram bemutatása A Nyittt Tanulási Közpntk (NYITOK) kncepciójának kidlgzója, a prgram szakmai fejlesztő- és támgató partnere: A SZETT bemutatása A 20 éves múltra

Részletesebben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben

Nagyvárosi térségek és regionalizmus Izraelben A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 aznsítószámú Nemzeti Kiválóság Prgram Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támgatást biztsító rendszer kidlgzása és működtetése rszágs prgram című kiemelt

Részletesebben

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015.

JELENTÉS. A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának. Nemzeti Munkaügyi Hivatal ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK. 15092 2015. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS A központi alrendszer egyes intézményei pénzügyi és vagyongazdálkodásának ellenőrzése Nemzeti Munkaügyi Hivatal 15092 2015. június Állami Számvevőszék Iktatószám: V-0746-148/2015.

Részletesebben

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia

Pályázati felhívás az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia Pályázati felhívás az EGT Finanszírzási Mechanizmus 2009-2014-es időszakában a Megújuló Energia prgram keretében megjelenő HU-03 ----- jelű Megújuló energiafrrásk fenntartható hasznsításával kapcslats

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

"-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere

-- 'AlJ ~ ///1/ l. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Előterjesztés a kőbányai hátránys helyzetű gyermekek sprtcélú, valamint hazánkat nemzetközi szinten képviselő gyermekek sprttevékenysége 2011.

Részletesebben

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó!

Szociális ügyek. Tisztelt Felhasználó! Szciális ügyek Tisztelt Felhasználó! Az alábbiakban megtalálhatja a Plgármesteri Hivatal Közigazgatási Osztály Hatósági Csprt Szciálplitika által intézett leggyakribb ügyek listáját. Aktív krúak ellátása

Részletesebben

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról

Tájékoztató az Általános Szerződési Feltételek 2012. június 20-i változásáról Tájékztató az Általáns Szerződési Feltételek 2012. június 20-i váltzásáról Tisztelt Ügyfelünk! Tájékztatjuk Önt, hgy a Betét Üzletszabályzat és annak mellékletei (az egyes betéti termékek általáns szerződési

Részletesebben

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV

MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI KÉZIKÖNYV Jóváhagyta Ellenőrizte Készítette Név Aláírás Dátum TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1. MINŐSÉG POLITIKA...4 2. AZ ISKOLA BEMUTATÁSA 5 2.1. LEÍRÁS 5 2.2. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS.5

Részletesebben

Etikai Kódex Dometic Csoport

Etikai Kódex Dometic Csoport Etikai Kódex Dmetic Csprt 1. Alapelvek és általáns követelmények 1.1 Alapelvek Levél az Elnöktől A Dmetic Csprt tevékenységét bővítő multinacinális vállalatként elkötelezte magát amellett, hgy felelős

Részletesebben

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése

KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ. Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében. Innovatív, integrált térségi szolgáltatások létesítése KÖLTSÉGVETÉSI SPECIFIKÁCIÓ a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Prgram keretében Innvatív, integrált térségi szlgáltatásk létesítése címő tervezési felhíváshz Kódszám: TIOP- 3.5.1-09/1 A prjektek az Európai

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó

Bodorkós Ferenc polgármester. Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó Beszámló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatk 2015. évi ellátásáról Bdrkós Ferenc plgármester Dr. Görög István jegyző Kissné Sághi Rita igazgatási előadó A beszámlót figyelemmel Magyarrszág helyi

Részletesebben

Az Audit Network Hungary Kft. a 2013. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont

Az Audit Network Hungary Kft. a 2013. december 31-ei fordulónapra elkészített, összevont Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere )S:~. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 2013. évi költségvetési

Részletesebben

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző

Dr. Görög István jegyző. Dr. Görög István jegyző Eszközbeszerzési pályázat az önkrmányzati ASP rendszerhez történő csatlakzás érdekében Dr. Görög István jegyző Dr. Görög István jegyző Az előterjesztést Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi

Részletesebben

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója

Velem községi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója E L Ő T E R J E S Z T É S Velem községi Önkrmányzat Képviselő-testületének 2009. nvember 27-ei testületi ülésére Tárgy: Előterjesztő: Összeállíttta: Melléklet: Velem községi Önkrmányzat 2010. évi költségvetési

Részletesebben

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015

KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KÜLTERÜLETEK BIZTONSÁGA 2014-2015 KIEMELT, POLGÁRŐR BŰNMEGELŐZÉSI PROGRAM PROGRAMINDÍTÓ FÓRUM 2014. február 15. ELFOGADVA: AZ OPSZ 2014. JANUÁR 17-EI ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉN HOZOTT, ELN/5/2014. SZÁMÚ HATÁROZATÁVAL

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 31/2013. (XII.20. ) Ö N K O R M Á N Y Z A T I R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 7. számú előterjesztés a Képviselő-testület 2013.12.19.-i ülésére MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL

SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL SZOCIÁLIS ÉS GYÁMHIVATAL 9022 Győr, Türr István utca 1. - 9020 Győr Pf.: 36 - Telefn: +36 (96) 326-244; 326-453 - Fax: +36 (96) 518-220 E-mail: gyamhivatal@gyrkzig.hu - Hnlap: www.gyrkzig.hu 2 Államigazgatási

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyta: Dévaványa Várs Önkrmányzat Képviselő-testülete a /2011.(. ) sz. Kt. határzatával 1 TARTALOMJEGYZÉK I. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. Az intézmény

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

A Biblia Szövetség alapszabálya

A Biblia Szövetség alapszabálya A Biblia Szövetség alapszabálya I. Bevezető rész 1.. Az alapítók az egyesület céljának elérése végett azkat a keresztyén hitre juttt egyháztagkat kívánják a szervezetbe összefgni, - akik készek munkálni

Részletesebben

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve

FELHÍVÁS. a fiatalok társadalmi aktivitásának növelésére. A felhívás címe: Komplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve FELHÍVÁS a fiatalk társadalmi aktivitásának növelésére A felhívás címe: Kmplex ifjúsági fejlesztések új nemzedék újratöltve A felhívás kódszáma: EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Magyarrszág Krmányának felhívása az

Részletesebben

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési

Az Államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint az Államháztartás működési Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármestere :\. kerület Kúhányai i:i víselö-ll'stüiet ülése Tárgy: Javaslat a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Képviselőtestületének.../20

Részletesebben

A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u ; adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) által forgalmazott

A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u ; adószám: , a továbbiakban: vállalkozás) által forgalmazott Iktatószám: Tárgy: SZ/71/00084-0009/2016 Elsőfkú bírságt és kötelezést kiszabó határzat A Bárdi Autó Zrt. (1089 Budapest, Orczy u. 44-46.; adószám: 12229132-2-44, a tvábbiakban: vállalkzás) által frgalmaztt

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 4/2002. (II.1.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 4/2002. (II.1.) számú r e n d e l e t e az iparsíttt technlógiával épült lakóépületek energiatakaréks felújításának támgatásáról Nyíregyháza Megyei Jgú Várs

Részletesebben

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét

A Kormányhivatalok közneveléssel kapcsolatos feladatai A tanévben Kecskemét A Krmányhivatalk közneveléssel kapcslats feladatai A 2013-2014. tanévben 2013.08.29. Kecskemét Az előadás témái 1. Flyamats feladatk Járási Hivatal Oktatási Fősztály 2. Időszaks feladatk Járási Hivatal

Részletesebben

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16.

SZÉKELY ERIKA. Szaktanácsadás támogatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában. Kecskemét, 2014. 05.16. SZÉKELY ERIKA Szaktanácsadás támgatási lehetőségei a VP 2014-2020 időszakában Kecskemét, 2014. 05.16. Hangsúlyban a tudásátadás és az innváció A VP 2014-2020-ban a tudásátadás és az innváció előmzdítása

Részletesebben

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai

A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt projekt céljai A TÁMOP 2.4.8-12 kiemelt prjekt céljai Előadó: Nesztinger Péter közigazgatási főtanácsadó Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Igazgatóság E-mail cím: nesztingerp@lab.hu Telefnszám: +36

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a 2013. április 17. napján tartandó Képviselő-testületi ülésre Készítette: Müller Kinga Intézményi irdavezető Tárgy: Javaslat a szciális

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

A l a p s z a b á l y a

A l a p s z a b á l y a A Magyar Senir Glfzók Társaságának A l a p s z a b á l y a 1. A Magyar Senir Glfzók Társasága (a tvábbiakban: Társaság) a hatálys magyar jg szerint létrehztt civil szervezet (egyesület). 2.1. A Társaság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Közép-Dunántúli Operatív Program. Regionálisan kiegyensúlyozott, vonzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Közép-Dunántúli Operatív Prgram Reginálisan kiegyensúlyztt, vnzó telephelyi, iparterületi infrastruktúra kialakítása Kódszám: KDOP-2007-1.1.1 A prjektek az Európai Unió támgatásával,

Részletesebben

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata

Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata Nagycenki Közös Önkrmányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata A Magyarrszág helyi önkrmányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (tvábbiakban: Mötv.) 84-86.. alapján Nagycenk- Pereszteg-Fertőbz

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012.

NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK ÉLETET AZ ÉVEKNEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. NYUGDIJASKLUBOK ÉS IDİSEK "ÉLETET AZ ÉVEKNEK" ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE M U N K A T E R V E 2012. 2 A Nyugdíjasklubk és Idısek Életet az éveknek Országs Szövetsége 1989. március 29-én alakult 139 klub részvételével.

Részletesebben

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL

ZÁRÓ VEZETŐI JELENTÉS TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL TEVÉKENYSÉGELEMZÉS ÉS MUNKAKÖRI LEÍRÁSOK KÉSZÍTÉSE SZÁMÍTÓGÉPES ADAT- BÁZIS TÁMOGATÁSÁVAL Kerekegyháza Várs Önkrmányzata részére ÁROP szervezetfejlesztési prjekt 2010. 04. 30. 2 / 34 Tartalmjegyzék 1.

Részletesebben

-tts. számú előterjesztés

-tts. számú előterjesztés Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Plgármcstere -tts. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat 201 évi költségvetéséről

Részletesebben

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének. 18/2016.(XI.25.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról JÁSZDÓZSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Képviselő-testületének 18/2016.(XI.25.) önkrmányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Jászdózsa Község Önkrmányzatának Képviselő-testülete a Magyarrszág Alaptörvénye 32.

Részletesebben