Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja"

Átírás

1 Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre számot tartó információról vagy eseményről, amelyet szívesen látna Tárkányi Lapozgatóban ossza meg lakótársaival és írja meg címre. Köszönetünket fejezzük ki Bernáth Tibor Úrnak, a Proventus Trade Kft Ügyvezető Igazgatójának, hogy a Tárkány községről szóló anyagot megjeleníttette a Presztízs Pannon magazinban. Ezáltal kis falunkat az ország különböző részein megismerhették. Ezt az anyagot is szeretnénk Önöknek bemutatni. ( oldal)

2 2. oldal Tárkány Község lapja szeptember Óvodai Hírek Beszámoló a 2013/2014 es tanévről Tárkány-Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája TÁRKÁNY Személyi ellátottság Az óvoda személyi állománya: 16,5 fő Óvoda vezető 1 fő az óvodapedagógusok számából Óvodapedagógus 6 fő Pedagógiai asszisztens 1 fő Élelmezésvezető 1 fő Gondozónő 3 fő Szakácsnő 1 fő Konyhai dolgozó 4 fő Karbatartó 0,5fő A 2013/2014-as tanévben a 6 óvónői álláshely mindegyike szakképzett óvodapedagógussal volt betöltve. A hatodik óvónői állásra Balázs Zsuzsanna kisbéri pedagógus lett kinevezve, ő szeptember 16-tól dolgozik nálunk. Csuta Mónika január 11- től Gyes mellett teljes munkaidőben vissza jött dolgozni. Valamennyien nagy szaktudással és lelkiismeretes munkával igyekeztek a rájuk bízott gyermekeket oktatni nevelni. Az idei tanévtől lehetőség nyílt pedagógiai asszisztens alkalmazására. Erre az álláshelyre Lessi Bernadett nyert felvételt. Molnár-Temesi Zsuzsanna gyógypedagógus, logopédus év elején diszlexia vizsgálatot végzett a nagycsoportos gyermekek körében. Ennek eredménye alapján határozta meg, hogy kinek van szüksége logopédiai ellátásra, illetve fejlesztőpedagógiai foglalkozásra. A felmérés alapján logopédiára járt: 13 fő ( ebből 1 fő SNI-s) Fejlesztő foglakozásban részesült: 17 fő 1 fő SNI-s gyermek Fejlesztőpedagógusként ezen felmérés alapján foglalkozom heti négy napon a kiszűrt gyermekekkel. Közülük 10 főnek, valamint az 1 fő SNI-s gyermeknek heti 2 óra foglalkozást írtak elő. A csoportbeli fejlesztés és a külön fejlesztő foglalkozás is eredményeket mutat. Nagy segítség a gyermekeknek ez a lehetőség, szintén a fejlődésüket szolgálja. Vannak olyan gyermekek, akik rászorulnak a külön foglalkozásra. Valamennyi csoportban magas színvonalú nevelőmunka folyik. Erről a szülők - mint nevelőpartnereink - is meggyőződhettek Nyílt napjainkon. Valamennyien magukévá tették óvodánk Tevékenységközpontú nevelési programját. A gyermekek hazavitt rengeteg munkája is bizonyítja, hogy ebben a szellemben végzik feladatukat, nyújtanak ismereteket. A Nyílt napokon is komplex foglalkozást mutattunk be a szülőknek mely minden nevelési területet átölelt. Az előző tanévben próba intézményként részt vettünk a Pedagógiai Szakmai Ellenőrzésben. Nagyon jó minősítéseket kaptunk, a leg messzebb menőkig meg voltak elégedve a munkánkkal. Ezt bizonyítja az is, hogy a vezető tanfelügyelő, Wölfling Zsuzsa ajánlására előadóként vehettem részt március elején a Kőbányai Pedagógiai Napokon. Az ellenőrzésen szerzett tapasztalatainkat, élményeinket, ezzel kapcsolatos érzéseinket kellett megosztanom az érdeklődő óvónőkkel. Úgy érzem, eddigi pályafutásom legnagyobb szakmai elismerését kaptam meg ezzel a megtisztelő feladattal. Az intézmény többi dolgozójának munkavégzéséről : A gondozónők, akik az óvónők közvetlen segítői, szintén odaadóan végzik munkájukat. Elfogadták nevelési programunkat, az óvónők irányításával tevékenykednek. A kisgyermekek szeretete, a gondozási feladatok maradéktalan ellátásáért köszönetet mondanék nekik is. Az élelmezésvezető Németh Adrienn által összeállított étrend a gyermekeknek és a mai kor elvárásainak megfelelő. Tápanyagokban gazdag, vitamindús ételt kínál. Nagy gonddal és odafigyeléssel tervezi meg az étlapot. Muszáj erre kiemelt figyelmet fordítani, hiszen szeptemberétől életbe lép az új táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet, amelyben nagyon megszigorítják az eddiginél is kedvezőtlenebb előírásokat. A előírások be nem tartása esetén komoly büntetésre lehet számítani, amelyeknek nem szeretnénk kitenni magunkat. A konyhai dolgozók, akik a gyermekeknek a finom ételeket készítik, szintén tudásuk legjavát adják. Ezt mutatja, hogy aki a faluban megfordult, csak jó hírünket erősítette ezen a területen is. Az óvoda tisztasága a dajkákat dicséri. A tavalyi tanévtől rájuk hárult ez a feladat. Rugalmasan kezelték, elosztották egymás között a feladatokat. Nagyon fontos ez, mivel az elvárások egyre fokozottabban jelentkeznek a tiszta és esztétikus környezet megléte iránt. Tárgyi feltételek A 2013/2014-es tanévben a foglalkoztató eszközök, illetve a pedagógiai munkát segítő folyóiratok, szakkönyvek folyamatosan érkeztek az óvodába, melynek anyagi fedezetét az Önkormányzat biztosította intézményünknek. Az alapvető eszközök, melyet a törvény előír, biztosított volt ebben a tanévben is. Költségvetésünkbe csak a legfontosabb működéshez szükséges eszközök kerültek be. Ezzel is igyekeztem szem előtt tartani a jól átgondolt beszerzéseket. A gyermekek által felhasznált anyagok, valamint a konyhai felszerelések pótlása az idei évben is megtörtént. Az óvoda tisztasági meszelése a konyhára terjed ki a nyár folyamán. Sajnálatos módon az IPR pályázati lehetőséget elvették az óvodáktól, ezért az idei tanévben ez irányú bevételünk nem volt. Idén azonban újra pályázhattunk, ez jelenleg folyamatban van, az eredményéről még nem tudok beszámolni. Amennyiben sikerül, akkor Ft-ot tudunk a gyermekek javára fordítani. Munkatervünkben meghatározott feladatok ellátása Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. (Folytatás a következõ oldalon)

3 2014. szeptember Tárkány Község lapja 3. oldal Pedagógiai programunk A tevékenység központú pedagógiai program. Egész napunkat ez hatja át. Lényege, hogy minden ismeretet tevékenykedtetés útján ismerjenek meg a gyermekek. Ezáltal fejlődjék finommozgásuk, kézügyességük, megfigyelőképességük, emlékezetük. Mindezeket a pedagógusok foglakozásokon, játékidőben, szinte az egész nap folyamán gyakorolják a gyermekekkel. A szülők is betekintést nyerhetnek óvodánk életébe. Minden hónapban van olyan program, amikor személyesen is bejöhetnek, részt vehetnek rajta. Családlátogatásokon megbeszélik az esetlegesen felmerülő gondokat, hogy együttnevelve történjen a gyermekek fejlesztése. Közös döntésünk, hogy elérjük azokat a szülőket is, akik nem érdeklődnek gyermekük iránt. Minden szülőt megkeresnek az óvónők januárban és a vezetői szobában elbeszélgetnek a szülővel gyermeke fejlettségi szintjéről. Kialakítjuk a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt közötti alapvető udvariassági szabályokat, egymás iránti érzékenységüket, és azt, hogy figyelni kell másokra. A baráti kapcsolatokat erősítjük. A gyermekek nem közösítenek ki senkit sem a csoportban, erre fokozott figyelmet fordítunk. A multikulturális tartalom megjelenik az ütemtervekben. Ez irányú önképzés minden pedagógusnak követelménnyé vált. Nagy gondot fordítanak a másság elfogadására, elfogadtatására, mely megfigyelhető a gyermekcsoportokban is. Kiemelt feladatunk volt még a gyermekek szociális személyiségjegyeinek fejlesztése: Egészségügyi szokások kialakítása Udvariassági szokások kialakítása - ezen szokások kialakítása teszi lehetővé, hogy együtt tevékenykedjen kisgyermek a csoportban A játék mint fő feladatunk Vele megismeri a gyermek a környező világot A gyermek játéka személyiségének fő tükrözője Mint leggyakoribb tevékenysége a fejlesztés legfőbb eszköze is Az óvónők a játékok egész tárházát kínálják a gyermekeknek A játékeszközök vásárlásánál az óvónők a fejlesztés lehetőségét tartják szem előtt Az együttjátszás a legnagyobb örömet jelenti gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Gyermekeink fejlesztését szolgálja az óvodában megvalósult fejlesztő pedagógiai munka, a beszédhibák javítását szolgáló logopédus munkája, illetve a szintén óvodai keretek között működő gyógypedagógus tevékenysége is. Helyzetelemzés A 2013/2014-es tanévben az alábbiak szerint alakult az intézmény létszáma ( okt. 01. statisztika szerint ) : Kiscsoport: 20 fő Középső csoport: Nagycsoport: 17 fő 27 fő.. 64 fő Ez valójában nem az állandó létszámot jelenti, mivel elköltözés, illetve letelepedés miatt a létszám állandóan változik. A gyermekek óvodába való felvételéről, az óvoda kötelező látogatásáról a köznevelési törvény rendelkezik. Ennek meghatározása a házirendünkben is szerepel. A jelen tanévben minden jelentkező igényt ki tudtunk elégíteni. Az törvény úgy módosult, hogy az a gyermek, aki folyó év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. Az idei tanévben 9 kisgyermeket küldtünk a kisbéri Pedagógiai Szakszolgálat felé vizsgálatra. Valamennyi vizsgálati eredmény megérkezett. Mindegyik gyermek ismétli a nagycsoportot. A még egy év óvodai neveléssel ezeknek a gyermekeknek lehetőséget adunk a majdani sikeres iskolakezdéshez. Beiskolázás Nagycsoport létszáma 27 fő Ebből évről visszamaradt 3 fő 2013 január-februárban beíratott 1 fő Elköltözött, másik óvodába jár 2 fő Logopédiára jár 13 fő Fejlesztő pedagógiára jár 17 fő Vizsgálat elé utalva 2014 tavasz 9 fő Nev. Tan. még egy év óvodát javasolt 9 fő Az I. osztály létszáma 17 fő. Ebből 2 gyermek nem a helyi iskolába fog járni. Gyermekvédelem 13 fő veszélyeztetett 27 fő hátrányos helyzetű 21 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló volt az intézményben. A következő tanévre beírt gyermekek létszáma: 15 fő. Ez azonban a nyár, illetve az ősz folyamán változik, mivel sok szülő nem veszi figyelembe a beíratás időpontját, csak később gondolja meg a gyermek óvodai felvételét. Úgy ítélem meg, hogy a tanévre tervezett feladatokat, programokat a munkatervünkben meghatározottaknak megfelelően sikeresen elvégeztük. Január hónapban minden szülő értesült gyermeke fejlettségéről, neveltségi szintjéről. A pedagógusok elismertségét jelzi az, hogy a beszélgetés után észrevehetővé vált az otthoni foglalkozások mennyiségének növekedése. A szülők részéről is egyre jobban tudatosodik, hogy az esetleges bírálat a gyermek érdekét szolgálja, a dicséret viszont még jobb eredményre kötelez. Egyre inkább igazi partnerként vesznek részt a nevelésben, s belátják, hogy közösen, együttműködve segíthetjük elő gyermekük fejlődését. Tárkány, Rádokiné Nagy Éva óvodavezető

4 4. oldal Tárkány Község lapja szeptember Óvodai életképek Bábszínház Bábszínház Alma ragasztás Őszi fa festése Őszi fa festése Az elkészült almák

5 2014. szeptember Tárkány Község lapja 5. oldal A XVIII. század elején az 1714-es feljegyzések szerint, a török dúlás után újratelepítették a falut. Az írások szerint ezzel egy időben a református egyház a faluban megszervezte az oktatást is. Ha ez igaz, de miért is ne hihetnénk neki, az idén szeptemberben 300- adik tanév kezdődik kis falunkban. Különösen nagy öröm számunkra, hogy minden évben gyarapodik szépül iskolánk. Az elmúlt tanév az alábbiak szerint alakult: Tárgyi felszereltségünkről E tanévben legmeghatározóbb volt az interaktív táblák használatának elsajátítása, gyakorlása. Gyermekeink élvezettel használják, sőt harcolnak: ki lehessen táblás teremben. A későbbiekben, ha lehetőségünk nyílik erre a többi terem felszerelése is fontos lenne, ehhez szükséges igényünket jeleztük a fenntartó felé. A tornaterem nem felel meg az előírtaknak, a testnevelés óraszámának emelkedésével együtt nőnek a gondjaink is. Vizes az épület, megoldást várunk a szigeteléstől, ablakcserétől, valamint egy tornaterem építésétől. Tárkány Község Önkormányzatának pályázata érinti iskolánkat is: külső szigetelés, pucolás, részleges nyílászáró csere, fűtés korszerű szabályozása, mely jelenleg is tart. Igazán szép, esztétikus környezet várja diákjainkat. Az iskolát szépen kimeszelve, kitakarítva vehetjük birtokunkba szeptemberben. Az iskola épületének frissítő Iskolai Hírek Tárkány- Ete Általános Iskola bemutatkozása, 2013/14 tanév eredményei meszelésére került sor, ehhez részben rendelkezésünkre állt, adományból belső falfesték, így színesebb termekben kezdődhet a tanítás. Szeptemberben két tanterem iskolabútorai is megújulhatnak. A pedagógiai munka különösen kiemelt területei voltak e tanévben mérési eredmények javítása füzet-vezetés egységesítése olvasás minőségének javítása hiányzás visszaszorítása IPR program továbbvitele Tanórán kívüli tevékenységek Nemcsak a tanórán, de a délutáni elfoglaltságok is sok élményt adtak gyermekeinknek: 3 napközis csoportunk működött, heti 5 órában volt nyitva a könyvtárunk. Sok szakkört látogathattak tanulóink: német, magyar, sport, ügyes-kezek, informatika, elsősegély-nyújtó, énekkar, matematika. Természetesen korrepetálást is tartottak pedagógusaink valamennyi tantárgyból. 52-e n a Tóth József UFC-ben fociztak Versenyeredményeink Megyei verseny: Katasztrófa védelmi verseny megyei 2 hely Területi versenyek: Természetismereti verseny 2 csapattal Zrínyi matematika verseny 7 fő részvétele Sport területén: Bozsik programban megyei első helyezés Tóth József UFC-ben két korosztályunk megyei bajnokok lettek Házi versenyeink: Matematika verseny 45 fővel Őszi rajz verseny 36 fővel Elsősegély vizsga: 6 fő 8. osztályos tanulónk sikeres vizsgát tett. E megmérettetések sok energiát, rendszeres plusz munkát, felkészülési időt igényeltek diáktól, pedagógustól és gyakorta a szülőktől is. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát, mellyel diákjaink tudását, rátermettségét fejleszttették, s nem utolsó sorban iskolánk hírnevét öregbítették. Mint minden évben most is várakozással nézünk az új tanév elé, igyekszünk továbbra is mindenben segíteni diákjaink előre menetelét. A 300 év valamennyiünket erre kötelez.

6 6. oldal Tárkány Község lapja szeptember Iskolai életképek Napközis tábor augusztus Napközis tábor Napközis tábor bicikli túra Indulhatunk Évnyitó 1. osztály Évnyitó Évnyitó 8. és 1. osztály 1. osztály

7 2014. szeptember Tárkány Község lapja 7. oldal TÁRKÁNYI FALUNAP szeptember 27. (Szombat) 8.00 Pörköltfőző verseny 9.00 Nemzetközi Tűzoltóverseny Tárkányi Vadásztársaság trófea kiállítás Lovas bemutatója a Tárkányi Polgárőr Egyesület Lovas tagozatának és vendégeinek KRESZ vetélkedő, kerékpár ügyességi verseny (Török István kmb.) Megnyitó A délelőtti versenyek értékelése Faluebéd ingyenes (14.30 után nem tudunk ebédet biztosítani) Hóvirág Népdalkör (vezető: Turják Gyuláné) Flamingó kulturális csoport (Felkészítő: Szabó Józsefné) Szivárvány tánccsoport (Felkészítő: Szőke Annamária) Lakatos Zsolt Mini manók ( Felkészítő: Tolnai Miklósné) Nemzeti Adó és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóság bemutatója Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó-kupa Gyermekek részére lovas kocsikázás (Biczó Attila) Kerékteleki Dalkör Sylver Soul (Verpeléti rock csapat) Foky (Foch Attila a tavalyi Fásy Szupersztár harmadik helyezettje Gyere-Gyere mulass velünk (Felkészítő: Szabó Józsefné) együttes 30 éves Jubileumi koncertje Tábortűz gyújtás Falunapi bál Egész nap Büfé, Kürtös kalács, légvár, láncos körhinta várja a kedves lakosságot, vendégeinket

8 8. oldal Tárkány Község lapja szeptember Településünkön július elején nyílt meg a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ tárkányi telephelye. A Nyugdíjas Klub Hírei önmaguk ellátására részben képes lakosok számára. A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása a hasznos időtöltés mellett, a higiéniai szükségletek biztosítása (fürdési, mosási, vasalási lehetőség). A klub étkezőjében a tagok elfogyaszthatják akár a az otthonról Az intézmény biztosítja a idősek nappali ellátását és a házi segítségnyújtást, illetve a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot. Az idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában. Az idősek klubja keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és, vagy idős koruk miatt hozott, akár az oviból hozzánk szállított szociális ebédet. Feladatunk a tagok egészségi állapotának figyelemmel kísérése, családi kapcsolatok ápolása, szociális célú hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás. Lehetőség van kézműves foglalkozásra, zenehallgatásra, kihelyezett könyvtár igénybevételére, irodalmi előadások, filmklub,, egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő tevékenységek / vetélkedők, társasjáték, segítő beszélgetés/ végzésére. Céljaink között szerepel klubtagjaink részére központilag szervezett színvonalas rendezvények és társklubok látogatása pl. közös farsangi és szüreti mulatság; egészségnap, Idősek Világnapja, vetélkedők; kirándulások, stb. Térítés ellenében manikűrt, pedikűrt, fodrászt igény szerint havonta biztosítunk. A Házi Segítségnyújtás célja segítséget nyújtani a falunkban élő idős, beteg, mozgásában korlátozott, illetve szociálisan rászorult személyek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Azon egyének igényeit elégíti ki, akik az idősek klubjába már nem tudnak bejárni, de szakosított intézményi elhelyezést még nem kívánnak igénybe venni. Segítséget kap minden olyan igénylő, aki életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartása mellett rászorulnak, s ragaszkodnak megszokott környezetükhöz. A gondozó szolgálat segítséget nyújt életvitelükhöz személyi és szűkebb környezeti tisztaságuk biztosításához, érdekeik védelméhez, kulturális igényeik kielégítéséhez, társas kapcsolataik ápolásához. A leggyakoribb ellátandó tevékenységek: segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, (Folytatás a következõ oldalon)

9 2014. szeptember Tárkány Község lapja 9. oldal bevásárlás, takarítás (szűkebb környezet), ágyazás, mosás, mosogatás, étkezésnél segítségnyújtás, gyógyszerbeadás, környezetével kapcsolattartás, gyógyszerek felíratása, kiváltása, orvos lakásra hívása, háziorvossal konzultáció, felügyelet, beszélgetés, postai ügy intézése, környezettanulmány készítése, kapcsolattartás elősegítése külső intézményekkel. szociális ebéd házhozszállítása. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi nyugdíjas klubbal, oktatási intézményeinkkel, rendőrségi körzeti megbízottal, házi orvossal. Ezen tevékenységek igénybevétele térítési díj mentes, mivel azt az önkormányzat költségvetése átvállalta. Szeretettel várjuk az olyan idős korú személyeket, akiket érdekelnek a korábban felsoroltak és szeretnék igénybe venni bármelyiket. Intézmény vezetője: Vígh Gusztáv Istvánné Munkatársai: Tóth Csabáné, Vargáné Nyikus Zsuzsanna, Vasasné Széles Szilvia A népdalkör 2000-ben alakult, 11 fővel. Jelenleg 10-en vagyunk. Szeretünk énekelni, gyűjtjük a rég, helyi népdalokat, amit repertoárunkba beépítünk. Több helyi és vidéki rendezvényen részt vettünk. Tagjai vagyunk a Vass Lajos és a Kórusok és Zenekarok S z ö v e t s é g é n e k. Országos minősítőn is rész vettünk a KÓTA és Vass A tárkányi Hóvirág népdalkör bemutatása Lajos Szövetségek szervezésével. Már ben országos minősítőn ezüst, 2003-ban pedig arany fokozatot kaptunk. Ez igáig 4 arany és 5 ezüst fokozatot érdemeltünk ki. Különböző fellépések alakalmával pedig elismerő okleveleket kaptunk. A sikeres fellépések érdekében hetente kétszer járunk össze énekelni. A népdalok szeretete tartja össze a népdalkör tagjait. Sajnos fiatalítani ez idáig nem tudtunk, nagy szeretettel és szívesen várnánk a nótázni, énekelni kedvelőket csoportunkba. Fő támogatónk a helyi önkormányzat. Turják Gyuláné Hóvirág Népdalkör vezetője

10 10. oldal Tárkány Község lapja szeptember

11 2014. szeptember Tárkány Község lapja 11. oldal

12 12. oldal Tárkány Község lapja szeptember A tárkányi közel 20 éves múlttal rendelkezik, ez idő alatt jelentős sikereket tudhat maga mögött. Az évek során többször újra kellett szervezni. Jelenleg 30 fő a létszámunk A kisigmándi Polgármester kérésére a Szivárvány Tánccsoport 2011.szeptemberében alakult tárkányi és kisigmándi táncolni szerető lányokból. A csoport vezetője Szőke Annamária,aki korábban a Tárkányi Flamingó Tánccsoportban táncolt 12 évig. A csoport tagjai szintén a Flamingó Tánccsoportban táncoltak: Talabér Flóra,Lakatos Enikő,Sándor Brigitta,László Jennifer. A kisigmándi lányok: Bartal Regina,Bartal Csenge és Nemes Szabina oszlopos tagjai lettek a csoportnak.a csoporthoz ősszel csatlakozott Bábolnáról Rádoki Luca is. Felléptek Romániában a Tárkányok Találkozóján,minden évben résztvevői a Székesfehérváron és Abasáron megrendezett táncfesztiválnak. Komáromban a Szixi-faktoron és Tatán a területi táncversenyen első helyezést értek el. Aktív résztvevői a gyermelyi, Flamingó Kulturális Csoport 2 gyermekcsoport és 1 felnőtt csoport működik. Célunk gyermekeinkkel együtt szórakozni, szórakoztatni. Műsoraink több m ű f a j b ó l t e v ő d n e k össze: tánc, ének, színjátszás, kabaréjelenetek. Kitartó munkával, fegyelemmel és szorgalommal dolgoznak azon, hogy a műsoraikon mindenki Szivárvány Tánccsoport vérteskethelyi és császári mazsorett fesztiváloknak. Fellépéseik színesítik a bábolnai, kisigmándi,tárkányi,b anai,mocsai,etei,ászár i falunapok rendezvényeit.léptek már fel futóversenyen,sport rendezvényeken,idősek karácsonyán és farsangon is. Széles palettájukon megtalálható a csárdás, modern mazsorett, pomponos latin számok, twist,hip-hop és country is. Minden évben új számokra új koreográfiákat tanulnak be.a próbákat Kisigmándon a Faluházban vagy Tárkányon a Művelődési házban tartják heti egy alkalommal két órában júliusbában megalakult a lelkes tárkányi gyerkőcökből álló kiscsoport is,akik jelenleg 13-an táncolnak heti egy órában.a csoport szeretne új k e l l é k e k e t, r u h á k a t vásárolni,amelyhez a kisigmándi és a tárkányi Önkormányzat nyújt segítséget a jövőben.köszönet érte Mészáros Tamásné Polgármester nagyon jól érezze magát. Tárkány és a környező települések rendezvényeinek rendszeres fellépői. A csoport vezetője: Szabó Józsefné asszonynak és Pécsvárady Attila Polgármester úrnak. Itt szeretnének köszönetet mondani a Polgármestereknek, a kisigmándi és tárkányi Önkormányzatnak, Földes Kálmánnénak, Szluka Lászlónak, Szőke Zoltánnak és Szőke Zoltánnénak és nem utolsó sorban Udvardi Mihálynénak, akik anyagilag támogatják a csoportot és varrják a szebbnél szebb fellépő ruhákat. Köszönet jár a többi szülőnek,akik biztosítják,hogy a lányok a fellépésekre időben odaérjenek. A Szivárvány Tánccsoport felvételt hirdet a csoportjába.ha szereted a zenét,a mozgást,szívesen táncolnál velünk,akkor gyere és próbáld ki magad közöttünk!további információért keress bennünket a facebookon: https://www.facebook.com/ SzivarvanyTanccsoport. Várunk minden kedves érdeklődőt sok szeretettel!!

13 2014. szeptember Tárkány Község lapja 13. oldal 1. A gyülekezet vezérigéje: Ne félj,te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot! Lk 12,32 2. A tárkányi gyülekezet története Tárkány falu Komárom-Esztergom megye délnyugati részén található, a Kisalföld peremén, a Bakonyalja térség részeként. Földrajzilag az Igmánd - Kisbéri medence kistáj középső részén terül el. Nevének eredetével kapcsolatban többféle feltételezés létezik. A legkorábban született feltételezés szerint honfoglalás kori kabar törzsnévről van szó. László Gyula szintén törzsnévnek gondolja a Tárkány szót, de avar korinak. Györffy György szerint a török nyelvből ered a tárkány elnevezés, amely szó vasverőket, szakrális jellegű kovácsokat jelentett. Sokak szerint személynévből ered a település neve. A legelfogadottabb feltételezés A tárkányi római katolikus plébánia A plébánia napjainkban Tárkány község lakóinak többsége a római katolikus egyházközséghez tartozik. Településünk római katolikus templomát ban építették, felszentelésére 1746-ban került sor, Szent László király tiszteletére. Az eredetileg egyhajós templom a század végi bővítést követően háromhajóssá vált. A főoltárkép különlegessége, hogy Szent László királyt és I. Szent István királyunk ránk maradt becses ereklyéjét, a Szent Jobbot együtt ábrázolja. Mintegy 40 év elmúltával felépült a plébánia épülete is ban, a magyarországi egyházmegyék határainak módosításakor a tárkányi plébánia ellátása a pannonhalmi bencés apátságtól átkerült a győri egyházmegyéhez ben történt meg az egyházközség történetének legnagyobb felújítása, melynek keretében teljesen, kívül-belül megújult a templom és a plébánia épülete. Néhány évvel később sor került a temető rendbetételére is. Vasárnaponként de. ¼ 12-kor tartjuk a szentmisét. A hitoktatás az iskolában történik, órarendi keretek között. szerint török méltóságnévből származik a név, melynek jelentése az ótörök tarqan szóval hozható összefüggésbe, ami főembert, alkirályt jelent (Kiss). A tárkányi plébániához tartozik a nagyigmándi plébánia, a kisigmándi és csépi filia, valamint a vasdinnyei misézőhely ellátása is. A közelmúltban több szép ünnepi eseményt tartottunk templomunkban: május 4-én a 8. osztályos tárkányi és nagyigmándi fiatalok bérmálkozására került sor; június 22-én, Úrnapján tartottuk a szentmise utáni hagyományos körmene-tet, június 29-én ünnepeltük templomunk búcsúját; augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén pedig a szentmise közben megszenteltük az új kenyeret. Isten áldása és Szent László király közbenjárása kísérje továbbra is egyházközségünk életét! Simonics Péter plébános ADATOK A TÁRKÁNYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉRŐL A TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE KÉSZÜLŐ HONLAPJA RÉSZÉRE A templom napjainkban A református egyház kezdetei Tárkányon a 17. századba nyúlnak vissza között a török pusztítás ellenére Komárom vármegye területén 54 anyaegyház állott fenn, melyek között ott van a tárkányi református gyülekezet is. A török pusztítás következtében elnéptelenedett települést a pannonhalmi főapátság több ízben is igyekezett benépesíteni. A községet a környékbeli református jobbágyok telepítették be, akik számára a főapátok, mint földesurak a prédikátortartást is engedélyezték. Az első ismert lelkésze Unyomi Kálmán István volt 1714-tól ben kapott engedélyt a gyülekezet a pannonhalmi főapáttól és a vármegyétől kőtemplom építésére. Az alapkövet március 31-én helyezték el, és 1800 augusztusában szentelték fel ünnepélyesen a kész épületet Zsoldos (Folytatás a következõ oldalon)

14 14. oldal Tárkány Község lapja szeptember Márton lelkészsége alatt november 5-én a templom 200 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartott a gyülekezet. Az Igét a falu szülötte Németh Lajos esztergomi lelkész hirdette, Bátky Miklós esperes úr köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, majd Töltési József gondnokkal együtt leleplezte azt a márványtáblát, amely az itt szolgált lelkészeknek és az elmúlt 200 évnek állít emléket. Lélekszáma Fényes Elek szerint 31 ref. Az 1913-as névtár szerint 2914 lakosból 597 református. A 2001-es népszámláláskor 204-en vallották magukat reformátusnak. Ekkor az egyházközség által nyilvántartott reformátusok lélekszáma ben 144-en vallották magukat református vallásúnak. Az istentisztelet időpontja: Vasár-és ünnepnapokon 14 órakor. 4. Lelkész: Vajs Tibor Egyesületünk fő célkitűzése évi megalakulása óta a közrend és közbiztonság fenntartása, a bűnözés megelőzése, gyermek és ifjúság, környezet, és katasztrófavédelmi feladatok ellátása volt. Településeink polgárai jó közérzetének, a nyugodt, kiegyensúlyozott életének egyik legfontosabb eleme a közrend és közbiztonság megfelelő állapota. ezen állapot fenntartásához nagyban hozzájárul a polgárőrségünk önzetlen szolgálatvállalásai. Az Egyesület a helyi közéletben is meghatározó bűnmegelőzési tevékenysége, mind a helyi lakosok, mind pedig a többi együttműködő szervezetek körében egyaránt elismert. Megalakulása óta tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, a polgárőrök folyamatos képzését biztosítja a vezetés. Tárkány Község Önkormkányzata szerény költségvetéséből Ft/ év anyagi támogatással biztosítja a Polgárőr Egyesület tevékenységét, A Polgárőrség hírei mely esetenként kiegészül a polgárőrség különleges kiadásaival, egyéb rendkívüli kiadások költéségével. Anyagi juttatáson felül biztosít egy 65 m2 területű önálló épületet ingyenes használatát, mely sját vizesblokkal rendelkezik, ahol az egyesület tagjai munkájukat végezihetik, öszszejöveteleiket megtarthatják, és ahol közmunkában az egyesület tagjai kialakítottak a rendőrjárőr munkáját segítő munkahelyet, és pihenőjét. Az épület teljes rezsiköltségét az Önkormányzat állja a támogatási összeg felett, a ,Ftot éves szinten jóval meghaladja az Önkormányzat által nyújtott támogatás. Éves munkájuk elismeréseként évente dicsérő okleveleket adományoz az Önkormányzat a Polgárőr Egyesület arra érdemes tagjainak. Mivel a hazai polgárőr mozgalomhoz hasonló egyesületi szerveződés nincs az említett települések körzetében, fogadókészség esetén segítjük az Alsó-Csalóközi Települések Önkormányzati Szövetségét, Guta város központ- (Folytatás a következõ oldalon)

15 2014. szeptember Tárkány Község lapja 15. oldal tal. A térségi együttműködésről megállapodás van érvényben, amit ezen ajánlatunkkal tervezzük kiegészítteni. A Tárkányi Önkormányzat tagja a Tárkányok Találkozója immáron nemzetközivé bővült együttműködésének. Ennek az együttműködésnek tagjai: Szlovákiából: Kistárkány, Nagytárkány. Romániából: Kőröstárkány. ( A találkozónak tagjai még a hazai Felsőtárkány, és Mezőtárkány településeink és községünk Tárkány.) A nemzetközi találkozónak 2006-ban, és évben községünk volt a vendéglátója, a házigazdája. A Polgárőr Egyesületünk ezen találkozó biztosításával nagymértékben hozzájárult a zavartalan, eseménymentes lebonyolításhoz, aminek elismertségét jelentette a Szlovákiából, és Romániából érkező vendégeink nagyon pozitív véleménye, ami kifejezte, hogy településeiken is nagy szolgálatot tehetne a mienkhez hasonló egyesület működése. Fogasókésziségük esetén, mi sem természetesebb, hogy a szerzett tapasztalatainkat szívesen átadjuk, hogy azokat adoptálhassék saját törvényeikhez, illetve lehetőségeikhez, sajátosságaikhoz. A Tárkányi Képviselő-testület üléseinek rendszeres meghívott vendége Róth István,a Polgárőr Egyesület elnöke, aki többek közötta településünk mezőőre is. A Komáromi Rendőrkapitányság éves beszámolója keretében, a Képviselő-testületi ülésen külön kiemelte a helyi Polgárőr Egyesületünk munkáját, mely jelentős segítséget nyújt úgy a rendőrség munkavégzése során, mint a településünk bűnügyi statisztikájának jelentős javulásában. Polgárőreink folyamatosan együtt járőröznek a rendőrség munkatársaival, tekintettel a térségünkben lévő csökkent rendőrségi létszámra. Több esetben nyújtottak segítséget az M1-es autópálya biztosításában. Részt vettek az Almásfüzítői vontat baleset helyszínének biztosításában. A éves tavaszi belvíz védekezésben kiemelt szerepet vállalt a Polgárőr Egyesületünk a helyi Tűzoltó Egyesülettel karöltve, melyet évben a Megyei Polgárőr Szövetség oklevél adományozásával is jutalmazott. Külön kiemelték azt az esetet mely folyó évben történt, ahol is a Tárkányi Polgárőrök segítve a rendőrség munkáját egy súlyosnak minősített bűncselekmény elkövetőit, forró nyomon haladva, az elkövetéstől számított 1,5 órán belül felderítette és a rendőrséggel közösen elfogta. Egyesületünk szolgálati órát teljesített évben, melyből 467 óra közös szolgálat volt a Rendőrséggel. Itt kiemelném még a rendezvény biztosítás terén 487 órát teljesítettek évben részt vettek a március ai hó helyzet miatt kialakult vismajor mentésben, majd nagy létszámmal segítséget nyújtottak a Duna áradása miatt az árvizi védekezésben is. Egyesületünk megnyerte évben a ,Ft támogatást a Polgárőrség irodaépületének teljes felújítására, melyből sikerült ezt a szép épületet teljes egészében felújítani a most látható gyönyörű szép állapotba. Reméljük, hogy az egyesület tagjai így már jobban elfognak férni, és minden igényt kielégítő új épületüket mielőbb belakják, és eredményeikkel, munkájukkal tovább öregbítik Tárkány Község hírnevét, úgy is, mint a megye legnagyobb létszámú polgárőr egyesülete. A Vadásztársaság 2004-ben alakult, mint bérkilövő társaság, majd ben területes társasággá alakult át. Mintegy 3088 hektár vadászható területen gazdálkodunk, amiből 600 hektár erdősült a többi mezőgazdasági rész. Egy állandó vízfolyás teljesen átszeli a területet. Apróvadas jellegű a terület, de nagyon szép az őzállomány és váltóvadként a szarvas illetve a vaddisznó is megtalálható. A Vadásztársaság hírei A mezei nyúl és a fácán állomány a terület adottságaihoz képest nagyon jó. Az állandó vízfolyásnak köszönhetően vizivad, azaz főként tőkésréce is megtalálható a vadászterületen. A Társaság idén ünnepelte megalapításának 10. évfordulóját, melynek alkalmából egy emléktábla készült, amit a vadásztársaság által hagyományosan megrendezett családi nap keretein belül a vadásztársaság hivatásos vadásza, Pordán Zsolt adott át a Társaság elnökének Futó Lajosnak. A Vadásztársaság jelenleg 26 tagból áll. Évente megközelítőleg 80 nagyvad kerül terítékre, melyből 15 őzbak, 20 gímszarvas, vaddisznó képzi a társaság egyik bevételi forrását. A bevételek másik részét a tagok által befizetett tagdíj, valamint a 15 őzbak trófeájából befolyt pénzösszeg képzi. (Fotók a következő oldalon)

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét

HÍRLEVÉL. Polgármesteri. Óvodai hírek 10. old. Kalendárium 12. old. Iskolai hírek 14. old. HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ. Bíró András Ez a húsvét Polgármesteri KEREK EGYHÁZA HÍRLEVÉL HÚSVÉTI KÖSZÖNTŐ Óvodai hírek 10. old. Bíró András Ez a húsvét fák, virágok megzsendülnek, mintha húznák-vonnák őket, oly sebesen, gyorsan nőnek. fiatalok megszédülnek,

Részletesebben

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old.

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. SÁRVÁRI HÍRLAP SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA XXVI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. január 10. Ez történt Sárváron 2013-ban Visszatekintés a múlt év városi eseményeire és történéseire 12-13. old. A beruházások

Részletesebben

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal

Patent. I. évfolyam 2. szám 2015. május. Orbán: 2018-ra négysávos autóút köti össze Egert az M3-assal Zabolai kirándulás Világtánc A testvérvárosi kapcsolat kialakítása érdekében füzesabonyi delegáció látogatott a székelyföldi Zabolára Nagy Csaba vezetésével. Több mint százan perdültek táncra az idei Dance

Részletesebben

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György

Cigánd legidősebb embere: Harsányi György 2011. július XI. évfolyam 2. szám CIGÁNDI www.cigand.hu www.bodrogkoz.com Cigánd legidősebb embere: Harsányi György - Hány éves Gyuri bácsi? - 92 leszek szeptemberben. -Mi a hosszú élet titka? - Tisztességben

Részletesebben

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány

KRÓNIKA PÉTFÜRDŐI. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány PÉTFÜRDŐI KRÓNIKA A Pétfürdői Önkormányzat közéleti lapja XIII. évfolyam, (137.) 2015. március 19. Szerencsésen megérkezett a több száz tonnás rakomány Március 5-én a vártnál korábban hajnali 1 óra 15

Részletesebben

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson

Az elsõáldozók egy csoportja. Márfi Gyula érsek a bérmáláson Sümeg és Vidéke 30. szám 2013. május közérdekû önkormányzati havilap A hit erõt és célt ad nekünk Az elsõáldozók egy csoportja Márfi Gyula érsek a bérmáláson Tizenkét sümegi diák és öt felnõtt részesült

Részletesebben

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség

Városháza. 2 Püspökladányi Hírek 2013. június 12. Csökkenőben a bűnelkövetések száma, nő a felderítettségi mutató, jól teljesít a rendőrség A VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT lapja XXIV. évfolyam 10. szám 2013. június 12. Ingyenes A sírásból sok kijárt már népünknek, így nem kérhetek mást, mint hogy Isten áldja a magyart! Tisztelt Olvasóink! Előző számunkban

Részletesebben

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában

Irtó (had)járat Nagykálló-Harangodon NYERTES PÁLYÁZATOK. 70 éves a strand. Krónika. A Kállai Lakodalmas. Szlovákiában XVII. évfolyam, 7. szám 2007. július A Nagykállói Önkormányzat és Nagykálló Város lapja Krónika 2 70 éves a strand Egy sikeres pályázat, közel 100 milliót hozott 4 NYERTES PÁLYÁZATOK A Kállai Lakodalmas

Részletesebben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben

Több, mint 200 új munkahely Lentiben Az elmúlt hónapokban folyamatosan élénkülõ hazai gazdaságról szólnak a hírek, amit az utóbbi negyedév 3,9%-os, az Európai Unióban kiugróan jónak mondható magyar GDP növekedési ütem is jelez és ez pozitív

Részletesebben

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS

SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS SÁRISÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK HELYI LAPJA SÁRISÁPI HÍRMONDÓ ŠARIŠÁPSKE SPRÁVY 15. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2011. AUGUSZTUS Tisztelettel meghívjuk Önt és kedves családját a 2011. augusztus 20-án és 21-én a Szent

Részletesebben

Több programmal is készültek az ünnepekre

Több programmal is készültek az ünnepekre Sajnos egyre több családban a problémák okozója a megfelelő jövedelem hiánya, a munkalehetőségek csökkenése. Nagykállóban az elmúlt évek alatt közel ezer ember kapott esélyt a közmunkaprogram keretében,

Részletesebben

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak

új Tulajdonosa lesz a vértes presszónak idôszaki havilap ingyenes iv. évfolyam 4. szám 2015. április Kellemes húsvéti ünnepeket kívá nunk valamennyi olvasónknak! Pusztavám Község Önkormányzata 2015. március 25-én rendkívüli testületi ülést tartott,

Részletesebben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben

Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben XXI. évfolyam 4. szám 2013. március 5. Megjelenik: kéthetente Négy és fél milliárddal csökken az adósságunk Több jut fejlesztésre, felújításra a kerületben BERUHÁZÁS Megnyílt a H13 Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap

HÍRADÓ. Albertirsai. 2008. február. XX. évfolyam, 2. szám. 80 Ft. Hogyan lehet. Albertirsát?: 15. oldal. élhetőbbé tenni. Közéleti és tájékoztató lap XX. évfolyam, 2. szám Hogyan lehet élhetőbbé tenni Albertirsát?: 15. oldal. Albertirsai HÍRADÓ Közéleti és tájékoztató lap Megjelenik minden hónap elsõ felében 80 Ft Megkezdődött a farsangi időszak MESÉLNEK

Részletesebben

Óvodai vásár volt. Szent György napján. Sportnap sok programmal. Nemzetközi dobókupa Nagyigmándon

Óvodai vásár volt. Szent György napján. Sportnap sok programmal. Nemzetközi dobókupa Nagyigmándon XIX. évf. 4. szám 2009. április 24-én tartottuk a nagyigmándi óvodában a 14. Szent György napi vásárt. Ha Szent György nap, akkor mindig így kezdjük a reggelt: Süss föl nap, Szent György nap! Tesszük ezt

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán

A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán XXV. évfolyam 3. szám Tolna város hivatalos honlapja: www.tolna.hu 2015. március A kommunizmus áldozataira emlékeztek Csak erőszakkal lehetett lenyomni a nép torkán A kommunizmus áldozataira emlékeztek

Részletesebben

A Cigányzenész emlékmű avatásán

A Cigányzenész emlékmű avatásán JÁSZFÉNYSZARU VÁROS LAPJA 2013. május Ára: 200 Ft 24. évfolyam 5. szám Az esős időjárás ellenére nagyszerű élményben részesülhettek azok, akik 2013. május 17-én, pénteken a Szent József téri Szabadidőpark

Részletesebben

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14

Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 Zimándy Ignác Általános Iskola Beszámoló 2013-14 1 Tartalom 1. A szakmai munka áttekintése 4 1.1 A statisztikai adatlap mutatóinak elemzése, indoklása 4 1.2 A nevelőmunkában elért eredmények 4 1.3 Az oktatómunkában

Részletesebben

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM

A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2007. JANUÁR XVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM Év eleji gondolatok 2 Újévi köszöntõk 3 Történelem, kultúra 4 Mindenki karácsonyfája 5 Képviselõ-testületi ülés 6 Hasznos

Részletesebben

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007

OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 OLTALOM KARITATÍV EGYESÜLET BESZÁMOLÓ 2007 Wesley János Kiadó Kht. Budapest, 2008 Oltalom Karitatív Egyesület TARTALOMJEGYZÉK 2007 Köszöntöm az Olvasót! (Iványi

Részletesebben

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA

AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA Az ÚJ évfolyam 1988 decemberétől megjelenik HAVONtA XXVIII.éVFOLyAm, 1. szám 2015. JANuár 20. AZ ÉV ELSŐ KŐSZEGI BABÁJA dilen dolgozni sándor AKArNAK Huszonnyolc csökkent munkaképességű embert első újszülöttje,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július

KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ. 2015. július KÖZÖSSÉGI OLDAL 2 SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ SZABADSZÁLLÁSI HÍRMONDÓ FELHÍVÁS KÖZÖSSÉGI OLDAL Tisztelt Ingatlan Tulajdonosok! Szabadszállás Város Képviselő-testületének 5/2010. (III.19.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

Szép ez a város! 2014 Július

Szép ez a város! 2014 Július 2014 Július 1 Szép ez a város! Főleg ilyenkor, nyár derekán, amikor nyílnak a virágok és üde zöld színben pompázik városunk főtere. Alig hiszem, hogy lenne olyan, aki városunkba látogatva ne ezen a véleményen

Részletesebben

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA SÜMEG ÉS VIDÉKÉNEK KÖZÉLETI HAVI LAPJA XI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Sümeg versenyelőnye Történt pedig, hogy hősünk a maga és felesége személyi jövedelemadó bevallását és néhány más fontos hivatalos iratot volt

Részletesebben