Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja"

Átírás

1 Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre számot tartó információról vagy eseményről, amelyet szívesen látna Tárkányi Lapozgatóban ossza meg lakótársaival és írja meg címre. Köszönetünket fejezzük ki Bernáth Tibor Úrnak, a Proventus Trade Kft Ügyvezető Igazgatójának, hogy a Tárkány községről szóló anyagot megjeleníttette a Presztízs Pannon magazinban. Ezáltal kis falunkat az ország különböző részein megismerhették. Ezt az anyagot is szeretnénk Önöknek bemutatni. ( oldal)

2 2. oldal Tárkány Község lapja szeptember Óvodai Hírek Beszámoló a 2013/2014 es tanévről Tárkány-Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája TÁRKÁNY Személyi ellátottság Az óvoda személyi állománya: 16,5 fő Óvoda vezető 1 fő az óvodapedagógusok számából Óvodapedagógus 6 fő Pedagógiai asszisztens 1 fő Élelmezésvezető 1 fő Gondozónő 3 fő Szakácsnő 1 fő Konyhai dolgozó 4 fő Karbatartó 0,5fő A 2013/2014-as tanévben a 6 óvónői álláshely mindegyike szakképzett óvodapedagógussal volt betöltve. A hatodik óvónői állásra Balázs Zsuzsanna kisbéri pedagógus lett kinevezve, ő szeptember 16-tól dolgozik nálunk. Csuta Mónika január 11- től Gyes mellett teljes munkaidőben vissza jött dolgozni. Valamennyien nagy szaktudással és lelkiismeretes munkával igyekeztek a rájuk bízott gyermekeket oktatni nevelni. Az idei tanévtől lehetőség nyílt pedagógiai asszisztens alkalmazására. Erre az álláshelyre Lessi Bernadett nyert felvételt. Molnár-Temesi Zsuzsanna gyógypedagógus, logopédus év elején diszlexia vizsgálatot végzett a nagycsoportos gyermekek körében. Ennek eredménye alapján határozta meg, hogy kinek van szüksége logopédiai ellátásra, illetve fejlesztőpedagógiai foglalkozásra. A felmérés alapján logopédiára járt: 13 fő ( ebből 1 fő SNI-s) Fejlesztő foglakozásban részesült: 17 fő 1 fő SNI-s gyermek Fejlesztőpedagógusként ezen felmérés alapján foglalkozom heti négy napon a kiszűrt gyermekekkel. Közülük 10 főnek, valamint az 1 fő SNI-s gyermeknek heti 2 óra foglalkozást írtak elő. A csoportbeli fejlesztés és a külön fejlesztő foglalkozás is eredményeket mutat. Nagy segítség a gyermekeknek ez a lehetőség, szintén a fejlődésüket szolgálja. Vannak olyan gyermekek, akik rászorulnak a külön foglalkozásra. Valamennyi csoportban magas színvonalú nevelőmunka folyik. Erről a szülők - mint nevelőpartnereink - is meggyőződhettek Nyílt napjainkon. Valamennyien magukévá tették óvodánk Tevékenységközpontú nevelési programját. A gyermekek hazavitt rengeteg munkája is bizonyítja, hogy ebben a szellemben végzik feladatukat, nyújtanak ismereteket. A Nyílt napokon is komplex foglalkozást mutattunk be a szülőknek mely minden nevelési területet átölelt. Az előző tanévben próba intézményként részt vettünk a Pedagógiai Szakmai Ellenőrzésben. Nagyon jó minősítéseket kaptunk, a leg messzebb menőkig meg voltak elégedve a munkánkkal. Ezt bizonyítja az is, hogy a vezető tanfelügyelő, Wölfling Zsuzsa ajánlására előadóként vehettem részt március elején a Kőbányai Pedagógiai Napokon. Az ellenőrzésen szerzett tapasztalatainkat, élményeinket, ezzel kapcsolatos érzéseinket kellett megosztanom az érdeklődő óvónőkkel. Úgy érzem, eddigi pályafutásom legnagyobb szakmai elismerését kaptam meg ezzel a megtisztelő feladattal. Az intézmény többi dolgozójának munkavégzéséről : A gondozónők, akik az óvónők közvetlen segítői, szintén odaadóan végzik munkájukat. Elfogadták nevelési programunkat, az óvónők irányításával tevékenykednek. A kisgyermekek szeretete, a gondozási feladatok maradéktalan ellátásáért köszönetet mondanék nekik is. Az élelmezésvezető Németh Adrienn által összeállított étrend a gyermekeknek és a mai kor elvárásainak megfelelő. Tápanyagokban gazdag, vitamindús ételt kínál. Nagy gonddal és odafigyeléssel tervezi meg az étlapot. Muszáj erre kiemelt figyelmet fordítani, hiszen szeptemberétől életbe lép az új táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet, amelyben nagyon megszigorítják az eddiginél is kedvezőtlenebb előírásokat. A előírások be nem tartása esetén komoly büntetésre lehet számítani, amelyeknek nem szeretnénk kitenni magunkat. A konyhai dolgozók, akik a gyermekeknek a finom ételeket készítik, szintén tudásuk legjavát adják. Ezt mutatja, hogy aki a faluban megfordult, csak jó hírünket erősítette ezen a területen is. Az óvoda tisztasága a dajkákat dicséri. A tavalyi tanévtől rájuk hárult ez a feladat. Rugalmasan kezelték, elosztották egymás között a feladatokat. Nagyon fontos ez, mivel az elvárások egyre fokozottabban jelentkeznek a tiszta és esztétikus környezet megléte iránt. Tárgyi feltételek A 2013/2014-es tanévben a foglalkoztató eszközök, illetve a pedagógiai munkát segítő folyóiratok, szakkönyvek folyamatosan érkeztek az óvodába, melynek anyagi fedezetét az Önkormányzat biztosította intézményünknek. Az alapvető eszközök, melyet a törvény előír, biztosított volt ebben a tanévben is. Költségvetésünkbe csak a legfontosabb működéshez szükséges eszközök kerültek be. Ezzel is igyekeztem szem előtt tartani a jól átgondolt beszerzéseket. A gyermekek által felhasznált anyagok, valamint a konyhai felszerelések pótlása az idei évben is megtörtént. Az óvoda tisztasági meszelése a konyhára terjed ki a nyár folyamán. Sajnálatos módon az IPR pályázati lehetőséget elvették az óvodáktól, ezért az idei tanévben ez irányú bevételünk nem volt. Idén azonban újra pályázhattunk, ez jelenleg folyamatban van, az eredményéről még nem tudok beszámolni. Amennyiben sikerül, akkor Ft-ot tudunk a gyermekek javára fordítani. Munkatervünkben meghatározott feladatok ellátása Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. (Folytatás a következõ oldalon)

3 2014. szeptember Tárkány Község lapja 3. oldal Pedagógiai programunk A tevékenység központú pedagógiai program. Egész napunkat ez hatja át. Lényege, hogy minden ismeretet tevékenykedtetés útján ismerjenek meg a gyermekek. Ezáltal fejlődjék finommozgásuk, kézügyességük, megfigyelőképességük, emlékezetük. Mindezeket a pedagógusok foglakozásokon, játékidőben, szinte az egész nap folyamán gyakorolják a gyermekekkel. A szülők is betekintést nyerhetnek óvodánk életébe. Minden hónapban van olyan program, amikor személyesen is bejöhetnek, részt vehetnek rajta. Családlátogatásokon megbeszélik az esetlegesen felmerülő gondokat, hogy együttnevelve történjen a gyermekek fejlesztése. Közös döntésünk, hogy elérjük azokat a szülőket is, akik nem érdeklődnek gyermekük iránt. Minden szülőt megkeresnek az óvónők januárban és a vezetői szobában elbeszélgetnek a szülővel gyermeke fejlettségi szintjéről. Kialakítjuk a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt közötti alapvető udvariassági szabályokat, egymás iránti érzékenységüket, és azt, hogy figyelni kell másokra. A baráti kapcsolatokat erősítjük. A gyermekek nem közösítenek ki senkit sem a csoportban, erre fokozott figyelmet fordítunk. A multikulturális tartalom megjelenik az ütemtervekben. Ez irányú önképzés minden pedagógusnak követelménnyé vált. Nagy gondot fordítanak a másság elfogadására, elfogadtatására, mely megfigyelhető a gyermekcsoportokban is. Kiemelt feladatunk volt még a gyermekek szociális személyiségjegyeinek fejlesztése: Egészségügyi szokások kialakítása Udvariassági szokások kialakítása - ezen szokások kialakítása teszi lehetővé, hogy együtt tevékenykedjen kisgyermek a csoportban A játék mint fő feladatunk Vele megismeri a gyermek a környező világot A gyermek játéka személyiségének fő tükrözője Mint leggyakoribb tevékenysége a fejlesztés legfőbb eszköze is Az óvónők a játékok egész tárházát kínálják a gyermekeknek A játékeszközök vásárlásánál az óvónők a fejlesztés lehetőségét tartják szem előtt Az együttjátszás a legnagyobb örömet jelenti gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Gyermekeink fejlesztését szolgálja az óvodában megvalósult fejlesztő pedagógiai munka, a beszédhibák javítását szolgáló logopédus munkája, illetve a szintén óvodai keretek között működő gyógypedagógus tevékenysége is. Helyzetelemzés A 2013/2014-es tanévben az alábbiak szerint alakult az intézmény létszáma ( okt. 01. statisztika szerint ) : Kiscsoport: 20 fő Középső csoport: Nagycsoport: 17 fő 27 fő.. 64 fő Ez valójában nem az állandó létszámot jelenti, mivel elköltözés, illetve letelepedés miatt a létszám állandóan változik. A gyermekek óvodába való felvételéről, az óvoda kötelező látogatásáról a köznevelési törvény rendelkezik. Ennek meghatározása a házirendünkben is szerepel. A jelen tanévben minden jelentkező igényt ki tudtunk elégíteni. Az törvény úgy módosult, hogy az a gyermek, aki folyó év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. Az idei tanévben 9 kisgyermeket küldtünk a kisbéri Pedagógiai Szakszolgálat felé vizsgálatra. Valamennyi vizsgálati eredmény megérkezett. Mindegyik gyermek ismétli a nagycsoportot. A még egy év óvodai neveléssel ezeknek a gyermekeknek lehetőséget adunk a majdani sikeres iskolakezdéshez. Beiskolázás Nagycsoport létszáma 27 fő Ebből évről visszamaradt 3 fő 2013 január-februárban beíratott 1 fő Elköltözött, másik óvodába jár 2 fő Logopédiára jár 13 fő Fejlesztő pedagógiára jár 17 fő Vizsgálat elé utalva 2014 tavasz 9 fő Nev. Tan. még egy év óvodát javasolt 9 fő Az I. osztály létszáma 17 fő. Ebből 2 gyermek nem a helyi iskolába fog járni. Gyermekvédelem 13 fő veszélyeztetett 27 fő hátrányos helyzetű 21 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló volt az intézményben. A következő tanévre beírt gyermekek létszáma: 15 fő. Ez azonban a nyár, illetve az ősz folyamán változik, mivel sok szülő nem veszi figyelembe a beíratás időpontját, csak később gondolja meg a gyermek óvodai felvételét. Úgy ítélem meg, hogy a tanévre tervezett feladatokat, programokat a munkatervünkben meghatározottaknak megfelelően sikeresen elvégeztük. Január hónapban minden szülő értesült gyermeke fejlettségéről, neveltségi szintjéről. A pedagógusok elismertségét jelzi az, hogy a beszélgetés után észrevehetővé vált az otthoni foglalkozások mennyiségének növekedése. A szülők részéről is egyre jobban tudatosodik, hogy az esetleges bírálat a gyermek érdekét szolgálja, a dicséret viszont még jobb eredményre kötelez. Egyre inkább igazi partnerként vesznek részt a nevelésben, s belátják, hogy közösen, együttműködve segíthetjük elő gyermekük fejlődését. Tárkány, Rádokiné Nagy Éva óvodavezető

4 4. oldal Tárkány Község lapja szeptember Óvodai életképek Bábszínház Bábszínház Alma ragasztás Őszi fa festése Őszi fa festése Az elkészült almák

5 2014. szeptember Tárkány Község lapja 5. oldal A XVIII. század elején az 1714-es feljegyzések szerint, a török dúlás után újratelepítették a falut. Az írások szerint ezzel egy időben a református egyház a faluban megszervezte az oktatást is. Ha ez igaz, de miért is ne hihetnénk neki, az idén szeptemberben 300- adik tanév kezdődik kis falunkban. Különösen nagy öröm számunkra, hogy minden évben gyarapodik szépül iskolánk. Az elmúlt tanév az alábbiak szerint alakult: Tárgyi felszereltségünkről E tanévben legmeghatározóbb volt az interaktív táblák használatának elsajátítása, gyakorlása. Gyermekeink élvezettel használják, sőt harcolnak: ki lehessen táblás teremben. A későbbiekben, ha lehetőségünk nyílik erre a többi terem felszerelése is fontos lenne, ehhez szükséges igényünket jeleztük a fenntartó felé. A tornaterem nem felel meg az előírtaknak, a testnevelés óraszámának emelkedésével együtt nőnek a gondjaink is. Vizes az épület, megoldást várunk a szigeteléstől, ablakcserétől, valamint egy tornaterem építésétől. Tárkány Község Önkormányzatának pályázata érinti iskolánkat is: külső szigetelés, pucolás, részleges nyílászáró csere, fűtés korszerű szabályozása, mely jelenleg is tart. Igazán szép, esztétikus környezet várja diákjainkat. Az iskolát szépen kimeszelve, kitakarítva vehetjük birtokunkba szeptemberben. Az iskola épületének frissítő Iskolai Hírek Tárkány- Ete Általános Iskola bemutatkozása, 2013/14 tanév eredményei meszelésére került sor, ehhez részben rendelkezésünkre állt, adományból belső falfesték, így színesebb termekben kezdődhet a tanítás. Szeptemberben két tanterem iskolabútorai is megújulhatnak. A pedagógiai munka különösen kiemelt területei voltak e tanévben mérési eredmények javítása füzet-vezetés egységesítése olvasás minőségének javítása hiányzás visszaszorítása IPR program továbbvitele Tanórán kívüli tevékenységek Nemcsak a tanórán, de a délutáni elfoglaltságok is sok élményt adtak gyermekeinknek: 3 napközis csoportunk működött, heti 5 órában volt nyitva a könyvtárunk. Sok szakkört látogathattak tanulóink: német, magyar, sport, ügyes-kezek, informatika, elsősegély-nyújtó, énekkar, matematika. Természetesen korrepetálást is tartottak pedagógusaink valamennyi tantárgyból. 52-e n a Tóth József UFC-ben fociztak Versenyeredményeink Megyei verseny: Katasztrófa védelmi verseny megyei 2 hely Területi versenyek: Természetismereti verseny 2 csapattal Zrínyi matematika verseny 7 fő részvétele Sport területén: Bozsik programban megyei első helyezés Tóth József UFC-ben két korosztályunk megyei bajnokok lettek Házi versenyeink: Matematika verseny 45 fővel Őszi rajz verseny 36 fővel Elsősegély vizsga: 6 fő 8. osztályos tanulónk sikeres vizsgát tett. E megmérettetések sok energiát, rendszeres plusz munkát, felkészülési időt igényeltek diáktól, pedagógustól és gyakorta a szülőktől is. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát, mellyel diákjaink tudását, rátermettségét fejleszttették, s nem utolsó sorban iskolánk hírnevét öregbítették. Mint minden évben most is várakozással nézünk az új tanév elé, igyekszünk továbbra is mindenben segíteni diákjaink előre menetelét. A 300 év valamennyiünket erre kötelez.

6 6. oldal Tárkány Község lapja szeptember Iskolai életképek Napközis tábor augusztus Napközis tábor Napközis tábor bicikli túra Indulhatunk Évnyitó 1. osztály Évnyitó Évnyitó 8. és 1. osztály 1. osztály

7 2014. szeptember Tárkány Község lapja 7. oldal TÁRKÁNYI FALUNAP szeptember 27. (Szombat) 8.00 Pörköltfőző verseny 9.00 Nemzetközi Tűzoltóverseny Tárkányi Vadásztársaság trófea kiállítás Lovas bemutatója a Tárkányi Polgárőr Egyesület Lovas tagozatának és vendégeinek KRESZ vetélkedő, kerékpár ügyességi verseny (Török István kmb.) Megnyitó A délelőtti versenyek értékelése Faluebéd ingyenes (14.30 után nem tudunk ebédet biztosítani) Hóvirág Népdalkör (vezető: Turják Gyuláné) Flamingó kulturális csoport (Felkészítő: Szabó Józsefné) Szivárvány tánccsoport (Felkészítő: Szőke Annamária) Lakatos Zsolt Mini manók ( Felkészítő: Tolnai Miklósné) Nemzeti Adó és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóság bemutatója Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó-kupa Gyermekek részére lovas kocsikázás (Biczó Attila) Kerékteleki Dalkör Sylver Soul (Verpeléti rock csapat) Foky (Foch Attila a tavalyi Fásy Szupersztár harmadik helyezettje Gyere-Gyere mulass velünk (Felkészítő: Szabó Józsefné) együttes 30 éves Jubileumi koncertje Tábortűz gyújtás Falunapi bál Egész nap Büfé, Kürtös kalács, légvár, láncos körhinta várja a kedves lakosságot, vendégeinket

8 8. oldal Tárkány Község lapja szeptember Településünkön július elején nyílt meg a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ tárkányi telephelye. A Nyugdíjas Klub Hírei önmaguk ellátására részben képes lakosok számára. A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása a hasznos időtöltés mellett, a higiéniai szükségletek biztosítása (fürdési, mosási, vasalási lehetőség). A klub étkezőjében a tagok elfogyaszthatják akár a az otthonról Az intézmény biztosítja a idősek nappali ellátását és a házi segítségnyújtást, illetve a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot. Az idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában. Az idősek klubja keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és, vagy idős koruk miatt hozott, akár az oviból hozzánk szállított szociális ebédet. Feladatunk a tagok egészségi állapotának figyelemmel kísérése, családi kapcsolatok ápolása, szociális célú hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás. Lehetőség van kézműves foglalkozásra, zenehallgatásra, kihelyezett könyvtár igénybevételére, irodalmi előadások, filmklub,, egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő tevékenységek / vetélkedők, társasjáték, segítő beszélgetés/ végzésére. Céljaink között szerepel klubtagjaink részére központilag szervezett színvonalas rendezvények és társklubok látogatása pl. közös farsangi és szüreti mulatság; egészségnap, Idősek Világnapja, vetélkedők; kirándulások, stb. Térítés ellenében manikűrt, pedikűrt, fodrászt igény szerint havonta biztosítunk. A Házi Segítségnyújtás célja segítséget nyújtani a falunkban élő idős, beteg, mozgásában korlátozott, illetve szociálisan rászorult személyek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Azon egyének igényeit elégíti ki, akik az idősek klubjába már nem tudnak bejárni, de szakosított intézményi elhelyezést még nem kívánnak igénybe venni. Segítséget kap minden olyan igénylő, aki életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartása mellett rászorulnak, s ragaszkodnak megszokott környezetükhöz. A gondozó szolgálat segítséget nyújt életvitelükhöz személyi és szűkebb környezeti tisztaságuk biztosításához, érdekeik védelméhez, kulturális igényeik kielégítéséhez, társas kapcsolataik ápolásához. A leggyakoribb ellátandó tevékenységek: segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, (Folytatás a következõ oldalon)

9 2014. szeptember Tárkány Község lapja 9. oldal bevásárlás, takarítás (szűkebb környezet), ágyazás, mosás, mosogatás, étkezésnél segítségnyújtás, gyógyszerbeadás, környezetével kapcsolattartás, gyógyszerek felíratása, kiváltása, orvos lakásra hívása, háziorvossal konzultáció, felügyelet, beszélgetés, postai ügy intézése, környezettanulmány készítése, kapcsolattartás elősegítése külső intézményekkel. szociális ebéd házhozszállítása. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi nyugdíjas klubbal, oktatási intézményeinkkel, rendőrségi körzeti megbízottal, házi orvossal. Ezen tevékenységek igénybevétele térítési díj mentes, mivel azt az önkormányzat költségvetése átvállalta. Szeretettel várjuk az olyan idős korú személyeket, akiket érdekelnek a korábban felsoroltak és szeretnék igénybe venni bármelyiket. Intézmény vezetője: Vígh Gusztáv Istvánné Munkatársai: Tóth Csabáné, Vargáné Nyikus Zsuzsanna, Vasasné Széles Szilvia A népdalkör 2000-ben alakult, 11 fővel. Jelenleg 10-en vagyunk. Szeretünk énekelni, gyűjtjük a rég, helyi népdalokat, amit repertoárunkba beépítünk. Több helyi és vidéki rendezvényen részt vettünk. Tagjai vagyunk a Vass Lajos és a Kórusok és Zenekarok S z ö v e t s é g é n e k. Országos minősítőn is rész vettünk a KÓTA és Vass A tárkányi Hóvirág népdalkör bemutatása Lajos Szövetségek szervezésével. Már ben országos minősítőn ezüst, 2003-ban pedig arany fokozatot kaptunk. Ez igáig 4 arany és 5 ezüst fokozatot érdemeltünk ki. Különböző fellépések alakalmával pedig elismerő okleveleket kaptunk. A sikeres fellépések érdekében hetente kétszer járunk össze énekelni. A népdalok szeretete tartja össze a népdalkör tagjait. Sajnos fiatalítani ez idáig nem tudtunk, nagy szeretettel és szívesen várnánk a nótázni, énekelni kedvelőket csoportunkba. Fő támogatónk a helyi önkormányzat. Turják Gyuláné Hóvirág Népdalkör vezetője

10 10. oldal Tárkány Község lapja szeptember

11 2014. szeptember Tárkány Község lapja 11. oldal

12 12. oldal Tárkány Község lapja szeptember A tárkányi közel 20 éves múlttal rendelkezik, ez idő alatt jelentős sikereket tudhat maga mögött. Az évek során többször újra kellett szervezni. Jelenleg 30 fő a létszámunk A kisigmándi Polgármester kérésére a Szivárvány Tánccsoport 2011.szeptemberében alakult tárkányi és kisigmándi táncolni szerető lányokból. A csoport vezetője Szőke Annamária,aki korábban a Tárkányi Flamingó Tánccsoportban táncolt 12 évig. A csoport tagjai szintén a Flamingó Tánccsoportban táncoltak: Talabér Flóra,Lakatos Enikő,Sándor Brigitta,László Jennifer. A kisigmándi lányok: Bartal Regina,Bartal Csenge és Nemes Szabina oszlopos tagjai lettek a csoportnak.a csoporthoz ősszel csatlakozott Bábolnáról Rádoki Luca is. Felléptek Romániában a Tárkányok Találkozóján,minden évben résztvevői a Székesfehérváron és Abasáron megrendezett táncfesztiválnak. Komáromban a Szixi-faktoron és Tatán a területi táncversenyen első helyezést értek el. Aktív résztvevői a gyermelyi, Flamingó Kulturális Csoport 2 gyermekcsoport és 1 felnőtt csoport működik. Célunk gyermekeinkkel együtt szórakozni, szórakoztatni. Műsoraink több m ű f a j b ó l t e v ő d n e k össze: tánc, ének, színjátszás, kabaréjelenetek. Kitartó munkával, fegyelemmel és szorgalommal dolgoznak azon, hogy a műsoraikon mindenki Szivárvány Tánccsoport vérteskethelyi és császári mazsorett fesztiváloknak. Fellépéseik színesítik a bábolnai, kisigmándi,tárkányi,b anai,mocsai,etei,ászár i falunapok rendezvényeit.léptek már fel futóversenyen,sport rendezvényeken,idősek karácsonyán és farsangon is. Széles palettájukon megtalálható a csárdás, modern mazsorett, pomponos latin számok, twist,hip-hop és country is. Minden évben új számokra új koreográfiákat tanulnak be.a próbákat Kisigmándon a Faluházban vagy Tárkányon a Művelődési házban tartják heti egy alkalommal két órában júliusbában megalakult a lelkes tárkányi gyerkőcökből álló kiscsoport is,akik jelenleg 13-an táncolnak heti egy órában.a csoport szeretne új k e l l é k e k e t, r u h á k a t vásárolni,amelyhez a kisigmándi és a tárkányi Önkormányzat nyújt segítséget a jövőben.köszönet érte Mészáros Tamásné Polgármester nagyon jól érezze magát. Tárkány és a környező települések rendezvényeinek rendszeres fellépői. A csoport vezetője: Szabó Józsefné asszonynak és Pécsvárady Attila Polgármester úrnak. Itt szeretnének köszönetet mondani a Polgármestereknek, a kisigmándi és tárkányi Önkormányzatnak, Földes Kálmánnénak, Szluka Lászlónak, Szőke Zoltánnak és Szőke Zoltánnénak és nem utolsó sorban Udvardi Mihálynénak, akik anyagilag támogatják a csoportot és varrják a szebbnél szebb fellépő ruhákat. Köszönet jár a többi szülőnek,akik biztosítják,hogy a lányok a fellépésekre időben odaérjenek. A Szivárvány Tánccsoport felvételt hirdet a csoportjába.ha szereted a zenét,a mozgást,szívesen táncolnál velünk,akkor gyere és próbáld ki magad közöttünk!további információért keress bennünket a facebookon: https://www.facebook.com/ SzivarvanyTanccsoport. Várunk minden kedves érdeklődőt sok szeretettel!!

13 2014. szeptember Tárkány Község lapja 13. oldal 1. A gyülekezet vezérigéje: Ne félj,te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot! Lk 12,32 2. A tárkányi gyülekezet története Tárkány falu Komárom-Esztergom megye délnyugati részén található, a Kisalföld peremén, a Bakonyalja térség részeként. Földrajzilag az Igmánd - Kisbéri medence kistáj középső részén terül el. Nevének eredetével kapcsolatban többféle feltételezés létezik. A legkorábban született feltételezés szerint honfoglalás kori kabar törzsnévről van szó. László Gyula szintén törzsnévnek gondolja a Tárkány szót, de avar korinak. Györffy György szerint a török nyelvből ered a tárkány elnevezés, amely szó vasverőket, szakrális jellegű kovácsokat jelentett. Sokak szerint személynévből ered a település neve. A legelfogadottabb feltételezés A tárkányi római katolikus plébánia A plébánia napjainkban Tárkány község lakóinak többsége a római katolikus egyházközséghez tartozik. Településünk római katolikus templomát ban építették, felszentelésére 1746-ban került sor, Szent László király tiszteletére. Az eredetileg egyhajós templom a század végi bővítést követően háromhajóssá vált. A főoltárkép különlegessége, hogy Szent László királyt és I. Szent István királyunk ránk maradt becses ereklyéjét, a Szent Jobbot együtt ábrázolja. Mintegy 40 év elmúltával felépült a plébánia épülete is ban, a magyarországi egyházmegyék határainak módosításakor a tárkányi plébánia ellátása a pannonhalmi bencés apátságtól átkerült a győri egyházmegyéhez ben történt meg az egyházközség történetének legnagyobb felújítása, melynek keretében teljesen, kívül-belül megújult a templom és a plébánia épülete. Néhány évvel később sor került a temető rendbetételére is. Vasárnaponként de. ¼ 12-kor tartjuk a szentmisét. A hitoktatás az iskolában történik, órarendi keretek között. szerint török méltóságnévből származik a név, melynek jelentése az ótörök tarqan szóval hozható összefüggésbe, ami főembert, alkirályt jelent (Kiss). A tárkányi plébániához tartozik a nagyigmándi plébánia, a kisigmándi és csépi filia, valamint a vasdinnyei misézőhely ellátása is. A közelmúltban több szép ünnepi eseményt tartottunk templomunkban: május 4-én a 8. osztályos tárkányi és nagyigmándi fiatalok bérmálkozására került sor; június 22-én, Úrnapján tartottuk a szentmise utáni hagyományos körmene-tet, június 29-én ünnepeltük templomunk búcsúját; augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén pedig a szentmise közben megszenteltük az új kenyeret. Isten áldása és Szent László király közbenjárása kísérje továbbra is egyházközségünk életét! Simonics Péter plébános ADATOK A TÁRKÁNYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉRŐL A TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE KÉSZÜLŐ HONLAPJA RÉSZÉRE A templom napjainkban A református egyház kezdetei Tárkányon a 17. századba nyúlnak vissza között a török pusztítás ellenére Komárom vármegye területén 54 anyaegyház állott fenn, melyek között ott van a tárkányi református gyülekezet is. A török pusztítás következtében elnéptelenedett települést a pannonhalmi főapátság több ízben is igyekezett benépesíteni. A községet a környékbeli református jobbágyok telepítették be, akik számára a főapátok, mint földesurak a prédikátortartást is engedélyezték. Az első ismert lelkésze Unyomi Kálmán István volt 1714-tól ben kapott engedélyt a gyülekezet a pannonhalmi főapáttól és a vármegyétől kőtemplom építésére. Az alapkövet március 31-én helyezték el, és 1800 augusztusában szentelték fel ünnepélyesen a kész épületet Zsoldos (Folytatás a következõ oldalon)

14 14. oldal Tárkány Község lapja szeptember Márton lelkészsége alatt november 5-én a templom 200 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartott a gyülekezet. Az Igét a falu szülötte Németh Lajos esztergomi lelkész hirdette, Bátky Miklós esperes úr köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, majd Töltési József gondnokkal együtt leleplezte azt a márványtáblát, amely az itt szolgált lelkészeknek és az elmúlt 200 évnek állít emléket. Lélekszáma Fényes Elek szerint 31 ref. Az 1913-as névtár szerint 2914 lakosból 597 református. A 2001-es népszámláláskor 204-en vallották magukat reformátusnak. Ekkor az egyházközség által nyilvántartott reformátusok lélekszáma ben 144-en vallották magukat református vallásúnak. Az istentisztelet időpontja: Vasár-és ünnepnapokon 14 órakor. 4. Lelkész: Vajs Tibor Egyesületünk fő célkitűzése évi megalakulása óta a közrend és közbiztonság fenntartása, a bűnözés megelőzése, gyermek és ifjúság, környezet, és katasztrófavédelmi feladatok ellátása volt. Településeink polgárai jó közérzetének, a nyugodt, kiegyensúlyozott életének egyik legfontosabb eleme a közrend és közbiztonság megfelelő állapota. ezen állapot fenntartásához nagyban hozzájárul a polgárőrségünk önzetlen szolgálatvállalásai. Az Egyesület a helyi közéletben is meghatározó bűnmegelőzési tevékenysége, mind a helyi lakosok, mind pedig a többi együttműködő szervezetek körében egyaránt elismert. Megalakulása óta tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, a polgárőrök folyamatos képzését biztosítja a vezetés. Tárkány Község Önkormkányzata szerény költségvetéséből Ft/ év anyagi támogatással biztosítja a Polgárőr Egyesület tevékenységét, A Polgárőrség hírei mely esetenként kiegészül a polgárőrség különleges kiadásaival, egyéb rendkívüli kiadások költéségével. Anyagi juttatáson felül biztosít egy 65 m2 területű önálló épületet ingyenes használatát, mely sját vizesblokkal rendelkezik, ahol az egyesület tagjai munkájukat végezihetik, öszszejöveteleiket megtarthatják, és ahol közmunkában az egyesület tagjai kialakítottak a rendőrjárőr munkáját segítő munkahelyet, és pihenőjét. Az épület teljes rezsiköltségét az Önkormányzat állja a támogatási összeg felett, a ,Ftot éves szinten jóval meghaladja az Önkormányzat által nyújtott támogatás. Éves munkájuk elismeréseként évente dicsérő okleveleket adományoz az Önkormányzat a Polgárőr Egyesület arra érdemes tagjainak. Mivel a hazai polgárőr mozgalomhoz hasonló egyesületi szerveződés nincs az említett települések körzetében, fogadókészség esetén segítjük az Alsó-Csalóközi Települések Önkormányzati Szövetségét, Guta város központ- (Folytatás a következõ oldalon)

15 2014. szeptember Tárkány Község lapja 15. oldal tal. A térségi együttműködésről megállapodás van érvényben, amit ezen ajánlatunkkal tervezzük kiegészítteni. A Tárkányi Önkormányzat tagja a Tárkányok Találkozója immáron nemzetközivé bővült együttműködésének. Ennek az együttműködésnek tagjai: Szlovákiából: Kistárkány, Nagytárkány. Romániából: Kőröstárkány. ( A találkozónak tagjai még a hazai Felsőtárkány, és Mezőtárkány településeink és községünk Tárkány.) A nemzetközi találkozónak 2006-ban, és évben községünk volt a vendéglátója, a házigazdája. A Polgárőr Egyesületünk ezen találkozó biztosításával nagymértékben hozzájárult a zavartalan, eseménymentes lebonyolításhoz, aminek elismertségét jelentette a Szlovákiából, és Romániából érkező vendégeink nagyon pozitív véleménye, ami kifejezte, hogy településeiken is nagy szolgálatot tehetne a mienkhez hasonló egyesület működése. Fogasókésziségük esetén, mi sem természetesebb, hogy a szerzett tapasztalatainkat szívesen átadjuk, hogy azokat adoptálhassék saját törvényeikhez, illetve lehetőségeikhez, sajátosságaikhoz. A Tárkányi Képviselő-testület üléseinek rendszeres meghívott vendége Róth István,a Polgárőr Egyesület elnöke, aki többek közötta településünk mezőőre is. A Komáromi Rendőrkapitányság éves beszámolója keretében, a Képviselő-testületi ülésen külön kiemelte a helyi Polgárőr Egyesületünk munkáját, mely jelentős segítséget nyújt úgy a rendőrség munkavégzése során, mint a településünk bűnügyi statisztikájának jelentős javulásában. Polgárőreink folyamatosan együtt járőröznek a rendőrség munkatársaival, tekintettel a térségünkben lévő csökkent rendőrségi létszámra. Több esetben nyújtottak segítséget az M1-es autópálya biztosításában. Részt vettek az Almásfüzítői vontat baleset helyszínének biztosításában. A éves tavaszi belvíz védekezésben kiemelt szerepet vállalt a Polgárőr Egyesületünk a helyi Tűzoltó Egyesülettel karöltve, melyet évben a Megyei Polgárőr Szövetség oklevél adományozásával is jutalmazott. Külön kiemelték azt az esetet mely folyó évben történt, ahol is a Tárkányi Polgárőrök segítve a rendőrség munkáját egy súlyosnak minősített bűncselekmény elkövetőit, forró nyomon haladva, az elkövetéstől számított 1,5 órán belül felderítette és a rendőrséggel közösen elfogta. Egyesületünk szolgálati órát teljesített évben, melyből 467 óra közös szolgálat volt a Rendőrséggel. Itt kiemelném még a rendezvény biztosítás terén 487 órát teljesítettek évben részt vettek a március ai hó helyzet miatt kialakult vismajor mentésben, majd nagy létszámmal segítséget nyújtottak a Duna áradása miatt az árvizi védekezésben is. Egyesületünk megnyerte évben a ,Ft támogatást a Polgárőrség irodaépületének teljes felújítására, melyből sikerült ezt a szép épületet teljes egészében felújítani a most látható gyönyörű szép állapotba. Reméljük, hogy az egyesület tagjai így már jobban elfognak férni, és minden igényt kielégítő új épületüket mielőbb belakják, és eredményeikkel, munkájukkal tovább öregbítik Tárkány Község hírnevét, úgy is, mint a megye legnagyobb létszámú polgárőr egyesülete. A Vadásztársaság 2004-ben alakult, mint bérkilövő társaság, majd ben területes társasággá alakult át. Mintegy 3088 hektár vadászható területen gazdálkodunk, amiből 600 hektár erdősült a többi mezőgazdasági rész. Egy állandó vízfolyás teljesen átszeli a területet. Apróvadas jellegű a terület, de nagyon szép az őzállomány és váltóvadként a szarvas illetve a vaddisznó is megtalálható. A Vadásztársaság hírei A mezei nyúl és a fácán állomány a terület adottságaihoz képest nagyon jó. Az állandó vízfolyásnak köszönhetően vizivad, azaz főként tőkésréce is megtalálható a vadászterületen. A Társaság idén ünnepelte megalapításának 10. évfordulóját, melynek alkalmából egy emléktábla készült, amit a vadásztársaság által hagyományosan megrendezett családi nap keretein belül a vadásztársaság hivatásos vadásza, Pordán Zsolt adott át a Társaság elnökének Futó Lajosnak. A Vadásztársaság jelenleg 26 tagból áll. Évente megközelítőleg 80 nagyvad kerül terítékre, melyből 15 őzbak, 20 gímszarvas, vaddisznó képzi a társaság egyik bevételi forrását. A bevételek másik részét a tagok által befizetett tagdíj, valamint a 15 őzbak trófeájából befolyt pénzösszeg képzi. (Fotók a következő oldalon)

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI PROGRAM

POLGÁRMESTERI PROGRAM POLGÁRMESTERI PROGRAM Készült a 2010. október 3-i önkormányzati választásra B e m u t a t k o z o m: Kalmár Tibornak hívnak. Születésem óta, 48 éve élek Sárszentmihályon. A t a r t a l o m b ó l: 1998-ig

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Gyerekesély Program Hírlevél

Gyerekesély Program Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2014. III. Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. május 28-án (szerda) 16 órakor megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Tura város önkormányzata 2013. évi gyermekjóléti és

Részletesebben

Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelt Képviselő Testület! ,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub 7144 Decs, Rákóczi u 2-8. Tisztelt Képviselő Testület! Az,,Őszi Napfény Nyugdíjas Klub pénzügyi nehézségei ellenére 2014 évben is folytatta tevékenységét, és az alapszabályban

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu

Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu Bátai Pitypang Óvoda 7149 Báta, Óvoda u. 4. Tel: 06-74/490-623 e-mail: ovibata@tolna.net honlap: www.pitypangovi.bata.hu BESZÁMOLÓ A 2013/2014-es NEVELÉSI ÉVRŐL Pedagógiai alapelveink, nevelési értékeink:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva

Házirend. Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény nyitvatartási ideje: Házirend Hétfő: 8.00-18.00 Kedd: 8.00-16.00 Szerda: 8.00-18.00 Csütörtök: 8.00-14.00 Péntek: 8.00-14.00 Szombat: zárva Vasárnap: zárva Az intézmény telefonszáma: 06-28-742-083

Részletesebben

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE

A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE BAJI NÉMET NEMZETISÉGI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE DEUTSCHER NATIONALITÄTENKINDERGARTEN UND KINDERKRIPPE WOJ A BÖLCSŐDE NEVELÉSI-GONDOZÁSI MUNKATERVE 1 Munkaterv tartalma Helyzetkép 1. Pedagógiai terv 1.1. Gondozási-nevelési

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató

Tisztelt Szülők! Badacsonytomaj, 2015. március Tisztelettel: Krisztin N. Lászlóné igazgató Tisztelt Szülők! Gyermekük hamarosan betölti a bűvös életkort, iskolás lesz. Önök is, gyermekük is örömteli várakozással, izgalommal, s talán némi szorongással néznek a jövendő és az első tanévnyitó elébe.

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06.

BESZÁMOLÓ 2013. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda. Időpont: 2013.09.06. Csolnok és Környéke Körzeti Egységes Óvoda - Bölcsőde Sári Tagóvoda BESZÁMOLÓ 2013 Időpont: 2013.09.06. Készítette: Lakics Gyuláné tagintézményvezető Tartalom: I. Bevezető II. Gyermeklétszám adatok III.

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév

A humán munkaközösség félévi beszámolója. 2014-15. tanév A humán munkaközösség félévi beszámolója 2014-15. tanév Készítette: Ipcsicsné Weinhoffer Csilla mkv. Zalaszentgrót, 2015. január 27. A munkaközösség tagjai magyar, történelem, valamint ének tantárgyakat

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére

15. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére 15. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 26-i rendes ülésére Tárgy: A 2015/2016. nevelési évben indítható óvodai csoportok

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY. 2012. évről POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. évről Pogány, 2013. február 20. 2 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési támogatás

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2014. ÉVRŐL GYERMEKEINK A JÖVŐ ALAPÍTVÁNY 7530 KADARKÚT, FŐ U. 1. Tartalmi beszámoló A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2104. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2014-ben

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év

A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év A Kölcsey Utcai és Ligeti Sori Óvoda Közzétételi listája 2015/2016-os Nevelési év Készült, a 229/2012.(VIII.28.) korm.r. és a Nktv 23 (1)-(2) bek. alapján. Intézményünk neve : Kölcsey Utcai és Ligeti Sori

Részletesebben

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a

P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a P e r e s z t e g K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9484 Pereszteg, Ady Endre utca 1. Tel.: 99/532-040 Fax.: 99/532-041 E-mail: jegyzo@pereszteg.hu honlap: www.pereszteg.hu JEGYZŐKÖNYV Készült:Pereszteg

Részletesebben

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 Sikeres pályázatok, várható fejlesztések Szihalomban Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 KEOP-1.2.0/B/ 2013. július 29.-2014. január 29-ig próbaüzem. Jelenleg a helyreállítási

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2014

Közhasznúsági melléklet 2014 Adószám: 18368716-1-03 Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.118/2006/16 Nyilvántartási szám: 03/ /2691 6500 Baja, Bem József utca 39 3 2014 Baja, 2015. március 12. -1-1.

Részletesebben

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél

Hírlevél. Gyerekesély Program. Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház. 2013. Iv.Hírlevél Hírlevél Patapoklosi Biztos Kezdet Gyerekház 2013. Iv.Hírlevél Gyerekházunk napi szinten nyitva áll a családok számára, valamint folyamatosan próbálja programokkal, jeles napok megünneplésével színesíteni

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu

Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu Apátfalva Község Polgármestere 6931 Apátfalva, Templom u. 69. Te.: (62) 520-040; Fax: (62) 520-043 E-mail: apatfalva.polg@vnet.hu 29-92/2014. Ea.: Varga Gy.-né Tárgy: Tájékoztató Apátfalva Község Cigány

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT

KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT A KEKSz Program célja KEKSZ PROGRAM SZABÁLYZAT 1. Olyan - a szűken vett tanuláson kívüli - tevékenységek szervezése és rendszerezése, amelyek az iskola diákjainak fejlődését, szociális érzékenységét, és

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella

J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL. Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella J Ó GYA K O R L ATOK A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATNÁL Előadó: Kósáné Cservenka Gabriella 1 Bevezetés A gyermekek védelmének a rendszere Gyermekjóléti Szolgáltatás Jó gyakorlatok a Gyermekjóléti Szolgálatnál

Részletesebben

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013

Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 2012/2013 Tevékeny Szeretet Iskolája- Váci Piar Szeretetszolgálat -10. évfolyam 01/013 Gimnáziumunkban erősíteni szeretnénk diákjaink szociális érzékenységét és elkötelezettségét. Ennek alapja az, hogy tapasztalatokat

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné

J Ó GYAKORLATOK. Előadó: Kósa Gyuláné J Ó GYAKORLATOK A CSALÁDSEGÍTÉS TERÜLETÉN Előadó: Kósa Gyuláné Bevezetés A családsegítés célja Jelzőrendszer ő Ellátandó célcsoportok jellemzői Jellemző probléma területek Igénybevétel Alapelvek, Szociális

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA A 32/2008. ( XI. 24.) a nevelési- oktatási intézmények működéséről szóló OKM rendelet alapján az alábbi adatokkal működik intézményünk. Intézmény neve: Általános Iskola Tápiószele

Részletesebben

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető

Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15. Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető Alsós - munkaközösség munkaterve 2014/15 Készítette:Sósfalviné Horváth Erzsébet Alsós - munkaközösség vezető "A jó tanító nem saját tudásának gyümölcsét osztja meg a tanítványaival, hanem megmutatja nekik,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2009. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2009. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2009. október Tárgy: Tájékoztató a 2009/2010. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista

Mandulavirág Óvoda Csopak. :Kossuth u. 26. 8229. : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu. Közzétételi lista :Kossuth u. 26. 8229 : 06-87 / 446-080 E-mail: csopakovoda@chello.hu Közzétételi lista 2014-2015 229/2012 (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról értelmében az

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE

MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállási Petőfi Sándor Általános Iskola Petőfiszállás Ady Endre u. 3-5 MUNKATERV A 2014/2015-ÖS TANÉVRE Petőfiszállás, 2014. augusztus 29. A MUNKÁT MEGHATÁROZÓ JOGSZABÁLYOK, DOKUMENTUMOK A köznevelésről

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

T Á J É K O Z T A T Ó. Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére 78/2015. T Á J É K O Z T A T Ó Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Tárgy: Humán Bizottság tájékoztatója a 2015. évi támogatási kérelmek elbírálásáról Előterjesztő:

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Tisztelt Képviselőtestület!

Tisztelt Képviselőtestület! II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 8182 Berhida-Peremartongyártelep Ibolya u. 4. Berhida Városi Önkormányzat Képviselőtestülete BERHIDA Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól Vilonya

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY

TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY TESZ-VESZ OVI ÓVODÁS GYERMEKEIÉRT OKTATÁSI-NEVELÉSI ALAPÍTVÁNY Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képviselő-testület! Sárközben élni gyökerek nélkül nem lehet. Körülvesz, átölel minket a múlt, a hagyományok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 9/2007. (I. 22.) számú. h a t á r o z a t a NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 9/2007. (I. 22.) számú h a t á r o z a t a Nyíregyháza Megyei Jogú Város és Nyírpazony Község Önkormányzata között megkötött intézményfenntartói társulási megállapodás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004

TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY. Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY Szociális város-rehabilitáció Szárazréten KDOP-3.1.1/D2-13-k2-2013-0004 Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata Szociális város-rehabilitáció Szárazréten címmel projektet valósít

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS

RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS RENDEZVÉNYNAPTÁR - ÁCS 2014. JANUÁR 01.01. Újévi koncert Városi Sportcsarnok, Ritmus művészeti 01.15. Ökumenikus istentisztelet - Szeretetvendégség 01.18. Magyar Kultúra Napja Légy jó mindhalálig c. musical,

Részletesebben

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola

SULIHÍVOGATÓ. Újvárosi Általános Iskola SULIHÍVOGATÓ Újvárosi Általános Iskola 6500 Baja, Oltványi u. 14. e-mail: titkarsag@uamk-baja.koznet.hu Tel./ fax.: 79/325-229 web: www.uamk-baja.koznet.hu 2013/2014 tanévi beiskolázási programok: Újvárosban:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó

JEGYZŐKÖNYV. Szociális és gyámügyi előadó JEGYZŐKÖNYV Készült: 2011. április 28-án Hort Község Önkormányzat hivatalos helyiségében. Jelen vannak: Horváth Sándor Brunner Istvánné Köles Ferenc Sánta Mátyás Kormos Gábor Kiss Edit Rendik Anita Kerek

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről

Tájékoztató. a novaji Gárdonyi Géza Tagiskola. tanévkezdéséről K L I K 0 9 1 0 2 1 N O S Z V A J I F I G E D Y J Á N O S Á L T A L Á N O S I S K O L A ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI IS K O L A GÁRDONYI GÉZA TAGISKO L Á J A 3327 Novaj, Hősök tere 2. és 3327 Novaj, István út

Részletesebben

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja.

J E G Y ZŐKÖNYV. Határozati javaslatként a testületi ülés napirendjének a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását javasolja. Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9144 Kóny, Rákóczi u. 30. Tel.: 96/280-140. Szám: 1-11/2014.NY. J E G Y ZŐKÖNYV Készült: Kóny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 29-én,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2013

Közhasznúsági melléklet 2013 Adószám: 18368716-1-03 Törvényszék: 03 Kecskeméti Törvényszék Bejegyző határozat száma: PK 60.118/2006/16 Nyilvántartási szám: 03/ /2635 Havária Közhasznú Egyesület 6500 Baja, Bem József utca 39 3 2013

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról

Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény. végrehajtásáról Kormány 229/2012. (VIII. 28.) Korm. Rendelete a nemzeti köznevelésrõl szóló törvény végrehajtásáról 10. A tájékoztató rendszer és a köznevelési intézmények közzétételi listája 23. (1) A nevelési-oktatási

Részletesebben

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint

Közzétételi lista. A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Közzétételi lista A Nkt. végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23. szerint Az intézmény neve: D-B-M Mikrotérségi Óvoda és Bölcsőde OM azonosító: 201948 Az óvoda neve: Eszterlánc óvoda

Részletesebben

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak

Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Támogatott kérelmek (43 település) - IV. tengely 2. kör 2011.09.30-2011.12.05. benyújtási időszak Rendezvény jogcím Értékkel bíró helyi rendezvények támogatása (21.298.744 Ft) "Ismerd meg múltadat, hogy

Részletesebben

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete 6./2010. (III.29.) rendelete a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról Kisbér Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. (1) bek.,

Részletesebben

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola

Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Az adományozható iskolai díjak kritériumrendszere Tartalom 1. A Budaörsi 1. Számú Általános Iskola Für unsere Schule, für das Ungarndeutschtum ( Iskolánkért a magyarországi

Részletesebben

Dóc a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban

Dóc a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban Dóc a LEADER fejlesztések tükrében, 2007-2013-as időszakban Előszó Dóc Község a 2007-2013-as programozási ciklusban vált a Déli Napfény Akciócsoport tagjává. A magyarországi LEADER szerveződés 2004-2007-es

Részletesebben

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve

Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Mezőfalva Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi programterve Hónap Időpont Megvalósítás Program részletei Előkészítés Január 01-31. 01. 14. 9 12.00 Szervezési munkák Munkaterv, statisztika, beszámoló készítése

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások.

A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. 3.3.2 Támogatások A közfeladatot ellátó szerv költségvetéséből nyújtott, nem normatív, céljellegű fejlesztési és működési (200 E Ft-ot meghaladó) támogatások. Kedvezményezett neve (2010. évben) Bursa Hungarica

Részletesebben

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BALATONBOGLÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Ügyiratszám:1-2/2015. Sorszám: ELŐTERJESZTÉS Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. február 12. napján tartandó ülésére Tárgy: Segítő

Részletesebben

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL

A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA. BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL A HÉHALMI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA BESZÁMOLÓJA A 2011/2012-es NEVELÉSI ÉVRŐL Tisztelt Képviselőtestület! A Héhalmi Napköziotthonos Óvoda és az Egyházasdengelegi Tagóvodájának 2011/2012-es nevelési évre tervezett

Részletesebben