Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tárkány 2014-ben. Általános Iskola. Idősek Nappali Ellátó Központja"

Átírás

1 Tárkány 2014-ben Általános Iskola Idősek Nappali Ellátó Központja Szeretettel köszöntjük az Olvasóinkat, várjuk észrevételeiket, javaslataikat, írásaikat stb. Ha valakinek tudomása van olyan közérdeklődésre számot tartó információról vagy eseményről, amelyet szívesen látna Tárkányi Lapozgatóban ossza meg lakótársaival és írja meg címre. Köszönetünket fejezzük ki Bernáth Tibor Úrnak, a Proventus Trade Kft Ügyvezető Igazgatójának, hogy a Tárkány községről szóló anyagot megjeleníttette a Presztízs Pannon magazinban. Ezáltal kis falunkat az ország különböző részein megismerhették. Ezt az anyagot is szeretnénk Önöknek bemutatni. ( oldal)

2 2. oldal Tárkány Község lapja szeptember Óvodai Hírek Beszámoló a 2013/2014 es tanévről Tárkány-Ete Közös Fenntartású Óvoda és Konyhája TÁRKÁNY Személyi ellátottság Az óvoda személyi állománya: 16,5 fő Óvoda vezető 1 fő az óvodapedagógusok számából Óvodapedagógus 6 fő Pedagógiai asszisztens 1 fő Élelmezésvezető 1 fő Gondozónő 3 fő Szakácsnő 1 fő Konyhai dolgozó 4 fő Karbatartó 0,5fő A 2013/2014-as tanévben a 6 óvónői álláshely mindegyike szakképzett óvodapedagógussal volt betöltve. A hatodik óvónői állásra Balázs Zsuzsanna kisbéri pedagógus lett kinevezve, ő szeptember 16-tól dolgozik nálunk. Csuta Mónika január 11- től Gyes mellett teljes munkaidőben vissza jött dolgozni. Valamennyien nagy szaktudással és lelkiismeretes munkával igyekeztek a rájuk bízott gyermekeket oktatni nevelni. Az idei tanévtől lehetőség nyílt pedagógiai asszisztens alkalmazására. Erre az álláshelyre Lessi Bernadett nyert felvételt. Molnár-Temesi Zsuzsanna gyógypedagógus, logopédus év elején diszlexia vizsgálatot végzett a nagycsoportos gyermekek körében. Ennek eredménye alapján határozta meg, hogy kinek van szüksége logopédiai ellátásra, illetve fejlesztőpedagógiai foglalkozásra. A felmérés alapján logopédiára járt: 13 fő ( ebből 1 fő SNI-s) Fejlesztő foglakozásban részesült: 17 fő 1 fő SNI-s gyermek Fejlesztőpedagógusként ezen felmérés alapján foglalkozom heti négy napon a kiszűrt gyermekekkel. Közülük 10 főnek, valamint az 1 fő SNI-s gyermeknek heti 2 óra foglalkozást írtak elő. A csoportbeli fejlesztés és a külön fejlesztő foglalkozás is eredményeket mutat. Nagy segítség a gyermekeknek ez a lehetőség, szintén a fejlődésüket szolgálja. Vannak olyan gyermekek, akik rászorulnak a külön foglalkozásra. Valamennyi csoportban magas színvonalú nevelőmunka folyik. Erről a szülők - mint nevelőpartnereink - is meggyőződhettek Nyílt napjainkon. Valamennyien magukévá tették óvodánk Tevékenységközpontú nevelési programját. A gyermekek hazavitt rengeteg munkája is bizonyítja, hogy ebben a szellemben végzik feladatukat, nyújtanak ismereteket. A Nyílt napokon is komplex foglalkozást mutattunk be a szülőknek mely minden nevelési területet átölelt. Az előző tanévben próba intézményként részt vettünk a Pedagógiai Szakmai Ellenőrzésben. Nagyon jó minősítéseket kaptunk, a leg messzebb menőkig meg voltak elégedve a munkánkkal. Ezt bizonyítja az is, hogy a vezető tanfelügyelő, Wölfling Zsuzsa ajánlására előadóként vehettem részt március elején a Kőbányai Pedagógiai Napokon. Az ellenőrzésen szerzett tapasztalatainkat, élményeinket, ezzel kapcsolatos érzéseinket kellett megosztanom az érdeklődő óvónőkkel. Úgy érzem, eddigi pályafutásom legnagyobb szakmai elismerését kaptam meg ezzel a megtisztelő feladattal. Az intézmény többi dolgozójának munkavégzéséről : A gondozónők, akik az óvónők közvetlen segítői, szintén odaadóan végzik munkájukat. Elfogadták nevelési programunkat, az óvónők irányításával tevékenykednek. A kisgyermekek szeretete, a gondozási feladatok maradéktalan ellátásáért köszönetet mondanék nekik is. Az élelmezésvezető Németh Adrienn által összeállított étrend a gyermekeknek és a mai kor elvárásainak megfelelő. Tápanyagokban gazdag, vitamindús ételt kínál. Nagy gonddal és odafigyeléssel tervezi meg az étlapot. Muszáj erre kiemelt figyelmet fordítani, hiszen szeptemberétől életbe lép az új táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló rendelet, amelyben nagyon megszigorítják az eddiginél is kedvezőtlenebb előírásokat. A előírások be nem tartása esetén komoly büntetésre lehet számítani, amelyeknek nem szeretnénk kitenni magunkat. A konyhai dolgozók, akik a gyermekeknek a finom ételeket készítik, szintén tudásuk legjavát adják. Ezt mutatja, hogy aki a faluban megfordult, csak jó hírünket erősítette ezen a területen is. Az óvoda tisztasága a dajkákat dicséri. A tavalyi tanévtől rájuk hárult ez a feladat. Rugalmasan kezelték, elosztották egymás között a feladatokat. Nagyon fontos ez, mivel az elvárások egyre fokozottabban jelentkeznek a tiszta és esztétikus környezet megléte iránt. Tárgyi feltételek A 2013/2014-es tanévben a foglalkoztató eszközök, illetve a pedagógiai munkát segítő folyóiratok, szakkönyvek folyamatosan érkeztek az óvodába, melynek anyagi fedezetét az Önkormányzat biztosította intézményünknek. Az alapvető eszközök, melyet a törvény előír, biztosított volt ebben a tanévben is. Költségvetésünkbe csak a legfontosabb működéshez szükséges eszközök kerültek be. Ezzel is igyekeztem szem előtt tartani a jól átgondolt beszerzéseket. A gyermekek által felhasznált anyagok, valamint a konyhai felszerelések pótlása az idei évben is megtörtént. Az óvoda tisztasági meszelése a konyhára terjed ki a nyár folyamán. Sajnálatos módon az IPR pályázati lehetőséget elvették az óvodáktól, ezért az idei tanévben ez irányú bevételünk nem volt. Idén azonban újra pályázhattunk, ez jelenleg folyamatban van, az eredményéről még nem tudok beszámolni. Amennyiben sikerül, akkor Ft-ot tudunk a gyermekek javára fordítani. Munkatervünkben meghatározott feladatok ellátása Az óvodai nevelés feladata az óvodás korú gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítése. (Folytatás a következõ oldalon)

3 2014. szeptember Tárkány Község lapja 3. oldal Pedagógiai programunk A tevékenység központú pedagógiai program. Egész napunkat ez hatja át. Lényege, hogy minden ismeretet tevékenykedtetés útján ismerjenek meg a gyermekek. Ezáltal fejlődjék finommozgásuk, kézügyességük, megfigyelőképességük, emlékezetük. Mindezeket a pedagógusok foglakozásokon, játékidőben, szinte az egész nap folyamán gyakorolják a gyermekekkel. A szülők is betekintést nyerhetnek óvodánk életébe. Minden hónapban van olyan program, amikor személyesen is bejöhetnek, részt vehetnek rajta. Családlátogatásokon megbeszélik az esetlegesen felmerülő gondokat, hogy együttnevelve történjen a gyermekek fejlesztése. Közös döntésünk, hogy elérjük azokat a szülőket is, akik nem érdeklődnek gyermekük iránt. Minden szülőt megkeresnek az óvónők januárban és a vezetői szobában elbeszélgetnek a szülővel gyermeke fejlettségi szintjéről. Kialakítjuk a gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt közötti alapvető udvariassági szabályokat, egymás iránti érzékenységüket, és azt, hogy figyelni kell másokra. A baráti kapcsolatokat erősítjük. A gyermekek nem közösítenek ki senkit sem a csoportban, erre fokozott figyelmet fordítunk. A multikulturális tartalom megjelenik az ütemtervekben. Ez irányú önképzés minden pedagógusnak követelménnyé vált. Nagy gondot fordítanak a másság elfogadására, elfogadtatására, mely megfigyelhető a gyermekcsoportokban is. Kiemelt feladatunk volt még a gyermekek szociális személyiségjegyeinek fejlesztése: Egészségügyi szokások kialakítása Udvariassági szokások kialakítása - ezen szokások kialakítása teszi lehetővé, hogy együtt tevékenykedjen kisgyermek a csoportban A játék mint fő feladatunk Vele megismeri a gyermek a környező világot A gyermek játéka személyiségének fő tükrözője Mint leggyakoribb tevékenysége a fejlesztés legfőbb eszköze is Az óvónők a játékok egész tárházát kínálják a gyermekeknek A játékeszközök vásárlásánál az óvónők a fejlesztés lehetőségét tartják szem előtt Az együttjátszás a legnagyobb örömet jelenti gyermeknek és felnőttnek egyaránt. Gyermekeink fejlesztését szolgálja az óvodában megvalósult fejlesztő pedagógiai munka, a beszédhibák javítását szolgáló logopédus munkája, illetve a szintén óvodai keretek között működő gyógypedagógus tevékenysége is. Helyzetelemzés A 2013/2014-es tanévben az alábbiak szerint alakult az intézmény létszáma ( okt. 01. statisztika szerint ) : Kiscsoport: 20 fő Középső csoport: Nagycsoport: 17 fő 27 fő.. 64 fő Ez valójában nem az állandó létszámot jelenti, mivel elköltözés, illetve letelepedés miatt a létszám állandóan változik. A gyermekek óvodába való felvételéről, az óvoda kötelező látogatásáról a köznevelési törvény rendelkezik. Ennek meghatározása a házirendünkben is szerepel. A jelen tanévben minden jelentkező igényt ki tudtunk elégíteni. Az törvény úgy módosult, hogy az a gyermek, aki folyó év augusztus 31-ig betölti a 6. életévét, tankötelessé válik. Az idei tanévben 9 kisgyermeket küldtünk a kisbéri Pedagógiai Szakszolgálat felé vizsgálatra. Valamennyi vizsgálati eredmény megérkezett. Mindegyik gyermek ismétli a nagycsoportot. A még egy év óvodai neveléssel ezeknek a gyermekeknek lehetőséget adunk a majdani sikeres iskolakezdéshez. Beiskolázás Nagycsoport létszáma 27 fő Ebből évről visszamaradt 3 fő 2013 január-februárban beíratott 1 fő Elköltözött, másik óvodába jár 2 fő Logopédiára jár 13 fő Fejlesztő pedagógiára jár 17 fő Vizsgálat elé utalva 2014 tavasz 9 fő Nev. Tan. még egy év óvodát javasolt 9 fő Az I. osztály létszáma 17 fő. Ebből 2 gyermek nem a helyi iskolába fog járni. Gyermekvédelem 13 fő veszélyeztetett 27 fő hátrányos helyzetű 21 fő halmozottan hátrányos helyzetű tanuló volt az intézményben. A következő tanévre beírt gyermekek létszáma: 15 fő. Ez azonban a nyár, illetve az ősz folyamán változik, mivel sok szülő nem veszi figyelembe a beíratás időpontját, csak később gondolja meg a gyermek óvodai felvételét. Úgy ítélem meg, hogy a tanévre tervezett feladatokat, programokat a munkatervünkben meghatározottaknak megfelelően sikeresen elvégeztük. Január hónapban minden szülő értesült gyermeke fejlettségéről, neveltségi szintjéről. A pedagógusok elismertségét jelzi az, hogy a beszélgetés után észrevehetővé vált az otthoni foglalkozások mennyiségének növekedése. A szülők részéről is egyre jobban tudatosodik, hogy az esetleges bírálat a gyermek érdekét szolgálja, a dicséret viszont még jobb eredményre kötelez. Egyre inkább igazi partnerként vesznek részt a nevelésben, s belátják, hogy közösen, együttműködve segíthetjük elő gyermekük fejlődését. Tárkány, Rádokiné Nagy Éva óvodavezető

4 4. oldal Tárkány Község lapja szeptember Óvodai életképek Bábszínház Bábszínház Alma ragasztás Őszi fa festése Őszi fa festése Az elkészült almák

5 2014. szeptember Tárkány Község lapja 5. oldal A XVIII. század elején az 1714-es feljegyzések szerint, a török dúlás után újratelepítették a falut. Az írások szerint ezzel egy időben a református egyház a faluban megszervezte az oktatást is. Ha ez igaz, de miért is ne hihetnénk neki, az idén szeptemberben 300- adik tanév kezdődik kis falunkban. Különösen nagy öröm számunkra, hogy minden évben gyarapodik szépül iskolánk. Az elmúlt tanév az alábbiak szerint alakult: Tárgyi felszereltségünkről E tanévben legmeghatározóbb volt az interaktív táblák használatának elsajátítása, gyakorlása. Gyermekeink élvezettel használják, sőt harcolnak: ki lehessen táblás teremben. A későbbiekben, ha lehetőségünk nyílik erre a többi terem felszerelése is fontos lenne, ehhez szükséges igényünket jeleztük a fenntartó felé. A tornaterem nem felel meg az előírtaknak, a testnevelés óraszámának emelkedésével együtt nőnek a gondjaink is. Vizes az épület, megoldást várunk a szigeteléstől, ablakcserétől, valamint egy tornaterem építésétől. Tárkány Község Önkormányzatának pályázata érinti iskolánkat is: külső szigetelés, pucolás, részleges nyílászáró csere, fűtés korszerű szabályozása, mely jelenleg is tart. Igazán szép, esztétikus környezet várja diákjainkat. Az iskolát szépen kimeszelve, kitakarítva vehetjük birtokunkba szeptemberben. Az iskola épületének frissítő Iskolai Hírek Tárkány- Ete Általános Iskola bemutatkozása, 2013/14 tanév eredményei meszelésére került sor, ehhez részben rendelkezésünkre állt, adományból belső falfesték, így színesebb termekben kezdődhet a tanítás. Szeptemberben két tanterem iskolabútorai is megújulhatnak. A pedagógiai munka különösen kiemelt területei voltak e tanévben mérési eredmények javítása füzet-vezetés egységesítése olvasás minőségének javítása hiányzás visszaszorítása IPR program továbbvitele Tanórán kívüli tevékenységek Nemcsak a tanórán, de a délutáni elfoglaltságok is sok élményt adtak gyermekeinknek: 3 napközis csoportunk működött, heti 5 órában volt nyitva a könyvtárunk. Sok szakkört látogathattak tanulóink: német, magyar, sport, ügyes-kezek, informatika, elsősegély-nyújtó, énekkar, matematika. Természetesen korrepetálást is tartottak pedagógusaink valamennyi tantárgyból. 52-e n a Tóth József UFC-ben fociztak Versenyeredményeink Megyei verseny: Katasztrófa védelmi verseny megyei 2 hely Területi versenyek: Természetismereti verseny 2 csapattal Zrínyi matematika verseny 7 fő részvétele Sport területén: Bozsik programban megyei első helyezés Tóth József UFC-ben két korosztályunk megyei bajnokok lettek Házi versenyeink: Matematika verseny 45 fővel Őszi rajz verseny 36 fővel Elsősegély vizsga: 6 fő 8. osztályos tanulónk sikeres vizsgát tett. E megmérettetések sok energiát, rendszeres plusz munkát, felkészülési időt igényeltek diáktól, pedagógustól és gyakorta a szülőktől is. Köszönöm mindenkinek az áldozatos munkát, mellyel diákjaink tudását, rátermettségét fejleszttették, s nem utolsó sorban iskolánk hírnevét öregbítették. Mint minden évben most is várakozással nézünk az új tanév elé, igyekszünk továbbra is mindenben segíteni diákjaink előre menetelét. A 300 év valamennyiünket erre kötelez.

6 6. oldal Tárkány Község lapja szeptember Iskolai életképek Napközis tábor augusztus Napközis tábor Napközis tábor bicikli túra Indulhatunk Évnyitó 1. osztály Évnyitó Évnyitó 8. és 1. osztály 1. osztály

7 2014. szeptember Tárkány Község lapja 7. oldal TÁRKÁNYI FALUNAP szeptember 27. (Szombat) 8.00 Pörköltfőző verseny 9.00 Nemzetközi Tűzoltóverseny Tárkányi Vadásztársaság trófea kiállítás Lovas bemutatója a Tárkányi Polgárőr Egyesület Lovas tagozatának és vendégeinek KRESZ vetélkedő, kerékpár ügyességi verseny (Török István kmb.) Megnyitó A délelőtti versenyek értékelése Faluebéd ingyenes (14.30 után nem tudunk ebédet biztosítani) Hóvirág Népdalkör (vezető: Turják Gyuláné) Flamingó kulturális csoport (Felkészítő: Szabó Józsefné) Szivárvány tánccsoport (Felkészítő: Szőke Annamária) Lakatos Zsolt Mini manók ( Felkészítő: Tolnai Miklósné) Nemzeti Adó és Vámhivatal Bevetési Főigazgatóság bemutatója Nemzetközi Öregfiúk labdarúgó-kupa Gyermekek részére lovas kocsikázás (Biczó Attila) Kerékteleki Dalkör Sylver Soul (Verpeléti rock csapat) Foky (Foch Attila a tavalyi Fásy Szupersztár harmadik helyezettje Gyere-Gyere mulass velünk (Felkészítő: Szabó Józsefné) együttes 30 éves Jubileumi koncertje Tábortűz gyújtás Falunapi bál Egész nap Büfé, Kürtös kalács, légvár, láncos körhinta várja a kedves lakosságot, vendégeinket

8 8. oldal Tárkány Község lapja szeptember Településünkön július elején nyílt meg a Kisbéri Kistérségi Szociális és Gyermekjóléti Alapellátási Központ tárkányi telephelye. A Nyugdíjas Klub Hírei önmaguk ellátására részben képes lakosok számára. A szolgáltatás célja a napközbeni tartózkodás, a társas kapcsolatok kialakítása, ápolása a hasznos időtöltés mellett, a higiéniai szükségletek biztosítása (fürdési, mosási, vasalási lehetőség). A klub étkezőjében a tagok elfogyaszthatják akár a az otthonról Az intézmény biztosítja a idősek nappali ellátását és a házi segítségnyújtást, illetve a gyermekjóléti és családsegítő szolgálatot. Az idősek nappali ellátása a szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes időskorúak napközbeni gondozására szolgál. Segítséget nyújt hivatalos ügyek intézésében és az idősek életminőségének megőrzésében, javításában. Az idősek klubja keretében nappal igénybe vehető szolgáltatást nyújtunk a saját otthonukban élő, egészségügyi állapotuk és, vagy idős koruk miatt hozott, akár az oviból hozzánk szállított szociális ebédet. Feladatunk a tagok egészségi állapotának figyelemmel kísérése, családi kapcsolatok ápolása, szociális célú hivatalos ügyek intézéséhez segítségnyújtás. Lehetőség van kézműves foglalkozásra, zenehallgatásra, kihelyezett könyvtár igénybevételére, irodalmi előadások, filmklub,, egyéb szabadidős-és memóriafejlesztő tevékenységek / vetélkedők, társasjáték, segítő beszélgetés/ végzésére. Céljaink között szerepel klubtagjaink részére központilag szervezett színvonalas rendezvények és társklubok látogatása pl. közös farsangi és szüreti mulatság; egészségnap, Idősek Világnapja, vetélkedők; kirándulások, stb. Térítés ellenében manikűrt, pedikűrt, fodrászt igény szerint havonta biztosítunk. A Házi Segítségnyújtás célja segítséget nyújtani a falunkban élő idős, beteg, mozgásában korlátozott, illetve szociálisan rászorult személyek részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Azon egyének igényeit elégíti ki, akik az idősek klubjába már nem tudnak bejárni, de szakosított intézményi elhelyezést még nem kívánnak igénybe venni. Segítséget kap minden olyan igénylő, aki életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, meglévő képességeinek fenntartása mellett rászorulnak, s ragaszkodnak megszokott környezetükhöz. A gondozó szolgálat segítséget nyújt életvitelükhöz személyi és szűkebb környezeti tisztaságuk biztosításához, érdekeik védelméhez, kulturális igényeik kielégítéséhez, társas kapcsolataik ápolásához. A leggyakoribb ellátandó tevékenységek: segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása, (Folytatás a következõ oldalon)

9 2014. szeptember Tárkány Község lapja 9. oldal bevásárlás, takarítás (szűkebb környezet), ágyazás, mosás, mosogatás, étkezésnél segítségnyújtás, gyógyszerbeadás, környezetével kapcsolattartás, gyógyszerek felíratása, kiváltása, orvos lakásra hívása, háziorvossal konzultáció, felügyelet, beszélgetés, postai ügy intézése, környezettanulmány készítése, kapcsolattartás elősegítése külső intézményekkel. szociális ebéd házhozszállítása. Jó kapcsolatot ápolunk a helyi nyugdíjas klubbal, oktatási intézményeinkkel, rendőrségi körzeti megbízottal, házi orvossal. Ezen tevékenységek igénybevétele térítési díj mentes, mivel azt az önkormányzat költségvetése átvállalta. Szeretettel várjuk az olyan idős korú személyeket, akiket érdekelnek a korábban felsoroltak és szeretnék igénybe venni bármelyiket. Intézmény vezetője: Vígh Gusztáv Istvánné Munkatársai: Tóth Csabáné, Vargáné Nyikus Zsuzsanna, Vasasné Széles Szilvia A népdalkör 2000-ben alakult, 11 fővel. Jelenleg 10-en vagyunk. Szeretünk énekelni, gyűjtjük a rég, helyi népdalokat, amit repertoárunkba beépítünk. Több helyi és vidéki rendezvényen részt vettünk. Tagjai vagyunk a Vass Lajos és a Kórusok és Zenekarok S z ö v e t s é g é n e k. Országos minősítőn is rész vettünk a KÓTA és Vass A tárkányi Hóvirág népdalkör bemutatása Lajos Szövetségek szervezésével. Már ben országos minősítőn ezüst, 2003-ban pedig arany fokozatot kaptunk. Ez igáig 4 arany és 5 ezüst fokozatot érdemeltünk ki. Különböző fellépések alakalmával pedig elismerő okleveleket kaptunk. A sikeres fellépések érdekében hetente kétszer járunk össze énekelni. A népdalok szeretete tartja össze a népdalkör tagjait. Sajnos fiatalítani ez idáig nem tudtunk, nagy szeretettel és szívesen várnánk a nótázni, énekelni kedvelőket csoportunkba. Fő támogatónk a helyi önkormányzat. Turják Gyuláné Hóvirág Népdalkör vezetője

10 10. oldal Tárkány Község lapja szeptember

11 2014. szeptember Tárkány Község lapja 11. oldal

12 12. oldal Tárkány Község lapja szeptember A tárkányi közel 20 éves múlttal rendelkezik, ez idő alatt jelentős sikereket tudhat maga mögött. Az évek során többször újra kellett szervezni. Jelenleg 30 fő a létszámunk A kisigmándi Polgármester kérésére a Szivárvány Tánccsoport 2011.szeptemberében alakult tárkányi és kisigmándi táncolni szerető lányokból. A csoport vezetője Szőke Annamária,aki korábban a Tárkányi Flamingó Tánccsoportban táncolt 12 évig. A csoport tagjai szintén a Flamingó Tánccsoportban táncoltak: Talabér Flóra,Lakatos Enikő,Sándor Brigitta,László Jennifer. A kisigmándi lányok: Bartal Regina,Bartal Csenge és Nemes Szabina oszlopos tagjai lettek a csoportnak.a csoporthoz ősszel csatlakozott Bábolnáról Rádoki Luca is. Felléptek Romániában a Tárkányok Találkozóján,minden évben résztvevői a Székesfehérváron és Abasáron megrendezett táncfesztiválnak. Komáromban a Szixi-faktoron és Tatán a területi táncversenyen első helyezést értek el. Aktív résztvevői a gyermelyi, Flamingó Kulturális Csoport 2 gyermekcsoport és 1 felnőtt csoport működik. Célunk gyermekeinkkel együtt szórakozni, szórakoztatni. Műsoraink több m ű f a j b ó l t e v ő d n e k össze: tánc, ének, színjátszás, kabaréjelenetek. Kitartó munkával, fegyelemmel és szorgalommal dolgoznak azon, hogy a műsoraikon mindenki Szivárvány Tánccsoport vérteskethelyi és császári mazsorett fesztiváloknak. Fellépéseik színesítik a bábolnai, kisigmándi,tárkányi,b anai,mocsai,etei,ászár i falunapok rendezvényeit.léptek már fel futóversenyen,sport rendezvényeken,idősek karácsonyán és farsangon is. Széles palettájukon megtalálható a csárdás, modern mazsorett, pomponos latin számok, twist,hip-hop és country is. Minden évben új számokra új koreográfiákat tanulnak be.a próbákat Kisigmándon a Faluházban vagy Tárkányon a Művelődési házban tartják heti egy alkalommal két órában júliusbában megalakult a lelkes tárkányi gyerkőcökből álló kiscsoport is,akik jelenleg 13-an táncolnak heti egy órában.a csoport szeretne új k e l l é k e k e t, r u h á k a t vásárolni,amelyhez a kisigmándi és a tárkányi Önkormányzat nyújt segítséget a jövőben.köszönet érte Mészáros Tamásné Polgármester nagyon jól érezze magát. Tárkány és a környező települések rendezvényeinek rendszeres fellépői. A csoport vezetője: Szabó Józsefné asszonynak és Pécsvárady Attila Polgármester úrnak. Itt szeretnének köszönetet mondani a Polgármestereknek, a kisigmándi és tárkányi Önkormányzatnak, Földes Kálmánnénak, Szluka Lászlónak, Szőke Zoltánnak és Szőke Zoltánnénak és nem utolsó sorban Udvardi Mihálynénak, akik anyagilag támogatják a csoportot és varrják a szebbnél szebb fellépő ruhákat. Köszönet jár a többi szülőnek,akik biztosítják,hogy a lányok a fellépésekre időben odaérjenek. A Szivárvány Tánccsoport felvételt hirdet a csoportjába.ha szereted a zenét,a mozgást,szívesen táncolnál velünk,akkor gyere és próbáld ki magad közöttünk!további információért keress bennünket a facebookon: https://www.facebook.com/ SzivarvanyTanccsoport. Várunk minden kedves érdeklődőt sok szeretettel!!

13 2014. szeptember Tárkány Község lapja 13. oldal 1. A gyülekezet vezérigéje: Ne félj,te kicsiny nyáj, mert úgy tetszett a ti atyátoknak, hogy nektek adja az országot! Lk 12,32 2. A tárkányi gyülekezet története Tárkány falu Komárom-Esztergom megye délnyugati részén található, a Kisalföld peremén, a Bakonyalja térség részeként. Földrajzilag az Igmánd - Kisbéri medence kistáj középső részén terül el. Nevének eredetével kapcsolatban többféle feltételezés létezik. A legkorábban született feltételezés szerint honfoglalás kori kabar törzsnévről van szó. László Gyula szintén törzsnévnek gondolja a Tárkány szót, de avar korinak. Györffy György szerint a török nyelvből ered a tárkány elnevezés, amely szó vasverőket, szakrális jellegű kovácsokat jelentett. Sokak szerint személynévből ered a település neve. A legelfogadottabb feltételezés A tárkányi római katolikus plébánia A plébánia napjainkban Tárkány község lakóinak többsége a római katolikus egyházközséghez tartozik. Településünk római katolikus templomát ban építették, felszentelésére 1746-ban került sor, Szent László király tiszteletére. Az eredetileg egyhajós templom a század végi bővítést követően háromhajóssá vált. A főoltárkép különlegessége, hogy Szent László királyt és I. Szent István királyunk ránk maradt becses ereklyéjét, a Szent Jobbot együtt ábrázolja. Mintegy 40 év elmúltával felépült a plébánia épülete is ban, a magyarországi egyházmegyék határainak módosításakor a tárkányi plébánia ellátása a pannonhalmi bencés apátságtól átkerült a győri egyházmegyéhez ben történt meg az egyházközség történetének legnagyobb felújítása, melynek keretében teljesen, kívül-belül megújult a templom és a plébánia épülete. Néhány évvel később sor került a temető rendbetételére is. Vasárnaponként de. ¼ 12-kor tartjuk a szentmisét. A hitoktatás az iskolában történik, órarendi keretek között. szerint török méltóságnévből származik a név, melynek jelentése az ótörök tarqan szóval hozható összefüggésbe, ami főembert, alkirályt jelent (Kiss). A tárkányi plébániához tartozik a nagyigmándi plébánia, a kisigmándi és csépi filia, valamint a vasdinnyei misézőhely ellátása is. A közelmúltban több szép ünnepi eseményt tartottunk templomunkban: május 4-én a 8. osztályos tárkányi és nagyigmándi fiatalok bérmálkozására került sor; június 22-én, Úrnapján tartottuk a szentmise utáni hagyományos körmene-tet, június 29-én ünnepeltük templomunk búcsúját; augusztus 20-án, Szent István királyunk ünnepén pedig a szentmise közben megszenteltük az új kenyeret. Isten áldása és Szent László király közbenjárása kísérje továbbra is egyházközségünk életét! Simonics Péter plébános ADATOK A TÁRKÁNYI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET ÉLETÉRŐL A TATAI REFORMÁTUS EGYHÁZMEGYE KÉSZÜLŐ HONLAPJA RÉSZÉRE A templom napjainkban A református egyház kezdetei Tárkányon a 17. századba nyúlnak vissza között a török pusztítás ellenére Komárom vármegye területén 54 anyaegyház állott fenn, melyek között ott van a tárkányi református gyülekezet is. A török pusztítás következtében elnéptelenedett települést a pannonhalmi főapátság több ízben is igyekezett benépesíteni. A községet a környékbeli református jobbágyok telepítették be, akik számára a főapátok, mint földesurak a prédikátortartást is engedélyezték. Az első ismert lelkésze Unyomi Kálmán István volt 1714-tól ben kapott engedélyt a gyülekezet a pannonhalmi főapáttól és a vármegyétől kőtemplom építésére. Az alapkövet március 31-én helyezték el, és 1800 augusztusában szentelték fel ünnepélyesen a kész épületet Zsoldos (Folytatás a következõ oldalon)

14 14. oldal Tárkány Község lapja szeptember Márton lelkészsége alatt november 5-én a templom 200 éves évfordulója alkalmából ünnepi istentiszteletet tartott a gyülekezet. Az Igét a falu szülötte Németh Lajos esztergomi lelkész hirdette, Bátky Miklós esperes úr köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, majd Töltési József gondnokkal együtt leleplezte azt a márványtáblát, amely az itt szolgált lelkészeknek és az elmúlt 200 évnek állít emléket. Lélekszáma Fényes Elek szerint 31 ref. Az 1913-as névtár szerint 2914 lakosból 597 református. A 2001-es népszámláláskor 204-en vallották magukat reformátusnak. Ekkor az egyházközség által nyilvántartott reformátusok lélekszáma ben 144-en vallották magukat református vallásúnak. Az istentisztelet időpontja: Vasár-és ünnepnapokon 14 órakor. 4. Lelkész: Vajs Tibor Egyesületünk fő célkitűzése évi megalakulása óta a közrend és közbiztonság fenntartása, a bűnözés megelőzése, gyermek és ifjúság, környezet, és katasztrófavédelmi feladatok ellátása volt. Településeink polgárai jó közérzetének, a nyugodt, kiegyensúlyozott életének egyik legfontosabb eleme a közrend és közbiztonság megfelelő állapota. ezen állapot fenntartásához nagyban hozzájárul a polgárőrségünk önzetlen szolgálatvállalásai. Az Egyesület a helyi közéletben is meghatározó bűnmegelőzési tevékenysége, mind a helyi lakosok, mind pedig a többi együttműködő szervezetek körében egyaránt elismert. Megalakulása óta tagja az Országos Polgárőr Szövetségnek, a polgárőrök folyamatos képzését biztosítja a vezetés. Tárkány Község Önkormkányzata szerény költségvetéséből Ft/ év anyagi támogatással biztosítja a Polgárőr Egyesület tevékenységét, A Polgárőrség hírei mely esetenként kiegészül a polgárőrség különleges kiadásaival, egyéb rendkívüli kiadások költéségével. Anyagi juttatáson felül biztosít egy 65 m2 területű önálló épületet ingyenes használatát, mely sját vizesblokkal rendelkezik, ahol az egyesület tagjai munkájukat végezihetik, öszszejöveteleiket megtarthatják, és ahol közmunkában az egyesület tagjai kialakítottak a rendőrjárőr munkáját segítő munkahelyet, és pihenőjét. Az épület teljes rezsiköltségét az Önkormányzat állja a támogatási összeg felett, a ,Ftot éves szinten jóval meghaladja az Önkormányzat által nyújtott támogatás. Éves munkájuk elismeréseként évente dicsérő okleveleket adományoz az Önkormányzat a Polgárőr Egyesület arra érdemes tagjainak. Mivel a hazai polgárőr mozgalomhoz hasonló egyesületi szerveződés nincs az említett települések körzetében, fogadókészség esetén segítjük az Alsó-Csalóközi Települések Önkormányzati Szövetségét, Guta város központ- (Folytatás a következõ oldalon)

15 2014. szeptember Tárkány Község lapja 15. oldal tal. A térségi együttműködésről megállapodás van érvényben, amit ezen ajánlatunkkal tervezzük kiegészítteni. A Tárkányi Önkormányzat tagja a Tárkányok Találkozója immáron nemzetközivé bővült együttműködésének. Ennek az együttműködésnek tagjai: Szlovákiából: Kistárkány, Nagytárkány. Romániából: Kőröstárkány. ( A találkozónak tagjai még a hazai Felsőtárkány, és Mezőtárkány településeink és községünk Tárkány.) A nemzetközi találkozónak 2006-ban, és évben községünk volt a vendéglátója, a házigazdája. A Polgárőr Egyesületünk ezen találkozó biztosításával nagymértékben hozzájárult a zavartalan, eseménymentes lebonyolításhoz, aminek elismertségét jelentette a Szlovákiából, és Romániából érkező vendégeink nagyon pozitív véleménye, ami kifejezte, hogy településeiken is nagy szolgálatot tehetne a mienkhez hasonló egyesület működése. Fogasókésziségük esetén, mi sem természetesebb, hogy a szerzett tapasztalatainkat szívesen átadjuk, hogy azokat adoptálhassék saját törvényeikhez, illetve lehetőségeikhez, sajátosságaikhoz. A Tárkányi Képviselő-testület üléseinek rendszeres meghívott vendége Róth István,a Polgárőr Egyesület elnöke, aki többek közötta településünk mezőőre is. A Komáromi Rendőrkapitányság éves beszámolója keretében, a Képviselő-testületi ülésen külön kiemelte a helyi Polgárőr Egyesületünk munkáját, mely jelentős segítséget nyújt úgy a rendőrség munkavégzése során, mint a településünk bűnügyi statisztikájának jelentős javulásában. Polgárőreink folyamatosan együtt járőröznek a rendőrség munkatársaival, tekintettel a térségünkben lévő csökkent rendőrségi létszámra. Több esetben nyújtottak segítséget az M1-es autópálya biztosításában. Részt vettek az Almásfüzítői vontat baleset helyszínének biztosításában. A éves tavaszi belvíz védekezésben kiemelt szerepet vállalt a Polgárőr Egyesületünk a helyi Tűzoltó Egyesülettel karöltve, melyet évben a Megyei Polgárőr Szövetség oklevél adományozásával is jutalmazott. Külön kiemelték azt az esetet mely folyó évben történt, ahol is a Tárkányi Polgárőrök segítve a rendőrség munkáját egy súlyosnak minősített bűncselekmény elkövetőit, forró nyomon haladva, az elkövetéstől számított 1,5 órán belül felderítette és a rendőrséggel közösen elfogta. Egyesületünk szolgálati órát teljesített évben, melyből 467 óra közös szolgálat volt a Rendőrséggel. Itt kiemelném még a rendezvény biztosítás terén 487 órát teljesítettek évben részt vettek a március ai hó helyzet miatt kialakult vismajor mentésben, majd nagy létszámmal segítséget nyújtottak a Duna áradása miatt az árvizi védekezésben is. Egyesületünk megnyerte évben a ,Ft támogatást a Polgárőrség irodaépületének teljes felújítására, melyből sikerült ezt a szép épületet teljes egészében felújítani a most látható gyönyörű szép állapotba. Reméljük, hogy az egyesület tagjai így már jobban elfognak férni, és minden igényt kielégítő új épületüket mielőbb belakják, és eredményeikkel, munkájukkal tovább öregbítik Tárkány Község hírnevét, úgy is, mint a megye legnagyobb létszámú polgárőr egyesülete. A Vadásztársaság 2004-ben alakult, mint bérkilövő társaság, majd ben területes társasággá alakult át. Mintegy 3088 hektár vadászható területen gazdálkodunk, amiből 600 hektár erdősült a többi mezőgazdasági rész. Egy állandó vízfolyás teljesen átszeli a területet. Apróvadas jellegű a terület, de nagyon szép az őzállomány és váltóvadként a szarvas illetve a vaddisznó is megtalálható. A Vadásztársaság hírei A mezei nyúl és a fácán állomány a terület adottságaihoz képest nagyon jó. Az állandó vízfolyásnak köszönhetően vizivad, azaz főként tőkésréce is megtalálható a vadászterületen. A Társaság idén ünnepelte megalapításának 10. évfordulóját, melynek alkalmából egy emléktábla készült, amit a vadásztársaság által hagyományosan megrendezett családi nap keretein belül a vadásztársaság hivatásos vadásza, Pordán Zsolt adott át a Társaság elnökének Futó Lajosnak. A Vadásztársaság jelenleg 26 tagból áll. Évente megközelítőleg 80 nagyvad kerül terítékre, melyből 15 őzbak, 20 gímszarvas, vaddisznó képzi a társaság egyik bevételi forrását. A bevételek másik részét a tagok által befizetett tagdíj, valamint a 15 őzbak trófeájából befolyt pénzösszeg képzi. (Fotók a következő oldalon)

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 0 K I V O N A T Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. június 28-án megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Ercsi Hétszínvirág Óvoda 2015/2016.

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015

Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 Gyermekvédelmi munkaterv 2014 2015 A Tervezést segítő Dokumentumok: 2011. évi törvény a nemzeti köznevelésről 2010. évi LXIII. törvény a közoktatási törvény módosításáról 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet

Részletesebben

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013.

GYERMEKVÉDELMI ÉVES MUNKATERV 2012 2013. Körösladányi Általános Művelődési Központ Zöldág Napköziotthonos Óvodája és Bölcsődéje 5516 Körösladány, Arany János utca 7. E-mail: klovoda@fuzestv.hu; zoldagovi@gmail.com / Web: www.amkkorosladany.hu

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október

TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október TÁJÉKOZTATÓ Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestületi ülésére 2008. október Tárgy: Tájékoztató a 2008/2009. tanévkezdés tapasztalatairól, a személyi és tárgyi feltételek alakulásáról. Készítette: Mozgay

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről

Beszámoló. Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának. 2013. évi tevékenységéről Beszámoló Medgyesbodzás Község Önkormányzat tanyagondnoki szolgálatának 2013. évi tevékenységéről A tanyagondnoki szolgáltatás célja a hátrányos helyzetű, szolgáltatáshiányos egyéb belterületi lakott hely,

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév

Osztályfőnöki munkaterv. 2016/17-es tanév Osztályfőnöki munkaterv 2016/17-es tanév Osztályfőnök: 5.a Fódi Judit 5.b Dienes Gábor 6.a Fekete Nagy Marianna 6.b Orbán Noémi 6.c Brotschollné Szabó Valéria 7.a Lóczy Ágnes 7.b Lipovics Mónika 8.a Arnold

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA

HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA HÍRLEVÉL 2014 AUGUSZTUSI KÜLÖNSZÁM SZEPTEMBER 1.-éN KEZDŐDIK AZ ÓVODA Személyi változások: A 7-es csoportba új dajka néni érkezett, Kádár Éva Éva néni személyében. Őt jól ismerjük hiszen gyermeke jelenleg

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1.

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. évről. Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. évről Gyermekeink a jövő Alapítvány 7530 Kadarkút, Fő u.1. Tartalmi beszámoló a Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013. évi működéséről A Gyermekeink a jövő Alapítvány 2013-ban

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése

SZAKMAI ANYAG. LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz. Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése SZAKMAI ANYAG LEADER 2013-ban nyújtandó támogatáshoz Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület C1 intézkedése Támogatási határozat azonosító: 1624604603 Készítette: Nagykarácsony Gyermeksportjáért Alapítvány

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája

Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája Szivárvány Óvoda Toldi Tagóvodája 2007-2008-as nevelési év értékelése Készítette: Ceglédiné Csősz Erzsébet Tagintézmény vezető 1 Gyermeklétszám: 2007. évi statisztika szerint: 21 fő, köztük: 10 fiú, 11

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság

ELŐTERJESZTÉS. Előadó: Koszta Mihály TVSE elnök Véleményezte: Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság ELŐTERJESZTÉS Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 26-án tartandó ülésének, 4. számú A TVSE tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló tájékoztató megtárgyalása - tárgyú napirendi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS

BESZÁMOLÓ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG 4516 DEMECSER, HUNYADI UTCA 2. PANKOTAI JÓZSEF PLÉBÁNOS ÜGYFÉL-AZONOSÍTÓ: 1005408160 TÁMOGATÓ HATÁROZAT AZONOSÍTÓJA: 1705461664 PÁLYÁZAT CÍME: EGYÜTT A JÖVŐÉRT RÓMAI KATOLIKUS

Részletesebben

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: /

KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/ ; 28/ mobil: / KISCSILLAG ÓVODA DOMONY 2182 Domony, Fő út 98. tel.: 28/576-530; 28/576-531 mobil: +36 20/824 59 89 e-mail: ovoda.dompol@invitel.hu NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016-2017. NEVELÉSI ÉV

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének február 14-i ülésére Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. február 14-i ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2010. évi tevékenységéről Előterjesztő:

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév

Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Különös közzétételi lista 2010/2011. tanév Személyi feltételek Pedagógus-munkakörben Sorszám A pedagógus végzettsége, szakképzettsége 1. Magyar-orosz-német szakos tanár Szakvizsgázott pedagógus: közoktatási

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2004. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 41 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása

Szakmai beszámoló. Az Egyesület tevékenységének bemutatása Szakmai beszámoló Községi Sportegyesület Iváncsa 2454 Iváncsa, Arany J. u. 1. Az Egyesület elnöke: Baki Imre Az Egyesület vezetősége: Nagy András (szakosztály vezető), Lestár István (technikai vezető),

Részletesebben

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése

A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése Melléklet a 2016. június 26-i jegyzőkönyvhöz: A Szikszai György Református Általános Iskola 2015/2016-os tanévben végzett munkájának értékelése (Az intézmény fenntartói értékelése, különös tekintettel

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre

TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre TESKÁND KSE sportfejlesztési programja 2014/15-ös bajnoki évre Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása A közel ötvenéves létesítményben a legutolsó

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról

Beszámoló. Napsugár Óvoda Vezetőjétől Nyírmada, Sugár út 1. A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Napsugár Óvoda Vezetőjétől 4564 Nyírmada, Sugár út 1. Beszámoló A Napsugár Óvoda működési feltételeiről, és gazdálkodásáról Nyírmada, 2014. május 25. Tisztelt Képviselő-testület! Óvodánk elmúlt egy évi

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL

A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL A SZEDER ( Szülők Egyesülete Diákokért Erdőkertesen) Közhasznú EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A 2005. ÉVRŐL 1. TAGTOBORZÁS, SZERVEZETÉPÍTÉS A 2003. évben 32 taggal és közel 60 támogató taggal működtünk.

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE

KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / NEVELÉSI ÉVRE KÖZZÉTÉTELI LISTA 2016 / 20167 NEVELÉSI ÉVRE Készült: A Nemzeti Köznevelési Törvény végrehajtásáról szóló 229./2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23. (1) (2) alapján Az intézmény adatai: Székhely óvoda:

Részletesebben

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit

2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit A Zöld Titkok Kastélyóvodája Minõségirányítási Programja végrehajtásának értékelése 2006. augusztus 15. Összeállította: Gergely Judit óvodavezetõ 2 Az 1993. évi LXXIX.törvény a közoktatásról 40. (11) alapján

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2014. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Küldetés Alapítvány BÉKÉS, Teleki u. 39. Adószám: 19057464-2-04 VII. Tartalmi beszámoló közhasznú tevékenységéről VII. TARTALMI BESZÁMOLÓ TÁRGYÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL 2010. év Alapítványunk évek óta

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

- B E S Z Á M O L Ó -

- B E S Z Á M O L Ó - - B E S Z Á M O L Ó - Hajdúhadházi Polgárőr és Tűzoltó Egyesület A Hajdúhadház Város Önkormányzata által 2015. évben nyújtott támogatás felhasználásról Tisztelt Képviselő-testület! A Hajdúhadházi Polgárőr

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2015. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

2014/2015. tanév munkaterve

2014/2015. tanév munkaterve KT ÁLTALÁNOS -ÉS KÖZÉPISKOLA BEM JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA TELEPHELYE KASKANTYÚ 2014/2015. tanév munkaterve A munkaterv alapdokumentációja: Éves telephelyi feladatok Ütemterv Munkaterv csatolt részei:

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján

Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Kötelező közzétételi lista a 229./2012.(VIII.28.) kormányrendelet 23. és 24. alapján Intézményünk három szervezeti egységből áll: óvoda, általános iskola, kollégium. Óvoda Felvételi lehetőség: Óvodánkba

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2012. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013.

ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. ESEMÉNYNAPTÁR 2012/2013. IDŐPONT ESEMÉNY FELELŐS augusztus 22. 9 óra bejelentkezés tanév rendje személyi változások tárgyi feltételek alakulása pályázatok tantárgyfelosztás pedagógiai program módosítása

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentése

2012. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2012. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Pályázati támogatások

Pályázati támogatások Pályázati támogatások 2011. 2010. 2008. 2007. Időtartam2011. 06. 01. -2011. 10. 31. Eredmény: pedagógiai fejlesztés, családterápia biztosítása; működési kiadásokhoz hozzájárulás Támogatás mértéke: 103.000

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK. www.nyekladhaza.hu JÓ ÜTEMBEN HALAD AZ EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT FELÚJÍTÁSA ÖNKORMÁNYZATI HÍREK www.nyekladhaza.hu JUTALOM A JÓ GAZDÁLKODÁSÉRT Azok az önkormányzatok, amelyek nem halmoztak fel adósságállományt, most lehetőséget kaptak a Belügyminisztériumtól támogatási összeg

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév

GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV. 2013/2014 tanév GYERMEK- és IFJÚSÁGVÉDELMI MUNKATERV 2013/2014 tanév Készítette: Kaszáné Szászi Edit Sárbogárdi Mészöly Géza Általános Iskola Szent István Általános Tagiskolájának Gyermek- és ifjúságvédelmi felelőse Nézz

Részletesebben

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján

Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján Különös közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.) Kormányrendelet 23 (1) bekezdése alapján ÁLTALÁNOS ISKOLA 1. A felvételi lehetőség A felvételnél a tanulók felvételéről az igazgató dönt. Az elutasító döntés

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015.

NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA. Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYI KÖZZÉTÉTELI LISTA Rumi Rajki István Általános Művelődési Központ Játékvár Óvodája 2014/2015. NEVELÉSI ÉV A 229/2012. (VIII. 28.) Kormányrendelet a nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV

INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV 9. PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYI KÖZOKTATÁSI ESÉLYEGYENLŐSÉGI MINITORING JELENTÉS 2011/2012. TANÉV Atkár, 2012. június 15. Készítette: Bartókné Lukács Irén igazgató Nagy Mónika GYIV felelős

Részletesebben

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére

23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére 23. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 31-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója

Részletesebben

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján)

HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. sz. melléklet HÉVÍZGYÖRKI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA intézményi adatlapja (2011. október 1-jei adatok alapján) 1. Intézményi adatok OM azonosító: 032842 Intézmény neve: Fenntartó neve: Napköziotthonos Óvoda

Részletesebben

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete

Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete. 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8/2007. (II. 1.) BVKt rendelete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény helyi végrehajtásáról I. Rész Biharkeresztes

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök

Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó. Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök Pásztó Város Óvodájának Ünnepi és Munka Naptára 2014/2015. nevelési évben jó Időpont Rendezvény, tevékenység Óvodák Felelősök augusztus 2014. 08.26, 08.28. Szülőértekezletek új óvodások szülei részére

Részletesebben

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2.

KUNSZIGET SPORTEGYESÜLET 9184 Kunsziget, József Attila u. 2. Nemzeti Sport Intézet részére Budapest Istvánmezei út 1-3. 1146 Tárgy: A ki/8337/2011 számú MLSZ határozattal jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai beszámolója (Kunsziget SE). Tisztelt Nemzeti Sport

Részletesebben

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 036280 ISKOLAI SPORTKÖR RÉSZLETES SZAKMAI PROGRAMJA 2009. IX. 1. A TANÉV SPORTTAL KAPCSOLATOS KIEMELT FELADATAI Legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsunk minél több sportolási

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója.

Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. Fehérvár Rugby Club 2012. évi. Beszámolója. 2012. január: Iskolai csoportedzések, István Király ált iskola, minden hétfő 14 órától Gyolcsos Ferenc vezetésével 15 fő. Táncsics Mihály Általános iskola kedd

Részletesebben

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület!

BESZÁMOLÓ a 2011-2012-es tanév indításával kapcsolatban. Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! BESZÁMOLÓ a 20-202-es tanév indításával kapcsolatban Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő-testület! A 20-202-es tanév eleji beszámolómat az alábbi szerkezeti elemek szerint készítettem el:., 20

Részletesebben

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása

Chek Nisszá Kupa. Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása Chek Nisszá Kupa Tárgy: Chek-Nisszá Fesztivál támogatása 2011 1 Bemutatkozás: A Chek-Nisszá kispályás labdarúgócsapatot 1998-ban alapítottuk. Eleinte csak a sport területén próbáltuk megmutatni, mire is

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Vámoscsalád Község Képviselő-testületének 2015. február 18-án 18 óra 30 perckor a Vámoscsaládi Kultúrház klubhelyiségében megtartott közmeghallgatásáról Jelen vannak: Németh

Részletesebben

Szeptember havi program

Szeptember havi program Szeptember havi program szeptember 1. csütörtök Kezdődik az óvoda : bohócok várják a gyerekeket szeptember 7. szerda: BALETT Szülői értekezlet: 16.30 Akinek használt balettruhája és sztepp cipője van és

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013.

Jakabszállás. Települési projektgyűjtő adatlap a Kistérségi Sport-és szabadidős stratégiához 2009-2013. Jakabszállás elérhetősége 2 : I. Jakabszállás Községi Lovas Sportpálya teljes körű fejlesztése, kiépítése Jakabszállási Lovas Sportegyesület Konfár János elnök 20/54-111-66 - Jakabszállás és vonzáskörzete

Részletesebben

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve

Szekszá rd Junior Stárs. 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve Szekszá rd Junior Stárs 2014. e vi pe nzu gyi tá je koztáto já, válámint á 2015. e vre vonátkozo pe nzu gyi terve S z e k s z á r d J u n i o r S t a r s B i g B a n d 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38.

Részletesebben

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034

KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 KEOP-5.6.0 Környezet és Energia Operatív program KEOP-5.6.0-12/2013-0034 0034 Pest II: Bernecebaráti Bernecebaráti Szokolyi Alajos Általános Tagiskola és tornaterem melléképülete Az intézmény 2 különálló

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK

Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK Bukovics Eszter szakmai vezető SZAKMAI NAPOK A 2012/2013. tanévben a következő intézményközi szakmai napok megrendezését tervezzük: 1. Szakmai nap az intervenció jegyében - Felkészítés a preventív óvodai

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX:

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: , TELEFAX: HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 ELŐTERJESZTÉS Hajdúhadház Város Önkormányzata Pénzügyi Bizottságának 2015. április 13.-án

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december 18-i ülésére [Ide írhatja a szöveget] PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 E-mail: polgarmester@papa.hu 141. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2008. december

Részletesebben

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester

Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Balatonakarattya Község Önkormányzat Polgármester Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Balatonakarattya, 2017. február 01. Polgár Beatrix jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Balatonakarattya

Részletesebben