KÖZ" ES MEZŐGAZDASÁGI LAP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZ" ES MEZŐGAZDASÁGI LAP"

Átírás

1 ## KÖZ" ES MEZŐGAZDASÁGI LAP AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE AZ EGYESÜLETI TANÁCS FELÜGYELETE ALATT: FŐSZERKESZTŐ ÉS A KIADÁSÉRT FELELŐS : FELELŐS SZERKESZTŐ : FORSTER i'í 0. M. G. E. IGAZGATÓJA, GÉZA SZILASSY ZOLTÁN 1901 TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM I. FÉLÉV BUDAPEST, «PÁTRIA» IRODALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 1901.

2 TARTALOMJEGYZÉK A KÖZTELEK" XI. ÉVFOLYAMÁNAK I-ső FÉLÉVÉRŐL. (1901, jjanuái- 1-től junius 30-ig.) I. A Köztelek" közleményei a munkatársak nevei szerint csoportosítva. Ángyai Dezső. Sima zöldojtványok előgyökereztetése Árasztásra berendezendő szőlőtelep 372 Szőlő gyors újratelepítése és a karózás mellőzése 521 A gyümölcsfák bemeszelése 616 törzsének A törpe gyümölcsfák bokorszerü müveléséről 654., 675 Ágh Endre. Néhány szó Francziaország lótenyésztéséről Milyen a zöldtrágya 207 mélyen szántandó alá A felszerszámozásról és befogásról 328 A mezőgazdasági kísérleti állomások működése 1900-ban 446 Önetető, kéveadogatóval Az akác?, fájának tartósságáról Mezőgazdasági kiállítás Budapesten. 734 Mechánikai készülék a gabonanemüek, széna és szalma fel- és lerakodásához 815 A földmivelő nép madarai Mc. Cormick-féle kaszaköszörülő 884 Javított ismétlő szalmarázó 909 Zlinszky István 1031 Baán Lajos. Az, árvarozsnok, mint takarijiányfu 194 Bakó Gábor. A káposztapillangő kártételéről és irtásáról Balázs. A herefélék arankamentesitése 271 Barna Hámozott baltaczimmag 610 Czirok-üszög 721 Dr. Bartiky József. A munkássegélypénztár és a gazdák 834 Bársony István. Kozliczky mesél 430 >Bús az magyarnak élete«578 Szerelmi élet az állatvilágban I. 834 Szerelmi élet az állatvilágban II 984 Borszéky Soroa. Válasz a»csiki gazdá«-nak 952 Buday Barna. Visszatekintés az 1900-ik évre 21 Szövetkezeti élet 33 Forster Géza kitüntetése 157 Reformeszmék 168 Nyílt levél 189 Expozé 230 ' W Kivándorlás a Székelyföldről 326 A vidék érdeke Gazdatisztek 758 A sárosi memorandum 903 Önálló vámterület 983 Buday Gyula. Mikép lehetséges egy elöhasi tehenet teje leadására bírni? 988 Csay László. A gazdatiszti 173 Dr. czim használata A marhasó kiszolgáltatása 719 Cselédek szolgálati ideje 762 Cselkó István. A marhahizlalásra vonatkozó két közérdekű dologról ~ 111 Marhahizlalás zöld herével 115 A marhahizlalás theoriája praktikus szempontból 210., 233 Marhabizlalás száraztakarmánynyal 213 Hizlalótakarmány felülbírálása 213 Göbölyhizlalás 332 Kendermagpogácsa helyettesítése kendermaggal ' 477 A murokrépa 536., 560 Állati hullaliszt, takarmány 584 mint Cseikó István. Melasszevizsgálat 640 A La Plata államok állattenyésztése 812., 855., 882., 922., A sertés Magyarországban. (Könyvbirálat) 948 Egész szemű vagy zúzott zabot etessünk-e a lovakkal? 950 Uj vértakarmány 965 Idősebb csikók, lovak és különféle marhák takarmány- és alom szükséglete 988 Burgonya'besavanyitása nyári etetésre 100? Sertéshizlalás lefölözött tej'jel 1005 Cserháti Sándor. Növénytermesztés 26 A gyapott termesztése hazánkban 448 Csérer Lajos* Magyarország komlőtermesztése 1900-ban 190 Komiós-háboru 770 Chriastély Béla. Gazdatiszti körök alakítása. (Gazdatisztek Lapja) ; 6 Deszpoth József. Tengerimorzsolás cséplőgépre állított morzsolóval 432 Dióssy Imre. Fejőstehenek takarmányozása 7 A tarlórépá mint takarmány 8 A mák okszerű termesztése 327 A szikes talajok megjavítása 904 Dongó. Magyar erdélyi szarvasmarha a Dunántul 250 Enesei Dorner Béia. Vágó állatok értékesítése 30 A sertéskirály- 150 A kiviteli marhavásárról 154 Borjuk eladása 373 Állatorvosi közszolgálat. (Könyvbirálat) 400 Marharakodó állomások 472 Növendékállatok vasúti szállítása 520 Hizómarhák eladása 762 Szopós borjuk értékesítése 775 A mezőgazdasági viszonyok behatása a sertéstenyésztésre 817 A bécsi sertésvásár 839, Hizott ökrök szállitása Németországba 951 Döhrmann Henrik. A katonalovak tenyésztésbe vétele mellett A legelőkérdés és a csikónevelés 475 A katonai pótló nevelésének kérdéséhez 694 Fáber Tódor. Az asztrachán-juhról 191, 209 A répát pusztító í'öldibolha elleni védekezésről 370 Fokányi László. Az uj marbalevelek 117 Forster Géza. Felhívás a gazdákhoz 489 Földes János. Kopár legelő erdősítése 8 Bükkerdő müfakészletének hasznosítása 75 Gerlóczy Géza. A heremagvak állami ólomzárolásának eredménye 152 Goger László. Borjuhizlalás savanyutojjel és keményítővel Gutmann és Wahl. Hamis adatok 7 Gyárfás József. Cserfahamu alkalmazása 9 Túlságos meszezéssel elrontott talaj javítása Az őszi zab 350 Mészpor mint trágyaszer 373 Uj mésziszapszáritási eljárás 515 Folytonosság a zöldtakarmányban 858 Györy István dr. Gyümölcstermesztés és értékesítés 27 Gyftmölcsaszalók Ribizkebor készítése 1047 A szőlő téli eltartása és egyebek 1047 Oldai Hagymássy Feroncz. A sör hamisítása Angolországban Hegyi Zsigmond. Magyarország talajismertetö térképe L 673 Hensch Árpád. Számítsunk. 7 (Gazdatisztek Lapja.) A műtrágyázás mennyiben helyettesíti az istáüótrágyázást? 452 A mezőgazdasági, számvitel kézikönyvéről 639 Jövedelembiztositás. (Gazdatisztek Lapja.) 15 Jövedelmi előszámitásokról 652 A vasúti kártalanítási becslés. 695 (Bírálat.) Helyes vetésforgó 799 Könyvbirálat 816 Gazdasági üzemterv egy 180 holdas birtok részére 986 Mezőgazdasági üzemek jövedelmezősége Ausztriában és Németországban 1003 Horváth Jeni, A hallei mezőgazdasági vándorkiállítás 1024 Hutyra Ferenci dr. A vágó állatok gümőkórja mint szavatossági hiba. 70 Védőojtás a száj- és körömfájás ellen 21 í -- Járványos elvetélés 213 Az állatorvosi magángyakorlat szabályozása 231 A vasúton szállított állatok állatorvosi vizsgálata. 291 Törvény gümőkór irtásáról Németalföldön 330 a A sertésvészen átment sertések vészmentessége a szavatosság szempontjából ői7 Tuberkalin-vizsgálatok a német tengerparti veszteglőkben 6Í1 615 Kártérítés mételyes juhokért Juhok kergesége 655 Husmérgezés, 695 Kártérítés mételyes juhokért 739 Hreblay Emil. A tyúkok tollevése 6 A tej forgalombahozásának megszorítása 7 Nemes himbaromfiak kiosztása 74 Tojásértékesitő szövetkezetek és azok működése 135 Minő fokon áll hazai pulykatenyésztésünk i92 A magyar baromfi 562 A hazai lud- és kacsátenyésztés fontosságáról 926, 946 Miképpen rendezendő be a gazdaságban a baromfitenyésztés A fiatal kacsák takarmányozása 987 Igali Szvetozir. Az angyalfü Jablonovszki József. Az év állati és növényi élősködői.31 A földi bolhák irtása 737 A szőlőmoly évi jelentkezése 1026 Jalsoviezky János. Khüne-féle többsoros kapáló-gép 760 Jattka Ferenoz. A göbölyhizlalásról, tekintettela tápanyagok arányára- 132 Burgonyapermetezési kísérlet 395 Jeszenszky Pál. Állatkivitel 29 A m. kir. gyapjuminősitő intézet 251 Gazdasági oklevelek hamisítása (Gazdatisztek Lapja) 9 Gazdatiszti körök (Gazdatisztek Lapja) 9 Ünneplés. (Gazdatisztek Lapja) 13 A gazdatiszti törvény 649 A gazdatiszti törvény a gyakorlatban 690 Ki lehet okleveles gazdatiszt? 697

3 Károly Benső, Állami támogatással íétesitett népies HL Háromszékvármegye, Léczfalva. IV. Baranyavármegye, Nagy-Harsány V. Aradvármegye, Magyar-Pécska VI. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunmegye, Czegléd VII. Zalavármegye, Szántó - - VIII. Nagykükíillömegye, Héjasfalva. gsietí Ferenez. Néhány szó a járványos elvetélés- Kerpely KáimáiTÁdóbfaftermesztése Romániában XII. Európai dosányok : 1 XIII. Európai dohányok : Dr. Keiirfer Adolf. A gümőkóros állatok teje Gróf Keglevloh Gyu'a. Mit hozott a XX. szazad > E, Keméisyffy Katinka. A székelyek érdekében 215, Kis Mihály. Néhány szó a katonalovak tenyésztésbe vétele ellen S. Kiszely Aladár. A felvidéki juhtenyésztésről Ksváety Béla,. Állattenyésztés 1 Uj tenyészirány az- Algauban...; -_í Hibásan növő szarvak alakítása Érdekes apróságok az állattenyésztés köréből Tenyésztésre szánt malaczok megválasztása Apróságok az állattenyésztés köréből 535 Miért nem jó hizó a magyar erdélyi szarvas- marha 583 Téves tanok hirdetése ! 11! Magyar vagy nyugoti származású ökör? _ 674 Szilaj magyar bika megfékezése 698 : Ne üldözzük ugy a magyar marhát 720 Mangalicza sertés helyett berkshirei vagy yorkshirei? 758 A Délvidéki Gazdasági Egyesület emlékirata a földmivelésügyi miniszterhez 835 A Lészai-féle gorbói magyar tehenészet 944 Magyar vagy nyugati ökröt használjunk-e? ' Kroicpp Huflé. Ujabb tapasztalatok a ezukórrépatermesztéséről..: L. "169 KKsztinkovieh Ede. Viziutak kérdése 881., 021., 984.,. 1000,, 1049 KiihiK! Károly. Casali-féle tengeriszáritó-gépek 71 Lintner Sándor. A mai épületfa 563 Lovas Sándsr. Kincstári telepítés. 153 CSréf Mailáft József. A kivándorlásról. (Táreza) 634 Mandeville Frigyes. A gazdatisztek nyugdijáról. (Gazdt. Lapja) Mandel Loránd. Goniborkatermesztésről 651 Mezey Gyula, Adatok a.tara-ezkbuza életéhez.-.: 172 Tápasztalatok a szőlő lisztharroatbetegsége elleni védekezésben 352 Rozsdás buza. -I- 796 Mohar csávázása Fehérszínű rozskaiászok Vadrepcze és egyéb gyomok irtása vasgáliczczal Mszey Gyula. Penészes buza Beteg, száradó buza A rózsafák lisztharmatbetegsége 965 ellen Rozsda és egyéb baj a búzán 1027 Átmegy-e a rozsda a buza kalászába"? 1028 Mihók Sándor. A seprüczirok termelése 494 ftk,í«ár László. A takarmánynemüek kazalozása szalmarétegezéssel Mori«Pál. Katonalovak tenyésztésbe 152 jfj. vétele Murák Szy -_iidre. Mesterséges naltonyésztés 173 Halastó átalakítása Oderszky Lajos. A magyar komló. 474 A magyar és idegen komló minőségbeli külömbsége A magyar komló minősége 881 Papa Mlkiős. A szarvasmarhahizlalás uj elmélete és a mai gyakorlati hizlalás 796, 814 Páll Béla. A marhahizlalás gazdasági mérlege 270, 290, 312 Péeh Béla. Eszterházy Miklós Móricz gróf csákvári alagcsövezésének ismertetése 905, 923 Péterfy Tamás. Szövetkezeti és Gazdasági Évkönyv az évre - 76 Darvin szelleme. 110 (Táreza) A pozsonymegyei gazdasági működése.. egyesület 274 Dr. Plosz Béla. Kitördelő pata gyógyítása 154 Juhok elvetélése Rapaich Rikárd. A mezőgazdaságban alkalmazható motorokról 797 Rácz Ödönaé. Néhány szó a magyar baromfi érdekében Rázsé Imre. Az égetett mész és márga hatása hazai homoktalajon. ' 411 Riedl KálmAo. Termesztési ki^rlet brazíliai dohány- ^ _ ^ Rodiczky Jen8. Á miskolczi IX. évi gyapjuvásárról Rovara Frigyes. A kalitragya alkalmazasa 413 Rubinek Gyula. Gazdatársajlalmi élet 23 Hol az igazság?-. 36 Országos buzakiállitás 125 Német'gabonavámemelés 349 Müközvélemény 394 Kölcsönös biztosító szövetkezet 429 A szerb buza 608 Szervezkedjünk.._ : 633 Czéltudatos gazdasági politika 734 Slerbási íftnos. Tejgazdasági kérdések 372 A tejszövetkezetek 1900-ban 409 Dr. Sigmund Elek. Hazai talajaink foszforsavszűkségtér I é = a kémiai elemezés jelentőségéről 859 Ifj. Sporzon Pál. Benzin-lokomobil használata 250 Czukorréparitkitó gép 435 Tengerimorzsolás gőzcséplőgéppel A Parmiter-féle gazdasági lokomotív ^85 Ujitások a Sack-féle talajmivelő s növényápoló-gépeknél Parmiter gazdasági lokomotivja, mint fuva- - A slrozin"-féíe burgonyafészek:ásó gép 722 Siern Samu. Szuperfoszfát bükköny alá. 651 Száhlender Gyula. Egyszerű és olcsó jégverem községek, falusi tejszövetkezetek, stb. számára "132 Lakóház vándor munkások részére " 172 Salétromos falak tartós bevakolása 314 Székely Gábor. Szénaemelő. készülék 945 Székács Elemér. A dohány nemesítése 284 Szilassy Zoltán. Lótenyésztésünk fejlesztése 109 A földmivelésügyi minisztérium költség- Szilassy Zoltán. A papiros"-kereskedők 513 Egyről-másról 533 Katonai szállítások 558 Riasztás Ezredik szám 851 Délvidéki gazdasági kiállítás 885 Tarifa-kérdés Dr. Sziiárd Ferenoz. Az eladó szavatossága gttmőkóros marháért. 150 Vadász-episztola. (Táreza) 190 Káros béke hasznos küzdelem 365 Erdőarányositás. 435 A Csoszli. meg a Fojtás és.a Pistike. (Táreza.) 534 Haszonbérleengedés Tagosítás Községi/ közút czéljára való kisajátítás. 724 Helyes, földmérési rendszer 800 Határkérdés 861 Községi közmunka 861 A magyar szövetkezeti 968 jog kézikönyve Siommer Miksa. Marhahizlalás 194 Sztankovics János. Egy különös vajhiba 249 Gróf Teleki Aryéd. A hazai szűrke-marhatenyésztés emelése érdekében 447 Thaisz Lajos. Az államilag plombozott heremag hitelessége- 521 Magkereskedők szállítmányának ellenőrzése a gazda részéről 723 Kártérítési igény amerikai heremag-szállitás miatt Zoltán. Katonai lovak tenyésztésbevétele Ugrón Dr. Zaitsehek Artúr. A párisi nemzetközi takarmányozási kongresszus munkálatai 492., 516.,,. 537., 559., 636., 676 Zaíka Zsigmond. Burgonya vásárlása, szeszgyári moslék _ értékesítése és felhasználása 331 Zramermann ÁgostiMi. A togygumőkórról és az ellene való védekezésről 413 Bajorország állatbiztosítása JNémetorszaghusszukséglete és hústermelése 812 Csikók patáinak ápolásáról 1003 Zórád istván. Pénz- és Hitelügy 33 Az OMGE. ipari és kereskedelmi szakosztálya A gazdatiszt jog és törvényismerete (Gazdt. Lapja.) Gyapottermesztés 398 hazánkban - Az electrotechnika és a szénkérdés 450 A kazánvizsgálat új rendje 637 Könyvismertetés 638 Az Orsz. Iparegyesület évi jelentése. (Bírálat) 839 A magyar gépek pártolása és terjesztése 863 A burgonyaliszt, mint élelmi czikk 969 Gazdaságokban alkalmazott iparosok 1029 Várady Géza. Téglagyártás, mint mezőgazdásági ipar 112, 133 Á nőnemű tenyészanyag népies állattenyésztésünkben 771. Vásárhelyi Zoltán. Az amerikai farmers institute-ok 272 Werner László. Törvényhozási és állami tevékenység 24, Wertheimstein Alfréd. Katonalovak tenyésztésbeétele 71 Nándor. Törzskönyv 233 Wilfing Országos. A nehéz belga igásló: 292 XVIII. tenyészállatvásár díjnyertesei 582 XVII. tenyészállatvásár díjazott állatai. 652 Windich Richárd. A csontlisztfoszforsav trágyahatása. 270 Küloi 1 ' ' Lola -i m'\ol r növényeinkre Hátrányos-e a juhokra a Thomassalakkal frissen megtrágyázott legelők legeltetése 651 II, Á Köztelek" közleményei szakmák szerint csoportosítva. I. Közgazdaság, Hamis adatok, Guttmann és Wahl Visszatekintés az 1900-ik évre. Buday Barna Gazdatársadalmi élet. Rubinek. Gyula - Törvényhozási ós állami tevékenység, o Oyápju-üzlet. (A) Szövetkezeti élet. Buday Barna Pénz- és hitelügy. Zórád István Gabonaüzlet- - - Hol áz igazság? R. Gy.l -- Kétnyiretü gyapjú és a katonai posztógyártás. Rodiczky Jenő dr.. A vágóállatok gümőkórja, mint szavatossági hiba. Állami' támogatással létesített népies mintagazdaságok. Károly Rezső: III. Háromszék vármegye, Léczfalva IV. Baranya vármegye, Nagy-Harsány ". V. Arad vármegye, Magyar-Pécska.! VI. Pest-Pilis-Solt-Kis-Kunvármegye, Ozeg- 1 VII. Zala vármegye, Szántó VIII, Nagyküküllő vármegye, Héjasfalva Lótenyésztésünk fejlesztése. Sz. Z. Az uj" marhalevelek. Fokányi L Országos buzakiállitás. Rubinek Gyula Az.eladó szavatossága gümőkóros vágómarháért., Dr. Szilárd Ferenez - A kiviteli marhavásárról. Dorner Eorster Géza kitüntetése - Reformeszmék. B. B. - Országos lótenyésztési értekezlet A gazdatiszti czim használata. Dr. Csay László Nyilt levél. B. B. - Az OMGE. kereskedelmi és ipari szakosztálya. Z. I. Vidéki gazdasági előadások.. Á földmivelési minisztérium költségvetése. Sz. Z. A székelyek érdekében.. E. Keményffy Katinka 214, 251, Expozé. B. B. Országos törzskönyv. Nándor Wilfing - - A korona szózata. Sz. Z. Emlékirat a tőzsde törvényes reformja tárgyában Nyílt levél - A pozsonymegyei gazd. egyesület működése A földmivelésügyi vita után. B. B. A munkás- és cselédpénztárról Mit hozott a XX. század? Gróf Keglevich Gyula A pozsonymegyei gazdasági egyesület jubileuma Romániai mezőgazdasági szaktudósitónk jelen-' téseiből -. Értekezlet a dohánytermesztés érdekében Kivándorlás a Székelyföldről. B. B. i] i eles. R. Gy. Az évi párisi nemzetközi általános kiállítás'. magyar mezőgazdasági osztályának kitüntetettjei - Káros béke, hasznos küzdelem. Dr. Szilárd Forster lakoma Gazdák szervezkedése - Müközvélemény. R. Gy A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége..karóig Rezső Tej szövetkezetek 1900-ban Az amerikai farmers institute-ok. Vásárhelyi Zoltán Kölcsönös biztosító szövetkezet. R. Gy. A. pozsonymegyei gazd. egyesület jubileuma Egyről-másról. Z.

4 A mezőgazdasági kísérleti állomások működése 1900-ban 44( A vidék érdeke. B. B. 471 Hegedűs Sándor kereskedelemügyi miniszter leirata a gazdaszövetséghez 47; Marharakodó állomások. Dorner Béla 47! Anglia élelmezéséről és beviteléről 49: A papiros"-kereskedők. Sz. Z... 51! Mezőgazdasági napiké..\iésok Nómcíországban. 51' Egyről-másról. Sz. Z. 53! A gazdasági termények szállítása tárgyában Angliában életbe léptetett szállítási könnyebbitésekről.. 53í Katonai szállítások. Sz. Z. 55Í Riasztás. Sz. Z.._ 57Í A szerb buza. B. Gy. 60Í Szervezkedjünk. E. Gy 63c Mezőgazdasági kiállítás Temesvárott 63 A gazdatiszti törvény. J. P. 64 Magyarorszag talajismertefcő ia n ' > mond 675 Szövetkezetek országos kongresszusa 67 A gazdatiszti törvény a gyakorlatban. J. P 69C Az őrlési engedélyről 71 A marhasó kiszolgáltatása. Dr. Csay László 719 Czéltudatos. i A sör hamisítása Angolországban. Hagymássy Ferencz 735 Gazdatisztek. B. B. " 758 Románia és Oroszország között létrejött halászati egyezmény.aromán földhitelintézet évi számadása és mérlege. A romániai földhitelviszonyok. 760 Komlós háború. Csérer Lajos _. 770 A buzakiviteli prémium Franciaországban 793 Németország husszükségiete és hústermelése. Z A mezőgazdasági viszonyok behatása a ' sertéstenyésztésre 817 A munkás segélypénztár és a. gazdák 834 A Délvidéki Gazdasági Egyesület emlékirata a földmivelésflgyi miniszterhez 835 A bécsi. sertés vásár. Dorner Béla 839 Ezredik szám. Szüassy Zoltán Hieronymi a csatornákról 852 Magyar gépek pártolás s/i /',1c 1 István 863 A viziutak kérdése. Krisztinkooich Ede 881,921,984, 1000, 1048 Délvidéki gazdasági kiállítás 885 A sárosí memorandum. Buday Barna 903 Állami vágómarha-biztosítás Németországban 919 A Hangya" kongresszusa 927 Biztosítási tanulság. Kilián Gyula 944 A temesvári mezőgazdasági kiállítás kitüntetettjei 949 Válasz a Csiki Gazda" szerkesztőségének. Borszéky 'Tarifakérdések. Si. Z. ~ 964 Burgonyaliszt,_ mint éielmi czikk. Z. I. 969 Az Egyesült-Államok és Kanada mezőgazdasági.. termeléséről és állapotáról. (Melléklet) 46. sz. Önálló vámterűlet 983 A tagosítás kérdése a közgazdasági szakosztály 3. Gazdasági jog. A gazdatiszti czim használata. Dr. Osay László ". Tagosítás. Sz. F. A marhasó kiszolgáltatása. Dr. Csay László Községi közút czéljára való kisajátítás. Dr. Szilárd Cselédek szolgálati ideje. Dr. Csay László Határkérdés. Dr. Sz. F. Helyes földmérési rendszer. Sz. " 4. Növénytermesztés. Növénytermesztés. Cserháti Sándor Gyógynövények, paprika és czirok Két ujabb trágyaféle. Windisch Rikárd. Magyar komló értékesítése Túlságos meszezéssel elrontott talaj javítása. Gyárfás. József Ujabb tapasztalatok a czukorrépa termesztéséről. Szopós borjuk értékesítése. Dorner Béla Krolopp Hugó Németország husszükségiete és hústermelése Z. I. Magyarország komlótermesztése 1900-ban. Csérer A La Plata államok állattenyésztése. Cselkó István. Lajos A juhtenyésztés története Mii ven mélyen szántandó alá a zöldtrágya > Agh 2. A juhtenyésztés gyakorlata "" Endre Szarvasmarhatenyésités I ~ j A csontlisztfoszforsav trúry.ihfii:'wu. Windisch B Lótenyésztés Vetőmagvak közvetítése A mák okszerű termesztése, Dióssy Imre 327 Az őszi zab. Gyárfás József 350 Különböző mészvegyületek hatása nnveleti növényeinkre. Windisch Bikárd f368- Gyapottermesztés hazánkban. Z. I. Az égetett mész és márga hatása hazai homok-. talajon. Bázsó Imre Nemesitett legkorábbi ssékely t.engeri. Szentkirályi A gyapott termesztése hazánkban. Cserháti Sándor A magyar komló. Oderszky Lajos - - Uj mésziszapszáritási eljárás. Gyárfás Józséf A murökrépa. Cs. I ' Az angyalfű. lgali Szvetozár Gomborkatermeszitésről. Mandel Loránd Szuperfoszfát bükköny alá. Stern Samu A magyar és idegen komló minőségbeli különbsége. Oderszky Lajos --: Hazai talajaink foszforsavszükségletéről és a kémiai elemezés jelentőségéről. Dr. Siqmond Elek A magyar komló minősége. Oderszky Lajos A szikes talajok megjavítása. Dióssy Imre A takarmánynemüek kazalozása szalma rétegezessel. Molnár László 5. Dohánytermesztés. A dohány nemesítése. Székács Elemér Értekezlet a dohánytermesztés érdekében A dohány termesztése Romániában. Kerpely K. A párisi kiállítás dohányai és dohánygyártmányai. Keryéy Kálmán. I. Afrikai dohányok II. Ázsiai dohánvok.. III. Fülöpszigetek IV. Szumatra és Jáva V. Szamaira és Jáva VI. Amerikai dohányok VII. Amerikai dohányok VIII. Amerikai dohányok. ix, Mexikó ;;; z X. Kuba szigete XI. Európai dohányok "" XII. Európai dohányok XIII. Európai dohányok. 6. Talajjavítás , ülésében. (1901 május 20-án.) Melléklet 47. sz. 7. Állattenyésztés. "Véreink Amerikában 999 \>,;. V!-,, //.':? A miskolczi IX. évi gyapjú vásárról. Rodiezky Jenő 1005 A Megrendelések gyűjtéséről" szóló törvényczikk - módosítása. Z. I. JOOO Vágóállatok értékesítése. Dorner Béla Nők, mint szövetkezeti üzletvezetők. F. G Érdekes apróságok az állattenyésztés köréből csy A romániai napikérdésekről ;> kiviteli marhavásárról. Dorner A gazdaságokban alkalmazott iparosok 1029 Az asztraehán-juhról. Fáber Tódor 191., Zlinszky István 1031 Uj tenyészirány az Algauban. Kovácsi/ Béla. Gabonakiviteli kedvezmények és az őrlési forgalom Országos Törzskönyv. Wilfing Nándor Hibásan növő szarvak alakítása.. Kovácsy Béla Németországban 1044 Érdekes apróságok az állattenyésztés köréből. A Gazdák Biztosító Szövetkezetének közgyűlése 1049 Kovácsy Béla " A nehéz belga igaslo. Wilfing Nándor 2. Üzemtan. A. felszerszámózásról és befogásról. Ágh Endre A marhahizlalás gazdasági mérlege. Páll Béla A tenyésztésre szánt malaczok megválasztása. Kovácsy Béla, 270, 290, 312 Kisvárdai tenyészállat-kiállítás. V.'L Jövedelmi előszámitásokról Hensch Árpád 653 A felvidéki juhtenyésztésről. B. Kiszely Aladár Gazdasági üzemterv egy 180 holdas birtok részére. A budapesti XVIII. tenyészállatvásár. Hensch Árpád 986 A hazai szürke-marhateuyés lés < se érdekében. Gr. Teleki Arvéd Mezőgazdasági üzemek jövedelmezősége km/ ban és Németországban. Hensch Árpád 1003 Marharakodó állomások. Dorner Béla XVI. őszi luxus-lóvásár díjazott lovai Apróságok az állattenyésztés köréből. csy, I. t 'I 1 <j 'MIYavj.O- WÜfíni! Miért nem jó hízó a magyar erdélyi szarvasmarha. Kovácsy Béla Téves tanok hirdetése. Kovácsy Béla.. Apróságok az állattenyésztés köréből. csy Hátrányos-e a juhokra a Thomassalakkal frissen megtrágyázott legelők legeltetése? W. R. A XVII. tenyészállatvásár díjazott állatai. W. N. Magyar vagy nyugoti származású ökör? Kovácsy Béla.._..1 Marhaértékesitő szövetkezet Németországban Szilaj magyar bika megfékezése. - csy. A marhasó kiszolgáltatása. Dr. Csay László Ne üldözzük ugy a magyar marhát. Kovácsy Béla Mangalicza sertés helyett berkshirei vagy yorkshirei? csy.. Hizómarhák eladása. Dorner A nőnemű tenvészanyag népies állattenyésztésünkben. Várady Géza 5. Sertéstenyésztés A ;ilí:,íűsaz!la3í,2í '-pzorvuk tenyésztésre.-_. > A Délvidéki Gazdasági Egyesület emlékirata a a földmivelésűgyi miniszterhez A bécsi sertésvásár. Dorner Béla I "" Szopósborjuk elválasztása ~ Lovak havivaksága y A Lfezai-féle gorbói magyar, tehenészet, kovácsy Hízó ökrök szállítása > 1 ' 1 / 1 u,net Áflattápporok i Idősebb csikók, lovak és különféle marhák takar. mány- és alomszükséglete Cselkó Miképen lehetséges egy előhasi tehenet teje leadására birni? Buday Gyula Magyar vagy nyugati ökröt használjunk-e? Hizóállatkiállitás Berlinben. Kozák László Lótenyésztés. Katonalovak tenyésztésbevétele. Wertheimstein Alfréd 72, Né hám szó a katonalovak tenvésztesbe vétele ellen. Kis Mihály 73 Lótenyésztésünk emelése i;s Országos lótenyésztési értekezlet 128 Katonalovak tenyésztésbevélfli'. Ifj. _'!l.jric: P,r l.v' Néhány szó 'Francziaország lótényészléséröl. áe 17! Országos lötcnvésüi.'si értekezlet" 174 Katonalovak tenyészetbevétele. Ugrón Zoltán 235 A nehéz belga igásló. Wilfinj Nándor 292 A katonalovak tenyésztésbevétele mellett 370 XVI. őszi luxus-lóvásár díjazott lovai 475 A legelőkérdés ós a csikónevelés. K. M. 475 A katonai pótló nevelésének kérdéséhez ( Tejgazdaság. A te^forgalombahozásának megszorítása; Hreblay ) > i. I la, 249 A gümőkóros állatok teje. Dr. Keörfer Adolf 354 Tejfölöző-gépek versenye.j 493 Egy uj eszköz a tej zsiltartalmának meghatáró- 10. Baromfitenyésztés. A tyúkok tollevése. Hreblay Emil 6 Szárnyasok difteritisze 114 Tojás értékesítő szövetkezetek és azok működése U. 135 i Minő fokon áll hazai pulykatenyésztésünk, bl Néhány szó a magyar baromfi érdekében, R. Ö.-né 433 Néhány angol baromfiról. B. Ödönné 476 A magyar baromfi. Hreblay Emil. 562 A hazai lud- és kacsatenyésztes Hreblay Emil gge., 946 Miképen rendezendő be a gazdaságban a baromfitenyésztés? bl Fiatal kacsák takarmányozása, bl.: Takarmányozás. Fejős tehenek takarmányozása. Dióssy Imre. 7 A tarlorepa mmt takarmany. Dióssy Imre 8 1 A marhahizlalásra vonatkozó két közérdekű dologról. Cselkó István ni Marhahizlalás zöld herével. Cselkó. 115 A göbölyhizlalásról, különös tekintettel a tápanyagok arányára. Jattka Ferencz ia2 A marhahizlalas theoriája praktikus szempontból. Cselkó István 211., 233 Marhahizlalás száraz takarmánynyal. Cselkó 213 Hizlalótakarmány felülbírálása. Cselkó. 213 Göbölyhizlalás. Cselkó 382 A párisi nemzetközi takarmányozási kongresszus munkálatai. Dr. Zaitschek Artúr 492., 516., , 559., 236., 676 Állati hullaliszt, mmt takarmány. Cselkó István 584 Borjuhizlalás sovány tejjel és keményítővel. Góger László 737 A szarvasmarhahizlalás uj elmélete és a mai gyakorlati hizlalás. Papp Miklós 796., 815 Folytonosság a zöld takarmányban. Gyárfás József 858 Uj vértakarmány. Cselkó István Állategészségügy. A vágóállatok gümőkórja mint szavatossági hiba. Szárnyasok difteritisze 114 Az eladó szavatossaga yun»k< r»» u i 1 r*, Dr. Szilárd Ferencz 150 Védőojtás a száj- és körömfájás ellen. s.y. 211 Járványos elvetélés..?/. 213

5 Az állatorvosi magángyakorlat szabályozása 231 Vasúton szállított állatok állatorvosi vizsgálata 291 Juhok elvetélje. Dr. F. B Törvény a gümökór irtásáról Németalföldön A tőgygümőkórról és az ellene való védekezésről. Zimmermann Ágoston. 413 A sertésvészen átment sertések vészmentessége a szavatosság szempontjából. H. F. Tuberkulin-vizsgálatok a német tengerparti veszteglőkben. y Juhok kergesége. y. 654 Bajorország állatbiztosítása. Zimmermann Ágoston 694 Husmérgezés 695 Kártérítés mételyes juhokért y. 740 Sugárgombabetegség. 800 Néhány szó a járványos elvetélésről. Keleti F A lovak havivaksága 967 Állattápporok 968 Csikók patáinak ápolásáról. Zimmermann Ágoston Gazdasági növénytan. A heremagvak állami ólomzárolásának eredménye. Debreczeni földmivelők ««Gerlóczy Giza._ 152 Délvidéki ««237, Adatok a taraczkbuza életéhez. # 172 Erdélyi ««A herefélék arankamentesitése. Barna Balázs 271 Fejérvármegyei ««117, Tapasztalatok a szőlő lisztharmatbetegsége elleni Hevesmegyei ««519, védekezésben. 352 Hontmegyei, «~ - *. Burgonyapermetezési kísérletek. Jattka Ferencz 395 Komárommegyei ««175, Hámozott baltaczimmag. Barna Balázs 610 Krassó-Szörényvármegyei < «Czirok-üszög. Barna Balázs 721 LiptóVármegyei ««333, Rozsdás buza 796 Marostordavármegyeí ««Mohar csávázása. Mezey Gyula 838 Máramarosmegyei ««Fehérszínű, rozskalászok. Mezey Gyula 838 Mosonvármegyei ««A- vadrepcze és egyéb gyomok irtása vasgáliczczal. ' Mezey Gyula * 908 Beteg, száradó buza. M. Gy. 966 A rózsafák lisztharmatbetegsége. M. Gy. 966 Rozsda és egyéb baj a búzán. Mezey Gyula Gazdasági állattan. Az év állati és növényi élősködői. Jablonovszki József 31 A répát pusztító földibolha elleni védekezésről. Fáber Tódor 370 A földibolhák irtása. Jablonovszki József. 737 A káposztapillangó kártételéről és irtásáról. Bakó Gábor. 773 A szőlőmoly évi'jelentkelése. Jablonovszki József Halászat. Mesterséges haltenvésztés. M Halastó alakítása. M. E Gazdas Casali-féle uj tengerimorzsoló- és hántoló-gépek Casali-féle tengeriszái-ito-gepek. Kühne Karoly Tengerimorzsolás cséplőgépre állított morzsolóval. ' v/ - - Czukorréparitkító-gép. i. S.P... Önetető, kéveadogatóval. Á. S.. - elektrotechnika es a kőszénkérdés. Z. 1 Tengerimorzsolás gőzcséplőgéppel. ifj. Sporton P. A Parmiter-féle gazdasági lokomotív, ifj. Sporzon P. Újítások a Saek-féle talajmivelő- s növényápológépeknél. ifj. Sporzon Pál A kazánvi.zsgálat uj rendje. Z Panniter gazdasági lokomotivja, mint fuvarozógép. Ifj. Sporzon Pál A»Sarazin«-féle burgonyafészek ásógép. Ifj. S. P. Egy uj mütrágyaszóró-gép. Külme-féle többsoros kapáló-gép. Jalsoviezky J, A mezőgazdaságban alkalmazható motorokról. " Rapaich Rikárd Mechanikai készülék a gabonanemüek, széna és szalma fel- és lerakodásához. A. E., A magyar gépek pártolása és- terjesztése. Zórád í->, ; Mc. Cormick-féle kaszakösr,örülő. Á. E. Jiiviíott ismétlő szalmarázó. Á. F. Szénaemelő-készülék. Székely Gábor.. Gyújtózsinór vagy gyutacs? 17. Gazdasági építészet. Egyszerű és olcsó jégverem községek, falusi tejszövetkezetek stb. számára. Száhlender Gyula Lakóház vándor munkások részére. Sz. Gy 18. Gazdasági ipar. Téglagyártás mint mezőgazdasági' ipar. Várady. 19. Szőlöszet, kertészet. Gyümölcstermesztés és értékesítés. Györy I. dr. Sima zöldoltványok előgyökereztetése. A. D. A törpe gyümölcsfák bokorszerü átíveléséről. Angyal Dezső 654., Ribizkebor készítése. Gy. I. -.- A szőlő téli eltartása és egyebek. Gy. I. 20. Trágyázás. 21. Gazdasági egyesületek mozgalma. Abauj-tornavármegyei gazdasági egyesület '!-..:, ;irmegyei ««61, 436,476, Baranyamegyei ««951, Barsvármegyei «* Békésvármegyei < «374, Biharmegyei ««564, 775, Borsodvármegyei ««643, 951, Csongrádvármegyei ««Nyitravármegyei ««61, Nyitravölgyi ««Pest-Pillis-Solt-Kiskunvm. ««_ 62,401, Pozsonvvármeayei * * 82, ^33, 952, Sárosmegyei ««401, Sópronvármegyei «* 117, Szabolesvármegyei ««Szatmárvármegyei ««436, 776, Szegedi» «564, Szilágyvármegyei < «436, Szolnok-Dobokavármegyei «* Temesmegyei ««175, 195, Torontálvármegyei * «117, 401, Vasvármegyei ««Zalavármegyei ««117, Zemplén vármegyei ««333,519,643, 22. Küziekedési ügyek. Közlekedési ügyek ' A Magyar Folyam és Tengerhajózási Társaság M' ' ' :. '.í Növend ékállatok vasúti szállítása. Dorner 23. Külföldi szemle, Anglia. Munkások alliance köteléke A ezukorvám kérdése Ausztria. Agrárszervezkedés Iparosok akcziója A ezukorprémiumok megszüntetése ellen Uj agrárpárt - A kartetügy szabályozása. Az olasz borvámklauzula l-l,!,, ' t A kötelező jégkárbiztositás T> v Egyesült-Államok. Yilágmonopolium petróleumra A chíkágói gabonatőzsde Francziaország. Az uj szeszadótörvény Az évi bortermés Kelet-India. Bizottság a ezukoripar tanulmányo- \, g Vámpolitikái töreki t sek. A husszemletörvény életbeléptetésének halo- A német gazdaszövetség gyűlése A német mezőgazdasági tanács és a kereskedelmi szerződések - Mezőgazdasági közraktárak Bajorországban A német molnárok állásfoglalása és a kereskedelmi szerződések A XV-ik mezőgazdasági vándorkiállítás Halléban Oroszország. Állami kölcsönök a mezőgazdaság támogatására - Mezőgazdasági kongresszus Moszkvában. Vámpolitikai villongások ' "Portugália. Vámtarifaforgalom és előkészületek a kereskedelmi szerződésekhez - Románia. Román agrárpárt- Pénzügyi helyzet A földmivelésügyi miniszter bukaresti szaktudósitójának jelentése v Szerbia. Szövetkezeti mozgalmak Mezőgazdasági ipar Transzverzális vásut a Balkánon Törökország. A mezőgazdasági érdekképviselet 24. Hivatalos rész. Gazdasági Egyes végrehajtó bizottságának ülése. (1900. november hó 20-án.) Jegyzőkönyvhitelesitők. Az állattenyésztési és állategészségügyi szakosztály javaslatai. Zemplénmegyei _ gazd. egy. átirata gazdasági előadások, szőlő- és gyümölcs- ;! I!; < J szövetségi tag. A pozsonyi II. mezőgazdasági országos kiállítás rendező-bizottságának megalakítása. Felirat a biztosítási törvényjavaslat tárgyában. A nemzetközi mezőgazdasági bizottság átirata. Közgazdasági szakosztály javaslatai. Dohánytermesztési bizottság javaslatai. Lótenyésztési és díjlovaglást rendező bizottság javaslatai. A szőlőszeti és borászati bizottság javaslatai. A kivándorlási bizottság javaslatai. Miniszteri leiratok. Tudomásul veendő tárgyak. Az OMGE. belügyei. Tagsági ügyek. Herczeg Esterházy Miklós köszönő levele. Uj tagok. Gyümölcsfaiskolái jutalomdijak odaítélése. A Tanács javaslatai. Sporzon Vilmos s.- titkár szabadságolása Az OMGE. tagjaihoz abraktakarmányok kedvezményes szállítása végett igazolványok beszerzése Állattenyésztési és állategészségügyi szakosztály <;!ese'uyi.v íjoi':eiübe.'» i.leien voltak,,1 II " M < "' Gazdasági Egyesület átirata, kiviteli marhavásár létesítése iránt Tagdijnyugtázások Az Országos Törzskönyvi.Bizottság ülése. (1900. deczember hó 21-én.) Jelen voltak A tenyészállatvásár rendező bizottság ülése. (1901. január hó 11-én.) Jelen voltak. A szarvasmarhacsoport biráló-bizottság tagjai. A juh-csoport i biráló-bizottság tagjai. A sertés-csoport birálóbizottság tagjai : Felhívás a. gazdaközönséghez gazdasági es cselédpénztár intézmény ismertetése és támogatása Földmivelési és növénytermesztési szakosztályülése (1901. január 19-én). Jelen voltak. A szakosztály és bizottságainak újraalakítása. Sörárpakiállitás rendezése. Országos sörárpavásár rendezése.. Sárosmegyei Gazdasági Egyesület átirata a cserebogarak rendszeres irtása tárgyában. Komlótermesztés előmozdítása érdekében teendő intézkedések. Országos buzakiállitás! I H 1 v ' izdakozonséghez az OMGE. kereskedelmi és ipari szakosztálya igénybe- e i Ipari és kereskedelmi szakosztály alakuló gyűlése. Jelen voltak. A szakosztály czimének megállapítása. A szakosztály működési körének megvitatása évi január hóban befizetett alapítványi kamatok és tagdijak nyilvános nyugtázása.. Műszaki bizottság ülése (1901. február 4.). Jelen voltak. A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége a mezőgazdaságra. Emlékirat a tőzsde tör-, vényes reformja targyahan Figyelmeztetés az OMGE. tagjaihoz, vasúti fuvar Földmivelési és növénytermesztési szakosztály il, ' (1901 február 9-én.). Jelen voltak. Az ugar meghatározása. Javaslat a gyapottermesztés meghonosítására --- Kivándorlási bizottság ülése (1901. február 18-án.) Az S oílge g igazgató-választmányának, úgyis mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége végrehajtó-bizottságának ülése (1901. február 26-án). Jelen voltak. Forster Géza igazgató üdvözlése. Szövetségi tagok átiratai. Szőlőtermesztők országos értekezlete. A Fejérmegyei gazdasagi egyesület atnata im n 1 ' - növénytermesztési szakosztály javaslatai. Dohánytermesztési bizottság javaslatai. Műszaki bizottság javaslatai. Az OMGE. belügyei. Jegyzőkönyv-hitelesítők. Elhunyt tagok bejelentése. Uj tagok. Tagsági ügyek. Szakosztályok újraalakulása. Jelentés az István-telek eladásáról. Dijlovaglási verseny rendezése. Kincstári lovak tenyésztésbe vétele. Román sertésbehozatal. Az egyesületi Tanács javaslatai. A Hazánk" szerkesztése. A földmivelésügyi miniszter anyagi hozzájárulása a gazdasági előadások rendezéséhez. Jelentés az -építkezésről s az épitő bizottság javaslatai Felhívás a magyar kir. államvasutak gépgyárának gazdasági géposztályára c.. Lótenyésztési bizottság ülése (1901. márczius 6). Jelen voltak. Lovak vasúti szállítása Felhívás a gazdákhoz a Hazánk napilap" támogatása végett - Az OMGE. rendkívüli közgyűlése (1901. marczius 18-án). Jelen voltak. Az István-telek eladására kötött szerződés helybenhagyása A pozsonyi mezőgazdasági országos kiállítás rendező-bizottságának alakuló ülése

6 Felhívás a»magyar Vendéglős és Kávésipar«közleményére. Közgazdasági szakosztály ülése (1901. márézius'- 27-én). Jelen voltak. Az uzsoráról a magyar általános polgári törvénykönyv tervezetben. Sárosvármegyei gazdasági egyesület emlékirata a gazdasági munkás- és cseléd-segélypénztár ügyében. A Magyar Malátagyárosok Országos Egyesülete átirata Tagdijnyugtázás. A kivándorlási i bizottság ülése (1901. márczius 26-án). Jelen voltak. A székely kivándorlásról Köszönetnyilvánítás Lipthay Béla báró özvegyének A pozsonyi II. mezőgazdasági országos Mállitás I. főcsoportja rendező-bizottságának ülése (1901. április 22-én).. A tagositási ügyek anyagának megszerzése Közgazdasági szakosztály ülése (1901. április 24-én). Jelen voltak. Javaslat a délvidéki kivándorlás, megakadályozása tárgyában. Határozati javaslat. A Pestmegyei és Debreczeni gazdasági egyesületek átirata a mezőgazdasági termények áralakulását befolyásoló tényezők szabályozása ügyében. A tüzrendészeti tőrvényjavaslat. Határozati javaslatok. Erdélyi gazdasági egylet átirata a katonaságnak aratás idejére való szabadságolása tárgyában Műszaki bizottság ülése (1901. április 20-án). Jelen voltak évi április hóban befizetett alapítványi kamatok és tagsági évdijak "_ A pozsonyi kiállítás kertészeti és gyümölcsészeti alcsoportja ivm1o*ö-b.7.ou«ii';umk.itamiló illése (1901. május 1-én). Jelen voltak A pozsonyi kiállítás borászati és szőlőszeti csoportja rendező-bizottságának alakuló ülése (1901. április 26-án) Az Országos Törzskönyvelö Bizottság ülése (1901. május 8-án). Jelen voltak A pozsonyi kiállítás II. főcsoportja (növénytermesztési kiállítás) rendező-bizottságának ülése, (1901. május 7-én). Jelen voltak Sőrárpakiállitás rendező-bizottságnak ülése (1901. május 6-án). Jelen voltak - Az OMGE. igazgató-választmánya, ugvis mint a Gazdasági Egyesületek Országos "Szövetsége végrehajtó-bizottságának ülése (1901. május 15-én). Jelen voltak. Pozsony város átirata a városi liget átengedése ügyében. Szövetségi tagok átiratai. Közgazdasági szakosztály javaslatai. A kivándorlási bizottság javaslatai. Műszaki bizottság javaslatai. Az OMGE. belügyei. Elhunyt tagok bejelentése. Uj tagokul beléptek. Javaslat a Köztelek" lapnak tagilletmény czimén való küldése ügyében. Jelentés a tenyészállatvásár eredményéről. Jelentés a Festetits-szoborról. Jelentés a Köztelek,székház építkezéséről, az István-telek átadásáról és a jövő ülésszakban az ülések helyiségeiről az építés tartama alatt. Az egyesületi tanács javaslatai Figyelmeztetés az OMGE. tagjaihoz tagdíjhátralék Tudomásul szalma ajánlat vételre.. Pozsonyi II. mezőgazdasági kiállítás igazgatóságának ülése (1901. május 6-án). Jelen voltak. Tér- Tagdijnyugtázás Meghívó Kohányi Tihamér Az OMGE. lóvásár-rendező-bizottságának ülése (1901. május 25-ón). Jelen voltak Ipari és kereskedelmi szakosztály ülése (1901. május 31-én) Arató- és burgonyamivelő gép bemutatás Liptó- S/.ent-Miklíisori Országos sőrárpakiállitás és sörárpavásár Budapesten Pályázati hirdetmény a Gubitz-Schöberl-féle alapítványra Felhívás és kérelem a m. kir. gyapjuminősitő intézet igénybevétele végett Felhívás a gazdaközönséghez a ker. és ipari szakosztály igénybevétele végett Pályázati felhívás földmives iskolai alapitványokra 25. Nekrológ. Harkányi Károly báró Rubinek András Danóczi Steiger Gyula 26, Tárczák. Darvin szelleme. Péterfy Tamás A sertéskirály Vadász-episztola. Treffniczlcy Vadász-opisztola. Hubertussfy Kozliczky mesél. Bársony István. A Csoszli meg a Fojtás és a Pistike. Szilárd j Bús az magyarnak élete". Bársony István 578 A kivándorlásról. Gróf Maüáth József 634 Mezőgazdasági kiállítás Budapesten. Ágh Endre 734 Szerelmi élet az állatvilágban (I.) Bársony István 834 A földmivelőnép madarairól. Áyh Endre 852 Szerelmi élet az állatvilágban. (II.) Bársony István 1)84 á. ' allci i 1 h i idtli Jenő Erdészet. iár legelő erdősítése. Földes János 8.'. ;kerdö müfakészletének hasznosítása. Földes János- 75 A bükkfa sulyapadása. Földes 173 Nemesfüz tenyésztés vizenyős réten. F. J. 173 Erdőarányositás. Dr. Szilárd Ferenci. 435 A mai épületfa. Lintner Sándor 903 Az akácz-fájának tartósságáról Beteg fenyőfa. M. Gy Külföldi gazdasági szaktudósitók. Romániai mezőgazdasági szaktudósitónk jelentéseiből Anglia élelmezéséről és beviteléről 491 Mezőgazdasági napikérdések Németországban 514 A gazdasági termények szállítása tárgyában Angliában élctb- i< l< t<>[1. s/áim-ki kömiyebbitésekről 539 Románia gazdasági helyzetéről, termeléséről, kiviteléről és beviteléről, különös tekintettel Magyarországra 27. szám. A szerb királyság gazdasági állapota 1900-ban 27. szám Németország mezőgazdasági termelése és fogyasztása 29. szám Marhaértékesitő szövetkezet Németországban 6784 Románia és Oroszország között létrejött halászati egyezmény 760 A román földhitelintézet 1900-ik évi számadása és mérlege 760 A romániai földhitelviszonyok 760 A buzakiviteli prémium Francziaországban 793 Románia évi terméseredményei 802 Állami vágómarha-biztosítás Németországban. 919 Az Egyesült-Államok és Kanada mezőgazazdasági termeléséről és állapotáról 46. szám A romániai napikérdésekről 1024 ti teli I menyek és ósl foi,alom Németországban 1C4 III. Feleletek. Avulás (természetes) - Angol seprőczirok termesztése. Cs. S. Adóleengédés ' Artézi-kut fúrása. C. C. - '-- - Amerikai lóhermag. Cs. S. - Aratógép hegyes vidékre, i. S. P, Alagcsövek előállítása házilag. R. V. Almabor megjavítása. Gy. I. - Az apíonok elleni védekezés Állami magpergetö. Flildes János Árvarozsnok mint takarmányfü. Baán L. Ártézi-kut fúrása, i. S. P. - Áraszlásra berendezendő szőlőtelep. A D. Általános és WUönleges növénytermesztés. Cs. 8. Árok tisztítására kötelezhető-e a bérlő? Államilag plombozott heremag hitelessége. Thaisz Állatállomány megállapítása. H. A. Árt-e a nagy hideg a tengeri magjának? M. Gy. Átmegy-e a rozsda a buza kalászába? Mezey Gyula Burgonyamoslék értéke Bor (penészizt kapott) tisztítása. Gy. I. Burgonyát nyers vagy gőzölt állapotban etessünk-e a hizómarhával? Cselkó Burgonyafőzőgép rossz müküffls&. i. S. P. Berkshirei tenyészsertések beszerzése. W. Besavanyított takarmányrépa elromlása. Cselkó Bükkfa sulyapadása. Földes Bor (megfagyott). Rz. Burgonya-osztályozó. í. S. P. - Benzinlokomobil használata, i. S. P. Birkák sántaságának gyógyítása. Dr. P. B Borjuk eladása, Dorner Buza (tavaszi) vetése. Cs. S Bivalytej elváltozása. Székely Sálamon Bárányok vérhasa. Dr. M. J. Benzinmotorok, ifj. S. P. Buza felültrágyázása. Cs. S. Biztosítási díj utánfizetése. Biztositásnál túlfizetés Beteg fenyőfa. M. Gy. Beteg buza. M. Gy.. - Borsótermesztés, m. s. Burgonyamüvelési mód. (Ujabb) Cs. R. Beteg szőlőlevelek. M. Gy. - Beteg körteág. M. Gy Borjú (szopós) elválasztása 861 Berkshirei sertés beszerzési forrása. W. 887 Burgonya megóvása a csírázástól, m. s. 910 Beteg buza. M, Gy 910 Birkák legeltetése erdőben. Földes János Bor (rosszízű) javijása. Gy. I. '970 Beteg burgoya. M. Gy. _ 9V0 Baromfitartás Burgonya besavanyitása nyári etetésre. Cselkó 1005 Beteg szőlőlevelek. M. Gy 1028 Beteg here. Jáblonovszki Czukorrépa termesztési költsége. H. A. 58 Czukorgyári répaszeletek téü eltevése. Cs. S. 60 Czikóriatermesztés. Ky 73 Czukorrépa műtrágyázása. Cs. S Czukorrépa termesztése. Cs. S - 74 Czukorrépa szeszgyártási értéke. a. d. _._ 115 Czigája juhok takarmányozása. Cselkó Czementvakolása magtároldalfalaknak- 314 Czikória termesztése. Cs. S Czukorrépa-ritkitógép. i. S. P Czukorrépatermesztés. Cs. S Czukorrépa permetezése. M. Gy 777 Csikó (karórágó) Cserfahamu alkalmazása - 7 Csiperkegombatermesztés. A. D. 59 Csicsóka termesztése. Cs. S 74 Cseréptető (bornyas) hajlása. 8t. Gy Csibehurpogácsa. Cselkó 315 Darálógép Erdőtalajnak mezőgazdasági czélokra való átalakítása. S. A Erdőállab értékesítése Egyesitett vadászterületek Elbirtoklás Erdőaránvositás Etetés közben vagy azután fejessünk-e? Buday Gyula Ezerhoktas gazdaság trágyaszuksegletének meg- Eladott szalma megtérítése. S. A Eladása lovaknak. K. M.. Egv jo palmkafőző-készülék. Dr. Györy István Egész szemű vagy zúzott zabot etessliiik-e a lovakkal? Cselkó Egy 9 kat. holdas tábla betragyazasara hány danb borjú szükséges? Hensch Égetett mész gipsz helyett. Cs. S.. " Egy bérgazdaságtiszta jövedelmének megállapítása. Hensch. Fejőstehenek takarmányozása. Fümagkeverék jó minőségű földbe. K. K..... Fümagkeverék rétre. K. K. Fümagkeverék agyagos földön. A". K. Füz (nemes) tenyésztése vizenyős réten. Földes Feles juhászat. Buday Gyula Fehér olajbogyőrépa. Cs. S. J. Faszénpor trágyaértéke. Cs. S. Feroíix használhatósága, i. S. P. Főzelékborsó termesztése. Cs. S. Fümagkeverék. B. L.. Fümagkeverék tehénlegelőnek. Baán Lajos Fümagkeverék homoktalajra. Baán Lajos Folyamszabályozás. Ferofix. i. S. P., Fehérmustár termesztése. Cs. S. _.» Csibehur vagy köles termesztése. Cs Fükeverék legelőnek. Cs. S Csikók eladása 374 Fükeverék kaszálónak. Cs. S. Cselédek jutalmazása, p. _ Fejőstehenek beszerzése és takarmányozása. Cselkó Cselédek szolgálati ideje. Dr. Csay László 762 Fükeverék hegyi legelőnek. Cs. 8. Fükeverék állandó kaszálónak. Cs. S Csemeték és suhángok nevelése. Földes János 951 Fükeverék gyümölcsösbe. Cs. S. Fükeverék laza és kötöttebb talajra. Cs. S. Fümagkeverék rétalakitáshoz. Cs. 8. Fenyőfa (beteg), M. Gy Földmérési rendszer (helyes) Fehér mustáramint takarmány. Cs. S. - Gőbölyök elégtelen gyarapodása Gabonafélék beszáradási vesztesége - Gazdatiszt perezentje a bruttótermésből Gazdatiszti qzim használata. Dr. Csay László

7 Gyapjú ára Gőzerőre alkalmazható darálógép Gipszezése szikes talajnak. Cs S. (riizdatiszti törvény életbeléptetése Gazdatisztek jövedelme bevallása Ga.'.latisztek felmondási ideje Göbölyhizlalás. Cselkó Gazdatiszt törvényes. végkielégítése Gyümölcseczet. megtörése. Gy. I. 1. Gazdatisztek felmondása " Gazdasági munkás- és cselédpénztár Gomborka termesztése. Cs. 8. ; Gépészkovács elbocsátása. Sz. F. Gazdatiszt?ze 11 S F. Göbölyhizlalás hajdinával Cselkó Gyümölcsfák torzsének bemeszelése. A. D. Gabonazsizsik kipusztítása Gépésztől a törvény minő kvalifikácziót kiván? i. S.P. f.gyümölcsaszalók. Gy. I. L. Gyümölcspálinka (palaczkokra fejtett) eltartása. Gy. Gyapjufü takarmányértéke. Thaisz..Lajos Hamu (cserfa) alkalmazása Hizómarha itatása. Cselkó Hornyos cseréptetők hajlása. Sz. Gy Haltenyésztés (mesterséges) M Hizlalótakarmány felülbírálása. Cselkó Himlő gyógyítása. y Hasas szarvasmarhák elvetélése. Dr. H. Hizómarha felfúvódása. y Határfák Homoki luczerna. Cs. S. Haszonbérbeadott birtok eladása Hesszeni legyes búzatábla Heremag (államilag plombozott) hitelessége. Thaisz L. Hibás tej 1. Haszonbér-leengedés:. Határkérdés. Dr. Sz Hibás tengerimoslék. Cselkó Hampshiredown-merinó keresztezés, csy. Hizómarhák eladása. Dorner Helyes-e a tervezett vetésforgó ugy növénytermesztési mint üzemi szempontból? 1lensch Helyes földmérési rendszer Határkérdés. Sz. F. : Havivaksága (lovaknak) '_._ I-uzott okrok szalhtása, Nemetorszagba- Dorner \ Időszaki üzekedés. y ; idősebb csikók, lovak és különféle marhák takar < mány és alomszükséglete. Cselkó. 1 Közmunka - Karórágó csikó ~ --. ' - Kétéves Ripária ojtása.'a D Községi vadászati haszonbér hovalorditása ÉP Kereseti adó fizetése i I Kétszáz kataszt. holdnál nagyobb terület vadászjoga Kincstári telepítése Lovas Sándor Kitördelő pata gyógyítása. Dr. P. B Kálitrágya hatása. Cs. S. Készülék az árpa-buzakeverék szétválasztasara. ; i. S. P. - Községi gazdakör alakítása Keményitődús burgonya termesztése. Cs. 8.. Köles vagy csibehur termesztése. Cs..8.. Községi közmunka-adó --- Kondér, len és mák, mint élővetemenyek. M. 8. Kötelezhető-e a bérlő árok kitisztítására. Kendermagpogácsa helyettesítése kendermaggal. Cselkó - Kártérítés mételyes juhokért. y Kétszeresen fizetett biztosítási dijak jí Kárttevő tyúkok Községi pótadó Ki lehet okleveles gazdatiszt? Községi közút czéljára való kisajátítás. 8zuard Kártérítés mételyes juhokért, y.községi közút czéljára való kisajátítás. Sz. F. Körteág beteg. Sí. Gy , --Kártérítési igény amerikai heremag szállítás miatt. Thaisz Lajos Községi közmunka. Dr. Sz Köles közé fűmag. Cs. S. i Kiveszett kukoriczába mit vessünk? Cs. S Községi közmunka Kévekötél zsup hiányában. M. S. Kőszenek kalóriája, m. s. - Kártérítés pyáinia miatt elkobzott hízó -ökrökért. Dorner Béla - - í Lüczernatermesztés. Cs. S. - ' - Ludtenyésztés. bl. L Luczerna ára. Henseh. Lóherés trágyázása porgipszszel. Cs. S. Luczemának fűmaggal kevert vetése. Baán Lajos Luczerna (olasz és franczia) Lovak bögöly-álczái (rozsféreg). D. M. J.' Lóherés foltjai újból való bevetése. Cs. 8. Leveles czukorrépafej takarmányszámba mehet-e Legelő (szikes) feltörése és bevetése. Cs. S. Lovak eladása. K. M. Lovak havivaksága. y. Malaczok gümőkórja. Dr. M. J. Magpergető (állami). Földes János Munka az erdélyi tagosításról Meredek és száraz hegyoldal betelepítése. A. D. Mezőgazdasági szeszgyár felállítása, a.a. Magyar tinók elégtelen gyarapodása. Cselkó Marhahizlalás szárított szeszmoslékkal. Cselkó Marhahizlalás zöld herével. Cselkó Mestersegi 1 Megfagyott bor. Rz. Magyar-erdélyi szarvasmarha a f. i Marhahizlalás. Szommer Miksa Marhahizlalás száraztakarmánynyal. Cselkó Munkások vasúti kedvezménye Melyik rosta a legjobb? i. S. P. i11 Dongó Magtároldalfalak czementvakolása. A. ; ~ Mésztrágyázás. Cs. S... Marha- és sertéshizlalás. Cselkó -_ Z Möckemi kísérleti állomás jelentése Mészpor iiiint trágyaszer. Gyárfás József ; Mész (égetett), gipsz helyett. Cs. 8.. Mák. és lóbab aratása, m. s. Műtrágyázás istállótrágya helyett Z \! : - '... j Mélyszántás i. S. p. " Z ~ ~ Malaczszo.ptato-készüiék, Zappa-féle Z "" Munkás- és cseléd-segélypénztár Marhafelfuvódás elleni eljárás, m. s Miiven utat lehet felszántani. 8~. F. Méh-előesés. Dr. P. B : Mételyes juhokért hártérités. y. Melasszevizsgálat. Cselkó Mezőgazdasági szeszgyár (7 hl.-res.). ad Mennyi kán okozott 8 év alatt a kikötött négyes nyomásos gazdálkodás helyett a szabad gazdálkodást folytatott bérlő? Magkereskedo szállítmányának ellenőrzése a gazda részéről. Thaisz Lajos Megritkult luczernásra zabosbükköny. Cs. S. Minő kvalifikácziót kíván á törvény a gépésztől? Mételyes juhokért kártérítés*.""z Z Z Z Miért rossz az amerikai lóhere. M. Gy. 1 Magkereskedo szalliti,, részéről. Sz. F..' : Műtrágya kötött homokos talajra Cs. S. Megfelelőbb vetésforgó-tervezet. Henseh.Ív Mocsaras rétek beerdösitése. F. J. Z Miképpen lehetséges egy eiőhasi tehenet teje leadására bírni. Buday Gyula Nyers vagy gőzolt burgonyát etessünk-e a hízómarhával? Cselkó Nyugati szarvasmarha részletfizetésre való beszernapraforgó termesztése. Cs. 8. " Nemes baromfiak kiosztása, bl. Nemes fűz tenyésztése vizenyős réten. Földes Norfolki négyes forgó. Henseh. Napraforgóolaj savtalanitása. a. Növendékállatok vasúti szállítása. Dorner Nyári repeze termesztése. M. 8. " Z Oberndorfi répamag. Cs. S. : 1 'ÍJ,. Olaj savtalanitása. aa.. '._ Önölló vadászterület.;. Őzbakkok beszerzése. Földes János Onriiló puszták községi pótadója Őszi vetések értékének megállapítása ] Ökrök (hízott) szállítása Németországba. Dorner i' V. Gy. Penész-ízt kapott bor tisztítása. Gy. 1 Pvro!e:im viláüiió aiivagnu. p Pata (kitördelő) gyógyítása. Dr. P. B.. Paradicsom és babtermesztés. Rz. IViiésmii bor tisztítása. Gi,!. 1 " Z Préselt szalma beszerzése. Cs. S. Permetezése ezukorrépának. M. Gy. Pálinkafőző készülék. Gy. I. Z Palaczkokra fejtett gyümölcspálinka eltartása. Gy. Penészes maláta, aa. i Ripária (kétéves) ojtása. A. D. Í M 11ágyázása. Cs. S " Z Z Ké'.'i ki.a m.'gliat;'tinzasa. Henseh riirzmus-trúgya nnnrinó hatása. JahlonotszH Répaszelet, mint fejtakarmány. Cselkó Répamag oberndorfi. Cs. 8. Repeze (tavaszi) termesztése. Cs. S. Rét (száraz) trágyázása. Cs. S Rambonillet, vagy hazai fésűs. csy. Rét megjavítása. Cs. S. Répamag-impregnálás. M. Gy... Repeze (nyári) termesztése. M. 8. Rühössége juhoknak, y. Rozsdás rozsvetés. M. Gy Rosszízű bor javítása. Gy. I Sertéshízlalás lefölözött tejjel. Cselkó 58 Sánta ló gyógyítása. Dr. P. B. 59 Sörárpa kapáitatása 74 Süldők köszvényes sántasága. Dr. M. J. 115 Süldöhizlalás. Cselkó 153 Salétromos falak tartós bevakolása. Sz. Gy 314 Sertés- és marhahizlalás. Cselkó 315 Sajtgyártás 332 Sörárpa termesztése 400 Salétromtrágyázás luczernásra. Cs Saját nevelésű i li quk Buday Gyula 497 Sertéslak fertőtlenítése. Dr. M. J. 698 Sugárgomba-betegség. y 800.Sertéshizlalás lefölözött tejjel. Cselkó 1005 Szálas takarmány sajtolt állapotban való eltartása. Cselkó - 58 Szárnyasok difteritisze 114 Szőlőtelepitési költségek visszatérítése 115 Szántóföldnek rétté való átalakítása. Baán L. 153 Szimmentháli szarvasmarha színe, csy 153 Szuperfoszfát hatásának elmaradása. Cs. S. 154 Szarvasmarha a vágás előtt vizsgálandó meg. r 214 Szikestalaj gipszezése. Cs. S. 355 Szopós borjuk táplálása. Cselkó Szarvasmarha szállítása Horvátországból Székely tengeri termesztése. Cs. S. Száraz rét műtrágyázása. Cs Székely tengeri termesztése. F. K. 415 Szabad gazdálkodás Szőlőkaró, mint műfa. Földes Szövetkezet czégjegyzése. Sz. F. 565 Szuperfoszfát kiszórása ezukorrépára. Cs. S. 616 Szalma átadási ára Szalma (eladott) megtérítése. H. A. 657 Szalmakazal köbtartalma. H. Á. 657 Szimmentháli szarvasmarha szine. csy ' Szeradella termesztése. Cs. 8. Szilaj magyar bika megfékezése, csy. 698 Szőlő gvors újratelepítése és a karózás mellőzése. A. D. " Szeszes italoknak kis mértékben való elárusitása. Sz. F Szükséges állatállomány megállapítása. H. A. 739 Szikes legelő feltörése és bevetése. Cs Szőlőlevelek (beteg). M. Gy. 840 Szánuton kiveszett növények. M. Gy. 840 Szopós borjú elválasztása 861 Sziléziai tarka- tehén. csy. 951 Szőlőlevelek (összezsugorodott). M. Gy. 9<0 Szalona beszerzése, készítése, eltartása 1005 Tej. forgalombahozásának megszorítása Tarlórépa, mint takarmány Természetes avulás Törek trágyaértéke. Cs. S. Tojásszállitási kedvezmények, bl. ' Takarmányrépa (besavanyított) elromlása. Cselkó Telepítés (kincstári). Lovas Sándor Takarmányok slilya. Cs. S Tinólegelő létesítése. B. L >m >s ürköbméter Földes János Tejfölöző és vájkészitő gépek Tengerimorzsolas. i. 8. P. Takarmányrépa termesztése. Cs. 8. Takarmánybörsónak zabosbükköny közé vetése. Cs. S Tengeri műtrágyázása. Cs. S. Tej zsírtartalma Tejgazdasági kérdések. Charder Trágyázás Thomassaíakkal. Cs. S Tavaszi reieze termesztése. Cs. S. Tavaszi bu?a vetése. Cs. S -. -" Takarmányrépa (legjobb). Cs. S. Trágyázás szuperfoszfáttal egymagában. Cs. 8. Tenyészbikák, vizsgálóbizottság elé állítása. 8. Tej zsirtartalinának megállapítása. S Tarlóvetés. Cs. S. Tavaszi gabona hengerelése. Cs. 8 Takarmánytermesztés sovány homokon Túlfizetés biztositásnál / '. --- Tengeri moslék (hibás). Cselkó Takarmányrépa-mag csirázóképessége. M. Gy. Tuberkulin ojtások díjazása, y. Tengeri magjának árt-e a nagy hideg? M. Gy Tyúkok lábruhössége. y. Takarmány kiszántott búzába. Cs. 8. Tarka tehén sziléziai, csy -Takarmány és alomszükséglete idősebb csíkoknak stb

8 tjgar (fekete) elvesziti-e jellegét, ha legeltetés czéljábó! csibehurral bevettetik? Hensch Ujabb burgonyamüvelési mód. Cs. S. Üzleti töke aránya a földtőkéhez. H. A - Vadászati has i. gi) Vadászjog 200 kat. holdnál nagyobb t< Védőojtás lépfene ellen ~y.. Vetésbeosztás 600 holdra. Hensch.. Vetésforgó-tervezet (megfelelőbb) Ment ZoHségszáritók. Gy. I. ind megállapítása. M. 6'. 477» Zsizsik síita IV. Irodalom. Pulykatenyésztés - Szövetkezeti és Gazdasági évkönyv évre. P. T. A m. kir. gyapjumiuősitő intézet jelentése. J. P. Német-magyar kéziszótár Állatorvosi közszolgálat d. b.. A kálitrágya alkalmazása. Rovara Frigyes. A seprőczirok termelése, m. s Legate és Sieard. L'analise des terres et son uti lísation agricole. (Montpelliere Coulet). Általános és különleges növénytermesztés n A kisipar sorsa". Z. - Á mezőgazdasági számvitel kézi könyve. H. A A vasúti kártalanítási becslés. Hensch Árpád A Ráth-féle legújabb törvénykiadások Erdélyi K A sertés Magyarországban. Cxelkó István.. A magyar szövetkezeti jog kézikönyve. Sz. F.. V. Gazdatisztek Lapja, Az egyesület választmányi ölése.- (1901. január 16-án) 1 Gazdatisztek nyugdijugye 2 A nyugdijegyesület vagyoni állapota 3 2. szám. Az egyesület választmányi ülése 5 Gazdatiszti körök alapszabálytervezete 5 Gazdatíszti körök alakítása, ühriastélyi Béla. 6 Számítsunk. Hensch Árpád. 7 A gazdatiszti jog és törvény.ismerete. J. Z. 8 3 szám. Meghívó a M. G. és E. 0. E. választmányi ülésére 9 Tagdijnyugtázás. 9 Oldal Öld* Gazdasági oklevelek honosítása. J. P. 9 Gazdatiszti körök. J. P..: 9 A Gazdatisztek és Erdötisztek Országos Egyesülete jubiláriá közgyűlése-. Az uj gazdatiszti törvény. Egy gazdatiszt A gazdatisztek nyugdijáról. MandevilU Frigyes 11 Tagdijnyugtázás 23 Kérelem tagdijak 33 Hivatalos hirdetések. 12 befizetése Kgr.it 4. szám. Meghívó a M. G. és E. 0. E. rendes évi közgyűlésére Meghívó a M. és E. T. nyugdíjintézetének VH-ik közgyűlésére!3 Értesítés utazási kedvezményről 13 Tagdijnyugtázás 13 Ünneplés. J. P. 13 A gazdatíszti törvény életbeléptetése 14 Jöve4elejn!?izto itá, Hensch Árpád, izata. szétkü'.déséről Értesítés a>..ijnyv 28 Tagdijnyugtázás 26 Régi és uj gazdatisztek. Kracsák G. Emil 25 Főtisztjeink. 25 Husz év történetéből. Domoszlay József 26 A gazdatisztek hivatása a hazai iparpártolása A gazdatiszt jövője és a nyugdíjügy. Friedtczky Árpád.. -.:. 27 Hivatalos hirdetések é. 28 VI. Képek. 1. ábra. Casanil-féle tengerimorzsoló 56 2.» Etető szerkezettel, ellátott Casenil-féle tengerimorzsoló 56 3.» Casali-féle tengeriszárító-gép > Casali-féle tengeriszáritógép keresztmetszete -71 Tengeriszárító épített telep 71 5.» 6.» Léezfalvi mintagazdaság épületei, 75 7.» Léczfalvi mintagazdaság szarvasmarha. állománya 75 Az agyagelkészitő » dob 9.» A dob téglagyártás közben » Nagyharsányi mintagazdaság lakóház (részlete), istálló, pajta ' 116 '11. * Egyszerű jégverem keresztmetszete 133» 12.» Egyszerű jégverem alaprajza > Pyroleum-lámpa csavarja » Pécskai mintagazdaság főépülete és állatai » Pécskai mintagazdaság tanyájának távlati képe Vándormunkás-lakás alaprajza » 17.» A konyha keresztmetszete » A lakás keresztmetszete » Telivér asztrakán kos » Algaui bika 2 éves korában._." _ » Algaui tehén 209, ii: >...!..,<.. ; > Tágítható szarvidomitó » 24.» Csavaros szarvidomitó 235 Gróf Pálffy István ábra.»brin d'or«, 7éves vil. pej belga mén > Belga nehéz igás kanczák csoportja 292 >".!'.' 28. > Tehervontatás hámban » Lókinzás nyaklószijjal » Hibásan összeállított hám, farszijnélkül » Zappa tanár malaczszoptatója » Zappa tanár szoptatójával tehéntejen nevelt 60 napos malaczok » Szilaj", 3 éves magyar bika.. Jármy Imre tenyészetéből » 'Gyöngyöt*, 4 éves magyar bika. Forgáeh László tenyészetéből » >Kondor*, 7éves magyar bika Szalánczy Bertalan tenyészetéből ábra. >Bismarckt, 4 éves magyar bika. Harkányi Menyhért somi tenyészetéből ábra. A szesz "műszaki alkalmazása. (Melléklet) 19. sz. 37. ábra. Czeglédi mintagazdaság tanyai épületei és igás állatai 434 Czeglédi mintagazdaság kifutója, tenyész- 38. > és növendék-állatok 434 Golner-féle távetető asztagmágasságra 39.» állítva Golner-féle távetető > földre állitva 41.» Gróf Andrássy Sándor L dijat nyert hátas lova 474 Gróf Károlyi híntósfogata 42.» Sándor I. dijat nyert » Gróf Keglevich Gyula I. dijat nyert jakker-fogata » Gróf Szapáry Pál I. dijat nyert négyesfogata » Csikólegelő kifutóval » Zala-szántói mintagazdaság lakóháza » Zala-szántói mintagazdaság marhája » A gőzeséplőgépre szerelhető MÁV. gépgyári gőztengerimorzsoló-készülék szárnyas dobja, kosara és tőrekrostája. 562 Tengerimorzsolásra szerelt gőzcséplőgép » 50.» >Bojtár*, Gáspár József magyar-erdélyi 23/4éves bikája 580 'Monopol*, özv. éves 51.» Döry Vimosné 2 szimentháli bikája » 'Ficzkót, Wolf testvérek 1 éves szimmentháli bikí.ja. 581 >Czitrom<. Puskás szimmentháli 53.» Béla 3Vaéves bikája 581 >Kedves*, Somssich éves 54. > Imre gróf.4 bonyhádi tehene »»Istók*, Kohner Zsigmond és Adolf egy éves montafani bikaborja 583 A Parmiter-féle gazdasági lokomotív 56.» mély szántásnál » A Parmiter-féle gazdasági lokomotív ugarolásnál A Parmiter-féle lokomotív 58.» gazdasági tarlótörésnél » A Parmiter-féle gazdasági lokomotív kultivátorral végzett tarlótörésnél ábra. A Parmiter-féle gazdasági lokomotív közvetett talajmívelésre felszeielve 587 Á Parmiter-féle gazdasági lokomotív 61.» sodronykötéllel grubberozva 587 Uj,tejzsir-msghatározó eszköz > 63.» Sack pormentes eketalyiga kerékagya » Sack legkönnyebb F~6 jegyű egyetemes ekéje, 612 (5. > Sack legkönyebb Z 6 J jegyű kétbarázdás ekéje » Sack legkönnyebb o W jegyű, hegyi ekéje » Sack uj V. sz. hegyi vetőgépe » Vetőkerekek és egy teljes vetőkészülék Sack uj V. sz. hegyi vetőgépéhez. 613 Sack lánezos előkormánya szélesebb 69. > vetőgépekhez » Sack fogasrudas előkormánya szélesebb vetőgépekhez -613 Kos csoport, Károlyi derekegyházi 71.» László gróf elektoral-negretti nyájából 652 Elektoral-negretti anya, Berchtold L.-né 72.» grófné árpádhalmi juhászatából 653 Rambouillet-anya, Skublics örökösök 73.» zala-szentmihályi juhászatából 653 Parmiter gazd. lokomotivja.a behordó 74.» szekérrel 692 Parmiter lokomotívja behordásnál 75.» gazdasági » Parmiter gazdasági lokomotívja utána akasztott megrakodott Parmiter-íéle, hordószekérrel,..' 692 Parmiter gazd. lokomotívja a Keystone 77.» szelrérrakodóval » Parmiter gazd. lokomotívja a megrakott szénásszekeret vontatva » Parmiter gazd. lokomotívja a kazalnál » Aratás Parmiter farmján » Parmiter gazd. lokomotívja a rászerelt teherhordó ládával répaszállitásnál » Parmiter gazd. lokomotívja répahordáskor a rászerelt répahordó ládával » Parmiter gazd. lokomotívja rászerelt teherhordó láda kiürítési módja » Parmiter gazd. lokomotívja trágyahordásnál - 694

9 io % Parr,liter gazd. Ickűmoti-.';.<, fuvarozás alkalmávsi - - Panniter gwj. lokoim!;vja a W'- reií és ni uaakaszl'>ti teherhordókkal lejtős utón, váltható hegvö b>i-»..- A kapakeret felafcasztásának régi módja ' A Samzin burgonyafészekásógép kapakeretének felakasztási módja Sarrazin buigonyafészek&sógép. Beyer-féle mütrágvaszorógép hátsó- és oldalnézete. Külme-féle többsoros kapáló-gép Dohányföld előkészítése Szum'tlraban,t - 10 ii U al Az ősprdfliuasob d»l n t U Dohánytelep Szumatrában, szárit, o-pajtákkal és kiültetett, u. u. ámyékdló!. - Szuraatrai dohányorjesztő-pajta belseje Majorság alaprajza központi motórbcrondezéssel - Motor és gépház keresztmetszet?.., 708 I ábra Egy esür váza az & merikai szénafelvonóval..» Szénafelvonó hurok a kiürítésnél» Szénafelvönó hurok a rakodásnál. > Marylandi pipadohány, legyezőalakban Connecticut, szivartakaró-íevél Oltóban termelt >Zimmer Spanish* szivarbél dohány Paddockokra fölosztott legelő a La Plata Floridaban termesztett szivardohány havannamagbői Dohán\ termesztés Floridában. A pony-. i.vuföldállványos szer- Dohauytci-> > t'ian. Pony-. vakkal fedett dohányföld jinomlevelü dohány előállítására. DohánytermesztésFloridában.A ponyvasátor alatt, nőtt sznmatra-fajtáju dohány érett állapotban. Dohánytermesztés Floridában. A levelek feltűzése s botokra való aggatása, Virginia-export dohány. ábra Mc. Cormick-féle kaszaköszörülő 884» A kaszaköszörülö a beállításkor 884.» A kaszaköszörülö hajtása 885.» A kaszaköszörülö munkájának ellen-. őrzése*. 885» Mc. Cormick kaszaköszörülője, mint szerszámköszörülő. 880 Eszterházy Miklós csákvári» Móricz gróf uradalmában végzett alagcsövezések a Pauliny Béla ispán vezetése alatt álló^elkülönitett majorbirtókon 908 Vizák-féle javított ismétlő szalmarázó 909 Nagy-Küküllő vármegye, Héjasfalvi mintagazdaság udvara Bójasfalvi mmtagazdaság fejőstehenei járomban Szénaemelő készülék 947 p, sz : GMubek dohányokat termelő Karst-vidékről (Xanti) A maczedon rendszerű, napon száradó pálezás pőrék. Háttérben a szárító pajta Dohányt termelő török gazda majorja 1003 Részlet a Kír dohányokat termelő vidékről 1003 Részlet a Ghmbek-dohányokat termelő Karst-vidékről VII. Vegyesek. Halálozás. A»Köztelek«tartalomjegyzéke. Jogisme. Az Osztrák-Magyar Bank váltóbirái. A 'KÖüelek i rovatvezetői közötti változás. f gye gazdak Pi n - Pa,.;,,..! h,t«r'», i 1 ' á'i m.i ka< pénztár iga/,-i!i..-;a;"a. A szabadkai gazdakor. Kivándorlási statisztika. Sertésíorgalmi korlátozások módosítása. Kőzetek ipari használatra. A hazai gyümölcs értékesítésének kérdése. Czukorgyárak ellenőrzése, Pulykatenyésztés - - Címadományozások. Kinevezések.. Miniszteri megbízatás. Halálozás. IJjévi köszöntők. A' ^Közietek* mai száma. Kimutatás. Az olcsó marhasó Kérdése. A gazdasági U'HI/Ilí UI - I. er szövetkezet. Felhívás eredeti Hanna-árpa beszerzésére. Négy mülapon jelent meg. A kis-szecsei és csaba-gerendási mintagazdaságok, Ujabb szénkéneg-raktárak F.ngelék elítélve. Az Esztergom vármegyei gazdasági egyesületből, Lótenyésztési ankét. Szőlőkivitelünk. A gazdatiszti törvény. Használt távíró-huzalok. Cseléddijazás. A füst hatása a növényzetre. A föld erdőségei. A szövetkezetek Ausztriában. Háziipari fejlesztés, Zöldségkivitelünk Köztelek«sajtópöre. A»Szegény Bank*. A pozsonyi országos mezőgazdasági kiállítás. Állattenyésztési, és Tejgazdasági Lapok. Gazdatiszteknyugdijügye.- Négyszáz szőlősgazda bizonyítványa. Pótlás. Á Gazdák Biztosító Szövetkezete. Burgonyakeményitő-gyár Aki minek nem mestere. Szőlőtermesztők értekezlete. Szeszfőzői tanfolyam szeszgyárvezetők részére. Magyarország komlótermesztése. Gazdasági téli előadások. Állatforgalmi korlátozások. Tanulmányi kirándulás. A házi gomba irtása A kivándorlás ügye. Gazdatisztek nyugdíjügye. Szőlőtermelők értekezlete. József főherczeg a munkásokért. Vámkérdések az OMGE.-bem 'km. kír. mezőgazdasági múzeum forgalma Az Országos Gazdasági Munkás- és Cselódpénztár.- Szőlőtermelők országos értekezlete. Az olasz borok behozatala. Állatforgalni korlát tozások módosítása. Halálozás. A pozsonyi II. orsz. mezőgazdasági kiállítás. A gazdasági munkáspénztár. Gazdabál az > Országos Gazdatiszti Nyugdijegyesület«javára. Útmutatás a must és a bor okszerű kezelésére Eljegyzés. A képviselőház és a munkáspénztár. "A Magyar Gazdaszövetség. A boldogulás utja. Szölőbetegségek orvoslására szánt czikkek kedvezményes díjszámítása. A német gabonavámok. Kinek szabad a börzén játszani. A Győrvármegyei gazdasági egyesület. - Tejszövetkezetek fejlődése. Az országos iparegyesület. Az osztrák vasúti tanács. Kérődzőknek és sertéseknek Magyarországból és Horvát-Szlavonországokból Ausztriába való bevitelére nézve érvényesített forgalmi korlátozások. Aradi gazdanaptár. Főpapok a munkásokért. Magtárszövetkezétek Németországban. A tisztességtelen versenyről. Luxusló-vásárok. Lókiállitás Bécsben Halálozások. Megbivó. Előadás a Köztelken. Soós Márton nyílt levele. Jubiláló gazda- sági egyesület. A szabolcsi gazd. egyesület. Telivérek biztosítása.. í Halálozás A magyar gazdaszövetség igazgatóválasztmányi ülése. Borvizsgáiö bizottságok. Uj gazdasági tudósítók. A Duna legújabb csatornája. Nyitra vármegye a pozsonyi kiállítás érdekében, Vasúti kertészet hazánkban. Magyar lovak kivitele Délafrikába. Agrár-bál. -- A muraszombati gazd. téli tanfolyam záróünnepélye.-. - Személyi hir. Az OMGE. és a tőzsdereform. Az OMGE. egyesületi tanácsa. A szesztermelök orsz. egyesületének választmányi ülése. Heti lóvásár. Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye gazdasági egyesülete. A Pozsonymegyei Gazdasági Egyesület jubileuma. Gazdasági előadások Sárospatakon. A baromfitenyésztés fejlesztése és jövedelmezősége bzemelyi hu 1, - A íoldrnn elesugyi tárcza költségvetése. Alapítvány telepítési czélokra. Díjkedvezmény a folyó évi márczius havában Budapesten tartandó t.ervyészállatvásár alkalmából. A munkáspénztár.. Szőlőtermelők értekezlete. Külkereskedelmi forgalmunk évben. Az OMGE. ipari szak- - osztálya és az Országos Iparegyesület. Gazda,- sági előadások Deéseu. A magyar-óvári. gazdasági akadémia hallgatóinak gazdasagi egylete. Ujabb Ítélet az Engel-féle borhamisítási ügyekben, A munkás- és cselédpénztár, Délmagyarországi mezőgazdasági kiállítás. Az állatok világa Eljegyzés. Halálozás. A földmivelésügyi tárcza költségvetése. A Magyar Gazdatisztek és Erdőtisztek Országos Egyesülete. Szőlőszeti tanulmányok. Fiatal gazdák figyelmébe. Mütrágyabeszerzés, Czirokszalma-kivi- Gróf Dessewffy Aurél üdvözlete. Fiatal gazdák figyelmébe. Tenyészállatvásár. A párisi kiállítás Budapesten. Nyersszeszküldemények díjmérséklése. Rumán sertéshús Kinevezések. Halálozás. Romániai sertésekkel inficziált Ausztria. A gazdal országos egyesülete választmányi ulese. állami erdőgazdaság. Szeszvilágitó- és gépek s eszközök kiállítása a Köztelken. Német-magyar kéziszótár. Udvarhelyvármegyei gazdasági egyesület. Kinevezés. Esküvő. Háztartási állandó gépés eszközkiállítás, Szőlőkaró és kenderkóczküldemények díjkedvezménye. Gyümölcskivitel. Műtrágya kivitel. Sertésforgalmi korlátozások módosítása. Méhészek és méhkedvelők figyelmébe. Gabnaeladás suly szerint. Az orosz postaszolgálat vasúti állomásokon. Útmutatás a must és bor okszerű kezelésére - Kitüntetés. Esküvő. Halálozás. Buday Barna OMGE, titkár szerkesztői fölmentése. Tenyészállat-árverés. Az erdélyi telepítési akczió. A székelykereszturi tenyész-szarvasmarhakiállitás. A Hangya" fogyasztási és értékesítő szövetkezet egy éve. A- Magyar Gazdák Szemléje - - Jubiláló uradalmi tiszt. Az Országos Kölcsönös Biztosító Szövetkezet válsága. A vidéki malmok föléledése. Gazdasági előadások Sárospatakon. Hazai szürke-marha tenyésztésünk e melése érdekében. Gyűmolcsészeti tanfolyamok. Mezőgazdák. A mezőgazdasági tanfolyam a lipcsei egyetemen. Közgyűlés. -- Tenyészállatvásár. A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete 402 Tejtermelői-: Egyesületének meghívója. Gazdasági előadások Deésen. -- A tagositási kérdé: sekhez, Sárosvármegyei gazdák fogyasztási és értékesítő szövetkezete. \ szőlőtermelők országos értekezletének végrehajtó-bizottsága. Egy Szegeden felállítandó ezukorgyár. - Az országos központi hitelszövetkezet. A szeszadótörvény módosítása. A kőbányai sertésüzlet évi állapota, lal-ií-,7 _ Ois/dgoe halaszati kongresszus. Mezőgazdasági Szesztermelök Egyesületének közgyűlése. - Erzsébet királyné emlékfái. Kopár területek beerdősitése. Országos Magyar Kölcsönös Biztosító Szövetkezet zárszámlája és vagyon-mérlege. Pinczeszövetkezetek. Egy kitűnő ügető mén importja. Szerb sertések Angliában. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság 437 Meghívó. A tejtermelők egyesületének választmányi ülése. XVII. tavaszi luxuslóvásár. Gazdasági tudósítók. Közgazdasági előadók. A szesz viiágitó-fütőgépék és eszközök kiállítása. Bábolnai bikaárverés. Az OMGE. által a budapesti Tattersall telepén rendezett XVII-ik tenyészállatvásár eredménye Halálozás. A kereskedelmi kamarák és az OMGE. A Pesti Hengermalom Részvénytársaság. Tejfölözőgép-verseny.. A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság 479 Személyi hir. Halálozás. Biztosítás és szövetkezet. A papirosbuza ellen. Tavaszi luxuslóvásár. f A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete. Mezőgazdasági növénytermesztés. Helyreigazítás 497 Az urlovasok szövetkezete. A Magyar Földhitelintézet. Gazdák ipari kirándulása. Rendelet a sertésvészről. Tenyészállatkiálhtás Kisvárdán. -- Az Országos Gazdasagi Munkásés Cselédsegélypénztár. Uj marharakodó állomások. Szőlővesszőkkel való házalás. Magyar bányajog. Borvásár Gráczban. Helyreigazítás Gazdatisztek orsz. egyesületének választmányi ülése. A tőzsdei haláridőüzlet és az osztrák kormány. Vidéki malmok a főváros ellen. Gazdasági tudósító. A Hazánk". Egy magkereskedő üzelmei. A magyar köztisztviselők fogyasztási szövetkezete. Az olasz borvámklauzula. Tea-csemeték kiosztása kisérlettétel végett. A beregmegyei, a szolyvai községi kötelékbe tartozó hitelszövetkezetek. Allatforgalmi korlátozások módosítása. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság 540 A gazdaközönség figyelmébe. Díjlovaglás. Egy gazdasági szaktanár búcsúja. A Tejtermelők Egyesületének közgyűlése, A kassai m. kir. gazdasági tanintézet. A Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle. A Tattersall r. t. közgyűlése. Tenyészállat kiállítás és vásár Gyöngyösön. Nemzetközi lóvásár Érsekújváron.' A magyar állatbiztosió szövetkezet közgyűlése. Tanácskozás egy felállítandó burgonyaíisztgyár tárgyában. A mezei rendőrség' fel- : -'- A Magyar Agrár- és Járadék-

10 M&sm É É M f l l g *. - bank. Szőlő- és borgazdasági tanfolyamok. A londoni gyapjuárak. Bikaárvefés Bábolnán..... Mezőgazdasággal és erdészettel foglalkozók nyugdíjintézete meghivöja. A király a gazdasági munkásokért. Budapesti Központi Tejcsarnok Szövetkezet. A budapesti YIH. díjlovaglás tervezetének helyesbítése. Az őrlési forgalom reformja Francziaországban. A belterjes gazdálkodás. Tenyészállatok állami díjazása. Magyar képviselet Mexikóban. Orosz és. szibériai vaj Európában. Bor és szőlő tartánykocsikban való szállítása. Munkáslakások építése. Tenyészbika- és iiszőkiállitás. A Karszt befásitása. A székesfehérvári konzervgyár ügye. Marhábeviteli tilalom Nemetországba - Ipari és kereskedelmi szakosztály meghívója. Czimadományozás. Eljegyzés. Halálozás. Gazdasági tudósítók. A gazdatiszti törvény életbeléptetése. Tenvészállatkiállitás Kassan. A II. mezőgazdasági" kiállítás I. főcsoportja. A magyar folyók. Mezőgazdasági kiállítás Sopronban. Vallásalapi uradalom parczellázása. A szerb buza ellen. A felvidéki burgonya javítása- Bíkaeladás. Czirokszalmavétel, Katonai lovak igazolványa. Uj állattenyésztési felügyelőség. A rutének segítése Ungmegyében. Hibaigazítás. H: Hitschmann Hugó. Dánia vajtermelése. Telepítési bank. Halálozás. Gazdasági tudósító. Véglegesítés. Mezőgazdasági munkások kivitele Dél-Magyarországból. Borjú és sertésdijazás. " Az erdélyrészi tagosítás ügye. A juhtenyésztő gazdák érdekében. A budapesti központi tejcsarnok szövetkezet. A rézgáliczküldemények - ujabb csomagolási módja. Juhok szállítási kedvezménye. Előfizetési felhívás. A világ gabonakészlete. Ingyen kapható füzetek Személyi hir. Házasság. A tőzsde és a gazdák. Az OMGE, egyesületi tanácsa. Gazdasági tudósítók. Mezőgazdasági kiállítás Budapesten. Az erdőmunkásokról szóló törvény életbeléptetése. Törvényjavaslat a méhészetről. Szervezkedés. A tojásértékesitő szövetkezetek központja. üj marharakodó állomás. Tenyészlovak dijazásával "egybekötött lóverseny. A káposztahemyók elleni védekezés. Leölt sertések díjkedvezménye Személyi hir. Közgazdasagi előadók. Halálozás. Lódijazás a Hortobágyon. A családi tűzhely védelme. Nemzetközi lóvásár Érsekujvárott. Gyapjuvásár. A Gazdák Bizto-. siló Szövetkezete. Gazdasági előadás. Mezőgazdasági tanfolyam néptanítók számára. A XVIII. tavaszi luxusló-vásár. Sörárpatermesztés érdekében., Élelmiszerek szállítása Francziaországban. Állatforgalmi korlátozások. Gabonanemüek és őrlemények díjkedvezményes szállítása. Burgonyakivitel Marokkóba. Díjszámítás takarmány- és alomczikkekre nézve. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Társaság. Ingyen kapható füzetek Halálozás. Ünneplés. Közgazdasági előadó. Gazdasági palota. A mezőgazdasági kiállítás megnyitása. Vádaskodó kereskedelmi kamara. Tenyészállat-kiállítás. Lókiállitás Bécsben. A budapesti gyapjuaukczió. Az első öntözési mü. A londoni gyapjuaukcziók. Ingyen kapható füzetek Halálozás. Közgazdasági előadók. Homestead. és gyümölcstermelők szövetkezete alakulóban. Luxusló-vásár. Kender-kikészitő telep Csabán. Tojáskivitelünk. Az aratási kilátások Németországban. Gyógynövénypalánták beszerzése. Útmutatás a must és bor okszerű kezelésére Házasság. Kinevezés. A mezőgazdasági kiállítás megnyitása. Háziipari kiállítás Szatmáron. Gazdák Biztosító Szövetkezete. Tízéves találkozó. Dijlovaglási versenyek. Állategészségügyi Útmutató. Nemzetközi kiállítás Milánóban. A Magyar Lovaregylet. Állatbehozatalunk és kivitelünk 1899-ben. XVIII. tavaszi luxuslóvásár. Oroszország ujabb csatornaterve. Juhküldemények díjkedvezménye. A világ búzatermése. Abraktakarmányok valamint gabona és egyéb küldemények díjkedvezménye az osztrák vasutakon. Kazánkő eltávolítása. Állatforgalmi korlátozások módosítása. 741 Nemesség-adományozás. Házasságok. Halálozás. A Festetits-szobor. Gazdatisztek ünnepe. A pozsonyi mezőgazdasági kiállítás, A mezőgazdasági kiállítás. Gazdatársadalmi szervezkedés. Kertészeti kiállítás Pápán. Védekezés a gabonafutrinka ellen 763 Eljegyzés. Főherczegi látogatók a mezőgazdasági kiállításon. Mindnyájan egyért, egy mindnyájáért. Gazdasági tudósító. Az Országos Erdészeti Egyesület. A kassai m. kir. gazdasági tanintézet. Országos sörárpa és komlókiállitás. A gazdatisztek nyugdíjintézete. A Festetits-szobor. - Lópatkolási tanfolyam. Tiszavidéki háziipari munkások szövetkezete. Lenkikészitő gyár Székely- Udvarhelyen. Nemzetközi halászati kiállítás és kongresszus Szent-Pétervárt. Állatvásáraink az ev marczius havában. A Fertő, lecsapolása. Tehén- és üsződijazás 777 Tejtermelők tanulmányútja. A király a mezőgazdasági kiállításon. A pozsonyi II. mezőgazdasági kiállítás diszelnökei. A tőzsdereform a szegedi kamarában. XV-ik mezőgazdasági vándorkiállítás Halléban. Könyv az állatorvosi közszolgálatról. Pályázatról. Községi parczellázások. Telivéranyag-árverezése Kisbéren. A Magyar Szőlő- és Gyümölcstermelők Szövetkezete. Nemzetközi lóvásár Érsekújváron. Kenderkikészitő Székelyföldön. Svéd mezőgazdasági kiállítás és kongresszus. Bománia évi terméseredményei 800 Kitüntetés. Danóczi Steiger Gyula. Tejtermelők tanulmányútja. A Magyar Szőlő- és Gyümölcstermelők Szövetkezete. Magvizsgáló állomások. Baromfikiállitás. Gazdászmajálisok. Fogyasztási szövetkezetek orsz. kongresszusa. Mezőgazdasági kiállítás Temesvárott. Gyapju-aukcziók. Francziaország bortermelése 1900-ban 817 A földadó revíziója. A temesvári mezogazdasagi kiállítás. Lovagló-versenyek. Utazási kedvezmény a mezőgazdasági kiállításra felrándulóknak. Á gróf Esterházy-féle csákvári földmivesiskola. Földmivelő rabok. Uj süllőtenyésztőtelep. Madárvédő egylet. Éves telivércsikók árverése. Erdélyi Kalauz. Útmutatás a káposztapillangó hernyójának irtására 841 Kinevezések. Gazdasági tudósítók. A sárosvármegyei gazdák fogyasztási és értékesítő szövetkezete. A honvédelmi miniszter és a katonai lószükséglet Gazdasági kiállítás Kecskeméten. Nemzetközi kertészeti kiállítás Budapesten. Mintagazdaságok. A felvidéki marhab tenyésztés érdekében. Tenyészló-dijazás. Gyümölcsértékesitő szövetkezet és gyümölcsvásár Pozsonyban. Csinkvantinó tengeri vétel. Pályázat. A Magyar Folyam- és Tengerhajózási Bészvény-Társaság. Borértékesitési szövetkezet Tokaj-Hegyalján. Hibaigazítás. A baromfitenyésztés a legjövedelmezőbb foglalkozás. A madarak hasznáról és káráról. Magyar Folyam- és Tengerhajózás. Útmutatás a káposztapillangó hernyójának irtására. Útmutatás a must és a bor okszerű kezelésére német és román nyelven. A fürdőző közönség figyelmébe. Viharágyuzás 865 Kitüntetés. Kinevezések. Gazdaság tudósító. Tejtermelők tanulmányútja. Pozsonyi gazdák a mezőgazdasági kiállításon. Gyümölcsojtó kurzus. A kivándorlás ellen. Gazdák tánczmulatsága.vajgyár Újvidéken. Baromfitenyésztési egyesület. Díjlovaglás és díjugratás. A budapesti kereskedelmi kamara a gazdák ellen. Beszámoló. A <Hangya> évi kongresszusa. Mikrosol 887 Kitüntetés. Halálozás. Szervezkedő gazdák. Tejszövetkezetek Nógrádmegyében. Lóversenyek Kisjenőn. Díjazással egybekötött állatkiállitások. Győrmegye lótenyészbizottságának uj elnöke. A m. kir. orsz. központi mintapincze. Szövetkezeti (jzukorgyár Nagybecskereken. Régi iskolatársak találkozója. Bokrétaünnep. Baromfi-kiállitás Kecskeméten. Ingyen kapható füzetek 910 Kitüntetés. Gazdasági tudósító. Tejgazdasági I tanulmányut. Vetések állása. A kölcsönös Halléban. Gazdasági tanfolyam ta Pozsonymegyeiek a gazdasági kiállításán. A sertés Magyarországban A Gazdák Biztosító Szövetkezetének meghívója. Gróf D'Orsay nyugdíjazása a delegáczióban. Erkölcsi testület, vagy üzlet? Biztosítási díj utánfizetési kötelezettsége. A mezőgazdasági kiállítás meghosszabbítása. A termésbecslések. A határidőüzlet ellen. --- A délvidéki tejtermelő szövetkezetek. Az Egyesült- Államok tehénállománya és tejtermelése. Intézkedések a rétek es legelők megjavítására. beváltó á termelők Országos í árusítása. Ekebemutatás és tenyészállat-díjazás Maros-Tordamegyében. A budapesti vágóhíd és marhavásár évi forgalma. Terményszállitások a hadsereg részére. Hibaigazítás. A hódmezővásárhelyi földmivesiskola növendékei - Terményszállitások a hadsereg részére. - Kitüntetett gazdasági cseléd. Hibaigazítás. Anglia tojásbevitele. Anglia importja. Fagyasztott hus Szibériából. Vadhus-küldemények szállítása különleges kocsikban. Olcsó utazás kisgazdáknak. Gyümölcs, szőlő- és borkiállítás Szegeden. Az angol lóvásárlások és Magyarorszag. Torontálmegyei szövetkezetek. A Ráth-féle legújabb törvénykiadások. A sertés Magyarországban 973 Hazassag. Halálozások. Az állatorvosi főiskolából. A lentermesztő gazdákhoz. Uj gazdasági egyleti titkárok. Allatdijazás és tejszövetkezet Mosonmegyében. Lókivitelünk. Arató- és burgonyamivelőgép-bemutató Liptó- Szent-Miklóson. A Pozsonyvármegyei Gazdasági Egyesület a II. országos mezőgazdasági kiállításon. - Gazdasági munkásközvetitő. A borfogyasztási adó leszállítása. Bosnyákherczegovinai méhészeti egyesület. Vetések állása. Az angol lóvásárlások. Baromfikivitelünk. Selyemtenyésztési iparunk. Az állattenyésztés fellendítése. Magyarország dohánytermése 1900-ban. Tojásküldemények helyes csomagolási módja. Útmutatás a must és a bor okszerű kezeléséről német és román nyelven 988 Kitüntetés. Kinevezések. Halálozás. Az OMGE. tanácsülése. A Gazdák Biztosító Szövetkezete. Sertéskiviteii vágóhid, X. nemzetközi ménlókiállitás Bécsben 1901-ben. Tavaszi gyümölcskiállitás Gyöngyösön. Tanulók felvétele a kertészeti tanintézetbe. Üszőborju, ló és szarvasmarha díjazások. Terményszállitások a hadsereg részére. A bécsi állatvásár juhkereskedelme 1900-ban. A tej refakcziája. Szervezkedés. Mezőgazdasági kiállítás Halléban. A sertés Magyarországban. Ingyen kapható füzetek Személyi hirek. Kinevezések. Megbízások. A középbirtok hitele. Mezőgazdaság a Magyar Tudományos Akadémián. Állatbiztosító társaságok üzleti forgalma Németországban. Mintaszüretelés. Wenckheim Béla szobra. Terményszállitások a hadsereg részére. Dohány- A cseléd- és munkáspénztár érdekében. A selyemtenyésztés. Lenbeváltó és kikészitő telep a Szepességben. Nagy jégverés. Felolvasás a jég elleni védekezésről. Pályá-. zat a kertészeti tanintézetbe való felvételre. A vetések állása. Szőlőkosár-kereslet. A kölcsönös biztosító szövetkezet. Tenyészlókiállitások. A papirosbuza megrendszabályozása, Tanítók nyári kurzusa. Ingyen kapható füzetek. A lótenyésztés Magyarországon 1901-ben. A baromfitenyésztés fellendítése 1031 Kinevezések. Halálozás. Áratógép-bemutatás. Felhívás biztosításra. A m. kir. gyapjuminősitő intézet és gazdasági tanintézeteink. A budapesti kereskedelmi, kamara és a lóhere-" mag aukcziók. Tenyészállat-díjazások. Turócz vármegye állattenyésztése. Ösztöndijak az állatorvosi főiskolán 1049 Vili. Mellékletek -áá mümellékletek. Ausztria-Magyarország legnagyobb magkereskedésé 325 Románia gazdasági helyzetéről, kiviteléről és A szesz műszaki alkalmazásának jelentősége, beviteléről, különös tekintettel Magyar- Károly Rezső országra, _- 27. s Németország mezőgazdasági termelése és fogyasztása Az Egyesült-Államok és Kanada mezőgazdasági termeléséről és állapotáról, 29. s 46. s

11 ' bt- r KÖZTELEK KÖZ- ES MEZŐGAZDASÁGI LAP AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE AZ EGYESÜLETI TÁMCS FELÜGYELETE ÁLÁTT: FŐSZERKESZTŐ ÉS A KIADÁSÉRT FELELŐS: FORSTER GÉZA FELELŐS SZERKESZTŐ : SZILASSY ZOLTÁN AZ 0. M. G. E. SZERKESZTŐ-TITKÁRA TIZENEGYEDIK ÉVFOLYAM II. F É L É Y BUDAPEST, & PÁTRIA» ÍROD ALMI VÁLLALAT ÉS NYOMDAI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJA 1901,

12

13 TARTALOMJEGYZÉK A KÖZTELEK" XI. ÉVFOLYAMÁNAK Il-ik FÉLÉVÉRŐL. (1901. julius 1-től deczember 31-ig.) I. A Köztelek" közleményei a munkatársak nevei szerint csoportositva. Oldal Angyal Dezső. Diótermesztés 1486 A kétalaku szőlő 1601 Kajszinbaraczk termesztése 1831 ' Gyümölcsfaalanyok ültetési távolsága 1925 Néhány adat háziszilvánk eredetéhez 2034 Ágh Endre, A gazdasági baromfitenyésztésre vonatkozó általános tudnivalók 1131 Selyemtenyésztésünk és iparunk 1900-ban 1210 Méhészeti Értesítő. (Bírálat.) 1211 A német vámtarifa és a külföld 1295 A murokrépa mint takarmány 1525 Agrár képviselőjelöltek 1566 Wenekheim Béla báró szobrának leleplezése 1587 Baromfitermékek értékesítése 1652 A Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének Bírálat."Köztelek Zseb'naptára 7902-re~ ~ 1725 A homoki szőlők trágyázása. (Birálat) 1725 Tejgazd. Zsebnaptár 1902-re. (Ismertetés) 1762 A Borászati Lapok Zsebnaptára 1902-re (Ismertetés) 1763 A XIX. őszi 1773 luxuslóvásár díjazott állatjai A gazdasági munkásügyi törvények. (Birálat) Az állatorvosi főiskola évkönyve. (Ismertetés) 1812 A homoki szőlőmivelés 1871 A szőlőmoly; és szőlőiloncza 1871 Bánó Jenő. A mexikói magyar kereskedelmi ügynökség 1131 Bársony István Becsületes emberek Fináncz-história 1352 Schlick 1408 Csak csendesen 1560 A farkas 1756 A halál ölelése 1940 Bölönyi Dénes. Czigája-juh beszerzése 1069 Buday Barna. Elveszett jókedv 1124 ' Gazda és kereskedő, 1164 A buza ára és a lisztkivitel 1311 Vádpontok 1352 Egán Ede 1543 Hamis mérleg 1663 Sürgős feladat 1699 Az úgynevezett tőzsde-reform 1807 Az első segély 1884 Agrár-napok 1963 Dr. Csay László. Katonaszolgálatra kötelezett cselédek 1653 István. Olajpogácsa 1087 Cselké etetése hizómarhával Marhahizlalás melasszéval 1193 Egy afrikai gyarmat állattenyésztéséről 12>-8 A takarmányvásárlásról 1328 Az idő-e a gazda, vagy a 1333 gazda az idő? A darált csöves tengeri 1376 Tejhulladékok takarmányozása 1429 Marhahizlalás szeszmoslékkal 1431 A m'elassze mint. sertéshizlaló takarmány 1445 Takarmány- vagy százfejii káposzta 1599 Marhahizlalás 1599 Takarmányrépa helyettesítése tökkel, vagy tarlórépával a fejős teheneknél 1600 Hizlaló-takarmány felülbírálása Tinóhizlalás 1653 Szalmatermésünk súlyáról 1565 Cstlkó István. Süldőhizlalási kísérlet 1685 Megbolygatott szénakazal értékcsökkenése 1688 Állattartás trágyázási szempontból 1688 Roborin 1737 Mustraökrök hizlalása 1813 Eltérőkoru tinók teleltetése 1813 Bonyhádi tehenek tejelőképessége 1813 Marhahizlalás és féjőstehenek etetése 1873 Burgonyaetetés igáslovakkal 1944 A gvapjuárakról 1969 Egyszerű takarmányozási kísérletek fejőstehenekkel 2031 Cserháti Sándor. Az őszi rozs kapálása 1466 Ramie 1510 Egyről-másról 1545 A műtrágyák alátakaritása 1846 Magyar vagy külföldi búzát termesszünk-e? 2029 Csérer Lajos. Milyen helyre telepítsük a komlókertet 1844 Csikós Mihály. Gazdasági alkalmazottak díjazásáról. (Gazdatisztek Lapja) 35 Chriastély Béla. Az első vidéki gazdatiszti kör megalakulása. (Gazdatisztek L.) 34 Deák Antal. Hátrább az agarakkal 1792 Dessewffy Aurél gróf. A magyar gazdákhoz! 2028 Domoszlay. Takarmányfélék kazalozása szalmarétegezéssel Enesei Dorner Béla. Útmutató az állatok és állati nyerstermények szállításához. (Fokányi László könyve) Lépfenezárlat elrendelése 1450 Sertéshizlalás jövedelmezősége 1546 A szombathelyi hentesáru-gyár sorsa 1560 Hízott ökrök szállítása Németországba 1618 Túlságos német önérzet 1627 Ausztrália térfoglalása a londoni huspiaezon 1740 Morvaországi gazdák a magyar sertés ellen 1772 Sertések szállítása 1814 Ausztriába Erőss Rezső. A kivándorlás kérdéséhez 1647 Fokányi László. Élő és holt leltár vasúti 1512 szállítása Földes János. Élősövény telepítése 1832 Fülöp József. A gazdasági ismétlő-iskolákról 1443 Dr. Góger László. A vaj a világpiaezon 1447 A tüdővész átszármazásának kérdéséről 1757 Grabner Emil. A korai takarmányok termesztéséről 1312 Nádas létesítése 1381 Hazai és külföldi franczia perje és csomósebir összehasonlítása 1736 Grassely Miklós. A gazdasági tyúk 1397 A birtokszerző Kecskemét 1559 György Endre. A tejminőség kérdésének szabályozása Uj tudományos növénytermesztési kísérletek 1410 Nándor. A 1247 Halmi komló mesterséges szárítása Hegedűs András. Gazdák Biztosító Szövetkezete 1173 Egán Ede élete és pályája 1514 Hegyi István. Védekezzünk a hesszeni 1759 légy ellen Hensch Árpád. Százalékos kezelésre berendezett birtok. (Gazdatiszt. Lapja) 31 Szalmafélék és az istálótrágya gazdasági értéke 1333 Az idő-e a 1411 gazda, vagy a gazda az idő? A gazdasági élet elemi jelenségei (Birálat) 1470 Oldal 1511 Hensch Árpád. Homályos haszonbéri pontok.. Fekete ugar és feltört rét kárpótlása 1565 Vetésfogók megbirálása 1689 Jövedelmezőbb üzemrendszer 1703 A kisgazda gazdaságának biztos alapra fektetése 1886 Vetésforgó módosítása és zöldtrágya alászántása 1886 A szakmánybérrendszer szervezéséről 2038 Hochfelder Mihály. A hordásról általában 1188 Horváth L. Gondozzuk helyesen vemhes állatainkat 1562 A marhamérleg jelentősége az állattenyésztő gazda kezében 1665 Hreblay Emil. A baromfi-termékek jobb értékesítésének módozatai 1067, 1084, 1108, 1130, 1169, 1192, 1208, 1236, 1249, 1293, 1331, 1359, 1380 A tenyészludak takarmányozása Fajbaromfitenyésztés berendezése 1153 ' Baromfiköltő gépek kisebb gazdaságban 1237 A makói és kecskeméti kiállítás megújítása előtt A kacsák takarmányozásának 1274 bö előnyei Az első baromfitenyésztő és értékesítő központ a hitelszövetkezetekkel kapcsolatban 1276 Az ovantag pusztítása és az ellene való védekezés 1431 A ludak és kacsák jelzése 1449 A kacsa-ól és berendezése 1450 A kecskeméti és a makói baromfikiállitásról 1469 Egy gunárhoz hány tojót, egy kakashoz hány tyúkot adjunk? 1513 Az okszerű baromfitakarmányozás segédeszközei 1548 A ludak 1563 és kacsák mesterséges költetése Az amerikai kacsatenyésztésről 1585 Házinyúl-tenyésztés 1587' A toll termelése és eltartása 1598 A tenyészanyag beszerzéséről 1617 A fiatal libák és kacsák osztályozása A tojás szövetkezeti értékesítéséről 1667 Tyuktetyek irtása 1669 A fehér magyar tyúk 1687 Az amerikai ludtenyésztésről 1702 Hol értékesíthető a toll? 1705 A lud és kacsafajtákról 1739 Magyar viziszárnyasok 1796 Kisküküllőmegye közönsége a baromfitenyésztésért 1798 Miért oly drága a nemes baromfi? 1846 Milyen viziszárnyast tenyészszünk? 1907 Dr. Hutyra Ferencz. Állatorvosi főiskola 1228 Kártérítés pyaemia miatt elkobzott ökörért 1315 A Jenner-Pasteur intézet ojtóanyagai 1529, 1584 Az emberek és állatok gümőkórja 1777, 1794 A gümőkór irtása Alsó-Ausztriában 1966 A gümőkóros tehenek tejének fertőző képes- Jablonovszki József. Védekezés a hesszeni légy ellen 1169 A csikoshátu kártevése 2039 buzalégy Jeszenszky Pál. Be nem váltott remények 1080 Közgazdasági tanulmányok. (Birálat.) 1172 Védőojtások 1187 Záralá helyezett sjzerb állatszállítmány 1317

14 4 Jeszenszky Pál. A kecskeméti ipari és gazdasági kiállítás Szervezkedés (Gazdatisztek Lapja) 29 A fővárosi uj vásári és közvágóhidi szabályrendelet A viziutakról. (Könyvismertetés) 1704 Hajózó csatornák 1720 Hajózó csatornák 1828 Magyar hajózó csatornák 1974 A gazdatiszti czimek használatának igazolása. (Gazdatisztek Lapja) 42 Közérdeküfelszólalások. (GazdatisztekLapja) 42 A gazdatiszti érdekképviselet deczentrafizácziója. (Gazdatisztek Lapja) _. 43 A birtokosok és a gazdatisztek jogviszonya (Gazdatisztek Lapja).. 43 Csökkent marha árak 2045 Kállay András. Észrevételek az uj dohánybeváltási szabályzatra 1742 A dohányföld trágyázásáról 1923 Károly Rezső. Lentermelési és értékesítési viszonyok Magyarországon 1206., 1233 Kendertermesztési viszonyainak mostohaságának okai és orvoslása 1377., 1396 Mintagazdaságok. Szebenvármegye, Kis-Csür 1601 Mintagazdaságok. Szabolcs vármegye, Simapuszta 1727 Kerpely Kálmán. A párisi kiállítás dohányai és dohánygyártmányai 1065., 1082., 1167., 1189., 1270., 1289., 1314., 1330 Kerpely Béla. Berlin vajfogyasztása 1170 A légy elleni védekezés 1248 Kanada mezőgazdasága 1444 Répalevelek besavanyitása 1664 Kolozsváry Ödön. Az első öntöző érdekeltség megalakulása Bihar vármegyében 233 Rovácsy Béla. Apróságok az állattenyésztés köréből 1081 Mennyiben örökítetik át a tej zsírtartalma 1105 A németországi hentesek mozgalma 1166 Apróságok az állattenyésztés köréből 1191 Védjük sertésállományunkat a gümőkór ellen 1331 Ausztrália szarvasmarhatenyésztése 1357 A bem-ostermundigeni tenyészállatvásár 1409 Ajánlható-e a kisgazdának, hogy szarvasmarhahizlalással foglalkozzon 1428 Apróságok az állattenyésztés köréből 1524 Melyik a legjobb kecske? 1619 Hasznosabb-e nevelni, vagy vásárolni a teheneket? 1628 Angol sertések tenyésztési módja hazánkban 1700 Apróságok az állattenyésztés köréből 1722 Szarwezető kosok részére 1808 Hasznosabb-e nevelni vagy vásárolni a teheneket? 1843 Apróságok az állattenyésztés köréből 1869 Tejprodukczió és az állatok átörökítő képessége., ia04 A gyfean fejlődő magyar erdélyi szarvasmarha 2030 Kovárzik Károly. Baktériumok a tejben 1629 A tej kezelése fejés előtt és után 1701 Krampera Sándor. A takarmánytermesztésről általában és a homoktalajok néhány takarmánynövényéről 1616 Krisztinkovits Ede. Viziutak kérdése 1104 Hajózó csatornák 1827 Dr. Liebermann Leó. A must czukortartalmának és a bor szesztartalmának meghatározása 1469 Buzanemesités és a liszt értékszáma 2041 Lubinszky Ernl A Putyi kukoricza" 1884., 1905 Báró Malcomes Jeromos. Németország mezőgazdasági termelése és fogyasztása (Melléklet) 75 szám Máttyus Samu. A sertésvész Baranya és Somogy vármegyék déli részén 1829 Mezey Gyula. Korán sárguló buza 1067 Burgonya permetezés Oldal Mezey Gyula. Nyergek a búzán 1149 Feketehegyü buza 1251 Beteg szőlőfürt 1413 A kukoriczaszár végének levágása 1564 Az Aschenbrandt-féle bordói por, mint buzacsáva " Szurkos vagy porüszkös buza 1565 Rózsaszínű búzamag 1566 Rothad az alma 1580 A buza páczolásáról 1738 A szőlő magához szívhatja a rossz szagot 1758 Beteg czukorrépa A szőlő rothadása 1774 Tapasztalatok a gabonarozsdáról 1792 A körte szedési ideje 1793 Védekezési kísérletek az őszi baraczk fodros betegsége ellen 1793 A szőlő őszi metszése az oidium ellen 1845 A répa gyökérüszke és a trágyázás 1845 Peronospóra a búzán 1870 A burgonyabokrok átörökítő képességéről 1870 A virágok mesterséges keresztezéséről 1885 Gyomirtás a gabonaföldön 1886 Tápanyagok befolyása az árpa alaktani vál- tozásaira A fák mézgás betegségéről 2040 Dr. Mihálkovits Ödön. Néhány szó az angol búzáról 1106 Mihók Sándor. A cséplőmunkásokról 1151 A piros dán marha 1205 Uj mütrágyaszóró-gépek 1760 A gabonazsizsik pusztítása 176O Az acetylénről 1809 Ujabb találmány a géptechnika terén 1869 Trágyatelep berendezése 1872 Muraközy Endre. Mikor lehet ártézikut vizével hal- ' Dr. Németh József. Gazdasági munkások és alkalmazottak ügye 1595 Óvári. Gödöllő ) 1811, 1831 Paikert Alajos. Chicagó mint tengeri kikötő 1413 Paikfrt Henrik. Gőzszántás gazdasági lokomotivval 1908 Ifj. Pályi Sándor. A magyarok helyzete Szlavóniában 1148 Péch Béla. A veszprémi püspökség őszi-i rétöntözése: 1272, 1291, 1316 De Pottere Brúnó. A berlini tejháboru 1724 Rázsó István. Az idő-e a gazda, vagy a gazda az idő? 1333 Répássy Miklós. Mesterséges behalasitás 2041 Riedl Kálmán. Széna-emelő készülék 1379 Dr. Rodiczky Jenö. A budapesti juliusi gyapjuaukcziók 1110 Rubinek Gyula. Vámtárgyalások 1203 Az uj. német vámtarifa 1227 Hadseregellátás 1268 Zászlóbontás 1287 Mi legyen a buza ára? _ Az önálló vámterület 1842 Sas Ármin. Hentesárugyárak sorsa Magyarországon 1602 Sierbán János. Vajtermelésünk és a német vámtarifa 1735 Tejgazdaságunk fejlődése 1901-ben 2032 Dr. Sigmund Elek. Minő talajok igényelnek mésztrágyát 1165 Az orosz talajosztályozási rendszer, tekintettel hazai viszonyainkra 1358 Strausz Rezső. Legkorábbi takarmány 1127 Strobel Sándor. A seprőczirok jövedelmezőségéről 1234 Ifj. Sporzon Pál. Hazai gyártmányú kaszáló és aratógépek 1107., 1 A leggazdaságosabb cséplés 1430., 1446., 1484 A liptó-szt-miklósi gépbemutatás 1467 Agazdaságilokomobilmintgőztalajmivelőgép 1794 Hoffher és Schrantz gőzhajtású csövestengeri darálója 1 Gőzszántás gazdasági lokomotivval 1 A Czárán-féle kettős törekrázó villa 2035 Szabó István. A jászberényi m. kir. földmivesiskola yorkshirei sertéstenyésztőmének ismertetése Szabó János. Répavasutakról Száhlénder Gyula. Aszfalt fedéllemez tartóssága 1874 Vasbetétü betonszerkezetü istállóboltozatok 1969 A magyar-óvári főherczegi uradalom viz- Dr. Székely Salamon. A tej zsírtartalmának meghatározása Szilassy Zoltán. Hol az igazság? 1064 A német vámtarifa és a magyar gazdák 1375 A jövő feladatai 1395 Katonai lovak a köztenyészetben 1427 A gönczi beszéd 1463 A számadás 1579 Oroszország törekvései 1615 Osztrák hadüzenet 1683 Hajsza egy szövetkezet ellen Börzék veszedelme 1755 Felirati javaslat 1791 Intő példák 1904 Biztos otthon 1943 A boldogulás utja 2029 Dr. Szilárd Ferencz. Záloglevelek és kamatozó kötvények értékforgalmi adója 1103 Szeszesitalok kismértékben való e'lárusitása "1237 Szavatosság 24 órán belül elhullott állatnál 1294 Kisajátított gyakorlótér 1294 Kártérítés pyáemia miatt elkobzott ökörért 1315 Tilosban talált kóbor állatok 1653 Telekkönyvben ki nem tüntetett kisajátítás 1910 Tóth József. Trágyázás égetett mészszel 1944 Újhelyi Imre. A magyar-óvári szarvasmarhatenyésztési egylet 1686 Vitályos. A viharágyuzás és az eső : 1148 Dr. Weiser István. Takarmányozási kísérletek melasszéval és turfával 1065 Windisch Rikárd. A tőzeg mint alom 1314 Ártalmas-e az arzentartalmu szuperfoszfát? 1398 Wilfing Nándor. Utmutatás tenyészsertések magántörzskönyvelésére 1650 Uj burgonyabetegség Francziaországban 1739 Dr. Zaitschek Artúr. Tehéntakarmányozási kísérletek 1234 A rozs mint abraktakarmány 1581 Zalka Zsigmond. Pálinkafőzés és borkőkészités borseprüből 1924 Mezőgazdasági szeszgyár jövedelmezősége 1946 A nyersborkő értékesítése 1967 Zimmermann Ágoston. A dögterekről és gyepmesteri telepekről 1085 A tarlósömör kezeléséről 1087 A megnyilalás kezeléséhez 1130 Élősködő rovarok (legyek) eltávolítása az állatokról.: A marhakereskedés egységes szabályozása Badenben _'.' 1398 A német hadsereg lóállománya 1398 Szarvasmarháknak idegen testek lenyelése által okozott betegségei 1412 Védekezés a lovak influenzája ellen 1486 A magzatburkolat visszamaradásáról 1487 A bőr párolgásáról 1547 Az inhüvelytágúlátok (lágy pókok) kezeléséhez 1548 Szarvasmarhák csontlágyulása 1583 A legeltetésről állategészségügyi szempontból 1617 Mennyiben ártalmasok a mesterséges takarmányok az állatok egészségére? 1652 Szarvasmarhák körömbántalmairól 1723 Állategészségügyi-rendészeti intézkedések 1810 A ló patájának alakváltozása járás közben 1810 A takonykór felismeréséről 1966 Zórád István. Nehéz napok. (Gazdatisztek Lapja) 29 Gróf Zselénski Róbert. A buza ára és a tőzsde 1407 II. A Köztelek" közleményei szakmák szerint csoportosítva. I. Közgazdaság. Hol az igazság? Sz. Z Be nem váltott remények. J. P. Záloglevelek és kamatozó kötvények értékforgalmi adója. Sz F A viziutak kérdése. Krisztinkovich Ede 1104 A tejminőség kérdésének szabályozása. György Endre.1109 A budapesti juliusi gyapjuaukcziók. Dr. Rodiczky Jenö 1110 Elveszett jókedv. B. B..' Mexikói magyar kereskedelmi ügynökség. Bánó Jenő 1131 A magyarok helyzete Szlavóniában Ifj. Pályi Sándor 1148 G.zda és kereskedő. B. B 1164 Gazdák Biztosító Szövetkezet? 1173 Védőojtások Vámtárgyalások. R. Gy.~ Selyemtenyésztésünk és iparunk 1900-ban. A. E Az uj német vámtarifa. Ti. Gy.._ A makói és- kecskeméti kiállítás megnyitása előtt. S. E. Részes és napszámos cséplők Hadseregellátás. R. Gy Az első baromfitenyésztő és értékesítő központ a hitelszövetkezetekkel kapcsolatban Zászlóbontás. R. Gy A gönczi levél Komlótermesztők- figyelmébe A buza ára és a lisztkivitel. Buday Barna Zár alá helyezett szerb állatszállítmány. J. P. A kecskeméti ipari és gazdasági kiállítás. J. P. Miiegyen a buza ára? R. Gy. A szőlő szedéséről, csomagolásáról és szállításáról Vádpontok. Buday Barna 1352 Kecskeméti baromfikiállitás 1359 A német vámtarifa és a magyar gazdák. Sz. Z A jövő feladatai. Sz.Z A buza ára és a tőzsde. Gróf Zselénski Róbert 1407 Chigágó, mint tengeri kikötő. Paikert Alajos 1413 Katonai lovak a köztenyésztésben 1427 A gazdasági ismétlő-iskolákról. Fülöp József 1443 A gönczi beszéd 1463 A világ évi gabonatermése 1479, 1503 A gönczi programmbeszéd 1490 Agrárius jelöltek 1513 A főváros uj vásári és közvágóhidi szabályrendelete. J. P Románia külkereskedelmi forgalmáról 1527 Egán Fde f. B. B ligán Ede élete és pályája 1544 Birtokszerző Kecskemét. Grasse\v Miklós 1559

15 * A szombathelyi hentesárugyár sorsa, 'Dorner Béla Agiái képviselőjelöltek. ;. A saámadás. Sz. Z. Wenekheim Béla báró szobrának leleplezése Gazdasági munkások és alkalmazottak ügye. Dr. Németh József ; Állami támogatással létesített népies mintagazdaságok. Károly Bezső, IX. Szeben vármegye. Kis-Csür _ X. Szabolcs vármegye. Simapuszta Hentesáru-gyárak sorsa Magyarországon. Sas Ar- Oreszország törekvései. Sz. Z. Németország mezőgazdasági termelése és fogyasztása. Báró Malcomes Jeromos. (Melléklet) 79. Túlságos német önérzet. Dorner Béla A kivándorlás kérdéséhez Hamis mérleg. B. B. A kassai gyümölcskiállitás kitüntetettjei Osztrák hadüzenet. Sz. Z. Hajsza egy szövetkezet ellen. Sz. Z. A Magyar Mezőgazdák Szövetkezetének tiz éve Sürgős feladat. B. B Gróf Széchenyi Pál Hajózó csatornák. Jeszenszky Pál Vajtermelésünk és a német vámtarifa. Sierbán Ausztrália térfoglalása a londoni huspiaezon. Dor- Morvaországi gazdák a magyar sertés ellen. D. - Kisküküllőmegye közönsége a baromfitenyésztésért. bl. - Az úgynevezett tözsdereform. B. B. Gödöllő. ( ) Óvári , Hajózó csatornák. KrisztinkovichJeszenszky Élösövény telepítése. Földes János önálló vámterület. B. Gy A íöldmivelésügyi minisztérium előirányzata Az első segély. B. B. Intő példák. Sz. Z. - A dohányföld trágyázásáról. Kállay András Biztos otthon, Sz. Z. Az OMGE. közgazdasági szakosztályának javaslata a Fej érmegyei gazd. egylet memorandumával szemben. Bubinek Gyula.. Agrár-napok. B. B. A gyapjuárakról. Cselkó István Magyar hajózó-csatornák. Jeszenszky Pál. (Melléklet) A-magyar gazdákhoz 1 Gróf Dessewffy Aurél A boldogulás utja. Sz. Z. A gödöllői m. kir. baromfitenyésztő - telep és munkásképző iskola, n. Csökkent szarvasmarha-árak 2. Üzemtan. A cséplő munkásokról. M. S Az idő-e a gazda, vagy a gazda az idő? Hensch Árpád Homályos haszonbéri pontok. Hensch Árpád 1511 Fekete ugar és feltört rét kárpótlása. Hensch 1565 Vetésforgók megbirálása. Hensch, Jövedelmezőbb üzemrendszer. Hensch Árpád 1703 A kisgazda gazdaságának biztos alapra fektetése 1886 Vetésforgó módosítása és zöldtrágya alászántása. Hensch Árpád A tehenészetek jövedelmezőségéről 1906 A szakmánybérrendszer szervezéséről. Hensch Árpád Gazdasági jog. Gazdatisztek czime 1069 Záloglevelek és kamatozó kötvények értékforgalmi adéjá. Sz. F...' 1103 Szavatosság 24 órán belül elhullott állatnál. Sz. F Kisajátított gyakorló-tér. Sz. F Katonai szolgálatra kötelezett cselédek illetményeinek kiszolgáltatása. Dr. Gsay László 1652 Tilosban talált kóbor állatok meglövése jogosult-e? Sz. F Telekkönyvben ki nem tüntetett kisajátítás. Sz. F Növénytermesztés. Takarmányfélék kazalozása szalmarétegezéssel. Domoszlay 1106 Eéhány szó az angol búzáról. Dr. Mihálkevits Ödön 1106 A legkorábbi takarmány. Strausz Bezső 1127 Minő talajok igényelnek mésztrágyát? Dr. Sigmond Elek 1165 A hordásról általában. Hochfelder Mihály 1188 Lentermesztési és értékesítési viszonyok Magyarországon. Károly Bezső 1207, 1233 A seprőczirok jövedelmezőségéről. Stróbél Sándor 1234 A komló mesterséges szárítása. Halmi Nándor 1247 A korai takarmányek termesztéséről. Grábner Emil.:_ 1312 Az orosz talajosztályozási rendszer, tekintettel hazai viszonyainkra. Dr. ~ Sigmond Elek 1358 Kendertermesztési viszonyaink mostohaságának okai és orvoslása. Károly Rezső 1377, 1396 Az őszi rozs kapálása. Cserháti Sándor 1466 Ramie. Cserháti Sándor Egyről-másról. Cserháti Sándor 1545 A takarmánytermesztésről általában és a homoktalajok nebány takarmánynövényéről. Kram- / pera Sándor (löjfi- Répalevelek besavanyitása. K. -B... T664 Hazai és külföldi franczia perje és csomós ebir összehasonlítása. Grábner Emil 1736 Vetőmagközvetités., Milyen helyre telepítsük a komlókertet. Csirer Lajos 1844 A Putyi kukoricza". Lubinszky Ernő 1884, 1905 Trágyázás égetett mészszel. Tóth József 1944 Magyar vagy külföldi búzát termesszünk-e? Cserháti Sándor Dohánytermesztés. A párisi kiállítás dohányai és dohánygyártmányai Kerpély Kálmán. XIV. 3. Bosznia-Herczegovina XV. 4. Románia - XVI. 5. Olaszország - XVII. 5. Olaszország.. XVIÍI. 6. Francziaország XIX. 6. Francziaország XX. 7. Belgium. 8. Hollandia XXI. 9. Spanyolország. 10. Magyarország Észrevételek az uj dohánybeváltási szabályzatra. Kállay András 1 >.. 6. Talajjavítás. A veszprémi püspökség ősi-i rétöntözése. Péch Béla 1272., 1291., Minő talajok igényelnek mésztrágyát? Dr. Sigmund Állattartás trágyázási szempontból. Cselkó István 1737 Az első öntöző érdekeltség megalakulása Biharvármegyében. Kolozsváry Ödön Állattenyésztés. Czigája-juh beszerzése. Bölöny Dénes _..' 1069 Apróságok az állattenyésztés köréből, est/ 1081 Mennyiben örökittetik át a tej zsirtalma? Horváth L 1105 A La-Plata államok állattenyésztése. Cselkó István, 1125 A németországi hentesek mozgalma. csy 1166 Apróságok az állattenyésztés köréből, csy Z 1190 A piros dán marha. M. S..' 1205 Egy afrikai gyarmat állattenyésztéséről." Cselkó István 1288 A tőzeg, mint alom. Windisch Rikár'd ' Z 1314 Védjük sertésállományunkat a gümőkór ellen. th Ausztrália szarvasmarhatenyésztése, th A bem-o_stermundigeni tenyészállatvásár. th Ajánlható-e a kisgazdának, hogy szarvasmarhahizlalással foglalkozzon. Kovácsy Béla, 1428 Lépfenezárlat elrendelése. Dorner Apróságok az állattenyésztés köréből, csy Gondozzuk helyesen vemhes állatainkat. Horváth L A legeltetésről állategészségügyi szempontból. Mélyít a legjobb kecske?" csy Z Z 1619 Hasznosabb-e nevelni, vagy vásárolni a teheneket? Kovácsy Béla 1628 Útmutatás tenyészsertések magán törzskönvve-. lésére. Wilfing Nándor 1650 A marhamérleg jelentősége az állattenyésztőgazda kezében. Horváth L A La-Plata gyapjú 1684 Angol sertések tenyésztési módja hazánkban 1700 Apróságok az állattenyésztés köréből, csy 1722 Ausztrália térfoglalása a londoni huspiaezon. Dorner Béla 1740 A XIX. őszi luxuslóvásár díjazott állatjai. e Szarvvezető kosok részére. csy 1808 Bonyhádi tehenek tejelőképessége. Cselkó Z 1813 Sertések szállítása Ausztriába. Dorner 1814 Hasznosabb-e nevelni, vagy vásárolni a teheneket? állattenyésztés köréből, csy 1869 Tejprodukczió és az állatok átörökítő képessége. Kovácsy Béla 1904 A jászberényi m. kir. földmivesiskola yorskhirei sertéstörzsének ismertetése. Szabó István A gyapjuárakról. Cselkó István ~ 1967 A gyorsan fejlődő magyar-erdélyi szarvasmarha. Kovácsy Béla * Lótenyésztés. Katonalovak a köztenyésztésben 1427 A XIX. őszi luxuslóvásár díjazott állatjai. c Tejgazdaság. A tejminőség kérdésének szabályozása. György Endre.. - "09- Berlin vajfogyasztása, k. b 1170 A vaj a világpiaezon. Dr. Góger László 1447 Egyszerű tejforraló készülék, csy A magyar-óvári szarvasmarhatenyésztési egylet tejszövetkezeteinek üzletévi működése. Újhelyi J, 1686 A berlini tejháboru. d. P. B Vajtermelésünk és a német vámtarifa. Sierbán János Tejgazdaságunk fejlődése 1901-ben. Sierbán János Baromfitenyésztés. A baromfitermékek jobb értékesítésének módozatai. bl , 1084., 1108., 1130., 1169., 1192., 1208., 1236., 1249., 1293., 1331., 1359., 1380 A tenyészludak takarmányozása, bl Baromfitenyésztés berendezése, bl A kacsák bő takarmányozásának előnyei, bl Az első baromfitenyésztő és értékesítő központ a hitelszövetkezetekkel kapcsolatban 1276 A kecskeméti baromfikiállitás 1359 A gazdasági tyúk. Grassély Miklós 1397 Az óvantag pusztítása és az ellene való védekezés. bl 1431 A ludak és kacsák jelzése 1449 A kacsaól és berendezése, bl A kecskeméti és makói baromfikiállitás. bl 1469 Az okszerübaromfitakarmányozás segédeszközei, bl Ludak és kacsák mesterséges költetése. bl 1563 Az amerikai kacsatenyésztésről, bl Házinyultenyésztés. bl A toll termelése és eltartása, bl A tenyészanyag beszerzéséről, bl, A fiatal libák és kacsák osztályozása, bl 1617 A tojás szövetkezeti értékesítéséről, bl...i Tyuktetvek irtása, bl A fehér magyar tyúk. Hreblay Emil 1687 Az amerikai ludtenyésztésről. bl Hol értékesíthető a toll? - >705 A lud és kacsafajtákról, bl 1739 Magyar viziszárnyasok. bl..' Kisküküllővármegye a baromfitenyésztésért 1798 Miért oly drága a nemes baromfi? bl 1846 Mily feltételek mellett kaphatók a nemes baromfiak az államtól? bl 1846 Milyen viziszárnyast tenyészszünk? bl II. Takarmányozás. Takarmányozási kísérlet melasszéval és turfával Dr. Weiser István Tehéntakarmányozási kísérletek. Dr. Zaitschek Artúr A takarmányvásárlásról. Cselkó István A darált csövestengeri. Cselkó István Tejhulladékok takarmányozása. Cselkó István Marhahizlalás szeszmoslékkal. Cselkó.. A murokrépa mint takarmány. Ágh Endre A sertéshizlalás jelentősége. Dorner Béla A rozs mint abraktakarmány. Dr. Zaitschek Ártur Takarmány- vagy százfejü káposzta. Cselkó_ Marhahizlalás. Cselkó Takarmányrépa helyettesítése.tökkel vagy tarlórépával a fejősteheneknél. Cselkó Hizlaló takarmány felülbírálása. Cselkó István Tinóhizlalás. Cselkó Szalmatermésünk súlyáról. Cselkó István Süldőhizlalási kísérlet. Cselkó István Megbolygatott szénakazal értékcsökkenése. Cselkó Alattartás trágyázási szempontból Cselkó Roborin. Cselkó István MustraökröK hizlalása. Cselkó Eltérő korú tinók etetése. Cselkó Tengeri etetés lovakkal. Cselkó Marhahizlalás és fejőstehenek etetése. Cselkó Burgonyaetetés igáslovakkal. Cselkó István Egyszerű takarmányozási kísérletek fejőstehenekkel. Cselkó István 12. Állategészségügy. A dögterekröl és gyepmesteri telepekről. Zimmermann A. A megnyilalás kérdéséhez. Zimmermann I Védöojtások Kártérítés pyaemia miatt elkobzott háziökrökért Záralá helyezett szerb állatszállítmány. J. P. A marhakereskedés egységes szabályozása Badenben. Zimmermann Ágoston, I A népiét hadsereg lóállománya. Zin Ágoston Szarvasmarhák idegen, testek lenyelése zott betegsége. Zimmermann Ágost Védekezés a lovak influenzája ellen. many Ágoston A mm-zatburkok visszamaradásáról. í Ágoston

16 Magyarország állategészségügye az évben A Jenner-Pasteur intézet ajtóanyagai A bőr párolgásáról. Zimmermcmn Ágoston Az inhüvelytágulatok (lágy pókok) kezeléséhez. Zimmermann Ag. - Szarvasmarhák csontlágyulása. Zimmermann Ágoston - _ A Jenner-Pasteur intézet ajtóanyagai Hizott ökrök szállitása Németországban. Dorner Baktériumok a tejben. Kovárzik Károly - Mennyiben ártalmasak a mesterséges takarmányok az állatok egészségére? Zimmermann Ágoston A tej kezelése fejés előtt és után. Kovárzik Károly Sxai-vasmarhák körömbántalmairól. Zimmermann A tüdővész átszármazásának kérdéséről. Dr. Góger László - '- Az emberek és az állatok gümőkórja. Dr. H. F. 1777, Állategészsügy-rendészeti intézkedések baromfikiállitásokon. Zimmermann Ágoston A ló patájának alakváltozása járásközben. Zimmermann Ágoston A sertésvész Baranya és Somogy vármegyék déli részén Máttyus L, A. takonykór felismeréséről. Zimmermann Ágoston A gümőkór irtása Alsó-Ausztriában. y. A gümőkóros tehenek tejének fertőző-képessége. Dr. Hutyra Ferencz 13. Gazdasági növénytan Korán sárguli Burgonyaperír Nyergek a bu: Feketehegyü 1 Uj tudomány. György I A kukoriezasz Az Aschenbra: Szurkos vagy Rózsaszínű bu Rothad az aln A buza páczol Uj burgonyabc A szőlő magái Beteg czukorri A szőlő rothac Tapasztalatok A körte szedé: befolyása Védekezési kis a búzán. Mezey Gyula._.'. 1 A burgonyabokor átörökítő képességéről. M. Gy, A virágok mesterséges keresztezéséről. M. Gy. Gyomirtás a gabonaföldön. M. Gy. A tápanyagok befolyása az árpa alaktani változásaira. M. Gy.,.. A fák mézgás betegségéről. Mezey Gyula. 14. Gazdasági állattan. Élősködő rovarok (legvek) eltávolítása az állatokról. Z. A... Védekezés a hesszeni légy ellen. Jablonovszki Védekezzünk a hesszeni légy elíen. Hegyi 'István A gabonazsizsik pusztítása. M. S. A esikoshátu buzalégy kártevése. Jablonovszki 15. Halászat. Mikor lehet artézi kut vizével halgazdaságot létesíteni? M. E. Mesterséges behalasitás. Répássy Miklós 16. Gazdasági gépészet. Hazai gyártmányú kaszáló-; és áratógépek. Ifj. Sporton Pál 1107 Répa-vasutakról. Szabó János Széna-emelő készülék. Eiedl Kálmán A leggazdaságosabb cséplés. Ifj. Sporzon Pál 1430, 1446 A liptó-szt.-miklósi gépbemutatás. Ifj. Sporzon Pál Önműködő vizszabályozókészülék gőzkazánokra. Umralh és Társa mezőgazdasági gépgyárosok szénasajtc'ó gépei Uj műtrágya sz( Tógépek. M. S. Ifj. Sporzon Pál, Hoffherr és Schrantz gőzhajtású esövéstengéri - Az acetylénről. M. S. 1 Ujabb találmány a géptechnika terén. M. S. Gőzszántás gazdasági lokomotivval A Czárán-féle kettős törekrázó villa. Ifj. Sporzon Pál -_ Gazdasági épitészet. Aradi-féle szab. szétszedhető és szállítható házak 1596 Aszfalt fedéllemez tartóssága. Száhlender Gyula 1874 Vasbetétes betonszerkezetü istálló - boltozatok. Száhlender Gyula 1969 A magyaróvári főherczegi uradalom víztornyai. Száhlender Gyula Gazdasági ipar. Selyemtenyésztésünk és iparunk. Á. E Pálinkafőzés és borkőkészités borseprüből. Zalka Zsigmond 1924 A nyers borkő értékesítése.' Zalka Zsigmond Szőlöszet, kertészet. A szőlő szedéséről, csomagolásáról és szállításáról 1334 Beteg szőlőfürt. Mezey Gyula Diótermesztés. A. D 1486 A kétalaku szőlő. A. D A kassai gyümölcskiállitás kitüntetettjei 1669 Kajszinbaraczk termesztése 1831 Néhány adat háziszilvánk eredetéhez. Angyal Dezső Trágyázás. Minő talajok igényelnek mésztrágyát. Dr. Sigmond Elek - : 1165 Az orosz talajosztályozási rendszer, tekintettel hazai viszonyainkra. Dr. Sigmond Elek Uj mütrágyaszóró-gépek, M Állattartás trágyázási szempontból. Cselkó István 1737 A répa gyökérüszke és a trágyázás. M. Gy A műtrágyák alátakarása. Cs. S Trágyatelep berendezése. M. S.._ 1872 Vetésforgó módosítása és zöldtrágya alászántása. Bensch Árpád 1886 Trágyázás égetett mészszel. lóth József Gazdasági egyesületek mozgalma. Aradvármegyei gazdasági egyesület 1171, )725, Abauj-Torna vármegyei gazdasági egyesület 1252, Barsvármegyei,, 1111, Borsodmegyei Bács-Bodrogvármegyei Baranyavármegyei 1252 Biharvármegyei Háromszékvármegyei Hevesvármegyei Jász-Nagy-Kun-Szolnok Liptó vármegyei Máramarosmegyei Nógrádvármegyei Nyitravölgyi Nyitravárme gyei Pozsönymegyei Pest-Püis-Solt-Kiskunvárm. ' Szatmárvármegyei Szolnok-Dobokavármegyei Szegedi 1632, , , ,, 1874, 1172, 1549, Somogymegyei Szatmármegyei Szilágy vármegyei ie Temesmegyei Tolnamegyei.... ; ' -. Udvarhelymegyei Vasmegyei ',', , 1489., 16 Veszprémvármegyei, Zalavármegyei Zemplénmegyei Közlekedési ügyek. Viziutak kérdése. Krisztinkovich Ede Élő és holt leltár vasúti szállitása. Fokám/i Viziutak kérdése. J. P. _. Sertések szállitása Ausztriába. Dorner Külföldi szemle. Ausztrália. Szarvasmarhatenyésztés* Ausztria. A bécsi iparklub állásfoglalása a kettős vámtarifa mellett A Centralstello" állásfoglalása a német vámtarifajavaslat ellen Az agráriusok a földmivclésüi;vi siiliiiszienu-l Vámpolitikai határozatok.* Egyesült-Államok. A tengeritermés Dánia. Szövetkezeti mozgalom eredményei Francziaország. III. nemzetközi kongresszus a jégverés elleni védekezésről Őrlési forgalom A czukoradó csökkenése A franczia varrant-törvény módosítása Németország. A német vámtarifa és a külföld A német gazdaszövetség állásfoglalása Uj törvény a borkereskedésről Iiusszemletörvény végrehajtásáról... Ki fizeti a gabonavámot? Közvetlen tarifák Állami gondoskodás a németalföldi lótenyésztés A sertéstenyésztés fejlesztése Olaszország. A jégverés elleni védekezés szervezése Olaszország borkivitele Oroszország. Külföldi kor. szerződések Mezőgazdasági gépek terjedése Románia. Idei gabonatermés Svájcz. A szőlőmivelés válságos helyzete Szerbín. Sertéshuskivitel Hivatalos rész. Pályázati hirdetés Gubitz-Schöberl alapítványra Tagdijnyugtázás Felhívás a gazdákhoz szalmaszállitásra Országos sörárpakiállitás és sörárpavásár Pályázati felhívás Bakó János és Nagv-Atádi gazd. kör alapítványára Tctőfa-eladás Tagdijnyugtázás Pályázati hirdetés Gsáky Petronella alapítványra Országos komlókiállitás Meghívó az országos sörárpa- és komlókiállitás r. b. ülésére Tagdijnyugtázás. Országos sörárpa- és komlókiállitás Figyelmeztetés kedvezményes vasúti jegyek végett Meghívó az 0. M. G. E. igazgató-választmányának I. ülésére....meghívó az 0. M. G. E. földm. és növénytermesztési szakosztályának ülésére. ". Ülésnapok a Köztelkén. 1791, 1807, 1903, , Felhívás a bejelentett szalma- és szálastakarmányok végett Földművelési és növénytermesztési szakosztály ülése (1901. november 16-án). Jelen voltak. Jelentés a folyó évben rendezett sörárpa- és komlókiállitásról. Összehasonlító serfőzési kísérletek magyar és idegen származású komlóval jí. Az 0. M. G. E. ipari és kereskedelmi szakosztályának ülése. (190 ^ évi november hó 12.) Jelen voltak. A magyar ipar pártolása iránti mozgalom tárgyában. A mezőgazdasági ipari kataszter adatanyaga tárgyában. A Magyar korona országainak gyáripara évben" czimü monografia tárgyában. A földmivelési miniszter ^küldöttei a szakosztályban. Tejgazdasági magyar gyártású "gépek. Burgonyalisztgyártás tárgyában. A mezőgazdasági kisebb burgonyakeményitő-gyárak tárgyában. A magyar gyártású mezőgazdasági gépek terjesztése érdekében teendő intézkedések tárgyában. Szalmaeladások ügyében. A hazai termesztésű komló fogyasztása tárgyában. Kosárfüzvesszők vasúti díjkedvezménye iránt beérkezett folyamodványra nézve. Szakosztályi titkár részvétele a Magyar Ipárpártoló Szövetségben" Meghívó az OMGE évi rendes közgyűlésére Figyelmeztetés az OMGE. tagjaihoz vasúti jegy kérésének elintézése tárgyában Közgazdasági szakosztály ülése (1901. november 19.). Jelen voltak. Fejérvármegyei Gazdasági Egyesület átiratai az.önálló vámterület ügyé- Az OMGE. igazgató-választmányának, ugvis mint a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége végrehajtó-bizottságának ülései (1901. november 20.). Délelőtti ülés: Jelenvoltak. Jegyzőkönyvhitelesitők. Nemzetközi gabonaárfolyamszabályozó - bizottság alapszabálytervezete. Tagsági ügyek. A szövetség évi költségvetése, Uj szövetségi tagok. A Fejérmegyei

17 Gazdasági Egyesület átirata az önálló vámteriilet ügyében. Földmivelési és növényutáni ülés: Az OMGE. belügyei. Jegyzőkönyv hitelesítők. Elhunyt tagok bejelentése, üj tagok. A közgyűlés idejének és tárgysorozatának megállapítása. Az egyesületi Évkönyv. Az OMGE. képviselete a Mezőgazdák Szövetkezete igazgatóságában. Számvizsgáló-bizottság jelentése. Kilépő és meghalt választmányi tagok helyének betöltése. Az egyesületi székház építése. Földmivesiskolai alapítványok. : Az István-telek eladása. Ügyészi jelentés az egyesület peres és perenkivüli ügyeiről 1864 Meghivó a Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének VI. nagygyűlésére.: Meghivó a Közgazdasági Szakosztály ülésére 1884 Meghivó az Állattenyésztési és állategészségügyi szakosztály ülésére 1903 Figyelmeztetés az OMGE. tagjaihoz évkönyv szétküldéséről Meghivó a Köztelek-estélyre" 1904 Tagdijnyugtázás 1919 Lejáró tagsági kötelezettség _ 1920 Közgazdasági szakosztály ülése (1901. deez. 4.). Jelen voltak. A hadsereg-ellátás reformja. Somogyvármegyei Gazdasági Egyesület átirata az uj német vámtarifa ügyében Meghivó a szőlőszeti és borászati szakosztály ülésére Figyelmeztetés arról, hogy kedvezményes vasúti. jegyek már nem szerezhetők 1939 Helyreigazítás az Évkönyv sajtóhibáért 1939 Állattenyésztési és állategészségügyi szakosztály ülése (1901, deczember 7.). Jeleri voltak. A gyapjupótszerek hatása juhtenyésztésünkre. Javaslat a folyó évi tenyészállatvásár megtartása ügyében. Javaslat a denaturált marhasónak brikettekben való förgalombahozatala tárgyában. Yasuti kocsik rendelkezésre bocsájtása sertéshusexport czéljaira 1959 Meghivó a közgazdasági szakosztály ülésére 1959 Kivándorlási bizottság ülése (1901. deczember hó 10.). Jelen voltak. Előadó jelentése 1959 Közgazdasági szakosztály ülése (1901. deczember hó 11.). Jelen voltak. Előadó jelentése. Hozzá-. szólások 1960 Meghivó a közgazdasági szakosztály ülésére 1987 Az OMGE. évi rendes közgyűlése (1901. deczember 15-én). Jelen voltak. Megnyitó. Jegyzőkönyv hitelesítők, jegyző és szavazatszedő. küldöttség kiküldése. Igazgató-választmány jelentése az 1900/1901. évi egyesületi működésről. Változások a -tagok létszámában az elmúlt egyesületi évben. Számvizsgáló-bizottság és az igazgató-választmány jelentése az év zárszámadása és vagyonállapotáról. Az évi költségvetés megállapítása. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetsége tagjainak az igazgató-választmányba 3 évre beválasztott képviselőinek bejelentése. Jelentés a Köztelek székház építéséről és a rendkívüli közgyűlés által engedélyezett kölcsön felhasználásáról. Jelentés az Istvántelek eladásáról. Jelentés néhai id. Luczenbacher Pál végrendeleti hagyatékáról. Emlékbeszéd néhai Széchenyi Pál gróf felett. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének VI. rendes nagygyűlése (1901. évi deczember hó 16-án). Jelen voltak. Délelőtti ülés. üj szövetségi tagok bejelentése és felvétele. Jelentés a Szövetségi Iroda működéséről és a Szövetség Évkönyvének a bemutatása, A -Szövetség évi költségvetése. A Szövetség államsegélye. Az évi működési program megállapítása. A gazdakörök és azok : szocziális feladatai. A Gazdasági Egyesületek Országos Szövetségének VI. rendes nagygyűlése (1901. évi deczember hó 16-án).. Folytatólagos ülés. A Fejérmegyei gazdasági egyesület javaslata az önálló vámterület ügyében. Délutáni ülés. Javaslat a kivándorlási mozgalom szabályozása s e kérdésben országrészi kongresszusok tartása tárgyában. A német vámtarifa! Szőlészeti és borászati bizottság ülése (1901. évi deczember hó 17-én). Jelen voltak. Pester "Lloyd és az olasz árkedvezményről Irodalmi és tanügyi szakosztály ülése (1901. évi deczember hó 13-án). Jelen voltak. Szakosztály elnöksége. Vidéki gazd. előadások. Gazdaságtörténelmi Szemle. Könyvtár berendezése. Vadontermő gyógyszertári növények ismertetésének pályázata. Irodalmi pályáz'atok. Az első hazai Agronom geologiai térkép ismertetése J Közgazdasági szakosztály ülése (1901. évi deczember hó 18-án). Jelen voltak. Csatorna-ügy Előfizetési felhívás _ I 25. Nekrologok. Egán Ede. B. B Wenckheim Béla báró szobrának leleplezése 1587 Halász Gyula 1820 Id. Pleszky Antal (Gazdatisztek Lapja.) 37 Dr. Maerker Miksa f i72g Becsületes emberek. Bársony István.. Fináncz-história. Bársony István Schlick. Bársony István Kanada mezőgazdasága. K. B Csak csendesen; Bársony István A farkas. Bársony István Hátrább az agarakkal. Deák Antal _. A halál ölelése. Bársony István 27. Erdészet i Gödöllő Óvári : 1881 Élősövény telepítése. Földes János Külföldi gazdasági szaktudósitók. Uj tudományos növénytermesztési kísérletek. György Endre 1410 Chicago mint tengeri kikötő. Paikert Alajos 1413 Románia külkereskedelmi forgalmáról 1527 tása. Báró Malcomes Jeromos (Melléklet.) 79. szám ' 29. Gazdasági vegytan. A tej zsírtartalmának meghatározása, Székely Sálamon 1209 Ártalmas-e az arzentartalmu szuperfoszfát? Windisch B, 1390 V A must czukortartalmának és a bor szesztartalmánakmeghatározása. L. L 1469 Buzanemesités és a liszt értékszáma. Dr. Lieber-. Adó (fogyasztási) juhhus után. Sz. F Aratógép dombos vidékre, i. S, P Anyjuk farkát rágó csikók. Dr. P. B 1171 Az Aschenbrandt-féle bordói por, mint huzacsáva. Mezey Gyula Abnormis czukorrépa. Cs. S 1631 Altalajturó alkalmazása Sack ekére. i. 8. P Aszfalt fedéllemez tartóssága. Száhlender Gyula 1874 Alhaszonbérletbe adás joga. Sz. F Állatszállítás Ausztriába. Fokányi 1211 Átnedvesedett falak tartós bevakolása. Sz Árpa (csupasz). Cs. S Állattartásnál haszon megtérítése. Sz. F Árpa közül buza kiválasztása, i. S. P Állattartás trágyázási szempontból. Cselkó 1688 Ákáczmag vetése és szedése. F. J Akáczültetés térsége. F. J Ákáczfairtás. F. J Ákáczcsemeteültetés F. J Boritaladókedvezmény élvezete. Sz. F Boritaladómentesség. Sz. 1< Buza elválasztása zabtól, i. S. P..: 1088 Boroshordók alkalmazása : fehér, vagy vörös bort jobb-e termelni: Gy. I. ^ 1132 Beteg letörött buza. M. Gy Burgonyaszár, mint takarmány. Cselkó 1193 Baromíiköltőgépek kisebb gazdaságban kifizetik-e magukat bl Beteg szőlőlevél. M. Gy Baraczkpálinka főzése. Gy. I..: 1275 Beteg szőlőfürt. M. Gy 1294 Bőrös szőlőbogyók. M. Gy Borjuk feljavítása. Cselkó 1360 Bor (megfeketedő) javítása. Gy. I Beteg szőlőfürt. Mezey Gyula 1413 Besavanyított csalamádé és réti széna közötti értékviszony. Cselkó Buza alá talajelőkészités. Cs. S Bor (fehér) készítése kék. szőlőből. Gy. I Bérlő és bérbeadó viszonya eladott birtoknál 1512 Buza porüszkös és csupasz. M. Gy 1565 Buza szurkos vagy porüszkös. Mezey Gyula 1565 Beteg köles. M.Gy HL Feleletek. Búzamag rózsaszinü. M. Gy Bajuszos buza. M. Gy. ' Bélgyuladás (vérömléses). y 1586 Bérlők közötti jogviszőny. Sz. F 1619 Bérletcsere esetén learatatlan termés. Sz. F Buza műtrágyázása. Cs. S Buza salétromozása. Cs. S 1631 Buja fejlödésü borsó Cs. S Borárulás és huskimérés. Sz. F Boros palaczkok leragasztása. Gy. I Buza kiválasztása árpa közül. i. S. P. 16G9 Baromfiak elhullása. y Beteg czukorrépa. M. Gy 1761 Beteg rozsvetés. M. Gy 1761 Bizonyítvány kiadása gazdatiszti czim viselhétésébez 1779 Borjunevelés lefölözött tejjel. Cselkó 1797 Barázda-ekék. i. S. P Bonyhádi tehenek tejelőképessége. Cselkó 1813 Bádogtetők befestése. Sz Baromfihimlő és gyógyítása, y Bérleti szerződés. Sz. F Borok tartóssá tétele. Gy. I Bor (kozmás szagú) szagtalanítása. Gy. I Bádogtetők befestése (=) 1925 Burgonya termesztése. Cs. S Borjuk'tarlósömöre. Dr. M. J Czigája-juh beszerzése. Bölönyi Dénes,. Czigája-juh beszerzése. Szentkirályi A Czukorrépa (abnormis). Cs. S Czentrifugális szivattyúk, i. S. P.. Czukorrépa (beteg).". Czárán-féle törekrázó és a Golver-féle önetető b szerzési forrása, i. S. P.. Csupasz árpa. Cs. S Csupaszbuza beszerzése. M. Gy Csorbóka irtása. M. Gy 1566 Cselédek szabadságolása, helyszerzés czéljából. Dr. Sz Cselédség felvehető-e a leltárba. Sz. F Csekély gyarapodás a hizlalásnál. Cselkó 1909 Oldal IHÍlerilisze sertéseknek. Dr. M Dióhéjban foglalt mezőgazdaságlan. Hcnsc.h 1797 Daráló (legjobb.) i. S. P Dohánypajták farészeinek konzerválása. Sz. Gy Darálógépek járgányhajtásra, i. S. P Eladó szavatossága. Sz. F Egy 1200 holdas birtok termőképességének helyreállítása. Hensch 1154 Egy hektoliter szesz előállításához szükséges burgonya. Zalka Erdőtörésbe répa. Cs. S Erdősitett szántóföldek. Sz. F Egy kereszt szalma után nyers polyva és törek értéke. Hensch " 1450 Egy gunárhoz hány tojót, egy kakashoz hány tyúkot adjunk, bl 1513 Egy 7 hl.-es szeszgyár burgonya szükséglete. a.a 1600 Eltérő korú tinók teleltetése. Cselkó 1813 Elcsenevészedett juhnyáj. csy 1872 Erdészeti szakmunkák 1926 Eczetes bor megjavítása. Gy. I Élősködő rovarok (legyek) eltávolítása az állatokról. Z. Á 1132 Élő- és holtleltár; vasúti szállítása. Fokányi 1512 Éretlen gyümülfs ezefrézése. Gy. I Felfogadott gazda utazási illetményének kiszolgáltatása. Sz. F..' Fekete buzakalászok. M. Gy 1133 Fagynak ellentálló rozsféleség. Cs. S Fekéteugar kárpótlása. Hensch 1211 Fazsindelyfedelek konzerválása. Sz. Gy Falak (átnedvesedett) tartós bevakolása. Sz Feketeugar mivelése. Cs. S 1381 Fehérbor készítése kék szőlőből. Gy. I Fükeverék középkötött talajra; r 1529 Feketeugar és feltört rét kárpótlása. Hensch 1565 Fejőstehenek takarmányozása. Cselkó 1631 Fükeverék összeállítása. Cs. S Fazsindely és cseréptetők tartóssága. Sz Fafeldolgozó telep berendezése. i. S. P 1926

18 Gazdaságban alkalmazott iparosokat be kell-e jelenteni a betegsegélyző pénztárba? 1069 Gazdatisztek czime 1069 Gazdatiszti illetmények megtérítése Sz. F. Gipszezése luczernásoknak. Cs. S _ 1488 Gasdatiszti százalék. Sz. F Gazdatiszti végkielégítés. Sz. Ui.'il F.._ Gabonazsizsik pusztítása. M. S. Gazdasági munkások vasúti kedvezménye Gazdatiszti czim viselbetéséhez bizonyítvány ki Gazdasági malom megadóztatása. Sz. F. Gazdatisz \a ibísö Göbölyhizlalás. Cselkó 1910 Gazdasági malmok, i. S. P 1925 Gépkezelői vizsgatétel, i. S. P Görögszéna termesztése. Cs. S Gazdatiszti czim használata. B Gazdatiszti százalék. Sz. F W* öyalog ut, mint szoígalomr.drr&. F.""""" 1317 Gyom a vörösheremagban. M. Gy Gyümölcs (éretlen) csefrézése. Gy. I Gyeptöiés bevetése. Cs. S Gyümalcsfa-alanyok ültetési távolsága A. D Haszonbérbeadó épület javítási kötelezettsége. _ Dr. Szilárd 1113 Honvédiovaknak tartásba kivitele. Kiss 1211 való Mihály Homoki szőlőtelepítés. A. D Haszonbérlő és az uj tulajdonos. Sz. F Hadgyakorlatok alkalmával okozott károk megtérítése. V. Gy 1489 Ha a bérbeadott birtok a bérlőidő letelte előtt eladatik, tartozik-e'a bérbeadó bérlőjének kártérítéssel. Hensch 1512 Házinyultenyésztés. bl 1587 Hét hektoliteres gazd. szeszgyárfelállitása. a a. Hízott ökrök szállítása Németországba. Dorner 1618 Haszon megtérítése állattartásnál. Sz. F Huskimérés és borárulás. Sz. F. _ 1653 Hol értékesíthető a toll? bl Hidegvérű lovak beszerzése. Fekete Sándor 1761 Haszonállattartás szervezése szlavonbirtokon. Hensch.._ 1797 Holtleltár átadása. Sz. F, Használt vízvezetéki csövek. Sz. Gy 1831 Hizlalás kölessel. Cselkó 1887 Hizlalásnál csekély gyarapodás. Cselkó 1909 Idő-e a gazda, vagy a gazda az idő? Cselkó í Bázsó Immunitás, lépfene elleni védőojtásnál y. síje juhoknak. Dr. M. JVU 2 Ispání czim érvényesülése. B Juhiras utáni fogyasztási adó. Sz. F Jermer-Pr.steur intézet ojtóanyagai..' Juhok izommervsége. Dr. M. J \ lostehenek etetése. Cselkó Z 1813 Juhnyáj (elcsenevészedett) csy.._ 1872 Kézierőre berendezett szénasajtolók. i. S. P Kettős termések megbírságolása. Hensch 1153 Kötött, keményebb vagy homokos talajon lehet-e jobb lábu lovakat nevelni? Kiss M Kártérítés vadkárok esetén. Dr. Sz 1211 ; : ' ' ' < Kisajatitott g Kendermag szedése. Cs. j^gg Kölcsönközvetités díjazása. V. Gy Cs. S. " 1513 Kukoriczaszár végének 1564 levágása. Mezey Gyula.. Köles (beteg). M. Gy Kétalaku szőlő. A. D. 16Ó1 Kecske, melyik a legjobb? csy 1619 Különböző szántások mélysége.' Cs. S. _ 1631 Katonai szolgálatra kötelezett cselédek illetményeinek kiszolgáltatása. Dr. Csay László 1653.Kertészképző iskolák 1762 Kerti füvek tartóssága. Rz 1762 Komlóst lehet-e ősszel megmetszeni? Csérer Lajos 1831 Kajszinbaraczk termesztése. A. D 1831 Kozmásszagu bór szagtalanítása. Qy Kappanok pusztulása. y Kultivátorok. i. S. P Leszántott és mütrá'gyázolt lóhere pótolja-e az istállótrágyát? Hensch 1253 Luczernások gipszezése. Cs :. Füredy Lajos 1512 Lépfene és az ellene való ojtás. y 1529 Lenszalma értékesítése. Horváth Gusztáv 1586 Learatatian termés bérletcsere esetén. Sz. F Lótrá^yáralkalmazása szarvasmarhatrágya helyett. - Lovak (hidegvérű) beszerzése Leltárba felvehető-e cselédség. Sz. F. Legjobb daráló, i. S. P. Lehet-e komlóst ősszel megmetszeni? Csérer Lentermesztés. Cs. S. Megfelelő vetésforgó. Cs. S. Marhahizlalás melasszéval. Cselkó. Minő gazdálkodást kell követni. Hensch. Műtrágya buza alá. Cs. S. Mezőgazdasági s ' Marhalevelek kitöltése. y. Műtrágyázás. Cs. S. Megfeketedő borok javítása. Gy. I. Marhahizlalás szeszmoslékkal. Cselkó Megégett zab értékesítése. Cselkó Műtrágyák alkalmazása. Cs. S. Marhahizlalásnál takarmányváltoztatás. Cselkó Mi a különbség a csehországi és a magyar Thomasalak között? Muraközy Károly Marhahizlalás. Cselkó Melyik a legjobb kecske? csy Műtrágyázása búzának. Cs. S Mennyi répa etethető sőrékkel naponkint? Cselkó Megbolygatott szénakazal értékcsökkenése. Cselkó Mezőgazdaságtan dióhéjban. Hensch Mustraökrök hizlalása. Cselkó Marhahizlalás burgonyával. Cselkó Miért oly drága a nemes baromfi? bl Mily félté telek'mellett kaphatók a nemes baromfiak az államtól, bl. Műtrágyák alátakaritása. Cs. S. Műtrágyázása szőlőnek. Cs. S Műtrágya alkalmazása. Cs. S. Marhahizlalás. Cselkó Marhahizlalás cs fejőstehenek etetése. Cselkó Marhahizlalás felülbírálása. Cselkó Motorokról, i. S. P. Maciura élősövény készítése. A. D. Mezőgazdasági szeszgyár jövedelmezősége. a. Marhahizlalás. Cselkó..". Nemes baromfi milyen feltételek mellett az államtól? bl Nordhon-kutak fúrása, i. S. P.._ Nádfedelek javítása. Sz. Gy. Nyárfa hasznosítása. Földes János Nyers vagy főtt burgonyát etessünk-e a marhával? Cselkó Nyers vagy főtt burgonyát etessünk-e a marhával. ' Id. Molnár Lajos 2046 Orbáncz esetén sertés-zárlat. y Olajpogácsa etetése hizómarhával. Cselkó 1087 Óraszámra szerződött cselédmunkások. Sz. F Okszerű szabad gazdálkodás kiköfése mellett szabad-e buza után kölest vetni és a fekete ugart takarmánynak szánt őszi árpával eladni? Hensch 1586 Olajgyárban alkalmasabb-e a hidraulikus prés vagy az extrakcziós? a. a 1831 Önálló pusztái* Sz. I Őszi repcze v«ése lóhere után. Cs. S 1154 Őszi repcze vetése lóhere után. B. I Ökrök (hizott) szállítása Németországba. Dorner 1618 Önálló vadászterület. Sz. F Ökrök, luczernaokozta betegsége. Dr. M.I Parádés fogatok közmunkája. Sz. F 1087 Puszták záralóli feloldása 1529 Porüszkös buza Bépalevelek leszedése. M. Gy Rozsdának ellentálló buzafaj az Alföldre. Cs. S Rozs közé baltaczim. Cs. S 1381 Rózsaszínű búzamag. Mezey Gyula 1566 Rozs (sürü) megritkitása. Cs. S Rothadt szőlőből készített bor. Gy. I Rozsvetés (beteg). M. Gy 1761 Repczeetetés és szecskaetetés. Cselkó 1872 Répaetetés hasas koczákkal. Cselkó 1873 Répaszelet takarmányozása. Cselkó 1888 Sertés-zárlat orbáncz esetén. y 1087 Süldők elégtelen gyarapodása. Cselkó Sertéstrágya alkalmazása. Cs. S Sörtörköly konzerválása. Cselkó 1360 Sertések difteritisze. Dr. M Sertéshizlalás savóval. Cselkó Sürü rozs megritkitása. Cs. S Salétromozása búzának. Cs. S Spódium-szuperfoszfát helyett príma szuperfoszfát. Cs. S Sertések beszerzése. W. N Sömört okozó burgonya. Cselkó 1797 Sertések szállítása Ausztriába. Dorner Sertéstrágya szőlőre. Gy. I. ^""'ések védőojtása c -*-' izesitaloknak kisn Dr. Szilárd Száradó szőlőlevél. M. Gy Szarvasmarhák szembetegsége. Dr. U... Szavatosság 24 órán belül elhullott állatokért. Dr. Sz. F. _. Szalmafélék és az istálótrágya gazdasági értéke Szántóföld átadása. Hensch Szőlőfürt (beteg). Mezey Gyula. Szarvasmarhák járványos szemgyulladása Szavatolás eladott lóért. V. Gy Szalmán és polyván való feleltetés. Cselkó Szurkos vagy porüszkös buza. Mezey Gyula Szeszgyár 7 hl. felállítása, a. a. Szeszgyár 7 hl. burgonyaszükséglete. a. a. Szántások (különböző) mélysége. Cs. S. Széna és vetések átszolgáltatása bérleteknél. Szőlő eltevése télire. Gy. I. " Szalmakötelek készítése, i. P. S. Szénakazal (megbolygatott) értékcsökkenése. Cselkó Szavatosság lépfenében elhullott állatért Szőlő és borértékesitő szövetkezetek létesítése. Ez. Szőlő műtrágyázása. Cs. S. Száraz anyagtartalom a takarmányban. Cselkó Tengeri után vethető-e buza? Cs. S. Takarmány egyszeri kaszálásra. Cs. S. Tarlósömör kezeléséről. Zimmermann Ágoston Tehenészet (uj) létesítése, csy Tengeri beszáradása. Cs. 8. Talajok elemezése. Cs Tőzegfakália-trágya készítése. Cs. S. Törkölypálinka édes izének enyhítése. Gy. I. ' Talajelőkészités buza alá. Cs. S. : Takarmánytök eltartása. Cs. 8. Tarlórépa szedése és eltartása. Cs. S. Takarmányváltoztatás marhahizlalásnál. Cselkó Tengeriszár besavanyitása. Cselkó Teleltetés szalmán és polyván. Cselkó Tengeri után czukorrépa. Cs. S. Tanácsos-e réti földben kendert kétszer egymásután vetni. Cs. S. Takarmányrépa eltartása. Cs S. Takarmány vagy százfejü káposzta. Cselkó Takarmányrépa helyetesitése tökkel, vagy tarlórépával a fejősteheneknél. Cselkó Talajjavitónövény-e a tengeri és czukorrépa? Cs. S. ' : Tarlószántás lehengerezése. Cs. S. Tilosban talált kóbor állatok meglövése jogosult-e? Sz. F. Tinóhizlalás. Cselkó Tyuktetvek irtása, bl. Toll, hol értékesíthető? bl. Takarmányrépa értéke. Hensch Trágyaőrlőgépek. i. S. P. : Tarlóhere legeltetése. Cs. S. : Tarlórózsa, vagy rózsástűsök ártalmassága. Cs. S. Trágyatelep berendezése. M. S. Tengeri apadása góréban. Cs. S. Tengerietetés lovakkal. Cselkó Takarmányrépa és szalma eladása. Hensch Tőzeges terület értékesítése. a.a.. Természetes romlás. Sz. F. Takarmánykamara berendezése, i. S. P. Tejszaporitás a fejősteheneknél. Cselkó Tengeri morzsolása. Tengeri morzsolás gőzcséplőgéppel, i. S. P. Tengeri górék köbtartalma Utazási illetmények kiszolgáltatása felfogadott gazdának. Sz. F. Uj tehenészet létesítése. csy, Uj tehenészet létesítése. Mares Sándor Ugar helyett marhalegelő. Cs. S Vétesforgó (megfelelő.) Cs. S Védőojtások díjazása, y Vadászterület körülkerítése. Sz. F Vetésforgó egy 870 holdas birtok részére. Hensch 1112 Vaddisznók által okozott károk megtérítése. Sz. F Vöröslevelü zab. M. Gy 1132 Vasárnapi munkaszünet. Sz. F. '_ 1237 Váltóbuza vetése. Cs. S, 1275 Vértejelés és véres tej. Dr. R. I 1294 Védekezés a tyuktetü ellen. Dr. R Vasárnapi munkaszünet. Sz. F Vetésforgó berendezése. Hensch 1361 Vetőmag ( * vetési munkák leltári felvétele. Hensch 1450 Vörösheremagban gyom. M. Gy Vérömléses bélgyuladás. y Vasárnapi munkaszünet. Sz F. Vadászterület (önálló.) Sz. F Végkielégítése gazdatisztnek. Sz. F Vetésforgók megbirálása. Hensch 1689

19

20 H É 237. ábra. Az amerikai kacsatenyésztő-telep áttekintése " Báró Wenekheim Béla szobra Kisbéren 238. ábra. Falegység az Aradi-féle szétszedhető 239. Fedőegység az Aradi-féle szétszedhető házakhoz 240. _ Szétszedhető nyaraló >-!ele hordható lakóház. Gazd. lakás 241. ábra. A kiscsüri mintagazdaság lakóháza 242. A kiscsüri mintagazdaság állatjai 243. Répalevél letaposása körárokban 244. Önműködő vizszabályozó felülnézetben 245.., Önműködő vizszabályozó hoszmetszet Baromíitetveket irtó porozó 247. tyúkoknak 248. Baromíitetveket irtó porozó csirkéknék 249. Beteg csirke 250. Egészséges csirke 251. Kézihajtásu széna és szalmasajtoló 252. Szállítható széna- és szalma-sajtolók 253. Széna- és szalmasajtoló gőzhajtásra /a. Amerikai emdeni ludak 248/a. Az afrikai és emdeni ludak keresztezése után nyert falka 249/a. ábra. Fiatal libák csoportja 1703 Gróf Széchenyi Pál ábra. Nyíregyházi mintagazdaság udvara Nyíregyházi mintagazdaság szarvasmarhái Nyíregyházi mintagazdaság lovai 1727' 260. A Westfalia* mütrágyázó-gép A Westfalia"'mütrágyázó-gép baloldali vége, a szórótövisek tisztító szerkezetével A.Westfalia" mütrágyaszóró-gép állító készüléke Jankovich Besán Elemér lipizzai négyesfogata Korbuly István angol félvér kettősfogata : Schlesinger Samu angol félvér hátas 'lova Jeszenszky József báró angol félvér jukker kettősfogata Berger-féle répamaghámozó-gép Beck és Gergely gépgyár gőztalajmivelésre átalakított közönséges gazdasági lokomöbilja Beck és Gergely gépgyárában készült 4-vagu eke /a ábra. Szarvvezető kosok részére 1809 Szarvvezető kosok részére 1809 Szarvvezető elhelyezése 1809 A Hoffher és Schrantz-féle gőzhajtású csövestengeri-darálógép /a. Görgős csapágygyal felszerelt szecskavágó-gép 1870 Görgős csapágygyal ellátott szecskavágó-gép /a. Görgős csapágy 1870 Fekete-Kőrös ármentesitő-társulat öntözött területe 2033 A Gzárán-féle kettős villás törekrázó keresztmetszete 2035 Kleylemajori földalatti beton viz reser- Víztorony alaprajza s metszete 2036 Kárólymajori víztorony 2037 A gödöllői baromfitenyésztő-telepe főépülete 2041 Tan- és munkatermek a gödöllői telepen 2042 Baromfihizlaló a gödöllői telepen 2042 Baromfiköltető szoba a gödöllői telepen 2043 Viziszárnyasok háza a gödöllői telepen 2043 Ludak és kacsák tava a gödöllői telepen 2044 VII. Vegyesek. 1. kir. gazdásági akadémiai hallgatók Gazdasági Egylete. Terményszállitások a hadsereg részére. Kiviteli vajközpont Szombathelyen. felosztása ügyében. Állatkiállitás és lóverseny Kis-Jenőn. Az angol czukorvám módosítása. Az állatszállító közönség figyelmébe. A.Magyar Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság 1096 Halálozás. A Magyar Gazdaszövetség. Gazdák és a tőzsdereform. Magyarország komlótermésének állása julius havában. Munkástanfolyamok. A kassai m. kir. gazdasági tanintézet, -r- Szakértekezlet a szeszkontingens felosztása tárgyában. Misztifikáczió. Gyümölcskiállitás Kassán. Borászati értekezlet. Szarvasmarha-díjazás. Pozsonyi szőlőszeti és kertészeti iskola. Eredeti arab lovak Magyarországon. A mikroszkópi gyakorlat elemei." Ingyen kapható füzetek. Útmutató a must és bor okszerű kezelésére német és román nyelven 1089 Czimadományozás. Az aratás. Aratógépkisérlet. Nemzetközi lóvásár Békés-Csahán. Haltenyésztő telepek a Balaton mellett. Borértékesitő szövetkezet Szegeden. A kivándorlás és a kormány. A Szatmármegyei gazdasági egyesület. Terményszállitások a hadsereg részére. A m. kir. központi statisztikai hivatal. A kivitelre szánt romlandó áruk. A földmíves iskolák szaporítása. A gyümölcsértékesítés szervezése. Ingyen kapható füzetek. ülmutatás. «A magyar folyam- és tengerhajózási részvénytársaság ^zele. Agneli plébános jubileuma. Sertéskivitelünk érdekében. A budapesti kereskedelmi és iparkamara és a megrendelések gyűjtéséről szóló törvény módosítása. Svájcz sajtkereskedelme. Mezőgazdasági és erdészeti kiállítás Bécsújhelyen. Uj dohánybeváltási árak. Szövetkezeti mozgalmak. A Szolnok-Doboka vár- Tejszövetkezet Nógrádban. Méhészek tanulmányi kirándulása. Kitüntetett cselédek. Felhívás lótenyésztő gazdáinkhoz. Utmu- - tatás 1123 Eljegyzés. A termés. Elismerés. A kassai gyümölcskiállitás. Tejtermelő-gazdák figyelmébe. Gy.ümölcsértékesitési tanfolyam." Állami mének selejtezése. Terményszállitások a hadsereg részére. Magtári szövetkezet Tisza-Ujlakon. Pályázat., Viharágyuk. Magyar Thomas-salak 1154 i ii M gazdasági szaktanár jubileuma. Pályázat kiállításon bemutatott lovainkról. Mintagazdaság Pancsován. Londoni gyapjú-aukcziók. Arató-ünnep Dobozon. Öntözőcsatorna-tervek. Állatvásáraink az évi május havában. ;. mezőga «, lasági vk állitások. Kataszteri helyszíni vizsgálatok. Állatkivitelünk Ausztriába május havában. Magyar Thomas-salak 1194 A termés. A szikes talajok megjavítása öntözéssel. Uj szövetkezetek. Az orosz vaj 1900-ban. A konzuli' jelentésekből. Középületek építése a telepes községekben. A vetések állása a külföldön. Tenyészállat kiállítás. Tenyészkan-vétel Kinevezés. Gazdasági tudósítók, Uj * gazda- A kolozsvári baromfitenyésztő és értékesítő szövetkezet. Selyemszövőgyár Székesfejérváron. A hitelszövetkezetek gyarapodása. A világ juhállománya. Oroszország állatállománya. A szarvasgomba értékesítése. Az elemi károk és az adóleengedés 1238 Gazdatiszti kinevezések. Halálozás. A makói kiállítás. Gazdasági kirándulás. Állami tisztviselők a pozsonyi kiállítás rendezésében. A baromfikivitel emelése. Tenyészló és szarvasmarha díjazások. Állatoknak vasárnapokon való feladása a vasutaknál. Anglia élőállat- és husimportja 1253 Aratás után. Az állatorvosi főiskolából. Gazdasági tudósító. A gazdasági munkáspénztár érdekében. I. nyitravölgyi árpavásár. Kecskemétvidéki kiállítás. Kertészeti kiállítás Bécsben. Aratási ünnepek. Gabona és liszt szállítási dija. Ló- és szarvasmarhadíjazások. Olaszország borbevitele 1276 Halálozás. Arató- és burgonyamivelő-gép be-. mutatása Liptó-Szent-Miklóson. Zászlóbontás. Segesvári komlószövetkezet és komlóvásár. ', '. üli'', ákczió a gyümölcstermesztés terén. Eladó csemegeszőlő bejelentése. A mármarosszigeti kiállítás. Pinczemesteri tanfolyam. Cselédek és munkások kitüntetése 1318 Czim- és rendjeladományozások. Terméseredmények. A kivándorlás ellen. Gyapjuakcziók. A szarvasmarha-tenyésztés fejlesztése a felvidéken. A gazdasági népkönyvtárak: A gyümölesküldemények kíméletes kezelése. A kassai m. kir. gazdasági tanintézet. A ruthén kérdés és az alföldi munka. A németországi szövetkezetek kongresszusa. Díjkedvezmény a Sopronban rendezendő mezőgazdasági kiállításra. Egy vajszállitó expressvonat. Gyümölcsárak Németországban. A segesvári komlóvásár. A konzuli közleményekből. Tenyér, li ment,) gabonatermése. Szerb marhakiviteli tilalom. Egy modern gőzeke munkaképessége 1335 A párisi kiállítás kitüntetettjei. Rendjeladományozás. Gazdasági tudósítók. Házasság. Halálozás. A Hatvanvidéki gazdatiszti kör alakuló közgyűlése. Üdvözlés. Gazdasági gabonaraktárak. Gazdasági egyesületek és körök. Mezőgazdasági kisérletügyi állomás uj otthona. Vetömagela.dás. Mezőgazdasági gépek bemutatása Kolozsvárott. Méntulajdonosok figyelmébe. Élelmi czikkek kedvezményes szállítása Németországba. Mezei termények ki- és bevitele Németországba. Tenyészállat-díjazások Szövetkezeti moz- galom Dániában. Tuberkulin-ojtások a szarvasmarhánál. Lovak kölcsönös biztosítása baleset ellen. Szüreti ünnepélyek. Állami gazdaságokban eladó állatok és termények. Útmutatás Gazdasági tudósító. A magyar baromfi a kecskeméti kiállításon. Komlótermesztöinkhez. A mezőgazdák közvetlen katonai szállítása. A miskolczi árpavásár. A szerb vágómarha kitiltása. Telivér csikóárverés Kinevezés. Gazdasági tudósítók. Katonák szabadságolása aratás idejére. Vidéki gazdasági kiállítások. Európai és amerikai szőlővesszők és szőlőojtványkészletek bejelentése. A makói baromfikiállitás. Pályázat. Beíratások az állatorvosi főiskolán. A magyar szőlő- és gyümölcstermelők szövetkezete Pótlás 1399 Gazdasági tudósító. Forster Géza képviselőjelöltsége. Komlótermesztők figyelmébe. A buza átlagos termesztési költségeinek megállapítása. A zemplénmegyei gazdák és az önálló vámterület. Rabok gazdasági munkában. Lótenyésztési jutalomdijkiosztás. Pinzgaui tenyészbika-vásár. Parczellázás kisgazdáknak. Erdősítés a kincstári telepitvényeken. A m. kir. rovartani állomás. Gépverseny. Állat-, termény- és háziiparkiállitás Apahidán. Aratási ünnepek. A konzuli közleményekből. Szőlő- és borkiállítások. Export vágóhidak: Hollandiában. Díjkedvezmény áz erdélyrészi állomásokról szállítandó gabona- és hüvelyesekre. A német vámtarifa és a kereskedelmi szerződések. A magyar Í I!:.;: I: : országi mezőgazdasági szövetkezetek'kongreszszusa. Útmutatás 1413 Aratógép- és burgonyamivelőgép bemutatás Liptó- Szent-Miklóson. Csanádmegye gazdasági egyesülete. Vajtermelési központ létesítése. Katonai szállítások. Komlóértékesités. Tenyészállat-díjazások. A m. kir. központi statisztikai hivatal. Németország állatforgalma az év első felében. Gyümölcsfeldolgozás állami segítséggel. Uj földmives-iskolák 1433 Gazdasági tudósitók. Tenyészállatdijazások. A monarchia állatkereskedelmi forgalma. Zahszállitás a hadsereg részére. A termés és a gazdasági munkák. Gazdák állatértékekesitési irodái va külföldön. Tenyészszarvásmarha-kiállitás Nagyszéchényben. Állatkereskedelmünk Bajorországgal 1451 Személyi hir. Gróf Károlyi Sándor üdvözlése. -- -Forster Géza jelölése.. Báró Wenekheim Bélának. A segesvári komlóvásár. Szőlőszeti kiállítás. Tejkisérleti állomás. Uj állami halgazdaságok. Tenyészállat-díjazások. Tejgazdasági szakoktatás. Állami gazdaságokban eladó állatok és termények. Szőlőcsomagolási módok a külföldön. Uj tejgazdasági. szakiskola. Olaszország állattenyésztése. Csemegeszőlő beszerzési források 1470 Gróf Károlyi Sándor üdvözlése. Megbízatások. Katonai lovak a köztenyészetben, Szállítási-díjkedvezmény az őszi luxuslóvásárra felhozandó állatokra. Lóárverés. Tenyészallatárverés. Vetőmageladás. Ausztrália mezőgazdasága. Felvétel a szabadkai földmives iskolába,,. U 1491

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNY r É AZ EGYESÜLETI TANÁCS FELÜGYELETE ALATT:

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNY r É AZ EGYESÜLETI TANÁCS FELÜGYELETE ALATT: ## KÖZTELEK Ö- W KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNY r É AZ EGYESÜLETI TANÁCS FELÜGYELETE ALATT: FŐSZERKESZTŐ ÉS A KIADÁSÉRT FELELŐS : FORSTERGÉZA FELELŐS-S;

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

Földművelésügyi Minisztérium, általános iratok, mutatókönyvek K 184

Földművelésügyi Minisztérium, általános iratok, mutatókönyvek K 184 kötetszám év főosztály betűkere t tételek megnevezés oldalszám 12044. 1889 I. A-Z 2, 4, 5, 28, 29, erdészet, vadászat 965 30, 33 12045. 1889 I. A-Z 2, 4, 5, 28, 29, erdészet (helyek) 317 30, 33 12046.

Részletesebben

A Kárpát-medence ökogazdálkodása

A Kárpát-medence ökogazdálkodása A Kárpát-medence ökogazdálkodása Dr. Solti Gábor előadása a Környezettudatos növénytermesztés és kertészeti gazdálkodás lehetőségei, és a benne rejlő üzleti előnyök 2016-ban c. konferencián Budapest, 2016.

Részletesebben

A lótartás és a lóval végzett munkák munkaszervezése, munkaid és munkaer igénye

A lótartás és a lóval végzett munkák munkaszervezése, munkaid és munkaer igénye VEZETI ISMERETEK A lótartás és a lóval végzett munkák munkaszervezése, munkaid és munkaer igénye Ló beszerzés, ló azonosítás, ló útlevél, szerzdések, szavatosság A lótartás és a lóval végzett munkák munkaszervezése,

Részletesebben

Mit olvassunk? SZŐLŐ- TERMESZTÉS. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár. rr rr

Mit olvassunk? SZŐLŐ- TERMESZTÉS. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár. rr rr Mit olvassunk? rr rr SZŐLŐ- TERMESZTÉS (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászberényi Járási Könyvtár Bevezető A mezőgazdaság hozamainak növelése ma elsőrendű gazdasági érdek. A nagyüzemi termelésben

Részletesebben

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 %

ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) napi tömeggyarapodás: 0,8-1 kg. elhullási % : 1-4 % kényszervágási % : 2-5 % PÁLYÁZAT, TANÁCSADÁS, INFORMÁCIÓ Partner tájékoztató ÁLLATTENYÉSZTÉSI IRÁNYSZÁMOK ( S e g é d l e t ) Szarvasmarha Borjú: születési tömeg: 35-40 kg/db föcstej itatás: 3-10 napig tejpótló-szer itatás: 60-100

Részletesebben

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON

és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON VARI ANDRÁS és gazaászok ARISZTOKRÁCIA, AGRÁRÉRTELMISÉG ÉS AGRÁRIUS MOZGALOM MAGYARORSZÁGON 1821-1898 ARGUMENTUM KIADÓ TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ 9 BEVEZETÉS 11 A probléma ; ;. 11 Kik az agráriusok? 16 Források

Részletesebben

VIII. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA I III. hónap

VIII. évfolyam, 2. szám, Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA I III. hónap VIII. évfolyam, 2. szám, 2015 Statisztikai Jelentések VÁGÓHIDAK ÉLŐÁLLAT VÁGÁSA 2015. I III. hónap Vágóhidak élőállat vágása Vágóhidak élőállat vágása VIII. évfolyam, 2. szám, 2015 Megjelenik negyedévente

Részletesebben

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés 2010. A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2010 A Hungária Öko Garancia Kft. publikus éves jelentése a 2010. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2011 május 24.... Kovács Dóra ügyvezető 1. Partnereink számának alakulása

Részletesebben

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés

Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés Kiss Szilárd, Moszkva 2011/2012 éves attasé jelentés 1. Oroszország számokban 2. Oroszország mezőgazdasága 3. Oroszország és a WTO 4. Orosz magyar mezőgazdasági kapcsolatok 5. Hivatalos látogatások Magyarországról

Részletesebben

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László

A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN. Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László A MAGYAR NÖVÉNYNEMESÍTÉSI ÉS FAJTA ELŐÁLLÍTÁSI KUTATÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN Nagy János, Puskás Árpád, Zsombik László 145 ÉVES A DEBRECENI GAZDASÁGI ÉS AGRÁR- FELSŐOKTATÁS Országos Felsőbb Gazdasági

Részletesebben

Mezőgazdasági számla

Mezőgazdasági számla 3. előadás Mezőgazdasági számla Megnevezés Folyó alapáron 2009 2010 2011 +) Gabonafélék (vetőmaggal) 393 047 458 021 679 591 Ipari növények (hüvelyesekkel) 151 957 159 261 248 061 Takarmánynövények 42

Részletesebben

Mit olvassunk? KERTESZET. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár

Mit olvassunk? KERTESZET. (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár Mit olvassunk? KERTESZET (Ajánló bibliográfia) összeállította: a Jászherényi Járási Könyvtár Bevezető A mezőgazdaság hozamainak növelése ma elsőrendű gazdasági érdek. A nagyüzemi termelésben dolgozók szakértelmét,

Részletesebben

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat

Fejezet száma, megnevezése. Kitöltő személy neve, telefonszáma. 1. sz. táblázat . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek költsége és témája Tárca neve: Vidékfejlesztési Minisztérium 4. január. - 4. június. Ország Miniszter és ok (név szerint) Más

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság

Gyakorló feladatok a Komplex elemzés tárgyhoz Témakör: Mezőgazdaság 1. példa Az AgroHungária Rt. rendelkezésére álló terület nagysága 4.981 ha (1 ha = 10.000 m 2 ). A földterület művelési ágak szerinti csoportosítását az 1. táblázat szemlélteti. Művelési ág Terület (ha)

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ

MAGVETŐ VETÉLKEDŐ 1. (BEUGRÓ) FORDULÓ: TOTÓ Beugró-feladatsorunk első részében a házi állatokkal, majd a termesztett növényekkel kapcsolatos néhány alapvető elnevezés, fogalom jelentésével ismerkedünk. I.Mi a jerke? 1. fiatal tehén 2. nőstény juh

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 7. előadás A vetésszerkezet kialakítása, tervezésének módszerei A vetésszerkezet Fogalma:

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. VI. évfolyam. Budapest, 1896. évi október hó 24 én. 86. (527.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Az országos m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( )

Közgyûlések, küldöttközgyûlések ( ) Közgyûlések, küldöttközgyûlések (1892 2002) Szám Idõpont Hely Téma 1892. VI. 7. Selmecbánya alakuló közgyülés 1893. III. 10. Selmecbánya rendkívüli közgyûlés 1. 1894. VIII. 5 6. Nagybánya Wekerle Sándor

Részletesebben

(telefon, e-mail, stb.)

(telefon, e-mail, stb.) I. Tanya paraméterei Címe: Tulajdonosa: Mérete, terület nagysága, épületei: Üzemeltető: Megközelíthetősége: Elérhetőségei: (telefon, e-mail, stb.) Lakott, ott élők száma: Infrastruktúra (internet, telefon,

Részletesebben

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A

A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A A M A G Y A R K Ö Z T Á R S A S Á G H I V A T A L O S L A P J A Budapest, 2002. szeptember 11., szerda 118. szám TARTALOMJEGYZÉK 24/2002. (IX. 11.) BM IM MeHVM e. r. 78/2002. (IX. 11.) ME h. 79/2002. (IX.

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. október 12. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő

A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA. VII. évfolyam Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő JiSZ KUNSÁG A TUDOMÁNYOS. ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT SZOLNOK MEGYEI SZERVEZETÉNEK FOLYÓIRATA VII. évfolyam 1961. Felelős szerkesztőt Szurmay Ernő Szerkesztő bizottság* Barna Gábor, Kaposvári Gyula, Lévai

Részletesebben

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29.

A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon. Tikász Ildikó Edit Budapest, szeptember 29. A hüvelyes növények termesztésének színvonala és gazdaságossági kérdései Magyarországon Tikász Ildikó Edit Budapest, 2016. szeptember 29. Tartalom 1. Száraz hüvelyesek jelentősége 2. Termelési mutatók

Részletesebben

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL

Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL XVII. évfolyam, 2. szám, 2012 Statisztikai Jelentések TÁJÉKOZTATÓ JELENTÉS A TAVASZI MEZŐGAZDASÁGI MUNKÁKRÓL (2012. május 14-i operatív jelentések alapján) Tájékoztató jelentés a tavaszi mezőgazdasági

Részletesebben

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról

Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról Előterjesztés Bicske Város Önkormányzat tulajdonában álló területek vadászati jogának gyakorlásáról 1. előterjesztés száma: 220/2016 2. előterjesztést készítő személy neve: dr. Hekman Tibor, 3. előterjesztést

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA LI. ÉVFOLYAM, 17. SZÁM 2016. AUGUSZTUS 11. Z E N T A 108. A Zenta Község Mezőgazdaság-fejlesztési Költségvetési Pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények

V. ROTARY FUTÓFESZTIVÁL MARATON kategóriás eredmények Férfi 18-30 1 1051 Bojtor László Tivadar 21:44 21:39 21:58 22:44 23:56 25:11 26:20 26:25 3:09:54 2 1158 Süvöltős Bence 24:43 24:27 24:23 24:29 25:15 24:52 24:43 24:24 3:17:13 3 1145 Lovas Gergely 25:01

Részletesebben

Katonai szállítások. 12 KÖZTELEK, 1901. ÁPRILIS HÓ 3. 27. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM.

Katonai szállítások. 12 KÖZTELEK, 1901. ÁPRILIS HÓ 3. 27. SZÁM 11-IK ÉVFOLYAM. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. április hó! 27. (986.) szám. KÖZTELEK KÖZ-ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, Az országos magyar gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM rendelet módosítása 19846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 137. szám A földművelésügyi miniszter 58/2015. (IX. 24.) FM rendelete a baromfi és a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatásokat, valamint a Tanyafejlesztési

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. VL évfolyam. Budapest, 1896. évi deczember hő 16-án. 101. (542.) szám. KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. Ai országos m. gazdasági egyesület tagjai ingyen

Részletesebben

A KONGRESSZUS SZERVEZETE.

A KONGRESSZUS SZERVEZETE. A KONGRESSZUS SZERVEZETE. Diszelnökök: Gróf DESSEWFFY AURÉL, v. b. t. t., az Országos Magyar Gazdasági Egyesület elnöke, Báró KEMÉNY KÁLMÁN, v. b. t. t., a főrendiház alelnöke. Elnökök: Dr. BEDŐ ALBERT,

Részletesebben

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek

Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Azonosítási és nyilvántartási rendszerek Dr. Antal Ákos hatósági főállatorvos, megyei ENAR koordinátor Hajdú Bihar Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc biztonsági és Állategészségügyi

Részletesebben

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem

Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások Támogatási kérelem 2014. II negyedévére és az azt követő negyedévekre vonatkozóan Benyújtás helye:

Részletesebben

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen,

Lokális cselekvés. Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, Lokális cselekvés Előadó: Hegedűs Imre Készítették: Fehér Viktória és Glaszhütter Anett Debrecen, 2011. 05.27. Felvezető: Tiboldi Lajos Név: Ica Apja neve: 15548 SAPHIR-ET Eredményei: 2009 Hódmezővásárhelyi

Részletesebben

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok:

ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. Rektor: Prorektor: Dékánok: ELSŐ RÉSZ. A királyi József-műegyetem személyzete. 1. Tiszti kar az 1886 87. tanévben. LIPTHAY SÁNDOR. Rektor: KRIESCH JÁNOS. Prorektor: Dékánok: KÖNIG GYULA, az építészi és mérnöki szakosztályban. SCHULLER

Részletesebben

Keleti Károly és az agrárcenzusok

Keleti Károly és az agrárcenzusok Keleti Károly és az agrárcenzusok Laczka Éva Ph.D. MST jubileumi konferencia Balatonöszöd 2012. november 15-16. 1 Miért emlékezünk meg Keleti Károlyról? Az MST alapszabálya Keleti Károlyról nevezte el

Részletesebben

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI

VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY V.K.81. VASVÁR NAGYKÖZSÉGI JEGYZİSÉG IRATAI 1875-1950 db (0,12) doboz = ifm 38 db csomó = 2, 61 ifm 184 db kötet = 4, 26 ifm Összesen:

Részletesebben

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS

XV. évfolyam, 2. szám, Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS XV. évfolyam, 2. szám, 202 Agrárpiaci Jelentések ÉLŐÁLLAT ÉS HÚS Élőállat és Hús Élőállat és Hús XV. évfolyam, 2. szám, 202 Megjelenik kéthetente Felelős szerkesztő Dr. Stummer Ildikó Tartalomjegyzék Piaci

Részletesebben

FORGÓSZÉL. Hon- és népismeret levelező verseny. Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: április 18. Iskola neve, címe:

FORGÓSZÉL. Hon- és népismeret levelező verseny. Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: április 18. Iskola neve, címe: FORGÓSZÉL Hon- és népismeret levelező verseny Középdöntő Név: Osztály: Elért pontszám: Beküldési határidő: 2016 április 18 Iskola neve, címe: Kedves Versenyző Barátunk! Szeretettel köszöntünk abból az

Részletesebben

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választmányának,

Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület igazgató-választmányának, VII. évfolyam. Budapest, 1897. évi november hó 6-án. 9, (635 ). szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MACYAR CAZDASÁGI EGYESÜLET HIYATALOS KÖZLÖNYE. ám erwágoi m. gazdasági egyesület tagjai

Részletesebben

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban

Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Hüvelyes növények szerepe az ökológiai gazdálkodásban Dr. Divéky-Ertsey Anna adjunktus SZIE, KERTK, Ökológiai és Fenntartható Gazdálkodási Rendszerek Tanszék Fenntartható mezőgazdaság Hosszú távon működő,

Részletesebben

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig

A Magyar Köztársaság külügyminiszterei IV. 7- től napjainkig A Magyar Köztársaság külügyminiszterei 1848. IV. 7- től napjainkig Esterházy Pál herceg, a király személye körüli miniszter (külügyminiszter) (1848. IV. 7.-1848. IX. 9.) Pulszky Ferenc államtitkár, a király

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA

A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA A SERTÉS HÚSVIZSGÁLATA 854/2004/EK AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE AZ EMBERI FOGYASZTÁSRA SZÁNT ÁLLATI EREDETŰ TERMÉKEK HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSÉNEK MEGSZERVEZÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖNLEGES SZABÁLYOK

Részletesebben

TARTALOM-JEGYZÉK. A K Ö Z T E L E K I-s ő É V F O L Y A M Á R Ó L. (1891. évi október 1-től 1892. január 1-éig).

TARTALOM-JEGYZÉK. A K Ö Z T E L E K I-s ő É V F O L Y A M Á R Ó L. (1891. évi október 1-től 1892. január 1-éig). TARTALOM-JEGYZÉK A K Ö Z T E L E K I-s ő É V F O L Y A M Á R Ó L (1891. évi október 1-től 1892. január 1-éig). I. A «Köztelek» közleményei a munkatársak nevei szerint csoportositva. (Rovatokkal együtt).

Részletesebben

2007. évi beszámolója

2007. évi beszámolója Homokhátsági Mintagazdaság Kht. 6041 Kerekegyháza, Fő u. 47/a HOMOKHÁTSÁGI MINTAGAZDASÁG KEREKEGYHÁZA KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG (6041 Kerekegyháza Fő u. 47/a) 2007. évi beszámolója Tartalom: 2007. évi közhasznú

Részletesebben

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére

HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére HOGYAN MŰKÖDIK EGY GAZDASÁG? Oktatási segédanyag általános iskolás diákok részére Készült az Európai Unió INTERREG IIIC ALICERA projekt támogatásával Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi

Részletesebben

Éves Jelentés A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről

Éves Jelentés A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Éves Jelentés 2014 A Hungária Öko Garancia Kft. (HÖG) publikus éves jelentése a 2014. évi ellenőrzési és tanúsítási tevékenységéről Budapest, 2015. május 2.... Jung Ivett ügyvezető... Allacherné Szépkuthy

Részletesebben

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

TARTÁSTECHNOLÓGIA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A TARTÁSTECHNOLÓGIA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 Előadás áttekintése ÁLLATTARTÁSI TECHNOLÓGIÁK, BORJÚ-, NÖVENDÉKNEVELÉS ÉS HÍZLALÁS - Az állattartási technológiák

Részletesebben

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06.

A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (1902 1920) Balaton Petra. Hétfa, Budapest, 2014. március 06. A székely akció: egy regionális állami fejlesztési program története (02 20) Balaton Petra Hétfa, Budapest, 204. március 06. Áttekintés A perifériák gazdasági-társadalmi helyzete a XIX. század végén Társadalmi

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN

NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN NÖVÉNYI TAKARMÁNY-KIEGÉSZÍTŐK ALKALMAZÁSA AZ INTENZÍV TAVI PONTYTERMELÉSBEN Feledi Tibor, Rónyai András, Gál Dénes, Kosáros Tünde, Pekár Ferenc, Potra Ferenc, Csengeri István Halászati és Öntözési Kutatóintézet,

Részletesebben

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás

A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás A parasztság is a forradalom mellé állt - A beszolgáltatás Az 1956-os forradalom sok kiváltó oka közül a parasztságot sújtó embertelen begyűjtés, ami sokszor a szó szoros értelmében padláslesöprést jelentett,

Részletesebben

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék

XIII.10. 1752-1884. 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8. Iratjegyzék MAGYAR NEMZETI LEVÉLTÁR VAS MEGYEI LEVÉLTÁRA VAS MEGYE SZOMBATHELY XIII.10. MONYORÓKERÉKI GRÓF ERDİDY CSALÁD IRATAI 1752-1884 1 doboz 0,13 fm /864 fólió/ Raktári hely: 22/402/8 Iratjegyzék 1. doboz 1.

Részletesebben

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK

HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK Az Állam erdészeti Tisztviselők Gyermekeinek Nevelését Segélyező Alap zárószámadása az 1936/1937. évről. I. Zárókimutatás. A számla megnevezése Forgalom Egyenleg M é r 1 e g Eredmény

Részletesebben

A GMO-mentes jelölés Magyarországon

A GMO-mentes jelölés Magyarországon A GMO-mentes jelölés Magyarországon Érdiné dr. Szekeres Rozália főosztályvezető Természetmegőrzési Főosztály A magyar GMO-mentes mezőgazdasági stratégia - Országgyűlési h. a géntechnológiai tevékenységgel,

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Kibocsátás, agrár-külkereskedelem 23. lecke Többfunkciós (multifunkcionális)

Részletesebben

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6.

Tagok: Dr. Vukov Konstantin 2500 Esztergom, Béke tér 56. Prof. Dr. Hámori József akadémikus JPTE TTK Állattan Tanszék 7624 Pécs, Ifjúság út 6. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 254/1996. (VI.27.) sz. határozata a "Középkori Egyetem" Alapítvány alapító okiratának módosításáról A Közgyűlés 1.) megköszöni Theodor Zensnek a Német

Részletesebben

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombatin.

KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS. Megjelenik minden szerdán és szombatin. X. évfolyam Bnflapest 1900. deczember hó 1. 95. (953.) szám. KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS Ái ortx&goa magyar gasdasági sgyesfilet tagjai ingyen kapjik.

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1758 A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI

Részletesebben

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949

ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 ERDÉLY MAGYAR EGYETEME 1944-1949 II. KÖTET Dokumentumok 1945-1949 A dokumentumokat válogatta, gondozta, szerkesztette Lázok János és Vincze Gábor CUSTOS & MENTOR MAROSVÁSÁRHELY 1998 TARTALOM ELŐSZÓ 9 BEVEZETŐ:

Részletesebben

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai

A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai A kiskérődző ágazat kormányzati megítélése és támogatási forrásai Dr. Feldman Zsolt agrárgazdaságért felelős helyettes államtitkár Földművelésügyi Minisztérium Budapest, 2016. november 10. A mezőgazdasági

Részletesebben

Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület , Nagyvárad

Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület , Nagyvárad Nagyváradi folyamat A rövid ellátási láncok és a helyi piacok működtetése - és az országhatár REL segítő szabályozások a hagyomány és rugalmasság elvén. Szabadkai Andrea Kislépték Egyesület www.kisleptek.hu

Részletesebben

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI

A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK RÁFORDÍTÁSAI ÉS ÁRBEVÉTELEI KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az adatszolgáltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bekezdése alapján kötelező. Nyilvántartási szám: 1758 A MEZŐGAZDASÁGI, ERDŐGAZDÁLKODÁSI, HALÁSZATI

Részletesebben

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK

ID. SZINNYEI JÓZSEF ( ): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK ID. SZINNYEI JÓZSEF (1830 1913): TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MATEMATIKAI ÍRÁSOK A HAZAI FOLYÓIRATOKBAN (1778 1873) A szöveget sajtó alá rendezték a Magyar Tudománytörténeti Intézet munkatársai, Gazda István

Részletesebben

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság CompLex Kft. Céghírek Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság A Nagy-ferenczi Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg. 05-09-002454)

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 8. Előadás A növénytermesztés általános szervezési és ökonómiai kérdései Előadás témakörei

Részletesebben

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13.

RENDKÍVÜLI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI ÜLÉS Földes, 2014. augusztus 13. FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. : (54) 531 000 ; Fax: (54) 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 497-12/2014. E L Ő T E R J E S Z T É S - a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet

Annex 1 Terméklista. 2. számú melléklet 2. számú melléklet Annex 1 Terméklista Ú T M U T A T Ó A Z EK S Z E R Z Ő D É S 32. C I K K É B E N H I V A T K O Z O T T (AN N E X I. ) T E R M É K E K R Ő L Az EK Szerződés 32. cikkében hivatkozott listán

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda

TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0104. Iskola neve Iskola címe Elérhetősége Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda 2. sz. melléklet: BEMU Partnerlista 1. Lehetséges partnerintézményi körfeltérképezése A lehetséges partnerek keresését elsősorban Békés megye középiskoláira terjesztettük ki, de minden TÁMOP pályázaton

Részletesebben

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/

A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ A Gabonakutató 85. éve képekben és címszavakban /Dr. Matuz János összeállítása/ Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 Országos Kender- és Lentermesztési Kísérleti Állomás Növénytermesztési

Részletesebben

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók)

V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) V. Balassi kupa eredmények (+fotók, videók) 2012.02.18-án Magyarország, Erdély és Felvidék után első alkalommal a délvidéken, Topolyán került megrendezésre a V. Balassi kupa nyílt szablyavívó verseny.

Részletesebben

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok

NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Eitv.melléklete II/14 szerinti közzétételhez NEGYEDÉVES INTEGRÁLT GAZDASÁGSTATISZTIKAI JELENTÉS Mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltatási ágazatok Beérkezési határidő: a tárgynegyedévet követő hó 20.

Részletesebben

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács

A baromfi ágazat stratégiája. Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács A baromfi ágazat stratégiája Dr. Csorbai Attila elnök-igazgató Baromfi Termék Tanács 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év

VI. évfolyam, 2. szám Statisztikai Jelentések. FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA év VI. évfolyam, 2. szám 215 Statisztikai Jelentések FŐBB TERMÉNYEK ÉS TERMÉKEK KÉSZLETALAKULÁSA 214. év Főbb termények és termékek alakulása Főbb termények és termékek alakulása VI. évfolyam, 2. szám 215

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

Önt. WACHAL KÁLMK Szabolcs-Szatm Kormányhivatal

Önt. WACHAL KÁLMK Szabolcs-Szatm Kormányhivatal Köszönti Önt Dr. Vinnai Győző kormánymegb nymegbízott nevében WACHAL KÁLMK LMÁN N a Szabolcs-Szatm Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi Igazgatója 1 Földművelésügyi Igazgatóság filozófi

Részletesebben

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT

2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT 2015/2016. TANÉV ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA IV. KORCSOPORT EGYÉNI PÁLYABAJNOKSÁG SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE Helyszín: Nyíregyháza, Városi Stadion Időpont: 2016.05.10 A Versenybizottság elnöke: Fábián János

Részletesebben

Gyakorló feladatok a Vállalkozások tevékenysége gazdasági elemzése tárgyhoz Témakör: Mezõgazdaság

Gyakorló feladatok a Vállalkozások tevékenysége gazdasági elemzése tárgyhoz Témakör: Mezõgazdaság 1. példa A Bambamedve Kft. növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozik. A növényi és állati fõtermékek önköltségének meghatározásához az alábbi adatok állnak rendelkezésre. Fenntartóüzem költségei:

Részletesebben

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05.

Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés. Kecskemét, 2015.02.05. Takács Attila Termeléshez kötött támogatások: állattenyésztés Kecskemét, 2015.02.05. Az agrár- és vidékfejlesztés új rendszere Magyarországon Közös Agrárpolitika I. pillér közvetlen támogatások (uniós

Részletesebben

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA XLIX. ÉVFOLYAM 16. SZÁM 2014. DECEMBER 1. Z E N T A 130. A Zenta község mezőgazdaság-fejlesztési költségvetési pénzalapjának megalapításáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos

Részletesebben

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában

A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek felhasználása gazdasági haszonállatok takarmányozásában Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Vidékfejlesztési Minisztérium A bioüzemanyag-gyártás melléktermékeinek felhasználása a takarmányozásban Budapest, 2013. július 8. A biodízelgyártás során keletkező melléktermékek

Részletesebben

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA

XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA MŰSZAKI ÉS MEZŐGAZDASÁGI KARÁNAK TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TANÁCSA tisztelettel meghívja Önt a XXXIX. TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI KONFERENCIÁJÁRA A konferencia időpontja: 2011. december 07. (szerda)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről

Közhasznúsági jelentés. A 2007. évről Magyar Fotográfiai Alapítvány 1065 Budapest, Nagymező u. 20. Statisztikai számjel 1965480391993310 Adószám 19654803 2-42 Közhasznúsági jelentés A 2007. évről A Magyar Fotográfiai Alapítvány alapítói: FÉNYSZÖV

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 71/2014. (IV. 30.) számú KÖZLEMÉNYE a sertés ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 140/2007. (XI. 28.) FVM rendelet szerinti támogatások

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Erőforrások a mezőgazdaságban 22. lecke A mezőgazdasági jellemzői Az agrártermelés

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés

Páros Hivatásos. Szervezeti egység. Eredmény Helyezés Páros Hivatásos Plósz Balázs Kecskés Balázs Bársony Antal Farkas Csaba Gubik Géza Polczer Viktor Keller Elek Fegyverneki Máté Dénes Gábor Babcsány Tamás Gurmai Sándor Budányi Zsolt Oszlár Gábor Bulyáki

Részletesebben

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján

Tagozatok besorolása TEÁOR-2008, ÖVTJ-2012 és a Kézműipari Szakmák Jegyzéke alapján 1 0111 2 0111 3 0111 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos

Részletesebben

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal

Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal Partnereink termelési eredményei Vitafort takarmánnyal A takarmány önmagában nem elegendő a magas színvonalú termeléshez. Termelést befolyásoló tényezők Takarmány Genetika Egyéb tényezők (menedzsment,

Részletesebben

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Földmivelési és növénytermesztési szakosztály ülése.

KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Földmivelési és növénytermesztési szakosztály ülése. XI. Évfolyam. Budapest, 1901. február hó 319 16. {9/5.) szám, KÖZTELEK KÖZ- ÉS MEZŐGAZDASÁGI LAP. AZ ORSZÁGOS MAGYAR GAZDASÁGI EGYESÖLET HIVATALOS KÖZLÖNYE. Megjelenik minden szerdán in szombatén. Ás enzigoa

Részletesebben

Méltányossági kérelem

Méltányossági kérelem Mutató: Méltányossági kérelem Név: Szül::. Adóazonosító jele:..adószáma: Anyja neve:. Leánykori neve::.. Város: Utca alatti lakos az alábbi kérelemmel fordulok Szentes Város önkormányzati adóhatóságához:

Részletesebben

Tanyafejlesztési Program - 2011

Tanyafejlesztési Program - 2011 Tanyafejlesztési Program - 2011 Kis Zoltán Osztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium 2011. szeptember 1. Budapest VM 2. célterület (TP-T2) Tanyagazdaságok fejlesztésének pályázatai

Részletesebben

HOMOKI SZŐLŐ GAZDASÁGI LÓVASÚTI EMLÉKHELY TÁBORFALVA, ARANY JÁNOS ÚT 78-82.

HOMOKI SZŐLŐ GAZDASÁGI LÓVASÚTI EMLÉKHELY TÁBORFALVA, ARANY JÁNOS ÚT 78-82. HOMOKI SZŐLŐ GAZDASÁGI LÓVASÚTI EMLÉKHELY 1897 2015 TÁBORFALVA, ARANY JÁNOS ÚT 78-82. ELŐZMÉNYEK Az 1800-as évek második felében Örkény községben Pálóczi Horváth Istvánnak és feleségének köszönhetően

Részletesebben

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD

Magyar Állatorvosok Lapja. Kertgazdaság. Állattenyésztés és Takarmányozás. Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD Magyar Állatorvosok Lapja Főszerkesztő: Dr. Visnyei László, PhD 1400 Budapest, Pf.: 2 Tel/Fax: +(36) 1-341-3023, Tel: +(36) 1-478-4100, Kiadó: Magyar Mezőgazdaság Kft., Budapest Kertgazdaság Főszerkesztő:

Részletesebben

A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János

A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János A Gabonakutató története, eredményei 1924-től 2004-ig Matuz János Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet 1924-1949 1922 1924 1933 Az Intézet átszervezései Magyar Királyi Alföldi Mezőgazdasági Intézet

Részletesebben