A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA. Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson"

Átírás

1 LXI. évfolyam 17. szám április 30. Megjelenik példányban, legközelebb május 8-án. MIZIK ZSUZSA FELVÉTELE A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Gárday Balázs gyõzött az idõközi önkormányzati választáson Nemzetközi diákfórum Megtisztelõ feladatnak tehetett eleget a Csepel-Sziget Mûszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, amely az egy plusz kétéves Comenius-program záróeseményének adott otthont április 24-én. A Tempus közalapítvány támogatásával megvalósuló uniós projekt az egész életen át tartó tanulás keretén belül lehetõvé teszi, hogy a tagországok közoktatási intézményei együtt dolgozzanak valamilyen közös témán. A négy ország (Németország, Finnország, Lengyelország és Magyarország) iskolái a jövõre helyezték a hangsúlyt, s a program címe Kihívások Európában, ahogy a fiatalok a jövõjüket látják az unión belül lett. Ennek keretén belül folyt az együttmûködés, melynek közös nyelve a német volt. A projekt fõ célja a diákokban az Európa-tudat kialakítása, valamint a megtapasztalt élmények által a kulturális sokszínûség megértésének elõsegítése. A program három éve alatt a fiatalok tanáraikkal együtt félévenként többnapos tanulmányút során az egyes országok sajátosságaira helyezve a hangsúlyt dolgozták fel a különbözõ témákat (migráció, környezetvédelem, munkavállalás, vagy az elõítéletek kezelése). A projekt hazai fõ koordinátorai Surján Paula, Ormos Gergely és Rozgonyi Krisztián voltak. A csepeli záró programsorozat keretén belül április között kulturális programokkal (egri kirándulás, Parlament-látogatás) is készültek a szervezõk. A közös munka lezárására 24-én került sor a parlamenti vita alkalmával, amelynek témájáról következõ számunkban részletesen beszámolunk. Az egész napos munka után a szervezõk április 25-én este MIZIK ZSUZSA FELVÉTELE Április 26-án, Csepel 3-as számú egyéni választókerületében idõközi önkormányzati képviselõ-választás volt Takács József korábbi képviselõ halála miatt. A szavazók hét jelölt közül választhattak. A vasárnapi voksoláson az elõzetes szavazatszámlálás eredménye szerint Gárday Balázs, a Fidesz- KDNP jelöltje szerezte meg a gyõzelmet 505 szavazattal (51,22 százalék). A második helyen Mészáros Ferenc, az MSZP jelöltje végzett 347 szavazattal. A harmadik dr. Badacsonyi Zsolt (Jobbik) lett 76 szavazattal, a negyedik Kulinyi Márton (SZDSZ) 30 szavazattal, az ötödik dr. Szabó Zsoltné (MDF) 15 szavazattal. Nagy Jánosra (Munkáspárt) tízen szavaztak, Csaba Elemér (MSZMP) nevére három voks érkezett. A szavazáson a 4158 választásra jogosult állampolgár mintegy 24 százaléka vett részt: összesen 989- en adták le voksukat. A helyi képviselõ-testület Fidesz-KDNP képviselõcsoportja ezzel a gyõzelemmel tíz fõre bõvült, amelynek új tagja Gárday Balázs korábbi listás helyén Noé László, a KDNP csepeli elnöke lesz. Hangulatjelentõ riportot és visszatekintést a kampányról a 3. oldalon olvashatnak. egy kellemes budapesti sétahajókázással egybekötött vacsorára hívták meg a programban résztvevõket. Az út során megkérdeztem a finn csoportot, mit gondolnak e projektrõl. Egyöntetû véleményük az volt, hogy nagyon hasznos volt, mert különbözõ nemzetiségû fiatalokkal ismerkedhettek meg. A lengyelek is hasonlóképpen vélekedtek, és kiemelték: érdekes volt látni, hogyan élnek más kultúrájú emberek. Az esti díszkivilágításban Budapest pedig mindenkit elbûvölt. A csepeliek még egy kis szuvenírrel is kedveskedtek mindenkinek: hazánkra emlékeztetõ ajándékokkal lepték meg a program résztvevõit. A búcsúzás sokak számára nehéz volt, és elérzékenyültek, amikor tudatosult bennük: vége szakadt e hároméves közös munkának. Ferentzi Tünde Az újság díjtalan. Rangos elismerés Csepelnek Az ICOMOS, a Mûemlékek és Mûemléki Együttesek Nemzetközi Tanácsa kezdeményezésére rendezik meg világszerte minden év április 18-án a Mûemléki Világnapot, ily módon is ráirányítva a figyelmet az épített örökség megõrzésének, védelmének fontosságára. E nap alkalmából az idén dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter A mûemlékvédelemért Forster Gyula-emlékérmet adományozta a Csepeli Munkásotthon Alapítványnak a fõvárosi védettségû Csepeli Munkásotthon szecessziós színházterme szakszerû, igényes felújításának kezdeményezéséért és megvalósításáért. Az 1920-ban épült Munkásotthon fõépületének közti átépítése során a színházterem sokat veszített eredeti szépségébõl. Szakszerûtlenül újították fel a díszítéseket, aranyozásokat, festéseket, lambériával borították be a terem nagy részét. Az alapítvány kezdeményezésére, pályázati pénzek bevonásával 2000-ben elkezdõdött és nyolc ütemben elkészült szecessziós építészetünk e kiváló emlékének szakszerû helyreállítása. A neves szakemberek által végzett munka keretében megújult a vasbeton dongaboltozat kazettás mennyezete és Maróti Géza két, egyenként 12x2 méteres pannója, az erkély. A lambéria eltávolítását követõen restaurálták a feltárt falszakaszokat, az 1968-ban épült proszcénium helyett pedig egy új, a terem díszítésébe harmonikusan illeszkedõ új keretezés épült. (Bõvebben a 2 3. oldalakon.) (fgy) Csepeli majális a Szabadkikötõ sporttelepén A Szabadkikötõ SE, a Budapesti Szabadkikötõ Logisztikai Zrt. és a csepeli önkormányzat május 1-jén, pénteken 9 órai kezdettel ismét megrendezi az immár hagyományos Csepeli Majálist a Szabadkikötõ SE Sporttelepén. Program: 9.30: Ünnepi megnyitó 10.00: Sportversenyek nõi, férfi és gyermek korosztályoknak az alábbi sportágakban: kispályás labdarúgás (jó idõ esetén füves pályán), teke, lövészet, sakk, atlétika, tenisz. Versenyen kívüli sportolási lehetõségek: asztali tenisz (szabadtéren), lábtenisz, kosárra dobás, lengõteke, asztali foci, darts. Az egyéni és csapatversenyek I., II., és III. helyezettjeit értékes díjakkal jutalmazzuk. A napot különféle népi játékok, íjászbemutató és kutyaversenyek színesítik. Tombolasorsolás szuper nyereményekkel! A sporttelepen a büfében egész nap étkezési lehetõség! Jöjjön el Ön is kedves családjával! Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

2 2 KÖZÉLET, GAZDASÁG április 30., CSEPEL A tüzes mesterségek bátor védõszentje Szent Flóriánnak, a keresztény hit egyik ókori mártírjának neve napja, május 4-e 1991 óta a Magyar Tûzoltók Napja is. A jeles férfiú akkor még egyszerûen Florianus néven római katonatiszt volt Noricum városában, a mai Ausztria területén, s Diocleciánus császár idején szenvedett vértanúságot keresztény hitéért. Amikor ugyanis megtudta, hogy a véres kezû uralkodó parancsára az Ennspart Laureacumban (ma: Lorch) elfogtak negyven keresztényt, maga is bátran melléjük állott, s nyíltan megvallotta eddig titokban tartott hitét. Aquilinius bíró megbotoztatta, s arra ítélte, hogy nyakában malomkõvel az Enns hídjáról lökjék a folyóba. Tetemét azonban a víz hamar partra vetette, s aztán egy sas õrizte mindaddig, amíg el nem temették. (Ez a történeti elem a mártír katonai mivoltára utal, hiszen a sas akkoriban a római hadijelvényeit ékesítette.) Szent Flóriánt a késõbbiekben árvíz és tûzvész ellen hívták segítségül, ugyanis a legenda szerint már gyermekkorában megóvott egy égõ házat az elhamvadástól. Szent Flóriánt ezért úgy is szokták ábrázolni, amint római tiszti egyenruhában egy cseber vízzel egy hozzá képest piciny házikó vagy városka lángjait eloltja. Nem csoda, hogy nemsokára a tûzzel dolgozó mesteremberek (tûzoltók, serfõzõk, fazekasok, pékek és kéményseprõk) kiemelt védõszentje lett, olyannyira, hogy a népnyelv néhol már magát a sört is flóriánvíznek nevezte el. (Például hazánkban Szeged környékén is.) A korabeli városokban oly gyakoriak voltak azonban a pusztító tûzvészek, hogy az 1700-as évektõl kezdve már minden tehetõsebb polgárház homlokzatán egy fülkébe állítva ott ékeskedett Szent Flórián szobra. A szent neve napjához kötõdõ népszokások is a tûzzel kapcsolatosak. A Mura vidékén például Flóriánkor nem az asszony, hanem a férfiember rakta meg a tüzet. (Méghozzá úgy, hogy a láng fellobbantása elõtt kezet mosott, majd a vizet a szobában szétpermetezte, hogy így óvja meg a hajlékot a tûzvésztõl.) Lendva környékének lakói még óvatosabbak voltak: õk május 4-én egyáltalán nem gyújtottak tüzet. Ugyanígy a múlt század elején a Göcsej-vidéki falvakban a kovácsok sem dolgoztak, és kenyeret sem sütöttek az emberek ezen a napon. Néhol viszont õsi módon gyújtottak tüzet Szent Flórián napján: napfelkelte elõtt egy élõ fa vastagabb, kiszáradt ágán kötelet vetettek keresztül, s azt addig húzogatták, amíg lángot nem vetett. Ezt követõen a falu valamennyi lakója errõl a csóváról vett tüzet a jeles napon. Voltak azonban az európai kereszténység hajnalán olyan pogány eredetû népszokások is kontinens szerte, amelyeket az egyház egyáltalán nem kívánt megtûrni. Közülük nem egy a május eleji idõszakhoz kötõdött, s többek között Szent Flórián feladata lett ezek megkeresztelése. Korántsem véletlenül, hiszen Florianus neve maga is virágzót jelent, s azt arról a Flóra istennõrõl kapta, akinek negyvennapos ünnepségsorozata épp a Flóriánnap vigíliájával ért véget egykor. Bármi volt is azonban az egyházi vagy világi szándék Szent Flórián kultuszának elterjesztésével, tény, hogy a mártír katonatiszt tettei alapján teljes joggal válhatott a bátorság és az önzetlen segítõkészség jelképévé, s így többek a tûzoltók védõszentjévé is. D. K. Megérdemelt elismerések Szent György csepeli lovagjainak A magyar rendõrség védõszentje, Szent György névnapjáról ünnepélyes állománygyûléssel emlékeztek meg április 23-án a BRFK XXI. kerületi Kapitányságának munkatársai. A csepeli önkormányzatot Tóth Mihály polgármester, dr. Borsány György koordinációs tanácsnok, valamint Oláh Istvánné közbiztonsági fõmunkatárs képviselte a rendezvényen, a rend kerületi õreivel a közrend és a közbiztonság védelme érdekében együttmûködõ civil szervezetek részérõl pedig Huszár Tamás, a Biztonságos Csepelért Közalapítvány kuratóriumának elnöke és id. Kovács Géza, a Dél-Csepel Polgárõr Egyesület elnöke vett részt az állománygyûlésen. Muzsik István r. zászlós MIZIK ZSUZSA FELVÉTELEI A KERÜLET KÖZÉLETI LAPJA Szabó István r. fõhadnagy Az ünnepség a hagyományoknak megfelelõen Sárkányölõ Szent György életútjának ismertetésével, csodás tetteinek felidézésével, a személyében megtestesülõ és a ma rendõrei számára is iránymutatónak számító erények: a bátorság, az önfeláldozás és a törvénytisztelet méltatásával vette kezdetét, majd a csepeli rendõrkapitányság nemrégiben kinevezett vezetõje, Nagy András r. alezredes köszöntötte új munkatársait. Rámutatott, hogy mind a folyamatosan javuló statisztikai adatok, mind a felsõbb rendõri szervek által a csepeli rendõrök tevékenységét illetõ pozitív értékelések azt bizonyítják, hogy a XXI. kerületi Rendõrkapitányság állománya kiemelkedõen elkötelezett, színvonalas és hatékony munkát végzett az utóbbi évek során. Ezt a magas mércét kell tehát figyelembe venni, s ahol lehet, meghaladni is az elkövetkezõ közös munka során szögezte le végül a csepeli rendõrkapitányság új vezetõje, aki ezt követõen Huszár Tamással, a Biztonságos Csepelért Közalapítvány kuratóriumi elnökével együtt nyújtotta át tíz munkatársának a közalapítvány által odaítélt jutalmakat. Kitüntetésben részesült: Takács Anikó r. hadnagy, Kiss Huba r. százados, Copek Károly r. hadnagy, Osikóczki Andrea r. hadnagy, Horváth Zsolt r. százados, Káli Richárd r. fõtörzsõrmester, Jánosi Béla r. törzsõrmester, Terdik Mariann közalkalmazott, Kutas Éva közalkalmazott, valamint Zsarnóczki László r. törzsõrmester. A jók közül is a legjobbak pedig idén is a csepeli önkormányzat által adományozott Az év csepeli rendõre díjat vehették át az állománygyûlésen. Nos, a tavalyi évben végzett kiváló szakmai munka elismeréseképpen, a kapitányság parancsnoki állományának értékelése alapján ezúttal Muzsik István r. zászlós és Szabó István r. fõhadnagy részesülhetett ebben a megtisztelõ elismerésben. A díj átnyújtását követõ beszédében Tóth Mihály polgármester a csepeli rendõrkapitányság valamennyi dolgozójának köszönetet mondott az általuk tanúsított példás helytállásért, a csepeli polgárok nyugalma és biztonsága érdekében végzett eredményes és elkötelezett tevékenységért. Külön is kiemelte e közben annak a szoros és sokoldalú együttmûködésnek a jelentõségét, amely a rendõrség, a közbiztonságért felelõs önkormányzati szakemberek, valamint a hasonló célú civil szervezetek kapcsolatát jellemzi kerületünkben, s amelynek részeként az önkormányzat továbbra is kész minden tõle telhetõ anyagi segítséget és erkölcsi támogatást megadni a rend csepeli õrei számára. Donnert Károly RUHAVÁSÁR A Magyar Vöröskereszt XXI. ker. Szervezete május 12-én (kedd) 9 17 óráig ruhavásárt szervez. Helyszín: Budapest XXI. ker., Ady Endre u. 61. Megközelíthetõ: 148, 151, 36-os autóbusszal (Papírgyári megállónál). Használt, jó minõségû gyermek, nõi, férfi ruhanemût, cipõt, játékot, tésztát kínálunk igen kedvezõ áron. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy aki érvényes évi Vöröskeresztes tagsági, illetve Véradó igazolvánnyal rendelkezik, a ruhanemûnél 10 százalék kedvezményt kap. Szeretettel várunk minden kedves érdeklõdõt! XXI. ker. Vöröskereszt Szervezete Igazi csepeli közösségi siker Való igaz, hogy kerületünk nem bõvelkedik úgymond látnivalókban. Ám van egy olyan és most már hivatalosan is elismert valamink, amit teljes szívbõl lehet ajánlani megtekintésre helybélinek és idelátogatónak egyaránt. Ez pedig a Csepeli Munkásotthon, annak is a Színházterme, amely április 17. óta igazán rangos mûemlékvédelmi díjjal büszkélkedhet. Nem is akármilyen társaságban hiszen ugyanazon a napon és ünnepség keretében kapott hasonló elismerést például a Pannonhalmi Apátság és a Fõvárosi Állat- és Növénykert is mondja nem kis büszkeséggel Nagy József, a Csepeli Munkásotthon igazgatója. Ilyen volt Csepeli gerincút uniós forrásból Tizenhat év után, ez év októberében végre elkezdõdhet a csepeli gerincút építése is fõvárosi beruházásban, amelyhez 3,8 milliárd forintos támogatást nyújt az Európai Unió jelentette be egy április 24-ei sajtótájékoztatón, a Csepeli Munkásotthonban Kulinyi Márton, az SZDSZ helyi szervezete ügyvivõ testületének tagja, önkormányzati egyéni képviselõjelölt, Boruzs András, a párt budapesti elnöke és Szent-Iványi István európai parlamenti listavezetõ társaságában, mivel a fõvárosi választmány ott tartotta soron következõ ülését. A kormány által nevesített kiemelt és immár az unióból is támogatott projekt 7 milliárd forint összköltségû beruházása keretében 2011-ig épül meg a 2,5 kilométer hosszú, 2x2 sávos fõforgalmi út a Szabadkikötõ út és a Posztógyár utca között, amely a Corvin utcát keresztezõ HÉV pályája alatt, aluljáróban halad majd. A csepeli gerincút I. szakaszának munkálatai során új csatorna épül, jelzõlámpás csomópontokat alakítanak ki, és zajvédõ falat is létesítenek. Varga Violetta Balázs Zoltánné Erzsikére emlékezünk április 8-án távozott el közülünk, hátrahagyta szeretteit. Emléke elõtt tisztelgünk most ezzel az írással július 1-jén született Székesfehérváron. Középiskolai tanulmányait Veszprémben, a Kállai Éva Gimnáziumban végezte ben orosz tagozaton érettségizett. Mûemlékvédelmi díj Szecesszió ez az a stílus, amely a XIX-XX. század fordulója környékén virágzott. Szinte szó szerint, hiszen: a szecesszió arra törekszik, hogy a történeti múlttól elszakadva új, a modern élet lendületét híven kifejezõ formákat Diplomát 1978-ban szerzett a Gyõri Tanítóképzõ Fõiskolán, a 1979/80. tanévig az Apáczai Csere János Tanítóképzõ Fõiskolán tett eleget tanulmányi kötelezettségeinek. Tanulmányai során önként és önzetlenül dolgozott másokért, korrepetálta a hosszas kórházi kezelésre szorult tanulókat. Aktív részes volt a fõiskolai sportversenyeknek és rendezvényeknek augusztus 1-jétõl tagja a Mátyás Király Általános Iskola tantestületének. Kezdetben 3 4. osztályos tanulókat, késõbb 1 2. osztályos gyereket is megtanított a betûvetésre. A pályakezdõ munkáját nagy ambícióval indította. Az órai munkáját gondos tervezéssel, sokoldalú szemléltetéssel, a tantervi anyag pontos elvégzésével tette érdekessé. Ügyes motivációkkal igyekezett a tanítványait a tananyag iránt érdeklõdõbbé tenni. A helyes matematikai fogalmak kialakítását rajzos ábrákkal segítette. A teremtsen, s a célok eléréshez a növényvilág stilizált motívumait veszi alapul. Ha valaki körülnéz a Csepeli Munkásotthon Színháztermében, azonnal tudja, sõt, érzi, mirõl is van szó. Az as évek között közakaratból és részben közadakozásból épült színházterem ugyanis újfent a szecesszió teljes pompájában ragyog, magán viselve annak minden jegyét. Talán nem véletlen, hogy éppen Pécsett vehette át a Csepeli Alapítvány nevében Nagy József az ominózus díjat, hiszen ez a magyar mediterrán város a Zsolnaycsalád jóvoltából keresztülkasul átitatódott e szellemiséggel. Innen importálta Budapestre a mázas Zsolnay tetõfedõ kerámiákat Lechner Ödön, a leghíresebb magyar szeceszsziós építész, hogy épületeit befedje velük. Válság sláger nélkül Április 23-án állásbörzét rendezett a Csepeli Munkásotthonban a kerületi munkaügyi központ. Adorjánné Kõrösi Regina kirendeltségvezetõ lapunknak elmondta: több mint 120 munkáltatót szólítottak meg, ennek harmada jelentkezett állásajánlatokkal. A gyorsstatisztika szerint nagy volt a program látogatottsága: közel 800 ügyfél érdeklõdött, ami jóval több, mint a tavaly tavaszi hasonló rendezvényé. A munkáltatók visszajelzései alapján nagyon pozitív volt a mérleg, hiszen szélesebb merítési körbõl, színesebb palettáról válogathattak, így ez az alkalom nekik kedvezett. Slágerszakmákról most nem lehet beszámolni, hiszen a válság miatt mindenhol leépítések és átszervezések folynak, tehát mindenféle képzettségû ügyfél érkezik, és mindenféle területen frissítik az állományt a cégek. A közép-magyarországi régió helyi munkaügyi kirendeltsége ezúttal is a Csepel-szigetet célozta meg, hiszen bár magát a szigetet nem szívesen hagyják el a szigeten belül ugyanannyi ügyfél jár el Csepelrõl dolgozni, mint ahányan jönnek a megyébõl a kerületbe. V. V. gyermekközpontú oktatói munkája kiterjedt a sajátos nevelési igényû és a tehetséges gyerekre is. Számos versenyzési és szereplési lehetõséget biztosított számukra. Szuggesztív személyiségével sok tehetséges gyermek életpályáját alapozta meg. Fontosnak tartotta a szakmai ismeretanyagon túl a sokirányú tájékozottságot, ezért több szakmai, illetve a pedagógiai munkát segítõ továbbképzést végzett el: 2003-ban Lépésrõl lépésre gyermekközpontú iskolai nevelés tanítói tréninget, 2005-ben Erõszakmentes Kommunikáció, az együttérzés nyelve, majd ban Kooperatív tanulási technikák a sajátos nevelési igényû tanulók integrált nevelésében-oktatásában elnevezésû tanfolyamot. Eredményes hivatásáról tanúskodik a 2004-ben munkája elismeréséül kapott Csepeli Gyermekekért díj. A Mátyás Király Általános Iskola dolgozói és tanulói szomorú szívvel búcsúznak tõle. Megjelenik hetente. Kiadja: A Csepp TV Kft Budapest, Simon Bolivár sétány 4 8. Tel./fax: Felelõs kiadó: Vida István ügyvezetõ igazgató. Felelõs szerkesztõ: Bárány Tibor. Szerkesztõség és hirdetésfelvétel: 1211 Budapest XXI., Kossuth Lajos utca 47. Telefon: Fax: Nyomdai elõkészítés: Sprint Kft Budapest, Újpesti rakpart 7. Felelõs vezetõ: Machos Ferenc ügyvezetõ igazgató. Nyomás: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Lajosmizsei Nyomdája. Felelõs vezetõ: Burján Norbert igazgató.

3 CSEPEL, április 30. KÖZÉLET, GAZDASÁG 3 a Munkásotthon Színházterméért A színházterem felújítása 2000-ben kezdõdött, és az idén ér véget. Kilenc év kellett ahhoz, hogy szakszerû, lelkiismeretes, már-már sziszifuszi munkával kibontsák azt, amit a,,szocreál beépített, és visszaadják a teremnek azt, ami valóban az övé: a szellemet, a szellemiséget! Büszke vagyok arra, hogy ezt a csaknem egy évtizedet jó és igazi csapattal csináltam végig húzom ki az igazgatóból e néhány, a saját tevékenységét is mérlegre tevõ szót, szinte harapófogóval. Aztán amikor már nem önmagáról, hanem a munkáról beszél megoldódik a nyelve, s egyebek között azt sem rejti véka alá, hogy eredményes összmunkára, valamint a szponzorok hathatós támogatására volt szükség. Ezzel a ma oly közkeletû szóval kell illetnünk azokat is, akik a téglajegyekbõl vásároltak, vagy egyegy zsöllyét, a mintegy négyszáznak csaknem egytizedét megváltották. Elõkerülnek a fotók: szinte simogatva mutatják az igazgató ujjai a szocreál és régi-új jellegû változásokat! Mert akad ebbõl bõven! Amikor az új gazdasági mechanizmus kezdete táján úgy 1968 körül a színházteremre vakolattal, lambériázással vagy éppen célzott átépítésekkel megpecsételve egyfajta Csipkerózsika-álom szállott, senki sem tudhatta, mikor jõ a királyfi, s csókja nyomán a felébredés Azt sem tudták: lesz-e valaha? Szerencsére lett! És ehhez ambiciózus, a nehézségeket nem ismerõ pontosabban azokat leküzdõ emberekre volt szükség. Emlékezzünk úgy e nagy mû tervezõire és kivitelezõire, mint Nagy József és csapata. Fehér György Választási séta a választó Sétányokon ÁLLÁSHIRDETÉS. A CSEVAK Zrt. az alábbi munkakörökbe keres munkatársat: 1. Közútfenntartási ügyintézõ. Feladatok: Csepel közigazgatási területén az útfenntartási munkák teljes körû megrendelõi feladatai. Elvárások: minimum szakirányú (út- és mélyépítési) középfokú végzettség, legalább 5 év, hasonló munkakörben, vagy út-építõipari kivitelezésben töltött gyakorlat, saját gépkocsi. 2. Elõkészítési ügyintézõ. Feladatok: útépítési, mélyépítési beruházások, pályázatok elõkészítése, lebonyolítása. Elvárások: szakirányú felsõfokú végzettség, legalább 5 év szakmai gyakorlat. Mindkét munkakör esetén szükséges számítógépes felhasználói ismeret, jó kommunikációs készség. Elõnyt jelent: Csepel közigazgatási területének ismerete, mûszaki ellenõri, felelõs mûszaki vezetõi szakképesítés, közbeszerzési ismeretek, hivatásos jogosítvány (közútfenntartáshoz), jártasság hatósági munkában. A foglalkoztatás teljes munkaidõs, határozatlan idejû munkaviszony, azonnali belépéssel. Fizetés megegyezés szerint. A kísérõleveleket és szakmai önéletrajzokat az címre vagy a as faxszámra várjuk. ilyen lett! A választás napján az elsõ jelentés a részvételi arányról reggel 7 órakor érkezik, s nem egészen fél százalékos értéket mutat. Ennek megfelelõ kép fogadja a látogatót a Sétányokon is: minden olyan, mint egy tipikus csepeli lakótelepen egy tipikus áprilisi vasárnap csendes, hûvös, eseménytelen kora délelõttjén, az ebet sétáltató nyugdíjas hölgytõl kezdve a komótosan kipakoló zöldségesen át egészen a futóedzést végzõ fiatal egyetemistáig. S így marad ez aztán egész nap: mintha az itt lakók valami jól megfontolt, sztoikus bölcsességtõl vezettetve juszt sem hagyták volna magukat felheccelni a választást megelõzõ idõszak pártpolitikai csatározásaitól, a szavakban vagy plakátokon megfogalmazott vádaskodásoktól. Olyannyira, hogy sem az utcákon, sem a boltokban, de még a máskor természetes vitafórumként szolgáló bisztrókban sem hallatszott április 26-án egyetlen hangos szó sem arról, hogy ki volt s ki nem ment elszavazni, pláne, hogy ki melyik párt jelöltjére adta le a voksát. Délelõtt 9 órától kezdve viszont már ha nem is tömegesen, de szinte folyamatos érkeznek az emberek a négy szavazókörnek otthont adó Festõ utcai óvodába. 9 órára a 4158 szavazásra jogosult polgárnak 2,8 százaléka, 11 órára pedig 7,6 százaléka választott már magának egyéni önkormányzati képviselõt. S név nélkül ugyan, de a megkérdezettek többsége azt is sejtetni engedi, hogy melyik párt jelöltje mellé tette oda az X-et. Olyan ember kell, aki végre változást hoz, aki következetesen, megalkuvás nélkül képviseli a körzet érdekeit, és nem hagyja magát sem meggyõzködni, sem megvásárolni mindenféle többségi érdekre való hivatkozással véli egybehangzóan két huszonéves barátnõ. Dolgozni kell, úgy, mint eddig, és nem csak hõbörögni úgy, mint eddig Én, bevallom, nagyon tiszteltem és becsültem a régi képviselõnket, aki rengeteget tett értünk, és nem utolsósorban az iránta érzett kegyeletbõl éreztem most szükségét annak, hogy az utódjának is bizalmat szavazzak fogalmaz ünnepélyes komolysággal egy idõsebb férfi. Igaz magyar ember itt úgysem gyõzhet, de igaz magyar embernek mégis kötelessége kinyilvánítani most a véleményét öszszegzi végül (nem túl optimista) véleményét egy elszánt tekintetû középkorú úr. Ha a nemzetközi helyzet nem is, de a száraz, tikkasztó meleg egyre fokozódik, s a (tûzõ napra) kiküldött tudósító egyre inkább átérzi az egyik Erdõsor utcai családi ház udvarán, egy lekopaszított csavartfûzfán aszalódó állati koponyák sanyarú balsorsát. A voksok ennek ellenére továbbra is szolid jó ütemben gyûlnek: délután egy órára a körzet választópolgárainak 11,2 százaléka, három órára 14,5 százaléka, fél hatra pedig nagyjából 20 százaléka adja le a szavazatát. A 19 órai urnazárásig aztán a részvételi arány 24 százalékosra emelkedett, a szavazatok összeszámlálása után pedig megszületett az (ekkor még csupán elõzetesnek tekinthetõ) eredmény is. Ennek alapján a gyõzelem Gárday Balázsé, a Fidesz- MPSZ és a KDNP közös jelöltjéé lett, aki a leadott voksok 51 százalékát szerezte meg. Atrocitásokról nem érkezett jelentés, a voksolás mind a négy szavazókörben a törvényeknek megfelelõ módon, zökkenõmentesen zajlott le. (dk) Érted! Érted? A bejárat még ideiglenes Megújult az Ügyfélszolgálati Iroda Néhány napja vehették birtokba az ügyfelek az alaposan átalakult, valóban korszerû és elegáns Ügyfélszolgálati Irodát. Szeretnénk megköszönni türelmüket azért a sok kellemetlenségért, amelyeket az építkezés ideje alatt okoztunk. Természetesen ezzel még nem fejezõdött be a korszerûsítés, hiszen a második ütemben valósul meg uniós normák alapján a mozgássérültek számára kialakítandó akadálymentes bejárat, továbbá az ügyfelek részére igénybe vehetõ vizesblokk. A kisgyermekkel érkezõ anyukáknak pelenkázó helyiség is kialakításra kerül. A felújítás során nemcsak az ügyfélváró, hanem az ügyintézõk munkahelyei is korszerûsödtek: klimatizált körülmények között fogadhatják az ügyfeleket, végezhetik felelõsségteljes munkájukat. Régi adóssága volt a Hivatalnak ez a felújítás, hiszen itt fordul meg a legtöbb ember, s egyáltalán nem mindegy, hogy az ügyintézõk milyen körülmények között, milyen hatékonysággal tudják kiszolgálni az ügyfeleket. A bejárat átépítése amelyet várhatóan júniusban folytatunk az Ügyfélszolgálati Iroda mûködését nem érinti, de lesznek olyan munkafolyamatok, amelyek alatt elõfordulhat, hogy néhány napig a fõbejáraton keresztül lehet csak megközelíteni a helyiséget. Változatlanul arra törekszünk, hogy az átalakítás, korszerûsítés a legkisebb kellemetlenség mellett történjen. Ehhez kérjük további türelmüket és megértésüket! Papp Gyuláné humánpolitikai és üzemeltetési ágazatvezetõ Visszapillantó Kampánycsend elõtt Két környezetvédõ ül és beszélget. Szó szót követ, kortyot korty. Távolabbról úgy tûnik, megértik egymást. Közelebb sétálok, szeretnék belehallgatni, vajon mirõl tárgyalnak. Mit mondasz? Kihal egy faj? kérdezte Bringa, görbített tenyerét fülkagylója mögé emelve. Nem értem, mert döngenek ezek a nyüves kamionok. Azt mondom, borzasztó ez az óriási zaj. Egyébként nincsenek itt füves lampionok. Szörnyû, az ember már meg sem ihatja nyugodtan ezt a kis icceteáját kortyol bele a hûsítõbe Talpas, miközben hátradõl a kerthelyiség mûanyagfonatú székén. De legalább a nap süt ránk Milyen fánk? Ingyen fánkot osztanak valahol? forgatja fejét idegesen Bringa, s nagyokat nyel közben. Ne nyugtalankodj, nemsokára jön Singu, és kifizeti a számlát. Még a sarkon kalapol. Aha mondja Bringa, értem: Singu araszol és vizezi a hátát. Miféle bálnát? Tiszta gyagya vagy, ez a Kossuth Lajos utca, itt olyan nincs is reccsen fel Talpas. Mér kiabálsz? Pontosan értem, amit mondasz: csak nem értem, kit ver a ragya, hova lett a hosszú majom cucca és minek neked egy bilincs? méltatlankodik Bringa. A sarki lámpa pirosra vált, a jármûvek lefékeznek, a két ember meglepetten körülnéz: egy pillanatig tisztán lehet hallani, ahogy egy cinege szólongatja párját, és a tér valamelyik fáján vadgalamb búg. A növények között még a szökõkút vízcsobogása is átszûrõdik. Aztán megindul a keresztirányú forgalom, feldübörögnek a motorok, s folytatódik a párbeszéd a környezet védelméért. Értjük egymást? B. T. A 3. számú csepeli egyéni önkormányzati választókörzetben kiírt idõközi képviselõ-választáson hét jelölt szerezte meg az indulás jogát, így heten igyekeztek megnyerni a sétányok lakóinak támogatását. A választópolgárok húsvéti és nõnapi köszöntõkártyák, bemutatkozó és programismertetõ szórólapok, a Csepp TV-ben folyó viták, videoklipek, nem utolsósorban pedig a Csepel újság írásai, valamint köztéri plakátok segítségével ismerhették meg a jelöltek személyét és a körzettel kapcsolatos terveit. A fiatal demokraták legnagyobb riválisuk, a szocialisták kampányát is élénk figyelemmel kísérték, megfigyelésük eredményét pedig Németh Szilárd frakcióvezetõ tárta április 23-ai sajtótájékoztatóján a közvélemény elé. Ennek során komolyan kifogásolta a szocialista jelölt kampányának szerinte túlzott költségeit, illetve (s ezt a vádat a Fidesz késõbb is megfogalmazta még) a kampányhoz nyújtott állítólagos önkormányzati és csevakos támogatást. Borka-Szász Tamás, a képviselõ-testület MSZP-s frakciójának vezetõje közleményben utasította vissza e vádakat, a Fidesz-jelölt saját programjának hiányával magyarázva az úgymond lejárató kampányt. Április 26-án az MSZP a sárkányos játszótér melletti réten tartotta meg kampányzáró rendezvényét, többek között Horváth Csaba fõpolgármester-helyettes jelenlétében, a Pa-Dö-Dõ együttes fellépésével, a gyermekek számára sok vidám játéklehetõséget, a felnõtteknek pedig finom halászlevet és sült halat kínálva. Az SZDSZ ugyanabban az idõben a Sétáló utcában állított fel egy sátrat, amelyre a Mindenki magyar jegyében húsz (nagyobb) ember nagyságú bábu irányította a figyelmet. A párt liberális szellemiségét tükrözték vissza a különbözõ életkorú, nemû, foglalkozású, nemzetiségû figurák, akik valamilyen szállal mégiscsak hazánkhoz kötõdnek. A fõvárosi választmány munkásotthonbeli gyûlése után a párt prominens személyei is helyet foglaltak a sátorban, hogy az érdeklõdõk kérdéseire elsõ kézbõl válaszolhassanak. D. K. Élõ, egyenes adás a vitáról Csepel 3. számú egyéni választókerületében az idõközi önkormányzati választás a finiséhez érkezett, amikor április 22-én 18 óra 30 perces kezdettel a Csepp Tv élõ, egyenes adásában közvetítette a képviselõ-jelöltek vitáját. A jelöltek közös dolgaikról beszélgetve kerülték a nagypolitikában megszokott, s igencsak elítélendõ durva szóváltást. Igen tanulságos volt a képviselõ-jelöltek megnyilvánulása a vita során. Egyikõjük meg is fogalmazta: közös dolgaikról beszélgetve most valamennyien kerülik a nagypolitikában megszokott, s igencsak elítélendõ durva szóváltást. Ugyanis mindnyájan átérezik, hogy akárki lesz képviselõ, a lakosság érdekeit szem elõtt tartva támogatni fogják annak munkáját. A vitában többek között szó esett a 3. számú egyéni választókerületben elért értékek megõrzésrõl, valamint a fejlesztésre váró feladatokról. Így például szinte minden vitázó foglalkozott a volt Pedagógus Szálló, a volt Görgey-iskola sorsával, a kiserdõ természetvédelmi, környezetvédelmi megóvásával, a közterületek rendjének, biztonságának fokozásával, vagy például bölcsõdék létesítésével. Váltott ki némi nézetkülönbséget a mélygarázs építésének ötlete. A vitázók viszont szinte egyöntetûen vallották: a választókerületben lakókat minden õket érintõ döntés elõtt meg kell kérdezni. Ugyanakkor szem elõtt kell tartani, hogy egy-egy döntés menynyiben befolyásolja egész Csepel fejlõdését. Deák Attila Köszönet A Fidesz-KDNP frakcióvezetõje, Németh Szilárd és a megválasztott képviselõ, Gárday Balázs közleményben mondott köszönetet mindazoknak, akik éltek demokratikus jogaikkal és részt vettek a szavazáson. Programjuk fõbb elemei: a Kiserdõ pihenõparkerdõvé, erdei tornapályává alakítása; a Szabadság utcai családok megvédése az agglomerációs forgalomtól; parkolási lehetõségek bõvítése, korrigálása; a forgalmi rend felülvizsgálata, a közvilágítás fejlesztése; ne épüljön lakópark a Csikó iskola területén; a zöld felületek növelése és a játszóterek bõvítése; a volt pedagógus szálló gyermekközpontú átalakítása. Köszöntjük az édesanyákat! SZENNIK GYÖRGY ALKOTÁSA

4 4 KULTÚRA április 30., CSEPEL MIZIK ZSUZSA FELVÉTELE Alföldi mûvész Csepelen Debreceni festõ mûveibõl nyílt kiállítás április 22-én a Hricsovinyi Galériában. Burai István tárlatán Farkas Katalin énekkel, M. Hajtun Zsuzsa és dr. Szûcs Lajos egy négykezes zongoramûvel színesítette a megnyitót. Dr. Feledi Balázs beszédében kiemelte: Burai István határozott alkatú festõ, képeiben is céltudatosságot érezni. Habár az Alföldrõl származik, nem elsõsorban a táj foglalkoztatja, hanem az emberi viszonyok. Festészetében nem szépeleg, távol áll tõle az érzelgõsség, de nem a költõiség. Mivel grafikus és festõ is egyben, így gazdag eszköztárral alkot. A rajzok tele vannak inspirációval, a világ egésze jelenik meg az õ mikrovilágában. Az emberi kapcsolatokat élesen, olykor ironikusan látja. Festményein az arcok olyanok, mintha álarcok lennének, s e kettõsség különös hatást kelt. A kiállítás május 19-éig tekinthetõ meg. F. T. Önfeledt játékosság, szuverén látásmód A Karácsony Sándor Általános Iskola Rákóczi Telephely tanulóinak kiállítását Vitányi György igazgató nyitotta meg. Balázs Krisztina rajz, vizuális, kommunikációs tanár a felsõ tagozatos mûvészeti iskolások és festészet tanszakon tanulók munkáiból állította össze a kiállítás anyagát. Elsõsorban arra törekedett, hogy minél többféle eszközzel készített képek kerüljenek bemutatásra. Ilyenformán a sokszorosított grafikától a különbözõ festészeti technikákig kipróbálhatták és megmutathatták tehetségüket a diákok. Mindezek mellett az egyik, fekete tusrajzzal készült képekbõl kirakott összeállítás jól tükrözte mindazt a következetes pedagógiai munkát, ami az iskolában folyik. A tusrajzok a modern vizuális kultúrából adnak ízelítõt úgy, hogy az alkotói fegyelem aprólékos, idõigényes munkával párosul. Manapság ritka az önfeledt játékosság, a szuverén látásmód és a technikai tudás tökéletes felmutatása. Bárcsak néhány esztendõ múlva is találkozhatnák munkáikkal! Deák Attila A roma kultúra egy darabja Cigányfestõk képei tekinthetõk meg Magamat jöttem megmutatni címmel a Kék Iskolában április 22-étõl május 21-éig. A Ferkovics József, Szentandrássy István, Bari Janó, Dombrádi Horváth Géza, Kökény Róbert és Váradi Gábor képeibõl álló kiállítást Németh Erika, a Miniszterelnöki Hivatal Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Fõosztályának igazgatója nyitotta meg. Beszédében hangsúlyozta: az ember sokféleképpen mutathatja meg magát, hiszen minden egyes alkotás a mûvész lelkének lenyomata. A mai rohanó világban a mûvészek felelõssége minden eddiginél fontosabb. A különbözõségeinkkel válhat több kultúra egymást kiegészítõvé, ahelyett, hogy kizárnák egymást. A Mûvészpalánták Alapítványt 1997-ben indította útjára Kratzl Béláné azzal a céllal, hogy a kezdeményezés támogassa a valamilyen mûvészeti ágban tehetséges csepeli fiatalok elsõ nyilvános szárnypróbálgatásait. Ennek keretében már évek óta megrendezik a Lacza Márta Dékány Ágoston házaspár irányításával (és mûtermében) az úgynevezett Mesterkurzust A megnyitón közremûködött Bolla Gábor szaxofonon és Orbán György nagybõgõn, valamint a Khameski Raza táncegyüttes. Choli Daróczi József hozzátette, hogy a cigányember más perspektívából nézi és éli meg a világot: Azok a gon- MIZIK ZSUZSA FELVÉTELE dok, fájdalmak, amit érzünk, lépnek ki a képekbõl, ezt jöttünk megmutatni.. S valóban, a képekrõl sugárzik a cigánykultúra. Van, amelyik idillikusan ábrázolja a vándorló életformát, más festményeken pedig az élet rögösségét jelképezik az arcokon meghúzódó ráncok. Sokféle érzelem és érték jelenik meg e képeken, amely segíthet megérteni helyzetüket, életüket. Ferentzi Tünde azon gyermekek számára, akik valamilyen kerületi szintû képzõmûvészeti kiállításon helyezettek lettek. Ugyancsak éves rendszerességgel várják egy balatonboglári nyári táborba a táncolni szeretõ és ilyen irányú tehetséggel bíró fiatalokat is. A legnagyobb múltra azonban az alapítvány irodalmi pályázata tekinthet vissza, melyet ezúttal a Szeretném magam megmutatni mottóval KIÁLLÍTÁSOK CSEPELEN CSEPEL GALÉRIA MÛ- VÉSZETEK HÁZA (1215 Bp., Csete Balázs u. 13., tel./fax: ) Április 30-áig Pálffy Katalin szobrászmûvész 60 (Kert és templom) és Sárkány István 55 kép kiállítása. CSEPELI HELYTÖRTÉNETI GYÛJ- TEMÉNY (a Királyerdei Mûvelõdési Házban) Csepeli mesterek sorozat id. és ifj. Kopár Ferenc órás mesterek mûhelye. ERDEI ÉVA GA- LÉRIA (1213 Budapest, Kondor utca 29. Tel.: , Molnár Edit ikonfestõ Soli Deo Gloria címû kiállítása április 30-áig látható. Május 2-án 17 órakor a Király-Erdei-Mûhely kertjében ünnepi megemlékezés lesz, és kiállítás nyílik az alapító tagok mûveibõl. Ünnepi beszédet mond Erdei Éva alapító elnök. GALÉRIA 21 (a Csepeli Munkásotthonban 1211 Budapest, Árpád utca 1. Tel.: ): Április 27- étõl május 15-éig tekinthetõ meg Drevenka Róbert tárlata. Szeretném magam megmutatni hirdettek meg a csepeli általános és középiskolás diákok körében, s melynek díjkiosztó ünnepségét a közelmúltban rendezték meg a Gróf Széchenyi István Általános Iskola aulájában. Közel félszáz érdeklõdõ jelenlétében a kuratórium elnöke, Kreiszné dr. Paál Sára méltatta a beérkezett összesen 42 pályamunka komoly értékeit, majd a Csepp Csepel BO-MAN Bútorgyártó Kft. MINTATEREM Ülõgarnitúrák, fotelok, heverõk, franciaágyak KB. 300 FÉLE SZÖVETMINTÁBÓL MÉRETRE IS, Egyedi konyha és szobabútorok, gardróbok, étkezõk AKCIÓS HEVERÕ Ft-tól. AKCIÓS FRANCIAÁGY Ft-tól. SAROKÜLÕGARNITÚRA Ft-tól. Májusban, Csepelen ingyenes házig szállítás! Cím: Bp. XXI., Szent I. tér, Csepel Mûvek fõkapuján belül, rögtön jobbra. T.: , 06 (70) , 06 (20) Nyitva: H P-ig 7 17-ig, Szo óráig. HRICSOVINYI-GALÉRIA (Csepeli Mátyás utca 13. Garay utca 10. sarok, T.: , ) Május 19-éig Burai István festõmûvész kiállítása tekinthetõ meg elõzetes idõpont-egyeztetéssel. KÉK ISKOLA GALÉ- RIA: Május 21-éig cigányfestõk kiállítása Magamat jöttem megmutatni! címmel. MANSFELD PÉTER GALÉRIA: Május 22- éig (hétfõtõl péntekig óra között) Somodi-Hornyák Szilárd kiállítása. NAGY IMRE ÁMK GALÉRIÁJA (a Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központban, Simon Bolivár sétány 4 8.): Alkotómûvészek és Mûvészbarátok Ráckevei Egyesületének kiállítása. A Sétáló utcai Könyvtárban június 30-áig a könyvtár nyitvatartási idejében Pillanatok Fotózz velünk! címmel fotókiállítás a Csillagmûhely szervezésében. Gyermek Néptáncegyüttes tagjainak fellépése ragadtatta tapsra a nézõket. Ezt követõen a házigazdák kedves ajándékaként Komenczi Lenke magyar-orosz szakos tanárnõ tanítványai szólaltattak meg részleteket a beküldött alkotásokból. A gyõztesek nemcsak szép oklevelekkel és értékes könyvajándékokkal lettek gazdagabbak, de mûveiket a Szivárvány címû gyermeklap is közölni fogja majd. D. K. A Zene hete Csepelen Jövõre jubilál a Zene Ünnepe Csepelen elnevezésû egyhetes rendezvénysorozat. A nemes hagyomány a kerületi Fasang Árpád Zeneiskola növendékeinek és mûvésztanárainak tehetségét és egy év alatt elért fejlõdését hivatott bemutatni. Az idén egy híján huszadik program nyitóhangversenyének április 20-án a Szent Imre téri Boldogasszony templom adott otthont. Haydn halálának kétszázadik évfordulója alkalmából a bécsi klasszicista géniusz (és kortársa, Hummel) mûveibõl készített öszszeállítást a zeneiskola tanári kara, a templomot megtöltõ zeneszeretõ közönség örömére. Ahogyan Orosz Ferenc alpolgármester köszöntõjében fogalmazott: a zeneirodalom kiválósága szerény körülmények közül, szorgalmával küzdötte fel magát, de nemcsak e példája, hanem a több mint 1200 mûvébõl áradó derû emeli nagygyá a mai világban is. A mûsor egyes darabjai között azok kulisszatitkait és rajtuk keresztül az életmûvet is megismerhették az érdeklõdõk, de a zongora-, gitár-, hegedû- és fúvóshangok (trombita, fuvola, klarinét és kürt) mellett a vox humana is áthatotta a megszentelt teret szopránban és baritonban, végezetül pedig a Budapest-Csepel Önkormányzata Vegyeskarának elõadásában. Másnap Növendék Kamarazenei Hangversenyt, majd azt követõen Regionális Növendék Hangversenyt tartottak a Fasang Árpád Zeneiskolában. Április 23-án az iskola ifjúsági zenekarai mutatkoztak be a Királyerdei Mûvelõdési Házban, végezetül a zárónapon ismét a mûvésztanárok léptek a színpadra a Csepeli Munkásotthonban. V. V.

5 MIZIK ZSUZSA FELVÉTELE CSEPEL, április 30. CIVIL SZFÉRA 5 Diákok vizsgáztak katasztrófavédelembõl A Fõvárosi Polgári Védelmi Igazgatóság XXI. Kerületi Kirendeltsége, valamint a csepeli önkormányzat Oktatási, Mûvelõdési, Ifjúsági és Sport Ágazata április 16-án, a Gyermek, Ifjúsági és Sport Centrumban rendezte meg a hagyományos, immár húszéves múltra visszatekintõ Csepeli Katasztrófavédelmi Ifjúsági Versenyt. A rendezvényt e jubileumi napon láthatóan az égiek is (polgári) védelmükbe vették, így hát ragyogó kék égbolt alatt vághattak neki a verseny 15 állomásának a kerületi iskolák 4-4 fõs csapatai. Domonkos Csaba pv. alezredes, fõtanácsos, a csepeli polgári védelmi kirendeltség vezetõje elismerõen szólt arról a komoly munkáról és õszinte tudásvágyról, amelyet a versenyzõ csapatok tagjai tanúsítottak az elméleti és gyakorlati felkészülés idõszaka alatt. A kirendeltség-vezetõ méltatta továbbá az élet- és vagyonbiztonságért felelõs szakmai szervezetek közötti jó együttmûködést is. A testi ügyességet és elméleti tudást egyaránt igénylõ, változatos és érdekes feladatok során szerzett pontok összesítése alapján az általános iskolák közül a Karácsony Sándor Általános Iskola válogatottja szerezte meg az elsõ helyet. A középkategória versenyét a Dél-Csepel Polgárõr Egyesület gárdája nyerte meg, akik az érmeken kívül egy-egy serleget vehettek át. D. K. A vadkacsa és a récék A csepeli Burattino-iskola alsó hat osztálya idén, a Föld napja alkalmából néhány órára Leányfalura költözött. Hogy miért pont ide? Azért, mert itt található a Vadkacsa Egyesület fõhadiszállása az a hely, ahol egész évben gazdag víziprogram-kínálattal várják a gyerekeket. Ha apropó kell egy kis természetbe történõ kiruccanáshoz, keresve sem találnánk jobbat, mint a Föld napját. A Burattino bõ egy évtizede arra használja fel április 22-ét, hogy a gyerekeket még közelebb hozza Gaiahoz, a Földanyához, vagyis a természethez. Ezt az idén a Vadkacsa-centrumban váltották valóra. Általában a csepeli Duna-ágban szoktuk tartani a Föld napját, de az idén eleget tettünk a Vadkacsa Egyesület meghívásának, és eljöttünk Leányfalura tudtuk meg Szabó Tündétõl, a Burattino egyik pedagógusától a helyszínen, a Vadkacsa-telepen. A program két fõ részbõl áll: vízibõl és szárazföldibõl. Az elõbbi egy közös kenuzást jelent, míg az utóbbi több állomásos vetélkedõt takar, ahol forgószínpadszerûen zajlanak az események: ügyességi vetélkedõ, állathangfelismerõ verseny, dunaikavicsfestés, hulladékgyûjtés, mocsárjárás, növényfelismerés stb. Erre a napra alaposan felkészültünk oly módon, hogy a megelõzõ egy hónap alatt feldolgoztuk a Dunakanyar állat- és növényvilágát. A versenyben az osztályok vetélkednek egymással, úgyhogy most itt van az iskola teljes alsó hat osztálya. Az ilyen és ehhez hasonló programokra rendkívül nagy szükség és igény van engedett kérdéseink nyomán némi bepillantást a vadkacsaéletbe Pándi László és Pereházy Pál, a két fõvadkacsás. Miután befellegzett az úttörõéletnek, haldoklik a cserkészmozgalom, kell egy hely, ahol a gyerekeknek megmutatják vagy legalábbis igyekeznek megmutatni mindazt, amire az életben szükségük lehet. Alapvetõen vízhez kapcsolódó gyerekprogramokat szervezünk vízitúrákat Magyarország-szerte és olykor külföldön is. F. Gy. Táncosok, figyelem! Május 23-án ismét immár hatodszor rendezik meg a Csepeli Táncfesztivált. A maga nemében különlegességnek számító rendezvény ötletgazdája Atanaszov Ferenc, a Nagy Imre ÁMK táncoktatója. Az õ és Keleti Andrea szervezésében kerül sor idén is a Csepeli Táncfesztiválra az amatõr táncosok minden korosztálya részére. Az alábbiakban ismertetjük a versenykiírást. Kedves Mûvészeti Iskolások, Tánciskolások, Tánctanárok! A Feeling TSE az eddigi évek nagy sikerére való tekintettel ismét megrendezi a VI. Csepel Kupa Országos Táncfesztivált, amelynek mûsorvezetõje ebben az évben is Keleti Andrea lesz. A versenyre kizárólag olyan párosok nevezését várjuk, amelyeknél a páros egyik tagja sem rendelkezik versenykönyvvel. Mivel mindenki számára azt szeretnénk biztosítani, hogy összemérje tudását, ezért a hagyományos fiúlány párosokon kívül lehetõség van lány-lány párosok nevezésére is. A verseny helye: Csepeli Sportcsarnok, 1212 Csepel, Béke tér 1. A verseny ideje: május óra Nevezési határidõ: május 10. Nevezhetnek faxon: 06 (1) ; ben: Nevezési díj: 1000 Ft/fõ/kategória Regisztráció: 9 órától Parkettpróba: 9 órától A tánctér burkolata: parketta, 10 m x 18 m Zene: gépzene Díjak: oklevél, érem, kupa, értékes nyeremények Belépõdíj: 2000 Ft (belépõjegyek a helyszínen kaphatók, a versenyzõknek belépõdíj nincs) Korosztályok: I. 10 éves korig; II éves korig; III éves korig; IV. 19 éves kortól; V. 30 év fölött Kötelezõ táncok: Latin; Kezdõ kategóriában (mûvészeti iskolások 1., 2., max. 3. osztályosai és tánciskolások számára): csacsacsa, rumba, jive vagy rocky; Haladó kategóriában (mûvészeti iskola 3. osztályától és versenytánc-elõkészítõsöknek): szamba, csacsacsa, rumba, jive vagy rocky; Standard összevont kategóriában: angolkeringõ, tangó, quick step. A táncokat kötetlen stílusban és figurákkal lehet elõadni, azaz lehetséges például pontozós rocky vagy versenytáncos jive. Semmilyen lépéshatár nincs, és a ruhaszabályban sincsenek megkötések. Minden kedves táncosnak jó felkészülést kívánunk! Kovácsné Keleti Andrea Csapatzászlót kapott a jubiláló szervezet A Dél-Csepel Polgárõr Egyesület április 25-én, a Rákóczi Kertben tartotta évi rendes közgyûlését, amelyen a hivatalos procedúrát megelõzõen emlékeztek meg az egyesület tízéves születésnapjáról. Ebbõl az alkalomból Horváth Gyula alpolgármester csapatzászlót adományozott a szervezetnek, melyet Kovács Géza elnök, a szervezet egyik alapítója vett át, akinek munkáját emléklappal ismerte el az önkormányzat. Az elnök felidézte a szervet megalakulásától eltelt egy évtized fontosabb állomásait. Az alpolgármester ünnepi beszédében elmondta: Kerületünkben nyugodtan lehet élni. Lehet az utcán sétálni, a parkokban babakocsit tolni, a játszótereken játszani. Egyebek közt azért, mert kerületünkben polgárõrség mûködik immár tíz éve. A törvénytisztelõk számára (szinte) láthatatlanul. Igenis látható és kézzel fogható a tevékenységük azonban a csibészek, a bûnözõk számára mégpedig leginkább akkor, amikor a legkevésbé sem számítanak rá. Polgárõrségünk egyik fõ fegyvere ugyanis a bûnmegelõzés. Önmagukba azonban kevesebbet érnének, mint összefogva: leginkább a rendõrséggel és az önkormányzattal.. -efgyé- Környezetvédelmi nap MIZIK ZSUZSA FELVÉTELE Ismét megtisztult a Kis-Dunapart a Horgásztanyától a kompig. Április 25-én, délelõtt fél tízkor már sorban álltak a rózsaszín zsákok az ösvény mellett. A Csepeli Horgász Egyesület tagjai idén már másodjára kesztyût húztak, és a felelõtlenül otthagyott szemetet öszszegyûjtötték. Ez alkalommal több mint negyvenen jöttek segíteni. Olyanok is szedték a szemetet, akik nem az egyesület tagjai, de úgy érezték, mivel õk is használják és élvezik e terület szépségét, ennek megtartásához is hozzá kell járulniuk. A szemét összegyûjtése mellett a növényzetet is karbantartják. A pár hete leégetett elhalt, száraz nádas helyett már egyméter magas új növényzet nõtt, amelybe körülbelül negyvenméterenként nyiladékot vágtak a horgászok számára, s az ösvényre belógó ágakat is lenyesték. A terület rendbetétele a május 9-én megrendezésre kerülõ házi horgászverseny miatt is aktuálissá vált. F. T. Fogadóórák Balogh Ernõ (FIDESZ-KDNP) önkormányzati képviselõ május 4- én (hétfõn) óra között tartja fogadóóráját a Móra Ferenc Általános Iskolában (1214 Budapest, Tejút utca 10.). Telefon: 06 (30) Borka-Szász Tamás (MSZP), a 17-es egyéni választókörzet önkormányzati képviselõje MINDEN HÉTEN, HÉTFÕN, óra között tartja fogadóóráját a Csete Balázs Általános Iskola, Gimnázium és Szakközépiskola épületében (1215 Budapest, Csete Balázs utca 6 8.). Telefon: 06 (30) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Pusoma Dezsõné és családja köszöni mindenkinek, akik Pusoma Dezsõt utolsó útjára elkísérték. SONOTHERÁPIA Új gyógymód az érszûkület, érelmeszesedés gyógyításában. A terápia lényege: az artériákban lévõ érszûkület, érelmeszesedés gyógyítása pulzáló, alacsony frekvenciájú hanghullámokkal. Az újdonság a Sonotherápiában az, hogy egészen speciális rezgéseket alkalmaz, amely minden páciensre egyénileg meghatározottak (a forma, frekvenciaintenzitás, idõ vonatkozásában) és a teljes kezelés idõtartama alatt pontosan irányítottak. Az érszûkület tünetei: hideg kezek, lábak, elkékült, elszínezõdött végtagok, krónikus fájdalom a lábakban megterhelés hatására, járáskor görcsbe álló lábikra vagy elnehezedõ, fáradó láb, nem gyógyuló sebek (ulcera diabetes), szédülés, fülzúgás, feledékenység, fájdalom a szívtájon megterhelés hatására. SONOTHERÁPIA CENTRUM 1212 Bp., II. Rákóczi Ferenc út 142. (Korzó üzletház) Tel.: 06 (20) , 06 (20) A 70 éves Mátyás király Általános Iskola (Kolozsvári), június 13-án, szombaton 15 órai kezdettel rendezi meg az öregdiákok találkozóját. Sok szeretettel várunk mindenkit, aki korábban iskolánk tanulója volt. Jelentkezés és felvilágosítás: Horváthné Dömötör Rozáliánál: 06 (30) , Kérek mindenkit, részvételi szándékát május 30-ig juttassa el a fenti címre. Oktatási és Vezetési Tanácsadó Kft Budapest, Erdõalja u. 12. Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL 0015 CSÚCS 91 (Tanusítványszám: ) Képzéseket indít az alábbi szakmákban: Biztonsági õr* Hegesztõ Ruházati eladó CNC-forgácsoló Kereskedõ, boltvezetõ* Számítástechnikai szoftverüzmeltetõ* Élelmezésvezetõ Kõmûves Villanyszerelõ Élelmiszer és vegyiáru eladó Kisteljesítményû kazánfûtõ Vízvezeték- és vízkészülék szerelõ* Étkezdés* Központifûtés Tûzvédelmi vizsga Festõ, mázoló, tapétázó és csõhálózatszerelõ Minõsített hegesztõ Hidegburkoló Raktárkezelõ Szociális asszisztens Társadalombiztosítási és bérügyi szakelõadó A*-gal jelölt képzéseink esetében a munkanélküliek képzésük támogatásának lehetõségeirõl és mértékérõl a Munkaügyi Központok kirendeltségein tájékozódhatnak. Munkáltatók a tanfolyami költséget szakképzési alap terhére elszámolhatják. Várjuk jelentkezését! Érdeklõdni: Tel./fax: , Tel.: , , Internetcím:www.csucs91.hu 1212 Budapest, Erdõalja u. 12. Kamatmentes részletfizetési kedvezményt adunk! Kedves állattulajdonosok! Kellemes környezetben, Csepel központjában, mindenhonnan jól megközelíthetõ helyeken, európai színvonalon várjuk Önöket állatorvosi rendelõnkben (szolgáltatásaink: belgyógyászat, sebészet, szemészet és szülészet, kedvtelésbõl tartott különleges állatok, állatútlevél, mikrochip, ultrahangos fogkõ-eltávolítás, digitális EKG, színes doppler UH, digitális állatmérleg, laboratóriumi vizsgálatok, állattápok, állatgyógyszerek stb.) és állatkozmetikánkban! Csepel központi állatorvosi rendelõ Dr. Horváth Dávid állatorvos, Dr. Bíró Zoltán állatorvos, 1212 Budapest, Táncsics Mihály utca 33. (Koltói Anna utca sarok) Telefon: (rendelési idõben) Mobiltelefon: 06 (20) (rendelési idõn kívül) Honlap: Rendelési idõ: H P: 9 13 óra és óra, Szo: óra Csepel központi állatkozmetika Telefon: (nyitvatartási idõben), Mobiltelefon: 06 (30) (nyitvatartási idõn kívül) Nyitvatartási idõ: H P: óra és igény szerint bármikor HITELEK!!!! JUTALÉKMENTES ÜGYINTÉZÉS! Személyi hitel Ft 84 hónapra Ft. Lakás és jelzáloghitelek! Partnereket keresünk 27 bank hiteleinek értékesítésére! T.: 06 (30) , 06 (30) CSEPEL SZIGET FOGÁSZATI RÖNTGEN CENTRUM NE UTAZZON A VÁROSBA! Pl.: Panoráma röntgen 2900,- 5 perc alatt!!! 1212 II. Rákóczi F. út 125. (Karácsony Sándor u.-i hévmegállóban ALKO mellett) Tel.: Hosszantartó nyitva tartás: H P.: óráig. Csepeli Állategészségügyi Centrum Szeretettel várjuk régi és új pácienseinket a Csepeli Állategészségügyi Centrumban szolgáltatásainkkal: Sebészeti beavatkozások, balesetes állatok ellátása, korszerû csontsebészeti beavatkozások; RTG, Ultrahang, Endoszkópos vizsgálatok; Belgyógyászati vizsgálatok; Szülészeti, szaporodásbiológiai szakellátás; Labor vizsgálatok, hormonszint mérés helyben; Állatútlevél kiadása; Mikrochip beültetés. Állatpatikánkban hetente változó AKCIÓS termékekkel várjuk kedves vevõinket. Cím: 1212 Szent István út 69. Nyitva tartás: Állatorvosi rendelõ: hétköznapokon 8 12 és 14 20, szombat: 9 12, vasárnap: Tel.: Állatpatika: hétköznapokon 9 19, szombaton Tel.:

6 Csepeli Munkásotthon 1215 Bp., Árpád u. 1. Tel.: Web: (levelet küldhet) Tízéves az ÁMK AMI Május óráig UTCAZAJ zenés utcai felvonulás az Áruház tértõl a Szent Imre térig. Május óráig LABIRINTUS a Szent Imre tér füves részén papírlabirintus építése Május óráig ESERNYÕK ÉS PARAVÁNOK NAPJA színjátékos és képzõmûvészeti foglalkozás az Áruház téren Május óráig SÁRKÁNYSÉTÁLTATÁS ÉS CSEREBERE képzõmûvészeti csoportok bemutatkozása az Áruház téren Május óráig MOSOLYGÓS HÉVKEZDÉS az ÁMK AMI tanulói igyekeznek mosolyt csalni az utazók arcára a Csepeli HÉV-en Május óráig VIRÁGOK VETÉLKEDÉSE színjátékos és képzõmûvészeti foglalkozás a Csepel Pláza elõtti téren Május óráig BOHÓCKODÓ színjátékos és képzõmûvészeti foglalkozás a Csepel Pláza elõtti téren Május óráig SÁMLI MOZI a Csepel Pláza parkolójában vetítés a Pláza falára képeinkbõl és rövidfilmjeinkbõl Május órától AZ ISKOLA KAPUJÁBAN minden iskolai telephelyünkön egy rövid akció (tánc, játék, esemény) Május óráig ABLAKOK színjátékos és képzõmûvészeti foglalkozás a Sétáló utcában Május óráig MÛVÉSZETI MENET felvonulás gyerekekkel, szülõkkel a Szent Imre tértõl a Rákóczi Kertig Május óráig CSALÁDI NAP a Rákóczi Kertben az ÁMK AMI megünnepli az iskola tízedik születésnapját Nagy Imre Általános Mûvelõdési Központ 1214 Bp., Simon Bolivár sétány 4 8. Tel.: Madárdal. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Kedd Kismama Klub. Mialatt az anyukák beszélgetnek, a babák a szõnyegen játszanak, ismerkednek a közösségi élettel. Vezeti: Kovácsné Juhos Orsolya. Kedd Akrobatikus rock and roll gyerekeknek. Mûvészeti vezetõ: Juhász Péter tánctanár. Ovis csoport: kedd, csütörtök, ; Kezdõ csoport: kedd, csütörtök, ; Haladó-versenyzõ csoport: kedd, csütörtök, Táblajátékos kör. Amõba, Pente, Blokus, Pentomino. Ha kíváncsi vagy ezekre a játékokra, várunk Társasjáték körünkbe. Vezeti: Tarcsa Tímea. Foglalkozások: kedd, Ingyenes! Jamland Hip-hop Tánciskola. A csoporthoz folyamatosan lehet csatlakozni! Tánctanár: Zsolti. Szerda, péntek , és Ha csak fél órád van! Táncos elemekkel megspékelt torna lányoknak és anyukáknak. Vezeti: Hrabovszki Bea. Kedd és csütörtök, Alakformáló nõi torna. Minden korosztálynak! Vezeti: Kaszásné Füle Ildikó. Hétfõ, szerda Klasszikus egyiptomi hastánc. Várjuk mindazokat, akik szívesen tanulnák ezt a nõiességet árasztó, egzotikus táncot. Hétfõ Vezeti: Czirják Alíz. Jóga a mindennapi életben. A tanfolyamot felnõttek, illetve 14 éven felüliek számára ajánljuk. Vezeti: Füzesi Ilona, a Józsefvárosi Jóga Egyesület oktatója. Hétfõ Ovis goyu-ryu karate. Az ovi karate (3 7 éves korosztály) két részbõl áll: karatéból és játékosságból. Összhangba hozza a szellemet és a testet. Vezeti: Mohácsi Erika, karate oktató. Hétfõ és szerda Kick-boksz Dragon Team. Mindenkit szeretettel várunk. Edzések ideje: hétfõ, szerda és péntek Kezdõknek: Edzõ: Szõke Attila (1dan) mester. Információ: 06 (70) Nyugdíjas klub. 50 éves kortól ajánljuk! Aki úgy érzi, hogy elszigetelõdött, nem tudja kivel megosztani gondolatait, szeretné szabadidejét tartalmasan eltölteni, vagy egyszerûen csak jó társaságra vágyik, jöjjön el a már egy éve mûködõ klubunkba. Klubfoglalkozások: minden pénteken Könyvtár. Nyitva tartás: Kedd, szerda, csütörtök, péntek: , szombat: Tel.: / fre .hu kötetes könyvállomány, internet hozzáférés, információs kiadványok, zenei anyagok hallgatása helyben. emagyarország pont, ingyenes tanácsadás kezdõ internetezõknek. CSEPEL SZÍNHÁZ: Május 7-én, csütörtökön, 10 órakor, a Grimm Busz Színház elõadása: Kicsi Kacsák bábszínháza színpadi játék gyermekeknek. Május 28-án, csütörtökön, 19 órakor: Koncz Zsuzsa TAVASZI KONCERT TURNÉ, mely Budapesten csak nálunk lesz látható s hallható! RENDEZVÉNYEK: Május 2 3-án, szombaton és vasárnap: Szigeti Gyermek Majális, Pest Megyei és Budapesti Gyermeknéptánc Fesztivál rengeteg szórakozási lehetõség mellett bemutatkoznak a legjobb gyermek tánc-együttesek. Május 2 3- án, szombaton és vasárnap, 9 17 óráig: Ékszer és Gyöngy kiállítás és vásár. Ezoterikus ékkövek, ékszerek, csiszolatok, ajándéktárgyak dísztárgyak. Május 5-én, kedden, 18 órakor, az ASTRA FOLK Együttes Málta és Gozo autentikus táncait mutatja be. A több mint 40 éves együttes a mediterrán népekre jellemzõ sodró lendületû elõadással örvendezteti meg az érdeklõdõket. Május 22-én, pénteken, 17 órakor: NÉPTÁNC GÁ- LA. Fellépõ tánccsoportjaink: A Csemeték, a Cseperedõk, a Csepp-Csepel Táncegyüttes, a Kis-Csepel Táncegyüttes, a Csepel Táncegyüttes, a Csepeli Öregtáncosok Együttese, továbbá a Nagy Imre ÁMK Alapfokú Mûvészeti Iskola néptáncos tanszaka. Május 23 án, szombaton, órakor: Keleti Andrea TÁNCSZÍNHÁZ mûsora. Május 24-én, vasárnap, 15 órakor: Nóta Kosár. Nagyszabású gálamûsor. Házigazda: Nánássy Lajos. Június 6-án, szombaton, 17 órakor A KOMPLEX TÁNCISKOLA és a KLASSZIKUS BALETT ISKOLA ÉVVÉGI GÁLAMÛSORA. Mûvészeti táboraink júniusban: KÉPZÕMÛVÉSZETI TÁBOR, különbözõ grafikai eljárások és sok-sok kirándulás 9 13 éves gyerekeknek Fark László vezetésével. Tel.: 06 (20) NÉPMÛVÉSZETI TÁ- BOR a Balaton partján június éig 6 11 éves gyerekeknek Kreiszné Dr. Paál Sára szervezésében. Tel.: 06 (30) TAMÁSI LAJOS OLVASÓ MUNKÁS KLUB: Május 12-én, kedden, 17 órakor Mándoki Halász Zsóka és Zombori Zoltán festõmûvészek estje az irodalomról. Május 26-án, kedden, 17 órakor Balázs Sándor új kötetének bemutatója. Június 9- én, kedden, 17 órakor Mûfordítói est. Száz éve született költõnk és egy mûvének címe Kislányok és kisfiúk! Következõ kakaópartinkat május 4-én (hétfõn) órától rendezzük meg az MSZP Képviselõi Irodában (1211 Bp., Kossuth L. u. 67.) Ünnepi Kakaóklubunkon felköszöntjük az Édesanyákat, Nagymamákat és Dédnagymamákat Anyák napja alkalmából. Készüljetek, ki mivel tud (verssel, énekkel, zenével)! Szeretettel várunk mindenkit, aki szeretne részt venni és tagja lenni Kakaóklubunknak! Balogh Ilona önk. képviselõ Elekes Mária szervezõ Kedves Édesanyák, Nagymamák és Dédnagymamák! Sok szeretettel várjuk Önöket a Kakaóklub-tagok Anyák napi ünnepségére. Aki nem tud eljönni, annak e verssel kívánunk nagyon sok örömet, boldogságot! Az MSZP Csepeli Szervezete nevében a Kakaóklub Piros rózsa, fehér rózsa egy csokorba összefogva, karjaimban alig fér el, alig gyõzöm öleléssel. Vedd el tõlem, édesanyám, harmat csillag bársony szirmán. Nap csókolta, szél ringatta, kicsi lányod szívbõl adja. (Vas Várkonyi) Boldog Anyák napját! Nyeremények: a helyes megfejtést beküldõk között 6 darab 1000 forintos LIBRI könyvutalványt sorsolunk ki, melyek átvehetõk a Csepel újság szerkesztõségében: 1211 Bp., Kossuth L. u. 47. A április 3-ai keresztrejtvény megfejtése: EÖTVÖS LÓRÁND, TORZIÓS INGA. A LIBRI 1000 forintos könyvvásárlási utalványát nyerte: Brunner Beatrix 1213 Szent L. u., Hegedûs Györgyné 1213 Szárcsa u., Laki Andrásné 1212 Dunadûlõ u., Madarassy Lászlóné 1213 Repkény u., Schwaczenberger Antalné 1212 Sáfár P. u. E számunk megfejtését május 13-áig kérjük eljuttatni a szerkesztõségbe, postán, személyesen vagy a következõ címre: Gyermeknapi ra jzpályá zat A Segítség Köve Alapítvány gyermeknap alkalmából rajzpályázatot hirdet a csepeli általános iskolás gyermekeknek. Ha szeretsz rajzolni és tehetségedet szeretnéd megmutatni minél több embernek, kapd elõ a ceruzáidat és láss munkához! A pályázat témá ja: Vár a nyár! Engedd szabadjára a fantáziádat, egyéb formai megkötés nincsen! A pályázatokat két kategóriában alsó és felsõ tagozat szakértõ zsûri bírálja el. Eredményhirdetés és díjkiosztó: május Vár a nyár! 2009 Gyermekmajális, Rákóczi Kert A pályázatok beérkezési határideje: május 20. A rajzokat a következõ címre lehet küldeni: Segítség Köve Alapítvány, Rákóczi Kert Civil és Közösségi Ház, 1212 Budapest, Rákóczi tér 34. A rajzokhoz kérjük csatolni a készítõ adatait (név, életkor, iskola, osztály, telefonszám, cím) A nyertesek értékes ajándékokat kapnak!

7 CSEPEL, április 30. HIRDETÉS 7

8 8 SPORT április 30., CSEPEL Evezés Beteljesedõ álom valóra váló látomás? Bár igazán világra szóló sikert ért el a csepeli evezõs vegyes-nyolcas, e sorok írója mégis néhány gondolat erejéig visszapillant arra a látomására, hogy egy szép nyári nap evezõsversenytõl lesz hangos a Kis- Duna-part és fodros a folyó tisztán csörgedezõ vize. A Kis-Dunán majdan megrendezendõ evezõs verseny fõpróbájaként (is) felfogható londoni helytállást õszinte szívvel csak dicsérni lehet: bravó, fiúk! A 420 egység között a tizenhatodik hely megszerzéséhez igazán rendkívüli energiákat kellett megmozgatni: fizikait és szellemit-lelkit egyaránt. Az idén a Temzén tehát már feltûnt sõt: kitûnt a Csepel Evezõs Klub vegyesnyolcasa. A Vinkó Gáspár (Tisza), Markgrúber Balázs (Csepel), Kelemen Áron (Baja), Széll Domonkos (Csepel), Szekér László (DNHE), Simon Béla (Tisza), Juhász Adrián (Tisza), Varga Tamás (Baja), Rumi László kormányos (Csepel) összeállítású csapat Chiswick Bridge-bõl indulva, as utazótempóval evezte végig a Mortlake és Putney közötti, hétkilométeres távot. Ezzel a külföldiek közül a negyedik legjobb idõt érte el! Más szóval: ha két dobogót állítottak volna fel egyet a helyi, egyet pedig a külföldi csapatoknak, akkor alig egy,,paraszthajszállal csúsztunk le a harmadik helyrõl! Innen már csak egy kicsinyke lépés, hogy a világot megjárt, dicsõséget szerzett, s a londoni Head Of The River Race evezõs versenyen természetesen a magyar nemzeti színekben pompázó, de egyszer majd idehaza, az akkor már (értelemszerûen) piroskék csepeli hajó mellett ne a külföldi vetélytársak, hanem a magyar szomszédvárak színeiben pompázó evezõs nyolcasok suhanjanak a világ egyik legszebb folyószakaszán: a Kis-Dunán Fehér György Modellezés Száguldó mini csodák Itt a tavasz, már a modellautósok is a szabadban száguldozhatnak. Idén elsõ szabadtéri versenyét rendezte meg a Csepeli Modellezõ SE, a Csepeli Kupa 2009-es sorozat elsõ fordulója keretében, április 18-án, a Rákóczi Kert épített modellautó versenypályáján. A kupasorozat négyfordulós lesz idén, havonta lesz egy, a záró versenynapra pedig augusztus 20- án kerül sor. Az idei elsõ fordulóban összesen hatvan autó állt rajthoz. Sofõrökben ez negyven fõt jelent. A résztvevõk négy kategóriában mérték össze tudásukat. Az alapkategóriában a legkisebb teljesítményû autók kaptak szerepet, az N kategóriában az eggyel nagyobbak, a hátsókerék meghajtásúak a Forma 1-es kategóriában álltak rajthoz, míg a Stock kategória a profi versenygépeket sorakoztatta fel. Az egyes kategóriákban bárki nevezhet, de az autók teljesítménye általában párban van a tudásukkal. Hétéves kortól már a legkisebbek is lehetnek versenyzõk és autóépítõk. Igen, a pilóták általában saját maguk szerelik, építik, tuningolják autóikat. Itt minden olyan, mint nagyban. Ugyanúgy számítanak a beállítások, a gumi minõségén is nagyon sok múlik: számít a tapadás, a keménysége, puhasága. A versenyek elõtt például cukros vízzel permetezték a betonos pályát, hogy az jobban tapadjon, de a kereket is be lehetett vonni tapadást elõsegítõ anyaggal. Igazi autós technikai sportág, csak kicsiben. Az egész napos verseny során kategóriánként három idõmérõ futam alapján alakult ki, hogy a döntõkben milyen rajtsorrend szerint indulhatnak a versenyzõk. A döntõk szintén három futamból álltak. A hétperces futamok végén az számított, hogy ki hány kört tett meg ez idõ alatt. A három döntõ futamból, a két legjobb eredménybõl jött létre a végsõ sorrend. A leggyorsabb mini csodák akár 50 km/h sebességgel is száguldoztak a pályán körbe-körbe. A gyõztesek kupadíjazásban részesültek, ami mellett értékes alkatrészeket is kaptak ajándékba. Pintarics Balázs Sportétvágygerjesztõ: válasszunk sportot idén is! Mivel a szeptemberi III. Nagy Sportágválasztó rendkívül pozitív fogadtatásra talált mind a sportszakma, mind a nagyközönség körében (a rendezvényen 60 sportág képviseltette magát és 4500 volt a látogatók száma), a Merkapt Maraton Team Sportegyesület jóvoltából töretlen lelkesedéssel zajlik a évi, IV. Nagy Sportágválasztó szervezése. A program célja lehetõséget teremteni a nagyközönségnek, gyerekeknek és felnõtteknek egyaránt, hogy a sport közelébe kerülhessenek, ismerjenek meg, próbáljanak ki minél több sportágat, s pozitív sportélményekkel gazdagodva dönthessék el, hogy melyik mozgásforma áll hozzájuk a legközelebb. A lényeg, hogy a látogatók ne csak nézzék az egyes sportbemutatókat, hanem maguk is aktív részesei legyenek a rendezvénynek, vegyék kezükbe a sporteszközöket, próbálják ki a sportágakat, tapasztalják meg az egyes mozgásformák lényegét, hangulatát: ízleljék meg a sportot. A kétnapos IV. Nagy Sportágválasztón a tervek szerint több mint 80 sportágat (!) tehetnek próbára a jelenlévõk. A sportágak ilyen egyedülállóan nagyszámú felhozatala, kipróbálási lehetõsége remélhetõen azoknak is étvágyat csinál, akik eddig nem érdeklõdtek a sport iránt, nem véletlenül hangoztatják a szervezõk, hogy rendezvényük sportétvágygerjesztõ kíván lenni. A Nagy Sportágválasztó tehát nem egy kirakatrendezvény, hanem egy olyan non-profit, civil kezdeményezés, amely a gyakorlatban tud hozzájárulni ahhoz, hogy minél többek életének természetes részévé váljon a mozgás, a sport. A rendezvényen élsportolókkal, olimpikonokkal is találkozhatnak a látogatók, sõt együttsportolásra is lehetõség nyílik a neves sportszemélyiségekkel. A sport szerelmesei megszállottan hiszik, hogy a sport elõrevisz, testnek, léleknek egyaránt jobbítását szolgálja. A legjobb, ha a gyerekkorban az élet részévé válik, de bármikor elkezdhetõ. Bármilyen sportágat, mozgásformát választunk, tartást, kitartást ad, csapatszellemre tanít, közösségi életteret teremt, életminõséget javít. Nem kell élsportolónak lenni ahhoz, hogy az élményben bárkinek része legyen. A rendezvényre a belépés továbbra is ingyenes! A IV. Nagy Sportágválasztó idõpontja: május Helyszín: Merkapt Maraton Sportközpont (1106 Budapest, Maglódi út 12/A.) További részletek a oldalon. Szabadidõsport Teszt a Duna-parton Évente két alkalommal rendez futócipõtesztet a Csefusz szabadidõklub a Kis-Duna partján. A tavaszi és õszi rendezvényen a Nike sportszergyár legújabb modelljeit próbálhatják ki a csepeli futók. Április 18-án 44 futó húzott futócipõt a lábára. A Nike ingyenes, promóciós programjában már évek óta részt vesz az egyesület, amely civil szervezetként mûködik. A tagok között a futás a legnépszerûbb sportág, de olykor túráznak, triatlonoznak, duatlonoznak is. Hetente kéthárom alkalommal találkoznak, hogy közösen mozogjanak. Kedden hat órától, szombaton reggel kilenc órától a hollandi úti Ifjúsági Táborban, míg csütörtökön este hat órától a Béke téren, a Csepel SC Alapítvány sporttelepén futnak a klubtagok. Ha valaki kezdõként látogat le az egyik ilyen futóedzésre, akkor sem lesz gondban, hiszen az egyesületnek profi futója is van Jakab Ágnes személyében, aki profi tanácsokkal és edzéstervvel is ellátja a futókat. A klub tagjai remek közösséget alkotnak, hiszen rendszeresen járnak az országos és budapesti futóversenyekre, ahol egyénileg és váltóban is rajthoz állnak. Olykor harminc-negyven fõvel is képviselik magukat. P. B. Futóverseny Idén is megszervezi a Csefusz szabadidõklub saját futórendezvényét, a VIII. Csefusz futóversenyt a tiszta Duna-partért, ami május 10-én, vasárnap, a Madarak és fák napján lesz. Gyülekezõ és nevezés reggel kilenc órától az Ifjúsági Táborban. A nevezési díj egy zsák hulladék, amit a Kis- Duna partjáról kell összegyûjteni. A mostani versenyre már ben is lehet nevezni a címen. Az egyes versenyszámok 11 órától rajtolnak el folyamatosan. Lesz óvodás táv (200 méter), gyermek táv (500 méter) és felnõtt táv (3,7 km és 10 km). A futók végig a Kis-Duna partján futnak értékes tárgynyereményekért. Lesz cipõteszt is, de ezúttal az Asics sportszergyártó biztosítja a legújabb cipõcsodákat. pébé Társasházkezelés Közös képviselet Megbízhatóan, szakszerûen vállaljuk társasházak kezelését, teljes mûszaki, jogi, könyvelési háttérrel! Ajánlatért hívjon bizalommal! Tel.: 06 (20) Jelzálog hitelek Kedvezményes törlesztési lehetõségek! Kiváltásra, vásárlásra, építésre CHF Euro Ft hitelek Tel.: 06 (20) Lövészet Csepeli mesterlövészek Április elején került megrendezésre az Általános és Középiskolások Budapest Bajnoksága lövészetben. A fõvárosi mesterlövészek versenyére a Csepel Lövész Egylet készítette fel a Kék Általános Iskola hét tanulóját, illetve saját sportolóit. A Budapest Bajnokságot április 17-én rendezték meg a Pongrácz úti lõtéren. Az általános iskolások között remekül szerepelt a XXI. kerületi különítmény. A légpuska 20 lövéses versenyszámban a lányoknál egyéni ezüstérmet nyert Márk Anett, bronzérmet szerzett Krasznai Dzsenifer és az ötödik helyen végzett Kövecses Kitti. Az egyéni sikerek után a lányok a csapatbajnokság aranyérmét is elhozták a Márk, Krasznai, Kövecses összeállításban. A lányok egyébként a Kék Általános Iskola diákjai. A fiúk is jól szerepeltek, hiszen a Kulimák, Velicskó, Sárkány trió a csapatverseny küzdelmei után felléphetett a dobogó harmadik fokára, szintén a Kék Általános Iskola diákjaiként. Az egyéni küzdelmekben Velicskó Marcell szerepelt a legjobban: a légpisztoly 20 lövéses versenyszámban lett hatodik helyezett. A legjobb eredményt a középiskolás fiú korosztályban érte el Szabó Máté, aki aranyérmet nyert. A csepeli lövészek remek eredményeiknek köszönhetõen kiharcolták, hogy ötfõs küldöttséggel képviseljék magukat a május 8-ai Országos Bajnokság döntõjén, ahol minden esélyük megvan, hogy hasonlóan jó eredményekkel végezzenek. A sikerekbõl erõt merítve a Csepel Lövész Egylet továbbra is várja a lövészet iránt érdeklõdõ lányokat, fiúkat tíz éves kortól, a Csepel SC Alapítvány sporttelepén, a Béke téren. (pb) ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ Zálogból megmaradt arany ékszerek Ft/gr áron. Lepje meg szeretteit Anyák napjára és ballagásra! Látogasson el hozzánk! Többszáz darabos arany és ezüst ékszerkészletünkbõl biztosan talál kedvére valót. Várjuk Szeretettel PROMT ÉKSZERBOLT-ZÁLOGHÁZ BP. CSEPEL, KOSSUTH L. U (A LOTTÓZÓ ÉS GYÓGYSZERTÁR KÖZÖTT, AZ EGYKORI MUNKÁSSZÁLLÓ ALATT) T.:

9 CSEPP CSEPEL A Csepel újság hirdetési, szolgáltató melléklete 17. SZÁM április 30. Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata (1211 Budapest, Szent Imre tér 3.) pályázatot hirdet a Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Csepeli Szociális Szolgálat (1211 Budapest, Kiss János altb. u. 54.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére. Az intézmény által biztosított ellátási formák: szociális és gyermekjóléti alap- és szakellátások. Az intézményvezető által ellátandó feladatok: az intézmény vezetéséhez, irányításához kapcsolódó tevékenységek ellátása során gyakorolja a jogszabályokban és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatában számára biztosított jogköröket. Pályázati feltételek: - az 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú mellékletének 3. pontja szerinti szakirányú szakképzettség, illetve a 15/1998.(IV.30.) NM rendelet 2. számú melléklete I. rész 1/1. pontja szerinti képesítés, - legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás, a gyermekvédelem, illetve az államigazgatási területen ellátott munkakörben szerzett szakmai gyakorlat, - büntetlen előélet. Előnyt jelent: - vezetői tapasztalat, - intézmény-felügyelet terén szerzett gyakorlat, - a szociális és gyermekjóléti ellátórendszer működtetésének komplex ismerete, - a szolgáltatások integrált működtetése terén szerzett jártasság. A pályázathoz csatolni kell: - részletes szakmai önéletrajzot, a személyi adatok és a legfontosabb foglalkoztatási adatok feltüntetésével, - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - a képesítést igazoló okiratok másolatát, - az intézmény vezetésére, illetve az intézmény szakmai és gazdasági hatékonyságának javítására vonatkozó szakmai programot, - a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség tudomásul vételéről szóló nyilatkozatot, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati eljárásban résztvevők, valamint a képviselő-testület a pályázati anyagát megismerhesse, illetve abba betekinthessen, - a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló évi XXXI. törvény 15. -ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben nem áll fenn. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: a közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, újonnan létesített jogviszony esetén a közalkalmazottak jogállásáról szóló évi XXXIII. törvény [Kjt.] 21/A. (4) bekezdésében foglaltak kivételével 4 hónap próbaidő kikötésével. A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év A magasabb vezetői megbízás kezdő napja: július 1. A magasabb vezetői megbízás megszűnésének időpontja: június 30. Illetmény: a Kjt., valamint a végrehajtására kiadott ágazati Kormányrendelet alapján. A pályázat benyújtásának határideje: május 30. A Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ honlapján történő közzététel napja: április 30. A pályázat benyújtásának módja és helye: a pályázatot zárt borítékban, egy eredeti példányban, Csepeli Szociális Szolgálat intézményvezetői pályázat megjelöléssel Tóth Mihály polgármesternek címezve kell benyújtani Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatá hoz (1211 Budapest, Szent Imre tér 10.). A pályázat elbírálásának határideje: a pályázat benyújtási határidejének lejáratát követő első képviselő-testületi ülés napja. A pályázattal kapcsolatosan információ kérhető Lombos Antal ágazatvezetőtől (Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Ágazat) a es telefonszámon, illetve a címen. Kikelet hogy bealkonyuljon a csalóknak A reményt keltő Kikelet II fantázianevet viseli az a nagyszabású fogyasztóvédelmi akciósorozat, melynek keretében április folyamán közel 25 ezer vizsgálatot végez el majd az együttműködő 11 szakhatóság. A fogyasztóvédőkön (konkrétan a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságon) túl többek között az APEH, a Pénzügyőrség, az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Felügyelőség, a Magyar Élelmiszerbiztonsági Hivatal, az ORFK, a Nemzeti Közlekedési hatóság, valamint a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének munkatársai segítik majd egymást az ellenőrzések során, melyek a húsvéti szezonális termékeken túl a gyermekjátékokra, az ételkiegészítőkre, az idegenforgalmi szolgáltatásokra, az autóalkatrész-kereskedelemre, a színesfém-felvásárlásra, valamint a banki szolgáltatások minőségére koncentrálódnak. Az elérni remélt célok között pedig a fogyasztói érdekek közvetlen védelme ugyanúgy ott szerepel, mint a feketemunka visszaszorítása, a szabályos foglalkoztatás támogatása, végső soron tehát az igazságosabb közteherviselés előmozdítása. A Kikelet II célzott ellenőrzéseinek csepeli tapasztalatairól az akciósorozat befejeztével tájékoztatjuk majd olvasóinkat. A CSEPEL ÚJSÁG FIZETETT HIRDETÉSEKET IS TARTALMAZ, MELYEK VALÓDISÁGÁT A SZERKESZTÕSÉG NEM VIZSGÁLJA, TARTALMÁÉRT FELELÕSSÉGET NEM VÁLLAL.

10 II. Csepp április 30. Csepel Díjmentes hitelügyintézés több mint 20 bankkal, nem csak nálunk vásárolt ingatlanokra! T.: 06 (70) és 06 (70) Eladó házrész, saját kerttel, garázzsal azonnal költözhető! 8,8 mft. T.: 06 (70) Eladó egy 2 szobás 53 nm-es, II. em.-i felújított panellakás a Nyírfa u.-ban. I.ár: 9,2 mft. T.: 06 (70) Cirkófűtéses, tipp-topp lakás, tetőtéri, 69 nm 2+1 félszoba 4 lakásos t.házban 13,5 mft, áron alul. Sürgős! T.: 06 (70) Cirmos stny., 64 nm, fszt-i 2+1 félszobás, cirkófűtéses 12,5 mft. T.: 06 (70) József A. u.-ban jó állapotú 1+2 félszobás 59 nm panellakás 9,9 mft. T.: 06 (70) Csepelen, frekventált helyen újépítésű lakások, 2008 as árakon eladók. T.: 06 (70) Kossuth L. u.-ban eladó 2+2 szobás, felújítandó 70 nm-es lakás. I.ár: 11 mft. T.: 06 (70) A Kiss János altb. u.-ban eladó 72 nm-es, fszt.-i, felújítandó, 2+2 szobás. I.ár: 10,9 mft T.: 06 (70) Eladó egy 1+1-től 2+2 félszobásig panellakás 7.5 mft-tól. T.: 06 (70) Eladó az Ady 3.-ban egy 1+2-es világos konyhás panellakás. I.ár: 8.99 mft. T.: 06 (70) Tejút, 2 szobás, I. em.-i 49 nm-es lakás 9,9 mft. T.: 06 (70) Áruház téren I. em.-i, parkra néző 63 nmes lakás 10 mft. T.: 06 (70) Csillagtelepi gázfűtéses III. em.-i 33 nmes lakás, 1 szoba. 9,3 mft. T.: 06 (70) Nagykonyhás, Szabadság u.-i konvektoros, 1 szobás, II.em.-i, felújított lakás eladó. I.ár: 10.6 mft. T.: 06 (70) Csepp Ingatlan Kft Budapest, II. Rákóczi F. út (Csepel Plaza) Tel.: , Fax: INGATLAN Kertvárosban 100 nöl-es telken, gázcirkós, 2 szobás, teljesen különálló 55 nm-es házrész 17,5 mft-ért eladó. (Kábel TV, telefon van). T.: 06 (20) Eladom vagy elcserélem Szigethalmi, 100 nöl-es, szintes, 2 hálószobás, garázsos családi házamat. Ár.: 14,8 mft. Csere esetén gázfűtéses lakás. T.: 06 (70) Sürgősen eladó 240 nöl-es telek. Parkosított, 52 nm-es ház, teljes berendezéssel. Cserét beszámítok. Kp. esetén engedmény. Ár: 9,8 mft. T.: 06 (70) Árzuhanás! Szigetszentmiklós kertvárosában új építésű, 70 nm ikerház 250 nm kerttel, terasszal, nappalival, három szobával. Májusi költözéssel. Szoc.pol, illetékmentesség. Kulcsrakészen. 16,49 mft. T.: 06 (70) % önerőtől! Csepel-Lakihegy zöldövezetében, új építésű, kertkapcsolatos lakások eladók. 1+2 fél-, 2+2 félszobás elosztásban, BKV buszmegállónál. Beköltözhető! Szoc.pol, illetékmentesség. 9,99 mft. T.: 06 (70) Eladó 61 nm-es 2+1 szobás, II. em.-i konvektoros 14 mft, 47 nm 1+1 szobás konvektoros 11,2 mft. T.: 06 (70) Plázánál 48 nm-es 1+1-es, nagy konyhás, felújított lakás 8.5 mft T.: 06 (70) Szent István úton 1+2-es, 58 nm-es, jó állapotú lakás 9.5 mft. T.: 06 (70) Szt. Imre tér közelében 70 nm-es házrész 200 nm saját telekkel 14.5 mft. T.: 06 (70) Csepel kertváros részén most épülő 4 lakásos sorházak eladók 69 nm-85 nm-ig. Ár: 26 mft-29,9 mft-ig. Ady E. u.-ban eladó egy 1+1 szobás, felújítandó, IV.em.-i panellakás. 7.5 mft. T.: 06 (70) Királyerdőben 6 lakásos sorház 4 lakása még eladó. Az ingatlanok mérettől függően 25 mft és 35 mft között vannak. T.: 06 (70) XXI. Belvárosában eladó egy IV. em.-i panellakás nagyon jó állapotban. 11 mft. T.: 06 (70) Pláza környékén 1+1 szobás jó állapotú panellakás sürgősen eladó. 8,2 mft. T.: 06 (70) Rákóczi Ligetben egy V. em.-i újszerű állapotban lévő lakás 17.6 mft. T.: 06 (70) Plázánál, 48 nm-es 1+1-es nagy konyhás, felújított lakás 8.5 mft. T.: 06 (70) Templom u.-ban eladó 2 szobás, felújított, II. em.-i, tégla, tömbfűtéses lakás. T.: 06 (70) Csepel kertvárosi részén eladó egy ikerház-fél, melynek szuterén részében söröző üzemel. I.ár: 50 mft. T.: 06 (70) Csepel belvárosában eladó egy IX. em.-i, teljesen felújított, 46 nm-es panellakás. I.ár: 8.2 mft. T.: 06 (70) Otthon Centrum 1 mft önerőtől! Szigetszentmiklós központjában buszhoz, hévhez közel, új építésű, bruttó 76 nm-es, téglaépítésű lakás nappalival, 2 hálószobával. Szoc.pol, illetékmentesség. 13,6 mft. T.: 06 (70) Csepelen, Ív u.-ban 80 nm-es kertes házrész eladó. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson frekventált, új építésű, 85 nm önálló ház 16,9 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Szigetszentmiklóson központhoz közeli, új, önálló 62 nm ház 13 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Csepel kertvárosban 580 nm saroktelken eladó 2 szobás, ebédlős, teraszos, jó állapotú, gondozott, kertes családi ház 3 helyiséges tégla melléképülettel, garázzsal, műhellyel. Bővíthető terasz- és tetőtérbeépítéssel. Érdeklődni Kovácsnénál: 06 (30) Szentmiklósi és a Fátra u. sarkán lévő 2 generációs, külön-bejáratú 2 szinten 2 x 1+ félszoba összkomfort nagy teraszokkal, szuterén helyiségekkel, 2 garázzsal, 110 nöl-es telken gáz és vegyes-tüzelésű közp. fűtéssel tulajdonrész eladó. 28 mft. T.: 06 (70) VARGA ÉS CSALÁDJA Ingatlanközvetítõ és Értékbecslõ Iroda Irodáink: 1213 Bp., Hollandi út 93/b. T/fax: , Nyitva: H-P: 10-18h T.: 06 (20) Bp., Zöldfa u. 3. I. 2. T.: T/Fax: Nyitva: h., sze., p.: h; kedd, cs: óráig T.: 06 (20) KEDVEZMÉNYES HITEL, TULAJDONILAPOK AZONNAL! Kiadók összközműves üzemrészek a gyárban, nm-ig. I.ár: 1000 Ft/nm + ÁFA. T.: 06 (20) Kiadó tégla és panellakások, Csepelen 55 eft/hó+rezsi+kaució. T.: , 06 (20) Csepelen, a Piacon, 20 nm-es jó helyen lévő üzlet, ötven éves bérleti joga eladó 7 mft.-ért. T.: 06 (20) Csepelen, különböző minőségű és nagyságú egyedi gázfűtéses téglalakások 9.1 mft 16.5 Ft.-ig. T.: , 06 (20) Csepelen, különböző minőségű és nagyságú panellakások 6.9 mft 14.9 mft.-ig. T.: , 06 (20) Csepelen, a Rózsa u.-ban 400 nm-es építési telek, minden közmű az utcában, 8.9 mft.-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Hajós u.-ban 32 nm-es gázfűtéses lakás, tárolóval, kertrésszel 9.4 mft.-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Krizantém u.-ban, magasföldszinti 84 nm-es, 3+1 félszobás, erkélyes, extrán felújított, átalakított lakás tárolóval 14.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Cirmos stny.-on, III. em.-i 70 nm-es, 2+2 félszobás, beépített erkélyes, felújított, gázcirkós lakás, tárolóval 16.5 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepelen, a Nyuszi stny.-on, szinte új, emeleti belső 2 szintes, 125 nm-es, 3+1 félszoba nappalis, dupla erkélyes, 2 fürdőszobás, egyedi gáz hőmennyiségmérős lakás, gépkocsi beállóval 26.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepel határában, az M0 közelében, a Komadűlőben, bekerített, 570 nm-es, gondozott üdülőtelek, 50 nm-es lakható épülettel eladó 11.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel Szilvafa u.-ban, zártkertben, bekerített, 540 nm-es, telek, 34 nm-es lakható épülettel eladó 11.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel Magyar u.-ban, 2 lakásos házban, 84 nm-es, 2 szobás, jó állapotú házrész, kocsibeállóval 14.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Csillagtelepen 2 szobás gázcirkós, egyszintes betonfödémes felújított tetős ház, 530 nm-es összköz-műves telekkel 20.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kondor u.-ban, felújítás alatt lévő 70 nm-es, komfortos ház, 140 nöl-es, telekkel, garázzsal, 30 nm-es garzonnal, pincével 25.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, Királyerdőben, új építésű négylakásos kertes házban, 2 szintes, 80 nm-es, 3 szoba-nappalis lakás, 2 fürdő WC, összközműves telekrésszel 26.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Királyerdő u.-ban, 80 nm-es, 2 szobás ház, 160 nöl-es, összközműves telekkel, garázzsal, tárolóval 28.5 mft-ért. 20) Csepelen, a Szent L. u.-ban, felújított 70 nm-es, 2 szobás ház, 160 nöl-es, összközműves telekkel, kocsibeállóval, 36 nm-es külön épülettel, tárolóval 27.9 mftért. T.: 06 (20) Csepelen, a Szentmiklósi úton, 2 szintes, 2 lakásos ikerház-fél, 100 nöl-es, összközműves telekkel, garázsokkal, kocsibeállóval, tárolóval 27.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, az Uzsoki u.-ban, fiatal 100 nm-es, galériás, 3 szoba-nappalis ház, 200 nöl-es, közműves telekkel, 3 kocsibeállóval, tárolóval, pincével 32.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Mária királyné u.-ban, 212 nöl-es telken belső lépcsős 2 generációs 5 szoba-2 hálófülkés gázcirkós, jó állapotú ház, 2 garázzsal, melléképülettel, pincével 33.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Damjanich u.-ban, 2 generációnak is jó, 170 nm-es, 4 szoba-nappalis felújított ház, nagy garázzsal, melléképülettel, 230 nöl-es telekkel 34.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Kertvárosban, 300 nöl-es összközműves telken 3 szoba-nappalis gázcirkós, felújítandó ház, nagy garázzsal, melléképülettel 34.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Badacsony u.-ban, 155 nöl-es telken, 2 ház, 45 és nm-esek, összesen 4 szoba-nappalis gázfűtéses, 2 garázzsal, melléképülettel, pincével 34.9 mft-ért. T.: , 06 (20) Csepel, Kertvárosban, új építésű négylakásos kertes házban, 100 nm-es, 2 szobanappalis, amerikai konyhás, gázcirkós extra lakás, kocsibeállóval, terasszal, telekrésszel 35,9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Tigris u.-ban, 2 generációs, 140 nm-es, 4 szoba-télikertes ház, garázzsal, pincével, melléképülettel, 195 nöl-es telekkel 37.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepelen, a Kölcsey u.-ban, 2 generációs, dupla komfortos, 170 nm-es, 3+2 szobás ház, garázzsal, melléképülettel, 150 nöl-es telekkel 38.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Királyhágó u.-ban, 152 nöl-es telken, 230 nm-es, 3 generációs, 5 szobanappalis gázcirkós, jó állapotú ház, 2 garázzsal, melléképülettel, pincével 39.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Hollandi végén, vízparti 120 nöles, közműves telken 3+2 félszoba-nappalis geotermikus fűtésű, 3 éves 2 szintes, 180 nm-es ház, nagy garázzsal 39.9 mftért. T.: 06 (20) Csepel, Királyerdőben, 235 nöl-es összközműves telken 135 nm-es, 2 lakásos, külön-bejáratú, összesen 4.5 szobás gázfűtéses, nagyrészt felújított ház, pincével, garázzsal 41.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Kertvárosban, 300 nöl-es összközműves telken 120 nm-es, 4 szoba-nappalis gázcirkós, felújított ház, garzonnal 44.9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel, Kertvárosban, 230 nöl-es összközműves telken 136 nm-es, 3 szoba-nappalis gázcirkós, teljesen felújított ház, 28 nm-es külön-bejáratú irodával, 60 nm-es pincével, garázzsal, medencével, extrákkal 49.9 mft-ért. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson, 200 nöl-es összközműves telken 80 és 90 nm-es, 3 szoba-nappalis gázcirkós, új építésű ikerház, telekhányaddal 20.5 mft és 22.5 mft-ért. T.: 06 (20) % önerőtől! Csepel-Lakihegy kertvárosában. Új építésű, sorházi, 70 nm-es lakás nappalival, három hálószobával, nagy kerttel, BKV buszmegálló közelében. Beköltözhető. Szoc.pol, illetékmentesség. 15,990 mft. T.: 06 (70)

11 2009. április 30. Csepp III. Csepel DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Iroda: Bp. XXI. Kossuth L. u. 87. (a sétáló utca melletti üzletházban) Nyitva: H-CS: 9-18-ig, P: 9-14-ig. Ügyfeleinknek keresünk csepeli gázfűtéses öröklakásokat, családi házakat. Lakása, háza, telke eladásáig minden költség minket terhel. T.: 06 (30) , 06 (20) , 06 (70) , 06 (20) Tel./Fax: Kiadó központi, új 1,5 szobás, erkélyes, kocsibeállós öröklakás 70 eft+ rezsi. T.: 06 (70) Templom u.-i kétszobás öröklakás 9.3 mft-ért. T.: 06 (70) Csillagtelepen 70 nm-es kétszobás ház 26,8 mft-ért eladó. T.: 06 (70) nm-es garzon a Krizantém u.-ban mft-ért. T.: 06 (70) félszobás panellakás 8.7 mft. T.: 06 (70) nm-es iroda a TESCO-nál eladó 2.4 mft-ért. T.: 06 (70) Városközponti 1+2 félszobás panellakás 9,4 mft. T.: 06 (30) Garzonlakás 7.5 mft-ért a központban. T.: 06 (30) Eladó egy 32 nm tetőteres pincés, teraszos, fürdőszobás, éjjeli árammal fűthető kőház 1400 nm telekkel, Sóshegyen. I.ár: 12 mft. T.: 06 (20) József A. u.-i, nm-es, másfélszobás házrész, leválasztott telekrésszel (tetőtér-beépítési, kocsi-beállási lehetőség) eladó. 13,9 mft. T.: 06 (20) Csepelen 3 szobás összkomfortos családi ház 170 nöl-es telekkel eladó. Garázs kialakítható. I.ár: 19 mft. Érdeklődni 17 óra után a /4107-es melléken lehet. Piaci ár alatt eladó Lakihegyen szép családi ház, 2 generációs, összközművel. 1+2 félszobás, felújított lakást beszámítok 10 mft-ig. T.: 06 (70) Új építésű 2 ill. 3 lakásos társasházak a Királyerdőben! Júliusi költözéssel nm-ig kulcsrakészen, extrákkal! A szoc.pol még igénybe vehető! T.: 06 (20) Eladó tulajdonostól Csepel kertvárosában 100 nm-es pincével ellátott három szoba összkomfortos, jó állapotú családi ház 175 nöl-es telken, garázzsal. I.ár: 27,5 mft. T.: 06 (30) Csepelen, Kórus u.-ban 160 nöl-es telek kis házzal eladó. I.ár: 15,5 mft. T.: 06 (20) Szent László u.-ban eladó 133 nöl-ön 130 nm-es, kétszintes, 3 + nappalis, 1993-as építésű, önálló, szaunás ház nagy szuterénnel, garázzsal. I.ár: 41,9 mft. T.: 06 (20) Összeköltözők figyelem! Eladó Szigetszentmiklóson, 2005-ben épült ikerház (85-85 nm) első tulajdonostól. I.ár: egyben 36 mft, külön-külön megegyezés szerint. T.: 06 (20) , 06 (20) Halásztelken, Spar-hoz közel eladó új, 85 nm-es, háromszobás ikerház + 15 nm fedett terasszal, 350 nm telekrésszel, kocsi-beállóval. Érdeklődni: 06 (20) Kolozsvári u.-ban 3 szobás rendezett ház 150 nöl telken 26,9 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Csalitos lakóparkban új, 90 nm sorházi lakások 16 nm garázzsal, kerttel, befejezés előtt és kulcsrakészen 27,5 mfttól eladók. T.: 06 (20) Királyerdő közepén 2x4 szobás kétlakásos családi ház nagy telekkel 36 mft. T.: 06 (20) Boráros téren 89 nm-es, 2+1 szobás, II. em.-i gázfűtéses polgári lakás 25 mft. T.: 06 (20) Nyírfa u.-ban 33 nm-es, erkélyes, I. em.-i, garzonlakás 7,9 mft. T.: 06 (20) Csepel-központban 23 nm tárolók vegyes (!) használatra 3,8 m Ft-ért eladók, vagy kiadók. T.: 06 (20) Kiadó/eladó Aradi vértanuk úton modern ötszobás családi ház. 150 eft/hó, vagy 37 mft. T.: 06 (20) Völgy u.-ban, konvektoros, 39 nm-es, egyszobás, erkélyes lakás, parkolóval, 9,8 mft. T.: 06 (30) DÉLPESTI INGATLANCENTRUM Csepeli sóderbányai tavakon táj- és természetvédelmi területen, új építésű, 70 nm-es, tetőtérbeépítéses exkluzív nyaraló 110 nöl-es, szép, parkosított telken állandó lakhatásra is alkalmasan eladó 13 mft-ért. T.: 06 (20) Családi ház az üdülősoron a Duna partnál, tulajtól 36 mft i.áron eladó. Csak sms: 06 (30) Akciós áron, Királyerdőben, 4 szobás, 140 nm-es ház, 640 nm-es telekkel, kocsibeállóval, garázzsal, és 80 nm-es műhellyel eladó. 28 mft. T.: 06 (30) Kertvárosban 100 nöl-es telken 130 nmes, felújított, nappali + 3 hálószobás ikerház-fél eladó. I.ár: 22,9 mft. T.: 06 (20) Soroksáron vízparti családi ház nagy kerttel eladó. T.: 06 (20) Eladó Csepelen 1+2 félszobás, 82 nm-es ikerház-fél 150 nöl-es telekhasználattal, garázzsal, medencével, klímával. I.ár: 23,9 mft. T.: 06 (70) Csepel kp-i kertvárosi részén 2 szobás felújítandó ház 540 nm-es telken sürgősen eladó. I.ár: 19 mft. T.: 06 (20) Királyerdőben, 2 szobás, nagykonyhás, 62 nm-es ház, 38 nm-es műhellyel, 531 nm-es telken eladó. I.ár: mft. T.: 06 (30) Iskola téren 2 generációs 160 nm-es, 5 szobás ház 533 nöl-es telken eladó. Kisebb csere is érdekel! I.ár.: 38 mft. T.: 06 (20) Új építésű ikerház Királyerdőn, 3 szoba nappalis, nettó 103 nm + 20 nm teraszos, eladó 34,9 mft-ért, 120 nöl-es telekkel. Opciósan dupla garázs, 35 nm, 1 mft-ért hozzá! T.: 06 (20) Halásztelken, új építésű, 96 nm-es, 4 szobás, 2 fürdőszobás sorház eladó kertkapcsolattal, dupla kocsibeállóval. I.ár: 23 mft. T.: 06 (30) Árpád u.-ban, 1000 nm telken 3 szobás ház 29 mft. T.: 06 (30) Királyerdő úton 160 nöl telken, 80 nm-es, nagyon jó állapotú ház, üzleti helyiséggel eladó. Nagyobb csere érdekel! Iár: 27 mft. T.: 06 (20) Csepel Rózsadombján 150 nöl telken 60 nm, 2 sz. felújítást igénylő cs. ház i.ára: 16,8 mft. T.: , 06 (30) É l e t h á z Bt. Ingatlan, Hitelügyintézés 06 (70) Ingatlan + Hitel T.: 06 (70) Királymajorban: 58 nm-es, felújított panellakás új konyhabútorral: 8,99 mft. Erdősoron 2 szobás betonfödémes ház 160 nöl-ön: 17,8 mft. Királyerdőben: 4 szobás, vállalkozásra is alkalmas ház: 34,9 mft, műhellyel, pincével, 2 szobás jó állapotú iker-fél: 18,3 mft, 86 nm-es iker-fél (új): 28,5 mft. Kertvárosban 100 nm-es ház 200 nöl-ön: 27,9 mft. Központban: 3 szobás panellakás: 11,9 mft, Kertes téglagarzon: 7,7 mft. 75 nm-es kertes lakás: 13,9 mft, 44 nm-es kertes lakás gépkocsi tárolóval: 8,8 mft. Zártkerti ingatlanok kp-ért: 2 szobás, befejezésre váró ház 150 nöl-ön: 5 mft, 1 szobás 145 nöl-ön: 6,3 mft, 2 szobás 100 nöl-ön: 7,2 mft, 90 nm-es 140 nöl-ön: 7,2 mft. Királyerdőben 3 lakásos, új építésű társasházban eladó 75 nm-es, 1+2 szobás lakás kerttel 22,9 mft-os i.áron, valamint 105 nm-es, 2+2 szobás lakás garázzsal, kerttel 29,9 mft-os i.áron. Szoc.pol. és hitelügyintézéssel. T.: 06 (20) Bp. XX. Alkotmány u.-ban eladó 65 nm, 1+2 félszobás családi házrész, kétlakásos udvarban. I.ár: 13,5 mft. T.: 06 (20) Mária királyné úton 790 nm-es telken 95 nm-es, 3 szobás családi ház eladó 22,5 mft. T.: 06 (20) Soroksáron csendes környezetben, ikerház eladó. T.: 06 (20) Badacsonyi u.-ban új építésű, 106 nmes ikerház-fél nyárvégi átadással, teljes extrával eladó. I.ár: 33 mft. T.: 06 (20) Csepelen Bajcsy Zs. u.-ban, kétlakásos családi ház fele, felújított, 71 nm-es, 1,5 szoba + hallos, gázfűtéses, pincével, a hozzátartozó 75 nöl-es telekhányaddal, gk. beállóval, sufnival 17,9 mft i.áron eladó. T.: 06 (30) , Csepelen, Damjanich u.-ban 58 nm ikerház fele üzlethelyiséggel eladó. I.ár: 18,8 mft. T.: 06 (70) Szent L. u.-ban, 3 szobás, 70 nm-es, teljesen felújított (új nyílászárók, új külső szigetelés, új tető, új burkolatok) ház eladó garázzsal, 433 nm-es telken. I.ár: 28 mft. T.: 06 (30) Áron alul eladó Királyerdőben 104 nm lakóterületű, igényesen kialakított, tetőtérbeépítéses ikerházrész kis telekkel. I.ár: 19,8 mft. T.: 06 (20) Lakihegyen, 63 nm-es, 2 szobás, jó állapotú családi ház eladó garázzsal 870 nmes telken. I.ár: 13.8 mft. T.: 06 (30) Kétkomfortos, 6 szobás ház (felújított), 35,9 mft i.áron eladó. T.: 06 (20) Csepelen, mellékutcában 4+2 szobás családi ház eladó. T.: 06 (20) Eladó tulajdonostól csillagtelepi, kétszintes, 145 nm családi ház. T.: 06 (30) Kertvárosban 106 nm-es, 2+2 szobás, új építésű ikerház-felek kerttel, júliusi átadással eladók. Szoc.pol. és hitelügyintézéssel. I.ár: 32,5 mft. T.: 06 (20) Szoc.pol támogatott forinthitel és lakásbeszámításra utolsó lehetőség! Királyerdőn új építésű ikerház, nappali + 4 lakóhelyiséges, garázsos, duplakomfortos (2 fürdőszobás) 104 nm-es, (terasszal) igényes kivitelezésben (egyedi fa nyílászárók, padlófűtés stb.) 200 nm-es telken eladó 29,9 mft-ért. T.: 06 (20) Eladó kertvárosban 180 nöl telken 94 nm-es, 2 sz. hallos, téglaépítésű cs. ház. I.ár: 25 mft. T.: , 06 (30) Szigethalmon, 5 éve épült, 69 nm-es, 1+3 félszobás, kertkapcsolatos sorház eladó 22 nm-es garázzsal. I.ár: 13.7 mft. T.: 06 (30) LAKÁS Csendes, parkos környezetben Csillagtelepen, jó közlekedéssel, 46 nm-es, 1,5 szobás, átlagos állapotú fszt.-i lakás eladó. Közelben orvosi rendelő, közért, posta, gyógyszertár stb. I.ár: 9,2 mft. Érdeklődni: 06 (30) Csepelen a Királymajorban 1+2 félszobás, felújított, VIII. em.-i lakás eladó. 9,6 mft. T.: 06 (70) Csepel, Árpád u.-ban 46 nm, 1,5 szobás, I. em.-i, gardróbszobás, új műanyagablakos, felújítandó, tehermentes panellakás eladó. I.ár: 7,5 mft. T.: , 06 (30) , 06 (30) Királymajorban 58 nm-es, 1+2 félszobás lakás eladó. Ár: 9,5 mft. T.: 06 (70) Csepelen a József Attila u.-ban 1+2 félszobás, ebédlős, VI. em.-i, 58 nm-es, teljesen felújított öröklakás 9,1 mft-ért azonnal beköltözhetően eladó. T.: 06 (30) Tulajdonostól Csepelen négyemeletes házban II. em.-i garzonlakás jó állapotban eladó. I.ár: 8,5 mft. Vagy kiadó: bútorozott, azonnal költözhető, 45 eft albérleti díj + rezsi. T.: 06 (20) félszobás, 59 nm panellakás a Szt. Imre térnél eladó 8,1 mft-ért. T.: 06 (20) Eladó! Csepelen a Kolozsvári u.-ban 51 nm, 1+ félszobás, fszt.-i, gázfűtéses lakás. T.: vagy 06 (20) Erzsébeti, VI. em.-i 45 nm lakás felújított állapotban eladó. T.: 06 (30) Kettőt 17,5 mft-ért. Emeletnyi különbséggel 50 és 70 nm-es lakások eladók, külön is! T.: 06 (20) Piaci ár alatt Csepel központjában eladom vagy kisebbre cserélném félig felújított, vízórás, 52 nm-es panellakásom. 8,7 mft. T.: 06 (30) Piaci ár alatt, négyemeletes ház I. em.- én, felújítandó, jó beosztású, világos, kedvező fekvésű, alacsony rezsijű (panel plusz program), 55 nm-es, 2 szobás, összkomfortos lakás a Reggel u.- ban eladó. 8,5 mft. T.: 06 (30)

12 IV. Csepp Csepel április 30. Erdősor u.-ban, magas fszt.-i, 84 nm-es, jó állapotban lévő, 3,5 szobás, amerikai konyhás lakás tulajdonostól eladó. I.ár: 15 mft. T.: 06 (20) Csepelen, Csillagtelepen, I. em.-i, 43 nmes, kis rezsijű, egyedi gázfűtéses, szoba konyha komfortos, erkélyes, parkra néző lakás eladó! T.: 06 (30) Eladó a Nap u.-ban 55 nm-es, 2 szoba hallos, jó állapotú lakás. A szobákat parketta, a többi helyiséget járólap borítja. A konyhában új, beépített bútor van. I.ár: 10 mft. T.: 06 (20) Csendes, parkos környezetben Csillagtelepen, jó közlekedéssel, 46 nmes, 1,5 szobás, átlagos állapotú fszt.-i lakás eladó. Közelben orvosi rendelő, közért, posta, gyógyszertár stb. I.ár: 9,2 mft. Érdeklődni: 06 (30) A Béke téren, 2 szobás, 55 nm alapterületű lakás téglaépületben eladó. (vízórás, egyedi fűtéses, azonnal költözhető). I.ár: 11,9 mft. T.: 06 (30) félszobás, erkélyes, felújított panel öröklakás központi helyen eladó. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (70) Csepelen a József A. u.-ban 1+2 félszobás, ebédlős, VI. em.-i, 58 nm-es, teljesen felújított öröklakás 9,5 mft-ért, azonnal beköltözhetően eladó. T.: 06 (30) Csepel zöldövezetében, a Reggel u.- ban négyszintes ház III. em.-én, 2 szobás, 55 nm-es, parkra néző, világos, csendes, felújított panellakás eladó. Kerámialapos tűzhely, járólap, biztonsági acél ajtó. Iskola, bevásárlás, közlekedés kiváló. T.: 06 (30) Csepel Királymajor; Katona J. u.-ban 58 nm-es, 1+2 félszobás, étkezős, új konyhabútoros, felújított, III. em.-i öröklakás eladó. T.: 06 (20) Nap u.-ban 55 nm, felújított, 2 szobás, étkezős panellakás eladó. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (20) Eladó Csepelen, Simon Bolivár stny.-on, III. em.-i, 53 nm-es, igényesen kialakított lakás. Ár: 10,5 mft. A kerületben a sétányokon csere is érdekel, 60 nm-nél nagyobb. Ráfizetek. T.: 06 (20) , este: Kossuth L. u.-ban 53 nm 2 szobás szépen felújított lakás SOS!! eladó. Ár: 8,55 mft. T.: 06 (20) Csepelen jó közlekedésnél 1+2 félszobás felújítandó erkélyes lakás eladó. I.ár: 7,9 mft. T.: 06 (20) Királymajorban 1+2 szobás X. em.-i panellakás 9,8 mft. T.: 06 (30) Egyedi fűtésű 2 szobás felújított klímás lakás eladó. I.ár: 10,8 mft. T.: 06 (20) Bánya u.-ban 84 nm-es, 3 szobás, teljesen felújított, mediterrán stílusú, fiatalos, világos lakás beépített bútorokkal eladó. Irodának is kiválóan alkalmas! I.ár: 14,5 mft. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban garzon eladó. T.: 06 (20) Csillagtelepen, 1 szobás, 35 nm-es, szép állapotú téglalakás eladó. I.ár: 9.2 mft. T.: 06 (30) Ady E. út elején 55 nm-es 1+ 2 félszobás, felújított panellakás 10,6 mft-ért eladó. T.: 06 (30) Gázcirkó fűtésű, 2+ félszobás, nagy erkélyes, csendes, parkra néző II. em.-i lakás 13,3 mft. i.áron eladó. T.: 06 (20) Csepelen 3 szobás, gázfűtéses téglalakás eladó. I.ár: 13,2 mft. T.: 06 (30) Budapest XXI. ker. Árpád úti, II. em.-i 1,5 szobás lakás eladó, vagy debrecenire cserélendő. T.: 06 (30) , 06 (52) Háromlakásos társasházban új építésű, teli extrás (nettó) nm lakások eladók mft-ig. T.: 06 (20) Cirmos stny.-on, 2+1 félszobás, 64 nm-es, jó állapotban lévő, cirkófűtésű téglalakás eladó. I.ár: 12.5 mft. T.: 06 (30) XXI. ker.-ben tulajdonostól eladó 1+2 félszobás, 56 nm-es, III. em.-i, igényesen felújított tehermentes panellakás. Szobák parkettásak, konyha, fürdőszoba, előszoba járólapos, új radiátorok, új redőnyös műanyag nyílászárók, teljesen felszerelt ablakos konyha, beépített bútorok. Ár: 8,9 mft. T.: 06 (30) Kossuth L. u.-ban 72 nm-es, 2+1 szobás panellakás 9,3 mft. T.: 06 (30) Csillagtelepen 2 szobás, 56 nm-es gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 11,6 mft. T.: 06 (20) Erdősor u.-ban 55 nm, 2 szobás, jó állapotú lakás eladó. Ár: 7,9 mft. T.: 06 (20) Négyszintes házban 64 nm lakás 9,9 mft-ért eladó. T.: 06 (20) Bp. XXI. Zrínyi u.-ban 1+2 félszobás panel, 53 nm, eladó. I.ár: 9,5 mft. T.: 06 (20) Bordás u.-ban, 2 szobás téglalakások eladók. T.: 06 (30) Mázoló u.-ban 2 szobás, fszt.-i felújított lakás reális áron eladó. T.: 06 (20) Csepelen tulajdonostól eladó / kiadó Bánya u.-i, I. em.-i, 53 nm-es, 2 szobás, erkélyes lakás 10 nm pincével. Ár: 8,96 mft, illetve 50 eft + rezsi. T.: 06 (20) Téglaházban 1 szobás gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 8,6 mft. T.: 06 (20) Mediterrán hangulatú, igényes, 56 nm, 2 szoba hallos lakásunk eladó. Négyemeletes, csillagtelepi, klíma, nagy erkély, tároló. 11,5 mft. Csepeli családi ház érdekel. T.: 06 (70) félszobás, panelprogramos lakás műanyag ablakokkal eladó Ár: 9,5 mft. T.: 06 (20) Katona J. u.-ban 1+ félszobás, fszt.-i, téglaépítésű, gázfűtéses lakás eladó. I.ár: 10,89 mft. T.: 06 (20) Ady E. úton VII. em.-i, 1,5 szobás, tehermentes öröklakás eladó. I.ár: 7,7 mft. T.: 06 (30) , 06 (30) Ingatlanközvetítők kíméljenek. Csepel centrumában, jó közlekedéssel, 52 nm-es, 2 szobás, gázfűtéses, I. em.-i téglalakás pincével, parkolási lehetőséggel 12,3 mft-ért eladó. T.. 06 (30) Merkúr u.-ban mfsz.-i garzon, üres, konvektoros, kitűnő állapotban 8,3 mft és II. em.-i 7,7 mft. T.: 06 (20) Kertvárosban, 2 szobás, 54 nm-es, jó állapotú, gázfűtéses, téglaépítésű lakás eladó. I.ár: mft. T.: 06 (30) Csepelen eladó a Katona J. u ben a piactól pár percre, felújított, I. em.-i, másfélszobás, gázfűtéses, parkra néző, erkélyes lakás. I.ár: 12,5 mft. Csepelen csere kertes ház 19 mft-ig. T.: 06 (30) Csillagtelepen, Merkúr u.-ban, kertes, téglaépítésű társasházban 69 nm-es, II. em.-i, 2 szobás, gázkonvektoros lakás garázzsal eladó. Lakás: 13,5 mft. Garázs: 1,5 mft. T.: 06 (30) Áruház téren eladó beépített erkélyes, felújított, 52 nm, 2 szobás, parkra néző VIII. em.-i lakás 7,9 mft-ért. T.: 06 (20) Csepel-Csillagtelepen négyemeletes ház I. em.-én, 64 nm-es, 2 és félszobás, részben felújított lakás eladó. I.ár: 11,4 mft. T.: 06 (20) CSERE Elcserélem önkormányzati 1,5 sz. lakásomat nagyobbra csepeli. T.: , 06 (30) KIADÓ Csepelen családi házban önálló összkomfortos lakások brigádoknak kiadók. 500Ft / fő. T.: 06 (30) Kiadó vagy eladó az Ady E. úton egy 55 nm-es, 1+2 félszobás, erkélyes lakás 50 eft/hó + rezsi, 1 havi kaució. T.: 06 (20) Pulis stny.-on, I. em.-i, 64 nm-es 2+ félszobás, azonnal költözhető lakás kiadó. 60 eft + rezsi + kaució. T.: 06 (30) Kiadó Csepel központjában a Kossuth L. u.-ban (a volt munkásszálló épületében), II. em.-en, most felújított 42 nm-es, csendes lakás klímával. Részben bútorozott, alacsony rezsijű. T.: 06 (30) Csepelen 2 szoba összkomfort kiadó tulajdonostól. 50 eft + rezsi + 2 havi kaució. Rendezett környezet. T.: , Béke téren 1 szoba összkomfortos lakás kiadó. T.: , 06 (30) Kiadó garzonlakás, 24 nm-es, azonnal költözhető, kertvárosban, 35 eft/hó + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (70) Önálló házrész kiadó. T.: 06 (30) , 06 (30) Csepelen családi házas övezetben 1+ félszobás, bútorozott lakás kiadó. Kábeltévé, internet van. 50 eft + rezsi, 2 havi kaucióval. T.: 06 (30) ,5 szobás, gázfűtéses, csillagtelepi öröklakás bútorozatlanul kiadó júniustól 50 eftért. T.: 06 (20) Kiadó! Csepel központjában kétszobás lakás 50 eft/hó + rezsi, csak hosszú távra, két hónap kaució szükséges. T.: 06 (30) Csillagtelepen, III. em.-i, gázkonvektoros, bútorozatlan garzonlakás hosszútávra kiadó 45 eft + rezsi. 1 hónap kaució. T.: 06 (30) XXI. Királyerdőben 90 nm-es kertes ház 65 eft + rezsiért kiadó. T.: 06 (20) Csepelen bútorozott szoba kiadó egyedülállónak. T.: 06 (30) Egyszoba összkomfort kiadó füstmentes férfi részére. T.: 06 (30) Olcsó, komfortos lakás teljeskörűen felszerelve, igényes nő részére, beköltözhetően kiadó. T.: 06 (30) , 06 (70) Árpád úton, felújított kétszobás fszt.-i lakás kiadó. 50 eft. T.: 06 (30) Albérlet kiadó brigádok részére, akár számlával. T.: 06 (20) Kiadó 45 nm-es, berendezett lakás a TESCO mellett. 50 eft/hó + rezsi + 1,5 hó kaució. T.: 06 (20) Kiadó Csepelen, Rákóczi úton lévő, IX. em.-i 46 nm-es, másfélszobás bútorozatlan lakás májusi költözéssel. Bérleti díj 50 eft + rezsi/hó. Érdeklődni munkaidőben a ; telefonon lehet. Házrész kiadó. T.: 06 (30) Csepelen 14 nm-es mini garzon kiadó 25 eft/hó+ rezsi/1 hónap kaució. T.. 06 (30) Csepel központjában az Árpád u.-ban panelház VII. em.-én felújított, 22 nm-es szoba kiadó 45 eft rezsivel + 1 hónap kaució. T.: 06 (70) Csepelen, családi házban külön-bejáratú lakás kiadó. 50 eft + rezsi/hó. T.: 06 (20) Ágybérlet Csepelen jó közlekedés mellett, olcsó áron. T.: 06 (20) szoba kiadó 1 személynek. T.: Csepelen a Kossuth L. u.-ban III. em.-i, 2 szobás, erkélyes, üres lakás kiadó. T.: 06 (56) Kiadó igényes szállás családoknak, cégeknek, pároknak, brigádoknak Csepelen. T.: 06 (20) Csepelen bútorozott szoba kiadó egyedülállónak. T.: 06 (30) Férfiaknak, brigádoknak szoba kiadó. T.: 06 (30) Kertes kis ház kiadó. T.: 06 (30) Csillagtelepen, Mars u.-ban I. em.-i, 1 szobás, konvektoros lakás kiadó. 45 eft + rezsi. T.: 06 (30) Katona J. u.-ban, piac mellett, másfélszobás, részben bútorozott, gázkonvektoros lakás hosszútávra kiadó. 60 eft + rezsi + 2 hónap kaució. T.: 06 (20) Csepelen a Csikó stny.-on, I. em.-i, egyszobás, összkomfortos lakás hosszútávra kiadó. T.: 06 (30) Kiadó Csepelen, Tejúton, 2 szobás, komfortos, gázkonvektoros, bútorozott lakás hosszabb távra. 55 eft + rezsi / hó. T.: 06 (20) Csillagtelepen 2 szobás panellakás kiadó. T.: 06 (30) Csepel Csillagtelepen 35 nm, téglaépítésű, konvektoros, bútorozott, fszt.-i lakás kiadó. 45 eft + rezsi + 2 havi kaució. T.: 06 (20) , 06 (30) Csepelen bútorozott szoba albérletbe kiadó. T.: 06 (20) , 06 (70) Kiadó! 2 szobás gázfűtéses IV. üres lakás 55 eft + kaució. Érdeklődni: 06 (30) GARÁZS Csepelen a temető melletti soron garázs eladó! Műhelynek, raktárnak is. T.: 06 (20) , 06 (70) Garázs eladó a temető melletti garázssoron. T.: 06 (30) Garázst bérelnék a Széchenyi és Szent I. u. környékén. T.: 06 (70) TELEK 890 nm-es telek faházzal, villannyal, fúrt kúttal, kerítve eladó. Nem zártkert. T.: 06 (70) Halásztelken 210 nöl építési telek tulajdonostól 10,5 mft.-ért eladó. T.: 06 (20) Csepelen, közel a Dunához építési telek eladó. T.: 06 (20)

13 2009. április 30. Csepp V. Csepel Csepeli útnál Duna Holding mellett 1300 nm zártkerti telek 1,8 mft. T.: 06 (30) Most vegyen telket! Megindult a központi szabályozási terv. 37 millió euró útra, csatornára. T.: 06 (70) Eladó telek Sóshegyen (zárt kert Szellős u H szám) nm-es, szőlő gyümölcsös. Szoba. Konyha, villany, fúrt kút van. I.ár: 4,5 mft. T.: Eladó Csepel és Szigetszentmiklós között a Kavicsos tavaknál 285 nöl gondozott zártkert szőlővel, gyümölcsfákkal és 17 nm-es faházzal. Víz, villany van. Ár: 6,5 mft. T.: 06 (20) Halásztelken olcsó, beépíthető telek eladó. T.: 06 (20) Szigetszentmiklóson építési telek eladó. T.: 06 (20) Csepel centrumában 837 nm-es, lakás és vállalkozás céljára egyaránt alkalmas közműves építési telek eladó. 20 mft. T.: 06 (30) Szigetszentmiklós- Lakihegy telek eladó nm, 430 nöl. Ár: 1,5 mft. T.: 06 (70) Agárdon vízközeli 1 szobás apartman folyamatosan kiadó, eladó. T.: 06 (20) Építési telek eladó a Tihanyi lakóparknál, tulajdonostól nm, összközmű, ikerháznak is alkalmas. T.: 06 (70) ÜDÜLÉS Óriási! Akciós wellness utak: Zalakaros, Sopron, Balatonfüred. Hívjon: 06 (20) Szelidi-tónál vízparti, összkomfortos nyaraló kiadó. T.: 06 (20) , ÜZLET Csepelen, jelenleg is működő 100 Ft-os jellegű bolt (30 nm) átadó. T.: 06 (30) nm tetőteres üzlethelyiség kiadó vagy eladó. T.: 06 (20) nm-es üzlethelyiség a Kossuth L. utcai üzletsoron kiadó. T.: 06 (20) nm-es irodák, Csepel Művek bejáratánál kiadók. T.: 06 (20) nm-es pince-raktár kiadó Csepel központjában. T.: 06 (30) Királyerdőben 10 x 5,4 m-es műhely lakatos vagy egyéb tevékenységre kiadó. T.: , 06 (20) nm-es iroda bútorozva, vagy üresen kiadó-eladó Csepel központjában. T.: 06 (30) OKTATÁS Barátkozás a számítógéppel. Internet, levelezés. Érdeklődő kezdőknek, idősebbeknek, civileknek. Dán Zsuzsa 06 (30) Német, történelem, földrajzoktatás. T.: 06 (30) Egyéni igényekhez igazodó angoloktatás, nyelvvizsga előkészítés cégeknek is. T.: 06 (70) Angol anyanyelvű, gyakorlott nyelvtanár angoltanítást vállal, helyben, Csepelen, kezdőknek, haladóknak és felsőfokon. T.: Martin Baker, 06 (70) Matematika-, fizika-, olasz, angoloktatás. T.: , 06 (30) Angoloktatás kezdőtől. Gyerekeknek háznál is. T.: 06 (30) Matematika, fizika, kémia korrepetálás! T.: Diplomás angoltanár nyelvoktatást és korrepetálást vállal. T.: 06 (20) Biztonsági őr tanfolyam a Csepeli Munkásotthonban. Részletfizetéssel, fegyvervizsgával. T.: /14, 06 (20) EGÉSZSÉG Dr. Kulcsár Anna bőrgyógyász főorvos magánrendelése a XXI. Ady E. út 17. fszt. Bejelentkezés. T.: 06 (20) A leghatékonyabb fogyás fekvő infraszaunával a Béke térnél, válságbarát árakkal. T.: 06 (70) Gyógytorna. Kérésére otthonában. T.: 06 (70) Jóga. T.: 06 (70) Tánciskola. T.: 06 (70) Márciustól újra indul a Gyalogló klub, Nodic Walking edzések a Kis Duna partján. Testsúlycsökkentésre, stressz-levezetésre, állóképesség-fejlesztésre is kitűnően alkalmas. Jelentkezés, ingyenes állapotfelmérés: 06 (20) TÁRSKERESÕ 182/90/58 éves férfi keresi 50 év körüli, csinos hölgy ismeretségét. T.: 06 (30) TÁRSKERESŐ IRODA FÉNYKÉPES ADATBÁZISSAL ÉS RENDEZVÉNYEK- KEL! T.: éves hölgyet keresek komoly kapcsolatra. Jelige: Intelligens (a kiadóba). KÁRPÓTLÁSI JEGY Kárpótlási jegy végső vásárlása most. T.: 06 (70) ADÁS-VÉTEL Jó állapotban lévő FRS 351 Vario motoros kasza eladó. (kb. 5 alkalommal volt használva, ára: 20 eft). T.: 06 (30) db. jó állapotban lévő vasbak eladó. 20 eft. Bontásból származó, homokszínű fürdőkád, WC, kézmosó csappal 10 eft. T.: Eladó egy alig használt, jó állapotú, 41-es méretű, fehér-kék színű Nike stoplis foci cipő. Fix ára: 5 eft. T.: 06 (30) es méretű fekete piros fehér színösszeállítású, új boksz-cipő eladó. I.ár: 9 eft. T.: 06 (20) Eladó 4 db nyári gumi felnivel. A gumi mérete 155 x 70 x 13-as. T.: , 06 (20) Tetőről leszedve cserép ingyen elvihető. T.: 06 (30) es méretű, jó állapotú, fekete, női Nike sportcipő eladó 5 eft-ért. T.: 06 (30) Golflabdák eladók. 100 Ft/db. T.: 06 (30) Nike lábszárvédő, sportszár, 2 db sportmez és egy Nike rövidnadrág póló együttes eladó (kb éves fiúra való). Egyben 10 eft. T.: 06 (20) RÉGISÉG Eladó 1930-as években készült diógyökér furnéros hálószoba garnitúra (szekrények, könyvespolc, éjjeliszekrények). Fénykép a szerkesztőségben megtekinthető. T.: 06 (30) CORVINUS antikvitás kp.-ért vásárol RÉGISÉGET. Festményeket: kvalitásos, neves és ismeretlen festők képeit (olajfestmény, akvarell, grafika, rézkarc). Festőművész hagyatékot. Művészi fotókat, gyűjteményt, fotóművész hagyatékot. Minőségi, jó állapotú régi könyveket. Nagyobb könyvgyűjteményt. Természettudományos szakkönyvtárat kiemelt áron! Ezüst dísztárgyakat, hiányos evőeszközt tört ezüstben, napi áron. Régi pénzt, karórákat, műszaki régiséget, játékokat. Antik-stílusú bútorokat: fotelok, székek, kisasztalok. Lakásfelszámolást, teljes hagyatékot. Szakszerű értékbecslés, ajánlat. Díjtalan kiszállás. T.: 06 (20) , ÁLLÁST KERES Napi takarítást, nagytakarítást, ablaktisztítást, festés utánit is vállalok. T.: 06 (70) Gyermekfelügyeletet vállalok. T.: 06 (70) Takarítást vállalok. T.: 06 (30) Otthon végezhető munkát keresek. Adatrögzítés, stb. Sürgős! T.: 06 (30) Takarítást, bevásárlást, ügyintézést vállalok! T.: 06 (20) , óráig. Takarítást, mindenneműt vállalok, szépen, olcsón. T.. 06 (30) ÁLLÁST KÍNÁL Telefonmarketinges kollégák jelentkezését várjuk dél-pesti irodánkba. T.: 06 (20) Profi másodállásban kimagasló jövedelemmel végezhető területi képviselőket azonnali kezdéssel keresek. T.: 06 (30) Azonnali kezdéssel, elsőrendű háttérrel kimagasló jövedelmet érhet el. Nem kell feladni munkahelyét, dolgozzon velünk akár otthonról is. T.: 06 (30) Váci úti irodába informatikai cég telemarketinges munkatársakat keres. Fix fizetés, kulturált munkakörülmények. T.: 06 (70) Csepeli irodánkba telemarketinges kolléganőnek felveszünk. Feltétel: számítógép felhasználó szintű ismerete. Délelőtti munkarend, fix + jutalék. T.: 06 (70) , 06 (70) , Templom utcai Gyermekotthonba gyermekfelügyelőt keresünk OKJ gyermekfelügyelő/gyermekvédelmi asszisztens végzettséggel. Feladatai: az intézményben elhelyezett növendékek nevelése és teljes körű ellátásának biztosítása. Önéletrajzokat: címre kérjük beküldeni. Csepel központjában lévő fodrászüzletbe vállalkozói igazolvánnyal rendelkező fodrászt (női) kozmetikust és műkörmöst keresek. T.: 06 (20) Csepeli szalonunkba kozmetikust, műkörmöst, fodrászt keresünk. T.: 06 (30) Csepeli szalonba kozmetikust sürgősen keresek. T.: 06 (70) Egyéni vállalkozó vagyonőröket keresünk csepeli telephelyre, 12 órás munkarendbe. T.: 06 (20) , óra között. Szépségszalonba kozmetikust, masszőrt, fodrászt felveszek. T.: 06 (70) Biztonsági őr tanfolyam álláslehetőséggel Szigetszentmiklóson május 16-án. T.: 06 (30) Nytsz: Csepelen, központi helyen (buszvégállomásnál) szépségszalonba vendégkörrel fodrászt felveszek. T.: 06 (30) Májusi adózási határidők Május 12., kedd Eddig esedékes a kifizető, a munkáltató által levont jövedelemadó, jövedelemadó előleg, különadó előleg, az átalányadó, a tételes átalányadó, a külföldi személytől levont adó, az egészségbiztosítási- és nyugdíjjárulék, a magánnyugdíj-pénztári tagdíj, a tb-járulék, az egészségügyi szolgáltatási járulék, a korkedvezmény-biztosítási járulék, a vállalkozói járulék, a START kártyával rendelkezőkre vonatkozó 0/15/25 %-os mértékű kötelezettség, az egészségügyi hozzájárulás, a munkaadói-, munkavállalói járulék, az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (EKHO). Ezeket a kifizetők, munkáltatók a 0908-as, a nem nyugdíjas egyéni vállalkozók és őstermelők saját magukról a 0958-as számú elektronikus nyomtatványon vallják be. Május 15., péntek Eddig esedékes a pénzforgalmi bankszámla megnyitásáról és megszüntetéséről a pénzintézet adatszolgáltatása, a 0988-as nyomtatványon az ÁFA törvényben meghatározott új közlekedési eszközt értékesítő adózó adatszolgáltatása. Május 20., szerda Eddig kell benyújtani a 0853-as számú nyomtatványon a vállalkozási tevékenységet nem folytató, általános forgalmi adó fizetésére nem kötelezett magánszemély személyi jövedelemadó bevallást, az M29/2008-os számú nyomtatványon a magánszemély jövedelemadóját megállapító munkáltató adatszolgáltatást, a 0965-as számú nyomtatványon az általános forgalmi adó bevallást, a 0986-as számú nyomtatványon az Európai Közösség más tagállamából történt beszerzés esetén fizetendő általános forgalmi adóról a bevallást, a 0901-es nyomtatványon a havi bevallást, a játékadóról a részletező bevallást, a 0911-es nyomtatványon a költségvetési támogatások igénylését. APEH Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága

14 VI. Csepp április 30. Csepel SZOLGÁLTATÁS Mosógépjavítás a helyszínen, minden típus. Csepelen javítás esetén ingyenes kiszállással, hétvégén is. T.: ; 06 (20) Csepeli duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: Duguláselhárítás korszerű gépekkel mérsékelt árakon. T.: Duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (30) Királyerdei duguláselhárító gyorsszolgálat. T.: 06 (70) Kerületi Gyorsszolgálat Gázkészülékek teljes körű javítása; vízszerelés, vízórák kiépítése; villany, fűtésszerelés; gépi dugulás elhárítás garanciával 0-24 óráig a hét minden napján. T.: , 06 (20) S.O.S. Gázszerviz gázkészülékek teljes körű javítása, fűtésszezon előtti tisztítása, karbantartása, komplett fűtési rendszerek kiépítése tervezéssel, gázműeljárással, fűtési rendszerek vegyszeres tisztítása 0-24 óráig minden nap garanciával, ünnepnapokon is. T.: , , 06 (30) S.O.S. Dugulás és Csatornatisztítás gépesített ipari technológiával, falbontás nélkül; a hét minden napján a nap 24 órájában garanciával a lakosság és közületek szolgálatában. T.: , 06 (20) Villany-Ász Gyorsszolgálat 0-24 elektromos zárlatok teljes körű javítása; biztosítéktáblák, biztosítékok, kapcsolók, konnektorok cseréje; lámpák, csillárok felszerelése; lakások, házak komplett elektromos átvezetékelése 0-24 óráig garanciával, hétvégén is. T.: , 06 (30) Villanyszerelés, kaputelefon telepítés, villanytűzhely bojlerjavítás, vízvezeték, vízóraszerelés, csere. T.: 06 (20) , Pungor. Szakember festést és házak hőszigetelését garanciával vállalja. T.: 06 (70) Alexandra Szalonban május minden péntekén 50% kedvezmény minden frizurából. T.: 06 (70) Fürdőszoba-felújítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés, burkolás, kőművesmunka anyagbeszerzéssel. T.: 06 (30) Csepelen bármit elszállítok zárt kisteherautómmal 3000 Ft-ért. Ugyanitt gépjármű átírás, teljes körű gépjármű ügyintézés. T.: 06 (30) Családi házak és irodák takarítását vállalom, hosszú távra. T.: 06 (20) Járólapozást, csempézést vállalok, referenciákkal. T.: 06 (30) Lakásfelújítás, villanyszerelés, takarítás. Vállalunk: festési, mázolási, tapétázási, padlóburkolási, villanyszerelési, takarítási munkákat. Referenciával rendelkezünk.http://elf-building.freeweb.hu, T.: 06 (20) , Sóder, homok, termőföld szállítása szombaton is. T.: 06 (30) Vállalok svéd frissítő masszázst, frissítő talpmasszázst, fogyasztó alakformáló cellulitisz masszázst. T.: 06 (20) ZSENIÁLIS TISZTASÁGRA VÁGYIK? Hívja a Zseniális Bt-t. Irodák, irodaházak, lépcsőházak, csarnokok nagytakarítását, építkezések után is vállaljuk. Gyors, megbízható, precíz munka. T.: 06 (30) Víz, fűtés, csatornaszerelés, javítás, csőtörés-elhárítás, karbantartási munkák. Vízórák szerelése. Kisebb javítási munkáktól a teljes kiépítésig. T.: , 06 (20) Akciós radiátorcsere panellakásokban. Munkadíj: 8000 Ft /db. Vállalunk továbbá vízszerelést és burkolást. T.: 06 (20) Szobafestést-mázolást, tapétázást, azonnalra. T.: 06 (20) Asztalos mindennemű faipari munkát vállal. T.: 06 (20) REDŐNY, RELUXA, SZALAGFÜGGÖNY, HARMONIKAAJTÓ, ROLETTA, SZÚ- NYOGHÁLÓ SZERELÉS-JAVÍTÁS HÉT- VÉGÉN IS! T.: , 06/30/ Kutyakozmetikus házhoz is megy. T.: 06 (20) Burkolást vállalunk minőségi kivitelben. T.: 06 (20) Költöztetést lomtalanítással is vállalunk, korrekt árakon, szakemberekkel. Hívjon bizalommal! T.: 06 (20) Asztalos! Kiságytól a faházig, konyhától a padlásig mindennemű asztalosmunkát vállalunk. Hirdetésre hivatkozva további 10 % kedvezmény. T.: 06 (20) , 06 (30) Alumínium, rozsdamentes anyagok hegesztése, vasszerkezet hegesztés akár bérmunkában is. Lakatos munkák A-Z-ig. T.: , 06 (30) Kéménybélelés, furánflex, alumínium, acél béléscsövek, szerelt kémények nyitott-zárt (turbó) készülékekhez. Metal-Vill Kft. Tel/fax: , 06 (30) , 06 (70) Szobafestés, mázolás, tapétázás igényes kivitelben tavalyi árakon. Kisuczky. T.: 06 (70) Vízvezeték-, és fűtésszerelési munkák. T.: , 06 (70) VILLANYSZERELÉST VÁLLALOK. T.: , 06 (20) Vízvezeték szerelés, fürdőszoba felújítás, csapok, WC, csőtörések javítása. T.: , 06 (20) VILLANYSZERELÉS, VILLAMOSBIZ- TONSÁG-TECHNIKAI FELÜLVIZSGÁ- LATOK, KAPUTECHNIKA, TELEPÍ- TÉS, SZERVIZELÉS. T.: 06 (20) Vízszerelő gyorsszolgálat! Csőrepedések, átázások, WC tartályok, kádak, mosogatók, csaptelepek cseréje, duguláselhárítás, vízóra -csere. Díjtalan kiszállás! T.: , 06 (20) , 06 (70) Sebestyén Mátyás gázszerelõ mester. T.: , 06 (30) Víz-, gáz-, központifûtés-tervezés, kivitelezés! Csatornahálózat szerelés. Redőny, reluxa javítás, gurtni-csere. Szúnyogháló, párkányok, lakásfelújítás hétvégén is. T.: 06 (20) Klíma és villanyszerelés, ingyenes felmérés, kedvezményes beszerelés, karbantartás, javítás. T.: 06 (20) , 06 (70) Varrógépjavítás. T.: 06 (20) , Hűtőgépjavítás garanciával hétvégén is, nyugdíjasoknak kedvezmény. Hibabejelentés: 06 (20) , 06 (80) Teljeskörű víz-, gáz-, fűtésszerelés, tervezéstől a kivitelezésig állapot helyreállítással. T.: 06 (20) , 06 (30) Gázszerviz. Gyorsszolgálat. Minden, ami gázzal működik: javítás és csere. T.: , 06 (20) Kata mérlegképes könyveldéje vállal társas vállalkozóknak, egyéni vállalkozóknak könyvelést, kezdőknek kedvezménnyel. T.: , 06 (20) Villanyszerelés A-Z-ig. Zárlatkeresés, hibaelhárítás, lakás elosztótábla csere és javítás, vezetékhúzás, bővítés, bojlertisztítás-, javítás, kapcsolók, szerelvények cseréje, gázbekötéshez EPH kialakítás és jegyzőkönyvkészítés ELMŰ által regisztrált villanyszerelő mester. T.: 06 (30) , TÉVÉJAVÍTÁS AZONNAL, HELYSZÍ- NENl! (Orion, Videoton, ITT-Nokia, Nordmende, Vestel, Schneider, Dual) T.: 06 (20) , 06 (20) Elkészítem SZJA bevallását. T.: 06 (20) , Vízvezeték és berendezési tárgyak felszerelése, javítása és cseréje, dugulásmegszüntetés! T.: Pedikűrös gyakorlattal házhoz megy. T.: 06 (30) Költöztetés, teherfuvarozás 20 éves szakmai tapasztalattal. Z.: 06 (30) web: zslfuvar.uw.hu Dugulás-elhárítás hétvégén is. T.: Asztalos, lakatos munkák készítéstől a legkisebb javításig. T.: 06 (20) , Automata mosógépjavítás, garanciával, hétvégén is. Javítás esetén ingyen kiszállással. T.: Rácsok és lakatosmunkák. T.: , 06 (70) KÖNYVELÉS T: Költözzön a FŐSPED TEHERTAXI- VAL. Irodák, lakások költöztetése, igény szerint csomagolással, lomtalanítás, nehézgép-szállítás. A nap 24 órájában. Cégek, lakosság részére. T.: , 06 (30) Dugulás elhárítás, vízvezeték és központi fűtés-szerelés, karbantartás. Reális áron, garanciával. T.: 06 (70) AUTOMATA MOSÓGÉPEK és egyéb háztartási készülékek javítása. Hajdú Energomat felújítása 1 év garanciával Klam Péter. T: 06 (30) Gázkészülék, gázcsőszerelés, cirkók, konvektor, vízmelegítők javítása. T.: , 06 (20) Lakóházak tervezése, felelős műszaki vezetése. T.: 06 (20) Számítógépszerelés NON-STOP lakáson. T.: 06 (20) , 06 (30) Mosógépek, mikrosütők javítása és sugárzásmérése. T.: 06 (20) Fakivágás, gallyazás, elszállítás. T.: 06 (70) Tetőfedés, bádogozás, bármilyen tető fedése, javítása, felújítás, kisebb ácsmunkák szakmai hozzáértéssel. T.: 06 (30) , este. Kimiti Erzsébet (Kimi) pedikűrös elköltözött. Várja régi és új vendégeit Királymajorban. T.. 06 (20) Molnárné Czakó Ágnes kozmetikus elköltözött. Királymajorban várom régi és új vendégeimet. T ) Figyelem! Kollár József tüzelő és építőanyag kereskedő rendelést felvesz, csak telefonon! Aprított akácfa 3 eft /q, német brikett 5600 Ft/q szállítással együtt. T.: , 06 (30) , Aranka női fodrász házhoz megy, kiszállási díj nélkül. T.: 06 (20) Kert-, telekrendezés! Metszés, permetezés, bozótirtás, favágás, fűkaszálás, gyepesítés, térkövezés, kerítés építése-, javítása, egyéb kertészeti és kőműves munkák vállalása reális áron. T.: 06 (70) , Fax: Lakásfelújítást vállalunk kompletten, megbízható emberekkel. T.: 06 (30) , Kútfúrás garanciával. T.: 06 (20) Asztalosmunkák, zárcserék! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (20)

15 2009. április 30. Csepp VII. Csepel ÉPÜLETBONTÁS, FÖLDMUNKA, KONTÉNER-RENDELÉS Termőföld, sóder, építőanyag kiszállítás T.: 06 (20) APEH bevallások, ügyintézés, adótanácsadás, könyvelés, bérszámfejtés visszamenőleg is. T.: , 06 (20) Családi Kft, konyha és egyéb bútorokat készít, régit felújít, ingyenes felmérés. T.: 06 (20) , Tel./Fax: Asztalosműhely: Vizisport u. 54. Egyedi bútor, beépített szekrény, konyhabútor. T.: , 06 (70) Gyógypedikűrös nagy gyakorlattal, hívásra házhoz megy! T.: 06 (70) , Csepeli gyorsszerviz teljeskörű víz, gáz, villanyszerelést, csőrepedések megszüntetését, vízórák telepítését, papír ügyíntézéssel, gépi dugulás elhárítást vállal 0-24-ig. Hétvégén is garanciával. T.: 06 (20) , Bp., Széchenyi út 92/b. Posta, hírlapáru Kínai üzlet Papír-írószer Ruhabolt Italdiszkont Biztosítás- és hitelügyintézés Nagy Levin Tavernája Videotéka Látványpékség Kerkpár-szaküzlet Kaméleon Szépségszalon Vagyonvédelmi kirendeltség Clares Kft. Ingatlankövetítő Iroda Látogasson el Ön is üzletházunkba, ahol a legkülönfélébb szolgáltatásokkal várjuk minden kedves vásárlónkat. Csepeli kórháznál ÓVÓHELY BÉRBEADÓ vagy ELADÓ. T.: 06 (70) Kútfúrás garanciával! T.: 06 (20) Lakótelepi lakások felújítását vállaljuk. Festés-mázolás, kőműves-burkolást. T.: 06 (30) Festést, mázolást, tapétázást vállalunk 20 % árengedménnyel, takarítással. T.: 06 (20) Olcsó konténeres sitt, sóder, homok, termőföldszállítás. T.: 06 (20) MOLNÁR IMRE LAKATOSMESTER Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Üvegezés, tükrök, képkeretezés. Csepel, Árpád u. 21. T.: , 06 (20) FOGTECHNIKA, DENTALHIGIÉNIA. Fogpótlások készítése. Fogsorjavítás. Fogkő-eltávolítás. Fogfehérítés. Fogékszerek felhelyezése. Professzionális szájápolási termékek forgalmazása. Nyitva : H-SZe: 9-12-ig K-Cs: ig Csepel Szentmiklósi út 132. T.: Homlokzati szigetelést, kőműves munkákat vállalunk. T.: 06 (30) Redőny, reluxa, szalagfüggöny, szúnyogháló javítása, szerelése, nyílászárók szigetelése, passzítása. Weiszgerber Attila T.: 06 (20) Ácsmunka, tetőfedés, bádogozás, régi tető felújítása, kéményfelújítás, kőművesmunkák, dryvitozás, gipszkartonozás, lambériázás. Kisebb javításokat is vállalunk. T.: , 06 (30) Parkettás munkák anyaggal. Csiszolás, lakkozás, laminált hajópadló rakása azonnalra, garanciával. T.: 06 (30) ÜVEG, TÜKÖR, KÉPKERETEZÉS nagy választékban, helyszínen is. Kossut L. u. 76. T.: TELEVÍZIÓ, VIDEÓ JAVÍTÁS HELYSZÍ- NEN Ingyenes kiszállás javítás esetén. Megbízható precíz munka garanciával, mérsékelt ár. Nyugdíjasoknak 15 % engedmény. Kármán Sándor T.: , 06 (20) Költöztetés most 50%-kal olcsóbban! Ingyen dobozokkal, garanciával! Hétvégén is! www. bauerteher.hu T.: 06 (30) Zárszerviz gyorsszolgálat! Zárnyitás-szerelés, rácskészítés, lakatosmunkák, stb. T.: 06 (30) Festőmester vállal szobafestést -mázolást tapétázást hosszútávú garanciával. T.: , 06 (30) Fogsorjavítás, reklám áron, 700 Ft. Készítés, porcelán, fogfehérítés a Penny mögött. Petz F u. 14. Hétfőtől péntekig: 9-12 óráig, ig. T.: , 06 (30) Kárpitozás, modern és stílusbútorok áthúzása, asztalosmunkák. Ingyenes felmérés, szállítás. T.: 06 (70) Kőműves munkák, hideg-meleg burkolással, közületnek is. T.: , 06 (70) Ács, tetőfedő, bádogos munkák készítése, felújítása. Bizalmát köszönöm. T.: 06 (20) Vállalom családi házak, toldalékok, emeletráépítést, dryvit hőszigetelő rendszer készítését, külső-belső kőburkolást. T.: 06 (30) Hidegburkolatok minőségi kivitelezését, javítását is vállaljuk. T.: 06 (70) Festés, mázolás, gipszkarton szerelés, szigetelési munkával vállaljuk. T.: 06 (70) Csepeli lakásszervíz. Gáz-, víz-, fűtésszerelés, új szerelések, felújítások, javítások kivitelezéssel, tervezéssel, engedélyezéssel. T.: , 06 (20) Kőműves legkisebb munkától lakásfelújításig kerítéseket, homlokzatokat, ajtó-ablakok bontását, beépítését vállalja. T.: , 06 (30) Parkettázás, csiszolás-lakkozás, PVC szőnyegpadló fektetés. T.: , 06 (20) Redőnyösmunkák, készítés- javítás, gurtni csere, szúnyoghálók. T.: , 06 (30) Költöztetés áruszállítást vállalok. T.: 06 (20) Egy konyhát is kifestünk, csempe, fuga, kőműves javítások, parkettázás megbízhatóan, tisztán. Nagy István. T.: , 06 (20) Kert-telek rendezés. Favágás, fűkaszálás, bozótirtás, gyepesítés, permetezés, metszés, tereprendezés, kerítés építése, térkő-járda lerakása, épületek bontása, egyéb kertészeti munkák. T.: 06 (20) Ajtónyitások, zárszerelések, ajtóvasalások, biztonsági rácsok, kerítések és más fémszerkezetek készítése javítása. T.: , 06 (30) Fuvarozás, darabáru szállítás ponyvás kisteherautóval. T.: 06 (30) , 06 (30) Aszfaltozás! Utak, járdák, garázsok. T.: 06 (20) Fuvarozás, költöztetés, 2-4 t-ig, vidékre is. Rakodással, 24 éves gyakorlattal. Kerületieknek kedvezmény. T.: 06 (30) , Villanyszerelés! Hibaelhárítás, biztosítéktábla cseréje, kisebb munkák! Hívjon bizalommal. T.: , 06 (30) OLCSÓ KONTÉNERES SITT-LOM-SZE- MÉTSZÁLLÍTÁS. T.: 06 (30) KULCSMÁSOLÁS ZÁRAK-NÉVTÁBLÁK Zárak, lakatok, hevederzárak, cilinderbetétek+programozása, dísztárgyak, cégtáblák gravírozása, bélyegzõ készítés Bp. Kossuth Lajos. u. 85. (Sétáló u.sarok) Nyitva: H-P: 9-18-ig, Szo.: 9-13-ig Bp., Kossuth Lajos u Nyitva : H-P:9-18-ig. Tel./fax : Fekete István Autókarosszéria javítás, fényezés, AUTÓJAVÍTÓ vizsgáztatás, 1213 Bp., Királyerdő u autószerelés, diesel javítás Tel.: 06-24/ , 06-20/

16 VIII. Csepp április 30. Csepel PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY A MÛSORA Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzatának polgármestere az Önkormányzat tulajdonában álló, lakossági kezdeményezéssel közterületen kialakított, zárt parkolókban megüresedett parkolóhelyek hasznosítás céljára pályázatot ír ki az alábbi feltételekkel: VHF 11-RŐL VHF 9-RE VÁLTOZOTT. AKI TETŐANTENNÁVAL VESZI A CSEPP TV ADÁSÁT ANNAK ÁT KELL HANGOLNI A TELEVÍZIÓ KÉSZÜLÉKÉT. MÁJUS 2. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ KAPOCS Civil és kisebbségi híradó /ism./ Hegycsúcsok XXX/6.- Visszatérés Pangbocheba /ism./ Gyermekfejjel XII/9. Egy férfi a háznál (francia filmsorozat) /ism./ Képújság MÁJUS 3. /VASÁRNAP/ Képújság A repülő ház 52/14. Visszatérés a sírból (angol rajzfilmsorozat) Pódium Oszvald Marika A cirkusz klasszikusai XXII/7. XII. Aranycirkusz fesztivál (francia filmsorozat) Hegycsúcsok XXX/7. A kukorica fiai (francia filmsorozat) /ism./ Csepeli Művészeti Szemle IV/2. Szóló és csoportos ének Képújság MÁJUS 4. /HÉTFŐ/ Képújság Műsorismertetés Szigetelő Csepeli Hírmagazin Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) Sportmozaik A repülő ház 52/14. Visszatérés a sírból (angol rajzfilmsorozat) Pódium Oszvald Marika /ism./ Képújság MÁJUS 5. /KEDD/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldözési magazin) /ism./ Sportmozaik /ism./ Pódium Oszvald Marika /ism./ Képújság MÁJUS 6. /SZERDA/ Képújság Műsorismertetés Galéria (művészeti magazin) Pulzus (egészségügyi magazin) Önkormányzati percek stúdióbeszélgetés Gyermekfejjel XII/10. Rossz testvérek (francia filmsorozat) /90 / Sportmozaik /ism./ Képújság MÁJUS 7. /CSÜTÖRTÖK/ Képújság Szigetelő Csepeli Hírmagazin /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Sportmozaik /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldözési magazin) /ism./ Képújság MÁJUS 8. /PÉNTEK/ Képújság Műsorismertetés Szent Imre tér / Döntő (Az 1848/49-es Forradalom és szabadságharc 160. évfordulója emlékére rendezett vetélkedő döntőjének élő, közvetítése a Nagy Imre ÁMK színházterméből.) Az ötödik pecsét Fsz.: Márkus László, Őze Lajos (magyar játékfilm) /110 / Szigetelő /ism./ Képújság MÁJUS 9. /SZOMBAT/ Szigetelő /ism./ Őrjárat (bűnmegelőzési, bűnüldőzési magazin) /ism./ Galéria /ism./ Pulzus /ism./ Sportmozaik /ism./ Gyermekfejjel XII/10. Rossz testvérek (francia filmsorozat) /ism./ Hegycsúcsok XXX/7. - A kukorica fiai (francia filmsorozat) /ism./ Képújság TŰ NÉLKÜLI ZSÍRLESZÍVÁS! ULTRASHAPE "KETTŐT FIZET HÁRMAT T KAP" Egyedülálló izraeli módszer a cm-ek csökkentésében - ultratone, aromatekercselés - masszázs, hypoxi, kozmetika női és férfi ÚJDONSÁG! AEROBIC, SPINNING (FÉRFI OKTATÓ) TÓ) Hétvégén is nyitva, saját parkoló. Cím: 1213 Szent István út T.: , 06 (30) Üdülési csekk és egészségpénztár elfogadó hely! A pályázat tárgya: 1. A pályázat tárgyát képező parkolóhelyek (továbbiakban: parkolóhely) felsorolását, a jelen hirdetmény 2. számú melléklete tartalmazza. A pályázaton való részvétel feltételei: 2. A pályázaton az indulhat, aki a jelen hirdetményben (III pont) megjelölt időben és módon benyújtotta a pályázati jelentkezést. A pályázati tárgyalás zártkörű, azon kizárólag a pályázati jelentkezési lapon megjelölt azon személy(ek) személyesen, illetve meghatalmazott képviselőjük útján vehetnek részt akik rendelkeznek állandó bejelentett csepeli lakcímmel, illetve saját vagy céges személygépkocsival és érvényes forgalmi engedéllyel. A jelenleg érvényben lévő közterület-használati díj személygépkocsira: 2.180,- Ft + Áfa/hó A jelenleg érvényben lévő közterület-használati díj motorkerékpárra: 1.200,- Ft + Áfa/hó Pályázati ajánlat: előre kifizetendő használati díj minimum 6 hónapra. A közterület-használat jogát az a pályázó nyeri el, aki a minimum 6 hónapos használati díjon felül egyösszegben előre magasabb közterület-használati díj fizetésére tesz ajánlatot. Jelentkezés a pályázatra: 3.1 A pályázati felhívásról szóló értesítés a helyi sajtóban (Csepel Újság április 30-án és május 8-án megjelenő számában, valamint a és a weboldalakon) kerül közzétételre, valamint kifüggesztésre Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Polgármesteri Hivatala (Bp. XXI. ker. Szent Imre tér 10.), hirdetőtábláján, a közzétételtől számított legalább 15 napig. 3.2 A jelentkezések benyújtása: A jelentkezéseket kizárólag az erre a célra rendszeresített Pályázati jelentkezési lap c. nyomtatványon lehet benyújtani. Nyomtatvány igényelhető a CSEVAK Zrt. ügyfélszolgálatán (Bp. XXI. Katona J. u ) hétfőn és szerdán 13:00-18:00 óra között. A pályázati ajánlati adatlap, valamint a pályázati eredmény hirdetménye letölthető a és a internetes oldalakról is A pályázati jelentkezési lap benyújtásának helye: CSEVAK Zrt. ügyfélszolgálata (Bp., Katona J. u ) hétfőn és szerdán 13:00-18:00 óra között.. A pályázati jelentkezési lapot csak személyesen lehet benyújtani, a más módon (pl. postai küldemény, stb.) vagy más helyen benyújtott pályázat érvénytelen A pályázati jelentkezési lap benyújtási határideje: május 15. napja 12:00 óra Határidőn túl érvényesen pályázni nem lehet, határidőn túli jelentkezést a CSEVAK Zrt. nem fogad el A pályázati jelentkezési lapot a CSEVAK Zrt. ügyintézője sorszámmal látja el és rögzíti a pályázati jelentkezési lapon a pályázati anyag átvételének dátumát, időpontját (óra, perc), melyet a pályázó aláírásával igazol. A pályázat előkészítése 4.A CSEVAK Zrt. vezérigazgatója, vagy az általa megbízott személy a CSEVAK Zrt. jogtanácsosának és további két dolgozójának jelenlétében ellenőrzi a pályázatok érvényességét. A pályázatok ellenőrzéséről jegyzőkönyv kerül felvételre, amelyet valamennyi jelenlévő aláírásával lát el. A pályázat tárgyalása 5.1 A tárgyalást a CSEVAK Zrt. vezérigazgatója és/ vagy az általa megbízott bírálóbizottsági elnök vezeti. 5.2 A tárgyalás vezetője ismerteti a tárgyalás menetét. 5.3 A tárgyalás vezetője ellenőrzi a leadott pályázati anyagok megfelelnek e a pályázati feltételeknek. Átvizsgálja a beérkezett ajánlatokat és kihirdeti a nyertes pályázatot. 5.4 A nyertes pályázókat írásban értesítjük, illetve a CSEVAK Zrt. honlapján megjelentetjük. Vegyes rendelkezések A pályázat eredménytelen, ha a pályázatra nem jelentkeztek. Azonos összegű ajánlatot tevők esetén a korábban leadott pályázat a nyertes. Tóth Mihály polgármester

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat

XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat XVII. Közbiztonsági Rendezvénysorozat Az idei évben is megvalósul a figyelemfelhívó és ismerető programokkal színesített városi és megyei Közbiztonsági Rendezvénysorozat. Az alábbiakban összegezzük, milyen

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa

2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa 2014 RKSZ Önvédelmi Nemzetkőzi Kupa Amatőr és Profi Meghívásos Nyílt Verseny VERSENYKIÍRÁS A verseny célja: - a 2014 évi RKSZ II. önvédelmi Nemzetkőzi Kupa bajnoki címek eldöntése - a Magyar és Nemzetkőzi

Részletesebben

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója

NTP-TM-13-0003 A szem muzsikája. A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója A szem muzsikája című projekt szakmai beszámolója Az Orosházi Táncsics Mihály Tehetséggondozó Gimnázium, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégium Vörösmarty Mihály Tagintézményében az ének-zenei

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév

Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Különös közzétételi lista 2014-2015-ös tanév Jogszabályi háttér: 229/2012 (VIII.28.) Kormány rendelet Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Alapfokú Művészeti Iskola Címe: 2400 Dunaújváros, Március 15.tér

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája

Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola. Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött.

A 95%-os támogatású, 156 millió Ft összköltségű projekt a Támogatási Szerződés szerint 2014. január 1. napjával elkezdődött. SAJTÓKÖZLEMÉNYEK 2014 JANUÁR 15. Kalocsa Városa ismét elnyert pályázattal büszkélkedhet. Ezúttal az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával megvalósuló

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014

CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 CSONTOS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 Az Alföldi Erdőkért Egyesület 2014 június 6-án, a Bugaci Lőtéren tartotta meg a hagyományos Csontos István Lövész Emlékversenyt a KEFAG Zrt. és az Egyesület közös szervezésében.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET szeptember 21-ei ülésére Ferencvárosi Önkormányzat Iktató szám: 199/2011. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2011. szeptember 21-ei ülésére Tárgy: Ferencvárosi Közbiztonsági Közalapítvány beszámolója Előterjesztő: Készítette: Előzetesen

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és

Ennek kapcsán 1992. november 24 én megalakult az Országos Baleset megelőzési Bizottság, majd sora egymás után a megyei és Veszprém, 2013. április 17. Gradvolt Szilveszter r. őrnagy Pécs VBB. Titkára I. Pécs Városi Baleset megelőzési Bizottság bemutatása Aközlekedésről szóló 1988. évi I. tv. a közlekedési propaganda tevékenységet

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK

DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév Pedagógiai Szolgáltató Intézet 2011. június 6. DIÁKSPORT RENDEZVÉNYEK Óbuda-Békásmegyeren 2010-2011. tanév II. félév. Tartalom 1. Általános

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2014-2015-ös tanévre Készítette: apigyö képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó apigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2010/2011.

Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Ökoiskola munkaterv 2010/2011. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2010. szeptember 30. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2012-2013-as tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA EGRY JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok

Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok Taktaharkány civil szervezetek, alapítványok "A TAKTAHARKÁNYI REFORMÁTUS TEMPLOMÉRT" Közhasznú (oktatási,kulturális,egyéb) 3922 Taktaharkány, Béke utca 40. képviselő: Fodor József Károly Elsődlegesen a

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, ú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2.

Weöres Sándor hét. 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. Weöres Sándor hét 2014/2015. ( Olvashatóbb, ha kattintasz a táblázatra! ) 2013/2014.A Weöres Sándor-hét programja: március 31. április 1. április 2. április 3. április 4. délelõtt 7.00 A királyválasztó

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

Különös közzétételi lista:

Különös közzétételi lista: Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK:

K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: K Ü L Ö N Ö S K Ö Z Z É T É T E L I L I S T A AZ ISKOLA EREDMÉNYESSÉGÉRŐL, FELKÉSZÜLTSÉGÉRŐL, SZEMÉLYI FELTÉTELEIRŐL SZÓLÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK: Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről,

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni!

Versenyeinkre a nevezéseket 2013. április 25-ig legyetek szívesek elküldeni! Általános Iskolák Igazgatóinak Munkaközösségeinek L A N D O R N A P 2013. május 22. (szerda) Tárgy: versenykiírások Kedves Kollégák! A Landorhegyi Általános Iskola, Sportiskola az idei tanévben a következő

Részletesebben

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax.

Szakközépiskola. E-mail cím: titkarsag@keri-szolnok.sulinet.hu Honlap elérhetőség: www.keri-szolnok.sulinet.hu Tel.: (56) 800-130 Fax. Szolnoki Szolgáltatási Szakközép- és Szakiskola OM azonosító: 201166 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Tagintézmény Akkreditált ECL Nyelvvizsga-szervező Központ Azonosító: 036025 Tagintézmény-vezető: Dr.

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét

Hallássérült Tanulók Országos Szabóky Adolf Informatika és Sportversenyét 1204 Budapest, Török Flóris u. 89. és fax: 283-0624 283-0858 www.eotvos-szki.sulinet.hu Versenykiírás 2015/2016. tanév Hagyományainknak megfelelően, ebben az évben is szeretnénk megrendezni a Budapest

Részletesebben

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7.

JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. JUBILEUMI VÁCI HÉT 2014. FEBRUÁR 10 MÁRCIUS 7. KEDVES INTÉZMÉNYVEZETŐ! Egy ünnepi programfüzetet tart a kezében, amely a Váci Mihály Gimnázium fennállásának 50. évfordulója alkalmából színes, tartalmas,

Részletesebben

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14.

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT. 2014. november 10 - november 14. TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT 2014. november 10 - november 14. A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS HÉT PROGRAMJA 2014. november 10 - november 14. November 10. hétfő 13 45 óra Megnyitó 14 00 óra Matematika verseny I. forduló

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet

február 19. (péntek) 18:00 Derekegyház Község Önkormányzata pályázatot hirdet XVII. évfolyam - 2. szám 2016. Február A Magyar Kultúra Napjára kisiskolásoknak és óvodásoknak kiírt rajzpályázatra több, mint 40 rajz érkezett. Ennek eredményhirdetése következett, az eredmények a következők

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2011. szeptember 30. A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása 1/a Pedagógusok és diákok környezettudatosságának

Részletesebben

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015.

A tanév tervezett ütemterve. A 2014/2015. tanév rendje. művészeti iskola. 2014.október 27-től október 31-ig 2014. december 22-től 2015. A tanév tervezett ütemterve A 2014/2015. tanév rendje A tanév első tanítási napja általános iskola művészeti iskola 2014. szeptember 1. A tanév utolsó tanítási napja általános iskola művészeti iskola Az

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok Analitikus program 1. Tanfolyam

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2012/2013.

Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Ökoiskola munkaterv 2012/2013. Készítette: Stumpfné Zsolnai Éva M ó r, 2012. szeptember 1. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására

CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA BUDAPEST XXI. KERÜLET J A V A S L A T. a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER J A V A S L A T a Nagy Imre Általános Művelődési Központ alapító okiratának módosítására Készítette: Becsei Dénes ágazatvezető Előterjesztő : Tóth

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista végzettség Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tanterv tantárgyfelosztásához mely szakra képesített mely tantárgyakat tanít 1-4. évfolyam 5-8.

Részletesebben

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon

Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon Díjak, elismerések a ZMNE I. Ludovika Fesztiválon 1. A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem kancellára kiemelkedő közéleti tevékenysége és az egyetem kapcsolatrendszerének bővítése érdekében végzett munkája

Részletesebben

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete

Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Különös közzétételi lista Jogszabályi háttér: 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 10. sz. melléklete Az intézmény neve: Wesley-Da Capo Művészeti Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Címe: 2400 Dunaújváros,

Részletesebben

2012. évi. Közhasznúsági jelentése

2012. évi. Közhasznúsági jelentése TEHETSÉGES TANULÓKÉRT Alapítvány 5435 Martfű, Május 1. út 2. 2012. évi Közhasznúsági jelentése ( A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. ) Martfű, 2013. május 04. Az alapítvány vezetője

Részletesebben

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk

Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Tanévnyitó ünnepi istentiszteletünk Intézményünk, az Arany János Református Általános Iskola és Óvoda augusztus 30- án, vasárnap délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi istentisztelet keretében nyitotta meg

Részletesebben

Emlékeztető beszámoló Tűzoltó és Katasztrófavédelmi SZAKMAI NAPOK 2014 Szendrő, 2014. július 24 27.

Emlékeztető beszámoló Tűzoltó és Katasztrófavédelmi SZAKMAI NAPOK 2014 Szendrő, 2014. július 24 27. Emlékeztető beszámoló Tűzoltó és Katasztrófavédelmi SZAKMAI NAPOK 2014 Szendrő, 2014. július 24 27. 2014. július 24. (csütörtök) A GYERMEKEK NAPJA (helyszín: Közösségi Ház, Szendrő, Fő út 16.) 2014. július

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2011-2012-es tanévre ADY ENDRE ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET 1204 Budapest, Ady Endre u. 98. Tel/fax: 284-01-38; Tel.: 421-07-71 Email: pepe20@pepint.sulinet.hu Honlap: www.pepint.hu Pesterzsébeti Ifjúsági

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Különös közzétételi lista

Különös közzétételi lista Különös közzétételi lista 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához 2. A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, iskolai végzettsége

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

I. Szervezeti, személyzeti adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok KÖZZÉTÉTELI LISTA 10. számú melléklet a 11/1994. MKM rendelet és a 40/2005. OKM rendelet alapján I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat A közfeladatot ellátó szerv hivatalos adatai Fazekas Utcai Általános

Részletesebben

I. Szitás Róbert 18.000 gr,

I. Szitás Róbert 18.000 gr, Általános iskolás horgászaink részt vettek május 11-én az általános iskolák közötti horgászversenyen, amit a szegedi Herman Ottó HE. rendezett. A résztvevő csapat tagjai: Cseh Dániel, Csuhaj András 6.osztály,

Részletesebben

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő

2011/2012. Különös közzétételi lista: Végzettség Szakképesítés Tanított osztályok és tantárgyak Közoktatás vezető Szakértő Különös közzétételi lista: 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége, hozzárendelve a helyi tanterv tantárgy-felosztásához 2. Nevelő oktató munkát segítők száma, szakképzettsége 3. Iskolai

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmail.com Telefon: - Myletos Art Ságiné Őze Rita élelmiszer boltja Gyógynövény és Reformélelmiszer Üzlet (Szentes) Rongybika (Szentes) Erasmus + Dr. Brusznyai

Részletesebben

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082

Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 Beszámoló Pályázati azonosító: NTP-AMI-13-0082 A zongorás tábor résztvevőinek a száma a tervezetthez képest jóval magasabb lett. Az eredetileg tervezett 25-30 gyermek helyett több mint 50 gyermek jelentkezett

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és májusi programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi Kalendárium 2011. május 14. A Népi Kalendárium májusi témája a gyapjú. Ez alkalommal

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A/ Általános elvárások:

A/ Általános elvárások: Öko iskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek Határidő Felelős A/ Általános elvárások: Az iskola tevékenyégének környezetre gyakorolt hatása. Igényes környezet kialakítása és kialakíttatása a diákok

Részletesebben

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre

Polgármester JAVASLAT. a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA Polgármester JAVASLAT a közoktatási intézmények felújításáról szóló KMOP-2007-4.6.1.-es pályázaton való részvételre Készítette: Vukovich Zoltán irodavezető Kovács

Részletesebben

XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója. Versenykiírás

XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója. Versenykiírás XXI. Egyetemi Városok Sporttalálkozója (Regionális sporttalálkozó) Győr, 2013. november 9. Versenykiírás A verseny célja: A nyugat-magyarországi régióban működő Egyetemek közti sportbarátság kialakítása,

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS

Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Tanácsnok ELŐTERJESZTÉS A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. kerületi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének kinevezésére Készítette: Oláh Istvánné közrend-és

Részletesebben

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM

BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM BETHLEN GÁBOR KOLLÉGIUM NAGYENYED http://www.bethlengabor.ro SZILÁGYI RÓBERT tanár műhelyvezető A Bethlen Gábor Kollégium madártávlatból Mit kell tudni a Bethlen Gábor Kollégiumról? Óvodától posztliceális

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára

VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT. Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára VERSENYKIÍRÁS AZ OKTATÁSI HIVATAL ÁLTAL TÁMOGATOTT Tiszán innen, Dunán túl - Országos Népdaléneklési Verseny az általános- és középiskolások számára FŐVÁROSI FORDULÓ A verseny pedagógiai célja: a tehetséggondozás,

Részletesebben

Mozgással az Egészségért!

Mozgással az Egészségért! Mozgással az Egészségért! 2010. Június 12. (szombat) 9 óra Mátrai Gyógyintézet Mátraháza ABBA Feeling Show Ingyenes szűrővizsgálatok Közös Aerobik Színvonalas programok Gyermekvetélkedő Értékes tombolanyeremények

Részletesebben

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt

IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-2009-0012 azonosítószámú, Nyitott kapcsolatok! című projekt IKCS MUNKACSOPORT CSELEKVÉSI FELADATTERVE TÁMOP 3.3.3-08/2-, Nyitott kapcsolatok! című projekt Intervallum: január 1. május 31. Készítette:,, Dátum: január 07. Célok A cél indoklása Tervezett ek* Felelős*

Részletesebben

Különös közzétételi listája

Különös közzétételi listája Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Weiner Leó Zeneiskola Különös közzétételi listája Melléklet a 32/2008. (XI.24.) OKM rendelethez, 10. sz. melléklet a 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelethez 1. A pedagógusok

Részletesebben

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre

Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat munkaterve a 2009-2010-es tanévre Készítette: a PIGYÖ képviselő-testülete és Oláhné Horváth Ildikó a Pigyö patronálója Pesterzsébeti Ifjúsági és Gyermekönkormányzat

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége:

Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: Zemplén Térségi katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség 2010. évben végzett tevékenysége: 2010. január 14. a Sátoraljaújhelyi Városvédő és Szépítő Egyesülettel, az Eötvös József Klubbal közösen megemlékezést

Részletesebben

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is!

Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! Már PRIMA-díjas a Jászság Népi Együttes! De lehet még PRIMA PRIMISSIMA-díjas is! A Prima Primissima díj történetének eddigi 11 éve alatt megbecsült helyet vívott ki magának a társadalmi-kulturális életben,

Részletesebben

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik!

A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából. Egy iskola újjászületik! A törökszentmiklósi Kölcsey Ferenc Általános Iskola felújítása a korszerű oktatási környezet kialakítása céljából Egy iskola újjászületik! 1 Befektetés a jövőbe! Törökszentmiklós Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007.

Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. VARSÁNYI LÁSZLÓNÉ SZOLFÉZS TANSZAKI NAP A VÁCI ZENEISKOLÁBAN Szívet melengetõ délutánt töltöttem el a váci Bartók Béla Zeneiskolában, 2007. március 22-én. A személyes meghíváson kívül egy szép meghívó

Részletesebben

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete

Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete Sarkadkeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6/2003. (IV.7.) KT. sz. rendelete az önkormányzat testnevelés és sport feladatairól, a helyi testnevelés és sporttevékenység támogatásáról Sarkadkeresztúr

Részletesebben

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola

SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola Iskolánkról Az SZTE Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskolát 2004-ben alapította a Szegedi Tudományegyetem. Iskolánk, fiatal kora

Részletesebben